Start Listening

Esesman i Żydówka

Written by
Narrated by
Ratings:
7 hours

Summary

Kwiecie? 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu transportuj?cego krakowskich ?ydów. Podczas próby ucieczki bole?nie skr?ca w kostce nog? i nie jest w stanie i??. Przekonana, ?e nie ocali ?ycia, siada w sosnowym zagajniku, czekaj?c na ?mier?. S?yszy odg?osy ob?awy. Nagle nadje?d?a wojskowy motocykl. Do przestraszonej dziewczyny zbli?a si? esesman. Debora jest ?ydówk?, czyli – jest winna. Przed ni? staje hauptsturmführer Bruno Kramer. W tym miejscu ta historia mog?aby si? w?a?ciwie sko?czy?. To jednak dopiero jej pocz?tek...
Pe?na niespodziewanych zwrotów akcji, barwnych postaci, osadzona w realiach II wojny ?wiatowej powie??, w której nic nie jest proste, ale wszystko staje si? mo?liwe, gdy w gr? wchodz? uczucia.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.