P. 1
بنات الرياض

بنات الرياض

4.33

|Views: 1,764|Likes:
منشور بواسطةdta_1588220

More info:

Published by: dta_1588220 on Aug 03, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2016

pdf

text

original

نيتنثلا ّينيع ىلإ

يمأ
اشر يتخأو
يتاقيدص عيمجو
2

"ت=~--او -,ي~" ~>~ا,م ^م-ا- ي- ç-- ا-=,م

^يدي,-لا
:يت7ا Jيمي>ل ^-را- ^لا~ر J~رأ · ^م-اقلا- 4ا,تش>ل
Seerehwenfadha7et_subscribe@yahoogroups.com
:يت7ا Jيمي>ل ^-را- ^لا~ر J~رأ · 4ا,تش(ا -ا·ل(
Seerehwenfadha7et_unsubscribe@yahoogroups.com
^ع;م=ملا ى-ع ^-,~ملا ^-~ا,مل
Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
) 1 (

دوصقم هباشت وه عقاولاو اهثادحأو ةياورلا لاطبأ نيب هباشت يأ
3
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 13/2/2004
Subject: يتاقيدص نع بتكأس
. مهسفنأب ام اوريغي ىتح ٍ »¸قب ام ´ريغي ` -ا ´ ¸'
دعر¹ا -¸¸س 11
· م·´ت`د=م . ²·يبا-~¹ا -اره·س¹ا ب=·ص'و · ²·ي¹=~¹ا _-ا-ف¹ا ر-·ك' _·م د·ع¸م ى¹ع م·تن' ... يت~ا·س يتا·سن' يتادي·س
_يست·سن ا·~ب ن·م¸ن · ··ي· ¸·ي·ن `و ··~ي·ن _··او ¸·- . .اي=¹ا ·¹ -¸¸·-ي ا·~م م·´-م .·´¹ -ر·' ¸·- م¹اع ى¹' م·´¹ق-ت · ا¸م
. ي·ا-¹اب رف´نو ·-م ·ب ¸ا~ي`ا
ي·-ع' ` ) ²س~ا·س¹ا د··-· ا·ند-ع ا·م' · ن·ير~·¹او ²·ي~ا=¹ا ¸اد¹-¹ا ¸··ب ي··و · -ر~ع ²·-ما`¹ا ¸¸· م·- ن·م .·´¹
-ا=فص ى¹ع ²ي¸اع ²قيق=¹ا --ارق¹ ²ي·ا´¹ا -'ر=¹ا ·سفن ي· د=ي نم .´¹ . -ايتف¹¹ ¸أي¹ا نسو .ا=ر¹¹ ( -ر~ع ²س~اس¹ا
ى¹' . ²ن¸-=~¹ا ²بر=ت¹ا -~- ي· يترياس~¹ »¸`¹ا ر--¹ا _م · ²قيق=¹ا =¹ت ى¹ع .¸-=¹¹ ²ب¸¹=~¹ا -ربا`~¹او · -نرتن`ا
¸أب دقت·ي نم ى¹' . ~¸س`ا ¸دتري ر~¹او ¸يب' ·ن¸¹ ري=¹ا ¸' ,ري د·ي م¹و · ينا¸ر=¹ا ب=¹ا ¸-· .م نم .ك 1 + 1
ى¹' ! ²·ق¹=¹ا ن·م ²·ينا` ر·=' ي·· ¸¸ف¹او .~ا·ت¹ا ي··د- .=سي·س د·=ام ن·تبا´¹ا ¸أب ··نا~ي' د·ق· ن·م ى¹'و · ن·ي-`ا ¸وا·س´ ي ` د··
¸ت~¸و ام ا-ت-ي= ا-ح'و · د=¹او --س¹ا اهت-ي= ¸ا-¹ا ¸' ,ري نم .´¹و · ني--اغ¹او نير-ا`¹ا · ني~·ا-¹او ني==اس¹ا .ك
.. رييغت¹ا ¸¹=-ي· · ~ان¸¹ا _دقت اه¹ع · ي¹-اس¸ بتك' م´ي¹' · دح ى¹ع
_¹ا·-¹ا ا·ند=ن -·--ت ا·~كو · ~¸·ن -ار=·-¹ا ى¹'و ن·م ن·=-· · (م·´ي·و م·´-م) ا·هت`=ب ¸·م`ا ²·-·و · ي·ت¹ي¹ -~-
ا··م ى¹ع اورت··سا) و ÷ د··حاو ي··· ¸ا-``ا =ا--و ÷ ²··=¹ا= ي··- ن··مو ²=¹ا··ص ي··- ن··م يت··-· -`=ب ن··~· · _¹ا=¹او
.·= -·=ت اي¹اح ¸·ي·ت ن·ه-م `ك ¸`و · ن·ه-م ¸' -¸وا~م ¸و~ ا¸ر=ت ي¹-ا·س¸ ²·باتك ي·· -'دب د·· ي·ن`و ! (م·هته=او
ن·م ر·ي`´¹ا ر·ييغت _·م -ادح`ا ن·م .·ي¹ق¹ا -·ير=ت -ر`' د·ق· · ¸·~~¹ا -ا¸و و' ¨²·=يح .·=ا¸" و' ¨²·=يح" و' ¨.·=ا¸"
ي·-ن' _ي=·ص . ²·قيق=¹ا ²·عو~¹ ن·م -·ف=ي `و ²·ياور¹ا ¸د·ص _·م ¸¸ا·تي ` ا·~ب · _¹~¹او ¸·ي·¹ا ى¹ع ا=افح · -ا~·س`ا
ى¹ع -د~ص -ايح ¸' `' · ¸يك¸تنا¸اك ¸¸س´ين ¸'¸ ى¹ع · -ي~ ي· .م' ` . ا-ي~ ى~=' ` . ا-ي~ ر=تن' `و ²·ي-تسم
! ¨¸ر=~¹ا -ي~¹اب " ²يديرب .-اس¸ _--ب اهمد- ¸' ن=' ` · ¸و¸رقتس ام .ك نم م=ر¹ا
يتاقيدص نع بتكأس
-دحاو .ك ²-ق·
يتا~ ,¸' · اهي· ,¸'
يتاسأ~ك -اسأمو
يتاقيدص نع بتكأس
4
-ا-ي=س¹ا ¸ا~ع' ¸ت~ي ¸~¹ا ن=س¹ا نع
-`=~¹ا -د~ع' ·ت¹ك' ¸~¹ا نم¸¹ا نع
_تفت ` -ا¸ب`ا نع
_ب~ت ا-ده~ب ي-و -ا-=ر¹ا نع
,ر-´¹ا ²نا¸ن¸¹ا نع
~¸س¹ا اهنا¸د= نعو
-اديه~¹ا -`' · -`' نعو
-ا~س' ريغب ´ ن·~
دي¹اقت¹ا -ر-ق~ب
يتاقيدص
¸¹غم ٍ -=تم .=ا~ · ن=ق¹اب ²·¸ف¹م ´يم~
¸ف-ت `و ¸دهت ` · _ي¸ات¹ا اه´ص ~¸قن
¸-=ت اه-ا¸ح' ي· · =ا~س`ا نم _يما=م
¸¸¸`ا اه~ار· -ام · ¸¸¹-¹ا نم ²يعو'و
ٍ-¸= `ب
يتاقيدص نع بتكأس
-`ي~=¹ا »اد·أب ²يما~ .`=`ا نع
-اعار-¹ا .ي¹ نع ... ¸اي`غ¹او · ¸اي~ه¹ا نع
-اد=~¹ا ي· ن·دت ¸ا¸~`ا نع
-ي~`¹ا ي· ¸ا¸ود¹ا نع
-اهي-ه¹ا -¸م نع
يتاقيدص
-ا·ار=¹ا ¸¸س ي· _ا-تو ,رت~ت ن-ا-¸
¸ر~¹ا ميرح ي· ايا-س
-ا¸م' ري= ىت¸م
-ا=ا=¸¹ا -¸= ي· ! ر=ف¹ا .`م · نت~ي · ن~·ي
يتاقيدص
ا-ر-اغم ي· •¸¸ي=
-ا¸ص' ريغب · -¸~ت
5
` ن·مو " · -'ر~¹ا ر·عا~ب =·-ق¹ ن·م ¸د·ص · ¸·يب ¸' -·سي¸ ¸·ي ي·مو -ا =·~ح¸ . ي·نا-· ا·ي ¸ا¸ن ا·ي =نا·س¹ _·ص
_م =ف=ا·ت ي· .-ف¹ا ¸' ¸¹و · ²·ور·~¹ا ²ي-=`ا .¸قت ا~ك =¹-· `و =د·ب ` ب=¹ا يف· " ر=-¹ا نم -ر~ي¹· =¹~ ·-=·ي
-ر-يو · ب=¹ا ب-سب ²-ي´س~¹ا =ت=' ¸ا=تنا ا~ن'و · ²ي¹ا=ر¹ا =تام¸س¸مورك ي· ²ي-ي= -رف= ·--س ن´ي م¹ -¸س-¹ا ¸¸ن
¸د=-¹ا ري-·ت¹ا ن='و · €=¹ا ²سا·ت¹ اي ¸' · =د·ب نم ا-=ح ¨~ر·" ايو · ¸يق¹ب ²م¸~حر~¹ا -=ب اي ·· ! .~يب ¸~ ب=¹ا
-~ارق¹ا -ر~ح نم ¸- و' · نير~تس~¹ا ·حا=-ناو ··¸·و ²ي¹~ع ي· €=¹ا ·-~ي ¸~¹ا · ·=ي=-ت -ر`´¹ ~رق¹ا ¸ا¸يح نم ¸ت~م
ا·-د·ب .¸=تت¹ · ··تا¸=' ,دح' ى¹ع ¨¸¹=ت " ¸'د·ب `' ا·-¸ا¸ن د·=ت ن¹ ا·-م -'ر~¹ا ¸' ود-ي · -·س•¹ . ¸··-¹ا .¸قي ا·~ك
! ¸¸=ت ` ي-¹· ايو · ²نا¸ن¸¹ا بح ى¹' ~¸س'و ¸يب' م¹ي· نم .ي~=¹ا ب=¹ا ²-·
¸¸~ي¹¹اب ²~¸~ر~¹ا ¸=ا=-¹ا ¸-ا·¸ نم ن=ص ي-نا= ى¹'و · ‚¸ا-¹ا ر~ح`اب يتف~ -==¹و · ¸ر·~ -~´ن
. ى¹و`ا ²=ي-ف¹¹ ¸-ا= -ي~ .ك . ²=~¹او
ƒ ƒ ƒ
-`وا=~¹او · اق¹اع .ا¸ ام ²·¸¹ا „ير~ ¸' ا-ر-=ت¹ · ¸اتس¹ا -¹= -ر~· _م ²--ت=~¹ا ميدسب نس¸س »ادم -¹-تا
… ·ح`ص` ²ي¸ا=
¸·يار·¹ا -اي¹ك ن·يد·بو · .·· ادح ا·م ¸¸- ن·ي¸ب¸أم ¸ا-¹ا ¸¸تا´ ·س¹ ! ي·~ ¸ا·ص ا·م .. ا·ه¹اح ¸دهت -¸¸~ق¹ ي¹¸· =¹ي=~ †
! ¸--سس ا¸¹~·يت ¸¸~ اور=أتيب .و¸´¹ا
ر=' نم يتأي .ف=¹ا ²~=-م ·=و ي· ¸ا=ر-ت نيت¹¹ا ²-ح اهت='و اهتد¹او -¸صو · ¸ايهن`ا =~و ى¹ع -ر~·
.-· ¸ر·¹ا -ار=· اه-ي-= نع _س~ت · ¸ور·¹ا اهتقيدص بنا= ى¹' -¹ا¸ ام ميدسو · -ا~¸س ²¹ي¹و ²=ي-فب ا---م ²عاق¹ا
. اهي-ف= .=ا~ .=´¹ا نم ¸ا-=' اهس-=ت يت¹ا _¸مد¹اب يقت¹ت ¸'
ى¹' نس¸·س »ادم ن·م -د-¹ا -¸ا~' .·-تو · ²·~=-¹ا ²·عاق¹ا .ي=·ست¹ا ¸اه= ن·م ‡··--~¹ا -د-ع د·~=م -¸·ص •~ي
… اهع¸´ب -ر~· ¸´¹ت يت¹ا · ميدس
.. ا-يرˆ س †
· دس=¹ا ²·ا=م ا``` ‰`=`او نيت~¸·~¹ا 'ر· ¸' د·ب ²·يرس ²كر=ب ا-دس= ر-اس ى¹ع اهيديب _س~¹ا -ر~· يه-ت
ا~م أ=بأب ²يما=ر¹ا -ا=¸د¹ا Š¸-هب 'د-ت م` · نيريغ-¹ا اهيدهن نع ¸ار~تساب رس=-ي ¸~¹ا ¸¸¹·¹ا ¸اتسف¹ا -ر= _·رتو
.اهي¹ت يت¹ا نع -¸== .ك .-فت يت¹ا ¸~=¹ا ينا¸`¹ا ى¹ع ²س~اس ²ينا` ²في-م · ²·ور-¹ا ي· اهت`يم¸ _م ·ي¹ع -ب¸دت
.·ي¸=¹ا ي·مام`ا -ر=¹ا ي·- ¸ودت ¸' و' · ا·ه-ع „ق·سي· ¸ات·سف¹ا .·ي~ ميد·س ¸ودت ` ¸' ¸·عدتو -¸== .·ك .·-· -ا ر·ك~ت
-¸عدم ا·ف¹' =ا-- ن·´ي م¹ ا·ه-ي=· · ²··ور-¹ا ن·ع اري`ك ر·م`ا -¹ت=ي . ²·يديم¸´¹ا »`·`ا ي·· -د=ي ا·~ك ا·هه=و ى¹ع _·قت·
--ا-`ا =¹ت _·م . ا·هتا~`فب ا·هي-يع ي·~·ت -¸¸·-م =ا-- ن·´ت م¹و · اهتاما·ستباو ا·هتاتف¹ ني·-=تو ا·هتا¸== ي·· ن··د=ت
ن·م ²¹ي¹ ي·· · م¹ح _و¸' · ··تر´· ن·م -رفن ا·~¹ا= ¸~¹ا ¸·ي-¹ا ي¹-ا·¹ا ‹او¸¹ا _-·-ي · ا·هي¹ع ²·ت-`~¹ا ن·يع`او ²·=ع¸~¹ا
. ! .ي¸= ¸¸باك
6
_¹·-ت . د·يد~ ¸·يكرتب ²·ي¹~·¹ا _·باتت . ¸¸·-¹ا ي·· ر·ه=ت ¸' ن·م ا·¸= اهتقيد·ص -¹= ر·ه=¹ا ²·ي-=م ميد·س ري·ست
د-ا¸~¹ا ى¹ع -ا¸ا¸ح „·قت¹ي ا·-¸ا~ا¸و · -¸== .·ك د··ب ¸ات·سف¹ا .·ي~ ا·ه¹ ب=·ستو -ر~· ¸'¸ ¸¸· ²·ت-`~¹ا ²·حر=¹ا _·-و
… ²-يرق¹ا
Œ ¸¸´ت نم †
! ²¹-·و _¹م . -ا -ا~ ام †
Œ¸ور·¹ا -=' †
. ¸ام¸ نم اهتقيدص ¸¸¹¸قي †
. اهسا¸ ى¹ع ¸ر·¹ا ²¹يا~ . ر~ا-تو ¸ودت ي-و ¸ر·¹ا ²يادب نم . -رب~و ²·-س اهن' ي¹ ود-ي †
Œ ²-ي~¹¹ اع~ .¸سر¹ا ¸' -·~س ان' ني·د-ت ! ري`´ب ¸ور·¹ا نم ى¹ح' †
! ا-=ح ى¹ع -¹ام · ا-ح -¸هم . »اي`ا- ي~ام مه·¸س ي¹¹ا م- ¸¸ي~¹ا · -او ·ي' . »`س¹او -`-¹ا ·ي¹ع †
! ب-¸~~¹ا ا--ايب ¸هم »ا¸~ ¸ايب اه-ايب Œ ¸رع اهي· †
.اه¹ك ¸ا-=`ا م´¹ --= · »¸·م مكد¹و ا~' . ا--م ني~=ام اه¹ا¸= . ي¹~ير=¹ا ميدس †
,دح' اهت-ا= ا~¹ك . اهن~أب ²سما=¹او ²·بار¹ا _~ست ¸~ ي- ا-و · ¸ر·¹ا ²يادب ~-م اه-ع ن¹أس د· ²``` ¸' اهغ¹ب
‹او¸ ¸'و ¸اح د·· ‹رف¹ا ¸' ود-ي .. ¨²·ي·ا·¹ا ا·ه-ع -¹أ·س" … -اي=ب ~رت -·ناك ا·ه-ع -¹أ·س ²·ن`· ¸أب ا·-ر-=ت¹ -ر~· -ا¸='
. ¸•ا ىتح .·فت ا~ك ²·دب ²==¹ا -~فن ي- ¸' · ر´ي¸ن »' ²¹ا=¹ا مه¹ -¹ا· ا~ك ²=-س¹ا Šرفيس -ر~·
²-== ى¹' €·ا=~¹ا ا-·~ت=م ي· ¸ر=¹ا ن~-' ي- ¨~ا´¹اب" ·¹ا ¸' · نيتكرح دم ني-اي¹ا د~ب ¨-اي -اي" ·¹ا ²سايس
.ا-قتس`ا -`فحو -ا¸او¸¹او -`ا¸-¹او ¸ارع`ا ي· ¨ !ني-ت ام .`م يف=تسا ا-د·بو" · ري¸ن »' -ا~ي¹·ت بسح ²·يرس
-~- _ا-ت' ب·=ي ÷ نهتي~·ست -ايتف¹¹ ¸¹=ت ا·~ك .اي·¹ا -اهم'و .ا~¹ا ¸'¸÷ اديد=ت ن·ه-م ¸-ا=·¹او -ا·س-¹ا ي·قت¹ت ‡·يح ·
.·ق·¹اب -ا -ا . ني·-·رت -اي - ا·ي · ني~·ست-ت -اي - ا·ي · ن·يكر=تت -اي - ا·ي · ن·ي~~ت -اي -اي" … ا·-ري·ا~=ب ²ساي·س¹ا
. -ا~ي¹·ت¹¹ ²ياهن `و ¨... -اس=ب ²تف¹¹او -اس=ب ²~¹´¹ا ! ²فيف= ¸ري-ت ` · .ق`¹او
دي·س¹ا ‹او¸¹ا اك¸ا-ت¹ اهسيرع -د¹اوو اهتد¹او اهي¹' د·-تو · ¨²~¸´¹ا" ²~=ف¹ا ²--~¹ا ى¹ع اهنا´م ¸ور·¹ا ~=تت
. .ا=ر¹ا .¸=~ .-· اه-نا= ى¹' ²ي¸اك~ت¹ا ¸¸-¹ا ¸·ب ا=قت¹تو
… _ق¹ا ¸د=-¹ا ¸ر·¹ا ا~- .`م ي· -¸ي~م ²ي¸ا==¹ا ²=ه¹¹ا ود-ت
! ²-عارف¹ا ان~اد=' †
¸`مأتت ا·~-و .·ي~يم اهتقيد·ص ¸~' ي·· ¸·~هت ... اهتي·-=~و ¸·ي~¹ ¸ا·س¹ ى¹ع ²ير·-~¹ا -د=¹ا ر·ي`أت ى·غ=ي
¸~¹ا .=´¹ا -ر`ك نم »د¹ا ¸¸¹ب ا~ه-ايب ادب نيت¹¹ا · اهي-يع ²صا=و · -ر~· ا~هتقيدص ·=و ي=غت يت¹ا ²في`´¹ا ¸يحاس~¹ا
. ا~ه¹=ا~ ى¹' -رست
… ²ي¸ي¹=ن`اب .ي~يم ~رت
!Œ »ور· ¸ي¸~ ¸~ -· ي~ ~~ .ي- ا~ ريو †
7
¸اتس· ي·¸~ ... اهسف-ب ¸ت¹ماع ي¹¹ا =·¹ا- .ادب ²مودس ود-ع -=ي= ي¹¹ا .غ~~¹¹ -حا¸ اهتي¸ اي · -¸¸~· اي ²-ي´سم †
! ب·ص ي¹ي` ¸ن' ر´في ¸·¸~ي ي¹¹ا ! ميدس
¸~¸ب ¸ن ! ر·ي~ ¸ ا·م =-ع ¸¸~ ¸دح ا·م ! ا´~م ي¹=ا-¹ ينات·س· ¸' ²·¸اع م·ي¸ا·~¹ا- ن·م -دحاو ي·· .¸قي =·~·سي ي¹¹ا †
-' =ي~¹ا -يك ²فيا~ يتنا نيد·بو · ا~- ¸¸ ¸ور· ¸رع ي· مه-ي·`ت ام -ا~¹اب .و~-و · .ي¹ق¹ا `' ¸نر·~ ا~ .ت ¸اك
¸ر· ي·و ! -ا·¸¸ ²··¹ا= ا·ه-ي¹=م ! ن·ي==¹ا ¸¸ ¸·يب' ن~يدنوا· ا·ه¹ ¸¸==ي ¸ي¹ ار~س ي- ا~' Œ ¸·تم ¸ت -رم ا·هقح
! رق¹ا· ¸س ... _··ي . اهت-·¸و اهه=و نيب _-او
!!ر~ع دح ²عاس¹ا ! ر~ع دح ²عاس¹ا †
. ²¹-- اي ¸نو -دحاو ²عاس¹ا †
!¸=¹ا .¸ص' ا¸~¹·تتح ام ¸كر~ع ... ر~ع د=¹ا ى¹ع ¸¸´ت ا~¹ ²عاس¹ا -¸اقع ¸¸ =¸اسي يتفت¹ا ¸د-· ! ²=-ت اي ` †
!! ¨ب-ا¸م" اهي¹ع ام' ... ¸~ا- ---¹ا ي·¸~ مه~¹ا
Œ يف¹=¹ا ´`او يمام`ا _·د¹ا Œ مهي· -دحاو ¸' †
! ²¹¸ح اي يف¹=¹ا †
! ني=`¸´¹ا نقح ¸¸ ا¸و نمو »اد· نم نقح -ر~· ¸¸=·يو اه-م ¸و~=اي ¸ورف~¹ا ¸~ا- ... ¸تم ¸ت †
. ا¸و نم اهي¸ ب-ا¸م ¸د-ع -ي¹ اي !¸¸`نا -رم اه~س= ¸ن' ¸ح' . ميدس ²قح ا-ي· ب-ا¸م ى¹ح' †
ن~·س' ا·م -¹ك' ا·~هم - د·~=¹ا ي¹¹ا ا·ن' ... =¹`م ²·-اي¸ ب··¹تو ¸¸~ -·=-ت ا·ه¹ ي·غ-ي ¸·ب ي··ريك ¸·س ¸·ي~ _·ص †
.²حاتر~·
.ادك .=ي ي~س= ¸ا~¹ع ²~-ا~ ²عا=م ي· ²~ياع ان' ... =ت=ب اي -او †
… --اف=' .وا=ت .ا¸س ا~هم .ك ي-يع ي·و اه¹ ¸اح¸¹تو ¸ا~ست-ت ا~-و ²-ير· ²¹وا= ى¹ع اهيتقيدص ¸ور·¹ا _~¹ت
د·قت·ت -·ناك ا·~ك ا¸ي~ت ن·ه¹·' ي·-و ÷ ا·هن' ,رت ي·-و ا·هتايح ي·· ²·-ي~`¹ا -ا==¹¹ا =¹ت ي·· ي·~ت-ت· ¨ŒŒ ا·هنا´م -·س¹ ˆ ·م¹ "
. نه-يب -=و¸ت نم .و' ÷ ا~-ا~
ميد··س ن··م .··ك -د···-· ري¸··-ت¹ا -···¸ت ¸' د···ب ¸ور·¹ا ²--هت¹ ا=ا¸·' ²··--~¹ا ى¹' ~¸···-¹اب -ا¸عد~¹ا -'دب
… اه¹-قتو اه--ت=ت ي-و -ر~· ¸~' ي· نه-م .ك -س~-و · ¸ي~¹و .ي~يمو
. =ي¹ع -ا رك~' ان'و ²·¸¹ا .¸= . -ا =¸ا-ت . -ا -ا~ ام ! -او ر~· †
.!!ي¹اي= ي~ =ي¹ع _¹ا= ¸اتسف¹ا . =¹´~ ¸¹ح -رم ... يتايح =ور-م †
.!يتايح ي· اهتف~ ²سورع ى¹ح' Œ ¸~ا- -و`=¹ا ¸ي' ! -ب اي ي--=ت ! -' اي †
¸··ب Šاقت¹` ²·```¹ا -·قت . ن·ه-يع' ي·· -أ-=~¹ا -ريغ¹ا ,رتو اهتاقيد·ص _·يد~¹ _~ت·ست ي·-و -ر~· ²ما·ستبا _·ستت
. ن·~تب -ا-=ا=¹ا نيع' .ي~يمو ا~ه-=فتت ا~-يب اه¹¸ح ¸·ر¹ا ي· ¸ي~ي¹و ميدس دهت=تو · -دي·س¹ا ¸ور·¹ا _م ¸¸-¹ا
ىتح اه-نا=ب ¸·ر¹ا نم اق-سم اهت¸~ح يت¹ا ميدس نع ادي·ب ¸·رت ي-و ¸ي~ر¹ا اه~س=و _¸اف¹ا اه¹¸=ب ¸ي~¹ ى-ا-تت
8
.-ت ىتح ·-م ²-ي·م نكام' نم ¸¸-د¹ا ¸·ب „ف~ _ي=تست ¸¹ ى-~تت ¸~¹ا ¸اير¹ا ا-~¸عو اهتما· ر-· _ي~=¹ا €ح`ي `
. .ي~يم و' ¸ي~¹ ²·ا~¸ ,¸تسم ى¹'
.كو -اد·ت-م -اس-¹ا محا¸تت· ¸ور·¹ا ²--م -ا=تاب · .--ت¹ا د~ا¸ ¸ير·¹ا مه=س¸تي »اهس¹اك -أ=· .ا=ر¹ا _·د-ي
. نيم~اق¹ا .ا=ر¹ا ¸ا=ن' نع ا-دس= نم -¸~´~¹او اهه=وو ا-ر·~ ·ب ي=غت ا~ع اه¹¸ح نم _م و' اه·م ‡=-ت -دحاو
ي·=غي ¸~¹ا Žرف~¹ا -ر= ¸·ي~¹ -···¸ · ن·ه-م ²=ي·سب -ا¸== د··ب ى¹ع ···م ن·مو ¸·ير·¹ا _-·ص' ا·مد-ع
-دت¸ا ا·~-يب · ¸ات·سف¹ا ¸¸¹ ن·م ٍ.ا~ب ا·-ر·~و ا·-ره= ر·-ا~ت ا·هم'¸ت -·==و · ا-¸د·ص ن·م ¸¸ا·¹ا ··ب ي·=غت¹ ²¹وا=¹ا
دق· .ي~يم ام' اهه=و نم ي¹فس¹ا ---¹ا اهب -ف=' يت¹ا ²يرير=¹ا اهتحر=و -ار=`ا ²~ك¸¸~¹ا -ا~¸س¹ا اهت-ا-ع ميدس
²··¸ا=¹ا ن·هتار=نو -ا·س-¹ا -ا~ه~هب ²-باع ر·ي= ر·=•ا ¸¹ت ادحاو ادحاو .ا=ر¹ا ··=و' ¸·=فتت -·حا¸و ا·ه¹اح ى¹ع -¹=
. اهي¹'
نم ن·´~م ¸د· ر-ك' _~¹ .وا=ي مه-م .·كو · ²--~¹ا ى¹' ²·ب¸`ا ا·هت¸='و ا·ه¹ا=و ¸ور·¹ا يب' _·م د·~ا¸ د··ص
. ري-ك دح ى¹' .-يف¹ا د¹ا= رعا~¹ا ريم`ا ·-~ي ¸~¹ا · ي-ي·ب¸`ا .ا=¹ا ى¹ع ن-¸ا=ن' -¸كرت يتا¸¹¹ا -اس-¹ا ·=و'
·نا´م ~=تا م` · ·تد¹او ·¹ -¸ا~' ا~ك اهه=و نع ²حر=¹ا _·ري¹ ·يدي دم · -ر~ق¹ا ·سورع ى¹' د~ا¸ .صو امد-ع
. ¸¸~ي~¹ا ا~ه·ا·¸ ا~ه¹ ا¸ك¸ا-ي ىتح .ا=ر¹ا ²يق-¹ .ا=~¹ا ا=سفم اه-نا= ى¹'
.د~=م -ا بي-ح اي =ي¹ع »`س¹او -`-¹ا -¹' … ¸ور·¹ا -اقيدص -ا¸ص' -¹ا·ت
. -ي¸ا=غ¹ا -¹ا¸تو
ا··~ه·-تت · ,¸¹=¹ا ب¹ا· _··=ق¹ »ا·=¹ا ²··عا· ¸··=ن ¸ا··سور·¹ا ا··-د·ب ···=¸ت · ²¹ي¹· ¸-ا·~ د···ب .ا=ر¹ا -ر··-نا
. -ار-ا=¹ا نم -ابرق~¹ا
»' ··=و ر·~حاو د·~ا¸ »' -~·ستبا· ¨!²·س¸ب ن·ي¸واع ! ²·س¸ب ن·ي¸واع" … ²·سا~=ب ¸ور·¹ا -اقيد·ص -·فت- =ا--
··ت-·¹و · -¸¹·س`ا ا~هب ··مام' ا·ه=ارح` ا-ر·س ي·· -ر~· ن·هت-·¹ . ²·==¹ ي·· نهتت´·س' -ر=-ب ن·-د==· د·~ا¸ ا·م' · -ر~·
! اه¹ي-قت »د·ب اهتاقيدص »ام' ا-اي' ·=ارح` ر`ك'
¸~¹ا ¸د-ف¹ا ى¹' ا··ه=و¸ _··م -`افتح`ا ر··-· ¸~اغت ا··هت¹¸ف= ²قيد··صو ا··هتر~· ,رت ي··-و ميد··س ا··-يع -···م~
-اي`¸¹ا ى¹' ا·-د·ب ¸`قت-ي · ا·ي¹ا=ي' ن·م ²·ف¹ت=م ن·كام' ي·· .·س·¹ا ر·ه~ -ا-ق¹ د·غ¹ا ي·· ار·ا·س¹ · ا·~هت¹ي¹ ··ي· ¸اي-قي·س
. -ا¸¸تكد¹¹ ري-=ت¹ا ي· د~ا¸ 'د-ي¹ -د=ت~¹ا
-دحاو ²·س¸دم ي·· ا·م ا~هت·سا¸~ م·´=ب · ²·يعابر¹ا ²¹~¹ا -ايت· ²·يقب ن·م ميد·س ى¹' -ر·' ي=-~·-ق¹ا -ر~· -·ناك
ي· `' _ي~=¹ا اهي~ا-ي ا~ك .ي~يم و' ن~حر¹ا د-·¹ا .عا~م ا~هي¹' م--ت م¹ ا~-يب · ي-ادتب`ا ينا`¹ا --¹ا ~-م دحاو .-·و
ا·-د·ب -¹قتنا . ا·´يرم' ن·م ÷ ¸·~يم ÷ ريغ·-¹ا .··~مو ا·هي¸ب' _·م -~اع ¸' د··ب · ²=·س¸ت~¹ا ²¹حر~¹ا ن·م ²·ينا`¹ا ²-·س¹ا
ي·· ²يسا·س' د··ت ي·ت¹ا ²·يبر·¹ا ²·غ¹¹ا ا·هناقت' »د·¹ · ى¹و' ²·غ¹ك ا·ه=-ا-م ي·· ²·ي¸ي¹=ن`ا ²·غ¹¹ا ى¹ع د·~ت·ت ²·س¸دم ى¹' ²-·سب
ي·· ا·هت¹¸ف= ~·-م -·برت ي·ت¹ا ²·ي¸ا==¹ا -اتف¹ا · ¸واد= ¸·ي~¹ ى¹ع -··ر·ت -ديد=¹ا اهت·س¸دم ي·· . ميد·سو -ر~· ²·س¸دم
9
د··ب ى·تح -ر~ت·سا · ²·-يتم ²··`عو م-ا~ .ا·-تا ى¹ع ²··ب¸`ا -ايتف¹ا -¸ا·صو · ²·برق~¹ا اهتقيد·ص -=-·ص'و · ¸اير¹ا
. ²·ما=¹¹ نه¹اقتنا
-ر~· ام' · بسا=¹ا »¸¹ع .ي~يم -¸ات=ا ا~-يب · ب=¹ا ²سا¸~ ¸=ن ¸ي~¹ -ه=تاو · .ا~ع`ا -¸ا~' ميدس -س¸~
· _ي¸ات¹ا ²سا¸د¹ اه¹¸-· مت ىتح -ا=اس¸¹ا نم ري`´¹ -=اتحا دق· · نه-يب يب~`ا مسق¹ا نم ²=ر=ت~¹ا -ديح¸¹ا -ناك يت¹ا
اهن'و ²صا= · ‹او¸¹ا -ا¸يه=ت¹ _رفتت¹ ²·ما=¹ا نم -ا=سن`ا -¸رق· · ²¹ي¹· _يباسأب ²سا¸د¹ا ²يادب د·ب --== اهن' `'
. اي¹·¹ا ·تاسا¸~ اه=و¸ .~´ي ‡يح ا´يرم' ى¹' ‹او¸¹ا د·ب .قت-تس
ƒ ƒ ƒ
نم ¸ي-م •ي¸~ب اهيمد·و اهي~=· _س~ت . ايسي-ي· ي· ·ين¸=¸¸= ¸د-فب اهت·ر= ي· · ريرس¹ا -ر= ى¹ع -ر~·
-¸ا`` ر·س¹ا ي·· _·-~ت¹ا ¨... ²¹ه·س ¸ري·-ت `" … ا·ه--~ •~ت ²·ي--~¹ا ا·هتدعا·و · ا·هتد¹او ا·ه¹ ··تدع' ¸¸~ي¹¹او نير·سي¹=¹ا
-ر~· ¸~ ي·- ا·-و · ²·-ح ا·هت=' ا·ه¹`مو · ²··بار¹ا ²¹ي¹¹ا ي·· `' ا·ه=و¸¹ اه·سفن ²¹فن ,ر-·´¹ا ا·هت=' م¹·ست م¹ . .·=ر¹ا -¸ه~
~اد·ت·سا ى¹ع -·ناك ا·هن' _·م · ¸•ا ى·تح د·~ا¸ اه·س~ي ¸' ¸و~ ا·ه=او¸ د··ب ²·با·س¹ا ²¹ي¹¹ا ا·ه=¸¹-ب ي·سايق¹ا م··ر¹ا م·==ت
··تدت¸ا ¸~¹ا ¸ر´·س¹ا ا·هم¸ن ¸·ي~· -دت¸او ا·ه·ا·¸ -¸` -·ع¸ن ا·مد-ع · ···م ²¹ي¹ .و' د··ب ا·هتد¹او -اير=ن ن·ع ي¹=ت¹¹
¸~غت ي-و دس=¹ا ²ي~= -ا رك~ت يت¹ا اهتد¹او -ا=ع' ·ب -ري`م · اهت·ر= ي· -'ر~¹ا »ام' ²´¹~¹ا »اي' ي· ‹او¸¹ا .-· ا¸ارم
. ·ي· _¹ا-ت اهن' -~¹ع ¸'و ىتح · ¸ورغ¹او ²ق`¹اب اهتد¹او _يدم ا-¸¹~ي يت¹ا -ر~ق¹ اه·ر=ب
ا··~-ا-يع -··قت¹ا ¸' د···ب »¸-¹اب ر··-ا=ت ···نأب »¸=ت ~ا´ت ا··هن' _··مو ! ا~-ان -د=ت¹ ²¹ي¹¹ا =¹ت ي··· »ا~=¹ا ن··م -··=ر=
ا·هتا·ا= -·سركو · ا·~ه¹ ²·يفتا- ²·`~ا=م ر·=' ي·· ا·هم' اهت~·س ا·~ك ¸·ي¹ب' ¸وا·سو ا·ه-ع -·ر·ص ا·هن' `' · ²·ف=ا= ²·==¹¹
! ¨دي·¹ا -با=" د· _-~ت¹ا ²يسايس ¸' اهتد¹او --¹ع' ¸' د·ب اهي¹' ·ب~=ت¹
ن·´ت م¹ ا·هن' .·ب · د·~ا¸ ى¹ع ا·هنار· د·قع ~·-م .·=ر¹او -'ر~¹ا ¸و¸~ ن·ع ا·ه·م ‡·يد=¹ا ي·· 'ر=' ا·هتد¹او -=-·ص'
-ناك يت¹ا -'ر~¹ا ¸فن نم ²ي=و¸¹ا -ا·`·¹ا ي· ²ف`´م اسو¸~ -ر~· -ق¹ت · .-· نم _ي-ا¸~¹ا -~- نم ¸' ي· اه·م م¹´تت
· اهتاقيدص -¸اي¸ نم اه·-~تو · ²سا¸د¹ا »اي' اهت`يم¸ نم اهت-با ا-ري·تست -ناك يت¹ا ²يف=ا·¹ا -اياور¹ا -ا=فص _=قت
²·ق=-~¹ا ى¹' ²¹ا=¹ا .اقتنا .·-· ي·=¹ا -ا·سن ¨-ار-ا~" .`= ن·م ²·قي`و ²··ر·م ²·ي¸دب ا·هت¹ا= -ر·ت ي·ت¹ا ميد·س ادع ا·~ي·
. ²ي·ر~¹ا
-=-ص' . ---¹ا ²-== ~ر=~ب -أ=· ريغت د· =¹~ .ك ن´¹و · ¸~~¹ا .=ر¹او -دب¸¹ا -'ر~¹ا ²ير=-ب -ر~· »' نم¸ت
. -رم .و` ···مام' ا··ه-=دي¹ -¸ا=ي··س -¸ب' ·¹ »دقي -ا~ -~¹ب ¨‹او¸¹ا ²··ي¹~ع" ن··ع ا··هتد¹او ‡··ي~اح' ى¹' _~ت··ست -ر~·
10
) 2 (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 20/2/2004
Subject: نهتقير= ى¹ع -ر~قب نف¹ت=ي -ا--¹ا
. ادب' ا-ي~ ¸¸´ت ` ¸' و' · -رماغمو ايد=ت -اي=¹ا ¸¸´ت ¸' ام'
ر¹يك ني¹ي-
…-~ا=¹ا مهت`=اد~ب ينود·س' ني~¹ا · رسايو د~=مو ده·و د~ح'و نسح -¸=`ا نم .´¹ -ريغص ²¹اس¸ · ²ياد-¹ا ي·
. -ر·تن ن´~ي ام ... `
. -ف·¸ت ‡يح نم .~ك' · ‚¸ا-¹ا ¸ر~ح' -·-و ¸' د·ب
ƒ ƒ ƒ
ى¹' ¸اك~تك ني·سور·¹ا ا~·سا ا·هي¹ع ¸·قن ي·ت¹ا -ريغ·-¹ا ²·ي¸ا=ف¹ا ¸ار=¹ا اهتاقيد·ص -··-و · -ر~· -ا·¸ د··ب
بنا= ى¹' اه·ا·¸ ¸اك~ت -ا-ي ¸' ى-~تت نه-م -دحاو .كو · نهت`يم¸ ¸ارع' ي· نهي¹ع -ع¸و يت¹ا -ا¸اك~ت¹ا بنا=
. اهترس=ب -¸~ت ` يك .=' ري= `=اع -ا¸اك~ت¹ا ²يقب
ي·· ¸ور·¹¹ ا·هن¸~قي ي·ت¹ا ي·ت¸اب -·ي¸¸¹~تا-¹ا ··-~ي ا·م .·~·¹ ¸ر·¹ا ²¹فح .·-· ²·صا=¹ا ا·هتا-يترت ²¹~¹ا -دع'
.·~·ب ¸ور·¹ا -اقيد·ص »¸قت ‡·يح · ار=¸م -~ا·¹ا ··ي¹ع -ر= ا·~ك ي·= ¸~ .·فح ²·ما·' ¸~ري م¹ . ا·ه·ا·¸ .·-· -رغ¹ا
-¸ا·~¹او -ا-يرق¹ا -اقيد-¹ا _ي~= -¸ع~و · ¨²·اق=" ²بر=م ~¸=و ى¹ع انايح' .~ت~ي د· ¸~¹او م=-¹ا ¸·ار¹ا .ف=¹ا
.قت ` يت¹ا -·ي¹ا´ت¹ا _·ي~=ب ²¹ف=¹ا ميقت ي·ت¹ا ²¹~¹ا .ف´تتو · ¨¸·´·¹ا -اع~ا _·م ا·ه~¹·ب ب¹اغ¹ا ي· و'" ¸ور·¹ا م¹ع ¸ودب
ا·~ي· -اير=`ا ن·-د¹قت¹ ن·هعارت=ا ن·م ²عر·ص · -ر~¹ا -~- اديد= ا-ي~ -ايتف¹ا -~ا¸' . -`اير¹ا ن·م -`' ²··-ب ن·ع
.د·ب
.·ي~يم .¸-م ي·· _ا~ت=`ا ¸اك . -و`=¹او ··=¸¹ا ²¹ت·و ي·برغ~¹ا »ا~=¹ا د··ب م·س=¹او ··=¸¹ا -ر~=م -ر~· -¹·صو
-أ-= ¨²·ناد-ب" ²·ي·ا=و · ا·ه-م ²·`¸ن`ا م¹ا·م ي·ف=ت¹ ²·~=- -رت·س _·م -¸ي=¹ا ن·م ر·ي`´¹ا ··ب ا-اف-· `ا=-ب -دت¸ا ي·ت¹ا
•ا~~ _م اي¹ا=¸ ا-يب' اب¸` ¸ي~¹ -دت¸او · ·يد¹او ²با·¸ نم -¹·' ¸-ار~ك ود-ت¹ ²ن¸¹م ²يس~~ -¸ا=نو · ا-ر·~ اهت=ت
-ر·-=~¹ا -ا-ا-·¹ا ن·يدت¸ا· -ايتف¹ا ²·يقب ا·م' · -·ي~¹ا ¸··ب ا~عان ا~ي·سو ابا~ ي·-اير¹ا اه~·س=و ا·ه¹¸=¹ -د-· .اقعو
.²-يرغ¹ا نهتا¸ا=نو ²ن¸¹~¹ا نهتاسدعو ²¹=´~¹ا نه-يع' .ا~= ¸ر-تو ر=-¹او -ن`ا نيب ام ي=غت -ا~`¹ _م -¸ر=~¹او
-ربدت ¸~¹او اي¹ك ²··~ت·~¹ا ~···ا¸-¹ا ¸~ -··يا· ¸··ك`ا ب··ي= -~اي· ²··ي¹و~ -~اي· ²··-=¸ .··~=ت ي··ت¹ا .··ي~يم -¹¸ت
-صارت ا~-يب .ي~يم بنا= ى¹' اهنا´م ¸ي~¹ -~=تا .ي~-=¹ا ¸-اس¹ا مساب -ا¸ايس¹ا ري=أت ¸¸ا·م دح' نم -¸ا=-تسا
. نه-·¸و -ايتف¹ا -ا-غب اب¸=-م .=س~¹ا -¸ص _فت¸او · ²يف¹=¹ا دعاق~¹ا ي· ²س~= ن-و -ايتف¹ا ²يقب
11
مهتسارفب ¸ا-~¹ا =¸~' .¹=~¹ا ‹ا=¸¹ا نمو · ا-د-ع نف·¸ت ²==م .و' ²ي¹=ت¹ا _¸ا~ ي· ريه~¹ا -¸ق¹ا .=م ¸اك
_¸ا~ ي·· ري-·´¹ا ¸¸ا=ت¹ا _·~=~¹ا ¸·=ن ري·سي ب·ك¸~¹ا 'دب !ب·نا= .·ك ن·م ا·هب ا¸=احأ· · ا-ي~` ادي·ص -·يا· ¸·ك`ا ي·· ¸'
د·ي~رتب ا·م' · -ا-~¹ا ا·هب ~ا= ي·ت¹ا -·تا¸ه¹ا »ا·¸' ن·م ن·ه¹ ر·سيت ا·م -ايتف¹ا -·نو~ . ²·ينا`¹ا ن·هت==م ¸اك ¸~¹او ا·ي¹·¹ا
-¸وا=~¹ا -ا¸اي··س¹ا ي··· -ايتف¹ا ا··-ارت ‡··ي=ب -¸اي··س¹ا ~···ا¸ن -¹= ا··هقي¹·ت¹ اق-··سم -د·~¹ا -اح¸¹¹اب و' · ا··ه-م ¸··ي~~¹ا
-ايتف¹ا ن·م -ا-ير=¹ا ا·ه=قت¹ت¹ ~··ا¸-¹ا ر-·ع ا·هب م·هيدي' ¸ايتف¹ا ن·م ¸¸-ير=¹ا د·~ي ي·ت¹ا ²ي·-=~¹ا -ا·ا=-¹اب و' · _¸-¸ب
. ا-ي'
.·=¸ »ام' ن·ير-اح ا¸ف·و ن·ي~¹ا · -ا-~¹ا ن·م ا·هب ¸اهت·سي ` ²·ع¸~=م ن··-تت -ايتف¹ا -¹¸ن · ¸¸·س¹ا .·=دم د·-ع
,¸س ¸-تي م¹و ¸¸ف·-تس~¹ا -ر-نا . -ا~·¹ا -`ص د·ب ¸¸س¹ا ى¹' -ا¸·¹ا .¸=دب _~سي ` ¸~¹ا ¨يت¸¸ي´يس¹ا" نم`ا
²·م¸·نو ا·هه=و .ا~=¹ ÷ ²·ياد-¹ا ~·-م ن·ي~¸ا=~¹ا ن·م -ريغ¹و ·¹ ا=-او ادب ي·ت¹ا .·ي~يم ¸·=ن »دقتو 'ر=ت · د·حاو -ا~
.¸=د¹اب ·¹ _~ست ¸' اه-م ب¹=و · -رماغ~¹ا نع ¸ا`=-ت ¸ات-ير= ¸اتات· ¸ي~¹و اهن' ÷ اه-اف=' نع -¸=ع يت¹ا ··ي=اقت
·-نا= ى¹' اهتاقيدص ²يقبو -¸اسو · ا·يرس -ق·او اهن' `' ·ت'ر=¹ .ي~يم -¹-~ . .اي¸ -¹' .باقم ²¹-ا·¹ا نم ~رفك نه·م
. ²ع¸~=~¹ا نم ~ر· ·نأكو
ن·م ²·ن¸´~¹ا -ا-¹ا ²·ع¸~=مو · ميد·س نه·س'رتت -ا--¹ا ²·ع¸~=م · ن·يتع¸~=م ى¹' -ايتف¹ا -··رفت · ¸¸·س¹ا .·=ا~
. ميس¸¹ا -ا~¹ا =¹~ ا~ه-نا= ى¹'و .ي~يمو ¸ي~¹
و' .·-ي· ·~·سا .·´¹ا ! م·يح~ و' د·ي-ع ى·عدي »¸ي¹ا -ا~ ن·م ا·م ··ن' ·¹ -¹ا·و ¸·ي~¹ -·´=- . .·-ي· ى·عدي ¸اك
--·¸ .ي~يم ¸' `' ¸¸س¹ا ‹¸ا= ر=ا· م·=م ي· -ا~·¹ا ى¹' ا~-اع~و ا~ه·م ميس¸¹ا -ا~¹ا ==- ! ¸ا~¹س و' ~¸·س
. -¸عد¹ا
… ,ر=`ا ى¹ع .·ما´¹ا ·~·ساو ا·~-ادح' ى¹ع .ا¸=¹ا ··فتا- م··¸ „·= ¸' د··ب ²-ا~·س~=¹ا ²-· ن·م ن·يت·¸و ا·-ا=ع'
. ¸ار=-¹ا .-ي·
نه·-=فتت ن·ه-م -دحا¸¹ا -·ناك . ²·=ع¸م -¸¸·-ب -ا--¹ا ²·يقبو ميد·سو -ر~· _·باتت ¸¸·س¹ا ي·· -ا·س-¹ا ن·يع' -·ناك
¸¹~=ي · ¸ا¸·س`ا ي·· ا·-يد¹ .ا=¹ا ي·- -~- . ¨ي·ن¸ت·رع ا·مو ن·´ت·رع" ن·ه¹ .¸قت ا·هنأكو د·=تو -'ر=ب ا·هباقن -ا¸و ن·م
ي·· ري·ست ¸' -اتف¹ ن·´~ي ` ! ¨²··اق¹¹ا" -¸ير= _ا-~` ن·ه-·ب ي·· -ا·س-¹ا ¸¹~=تو ·²·صا=¹ا مهبا-·س` -ا·س-¹ا ي·· .ا=ر¹ا
ا·-ر·~ ا·هب ي·=غت ي·ت¹ا ²·حر=¹او ا·هيدترت ي·ت¹ا --ا-·¹ا ¨اه·س-= -ا-ب ²·صا=و" _·ي~=¹ا ¸·=فتي ¸' ¸و~ -ا ¸امأب ا-·ا¸·س'
ا~اس ²¹¸قم -·دص Œ -ريغ¹ا ي- .- ! -قت ²عا-ب ¸' د-عو -فت¹ت -ا=تا ¸' ي·و اه¹~=ت يت¹ا ¸ايك`او ا-رس ²قير=و
. ! -اس-¹ا ي· ²يا´ن .ب · .ا=ر¹¹ ن¹~=تي ` -اس-¹ا … ¸رتي=
.وا-ت¹ ²ي·ار¹ا معا=~¹ا دح' ¸=ن -ايتف¹ا -ه=تا · ²-ير-¹ا ري=و ²-ير-¹ا -`¸اغ~¹ا نم ²-سا-م ²ي~كو ¸¸س¹ا د·ب
ن·ه-م .·ك -¸ات=او ن·-~د·ب ا~ي~ ن·يرت~او .·س·~¹او =ار=¹او ²·~ي~¹ا _·ي-¹ ريغ·ص .·=م ى¹' ن·ه=¸ت م·` ن·مو · -ا~·¹ا
. ·¹-فت ¸~¹ا .س·~¹ا ¸ا~م
12
مهي·سام' -¸ا·د·ص'و ا·-¸ب' ا·هي· ي·-قي .¸-~¹ا ²حا·س ي·· -ريغ·ص ²·~ي= .·=ادب · ¸·ي~¹ -·يب ي·· -·~ت -ره·س¹ا ²·يقب
و' · م·هتا=و¸ب -اهتناو ²ساي·س¹ا ن·م ا-دب · ¸¸م`ا -¹ت=م ي·· ¸¸~·ا-تيو ²·~ي~¹ا ¸¸-=دي . _¸-·س`ا ي·· -`` و' ن·يترم
. -ر~· -ا·¸ ¸¸-=¹ ر-ا~ت اهت='و ¸ي~¹ -يقبو -د= ى¹' ²يفي-¹ا ²¹=·¹ا ²يادب ~-م -ر·اس د· ²¹-ا·¹ا -ناك . ¸´·¹ا
ينا=`ا -~='و م=ف¹ا ²م~ا=¹ا -دع' . ر·اسي ا~`يح ··م .قت-ت -`ا ¸ي~ ¸` ²~ي=¹ا ي· -ديد=¹ا ¸ي~¹ا -ع¸´ و
¸' ميد·س ا·هت·-·' ¸' د··ب -ر~¹ا -~- .·س·~¹ا -·بر= -ر~· ى·تح · ¸¸¸¹ا ب··¹و .ي·س·ت¹او ¸··ر¹اب _·ي~=¹ا 'دبو _د·-ت
. -ري= نم ر`ك' ب-·¹ا .س·م اه-=ع'و ‘»¸ي .ك ‹و¸تت ام -دحا¸¹ا‘
-¸ع ى¹ع ²·صا=و ا·هت~ا·ك ي··ر¹ا ¸··ر¹ا ي·· -·عدب'و · ا·هي·~¸ .¸ح ²·~دند~¹ا ا·هت=ب¸ د·~ ¸·ي~¹ -·~´ح'
· ²··هي=و -ا-·س` =¹~و · -ا~¸=¸~¹ا -ا--¹ا ن·م ¸' ¸··ر¹ا ا··هك¸ا~ت ن·´ت م¹ ¨²¹ي¹و ²¹ي¹ -¹'" »¸`¹ك »' ²·ي-=` ‡··يدح
ا·هتاح¸¹ -د-ا~م ن·--=ي _·ي~=¹ا ¸' ا·هينا`و · ن·قت~¹ا اه·-·¸ ي·· ¸·ي~¹ -ا¸ا=م -ايتف¹ا ن·م ¸' ى¹ع .ي=ت·سي ··ن' ا·ه¹و'
-¸ا·-ع ²·كرحو ²·ي=¸¹~¹ا ²·مار· ²·كرح =ا-ه· · ا·هتاكرح ن·م ²·كرح .·ك ى¹ع -ا~·س' ن·ق¹=' ¸··-¹ا ¸' ى·تح · ²·-·ار¹ا
¸ه· -ا-س`ا ‡¹ا` ام' · ري-ا~=¹ا -ا-¹= د-ع `و¸ن ¸ار~تساب -اكر=¹ا -~- ¸ي~¹ ¸~¸ت . ايا¸و ايا¸و ²كرحو .اقتر-¹ا
-ا~' -ا-`' اهماق~ب ¸ي¹ت يت¹¹ا -ا·اته¹او ¸يف-ت¹او ريف-ت¹او _ي=~ت¹ا ي·`ت م¹ ام ¸·ر¹ا ي· ¸ار~تس`ا ¸·رت ¸ي~¹ ¸'
. " اهتعاتب -ر~-¹ا"
ا·-د¹او ²·نا¸= ن·م -ري=`ا ا·هت~=' ي·ت¹ا ²·ي¹اغ¹ا ني-·ما~¹ا ²·=ا=¸ -ر~ ي·· ²¹ي¹¹ا =¹ت .·ي~يم _·م ¸·ي~¹ -·ك¸ا~ت
ر·ي`´¹ا -ر·ت .·ي~يم -·ناك .¸·ينريب ¸ود¹ا ن·م ²·=ا=¸ب اريد= ¸اك -ر~· -ا·¸ . ²·ماه¹ا -ا-·سا-~¹اب ²·صا=¹ا -ابور~~¹¹
¸يب`او »¸=¹¹ا _م ر~ح`ا ~ي--¹ا ·¹ »دقت -يك ا-د¹او اه~¹ع . .¸=´¹ا _ا¸ن' نم ا-ري=و نيا¸¹او اك~¸ف¹او ¸دنار-¹ا نع
-ابور~~¹ا =¹ت نم اي' ¸و~تت م¹ ي·ه· ¸·ي~¹ ا·م' · -ا-·سا-~¹ا ي·· `' -ر~¹ا ··ك¸ا~ت ن·´ت م¹ ا·ه-´¹ · ,ر=`ا ¸ا-=`ا _·م
¸' ن·م د·ب `و -ر~· -ا·¸ب ¸`فت=ت »¸ي¹ا ا·~ه-´¹و · م··=¹ا _ست·ست م¹ ا·هن' `' .·ي~يم .¸-م ي·· -دحاو -رم `' =¹~ .·-·
! -ي~ .ك ي· -¸ي~~م ²¹ي¹ ²¹ي¹¹ا =¹ت نم `·=ت ىتح -ر~¹ا .ي~يم =¸ا~ت
ا¸~ح¸ا ... ميا~·¹ا -ار-¸= اي ... ¸اير¹ا -ا-ب اي ... ¸اير¹ا -ا-ب اي" -ا د-ع دي=~¹ا د-ع ²ي-=' -¹ع امد-ع
.¸·رت -ما· د·و `' -ا--¹ا نم ¸' ²~ي=¹ا ي· ¸-تت م¹ ¨ميان -ا-¹ا ى¹ع ي¹¹ا ... .يتق¹ا ا~
13
) ’ (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 27/2/2004
Subject: Œ ري¸ن ي- نم
. -اي=¹ا -~- ·=-~ت `=¸ د=ت م¹ -'رما · اهتايح ريغ¹ا ي=·ت يت¹ا -'ر~¹ا
مي´=¹ا ¸ي·¸ت
_ت~تو ا-نا= ²·اق¹¹ا _~" ىعدتو -ديد= ²ك¸ا~¹ا … ‚¸ا-¹ا ¸ر~ح' ²ك¸ام نع ا¸¹أسي¹ -ي~ .ك ا¸كرت ن~¹
--ارق¹اب " .
ƒ ƒ ƒ
-اهم' ن·م -`ا·-ت`ا ن·م ا~دع ÷ ²·ي¸دب ²¹ا=¹ا ÷ ,ر-·´¹ا ميد·س ²¹ا= -·ق¹ت · نيع¸-·سأب -ر~· -ا·¸ .·فح د··ب
بسا-م ري= ¸- نم -د·-تساو ²صا=¹ا اه·ر=ب نيمدق~¹ا نع ²¹ا=¹ا --قتسا . ²¹ي~=¹ا -=`ا ²-با نع ن¹أسي -ا-=ا=
` ن´¹و · ¸ور=ت-م ¸¸·ا-¹ا· بي--¹ا متي م¹ ¸'و · „ق· ني-=ا=¹ا م-' نع ميدس ¸ب' ر-=ت ¸' -¸ر·و اهي'¸ بسح مه-م
. اهتا-بو اه-با ى¹عو اهي¹ع ¨ا~هسا¸ ر-´ي" ` ىتح -دحاو -رم .´¹ا نع ميدسو ميدس ¸ب' ¸ا-=` يعا~
¸ا=ت ¸ا-ك نم ¸¸ا~¹ا -ا د-ع -د¹او · ²·باس¹ا ²=¸د¹ا ي· -=¸م · -`ا-تا ²سد-- ¸¸ي¸¸¹ا´ب · ¸¸ا~¹ا دي¹و
²··ي¹-`ا -ا--¹ا ¸¸ادم -اير-··ك ,دح' -ريدم -ري-م ···ت¹ا=و د··عاقتم د··يقع ¸¸ا~¹ا ·¹`ا د··-ع ·¹ا= · ²··´¹~~¹ا ي··· ¸اق·¹ا
. ¸اير¹اب
²يتي¸ك -ديس ري¸ن »' . ري¸ن »' اهت¸ا= .¸-م ي· نهب اهعا~ت=ا د-ع ¸ي~¹و .ي~يمو ري¸ن »` ميدس ·ترك~ ام ا~-
»' -¹-فنا . ميدس يب' .¸-~¹ ¸ص`~¹ا .¸-~¹ا ي· ¸ي·تو -ا--¹ا مي¹·ت¹ ²ما·¹ا ²سا-ر¹ا ي· -اي-اير¹ا -~ا~¹ ²~تفم .~·ت
²¹يم¸ -ناك امد-ع مت ¸~¹ا ا~ه=او¸ نم ²-س -ر~ع ¸~= ¸ورم د·ب ,ر=' نم ‹و¸ت ¸~¹ا · ¸~¸·س¹ا اه=و¸ نع ري¸ن
. =ا-- ²ي~¸·س¹ا -¸افس¹ا ي· -د¹او .~·¹ =ا~ن' -ي¸´¹ا ي· ني~يق~¹ا نم ¸اك ·ن' ‡يح · -ي¸´¹ا ²·ما= ي· ·¹
²·ي~ا=¹ا _¹ب ¸' ~·-~· · ²·-ير= ²·يا´ح ا~- ¸¸¸-¹ ¸' `' · ¸¸¸ن ·~·سا د·حاو د¹و ,¸·س -ا-ب`ا ن·م ر·ي¸ن »` ¸·ي¹
···تد¹او -رع~ . .··ي¸=¹ا ر···~¹او .··ي~=ت¹ا ¸يحا··سمو -ايتف¹ا ²··ي~ح'و -ايتف¹ا -اي`ب ¸¸تفم ¸·-و -ر~ع ²··ينا`¹ا و' -ر~ع
··م -مد=تسا . .-اس¸¹ا ىت~ب ·هي=¸تو ·ع~¸ -¹واح · معا-¹ا د¹¸¹ا ره=~ب ¸¸ه=¹ا ¸=ن ··ايسناو رم`ا ¸¸=ت _م اري`ك
. ··م ²مارص ر`ك' ¸اك -¸ب' ¸' `' · -ديدع -ارم -ر-¹اب ·ي¹ع -¹اهناو ني¹¹ا
·¹ Šات~ا ·-با نع ام`ك ¸اري=¹ا نم _~س -`ا ¸' `' · اري`ك ·باهي ¸~¹ا -د¹او »ام' ·تم¸·ن ره=ي ¸¸¸ن ن´ي م¹
¸¸د·-¹ا ¸·فق¹ا ي·· ¸¸·س´ب د¹¸¹ا بي·ص' ى·تح ··ي¹=¸و ··يديب -ر-¹اب ··ي¹ع .اهناو ··تر=ح ي·· ··-با ى¹ع .·=د· ا--=
.¸-~¹ا ا~- نع اد·ت-م م-ا~ .´~ب ²ينا`¹ا ·ت=و¸ _م ¸ي·ي¹ ²`~ا=¹ا -~- د·ب .¸-~¹ا -`ا =رت . نيعا¸~¹ا ,دح'و -ن`او
. ¨¸ر´·=¹ا" د¹¸¹ا ا~-و
14
. ···ي¹ع ر-··-¹ا ن··م ا··ه¹ د··ب ` ا··هب¸ ن··م -`تبا ا~- ¸' -¸ر·و · - ا··-رم' ¸¸¸ن »' -¹كو' · ²··`~ا=¹ا -~- د···ب
ى·تح · ر·ي¸ن »أب ا·هن¸ت·-ي _·ي~=¹ا _-·ص'و · ·¹اح ى¹ع ¸¸¸ن .= ا~´-و · د·يد= نم _¸-¸~¹ا -¸ا`' ¸¸¸نو ي·- -~ا=ت
¸··¸ ¸' د··ب · ميد·س ²·-==¹ د·ي¹و »دقت _·ي¸ات ن·م -ا¸-·س _·ب¸' .·-· ميد·س .¸-~¹ ¸وا=~¹ا .¸-~¹ا ي·· ن´·س¹¹ ا·ه¹اقتنا د··ب
. -ي¸´¹ا ي· ¸ي·¹¹ .اقتن`اب اهحارت·ا ¸¸¸ن
-··¸¹ا ¸ورم _·م ا·ه-´¹ · اهتا·سأ~¹ ²ي==·س¹ا _·~ت=~¹ا -ر=ن ب-·سب اديد~ ر·ي¸ن »' ر·`أت ¸اك · ر·م`ا ²·يادب ي··
ي-و اد~ع ري¸ن »أب ¸ا-¹ا »ام' اهسفن ¸عدت -=-ص' اهن' ىتح · ى-¸و ر--ب ²-·-¹ا اه·ور= -¹-قتو _-¸¹ا -~اتعا
. اه¹ ²~¹ا=¹ا _~ت=~¹ا -ر=-ب ا-¸اتهتساو اهت¸· -ا-`' .وا=ت
اهتاقيد-ب _~ت=ت و' اهت¸اي¸¹ ب-~ت ام اري`ك ميدس -ناكو · ني```¹او ²·سات¹ا ي· =ا~ن' ري¸ن و' ¸¸¸ن »' -ناك
ي· ميدس نهت·رع يتا¸¹¹ا -اس-¹ا بي=' نم ي-و · ²ع~`¹ا -اقي¹·ت¹او -´-¹¹ م-ا~ _--م نع -¸ا-ع ري¸ن »أ· · اه¹¸-م ي·
=¹~ .·ك · -ديح¸¹ا ²·-ب`ا ا·هن¸ك _·م ر·~·¹ا ن·م ²·`¹ا`¹ا ي·· -¹ا¸ ` ي·-و ميد·س -د¹او -ا·و ¸“· =¹~ ى¹ع -و`ع . ا·هتايح
²با`~ب ري¸ن »' ر-ت·ت ميدس -ناك . -ا¸-سب اه-م ر-ك' ²قيدصو -¸ا= ~ر=م نم ر`ك' ا-ر-ت·تو ري¸ن »' نم -رقتت اه¹·=
. اه¹ »'
.²¹´~~¹ ن-ادح' --ر·ت ام ا~' .¸¹=¹اب نهي¹ع ~¸=تو ري´فت¹ا نهك¸ا~ت . ن-¸ارس' ²~تاك ري¸ن »' -ناك ا~¹ا=¹
¸' .¸-م ي· اهتس¸ا~م نع ¸¸=·ي يت¹ا ²ير=¹ا ²س¸ا~~¹ بسن`ا ¸ا´~¹ا امو~ اه¹¸-م ¸اكو ن-~¸=¸ب اري`ك ى¹ستت -ناك
. نه-م
ي·· ·ب -·قت¹ا · .·-ي· ا·ه-ي-=ب ي·قت¹ت ¸' .·ي~يم -~ا¸' ا·مد-ع ``~· · ¸ا~·¹¹ ن·م•ا ¸ا´~¹ا ر·ي¸ن »' -·يب ¸اك د··و
ي·ت¹ا ى¹و`ا -ر~¹ا ي·- =¹ت -·ناك . ¸ا´م ¸' ي·· م·يرك ¸·ي•ا و' -¸هق¹ا .وا-ت¹ ‹ور=¹ا ··ي¹ع -·-رع م·` · ر·ي¸ن »' -·يب
ن·م ن·´~تي ` ى·تح اق-·سم ا·هت==ب -ر-·=ت ¸' .·ي~يم ~ر´ ت م¹ . ¸¸·س¹ا ي·· ¨ا·ه~ي·رت¨··ب »ا· ¸' د··ب .·-ي· .·ي~يم ا·هي· ي·قت¹ت
ري`´ب مسو' ·نأب -مدص ·ت¸ايس ي· ··م بكرت¹ -=ر= امد-ع .·ت·ي-= ى¹ع ·تي¸¸ نم ن´~تت ىتحو دع¸~¹¹ ~اد·تس`ا
.¸-يت-¹اف¹ا •ا~~¹او ¸ين`ا -¸`¹ا ¸دتري ¸-و ¸¸س¹ا ي· ·ي¹ع ادب ا~م ²ب~ه~¹ا ري= ²ي=¹¹او -ري~ يت¹او ¸-ي=¹ا .ا=--¹اب
. اد= -ا~= .´~ب ·يدعاسو -¸دص -`-ع ¸ر-ي ا~- ·سا-¹ ¸' -=ح`
ى¹' ا·-~=' . ¸اير¹ا _¸ا¸~ ي·· ²·~=ف¹ا ·ت¸اي·س ي·· ا·هب .ا=و ا·ه¹و ·¹ ²·=¹`~¹ا -¸هق¹ا ن·م ن·يب¸ك .·-ي· ,رت~ا
ي· ·سو¸~ اهي· ىق¹تي يت¹ا ·ت·ما= ى¹' اهب ب-~ م` · .ا~ع' نم ·ب -¹´ي ام ¸·ب اه¹ _ر~ي _ا¸و ·يب' ²كر~ ي· ·-ت´م
¸¸' ¸¸· ·ت¸ايسب .¸=ت¹ا نم ··-~ب ي=ر~ »¸قي ¸' .-· ¸-ا·~ _--¹ -ا¸ايس¹ا -·ا¸م ي· اهب ¸ا~و ¸¸ي¹=ن`ا -~`ا
اه¹ ¸ا~' ¸' د·ب ري¸ن »' .¸-م ى¹' .ي~يم .-ي· ~اع' .ي¹قب ر`ك' و' نيتعاس د·ب . .ي¹¹ا نم ²عاس¹ا -~- .`م ي· ²·ما=¹ا
. ري`´ب -··¸ت ا~م ر`ك' اهس'¸
15
)”(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 5/3/2004
Subject: Œ ²¹ي¹¹ا =¹ت ي· -ر~قب .--ت¹ا .·· ا~ام
ا-ت·اق`
.ح¸¹او ¸¸با-¹ا نم _ي·اق·
ا-¹=ادب -¹ا¸ ا~·
.ه= يب' نم بساو¸
.فق¹او _اتف~¹ا ¸=-~ب ¸ي·ن ا-¹¸ امو
ن=ق¹اب ان-اسن -¹ن
.مر¹ا ي· نه-·دن
~ا=س¹اك نه´¹~نو
.ق=¹ا ي· ¸اقب`اك
.ي¹¹ا ر=' _=رنو
.ي=¹او ¸اري`¹اك ي=و¸¹ا ا-قح ¸¸ا~ن
¸~= ¸-ا·~ .`= ·س¸ا~ن
.يم `و ¸و~ `و · ¸¸~ `ب
-`•ك ·س¸ا~ن
.·ف¹¹ .·ف¹ا ¸~¸ت
ىت¸م ا-د·ب د·رنو
¸ا-¹ا „سو نهكرتنو
.ح¸¹او ني=¹ا „سو
.ت· `ب ٍ -`يت·
نهكرتن -¸د¹ا ---ب
! .ي=¹ا ²=ا=ف¹ اي
ينا-· ¸ا¸ن
. -دي-ق¹ا -~- د·ب ¸اي' مه-·¹و -ارق¹ا نم .ا=ر¹ا -ا-س _~س' ~اك'
. ا-¸~هفت ¸' م´¹ ~ا¸' د· ا¸ا¸ن ن=' ا~كو · ا-¸~هفت ¸' مكدي¸' ا~ك ا-¸~هفت ¸' ¸=¸'
16
ƒ ƒ ƒ
-ا¸¸تكد¹¹ -ري-=ت ا·هي· 'د-ي¹ ا·-¸ات=ا ي·ت¹ا · ¸·=ا´ي~ ى¹' اه·سيرع _·م -ر~· -·ه=¸ت · .·س·¹ا ر·ه~ -ا-قنا د··ب
.¸ي¹¸بانايدن' ي· ريتس=ا~¹او · ¸¹=ن' ¸¸¹ ي· ¸¸ي¸¸¹ا´-¹ا ²=¸~ ى¹ع .-ح ¸' د·ب · ²ينورت´¹`ا -¸ا=ت¹ا ي·
²·ق~¹ا ى¹' .·-ت¹ د··-~¹ا -·-ك¸ ا·~¹ك ا-ع¸ -¸~ت -·ناك . ¸·=¸ت¹او -¸=¹ا ن·م ر·ي`´ب -ديد=¹ا ا·هتايح -ر~· 'د-ت
_·فت¸ا ا·~¹ك ا·هين~' د·سيو اه·س'¸ ¸¸~ي „·غ-¹اب ر··~ت . ¸¸وات .ا~-يدي¸ير-¹ا ن·م ن·ي·ب¸`ا ¸·با=¹ا ي·· اهنا-´·سي ي·ت¹ا
,دح' ن·م ا·هي· .·=ت ¸' .وا=ت -رم .·ك ي·· ¸اودب -ا·-ت -·ناكو · ²·ق-ا~¹ا -ا=·س¹ا ²·==ان ¸·با¸= ن·م اقبا= د··-~¹ا
¸غي¹¹ا -ا·¹' _¸ا¸~ك اه¹ ود-ت· ²-يد~¹ا _¸ا¸~ ى¹' ر=-ت -ناك . اد= دي·-¹ا .·ٍ`ا ي· `ي-- ود-ي -ي~ .ك . اهتق~ ~·ا¸ن
¸¸ف·ص ¸' .·ب · -ير-·´¹ا ²·-¹ع م·=ح ا·ه~=ح ¸وا=تي ` ي·ت¹ا -ريغ·-¹ا اهتا¸اي·سب · ا·هت¹¸ف= »اي' ا·هب ب··¹ت -·ناك ي·ت¹ا
. اهصارتو ا-رغص ي· م¹-¹ا -¸ف-ك ود-ت ¸¹·¹ا =¹~ نم -ا¸ايس¹ا
· ~¸ق-¹¹ ا-¹= ا·هه=و ي·· ²·يند·~¹ا م·ه-¹ع ¸و¸هيو _¸ا¸~¹ا ¸و¸¹~ي ن·ي~¹ا ,¸ا´·س¹ا ني¹¸·ست~¹ا ن·م -ا=ت -·ناك
م·=-¹ا ~¸·س`ا -¸ا~·¹ا ¸¸اح ن·م -ا=تو · ²·=ر=¹ا ²·ي`¸¹ا =¹ت ي·· ا·ه-ع _~·ست ي·ت¹ا .·تق¹او ²·ر·س¹ا ¸·-· ى·~=تو
. -ر=' -¸ايس ى¹' اهت=ا=¹ ²´يكر¹ا اهتي¸ي¹=ناب ·-ا-تنا -ف¹ -¹واح ا~¹ك اه¹-ا=تي ¸~¹ا
و' ²-ما`¹ا ي· ~¸·ي¹ احا-ص ²·باس¹ا ي· ²ق~¹ا نم ‹ر=ي ¸اك . ‡=-¹او ²·ما=¹اب ·¹¸صو ~-م `غ~-م د~ا¸ ¸اك
¸¸¹=¹اك · -··ي~ ¸أب ا··ه-ع ···سفن .اغ~' .وا=ي ¸اك _¸-··س`ا ²··ياهن .··=ع ي···و · -ا··سم -ر~ا·¹ا ي··· انايح'و ²···سات¹ا
¸ا-=` و' ²¹~م .¸-··سيب -ا¸ا-~¹ ···ت·باتم -ا-`' ²··´ي¸`ا ى¹ع »ا-ي ا··م اري`ك ¸اك ¸اف¹ت¹ا -د-ا~م و' -··نرتن`ا ى¹ع -اعا··س¹
` ¸~¹ا ²·ي-=ق¹ا ··ت¹ي-·و .·ي¸=¹ا ¸·يب`ا ي¹=اد¹ا ·¹اور·سب ب·-~ي ··ن“· · ا~-رير·س ي·· »¸-¹¹ ب·-~ ا~' ا·م'و · ¸' ¸' ي·س¹ا
. ديد= ¸ير·ك ` ,¸ق¹ا ر-ا= ¸¸=·ك ريرس¹ا ى¹ع ·سف-ب يق¹ي¹ · ²ق~¹ا ي· اه·م -د=ا¸ت -ا-`' ا~-ا¸س ¸دتري
ا·ه-¹· •د=دت ي·ت¹اك -·=ا¸·¹او ¸ا-=¹ا ن·م ر·ي`كو ب·=¹ا ن·م ر·ي`كو ²·ف=`~¹ا ن·م ر·ي`ك · ر·ي`´¹اب م¹=ت -ر~· -·ناك
.ب · ا-¸=ن -ا~=ناب ر·~ي ` ‹و¸ »ام' اهسفن د=ت ي- ا-و ²يسنامور¹ا »`·`ا -د-ا~م ¸' ²يف=ا·¹ا -اياور¹ا --ار· د-ع
. امو¸ ي· ²مو¸~~¹ا ²¹ي¹¹ا =¹ت ~-م اهس~¹ي م¹ ·ن'
.ا= ي·ت¹ا ا·هت¹=~ ²¹ي¹ ¸¸´ت·س ²¹ي¹¹ا =¹ت ¸' »¸=ب -ر~· -¸ر· · ي···ار¹ا ¸د-ف¹ا م··=م ي·· -ا~·¹ا `وا-ت ¸' د··ب
ا·~هت·ر= ى¹' اد··ص . ا·هم' اهت=·-ن ا·~ك ¸·ير=¹ا ·¹ د·ه~تو -دعا·ست ¸' ن·م ¸أب `· `¸== ا·ه=و¸ »ا~ ا·م . ا·-¸ا=تنا
م··=¸ ي··- -~¹ت··سا · ¸¸م`ا »ام¸ب م··´=ت~¹ا ¸··- ¸ا··ص ²-ير-¹ا ²··-عاد~¹ا ن··م ¸-ا·~ د···ب · -اي=ت··سا ى¹ع ···ف=`ت -'دبو
! .اب ى¹ع ا·ه¹ ر·==ي م¹ .··فب ا·ه-=افي ··ب ا~'و · ··`ودح _··¸تت ا·م ¸ا=تناب ا·هي-يع -·-~='و ن·يديد~¹ا ا·-رت¸تو ا·هكا-ت¸ا
ن·يت-ي¹م ا·-ا-يع -·ناك ! ²·-ي-¸ ²·==¹ ي·· ¸¸ي·¹ا -·قت¹ا ! -¸قب ·ت·ف·ص ¸' ا·ه-يح ي·· ا·ه¹و ·¹ ²-=اف~¹ا ا·ه¹·· -~¸ -·ناك
¸~ا=و .=ع ى¹ع ·باي` ,دت¸او ²عرسب اه-ع د·تبا . .-· نم ·¹`م رت م¹ ب-غب نيت-ي¹م -ا-يع -ناكو · .¸-~¹او -¸=¹اب
`قتسي¹ ¸ا=~¹¹ اهبا==ص` ¸-م ى¹ع »د· امد-ع ي¹ات¹ا »¸ي¹ا -اسم ي· `' -رت م¹و · اهتا¸ا~تعاو اهع¸م~ „سو ²·رغ¹ا
. ¸=ا´ي~ -ا=تاب ,ر=' م` · ن=-~ا¸¹ ²ه=¸ت~¹ا -ر-ا=¹ا

