Start Listening

Piastowie od Mieszka do Kazimierza. Mi?o?? i w?adza

Written by
Narrated by
Ratings:
11 hours

Summary

Przenie? si? do ?redniowiecznego ?wiata Piastów, pe?nego wa?ni i nami?tno?ci.
Przekonasz si?, ?e pocz?wszy od Mieszka i jego D?brówki, do ?on i na?o?nic Kazimierza, historia Polski obfitowa?a w intrygi i rozgrywki mi?osne, jakich nie powstydziliby si? bohaterowie kultowej sagi „Gra o tron”.
Którego z w?adców na polskim tronie nazwaliby?my dzi? prawdziwym macho?
Która synowa nie przypad?a do gustu królowej Jadwidze, ze wzgl?du na swoje weso?e usposobienie i upodobanie do muzyki?
W swojej najnowszej ksi??ce Iwona Kienzler – znana popularyzatorka historii i autorka bestsellerów biograficznych – przybli?a nam dynasti?, której nieobce by?y wszelkie zbrodnie i okrucie?stwa, a w której kobietom spryt i determinacja przydawa?y si? bardziej ni? pochodzenie i koneksje.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.