You are on page 1of 239

Maticsk Sndor

A mordvin rsbelisg kezdetei


(XVIIXVIII. szzad)

Debreceni Egyetemi Kiad


Debrecen University Press
2012

A DEBRECENI EGYETEM
FINNUGOR NYELVTUDOMNYI TANSZKNEK
KIADVNYA

Lektorlta:
Keresztes Lszl
Zaicz Gbor
Ny. V. Kazajeva

A publikci elksztst a TMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 szm


projekt tmogatta. A projekt az Eurpai Uni tmogatsval, az Eurpai
Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsult meg.

Bort:
Nagy Tnde
Technikai szerkeszt:
Maticsk Sndor

Debreceni Egyetemi Kiad Debrecen University Press,


belertve az egyetemi hlzaton belli elektronikus terjeszts jogt is.
Maticsk Sndor, 2012

ISBN 978 963 318 288 8


Kiadta Debreceni Egyetemi Kiad Debrecen University Press.
Felels kiad: Dr. Virgos Mrta
Terjedelem: 14,8 (A/5) v
Kszlt a Debreceni Egyetem sokszorost zemben, 2012-ben.
12-477

1.

Rokonaink a Volga-vidken
Bevezets
A. P. Feoktyisztov emlkre
A mordvin a finnugor nyelvcsald finn-volgai gba tartozik, kzelebbi
rokonai a cseremisz, a lapp, a finn, az szt s a kisebb balti-finn nyelvek. Beszlinek szma a 2002-es npszmllsi adatok szerint 844 000 f. Npessgk erteljesen cskken, hiszen a tizenhrom vvel korbbi, 1989-es cenzus szerint mg 1 154 000 f vallotta magt mordvinnak. A rluk elnevezett,
Moszkvtl dlkeletre mintegy hat-htszz kilomterre fekv kztrsasgban
csak egyharmaduk lakik, a tbbiek diaszprban lnek, elssorban a penzai,
szaratovi, uljanovszki, Nyizsnyij Novgorod-i terleteken, ill. a Volga tlpartjn, Szamara s Orenburg krnykn, de mg olyan tvoli terleteken is felbukkannak, mint pldul zbegisztn vagy a kelet-szibriai Habarovszk vidke. A Mordvin Kztrsasg lakossgnak csak egyharmadt teszik ki, a
61%-nyi orosz s 5%-nyi tatr npessg mellett.
Az anyanyelvi beszlk szma a legutbbi statisztikk szerint 58 szzalk. Ezzel ugyan jobb helyzetben vannak, mint pldul a vogulok (24%)
vagy az osztjkok (48%), de jvkpk tvolrl sem nevezhet rzssnak. A
nyelv tllsi eslyeit nagymrtkben rontja a nyelvjrsi megosztottsg. A
mordvin nyelvnek kt f nyelvjrsa az erza s a moksa, elklnlsk a
XIII. szzadra ment vgbe. Sttusukrl hossz vtizedek ta vitznak: a magyar, finn s ms nyugat-eurpai tudsok nagy rsze ezeket egy nyelv kt f
dialektusnak tartja, mg a mordvin nyelvszek kt kln nyelvnek tekintik
ket. A helyi, orosz nyelv vezets az oszd meg s uralkodj elv jegyben
termszetesen ez utbbi nzetet tmogatja, habr az utbbi idben mr a vezet mordvin tudsok egy rsze is kezdi beltni az sszefogs szksgessgt, legalbb a kzs irodalmi nyelv megteremtsnek ignyt. Az erzt fknt a mai Mordvin Kztrsasg keleti felben s a Volgn tli terleteken
beszlik, mg a moksk a kztrsasg nyugati rszben lnek. Az erzk alkotjk a nagyobb npessgcsoportot: az sszmordvinsgnak mintegy ktharmadt teszik ki.

ROKONAINK A VOLGA-VIDKEN
Az erza s moksa mordvin irodalmi nyelveket a XX. szzad hszas veiben hoztk ltre. A kt nyelvjrs kzti klnbsg nem tlsgosan nagy,
Zaicz Gbor szmtsai szerint az alapszkincs 83%-a kzs. A mordvint,
hasonlan Oroszorszg kisebbsgi nyelveihez, ma mr cirill betkkel rjk.
Az erza fonematikus, a moksa fonetikus elveket kvet; az erza rsrendszer
ttekinthetbb, knnyebb, a moksa szavak cirill bets transzliterlsa, fleg a
reduklt hangok s az lejegyzse sok nehzsget s kvetkezetlensget rejt
magban, errl a 4. fejezetben rszletesebben szlok. (A mordvinokkal foglalkoz ltalnos szakirodalombl ld. Bartens 1999a: 913; Feoktyisztov 1966:
172173; Keresztes 1990: 1322; 2011: 1112; Mszros 1998; NagyZaicz
1998; Salo 1991: 156159; a mordvin nyelvi helyzetrl: Keresztes 1995;
Pusztay 2006: 132136, 181184, 201203, 224233; Taagepera 2000: 138
177; Zaicz 1994.)
A mordvin rsbelisg mintegy hromszz vre tekint vissza. Trtnszek,
utazk termszetesen mr sokkal korbban is hrt adtak rluk (a npnevk
mordens formban mr Jordanes V. szzadi krnikjban felbukkan), de az
els nyelvi adattr, egy hollandmordvin szjegyzk csak 1692-ben ltott
napvilgot. A XVIII. szzadban hasonlan a trsg ms nyelveihez, a finnugor nyelvek kz tartoz cseremiszhez, votjkhoz, zrjnhez, illetve a trksgi nyelvekhez sorolhat tatrhoz, csuvashoz s baskrhoz egyre tbb
szveg jelent meg; ezek egy rsze a Nagy Pter s II. Katalin ltal tmogatott, Oroszorszg tvolabbi vidkeit feltrkpez, a messzi vgeken l npek szoksait, hitvilgt s nem utolssorban nyelveit feldert expedcikban
rszt vev tudsok ltal sszelltott szlistk, msrszt pedig olyan vallsi
tartalm szvegek, amelyeket a trsg egyhzi iskoliban, elssorban a kazanyi s Nyizsnyij Novgorod-i szeminriumban ksztettek. Cseppet sem meglep teht, hogy a Volga s az Url kzti trsgben beszlt nyelvek szvegemlkei egy idben jelentek meg (sokszor egyazon ktetben, pldul a II.
Katalin crn 1767-es kazanyi ltogatsnak tiszteletre sszelltott, 1769ben megjelent ksznt knyvben mordvin, cseremisz, votjk, tatr s csuvas
nyelv, rvidebb szvegek is helyet kaptak), s tematikjuk is egysges. Szinte egyszerre jelentek meg az els Miatynk-fordtsok is, majd a XIX. szzad
elejn a teljes bibliafordtsok. (A finnugor nyelvek nyelvemlkeinek rvid
ttekintst a kvetkez fejezetben adom kzre.)
A mordvin nyelvemlkekkel a nyelvtudomny viszonylag keveset foglalkozott: monografikus ignnyel csak a neves moksa-mordvin nyelvsz, Alek-

BEVEZETS
szandr Pavlovics Feoktyisztov mutatta be ezeket a szvegeket (1968a,1 1971,
1976), ill. a tmrl szl tanulmnyok is az nevhez fzdnek (1963,
1968b, 197172, 1975a). Az orosz nyelv sszefoglal munkkban, nyelvszeti kziknyvekben kevs sz esik e tmrl. Csak emlts szintjn kerl el
az 1966-ban kiadott III. - c. ktet mordvinokkal foglalkoz rszben (ennek is Feoktyisztov a szerzje). Az - msodik ktetben (-, ) szintn
Feoktyisztov rta a mordvinokrl szl rszt, ebben rviden ttekinti a mordvin rsbelisg kialakulst (1975b: 262265). Az 1962-es ler nyelvtanban
nem, de az 1980-ban napvilgot ltott, sokkal magasabb tudomnyos szintet
kpvisel bevezetsben a ktet egyik
szerzje (aki termszetesen nem ms, mint Feoktyisztov) rinti e krdskrt
(58). A nem mordvin nemzetisg nyelvszek sszefoglal munkikban, monogrfiikban csak nagyon rviden szlnak errl a nyelvtrtneti korszakrl
(Bartens 1999a: 2324; Keresztes 1987: 1520; 1990: 910; Raun 1988: 97).
A tma oroszorszgi mellzsnek vlemnyem szerint kt oka lehetett.
Az egyik a nyelvemlkek jellegben rejlik. A XVIIIXIX. szzadi szvegek
tlnyom tbbsge vallsos szveg, a zsoltroktl, imktl a bibliafordtsokig. Mint kzismert, a Szovjetuni fennllsnak idejn sem a vallsgyakorls, sem pedig a vallsi irodalom kutatsa nem szerepelt a tmogatott vagy
akr csak trt kategriban A msik ok a mordvin nyelvtudomnyi struktrban rejlik (ez ltalban jellemz a tbbi kisebb finnugor nyelvre is): a
nyelvtrtneti kutatsok Bubrih halla utn httrbe szorultak, kiemelked
nyelvtrtnszek (Szerebrennyikovot leszmtva) nem tevkenykedtek (nem
is tevkenykedhettek, hiszen sem Sztlin, sem kveti nem nztk j szemmel a politikailag veszlyes eredmnyekre kpes nyelvtrtneti kutatsokat). Emiatt Mordvinfldn is knytelen-kelletlen inkbb a ler nyelvszet
fel fordult a tudsok rdekldse, s a mai napig kevesen merszkednek a
nyelvtrtnet felsgterletre. A klhoni nyelvszeknek eslyk sem volt
eredetiben tanulmnyozni a korabeli iratokat, a fltve rztt levltrakba k
nem juthattak be.
Mra a helyzet gykeresen megvltozott: szinte minden dokumentum
hozzfrhetv vlt az interneten, gy, ha eredetiben nem is, de fakszimile
formban tanulmnyozhatk a korabeli emlkek.

Feoktyisztov 1968-as monogrfijnak rtkelst ld. Zaicz 1969.

ROKONAINK A VOLGA-VIDKEN
Knyvemnek hrmas clja van: egyrszt szeretnm magyar nyelven kzreadni a mordvin rsbelisg kezdeteirl szl legfbb informcikat, msrszt
a Feoktyisztov ltal a moszkvai, ptervri s Nyizsnyij Novgorod-i levltrakban s ms archvumokban fellelt s elemzett anyagokat egysges kronolgiai
s jfajta tematikus formban igyekszem rendszerezni. (Feoktyisztov kln
trgyalja a kziratos s nyomtatott emlkeket, s sztbontva mutatja be az erza
s moksa anyagokat. Mivel felfogsom szerint a mordvin egysges nyelv,
semmi okt nem ltom a mesterklt sztvlasztsnak.) Harmadrszt ksznheten az internetes hozzfrsnek igyekeztem a teljes mordvin anyagot ttekinteni, s Feoktyisztov elemzseit, megllaptsait ezek alapjn kiegszteni, pontostani, illetve az ltala csak emlts szintjn trgyalt nyelvemlkekrl rszletes elemzseket kzreadni.
Mvemben a holland Witsen korbban mr emltett 1692-es holland
mordvin szjegyzktl a XVIII. szzad vgn megjelent Miatynk-fordtsig s Damaszkin 1785-s sztrig tekintem t a legfontosabb nyelvemlkeket. Hatrnak a szzadfordult tekintem, a XIX. szzadban megszaporod
rsos emlkek (elssorban az 1821-es bibliafordts) elemzsre mr nem
vllalkoztam, ez egy kvetkez monogrfia tmja lehet.
Knyvem tz fejezetbl ll. A bevezets utni msodik rszben rviden ttekintem a finnugor nyelvek rsbelisge kialakulsnak legfbb llomsait,
a mordvint mintegy kontextusba helyezve, rviden bemutatva, hogy rsbelisgk kialakulsa ugyanazt az utat jrta be, mint a trsg ms nyelvei.
A harmadik fejezetben ltalnos ttekintst adok a XVIIXVIII. szzadi
mordvin nyelvemlkekrl, a nagy utazk, tudsok (Strahlenberg, Messerschmidt, Mller, Fischer, Pallas, Lepjohin, Falck) munkssgrl, az ltaluk
ksztett szjegyzkekrl, soknyelv szlistkrl; Damaszkin lexikogrfiai
cscsteljestmnyrl, az 1785-s sztrrl; valamint az egyhzi iskolkban
ksztett, a mai napig fennmaradt hosszabb-rvidebb szvegekrl.
A negyedik fejezetben Witsen hollandmordvin, 324 szavas szjegyzkt
elemzem. Witsen adatait elssorban a moksa nyelvjrsbl gyjttte, emiatt
szksges rviden szlni a moksa helyesrs jellemz vonsairl. Elemzem a
szlista helyesrst, bemutatom, milyen fogalmi csoportokba rendezte anyagt a holland diplomata, szlok a szkincs etimolgiai rtegeirl, s felsorakoztatom a moksa dialektushoz tartozs bizonytkait.
Az tdik fejezetben az els lejegyzett mordvin mondatokat elemzem.
Ezeket Ivan Ivanovics Lepjohinnak, az n. II. orenburgi expedci vezetjnek ksznhetjk, aki 1768 s 1772 kztt jrta be a Volga-vidket (ez a sz6

BEVEZETS
veg ngyktetes beszmoljnak 1771-es els rszben szerepel). Ez a hrom mondat eredetileg valamilyen pogny varzsige lehetett, a napistenhez
s a holdistenhez fohszkodnak benne. Ebben a rszben a szveg helyesrsi
jellegzetessgeinek ttekintse utn rszletesen elemzem a benne elfordul
25 lexmt, majd szlok az etimolgiai jellemzkrl, s meghatrozom
nyelvjrsi hovatartozst (ez is moksa szveg).
A hatodik fejezet felptse hasonl. Ebben a jelen ismeretnk szerinti els sszefgg szvegemlket mutatom be. Ez 1769-ben jelent meg, II. Katalin crn kazanyi ltogatsnak tiszteletre. A 36 lexma rszletes elemzst
itt is etimolgiai s nyelvjrsi vizsglatok kvetik. Ez a szveg erzul rdott; viszonylag nagy pontossggal sikerlt meghatroznom a szveg ksztjnek nyelvjrst. (Ebben a fejezetben nmileg megsrtem a kronologikus
rendet, mert fontosabbnak tartottam a szvegek jellege szerinti haladst.)
A hetedik rszben az els mordvin verset veszem grcs al. Ez a kazanyi
fkormnyzsg megnyitsa tiszteletre 1782-ben Moszkvban kiadott gyjtemnyes ktetben kapott helyet. A hatsoros, moksa dialektusban rdott, 38
szt tartalmaz vers nehezen olvashat, rtelmezse mg a moksa anyanyelv Feoktyisztovnak is tbb helytt nehzsget okozott. Elemzsi szempontjaim ugyanazok, mint az elz kt fejezetben.
A nyolcadik fejezetben az els Miatynk-fordtst vizsglom meg. Ennek
az erza szvegnek a pontos keletkezsi idejt nem ismerjk, valamikor a
XVIII. szzad vge fel kszthette el a kazanyi egyhzi szeminrium egyik
dikja. A szveg 43 lexmjt a korbban ismertetett szempontok szerint elemzem.
A kilencedik rsz kiss kilg az eddigi kronologikus-tematikus sorbl: ebben tz erza-mordvin Miatynk-fordtst vizsglok meg a lexikai innovcik
szemszgbl. Az els fordtsok (az elz fejezetben bemutatott XVIII. szzad vgi, ill. az 1821-es bibliafordts Mt s Lukcs evangliumnak idevg rszei) igyekeztek sok szt, kifejezst mordvinn tenni. A nyelvjt tevkenysg ksbb httrbe szorult, a XIX. szzad vgnek fordtsai (1870,
1882, 1892, 1894) sok russzicizmust tartalmaznak. A legjabb fordtsok
(1993, 1996, 2006) ismt szp eredmnyeket rtek el a mordvin nyelvjts
tern.
A tizedik fejezet a nyelvjts rvn kapcsoldik az elzhz: Damaszkin
pspk 1785-s, 11 000 szcikket tartalmaz oroszerza sztrnak nyelvjtsi vvmnyait elemzem, kzel tszz sz, szszerkezet alapjn. Sajnos,

ROKONAINK A VOLGA-VIDKEN
Damaszkin szalkotsainak jelents rsze nem gykeresedett meg (az utkor
sokszor egyszeren csak az orosz szavakat mordvinostotta el), de szmos
tletes alkotsa a mai napig l.
A knyvbl termszetesen sok szveg kimaradt, de gy vlem, az els
szavak, az els mondatok, az els vers, az els sszefgg szveg, az els
Miatynk-fordts s az els sztr bemutatsval is kellkppen rnyalt kpet tudok adni a mordvin rsbelisg kialakulsrl, az els vszzad eredmnyeirl.
A vizsglt korszak szvegeinek tlnyom tbbsge erzul rdott. rdekes ugyanakkor, hogy az ltalam vizsglt szvegek kzl hrom is moksa
dialektusban kszlt. E moksa helyesrs jellegzetessgeirl a Witsen-fle
szjegyzk bemutatsa sorn szlok. Witsen szvege latin bets, a tbbi
nyelvemlk cirill betkkel rdott. Elemzseimben mindentt megtartom az
eredeti rsmdot.
Knyvemben a jelen ismereteim szerinti anyagokat igyekeztem elemezni,
de egyltaln nem elkpzelhetetlen, hogy az archvumok mlyn tbb mordvin nyelv kzirat vrja, hogy valaki felfedje s publiklja ket.
*
Ehelytt szeretnk ksznetet mondani kollgimnak, akik rtkes tancsaikkal segtettk munkmat. Ksznm Zaicz Gbor s Ny. V. Kazajeva
alapos lektori munkjt, valamint Kiss Antal szrevteleit.
Kln ksznm mentorom, bartom, Keresztes Lszl professzor immron hrom vtizedes tmogatst. az, aki nlkl e knyv nem jhetett volna ltre.

2.

Az aburtl a Sibiricum Vocabulariumig


A finnugor nyelvek legrgebbi rsos emlkei
Mieltt bemutatnm a mordvin rsbelisg kialakulsnak legfontosabb
llomsait, rviden ttekintem a tbbi finnugor nyelv rsos emlkeinek sort. Habr nem kelhetnk versenyre a sok ezer ves nyelvemlkekkel rendelkez sumrral s hettitval vagy ppensggel a lineris B-vel, de mg a latinnal sem, szgyenkezni mg sincs okunk, hiszen az ezerves magyar s a tszz ves finn rsbelisg a vilg tbb ezer nyelvnek kpzeletbeli rsrangsorban elkel helyet biztost neknk. Az llamalkot nyelvek emlkeirl
csak rvid, ltalnos kpet adok a legfontosabb mvek jegyzkvel. Az
Oroszorszgban l kisebb finnugor npek esetben a mrfldk a XVIII.
szzad vge, az ezutn keletkezett, rvendetesen sok nyelvemlkrl (tbbek
kztt a XIX. szzad els felben napvilgot ltott bibliafordtsokrl) ebben
a knyvben nem szlok.
A finnugor nyelvek legrgibb nyelvemlkei magyarul lttak napvilgot.
A IXXI. szzadban, klhonban rdott szvegek kzl a legfontosabbak az
arab utazk, Ibn Ruszta (930 k.), Al-Gardzi (1050 k.) s Al-Bakri (1080 k.)
fldrajzi mvei (benne a magyar npnvvel, ill. a gyula s kende mltsgnvvel), valamint Bborbanszletett Konstantin grg csszrnak A birodalom kormnyzsrl c. munkja (950951), melynek mintegy flszz magyar
szrvnya kztt elssorban fldrajzi nevek (Levdia, Etelkz, Tisza stb.),
szemlynevek (lmos, rpd, Tas stb.) s trzsnevek (Nyk, Megyer, Jen
stb.) bukkannak fel.
A magyar fldn keletkezett szrvnyok kzl idben az els, grg
nyelven rdott m A veszprmvlgyi apck adomnylevele (ennek 1002
eltti eredetije elveszett, csak az 1109-es msolat maradt fenn, benne pl. a
Veszprm, Sznt fldrajzi nevekkel). Ezt a taln legismertebb szrvnyunk, a
latin nyelv szvegkrnyezetben 58 magyar kzszt tartalmaz A tihanyi
aptsg alaptlevele (1055) kvette, benne a hres feheruuaru rea meneh
hodu utu rea tredkkel. A XII. szzadtl kezdve sok latin oklevl maradt
fenn, rengeteg magyar szemlynvvel s fldrajzi nvvel, pl. A dmsi pr-

AZ ABURTL A SIBIRICUM VOCABULARIUMIG


postsg adomnylevele (1138/1329), A tihanyi aptsg birtoksszersa (1211)
s a Vradi Regestrum (1208).
Szvegemlkeink sort a Halotti Beszd s Knyrgs (119295) nyitja.
A 32 soros, szp magyarsggal rdott szvegben majdnem 200 magyar sz
rzdtt meg az rkkvalsgnak. Els versnk az magyar Mria-Siralom (1300 k.). A 37 soros, 130 szavas szveg ismeretlen szerzjnek valdi
klti tehetsgrl rulkodik. Az magyar kor hrom tovbbi szvegemlke
a Gyulafehrvri Sorok (13101320 k.), a kalandos trtnet Knigsbergi
Tredk s Szalagjai (1350 k.) s a Marosvsrhelyi Sorok (1410 k.). Nyelvtrtnetnk kvetkez szakaszbl, az n. kdexek korbl szerencsre nagyon sok emlk maradt fenn, a Jkai-kdextl (eredetije 1372 utn keletkezhetett, de csak egy 1448-as msolatban maradt rnk) a Huszita Biblia hrom
kdexn (Bcsi, Mncheni, Apor) keresztl egszen az 1539-es Kulcsr-Kdexig. (A nyelvemlkeinkkel foglalkoz rendkvl gazdag szakirodalombl
ld. Brczi 1951; Benk 1980: 3362; Hoffmann 2010; JakubovichPais
1929; Mszly 1956; MNyT 4350.)
A finnugor nyelvek kzl a msodik legrgibb sszefgg szvegemlkei
a zrjn, pontosabban az zrjn nyelvnek vannak, a XIV. szzad msodik
feltl. Perm vrosnak els pspke, Sztyepan Hrap (a ksbbi Permi Szent
Istvn, 1330 k.1396) idejekorn felismerte, hogy a hittrts anyanyelven lnyegesen hatkonyabban folyhat, s azt vallotta, hogy az erszak helyett a
meggyzs a clravezetbb. Ennek szellemben 1372-ben elksztette a zrjnek els rsrendszert, amelyet az bc els kt betje alapjn abur
rsnak neveznk. Ehhez a grg s a cirill betk mellett felhasznlta a zrjnek n. tamga-jeleit (tulajdonjeleit, nemzetsgjeleit) is. Az els, aburral
rott zrjn szvegek termszetesen egyhzi jellegek voltak, ezeket javarszt Szent Istvn fordtotta oroszbl. Az eredeti imdsgok, vallsi nekek,
liturgikus szvegek azonban nem maradtak fenn, ezeket csak ksbbi msolatokban olvashatjuk. Az els szveg egy 1510-es joggyjtemnybl maradt
rnk. Az abur rs nem terjedt el. Ennek oka elssorban az, hogy a zrjnl
jl beszl (egyes forrsok szerint taln zrjn szrmazs) Szent Istvnnal
szemben orosz utdai inkbb az orosz nyelvet, s vele a cirill rst rszestettk elnyben, gy az zrjn rs vgl a XVII. szzadban szp csendesen
feledsbe merlt. (Rszletesebben: Dob 2000: 9293; HajdDomokos
1978: 190; Litkin 1974: 26; 1975: 245252; Rdei 1978: 7; Zsirai 1994:
214217.)

10

A FINNUGOR NYELVEK RSBELISGNEK LEGRGIBB EMLKEI


A novgorodi nagyfejedelemsg egykori terletn vgzett satsok eredmnyekpp a rgszek tbb szz, szakfldn a papr megjelense eltt betvetsre ltalnosan hasznlt nyrfakregre rdott szveget talltak. Ezek
egy rsze balti finn nyelvi anyagot (szemly- s helyneveket) is tartalmaz. A
leghosszabb, nllnak tekinthet, hromsoros szveg a XIII. szzad kzeprl szrmazik. Ezt a tudomnyos kzvlemny karjalai nyelvnek tekinti, de
Johanna Laakso legjabb kutatsai szerint inkbb mg az egyes nyelvekre
osztds eltti nyelvllapotrl lehet sz. Az els pillantsra egyfajta rovsrsnak tetsz szveget valjban szgletestett cirill betkkel rttk, olvasatban sok a bizonytalansg. Szvege Johanna Laakso vizsglatai szerint:
Jumala, nuoli i nimesi, Nuoli siihen/sill, nuoli ammu, Jumala syytni pahovi. (Rszletesebben: Laakso 1999; Litkin 1974: 2526; Winkler 1998.) Az els
nyomtatott karjalai nyelvemlk Pallas sztrnak 285 szava (errl ld. a 23
24. oldalt), az els knyvek pedig csak a XIX. sz. elejn jelentek meg. Mg
ennl is ksbbiek a tbbi kis balti-finn nyelv els szvegemlkei: a lvek
1863-bl, a vepszk s inkeriek pedig csak a XX. sz. harmincas veibl
szrmazik (Bereczki 2000: 9497, 105; Laanest 1975: 1819).
A XIIIXIV. szzadban sok finn szemlynv s helynv bukkan fel latin
s svd nyelv szvegekben. A finn rsbelisg fejldsnek egyik fontos llomsa volt az a rendelet, amelyben elrtk, hogy a svd fennhatsg alatt
mkd finn templomokban a szvegek egy rszt finnl kell felolvasni.
Kziratban maradt fenn a XVI. szzad kzeprl (pontosabban az 15441549
kztti idszakbl) az egyhzi szvegeket s liturgikus zenei kottkat tartalmaz Westh-kdex. A finn rsbelisg megteremtje Mikael Agricola (1510
k.1557) turkui pspk, aki Luther tantvnyaknt magnak vallotta a reformci fontos eszmjt, az anyanyelv eltrbe helyezst. 1543-ban jelent
meg bcsknyve (Abckiria), ezt egy v mlva kvette a Rucouskiria Bibliasta [mai finnsggel: Rukouskirja Bibliasta] c. imdsgosknyv, majd
1548-ban f mve, a Se Wsi Testamenti [Se uusi testamentti], azaz az jszvetsg. szvetsgi zsoltrfordtsai 1551-ben lttak napvilgot. Agricola
munkssgt derkba trte korai halla, emiatt nem sikerlt lefordtania a teljes biblit. bcsknyvnek kezd szvegt (Oppe nyt wanha ia noori, joilla ombi Sydhen toori) az els finn versknt tartjk szmon. Agricola utn
a finn rsbelisg szrba szkkent, az egyhzi s vilgi irodalom kiteljesedett,
a helyesrsi alapelvek lassacskn kiforrottak, egyszval, a XVIIXVIII. szzadra eurpai sznvonal rsossg alakult ki szaki rokonainknl. E fejlds
fontos mrfldkve a teljes bibliafordts, amely 1642-ben ltott napvilgot.

11

AZ ABURTL A SIBIRICUM VOCABULARIUMIG


(Rszletesebben magyarul: Bereczki 2000: 8590. A bsges finn szakirodalombl ld. pl. Hkkinen 1994; LehikoinenKiuru 1993; Ikola 1968; 1984.)
Az els szt szrvnyokat Lett Henriknek az 1220-as vekben rdott
krnikja (Henrici Chronicon Livoniae) rejti: ebben kilenc szt szemlynv
s hatvan helynv tallhat, s nhny lv nv is felbukkan benne. szt tulajdonneveket tartalmaz a szintn XIII. szzadi Liber Census Daniae. Az sztek
legrgibb nyomtatott szvege valsznleg 1525-ben ltott napvilgot, de ez
nem maradt fenn, gy az els tnyleges szvegemlk Simon Wanradt s Johann Koell katekizmusa, 1535-bl. Az Agricolnl is korbbi, 140 oldalas
szvegbl csak 11 srlt lap rzdtt meg. Az szt irodalmi nyelv a XVII.
szzad harmincas-negyvenes veiben jtt ltre. Pontosabban kt szt nyelv,
mert ebben az idben mg kln irodalmi nyelveket dolgoztak ki: az szakszt Heinrich Stahl, mg a dl-szt Joachim Rossihnius nevhez fzdik. A
XVIII. szzadtl a dl-szt jelentsge cskkent. Az els szak-szt nyelvtan
Anfhrung zu der Estnischen Sprach cmmel 1637-ben jelent meg, szerzje
Heinrich Stahl, az els dl-szt grammatika pedig 1648-ban ltott napvilgot
Johann Gutslefftl. Ezeket 1693-ban kvette Johann Hornung grammatikja.
Az els teljes bibliafordts 1739-ben jelent meg, Anton Thor Helle gondozsban. Ebben a korban az szt nyelv mveli-fejleszti elssorban nmet
szrmazs papok s tudsok voltak, tevkenysgk lenyomata a nmetes
helyesrs s a sok nmet jvevnysz. (Rszletesebben: Bereczki 2000: 97
100; Kask 1975: 170176; Mgiste 1970; Pomozi 1998: 170171; Viitso
1998: 116117.)
Az els lapp szavak nyomtatsban egy Stephen Burrough nev tengerszkapitny, felfedez 1557-es tjnak esemnyeit feldolgoz, 1589-ben The
principal navigations cmmel megjelent ktetben bukkannak fel. Az els
szvegemlk egy 1619-es egyhzi nekesknyv, sszelltja Nicolaus Andreae. A XVII. szzad egyik legfontosabb munkja Johannes Jonae Tornaeus,
az szaki lapp nyelvterleten tallhat Torne (mai finn neve: Tornio) lelksznek Manuale lapponicum cm, kzel ezeroldalas mve (1648). Tornaeus
1643-ban kapta feladatul a Svdorszgban hasznlatban lv egyhzi kziknyv, a Manuale Sveticum lappra fordtst. Azt is megszabtk, hogy olyan
nyelvezetre fordtsa, amelyet minl tbbet rtenek, ezrt Tornaeus igyekezett
a dlebbi nyelvjrsokbl is minl tbbet merteni. Kt vtizeddel ksbb,
1669-ben ltott napvilgot Olaus Stephani Graan Manuale lapponicum minus
c. mve, umei nyelvjrsban. Az els lapp nyelvtan s az els svdlapp
sztr Per Fjellstrm nevhez fzdik (1738), ezek szintn az umei dialek12

A FINNUGOR NYELVEK RSBELISGNEK LEGRGIBB EMLKEI


tuson alapultak. Neki ksznhet az jtestamentum els, 1759-ben megjelent fordtsa is. Munkssga nagymrtkben hozzjrult a dli-lapp irodalmi
nyelv ltrejtthez. Ezen a nyelvjrson alapul Erik Lindahl s Johan hrling
lapplatinsvd sztra is (1780). Az szaki (tornei) nyelvjrsban jelent
meg Henricus Ganander grammatikja (1743). A norvglapp fontos mve
Knud Leem nyelvtana, 1748-bl. (Rszletesebben: Lak 1986: 1013; Koponen 2010; Korhonen 1981: 5355; 1988: 267268.)
*
A volgai s permi finnugorok rsbelisgnek kialakulsa nagyjbl egy
idben mintegy hromszz vvel ezeltt trtnt (orosz forrsokban szrvnyok a XV. szzadtl adatolhatk). E nyelvek szkincsrl az els rszletesebb informcik a XVIIXVIII. szzadban jutottak el a cri udvarba
(majd azon keresztl nyugatra): a Nagy Pter, ksbb II. Katalin ltal tmogatott expedcikban rszt vev tudsok egyarnt gyjtttek mordvin, cseremisz, votjk s zrjn anyagot (meg persze a vizsglatunk trgyn kvl es
tatroktl, csuvasoktl s egyb trksgi npektl is), s a vallsi szvegek
anyanyelvre fordtsa is ugyanazon szeminriumokban, elssorban Kazanyban s Nyizsnyij Novgorodban zajlott. Az egyes utazk, tudsok (Witsen,
Messerschmidt, Strahlenberg, Mller, Fischer, Pallas, Falck s a tbbiek)
munkssgrl rszletesen szlok a 3. fejezetben, ebben a rszben csak a szikr tnyek kzreadsra szortkozom velk kapcsolatban.
A cseremisz rsbelisg megteremtsnek els, ttova lpse egy Grigorij
Rukotyin nev kazanyi pspk nevhez fzdik, aki 1555-ben a vallsi szvegek cseremiszre fordtsa rdekben sajt bct hozott ltre. Prblkozsa
sikertelennek bizonyult, rsrendszere nem terjedt el, gyorsan feledsbe merlt.
Az els cseremisz szavak a holland Witsen Noord en Oost Tartarye cm
1692-es munkjban bukkannak fel. Ez a munka a mordvin nyelvtrtnet
szmra is kiemelked jelentsg (lerst ld. jelen knyv 1517. oldaln, a
mordvin anyag elemzst a 4. fejezetben). A m msodik, 1705-s kiadsban egy cseremisz Miatynk-fordts is helyet kapott. D. G. Messerschmidt
Specimen der Zahlen und Sprache Einiger Orientalischen und Siberischen
Vlker cm (ld. 19. old.), javarszt szmneveket kzl jegyzkben cseremisz adatok is szerepelnek. J. E. Fischer a Sibirische Geschichte-ben 38, a
Vocabularium Sibiricum-ban (ld. az 2122. oldalon) 307 cseremisz szt tntet fel, ez javarszt megegyezik G. F. Mller anyagval (v. 1920. old.).
Pallas a Linguarum totius orbis vocabularia comparativa cm nagyszabs
13

AZ ABURTL A SIBIRICUM VOCABULARIUMIG


munkjban, mint minden ltala felvett nyelvbl, a cseremiszbl is 285 szt
ad kzre (v. 2325. old.).
Az els tulajdonkppeni cseremisz szvegemlk egy dvzl vers, amely
1769-ben jelent meg a kt vvel korbban Kazanyba ltogat II. Katalin crn tiszteletre (hasonl alkalombl szletett az els mordvin szvegemlk is,
ennek rszletes elemzst ld. a 6. fejezetben). rja cirill betkkel jegyezte le,
sok rtelemzavar hibval, emiatt a szveg felfejtse nhol nehzsgekbe tkzik. A kazanyi fkormnyzsg megalaptsnak tiszteletre 1782-ben
Moszkvban jelent meg egy gyjtemnyes ktet, melyben egy cseremisz vers
is helyet kapott (e ktetben tallhat az els mordvin vers is, ld. a 7. fejezetben), sok hibval, idegen szrenddel (a prhuzamokat ersti, hogy a mordvin szveg is nehezen rtelmezhet).
Az els cseremisz nyelvtan 1775-ben jelent meg Szentptervrott, az
Akadmia gondozsban. Szerzje ugyanaz a Venjamin Pucek-Grigorovi,
aki a votjk (s csuvas) grammatiknak is. A kor szoksainak megfelelen az
orosz grammatika keretei kz prblja szortani a cseremisz nyelv jelensgeit, de azrt sikerlt neki nhny jellemvonst kiemelnie: a nemek hinya, a
az ige ktfle ragozsa, a mellknevek ragozhatatlansga, a nvutk mondatbeli helye finnugor sajtossg. A ktetben egy kb. ezer szavas szlista is
helyet kapott, szavainak egy rsze mra mr archaikusnak szmt.
A szzad vge fel kt (kziratban maradt) cseremisz sztr is elkszlt,
az egyik, mintegy hromezer szt tartalmaz mezei dialektusban, a msik,
hatezer lexms pedig hegyi nyelvjrsban. (Rszletesebben: Bereczki 1990:
35; Kovegyajeva 1976: 1517, 2324.)
A votjk nyelvrl szl hradsok sort Strahlenberg kapitny nyitotta,
Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia c. alapvet mvben (ld.
jelen knyv 1718. oldaln) 29 votjk szt adott kzre. t G. F. Mller s J.
E. Fischer kvette. Utbbi a Sibirische Geschichte-ben 37 votjk szt publiklt, mg a kzelmltban megjelent sztra kzel 300 votjk adatot tartalmaz. Kb. 280 sz szerepel Pallas soknyelv sztrban. 18 szt adott kzre
Falck (v. 2627. old.).
Az els votjk szvegemlk egy rvid, ngysoros dvzl vers, amely
1769-ben jelent meg. Az els mordvin, cseremisz s votjk szvegemlk
megjelensi dtumnak egybeesse nem a vletlen mve, hiszen a votjk versike is abban a ktetben kapott helyet, amelyet a Kazanyba ltogat II. Katalin crn tiszteletre adtak ki (ld. a cseremisz szvegemlkek kztt is). Ezt
egy tzsoros, hasonl nnepi alkalomra kszlt vers (1781), majd egy Miatynk-fordts kvette (csakgy, mint a mordvinoknl, ld. a 8. fejezetben).
14

A FINNUGOR NYELVEK RSBELISGNEK LEGRGIBB EMLKEI


Cscs Sndor a legfontosabb XVIII. szzadi emlknek minsti V. PucekGrigorovi nyelvtant (1775), melyben egy tbb ezer szavas, fogalomkrk
szerint csoportostott szjegyzk is helyet kapott. Ebben a kziknyvben a
szerz a helyesrs alapjai mellett elssorban az ige- s nvszragozst mutatja be rszletesen. A kvetkez votjk grammatika 1786-ban ltott napvilgot, szerzje Mihail Mogilin. A knyvben a nyelvtani lers mellett egy 2100
szavas lista is szerepel. A sztrak kzl egy htezer cmszt magban foglal votjkoroszt kell emltennk Zacharia Krotovtl, 1785-bl. (Rszletesebben: Cscs 1990: 79, 1920; HajdDomokos 1978: 216218; TyepljasinaLitkin 1976: 115117.)
Jval az zrjn abur rs feledsbe merlse utn, a XVIII. szzad kzepn jelennek meg az els zrjn szavak a klnfle szjegyzkekben. Mller Sammlung russischer Geschichte c. munkjban 313 zrjn sz tallhat,
Fischer 30 lexmt ad kzre, Lepjohin (ld. a 2526. oldalon) 200 zrjn s
50 permjk szt kzl, Pallas soknyelv sztrban kzel 300 sz szerepel.
A zrjn sem a komi-zrjn, sem a komi-permjk rsbelisg nem
olyan gazdag, mint a kazanyi szellemi mhely kisugrzsnak bvkrben
l mordvin, cseremisz s votjk, de azrt nhny ttelt fel lehet sorolni a
XVIII. szzad msodik felnek nyelvemlkei kzl.
1785-ben ksztett Antonyin Popov egy mintegy kt s fl ezer szt tartalmaz, betrendben kzreadott komi-permjkorosz szjegyzket, s ebbl a
korszakbl megrzdtt egy kziratos zrjnorosz szjegyzk (mai terminussal: trsalgsi zsebknyv) is, amelyben mintegy ktszz sz s szz kifejezs kapott helyet.
Ugyancsak Popov nevhez fzdik az els grammatika is, szintn 1785bl. A vallsos mvek sort gazdagtja kt kzirat,
cmmel. Az egyik 1779 s 1786 kztt, a msik a szzad vgn kszlt.
(Rszletesebben: Rdei 1978: 78; TyepljasinaLitkin 1976: 115117.)
A tvoli Szibriban l nyelvrokonaink rsbelisge lnyegesen fiatalabb. Vogul szrvnyemlkek a XVIXVII. szzadi orosz szvegekben bukkannak fel. 1725-ben Messerschmidt 41 szavas (kziratban maradt) szjegyzket lltott ssze, majd Strahlenberg kapitny korbban emltett mvben
adott kzre 25 vogul szt. t Fischer s Pallas kvette, mintegy 300 szavas
szjegyzkekkel.
1736-bl szrmazik I. Kurojedov kziratos vogul sztra, amely a neves
orosz trtnsz, V. Ny. Tatiscsev (ld. jelen knyv 2829. oldaln) megbzsbl kszlt. Ugyancsak kziratos formban maradt fenn egy 286 cmszt
15

AZ ABURTL A SIBIRICUM VOCABULARIUMIG


tartalmaz, latin betkkel lejegyzett latinvogulosztjk sztr, amelybe tbb
nyelvjrs anyagt is beledolgoztk, ill. egy latinvogul sztr 1775-bl s
egy rvid vogul sztr orosz megfelelkkel 1785-bl. Habr ezeket az anyagokat mg nem nyelvszeti ignnyel lltottk ssze, gy is nagyon sok rtkes informcit tartalmaznak a XVIII. szzadi vogul nyelvjrsokrl. A voltakppeni, terjedelmesebb nyelvemlkek csak a XIX. szzadban lttak napvilgot, az irodalmi nyelv megteremtsnek ignye a XIX. sz. vgn merlt fel.
(Rszletesebben: Gulya 1958; Klmn 1976: 1416; Rombangyejeva 1976:
233234.)
Osztjk anyagot elszr Strahlenberg kzlt 1730-ban, majd Fischer,
Mller s Pallas szjegyzkei kvetkeztek. A fentebb emltett V. Ny. Tatiscsev osztjk sztrt is szerkesztett az ltala krdvek segtsgvel gyjtetett
szanyagbl, ezt az 1768-ban megjelent c. monumentlis mvbe dolgozta bele. (Rszletesebben: Honti 1984: 89.)
*
Az ttekints utols rszbl kiderl, hogy a volgai s a permi nyelvek (s
a trsg trksgi nyelvei) rsbelisgnek kialakulsa egyszerre, azonos mdon ment vgbe. A Ptervrrl indtott expedcik minden itt l npet feltrkpeztek, s nemcsak szoksaikrl, letvitelkrl adtak hrt, hanem nyelvkrl is. A msik fontos mozzanat az egyhzi iskolk alaptsa volt (a kt legfontosabb Kazanyban s Nyizsnyij Novgorodban mkdtt), ahol a keresztny valls terjesztsnek egyik eszkzeknt igyekeztek a liturgikus szvegeket lefordtani a finnugor s a trksgi nyelvekre. Ennek eredmnyei az egyhzi rtusokat, imdsgokat, verseket stb. tartalmaz soknyelv ktetek s a
Miatynk-fordtsok (ksbb, a XIX. szzad els harmadtl kezdve pedig a
bibliafordtsok).

16

3.

A kartogrfus, a kapitny s a pspk


A mordvin nyelvet rni kezdik

A mordvin rsbelisg a tbbi finnugor nyelvhez hasonlan rvid, mindssze hrom vszzados mltra tekint vissza. Az els nyelvemlkek klfldi
utazk ltal lejegyzett szlistk s a papneveldkben, elssorban a Nyizsnyij
Novgorod-i s a kazanyi szeminriumban hasznlatos tbbnyelv, vallsi tartalm knyvekben megrktett mordvin przarszletek, verstredkek voltak.
Az Orosz Birodalom a XVIIXVIII. szzadban egyre dlebbre s keletebbre terjeszkedett, ezzel prhuzamosan megntt az igny az risira ntt
orszg tudomnyos feltrkpezsre. A mvelt crok, I. Pter s II. Katalin
ltal szervezett expedcik az 1725-ben alaptott akadmia hathats tmogatsval elksztettk a birodalom fldrajzi-topogrfiai lerst, rendszereztk a nvny- s llatvilgot, s mindezek mellett risi mennyisg nprajzi s nyelvi anyagot is gyjtttek a keleti vgek korbban ismeretlen npeirl, tbbek kztt a mordvinokrl (rszletesebben ld. az elz fejezetben,
a 1316. oldalakon).
I. Szjegyzkek, sztrak, szrvnyemlkek
1. Az els lpsek egy holland tuds, Nicolaes Witsen (16411717) nevhez fzdnek. Witsen 1664 s 1667 kztt Moszkvban, a holland kvetsg
munkatrsaknt az akkori orosz birodalom npeirl gyjttt nprajzi s nyelvi informcikat szmos leveleztrsa segtsgvel, emellett az nevhez fzdik az els hiteles nyugat-eurpai trkp Szibrirl. Hazatrve politikusi
plyra lpett (Amszterdam polgrmestere is volt), de a knyv kiadsnak
gondolata nem hagyta nyugodni, s 25 v mlva (!) sikerlt is megjelentetnie
az idkzben jabb, frissebb adatokkal, ismeretekkel felduzzasztott mvt,
Noord en oost Tartarye cmmel,1 holland nyelven (Amszterdam, 1692). Ek1

A m teljes cme a kor szoksaink megfelelen hossz s informatv: Noord en Oost


Tartarye, ofte Bondigh ontwerp van eenige dier landen, en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest: beneffens vescheide tot noch toe onbekende, en meest noit voorheen
beschreve Tartersche en nabuerige gewesten, lantstreken, steden, rivieren, en plaetzen,

17

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


kortjt mr volt hazja egyik legelismertebb orosz-szakrtje, akit az
szakkeleti vilg ttrjnek neveztek, s aki mg Nagy Pter crral is kapcsolatban llt. A knyve mg kt kiadst rt meg, 1705-ben s 1785-ben is
napvilgot ltott,2 s kzben megjelent franciul, angolul s olaszul is (Bartens 1978: 414416; Mikola 1975; Zsirai 1994: 483488).
A ktktetes m els rszben Witsen a rgi forrsokat mutatja be, a msodikban viszont j ismereteket kzl Oroszorszg npeirl, a Fekete- s
Kaszpi-tengertl a Volga-vidken t Szibriig s a Csendes-cen partvidkig. Ebben a ktetben a szerz a mordvinokkal is foglalkozik, szoksaik,
letmdjuk lersa mellett nyelvszeti informcikat is kzl (tudjuk rla,
hogy az egyik adatkzlje a mordvin nemzetisg Nyikon patriarcha volt):
kort jcskn megelzve arrl tudst, hogy a mordvinok s a cseremiszek
rokonsgban llnak egymssal (ezt az al- s felnmetek rokonsghoz hasonltotta). Minket jelen esetben azonban mvnek 324 szcikket tartalmaz
hollandmordvin szjegyzke rdekel a legjobban. Ebben a rszben a szlistk nem bcrendben, hanem trgyi-fogalmi csoportokban (vszakok, gitestek, nvnyek, llatok, testrszek stb.) kvetik egymst. Witsen a mordvin
adatokat latin bets trsban kzli, a holland (nmet) helyesrst kvet
transzkripcija fleg a szibilnsok s affriktk lejegyzse sorn gyakran
kvetkezetlen. A palatalizcit nem jelli.
Feoktyisztov vizsglatai szerint a szjegyzk moksa nyelvjrs (vagy
legalbbis a szavainak jelents rsze moksa), errl hangtani, mondattani s
lexikai bizonytkok is rulkodnak. sszessgben Feoktyisztov arra a kvetkeztetsre jut, hogy az elssorban moksa interjalanyok szrmazsi helye a
mai Mordvin Kztrsasg dli rsze, ill. a penzai terlet szaki fertlya lehetett.
A sztracska kzel 40 orosz eredet lexmt is tartalmaz (ez arrl tanskodik, hogy ez id tjt mr jelents lehetett az orosz nyelv befolysa), illetve
egy tucatnyi trk jvevnysz is akad az anyagban. Mivel Witsen gyjtsin de noorder en oosterlykste gedeelten van Asia en Europa, zo buiten en binnen de rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaspische, Indische-Ooster, en Swarte Zee gelegen; gelyk de lantschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, Noorder Persie, Georgia, Circassia, Crim, Altin, enz. mitsgaders Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aan Hare Zaerze Majesteiten Kroon gehoorende heerschappyen: met der zelver lant-kaerten zedert nauwkeurigh onderzoek van veele jaren, en
eigen ondervindinge beschreven, getekent, en int licht gegeven. Amsterdam, 1692.
2
Ezek a kiadsok mr az interneten is elrhetk. Az els kiads lelhelye: http://gdz.
sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN340052333; a tbbi kiads: http://books.
google.hu/books?id=_LbLQAAACAAJ&dq=Noord+en+oost+Tartarye&hl=hu&sa=X
&ei=bR02T4riIMKe0QWn2Ym7Ag&ved=0CD8Q6AEwAg

18

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


nek idszaka egybeesett a Volga-vidket meghdt orosz hadak erdptsi
munklataival (ez az n. ) s keresztny hittrt tevkenysgvel, gy cseppet sem meglep, hogy az orosz jvevnyelemek kztt harcszati s kzigazgatsi-vallsi terminusok is tallhatk. (V. Feoktyisztov
1963: 311; 1968b: 107108; 1971: 13; 1976: 1015; Mikola 1975: 1525.)
Witsen szjegyzknek rszletes elemzst a 4. fejezetben adom kzre.
2. A neves nmet orvos s termszettuds, Daniel Gottlieb Messerschmidt
(16851735) I. Pter krsre 1720 s 1727 kztt expedcit szervezett Szibriba; fknt Tobolszk, Krasznojarszk s Irkutszk vidkn gyjttt felbecslhetetlen rtk anyagot. A trsg llatvilgnak feltrkpezse, elssorban a madrvilg rendszerezse mellett sok rtkes lelettel (mg kt mamutfoggal is) gazdagtotta az akkori idk ismerettrt. A termszet vilga mellett
rdekeltk az emberek is, szmos nprajzi adatot gyjttt a szibriai npek
szoksairl, hitvilgukrl, munkakrlmnyeikrl, ruhzatukrl stb. Utazst
naplban rktette meg, amit csak 250 vvel ksbb, 1962 s 1977 kztt
adtak ki Berlinben Forschungsreise durch Sibirien cmmel.
Messerschmidt nyelvszeti adatokat is gyjttt, ezt Specimen der Zahlen
und Sprache Einiger Orientalischen und Siberischen Vlker cm, kziratos
anyagban rktette meg, melyben magyar, finn, zrjn, votjk, vogul s
osztjk adatok mellett az utazsai sorn (Nyizsnyij Novgorodban vagy Kazanyban, expedcija elejn, 1719 szeptemberben) gyjttt mordvin szavakat is kzreadja. Egytl tzig jegyezte fel a szmneveket, lersa latin bets, a
transzkripci egyrtelmen nmet indttats: wxe egy (mai E3 vejke, M
fk), wite t (E vee, M ve), ssisim ht (E iem, M im), kaime tz
(E keme, M kem). A kevs nyelvi anyagbl nem lehet meghatrozni, melyik nyelvjrsbl gyjttt (Feoktyisztov 1971: 1415; 1976: 1516).
3. A nagy szaki hbor (17001721) dnt tkzete, a poltavai csata
(1709) a svdek szmra nagyhatalmi lmaik elmlst hozta, de a (ksbbi)
finnugor nyelvtudomny nagymrtkben gazdagodott ltala. A sok svd hadifogoly egyike, Philipp Johann von Strahlenberg (eredeti nevn Tabbert,
16761747) Tobolszkba kerlt, s itt lt 1711-tl 1721-ig. Ez id alatt risi
mennyisg trtnelmi, fldrajzi, nprajzi s nyelvszeti anyagot gyjttt
Kelet-Oroszorszg npeirl, amit hazatrte utn, 1730-ban adott ki nmet
nyelven Stockholmban Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia

E = erza, M = moksa.

19

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


cmmel4 (mve 1736-ban angolul, 1757-ben franciul s 1780-ban spanyolul
is megjelent).5 Strahlenberg munkjban az ltala boreo-orientalis-nak nevezett npeket mutatja be. A vizsglt nyelveket, npeket hat csoportba osztja,
melyek kzl az elsbe a finn, magyar, vogul, osztjk, mordvin, cseremisz,
zrjn s votjk, a harmadikba pedig a szamojd nyelvosztly tartozik
(errl rszletesebben: Munkcsi 1882: 289292; Setl 1892: 257259; Zsirai 1994: 484490).
Strahlenberg nem a Leibniz-fle elvet rszesti elnyben, amely elssorban a
Miatynk-fordtsokra helyezi a hangslyt, hanem mondvn, hogy a pogny
npek nem tudjk a keresztny fogalmakat megnevezni inkbb az alapszkincs
elemeit (szmnevek, testrsznevek stb.) szedi ssze. Gyjtse a Tabula Polyglotta vagy Harmonia linguarum gentium boreo-orientalium vulgo tatarorum
cmet viseli, ebben 60 szt mutat be 32 nyelven. Adattra, sajnos, rengeteg
hibt rejt magban, pl. finn sade es ~ magyar saude (?), fi. sydan szv ~
m. sziwu stb., emiatt fenntartsokkal kell kezelni. A mordvin anyag hinyos,
csak 28 sz szerepel benne (vogul s osztjk mindssze 16, csuvas 17, votjk
20). Ennek oka, hogy Tobolszkbl Moszkvba tartva elvesztette egyik fzetecskjt. A kevs mordvin sz alapjn nem lehet teljes biztonsggal megllaptani nyelvjrsi hovatartozsukat, de Feoktyisztov vlemnye szerint inkbb
erzk, olyan dialektusbl, amelyben ismeretes volt az hang.
A mordvin szavak egy rsze szmnv egytl tzig, a tbbi testrsznv s
egyb alapvet fogalmak megnevezse. E lexmk lejegyzse nem pontos, a
nmet ortogrfia hatst mutatja. A szmnevek (wte, kaffta, kollma, nille,
wytzs, kuta, ziim, kaukim, weixim, kaime) csak nyomokban emlkeztetnek a
(mai) irodalmi alakokra, de nem jobb a tbbi plda lejegyzse sem: pelli lb
4

Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches das ganzte Russische Reich mit Siberien und der grossen Tartarey in sich begreiffet, in einer historisch-geographischen Beschreibung der alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, nebst einer noch niemahls ans Licht gegebenen
Tabula Polyglotta von zwey und dreyszigerley Arten Tartarischer Vlcker Sprachen
und einem Kalmuckischen Vocabulario, sonderlich aber einer grossen richtigen LandCharte von den benannten Lndern und andern verschiedenen Kupfferstichen, so die
Asiatisch-Scythische Antiquitt berteffen; Bey Gelegenheit der Schwedischen KrigesGefangenschaft in Russland, aus eigener sorgfltigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten Reisen zusammen gebracht und ausgefertiget von Philipp Iohann von
Strahlenberg. Stockholm, in Verlegung des Autoris. Stockholm, 1730.
5
A m interneten is elrhet: http://books.google.hu/books/about/Das_Nord_und_ Ostliche_
Theil_von_Europa_u.html?id=EPMOAAAAQAAJ&redir_esc=y Ld. mg a Studia
Uralo-Altaica 8. ktett (1975).

20

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


(ma: pige), pills fl (pie), katti kz (ke), pretzier haj (pae). A palatalizcit nem jelli: loman ember (mai alak: loma), nille ngy (ie), silms
szem (ma: eme) stb. (Feoktyisztov 1963: 1112; 1971: 1314; 1976: 1618.)
4. A XVIII. szzad elejn a hatalmass ntt Oroszorszg npeirl egyre
tbb informci ltott napvilgot, egyre tbben jutottak el a birodalom tvoli,
egzotikusnak tn helyeire. Az ismeretlen helyek, npek s nyelvek lersban dnt jelentsge volt a Ptervri Tudomnyos Akadmia megalaptsnak 1725-ben.6 Nagy Pter klfldi szakembereket, elssorban termszettudsokat hvott be az orszgba, akik 1719-tl szmos expedcit indtottak a
tvoli vgek fel.
Az n. msodik kamcsatkai expedci (173343) a finnugrisztika szempontjbl is fontos volt (az els, 172528 kztti vllalkozshoz hasonlan
ezt is a dn Vitus Bering vezette, akirl ksbb az Oroszorszg s Alaszka
kztti szorost is elneveztk). A felfedezk eljutottak Amerikba, de a mi
szempontunkbl lnyegesen fontosabb, hogy az expedci egyik n. szrazfldi rszlege a Volga-vidki s a szibriai npektl gyjttt anyagokat, Kazanytl Szibria fel haladva. Ennek a csoportnak a tagja volt 1733 s 1738
kztt Gerhard Friedrich Mller (17051783), aki 1733 szn rkezett Kazanyba, s a helyi kormnyzsg j szervezsnek ksznheten rvid id
alatt jelents nyelvi s nprajzi anyagot gyjttt a krnyken l finnugor s
trksgi npektl, amit 1743-ban foglalt knyv formba, de csak 1791-ben
ltott napvilgot nyomtatsban
cmmel.7
A ktet msodik rsze egy cirill bets, nyolcnyelv az orosz cmszavak
mellett tatr, cseremisz, csuvas, votjk, komi-permjk, komi-zrjn s mordvin sztr, kt oldalon nyolc hasbba rendezve. Mller 1738-ban, betegsge miatt, visszatrt Ptervrra. Expedcija eredmnyt Sammlung Russi6

S ugyancsak fontos volt a knyvnyomtats elterjedse: Moszkvban 1583 ta adtak ki


knyveket, Ptervrott 1711-ben alaptottk a Szentptervri Tipogrfit, majd ennek
utdjaknt 1727-ben nylt meg az akadmia nyomdja.
7
, ,
, , , , ,
, , , ,
, ,
, -: -, , , , , ,
. -, 1791.

21

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


scher Geschichte cm nagyv mvben foglalta ssze, ami megalapozta
trtnszi tekintlyt.
Mller sztrnak mordvin anyaga 313 szt tartalmaz,8 javarszt erza adatokat, az // hangot ismer nyelvjrsbl: nyrfa (mai irodalmi erza: , nyelvjrsi ), bza (, ).
(Feoktyisztov 1963: 1222; 1971: 1617; 1976: 8588.)
A listt tolvasva a kvetkez ortogrfiai megjegyzseket tehetjk. A
mordvin szavakat alapveten a cirill betkszletre tmaszkodva, az orosz helyesrs elvei szerint jegyzi le: a mordvinban is hasznlja a kemnyjelet, pl.
kakas (mai alak: ), pnz (), csnak
(), mg a palatalizlt mssalhangz utn is: ember (mai alak:
), lny (). Nha a mordvinban is hasznlja az
orosz ` bett: ` mez (), ` htf. A palatalizcit
Mller a sz elejn igyekszik jellni, mg az n. pratlan mssalhangzk
utn is, beiktatva egy lgysgjelet vagy ppensggel egy i bett: vz
(mai alak: ), t (), k (), hasbfa (), szv (); i nyelv (), i felh () de ez
nha elmarad: fl (), lb (), vagy kemnyjel lesz
belle: ezst (). A szeleji palatalizcit mssalhangz-kettzssel
jelzi: szem (), ht (e), szz (o).
Ami a szkincset illeti, a tmakrk vltozatosak: termszeti jelensgek,
trsznformk, napszakok, a ht napjai, fmek, svnyok, emberek megnevezse, rokoni viszonyok, testrszek, ruhadarabok, hztartsi eszkzk, btorok,
llatnevek, nvnynevek; nhny ige (infinitivusi s egyes szm els szemly alakok, egy-kt paradigma indicativus praesensben), nhny mellknv, a
vgn pedig a szmnevek egytl hszig, majd a tzesek s a kerek szmok
milliig. Az anyagban viszonylag kevs orosz jvevnysz tallhat.
5. Mller munkjt Johann Eberhard Fischer (16971771) folytatta, aki
1739 s 1747 kztti gyjttevkenysgnek eredmnyt, a finnugor npek
lerst Sibirische Geschichte nven9 adta ki (Szentptervr, 1768; oroszul
8

A sztr az interneten is elrhet: http://international.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=


mtfxtx&fileName=txg/g331929031//mtfxtxg331929031.db&recNum=93&itemLink=
r%3Fintldl%2Fmtfront%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28mtfxtx%2Bg3319290
31%29%29&linkText=0
9
Sibirische Geschichte von der entdekkung Sibiriens bis auf die Eroberung dieses Lands
durch die russische Waffen, in den Versammlungen der Akademie der Wissenschaften
vorgelesen, und mit genehmhaltung Derselben ans Licht gestellt von Johann Eberhard
Fischer. St-Petersburg, 1768, Bd. III.