17
)–(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 12/3/2004
Subject: رصا·~¹ا ¸~¸·س¹ا -~`ا نم ²-· … ميدسو دي¹و
.=ر¹ا ¸' -ر·~ ا~' `' اهتيا= _¹-ت ` اهن' -'ر~¹ا دقت·ت ا~-يب · ·¹ -'ر~¹ا -~¹ستسا ا~' ·تيا= _¹ب ·ن' .=ر¹ا دقت·ي
. ·¹ ·تمد· ام ¸´د· د·
=ا¸¹ب ¸~ ·ي¸دن'
ي··· -'ر~¹ا -¸¸··ص ···ي¸~ت .وا=ت -د·اح ~ر=م =··ن' . د··=ن -ايت· ¸ا··س¹ب ‡··يد=¹¹ ²¹¸=م -··س¹ … ن··ي¹-ا· ي¹ ا¸-تك
. ¸~¸·س¹ا _~ت=~¹ا
--ار· د···ب ي··-ع ¸¸¹¸قت··س ا~ا~· · ¸··ما=¹ا .··ي~ي`ا ي··· ي¹ع -ر=¹ا م··ت'دب ا~' . -ا-ح' ا··ي ²··ياد-¹ا ي··· ا··-¹¸ ا··م
!! ري= م´يا= !Œ ²م~اق¹ا -`ي~ي`ا
ƒ ƒ ƒ
م¹ . ا·هكا-ت¸ا -د~ ن·م ا·هن`~=ت ~ا´¹اب ا·-امد·و · -¸ي-¹ا ²··ر= ي·· ¸¸ا~¹ا د·ي¹و ى¹ع ا·هيب' _·م ميد·س -¹=~
²··¸~¹ا -··و ي·· ··ي¹ع -¹=~ ا·م ا~' د·~ار¹ ا·-دي د·~ت `' ا·هته-ن ا·هم' ¸' ا·هت-== د·-ع ا·هتر-=' ي·ت¹ا -ر~قب -ادت·ا ·=·ا·-ت
م¹ ²·ع¸-تم ¸¸م' ن·ع ·¹أ·سي _ا¸ ¸~¹ا · ا·هيب'و ي·- اه·س¸¹= د··ب -د·قم ~·=تاو امارتحا د·ي¹و ا·ه¹ -··و . ¨²·يعر~¹ا ²·ي¸ر¹ا"
. ²ير=ب -¸ا·ت¹او ‡يد=¹¹ ا~ه¹ .ا=~¹ا ا=سفم ²·رغ¹ا نم ا-د¹او ‹ر= ¸-ا·~ ²·-ب ¸ورم د·ب . اهي· ¸يكرت¹ا _=تست
`ي¸= اه·س'¸ _··رت م¹ ا·هن' م·=¸ . ··ي¹ع ا·ه¹¸=~ د·-ع ا·ه¹ ··تار=ن .`= ن·م ا·ه¹ا~=ب د·ي¹و -ا=ع' ميد·س -·=ح`
ا·هكا-ت¸ا ى¹ع ري=·ست ¸' ميد·س -عا=ت·سا ا-ي~· ا-ي~ . ا·هتي~م ي·· ر·`·تت -~اك ى·تح ا·هما¸· ¸·=فتي ¸·-و ··ت=~¹ ا·ه-´¹
`¸صو اهتايا¸-و ²ي¹-قتس~¹ا اه=== نعو ²·ما=¹ا ي· اه--=تو اهتسا¸~ نع اه¹أس . ·تدعاس~ب اه¹== ى¹ع ب¹غتتو
! _-=~¹ا · ²مر=~¹ا .ا¸س¹ا ²ق=-م ى¹'
Œ -ي~ نع ي-ي¹أست Œ -ي~ ي¹ ني¹¸قت نيغ-ت ام -ن'و … اه¹أس
. -ا¸ا=ن ¸-¹' ين' =¹ .¸·' يغب' … ري´فت د·ب -با='
… ا-¸ا¸فتسا .وا=ي ¸-و اه¹ .ا· .ي¹· د·ب . ··م -´=-و اه·ارتعا نم ==-
.. ‹¸ا=¹¹ -ري`ك -ارفس اهي· يتفي=و ,رت · ميدس -ر´· ى¹ع †
… •-غب اهي-=اح دح' _·رت ي-و ²عرسب ميدس ·ي¹ع -~¸
! رفس¹ا بح' ان' . ²¹´~م ي- ام †
18
²¹مرف¹ ²·=ا=ب ا·هنأب -·سح' . -د~ب ا·هه=و ر·~حا د··و اه·س'¸ ي·- -أ=أ=و · ²·يق~¹ا ا·-~و~¸و ا·هت-=فب ب·=ع'
²·ر·--م -ن~أت·سا· ²¹ي¹· ¸-ا·~ د··ب ا·-د¹او .¸=~ ا·-~قن' !اهنا·س¹ .¸= ن·م -رهي -¸·س ¸·ير·¹ا ¸“· `'و =¹~ د··ب اهنا·س¹
.¸¸·¸ت ري·ا-ع اه-¹· ي·و ²¹ا-¹ا نم -=ر=· ¸رع' ²ماستبا اه=-مو ²-يرع ²ماستبا ·ت=-م ¸' د·ب ²عرسب
¸·-و -ر~·س¹¹ .-ا~¹ا ¸¸¹¹ا ب·=ت ي·ه· · .ا=ر¹ا ن·م ا·هيد¹ .·-ف~¹ا _¸-¹ا ن·م ¸·ي¹ ··ن' _·م · ا~ي·سو د·ي¹و ا·ه¹ ادب
·ه=و ى¹' -ي-ت -ناك ريغ-¹ا ي-ف¹ا ¸ا=`ا -ا~ -¸ا=-¹ا =¹تو ²ك¸س´س¹ا _م -يف=¹ا ·ب¸ا~ . -ر~=ب -ر~م ¸يب'
. ²يب~ا=¹ا نم ري`´¹ا
-`ا ¸··ا¸· · ²·´¹~¹ا ¸`ع' .·-· ر·`ك' ا·هي¹ع -ر·ت¹¹ ا·هتفتاه~ب ·¹ _~·سي ¸' اه·ار·-نا د··ب ا·هيب' ن·م د·ي¹و ب¹=
,دم ن·ع ا·ه¹ ر-·ع . ~~رت د··ب ··ي¹ع -~¸ . ²¹ي¹¹ا =¹ت ن·م ر·=أتم -··و ي·· د·ي¹و ا·هب .·-تا . .ا¸=¹ا ا·هفتا- م··¸ -ا=ع'و
م¹و ··ي¹' -ر·ت¹اب -د··س ا·هن' ·¹ -¹ا· . .¸قي ا·م ى¹ع اقي¹·ت ا·ه-م ر·=ت-ي ··نأكو -~·-ي م·` `ي¹· -د=تي ¸اك . ا·هب ··با=ع'
. ا~هنار· ادق·ي¹ ر=ف¹ا ديع ىتح ¸ا=تن`ا ¸ي=ي ن¹ ·ن'و اهب نت· د· ·ن' ا-ر-=أب ~¸ت
ي·· »¸-¹ا ن·م ·=اقيت·سا د·-ع ن·ه¹و' ·»¸ي .·ك -ار~¹ا -ار~ع ا·هفتاهي ¸اك . =¹~ د··ب ا·هب د·ي¹و -`ا·-تا -¹ا¸ت
ا·هم¸ن ن·م ا·ه=·¸ي ¸اك . انايح' ¸·~~¹ا •و¸ب ى·تح د·ت~ت »¸-¹ا .·-· ²¹¸=م ²·~¹ا´م ن·-ر='و · ·¹~·¹ ··ه=¸ت .·-·و _ا-·-¹ا
.ا=م ن·م ار=ع و' ²عا·س و' -¸ا=ن ·¹ ¸ات=ت ¸' »¸ي .·ك ا·ه-م ب¹=ي ¸اكو · ²·عا~`ا ر-·ع ا·-اي' ا·-اد-' ²·ي-=' اه·~·سي¹
. اه·و~ ى¹ع ·يدتري ام .ك ¸¸´ي ىتح د·ب ا~ي· اه-ار~ب »¸قي¹ ²ف¹ت=م
ميدس اه¹ --ت امد-ع اهسفن ى¹ع رس=تت -ناك يت¹ا -ر~· ²صا= · -ايتف¹ا ²يقب دسح ¸ا`م ميدس¹ دي¹و بح _-ص'
·¹·في ا~عو · د~ا¸ _م -دي·س¹ا اهتايح نع بي~اك`ا ¸`ت=اب -ر~· 'د-ت· · اهب دي¹و ¸¹·تو دي¹¸ب اهق¹·ت ,دم اهتا~¹ا´م ي·
. اهتاقيدص »ام' ¸ق-¹اب ر·~ت ` ىتح د~ا¸ اه¹ ·-¹=ي امو د~ا¸
م¹و اهبا-~ ¸ع ي· ي-و -تام يت¹ا -ا اه~ح¸ ميدس »' اهت=' رك~تت ي-و اري`ك ميدس ²¹ا= -´بو · ¸ارق¹ا دقع مت
¸' ى¹ع ميد·س -ر-·=' . ·-ي·-ن ن·م ميد·س ¸¸´ت ¸' ى·-~تت -·ناك ¸~¹ا ¸¸ا= ر·´-¹ا ا·-د¹و -·´بو · ²¹ي~=¹ا ا·هت-باب _رفت
ي·تي-ب ا·ي " … ا·هت¹ا= ا·ه¹ -¹ا· . .ا~-`اب _·ي·¸ت¹اب ا·ه¹ _ا~·س¹ا »دع ى¹ع ا·ه=ا=تحا ··ب¸= ا·مد·ب · م·=-¹ا ر·ت·د¹ا ي·· م·--ت
." ¸¸··¸ي ي¹¹ا م- ¸ب .ا=ر¹ا . _·¸ت ام م--ت .¸قي _ي~¹ا . ¸بو ي~-با
د·ي¹و -ا= ي¹ات¹ا »¸ي¹ا -ا·سم ي··و · ¸·ير·¹ا -¸ا·'و ··ب¸ا·' ا·هي¹' ي·ع~ -ا~ع ²·ب~أم ا·-د¹او »ا·' ¸ارق¹ا د·قع د··ب
-تا- … ²´¹~¹ا -رت· ي· اهي¹ع -¸ا·ت~¹ا ²يده¹ا -¸اي¸¹ا =¹ت ي· اه¹ »د· . ²يعر~¹ا ²ي¸ر¹ا ~-م ا-ري م¹ يت¹ا ·سورع ,ري¹
. ¸¸س¹ا ي· -`ي~¸~¹ا -دح' نم .ا¸=
ام -~اع ¸اك . ·~¹ع ¸و~ اه-م .ي¹·و ا-د¹او م¹·ب متي ¸اك اه~=·م · ميدس¹ دي¹و -ا¸اي¸ -ر`ك ²ي¹ات¹ا _يباس`ا ي·
-¸اي¸¹ا -ناك دق· _¸-س`ا ²ياهن ²¹=ع ي· ام' · احا-ص ²ينا`¹ا ²عاس¹ا .-· -ر--ي `و -ا~·¹ا -`ص د·ب اهت¸اي¸¹ يتأي
. ى¹و`ا _ا--¹ا -اعاس ىتح دت~ت
19
و' اما·= ···م ب¹=ي ¸اك دق· ي·سام`ا ي··اب ي·· ا·م' · م=· م··=م ي· -ا~·¹ا ى¹ع نيع¸-س' .·ك -رم ا-¸عدي ¸اك
نم ي- ·ت¸ا·تسا و' ·-ا·دص' نم -¸ا·تسا م¹ي· -د-ا~م ي· و' ==-¹او ‡يد=¹ا ي· -·¸¹ا ¸اي-قي اناك . اه-=ت -اي¸¹ح
. ى¹و`ا ²¹-ق¹ا م·= -·ا~ ىتح ¸¸=تت ¸¸م`ا -'دب م` · اهتاقيدص
²ن¸=·س د·~' ¸اك ²¹ي¹¹ا =¹ت ا·ه¹ ··عا~و ¸' `' · ا·ه·ي~¸ت ~ا¸' و' ا·هت¸اي¸¹ »د· ا·~¹ك ا·هيت-=و .·ي-قت ى¹ع ا~ات·م ¸اك
²¹-· ن··يوا¸~·¹ا ا··هيتف~ ى¹ع _··-=ي ى··تح ب··سا-~¹ا ¸··=¹ا ¸¹= ي··· ا¸و~ ا·م -اد-ا~ ¸~¹ا م¹يف¹¹ ¸اك ا··~ب¸ . .··-· ¸~ ن··م
.²¹ي¸=
ي· اهق·اري دي¹و ¸اك . ¸ي~¹ و' .ي~يم ¸' ري¸ن »' _م -`=~¹ا -¸=ت -ناكو · -ا·¸¹¹ اهتا~اد·تسا ميدس -'دب
. »¸-¹¹ -اي` -ار~ ¸¸-ت -ناك ¸' ²صا= · ¸ايح`ا ¸·ب
ي·· ‹و¸تت ¸' -·ي~= ي·ت¹ا ميد·س ²·-=¸ ى¹ع -ا-ب =¹~و · ²-·س¹ا ر·=' -انا=تما -اهتنا د··ب -ا·¸¹ا د·ع¸م ~د=ت
¸ا`' . اهتسا¸~ ي· ¸¸فت¹ا ى¹ع امو~ ²-ير=¹ا ي-و · ²ي-اه-¹ا -انا=تم`¹ دي= .´~ب ~اد·تس`ا نم ن´~تت `· •=¹ا ²¹=ع
. ·ي-ارت ¸' -¸رق· · -·و _رسأب ‹او¸¹ا ى¹ع افه¹تم ¸اك ¸~¹ا دي¹و -ايتسا ا-¸ار·
··تع~و · ا·هم¸ي ··مام' ··يدترت ¸' -·-·¸و ا·ه¹ -ارت~ا ¸~¹ا -اف~¹ا ~¸·س`ا »¸-¹ا ¸·ي~· ²¹ي¹¹ا =¹ت ي·· -دت¸ا
. ·-ا·دص' _م ر-¹ا ي· ا~ي=م ²¹ي¹¹ا ي-قي ¸اك ¸~¹ا ا-د¹او م¹ع ¸و~ اهتيب ي· رهس¹¹
ن·م ‡··--ت ي·ت¹ا ²·ت·ا=¹ا ىقي·س¸~¹او · =ا--و ا·-- -ر~ت-~¹ا _¸~~¹او · ²·´ي¸`ا ى¹ع ··تر`ن ¸~¹ا ر·~ح`ا ~¸¸¹ا
· يف=ي ا~م ر`ك' اه~س= نم -~´ي ¸~¹ا ~¸س`ا ¸ي~ق¹ا -¸ا`' ا~ك دي¹و -ا-تنا ر`ت م¹ ¸¸م' اه¹ك · يف=~¹ا .ي=ست¹ا ¸اه=
نم ·-¹· ام .ي¸ت ىتح اه·م ¸~ا~ت¹اب ·¹ -=~س دق· دي¹و اه-ي-ح -ا-رتس` ²¹ي¹¹ا =¹ت اهسفن -¸~ن د· -ناك ميدس ¸' ا~بو
ي·ت¹ا -ار~=¹ا Š¸==¹ا ¸وا=ت .¸ح ا·م ا~' .·-· ن·م .··فت ¸' -~اتعا ا·~ك -د·ص .وا=ت م¹ . ا·~ه·ا·¸¹ ا·ه¹ي=أت -ا=ت ¸·ي-
ىتح .ما´¹ا -ا-¸ .ا-ت ن¹ اهن' اه--~ ي· -·-و د· -ناك ¸ارق¹ا دقع د·ب ا~هماي' ²يادب ي· ·¹و اهسف-¹ اهت~دح د· -ناك
.²-يدم »ر´ت نيع .=' نم . بي-=¹ا دي¹و -ا-¸' .ي-س ي· =¹~ نم _نام `و · ¨اهت`¸ن'" نم دي¸~¹ا ·ي¹ع ¸ر·ت
اه¹`م رت¸ت¹اب ر·~ي ·ن' -دقتعا .-~ا·¹ا ري= ى¹ع ار-احو اتت~م ادب ·ن' `' · ·ت~ا·ك ر=ف¹ا ¸ا~' د·ب دي¹و -ر-نا
²¹ي¹ د··ب ··`يدحو ··ت·ر¹ ²·سام ²·=ا=ب ا·هن'و ²·صا= · ·¹¸-م ى¹' ·¹¸·صو د··ب ~ات·~¹ا ·¹ا·-تا ميد·س -ر=تنا . .·-ح ا·مد·ب
ى¹ع -¸ر· . ا-ي' .·-تي م¹ ··-´¹و د·غ¹ا ى·تح -ر=تناو ··ب .ا·-ت`اب اه·سف-¹ ميد·س _~·ست م¹ . .·-تي م¹ ··-´¹ · -~هك
. ·ب ا~ع رسفتست¹ ي- .-تت م` 'دهي ىتح »اي`' ²·-ب ·¹ه~ت ¸' ¸-م
ى¹ع -ربا` `فقم .اق-¹ا ··فتا- د·=ت¹ ··ب -¹·-تاو ا·هتا-` ن·ع -¹=ت . " ر-·= ا·-ا= ا·م" ميد·سو »اي' ²·``` -رم
·ت·ر= „=و `فقم .= .اق-¹ا ·فتا- ن´¹و ·ي¹' .¸ص¸¹ا ي· _=-ت اه¹ع ²ف¹ت=م -ا·و' ي·و _¸-س`ا ¸ادم ى¹ع ·ب .ا-ت`ا
.·ك د··ب ى·تح د·=¹ا ا~- ى¹' ا·ه-م ا--ا= .ا¸ ا·م .·- Œ -ور´م ·با·ص' .·- Œ ¸ر=ي ¸~¹ا ا·م !¸ار~ت·ساب .¸غ~م -·با`¹ا
Œ ²¹ي¹¹ا =¹ت ي· -اي' ·ت=-م ام .ك نع ا~ام Œ ·-ا-رتس` اهت`وا=م
=¹~ ~-م اه-م -رهت¹¹ ···~ ام ا~- ¸¸´ي ¸' .ق·ي' ŒŒ دي¹و ن´= ! -`يو Œ ‹او¸¹ا .-· اهسفن ·ت~¹س ¸أب -أ==' .-
²··بر=~¹او -ا¸عد~¹او ²··~=-¹ا ²··عاق¹ا ¸··- ‹او¸¹ا ¸' »' Œ ¸ارق¹ا د··قع ~··-م اعر~ ا··ه=و¸ ¸··ي¹' Œ ا~ا~¹ ن··´¹و Œ »¸ي¹ا
20
-ر=¹ا ¸·- ن·´ي م¹' Œ .··ف¹اب —~ا-¹ا ¸·- ن·´ي م¹' Œ ··ي¹ع ا·ه-·ا·ي ¸' ¸=ت·سي ··ت¹·· ا·م .·-و Œ ‹او¸¹ا ¸·- ا·م ŒŒ -ا~·¹او
.- ŒŒ .ص`ا ي· أ== -دح ام .-و Œ ˜==~¹ا ا~ه-م نم Œ -د·ب اه-ع ى¹=ت م` أ==¹ا -ا´ت¸ا ى¹ع ا-ر-=' ˆ م¹ Œ ,¸·`ا
ن´¹و ! ²¹هس -ات· اهن' ن= ·ن'و دب ` Œ ·ق=تست ` اهن' =¹~ ي-·ي .ه· · ¸ا=تم`ا ي· -¹~· د· -ناك ا~'و Œ اه-=ت~ي ¸اك
.¸-· =ا-- ن·´ي م¹' Œ ···ي·¸ت ب·نا= ى¹' م·=-¹ا ر·ت·د¹ا ي·· »¸ي¹ا =¹~ م·--ت م¹' Œ ·¹`حو ··=و¸ -·سي¹' !Œ -ا-غ¹ا ا~- ا·م
.Œ -ا·¸¹ا .فح ¸و~ اعر~ ·=و¸ -=-ص' اهن' ي-·ي ` =¹~ .ك ¸' »' Œ ¸اه~'و ~¸ه~و -ا=ي'و
-اي=¹ا د·ي· ى¹ع -·ناك ا·هتد¹او ¸' ¸¹ Œ .·ه=ت ا·م ى¹ع د·ي¹و اه-سا=ي·س .·- . .·-· ن·م =¹~ ن·ع د·ح' ا·-ر-=ي م¹
-ايت· نع -ري`ك ا--· -·~س اهن' م` · -دح ام -دح ا~¹ اهت-با _م -ر~· »' اهت¹ا= .·فت -ناك ا~ك اهه=¸تو ا-¸~=ت¹
ي¹~ت´م `اف=' ن-=-ي -اري`ك نع -·~س اهن' ىتح ! -ا·¸¹ا .-·و ²´¹~¹ا -رت· ي· ر`ك'و دي¹و _م ·ب -ما· ام .`~ب ن~·
.Œأ==¹ا نيأ· ... ¸¸م`ا -~- .`م ¸¸=ح`ي ن~م ²¹· ,¸س -رت´ي `· ره~' ²·-سب ¸ر·¹ا د·ب ¸~-¹ا
„=¹ا ¸فن ¸- نيد¹ا ي· .صاف¹ا „=¹ا .-و Œ _-ي ` امو ·¹·· _-ي ام نيب .صاف¹ا ¸ي·د¹ا „=¹ا اه¹ مسري نم
-ناكو · ·¹¸س¸و -ا ²-س ى¹ع ·ت=و¸ اهن' ·¹¸قب -دص -¹واح ا~¹ك اهم¸¹ي دي¹و ¸اك Œ ¸د=-¹ا -ا~¹ا .قع ي· »¸سر~¹ا
-ا~¹ا ²ي=¸¹¸´ي·س ا·ه¹ _ر~ي ن·م Œ ¸د·-ت م·· ! „·ق· ··ت-ي== .ا¸ت ا·م ا·هن` ··تا¸ا=م ن·م ا·هنا¸~=ي ر·ي¸ن »'و ا·هت¹ا=
نم ر`ك' .·فت م¹ ي- ŒŒ -د-ت ¸' .-في ¸اك .- ŒŒ!! ¨²بر=م" -ات· اهن' دي¹و دقتعا .- ! مهف¹ا نم ن´~تت ىتح ¸~¸·س¹ا
¸··- »ا·و · -ابر=~¹ا و' -ا=و¸ت~¹ا اهتاقيد··ص ن··م اه·~··ست و' ¸اف¹ت¹ا ²··~ا~ ى¹ع ا··-ارت ي··ت¹ا ²··قير=¹اب ····م -وا=ت¹ا
-اي~يك ى¹' ²=ا=ب ²¹أس~¹ا ن´ت م¹ Œ! ا~هك -·¸م ي· ··م -ر-تت -يك -·رعو ·تا¸ا=~ب -¹-· ي- ¸' اه-ن~ ا~· ! ²يق-¹اب
ŒŒŒ دي¹و .قع -¹فسي ¸~¹ا يت·¸¹ا -ا-غ¹ا ا~- ا~· ! -اي¸ي·و
· ا·هب -¹·-تا ا·هن' اهتدي·س ر-·=ت ¸' ا·ه-م -·-¹=و ²·م~ا=¹¹ اه~·سا -·كرت . ²·~-ان ا·هن' ا·-ور-=أ· ··مأب -¹·-تا
-يك Œ -ا~¸س¹ا ²¹ي¹¹ا =¹ت ي· مت ا~ع ا-د¹او ر-=ت .- Œ اه¹-' ر-=ت .- .. ·ي¹ع .-=ت م¹· دي¹و »' نم `ا-تا -ر=تناو
!Œ ¸·ف= ¸·ير·¹ا Œ ا·هم¸ي ¸ا-¹ا .¸قي·س ا~امو Œ ¸ر·¹ا د·ع¸م ى·تح -´ستس .·- · -ت´س ¸'و Œ -ر-·=ت ا~امو Œ -ر-=ت·س
ىف~ت·س~¹ا ي·· د··ري ¸' . -ايف~ت·س~¹ا ,دح' ي·· ²·ب¸-ي= ي·· ··ن'و د·ب ` ! »¸¹¹ا ن·م ¸دق¹ا ى¹ع د·ي¹و ¸¸´ي ¸' ن·´~ي ` ! `
!.´~¹ا ا~هب اه-م -رهتي ¸' نم -رم -¹' اهي¹ع ¸¸-'
` ·-´¹ . _ف-¹ا ا-¹ا= ا·كا¸ اهيتأي ¸أب م¹=ت . `ا-تا و' دي¹و نم -¸اي¸ ر=-تن · ا-ر=' نم -ريح ي· ميدس -¹=
ر·س ··ت-با ن·م م·هفي ¸' -`ا .واح ! ¸`= ²··¸و … د·ي¹و ن·م ²·با=`ا ··تت' ا·~ن'و · ب·=ت م¹· ا·-¸ب' اه¹أ·س ! .·-تي `و ي·تأي
-ي~ ¸أب ·~¹ع ىفن ¸~¹ا دي¹و د¹ا¸¹ ا--ا= ب-~ . -ي~ نع ·¹ _-فت م¹و ·يدي نيب ²يكاب -¸اهنا· ²سي·ت¹ا -أ=اف~¹ا -~-
¸' .-· ¸•ا دق·¹ا _س· .-ف· ·سور·¹ ·تحا¸ »دع -~تكا ·ن' ·يب` دي¹و ·¹ا· ام .ك ! -دح ا~ب ·¹`م ˜=افتم ·نأب -ر-='و
. اهب .=ديو ¸ر·¹ا متي
نم ر`ك' ي· اهب¸س¸ … ²ينا`¹ا ²مد-¹ا --ا= ىتح -~-ب اهحار= ¸·¹ت -¹=و · _ي~=¹ا نع ا-رس ميدس -~تك
. .و`ا ي·ما=¹ا اهماع ي· ~ا¸~¹ا --ن
21
)™(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 19/3/2004
Subject: -ا ى¹ع ر=`او ¸ي~¹ ان' !
افتن ا--¹ا -ف¹= رتا·د¹ا ى¹ع -ا¸=' ب¹ق¹ا -كرت .¸-ف¹ا ي·و
ا-=ع .. »~ نم -ي~ ري~ا-=¹ا ى¹ع -ا-يب _ر=¹ا م=¸ ري~ا-=¹ا ود-ت
ي-ي-ق¹ا ¸¸ا=
ي·تي¸- ن·ع ي-¹أ·ست ي-ت¹·صو -ري`ك .-ا·س¸ ! ي·--=افت -·´فنا ا·م .·ي¹=ت¹او „·بر¹ا ى¹ع ¸ا-¹ا -ا¸د· ¸أب -رتع'
م·´¹ _·-' ¸' ي·· م·´ي'¸ ا·م Œ ` م¹و Œ -`ي~ي`ا -~- ي·· ن·ه-ع ب·تك' ي·تا¸¹¹ا _·ب¸`ا -ايتف¹ا ,دح' ¸¸ك' .·-و · ²·يقيق=¹ا
.-قتست ²م¸-هم ²ينا--¹ ²·ي~م _-ن ! -ا ¸¸رتن ان¸¹= Œ ينا=`ا -ا==م ,دح' ى¹ع ره=ت ىتح م´تا··¸ت .اس¸` ا~·¸
… ²قير= ى¹ع م´تا··¸ت
او¸و¸حا Œ ¸·ي~¹ ا·~ي .·ي~يم ا·~ي ميد·س ا·~ي -رم' Œ ي¹¸ه=~¹ا ²ي·س=~¹ا ¸¸´ت ا¸ع'¸ت-ب ن·يم · ¸¸´¹` ¸ا¸·سن¸ب "
²عا·سب او¸¸فتو ¸¸´-ي·سن ن·م ¸·=¹ا ¸¸´ي ن·´~يو ! م·يار-¹ا ²¹ف=ب ا·نور-=ت ا¸=تت -وري-·ب ي·ماك' _·م ن·يترك¸ت ا¸=برتبو
يب¸ت´~¹ا »'¸`ا- _ ¸' »' ¸' ا-¹ت·با و' .-تا ! ر=أتت امو ¸و¸حا ! ي¹¸ه=~¹ا ا-تي-=~ ¸¸- ي¹¹ اي · بي-=¹ا -¸¸ب
. ¨ي~ي~¹ا _
¸' `-ا· =¸دت·سي ··-´¹ · .·ي~يم ي·ن¸ك _·=ري د·ق· د·حاو · ميد·سو -ر~· ن·يب ا·م -ا··¸ت¹ا ب¹=' ر·-=-ت ¸•ا ى·تح
-·· ¸·ي ! م·يان -·ناو م·ياهت¹ا =·ي=ت _ي=·ص Œ! `·ص' ¸¸ي¹=نا -·~¹´ت ا·ن' ¸·- ... ي·تي¸ي¹=ن' ن·م .·-·' .·ي~يم ²·ي¸ي¹=نا
²·-يد~¹ا ن·م م·`ي- ن·م .·ي~ي' ¸·- `·· ي·-´=-' ا·م ... ¸¸ي¹=نا -رع' ` ي·-ن' ا¸¹¸قت ` ى·تح ! بي¹·س' ¸¸ي .·ياو ~¸¸يك'
.- . `و¸ ام ب¹ق¹ا ²-ي-ح · ¸ي~¹ ي-ع' · ¸ي~ت ²ي-=~¹ ي¹ا~-'و ¨ود-¹ا" ¸اير¹ا -ا--¹ ي--·ت¹ ·ي· يندقت-ي -¸¸-~¹ا
ا-ي¹ع .ع¸ت ` ¸ب ... „ق· ¸ي~¹و ¸ي~¹ نع ¸¸´ي -¸س »¸ي¹ا ي¹ي~ي' . م`ي- ‚' اي =~هي `و Œ ي-ا¸و نم ‚`ا اه·ر·ي
ا·-ي¹ع ا·م ! ودب Œ م·`ايه¹ا ¸·ب' ا·ي ¸¸·سن Žو . ! م·هفي ¸د=¹او · ن·ي·¹ا .·-· م·يم ¸ودب .·سع ¨م·`ي- ¸·ب'" .·سع ا·ي م·`ي- ¸·ب' ا·ي
! ²ت·¸ ²يودب … ²·ما=¹ا ي· -اي¸ا==¹ا يتا¸¸تك~ ,دح' ¸'¸ ى¹ع ! ²-ر~
ƒ ƒ ƒ
ي·· ن·يت=`ا ن·يب ²··سا~ -ا·`ت=ا =ا-- ¸' `' ر·-ا~ت ا·هم'¸تو ¸·ي~¹ ن·يب ¸ر-ا=¹ا ··با~ت¹ا ن·م م·=ر¹ا ى¹ع
²·ي·ما=¹ا ا~هت·سا¸~ ي·· ى·تحو · ²=·س¸ت~¹او ²·ي-ادتب`ا ن·يت¹حر~¹ا ي·· .·-ف¹ا ي·· ا·تكرت~ا ا·~هن' _·مو · ¸ا´·`او _ا-=¹ا
ا·هتي=¹ · -ا~ات·س`او -~تا·س`ا -ا=ع' ¸ا`م ا·-دحو -·ناك ر·-ا~ت ¸' `' · ¸ر~-¹ا ب·=¹ا ²·ي¹´ب ا·~-ات¹ك -·ق=ت¹ا ‡·يح
· ا·~هت`يم¸ ,د¹ ن·يت=`ا ن·يب ²¹-ف~¹ا ¨.¸´¹ا -ر=ا~¹ا و' -¸¸·اد¹ا" ¸·ي~¹ -·ناك ا·~-يب · ²·=---~¹ا اهتي·-=~و -ديد~¹ا
22
ر-ا~ت نم ²عا=~و -'ر= ر`ك' ¸ي~¹ -ناك . _فتر~¹ا يسا¸د¹ا ا-ا¸تسم ى¹ع اهت=·ا=م _م · _ي~=¹ا نم اهبر·و اه·ر=¹
. -¸·¹¹او -¸¸هت~¹اب ا~-ا~ اهت=' --تو · „-ا=¹ا بنا=ب ريس¹ا ر`¸ت يت¹ا
ي· ²قباس ²¹يكو .ي¹= نتا· -¸¸تكد¹ا ا~هتد¹اوو · ²¹دي-¹ا ²ي¹´¹ اقباس ادي~ع ¸¸ا=ح مصاع ¸¸تكد¹ا ا~-د¹او ¸اك
¸ا·صر=ي ¸ا¸ب`او ا·~هت~`و ~·-م . €·ح¸¹~¹ا ي·سا¸د¹ا ا·~ه·¸فتو ن·يتاتف¹ا _ا=ن ي·· ¸ايسا·س`ا ¸`ما·¹ا ¸اك · ²·ي¹´¹ا ¸·فن
ا·~ه¹¸=~ _·مو · ²·ياع¸و »ا~ت-ا ن·م ··=ات=ت ا·م ن·يت¹ف=¹ا ن·م `ك ا·ي¹¸ي ى·تح ا·~ه-يب ا·~ي· ¸او~`ا _·ي¸¸ت ى¹ع ‰ر=¹ا .·ك
.-`´تي ا~هيت-با ¸ي~ت ى¹ع ا~هصرحو ~ا~¸ي ني¸ب`ا »ا~ت-ا ¸اك · ²س¸د~¹ا ي· · ²-ور¹ا ي· · ²نا-=¹ا
ر··~ع ²···ب¸' ,دم ى¹ع »ا~ .··ي¸= ‹`عو -ا-ع د···ب `' -ا-=-ي م¹ ¸~¹او · »'¸ت¹ا ا~- ,¸··س ¸ا=و¸¹ا ب··=-ي م¹
_-··ص' »`ا ن··س ¸' ‡··يح · =¹~ د···ب -ا=ن`ا `وا=ي م¹ . ن··يت¹ي~=¹ا ن··يت¹ف=¹ا ن··يتا- -ا ن··م ²··~حرب -د·ب ا···¸¸ · اماع
. ني-=¹ا ²=صو اهت=ص ى¹ع ˆ ا-¹س ر`¸ت د· =¹~ د·ب -ا=ن`ا -`وا=مو · ار=أتم
¸' ¸اك · ¸¸نا`¹ا .و`ا -·-¹ا ي·· -·ناك ا·مد-ع · ²·ي¸نا`¹ا اهت·سا¸~ »اي' ¸·ي~¹ب -رم ي·ت¹ا -~ا¸=¹ا -ر=' ن·م
²··ب¸' ن·ه-م .·ك -·-¹= ¸رق~¹ا »¸ي¹ا ي·· . ¸·يديف¹ا »`·' ¸··ب .~ا-ت ى¹ع .·-ف¹ا ي·· ا·~ه¹ ¸ات¹يم¸و .·ي~يمو ي·- -·قفتا
_¸=ر¹ا -ا=ر¹ا ¨-~ارق¹ا و'" ¸ي·ت¹ا €=¹ا ¸' `' · »اود¹ا ر=' ي· نه-يب ا~ي· ر~ع ²تس¹ا »`·`ا _ي¸¸ت ى¹ع نقفتا . »`·'
نع ا`=ب -ا-¹ا=¹ا ب-اقحو .¸-ف¹ا ¸يتفتب -¸ا~`ا ²·ين نع -ايتف¹ا -·~س . ~اصر~¹اب نه¹ ¸اك · _ر~¹¹ .و`ا .·ي~ي`ا
. -يسا´¹او ¸يديف¹ا ²=ر~' اهس'¸ ى¹عو -اع¸-~~¹ا
„قس'و _ب¸`ا -ايتف¹ا -´-ت¸ا . اهم¸`ي ¸~¹ا €=¹ا -¸س ~ر=م ·ن' »' نهب -ايتف¹ا ,دح' -~و .- ¸ي~¹ ¸دت م¹
„ير~ ر~ع ²تس اهن' · ني-`ا و' „ير~ نع -¸ا-ع ن´ت م¹ ²ف¹ا=~¹ا ¸' ²-ي-~¹او · ¸يتفت¹ا ر-= -رست ا~-يح نهيدي ي·
ي¹¹او .·-ح ي¹¹ا -~" … ب·ي-م ¸¸ام ¸'¸ ى¹ع .ا-¹ا ى¹ع ن·´ت م¹ ي·ت¹ا ²·=ي-ف¹¹ ا·ي -ا-¹ا=¹ا .-او' ن·م ²··ب¸' _·م ¸·يدي·
.¨ارق-ي `و بت´-ي ` ,ر=
نهت·ي-= ى¹ع ن·ر-تي ¸' نه-م --¹=و · ري-ك ي·¸و ¸يك ي· نهت·-وو · -ايتف¹ا نم ²=ر~`ا ¸ي~¹ -·~=
. _¸-¸~¹ا ى¹¸تتس اهن'و »اري ام ى¹ع ¸¸´ي -¸س -ي~ .ك ¸أب نهتر=' . ¨²يبا-¸`ا ¸ي~¹ -ا¸د· _-تت ا--و"
¸ي´¹ا· · ا-سا-م ¸ا´~¹ا ن´ي م¹ . بسا-م أ-=م نع ‡=-ت -حا¸و · -اي~¹ا -¸و~ ى¹' ²=سف¹ا .`= ¸ي´¹اب ---~
_·م ا·هت¹´~م ¸¸´ت ن¹ ا·~-يحو · -¸ا~š¹ ·¹ا·-ي' و' ··ي¹ع -`يت·س`اب »¸قت· -`ما·¹ا ن·م ¸' -د=ت ¸' ى·~=ت ي·-و ري-·ك
²·نا¸= ي·· ¸·ي´¹ا -اف=' -¹واح ا·هت=ر~أب Šرفت ¸' ن·ه-م ¸' ى·-رت ن¹ ي·تا¸¹¹ا ا·هت`يم¸ _·م .·ب ²ي·س¸د~¹ا ²·=ي-ف¹ا
. ني-سا-م ري= ¸ا´مو -·و ي· ¨²~ي~=" ²-·¹ب ·-~' رم`ا ¸اك . _·¸تمو -¸~´م ¸ا´~¹ا ¸أب -ر·~ اهن' `' .-ف¹ا
. -اي~ي´¹ا ²·~¹·م -ا-- ²¹ب' ²¹-ف~¹ا ا·هت~¹·م ²·ي¸¸ -·-¹=و -ا~¹·~¹ا ²··ر= -اب -··ر= ²·يرق-·¹ا -ر´ف¹ا ا·هت-ا=
… .¸¹¸ت -ا-- ²¹ب' -حار· · ب·-¹ا اهف·¸م ¸ي~¹ -حر~ -'ر=بو · ²-=اف~¹ا -¸اي¸¹ا -~هب ²-حرم -ا-- ²¹ب' --ا=
Œ ¸ي~¹ اي ¸واسن اناي =دب ¸~و †
¸د-ع ¸¸هي-= ¸دقب ام .ي=تسم يتما· اع ي¹و †
ين¸~-في¹ -او · -¸ا~`ا -·رع ¸¹ †
23
. ي´ي¹ع »¸~¹ا بيع اي -دحاو -رم م¹ي· ¸·=س يت-ب اي ²¹¸ق·م †
. اهت·~س ~اقن` اه·س¸ب ام .·فت ¸' اهتدعوو · .ي¸= ~~رت د·ب ¸ي~¹ „غ- -=ت م=-¹ا ¸ي´¹ا ²~¹·~¹ا -~='
-ا-¹ا=¹ا ب-اقح ¸·يتفتب ن·~·و ²·سما=¹ا ²·-=¹ا ي·· ¸·ي~¹ .·-· ى¹ع -¸ا~`ا ي·· -`و¸·س~¹ا ¸··ب -·-قنا
و' ¨ني-`ا و' دحاو" -يساك ²=ر~' نم ·-¹~=ي ام -ا-¹ا=¹ا ¸·ب -أ-= · -اع¸-~م ²ي' نع ²نا¸=¹او -`وا=¹ا ‹ا¸~'و
¸ا¸د=ب ²ق·-ت¹م ن·-¸¸ه=و ن·ف·وو · ي·س¸د~¹ا .¸ير~¹ا -¸ي= ي·· ر·=يب ¸اه= و' ريغ·ص ¸¸·ص »¸-¹' و' ر·=ع ²·-ي-·
! ¸ي~¹ ²-يقح ي· نهم`·' ى¹ع ¸ر`·ت ¸' ¸ا=تناب ن-و _¹هب -ا~تف~¹ا _م ¸ودت ¸ي~¹ -اقيدص ‡يع' -ناك . .-ف¹ا
²·س¸د~¹اب ¸¸نا`¹ا م·سق¹ا -ريدم ¸أب ا·-اي' -ر-·=م ¸·ي~¹ .·-· ى¹' -ايعا·س¹ا ,دح' --ا= · -ري=`ا ²·-=¹ا -ا-`'
²¹ب' ي·تناو ا~ا- Œ -¸=¹ا ا~ا- ¸·ي' Œ ا·ي¹ع ي·-تفت Œ -ا-- ²¹ب' ا·ي ا·هتر=' ¸~ا- … -ر´فم ¸·ي~¹ -··ر=' . ا·هتي¸¸ -·-¹= د··
. ¸ام' نه¹ ام -`ب`ا _ي=ص ! ي-م رتك' ²·ا¸= -·¹=
ر··~ت -·ناك ا·ه-´¹ · =ا-ت¸`او -¸=¹ا ا·ه·ف-ي ن¹و ¨¸و~ ¸' •·ما~ .~" . -¸= `ب -ريد~¹ا ب·ت´م ¸·ي~¹ -¹=~
. -ريد~¹ا بت´م ى¹' ا-¸اعدتسا متي¹ _¸-¹ا ا~- نم ²¹´~م ي· اهي· _قت يت¹ا ى¹و`ا -ر~¹ا -سي¹ -~ه· · ديد~ ‹ر=ب
ر-·=¹ا -·=ح ي¹¹ا -·--¹ا ن·يم ا·-ي~¹·ت ي·ت-·¸ ا·~¹ ي·-ا~¹ا _¸-·س`ا ·يتي¸·س ي¹¹ا ²·يافك ¸·م Œ ¸·ي~¹ ا·ي =··م ن·يد·بو †
Œ .-ف¹ا ي· ²¹ب`ا يسرك ى¹ع ر~ح`ا
ا·ه~¹· ²·ب¸-ن' ن·م Šاقن _·-ب ~ا¸و' ن·هت¹يم¸ -··-و -·يك ر·ك~تت ا·مد-ع ا·ه-ع ا~=¸ م·ست-تو اه·س'¸ ¸·ي~¹ ˜·=أ=ت
²·-ود~م -·ف·و ! د··ق~¹ا د¹= ى¹ع -ار~=¹ا -ار=ق¹اب أ·=افت¹ -~ات·س`ا -¹=~ . ¸·-=¹ا ن·يب ²·~¹·~¹ا ي·سرك ى¹ع ر·~ح`ا
…-¹أس م` نهتا´=- ن-¹اغي -ا-¹ا=¹او -ا==¹¹
Œ -ا-ب اي ¸ا- .-· ي¹¹ا ²-=¹ا ن´ي¹ع ¸اك نم †
! ²¹ب' اي -~·ن ²¹ب' ¨يعا~= -¸-ب" †
-ا-¹ا=¹ا ¸¸=بو · ا·ي~= -ا-¹ا=¹ا ا·ه-ر´ت ي·ت¹ا -·~·ن ²¹ب' ن·ع ‡·=-ت¹ .·-ف¹ا ن·م ²عر·سم -~ات·س`ا -·=ر=
! ==-¹ا -د~ نم نه~¹¸ت
… ب-غب اهم¸ي ¸ي~¹ اهي¹ع -~¸
. يتا-حاص ى¹ع نت·' ¸د·' ام ين' =¹ -¹· ان' ²¹ب' †
.`م يتن ام ¸ي¹ . =تام`عو =ا¸تسم ى¹ع ²-يرح يت-ك ا~' ا-فص ي· نين¸´ت »¸` يتن' ! ¸ي~¹ اي ²ي-¹س اه~سا ¸~ا- †
Œ ر-ا~ت =ت='
-¸¸تكد¹ا ¸·ي~¹ »' -·مد· ¨ر·-ا~ت =·ت=' .`م يتن ام ¸·ي¹" ~¸ه·~¹ا ¸فت·س~¹ا .ا¸س¹او · _ير·-¹ا ديدهت¹ا ا~- د··ب
-·ما· ن·م ي·- ن·´ت م¹ ¸·ي~¹ -·ما~ ا·م . ²·ينا` -رم ا·هت-با _·م -¸¹·س`ا ا~- »اد=ت·سا ن·م ا·هت¸~حو · -ريد~¹ا -اق¹¹ ²=ي~·س
²¹عاف¹ا ن··ع ن··`=-ي ¸' -ا~¹·~ك ن··ه¹ .··-·`او · اهتاقيد··ص ر··س -ا~·“ب ا··ه--¹ا=ي ¸' ن··هقح ن··م ¸··ي¹· ·ب¹ق~¹ا ب··يترتب
ا·هتاقي·¸ ²·-=مو اه·سف-¹ ا·همارتحا =¹~ب ر·س=ت¹ نهبا·س=¹ ¸·س=ت¹¹ ¸·ي~¹ ري=·ست ²¹وا=م ن·ع ا-¸ع نه·سفنأب ²·يقيق=¹ا
24
ر-ا~ت -سي¹ م¹ اه-¹أسي .باق~¹اب اهتاقيدص ن´¹ · ر-ا~ت اهت=أك -سي¹ م¹ ا~-ا~ اه-¹أسي -ا~¹·~¹ا ¸' _ي=ص . اه¹ -ري-´¹ا
! اه¹`م
ا·هتد¹او -¸اي¸ ى¹ع ¸·~ي م¹ ··ن'و ²·صا= · -ر~¹ا -~- ا·ه·م `-ا·ست ر·`ك' ¸¸´ت·س -ريد~¹ا ¸' -دكأتم ¸·ي~¹ -·ناك
¸~= ~-م -ا-¹ا=¹ا -اهم' ²ي·~= ²سي-¸ ي·ه· · ²س¸د~¹ا =¹ت ي· ²صا= ²نا´م اهتد¹ا¸¹ -ناك د·و · »اي' ,¸س ²س¸د~¹¹
ي·· -ا-¹ا=¹ا ¸رب' ن·م ا·هيت-با ¸' ى¹ع -و`ع · ²·يري=¹ا ²·س¸د~¹ا -ا=ا~ن ي·· ²¹ا·ف¹ا -اك¸ا~~¹ا ن·م ر·ي`´¹ا ا·ه¹و -ا¸-·س
. ²ق=-~¹ا ,¸تسم ى¹ع ²ي·اق`¹ا -اقباس~¹ا ي· ²س¸د~¹ا .ي`~ت¹ ن-¸ايت=ا متي ام ا-¹ا=و ²س¸د~¹ا =¹ت
… -ريد~¹ا اه¹ -¹ا·
¸·- ·ي¸·ساح ي¹¹ا .·ك . ¸دعو د·-ع ا·ن'و =·-·اع' ا·م ي·ن' -ا-- ²¹ب' -دعو ا·ن' ن·´¹ ²·فيا~ ي·تنا ا·م .·`م ¸·ي´¹ا ي-¹·صو ا·ن' †
. اهي¹ع ‹رفت' امد·ب =¹ اه·=¸'و »¸ي¹ا ي·م »`·`ا ~=' _ا¸ ين'
!Œ ·ي¹ Œ اهي¹ع ي=رفتت †
.¨¸~غت ي-و" -~ك `'و -~ك »`·' اهي· ام ¸' نم دكأت' ¸ا~¹ع †
-~- _ت~تت ن¹ · .اح ²ي' ى¹ع Œ اهتد-ا~~¹ »`·`ا ري·تست ¸' ²حار-ب اه-م ب¹=ت ` م¹ ! -¸~´م ب¹= نم ·¹ اي
»¸ي .ك اهي· اه=¸ت يت¹ا .كا~~¹ا -~- د·ب اهم`·أب ²هير´¹ا -ريد~¹ا
. ين¸¹ده-ي _ا¸ -د=تا »`·`ا ¸ن' ا¸·رع ¸¹ يتا-حاصو · يتقح ي- ام »`·`ا . ²¹ب' اي ²فس' †
Œ .و~- =تاقيدص م- نمو †
. ‹ر=~¹ا .ا¸س¹ا نع -´ت ` يت¹ا -ريد~¹ا -~ه¹ اي
.¸دح¸¹ ²¹´~~¹ا .ح' ين' مهتدعو ان'و =¹ت¹· ين' ا¸·ر·يح . ²¹ب' اي =¹ .¸·' ¸د· ام †
! ²ياه-¹ا ي· يتنا =سا¸ ى¹ع ي=ي -¸¸هت¹ا .كو ²با-ع ²~يع¸ اهي· ²ي¸سم =ن' ¸ي~¹ اي =ت¹´~م †
`و Œ ر-·= م·ه¹ .·ص¸يح ا·م ا·-يح~ مهيما·س' =¹ت¹· ¸¹ · ²¹ب' ا·ي ي·-·ي ¨ا·هب~ك ن·م -ريد~¹ا ¸د·ص -ا~تكا .وا=ت ي·-و" †
Œ ديك' ²=اح مه¹ ي¹~·تح `و Œ مهي¹ع --ت· ين' ا¸·ر·يح
. =دعو' †
.-· -``¹ا اهتاقيدص نيبو اه-يب اهتع¸وو =¹~ د·ب »`·`ا -~='و ²~ير=¹ا ي· ا·هتا´ير~ -ا~سأب ¸ي~¹ اهتر-='
¸·ي~¹ -·فتكا ! ر·ي´¹ا ¸·ي´¹ا ا~- ن·م ¸¹=تت ¸' -عا=ت·سا -·يكو أ·-=~¹ا ¸اك ن·ي' اه-¹أ·سي ن·-و ن·هت¸يب ى¹' نه·ار·-نا
. -ا ى¹ع ر=`او ¸ي~¹ ان' -~ … ~ات·~¹ا اه¹¸·و ²ق`او ²ماستباب
اهت=' ·ب »¸قت ام .´¹ ²-·ا¸و · ²·ي=مو ²-~ا- · اه-م ¸´·¹ا ى¹ع ر-ا~ت -ناكو · ¸ي~¹ ²ي-=~ -ناك ا~´-
. ا-ي' ²¹~¹ا ²···يقب _···مو · ر···-ا~ت ا···هت=' _···م ¸···ي~¹ -ا·`= ر-···ك` ²···يادب ²···~¹´¹ا =¹ت -···ناك · ²···-·ا¸ . -دي-·¹ا
25
)›(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 26/3/2004
Subject: ²س~= _¸ا~ ري=اس'
ن·م -اح¸¹¹ا -~- .·- ... ي·نا¸¹' -·ي¸-ب ... ¸رتا·دب ... ي¹¸ح ا·م .·´ب =·~' ي·ن' Œ ¸دي .·غ~ -ا~¹´¹ا -~- .·-
-ر~¹ا ي¹و · ²··بات´¹ا ي··· -اب~`ا د···ب ²··قير= د¹·' ي··-نأب ¸وري`´¹ا ي··-~هتا ي··نا-· ¸ا¸ن Œ ي··نا` ¸¸··-~¹ ا··هن' »' Œ ي¹~ع
¨_·ر-~¹ا" -¸¹س`ا ا~هب بتك' ان' · ²نام•¹ . م-د¹·' ¸' نم رغص' -او ي-ن' _م · اورك~ ني ~¹اك اباتك د¹·' ¸' ²حارص
²-ي¹~¹ا ري-·ت¹ا -~ام رتا·~ · ¨ي=-م ~-م" و ²~يد· يت··رص ¸' --`ي ام ¸د¹و · ¸رغص ~-م -=ت ²-حو ¸¸· ²-ح · نيت-ح
ب·اع' --ك . ²=¸=ر~¹ا يتاباتكو يتا·ي¹قت نهي¸هتست ` يتا¸¹¹ا -اس¸د~¹ا ي-=يغي ام ر`ك' ¸اك . ني-س¹ا ر-ع يتاق--=ب
--¹= يت¹ا -ر~¹ا ىسن' -س¹ .,ر=`ا ¸¸اد~¹ا نم يتاقيدص و' يتا-ير· رتا·~ نم ا·ي-ا¸م نه¹ .قنأ· -اقع ر~ -`¸-
²·ه=ا¸م ي·· ²·ق`ب -·ف·و . .·-ف¹ا ي·· ي·ت`يم¸ »ام' -ر=~¹ا ن·ع ي·ع¸-¸م 'ر·' ¸' ي·-م -ا-ي¸ر¹ا -ا~¹·~¹ا ,دح' ا·هي·
… -ا¸-س -``ب ي-م ر-ك`ا يتا-ير· ,دح' ²سارك نم ·ت¹قن ام 'ر·` ²-¹ا= ني```
.. ‘!ني=سك•¹ .و`ا _--~¹ا ي- -ر=~¹ا Œ -ر=~¹ا -ر·ي ` ا-م نم‘
.قن' ` ¸' ي-ت=¸و · ¸د·قم ى¹' ~¸ع' ¸' ²~¹·~¹ا ي-م --¹= · _¸-¹ا ا~- نم ²ي-ي~·ت ²ي·ا-' ¸¸=س ²·-ب د·ب
. -ا-افت¹ا -~- ى¹ع ²=¸=ر~¹ا ي·ي-ا¸م .-فت اهن' ¸-م ى¹ع ي¹ -·رتعاو ! ²م~اق¹ا ي· نير=' نم ا·ي-ا¸م
²ي~¸~¹ا -ا-س`ا م-' دح' -·رع · -ر´-~¹ا نس¹ا =¹ت ي· . ·ي¹' ¸ا-¹ا -ر·' نم اريدقت ¸اسن`ا د=ي ` ¸' '¸س' ام
. ينا`¹ا ‹او¸¹ا ى¹'
ƒ ƒ ƒ
-ر·تت م¹ . -ي=ق¹ا نم ²~=ا· ¸' ²ياد-¹ا ي· ¸ي~¹ ··ر·ت ام .ك ¸اك . ب=¹ا ²ي¹ك ي· ¸ي~¹¹ ²¹يم¸ ²~=ا· -ناك
.حا·س¹ا ¸·=ا-م ن·م ا·-ري= و' .·ي-=¹ا و' -ا·سح`ا ن·م -ات· ¸' ى¹ع -ر·تت م¹ ا·~ك ²·يفي=· -ات· ¸' ى¹ع .·-· ن·م ¸·ي~¹
ي·· ا·ه¹ -`يم¸ ى¹ع ²··ما=¹¹ ا·ه¹¸=~ د·-ع -··ر·ت . »امد¹او ر-·=¹ا ,¸·س ²·ي·ر~¹ا ²·ق=-~¹ا ن·م -ر·ت ن·´ت م¹ . ي··ر~¹ا
-¸=¹ا نم -مد· نم نه-مو · ن=ا-¹ا رفح نم --ا= نم نه-م . اه-ع ري`´ب _~ست م¹ -دي·ب ¸=ا-م نم نمد· ب=¹ا ²ي¹ك
اهب _~ست م¹ -ايح' ي· و' ¸اير¹ا ²-يدم -ار=' ى¹ع ن´ست نم نه-مو · „ي~م ¸ي~= نمو -ايرق¹ا نمو رعرع نمو
.²¹ي¹~-=و ¸دي¸س¹اك .-· نم
ن·م ²·ن¸´~¹ا ²···د¹ا -·-ن ن·م ر·`ك' ى¹' .·-ت د·· -ري-·ك ²·ي~ك ¸اير¹ا ‹¸ا= ن·م -ام~اق¹ا -ا-¹ا=¹ا ²·ي~ك -·ناك
²ي¹`قتساو Šا~ن نم نهتاي-=~ ·ب ¸ي~تت ا~¹ -ايتف¹ا -`¸- نم -برقت ا~¹ك -ا=ع`اب ر·~ت ¸ي~¹ -ناك . ²-¹ا= نيتس
اهتاقيد·-¹و ` -ر·¸ت ي·ت¹ا -ادعا·س~¹ا _·ب¸ ن·ه¹ ر··¸تت م¹و ²·يم¸´ح ¸¸ادم ن·م ن·=ر=ت د·· ن·ك . .·~=ت¹ا ى¹ع -¸د·و
26
²·غ¹¹ا ي·· ن·هتي-¹ا= -··- `¸¹و · -ا=¸د¹ا ى¹ع' ن¹نو ن··¸فت د·ق· =¹ ~ _·مو · ²··ور·~¹ا ²·ي¹-`ا نه·س¸ادم ي·· -``¹ا
.·-· ن·م -·~·س د·· ن·-ادح' ن·´ت م¹ . ··-يدتري ا·م ²=ا·س-ب ا·~ب¸ `' · اهتاقيد·ص ن·ع ن·-¸يي~ت د·ح' _ا=ت·سا ا·~¹ ²·ي¸ي¹=ن`ا
¸·ي~¹ _·م ا·م ¸و~تت ي·-و ام¸ي ,ر=' .·ي=تت م¹و · ا-ا¸·س ن·م ²·يعابر¹ا ²¹~¹ا -ا~ر· ¸رت~ت ` ي·ت¹ا -ريه~¹ا -اك¸ا~¹اب
… €-ا-¹ا ر·س¹ا ا~هب اهن' -ر=ا· ²ت`¸´ي~ نم
Œ ب-~ `او ·=`ك¸~ Œ ¸~ Žو Œ -ا -ا~ ¸' ري= †
! ²=~ك -رم ¸¸¹¸قي ي~تاب ·~سا مكد-ع ي~ نع -·~س ان' †
! ي¹يو اي Œ د·ب ي~تاب نم ى¹=' ي~ ي· †
¸~¹ا ¸اتسف¹¹ ¸ي~¹ ²·د-¹اب -·~س امد-ع ¸-=ب رفغتست ا~--ا¸و -ا-¹ا=¹ا ,دح' اهعا~س د-ع -رم .ي~يم -¹-~
‡=-ت اهن' نيح .ك ي·· ¸ر´ت مسق¹ا ي· نه·م -ا-¹ا=¹ا ,دح' ¸' ميدس اه¹ -¹ا·و ! اهت~ع ²-با ¸رع ي· ²¹ي¹¹ا ·يدترتس
ات·و د=ت ¸' ديرت اهن' ب-س¹او ! اهسف-ب ·¹ اه-==ت¹ -دحاو ²-س .-· ·-م -=و¸ت ¸~¹ا اه=و¸¹ ¸ورع نع اهت`يم¸ نيب
·ي-قي ¸~¹ا -·¸¹ا ي· · .اف=' نم ··-تيس امو ا~هي¹ف=ب ²يا-·¹او ·¹ ني¸ت¹او اهيفك ²ي-=تو ا-ر·~ ن-~و .¸-~¹ا -ي=-ت¹
! ,ر=`ا ·ت=و¸ _م اه=و¸
.د=و Žاقن ي· نه-م ¸' _م .¸=د¹ا ~-=ت `و -ايتف¹ا نم ²يع¸-¹ا -~- _ستست اهتاقيدص نيب نم .ي~يم ن´ت م¹
م¹ي· ي·· ر·ي~ ¸و~ .·`~ت ¸·ي~¹ ¸أكو ر··~ت -·ناك . ن·ه·م -ا·`ع ن·ي¸´ت¹ _·-ا¸¹ا ¸·ي~¹ ¸ا~=ب -دي··س ن·´ت م¹و · م·يقع
ا·هي=·ت . ر·ي¸=ت¹او -·يق`ت¹او .·ي~=ت¹ا ²¹ح¸ ا·ه·م 'د-ت¹ ا=ح -ايتف¹ا .··' ى¹ع -ر·تت . ¨¸·ي¹¸¹ك" .·-ف~¹ا ا·~هتق-ارم
. اهي¹ع اهتر=يسو اه·¸فتب ا-ر·~ت¹ ا~ب¸ ¨ر·و' =يم -ي¹-م¸ك"
. ~د=¹ا -ايتف¹ا -`¸- _·م اهما=·سناو اه·سا~ح ¸·ي~¹ =¸ا~ت -·ناك ميد·س ¸' اق-ح ا·-~ا¸و · م·هفت .·ي~يم ن·´ت م¹
²·ف= ى¹ع -و`ع · ن·ه¹ _·ي~=¹ا -~=ت ن·هت-ي= -·ناكو _ا-=¹ا ²··¸و -~`ا ²·يا= ي·· نهت=ا·سب ى¹ع -ايتف¹ا -`¸- -·ناك
! ²ي·ار¹ا Šاسو`ا ي· ²مود·م ¸¸´ت ~ا´ت يت¹ا »د¹ا
ن·م¸ي ا·~¹`م Œ ²·حر~¹ا ²ي·-=~¹او »د¹ا ²·ف= ن·يبو ي·عا~ت=`او ¸~ا~¹ا ¸·كر~¹ا ن·يب ا·م ²ي·س´ع ²··`ع =ا-- .·-
²=ا~·س¹ا و' ¨²·-ي=¹ا ²¹اق`" و' ¨²¹ا·-~¹ا" . =¹~ب ن·م¸' اي·-=~ ا·ن' Œ »د¹ا ²·ف=و ²·ناد-¹ا ن·يب ²·ي~ر= ²··`ع ~¸=¸ب ¸··-¹ا
_ي·سا~ت¹ا ¸`و · ¸¸ك~¹ا ,د¹ اهت-·سن ر·ي`´ب ¸¸فت -ان`ا ن·يب ²¹ا·-~¹ا ²-·سن ¸' ¸ا-تعابو · ²·ي·ار¹ا Šا·سو`ا ي·· ¸·فتم -ا~
ن·´¹و · يتاقيد·صو ي·سفن ى·س' .·´ب ي··ن' ي·-ن“· · ¨ا·-¹`م ²¹ي~=¹ا ي¹ا=·س¹ا اص¸·-=" · ي¹ا=·س¹ا ن·م ام~ -·=' -·س•¹
! ²·ي=ق¹ا `و ¸ˆ¸ˆ·¹ا … ي-·~¹ا .`~¹ا .¸قي ا~´· · .اح ²ي' ى¹ع - د~=¹ا
.ي~يم ²·ر·م ~-م ²يعا~ت=ا ¸ي~¹ ¸' _م . ²·ما=¹ا ي· اه-م -رقتت -ات· .ك نم .ي~يم -ري= €ح`ت ¸ي~¹ -'دب
¸~¹ا ي¹~=~¹ا _~ت=~¹ا و' ²ي=ارقتس¸`ا ²ق-=¹او · نهتس¸دم ²-يب نع -`ت=`ا »ا~ت -¹ت=ت ²·ما=¹ا ي· ²-ي-¹ا ن´¹ · اهب
ا-·~ت=م ¸' . ²·ما=¹ا ي· -~¸=¸~¹ا ²-يا-ت~¹ا -اق-=¹ا نم ا=يسب ا-¸= `' ¸ي¹ · ²س¸د~¹ا ي· نهت`يم¸ م=·م ·-م ¸د=-ت
.ي-ا-`تس`ا ¸ف=¹ا د-عو -¸ور-¹¹ `' ,ر=`اب ²ق-= ¸' ·ي· „¹ت=ت ` ¸~¹ا -اق-=¹ا .يتك¸´ب ·-~' ¸~¸·س¹ا
27
_¸ا~ -يص¸ ى¹ع اي~يو ¸ا·~ت=ت ¸ي~¹و ميدس -ناك · ²ي·ما=¹ا نهتا¸-س ى¹و' نم .و`ا يسا¸د¹ا .-ف¹ا ي·
ن·م ²·~ي¹ع ¸·نا~ ²·ي¸رب ¸ا~¹=ت -اتاتف¹ا -·ناك . ²·~ي¹·ب -ا--¹ا ²··ما= ي·· ·ن¸~·سي ا·~ك ¨··يي¸ي¹¸نا~¹ا" ¸·نا~¹ا و' ²·س~=
²··ما=ب ا~'و · ²·س~= م··¸ ‹ور=¹ا ²·با¸ب »ام' ²·ع¸¸م ²·~يد· ²·ي-~= د·عاقم ²··-ب ~ر=م ··ب ا~“· · ··-ع ات·~·س ا·م -ر`ك
¸' د··ب · ا·ه·ر= ~ادتما ى¹ع ²·صارتم -`=ن ن·م „ق·س -ا= ر·~ت ا·ياق-ب -ا=غم _¸ا¸~و Š¸ق·س¹¹ ²¹ي' ٍ ·¸ا-م ~ر=م ²·~ي¹ع
. ¸¸`ا نع ···ري نم ·¹ د=ي م¹ · ·ع¸·و د·ب ىتحو · ·ي-=ي نم »ود· نم ¸-ي
-بدنو · -ري-ك .م' ²-ي=ب --يص' ²~ي¹ع ¸نا~ ²ي- ام نم ¸ق=ت¹¹ ا-ي-= ¸¹~¹اب اهتي¹ك نم -مد· يت¹ا .ي~يم
ا-د¹او ¸'¸ ¸~ح ي· ¸دهت=ا اهتا~ع ¸' ~ر=~¹ . ا´يرم' نم `دب ²ي~¸·س¹ا ي· ²·ما=¹ا .¸=~ ى¹ع ا-ر-=' ¸~¹ا اه=ح
ر·`´ي =¹~ب ن·~قي ي·تا¸¹¹ا -ايتف¹ا ¸` · ‹¸ا=¹ا ي·· ا·-دحو ²·سا¸د¹اب ا·ه¹ _ا~·س¹ا ²·-غم ن·م ··ن¸~ح . ²·ي¹اب ¸ا´·أب _·تفت~¹ا
-أ=· ر·-=ت~¹ا ا·هيب' _ا-ت·ا ي·· -·ناك ,ر-·´¹ا ²·ما=¹ا . ~`-¹ا ى¹' ن·هت~¸ع د··ب ن·ه-م ‹و¸تي ن·م ¸د=ي `· »`´¹ا ن·ه¹¸ح
! -ا·ا=س¹ا -~هب
ا·م ²·~ي¹ع ي·-·ي ¸اك .·- ÷ م·ي¹= ي·· م·يرك ¸·ي' م¹ي· ي·· -اي~ ور~ع ²·ي-=' ي·· ا·~ك ²·س~= -ر~ن -ي·صر¹ ¸اك
. ,ر=' انايح' اهب _¹ا-~¹او انايح' ²يقيق=¹ا ¸-ق¹ا نم ري`´¹ا ·-ع ,ورت -ناكو · ري=اس`اب ·-~' ¸ارس' † Œ ا-ري=
ن·يب د·=¸ت .·- . ,و¸' ²·-· ²·~ي¹ع ²··ما= ي·· .اي=`ا ا·هت¹·ا-ت ي·ت¹او -¸¸ه~~¹ا ²·س~= -ي·ص¸ ¸·-· ,دح'
ا··هتي~مو اد= ري··-ق¹ا ا··-ر·~ ا··-¸ي~ي · _··ي=اقت¹ا ²··=ي¹م ²··-¹ا= ,و¸' -··ناك !Œ,و¸أب _~··ست م¹ ن··م ²··~ي¹ع -ا-¹ا=
²س¹ا= »اي`ا دح' ي· ,و¸' -'¸ اهن' مسقت -ا--¹ا ,دح' . ,و¸' ~و ب¹=ي .´¹او ,و¸' نم -ا=ي .´¹ا ¸اك .²¹=رتس~¹ا
دك¸ت ,ر='و ! ²¹ي¸=¹ا -ا~¸س¹ا اهت¸¸-ت -=ت نم ¸يب`ا ي¹ا=ر¹ا .اورس¹ا -ر= ره= د·و ²س~= _¸ا~ -يص¸ ى¹ع
ا-ع¸ -·تام ا·هن' ميد·س ر·ك~ت ! ²·-¸-~م ²·قير=ب -ايتف¹ا ,دح' ر·-= .¸ح ا·-دي -¹ت ي·-و ا·هت'¸ د·· -·ناك ا·ه¹ ²قيد·ص ¸'
¸~¹ا ¸¸أ~¹¹ ··-ت-ت م¹ ا·هن“· =¹~¹و =¹~ .·-· ,و¸' -·قت¹ا د·· ميد·س ن·´ت م¹ . ا·هي· ¨¸·=ت" ي·-و ,و¸' ا·ه-نا=ب ب·ترم ا·مد-ع
ب·يرق¹ا ¸اد=¹ا =¹~ ى¹' -د-ت·س~¹ا ¸' ‡·يد=¹ا ى¹' -ر=أتم -·~-نا ي·ت¹ا -`يم¸¹ا ,دح' ا·هتر-=' ى·تح ··ي· اه·سفن -··-و
! ,و¸' ,¸س -سي¹ اهيتف~ ¸~اغت ` ²في=~¹ا اهتماستباو ميدسب ¸اتق¹·م ا-ا-يعو
Œ! ي-ي· ¸¸تسب Žو · -·~س -ناك ا~' Œ -ا-ب اي ي-ت·~س اهن¸قهت †
=¹ت ي·· ا·-~رف~ب ري·ست ¸' ن·م اهتاقيد·ص ا·هت¸~ح . ا·-د¹= »ا·سم .·ك ن·م ب-·-تي ¸ر·¹او اهتاقيد·ص ميد·س -¹أ·س
.!,و¸` -ا~¸س¹ا ²=-`¹ا ى¹' ÷ -¸اد= نع ÷ -~-نا د· اهن' _-ا¸¹ا ن~· · »¸ي¹ا =¹~ د·ب ²·ما=¹ا
-ا--¹ا ~ا=·-ت ,و¸' ¸' ¸¸¹¸قيو ا·-د·ب'و ي·نا-~¹ا »د·' ¸·ه· ¨. . ." م··¸ ى·--م ن·ع ¸د·تبا ! »و´د·س ا·ي =·ي¹ع -¹=ي -ا †
!اه-ع ¸¸ا~ د=م =ا-- ايند¹ا -رسك `'و -=رص ا~' ---¹او ²بار=و دي·ب ¸ا´~¹ا ¸` مه¹ا=¹ب =ا-- ¸¸حوري ي¹¹ا
-=-·ص' . ن·م¸ ~·-م ا·ه-ع _~·س' م¹ Œ ²·~ي¹ع ن·م ,و¸' -·=ر=ت .·- _ي=·ص `' ! €··ا=¹ا -ا · ¸·~¸~¹ا ,و¸'
. ²ير``ا ²·ما=¹ا -~- ري=اس' نم ا-ريغك -¸¸=س' ¸•ا ,و¸'
»ا·س·`ا ²··ما= ي·· ²·سا¸د¹¹ ر·-ا~ت _·م ¸·ي~¹ -¹قتنا · ى¹و`ا ا~هت-·س ن·م .و`ا ي·سا¸د¹ا -·--¹ا -اهتنا د··ب
ى¹' -د·ب ¸`قت-ت د·حاو ي·سا¸~ .·-· -د~¹ =¹~و · ي¹•ا ب·سا=¹ا ²·ي¹ك ي·· ا-ي' .·ي~يم ¸¸دت ‡·يح ¸¹~¹اب -ا--¹¹ ²·ي~¹·¹ا
28
د¹ا= =¹~¹ا ىف~ت·سم ي·· ²·سا¸د¹¹ ÷ اري=' ÷ ا·-د·ب ¸`قت-ت · نيت-·س -د~¹ ÷ ا-ي' ¸¹~¹ا ي·· ÷ -ا--¹¹ ¸ر~-¹ا ب·=¹ا ²·ي¹ك
-`= ¸¸دي ىف~ت·س~¹ا ¸·فن ي·ف· · -ايتف¹ا ²·يقب ··ي¹ع ن-د·س=ت ا·م ي·- نهت·سا¸~ ي·· -ري=`ا ²·==~¹ا -~-و . ي··ما=¹ا
. ²~ي¹ع ي· ²ي-=¹ا »¸¹·¹ا ²ي¹ك _اتت·ا .-· =¹~و ÷ ²ي-=¹ا »¸¹·¹او ²¹دي-¹او ¸ا-س`ا ب=و ¸ر~-¹ا ب=¹ا
¸' م·ه¹ -·سي¹ ن·~م ¸··-¹¹ ا··ا~و · -`=¹او -ا-¹ا=¹ا ن·م ر·ي`´¹ ²-·س-¹اب اري-·ك ا~¹ح -ا-~¹اب Š`ت=`ا م¹ح ¸اك
`و اديقم ر=ت-~¹ا Š`ت=`ا ¸اك ¸'و ىتح · ²ير=¹ا نم ر-ك' ²حاسم مه¹ ر·¸ت د· يت¹ا -اي¹´¹ا =¹تب ¸ا=ت¹`¹ ²ي-= .¸يم
ي··· ا¸¹··-ي ¸' `' -`=¹¹ ¸¹=ي ` ‡··يح -`··-¹ا -···و و' -ار-ا=~¹ا ن··يب ا··م -ا=ارف¹ا -ا-`' -ربا·¹ا -د··-¹ا ¸وا=تي
.دعا-~¹ا -¸ك¸ -ا-`' و' ىف~تس~¹ا ي· .¸=ت¹ا -ا-`' ²·يرس¹ا -ا=~¹¹او · -ا-¹ا=¹ا نم بيرق¹ا ى¹-~¹ا
29
)œ(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 3/4/2004
Subject: ب=·¹ا ·-=·ي ` ¸~¹ا
. `ا~~و ا-ي~ي ا-ريدي ¸اسن' ¸' · -ا-¹ا -ركأك _--ي اه-¹· ¸“· ¸أي ²¹ا=ب -'ر~¹ا -ا-ت امد-ع
¸¸--م ¸ين'
²ي=·ص -ور=¹ -·-ر·ت د·ق· · .·ي~ي`ا ا~- .ا·س¸' ن·ع ~¸·-ق~¹ا ر·ي= ¸ر=أت ن·ع ¸¸ا~تعا م·´¹ »د·' · `و'
=¹ -دع' ي·ن` ~اي' ¸¸ي¸ع ا·ي ي-=ما·س· · --·س¹ا »¸ي¹ا ي¹ي~ي' م·´يتأي =¹~¹و · ²··~=¹ا »¸ي ¸·م`اب ²·بات´¹ا ن·م ي·-ت·-م
-~ا= ا··ي ي··-ي¸~عاو · »¸ي¹ا ا~- ²··سا·ت =··-ع -··ف=ت -¸ا··ص ي··ت¹ا ي··ت`ي~ي' ى¹·ت~¸·ت ¸' د···ب ب··ي-´¹ا ²···~=¹ا ر··-ع
-ن' ¸ي¹·ت¹¹ -~ام =¹ ر·و' م¹ ي-ن` · ²ي=-ا-ف¹ا ²¹س¹س¹ا -~- ²يادب ~-م .ي~ي“ب ينر´ -·ت -ات· .و' =ن` ²-سا-~¹اب ¨=ر´~'¨و
»¸ي¹اب =ت´´~و يع¸-س`ا =¹ود= =ي¹ع -=-=¹ ي-ن` -يف= »~ ¸ب' د-ا¸ اي ي-=ماسو · --س¹ا ا~- =--¹ا ي· =ت`يم¸و
ي¹ي~ي' ب-··سب ²¹دهب .··كأتو --··س¹ا »¸ي¹ا .··~·¹ا ن··ع ب··يغتت -دكو ¸··ي~=¹ا »¸ي ¸··- ²··ح¸ا-¹ا ¸' -··--= ى··تح _··ي¸ات¹او
!ر=أت~¹ا
م·=ب ينرك~ي¹ -ر~¹ا -~- _~` م·=¹ ²=ا=ب ان' . ي-نا= ى¹' ري-ك ¨ي~ر=" ن=صو · ‚¸ا-¹ا ¸ر~ح' -·-و
. .ي~ي`ا ا~- ي· بتكأس ام
ƒ ƒ ƒ
يت¹ا ²=و¸¹ا نم -ايح ~ر=م ¸ي¹ د~ا¸ ·ب »¸قي ام ¸' ا-¹ _-تا ¸' د·ب · -ديد=¹ا اهتايح ى¹ع اهسفن -ر~· -~¸ع
-¹= ¸'و اه--~ ي· ~ري ¸~¹ا اه~ساب ·تا·ر-ت ²ي~ست ى¹ع -¸~ا· -ر~· ن´ت م¹ . =¹~ نم ر`ك' ا~ن'و · -أ=· ·تايح -~=ت·ا
. ‘... ي-~ف=ي يغ-ي . ي--ر´ي ·-ح' ي¹¹ا ي=و¸‘ … .=¸¹ا اه-¹· ى¹' اه¹قع نم -رستت -ا~¹´¹ا
¸' ²ق~¹ا اهت¸~اغم »دعو اه¹سك نم د~ا¸ رم~ت ~ا¸ ¸' د·بو ¸=ا´ي~ ى¹' ا~ه¹¸صو نم ²¹ي¹· _يباس' د·ب -~¸·ت
· ·سف-ب -¸ايس¹ا -~اي· اه~ي¹·ت¹ ~اد·تسا ى¹ع د~ا¸ ن´ي م¹ . _¸-س' .ك ²ياهن ي· .¸-~¹ا -ام¸¹تسم -ار~و _--ت¹¹ ب-~ت
-ر·¹ا ·-ا·د·ص' د·ح' ²·=و¸ب ¸ا·ت·سا· · ²·´يكر¹ا ا·هتي¸ي¹=ن“ب ²·ي--=' ²·~¹·م و' م¹·م _·م م·-افت¹ا ى¹ع ا·هت¸دقب ¸·`ي ن·´ي م¹و
ا·هي¹ع د·~ا¸ _·=ق· ²·ي¹اتتم -ارم -`` ي¹~·¹ا ¸ا=تم`ا ي·· -ر~· --·س¸ . ي¹ام _¹-م -اق¹ -~ايق¹ا ا·ه~ي·¹ت -·-رع ي·ت¹ا
. اه=-ا¸ح -ا-· ي· -ر=`ا -ا¸ايس »اد=تسا ى¹ع ~ات·ت ¸أب ا-رم'و -~ايق¹ا ¸و¸~
د··ب _-·ص' ا~- اه·سا-¹ ى·تح . ¸~ام¸ و' ~¸·س' -ا=ح _·م ا·هباي` ¸¸· `ي¸= اف=·م ا·ه=ور= د·-ع ¸دترت -·ناك
. د~ار¹ ‹اع¸' ¸د-م -رت·
30
! ²¹~ه-~¹ا ¸·ب`~¹ا -~هب ي-ا·د·ص' »اد· ي·-ي=ر=ت ن·يد~·تت =·ن“ك Œ م·ير=¹ا ي··اب .·`م ²·ي~اع ¸·ب`م ني·س-¹ت ا·م ¸·ي¹ †
! =·م _¹=' ام ¸ي¹ ي-ي¹أستو
ن·م م·=ر¹ا ى¹ع ··ن' `' ·د·~ا¸ ,د¹ ر~ت·س~¹ا ر·ت¸ت¹او ‹اع¸`ا ¸د·-م -ا·يت·سا ن·م ا·هتد¹او `و -ر~· ن·´~تت م¹
. ·ي· ¸ار~تس`ا ~ر=م .·`ا ى¹ع و' · ‹او¸¹ا ا~- _ا=ن` .ي=تس~¹ا .~·¹ -د·تسم -ناك „ق· نيديد~¹ا اهن¸حو اهقي-
· ··-نا= ى¹' ي·-و ²·عاق¹ا ي·· -د·قم ا~=تاو `·صو ¸' د··ب . ا~-ي·س¹ا ى¹' اه-==·-ي ¸' »اي`ا د·ح' ي·· ··ي¹ع -·=¹'
··-يع -ر=ب ا·ه¹مأت ¸' د··ب . ²·==¹¹ا =¹ت ي·· -¸ا´·' --ار· .وا=تو .·==ب م·ست-ت ي·-و · ا·هبا=حو ا·هف=·م _¸-ب ··تأ=ا·
… ²·`=ب اه¹ .ا· ¸ا¸` _--¹
·يس-¹ا ¸ب ·يس-¹ا ... مح¸' -ا==¹ا †
-ا-ب نم ¸` _·د´ ي م¹ ¸~¹ا ره~¹اب ¸ا--¹ نم ¸يه=ت¹او ‘²=~´¹ا‘ ¸ير·¹او ²ب¸==¹اب اهتحر· -ناك · ‹او¸¹ا .-·
. »اي`ا ¸ورم _م اهسف-¹ اهقير= -د=و -ري`ك =¸´~و -`¸است ن´¹ · ²--ا~ اهب¸~ت ¸' نم ر-ك' · ·-م ر`ك' ²¹-ا·¹ا
د· -ناك ا~' ا~ع ا-ي' اهتد¹او -¹أسو · ا¸ار´تو ا¸ارم اهسفن -ر~· -¹أس ‘Œي-ي-ي ¸اك ام ا~' ي-=و¸ت ·¹ ¸~و‘
نم ‹او¸¹ا ى¹ع ÷ ¸ر·ب .¸= ÷ .=¸ ر-=´ي ¸' .ق·ي' ن´¹و · اه-م ·=او¸ ى¹ع ا~=رم ¸اك ·ن' د~ا¸ .-' نم -·~س
Œ -ا-س`ا -ناك اي' ا-ديري ` -'رما
د··ب ¸ور·¹ا ²·ي¸رب ²·-==¹¹ »دقت~¹¹ _~·ست ` ا·هت¹-اع د·ي¹اقت ¸' ا·~بو · ²·يعر~¹ا ²·ي¸ر¹ا »¸ي `' ¸ر·¹ا .·-· -رت م¹
»'و -ر~· -د¹او ن·يب ¸افت`ا م·ت د·ق· · نيع¸-·س' ,¸·س ¸ر·¹او د·ق·¹ا ن·يب ن·´ي م¹ ··ن`و · ¸ارق¹ا د·قع م·تي ¸' د··ب `' =¹~
ي·· ايق=-م ¸اك =¹~ .·ك . ¸ر·¹ا .·ف=¹ ~اد·ت·س`ا ن·م ن·´~تت ى·تح -رتف¹ا =¹ت ي·· ··سورع د·~ا¸ ,ري ` ¸' ى¹ع د·~ا¸
ا~ك · -ا·¸¹ا متي ¸' .-· اهي¹ع -ر·ت¹¹ اهتفتاه~ب ·¹ _~سي ¸' ا-د¹او نم د~ا¸ ب¹= »دع -برغتسا اهن' `' · -ر~· ر=ن
. د·ب ا~ي· ميدس _م دي¹و .··
.·-· ²·يفتاه¹ا -ا~¹ا´~¹ا .`= ن·م ن·هتا-ي== ى¹ع -ر·ت¹ا ى¹ع ¸ور·-ي »اي`ا -~- ¸ا-~¹ا ²·ي-¹ا= ¸' _~·ست -·ناك
ني´·س¹ا ى¹ع _·ي=-¹اك م·-د-ع ‹او¸¹ا ¸اك . د·ق·¹ا د··ب `' -ا~¹ا´~¹اب _~·ست ` اهتر·س' -ا~اع ¸' _·م · ¸ارق¹ا د·قع م·تي ¸'
. ²عر· ²-ح ²=ي=بو اهت=ي=ب -ناك ا~-يب -~اي¸ ر´س ²¹فن ,ر-´¹ا اهت=' ²=ي=ب -ناك د·و · ¸¸¹¸قي ا~ك
²·=رحدتم -ر´ك ر-·´تو ر-·´ت -'دب ²ي·سف-¹ا ¨···يك`ك¨و ²-··-¹ا د·~ا¸ ²ي·-=~ ى¹ع ا·هتا=ح`مو ¸-ا·د¹ا -~- .·ك
اه-م -¸¸ف-¹ يقيق=¹ا ب-س¹ا نع ¸-ا·د¹ا =¹ت نيب ‡=-ت -ر~· -¹= . م=-ت¹ا ي· -~=' ي-و .-=¹ا ²~· نم ¸د=-ت •¹`¹ا نم
· ر·ه~`ا -~- .ا¸= .·~=¹ا _·-م -¸-ح .وا-ت ى¹ع ا·-¸ا-=` ····دي ¸~¹ا ب-·س¹ا · ا·هب ··اف=ت·سا -ا¸و ي·قيق=¹ا ب-·س¹ا ·
. ·-م ²¹ف= و' .ف= -ا=ن` اه·ر=ت نم م=ر¹ا ى¹ع
اري`ك -¹ت=ت ا·ه¹ د·~ا¸ ²¹ما·م ن·´ت م¹ . ا·~ه=او¸ ى¹ع ر·ه~' ²··-ب ¸ورم د··ب -ر~· ¸·فن ى¹' -ر·ستي =·~¹ا 'دب
²·يادب ي·· ²·-=¹ د¹ا= ²¹ما·م ن·ع ى·تحو ²¹فن ا·هت=` د·~=م ²¹ما·م ن·ع -¹ت=ت -·ناك ا·هن' `' · ا·هم` ا·هيب' ²¹ما·م ن·ع
-ر~· ن·م د·~ا¸ ‹او¸ .·-· ا·ه=و¸ت ي·ت¹ا ··ت=و¸¹ ي·تي¸´¹ا ا·~-¸ا= ²¹ما·م ن·ع -`ت=`ا .·ك -¹ت=ت -·ناكو · ا·~ه=او¸
.و' ¸·ه· · -·ي~ .·ك ن·م م·=ر¹ا ى¹ع ··ب -·ق¹·تو · ²·=¹=و -¸·س· ن·م ··ب ا·ه¹با· ا·م م·=¸ ا·ه=و¸ -ر~· -·-ح' . ر·ه~' ²ت·سب
31
ي·· ا·-~¸=¸ب ¸·=ي ن·م =ا-- ¸أب ا·-ر·~ي¹ ا·-دي ب¹=¹ »دقتي .·=¸ .و' ¸·-و · ا·هم¸ا=م „·سو ‹¸ا= ن·م ··ب „¹ت=ت .·=¸
ن´¹ · اه=و¸ ·تف-ب ·-=ت ¸' اه-=او نم ¸أب ر·~ت اهن` »' ب=ي ¸أب ريد= ·ن` د~ا¸ --ح' .- -ر~· ¸دت م¹ . م¹ا·¹ا ا~-
. ا-¸ا´·' ~ا¸سب -ا~¸س اهماي' .·=و اه·=-م ¸قي'و اهما-م ¸¹·' ·تيحان نم اه-¹· و¸غي 'دب ¸~¹ا =~¹ا
. _·-او -ر=ب »¸`¹ك »' _·م ي·-غي ²¹اق-¹ا بحا·ص ¸اك · ¸¸ديك _¸ا~ ي·· ²·يبر·¹ا »ا´ي=¹ا ²¹اقب ي·· اه·¸·ست -ا-`'
… اه¹=ادب ار-ا= احر= -سم` يت¹ا -ا~¹´¹او ني¸=¹ا ن=¹¹ا ى¹' -ر~· -غص'
ي¹اي¹¹ا بك¸ يب -ا= ينأك ي-·عو ا·يند¹ا ي· =-ع -د=ي
ي·~س =ي· „¹ا=' ين' ى¹ع ي-يع =~¹ا ر·ي= =ي· ر--تو
`¸· =ي· ¸د-~¹اب ان' امو ي-·= ن·س·=·ب ´-·يق~ ي-·´·¹و
يحو¸ =~¹ا بيه¹ ي· -~·ت ي-·~ت¹ا·بو ¸¸·-=·¹اب ىق·~تو
_ي=ص .- ! =ت¹أس ا~' ي--=' Œ ي-=ت م¹ »' --= ¸ا-¹ا ‡يدح
ين` يسفن ي· =~' ~اك' ي-م -·ن'و =·ي·· =·~' ~ا·ك'
. Œ "" ¸ري= -دحاو ب=ي د~ا¸ ²¹¸ق·م"
. د=¹ا ا~- د-ع ا-ري´فتب .-ت ي-و _¸مد¹اب -ر~· ا-يع -·¸ور=ا
ƒ ƒ ƒ
²¹م' نيره~¹ا -¸اقي ام اه¹-' نيب --· . اه·م د~ا¸ ن´ي م¹ ²-س¹ا ¸'¸ ²¹=ع ي· ¸اير¹ا -ر~· -¸ا¸ امد-ع
ى-~تي ·ن' اه¹ .¸قي ¸اك اهساسح' ¸' .ب · ~¸·ت ¸' ام¸ي اه¹أسي م¹ ·ن' `' · -دح¸¹ا .~ي ¸' د·ب -~¸·¹ا د~ا¸ اه-م ب¹=ي ¸'
`ب ن·´¹و ·¹ي~ت·ست ى·تح .ي=ت·س~¹ا -¹واح ! -~ور-·ب »¸ي .·ك -ار~¹ا -ا-م ا·ه¹تقي ¸اك م·ك ! ~¸·ت `و ¸اير¹ا ي·· ى·ق-ت ¸'
. ²=وار~¹ا ·ت·ي-=و ¸ر=ف¹ا -~ا-·ب دس`ا .=ر¹ `ا`م د~ا¸ ¸اك دق· · ,ود=
.´¹ 'رقتو · -وريب نم ‹ارب`ا نع _ر· ي=امو بيدح ²يري= بت´ب يتأت ²¹~¹¹ ²ي´¹ف¹ا -¸ا~تس~¹ا ¸ي~¹ -ناك
.-· ²يساس' ¸ي~¹¹ -ايتف¹ا -¸ا~تسا -ناك . ‹ارب`ا نم -ري= _م ‹ر-¹ا =¹~ نيب ¸·ا¸ت¹ا بسنو · اه=رب -افصا¸م نه-م
· ²ب¸==¹ا -رت· ي· ÷ دس`ا ÷ د~ا¸ ‹رب _م ÷ -ا¸¸=¹ا ÷ اه=رب ¸·ا¸ت ,دم نع اه¹أست¹ اهب -¹-تا -ر~ق· · ²·`ع ²ي'
-¹·-تا ¸¸م`ا -~ه¹ ام¸ي ¸·~=تت م¹ ي·ت¹ا .·ي~يم ى·تح · ا·هت-==¹ ÷ .·~=¹ا ÷ د·ي¹و »دقت ا·مد-ع ا-ي' ا·هي¹' -أ=ت¹ا ميد·سو
÷دس`ا -'رما÷ اهت·`ع _ا=ن بسن .¸ح -¸¸~~¹ا اه-م ²-¹ا= ¸ا=رس¹ا ‹رب دي¹ا¸م نم `-ي· ¸' -ف~تكا ¸' د·ب ¸ي~¹ب
. ·ب
„==تو ¸ار~تساب ·ت-ار· دي·ت -ر~· -ناك . ²-ي~`¹ا اه-تك دح' نم -¸¸-م ²=سن اه=او¸ .-· -ر~· ¸ي~¹ -د-'
… ·-م اه-سا-ي ام ى¹ع
ي· ىتح م´=تي .ي¹ق¹ا ا-ر-صو ²كر=¹او Šا~-¹ا -ري`ك . ¸ا-¹ا ¸و¸¸ اه¹ا~=ب ريدت ²يرغم ²با~= -ا¸¸=¹ا ى`ن'‘
ا~' ²ف=ا·¹ا ²==أتم .ب ²يف=اع . ¸=~ و' -ي~ ى¹ع رقتست ` يت¹ا ²ي-ا¸ه¹ا -'ر~¹¹ ‹~¸~ن ¸دص' اهن' . ب=¹ا -·ا¸م
32
-رت¸تم اهبا·-ع' . ا·ه-م م·=ر¹ا ى¹ع -دق·م ²نا·سن' ا·هن' . ا·م ا-د·س=و ا·ه¹قعو ا·ه-¹· ى·-ري ¸~¹ا م-`~¹ا .·=ر¹ا -·يق¹ ا·م
. ‘ر=-¹ا ى-·م .ه=ي اه·ر·ي نمو ²ي¹سمو -ري`م اهن' `' · -ري`ك اه·وا=مو
_ير·س ي-·-ع · ر·~`~¹ا ر·ي= ب··¹¹ا ي·· ··ت·و _·ي-ي ¸' ب·=ي ` د·-تقم ي·ك~ · ي···او ¸ا·سن' د·س`ا .·=ر¹ا‘
ي·· _··د-م ··-´¹ ··-ح ي·· „¹·ستم . ا·هي¹ع ¸اغيو ·ت-ي-·ح =¹ت~ي ··ن“· ب·ح' ا~' . ب·-غي ‡·يح ¸'¸يو د·ي-عو ي·نان' · .ا·فن`ا
م=·ت ` ¸'و اهنو¸~ ي· .=دتي امد-ع ي¹ا-ت `و اهي-يع ¸~غت ¸' ²-ي-=¹ا -'ر~¹ا ى¹ع . »ارغ¹ا م~ح ¸¹=ي ¸اكر-ك ب=¹ا
‘... ·¹ اهص`='و اهتعا= ي· =~¹ا -~وا¸ ا~' --·¹ا ¸اه=' ي· ~~رتي ` .¸¸م`ا
·¹ا ¸وا=تت ` يت¹ا دس`ا .=ر¹او -ا¸¸=¹ا -'ر~¹ا نيب ¸·ا¸ت¹ا ²-سن ¸- اه=او¸ .-· ·ت'ر· ام '¸س' ¸اك 1– ! •
_ا=-¹ا ¸··يق=ت .··=' ن··م ²··-ي·م -د~¹ ¸انوا·تي . د··س`ا .··=¸و -ا¸¸=¹ا ى··`ن' ن··يب »ا=··سن`او ¸افت`ا ب···-ي‘
.‘ديك`ا .~ف¹ا ى¹' ²¹ايمو -ر·ان -رتا· ىق-ت· ²يف=ا·¹ا ²·`·¹ا ام' · ي¹~·¹ا
· ر-ك' ¸ا~ي“ب ¸•ا ا-'رقت اه-´¹ · ا¸·دص ¸¹و ¸¸~=-~¹ا -~ك … مت~تت ي-و اه=او¸ .-· ¸¸=س¹ا -~- 'رقت -ناك
¸' اه¹ -دك¸م ²ب¸==¹ا -رت· -ا-`' -´¹او ¸ا=-ف¹ا اه¹ 'رقت -ناك يت¹ا · ¸اير¹ا ي· ²يبرغ~¹ا مهت=ا-= ²´ي¹م رك~تت ي-و
-·ناك ا·هن' ى·تح · .اف=`ا ن·م ر·ي`´ب ¸¸رت -¸·س ا·هن'و · ²¹-ا·¹ا ي·· -ا=ي¸¹ا _·=ن' ن·م ¸¸´ي -¸·س د·~ا¸ ن·م ا·ه=او¸
. اهيفك -اي= نيب و' ¸ا=-ف¹ا _ا· ي· -ر`=ت~¹ا ن-¹ا اياقب ي· مه=م`م ,رت اهنأكو اه¹ مهف-ت
د·ب .ي~يم نه¹ اهت-¹= امد-ع ²=س¸ت~¹ا ²¹حر~¹ا ي· اهب ب·¹¹ا -``¹ا اهتاقيدص -ك¸ا~ يت¹ا ~¸¸ب ي=ي¸¹ا ىتح
ى¹' ··م ر·استس اهن'و -ار¹ا -ر=ب ·~سا 'د-ي -ا~ نم ‹و¸تتس اهن' ي=ي¸¹ا ²ح¸¹ اهتر-=' . ا´يرم' ى¹' اهت`ح¸ ,دح'
نه·با·صأب اه-·س~¹ت ي·ت¹ا -ريغ·-¹ا ²·ي=ا=¸¹ا ²··=ق¹ا -·كر=ت . -ان`ا ن·م ن·يت-`او ¸¸ك~ -ا-ب' -`` ·¹ ب=-ت·س . ‹¸ا=¹ا
