‫فهرست کتابخانه های شهر تهران‬

‫کتابخانه علمه جعفری‬

‫کتابخانه حكیمیه‬

‫کتابخانه آفتاب‬

‫کتابخانه علمه طباطبایی‬

‫کتابخانه خواجوي كرماني‬

‫کتابخانه آفتابگردان‬

‫کتابخانه علمه طرشتی‬

‫کتابخانه دارآباد‬

‫کتابخانه آیت ال طالقانی‬

‫کتابخانه فجر‬

‫کتابخانه دکتر حسابی‬

‫کتابخانه ابن سینا‬

‫کتابخانه فردوس‬

‫کتابخانه دکتر شهیدی‬

‫کتابخانه ابیانه‬

‫کتابخانه فردوسی‬

‫کتابخانه رضوانه‬

‫کتابخانه استاد حكیمي‬

‫کتابخانه فرزانگان‬

‫کتابخانه رعد‬

‫کتابخانه استاد شهریار‬

‫کتابخانه قائم‬

‫کتابخانه سوره‬

‫کتابخانه استاد معین وردآورد‬

‫کتابخانه گلستان محله اقدسیه‬

‫کتابخانه شمس تبریزي‬

‫کتابخانه امام خمیني‬

‫کتابخانه محمد بخارایی‬

‫کتابخانه شهر‬

‫کتابخانه ایرواني‬

‫کتابخانه مشاركتي مسجد النبي‬

‫کتابخانه شهید قدیریان‬

‫کتابخانه بعثت‬

‫کتابخانه معرفت‬

‫کتابخانه شیخ مفید امیركبیر‬

‫کتابخانه بهاران‬

‫کتابخانه مهرّآباد‬

‫کتابخانه شیخ اشراق‬

‫کتابخانه بهشت‬

‫کتابخانه موزه امام علي )ع(‬

‫کتابخانه شیخ صدوق‬

‫کتابخانه پایداری‬

‫کتابخانه مولنا‬

‫کتابخانه شیخ فضل ال نوری‬

‫کتابخانه پرتو‬

‫کتابخانه میدان ‪16‬‬

‫کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی‬

‫کتابخانه پندار‬

‫کتابخانه میثاق‬

‫کتابخانه شیخ کلینی‬

‫کتابخانه تخصصی هنر‬

‫کتابخانه هاشم آباد‬

‫کتابخانه عطار نیشابوري‬

‫کتابخانه تخصصی کاریکاتور‬

‫کتابخانه هدي‬

‫کتابخانه عظیمی‬

‫کتابخانه جوان‬

‫کتابخانه کوثر‬

‫کتابخانه عكسخانه شهر‬

‫کتابخانه جوانه‬

‫کتابخانه علمه امینی‬

‫کتابخانه حزین لهیجي تهرانسر‬

‫آدرس و مشخصات کتابخانه های شهر تهران در زیر آمده است !‬

‫کتابخانه آفتاب‬
‫جنوب‬

‫منطقه‪:‬‬

‫‪55411406‬‬

‫تلفن‪:‬‬

‫‪55419057‬‬

‫تلفن ارتباطات‬
‫مردمی‪:‬‬

‫جناب آقاي مسلم اسماعيلي‬
‫‪noun@noun.com‬‬

‫سرپرست‪:‬‬
‫پست الکترونیکی‪:‬‬
‫وب سایت‪:‬‬

‫بزرگراه شهيد نواب صفوي ‪ -‬خ كميل شرقي ‪ -‬فرهنگسراي‬
‫انقلب‬

‫آدرس‪:‬‬