Start Listening

Pani Czterdziestu Żywiołów

Written by
Narrated by
Ratings:
7 hours

Summary

Za?oga debrisowca „Demeter” sk?ada si? zaledwie z dwóch osób: najlepszego w swoim mniemaniu pilota w galaktyce Erwina Dexmore'a i genialnej w mniemaniu wszystkich in?ynier Kariny Wulf. Mimo ?e ró?ni? si? oni od siebie jak supernowa od czarnej dziury, stanowi? zgrany zespó?, zdolny wykona? nawet najniebezpieczniejsze misje w najodleglejszych zak?tkach galaktyki. Biznes kwitnie, a reputacja za?ogi „Demeter” w?a?ciwie nie mog?aby ju? by? lepsza.
Wszystko zmienia si?, kiedy w trakcie jednej z podró?y natrafiaj? na legendarny okr?t piracki, „Pani? Czterdziestu ?ywio?ów”. Rozpoczyna si? po?cig a? po horyzont zdarze? i ucieczka do równoleg?ych wymiarów. A to dopiero pocz?tek…

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.