! -دحاو ادحاو اه-ا-ب' -ا~س' ى¹ع .دت¹ ²¹ي¹¹ا =¹ت ي· ²·رغ¹ا »`= „سو -رح`ا ²ح¸¹ ¸¸· ²ف=ب
²يفيك نع اه¹أست¹ ¸اير¹ا ي· اهمأب .-تت . اه=ام~ ي· ن=رستت يت¹ا ²`ي-=¹ا ا-¸ا´·' نم ¸¹=ت¹ا -ر~· .وا=ت
²¹فن -ا-ب' ا·يا´حو -¸بر¹ا ي·ح ي·· م·هناري=و مي·-ق¹ا ي·· م·هب¸ا·' ¸ا-=' ر·=' _ا~·س ي·· -··¸¹ا ي·-~تو ¸·ير=¹ا ~ادع'
. ²=-=¹ا •--ت ¸' ¸ا=تناب د¹ا= اه=و¸ ى¹ع ²-ح ر-صو -ايق~`ا
33
)ž(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 9/4/2004
Subject: -دي-· ي· ¸-ك
-يك =¹ ~دع' ي-ع~ Œ ·-ح' -يك
يسافن'و ¸~ا·ب' .´ب ·-ح'
»¸ي .ك -.م ·-ح'
مه·¸ق=¹ .ا=ر¹ا ى·سي ا~ك ²ير=ب ·ي¹' ى·س'
-`-¹ا د·ب د-·ت~¹ا -¸اه=ب
²¹¸ف=¹ا ¸ا~ي“بو ²~يدق¹ا ينا¸حأب
ا¸¹ح¸ ني~¹ا نيسيدق¹ا .´ب
يتاماستباو يع¸مدب
-ر¹ا -ا~ ¸'و
-ا~~¹ا د·ب ر`ك' ·-حأس
•-نوارب -ي¸اب ‡يبا¸ي¹ا
نم ¸·-¹او · -¹=¹ا د~ا¸ نم ب-ا= ¸·-¹ا . ي-ا~¹ا _¸-س`ا .`= ²--اغ¹ا .-اسر¹ا نم ري`´¹ا ي-ت¹صو
_··م ا··ن'و · ~¸¸ب ي··=ي¸¹او ¸ا=-ف¹ا --ار·و ‹ارب`ا ن··ع ي··`يد=¹ ي¹ع ¸¸--ا= ²··ير`ك`ا م··-و ²··يق-¹او · ²··في·-¹ا -ر~·
ام .¹ح' ` ان' . -ي~¹ا ¸·ب ²=¸=رم --ك ¸'و · ²ي·ي-= -ات· ¸ورت -¸سو ¸ورت ا~ك ان' . م-د-و مه--= ي· _ي~=¹ا
. ¸·-¹ا ·يعدي ¸~¹ا .ا~´¹ا يع~' ` ي-ن' =¹ا-- ام .ك · ·مرح' `و .··'
²¹~=¹ا -~- ~~رت ا·م ا~-ا~ . اما~ت ا·ه-ع ر·=•ا ¸··-¹ا .·فغيو اد~ع ا·-~¸=و ا·--·ب .·-ا=تي ا·--يب ²¹`م' يتاقيد·ص
ا~-و · _ي~=¹اك ²¹وا=~¹ا نع .~ا=ت' ن¹ ي--´¹ · ¸ح مه·م ¨..¸ا-¹ا ¸ريغت ن¹و م¹ا·¹ا ي=¹-ت ن¹ -ن'" … ي·ماسم ى¹ع
¸ا¸يم ي·· ي·تباتك .··=ي ¸' -ا ى·سع · ,¸ن ا·م —رما .·´¹ ا·~ن'و -اي-¹اب .ا~ع`ا ا·~ن' . ن·ير=•ا ن·يبو ي·-يب ¸رف¹ا ¸·-
ر··ي=و · -ا== »~' ن··با .··ك ن··´¹و · ي¹ه=و ي··-ق-ب -رتع' ا··ن' ! .ا~´¹ا ي··ع~' ` ا··ن' ! م··هفي م¹ ن··~¹ ¸رك'و · ي¹ا~ع'
ي·--´¹ · ي·تا~¹ ¸ري¸=ت .ي-·س ي·· ي·سفن ى¹ع ¸·س·'و ¸ار~ت·ساب ي-ا==' _ي=·-ت ى¹ع .·~ع' ا·ن'و · ¸¸با¸ت¹ا ن·ي-ا==¹ا
ي~ي¸قت¹ او¸¸`ي ¸' .-· مهسفن' مي¸قت¹ ¸¸تفت¹ي ي-ن¸-سا=ي ني~¹ا -ي¹ . ·تا~ -ي~¹اب »¸قي نم ي¹¸ح نم ي· د=' ` -س•¹و
¸' د·ب اه¹صأتسنو -رتتس~¹ا ا-ما¸و' -~´ن ا-¹ع . -نرتن`ا -ا=فص ى¹ع ا-'رقن امد·ب ا-يصا·م ¸·ب نع -¸تن ا-¹ع ·
ا·ه-م ديفت·سي¹ ي¹-ا·س¸ ي·· يتاقيد·ص -¸يع ~¸و' ¸' ي·· ا-يع ,¸' ` ي·-ن' . ر·ه=~¹ا -·=ت ا·ه-م ²··~ب -ا-يع م·´¹ ¸رع'
34
-اب · ا·هبا¸ب' _·سو' ن·م يتاقيد·ص ا·هت¹=~ ي·ت¹ا ²·س¸د~¹ا · -اي=¹ا ²·س¸دم ي·· م¹·ت¹ا ²·صر· م·ه¹ _·تت م¹ ن·~م ¸ور=•ا
ا·ي~= -رت·ن ا-ن' _م ·نأ~ نم ريق=ت¹او ·-م .ي-¹ا `وا=م ر=•ا د- ا-م .ك -قي ¸' يي'¸ ي· يقيق=¹ا بي·¹ا ! ب=¹ا
. _`ص`ا ¸-و `' · -ده¹ا -دح¸ب
ƒ ƒ ƒ
ى¹' ²-·س-¹اب =¹~كو · ¸¸¹¹ا ¸·فن ن·م ²·-يقح -¹~حو ار~ح' ا·-ي~· .·ي~يم -دت¸ا · ب·=¹ا د·يع و' ن·يات-¹اف¹ا ي··
²··ي¹قت ا·هماي' د·ي·¹ا ¸اك . ى·م~و ا¸¸-¸و اباي` · ر·~ح`ا ¸¸¹¹اب ي··ما=¹ا »ر=¹ا _-=·صا· · -ا-¹ا=¹ا ن·م -ري-·ك ²·=ير~
-ار~ح -~¸و اه¹ ا¸مدقي¹ ²¹ي~= -ات· .ك نيف·¸تسم _¸ا¸~¹ا ي· مهتا¸ايس ي· ¸¸¹¸=ي او¸اص ني~¹ا ¸ا-~¹ا اهف=¹تسا -ديد=
¸اك . »`·`ا ي·· ا·~ك -ار~ح ا~و¸و ن·هيدهي ن·م اري=' ¸د=و ي·تا¸¹¹ا -ابا~¹ا اهتف=¹ت·ساو ! "‘م··ر¹ا‘ اه·ا·س ى¹ع ا·¸ف¹م
¸¸م¸قي ن·ي~¹ا ¸¸-¸¹ا -`=م -ا=·ص' ²·-·ا·م م·تتو · ²ي~¸··س¹ا ي·· ب·=¹ا د·ي·ب .افتح`ا ر·-ا=م _·ي~= _·-~ت ¸' .·-· =¹~
_-~ي `و ان~`ب ي· ب=¹ا دي·ب .افتح`ا _-~ي . ²برهم ²عا-ب اهنأكو ²ي¸ت¹م ¸ر=ب ¸يب ¸' يف¹ا مه--اب¸¹ ~و¸¸¹ا ري·¸تب
. د¹-¹ا ا~- ي· ب=¹ا اهي' -ن' ده=-م . دحاو يعر~¹ا م´=¹ا ¸' _م -`ا و' »`ا دي·ب .افتح`ا
نع -¸ا-ع ²يده¹ا -ناك . ²·ما=¹ا ²با¸ب د-ع ا-¸ا=تناب ¸اك ¸~¹ا .-ي· ¸-اس نم ²~=-¹ا اهتيد- .ي~يم -~¹تسا
اي¹~=م ا-¹· .~=ي ~¸س' -~ ²¹س¹ا „سو ي·و · -¸¹· .´~ ى¹ع -ار~=¹ا _¸~~¹او ²فف=~¹ا ~و¸¸¹ا ي· -ر`ا-ت -ري-ك ²¹س
¸¹نام ¸¸اي ²··ي-=' ‡···--ت ب¹ق¹ا ى¹ع -··=غ- ا~' . ¸¸¹¹ا ¸¸مر· Ÿou know Ì can¨t smile without Ÿou
. -ي~¹ا ¸·ب ==-م -¸-ب
-·~هن ي·تا¸¹¹ا ا·هت`يم¸ ى¹ع -¹=' . ²·ي~ت-م -ار-ا=~¹ا ²·عا· ى¹' ¨²ي~¸··س¹ا ²·=ه¹¹اب -·ف¹~ و'" .·ي~يم -·ف¹~
ب¹=ب »ا· ن·ه-م ا~دع ¸' ى·تح · ²·يده¹اب ²·ق·ر~¹ا ²··ا=-¹ا ى¹ع .·-ي· ا·ه== ي·ت¹ا -دي·-ق¹ا ن·ه¹ 'رقت ي·-و -ريغ¹ا ن·هب¸¹·
. ب=¹ا ديع ²ي~ع اه¹`م اياد- ى¹ع نه¹¸-=¹ .ي¹دك دغ¹ا ي· ~و¸¸¹او ىمد¹ا
م نيت·ار-¹ا ني-ي·¹ا ²-حاص · -دي-ق¹ا -~- -=ب´ ~ اه¹=' ن
- ي .. ادي¹ يم'¸تك · ري-·ت¹ا ²·ر~م
تس ~ ... اهسف-ب -د=ت¹ اه=سو نما´¹ا .ي~=¹ا اه~سا نع -ا~¹´¹ا -~- -
ف=م ي —¸ا· .ك ¸ -¸==م · ²=ف-¹ا -~- ي·
ا نيب ¹ اسدقم ا¸-ك ˜-=ت يه· ! ²·دب ن~ت· · ¸¸=س
ت ... ا~س¹= · -~ي¸
اه-ق¹ع ب ب¹ق¹ا نم -رق¹ا
ي= ن`=با د ي·ا¸ق¹ا -ورح نيب ا
~¹´¹ا نيب ا -ي~ ¸' ¸رغ-تست ` . _=اق~¹او -
~ت-~¹ا ىتح . نكده= ‹اتن ن´ي¹ع _ا- `'و · اه-م
¸= -دقع نم ام ¸ اه¹=¹ ا·¹ا- ˆ افيس »¸¹تست ¸¸غ¹ ي· ا-- ²ي~
35
' -عا=تسا ا¸¹· ح ...ن´يدي' نيب ¸~¹ا ¸¸¸¹ا ا~- ى¹ع ²م¸سر~¹ا · ²´-=¹ا مهفت ¸' نكاد
¹اك -ا~¹ك اهن' ~ اهت-حاص _و¸ ¸´·ت · -'ر
.~=ت -ا~¹ك -`` ' ...ينا·~¹ا _¹ب
··´عد=ت ا··~ب¸ ي···رح' ن ا¸¹=ت ن¹· ²¹وا=~¹ا ن··م ا¸فك ... ²··قيق=¹ا ن··م ا-ي~ ا··هتاي= ن··يب .··~=ت -¹ا¸ ا··م ا··ه-´¹ ·
! نت¹·· ا~هم ²ي=ح`ا
ن`=-ي -ا~¹ك ¸' ن·· · ¸¸=س¹ا „سو أ-=~¹ا ¸غ¹¹ا .ح نف~´ت م¹و · ²-يرغ¹ا -ايب`ا =¹ت ى-·م نه-م ¸' مهفت م¹
اهن' اه¹ .ا· . -دي-ق¹ا ى-·م نع ·¹أستو ·تيد- ى¹ع -ر´~ت¹ ²عاق¹ا اه¹¸=~ .-· .-يفب -¹-تا د· .ي~يم -ناك Œ -يكو
نيب ره=يس ¸غ¹¹ا .ح ¸' اه¹ ´رس'و · نيات-¹اف¹ا »¸ي ي· ا-اي' اهيدهي¹ _يباس' ~-م اهت~=رت ى¹ع .~ع ¸ب ¸`' ¸ا=~` -دي-·
-ر=¹او · ي·نا`¹ا ر=·س¹ا ن·م ي·نا`¹ا -ر=¹او · .و`ا ر=·س¹ا ن·م .و`ا -ر=¹ا ن·م ²·ن¸´~¹ا ²·~¹´¹ا -'ر· ا·م ا~' ا·هيدي
. ا~´-و · ‡¹ا`¹ا ر=س¹ا نم ‡¹ا`¹ا
ى¹ع ‰ا·صر¹ا م¹ق¹اب -رح د··ب ا·رح ا·هنودت ,ر=`ا -·حا¸و ر=·س .·ك ي·· -رح`ا ´د·ب -ايتف¹ا ,دح' -'دب
‡¹ا`¹ا ... -اي ينا`¹ا ر=س¹ا ... ميم .و`ا ر=س¹ا … نه¹-· .=¹ا -·رع ¸' د·ب _ات~تساب نه-·ارت .ي~يمو · ²¹وا=¹ا _=س
... ¸¸ن ... -¹' ... ميم ... -اح ... -ا¸ ... »` ... -¹' ... .ا~ ... -اب ... نيع ... »` ... -اي _بار¹ا ... ني~
!!! ن~حر¹ا د-ع .ي~يم … دحاو -¸-ب -ايتف¹ا -=رص
ا·ياده¹ا ن·م د·يد·¹ا -¸~ا·-م -·~تو ¨! _-ا-· -¸ا·ص¨و ى·ماد· -ا-ح' -ا-¹ا=¹ا ن·م ر·ي`´¹ا -·´ب · »¸ي¹ا =¹~ ي··
ي··· . ²··م~اق¹ا ²-··س¹ا ي··· .···ف¹ا ا~- ¸ار´ت »د·ب -اده·ت -ار~ح -ا¸ا¸س··سك' و' اباي` ن··يدت¸ا ي··تا¸¹¹ا -ا-¹ا=¹ا -····وو
اهت~اع' -ا~تف~¹¹ ى-ستي ىتح · ²با¸-¹ا د-ع اهت-ا-ع ²-¹ا=¹ا _¸-ت ¸' .-· ¸ب`~¹ا ى¹ع متي ¸يتفت¹ا ¸اك ي¹ت يت¹ا -ا¸-س¹ا
.ر·~¹¹ ²=ب¸ · ر~ح`ا ¸اك ¸'و ىتح · اهت¸¸ح ي· -ار~=¹ا ²~ير=¹¹ .ي¹~ ²ي' ى¹ع ¸¸`·¹ا ~ر=~ب اه¹¸-م ى¹' اهق-اس _م
~¸·س`ا -د¹ا ب¹قت ي·- ا·~-يبو · .¸-~¹ا ى¹' ا·هقير= ي·ف· · د·=¹ا ا~- د·-ع .·ي~ي~¹ .·-ي· ²·يد- ··ت-ت م¹ ... م·ه~¹ا
ني-¹· .´~ ى¹ع نيسام ني=ر· ى¹' -ه-تنا · ·ب -ر=ع ¸~¹ا ¨¸¸اغ¹¸ب" ¸ين`ا .-ي· ر=ع ¸~-تستو · اهيدي نيب معا-¹ا
. اهين~' ي· ²¹ي~=¹ا ·تبودب~ ا~هق¹·ت ىتح .ي~=¹ا -ودبد¹ا ين~' ي· .-ي· ا~هق¹ع
36
)10(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 16/4/2004
Subject: -~¹ ¸¸=¹ا _--ي امد-ع
-ديرت ا·م .·ك ¸'و … ²¹-ا· ··ه=و ي·· -'ر~¹ا -حا·-· · ··~هفت ¸' -'ر~¹ا ن·م .·=ر¹ا -ديري ا·م .·ك … ام¸ي ا·ه¹ .ا·
! اه-=ي ¸' ¸- .=ر¹ا نم -'ر~¹ا
Šارقس
-ارق¹ا ن·م -ري-·ك ²-· ~اقتنا ¸اك · ي·نورت´¹`ا ¸ديرب ر-·ع ايم¸ي ي-¹·-ت -¸ا·ص ي·ت¹ا -ري`´¹ا -ا~اقتن`ا ن·يب ن·م
ا·ن' ! -¸ر-·~¹ا ر·ي= -¸¸`¹ا -~- ب-·س -رع' ` . .·ي~ي' .و' ي·· ··ي¹ع ي·~حرتو · ي·نا-· ¸ا¸ن -ايبأب ¸~اه~ت·سا ب-·سب ي¹
-`¸هب ام¸ي ر·`أت' م¹و · ··ت=`ب _¸-¸ب ²·=`بو -ر·~ ²=ا·س-ب ار·~ ‡·يد=¹ا ر··~¹ا ن·م ام¸ي 'ر·' م¹ ي·-ن' ى¹ع ر·ص'
_رقت~¹ا ني-·=¹ا ديد·ص ن·ع --ارق¹ا ب·ح' ` ! -·ي~ ` نع -د=تت اتيب ن·ي``` نم -دي·-· ¸¸-ت´ي ن·ي~¹ا ن·يي`اد=¹ا -ار·~¹ا
-`¸- ن··م ¸' _=ت··سي م¹ ي··ت¹او ²··=-ا¸¹ا ¸ا¸ن -ايب' _··م `' م=··سن' `و ! ¸دمر··س¹ا ¸¸=¹ا ر··-= -ا¸و ن··م ¸··`--~¹ا
. اهت=اسب م=¸ اه¹`م م=ن مه¹ يمارتحا _م ~د=¹ا -ار·~¹ا
ƒ ƒ ƒ
· »ا~=تس`¹ ¸د-¹ ى¹' اهبا==صا اهي¹ع ا-د¹او _رت·ا · اه·¸فتب ²·ور·~¹ا ي-و _ي~=¹¹ ˜=اف~¹ا ميدس -¸س¸ د·ب
_م -·¸¹ا نم -رت· ي-قت ¸' ديرت -ناك اهن` ¸¸تغن¸-يك -واس ي· ا~هتق~ ي· ميقتو ا-دحو ر·است ¸' ·-م --¹= اهن' `'
²·ق·رب =ا-- -ي·-¹ا ¸¸-قي ·¹ -ا·د·ص` ن·يوا-·¹او »ا·¸`ا ¸··-ب ا·-ديو¸تب »ا·و · ~~رت د··ب ا·ه-¹= ى¹ع ¸··او . اه·سفن
بسا=¹ا ي· ²ي~ي¹·ت -¸و~ ²يأب ¸ا=ت¹`اب اه=ار· -.م ى¹ع اه`حو · اهسفن نع ·ي·رت¹ا -~ا¸' ¸' مهب يقت¹ت ىتح مه¹-ا¸ع
. ¸اير¹ا ي· اهتي¹´¹ اهت~¸ع د·ب اه-م ديفتست ىتح ~ا-ت·`ا ¸ي¸دت¹ -¸ف-ب و' · =ا-- اهتما·' -ا-`' ي¹•ا
²~صاع ى¹' ¸ا-غ¹ا ²~صاع نم _ي~=¹ا ن=~ب -ما·و ÷ د=ا~¹ا د~ا¸ ¸'¸ ى¹ع ÷ اهباي` _م اهحر= ميدس -~¹~¹
-·ناك -ر~¹ا -~- ¸د-¹ ن·´¹ · ا·هي· -ي·ص .·ك ن·م ر·ي=`ا ر·ه~¹ا -ا-· -~اتعا د·ق· ا·هي¹ع -ديد= ¸د-¹ ن·´ت م¹ . -ا--¹ا
_·م ا·هتبر=ت د··ب ا·هي¹ع -·-¹ا´ت يت¹ا ²يسف-¹ا .¹·¹ا ¸وا=تت¹ ا·هي¹' -¸=¹¹ا ميد·س ¸ر· -ر-·ك ²=·-م -ناك -ر~¹ا -~- . ²·ف¹ت=م
.دي¹و
ا··-ر·~ -ا==و ا··هت-ا-ع _¸-ب -··ما·و -ر-ا=¹ا »ا~ح ¸··=ن ميد··س -··ه=¸ت · ور`ي- ¸ا=م ي··· -ر-ا=¹ا Š¸-- .··-·
²··فيف=¹ا ~ود=¹ا -ر~ح ···-ي¸ت _··ي=اقت¹ا -··¸رب ···=وو · ¸اقي-¹ا -ري~ ي··ت¹او ¸··-ي=¹ا ···ناف¹ي ¸··سا-تم م··س= ن··ع -··~´ت¹
. -اف~¹¹ ¨¸¸¹· ب¹" _~¹م نم ²=سمو ا¸ا´سا~¹ا نم .ي¹·و ¨ر~`-¹ا"
37
-دب . ²¹حر¹ا =¹ت ي· اه¹ ²سا·تو ²ب•ك ¸د-م -ناك اهت=ت -¸-ت¹اب ميدس -د·س ا~¹ا= يت¹ا ²يفي-¹ا ¸د-¹ ¸ا=م'
ا·هن' م¹·ت ن·´ت م¹ _¸م~ -¸~ ى¹ع ا-اتدعا·س ²·ي¹ا=¹ا اهت~ا·سوو ²-~اه¹ا ²·ق~¹ا . ا·ه=ا¸~ك ²·~-ا= اه¹¸·صو .اح ميد·س¹ ¸د-¹
. -ري-ق¹ا -د~¹ا =¹ت .`=و -¸ا¸غ¹ا =¹تب اه·¸~ ى¹ع -¸~ا·
ي·· د-و ¸~¹ا .و`ا ا·ه-ح -·´بو · ²·ن¸·=~¹ا ا·هت`¸ن'و ا·هب .·ح ¸~¹ا م¹=¹ا -·´ب . ا·¸اح -ا´ب · اري`ك ميد·س -·´ب
ى¹' -·قت -·=' `و ا·ه--~=ت »' `· · اد~¸ ا·-رم' ن·م ا·ه¹ ˜·يهي -ا .··¹ `ي¸= ي¹·-ت ي·-و -·´بو · ··ب أ·-هت ¸' .·-· -دهم
ى¹' ر·س¹ا .·~=ت »' ا·~ه¹ ²¹ي¹ ر·=' ي·· د·ي¹و ن·يبو ا·ه-يب -دح ا·~ب ا·-اب' ر-·=ت' ¸¸دت ` -¹ا¸ `و · ²·-=~¹ا -~- ي·· ا·ه-نا=
.ا-ر-·
ا·~ب ا·ه-ع -د=تي `'و · ا·-اي' ·قي¹=ت -ا¸و ر·س¹ا ¸ي·س=¹ا د·ي¹و _·-في `أب -اعد¹او ¸افغت·س`ا ,¸·س ا·-ديب ن´ي م¹
م¹ع`ا -·ن' . ·¹ أ·=¹' =ري= ي¹ ا··م ! -¸ ا·ي ! -ر~ ي·-فكا -¸ ا··ي . ي¹ع رت··سا -¸ ا··ي‘ ... ا··ه-ع ·¹ا·-فنا د··ب ا·ه-ي~ي
.‘...ي¹ا=ب
ن·م ~د·¹ ²¹ي¹ق¹ا _يبا·س`ا =¹ت .`= -·~ت·سا . ¸ارف¹او ²·ع¸¹¹او ¸¸=¹ا ي·نا=' _ا~·س -رتف¹ا =¹ت ي·· ميد·س -·-م~'
بح ²¹اس¸ .`م ٍ ¸ا=` -·~تسا ا~¹ك ²م¸اع -¸~-ب ر·~ت -ناك .اهتايح .ا¸= اه-م ·ي¹' -·~تسا ام ¸¸في ²-ي¸=¹ا ينا=`ا
ىف=-~¹ -ي¹تبا =ي· ان' يسا· اي -' و' ركا~ يناه¹ ديك' ب·ص =نايسن و' ¸وا-=¹ا -~اي~¹ ¸اك ام اي ¸اك و' _ادم .`=¹
. د~ح'
···رت¹ ي·نا=`ا -~- ى¹' _~ت·ست د··ت م¹ · »اي`ا ¸ورم _·م . ˜··ا~ ~اه~ك ا·هف¹تو ¸¸=¹اب ا·-ر~غت ي·نا=`ا -~- -·ناك
يت¹ا .و`ا ب=¹ا .~· ²بر=ت -~اع ¸' د·ب ·تف~تكا ¸~¹ا -¸~-¹او ¸¸=¹ا ¸= ي· .=ت¹ اه·~·ست -=-ص' .ب اهسفن نع
امد-ع . _رف¹ا -·و اه·=رتسن -~¹ ¸¸=¹ا _--ي امد-ع . اهع¸ن نم -دير· ²ي~¸سام ²ي~اس ²بر=ت . ¸ا~·¹ا م=·م اه~اع
ا-ري~ت·ست ²·ف-رم -¸¹· ى¹' .¸=تن . ‹¸ا=¹ا ي·· -~¸=¸~¹ا ا·-تايح -·س¹ف-¹ ا·ه¹=ادب ¸¹=ن ²·~´ح ²·~ي= ²·بر=ت¹ا ن·م ¸¹=ن
_¹-ي¹ بير= ¸دب يتأي ىتح اه~ياي= ي· ىق-ت· .و`ا ¸اس´ن`ا د·ب ¸اس´ن`ا ى~=ت -¸¹· · -ر´· ¸' اهي´-تو ,رك~ ¸'
. ! ·ي¹عو اهي¹ع ²~´=¹ا ²~ي= ¸اه-ت· · اهت~حو ¸ن¸ي ىتح ²~ي=¹ا ي· ا-د·ب ·يق-تستو -¸ه· ¸ا=-· ى¹ع -¸عدت · ا-~اتو'
معا=~¹ا دح' ي· ا--اد= .وا-تت ¸' ميدس ¸ر· · ²ق~¹ا .=ادب ¸~ارفن`ا ¸-=¹او .¸=ت¹ا ر=ح نم نيع¸-س' د·ب
¸~¸··س -ا~ب ي·قت¹ت ¸' ²¹ا=¹ا =¹ت ي·· ي·-و -ديرت ا·م ر·=' ¸اك د·ق· · ن·يي=ي¹=¹ا ني=-ا·س¹ا ن·م ر·ي`´¹ا ا·-~اتري ` ي·ت¹ا
.اهي¹' ~~¸ت¹ا ²¹وا=~ب ¨_¹ي~تي"
ا-~ا- · ·~··سا ى¹ع ¨¸··-" م···=م ¸··= ¸اك د··ق· · ²··ق~¹ا ¸ا¸د= ن··يب ···ي¹ع -··ناك ا··~م =ا-- .··-·' ٍ.ا=ب د··-ت م¹
¸¸=ا-تيو ¸¸سماهتي اه¹¸ح نم ¸ا~·¹او -ديحو اهما·= .وا-ت¹ -س¹=· اه¹-' اه-ع ي¹=ت -¸¸=~ك ميدس -دب . ايسنامو¸و
. _¸~~¹ا -ا¸-' ى¹ع
· ي¹اب -ري¸= ى¹' ا·هب ب·-~ي ¸' ا·-دعو . .·س·¹ا ر·ه~¹ ا·~ه===و د·ي¹و _·م ²·يرعا~¹ا ا·هتا-ا~ع ميد·س ر·ك~تت
ام ام¸ي اه=و¸ ¸·ارت ¸أب م¹=ت -ناك ا~¹ا=¹· · .س·¹ا ره~ نم ا~هت~¸ع .-· ¸د-¹ ي· »اي' ²·-ب اي-قي ¸' ·-م --¹=و
. -ا¸-س¹ -ديحو ا-~اترت -ناك يت¹ا نكام`ا ى¹'
38
ا··~ك ن··ف¹ا ·ي¸هت··سي ` د··ي¹و ¸' _··م. ¸~¸´··ست »ادمو -··يت -··=تمو -ر-¹'و ا··ي¸¸ت´ي· -··=تم -¸اي¸¹ -~=أت -¸··س
ا·¸~¹ا ¸ابريس . اه=يغت يت¹ا ني=دت¹ا -~اع =رت ى¹ع -ر-=تس ا~ك · ‹او¸¹ا د·ب _ا-=¹ا -~- نم ريغتس اهن' `' اهي¸هتسي
نم بيرق¹ا .=~¹ا نم -ي¹ك¸~ت مي=¹-¹ا بيرك ي· ا·م ¸ا·رغيسو · ¸ي-·' -¸´يا¸~ ي· ¸ستي' ي· ي~¸س¹ا ¸`وا-تيو .ب'
اهماي' ر=' ي·و · ¸¸تيارب ي· ²ير=ب ²¹ح¸ ي· -~=أت ¸' _-=¹اب ىس-ت ن¹و · ²ي¹ي-~' -ارهس ى¹' ·-==-ت -¸س . اهتق~
د·ي¹و .··=ت -¸·س · -ريه~¹ا -ا´يت¸-¹ا ن·م د·يد·¹ا م·-ي ¸~¹ا -يرت·س ¸¸¹·س ن·م _·--ت¹¹ ···م ب·-~ت -¸·س · ¸د-¹ ي··
. ا-ره~ب اق-سم اهيرت~ت ¸' نم `دب · -ر~· »' اهتصو' ا~ك =ا-- نم -ايد¹=¹او -اي`¹ا -`ي~¸م -دح' اه¹ ¸رت~ي
`ا¸ ام ¸ي¸اب نم ا-ي-= اه¹ ا-¹´= ¸ا~¹¹ا -¸ي~~¹ا اهتحر=و م=ف¹ا اه·ا·¸ ¸اتس· . -ايرك~¹ا =¹ت ²~¹¸م ي- مك
¸¹=ت¹ا _=ت·ست م¹ . ²·نا¸=¹ا -اب -·=ت· ا·~¹ك ¸اقتحاب ا~هينا·س¹ ا·ه¹ ¸اد~ي ا·ناك · ¸اير¹ا ي·· اه·سب`م ²·نا¸= ي·· ن·ي·با·
--ان~ ى¹ع ني=ي-·· ن·يد-ا~ ²·حر=¹او ا·ه·ا·¸ -¸` ي·قبو · د··ي م¹ ··-´¹ . د·ي¹و -~¸ع ر·=ت-ي ا·ه¹=ادب ا·م ا-ي~ ¸اك . ا·~ه-م
.·تس=و اه-ي-ح
=¹~ ي·· ¸·=¹اب _·ت~ت¹¹ »اد·`ا ى¹ع اري·س ا·هي¹' ب·-~ت ¸' -¸ر· . د·غ¹ا _ا-·ص ي·· ا·هته=و ي·ا·س¹ا ¸ا~ ²·-ت´م -·ناك
²ينا`¹ا ²ي~¹ا·¹ا -ر=¹ا .با-· ¸ا`' .مأتت ي-و -ر-¹'و اي¸¸ت´· -=تم -¸ات=او ~و¸ ن~ب¸·' ¸=ن -ه=تا . ¸=-¹ا »¸ي¹ا
¸·غت ي·ت¹ا =¸اب د·ياه¹ا -··=· . ا-¸·سن .اح ي·· ¸ا~¹•¹ م·هتي-ارك ,د~ب »اود¹ا ى¹ع ن·يينا=ير-¹ا -رك~م · ··نا¸د= ى¹ع
ا-ريس -¹~ك' . =ا--و ا-- -¸-ح نم ·¹ ىمري ام Šاقت¹` ²ف=ب ¸·اقتي ¸~¹ا »ا~=¹او ²--ح`او ر~-¹ا نم ²ف¹ت=م ¸ا¸¹أب
.اهب ²=ي=~¹ا ²¹ي~=¹ا ر=ا-~¹ا .مأتت ي-و رس=¹ا ¸¸·
ي-غت -حا¸ . رتوو¸يب _¸ا~ ى¹' .-تو =¸اب دياه¹ا _=قت ىتح ²قي·~ نير~·¹ا -¸اقي ا~¹ ريست ¸' اهي¹ع ¸اك
ي·حو¸و ر·يا~ ... ب·ير= ...¸ايو ي·´=¹او ي·حور= .·يا~ ... ب·ير=" ¸~اق¹ا د·-ع م·ير´¹ا د·-·¹ -·ي~¹ا ¸··ب ²¹ي¸= ²·ي-='
¸¸¹ب ²¹ي¹=¹ا -¸ا=~' ·تغ-ص ¸~¹ا _¸ا~¹ا ى¹' " ي~م' ... ¸¸ح ي-¹·و ي~م' " ن=~ب ~~رت ي-و -¹صو " ¸ا~~م ا-د-
¸ا=ن' اهي¹' -ف¹ت ¸' نم ا·¸= -ا-غ¹ا نع -أ=· -ف·¸تو ¸او ¸-ي¸ك ي· ا-ي~ي -ه=تا م` ا¸اسي ·ي· -¸اس · رحاس ر-='
-ور· ¸¸¸ب -·سيو _¸ا~ ي·· ا¸ا·سي -·ه=تا ¸·ي¹تيا¸¹ا ى¹' -¹·صو ا·مد-ع . ا·م اع¸ن -·ي=~¹ا _¸ا~¹ا =¹~ ي·· ن·ي¹ا~-¹ا
... رفس¹ا -اع~ 'ر·' »¸` ¸اك … ر´فت ي-و _¸ا~¹ا نم ²¹باق~¹ا ²ه=¹ا ى¹ع -~¸=¸~¹ا ي·اس¹ا ¸ا~ ى¹' اري=' -¹صو ىتح
. ¸ا¸~م -او
· ا··همام' _-ا-¹ا ن··م ا··~ه-¹=ي اي-ي·ب¸' اي=ي¹= `=¸ -'¸ ¸' د···ب د··~=¹ا ي··كرت¹ ‘ي··سي~~¹ا‘و ‘²··ماد·¹ا‘ -رت~ا
· -ا¸-س ~-م -اي-ا-ف¹ا ,دح' ²~ا~ ·ت`ب .س¹س~ك اهت-=ع' د· -ناك يت¹ا ي-ي-ق¹ا ¸¸اغ¹ ¨²ير=¹ا ²ق~" ²ياو¸ -رت~او
.اهت-ارقب اه=-نو -ي=¹¹ا ي·ار·¹ا _-ا-¹ا اهي¹ع ى-`' ¸' د·ب ي~ناغتسم »`ح` ‘دس=¹ا -ركا~‘ ²ياو¸ -¸ات=ا اري='و
بت¸ د· ·نأب ا-ر-=' . ²ق~¹ا -تا- ى¹ع اهيب' نم ²¹=سم ²يت¸ص ²¹اس¸ د=ت¹ · ²¹·ا=¹ا ²¹قتسم اهتق~ ى¹' -~اع
. _¸-س' د·ب 'د-ي بي¸دت¹ا ¸' اه¹ رك~و ¸ار~تساب اه·م .ما·تي يت¹ا =¸--¹ا دح' ي· يفي-¹ا بي¸دت¹¹ ا=مانرب اه¹
39
¸-تي م¹ ي´--¹ا .~·¹او ي·اس¹ا ¸ا~ بتك د·ب . -ا~¹ا ري=تو ²ي¹`قتس`ا نم دي¸مو يفيص .~ع . -ر´ف¹ا اهت-=ع'
ن·م ن·´~تت¹ ¸د-¹ ى¹' ا·ه·م ا·هت-¹= ي·ت¹ا ب·ت´¹ا .`= ن·م د·يور· د·ي ى¹ع ¸·ف-¹ا م¹ع ¸¸دت ¸' ,¸·س -ي·-¹¹ ا·ه=== ن·م
. بن~ `ب اهقي¹=ت ى¹' ·ت··~ يت¹ا .ما¸·¹ا ى¹' .-ت ىتح دي¹و ²ي-=~ .ي¹=ت
اه-يب اري-ك ا·`ت=ا -=ح` يت¹ا ²ير=¹ا ²ق~و يسي~~¹ا يتياو¸ ²صا=بو ²·ت~م اهترت~ا يت¹ا بت´¹ا --ار· -ناك
اهتاقيدص نم ¸' ن´ت م¹ · =¹~ د·ب ·ت-ار· اهي¹ع ب=¸تي ام .ه=ت اهن' اهقيا- ام ر`ك' ¸اك . اه-م ¸-تق~¹ا .س¹س~¹ا نيبو
»¸ت¹ت ¸' و' ···نورت~ي ا··~ي· ن··ير=•ا د¹قت ¸' اري`ك ا··ه-=·ي م¹و · ر··م`ا ا~- ي··· ا-ري~ت··ست ى··تح --ارق¹¹ ²··-=م -ابرق~¹ا
ب·ت´¹اب ²·=-` ا·هيد¹ ¸' ¸¹ -~و . ا·ه-ار~ب اه=·--ي ي·ت¹ا ب·ت´¹ا =¹ت ن·ع ²·يف¹= ²·ي' ا·هيد¹ ¸¸´ت ¸' ¸و~ _-ا-¹ا -ا¸ايت=اب
. _اترتو ا·ي~= ا-'رقت ىتح ²فق`مو -ق`م .´¹ ²يما¸¹`ا
-··س¸ي -اياورب ا··هترك~ ي··ت¹ا ²يساي··س¹ا -ا=ي~¹ت¹او -ادح`ا ن··م ر··ي`´¹ا د··~=¹او ي-ي··-ق¹ا -اباتك ي··· -د=و
ي··- -···-´ م ي··ت¹ا -ر-ا=~¹ا ا··ه¹ا-ب -ر== . ²··ق-ار~¹ا ²¹حرم ي··· ا··هت-ار· -··-م~' ي··ت¹ا ¸ودق¹ا د··-ع ¸ا··سح'و يعا-··س¹ا
ي-ي=س¹ف¹ا ب·~¹ا _م ا-ما-ت -ار-ا=~¹ا مي=-تب ²يبر·¹ا .ود¹ا _ي~= -ما· امد-ع »اي`ا دح' ي· اهب »ايق¹ا نم اهت`يم¸و
=¸ا~ت م¹و -ري`ك ¸اد¹ب ي·· -رت· ~·-م -'دب ي·ت¹ا ²·ينا=ير-¹او ²·ي´يرم`ا -ا=¸ت-~¹ا ²··=اقم -رك~تو . ى·-·`ا ²·-افتناو
¸-س ا~ي· ²سايس¹ا -ناك .- . ²¹ي¹· _يباس' نم ر`ك' اهي· نه-م ¸' ر~تست م¹ -`¸- ىتحو · اهتاقيدص نم ²¹· ,¸س اهي·
Œ „ق· »ا´=¹او -~اق¹ا .وا-تم ي· ¸•ا -=-ص' م` _ي~=¹ا .وا-تم ي·
ا·هن¸~عديو =¹ت و' ²·ي-ق¹ا -~هب ¸¸-م¸يو ²ساي·س¹ا =رت·م ي·· ¸¸-¸=ي ا`ان' و' ا¸¸ك~ ا·ه·¸ا·م ن·م اي' د·=ت ` م¹
²·ي=¸ا=¹ا ²ساي·س¹ا ن·م ¸¸~تهي ` »اي`ا -~- م·ه¹·= ¸~¹ا ا·م Œ ي·كرتو ¸¸ا= -ا-~ »اي' .ا=¹ا ··ي¹ع ¸اك ا·~ك م·هحاو¸أب
-ر·صا· ²¹´~~¹ا -·سي¹ Œ -`ا·-ت`ا ²·كر~ _-افب ,¸·س ²·ي¹=اد¹ا ²ساي·س¹ا ن·مو Œ ي´·س-ي¸¹ ا·´ين¸مو ¸¸ت-ي¹ك _-افب ,¸·س
_··ادت ا·هن' ¸¹ · ²ساي·س¹ا ي·· م·هفت -·ناك ¸¹ . ²·ي~-' `و ن·ه¹ ¸و~ `و · ²يساي·س¹ا -اي=¹ا ي·· -ا~~هم ا·هت`يم¸ .·´· ا·هي¹ع
!...·´¹ا دي¹¸ب ري´فت¹ا نع اه¹غ~ي ام -د=و -نا´¹ · ام ²ي-· ¸¸ا·ت و' ²-ي·م ²ي-· نع
40
)11(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 23/4/2004
Subject: ²ير~-¹ا .-ا-ف¹¹ ري¸ن »' -ي--ت
-¸و ¸¸`ا -¸و -ا¸~·س¹ا -¸ -ا `' ·¹' ` . م·ي=·¹ا Žر·¹ا -¸ -ا `' ·¹' ` .م·ي¹=¹ا م·ي=·¹ا -ا `' ·¹' `
. ‡يغتسن =ت~حرب -ن' `' ·¹' ` »¸ي· اي ´يح اي . مير´¹ا Žر·¹ا
¸¸=¹او -ر´¹او مه¹ا -~´¹ -اع~
. ا·-ري=و -احا·س¹او _`·`ا · ²·يتنرتن`ا -ايدت-~¹ا ر·ه~' ي·· نيمر·--~¹ا نيع¸-·س`ا .`= ي·-ع ام`ك -'ر·
ي-·ك¸ ²¹´~م ·ب •¹اع' ¸~¹ا ~¸س`ا ¸ر=ح ²·ن¸~=ب ا·ه-·بو · ·=¸¹¹ ي·م¸ي¹ا ي¹¸س= -ا-ي-·ح ²م¸·-ب ¸اك »`´¹ا ¸··ب
²·حاب“ب ب¹ا= م·-دح' ¸' ¸¸·د·-ت .·- ! ¸اري`¹¹ ²ع¸ا·-م د·-ا~' ي·-نأب ي¹¸ح -ر-اد¹ا -ا~اق-¹ا _·بات' ا·ن'و -ر·~ . ~¸·س¹ا
ي· ركا-¹ا _ا--¹ا ~-م ²·~= »¸ي .ك اهت=' -او¸نا -=ح` د· اهن' .¸قت ! ر=' »¸ك يت=' اهن' .¸قت نمو »¸ك ·¹كو Œيم~
-ر`ع ا·هك¸´~ د·ك¸ت ²¹~' ن·ع ا·-¸اه= -اف¹م ن·~- ‡·=-ت ¸' ا·هباي= -ا-`' -¹واح ا·مد-عو رت¸ي-·~´¹ا ²·~ا~ »ام' ا·هت·ر=
! ر`ك' _·دي ن~¹ اه·ي-¹ ~اد·تسا ى¹ع ي-و · ¸¸``` ا-~دعو .-اسر¹ا _ي~= ى¹ع
. نينا=~¹ا _ .-ه¹ا ¸¸¸
ƒ ƒ ƒ
¨¸-=¹ا ²·ير=ن ي·· ‡حا-م ²·```" و ¨يسف-¹ا .ي¹=ت¹ا ر·-ت=م " و ¨ي·سف-¹ا .ي¹=ت¹ا ى¹' .=دم" ·¹ -'ر· ¸' د··ب
ا-ودعا·سي ن¹ ··س¸ق·و -¸اي=و ··~=ا¸=و ··تاودي-¹و د·يور· ¸' ميد·س -·ف~تكا · " »ار=¹او م·=¸=¹ا " و ¨²ي·س-=¹ا -اي=¹ا¨و
. اه-ع دي¹و ي¹=ت ب-س اه¹ ا¸حر~ي ن¹و اهت¹´~م .ح ي·
-نا´· ²يق-¹ا ام' · ¸اير¹ا ي· رير= ²-ت´م ي· ديورف¹ ²~=رت~¹ا -اف¹¸~¹ا نم نيف¹¸م ى¹ع -ر`ع د· ميدس -ناك
. ¸د-¹ ى¹' ميدس ر·است ¸' .-· ¸ا--¹ نم اهب اهيتأت ¸أب ²·ما=¹ا ي· اهت`يم¸ ,دح' -صو' د·
. ²·ير~-¹ا .-ا·-ف¹¹ ر·ي¸ن »' -ي-·-ت ا·ه·-·' ا·~ك ÷ د·ي¹و -ا·ر·-ت ري·سفت ي·· ÷ د·يور· دن¸~=ي·س ²ف·س¹· ا·ه·-قت م¹
¸ف-¹اب ²ق`¹او ²ي-=~¹ا -¸قك -دع .ما¸ع ى¹ع -ا-ب •ي¹=¹ا ي· -اس-¹او .ا=ر¹ا -افص ²عاس ي· ÷ ميدس¹ ري¸ن »' -ف-ص
²ي-=~¹ا ²·¸¹ ²-س-¹اب ``~· · -ا¸س -'ر~¹او .=ر¹ا ى¹ع -~اع ¸-=-ت _ا¸ن`ا -~-و · -ا-·و _ا¸ن' ى¹' ا-ري=و .ا~=¹او
.و`ا _¸-¹ا -·=ت ‹¸د-تو · ن·ير=`¹ _·باتو -·ي·- ر·=•ا _¸-¹او .قت·سمو ¸¸· .و`ا _¸-¹ا … ن·يع¸ن ا·~ه-م .·´¹ ¸“·
¸·- -ر=ن ²·ه=و ¸¸مرت=ي ا¸ناك ا·~¹ا= م·ه·م ···`ت=ا م·=¸ ·¹¸ح ن·م _·ي~= -ا¸' »رت=ي ¸~¹ا ي·ق=-~¹ا ا·~-`و' … ¸ات-·
41
¸'¸ ··~هي `و ··م`ك ¨ي·~~ي" ¸' ن·م د·ب ` ن·مو ··ي¹ع و' ا·هي¹ع -ر=ي·س¹ا د·ح` ن·´~ي ` ن·~ب ²¹`~م ²·ينا`¹ا ²-ف¹او · ر·=•ا
. دح'
_¸-¹ا =ا-- … ¸اع¸ن م·ه· · ··ي~¸ت ²·~¹كو ··-ي=ت ²·~¹ك ¸' ··-ع .اقي ن·م و' · ن·ي·بات¹او -اف·-¹ا م·سق¹ ²-·س-¹اب ا·م'
ا·م ·¹-' ¸ودب" ··ن` ·¹-' ن·ع .`قت·س`ا ··-´~ي ` _¸-¹ا ا~-و ن·يبرق~¹ا ²¹-ا·¹ا ~ار·'و .·-`ا .·-· ن·م ··ي¹ع ر·ي`أت¹ا م·تي ¸~¹ا
-د- ·¹-' ¸' ر-·ت·ي ··ن` =¹~ · '¸·س`ا _¸-¹ا ¸·-و -ا·د·ص`ا .·-· ن·م ··ي¹ع ر·ي`أت¹ا م·تي ¸~¹ا _¸-¹ا =ا--و · ¨Žر· ¸¸·سي
¸¸ق¹ا _¸-¹ا ¸“· ²يما·-·¹ا ²·يحان ن·مو · ··-م `اح '¸·س' ¸ايح`ا ن·م ي·`ك ي·· ¸¸ن¸´ي ن·ي~¹ا ·-ا·د·صأب ,¸·س ¸·`ي `و
يت¹ا ²¹`م`ا _ي~= نم اديفتسمو ار`أتم · _ا=تس~¹ا ¸د· ··ور= نيس=تو ·سف-ب ·سفن ري¸=ت ى¹ع .~·ي ام -~اع .قتس~¹او
··=ي=م و' ··ت¹-اع -اقت¸اب `' ··نأ~ ي·قتري `و -¸~ا-~¹ا ··-ق-ت ··ن“· ~اق-~¹ا و' ي-¹·س¹ا _¸-¹ا ا·م' · -¸¹ح ن·م ا·هحا=ن €·ح`ي
. .´ك
… ¸اع¸ن ا·ه¹ -~-و ¸¸ي´ي·س¹ا و' ²·--~=~¹ا ²-ف¹ا =ا-ه· · ¸·ف-¹اب ²·ق`¹ا ,¸ت·سم ى¹ع د·~ت·ي ر·=' -ي-·-ت ر·ي¸ن »`و
·¹¸ح ن··م .·ك .··=ت ¸··ف-¹اب ²·ق`¹ا ن··م _·-او ¸د· ى¹عو · ··سفن _·م ا=¹ا··-تم _¸-¹ا ا~ه¹ ي··~ت-~¹ا ¸¸´يو .¸ق·م _¸ن
نم ¨¸¸~ ·سفن -¸~ي .-اتسي" ·ن`و · ²يحان نم نير=•ا نم ·بر·و ··-ا¸ت¹ اب¸-=م .=ي ·-´¹ · ·ن¸--ريو ·ن¸مرت=ي
. ,ر=' ²يحان
¨يتد= د-ع ام م-د-ع ام" ‰ا=~' ى¹ع .~ت~ي _¸ن ¸-و ¨-ندفن¸ك ر·و`ا" و' ¨-~اي¸ب ¸`ا¸¹ا" ¸- ينا`¹ا _¸-¹ا
`و ²·~=- -ا¸ا=ن' `· · م·هت`-¸م _·ي~=¹ م·-¸اقت·ا ن·م م·=ر¹ا ى¹ع ¸·ف-¹اب ²·=رفم ²·ق` ¸¸¹~=ي ¨²ف¹ا·س م·-د-ع ا·م " ¸'
.·' نيع¸-¹او · .و`ا _¸-¹ا نم -س•¹ ا¸ا~تنا ر`ك'و -ور´م _¸-¹ا ا~-و · ¸ف-¹ا _تفي .´~ ىتح `و -¸ي~م -اي-=~
. ²--~=~¹ا ري= ²-ف¹ا و' ¨¸¸ي´يسن`ا" ²-· ي-و ²ينا`¹ا ²-ف¹ا نم ا¸ا~تنا
ي¹=ا~ ¸ا~ي' ¸و~ ن·ير=•ا »ام' ¸·ف-¹اب ²·ق`¹ا ¸¸·-·-تيو ¸¸عدي ن·ي~¹ا =-¹و' ا·~ه¹و' … ¸ا~·س· ا·ه¹ ا·-¸ودب -~-
ا~ك ²-· ²-=¹ا نم ¸¸¹~·يو ر~·ب اهي¹ع ¸و~ريو ²=رفم ²يساس=ب مه¹ .اقت ²~¹ك .ك ¸و~=أي مسق¹ا ا~ه¹ ني~ت-~¹او · =¹~ب
. مهتا-ي= او¸ادي ىتح ¸اقن ¸' -ا-`' مهتا¸ص' ¸¹·ت · ¸و¸فتسم . .اق´ي
ا~- ~ار·' ي··نا·ي . ب¹ق¹ا ¸¸·=قيو نيكا··سم م··هن' ى¹و`ا ²¹-¸¹ا ~··-م _··-تيو ي··عدي `و .··`~ي ` ي··نا`¹ا م··سق¹ا
ي·· ب·ي·ك -ر-ا= ا·م' ²¹´~~¹ا -~- ¸¸´تو ¨ميت·سا -¹·س¹ا" ن·م و' مه·سفنأب م·هتق` ن·م -··-ت ا·م ²¹´~م ن·م -~اع --·-¹ا
·-ا-غ¹ا ىتح و' رقف¹ا .`م -ر-ا= ²ي¸-·م -انا·م و' · -ي~¹ا ¸·ب ريك -ن' ىتح و' ر-· و' ²-~س نم ي=¸ا=¹ا .´~¹ا
. .مد-ي م¹ بي-ح _ر= .`م · م-ا¸س ·ك¸دي ` يف= بيع و'
ن·يب Š`ت=`ا ··ي· _·-م ¸~¹ا د·يح¸¹ا -ي-·-ت¹ا ¸·-و · ميد·س ,د¹ .·-ف~¹ا ¸اك ‹او¸¹ا د··بو .·-· ي·-يد¹ا -ي-·-ت¹ا
²يسا··س' -اعرفت ا··~ه-م .··´¹و · ²··-يدت~¹ا -'ر~¹ا -··-ي ر··='و ن··يدت~¹ا .··=ر¹ا -··-ب ¸··~ · ن··يق~ ى¹ع -ا=· ني··س-=¹ا
ن···´¹ ! ¨-¹تف~¹ا و' _يا···-¹ا" _¸-¹او ¨¸···نو ¸···-¹ا" و' .دت·~¹ا _¸-¹او ¨_¸=~¹ا" و' »¸ت¹~¹ا _¸-¹ا … ي···- ²···كرت~م
. _¸ن .´¹ ²=-¸~¹ا .يصافت¹ا ي· يتأت -ا·`ت=`ا
42
· ¨_¸=ت· _ي-ي ¸' -ا=" ينا`¹او · ¨_¸=تو _ياص" .و`ا … نيع¸ن ي· ²عوا=~¹ا ²-· ¸=¹تت · .=ر¹¹ ²-س-¹اب
¸¸´ت ¸' ¸¸¹-فيو -دحاو ²·=و¸ ن·م ر·`ك' ¸¸=و¸تي ا·م -~اع م·هن“· =¹~¹و · ‹او¸¹ا د··ب _ي·-ي ¸' ى·~=ي ن·يع¸-¹ا `كو
. ر`ك' و' ي-يد¹ا »ا¸ت¹`ا نم اهسفن ²=¸د¹ا ى¹ع مهتا=و¸
ي·· ·¹=دت »دعو -'ر~¹ا _·م ··-ي¹ ي·· .و`ا _¸-¹ا ن·ع -¹ت=ي ··-´¹ اي-ي~ »¸ت¹م _¸ن … ¸اع¸ن ا·ه¹· ن·ي¹دت·~¹ا ²-· ا·م'
ن·م ادكأتمو ا·ه-ح ن·م اق`او ¸اك ا~' =¹~ ي·· ²·-ا-= د·=ي `و اي-·سن -¸ر=تم -'رما ن·م _¸-¹ا ا~- ‹و¸تي د·ق·و · ا·هنو¸~
· ¸~= ى¹ع ي-ب »`س`ا ¸أب نم¸ي _¸-¹ا ا~- نم .=ر¹ا . ·ن¸~سي ا~ك ينا~¹·¹ا · ينا`¹ا _¸-¹ا نم ¸¸´ي ¸' و' · اه·`='
د·بو »¸-¹ا ره~ ي· »اي-¹او ²-ورف~¹ا -`-¹ا ى¹ع دق· ب=ا¸م ¸ه· =¹~¹و · -ا~ا-·¹اب ¸¹·تي ا~ي· =¹~ نم ر`ك' `و
···¸فت و' ي·-يد¹ا ¸ر=ت¹ا ²·يحان ن·م ··ه-~ت -اتفب ,¸·س „·-تري ` _¸-¹ا ا~- . ى··وو ى·فك د·· ··نأب ¸¸·~¹ا ··´¹~تي •·=ي ¸'
¨~د-ي ا·م ن·بو'" و ²¹ي~= ¸¸´ت ¸' ··تايح ²·´ير~ ي·· Šرت~يو ²·-==م -اتفب ¸ارت·`اب ``م _¸-¹ا ا~- ى·-ري ` · ا¸ر=ت
. -¸ا´·' ¸فن مه¹ ن~م نير=•ا »ام' اهب ر=افي ىتح ¨.ياتس¨و
اي-ي~ ¨¸ات¹·¨··¹اب~='و اي-ي~ -~د~تم ²-يب ي·· أ·~ن د·· ¸¸´ي ¸' ا·م' … ن·يع¸ن ى¹ع ي·تأي -¹تف~¹ا و' _يا·-¹ا .·=ر¹ا
²=¹·س ن·ع ادي·ب ²=نا·س ²·صر· .·ك _·م اي=ي¸دت ¨ ا=· اري-··ت -ا¸' ¸~¹ا .`=ن`ا ري-··ت ى¹ع ري-··ت¹ا ا~- .·-·'" اي·`='و
ر·=•ا _¸-¹ا .·=¸ . ي·عا~ت=`ا ‹ارحš¹ ا·-م -ر-ا=¹ا ··تايح ي·· .و`ا _¸-¹¹ -ا~تن`ا _-·-تي د·· _¸-¹ا ا~-و · ²-ي-¹ا -~-
ى¹ع ب~ نمو · _~اور¹ا ىت~ بييغت ²=¸د¹ ي·`=' و' · ~ا=¹`ا ²=¸د¹ ي-ي~ -`فنا ²-يب ي· -رغص ~-م ىبرت د· ¸¸´ي
. ·ي¹ع -ا~ -ي~
÷ -ا·يا-¹ا -ا--¹ا ²-· _م ²قباس¹ا مهب¸ا=ت¹ ار=نو -س•¹· · ي-ر~¹ا =~¹ا ي- .ا=ر¹ا نم _¸-¹ا ا~- ²¹´~م
ى¹ع ‰ر=ي ··يت-تفب _¸-¹ا ا~-و · ا·هت-ارب -·-`ت ى·تح ²·يا·ص -ات· .·ك ¸أب ¸¸-م¸ي م·هن“· ÷ اقح` ا·ه¹ ¸ر=ت¹ا متي·س ي·ت¹ا
-¸·¹ -ات· ن·م ‹و¸تي و' · ²قبا·س¹ا ··ب¸ا=ت -¸- ى¹ع ¸¸م`ا ¸·يقي ··ن` ²قبا·س -¸ا=ت ²·ي' ا·ه¹ -·سي¹ -ات· ن·م ‹او¸¹ا
ادي= ن···ر·ي ن··هن` -ام¸¹=م _¸-¹ا ا~- ن··م .ا=ر¹ا -ا=و¸ . ¨²ينا=¹··س¹ا ···س-¹ت" و · -ا-دب ²··-·¹¹ا ب···¹ت -··يك -ر·ت
ا·م ر·ي= ى¹ع مهتا·ر·-ت ر·سفت ` ى·تح ¸ايح`ا ن·م ر·ي`ك ي·· _-·-ت¹او =¹~ -اعارم ن·هي¹عو · ²·كا´~¹ا ن·ه=او¸' ²··ي-=
ن·ع ¸رع'و -¸·س¹ا ن·= ا·هب ن·= ¸' د··بو -ر=أتم `' د·ي¹و ²·قيقح -·~ت´ت م¹ ي·ت¹ا ميد·س _·م -دح ا·م ا~-و · ا·هب ن·ي-·ي
.اهب Šا-ت¸`ا
~·-م ²·قير=¹ا =¹تب ي·برت _¸ن … ¸اع¸ن ¨²·ع¸=~¹ا" -'ر~¹ا· · -ا·س-¹ا ,د¹ ¸-·س ا·~¹ .·باق~¹ا -ي-·-ت¹¹ ¸•ا ي·تأت
ا·ه¹`م ¸·- ن·~م ‹او¸¹اب ²·=¸==م ¸¸´ت د·· _¸-¹ا ا~- ن·م -'ر~¹او · -~ا-م ²·ي=¸ا= -ار`¸م ¸` ¸ر·تت م¹و رغ·-¹ا
ن·م ‹و¸تت· €·=¹ا ²·سي·ت ¸¸´ت ¸' و' · ·¹ -ا ·~·س· ا·~ي اي-ا¸ ا·~ه-م .·ك .·= ا·~¹ا= -رقت·سمو ²-~ا- -ايح ¸ا~ي·ي· اما~ت
. ·ي¹ع -برت ام _م ى~ا~تت ` يت¹ا ·تا=ايتحا مه· ي· اه¹~ف¹ ·-ا-¸' نع ¸=·ت· ¨_~¸دم" اه-م ا¸ر=ت ر`ك' ¸=~
. امو~ ن·-~واري ¸اك ¸ر=ت¹او ¸`=ن`ا م¹ح ن·´¹ _¸-¹ا =¹~ ن·م ²-يب ي·· ن·~ع ن·م -اع¸=~¹ا ن·م ي·نا`¹ا _¸-¹ا
ام نع نهت¹فغ¹ نفف·تسي يت`¹ا ¸' -`·اغ¹ا -ا--=~¹ا ´ن- .و`ا ---¹ا نم -اس-¹ا· .و`ا _¸-¹ا نم بير· _¸-¹ا ا~-
. مهتبا·¸و نهي¹ا-' -~ا¸' -=ت ,رح`اب و' مهت~ا¸“ب نفف·تسي نه· ينا`¹ا _¸-¹ا ام' ! ¨ري~ -و'¨¸ودي
43
ى¹ع -ر~· اهتقيد·ص .·`م ب¹=¹او ¸ر·¹ا ب·س=ب ي·تأي _¸ن … ¸اع¸ن -~-و · ¸·نو ¸·-¹ا ²-· ي·- ²·ينا`¹ا ²-ف¹ا
_·م ²·ي-يد¹ا -اق¹=¹ا ¸¸-ح -رتف¹ا =¹ت ي·· ²·-¸~¹ا -·ناك ا~“· · ²-·س¹ا .¸·-· ر·يغت _·م ا·هبا=ح ر·يغت ي·ت¹او .ا`~¹ا .ي-·س
-رتف¹ا =¹ت ي·· ²·-¸~¹ا -·ناك ا~'و · ¨ارق~ ا·ي .·ي=¹ا _·م" و' ²·-¸~¹ا _·م ´ ·نه· ن·ه· ²·´¹~~¹ا ~ودح ‹¸ا= -ا==¹ا -ادت¸ا
=¹~ _م نه· مس=¹ا م¹ا·م ~د=ت يت¹ا -ر-=~¹ا -ا-ا-·¹اب .=اد¹ا ي· ¸ا¸س`ا ي· ا¸ا~تناو ‹¸ا=¹ا ي· -ا==¹ا نم ا¸ر=ت
ن-ق-ي يتا¸¹¹ا -اهم`ا -ا-¹=¹ و' -ا=و¸ نع ني`حا-¹ا و' ‹او¸`ا -ا-¹=¹ _-=ت ²-¸~¹ا ¸' ا-- ·ي¸-ت¹ا يغ--ي . ا-ي'
.-رتف¹ا =¹ت ي· نه-ا-ب` ¸-ارع نع
ى¹ع'و -اع¸=~¹ا ²-ف¹ »ا~-ن`اب ا·ه¹ _~·سي ¸~¹ا د·=¹ا ¸و~ ²·-يدت~¹ا -'ر~¹ا ·¹`~ت -`دت·~¹ا ²-· ن·م ي·نا`¹ا _¸-¹ا
·¹·في ا·~م ر·`ك' -ا==`ا -ا´ت¸ا ن·ع ¸`=`ا ن·ع~رت ²·يع¸-¹ا =¹ت ن·م -ا·س-¹ا .-ا¸ر=ت~¹ا ²-· ي·· ··ب _¸~·س~¹ا د·=¹ا ن·م
_·ي~=ب »¸ت¹ت ` ا·هن` ²·`¹ا`¹ا ²-ف¹ا ن·~- أ== ا·ه=ا¸~' م·تي د··و ²-¹·صو ²·ي¸· ²ي·-=~ب _¸-¹ا ا~- ن·م -'ر~¹ا ¸·ي~تت ن·ه-يدت
. ى¹و`ا ²-ف¹ا نينا¸·
· ا·م ¸ا-``ا و' -د·ب و' ‹او¸¹ا .··-· ²·يا··ص ا··م' ي··-و · -ا··س-¹ا ن··م ²··`¹ا`¹ا ²-ف¹ا .··`~ت ¨²··بر=~¹ا" و' -¸ر=ت~¹ا
=¹~ ن··´¹ · »ا¸ت¹`ا ²¹دت·م و' اد= ²··م¸ت¹م -'رما ى¹' .¸=تت د···و -د·ب ا··ه¹اح ن··م _¹··-ت ا··م -~اع ‹او¸¹ا .··-· ²·يا··-¹ا·
ا·م'... ا·ه=او¸ د··ب ى·تح -ا·يا·-¹ا ²-· ن·~- ى·ق-ت ا·ن“· اه-·سا-ي ` ¸·=~ ن·م -·=و¸ت ¸' ي·ه· · ا·ه=و¸ ى¹ع -··¸تم
_م اه~¹·أت »دع ب-سب اه=او¸ د·ب _ي-ت اه-´¹ ²ينا`¹ا و' ى¹و`ا نيت-ف¹ا ,دح' نم ¸¸´ت ام -~اع يه· ‹او¸¹ا د·ب ²·يا-¹ا
. اه¹ اه=و¸ ²ناي= ب-سب و' ¸ر=ت~¹ا اه=و¸ -ا-¹=تم
اهت=·ص _·-تت · اهبا·يت·سا .وا=ت ر·ه~أب ا·هتباتك د··ب -¹ا¸ ا·مو ر·ي¸ن »' ن·ع `قن ميد·س ا·هت-تك -دق·م -افي-·-ت
-رم ي·ت¹ا ر·ي¸ن »' . ا·هتام¸¹·م ر·ي¸ن »' ا·ه-م -قت·سا ي·ت¹ا -اي=¹ا ²·س¸دم ي·· ميد·س ··~ي·ت »¸ي .·ك ¸ورم _·م ر·`كأ· ر·`ك'
ن´¹ · اه·`= د·ب ²ي~¸·س¹ا ي· ¨²-يرب ري=¨-دحاو ²بر=تو · اه=او¸ .-· -ي¸´¹ا ي· ¨²-ير-¹ا" -¸ا=ت¹ا نم „يسب ~د·ب
. ¸•ا اع¸-¸م ¸ي¹ =¹~
²·م¸·نو ²·يب`¸¹ا -و`=ب ا··هترك~ . ا··هتيب ي··· -``¹ا اهتاقيد·ص _·م اهتاره·سب -ر`ا=¹ا ر·ي¸ن »' -ي¹ا¸·س ا·هترك~
··نا--·و ¸ديد=¹ا -ا-¹ا ى¹' . ¸اير¹ا ي·· ا·ه¹¸-م ى¹' -ايرك~¹ا ا·هب -¸ا= . ¸ا~¹ا _·م ن·ه¹ ا·همدقت -·ناك ي·ت¹ا .·يبا¸د¹ا
²حا-·س¹ا »ا~ح ن·م ²·-يرق¹ا ²·ح¸=¸`ا · د·ي¹و »ود· ¸ا=تناب -ا~·¹ا -`·ص د··ب ··ف¹= -·ف·و ا·~¹ا= ¸~¹ا -ار=`ا ²·--~~¹ا
ي·ت¹ا ²¹ا·-¹ا „·س¸تي ¸~¹ا ¸اف¹ت¹ا · -رم .و` ا·هي· ··ت'¸ ي·ت¹ا -¸ي-¹ا ²··ر= · ··نا-ح' ن·يب ا·هي¹ع -ره·س ا·~¹ا= ي·ت¹او
Œ دي¹¸¹ اه-ح `·· -ام .- . ·تا·وو ب=¹ا ~`يم -ده~ يت¹ا ²·رغ¹او · »`·`ا نم ا~دع اهي· ··م -·بات
¸اه= ي·· ··ت·-و . ²··رغ¹ا ²·ي-¸' ¸¸· -ر`ا-ت~¹ا ²·=ر~`ا ن·يب ن·م ا=ير~ -·=قت¹ا . .=·س~¹ا .·غ~ت¹ -·ما·
… ي-غي ¸-و مي¹=¹ا د-·¹ ¸¸=ب _~تستو · ·م' ن=ب ي· ني-=ك ·ي· ¸¸´تتو اه~ار· ى¹' ~¸·ت ¸' .-· .ي=ست¹ا
م¹' ²·رح نم ²·م~ نم
م¹=نا ب¹· نم _ر= ²=رص نم
¸ا= ي¹¹ا ى¹ع بتعاب
44
¸ام¸ اي =ي¹ع بتعاو
ب=¹¹ ي-تد=و ²-=¹¹ ي-تبر·
ب¹ق¹ا ي· ي-تحر= · ى-هت' -ي= ا~¹و
ا·هتا~¹ك ي·· ²·~¹¸م ا·هي¹ت ي·ت¹ا ²·ي-=`ا --ا= . -ر-··¹ا ··ق-=ت -¸·-ب ²·ي-=`ا -ا~¹´ب م·غ~غت ي·-و ا·-ا-يع -··م~
… معا-¹ا اه·ا=¹ب اهيتف~ .¸ح -يف=¹ا ب=¸¹ا •د=دت ي-و ¸اس´ناب اهي¹' -·~تسا · ¸ي·ر¹ا بي¹د-·¹ا -ا-=و اه-=¹و
Ž¸ت·رع `و ·ت·رع ام د· ·ت·رع
Ž¸ت~ه· `و ·تف~ ام د· ·تف~و
.¸قيب ¸اك -¸ي' =-حاب ي¹ .¸قيب ¸اك
.¸= ى¹ع ·ت·دص ي-¹· ²فه¹ نم ان'و
¸' -~¸اه-¹ا .-· -رع' ¸ت-ك امو
-~ .´~¹اب ¸¸=ت -ر·ت ¸~ ¸¸ي·¹ا
¸' -~¸اه-¹ا .-· ¸دص' --ك `و
-~ .´~¹اب ¸¸´ي ¸دقي ¸ا-=¹ا
رييغت ى¹ع .دي ¸~¹ا •ع¸~¹ا -¸-¹ا =¹~¹ .=س~¹ا ¸ادص' د·ب `' „ير~¹ا نم ·=¸¹ا =¹~ -اهتناب ميدس ر·~ت م¹
د·ي¹و · م¹ا=¹ا ا·ه-ي-ح ي·=ا-ت ي·-و -~ايم -¸·ص ى¹' يغ·ستو · -~ا·س¸¹ا -··ر=' ي·ت¹ا ا·هع¸م~ _·س~ت -·حا¸ . „·ير~¹ا ·=و
. يساق¹ا
ا´ي¹ع ¸ا-¹ا ى¹=' --ك ي¹¹ اي ي¹ .¸·
²´يسق¹ا _ =عوا=ي ني-م ب¹· --=
·ي' =تيا´ح ي¹ .¸· ي-=ي¸
·ي¹ =-ي-ح ب¹· -حر=
·ي¹ ·ي¹ ا-ي¹ع -يس·
·ي¹ ·ي¹ ايب -¸د=
ايب -¸د= .. اي¹ع -يس·
اي¹ع ¸ا-¹ا ى¹=' --ك ي¹¹ اي ي¹ .¸·
ني-م ي-م ! ني-م ب¹· --=
²يسق¹ا _ =عوا=ي ني-م ب¹· --=
¸ا= ي¹¹ا _ يكاب اي
45
¸ا~ك -~¸اه-¹ا ي´ب'
¸ا¸ح`ا ¸¹=و
ني-س ي´-ت ام .ادب
¸ا= ي¹¹ا _ يكاب اي
¸ا~ك -~¸اه-¹ا ي´ب'
¸ا-ت ²·م~ يعو' ¸ب
ني-يا=¹ا _´رفت
´رفتو · ني-·س ي·´-ت ا·م .ادب · ¸ا¸ح`ا ¸¹=ت ا·ه¹ع · ²·يد-¹¹ا ا·هتق~ ي·· -ديحو · -·´بو · -·´بو · ميد·س -·´ب
. ني-يا=¹ا
46
) 12 (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 30/4/2004
Subject: اهب ¸أب `‘ -ايح‘.....
ي--¹ا ¸اك ا·م " … ²·~-اع -¹أس … .ا· ~¸س`ا نع · مي-ارب' نع · م·´=¹ا ا·-`دح … .ا· ²-·~ ا-`دح … .ا· »~' ا-`دح
-`·-¹ا -ر-ح ا~“· ÷ ·¹-' ²·مد= ي·-·ت ÷ ·¹-' ²·-هم ي·· ¸¸´ي ¸اك " … -¹ا· " Œ ··تيب ي·· _-·-ي م¹·سو ··ي¹ع -ا ى¹·ص
. ¨-`-¹ا ى¹' ‹ر=
… ¸¸ا=-¹ا _ي=ص ™›™
! ²·-ا¸ت~¹ا يت`ي~ي' _م .عافت¹ا ا~- .ك ²حارص _·¸ت' م¹
ي--´¹ · ¸•ا م´¹ اه-تك' ا~ك يتاقيدص ²-· ²يادب ~-م ¸' · -ا¸-س ¸~= ي¹ا¸ح ~-م ي--~ ي· _ور~~¹ا 'دب دق¹
¸~¹ا -·¸¹ا -ا=و · اه´¹´= ~ف-´تسا د· ²يبا·يتس`ا ي--~ ²·ا= ¸' -=ح` ¸' د·ب · ار=¸م ,¸س -ر´ف¹ا ¸يق=ت ى¹ع .~ع' م¹
. اقح` يتايح ي· دي¸~¹ا -ا·يتسا نم ن´~ت' ىتح -¸قب ي-¹·و ي¹قع ²=-فس' ·ي· ر-ع' ¸' ب=ي
¸اك . -·¸¹ا ¸فن ي· ²سي·ت ن´ت م¹ اهن' `' ²ي¹ا`~¹ا ²ي-ا~-يس¹ا ²·`·¹اب -ر~·و د~ا¸ نيب ²ي=و¸¹ا ²·`·¹ا ن´ت م¹
· ²··ما=¹اب ¸ا=ت¹`¹ اه·سا~ح »دع €·ح` ¸' د··ب .¸-~¹اب -ا-تع`ا ²ي¹و¸·سم ا·ه¹ اك¸اتو ²·سا¸~ ى¹' ا·ه-ع ا·ر·--م د·~ا¸
.ا¸س ي· -'ر=¹ا نم =¹ت~ت -=-ص'و ¸ف-¹ا ى¹ع ~ا~تع`ا ²يفيك اي=ي¸دت -~¹·ت اهن' `' · ²ياد-¹ا ي¹· =¹~ ²ب¸·ص »ر=و
. .-· نم ·´¹ت~ت ن´ت م¹ ام ¸ا·س`ا نع ني·-ا-¹ا .ا¸س و' نيوا-·¹ا نع -¸ا~¹ا
¸و~و · --¹= ىتم ~¸قن نم ·=ات=ت ام .ك ى¹ع .باق~¹ا ي· .-=ت -ناك اهن' `' · -~ود·م د~ارب اهتا-اق¹ -ناك
. ر=•او ني=¹ا نيب اهيف´ي ام اه-م اهي=·ي ¸اك · ¨,ر=`ا" اهتا=ايتحا ىتح . ¸ايح`ا ب¹=' ي· ب¹=ت ¸'
-·ناك ا·م ن·´¹ · مه-ا·س-¹ ن·ير=•ا .ا=ر¹ا ··=-~ي ا·م ن·يبو ا·-اي' ··ي=·ي ا·م ن·يب ²·ن¸اق~¹ا ى¹ع -¸~ا· -ر~· ن·´ت م¹
اه·سفن ر-·ت·ت -·ناك د·ق· =¹~ _·مو · ا·هي¹' -·فت¹ي ن·´ي م¹ ²ي·سف-¹ا ا·هتا=ايتحا ا·-دحو . ا·ه¹ ²-·س-¹اب اي-رم ¸اك ··ي¹ع .·-=ت
. اهتا-ير· نم ري`ك نم ا=ح ر·و'
اهتس~¹ اه-´¹ · اه·م ·¹ما·ت ي· _¸-¸ب ره=ت ن´ت م¹ ²-ي=¹ا -~- ¸' _م · ·¹ اهتر~ا·م د·ب د~ا¸ ²-ي= -ف~تكا
.ف= ¸' »ام' ريغ·ص .ف= ى¹' .¸=تي د~ا¸ ¸اك ! .اف=`ا · _¸ا~¹ا ي· ²ما·¹ا · ·تا¸=' · ·م' · نير=•ا _م ·¹ما·ت ي··
. ا~ه¹ .ي`م ` ¸ا-حو ²·رب ·-عاديو ·-ع`ي · ·يقت¹ي
ر`ك' ¸اص »اي`ا ¸ورم _م ·-´¹ · اه·م ا·ا= ¸اك ا~ه=او¸ ²يادب ي· ¸ه· · -·¸¹ا _م اه-=يس د~ا¸ ¸أب -·-ت·ا
` Œ =¹~ك د·=ن .ا=¸ _·ي~= ¸·ي¹' ن·´¹ · ²·ه·ات ا·-ارت -ا-·س` انايح' ا·هي¹ع ¸¸`ي .·= ··ن' م·=¸ · ا·ه·م -دح .··'و ا·ه¹ `-قت
47
ر-·-¹¹ ا·~ن' . ا-ر-·-ي ¸اك ا·م ا~-و · ···-= ¸·- ا~- ¸اك . م·ه-ا-ب'و ا·ه¹ا=و ا·هتم¸~عو ا·هت¸='و ا·هيب' ن·ع اف¹ت=م ··-=ت
!¨¸¸اك" ¸اك ا-ر-ص دحو ~ودح
¸اه= ب·يكرت ~ا¸' ا·~-ي=· .¸-~¹اب ²·ق¹·ت~¹ا ¸¸م`ا ن·م ¸' ي·· ا·ه¹ ·ت¸ا~ت·سا »دع د·~ا¸ ي·· ا·ه=يغي ا·م ر·`ك' ¸اك
¸ر·ت ي·ت¹ا و' ي·ب ¸·ت' -ا-· م·-ت ` ا·هن' _·م · ²¹-ف~¹ا ··تا¸-· م·-ت ي·ت¹ا ²··ا-¹ا ¸ات=ا · ²·ين¸ي¸ف¹ت¹ا -ا¸-ق¹¹ .ا-قت·سا
¸'و -·غ~ب -ر~· ···باتت · -ا·س-¹او .ا=ر¹ا ن·يب ²··`·¹ا ن·ع -د=تي ¸~¹ا .س¹·س~¹ا ¨يتي·س ا~ د·ن' ¸´·س¨.·-ف~¹ا اه¹س¹·سم
ن~ك ¸اك . اهت¸¸`ب ·`ارتكا »دع ره=' امد-ع ²صا= اري`ك ··ر-ت اه=ا=' . .ي¹ق¹ا `' ·¹ا=ب' -ا¸ا¸ح نم مهفت ` -ناك
.!-دحو ·تق~ اهنأكو · ²ق~¹ا -~- -ايساس' ديد=ت ي· اه¹ ¸أ~ ` ¸' .¸قي
¸' .-· اهيكو · -اسم .ك ·باي` ¸يه=ت -يسن ¸' اه¹ .ي¸¹ا· =¹~ _مو · »¸ي .ك .ي-ق¹ا ا~- نم ¸¸م' ي· ا-ري`ي .=
_م · ¸¸=-¹ا .س= و' »ا·=¹ا ~ادع' و' .¸-~¹ا بيترت ي· -دعاس~ب ·-¹ا=ت ¸' اه¹ ¸=ي `و · _ا-ص .ك ·م¸ن نم €قيتسي
· ¸اير¹اب م·ه¹¸-م ي·· »د=¹ا ا·هب „·ي=ي ¸اك د·ق· ي·- ام' · ا·´يرمأب ·تسا¸~ -ا¸-س .ا¸= ²يبو¸·¹ا ²·~ي·م ى¹ع ~ات·م ·ن'
. -ا==¹ ي· اهت¸='و ي- ب¹=ت ام اه¹ ¸ور·¸يو مه¹ ·¹¸قت ا~ب ¸ور~تأي
¸ر=ي ¸' ا·-ر-=ي ¸اك ي·م¸ي¹ا -ر=أت ب-·س نع ·¹أ·ست -·ناك ا·مد-عو · ²··ما=¹ا ي·· `ي¸= ات·و ي·-قي د·~ا¸ ¸اك
. ²·ما=¹ا ²-ت´م ي· -ر·¸ت~¹ا رت¸ي-~´¹ا -¸ه=' »اد=تساب -نرتن`ا ى¹ع ا`¸=ب
¸اير¹ا نم اه·م اهت-¹= يت¹ا ري-ع -اياو¸ --ار· ي· و' ¸اف¹ت¹ا »ام' اهت·و ي-~ت -ر~· -ناك ى¹و`ا ره~`ا ي·
. ²=س¸ت~¹ا ²¹حر~¹ا ي· ا~-و اهي¹ع ميدس اهت·رع يت¹ا .يا·و¸ ¸ايب -اياو¸ --ار· دي·ت و' ·
ن·´ي م¹ ··-´¹ · =¹~ -~ا¸' ي·- ¸' ·ماد=ت·ساب ا·ه¹ _~·س · ·مد=ت·سي ` رت¸ي-·~ك ¸اه= ²·ق~¹ا ي·· د·~ا¸ ,د¹ ¸اك
-ناك اه-´¹ انايح' ا-دعاسي د~ا¸ ¸اك . رت¸ي-~´¹ا »اد=تسا ى¹ع مي¹·ت¹ا ي· اره~' -ر~· --· . -نرتن`ا ²´-~ب `-تم
ا-¸ار·ص' €·ح` ا·~¹ك -دعا·س~¹ا م·يدقت ى¹ع ··صرحو د·~ا¸ .ا-·' €·ح`ت -·ناك . ري-·ك د·ح ى¹' اه·سفن ى¹ع ~ا~تع`ا .وا=ت
ديدهتب .=ر¹ا ر·~ي .- . ا~ه=او¸ ²يادب ي· .·فت -ناك ا~ك -ري-كو -ريغص .ك ي· ·ي¹' اه-¸=¹ »دعو ا-دحو م¹·ت¹ا ى¹ع
-'ر~¹ا .`قت··سا ¸' ¸¸-=ي .··-و Œ مه-ا··سن ²ي¹`قت··سا ن··م .ا=ر¹ا -ا=ي .··- Œ -'ر~¹ا ¸¸فت ¸~ا¸ب ,ري ا··مد-ع ·ت=¹··س¹
Œ مه¹ -ا اهت-`' يت¹ا ²ما¸ق¹ا ²ف-¹ _ور~م ري= -ا-ت=ا ¸- اهتا~¹ اهقيق=تو
ى¹ع ا·-~ا~تعاو -'ر~¹ا -¸قب ر··~ي ¸' ب·=ي .·=ر¹ا ¸' ي·-و · .·=ر¹ا _·م .·ما·ت¹ا ي·· ²·~هم -دعا· -ر~· -·ف~تكا
-اي¹و¸·س~ب ··مايق¹و · -~¸ق-¹ ا·هت=اح · ²·=ا=¹ا ى¹ع ر·-تقت `' ي·غ--ي .·=ر¹اب ا·هت·`ع ¸' -'ر~¹ا م·هفت ¸' ب·=يو · اه·سفن
_م ÷ ²=ا=ب ي- يت¹ا ¸¸´¹ا ا~- ي· اهتي~-أب ¸¸·~¹¹ -ي~ .ك .-· اهت=احو · اه¹اف=أبو اهب ·تيا-·¹ اهت=احو · .¸-~¹ا
. اهب ا-ر·~´ ي ىتح .=ر¹ ÷ ديد~¹ا -س`ا
¸¸=ي -¹م ى¹ع ا·-ا-يع -···و ¸اه=¹ا -ايف¹=¹ ¸¸·ص ى¹ع ¸¸ت=ت ي·ت¹ا -اف¹~¹ا ¸··ب _ف·-تت -ر~· -·ناك ا·~-يب
. ¸¸اك اه~ساو · ¸اباي¹ا نم اهن' ا-د·ب -·رع · ايس' ¸ر~ نم -'رم` ¸¸-¹ا نم اري-ك ا~دع
48
· .·ي¹قب ··-م ر-·ك' و' د·~ا¸ ن·س ن·م ²·-ير· ن·س ي·· · نيي¸ي·س' ¸ر~¹ا ن·م ا·-ريغك اه~·س= ²¹•- م·=¸ ¸¸اك -دب
¸•ا -ر~· اه-´·ست ي·ت¹ا ²·ق~¹ا ¸·فن ي·· ²·--´¹ا ¸¸· -ا=رت·ساب ¸ايق¹ت·سم ا·~-و ··-نا= ى¹' ¸¸·-¹ا ¸··ب ي·· ر·ه=ت -·ناكو
! ··م
ي·· ¸ر-·~¹ا ر·ي= ¸¸تف¹ا ²¹س¹·س ي·· -~¸قف~¹ا ²·ق¹=¹ا ¸¸·-¹ا =¹ت -¹´~ . ري·سفت ى¹' ²·=ا=ب ا·ه-يح ²¹أ·س~¹ا ن·´ت م¹
!¸•ا ىتح اهب ²·`ع ى¹ع ¸¸´ي ¸' دي·-ب ¸ي¹و -ر~قب ·=او¸ .-· -اتف¹ا -~هب ²·`ع ى¹ع د~ا¸ ¸اك ! اهب د~ا¸ ²·`ع
· ¨!Œ ا-ا¸~' امو" -تاه¹ا و' -نرتن`ا ى¹ع ¸¸اك _م ²يم¸ي¹ا ·تارهس ى¹ع -و`·· · اعا-ت =¹~ د·ب .-`د¹ا -¹ا¸ت
يت¹ا -`حر¹ا =¹تب بحرت -ناك . ²يرب ²¹ح¸ ي· ¨·-ا·دص'" _م .¸-~¹ا ‹¸ا= ره~ .ك نم نيم¸ي ي-قي ¸' د~ا¸ ~اتعا
¸·=ن ¸ا-تم`اب ر··~ت -·ناك ا·هن' ى·تح · ··ت~¸م ¸اه=' ي·· اغ¹ا-مو ادي··سو ا=´~-م ا·ه¹ ~¸·ي· ر=·س¹ا .··· د·~ارب .··فت
!ر--¹ا •¸افب ي¹ات¹ا ره~¹ا ²¹ح¸ ر=ت-تو ¨·-ا·دص'"
ا·ه=و¸ ²··`ع -ا~تكا ن·م -ر~· ن·´~تت م¹ -·يكو Œ ¸¸ه~ ²··ست -د~¹ -'ر~¹ا -~هب ··ت·`ع -اف=' ن·م ن·´~ت -·يك
ايد=ن ا=و¸ ¸ا·صو اي=ي¸دت ا·-د·ب ر·يغت ··ن' `' · ¸·=ب ²-··ص ··ب ا·ه=او¸ د··ب ى¹و`ا ر·ه~`ا -·ناك د·ق¹ Œ ,ر=' -'رماب
Œ ¸ار~ت·ساب -'ر~¹ا =¹ت ي·قت¹ي ¸اك .·- Œ -د~¹ا -~- .ا¸= ا·هي¹ع .·`~ي ¸' _ا=ت·سا -·ي´· · ²·-ح ا·هت=' ‹و¸ب ··-~' ايدي¹قت
.وا-ت ى¹ع ا·-ر-=يو ا·ه·م »ا-ي .·- Œ ا·ه-=ي .·- Œ ر·ه~ .·ك ا·هي¹' ر·ا·سي ¸اك ··ن' »' ²·ي`¸¹ا ¸·فن ي·· م·ه·م ن´·ست .·-و
Œ ·ت=و¸ب .·في ا~ك .~=¹ا _-م -¸-ح
-ريغ-¹ا ²=و¸¹ا· · ي-ي·ب ا-ا¸' ¸' .-· ·ت·دص ا~¹ ·ت¹·· ام .·فت -¸س ²-ي´تس~¹ا -ر~· ¸' ينر-=' ادح' ¸' ¸¹
,¸··س م¹¸~¹ا ا··ه·ا~تكاب ادح' ر-··=ت م¹ . ·-اقب .··=' ن··م _¸ا··-تو ا··ه=او¸ ن··ع اعا·~ .··تاقت ¸' -¸ر·و _`··س¹ا -¹~ح
ىف-~¹ا ى¹' ²ب¸اه¹ا اهتقيدص ¸' -ر·~ . ¸ارق¹ا دقع د·ب دي¹و اه-ي== نع اه¹ا-فنا رمأب اهتر-=' يت¹ا · ميدس اهتقيدص
²-سب =¹~ د·ب `' دي¹و نع ميدس .ا-فنا ب-س -ر·ت م¹ اهن' م=¸ · -رتف¹ا =¹ت ي· ا-رعا~م مهفت ى¹ع ¸د·`ا ي- يند-¹¹ا
ن·ع ا-¸ع _ا·د¹ا ²·== _ا-تاب اهت=·-نو · ا·ه·ا~تكا ن·ع اد~ا¸ ر-·=ت ¸' ن·م ²·يم¸ي¹ا ا·~هتا~¹ا´م .`= ميد·س ا·هت¸~ح .
… ·¹=' نم ²ي·اك ²=¹س' =¹ت~ت ` ¸~¹ا »¸=ه¹ا
. اه·م ني~-افتتو اه-ي¹باقت =ن' `' =ماد· ام †
Œ! ²¹ا=ر¹ا ²·ا== اي ¸¸¸= نع ¸د·با Œ اه¹ .¸·' Žو †
ىتح ن´~ي ! ني¸دت ام . ²·`·¹ا- ىتم نمو ==و¸ب اهت·`ع ²·ي-= اه-م ني·ر·ت ني¹وا=تو اه·م نيس¹=ت . يت-ب اي ` †
. ! ‹و¸تم ·ن' اه-ع ي-=م ¸¸´ي
. !Œ²=غ~م ¸¸يع »' -~رق¹ا ¸~ اهي· ىق¹ Žو -رعاو -¸ماب ان' †
!Œ =~-= -رعا ¸¸¹¸قي ام .اهتي-=~ ي· ىق¹ Žو ني·ر·ت =ن' · اه¹´~ ي· ىق¹ Žو ني·ر·ت =ن' نم م-' †
ي·· _·=ا-¹ا ‹او¸¹ا ¸' »' Œ ا·هت´¹~م .`قت·سا ى¹ع =اف=¹ا .·=' ن·م -¸ا=ت ¸' -¸ر· ا·مد-ع -ر~· -با·ص' .·-
···ي¹ع »¸´=م ‹او¸ ¸··- -ر=¹ا يعدت··سي ‹او¸ .··ك ¸“· =¹~ ى¹عو · -¸ار~ت··س` -ورح ى¹' ‹ات=ي ` ا··م ¸··- ¸ا··س`ا
Œ اق-سم .~ف¹اب
49
¨²·يناباي ا·هن' -··رع ··-م" ¸اباي¹ا ي·· ا~·¸ ا·ه¹ ¸اك . د·~ا¸ -ر´فم ي·· ا·هنا¸-عو ¸¸اك -·تا- م··¸ ى¹ع -ر`ع
ا·ه-م -·-¹=و ي·نا`¹ا م··ر¹ا ى¹ع ¸¸ا´ب -ر~· -¹·-تا . ريت·س=ا~¹ا د·~ا¸ ا·هي· ¸¸~ ي·ت¹ا ²·-يرق¹ا ا·نايدن' ²·ي`و ي·· ا~·¸و
-ر·' ي· اهتي¸ر¹ ¸=ا´ي~ -¸اي¸¹ -د·تسم اهن' اهتر-='و اهتق·ا¸م ²-¹·م -ودهب ¸¸اك -~¸ . اهسف-ب اهت·رع ¸' د·ب ا--اق¹
!²صر·
ري`´¹ا ا~هي· -¹~ب · نيره~ ي¹ا¸=ب ²يناباي¹ا -'ر~¹ا =¹تو اه=و¸ نيب ²مر=~¹ا ²·`·¹¹ -ر~· -ا~تكا د·ب =¹~ ¸اك
. ·تقي~·ب اه-اق¹ دع¸م .-· اهتيحان نم ريغت ¸أب د~ا¸ ر·~ي ` يكو ²ب¸ا-ت~¹ا اهت`ا·فنا ى¹ع ر=يست ىتح ~¸ه=~¹ا نم
اق-·سم ا·هي'¸ -ر·ت ي·ت¹ا ا·هتد¹او -¸ا~ت·سا ¸و~ .·~=¹ا _·-م ‰ار·' .وا-ت ن·ع ن·يره~¹ا -~- .`= -ر~· -··=قنا
,رح`اب و' د·يح¸¹ا „·بار¹ا م·- .اف=`ا ¸¸´ي ¸' د·يرت -ر~· ن·´ت م¹ .. .ا=ر¹ا ¸¸=بري .اي·¹ا ¨ي·تي-ب ا·ي =¹ايع `' =¹ام"
²-غم ا~-¸ا-ب' .~=تي¹و‘ ! ·¹ا··' ²-غم .~=تي¹· ا~¹و · =¹~¹ ا-ر=-ا نم ¸- ·-´¹ · اه·م ¸ار~تس`¹ د~ار¹ ديح¸¹ا ر-=´~¹ا
‘ ! ا~هي¹ك ا~ه¹ا··'
•¸افب ا·-ر=ت-ت -ر~· -·ناك ي·ت¹او ²··ور·~¹ا .·~=¹ا ¸¸ا¸ع · •·ع¸~¹ا •ارفت·س`ا _·م يحا-·-¹ا ¸اي`غ¹او ¸اود¹ا
دك¸ي ام ى¹ع .-=ت¹ اهنا-´·سي يت¹ا -¸ا~·¹ا .فس' ي· ~¸=¸~¹ا -ك¸امرب¸س¹ا ى¹' ---~ . ¸¸ا´ب .-تت ¸' .-· ر--¹ا
… ¸ورك .´~ب اهيديب اه-=ب ى¹' ري~ت ي-و =ا-- -ا·-ا-¹ا ,دح` -أ=¹· -ر~¹ا -~- اهته=و -ر·ت م¹ . اهك¸´~ اه¹
! -نا-قيرب ... ¸' ...¸' †
! »ام ¸-~ي¹¸ي= ارقن¸ك !! -و' †
م¹ -ا¸-س¹ا ,دح' ي·و ²ب¸·-ب »اع .ك _=-ت -ناك · اهتاقيد-ك اهي· ²ع¸اب ن´ت م¹و ²ي¸ي¹=ن`ا ²غ¹¹ا ام¸ي -ر~· ب=ت م¹
. ¸=تست ا~م ر`ك' -ا=¸د¹ا نم اهت=-مو ²~¹·~¹ا اهي¹ع -قف~' ¸' د·ب ينا`¹ا ¸ود¹ا ¸ا=تما ي· `' _=-ت
‘Œ -يك … -¸ا~“ب ن~ي`ا اهفك „س-ت ي-و‘ Œ وا- ... -نا-قيرب ¸' ¸' ! ...¸ن †
! نيم¸ي -او -· -نو~ ¸' -ب · ري~ ¸ام ¸¸¸س ¨-ار~س¹ا ²·-ا-¹ا ·=و ى¹ع ²ي~اب -ري=¹او" †
ŒŒŒ وا- Œ ي-يب وا- ŒŒ-نا-قيرب وا- ... يم ... يم ¨-¸ر´م اهتبا-سب اهسفن ى¹' ري~ت ي-و" †
=··و ¸·غ¹¹ا .·ح ي·· ²·ك¸ا~~¹¹ ¸-ا=·¹ا -ا·¸·ست~¹ا ,دح' -عر-·تو -ا·-ا-¹ا ا·هت`يم¸ ن·م ن·يت-`ا ²··-ا-¹ا -~ان
-~´¹ ي¹¸-م ¸ا-ت=ا · د·يرت ام ى¹ع اري=' -ر~· -¹-ح -ا¸ا~`او _ر~¹ا نم ¸-ا·~ ر~ع د·ب . -ر~· ·¹¸قت ام م·س`=
. .~=¹ا

