Start Reading

Cunoașterea sufletului și a spiritului

Ratings:
272 pages7 hours

Summary

Conferințele cuprinse în volumul de față fac parte dintre cele care au fost prezentate de Rudolf Steiner în fața publicului celui mai larg.

„Berlin a fost punctul de plecare al acestei activități. Ceea ce în alte orașe a fost tratat mai mult sub formă de conferințe izolate a putut fi prezentat aici ca serie de conferințe unitară, temele având legătură unele cu altele. În acest fel, ele au luat caracterul unei introduceri fundamentate din punct de vedere metodic în știința spirituală și au putut conta pe un public ce revenea cu regularitate, pentru că i se părea important să pătrundă tot mai adânc în acele domenii ale cunoașterii care se deschideau în mod nou, pe când celor recent veniți le erau oferite mereu și mereu bazele necesare pentru înțelegerea lucrurilor prezentate.“ – Marie Steiner

Deoarece, neavând timp, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuși stenogramele, față de toate conferințele sale tipărite trebuie să avem rezerva exprimată de el: „Dar va trebui să acceptăm faptul că în multe dintre stenogramele nerevizuite de mine se găsesc lucruri greșite.“

Cele 15 conferințe cuprinse în acest volum, prezentate în cursul iernii 1907/08, constituie a cincea dintre seriile de conferințe publice pe care Rudolf Steiner le-a ținut cu regularitate la Berlin, începând din 1903.

În ele sunt descrise, dacă le rezumăm în câteva cuvinte, următoarele: Raportul dintre știința spirituală și științele naturii nu este unul de opoziție, ci el se bazează pe completarea reciprocă. Știința spirituală extinde cunoașterea și îi dă sufletului uman posibilitatea de a dezvolta facultăți noi. Ea oferă, de asemenea, indicații despre felul cum pot fi evitate aici rătăcirile. În domeniul vieții pur umane sunt discutate opozițiile dintre bărbat și femeie și se arată că în copil se dezvoltă, ca dintr-un boboc, ceea ce provine din sferele veșnice și învinge piedicile puse de ereditate. Esența bolii devine evidentă și în viața conformă spiritului apar puteri de însănătoșire. Sunt create, de asemenea, premisele pentru dobândirea unei mentalități cu adevărat sociale. Omul e transpus într-o ordine cosmică. Întrebările legate de „Dincotro“ și „Încotro“ găsesc un răspuns adecvat conștienței moderne. Viața de după moarte primește o lumină nouă: transformarea puterilor sufletești și viața în sferele spirituale.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.