You are on page 1of 5

1. GENERALI T I 1. 1. Metod e de nc lzir e n agr icultur . Pentru c ldur este o mare parte a balanei energetice globale n agriculturii.

urii. Toi consumatorii de energie termic pot fi mp r ite n produc ie i cele c rora le-folose te de uz casnic. De prima utilizare de energie termic pentru nc lzirea sunt instala ii de ap cald productive, c ldur . produse de prelucrare i n alte scopuri tehnologice. Alte pentru nc lzire cu ap cald n cldiri rezideniale i publice, pentru pregatirea hranei i alte necesitati n gospodarii. Principale consumatorii sunt industriali de energie termic la ferme de p sri i de animale, sere, electroelemente ajustare pentru uscarea produselor agricole. n ferme de bovine i p s ri de curte energie termic este consumat n primul r nd pentru crearea parametrii de temperatur necesara de microclimat n sezonul rece. Pentru nc lzire ap i pentru camere de utiliti. nsu i energia termic cu mare putere i durata de timp se folose te n principal pentru nc lzirea solului i a aerului la sere. n instala iile de uscare, c ldura este utilizat pentru a elimina umezeala din diversele produse agricole. n agricultur , muli consumatori de energie termic difer sunt teritoriale cu mare departare de sursa i legislatur i redus de energie, care este folosit pentru o perioad scurt de timp. n plus, sarcina de c ldur a consumatorilor se schimb dimatic n timpul zilei i depinde de sezon (temperatura de aer ambiant). De exemplu, consumul de c ldur la obiecte de ferme de bovine i p s ri este determinat de la v rsta de animale i efectivele de animale, natura angajare a lor. Pentru hran animalele, ap re nevoie de abur de trei ori pe zi, timp de 0.5...1 h, precum n sere este nevoie de incalzit trei-patru luni ale anului, i altele. Selectarea sistemului de nc lzire este destul complicat de faptul c toate felul de obiecte de produc ie agricol necesit operativ c ldur de transport diferite - de abur, apa caldp i de aer nc lzit. n plus, unele obiecte, cum ar fi prelucrarea de lapte, o m sur necesar pentru a dob ndi o nelegere n acela i timp, s furnizeze c ldur i frigului (pasteurizare a laptelui, de nc lzire a apei pentru cura irea produse lactate) i recirea (de racire de lapte pentru a extinde durata sale de pastrarea). La instala iile de nc lzire dispersate utilizarea n agricol cazanele i cuptoare pentru combustibil solid i lichid, av nd randamentul sc zut (50%) de eficiena. Livrare de combustibil tradiional, n unele cazuri asociate cu costurile de transport semnificative. n aceste sate mic este dificil s automatizeze instalarea de combustibil i de ardere a combustibilu lui solid in ele, nu este ntotdeauna economica justificat . n agricultur , pe larg consumul se folose te energie electric pentru energia termic n deferite procesele, unde energie electric din cauza lor este universal , sunt de putere mare, precum i preferenial tehnice a echipamentului electric de nc lzire. 1.2. Car a cter istici i a vanta je d in u tilizar ea u nor dispozit ive de incalzir e electr ica De produc ie agricol , spre deosebire de cele lalte ramur i ale undertak-rea este asociat cu obiecte biologice (plante i animale), a c ror mijloacelor de existen n mare m sur , depinde de factorii de mediu i cel mai important dintre ei - temperatura. Aceste obiecte necesita doze extrem de precis a ac iun ii termice de excita ie i respectarea strict a regimurilor de temperatur . Acest lucru este n mare m sur otno vine sub incubare n industria de p s ri de curte, incalzire a animalelor tinere i a p s rilor, n timpul prelucr rii termice a produselor agricole, etc Cu electrice pute i cu precizia cerut pentru a men ine temperatura dorit i a cre te semnificativ productivitatea angaja ilor implica i n efectuarea acestor opera iuni. Unele insta la iilor termice agricole producerea (animale nc lzite etaje i faciliti p s r i de curte, a solu lui n sere i sere), caracterizat printr-o c ldur mare-stocare a le permite capacitatea de a stoca de c ldur n timpul ore lor de putere minime de nc rcare. De c ldur , de asemenea, pot fi memorate n aparatul speciale de depozitare, care consuma o n ore de putere la v rf de sarcin , care cre te rata de utilizare a sta iilor rurale transformator de consum i lin iile electr ice, de exemplu, cre terea eficiene i investiiilor de capita l de electrificare din mediul rural.