50
)1’(
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 7/5/2004
Subject: ,¸ست ام ي¹¹او ,¸ست ي¹¹ا نيب … ²ه=ا¸~¹ا
÷ -ا .¸س¸ -ر- ام … -¹ا· ²~-اع نع ·يب' نع -ورع نب »ا~- نع _يكو ا-`دح ²-ي~ يب' نب ر´ب ¸ب' ا-`دح
. ا-ي~ -ديب -ر- `و -'رما `و ·¹ ام~ا= ÷ م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص
… ·=ام نبا ن-س 20™0
ن·م ²يع¸-·س`ا ي¹-ا·س¸ ‡··ب' ي·ت¹ا ي·نورت´¹`ا د·ير-¹ا _··ا¸م ب·==¹ ى··ست ¸·ي¸·¹ا د·-ع =¹~¹ا ²·-يدم ¸' -·~·س
· ²·ب¸==~¹ا _··ا¸~¹ا ى¹' .¸·ص¸¹¹ ²·قير= -¹' -ر·ي م·´~=·م ¸' -رع' . د·ساف~¹ا -¸~و _-ا¸~¹ا د·س -اب ن·م · ا·ه¹`=
.~ا·ت¹ا ى·بأت ²·-=¸مو ²-¹ا·س -ا-=~ ن·م ¸¸د·ص ي·· ا·م م·´¹ •ر·' ¸' .·-· ب·==¹ا ا~- م·ت ¸' ²·بره´تم -¸م' د·· ي·--´¹
!Œ -رفك .ه· · م´ي¹ع ن=-س` اه=سو ي· _برت' ²يت¸-´-·¹ا ²´-~¹ا ى¹ع -ريغص ²حاسم ,¸س ب¹=' م¹ ! ي¹=ادب
¸وريفب ¸¸اه= ى¹ع -ا-ق¹اب م·كدح' _¸=ت¹ -ر~· _·م -دح ا·م »¸ي¹ا م·´¹ .·~ك' م¹ ¸¹ ي·-ن' -رع' · »¸~·¹ا ى¹ع
. ر=' _¸-س' -د~¹ م´با-ع' ب·ت' ن¹ ين“· =¹~¹و ·-م ‰`=¹ا ن´~ي `
· -ا´¹ا ¸`~ا·ت ني·س¹او ¸ات¹ا … ²·يد=-¹اب ن·يق=ا-¹ا ر·يغ¹ " .·ي~ي`ا ا~- ي·· ¸ا¸=¹ا ‰¸·-=ب -ريغ·ص ²·=ح`م"
. -ي¸´¹اك ²ي=ي¹=¹ا .ود¹ا ¸·ب ي· -ا´¹ا مي=¹ا .~ا·ت ا~ك · مي-ق¹اك ¸د~¹ا ¸·ب ي· =¹~و
ƒ ƒ ƒ
~-م ا-دترت م¹ يت¹ا ²-ي~`¹ا اهتار-¸=~ب --ي¸ت ¸' د·بو · ر··~¹ا ²فف-م ¸دي -=ت .ا¸= -اعاس --· ¸' د·ب
=¹ت ¸-=ب اه·-قي ¸' نم ر-ا`¹ا اهسواسو ¸~=ت ي-و · ¸¸اك ·ي· -¹¸ن ¸~¹ا ¸د-ف¹ا ¸=ن -ر~· -ه=تا · ¸اير¹ا اهت¸~اغم
.اه¹ اهتي¸¸ .اح ²=·اس¹ا
¸·هب ى¹' -¹¸ن ÷ ا·ه-م ²=·سن ا·هن' ينر-·=ت¹ ¸¹ ي·س¸¹ ²ي-ي·-¹ا ²¹`~~¹¹ -¸¸·ص د··ب ا·~ي· -ر~· ي·-ت¸' ي·ت¹ا †¸¸اك
اهسا¸·سو _·م _ار·ص ي·· .ا¸ت ا·م -·ناك ي·ت¹ا · -ر~· ا·ه=قت¹ت م¹ ادي ا·ه¹ -دم · ¸ا=تن`ا ا·ه¹ت· ي·ت¹ا -ر~قب ي·قت¹ت¹ ¸د-ف¹ا
. ر-ا`¹ا
·يه-تو اه`يدح 'د-ت · ¸ا¸=¹ا ²·~ ريدت يت¹ا ي- ¸¸اك -ناك . اهتقيد-¹ ميدس ·ت~س¸ ¸~¹ا ري= ى=-م -اق¹¹ا د=تا
.اهت~يرغك اهتي¸ي¹=نا ي· م`·¹تت و' =-ترت ¸' ¸و~ ²ق`و -ا-`ب
. =¹-· نم مي´ح -ر-ت ي- يتا·`~ب =ت-=¸ ¸' ن=' . د~ا¸ نم =-ع اري`ك ام`ك -·~س دق¹ . =-اق¹ب -دي·س ان' †
Œ ¸ر=ت -يك ! ²ن¸·¹~¹ا -'ر~¹ا -~-
51
نيس=ت ى¹ع ي¹~·ت ¸' نم دب `و ري`´¹ا د~ا¸ ىناع دق¹ . ==و¸ ·-=ي ا~ع -ر´· ين´¸´ت ىتح ي-يرت ¸' ا·-= يند·سي †
! ¸ا¸تسم ى¹' يقترت ىتح · ·ي¸هتسي ¸~¹ا ,¸تس~¹¹ يقترت ىتح ‹¸ا=¹او .=اد¹ا نم =سفن
ي·· -ر=فنا ¸¸اك ··ت¹ا· ا·~¹ -·~·س ¸' د··ب ! ا~- .·`م ام¸=- _··¸تت م¹ ي·ت¹ا -ر~· ¸ا·س¹ -¹ك' د·· ²·=ق¹ا -·ناك
… ²=¸اص اهه=و
! ²¹ياقب ينام ي¹¹ا ¸ت¹·= … ²ي¹يو¸-ف¹اب نيق=ا-¹ا ريغ¹ ²~=رت¹ا !!Œ =¸ت ¸ي دن' د-ب¸- ¸ام =يت ¸ي ! ¸تب ¸ي ! -' -~ †
.ك .و ¸' -اب مس· " ²ي¸ي¹=ن`اب ¸ب ²¹ا=ر¹ا ²·ا== اي " !! -ي` ¸نام ¸ي !Œ ي¹=¸ يتي= ام د·ب نيست=ت نيع ¸ت¹ د·ب
.¨! _-او ي·ا-¹ا ن='و · =ي¹ع ¸¹=` -او " !! ²نا¸يح اي ¸تي¸و' ان' !¸ي
¸¸اك -¹··-تا · ²·اف··-¹ا ى··هت-~ب . ا··هتودع »ام' .-ا-تتو ¸··~´-ت ا··هتا~ب -ر~· ر···~تو ²··´حا- ¸¸اك ر··=ف-ت
. ¸¸´ي ‡يح ·-اق¹¹ ²يت' اهن'و ¸=ا´ي~ ي· اهن' -ر-=ت¹ ·ت=و¸ ي-يع »ام' د~ارب
ƒ ƒ ƒ
ى¹ع ··تقي~ع ···¹=ت ¸' د··ب ا·هيتأي ا·مد-ع ¨د·س`ا" د·~ا¸ .·´~ ¸¸´ي·س -·يك ا·-ر-=ي ن·~¹ ²·=ا=ب -ر~· ن·´ت م¹
ا·هت~¹ع . ا·ه¹~ح ²·قيقح ن·م -دكأت ى·تح ²=·ا·س¹اب ا·--اق¹ -ر=' د·· -·ناك =¹~¹و · ··ت=و¸ ن·يبو ا·ه-يب ,ر= ا·م .ي·صافت
.¸·' · ²·ي=و¸¹ا -اي=¹ا ¸ار~ت·س` ن·~-`ا ²·قير=¹ا ¸·- .·~=¹ا ¸' ا·هتا-ير·و ا·هم' ن·م اهت·~·س ا·~¹ا= ي·ت¹ا م·ير=¹ا -¹ا¸·س
. اهحا=ن .¸·' `و ا-¸ار~تسا
.. .=دي م¹ ·تي¹و · ¸¸ا´ب اه-اق¹ نم ²عاس نم .·' د·ب اهي¹ع .=~
يماد· يم¸· †
!Œ نيو †
ري~· اي -اكر=¹ا- ··م ني¸ست ي¹¹ا ان' -¸هم . اه¹ ·يت¹· ي¹¹ا ²¹اب¸¹ا »`´¹ا نعو اهي· ·يتي¸س ي¹¹ا نع ¸¸ا´¹ ني¸~ت·تب †
! ¸تيب¸اب ي¹¹ا ان' ¸تن¸بري ا¸·رع ام ¸ت¹-ا ا~' !Œ ` `'و ²~-ا· ·
¸~ت·ي »¸` ي¹¹ا ا··-ي· ن··يم !! ¸··ي' ى¹عو !Œ ²··ي-ي-¹ف¹اه¹ ¸~تع' ا··نأك !! -··ح¸ ا··م -¸~ت ¸¹ -او ! يحا··-ب -··-م -··ن' †
ŒŒ!! ي-و -نا •او ان' Œ! ينا`¹¹
نيس=تو -¸اي= .و' ني-كرتب ا-د·ب نمو · ني¸~ت·تب ¸ا~تع`او ني=تب ²´ي=¹ا ! ²مرح اي ي·¸~ " --·ب اهعا¸~ب ا´س~م" †
! ·ي¹ع اهم`ك ي~~ت ¸ت¹`م -دحاو ي¹¹ا ان' -¸م . ²ينا` -رم ا-- ¸ت~= -¸~' يغب' ~اع `و ¸ت¹-' -يب ى¹ع
م·هم`ك ¸¸~~ي م·ه¹ ى·-رت ي¹¹ا -`اغ~¹ا ى·-·م Žو !!²·~¹ك ا·هي¹ع ى·-رت ا·م ي¹¹ا ¸دي¹¹ا ي·-و ²·مرح ا·ن' !! ن·ي- ·ي' †
!!Œ=ي¹ع
! ن~ي`ا ا-د= ى¹ع ²يودم ²·ف-¹ا اهتت'
-د¹¸¹ ·ت-ب ‹و¸ ني¹ ¸¸بأب ¸-¹تي ا-¸ب' ا= ام ¸~ا- .·`ا ى¹ع !!Œ ²~-ا· يتنا · د·ب ¸ت¹-' ,¸ستو ¸تا¸ست ²¹اغ~¹ا- †
ي· ي-ت-´سو ي--= -ف·وو ي-ت-ح ²¹اغ~¹ا ¸~- !ني-س _-س ·¹ اه·م ¸ياعو ا´يرمأب -دحاو ·¹ ب=ي د¹¸¹ا ¸' ¸¸ا~ ¸-و
ي¹¹ا ¸~- ! ني-س -`` -ور·-~¹ا ي-ع ا¸·=·و ا-اي' ين¸=و¸ي ا¸-·¸ ي¹-' ام »¸ي · Žر· ي-ي=ب ¸اك ام »¸ي ا·هتيب
52
ن·مو ¸·ت-م -ر~'و ¸د·ص' ¸·ت-=اع -¸م ي¹¹ا ¸~- ! ي¹-' .`حو ¸¸¹ف¹ا ¸ا~ع ¸ا¸و -·-ك¸ ا·م ¸·ت-=اع ي·- ا·م
! -رم -¹' نيتسب ¸ت¹-'
~ادتما ~ر=م -انا-' ن·م ا·-د·ب د·~ا¸ ·¹ا· ا·م .·ك ¸اك · ²·~¹¸~¹ا ²·ف·-¹ا د··ب -ا·يت·س`ا ن·ع -ر~· ن·-~ -··¸ت
»اد=تسا ¸¸=ي .-" ا~- .`م _ير-ت¹ ادب' بسا-م ري= -·¸¹ا ¸'و .¸قت ام ي·ت ¸' ¸و~ ! يهت-ت ¸' ديرت ` يت¹ا ²·ف-¹¹
,دح“ب ¸ا·س´ناب ²·ف·-¹ا _·-¸م ¸·س=تت ي·-و ا·هع¸م~ „·سو -¹ا· " Œ ²·ي=و¸¹ا -ور=¹ا -··و ²·ير~ب _و¸دك .اف=`ا
… ,ر=`ا دي¹اب اه-=بو اهيدي
. .ماح ان' †
-¸اصو ب-= نم ²¹تك ى¹' .¸=ت ¸~¹ا د~ا¸ -¸ص _فتريو · -·¸~¹ا دعاست _م اي=ي¸دت -ر~· -¸ص -ف=ي
… نيت¹·ت~م نيوار~ح نيتر~= -ا-يع
ى¹ع ا-قفتا ام ا-ح' Œ -¸-ح ني~=ات ام يتن' ŒŒ ني¹~=ت ¸ت¹ _~س نم !!Œ ¸¸¹~و -يك !! .ماح يتنا ! .ماح !Œ ¸~و †
† !!Œ²=س¸¹ا -اكر=¹اهب يعا¸~ ني¸¹ت ¸تنا ²-س=م يتنا ŒŒ ²ي~¸·س¹¹ _=رنو -ا¸¸تكد¹ا ¸¹=' ¸' ى¹' .~ح ي· ام ·ن'
! ²=سو يتاكرح ي¹¹ا ان'
.`م ا-د·ب اهيم¸'و -ي~اه~ ~=' ¸' ى¹' ²ماد= ¸د-ع .غت~ت اهي¹='و ني-س ي·م بن~ اه¹ ام -دحاو ¸´¹ع' يغب' ي¹¹ا ان' †
!!!Œ ,¸ست ام ي¹¹او ,¸ست ي¹¹ا _م ا-ا¸و نم ر`ر`'و ¸ا-¹ا --ب ‹و¸ت' ي¹¹ا ان' ŒŒ²-¹´¹ا
¨,¸·ست ا·م ي¹¹ا" ¸ا-ح' ى¹' ²·ق~¹ا د·~ا¸ ¸~ا= . ²··ر=ب .¸¹¸ت ي·-و ¸¸`ا ى¹ع „ق·ست· ²·ينا`¹ا ²·ف·-¹ا ا·هيتأت
!¸¸-=¹¹ -ر·' ايريتسه¹ا نم ²¹اح ي· ي-و ¸اق=تساب ·ي¹ع ¸--تو اهيد= م=¹تو ن·¹تو بست -ر~· اك¸ات

