Start Listening

Paradoks marionetki. Sprawa Zegarmistrza

Written by
Narrated by
Ratings:
8 hours

Summary

Egzaminy wst?pne to dopiero pocz?tek.
Martin spe?ni? swoje marzenie i dosta? si? do Praskiej Szko?y Lalkarzy. Wraz z ksi?ciem Walterem oraz nowymi przyjació?mi przygotowuje si? na wyzwanie, jakim b?dzie rozpoczynaj?cy si? rok szkolny.
Co mo?e pój?? nie tak? Ostatecznie musi jedynie przetrwa?, odkry? sekrety Kolegium Iluzji i Manipulacji, odnale?? zaginion? Canelle, nie dopu?ci? do odkrycia spisku oraz ochroni? swoich najbli?szych przed tym, co kryje mroczna strona Pragi.
I oczywi?cie nie zapomnie? o ucz?szczaniu na wyk?ady i regularnych ?wiczeniach z marionetk?.
***
„Ci, którzy pokochali Harry’ego Pottera, znajd? w »Paradoksie marionetki« co? dla siebie: ?wiat pe?en malowniczych zak?tków i tajemnic oraz wyrazistych i ciekawych m?odych bohaterów. Napotkamy tu magiczne przej?cia do innych ?wiatów, nastrojowe puby i herbaciarnie, a tak?e uczelni?, która stwarza zagro?enie dla zdrowia i ?ycia studentów. A wszystko to osnute atmosfer? Pragi, zanurzone w legendach i wspaniale wykorzystanych aluzjach do tekstów kultury popularnej. Prawdziwa czytelnicza przyjemno??!”
Marta K?ad?-Kocot, autorka powie?ci „Noc kota, dzie? sowy”

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.