1. BAZELE teor etice ale nclziri electrice.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 1 5.0 now.

Heat-stocarea capacitatea instala iilor agr icole, precum i posibilitatea de echipament de inca lzire e lectr ica cu dispozitive de teploakkumu lyatsionnymi contr ibuie la ega lizarea orarelor de nc rcare de putere, ceea ce este deosebit de important, deoarece centralele nucleare, utilizate pe scar lar g n generarea de energie, poate lucra numai n modul de baz i nu permite regula ment al sarcinii. Conversia de energie electric n c ldur se stud iaz tiine aplicate, numit electrotermie. Acest termen nseamn o serie de procese tehnologice (electrotermice), folosind efectul termic al energie i electrice n d iferite sectoare ale economie i. Echipament termic-electr ice (cuptoare electrice, dispozitive electrice de nc lzire i instrumente), mpreun cu surse de alimentare, de comutare i de contro l echipament de montare forma electrotermice. Ech ipamentul se potr ive te bine cu masina electr ificate industriile agr icole, este n mod constant gata de utilizare i lucr ri aproape f r a fi nevoie de ntre inere; cu usurinta automatizate si ofera procese de fabrica ie de nalt calitate, de multe or i nu pot fi atinse cu forme tradi ionale de nc lzire. n co mpara ie cu unit ile de tragere n exploatarea echipamentelor electrotermice redus per icol de incendiu, igien mbun t ite i salubr itate, a redus poluarea mediu lui. Echipamentul este d ispozitiv simplu, de ntre inere i repara ii; dimensiuni mici i con inut redus de meta l, produce cerinele de sc zut pentru constructii. Din punct de vedere Niya limitelor de putere i de temperatur de func ionare, este universal, deoarece le permite acestora s aib o capacitate variind de la o Watts c teva c teva zeci de mii de kilowa i, iar temperatura de la 15 ... 20 C la 20 000 C. Echipament electrotermic de eficien , comparativ cu dispo zitive folosind alte surse de c ldur , mai mare (70 ... 90%, n unele cazuri 90% sau ma i mult). Cu toate acestea, trebuie amintit faptul c o mare parte din energie electric n ara noastr , precum i la n ive l mondial, este produs de centralele termice. No iuni de baz de energie electric de la combustib il i a inversa transformarea ei n c ldur are loc cu o eficien total de aproximativ 30%, C nd se compar difer itele op iun i pentru c ldur consumatorilor agr ico le, de asemenea, ar trebui s ia n considerare costul de a construi centrale electrice i liniile electrice. n plus, energie termic pr in arderea combustibililor, n cele mai mu lte cazuri necesit o investiie semnificativ , precum i eficiena de func ionare reale de plante de combustib il rurale este mult mai sc zut dec t pa aport (nominal ). La cheltuielile de judecat poate bate mai ales o mare atunci c nd v ine vorba de caldura de alimentare este relativ mic i punct de vedere geografic site-uri difer ite, cu men inerea complicate de instala ii de nc lzire pierderile de caldura au crescut, agravat de reglementarea furnizarea agentului termic pentru consumatori individuali. Pentru a fina liza alegerea sursei de energie ra ionale, furn izarea de caldura individuale consumatori agricole, este necesar s - i ndeplineasc calcule tehn ice i economice speciale. 1.3. Metode de nc lzir e electr ice i clasificar e sisteme electr ice de nc lzir e. Exist mai multe modaliti de a transforma energia electric n c ldur - de rezisten , de induc ie i ARC. Electrice i termice, electroni-rea i de lumina (laser). n agricultur cel mai raspandit metoda, acea de rezisten electric de nc lzire, de esena fizic a, care ajunge la concluzia c , n conductorul la scurgerea curentului electric, n stare de c ldur J, n conformitate cu legea lui Joule Lentz. Q = I2 R , (2.7) Unde: I- curent, care scurge printr-un conductor, A; R - rezistena a conductorului, ; timpul, s .