22

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


1774). Ebben, ms finnugor nyelvek lexmi mellett, 25 mordvin sz kapott
helyet (a m 163. s 165. oldaln tallhatk). Schlzer 1770-ben, Gttingenben megjelentette Fischer cikkgyjtemnyt, Quaestiones Petropolitanae
cmmel10 (Fischer munkssgrl rszletesebben: Munkcsi 1882: 292296;
Zsirai 1994: 492494). Ennek els, De origine Ungrorum11 cmet visel rszben, a Tabula harmonica linguae Ungricae cum ceteris linguis Scythicis
cm fejezetben nyolc nyelv, nyelvjrs (Ungrica, Vogulica, Kondinica, Fennica, Syrnica, Permica, Votica, Tscheremissica, Mordvanica) szlisti is
szerepelnek (a m 2527. oldaln). Ebben 23 mordvin sz tallhat.
A kt mben tfedsekkel egytt 38 mordvin lexma fordul el. Ezek
alapszkincsbeli fogalmi krket lelnek fel (szmnevek, testrsznevek, termszeti jelensgek, nhny llat- s nvnynv). A kzreadott anyagban mindkt nyelvjrs kpviselteti magt, de a szkincsben marknsabbak az erza jegyek: katka macska (E katka, M kata), pjel felh (E pe, M kovl), suda orr
(mai E sudo, M aLka), weigke egy (E vejke, M fk). Moksa jelleg ugyanakkor a toschen ezer (M o, E oa), schufta fa (M ufta, E uvto).
A szavak lejegyzsrl. Az e s bett egyarnt hasznlja a szerz: pjel
felh (ma: pe), wjete t (vee), de: ssielm szem (eme), kjw k
(kev). A ks hangkapcsolatot az x betvel adja vissza: kauxa nyolc (kavkso),
weixa kilenc (vejkse); az -t hangkettzssel jelli: siim ht (iem), sjda szz (ado), hasonlan a -t: nille ngy (ie). A szeleji palatalizcit
Fischer mr igyekszik jellni: kied kz (ke), kjel nyelv (ke), pjel, ssielm, wjete; a szbelsejit azonban mg nem. Sajtosan nmet ortogrfiai megolds a toschen s a schufta sch-ja, ill. a wei j, weigke egy, weixa kilenc, wjete t w-je. (Feoktyisztov 1963: 2223; 1971: 1718; 1976: 1921.)
Fischer sztra, a Vocabularium Sibiricum12 csak nemrg jelent meg
nyomtatsban,13 sokig csak kziratos formban ltezett. Ez a sztr tbb
mint 50 nyelvbl s nyelvjrsbl tartalmaz szanyagot, nyelvenknt mint10

Eberhardi Fischeri Quaestiones Petropolitanae I de origine Ungrorum, II de origine


Tatarorum, III de diversis Shinarum imperatoris nominibus titulisque, IV de Hyperboreis. Edidit Aug. Ludvicus Schloezer. GttingenGotha (Gottingae et Gothae), imp.
Dietrich, 1770.
11
http://books.google.hu/books?id=hOtLAAAAcAAJ&pg=PA14&hl=hu&source=gbs_t
oc_r&cad=4#v=onepage &q&f=false
12
Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium maxima ex parte
Sibericarum. 1747.
13
Vocabularium Sibiricum (1747). Der etymologisch-vergleichende Anteil. Bearbeitet und
herausgegeben von Jnos Gulya. Frankfurt am Main etc. 1995. (Opuscula Fenno-Ugrica
Gottingensia VII.)

23

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


egy 300 szt; sszessgben tbb mint 12 ezer sz fordul el benne. A latin
cmszavakat tartalmaz sztrban az urli nyelvek kzl helyet kapott a finn,
szt, magyar, mordvin, cseremisz, komi-zrjn s komi-permjk, votjk, vogul, osztjk, jurk (ez utbbi hrombl tbb nyelvjrs is), szlkup s az akkor mg l kamassz. A Mller munkjt folytat Fischer rszletes tmutatt
rklt eldjtl-mestertl, nemcsak az etnogrfiai gyjtsre vonatkozan,
hanem a sztr szerkesztsi elveit st, latin szcikkeit illeten is. A sztr
anyagt Schlzer krsre Fischer tadta a gttingeni egyetemnek. Ez a kziratos anyag szolglt aztn Schlzer nyelvszeti munkinak egyik forrsul.
(A sztrrl bvebben Gulya 1983; Zaicz 1997.)
A sztr latin bets transzkripcival lejegyzett mordvin anyaga 277 ttelt
tartalmaz, javarszt erza adatokat. Az anyagot Fischer a nmet helyesrs
szerint adta kzre, pl. kmen-toscht tzezer (ma: kemeoat), tschudi-wied
foly-vz = foly (ui ve), swel hs (sive), wl falu (vee) (Feoktyisztov 1968a: 8688). Az is megllapthat, hogy Mller sztrhoz hasonlan az // hangot ismer nyelvjrsbl is szerepelnek benne szavak:
kiling nyrfa (mai irodalmi kiej), tongsra bza (tovuro). Nhny moksa
tpus lexma is felbukkan: loftza tej (M lofca, E lovso), schufta fa (M
ufta, E uvto). A palatalizci jellsben sem kvetkezetes, ld. pldul
inne-vied tenger (E ie nagy + ve vz). A szvegben elfordul a Volga
helyi moksa neve, a Rav is, Rau formban.
6. Az Orenburgi Kormnyzsg abban az idben igen nagy kiterjeds
volt, Baskritl a Kaszpi-tengerig, Tobolszktl a Volgig hzdott, sok np
lakta ezt a terletet. Az orenburgi kormnyzi hivatalban dolgoz Pjotr Ivanovics Ricskov (17121777)14 ksbb a ptervri akadmia els levelez
tagja 1752 s 1755 kztt vgezte el a trsg trtneti-fldrajzi lerst, s
jelentette meg mindezt 15 cm mvben, 1762ben. A mordvinokrl s a cseremiszekrl egytt szl szerz a 89. fejezetben,16 lakterletk, hovatartozsuk s vallsi szoksaik lersa sorn nhny
mordvin szt is megemltve: , , .
Ricskov magyarzata szerint a a mordvin istensg neve. Ez a sz arra
14

http://kraeved.opck.org/lichnosti/issledovateli_orenburjya/richkov.php
, , . -, 1762.
16
http://epr.iphil.ru/faily-publikacii/Rychkov_1762.pdf (a mordvin szavak a 182. oldalon fordulnak el)
15

24

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


utal, hogy a moksknl gyjthetett (v. M isten + vocativus; E
id, isten). Feoktyisztov elemzse (1976: 2124) alapjn a
els elemben elrs van, a helyes alak lenne. A a
- etet, tpll ige Sg2. imperativusi alakja, a mai moksa alakja
boldogsg; szerencse (v. E isten). A kt sz tagolsa
- lenne, utbbi pedig voltakppen az els lejegyzett mordvin
sszetett sz, Isten-boldogsg jelentsben. A helytelenl van
egyberva: els eleme szintn az etesd, tplld ige, a msodik pedig az
egyes szm 2. szemly nvms (mai alakja: ). Szintn hibs a : els eleme helyesen nzd, ezt a nvms kveti.
7. A tudomnyos expedcik a felvilgosult uralkodn, II. Katalin idejn
is folytatdtak szerte Oroszorszgban: 1768 s 1774 kztt a Volga-vidk, az
Url, Szibria, a messzi szak vagy ppensggel a Kaukzus vidknek feltrkpezse, a birodalom valdi rtkeinek megismerse kiemelt clkitzse
volt a ptervri akadminak. A gazdag fldrajzi s biolgiai anyaggyjts
mellett ezek az utazsok a nprajz, a trtnelem s a nyelvszet tern is risi
fellendlst hoztak. A gyjtmunka egyik kiemelked egynisge a berlini
szlets Peter Simon Pallas (17411811), aki eredetileg termszettuds,
zoolgus volt, de jelents munkt vgzett a finnugor nyelvek kutatsa tern
is. az n. orenburgi expedci vezetjeknt tevkenykedett a Volga mentn. Szimbirszk, Orenburg, a Dl-Url, Dl-Szibria s a Bajkl-t vidkn
tett utazsnak sszefoglalsa a Reise durch verschiedene Provinzen des
Russischen Reichs17 (17711776; oroszul , 17731788). Pallas szmos mordvin teleplst felkeresett, kztk a mai fvrost, Szaranszkot, de jrt a penzai s a
szimbirszki kormnyzsg erzk s moksk lakta falvaiban is.
A mi szempontunkbl az t sorn gyjttt nyelvi anyag a lnyeges: Feoktyisztov az orosz nyelv vltozatbl 22 mordvin szt (szsort), kifejezst
adatolt. Ezek egy rsze gygyf: E (Carduus heterophyllus), M (Rubus Saxatilis), - (Comarum
paluftre), - (Betonica), (Adonis Verna); egy rsze
ruhzati termk: M ni fejdsz, mellcsat, nyakk, v; egy vallsi terminus: E , M isten. Egy helytt a
mordvin menyasszonyok neveit sorolja fel: , , ; egyszer
pedig mondattredket r le: M itt van neked,
17

http://books.google.hu/books/about/Reise_durch_verschiedene_Provinzen_des_r.html
?id= R68UAAAAQAAJ&redir_esc=y

25

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


farkas, egy juh. Az orosz vltozat a cirill bets ortogrfia jegyeit kveti, a
nmetrl, Feoktyisztov elemzse alapjn elmondhat, hogy a nmet ortogrfiai elveket alkalmazza: schkai isten (kaj), tiksche f (ike), warma
szl (varma), zifks nyakk (ifks) (Feoktyisztov 1963: 3133; 1971: 19
22; 1976: 4350).
Pallas nyelvtudomnyi munkssgnak kiemelked eredmnye a II. Katalin crn kezdemnyezsre sszelltott Linguarum totius orbis vocabularia
comparativa. (178687),18
amelyben 200 (51 eurpai s 149 zsiai) nyelven adja meg 285 trgy, fogalom nevt. Trgykrei: emberek megnevezse, rokoni viszonyok, testrszek,
elvont fogalmak (pl. szerelem, er, munka, llek), termszeti jelensgek
(szl, es, tz), napszakok, fldrajzi alapfogalmak (foly, hegy, vlgy), nvnynevek, llatnevek, sznnevek, mellknevek (j, rossz, gyors, csendes),
alapigk (van, eszik, iszik, alszik, visz, szeret), nvmsok, hatrozk (itt,
most, nlkl), s vgl a szmnevek.
A ktszz nyelv kztt szmos finnugor s szamojd is szerepel: a magyar, finn s szt mellett a karjalai (nyelvjrsokkal), zrjn, votjk, cseremisz, vogul s osztjk (dialektusokkal) s termszetesen a mordvin. Pontosabban kt mordvin, mert a 61. nyelvknt a mordvin, 62.-knt a moksa van
feltntetve, teht mordvin nven az erza nyelvjrs szerepel. A ktszz szbl Pallas csak nhnynak nem adja meg a mordvin megfeleljt, pl. fld,
homok (erza), tenger, er (moksa), ill. kiss furcsa mdon az vszakok
kzl csak a nyr megfelelit tudta kiderteni.
A mordvin adatokat cirill betkkel, az orosz helyesrsi elveknek megfelelen jegyzi le. A kemny- s lgyjelet rszben kvetkezetesen hasznlja,
azaz nem palatlis szvg utn az elbbit (19 lnytestvr, ma: ;
ujjak, ma ), palatlis szvg utn az utbbit ( erd,
mi). St, Pallas a szbelseji palatalizcit is jelli: szem,
galamb. Nhol azonban kvetkezetlen: lny (ma: ),
ember (), ill. tz (), v (), fld (o). Ugyancsak lgyjelet hasznl az infinitivus lejegyzse
sorn: iszik (ma: ), sznt () stb. Pallas a
kor orosz ortogrfiai szoksainak megfelelen hasznlja a `-ot s az i bett:
` nv (e), ` csillag (e), i` v (e).
18

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Linguarum_totius_orbis_1.pdf
s _2.pdf
19
Amennyiben nem jellm a nyelvjrsi hovatartozst, az adat az erza dialektusbl val.

26

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


Az erza adatok valsznleg -z nyelvjrsbl (is) szrmaznak, amit Pallas az orosz betvel ad vissza: j (mai irodalmi alak: e), k
(e), fog (e), frfi (e), v. mg E , M kz
(mai alak: E , M ) E , M br (mai alak: EM ). Az
erza szkezd -nek a moksban szablyosan - felel meg (pldul E , M
nap), de Pallasnl nha fordtva jelentkezik: E , M arc (ma
E , M ). Mindezek arrl rulkodnak, hogy a sztr anyaga klnfle nyelvjrsokbl tevdtt ssze. A sztrban szmos sszetett sz is
szerepel, ezeket Pallas kvetkezetesen egyberja: vihar (nagy +
szl), fakreg (fa + br), szemhj (szem + ajak).
Ami az alaktant illeti, a nvszk nhol tbbes szmban llnak ( ujjak, falevelek), nha birtokos szemlyragot kapnak ( felesge, M anyja), s nhnyszor a vocativusi forma is szerepel ( <
anya, < (ma: e) apa). Az igk sorban ritkn ragozott formk is felbukkannak. (Feoktyisztov 1975a: 117125; 1976: 8993.)
Pallas sztra sszelltsa sorn sok segtsget kapott a kollgitl. A neves trtnsz, nyelvsz, knyvtros s jsgszerkeszt, L. I. Backmeister
1773-ban, a Nyizsnyij Novgorod-i akadmiai gimnzium inspectoraknt felhvst intzett az orosz tudsokhoz, krve, hogy kldjenek neki minl tbb
j nyelven fordtsokat az ltala megadott mintaszvegek alapjn. Backmeister ezzel akart hozzjrulni Pallas sztrkszt munkjhoz. A
cm anyag mordvin rsze -z erza
nyelvjrsban kszlt. E szjegyzk egyrszt szmneveket, msrszt olyan
elregyrtott mondatokat tartalmaz, mint pldul (Feoktyisztov transzkripcijval) paz a kuli, loma ei avo kuva az isten nem hal meg, az ember
nem sokig l; miek kavto pigeek, eva kce ve-ve surt kt lbam
van, mindkt kezemen t-t ujj; sudo kuka amaso az orr az arc kzepn
van stb. (Feoktyisztov 1968a: 2529.)
Az 1783-ban kinevezett Nyizsnyij Novgorod-i kormnyz, Johann Rehbinder is kldtt Pallasnak egy kziratos szjegyzket,20 amely 287 orosz lexmnak adja meg a tatr, cseremisz s erza-mordvin megfeleljt. Ugyan
moksa anyagot21 is tovbbtott, amelyet Pallas szintn bedolgozott sztrba
(Feoktyisztov 1968a: 2325, 9293).
20

,
(
-, -e, -).
21
, e
.

27

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


8. Ivan Ivanovics Lepjohin (17401802), az n. II. orenburgi expedci
vezetje 1768 s 1772 kztt dl fel indulva a Volga-vidket s az orenburgi terletet jrta be, majd szaknak fordulva eljutott Arhangelszkig. tja sorn sok nprl ksztett etnogrfiai feljegyzseket, ezeket ngyktetes (rszben posztumusz) napljban jelentette meg, e cmmel22
(17711805). Ezt ksbb kiadtk nmetl, s egyes rszeit franciul is.
Lepjohin rdeme, hogy az erzk s moksk mellett elsknt a szakirodalomban megklnbzteti a karatjokat is. A mordvinok letmdjnak s
szoksainak bemutatsa kapcsn kzel kt tucat mordvin szt s hrom rvidebb szveget is kzreadott, ezeket Feoktyisztov rszletesen elemezte 1963as munkjban (2330). Ennek a szkincsnek jelents rsze ruhzati szakszkincs: E flbeval, ni ing, karkt (ma:
), v; ni v, E , M mellcsat, M
nyakk stb., de a listban szerepel vallsi kifejezs, a mra a
mordvinbl eltnt, de a cseremiszek ltal hasznlt ldozati hely,
ill. a mordvin nk megnevezse: a legidsebb fi felesge a , a kzps a , a legkisebb pedig a .
A moksa nyelvjrsban rdott szvegek (az rshibk, egybe- s klnrsok s a kzpontozs ltalam javtva): (1) , ,
i , , ,
, . Tpllm, fels gi isten, adj nvekv
gabont, udvarba jszgot, hzba csaldot, egszsges legyen a vilg a jvben is, gy tpllj engem, minket is! (2) , , ,
a, , . Felkel, lemen holdisten, tplljatok, vjatok, napisten, holdisten. (3) , , , a, . Felkel, lemen napisten, tplljatok, vjatok, holdisten.
E mondatok rszletes elemzst a 4. fejezetben adom kzre.
9. Az 5. orenburgi expedci vezetje, Johann Peter Falck, svd botanikus (17321774) az t sorn Kazanyban meghalt, addigi feljegyzseit a helybe lp neves kollgja, Johann Gottlieb Georgi (17291802) adta kzre
hrom ktetben nmetl (178586, majd 182425-ben megjelent oroszul
is).23 Falck anyaga tizennyolc erza-mordvin szt is tartalmaz, ktharmad
22

e
. -, 17711805.
23
Herrn Iohann Peter Falk Professors der Kruterkunde beym Garten des Russisch-Kayserl. Medizinischen Kollegiums, auch Mitglieds der freyen Oekonomischen Societt in Petersburg. Beytrge zur Topographischen Kenntni des russischen Reichs. St. Petersburg.
Internetes elrhetsge: http://books.google.co.za/books/about/Beytr%C3%A4ge_zur_

28

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


rszben nvnyneveket ( uborka, rozs, zab,
bors, kposzta stb.), s nhny llatnevet (pl. csdr,
juh, kutya) (mai alakok: , , , , ,
, , e). A szavak egy rsze orosz s tatr jvevnyelem. Az adatok nhol hibsak, pl. retek ( helyett). (Feoktyisztov
1963: 3334; 1976: 33.)
Georgi naplja 1775-ben jelent meg Bemerkungen einer Reise im Russischen Reiche cmmel Szentptervrott, majd nem sokkal utna ngy ktetben
napvilgot ltott msik, a nprajztudomny egyik fontos mvnek szmt
knyve is, a Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs24 (177680;
ez megjelent oroszul,25 franciul s nmetl is). Minket leginkbb Georgi
1774-es Volga-vidki utazsa rdekel. Knyveiben rszletesen szl a mordvinok etnogrfiai jellemzirl, megklnbzteti az erzkat, a mokskat s a
karatjokat, de az els kett klnbsgt nem ltja nagynak. Kevs nyelvi
anyaga van: mintegy hrom tucatnyi mordvin szt ad kzre, elssorban a
szoksaikrl, ruhzatukrl, isteneikrl, s nhny pogny nevet is kzl. Ezeket a szavakat javarszt a nmet ortogrfiai elvek szerint jegyzi le: a helyett
pldul tsch-t r (tschi = i nap), aj helyett ei (skei isten = kaj), v helyett
w (wel falu = vee, wergas farkas = vegi) ll. A palatalizcit nem jelli,
sem a szvgen (kar bocskor = ka), sem a sz belsejben, pl. initschi nnepnap (sz szerint: nagy nap, mai jelentse hsvt) = iei, at reg =
aa, Nikolai) stb. Pldaanyagban erza s moksa szavak egyarnt szerepelnek, a nyelv(jrs)i hovatartozs egy rszt maga is jelzi. Anyaga rtkes
rszt kpezik a frfi (Trena, Kazai) s ni (Lopai, Raksa, Lumzur) nevek,
valamint a pogny istenek megnevezsei, pl. Tschi pas nap isten, Initschi
pas nnepnap isten, Purgini mennydrgs (Feoktyisztov 1963: 3435;
1976: 3351).
10. II. Katalin, a felvilgosult crn Oroszorszg trkpnek sszelltsa
rdekben is szervez(tet)ett expedcikat. 1782-ben a szimbirszki kormnyzsg feladatul kapta a trsg topogrfiai lerst, ezt egy bizonyos T. G.
topographischen_Kenntniss.html?id=KvMOAAAAQAAJ; oroszul: . -. Interneten: http://runivers.ru/bookreader/
book 58687/#page/118/mode/1up
24
Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebruche, Wohnungen, Kleidungen und brigen Merkwrdigkeiten. Sankt-Peterburg.
25
, , , , , . , 177677.

29

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


Maszlenyickij ksztette el. Munkja26 1785-re kszlt el, s a rengeteg fldrajzi informci mellett sok anyagot tartalmaz a trsg npeinek mordvinok, csuvasok, tatrok s kalmkk letvitelrl, vallsrl. A mordvin
anyagban a valls trgykrbl felbukkan pl. az E (ma: ) s M
(ma: ) isten, a fld kzppontjban l istensg, a nap istene, a tlgyfa istene stb. A termszeti jelensgek,
nvnyek kzl: szl, feny, nyrfa stb. (Feoktyisztov
1968a: 9092.)
A XVIII. szzadi mordvin szjegyzkek, sztrak egy rsze kziratban
maradt. Ezek kztt vannak olyan szlistk, amelyek httranyagknt kszltek Pallas s Mller sztraihoz (ezeket ld. korbban), vannak nhny
szz szavas (kt- vagy tbbnyelv) anyagok s vannak komolyabb, tbbezer
szcikket tartalmaz munkk is.
11. A XVIII. sz. elejrl szrmazik egy magyar alapnyelv kziratos
szjegyzk,27 amelyben osztjk, vogul, zrjn, tatr s mordvin megfelelk
vannak, latin kiegsztssel. rdekessge, hogy a rokon nyelvi adatok is latin
bets lejegyzssel kszltek. A listban hsz magyarerza-mordvin szpr
bukkan fel, pl. menil (ma: mee) menny, wied (ve) vz, kjaw (kv, kev)
k, ssjelm (eme) szem, kjed (ke) kz, ssiedei (eej) szv, wjargess
(vgi) farkas stb. (Feoktyisztov 1968a: 86). A szjegyzk sszelltja ismeretlen, de a mordvin szavak lejegyzse, fknt a szeleji palatalizci jellse ugyanazt az ortogrfit kveti, amellyel az expedcis sztrak kapcsn foglalkoztunk.
12. A neves orosz trtnsz s fldrajztuds, az c.
korszakos m alkotja, az Url meghdtja (s nvadja), Sztavropol, Perm
s Jekatyerinburg megalaptja, V. Ny. Tatiscsev (16861750) nyelvszeti
krdsekkel is foglalkozott: tervei kztt szerepelt egy nagyszabs sztr
26


. 1784 . ,
,
1785 .
27
, ; .

30

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


sszelltsa, amely Oroszorszg minden nyelvt magba foglalta volna;
errl 1739-ben szmolt be az Akadminak. Ennek a mnek az elfutra
az a mintegy 500 szavas kzirat, amely csuvas, cseremisz s mordvin anyagot tartalmaz, orosz cmszavakkal. A mordvin szavak -z erza dialektusbl
szrmaznak, pl. (ma: e) mh, (ee) falu () lny (Feoktyisztov 1968a: 83; 1971: 1516).
13. A XVIII. szzad msodik felben kszlt mg kt rvidebb, kziratos
szjegyzk. Az egyik egy bizonyos Mendier Bekdorin munkja, melyben
357 orosz cmsz kapott helyet, cseremisz, csuvas s erza fordtssal; a msik
egy 84 szavas erza-mordvinnmet szjegyzk (Feoktyisztov 1968a: 79, 83).
14. Mintegy 2000 szt tartalmaz az a kziratos oroszerza-mordvin szjegyzk, amely a , cmet28 viseli. A szlistt a
Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium dikja, Grigorij Szimilejszkij ksztette, s
minden bizonnyal el is kldte Damaszkin pspknek (v. 156. o.). A 130 leckre osztott lista tantsi clokra kszlt, s a mindennapi let szkincst leli fel. Az anyag sok neologizmust is tartalmaz, pldul:
a nagyr udvara = cri udvar, szalma vz = sr,
tant asszony = tantn, a fehr liba = hatty,
negyed rsze az vnek = negyedv, nagy vz = tenger. A
szlistban rengeteg az orosz jvevnysz, Feoktyisztov adatai szerint tbb
mint 160 (Feoktyisztov 1968a: 4752).
15. Ennl is nagyobb terjedelm a mintegy 2500 szt tartalmaz orosz
erza szjegyzk ( ) a XVIII. sz. vgrl. Szerzje ismeretlen. Ez is az -z nyelvjrsbl szrmazik (de vannak benne moksra jellemz vonsok is, pl. nap, gerenda, ismers,
leveg). Sok archaikus, ma mr csak egyes nyelvjrsokban hasznlatos sz lelhet fel benne; viszont kevs orosz jvevnyszt tartalmaz (Feoktyisztov 1968a: 5258).
16. A korabeli mordvin lexikogrfia cscsteljestmnye Damaszkin
(17371795) soknyelv sztra, a .29 Da28

, .
.
29
a ,
, , , .
o ,

31

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


maszkin (eredeti neve Dimitrij Szemjonov, de iskolai vei alatt Rudnyevknt
ismertk) nyelvszeti tehetsge mr a moszkvai szlvgrglatin iskolban
is megmutatkozott. Ennek elvgzse utn, 24 vesen a retorika s a grg
nyelv tanra lett. Nhny v mlva, 1765-ben Szentptervrra hvtk, majd
egy vre r Gttingenbe kldtk, ngy fiatal dik felgyeljeknt. Itt is
egyetemi eladsokat hallgatott, megtanult nmetl s franciul, elsajttotta
az hbert is, s kzben mg a Nesztor-krnikt is lefordtotta nmetre. Hazatrse utn, 1772-ben kineveztk professzorr. letnek j fejezete 1775-ben
ksznttt r, amikor szerzetesnek llt, felvve a Damaszkin nevet. Rvidesen a szlvgrglatin iskola rektora lett, majd pspkk neveztk ki. 1783tl irnytotta a Nyizsnyij Novgorod-i pspksget. A helyi szeminriumban jelents vltozsokat vezetett be: nagy hangslyt fektetett a krnyk
nyelveinek, a tatrnak, a mordvinnak s a csuvasnak az oktatsra. A szeminriumban indtotta el az n. disputkat, melynek sorn egyhzi szvegeket
olvastak oroszul, latinul, grgl, nmetl, franciul s az elbb emltett hrom helyi nyelven. Damaszkin maga is igyekezett elsajttani ezeket a nyelveket, fleg a mordvinnal foglalkozott behatan. 1794-ben kegyvesztett
vlt, Moszkvba kltztt, ott halt meg.
Damaszkin mkdse egybeesett a mr tbbszr emlegetett felvilgosult
crn, II. Katalin uralkodsnak idejvel (17621796). Katalin szvgynek
tekintette Oroszorszg feltrkpezst (ld. az expedcikat), a birodalom npeinek s nyelveinek lerst. A crn Damaszkint krte fel arra, hogy ksztsen sztrt a Nyizsnyij Novgorod-i pspksg npei ltal beszlt nyelvekrl. A pspk ennek eleget is tett, 1785-ben elksztette igen vaskos, ktktetes sztrt. A m els ktete orosztatrcsuvaserza-mordvin sztr 1038
oldalon, a msodik rsz pedig oroszcseremisz szjegyzk 746 oldalon. A
szanyag 54 fzetet tesz ki. Az anyag nagyon sokig kziratban maradt, kt
pldnya ismeretes, az egyiket Nyizsnyij Novgorodban, a msikat Ptervrott
rzik. A sztr mordvin rszt A. P. Feoktyisztov 1971-ben rendezte sajt
al.30
, a . ,
1785- .
30
. . ,
1971. Feoktyisztov a m elejn rviden ttekinti az egyes finnugor nyelvek nyelvemlkeit, majd bemutatja a mordvin rsbelisg kezdeteit. A sztri rszben, hven megtartvn Damaszkin rendszert, fzetenknt adja kzre az anyagot, de sszevetette a kt
fellelhet kziratot, a Nyizsnyij Novgorod-it s a szentptervrit. Az orosz cmszt a

32

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


A sztr mindssze ht hnap alatt kszlt el, ami nemcsak Damaszkin
felkszltsgre, gyakorlott lexikogrfusi tevkenysgre utal, hanem valsznsti azt is, hogy mr meglv orosz sztrmintkat hasznlhatott fel mve sszelltsa sorn, s az is meglehet, hogy az akadmia tagjaknt egyb,
mg publiklatlan anyagokhoz is hozzjuthatott.
A ngyhasbos sztr els oszlopban az orosz (cm)szavak szerepelnek
bcrendben, ezt a tatr, csuvas s erza megfelelk kvetik. A sztrban
mintegy 11 000 szcikk szerepel, kzlk kb. 150-nek nincs mordvin megfelelje.
Damaszkin szlistja a legterjedelmesebb XVIII. szzadi mordvin nyelvemlk. Az akkori orosz helyesrsi elvek alapjn kszlt. A helyesrs kiforratlansgt jelzi, hogy a /g/ hang lejegyzsre a cirill mellett a latin g bet
is felbukkan, az /e/ hang lejegyzsre a cirill e s bet egyarnt szolgl, az
// fonmt a sz belsejben a bet jelli, pl. fog (ma: e), k
(ma: e), a sz elejn azonban hromflekppen is elfordul: vastagsg (ma: ), let (), szksges (ma:
). Termszetesen hasznlatos a kemnyjel is. A palatalizcit Damaszkin a kor helyesrst messze meghalad pontossggal jelli: gabona, ember-Gen., jr (a mai alakok ugyanezek), ill.
eszik, gret (ma: ), ahol a kemny mssalhangzt
az utna kvetkez jelzi.
A sztr elszavban egy hosszabb mordvin szveg is szerepel. Ez a szveg a kvetkezkppen kezddik (v. Feoktyisztov 1976: 6566, 236):
, . , .
i . , Isten, vj minket. Isten, ne hagyj el engem.
Hozz nekem sok fit s lnyt. Isten, hozz nekem sok hegynyi gabont s
tltsd meg a magtrat
A mordvin szanyag egyik grammatikai jellemzje, hogy az infinitivus
kpzje -, - s a (mai irodalmi) -. Feoktyisztov egy rdekes szkpzsi sajtossgra is felhvja a figyelmet: a ma mr kevsb produktv -,
- kpz itt mg gyakran elfordul: szpsg, nagysg, hsg, tok, o mlysg,
mordvin megfelel(k) kveti(k), majd ezek latin bets transzkripcija, a sz szerinti
orosz fordtsuk, az esetleges rshibk javtsa, s szksg esetn magyarzatok. A
szcikkeket ms cmszavakra trtn utalsok zrjk. Az utols fzet Damaszkin 287
szavas oroszmoksaerza szjegyzke. A ktetet Feoktisztov nagyon hasznos mordvin szmutatval zrja.

33

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


srsg, knnysg a mai irodalmi alakok: ,
, , , mlysg, srsg ( srtmny), .
A sztrban sok lexikai innovcit is fellelhetnk, pl. or. pokol ~ md.
a stt hely, gyvd ~ dolog
utn jr, sas ~ tlgy kakas, sr ~
szalma vz, ~ nnem, ~
hmnem stb. (Damaszkin letrl s a sztrrl rszletesebben ld.
Feoktyisztov 1968a: 5877; 1971: 2225.)
Damaszkin pspk nyelvjti tevkenysgrl a 10. fejezetben szlok
rszletesebben.
*
II. Vallsi szvegek
A XVIII. szzadi hittrts, a keresztny egyhz terjeszkedse nyelvi
szempontbl egyrtelmen nyeresges volt a finnugor s a trksgi npek
szmra. A hittrtket errefel nem lttk szvesen, mg annak ellenre sem,
hogy a megkeresztelkedknek adkedvezmnyeket grtek. Az erszakos,
gyors tem trtst sok helytt komoly ellenlls fogadta, a Nyizsnyij Novgorod-i jrsban l mordvinok pldul 174344-ben s 18041810 kztt
fel is lzadtak ez ellen. A keresztny hit terjeszti azzal szembesltek, hogy
az orosz nyelv istentiszteletek irnt a pogny lakossg semmifle fogkonysgot nem mutat, ezrt a szzad vge fel elkezdtek klnfle liturgikus
szvegeket fordtani a helyiek nyelvre. A hittrts msik csapsirnya az
iskolk ltestse volt: az els nem orosz nyelv iskola Kazanyban jtt ltre
1707-ben. Az intzmny ktves mkds utn felfggesztette tevkenysgt, de 1722-ben, tbb mint kt tucat dikkal jraindult. A dikok fknt tatr, csuvas, cseremisz, mordvin s kalmk nemzetisgek voltak. A kazanyi
s ksbb a Nyizsnyij Novgorod-i tanintzmnynek rendkvl nagy szerepe
volt a mordvin rsbelisg kialakulsban, fejldsben (Fbin 2003: 9192;
Feoktyisztov 1976: 115117).
A Ptervri Akadmia 1769-ben kiadott egy ktetet
cmmel,31 ezek egyhzi szvegeket tartalmaztak orosz, latin s grg nyel31

, ,
, .

34

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


ven, de helyet kapott benne nhny cseremisz, votjk, mordvin, csuvas s tatr versrszlet s przatredk is.
Az els mordvin szvegemlket erza nyelvjrsban rtk. A nyelvemlk
szvege A. P. Feoktyisztov (1976: 5557, 236) olvasatnak nhny korrekcijval a kvetkez:
, :
, .
:
. Magyar fordtsban: Mi mindannyian minden nap
dicstjk teljes lelknkkel ()magt az Istent s nt,32 cr. neknk szent,
s n, cranya, nagyon j. n v mindnyjunkat, hogy okosan cselekedjnk,
hogy mi Isten eltt mindannyian jl ljnk, s mindig boldogok legynk.
A szveg rszletes elemzst a 6. fejezetben adom kzre.
1782-ben Moszkvban jelent meg egy hasonl ktet, mordvin, cseremisz,
tatr, votjk, csuvas s kalmk anyaggal, cmmel.33 Ennek mordvin rsze hat nyomtatott sorbl ll, ez az els mordvin
(rmes) vers, moksa nyelvjrsban. Ennek az oroszbl fordtott szvegnek a
szerzje gyengn tudhatott mordvinul, a vers rtelmezse mg a krdskr
(moksa anyanyelv) szakrtjt, A. P. Feoktyisztovot is nehz feladat el lltotta: csak egy rszt tudta interpretlni (1968b: 109110; 1976: 5758).
A szveg elemzst ld. a 7. fejezetben.
A Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium nnepi ktete ( )34 1787-ben ltott napvilgot, ugyancsak Moszkvban. A korbbiakhoz hasonl felpts, az orosz, latin s grg mellett nmet, francia, ill. tatr, csuvas s mordvin nyelv szvegeket tartalmaz. Feoktyisztov (1976: 5960) ezt az erza szveget a XVIII. szzadi mordvin irodalom egyik legsikerltebb alkotsnak tartja. Ebben a viszonylag kevs hi32

A tbbes szm msodik szemly nvms (ill. a ksbbiekben a Pl2 igealakok) hasznlata valsznleg az orosz szvegkrnyezet hatsnak az eredmnye (nzs, esetleg a fejedelmi tbbes kifejezse).
33
, ,
26 , 1781 .
34

, a , , 30 , 1787 .

35

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


bval lejegyzett szvegben nhny neologizmus is tallhat, pl.
elad = keresked, kupec, orosz fld = Oroszorszg, tanr, tanul, i rsra alkalmas = blcs.
Elg sok orosz jvevnysz van benne, pl. szerencse, boldogsg,
katona, dicssg, templom. A szveg ortogrfiai sajtossga az // hang lejegyzse ia betkombincival: ia lni
(ma: ).
A 133 szavas szveg eleje (ld. Feoktyisztov 1976: 236):
, i ` ,
i
. Magyar fordtsban: milyen szeretett [= szp] helyen,
milyen j szerencsben lnek azok az emberek, akiknek a j risten ad
flttbb okos, blcs s minden dolgot tud crt.
Kziratos formban maradt fenn egy, az eddigiekhez hasonlatos szveggyjtemny cmmel,35
1788-bl. Az orosz, grg, latin, nmet s francia imk, versek s nekek
mellett tatr, csuvas, mordvin s cseremisz szvegeket is lehet olvasni benne.
A mordvin szveg 55 szbl ll, erza nyelvjrsban rdott, a cirill szvegben az // fonmt betvel jegyeztk le, pl. nagyon (ma: e)
stb. Az orosz ` nem fordul el. Az akkori orosz helyesrsnak megfelelen a
nem palatalizlt szvgi mssalhangzkat kemnyjel () kveti. A palatalizcit nem jellik (Feoktyisztov 1968a: 812).
Ugyancsak 1788-bl szrmazik a katekizmus orosz szvege, erza-mordvin fordtssal, kt hasbba szerkesztve (i ).36 Ennek a
szintn kziratban megrzdtt fordtsnak ismerjk a szerzjt, a szveg vgn meg van nevezve a mordvin szrmazs Ivan Tyihov, a Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium hallgatja. Feoktyisztov rtkelse szerint ez a szveg a
rgi mordvin fordtsirodalom egyik kiemelked teljestmnye. Az orosz `
nemcsak az orosz jvevnyszavakban bukkan fel (` felelet), hanem a mordvin lexmkban is (` ltva); az // fonmt betvel adjk
35

,
, , -
, 1788- 30- .
36
i , i i i `i, ` i i i.

36

A MORDVIN NYELVET RNI KEZDIK


vissza: utn (ma: e). A kemnyjel hasznlata megfelel az orosz
szablyoknak. Az infinitivus alakja -/-/-/-.
Nhny krds a 32 oldalas szveg mordvin rszbl: ? Hogyan kell a szlknek bnni
a gyerekekkel?, ?
Hogyan kell lnie a frjnek a felesgvel? (Feoktyisztov 1968a: 1218.)
Szintn nagyon fontosnak tli Feoktyisztov (1968a: 3243) a
i37 mordvin fordtst. Ksztje a Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium hallgatja, Szemjon Berezovszkij volt, 1790-ben. A kziratban fennmaradt m krdsek s felelet formjban rdott, kt hasbban, az elsben van
az orosz, a msodikban a mordvin szveg, amely az // fonmt ismer erza
dialektusban kszlt. A m legfbb rtke a sok j sz, melyek egy rsze ma
is hasznlatos. Nhny plda a neologizmusokra: szent (eredetileg:
tiszta), vilg (sz szerint minden ember), kldtt
= apostol, isten szolgja = angyal, j szoks ember = keresztny, nagy dolog = csoda, nap
kelet stb.
A ` cm,38 kziratban maradt anyagot a Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium korbban mr emltett dikja, Grigorij Szimilejszkij ksztette 1791-ben. A kthasbos m bal oldali rszn az orosz, jobbjn pedig az
-z dialektusban rdott erza-mordvin szveg tallhat. Ugyanennek az
orosz szvegnek a mordvin fordtst egy retorika szakos dik, Grigorij Novoverov is elksztette ugyanabban az vben. Szintn -z nyelvjrsban rdott (Feoktyisztov 1968a: 4347).
A Nyizsnyij Novgorodi szeminrium nnepi ktethez hasonl felpts
a kazanyi szeminrium 1795-ben kiadott knyve (
),39 orosz, latin, csuvas, tatr s mordvin szvegekkel. Feoktyisztov (1976: 6162) vizsglata szerint ennek moksa nyelvezete a Tatrfldn
37

i. ` a
1790 14 .
38
`. . ,
.
39
,
, , , , , 1795 .

37

A KARTOGRFUS, A KAPITNY S A PSPK


beszlt kilgyusevo-kirtelinszkiji dialektushoz ll legkzelebb. A szveget,
gy tnik, egy, a betvetsben tapasztalatlan ember (taln a szeminrium
egyik dikja?) jegyezte le, aki nem volt jrtas a mordvin grammatika rejtelmeiben sem, ezrt Feoktyisztov gy rtkeli a munkt: ennek a szvegnek a
mordvin rsbelisg szempontjbl semmifle jelentsge nincs.
1798 mjusban I. Pl cr Nyizsnyij Novgorodba ltogatott, ennek tiszteletre adtk ki a cm ktetet,40 amelyben a korbbiakban megismert mdon, orosz, latin, grg s nmet vallsi szvegek
mellett csuvas s mordvin anyag is szerepel. A mordvin szvegben, amely az
// hangot nem ismer erza nyelvjrsban rdott, tbb hiba fordul el
( ll csak helyett, pedig lelked helyett
stb.). Mivel ez az orosz szveg szolgai fordtsa, nincs klnsebb irodalmi
rtke, ennek ellenre nhny terminolgiai jtst fedezhetnk fel benne,
pldul jogar jelentsben ll a tlethely, crsg jelentsben az nagyr hely; ugyanakkor sok russzizmussal is tallkozhatunk: c tl < , minden < , mg <
stb. (Feoktyisztov 1976: 6264.)
A XVIII. szzad vge fel kszthette el a kazanyi akadmia retorika hallgatja, Feodor Beljajev a Miatynk mordvin fordtst (
`). A szveg olyan erza dialektusban rdott,
amelyben ismertk az // hangot, s amelyet itt is betvel jegyeztek le. A
szveg eleje: , ,
(Feoktyisztov 1968a: 2023).
A szveg rszletes elemzst a 8. fejezetben adom kzre.
A fentebb bemutatott szvegek ltalnos jellemzje a szolgai, nha sz
szerinti fordts, orosz mondattani jellemzkkel. Msik vonsuk, hogy sok
bennk a helyesrsi-tipogrfiai hiba (Feoktyisztov 1976: 65). Meg kell
ugyanakkor jegyeznnk, hogy Feoktyisztov trsa sem mindentt pontos,
emiatt (is) szksgszernek tnik elvgezni a korai mordvin nyelvemlkek
filolgiai elemzst.
40

, , , , 5
1797 , , 1797 . ,
1797.

38

4.
Scholka, schobdava, schumbas1
Az els szavak
Az elz, ttekint fejezetben rviden ismertettem a holland utaz, kartogrfus Nicolaes Witsen (16411717) tevkenysgt (1719. old.). Witsen
1664 s 1667 kztt az orosz birodalom npeirl gyjttt nprajzi s nyelvi
informcikat, e munka eredmnye a Noord en oost Tartarye cm mve,
1692-bl. Ebben az opuszban a mordvinokrl is hrt adott, szoksaik, letmdjuk lersa mellett egy 324 szcikket2 tartalmaz hollandmordvin szjegyzket is publiklt, ez a ktet 624627. oldalain tallhat. A szjegyzkben szmos sszetett sz s nhny szintagma is helyet kapott, ezekben egyes
elemek tbbszr is elfordulnak. sszessgben a szlistban 312 nll lexma fordul el.3
A tovbbiakban errl a szlistrl fogok rszletesebben szlni. Feoktyisztov a rgi mordvin nyelvemlkekkel foglalkoz monogrfijban s cikkeiben rviden bemutatta ezt a szjegyzket (Feoktyisztov 1963: 311; 1968b:
107108; 1971: 13; 1976: 1015). Szempontrendszert j elemekkel egsztem ki, eredmnyeit igyekszem pontostani, s nhol fellbrlni.
Witsen knyve az interneten a http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/
img/?PPN=PPN340052333 cmen rhet el. Az elemzshez felhasznltam
Mikola Tibor nmet fordtst4 (Mikola 1975: 1524). A mordvin adatoknak
az olvaskznsgre val tekintettel nem az eredeti holland, hanem a Mikola-fordts nmet megfeleljt adom meg, s Witsen helyesrst is egyszerstettebb formban adom kzre. Az bet5 helyett egysgesen s-t hasznlok.

Scholka orr, schobdava reggel schumbas nyl.


Feoktyisztov korbbi rsaiban 325 szcikket szmolt.
3
Az sszetett szmneveket alaki jellemzik miatt nll lexmkknt kezelem.
4
Mikola szvegkzlsben van egy hiba: az eredeti szvegben ak Mtze ll, mg nla
ok alak szerepel.
5
Witsen a sz elejn s vgn s bett hasznlt (pl. sidi, sudja, surt, schumbas; caldas,
scabas, vergas), a sz belsejben pedig -t (pl. lime, oan, py, piime). Vizsglataim
szempontjbl e bethasznlat irrelevns.
2

39

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

1. Hangtani s ortogrfiai krdsek


Witsen adatai moksa nyelvterletrl szrmaznak, gy tudtn kvl persze a nehezebb feladatot vgezte el, hiszen az erza mind fonetikailag, mind
ortogrfiailag lnyegesen egyszerbb, ttekinthetbb. Mieltt Witsen szlistjnak elemzsbe bocstkoznk, rviden ismertetem a moksa hangrendszer
s helyesrs fbb jellegzetessgeit, klns tekintettel a cirill bets trs nehzsgeire, kvetkezetlensgeire.
Az irodalmi moksa magnhangzrendszere kt tbbletelemet tartalmaz az
erzhoz kpest: az egyik az als nyelvlls , a msik pedig a reduklt magnhangz. Ennek kt allofnja van, palatlis krnyezetben , velrisban pedig . A ler kziknyvek s sztrak egy rsze (pl. Paasonen nagysztra,
Juhsz Jen sztra, Feoktyisztov 1999-es rvid nyelvlersa) megklnbzteti e kt allofnt, msok (pl. Keresztes 1990-es chrestomathija) nem. A
helyzetet bonyoltja, hogy abszolt szvgen a redukltak hangslytalan,
igen rvid , s hangknt jelennek meg; ezt a helyesrs vagy jelli vagy
nem. Mindezt a kuszasgot tetzi a cirill trs, ennek kvetkeztben a moksa
rendkvl tvol kerlt az optimlisnak tekinthet egy bet = egy hang, egy
hang = egy bet megfeleltetstl. Nzzk meg Feoktyisztov (1999: 915)6 s
Keresztes (1990: 2729; 2011: 129130) alapjn a latin bets lejegyzs s a
cirill trs legfbb jellegzetessgeit! (V. mg Bartens 1999a: 2830.)
Az /a/, /o/ s /u/ fonma cirill grafmja sz elejn a, o s ; sz belsejben s sz vgn ezek mellett, palatlis mssalhangz utn , s is. Az /i/
jele kemny mssalhangz utn , mshol . Az /e/ nem palatlis mssalhangz utn , lgy utn e; sz elejn ( [eavi] kell). A problmt az
// s a reduklt okozza. Az // Paasonennl s , Keresztes, Bartens s a
tbbiek lejegyzsben csak . Ennek cirill megfelelje a sz elejn (pl.
[j] jg), a sz belsejben viszont ( [k] kz, [i] ma).
A reduklt jele Paasonennl s Bartensnl , (sz elejn s belsejben),
a, , , , s (sz vgn); Keresztesnl viszont egysgesen . Ennek cirill
trsa a kvetkez: sz elejn s els sztagban nem jellik (!): rnams morog; bg , mrdams visszatr ; msodik sztagban s
szvgen kemny mssalhangz utn -o- (kandms visz ), lgy
konszonns utn -e- (moms megy ).
6

A mordvin nyelvszek nagy tbbsghez hasonlan mg a kitnen kpzett Feoktyisztov sem volt kpes vilgosan megklnbztetni a fonmt s a grafmt, ttekintsben
pl. a szkezd u- cirill megfeleli kztt szerepel a gykr, mag, a szkezd
o- alatt a mese, villm, holott ezek egyrtelmen szbelseji voklisok.
Sajnos, ez is jl pldzza e szakterlet kvetkezetlensgeit.

40

AZ ELS SZAVAK
Ha mindezt a cirill bets trs fell nzzk, a kp ott is bonyolult: pldul a bet jellhet /a/ s // hangot: [moat] te msz, [k]
kz; az e bet jellhet /e/, // s reduklt hangot egyarnt: [kev] k,
[lim] l, [kirms] feltartztat. S ha mindehhez hozzadjuk, hogy pldul az /e/ s // hangok megfeleltetse az egyes alnyelvjrsokban nem egyrtelm, egszen kaotikus kpet kapunk
Nzzk meg a pldul a szem jelents sz lejegyzseit, tiratait: em,
nyelvjrsi alakjai: em, em (MdWb 2128); em (JJ 145); em (Keresztes 1990: 150); em (Bartens 1999a: 43); [em] (Feoktyisztov
1999: 59); em (MSS 164); (MRV 614).
Az (irodalmi) erza magnhangz-rendszer cirill trsa lnyegesen egyszerbb, alapveten megfelel az egy hang = egy bet, egy bet = egy hang
elvnek. Az elbbi pldnl maradva: eme (MdWb 2128); eme (Keresztes
1990: 150); eme (Bartens 1999a: 43); [eme] (Mszros 1999: 59);
em (ESS 149); (ERV 578, EMSz 328).

A moksa mssalhangz-rendszerben az erzhoz kpest t tbblethanggal


szmolhatunk, ezek: a zngtlen J, L s R, valamint utbbi kett palatalizlt
prja (, ). E hangok lejegyzse ugyancsak vltozatos. Paasonen (s nyomdokain haladva Juhsz Jen) , l$, $, r$ s $ grafmkkal jelli ket, Keresztes s Bartens a J, L, , R, jellst alkalmazza, mg a cirill bets trsban a
, , , , megolds dvik. Nzzk meg pldul a beszl jelents
ige egyes formit: kor$tams (MdWb 861; JJ 68); koRtams (Keresztes 1990:
140; Bartens 1999a: 52), koRtams (Feoktyisztov 1999: 55); kortams (MSS 78); (MRV 284).
A mordvin mssalhangz-rendszer kt f oppozcija a zngssgi s a
(dentlis hangokat rint) lgysgi korrelci. Elbbi ltalban nem okozott
gondot a szvegek lejegyzinek, mert anyanyelvkben (holland, svd, nmet,
orosz) ismeretes ez a megklnbztet jegy, utbbin azonban sokig nagyvonalan tsiklottak a szlistk sszellti.
Taln e rvid sszefoglalbl is kivilglik, milyen risi nehzsgeket
kellett lekzdenik a (moksa) mordvin rsbelisg megteremtinek. Az albbiakban Witsen hangjellsi megoldsait elemzem. Az els adat Witsen, ezt
a Mikola-fle jelents kveti (a knnyebb felhasznlhatsg kedvrt megadom a magyar megfelelket is), a ~ jel utn pedig Paasonen nagy nyelvjrsi sztrnak adata ll (a MdWb lapszmra val utalssal).7
7

A sztr 1990 s 1996 kztt jelent meg, de szanyagt Paasonen a XIXXX. szzad
forduljn gyjttte.

41

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

Elszr ltalban szlok a szjegyzk rtelmezhetsgrl, aztn a mssalhangzkat, majd a magnhangzkat mutatom be. Az adatok kzl elszr a
szeleji pozciban lvk llnak, ket a szkzpiek s a szvgiek kvetik.
A szlista 312 lexmjbl 29 olyan sz van, amelyet vagy csak rszben
tudtam rtelmezni,8 vagy egyltaln nem tudtam megfejteni.9
Witsen elg sok rshibt ejt, elssorban a ie ngy sz lejegyzse nem
sikerlt neki; a eme sz rsmdja pedig kvetkezetesen kselme. Pldk:
beixa neun kilenc ~ veksa (2602);
cras Stunde ra ~ as (221);
kensk Pforte ajt ~ kenk (701);
kerlaps Handflche tenyr ~ kelaps (1021);
kiel Stein k ~ kev (730);
kselmed Augen szem ~ em (2128), kselme kunud Augenbrauen
szemldk ~ em-kuna (2130), kselmsonad Augenwimpern szempilla ~ em-ponat (1745);
kupka lang hossz ~ kuvaka (983);
lefsk Kchlein csibe ~ efks (1117);
makta Leber mj ~ maks (1162);
oczuvazma Sturm vihar ~ ou varma (1416, 2544);
pazaloman ein guter Mensch j ember ~ para loma (1051);
pche Brot kenyr ~ ki (907);
sakan Bart szakll ~ sakal (1935);
sile vier ngy ~ i (1402), kemkilia vierzehn tizenngy ~ kmij
(698); silengemen vierzig negyven ~ ingem (1402), pilesiade
vierhundert ngyszz ~ iad (1402);
8

kirpakse wstes Feld kopr mez < ?? krtams get (MdWb 769), pak mez
(156); krackmar Dorn tvis < ma bogy (2453); leczis verwundet sebeslt (=
megltt), loczisun geschossen l < ? ms l (MdWb); lir kleiner Wald kis
erd valsznleg rshiba, a vi erd helyett (2661); murafdk lesen olvas < ??
morams nekel (1284); nuke pelse Sdwind dli szl, schilmalne pelde Osten kelet, schilstam pelde Nordwind szaki szl < p oldal (1597); peckpel Nieren vese < pek has, gyomor (1592), p oldal (1597); priafno Oberst ezredes < pavt
vezet, elljr (1813); talmaz Knie trd < ? plma trd (1833); tisilet Weide
legel < i f (2402); vaksiarschamo Panzer pncl < E oramo ruha (1463).
adaida es ist Zeit id van; amidu lebt l; baka Kropfgans golyvs liba; bedzo
Hinterteil hts rsz, lep; kondan Amt hivatal; nuran Schnurrbart bajusz; peczkeczne sirit Geschrei lrma; pulkschada Mittag dl; ebd; sala Schelm bolond;
senke Daumen hvelykujj; siloman heilig szent; tukdich Kcher tegez; uf vazma
Ruf kilts; usve Lanze oder Pike lndzsa.

42

AZ ELS SZAVAK
tulda Lenz oder Frhjahr tavasz ~ tunda (2350);
vael Stimme hang ~ vajg (2529) stb.
A helyesrs kiforratlansgbl addan vannak olyan szavak, amelyek
tbbfle formban szerepelnek, pl. jaksama, jaksouma hideg; jomla, jolam,
jomlj, jomlu kicsi; kize, kise, kiase, kysa nyr; v; oczu, ocuz, ozu nagy;
para, paro, paza j; pisime, pisimi es; schobdava, schabdava reggel.
a) Az egyes mssalhangzk lejegyzsi mdja. Witsennek a legtbb gondot a szibilnsok s az affriktk lejegyzse okozza, de meggylt a baja a /k/
transzliterlsval is. (Az albbi listban csak a problms eseteket mutatom be.)
x

[ks]: beixa neun kilenc ~ veksa (2602), kafxa acht nyolc ~


kafks (655), kafxagemen achtzig nyolcvan ~ kafksageme
(655), keveixa neunzehn tizenkilenc ~ keveki (699), naxicht
sie spielen jtszanak ~ nalk- (1314); janx Reis rizs ~
jamks (492),10 trax Kuh tehn ~ traks (2334);

[k]: pulax Vorderstck (hts) ktny ~ pulak (1832);

kx

[ks]: surkx Ring gyr ~ surks (2058);

sch []:

scher Haar haj ~ (240), schobdava frh am Morgen korn reggel ~ obdava (279), schoun Nacken nyak, tark ~
ov (2244), schuan kurz rvid ~ uva (285), schuar Sand
homok ~ var (288), schy Tag nap ~ i (249); peschte Nuss
mogyor ~ p (1626); kaschmarasch Luchs hiz ~
kamr (643), osch Stadt vros ~ o (1472);

sh

[]:

shej Morast mocsr ~ j (230), shufta Baum fa ~ uft


(308); meshte Brust mell ~ m (1251);

[]:

sater Zelt stor ~ aor (2218), scabas Gott isten ~ ka-bas


(2236), sobda dunkel stt ~ obda (278); alaskat Wallach
herlt l ~ alaa (31),11 basn Turm torony ~ baa (121),
jaksama Klte hideg ~ jakam (488), jolamteste kleine Sterne
kis csillag ~ jomla (518, 2393), tise Gras f ~ i
(2402); grus Birne krte ~ gruka (423), kors Eule bagoly ~
kor (858), otiacks Hahn kakas ~ aak (86). (De hrom
tucatnyi helyen az s bet az [s] hangot jelli!)

10
11

Mai jelentse: / Graupe(n), Gries, Grtze (MdWb 492), (MRV 918).


Mai elsdleges jelentse: (MRV 32), de MdWb 31: ; / Pferd;
Wallach.

43

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

ch

[]:

pche Brot kenyr ~ ki (907); madicht sie legen lefekszenek


~ dial. Madi (irod. madJ) (1156), symicht sie trinken isznak ~
dial. im (irod. imJ) (2154), udicht sie schlafen alszanak
~ dial. ud (irod. udJ) (2432);

[c]:

ozu gross nagy ~ ou (1416);

cz

[c]:

oczu gross nagy ~ ou (1416);

tz

[c]:

tzatka Funken szikra ~ atk (irod. atk) (2093); loftze Milch


tej ~ lofts (1067);

ts

[c]:

tsocks Nachtigall flemle ~ okov (184); kutskan Falke slyom ~ kukan (917), jartsacht sie essen esznek ~ jar$ca- (497);

ts

[]:

krents Krhe varj ~ kra (898);

sz

[]:

usza Schaf juh ~ ua (2425);

[k]:

caldas Hof udvar ~ kaldas (617), cobas Mond hold ~ kov-pas


(884),12 colma drei hrom ~ kolm (827), colmagemen dreissig
harminc ~ kolmgem (828). (De 64 msik szban k- [k-].)

ck

[k]:

jacksarga Ente kacsa ~ jakarg (487); otiacks Hahn kakas


~ aak (86);

[L]:

scholka Nase orr ~ al$ka (2213),

[R]:

jartsacht sie essen esznek ~ jarca- (497), korta Gesprch beszlgets ~ kor$ta- (862), kortaki sprechen beszl ~ kor$ta- (861).

Lthatjuk teht, hogy a legvltozatosabb (azaz a legproblematikusabb) az


// s /c/ hang jellse, Witsen erre az s, sh, sch, ch, ill. z, cz, tz, ts betket,
betkombincikat hasznlta.
Megfigyelhet mg ezeken kvl a -v- kiesse intervokalikus helyzetben:
kemaftua zwlf tizenkett ~ kmgaftva (698), kemgafxua achtzehn tizennyolc ~ kemgafksuva (699), kemgolmuia dreizehn tizenhrom ~ kmgolmva (698), kemkotua sechszehn tizenhat ~ kemgotuva (698); tua Schwein
diszn ~ tuv (2358).
b) Zngssg szerinti korrelci. Ezt Witsen nhny kivteltl eltekintve jl jelli (hiszen az anyanyelvben sem okoz gondot). A rossz lejegyzsek: tosero Weizen bza ~ tor (2333), pisime Regen es ~ pim
(1694), pusir Blase hlyag ~ puz (1872), kiase, kysa Sommer; Jahr nyr;
12

Sz szerint: hold-isten.

44

AZ ELS SZAVAK
v ~ kiz (790). A mordvin nyelvjrsokban az sszetett szavak hatrn
zngsls jelentkezik. Ezt az 1995-s helyesrsi elvek szerint jellni szoktk (v. pl. E ejba foly forrsa < ej foly + pa fej; vajgebe verszta,
kilomter < vajge hang + pe vg), de az ingadozs mg a mai szvegekben is megfigyelhet. Nem csoda, hogy Witsen sem tudott egysges elveket
alkalmazni: kemsisia siebzehn tizenht ~ kmimg (698), kemkotua
sechszehn tizenhat ~ kemgotuva (698), de kemgolmuia dreizehn tizenhrom ~ kmgolmva (698), kafxagemen achtzig nyolcvan ~ kafksageme
(655), kemgafxua achtzehn tizennyolc ~ kemgafksuva (699).
c) Palatlis korrelci. Ez viszont gondot jelent, Witsen az esetek tlnyom tbbsgben nem jelli.
t

[]: teflaf Lunge td ~ evlav (2401), tise Gras f ~ i (2402);


jolamteste kleine Sterne kis csillag ~ jomla (518, 2393),
kemvetia fnfzehn tizent ~ kimveij (698), meshte Brust mell
~ m (1251), peschte Nuss mogyor ~ p (1626), stir
Tochter lny ~ i (2183), vete fnf t ~ ve (2636); ilet
Abend este ~ i (453);
[]: id Kind gyerek ~ i (353), ineved See tenger ~ ive (464),
ked Arm oder Hand kar; kz ~ k (672), med Honig mz ~
me (1219), ved Wasser vz ~ ve (2585);

[]: seks Herbst sz ~ ok (2170), sidi Herz szv ~ ei (2116),


sisem sieben ht ~ im (2162), sormat schreiben r ~ ormadms (2175); jacksarga Ente kacsa ~ jakarga (487), pakse Feld
mez ~ pak (1506), kelas Fuchs rka ~ kela (683);

[]: kutskan Falke slyom ~ kukan (917), ozu gross nagy ~ ou


(1416);

[]: angil Engel angyal ~ agl (44), basn Turm torony ~ baa
(121), ineved See tenger ~ ive (464), kone Stirne homlok
~ ko (846), menel Himmel menny ~ me (1239), pine
Hund kutya ~ pi (1671); kotagemen sechszig hatvan ~ kodgem (880), loman Mensch ember ~ loma (1051), narman
Sperling verb ~ narm (1327),13 suman Rock kabt ~
suma (2053);

13

Mai jelentse: (MRV 406).