53
) 1” (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 14/5/2004
Subject: م´`دح' .-ي·و .ي~يم نع
`¸¹و · -ا~ي -يك اه-¹قي ن~حر¹ا _باص' نم ني·-ص' نيب -¸¹ق¹او · اهي¹ع ¸اسنš¹ -ر=يس ` ²ي-¹· رعا~م ب=¹ا
»¸هف~¹ا ا~ه¹ م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص ي--¹ا ديكأت -ا= د·و · ·ي· -اي-ن`ا نم¸ نم ري`ك ب-~ ا~¹ · -اي~`ا ى¹=' نم ب=¹ا ¸'
… ²·=ام ن·با ¨_ا´-¹ا .·`م ن·يبا=ت~¹¹ ر·ي م¹" … ·¹¸قب =¹~و _ا´-¹ا `' ا·ه-ف=ي ` -¹·ت~ا ا~' ب·=¹ا ¸ان ¸أب 1œ”› ب·=¹ا· ·
¸·- ··ت¸ارم _·م ر-·-¹ا ¸اك .·-=ي م¹ ¸“· ·_ا´-¹ا د·يح¸¹ا ·¹ي-·سو · ··ي· ‹رح ` ,¸قت¹او -اف·¹ا »ا=¹ب اديقم ى·ق-ي ¸~¹ا
. ديح¸¹ا .=¹ا
.¸=ت ا~' ام' · رعا~م ~ر=م ¸اك ا~' ·-م .`=¹ا· · رعا~~ك ب=¹ا نيبو =¸¹سو ²س¸ا~~ك ب=¹ا نيب ¸رفن ا-ن'
ى¹ع ب·-¹ا نم ·ن` -ري`ك -اي-¹س ·-ع •ت-يو امارح ·~´ح ¸¸´ي ²¹ا=¹ا -~- يف· ²~-و ²¹-·و ²س~¹ك =¸¹س ى¹' ب=¹ا
_··دي ¸~¹ا ب·=¹ا د·يرن . ¸¸ف-¹او -¸¹ق¹ا ر·يغي ¸~¹ا ب·=¹ا د·يرن · -ديرن ¸~¹ا ب·=¹ا ¸·- ا·م ن·´¹و · ··-ح „·-- ب·=~¹ا
. نيبا=تم نيب ²-· ى¹حأك _ي¸ات¹ا مه¹ ا-ر=سي .ا~عأب »ايق¹¹ ·با=صأب
ينورت´¹`ا _¸=~¹ا مسا= _·¸م
ا·هت'ر· ! ²¹ا·س¸ ²-ام -¸اقي ا·م ي-¹·صو ر·ي=`ا ي¹ي~ي' د··-· · ²·-ق¹ا ى¹ع م·´تاقي¹·ت --ار· ي-ي¸هت·ست -=-·ص'
دك¸' . ·ي¹ع م·ان ى¹' د~ار¹ دي¸م نمو اه¹ رقت=م ى¹' -ر~· _م -=ا·تم ن~· · ¸فتي `' ى¹ع ¸فتا ب·~ ا-ن' د´ت` ا·ي~=
-دي··سو · ي¹-ا·س¸ م·´ت·بات~ب ا·ن' -دي··س . ا·ه·م -¹ت=' ي·ت¹ا ى·تح ²·-يا-ت~¹ا م·´-ا¸' ن·م ¸'¸ .·ك --ارقب -·ت~ت·سا ي·-ن' م·´¹
·-~ا-~ب ¸¸-م¸يو ··ب ¸¸·-قتي ¸'¸ · ²ي-¹=`ا ¸'¸ نع .قتسم ر´ف¹ م·´-·ب ني¸´ت ²يادب ى¹' ر·ي~ت ا·هن` م·´تا·`ت=اب ر·`ك'
. يت`ي~ي' نم م´·م اهتي-= يت¹ا د-ا¸ف¹ا _و¸' -~-و ! ¨-ا-~ت' ام ا~- و'" ·ب ¸¸´س~تيو
ƒ ƒ ƒ
-··ر·ت ن·ي~¹ا -ا-~¹ا ²·يقب ن·ع -¹ت=ي ¸اك د·ق· · .·=ر¹ا ي·· ··-ع ‡·=-ت -·ناك ا·م .·ك .·-ي· ي·· .·ي~يم -د=و
اهتا·`ع .¸=' ¸' _م »ا·¹ا -¸اقي ا~¹ ا~ه-يب ²·`·¹ا ¸ار~تسا =¹~ ى¹ع .ي¹~ ر-ك'و · ²ي~¸·س¹ا ي· ا-¸ارقتسا ~-م مهي¹ع
. ره~' ²``` نم ر`ك' »دت م¹ ²قباس¹ا
·يد¹ ¸اك · ¸¸·ا-¹ا .·في ا~ك ‰رف¹ا .غتسي `و -'ر~¹ا _م .ما·تي -يك اما~ت -ر·ي · ار-=تم ابا~ .-ي· ¸اك
ا·~ه·¸ا·ت ن·م -ري·-· -رت· د··ب ¨.·ب¸ك" ا=-·ص' ا·~ه-´¹ -ا·د·ص`ا ن·م د·يد·¹ا .·ي~يم ,د¹ ¸اك ا·~ك -اقيد·-¹ا ن·م د·يد·¹ا
. ا~ه-ا·دص' _ي~= »ام' =¹~ ¸`ع' ى¹ع اصرحو
54
ي· -ا-~¹ا نع ·تن¸ك ¸~¹ا -يس¹ا _ا-=ن`ا ريغتو اهتاباسح ي· ر=-¹ا دي·ت ا-`·= _ي·ر¹ا ·ك¸¹سو -رس•ا ·ت·¸
¸¸´ي ¸' ¸~¸···س¹ا -ا~¹ا ¸ا´م“ب ¸' .··-ي· ى¹ع ا·ه·ر·ت .·-· ا·ه¹ا-ب ر··==ي م¹ . -ري··-ق¹ا -¸ا=ت¹ا ن··م ~دع د···ب ا··-د¹ب
_·م ²··ما=¹ا ى¹' ا·هقير= ي·· ي·-و _ا-·ص .·ك ·ت¸اي·سب ا·ه·-تي .·-ي· ¸اك . ر·-=ت~¹ا م¹ا·¹ا -ا-~ ن·م -ريغك اي·سنامو¸
ي·· ²·صا= ÷ ¸ا·-¹ا ب¹اغي ¸·-و ا·ه·م ¸اير¹ا _¸ا¸~ .¸=ي احا-·ص ²قبا·س¹ا ²عا·س¹ا ي·· ··تي¸¸ -·ناك . ‰ا=¹ا اهق-ا·س
. ·~·=ب ~~¹ت¹او ·ب -ارتع`ا `' اه·سي ` ¸ا-=ب اه-¹· •د=دت ÷ ره=¹ا .-· اهي· ·تار-ا=م 'د-ت ` يت¹ا »اي`ا
اهتاقيدص ¸' م=ر· · _اي- نم ·ب ر·~ت ام -ابرق~¹ا اهتاقيدص ىتح و' اه-ا·دص' دح` _ر~ت ¸' ام¸ي _=تست م¹
ا·م ¸' `' · ~¸ي· ن·م -اتف¹ا ى¹ع ··-رفي ا·~ب اه-ا¸هت·ساو ²م¸ا·-¹ا -دي¹اقتو ¸~¸··س¹ا _·~ت=~¹¹ ا·هتي-ارك ,دم ن·ك¸دي ن·ك
اه--~ ي· ¸ودي ام بع¸تسي ىتح ن-~¹ا _تفتم ¸=~و ري-تسم ٍر´·و ٍ_او .ق·¹ ²=ا=ب ¸اك ¸¸ا-ح _ارص نم اه¹=ادب
. -`=ادت نم
د·ب . نيح .ك ي· اهم¸~- ‡-ت -¸ا-· · ·ينا·ت ام اما~ت =¸~' ¸~¹ا · .-ي· _م =¹~ د·ب اهت~¹ .ي~يم -د=و
-=ت· Œ _¸-¹ا -~¹ نع ديد= نم »¸-ت ¸' اه¹ -يك · „ي==ت¹ا نم -ا¸-س د·ب اه~هفي ¸~¹ا ىتف¹ا ى¹ع اري=' -ر`ع ¸'
¸ا-غ¹ا ¸فن ي· ا-دعاس ¸~¹ا · .-ي· ى¹ع ‰ر=ب ·تاي¸ت=م ¸ر·ب -ما·و اه·ا~ع' ي· _باق¹ا ~¸س`ا اه·ود-ص .ي~يم
ديح¸¹ا ¸ود--¹ا _اتفم ¸' ا~-`ك دكأت ¸' د·ب · ديد= نم ¸ود--¹ا اهع~¸ي ¸' .-· اهي= ~اع' م` · اه-م ²·=· .ك نع
. ¸- ·-ي= ي· _-ص'
²·سا=ن ··ن' ى¹ع _·ب¸`ا -ابا~¹¹ -ري¸·-ت ام¸ي .وا=ت م¹و ب·=¹اب ر·ي¸ن »' ن·م¸ت . ··ب -··~ت=ا ر·ي¸ن »' .¸-م ي··
²فيفع -ناك ا~هم ²·`ع ²ي' ¸'و · د¹-¹ا ا~- ي· اسف-تم ·¹ د=ي ` ¸~ا-¹ا ب=¹ا ¸' م¹·ت -ناك اهن' `' · اه-ع _·رت¹ا ب=ي
ن·ع .·ي~يم ا·هتر-=' ا·مد-·· ا~¹ · -ا==`ا ن·م ر·ي`´¹ا ي·· _¸·¸¹¹ ا·ه¹ا=ب' _··دي د·· ¸~¹ا -·-´¹او ¸··ر¹اب .·باقت ¸'و د·ب `
-¹= ¸ا·سد-ي ي·ت¹ا م·عا=~¹او ي·-اق~¹ا ي·· --اق¹ -¹م ¸' د··ب ¨ا·هي¸ب' -اي= ي··" ا·ه¹¸-م ى¹' .·-ي· -¸ع~ ى¹ع ا·هم¸ع
ا·-د-ع · ا·ه¹¸-م ي·· -ره·س¹ا ي-~ت·س ا·هن' ا·هي¸ب' ر-·=ت ¸أب ¸~`ا ا·ه-م -·-¹=و · ²¹اد·¹ا ن·م ن·يب¸اهك -رم .·ك ا-ر-ات·س
.¸=ت¹ا نم ²-ير-¹ا ا~هت·`·¹ ²يا~حو · ا~هيسفن نم ا~ه-=¹ ²يا~ح نير-ا=¹ا ني-ي-=¹ا ·=و ي· اه¹¸-م -اب ري¸ن »' -=ت·
¸ا¸و`اب `' -رت·ي ` نم¸ ي· · ··¸قح ا~ه-م .´¹ €ف=ي¹ ا~ه-يب ي~سر¹ا Šا-ت¸`ا متي ¸' .-· =¹~ نم ر-ك' ¸- ام ى¹'
. ²ي~سر¹ا
ى¹' _~ت·سي _ا¸و · .~¸-¹ا ²¹ي·-· ن·م ريغ·ص ¸·يب' ب¹ك ¸-و · ··-عادي ¸~واب .¹د~¹ا .·ي~يم ب¹´ب .·-ي· =·سم'
. ¸`=ن`او _¸-¹ا ي· ر-ك' ²يرح اه=-~ت يت¹ا ²ي¸ي¹=ن`ا ²غ¹¹اب اهت~ا·ك · اه--· ,دح' ·¹ ~رست ي-و .ي~يم
. محر¹ا ¸-ع ¸ا=رسب امام ²باص' -ا-=`ا -~تكا · ا´يرم' ي· .ا¸ن ` =ا~ن' ا-كو · -ا¸-س ¸~= ¸ر~ع ¸اك امد-ع †
.-ا=ن`او .~=¹ا ى¹ع اهت¸د· -دق· ا~´-و · محر¹¹ .ا--سا ²ي¹~ع اه¹ -ير=' م` ي-اي~ي´¹ا ‹`·¹¹ امام -·-=
ن··م `دب · „·ا··ست~¹ا ا··-ر·~ ي··م' دي·ت··ست ¸' .··-·و · ي··عا·~`ا ‹`·¹ا -اهتنا د···ب ¸اير¹ا ى¹' ا··-ت~¸ع ~ر=~ب
مسا .~ح' ي-نأكو · ·~سا .~=ي ا-با ب=-ت ¸' _ي=تست ,ر=' نم يب' •يو¸ت يمام'و يم' »ام' يت~ع -حرت·ا ا-تاسا¸م
! ادب' ‡يد=¹ا نم -يهتنا ا~¹ ¸·ا-ت~¹ا _~ت=~¹ا ا~- ي· ب´تر´ ي أ·== .ك د-ع -·أس ي·-ن' ¸¹ · ا-ي¹ع _م ! بير= .=¸
55
.و` ا-'¸ ¸' ~-م اه-ح' . اهب ¸¹·تمو اري`ك يمام ب=ي ¸ه· · ,ر=' -'رما نم ‹و¸تي ¸' ¸·¸و ·ي'¸ ى¹ع رص' ¸~ا~
ا·-د·ب ا·ه=و¸تو ²¹ي¹¹ا =¹ت ي·· ا·هي¹ع -ر·ت . -ا·د·ص`ا د·ح' د·-ع ا·هي-قي ¸اك ي·ت¹ا ²-·س¹ا ¸'¸ ²¹ي¹ ي·· ا·كريم' ي·· -رم
. »¸ي¹ا ىتح اه¹ يم' -¸اي¸ د-ع -·أتت يتد= -¹=و ²=ي¸¹ا -~- نع ام¸ي ¸رت م¹ يب' ²¹-اع . نيره~ب
ب·~' ى·تح ··-=و ى¹' -~¸·¹اب م¹=ي ¸اك ¸~¹ا ي·ب' · ا·ه-ع ا·-¹يح¸ ن·م ر·ه~ ن·م .··' د··ب ا·كريم' ى¹' ا·-·م ي·ب' ~اع
... ديد= نم -ر=ه¹ا ر`•· · ·تايص¸-= »ارتحا ·ب¸ا·' مي¹·ت نع ¸=ع · ²ي~¸·س -اتفك ·-¸' ى¹ع
ى¹ع -ا=ت اهن' `' ا-¸ر=ت نم م=ر¹ا ى¹ع يه· · ري¸ن »' ²-ي= ي- مك . _ا-و`ا دقفت¹ ري¸ن »' ا~هي¹ع .=دت
²=·ص ن·ع .·-ي· .أ·ست · ¸-ا·د¹ ا·~ه·م ¸¹=ت . ²··¸~´~¹ا ²·في=¹¹ا ا·ه·ر=ب ن·هت-·ارم ى¹' د·~·تو ا·هتا--ك _·ب¸`ا -ا--¹ا
.·ي¹' ¸ا·~تسي ¸~¹ا بي-´¹ا „ير~¹ا نع اه¹أستو .ي~يم ى¹' -فت¹ت · مه-م اي' -ر·ت ` ني~¹ا -¸=`او ا-رت م¹ يت¹ا -د¹ا¸¹ا
. يتن' · ديو¸¹· =-ب †
· ن·ي¸ ا·ي ر~·س` ا·ي -' … ·¹ ن·ي==ت ا·م .ادب ا~- ن·ي=¹ا Œ ¸~= ··قح Žا ! ··ي¹ع ا·-ي¹ع او ··-ي~· !··يو ¨ا·ه-ا·تما ²يد-م" †
. Œ! م=¹=تي ي¹¹ا- ·¹ ني==ت ! ين`= ىسناو =·ي=' ينرم' ¸¸~¹ا
… .ي~يم ‚ر-ت . ¸اتبا~=¹ا -ات¸ا~= ود-ت ىتح ¸¸-=ب ==-ي ¸~¹ا .-ي· -ا=تاب ري¸ن »' ¸~غت
!·سفن -يا~ ¸- امو ¸¹ح دحاو ىق¹ن ا-·دص ام ! ي¹ع ·سا¸ نير-´ت ` ¸ي¹ب Œ يتن' †
. ا·ي~= ¸¸´=-يو
م·هب ي·تأت .·قنو =·-بو -ار·س´م ن·م ا·~همام' ··ت·-و ا·م ¸`وا-تي ا·~-و ر·ي¸ن »' -ار·-نا د··ب اهت·-· .·~´ت¹ ~¸·ت
. -ي¸´¹ا نم
.اف=`ا -ا-م نيب نم ¸~يم -رت=ا يت¹ا ان' ي-ن' ¸د-ت .- . .·~م ا-·مو ¸اير¹ا ى¹' -ا¸-س -``ب =¹~ د·ب اندع †
···ه=وو ¸ر·~ ¸¸¹ ن··م ب··يرق¹ا ~¸··س`ا -ر·~ ي··--=ع' ! ¸دق¹ا _-··ص' ي··-نأب ا··ه-يح -ر·~ د··ق¹ Œ ي¹ ا=' ¸¸´ي ى··تح
¸' يب'و يم' -ر-=' ·تي'¸ ا~¹اح ! -¸يك ¸س ¸اك · -ا-ي--ت امد-ع _باس¹ا -ره~ ي· ¸اك . ي-م ا-ير· ·تسسح' . -¸ر-¹ا
. ·-ع ¸ا`=-ي ¸~¹ا ي=' ¸- .ف=¹ا ا~-
¸¸´ي -¸س ريغ-¹ا .·~م ¸' _¸-¸ب مه¹ .ا·و · ·تا¸='و ·ت¸='و ·ي¸بأب يب' _~ت=ا · ¸اير¹ا ى¹' اندع امد-ع
ا¸ف~´ي `أب -ود·ي ¸'و · -¸ار· »ارتحا ا·ي~= م·هي¹ع ¸'و ÷ ي·تد¹او ÷ ¸ايا~ ¸·ير= ن·ع -اي' ··-هي ¸' -ا أ·~ي م¹ ¸~¹ا ··-با
ا-ري م¹ ادح' ¸` يم' ¸ر~ب ا¸~¹ع ني~¹ا نيديح¸¹ا ¸¸برق~¹ا ²¹-ا·¹ا ~ار·' ¸اك . »اي`ا نم »¸ي ي· .·~م »ام' رس¹ا ا~-
. ر-=¹ا ¸ا~تناب يب' _~سي م¹و · اه=`عو اه-رم -رت· .ا¸= ا--
د·ب . ا¸ق·ا¸ي م¹ ¸' اكريم' ي· ¸ي·¹¹ ·ت~¸ع نيب امو · مه·م ·-اقب .باقم ·تا¸ارق¹ مه=¸-¸ نيب ام ·¹-' يب' ر´ي=
مه-=¹ ` · مهتق·ا¸م نم ادكأتم ¸اك يب' . اهي¹' ريغ-¹ا .·~م »ا~-نا ى¹ع -رس`ا -ق·او · ²ي¹-ا·¹ا -`واد~¹ا نم _¸-س'
²-س د·بو · =ا-- ا-نو¸~ ²يف-ت¹ ا´يرم` اندع . ·تا·ا=و ¸د¹او -ار-=¹ ²سام ²=ا=ب ¸اك ي¹-ا·¹ا ¸ن¸-¹ا ¸` ا~ن'و ·¹
... ا-تايح نم -ديد= ²¹حرم 'د-ن · ¸اير¹ا ي· ²·ب¸`ا ن=ن ا-ك
56
· -ر~¹ا -~- ·ت~·ص -··ا= ا·ه-´¹ · ا~هك ¸¸=~ ا~ ا`يدح ¸اك ا~' ²·صا= ا·ه`يدح -ا-`' ·ت~·ص ى¹ع .·-ي· ا·-~´ ¸ع
-·ا-' اه--~=ي ام د=ت م¹ ا~¹و · اهم`ك _ا~س د·ب ·ب ر´في ا~ب ي~ي ام .ا·فنا و' .·· -~¸ نع ·ي-يع ي· ‡=-ت -حار·
… ¸¸=ب
ر~-¹ ~اد·تسا ي¹ع يب' ¸اك ي-·دص . =¹~ نم .==ن ا-ن` ¸ا-¹ا نع .·~م ²قيقح -·=ن م¹و دح' نم -ا=ن ` ن=ن †
_~ت=م ·ب اه¹-قت يت¹ا -واف=¹ا ¸ف-ب ·-با .-قتي ن¹ ا-- ··~ت=م ¸' نم -دكأت `¸¹ -`=~¹او د-ار=¹ا -ا=فص ى¹ع ²قيق=¹ا
_ي=تس' --ك ي-تي¹ Œ يتاقيدص نعو ¸~يم نع -~- .`م ²قيقح -اف=` ر=-' ¸' ¸¸=~¹ا نم ¸ي¹' . ا´يرم' ي· ·ت=و¸
· ²ح¸ا=¹ا -اي~س~¹ا =¹ت¹ اق·و ·ن¸¹ما·يسو ¸ره= -ا¸و نم ²~¹¸م -ا~سأب ·ن¸~سي -¸س ! ن~هفي ن¹ نه-´¹ · ن-¸ا-='
ر-=' م¹ Œ ا~هنو¸~ ي· _ي~=¹ا .=دتي م¹· ²قير=¹ا -~هب ا-ا~ي·ي ¸' ا¸ات=ا د·و يم'و يب' -ايح اهن' ! ·ب .-·' ن¹ ام ا~-و
Œ ²ي~¸··س¹ا ر·س`ا ²·يقب ن·ع يتر·س' -`ت=ا _·~ت=~¹ا »رت=ي ` م¹ Œ ي·-نوده=-ي ` ى·تح ن·ير=•ا »ام' .·ي`~ت¹ا ى¹ع
اي -يك ي¹ .· ŒŒ ا~هك ر-ا= _~ت=م ي· ¸ي·¹ا _ي=تس' -يك ! ²ي´يرم' يتد¹او ¸' ~ر=~¹ ²-يس -ات· ي-نور-ت·ي _ي~=¹ا
. !!Œ .-ي·
-¸~ت ا·هعدي ¸' ب·=ي „·--¹اب ²··م~ م·ك -ر·ي ¸~¹ا -دحو . ·ت-=·-ب ي·-و ا·ه¹ ~¹ي _-·ص' ¸~¹ا -ا´-¹ا ي·· _··د-ت
²¹اق-¹¹ ¸اك~ -ر·' ن·م ا·ه¹ ,رت~ا ¸¹ ا·ه-ع ا~=¸ ·قهقت·س ا·هن' -ر·ي -دحو . -ا´-¹ا ن·ع -··¸تت¹ -·=¹ب ا·ه-عادي ¸' .·-·
.! ¨رقب و`ح" و' ¨ينا~ ي=¸·"
ا·~¹اح ··تد¹او ن·يبو ··-يب ¸ودي·س ¸~¹ا ¸ا¸=¹ا .·ي=تي ¸·-و ²··رب اهي·سا¸ي _ا¸ . ··سف-ب ر·´في ¸اك -ر~¹ا -~- .·-ي·
·تد¹او _م _¸-¸~¹ا ¨!.فقي و'" _تفي ¸' ى¹ع »¸اع -ر~¹ا -~- ·-´¹ ا¸ارم ¸ا¸=¹ا ا~- .ي=أت .واح دق¹ . .¸-~¹ا ى¹' ~¸·ي
! رتسي -ا
57
(1–)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 21/5/2004
Subject: ي-¹' !ي-¹'!
¸¹و ي~·¹ا ¸دهت -نأ·' م´ي¹' ر=-ي نم مه-مو . ¸¸¹ق·ي ` ا¸ناك ¸¹و م-¹ا _~ست -نأ·' =ي¹' ¸¸·~تسي نم مه-مو
. ¸¸~¹=ي مهسفن' ¸ا-¹ا ن´¹و ا-ي~ ¸ا-¹ا م¹=ي ` -ا ¸' .¸ور--ي ` ا¸ناك
¸ن¸ي -¸¸س ”2 † ””
ن··م .··ي~يمو .··-ي· .··-· ى¹' »¸ي¹ا ~¸·ن =¹~¹و · ···تد¹اوو .··-ي· ن··يب -دح ا··م ²···ر·~¹ ¸¸·¸تت م··´ن' -رع'
_-ص' م` · ²ي¸ي¹=ن' -ا=¹=-م -مد=تسا ام ا~' .ي~يم انأ· ! ميدس و' ا-اي' ين¸ك ي· ¸ا-¹ا ¸اتحا يت¹ا .ي~يم · ²-ق¹ا
! اق~¹ا -ايح اي ... ينا-· ¸ا¸-¹ -دي-· --تك ام ا~' ي¹ات¹ا _¸-س`ا ي· ميدس
ƒ ƒ ƒ
ا·-´=-ت¹ ا·هتعدتبا ي·ت¹ا !ي·-¹' ي·-¹' ¨²·م¸`" و' ²·كرح . .·-=يب ي¹¹ا -¸~ت ي·=يت ي-·-و ا·ي -·س¸ي ا·ي =·-ي·
.·ما·ت¹¹ -··¸¹ا ن·ي=ي ا·مد-ع · -اهم`ا ن·يب اص¸·-=و · ار=¸م ²·ي¹=~¹ا ا-=ا·سو' ي·· ا¸ا~تنا ر·`ك`ا _د=¹ا ن·م -=-·ص'
. ني¹¹د~¹ا -ا-ب`ا -ا-¹= _م
ن·´¹ .·ي~يم ا·هنو~ا-ي … ²عر·سب -أ== .·-ي· =¸ادت ! -·يرفع -ي~ت·س ا·ه-ك¸ .·ي~يم م·سا .·-ي· »' -·~·س ا·~¹اح
-ا~¹ا ي~= ! ·ناس¹ -دقعو بعر¹اب ·تباص' ·م' ي-يع نم -ا~¸س -ر=ن ! ن~حر¹ا د-·¹ا .عا~م ! .عا~م يقيق=¹ا اه~سا
. .-· نم .ي~يم ²¹-اع مساب -·~س د· ن´ت م¹ »`ا ¸' ·¹ _-تا ن´¹ · نيت¹-ا·¹ا نيب ام ²~يد· -وادع =ا-- ¸¸´ت ¸'
ى¹' ى··ري ` · اد= اي~اع ا·هت¹-اع م·سا ¸اك !! ن·~حر¹ا ~ا-ع ر·`ك' ا·م Œ ن·~حر¹¹ د·-ع ¸'و Œ ن·~حر¹ا د·-·¹ا ¸·- ن·م
ن·م ,¸·س د¹-¹ا ي·· رقت·سي م¹ .·ي~يم ا·ب' ¸' ا·ه¹ _·-¸ي ¸' .واح ! ¸ار=-¹ا ²¹-اع د¹ا=ت و' ب·سا-ت ي·ت¹ا .-ا¸·¹ا -ا·-م
د¹او ¸' .¸قي Œ ··ت¸=' م·- ن·م . م·هفت م¹ ا·ه-´¹ · ¸اير¹ا .·-' ن·م ن·يري`´¹¹ -ور·م ر·ي= ·~·سا ¸“· =¹~¹و ²¹ي¹· -ا¸-·س
··ن¸ق·ا¸ي ن·~ب `' „¹ت=ي `' `ي¸= ا·هي· Žاع ي·ت¹ا ا·كريم' ن·م ··ت~¸ع د··ب ~اتعا د··و !ن·~حر¹ا د·-·¹اب نˆم _·=ن' ¸- .·ي~يم
. ا-ا·تما ا-~ا¸ ا~نأك =¹~ ن´¹و · ا¸ا´·'و اند~ت
_¸-¸~¹ا ن´¹ · -اسن`ا .-اس~ب اه-م -رع' ¸ه· · -`ا .ا¸س نم دب ` . م-~ي=ا¸م نم -سي¹ -اتف¹ا =¹ت ²¹-اع
_··¸تت ن·´ت م¹ ¸~¹ا ر·غ¹ا ريغ·-¹ا ا·ه-ب` ا·يو !! »اي`ا -~- -ا-ب ن·م -' !-·--¹ا ··ي¹ع -·´=- د·ق¹ .ر·ي=ب ر·~-ي ` ··تيادب ~·-م
-اتف¹ا »' ¸' »`ا -·~··س ا··مد-ع ! ا··-ا~·· ا··ه¹=´ي ¸' ~ا¸'و · -··--¹ا .ا¸=' ن··ع ·ت¹أ··س ! -~هك -ات· =ا-~ ي··· _··قي ¸' ···-م
د··ب ي-·-و ··يب -·س¸ي =·ي-´ت¹ أ·=¹ت ¸أب ²··=¸ ر·ي= ى¹' ²¹¸ه~¹ا -~- .¸ح م·يق·¹ا Žاق-¹ا ا~- -اب .·فقت ¸' -¸ر· ²·ي´يرم'
… -~ˆ¸·س¹ا
58
!ي·م ¸ف=نا ر´س¹ا .´~ · ب¹ق¹او „غ-¹ا او~ ي¹ ب= ²عرسب م· . ¸دي¹و اي م· †
-ات· · اه~هت ` -اي~' نع اه`دح . -اتف¹ا نسا=م اه¹ ~دع . .ي~يم نع ا-ا-¸ بس´ي ¸' · اه·-قي ¸' نب`ا .واح
²يق-ك ²يور· -سي¹و -ر-=تم ---¹ا · ·~هفت ---¹ا . يبرغ¹ا ي·ر~¹ا اه=ي¹=ب ·-·ت · ²فق`م ²ي·ما= ²-¹ا=و ²~¹·تم ²ب~هم
ا·ه¹ .¸قي ¸' _=ت·سي م¹ . ن·-ادح' ··=يو¸ت ي·· ا·ه·ي¸ا~م ى¹' ··تد¹او _·~¹ت ي·ت`¹ا و' ن·هي¹' -ر·ت¹ا ·¹ ¸-·س ي·تا¸¹¹ا -ا--¹ا
. ر`ك' اه-=ي ¸- ·ن'و ·-=ت ---¹ا ¸' ²حارص
ى¹ع _·س~ت ي·-و -د=تتو · -ري`ك اع¸م~ _·س~ت ي·-و · ر·-ت ` ي·ه· _·ف-ت ن·´ت م¹ ¸' ي·ت¹ا ا·هتيو~' »`ا -¹وا-ت
ركا~تو -¸ايس نسح'و .¸-م نسح' ·-اد-'و · -ا--¹ا نسح' نم رغص`ا اه-با •يو¸ت ي· -ري-´¹ا اه¹ام' نع ¸ا-=ب -ر·~
. .سع ره~ نسح' -ا-ق¹
م¹و ا·ه-م ر·`ك' ¸¸´¹ا ي·· ادح' ب·=ي ` ي·ت¹ا ··م' · ²·ي¹اغ¹ا ··م' ي·مد· -·=ت ¸-ا-¹ا .·-ي· · ¸-اي¹ا .·-ي· ى·´ب
-ا~ .·ي~يم · م¹ا·¹ا ا~- ي·· ن·ي-`ا ¸' ن·م ر·`ك' ا·ه~هفيو ··~هفت ي·ت¹ا ·ت-ي-·ح · -ر-=ت~¹ا -·--¹ا ى·´ب . ام¸ي ا·ه-¸ا·ي
. ·-ي-ن نم ¸¸´ت ن¹ يت¹ا · ²ي´يرم`ا ²ي-=~¹او ¸د=-¹ا .ا~=¹ا
59
(1™)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 28/5/2004
Subject: Œ يف=ا·¹ا ¸ارقتس`ا ¸- ا~- .-
ٍ-ر-¸ نم مك … رعا~¹ا اهي' اه-ن~ ام¸ي ¸دت م¹ --·¸ع
ي=ان مي-ارب'
.ي·صافت ,و¸ ··ن'و · .·-ح ا·م ا~- ¸' م·´¹ د·ك¸' ! ·¹·في م¹ ا·م ,رح`اب و' · .·-ي· ·¹·· ا·م ¸وري`´¹ا ¸د·-ي م¹
-ر·ي .قعو ,¸هي ب¹· نيب · „-=تو -ريح ي· اه~اع _يباس' ²·-ب د·ب .ي~ي~¹ ÷ م´¹ اهت~رس يت¹ا ÷ ·تد¹او _م -¸ا¸ح
. -اي=¹ا ي· ·تا¸اي=¹ .-`ا نم اق-سم ²م¸سر~¹ا ~ود=¹ا اما~ت
ن·يي-·~¹ا ن·ي-``ا ,¸·س د·ح' ر··~ي ¸' ¸و~ ايم¸ي ا·ند-ع -د=ت ¸·-ق¹ا -~- .·`م ¸' ! م´بارغت·سا ب-·س -رع' `
ر··~¹ا -ا=ف·ص ¸' Œ ا·-`ارت ي·· ²·-ي-´¹ا ي·نا=`او ²·-ي¸=¹ا ¸ا·~`ا -~- .·ك -·ت' ن·ي' ن·~· `'و · ا·-¸ا-ب ن·يي¸ت´~¹او · ا·هب
!.م`ا -ا-ي=و ¸ا¸ح`او ¸-ق¹ا -~- .`م ى¹ع -اتقت -نرتن`ا ى¹ع ²يب~`ا -ايدت-~¹او ²عا~`ا •ماربو د-ار=¹ا ي·
-~- .·`~ب ا·ن¸ورم د·-ع -ايتف¹ا ن·=ن ا·-يرت·ت ي·ت¹ا ر·عا~~¹او ا·-¹¸ا-م ي·· -د=ت ي·ت¹ا -ادح`ا م·´¹ ¸و¸أ·س ا·ن'
²حار-ب مهن' م` · ²يحاس~ت¹ا مهت·ي-=ب ٍ-اك م¹ع ى¹ع -س¹ ²=اس-ب ي-ن` _يسا~ت¹ا ¸ودص ي· ا~¹ ¸ر=ت' ن¹ . -ادح`ا
²·-=¸ _ي·سا~ت¹ا ن·م ·سفن ي·· د·=ي نم ى¹عو · „·ق· يتاقيد·ص نع -د=ت' ا·ن' . ي·تاما~ت-او يتاصا·-ت=ا ن·~- ¸¸·قي `
²·=ا=¹ا ¸·م' ي·· ÷ ي¹ا=·س¹ا ر·~·م ÷ ا·-ن` · مهتا·ق-ت·سم ي·· ¸ودي ا·~ع ينر-·=يو ي¹ ب·ت´ي ¸' ·-ا·د·ص' ن·ع ري-··ت¹ا ي··
. ا~-ا~ ا-ي¹ع ىف=ت يت¹ا مه··او~ مه·و م-¸ا´·' ²·ر·~¹
ا~-ا~ مهتا¸·ص' ¸¹·ت -·س•¹ -`¸-و · .·ي~يم _·م .·-ي· ²·-·و ر·ي=`ا ي¹ي~ي' د··ب ا·-د·قي م¹و ا·يند¹ا »ا·' ¸··-¹ا
· -¸¸`¹ا او~ا¸' ¸' ني~·ا-¹ا -`¸هب ,رح' ¸ي¹' " مك¸-¹غي ` -¸-¹اب م-و~=" ²سايس _ا-ت' نم مهن` ²يق-¹ا -ا¸ص' ى¹ع
. اه-ع ‡يد=¹ا „ق· .وا=ت نم ى¹ع او¸¸`ي ¸' نم `دب ²-يرم دي¹اقتو ²·~ب ¸ا´·' ى¹ع او¸¸`ي ¸'
ي·· ا·هت~·ا-م د·ت·ن م¹ ي·ت¹ا ¸·بات¹ا _·ي-ا¸م ن·م -ري`' ا·م ى¹ع ي·-ن¸م¸¹يو · ²·بات´¹ا ي·· ي·ت'ر= _·ي~=¹ا ن=هت·سي
ن·ت¸ام ¸' .·ي=تي ¸اك ن·م Œ ²·يادب -·ي~ .·´¹ ¸·ي¹' ن·´¹و · ي¹`م -ريغ·ص -ات· .·-· ن·م ²·صا=و · ²حار·-¹ا -~هب ا·-·~ت=م
¸·ي-¹ا ن·يب -اوا·س~¹ا ²·كرح 'د-يو ¸ر·--·¹ا ¸·يي~ت¹ا ن·ينا¸· ن·م ا·كريم' ي·· ~¸·س¹ا ¸ر=ي -¸·س م¹ا·س~¹ا ¸·ق¹ا ¸·-ك ¸~¸¹
Œ ·ت-يدم ي· -`·ا=¹ا دعاقم ي· ~¸س¹او ¸ي-¹ا نيب .-ف¹ا ى¹ع ·تسي-ك ~ار·'و ·-م „يسب ‹ا=تحاب نين¸¹~¹او
·¹ا-ن ²·يادب ي·· ¸·-و ¸ر· -·-ن ~·-م .·قتعا ¸~¹ا ¸·-ك ¸~¸¹ ا·هه=او ا·~ك ¸•ا بعا·-~¹ا ··=او' د·· Œ ¸¸دي ن·م
· م¹ا·¹ا _`ص' ¸ا´م`اب ¸ي¹ ¸' .قي م¹و · ²ي-ق¹ا ²مد=¹ ·سف-ب .=ر¹ا ا~- ى=- . ··~ت=م ي· ²-=ا=¹ا -`قت·~¹ا د-
. ·تايح ي· »ر=~ك .م¸ع ¸' د·ب ¸رق¹ا ا~- .ا=ب' نم .=-ك ¸•ا رك~´ ي ¸- ا-و
60
-·-ن د··ب ن·ي-¸ا·~¹ا ن·م اري`ك د·=' ¸' ي·· =·~' ي·--´¹ · د·=' ` د··و ¸•ا ي·تي-قب ن·ي-م¸~¹ا ن·م `ي¹· د·=' د··
. ¸•ا نم ¸ر·
ƒ ƒ ƒ
. _·ي~=¹ا ن·ع أ·--¹ا -اف=' -ر`' -·ي~ .·ك م¹·ت -·ناك ي·ت¹ا ا·هم' . ²·ي~اع -¸اي¸ ي·· ا·ه¹-' -·يب ى¹' -ر~· -~اع
ي·· -¸ا=' ي·· ¸اك ¸~¹ا ا·-¸ب' ى·تح · ¸`=¹اب ا·-اي' -دعوو د·~ا¸ _·م ا·هت-با ¸ا=~ ي~·ست -·ناك ا~´- ¨-ي·ص ²با=·س"
-ر~· »' -ناك . م·تهي ن¹و ام¸ي -ي-¹ا ا~- ~ار·' نم ¸أب م·تهي م¹ -ا~¹اب ¸- . -دح ا~ع -ر-=ت `' -¸ر· · =ا~ن' -رغ~¹ا
. =¹~ك ىق-تسو -ي-¹ا ا~ه¹ =ر=~¹او ربد~¹ا .ق·¹ا
… اهم' ا-اي' ·ت-ق¹ ام ~~رت -ر~· -ناك .~=¹اب -ا--هم -¸س-¹ا اهت¸ا¸ امد-ع
ي·ن' -¹=يو .·ماح ي·ن' ¸¸~ »¸ي . ا·-~=اي ى·-ري ا·م -¸ا=`ا ى·تح · ²··ما=¹اهب ··ت·و .¸= ¸ري~ع ا·ي د·~ا¸ †
! ي-ع ر--ي ¸ي=ي ام ··رع' . ·¹ _=¸او ره~ اه¹ك . مه=سو ان'و ي¹-' ر~ب'
.¨ ... نق¹=تي ام ا-تا-ب ا-ح ¸ب ·تمرح ¸¹= =¸=' ¸¹و · ¸تما ان'و ¸ر=¹ا `و ¸¹ك" … .¸قت اهم' -ناك
¸`=¹ا ²·¸و -ت' · ميدس _م -دح ا~كو · ²¹´~~¹¹ .ح ريبدت نم »`ا ن´~تت ىتح `ي¸= .--ت¹ا د~ا¸ ا~ه¹ه~ي م¹
ي·ت¹ا ²·==¹¹ا ¸ا=تناب ¸اك د·~ا¸ ¸أكو · ا·ه=== ري·س »`ا ى¹ع _·=قت¹ نيع¸-·سأب ¸اير¹¹ اه¹¸·صو د··ب -ر~· د¹او ى¹'
. ·ي¹ع ²-ورف~¹ا ²=و¸¹ا -~- نم اهي· ¸¹=تي
. ا·هن¸~-~¹ ا·~ن'و ا·ه¹´~¹ ²ع¸فم ²··¸¸¹ا ن´ت م¹ . ²ير·-~¹ا »`·`ا ي·· ا·-ارت -·ناك ي·ت¹ا _-·-¹ا ²··¸¸¹ا اهت¹·صو
د~ا¸ ·~ي ¨!ي-ق¹= ·~ي" … _ي-ت ي-و د·قم -ر·' ى¹ع -واهت· ²ب¸ت´~¹ا ¸¸=س¹ا -ر~· -'ر· · ا-¸=' ا-اي' اه¹وان امد-ع
ام .`م د~ا¸ اي ¨=ت~يم' ب¹·و =-¹· ¸ر=ي -ا" … م¹ا=¹ا ى¹ع ¸عدتو ي´-ت ي-و اهتد¹او اهت--تحا ! ي-ق¹= ‰`= ي-ق¹=
.! يتي-ب ى¹ع ي-¹· -·رح
ن·´¹و ا·~ه·م ¸عدت -·ناك -ر~· ¸رع ي·· ن·ما`¹ا ا·-ره~ ي·· `ماح -·ناكو ²-·سب ا·ه¹-· -·=و¸ت ي·ت¹ا ²·-ح ا·هت='
· ²·´¹~¹ا -رت· -ا-`' ²··ر¹او ²·`امد¹ا ²·يا= ي·· ¸اك ¸~¹ا د¹ا= ا·ه=و¸ . ا·ه=او¸ ~·-م ي·نا·ت ا-ي' ي·ه· · ²··اك .ا=ر¹ا ى¹ع
متهي ` ¸ه· · اه¹ ·¹ا~-' نم امو~ اهم` ¸´~ت -ناك . اهتا-=ر¹ -فت¹ي `و اهب أ-·ي ` · ر=' ¸=~ ى¹' ‹او¸¹ا د·ب .¸=ت
-ناكو · .~=¹ا ¸¸=ت ²·بات~¹ اهتد¹او _م ب-~ت -ناك اه¹~ح -ا-`' . --رم ا~' بي-=¹ا ى¹' اهب ب-~ي `و ---= ام ا~'
¸فت·س~¹ا ·¹=ب ¸·- د¹ا= ي·· ا·ه=يغي ¸اك ا·م ر·`ك'و · -~`¸¹ا د··ب ²¹ف=¹ا -ام¸¹ت·سم -ار~¹ ²¹فن ,ر-·´¹ا ا·هت=' _·م ب·-~ت
ا~ك ايره~ ا·ور-م اهي=·ي ` ``م ¸ه· · ·سفن ى¹ع -ي~ ¸أب .=-ي `و .ا=¹ا ¸¸سيم ·ن' _م اهي¹ع ¸ر-~¹ا ري= -ريتقتو
.²ناه~¹اب ر·~ت ىتح ب¹=¹ا ي· _¹ت امد-ع اهي=·ي ¸اك ا~ن'و · اهتد¹او _م ا-د¹او =¹~كو · اهت=' _م ²¹فن اهت=' ‹و¸ .·في
اهي=·ي ` يك ²=ح ¸أب _¸~ت · اهت-ير· ¸رع ي· ·يدترت ¸اتس· -ار~¹ .اي¸ -`' ²``` ·-م --¹= ام ا~' -ناك
¸د· ى¹ع يس¸¹· ان' و' Œ ¸¸ه~ -س .-· ¸اتس· =¹ -ير~ ام ان' و' · -ري`ك نيتاس· =د-ع · ¸اتسف¹¹ يعا~ ي· ام · ~¸ق-¹ا
نم ا-ري=و !Œ =-م اور-تو ي¹ع =¸م¸ م- `و ... -ديد= -¸ايس =نا¸=ا نم دحا¸¹ بيا= »¸ي .ك ي¹¹ا =¸ب' نم ¸~= ·
يت¹ا ²¹ي¹ق¹ا -ار~¹ا =¹ت ي·و · -ديرت ب¹=م ¸' نع ر=-¹ا -ر-¹ ¸ايح`ا ب¹=' ي· اه··دت -ناك يت¹ا -¸فتس~¹ا ¸ا~ع`ا
61
²·ياد-¹ا ~·-م ²-ا~·س~=¹ا -·-¹= ي·- ¸' ني·س~= و' ا·هت-¹= ي·ت¹ا -`' ²·```¹ا ن·م `دب ²-ا~·س~= ا·هي=·ي · ا~¸قن ا·هي· ا·هي=·ي
! اهي¹ع -دي´-تو -ريتقت ي· ·¹ ¸ف-تو -دعاست اه-ق¹ت ا~ك ²برق·¹ا ·م' -ناك · ·¹ه=ت ب-س¹و · ·¹`~` اهسفن ¸ر·ت ` ىتح
نع اه¹ا-فنا د·ب اهتانا·م -¸ارم نع ميدس نم ·ت·~س ا~م م=ر¹ا ى¹·· · د~ا¸ نم اه·`= د·ب ري`´¹ا -ر~· -ناع
.·=ي ا·مد-ع ²¹ي¹ .·ك -ر-··¹ا ا·هق-=ت م¹ -ري=`ا· · ميد·س ا·-ر-ت=ت م¹ -ر~· -·حات=ا ي·ت¹ا ر·عا~~¹ا ن·م اري`ك ¸' `' · د·ي¹و
²·``` ن·م ر·`ك` »¸-¹ا _ي=ت·ست ` ي·-و ا·ه¹-' -·يب ى¹' ا·هت~¸ع ~·-م . »¸ي .·ك ن·م -ا·و`ا '¸·س' ¸ا·ص ¸~¹ا »¸-¹ا -··و
ن·ير~·¹او ر·~·¹ا »ا-ت ¸' ا·هي¹ع ى-·ت·سي ن·´ي م¹ ي·ت¹ا ي·-و · د·´ن ‹ا¸~بو ¸·ي- ي·· ا·-د·ب ¸=·-ت · ²¹·صا¸تم -اعا·س
ري= ا·هتاقي·ر¹ .=ا~¹ا ‡يد=¹ا ¸اك ¸~¹ا ي·ف=ا·¹ا ¸ارقتس`ا ¸- ا~- ¸اك .·- . --ا-`' ىتحو ‹او¸¹ا .-· ²¹·صا¸تم ²عا·س
. اه-م ‹ر= ىتح اهتايح ي· د~ا¸ ~¸=و ²ي~-' ام¸ي €ح`ت م¹ Œ -ا=و¸ت~¹ا
د·=ت `· · -~ود~م ى·-~ي¹ا اه·ا·س ا·~-يب ا·ه-·~ب ¸·-ت¹ت ~ا´ت ,ر·سي¹ا ا·هت-ك¸و ر·سي`ا ا·ه-نا= ى¹ع _·==-ت ا·مد-ع
ي· ¸رغ-ت رب' ى¹' .¸=تت ·=¸ي= ¸' و' · اهت=ت نم .·ت~ي ريرس¹ا ¸أب ر·~تو اري`ك ب¹قتت · اه-نا= ى¹' د~ا¸ »د· اهمد·
اهت~ا·سو ن·-ت=ت م·` »¸-¹ا .·-· ا·م ²·يع~' ن·م ··=ف=ت ا·مو ي·سر´¹ا ²·ي'و ن·يت~¸·~¹ا 'رقتو .··¸=تو .~·س-ت .ا·-د¹= »ا·سم
ا·مد-ع „·ق· . ,ر·سي¹ا ²·يوا¸¹ا د·-ع ا·-امد· ا·~-يب ى·-~ي¹ا Žارف¹ا ²·يوا¸ د·-ع اه·س'¸و ¸` د··ب ¸·فغت· ا·ه-=ب ى¹ع _·==-تو
ن·م ا-¸=و · ا-رير·س ي·· د·~ا¸ ··ف¹= ¸~¹ا •ارف¹ا ن·م اري-·ك ا-¸= •~ت ¸' _ي=ت·ست · ¸·=-¹ا ا~- ى¹ع -¸¸¹اب _·==-ت
. اهتايح ي· ·ف¹= ¸~¹ا •ارف¹ا =¹~
62
(1›)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 11/6/2004
Subject: ¸~¸·س¹ا `و ·¹ك!
_·م ´ ·¸' ار·س´ ي ر·س·¹ا _·م ¸“· =رك~ =¹ ا·-··¸و =ره= ¸·قن' ¸~¹ا =¸¸و =·-ع ا·-·-وو =¸د·ص =¹ _ر~ن م¹'
. ب=¸ا· =ب¸ ى¹'و ب-نا· -=ر· ا~“· ارس´ي رس·¹ا
… _ر~¹ا -¸¸س 1 † œ
! ي·-ع -د=تت · ن·=¸¹او -ري¸=¹او ¸اير¹اك -ريه~ ²·ي¹=م -=·ص ي··· ا¸ا-=' ²·ي-ا~¹ا _يبا·س`ا .`= -'ر·
…نع ا¸-تك . اديد=ت يت`ي~ي' نع ي-ع'
يمد=ت·سم م·=·م ى¹' ²··~= .·ك ¸اهن `ي~ي' .·سرت ²¹¸ه=م -ات· ا·--ا¸و -·قت اي¹اح ²·ي¹=~¹ا Šا·سو`ا م··ت ²·=-"
· ي¹~ير=¹ا ميد·سو · ي=-~·-ق¹ا -ر~· … ²··ب¸`ا اهتاقيد·ص ¸·-· .-ا·سر¹ا -~- ي·· ¸·قتو · ²ي~¸··س¹ا ي·· -·نرتن`ا
` ي·ت¹او · _·~ت=~¹ا -اق-= ن·م ²·ي¹~=~¹ا ²·ق-=¹ا ى¹' ن·ي~ت-ي ي·تا¸¹¹ا -ايتف¹ا . ن·~حر¹ا د·-·¹ا .·ي~يمو · ¸واد= ¸·ي~¹و
. اهي¹' ي~ت-ي نم ,¸س -~اع ا-¸ا-=' -ر·ي
.¸·-=¹¹ ²··~=¹ا »¸ي ر·=ت-ي _·ي~=¹ا -¹·= ²·قي~ -ادح'و -ديد= -ا¸¸=تب ¸ا-¹ا ى¹ع _¸-·س' .·ك ²·-تا´¹ا .·=ت
-احاس ى¹' --س .ك _ا-ص ¸¸اد~¹ا .¸-·و -ايف~تس~¹ا ²·و¸'و -ا·ما=¹ا -اعا·و ²يم¸´=¹ا ر-اود¹ا ب¹ق-تو · اهي¹ع
·ب »¸قت ام ¸' ,ري نم =ا-- . اه¹ ¸¸ا·م نمو -اتف¹ا -~ه¹ دي¸م ن~· · -¸¹دب ي¹دي .´¹او ري=`ا .ي~ي`ا -ادح' ²~·ا-~¹
ا·-·~ت=م ي·· -ا¸وا=ت ن·م ·¹¸ح ¸ودي ا·م ¸د·-ي ` ¸·-و ا=ي= ي¹غي ن·م =ا--و -ور·مو ي·ي-·= -·ي~ ¸·- ايا-·-¹ا
. €·ا=~¹ا
د·ت·ي م¹ ¸~¹ا ا·-·~ت=م .·=ا~ -¸¸` ¸¹=ب -·ما· د·· ²·-يرغ¹ا .-ا·سر¹ا -~- ¸' ··ي· =·~ ` ا·م ¸“· · ²·=يت-¹ا -·ناك اي'
ن··ع -`ي~ي`ا -···¸ت د···ب ى··تح · ²¹ي¸= -دم ¸ا¸=¹او ²¹واد~¹¹ ²-··-= -~ام .=ت··س ا··هن“· ···ي¹عو · ¸¸م`ا -~- .··`م
¨...¸ود-¹ا
ƒ ƒ ƒ
=··-ب ي··· يفي··-¹ا ا··ه¹~·ب _~ت··ست ميد··س -'دب HSBC _··ي~=¹ا ¸اك .ن··يف=¸~¹ا ن··م ا··ه-`م¸ _··م •··مد-ت -'دبو
-·حات¸ا . ¸ار~ت·ساب ا·ه¹ _·--¹او -دعا·س~¹ا م·يدقت ¸¸¹وا=يو · ن·ي~¸=¸~¹ا ن·ي¹ما·¹ا رغ·ص' ا·هن¸´¹ -·=¹و ~¸ب ا·هن¸¹ما·ي
. ا·ر=و احرم ر`ك`ا م¹س~¹ا يناتسكا-¹ا -=¸~¹ا · ‰ا= .´~ب ر-ا=¹
· ²ب¸¹=~¹ا -ا¸ا~تس`ا ²--·ت ي· مهتدعاسمو ني·=ار~¹ا .ا-قتسا ى¹ع ر-تقت اهت~هم -ناك . ا·ا~ اه¹~ع ن´ي م¹
. اه-يترتو -اف¹~¹او ¸ا¸و`ا ¸·ب ¸ر· و'
63
²·ي¸ف·ب _·ي~=¹ا _·م -ر·-تت -·ناك د·ق· =¹~¹و -ا=ع`ا د·ح ى¹' اهي¸هت·سي ن·م .·~·¹ا ي·· ا·ه-`م¸ ن·يب ن·م ن·´ي م¹
==-تو ا~- _¸ا~ت · م·ه-م -دحاو اهنأكو -ر·-تت -·ناك د·ق· =¹~¹و يبرع ¸' نيف=¸~¹ا نيب ن´ي م¹ ·ن' ا·~ك · ¸`=ناو
. ²ي~¸·س اديد=تو ²ي=ي¹= ²صا=و ²يبرع ²ع¸~=م ²ق·رب ي-و -~اع اه·-ت يت¹اك ا~¸ي· اهسف-¹ _-ت `و · =ا~ _م
¸~¹ا ²·~¸¸-¹ا بحا·ص · .·ي¹قب ··ين~' .ف·س' ا·م ى¹' .·-ي ¸~¹ا ~¸·س`ا ر··~¹او ن·يوا·¸¸¹ا ن·ي-ي·¹ا بحا·ص ~¸او~'
¸ي~· _م ²قما= ²ي¹=ك ²¹دب ايدترم -رم .و' ·ت'¸ امد-ع . اه-ا-تنا -ف¹ي ¸اك -دحو · -اي`¹ا ى¹=' ايدترم =--¹¹ يتأي ¸اك
· نير=•ا نع ²يند¹ري`ا ·ت-´¹ ي· ىتحو ·ت·ان'و ·تماسو ي· -¹ت=م ·ن' نم -دكأت ¸¸¹¹ا ¸فن نم ¸-ع ²=ب¸و ¸ر~=
. ·ت=اسب نم م=ر¹ا ى¹ع _ي~=¹ا .-· نم اب¸-=م ¸اك دق· ر-ا= ام'
ا·م ¸رغت·ست -·ناك ورت~¹ا »اد=ت·ساب -¸وو ¸¸ا-ك ي·· _··ا¸¹ا =--¹ا ىتح ¸¸تغن¸-ك -وا·س ي·· ا·هتق~ نم اهت¹ح¸
· د·عاق~¹ا ى¹ع -اق¹~¹ا ²·ينا=~¹ا ورت~¹ا د-ار= _ف·-ت ي·· ²·يم¸ي¹ا ا·هت¹ح¸ ي·-قت -·ناك . _ا-·ص .·ك ²·قي·~ ن·ي·ب¸' -¸اقي
. ¸ا~كو¸¹ا ريغ-¹ا اه¹=سم نم ¸وري· _ا~سو
-يرت···س ¸ا- ى¹ع ¸اب ¸···ناي-¹ا ى¹' ا·ي~= ا¸--~ي ¸' »اي`ا د···ح' ي···· »اود¹ا -اهتنا د····ب ~¸او~' م···هي¹ع _رت·ا
¸وديري ¸~¹ا ¸ا-¹ا ¸`و · م·ه-~- ن·م ر·-ا= ~¸=¸¹ ن·يف=¸~¹ا ن·م ²·ع¸~=م _·م -·ي=~¹ا ى¹ع ميد·س -·ق·او .¸¸ت=ن¸-ك
ي· م¹ي· -د-ا~~¹ ·با==ص` ر-ا= ¸يدص يتأي امد-ع -ر--تس اهن' --¹ع' اه-´¹ · اهتق~ نع اري`ك د·-ي ` ·ي¹' -ا-~¹ا
. ¸ا--~=`او ²حار¹اب -~¸=و ي· ر·~ت ¸~¹ا ر-ك`ا ‚`ا .`م ¸اص ر-ا=· · ا~-يس¹ا
. -اف~¹ا ي=ا=¸¹ا ·-ا== .`= نم -¸اتو' -دب د·و ²-=ر¹ا ¸و¸´¹ا ··¸· -ص´¸ ¸~¹ا ¸ناي-¹ا .مأتت ميدس -¹=
اسو¸~ ىق¹تي اهت¹ا= نبا ¸¸ا= ¸اك . ¸اير¹اب ميدق¹ا ²ي¸دب اهت¹ا= .¸-م ي· ¸اك ¸~¹ا ¸يب`ا ¸ناي-¹اب ¸ناي-¹ا ا~- ا-رك~
¸·- ¸اك ا·~-يب =ا~ن' ا·-ر~ع ن·م ر·~ع ²·ينا`¹ا ي·· -·ناك . ¸و¸~ ن·م ··~¹·تي ا·م .·ك ا·هي¹' .·ق-ي ¸اكو · ··ي¹ع -¸·¹ا ي··
. ر~ع ²سما=¹ا
'د-ي ¸·ناي-¹ا ى¹ع -¸·¹ا ن·´ي م¹و · ٍ.ا= ··-~ ¸ا´~¹او ار´-م .ا¸ي ا·م -··¸¹ا ¸اك . -ا·سم ²س~ا·س¹ا -¸اقت ²عا·س¹ا
-¸~تعا . -ا¸-س _-س ~-م ¸ر~تت م¹ اهن' م=¸ -¸·¹ا .وا=ت ¸' ميدس -¸ر· . -اسم ---¹او ²·باس¹ا ²عاس¹ا .-· -~اع
-¸·¹ا -~اع' م·` · ²·ب¸¹=~¹ا -¸-¹ا ى¹' .·-ت ى·تح ,ر=`ا ¸¹ت -دحاو -¸-¹ا .·=ترت -'دبو -·¸~ر¹ا -¸·¹ا ن·ع اق-·سم
-~- ا-··ص -¸·¹ا ¸اك . .·-ف~¹ا اهيقي·س¸م · -ري= ر·~ع -اع¸=قم ,دح' -··¸ع . -ر~¹ا -~- ر-·ك' ¸اقت“بو ²·ياد-¹ا ن·م
. -¸·¹ا -ا-`' ,رسي¹ا ا-دي »اد=تسا نع اهي-غي ¸اك ¸~¹ا ¸¸ا= ¸ودب -ر~¹ا
.ف··س`ا ن··م ²··`·--~¹ا ²··يبر·¹ا »اغن`ا ن··´¹ · ا~-ي··س¹ا ى¹' ·قيد··ص -ا==··ص` ¸ا-¹¹ اه=تم ر··-ا= ¸يد··ص ¸اك
يبر·¹ا ن=¹¹ا ا~- ¸د-م -~´تسي¹ -~¸=¸~¹ا ²ي=ا=¸¹ا -~·ا-¹ا نم ¸ار· .=' · م¹س¹ا -ا=¸~ ى¹ع ···¸م نم .·تف·¸تسا
-اتف¹ا -~اعو ¸يف-ت¹ا -¸ص `ع ى·تح اه·¸·¹ ايغ-م .= . ر·-ا= ²¹~ ن~- ا-اقت¹ا ¸' ·¹ ¸-سي م¹ ²¹ي~= ²با~ _~¹ .
.·قيدص بنا= ى¹' ا-د·قم ى¹'
ن·م ب¹= م·` ن·ير-ا=¹ا ى¹ع ²·ير·س ²·ي=ت ى·ق¹' · ·قيد·ص ²¹وا= ى¹' .·صو ى·تح ²·ي·ا-¹ا -ا=¸د¹ا ¸ار· .¸ن
. م¹يف¹اب اق=¹ي ىتح ··م ‹ور=¹ا ي· _ارس`ا ·قيدص
64
ا·ه-´¹ · ²·-يرق¹ا ¸¸ي~و' ا~-ي·س ى¹' -ا-~¹ا ·قيد·صو ··تك¸ا~م د·يرت ` ا·هن' ن·م -دكأتم -·ناك ¸' ميد·س ر·-ا= .أ·س
. اهتق~ ¸=ن ا-ي~ي ي- -ه=تا ا~-يب ا~-يس¹ا -ا=تاب ا¸اسي ا~-دحو اه=تا· · _ت~م -·و -ا-· ا~ه¹ ²ي-~تم -¸~تعا
-ر~¹¹ ¸ار· ا·-اقت¹ا =ا-- ¸·-~´ي¹¸ك ى·هقم ي·· · ن·ي```¹ا -~`يم د·يع ²¹فح ر·-ا= »ا·' »¸ي¹ا =¹~ ن·م _¸-·س' د··ب
· ا·ه·م ¸·=¹او · ·قيد·-ك اينات·سكاب ··-=ت ا·هن'و د·ب `· · ا·ه¹`م ¸~¸··س ··ن' ا·-ر-=ي ¸' ¸ر· -ر~¹ا -~- ي·· ··-´¹ · ²·ينا`¹ا
ى¹ع ··سف-ب ا·ه·´ر·ي ¸' ¸•ا ··-´~ي ! =¹~ب د··س ··ن' ¸¹و · ¸اب ¸·ناي-¹ا ي·· ا·~ه-يب -¸ا·ت¹ا ب·=ا¸ب »¸قي ¸' ي·سن ر·-ا=·
… ·تقير=
Œ ²يبرع -=`ا †
!Œ يبرع -ن' ŒŒ -ا- (! اهن¸يع -ريا= ميدس) †
¸وا·ر~¹ا ¸ار· . ¸~¸·س †
! ر-ا= .`م يناتسكاب =-سح' --ك ²فس' ان' ... ي¹~ير=¹ا ميدس †
! -´·ريب Œ -ا -ا~ ام =تي¸ي¹=نا ىتح · ²ينا-س' =-ع .¸قي =·¸~ي ي¹¹ا يتناو (²=ر=~¹ا اهتحارص نم ا´حا-) †
. ²ي~¸·س ان' †
ا-¹-' -ا يح (ا~ست-م) †
¸·ق~تمو ي·-=و ا·هي· ¸¸·سم -·ناو ن·ي=¹ا ¸د-¹ ي·· ²ي~¸··س¹ا .·ك Œ ي·-·ي -رم م·-د·ا· Œ ا·-¹-' -ا ي·ح … ا-ر·س ي·· .¸قت) †
..=ب `- ... مم' (! =--ن اي ! =¹-' نم دح' -¸~ت
. ²ي~¸·س =ن' ي¹ .ا· ر-ا= -¹أس ا~¹ نيد·بو · ²يبرع =ن' -·ر·· ني·¸·ت -ن'و »¸ي¹ا =ا~ =ت·~س ان' †
! -¸ع' ان'و -ي= =ن' رك~ت' ام ŒŒ -اب †
. ¸اب ¸·ناي-¹ا ي·· ي··ر~ -¸ع ا·هي· _~·سا -رم .و' -·ناك . =ا-~¹ا ن·م =ر=ان'و ‹¸د¹ا ى¹ع ي-·=تم -·ي¹= ي·ن` †
. بي-¸ =·¸ع ¸اك · ²حار-¹ا
. ¸~أتس' . ني=¹ا ي~م' »¸` ان' بي= (¸وا=~¹ا د·ق~¹ا نم اهت-يقح „قت¹ت ي-و) =·و~ نم ا~- · ار´~ †
! ¸¸دب ·س¹ †
. دع¸م ¸ا¸و ¸¹·م †
. ¸ا-¹ا ى¹ع -=ت ·ن' _·¸ت' Œ ر-ا= ى¹ع ني~¹ست ام د=¹ ¸¸~ نير=ت-ت ام بي= †
. ·تف~ ا~' ·-م ي¹ ¸~تعاو ·ي¹ع ي¹ م¹س ¸ي¹ب . ¸د·ا ام †
. -دي·س ²صر· »¸~·¹ا ى¹ع . =ت=ع¸' ¸¸ك' ام -ا -ا~ ¸'و ²م`س¹ا _م †
.¸اب · د·س`ا ان' (!¸~¸·س =ا~- . ¸و~·م ! يت¸ارم -·ق· .¸· `' Œ ¸بو ي-ت=ع¸') †
. ¸اب †
65
ا·ه--~ ي·· _=رت·ست -·حا¸ ! ¸~¸··س ر·-ا= ¸يد·ص ¸' -·ف~تكا ¸' د··ب ا·ه=ح ن··¹ت ي·-و ا·هتق~ ى¹' ميد·س -~اع
-ا¸وا=ت¹ا ن·م ¸' -·-´ت¸ا .·- . _¸-·س' .·-· ¸اب ¸·ناي-¹ا ي·· ¸ار· ا·هي· -'¸ ي·ت¹ا -ر~¹ا ي·· -ر= ي·ت¹ا -ادح`ا _·ي~=
Œ اق-` ·يديرت ام ¸اك .- Œ -¸ر= ¸ي¹·ت ¸' اه-م ¸دص .- Œ ·¹دب ²-با نم ¸~¸·س -ا~ ا-اري ¸' ¸رتفي ` يت¹ا
¸ا¸و نيي~¸··س¹ا- Œ يت·ي-·= ى¹ع -ر·-تاو ي·تحا¸ ~·=' -¸~ا· ي·ن ا·م ا·-- ى·تح Œ ! ··-يا= Žو ! ···¹قي -ا"
ي¹¹ا ر·`-¹ا ا~ =·ي¸=و -·نا ر·-ا= ا·ي =·ي·ا·ي ` -ا !¸اير¹ا ²¹·صاو ا·ه¹ك ¸¸ا-=' -ر´بو ي·-=-فيب ··ن' -ا ¸·ع ŒŒ¸ا¸و
.¨!! ²يبرع -=`ا .ا· ¸ي' .ا· ! _¹ي~تي
· ا·ه-ع ·تيس-= ²قيقح ·-اف=' ى¹ع ·ت -تاعو · ¸ار· ·قيدص نع ر·-ا= ميد·س -¹أ·س · ي¹ات¹ا _¸-·س`ا »اي' .و' ي··
_¸-¸~¹ا -¸ا`' ا·مد-ع `' ¸ار· ²¹و~ ¸·فن ن·م ا·هن¸ك ر·ك~تي م¹ ··نأب ا·-ر-=' . =¹~ د·~·ت د·· ¸¸´ي ¸' ى·فن ر·-ا= ن·´¹
-·-=ي¸ ي·· رت·سي-م -·سيو ²··ما=ب ···ا=ت¹ا ~·-م ··ي¹' -ر·ت د·ق· · -ا~=ت ¸~¹ا _¸-¹ا ن·م ¸·ي¹ ¸ار· ¸' ا·ه¹ .ا· . ··مام'
اكرت~ا . ²-سا=~¹ا ي· ريتس=ا~¹ا ²¹اس¸ ىيه-يب ر-ا= ¸اك ا~-يب ²يسايس¹ا »¸¹·¹ا ي· -ا¸¸تكد¹ا ¸¸دي ¸ار· ¸اك .¸-ماك
··بر· ¸·- ن´·س¹ا _··¸م ي·· ا·~ه-=·ي ا·م ر·`ك' ¸اك . .¸- ¸¸-ي¹¸ام ي·· ²··ما=¹ا ن´·س ي·· ر·ه~' ²ت·س -د~¹ -دحاو ²··ر= ي··
·ت~اه~ ى¹ع ر-ا= .-ح ¸' د·ب . ·ي· ²·~=¹ا -`ص -ا~' ى¹ع ¸اصر=ي ¸~¹ا ري-´¹ا د=س~¹ا _قي ‡يح =¸اب --=ي¸ نم
د·و · ~وو¸ن¸= --يس ي· ²ي¹ا=¹ا ·تق~ ي· ن´س¹¹ ر=•ا ¸- -د·ب ¸ار· .قتناو · .ي· اديا~ب ²ي¹ا=¹ا ·تق~ ي· ¸ي·¹¹ .قتنا
. ¸ي·¸ ري=و ¸يدص م·ن ني-س¹ا -~- .ا¸= ¸اك
_¹ب' د·· ر·-ا= ¸¸´ي ¸' ى·~=ت -·ناك ا·ه-´¹ · ··-ع ي·- ·¹أ·ست م¹و · »¸ي¹ا =¹~ د··ب ¸ار· ر·ك~ ى¹ع ر·-ا= -أي م¹
¸' _ي~=¹ا =¸دي · ام¸~ع ! اه¹ ²-س-¹اب ا=ر=م =¹~ ¸¸´يس مك . ~`ي~¹ا ديع ²فح ي· ·-اق¹ب اهمر-تو ·ب اهقي- نع ¸ار·
ر·ي=`ا `و .و`ا ا·سر· ¸¸´ي ن¹ ! نيي~¸··س¹ا .ا=ر¹ا نم ر·`ك' نيي~¸··س¹ا ر·يغت .ا=ر¹اب Š`ت=`¹ _اترت ²ي~¸··س¹ا -اتف¹ا
!·-اق¹ ى¹ع يناتسكا-¹ا ·قيدص -اق¹ .-فت -~`ب نم -اتفب ²مد-¹ا -~- .`~ب -ا-´ ي ¸~¹ا
نم .=ر¹ا ا~- -اق¹ _ي=تست اهن' ¸¹ --~ت اهن' `' · نير=•ا -اقي¹·تب -~اع اهما~ت-ا »دعو ي-س-¹ا ا-¸ر=ت م=¸
·-´¹و · ··ر·ت ` اهن' _~· · اهب ن=¹ا -يسي ¸د· ·نأب ري´فت¹ا اه=ع¸ي ¸اك . ·¹=ا~ ي· اهت¸¸ص نع -~تست ىتح ديد=
! ¸اير¹ا ىتح ¸د-¹ نم .-ت »`´¹ا نم ²·بو¸ اه¹¸ح ري`ي د· ! ¸~¸·س -ا~
يه-ت ¸' .-· -ري`´¹ا ·ت`=م نم ¸¸ست¹¹ ب-~ت ~¸¸فسكو' _¸ا~ ي· --س .ك _ا-ص ي-قت ¸' -~اتعا د· -ناك
-`=~¹ا 'رقت¹ ²س~=¹ا ¸او~`ا -ا~ ²~=-¹ا ²-ت´~¹ا -ا=¸' ي· .¸=تت . ¸¸~¸¸ب ²-ت´م .=ا~ -اعاسب ²يع¸-س`ا اهت¹¸=
. .=اد¹اب ~¸=¸~¹ا ¸´ب¸اتس ىهقم ي· افيف= ا¸ا=·' .وا-تت ¸' د·ب -انا¸=س`ا -دح' ى¹' _~تستو
ر·´فت ! ا-ي~ =¹~ ي·-·ي ¸'و د·ب `.ي¹ا¸ت¹ا ى¹ع ²·`¹ا`¹ا -ر~¹¹ ب·يرغ¹ا ا~هب اق-` -اق¹ ¸دق¹ا ا·ه¹ ب·ت¸ ! ··تد=و =ا--
ي· .~=ي ¸-و -دير= --ار· ى¹ع افكاع ¸اك . ر~¹ا اد=و ا-`¹` … اه--~ ي· ¸رت ا~-ا~ ا-¸ر´ت يت¹ا ري¸ن »' -¸ا-عو ميدس
. -¸ت -`و -ر`·-م -ري`ك ¸ا¸و' ·ت¹وا= ى¹عو · -¸هق¹ا نم اب¸ك ى-~ي¹ا -دي
د·يك' ! -ا--¹ا ى¹ع .·ق` ا·هي· ¸و¸·سي ا·~¹ -ا-~¹ا -اكرح -رع' Œ ي·-·ر·ي ا·م ··سفن ,¸·س ا~'و Œ ··ي¹ع م¹·س' _و¸'
. -ودهب ··تيحو ··ي¹' -·ه=تا ... ··ي¹ع م¹·س' ي·-ي¹= ي·~ ¸ا¸و ا·م !ر·في' -او -اي ... ي·-·ر·ي ا·م ··سفن ¸¸·سيو „-·ت·سيب
66
ي·· ا·~ه-م .·ك ·¹·في ا·~ع ا·¸·و ا·-`د=ت . ··ي· ²-ي·س¹ا ا·هن¸-= ²·-ي= ²·صر· Œ ميد·س .ا=¹ا -·يك -¹ا¸'و »ارتحاب اه=·ا·ص
ا·هما·= .وا-تت ى·تح ··تد-ام ى¹' ا·هتد-ام ا·م ن·-=¹ا ¸ا·ساوركو ا·هت¸ه· ¸ا=-· .·قن ي·· ا-دعا·س ²¹ي¹· ¸-ا·~ د··ب . ²·-ت´~¹ا
. -ديحو
_·=قت ¸' -~ا¸' ¸~¹ا ¸~¸··س¹ا -ا~¹ا ··ن' ا·ه--~ ن·م ي·~`ت ···ر·ت م¹ ب-·س¹ .ا·ت~مو اس¹·س ‡·يد=¹ا ا·~ه-يب ,ر=
. يفي·-¹ا ا·ه¹~عو اهت·سا¸~ ن·ع اه¹أ·سو ·ت¹ا·س¸ _¸-¸مو ··ت·ما= نع ·ت¹أ·س . ا·ه-ع .·يوا·`ا ر·~ن ي·· 'د-ي ¸' .·-· ·نا·س¹
ا~- ن·يت-ا~¹ا ن·ع د·ي¸ت ي·ت¹ا ¸ا¸و`ا -~- .·ك --ار· ··ي¹ع ب·=¸تي ··ن' ا·ه¹ -رتعا· -ر`·-~¹ا ¸ا¸و`ا ن·ع ··-م -رسفت·سا
أ·-= ا·مد-ع ··-م -·´=- ! ²·ي·¸¸¹ا ا·هت=-ا¸و اهتا=ف·ص ²·~=~=ب · -دير= -ار=' »واقي ¸' _=ت·سي م¹ ··ت~ا·ك ··-´¹ _ا-·-¹ا
-دير= ,¸·س _ا-·-¹ا ا~- ر·ت~ي م¹ ··ن' ى·ع~او -ري`ك د-ار= ن·م ·ي·سر´¹ ¸وا=~¹ا ي·سر´¹ا ى¹ع ا·م ²·ي¹¸ف= -واق~ب ا·ه-ع
! ·`ا=ب' --ار· نم `دب اه·ي~= ا-'ر· د· ·نأب ر·' يت¹او · ¸~يات¹او „سو`ا ¸ر~¹او -اي=¹ا
ي·· _رب ··ن' `' ²ساي·س¹ا .ا=م ي·· ·¹~ع ن·م م·=ر¹ا ى¹·· · »اع .·´~ب ي·-ف¹ا ··ع`='و ²يقي·س¸~¹ا ··ت·اق` ا·هت~-~'
_ادي' ن·ع -اه··س“ب ا··ه`دح ا·مد-ع ا··ه¹-~'و · ²··يدير=ت¹ا ي´··س-يدناك Š¸==و ²·ي·ي-=¹ا -نار-··ما¸ ر··=ا-م .¸ح ا··هت~·ا-م
نم ¨.ي¹¹ا ²´¹م" _=قم اه·~س´ي ¸أب ا-دعوو · -دحاو ²س¹= .`= ²ع¸=ق~¹ا -¹¸ي ¸اك ¸~¹ا -¸ا¸ت¸م .-ف~¹ا ²يقيس¸م
ى¹ع ¸··ي¹·ت¹ا ى¹' ‡··يد=¹ا .¸=ت م··` · ¸دي-يك ا¸ي¸¹ ¸نارب¸··س¹ا ا··ه-ا~' ي··· -··عدب' ي··ت¹ا -¸ا¸ت¸~¹ ¸ر=··س¹ا ¸ا-¹ا اربو'
²·تم _~`¹ا دق-¹ا ²-حاص -ا¸~·¹ا ‹رب -~¸¹¸م ميدس ·تك¸ا~ . »اع .ك نم -·¸¹ا ا~- .`م ي· ¸د-¹ ي· نيي=ي¹=¹ا _ايس¹ا
ا~هتا´=-ب ىهق~¹ا ¸= -يف=¹ا »د¹ا بحاص ¸د=¹ا ~¸¹¸م ¸ار·و ي- -•~· · ¸وري`´¹ا ا~-دي=ي ` ¸ات¹¹ا ¸=¹او -~¹ا
! ²-=ا-¹ا
-=ح` ! ¸ري= ¸'¸ .¸ح »¸ت ري·ا-ع ¸¹=ت ا~ك ا~هسو¸¸ .¸ح ¸¹=ت -ناك -اي~ي´¹ا و' ¸رتس~ي´¹ا ري·ا-ع
¸اك ¸' ¸ار· اه¹أ·س . ²·-ت´~¹ا ا·ه¹¸=~ .·-· -اعا·س¹ ²·=ا·س ¸·~~¹ا -·ناك ¸' د··ب -¸ا¸غب .·=هت -'دب ¸ا=م`ا ¸' ميد·س
. -~أب -··-·ر· -ديرت ¸~¹ا ¸ا´~¹ا و' ا··هتق~ ى¹' ·ت¸اي··سب اه¹··ص¸ي ¸' ا··هي¹ع ¸رع . ي··ف-¹اب -··با=أ· · -¸اي··س ا··ه·م
ب¹= ·ن' `' اهي¹ع _¹ي م¹ . اه¹¸-م ى¹' ²¹·اح و' -ر=' -¸ايس .قتست م` ²-يرق¹ا -`=~¹ا ي· ¸¸ست¹ا .~´تس اهنأب ·تر-='و
. ·ت¸ايس نم -ي~ ¸ا-ح` ب-~ي ا~`ي¸ ¸-ا·د¹ -ر=ت-ت ¸' اه-م
··سف-¹ ا·~-دحأب =افتح`اب ···-قت ¸' -¹واح · ا·~-اي' ا·ه¹وان ر·=~¹ا ن·م اي·او اف=·مو ·¹=م -دي ي·· .·~=ي ¸·-و ~اع
. ²-ت~مو -ركا~ ·-م ا~هت¹-ق· . ·ف·¸م ى¹ع رص' ·-´¹
م¹ ·ن'و ²صا= · .ا-ت`ا .-اسو ا~ه-يب »د·-ت ` ىتح اهفتا- م·¸ اه-م ب¹=ي· 'ر=تي ·ن' ¸¹ اه·ار-نا .-· --~ت
ا=·ا·-م -دي دم امد-ع اه-= بي= ·-´¹ · اهتسا¸~ -نأتست¹ ¸اير¹ا ى¹' ا-د·ب ~¸·ت -~ود·م »اي' ,¸س ¸د-¹ ي·· اه¹ ¸·-تي
بت´ت م¹ ²-· ²ياهن اهيمدقب „=ت ي-و اهتق~ ى¹' -د-اع -·ر-نا· · يحا--¹ا -¸¸=· -اي' اهتك¸ا~م ى¹ع -=¹ب ا-ر´~و
. .اهتيادب
67
(1œ)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 11/6/2004
Subject: -ا-·ا-ت¹اب ¸¸=·م _~ت=م
… م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص ي--¹ا -ا=و¸ · نه-ع -ا ي-¸ ني-م¸~¹ا -اهم' -ا~س'
ب-ي¸ · -ا==¹ا نب ر~ع --ب ²-فح · ¸يد-¹ا ر´ب يب' --ب ²~-اع · ²·م¸ --ب -ا~¸س · د¹ي¸= --ب ²=يد=
²-ي-ح »' · ب==`ا نب ييح --ب ²يفص · -¸ا=¹ا --ب ²يري¸= · ¸== --ب ب-ي¸ · ²يم' يب' --ب د-- · ²~ي¸= --ب
. -¸ا=¹ا --ب ²ن¸~يم · ²ي=-ق¹ا ²ي¸ام · ¸ايفس يب' --ب
-ا~¹·سم · -اي~ير· ر·ي=و -اي~ير· · -ايبرع ر·ي=و -ايبرع ن·م »`·س¹او -`·-¹ا ··ي¹ع م·ير´¹ا ي-·-¹ا ‹و¸ت
. ا¸ا´ب'و ¸ا-ي` نهب ي--ي ¸' .-· ن~¹س' · -اي~¸هيو -اي=يسم · -ا~¹سم ري=و
(ني-م¸~¹ا -اهم') · د¹ا= ور~ع
ا·م _·ي=~ت¹ا .-اس¸ ²ي-¹ا= ¸' م·=¸ · ي¹ا=·س¹ا ي·تا¸=' ن·يب ²-ي= -ادص' اري=' د·=ت -'دب د· ي¹-ا·س¸ ¸' -=ح`
! مه-م ¸مر=ت ام · _يسا~ت¹ا نم ي-¹-ت -¹ا¸
.¸·صو ¸ا=تناب -ر~ا-م ²··~=¹ا -`·ص د··ب ن·م -·ينرتن`ا ى¹ع ي·-و _¸-·س' .·ك -·--¹ا ر·=-م .·ي=ت' ¸' ي··س¸ب
-اد···-¹ا -··سف-ت د··=ت م¹ ¸“· · د··ي·ب و' ب··ير· ن··م ا··هي¹' ر··ي~ت .-`~ ن··ع ا`=ب ²عر··سب ·ت=ف··-ت اه¹··صو ا~“· · ي¹ي~ي'
ا~- ²=ي-ف¹ا نم ²~¹اس ا-¸ور~ب ,ر=`ا ˜-هت نه-م -دحاو .كو · ²هبا~~¹ا نه¹ا¸ح' ى¹ع ن-~=ت¹ اهتاقيد-ب -¹-تاو
,دح' ··ي· -¸ا·س ¸~¹ا _¸ا~¹ا ¸اك و' · -ا¸-·س .·-· ا·هب -رم ²···او ··-~ي ا·م ²·-ق¹ا ي·· -د=و ¸' ا·م' !ا-ي' _¸-·س`ا
!ي¹ .ي¸¹ا· · ري=ر=¹ا ي· اه~ع .¸-م ·ي¹ع .=ي ¸~¹ا _¸ا~¹ا ·-~ي -`=-¹ا
²·ن`· -·ن' !`·ص' =·-ي·¸اع ا·-ح !ا·-يت=-· ا·م .·`م =·=-ف-¹ -او" د·يع¸¹او د·يدهت¹اب ²-ي¹م ي-¹·-ت -ري`ك -`ي~ي'
ي·· ا·-ت¸ا= ²·ن`ع ن·ين¸´ت `'و !!··-ي¸ ن·م ! =·-== ا·مو ي·--== =·~ع د¹و ¸` ي·-م -¸¸هقم !¸¸=' ²·مرح .ا= م·ع -·-ب
¨! =ا~ ي· -ر-`-م ني=¹¹ -ن'و اي¹·¹¹ ا-¹قن ¸ي¹ ا--م -ريا= · ²ح¸ف-م ي· ميدق¹ا -ي-¹ا
.·ك ى¹ع .·س-ك' ¸~و ~¸¹ا ا·ن' !د·حاو ب¹· ى¹ع .اي·¹ا .·`م ¸·م -ا--¹ا ¸·ي¹ ¸¸¹¸قتو ! -ا-ب ا·ي -·=ت ن·´ن' -او
! -ا -ا~ ¸' ²-=¹ا ا-¹ · -اي ¸ب !-ا--~ب نه¹د-تس'و يتاقيدص
ƒ ƒ ƒ
. ²قيق=¹ا --ن ا-ر-='
²=-ا¸¹ا -ا-·س`ا ‹ات-تسا ²~هم اه¹ اك¸ات ا~ه-يب ¸ا~ ا~ب اه`دحو · اه-م ·=او¸ -ر´· دي¸ت م¹ ·تد¹او ¸' اه¹ .ا·
¸' د·يرت ··م' ¸` ²=ا·س-¹ا -~هب ا·ه-ع ى¹=تي Œ ··=تفتب ا·-رهب' ¸~¹ا .·-ي· ا~-' ! _~·ست ا·م .·ي~يم ¸د·-ت م¹ . »`ا ب·-غ¹
68
ن·ي~¹ا ن·يه·ات¹ا -ا-~¹ا ي··ا-ك ·¹`م !!Œ .·-ي· ··ي¹' يهت-ي·س ا·م ا~-' Œ -اير=`اك ²·ي-= -ات· ŒŒ مه=·سو ن·م -ات· ··=و¸ت
!Œ م-رقت=ت
¸' ن·´~ي ا·~م -د-ا· ن·م ا·م ¸أب ··نا~ي` ··ف·¸م رير-·ت ب·-=تي .·-ي· ¸اكو · .·ي~يم ى¹ع اد= ²·ي¸· ²مد·-¹ا -·ناك
·يد=ت -ا-قع ¸¸-تت ¸' اه-م ¸=ري ·ن' ·¹ا· ام .ك ¸اك . ²مد-¹ا _م ا~¸اب ·¹عا·و افي·- ·ف·¸م ادب دق· ا~¹و · اه¹ ·¹¸قي
¸' .وا=ي م¹ ¸·- . ا·هب Šا-ت¸`اب ··ف·¸م ى¹ع ر·ص' ¸·- ¸' ا·ه¹و ·¹ م·-ديك د·-ت ¸' _ي=ت·ست ²=¹·س ن·م ا·م ··ن'و ··ت¹-ا·¹
م-دي¹اقتو مهتا`¸¸~ب ,¸س ¸¸-م¸ي ` ! ب=¹اب ¸¸-م¸ي ` مهن' . اه-=ي ` ·ن` ¸ي¹و · اق-سم ²·ور·م ²=يت-¹ا ¸` ¸رت·ي
Œ مهعا-·' ى¹' .ي-س¹ا -ي´· · ني-س¹ا ر-ع
اع~¸م -ر--ي ¸' .-· ·ع¸مدب اهيفك .¹ب . ··ر·ت د·ت م¹ يت¹ا ·ه=و ي· ¸¹~=ت م·=~¹ا ي· ²تماص .ي~يم -¹=
د·يب ` ا·-ديب ا·هتا¸ار·و _·-و'و „·سب' ا·هتايح . د·ق·~¹ا „·س¸¹ا ا~- ن·م -·سي¹ ا·هن` ²·=¸==م ا·هن' ا·ه¹ ·¹ا· ا·م ر·=' ¸اك .
. اه-ع ى-= ي· ي- -ا-اتم ي· اه¹ا=~` ²=اح ` · ²ماس¹ا م-¸ا´·أب اهت-ارب .تقي ن¹و مهما´حأب اه¹قع -¸¹ي ن¹ . ²¹ي-ق¹ا
نم ىتح -رهت م` · .ي-`-و =ا~سأب _ي-ق¹ا ا-دس= رتس ¸' د·ب ²قيق=¹ا اه¹ »د· . .ي~يم ·ت-ي-ح نع .-ي· د·تبا
··ن' =¹ا-- ا·م .·ك ! اينان' ن·´ي م¹ . ا·هي-يع ي·· ²·-¸~~¹ا ·ت¸¸·ص ,ري ` ى·تح ا·هكرت . ا·ه¹·· -~¸ ‰ا·-تما ي·· ·تي¹و¸·سم
. ·¹ اه-ح نع ²¹ي~= ,رك~ب =افتح`ا ديري .ا¸ ام -ي~ .ك م=¸
· ·ينا·ت ام -¸س· م¹·ي ¸اك ¸~¹ا -ا نم ¸¸·بو . ¸¸=¹ا ى¹ع ب¹غت¹ا ي· ²·~اص ²-=¸و ر--¹او ده=¹ا نم ري`´ب
~¸·ي ¸' ¸ا=تناب · .·ي~=¹ا ي·-ا~¹ا .¸ي~ ا·هيدي ن·يب ن·م -¹فتو · د¹=و -اب“ب ²·~¹¸~¹ا -ايرك~¹ا ن·ع _··رتت .·ي~يم -·حا¸
