Start Listening

Paradoks marionetki. Sprawa Klary B.

Written by
Narrated by
Ratings:
7 hours

Summary

Klara Berg nie ?yje. Zosta?a brutalnie zamordowana w podejrzanych okoliczno?ciach. Tylko dziewi?tnastoletni Martin Lubovic mo?e rozwik?a? zagadk? ?mierci swojej najlepszej przyjació?ki. Wszystkie tropy prowadz? do Praskiej Szko?y Lalkarzy, presti?owej uczelni, do której Martin z?o?y? podanie i b?dzie zdawa? egzaminy.
W trakcie prywatnego dochodzenia Lubovic odkrywa mroczne i przera?aj?ce oblicze Pragi. Jego rodzinne miasto zamieszkuj? ludzie obdarzeni talentami magicznymi i istoty z Drugiej Strony, zarówno te dobre, jak i z?e.
Martin poznaje nowych przyjació?, którzy pomog? mu zmierzy? si? z rzeczywisto?ci? i pogodzi? si? ze strat?. To jednak nie historia Klary oka?e si? najwi?ksz? zagadk?, a przysz?o?? samego Lubovica.
Mroczna i przera?aj?ca opowie?? o przyja?ni i po?wieceniu, nie tylko dla nastoletnich czytelników. Je?li kochali?cie Harry’ego Pottera, to polubicie Martina Lubovica.
***
„W ksi??ce Anny Karnickiej jest wszystko, co powinno znale?? si? w dobrej powie?ci dla m?odzie?y – przygoda, zagadki, niebanalni bohaterowie. Jednocze?nie autorka nie pozwala sobie na popadanie w schematy, a jej historia to nie cukierkowa opowiastka, w której wszyscy ?yj? d?ugo i szcz??liwie.”
Magdalena Kubasiewicz, autorka „Spali? wied?m?”, „Wied?ma Jego Królewskiej Mo?ci”

„Ci, którzy pokochali Harry’ego Pottera, znajd? w »Paradoksie marionetki« co? dla siebie: ?wiat pe?en malowniczych zak?tków i tajemnic oraz wyrazistych i ciekawych m?odych bohaterów. Napotkamy tu magiczne przej?cia do innych ?wiatów, nastrojowe puby i herbaciarnie, a tak?e uczelni?, która stwarza zagro?enie dla zdrowia i ?ycia studentów. A wszystko to osnute atmosfer? Pragi, zanurzone w legendach i wspaniale wykorzystanych aluzjach do tekstów kultury popularnej. Prawdziwa czytelnicza przyjemno??!”
Marta K?ad?-Kocot, autorka powie?ci „Noc kota, dzie? sowy”

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.