45

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

[]: lej Tal vlgy ~ ej (1099),14 ale Mann frfi ~ a (35), gule
Taube galamb ~ guka (429), ili Zweig g ~ ii (454), keli
weit szles ~ kei (687), ozuvele Markflecken mezvros,
vsrhely ~ ouve (2613),15 piled Ohren fl (plur.) ~ pi
(1660), pilkt Fsse lb (plur.) ~ pig (1664), menel Himmel
menny ~ me (1239), kel Zunge nyelv ~ k (683);

[]: avardiche sie schreien kiablnak, jajgatnak16 ~ ava- (92),


mar Apfel alma ~ ma (2543), stir Tochter oder Jungfrau lny
~ i (2183).

Nhny esetben Witsen viszont mgiscsak jelli a palatalizcit. Mivel a


mellkjeleket nem ismerte, nem hasznlta, ms megoldshoz folyamodott: a
czy, dj, si, sy, ti s ri mssalhangz-kombincikat alkalmazta: tuczy Wolke
felh ~ tu (2340), nudje Bambusrohr bambusznd ~ ui (1360),17
sudja Richter br ~ suj (2044), siade hundert szz ~ ad (2083),
symicht sie trinken isznak ~ im- (2154), psy heiss forr ~ pi (1656),
kertiaks Schwalbe fecske ~ k$aks (743), stiast sie stehen auf felkelnek
~ a- (2179), variad Nasenloch orrlyuk ~ va (2551).18 Taln a szeleji
- lgysgt akarta jellni a suilot Drme bl (plur.) ~ ul (2194) alakban.
d) A magnhangzk sorban a legnagyobb problmt termszetesen a
nem teljes rtk hangok lejegyzse okozta. Ezt jl mutatja, hogy a szbelseji redukltak visszaadsra Witsen ngy magnhangzt is felhasznlt:
a []: iondal Blitz villm ~ jondl (526), kaschmarasch Luchs hiz ~
kamr (643), kema zehn tz ~ kem (698), kopa Rcken ht ~
kop (854), narman Sperling verb ~ narm (1327);
e []: airger Hengst csdr, mn ~ ajgr (15), colmagemen dreissig
harminc ~ kolmgem (828), kotagemen sechszig hatvan ~ kodgem
(880), menel Himmel menny ~ me (1239);
i []: angil Engel angyal ~ agl (44), azir Herr r ~ azr (100), kirga
Kehle torok ~ krga (765);
14

Mai jelentse: ; / Fluss; Schlucht (MdWb 1099); , ;


(MRV 351).
15
Sz szerint: nagy falu.
16
Helyesen: avardicht. Mai jelentse: (MdWb 92); , (MRV 22).
17
Mai jelentse: , , / Rohr, Schilfrohr (MdWb 1360); (MRV 424).
18
Mai jelentse: , (MRV 94).

46

AZ ELS SZAVAK
u []: schuar Sand homok ~ var (288) (de itt szmolhatunk egy uvar
alakkal is).
e) A szvgi redukltakat Witsen szintn nem jelli, a ksbb Paasonennl megklnbztetett , , , , , helyett nla mg egysgesen -e s -a
szerepel: kiase Sommer nyr ~ kiz (790), peschte Nuss mogyor ~
p (1626), pine Hund kutya ~ pi (1671), siade hundert szz ~ ad
(2083), tise Gras f ~ i (2402), vete fnf t ~ ve (2636); kafxa acht
nyolc ~ kafks (655), kota sechs hat ~ kot (880), kurga Mund szj ~
kurg (965), kysa Jahr v ~ kiz (790), ofta Br medve ~ oft (1478),
panda Berg hegy ~ pand (1522).

2. A szkincs szemantikai csoportjai


Witsen szlistjnak elemei nem betrend szerint rendezve, hanem a
kor szoksainak megfelelen tematikus csoportostsban sorjznak egyms
utn. A fbb csoportok (a Witsen ltal fellltott sorrendben):
vallsi fogalmak: isten, angyal, szent;
termszeti jelensgek, trsznformk: menny, felh, nap, hold, csillag, es,
h, mennydrgs, villm, szl, vihar, jges, fld, vz, tz, homok, mez,
f, fa, g, bokor, mocsr, hegy, vlgy;
nvnynevek: ribizli, mogyor, alma, krte;
letvitel: vros, falu, templom, udvar, szoba, torony, ajt;
fegyverek: gy, muskta, nyl, tegez, kard, lndzsa, ks, pajzs, pncl;
emberek: ember, frfi, n, fi, lny, gyerek, jobbgy, szolga;
testrszek: homlok, szem, szemldk, szempilla, orr, szj, fog, nyelv, ajak,
arc, fl, szakll, bajusz, haj, torok, nyak, kar; ujj, tenyr, knyk, mell,
szv, mj, td, gyomor, ht, lb, trd;
trsadalmi berendezkeds: hivatal, kirly, r, herceg, hadvezr, tancsnok,
kapitny, br;
ruha: sapka, kabt, nadrg, csizma, ing, harisnya;
llatnevek: l,19 kanca, csik, csdr, tehn, bika, sz, kr, teve, elefnt,
kos, juh, diszn, vaddiszn, szamr, kutya, macska, tigris, hiz, medve,
farkas, rka, nyl, z, vadl, oroszln, slyom, kesely, bagoly, hatty, liba, kacsa, tyk, kakas, galamb, varj, verb, denevr, daru, fecske, hal,
tokhal, csuka;
19

Ld. tovbb: nyereg, kengyel, kantr.

47

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

tel, ital: s, kenyr, ksa, bza, rpa, tej, rizs, mz, sr, plinka, szl;
napszakok, naptri egysgek: korn reggel, dl, este, j, nap, ra, hnap, v;
vszakok: nyr, tl, tavasz, sz;
gtjak: kelet, nyugat;
igk: eszik, iszik, jtszik, sr, alszik, felkel, olvas, r, mond, kr, hallgat, beszl;
mellknevek: forr, hideg, vilgos, stt; nagy, kicsi, kzepes, szles, hoszsz, rvid;
szmnevek: egy, kett tz, tizenegy tizenkilenc, hsz, harminc kilencven, szz, ktszz kilencszz, ezer.
A korabeli szjegyzkek tematikjhoz kpest Witsennl taln kiss tlzott szerepet kap a harcszat, a hadi let szkincse: a fegyverek klnfle tpusainak (gy, puska; pallos, lndzsa; pajzs, pncl; nyl, tegez) megnevezse mellett a sereg, hadvezr, ezredes, kapitny, csata s sebeslt is ide sorolhat.

3. A nyelvjrsi hovatartozs krdse


A bevezetben, Feoktyisztovra hivatkozva, azt rtam, hogy Witsen szjegyzke alapveten moksa anyagot tartalmaz. Nzzk meg kicsit kzelebbrl, mivel lehet bizonytani ezt az lltst!
Egy tbb szz vvel ezeltt szletett szveg nyelvjrsi hovatartozst
csak nagyon vatosan lehet meghatrozni, hiszen egyrszt az akkori nyelvjrsi tagoltsgrl kevs informci ll rendelkezsnkre, msrszt pedig a mai
irodalmi nyelvi adatok sem vetthetk vissza mechanikusan. Pldul a mai
moksa irodalmi nyelvben a lny jelents sz i alak, mg az erzban
eje. Witsennl szerepel ugyan egy stir alak, ebbl mgsem kvetkezik
automatikusan, hogy moksa adatrl lenne sz, mivelhogy tbb erza nyelvjrsban is ismeretes a i (igaz, ezek kevert dialektusok, v. MdWb 2183).
Mindezek ellenre azonban mgiscsak vannak olyan tmpontok, amelyek
alapjn viszonylag biztosan meg lehet hatrozni ennek a XVII. szzadi mordvin anyagnak a dialektlis sajtossgait (v. Feoktyisztov 1976: 1015).
Amennyiben moksa szvegrl van sz, fontos (de a kor ortogrfiai bizonytalansgai miatt nem nem perdnt) krds a reduklt magnhangzk lejegyzse. A moksa jellegre enged kvetkeztetni a szvgi -a, erza alak esetben ugyanis valsznleg -o-val vagy -e-vel rta volna le Witsen; pldul:

48

AZ ELS SZAVAK
Witsen

jelents

moksa20

erza

beixa
colma
kafta
kafxa
kota
kurga
ofta
panda
sura
tzatka
valda

neun kilenc
drei hrom
zwei kett
acht nyolc
sechs hat
Mund szj
Br medve
Berg hegy
Gerste rpa
Funken szikra
hell vilgos

veks
kolm
kaft
kafks
kot
kurg
oft
pand
or
atk
vald

vejkse
kolme
kavto
kavkso
koto
kurgo
ovto
pando
uro
atko
valdo

MdWb
(2602)
(827)
(656)
(655)
(880)
(965)
(1478)
(1522)
(2199)
(2093)
(2518)

Ugyancsak a redukltra gyanakodhatunk az albbi esetekben:


Witsen

jelents

moksa

erza

loftze
pakse
pilke pukse
siade
azir
iondal
narman
travar

Milch tej
Feld mez
Wade lbikra
hundert szz
Herr r
Blitz villm
Sperling verb
Lippe ajak

lofts
pak
puk
ad
azr
jondl
narm
trva

lovso
paka
puko
ado
azor
jondol
narmu
turva

MdWb
(1067)
(1506)
(1667)
(2083)
(100)
(526)
(1327)
(2354)

Szintn a moksa fel billenti a mrleg nyelvt a szeleji M - ~ E - megfelels (de ezzel is vigyzni kell, mert az erza nyelvjrsok egy rszben
megfigyelhet az -, mg a moksa dialektusokban a -, v. Keresztes 1988):

20

Witsen

jelents

moksa

erza

scher
schoun
schuan
schuar
schy
shej
shufta
sobda

Haar haj
Nacken tark
kurz rvid
Sand homok
Tag nap
Morast mocsr
Baum fa
dunkel stt

ov
uva
var
i
j
uvt
obda

e
ovo
ovaa
ovar
i
ej
uvto
op(o)da

MdWb
(240)
(2244)
(285)
(288)
(249)
(230)
(308)
(278)

A moksa s erza adatok Paasonen nagysztrbl (MdWb) szrmaznak.

49

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

Vannak olyan szavak Witsen jegyzkben, amelyek hangalakja vagy szszerkezete inkbb mokssnak tekinthet (de termszetesen ez sem perdnt bizonytk, hiszen pldul az ili Zweig g mai moksa alakja ii, erza irodalmi formja iej, de kevert erza nyelvjrsokban van ii alakja is, v.
MdWb 454).
Witsen

jelents

moksa

erza

aksikala

grosser weisser
Fisch egy halfajta
Kind gyerek
Katze macska
elf tizenegy
weit szles
Rcken ht
Stube szoba
Apfel alma
Herz szv
Erdbeere szamca
Gras f
ein egy
Wolf farkas

ak

ao

i
kata
kefkej
kei
kop, kopa
kud
ma
ei
ksti, sti
i
fk
vgas

ej
katka
kevejkeje
keej
kopo
kudo
uma
eej
kistoj
ike
vejke
veges

id
kata
kefkia
keli
kopa
kud
mar
sidi
stie
tise
uke
virgas

MdWb
(76)
(353)
(646)
(698)
(687)
(854)
(922)
(2453)
(2116)
(782)
(2402)
(2594)
(2625)

Perdnt bizonytkul azok a szavak szolglnak, amelyek csak a moksbl adatolhatk, az erzban nincs megfeleljk.

21

Witsen

jelents

moksa

erza

MdWb

Ilet
jomla22
kaschmarasch
kelas
kertiaks
ozu23

Abend este
klein kicsi
Luchs hiz
Fuchs rka
Schwalbe fecske
gross nagy

i21
jom(b)la
kamr
kela
k$aks
ou

oke
vika
vikatka
ive
pigun
ie

(280, 453)
(518, 2639)
(643)
(683, 1923)
(743, 1696)
(1416, 463)

am Abend, abends
sszettelekben: jomla azir kleine Frst kis herceg ~ jomla azr E vika azor;
jomluvele Dorf falu ~ jomla ve E vika vee.
23
ocuzboiar Feldherr hadvezr ~ ou bojar E ie bojar; oczuazir Knig kirly ~
ou azr E ie azor; oczuteste grosse Sterne nagy csillag ~ ou E ie ee;
oczuved grosser Fluss nagy foly ~ ou ve E ie ve; ozuvele Markflecken
mezvros, vsrhely ~ ou ve E ie vee.
22

50

AZ ELS SZAVAK
scholka
schumbas
trax
vidreu

Nase orr
Hase nyl
Kuh tehn
Fledermaus denevr

al$ka
umbas
traks
vav

sudo
numolo
skal
keemiav

(2213, 2045)
(1365, 2250)
(1990, 2334)
(1390, 2642)

Szintn bizonyt erejek a grammatikai klnbsgek. Az erzban a, mg


a moksban af tagadsz hasznlatos. Witsen anyagban kt helyen szerepel
tagad alak: afpar kuliaf schlechte Nachricht rossz hr, ennek erza formja
a paro kua lenne; s afyrista sie sind nchtern nem rszeg (mai alakja: af
iecta), melynek erza formja a iee.
A participium perfectum kpzje az erzban -, a moksban -f. Witsen
anyagban a fentebb emltett afpar kuliaf mellett elfordul a para kuliaf
gute Nachricht j hr is (v. erza kua).
A tbbes szm harmadik szemly igerag a moksban -j (egyes nyelvjrsokban -), mg az erzban -i. Witsen nhny igt Pl3 formban ad meg,
-cht raggal:
Witsen

Jelents

moksa
nyj.

moksa
irod.

erza
irod.

MdWb

jartsacht
naxicht
symicht
turicht
udicht

sie essen esznek


sie spielen jtszanak
sie trinken isznak
sie kmpfen harcolnak
sie schlafen alszanak

jaRca
naLki
imi
uri
udi

jar$caj
nal$kij
imij
urij
udij

jarci
nalksi
imi
uri
udi

(497)
(1314)
(2154)
(2418)
(2432)

A fentebbi sszevets egyes elemei kln-kln nem elegendek a nyelvjrsi hovatartozs meghatrozsra, m ha ezeket az alcsoportokat sszessgben szemlljk, akkor egyrtelmen kijelenthetjk, hogy Witsen szjegyzknek adatai moksa nyelvterletrl valk. Meg kell azonban azt is emlteni, hogy a szvegben van egy-kt tipikusan erzs alak is (pl. tele Winter tl
~ mai moksa al, erza ee; lesed Brassen dvrkeszeg ~ M oa, E e,
valamint a scabas Gott isten, sibas Sonne nap s cobas Mond hold
sszetett szavak msodik eleme, a pas, v. E paz, M pavas). Ez azt valsznsti, hogy Witsen adatkzli kztt lehetett egy-kt erza anyanyelvjrs is.
A nyelvi anyag soksznsge miatt elg nehz meghatrozni az adatkzlk pontos nyelvjrsi hovatartozst. Feoktyisztov (1963: 10) gy vli, hogy
az adatokat elssorban a Mordvinfldet Moszkvval sszekt futak mentn gyjthettk. A kertiaks Schwalbe fecske, schumbas Hase nyl, pche
[: ke] Brot kenyr s ok Mtze sapka szavak alapjn arra a kvetkeztetsre jut, hogy az interjalanyok a moksa dlnyugati dialektust beszlhet51

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS

tk, e szavak ugyanis csak ebben a nyelvjrsban vannak meg, azaz a gyjts
legfbb sznhelye a mai Mordvin Kztrsasg dli rsze (a mai inszari, kovilkini s ruzajevkai jrs), ill. a Penzai terlet szaki fertlya lehetett (Feoktyisztov 1963: 10; 1976: 14). Ezt kiegszthetjk a tbbes szm harmadik
szemly igealakok bizonyt erejvel: a dlnyugati dialektus egyik f jellegzetessge a fentebb bemutatott -t szuffixum, az irodalmi -j helyn (v.
Feoktyisztov 1990: LXXXIII).
4. A szlista etimolgiai csoportjai
A 312 lexmbl 228-nak sikerlt az etimolgijt meghatroznom. Mint
fentebb lthattuk, Witsen szjegyzkben olyan tematikus csoportok is helyet kaptak, mint pldul a testrsznevek, az emberek megnevezse, termszeti jelensgek, nvny- s llatnevek, vszakok, alapigk s -mellknevek,
szmnevek. Ezek tipikusan az alapszkincs szemantikai kategrii, gy teht
semmi meglep nincs abban, hogy az ismert etimolgij szavak hromnegyede (170 adat) si vagy bels keletkezs. Az orosz eredetek szma
vizsglataim szerint 38, a tatr/csuvas 14.
Urli eredet szavak:
Witsen

Jelents

moksa

alapalak (UEW)

jama
kala
kel
ko
ozu
sidi
tol
ved

Brei ksa
Fisch hal
Zunge nyelv
Monat hnap
gross nagy
Herz szv
Feuer tz
Wasser vz

jam
kal
k
kov
ou
ei
tol
ve

jam3 Brei, Suppe (90)


kala Fisch (119)
kele Zunge, Sprache (144)
kue Mond; Monat (211)
i Vater (78)
i-m3 Herz (477)
tule Feuer (535)
wete Wasser (570)

Finnugor eredet szavak:

24

Witsen

Jelents

moksa

alapalak (UEW)

colma
kafta
ked24

drei hrom
zwei kett
Arm kar

kolm
kafta
k, k

kolme drei (174)


kakta zwei (118)
kte Hand (140)

(MRV 311).

52

AZ ELS SZAVAK
kombs
kota
kud
kupka25
med
menel
peke
piled
schy
seks
siade
sile26
tele
tulda
udicht
usza
vete

zwanzig hsz
sechs hat
Stube szoba
lang hossz
Honig mz
Himmel menny
Bauch has
Ohren fl
Tag nap
Herbst sz
hundert szz
vier ngy
Winter tl
Frhjahr tavasz
sie schlafen alszanak
Schaf juh
fnf t

kom
kot
kud
kuvaka
me
me
pek
pi
i
ok
ad
i
al
tunda
udms
ua
ve

kue zwanzig (224)


kutte sechs (225)
kota Zelt, Htte, Haus (190)
kawka lang (132)
mete Honig (273)
mi3 Himmel (276)
pikk Magen (379)
pelj Ohr (370)
ke Kreis, Ring (141)
sike Herbst (443)
ata hundert (467)
elj vier (315)
tlw Winter (516)
towke Frhling (532)
oa- schlafen (334)
ue Schaf (541)
witte fnf (577)

Finn-permi eredet szavak:


Witsen

jelents

moksa

alapalak (UEW)

kemet
kutskan
peschte
psy
sal
sisem
ure

Stiefel csizma
Falke slyom
Nuss mogyor
heiss forr
Salz s
sieben ht
Sklave szolga

km
kukan
p
pi
sal
im
u

km Schuh, Stiefel (650)


koka Adler (668)
pk3 Nuss, Haselnuss (726)
po3 heiss (738)
sal3 Salz (750)
eem sieben (773)
orja Sklave (721)

Finn-volgai eredet szavak:

25
26

Witsen

jelents

moksa

alapalak (UEW)

jaksama
keli
kema
kiase

Klte hideg
weit szles
zehn tz
Sommer nyr

jakam
kei
kem
kiz

jaka khl, kalt (631)


kilj weit (663)
kme(-ne) zehn (679)
kes Sommer (660)

rshiba, valsznleg a kuvaka helyett.


rshiba, a nile helyett.

53

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS


lej27
loftze
moda
shufta
surt
tua
unx

Tal vlgy
Milch tej
Erde fld
Baum fa
Finger ujjak
Schwein diszn
Wurzel gykr

j
lofts
moda
uft
sur
tuv
onks

lk Tal (685)
lps Milch (695)
mua Erde (705)
ukta eine Art Baum (788)
sormi Finger (765)
tika Schwein (796)
ont3 Wurzel (719)

Az anyagban nhny bels keletkezs (kpzett, ill. sszetett) sz is helyet kapott, pl. a -ks s -k denominlis nomenkpzkkel alkotott janx Reis
rizs (mai moksa alak: jamks) < jam ksa (MdWb 492), surkx Ring gyr
(surks) < sur ujj (MdWb 2058); otiacks Hahn kakas (aak) < aa frfi;
hm (MdWb 86).
Az sszettelekre nhny plda (a szmneveken kvl):
Witsen

jelents

moksa

elemei

ineved
iondal
kalavaj
kederbakar28
kselmsonad29
odsora
pelykysa
scabas
sibas
tolbaly
tosero
virmatsj

See tenger
Blitz villm
Fischtran halzsr
Ellbogen knyk
Augenwimpern szempilla
junger Mann fiatalember
Halbjahr fl v
Gott isten
Sonne nap
Brand gs, tz (vsz)
Weizen bza
Wildgans vadliba

ive
jondl
kal + vaj
kebaka
emponat
odora
p-kiza
kabas
i-bas
tol + pali
tor
v-mai

nagy + vz
oldal + tz
hal + zsiradk
knyk + csont
szem + haj, szr
fiatal + legny
fl + v
isten + isten
nap + isten
tz + g
mag + kles
erd + liba

MdWb
(464)
(526)
(574, 1431)
(706, 1504)
(1743, 2131)
(187)
(1605)
(2236)
(252)
(1516, 2307)
(2333)
(2663)

(V. mg a jomla s ou kezdet sszetteleket, ld. a 21. s 22. lbjegyzetet.)


Witsen anyagban termszetesen jvevnyszavak is felbukkannak. A legrgibb rtegekbe tartoznak a balti s az irni elemek: pejel Messer ks (mai
moksa alakja: pej) (MdWb 1588, Vers 340); stir Tochter oder Jungfrau
lny (i) (MdWb 2183, Vers 411); tozian tausend ezer (oan) (MdWb
27

Mai jelentse: , ; (MRV 351).


rshiba, a kenerbakar helyett.
29
rshiba, a selmeponad helyett.
28

54

AZ ELS SZAVAK
2183, Vers 436) balti; virgas Wolf farkas (veges, vegi) (MdWb 2625,
Vers 49) irni.30
Nagyobb csoportot tesznek ki a trksgi (tatr, csuvas) jvevnyszavak, pl.
MdWb31

Witsen

jelents

moksa

trksgi

airger32
alaskat
osal

Hengst csdr, mn
Wallach herlt l
nicht herzhaft oder
heldenhaft rossz
Feld mez
Bart szakll
Rock kabt
Ende eines Zweiges
oder Baumes g
Hagel jges, zpor

ajgr
alaa
osal

< tat. ajr


< tat. alaa
< tat. usal

(15)
(31)
(1469)

pak
sakal
suma
tarat

< tat. baka


< tat. sakal
< csuv. suman
< csuv. torat

(1506)
(1935)
(2053)
(2270)

araman < tat. iraman

(161)

pakse
sakan33
suman
tarat
tsarachman

A jvevnyszavak legnagyobb csoportja termszetesen az orosz. Szmtsaim szerint az anyagnak tbb mint tz szzalka orosz elem (ez a szmadat
arrl tanskodik, hogy hatsuk, befolysuk mr a XVII. szzad vgn is jelents volt). A legnagyobb szemantikai csoportot az llatnevek teszik ki, de
fontos a katonai lettel, harcszattal foglalkoz elemek halmaza is. (rdekes,
hogy maga Witsen is jelezte nhny sz mellett az orosz eredetet.)
Witsen

jelents

orosz

(ozu) boran
borof (ures)
buka
gule
lesed
(ures) loscha
oster
sevrug

Widder kos
Eberschwein vaddiszn
Stier bika
Taube galamb
Brassen dvrkeszeg
Wildpferd vadl
Str tokhal
Str mit langer Nase tokhal

<
<
<
<
<
<
<
<

MdWb
(117)
(139)
(148)
(429)
(1115)
(1472)
(2144)

30

Szintn irni eredet, de mr a finnugor alapnyelvbe bekerlt az az!r3 Herr, Frst >
mai mdM azr, Witsennl azir Herr r (MdWb 100, UEW 18).
31
Lsd mg a Versinyin-fle etimolgiai sztr adatait (10, 12, 320, 325, 393, 415, 431,
483).
32
rshiba, az -r- felesleges.
33
rshiba, a sakal helyett.

55

SCHOLKA, SCHOBDAVA, SCHUMBAS


slan
sokol
sterli
sukal
verblud

Elefant elefnt
grosser Falke nagy slyom
kleiner Str kis tokhal
Hecht csuka
Kamel teve

<
<
<
<
<

(2008)
(2183)
2247

palas

ein lenges Schwert mit


scharfer Spitze pallos
Muskete muskta
ein Stck Geschtz gy
Schwert kard

<

(1511)

< 34
<
<

(1856)
(2245)

psal
(oczu) puska
spada35

Egyb orosz jvevnyelemek:

34

Witsen

jelents

orosz

angil
basn
boiar
chram
cras36
czuly

Engel angyal
Turm torony
Ratsherr tancsnok
Kirche templom
Stunde ra
Strmpfe harisnya

grus
kosak
ostena
piva
pozno
pul
pusir
sater
soki
sudja
tuczy
val
vina

Birne krte
Knecht szolga, cseld
Mauer fal
Bier sr
zu spt ks
Staub por
Blase hlyag
Zelt stor
Wange arc
Richter br
Wolke felh
Wall fldsnc; gt
Branntwein plinka

<
<
<
<
<
< ,
(plur.)
<
< 37
<
<
< ()
<
<
<
<
<
<
<
<

elltlts puska; gy
rshiba, a spaga helyett.
36
rshiba, a cas helyett.
37
V. / Kosak (MdWb 660).
35

56

MdWb
(44)
(121)
(133)
(221)
(191)
(423)
(660)
(2182)
(1690)
(1779)
(1872)
(2218)
(2044)
(2341)
2516
(2659)

5.

Felkel holdisten, lemen napisten, tplljatok, vjatok!


Az els mondatok
Az oroszorszgi expedcikrl szl fejezetben rviden ismertettem Ivan
Ivanovics Lepjohinnak (17401802), az n. II. orenburgi expedci vezetjnek tevkenysgt, aki 1768 s 1772 kztt bejrta a Volga-vidket, az
orenburgi terletet, majd eljutott Arhangelszkig. Etnogrfiai anyaga (egy rsze
mr halla utn) ngyktetes naplban jelent meg Szentptervrott e
(17711805)
cmmel (rszletesebben ld. a 2728. oldalon).
Mve 1771-ben megjelent els rsznek1 `, c. fejezetben (155293. oldal) mintegy kt tucat mordvin szt s hrom rvidebb szveget is kzreadott (a 156177. oldalakon); ezekrl rviden
szltam a 3. fejezetben. Knyvemnek ebben a rszben a hrom szveggel
foglalkozom. Ezekrl A. P. Feoktyisztov fl vszzaddal ezeltt (1963: 23
30) mr hrt adott, de clszernek ltszik rszletesebben is megvizsglni
ket, a nyelvemlkekre alkalmazott egysges elemzsi szempontrendszerem
alapjn. (Feoktyisztov olvasatt nhny helytt korrigltam, morfolgiai
megllaptsai egy rszt pontostottam.) A szveg moksa nyelvjrsban rdott (de nhol az erza dialektusra jellemz alakok is felbukkannak), errl
rszletesebben a fejezet vgn szlok.
A vizsglt szveg eredetileg egy pogny ima lehetett (br a keresztnysgre val ttrs jegyben az els mondat vgn szerepel az amen sz). Hasonl, a napistenhez s a holdistenhez szl (moksa) fohszokat mg Paasonen is lejegyzett a XIXXX. szzad forduljn: kepi, valgi, ari i-bavas
kom aufgehender und untergehender, keisender Sonnengott, Ernhrer
(MdWb 252, 2522); ii i-bas, araj kov-bas aufgehender Sonnengott, wandernder Mondgott (MdWb 252, 884).

Ennek cme: e
, 1768 1769 .

57

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


2. A szveg olvasata, helyesrsa
A nyelvemlk eredeti szvege (lelhelye: http://www.runivers.ru/upload/
iblock/9be/Lepehin_ch1.pdf; az els mondatot a 165., a msik kettt a 166.
oldalon olvashatjuk):
(1) i ,
,
. (2) , .
(3) , a .
Magyar fordtsa:
(1) Tpllm, fels gisten, adj nvekv gabont, udvarba jszgot, hzba
csaldot, egszsges legyen a vilg [a falukzssg?] a jvben is [?], gy
tpllj engem, minket is! men. (2) Felkel, lemen holdisten, tplljatok, vjatok, napisten, holdisten. (3) Felkel, lemen napisten, tplljatok,
vjatok, holdisten.
(Lepjohin a hrom mondathoz adott orosz fordtst, de ezek tvolrl sem
tekinthetk pontos megfelelknek: (1) ! `,
, , ,
. (2) ee ` ; `
. (3) ` ` , ` ` .)
A kemnyjel az orosz helyesrsban a XX. szzad elejig fennmaradt, noha eredeti funkcijt (az szlv szvgi magnhangz jellst) mr rgesrg elvesztette. A szerz kvetkezetesen, a kemny mssalhangzk utn
hasznlja ezt az elemet: , , , , , ,
, , . Egy hibt ejt csak: , itt a
sz vgn palatalizlt mssalhangznak kellene llnia. A lgyjel hasznlata is
helynval: , . A palatalizcit sszessgben jl jelli: ,
, , i (mai alakja: ).
A szveg olyan moksa dialektusban rdott, melyben az als s kzps
nyelvlls // s /e/ hang megtallhat (ez egybknt a XVIIXVIII. szzadi
nyelvemlkek nagy rszre, erzra s moksra egyarnt jellemz). Az //
hang jellsre a nyelvemlkekben a bet szolgl, de e szveg lejegyzje a
(a mai alak e [vre]) szban ezt eltvesztette. Jl hasznlja viszont a -t a palatlis mssalhangz jellsre: , , .
A , , , sszetett szavak msodik
tagjnak els mssalhangzja, a - [p-] szablyszeren zngsl, ezt a nyelv58

AZ ELS MONDATOK
emlk jelli is. Hasonlkppen, a sz mindkt intervokalikus konszonnsa is zngsls eredmnye, mai alakja lenne.
A sz betje taln egy reduklt hangot jell (erre ms nyelvemlkekben is tallunk pldt).
A szveg tartalmaz nhny ortogrfiai hibt is (ezeket egy rszrl Feoktyisztov is szlt):
1) Az elbb emltett , melynek helyes lejegyzse e vagy lett
volna;
2) a helyes alak ;
3) rossz a tagols, a helyes forma (lgyjellel a vgn);
4) a helyes alak a, ahogy a kvetkez mondatban szerepel is.
5) A msodik mondat utols szavt Feoktyisztov -nak olvassa, de
valsznleg a [v] rgies, a [p] bethz hasonlt rsmdja tveszthette meg, ennek olvasata: .
Mindezek alapjn a helyes olvasat (a kzpontozs kijavtsval) a kvetkez lehet:
(1) , , i, ,
, , , .
. (2) , , , a, , . (3) , , , a, .

3. A szveg morfolgiai tagolsa


(1)

tpll-PX1SG

(2)

fels

(3)

g + isten

(4)

ad-IMP2SG

(5)

szletik-PARTPRES

(6)
i
gabona

(7)

udvar-ILLAT

(8)

jszg

(9)

hz-ILLAT

(10)

csald

59

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


(11)

egszsges

(12)

van-OPT3SG

(13)

vilg

(14)

jvben ?

(15)

n-ACC

(16)

mi-ACC

(17)

gy

(18)

tpll-DETIMP2SG/PL1

(19)
(20)
(21)

felkel-PARTPRES lemegy-PARTPRES hold + isten


(22)

tpll-IMP2PL

(23)

v-IMP2PL

(24)

nap + isten

(25)

hold + isten

4. A szveg rszletes elemzse


Az elemzs sorn ngy szempontot vettem figyelembe:
a) Az adott sz morfolgiai tagolsa, a szuffixumok pontos definilsval.
Ehhez elssorban Keresztes Lszl chrestomthijt (1990) s a mordvin
grammatikkat (Grammatika 1980, Mok k 2000) hasznltam fel.
b) A moksa szalak elfordulsa Paasonen nagy nyelvjrsi sztrban
(MdWb),2 Juhsz Jen moksamagyar sztrban (JJ, 1961), a moksa
orosz nagysztrban (MRV, 1998) s a moksafinn kzpsztrban (MSS,
1998). Az eredeti transzkripcist eljrst megtartva Paasonen s Juhsz
adatait latin, a tbbit cirill bets formban kzlm.
c) Az adott sz erza megfelelje. Itt hrom sztr adatait adom meg, ezek: az
erzaorosz nagysztr (ERV, 1993), az erzafinn kzpsztr (ESS, 1995)
s a MszrosSirmankina-fle erzamagyar sztr (EMSz, 1999). Az elemzs vgn az erza s moksa adatok egybevetsvel egyrtelmen igazolom, hogy a szvegemlk moksa dialektusban rdott.3
2

A sztr 1990 s 1996 kztt jelent meg, de szanyagt Paasonen a XIXXX. szzad
forduljn gyjttte.
3
Mint a bevezetben szltam rla, a mordvin szakirodalom ltalban kt kln mordvin
nyelvrl beszl. A klfldi nyelvszek vlemnye megoszlik, jmagam azt a nzetet vallom, hogy az erza s a moksa a mordvin nyelv kt f nyelvjrsa, nyelvjrscsoportja.

60

AZ ELS MONDATOK
d) A sz eredete. Az UEW anyaga mellett Keresztes etimolgiai szjegyzkt (1986) s a frissen megjelent Versinyin-fle etimolgiai sztrt (2004
2011), ill. bizonyos esetekben Szerebrennyikov trtneti grammatikjt
(1967) hasznltam fel.
(1)
Az eredetileg participiumi alakbl fneveslt egyes szm els szemly birtokos szemlyragos formja (Grammatika 188190; MK 5758;
Keresztes 1990: 58). Mai alakja: [].
Moksa sztri alakjai: j ; , a / ernhrend; Ernhrer, Ernhrerin (MdWb 2413); j tpll (JJ 184);
(MRV 749); elttj; jumala (MSS 185).
Erza megfelelje: , (ERV 679); kasvattaa;
eltt, yllpit (ESS 174); (fel)nevel; tpll, eltart, ellt (EMSz 385);
, (ERV 663); nevel, tpll, eltart, ellt
(EMSz 375).
Bels keletkezs lexma, a - igbl szrmazik, v. ams ;
; / ernhren; erziehen; pflegen (MdWb 2412);
felnevelni (JJ 184); , , ,
(MRV 749); kasvattaa (MSS 185). A - eredetileg participumkpz. A
- alapsz finn-permi eredet, v. FP ter3- ernhren, erziehen > zj. tIressen, speisen (UEW 795; Vers 446).
(2)
Jelzi rtk hatroz (Grammatika 373; MK 184, 188).
Sztri alakjai: v / von oben (MdWb 2575); e ;
; (.); (.) (MRV 134); plt(pin), ylhlt(pin) (MSS 40). V. v kabavas , / der
oben befindliche Gott, der Himmelsgott (MdWb 2575).
Erza megfelelje: ee (ERV 126); ylhlt (ESS 28); fellrl, fentrl (EMSz 86).
Bels keletkezs sz, eredetileg a v / der obere (MdWb 2573,
MRV 135) -e ablativusi alakja (Keresztes 1986: 187)

61

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


(3)
sszetett sz: + .
Sztri alakjai: kabavas, kabas, ka-bavas, kaj-bas / der
Himmelsgott (MdWb 2236); kabavas, kabas isten (JJ 169);
, , (MRV 867); jumala (MSS 207).
Erza megfelelje: kaj-pas, ka-pas / der Himmelsgott
(MdWb 2236).
Az egyes elemek eredett ld. a kvetkez szcikkekben.
(3a)
Participumi alakbl fneveslt sz.
Sztri alakjai: kaj , ; ; , ; /
Erzeugerin, Gebrin; Gott; Heiligenbild; Himmel (MdWb 2235); eltart,
felnevel (isten vagy szl); isten; szentkp (JJ 169); ,
(MRV 867); jumala; pyhnkuva, ikoni (MSS 207).
Erza megfelelje: (meg)szl, vilgra hoz (EMSz 441). A tpll,
nevel jelents ugyanakkor megfigyelhet a - ;
felnevel kopulatv sszettelben. V. tovbb: (ERV 764);
aika; ik (ESS 195); id (EMSz 441);
Bels keletkezs lexma, a - igbl szrmazik, v. kams ;
; / gebren; erziehen, aufziehen; grossziehen
(MdWb 2235); felnevelni (JJ 169); , (MRV
868); kasvattaa (MSS 207). A - eredetileg participumkpz. Krdses,
hogy sszefgg-e a ka id jelents szval, amely az UEW (620) szerint
taln finn-permi eredet, v. FP ke Weile; eine gewisse Zeit > ?fi.
hetki, zj. I. Versinyin (504) megkockztatja a fi. suku rokon szval
val sszevetst, de ez szemantikailag nem llja meg a helyt.
(3b)
Fnv, nominativusi alakban.
Sztri alakjai: pavas ; / Gott; Glck (MdWb 1560); isten,
szerencse (JJ 116); ; , , ; , ,
(MRV 452); jumala; onni (MSS 131).
Erza megfelelje: (ERV 450); jumala (ESS 113); isten (EMSz
265). A Lepjohin-szvegben teht erza nyelvjrsi alak szerepel (v. 71.
oldal).
Irni jvevnysz, v. av. baa (~ i. bhagas) > smd. *paas > *pavas
(Joki 1973: 301; Keresztes 1986: 106; Vers 323).

62

AZ ELS MONDATOK
(4)
A - ige egyes szm msodik szemly felszlt md alakja (Grammatika 295296; MK 132; Keresztes 1990: 42).
Sztri alakjai: maksms / geben (MdWb 1162); adni (JJ 90);
, (MRV 357); antaa (MSS 105).
Erza megfelelje: ; , (ERV 359); antaa
(ESS 89); ad, odaad (EMSz 215).
Finn-volgai eredet sz, v. FV maksa- geben; bieten (einen Preis) > fi.
maksa-, ?lpN mak'se- (UEW 698; Keresztes 1986: 83; Vers 228).
(5)
A - ige participum presens activum alakja (Grammatika 349350; MK
172174; Keresztes 1990: 68). Mai irodalmi moksa alakja: , a -szkezdet inkbb erza nyelvjrsi jellegre utal (v. 71. oldal).
Sztri alakjai: ai , ; , ; / hervorsprossend, wachsend; fruchtbar;
Neugeborenes; atms a; ; , ,
/ geboren werden, entstehen; hervorwachsen, wachsen, gedeihen (MdWb 194, 195); szlni; teremni; szletni (JJ 164); e ; ; (MRV 859); synty; kasvaa, tuottaa
(satoa) (MSS 205).
Erza megfelelje: ; ; (ERV 742);
synty (ESS 190); (meg)szletik, vilgra jn (EMSz 423).
Urli eredet sz, v. U a3- ~ an3- geboren werden; wachsen > cser.
aa-, vj. -, zj. u-, osztj. a-, vog. a-, jur. tenc (UEW 52; Keresztes 1986: 154; Vers 488).
(6) i
Fnv, nominativusi alakban. Mai alakja: .
Sztri alakjai: or , / Korn, Getreide (MdWb 2200); gabonaszem (JJ 154); , ; a, (MRV 624); jyv
(MSS 166).
Erza megfelelje: o (ERV 637); vilja (ESS 164); gabona
(EMSz 353).
Finn-volgai eredet sz, v. FV ora Korn > ? fi. sora, ?cser. r (UEW
776; Keresztes 1986: 150; Vers 402).

63

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


(7)
A fnv illativusi alakja (Grammatika 152157; MK 4950; Keresztes 1990: 54).
A mordvin nyelvjrsokban kt, hasonl alak s jelents sz lt egyms
mellett, ezek valsznleg kontaminldtak: a) moksa () s
; b) erza s .
A moksa sztri alakok: kaldas ; ; , / Hof; Viehhof im allg.; Viehhrde, Umzunung fr Tiere
(MdWb 617); gazdasgi udvar (JJ 50); (MRV 219); navetta; karjapiha (MSS 56); kard , ; ; , ; / Viehhrde, Stall; Kuhstall; Schafstall, Schweinestall;
Pferdestall (MdWb 618); istll, l (JJ 54); ;
(MRV 230); talli, elinsuoja (MSS 60).
Az erza sztri alakok: , (
) (ERV 227); ; (ERV 235); piha (ESS 53); udvar (EMSz 141).
A balti jvevnysz (~ lett grds, litv. gardas) (Feoktyisztov 1975:
340; Zaicz 1998: 213). Versinyin (98, 109) megjegyzi, hogy a Volgavidki orosz nyelvjrsokban, Da alapjn adatolhatk a , ,
, , , s
, , szavak is (v. Da II:
77, 92).
(8)
Fnv, nominativusi formban.
Sztri alakja: ivota a; ; , /
Haustier, Vieh; Kuh; Zugtier, Pferd (MdWb 2700); a mai sztrakbl mr
nem adatolhat.
Erza megfelelje: ivota (MdWb 2700).
Orosz eredet sz, v. or. (rg.) llat. (Mai orosz:
hzillat; llat, llat.)
(9)
A fnv illativusi alakja, a morfolgiai egysgeket jobban tkrz
rsmdja -c (Grammatika 152157; MK 4950; Keresztes 1990: 54).
Sztri alakjai: kud , ; / Haus, Wohnstube;
Scheide (MdWb 922); hz (JJ 79); , , ; (MRV
299), talo, huone (MSS 84).

64

AZ ELS MONDATOK
Erza megfelelje: , (ERV 308); talo, koti (ESS 78)
hz; laks, szoba; otthon (EMSz 184).
Finnugor eredet sz: FU kota Zelt, Htte, Haus > fi. kota, . koda, lpN
goatte, cser. kud, vj-zj. ka, osztj. kat, m. hz (UEW 190; Keresztes 1986:
74; Vers 176).
(10)
Fnv, nominativusi formban.
Sztri alakjai: emj / Familie (MdWb 2134); csald (JJ
146); , , ,
, (MRV 618); perhe (MSS
165).
Erza megfelelje: emija / Familie (MdWb 2134);
(ERV 580); perhe (ESS 150); csald (EMSz 329).
Orosz eredet sz, v. or. csald.
(11)
A mai irodalmi sz nyelvjrsi vltozata (v. dial. umra, umr,
MdWb 301).
Sztri alakjai: umbra , , , ; ; ; , / ganz, heil, unversehrt; gesund; Gesundheit, Wohlbefinden; stark, krftug, robust (MdWb 301); umbra
egszsges (JJ 173); (MRV 886); terve, terveellinen (MSS 210).
Erza megfelelje: , ; (ERV 767);
terve (ESS 197); egszsges (EMSz 446).
Ismeretlen eredet sz. Versinyin (509) cseremisz sszevetse nem llja
meg a helyt (509).
(12)
Az - ige egyes szm harmadik szemly optativusi alakja (Grammatika
296; MK 135; Keresztes 1990: 42). Mai alakja: e [uz].
Az infinitivus sztri alakjai: ums ; ; / sein; werden; haben (MdWb 2448); lenni (JJ 190); , ; (MRV 779); olla (MSS 190).
Erza megfelelje: , ; (ERV 692); olla; tulla
(ESS 178); (meg)van, ltezik (EMSz 395).

65

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


Finnugor eredet sz, v. FU wole- sein, werden > fi. ole-, cser. la-, vj.
vl-, zj. vIl-, osztj. wl-, vog. l-, m. vol-, val- (UEW 580; Keresztes 1986:
175; Vers 460).
(13)
Fnv, nominativusi formban.
Sztri alakjai: mir ; , ; ,
(MdWb 1265); bke (JJ 96); 1. ; ; ,
; 2. , , (MRV 383); 1. maailma; 2. rauha (MSS 112).
Erza megfelelje: 1. ; 2. (ERV 384); sovinto, sopu; rauha
(ESS 95); bke; vilg (EMSz 230).
Orosz eredet sz, v. or. 1. vilg; 2. bke; 3. falukzssg. Az ima
szvegbe az els s a harmadik jelents egyarnt beleillik.
(14)
Jelentse nem vilgos, alapszava az lehet. A (ld. 20. szcikk) betje valsznleg egy reduklt hangot jell, amennyiben Lepjohin itt is gy jrt el, a sz olvasata [ingalka/inglka] lehet.
Az alapsz sztri alakjai: ig ; / vor; frher, zuerst;
igi ; ; ; , ; , /
vor; vorwrts; vorher, voraus; in der Zukunft; gg , /
vor, vor etw. hin, vorn entlang (MdWb 443444); eltt; elre (JJ 40);
; , ; , (MRV 205).
Erza megfelelje: ; , (.); (.); , () (ERV 206); edell, edess;
ennen, aikaisemmin (ESS 56); hsz ell, nu eltt (EMSz 125).
A szcsald jellegt tekintve valsznleg si eredet, de az etimolgiai
sztrakban nem szerepel. Versinyin szerint az si e- mutatsz rejlik benne (Vers 84; de v. UEW 67).
(15)
Az egyes szm els szemly szemlyes nvms accusativusa, amely
alakilag egybeesik a genitivusi formval (Grammatika 252255; MK 104;
Keresztes 1990: 198).
Sztri alakjai: mo ; / mein; mich (MdWb 1279); mo
enym (JJ 97); (MRV 389); minun, (minun) omani (MSS
113).
Erza megfelelje: (ERV 389); engem; az enym (EMSz 233).
66

AZ ELS MONDATOK
Az alapsz urli eredet szemlyes nvms: U m" ich > fi. min, lpN
m[n, cser. m, vj. mon, zj. me, osztj. m, vog. m, m. n, jur. ma stb. Az
-n nvmsi elem (UEW 294; Keresztes 1986: 89; Szerebrennyikov 1967:
8283; Vers 252).
(16)
Kt elembl ll: a) nvms; b) - partikula.
(16a)
A tbbes szm els szemly szemlyes nvms accusativusa; alakilag
egybeesik a nominativusi formval (Grammatika 252255; MK 104; Keresztes 1990: 198).
Sztri alakjai: mi / wir (MdWb 1263); mi (JJ 96);
(MRV 383); me (MSS 112).
Az alapalak erza megfelelje (ERV 384); me (ESS 95); mi
(EMSz 230). Az erza accusativusi alak (Keresztes 1990: 198).
Urli eredet szemlyes nvms: U m" wir > fi. me, lpN m, cser. m, vj.
mi, zj. mi, osztj. m%, vog. m, m. mi, jur. mae% stb. Az - nvmsi elem
(UEW 294; Keresztes 1986: 89; Szerebrennyikov 1967: 8687; Vers 252).
(16b) -
Az is jelents partikula a mai moksban -, -, -, -, a mai erzban
-, -, - (Grammatika 395; MK 204; Keresztes 1990: 71; MdWb
407, 480, 572; EMSz 97, 134, 466). gy tnik teht, hogy a szvegben egy
erza nyelvjrsi alakkal tallkozhatunk. Ez a partikula a nyelvemlkekben
egybe- s klnrva egyarnt elfordul.
(17)
Hatrozsz (Grammatika 368).
Sztri alakjai: sta / so (MdWb 346); gy (JJ 155); , ; (MRV 663), noin, niin, sill lailla (MSS 171).
Erza megfelelje: , (ERV 218); niin, nin
(ESS 59); gy, gy (EMSz 129).
A az sz alakvltozata. Ezt Versinyin az urli eredet i-, e- mutat nvmsi tre vezeti vissza (MdWb 346; Vers 89).
(18)
A - ige hatrozott ragozs egyes szm msodik szemly imperativusi
alakja, amely tbbes szm els szemly trgyra utal (Grammatika 312;
MK 143; Keresztes 1990: 48). Mai alakja: a.
Sztri alakja, eredete, erza megfelelje: ld. az 1. szcikket.
67

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


(19)
A - ige participium presens activum alakja. Mai moksa formja:
. A nyelvemlkben a szbelseji zngtlen mssalhangz az intervoklis krnyezetben zngslt.
Sztri alakja: kepi / sich erhebend (MdWb 709),
v. kep- ; ; ; ; ;
, ; / heben, aufheben; leihen, borgen;
helfen; berzeugen; beginnen; steigen (MdWb 709). A mai sztrak a ignek csak ; ; ; ; (MRV 249); nostaa, kohottaa (MSS 68) jelentseit tartalmazzk, a
felemelkedik, feljn ma (nousta, kohota, MSS 68). V.
mdE felemelkedik, feljn, felemel (EMSz 156; ERV
254; ESS 67).
A sz bizonytalan eredet. Keresztes (1986: 56) deskriptv elemnek tartja,
s krdjellel kapcsolja a zj. kipId- heben szhoz (< ? FP kipp3-). Versinyin (138) cseremisz szavakkal veti egybe, pldi nem meggyzek.
(20)
A o- ige participium presens activum alakja. Mai moksa formja:
. Feoktyisztov (1963: 20) vlemnye szerint a grafma a reduklt
mssalhangzt jelli [valgi], amely mra mr kiesett a szbl. Nem zrhat ki azonban az rshiba sem.
Sztri alakjai: valgms , , ; ( e); / herabsteigen, hinabsteigen, absteigen; untergehen (von
Gestirnen); bei jdm. absteigen (MdWb 2522); leszllni, lejnni (JJ 195);
o , ; ; ; ; (MRV 83);
laskeutua, tulla alas, nousta (pois) (MSS 25).
Erza megfelelje: o , ; ; ;
; (ERV 101); laskeutua, laskea (ESS 22); leereszkedik, leszll; lejn, lemegy, lemszik (EMSz 68).
Finnugor eredet sz, v. FU walka- hinabsteigen, hinabgehen > fi. valka, valkama, . valgu-, lpN vuolge-, cser. wale-, osztj. wal-, vog. wojl-,
m. vl- (UEW 554; Keresztes 1986: 181; Vers 38).
(21)
sszetett sz: hold + isten, nominativusi alakban.
Sztri alakjai: kov-pavas , / Mondgott, Mond (MdWb
883); ko-pavas holdisten (JJ 70).
Az egyes elemek eredett ld. a kvetkez szcikkekben.
Erza megfelelje: kov-pas , / Mondgott, Mond (MdWb 883).
68

AZ ELS MONDATOK
(21a)
A a sz nyelvjrsi vltozata, a szvg diftongizldott.
Sztri alakjai: kov ; / Mond; Monat (MdWb 883); ko hold;
hnap (JJ 70); 1. ; 2. (MRV 263); 1. kuu; 2. kuukausi
(MSS 72). (Sok nyelvben a kt sz ugyanarra az eredetre megy vissza, pl.
holl. maan hold, maand hnap; ang. moon, month; norv. mne, mned;
lett mness; szlk. mesiac; sz-h. mesec; ukr. i; rom. lun stb.; rszletesebben ld. Maticsk 2006b: 1417.)
Erza megfelelje: ; (ERV 273); kuu; kuukausi (ESS
70); hold; hnap (EMSz 167).
Urli eredet sz, v. U kue Mond; Monat > fi. kuu, ?lpL kuojijti-, m.
h, tavgi kada (UEW 211; Keresztes 1986: 68; Vers 152).
(21b) ld. a 3b. szcikket.
(22)
A - ige tbbes szm msodik szemly imperativusi alakja (Grammatika; MK 143; Keresztes 1990: 42).
Sztri alakja, eredete, erza megfelelje: ld. az 1. szcikket.
(23) a
A - ige tbbes szm msodik szemly imperativusi alakja (Grammatika; MK 143; Keresztes 1990: 42).
Sztri alakjai: vanms , ; ; ; , ; / schauen, betrachten, besehen, zusehen; pflegen; erziehen; hten; bewahren, beschtzen, beschirmen; retten (MdWb
2534); nzni; rizni; legeltetni (JJ 196); , ; ; ; (MRV 89); katsoa; vahtia; vartioida; paimentaa (MSS 27).
Erza megfelelje: ; ; ; ;
(ERV 106); katsoa; vahtia (ESS 24); (meg)nz; (meg)riz
(EMSz 71).
Valsznleg finn-volgai eredet sz, v. FV wan3- sehen, schauen > ?fi.
vaani-, . vaani- (UEW 813, Vers 40).
(24)
sszetett sz: nap + isten az uttagra ld. a 3b. szcikket.
Az eltag sztri alakjai: i ; / Sonne; Tag (MdWb 249);
nap; -sg, -sg, llapot (JJ 166); , , o; (MRV
69

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!


863); piv, aurinko (MSS 205). sszetett szknt: i-bavas, i-pavas, ibas , a / Sonne, Gott Sonne, Sonnengott (MdWb 252).
Erza megfelelje: ; ; (ERV 747); aurinko, piv
(ESS 191); nap (mint gitest s mint idegysg) (EMSz 427). (A Nap mint
gitest s a nap mint idegysg sszefggsrl ld. Maticsk 2006b: 1720.)
Finnugor eredet sz, v. FU ke Kreis, Ring, Reifen > fi. keh, cser.
ke, vj. k, zj. k, osztj. kd, vog. k, ?m. (m.) kgy, kegyelet (UEW
141; Keresztes 1986: 157; Vers 490).
(25)
sszetett sz: (< ) hold + isten ld. a 21a. s a 3b. szcikkeket.
5. Kvetkeztetsek
5.1. A szkincs etimolgiai megoszlsa
A szvegben (az sszetteli tagokat kln elemnek szmtva, az azonos
tbl alkotott szavakat sszevonva) 23 lexma fordul el.
Ezek kzl si eredet (az adatokat itt mr mai helyesrssal adom meg):
o- leereszkedik < FU walka- riz < ?FV wan3- felemelkedik < ?? FP kipp3 hold < U kue
hz < FU kota
o- ad < FV maksami < U m"
n < U m"

gabona < FV ora


gy < ?U e- tpll < FP ter3- van < FU wole- szletik < U a3 nap < FU ke
??- id < ?FP ke

Bels keletkezs: e fels.


Irni jvevnysz: isten.
Balti jvevnysz: (?> ) udvar.
Orosz jvevnysz: llat, vilg, csald.
Ismeretlen eredet: - eltt?, egszsges.
A szveg, minden nehzkessge ellenre, kerli az orosz eredet szavakat. sszessgben a 23 lexma ktharmada si vagy bels keletkezs.

70

AZ ELS MONDATOK
5.2. A nyelvemlk nyelvjrsi hovatartozsa
Azt, hogy az adott szveg melyik nyelvjrst kpviseli, lexikai s grammatikai ismrvek alapjn dnthetjk el. A szban forg 23 lexma kztt
vannak olyanok, amelyek nem alkalmasak ennek a krdsnek a megvlaszolsra, mert a) mindkt nyelvjrsban azonos alakak, pl. EM adj,
EM vilg, EM n; b) ugyancsak nem elklnt jegy az /e/ s
// eltrse (pl. M ~ E (irod.) e), mert tbb erza nyelvjrs is
ismeri az // hangot.
A szvgi magnhangz (M i [] ~ E o, M a ~ E ao)
a nyelvjrsi hovatartozs gyben fontos, de nem perdnt rv, mert ennek
a hangnak a lejegyzse a korbbi szvegekben nem mindig volt pontos.
Szintn nem perdnt a szeleji -/- megfelels sem, mert a
eltagja, a nap ugyan moksa alak (v. E ), de a sz els mssalhangzja erza jelleget sugall (v. M ). Hasonlan: mokss a ,
, uttagja (v. isten), de erzs a (v.
). Ugyancsak az erzra jellemz az is jelents partikula - alakja.
Moksra utal viszont a gy (v. E ) s a i [] gabona
(v. E o) alak, ill. a hz sz illativusi formja, a [-c], v. E
o-c.
Vannak azonban a szvegben olyan ragozott alakok, amelyek egyrtelmen kpesek eldnteni a nyelvjrsi hovatartozs krdst:
a) A - tpll ige Pl1 trgyra utal Sg2 felszlt md alakja a moksban a, mg az erzban (v. 18. szcikk).
b) A fnv egyes szm els szemly birtokos szemlyragos formja a moksban (mai alakja: ), mg az erzban a thz a -
szuffixum kapcsoldik (v. 1. szcikk).
c) A tbbes szm els szemly szemlyes nvms () accusativusi
alakja a moksban , meg az erzban (v. 16a. szcikk).
Feoktyisztov (1963: 29) a igealak alapjn arra a kvetkeztetsre jutott, hogy a szveg a moksa nyugati vagy dlkeleti nyelvjrsban rdhatott, ugyanis az szaki (jabb feloszts szerint a kzponti nyelvjrscsoport
szaki aldialektusa, v. Feoktyisztov 1990: LXXIV) nyelvjrsban (s az
ezen alapul mai irodalmi nyelvben) a krdses alak a, mg a msik
kettben a rag palatlis magnhangzt tartalmaz.
sszessgben kijelenthetjk teht, hogy a vizsglt szveg moksa nyelvjrsban rdott, azonban ez olyan dialektus lehetett, amelyben rvnyesltek
bizonyos erza jellegezetessgek is.
71

FELKEL HOLDISTEN, LEMEN NAPISTEN, TPLLJATOK, VJATOK!

72

6.

n, Cranya, nagyon j!
Az els hosszabb szveg
1. A szveg keletkezsi krlmnyei
Az els sszefgg mordvin nyelvemlkek olyan szvegek, amelyek a
papneveldkben, elssorban a kazanyi s Nyizsnyij Novgorod-i szeminriumban hasznlatos tbbnyelv (ltalban orosz, latin, grg, nmet, francia, tatr, csuvas), vallsi tartalm knyvekben kaptak helyet. (Ezekrl a 3.
fejezetben szltam rszletesebben.)
A jelen ismeretnk szerinti els sszefgg mordvin szvegemlk 1769bl szrmazik: a Ptervri Akadmia kiadott egy ktetet cmmel,1 ezek egyhzi szvegeket tartalmaztak orosz, latin s grg
nyelven, de helyet kapott benne nhny cseremisz, votjk, mordvin, csuvas
s tatr versrszlet s przatredk is. Mint ahogy a m hossz, a kor szoksai szerint sok informcit kzl cme is mutatja, a kiadvny megjelentetsnek indokaknt II. Katalin kazanyi ltogatsa szolglt. A felvilgosult,
tudomny- s mvszetprtol crn 1767-ben tett ltogatst a kazanyi szeminriumban.
Ezzel a szveggel A. P. Feoktyisztov a mordvin irodalmi nyelv kialakulst trgyal monogrfijban foglalkozott rviden, megadva a szveg cirill
s latin bets olvasatt, ill. kzreadva nhny rvid informcit annak nyelvezetrl (1976: 5557, 236). gy vlem, mivel a mordvin rsbelisg els
sszefgg emlkrl van sz, clszer a szveget alaposabban bemutatni.
Elsknt az olvasat nehzsgeivel s a helyesrs krdseivel foglalkozom,
utna kzreadom a szveg 35 szavnak rszletes, tbbszempont elemzst,
ezt kveten sszefoglalom az etimolgiai tudnivalkat, vgl igyekszem
meghatrozni a szveg nyelvjrsi hovatartozst.
1

, ,
, .

73

N, CRANYA, NAGYON J!
2. A szveg olvasata, helyesrsa
A nyelvemlk szvege A. P. Feoktyisztov (1976: 236) olvasatban a kvetkez:
, ,
: , -, . -
: ,
.
A szveg magyar fordtsa:
Mi mindannyian minden nap dicstjk egsz lelknkkel ()magt az Istent s nt,2 cr. neknk szent, s n, cranya, nagyon j.3 n v4 mindnyjunkat, hogy okosan cselekedjnk, hogy mi Isten eltt mindannyian jl
ljnk, s mindig boldogok legynk.
A kemnyjelet a szerz kvetkezetesen, a kemny mssalhangzk utn
hasznlja: , , , , , , ,
, . (Egy hibt ejt csak: a helyett
lenne a helyes.) A palatalizcit helyesen jelzi: , , , , , , , , , , . A nem palatalizlt konszonnsokat az utna kvetkez
-vel s -vel jelli: , , (de hibsan: ).
A szveg olyan erza dialektusban rdott, melyben az als s kzps
nyelvlls // s /e/ hang megtallhat (ez egybknt a XVIIXVIII. szzadi
erza nyelvemlkek nagy rszre jellemz). Elbbi hang jellsre a bet
szolgl: (mai irodalmi alakja e), (e),
(e). A szveg rja kvetkezetlen ugyanakkor a szeleji /e/ lejegyzse sorn: , de (helyesen lenne).
A szveg tartalmaz nhny ortogrfiai hibt is (ezek egy rszt Feoktyisztov is bemutatta, 1976: 5657):
a) helyes olvasata (kln rva s a sz utols sztagjnak mssalhangzja nem palatalizlt);
2

A tbbes szm msodik szemly nvms (ill. a ksbbiekben a Pl2 igealakok) hasznlata valsznleg az orosz szvegkrnyezet hatsnak az eredmnye (nzs, esetleg a
fejedelmi tbbes kifejezse).
3
Vx2Pl.
4
Vx2Pl.