. ديد~ -„-ب ¸¹و اه~·= اهتايح ي· ²=يس-¹ا -اي~•¹
نم ·-ع -·~س د· -ناك ¸ر-م بي-= ى¹' ---~ ..¸¹=¹ا اهمام' -مد·نا ¸' د·ب يسفن بي-= ى¹' .ي~يم -أ=¹
. اه·`= ²¹حرم ²يادب ي· ·ي¹' أ=¹ت -ناك يت¹ا ري¸ن »'
م¹و اه·م ·ي=ا·ت ي· ا=ف=تم ¸¸تكد¹ا ادب . ¸ا-·¹ا اه-¹·و اه¹قعو اهناس¹¹ ¸¹=تو ·ي¹ع ~د~تت¹ •ن¸¹¸ي~ =ا-- ن´ي م¹
… ر~·¹ا ²يقب اه-ع -أ-=م ·تبا=' .=تس ¸~¹ا ني¸=¹ا .ا¸س¹ا ²با=' نم ن´~تي
What more could ̨ve lone or said to make him staŸ?
ا·ه¹ .·-ي· _اد= ن·ع ‹~ا·س¹ا بي-·=¹ا ا~- -ا~¹ك ن·م ¸·~ع' ‹`·¹ ²·=ا=ب ا·هن' .·ي~يم -·ف~تكا -ا¸اي¸ _·ب¸' د··ب
·ي¹' .ص¸ت ام -دح' ¸- ا~- .- ! ا--~ .-ي· اه-ي-ح ¸اك `و ²=·ن ن´ت م¹ . اهسارت·ا .-· ²=·-¹اب ب-~¹ا ريرغت ²-·و
²يف¹=¹ا -`ت=ا _م ²ي~¸·س¹ا اهتيسفن بي-ت ²¹´~م ~ا·ب' مهفي ¸' ¸ر-م بي-=¹ ن´~ي .-و Œ -ر·¹ا د-ع يسف-¹ا ب=¹ا
Œ ا~ه¹ ²يعا~ت=`ا
··-´¹ · ··-=ت ا·~ك ا·ه-=ي .ا¸ ا·مو · -·ي-ع ¸د·-ب ا·ه-ح' د·· .·-ي· ¸' -دكأتم ا·هن' `' ا·ه¹ ··حر= ن·م م·=ر¹ا ى¹ع
.·-قتت ¸' ا·م' ا·هي¹عو -ا-·ا-ت¹اب ¸¸=·م _·~ت=م ··ن' -~ار·' ··ت~ا¸' .·~ت ي·ت¹ا _·~ت=~¹ا -~ا¸` _·-ا=و ي-¹·سو -·ي·-
. ²ي¹`قتسا ر`ك' -ايح -~ار·` ن~-ي ا¸ر=ت ر`ك' _~ت=م ي· ¸ي·¹¹ -¸~اغت ¸' و' اه¹ _-=تو ·تا-·ا-ت
69
ا~ب¸ · »اع .-· -دح ا~ك ر~ا-م ¸·رب ·با=ت م¹ -ر~¹ا -~- اهيب' ى¹ع ‹¸ا=¹ا ي· ²سا¸د¹ا -ر´· -حر= امد-ع
_·م ا-ي-ك .¸-~¹ا ¸·= _-·ص' . -¸ار· ى¹ع ر·ي`أت ار=¸م ا·هه=و ,رتعا ¸~¹ا -¸=~¹¹و اهت·-قن ي·ت¹ا -امار= ¸¹ي´¹¹ ¸اك
¸' ى¹ع ¸ا¸ب`ا ¸··او . =ا-- ²·ي¹=ا~ ²·س¸دم ي·· ²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا -ا-ق¹ ارسي¸·س ى¹' .··~م ا·هي=' رف·سو ا·هتب•كو ا·هن¸ح
.`=و »¸ي¹ا ¸فن ي· =ا-- -ا·ما=¹ا ²¹سارم ي· -'د-· · اه¹ا= ن´سي ‡يح ¸´سيسنار· ¸اس ي· ²سا¸د¹¹ .ي~يم ر·است
. ديد=¹ا يسا¸د¹ا »ا·¹ا ²يادب .-· .ي=ست¹ا ²صر· اهت¸فت ` ىتح _ا=¹“ب ²ي¹ات¹ا »اي`ا
¸¸··سي ¸~¹ا د¹-¹ا ا~- ن··ع .··حرتو ا··هت·تم' »¸=ت ى··تح =ا-- -ا·ما=¹ا ,دح' ي··· ا··ه¹¸-· ¸ا=تناب .··ي~يم -¹=
ا·هن' !Œ -اي=¹ا -د-ا· ا·~· ¸~' ! ب·=ي ` ا·مو ·¹·فت ¸' ب·=ي ا·م ا·هي¹ع د·ح' ي¹~ي ¸' اه·سف-¹ ى·-رت ن¹ . م-اه-¹ا ا·~ك -~ار·'
. „ق· اه¹و · اه¹ ا¸¹=ت يت¹ا ²قير=¹اب اه~ي·ت ¸' ى¹ع ‰ر=تسو ا-دحو اهتايح
70
(1ž)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 18/6/2004
Subject: -ا=س¹ا ¸¸· ... »¸=-¹ا نيب
. -ا-¸¹ا -ن' =ن' ²~ح¸ =ند¹ نم ا-¹ ب-و ا-تيد- ~' د·ب ا-ب¸¹· •¸ت ` ا-ب¸
…¸ار~ع .' -¸¸س œ
ن·م -ارت·`ا ن·م ي·ن¸~=ي ¸··-¹ا . ²·==ف~¹ا .-ا·سر¹اب ي¹ي~ي' ¸ود-·ص .··ت~او · د··قت م¹و ´ ·ي¹ع ا·يند¹ا -·ما·
¸¸ك' ى·تح ن·ير=•ا ¸و¸~ ي·· ي¹=دت ى¹ع ب··اع' -¸·سو .··ف¹اب ا·هت¸وا=ت د·· ي·-ن' ر-·ت·ي ¸··-¹او -ار~=¹ا Š¸==¹ا
. ¸ف-¹اب ²ق`¹او ²·اف-¹او -'ر=¹ا -~هب -دي¹اقتو _~ت=~¹ا ¸د=ت ·سفن ·¹ .¸ست نم .´¹ -ر-ع
. ىس¸م اي =باتك 'رقت نم ى¹ع
ƒ ƒ ƒ
. ¸اير¹ا ى¹' ~¸·ت ¸' .·-· _¸م~ ن·م ا·ه¹=ادب ى·ق-ت ا·~م ¸¹=ت¹ا .وا=ت ا·هنأكو · ميد·س -·´ب -ر-ا=¹ا م¹·س ى¹ع
ى¹'و · ~ات·~¹ا ا·-~اهت=او اه·سو¸~و ا·هت·ما= ى¹' ~¸·ت ¸' د·يرت . د·ي¹و .·-· ا·هتايح · =ا-- ²·ي·ي-=¹ا ا·هتاي=¹ ~¸·ت ¸' د·يرت
. ²·ت~~¹ا ري¸ن »' ²¹ا=¹ا -¹ا¸سو -¹ا¸سو -ابرق~¹ا اهتاقيدص
ن·يب ر·ي=ت¹ ا·هي-يع -·-~='و ا·هين~' ي·· ¸ا~كو¸¹ا -اعا~·س -··-وو ى¹و`ا ²·=¸د¹ا د·عاقم ن·يب ا·-د·قم -~=تا
… ²ي-=`ا »اغن' ى¹ع -ا=س¹ا ¸¸· · »¸=-¹ا
¸د·ت·ب' =···م . . . ¸د··ي·ب ي·ن~·=
¸ا··ك ي·¹¹ا ى··س·ن' . . . ¸او`ا ¸'
¸ا····م¸···¹ا .ا····= ¸····¹ ى··ت··ح
_ي-ي ¸ر~ع ام .-· ... _يبر¹¹ .صو' »¸`
¸ا··´··م ي·¹ ا··ن' . . . ¸ا···-·=¹ا ى·ق¹'و
-ا·=·س·¹ا ¸¸·· . . . »¸·=·-¹ا ن·ي·ب
-ا~···¹ا .·ك _ر·ف·¹ا ¸ا¸·¹أ·ب .·س='
اهينا=' نع .`ت=`ا »ا~ت -¹ت=ت ينا=`ا نم ²ع¸~=م ن=¸¹ا ى¹' -~¸·¹ا ¸ير= ي· اهت·و ²ي=¸ت¹ ميدس -¸ات=ا
ن·دت ¸' ¸ر· . ر=ت-~¹ا _رف¹ا .ا-قتس` اهيعا¸~ _ت·و ¸¸=¹ا _ي~¸ت -ر~¹ا -~- اهتين ي· ¸اك . ¸د-¹ ى¹' »ودق¹ا ¸ير= ي·
71
اه¹ا-تا -دق· ¸' ~-م اهب اه¹ا-تا -دق· د· -ناك اه-س .`م ي· ²ي-ص _ورب ¸اير¹ا ى¹' ~¸·تو ¸د-¹ ¸¸' ي· اهنا¸ح'
. دي¹¸ب
-ادت¸` -ر-ا=¹ا »ا~ح ى¹' ²··ي¹و~ ²¹ح¸ .··ك ي··· ا··هت~ا·ك ميد··س -··ه=¸ت · ²··م¸ح`ا „··ب¸ -¸ا~' --ف=' ا··م د···ب
ا·¸ف·ص .ا=ر¹او -ا·س-¹ا -=·-ت ا·مد-ع · .·ي¹قب ²·´¹~~¹ا ¸¸' ى¹ع -ر-ا=¹ا Š¸-- .·-· =¹~ .··فت ¸' -ر´ت ي·ه· · ا·هت-ا-ع
.ا=ر¹ا ى¹=تي ا~-يب · نهتاباقنو ن-ر·~ ²ي=='و نهتا-ا-ع -¸س-¹ا ¸دترت· · ي~سر¹ا ¸¸¹ا -ادت¸` -اما~=¹ا -ا¸ب' »ام'
· »¸=¹و »¸=~و ¸ا-¹' ن·م ··ي¸=ت ا·~ب ²·=ار=ر¹ا م·ه~ورك -·=ت ا·هتم¸ح' ¸ود~ي ي·ت¹ا .·ي=ا--¹او -ا-و¸ا´¹ا م·ق=' ن·ع
. ²·م`¹ا مهتا·¹ص ي=غت يت¹ا ر~=¹ا _~~¹او ²ي-ا~غ¹ا مه~-ار= رتست يت¹ا ¸ي-¹ا -ا¸``ا ى¹' او~¸·ي¹
اهي-=اح نيب -و¸و اهي-يع ²=ت· نم --¹· · دي·ب نم مست-ي ·ن' اه¹ .´ي= `=¸ -=~¹ ا-د·قم ¸=ن اهقير= ي·
ي-ا·-=' ا·ه¹ ا·ه·-ي ي·ت¹ا ÷ ²ق·ص`¹ا اهتا·سدع -ادت¸ا ن·س=ت ا·هن' ¸¹ . ¸~' .·´~ب ··ه=و م¹ا·م _ا-يت·سا ن·´~تت ى·تح
-¹صو امد-ع . »¸ي .ك -انا·~¹ا -~- .`م ينا·ت -ناك ا~¹ ÷ اه-ادت¸اب اهي· ب=رت -رم .ك ي· -ا¸ا=-¹ا .=م ي· ¸¸ي·¹ا
¸··ب ²··فترم ²·قه~ ا·ه-م -¸د·ص . -ا~¹ا =¹~ د··قم ى¹' .·-ت ى·تح -ا¸== ²··ب¸' ,¸·س ا·ه¹ ¸·-تي م¹ ¸اك ا·-د·قم ى¹'
… ¸ر-~¹ا ري= اهسا~ح نع -ف~كو اهت=رح' -ي~¹ا
!! ¸ار· †
¸دق¹ا ب·ت¸ ¸~¹ا د··ق~¹ا ي·· ¸¸¹=¹¹ ا·-اع~ م·` · ر·-ا= _رفب ا·هب ا-حرم -د·قم ن·م ¸·هن . -¸=ن ا·-ا== -¹~ك'
! ·-نا= ى¹' ار=ا~ --اقب
Œ -¸¹=¹ا -د-¹ا- Žو Œ ميدس =فيك †
. ²-ت´~¹ا ي· ي¹¹ا »¸ي¹ا =ا~ د·ب =·¸~' _ا¸ ين' -¹ي=ت ام ! -¸¹ح ²·دص د= نم -او ! =ماي' ي¹=ي -ا †
يت~· =ن' ني¸ ¸ب . يب¸ نم -= . ²¹ي¹¹ا ر·اساب ين' دكأتم --ك ام ي-·ي . ¸ا=تنا ¸¸=ح ¸اك »¸ي¹ا Œ ~اع ني·د-ت †
! =تف~ --ك ام `'و =تا-ع نيس-¹ت
.-¸اي=¹ا بكرت ام .-· نم =ب¸` ¸ب`و ب-ا~ ¸ا= =ي¹ع -ا~ ام -ن' ! ²-ير= †
.¸=تي -ا= ا~' .´ي= ¸¸تك~ ين“ك !²ي-=~¹ا ي· »ا-فناب -ا-م ين' ¸ح' . -¸اي=¹ا ي· يسب`م ري=' بح ام ان' ·ي' †
! ديا- رتس~¹
. اهي· ري= -رم ري-ي ي¹´~ ¸' ¸ح' . --ا-·¹اب ان'و ي-ت·رع =نا ني¸ ¸ب... ·ههههههههههه- †
اهي· .-في يت¹ا ²=¸د¹ا ى¹' ²·~ب ا-اري ¸' »' د=¹ا ا~- ى¹' ا-يس ··و~ ¸¸´ي' Œ .=ر¹ا ا~- _¸~ي .- . اهي· ى¹ح' =¹´~ †
ŒŒ اه=-· نم ·يف·ت¹ اهت-ا-·ب -ت¹تو ى=غتت ¸'
. ¸د-ع ·س¹ =تيكا=و =ت¹=م ,رت -ر´· ى¹ع . -¸¹=¹ا =ن¸يع †
! -¸ع~ Žو . =¹`ح †
72
ن·ي¹=ت =·ن' ن·ي~¸·تت ا·-- ن·ي~ي·ت ا·~¹ `·ص' . - د·~=¹ا ` † Œ ي¹ع -·يع~و ي--·سب »¸ي¹ا =ا~ -·-ر~ت ا·م ¸·ب ى·سع †
ى¹ع يت¸اي·س -·-ك¸ ا·هم¸ي ا·ن' ن·يد·بو · ²·==¹ ¸أب ب¹قي ن·´~م ا·-- ¸·=¹ا ¸` -¸اي·س¹ا ي·· ا~-ا~ -¸ك ن·ير¹او ²¹=~¹ا
.¸=¹ا =ا~ ي· ي~~¹ا نم ني-ر~ت ` -ن' =ي¹ع -يا= --ك . -ي-¹ا -·=¸و .¸=
. م-ري= نم ي~م' -رص ام ! يتيكا=و يت¹=م ي¹ ي¹=ي -ا . - د~=¹ا ي~ ينا= ام ` †
. ²ي·ا·¹اب مه-ي·=قت †
Œ ²ينا` -رم ¸د-¹ _=رت ¸وان `'و ¸اير¹ا ي· رقتستب _=ا¸ ني=¹ا -ن' ! -ر´· ى¹ع . =ي·ا·ي -ا †
¸اير¹ا ¸' ا~ب · ر-=¹او -د=و ¸اير¹ا نيب ام _¸¸م يت·و ¸¸´يب -¸¸-¹ا _-تت ¸' ى¹' ¸ب · -¸ر· ام ني=¹¹ -او †
. .-`ا ²~صاع ر-=¹او ²ي~سر¹ا ري= ²~صا·¹ا -د=و ²ي~سر¹ا ²~صا·¹ا ي-
Œ ر-=¹ا نم -ن' †
. ²ي·ر~¹ا ²ق=-~¹ا ي· نيرقتسم ²¹ي¸= -دم ا-¹ ن´¹ د=ن نم ا-¹ص' . م·ن ¸' †
! ي·ما= ب¹ا= =نأك _¸-س' .ك -¸¸~~¹ا- ى¹ع ري-ك =سح' Œ ا~ك =ي¹ع ب·ت ¸م †
=ا--و ا-- ¸ب`مو · _¸-س' .ك ¸ا¸س¹ا اهي· .ف´تيب ي¹¹ا -¸اي=¹ا -رك~ت اه¹ام ¸ا¸ ²¹أس~¹ا . ¸~اع -او ` · (ا´حا-) †
.!بي¸دت¹ا ا~- .ك د·ب -ا=و¸¹ا ~د·ت _م .كا~م ¸' ¸د-ع ام ان' ي-·ي ! -يب .ك ي· -دحاو · ¸ا-س`ا Žر· ي~ م-'و ·
Œ =~`يم _ي¸ات ىتم ! _ي=ص `' ! د=ب _´¹م -·¹= -او ! _ي~ اي ` †
! -·و ¸أب اهي-ي=ت ²¹´~م ¸د-ع ام ,رت Œ ²يد- ي¹ ني-ي=ت ²يوان Œ ·ي¹ †
. ! -ا-~¹اي ا-ح ا-¹ اه¹= ... -اكر=¹ا ا~ ى¹ع -ر-ك -ن' نيد·ب Œ ²يد- =¹ بي=' ·¹ ¸~و ` ·هههههه- †
. د=او ري-ك -¸- ام ني```و ²س~= †
. ==رب Žو ي-~¹ع بي= †
Œ -اي~`اهب ني~هفت -ن' †
. ·=رب نع ·¹با·' دح' ¸' .أس' ين' ى¹ع ي-ت~¸عو · ¸¸م`اهب -ري-= يتاقيدص نم -دحاو ¸ب ` †
! ²~تا=¹ا نسح -اي . انر-ك · =ت¹¸· ى¹ع . -ا=ا=¹ا ¸~ب -رتع' ام ين' ¸¹و · ¸د=¹ا ي=رب †
ابار~ -افي-~¹ا و' ن··يفي-~¹ا ن··م ¸' ا··ه¹ »دقي `' ى¹ع ا··-يرح ¸اك ¸ار· ¸' ا··~هت¹ح¸ -ا-`' ميد··س -··=ح`
ا~- .·كأي و' -ابور~~¹ا -~- .وا-تي ··سفن ¸·- ن·´ي م¹ . ر·ي¸-= م·=¹ ى¹ع ¸¸ت=ي اما·= و' · أ·==¹ا ¸·ير= ن·ع ار´·سم
· ¸¸م`ا ¸-ا·دب اه·-=ب ²سو¸ه~¹ا يه· · ام اع¸ن اه-=ع' اهقح ي· أ== _قي ` ¸' ى¹ع ·صرح ن´¹ · ²~·=`ا نم _¸-¹ا
ا~- .-· اهت·~و اهصرح .`م ي· ا-=~ اهتايح ي· -~ا-ت م¹ ÷ ¸ي~¹ اهت·-·' ا~ك -ا¸~·¹ا ‹ر-¹ ا-¸ا~تنا -رسفي ¸~¹او
! ¸د=¹ا
. =ت·=رب ²حرف¹ا نم -ريا= ني=¹ا -د¹ا¸¹ا ي·`ت . =ي¹ع .هسيو =-ي·ي -ا †
»¸ي .ك ي-و يتسا¸~ -رت· .¸= ²-ي´سم اه¹ ي--ح اي . -ا--¹ا يتا¸= _م ¸ي¸اب ي· -¹ا¸ ام اهن' ¸ب ²قق~تم -او ·ي' †
Œ ¸ر·ت =~و ام Œ _=رت =~و ام Œ =ر=ا= -ا= ام Œ -ن¸- ام ¸دي¹و اي … ي¹ .¸قتو ي¹ع .-تت
73
. ¨نييمام`ا ·ي-س نيب -ري-´¹ا ²¹=ف¹اب نيتق¹·م ا-ا-يعو ²ي¸ف·ب ميدس -¹أس" Œ ¸ر·ت =~و ام . ¸ح اه·م -او †
Œبيا~ ي-تفيا~ ²=¸د¹اه¹ · =ي¹ع »ارح ! ²قي·~ ¸¸-= ي· ²·~ ينا` ¸~ا- ... ا·' †
. ‹و¸تم ¸- امو ني```¹ا ¸¸· ¸~¸·س -ا~ -¸~' -~¸·تم ينام · ي-·ي ¸ب ! „¹= ي-~هفت ` -او ¸د-· ¸م ` ` †
نيف´ت ! ¸رع' يب' نيف´ت ·~ي … مهتا~يم' د-ع ²¹¸ا-¹او ²·¹ا=¹ا ي· ني¸´ترم م-و ب-~¹ا „=ي ام .-· نم ا-با-~ -~ا·¹ا
!ي-ي=و¸
ني-س نم ي¹-' ي=·م ان' ²حار-ب نيم¸ي¹ا- ري`ك -ا-ب ي· د=ا¸تت ب·ص ²-ي·م -افصا¸م ¸د-عو · ¸¸~ ب·ص ان' †
ى¹ع . ي=ا¸م ى¹ع ي¹¹ا ---¹ا ي¹ ا¸ق¹ ام ني=¹¹ ¸ب · م´تحارب او¸و~ مه¹ .يا·و اهي· „-ت¸' يغب' ي¹¹ا ---¹ا -افصا¸م
. ي~ ي--·ان امو ا~ك _اترم ان' · »¸~·¹ا
ŒŒ ا-اي' =¹ ىق¹ي ¸~ا· دح' ي· ام ي¹¹ا ²-·-¹ا -افصا¸~¹ا ¸~ا- _¹=ت Žو -رع' ن´~م †
Œ ريغص ب¹= =-م ب¹=' ىسن' ام .-· ن´~م ¸ب . رم' نيرمات †
... .-فت ¨ŒŒ²=¹ف¹ا =¹ت ر-ع ا-ر--ب -ر= ¸ر~ت ¸' ,رت اي اه-´~ي .- …¸~·ب ر´فتو -ا-ي-¹ا ·نا-س' .مأتت ي-و" †
Œ »ان' ام .-· ²¹ي¹¹ا =ت¸ص _~س' ن´~م †
74
(20)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 25/6/2004
Subject: ري¸ن »' ى¹' -~¸·¹ا
.~ا-·¹اب •ري-ب -ا ¸' -ا ى¹' ¸رم' ¸´¸·'و
… ر·ا= -¸¸س ””
… اهي· .¸قت ²¹اسرب ي¹ -`·ب ي¹-اسر¹ -ا·بات~¹ا -ا-¸اق¹ا ,دح'
!!! ييييييي¸¹¸¹¸¹¸¹¹¸¹¸¹¸¹¹¸¹¸¹¸¹¹¸¹¸¹¸¹¹¸¹¸¹¸¹¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¸¹¹‘
‘ .ميدس¹ ²كر-¹ا ى¹ع ! _¹=¹تي ¸¸`¹ا ا~- ¸ا=تناب ن=نو انر-ص دفن !! ا-يغب ام ! اري='
ري`´ب .~=' .-اسر¹ا -~- .`م -سي¹' . ²·~اه¹ا ²ي=-اف¹ا يت¹س¹س ي· ¸ار~تس`¹ ي-··دي ¸~¹ا .عافت¹ا ا~- .~=' ام
Œي¹`=ناو يتي¹ار-ي¹ نع -د=تت¹ ايم¸ي ي-¹-ت يت¹ا =¹ت نم
· ا·-= ` . اه`ادح' نم يسفن ²·¹تقم يتاقيدص ²-· ~رس' ا~-يح -ا==`ا نم ²~-·¹ا يع~' ي-ن' ا¸¹ا· نم =ا--
ى¹ع ينر-=ي ¸~¹ا ام . نهت-· نهتك¸ا~م نع _·رت' -ا-=ا= يتاقيدص ر-تع' ` ي-ن` · ²ي¹ا`~¹ا و' ²~-·¹ا يع~' -س¹
Œ نهب ²-م¸م نك' م¹ ¸' نه-ع ²بات´¹ا
اي¹اح ي·تي¸- ن·ع _ا·-·`ا ن·ع -··-تما د·· -·-ك ا~'و · نه-·-· ي·- يت·-·و · يتاقيد·ص ن·م -دحاو .·ك ا·ن'
ا·~ك · ²¹ماك ÷ ا·ن' ÷ يت·-· ا·ه-يح م·´¹ ~ر·س'و · -ا-·س`ا -~- .و¸ت ا·مد-ع ا·م »¸ي ي·· ا·ه-ع _·-·' د·ق· · ²·صا= -ا-·س`
. -¸¸~· ى¹' ~¸·ن ان¸عد· ¸•ا ام' .²ي·اف~و ¸د-ب · اهعا~س¹ ¸¸·¸تت
ƒ ƒ ƒ
ا·ه·=اري ¸أب م¹=ت ²¹ي¸= _يبا·س` -¹= · ميد·س .·`م . .¸ه=~¹ا اه¹-قت·سم ي·· ر·´فت -··¸¹ا =¹~ .`= -ر~· -·ناك
م¹ ا-ي~ ن·´¹ · ا·هقح ي·· م·ي=·¹ا ·-==و ا·ه·م -ا·-~¹ا ··ت¹·· ى¹ع »د-ي ¸' د··ب ا·هب .ا·-ت`ا .وا=ي ¸' .··`ا ى¹ع و' د·~ا¸
.- Œ -او~ر=¹ا ¸¸=م ي· ²~يد· -ا`' ²·=قك اهيب' -يب ي· ²ن¸كرم ىق-تس .- . ا-رم' ·ي¹' .و¸يس ا~ي· ر´فت 'دب . د=ي
»' Œ ا·هت`يم¸ ن·ع ²¹ماك ²-·س -ر=أت ¸' د··ب =¹~ب ²··ما=¹ا ²·~=ن' ا·ه¹ _~ست·س .·- Œ ²·ي·ما=¹ا اهت·سا¸~ .ا~´ت·س` ~¸·ت
¸' نم -~اه~ ى¹ع .-=تو اه=ار· -·و .غ~ت¹ ²ي-اس-¹ا -اي·~=¹او ²صا=¹ا د-ا·~¹ا ا-ر·¸ت يت¹ا -ا¸ود¹ا ,دح“ب ¸=ت¹ت
Œ _¸ن
. _¹مو ¸¸~ي¹ ²يهت~م ·~ي †
. ¸-=ب ¸ت·=¸ي نيد·ب · ¸¸~ي¹¹ا -ر`ك --ي¸ بي- ام يتي-ب اي †
ŒŒا¸تي¸س ¸اك Žو ا=-م ²يهت~م نت¹يا· ين' ¸¹ .=' ! _¹~¹او ¸¸~ي¹¹ا ى¹ع ¸ا= يماحو ¸' م´ب¸ اود~حا ! -ووووووو¸ي †
75
!ىبرتت (م`) ن~` ²-¸~ح اهي=ت ~¸ك ¸¸~ي¹¹ا- اه¹ ا¸-ي= ! ¸تناس¹ نم -اب ~¸ع' †
ا·~هتك¸ا~~¹ ا·هت¸عدب »اود¹ا ى¹ع ا·ه-ع ²ير·ست¹ا ¸`وا=يو ا·هت~¸·ب ن·يحر· ÷-ا¸نو÷ -اريغ·-¹ا -ر~· ا¸=' ¸اك
اهتايح ي· م´=تي 'دب ¸~¹ا د~ا¸ نباو د~ا¸ ·--س ~اح -ا-تكا نم ينا·ت -ناك -ر~· ¸' `' · ن~يتس ¸`-¹او ود-ت-ي-¹ا ب·¹
. -ا-س`ا ·فت` .ا·فن`ا ²·يرسو -رت¸تم اه¹·=يو -رم ²-ام »¸ي¹ا ي· اه=ا¸م ب¹قي· · د¹¸ي ¸' .-· ىتح
ا·يو ! -ي¸·س ا·م Žاو -·-ك ا·م ن·يو =¹¹=ي `و د·~ا¸ ا·ي =·=بري ` -ا ŒŒ ²¹ي¸= -دم .ا=¹ا- ى¹ع .·=' _ا¸ .·-
··-¹· ¸ر=تو ي·-¹· ~ر-·ت -¸ ا·ي ! =·تا-بو =·تا¸=ب ,¸·ستي د·~ا¸ ا·ي ي·-ي· ·تي¸·س ي¹¹ا -¸~ت =¹·= !!¸¸اك ا·ي ¸¸اه¹ا .ام
.!²في~¹ا- ايو ¸- ·ب -س=تو ي-ع _·رتو
م¹ يت¹ا ري¸ن »' .¸-م ي· دغ¹ا ي· -اق¹¹ا ى¹ع ²·ب¸`ا ¸فتاو ¸اير¹ا ى¹' اه¹¸صو .اح اهتاقيد-ب ميدس -¹-تا
. اه·ور=ب نه-م .ك .اغ~ن` ²يفي-¹ا ²¹=·¹ا ²يادب ~-م اهب ن·~ت=ي
²·قير=¹ا ى¹ع ر´·س¹ا ن·م ر·ي`´¹اب ى¹=~¹او .·يه¹او ب·ي¹=¹اب ب·ي¹=¹اب ‹و¸~~¹ا ¸ا~¹ا -ا¸ك' ر·ي¸ن »' ن·ه¹ -·مد·
· ا-رف·س ي·· ر·ي¸ن »' -رك~ت ي·ت¹ا -ديح¸¹ا ميد·س -·ناك . ا·هت¸اي¸ ي·· ن-ري·-قت ى¹ع ن·ه-تا·ت ي·-و · ²·يتي¸´¹ا † ²·يد-ه¹ا
·تق=¹' د· -ناك ‡يح ا´يرم' نم ¸¸¸ن اه-با -~¸ع اه¹ =¸ا-ت -حا¸و · اري`ك اهحر·' ري~~´¹ا نم ا~=· `ا~ اه¹ --¹=·
. =ا-- ²ي¹=ا~ ²س¸د~ب نيماع .-·
· ²ي=¸¹¸·سي· -·سي¹و ²ي=¸¹¸´ي·س ¸¸¸ن ا·ه-با ²¹اح ¸' ر·ي¸ن »' ¸¸ي·سف-¹ا ¸¸ي¸ا~ت·س`او ¸¸·س¸د~¹ا ر-·=' ا·مد-ع
· -اد·-¹ا ¸¸¸ن »' -سف-ت · ²يرس' .كا~م نم ¸¸نا·ي ني~¹ا =-¹و' ²صا= · ¸-ارم ¸' اهب ر~ي د· ²-¸اع ²¹اح اهن'و
ا·مد-ع ا·هي¹ع ى·~غي ~اك . ا·ه-باو ي·- ¸·ي·ت ‡·يح ²-ي·-م د··´ ي ··-´¹و ا·كريم' ي·· ا-رم د··ي ` د·· ~و~~¹ا ¸' -ر·ت ي·ه·
·تي¸- ديد=ت نم اه-با ن´~تي ىتح ر--ت ¸' اهي¹ع ¸'و ايس-= اريغت ىعدت اه-با ²¹اح ¸' رم`ا ²يادب ي· -ا-=`ا ا-ر-='
-ار=“ب =¹~و · ·تدعا·س~¹ اي-·= .·=دت¹ا ا·ه-يح م··ه-´~ي ·²·ينا`¹ا -¸ايت=ا .اح ي··و · ²·`¸ن`ا و' -¸¸ك~¹ا ¸ات=ي¹ »اي`ا _·م
. يسف-¹ا ‹`·¹ا بنا= ى¹' -ان¸مره¹اب ‹`عو ²يحار= ²ي¹~ع
ا-ديحو .مأتت ي-و _ور¹ا اهي¹' -~اع يت¹ا ·م' ن-ح ى¹' ا-د·ب ~اع · نيماع -د~¹ ²س¸د~¹ا =¹ت ي· ¸¸¸ن يقب
-ا¸ا=و -ا-ير· ن·م ا·ه-باو ي·- ا·-رقتحاو ا·-¸~¹ ن·م .·ك ن·يع ي··و ··يب' ن·يع ي·· ¨··بدت" `=¸ ى·=-'و ب·~ ¸~¹ا
. .~·¹ا ي· -`يم¸و
رف·س¹¹ ¸ا~=¹ا ²·يا= ي·· -·ناك د··و · ··تاديق·تو ··تي·=¸و ··ف¹=تو _·~ت=~¹ا ~ا·س· ن·ع ,¸·س -د=تت ن·´ت م¹ .·ي~يم
د·ي¹و ن··¹ت -·ناك ميد·سو · ¸ر~¹ا ب¹=ت ي·ت¹ا ²-ف·ت~¹ا ²-ي-¹ا -~- ر·ي= ²ي=·ص ²-يب ي·· د·يد= نم ا·هتايح 'د-ت ى·تح د·= د··ب
· ¸با·س¹ا ي·· ا·~ك ‹ور=¹ا ن·م ا·-اي' ا·ه·-مو ا·هي¹ع ا·هتد¹او ¸·يي-ت ن·م ,¸´~¹ا ن·ع -··¸تت م¹· -ر~· ا·م' · ²¹~= .·ك د··ب
. اه¹¸ح -اعا~`ا _~ب' •سنو اهتار`ع ~اي=ص` اهي¹ع ²ت-`م نيع`او ²ق¹=م ¸•ا يه·
.ا¸م ¸ا·ص . ا~- -ام ¸ا-¹ا ب··ا¸ ن·م ¸أب ا·هعا-·' ن·ع -¸=ع ا·هن' `' ا·هب ا·هتد¹او ²·ق` ن·م -دكأتم -ر~· -·ناك
ˆ¸-ت م¹ ! _ي=· .´~ب اهتيرح نم د=يو · »¸ي .ك -ار~¹ا -ار~ع اه·~سم ى¹ع ¸ر´ي ¨Œ ²ق¹=م ¸تن' -يسن ·ري-ي ام"
ن·م ‹ور=¹ا ن·م ن·´~تت م¹ Œ م·هم`كو ¸ا-¹ا م·- ··ي¹' -ا-ي ى·تح ··~ي·ت ¸~¹ا م·ه¹ا ا·هيف´ي `' ن·´¹و · ²·ق¹=م ا·هن' ام¸ي
76
ا·~ع =¹~ ¸ار´تب ا·ه¹ _~ست·س ا·هتد¹او ¸' ن·=ت `و · »¸ي¹ا =¹~ ي·· `' _يبا·س' ²·``` .·-· ا·كريم' ن·م ا·هت~¸ع ~·-م .¸-~¹ا
. بير·
¸' ن·هي¹ع -¹=ت ··ي¹ورب م·ير´¹ا ن·م ر·='و ا·ينا¸`¹ا ن·م ¸·-= ا·-دي ي··و ²·ع¸~=~¹ا ى¹ع -¹=~ ¨²·قيار¹ا" ¸·ي~¹
… _-=~¹ا ى¹' نيق-=¹ا اه·م .~=ت¹ ري¸ن »' اهي¹' -ماق· €يغب ²```¹ا -ايتف¹ا اهي¹' -ر=ن ! اه-·¸تي
-¸سي~¹ Œ ‹¸¹حو •تنور´·م ¸¸·و~ي مه-ي-ت نهي¹ع ²¹=ا~ يتناو اهيف´م ي¹¹ا اهي· -دحاو .ك -ا--¹ا- ,رت · ²ب¸´ -ح .¸·' †
!!Œ•=يبار= نع ني¸¸يت ام -ن'
-¸¸-م -دعا· -دحاو .ك -يك ²فيا~ !²¹اح ي- ام ¸~ا- ¸ا~ك ¸ب مهي¹ع ¸¸·ي -ا Œيسفن .ت·' Œي-·ي مه¹ ¸¸س' ¸ي' †
!Œ مه¹ا بي=ت اهيوا´حو
نم مهي·ا·ي ` -ا ... ²ينا`¹ا نم ن·¹' اهتف¹اس -دحاو .ك ي¹يح -ˆ-ˆ = ! نيم' ي¹¸· م-`ب ام ‹`-ي ` -ا ... ¸ي~¹ اي ·يو †
! ب¹· ¸ا¸عو ¸ا¸ ¸ا¸ع مهنا= .يياي¸
Œ ¸~ا- ي¹يح -د= _¹=ت ¸ي' †
! ي=ح اي ي¹يح -~= ¸م ي¹يح --= †
-ا¸اد·ص' -دح' ا·هت-يقح ن·م -·=ر=' . ا·هي· ن·-·رقت ي·ت¹ا ¸¸=¹ا -¸- ن·م اهتاقيد·ص .ا~تنا ى¹ع -ر·-م ¸·ي~¹
… -~ا·¹اك .عافت¹ا 'د-· · ¸ا--¹ نم -ي-¹ا ا~- اهترت~ا يت¹ا ‹ارب`ا نع _ر· ي=ام
. ¸د=¹ا .=ر¹ا -افصا¸م ي¹ ي·¸~ ¸ي¹ب ¸ي~¹ … ميدس
€··¸ت ي·ت¹ا بي¹ا·س`او ²يسا·س`ا —~ا-~¹ا »اد=ت·سا ي·· ²·عار-¹ا .·ي¹· ··-´¹ ·ت·ي-·=ب ي·ف=اع ¸د=¹ا .·=ر¹ا …¸·ي~¹
··-´~ي `و اما~ت ··با¸` د·قفي .··فنا ا~' ··-´¹و ا·ير·س .··ف-ي ` .··اع ¸¸¹=م ··ن' . ر·=•ا =·ير~¹ا _·م -·=ا¸·¹او ر·عا~~¹ا
ا~- _·-تي · -ر=ا=~¹او -رماغ~¹ا ى¹' اتاتب .·ي~ي `و د·ي¹اقت¹او -ا~ا·¹اب =·س~تمو »¸ا··ص ~¸¹¸م . ·تا·ر·-ت ى¹ع -ر=ي·س¹ا
ى¹ع -اي~`ا ي·--ي ر·ي~-¹ا ي·-و ¸~ح ن-اك ¸·-و · -ري=`ا -~هب ر·`أتي ن·م ا¸~انو ²·ف=ا·¹ا -~¸قت `و ا~-ا~ ·¹قع ~¸¹¸~¹ا
-اير-´¹ا ·ب¸يع نم . ¸ف-¹اب ²ي¹اع ²ق`و -¸ي~م ²-=·و ²--=م ²ي-=~ب ى¹=تي . ري-ك دح ى¹' ·ترسأب ¸¹·تم . ²-يتم ¸س'
. ²ي¹¸ص¸¹او ²ينان`او
Œ ¸ا=رس¹ا .=ر¹او دس`ا -'ر~¹ا نيب _ا=-¹ا ²-سن مك … .ي~يم
… ¸ي~¹ œ0 •
Œ ¸د=¹ا _م `'و .~=¹ا نم ر`ك' ²ق·ا¸تم -ا¸~·¹ا … ميدس
²يقب نيد·بو ²=اح ر`ك' ¸¸ت¹او ¸د=¹ا _م ا¸قفتي -ا¸~·¹ا ! -ات´¹ا ي· 'ر·' ام ري= نمو ا·-= ¸د=¹ا _م … ¸ي~¹
نع .قت ` ²-س-¹ا· · ¸د=¹ا .=ر¹او -ا¸~·¹ا -'ر~¹ا ¸·ا¸ت ²-سن … ا-- -¸ت´م ¸ي' ي·¸~ . ‹ارب`ا ž– -او !! ي-يب¸· •
ا~ا- ن··يم _¹=ي -اي ي···رتعا ! ي-ي-··=·ت . ¸د=¹ا -ا=و .··~=¹ا _ا¸ . -···و ²···ي-م `و ب···¹ =د-ع ا··م . =··ي¹ع ¸···ارب
.¸د=¹ا
77
ي· ي~ ¸¸-~تت ` ! -ا ى¹ع ا-¸¹=و ¸ا´·•- م´-ع ا¸كرتا ! ¸¸~¹=ت ` . -ا-ب اي ي-م ²=ي-ن ا-¸·~سا … -ر~·
! ين¸·دص ! اما~ت -¸تي-~ت ي¹¹ا ¸´ع م´ي=يب ·ن` .ا=ر¹ا
Œ -~=' ين' ى¹ع ي---غي ي¹¹ا ¸ي' اما~ت -ا-~ت' ي¹¹ا ¸´ع ¸- ا´~¹و … ¸ي~¹
!! بي--¹ا … -ر~·
دي ا-¹امو بي-ن ·-ع .¸قن ي~ .ك Ž`ب . ·يت~=' ¸اك ام =-=اع ¸اك ام ¸¹ . ¸·ب _م ني=يرص ا-ي¹= … .ي~يم
ا·ند-ع ا·مو -ا--= .·=ن ى·تم ى¹' ! ²ي-¹·س¹ا ى·هت-م ! ¸'¸ `و ²·~¹ك ا·-¹ ا·م ¸'و ا·نرم' ى¹ع ن·يب¸¹غ~¹ا ¸و~ .·`~ن ا~-ا~ ! ··ي·
Œ!Œ ¸نو¸ ¸و' -يا¸ ¸ت'¸~يو ا-تا¸ايت=ا ²=يتن .~=تن ا-ن' ²عا=~¹ا ىتح
ا·هتا´-ب ¸·=¹ا -··ي=¹تب -~ا·¹اك ر··ي¸ن »' »¸قتو · -~ا=¹ا ا··ه-ا¸' ن·ع .·ي~يم -ر-·ع ا·~¹ك -~ا·¹اك -ا¸=`ا -ره´تت
د·ق· =¹~¹و · ا·´يرم' ي·· ²·سا¸د¹¹ ا-رف·س .·-· .·ي~يم _·م ²·```¹ا -اقيد·-¹ا ا·هي· _·~ت=ت ²¹ي¹ ر·=' ²¹ي¹¹ا -·ناك . ا·هتاقي¹·تو
ا·ه-يب ¸·ي~¹و ميد·س اهيتقيد·ص ر´ي=ت ¸' ى·~=ت -·ناك ي·ت¹ا -ر~· ن·´¹ · ²·ح¸ا=¹ا اهتحار·ص ن·ع ¸وا=ت¹ا ن·م _·ي~=¹ا ن·´~ت
_·م ا·ت·~ت=ا ا·~¹ك ا·هقح ي·· ²·ي~¸~¹ا .·ي~يم -اقي¹·ت ن·م ا·ه¹=ادب ر·ف-ت -¹= · ²·ياه-¹ا ي·· -ر·سا=¹ا ي·- ¸¸´ت· .·ي~يم ن·يبو
. ²¹~¹ا ²يقب
78
(21)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 2/7/2004
Subject: ²ي·ي~¹ا‘ ²~=ا·‘
. نير=•ا ر=ن ي· =¹~ك ود-ي ` د· =¹ ²-س-¹اب ا=ي=ص ود-ي ا~· · _ي~=¹ا ·-=هتسي ا-ي~ ي¹·فت ¸' نم ¸أب `
¸~اك ني¹'
… ¨Ž¸¹ع ا~تاه~¹ا" اه-حا-¹ · »ر--~¹ا _¸-س`ا .`= ي-ت¹صو ²¹اس¸ -ر=' »¸ي¹ا م´¹ -رت=ا
-¸´سبو -نرتن' · يت·و •تماو · -¸¹-¹او »ري´¹ا »اي' -ع~و
بي=ي و' · -=·تيو · »´ر´تي · بي-=¹ا ي-تس' ني` ¸و' =با~
. بي= .ك ي· ·¹ياس¸ · -يق¹ ي-م ` ري=' -~·
! ·ت·رع ! ¸ب ¸ب .¸قي =ا~و · _~سي ا~-و · 'رقي ا~-
. بير· ٍنك¸ ي· ¸=-م · ¸ا· ي-ك ان'و
!بي--¹اب م¹ح'و اهي· ب=·م !ي-ح ¸~ا- ! ‚رص' ¸~و
_·ري ي-¹· ام ر`ك نم · ن´¹ ·=و ينا=ع د=م
_´¹¸تمو ا~- اهي· · _يا¸ ا¸¹ا·و -¸·~سا
_´~¹تي ¸ا~¹'و رهمو · رت¸م ي¹ ا¸ق=و ا¸ما·
_=قتم ان'و ٍب=ا= · =¹ ي=' ين' ا¸ف¹حاو
! _~ب' ا-همو · -او ي-م · ني~' ا-هم !! ن´¹و ! ¸=¸' ب¹=¹او · ي¹ا= -¹·
_´ر-تن ي·ا-¹اب ا-حاو · ب==ا ! .غ~ =¹ ام ا¸¹ا·
!! _و¸' ي· ام · ²¹يع -او ! .-= دحاو ا-ا=و ²¹-= -دحاو
ƒ ƒ ƒ
-د-ا= ي·ت¹ا · -اب¸··-¹ا ن·م ر·ي`´¹¹ .·ي~ي~ب ا·هت·`ع -·-ر·ت · ¸¹~¹اب ب·=¹ا ²·ي¹ك ى·--م ى¹' ¸·ي~¹ .اقتنا د··ب
=¹ت ر·==' ²·~=ا· -·ناك … -ا¸-·س ¸·~=¹ ²·ي¸· -·ما~ ي·ت¹ا ²··`·¹¹ .¹·ست¹اب 'دب د·· ¸اك ا·م ا-ي~ ¸' `' · ا·-¸وا=ت¹ ا·~-ات¹ك
. -اب¸·-¹ا
²·ي·ي~ ²·~=ا· ¸¸´ب م·تهت ` اهتاقيد·ص نم اي' ¸' -دكأتم ¸·ي~¹ -·ناك . ²¹~¹ا اه-ق¹ت -·ناك ا~´- · ¨²·ي·ي~¹ا ²~=ا·"
²¹أ··سم ¸' =¹ا-- ا··م .··ك . نه=··سو ن··ع ²··-ير= ا··هن¸´ب م··تهت ا··م ¸دقب ²··ي~¸هي ى··تح و' ²ي=ي··سم و' ²ي·¸··ص و' ²ي-··س و'
79
·-~' ²~هم ²يعا~ت=ا -¸==و ²ساسح ²ي¹~ع اهن' . »`س¹او ²·ادص ²·`ع ~ر=م اهن¸ك ,د·تت _~ت=~¹ا ا~- ي· ¨-ا~ا~~¹ا"
. ‹او¸¹او ²-==¹اب
ن·´ت م¹ . .·ي~يم ى¹ع ا·ه·ر·ت ى·تح ا·هب ا·هت·`ع -ر~ت·سا ي·ت¹ا · ¸~¸·س=¹ا ,ود· ا·هت¹¸ف= ²قيد·ص ¸·ي~¹ ر·ك~تت
¸' `' · ,ود· ·ي¹ع ام ¸´·ب ²~¸~-¹ا ·=و`او -احر~¹ا -ا--¹ا .-فت -ناك · ¸ي~¹ ب=·ت يت¹ا -اي-=~¹ا نم ,ود·
… -=ا-م .ا¸سب »اي`ا دح' ²=ي-ص اهتأ=ا· -ري=`ا -~-
Œ يتقح د-ير· -سي-¹ا نيري-ت ¸ي~¹ †
¸' .·ي=تت م¹ ي·ت¹ا ¸·ي~¹ -·ق·اوو · ¸ر·¹ا ا·--ا= ²·ير·س¹ا ¸اغي· ¸` -ا=او¸ ن·م ‹او¸ك -امدقم `بو ا~´-
. اه¹ ادسحو اه-م -ري= -ايتف¹ا ر`ك' ام¸ي ,ود· _--ت
اهتقيد·ص د··ب ا·~ي· -=-·ص' ي·ت¹ا · .·ي~يم ى¹ع -··ر·ت م·` · ا·ه-¹= ى¹ع ا--ب -ا¸-·س -د·¹ ,ود· ¸·ي~¹ ¨-·~ام"
. -ا-¹ا=¹ا ن·م اي' -ر·ت ` ي·ت¹ا -ديد=¹ا ²·-¹ا=¹اب اق·¸ ا·هن¸ك ,د·تت ` ر·م`ا ²·يادب ي·· .·ي~ي~ب ا·هت·`ع -·ناك . ²·برق~¹ا
ي·· -ا-¹ا=¹ا _·ي~= ن·يب ¸·ي~¹ب ر·يه~ت¹ا -`~ح ن·~ت 'دب ,ر=' -ات· _·م اهتقيد·ص ²·ك¸ا~م -ر´· ا·ه-=·ت م¹ ي·ت¹ا ,ود·
.¸قت ,ود· · -ا-~ ني~¹´ت =ن' .¸قت ,ود· … -رم .ك ي· ديد= ¸د-م نم ²عرسب ¸ي~¹¹ .-ت ¸ا-=`ا ¸اكو · ²س¸د~¹ا
يه· · نيه=¸ب ,ود· ¸' ¸ي~¹ €يغي ا-م ر`ك' ¸اك . -ا=¸~ ني-ي=ت ¸ا~ع اه-م ني~غت =ن'و =-م ىك~' ر-ا~ت =ت=' ¸'
ى·تح ا·ه·م ~ور-¹ا _-·-تت ¸' ,¸·س ¸·ي~¹ _=ت·ست م¹ . ²·ما·¹ا ²·ي¸نا`¹ا ن·م ا·~ه=ر=ت ى·تح ا·همام' --ار-¹ا ي·عدت -¹=
. -¹ت=م ¸-=ت ²سا¸د¹ نه-م -دحاو .ك -ه=تاو ات=ر=ت
-¸قب --=ع' . د·=¹ا ا~- ى¹' -اتف¹ -~ود~م اه·سفن ¸ي~¹ د=ت -رم .و` . ر·=' _¸ن ن·م ²·~=افب ¸·ي~¹ ²·`ع -·ناك
,ر=`ا -اقيدص -ر·' -·¸¹ا ¸ورم _م اهسفن ا~ه-م .ك -د=وو · ا--اك~و ¸ي~¹ -'ر= ²~=ا· --ح'و · احرمو ²~=ا·
. ,ود· _م ¸اك ا~ك ¸-سم „ي==ت ¸و~
-·ناك . ²··ي~¹ا ‰¸·-=ب ا·-ري=ت ي·ت¹ا .-ا·س~¹ا ¸··ب ن·ع ²·~=ا· .أ·ستو 'ر=تت ¸' -ا-ع د··ب ¸·ي~¹ -عا=ت·سا
يت¹ا »اي`ا رك~تت ي-و · اه·م ر=فت¹ اهتق~ ي· ²~=ا· ى¹' ¸¸=ف¹ا »ا·= ¸ي~¹ -~=' امد-ع ¸ا-م¸ »اي' دح' ي· ²ياد-¹ا
ن·م ا·هنا¸~=ت ميد·سو -ر~· -·ناك . ²··ما=¹ا ي·· ا·هت`يم¸ ن·م ²·ي·ي~ ²·-¹ا= ا·ه¹ ··مدقت »ا·= ¸' ا·هي· .·كأت ¸' -ا=ت -·ناك
-ا¸` ا¸¹ا-ي¹ ·ي· مس¹ا ¸~ نع ¸¸ع¸¸تي `و · ·-م .كأيس اي-س ¸أب ا¸·رع ¸' ²يف= مهما·= ¸¸س=-ي مه· · ²·ي~¹ا »ا·=
اهب يمرت ¸' ي-¹ت ` م` · -ركا~ -ا-=·م و' ر-ا=· نم -اي·ي~¹ا اهت`يم¸ اهي¹ع ¸ر·ت ام .-قت ¸ي~¹ -ناك ! ي-س .ت·
ا-ي~ ا·هب ن¹·· د·· ن·´ي ¸' -¹ا=ت ¸اك · ²··¸ف¹~¹ا =¹·¹ا _·=·و ,¸¹=¹ا ى·تح . `ي¹· ن·ه-ع د··ت-ت ¸' د··ب -`~ه~¹ا ²¹·س ي··
. ²~=ا· نم اهبرقت د·ب `' -اي·ي~¹ا اهت`يم¸ ¸دي' نم ا-ي~ .وا-تتو ¸ي~¹ _=~تت م¹ ! اه¹ اه~يدقت .-·
²~=ا· -حا¸ . -رغ~¹ا ¸ا~' ا~هعا~س د·ب اهمام' اهت·-و يت¹ا -ر~ت¹ا .وا-ت نع _-ت~ت ²~=ا· ¸' ¸ي~¹ -=ح`
اهبارغتسا -'¸ ¸' د·ب ²~=ا· اهتر-=' . ²عاس ‡¹` ي¹ا¸=ب ¸ا~`ا د·ب `' ر=فت م¹و ²=¹س¹او ¸ت~يف¹ا ~ادع“ب اهسفن .غ~ت
¸·ي~¹ . =¹~ -ا¸و ي·قيق=¹ا ب-·س¹ا ²·~=ا· -ر·ت `و · ²··د¹¹ اير=ت `ي¹· ¸ور=ت-ي .·ب ¸ا~`ا _ا~·س .اح ¸ور=في ` م·هن'
ى¹' اهتاباتك ري~ت يت¹او اهتق~ ي·· ¸ا¸د=¹ا ى¹ع ²ق¹·~¹ا ²-ي¸¹ا نع اهتقيدص .أست -··دنا اه¹¸-· _¸-¸~¹ا ¸ا`' يت¹ا
80
نم ¸ا-·~ ره~ --ت-م ي· ²·ي~¹ا اهييح يت¹ا ¨²-يدمو •ح" ²-سا-م ¸=ت ²-ي¸¹ا ¸' ²~=ا· اه¹ -=-و' . ²ي-ي~ ²-سا-م
. »اع .ك
ن·ع اه·سفن -·=-كو · ,ر-·´¹ا ²·~=ا· -·=' -ا·¸ »¸-¹' ن·~- ا·هتد-ا~ ي·ت¹ا ²·-يرغ¹ا ¸¸·-¹ا ¸··ب ن·ع اهت¹أ·س
ن·م .·ك ي·مد· ى¹ع -ا~¹ا ¸··ب ¸اقيرت ا·~-و ني·سور·¹ا ي·تد= ر·ه=ت ¸¸·-¹ا ¸··ب -·ناك . ا·ه-يح ي·· ا·ه-ع ¸اسفت·س`ا
ا~- ¸' ²·~=ا· ا·هتر-=' . -ان`ا _ا· ي·· ~¸ق-¹ا ن·م ²·يند·م _·=· -ر`ا-ت د··و ري-·ك ي·-· -ان' ي·· ن·يتع¸-¸~¹ا ني·سور·¹ا
²·ين'ر· -اي' ··ي¹ع --ر· د·· -ام -·=ت ¸ور·¹او ¸·ير·¹ا ا·مد· =رفت . -¸¹=¹او ²·-=¹ا .·`م · ¸ارع`ا ي·· م·-دي¹اقت ن·م
. ا~ه=او¸ =¸ا-تي ىتح ²·دص ا~هيمد· -=ت ~¸ق-¹ا ىمرتو ²-ي·م ²يع~'و
! ¸ي~¹ ·=و ى¹ع ²ي~ا-¹ا -¸ا``ا م¹ا·م نم ==-ت ي-و ²=اس-ب ²ي¹¸-ف¹ا اهتقيدص ²¹-س' نع بي=ت ²~=ا· -ناك
_ير=ت¹¹ ا~ه-م .ك ~اد·تساو -ا¸=`ا رت¸تب ا~-ات¹ك -·~ -ارماس -ا~رسو ر~ع ي-``ا ²~-`ا ى¹' ¸اق-¹ا .صو امد-ع
Žا=" ره~¹ا ينا-مر¹ا .س¹س~¹ا -ادح' ا·باتت¹ ²~ي·~¹ا ²·ر= ى¹' -ودهب ات¹قتناو .اد=¹ا نع اتف·¸ت· ,ر=`ا ب-~م ي·
! ·ت·باتم ى¹ع ²·ي~¹او ²-س¹ا -¹ت=ي ` ¸~¹او ى¹و`ا ²ي~¸·س¹ا -ا-ق¹ا ى¹ع ¨Žا= ام
نهت`يم¸ _·ي~= ¸' ¸·ي~¹¹ _-¸ت ¸' ا¸ارم -¹واح . ²ي -·ار¹ا -~هب ا·هت=' ²··`·¹ ن·ي-·ار¹ا .و' ر-ا~ت -·ناك
… ²-يرغ¹ا ²·`·¹ا -~- .¸ح ¸¸د-تي ²ي¹´¹ا ي·
ا·م ى·تم' ا·هفيك ى¹ع ²·~ياعو ا·-دح¸¹ ²-كا·س ا¸¹¸قيب ! -ر~¹اب ¸·ي¸ك ¸·م »`ك ا·ه-ع ا¸¹¸قيب -ا--¹ا -·~·س -او ¸·ي~¹ ا·ي †
! ¸ا~ك -اغ-ت ي¹¹ا ا-و¸يو -اغ-ت ي¹¹ا ¸و¸ت . _=رت _=رت ام ىتم'و _¹=ت _¹=ت
¸دقت ا·م اه·سفن ي·-و ²·ي·ا·¹اب `' د·ح' ¸' .·=دي ى·-ري ا·م ي¹¹ا يت¸¸ي´ي·س¹ا ي·-ي·ب -·ف~و ا·ه¹ -·ح¸ ا·ن' Œ =د·-· ¸·ي' †
.اه·¹=ي ·سف-ب ا-¸=' -ا= ¸¹ `' ا-دح¸¹ ن´س¹ا نم _¹=ت
Ž' ! اهي¸ .ا=ب =ي~م ي´ي¹ع ا¸¹¸قي -ر´ب · اه-ع م¹´تيب ا-يح~ .´¹ا »ا~ ام . ¸¹ك ي´=¹ا ا~اهب -¸ع~ ا-¹ ام ا-ح' ¸ي~¹ اي †
!²ب¸ا- اهتا¸¸ي· اكريم' نم ²يا= اهي·ر·ت -دحاو نسح'و ` Œ ²ي·ي~¹ا ²~=اف¹ -¸اس -ريم•¹ ¸´ياس¹ا ,ود· نم Œيتن' =ب
-¸اس ¸ي~¹ --ح' . ²ي¸نا`¹ا نم -ري=`ا ²-س¹ا ي· نهتس¸د~ب -ق=ت¹ا يت¹ا -ريم`ا · -¸اس اهتقيدص ¸ي~¹ رك~تت
ا·م ا·هي-·ي ن·´ي م¹ . ²··ر=·¹او ر·=افت¹ا `' -اريم`ا ن·م _··¸تت ن·´ت م¹ ي·ت¹ا ي·- · ا·ه·`='و ا·ه·-ا¸تب اهتر=·س · ¸د·-ب
اه=اقي' -ام~ا=¹ا ىس-ت ¸' نم اه·¸= ¸- „يسب ب-س¹ _ا-ص .ك اه=·¸ت -ناك دق· · -¸اسب اهت·`ع رس نع -ا--¹ا -~~رت
· ¸·-¹ا مع¸ي ¸اك ا~ك اه¹ك ¸ي¹و ²يس¸د~¹ا اه-ور· ¸·ب اه¹ .=ت -ناكو · ²ي~ا=¹اب -ي¹~¹ا _سا¸¹ا ر-ق¹ا =¹~ ي·
-¸ا·س ا·ه-ع ا·ه`د=ت ²·يعا~ت=ا -ا-=اوو ²·ي¹-اعو ²ي~·س¸ -ا-·سا-م ن·م · م·-' ¸·- ا·~ب -¸ا·س .اغ~نا €·ح`ت ا·مد-ع =¹~و
ر-ك' .´~ب ¸يكرت¹ا نم ن´~تت ىتح ²يره~¹ا -انا=تم`ا »اي' ي· _-ا¸ت~¹ا اه¹¸-م ي· ¸اك~تس`¹ ا-¸عدت -ناكو · اق-سم
نم ابرقت ا-~ا¸ .ب اهب ر`¸ي م¹· ²ح¸ا= -اعا~' نم ²س¸د~¹ا ي· -ا--¹ا نيب ر~تنا ا~م اهماي' ر-ا~ت ·ب اهته=او ام ام' .
. .·فت ا~ب »ات¹ا اهعا-ت·ا -ا-`' ى¹ع اصرح -ديد=¹ا اهتقيدص
نم ابر· -~ا~¸ا ا~¹ك ر·~ت -ناك ! ²·ي=· ²=¸~ ى¹' اهه-~ت -ات· _م -رم .و` اهسفن ¸ي~¹ -د=و · ²~=ا· _م
¸ور=•ا اه-ع ·¹¸قي ا~ب ¸ي~¹ ر`أتت م¹ · اهت~ا·ك . -ري-ك -'رم »ام' اه~س= -ا-ا-=ناو اهه=و _م`م ¸=فتت اهنأب ²~=ا·
81
ا·ه-ع -¸ا·س ي¹=ت اه·سف-ب -'¸ ا·مد-ع -¸ا·سب ا·هت·`ع .·ي~يم ا·ه¹ -رف= . .·ي~يم ر·عا~م ى¹ع -ر~¹ا -~- -··ا= ا·هن' `' ·
-¸ق¹اب اه-يح .ي~يم -ر·~ . ا-د·ب ¸ي~¹ب .-تت م¹و اكريم' ي·· ²سا¸د¹¹ -¸ا·س -ر·اس . ²·س¸د~¹ا ن·م نه=ر=ت ~ر=~ب
-~- .·ي~يم ا=هماست·س .·- . -~¸ه·~¹ا ا~هت·~ا·-¹ ا~ود·ت ¸' ي·· ²·~ا·-¹ا ا·هت-=¸و _ف·-¹ا ا·ه-¹=و ¸·ي~¹ »دن ,رت ي·-و
ن·عو .·ي~يم ن·ع ²··`·¹ا -اف=' ¸·- ¸·ي~¹ ر·=ن ي·· ب·سن`ا .·=¹ا ¸اك Œ ²·ينا`¹ا -ر~¹¹ ا~هت·اد·ص ن·ع -¹=ت ي·- ¸' -ر~¹ا
· -·ي~ .·ك ن·ع ²¹~¹ا ¸ا-=' ر·م' -¹¸ت ا·هت=' ~ا-ع ن·م اري`ك -·=ات=ا ي·ت¹ا ر·-ا~ت . _·=-ي م¹ ا·-¸ار· ن·´¹ · ²¹~¹ا ²·يقب
. .ي~يم ¸=`ابو
¸·ي~¹ -·ناك . _يبا·س`ا =¹ت .ا¸= ¸·ي~¹ -افت=ا -ا¸و ب-·س¹ا .·ي~يم -··رع . =¹~ د··ب .·ي~ي~ب ا·هت·`ع -رت¸ت
. ²~يدق¹ا اهت¹~ب _ا~ت=`ا ى¹ع -ديد=¹ا اهتقيد-ب _ا~ت=`ا .-فت اهن' ²قيق=¹اب ا~'و · ²-·-¹ا ب=¹ا ²سا¸دب _¸~تت
… ²نورم -اقيد-¹ا ر`ك' · ميدس »ام' اهف·¸م رير-ت ¸ي~¹ -¹واح
ي-·-~ت اهقح نم ¸م ي- ن´¹ · -ا-حاص .-فن _ا¸و · -ا-حاص انر~ع .¸= . .ي~يم بح' ان' ! ²مودس اي ي-ي~ه·ا †
-ا=اح اهي· ن´¹ -ر~· ي-·=تب ¸ا~ك ي·تن' . .·ي~يم ي·· -~¸=¸م ¸·م -ا=اح ··ي· ²~=ا· ! -اينات -ا-ب بحا·ص' ي·ن' ن·م
. اهي· يق¹·تت _ا¸ ²ينات --ب د-ع اهيتيق¹ ¸¹ · ²-·ان
د-ع ·يتيق¹ ام د·ب ·-يف~ت´ت =´¸ت ي~ اه-·ان ¸ا~ع =ر~ع ²قيدص نيكرتت ني-س¹ا -~- .ك د·ب =ن' „¹= ²س¸~¹ اي ن´¹ †
ن··يد·ب . ن··ي-رت·ت ا··م ¸ودب -ري= ن··م ني-··س -··~ع =··ن' .··ي¹دب -··ي~¹ا ا~- =ا·م ¸¸ا· ¸اك ا··م -··ن' . ²··ينا` -دحاو
ى¹ع ني¸ودتب · ي~ ·-·ان ==و¸ _¹=و يت=و¸ت =ن' ي-ر·ا . -ر~¹او -¸¹=¹ا ى¹ع ¸·ب _م ¸¸ن¸´ت م´ن' ¸ورف~¹ا
!Œ -ري= د-ع ·-·ان ي¹¹ا
! -ا·م ي-=يريو ·سفن _يريو ¸·ا-¹ا .~´ي ·ي¹= ¸-=اع ام ¸¹و ! ن´~ي †
. ·با¸= ··¸اع ينامو ²·ي~¹ا نع يم¸ي نم ¸¸دص ي· _·رقي .ا¸س ¸د-ع ان' -اب بي= ! اتن' ديد~ اي †
Œ! ¸- ¸ي' †
ŒŒŒ` `'و -ا¸``ا -=ت ²-س¹ا .يوارس ¸¸س-¹ي · ²·ي~¹ا .ا=¸ ني=¹ا †
! ²=ي~ اي ==ري -ا †
82
(22)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 9/7/2004
Subject: يتام يقت¹ت .ي~يم
. ر=' ¸ا´م ¸' ي· ا-د=ن ¸' .ي=تس~¹ا نم ·-´¹ · ا-¹=ا~ ي· -~ا·س¹ا د=ن ¸' .هس¹ا نم ¸ي¹
ري¹-ي¸ ¸ي-='
¸~¹او · ²·بات´¹ا د·-ع -~اع ··ي¹' ¸¹=' ¸~¹ا ¨¸¸ب ¸¸ي¹¨··¹ ²·يبر·¹ا ²·~=رت¹ا ي·-و ¨.¸·س´¹ا ¸د¹و" ¸¸· -~د~ت
د·عاق~ك -ا¸¸¹¹ -ره= _ا=¸'و ن·يمدق¹ا -~ا-·س د·~ب -·~· ا·م ا~' _·يرم رير·سك و' --ارق¹¹ ¸ا¸- ي·سر´ك ·ماد=ت·سا ن·´~ي
ر··ي-م ~¸¸م ى¹'ا ا~- ي··=ر- ن··م ²··~~ح ر··`ك'و .··-·'و ر··-·' ²··~=رت ²···ا-' ا··--´~ي `'" -¸اي=¹ا ي··· ى¹و`ا ²··=¸د¹ا
.¨ŒŒ ي´-¹·-¹ا
… ¸¸=س¹ا -~- م´¹ --تك · ¨¸¸ب ¸¸ي¹¹ا" ى¹ع نم
ƒ ƒ ƒ
ى¹و`ا -ر~¹ا =¹ت ن´ت م¹ . احا-ص -ر~ا·¹ا ²عاس¹ا ي¹ا¸ح د-ع ي¹ود¹ا ¸´سيسنار· ¸اس ¸ا=م ي· -ر-ا=¹ا -=--
. ¸~يم اهي='و اهي¸ب' ¸ودب -ديحو اهي· ا-¸و¸ت يت¹ا ى¹و`ا -ر~¹ا -ناك اه-´¹و ¸´سيسنار· ¸اس .ي~يم اهي· و¸ت يت¹ا
` . اه¹¸ح نم -ا-ا=ت`ا _ي~= ي· ريست ²ع¸-تم ¸ارع'و ²ير~ب ¸ا¸¹' . ²ير=¹او ²ب¸=ر¹اب _-~م ¸ا´~¹ا -ا¸-
. ·¹ا=ب .¸غ~م .ك . اي¹اغ-س ا-¸ا= ¸¸´ب و' · ²ي~¸·س اهن¸´ب -رت´ي دح'
²·ف=¸م ا·هتر-=' . ا·كريم' ي·· ²·سا¸د¹¹ -·ت' ²ي~¸··س¹ا ن·م ²·-¹ا= ا·هن¸ك -·-`ت ي·ت¹او ا·هب ²·صا=¹ا -ري~أت¹ا -¸رب'
. »¸ي¹ا =¹~ ىتح ¸ا=~¹ا ا~- ي· اه¹~ع ²يادب ~-م اهت'¸ ²يبرع -ات· .~=' اهن' =¸ا~=¹ا
ن·با -·=~¹ . -¸¹أم ··=و ن·ع ني¹-قت·س~¹ا ··=و' ن·يب ‡·=-ت -'دب · ²·م¸`¹ا -ا-ار=`ا _·ي~= .·ي~يم -·هن' ا·مد·ب
. -~ا·سب ¸=ن -ه=تا· دي·ب نم اه¹ _¸¹ي ¸ي`ام اه¹ا=
! يتام ¸ا- †
! .ري= يس ¸ن ميات _ن¸¹ . يتي¸س ¸ا- †
ن·م د·يح¸¹ا ~رف¹ا ¸·- ي·تام ¸' .·ي~يم -·=ح` . ا·هي='و ا·هيب'و ا·هم' .اح ن·ع اه¹أ·سي ¸·-و ¸¸~ب ي·تام ا·ه--تحا
. ¸ا=~¹ا ي· ~¸=¸~¹ا -ريغ-¹ا اه¹ا= ²¹-اع ~ار·'
Œ ي= امو ي~ي=و =اد¹او Œ ²يق-¹ا ني' †
. ²س¸د~¹ا ي· ي=امو ي~ي=و · .~·¹ا ي· ¸اد¹او †
Œ -ار-ا=م =يد¹ -سي¹' Œ ي¹ا-قتس` =ب ىت' ¸~¹ا ام Œ -ن'و †
83
م` · ²¹-ا·¹ا ~ار·' ²يقب .-ي ىتح ا·م ¸اه-¹ا ي-~ن -¸س . -¸ي¸·¹ا يت~ع ²-با .ا-قتس` -اغ¹م _ا--¹ا ا~- يتار-ا=م †
-ر=ن يق¹ت¹و اهي· نيس¸دتس يت¹ا ²·ما=¹ا =ي¸` -~¸' ¸' ي·م ¸¸-=¹ا =نا´م“ب . -اس~¹ا ي· -ر-ا=م -اق¹` ب-~أس
Œ ا-تيب نم `دب ²·ما=¹ا ن´سم ي· ن´س¹ا ى¹ع نير-ت -¹¸ ام' ن´س¹ا ي· =ت·ر= ى¹ع
. ²ي¹`قتساب ¸ي·¹ا ²بر=ت¹ ¸¸ت' . .-·' ا~´- †
=ن' دقتع' يتا-¹ا= ,دح' _م ²·ر= =¹ -رت=ا . -ي~ .ك =¹ -~دع' دق¹ · ام¸~ع . =ي¹ع ¸ف~' ي--´¹و · نيديرت ا~ك †
. ري`´ب اه-م .~=' =-´¹و =تواق~و =-س .`م ي· ي- . اري`ك اهت-=-ب ني·ت~تستس
. يسف-ب ¸¸¸م' ربدت' ¸' _ي=تس'و -ر-ك دق¹ Œ ي¹ي¹دت نع -´ت ن¹' ! يتام †
. رما=' ¸' -رك' ي-´¹ · ,رن -¸س †
م=¸و . ²ف¹ت=~¹ا -`=~¹ا .مأتو ريس¹ا ي· -·¸¹ا اي-م' . -¸وو ¸نام ر~ي· ي· ²·ت~م ²ي¸اهن ²¹¸= ي· ا-~='
نيماس¸و -ا-ار·تسا ¸~¸م نم اه¹¸ح ام .´ب _ات~تس`ا نم اه·-~ي م¹ =¹~ ¸' `' -ا¸=`ا ي· ¸-·ت يت¹ا =~س¹ا ²=-ا¸
. ¸-= -ي=¸ نم _¸--م ري-ك -اعو ي· امدقم ¸~وا~ بم`ك -اسح `وا-ت _¸=¹اب ار·~ امد-عو . =ا--و ا-- ني-غمو
-¸ر· . .-ف¹ا =¹~ .`= اهس¸دتس يت¹ا -ا¸رق~¹ا ¸ايت=او ²·ما=¹ا ي· اه-´س ¸و¸~ ريبدت ى¹ع يتام ا-دعاس
ي· اهس¸دي يت¹ا -~ا~¹ا -=¸~'و · ¸-=ت¹ا =¹~ ى¹ع اه¹ ى-`' امد·ب اهت¹ا= نبا .`م .صا¸ت¹ا -ا¸اهم ¸¸دت ¸' اي-د-م
. ا-~ا¸م ن~- ²·¸=-~¹ا ري= .ا-ت`ا .-اسو ي- يت¹او ²·ما=¹ا
-عا=ت·سا . -~ا¸' ا·م ا·ه¹ ¸اك د··و · ¸اك ا·م ى·س-ت ا·ه¹ع ²·ي·ما=¹ا ²·=~ن`او ²·سا¸د¹ا ي·· =·~ه-ت .·ي~يم -'دب
. »¸ي .ك · .-ي· ىس-ت ¸' اري='
84
(2’)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 16/7/2004
Subject: ىس-ت ` -رماغم
.•¸¹-¹ا مه-´~ي ,دم ¸' ى¹' ا¸ف~ت´ي ¸' ن´~ي · ²·¸ا=~¹اب ¸¸م¸قي ني~¹ا م-دحو
-¸ي¹' ¸' يت
يت¹ا ينا=`او -¸¸ه~~¹ا -`¸ق~¹او · ي-~ه¹ت يت`ي~ي' ي· ا-~¸و' يت¹ا ²ي-يد¹ا -اسا-ت·`او ‡ي~اح`او -اي•ا ¸'
²·ي-ادبو ,¸ه¹ا ²·ي~اح' ي·-ن' ي·ع~'و -~ك' .·- Œ ¸··-¹ا م·ع¸ي ا·~ك ¸··ا-ت ا~- .·ه· · ا-ي' ي·-~ه¹ت ي¹-ا·س¸ ا·هي¸ت=ت
-¸´·س¹ا ب·ح' `و ,¸ا¸ت' ` ي·-ن' م·ه-ع د·يح¸¹ا ي··ر· ! ¸ا´م ¸' ي·· ¸ا·سن' ¸أك .·ب · ي-·س ي·· -ات· ¸أك ا·ن' !Œ ب·يكرت¹ا
. ·ي¹ع ان' ا~م ي=تس' `و
ƒ ƒ ƒ
ي¹ع ¸اك . »اي`ا د·ح' ي·· ¸ا=ق¹ا ²·==م ى¹' اهت¸اي·سب اهت¹·صو' ا·مد-ع ²·~=ا· اهتقيد·ص ¸·يق~ ى¹' ¸·ي~¹ -··ر·ت
¸~¹او · -ي=ق¹ا ى¹' ·=ت~¹ا ¸ا=ق¹ا »ام' »¸ي¹ا =¹~ `' ·ب ¸ت¹ت م¹ اهن' `' ا-ي' ب=¹ا ¸¸دي ¸اك . »ا¸ع' ²·ب¸أب ا~-ر-´ي
. ²¹=·م اهب ر·اس´ ي ام -~اع يت¹ا ·ت¸ايس ¸` ·ت=' _م _¸-س`ا ا~- ·¹قتسي ¸' ¸ر·
ر·=¸ت ي·ت¹ا ¸·ق~¹ا ,دح' ي·· ·-ا·د·ص' _·م ن´·سي ي¹·· · ¸·ي~¹ ى¹' ²-·س-¹اب ²·-ير= ا·هي=أب ²·~=ا· ²··`ع -·ناك
اهت¸اي¸¹ يتأي ن´ي م¹. ر=' ن´س ي· ,ر=' ²ق~ ي· اهتقيدص _م ·ت=' ن´ست ا~-يب · ¸اير¹ا ‹¸ا= نم نيم~اق¹ا -`=¹¹
نم ¸' -¸ايس و' ·ت¸ايسب _¸-س' .ك ²ياهن ي· ر·اسي ¸- ¸اك . ·با=ص' _م ·ت·و -ا-· .-في ¸اك ا~ه-م `ك ¸` اري`ك
. ¸ا=ق¹ا ²=سا¸ب اهتاقيدص _م ي- ر·است ا~-يب -ي=ق¹¹ نيه=ت~¹ا ·-`م¸
_¹-ي ¸~¹ا اه¹¸= .`م ي· و' ا-م ر-·' مهيقت¹ت ني~¹ا -ا-~¹ا م=·م ¸اك ! -ي~ .ك .-· ·¹¸=¹ ي¹·ب ¸ي~¹ --=ع'
-ر~=ب ²بر~~¹ا ²با~=¹ا ·تر~س -ناكو · ارت~يت-س ني·ستو ²-ام نع .قي ` ي¹ع .¸= ¸اك . ارت~يت-س ني·-سو ²تسو ²-م
. ²ي=ا= ²¹¸=¸و ار=س ·ي¹ع يف-ت ¸ا`´¹ا -ا-=احو
¸··ب -ار~¹ ²·~=ا· _·م »¸ي¹ا =¹~ ي·· ··ي¹' -·ه=¸ت ¸~¹ا ىف~ت·س~¹ا ي·· _¸-·سأب ا·~ه·¸ا·ت د··ب ي¹·ب ¸·ي~¹ -·قت¹ا
نم ·-·-تست ام اه¹ _ر~ي¹ ىف~تس~¹ا ي· ا~هتا-اق¹ =¹~ د·ب -ر`ك . ²م~اق¹ا -ا¸-س¹ا ي· ·ي· ن~=ت-ت ¸' .-· · _=ار~¹ا
م` -ا·يتس`او مهف¹ا ى¹ع ا-دعاسي¹ ¨ا-سا-م" -ارت ¸~¹ا ب¹ا=¹اب مه-م .ك ني·تست يتا¸¹¹ا ²ي¹´¹ا ي· اهت`يم¸ ²يق-ك ¸و¸~
.¸ا´م .ك ي· -ر~ت-~¹ا ¨-اهي·ا´¹ا" ي-اق~¹ا دح' ي· · ىف~تس~¹ا ‹¸ا= ·ب يقت¹ت -¸اص
ن·ع م¹·ت -·ناك ²·~=ا· ا·-دحو . ا·هي¹ع اهتاقيد·ص ن·م اي' ا·هي· _¹=ت م¹ · ¸¸ه~ -د~¹ ي¹·ب ¸·ي~¹ ²··`ع -ر~ت·سا
-رب~ يت¹ا ي- -ناك اهن' _م · ا~ه-يب ¸ودي ا~ع ا-ي~ م¹·ت ` اهنأكو اهتقيدص »ام' -ر--ت -ناك اهن' `' · اهي=' ¸ير=
85
ي·· ··ت=' ²··ر= ي·· ا·-'¸ ي·ت¹ا ¸·ي~¹ -¸¸·-ب ب·=ع' ¸~¹ا ا·هي=' ²·-=¸ د·-ع `و¸ن »¸ي¹ا =¹~ ¸ا=ق¹ا ²·==م ي·· ا·~ه-اق¹¹
ب·نا= ى¹' -ا-ي-¹ا ²·ي-=¹ا -·=ا·~¹اب ن·-و -`يم¸¹ا ¸··بو ²·~=ا·و ¸·ي~¹¹ ²·=قت¹م -¸¸·-¹ا -·ناك . -·ي=ق¹اب م·ه¹¸-م
²·=-ا¸ ا·هي· „¹ت=ت ي·ت¹ا ²·-ي-´¹ا ²·حر~~¹ا =¹ت · ¸¹~¹اب -ا--¹¹ ب·=¹ا ²·ي¹ك ²·حر~م ي·· ا·ه=ير~تب ن·~· ي·ت¹ا ‡·`=¹ا ,دح'
. ¸ي=¸ ¸¸=ب ²=-ارب ²¹¹=ت~¹ا ‡`=¹او ني¹ام¸¸ف¹ا
·=ر=ت د·ب ¨¸ايتم`ا" ¸ي-=ت¹ا 'د-ي ¸' ·ي¹ع ¸اكو ¸ر~-¹ا ب=¹ا ²سا¸~ -ا¸-س نم -ري=`ا ²-س¹ا ي· ي¹ع ¸اك
. ²ينا`¹ا ²ي·ما=¹ا ا~هت-س ي· ¸`ا¸ت ام اتنا´· ²~=ا·و ¸ي~¹ ام' · ²ي·ر~¹ا ²ق=-~¹ا -ايف~تسم دح' ي· -ر~ا-م
ر·م`ا ²-ي- .ا=¸ نم ²··¸= ا~هي¹ع -·-قنا · ن·ي```¹ا _¸ا~ ي·· ي-اق~¹ا د·ح' ي·· ي¹·ب ¸ي~¹ -ا-اق¹ د·ح' .`=
¸·~=¹ا _¸ن ن·م نيت¹·-ف-م نيت¸اي·س ى¹' ²عر·سب ا·~-و~ات·او ²·=ر~¹ا ن·م ~ار·أب ن·ي=ا=م ر·´-~¹ا ن·ع ي·ه-¹او -ور·~¹اب
. ²-يه¹¹ ¸كرم -ر·' ¸=ن ا~هب اته=¸ت ¨يس »' ي=¹ا"
²¹-·س`ا .·~=ت ¸·ي~¹ _=ت·ست م¹ . ا·~ه·م ¸·يق=ت¹ا 'دبو · -دح ى¹ع ²··ر= ي·· ي¹عو ¸·ي~¹ ن·م .·ك ~·=' م·ت =ا--
اهب €ف¹ت¹ا نم .==ت -ا~¹ك اهن¸·~سيو · ²=ا=فب ي¹·ب اهت·`ع .يصافت نع اهن¸¹أسي ا¸حا¸ · اهي¹' -ه=´ و يت¹ا ²ح¸ا=¹ا
··ي· ¸' د·قت·ت ` ¸~¹ا ا·ه¹·فب ²··-تقمو اه·سفن ن·م ²·ق`او ود-ت¹ -اعا·س -د-ا= ¸' د··ب ²·يكاب -¸اهنا· · اهتاقيد·ص -ر·' »ام'
د·· ¸·ي~¹ ¸أب .·=ر¹ا -ا-اع~ا »ام' ·با·-ع' د·ق· ¸~¹ا ي¹ع ى¹ع „·غ-ي ¸·ق=~¹ا ¸اك -¸وا=~¹ا ²··رغ¹ا ي··و · ن·ي~ي ا·م
.¸ا´نš¹ ·مام' .ا=م ` ¸'و -ي~ .´ب -·رتعا
ن=·س¹¹ ا·ه¹يحرت م·تو ي·-اق~¹ا د·ح' ي·· -ا~ _·م ··ت-با „·-- م·ت د·· ··ن' -ور-·='و ¸·ي~¹ د¹ا¸ب ²-يه¹ا ¸¹و¸·سم .·-تا
. ,ر=' -رم -ا~•اب .=~¹ا .·ف¹ا ا~ه¹ ا-¸ار´ت »د·ب اده·ت _·¸ي ¸' د·ب اهم`تس` يتأي ¸' ·ي¹عو
¸·ير= ي·· . .¸-~¹¹ اهبا==·صاب ·¹ _~·س´ ي ¸' .·-· ··ت-با ن·ع ²·ب¸¹=~¹ا -اده·ت¹ا _··و . ··=¸¹ا رف·-م ا·-د¹او -ا=
ى¹ع · .-ح ا~ع اهت='و اهتد¹او ر-=ي `' ا-دعو . _ا=تس~¹ا ¸د· ²-=ت-~¹ا ·ت-با ²-دهتو ·=ي= متك -`ا .واح ا~هت~¸ع
-ا-ب'و اهتم¸~ع -ا-ب' _م -ديحو ‹ور=¹اب اه¹ _~سي ·ن' _ي=ص . ²ينا` -رم ²·ما=¹ا ى--م ‹¸ا= ا~- اه¹يم¸ -اق¹¹ ~¸·ت `'
! ري= -د= · ن´¹و -د= ي· اهتد¹او -اقيدصو ·-ا·دص'
¸' ا¸ف~تكا م·هن' ²-يه¹ا ى·--م ي·· ا·-د¹او ¸~' ي·· ¸·~هي ي·=ر~¹ا -·~·س ¸' د··ب ي¹ع ى¹ع ²·قف~¹اب ¸·ي~¹ -ر·~
¸اير¹ا ي·· د·=ت -رم .و` . ي·- ا·هباقع ن·م ر·ي`´ب ى·س·' ¸¸´ي -¸·س ··باقع ¸'و · ²·-·ار¹ا ن·م ا·ه·م ¸اك ¸~¹ا ى·تف¹ا
. ¸ا==¹ا .-` م-~اه=-ا نم ر`ك' ني-=ا¸~¹ا نم ²-ف¹ ا~اه=-ا
-ار=-ب ا-د==ت -ر~تسا يت¹ا · ²~=ا· ·ت=أب اهت·`ع -·=قنا ا~ك · »¸ي¹ا =¹~ ~-م ي¹·ب ¸ي~¹ ²·`ع -·=قنا
ن´ي م¹ ¸¹ · ²حار-بو · افي=¹ ابا~ ¸اك دق¹ . ي¹ع ني´سم . -دح ام ²ي¹و¸سم اه¹~=ت اهنأكو ا~-ا-يع -قت¹ا ا~¹ك ²·¸اح
! ·ت-ح' -نا´¹ · اي·ي~
86
(2”)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 23/7/2004
Subject: .ما´¹ا ·-~ .=ر¹ا … ¸ار·!
`'و · ادي-·ع ا·-¹ ن·´ي ¸' `' ن·يبأ· · ن·-رير=ت¹ اري`ك .ا=ر¹ا ن·=ن ا·-¹·· د··و · -¸·سق¹ا ن·هي¹' ب·-=ت ¸-ار= -ا·س-¹¹
. ا~ايس' نه¹ ¸¸´ن ¸'
د¹ياو ¸ا´سو'
و' -ر~· ¸¸ك' ¸' Œ --تك ام .ك د·ب م´~هي ام اقح ا~- .- ! .ي~ي' .ك د·ب يتي-=~ب أ--تت ~و~ر¹ا نم -¹¹م دق¹
! ¸¸~ ¸¸´ت`قع اور-ك =ˆ ¹ Œ ¸~ي¹ و' ميدس و' .ي~يم
ƒ ƒ ƒ
… ²سا~=ب -ر~ق¹ ميدس -¹ا·
=·يدهي -ا ¸¹ ¸·ب ! -¸يك -رم م·هتا=اح !¨م¹·س ي·ب¸ ا·ي" م´¹·س ي´-¹ ا·ي ! ا~ك _·ت~م ي-·ي-¹¹ •·-ب¸~¹ا ¸' ²··¸اع -·-ك ا·م †
! ¸ب`م نم ·¹ ¸رت~ن Žو ا-·رع ¸اك --ب `و د¹و ي-ي-¹ا ¸ان¸س¹اب ني·¸~ت ني-ت¸و
²·ي¸نا`¹ا ²·-¹ا= -`ه~ ا·هت=' .اغ~ناو · ا·~ه-ا-ب'و ا·~هي=و¸ب † ²·-حو ²¹فن ÷ ا·ه-م ر-·ك`ا -ر~· ي·ت=' .اغ~نا _·م
»اي`ا ¸·ب ي·و · ر=ت-~¹ا دي¹¸¹ا -ام¸¹تسم -ار~¹ اه·م ب-~ت ¸' -ر~· ى¹ع ميدس -حرت·ا اهتانا=تماو اهتسا¸دب ²ما·¹ا
-~`¸¹او -اس-¹ا ²-ي-= ²·=ار~¹ اه-م `دب اهتقيدص ب==-ت ميدس -ناك · »¸يتامور¹ا »`' -ر~· »' -د¹او ى¹ع دت~ت امد-ع
. .~=¹ا -ا¸¸=ت ²·بات~¹
. -~`¸¹ا د·ب ي·ا-¹او ²يساس`ا -اي~`ا ¸رت~ن ا-ي¹= . ¸رفت ام نيد·ب · نيقح` †
اه¹ ني¹¸تو =د-ع دح ى¹' -¸¸تكد¹ا =ي=ت -ناو ! ي¹ ¸¸¹¸قي ¸' ى¹' ر-ص' -¸د· ام ¸اك =-م ¸¹ ان' ! يت=اي =~ورب اي †
! -¸~' يغب' ام