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 2 5.0 now.

a - rezistenta de contact, b rezistena cu electrode; v rezistenta cu elemente, g i d - nc lzire inductiv direct i indirect , e i j - directe i indirecte de nc lzire electrice; z - dielectrica, u - termocuplu.

Fig. 1.3. Modalitati de a converti energia electric n c ldur :

Eliberat de energie termic este cheltuit pe cre terea intern a energiei (de c ldur ) dirijor. Materialul care urmeaz s fie nc lzit, trebuie s aib proprieti conductoare. Conductori electrici au electronice (metale) sau ionice (electrolit) conductivitate. nc lzire electrice este aplicabil pentru orice procese de fabrica ie; posibiliti practic nelimitate pentru intensitatea de c ldur ajunge la temperatura i precizia de ntre inere a acestora. Cu toate acestea, n func ie de scopul nc lzirii, la care energia din c mpul electromagnetic este transformat n c ldur direct n materialul de nc lzit i condiiile tehnologice se realizeaz n diferite moduri electrice de incalzire. Ar trebui subliniat faptul c , nainte, i aici termenul de " nc lzire electric " nseamn nc lzire direct electrice, n care energia din c mpul electromagnetic este transformat n c ldur direct n materialul nc lzit. n contrast cu indirect , c nd energie electric este transformat n c ldur ntr-un dispozitive de nc lzire special i c ldur lor este transferat la mediul de nc lzit. De fapt electric poate fi numit o nc lzire direct . n de nc lzire indirect a materialului nu se simte impactul de energie electric - sunt utilizate numai prin metoda electric de a produce energie termic . nc lzire electric are loc n c mpul electromagnetic n absorbia dintre domeniile nc lzit de energie materiale. Metode de nc lzire electrica (metode de conversie a energiei electrice n c ldur) distinge urm toarele caractefig. tici principale: 1) din cauza "de nc lzire", curent electric sau de unde electromagnetice; 2) metoda de crea ie (excita ie) curent electric sau de val electromagnetice; 3) frecvena curentului sau c mpului. Din aceste motive acum distinge urm toarele metode de nc lzire electrice. 1.3.1. Rezistenta elect r ica este caracterizat prin faptul c energia electric ntr-o conductoare solide sau lichide incluse n circuit, n timp ce-i trece pe curent electric este transformat n c ldur . Motivul pentru nc lzire este interac iunea dintre operatorii de transport de energie electric (electroni sau de ioni), cu bare de metal sau de atomi i molecule ntr-un mediu nc lzit.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 3 5.0 now.