74

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


b) a a o nyomatkost rtelm szemlyes nvms (
maga) accusativusi alakja egyberand, s a sz vgn ll (ma:
e);
c) kln rand: ;
d) -: a tagols rossz, az els kt elemet valsznleg
egybe kell rni, de jelentsk nem vilgos: (?) ;
e) -: a helyes tagols (s mint sz esett
rla, az els sz vgn kemnyjel helyett lgyjelnek kellene llnia);
f) : a helyes tagols ;
g) : helyesen .
Mindezek alapjn a helyes olvasat s annak latin bets transzkripcija a
kvetkez (v. Feoktyisztov 1976: 57):5
,
: , , .
:
.
Ve mi e iste knasiek ve ojmsi so inze pazo, i tink iazoro:
son miek vakeksnim, ti, iazoroava, pek partado. Ti laatado
veme miek pvejste jme: ve mi bu paz ikee vaasto eavoek i jala uaskavsto ueveek.
3. A szveg morfolgiai tagolsa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

-
-

mind(enki) mi
minden nap-ELAT dicst-detVX1PL egsz
(7)

maga-ACC

(8)
-
isten-DETACC

(9)

(10)

ti-ACC

(6)
-
llek-?

(11)
-
cr-DETACC

Feoktyisztov latin bets tiratt nhol korrigltam: kt helyen ktjelet hasznlt (eriste > e iste, iazoro-ava > iazoroava), megszntettem a velris s velris )
rsmdjt (knasek, ojms, tnk, t; pvejst)), a szemivoklis helyett az elfogadottabb v-t hasznlom (uaskasto > uaskavsto). rshiba nla a mi ek, ezt miek
formban adtam kzre.

75

N, CRANYA, NAGYON J!
(12)

(13)
(14)
-
mi-ALLAT
szent-?

(16)
+-
cr+n-DETNOM

(17)

nagyon

(15)

ti

(18)
-
j-VX2PL

(21)
-
mind(enki)-ACC

(22)

mi-ACC

(23)
-
okos-ELAT

(25)

mind

(27)

lenne

(28)

isten

(26)

mi

(31)
--
l-CONJ1PL

(32)

(33)

mindig

(19)

ti

(20)
-
v-VX2PL

(24)
-
tesz-INFNOM
(29)

eltt

(34)
-
boldog-ELAT

(30)
-
j-ELAT
(35)
--
van-CONJ1PL

4. A szveg rszletes elemzse


Az elemzs sorn hat szempontot vettem figyelembe:
a) Az adott sz morfolgiai tagolsa, a szuffixumok pontos definilsval.
Ehhez Keresztes Lszl chrestomthijt (1990) s a ler nyelvtanokat
(Grammatika 1980, Era ke 2000 = EK) hasznltam fel.
b) A sz (vagy annak sztri alakjnak) elfordulsa a korai nyelvemlkekben: Witsen (1692), Strahlenberg (1730), Mller (1743/1791), Fischer
(1747), Ricskov (1762), Lepjohin (17711805), Pallas (178687) szjegyzkeinek, tlersainak mordvin anyaga, ill. fknt Damaszkin 11 000 lexmt tartalmaz sztra (1785) (a forrsokat rszletesebben ld. a 3. fejezetben, a pontos knyvszeti adatokat ld. a bibliogrfiban). (A moksa
alakokat M-mel jellm, az erzkat jelletlenl kzlm.)
c) Az erza szalak elfordulsa Paasonen nagy nyelvjrsi sztrban (MdWb).
A sztr adatai latin betsek, ezt az rsmdot megtartom.
d) A sz mai alakja. Itt hrom sztr adatait adom meg, ezek: az erzaorosz
nagysztr (ERV), az erzafinn kzpsztr (ESS) s a MszrosSirmankina-fle erzamagyar sztr (EMSz). Ezek cirill bets adatok.
76

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


e) Az adott sz moksa megfelelje. Ehhez a moksaorosz nagysztrt
(MRV) s a moksafinn kzpsztrt (MSS) hasznltam. Az elemzs vgn az erza s moksa adatok egybevetsvel egyrtelmen igazolom, hogy
a szvegemlk erza dialektusban rdott.
f) A sz eredete: az UEW anyaga mellett Keresztes etimolgiai szjegyzkt
(1986) s a frissen megjelent Versinyin-fle etimolgiai sztrt hasznltam fel (20042011).
(1, 5, 25)
ltalnos nvms (Keresztes 1990: 65), a Grammatika (263) terminolgijval: (v. EK 135137).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 52, 62, 123, 177, 201,
238, 269, 275, 310).
Paas. vee e, , e / ganz, all, alle (MdWb 2627).
Mai alakja: e ee, , e (ERV 128); koko, kaikki (ESS 29);
mind, minden, mindenki, mindannyian; egsz, sszes (EMSz 87).
Moksa megfelelje nincs (ez a nyelvjrs a lexmt hasznlja).
Urli eredet sz: U we3 ~ we3 ganz, all > ?vj. vo, ?zj. va, ?m. ssze,
tvg. bnsa (UEW 568; Keresztes 1986: 187). Versinyin (50) felveti a md.
vee [] t szval val rokonsgt, szerinte ennek alapja az egy kz
sszes ujja jelents lenne. Ez az egybevets hangtanilag nem tarthat.
(2, 26)
Tbbes szm els szemly szemlyes nvms (Grammatika 252; EK 127;
Keresztes 1990: 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 393);
(Lepj 165, helyesen lenne, ld. jelen knyv 67. oldaln);
(Dam 325).
Paas. mi / wir (MdWb 1263).
Mai alakja: (ERV 384); me (ESS 95); mi (EMSz 230).
Moksa megfelelje: (MRV 383); me (MSS 112).
Urli eredet szemlyes nvms: U m" wir > fi. me, . me, lpN m, cser. m,
vj. mi, zj. mi, osztj. m%, vog. m, m. mi, jur. mae% stb. Az -n nvmsi
elem (UEW 294; Keresztes 1986: 89; Vers 252).
(3)
Morfolgiai tagolsa: () + elativus. Az elativus a mordvinban
lehet helyhatroz (- hzbl), mdhatroz (- nehezen) s mint jelen esetben is idhatroz ( - ekzben,
77

N, CRANYA, NAGYON J!
- a kvetkez napon, - reggeltl
estig) (Grammatika 170; EK 85; Keresztes 1990: 74).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: a (Dam 203), i
(Dam 176). Az egyes elemek elfordulsa: (Dam 141, 236), i
(Dam 176), (Dam 48, 49, 77, 95, 203, 293), (Dam 90, 103,
230, 276), i (Dam 304), (Dam 64); M schy (Witsen 626);
(Mller 83); (Pallas 235, 273); (Dam 80, 105, 208, 218, 239, 248,
256, 316).
Paas. eva , , / jeder, all (MdWb 381); i ;
/ Sonne; Tag (MdWb 249).
Mai alakja: (ERV 786); mindennap, naponta
(EMSz 454). Az egyes elemek elfordulsa: , ; , (ERV 785); joka(inen); tavallinen (ESS 201); minden,
mindegyik (EMSz 454); ; ; (ERV 747); aurinko,
piv (ESS 191); nap (mint gitest s mint idegysg) (EMSz 427). (A
Nap mint gitest s a nap mint idegysg sszefggsrl ld. Maticsk
2006b: 1720. A - grammatikalizldva elvont fnevek kpzjv vlt,
errl ld. Maticsk 2005b.)
Moksa megfelelje: joka piv (MSS 205). Az egyes elemek
megfeleli: , , (MRV 903); jokainen (MSS
216); , , o; (MRV 863); piv, aurinko (MSS
205).
Az elemet Versinyin (517) a tat. hr minden szval veti ssze, ez
nem meggyz etimolgia. Paasonen (1897: 32) nem zrja ki a kzvetlen
irni eredetet, v. i. srva, perzsa haruva. A msodik elem finnugor
eredet, v. FU ke Kreis, Ring, Reifen > fi. keh Kreis, Umkreis,
Ring, Kreisline, . keha Krper, Rumpf; Gef, Geschirr, cser. ke, vj.
k Schlinge, Schleife, zj. k Ohrring; Mondhof, Sonnenring; Schlinge,
osztj. kd Ring am Ende des Schneeschuhstabes, vog. k Reif, ?m.
(m.) kgy stadium, circus, curriculum, meta, (nyj.) kegyelet (UEW 141;
Keresztes 1986: 157; Vers 490).
(4)
A - ige - ragos (hatrozott ragozs, egyes szm 3. szemly
trgyra utal kijelent md, jelen idej tbbes szm els szemly) alakja
(Grammatika 305306; EK 174176; Keresztes 1990: 4546; 1998: 3435).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: [],
[] ; o (Dam
87); (Dam 69), (Dam 168).
78

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


Paas. knams ~ nams , / rhmen, loben, preisen
(MdWb 909).
Mai alakja: , (ERV 766); ylist, kehua,
kiitt (ESS 195); (meg)dicsr, dicst, magasztal (EMSz 443). A sz
eleji kn- > n- vltozsra ld. kna ~ na szj (UEW 786; Vers 505), kta~ ta- mos (UEW 788; Vers 505).
Moksa megfelelje: , , (MRV
871); kehua, ylist; imarrella (MSS 207).
Eredete ismeretlen (Versinyin sztrban nem tallhat).
(6)
Morfolgiai tagolsa nem vilgos, a szt feltehetleg az -. A szvegsszefggs alapjn (lelknkkel) esetleg elkpzelhet, hogy egy inessivusi (instructivusi) rag s egy tbbes szm els szemly birtokos szemlyrag tallhat benne. Ebben az esetben viszont egy -- alaknak
kellene szerepelni a szvegben.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: e (Pallas 219); e (Dam
49, 72, 89, 90).
Paas. ojme , ; , , / Atem, Atemzug; Leben, Geist, Seele (MdWb 1436).
Mai alakja: e , ; , ; (ERV
434); sielu; hengitys (ESS 108); llek; llegzet; lelkiismeret (EMSz 258).
Moksa megfelelje: (MRV 81); sielu, henki; hengitys
(MSS 24).
Finn-volgai eredet: FV wajm3 Herz > fi. vaimo Frau, Ehefrau, Gattin,
. vaim Geist, Seele, lpN vai'bmo heart. A jelentsfejldsre: szv > a
szvben lak llek > (becz forma) felesg, v. m. szvem, szvecskm
(UEW 809; Keresztes 1986: 99; Vers 37).
(7)
Az egyes szm harmadik szemly, nyomatkost rtelm o szemlyes nvms ( maga) accusativusi formja. Mai irodalmi alakja: e
(Grammatika 267; EK 130).
Az alapalak elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 390);
(Dam 180, 325).
Paas. soinze , () / sein, ihr (eigen) (MdWb 2012).
Moksa megfelelje: (Grammatika 267; MK 105).
A nvms eredett ld. a 12. szcikkben.

79

N, CRANYA, NAGYON J!
(8)
A fnv determinatv genitivusi (-) alakja. Az irodalmi nyelvi
- (-o, -e) helyn a nyelvjrsi -V rag ll (Jermuskin 1984:
1718, 109112; Keresztes 1990: 56).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: M sca+bas (isten+isten) (Witsen
624); (Mller 83); M (Ricskov 182); a (Pallas 1); +
(isten+isten), +, + (hold+isten), +
(nap+isten) (Lepj 165, 166; ld. jelen knyv 5. fejezetben); (Dam 44,
321), (Dam 70, 96, 233, 321), M + (Dam 321).
Paas. paz / Gott (MdWb 1560).
Mai SgNom: (ERV 450); jumala (ESS 113); isten (EMSz 265).
Moksa megfelelje: ; , , ; , ,
(MRV 452); jumala; onni (MSS 131).
Irni jvevnysz, v. av. baa (~ i. bhagas) > smd. *paas > *pavas
(Joki 1973: 301; Keresztes 1986: 106; Vers 323).
(9, 32)
Ktsz.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 46, 48, 64, 84, 108,
117, 252).
Paas. i / und (MdWb 437).
Mai alakja: (ERV 201); mys, -kin (ESS 54).
Moksa megfelelje: (MRV 198); ja, mys (MSS 51).
Orosz eredet ktsz, v. or. s.
(10)
A tbbes szm 2. szemly szemlyes nvms (, ld. 15. s 19. sz.
szcikk) (genitivus-)accusativusa (Grammatika 252; EK 127; Keresztes
1990: 198).
Paas. tik ~ tik ~ ik / euer (MdWb 2292).
Moksa megfelelje: (MRV 721); teidn (MSS 181).
Mai alakja: (ERV 684); titeket; a titek (EMSz 389).
(11)
Az o fnv determinatv genitivusi (-) alakja. Az irodalmi
nyelvi - helyn a nyelvjrsi - rag ll (Jermuskin 1984: 1718, 109
112; Keresztes 1990: 56). Az o sszetett sz: nagy + o
r.

80

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 112,
115), (Dam 124), (Dam 306). Az egyes elemek elfordulsa: ine (Witsen 626, sszettelek eltagjaknt), (Dam 53, 56, 69, 77
stb.); azir (Witsen 625), [] ( hz) (Mller 87),
(Dam 123).
Paas. iazoro , / Frst, Kaiser (MdWb 463).
Mai alakja: (ERV 216); tsaari (ESS 58); cr, csszr,
uralkod, fejedelem (EMSz 128). Az egyes elemek: (ERV
212); suuri, iso (ESS 57); nagy, hatalmas (EMSz 127) + a ,
; ; , ; ; (ERV 37); isnt,
omistaja (ESS 4); gazda, hzigazda, tulajdonos, r (EMSz 34).
Moksa megfelelje: , , (MRV 451);
keisari, tsaari (MSS 131) < , (MRV 451); iso,
suuri (MSS 130) + a , (MRV 29); isnt, herra
(MSS 11).
sszetett sz. Az eltag urli eredet: PU en gro, viel > fi. en (en,
enempi), . enam, lpN dng, ?vj. uno, ?zj. una, osztj. en, vog. jinw, jur.
eka, tvg. ?ani%e, szelk. inn (UEW 74; Keresztes 1986: 42; Vers 87).
Az uttag a finnugor alapnyelv irni jvevnyszava: FU az!r3 Herr, Frst
(> vj. uzr, zj. ozr, vog. tr) < sir. *asura-: i. surah, av. ahur (UEW
18; Joki 1973: 253; Keresztes 1986: 35; Rdei 1983: 220; Vers 10).
(12)
Egyes szm harmadik szemly szemlyes nvms (Grammatika 252; EK
127; Keresztes 1990: 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 390); (Dam 180,
325).
Paas. son , a, o / er, sie, es (MdWb 2011).
Mai alakja: , a, o (ERV 601); hn (ESS 155); (EMSz
339).
Moksa megfelelje: , a, o (MRV 652); hn (MSS 170).
Finnugor eredet nvms, v. FU s" er, sie, es > fi. hn, . en-, lpN s#n,
?vj. so, ?zj. s, osztj. ld, vog. tw, m. . A finn, a lapp s a mordvin -n
kpzelem (UEW 453; Keresztes 1986: 146; Vers 409).
(13)
A tbbes szm els szemly nvms (v. 2. szcikk) ablativusa: + -
ablativusrag + - Pl1 (Grammatika 255; EK 127; Keresztes 1990: 198),
81

N, CRANYA, NAGYON J!
de Paasonen (MdWb 1263) alapjn lehet allativusi alak is. A szvegsszefggs inkbb ez utbbit tmogatja.
Paas. mieek ~ mieek allativus (MdWb 1263).
Mai ablativusi alakja e, dativus-allativusi formja e (Keresztes 1990: 198).
Moksa megfelelje: eo (Keresztes 1990: 198; MK 104).
Eredete: ld. a 2. sz. szcikket.
(14)
Morfolgiai tagolsa nem vilgos, taln a sz rejlik benne.
Az alapsz elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam
54, 237); , (Dam 256); (Dam
164), , (Dam 234, 310). A tiszta > szent jelentsvltozst ld. a 135136. oldalakon.
Paas. vaks / rein, sauber (MdWb 2540).
Mai SgNom alakja: ; ; ; , (ERV 107); puhdas, siisti, raikas; vilpitn (ESS 24); tiszta (EMSz 71). V. tovbb szent < nagy +
tiszta (Keresztes 2009: 76).
Moksa megfelelje: (MRV 90; Vers 40).
Eredete ismeretlen (v. Vers 40).
(15, 19)
Tbbes szm 2. szemly szemlyes nvms (Grammatika 252; EK 127;
Keresztes 1990: 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 396; Dam 325).
Paas. ti / ihr.
Mai alakja: te (ESS 175); ti (EMSz 385).
Moksa megfelelje: (MRV 721); te (MSS 181).
Urli eredet nvms, v. U t" ihr > fi. te, . te, lpN d, cser. t, vj. ti, zj.
ti, m. ti, tvg. t (UEW 539; Vers 438). A mordvin - kpzelem (UEW
539; Keresztes 1986: 168; Vers 438).
(16)
sszetett sz: (ld. 11. szcikk) + . Az - a hatrozott ragozs
Sg. nominativusa (Grammatika 220; EK 106; Keresztes 1990: 56).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 306),
[] (Dam 124). Az elfordulsa:
ava (Witsen 625); , [Voc.] (Mller 85); [Voc.] (Pallas 11);
82

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


(Dam 38, 275), (Dam 41, 137, 138, 152, 221, 253,
309, 311), (Dam 92), (Dam 46, 139).
Paas. / Kaiserin (MdWb 463).
Mai SgNom alakja: (ERV 216), tsaaritar (ESS 58);
crn, crn (EMSz 128). Az uttag jelentse: ; ; ; ; (ERV 28); nainen; iti (ESS 1); n,
asszony; anya (EMSz 29).
Moksa megfelelje: (ld. 11. szcikk) s ; ;
(.) (MRV 22); nainen, vaimo; anoppi; naaras; (myt.) haltija,
henki(olento) (MSS 9).
Az bizonytalan eredet. Paasonen (1897: 31) a csuvasbl eredezteti,
v. csuv. aba Mutter, abaj Mtterchen. Kevsb valszn Versinyin
etimolgija: gyermeknyelvi eredet sznak tartja, s a cser. szval
veti ssze (Vers 5).
(17)
Hatrozsz.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 39 stb.).
Paas. pek / sehr (MdWb 1590).
Mai alakja: , , (ERV 466); kovin, erittin,
aivan, hyvin (ESS 117); nagyon (EMSz 275).
Moksa megfelelje: , (MRV 555); hyvin, oikein,
kovin, erittin (MSS 154).
Tatr jvevnysz, v. tat. bik nagyon (Paasonen 1897: 43; MdWb 1590).
Versinyin (341) emellett sszekapcsolja a cser. nyelvjrsi pk mindig;
nagyon; mindentt lexmval is.
(18)
A o mellknv tbbes szm 2. szemly igeraggal (-) elltott alakja
(Grammatika 285; EK 157; Keresztes 1990: 40). A mordvin (s a szamojd nyelvek) klnleges tulajdonsga, hogy a nvszkat el lehet ragozni
igeknt: par-an j vagyok, par-at j vagy, par-tano jk vagyunk, partado jk vagytok; od-oli fiatal voltam, kudosa-n a hzban vagyok
stb. (Keresztes 1990: 60; Szerebrennyikov 1967: 160163).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 278; Dam 42, 46, 49,
50 stb.).
Paas. paro , / gut (MdWb 1545).
Mai alakja: , ; , , , (.); ; (.); (83

N, CRANYA, NAGYON J!
.); , () (ERV 458); hyv (ESS 115); j; rendes, derk; helyes (EMSz 270).
Moksa megfelelje: a , e ; (MRV 463);
hyv; omaisuus (MSS 134).
Finn-permi eredet sz: FP para gut > fi. *para (parempi, paras), .
parem, lpN buorre, cser. pur, vj. bur, zj. bur (UEW 724; Keresztes 1986:
106). Versinyin (334) esetleg sszekapcsoln az or. igaz,
igazsg szavak tvvel, de ezek csak vletlen hangtani egyezsek lehetnek.
(20)
A - ige tbbes szm 2. szemly (-) alakja (Grammatika 285;
EK 157; Keresztes 1990: 40).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: , (Dam
291).
Paas. laams , , ; , /
beweinen, Klagelieder singen; trauern, betrauern (MdWb 1043).
Mai alakja: , ; ; (.)
(ERV 326); parkua, kirkua (ESS 82); sirnkozik, jajveszkel (EMSz
194). A vizsglt nyelvemlkben riz, v, vd jelentsben fordul el.
Moksa megfelelje: , , , ; , (MRV 320), surra, murehtia; olla huolissaan (MSS 94); , (MRV 320),
kyllsty, ikvysty, pitksty (MSS 93).
Bizonytalan eredet. Versinyin (194) a - tvet (v. mg
, , o , ) onomatopoetikusnak tartja, s esetleg sszetartoznak vli a zj. , cser.
, szavakkal.
(21)
A ltalnos nvms (genitivus-)accusativusi (-) alakja (Grammatika 153155; EK 7879; Keresztes 1990: 5455, 65). V. 1. szcikk.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 64, 284).
Paas. veeme e, e, / alle, all (MdWb 2628).
Mai alakja: (ERV 128); kaikki (ESS 29); minden, sszes
(EMSz 87).
Moksa megfelelje nincs.
Eredete: a e szra vezethet vissza (ld. az 1. sz. szcikket).

84

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


(22)
A tbbes szm els szemly szemlyes nvms (ld. 2. szcikk)
(genitivus-)accusativusi alakja (Grammatika 255; EK 127; Keresztes 1990:
198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 105), (Dam
110, 158).
Paas. miek / unser (MdWb 1263).
Mai alakja: ; (ERV 383); bennnket; mink (EMSz 229).
Moksa megfelelje: (MRV 383); meidn (MSS 112).
Urli eredet nvms, ld. 2. szcikk.
(23)
A e mellknv elativusi (-) alakja. Az elativus a mordvinban lehet helyhatroz, idhatroz s mint jelen esetben mdhatroz is
(Keresztes 1990: 74). Ezeket az alakokat a mordvin grammatikk a hatrozszk kztt trgyaljk, morfolgiai tagols nlkl: gyorsan,
szpen (Grammatika 364; EK 228229).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: e (Dam 215, 243, 267,
297); `a (Dam 53); e (Dam 243).
Paas. pevej , / verstndig, klug (MdWb 1810).
Mai alakja: e o; , e
(ERV 511); okosan, eszesen, rtelmesen; sszeren; blcsen
(EMSz 300).
Moksa megfelelje: a o, (MRV 540); lyks, tervpinen (MSS 149).
Eredete: a e , (ERV 511); jrki (ESS 129); sz, rtelem, elme (EMSz 299) sz - mellknvkpzs alakja. Paasonen (MdWb 1808)
ezt a pa ; / Kopf, Haupt; Gipfel sz szrmazknak tartja (MdWb 1796, 1810). A pa finnugor eredet: FU per Hinterraum,
Hinterteil > fi. per, . pera, vj. ber, zj. bIr, osztj. p%rt, vog. prw
(UEW 373; Keresztes 1986: 121).
(24)
A ige infinitivus-nominativusi alakja (Grammatika 274276; EK
154155; Keresztes 1990: 67)
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 42, 76, 82, 89 stb.).
Paas. ejems / machen, tun (MdWb 2377).

85

N, CRANYA, NAGYON J!
Mai alakja: ; ; , ; (ERV 652); tehd, suorittaa, toimittaa (ESS 167); csinl, tesz, cselekszik (EMSz 367).
Moksa megfelelje: , , (MRV 720);
tehd, maksaa (MSS 181).
Finnugor eredet sz, v. FU teke- machen > fi. teke-, . tege-, lpN
dkk, m. tev- (UEW 519; Keresztes 1986: 165; Vers 433).
(25)
Mdostsz (Grammatika 403; Keresztes 1990: 71).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 260, 316); (Dam 115,
229).
Paas. bu = russ. [ / dient zur
Umschreibung des Konjunktivs] (MdWb 145).
Mai alakja: (ERV 91); konditionaalipartikkeli (ESS 20); volna
(feltteles mdot kifejez segdsz) (EMSz 62).
Moksa megfelelje: (MRV 52).
Orosz eredet jvevnysz, v. or. .
(26) ld. a 8. szcikket.
(29)
Nvut (Grammatika 380, 383, 386; EK 149, 152153; Keresztes 1990: 70).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 49, 58, 62, 96, 97,
109, 113, 114, 153, 157, 167, 177, 196, 198, 206, 213, 219, 220, 242, 245,
256, 264, 269, 306, 311, 325); (Dam 73); ` (Dam 157).
Paas. ikee , / vor, frher, zuerst (MdWb 442).
Mai alakja: ; , (.);
(.); , () (ERV 206); edell, edess; ennen,
aikaisemmin (ESS 56); hsz ell, nu eltt (EMSz 125).
Moksa megfelelje: ; (MRV 205).
Bizonytalan eredet. Versinyin szerint az si e- mutatsz rejlik benne
(Vers 84; de v. UEW 67).
(30)
A mellknv elativus ragos (-) alakja (ld. 23. szcikk).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 275);
(Dam 49, 113, 114, 136, 161, 221, 222, 305).

86

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


Paas. vaa , ; ; / hbsch,
schn; gut; vortrefflich (MdWb 2510).
Mai alakja: ; (ERV 97); hyvin, kauniisti
(ESS 21); jl, szpen, rendesen (EMSz 65).
Moksa megfelelje: a tasaisesti, sujuvasti, hyvin (MSS 23).
Bizonytalan eredet. Versinyin az EM , sima, sk, M
sima, vasalt szavak -, - tvvel kapcsolja ssze (a
jelentsfejldsre: sk > egyenes > j). Cseremisz prhuzamai (
sztdoblt, j, szp) aligha lljk meg a helyket (Vers 36).
(31)
Az - ige tbbes szm els szemly conjunctivusi alakja: nyj. -(irod. --) conj. + Vx1Pl (Grammatika 296297; EK 170171; Keresztes 1990: 43).
Az iget a korai nyelvemlkekben a kvetkez alakokban fordul el: (Dam 42, 75, 79, 95, 148, 176, 206); - (Dam 244); ia- (Dam 176).
Nvszi szrmazkknt: (Pallas 212).
Paas. eams ; ; / leben; wohnen; oft sein (MdWb
368).
Mai infinitivusi alakja: (ERV 787); el, asua; olla (ESS
201); l; lakik (EMSz 456).
Moksa megfelelje: (MRV 905); el, asua (MSS 217).
Az UEW szerint (73) valsznleg sszekapcsolhat az urli eredet elleben szcsaldjval: fi. el-, . ela-, lpN lle-, cser. le-, vj. ul-, zj. ol-,
osztj. jel, vog. ilt-, m. l-, jur. je- stb. Keresztes (2011: 55) egyrtelmen
idetartoznak veszi a mordvin igt, melyben az l > r rotacizmus a homonmia kikszblse vgett mehetett vgbe, az *el- ugyanis szablyosan
ie- alakk fejldhetett volna, ami egybeesne az ia tilt segdigvel (v.
fi. l, de: . ra). V. mg: Vers 86.
(33)
Hatrozsz.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: a (Dam 62, 73, 85) (298).
Paas. jala a, , / immer, stets. bestndig, unaufhrlich
(MdWb 489).
Mai alakja: a, , ; (.); ,
; () (ERV 801); aina, yh, edelleen (ESS 204); l-

87

N, CRANYA, NAGYON J!
landan, egyre, egyre csak; tovbb; mindig, mg mindig; mgis (EMSz
469).
Moksa megfelelje: a, (MRV 917); aina (MSS
221).
Tatr eredet sz, v. tat. jalan , (Paasonen 1897: 34;
MdWb 490; Vers 524).
(34)
Az boldogsg, szerencse mellknv - mellknvkpzs alakjnak ( boldog, szerencss) -o elativusragos formja (ld. 23. szcikk).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 42, 158) (Dam 315).
Paas. uaska / Glck, uaskav , ; /
glcklich, glckverheissend (MdWb 2425).
Mai alakja: (ERV 702); boldogan, szerencssen
(EMSz 401).
Moksa megfelelje: (MRV 792).
Orosz eredet jvevnysz (Vers 467), v. or. sors. Ebbl a
mordvinban: E ; , (ERV 702); M (MRV 792).
(35)
Az - ige tbbes szm els szemly conjunctivusi alakja: nyj. -e(irod. --) conj. + Vx1Pl (Grammatika 296297; EK 170171; Keresztes 1990: 43).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: Conj3Sg (Dam
90, 91). Egyb igei formk: IndPres3Sg (Pallas 367); Opt3Sg
(Lepj 165).
Paas. uems ; ; / sein; werden; haben (MdWb
2448).
Mai infinitivusi alakja: , ; (ERV 692); olla;
tulla (ESS 178); (meg)van, ltezik (EMSz 395).
Moksa megfelelje: , ; (MRV 779);
olla (MSS 190).
Finnugor eredet sz, v. FU wole- sein, werden > fi. ole-, . ole-, cser.
la-, vj. vl-, zj. vIl-, osztj. wl-, vog. l-, m. vol-, val- (UEW 580; Keresztes 1986: 175; Vers 460).

88

AZ ELS HOSSZABB SZVEG


5. Kvetkeztetsek
5.1. A szkincs etimolgiai megoszlsa
A szvegben (az sszetteli tagokat kln elemnek szmtva, az azonos
tbl alkotott szavakat sszevonva) 26 lexma fordul el. Ezek kzl si eredet (az adatokat itt mr mai helyesrssal adom meg):
a r < FU az!r3 (< ir.)
< FU s"
e mind < U we3
- tesz < FU tekee nagy < U en
ti < U t"
mi < U m"
- van < FU wolee llek < FV wajm3
nap < FU ke
o j < FP para
- l < U elBels keletkezs: ee okos, ? j, ?- v.
Irni jvevnysz: isten (taln ide sorolhat az is).
Tatr jvevnysz: mindig, nagyon, ? minden.
Csuvas jvevnysz: ? anya.
Orosz jvevnysz: lenne, s, boldogsg.
Ismeretlen eredet: tiszta; szent, eltt, - dicst.
Az sszes lexma kzel fele si eredet. Kzel hatvan szzalkot tesz ki
az si s a bels keletkezs egytt (a bizonytalan etimolgikat is idesorolva). Kevs az orosz jvevnysz, mindssze hrom elem sorolhat ide.
5.2. Erza vagy moksa?
Azt, hogy az adott szveg melyik nyelvjrst kpviseli, lexikai s grammatikai ismrvek alapjn dnthetjk el. A szban forg 26 lexma kztt
vannak olyanok, amelyek nem alkalmasak ennek a krdsnek a megvlaszolsra:
a) mert mindkt nyelvjrsban azonos alakak, pl. EM , EM
mi, EM n, asszony, EM l, EM van, EM
mindig;
b) mert a moksa alak csak a szvgi redukltban klnbzik (amelynek lejegyzse a korbbi szvegekben nem mindig volt pontos): E ~
M a jl;
c) mert a szpr csak az /e/ s // hangban tr el (ez sem mrvad, mert tbb
erza nyelvjrs is ismeri az // hangot): E ~ M nagyon.
Ezzel szemben:
d) a szvegben tbb olyan lexma fordul el, amely csak az erzra jellemz:
E ~ M r, E ~ M eltt, E ~ M
89

N, CRANYA, NAGYON J!
minden nap, E ~ M isten, E e ~ M
llek, E e ~ M tesz;
e) a nvmsok ragozott alakjai is rulkodak: a ti Gen-Acc alakja az
erzban , a moksban , ugyangy mi Gen-Acc E , M ; Abl. E e, M eo;
f) eltrs mutatkozik az igealakokban is: az erzban a hatrozott ragozs egyes
szm 3. szemly trgyra utal jelen idej tbbes szm els szemly
alakja -, ennek moksa megfelelje: -; a conjunctivus tbbes szm els szemly alakja az erzban -, -, mg a moksban -, -.
5.3. Melyik erza nyelvjrsban rdott a szveg?
A fentiek alapjn egyrtelmen kijelenthet, hogy az 1769-es mordvin
szvegemlk erza nyelvjrsban rdott. Mgpedig olyan erza dialektusban,
amelyben ismeretes volt az // hang, a (ksbbi) irodalmi nyelvi - DetGen
helyett az - forma volt hasznlatos, a conjunctivusban pedig az irodalmi -vhelyett -vo/-ve- alak lt.
Az erza dialektusokat Jermuskin (1984: 927) t f csoportra osztotta (1.
kzponti, 2. nyugati, 3. szaknyugati, 4. dlnyugati, 5. dlkeleti), ehhez Keresztes (1990: 1617) hozzvette a Volgn tli, a tatrfldi s a baskriai terletek mordvinsgt, keleti nyelvjrscsoport nven; Feoktyisztov (1990)
pedig az els ngy mellett a soksai dialektust tntette fel.
A felsorolt ismertetjegyek kzl a lokalizci sorn a genitivus-accusativus rag a perdnt, ugyanis az - forma csak az szaknyugati dialektusokban fordul el (ezt a nyelvjrst az Alatir folytl szakra, a Pjana foly
mentn, Ardatov s Bolsoje Ignatovo krnykn beszlik a mai Mordvin
Kztrsasgban; Szergacs s Lukojanov vidkn a mai Nyizsnyij Novgorod-i
terleten, ill. Poreckoje krnykn a mai Csuvas Kztrsasgban). Ezt altmasztjk egyb, erre a terletre (is) jellemz jelensgek: a -mo infinitivus s
a -tano tbbes szm els szemly igei szemlyrag hasznlata, valamint a
szeleji k- hangkapcsolat megrzdse (kna- ~ na) (Jermuskin 1984: 61,
109111, 124127, 128129).
Jermuskin dialektolgiai kutatsai jvoltbl taln mg jobban le lehet
szkteni a krdses terletet, ugyanis az - genitivusrag s a -vo/-ve- conjunctivus hasznlata nem az egsz szaknyugati nyelvterletre jellemz, hanem csak a Pjana folynak a Lukojanovtl szakra lv mellkfolyi mentn
(Jermuskin 1965: 415, 419; 1967: 114, 138). Innen szrmazhatott teht az els hosszabb mordvin szvegemlk lejegyzje.

90

7.

J szndkkal kvnunk j egszsget


Az els vers
1. A szveg keletkezsi krlmnyei
A mordvin nyelvemlkek rvid ttekintsbl kiderlt, hogy a XVII
XVIII. szzadi nyelvemlkek jelents rsze erza nyelvjrsban rdott. Ezt a
kulturlis dominancit csak nhny szveg tri meg, kztk az els vers,
amely moksa dialektusban kszlt.
1782-ben Moszkvban jelent meg egy gyjtemnyes ktet,
,
26 , 1781 cmmel. Mint ahogy a hossz, informatv cmbl
is kivilglik, a megjelens apropjul a kazanyi fkormnyzsg (helytartsg) megalaptsa szolglt. A ktet azokat az nnepi beszdeket tartalmazza,
amelyek az egyhzi iskola december 26-i rendezvnyn elhangzottak. A grg, latin, nmet przai s verses szvegek mellett mordvin, cseremisz, tatr,
votjk, csuvas s kalmk nyelven is szltak az egybegyltekhez. Ez utbbi
szvegeket a knnyebb rthetsg kedvrt oroszra is tfordtottk (Feoktyisztov 1968b: 109110; 1976: 58). Ez a ktet Ny. I. Novikov nyomdjban
jelent meg 1782-ben, majd 1908-ban D. A. Korszakov jbl kiadta, kiegsztve klnfle levelekkel, amelyeket a kazanyi metropolita rt. Az anyag az
interneten is megtallhat: http://www.runivers.ru/upload/iblock/ 940/Korsakov
%20D.A.%20Sbornik%20materialov%20po%20istorii%20Kazanskogo%20k
raya%20v%20XVIII%20v.%201908.pdf.
A ktet mordvin anyaga a 154155. oldalon olvashat, hat nyomtatott
sorbl ll. Jelenlegi ismereteink szerint ez tekinthet az els, nyomtatsban
megjelent mordvin versnek (versszer rsnak?). A szveg nem tartja magt
az idmrtkes versels szablyaihoz, viszont rmek, rmflk figyelhet meg
benne: sszecseng az els s harmadik sor utols szava (, ), valamint rmel a msodik s a negyedik (, ), illetleg az tdik s hatodik (, ), rmkplete teht: ababcc. Megjegyzend ugyanakkor,
hogy az els rm csak a cirill bets rsmdban, lerva szmthat ide, hiszen
kiejtse [pk] s [anak].

91

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


Maga a szveg a Korszakov-fle ktetben a kvetkez:
: [?]

,

, , ,
E .
A szveg (hozzvetleges) fordtsa:
Ahogy nem rlni neknk [nem] szerencss: ? nagyon
nagy uralkodn [a hz rasszonya] szpen va minket
gondoskodik mindenkinek az egszsges tevkenysgrl [?], csak
ezrt akarta megalaptani Kazanynak az igazsg hzt,
ezt a jt ltva mi krjk [krnk], adjon az isten [mennydrgs]
a nagy crnnknek lni egszsgesen jl, sokat.
A szveg szerzje gyengn tudhatott mordvinul (vagy a betvetsben nem
volt jrtas). A vers rtelmezse mg a krdskr (moksa anyanyelv) szakrtjt, A. P. Feoktyisztovot is nehz feladat el lltotta: csak egy rszt tudta
interpretlni, s nem is vllalkozott a teljes elemzsre (1968b: 109110; 1976:
5758). A Korszakov-ktetben szerencsre az orosz eredeti is olvashat. Ez
valamennyit segt az interpretlsban, de nem mindentt, mert a przrl
versre ltetett mordvin szveg inkbb csak tartalmban hasonlt az eredetire,
s nha mg abban is csak tvolrl. Az orosz eredeti (nem verses) szveg a
kvetkez:
. `, i.
, .
,
` .
Ennek a magyar fordtsa:
Nem lehet neknk ebben a szerencss idben nem rezni rmet. Mert
a Nagy Uralkodnnk megvdve minket, mint a gyerekeket, arra trekszik, hogy boldog letet biztostson neknk. Ezrt arra vllalkozott,
hogy Kazanyban megalaptsa a kzigazgats hzt, mint ahogy ms
vrosokban is. gy ht most dvzljk t, s j szndkkal kvnunk
neki j egszsget.
92

AZ ELS VERS
2. A szveg olvasata, helyesrsa
Korszakov az 1908-as kiadsban az eredeti szveg szmos hibjt javtotta, de mg gy is maradt benne nhny:
elkpzelhet, hogy abban a nyelvjrsban ltezett a tagadsznak vltozata is, de ha mgsem, akkor helyesen . Mindenkppen kln kell rni. Az infinitivus kpzje -- konszonnst tartalmaz, a sz vgn kemnyjel kell.
nem tudom rtelmezni, mg az olvasata sem biztos;
, a helyn ma ll (, );
valsznleg vagy ;
nem tudom rtelmezni ezt a szt; elkpzelhet, hogy a
nvut rejlik benne, ebben az esetben kln kell rni;
a helyes alak ;
a helyes alak ;
a sz vgn kemnyjel szksges: ;
a helyes alak ;
a vgn kemnyjel kell: ;
E itt alaknak kellene szerepelnie (kemnyjellel a vgn).
A kemnyjel az orosz helyesrsban a XX. szzad elejig fennmaradt, noha eredeti funkcijt (az szlv szvgi magnhangz jellst) mr rgesrg elvesztette. A szerz ltalban kvetkezetesen, a kemny mssalhangzk
utn hasznlja ezt az elemet: , , , , .
Az infinitivusi alakok vgn lgyjelet r a kemnyjel helyett: , , e, s hasonlan rossz a ( helyett) s a ( helyett). Ezeket leszmtva a palatalizcit helyesen jelli: , , , , , , , , , , , , , , . A kemny mssalhangzk jellse is j: , , , , .
A moksa redukltat -vel adja vissza: . Kt szban a bet
vagy a reduklt, vagy az // hang jellsre szolgl: (ma: ), (ma: ).
Az // hang jellsre egybirnt mint a tbbi nyelvemlkben is a
bet szolgl: , , [pk, is, i] (ez a mai napig a cirill bets
rsmd egyik rkfenje, mert msutt a palatalizlt mssalhangz + a kombincijt jelenti: , , , [aak, kegia, aama,
eams]).
93

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


Mindezek alapjn a korriglt olvasat a kvetkez:
: [?]

[?]


.

3. A szveg morfolgiai tagolsa


A szveget a korbbi fejezetekben alkalmazott szempontok alapjn1 elemzem (a knyvszeti adatokat ld. a bibliogrfiban).
a) Az adott sz morfolgiai tagolsa, a szuffixumok pontos definilsval. Ehhez elssorban Keresztes Lszl chrestomthijt (1990) s a mordvin grammatikkat (Grammatika 1980, Mok k 2000 = MK) hasznltam fel.
b) A moksa szalak elfordulsa Paasonen nagy nyelvjrsi sztrban
(MdWb), Juhsz Jen moksamagyar sztrban (JJ), a moksaorosz nagysztrban (MRV) s a moksafinn kzpsztrban (MSS). Az eredeti
transzkripcis eljrst megtartva Paasonen s Juhsz adatait latin, a tbbit
cirill bets formban kzlm.
c) Az adott sz erza megfelelje. Itt hrom sztr adatait adom meg, ezek: az
erzaorosz nagysztr (ERV), az erzafinn kzpsztr (ESS) s a
MszrosSirmankina-fle erzamagyar sztr (EMSz). Az elemzs vgn az erza s moksa adatok egybevetsvel egyrtelmen igazolom, hogy
a szvegemlk moksa dialektusban rdott.
d) A sz eredete. Az UEW anyaga mellett Keresztes etimolgiai szjegyzkt (1986) s a Versinyin-fle etimolgiai sztrt (20042011) hasznltam
fel.

Az erza szvegek elemzsvel ellenttben itt nem tntetem fel az adott lexmk elfordulsait a korai nyelvemlkekben. Mint korbban sz esett rla, moksa nyelvemlk nagyon kevs van, csak Witsen s Pallas szjegyzke, Lepjohin hrom mondata s nhny szava, valamint Damaszkin sztrnak moksaerza fggelke jhet szba. Az ebben a fejezetben elemzend 36 sz kzl korai elfordulsak a kvetkezk (a sz eltt
a szvegbeli sorszma ll): (1) (Dam 326); (2) (Dam 327); (9)
ava (Witsen 625); [Voc.] (Pallas 11); (26) (Pallas 393);
(Lepj 165); (Dam 325); (29) (Dam 323).

94

AZ ELS VERS
(1)

ahogy

(2)
()
nem rl-INF

(5)

?

(6)

nagyon

(10)

szpen

(11)
(12)

v-GERUND mi-ACC

(14)

mindenki-DAT

(3)

mi-DAT

(7)

nagy

(4)

szerencss

(8)
(9)

hz + r-GEN asszony, anya

(15)

tevkenysg[?] -rt[?]

(13)

gondoskodik-VX3SG
(16)

egszsges

(17)

csak

(18)

ezrt

(19)
(20)

akar-DETIMPF3SG/SG3 megalapt-INF

(21)

Kazany-PX3SGDAT + is

(22)

hz

(23)

igazsg-GEN

(24)

ez-ACC

(25)

j-DETSGACC

(26)

mi

(27)

lt-GERUND

(28)

kr-VX1PL

(29)

ad-OPT3SG

(31)

nagy

(32)

hz + r

(33)

mi-GEN

(34)

asszony-DETDAT

(35)

l-INF

(36)

egszsg-ADV

(37)

j-ADV

(38)

sok

(30)

mennydrgs

95

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


(1)
Krd s vonatkoz nvms (Grammatika 261263; MK 108109; Keresztes 1990: 65).
koda / wie [interr. u. rel.] (MdWb 802); hogyan (JJ 64);
(.), () (MRV 264); kuinka; miten (MSS 73).
Erza megfelelje: (ERV 274); kuinka, miten; kun; kuin, kuten
(ESS 71); hogy(an); ahogy(an); mint, amint, mihelyt (EMSz 168).
A nvms tve az urli alapnyelvre vezethet vissza, v, U ku- (~ ko-) wer,
welcher, ? was > fi. ku-, ko-, lpN gu-, gu-, goa-, cser. k-, ku-, vj. kI-, k-,
k-, zj. ko-, kI-, k-, ku-, osztj. ko-, %-, %-, vog. ka-, o-, -, m. ho-, jur.
i-, -, jeny. h-, ko-, ku- stb. (UEW 191; Keresztes 1986: 63; Vers 152).
(2) ()
Kt elembl ll: () tagadsz s infinitivus. A tagadsz
mai irodalmi alakja , de nem zrhat ki egy archaikusabb nyelvjrsi
forma sem.
(2a)
Tagadsz (Grammatika 318; MK 147149; Keresztes 1990: 50).
af / nicht (MdWb 1), nem (JJ 23); (MRV 49), ei (MSS 17).
Erza megfelelje: (ERV 27); (kielt.) en, et, ei (ESS 1); nem
(EMSz 29).
Urli eredet, v. U e ~ > fi. e-, . e-, lpN i-, cser. -, -, vj. e-, zj. e- ~
i-, osztj. nt, vog. -, jur. - (UEW 68).
(2b)
Infinitivusi alak (Grammatika 272274; MK 113117; Keresztes 1990: 67).
raduvams ; / froh werden; sich freuen (MdWb
1875); adavms rlni (JJ 138); , ,
, (MRV 564); iloita (MSS 157).
Erza megfelelje: (ERV 534); iloita, riemastua (ESS 136); (meg)rl vkinek/vminek (EMSz 311).
Orosz eredet v. or. rl.
(3)
A tbbes szm els szemly nvms dativus-allativusa, v.
(Grammatika 255; MK 104), miejk (Keresztes 1990: 198).
miek / uns (MdWb 1263); miejk mineknk (JJ 96).
Erza megfelelje: mieek (MdWb 1263), neknk; hozznk
(EMSz 229).
A szemlyes nvms urli eredet, ld. 26. szcikk.
96

AZ ELS VERS
(4)
A fnv mellknvkpzs alakja.
/ Glck (MdWb 2259).
Orosz eredet sz, v. or. siker, szerencse.
(5) [?]
Nem tudtam rtelmezni.
(6)
Hatrozsz.
pk / sehr (MdWb 1590); pk nagyon (JJ 118); ,
(MRV 555); hyvin, oikein, kovin, erittin (MSS 154).
Erza megfelelje: , , (ERV 466); kovin, erittin, aivan, hyvin (ESS 117); nagyon (EMSz 275).
Tatr jvevnysz, v. tat. bik nagyon (Paasonen 1897: 43; MdWb 1590).
Versinyin (341) emellett sszekapcsolja a cser. nyelvjrsi pk mindig;
nagyon; mindentt lexmval is.
(7, 31)
Mellknv, nominativusi formban.
ouv ; , , , / gross; ltester,
Oberhaupt, Wirt, Wirtin des Hauses (MdWb 1416); ou nagy (JJ 109);
, ; , ; ; ;
(MRV 451); iso, suuri (MSS 130).
Erza megfelelje nincs, helyette az (ERV 212); suuri, iso
(ESS 57); nagy, hatalmas (EMSz 127) sz hasznlatos.
Taln az urli i Vater szcsaldjba (fi. is, ?iso, lpN e, cser. z, vog.
, m. s, jur. ne) tartozik, a moksa o Vaterbruder, der lter ist als der
Vater szval egytt (UEW 78; Vers 322).
(8) , (32)
A sszetett fnv ( + ). Ennek genitivusi alakja a , mai helyesrssal (latin bets tirata: kudazr)
(Grammatika 155; MK 4852; Keresztes 1990: 54).
kud-azr / Hausherr, Hauswirt (MdWb 923); (MRV 299), isnt (MSS 84).
Erza megfelelje: o () (ERV 308); isnt (ESS 78);
hzigazda (EMSz 184).

97

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


Az eltag finnugor eredet: FU kota Zelt, Htte, Haus > fi. kota, . koda,
lpN goatte, cser. kud, vj-zj. ka, osztj. kat, m. hz (UEW 190; Vers 176).
Az uttag a finnugor alapnyelv irni jvevnyszava: FU az!r3 Herr, Frst
(> vj. uzr, zj. ozr, vog. tr) < sir. *asura-: i. surah, av. ahur (UEW
18; Joki 1973: 253; Keresztes 1986: 35; Rdei 1983: 220; Vers 10).
(9) , (34)
Az nominativusi alak, az a hatrozott ragozs dativus-allativusi
formja (Grammatika 223; MK 5556; Keresztes 1990: 56).
; / Mutter; Frau, Weib (MdWb 89); asszony; felesg;
anya; istenn, szellem (JJ 31); ; ; (.) (MRV
22); nainen, vaimo; anoppi; naaras; (myt.) haltija, henki(olento) (MSS 9).
Erza megfelelje: ; ; ; ;
(ERV 28); nainen; iti (ESS 1); n, asszony; anya (EMSz 29).
Bizonytalan eredet. Paasonen (1897: 31) a csuvasbl eredezteti, v. csuv.
aba Mutter, abaj Mtterchen. Kevsb valszn Versinyin etimolgija: gyermeknyelvi eredet sznak tartja, s a cser. szval veti ssze
(Vers 5).

kud-azr-ava / Hausfrau, Wirtin (MdWb 923); azr-ava rn,
gazdasszony (JJ 29); (MRV 299), emnt
(MSS 84).
Erza megfelelje: (ERV 308); emnt (ESS
78); hziasszony (EMSz 184).
(10)
A [] mellknv elativusi (-a, latin bets trssal -st) alakja. Az elativus a mordvinban lehet helyhatroz, idhatroz s mint jelen esetben mdhatroz is (Keresztes 1990: 74). Ezeket az alakokat a
mordvin grammatikk a hatrozszk kztt trgyaljk, morfolgiai tagols nlkl: nehezen, a szpen (Grammatika 364;
MK 182183). A a bet helyn ll (hasonl lejegyzs a , v. 24.
szcikk). Mai alakja: .
eb , , ; / hbsch, schn,
gut; geeignet (MdWb 164); eb j; szp (JJ 146); ,
, (MRV 816), hyv, kunnon, kelpo; hyvin,
kunnolla (MSS 196) a (MRV 817).
Erza megfelelje nincs, szp jelentsben a sz hasznlatos.
Tatr eredet, v. tat. ibr (Paasonen 1897: 46; MdWb 164).
98

AZ ELS VERS
(11)
A - ige gerundiumi alakja (Grammatika 357359; MK 177180;
Keresztes 1990: 68). Mai helyesrssal: .
vanoms , ; ; ; , ; / schauen, betrachten, besehen, zusehen; pflegen; erziehen;
hten; bewahren, beschtzen, beschirmen; retten (MdWb 2534); vanms
nzni; rizni; legeltetni (JJ 196); ;
(MRV 89); katsoa; vahtia, vartioida; paimentaa (MSS 27).
Erza megfelelje: ; ; ; ;
(ERV 106); katsoa; vahtia (ESS 24); (meg)nz; (meg)riz
(EMSz 71).
Valsznleg finn-volgai eredet sz: FV wan3- sehen, schauen > ?fi.
vaani-, ?. vaani- (UEW 813; Vers 40).
(12, 33)
A tbbes szm els szemly szemlyes nvms vltozatlan alak
(genitivus-)accusativusa (Grammatika 255; MK 104; Keresztes 1990: 198).
mi / unser (MdWb 1263); mi mink (JJ 96); (MRV
383); meidn (MSS 112).
Erza megfelelje: ; (ERV 383); bennnket; mink (EMSz
229).
A szemlyes nvms urli eredet, ld. 26. szcikk.
(13)
A - ige Vx3Sg alakja (Grammatika 285; Keresztes 1990: 40).
laams , , ; , / beweinen, Klagelieder singen; trauern, betrauern (MdWb 1043); lanams
bsulni, panaszkodni (JJ 83); , , ,
; , (MRV 320), surra, murehtia,
olla huolissaan (MSS 94). A szvegben minden bizonnyal gondoskodik
jelentsben szerepel.
Erza megfelelje: , ; ; (nyj.) (ERV 326); parkua, kirkua (ESS 82); sirnkozik, jajveszkel
(EMSz 194).
Bizonytalan eredet. Versinyin (194) a - tvet (v. mg E
, , o , ) onomatopoetikus eredetnek tartja, s esetleg sszetartoznak vli a zj. ,
cser. , szavakkal.

99

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


(14)
A nvms dativus-allativusa (Grammatika 263264; MK 110; Keresztes 1990: 54). Mai alakja: o.
emb ; / all, ganz (MdWb 2110); emb sszes, minden (JJ
146); , , , (.); (.); ,
(.) (MRV 617); kaikki (MSS 165).
Erza megfelelje nincs, helyette a e minden, mindenki sz hasznlatos.
Az urli eredet e ~ i dieser, jener nvmsra vezethet vissza: fi. se, .
see, ?cser. se, osztj. i, jeny. seeo (UEW 33; Vers 396).
(15)
Nem tudtam rtelmezni a szt. Elkpzelhet, hogy a - ige - fnvkpzs vltozata rejlik benne, amihez a vmirt nvut kapcsoldott.
ijms ; ; / machen, tun-, bearbeiten; sich stellen (MdWb 2377); ijms tenni, csinlni; kerlni pnzbe (JJ 180);
, , (MRV 720); tehd, maksaa (MSS 181).
Erza megfelelje: ; ; , ;
(ERV 652); tehd, suorittaa, toimittaa (ESS 167); csinl,
tesz, cselekszik (EMSZ 367).
Finnugor eredet sz, v. FU teke- machen > fi. teke-, . tege-, lpN
dkk-, m. tev- (UEW 519; Keresztes 1986: 165; Vers 433).
(16)
A sz nyelvjrsi vltozata (v. dial. umra, umr, MdWb 301).
A morfma szerepe nem vilgos.
umbra , , , ; ; ;
, / ganz, heil, unversehrt; gesund; Gesundheit, Wohlbefinden; stark, krftug, robust (MdWb 301); umbra egszsges (JJ 173);
(MRV 886); terve, terveellinen (MSS 210).
Erza megfelelje: , ; (ERV 767);
terve (ESS 197); egszsges (EMSz 446); () (ERV 768); (ole) terve (ESS 197).
Ismeretlen eredet sz. Versinyin (509) cseremisz sszevetse nem llja
meg a helyt (509).

100

AZ ELS VERS
(17)
Hatrozsz.
aak ; (); / nur; kaum; soeben (MdWb 47);
ak csak (JJ 26); e , ;
(MRV 39); vain, ainoastaan (MSS 14).
Erza megfelelje: , ; ; , (ERV 51) vain,
ainoastaan; vasta; juuri kun, heti kun (ESS 7); csak, csupn (EMSz 42).
Csuvas eredet (v. Paasonen 1897: 29), v. csuv anax. Versinyin (16) az
- elemet finnugor (urli?) eredetnek tartva osztjk s nyenyec pldkkal
veti egybe, ez nem fogadhat el.
(18)
Morfolgiailag a mutat nvms translativusi alakja, ez az erzban lexikalizldott (), a moksban ma viszont ezrt jelentsben a
forma l (ebben az iksa , -, , , / wegen, nach, fr,
anstatt (MdWb 448) szbl grammatikalizldott -nksa/-ksa causativusrag
rejlik (Grammatika 259261; MK 108).
aksa / deshalb, darum (MdWb 2103); aksa, eksa azrt
(JJ 144); , - (MRV 697); siksi, sen thden
(MSS 177).
Erza megfelelje: eks , / darum, deswegen (MdWb
2106); , (ERV 576); siksi; sen vuoksi, sen takia
(ESS 148); azrt, ezrt; mert (EMSz 328).
Az urli eredet e ~ i dieser, jener nvmsra vezethet vissza, ld. 14.
szcikk.
(19)
A - ige determinatv, Sg3 trgyra utal indicativus praeteritum Sg3
alakja. Mai latin bets trsa: kegi (Grammatika 313; MK 144; Keresztes 1990: 49).
kegms ; , ; / lieben; belieben, wollen,
mgen; umarmen (MdWb 690); szeretni (JJ 57); ; ; (MRV 245); rakastaa; rakastua, ihastua; haluta, tahtoa (MSS 66).
Erza megfelelje: (ERV 250); mahtua, sopia (ESS
67); (el)fr, befr, belefr (EMSz 152).
A finnugor eredet kelke- igre vezethet vissza, v. lpN gl'g-, cser. kel-, vj.
kul-, zj. kol-, m. kell- (UEW 145; mskpp, nem meggyzen: Versinyin 128).

101

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


(20)
A - ige infinitivusi alakja.
putms , ; , ; / setzen, legen, stellen;
geben, bezahlen; bestimmen (MdWb 1858); tenni, helyezni (JJ 136); o o, o; (MRV 551); panna, asettaa (MSS
152).
Erza megfelelje: o o; ; o,
(ERV 530); panna, asettaa, sijoittaa; istuttaa, panna kasvamaan; nimitt
(ESS 135); (le)tesz, (le)rak, feltesz, felrak, beletesz, belerak; kinevez
(EMSz 309).
Bizonytalan eredet. Keresztes (1986: 125) krdjellel sszevetve a fi.
puuttaa kiinnitt, sitoa, ommella yhteen igvel nem zrja ki a finnvolgai eredetet (FV ptta-) (v. SSA 2: 447, Vers 384).
(21)
Kt elembl ll: a) ragozott tulajdonnvi alak; b) - partikula.
(21a)
A () vrosnv egyes szm 3. szemly birtokos szemlyragos alakjnak dativusa, mai alakja - (Grammatika 199; MK 59; Keresztes 1990: 59).
Kazan (MdWb 660).
A tatr Qazan tvtele. Ez vagy kznvi eredet (v. tat. qazan st, katlan), vagy a Kazanka folyrl kapta a nevt (tat. qaz trzsnv + an foly), vagy pedig a csuv. Xasan szemlynvre vezethet vissza (FNESz 1:
701).
(21b) -
Az is jelents partikula a mai moksban -, -, -, -, a mai
erzban -, -, - (Grammatika 395; MK 204; Keresztes 1990: 71;
MdWb 407, 480, 572; EMSz 97, 134, 466). gy tnik teht, hogy a szvegben erza nyelvjrsi alakkal tallkozhatunk. Ez a partikula a nyelvemlkekben egybe- s klnrva egyarnt elfordul.
(22)
Nominativusi alak.
kud , ; / Haus, Wohnstube; Scheide (MdWb
922); hz (JJ 79); , , (MRV 299), talo, huone (MSS
84).
102

AZ ELS VERS
Erza megfelelje: , (ERV 308), talo, koti (ESS 78)
hz; laks, szoba; otthon (EMSz 184).
Finnugor eredet sz, ld. 8. szcikk.
(23)
A e fnv genitivusi alakja (Grammatika 155; MK 4852; Keresztes
1990: 54). A mordvin szrend szablyainak a szerkezet felelne meg, a fordtott szrend az orosz tkrfordtsnak
eredmnye.
vi ; ; ; ; , (MdWb
2652); jobb (oldal); helyes, igaz (JJ 204); e ; ; ; a, , ; , (MRV
117); oikea, tosi, suora, rehellinen; yhtlinen, sama, samanlainen, tasainen; totuus (MSS 35). Mai genitivusi forma: e.
Erza megfelelje: e ; ; a; , ;
a; (ERV 132); suora; tosi, oikea (ESS 30); egyenes, helyes, igaz; szablyos; szinte (EMSz 90).
Taln finn-volgai eredet, v. FV wojke > fi. oikea, lpN vuoi'g, cser. wie(UEW 824; Vers 52).
(24)
A mutat nvms genitivusi alakja (Grammatika 259261; MK 108;
Keresztes 1990: 200). A a bet helyn ll (hasonl lejegyzs a , v. 10. szcikk). Mai alakja: .
, , / dieses, diesen (MdWb 2368); e ez (JJ 177);
, a, (MRV 765); tm, se (MSS 187).
Erza megfelelje: , a, (ERV 650); tm (ESS 166), ez
(EMSz 365).
Urli eredet nvms, v. U t (~ te ~ ti) > fi. tm, . tema, lpN dt, cser.
ti, ti, vj-zj. ta, osztj. tim, vog. ti, m. t-, jur. ik (UEW 513, Vers 433).
(25)
A mellknv determinatv (genitivus-)accusativusi alakja (Grammatika 221223; MK 5556; Keresztes 1990: 56).
par , / gut (MdWb 1545); j (JJ 114); a ,
e ; (MRV 463); hyv; omaisuus (MSS 134).
Erza megfelelje: , ; , , ; ; (ERV 458); hyv (ESS 115); j;
rendes, derk; helyes (EMSz 270).
103

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


Finn-permi eredet sz: FP para gut > fi. *para (parempi, paras), . parem, lpN buorre, cser. pur, vj. bur, zj. bur (UEW 724; Keresztes 1986:
106). Versinyin (334) krdjellel sszekapcsoln az or. igaz,
igazsg szavak tvvel, ezt nem lehet elfogadni.
(26)
Tbbes szm els szemly szemlyes nvms (Grammatika 252; MK
104; Keresztes 1990: 198).
mi / wir (MdWb 1263); mi mi (JJ 96); (MRV 383);
me (MSS 112).
Erza megfelelje: (ERV 384); me (ESS 95); mi (EMSz 230).
Urli eredet szemlyes nvms: U m" wir > fi. me, . me, lpN m, cser. m,
vj. mi, zj. mi, osztj. m, vog. m, m. mi, jur. mae% stb. Az -n az urli
*n3 nvmsi szuffixum folytatsa (UEW 294; Keresztes 1986: 89; Vers 252).
(27)
A - ige gerundiumi alakja (Grammatika 357359; MK 177180; Keresztes 1990: 68).
jms , / sehen, erblicken (MdWb 1385); ltni (JJ 102);
e , , , ; , (MRV 425); nhd (MSS 126). Mai gerundiumi formja: e.
Erza megfelelje: ee , ; , (ERV
408); nhd (ESS 102); (meg)lt (EMSz 243).
Finnugor eredet: FU nke- > fi. nke-, . nge-, lpN niegdi-, vj. naal-,
osztj. ni-, vog. wl-, m. nz- (UEW 302; Vers 283).
(28)
A - ige tbbes szm els szemly (ind. praesens) alakja (Grammatika 285; Keresztes 1990: 40).
vems ; ; / wollen; wnschen; bitten, verlangen (MdWb 2629); keresni; krni (JJ 201); , ;
; ; ; (MRV 115); etsi, hakea;
pyyt, anoa; jljitt; kosia (MSS 35).
Erza megfelelje: , (ERV 131); pyyt
(ESS 30); (meg)kr; kiknyrg (EMSz 90).
Ismeretlen eredet ige. Versinyin (51) tvesen a cser. szval
kapcsolja ssze.