ى·-ريب ن·يم -د·ب . ي·تايح .·ك ر·يغيو ي·-ي=يب ي-·ي-¹ا ا~- ! ي-·ي-¹ا ا~ه¹ ²·س~=تم ي·نام ا·ن' . ²·~-ا· ·-نام ·-نا ميد·س ا·ي †
¸·ي·ي د·~ا¸ _وري !Œ ··م' ي-·ي `و ··-ي ا·م -¸ب' ي¹¹ا د¹¸¹اهب ²·=-ترم ي·تايح ي··اب ¸·يع ا·ب Œ ي·-·ي ‰`= Œ ي·-=و¸تي
ي-ي-¹ا- يغب' ام !!¸ر~ع ي·اب د´نو م- ي· ¸يع' ان'و -اغ-ي ي¹¹ا .ك ¸¸سيو ‹و¸تيو ب=يو ~¸ي· ري= نمو رح ·تايح
! -اغب' ام ! ميدس اي
-ا~¹´¹ا ~ا=ي' ن··ع ميد··س ¸··=·تو · -ر~· .¸-~¹ ا··~هقير= ي··· ا··~-و -¸اي··س¹ا .··=ا~ ¸-اي -ا´ب ي··· -ر~· Šر=-ت
-ر-´ي ¸اك ¸~¹ا اه~س= . اه¹سك ى¹ع -رص' اه-´¹ ! ²·ما=¹ا ي· اه·م ²سا¸د¹¹ -~اع -ر~· ¸' ¸¹ . اهتاسا¸~¹ ²·-ق~¹ا
دب` ! ²كر=¹ا ²¹·و .¸~=¹ا -ر`ك نم »¸=~¹اب ا¸-ت´م _-ص' ¨.ي·ا-·¹ا »'" اهي~سي _ي~=¹ا ¸اك ىتح .¸=-¹ا ي· .`~¹ا ·ب
87
-·سي¹" ا·هن' م·´=ب ا·ه-م ²·يرح ر·`ك' -·ناك ا-رغ·-ت ي·ت¹ا -`ه~ ا·هت=' ى·تح · .¸-~¹ا ²·سي-ح ي·-و .¹~¹ا ن·م ي·نا·ت ا·هن'و
ا·هتقيا-م ن·ع -·´ت ` ¸اير¹ا ي·· ²·ي¹´ب -·ق=ت¹ا ¸' د··ب م·ه·م ن´·س¹¹ مي·-ق¹ا ن·م ²·يت•ا ا·هت~ع ²·-با ي·-¸مو ¨²·ق¹=م
ا·هت¸=' ر-·ك' ا·م' · -رتا·س¹ا ¸'ر¹ا -ا-ا-ع ن·ع ا-¸ع -ر~· ا·هيدترت ي·ت¹ا -·ت´¹ا --ا-عو ب·=ا¸=¹ا ¸·~-¹ ا·هتا~اقتناب
ن·م ا·ه¹ ¸·-تي م¹ · »¸ي .·ك ¨ن·ه~·ري" ي·تا¸¹¹ا -ايتف¹ا _·م ··تارماغمو ·-ا·د·صأب .¸غ~م ا·~ه-م .·´· د·~ح'و د·~=م · ¸¸ك~¹ا
. -ر~ع ²ينا`¹او -ر~ا·¹ا نس ايد·تي م¹ ني~¹¹ا -ا¸نو -يان ,¸س اهسن¸ي
¸ر·رتت -~ا··س¹ا .واد=و ني¸ح -اسا¸م يعدي ن·~م '¸س' =ا-- ¸ي¹ Œ ا·ه-ع ¸ر·ست -·يكو -ر~ق¹ ميد·س .¸قت ا~ام
!Œ ¸ار· اه·مو =¹~ _ي=تست -يك ن´¹و ! .·`ا ى¹ع ²سا·ت¹ا _--ت _ي=تست اهن' ¸¹ ! ·ي-يع ي·
د·ب ! اهي¹' -دي·ي ىتح دي¹و نع اه¹ا-فنا د·ب - -عر-ت مك . -د-ع نم ¸ار· ا-اد-'و ا--اع~ -ا -ا=تسا دق¹
-اع~ ى¹' د·ي¹و -~¸ع ي·· ²·-=¸ ن·م -اعد¹ا .¸=ت ى·تح · اي=ي¸دت -·ف=ت ا·ه-اع~ -¸ارح -¸ا·ص ¸ار· ى¹ع -··ر·ت ¸'
. ا¸اهنو `ي¹ ·ي¹ع -ا ر´~ت ¸' اه-م ¸=تسي ا·-ا¸ ا·¸¹=م ¸اك ! اي~اع `=¸ ¸ار· ن´ي م¹ . ¸ار· -رقت¹
! د·=¹ا ا~- ى¹' .·~ت´ي ¸' ر·~-¹ ن·´~ي ` ! ··-ي·ي ر·م' ²·~` ¸' و' · ··-ق-ي ن·م ا-ي~ ¸'و د·ب` Œ ··-ق-ي ¸~¹ا ا·م
. بي·¹ا ا~- -ا~تكاو · ¸ق-¹ا ا~- =ا¸~' نع -¸=اع اه-´¹ !! -ا ·=و .ما´¹ا·
بحا··ص · -··ق`~¹ا ي··سام¸¹بد¹ا · »¸ق¹ا ²··ي¹ع ¸ا~ت··سمو ¸¸مر~¹ا ¸··كر~¹ا بحا··ص · ¸وا·ر~¹ا ¸ار· ¸¸تكد¹ا
ن·ع ايم¸ي ر·~`ت ي·ت¹ا -~ف¹ا ²·ي¹ق·¹ا · م·´=´ ت `و م·´=ت · ~اقت `و ~¸قت ي·ت¹ا ²·ي¸ق¹ا ²ي·-=~¹ا . -¸ي~~¹ا ²·يعا~ت=`ا -ا·`·¹ا
. اه-حاص ²´حو اهحا=ن ²عرسب --`ت · ²سو¸دم -ا¸ار·
· -`=~¹او -=·-¹ا -ا=ف·ص ¸د·-تت -¸¸·ص -¸ا·صو · ¸د-¹ ن·م ··ت~¸ع د··ب ¸ار· -ي·ص _ا~ ا·م ¸اعر·س
و' ار-·= و' ···م -اق¹ ¸¸=ت ²¹=م و' ²في=·ص .·ك ن·م نيت=·سن ¸رت~ت ميد·س -·ناك . ي·´¹~¹ا ¸ا¸يد¹ا ي·· ا¸ا~ت·سم ·تف·-ب
· -`=~¹او -=·-¹ا ى¹ع -¸ا-=' ²··باتم ن·م ···-~ت ²·يم¸ي¹ا ·¹=ا~~· · ·¹=' ن·م ,ر=`او · ا·هب €·فت=ت¹ ²=·سن · -¸¸·ص
.·=¸ ·ي~·سي ا·~ك ¨ب·يا~¹ا" -¸بأ· · ا·هي· -¸ا-=' _·-تتو د-ار=¹ا --ار· ى¹ع اري`ك ني·-ير=ب ا¸·سي¹ ··-م -ف~ت·سا ا·~ك ·¹-'و
ر=' -ا--¹ا ·تا¸='و · ²بات´¹ا `و --ارق¹ا نس=ت ` .¸-م ²ب¸ ·م'و · ²ي=-¹ا .كا~~¹ا نم ري`´¹ا ينا·ي نس¹ا ي· نعا=
. اهم`ع'و ²سايس¹ا نه~-
.-يسو -ي~ ` نم -ي~ .ك _-·ص ¸~¹ا _·ا´~¹ا .=ر¹ا ¸- ا~- · اهي-يع ي· -¸د· نم ²ي¹-ا·¹ا ··ور= -··¸
ا-ي¹م ارت·~ ار·س ·¹ -·-·صو · ··-ع ب·ت´´ ي ا·م .·ك ·¹ 'رقت ¸' ى¹ع ²·-يرح -·ناك ! ب·صا-~¹ا ى¹ع' ى¹' -دحو -ده=ب ام¸ي
. ا~ه·ا·¸ »¸ي ي· -اي' ·يدهت¹ · ·-ع -اصا-قب
²-س-¹اب ام¸ت=م رم`ا ادب ! =¹~ ي· -عرست اهن' دقت·ن م¹ اهتاقيدص ن=ن ىتح · اه=ي==تو ا-ري´فت ي· _رستت م¹
-·ناك -ر´ف¹ا ¸' `' · ا=ير·ص ‹او¸¹ا ر·ك~ي م¹ ··ن' _·مو · ا·هي¹ع ¸ا-= ` ²·=-او ··تا=ي~¹ت -·ناك . ·¹و ا·-¹و ا·ه¹ · _·ي~=¹¹
. ·تر~ع »¸ي ~-م ·¹اب ي· ¸ودت
~¸ت ا·~ع اه¹أ·س · ²·~ه~¹ا -اي·-=~¹ا ¸··ب _·م -ر~·¹ا -ا~` ²ي~·س¸ ²¹ح¸ ي·· ¸اك · ا·هب .·-تا »ر=¹ا .·=ا~ ن·م
. ·ب اه¹ -اعد¹ا ·-م
88
!¨ي-¹قب ي¹¹ا" -¸اع -ناو · ي-¹قب ي¹¹ا ي-¹¸-ي -ا ¸' ي¹ ´_~ا †
د··ب . .·-· نم ا·ه¹`~ب ر·~ي م¹ ي·ت¹ا -~¹¹ا ن·م ر·=ب ي·· ·-¹· ¸ر=' »¸ي¹ا =¹~ .¸==¹ا ا·ه·ارتعا ¸' »اي' د·ب ا-ر-='
···ار=ناب ·سا·سح' ن·ع ا·ه¹ -·~ك . ا·هب Šا-ت¸`ا ¸·=ن »¸ي¹ا =¹~ ~·-م ·¹اي=ب ر·=-ي 'دبو -¸ا´·' ي·· ¸·- 'ر=ت ···م ا·هت'ر=
ا·هي¹ع ··تري= ي·ف=ي ` ¸ا·صو · -ا·سح -¹' ··تا¸== ن·م -¸== .·´¹ ب·س=ي ¸~¹ا ني·صر¹ا .·=ر¹ا ¸·-و ا·-¸=ن د·يد~¹ا
·¹ود=ب ‡-·تو ·تايح ى¹' -رستت ¸' -عا=تسا يت¹ا -ديح¸¹ا اهنأب اه¹ ر·' . اهتايح ي· ¸ودي ام .ك ²·ر·م ى¹ع ·صرحو
ى¹ع اه·م -·و ر-ك' -ا-· .ي-س ي· -ديعا¸م .ي=أتو ·¹ا~ع' .ا~-'و رهس¹ا ى¹ع اه-م ده= ¸و~ ·-ر=تو ¸ي·د¹ا يم¸ي¹ا
! -تاه¹ا
ود-ي م¹ ¸ه· · ‹¸ا=¹ا ي· -ا¸-س ر~ع نع دي¸ي ام ·-ا-· نم م=ر¹ا ى¹ع نيد¹اب ·ما¸ت¹ا ¸ار· ي· بيرغ¹ا ¸اك
-·ي~ .·´¹ ا-¸اك _-·-ي· ‹¸ا=¹ا ي·· -ا¸-·س _·-ب ي·-قي ن·~م -ريغك د¹-¹ا _ا-و' ن·م اف·أتم و' ي·برغ¹ا ¸ر=ت¹اب ار`أتم
. ! رفس¹ا .-· ·تسايس نع ني··اد~¹او ·ب ني-=·~¹ا د~' نم ·ن¸ك _م ىتح · -~`ب ي·
-¸ا´·' _·ي~= .·-قت¹ ا~اد·ت·ساو اي¸· `يم اه·سفن ي·· -د=و · ¸·´·¹ا ى¹ع .·ب · ا·هي¹ع ر·ي`أت¹¹ ··ت`وا=~ب »ر-·تت م¹
ىتح ²يم¸ي¹ا »¸-¹ا .-· ام ²~¹ا´~¹ ري=أت ~´ر=م !اه-=-ع' ام ا~-و · ·ت`وا=م ي· ا=يرص ن´ي م¹ ·ن'و ²صا= · اه·ا-تعاو
نم ¸¸ي= ري~=تو · -ر-ا=¹ا نتم ى¹ع ا~-و ·ب »ا· ¸~¹ا =¹~ك -ا==¹ا .¸ح -¸رب _ي~¹تو · ر=ف¹ا -`ص دع¸مو ¸·ا¸تت
.ي-··س ي··· ميد··س -ده= · •··ي¸دت¹ابو ا~´- . ¸ا¸··س`ا ي··· ن··هه=و' -اف~ا´¹ا -ايتف¹ا ¸¸قح`ي ن··ي~¹ا -ا-~¹ا -اقيا-م
! .ا~´¹ا ى¹' ري`´ب اه-م -ر·`ا · ¸ارفب Šا-ت¸`ا اه¹ ¸=ي ىتح .ا~´¹ا نم -ارت·`ا
ا·هب .ا·-ت`ا ى¹ع ‰رح`ا ¸·- ¸اك · ··ي¹' .¸·ص¸¹ا .ي-·س ي·· د·ه=¹ا .~-¹ ²·=ا=ب ا·هنأب ام¸ي ¸ار· ا·-ر·~´ ي م¹
·ب .ا-ت`ا اه-´~ي اما·¸'و نيوا-ع اهي¹ع ي¹~يو -دع¸مو -رفس ²ه= ى¹ع اه·¹=ي ¸' د·ب `' ر·اس´ي ` ¸اك . اه-م -رق¹او
.`م · ¸ارفب ميدس _~= ¸~¹ا ب=¹¹ ا-يرقت ديح¸¹ا ¸ف-ت~¹ا ¸- -تاه¹ا ¸اك . اهتنأ~=¹ .ا-ت`ا ¸- ·ي¹ع ¸~·ت ¸' اهي¹ع
,ر=`ا ¸اد¹-¹ا ي·· ا·-ري= ن·م ر·`ك' -··ستا د·· -·ناك ~`-¹ا -~- ي·· -·تاه¹ا =`·س' ن·´¹ · ا·~-د¹ب ي·· -ا-ح`ا ن·م ر·ي`ك
ار=ن · ¸وديري ` م·- و' " م·ه-´~ي ` ي·ت¹ا م·هت`-·و م·هتاهيوأتو م·هتاده-تو ¸ا~·¹ا ¸·-· ن·م ا·هي· ¸ر·سي ا·م .·ك .·~=تت¹
. _·ا¸¹ا ¸¸' ى¹ع اه·ارتسا " ²يعا~ت=`ا دي¹اقت¹او ²ي-يد¹ا مي¹ا·ت¹¹
. دي¹¸ب ²قباس¹ا اهت·`ع · اهت~ا·سو ا--ا-- ميدس ى¹ع ¸غ-ي ¸اك ديحو -ي~
ي·ت¹ا -ديح¸¹ا ا·هي-ام -¸-ك · د·ي¹و ن·ع -·ي~ .·ك -ر-·=ت -·ق¹=نا· ا·~هت·`ع ²·يادب ي·· ا·هي-ام ن·ع ¸ار· اه¹أ·س
·-¹= ¸- اه´ب¸' ام ¸' `' · ان¸-حو ا~هفتم ادب _ر~¹ا د·ب ·-´¹ .يصافت¹ا ي· ¸~·تو ا-~ا¸تسا . _ي~=¹ا نع اهحار= يف=ت
ب¹قي ¸¹ ~¸ت -ناك اهن' _م Œ ²=¸د¹ا -~- ى¹' اهي-ام نع ‡يد=¹ا ·=ع¸' .- ! ,ر=' -رم _¸-¸~¹ا ا~- نع ·`د=ت `'
¸اك ··-´¹ · اه·سفن ي·· ا·م .·ك ··تك¸ا~ ¸¹ -~و . -ا¸·س -·ي~ .·ك ن·م -¸¹= ن·م د·كأتي ى·تح ²¹ي¹ .·ك ··سف-ب ا·ه-¹· -ا=ف·ص
! ¸ار· · اهسفن _م ·ت~·ا-م اه¹ ن´~ي ` ¸~¹ا ديح¸¹ا -ي~¹ا دي¹و ¸ا-· · -~ا·¹اك -¸ار· ي· ام¸اص
89
.باقي ·-¹· ي· _ر= نع بيق-ت¹ا و' ¸يق=ت¹ا ¸رغب `ا¸س ن´ي م¹ Œ ²قباس -¸ا=ت =¹ -ناك ام Œ ¸ار· اي -ناو بي= †
ا·~ه-يب د··ب`ا .=ت·س -·ناكو · .-قت·سم و' ر·-اح و' ¸ا~ب ر·`أتي ¸' ن·م ر-·ك' ¸ارف¹ ا·ه-ح ¸اك ! ا~هب ·يوا·سيو ا·هحر=
! اه¹`م ر~ب ¸' اه¹ --ي ¸ار· ²-ك¸ ي· Žد= ى¹ع ¸¸`·¹¹ ²=~اس ²ي¹¸-· ²¹وا=م ~ر=م -ناك ! .ا~´¹ا نع ا~-ا~
. ي¹ع ²-يرح --ك ¸' ²ينا` -رم .ا¸س¹ا ا~- ي-ي¹أست ` †
.!!مي==¹ا ى¹' .¸-ف¹ا ب-~ي¹و ي- -ناك `و `ا¸س ¸اك ` Œ ·ي¹ع اه-م ‰رح' نمو
90
(2–)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 30/7/2004
Subject: رس·ت~¹ا نب` -رس·تم -~`و
ي-¸ -رير- ¸ب' .ا· … .ا· ²~¹س ¸ب' ينر-=' … -اه~ نبا نع · ¸ن¸ي نع · ‡ي¹¹ا ا-`دح … ري´ب نب ىي=ي ا-`دح
. ¸اه-¹او .ي¹¹ا ¸ديب · ر-د¹ا ان'و · ر-د¹ا »~' ¸-ب بسي … -ا .ا· … م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص -ا .¸س¸ .ا· … ·-ع -ا
… ¸¸ا=-¹ا _ي=ص ™1œ1
.`غتسا دي¸' ان' ! ي¹ا`~¹ا ا-·~ت=م ي· م·ت ²~حاف¹ا ,¸' ¸' ى-~ت'و ~اسف¹ا _=~' ان' ! .`=ن`او ²¹ي~ر¹¹ ¸ع~' ان'
! ان' ! -ير~¹ا اه-ر= ري= ي· ²سدق~¹ا رعا~~¹ا
` . ¸¸=مو ¸س· ·ن' ى¹ع .¸·' ام .ك ¸ورسفي مه¹·=ت يت¹ا -ا~¸س¹ا ²~غ¹ا مه-يع' نع .ا¸'و · _ي~=¹ا -ا _ماس
.-·س ى¹' م·هيدهيو · ··تقيقح ى¹ع م·ه¹¸ح ¸ودي ا·~م ¸··ب ²·ي¸¸ مه··سي¹ م-ر-ا·-ب -ا ر·ي-ي ¸أب -`¸ه¹ -اعد¹ا ,¸·س =¹م'
. -ا¸هتسا و' ريق=ت و' ريف´ت ¸و~ ي·ار¹ا ¸ا¸=¹ا
ƒ ƒ ƒ
ر´-¹او ر´ب اه-´¹ · -رس·تم -~`¸¹ا ن´ت م¹ . ميدسو -``¹ا اهتا¸='و اهم' نيب -ابوا-م _ست -ر~· -~`و -·رغتسا
. .-· نم -~`¸¹ا اه¹ ¸-س ن~م ر`ك' ²ب¸·-ب د¹ت اهم' .¸قت ا~ك
-·يف=ت¹او ا·هت-دهت ى¹ع .·~·ت¹ · ا·هت-با _·م -~`¸¹ا ²··ر= ي·· -~`¸¹ا ن·م -ري=`ا _-·س¹ا -اعا·س¹ا -ر~· »' -·-·
… ²ق¹= .ك _م ‚ر-ت -ر~· -ناك . اه-ع
! د~ا¸ اي =~=اي -ا †
! ر`ك'و ي-ي· ي¹¹ا- =ي· ري-ي -¸ اي †
! د¹و' يغب' ام ا¸= -¸¹= ! ·يب' ام -د¹و يغب' ام †
-او ... ي·~ ·¹ -ي¸·س ا·م -او ... ا~ك ي·-ي· ¸¸·سي ¸·ي¹ ··ي¹ع »ارح ··~ي ... ي·=ي ·¹ ي¹¸· ··~ي ... د·~ا¸ ¸~ان ··~ي †
! .~=تس' -¸~ا· ينام! --·ت
. م¹`ا ~ادت~او ¸¹=¹ا _¸است _م ا-ا¸و~ ~ا~¸ا ا~¹ك اي=ي¸دت -ف=ي -¸-ب -¸ار~ب -ا´-¹اب ¸ه~تو
!Œ ·ي¹ ·~ي ·ي¹ Œ ي-ي· ري-ي ا~ك ·ي¹ ! د¹و' يغب' ام ‰`= . _ات¸او -¸م' يغب' †
احر· ميدسو -`ه~ -¸·اقت -ر~· ²·ر= ي· -~`¸¹ا ‡يدح .ف= -ا´ب ˆ_~´ س · ¸ا=~¹ا نم ²عاس ني```و ٍ-س د·ب
. ي-ص ·ن' ¸-ا·~ د·ب ²يد-ه¹ا ²-ر~~¹ا مهتر-=' ¸~¹ا ~¸¹¸~¹ا ¸-= ²·ر·م ¸ا=تناب ا~-و ²·رغ¹ا ‹¸ا=
91
-´=- ! -ي=م .´~ب -ر~-¹ا د·=مو ¸'ر¹ا .ي=تسمو -امد¹اب ا==¹م ·ت=~¹ ¸' د·ب ا-دي¹و .~ح -ر~· --·¸
ى¹ع _¹ا= ! -ا -ا~ ا·م ! ي·تي-ب ا·ي ر·~· … -ا ر·ك~تو ··ي¹ع ي~·ست ي·-و ··في=-تب ²·-ر~~¹ا -·ما· ¸' د··ب ··ت~='و ا·ه-م »`ا
!! ·ت~يم'
ن·ع ‡·=-تو · ا·هيدي ن·يب ن·ي-ي·¹ا ¸·~غم ريغ·-¹ا =¹~ _¹اب ¸ا-=ب .·مأتت ي·-و -اعا·س د··ب اهتقيد·ص ميد·س -¹أ·س
. ²·رب اهتبا-س ى¹ع ¸-قت¹ ²~عا-¹ا ··باص'
Œ ·ي~ست يت¸ر· Žو †
. _¹اص †
Œ نيم ى¹ع _¹اص †
! ¸¸~ ·ي¹ع د~ا¸ ب¹· ن-=ي مس`ا ن´~ي . -¸ب` -د= مسا ى¹ع †
اهت~¸ع د·بو ىف~تس~¹ا ي· اهت¸اي¸ب -ما· د· ·تد¹او ¸' م=¸و · -ر~· -~`و د-ع اكريم' ي· .ا¸ي ام د~ا¸ ¸اك
-ر~· ب¹· ¸' `' · ·~··سا ى¹ع .··ف=¹ا ²ي~··ستب اري`ك _ر·و ن··يترم ا··-~اع د··· ا-ي' -د¹اوو · -ارم -دع ا··ه¹-' .¸-م ى¹'
. ا~ه-باو ي- د~ا¸ -اي' اه=-~يس ام ى-·' ي- ~¸ق-¹او اياده¹او ·¹-' نم -ا¸اي¸¹ا -~- ¸' اه`دح
-د~¹ ²¹-ا·¹ا ²يقبو ا-اي'و -ر·اس· · اهناو' .-· -=ا~ يت¹ا اهت-با نع ¸رست ¸' »`ا -¸ر· · -ي-¹ا .-· ي·
.²¹فن ·ت¹ا= د-ع _ي-ر¹ا .ف=¹ا نيك¸ات · ¸ا--¹ ى¹' ره~
ر·ي~قت -ا·س¹= ى¹' `¸·صو · -·ن•¹ .·ي~=ت ²·ي¹~·ب ²·يادب ! -ر-·ت·م ¨-ر´~·س" •·مانر-¹ -ر~· -··-= · ¸ا--¹ ي··
· ²··ا~¸ يصا·-ت=ا -ار~' -·=ت ²·ي-اير¹ا ن·ي¸ا~ت¹او ي·ساق¹ا م·ي=ير¹ا »ا=-ب ا¸ورم · ا·هب ²·يا-·¹او ا·هفي=-تو -ر~-¹ا
. ¸ا--¹ ي· ني-ي¸~¹ا رهم' دي' ى¹ع ·-·و ر·~¹ا _--ب -اهتناو
ا´م' · نم¸ ~-م ا-وري م¹ ني~¹¹ ا=-او ادب ¸رف¹ا ¸' `' · .-· ¸~ نم .ي¹قب .~=' ي-و ¸اير¹ا ى¹' -ر~· -~اع
·¹ --ر·ت -~اح ي· رس´ك د· اهفن' ¸' مهتر-=أ· · ي-¸~ك اهفن' نع _ر=¹ا -ا== _¸ن نم ن´~تت ¸' .-· ا-ود-ا~ نم
ا~ك نم¸ت اهن` · بي=¹ا اهي¹ع ¸رع ا~ك ا-د·ب .ي~=ت ²ي¹~ع ر=ت م¹ اه-´¹ · ايحار= `=دت ر·م`ا »¸¹تساو · ¸ا--¹ ي··
. »ارح .ي~=ت¹ا -اي¹~ع ¸أب _ي~=¹ا نم¸ي
92
(2™)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 6/8/2004
Subject: ر=' م¹اع · -ا~ت¹ا م¹اع !
¸¸¹~·ت ا~ع ٍ.·اغب =ب¸ امو ·ي¹ع .ك¸تو -د-عا· ·¹ك رم`ا _=ر´ ي ·ي¹'و ¸¸`او -اوا~س¹ا بي= -و
…~¸- -¸¸س 12’
ي·· ¸¸-=¹ا =¸ا~' ¸' ا~-ا~ ب·ح' ! ··ي· ¸¸ك' ¸¹=م .·ك ي·· ي·-ع ر-اد¹ا ‡·يد=¹¹ _~ت·س' ا·ن'و -¸~-¹ا ي·ن•~ت
.·فت ا~¹`م -ي-¹ا .-' ى¹ع -'ر·'و م´¹ ²·~= .ك ·¹س¸' ¸~¹ا .ي~ي`ا _-=' ا-¹¸-م ي·و · مه¹`م يتا··¸ت ي=ع'و مه`يدح
-~¹ و' · ¸ا~ ¸¸ت~ »¸ي -ا-ع د··ب م·عان رير·س -ا== -·=ت ~د~ت¹ا -~¹ ¸¸ا¸ت -~¹ب -ا==¹¹ا =¹ت ي·· ر··~' ! -ا--¹ا _·ي~=
! اهتيادب نم _ا~ت ²¹-ف~¹ا ·تي-=' ¸أب أ=افي¹ .¹م ²==¹ ي· _اي~~¹ا ريدي نم
ƒ ƒ ƒ
نع -نرتن`ا »اد=تساب ا-د¹او 'دب امد-ع · ا-ر~ع نم ر~ع ²سما=¹ا ي· -ناك ~-م -نرتن`اب ¸ي~¹ ²·`ع -'دب
. -ر· نع ري`~¹ا م¹ا·¹ا =¹~ ى¹ع -ر·تت -'دب ر~ع ²·باس¹ا ي· ي-و ²ي~¸·س¹ا -نرتن`ا .¸=~ _م م` · نير=-¹ا ¸ير=
م·´=ب -~ود=م -·نرتن`اب ا·هت·`ع -¹=· · -·نرتن`ا ²·مد=ب =ارت~`اب ا·-د¹او »ا· ا·مد-ع ¸¸نا`¹ا ‡¹ا`¹ا -·-¹ا ي·· -·ناك
ى¹ع ايم¸ي -اعا·س _·ب¸' ن·ع .·قي ` ا·م ي·-قت -¸ا·-· ‹ر=ت¹ا د··ب ا·م' · ²يري·-~¹ا ²-·س¹ا =¹ت ي·· ا·ه¹د·م ى¹ع ا·ه·¸=
· -·نرتن`ا žž ¸·-اي ن·م ¨-ا~ت¹ا" ²·ف¹ت=~¹ا ²·`~ا=~¹ا •·مارب ى¹ع ا·ه-م • Yahoo -·¸·سور´يامو · Microsoft ·
¸يك يس ¸'و ÌCQ يس¸' ¸' »'و · MÌRC .' و' ¸'و · AOL .
ي·· ا·ه-ق¹ ر·ييغت ى¹ع اه·صرح _·م ى·تحو · ا·هتواق~و ا·هم~ ²·ف=ب -ا~ت¹ا -ا-ع' ن·يب ²عر·سب ر·هت~ت ¸·ي~¹ -·ناك
²·=ر·¨و ا·باب ²·ع¸¹~ ي·- ¨.·س·م" و ¨-·يرفع" اه·سفن ي·- ¨²س¸·س¹ا" ¸' ¸¸ف~ت´ي ا¸ناك ن·يري`´¹ا ¸' `' ¸ار~ت·ساب -ا~ت¹ا
!¨.ريب =`ب " ي- ¨²ي·~=¹ا
!ات-ب اهن¸ك ¸¸·د-ي ` ني~¹او مه`~ا=ت ني~¹ا -ا-~¹ا _ي~= =¸´~ نم ==-ت -ناك
. ²ي-ب -نام -او ا-ي¹ع ¸¹=ا ب-~¸ب اي †
Œ بي= ·ي¹ †
! ¸~=م ²حار-ب -ناو .يق` مهم~و -`ص ام -ا--¹ا ي= اي †
Œ د¹و ينام ين' ¸د-ت ¸ا~ع »~ ²¹يقت يسفن ¸¸س' »¸` ي-·ي †
. =ت¸ص ا-·~س · --ب `·· --ك ¸' ! .ح =¹ ¸د-ع ان' ` †
. ا-ري= ب·¹ا ! ر=~' =ري= ¸اك Œ _ي~ اي ` ·ههههههههههه- †
93
. د¹¸ب -نام --ب =ن' ي¹ نيت-`ت ¸ا~ع ¸ب · =يا~¹ا ي· اهي¹= ¸¸في¹ت¹اب =~و ام ا~'و · ¸¹' ي-ي=ع ¸ب نيف´ت †
! ي-ي-ح اي -·دص ام =-ع †
! .س·¹ا ¸¸ =ق´ ب نم ²·¹ا= ي-ي-ح ²~¹ك ! --ب =ن' -·دص ‰`= ` ! ²~¹´¹ا- ى¹ع ي-¹· ين¸¸ع . _====' †
! ·يو`بو .س·¹ا نم نسح' ب-~ ¸ب' ي-ي¹= ‰`= ` .... ·هههههههه- †
." ¸اااااااااات=م ! --ب `و د¹و ¸ات=ي Žو -¸اع ¸- ام دحاو " ²--~ ى¹ح' =ن' ده~' ان' . ` ` ` †
! نسح' †
. د¹و `و --ب --ك ¸' -رع' ي-ي¹=يب .ا¸س =¹أساب بي= †
. يتايح ي· ~¸س`ا ي¹~ع اي .أس' †
ŒŒŒ ¸يب `او ~¸س =-ك´ ¸ †
.د¹و `و --ب --ك ا~' ¸-م -رع' .ا¸س =¹أسأب ا~ك ان' بي= ! -¸¹ح ·هههههههه- †
! ¸ر~ع د·ب اي ي¹أس' †
ŒŒŒ ا-يب `او ا~¸س =¹¸=¸ ر·ا=' †
! ²¹=س~¹ا ا-تك¸ام ¸~ا- ~اع Œ =ا¸~ Žو ! ²ي¸· ·هههههههههه- †
! ا¸~¹´ت ا¸¹ا·ت نيد·ب ¸´ي· ي¹¹ا ¸و`-¹ا ا¸·¸~ ي-يا-ح اي ا¸حو¸ ! .ا· -~¸س بك¸ .ا· !Œ-يك -ف~ †
ا·ه-م ا¸¹·-=ي ¸' ن·ع او¸=ع ن·ي~¹ا -ا-~¹ا -·تا¸- »ا·¸' ن·م .-ا- ~دع ى¹ع -ا~ت¹ا .`= ن·م ¸·ي~¹ -¹·-ح
ى¹ع -¹= ا·ه-´¹ · ا·ه¹ م·ه-=ب -ار~·¹او · اهتي·-=~ب م·هبا=ع“ب -ا-~¹ا ا·ه¹ _ر·ص . ²·~ا~ ى¹ع -ا~¹ك ن·م ر·`ك' ى¹ع
. ر=' ¸ا´م ¸' ي· =¹~ب _~سي ` _~ت=م ي· -ا-~¹ا ى¹ع " .ا-هتس`ا¨و ²ي¹ست¹او ==-¹¹ ²¹يسو ~ر=م -ا~ت¹ا · اهتعا-·
-اعا·س¹ا -ا-`' ا·ه·م .¸=د¹¹ ا·-¸عدت ر·م`ا ²·يادب ي·· ¸·ي~¹ -·ناك . ¸·ي~¹ .`= ن·م -ا~ت¹ا ى¹ع -ر~· -··ر·ت
ي·-و ¸اه-¹اب .ي¹¹ا .·-ت -¸ا·صو -ا~ت¹ا -ر~· -·-م~' ا-ي~· ا-ي~و · ني` و' اه-ا·د·صأب اه·ر·ت¹ -·-¹ا ى¹ع ا·هي-قت ي·ت¹ا
! =ا~ و' =ا~ و' =ا~ و' -ا~¹ا ا~- -~ا=ت
م··ه-يع`'و ²···ور·~¹ا -ا-~¹ا .··يح ن··ع ا··هتر-=' . -اياف=و -ا~ت¹ا ¸-اقح -ر~ق¹ ¸··ي~¹ -··=-و' · ²··ياد-¹ا ~··-م
_م اه¹ ²~يدق¹ا ‡ي~اح`ا نم ا-·ب اه¹ -'ر· اهن' ىتح ·-ر~· .`م -نرتن`اب دهع ²`يدح ى¹ع ي¹=-ت د· يت¹او ²·¸~´~¹ا
. ²`~ا=~¹ا •مارب ¸·ب ي· رت¸ي-~´¹ا ¸اه= ى¹ع اي´يتام¸تو' ¸¸ت=ت يت¹او -نرتن`ا ى¹ع اه-ا·دص'
ي¹¹ا ن·ع ر·ي= ¸اير¹ا ن·م ي·=ي ي¹¹ا ´ ``م . ²=ي·سب -ا·`ت=ا م·ه-يب ن·´¹ د·حاو مه¹يات·س -ا-~¹ا .·ك · -ر~· ا·ي ي··¸~" †
ن·يم ¸¸ي م·هن' ا·~ب ¸اير¹ا -ا-~ .يات·س ن·ع =·~¹ك' ي·-ي¹= . ادكو ²·يبرغ¹ا ن·م ي·=ي ي¹¹ا ن·ع ر·ي= ²·ي·ر~¹ا ن·م ي·=ي
… -سرتن'
ي¹¸قت و' =-=·ي مسا ·يدت ام' · يقيق=¹ا =~سا ا¸¹يدت ام ا·-= يتنا Œ =~س' -رع' ن´~م … =¹ .¸قيح ²=اح .و'
! م·سا ¸' ··يتي~' د·حاو .·ك ي·ه-تنا ¸·ب · م·سا ²·ي' .¸·'و ي·=ام~ ¸رت~' ي·سفن ن·ع ا·ن' . ي~·سا .¸·' ي·غب' ا·م ¸¸¸·س ¸¹
! ¸-¸ ¸سح' ان' -دك ¸ب · -با` دحاو مسا ¸¸ات=ت و' · ي=-=¹تت ام ¸ا~¹ع رت·~ ي· مهي¹=ست · يي¸ ي¹~·ت ==-ن'
94
=·~ف=يح Œ ¸¸في¹ت¹اب م¹´تن ن·´~م · =·ي¸ -·ف~ ¸ر~ع ا·مو =تي·-=~ب ب·=·م ا·ن' =¹ .¸قيح »¸ي م·´ب م·س`ا د··ب
¸ب · ¸ت¸¸ص =¹ ‡·-ي ¸ا~¹ع =ت¸¸ص ب¹=يح »¸ي مك د·ب ! ¸~·¸ ي´يديح ¸-رب ¸ب ا·-= يق·ا¸تح امو =ي¹ع ¸¸و
. ²=اح ¸¹ يت·-ت ام ري= نم اهت·-يو .~يح ري=`ا ي·
د·حاو و' · ²ي~¸··س¹ا م¹ع -ا¸وو م¹· =·سامو ب·ت´م ا¸و ¸¹ا= د·حاو ا·م' ! ن·ي-تا ن·م د·حاو ي··¸~تح يت·س اهتعا·س
¸-·ان امو · اهي¹ع ¸عا¸~ د-سمو ²ع¸·رم ·يت-ك¸ نم -دحاوو مت¹تمو ¸¸`ا ى¹ع ²يبرع ²س¹= ¸¹ا=و ¸ودب اهي· .ماع
! ²ي~ا-¹ا -¸ا-م •مانرب ي· _¹=يو ا¸فتك ى¹ع رقص ري=
ا·مو ¸·ي¸ك ¸·يرع ا·ه¹ا= ¸·ب ¸·-ي~اب~ ي·· -¸~ت -·ناك . -·=و¸تو نيت-·س .·-· -دحاو ب·ح ¸·ن' =¹ .¸قيح ن·يد·ب
¸ا~¹ع ¸ت~ا··س ي·=-ي ر·=-ا· -·يب _·تفي ¸دقي ا·مو ريغ·ص ··س¹ ¸اك ¸·م' ن·يع ²·-حاي ¸·-و · -` ا·ه¹-` .¸قت -¸د·
! =ق·¸ي -او =-ي-نو =¹-قتسم ي·¸~و ايب =سفن ي=برت ` .`=¹ا --ب اي اه¹ .ا·و اهت~ا·س
¸رعا~ _··¸م ¸ا¸-ع `او -دي·-· `او ²ي·سنامو¸ ²·ي-=' · ن·ي` -و' -ا=·سم =¹ =رتي 'د-ي _ا¸ -ا·ارتع`ا د··ب
=-==' يغب'و ¸ام¸ نم =¹تم --ب ى¹ع ¸و~' --ك ان' =¹ .¸قي _ا¸ . ·-=ب =·رت·تيح »¸ي مك ا~كو · -نرتن`ا ى¹ع ¸¹ح
²يافكو -د´ب =¹ _ر-ي _ا¸ ام ¸ب =ا·م _¹=ي _ا¸ ¸ن' ¸¹اب ي·و" ¸¸في¹ت¹ا ى¹ع م¹´تنو رتك' ¸·ب -ر·ن »¸` ا-ح' ¸ب
¨!=·¸=ي ام ¸ا~ع ²ياد-¹ا ي· -ان¸في¹ت¹ا
Œ ²عرسب يتا=سم ى¹ع ¸~رتب ام ¸ي¹ Œ ي-يت~-=م ¸ي¹ … ي~¹تساو · »د¹ا ²¹اقت ²¹حرم 'د-تح ·ي¸~ ·ي¸~ نيد·ب
و' ي¹=ت ` ي-يتيق¹ امو ²ينا` -رم يتي= ا¸' . ي´ي¹ع ري= اب .¸ري= دحاو ي~¹´ت يكاغب' ام Œ ينا` دحاو ي~¹´ت ين¸´ت `
¸·سفن .·~·ي .·=-ي ¸ا~¹ع -و`=¹ا ¸¸ ¸~و ى¹ع ¸¸-·ا `او =¸¹ب ا¸¹يدت ي·´ي¹=يو ¸د-¹ا م·سي ي¹¹ا »`´¹ا ا~ا- ن·مو · ن·ي`
!! وري= ي·¸~ت يحورتو · ²ينات -رم ي´¹ع ¸ا¸ر=
.ود- .·ك ¸·ن'و ب··¹ ~ر=م ¸·ن' =¹اب ي·· ي·=ح . د·حاو ¸' ي·د·-ت `و د·حأب ي·ق`ت ا·م =·ن' -¸¸~· ا·ي ²·=اح م·-'
.‘... .´-´ ه¹ا -ا--¹ا ى¹ع ¸´=-ي ¸غ-يو نيبا-ن -ا-~¹ا
¸ي~¹ ²قيدص اهن' مهت·ر·م د·ب اه¹ ا¸س~=ت نم ¸“· =¹~¹و ¸ي~¹ -¸¹س' .ا~=ب -ا~ت¹ا ي· -ر~· -¸¹س' ن´ي م¹
. اهتهيدب ²عرسو اهتقيدص »~ ²ف=ب -سي¹ اهن' ا¸ف~تكا ¸' د·ب اه¹¸ح نم ا¸-فنا ام ¸اعرس
· ¸ي~¹ .`مو · ²توافتم ¸ا~ع'و · ²ف¹ت=م ¸اد¹ب نم ¸ان' ى¹ع -·ر·ت · اهسف-ب -ديد= -ا·ادص ني¸´ت -ر~· -'دب
. ر=•ا ¸-=¹ا نم -ا·دص•¹ اه=-ا¸¹ ى¹ع نم .ك ¸اك . -ايتف¹ا نم ¸' ى¹ع -ر·تت م¹
.·~·ي · -ر~ع ن·م ن·ير~·¹او ²·سما=¹ا ي·· ¸·-¹و „ي·سب -ا~ · ¸ا=¹·س ى¹ع -··ر·ت ²¹~~¹ا -اي·سم`ا ,دح' ي··
_ر~ب ا·هتا´-¹ =·=-يو · »ا~ت-اب ·¹ ··-ت´ت ا·م 'رقي ¸اكو ا·ت~م ··`يدح ¸اك . ²·ي¹ا=ر¹ا -ا·س¸-¹~¹ا -`=م د·ح' ي·· ا·-اب
. ·سف-ب اه~=-ي يت¹ا ي=--¹ا ر·~¹ا -ايب' نم ري`´¹ا اه¹ بت´يو
ا-¸عدي ¸اك · اهب -اقيد·-¹ا نم يفت´ي ¸- ¸اصو ¸ا=¹سب -ا·د·ص`ا نم ي- يفت´ت -¸اص · »اي`ا ¸ورم _م
. ‚¸~~ …-نرتن`ا ى¹ع اه-ق¹ب
95
-فتكا· اه-ع -ي~ب ·¹ -رت·ت ¸' _=تست م¹ اهن' `' · ا·¸¹=و ا·~اصو ا=ير·ص اه¹ ادبو · ·سفن نع اري`ك اه`دح
. ²·ما=¹اب ²ي~¹·¹ا »اس·`ا دح' ي· ²-¹ا= اهن' ا-~افم -ريغص ²ب~كو · ‚¸~~ مساب
ا~-`ك ¸اكو اهت·ما= ي· ب=¹ا ب¹ا= · د~ح' ى¹ع ا-ي' -نرتن`ا ر-ع -·ر·ت د· ¸ي~¹ -ناك · -ا-``ا =¹ت ي·
· د··ب ا·~ي· =ا-- ن·م اه~¹ت·ست¹ _·با=~¹ا ,دح' ي·· ²·~ه~¹ا -ا·-=¹~¹ا ن·م ا=·سن ا·ه¹ _·-ي د·~ح' ¸ا·ص . ²·`¹ا`¹ا ²-·س¹ا ي··
-رتاكد¹ا ¸اك دق· · ¸ا=تم`ا .-· اهي¹ع ¸يكرت¹اب ¸¸تكد¹ا »ا· يت¹ا Šاق-¹ا م-' .~=ت ²ينورت´¹' .-اس¸ ·¹ .سرت ي- -ناكو
-رتاكد¹ا ¸ا-=' ·¹-ت نم ر=ا~¹ا ¸اك دق· =¹~¹و · _ي=ص ¸´·¹او -`=¹ا _م مه¹-است نم ر`ك' -ا-¹ا=¹ا _م ¸¸¹-استي
! ~`و`ا نم -ا¸¸تكد¹ا ¸ا-=' اه¹-ت نم -ر=ا~¹او -ا--¹ا نم
~اي~¸او رت¸ي-··~´¹ا -ا~ا~ »ام' ¸¸¹=¹ا -اعا··س ¸¹قتو -انا=تم`ا د··ع¸م -ارت·ا .··`م ²··ت=ب ²··ي-هم -ا-··س`
· ²ي¸ف~¹ا -ا¸ا-ت=`ا ي· -~تاس`ا دح' -¸¹سأب ²صا= ²=ح`م و' -انا=تم`ا دح' ي· .ا¸سب ¸¹·تت ²·يرس ~و~ر¹ ²=ا=¹ا
. .ا¸=¹ا -تاه¹ا ²عا~س ى¹' رت¸ي-~´¹ا ²~ا~ نم ¸ي~¹و د~ح' نيب ²·`·¹ا -¹قتنا
96
) 2› (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 13/8/2004
Subject: يتنرتن`ا ¸ا=¹س
! ¸-=ت ام ب=¹ا د· ¸ت-ك ام ا~'
ي=ي¹ي~¹ا ~¸~=م
د-ع --=¸· . -نرتن`ا ى¹ع ,دت-م و' ²¹=م و' -دير= ي· ي-¹وا-تي اع¸-¸م 'ر·' ¸' ¸و~ نم _¸-س' ر~ي د·ي م¹
²·ي-ق¹ا ي·· ر·ي-ا~~¹ا -ا¸' … ا·ه·`= ى¹ع ب·تك د··و ²·-ور·م -ريه~ ²¹=~ب ¸ا¸في·س¹ا ي·· ²-·سا=~¹ا -·ص ي·· ي··¸·و
اهت=ف·-تو -ودهب ²¹=~¹ا -··تبا . ²-=ا·س¹ا ²·ي-ق¹ا =¹ت ي·ن¸´ب ا·-= =·~' م¹ . ¸~¸··س¹ا _¸ا~¹ا ي·· اي¹اح ²ن¸=·س ر·`ك`ا
ن··يبر=مو ن··ي¹`~مو نييساي··سو نييف=··صو -اتك ¸¸··-ب ²-ي¹م -ا=ف··ص _··ب¸' ! _رف¹ا ن·م ر··ي=' ~اك' ا··ن'و -¸اي··س¹ا ي···
! ره~' ~-م ¸~¸·س¹ا _¸ا~¹ا .غ~ت يت¹او .¸ه=~¹ا ¸د-~¹ا -ا~ -`ي~ي`ا ²ي-· ي· م-¸¹دب ¸¸¹دي نيي-اي¸و
ن·يب ¸··ا-ت¹ا ن·يب ²·يعا-=ن`ا ²·س¸د~¹¹ ي·~تن' ي·-ن' ا¸¹ا· . ا-ي~ م·ه·' م¹· -اب~`ا ‡·يدح ن·م ر=·س' ²··-ب -'ر·
-رع' ` ي-ن' ¸¸دي ¸¹ ! نيت-``ا نيب _~= نم .و' ي-ن' ى¹ع ر-ي ¸'ر¹ا بحاص ¸' `' ²يري-·ت¹او ²يري`أت¹ا ²يعا-=ن`ا
ام ! »`´¹ا ا~- ! ·ي' · ¸د-¹ا •¹`ي ا=يدم -'ر·و ني¹`~~¹او ني-ع`¹ا ر=س` -¹قتنا ! ا~ه-يب _~=' ىتح ا~ه-م ¸' ى-·م
!! ²يسيف=-=¹ا ²يري`أت¹ا ²يقي¸ي·اتي~¹ا ²ي¹ايرس¹او ا-¹
ƒ ƒ ƒ
Œ »اي`ا نم »¸ي ي· ··¸~ي ي=يو -د¹و ى¹ع ن=ي د~ا¸ .م' ي· ¸' ني··¸تت ميدس †
ا-·اع نم Œ -ا¸س ي¹¹ا .ك د·ب ·ب ني-ت Žو ! _يرقب ¸- ‰`= Œ -¸ب' `او ·م' _م ¸¸¹· .سري -ا~- . ·-م =ي¹ع ام †
! ي¹ا= ¸اك ¸¹ ¸¸~· اي -ا-فع
ود-ت ا~-يب ¸¸-¹ا _ي~= ي· ·س¸-ع €ح`ت . د~ا¸ نم اه=او¸ ¸¸ص »¸-¹' ميدس¹ اهت~¹ا´م -اهتنا د·ب -ر~· .مأتت
. ا-اي=م ى¹ع _ار~ن`ا -~ا·س¹ا
²سما=¹ا ي· ¸ا~ي'و · اه-س .`م ي· -~ا=و · ني¹ف=¹ »' ²=و¸ت~¹ا ى¹ي¹ · د~ا¸ -ا¸=' „سو اه¹ -¸¸ص اهتف·¸تسا
¸اه= ¸··=ن ²عر··سب -··ق¹=نا ا··-¸ار· ى¹' -¹··ص¸ت ¸' د···بو · ر··´فت ي··-و -¸¸··-¹ا -~- »ام' ¸-ا·د¹ -··ف·¸ت . -ر~ع
²··~ا~ ى¹ع -¸¸··-¹ا -ره= ¸ا¸` .`= ي···و ¨رنا´··س¹ا" ²··ي-¸-¹ا ²=··سا~¹ا ى¹' -¸¸··-¹ا .ا=~“ب -··ما·و · رت¸ي-··~´¹ا
. „ق· -~ا= -¸¸ص ى¹ع -قب'و · ¸ا~ي'و ى¹ي¹و ي- اهت¸¸ص -ف=' · ²=يس-¹ا -ا¸==¹ا ¸·-بو ·اهمام' رت¸ي-~´¹ا
97
· ·¹ اهت¸¸ص .اس¸' ى¹ع اري=' -ق·او اهنأب ·ت·-·' · ²¹ي¹ .´ك ر=-سا~¹ا ى¹ع ¸ا=¹سب -قت¹ا امد-ع · -اس~¹ا ي·
. اهي¹' اه¹س¸' يت¹ا -ري`´¹ا -¸¸ص .باقم
,دح' ¸رع ي·· اهتاقيد·صو ا·ه¹ -·=قت¹ا د·· -¸¸·-¹ا ¸' امدقم ·تر-·=' . -·=ترت ي·-و -~ا= -¸¸·ص ·¹ -¹·س¸'
نع اه¹ ر-ع امد·بو · -¸اه= ى¹ع -¸¸-¹ا .ي~=ت نم ىهتنا ¸' د·ب . اه-م ²نام' ا·ي~= ن-¸¸ص -ف=' د·و · -اقيد-¹ا
_¹اص -~ا= ¸- يقيق=¹ا اه~سا ¸' ·تر-=' · ²ب~´¹ا ²~تتب ·ي¹' -ق¹' · -¸¸-تي ن´ي م¹ ¸~¹ا اه¹ا~=ب ·با=ع'و ·ت~-~ ,دم
! .--ت¹ا
ƒ ƒ ƒ
… د¹ا= اه=و¸ _م ²~-اد¹ا اه¹كا~م ي· اهت¸ا~تس` ²¹فن ,ر-´¹ا اهت=أب ²-ح .-تت
ن·م _~·س ¸ا~ع ·¹ك !! -¸·س ا·م Žوو-ر~اد¹ا -¸·س Žو ي¹ .¸قي ر·ي= ا·م ! -ر~قب ي·نري·ي ¸ا·ص ··ن' ي·ت=اي ي¹ي=ت †
! -ي-¹ا ي· -ن اه¹ ا¸-ك¸ مهن' ينا¸='
Œ .و' نم يم' يت~¹ع ام -ا¸و ¸ب ! »`´¹ا ا~ .¸قي ·ه=و ى¹ع ي=تسي ام †
اهت·س-ح ²·يافكو -¸ب _رفت ي·~ ا·-د-ع ا·م -·--¹ا ! -ر~· ن·م ··ي¹ع ا·م =·=و¸ -¹ا· Œ ي¹ -¹ا· Žو ن·ي¸دت ¸·ب ا·هت~¹ع †
! ي¹اي¹¹ا -ا-نأب _¸ا¸~¹ا ي· ¸ا¸ود¹ا نم ¸¸-' رت¸ي-~´¹ا- .باقم .·`ا ى¹ع . ¸اهنو .ي¹ -ي-¹اهب
. -ق¹=ت اهن' ¸ي¹ -ر~· ى¹ع ا-ر=ا= ¸¸س´م يم' †
ا~·ست `و ا~·ست ي·~ ا·ه-ع _~·س ¸' !-ا ن·م ا·هي-ي ي¹=¸ ŒŒ ¸¹=ت'و ا·هق=¹' د··ب ا·ن' ي-ي-·ت -·ق¹=ت -ر~· »ا~ ا·م ي·-·يو †
! _¸ا~¹ا ي· ي¹ايعو ان' ن-يمري¹
Œ -¸ب نيد·قت .-' -يب ¸تد-ع ام ¸~و ! ¸- `' ىس=ي ام †
ي¹¹ا `-¹ا- ى¹ع يب¸ -د~ح اهت~ياع ي¹¹ا ²ي~ي·¹ا-و -ر~· ²¹اح -ف~ ام .ك -او ان' ! ني=¹ا .-`ا -يب -د·· ني¸ نم †
. .اح .ك ى¹ع ر´~¹او - د~=¹ا · -اي ! ·-م ~ر·' ي¹¹ا =ي=ي ` =دير· ب-·ا … .`~¹ا ²¹¸· ى¹ع · ¸د-ع
ƒ ƒ ƒ
ى·تح اري`ك ا·هي¹ع _¹' ! -·-¹ا ¸¸افي ` ~ا´ي ¸ا=¹·سو ¨اهت¸¸·ص و'" د·~ا¸ -·=' -~ا= -¸¸·ص ·¹ -¹·س¸' ¸' ~·-م
· ا-·¸ -~ا~¸ا ا~¹ك -ناك . -ايتف¹ا نم ¨_¸-¹ا =¹~" نم -سي¹ اهن` ¸·ر¹ا ى¹ع -رص' اهن' `' ايفتا- ·ت`~ا=~ب .-قت
. اه·`=` ادي=~تو اهب اق¹·ت ¸ا=¹س ~ا~¸ا
· ني--·س¹ ا·هب »ايق¹ا _ي=ت·ست ` ا·هن' -¸ر·و -~- -ا~¹ا´~¹ا ²¹أ·سم ي·· اي¹م -ر´· د·· -ر~· -·ناك · ²·قيق=¹ا ي··
¸~¹ا م·س`ا ²-حا·ص -·سي¹ ا·هن' ²··ر·مو ا·هتب~ك ا·ف~تكا ¸ا=¹·س ¸ا´م“ب ¸“· ا~´-و · ا·-د¹او م·ساب .ا¸=¹ا ا·هفتا- ¸' ا·~ه¹و'
¸·=تو ا·ه-م ¸ا=¹·س -رقب ر··~ت -·ناك ¸'و · ايفتا- ب·ير= -ا~ ²·`~ا=م -ر´ف¹ ام¸ي ¸·~=تت م¹ ا·هن' ا·~هينا`و · ··يعدت
. ا-اي' ا-=هتسمو -ر´ف¹¹ ا-·ا¸ .= اه¹=ادب ام ا-ي~ ¸' `' · ·ما¸ت¹او ··د-ب
»اقتن`¹ -~ا= -¸¸·ص .`غت·ساب -¸ر-·~¹ا ر·ي= ا·هت¹·· ى¹ع امدن ا·هت·¸~ -ري`ك _¸م~و · ~اه´ ·س¹ا ن·م ²¹ي¸= ٍ.اي¹ د··ب
ا-¸ار· -ر~· -~=تا · -نرتن`ا ى¹ع ي- اهنام~' ب-سب اه=و¸ _م ²-ح .كا~م نع اهتد¹او اهت`دح امد·بو · د~ا¸ نم
98
²صا= · اه-م ‡-·¹ا ا~- ¸=تسي ` ¸~¹ا بي=¹ا ¸ا=¹س ¸ير= نع د·-¹او ¸ر=س¹ا -ا~ت¹ا م¹اع نم -ا=سن`اب ب·-¹ا
.= ¸~¹ا ¸ا=¹س نع اه¹-اس¸و ا-¸ا-=' -·=قناو -امدقم `ب -ر~· -فت=ا . اهب ¸ارت·`اب ·ت-=¸ نع اه`د=ي 'دب ¸' د·ب
. ام¸ي ·ي¹ع ~رت ¸' ¸و~ ²¹ي¸= ¸¸ه~¹ -ا=·تس`او ب=¹او ¸¸~¹ا -`ي~ي' اه¹ بت´ي
99
(2œ)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 20/8/2004
Subject: ·ت-ح' .-و يتام اه-ح' .-
. اه-·د´ ت م¹ا·¹ا ‚ا¸=' .ك ~¸·ت ` · -'ر~¹ا ب¹· ي· ²-=~¹ا ~ر-ت امد-ع
¸¸س¹ين
~·-م ي¹-ا·س¸ ··ي· ر·~ن' -·نرتن`ا ى¹ع ا··¸م ÷ ي¹ ¸·- _-·-ي ¸' و' ÷ ي·سف-¹ _-·ص' ¸أب م·ي-ارب' —¸اق¹ا ي-=·-ن
متي·س ‡·يح ي¹-ا·سر¹ -ارق¹ا ن·م د·ي¸~¹ا ن·~-' ى·تحو · _اي-¹او ²·ر·س¹ا ن·م ا·ه¹ ²·يا~ح · -ري=`ا ى·تحو ى¹و`ا ²¹ا·سر¹ا
. -اهس“ب اه-ع ي¹ بتك _·¸~¹ا ي· ,ر=' -اي~'و „باو¸و -ان`ع' _-و
`و · ²·يما-¹ا _·-= م·ه·' ا·~م ر·`ك' _··ا¸~¹ا مي~·-ت ي·· م·ه·' ` ي·--´¹و =·نوا·تو =·صرح ى¹ع ي·=' ا·ي =ر´~'
-`ي~ي`ا .اس¸' ي· ¸يت·¹ا يب¸¹س' ى¹ع .=أس ين“· =¹~¹و · -د·ب ي¹ع دق=ت د· ا~هك ا--ع مي-ارب' اي =¹~ح' ¸' ي--´~ي
··ب ~¸=ت _ارت·ا ¸' و' ي·ن¸ي¸ف¹ت و' ي·عا~' •·مانرب و' ²في=·ص ي·· يع¸-·س' ~¸~·ك · .·-·' ¸رع ¸ا=تناب ²يع¸-·س`ا
¨! Šر~تتو -~ا=~" !م´=-ار·
ƒ ƒ ƒ
„·~ن _·م م¹·أت¹ا ى¹ع اي¹~عو اي¸-·م ا-دعا·سو · _·=ق-ت ` ²··ت~م -رماغم .·ي~يم -ايح ن·م .··=ي ¸' ي·تام _ا=ت·سا
· ~ا¸~¹ا ن·م ا·-ري= ي·· و' ا·-اي' اه·س¸دي ي·ت¹ا -~ا~¹ا ي·· -ا¸·س ¸و¸~ ن·م ·-·-ت·ست ا·م ا·ه¹ _ر~ي ¸اك . د·يد=¹ا ا·هت~ي·م
اه-´سب اهعات~تسا م=¸و · اهه=ا¸ت ²¹´~م ²ي' .ح ي· اهتدعاسم .وا=يو ي·ما=¹ا ن´س¹ا ي· اهنو¸~ ²·بات~ب متهي ¸اكو
ا·~م ر·`ك' ايم¸ي ا·ه¹ا= .¸-م ي·· ي·-قت -·ناك ا·هن' `' ا·هتايح ي·· -رم .و` ا·هبر=ت ي·ت¹ا ²·ير=¹ا م··=ب ا·-~~¹تو .قت·س~¹ا
. ,ر=' -ات· ا-اي' اهك¸ا~ت يت¹او ²·ما=¹ا ن´س ي· -ريغ-¹ا اهت·ر= ي· ·ي-قت
²··ما=¹ا -ا=ا~ن ي·· •·مد-ت 'دب · ي·م¸ي¹ا ي··ما=¹ا ن·يتور¹ا ى¹ع ا·-~ايتعاو · ى¹و`ا ر·ه~`ا ²ب¸··ص ¸وا=ت د··ب
. ··ا·¸و ¸- ²يع¸-س`ا ·تا=ا~ن ي· -¸ودب اهكر~´ ي ¸اك ¸~¹ا ¨يتام" ¸ي`ام اه¹ا= نبا اه·م =ر~تو
ي·تام م·-ناو · _¸-·س`ا ²·ياهن ²¹=ع -ا-`' يت~ ·س¸ي ¸-ادح ي·· م·يي=ت¹¹ ²·يرب ²¹ح¸ ا·ه-`م¸¹و ا·ه¹ ²··ما=¹ا -·~=ن
يت¹ا -رحاس¹ا ²·ي-=¹ا ¸ا-ح' نيب · =ا-- . ²·ما=¹ا ي· ²·ي-=¹ا -ا·دص' ²ي·~= ¸ي-¸ ·تف-ب نيك¸ا~~¹ا ²ع¸~=م ى¹'
··م ¸¹=ت ىتح اركاب اه=·¸ي ¸اك . بسا-~¹ا ¸ا´~¹ا ي· بسا-~¹ا ¸·ار~¹ا يتام ¸اك · .-· نم اه¹ا~=ب ا-ي~ .ي~يم رت م¹
اناك . ا~همام' ²ق·دت~¹ا .`~¹ا -ايم ى¹ع اهت·~' رس´تت يت¹ا ¸~~¹ا ¸ور~ ا-·ري¹ دي·ب ¸ا´م ي· -ريغ-¹ا ¸¸=-¹ا ¸¸·
~ري· · ني-·ي-ح نيبا=-·س ن·يب ²¹-ق¹ ا·هت=قت¹ا -¸¸·-ب ··تري= ر·ي`ت . ²·ب`=¹ا ر·=ا-~¹ا =¹ت¹ ¸¸·-¹ا .·~=' Šاقت¹` ¸اقبا·ستي
. ر=-¹ا ىمرم ى¹ع دت~ت ²~ي=ع ¸ور· اهنأكو اهت·~' ود-ت· ¸~~¹ا ‰ر· ·س'رب دسي .ا¸غ¹ -¸¸-ب .ي¹· د·ب اهي¹ع
100
ي··ادن¸م ²¹-اع د·يفح · ي··ادن¸م »اي¹يو ا·هي¹' -اع~ ي·ت¹ا ي¹ا· ا·بان ى¹' ¸دن' =·يو ¸·ن¸¹¹ا ,دح' ي·· ···م اه-==·صا
· _·ي~=¹ا ··ي~ا-ي ا·~ك ي¹يب و' »اي¹يو ²·ع¸¸م ي·· . ن·يبرق~¹ا ·-ا·د·ص' د·ح'و · م¹ا·¹ا ي·· ¸¸~=¹ا _نا·-م ر·ه~' -ا=·ص'
_ا¸ن' ر·=·' ب·نا= ى¹' ²·ع¸¸~¹ا _·~· ن·م -ر-=~¹ا ²·نور´~¹او ²·ي¸~~¹ا »¸=¹¹او ²·=¸ا=¹ا ى·بر~¹ا _ا¸ن' .·-·' -··و~ت
.¸ي-·¸س ·ينربا´¹او ·ينو~¸ا~¹ا نم ~ي--¹ا
²ي~¸··س¹¹ ا·هي· ر·ا·ست ` ي·ت¹او ا·م د·ح ى¹' ²¹ي¸=¹ا .·=·¹ا ي·· ا·م' · _¸-·س' .·ك ²·ياهن .·=ع ن·م ²¹`م' -~- -·ناك
²ي·ار¹ا ²ق-=¹ا -ا-ب' نم د·´ي اه¹ا= ¸اك . ¸ي¹=ن' ¸¸¹ و' ¸اغي· ¸` ى¹' ·ت¸ايسب اه-==-ي ¸اك دق· _-ف¹ا ديع ²¹=·ك
ام بنا= ى¹' · -د¹او -دعاسمو ²·ما=¹ا نم ¸ره~¹ا ·-تارب يتام ¸اك دق· =¹~¹و ¸´سيسنار· ¸اس ي· ²=س¸ت~¹ا ¸¸· ام و'
. ¸~ايتعا ري= .´~ب -¸ا=' ²ي' -ا-ق¹ ²·ت~م ا=== ا·م ا~ه¹ مسري · ري-ك ¸ره~ -ور-م نم ا-د¹او اه¹ ·¹سري
¸¸-=¹ ن·يترك~تب ا·-أ=ا· ا·~ك · -ريه~¹ا ¸·نا~ ا~ -و' ~¸¸¹ ²··رف¹ ¸··ا¸ ¸رع ى¹' ¸اغي· ¸` ي·· ا·-~='
اه¹ اهت¸اي¸ م´=ب ²¹حر¹ا -د-ا· ي- -ناك دق· ¸ي¹=ن' ¸¸¹ ي· ام' · ·ي¹¸س و~ =ريس¹¹ ¨¸~ و' ¸~" ر-ا-¹ا ي-ا~¹ا ¸ر·¹ا
· -رم~ت م=¸ ¸¸ست¹ا ي· اهتيا¸- -ي~ .ك .-·و `و' ¸¸ا~ت¹ ~¸افي¹¸ب -يس-¹ا ي· -ي¸ا~ ¸ي~ور¹ا ى¹' ·ت~=' . .-· نم
ارهسي ¸' .-· ¸تيب م¹ا-¹ا ي· ريس¹اب ا·ت~تسا· ي¹ات¹ا »¸ي¹ا ي· ام' · ·ي·اك يس-= ي· ²~ي~¹ا ني=دت ي· -رهس¹ا اي-م' م`
¸¸ي~¸···س¹ا ¸اك . -ايناري'و -ايد-- -اقيد··ص ²-=··-ب -ر`´ب ···ي· نيي~¸···س¹ا د··=ا¸ت -··=ح` ¸~¹ا ¸¸¹-يب م···=م ي···
اه`يدح -ا-`' ²-قت~¹ا ²ي´يرم`ا اهت-´¹ ن´¹ · ي´يرم' -ا~ _م ا-~¸=و ¸¸برغتسيو اه=م`م ب-سب ²ي~¸·س اهن¸´ب ¸¸´~ي
.-اي=ي¹=¹ا -ايتف¹ا دي-تت يت¹ا مهتار=-ب اهتقح`م نع مهتد·ب'و مهك¸´~ -~دب يتام _م
ا·ناك . ²·يدي¹قت¹ا ²ي-ي·-¹ا م·عا=~¹او -ريغ·-¹ا ن·يكاكد¹ا ‡·يح ي-ي·-¹ا ي·=¹ا ى¹' ا·-~=أي ¸اك · _¸-·س`ا »اي' .`=
¸··ب ا=¸¹ -ار~¹ا .··=ت ي·ت¹ا ا·ك¸يبات¹اب ‹و¸~~¹ا .·يتك¸´¹ا ري·-ع ¸`وا-تي ي-ي·-¹ا ي·=¹ا ا·هي· ¸ا¸و¸ي -رم .·ك ي··
ب·يرق¹ا ¸تي¹اس¸·س ˜·=ا~ ى¹ع ن·م -ورغ¹ا ر·=-م .·مأت¹ اهبا==·صا ب·=ي ¸اك _·يبر¹ا .·-· ي·· . _~·-¹اب ··-~'و -·ي~¹ا
»اي' ي·· ا·م' · ر·=-¹ا -¸ك ي·· ¸·~¹ا ²·´·ك ¸·~غ-ت ى·تح -¸اتي= ى¹ع -رحا·س اماغن' ا·ه¹ -¸·ي ¸اك . -·ي· ¸د¹¸ق¹ا ن·م
„سو م-ا·¹ا ريه~¹ا ¸ارتا´¹ا ن=س ى¹ع .=ي ¸~¹ا ي¹¹ي~اري= ي·· ن=اس¹ا واكا´¹ا -ر~¹ اه-==·-ي ام اري`ك ¸ا´· -ات~¹ا
ٍ¸ام ى¹ع ني~يق~¹او _ا¸س¹¹ `ي¹~ -قت يت¹او دي·ب نم ²-ي-~¹ا ·ت¸ا-م ¸`مأتي ا~-و ن=اس¹ا ا~هبار~ ¸ايست=ي· · ر=-¹ا
. -~ا¸سو ·ت¸س· ي· ¸ا¸-~~`¹ ري`م ي´يرم'
€·ح`ت -·ناك اه·سفن ي·- . ا·~ه-يب -`ت=`ا ¸اك ا·~هم ا·-ر=ن ²·ه=¸¹ ··مارتحا ي·تام ي·· ا·ه-=·ي ا·م ر·`ك' ¸اك
ن·م ر·`ك' ي·-·ت ` ا·~هتا·`ت=ا ¸' ا·ه¹ _ر~ي امو~ ¸اك ··ن' `' · ¸ايح`ا ن·م ر·ي`ك ي·· ا·-ر=ن ²·ه=¸ب ··عا-·' ي·· اه=¹·ست
ن·م ر·=•ا ا·~-دح' ر·ييغت ²¹وا=~ب ا~هي·سفن ا·=ع¸ي ¸' ¸د=~¹ا ن·م ¸·ي¹· =¹~ ى¹عو · ر·=-¹ا -اه=و ي·· -ا·`ت=ا ا·هن¸ك
ى¹' ¸ا¸=¹ا .¸=تي ¸' د··ب -ا~اق-¹ا ن·م ب=·س-ت ¸' ا·-~`ب ي·· .·ي~يم -~اتعا ! -·ي~ .·ك ي·· ا·~ه-·ب ا·ه-~ي ¸' .·='
اهتاقيد-ك مهي¹ع ¨¸¸~ت" نم »ام' `' ²حارص اه-ا¸' نع ري-·ت¹ا ى~ا=تت ¸اكو · -ا¸`¹ ·يفستو ²-=اس ²يم`ك -ا~ا~م
¸و~~رتي ا¸ناك ¸ا-¹ا ¸` · ي¹·ف¹ا »ا·¹ا ¸'ر¹ا نع -¸ور-¹اب ر-·ي ` ا-~`ب ي· »ا·¹ا ¸'ر¹ا ¸' €ح`ت -ناك . -ابرق~¹ا
101
»¸قي· ¸ا-¹ا نيب ²ع¸~س~¹ا ²~¹´¹ا -ا=ص' و' ²ي¸ق¹ا -اي-=~¹ا دح' -د=تي ىتح ام ²ي-· ي· مهي'رب ا¸¹دي ¸' .-· اري`ك
. ,¸·`ا ¸'¸ · دحاو ¸'¸ ى¹ع بترتت ²يد·تم ²·`ع »ا·¹ا ¸'ر¹ا ¸اك . -دييأتب ¸¸·ا-¹ا
-اما~ت-`او ني¹··صا¸تم ن··يماع ,دم ى¹ع -رق¹ا ا~- .··ك ¸' ¸ا´ن' ن··´~ي ` Œ ···ت-ح' .··-و ي··تام ا··ه-ح' .··-
د·ب ²صا= · ¸د-ب ·-=ت اهن' اهي· -¹ي=ت -ا==¹ اهي¹ع -رم ·ن'و · ري-ك دح ى¹' ا~ه-يب بيرقت¹ا ي· -~-اس ²كرت~~¹ا
ا-اي' اه·سي¸دت ي· يتام ²تا~تسا د·ب ~ا¸~¹ا ب·ص' نم -~ام ي·· ¸¸فتب اهحا=ن د·ب و' „ي=~¹ا .ام¸ ى¹ع ²يرعا~ ²يسم'
²ي~¸·س¹ا نع -ر·ي ¸~¹ا يتا~¹ ·ب _¸-¹ا _ي=تست ` ا-ي·~ ارس · اه-¹· ري·اح' ي· ا--=م .= .-ي· ن´¹ · ¸ا=تم`ا .-·
يت¹ا ~¸يق¹ا .ي=ت .ا¸ح`ا نم .اح ¸أب ·-´~ي `و · نيت·~ت=م ²يما-¹ا _-=و _·ا¸~¹ا مي~-ت نع ان' نع -رع' ا~م .·'
. اهب Šا-ت¸`ا نم ·ت·-مو .-يف¹ اه-ح ى¹ع -¸سقب -~´ح'
ي· =¹~ دقت·ت -ناك اهسفن ي- . -ا¸=·~¹ا _--ي ¸¸ا= ن-اك ب=¹ا ¸' ²ير=¹ا ~`ب نم ¸د=-ي ¸~¹ا يتام ن=ي
.-· -رتف¹ اهب ¸د-ت¹ا ن´~ي ²=¸ا= ²ت´-ك اهي· ب=¹ا .ما·• ` يت¹ا ا-~`ب ي· ¸ي·¹¹ اكريم' نم ~¸·ت ¸' .-· · ا-ا-ص ²يادب
. اي¹ع ٍ-اه= .-· نم اه¹وادت _-~ي ¸'
102
(2ž)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 27/8/2004
Subject: ري= ¸ار·
.-~ا-·¹او ¸يدقت¹ا _-¸م اه-ي-ح ¸اكو · ا-ي~ ا-د-ع ب=¹ا ¸اك · -'ر~¹ا --ح' ىتم
¸¸=ا=
-¸¸تكد¹ا ا-رير=ت ¸'رت يت¹او · ¨-ي-س¹ا نبا" اه-حا-¹ ¨ن~يد¹ا" ²¹=م ي· ²بات´¹¹ -¸ع~ ي¹ ‡·ب ¨·ير~¹ا" د¹ا=
. ¨‰اه¹ا" ²فير~
¸رع ى¹ع .·-ح' ى·تح ر=تنأ·س· · Šر~تي ا·مد-ع د·يري ا·م ى¹ع .·-=ي د·· ~ا=~¹ا ¸' ¸•ا -·ف~تكا ي·-ن' ا·~ب
! دح نم نسح' دح ¸ي· ام . .ي=د¹ا يكرت¹ -ا-ا-' •مانرب .`م يعا~' و' ين¸ي¸ف¹ت •مانرب ميدقتب
.ك م´¹ ·¹س¸' ا~ب ا¸·~تست¹ · ر~تس' ىتح .ي¹دت¹او _¹د¹ا نم ²يع¸-س' ²··~ ى¹' ²=ا=ب انأ· · ي¹ي¹دت ي· اور~تسا
. اري='و `و' ¸¸=بار¹ا متن' م´ن' اورك~ت . ²·~=
ƒ ƒ ƒ
· ا~ه-م .´¹ ²¹ايب -ري=`ا -~- ب-تو ميدس »ام' ¸ا~¹ا ¸يرب'و ¨¸-ر¹ا" ²ي-ي==¹ا -و`=¹ا ن=ص ري¸ن »' _-ت
. ²~سد¹ا -و`=¹ا _=· _م ا-اف~رت¹
. ¸ار· ى¹ع -·ر·ت ام د·ب `' ¸¸سي ام دي¹و ¸' -·رع ام · يت¹ا= اي ني·د-ت †
! -ا¸و ي¹¹ا ى¹ع ني·ر·تت ام د·ب · ,¸سي ام م- ¸ار· ¸' ·ي· ني·ر·ت ي¹¹ا »¸ي¹ا (ي=ي) ييي ام ¸ب ىسع †
.¸بو ¸ار· . ¸ار· `' ايند¹ا- نم يغب' ام ان' !! ·¹¸قي ` -ا ! =¹ا· `و -ا .ا· †
! ‹رك~او »¸ي (ي=ي) يييبو · دي¹و نع »`´¹ا- ¸فن ني¹¸قت --ك †
! ¸¸¸ن »' يت¹ا= اي نيو دي¹وو نيو ¸ار· ¸ب †
. -اق-ق¹او ب~-~¹ا نيب Œ -ا=¹ -ا= ¸ي' … ²ي¸ا-~¹ا ²¹¸· ى¹ع ! مه-ي-`ا مهي¹ع -¹ ام ·يو †
! ·=¹م Žو ·ن' _م · ¸ار· ني-=ت ام =ي· Žو ¸¸دم †
Œ يم`ك •-=اع امو ي--=اع ¸م دي¹و ¸' •¹ -¹· ا~¹ يتيسن ! دحاو دحاو مهت´ص ²~ي¹س . .يياير¹ا .ك بح' ام ان' †
²¹اق-¹او ²تبا`¹ا -ي-¹ا -ان¸في¹ت .ك ب·ا¸ ·ن' ²´¹~¹ا ي· ي¹ .¸قي ي=ي دحاو ´`'و · يتاين ى¹عو ²¹-= --ك . -يسن ام ` †
-د~¹ -~¸ا¸¹او -¸~ا·-¹ا -ا~¹ا´~¹ا -`=·س ¸·=·و · ي·--==ي ا·م .·-· ™ ·¹ .¸·' -ا-= .·´ب ا·ن'و · ²·ب¸==¹ا .·-· ر·ه~'
! ´ي¹ع -¹ام ! د·ب يسف-ب -¸¸=·و ` ! ¸ا=تم`اب -==ن ين' - د~=¹ا
103
ر~تاب •¹ -¹· ! ·-ح'و ·-ح' ا-يت=ب~ ! ي-يت·دص ام ¸ب دق·مو =~¹اب ¸يرم ·ي~= ,¸سي ي¹¹ا- اهم¸ي •¹ -¹· !²غمدم †
•¹ ,´¸·س · ¸·- ا~-و! ‹او¸ ¸م ²·ماع ²ي¸نا` ²¹=ا~ (=·ن“ك) •·-~ت · -انا=تم`ا- نم ني·-¹=تب ا·مو ر·`ك' ¸¸·سي (ر·كاب)
-¸=· !ر=ص ى¹ع (=ب ىم¸) •=· اهي-ي ¸- ¸اك ي¹¹ا ²=يت-¹ا (يت-=) يت-ي ام ا~¹و (·ه=و) ·هيو .`م ي~ ر=' ¸ا=تما
! نيم' ي¹¸· -ار~=¹ا م-ه=ب
. -ودي¹و ·¹-·س' ²·ق= ن·م ²¹-·س' ي-¹أ·س -ر~ع `و ا~ك .·`م -··¸~¹ ي·--´رع ا·م -ر~ع -او · ي·ت¹ا= ا·ي ر·ي= ¸ار· ¸·ب †
! دي¹و .`م ²=اص¸ب ي~ .ك -¸~ي امو -ي=ن ·=م ¸ار·
²-ي-~ اي ¨اهمام' ا~ه==¸¸تو اهيفك „س-ت" ·¹ ني¸ست -رياص يتن' ! •تاي=ب ي~ .ك ·ن' ·-يسس=ت ري-ي ام »ودس اي ¸ب †
! نيت´-ت `
··~س' -¸ص ر='و _ا--¹ا »¸·' ام .و' ··~س' -¸ص .و' ! يتاي=ب ي~ .ك ¸اص! ·ي¹ع -~¸·ت يت¹ا= اي ¸¸س' Žو †
ر·ك~تيو · ¸¸ب' .·-· ي·تانا=تما ن·ع ي-¹أ·سي ··ن' ي¹ي=ت ي·ت¹ا= ا·ي . ¸اك ا·م ن·يو ¸ا·م ¸·- »¸ي¹ا .¸=و · »ان' ا·م .·-·
¸¹ ى·تح ي·~¹ -·=تحا ¸او · ·تا=ا·سوو ··تا·`·ب ي¹ ا·ه¹ح ²·قي·دب ²¹´~م ي¹ -¸ا·ص ¸'و · ي·-م ر·`ك' ي¹ع ي¹¹ا -¸=-¹ا
ر·=ف¹ا ²··ب¸' ²عا·س¹ا ²ي¹دي·-¹¹ ··سف-ب _ا¸ -ار~¹ا ن·م -رم ··ن' ي¹=ت . ي¹ ··-ي=ي د·ح' ى·صوو »ا· .·ي¹¹ا ¸·-ب ي·س-يب
.¸ق·م ي-·ي ! ى~مو ا-تيب -اب د-ع ¸ي´¹ا „حو ي¹ -ار~و ·سف-ب _ا¸ ! ميان ¸اك ي·ا¸س ¸` ¨¸ي¸¹و'" ي¹ بي=ي ¸ا~ع
²~ياع --ك -يك رك~' -دع ام يب¸و ان' `ص' Œ يتايح .ك ري-ي ·-ي-ت ام -اي' ي-·¹دم ي¹¹ا _¹د¹ا- .ك د·ب يت¹ا= اي
! ·نودب
¸م ي-¹· ¸' -او ¸ب ! -ر~ •يف´يو -ري= •ي=·يو · م´ي¹ع ريغي ` -ا . ني¸ن' ! ي~ه· نيسح ·يتي¸س -~¸·م اي .ادع †
. ·¹ _اترم
! ي-ي~¹ع Œ ¸ب ¸ي¹ †
Œ •-== ام ني=¹ا ا~ي¹ ¸ي¹ .يع •ت¹¸· ى¹ع •-=ي ·ما~ ام ني=¹ا †
. يت¹ا= اي ينري=م ي¹¹ا ا~- †
Œ دي¹و ى¹ع -د·اع يت-ك •ن' ¸¸~ ام »¸ي نم ريغت ·ن' ي¹ يت¹· ام يتنا †
ي· ¸“ك ن´¹ · ي¹ع ·صرحو ·ت·¸و ·نا-ح ى¹ع .ا¸ ام ¸- . ¸¸~ ي¹ع ¸ر· ·ن' -يسح ... ي-·ي · ¸ب ريغت ام ¸- †
--ب .و' ان' ام .`م يتاي=ب ¸اسن' .و' ¸- ام ·ن' ره· و' ! -ري= ي~¹ا- ¸¸´ي ن´~ي · يماد· ··¹=ي ¸اص ام ·¹=ادب ي~
. ·تاي=ب
!Œ ·تاي=ي --ب .و' •ن' •¹ .يا·و -اب •ي¹ع ‰ا· نم يتناو †
انأ· · ارب ·ت~يعو ·-س م´=ب ي¹-· -ا-ب -رع ¸اك ¸¹ ىتحو · ·تاي=ب ديح¸¹ا ب=¹ا ين' ي¹ .¸قي ي-¹· ! ¸اسح' ~ر=م †
· ·تاي=ب ديح¸¹ا ب=¹ا ين' ي¹ .¸قي ي-¹· ! ¸اسح' ~ر=م .`م اهتاي=ب ·تايح •م~و اهي· ¸¹·تو -دحاو بح ام ·ن' -دكأتم
ا·هتاي=ب ·تايح •م~و اهي· ¸¹·تو -دحاو بح ام ·ن' -دكأتم ا·نأ· · ارب ·ت~يعو ·-س م´=ب ي¹-· -ا-ب -رع ¸اك ¸¹ ىتحو
ي¹¹ا ¸' -يا~ ¸اك ¸' `' نس¹ا- ي· ¸-و .~-¹او -ا=·¹ا نم ,¸ستس~¹اه¹ .ص¸يو ب=ي ام دحا¸¹ا . ي·م ا¸س ام .`م
104
-ا~ ر·ي´فت ¸·- ا·م ن·س¹ا- ي·· -ري´فتو · ريغ·ص ~اع ا·م ··ن` · ·¹-ات·ست د·= ن·م -دحاو ! ر·ي= -دحاو ا·هي· ¸¹·تمو ا·هباح
-ر·تن ي¹ا·تو ب··¹ -د-ع ا·م · ‹او¸¹او ¸ارقت·س`اب ر·´في .¸= ى¹ع ب·ح ا~' ن·س¹ا- ي·· .ا=ر¹ا ! -ا-ير~·¹ا ي·· -¸ت
ري= ¸د-¹ »اي' د·ب ي-·¸~ي ·ن' ي-م ب¹= -ر~ع ام ¸•ا ى¹' ·ن' .ي¹د¹او · .اي·¹ا ¸ح ي´=¹ا- نمو -¸~نو ¸·ب ى¹ع
! ²ي·ر~¹ا ¸ير= ى¹ع ي¹¹ا -ر~¹ا =ي~-
Œ‹~اص ‹¸ب' ¸' ي-ر·ا ! ²ن¸-يم ! ‹¸ب' _م ²-كا¸ يتناو -¸ايس¹اب ¨م´--=" م´~ي ر~ي ·-ي¹=ت يت'ر=ت ¸¸¹~ ¸¸~ ام ان' †
.!Œ يتي¸س ¸اك ¸ي'
¸ا~ع ¸¸ب' _م -¸ايس¹اب ²ي·ر~¹ا ر·اس' ين' ¸ورف~¹ا ¸اك ! ²·د-¹اب -¸اص اه¹ك ²¹أس~¹ا · ي~ `و -'ر=ت ام ان' †
ن·م _¹= ¸¸ب' . -¸اي·س¹اب _وري ¸رق· ··تتا· ··ت¸اي=و م·ه·م د·ن' =·ي¸¹ا ي·-قي ·¹-` _·يا¸ ¸اك ¸ار·و · -ا¸ع ر·-=ن
! .··غ~¹ا ب-··سب ر··-·¹¹ ر··=أت ر··ه=¹ا ن··م ي··~~ي ¸ورف~¹ا ¸اك ي¹¹ا ¸ار·و ي··~~ن ا··-ي¹= .ا·و ا··هم¸ي ¸¸دب .··غ~¹ا
·¹ ي···اب ا¸¹يك م··ك ي··نا`¹¹ .¸قي د··حاو .··كو -ا=··س~¹ا ى¹ع ا··-ي¹=و · „··=¹ا ى¹ع ¸··-و ا··ن' انر··ص ا··-ن' اهتعا··س -·د··ص
¸¸´¹ ·¹ -¹· Œ =¸ب' -¸اي·س Žو ن·ي¹ .··¸ي ··تيق¹ -أ=· !¸¸·سي ¸·-و -ا=·سم ب·ت´ي .·=-ي ···-·' .واح' ا·ن'و · .·ص¸يو
¸¸¸·~ =¹ -·صو' ¸د· ا·م ... ي·ت¹ا= ا·ي -' !!! ي·-ي·¸~تبو ي·نا¸` ¸·~= د··ب ¸ا·سي ي·تفت¹ا ¸·ب د·ب' .ا· ŒŒ ··ي¹ · ¸وا~·س
»د·' -د·تسم ين' ¸ح' --ك -·¸¹ا -ودي¹و _م . ¸~ا- ²=¸د¹¹ ·-ح' ¸اسن' ىق¹' ين' -¸¸-ت ام ¸ر~ع ! ·تف~ ام ²==¹
···ي=ع'و ···ي=ع' ¸~و .~ودح `ب -ا=·¹ا ي··· ²··-=¸ -ا·م ²¹أ··س~¹ا ¸ار· _··م ن··´¹ · ي··-ع ى··-ري ¸ا~¹ع -`¸ا-ت ¸'
.. اه-م ي=تس' ¸ا´·' ي-ي=ت انايح' · يت¹ا= اي ني·د-ت ! ·ي=ع'و
Œ ¸-~ .`م †
ب-´¹ا ى¹ع ¸- ·س´¹=' . ¸ا-·ت »اود¹ا نم _=ا¸ ¸-و ‹او¸¹ا د·ب ا-تيب ي· »¸ي .ك ·¹-قتس' ان'و يسفن .ي=ت' ``م ي-·ي †
-·يك ¸¸دم ! ي·ه=و ى¹ع م·هب _·سماو مه·س¸ب'و ²·ي·ا~ ²·ي¸~ب ·¹¸=¸ .·س=' ي·فن .·ي=ت' . ··ماد· ¸¸`ا ى¹ع ا·ن' ¸¹='و
.ا=¸ ¸` ا~ك ¸¸·س' ر·´·' ن·´~م ي·ن' -¹ي=ت ا·م ¸ر~ع ¸' _·م ! ²·ين¸-= ²·=¸دب ي·نري`ي · ي·ت¹ا= ا·ي .اي=¹ا ا~- ي·نري`ي
! -ر=ت~¹ا .´~¹ا ا~هب ·ق~ع' ين`=و يت¹ا= اي ي~ي-افم .ك ب¹· ¸ارف¹ا- -يك ¸¸دم ! ¸اك ا~هم
. نيم' ي¹¸· ر~¹ا •ي·ا´يو يت-ي-ح اي •تين د· ى¹ع •ي=·ي -ا ري= .¸·' ام †