Metalele pot fi nc lzit de curent electric (fig. 1.3.a). Un dispozitiv de contact KY de tensiune se aplic la piese de nc lzit D, care este nc lzit atunci c nd sunt fluxurile curente. Acest lucru este cunoscut sub numele de nc lzire electrice cu contacte. Pentru nc lzire a electrolitului, curent electric la dimensiunea sa de volum, ncheiat ntre electrozi (figura 1.3., b), aplic de tensiune. Atunci c nd fluxurile de curent I n trece prin electrolit ce eliber de c ldur i provoac -l la nc lzire. Av nd n vedere modaliti de nc lzire cu conductorul de metal si electrolii sunt metoda directa de nc lzire de rezisten , deoarece energia electric este transformat direct n c ldur n aceste materiale. Metod de rezistena de nc lzire poate fi pus n aplicare cu privire la materialul, indiferent de proprietile sale fizice (poate fi chiar neelektroconductor). Sistem, care permite de a executa astfel de nc lzire este prezentat n Fig. 1.3. Aici curentul electric I n trece printr-un dispozitiv special (din metal sau din aliaj) - elementul de nc lzire E de rezisten ale c ror R. n E energie este transformat n c ldur , Q, transmise de c tre materialul nc lzit M. Acest tip de incalzire se numete indirecte sau cu elemente. C nd nc lzit cu rezisten la energie electric este transferat n dispozitiv, n cazul n care aceasta este convertit n c ldur , prin intermediul de contact - cu ajutorul unor dispozitive speciale, se nume te nc lzirea cu contact, c nd prin intermediul electrozilor - n cazul n care se nume te nc lzirea cu electrozi. 1.3.2. Metoda de nclzir e cu induc ie prevede ntroducerea metalul D, pentru a fi nc lzit este plasat n interiorul bobinei L (Inductor), prin care trece un curent alternativ. Astfel, se creeaz un c mp magnetic periodic n schimbare (indicat prin linii de for), cu frecvena de alimentare (Fig. 1.3. d). Sub influena bobinele domeniul alternativ din cupru materiale conductoare, detalii privind rezistena R induce curenti fouko (curenti Fouko), n care fluxul n conformitate cu legea Lenz- Joule c ldur prin efectul este eliberat . n acest caz, spre deosebire de metoda de rezisten de nc lzire de energie electric este transmis n material f r contact - metoda de induc ie. n func ie de tipul de nc lzire poate fi atribuit direct, precum i curentul electric este convertit direct n c ldur n pr ile nc lzit. De inductie de incalzire poate fi, de asemenea, indirecte, ca material de nc lzit n acela i timp, nu poate avea proprieti conductoare. Este suficient n loc de un metal solid, n inductan a de a plasa un cilindru gol, din metal umplute cu material M pentru a fi nc lzit (fig. 1.3, d). n acest caz, a indus Eddy curen ilor de c ldur p n pere i cilindru, de la care c ldura este transferat n materialul nc lzit. 1.3.3. Metoda de nclzir e cu ar c electr ic, ca un sistem de conversie a energiei electrice n c ldur utilizarea unui arc electric, care este o plasm - integral sau partial ionizat cu gaz, cu bune proprieti conductoare. Schema de dispozitiv de incalzire electrica este prezentat n figura 1.3, e. Aici arc arsuri AE dintre doi electrozi E, care este furnizat de tensiune de la sursa de alimentare. n rezistena Rd canalului de desc rcare de gestiune curente fluxurile I A i, n conformitate cu legea LenzJoule c ldura eliberat Qd este transmis materialul nc lzit. Aceasta se refer la c ldur indirecte, ca energia electric este transformat n c ldur din material. nc lzire electrice pot fi directe, n cazul n care, ca unul dintre electrozi Pies de metal care trebuie s fie nc lzit (fig.2.5,g). 1.3.4. Metoda de nclzir e cu dielectr ice a materialului nc lzit M, av nd proprieti conductoare, este plasat ntre pl cile de condensatorului conectat la o surs de putere de nalt frecven (figura 1.3., h). nc lzire se produce ca urmare a absorbiei de energie de c tre un material dielectric i este simpl . Cantitatea de energie absorbit n acela i timp, exprimat prin ecua ia (2.7). 1.3.5. nc lzir e ter moelektr ic (fig. 1.3., n), pe baza efectului Peltier, n mod semnificativ difer de metodele de mai devreme i este indirect . Efect Peltier se manifest prin trecerea curentului electric prin contact din diferite materiale conductoare, const n faptul c , n timpul fluxului de curent electric de la o surs extern de la confluena fierbinte n plus fa de c ldur Lenz - Joule iese n eviden un curent propor ional cu cantitatea de c ldur absorbit de jonc iune rece de termo-element. Efect Peltier este puternic pronunate n materiale semiconductoare i dispozitive utilizate pentru nc lzire i r cire. 1.3.6. Ilumin ar ea-(Laser ) de nc lzir e, care utilizeaz energia unui fascicul de lumin puternic concentrat, i de electronice, pe baza de conversie a energiei cinetice de electroni accelerat ntr-un c mp electric pentru a energiei termice atunci c nd love te obiect este nc lzit , nu sunt utilizate pe scar larg n agricultur . Metoda de conversie a energiei electrice n c ldur , tip de modul