104

AZ ELS VERS
(29)
A o- ige egyes szm 3. szemly optativusi alakja. Mai latin bets trsa: maksz (Grammatika 313; MK 144; Keresztes 1990: 49).
maksms / geben (MdWb 1162); adni (JJ 90); ,
(MRV 357); antaa (MSS 105).
Erza megfelelje: ; , (ERV 359); antaa
(ESS 89); ad, odaad (EMSz 215).
Finn-volgai eredet sz: FV maksa- > fi., . maksa-, ?lpN mak'se- (UEW
698; Vers 228).
(30)
Nominativusi forma.
aam, aama / Donner (MdWb 87); mennydrgs (JJ 30);
(MRV 48); ukkonen (MSS 16).
Erza megfelelje nincs, abban a nyelvjrsban a lexma hasznlatos.
Bels keletkezs sz: az fnv - (-) denominlis nvszkpzvel
elltott alakja (Vers 22).
(35)
Az - ige infinitivusi alakja.
eams ; ; / leben; wohnen; oft sein (MdWb 368);
lni (JJ 34); (MRV 905); el, asua (MSS 217).
Erza megfelelje: (ERV 787); el, asua; olla (ESS 201);
l; lakik (EMSz 456).
Az UEW szerint (73) taln sszekapcsolhat az urli eredet el- leben
szcsaldjval: fi. el-, . ela-, lpN lle-, cser. le-, vj. ul-, zj. ol-, osztj. jel,
vog. ilt-, m. l-, jur. je- stb. Keresztes (2011: 55) egyrtelmen idetartoznak veszi a mordvin igt, melyben az l > r rotacizmus a homonmia kikszblse vgett mehetett vgbe, az *el- ugyanis szablyosan ie- alakk fejldhetett volna, ami egybeesne az ia tilt segdigvel (v. fi. l, de:
. ra). V. mg: Vers 86.
(36)
A (irod. ) mellknv mdhatrozi alakja (v. 10. szcikk).
umbra , , ; ; , / ganz,
heil, unversehrt; gesund; stark, krftig; E umbrasto o,
/ heil, glcklich (MdWb 301302); umbrasta egszsgesen (JJ 173);
105

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


, , , - (MRV 886);
terveen; terveesti, terveellisesti (MSS 211).
Erza megfelelje: o , (ERV 768).
Ismeretlen eredet sz (ld. 16. szcikk).
(37)
A mellknv mdhatrozi alakja (v. 25. szcikk).
(38)
Hatrozsz.
lam / viel (MdWb 1007); sok (JJ 81); , , (MRV 323); paljon, monta, moni- (MSS 94).
Erza megfelelje: o (ERV 329); paljon, monta, monet (ESS
83) sok, sokat (EMSz 196).
Valsznleg finn-volgai eredet sz: FV lama (groe) Menge > fi.
laama, lpN luomos (UEW 684; Vers 197).

5. Kvetkeztetsek
5.1. A szkincs etimolgiai megoszlsa
A szvegben (az sszetteli tagokat kln elemnek szmtva, az azonos
tbl alkotott szavakat sszevonva, a nem rtelmezhet szavakat figyelmen
kvl hagyva) 28 lexmt tudtam azonostani.
Ezek kzl si eredet (az adatokat itt mr mai helyesrssal adom meg):
a r < FU az!r3 (< ir.)
tagadsz < U e ~
o- riz, v < ?FV wan3e igazsg < ?FV wojke
o- szeret, akar < FU kelke hogyan < U ku- (~ ko-)
hz < FU kota
sok < ?FV lama
o- ad < FV maksa-

mi < U m"
e- lt < FU nke nagy < ?U i
j < FP para
o- alapt < ??FV ptta ez < U e ~ i
ez < U t
- l < U el-

Bels keletkezs: mennydrgs,?- v.


Tatr jvevnysz: nagyon, szp, Kazany.
Csuvas jvevnysz: csak, ? anya.

106

AZ ELS VERS
Orosz jvevnysz: o- rl, szerencse.
Ismeretlen eredet: e- kr, egszsg.
Lthatjuk teht, hogy a szveg minden nehzkessge ellenre kerli az
orosz eredet szavakat. sszessgben a 28 lexma tbb mint ktharmada
si vagy bels keletkezs.
5.2. Moksa vagy erza?
Azt, hogy az adott szveg melyik nyelvjrst kpviseli, lexikai s grammatikai ismrvek alapjn dnthetjk el. A szban forg 28 lexma kztt
vannak olyanok, amelyek nem (vagy csak kis mrtkben) alkalmasak ennek
a krdsnek a megvlaszolsra:
a) mert mindkt nyelvjrsban azonos alakak: EM n, asszony, EM
nzve, rizve, EM hogy, ahogy, EM mi, EM
l;
b) mert a moksa alak csak a szvgi redukltban klnbzik (amelynek lejegyzse a korbbi szvegekben nem mindig volt pontos): M ~ E
o sok, M ~ E o egszsgesen;
c) mert a szpr csak az /e/ s // hangban tr el (ez sem mrvad, mert tbb
erza nyelvjrs is ismeri az // hangot): M ~ E nagyon.
Ezzel szemben:
d) a szprok szvegbeli alakvltozatai a moksra jellemz hangtani s morfofonetikai jegyeket mutatnak: M ~ E rl, M ~ E o a hz ura, hzigazda, M ~ E o helyez, tesz (alapt) (a moksa reduklt hang cirill bets trsa); M (mai
alak: ) ~ E hz (a tvghangz eltnse); M (?< -) ~ E
e- tesz, M ~ E ee ltva;
e) a szvegben tbb olyan lexma is elfordul, amely csak a moksra jellemz: (~ E tagadsz), M (~ E nagy), M szp (~ E
), M mindenkinek (~ E e mindenki), M
mennydrgs (~ E );
f) perdntek a ragozott alakok:
a tbbes szm els szemly szemlyes nvms (EM mi) genitivusaccusativusi alakja a moksban , az erzban (12. szcikk);
a M a, E j mellknv determinatv genitivus-accusativusi alakja a moksban , az erzban (25. szcikk);
107

J SZNDKKAL KVNUNK J EGSZSGET


az EM kr ige Vx1Pl alakja a moksban , az erzban
(28. szcikk);
a M , E akar, szeret ige determinatv, Sg3 trgyra
utal indicativus praeteritum Sg3 alakja a moksban (kegi), az
erzban e (kegie) (19. szcikk);
az EM ad Opt3Sg alakja a moksban (maksz), az erzban oo (maksozo) (29. szcikk).
Mindezek alapjn egyrtelmen kijelenthet, hogy az els mordvin vers
moksa nyelvjrsban kszlt. S minthogy nincsenek benne valamely aldialektusra jellemz jegyek, teljesen elfogadhat Feoktyisztov vlemnye (1976:
58), mely szerint a kzponti moksa nyelvjrsban rdhatott.

108

8.

rizz minket a Stntl!


A Miatynk els mordvin fordtsa
A XVIII. szzad vgefel kszthette el a kazanyi akadmia retorika hallgatja, Feodor Beljajev a Miatynk ltalunk ismert els erza-mordvin fordtst ( `). Ezzel a szveggel A. P.
Feoktyisztov a mordvin irodalmi nyelv kialakulst trgyal monogrfijban nagyon rviden foglalkozott. Megadta a szveg cirill s latin bets olvasatt, de csak nhny sornyi informcit kzlt annak nyelvezetrl (1968a:
20, 23). gy vlem, clszer a szveget alaposabban bemutatni, rdemes
nyelvi szempontbl rszletesebben feldolgozni. A korbbi szvegelemzsekhez hasonlan elsknt az olvasat nehzsgeivel s a helyesrs krdseivel
foglalkozom, utna kzreadom a szveg rszletes, tbbszempont elemzst,
ezt kveten sszefoglalom az etimolgiai tudnivalkat, vgl igyekszem
meghatrozni a szveg nyelvjrsi hovatartozst.
1. A szveg olvasata, helyesrsa
A nyelvemlk szvege A. P. Feoktyisztov (1968a: 23) olvasatban a kvetkez: ,`
.
A szerz kvetkezetesen, a kemny mssalhangzk utn hasznlja a kemnyjelet: , , , , , , , , , `. A palatalizcit ltalban helyesen jelzi: , , , , , , ,
, , , , , , , (de:
ll az helyett s a helyett) a lgyjelet azonban nhol tvesen hasznlja: , . A nem palatalizlt konszonnsokat az utna kvetkez -vel s -vel jelli: , . Ingadozik

109

RIZZ MINKET A STNTL!


a ~ helyesrsa (az egymst kvet kt palatalizlt mssalhangz to cirill bets lejegyzse a mai napig problma).
A szveg olyan erza dialektusban rdott, melyben az als s kzps
nyelvlls // s /e/ hang egyarnt megtallhat. Ez a XVIIXVIII. szzadi
nyelvemlkek nagy rszre jellemz (a nyelvjrsi hovatartozsrl ld. ksbb). Elbbi hang jellsre a bet szolgl: (mai irodalmi alak:
e), (e), (e), (e). Ebbl
addan a ketts funkcit lt el, hiszen a j + a, illetleg palatalizlt konszonns + a lejegyzsre is szolgl: - [-jak], [iazoro], [pandianok], [ia], [ajansto]; orosz jvevnyszavakban: [svjatoj], [oat].
Helyes a szeleji /e/ lejegyzse: [erva], v. az 1769-es szvegemlkben: , de . A szveg rja egy helyen hasznlja az orosz
`-ot: ` (orosz jvevnysz).
A szvegben felfedezhetnk nhny ortogrfiai hibt:
az valsznleg elrs, helyes alakja ;
: helyes olvasata (mint ahogy ktszer is jl fordul el);
: helyes olvasata ;
a partikula helyesrsa ingadozik, , , , de
ma ezeket egyberjuk;
a kemnyjel hasznlata s a palatalizci jellse (mint emltettem) nhol nem sikerlt: > , > ; >
; > ;
feltn a kzpontozs szinte teljes hinya, a msodik sz utni vesszt
leszmtva nincs rsjel a szvegben.
Mindezek alapjn a helyes olvasat s annak latin bets transzkripcija:
// //
// // //
//
// //
//
` // .
aj miek, kona eat mne lankso, ueza vatoj lme to, sazojak
iazorokirima to, ueza oat to, koda me lankso iajak mastor
lankso, ki miek tuka eva iste, kadik miek pandomonok miek,
kodajak mi paianok paicie miek, ia sovavta miek kodamojak bedas, no vanomisk ajansto.
110

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Sz szerinti fordtsa:
Atym // aki a mennyben lsz // legyen szent a te neved // jjjn el a birodalmad // legyen a te akaratod // ahogy a mennyben gy a fldn is // kenyeret neknk hozz minden nap // engedd el neknk az adssgunkat // ahogy
mi is fizetnk a fizetinknek // ne vigyl minket semmilyen bajba // de rizz
(minket) a stntl.

3. A szveg morfolgiai tagolsa


(1)
(2)

apa-VOC mi-GEN

(7)

van-OPT3SG

(3)

aki

(8)

szent

(9)

nv-PX2SG

(12)
(13)

cr + uralkods
te-GEN
(17)

ahogy

(18)

menny

(23)

kenyr

(24)

mi-DAT

(4)

l-VX2SG

(5)

menny

(10)

te-GEN

(14)

van-OPT3SG

(19)

hol? krdsre
felel nvut
(25)

hoz-IMP2SG

(20)

gy + is

(6)

hol? krdsre
felel nvut

(11)

jn-OPT3SG + is
(15)

akarat-PX2SG

(21)
(22)

fld
hol? krdsre
felel nvut

(26)

minden + nap-ELAT

(27)

hagy-DETIMP2SG

(28)

mi-DAT

(31)

gy + is

(33)
(34)

fizet-VX1PL
ads-DAT

(32)

mi

(16)

te-GEN

(29)

fizetsg-PX1PL

(30)

mi-GEN
(35)

mi-GEN
111

RIZZ MINKET A STNTL!

(36)

bevisz-NEGIMP2SG
(40)

de

(37)

mi-ACC

(41)

riz-DETIMP2SG/PL1

(38)

semmilyen

(39)
`
baj-ILLAT

(42)

rdg-ELAT

4. A szveg rszletes elemzse


Az elemzs sorn hat szempontot vettem figyelembe (ezeket rszletesebben
ld. a 7677. oldalon):
a) Az adott sz morfolgiai tagolsa, a szuffixumok pontos definilsval.
b) A sz (vagy annak sztri alakjnak) elfordulsa a korai nyelvemlkekben.
c) A sz elfordulsa Paasonen nagy nyelvjrsi sztrban.
d) A sz mai erza alakja.
e) Az adott sz moksa megfelelje.
f) A sz eredete.
(1)
A fnv vocativusa. A tatr eredet vocativust a mordvin grammatikk nem soroljk az esetek kz. Keresztes (1990: 66) kpznek veszi; a
Grammatika (110) a - kicsinyt kpzvel egytt trgyalja, pl. --
anycska, -- Mitycska. Bartens (1999a: 8182) partikulnak
tartja: pte toimii siis pragmaattisen partikkelin tavoin ja onkin sellaiseksi tulkittava. Bereczki (1988: 324) a Vokativsuffixe megnevezst alkalmazza.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 8),
(Dam 187).
Paas. ee (~ ia, taa, aa, ea, ia, a) / Vater (MdWb 2396).
Mai alakja: (ERV 659); is (ESS 169); apa (EMSz 372).
Moksa megfelelje nincs, helyette az ; ; (MRV
34); mies; is; ihminen; urho (MSS 13) sz hasznlatos. V. mdE
; , (ERV 46); mies; aviomiehen vanhempi veli; kelpo, toimelias; mieheks (ESS 6); frfi; legny, fiatalember; vitz, hs (EMSz 39).

112

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Vitatott eredet. Versinyin (436) lehetsgesnek tartja az orosz eredet
szbl val eredeztetst.1 Vlemnyem szerint az orosz eredet nem
valszn, inkbb gyermeknyelvinek tarthatjuk.
(2, 30, 35, 37)
A tbbes szm els szemly szemlyes nvms genitivus-accusativusi alakja (Grammatika 255; EK 127; Keresztes 1990: 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 105), (Dam
110, 158).
Paas. miek / unser (MdWb 1263).
Mai alakja: ; (ERV 383); bennnket; mink (EMSz 229).
Moksa megfelelje: (MRV 383); meidn (MSS 112).
Az alapalak urli eredet szemlyes nvms, ld. a 32. szcikkben.
(3)
Krd s vonatkoz nvms (Grammatika 261263; EK 133134; Keresztes 1990: 65). A vizsglt szvegben vonatkoz nvmsi szerepben fordul
el.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 125).
Paas. , / wer, wercher [interr. u. rel.] (MdWb 805).
Mai alakja: (ERV 285); joka (73); aki, ami, amely,
amelyik, melyik (EMSz 175).
Moksa megfelelje: ; (MRV 277); joka, mik
(MSS 76).
A nvms tve az urli alapnyelvre vezethet vissza, v, U ku- (~ ko-) we,
welcher, ? was > fi. ku-, ko-, lpN gu-, gu-, goa-, cser. k-, ku-, vj. kI-, k-,
k-, zj. ko-, kI-, k-, ku-, osztj. ko-, %-, %-, vog. ka-, o-, -, m. ho-, jur.
i-, -, jeny. h-, ko-, ku- stb. (UEW 191; Keresztes 1986: 63; Vers 152).
(4)
Az - ige egyes szm msodik szemly indicativus praesens alakja
(Grammatika 290; EK 157159; Keresztes 1990: 3940).
Az iget a korai nyelvemlkekben a kvetkez alakokban fordul el: (Dam 42, 75, 79, 95, 148, 176, 206); - (Dam 244); ia- (Dam 176).
Nvszi szrmazkknt: (Pallas 212).
1

A moksban l a , (MRV 720, 762); iti (MSS 181, 187) lexma,


amelyet az UEW (kt krdjellel) a fi. tti, . tdi Tante szval kapcsol ssze (UEW
794), Versinyin (69) viszont gyermeknyelvinek tartja. (V. tovbb mdM nuorin mini, MSS 188.)

113

RIZZ MINKET A STNTL!


Paas. eams ; ; / leben; wohnen; oft sein (MdWb
368).
Mai infinitivusi alakja: (ERV 787); el, asua; olla (ESS
201); l; lakik (EMSz 456).
Moksa megfelelje: (MRV 905); el, asua (MSS 217).
Az UEW szerint (73) taln sszekapcsolhat az urli eredet el- leben
szcsaldjval: fi. el-, . ela-, lpN lle-, cser. le-, vj. ul-, zj. ol-, osztj. jel,
vog. ilt-, m. l-, jur. je- stb. Keresztes (2011: 55) egyrtelmen idetartoznak veszi a mordvin igt, melyben az l > r rotacizmus a homonmia kikszblse vgett mehetett vgbe, az *el- ugyanis szablyosan ie- alakk fejldhetett volna, ami egybeesne az ia tilt segdigvel (v. fi. l, de:
. ra). V. mg: Vers 86.
(5, 18)
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: menel Himmel (Witsen 624), (Mller 83), , ` (Pallas 4),
(Dam 159).
Paas. mee / Himmel (MdWb 1239).
Mai alakja: ; (ERV 376); taivas (ESS 93);
menny, mennybolt, g, gbolt; boltozat (EMSz 226).
Moksa megfelelje: ; (MRV 376); taivas (MSS
110).
Finnugor eredet sz: FU mi3 Himmel > m. menny. A mordvin - nvszkpz (UEW 276; Keresztes 1986: 87; Vers 245).
(6, 19, 22)
Nvut/hatrozsz. A (ERV 330), pinta (83), fellet, felszn (EMSz 197) fnv - inessivusragos alakja (Grammatika
380, 386; EK 252; Keresztes 1990: 70).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: -
(Dam 158).
Paas. lakso , (?) / auf, ber (wo?) (MdWb 1014).
Mai alakja: (.); , () (ERV 330); pll (ESS 83); felsznen, rajta (hsz.); felsznn, felletn (nu.) (EMSz 198).
Moksa megfelelje: (); , (.)
(MRV 325); pll (MSS 95).
Bizonytalan eredet. A - sztvel kapcsolatban Versinyin nem zrja ki
a fi. luo, lp. luhte -hoz, -hez, -hz lexmkkal val sszevetst (Versinyin 198), de az SSA (2: 105) ezt csak lapp megfelelkig vezeti le.
114

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


(7, 14)
Az - ige egyes szm harmadik szemly optativusi alakja (a mai irodalmi alak: ) (Grammatika 296; EK 169; Keresztes 1990: 42). A -
vagy moksa hatsrl tanskodik, vagy (tves) analgival jtt ltre, v.
Opt1Sg , Opt2Sg .
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Lepj 165). Egyb igei formk: IndPres3Sg (Pallas 367; Dam 47, 77, 86, 91 stb.). Infinitivusi
alak: (Dam 47).
Paas. uems ; ; / sein; werden; haben (MdWb
2448).
Mai infinitivusi alakja: , ; (ERV 692); olla;
tulla (ESS 178); (meg)van, ltezik (EMSz 395).
Moksa megfelelje: , ; (MRV 779);
olla (MSS 190).
Finnugor eredet sz, v. FU wole- sein, werden > fi. ole-, . ole-, cser.
la-, vj. vl-, zj. vIl-, osztj. wl-, vog. l-, m. vol-, val- (UEW 580; Keresztes 1986: 175; Vers 460).
(8)
A szent mordvin megfelelje Damaszkinnl (256) , (eredetileg: tiszta, Dam 54, 234, 237, 310), de
(Dam 134). Rszletesebben ld. a 135136. oldalakon.
Paas. svetoj / heilig (MdWb 2081).
A mai erzban a szent szra egyrszt az orosz eredet szent
(SES 306, EMSz 325) lexma hasznlatos (v. tovbb: , ERV 572; pyh, ESS 147), msrszt pedig a mordvin bels
keletkezs sszetett sz, az (SES 306, EMSZ 127) <
nagy + tiszta, becsletes (Keresztes 2009: 76).
Moksa megfelelje: (MRV 606); pyh (MSS 163).
Orosz eredet sz, v. szent.
(9)
A fnv egyes szm 2. szemly birtokos szemlyragos alakja (Grammatika 198; EK 89; Keresztes 1990: 58).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 168),
(Dam 112), i (Dam 151), (Dam 286).
Paas. em / Name (MdWb 1105).
Mai alakja: , , (ERV 337); nimi (ESS 84);
nv; keresztnv; elnevezs, megnevezs (EMSz 202).
115

RIZZ MINKET A STNTL!


Moksa megfelelje: ; , ; (MRV
332); nimi (MSS 97).
Urli eredet sz, v. U nime Name > fi. nimi, . nimi, lpN nmm, cser.
lm, vj. im, zj. im, osztj. nem, vog. nm, m. nv, jur. um%, jeny. i%,
tvg. im, szlk. nim. A mordvin s a cseremisz szeleji - disszimilci
eredmnye (UEW 305; Keresztes 1986: 77; Vers 207).
(10, 13) , (16)
A egyes szm msodik szemly szemlyes nvms genitivusa, vagy
egy nyomatkost rtelm Px2Sg raggal, vagy a hatrozott ragozs -
elemvel. A mai irodalmi alak (Grammatika 255; EK 127; Keresztes
1990: 62, 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 284).
Paas. to ~ to / dein (MdWb 2314).
Mai alakja: tid (EMSz 381). V. tovbb (ERV 667);
sin (ESS 171).
Moksa megfelelje: (MRV 734).
Az alapalak urli eredet nvms, v. U t" du > fi. sin, . sina, lpN d[n,
cser. t, vj. ton, zj. te, m. te, jeny. toi, tvg. tanna, szelk. tat (UEW 539;
Keresztes 1986: 169; Vers 442).
(11)
Kt elembl ll: a - ige ragozott alakjbl s a - partikulbl.
(11a)
A - ige Sg3 optativusi alakja (Grammatika 296; EK 169; Keresztes
1990: 42).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 261, 293).
Paas. , / kommen, ankommen (MdWb 1945).
Mai alakja: , ; ; (ERV 567);
tulla, saapua (ESS 146); (meg)rkezik, elrkezik; (meg)jn, eljn; beksznt (EMSz 322).
Finn-permi (esetleg urli) eredet ige, v. FP (?U) sae- kommen, ankommen, anlangen, erreichen > fi. saa-, saakka, saapu-, . saa-, lpK skk,
cser. o-, zj. su-, ?jur. tewa-, ?jeny. te- (UEW 429; Keresztes 1986: 128;
Vers 394).
Moksa megfelelje: , ; ; , (MRV 598); tulla (MSS 161).

116

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


(11b, 20, 31, 38) -
is jelents partikula, melynek a - mellett - s - alakja is van
(Grammatika 393, 395; EK 256257; Keresztes 1990: 71). Ez a partikula a
nyelvemlkekben egybe- s klnrva egyarnt elfordul. A szvegben
tbb helyen az s ktsz helyett hasznlatos.
Paas. -gak, -jak, -kak , , / auch, sogar (MdWb 407, 480, 572).
Mai alakja: -, -, - is (EMSz 97, 134, 466).
Moksa megfelelje: -, -, -, - (Grammatika 395; MK 204; Keresztes 1990: 71).
(12)
sszettel, a fordt ksrlete az orosz mordvinra ltetsre. Kt
elembl ll: + . Jelentse: cr, uralkod + birodalom,
uralkods = crsg, birodalom.
(12a)
sszetett sz: nagy + o r.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 112,
115), (Dam 124), (Dam 306). Az egyes elemek elfordulsa: ine (Witsen 626, sszettelek eltagjaknt), (Dam 53, 56, 69, 77
stb.); azir (Witsen 625), [] ( hz) (Mller 87),
(Dam 123).
Paas. iazoro , / Frst, Kaiser (MdWb 463).
Mai alakja: (ERV 216); tsaari (ESS 58); cr, csszr,
uralkod, fejedelem (EMSz 128). Az egyes elemek: (ERV
212); suuri, iso (ESS 57); nagy, hatalmas (EMSz 127) + a ,
; ; , ; ; (ERV 37); isnt,
omistaja (ESS 4); gazda, hzigazda, tulajdonos, r (EMSz 34).
Moksa megfelelje: , , (MRV 451);
keisari, tsaari (MSS 131) < , (MRV 451); iso,
suuri (MSS 130) + a , (MRV 29); isnt, herra
(MSS 11).
Az eltag urli eredet: U en gro, viel > fi. en (en, enempi), .
enam, lpN dng, ?vj. uno, ?zj. una, osztj. en, vog. jinw, jur. eka,
tvg. ?ani%e, szelk. inn (UEW 74; Keresztes 1986: 42; Vers 87). Az uttag
a finnugor alapnyelv irni jvevnyszava: FU az!r3 Herr, Frst (> vj.
uzr, zj. ozr, vog. tr) < sir. *asura-: i. surah, av. ahur (UEW 18;
Joki 1973: 253; Keresztes 1986: 35; Rdei 1983: 220; Vers 10).
117

RIZZ MINKET A STNTL!


(12b)
A prhuzamos szveghelyek vizsglata alapjn rshibt ttelezek fel,
ugyanis a Miatynk 1821-es, 1870-es s 1882-es fordtsban egyarnt
alak ll.2 A modern fordtsokban nagy + r
+ -sg = birodalom szerepel, v. 137138. old.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: , ,
; (Dam 54, 81), (Dam 57); (Dam 286), ; (Dam 289),
(Dam 295).
Paas. kiima , ; / worin etw. enthalten ist,
Futteral; Geduld (MdWb 777).
Mai alakja: e ; (ERV 264); krsivllisyys, maltti (ESS 69); (vissza)tarts; trelem; tartly, trol (EMSz
163). Jelentse mra mr megvltozott, szklt; a Miatynk-szvegben a
; uralkods jelentsben hasznlatos.
Az alapige moksa megfelelje: ; ; ,
; ; ; ; ; ;
(MRV 257); pit, kest; pidtell, est (MSS 70).
Az alapige finn-volgai eredet, v. FV krte- halten, ertragen, leiden, dulden > fi. krsi-, lpN gier'd, cser. ker- (UEW 652; Vers 146).
(15)
Az fnv egyes szm 2. szemly birtokos szemlyragos alakja (Grammatika 198; EK 89; Keresztes 1990: 58).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 205), i (Dam 110), i (Dam 207), i (Dam 293), (Dam 254), (Dam 255), , (Dam
325), (Dam 59).
Paas. oa , ; , / Freiheit; Wille, Macht (MdWb
1445).
2

Amennyiben mgis alakot feltteleznnk, akkor legfeljebb a udvar


vagy a o istll, akol fnevek jhetnnek szba (ebben esetben a fordtsa cr +
udvar[sg] lehetne), de a - kpz gondot okoz, mivel csak igetvekhez kapcsoldhat. Igei alapalaknak a - jhetne szba, ennek jelentsei: , , (MdWb 617). Ebben az esetben taln az ige 3. jelentse
(megtart, megriz) szerepelne itt (cr + megtarts??), de ez sem tnik meggyz magyarzatnak. A krdses rszt Feoktyisztov (1968a: 23) is rosszul rtelmezi:
, azaz jjjn el + megfkezni, lecsendesteni + cr-PlAcc [?].

118

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Mai alakja: , ; (ERV 437), vapaus (ESS 109);
szabadsg (EMSz 259); (ERV 140).
Moksa megfelelje: , (MRV 127), tahto (MSS 38).
Orosz eredet sz, v. or. (szabad) akarat; kvnsg; szndk, trekvs;
szabadsg.
(16)
Krd s vonatkoz nvms (Grammatika 261263; EK 133134; Keresztes 1990: 65). A vizsglt szvegben vonatkoz nvmsi szerepben fordul
el.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: , (Pallas 458, Dam 115),
(Dam 326), (Dam 111),
(Dam 121).
Paas. / wie [interr. u. rel.] (MdWb 802).
Mai alakja: (.), , (), (.) (ERV
274); kuinka, miten; kun; kuin, kuten (ESS 71); hogy(an); ahogy(an);
mint, amint, mihelyt (EMSz 168).
Moksa megfelelje: (MRV 264); kuinka; miten (MSS 73).
A nvms tve az urli alapnyelvre vezethet vissza, v. U ku- (~ ko-) we,
welcher, ?was (rszletesebben ld. a 3. szcikkben).
(20)
Kt elembl ll, az nvmsi hatrozszbl (Grammatika 368; EK
237; Keresztes 1990: 69) s a - partikulbl (ezt ld. a 11b. szcikkben).
Az elfordulsa a korai nyelvemlkekben: e (Dam 284),
(Dam 283), e (Dam 284),
(Dam 115), i (Dam 283), (Dam 284).
Paas. ia / so (MdWb 346).
Mai alakja: , (ERV 219); gy/gy is (EMSz
130) , ; ,
(ERV 218); niin, nin (ESS 59); gy, gy (EMSz 129).
Moksa megfelelje: noin, niin, sill lailla (MSS 171).
Bels keletkezs sz. Paasonen az e- nvmsi tbl eredezteti, v. mg
ese , / da, dort, este , / von dannen, dort her,
estee , / von (aus) jenen, ee / diese, iak ,
/ so, eben so, iamo , / solcher, ein solcher, iaa
/ so (MdWb 343348), hasonlkppen Vers 89. Ez a t urli eredet,
v. U e dieser > fi. e- (ett, ensi), m. ez stb. (UEW 67).

119

RIZZ MINKET A STNTL!


(21)
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: M (Pallas 304),
(Dam 112), (Dam
76).
Paas. mastor ; ; ; , / Erde; Boden;
Welt; Land, Reich (MdWb 1186).
Mai alakja: , , , ; , ;
, ; ; , (ERV 366); maa, maailma (ESS
91); fld; orszg; llam; haza; vilg (EMSz 220).
Moksa megfelelje: , ; , ;
(MRV 366); maa (MSS 107).
Ismeretlen eredet sz. Nem fogadhat el az EtV (103) vlemnye, amely
sszetett sznak vli: az eltagja finnugor eredet lenne, v. fi. maa, ?cser.
mu-, zj.-vj. mu, vog. m, tvg. mou, az UEW (263) azonban a U *mae
Land, Erde folytati kztt nem emlti a mordvin alakot; az uttagot
pedig az orosz oldal szbl vezetik le. Cigankin (1981: 19) egy
-tor nll szbl alakult kpz(szer eleme)t vl felfedezni a szban, de
ezt nem lehet igazolni (cfolatt ld. Maticsk 2005a: 1516). Versinyin
(234) a mas- elemet a vj. muzem fld, talaj sz elejvel veti egybe, a tor-t
pedig a mdE tarka hely szbl vezeti le; ez sem hangtanilag, sem
szemantikailag, sem pedig mdszertanilag nem fogadhat el.
(23)
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: pche Brot (Witsen 626), e
(Pallas 150, Dam 324), e (Mller 93, Dam 304).
Paas. ki e / Brot (MdWb 907).
Mai alakja: e; (ERV 321); leip (ESS 81); kenyr (EMSz
191).
Moksa megfelelje: e (MRV 309); leip (MSS 89).
Finn-volgai eredet sz, v. FV krs Brot > fi. kyrs, . krs (UEW
679; Keresztes 1986: 68; Vers 190).
(24, 28)
A tbbes szm els szemly szemlyes nvms dativusa (Grammatika 255; EK 127; Keresztes 1990: 198).
Paas. mieek ~ mieek / uns (MdWb 1263).
Mai alakja: ee.
Moksa megfelelje: ee (MK 104).
Az alapalak urli eredet szemlyes nvms (ld. a 32. szcikkben).
120

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


(25)
A e- ~ - ige egyes szm msodik szemly imperativusi alakja (),
a felszlts enyhtsre szolgl - partikulval elltva (Grammatika 295
296; EK 165167; Keresztes 1990: 42).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 370),
- (Dam 235, 323); (Dam 190);
(Dam 189), (Dam 223).
Paas. tujems , / bringen, holen, ennek nyelvjrsi vltozata a tu- iget (MdWb 2341).
Mai alakja: ; (ERV 681); tuoda (ESS 174);
(el)visz; (el)hoz (EMSz 386).
Moksa megfelelje: , e; ; (MRV 753).
Urli eredet sz, v. U toe- bringen, holen, geben > fi. tuo-, . too-,
?lpS duok-, osztj. tu-, ?vog. tl-, ?m. toj-, jur. t-, jeny. tera- stb. (UEW 529;
Keresztes 1986: 171).
(26)
Morfolgiai tagolsa: + - elativus. Az elativus a mordvinban
lehet helyhatroz (- hzbl), mdhatroz (- nehezen) s mint jelen esetben is idhatroz ( - ekzben, - a kvetkez napon, - reggeltl estig) (Grammatika 170; EK 85; Keresztes 1990: 74).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: a (Dam 203), i
(Dam 176). Az egyes elemek elfordulsa: (Dam 141, 236), i
(Dam 176), (Dam 48, 49, 77, 95, 203, 293), (Dam 90, 103,
230, 276), i (Dam 304), (Dam 64); schy (Witsen 626); (Mller 83; Pallas 235, 273; Dam 80, 105, 208, 218, 239, 248, 256, 316).
Paas. eva , , / jeder, all (MdWb 381); i ;
/ Sonne; Tag (MdWb 249).
Mai alakja: (ERV 786); mindennap, naponta
(EMSz 454). Az egyes elemek elfordulsa: , ; , (ERV 785); joka(inen); tavallinen (ESS 201); minden,
mindegyik (EMSz 454); ; ; (ERV 747); aurinko,
piv (ESS 191); nap (mint gitest s mint idegysg (EMSz 427). (A
Nap mint gitest s a nap mint idegysg sszefggsrl ld. Maticsk
2006b: 1720. A - grammatikalizldva elvont fnevek kpzjv vlt,
errl ld. Maticsk 2005b.)
Moksa megfelelje: joka piv (MSS 205). Az egyes elemek megfeleli: , , (MRV 903); jokainen (MSS 216);
, , o; (MRV 863); piv, aurinko (MSS 205).
121

RIZZ MINKET A STNTL!


Az eltagot Versinyin (517) a tat. hr minden szval veti ssze, ez nem
meggyz etimolgia. Paasonen (1897: 32) nem zrja ki a kzvetlen irni
eredetet, v. i. srva, perzsa haruva. Az uttag finnugor eredet, v.
FU ke Kreis, Ring, Reifen > fi. keh Kreis, Umkreis, Ring, Kreisline,
. keha Krper, Rumpf; Gef, Geschirr, cser. ke, vj. k Schlinge,
Schleife, zj. k Ohrring; Mondhof, Sonnenring; Schlinge, osztj. kd
Ring am Ende des Schneeschuhstabes, vog. k Reif, ?m. (m.) kgy
stadium, circus, curriculum, meta, (nyj.) kegyelet (UEW 141; Keresztes
1986: 157; Vers 490).
(27)
A - ige hatrozott ragozs egyes szm msodik szemly imperativusi alakja (Grammatika 295296; EK 165167; Keresztes 1990: 42).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: ;
(Dam 300). (Ez az alak ma is l a nyelvjrsokban.) A vizsglt szvegben
hagy, enged jelentsben szerepel.
Paas. kadoms , ; , ; , ; , / lassen, verlassen, zurcklassen,
brig lassen aufschieben, aufsparen; ablassen, aufhren; vergeben, verzeihen.
Mai alakja: ; ; , (ERV
223); jtt (ESS 60); (el)hagy (EMSz 133).
Moksa megfelelje: ; ; ; (MRV
215); jtt; antaa, sallia (MSS 54).
Urli eredet sz: U kaa lassen, verlassen, bleiben > fi. katoa-, lpN
guodde-, cser. koe-, vj. k-, zj. ko-, osztj. k%j-, vog. k-, m. hagy-, jur.
je-, jeny. kai- stb. (UEW 115; Vers 94).
(29)
A - igbl a - deverblis nvszkpzvel alkotott nvsz
tbbes szm els szemly birtokos szemlyragos (-) alakja (Grammatika 105, 199; EK 36, 96; Keresztes 1990: 58).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 201), ; (Dam 188); (Dam 201).
Paas. panduma / Schuld(en) (MdWb 1524).
Mai alakja: a , (ERV 454), az alapige:
, ; , (ERV 454); maksaa,
suorittaa maksu (ESS 114); (meg)fizet, kifizet (EMSz 267).
A krdses szveghely latinul: et dimitte nobis debita nostra s engedd el
tartozsainkat; az orosz vltozatban: ua.. A
122

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Miatynk els mordvin fordtsban mg a konkrt engedd el az adssgunkat [fizetsnket = fizetnivalnkat] jelents szerepel, ezt a ksbbi tltetsekben felvltja az elvontabb, bocssd meg bneinket3 (rszletesebben ld. a 141143. oldalakon).
Moksa megfelelje: , (MRV 460); a maksu, maksaminen (MSS 133).
Valsznleg bels keletkezs. Versinyin (331332) nem zrja ki a c , igbl val eredeztetst. Rokon nyelvi pldi (m.
fed, fi. peitt stb.) nem meggyzek, sem szemantikailag, sem hangtanilag nem lljk meg a helyket.
(31)
Krd s vonatkoz nvms. A vizsglt szvegben vonatkoz nvmsi
szerepben fordul el, rszletesebben ld. a 17. szcikkben. A - partikult
ld. a 11b. szcikkben.
(32)
Tbbes szm els szemly szemlyes nvms (Grammatika 252; EK 127;
Keresztes 1990: 198).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Pallas 393);
(Lepj 165, helyesen lenne); (Dam 325).
Paas. mi / wir (MdWb 1263).
Mai alakja: (ERV 384); me (ESS 95); mi (EMSz 230).
Moksa megfelelje: (MRV 383); me (MSS 112).
Urli eredet szemlyes nvms: U m" wir > fi. me, . me, lpN m, cser. m,
vj. mi, zj. mi, osztj. m, vog. m, m. mi, jur. mae% stb. Az -n az urli *n3
nvmsi szuffixum folytatsa (UEW 294; Keresztes 1986: 89; Vers 252).
(33)
A e- ige tbbes szm els szemly indicativus praesens alakja
(Grammatika 290; EK 157159; Keresztes 1990: 3940).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 100).
Paas. pandoms , / zahlen, bezahlen (ms jelentsekkel
egytt) (MdWb 1524).
Mai alakja: e (ERV 456).
Bels keletkezs sz. A o- (v. 29. szcikk) -- frekventatv kpzs
formja.
3

V. pl. angol debts, finn velka 1. adssg, tartozs; 2. bn, vtek.

123

RIZZ MINKET A STNTL!


(34)
A e- ige participium presens activum alakja, dativusraggal elltva
(Grammatika 163164, 348350; EK 80, 219220; Keresztes 1990: 54,
68). A szvegsszefggs alapjn a helyes alak lenne.
Rszletesebben ld. a 29. s 33. szcikkben.
A krdses szveghely latinul: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
ahogy mi is elengedjk az adsainknak; az orosz vltozatban:
ua.. A mordvin sz szerinti fordtsa: megfizetnk a fizetinknek [hitelezinknek]. Feoktyisztov (1968a: 23) fordtsa: [= visszaadjuk a hitelezinknek]. Az egybknt magas
sznvonal fordts ezen a helyen megbicsaklik, hiszen itt a fizet helyett az elenged ignek kellene szerepelnie.
(36)
Kt elembl ll: az tagad segdigbl s a o- ige ragozott
alakjbl.
(36a)
A tagad segdige egyes szm 2. szemly imperativusi alakja (Grammatika 319; EK 194; Keresztes 1990: 50, 186).
Paas. ia [. ] / Vern.-Verb; kommt im Imper., Opt. u. Konjunktiv vor; wird auch objektivisch konjugiert (MdWb 451).
Mai alakja: ( . )
(ERV 209); l (kielt.) (ESS 56); ne (tiltsz imperativus egyes szm, 2.
szemlyben) (EMSz 127).
Moksa megfelelje: ( ., ) (MRV 767).
Urli eredet, v. U e ~ > fi. e-, . e-, lpN i-, cser. -, -, vj. e-, zj. e- ~
i-, osztj. nt, vog. -, jur. - (UEW 68).
(36b)
A o- iget egyes szm msodik szemly imperativusa, az segdigvel egytt tagad formban (Grammatika 319; EK 188; Keresztes
1990: 50). Ez a - bemegy, bejn ige kauzatv, -- kpzs alakja.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 52, 65), (Dam 87), (Dam 55).
Paas. sovavtoms , , , / eintreten lassen, hereinbringen, hereinfhren, bringen (MdWb 2020).
124

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Mai alakja: o ; , ; (ERV
596); vied sisn (ESS 154); bevezet, behoz, bevisz (EMSz 336).
Moksa megfelelje: o ; (MRV 677); vied /
mahduttaa sislle (MSS 173).
Bels keletkezs sz. Alapszava valsznleg urli eredet, az U soehineingehen, eindringen (> ?lpN souga-, osztj. la-, vog. t-, m. av(avat), jur. -, tvg. i) szhoz a mordvin alakot az UEW krdjellel
kapcsolja (UEW 446; Keresztes 1986: 147; Vers 407).
(38)
A krd-vonatkoz nvmsbl a - partikulval kpzett tagad
(llt mondatokban hatrozatlan) nvms (Grammatika 261262; EK 133
134; Keresztes 1990: 65). A - partikult ld. a 11b. szcikkben.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: , (Dam
115); (Dam 115).
Paas. , / was fr ein, welcher [interr. u. rel.]
(MdWb 805).
Mai alakja: (., ., .) (ERV 274);
minklainen, millainen (ESS 71); milyen; melyik; amilyen (EMSz 169);
-, - (.); (.)
(ERV 274); minknlainen (ESS 71); valamilyen; tagad mondatban:
semmilyen (EMSz 169). (A ketts tagads a mordvinban is megfigyelhet.)
Moksa megfelelje: (MRV 265); millainen (MSS 73).
A nvms tve az urli alapnyelvre vezethet vissza, v. U ku- (~ ko-) we,
welcher, ?was (rszletesebben ld. a 3. szcikkben).
(39) `
A ` fnv illativusi (- ragos) alakja (Grammatika 170172; EK 8586;
Keresztes 1990: 74). Az orosz szvegvltozatban a ksrts sz szerepel
( ), errl rszletesebben ld. a 145147. oldalakon.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: e ` (Dam 327).
Paas. beda e / Not, Unglck (MdWb 122).
Mai alakja: e e (ERV 77); onnettomuus, ht, pula (ESS 15);
baj, nsg, nyomorsg, szerencstlensg (EMSz 56).
Moksa megfelelje: e e, , (MRV 59).
Orosz eredet sz, v. or. e baj, nyomorsg, szksg.

125

RIZZ MINKET A STNTL!


(40)
Ktsz (Grammatika 393; EK 256).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 170).
Mai alakja: (ERV 413); mutta (ESS 103); de, hanem (EMSz
246).
Moksa megfelelje: (MRV 415); mutta, vaan (MSS 122).
Orosz eredet sz, v. or. de.
(41)
A - ige imperativus, egyes szm msodik szemly trgyas ragozs
alakja (tbbes szm els szemlyre utal trggyal) (Grammatika 312; EK
180; Keresztes 1990: 48). Az irodalmi nyelvi - szuffixum helyett itt a
nyelvjrsi - rag ll.
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: (Dam 117),
(Dam 156).
Paas. vanoms , ; ; ; ,
; / schauen, betrachten, besehen, zusehen; pflegen; erziehen; hten; bewahren, beschtzen, beschirmen; retten (MdWb 2534).
Mai alakja: ; ; ; ; (ERV 106); katsoa; vahtia (ESS 24); (meg)nz; (meg)riz
(EMSz 71).
Moksa megfelelje: ; (MRV 89); katsoa; vahtia, vartioida; paimentaa (MSS 27).
Taln finn-volgai eredet sz: FV wan3- sehen, schauen > ?fi. vaani-, ?.
vaani- (UEW 813; Vers 40).
(42)
A fnv elativusragos (-) alakja. Az elativus funkciirl ld. a
26. szcikket (Grammatika 170; EK 85; Keresztes 1990: 74).
Elfordulsa a korai nyelvemlkekben: a (Mller 83).
Paas. ajan / bser Geist, Teufel (MdWb 2211).
Mai alakja: , (ERV 759); piru, perkele (ESS 194);
stn, rdg (EMSz 439).
Moksa megfelelje a mai sztrakbl nem adatolhat.
Tatr jvevnysz, v. tat. ajtan; v. tovbb: csuv. ojtan (Paasonen
1897: 51; MdWb 2212). tkerlt az oroszba is: sajtn, sejtn (a
stn neve a mohamednoknl).

126

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


5. Kvetkeztetsek
5.1. A szkincs etimolgiai megoszlsa
A szvegben (az sszetteli tagokat kln elemnek szmtva, az azonos
tbl alkotott szavakat sszevonva) 29 lexma fordul el. Ezek kzl si eredet (az adatokat itt mr mai helyesrssal adom meg):
a r < FU az!r3 (< ir.)
- nz, riz < ? FV wan3 tagad segdige < U e ~ ~ a
e nagy < PU en
gy < U eo- hagy < U kaa uralkods< FV krte- (, , , )
nvmsi t < U ku- (~ ko-)
kenyr< FV krs

-on/-en/-n < ??FV


nv < U nime
e menny < FU mi3
(, ) mi < U m"
- jn < FP (U?) sae te < U t"
- hoz < U toe- van < FU wole nap < FU ke
- l < U el-

Bels keletkezs: e- fizet (< -), o- bevisz (< - <


U soe-), ? apa.
Tatr jvevnysz: rdg, ? minden (utbbi taln irni?).
Orosz jvevnysz: ` baj, de, akarat, szent.
Ismeretlen eredet: orszg, - fizet.
A tbbi vizsglt nyelvemlkhez hasonlan itt is magas az si s a bels
keletkezs lexmk arnya: a szvegben elfordul szavak kzel hromnegyede sorolhat e legrgibb rteghez. Itt is kevs az orosz jvevnysz,
mindssze ngy elem tartozik ide.
5.2. Erza vagy moksa?
Azt, hogy az adott szveg melyik nyelvjrst kpviseli, lexikai s grammatikai ismrvek alapjn dnthetjk el. A szban forg 29 lexma kztt
vannak olyanok, amelyek nem alkalmasak ennek a krdsnek a megvlaszolsra:
a) mert mindkt nyelvjrsban azonos alakak: EM - nz, riz, hagy, ahogy, aki, kenyr, orszg ,
mi, - fizet, - jn, - hoz, - l; e baj, de,
szent;

127

RIZZ MINKET A STNTL!


b) mert a moksa alak csak a szvgi redukltban (amelynek lejegyzse a
korbbi szvegekben nem mindig volt pontos), ill. ortogrfijban klnbzik: E ~ M milyen, ~ -on/-en/-n,
o- ~ o- bevisz;
c) mert a szpr (lejegyzse) csak az /e/ s // hangban tr el (ez sem mrvad, mert tbb erza nyelvjrs is ismeri az // hangot): E (XVIII. sz.) ,
ma: , M ; E (XVIII. sz.) , ma: , M .
Ezzel szemben:
d) a szvegben kt olyan lexma fordul el, amely csak az erzra jellemz: E
~ M r, E ~ M minden nap;
e) a nvmsok ragozott alakjai is rulkodak: a mi Gen-Acc alakja az
erzban , a moksban , ugyangy a dativus az erzban e, a moksban ee;
f) a nyelvjrsi hovatartozs krdsben perdnt
a birtokos szemlyragozs egyes szm msodik szemly alakja: E
nv-Px2Sg ~ M (9. szcikk);
a - ige Sg3 optativusi alakja: E ~ M a (11. szcikk);
az imperativus tagad Sg2 segdigje: E ~ M (36. szcikk);
a o- ige ragozott alakja: E , irod. ~ M (41. szcikk).
Mindezek alapjn egyrtelmen kijelenthet, hogy a Miatynk vizsglt
fordtsa erza nyelvjrsban rdott. (Mg annak ellenre is, hogy az
mokss alaknak tnik.)

5.3. Melyik erza nyelvjrsban rdott a szveg?


Ennek meghatrozsra kevs tmpontunk van (ellenttben pl. az 1769-es
els szvegemlkkel, amelyet a determinatv ragozs - genitivusa, a tbbes
szm els szemly conjunctivus -vo-/-ve- formja, a -mo infinitivus s a
-tano Vx1Pl hasznlata, valamint a szeleji k- hangkapcsolat megrzdse
alapjn egsz pontosan le lehet szkteni az szaknyugati nyelvjrscsoport
Lukojanovtl szakra beszlt aldialektusaira).

128

A MIATYNK ELS MORDVIN FORDTSA


Ebben a szvegben csak hrom nyelvjrsi jegy figyelhet meg:
a) A szveg olyan erza dialektusban rdott, amelyben ismeretes volt az
// hang ennek nincs lokalizcis rtke, hiszen ez az erza nyelvterlet
nagy rszre jellemz.
b) A tbbes szm els szemly igei szemlyrag a mai irodalmi nyelvi
-ano helyett -anok.
c) A hatrozott igeragozs paradigmjban sok helytt hasznlatos -mi
igerag helyett itt -misk ll.
Az erza dialektusokat Jermuskin (1984: 927) t f csoportra osztotta (1.
kzponti, 2. nyugati, 3. szaknyugati, 4. dlnyugati, 5. dlkeleti), ehhez Keresztes (1990: 1617) hozzvette a Volgn tli, a tatrfldi s a baskriai terletek mordvinsgt, keleti nyelvjrscsoport nven; Feoktyisztov (1990) pedig az els ngy mellett a soksai dialektust tntette fel.
A -tanok/-anok igerag az I. s a III. tpusban figyelhet meg. Jermuskin
(1984: 129) szrevtele szerint az I. tpusban fknt a -tano/-ano hasznlatos, mg a III. csoportban inkbb a -tanok/-anok (a -tnak vltozattal egytt).
Ez a varins hasznlatos mg Tatr- s Csuvasfldn is. Ennek alapjn ki
lehet zrni a II. tpust, ahol a szemlyrag -tam/am (Jermuskin 1984: 14).
A IV. tpusban az egyes szm 2. szemly birtokos szemlyragnak csak a
kemny (nem palatalizlt) varinsa (-t) l. Az ltalam vizsglt Miatynk-fordtsban elfordul a [me] forma, gy teht ezt a nyelvjrstpust is
valsznleg ki lehet zrni.
A III. tpusban a birtokos szemlyragozs tbbes szm els szemly
formja -nok (csak az egyik alcsoportban -mok). Ugyanebben a dialektusban
a hatrozott igeragozs tbbes szm 1. szemly trgyra utal, egyes szm 2.
szemly alakja -mi alak (Jermuskin 1967: 129), ill. a dativus szvgi -
konszonnsa kiesik (Jermuskin 1965: 418). Ezek alapjn teht ettl a csoporttl is valsznleg el lehet tekintennk.
Mindezek alapjn nagyon vatosan taln meg lehet kockztatni, hogy a
vizsglt szvegemlk az n. I. (kzponti) nyelvjrscsoportban rdott. Teljes bizonyossggal ezt nem lehet kijelenteni, mert a szvegben elfordul, a
mai irodalmi nyelvtl eltr alakok helymeghatroz rtke nem perdnt.
Ezt a lokalizlst sajtsgos mdon a markns nyelvjrsi sajtossgokat mutat alakok hinya is altmaszthatja, hiszen a kzponti nyelvjrsra plt a
mai irodalmi nyelv.

129

RIZZ MINKET A STNTL!

130

9.

A ksrtstl a bajig
Lexikai innovcik az erza-mordvin Miatynk-fordtsokban
Az elz fejezetben a Miatynk els erza-mordvin fordtst elemeztem,
ebben a rszben pedig tz fordtst vetek egybe. A vizsglat trgyt a lexikai
jtsok kpezik. Azt vizsglom, hogy az egyes fordtk milyen j szavakat,
kifejezseket alkottak, ill. msik vgpontknt mennyire szolgalelken
hasznltk fel az orosz lexikt.
A kutatsba bevont fordtsok:
A) A XVIII. szzad vgn keletkezett fordts. A szveget A. P. Feoktyisztov adta kzre (1968a: 20, 23), a knyv elz fejezetben ezt rszletesen
elemeztem. Itt az ltalam pontostott trsban kzlm.
B) Az 1821-es jszvetsg-fordts Mt evangliumnak idevg rsze (6:
913). I , , , . . i . . ii i 1821 i.
C) Az 1821-es jszvetsg-fordts Lukcs evangliumnak idevg rsze
(11: 24). Mindkt verzi vizsglata azrt indokolt, mert a Lukcs evangliumban tbb olyan szvegrsz van, amely kifejezetten mordvinos
fordtsnak, nyelvjtsi lelemnynek tekinthet, de a ksbbi fordtk
ms megoldsokhoz folyamodtak, s csak a legjabb tltetsekben trnek
vissza ezek a kifejezsek.
D) H. Dalton: Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands. St. Petersburg, Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
1870. A vizsglt anyag a 63. oldalon tallhat. Dalton latin bets transzkripcival kzlte a szveget, ezt az egysgests jegyben visszartam cirillre. A ktet internetes elrhetsge: http://books. google.hu/books?id=
9RhAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
E) Egy Kazanyban, 1882-ben megjelent szveg. Ezt Nmeth Zsigmond (1990:
56) publiklta, de pontos knyvszeti adatokat nem adott hozz. Sok homlyos, nehezen rtelmezhet rsz van benne.
131

A KSRTSTL A BAJIG
F) Lukcs evangliumnak 1889-es fordtsa (11: 24).
. ` . .
.
G) -. 2- . - ,
, 1894. A Miatynk-szveg a 42. oldalon tallhat. A knyv internetes elrhetsge: http://gendocs.ru/v1336/?cc=1&view=pdf (a szveget
Nmeth is kzreadta [1990: 57], az els sorban egy rshibt ejtve).
H) Az 1993-as Gyerekbiblia: . (
- .) . , 1993. (Ford. . . , . . , .
. .)
I) Az Institute for Bible Translation gondozsban 1996-ban jelent meg kzs ktetben Lukcs evangliuma s az Apostolok cselekedetei. A Miatynk-szveg a Lukcs evangliumban (11: 24) olvashat.
.
. , 1996. Ford. . . , . .
, . . . Szerk. . . , . . , . .
.
J) A 2006-os jszvetsg-fordtsbl: Mt 6: 913. . . , 2006. (A Lukcs-evanglium szvegben ehhez kpest csak aprbb, jelen dolgozat tmjt nem rint eltrsek vannak, ezrt azt nem kzlm.)
A vizsglt szvegek (a kzpontozst a knnyebb ttekinthetsg kedvrt
egysgestettem, az rshibkat kijavtottam; a nagybets rsmdot csak indokolt esetben tartottam meg; az utols mondat nem minden fordtsban szerepel):
XVIII. sz. vge: ,
, , ,
.
, , .
`, . (A)
1821 (Mt): , , e
, , ,
132

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


, .
o, , . `,
. , ,
. (B)
1821 (Lukcs): , ,
` , , ,
, .
, , . `, . (C)
1870: , , ,
- , ,
. , , . ,
. -,
. (D)
1882: , , , . , ,
, .
, . , i,
. (E)
1889: , ,
, - .
,
, -
. , - . (F)
1894: , ,
, - . , ,
.
, - . (G)
133

A KSRTSTL A BAJIG
1993: , , , , -
, . , ,
. , . ,
, . (H)
1996: , ,
, -
, .
-, , .
, . (I)
2006: , ,
, - , . -, ,
. -, . , , . (J)
Mai orosz: , , ,
, , .
, ,
. ,
.
Nzzk meg, melyek azok a szveghelyek, ahol lexikai jtsokat figyelhetnk meg!

134

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


(1) , > , ; ,
(A)
van-OPT3SG

(B) e
van-OPT3SG

(C)
szentel-GERUND

(D)
van-OPT3SG

(E)
fnyeskedik-OPT3SG

(F)
te-GEN

(G)
te-GEN

(H)
(I)
(J)

szent

nv-PX2SG

te-GEN

nv-DETNOM

te-GEN

szent

van-OPT3SG

nv-PX2SG

te-GEN

nv-PX2SG

te-GEN

szent

te-GEN

nv-PX2SG

nv-PX2SG

fnyeskedik-OPT3SG

nv-PX2SG

megdicsl-OPT3SG

szent-TRSLAT

tartja magt-OPT3SG te-GEN

nv-PX2SG

megnyilvnul-OPT3SG

te-GEN

nv-PX2SG

szent-sg-PX3SG

szent-TRSLAT

van-OPT3SG

te-GEN

nv-PX2SG

svetoj / heilig (MdWb 2081); szent (EMSz 325); pyh


(ESS 147). Orosz eredet sz, v. or. szent.

sveams / heiligen (MdWb 2081). Orosz eredet, v. or.


szentel.

` (Dam 256); valdomoms , ; / hell werden, klar werden (MdWb 2520);


, , ; o, o; a,
a; , (ERV 102); vaaleta, tulla va135

A KSRTSTL A BAJIG
loisaksi (ESS 23); (ki)vilgosodik, megvilgosodik, kiderl, (meg)virrad,
hajnalodik (EMSz 68). Alapszava: ` (Dam 256), valdo
, / hell, licht (MdWb 2518); ; (ERV
101), valo; valoisa, kirkas; vaalea (ESS 22), fny, vilgossg; fnyes,
vilgos, ragyog (EMSz 68). Az alapsz finn-permi (?finnugor) eredet
(UEW 555; Vers 38).
a ige reflexv alakja
(Dam 216), [: ] (Dam 87); (Dam 69); knams ~ nams ,
/ rhmen, loben, preisen (MdWb 909); , (ERV 766); ylist, kehua, kiitt (ESS 195); (meg)dicsr, dicst, magasztal (EMSz 443). Ismeretlen eredet sz.

