Start Listening

Powrót do starego domu

Written by
Narrated by
Ratings:
13 hours

Summary

?ycie Alicji Pniewskiej to pasmo nieszcz??? i pora?ek. Za namow? przyjació?ki jedzie do rodzinnego domu w Pniewie. Zaskakuj?ce zdarzenia, napotkani ludzie i odnaleziony w szafie dokument, który skrywa rodzinny sekret, wystawiaj? j? na wiele ci??kich prób.
Pewnej tragicznej nocy Alicja trafia do podziemnego schronu, gdzie mieszka Henryk Sokolski, legendarny uczestnik wydarze?, które wstrz?sn??y Pniewem przed kilkudziesi?cioma laty. Alicja otrzymuje od niego pami?tnik swojego dziadka Jana, opisuj?cy piek?o obozu zag?ady. Dzi?ki jego lekturze wpada na trop wa?nych dokumentów.
Jej podej?cie do ?ycia zmieni spotkanie mieszkaj?cego po s?siedzku Micha?ka, który ma tragiczn? przesz?o??, remont domu przysporzy zmartwie?, a nieszcz?sny wypadek sprowadzi na ni? mi?o??, której si? najmniej spodziewa?a. Czy prawda o przesz?o?ci rodziny i zaskakuj?ca codzienno?? pozwol? Alicji na odnalezienie szcz??cia?
Opowie?? o sile ludzkich pragnie? i nadziei na to, ?e zawsze jest dobry moment na zaczynanie od nowa. Przenosi do ?wiata wspomnie? i rodzinnego domu.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.