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 4 5.0 now.

de nc lzire, temperatura, un fel de tensiune utilizate curent electric, i, n scopuri tehnologice motivele principale pe care clasific anumite grupuri de echipament electric. De la luarea n considerare a moduri de a transforma energia electric n c ldur , metoda cea mai comun de rezisten a la c ldur , simplitate i fiabilitate a dispozitivelor. Pe tip de echipament electric de nc lzire pot fi mp rite n dou grupe - incalzire directe i indirecte, caracterizat prin faptul c , n caz prima, de energie electric este transformat direct n c ldur n materialul de nc lzit, iar al doilea - din ea (de c ldur transferate la c ldur i conducta, convectie, radia iile sau o combina ie a tuturor sau anumite tipuri de transfer de c ldur ). Instala ii care pun n aplicare de nc lzire electric indirecte, pot fi folosite pentru nc lzire din diverse materiale. Echipament termic-electric pentru modul de operare este mp rit n dou grupuri - continu (execut procese continu , creeaz condiiile de temperatur n instala ii de produc ie, sere, etc) si periodice ( nc lze te p n la o temperatur dat o anumit cantitate de material care este cheltuit n scopuri tehnologice, i apoi incalzeste noi ra ie, etc) ac iuni. Temperatura de operare echipamente de termic ridicat - mai mult de 1250 C, temperatura medie p n la 1250 C i o temperatur sc zut - p n la 500 ... 600 C. Temperatura gam de echipamente de tehnologie agricole electrotermice, de obicei, nu mai mult de 200 ... 300 C. Echipament termoelectrice pot opera cu ccontiniu i curent alternativ de industriale, de mare, de nalt i Ultra nalte frecvene. Cele mai frecvente de operare echipamentul de la curent alternativ de frecventa industriala. Echipament termoelectric este posibile de energie de p n la 1 kV i mai mari de 1 kV. Cele mai mu lte din operele sale, la o tensiune de 380/220 V, iar n unele cazuri i la tensiuni mai mici, n primul r nd n scopul de a asigura func ionarea n condiii de siguran . Pentru scopuri tehnologice electrotermice despre echipamente deteriorate, sunt mp rite n instala iile universale pentru mai multe procese. Frecvenelor utilizate n anumite procese industriale, cum ar fi pentru incalzire a apei la animale, pasteurizare lapte, cereale de uscare, incalzire sere, etc
1. Care clase n proprietile electrice a trecut de a mp ri problema? 2. Ce determin energia eliberat n timpul dirijor fluxul de curent electric pe ea? 3. Cum o dielectrice electrice de nc lzire pe firele de nc lzire electric ? 4. Cum de a influen a parametrii c mpului electric pe izolatoare de c ldur ? 5. Lista de caractefig. tici ale nc lzire electric de semiconductori. 6. Care este sensul fizic al ecua iei generale de incalzire electrica? 7. Ce determin timpului de nc lzire? 8. A a cum schimb rile de temperatur n func ie de timpul de nc lzire i r cire? 9. Cum depinde viteza de schimbare a temperaturii din timp n timp n periode de nc lzire i r cire? 10. Cum randamentul termic al procesului de nc lzire? 11. Cum putem mbun t i eficiena termic ? 12. Lista principalelor componente ale balanei de c ldur n procesul de electrotermice-legat. 13. Care este simularea electro de nc lzire? 14. Care sunt principalele modaliti de convertire a energiei electrice n c ldur . Care este diferenta? 15. Lista de principalele caractefig. tici ale clasificare a echipamentelor electrotermice.

ntr eb r i pentr u teste i sar cini.

BIBLIOGRAFIE. 1. . . : . UASM. 2012. 2. Com a , D.; Panteleimon, L. Electrotermie. - Bucure ti: EDP, 1989. 312 p. 3. . . . .: , 1991. 176 . 4. ( ) -7- ., - .: , 2010, -648 c

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5 5.0 now.