Bels keletkezs sszetett sz (Keresztes 2009: 76). j szalkots (tkp.


nagy[on] tiszta), mg csak nhny sztrbl adatolhat (EMSz 127, SES
306). Az els elem: (Dam 53, 56, 69, 77 stb.); (ERV 212);
suuri, iso (ESS 57); nagy, hatalmas (EMSz 127); ie / gross
(MdWb 463). A msodik elem: (Dam 256);
(Dam 54, 234, 237, 310); vaks / rein, sauber (MdWb 2540);
; ; , (ERV 107),
puhdas, siisti, raikas; vilpitn (ESS 24); tiszta (EMSz 71). Az eltag
urli eredet (UEW 74; Keresztes 1986: 42; Vers 87). Az uttag szrmazsa ismeretlen, valsznleg szrmazksz, mert a szvgi - kpznek tnik.

Az fnv - denominlis nvszkpzvel elltott alakja. Az


nll, nap jelents szbl grammatikalizci tjn ltrejtt - elvont
kpz manapsg az egyik legproduktvabb kpznek tekinthet, a nyelvjtk kedvelt szuffixuma (errl rszletesebben: Maticsk 2005a: 3031,
2005b).
Az els fordtsok orosz eredet , lexmjt a XIX. szzad vgi verzikban mordvin eredet (vagy akkorra mr a mordvin szkincs teljes jog tagjaknt viselked), eltr szerkezetben ll, ms jelents igk (, ) vltottk fel. A legjabb fordtsokban bels keletkezs, a nyelvjts eredmnyekpp ltrejtt sszetett fnevek
(, ) hasznlatosak.
*
136

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


(2) >
(A)

u1

jn-OPT3SG + is nagy-r [= cr] + birodalom te-GEN

(B)
(C)
(D)
(E)

jn-OPT3SG

cr + birodalom-DETNOM

te-GEN

jn-OPT3SG

te-GEN

cr + birodalom-PX2SG

jn-OPT3SG

mi-DAT

cr + birodalom-PX2SG

te-GEN

te-GEN

cr + birodalom-PX2SG

jn-OPT3SG

(F, G)
te-GEN

(H, J)
(I)

cr-sg-PX2SG

jn-OPT3SG

jn-OPT3SG

te-GEN

cr-sg-PX2SG

jn-OPT3SG

te-GEN

cr-sg-DETNOM

(Dam 112, 115), (Dam 124), (Dam


306); iazoro , / Frst, Kaiser (MdWb 463);
(ERV 216); tsaari (ESS 58); cr, csszr, uralkod, fejedelem
(EMSz 128). sszetett sz, az eltagot ld. a 136. oldalon az
cmsz alatt. Az uttag: a(o) , ; ; ,
; ; (ERV 37); isnt, omistaja (ESS 4); gazda, hzigazda,
tulajdonos, r (EMSz 34). Az eltag urli (UEW 74; Keresztes 1986: 42;
Vers 87), az uttag a finnugor alapnyelv irni jvevnyszava (UEW 18;
Joki 1973: 253; Keresztes 1986: 35; Rdei 1983: 220; Vers 10).
,
, , ; (Dam 54,
81), (Dam 57); (Dam 286), ;
1

A vagy a krdskrt ld. a 118. oldalon.

137

A KSRTSTL A BAJIG
(Dam 289), (Dam 295); kiima , ; / worin etw. enthalten ist, Futteral; Geduld (MdWb 777);
e ; (ERV 264); krsivllisyys,
maltti (ESS 69); (vissza)tarts; trelem; tartly, trol (EMSz 163). A
Miatynk-szvegben valsznleg ; uralkods jelentsben
hasznlatos. Alapigje finn-volgai eredet (UEW 652; Vers 146).

Az orosz eredeti crsg, birodalom tltetsre a fordt egyedi


megoldst tallt: cr, uralkod + birodalom, uralkods.

Az fnv - s - denominlis nvszkpzkkel elltott alakja.


(A - gyakran kapcsoldik ssze a - kpzvel, ld. Maticsk 2005b: 71.)
A XVIII. szzad vgi fordtk ltal ltrehozott sszettel nem honosodott meg
a mordvinban, ezt egy produktv, absztrakt kpz(bokor) vltotta fel.
*
(3) > -, -
(A, C)
van-OPT3SG

(B)
(D)
(E)

(I)
(J)

138

akarat-PX2SG

te-GEN

van-OPT3SG

akarat-DETNOM

te-GEN

van-OPT3SG

akarat-PX2SG

te-GEN

te-GEN

akarat-PX2SG

van-OPT3SG

(F, G)
(H)

te-GEN

akarat-PX2SG

van-OPT3SG

van-OPT3SG

te-GEN

gondolat-PX2SG kedv-PX2SG

teljesl-OPT3SG

te-GEN

gondolat-PX2SG kedv-PX2SG

teljesl-OPT3PL

te-GEN

kedv-PX2SG gondolat-PX2SG

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN

(Pallas 205), i (Dam 110), i (Dam


207), i (Dam 293), (Dam 254), (Dam
255), , (Dam 325), (Dam 59); oa
, ; , / Freiheit; Wille, Macht (MdWb 1445);
, ; (ERV 437), vapaus (ESS 109); szabadsg
(EMSz 259); (ERV 140). Orosz eredet sz, v. or. akarat; kvnsg; szndk, trekvs; szabadsg.

, (Dam 67), (Dam 211),


(Dam 242), `; , (Dam 111),
(Dam 245), (Dam 308); aima , / Gedanke, Absicht (MdWb 68); ; ; ; ;
; ; (ERV 58); ajatus, miete (ESS 9),
gondolkods; gondolat; jkvnsg (EMSz 46). A szt valsznleg
finnugor eredet (UEW 16; Vers 21).

(Dam 99), `i (Dam 152), (Dam 193),


(Dam 265); me , / Sinn, Gemt (MdWb 1229);
, , ; ; ; o (ERV
374); mieli, halu, aie (ESS 93), kedv, hangulat; gondolat; vlemny
(EMSz 224). Finn-permi eredet sz (UEW 701; Vers 242).
Az orosz eredet szt a legutbbi, XX. szzad vgiXXI. szzad eleji
fordtsokban mordvin elemekbl ll kopulatv sszettel vltotta fel.
*
(4) , > -
(A)

kenyr mi-DAT

(B)

kenyr mi-GEN

(C)

minden

nap-ELAT

minden nap-GEN hoz-IMP2SG mi-Dat

kenyr mi-GEN

hoz-IMP2SG

e nap-ELAT

jllakik-INFNOM- ad-IMP2SG mi-DAT minden nap-ELAT


PX1SG

Tkp. azrt, hogy jllakjunk (a szvegsszefggs alapjn a Px1Sg helyett Px1Pl kellene).

139

A KSRTSTL A BAJIG
(D)
(E)
(F)
(G)

minden nap-ADJ

kenyr-PX1PL

ad-DETIMP2SG mi-DAT

ma-TEMP-ADJ

kenyr

mi-DAT

hoz-IMP2SG

minden nap-DAT

kell-PARTPRES

kenyr

hoz-IMP2SG

mi-Dat

ad-DETIMP2SG

mi-DAT ma-TEMP-ADJ

kell-PARTPRES

kenyr-PX1PL

(H, J)

ad-DETIMP2SG mi-DAT

(I)

e nap

e nap-ELAT

szksges

kenyr-PX1PL s-PX1PL

ad-IMP2SG mi-DAT

minden nap-DETDAT szksges kenyr-PX1PL s-PX1PL

pche [: kche] Brot (Witsen 626), e (Pallas 150, Dam 324),


e (Mller 93, Dam 304); ki e / Brot (MdWb 907); e;
(ERV 321); leip (ESS 81); kenyr (EMSz 191). Finn-volgai
eredet sz (UEW 679; Keresztes 1986: 68; Vers 190).

(Dam 270, 322; ERV 563); suola (ESS 145), s (EMSz


321); sal / Salz (MdWb 1935). Finn-permi eredet sz (UEW 750;
Vers 393).
-
- e-; (ERV 321); ruoka, kestitys (ESS 81);
kenyr-s; tel, lelem, ennival; megvendgels, vendglts (EMSz
192).
Az si eredet helyre a XX. szzad vgiXXI. szzad eleji fordtsokban egy ugyancsak si elemekbl ll kopulatv sszettel kerlt.
*

Eredeti alakja e napi (v. ez, ~ nap, -- temporalisi szuffixum, - adjectivumkpz), a szeleji - elhasonuls eredmnye.

140

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


(5) e >
(A pldamondatokat ld. fentebb.)
e
(Pallas 370), - (Dam 235, 323);
(Dam 190); (Dam 189),
(Dam 223); tujems , / bringen, holen, ennek nyelvjrsi vltozata a tu- iget (MdWb 2341); ,
(ERV 681); tuoda (ESS 174); (el)visz; (el)hoz (EMSz 386). Urli eredet sz (UEW 529; Vers 447).

(Dam 292), (Dam 323);


; , (ERV 359); antaa (ESS 89); ad, odaad
(EMSz 215); maksoms / geben (MdWb 1162). Finn-volgai eredet sz (UEW 698; Vers 228).
Az si eredet hoz ige helyre az ugyancsak si ad lpett.
*
(6) ; /a ; o

elenged-DETIMP2SG/SG3

mi-DAT

adssg-PX1PL

mi-GEN

elenged-DETIMP2SG/SG3

mi-DAT

adssg-PL

mi-GEN

bn-PX1PL

mi-GEN

(A, D)
(B)
(C)

megbocst-DETIMP2SG/SG3 mi-DAT

(E)
(F)

(G)

mi-DAT

bn-PX1PL

elenged-VX3SG

te-is

gy

mi-GEN

bn-PX1PL

megbocstIMP2SG

elfelejt-DETIMP2SG/PL3

mi-GEN

nem j-PL

dolog-PX1PL

A helyes alak lenne.

141

A KSRTSTL A BAJIG
(H, J)

megbocst-DETIMP2SG/PL3 mi-GEN

(I)

tesz-PARTAGENS bn-PX1PL

megbocst-DETIMP2SG/PL3 mi-GEN

bn-DETPLACC

; (Dam 300); kadoms , ;


, ; , ; , /
lassen, verlassen, zurcklassen, brig lassen, aufschieben, aufsparen; ablassen, aufhren; vergeben, verzeihen (MdWb 561); ;
; , (ERV 223); jtt (ESS 60);
(el)hagy (EMSz 133). A korai fordtsokban valsznleg a Damaszkinnl adatolt rgi elenged jelentsben hasznlatos. Urli eredet sz
(UEW 115; Vers 94).

(Dam 201), ; (Dam 188);


(Dam 201); panduma / Schuld(en) (MdWb 1524); a , (ERV 454). A fizet, kifizet ige deverblis nomenkpzs alakja. A korai fordtsokban a Paasonennl adatolt
adssg jelentsben hasznlatos. Eredete ismeretlen. Versinyin (331
332) elkpzelhetnek tartja a c , igvel val
sszekapcsolst, ezt a magyarzatot szemantikai rvek nem tmasztjk al.

(Dam 235), ` (Dam 242); ; ; (ERV 520); elbcszik, bcst vesz; megbocst (EMSz 302); prosams , / verzeihen, vergeben; sich verabschieden (MdWb 1793). Orosz eredet sz, v. or. .

, (Dam 189, 227); noldams , , , , , / lassen, hineinlassen, hereinlassen, herauslassen, herablassen, fortlassen, loslassen (MdWb
1344); ; ; ; ; (ERV 415); pst, vapauttaa; julkaista (ESS 103); (el)enged,
5

Tkp. az ltalunk elkvetett.

142

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


(el-)ereszt; kibocst, kiad (EMSz 248). A sz az evangliumfordtsokban
jelentsvltozson ment keresztl: elenged > megbocst (Fbin 2003:
9798). Bizonytalan eredet. Paasonen sszekapcsolja a
igvel, ezt Versinyin (29) bels keletkezsnek tartja.

(ERV 465); synti (ESS 117); bn, vtek, vtsg (EMSz


274). Finn-permi eredet sz (UEW 727; Vers 340; ld. tovbb Bartens
1999b: 2021).

(Dam 96); stuvtoms / vergessen (MdWb


2041); (ERV 620); unohtaa (ESS 160); (el)felejt
(EMSz 343). Ismeretlen eredet sz (Vers 412).
o
o (Dam 160), (Dam 162), , (Dam 165), (Dam 168); ; ,
; ; ; (ERV 53); paha, huono
(ESS 8); kellemetlensg, baj; rossz, kellemetlen (EMSz 43). Elemei: atagad prefixum + o j. Mindkt elem si: az eltag urli, az uttag
finn-permi eredet (UEW 68, 724; Vers 333). (Dam 52, 90),
(ERV 651); ty, toimi; asia; tapaus (ESS 167); dolog; gy;
tett; tennival, teend; munka; feladat (EMSz 366); ev , ; , / Arbeit; Tat, Handlung, Werk (MdWb 2399). Finn-volgai
eredet (UEW 796, Vers 433).
A krdses szveghely latinul: et dimitte nobis debita nostra s engedd el
tartozsainkat; az orosz vltozatban: ua.. A
Miatynk els mordvin fordtsban mg ez a konkrt jelents szerepel, ezt
a ksbbi tltetsekben felvltja az elvontabb bocssd meg bneinket.
Az 1821-es Lukcs-evanglium tltetje (C-fordts) kitn nyelvjtnak
bizonyult, de a XIX. szzad vgnek fordti ms (rszben orosz) megoldssal ksrleteztek, s a a szerkezet csak a legutbbi verzikban tnik fel ismt. Az 1894-es fordtsban szerepl o nem j dolog kihullott az id rostjn, helyette a bn gykeresedett meg.
*

143

A KSRTSTL A BAJIG
(7) , ,
; ;
; /
(A)
(B)
(C )

(D)
(E)

ahogy is

fizet-VX1PL

mi

(G)

ahogy

mi is

fizet-PARTPERS-PLACC

mi-GEN

ahogy

mi is

elenged-VX1PL

megbocst-Vx1PL mindenki-DAT

fizet-PARTPRES-PLACC

mi-GEN

ahogy

mi is

fizet-PARTPERS-PLACC

mi-GEN

elenged-VX1PL

elenged-GERUND

md-Iness

ahogy

mi is

ads-DETPLACC

ahogy

mi
magunk

elfelejt-

mi-DAT

DETVX1PL/PL3

rosszACC

(H, J)

mi-DAT

megbocst-VX1PL

tesz-PARTPRESDETDAT

mi is

megbocst-VX1PL mi-GEN

eltt

hiszen mi is

megbocst-VX1PL k-GEN

ahogy

(I)

fizet-PARTPRES-PLDAT mi-GEN

mi magunk ms(ik)-DETPLDAT

(F)

bn-ben-DETPLDAT

mi-DAT

rossz-ACC

tesz-PARTPRES-DETPLDAT

A ige (ld. mg , a 6. mondatban) frekventatv kpzs


alakja; (Dam 100); pandoms , /
zahlen, bezahlen (ms jelentsekkel egytt) (MdWb 1524); 6

Tkp. oly mdon, ahogy.

144

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


, ; , (ERV 454); maksaa,
suorittaa maksu (ESS 114); (meg)fizet, kifizet (EMSz 267). Bels
keletkezs szrmazksz (ld. a alatt a 6. mondatban).
ld. a 6. mondatban.
a ige (ld. 6. mondat) frekventatv kpzs alakja.
a ige participium presens activum alakja.
ld. a 6. mondatban.
ld. a 6. mondatban ().
a ige (ld. 6. mondat) frekventatv kpzs alakja.
ao ld. a 6. mondatban.

A tesz ige participium presens activum alakja. Ao ` (Dam 105); ; ,


(ERV 652); tekij; perustaja; rakentaja (ESS 167); megcsinl, megtev,
megvalst, ltrehoz (EMSz 368); ejia , / einer
der etw. macht, Arbeiter (MdWb 2380). Finnugor eredet sz (UEW
519; Vers 433).
a ige (ld. 6. mondat) frekventatv kpzs alakja.

(Dam 52), (Dam 172), (Dam 205); , ; (ERV 758); syy, vika; syyllinen (ESS 193);
bn, vtek; bns, vtkes (EMSz 438). Ismeretlen eredet (Vers 498).

` (Dam 48), (Dam 111), (Dam 293);


, , ; (ERV 199); vahinko (ESS 54); baj, kr, rtalom, htrny (EMSz 121). Tatr eredet sz (Vers 80).
A krdses szveghely latinul: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
ahogy mi is elengedjk az adsainknak; az orosz vltozatban:
ua.. A klnfle fordtsok vltozatos kpet mutatnak: a szvegrsz sz szerinti fordtsa: fizetnk a fizetinknek [= adsainknak]; elengedjk a fizetinket; ua; ua.;
elfelejtjk a neknk rosszat tevknek;
megbocstunk az elttnk bnben levknek;
megbocstunk a neknk
145

A KSRTSTL A BAJIG
rosszat (krt) tevknek. Itt is megfigyelhet a konkrttl az elvont jelents
fel halads. Tbb fordt krlrst alkalmaz; az 1821-es Lukcs evanglium fordtja itt is megelzte kort.
*
(8) > , -,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bevisz-NEGIMP2SG

mi-ACC

semmilyen

baj-ILLAT

bevisz-NEGIMP2SG

mi-ACC

baj-ILLAT

bevisz-NEGDETIMP2SG/PL1

mi-ACC

baj-ILLAT

bevisz-NEGDETIMP2SG/PL1

mi-ACC

baj-ILLAT

szabad akarat

ad-NEGIMP2SG

(F, G)
becsapds (= tveds)

(H)
(I)
(J)

szabad akarat

mi-DAT

ad-NEGIMP2SG

enged-NEGDETIMP2SG/PL1

megprbltats-ILLAT

enged-NEGDETIMP2SG/PL1

mi-ACC

megprbltats-ILLAT8

enged-NEGDETIMP2SG/PL1

prblkozs-ILLAT

megprbltats-ILLAT

e ` (Dam 327); beda e / Not, Unglck (MdWb 122); e


e (ERV 77); onnettomuus, ht, pula (ESS 15); baj, nsg, nyomorsg, szerencstlensg (EMSz 56). Orosz eredet sz, v. or. e baj,
nyomorsg, szksg.
,
Az orosz ksrts legjabb erza fordtsaiban felbukkan lexmval a mordvin sztrakban nem tallkozhatunk, ez a sz nyelvjts
7
8

A mondat fordtsa kb. ne adj neknk tvedsi lehetsget.


prbattel

146

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


eredmnye. Alapszava a ; , ; (ERV 109); kokeilla, maistella, maistaa (ESS 24); megprbl,
kiprbl, prbra tesz; megvizsgl, megkstol; kivesz (EMSz 73); varams,
varams ; ; ; ; /
besehen; sich umsehen; einmal blicken; versuchen, erproben; (Speise) kosten (MdWb 2547) (v. tovbb , Dam 186). Ismeretlen eredet sz (UEW 898; Vers 41). Ehhez az ighez egyrszt egy -cselekv-mveltet, msrszt egy -- mveltet-gyakort igekpz(bokor) s egy - deverblis nvszkpz jrul; a szalakok magyar
fordtsa kb. megprbltats lehetne. Fbin Orsolya szrevtele szerint a
Mt-evanglium 1998-as erza-mordvin fordtsnak szmagyarzatai kztt fellelhet a alak, ami azt jelenti, hogy a sz egyhzi
nyelvhasznlatban eddig mg nemigen szerepelhetett, teht egy j sz bevezetsvel lehet dolgunk (Fbin 2004: 57; 2005: 2931; v. tovbb Keresztes 2009: 57).

A (ERV 595), koettaa, yritt (ESS 154), igyekszik,


trekszik; megprbl, prblkozik (EMSz 336), / erproben, auf
die Probe stellen (MdWb 1998) ige -- frekventatv kpzs alakja, -
deverblis nomenkpzvel elltva. Az ige taln tatr eredet (Vers 407).
Ksrts jelentsben csak a bibliafordtsban adatolhat, nyelvjtsi alkots. A - n. kopulatv sszettel, ez a nyelvjts egyik jellemz eljrsa.

A sztrakbl ez a forma nem adatolhat: Damaszkin (113) a ksrts


megfeleljeknt a megprbls szt hasznlta. Alapszava a
, (ERV 657); yritt, koettaa (ESS
168); megprbl, kiprbl, megksrel; igyekszik iparkodik (EMSz 371).
A szban egy -- reflexv kpz s egy - deverblis
nomenkpz van. Sz szerinti jelentse kb. megprblds, azaz prbattel. Az iget ismeretlen eredet, Versinyin (435) krdjellel sszeveti
egy cseremisz szval.
Az orosz eredet sz helyn a legjabb fordtsokban olyan vegytiszta nyelvjtsi alakok llnak, amelyek ebben a formban s ebben a jelentsben csak a bibliafordtsokbl adatolhatk.
*

147

A KSRTSTL A BAJIG
(9) , e,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

de

riz-DETIMP2SG/PL1

stn-ELAT

de

riz-DETIMP2SG/PL1

mi-ACC

stn-ELAT

de

riz-DETIMP2SG/PL1

mi-ACC

stn-ABL

de

riz-DETIMP2SG/PL1

mi-ACC

rossz-ELAT

rossz-ABL

megment-DETIMP2SG/PL1

mi-DETINESS9

-
gonosz-ABL + is

(G)
(H)

megment-DETIMP2SG/PL1

gonosz-ABL + is

mi-ACC

megment-DETIMP2SG/PL1

viszont

megszabadt-DETIMP2SG/PL1 rtalmas-DETABL

(I, J)
viszont

megszabadt-DETIMP2SG/PL1 gonosz-DETABL

(Dam 117), (Dam 156); vanoms ,


; ; ; , ; /
schauen, betrachten, besehen, zusehen; pflegen; erziehen; hten; bewahren,
beschtzen, beschirmen; retten (MdWb 2534); ; ; ; ; (ERV 106); katsoa; vahtia
(ESS 24); (meg)nz; (meg)riz (EMSz 71). Taln finn-volgai eredet
sz (UEW 813; Vers 40).
e
i (Dam 109), i (Dam 113), (Dam
187); e , ; ; () (ERV
9

Nvmsi trgy inessivusszal is jellhet, pl. E ton meks ia peat ejsen? te mirt
ijesztesz meg ennyire engem?. (Keresztes 1990: 73).

148

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


203); pelastaa, vapauttaa (ESS 55); megment, kiment (EMSz 124). Ismeretlen eredet sz (Vers 82).

e , ; ;
(ERV 377); irrottaa; vapauttaa, pst (ESS 93); e ~ kiszabadt, megszabadt; szabadon bocst; kihagy (EMSz 227).
Alapszava, a e ua. finnugor eredet (UEW 268; Vers 246).
Jelentskben egymshoz kzel ll szavak vltottk egymst a klnbz
fordtsokban, orosz eredet szavak nem kerltek be.
*
(10) > , , ,
(A pldamondatokat ld. fentebb.)

a (Mller 83); ajan / bser Geist, Teufel (MdWb 2211);


, (ERV 759); piru, perkele (ESS 194); stn, rdg (EMSz 439). Tatr jvevnysz, v. tat. ajtan; v. tovbb: csuv.
ojtan (Paasonen 1897: 51; MdWb 2212). tkerlt az oroszba is:
sajtn, sejtn (a stn neve a mohamednoknl). (V. Vers 499.)

` (Dam 43), (Dam 61), (Dam


89), (Dam 138), (Dam 161), (Dam 164), (Dam 168), (Dam 306); ;
; ; (ERV 80); huono, paha; laiha (ESS 16); rossz,
hitvny; vzna (EMSz 57). Tatr eredet sz (MdWb 124; Vers 29 finnugor prhuzamai nem fogadhatk el).

(Dam 61), (Dam 49); , ;


(ERV 177); vihollinen, vihamies; noita (ESS 47); dusmn, gonosztev,
ellensg; gonosz (EMSz 108). Tatr eredet sz (MdWb 334).

; (ERV 199); ilke, pahanilkinen;


huono, vahingollinen, turmiollinen (ESS 54); bajos, kros, rtalmas, htrnyos (EMSz 121). A baj, rtalom (ld. 7. mondat) alapsz -
mellknvkpzvel elltott alakja.
o ld. a 6. mondatban.
149

A KSRTSTL A BAJIG
A Gonosz megnevezse a legvltozatosabb a vizsglt szveghelyek kzl.
A XIX. szzadi verzik tatr jvevnyszavait (, , )
az 1993-as Gyerekbibliban a bels keletkezs (de alapszava eredetileg
szintn tatr) kvette. A legutbbi fordts nevezhet a legmordvinabbnak.
*
(11) , ,
(B)
(D)
(E)

ezrt

te-GEN

van

cr + birodalom-DETNOM

ezrt

te-GEN

van

cr + birodalom-PX2SG

te-GEN

van

crsg-PX2SG

te-GEN

van

crsg-DETNOM

(H, J)
hiszen

carstva o; , / Reich, Kaiserreich; Gte, Ehre (MdWb


154); hallinta; halliatusaika, hallituskausi (ESS 187).
Orosz eredet sz, v. or. o crsg, uralkods; (cri) birodalom.
ld. a 2. mondatban.
ld. a 2. mondatban.
Az 1882-es fordtsban orosz eredet sz szerepel, a tbbiben mordvin,
eleinte sszettel, majd a legjabb fordtsokban kpzett sz (rszletesebben ld. a 2. mondattal kapcsolatban rottakat).
*
(12) > ,
(B)
(D)
(E)

150

er-DETNOM

dicssg-DETNOM + is

id-ILLAT

er-PX2SG

dicssg

id-ILLAT

er-PX2SG

dicssg-PX2SG

id-GEN

id-ILLAT

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


(H)
(J)

er-DETNOM + is tisztelet-DETNOM + is

id-ELAT

id-ILLAT

id-ELAT

id-ILLAT

er-DETNOM + is dicsts-DETNOM + is

(Dam 50; ERV 593); kunnia, maine (ESS 153); dicssg


(EMSz 335); slava ; ; / Ruf; Gercht; Kunde (MdWb
1995). Orosz eredet sz, v. or. dicssg.

Csak a legjabb sztrbl adatolhat: tisztelet, megbecsls (EMSz


45). Valsznleg nyelvjtsi alkots, elvons az , ; (ERV 58); kunnioittaa (ESS 9), tisztel, megbecsl, tiszteletben tart (EMSz 45) igbl. Ugyanebbl az igbl szablyosan -a deverblis nomenkpzvel alkothat fnv: a ,
(ERV 58); tisztelet, megbecsls, tiszteletben tarts (EMSz 45).

A ige (ld. 1. mondat) - deverblis nomenkpzs alakja;


(Dam 216, ERV 766); ylistys (ESS 195); (meg)dicsrs; dicsts, magasztals; dicsret (EMSz 443); knamo ~ namo , ; , / berhmt, gepriesen; Lob, Preis,
Ehre (MdWb 909).
Az orosz eredet lexma helyett a legjabb fordtsokban kt megolds olvashat: egyrszt a fnevet hasznltk, msrszt pedig elvonssal konstrultak egy j lexmt.

sszefoglals
A viszonylag rvid Miatynk-szvegben 12 olyan rszt talltam, amelyben az els, XVIII. szzad vgi fordtshoz kpest az azta kszlt verzikban klnfle vltozatsokat hajtottak vgre. A szvegcsiszols, a pontossgra trekvs eredmnye nha csak stilisztikai szptgets, nha viszont komoly
vltoztats. Az albbiakban a legfbb vltozstpusokat veszem sorra. A kt
legfbb eljrs: az orosz szavak mordvinnal helyettestse, ill. a mordvin
nyelvjts j eredmnyeinek meghonostsa (errl rszletesebben ld. Fbin
2003; Keresztes 2009).
151

A KSRTSTL A BAJIG
a) A korbbi verzik orosz vagy tatr (10. plda) eredet szava helyett a ksbbiekben a fordtk mordvin szt hasznltak:
(1) (XVIII., 1821Mt, 1870), (1821Lukcs) >
(1882, 1889), (1894); (1993, 2006),
(1996);
(3) (XVIII., 1821M, 1821L, 1870, 1882, 1889, 1894) > -
(1993, 1996), - (2006);
(8) (XVIII., 1821M, 1821L, 1870) > (1993),
- (2006), (1996);
(10) (XVIII., 1821M, 1821L), (1889, 1894), (1870,
1882), (1993) > (1996, 2006).
(12) (1821M, 1870, 1882) > (1993), (2006).
Az idrend nhol felborul, a kezdeti mordvin lelemny utn a XIX. szzad
vgi fordt visszatrt az oroszhoz (ez egybknt nagy ltalnossgban jellemz az 1800-as vek vgi fordtsokra, errl ld. ksbb):
(6) a (1821L) > (1889) > a (1993, 2006);
(11) (1821M, 1870) > (1882) >
(1993, 2006).
b) Rgi sz j jelentsben. A eredeti jelentse elenged, a bibliafordtsokban megbocst. Ez a jelents mr az 1821-es Lukcs evangliumban is felbukkan, de utna eltnt, s csak a legjabb fordtsokban
(1993, 1996, 2006) hasznljk ismt. Ugyancsak a legjabb (1996, 2006)
verzikban jelenik meg az Gonosz jelentsben, ennek kznyelvi
jelentse nem rossz.
c) A lexikai innovcik kztt vannak olyanok is, amelyek a most zajl szaknyelvjts eredmnyekppen jttek ltre, s (mg) sztrakba sincsenek
felvve, csak a bibliafordtsokbl adatolhatk:
szent (tkp. nagy[on] tiszta) (1993, 1996, 2006)10
, ksrts (tkp. megprbltats) (1993, 2006)
ksrts (tkp. megprbltats) (2006)
ksrts (tkp. megprblds) (1996)
10

Ez mr szerepel kt jabb sztrban: EMSz 127, SES 306.

152

LEXIKAI INNOVCIK AZ ERZA-MORDVIN MIATYNK-FORDTSOKBAN


d) Elvons: (1993) csak a legjabb sztrbl adatolhat (EMSz 45),
az tisztel, megbecsl, tiszteletben tart igbl vontk el.
e) A nyelvjts kedvelt eszkze a kopulatv sszettel, ez a megolds csak a
legjabb fordtsokban figyelhet meg:
(3) (XVIII., 1821M, 1821L, 1870, 1882, 1889, 1894) > -
(1993, 1996), - (2006);
(8) (XVIII., 1821M, 1821L, 1870) > - (2006);
(4) , (XVIII., 1821M, 1821L, 1870, 1882, 1889, 1894) > -
(1993, 1996, 2006);
f) Ugyancsak kedvelt mdszer az elvont - kpz hasznlata:
(1) (XVIII., 1821M, 1870) > (1996);
(2) (XVIII., 1821M, 1821L, 1870, 1882) >
(1889, 1894, 1993, 1996, 2006);
(11) (1821M, 1870) > (1993, 2006).
Egyik korbbi tanulmnyomban (Maticsk 2005b) megvizsgltam a -
kpz produktivitst s gyakorisgt a Lukcs evanglium els fejezetnek
1889-es s 1996-os fordtsa alapjn. sszessgben azt mutattam ki, hogy a
rgi fordtsban 10 - kpzs sz 65 helyen adatolhat, mg az jabb verziban 28 sz 121 elfordulssal szerepel. Az erza-mordvin sztrak szanyaga
ugyancsak a termkenysg nvekedsrl rulkodik: mg a Damaszkin fle,
mintegy 11 000 szt tartalmaz 1785-s sztrban mg alig tallhatunk ilyen
alakokat, addig a 2003-ban kiadott, 11 500 cmszavas Mszros-fle sztrban mr 137 - kpzs alak szerepel. (Ms krds persze, hogy a bibliafordtsok s sztrak bizonyos rtelemben mestersges szkincsbl a kznyelvben mennyi szmthat l alaknak.)
g) A tbbi szvegvarici nem kthet a nyelvjtshoz, itt inkbb csak a
fordtk prblkozsait, tkeresseit kvethetjk nyomon. A 6. pldamondat els vltozataiban szerepl e hoz igt a ksbbiekben a ad vltotta fel. A 9. szveghely els ngy verzijban a
riz szerepel, ezt hrom fordtsban az e megment kvette, az
utbbi kt verziban pedig a megszabadt szerepel. A Miatynk-szveg legnehezebben visszaadhat rsze a 6. s 7. rsz, a fordtk
itt szmos megoldssal prblkoztak: mra gy tnik, a bn s a
megbocst szavak honosodnak meg.
153

A KSRTSTL A BAJIG
A mordvin bibliafordtsok nyelvezetvel foglalkoz kutatk megllaptsai szerint az els, 1821-es verziban a fordtk a mordvinostsra trekedtek. A XIX. szzad vgi fordtsokban sok a russzicizmus, mg a legjabb
fordtsokban ismt a nyelvi purizmus ltszik gyzedelmeskedni (errl rszletesebben ld. Keresztes 2001, Fbin 2003). Az ltalam vizsglt szveg nem
elegend ltalnos kvetkeztetsek levonsra, de a nhny plda megersteni ltszik ezt.
Vgezetl lljon itt egy sszefoglal tblzat arrl, hogyan mordvinosodott el a szveg b ktszz v alatt (dlttel s raszterrel szedve az orosz s
tatr eredet szavak):
1.

3.

4.

6.

XVIII.
1821M
1821L

1870
1882
1889
1894

1993
1996
2006

-
-
-

-
-
-

8.

10.

11.

12.

XVIII.
1821M
1821L

e
e
e

1870
1882
1889
1894

1993
1996
2006

154

10.

Tlgykakas, tengeri diszn s lusta l1


Damaszkin pspk, az els nyelvjt
Damaszkin pspk kalandos letrl s tudomnyos jelleg sztrrl a 3.
fejezetben (a 3134. oldalakon) szltam rszletesebben. A
els ktete egy 1038 oldalas orosztatrcsuvaserza-mordvin
sztr, msodik rsze pedig egy 746 lapos oroszcseremisz szjegyzk. A
kt pldnyban fennmaradt, kziratos sztr mordvin rszt A. P. Feoktyisztov 1971-ben jelentette meg.
Knyvemnek ebben a fejezetben Damaszkin nyelvjt tevkenysgt
vizsglom meg rszletesebben. A Damaszkin eltti szjegyzkek anyaga a
nhny sztl az tszzig terjedt. Ezek a szlistk a kvetkezk: Witsen (1692)
324 sz; Messerschmidt (1719) 10 szmnv; Strahlenberg (1730) 28 sz;
Tatiscsev (1739) kb. 500 sz; Mller (1743/1791) 313 sz; Fischer (1747)
277 sz; Fischer (1768, 1770) 38 sz; Pallas (177176) 22 sz; Georgi
(1774) kb. 40 sz; Falck (178586) 18 sz; Pallas (178687) 280 sz; Bekdorin (17??) 357 sz (ezekrl rszletesebben ld. a 3. fejezetben). Ezek a
szjegyzkek ltalban csak az alapszkincs bemutatsra szortkoztak a
testrsznevektl a szmnevekig. Neologizmusok ezekben csak elvtve fordultak el.
Ezzel szemben Damaszkin 11 000 szavas, az let nagyon sok terlett fellel szkincset tartalmaz sztrban rengeteg olyan sz van, amely jnak,
csinlt alaknak tekinthet. Ez teljessggel rthet is, hiszen Damaszkin
szmos olyan j fogalomnak, jelensgnek, trgynak volt knytelen nevet adni, amit eltte mg csak egy szk rteg ismerhetett Mordvinfldn. Ebben a
pspknek segtsgre volt nyelvismerete s klfldi tartzkodsa, melynek
sorn kinylt szmra a vilg.
De sokan msok is segtsgre lehettek, hiszen valsznnek tnik, hogy
tbben dolgoztak a keze al. Egyrszt rekordsebessggel, a felkrstl szmtva ht hnap alatt ksztette el mvt, ami egyedl munklkodva sztrakkal, adatbzisokkal krlbstyzva mg ma is igencsak dicsretes telje1

Md. tlgykakas = sas, tengeri diszn = delfin,


lusta l = szamr.

155

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


stmny lenne, msrszt szmos olyan egyenetlensg, kvetkezetlensg van a
sztrban, ami a tbbszerzs, bedolgozs elmletet valsznsti.
Egy konkrt segtrl tudunk: a Nyizsnyij Novgorod-i szeminrium egyik
dikja, egy bizonyos Grigorij Szimilejszkij egy ktezer szavas szlistt ksztett. Feoktyisztov (1968a: 47) szerint ezt 1791 eltt kldhette el a pspknek.
Ezt pontosthatjuk: Damaszkinnak ezt ismernie kellett a sztr 1785-s megjelense eltt, mert sztrban szmos olyan szalkots megtallhat, amely
megegyezik Szimilejszkij szlistjnak jtsaival (ld. a 31. oldalon).
Ebben a fejezetben Damaszkin2 nyelvjt tevkenysgt vizsglom. Sztrbl 496 olyan szt, szszerkezetet (ritkbban hosszabb kifejezst) gyjtttem ki, amelyek valsznleg j szalkotsnak tekinthetk. Ennek eldntse persze, egyb, terjedelmes rsos anyagok hjn nehz, de minden jel arra
mutat, hogy ezeknek a szavaknak jelents rsze a pspk (s segti) munkja rvn jtt ltre.
A szanyagot a knnyebb ttekinthetsg kedvrt 23 tematikus csoportba soroltam. Ez a feloszts nknyes, vannak kztk hagyomnyos kategrik, mint pldul a testrsznevek, llat- s nvnynevek, rokoni kapcsolatok
megnevezse; helyet kaptak a XVIII. szzadi letformavltozs olyan fontos
terletei, mint pl. a vallsi, jogi, hadi let szkincse, de olyan, taln els ltsra meglepnek tn csoportok is, mint pl. a kommunikci, kzlekeds,
pletfajtk, betegsgnevek. Mivel a vizsglat sorn ez a csoportosts csak
eszkz, gy gondolom, ennyi nknyessg taln megengedhet.
Az egyes kategrikban elbb az idevg szkincset adom kzre, majd
ennek elemzse kvetkezik. Az orosz szavak magyar jelentst a Hadrovics
Gldi-fle nagysztr alapjn kzlm, de mivel sok rgi, mra elavult sz is
van a listban, Da sztrt is felhasznltam. A mordvin megfelelk jelentsnek megadsa sorn igyekeztem az arany kzputat vlasztani: prbltam magyarosan hangz fordtsokat kzlni, ugyanakkor igyekeztem minl
pontosabban megrizni az eredeti szerkezetet. Ezt szem eltt tartva igazodtam
az eredeti kln- s egybershoz. A mordvin alakok sokszor az orosz szrend szablyait kvetik, a pontos fordts kedvrt megtartottam a
rusa az telnek, rzje a juhnak,
szoks vrosi szerkezeteket. Nagyon ritkn folyamodtam a szv-
tpus jelentsmegadshoz. Damaszkin rshibit Feoktyisztov alapjn javtottam.
2

Az egyszersg kedvrt a tovbbiakban a sztr anyagt teljes egszben a pspknek


tulajdontom, hiszen nem a szerzsg krdsnek vizsglatt tztem ki clul magam el.

156

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


A szlistk utn kategrinknt rvid elemzst adok kzre. Ebben elssorban azt vizsglom, hogy Damaszkin szalkotsai kzl melyek lnek a
mai napig. Mivel sem lnyelvi, sem nyelvjrsi vizsglatra nem volt lehetsgem, ezrt ehelytt csak a sztrak anyagra tudtam tmaszkodni, s csak az
irodalmi nyelv adataival foglalkozom. Paasonen nagysztra (MdWb) a vizsglt szkincsbl keveset tartalmaz (ez rthet is, hiszen a dialektusokba nem
sok szremkedett le a jogi vagy hadi szaknyelvbl, vagy pldul az oktats
s a tudomny nyelvbl). Fontos forrs az 1948-ban kiadott oroszerza sztr (RES). Ez a sztr hemzseg a russzicizmusoktl,3 a szerkesztk nem
utols sorban igazodva a kor politikai elvrsaihoz sokszor a legknnyebb
megoldst vlasztottk: egy j fogalomra, trgyra nem talltak ki j mordvin
szavakat, hanem a meglv oroszt legfeljebb csak kiss megmordvinostottk. gy mg jobban tudjuk rtkelni Damaszkin risi teljestmnyt! Emellett hasznltam az erzafinn (ESS), az erzaorosz (ERV), a magyarerza
(MESz), s esetenknt a finnerza (SES) sztrt. Mg a kzirat lezrsa eltt
hozzjutottam a legjabb, 2012-ben megjelent oroszerza sztrhoz (REV),
ennek adatait is sikerlt beledolgoznom ebbe a fejezetbe. rvendetes, hogy
ez a sztr sok nyelvjtsi anyagot tartalmaz. (A sztrak adatait ld. az irodalomjegyzkben.)
A tematikus csoportok elemzse utn megvizsglom, milyen kpzket
hasznlt fel Damaszkin a szteremts sorn, ill. kitrek arra is, hogy a szkincsnek mely elemei ismtldnek gyakran az j szavakban, kifejezsekben.

1. A szemantikai csoportok vizsglata


A szemantikai csoportok kzl a kt legnagyobb a kzigazgats, jog, hivatali let szkincse, illetve a vallsi terminusok halmaza. Ebben semmi
meglep nincs, hiszen az orosz hdts utni kzigazgats kiptse s a keresztny valls terjesztse rvn a mordvinok rengeteg j fogalommal ismerkedtek meg, s ezekre neveket kellett tallni. Damaszkin szmos j szt alkotott, sajnos azonban fantziads nyelvi lelemnyeinek csak egy kis rsze l a
mai napig a mordvin kzszkincsben.

A mordvin sztrak orosz eredet elemeinek rtkelst ld. Maticsk 1999: 174176;
Zaicz 2000: 338340.

157

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


1) EGYHZI, VALLSI TMJ SZKINCS
orosz

mordvin

pokol (37)4
jtatossg (38)
angyali dvzlet (42)
hlaads (42)
istenessg (44)
mennybemenetel (57)
mindenhat (62)
(anyagtalan) llek (72)
pspk (91)
ldozat (93)
ldozati oltr (93)

stt hely
istennek ima
j hr
j cselekedet
isteni munkk
istennek felemelkedse
nagyon ers
llek
imdkoz ember
imdkozs; felldozs

hely, ahol az ldozati kenyeret
megszegik [felezik]
ldozatot hozok (93) istennek hozok
ldozatot bemutat pap (96)
imdkoz
` vgrendelet (97)
egyhzi/lelki levl
` vgrendelet (97)
sz meglltsa
` tilts (parancsolat) (100)
nem monds
engesztel (113)
megment
i ksrts (113)
megprbls
blvnytemplom; szently (117) nagy hz
i knyrlet (140)
` szeretetbl ads
kegyelmes (141)
j mindenkihez
alamizsna (141)
istenrt krs
kegyessg (141)
j
ima (143)
ima szavak
i erklcsi oktats (156)
tants
erklcsi tanulsgot
j tants
tartalmaz (171)
ikon (175)
isten anya
egyhzi szertarts
templomban
(175)
valamilyen szoksok
lelkipsztor (195)
rz
i felszentels (213)
i ell/eltte monds
oltrasztal (222)
oltr asztala
pldabeszd (229)
sz
4

A zrjelben lv szm a Damaszkin-sztr 1971-es, nyomtatott kiadsnak lapszmra utal.

158

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


prdiktor (233)
szent (256)
egyhzi naptr (256)
papi mltsg (256)
pad, lca (259)
Teremt; alapt (269)
dvzts; megments (272)
Megvlt, megment (272)
templom (305)
rz (305)
i szertarts (307)
templom (307)

i isten szt mond


, tiszta
i rs olvasmny
a pap helye
ima pad
csinl
llek rzs/dvzts5
llek rz/dvzt
hz
rz
egy helyre gyls
templom

A vallsi szkincs elmlt kt vszzados fejldst nehz nyomon kvetni, hiszen az ismert politikai okok miatt ezeknek a szavaknak javarsze a
szocializmus idejn kifelejtdtt a sztrakbl6 (de mg Paasonen sztrban sem sok tallhat bellk). A legjabb, 2012-es oroszerza sztrban
mr ismt szp szmmal bukkanhatunk vallsi kifejezsekre, s rvendetes,
hogy ezek javarsze a mordvin nyelvjts termke.
Az ezredfordul tjn meglnkl bibliafordtsok kszti nyelvjtnyelvteremt szerepbe kerltek, s munkjuk sorn vissza-visszanyltak a
damaszkini gykerekhez. Ennek kes pldja a szent jelents szavak
trtnete. Ahogy errl korbban mr rszletesen szltam (v. 135136. old.),
Damaszkin a , tiszta sznak adott j jelentst, de ez nem
gykeresedett meg, a XIX. szzadban kiszortotta az orosz . Az jabb
bibliafordtsokban azonban visszatr Damaszkin jtsa, v.
nagy + szent. A szent a legjabb sztrban , (REV 505).
Damaszkin szteremtmnyeinek javarsze nem honosodott meg. Ezek kzl a nyakatekert lersokrt, nehzkes szerkezetekrt nem kr, de sajnlhatjuk pl. a stt hely = pokol, a sz meglltsa = vgrendelet, szeretetbl
ads = knyrlet, isten[i] szt mond = prdiktor szalkotsokat. Sajnos, a szlelemnyek egy rszt orosz eredet szavak szortottk ki, pl. ,
, , , , , , (MdWb 1261,
1415, 2679; RES 8, 96, 101, 295; ERV 34, 192, 194, 383, 427, 513).7
5

vanoms , ; ; , ; ; (MdWb 2534).


6
Jellemz, hogy az 1948-as oroszerza sztrbl mg a szent sz is hinyzik.
7
Ilyet Damaszkin munkjban is tallunk: evanglikus templom (118), egyhzi szemly (307).

159

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


Sok olyan sz van azonban, amelyet az idk folyamn msik ugyanolyan jelents mordvin lexma, kifejezs vltott fel:8 pldabeszd >
obordavks (MdWb 1415); vgrendelet > a vlemny, gondolat leraksa (RES 101, REV 141); `
knyrlet > lgy szv mutatsa (REV 288);
gylekezet > (RES 400);
imdkozs (tkp. ima szavak) > istennek nek (REV 294);
dvzls > a fej [tkp. a szemly, nmaga]
megmentse (RES 356), megments (REV 537); Megvlt > (MdWb 440, ERV 203); alamizsna >
kenyrdarab (RES 184, REV 288, itt mr konkrt jelentsben); ksrts (tkp. megprbls) > megprbltats, bnbe vitel (REV 193); ksrts
> bnbe vezets (RES 140);9 templom > (RES 400, ERV 433, REV 601) stb.
Szerencsre Damaszkin szavai sem merltek teljesen a feledsbe, nhny
ma is l. A ` tilts mordvinostsa az , mai alakja (MESz 893). Ma is l ikon jelentsben a (tkp. isten anya, v.
RES 229, REV 364) s erklcsi oktats jelentsben a (tkp. tants, RES 203, REV 326). A eredeti jelentse rz (MdWb
2537), ez ma psztor s lelkipsztor jelentsben egyarnt hasznlatos.
Nem igazn sikerlt alkotsok viszont a kvetkezk: csinl =
Teremt; alapt, j = kegyessg, j cselekedet =
hlaads, nagy hz = blvnytemplom; szently, hz
= templom, sz = pldabeszd.
Damaszkin sztrban van nhny, a pogny hitvilggal kapcsolatos kifejezs is: ` erdei szellem (137) ~ erd anya; szatr
(253) ~ ; babona (280) ~ sajt sz-;
fria (303) ~ knz, gytr. A babona a mai nagysztrban (ERV 623) alakban szerepel, teht az orosz jvevnysz diadalmaskodott. Az erdei szellem ma lehet hmnem (vie ea az erd apja,
MdWb 2398, 2664; , REV 255) s nnem is (, RES 170,
ERV 136). rdekes, hogy Damaszkinnl a szatr nnem...

A Paasonen-fle sztrban szerepl adatok mai hasznlatrl nincs informcim. A mai


nyelvhasznlat biztos forrsa az 1993-ban kiadott erzaorosz sztr (ERV), a 2008-ban
megjelent magyarerza-mordvin sztr (MESz) s a 2012-es oroszerza sztr (REV).
9
A ksrts sz jelentsfejldst ld. a 144. oldalon.

160

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


2) A KZIGAZGATS, JOG, HIVATALI LET SZKINCSE
orosz

mordvin

gyvd (37)
ch (72)
llamkincstr (75)
` llamgyls (76)

gy utn jr
egy szlets [?]
cri pnz

a cr lejvetelnek helye
llam (76)
a cr orszga
(llam)polgri jog (76) vros lakk szoksa
polgrsg (76)
vrosban ls
kirlyi udvar (79)
cri udvar
nemessg (79)
bojrsg
ads (84)
klcsn kap
hitelez (98)
embernek ad
trvnyhoz (98)
szokst ad
zlog (99)
j adva
` ls (101)
lve levs
`i vagyon (112)
jszg
i birodalom (112)
fld, orszg
kivgzs (115)
ls
kirlyi udvar (124)
kirlyi hz
kirlysg (124)

kirlynak res [szabad] helye
magisztrtus (138)
a brskods hza
falukzssg (141)
sok ember
` rksg, hagyatk (156)
i msnak a vagyona
tulajdonos (173)
aki sokat kapott
rbrt fizet (175)
meggrt
trsadalom, trsasg (176)
egytt, egybe
kvet (214)
kldtt
kvetsg (214)
kldttsg
kormnyzat (218)
vezets

vezets lnak [!]10
konzuli kormnyzat (218)
jog (218)
szoks
polgri jog (218)
szoks vrosi
i brskods (218)
igaz brskods
i hatsgi eljrs (229)
a brskods helye
kz-, nyilvnos (236)
nyitott
10

Flrefordts, a sz helyett l- a kiindulsi alap.

161

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


nyilvnos rvers (236)
paraszti brsg; brsgi tlet (244)
kztrsasg (247)
szentus (257)
i npgyls (267)
vita; per (272)
szmzets (274)
bri hivats (280)
` brsgi palota (280)
brtn (285)
nnep (288)
i trvnyests; trvnyerej
rendelet (295)
kormnyzs, igazgats (299)
kzbenjr; jogi kpvisel (304)
cri uralom, birodalom (306)
ch (307)

nyitott jtk
tlet hely
egytt lv emberek

nagy brsgnak helye
gyls nem nagy
ellen monds
rossz hely
bri munka
a br hza
stt hely
j jtk
szoks tevse
vezets
dolog utn jr
cri let

mester ember[ek] sszerakva

A trsadalom fejldsvel, az orosz kzigazgats kiterjesztsvel rengeteg


j fogalommal kellett a mordvinoknak megismerkedni. Damaszkin e tren
risi munkt vgzett, nagyon sok szra tallt mordvin megfelelt, de sajnos,
az ezen a terleten vgzett munkja szinte nyomtalanul elenyszett, ugyanis
az elmlt vszzadokban ez a szkincs nagymrtkben eloroszosodott, ill. az
orosz szavak maradtak fenn (nem vletlenl persze, hiszen ez az uralkod
orosz rteg szmra nyelvi-politikai flnyt jelent). rulkod az is, hogy
Paasonen sztrban is csak hinyosan szerepel ez a szkincs, s a legjabb
sztrban sincs sok mordvin szalkots.
Damaszkin lelemnyeinl ersebbnek bizonyult pl. (RES
69, ERV 153, REV 106), a (REV 106), (RES 74,
ERV 160, REV 112), (RES 109), (RES 112, ERV 193, REV
154), (RES 120, ERV 195, REV 165), (REV 266),
(RES 203, ERV 403), (RES 231, ERV 428),
(RES 291, ERV 508, REV 432), (RES 291, ERV 509, REV
432), (RES 322, ERV 538, REV 477), (RES 328,
ERV 548, REV 490), (RES 400, ERV 721, REV 605).11 Tny ugyanak11

Damaszkin maga is felvett nhny orosz eredet szt: hatalom (54),


nnep (218) < ; eskv (253) < ; brsg (280);
br (280); tisztsg (310).

162

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


kor, hogy Damaszkin szalkotsai egy rsze fltt elszllt az id, az llamot
ma mr nem lehet cri orszgnak hvni, s manapsg a polgri jog sem csak a
vrosi emberekre rvnyes. De taln j lenne felleszteni a szoks sz
jog jelentst, nyeresg lenne a helyett.
Damaszkin nhny alkotsa a mai napig l: kormnyzat; kormnyzs, mai alakja (RES 387, ERV 129, REV 583); kvet
(sz szerint: kldtt, MESZ 489,12 de nem honosodott meg a kvetsg, helyette a l, RES 287, ERV 502, REV 428);
vagyon (ERV 459, REV 187); brtn (RES 370, REV
557).13
Kitn lelemny, de nehzkessge rvn nem gykeresedett meg az gy
utn jr = gyvd, a dolog utn jr = jogi kpvisel s a mesteremberek
gylekezete = ch. Ugyancsak nehzkes a kirly szabad helye = kirlysg,
akinek sok van = tulajdonos. Flrerthet a msnak a vagyona = rksg,
s nem elg egyrtelm a rossz hely = szmzets sem. rdekes, de nem
pontos ksrlet a j jtk = nnep. Nincs kimunklva az egytt = trsadalom s egytt emberek = kztrsasg.
A legjabb, 2012-es oroszmordvin sztrban jnhny russzicizmus
mellett szmos olyan szalkots tallhat, amelyekre Damaszkin is bszke
lehetne, pl. brsgon megment = gyvd (REV 13), az let elvtele = kivgzs (REV 201), az
uralkod orszga = kirlysg (REV 230), egyesls = trsadalom (REV 367), nagy nap = nnep (REV 564) stb.

3) URALKODK, NEMESEK, ELLJRK, VEZETK


orosz

mordvin

nemes (42)
nagy r (49)
r (75)
rn, hlgy (75)
grf (76)
tekintlyes; nemes (107)

j szlets
nagy bojr
bojr
bojr asszony
bart14
nagyon ismert

12

De: (REV 428).


Ez pokol jelentsben is szerepel Damaszkinnl (37).
14
A bart szolgl a sztrban a vmiben rszes; rsztvev (229) megnevezsre is.
13

163

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


nemes urak (107)
cr; csszr (112)
lovag (115)
kirly (124)
kirlyfi (124)
elljr (157)
kormnyz (218)
elnk (220)
szentor (257)
` tancsnok (268)
jszgigazgat (299)
hzir (305)
hziasszony (304)
cr (306)
crn (306)
crevics (306)

bojrok nagyok
nagy r
nagy katona
nagy r
` nagy uracska
nagy ember
vezet
nagy ember
els ember
j gondolkod
vezet
hzr
hzr n
nagy r
nagy r n
nagy uracska

Az elz csoporthoz szorosan kapcsold kategriban Damaszkin nem


alkotott maradandt. A cr, csszr s a kirly megnevezsre egyarnt az
nagy r sszettelt hasznlja; az r s nemes r , az elnk s
elljr nagy ember, a lovag nagy katona. Elnagyolt a vezet megnevezs, s nem igazn pontos az els ember titulus sem, nem beszlve a bart
= grf megfelelsrl. Orosz eredet mltsgnevei: herceg (120),
` helytart (152), falusi elljr (275).
Damaszkin mentsgre szljon, hogy ezek a mltsgnevek, titulusok a
mordvinban az idejben szinte teljesen ismeretlenek voltak. E tren ma sem
llnak jobban, v. (RES 25, ERV 84), (MdWb 419,
RES 69), (RES 69, ERV 89, REV 106), (RES 144, ERV
221), (MdWb 627, RES 159, ERV 293, REV 230), (RES
205, ERV 405), (RES 294, ERV 512, REV 435), (MdWb
154, ERV 719). Mordvin: , (MdWb 90, 101, 923, ERV
308), (MdWb 101, 463, RES 137, 399, ERV 216, REV 188, 230,
602). A legjabb sztrban a r megnevezsre a rgi r,
fldesr titulust eleventettk fel (REV 106). A lehet elnk s elljr is (REV 330, 435). J a tancsnok mai megnevezse:
szt ad (REV 529).

164

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


4) HADI, KATONAI SZKINCS
orosz

mordvin

alabrdos (37)
a barbrok fldje (48)
barbrsg, ellensg(49)
kapur (60)
helyrsg (71)
elpusztt (78)
darabont (87)

gyarmat meghdtsa (97)
i gyalogsg (112)
r (117)
riz (117)
parancsnok (122)
katonai tbor (131)
pnclos (vitz) (132)

kt toll [fegyver]
dusmn fld
dusmn
kapu rz
sok katona
elpusztt, l, t
ton men
vros elfoglalva

gyalog menk
rzs, rkds
riz, rkdik
nagy ember
katonai hely

rz ruhba ltztt
muskts (145)
katona
i lveg (182)
rz eszkz [?]
fegyverhz (182)

fegyvernek csinlt hza
pncl (194)
vas ruha
gyalogos (238)
gyalog jr
` gyztes (203)
t, ver
ezredparancsnok (210)
nagy bojr
hadvezr (210)
a had vezetje
parancsnok, vezet (219) ell jr
parancs (224)
parancs
ellensg, ellenfl (234)
szembe men
(zsoldos) lovas katona (247)
lovon jr
szzad (249)
szz katona
` gyalogos katona (269) katona gyalog
szzados (271)
sszegyjttt [?] ember
faltr kos (284)
t eszkz
kovcspuska (303)
lv eszkz
rszem (308)
rz
sisak (313)
sapka
km (313)
rosszat gondol

165

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


Szintn az talakul trsadalmat s annak ltrehozand-megjtand szkincst tkrzi ez a csoport. Ennek a szkincsnek a fejldst nehz nyomon kvetni, mert a ksbbi sztrak igencsak mostohn bntak ezzel a szemantikai csoporttal. Damaszkin szalkotsai kztt vannak kitn megoldsok, mint pl. vas ruha = pncl, rz ruhba ltztt = pnclos. A hadernemek definilsa pontosan sikerlt: gyalog menk = gyalogsg, gyalog
jr = gyalogos, katona gyalog = gyalogos katona, lovon jr = (zsoldos)
lovas katona.
A sztrban sokszor elfordul a eszkz sz (errl ld. ksbb), Damaszkin a fegyverek megnevezsre is segtsgl hvja: t eszkz = faltr
kos, lv eszkz = kovcspuska, rz eszkz = lveg (?). A parancsnokok megnevezse itt sem igazn kreatv: nagy ember = parancsnok,15 nagy
bojr = ezredparancsnok.
Damaszkin szalkotsai nem igazn tudtak meggykeresedni, ez a szkincs, hasonlan az elz csoportokhoz, eloroszosodott/orosz maradt, pl.
(RES 33, ERV 108, REV 59), (RES 63, ERV 146,
REV 99), (MdWb 613, RES 147, ERV 235), (RES 166, ERV
324), (MdWb 1522, RES 254, ERV 456, REV 394),
(RES 280, REV 420), (RES 280, ERV 496, REV 420),
(MdWb 1899, ERV 557, REV 494), (REV 555), (MdWb
221, RES 400, ERV 741), (RES 407, RE 615).
Damaszkin lelemnyei kzl nhny mai is l: riz, rkdik ~
(REV 207); ell jr ~ vezet (REV
433); parancs ~ a (REV 439);
szembe men = ellensg ~ (RES 309, REV 451);
elpusztt (REV 108).
5) FOGLALKOZSNEVEK
orosz

mordvin

bvr (56)
hhr (100)
` csillagsz (103)
aranymves (107)
csatornamester (116)
ktlver mester (117)
i komdis (122)
lovsz (122)

vzbe lpeget
l
csillagot szmll
arannyal bevon
vizet vezet
` ktelet fon
jtkos ember
l mgtt jr

15

A legjabb sztrban reaktivltk a rgies hadvezr alakot (REV 222).

166

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


kovcs (129)
keresked (129)
i futr (129)
szakcs (130)
kocsis (130)
markotnyos (138)
mesterember (139)
zensz (145)
mszros (148)
bodnr (175)
juhsz (178)
konyhakertsz (178)
psztor (194)
rnok (200)
cs (202)
szakcs (203)
madarsz (235)
csizmadia (253)
` gyertyakszt (256)
futr (261)
fafarag (276)
tolmcs (287)
kantinos (303)
pk (304)
csaplros (307)
kocsmros (313)

vasat ver
elad
gyorsan mozg
fz
vezet
rusa az telnek
jl tev
hangszeren jtsz
hst elad
abroncsot csinl
rzje a juhnak
kertet tart
rz
i r
fejszvel csinl
fz
madr tart
csizmt varr
gyertyt csinl
gyorsan men

fa ember j ksztje
i mond
st fz ember
kenyet st
plinkt elad
elad

Az ebbe a csoportba tartoz szavak tlnyom tbbsge ktelem nv,


amelynek a msodik eleme - kpzt kap (ez eredetileg a participium praesens megalkotsra szolglt, de trtkeldtt foglalkozsnv-kpzv, v.
m. tant, szab, hegeszt). Kicsit mesterkltnek, nehzkesnek tnnek a
(e) tev, csinl, kszt (< e tesz, csinl) uttag nevek, pl. jl tev = mesterember, abroncsot csinl = bodnr, fejszvel csinl = cs.
Damaszkin mordvinost trekvse mrskelt sikerrel jrt, a mai sztrakban sokszor inkbb az orosz (eredet) nevet hasznljk,16 pl. (RES
42, ERV 139, REV 73), i (REV 222), (MdWb 994, RES
16

A Damaszkin-sztrban szerepl orosz foglalkozsnevek jelents rsze elavult, rgiesnek tekinthet, emiatt kzlk viszonylag kevs adatolhat a mai sztrakbl.

167

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


165, ERV 310), (RES 165, ERV 315), (RES 166, ERV 318),
(MdWb 920, RES 166, ERV 320), (MdWb 1682, ERV 482).17
Vannak olyanok, melyeknek a mordvin s orosz alakja is hasznlatos:
(ERV 290) s l mgtt (lval) jr (RES 158, REV
228),;18 (MdWb 1305, ERV 393) s e (RES 189, ERV 574,
REV 301); (RES 256, ERV 461) s , (MdWb
2537, ERV 107, REV 395); (MdWb 1703, RES 267, ERV 487, REV
406) s (MdWb 213, ERV 739); (MdWb 1779, RES 268,
ERV 488) s (MdWb 1653, ERV 477), - (REV 408).
A mai napig l a mordvin csizmadia (MdWb 696, RES
333, ERV 252, REV 499) s a mszros (RES 191,
REV 453). Szemlletben ugyanaz a elad ~ -
(REV 243) s a vezet = kocsis ~ lovat vezet
(REV 245).
Ebbe a csoportba sorolhat a munkavgzssel kapcsolatos szkincs is.
Damaszkinnl a ` fldmvels (104) mordvin megfeleljeknt
a nem annyira sikeres fldet csinls, mvels adatolhat. Lnyegesen szemlletesebbek mai megfeleli, a kopulatv sszettelek: - sznts-vets (RES 127, REV 172, MdWb 2201, 2645), - sznt-boronl (ERV 599). A ` fldmvel eszkz (104) a hibrid fldet mvel eszkz nevet kapta, a tteleptett fldmves; telepes (196) mordvin megnevezse i mshonnan jtt, az brl (37)
egyszeren csak vsrl. A mai napig hasznlatos a ru
(286) megfelelje, a i elad eszkz (ma: , RES 372,
ERV 382, REV 561). Nem honosodott meg a saroglya (170) megnevezsre az szalmaszllt (de mg Paasonennl
adatolhat, MdWb 1444), ma helyette orosz s mordvin sz egyarnt hasznlatos: (RES 222), (ERV 418), ill. (REV 354).
A kzmvessg; mestersg (247) Damaszkinnl csak a semmitmond munka (ma: , MdWb 1914, RES 328, ERV 547,
REV 489). S vgl kt kzterlet: hspiac (148) ~
hs elad hely, ill. tr, piactr (202) ~ piac hely (ma , RES 267, REV 407 s , ERV 69).
17

Damaszkin orosz eredet foglalkozsnevei: vadsz (192), o munks (239), sznget (294), szcs (314).
18
A sztri adat egsz pontosan l mgtt jr.

168

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


6) ROKONOK, CSALDI KAPCSOLATOK
orosz

mordvin

iker (43)
kisgyermek (141)
frj; frfi (144)
frfi (145)
` menyasszony (160)

kt gyerek
gyerekek
eszes ember
ember

frjhez rett lny
utdok (215)
rgi emberek
eldk (219)
korbbi emberek
destesvr (248)
szv rsz19
rokon (255)
kzeli
i kzeli rokon (255) szv rsz kzeli
i csald (302)
szletsi oldal [?]
cseldsg (308)
szolgl emberek

Nem tudom, a mai gender-kutatk s a feminista nyelvszek megdicsrnke Damaszkint az okos, eszes ember = frj lelemnyrt.20 Ehelyett ma a
szt hasznljk (MdWb 1266, RES 189, ERV 384, REV 300). A frjhez rett lny = menyasszony konstrukcija sem llta ki az idk prbjt,
mai alakjai: , (ERV 358, 431, REV 333); Paasonen adatolta a ija paa [kb. felesgl krt nvr] formt is (MdWb 260, 1557). Ma
is l a () ember; frfi, az kisgyermek (RES 185, ERV
772, REV 291),21 s a iker (RES 26, ERV 222, REV 45).
Nem honosodott meg sem az eldk s utdok Damaszkin javasolta megnevezse,22 sem a rokonok szvvel kapcsolatos megnevezse, sem pedig a
csald kiss krlmnyes neve.23

19

A mai erzban a () jelentse kedves, des, drga, szve cscske vkinek (EMSz 326).
20
A tmakrnl maradva: ni nem (93, 211) = ni nem,
hmnem (145, 211) = i fi ember [?].
21
De a nyelvjrsokban emellett l a s a is (MdWb 356, 2694, ERV 186, 687).
22
Utbbira ma a - tkp. nagyapk-nagymamk kifejezs hasznlatos
(ERV 494, REV 433).
23
Helyette az orosz (ERV 705), (REV 590), ill. tkp. hzirokonsg (REV 590) formk lnek.

169

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


7) IDEGENEK MEGNEVEZSE
orosz

mordvin

grg (77)
fldi, honfitrs (104)
klfldi (112)
klfldi (112)
nger, szerecsen (145)
`, nmet (171)

ms orszg ember
egy fldi
i ms orszgbeli
i ms felli
fekete
``
nmet orszgi ember
hatr oldali
i ms felli

hatrmenti (213)
idegen (278)

A grg csak ms orszgbeli, mg a nmet mr pontosabban van definilva (ma s , REV 107, 340). Az idegen, klfldi ltalban csak
msfell jtt, ez a mai napig gy van, v. (RES 138, REV 189). A fldi, honfitrs kilg az idegenek sorbl, de Damaszkin szemlletvel azonos megoldsra bukkanhatunk az orosz
erza sztrakban: egy helyen l, egy
falu embere (RES 127, REV 173). Ugyanitt (RES 363, REV 547) az idegen , azaz nem rthet.
8) TESTRSZEK
orosz

mordvin

torok, garat (75)


` pupilla (108)
lbikra (111)
izom (145)
` szempilla (251)

nyak reges edny


szem gyngy
lb vastag rsze
kibjt csont
[e] szem kreg

Igazi gyngyszem a pupilla elnevezse (ERV 579).24 A torok s a lbikra


mr Witsen szjegyzkben is elfordul. A jelentse Damaszkinnl szempilla, a mai nagysztrban viszont szemldk (ERV 579). A
szempilla ma eme-ponat (MdWb 1745, 2131), (RES 328,
ERV 579, REV 490). Az izom megnevezsre Paasonen a ke-puko
(MdWb 674, 1831) alakot adja meg, a mai sztrban pedig az orosz eredet
(a) (RES 190, ERV 394, REV 301) szerepel. A torok megnevezsre
meggykeresedett a (REV 105).

24

Msik neve a szem anya [?] (MdWb 2129, ERV 579).

170

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


9) BETEGSGEK, FOGYATKOSSGOK
orosz

mordvin

sket (73)
dadog (98)

nem hall

akinek a nyelve leesik [megakad]
beszdes nagyon
hall betegsg
szem forgats
hang nincs
nehz betegsg
hangja tnkretve

hebegs (124)
pestis (144)
juls (174)
rekedtsg (192)
lepra (232)
rekedtes (258)

Szemlletes a pestis s a lepra megnevezse, helyettk ma mr persze


orosz alakot hasznlnak (, , ERV 759, RES 305, REV 448). Az
juls ksbbi megnevezsei: e orma (MdWb 384, 1460), (ERV
789) tkp. sajt betegsg s kb. rzketlen (nkvleti)
eless (RES 227, REV 362). Mai napig l a nem hall szerkezet (RES 66,
REV 102). Szintn szemlletes a lees nyelv = dadog megnevezs, kevsb rthet viszont a hebegs damaszkini megfelelje (lnyegesen jobb a
mai alak: / nem tisztn / botladozva beszls (REV 232).
10) KOMMUNIKCI
orosz

mordvin

` hr (71)
` rtest (71)
sz, beszd; ige (72)
beszdes (73)
i magyarzat, rtelmezs (114)
`i kesszlan (126)
`i kesszls (126)
` vknyv (137)
bet (134)
hallgatagsg (143)
` szkp (175)
levlkldemny (193)
, rs, bet (200)
i elsz (219)
i kzls (236)

hr
hrt viv
beszd
mindig beszl
i mondanival
rvid szavan
jl beszls
i i az vnek rsa
sz
nembeszls
sz menetben
io levl edny
i rs sz
elsz
kzls

171

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


szsztyr [= resszav] ember
(236)
` beszd (252)
rajzol; ler (247)
hr (262)
kzls, hr (270)
i fogalmazs, alkots, m (271)
i
sznhzi elads (284)
i magyarzat (287)


res szt mond
sz
i r
halls
tads
munkavgzs

mindenkinek megmutats
i monds

j terlet, amelyen Damaszkinnak sok tennivalja volt. Tbb olyan sz


fzdik a nevhez, amely ma is l. Egyb rsos emlkek hjn nehz eldnteni, vajon alkotta-e a hall igbl a mai napig l hr fnevet (REV 63), vagy a sztoszt; elklnt szbl a (ma
, RES 311, ERV 798, REV 453) kzls, publikci alakot, de
mindenkppen rajta keresztl, az munkssga rvn terjedt el. A hallgatag ma is nem beszl ( , MdWb 3, RES 187, REV 295); az
elsz (RES 293, ERV 207, REV 433), az elads
(RES 293, ERV 407), a magyarzat (REV 562), a hr
(REV 518).
rdekes a levl edny s az v rs = vknyv25 (ma az orosz , RES 170, ERV 339 mellett l a idrl r is,
REV 255). Paasonen jobb kifejezst adatolt a beszdes-re, ez a -,
sz szerint nyelves-szavas (MdWb 685, ERV 248). Nem igazn j a megfeleltetse (munkavgzs), jobb a mai konstrukci: sajt rs (REV 536).

11) OKTATS, TUDOMNY, MVSZET


orosz

mordvin

` tuds, tudomny (70)


` tuds, tudomny; kzlny (70)
festmny (94)
mvszet, mesteri tuds (113)
katedra (117)
tudomny (157)

tuds
ismert
ln rs
tuds
hely
tants

25

V. ` krniks (137) = i vet r.

172

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


tants (176)
`i felvilgosods; kzoktats
(233)
vers (276)
i versm (276)
mvszet (305)
mvsz (305)
iskola (313)

tants
megvilgosods

stks (122)
i csillagok llsa; csillagkp
(122)
i napjegyenlsg (239)
mellkbolyg (273)

csillag farokkal

nhny csillag egy [ugyanazon] nvvel
egyformn csinls

engeds gi jelhez [?]

i csinlt rsok
i csinlt rs sz
cselekedet
tev
tanuls helye

A tudomny vilgbl a XVIII. szzad vgn a birodalom (akkori) tvoli


vgein lak npekhez mg csak apr informcimorzsk juthattak el, gy
semmi meglep nincs abban, hogy Damaszkinnak nllan, elzmnyek nlkl kellett az j fogalmakra mordvin megfelelket tallni. S sajnos, abban
sincs semmi meglep, hogy a ksbbi korokban ezek a szavak szinte nyomtalanul elenysztek, kzlk a mai napig csak nhny bizonyult letkpesnek: az stks ktsgkvl szellemes megnevezse ( ,
RES 155, MdWb 1837, 2394, REV 222)26 mellett az s mai mordvin megfeleli ( tanuls, ill. tants) szerepelnek a sztrak lapjain (RES 231, 308, ERV 668, REV 367,
450). Damaszkin tbbi szalkotst kiszortottk az orosz megfelelk: , , , , , , , , (RES 34, 97, 140, 205, 313, ERV 115, 189, 217, 404, 532, 617,
719, 764, REV 61, 137, 193, 329, 602, 614). (rulkod az is, hogy mg
Paasonen nagysztrba is csak az iskola, az stks s a vers kerlt
be.) Nhny szval Damaszkin sem tudott mit kezdeni, hiszen a a hely
= katedra, tev, alkot = mvsz, cselekedet, alkots =
mvszet nem igazn tall megfelels.

26

A napjegyenlsg mai megnevezse pontos krlrs:


nap s j egyttllsa (REV 456).

173

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


12) PLETFAJTK, A LAKS S RSZEI, BTOROK
orosz

mordvin

` filagria (42)
szoba (75)
kirlyi palota (79)
lakhely (95)
tli lakhelyek (105)

ls hely
fehr hz27
cri udvar
let hely

tli tartzkods helyek
tli szlls (105)
tli eltlt [hely]
listll (122)
a l udvara
kirlyi palota (124) e
kirlynak let hely
gy (127)
alv pad
` jjeli szlls, vendgfogad (155) tartzkods udvar
rnykszk (171)
kvlre jr hely
lakos (176)
l, lak
palotk (193)
hzak
pohrszk (214)
tlal helyecske
` pitvar, tornc (282)
hz eleje
elrejtzs hely
` menedkhely (293)
lakhz fbl, fapalota (305)
birtok, gazdasg
cri palota (306)
cri hzak

A Damaszkin-sztr adatai kzl viszonylag sok l tovbb: (RES 97, ERV 787, REV 137), (RES 127, REV 173),
(MdWb 312, 619, RES 158, REV 228), (RES 226,
ERV 785, REV 368), (MdWb 924, RES 339, ERV 309, REV
508), (MdWb 682, 2279, RES 379, ERV 248, REV 572) s
a szellemes (MESz 950), de megrdemeln a mai
hasznlatot a beszivrg orosz (MdWb 334, RES 74, ERV 160, REV
112) helyett az , ill. a (MdWb 613, RES 163,
ERV 304) helyett az is.28
Itt is viszonylag sok a semmitmond hely s hz szval
alkotott szintagma, pl. , , , ill. , , .

27
28

Valsznleg tisztaszoba jelentsben, v. tkp. fnyes hz (REV 105).


V. a alv hely (REV 238).

174

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


Damaszkin egybirnt elg sok orosz eredet elemet kzlt sztrban,
pl. frd (38), padls (215), o kerti (252), `
fal (279), szlls, tbor (275), asztal (277), utca
(296), lskamra (311) < or. , kunyh, kalyiba (311),
i stor (312) < or. .
13) KZLEKEDS
orosz

mordvin

krutazs, kerl t (176)


tkels, rv (196)
tkels (197)
i tkels (198)
hintfajta (sz szerint fl
hint) (210)
i utazs (237)
i vndorls (278)

utazs
folyn tvivs, tkels
vezets
tkelhely
fl hint
i ton mens
i ms fel (szerteszt)
jrs

Mai napig hasznlatos a (REV 397) s a (RES


258). Nem honosodott meg a i ms fel jrs, az oroszerza sztrbl (RES 263) a hasonl szemllet mindenhov mens adatolhat. Az sem gykeresedett meg, ehelyett ma a
mellette halads (RES 231) s a ua. l.
szvrmegolds a mordvinn ttele: eltagja a fl
szmnv, uttagja az orosz ktlovas hint.
14) HAJZS, HALSZAT, TENGER (!)
orosz

mordvin

kikt (71)
haj (123)
hajs (123)
kikt (213)
kikt, rv (228)
` halszhl (283)

kikt hely
nagy csnak
nagy csnak ura
kikt hely
kikt hely
[a] a hal fogja

tenger (144)
tengeri kagyl
(144, 243)
tengeri flotta (144)

nagy vz
tengeri rkhz
tengeri had

175

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


tengeri flotta (303)


nagy csnak gylekezet tengeri
tengerszkatona (144) tengeri katona
tengerszkatona (269) katona tengeri
tengerbl (232)
(ki)nts tenger
tengermellki (226)
tenger menti
tengerentli (99)
tengeren tli

A haj Damaszkin-fle megnevezse (nagy csnak) a mai napig l a


mordvinban (, REV 229). A mordvinok rendkvl messze lnek
minden tengertl, gy az ezzel kapcsolatos bsges szkincs mestersges,
meglehet, hogy egy, a pspknek mintul szolgl (orosz?) sztrbl kerlt
be. A tenger megnevezse (= nagy vz) mr a korbbi gyjtk munkiban is
fellelhet, s ma is l. Szintn adatolhat ma is az e (REV
229) s az e (REV 157).
Mindezek ellenre ma ezt a terletet is az orosz nyelv uralja: (RES
63, ERV 143), (RES 285, ERV 501), (MdWb 1823, RES
301, ERV 516, REV 442), (RES 306, ERV 519), , o (RES
352, ERV 601), (RES 339),29 (RES 394, ERV 711, REV 298).
15) LLATNEVEK
orosz

mordvin

vaddiszn (50)
teve (50)
marha- (74)
vadgalamb (75)
delfin (80)
vaddiszn (82)
vaddiszn (115)
hatty (132)
szvr (135)
egy kisnvs lfajta (139)
tengeri diszn (144)
(hm) juh (177)
sas (182)
szamr (183)
kis szamr(183)
szamr- (183)
bagoly (267)

vad diszn
teve
igavon hs-
erd galamb
` tengeri diszn
vad diszn
vad diszn
fehr ld
vad l
gyors l
tengeri diszn
juh brny
tlgy kakas
lusta l
vad l
vad kanca-
nagy fej bagoly

29

De : fog szvet (REV 510).

176

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


Az egyik legrdekesebb csoport. Damaszkin tbb, a mai napig hasznlatos, szemlletes kifejezst alkotott. A fejezet cmad llatnevei kzl ma is l
a tlgykakas (ERV 682, REV 378), de a tengeri disznt kiszortotta a nemzetkzi (orosz) (ERV 162, REV 115), a lusta lovat pedig a szintn
orosz (RES 240) s (MdWb 469, ERV 220, REV 379).
Ma is l az (REV 249),30 (RES 68, ERV 136,
REV 105), (MdWb 2358, ERV 202, REV 62, 118, 200),
(REV 62)31 s (MdWb 1803, RES 350, REV 528).
sszessgben teht ez Damaszkin egyik legsikeresebb nyelvjtsi, szteremtsi csoportja. Ugyanakkor maga is szmos orosz eredet llatnevet
vett fel sztrba, pl. brny (38), ` vadllat (103), patkny (128), i oroszln (132) < or. e, majom (172) < or.
, nyj (275) < or. , teknsbka (309),
csuka (316).

16) NVNYNEVEK
orosz

mordvin

grntalma (76)
` kirlydi (77)
olajfa (139)
datolya (303)
sfrny (312)

ngyoldal alma
ms orszgbeli di
olajos fa
frcskls, locsols [?]
virg sapkja

Viszonylag kevs nvnynevet tudtam kigyjteni a sztrbl. Damaszkin


termszetszerleg a Mordvinfldn nem shonos fajtkat igyekezett megnevezni. Ezek kzl tletes a ngyoldal alma. A kirlydi (sz szerint: grg
di) mordvinra fordtsa kvetkezetes, hiszen a grg megfeleltetse
is ms orszg ember (v. 7. alpont). A datolya elnevezst Feoktyisztov sem tudta rtelmezni. Mai (orosz eredet) adatok:
(ERV 155), (RES 394, ERV 710, REV 594).

30
31

De mellette l az si finnugor is (MdWb 1050, RES 168, ERV 349, REV 249).
Az orosz eredet -dal egytt (RES 35).

177

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


17) TEL- S ITALNEVEK
orosz

mordvin

sonka (52)
plinka (53)
romlott plinka (113)
kvsz- (118)
kolbsz (115)
ss hs (148)
sr (199)
lakoma (200)
i lelem (230)
mzes stemny (235)
rszeg (237)
(sr) halleves (257)
szott hs (270)
szott marhahs (270)
halleves (301)

szott hs
plinka
halott plinka
savanytott
kinttt, kimosott bl
szott hs
szalma vz
iszogats
sszegyjttt gabona
mz lepny
nagyon iv
halleves
szott hs
szott
halleves

Damaszkin lelemnyei kzl a legrdekesebb a sr megnevezse: arra


utal, hogy a srkszts sorn szalmn engedtk t a vizet (olgaks, olgo-ve,
MdWb 1444, 2586; , REV 404, de , RES 265, ERV 476). Az
az irodalmi nyelvbl eltnt a , a plinkra ma az orosz (RES 39,
REV 68), (ERV 136) alakokat hasznljk. Damaszkin a sonkt egyszeren szott hsknt fordtotta (v. MdWb 1937, 1990, RES 353, ERV 565,
fstlt disznhs, REV 64). tletes a kolbsz megnevezse (ma mr persze , RES 153, ERV 277, REV 219). Az lelem ma ennival (RES 303, REV 445), a mzes stemny
(RES 310, REV 453). Nem italnv, de az italozs kvetkezmnye a
rszeg llapot, ez ma rszeg (MdWb 467) s iv
ember (RES 312, REV 455). A lakoma tall mordvin alakja a jarcamot-imimat tkezsek-italozsok (MdWb 498).
18) KLNFLE TRGYAK
orosz

mordvin

borotva (46)
legyez (49)
vs, szerszmks (76)
kopors (77)
szmollc (86)

szakll nyr
legyezeszkz
tollas csinl ks
farnk lc
lc szmol

178

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


bdoglemez (94)
eszkz (112)
` vonalz (133)
, larc (134, 303)
tekn (135)
gp (139)
pnzrme (143)
szappan (146)
szivatty (156)
oll (170)
szemveg (193)
parka (194)
csapda (194)
` gyertyatart (207)
asztalkend (253)
asztaltert (259)
kapar szerszm (261)
szobor (276)
urna (299)
fklya (302)
fuvola, flta (303)
lmpa (302)
krz (307)

szraz n
i ms lszerszmok (!)
egyenest fa
nemszp arc
gabona mert
o nagy fa (!)
ntvny
mosd eszkz
vz szvs
tvoli ks
[] szem nzk
odarakott haj
az egr fogja
a gyertya leraksa
kend
asztaltert
kapar eszkz
fa ember
vdr
viasz tz (= gyertya)
` sp
tz hord
krt csinl

Tbb olyan sz van, amely Damaszkin ta l a mordvinban, pl. (ERV 31), (MdWb 1589, RES 222, REV 354),32
,33 (MdWb 1039, RES 70, ERV 231, REV 107), ,
(ERV 400, REV 52, MdWb 1322). Szemlletben azonos a
vz szvss a mai szv eszkz (REV 326).
Vannak olyan elemek, amelyek helyn a jl ismert mdon orosz eredet szavakat tallunk a mai irodalmi nyelv szkincsben, pl.
(MdWb 2699, RES 96, ERV 188, REV 136), (MdWb 1035, RES 174,
ERV 351), (MdWb 1333, RES 203), (MdWb 1555, ERV 458,
REV 394), (MdWb 1951, RES 190, REV 303), (ERV 614),
(RES 393, ERV 704), (MdWb 400, RES 394, ERV 711, REV

32

Ez sszetett sz, az eltagja taln a tvol, tvoli jelents o- szcsaldra vezethet vissza, uttagja a ks.
33
Ma psztorsp, ndsp jelentsben (ERV 131), de l a is (RES 394, REV
595).

179

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


595), (RES 400, ERV 727, REV 606); pedig a mai mordvint gazdagthatn a szmollc vagy a tzhord.
A pnzrme ma (MdWb 499, RES 187, REV 296), az larc (ERV 737, REV 259, MdWb 204, 206) < md. rc.
rdekes szteremtmny az egyenest fa = vonalz, ehelyett ma a (RES 171) l, de Paasonen mg adatolta a ormadomo laz szmollc kifejezst is (MdWb 1039), br itt taln nem ugyanarrl az eszkzrl van
sz.
Tbbletjelentst adott Damaszkin a vdr jelents sznak ( urna) s a kend lexmnak, amely asztalkend jelents nla.34 rdekes lelemny a faember = szobor,35 mai alakja: megmunklt
(fa)trzs (REV 543).
A klnfle trgyak megnevezse sorn Damaszkin nha a eszkz
szval l, v. pl. , .
Hibs alak lehet a , Paasonennl eme-varamot alakot
lehet tallni (jelentse kb. szem-nz, v. rnz), mai megfelelje s e szemveg (RES 253, ERV 579,
REV 392).
Feoktyisztov magyarzata szerint tves elvons, npetimolgia eredmnye a klnsnek hat ms lszerszmok: az sz - elemt
az orosz - ms tvel azonostottk, a elembe pedig belertettk a () lszerszm szt. A sz mai alakja (RES
138, ERV 213, REV 190), de Paasonennl mg fel lehet lelni a tves zbruj
alakot (MdWb 2683). Kt sz sszekeveredsvel magyarzza Feoktyisztov
a klnsnek tn nagy fa jelentst: szerinte itt a ormtlan trgy vagy test sz jtszott nem kvnatos szerepet.
Damaszkin sok j trgy nevre tallt mordvin megfelelt, de sztrban
gy is maradt jcskn orosz eredet, pl. cip (38), hord
(45), ` kalitka (120), harapfog (119) < ,
knyv (120), kors (130) < , szelence (131), kalapcs (143), labda (149), frsz (199), vs
(251), a veg (276) < , ra (308) < ,
cserpedny (309) < , sapka (311), goly, gmb
(312), nadrg (314) < , lda (318), nagy
lda (280).

34
35

V. , asztaltert (RES 332, 341, REV 496).


Ld. faember j ksztje (ld. 166. oldal).

180

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


19) ANYAGOK, ELEMEK, FMEK
orosz

mordvin

gymnt (37)
anyag (52)
` drgak (86)
karbunkulus (116)
zzott k (116, 315)
i anyag (139)
() fm (140)
` vrsfeny olvasztott gyantja (282)
acl (275)

a kemny k
tett
drga k
szp k
apr k
a fld szletse
fld rz
feny olaj
nagyon vas

Az utkor itt sem erltette meg magt, Damaszkin szalkotsai helyett az


orosz megfelelket hasznljk:36 (RES 37, REV 65),
(RES 179, ERV 367 REV 278), (RES 183, REV 285), 37 (RES
360, ERV 613). A nem j megolds, de a tbbit taln kis csiszolssal
hasznostani lehetett volna. A mai napig l a (ERV 310). Paasonennl
adatolhat a ve-orma sz szerint vr-betegsg a karbunkulus megnevezseknt, ez egybknt a mai sztrban vrs k (REV 207).
20) TERMSZETI JELENSGEK, TRSZNFORMK
orosz

mordvin

rvny (56)
leveg (57)
hold (136)
nagy vihar (153)
sziget (184)
omladk, morna (185)
partmenti ztony, sekly hely (188)
barlang (199)
idjrs; vihar (204)
flsziget (210)
patak (215)
mlysg, szakadk (233)
szivrvny (240)
torkolat (300)

vz forgats/forduls
kinti, szabad leveg
holdfny
nagy vihar
vz fldnyelv
fld snc
sekly hely
mly szakadk
szl
fl fldnyelv
patak
mly szakadk
i mennydrgs v
kt foly
egybe esett

36

Ilyenek persze Damaszkinnl is felbukkannak: tgla (118) < ,


enyv (119), k homok (199), gyanta; szurok (264).
37
Ld. mg fehr vas (REV 542).

181

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


Ellenttben a trsadalmi-kulturlis fejlds szkincsvel, a termszeti jelensgek szkincsben a mai napig a mordvin eredet szavak dominlnak.
Damaszkin szalkotsai kzl nhny a mai napig fennmaradt, pl. (REV 73) rvny, e sziget (REV 381), a partmenti ztony (REV 386), patak38 (REV 430), szivrvny (REV 457).39 Msok kihullottak az idk rostjn, de helykre szerencsre nem frkztek be az orosz elemek, hanem mordvin szavak hasznlatosak: vz forg (MdWb 2590, RES 43) = rvny;
(RES 45, ERV 300, REV 75) = leveg; als hely,
homoknyelv (RES 247) = partmenti ztony;
lyuk a fldben (RES 265, REV 404) = barlang; feneketlen hely (RES 307), mly hely (REV 449) = mlysg,
szakadk; foly leesse (MdWb 1100, REV 586), leess (RES 390) = torkolat (lthat, hogy mg a russzicizmusoktl hemzseg 1948-as sztr is sok mordvin elemet tartalmaz).
Damaszkin szavnak kinti, szabad leveg jelentse a mai sztrak tansga szerint ; (ERV 124), (REV 409). Az
idjrs-ra a szl lexmt hasznlta, ez ma mr nem l ebben a
damaszkini jelentsben.
A sztrak az sznak csak a [= ll] jelentst adjk
meg (ERV 693,40 EMSz 395), holott fldrajzi nevekben ennek fldnyelv jelentse l (taln ppen Damaszkin ta?), v. sziget (tkp. vzi fldnyelv) (MdWb 2447, 2591) s flsziget (tkp. fldi fldnyelv)
(RES 281, REV 422).

21) GTJAK
orosz

mordvin

kelet (60)
nyugat (99)
` szak (282)
dl (316)

a nap felkelse
nap lemens
az j oldala
fl nap

38

Msik mai alakja: e (RES 289, ERV 757).


A i mennydrgs v Paasonennl is megvan (MdWb 1854), mai megfelelje a ua. is (RES 313, ERV 529).
40
Ugyanabben a szcikkben, minden rtelmezs nlkl: ,
.
39

182

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


Az gtjak megnevezse minden nyelven vltozatos, nem ritka egy-egy
irny megnevezsre a tbb tucatnyi nv sem. A finnben pldul az szaki
irny megnevezsre Tth Anik tbb mint harminc kifejezst gyjttt ssze,
pl. korkeapohjoinen magas szak, kylmpuoli hideg oldal, pivtn pohjoinen nap nlkli szak, pimepuoli stt oldal (Tth 2011: 156, a krdskrhz v. tovbb Tth 2009, 2010).
Damaszkin gtjnevei kzl a a mai erza irodalmi nyelvben is
megvan, alakban (MdWb 254, 2522, RES 115, ERV 747, REV
159). A a nap felkelse (MdWb 2180) szerkezethez hasonl a
a nap eljvse, kibjsa (RES 48, ERV 748, REV 79), s a
ji oldal sem ll tvol a mai alaktl: jfli oldal (RES
338, REV 507). Egyedl a dl megnevezse ms: ebd oldal
(RES 411, REV 619), de flnap [= dl] oldal (REV 619).

22) MELLKNEVEK, TULAJDONSGOK


orosz

mordvin

hls (42)
` udvarias (70)
` pomps (50)
magasztos (50)
` valszn (71)
hatalomszeret (54)

finom
tanult
nagyon szp
nagyzol
hites

nagy ember szeret
nem hazudoz
` j szeret
nem megvendgel
i i
mindenkivel jl l
nem egyenes
j
nagyon ev
t nz
jt gondol
sz elmen
nagyon j
des szav
nem j
j
mellette l

` megbzhat (87)
bkeszeret (141)
hltlan (159)
bartsgos, udvarias (176)
bors, komor (194)
helynval (228)
moh, falnk (232)
jvbelt, elrelt (232)
` gondoskod (240)
unalmas (261)
nagyszer (262)
` mzesmzos (262)
`i bds (264)
egyetrt, harmonikus (268)
szomszdos (271)

183

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


vits (272)
vendgszeret (278)
bolond (280)
munkaszeret (290)
kellemes, kedves (294)
knyelmes (295)
makacs, szvs (298)

ellene mond
i `
mshonnani embert szeret
sztl elmen
munkaszeret
j
kell, szksges
nagyon

A mellknevekkel (mint ltalban az elvont fogalmakkal) Damaszkinnak


elgg meggylt a baja. Nhny esetben csak a semmitmond j megfeleltetsre futotta az erejbl, ezzel adja vissza a helynval,41 egyetrt,42 kellemes43 szavakat. Ugyancsak kevsb tletes a nagyszer = nagyon j,44 bds = nem j; s nem igazn kifejez a gondoskod = jt gondol, bkeszeret = j szeretet45 sem. Ugyancsak szegnyes megolds a
nagyon szp = pomps, persze, a mai nagyon szp sem igazn
j (REV 61), nem beszlve az orosz eredet (RES 35) s (MdWb 1996, ERV 592) szavakrl.
A nagyon ev = falnk helyett jobb a ms sztrakban fellelhet ua. (MdWb 498, ERV 803) s a sokat ev (REV
447).46 Szintn nem j a finom = hls,47 a tanult = udvarias.48 Nem tudom
rtelmezni a makacs, szvs, llhatatos = nagyon megfeleltetst, sem pedig a kell = knyelmes jelentst (a mai alak , RES 383, REV 577). A
nagy ember = vezet stb. megfelelsekrl korbban mr szltam.
Vannak azonban Damaszkinnak kitn lelemnyei is, pl.
munkaszeret (RES 377, REV 569), vagy a sztl elmen
= bolond,49 ellene mond = vits, i

41

Ma is (REV 443).
Ma (tkp. egy gondolatban) (RES 350, REV 529).
43
Ma szksges [?] (REV 575).
44
A mai alak sem jobb: , (REV 518).
45
Ma: csendessget kedvel (REV 290).
46
Nem igazn j a RES (305) s a REV (447) nem jllakott (sz szerint nem teletlttt) megoldsa sem.
47
Ma: tkp. kszn (RES 24) s ksznetet mond
(REV 42).
48
Ma figyelmes (REV 61).
49
V. or. . Hasonl szerkezet az unalmas mordvin megfelelje is:
kb. az sz men (REV 517).
42

184

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


` mshonnani embert szeret = vendgszeret, s fknt a des szav = mzesmzos.
Nem honosodtak meg az a- tagad prefixumos alakjai sem: nem
megvendgel = hltlan (ugyan szemantikailag nem pontos, de mgis
lnyegesen tletesebb, mint a RES 206, REV 332
szrnyszlemnye: els eleme a mordvin tagadsz, msodik rsze pedig az
oroszbl temelt mellknv).50 A megbzhat Damaszkinnl
nem hazudoz; mai alakja (< valban, igazn) s
egyenes (RES 88, ERV 44, REV 127). Bors, komor jelentsben nem
helytll az nem egyenes; ma az si eredet (MdWb 1763,
RES 256, ERV 504, REV 395) l.
Nehzkes, de tall a mindenkivel jl l = udvarias s a mellette l =
szomszdos (ma: , RES 354, ERV 759, REV 535).
A sztrban nhny orosz eredet mellknv is felbukkan, pl.
friss (44) < , meztelen (74) < , ferde (125) <
, meredek (128) < .

23) ELVONT FOGALMAK


orosz

mordvin

i jlt (42)
nagylelksg (49)
` pompa (50)
figyelem (55)
` erny (82)
bartsg (88)
llegzs (89)
egyetrts (90)
meghdts (96)
rdem (101)
` gaztett (105)
gonosz termszet (105)
` rgalmazs (105)
rgalom, pletyka (106)
gonoszsg (106)
lers, brzols (111)
szintesg (113)

j let
szeret llek
nagy dicssg
szbe vtel
j tett
jl let
a llek kihzsa
egy llek
harcolni kezds
j tett
nemj tett
nemj rtelem
nemj sz
gonosz sz
nemj sz
tett
szv-

50

Nem sokkal jobb a a ksznetet nem mond sem (REV 332).

185

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


i ktelessgteljests
(113)
i bntets (152)
szegnysg (170)
i nyugtalansg (172)
i undor, utlat (180)
i felszabadts (255)
i elszegnyeds (183)
i leselmjsg (184)
elutasts (187)
talakts, megvltoztats (196)
i ismtls (203)

a munka megcsinlsa

ts
vagyon nincs
nem hagys bkn
nem javuls
szabadsgba engeds
vagyon nincs
les elme
nem monds
i mss tevs

msodszorra csinls
i szerencsekvnat (208)
j gondolat
szgyen, gyalzat (208)
rosszul tevs
i hasznlat; kezels (209)
j ads
i rtelem, felfogkpessg (212)
szbe vtel
bn, hiba (213)
rossz cselekedet
ttlensg, haszontalansg (218) dolognlkli jrs
i elrelts (220)
elre lts
ellentmonds (221)
keresztl sz [?]
i abbahagys (198)
meglls
`i dvzls (223)

kezdeni szpen beszdet
ltszat, illzi (224)
lts
kpmutats (229)
titkos tett
i kellemessg, rm (230)
j
i dicsts (233)
j sz vki mellett
i megklnbztets (242)
i ms mdon tevs
buzgalom (246)
j gondolkods
i ajnls (247)
io monds51
`i dnts, hatrozat; tlet (252)
a munka vgzse
bizonytk, tansg (254)
szem lts
szegnysg (261)
nincstelensg
eset, alkalom (263)
id [?]
elnzs, megbocsts (266) tants
` egyetrts (268)
egytt csinls
i egyests, sszekapcsols (268) ssze elegyts
51

Moksa nyelvjrsi alak, ld. mg pl. mindenkinek megmutats =


elads, szem forgats = juls, dolognlkli jrs = ttlensg. Ez is altmasztja, hogy tbbszerzs mrl van sz.

186

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


i egyetrts (268)
i egyests (269)
`i ktely, ktsg (270)
sszettel, llomny (271)
szvetsg (272)
i trekvs, igyekvs (275)
titok (283)
barti viszony (287)
diadal (290)
buzgsg (291)
i hisg (291)
szegnysg (293)
i hasznlat (298)
gyakorlat (299)
feladat (299)
szolglat (299)
ravaszsg (304)
bkezsg (315)
ksrlet (316)

egy gondolat
egybe ejts
gondolat
egybe tevs
szeretet
munka
nem lts
barttal
rm
jl cselekedni

munkanlkli n dicsts
szegnysg
dologba mens
munka
munka adott
cselekedet
j sz
nem sajnl
els ts [?]

Az utols csoportba azokat az absztrakt jelents fneveket gyjtttem


ssze, amelyeket nem tudtam a tbbi kategriba besorolni, emiatt ez igencsak heterogn halmaz lett. Az elz, mellknvi csoporthoz hasonlan itt is
tallhat nhny semmitmond megolds a j szval, pl. kellemessg = j, buzgalom = j gondolkods, buzgsg = jl cselekszik, szerencsekvnat = j gondolat,52 rdem = j tett, erny = j tett (ez ma is adatolhat, v. , RES 82, REV 120). Kicsit jobb a ravaszsg = j
sz,53 dicsts = j sz vkirl. Nem igazn sikerlt a bartsg
fordtsa (jl let),54 mr csak azrt sem, mert a i jlt
megfelelje is majdnem ugyanez (utbbi viszont ma is , RES
25, REV 43).
Ugyancsak tbbszr felbukkan az nem j: az nem j
sz egyszer rgalmazs, egyszer pedig gonoszsg rtelemben (tbb kz
munkja?); nem j rtelem = gonosz termszet, nem j tett = gaztett (ez
ma is l szerkezetben, RES 128, REV 173).
52

Ma ksznet kldse (REV 418).


Ma: < ravasz(REV 599).
54
Sokkal jobb a mai (REV 129), v. tovbb (RES 90).
53

187

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


Damaszkin e csoportba tartoz szalkotsai kzl ma mr csak kevs adatolhat, holott van kztk nhny egszen szp nyelvi lelemny, pl. szeret
llek = nagylelksg, egy llek, egytt csinls = egyetrts, gonosz sz =
rgalom, mss tevs = megvltoztats,55 felszabadts = szabadsgba engeds, msodszorra csinls = ismtls, dologba/munkba mens = hasznlat, munkanlkli n dicsts = hisg, dolognlkli jrs = ttlensg.
Ezek egy rsze helyn ma mordvin szintagma l, pldul a nagylelksgre
tkp. szvmeleg s tkp. nagy llek (REV 61), az
egyetrtsre egy vlemny (RES 92, REV 132), a rgalomra
veszekeds szavak, rossz szavak (RES 128,
REV 174), a megklnbztetsre , < feloszt, elklnt (RES 317, REV 465), az ismtlsre eszbe juts
(RES 269, REV 409), a hasznlatra dologba/munkba engeds (RES 387, REV 422), a hisgra ndicsts (RES 378,
REV 570), a ttlensgre hiba/haszontalanul levs (RES
291, REV 432).
Ma is l az a llek kihzsa = llegzs (RES 92, ERV
647, REV 131), valamint az nincstelensg s szegnysg (ERV 56, 78);56 szemlletben ugyanaz az elre nzs
(RES 293, REV 434), mint az elre lts.
Nem volt pontos, emiatt nem is gykeresedhetett meg az nem
monds = elutasts (, RES 245, REV 385), nem lts =
titok57 (ma titkossg, RES 368; titkos dolog, REV
554), gondolat = ktely (ma ua., RES 353, REV
533), rosszul tevs = szgyen, rm =
diadal,58 szeretet = szvetsg,59 (jobb a mai alak,
REV 537), io monds (nem jobb a ksbbi ajnlst ad, RES 327), lts = ltszat (ma: , RES 298,
ERV 755, REV 439).
Damaszkin (vagy valamelyik segtje), ha megakadt a szalkots fradsgos mveletben, vgszksgben a munka s cselekedet szavakhoz fordult segtsgl, itt pl. a munka elvgzse jelentheti a hatroza-

55

Ez ma is l, v. REV 398.
V. koldus, szegny (170) = nincs semmije.
57
` titokban (64) = nem ltott helyen
58
Sokkal jobb a mai a gyzelem rme (REV 568).
59
szvetsges (272) = szeretett ember
56

188

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


tot is, s a ktelessgteljestst is; maga a munka = gyakorlat, a cselekedet lehet szolglat s brzols.
A munka helyn ma a ua. (RES 360, ERV 98,
REV 542) hasznlatos, az leselmjsg ma sz talls ( RES
242, REV 381). A barttal szfajtanilag nem illett a sorba, ma
bartsg (RES 372, REV 561). Az dvzls-re j szkpet tallt
Damaszkin, jelentse kb. a szp (sima) beszd kezdete (ma: , REV 437).
Nem tudtam rtelmezni a (ez a szv sz genitivusi vagy
mellknvi alakja) szt szintesg jelentsben, homlyban maradt a
id sz hasznlata az eset, alkalom megfeleljeknt, s ugyancsak nem
fedte fel titkt a sem.

2. Grammatikai, lexikai vizsglatok


2.1. Az albbiakban elszr azt vizsglom meg, Damaszkin milyen kpzket hasznlt fel az j szavak megteremtse sorn. Ezek kztt vannak olyanok, amelyek az idejn mg sem gyakorinak, sem produktvnak nem tntek, de van olyan is, amelyik mr akkor is nagyon termkeny volt. Az ltalam
feldolgozott szanyag 496 ttelt tartalmaz, ebbl 234 szn, szszerkezeten,
kifejezsen talltam valamilyen kpzt (ez 47%-ot tesz ki).
A Damaszkin ltal leggyakrabban hasznlt szuffixum a deverblis -,
-, - (Bartens 1999: 106; Cigankin 1981: 4142; 2000: 146147; EK 36;
Grammatika 105106; Moszin 1996: 124125), az sszes szalkots kzel
egynegyedben fordul el. Ezek mintegy harmada egyelem sz, pl.
vezets = kormnyzat, i monds = magyarzat,
tants = tudomny, cselekedet = szolglat; rm =
diadal, parancs, kldttsg, halls = hr,
tuds, megksrls = ksrts, ls = kivgzs, kzls. A tbbi kpzett alakot tartalmaz szerkezetek
kztt a konkrt trgyaktl az elvont fogalmak megnevezsig nagyon
sok a jl sikerlt, tletes, pl. ` szeretetbl ads = knyrlet, megvilgosods = felvilgosods, vz forduls = rvny, elrelts, i
ton mens = utazs, a hal fogja = halszhl, vas ruha = pncl, i ms fel jrs = vndorls, llek rzs = dvzls, szabadsgba engeds =
189

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


felszabadts, istennek ima = jtatossg, j
cselekedet = hlaads, j tett = erny,
jl beszls = kesszls, szakll nyr = borotva,
titkos tett = kpmutats, asztaltert, szem forgats = juls, tz hord = lmpa,
dolognlkli jrs = ttlensg, egr
fogja = csapda, nap lemens = nyugat, a nap
felkelse = kelet.
A szalkotsok jelents csoportjt alkotjk az j foglalkozsok megnevezsei, ennek kvetkeztben a vizsglt anyag msodik leggyakoribb kpzje,
tbb mint hatvan elfordulssal az -, amely eredetileg a participium praesens szuffixuma volt, de foglalkozsnv-kpzv rtkeldtt t (Bartens
1999: 152; EK 219220; Grammatika 348350; Keresztes 1990: 68, 2011:
9394). Ilyeneket nemcsak az 5. csoportban, a foglalkozsok kztt tallhatunk, hanem tbb ms szemantikai mezben is, pl. nem hazudoz
= megbzhat, mellette l = szomszd, rz = lelkipsztor, vezet = kormnyz, ell jr = parancsnok, lovon jr = lovas katona, i isten
szt mond = prdiktor, a had vezetje = hadvezr, sztl elmen = bolond, munkaszeret,
gy utn jr = gyvd, tev, alkot = mvsz,
gyalog jr = gyalogos.
A participium praesens rvidebb formja (-, nyelvjrsi -e) is felbukkan
nhnyszor, pl. nem megvendgel = hltlan, nem hall
= sket, szokst ad = trvnyhoz, mindig
beszl = beszdes, vasat t = kovcs,
embernek ad = hitelez, llek dvzt = Megvlt,
kapu rz = kapur, st fz ember = kantinos.
Egy tucatnyi - participium (gerundium) kpzs alak (Bartens 1999: 153;
EK 220; Grammatika 351; Keresztes 1990: 68, 2011: 9394; Szerebrennyikov 1967: 211) is elfordul az j szavak krben, pl. a
hangja tnkretve = rekedtes, nagyon ismert = tekintlyes; nemes, nyitott = nyilvnos, rz ruhba ltztt = pnclos (vitz), szott (hs), szalonna,
tanult = udvarias.
Vannak - mellknvkpzs alakok ket kontextus hjn sokszor nehz
elklnteni az ugyanolyan alak genitivusragtl (Bartens 1999: 111; EK 38;
Grammatika 112113) , pldul tenger mellki, tenger tloldali = tengerentli, i ms or190

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


szgbeli = klfldi, i ms felli = idegen, j
szlets = nemes.
Ma mr nagyon gyakori (s a legproduktvabb) egyelem kpz a -
(Bartens 1999: 106107; Cigankin 1981: 3541; 2000: 142145; EK 36;
Grammatika 104105; Jakuskina 2004: 9597), Damaszkin vizsglt anyagban csak elvtve fordul el: kinti, szabad leveg = leveg, kldtt = kvet, i mennydrgs oldal = szivrvny,
patak.
Ugyancsak ritka Damaszkinnl a - mellknvkpz (Bartens 1999: 110
111; Cigankin 1981: 4647; EK 38; Grammatika 112): hites = valszn, des szav = mzesmzos.
A sztrban kt olyan kpzszer elem van, amely grammatikalizldva, azaz nll szbl szuffixumm alakulva csak mostanban vlt a mordvin kpzrendszer teljes jog tagjv, ez a - s a - (ezekrl rszletesebben ld. Lazar 1975: 209211; Maticsk 2005b: 7185; Mszros 1997:
235239; Saarinen 2004: 334339; ill. Cigankin 1981: 5152; 2000: 153;
Maticsk 2006a: 4547.)
A - ma az egyik legproduktvabb kpz, absztrakt fnevek ltrehozsra
szolgl, s elssorban fnvhez jrul. Damaszkin anyagban a kvetkez -
kpzs szavakra bukkantam: nincstelensg = szegnysg,
szegnysg, birtok, gazdasg = lakhz (fbl), i
msnak a vagyona = rksg, az istennek felemelkedse = mennybemenetel, jsg vagyon, vagyon
nincs = szegnysg; elszegnyeds.
A - Damaszkin idejben mg inkbb sszettel msodik elemeknt
megtartotta konkrt eszkz jelentst, s csak ksbb indult meg a grammatikalizlds tjn, ltrehozva pl. olyan szavakat, mint pl. etets >
tel, des > dessg, desszert,
ltzs; ruha, ruhzat > ruha, ruhzat,
ivs > innival, ital, dohnyzs >
dohny, cigaretta, evs, tkezs > ennival, tel.
A sztr - elem tagjai: legyezeszkz,
rz eszkz = lveg (?), t eszkz = faltr kos, mosd eszkz = szappan, kapar eszkz, lv eszkz = kovcspuska.
2.2. Az ltalam vizsglt szalkotsok kztt vannak olyanok, melyek
alapszava ismtldik. Damaszkin leggyakoribb jolly joker-ei a 191

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L


tesz ige szrmazkszavai voltak: , a tett, cselekedet, csinls,
tev, csinl, kszt, csinlt, csinlva. Gyakran feltnik a
munka; m is. Nem zrt korpuszrl lvn sz, nem rdemes pontos
statisztikai adatokat felsorolni, de mgis megjegyzem, hogy ez a szcsald
tbb mint 40 szban fordult el, ami az sszes adat 8%-a!
Ezeken a szavakon els pillantsra szrevehet csinlt, mestersges jellegk (nem is sok maradt fenn kzlk az id rostjn). Nhny jobban sikerlt alkots: nemj tett = gaztett, i mss tevs
= talakts, j cselekedet = hlaads, j tett =
rdem, abroncsot csinl = bodnr, titkos
tett = kpmutats, i csinlt rsok = vers,
dolognlkli jrs = ttlensg, fejszvel csinl = cs.
Sajnos, nemkvnatos egybeessek is megfigyelhetk (ez nemcsak a sztrszerkeszt figyelmetlensgre utal, hanem a tbb kz munkja-terit is
erstheti). Ezek kifejezetten rossz szalkotsok, pl. a munka
vgzse = `i dnts, hatrozat s i ktelessgteljests; munka = gyakorlat s anyag;
csinl = Teremt; alapt s mvsz;
cselekedet = mvszet, szolglat s
lers, brzols.
Damaszkin msik kedvenc szava a j. nmagban hasznlva ez
lehet a kegyessg, i kellemessg, rm, helynval, egyetrt, harmonikus s kellemes,
kedves megfelelje. Jelzknt elfogadhat pl. a jt gondol =
gondoskod, j hr = angyali dvzlet, j
tants = erklcsi tanulsgot tartalmaz, j cselekedet = hlaads, j tett = rdem, j szlets = nemes,
j let = jlt szerkezetekben, de nem igazn tall pldul a
j adva = zlog, j gondolkods = buzgalom,
j ads = hasznlat szintagmkban. Tagad prefixumos formja (tkp. rossz jelentsben) is tbbszr felbukkan, ezek sem igazn sikerlt alkotsok, pl. nem j = bds, nemj sz = gonoszsg s rgalmazs, nemj tett = gaztett,
nem javuls = undor.
Szintn Damaszkin kedvenc szavai kz tartozik a hely, ezt a
vizsglt anyagban 28-szor talltam meg. Ezek egy rsze helynval, pl.
rnykszk = kvlre jr hely,
(partmenti) sekly hely, kikt hely,
192

DAMASZKIN PSPK, AZ ELS NYELVJT


tkel hely, tanuls helye = iskola,
stt hely = brtn s pokol (taln elfogadhat mg a rossz
hely = szmzets), de jnhny olyan is van, amelyik nehzkes szerkezet
(emiatt sem honosodott meg), pl. e a kirlynak
let hely = kirlyi palota, a cr lejvetelnek
helye = llamgyls, a kirlynak res [szabad]
helye = kirlysg, a nagy brsgnak helye =
szentus, a pap helye = papi mltsg.
Nha egy-egy j sznak tbb orosz megfelelje is van (ezek kztt ltalban nincs nagy jelentsbeli klnbsg):
nem monds = ` tilts (parancsolat), elutasts;
sz = bet, pldabeszd, ` beszd;
rz = psztor, lelkipsztor,
rz, rszem;
vezets = tkels, kormnyzat, kormnyzs, igazgats;
vezet = kormnyz, jszgigazgat,
intz;
nagy r = cr; csszr, kirly, cr;
nagy ember = parancsnok, elljr, elnk;
tuds = ` tuds, tudomny, mvszet, mesteri
tuds;
, a tants = i erklcsi oktats,
tudomny, tants, elnzs, megbocsts;
elpusztt, l, t = elpusztt,
hhr, ` gyztes;
ls = kivgzs, i bntets.
*
Ez a sztr nemcsak hatalmas anyaga miatt tekinthet a mordvin lexikogrfia egyik cscsteljestmnynek, hanem Damaszkin nyelvjt tevkenysge is rendkvl fontos mrfldkvet jelentett a mordvin irodalmi nyelv
megjtsban, szkincsnek fejlesztsben. A ksbbi vszzadok, sajnos, a
pspk jtsainak csak tredkt riztk meg, de Damaszkin hatsa mg gy
risi.

193

TLGYKAKAS, TENGERI DISZN S LUSTA L

194

11.

Szmutat
A XVIIXVIII. szzadi nyelvemlkek helyesrsa mg kiforratlan volt, emiatt a szvegekben szmos varici felbukkant. A szavak egy rszben jelltk a palatalizcit,
egy rszben mg nem (pl. ~ ), a XX. szzad elejig a szvgen hasznltk a
kemnyjelet (pl. ~ ), de sokszor kvetkezetlenl felcserltk a lgyjellel (pl. ~ ), sokig hasznlatban volt az i s a ` bet (pl. i ~
, ` ~ e), ingadozott a nyelvjrsok e s hangjnak rsmdja (pl. ~
), egyms mellett ltek klnbz varinsok (pl. ~ ), ingadozott az
egybe- s klnrs ( ~ ). A helyzetet bonyoltja a kt f nyelvjrs
eltr helyesrsa (pl. ~ ) s a szvgi teljes hangrtk erza s a
reduklt moksa hang lejegyzsnek klnbsge (pl. ~ a). Nhol jelltk az sszetett szavak szkezd mssalhangzjnak zngslst, nhol nem (pl. , ) stb. Mindezek eredmnyekpp a korai szvegek s a mai
megfelelik mutatba szedse sorn sokszor olyan szvarinsokkal tallkozhatunk, mint
pl. e, , , ; , , , , , , , ,
. Ezek mindegyikt felvettem a mutatba. A ktetben elfordul ragozott igei s fnvi alakok mindegyike szerepel a listban. A flkvrrel szedett szmok azt jelzik,
hogy az adott szavakat az 58. fejezetekben kln szcikkekben elemeztem.
A kiforratlan helyesrs s a kt nyelvjrs eltr ortogrfija a latin betvel lejegyzett szavakban is alakvltozatok sokasgt eredmnyezte, pl. kiase, kise, kiza, kize; kysa;
lofca, lofts, loftza, loftze; menel, menil, mee, me; ssisim, iem, im; veges,
vegi, vgi, wjargess stb. A szmutatban kzel 2800 szalak szerepel.

a) Cirill betvel lejegyzett szavak

96, 107, 143, 170, 172,


184, 185, 187
27, 31, 82, 83, 89, 92, 94,
95, 98, 106, 107, 160,
163, 164, 170
27, 82, 94
112
34, 169
171
92, 93, 94, 95, 98
27
183, 185
179
78, 185
178, 180, 191
159

81, 106, 117, 118, 176


80, 81, 89, 117, 127, 137,
175
97
29
29
183, 185, 190
186
183, 185, 190
171
38
166, 168, 176
161, 174
182
185
185

195

SZMUTAT

196

161
33
33
113
179
171, 190
160
158, 160, 186, 188, 193
58, 59
179
191
191
188
187, 188
38, 101
91, 92, 93, 94, 95, 101, 106
101
187
141, 143, 145, 149, 152,
154, 183, 185, 187, 192
134, 148
186, 192
133, 144, 145
133, 141
162
171, 186, 188, 191
186, 191
188
78, 121
133, 144
175
150, 151, 152, 153, 154
151
151, 153
134, 151
138, 139, 152, 153, 154
134, 138, 139
186, 192
164, 165, 183, 192
139, 187, 188
105
22, 34, 155, 176
22
105
91, 92, 93, 94, 95, 105,
106, 107
82
93, 94, 96, 106, 107

e
`

92, 93, 95, 96


92, 93
179,1 90
33
31, 174, 176, 177, 181
188
134
174
161, 174
86
169
69
168
168
174
176, 177
62
180
125, 127, 146, 147, 152,
153, 154
125, 127
133, 146
109, 110, 112, 125, 132,
133, 146
187, 191
188
169
149, 152, 154
133, 148
133, 148
149, 150, 162, 186,
188, 193
186, 188
185
164
24, 25, 80
185
85
180
163, 164, 165
161
164
35, 74, 75, 76, 86, 89
181
166
86, 89, 184
87, 89
35, 74, 75, 76, 86, 87, 89

SZMUTAT

o
o

a
ao

184
189
171
171, 190
79, 90
175
183, 190
24, 25
158, 160, 171, 172, 173,
181, 185, 186, 187, 189,
192, 193
186
68
68, 70
161, 182, 183, 190, 193
68
136, 174, 181
173, 189
133, 135
135, 136, 152, 154
135
176
172, 183, 185, 191
171
178
158, 159, 160, 172, 190
78, 121
158, 160, 188
179
28, 58, 59, 60, 66, 68
28, 58, 59, 60, 69, 71
71
25
74, 75
35, 74, 75, 76, 82
82, 115, 136, 159
82
159, 160, 165, 189, 191
69, 70, 99, 106, 126, 127
133, 148
128
133, 148
128
110, 112, 126, 128, 132,
133, 148
109, 110,
69, 99, 126, 148, 153,
165, 166

1
2

e
ee
e
ee

166
186, 188, 189
159, 160, 165, 190
99, 107
33
92, 93, 94, 95, 99
158, 159, 160, 165, 167,
168, 190, 193
37, 82, 89, 115, 136, 159
166
58, 59
30, 181, 182
146, 147, 152, 153,
154, 160
146
146, 152, 154
134, 146
179
147
180
182
164, 187
179
179
179
147
180
165, 191
187
27
170, 184, 188
173
182
173
179, 180
22, 182
182
182
30
36
61
28
173
183
163
170
184

197

SZMUTAT

`
`
ee

198

92, 93
22
22
173
175
177
25
74, 77, 84, 89, 100, 107
187, 188, 189
84
22
165, 166, 167, 168, 190
160, 163
158
183
36
185, 187, 188
158, 189, 160
183
184, 190
184, 185
179
10,4 107
104, 107, 108
179
93, 94, 95, 104, 108
108
181
192
103, 106, 161, 185
168
103
92, 93, 94, 95, 103
158
134, 151
133, 150
133, 150
171
178
58, 59
178
26, 160, 176
160
177
133, 150
179
161, 162, 163, 175,
189, 193

1
2

-
-

164, 190, 193


161
162
167
67, 102, 117
119, 139
25
92, 93, 94, 95, 97
22
22
27
159, 160, 170, 173,
185, 187
155, 166, 175, 176, 179
28
31, 34, 175, 178, 181, 189
173
161, 181, 186, 187
162, 186
30
158, 163, 171, 183, 190
36
181, 189
171, 190
174, 192
181, 182, 191
175
175
182, 183
58, 59, 61, 70
59, 61
35, 37, 74, 75, 76, 77
74, 75
84
35, 74, 75, 84, 172
166
161
158, 160
176
67, 102, 117
67, 71, 102, 117
133, 144
67, 102, 117
179, 190
166
67, 102, 117
167
158, 160

SZMUTAT

185
164
162
162
177
170
160
26, 176
179, 190
174
162
177
192
182
33
187
158
149, 150, 152, 154, 165
133, 148
173
25
179, 180, 191
176
74, 110
92, 93
119
172
184, 185
187
171
187
183
169
187
169
159
179
173
28, 58, 59, 64
159
159
161
162
162
159
162
180
179

ee

177
172
28, 58, 59, 63, 71
173
145, 149
145, 149, 150, 152, 154
134, 148
134, 144, 145
33, 35, 36, 74, 75, 76, 80,
89, 132, 133, 150
148, 153
160
176
176, 177
148
133, 148
158, 160, 163
26
31
168
188
192
35, 66, 74, 75, 76, 86, 89,
134, 144, 145, 158, 165,
166, 169, 190
188
171
186, 188, 189
172
86
133, 146
109, 110, 112, 124, 127,
128, 132, 133, 146
33
133, 134, 146
117
70
28, 58, 59, 60, 66
66, 86, 89
31, 80, 81, 82, 89, 97,
107, 115, 117, 127, 136,
155, 175, 176
82, 115, 135, 136, 137,
152, 154, 159
135, 136, 152, 153, 154
134, 135
134, 135
176

199

SZMUTAT

-
-

i
i

200

176
176
176, 190
175, 176, 190
176
175
33, 36
180
81, 117, 137, 164
83
118
134
164
38, 80, 81, 82, 89, 109,
110, 117, 128, 137, 138,
164, 193
154
133, 137, 150
35, 74, 75, 76, 82
109, 110
133, 137
110, 111, 117, 118,
132, 137, 138, 150,
152, 153, 154
132, 133, 137, 150
133, 137
133, 137
138, 150, 152, 153, 154
134, 137, 150
134, 137
133
174, 193
31, 36, 120, 161, 162,
163, 174, 193
35, 74, 75, 80
164
178
173
192
67, 71, 109, 110, 119,
127, 132, 133, 141
110, 111, 119
74, 75
177
176
177
78, 121
36

i
ii
i
ia
i
i`
i
i
i
i
i
io

a
a
a

78, 121, 183


113
78, 121
183
36
171
26
159, 190
158, 172, 189
167
171
181, 182, 191
186, 188
33
181
175, 189
137
164
169
165, 169, 181
188
122, 127
122, 142
133, 144
122, 141, 142, 144,
145, 154
133, 144
133, 144, 145
33
133, 141
109, 110, 111, 122, 132,
133, 141
165
106
102
92, 94, 95, 102
67, 102, 117, 133, 141
178
64, 70
64
64
28, 58, 59, 64
178
179
168
168
158
29

SZMUTAT

166
28
118
64
118
64, 70, 118, 161, 174
31
174
118
26
25, 26, 28
166
165, 166, 189
162, 165, 166, 184
166
68, 69
28, 58, 59, 60, 68, 71, 80
67, 102, 117
28, 58, 59, 60, 68
22, 27, 33, 181
171
27
28
185
28
174
174
172
171
30
22, 182
101, 108
108
92, 93, 94, 95, 101, 108
101, 106
101, 108
171
167, 168
188
68, 70
68
68
59
68
68
68
28
170

182
179
172
186
22
22
22
176
170
170
134, 135
118, 137, 138
118
109, 117, 118, 127
167
109, 110
159
181
94, 95
22
165, 175, 189
181
180
180
180
164
127
69, 70, 181
37, 92, 94, 95, 96, 106, 107,
109, 110, 111, 119, 127,
132, 133, 134, 144
125, 128
125, 128
125, 127
109, 110, 112, 125,
132, 146
127
110, 111, 123
176
161, 162, 190
37
37
161, 163
36
178
178
36
175

201

SZMUTAT

c
oc

202

175
167
38, 109, 110, 111, 113,
127, 132, 133, 134
36
171
161
168
164
171
162, 171, 190
186
172
171, 190
172, 184
176
177
179
158
185
179, 191
182
31
174
185
177
29
29
70
28, 58, 59, 60, 70, 71, 80
175
64, 70, 81, 97, 102, 106,
107, 117
64
71
81, 117
97, 107, 164
98, 164
164
97
97
92, 93, 94, 95, 97, 107
92, 93, 94, 95, 97, 98
65, 92, 93, 94, 95, 102,
103, 107, 158, 159, 160,
161, 162, 165, 174, 175
169
77, 121

174
174, 191
174
93, 94, 95, 102, 103, 107
92, 93
181
158, 191
167
181
180
171
158, 171, 172, 192
172
171
175, 176, 189
168
167
168
28, 58, 59, 64, 71
168
37
161, 163, 191
187
161, 163, 189
29
29
120, 133, 139, 140, 153
133, 140
133, 140
167
158
109, 110, 111, 120, 127,
132, 139, 140, 153, 154, 160
134, 140
89
78
78, 136
78, 187
78, 136
90
35, 74, 75, 78, 90
165, 181, 189
167, 190
29
22
181
27, 33, 181
27

SZMUTAT

-
-

e
`

169
183, 191
169
170
166
133, 144
84, 89, 99, 106
84, 99
99
99
84
84
35, 74, 75, 76, 84
99
92, 94, 95
84, 99
178
109, 110
91, 92, 94, 95, 106, 107
191
191
33, 106, 107, 161, 165, 184
114, 182
170
114, 128
114, 133
133
133
134
133
38, 109, 110, 111, 114,
127, 128, 132, 133
176, 190
133
180
165, 190
181
181
133, 186
165, 191
188
181
182
26, 115, 116, 127, 128
133, 135
110, 133, 134, 135
26
180

i
i

i
i
i

177
184, 190
170
155, 168, 176
168
170
170, 175, 177, 184, 186,
189, 190, 191
186, 192
133
161, 191
168
179
133, 144
170
159, 178
166
177
33, 161, 167,1 80, 184, 190
22, 26
22, 26, 37, 158, 162, 164,
165, 166, 167, 169, 170,
177, 178, 179, 183, 188,
190, 193
36, 37, 161, 162, 169
27
158, 160
186
179
132, 135
38, 109, 110, 111, 115,
128, 129, 132, 135
133, 135
128
173
115
162
182
181, 183
98, 107
98
85
33
33
181, 192
169
186, 192
36

203

SZMUTAT

oo

204

161, 190
63, 70, 106
108
161, 187, 192
158, 160, 189
141
188
63, 105, 108, 141, 153,
71, 94, 133, 134, 140,
141, 146
28, 58, 59, 63, 133, 139
133, 146
172
161, 190
92, 93, 94, 95, 105, 108
133, 140
134, 140
164
169
133, 146
133
37, 173, 187, 189
172, 189
30
162
120
26, 109, 120, 127, 134,
161, 163, 165, 170, 177
134
170, 177, 190
109, 110, 111, 120, 127,
132, 133
26
181
176, 177
31
180
171, 190
25
28
134, 148
160, 183, 184
134, 138, 139
138, 139, 152, 153, 154
188
184
188
149

e
e

`
e

e
eo
ee
e

37
30
134
110, 114, 127, 128
133, 134
114
114
149
149
134, 148
148, 153
181
77, 123
168
168
168
168
36, 167, 168
159, 192
82, 110, 121, 128
82, 90
96, 121, 128
74, 82, 90
92, 93, 94, 95, 96
35, 74, 75, 76, 81
67, 71, 85, 99, 113, 127,
133, 134, 141, 142, 144,
145, 148
35, 38, 74, 75, 76, 85, 90,
107, 110, 111, 112, 113,
128, 133, 139, 141, 144,
146, 148
109, 110, 124, 132, 133,
141, 144, 145, 146, 148
133, 141
96, 127, 134, 140, 141,
144, 145
133, 137, 140, 144
133, 144
26, 35, 67, 70, 71, 74, 75,
76, 77, 81, 85, 89, 90, 92,
93, 94, 95, 99, 104, 106,
107, 109, 110, 111, 113,
120, 123, 124, 127, 128,
132, 133, 144
134, 144
28, 58, 59, 60, 67, 94,
123, 133, 144

SZMUTAT

(a)

133, 144
109, 110, 111, 120, 132,
133, 139, 141
66, 70, 71
27, 169
169
27
28, 58, 59, 60, 66
37
112
36, 181, 182
168, 170, 181
182
171
175, 187, 189
165
165, 166, 167, 183, 184
180
70
28, 58, 59, 60, 66, 71
33
160
189
168
170
160
25
178
114
188
36
37
30
34, 161, 162, 166, 168,
190
173
38, 109, 110, 111, 114,
128, 132, 133
133
133
158
180
162
162
166
164
179
178, 179, 190

ee
`

ee

``

ee
e

180
167
162
179
173
164
36
160, 172
107
37
186, 188
104
186
183
186
170
170
172
27
177
31
109, 110, 112, 126, 127,
132, 133, 148
143
134, 146
186, 188, 189
141, 142, 143, 145, 152, 153
144, 145, 154
134, 144, 145
133, 141
134, 142
144, 145, 154
133, 144, 145
173
134
168
168
155, 176
171
106
104
104
104
92, 93, 94, 95, 104, 107
183
177
159
158

205

SZMUTAT

206

162
169
177
161
174
160
158, 160
158, 190
158
159
181
79, 89, 90, 158, 159, 160,
185, 189, 190
38, 185, 188
188
79
35, 74, 75, 79
34, 178
31
178
168
118, 127, 133, 138, 139,
146, 152, 153, 154
186, 189
132, 138
133, 138
109, 110, 111, 118, 132,
133, 138
78, 121
186
171
165, 190
165, 190
165, 189
165, 190
191
191
177
36
188
168
81, 92, 93, 94, 95, 97,
106, 107, 118
81, 89, 118, 128
161, 165
161
161
38

ee

oa

80
25, 62, 70, 71, 80, 90
68, 70
25, 30, 62, 71, 80, 89,
159, 190
158, 160
158, 160, 190
37, 158, 159, 160, 191
35, 74, 75, 80
35, 74, 75, 76, 86, 90
22
22
28
25
123, 124, 127
123, 144, 145, 154
109, 110, 111, 123, 124,
132, 144, 145
109, 110, 111, 124, 132,
144, 145
124
145
122, 127
123, 142
122, 141, 142, 144, 145
109, 110, 111, 122, 132,
133, 141
133, 141
122, 123, 142, 144
33
122, 142, 145
133, 144. 145
133, 144
133, 144, 145
134, 135
167, 190
167, 168
115
133, 144, 145
124, 144
166
161, 162, 190
84, 103, 106, 107, 161,
186, 192
186
92, 93, 94, 95, 103, 107
179
25

SZMUTAT

36, 37, 78, 83, 89, 103,


107, 143, 158, 160, 162,
163, 164, 167, 180, 183,
184, 185, 186, 187, 190,
191, 192
161, 191
186
107
36, 185, 187, 190
161, 163, 186, 191
92, 94, 95, 106
167, 171, 185, 187, 190
35, 74, 75, 76, 83
170
183
30, 80
80
168
25, 33, 36, 62, 69
179, 180
183
27, 33
134, 142
133, 141
134, 142
141, 143, 152, 153
160
83, 89, 97, 107, 184
35, 74, 75, 76, 83, 178,
181, 183, 184
170, 184, 191
183
183
158
180, 182
22, 31, 165, 166, 169, 175,
178, 179, 180, 181, 191
175, 189
169, 182, 183
22
181, 182
174, 175
133, 139
177
33
178
25
167, 190

`
`

167, 168
22
181
25
165, 190
166
180
22
28
22, 170
29
134, 151, 172
133, 150
133, 134, 150, 151
133, 150
133, 150
29
167, 192
167
168
30
181
168
168
168
186
37, 158, 160, 162, 163,
164, 165, 176, 177, 179,
181, 183, 185, 188, 193
183
160
33
164
169
163
27
169
166
166
165, 190
170
171
22
166
159, 193
176
163
163

207

SZMUTAT

e
e
e


`a

208

182
185
174
179
179
162, 163
162
162
171, 182, 187
181
85
85, 89
74, 85
164
164
192
176
159
192
171
176
175
159, 160
133, 141
141, 142, 144, 145, 152, 154
142
133, 144
176, 177
78, 169, 185, 186
35, 74, 75, 76, 85
74, 75
85
36, 160
85
85
185, 186
164
184, 190
187
85
178
160, 187, 188
33
33
165
164, 165, 176
165
165

oo

oo

173
171
107, 181, 182, 191
182
182
177
165, 178
162
105, 182
106
102, 107
179
162, 179
160
174
187
94, 95, 102, 107
92, 93
186
22
175, 192
178
179
133, 141
27, 33
83, 89, 97, 106, 107
91, 92, 93, 94, 95, 97
170
179
175, 192
175
174
168
94
96
107
96
93, 95, 94, 96, 107
175
168
167, 168
162
170
29, 176
167
29
180
188

SZMUTAT

`i

168
162
192
187, 188
29
29
166
170
165
36
180
116, 127, 128
174
165
163
128
185, 186
161
109, 110, 116, 128, 132,
133, 134, 137
26
26
110, 111, 116
161
178, 190
139, 140, 153, 154
186, 188, 190, 192
188
176
170
134, 140
178, 190
178
116
116
179
180
162
38, 109, 110, 111, 115,
127, 132, 133, 135, 136,
152, 153, 154, 159
115
133, 135
135, 136, 152, 154
115
160
22, 189
188

i
i
i
i
i
i
i
o
o
o

169
168
101, 133, 150
133, 150
170
22, 170
27
180
180
77, 100
93, 94, 95, 100, 107
100
169
93
92, 93
28, 58, 59, 65, 70
28
176
188
58, 63, 70, 71
172
172
191
191
26
26
178
178
74, 75
22
22
158, 171, 173
172
167
171
172
172
159
36
173, 192
176
75
80
159
36, 133, 150, 151, 152,
154, 185
133
150

209

SZMUTAT

o
o

o
e

210

133, 150
184
169
181
146, 147, 152, 153, 154
134, 146
147
29
124, 127
133, 146
110, 112, 124, 132,
133, 146
125
124, 127, 128
160
125
133, 146
125
109, 110
166
192
173
163, 172, 190
172, 189, 193
31
36
192
168
26, 168
26
36
79, 81
35, 74, 75, 76, 79, 80,
81, 89
35, 75, 79
79
75, 79
79
22
22
22
28, 58, 59, 60, 67, 70,
71, 120
168
177
67
171
98

a
`

77, 121
181
174
164
179
180
174
173
180
158, 174, 179, 190
168
144, 145
143
143, 145
154
133, 144
141
133, 141
167, 168
188
37, 183, 190
125, 128
178
162
163
162
38
38, 161, 162
161, 162, 193
160
180
26
26, 27
160
22
167, 168, 176
178
34
169
134, 144
166
22
184
33
33
178
184, 185, 187
28

SZMUTAT

178
28
33, 63, 71, 178, 179
33
101, 106
165
22
185, 189
169
169
167
92, 93
38
94, 95, 101
170, 179, 180, 186
186
26, 171, 190
101
173
97, 107
92, 94, 95, 97
183, 185, 191
166
185, 188, 191
191
34, 38, 158, 159, 161,
162, 163, 165, 168, 172,
173, 174, 175, 181, 182,
192, 193
170
159, 160
36, 188
174
174
77, 103, 121, 133, 139, 140
141, 143, 188, 192
133, 141
187
188
89, 107, 191
134, 142
180, 192
162, 187, 188
85, 86, 89, 90, 100, 145,
167
173, 186
145, 167, 173, 192
134, 144, 145

e
e

e
`

133, 144, 145


192
192
22
22, 26, 31
174
22
133, 140, 144, 145, 146
133, 140
146, 147, 152, 154
134, 146
133
147
25, 112
27
110
133
134
133
26
169
140
134, 140
26, 173
26
173
173
166
112
100, 107
86, 90
107
94, 95
92, 93, 100
25
80, 82, 90
61
25
22
26
165, 178
179, 190
26
181
176, 190
176
33
25, 116

211

SZMUTAT

212

173
31
36
173, 193
173
183, 190
172, 173, 189, 193
158, 160, 186, 193
158, 192
36
22
109, 110, 111, 116, 132,
133, 135, 137, 138, 150
25
133, 141
116, 127, 133, 134, 135,
137, 138, 150
38 , 109, 110, 111, 116,
132, 133, 135, 137
184
134, 138
134, 138
186, 189
25, 61, 67, 69, 70, 71
28, 58, 59, 60, 69
61, 71
28, 58, 59, 61, 71
61, 71
25
24, 25
24, 25
67, 71
71
61, 62
28, 58, 59, 60, 67, 71
155, 176, 177
178
121
168
121, 141, 153
121, 141
121
33, 109, 110, 111, 121,
132, 133, 139, 140, 141
133, 140
30, 34, 155, 176
121, 127
185

33
33
35, 74, 75, 80
35, 74, 75, 76, 80, 82,
89, 90
92, 93, 94, 95, 103
103, 106
37
36, 184, 186, 190, 192
187
158
34
143, 161, 162, 172, 181,
186, 187, 190, 192
187
112
173, 192
85
179
173
168
145, 167, 173, 180,
190, 192
173, 185, 186, 187, 189,
190, 192
35, 75, 76, 85, 158, 160,
165, 168, 172, 178, 185,
186, 187, 188, 190, 192
37
33
159, 160, 167
133, 139, 141
93, 103
147, 158, 160, 189
124, 128
25
27, 112, 127
27, 38, 109, 110, 111,
112, 132
133
133
133
186, 190, 192
30
192
168
174
174

SZMUTAT

167, 192
65, 70, 88, 89, 115, 127
65, 71
35, 74, 75, 76, 88, 90
88
38, 109, 110, 111, 115,
128, 132, 133, 135, 138
115
115
132, 133, 135, 138
115, 133, 134, 135, 138
90
65, 88, 89, 115
88, 115, 133, 134, 150
174
115
181, 182
28, 58, 59, 60, 65, 71,
88, 115
177
192
37
25
192
33
88
36, 88, 89
88
35, 74, 75, 76, 88
36
25
175
166
185
186
179
169
177
179
176
179
173
192
173, 192
150, 152, 154
133, 150
150
164

i
i

98, 106, 107


93, 98
159
158
36, 159, 160
162
177
169
34
25
180
169
33
175
180
167, 190
165, 166, 193
161, 186, 189, 193
161, 172, 193
179, 190
27, 179, 180
180
178
168
170
166
28, 59, 63, 71
58
63, 70
63
163, 191, 192
140
98
92, 93, 94, 95, 98, 103
98
98
160
178
167
177
180
179
133, 140
27, 70, 71, 78, 89, 121, 127,
140, 182, 183, 190, 191
183
183
162

213

SZMUTAT

i
e

214

133, 140
134, 140
37, 133, 139, 140, 173,
183, 190
177
182
164
133, 139
78, 121
121
35, 75, 77, 78, 89, 109,
110, 111, 121, 128, 132,
133, 139, 140
78
181
186
78, 121
188
34, 158, 162, 163, 193
177, 179
27
167, 179, 180
181, 182, 191
171
145
134, 144, 145
185
149, 150, 152, 154
126, 149
126, 127
133, 148
109, 110, 112, 126, 132,
133, 148
175
27
165, 177, 180
180
175
63
63, 71
169, 181
37
27, 31, 69, 70, 71, 78, 121
30
28, 58, 59, 60, 69, 71, 80
78, 90, 121, 128
25, 62, 186, 189
62

80
62
28, 58, 59, 62, 71, 80
30
24, 25, 30, 62
62, 70
62
77, 121
78
173
133, 135
135, 136, 152, 154
150, 151, 152, 154, 188
134, 151
79, 136, 151
34
33
27
31
166
180
179
167, 179
168
28, 58, 59, 60, 65, 70
65, 100, 105, 107
189
106, 107
106, 07
100
105
92, 94, 105
92, 93, 94, 95, 100
25
177
28
134, 144, 150
174
169
37
169
169
36, 78, 109, 110, 111,
121, 132, 133, 139
170
74, 75, 110
132, 133
133, 170, 174, 183, 190

SZMUTAT

161
158
35, 75, 77, 78, 89, 90,
121, 127, 128
87, 113
77, 78, 109, 110, 121,
133, 134, 139, 140, 175
87, 89, 105, 106, 113, 127
184
37
33, 134, 140, 184
133, 140
133, 140
35, 74, 75, 76, 87, 90
37
33, 87, 113, 162, 174,
185, 187, 192, 193
163
36, 87, 89, 93, 105, 107,
114
93, 94, 95
176
38, 109, 110, 111, 113,
132, 133
133, 148
119
160, 171, 172
33
175
165
188
188
172
172, 188

171, 172, 189


67, 102, 114, 117
174, 175, 186, 189, 190,
192
33, 34, 161, 162, 165,
166, 167, 168, 190
175
181
109, 110, 132, 133, 137,
144
67, 102, 110, 116, 117,
119, 123, 125, 144
35, 74, 75, 76, 87, 88, 89,
171, 190
163, 187, 189
187, 189
165, 190
178
158
33
78, 121
22, 161, 180
22
184
191
178, 191
184
167
33
183
87, 113
161
180

aksikala
alaskat
alaa
ale
a
amidu
angil
aak
ama

50
43, 55
43, 55
46
46
42
45, 46, 56
101
159

b) Latin betvel lejegyzett szavak


a
adaida
af
afpar
afyrista
airger
ajgr
ak
ak

27, 51
42
51, 96
51
51
46, 55
46, 55
39
50

215

SZMUTAT
agl
ak
aima
ao
at
aa
aak
aam
aama
ava
avardiche
avardicht
avaavo
azr
azr-ava
azir
azor
baka
bas
basn
baa
bavas
beda
bedas
bedzo
beixa
boiar
bojar
boran
borof
bu
buka
caldas
carstva
cas
chram
cobas
colma
colmagemen
cras
czuly
araman
atk
eb
erks
ifks
okov

216

45, 46
101
139
50
29
29, 54
43, 44, 54
105
105
82, 94
46
46
46
27
46, 50, 55
98
46, 49, 50, 55, 81, 117
50
42
43, 54, 57, 70, 62
43, 45, 56
43, 45
57, 61, 62, 69
125, 146
110
42
42, 43, 49
56
50
55
55
75, 86
55
39, 44
150
56
56
44, 51
44, 49, 52
44, 46
42, 56
56
55
44
98
43
26
44

amaso
as
ej
e
i
ija
iste
oke
opoda
ovaa
ovar
ovo
ui
umbra
umbrasto
uvto
ej
ejsen
er-iste
e
eams
eat
eavoek
ei
eva
e
gg
fk
fk
-gak
grus
gruka
gule
guka
i
id
i
iia
ikee
ilet
ili
ia
iej
i
ii
ine
ineved
initschi

27
42
50
49
29, 49, 78, 121
169
75, 110
50
50
49
49
49
24
100
105
23, 24, 50
50
148
75
75
87, 105, 114
110
75
27
27, 78, 110, 121
171
66
19, 23
50
117
43, 56
43
46, 55
46
75, 80
45, 50
45, 50
159
75, 86
45, 50
46, 50
110, 124
50
45, 50
46, 50
81, 117, 136
45, 54
29

SZMUTAT
inne-vied
igi
ig
iksa
iazoro
iazoro-ava
iazoroava
iazorokirdima
iazoro
ie
iei
ive
iondal
iecta
iee
ia
iajak
jacksarga
-jak
jaksama
jaksouma
jakarg
jakam
jala
jam
jama
jamks
janx
jarcamot
jarci
jartsacht
jaRca
jar$cajar$caj
jolam
jolamteste
jombla
jomla
jomlj
jomlu
jomluvele
jondl
kadik
kadoms
kaffta
kafksageme
kafks
kafta

24
66
66
101
81, 117, 137
75
75
110
75
24, 50
29
45, 54
46, 49, 54
51
51
119, 148
110
44, 45
117
43, 53
43
44, 45
43, 53
75, 87
52, 54
52
43, 54
43, 54
178
51
44, 51
51
44
51
43
43, 45
50
43, 45, 50, 54
43
43
50
46, 54
110
122, 142
20
43, 45
43, 47
49, 52

kafxa
kafxagemen
kaime
-kak
kal
kala
kalavaj
kaldas
kar
kard
ka
kaschmarasch
kamr
kata
katka
katti
kaukim
kauxa
kavkso
kavto
Kazai
Kazan
kce
k
kv
ked
kederbakar
ke
kelaps
keemiav
kefkej
kefkia
kel
kelas
kela
keli
ke
keej
kei
kegms
kegi
kema
kemaftua
keme
kemeoat
kemet
kem
kemgafksuva

43, 47, 49
43, 45
19, 20
117
52, 54
52
54
44, 64
29
64
29
43, 46, 50
43, 46, 50
50
23, 50
21
20
23
23
27
29
102
27
45, 52
30
45, 52
54
21, 23, 30, 170
42
51
50
50
46, 52
45, 50
45, 50
46, 50, 53
23
50
46, 50, 53
101
101, 108
46, 53
44
19
24
53
19, 46, 53
44, 45

217

SZMUTAT
kemgafxua
kemgolmuia
kemgotuva
kemkilia
kemkotua
kemsisia
kemvetia
kenerbakar
kenk
kensk
kebaka
kepkepi
kerlaps
kertiaks
kev
keveixa
kevejkeje
keveki
k
k
km
kmgaftva
kmgolmva
kmij
kmimg
k$aks
krga
kiase
kied
kiel
kiling
kiej
kimveij
kirga
kirpakse
kiima
kise
kiska
kistoj
kiza
kiz
kize
kjaw
kjw
kjed
kjel
ko

218

44, 45
44, 45
44, 45
42
44, 45
45
45
54
42
42
54
68
57, 68
42
46, 50, 51
23, 30, 42
43
50
43
52
46, 52
53
44
44, 45
42
45
46, 50
46
43, 44, 47, 53
23
42
24
24
45
46
42
118, 138
43
23
50
54
45, 47, 53
43
30
23
30
23
52

koda
kodajak
kodamojak
kodgem
kollma
kolm
kolmgem
kombs
kom
kona
kondan
kone
ko
kopa
kop
kopo
kor
kors
korta
kortaki
kortams
kom
koRtams
kor$takor$tams
kosak
kota
kotagemen
kot
ko
ko-pavas
kov
kov-bas
kov-pas
kov-pavas
kovl
krackmar
kra
krents
kselme
kselmed
kselmsonad
ksti
ki
kna
knamo
knams
knasiek

96, 110, 119


110
110
45, 46
20
44, 52
44, 46
53
53
110, 113
42
45
45
46, 50
46, 50
50
43
43
44
44
41
57
41
44
41
56
47, 49, 53
45, 46
47, 53
69
68
44, 52, 69
57
68
68
23
42
44
44
42
42
42, 54
50
42, 44, 110, 120, 140
79
151
79, 90, 136
75

SZMUTAT
knasek
ktakukan
kud
kud-azr
kud-azr-ava
kudazr
kudo
kudosan
kua
kuli
kuliaf
kunud
kuka
kupka
kurga
kurg
kuta
kutskan
kuvaka
kuva
kmen-toscht
kysa
lam
lankso
lakso
laams
laatado
lanams
lme
leczis
lefsk
lej
lesed
lir
lime
loczisun
lofca
lofts
loftza
loftze
loman
loma
Lopai
loscha
lovso
Lumzur
j

75
79
44, 45, 53
50, 53, 64, 102
97
98
97
50
83
51
27
51
42
27
42, 53
47, 49
47
20
44, 45, 53
42, 53
27
24
43, 44, 47
106
110
114
84, 99
75
99
110
42
42
46, 54
51, 55
42
39
42
24
44, 54
24
44, 49, 54
21, 45
21, 27, 42, 45
29
55
24
29
54

efks
ej
ejba
em
e
ii
oa
mai
madJ
madicht
madi
maks
maksz
maksms
maksoms
maksozo
makta
mar
ma
mastor
mne
me
m
med
me
meks
me
menel
menil
mee
me
meshte
mi
miek
miek
miejk
mieek
miek
miek
mieek
mi
mir
moda
mo
mo
murafdk
nalksi

42
45, 46
45
116
51
57
51
54
44
44
44
42
105, 108
63, 105
141
108
42
46, 50
46, 50
110, 120
110
110
43, 45
45, 53
45, 53
148
139
45, 46, 53, 114
30
30, 114
45, 46, 53
43, 45
67, 75, 77, 99, 104,
110, 123
110
75
96
82, 120
96
27, 75, 85, 110, 113
82, 96, 120
99, 104
66
54
66
66
42
51

219

SZMUTAT
nalknaLki
nal$kij
narman
narm
naxicht
nile
nille
no
noldams
nudje
nuke
numolo
nuran
jms
ie
i
iad
ingem
ui
obordavks
ocuz
ocuzboiar
oczu
oczuazir
oczuteste
oczuvazma
oczuved
ou
ouv
ouve
odoli
odora
odsora
ofta
oft
ojme
ojmsi
ojms
ok
olgaks
olgo
oa
oat
onks
orma
osal
osch

220

43
51
51
45, 46, 49
45, 46
43, 51
53
20, 21, 23
110
142
46
42
51
42
104
21, 23
42, 53
42
42
46
160
43
50
43, 44, 56
50
50
42
50
42, 44, 45, 50, 52, 54
97
46
83
54
54
47, 49
47
79
75
75
39, 51
178
178
119
110
54
171, 181
55
43

ostena
oster
oan
o
otiacks
ou
ozu
ozuvele
pakse
pak
palas
palpanda
pand
pandomonok
pandoms
panduma
paicie
paianok
para
paran
parat
par
paro
partado
partano
pas
paa
pavas
paz
paza
pazaloman
pazo
pk
p
pche
pe
peckpel
peczkeczne
pejel
pej
pek
pk
peke
pek
pelde
pelli
pelse

56
55
39
43
43, 44, 54
97
43, 44, 45, 50, 52, 55
46, 50
45, 49, 55
45, 55
56
54
47, 49
47
110
124, 144
122, 142
110
110
42, 43, 51
83
83
103
43, 51, 83
75, 83
83
29, 44, 51, 62, 68
169
51, 62, 68, 69
27, 51, 75, 80
43
42
75
97
54
42, 44, 51, 120, 140
45
42
42
54
54
75, 83
97
53
53
42
20
42

SZMUTAT
pelykysa
pe
peat
peschte
piled
pilesiade
pilke
pilkt
pills
pie
pi
pi
pige
pigeek
pig
pine
pi
pisime
pisimi
piime
piva
pim
pigun
pjel
ponat
pozno
pretzier
priafno
prosams
pa
pae
pvejste
pvejst)
pevej
psal
psy
py
pi
pukse
puko
pul
pulak
pulax
pulkschada
Purgini
pusir
puska
putms

54
23
148
43, 45, 47, 53
46, 53
42
49
46
21
21
46
53
21
27
46
45, 47
45, 47
43, 44
43
39
56
44
50
23
170
56
21
42
142
45
21
75
75
85
56
46, 53
39
46, 53
49
170
56
43
43
42
29
44, 56
56
102

puz
p
p
raduvams
Raksa
Rau
adavms
ive
sakal
sakan
sal
sala
sater
sazojak
scabas
schabdava
scher
schilmalne
schilstam
schkai
schobdava
scholka
schoun
schuan
schuar
schufta
schumbas
schy
seks
selmeponad
senke
serckx
sevrug
shej
shufta
siade
sibas
sidi
sile
silengemen
silms
siloman
sirit
skal
skei
slan
slava
sobda

44
43, 45, 47
53
96
29
24
96
50
42, 55
42, 55
53, 140
42
43, 56
110
39, 43, 51, 54, 80
43
43, 49
42
42
26
39, 43
39, 43, 44, 51
43, 49
43, 49
43, 47, 49
23, 24
39, 51
43, 49, 53, 78, 121
45, 53
54
42
43
55
43, 50
43, 50, 54
46, 47, 49, 53
51, 54
39, 45, 50, 52
42, 53
42
21
42
42
51
29
56
151
43, 50

221

SZMUTAT
soki
sokol
son
so
soinze
sormat
sovavta
sovavtoms
spada
spaga
ssiedei
ssielm
ssisim
ssjelm
sta
sterli
sti
stiast
stie
stir
stuvtoms
suda
sudja
suj
sudo
suilot
sukal
suman
suma
sur
sura
surks
surkx
surt
swel
symicht
sveams
svetoj
siim
sjda
ad
ado
aksa
atk
eej
ei
em
eme

222

56
55
75, 79, 81
75
79
45
110
124
56
56
30
23
19
30
67
56
50
46
50
45, 46, 54
143
23
39, 46, 56
46
23, 27, 51
46
56
43, 45, 55
45, 55
54
49
43, 54
43, 54
27, 39, 54
24
44, 46, 51
135
115, 135
23
23
46, 47, 53
23
101
44
30, 50
45, 50, 52
41
21, 23, 30, 41, 170, 180

em
em-kuna
em
emponat
eksa
eks
emb
emb
emija
emj
imimJ
im
imij
imimat
imi
imi
inze
iem
im
ive
ok
or
ormadms
ormadomo
ai
ul
vatoj
ai
ajan
ajansto
aLka
al$ka
araj
ari
atms
aor
j

var
i
i-bas
i-bavas
i-pavas
ka
ka-bavas
kabas

41, 42
42
41
42, 54
101
101
100
100
65
65
46
44
44
51
178
51
51
75
19, 23, 45, 53
19, 45, 53
24
45, 53
63
45
180
46
45, 46, 48, 54
46
110
63
127, 149
110
23
43, 44, 51
57
57
63
43
43, 50
43, 49
43, 47, 49
43, 49, 53, 54, 69
57, 70
57, 69
69
43, 62
62
54, 62

SZMUTAT
kabavas
kaj
kaj-bas
kaj-pas
kams
na
namo
nams
obda
obdava
ov
taufta
uft
umbas
umbra
umbrasta
umr
umra
uva
uvar
uvt
talmaz
tarat
teflaf
tele
tiksche
tink
ti
tik
tise
tisilet
tnk
t
tol
tolbaly
ton
tongsra
to
to
toschen
tosero
tovuro
tozian
tor
traks
travar
trax

61, 62
26, 29, 62
62
62
62
79, 90
151
79, 136
43, 50
43
43, 49
79
23, 24
43, 54
51
65, 100, 105
105
65, 100
65, 100
43, 49
47
50
42
55
45
51, 53
26
75
75, 82
80
43, 45, 47, 50
42
75
75
52, 54
54
148
24
116
110, 116
23
44, 54
24
54
44, 54
43, 51
49
43, 51

Trena
tsarachman
tschi
tschudi
tsocks
tua
tuczy
tu
tujems
tuka
tukdich
tulda
tunda
turicht
tuv
tzatka
al

jme

aj
e
ejems
ejia
ee
ee
ea
ee
ev
evlav

ijms
ike
i
oa
oan
o
ams
j

eb
urij
uri
uri
uaska
uaskasto
uaskav
uaskavsto

29
55
29
24
44
44, 54
46, 56
46
121, 141
110
42
43, 53
43, 53
51
44, 54
44, 49
51, 53
103
75
103
110
103
85
145
51
50
160
112
143
45
43, 45, 50
100
26, 50
43, 45, 47, 50
23
55
23
61
61
61
98
51
51
51
88
75
88
75

223

SZMUTAT
ua
udJ
udms
ud
udicht
udij
udi
udi
uf
uke
ueveek
ueza
ums
uz
uems
uma
unx
ure
ures
u
usve
usza
vaa
vaasto
valda
valdo
valdomoms
valgms
valgi
vanms
vanomisk
vanoms
vakeksnim
vaks
varams
varamot
varams
variad
varma
va
vazma
v
ve
veme
vgi
ve
ved
ve
vejke

224

44, 53
44
53
44
44, 51, 53
51
51
51
42
50
75
110
65
65
88, 115
50
54
53
55
53
42
44, 53
87
75
49
136
135
68
57
69, 99
110
99, 126, 148
75
82, 136
147
180
147
46
26, 42
46
42
61
75
75
30
27
45, 52
24, 30, 45, 50, 52, 178
19, 23, 50

vejkse
ve
vee
ve
verblud
vergas
ve
veges
vegi
vee
veeme
vems
vete
vee
ve
ve
veksa
vav
v
v
vgas
vidreu
vi
vina
virgas
virmatsj
vie
vikatka
vika
warma
wl
wte
wxe
wei
weigke
weixa
weixim
wel
wergas
wete
wied
wite
wjargess
wjete
wytzs
zbruj
zifks
ziim
ivota

23
50
24, 29, 50
50
56
39
181
50, 55
29, 55
77
84
104
45, 47, 53
19, 23
53
19, 45, 47
42, 43
51
61
54
50
51
103
56
50, 55
54
160
50
50
26
24
20
19
23
23
23
20
29
29
23
24, 30
19
30
23
20
180
26
20
64

12.

Irodalom
Bartens, Hans-Hermann 1978: N. Witsens Berichte ber die uralischen Vlker. Nyelvtudomnyi Kzlemnyek 80: 413416.
Bartens, Raija 1999a: Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys. MSFOu 232.
Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Bartens, Raija 1999b: Synti suomalais-ugrilaisissa kieliss. Folia Uralica Debreceniensia 6: 1528.
Brczi Gza 1951: A tihanyi aptsg alaptlevele mint nyelvi emlk. Akadmiai Kiad, Budapest.
Benk Lornd 1980: Az rpd-kor magyar nyelv szvegemlkei. Akadmiai Kiad, Budapest.
Bereczki Gbor 1988: Geschichte der wolgafinnischen Sprachen. In: Denis
Sinor (ed.), The Uralic languages. Description, history and foreign influences. Brill, LeidenNew YorkKbenhavnKln. 314350.
Bereczki Gbor 1990: Chrestomathia Ceremissica. Tanknyvkiad, Budapest.
Bereczki Gbor 2000: Bevezets a balti finn nyelvszetbe. Universitas Kiad, Budapest.
Bukva = -. 2- . - , , 1894.
Cigankin 1981: . . , .
. , .
Cigankin 2000: . . ,
. In: -. , . 142157.
Cscs Sndor 1990: Chrestomathia Votiacica. Tanknyvkiad, Budapest.
Dalton, H. 1870: Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands. Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg.
Da = ,
IIV. , , 18801882/1989.
Dam = e , , , , . , , . 225

IRODALOM
,
o 1785- =
. . : . , , 1971.
Dob Attila 2000: A komik trtnete. In: Nanofszky Gyrgy (szerk.), Nyelvrokonaink. Teleki Lszl Alaptvny, Budapest. 9196.
EK = . . (. .), . .
, , 2000.
EMSz = Mszros EditRaisza Sirmankina, Erza-mordvinmagyar sztr.
Studia Uralo-Altaica. Supplementum 8. Szeged, 1999.
ERV = . . . . . . ,
. . , , , 1993.
ESS = Jaana NiemiMihail Mosin, Erslissuomalainen sanakirja. Turun
yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 48. Turku, 1995.
EtV = . . . . , .
, , 1998.
Fbin Orsolya 2003: A mordvin bibliafordts terminolgijrl. Folia Uralica Debreceniensia 10: 91102.
Fbin Orsolya 2004: A ksrts terminolgijnak krdsei nhny finnugor nyelvben. Folia Uralica Debreceniensia 11: 5364.
Fbin Orsolya 2005:
- . Folia Uralica Debreceniensia 12: 2332.
Feoktistov, AleksandrSaarinen, Sirkka 2005: Mokshamordvan murteet.
Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 249. Helsinki.
Feoktyisztov 1963: . . ,
- XVIIXVIII. . In:
II. , . 336.
Feoktyisztov 1966: . . , . In: . . . . (. .), III. . , . 172220.
Feoktyisztov 1968a: . . , . , .
Feoktyisztov 1968b: . . , . In: CIFU-2/1: 106114.
Feoktyisztov 1971: . . , .
. , . (= Dam)

226

IRODALOM
Feoktyisztov, A. P. 197172: A mordvin irodalmi nyelvek ltrejttnek krdse. Nprajz s Nyelvtudomny 1516: 1319.
Feoktyisztov 1975a: . . , Linguarum totius orbis vocabularia
comparativa . In: Finno-ugristica 1. Tartu. 117127.
Feoktyisztov 1975b: . . , . In: - 2. -,
. O. . . . . .
. , . 248344.
Feoktyisztov 1976: . . ,
- . , .
Feoktyisztov 1990: . . , . In:
MdWb LXLXXXVI.
Feoktyisztov 1999: . . , A moksa-mordvin nyelv alapjai (oktatsi segdanyag). Budapesti Finnugor Fzetek 9.
Fischer = Johann Eberhard Fischer, Vocabularium Sibiricum (1747). Der
etymologisch-vergleichende Anteil. Bearbeitet und herausgegeben von Jnos Gulya. Frankfurt am Main etc., 1995. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia VII.)
FNESz = Kiss Lajos, Fldrajzi nevek etimolgiai sztra. Akadmiai Kiad,
Budapest, 1997.
Grammatika = . . (.), .
, , 1980.
Gulya Jnos 1983: XVIII. szzadi etimolgik. Mutatvny J. E. Fischer Vocabularium Sibiricum-nak kszl kiadvnybl. In: Uralisztikai Tanulmnyok 1: 163171.
Hadrovics LszlGldi Lszl 1977: Oroszmagyar sztr III. Akadmiai
Kiad, Budapest.
Hajd PterDomokos Pter 1978: Urli nyelvrokonaink. Tanknyvkiad,
Budapest.
Hkkinen, Kaisa 1994: Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia.
WSOY, Helsinki.
Hoffmann Istvn 2010: A tihanyi alaptlevl mint helynvtrtneti forrs.
Debreceni Egyetemi Kiad, Debrecen.
Honti Lszl 1984: Chrestomathia Ostiacica. Tanknyvkiad, Budapest.
Ikola, Osmo 1968: Suomen kielen historia. In: Osmo Ikola (toim.), Suomen
kielen ksikirja. Weilin+Gs, Helsinki. 3559.
Ikola, Osmo 1984: Suomen kielen historia. In: Heikki PaunonenPivi Rintala (toim.), Nykysuomen rakenne ja kehitys 2. Tietolipas 95. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 111138.
227

IRODALOM
Jakubovich EmilPais Dezs 1929: -magyar olvasknyv. Danubia, Pcs.
Jakuskina 2004: . . , - - . In: IX , . . , . 9498.
Jermuskin 1965: . . , - - . In: . e e o, . 414424.
Jermuskin 1967: . . , a - . In:
. , . 32: 104143.
Jermuskin 1984: . . , - (- ). , .
JJ = Juhsz Jen, Moksa-mordvin szjegyzk. Sajt al rendezte Erdlyi Istvn.
Akadmiai Kiad, Budapest, 1961.
Joki, Aulis 1973: Uralier und Indogermanen. MSFOu 151. Helsinki.
Kask, Arnold 1975: . In: - 2. -, .
O. . . . . . . ,
. 167202.
Klmn Bla 1976: Chrestomathia Vogulica. Tanknyvkiad, Budapest.
Keresztes Lszl 1986: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II.
Etymologisches Belegmaterial. Studia Uralo-Altaica 26. Szeged.
Keresztes Lszl 1987: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I.
Studia Uralo-Altaica 27. Szeged.
Keresztes Lszl 1988: A mordvin nyelvjrsi ~ megfelelsrl. In: Bereczki Emlkknyv. Urlisztikai Tanulmnyok 2. Budapest. 207213.
Keresztes Lszl 1990: Chrestomathia Morduinica. Tanknyvkiad, Budapest.
Keresztes Lszl 1995: On the questions of the Mordvin literary language.
In: Zaicz Gbor (ed.), Zur Frage der uralischen Schriftsprachen. Linguistica, Series A. Studies et Dissertationes 17. Budapest. 4756.
Keresztes Lszl 2001: Nyelvjtsi trekvsek az j mordvin bibliafordtsokban. In: Mikola-emlkknyv. Nprajz s Nyelvtudomny 41/1: 129134.
Keresztes Lszl 2009: A finnugor npek irodalmi nyelvnek krdsei az
jabb bibliafordtsok tkrben. Folia Uralica Debreceniensia 16: 5789.
Keresztes Lszl 2011: Bevezets a mordvin nyelvszetbe. Debreceni Egyetemi Kiad, Debrecen.

228

IRODALOM
Koponen, Eijo 2010: Johannes Tornaeuksen Manuale Lapponicumin murrepohjasta ja vaikutuksesta ruotsinlapin kirjakielen myhempn kehitykseen. In: Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Hkkiselle. MSFOu 259:
4352.
Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Korhonen, Mikko 1988: The history of the Lapp language. In: Denis Sinor
(ed.), The Uralic languages. Description, history and foreign influences.
Brill, LeidenNew YorkKbenhavnKln. 288313.
Kovegyajeva 1976: . . , . In: 3. , . O.
. . . . . . , . 396.
Laakso, Johanna 1999: Viel kerran itmerensuomen vanhimmista muistomerkeist. Virittj 103: 531555.
Laanest, Arvo 1975: - . In: 2. -, . O. . . . . . . , . 5121.
Lak Gyrgy 1986: Chrestomathia Lapponica. Tanknyvkiad, Budapest.
Lazar, Oscar 1975: The formation of abstract nouns in the Uralic languages.
Acta Universitatis Upsaliensis 10. Uppsala.
Lehikoinen, LailaSilva, Kiuru 1993: Kirjasuomen kehitys. 3. painos. Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos, Helsinki.
Lepj = . . , e . -, 17711805. http://www.runivers.
ru/upload/ iblock/9be/Lepehin_ch1.pdf
Litkin 1974: . . , - .
In: - 1. - . O. . . . . .
. , . 1828.
Mgiste, Julius 1970: Vanhan kirjaviron kysymyksi. Tietolipas 64. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Maticsk Sndor 1999: j mordvin sztrak. Folia Uralica Debreceniensia 6:
172179.
Maticsk Sndor 2005a: Az agglutincival keletkezett mordvin kpzkrl.
Nyelvtudomnyi Kzlemnyek 102: 734.
Maticsk Sndor 2005b: A kpzv vls kora a mordvinban. Folia Uralica
Debreceniensia 12: 6986.
229

IRODALOM
Maticsk Sndor 2006a: Kpz vagy uttag-e a mordvin pe? Folia Uralica
Debreceniensia 13: 4154.
Maticsk Sndor 2006b: Vndorl napok. A ht napjainak megnevezse az
eurpai nyelvekben. Debrecen.
Maticsk Sndor 2011: A mordvin rsbelisg kezdetei: a XVIIXVIII. szzad nyelvemlkei. Folia Uralica Debreceniensia 18: 117142.
Maticsk Sndor 2012: Az els mordvin szvegemlk elemzse. Folia Uralica Debreceniensia 19: 125146.
MdWb = H. Paasonens Mordwinisches Wrterbuch. Zusammengestellt von
K. Heikkil. Bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. I. (AJ)
1990, II. (KM) 1992, III. (N) 1994, IV. (S-) 1996. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.
Messerschmidt, Daniel Gottlieb 19621977: Specimen der Zahlen und Sprache Einiger Orientalischen und Siberischen Vlker. Berlin.
MESz = Mszros Edit (szerk.)Motorkina SvetlanaKazaeva NinaFelfldi
gnesirmankina Raisa, Magyarerza-mordvin sztr. Studia UraloAltaica. Supplementum 11. Szeged, 2008.
Mszros Edit 1997: Az erza-mordvin -i kpzs absztrakt fnevek. Nprajz
s Nyelvtudomny 38: 229241.
Mszros Edit 1998: A mordvinok ma. In: Csepregi Mrta (szerk.), Finnugor
kalauz. Panorma, Budapest. 143149.
Mszly Gedeon 1956: magyar szvegek nyelvtrtneti magyarzatokkal.
Tanknyvkiad, Budapest.
Mikola Tibor 1975: N. Witsens Berichte ber die uralischen Vlker. Aus dem
Niederlndischen ins Deutsche bersetzt von Tibor Mikola (Mit einem
Anhang). Studia Uralo-Altaica VII. Szeged.
MK = . . (.), . . , , 2000.
MNyT = Brczi GzaBenk LorndBerrr Joln, A magyar nyelv trtnete. Tanknyvkiad, Budapest, 1967.
Moszin 1996: . . ,
. In: CIFU-8/5: 124126.
MRV = . . . . . . ,
. . , ,
, 1998.
MSS = Eeva HerralaAleksandr Feoktistov, Mokalaissuomalainen sanakirja. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 58. Turku, 1998.

230

IRODALOM
Munkcsi Bernt 1882: Az ugor sszehasonlt nyelvszet s Budenz sztra. Magyar Nyelvr 11: 241255, 289296, 342350, 385393, 433445,
481486, 531541.
Mller = . . [Gerhard Friedrich Mller],
. -, 1791. http://
international.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=mtfxtx&fileName=txg/g331
929031//mtfxtxg331929031.db&recNum=93&itemLink=r%3Fintldl%2
Fmtfront%3A@field%28NUMBER%2B@od1%28mtfxtx%2Bg3319290
31%29%29&linkText=0
Nagy JzsefZaicz Gbor 1998: A mordvinok egy np, kt nyelv? In: Csepregi Mrta (szerk.), Finnugor kalauz. Panorma, Budapest. 137142.
Nmeth Zsigmond 1990: 96 gleiche Texte in uralischen Sprachen (Vaterunser). Az Uralisztikai Tanszk kiadvnyai 3. Szombathely.
Pallas = Peter Simon Pallas, Linguarum totius orbis vocabularia comparativa.
. -, 1786
87. http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Linguarum_
totius_orbis_1.pdf s _2.pdf
Pomozi Pter 1998: sztorszg: tenger, fld, remny. In: Csepregi Mrta
(szerk.), Finnugor kalauz. Panorma, Budapest. 169182.
Pusztay Jnos 2006: Nyelvvel hal a nemzet. Az oroszorszgi finnugor npek jelene s jvje 11 pontban. Teleki Lszl Alaptvny. A Magyarsgkutats knyvtra XXVIII. Budapest.
Raun, Alo 1988: The Mordvin language. In: Denis Sinor (ed.), The Uralic
languages. Description, history and foreign influences. Brill, LeidenNew
YorkKbenhavnKln. 96110.
Rdei Kroly 1978: Chrestomathia Syrjaenica. Tanknyvkiad, Budapest.
Rdei Kroly 1983: Die ltesten indogermanischen Lehnwrter der uralischen Sprachen. MSFOu 185: 201233.
RES = . . . . , .
, , 1948.
REV = . . . . . . . .
. . (. .). . . . , o . . , , 2012.
Ricskov = . . , , ,
. -, 1762. http://epr.iphil.ru/faily-publikacii/
Rychkov_1762.pdf
231

IRODALOM
Rombangyejeva 1976: . . , - . . . In: - 3.
, . O. . . . .
. . , . 229238.
Saarinen, Sirkka 2004: Mordvalainen abstraktisubstantiivien johdin. In:
Csepregi MrtaVrady Eszter (szerk.), Permiek, finnek, magyarok. rsok
Szj Enik 60. szletsnapjra. Urlisztikai tanulmnyok 14: 334341.
Salo, Merja 1991: Mordvalaiset. In: Johanna Laakso (toim.), Uralilaiset
kansat. WSOy, Helsinki. 156184.
SES = Alho AlhoniemiNina AgofonovaMihail Mosin, Suomalaiserslinen sanakirja. . Red October, Saransk, 2000.
Setl, Eemil Nestor 1892: Lisi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan. Suomi 3: 181350.
SSA = Erkki ItkonenUlla-Maija Kulonen (toim.), Suomen sanojen alkuper.
Etymologinen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki,
19922000.
Strahl = Philipp Johann von Strahlenberg, Das Nord- und Ostliche Theil von
Europa und Asia. Stockholm, 1730. http://books.google.hu/books/about/
Das_Nord_und_Ostliche_Theil_von_Europa_u.html?id=EPMOAAAAQ
AAJ&redir_esc=y (= Studia Uralo-Altaica 8. [1975]).
Szerebrennyikov 1967: . . ,
. , .
Taagepera, Rein 2000: A finnugor npek az orosz llamban. Osiris Kiad,
Budapest.
Tth Anik Nikolett 2009: A lapp gtjnevek kialakulsnak krdshez. Folia Uralica Debreceniensia 16: 121132.
Tth Anik Nikolett 2010: Fldrajzi viszonyok s gtjmegnevezsek a lappban. Folia Uralica Debreceniensia 17: 167180.
Tth Anik Nikolett 2011: Az gtjmegnevezsek szemantikai vizsglata a
balti finn nyelvekben. In: Folia Uralica Debreceniensia 18: 155164.
TyepljasinaLitkin 1976: . . . . , . In: - 3. , . O. . . . . . . , . 97226.
UEW = Uralisches etymologisches Wrterbuch (red. Kroly Rdei). Akadmiai Kiad, Budapest. 19861988.
Vers = . . , ( ) . I ( ), 2004; II ( ), 2005; III ( ), 2005; IV (232

IRODALOM
), 2009; V ( ), 2011. , -.
Viitso, Tiit-Rein 1998: Estonian. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic languages. Routledge, LondonNew York. 115148.
Winkler, Eberhard 1998: Anmerkungen zu zwei Sprachdenkmlern der ostseefinnischen Sprachen. Linguistica Uralica 34: 2329.
Witsen = Nicolaes Witsen, Noord en Oost Tartarye, ofte bondigh ontwerp
van eenige dier landen, en volken, zo als voormaels bekent zyn geweest. Amsterdam, 1692. Az els kiads az interneten: http://gdz.sub.uni-goettingen.
de/dms/load/img/?PPN=PPN340052333; a 2. s 3. kiads: http://books.
google.hu/books?id=_LbLQAAACAAJ&dq=Noord+en+oost+Tartarye&
hl=hu&sa=X&ei=bR02T4riIMKe0QWn2Ym7Ag&ved=0CD8Q6AEwAg
Zaicz Gbor 1969: . . , .
Nyelvtudomnyi Kzlemnyek 71: 187190.
Zaicz Gbor 1994: Hny nyelven beszl(je)nek a mordvinok? In: Folia Uralica Debreceniensia 3: 113121.
Zaicz Gbor 1997: Johann Eberhard Fischer: Vocabularium Sibiricum (1747).
Der etymologisch-vergleichende Anteil. Folia Uralica Debreceniensia 4:
224227.
Zaicz Gbor 1998: Mordva. In: Daniel Abondolo (ed.), The Uralic languages. Routledge, LondonNew York. 184218.
Zaicz Gbor 2000: Mszros EditRaisa irmanina, Erza-mordvinmagyar
sztr. Nyelvtudomnyi Kzlemnyek 97: 335344.
Zsirai Mikls 1994: Finnugor rokonsgunk. Az urli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legjabb ismeret- s forrsanyag rvid sszegzsvel kzreadja
Zaicz Gbor. [2. kiads.] Trezor Kiad, Budapest.
*
. ( - .) . 1993. Ford.
. . , . . , . . .
I , , ,
. .
i . . ii i 1821 i.
. . , 1996. Ford. . . ,
. . , . . . Szerk. . . , . . ,
. . .
233

IRODALOM
. . , 2006.
i I , i , i i . , 1889.
, I . .
i . . ii i 1827 i.
Internetes forrsok:
http://books.google.hu/books?id=9RhAAAAAYAAJ&printsec=frontcover
&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Kamtschatkaexpedition
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Fischer,_Johann_Eberhard
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:M%C3%BCller,_Gerhard_Friedrich_von
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gottlieb_Messerschmidt
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Friedrich_M%C3%Bcller
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Georgi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaes_Witsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Johan_von_Strahlenberg
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/ img/?PPN=PPN340052333
http://gendocs.ru/v1336/?cc=1&view=pdf
http://renhirek.blogspot.com/2008_11_21_archive.html
http://renhirek.blogspot.com/2009/01/peter-simon-pallas-mordvinokrol.html
http://russiapedia.rt.com/foreigners/gerhard-friedrich-muller/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Peter_Falck
http://www.ncknigaran.ru/index.php?option=com_content&view=article&id
=137%3Adamaskin&catid=3&Itemid=26
http://www.nne.ru/bishops/b_13.php
http://www.ogugauo.ru/biografiya.html
http://www.rulex.ru/01050030.htm
http://www.runivers.ru/upload/ iblock/9be/Lepehin_ch1.pdf
http://www.runivers.ru/upload/iblock/940/Korsakov%20D.A.%20Sbornik%
20materialov%20po%20istorii%20Kazanskogo%20kraya%20v%20XVIII
% 20v.%201908.pdf
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Vitsen/pred.phtml?id=271
234

13.

Rvidtsek
av.
cser.
csuv.
E
.
EM
fi.
FP
FU
FV
jeny.
jur.
litv.
lpK
lpL
lpN
lpS

avesztai
cseremisz
csuvas
erza
szt
erza s moksa
finn
finn-permi
finnugor
finn-volgai
jenyiszeji (enyec)
jurk (nyenyec)
litvn
kola-lapp
lule-lapp
norvg-lapp (szaki-lapp)
dli-lapp

m.
M
mdE
mdM
i.
m.
or.
osztj.
sir.
smd.
szlk.
tat.
tvg.
U
vj.
vog.
zj.

magyar
moksa
erza-mordvin
moksa-mordvin
ind
magyar
orosz
osztjk (hanti)
sirni
smordvin
szelkup
tatr
tavgi (nganaszan)
urli
votjk (udmurt)
vogul (manysi)
zrjn (komi)

*
Abl
Acc
Adv
Allat
Conj1Pl
Conj3Sg
Dat
DetAbl
DetAcc
DetDat
DetGen
DetImp2Sg
DetImp2Sg/Pl1
DetImp2Sg/Sg3
DetNom
DetPlAcc

ablativus
accusativus
adverbium
allativus
conjunctivus, tbbes szm 1. szemly
conjunctivus, tbbes szm 3. szemly
dativus
a hatrozott nvszragozs ablativusa
a hatrozott nvszragozs accusativusa
a hatrozott nvszragozs dativusa
a hatrozott nvszragozs genitivusa
a hatrozott igeragozs egyes szm 2. szemly imperativusa
a hatrozott igeragozs egyes szm 2. szemly
imperativusa, tbbes szm 1. szemly trgyra utal
a hatrozott igeragozs egyes szm 2. szemly
imperativusa, egyes szm 3. szemly trgyra utal
a hatrozott ragozs nominativusa
a hatrozott nvszragozs tbbes accusativusa

235

RVIDTSEK
DetPlDat
DetVx1Pl/Pl3
dial.
Elat
Gen
Gen-Acc
Gerund
Illat
Imp2Pl
Imp2Sg
Ind
IndPraes3Sg
Inf
Inf-Nom
irod.
NegDetImp2Sg/Pl1
NegImp2Sg
Opt3Pl
Opt3Sg
PartPraes
PartPraesDetAcc
PartPraesDetPlDat
PartPraesPlAcc
PartPraesPlDat
Pl1
Pl3
Prt
Px1Pl
Px1Sg
Px2Sg
Px3SgDat
Sg1
Sg2
Sg3
Trslat
Voc
Vx1Pl
Vx2Pl
Vx2Sg
Vx3Sg

236

a hatrozott nvszragozs tbbes dativusa


hatrozott igeragozs, tbbes szm els szemly, tbbes
szm 3. szemly trgyra utal
nyelvjrsi
elativus
genitivus
genitivus-accusativus
gerundium
illativus
felszlt md, tbbes szm 2. szemly
felszlt md, egyes szm 2. szemly
indicativus
indicativus praesens, egyes szm 3. szemly
infinitivus
infinitivus-nominativus
irodalmi
a hatrozott igeragozs egyes szm 2. szemly imperativusa, tbbes szm 1. szemly trgyra utal, tagad alak
felszlt md, egyes szm 2. szemly, tagad alak
optativus, tbbes szm 3. szemly
optativus, egyes szm 3. szemly
participium praesens
a participium praesens hatrozott accusativusa
a participium praesens hatrozott tbbes dativusa
a participium praesens tbbes accusativusa
a participium praesens tbbes dativusa
tbbes szm 1. szemly
tbbes szm 3. szemly
praeteritum, mlt id
birtokos ragozs, tbbes szm 1. szemly
birtokos ragozs, egyes szm 1. szemly
birtokos ragozs, egyes szm 2. szemly
birtokos ragozs, egyes szm 3. szemly, dativusi alak
egyes szm 1. szemly
egyes szm 2. szemly
egyes szm 3. szemly
translativus
vocativus
tbbes szm 1. szemly igerag
tbbes szm 2. szemly igerag
egyes szm 2. szemly igerag
egyes szm 3. szemly igerag

Tartalom
1. Rokonaink a Volga-vidken
Bevezets ................................................................................................ 3
2. Az aburtl a Sibiricum Vocabulariumig
A finnugor nyelvek legrgebbi rsos emlkei ....................................... 9
3. A kartogrfus, a kapitny s a pspk
A mordvin nyelvet rni kezdik .............................................................. 17
4. Scholka, schobdava, schumbas
Az els szavak ...................................................................................... 39
5. Felkel holdisten, lemen napisten, tplljatok, vjatok!
Az els mondatok ................................................................................. 57
6. n, Cranya, nagyon j!
Az els hosszabb szveg ...................................................................... 73
7. J szndkkal kvnunk j egszsget
Az els vers .......................................................................................... 91
8. rizz minket a Stntl!
A Miatynk erza-mordvin fordtsa ................................................... 109
9. A ksrtstl a bajig
Lexikai innovcik a Miatynk erza-mordvin fordtsaiban .............. 131
10. Tlgykakas, tengeri diszn s lusta l
Damaszkin pspk, az els nyelvjt ............................................... 155

Szmutat ................................................................................................. 195


Irodalom .................................................................................................... 225
Rvidtsek ............................................................................................... 235

238