105
) ’0 (
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 3/9/2004
Subject: ريغتت م¹ يت¹ا -ر~·
-¸-و -~ا-ع ن·م -ا~ي ن·م ··ب بي·-ي ·¹-ف¹ ~ا¸ `· ر·ي=ب =~ري ¸'و ¸·- `' ·¹ -·~اك `· ر·-ب -ا =س·س~ي ¸'و
ميحر¹ا ¸¸فغ¹ا
… ¸ن¸ي -¸¸س 10›
.¸-م ى¹ع ~~رت¹اب م··هتا--¹ ا¸=~··س ن··ي~¹ا يتاقيد··ص ي¹ا-' »~تو · ر··ي¸ن »' ي··· احد· ¸¸=ت -ري`ك .-ا··س¸ ي··ن~رت
ي··· ¸¹=´ ~¹ا .··=ر¹ا د··ه=-´ي ` م¹ Œ .··=ر¹ا ¸و~ -'ر~¹ا ا··ه-´ترت ر-ا-´¹ا ن··م -ري-··ك ¸`=¹ا .··- . -ديحو ²··ق¹=م -'رما
²¹~اع -ابا=“ب -ريد= ²·يق=-م ²¹-·س' ا·ه-´¹و ²=~ا·س¹ا يت¹·س' ¸ور´-ت·ست م·´ن' -رع' Œ ²·ق¹=´ ~¹ا -'ر~¹ا ~اه=-اك ا·-·~ت=م
.ا=ر¹ا ا·~ي· · ن·هي¹ع _·~ت=~¹ا ا·هب ¸د·-تي ي·ت¹ا ²·ي·¸ف¹ا -ر=-¹ا -~- ن·م -اق¹=~¹ا ن·م ن·-ري=و -ر~·و ر·ي¸ن »' ي·~=ت
. ²با·¸ و' -انا·م ¸و~ مهتايح ¸¸~ي·ي نيق¹=~¹ا
ƒ ƒ ƒ
ي··ت¹ا ²··ي-ي-¹ف¹ا ²··يبر~¹ا ¸··تاع ى¹ع -اق¹م -··ناك ···ب ²··يا-·¹ا -ا-عأ· · اري`ك ا··ه¹ف= -~`و د···ب -ر~· -ايح ر··يغتت م¹
-·يقب Œ -~`¸¹ا ‡·يدح .·ف=ب -·ي´· اه·سف-¹ ى·تح ا·ه¹ا~-'و ا·هت-با .·س´ب ا·هت·ر·~¹ · ¸أ~¹ا ا~ه¹ ا-ي·-= -ر~· »' اهتمدقت·سا
. -ا~ت¹ا نع اهعا=قنا د·ب اهباص' ¸~¹ا ~ا=¹ا -ا-تك`ا اهيف´ي ¸اك . ‹او¸¹ا .-· اه¹اح ى¹' -~اع .ب · اه¹اح ى¹ع -ر~·
د·ب =¹~ نع .د·ت -ناك اه-´¹ ·ت`~ا=م ي· ²م¸اع ²-=رب ر·~ت ام اري`ك -ناك . -ري-ق¹اب -سي¹ -د~¹ ¸ا=¹سب ر´فت -¹=
.²¹¸هسب ا~هعا~ت=ا ب·-ي ني~¹¹ا اه·-وو ··-و رك~تت ¸'
²·¸ا= ميدس -~ه· · نه-م -دحاو .ك -اي=ب اهتايح ¸¸اقتو -``¹ا اهتاقيدص ¸ح`ت . ²¹ي¹ .ك ادي·ب ¸ا´·`ا ا-~=أت
ا·~ه-ح ن·ع ميد·س ا·-اي' ··بر=ت ا·م ى¹ع -ا-ب ²·==¹ ²·ي' ي·· ا·هت-==¹ »دقتي د·· · ²··ور·م ²ي·-=~و _·=ان يساي·س ب·ح ي··
Žو ¸¸·ر·ي ا·م ي¹¹ا ¸اغ·-¹ا -ا-~¹ا- ن·م ن·سح' ! ميد·س ا·ي ²·ف·او ن·ي=ي=تبو -او" ... -·ي~ .·ك .¸ح ا·ه~-افتو _-ار¹ا
¨!Œ ايند¹ا نم ¸¸غ-ي
ن·س ر·=أت· · ا·ه=او¸ ر·=أت ¸' ¸اب ` ! ا·يند¹ا د·· -¸¸تك~ ب·ير· ا·~ع _--ت·سو ²·`¹ا`¹ا ²·ي·ما=¹ا اهت-·س ي·· ¸·ي~¹
²·-¹ا= ‹و¸تت ¸' -رغت·س~¹او ن=هت·س~¹ا ن·م ¸ا·ص ى·تح =¹~ ى¹ع _·~ت=~¹ا ~اتعا د··و -ا-ي-·=¹ا Šا·سو' ي·· _-ا~ ‹او¸¹ا
¸ا··-ب`ا· · ب··=¹ا ¸¸دت ¸' `' ا··هي¹ع ا··~· ¨¸··ناع" ب··ق¹ .ا-ت ¸' ¸و~ ¸·´-·ت ¸' -اتف¹ا -~ا¸' ¸' ! -ريغ··ص ب··=¹ا
ي· 'د-ت ²س¸-·¹اب »اهت`ا _باصأ· · ²·ما= ²يأب ¸=ت¹ت ` نمو »¸¹بد¹او ²يب~`ا -اي¹´¹ا -ا-¹ا= ام' ! -`¸- نع ²-¸-غم
. نير~·¹ا نه=¸¹ب ~ر=~ب ن-¸=ن -ا=ت`ا
106
ن·ي~¸·تمو · ر·-ا~ت _·مو ا·ه·م م¹´تتو د··قت م·يا~و ²·فق`مو ²·~-ا· ا·هم' . -ا -ا~ ا·م ا·همأب ²·=¸==م ¸·ي~¹ ¸·ب"
ا·ه¹ ا·-¹· ا·م .كو „·يبار=¹اه¹ -ر·ت ا·مو ا-د· ى¹ع ي¹¹ا ي·ت~يم' ى¹ع -¹=ي -ا . ى=ت·س م ¸ودب ي·~ .ك نع اه¹ ¸¸ف¹¸·سي
¸ا·-~· ²·ي¸~ -`ه~ -رت~ا ا·~¹ »¸ي¹ا =ا~ ! ··ي¹ع د·ق-ت ي·~ .·كو ا~·ست .¸قن ا·-ك ا·مو ا~·ست ,¸·سن ا·-ك ا·مو · ` -¹ا· ي·~
ي··-و ²¹اب¸¹اب ن··هتم¸و -ا=ا=¹ا .··ك ا··ه-م -~='و ا··هت~وا- ا··ه¹`م ن··-د-ع اهتاقيد··ص .··ك .¸قت ر··يرح -اما=يبو ¸¸ن
¸·ب`م ¸¸¸~ ا·ه¹ -ر~ -·حا¸ -ر´ب ن·مŒ! ¸رع' د··ب ا·م -·ناو ¨ا·يح ²¹·" ني·س-¹ت ني-·ت ! ا~ `' ى·قب ا·م د··ب …‚¸ا·-ت
· ي¹و~ `' =¹ ا··م ن··ي=¹ا … ا··ه¹ -¹ا·و ¸ار=`ا ا··هت=ع! ا··هي-ارت ا··ه~ع¸ب ا··ه¹ ن··هتبا=و ¸··ي¸عو ²··-ي= ن··م ²··ي¹=ا~
.¨! -سرع' ني¹ اهي¹ع نقح` =ي~ „يبار=¹او
` ي- ا~-يب اكريم' ي· ²سا¸د¹اب اه¹ ا¸=~س د· اه¹-أ· · اه-م €ح ر·و' -ناك .-ي· اه-ع ى¹=ت يت¹ا .ي~يم ىتح
ى¹ع ا·هت¸=' ن·م ادح' ر-·=ت ا·هم' -·ناك · ميد·س -·ي-¹ ²¹ي¹ق¹ا ا·هتا¸اي¸ ي··و · ا·-دحو .¸-~¹ا ن·م ‹ور=¹اب ى·تح ا·ه¹ _~·س´ ي
ام ! ني-ت ام .`م =تايح ني~ي·تو =تحا¸ ني~=اتب · .ي~يم اي ==ح اي" ! ¸ا¸س¹ا ~¸=و م=¸ اهب -~¸·¹او ·سف-ب اه¹ا-ي'
ا·م ي¹¹ا ¸ا-¹ا »`ك ن·م ¸·تي¹ع `و د·ح' ن·م ¸·تي¹ع ا·مو =·سفن -رح ن·ين¸´تب! ²·يا= ن·ي-مو ²·=يا¸ ن·يو .أ·سي د·ح' =ا¸و
. ¨·-م ¸¹=-ي
¸··ي~¹ . ²···ما=¹ا ن··ه¹¸=~ د···ب ن··هي¹ع 'ر= ¸~¹ا _··سا~¹ا ¸رف¹اب -ر·~ -``¹ا اهتاقيد··-ب -···~ت=ا ا~' -··ناك
-اتف¹ا -~- .·ق·¹ ,ر= ¸~¹ا ا·م ¸¸دت ` ا·هن' م·` · ن·هب _ا~ت=`ا ى¹ع ب·=¹ا ²·ي¹ك ن·م اهتاقيد·-ب _ا~ت=`ا .·-فت -¸ا·ص
²·ي¹´¹اب ا·ه·ا=ت¹ا ~·-م ا·-ري´فت ي·· ن·ه-ع -دي·ب ¸·ي~¹ -=-·ص' ! ا·=¸ي¹ا ي··و ¸·ف-¹ا ن·ع _ا·د¹ا ي·· -ا¸ودب ¸·=ت¹ت ى·تح
. ب=¹ا ²ي¹ك · -ار-غ¹ا
اهتفس¹·و ²يعا~ت=`ا _ا-و`او نيد¹ا ~¸ي·و · -'ر~¹ا ¸¸قحو ²ير=¹ا نع اه`يد=ب انايح' اه-عرت -=-ص' .ي~يم
! -ا~¹ا ¸ح ي· -`¸ا-ت ميدقت »دعو اه·¸قح نع _ا·د¹ا ي· ¸ر~'و ,¸·' ¸¸´ت ¸أب اه¹ اه=-ا-نو نيس-=¹ا نيب ²·`·¹¹
ا-رف·س .··¹ · ا·ينا=يرب ي·· ا·هت-· ي·ت¹ا ²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا د··ب ر·ي`´ب •·-ن' -دب ,ر=`ا ي·- ا·هي¹' -ر·`ا ميد·س
. اه¹ ¸ار· ²نا´~ب .=¸ بح ا-¸د-م ¸ف-¹اب ²ق`¹ا =¹ت .·¹ و' · ا-و~ا·' د· --ارق¹او يفي-¹ا .~·¹او ا-دحو
ر·يغتت م¹ ا·هتاما~ت-ا · ²·ي¸نا`¹ا ²¹حر~¹ا »اي' ~·-م ر·يغتت م¹ ي·ت¹ا -ديح¸¹ا ا·هن' -ر~· -ر·~ د·ق· · -ا-·س`ا -·ناك اي'
نع اه-¸·يو · اهتدحو نم اه¹~ت-ي .=¸ نم ‹او¸¹ا ¸- ديح¸¹ا اه~¹ح .ا¸ ام . .د-تت م¹ اهتاي¸¹و'و ¸¸=تت م¹ ا-¸ا´·'و
¸··ب ¸·ي~¹ ن·مو ا·هت·اق` ¸··ب ميد·س ن·مو اهتب`·ص ¸··ب .·ي~يم ن·م -د~ت·سا ¸¹ -~و م·ك . ا·هت~اع ي·ت¹ا -اق~¹ا »اي'
· ¸ي~ع Žاقن ي· نه·م .¸=د¹ا _ي=تستو اهتاقيدص -اي-=~ يكا=ت ²ي-=~ اهسفن نم _--ت ¸' -~ا¸' مك ! اهت'ر=
ب·كر¹ا -ا¸و -ر-ا·س .·=ت¹ ا·-رقت=ت ي·ت¹ا ²·في·-¹ا ²ي·-=~¹ا -~هب -·ق¹= ا·هن' ود-ي . ن·هتا¸ا=م ن·ع -¸=اع -¹= ا·ه-´¹
. اهتايح .ا¸=
ب·نا= ى¹' ¸·ك¸¸~¹ا ريغ-¹ا ··~ار· ا·هي· _-و يت¹ا ²··رغ¹ا -¹=~ . »ا-ت ¸' .-· _¹ا·ص ى¹ع -ر=ن يق¹ت¹ -·--~
²··رغ¹ا »`= „·سو ا·ه¹ ¸ا·~¹ت .·ف=¹ا ي·-ي·ب ا~'و · ا·ه=·¸ت و' ··=·¸ت ` ى·تح -ودهب ··~ار· ن·م -·برت·ا . ²·يبر~¹ا رير·س
-ر·~ ·ت¹~ح ا~¹اح . ·¹~=تو ¸ا-=ب ·=قت¹ت¹ ا~هب ¸¹·ت· اهيدي ·ي¹' -دم . ²ع~و --ار-ب -¸-¹ا ¸د-م ¸=ن -ف¹تي ¸-و
107
··تر=¸م د·=ت¹ »ا~=¹ا ى¹' ··ت¹~ح . -ريغ·-¹ا ··ت=افح ن·م ²·`·--~¹ا -~اف-¹ا ²·=-ار¹ا -·~~و ني-·=ر¹ا ··ي~=·و ²¹¹-~¹ا ··سب`~ب
€·¸ت »' اهم' €·¸ت .- · ا~- .`م -ر= ي· -ر-تت -يك -ر~· -ر·ت م¹ . -ريغص -ار~ح _ق-ب -ا=غم .¹-¹ا ي· ²·¸اغ¹ا
·¹ك !ا··ه·=قي -ا Œ ²··يبر~¹ا €···¸ت .¸- ! .···فت ا··م -ر·ت ` اه··سفن ي··- -··ناك ا~' ! .اف=`اب -`ه~ ,¸~' ا··م ŒŒ -`ه~
¸' ¸و~ ا·-اي' ··ت¹وان ي·ت¹ا ²·ي=ا=~¹ا -ارف·-¹ا ··ت=-ب ب··¹ي ا·همام' د¹¸¹ا ¸اك ! .¸-¹اب ¸ا·ر= ¸د¹و ²·ي¹=مو ²·~يان !!اه--·سب
!¸د¹= _ف= ~ر=م نم -ر~· ى¹ع ىس·' ¸اك رم`ا ن´¹ · ¸ي-¹ا و' م¹`ا م¹ا·م ·ي¹ع ود-ت
! اهتاقيد·صو · ي·-¸مو · ²·-ح ‹و¸و · ²·-حو ا·هم'و · _·~ت=~¹ا -ر=نو · د·~ا¸ · ا·هي¹ع اي·سا· ¸اك -·ي~ .·ك
ي·- اه·صرح »دع -·=ح` ¸' د··ب ا·ه¹ف=ب ²·يا-·¹ا -¹~-' ²·ي-ي-¹ف¹ا ²·يبر~¹ا ى·تح · ا·هف¹=تو ا·هت-افت ب·ي·يو اهف·-ت·سي .·´¹ا
ا~ه¹د-ت·ست¹ ا·هحرمو ا·هبا-~ ا·ه-م -~=' ! .·باق~¹ا ي·· ا-ي~ ا·ه=-~ت م¹و -·ي~ .·ك ا·ه-م -~=' ²ي·سا· -ايح ن·م ا·ه¹ ا·ي! ··ي¹ع
! د-س¹¹ ²=اح ·-م ¸م`ا ي- · ا-ا¸س -اي=¹ا -~- ي· د-س نم ·¹ ¸ي¹ .ف=و _~ب بق¹ب
. ي´-ت ي-و · -ا~عو »دنو ره· نم اهي· ام .´ب -ر~· ·ت--تحا امد-ع -ريغ-¹ا _¹اص -ك نم ²=-¹ا -=قس
108
(’1)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 10/9/2004
Subject: ".ا=ر¹ا ي· ¨¸ح
-دحاو -'رما مهفي ىتح -اس-¹ا -ا-م .=ر¹ا يف´ي ` ن´¹و · .ا=ر¹ا _ي~= مهفت¹ دحاو .=¸ -'ر~¹ا يف´ي
¸~ ~¸انرب ‹¸¸=
_··¸م رت¸ي-·~´¹ا ¸اه=¹ _-·ص'و .·-· ¸~ ن·م ²·ساد· ر·`ك' ²··~=¹ا »¸ي _-·ص' . ي·تايح ²·-ق¹ا -~- -=-·ص' د·ق¹
و' ²¹يم¸ ي·-ت=ا=' ا·~¹ك =·=-' -ر·صو · -رتك' ¸' ¸و~ ,ر=' ى¹' ²··ر= ن·م .·قت-ي ¸اك ¸' د··ب ي·ت·ر= ي·· يسا·س'
نق·-ت¹ي -ا·ر=·ت~¹ا -`¸- .·ك . ·¹··' ا·م »ام' ا-ي~ ¸وا·سي ` ا~- .·ك ! »د¹ا ن··ر=ي ي·تا¸¹¹ا ²··ما=¹ا -~تا·س' ن·م -~ات·س'
! ¸ا¸تعاو _ر· نم ي¹=ا~ ي· ·ب ¸ح' ام ي-يف´يو · نهتا-افت¹ نهع~•· · بتك' ام ¸'رقي¹ ²·~= .ك رت¸ي-~´¹ا ²~ا~ب
ƒ ƒ ƒ
ا·هيدي ن·يب .·~=ت ن·ه-م -دحاو .·كو · ²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا »اي' ر·=' ي·· -ر~· .¸--م ي·· _·ب¸`ا -اقيد·-¹ا -··~ت=ا
. ²=-¹ا ي·اسك نيت-ي~س¹ا ·ي·اسو -ر`·ت~¹ا ·تا¸==ب ا-¸=ن ي~~¹ا ى¹ع اهب ·`=ت _¹ا-¹ ,¸¹ح ²·=· و' ²-·¹
… ²ي¸نورب -ر~س نم -د= -اهي¹ا~ ي· ·ت-ستكا ام ى¹ع ¸ي~¹ _ب¸ت -ر~· -··دنا
!¸¸~~¹اب نيحدستت -ناو ¸اي-¹ا ¸´ ودت ¸ا-¹ا ني=¹ا ! ²ن¸-=م =ن' -اب ا~س· †
! -تكارت' ¸ن' -او ! ‹ا¸نورب .~ع' -يهت~ا ¸¸س' ¸ي' †
! ²¹¸-ه~¹ا ا~ · اهي¹ع او~¸ -ا-ب اي -اب †
… ¸ي~¹ ى¹ع ¸¸نور-¹ا ¸¸¹¹ا اه-=·ي يت¹ا .ي~يم .=دتت
. -' =ي` ¸' ... ي¹¸~تك' †
… ا-دييأتب ميدس _ا-·' .وا=تو -ر~· ¸¸`ت
¸ودت ²مر=ب يت·~س ¸تر~ع !·-ي¹=رب ~ا¸س¹¹ _وريو ¸اي-¹ا -¸·ي دح' -اب ! ¸¸¹¸قي Žو نينا=~¹ا- ي·¸~ ! ميدس †
Œ ا-د¹¸¹ ا~¸س ²سورع ى¹ع
‹ا¸م ى¹ع ي¹¹او م·ير=¹ا ‹ا¸م ى¹ع ي¹¹ا ¸¸·سن ا·-حو ى·تم ى¹' . ا·ه=ا¸م ى¹ع ي¹¹ا ¸¸·ست -دحاو .·ك ي¹= ²·=ي~ ا·ي †
! =-يدي `' =´~ري ` د·ب ¸اقب =ر·~ب ني·¹¸ت =~و ا~'و ني-ت ام ¸¸ ¸ي~¹ اي ¸ات ¸¸س .¸·' ان' ŒŒ مه¹ايع
. ¨€يغب -ر~· ~رت" ! ¸¸عر· ي¹ يترص ¸¸ع ¸ت-= †
ام دحا¸¹ا ! ²~يع -¸اص ام ! ·=ا¸م ى¹ع ا-ي~~ي ٍ .ك ! ا-ي· ي¹¹ا ²ي·-ت¹ا- نم -ق-¸ د= نم ¸ب . ¸¸عر· `و ¸¸ع ` †
! ·سفن ى¹ع ىتح ¸ا¸ ·¹
109
… اهتاقيدص اه¹أست
Œ =قيا-م ي¹¹ا نم Œ =ي· ¸ي' ²مودس †
! وري= ي· ام ديك' ا¸- . ¸ار· _م ²ب¸ا-تم ديك' †
Œ ~رق¹ا ا~ =¹ ,¸س Žو †
Œ ¸ي¸اب ي· ·يتف~ -ن' †
… ¸ا´·' نم اه´بري ام نهي¹ع ~رست -حا¸و اهتاقيدص أ=ا· ¸~¹ا اه¹ا·فنا ²-دهت ميدس -¹واح
· م´ي¹ع -~ك' ام . ` ·¹ .¸·' -¸د· ام ا·-= ان'و · ي-·¸~ي ¸ا~ع ¸ب دحاو »¸ي =ا-- ا= ¸- `ص' . -دحاو -رم ·تف~ †
نيقفتم ا-ي-`ا ا-ن`و · ·¹غ~و يتسا¸~ ب-سب ·تف~ ام -تا· ي¹¹ا ²-س¹ا .¸= ! ··¸~' يغب' ²تيم --ك ام د·ب ان' ²حار-ب
·¹با·' ¸د·'و ·تحا¸ ~=اي دحا¸¹ا ارب . ارب .`م ²=يرم ري=و ²=ر=مو ²-·ص ¸¸´تب ¸اير¹ا ي· ا--يب -`باق~¹ا ¸' ى¹ع
. -¸¹ح ²س¹= -ناك . ¸·ب _م -¹¸سن ا-س¹=و ¸يا¸ م·=م ي· ·ت¹با· . ` ا-- ن´¹ ¸ا´م ¸أب
Œبي= ²¹´~~¹ا نيو .»ا~ت نيي~ام ني=¹ا د=¹ …-ر~· ¸¹·ت
²··¸اع ا·ن' ! ~ور-·ب =¹ما·ي ¸ا·صو ا·ه-قع ·=ي· =·~ `'و Œ ي··م ن·ي·¹=ت ي·تي-¸ -·يك =¹ .ا· ا·-د·ب د·يك' … .·ي~يم ~رت
.!¸¸~ نم مكد¹ب نم -ي=- ان' ¸- ! دتسي¸ت ي¹ات-يم ¸' ¸~ !!نيدق·~¹ا ا-با-~ ²قح -اكر=¹ا-
¸¸~ ··ي· ··ن' انايح' €·ح`' -·-ك ي·ماد· -ا--¹ا ¸··ب ن·ع م¹´تي ¸اك ··ن' _·م · ²·قير=¹اهب ي·-¹ماع ا·م -ر~ع ¸·- ¸·´·¹اب †
. ني¸ ي-·¸اع ¸ار· . ان' ي·م ¸م ن´¹ · =~¹ا- ²¹-= نم
.¨²ق`ب -ر~· اه¹¸قت " ··-= ريغي ام _ي-= ¸ب' †
»¸ي · Šا-ت¸ا ‰¸-=ب ²-ير= -ا=ي~¹ت ي¹ _~¹ي ·ن' ²=ح`م ان'و -دم نم ين' ! ²¹´~~¹ا ا-- -ناك ام · ين¸·دص ` †
ي¹ .¸قي ··-¹· ··عوا=ي -·يك ¸¸دم ! ··-ي~رت ` ب·سا-م ¸·يرع ·=ا= ا~' ي¹ .¸قي »¸يو ¸ورع ·¹ ا¸ق¹ ·¹-' ¸' ي¹ .¸قي
-¹· ¸ي¸اب ي· ¸ب · ي=غ- _·ري -د-· ¸بو _¸~ي ·-سح' --ك .و`ا ي· ! ·-ح' ر`ك Žو ان' -¸اع ¸-و »`´¹ا-
¸·فن ي·· ¸¸ب' ى¹ع ¸ديو ر·هق-يبو ب·-·يب ··ن' -¹ي=ت . ريا·ص `·· -·ي~¹ا-و · -د¹¸¹ ي·--==ي -~و ا·باب ¸يد·ص ¸' ·¹
! -ا ى¹ع ي¹ك¸ت ني¸ .ا=ر¹ا _¹= ¸'و ·-ع .أسي =¸ب' ي¹= ي¹ .ا· ! ·-م ي--==ي »¸ي¹ا
.¨²·د-م ري= -ر~· .-استت" ! ا~ك .ا· -اب †
.¨¸ي~¹ -¹ا·" Œ -دك .ا· ا~¹ ¸¹ يت¹¸· ¸ي' -ناو †
. ي~ `و †
!! ي~ `و †
! ي~م' »¸` ²فس' ·¹ -¹· نيد·ب · ين¸يع -·م~ ني¹ -ا-غب -ر=ان' -د··و · -=-ت †
Œ ¸- .ا· ¸ي'و †
! ²ينا` -رم اه-قع =~¹´م بينام -~· ¸' ,رت ي¹ .ا· ! »¸·' ام ين' ي¹ع -¹حو ²¹¸ع¸ ¸ري-ت ` .ا· †
ŒŒ -س¹=و †
110
! ¸د-ف¹¹ ي-¹ص¸ي يسكات ي¹ -ا=و · ا¸س م·=~¹ا نم ا-·¹=و ي·م »ا·و ·¹ك' ¸¹= ام ني¹ ! -س¹= †
Œ ¸·ب _م م´تا´ س¹ ني=¹او †
·ي¹ ! .و' .`م ··=¸'و ·ي-¸' ¸ا~¹ع ¸¸س' Žو ²·¸اع ينام ان'و يبا-عأب ب·¹ي ! .ا=¹ا ¸فن ى¹ع ¸ب ¸·ب _م †
م·ه·م ي·تحا¸ ~·=' 'دب' ا·م .و' ي·ن' ر·-ا=¹ا ! ي·~ ي·-ي· د·يك' Œ ي¹ع ¸¸-¹قي -رت· د··ب .ا=ر¹ا ··ي¹ Œ ا~ك ي··م ري·-ي ا~-ا~
! ي-م ¸¸~´ي ¸ود-ي
ى¹ع -دعا··ستو ···-م „¹··ست¹ا ا~- ب··=ت -'رما ى¹ع -¸¸`ع د···ب ا··~ن'و · •ار· ن··م ي··تأي ` .··=ر¹ا „¹··ست ¸' ¸··ي~¹ ن··م¸ت
… ·ي· ¸ار~تس`ا
ام د·بو -ا·م ²¹هس ري-ت ام د·ب ---¹ا نم -رهتي 'د-ي دحا¸¹ا . ²ي¸~ ام¸¹ ا´~- ن´¹ ا¸ب¸´يب ام .ا=ر¹ا ¸ن' دقتع' ان' †
ا¸- ¸ن' ¸=ت اهي¹=ي `و · ا´ه~و ي· »`´¹ا ا~ا- اه¹ .¸قي ام ن´¹ · ¸¹ ²-س-¹اب ¸د=ت .´س~ت -¸اص ام ‰`= ¸ن' ¸=ي
· اه·سف-ب ²··`·¹ا ي·ه-ت ¸ا~¹ع -ا¸ا~' -·--¹ا و´دي م·ه-·ب ! ا¸- ¸·م .·كا~م ا·-د-ع ي¹¹ا ا·ي- ا·هن' ا·ه·-قي !` · ¸ا=¹غ¹ا
اهي¹ع نياب ¸¹ ىتح · _ور¹ا _¸¹=¹ ²·`·¹ا ى¹ع .غت~ن .=ن ! -ا=ي~¹ت¹ا ¸~ا- „ق¹ن ام انر~ع -اي-=`ا -ا--¹ا ا-ح' ن´¹
نم ا-سفن ا-مرتحا ام ي¹¹ا ا-حا . '¸هتنو ا-سو¸ ى¹ع .كان ²ياه-¹ا ي· -دك ¸ا~ع ! ²ي-ا~ نيتس ي· ²=يا¸ اهن' اه¹و' نم
. ا-تمار´ب ا--=سناو ²ياد-¹ا
… -·¸~¹¹ يق=-~¹ا اه¹ي¹=ت .ي~م اهي=·ت
د·· ا·م ا·ن'و ²·ق¹=م -دحاو ~·=' ي·-ي¹=ي Žو .ا·و ر·´· ··-ي·`ت . .اي·¹ا د·-ع ²··ور·م ¸·يف=ت ²ساي·س ¸~ا- يت-ي-·ح ا·ي †
ي· اه-سح ·-ي·`ت Œ ²ق¹=~ب _-تقي ا~- نيغ-ت · ·¹-· -=و¸ت ¸¸´ت ام --ب ى¹ع ¸´ودي ·سفن ¸¹=~¹ا .ا=ر¹ا ا~' Œ -=و¸ت
يعا~ت=ا ¸كرمو بسنو .´~و مسا ي-·ر~ت -دحاو ي¹ ىغ-ي -¸ا¸و .يكو `او ري¸و ريص' -يغب ا~' ان' -ر´ب .ا·و ·=م
د·حا¸¹ا ن·ي·`ت ! -·س`ا _·م ا·-با-~ ر·ي´فت ا~- ! اهت-·س¹أب ي·-¹كات ¸ا-¹ا ¸ا~¹ع ¨²·ق¹=م" ²·ب¸ي·م -دحاو ~·=' ا·م! ¸¸¹·و
²ماع~ ·ن¸ك ي· ¸`ي امو »`·'و -اياو¸ »`ك ~ر=م ب=¹ا ر-ت·ي .=ي ¸~عو بح ا~همو -ر´فب ىقت¸ا `او ¸¸=ت ا~هم
بيع ¸- امو ²ي·ي-= ²يناسن' -¸ير= ب=¹ا ¸' ·¹=ادب دكأتمو -¸اعو -يا~و م¹·تمو -ق`م ·-ي·`ت ! -رس' -ا--¹ _¹-ت
··~عو -¸ب' ·´¹·س ي¹¹ا ر·ي= ¸·ير= =¹·سي ··ن' -·يا= .·=ي ن·´¹ · ا·هي· _·-تقم »ا~ ا·م ··سف-ب ··تايح ²·´ير~ ¸ات=ي د·حا¸¹ا ¸'
=¹ا ¸¸ م·ه·-تي · ²·ن¸~-~¹او ²·==ا-¹ا ي·- م·هتبر=ت .·=' ¸•ا ى¹' م·ه~يرح _·م ن·ي~ياع م·هما~ · ·¹-· -د=و ¸ا~·· `و
! .~· ا~' ·ي· -~~يو »¸ي ي· ي=ي دح ام ¸ا~¹ع مهف¹ا=ي
د·=ي ا·هم`ك ¸' ··-م -اديك' ن·ك ا·م ن·´¹ · -ا-~¹ا ²·ي¹ق·¹ -`ي¹=ت¹ا -~- .·´ب .·ي~يم ي·تأت ن·ي' ن·م ن·هي' ¸¸دت `
. نه-م ¸' اهي¹' اهق-ست م¹ -ا=ات-تسا نم ·ي¹' -¹ص¸ت ا~ب »ات ·-~ _ا-ت·ا ·¹باقيو ²ي=اص انا~' امو~ ن-د-ع
111
(’2)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 17/9/2004
Subject: ر=اه~¹ا ر-ا=¹ا
.و`ا ان' ! يتديس ! يتديس
=¹~ -ك¸~' دق¹ م·ن
=نا´م ى¹' ا--~=م د´ ع
¸ود¹ا =يتأي ¸' .-· -د=تت `و
_ي¸ات¹ا ¸¸~ ر-ع · -اس~¹ا ا~- ي·
-ر·ت ام .ك ~رست ¸' =¹
. .-· نم -دح ا~ع
¸د-¹¸- ر·~
بتك' ` ان' !Œ يم`ك م´ي¹ع ديع' ¸' ي¹ يغ--ي -رم مك … ²ي~¸·س¹ا -ايت· .`م' ` ي-ن' ²يا´=ب ين¸=ع¸' نم ى¹'
¸•ا ن·ه-م -دحاو .·ك ¸' .·ي¹د¹او · ي·=ي=م ي·· و' ي··~ت=م ي·· ادي= -ا--¹ا ···ر·ت ·¹¸·' ا·م .·ك ! ار´-ت·سم و' ا-ي=ع ا-ي~
»دع .~= `و مه¹ ²·ان ` ن~م ¸=¸أ· · -ا--¹ا -`¸- نع ر-ع` بتك' ين' ا~بو ! ان' -~- .¸قتو _¸-س' .ك ي¹ي~ي' 'رقت
! اه-م ن-ا¸' يت¹ا ري= ,ر=' ²يوا¸ ¸' نم او~ا¸' ¸' -ا--¹ا نع ²بات´¹اب م- ا¸¹-فتي ¸'و · مهي-·ي ` ا~ي· مه·¸ن' ر~ح
ƒ ƒ ƒ
ا¸~ان ا¸م¸ -د=ت -·ناك ¸~¹ا ا·-د¹ا¸· · ا·هي¸ب' .ا= ى·تح .=فت·سا د·· ا·-د¹ب ي·· ¸··ا-ت¹ا -ابو ¸' .·ي~يم -·ف~تكا
¸ا·ص »¸ق¹ا ر·~اع ن·م" ¸' -·-`ي¹ ·¹=ادب ··ت·-و ¸~¹ا م·=ف¹ا ¸ا=`ا ا~- ··سف-ب م·=ح د·· ~`-¹ا -~- ي·· ²-·-تغ~¹ا ²·ير=¹¹
.¨مه-م
,¸س اه¹ ¸ي¹ يت¹ا اهم' ىتح · اه¹ا= نبا يتا~ب اهبا=ع' نع اه=ي~¹ت ·عا~س د·ب ···¸تت ن´ت م¹ .´~ب ا-¸ب' ¸ا`
! ²-=افم ²قير=ب اهت-با _ير-ت ا-¸ا`' -~- ىتح · اه¹ ا~ادتما --ا-ب' ر-ت·تو ا~= ا-ح ·-=ت ¸~¹او · يتام د¹او ¸- ديحو ‚'
»`س`ا -ق-تعا يت¹ا اهم'و ني~د~ت~¹ا نم ام¸ي ن´ي م¹ ا-¸بأ· · -¸¸`¹ا -~- -ا¸و ي-ي~ ب-س¹ا ¸' .ي~يم دقت·ت م¹
` ي·تام ¸أب ا·هعا-·' ¸`وا=يو -د=¹ا -~- ا·هن`ما·ي ¸•ا ا~ه¹اب ا~· · ²·ي-يد¹ا »ا´ح`ا ¸ي-=تب ام¸ي م·تهت م¹ اهت-با -~`و د··ب
ني-س¹ا .`= اهتبرت ي· اسرغنا يت¹ا ²-·ا-ت~¹ا ²-ي-¹ا -~- نم نير=•ا ا~- ا~ه-ي-ن `ان د· ا-د¹او ¸' ود-ي Œ اه¹ _¹-ي
.-ري=`ا
112
Œ ·ترس' .=' نم .-ي· اه-ع ى¹=ت ا~ك اهترس' .=' نم ·-ع ى¹=تت¹ -ناك .- Œ `·· اه-=ي ¸اك يتام ¸' ¸¹ ا~ام
ي·· ايندم ··=و¸تت ¸' _ي=ت·ست .·- · اي=ي·سم ··ن¸´¹ ··-م اعر~ ‹او¸¹ا ا·ه-´~ي ` ي·ه· · ر·ي`´ب د·قع' ي·تام _·م ²¹´~~¹ا
. ¸ر=ت¹ا ·ب _¹ب ا~هم -ر´ف¹ا -~- .`م ى¹ع ¸·ا¸ي ¸' .ي=تسي ا-اب' ¸' -ر·ت Œا´يرم'
²ف=اع نم ر`كأب ا-¸=ن ر·~ي ` ¸اك ا~ب¸ · ا~- ب=¹ا _¸-¸م ي· ام¸ي اه=تافي م¹ يتام ¸' - د~=¹ا · ام¸~ع
. بح ·ن' ى¹ع اهب .=¸ ¸' نم »ا~ت-ا ¸' رسفت اهت¹·= ²ي~¸·س¹ا ي· اهت-· يت¹ا -ا¸-س¹ا ن´¹ · -¸=`ا و' ²·اد-¹ا
¸اس نم ¸¸ي¸¸¹ا´-¹ا ى¹ع اه¹¸-ح د·ب ²ي-اه-¹ا .ي~يم -~¸ع ىتح اهن`=¸ي اناك يت¹ا -¸==¹ا ~ا=تا ا-د¹او ¸ر·
.ي~يم ¸اسح' ¸' `' · ر~ت-س نم ر~ع ¸~ا=¹ا د·ب اكريم' ي· -·¸~¹ا -ايعادت نم اهي¹ع ا~ه·¸=ب اع¸~ت . ¸´سيسنار·
. رفس¹ا .ي=·ت ى¹' ا~ه¹ _·ا~ ر-ك' -ناك يتا~ب اهت·`ع نع اهتا=ي~¹ت ¸' اه¹ دك¸ي ¸اك
.··=دتو · -··م¸ت~¹ا ¸~¸··س¹ا _··~ت=~¹ا _··م »ا=·سن`ا ن·ع ا··~-¸=ع د···ب ¸ا¸ب`ا -~=تا ¸ار· · ي·ب~ ى¹' -ر=ه¹ا
¸·فن ي·· =·~¹ا ~ا¸¹ ا·هي='و ا·هي¸ب' _·م .اقتن`ا -·-·¸ ¸¹ · -ر~¹ا -~- ¸اي=¹ا ا·-ديب ن·´ي م¹ . _·ي~=¹ا ¸و¸~ ي·· _·ي~=¹ا
· ا-~ا·س' ى¹ع .~·ي ²¹¹دم -ريغص ات=' ا-اي' -¸ا-تعاب اهسفن -¸ار· ي· ر·~ت ¸~¹ا اه¹ا= نباب اهت·`ع ²يحان نم ا-د¹او
. ·ي¹' مه-م ني-يرق¹ا ²صا= نير=•ا _اتم` ²ي¹ا~¹ا ·ت·ي-=ب
¸' _·-ا¸¹ا ن·م ¸اك ن·´¹ · ¸´ي·سنار· ¸ا·س ي·· ²·ي·ما=¹ا اهت·سا¸~ ن·م ن·يماع -·~ت' ¸' د··ب ا·ه¹ ا´برم ¸ارق¹ا -ا=
ي·بدب ²·ي´يرم`ا ²··ما=¹ا ي·· ²·ي-ر~¹ا -`ا·-ت`ا م·س· ي·· اهت·سا¸~ .·~´ت -¸·س · -·ي~ .·´¹ اق-·سم -د·¹ا ادع' د·· ا·هيد¹او
¸ا·س ى¹' ¸اير¹ا ن·م ا·ه¹اقتنا د·-ع ى¹و`ا ²·ي·ما=¹ا اهت-·س -·عا- ا·~ك ²ي·سا¸د¹ا -ا¸-·س¹ا ن·م ¸' ا·هي¹ع _·ي-ت ` ى·تح
· ·-ا·دص' نم ري`ك .`م يب~ ي· ¸ا~`تس`ا ¸¸-ي ا-د¹اوو · ²صا= ²س¸د~ب ريغ-¹ا .·~م ¸=ت¹ي -¸سو · ¸´سيسنار·
. ²ي~¸·س¹ا .=ا~ اهت~ي·م -ا-`' ا~هتمر´ ح ني~¹¹ا ريدقت¹او ²ير=¹ا نم ر-ك' ا=س· .ا-تس· اهتد¹او ام'
¸'¸ ²¹=ع ي· نهتي¸رب ن-د·ت ¸' ¸و~ اهتاقيدص _~¸تس -ر~¹ا -~- . ·قباس نم ب·ص' .اقتن`ا ¸اك -ر~¹ا -~-
ا·م ا·ه¹ ~¸·ي ن¹و · ي·عا~= ¸ارقب `' ··ي¹' ~¸·ت ن¹ ا·هن' -دكأتم ا·هن' `' ·¹اح ى¹ع ¸اير¹ا ي·· م·ه¹¸-م .·=ي د·· . ²-·س¹ا
. مهت¸اي¸ اهتد¹او و' ا-د¹او ~-=ي ` -ابر·' ,¸س ¸اير¹اب اه=بري
ر=اهتس يت¹ا نهتقيد-¹ ²-ي~` ²يسام ²عاس -اقيد-¹ا -مد·و · .ي~يم _ا~¸¹ اه¹¸-م ي· -ري-ك ²¹فح ¸ي~¹ -ما·'
.·ي~يم رف·سب ن·ه-م _¸ت-ت·س ي·ت¹ا -ا-~¹ا ²·يادبو ن·هتق-ارم »اي' ن·قنا·ي ن·-و ن·ي´ب . ²·ي=ي¹=¹ا ²·ير=¹ا ²~·صاع ي·· ¸·ي·¹¹
-¸··-¹اب ايم¸ي ²··`~ا=~¹ا ²··ينا´م'و -··نرتن`ا ~¸=¸ب ا··هتايت· ر··ك~ت ر··ي¸ن »' -··ناك ايدب' `ا··-فنا ²¹~¹ا ن··ع اه¹ا··-فناو
ا-رفس د·ب -ريغت ا~ك يب~ ى¹' ا-رفس د·ب ريغتت -¸س .ي~ي~ب نهت·`ع ¸' -اديك' نك نه-´¹ · `ي¹· ¸'دهت· -¸¸-¹او
¸·-=ت -¸·س -ا¸-·س¹ ²¹·ت~م -¹= ي·ت¹ا ²··`·¹ا -و~= ¸“· =¹~¹و · -ر~¹ا -~- _¸=ر¹ا ¸¸-ت ` ي·ه· · ر·`ك'و ا·كريم' ى¹'
ي·· ¸·ي·¹¹ .·ي~يم .·قت-ت ¸' د··ب ا·هيك~ي ا·م =ا-- ~¸·ي ن¹ ··ن` · ا·هي¹ع ²·=·ا=~¹ا ي·- -¹واحو ن¹واح ا·~هم ن·ه-ع ا~=¸
. نه-ع دي·ب ر=' ¸ا´م
ي·· .·كا~م · ²·~كارتم .·كا~م ن·م ··ي· ي·نا·ت -··و ي·· .·ي~يم رف·س -ا= . ان¸ح -اقيد·-¹ا ر·`ك' ¸·ي~¹ -·ناك
¸' ن·م ا·هتري= ي·ف=ت `و ا·-~اقتنا .·~ت ` ي·ت¹ا ر·-ا~ت _·م -~ات·~¹ا ا·ه¹كا~مو · ني=¹·ست~¹ا -~تا·س`ا ¸··ب _·م ²··ما=¹ا
113
²يفتا- -ا¸ا¸ح نم ا~ه-يب ¸ودي ام _ي~= ²·ما=¹ا ي· ·-ا·دص` .ق-ي ·ن' -ف~تكا ¸~¹ا د~ح' _م اهت¹´~مو · -د-=ت _ا=ن
¸·-· ن·م ²ي¹·ست¹ا -اب ن·م ··ي¹ع ··-قت ا·م .·ك م-ر-·=ي ¸اك ! ²·سا¸د¹اب ¸¹·تت ` -ا~اقن ن·م ا·ه¹`= ¸ودي ا·م .·´ب ·
. اهب Š`ت=`ا نع ن·-تماو ²يسا· -¸¸` اهي¹ع ¸ر` يتا¸¹¹ا اهتاقيدص -ا-ن`ا -غ¹ب ىتح · ²··د¹ا ي· اهتاقيدص
ن·يب ¸¸اقت ي·-و `ي¸= -ري=¹ا ن·م -·ناع د··و · .·ي~يم ن·ع اري`ك -د·تبا د·· ¸·ي~¹ -·ناك -ري=`ا -ا¸-·س¹ا ي··
ا-دحو اهن'و · ادي= اه~ه· ى¹ع -¸~اق¹ا ا-دحو .ي~يم ¸أب -ر·~ »¸ي¹ا =¹~ ي· اه-´¹ · ب=¹ا ²ي¹ك ي· اهتاقيدصو .ي~يم
ر-ب -ناكو · ¸¸م`ا نم ري`ك ي· اهه-~ت .ي~يم -ناك . ¸ور=•ا ·-م -رتقي م¹ .´~ب اهتي-=~ ²قيقح نم -برت·ا يت¹ا
ام ن´¹ · ²·ما=¹ا ا~ه¹¸=~ د·ب ا-اي' اه¹ا~-` ب-غ¹اب ر·~ت ¸' ي· ¸=¹ا .ك اه·م ¸اكو اري`ك اهت¹~=ت . ديح¸¹ا ا-¸ارس'
-ر·ت م¹ ي·ت¹او · ا·ه-¹· ى¹' -ر·`ا اهتقيد·ص د·ب`ا ى¹' ¸·ي~¹ رس=ت·سو · ~¸·ت ` د··و .·ي~يم ر·ا·ست -¸·س Œ ¸•ا -د-اف¹
. ¸او`ا -ا¸· د·ب `' اهت~ي·
114
(’’)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 24/9/2004
Subject: Šر~¹او دعاسم ¸ب'
نع ر-=ي ري-= نب _·ان _~س · .-ف¹ا نب -ا د-ع نع · د·س نب ~اي¸ نع ¸ايفس ا-`دح … دي·س نب ²-يت· ا-`دح
اهن~'و · ¨¸~أتست ¸' " رمأتست ر´-¹او · اهي¹و نم اهسف-ب ¸ح' بي`¹ا " … .ا· م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص ي--¹ا ¸' · ¸ا-ع نبا
. ¨اهت¸´س
… م¹سم _ي=ص ’”››
ن´~تي ىتح ²ع¸-=م ²ياور¹ `¸-· اه-م _-ص'و -ري=`ا ²¹اسر¹ا د·ب ي¹-اس¸ _~=' ¸' -ارق¹ا دح' ي¹ع ¸رع
. _ي~=¹ا اهت-ار· نم
ا-·ب م·´-·ب ي·ص¸ي Œ»¸-¹ا -ر= ي·· ن··دتو -ا-ت´~¹ا ي·· ¸ر·ت Œ ي·في¹أت ن·م ²·ياو¸ ي¹ _-·-ت' ! »`·س ا·ي
اه·`= ني¸ت ²-تاف¹ا يت¸¸ص ,¸أس .-و ! ²ع¸-~م ²ياو¸ ¸¸´تس اهنأب ¸-سم ¸ارت·ا ى¹ع Œ ¸ا--¹ نم اه-م _سن ب¹=ب
Œ مهتاياو¸ -ات´¹ا -¸¸ص !(ني~ت و') ن´ي¸ت ا~ك يف¹=¹ا
÷ دح' ¸-تي م¹ ·ن' دقتع' --ك ي-ن` يه· ²~-د¹ا امأ· · -·¸¹ا ¸فن ي· ي-·ا='و ي-~-~' ·-´¹ _ارت·`ا ي--=ع'
-نرتن`ا يمد=تسم _ي~= ى¹' ²ياد-¹ا ~-م اهب ‡·ب' ¸' ى¹ع يصرح م´=ب · يت`ي~ي' ·¹-ت م¹ ÷ .·`ا ى¹ع ²ي~¸·س¹ا ي·
.·ي~ت¸ه¹او ¸·-اي¹ا ¸د=ت·سم _·ي~= ى¹'و · -·نرتن`ا -اكر~ ن·يوا-ع ى¹ع ²ي~·سر¹ا -`ي~ي`ا ¸·ير= ن·ع · ²·´¹~~¹ا ي··
²ي~¸·س¹ا مس' ا¸=¸~' ني~¹ا .´¹ اهب -`·ب · ينورت´¹`ا دير-¹ا -امد= ر·¸ت يت¹ا ²ي~¹ا·¹ا -اكر~¹ا -اير-ك نم ا-ري=و
·¹صو ¸~¹ا ر~ا·¹ا .ي~ي`ا نم -ادتبا `' -`ي~ي`ا 'رقي م¹ ·ن' .¸قي ن~ب --=¸· دق· ا~- _مو · ²ي-=~¹ا مهتانايب ن~-
¸' د··ب ي~·سا ن·ع -·~´¹ا »¸¹ت·ست ي·ت¹ا _·ي¸¸ت¹او ر·~-¹ا ²·يا´ح ن·م ¸·ه· -¸=¹ا ا·م' !·-ا·د·ص' ن·م ¨~¸وو¸¸·" ··¹ا ر-·ع
! ¸¸ه~¹ا -~- .ا¸= م´-ع ·تيف='
ام ى¹ع -و`ع مهت نم ي¹ .ا´يس ام .ك نقق=تسي .- Œ ²ي=-ت¹ا -~- .`م يتاقيدص ¸=تست .- … د=¹ا يتأي ا--
Œ يقيق=¹ا ي~سا -ر´ ع ا~' ÷ اق-سم .يك د·
. ين¸¹سا¸ · م´=-ا-نو م´-ا¸' ¸ا=تناب
ƒ ƒ ƒ
دعاسم ¸ب' ¸اك . ني-س ~-م اه¹ا= ¸يدصو ¸ي=¹ا ي· ديق·¹ا · دعاسم ¸ب' ²¹باق~¹ ا··~ اهت-با _·دت -ر~· »' -ناك
م=¸و) .اف=أب اه-م ¸¸ري م¹ ·ت=و¸ _م ا-ا-· يت¹ا ينا~`¹ا ني-س¹ا ى¹ع ·-´¹ ‹او¸¹ا ·¹ ¸-س · ني·ب¸`او ²س~اس¹ا ي·
¸رع . ي··نا`¹ا ا·ه=و¸ ن·م ²قبا·س¹ا ···ت=و¸ .·~ح -ا-ن' ···تغ¹ب ¸' د··ب ‹او¸¹ا ¸ر· . (دعا··سم ¸·ب' ··ن¸-´ي _··ي~=¹ا· =¹~
115
·ت¹·فب اهب ا¸اب ·سفن ن=ي ¸-و ·ت=' ²-با ·¹ _~¸ ¸' `' † -ر~· .ا= ÷ ده· ¸ب' ·قيدص ¸اك ا~· ·-ا·دص' ى¹ع _¸-¸~¹ا
. =¹ت
ا·م . -ا¸-·س -`` .·-· ا·هت-==¹ ى·ت' ا·مد-ع د·~ا¸ ا·هب ¸·=فتت م¹ ²··دب ··-=فتت -·حا¸و -دي·ب ر·ي= -ر~· -·س¹=
. -ا-ي```¹ا ²ياهن ي· ود-ي · ·ت¹ي=ت ا~ك ا¸¸=ع .=ر¹ا ن´ي م¹ . اهتي~م ي· ر`·تت د·ت م¹و ميدق¹ا .==¹ا =¹~ اهيرت·ي ~اع
.·ه=و ي-نا= د-ع ²=-او ود-ت¹ -ا-ي-¹ا ·ترت= -=ت نم -ر· ²ي-ف¹ا -اري·~¹ا ¸·ب ن´¹ ·ب¸ا~ ي· بي~ `
ا··~ك ¸-ا·د¹ ···نا´م ن··م ¸··ه-ي ¸' -`ا ~ا¸' . اي¸نا` ا··-د¹او ¸و~ ادب =¹~¹و ادي= دعا··سم ¸··ب' -ر·ي ا··ه¹ا= ¸اك
¸¸هن ¸ا=تناب ¸اك ·-´¹ ¸باس¹ا اه=او¸ .-· اه¹ اه=تي م¹ يت¹او اه-ي== ى¹' -د=ت¹ا ²صر· ·ت-ب` _يتي ىتح »`ا ·تصو'
.ا= .·= . „-ا=¹ا ¸رع -ا-¹ا ²··¸~ -¹= ن·م ·¹ ر·ي~ت ي·ت¹ا ··ت=' -`·س¸تب اب¸ا- ···نا´م ن·م =ر=تي م¹ ¸~¹ا .ا=¹ا
-ار·-نا د··ب ا·هم' ى¹عو ا·هي¹ع ··--= »ا= ب·-ي ي·ك · ا·ه-م ²·س~- و' -ر=ن و' ²·تف¹ ¸' ¸ا=تناب ا=قيتمو ا·س=¸تم -ر~·
. دعاسم ¸ب'
ن·م اري`ك -ر~· -·=ات=ا . مه·س`ا ¸ا··س' ر·=' ن·ع ا·ه¹ا= _·م ‡·يد=¹¹ -ر·-ناو -ر~· ~¸=و ر·ي=`ا ا~- .·~-'
-اق-¹ا ى¹ع اهت¹~ح دعاسم ¸ب' ا-ر=· ²¹--· ن´¹ · نيتقي·~ .-· `' مهي¹ع .=دت م¹ اهن' _م ²·رغ¹ا ¸~اغت ¸' -´~و'و ·ب¸¹س'
… ا-ايا=~ ,رت ىتح
اي =-م -·~س ان' . ¸ا¸ود¹او -¹¹ا -¹ا¸سو ¸رب¸~¹ا ر-=¹ا »`´¹ -رع' امو ¸ودب ¸ر´سع ني·¸اع متنا ام .`م ان' †
. يتيب ي· ن´سي امو -د= -يب ي· .=ي د¹¸¹ا ¸' ‹او¸¹ا- ي· ي=ر~ ان'و . .و`ا اه¹=¸ نم د¹و ا-د-ع م´ت-ب ¸' ده· ¸ب
. ي-¹ص نم -¸هم د¹و يب¸' د·تسم بينام ²حار-ب ان'
… ا-د¹او ~ري
! ريغص -¸ت د¹¸¹ا دعاسم¸ب اي ¸ب †
. ·-م .ع¸-ي ام ¸=¹او · د~=م ¸ب اي ي=ر~ ا~- . ري-ك `او ريغص †
… `-ا· _-¸¹ا ²-دهت ·¹ا= .وا=ي
. -ا -ا~ ¸' ري=¹ا `' ري-ي امو دعاسم ¸ب اي =¹اب .´¸= †
ى¹' ²·س¹ا=¹ا ¸أ~¹ا ²-حا·ص ¸وا~ي ¸' م·-دح' ر·´في م¹ . دعا·سم ¸·ب'و ا·ه¹ا=و ا·هيب' ن·يب ا·هير=ان ب¹قت -ر~· -·ناك
! ²·¸اح -ر=-ب اه¹ا= -د== ¸' د·ب ²·رغ¹ا نم -·ر-ناو -ما· ! ب~=¹ا نم _¸¹ك مه-نا=
ا~- ¸ور=و اهيب' ²ي-¹سو اه¹ا= ~ورب -ر~· اه¹ -´~ . -ي~ .ك -·~س ¸' د·ب ا-¸ا=تناب اهم' -ناك اهت·ر= ي·
¸' د··ب -~·-ت ¸' -ر`' م·` · _ي=ت·ست ¸~¹ا ¸دق¹اب ا·-ر=ا= -·-ي=و ا·هتد¹او ا·هي¹ع -·ن¸- . دعا·سم ¸·بأب ب·ق¹~¹ا .·=ر¹ا
اه-م ب¹=ي ¸~¹ا ا~- ى¹ع -ر-ا` -ر~· -¹= . ·عا~س -ر`ك نم اهت-با -¹مو -دي~رت -ر`ك نم ي- -¹م ام اهت-با ى¹ع -~~¸
اهمر=ي ¸' ديري -يك ! _-اوو ي¹= ¸- ا~ك -ا=ن`ا ى¹ع ¸~ا· ري= ·ن' _م · ·¹=' نم اه-با نع ى¹=تت ¸' ²·افص .´ب
ا·هتي=-ت ¸¸· ا·ه-باب ي·=-ت ¸' ا·-رمأي ¸أب ··سف-¹ _~·سي -·يك Œ -ري= _·م ا·هتم¸مأب ر··~ت ن¹ ¸~¹ا د·يح¸¹ا ا·ه-با ن·م
116
د·ق¹ Œ ²··ر=·ت~¹ا ²·قير=¹ا =¹تب ا·-اب' م¹´ي ى·تح ¸ود-¹ا ¸ر´·س·¹ا ا~- ··سفن ن·=ي ن·م م·` Œ! ا=و¸ ··ت¹-· ي·- ¸' -ا=ن`اب
! ²·اف-¹ا -~هب ادح' اهتايح ي· -~ا-ت م¹ اه-´¹ ²-·-¹ا مهعا-=و ركاس·¹ا نعو ود-¹ا .ا=¸ نع -·~س
»ام' ا·-~¸=و .·~-' ا·~كو · ¸ا~-ت·سا `ب اه·ار·-نا ²·قير= ن·م ا--ا= .·=ر¹ا -ار·-نا د··ب ا·هيب' _·م ا·ه¹ا= -ا=
… اهم' »ام' -ر~¹ا -~- ا-~¸=و .~-' · .=ر¹ا
ا·م .ا=ر¹ا . -اي' ا·ه=و¸نو -ا ى¹ع .·ك¸تن .¸·' ا·ن' . د·=او ا·هت·¹دم ¸·تادهي -ا . د·~=م »' ا·ي ي=ت·ست ا·م ¨=·ت-ب" ¸·ت-ب †
اهف-ي .ا=¸ ¸ودب ا~ ي· اهتد·· ¸' ني·¸اع ا-¹ك ا-حو · ~`و' اه-قن ام ي-·ي د¹و ا-د-ع ---¹ا - د~=¹او · ي~ ·-ي·ي
-او د·~=م »' ا·ي ²·كر-¹او ر·ي=¹ا ¸·تي· ي·تنا . ن·ه=و¸ن ي-·ن -ا-ب ا·ند-ع ا·-حو ر·ي`ك ¸ا-¹ا »`ك . ي·غ--ت ا·م ا·هي¹ع رت·سيو
امو -غب ام .·ك ··¸~ت ي·=ت ·م'و ¸·تد-ع ى·برتي ·¹ي=ن -ر~· د¹و . ¸·ت¹ايع .ايعو ¸ت ¹ايع ن·يبرتو ¸تر~·ب ا·-¹ .¸=ي
Œ د~=م ¸ب اي ¸¸= اي =يا¸ Žو . _نا~يب اه¹=¸ ن=
. -ا ى¹ع .ك¸ت · -`= ·ي¹ع -يا~ -نام -نا ا~' . ·ب ¸=ب' -ناو ده· ¸ب اي .ا=ر¹ا -ر·ت -نا -او †
'د-ي¹ ر·=•ا ¸·- ا·-د¹او -ر·-ناو · ··نأ~ ن·م ¸·ي¹ ر·م' ي·· `·-فمو `ماك ··ي'¸ ى·=ع' ¸' د··ب ا·ه¹ا= -ر·-نا
… ²ي--·ب اهم' ·=و ي· ¸دهت -ر~· -يقبو · ¨²حارتس`ا" ²ع¸¸~¹ا ي· ·-ا·دص' _م ·ترهس
²مرح ي¹ .اقي ان'و ا~- Œ ·ي-=ي ي-ي بيع ي-ي· `او ²ح¸-فم ي-فيا~ ¸ت¸=' Œ ي¹ع رتسيو ي-ف-ي .ا=¸ ي¹¹ا Žو †
ام .و`ا ي=او¸ب ! ¸ا-¹ا ¸´ع نتي~ام مكد-ع ايند¹ا .´~ ! يي'¸ _~س-يو يت~¹´ب ~=¸ي ¸ورف~¹او د¹و ¸د-عو ني=¹ا
ان' ا~- ¸ت¸='و ŒŒ ¸ت¸=' »اد· ·ت-ب ى¹ع ²~¹ك ¸' ·¹ ام Œ ·ت~= ام -نا ي¹¹ا .ا=ر¹ا- Žو نيد·ب !ا~ست ي·-ي· ا¸تي¸س
¸ا~ع ²¹·ت··س~¹ا ²¹·¹ا ا~ ى¹ع ي··-ب~ي ي-··ي ! ن··=و¸ت ن··-ر~ع ` -ا -ا~ ¸' ŒŒ ن··ه=و¸ي ي-··ي ي¹¹ا ···تا--ب ي··-¹=~ Žو
! ·تا-بو ¸- ده-ي ·¹·= Œ ·تا-ب ‹و¸يو ي~- نم ¸¹=ي
ي~¹·س . ري·-يب ··-تاك ¸·تب¸ ي¹¹او ¸ري=ت·سا . ··-م ¸·تي¹ع ا·م ¸·ب · ¸·ت¹ا= ا~- ¸اك ا·~هم ! ¸·ته=و ى¹ع ي=ت·سا †
. -ا ى¹ع ي¹ك¸تو ¸تبر¹ ¸ترم'
-¸ا=تس`ا نع ي-غت يت¹ا ²عور¹اب د~ا¸ -افصا¸م -ناك .- . .و`ا اه=او¸ .-· ري=تست ¸أب اهم' اه=--ت م¹
-حا¸و اهت~ا=س -~رت·ا م` · -¸ا=تس`ا -`ص ²فص ي-¸م اهت~¹ع ¸' د·ب ²¹ي¹¹ا =¹ت -اسم نيت·ك¸ -ر~· -¹ص Œ اهي·
… ¸عدت
· م¹ع' `و م¹·تو · ¸د·' `و ¸دقت ¸“· · م·ي=·¹ا =¹-· ن·م =¹أ·س'و · =·ت¸دقب =¸دقت·س'و · =·~¹·ب =ري=ت·س' ي·ن' م·ه¹¹ا" †
-¸د·ا· ¸رم' ²-·اعو ي~ا·مو ي-ي~ ي· ي¹ ري= دعاسم ¸ب' نم ي=او¸ ي· ¸' م¹·ت --ك ¸' مه¹¹ا . -¸يغ¹ا »`ع -ن'و
ر·ي=¹ا ي¹ ¸د·او . ··-ع ي-·ر·صاو ي·-ع ··ر·صا· ¸رم' ²·-·اعو ي·~ا·مو ي·-ي~ ي·· · ي¹ ر·~ ··ي· ¸' م¹·ت -·-ك ¸'و · ي¹
. ¨·ب ي--¸ م` · ¸اك ‡يح
¸ار´تبو ا·ه-´¹ · ن·=ت -·ناك ا·~ك مي¹·س¹ا ¸ايت=`ا ى¹' ا·ه¹دي ا~¹ح ,رت ¸' ¸¸ور-¹اب ¸·ي¹ ··ن' ي·-¸م ا·هتر-='
نم ¸ي¹ ·ن' -ر·ت· ·تيحان نم ا-¸دص ¸-قي و' · ·~تت· ·ي· ·ت¸ا=تسا ¸~¹ا رم•¹ ا-¸دص -ا _ر~ي -¸س -¸ا=تس`ا
. ¸ار· ى¹' ¸دتهت ¸' ¸و~ »اي`ا ي· -ارمو -ارم -¸ا=تس`ا -`ص ¸ر´ت -ر~· -¹= · ·-ع -ر--تو اه=¹اص
117
ر·ي= رير·س ي·· ²·~-ان ا·هنأب -·~¹ح · »¸-¹ا ى¹' -د¹= م·` -¹·صو -أ-¸ت ¸' د··ب · ··با~ ا·م و' »اي' -ر~ع د··ب
··=و ي·· .·=ت ا·هنأكو اه·سفن ··=و ي·· .·=ت -·ناك . ا·هيمد·و اه·س'¸ ن·ع ,¸·س -·~´ي ` =ي~·س -ا=غب ²·ف=¹تمو ا-رير·س
! بير= .´~ب م¹=¹ا ي· نمدستت -ناك يت¹ا اه=م`م م=¸ Žارف¹ا ي· ²يق¹تس~¹ا ي- اهن' -دكأتم اهن' _م · ميدس اهتقيدص
م·` · " م¹=¹ا -ا-`' ²·ي=¹¹ا ~¸=و ن=هت·ست م¹ ا·هن' ب·ي=·¹ا ن·´¹" ²¹ي¸= -ا-يب ²·ي=¹ ا·-د-ع ¸اكو ا-ي-·م ²·~-ا-¹ا ر··~ ¸اك
ي· اهم¸ن نم -·ا·' ىتح اه~ار· ي· ب¹قتت -¹= !-`-¹ا -تا· يم¸· يم¸· …اهي· _ي-تو ²~-ا-¹ا اهسفن €·¸ت اهنأك -'¸
. ²قيق=¹ا ي·و م¹=¹ا
-ر~· ·ي¹ع ¸قت¹ »`ح`او ,¸ر¹ا ريسفتب ني-ت=~¹ا _-ا~~¹ا دحأب =¹ت -¹-تا ي-¸م ى¹ع اه~¹ح --· امد-ع
·تبا=ا· ²=و¸تم -ناك ¸' _ي~¹ا اه¹أس . اه¹ »دقتم ب=ا= ¸أ~ب -¸ا=تسا د·ب -ا= د· م¹=¹ا ¸' _ي~¹ا -ر~· -ر-=' . اه~¹ح
… _ي~¹ا اه¹ .ا· . ¨د¹و ·-م ¸د-ع" -~ر· ·-م .اف=' اه¹ ¸اك ¸' اه¹أس ¨·-م -ق¹= ي--´¹و _ي~ اي --ك"
ى¹' _¸=ر¹اب -·ي~ .·ك .-· ي·ت-با ا·ي ==·-ن' . م¹=¹ا ي· =¹ .ي´= ا~ك =تقيد·ص -سي¹و -ن' ي·- ²~-ا-¹ا -اتف¹ا -~- ¸' †
ى¹ع .·ي¹~ ¸- ا·~ن' =·س'¸ نع ريرس¹ا -ا== ¸ا·س=نا ¸` · ر·~ .·ك نم -ا=-¹او -`ب .·ك نم ²~-·¹ا ·ي· ¸~¹ا · ن·يد¹ا
»دع ى¹ع .·ي¹~ ا-ي' =ر·~ -·~كو · .و`ا =·=او¸ ي·· =¸ارقت·ساو =·-م' ى¹ع .·ي¹~ ¸·ه· -ا=¹¹ا ا·م' . =·-ي~ -··-
ا~ ¸¸´يس =-با ¸أب =ر~-ت· =تي=¹ ام' · =¹ ·تناي=و ·قس· ى¹' ري~ي ا~ن' بي~¹ا ¸` =¹ •ري= ا~-و =ي¹' ==و¸ _¸=¸
· ·¹=' نم يتر=تسا ¸~¹ا رم`ا ي· رسع -ا-·~· -`-¹ا -·¸ب =·ا=¹ »دع ام' · ·م¸·و ·¹-' نيب -ا ¸~“ب -~ايسو ¸أ~
. م¹ع' -او -ا -¸ات=ا ا~ي· -ري=¹او =ت-==¹ »دقت~¹ا .=ر¹ا ا~- .¸-· »د·ب ==-نأ·
ن´¹ · دع¸تو ¸ا`· ا-ا=' ا-¸ودب -ر-=' يت¹ا اهم' ¸ا-=` -عرس'و _ي~¹ا ريسفت اهعا~س د·ب -ر~· ¸دب ر·~·ا
. اهما~ت' -ا بت´ي م¹ يت¹ا ²-==¹ا -~- نع م-ر=ن _ي~=¹ا -رصو رم`ا ىهتنا ىتح اهتر-=ب ·--= --تما د~=م »'
118
(’”)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 1/10/2004
Subject: -ا¸···¹ا
¸··ير··=·¹ا =ا¸··~' »اد···`ا -··´··~ ا~' ي·····ماد······' ²·····¹·····-······ اي ! -'
ي=ان مي-ارب'
د··ح' ن··م _ارت·ا ي··ن-ا= … ا··هب~ك ن··م اه·د··ص ¸·´يم' ` ي··ت¹ا -احارت·`او ²··يرغ~¹ا ¸ور·¹ا ²¹س¹··س ر~ت··ستو
م-¸¸··-ن ` م¹· · ²··ياورك مه·-=-··س ا··-ك ¸' Œ` ˆ··م ¹ !ي··نا-م¸ .س¹··سم ى¹' ي··ت`ي~ي' .··ي¸=تب نيي~¸···س¹ا ن··ي=ر=~¹ا
.··-·' ا··نأ· · ²··ي=ار·¸~ي~ -¸¸··-¹او اي¸ا¸=¸¸ب -~`ا ¸¸ك ي··· ي··ما~غ¹ا -ا د··-ع ا··ند·ان _··م ¸··فت' ي··-ن' ا··~ب Œاين¸ي¸ف¹ت
. ²ياد-¹ا ¸¸´ت ا~´-و · _ي~=¹ا ى¹' يتاقيدص ²-· .-ت ¸' دي¸' ي-ن` ²ياور¹ا ى¹ع .س¹س~¹ا
-¸وا=~¹ا ²·ي=ي¹=¹ا .ود¹ا ن·م -``~~ب ني·تس-·س .·- Œ ي¹س¹·سم ي·· .·ي`~ت¹ا .-قت·س ن·م · م·ه~¹ا .ا¸·س¹ا ي·تأي ا·--
!Œ نيد-ا~~¹اب ي=--· -ايتف¹ا ¸او~أب »ايق¹¹ ¸ور´-تي نيي~¸·س ابا-~ .·=-س »' Œ ²=ه¹¹ا ¸~¸·س¹ا ¸ا¸=¹اب ي=--·
ƒ ƒ ƒ
ي· ²ي-~¹ا ·ت·او ¸~¹ا · نس=~¹ا د-ع ا-د¹او ي· ني¸·~¹اب ميدس ²م¸~ع ر-ك' ي¹~ير=¹ا -ا د-ع _ي~¹ا .¸-م •تما
. `ي¸= ·¹ه~ت م¹ · ²-=افم ²ي-¹· ²ت´سب ·تباص' ر`' ²-يد~¹ا „سو ·-ت´م
اهناي··سا¸ت ¸ات¹¹ا ¸··ي~¹و -ر~· ا··-¸وا=ت ميد··س -··س¹= · -¸ي-¹ا .ا-قت··سا ²¹ا··ص ن··م ن··ك¸ د···ب' ي··· · =ا--
ا~- ي· اه·م دح' نم امو »ا-تس -يك Œ اهنايعري اه¹ -' `و اه¹ »' `و ميدس ¸ي·تس -يك . اهع¸م~ نم ر`ك' ا~هع¸م~و
Œ م-دح' .¸-م ي· ¸ي·¹ا ى¹ع ديكأت¹اب اهنور-=يس ني~¹ا اهتم¸~ع دح' --ك ي· ¸ي·¹ا نم ن´~تتس .- Œ ري-´¹ا .¸-~¹ا
ا-¸ب' -امو اهي¹' -ر·تت ¸' .-· اهم' -تام . ²-ي-·¹ا -ا==¹¹ا =¹ت ي· اهتبا=' ميدس -ر·ت `و ¸ا·ر·ت ` -ري`ك ²¹-س'
. ¸ارتعا ` مه¹¹ا · ¸¸·=ا¸ ·ي¹' ان'و - ان' . ·ي¹' ²=ا=¹ا ¸م' ي· ي-و
ميدس نع ¸ا`=-ت ا-ا-يعو ·-اي¸·~¹ا .ا-قتس` ²ي¸دب اهت¹ا=و ميدس »ا~ع' -ا=و¸ بنا= ى¹' -قت ري¸ن »' -ناك
. ب¹ق¹ا _=قي ¸~¹ا اه¹اح ى¹ع ن-~=ت¹ ,ر=`او ²-يف¹ا نيب
²-ي¸¹ا .ما´ب ن-= نه-·ب ·¸¸=¹ا _م`م نه-م ¸' ى¹ع ود-ت ` · ²·رغ¹ا ¸•م يتا¸¹¹ا -اس-¹ا ىسأب ميدس .مأتت
-`¸- .·- !! =ا--و ا·-- ن·م ²·ت·ا= -ا´=- ن·ت¹في ¸' ¸و~¹ا ²¹· ن·ه-م -·غ¹ب ى·تح ‡·يد=¹¹ ن·ر·-نا ن·ه-·بو · ²··ان`او
اد´ن ·-¹· ¸رت=ي ¸~¹ا =رتتو اقح اه·م نف=ا·تي ` ن~م ¸¸ا·ت¹ا .ا-قتس` ¸¹=ت' Œ .¹=¹ا اهبا-م ي· اهتي¸·ت¹ نمد· نم
! ني·ا-¹¹ ¸=ي ا~ك اهتاسا¸مو اه-م -ارت·`ا _ي=تسي ¸' ¸و~ اهن¸=¹ ان¸ح ·-¹· -تفتيو اه~¹' ى¹ع
119
=¸دي دح' ` . اهسار· ,¸س اه~هفي ` . م¹' نم اه-¹· ر-ت·ي ا~ب دح' اهي· ر·~ي ` يت¹ا ²·رغ¹ا نم ميدس -بر-
! ·¹ اهت=ا=¹ اي . اهيب' .يح¸ د·ب اه¹ ىق-ت نم ¸- . اه-ع -يف=ت¹ا _ي=تسي ¸~¹ا -دحو ¸ار· . -ري= اهيبأب اهق¹·ت ,دم
···نأب ا··-رك~ي . ا··ه-نا= ى¹' -~¸=¸ب ا··-ر·~ي ¸' ¸ار~ت··ساب .وا=ي ¸اك . _··=ق-ت م¹ .ا¸=¹ا ا··هفتا- ى¹ع ·¹-ا··س¸
. .-ح ا~هم اه-ع ى¹=تي ن¹و · ·حو¸ ي-و · -¸ب' ا-¸ب' . -¸اس=¹او ¸¸=¹ا اهك¸ا~ي
نم¸ت ¸' اه-م ا-¹ا= -تاه¹ا ر-ع ميدس ى¹ع 'رقي _ا¸و ²يع~`ا بيت´ب ¸ار· =سم' · .ي¹¹ا نم ري=`ا ‡¹`¹ا ي·
… --ا¸و
. ميحر¹ا ¸¸فغ¹ا -ن' =ن' · ·~ح¸او ·¹ رف=او · ¸ا-¹ا -ا~عو ر-ق¹ا ²-ت· ·ق· =تم~ ي· ي¹~ير=¹ا نس=~¹ا د-ع ¸' مه¹¹ا †
ن··م ·¹قنا م··ه¹¹ا . =¹¸··س¸و =د-ع اد~=م ¸'و -··ن' `' ·¹' ` ¸' د··ه~ي ¸اك · =··تم' ن··باو =د-ع ن··با · =د-ع ···ن' م··ه¹¹ا
»¸ي -¸=ت `و · ¸ر·¹ا »¸ي -رت··ساو · ¸¸`ا -··=ت ···~ح¸ا م··ه¹¹ا . ~¸¹=¹ا -ا-= ى¹' ~¸=¹¹ا ¸··ي-و ~ود¹ا ن··=ا¸م
ى¹ع' ي·· ·-´·س'و · ··ماد·' Šار·-¹ا ى¹ع -·-`و · ··نا¸يم -ا-·س=¹اب .·ق`و · ·با·سح ر·سيو · ··باتك ن·~ي م·ه¹¹ا . ¸¸`·-ي
-اوا~··س¹ا _··يدب ا··ي · »¸ي· ا··ي ي··ح ا··ي · ن··ي~حار¹ا م··ح¸' ا··ي · م¹··سو ···ي¹ع -ا ى¹··ص =اف=··-مو =´ي-ن ¸ا¸=ب -ا-=¹ا
¨... »ارك`او .`=¹ا ا~ اي · ¸¸`او
·ت-ي-·ح .ا~تنا ²¹وا=م ن·م ¸أيي م¹ ··-´¹· ·~يد·س ب·ي=ن ن·م ر·=فتي ··-¹و ‹ر~=تم -¸·-ب -اعد¹ا 'رقي ¸ار· ¸اك
-¸=ع و' -د·-ب ²·==¹¹ ر··~ت م¹ . ا·هت¸ا~' ن·-¸و ا·ه¹ •رفتم ··نأكو ¸¹=م ي·نافتو ¸¸ب' ¸ا-=ب ا·ه--=ي .·=و · ا·هن¸ح ن·م
. اي¹·· اه-ا¸تحا نع
ا-دعا·سي ا·ه-نا= ى¹' =¹~ د··ب ي·قب م·` · ²··=اف¹ا ى¹و`ا ¸¸=¹ا ²·~ق¹ -··¹تبا ى·تح ميد·س ·تريغ·ص _·م ¸ار· ي·قب
. اه~-- نم »اي`ا ¸ورم _م ن´~تت ىتح
120
(’–)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 8/10/2004
Subject: ¸¹د¹ا ¸¹د¹ا ¸¹د¹ا ¸¹د¹ا !
,¸ه¹ا ي· ا¸كر=تتو .ق·¹ا ي· ا¸=يرتست ¸' م´ب ¸ر=· · ·تبا= ي· ²·¸وو · -ا -ا-· ي· اسفن متم~ امو
¸ار-= .ي¹= ¸ار-=
ر··ه~ .¸¹ح -ر· ²-··سا-~ب _¸-··س`ا ا~- م··´¹ =¸اب` ¸با··س¹ا ي¹ي~ي' د···ب م··´نا¸ح' ن··م م··´¹~تن' ¸' ي¹ ا¸=~··سا
. ·ماي·و ·مايص ى¹ع ا-ناع'و ²·اك ني~¹س~¹ا ى¹عو ا-ي¹ع -ا -~اع' · =¸ا-~¹ا ¸ا-م¸
. .·ي-ف¹ا ر·ه~¹ا -ا-قنا د··ب يتاقيد·ص ²·-· ²··بات~ب م·كدع'و · ر·ه~¹ا ا~- .`= .-ا·سر¹ا .ا·س¸' ن·ع م·´¹ ¸~تع'
. ينور=تنا· · -ا ¸~“ب ¸ا-م¸ د·ب -ري== .-اسرب ²¹~=م ~¸عأس · م´ي¹' ¸ات~أس ي-نأب اق-سم م´¹ -رتع'
ƒ ƒ ƒ
,دح“ب -¸دت¹ا ي·· ²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا `غتست ¸' ر·-ا~تو ¸ي~¹ ¸ر· · ²·بار¹ا ²·ي·ما=¹ا ا~هت-·س نم ا·~ه-اهتنا د··ب
ا~ن'و · ني·-=رم -ا-=أك ى·-ر~¹ا _·م ي·=ا·ت¹اب -اب¸دت~¹او ن·يب¸دت~¹ا ²يق-¹و ا~ه¹ اح¸~·سم ن´ي م¹ . -د=ب -ايف~ت·س~¹ا
-اي¹~·¹ا -ار=' -ا-`' انايح'و ى·-ر~¹¹ مه·-=· -ا-`' نيي¸ا~ت·س`او ن·ي~يق~¹ا -ا-=`ا ²·-·ارم ى¹ع ر·-تقت م·هتا~هم -·ناك
. مه-م -~افتس`او م¹·ت¹ا ²¹وا=مو
ن·م -ا-¹ا=و -`= ²··-بو ¸ر~-¹ا ب·=¹ا -`= ن·م ن·ي-¹ا= ,¸·س ن·يب¸دت~¹ا ن·م ىف~ت·س~¹ا ي·· ا·~ه·م ن´ي م¹
. ىف~تس~¹اب ¸ا-س`ا مس· ي· بي¸دت¹ا -رت· ¸¸-~ي ¸ا-س`ا ب= ²ي¹ك
ىتح · ¸ر~-¹ا ب=¹ا ي-¹ا= _م نيتديح¸¹ا ¸اتاتف¹ا اهت='و اهن¸´¹ ‹ارح`اب ر·~ت ر-ا~ت -ناك · رم`ا ²يادب ي·
يت¹ا ¸ي~¹ ¸´·ب · ي~سر¹ا »اود¹ا ²ياهن .-· اه-م ‹ر=تو _ا--¹ا ي· ىف~تس~¹¹ ¸¸-=¹ا نع ر=أت¹ا د~·تت -ناك اهن'
. -ديد=¹ا -رماغ~¹ا =¹ت نم -ي~ اهت¸في `' ى¹ع ²-يرحو ا-ديعا¸م ي· ²قي·~ -ناك
ن··ي-¹ا=¹ا =¸ا~ت ¸' ن··م ي=ت··ست -¹= ر··-ا~ت ن··´¹ · ا··~ه·م -··=¹¹ا ²··يا= ي··· ىف~ت··س~¹ا ¸··ف=¸مو -ا-=' ¸اك
ى¹' م·--ت ¸' _ي=ت·ست¹ ن·´ت م¹و · ²-ير=¹ا ا·هت=' .··فت -·ناك ا·~ك •ارف¹ا -اعا·س -ا-`' -ريغ·-¹ا ²··رغ¹ا ي·· ا~ه·س¸¹=
ي·ت¹ا ~ود=¹ا ى¹ع ²·=·ا=م · ا·هتريحو ا·هكا-ت¸ا ى¹ع -¹= د·ق· =¹~¹و · مهتاحارت·سا ي·· ن·ي~=ت-~¹ا -ا-ي-·=¹ا و' -ا-=`ا
ا·ه=يغت ي·ت¹ا ²···د-~¹ا ا·هت=' ,¸·س ب·سا-ي ` ¸~¹ا •·ع¸~¹ا _·-¸¹ا ا~- _·م م¹·أت¹ا ن·ع -¸=اعو · ا·هي¹يم¸و ا·ه-يب اهت~·س¸
! ىف~تس~¹ا يف=¸م _ي~= _م _يرس¹ا اهما=سناب
¸~تعاو · اهت=' _م ىف~تس~¹ا ى¹' -ا-~¹ا نع ر-ا~ت -·=قنا · يفي-¹ا ا~ه-ي¸دت ²يادب نم _¸-س' ي¹ا¸ح د·ب
اه¹يم¸ بنا= ى¹' -ديح¸¹ا ²ب¸دت~¹ا ²-¹ا=¹ا ¸ي~¹ -يقب ا~´-و · ‹¸ا=¹ا ى¹' رفس¹¹ ·-ي¸دت •مانرب .ا~ك' نع ني-¹ا=¹ا دح'
121
ا·~ه-م ا·هبارت·ا د·-ع ر··~ت ن·ي-¹ا= _·م ا·-~¸=و ن·م ر·ي`´ب .·-·' د·حاو ب¹ا= _·م ا·-~¸=و ¸' ¸·ي~¹ -·=ح` . ¸ا¸ن
ديعا¸م نيب ام _-ا-¹ا -·¸¹ا ··م ي-~ي¹ ر=•ا ,¸س د=ي ` ا~-`ك · اه¹اح نم .-·أب ¸ي¹ ¸•ا ¸ا¸ن .ا=· · .ف=ت¹اب
. -اي¹~·¹او ى-ر~¹ا
و' د·~ح' ²¹ما·م ن·ع -¹ت=ت ا·ه¹ ··ت¹ما·م -·ناك . ²·قي·ر¹ا ¸ا¸ن ²ي·-=~ ·¹ „·==ت م¹ ¸~¹ا -¸اقت¹ا ا~- ا·ه¹ -·~ك
=¹~ .·`م · ²·ياد-¹ا ي·· -ايا¸ن م·ه· -ي·ست -~اك ا·هن' _·م · -ر·س' ²·ي¸ف·ب -ر·-تي ¸اك . -·نرتن`ا ى¹ع ا·ه¹ اه-ا·د·ص' ²·يقب
--·¸ . ·¹يم¸ -اي= د·ب ا~ه¹ »¸ي .و' ي· =¹~ ¸اكو · ىف~تس~¹ا ·ي·¸ب ي· ··م -ادغ¹ا »ا·= .وا-ت¹ ا-اع~ امد-ع »¸ي¹ا
ب-~ ¸' `' ·-م ¸اك ا~· · ¸-ا·~ د·ب ا--اد= .وا-تتس اهنأب ·تر-='و · اهيدي نيب ي-= -اتك --ارقب ²ع¸~تم ·ت¸ع~ ¸ي~¹
¸اي¸-ي ي·ت¹ا ²·ي¹~·¹ا د·ع¸~ب ا·-رك~ي ¸·-و -~أب ا·ه¹ ¸·-=¹ا »د· · ا·ه¹ ر·=•او ·¹ ا·~-دح' · ن·يق-=ب ··-م ~اعو ··ي·¸-¹ا ى¹'
. ²ي¹ا=¹ا ى-ر~¹ا -ر= ,دح' ي· ·ما·= .وا-تو ·تي-يص .~ح م` · ²عاس د·ب ا~-¸¸-ح
¸وا=تي ا~ه-يب ام ¸ا¸=¹ا 'دب . ²ب~ه~¹ا ·تي-=~ب ب=·تو ¸ا¸ن ²ي¸فع ى¹ع ~ات·ت ىتح ²¹ي¸= -رتف¹ ¸ي~¹ •ت=ت م¹
···سف-¹ ا··~ه-م .··ك »`ح' ~ر··س م··` · ا·م ا··-ار-ح ي··ت¹ا -اي¹~·¹ا ر··='و ²··يو~`ا -اري`أتو ‹`·¹ا ¸ر=و ب··=¹ا Š¸==
.··كا~~¹او -ا¸=`او -¸=`ا ~دعو ا··~هيت¹-اع ¸و~=و ²ي··-=~¹ا ا··~هتايح ى¹' .··-ي¹ · ‹ر=ت¹ا د···ب ···تاي=¹ ·تا¸¸··-تو
. رس´ت د· ا=¹` ²~` ¸' ى¹' ري~ت يت¹ا ‡ي~اح`ا نم ا-ري=و -ريغ-¹ا ²يم¸ي¹ا
¸·-و · ¸ا¸ن ·¹ ي·~ت-ي ¸~¹ا ي·´¹ف¹ا ‹ر-¹ا ن·~=ت ¸·ي~¹ -¸ا´ ·--¹ا -·ناك ··ي·¸-¹ا ي·· -ر~ت-~¹ا -`وا=¹ا ,دح' ى¹ع
… -ديد= ²-·¹ م¹·تي نم ¸ا~=ب اه·باتي
!! ¸¹~ ¸¹~ ` ` ! ¸¸· ` ... ¸¹~ _·¸ت' . ¸¹~ و' ¸¸· ام' ديك' اتنا †
! ¸ات=' نيم -رع' ¸ا~¹ع ¨‡-=ب ¸ا¸ن بق·ي" Œ اكا~ -افص ¸'و اد- -افص ¸ي' ي¹ ي¹¸· بي= †
Œ ==رب ¸ي' ²نام' . ري-ي ام ` ` †
! ¸¸¸ح †
ا·مو · „·غ-¹ا ا¸··ري ! -~اي¸ب نيي·سنامو¸و -ر~¹اب .·يقت م·هم~ -ا¸~·¹ا .ا=¸ · -ا¸~ع =¹´~ ا·م . ¸¸· و' ¸¹~ ! =´¹ت¹¸· †
. ¸¸ت =¹´~
! يتس اي =-~=ي يب¸ †
! .~ح ¸¸´ت ن´~م ! _ص Œ .~ح ¸يا= †
! ²~ا´ب اي ‹ارب`ا ي· ي~هفتب اهي· ²¹ماعو ! ·يت¹· ام ‹رب يتي¹= ام Œ ¸ا~ك ¸ي'و ! ي¹~ك -¸ي' †
. ¸¸· اي .~ح اي · ‰`= ‰`= †
Œ »`ك ر=' اد- Œ ‰`= †
. -¸ي' †
.. بي= †
Œ ¸ي' بي= †
122
! ¸¹~ ين' =¹ .¸·'و =ره·' يغب' ام بي= †
!! ي-ت=-=¹ -نا ¸ب ¸¹~ -¹· .و`ا نم ان' !!.... اي †
!=ي'¸ ¸ريغت ²ي¸~ .ك ي¹¹ا -نا `او ! =ت=-=¹ ان' †
!-´~ اي †
! م·ن اي †
. دنوا¸ انا¸و »¸· -اي . اي¸= اي =ي¹ع -ا م·ن †
¸¹د¹ا ‹رب -افصا¸م ي¹ ي¹¸قتح ىتمو بي= †
! Žو م-و´ديب ¸ا¸ي~¹ا ‹رب نم -ا-ب ي· ¸ب .يقت مهم~و مه¹اح نيفيا~و ني~حو ¸¹د¹ا .ا=¸ . ا-يح~ =¹ اه¹¸·' †
! مهت=ب اي †
Œ¸¹د¹ا .ا=¸ Œ نيم †
!! ²=¹ا· اي Žو م-وديب ي¹¹ا ... ` †
ي=رب نيب ¸·ا¸ت¹ا ²-سن نع ‹ارب`ا بتك ي· ‡=-¹ا ¸- »¸ي¹ا =¹~ .¸-~¹¹ اهت~¸ع .اح ¸ي~¹ ·ت¹·· ام .و' ¸اك
ى¹' ب·ت´¹ا د·ح' ي·· .·-ت ²-·س-¹ا ¸' -د=و . ¸¹د¹او ¸ا¸ي~¹ا œ– ··¹ا ¸وا=تت ` ر·=' -اتك ي··و • –0 ¸' -¸رق· · •
اهكا-~ ي· ¸ا¸ن _·¸ت -¸س · ا-~ارم ى¹' .-ت ىتح =يت´ت¹او „ي==ت¹ا نس=تس -ر~¹ا -~- اه-´¹ · ى¹و`ا ²-س-¹ا ¸د-ت
· ر-·-¹او د·ه=¹ا ن·م .·ي¹قبو · ··ن~رت ¸·=~ ¸أب ن·~¹=ت ¸' ن·هنا´م“ب -ايتف¹ا ¸··ب ¸' -ر~ق¹ -·-`ت -¸·سو · ا·ه-اك~ب
! ·ي¹ع ن¹-=ت ¸' نه-´~ي
ا·هق·و ري·س¹ا ا·هي¹ع ب·=ي ن·ينا¸·و ²·يبرح „·==ب ا·هتارك~م -•م ¸' د··ب · ر·=ف¹ا -`·ص د··ب `' ²¹ي¹¹ا =¹ت م·-ت م¹
»¸ت¹ت¹ ¸¸¸¹ا ى¹ع ا··-¸ا´·' ¸ودت ¸' · ا··هت~اع -~- -··ناك . »اي`ا _··م _··=~ي ¸' ب¹ق¹ا ~ا¸' ا··م ا~' ا··هب اه··سفن ر··يك~تو
. نتا· -¸¸تكد¹ا اهتد¹او ا-اي' اهت~¹ع -~اع -ناك . د·ب ا~ي· اهتا¸ارقب
ا·هتا-ير·و اهتاقيد·ص -¸ا=تو ا·هب¸ا=ت ن·م اهت-¹=ت·سا ر·ي~ا=مو -اي=¹ا ي·· ا·هتاد-ا~م ن·م ²·ماع -ا=ح`م -·-تك
اهسف-¹ اهتاهي=¸ت _ي~= 'دب ... ~يف-ت¹ا ¸ا=تناب اهتركا~ ي· ²·با· -¹=و ام »¸ي ي· اهت'ر· و' اهت·~س _-ا-نو · .ا=ر¹ا _م
… ¨ن¹" ·ب
. ي¹ ·-=ب ر·~' ¸' .-· ·-=ب يسف-¹ _~س' ن¹ †
! اي~س¸ ي¹ »دقتي ¸' .-· ·ب ¸¹·ت' ن¹ †
-ر·~' ن¹و ¨-'ر~¹ا .ا=ر¹ا .-في ا~´-" ·ي¹' ²-س-¹اب ²-ما= .=أس · يسفن نع ·`دح' ن¹و ‡يد=¹ا ي· ··م „س-ت' ن¹ †
! =¹~ .·ف¹ ²=ا=¹اب -ر·~ ا~هم يتايح ي· ¸ودي ام ا~ب م¹ع ى¹ع ·نأب
! .ي~يم `و · -ر~· `و · ميدس ¸¸ك' ن¹ †
. ·تا~¹ا´م نم ري`´¹ا ى¹ع ~¸' ن¹و · .ا-ت`اب ²-~ا-¹ا ادب' ¸¸ك' ن¹ †
. .ا=ر¹اب -اس-¹ا ²يقب .·فت ا~ك .·في ام ·ي¹ع ي¹م' ن¹ †
123
! ا·م ر~تسن ¸` يعا~ `· ·ب¸يع _ي~=ب ي--=·ي م¹ ¸' . -رييغت .واح' ن¹و · ي¹=' نم ريغتي ¸' ·-م _·¸ت' ن¹ †
. =¹~ ى¹ع ~ات·ي ` ىتح أ==¹ا ى¹ع ·=ماس' ن¹و ي·¸قح ي· .-است' ن¹ †
. `و' ·-=ب ي¹ ¸- _ر-ي ¸' .-· ¨·ت--ح' ¸'" ي-=ب ·¹ -رتع' ن¹ †
. ·¹=' نم يسفن ر´ ي=' ن¹ †
!! ر==¹¹ ر~¸م ²ي' نع ي-يع ¸~=' ن¹ †
· ا-ت·`ع ري-م نع _¸-¸ب ينر-=يو · ¸¸ه~ ²``` ا-ا-·' -دم .`= ·-=ب ي¹ _ر-ي م¹ ¸' · م-و ي· ¸يع' ن¹ †
. يسف-ب ²·`·¹ا يهن' -¸س·
124
(’™)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 12/11/2004
Subject: ~¸يق¹ا نم ¸ر=تت .ي~يم
. ²قيقح ا-- ·ت¹· ام .ك ¸' ¸=¸' ي-´¹و · ²¹ماك ²قيق=¹ا ا-- -¹· ين' يع~' `
¨-¸ا~`ا ي· -ايح" ي-ي-ق¹ا ¸¸ا=
. ري=ب متن'و »اع .ك
م¹ ¸~¹ا _ي~=¹ا .ا¸سب -ر`أتو · -ادع'و -اف¹ح · ا·ي~= م´ي¹' -قت~ا . م´¹ا~ع' _¹اصو م´ماي·و م´مايص -ا .-قت
د·-ع -·أ·س ي·-ن' ¸··-¹ا ن·= . .ا¸~ ي·· ر·=ف¹ا ى¹' م-ا·-¹ا -~¸ع م·´ي¹' ´ ·-دع د·· ا·- . .·ي-ف¹ا ر·ه~¹ا .ا¸= ي·-ع _·=ق-ي
.ا¸ ا·مو · ²·ياد-¹ا -¹ا¸ ا·م -~- ¸أب نيد·سا=¹ا €·ي='و ني-·=~¹ا ن-~=' ¸' ب·ح' . ¸ا-م¸ د··ب ²·-ق¹ا .·~ك' ن¹و د·=¹ا ا~-
. ا=-¸ت يتاباتك -~ا~¸ا · ··ارتحا .ا= ا~¹كو · ي¹=ادب `ي¸= -ا·ارتع`ا .يت·
ƒ ƒ ƒ
يت¹ا ²قباس¹ا ا-¸ا=ت ا-اره= -ا¸و _-ت ¸' -¹واحو · ر=ت-ت -ناك ا~م _رسأب -ديد=¹ا اهتايح _م .ي~يم -~¹·أت
-عا=تسا اه-´¹ اه¹=ادب ني·با· `= -رسأب م¹ا·¹ا ى¹ع „=س¹او ب-غ¹ا ¸' _ي=ص . ديد= نم 'د-ت¹ اه-م ¸' ي· ¸·¸ت م¹
_ي~=¹ا .ما·ت ¸'و · -··¸ت ا~م .~=' -ناك يب~ ¸' ا-دعاس . اه¹¸ح م- ن~¹ ²-س-¹اب ²ي·ي-= -دب ىتح ا~ه·م ¸يا·تت ¸'
.ر=ت-ت -ناك ا~م ى·¸' ¸اك اهترس' _مو اه·م
¸اكرت~ت ا·تناك . -ام¸¹·~¹ا ²·ي-قت ¸¸دت اه-·س .·`م ي·· ²·يتا¸ام' ²·-¹ا= · ²·نا~= ى¹ع -ديد=¹ا ا·هت·ما= ي·· -··ر·ت
ا·م ¸اعر·سو ²·-قت~¹ا ²·ي´يرم`ا ا·هت-´¹و ا·هت·ان'و ا·ه¹ا~=¹ ا~-ا~ ا·ه-ا-تنا -·ف¹ت ²·نا~= -·ناكو · ~ا¸~¹ا ¸··ب ²·سا¸~ ي··
بحاصو •ي¹=¹ا ي·و -ا¸ام`ا ي· .ا~ع`ا .ا=¸ ر-ك' دح' ²-باب ·ت-با ²·`·ب .ي~يم د¹او _ر· . ا~ه-يب ²·`·¹ا -د=¸ت
اهن' مهت¸اي¸¹ اهي· يتأت -رم .ك ي· ²نا~= ر-=ي .ي~يم ¸=' ¨.·~م¨¸~يم ¸اك . ²يبر·¹ا ²ي-ا-ف¹ا -ا¸-ق¹ا _=ن' نم دحاو
ب-اق=¹او ²·ي~ح`او ¸·ب`~¹ا ¸ايت=ا ي·· ¸و~¹ا ¸·فنو ر··~¹ا ²=ير·ستو م·س=¹او .¸=¹ا ¸·فن · ··ت=' ن·م ²=·سن ¸¸´ت ~ا´ت
ى¹' -¸اقت¹ا ى¹ع =¹~ ا~-دعا·س د··و · ¸¸م`ا ن·م ر·ي`ك ي·· ¸اكرت~ت ¸اتاتف¹ا -·ناك ! اق=م ¸·~يم ¸اكو · -ا¸ا¸س·سك`او
. ²ي~ا~¹او ²ي¹ق·¹او ²ي¹ا~=¹ا -انا´م`ا ¸فن ن´¹ت~ي ` يتا¸¹¹ا -اقيد-¹ا نيب -ريغ¹ا -دقع نم ا~-¸رحو ري-ك دح
.ي~يم -ق·ا¸· · ²ي-ا-ف¹ا ا-د¹او ²==م ي· ²يفي-¹ا ²¹=·¹ا ²يادب ي· اه·م .~·ت ¸' .ي~يم ى¹ع ²نا~= -حرت·ا
²·~ا~¹ا ى¹ع ايع¸-·س' ‡·-ت ي·ت¹او -ا-~¹اب ²·صا=¹ا •·مار-¹ا د·ح' ~ادع' ي·· ¸اتاتف¹ا -·ك¸ا~ . اري`ك -ر´ف¹¹ -·س~=ت ي·ت¹ا
ا·~-ري¸اقت ¸اد·تو · ²·يبر·¹او ²·ي--=`ا -·نرتن`ا _··ا¸م ى¹ع ²·ي-ف¹ا ¸ا-=`ا -دح' ن·ع ‡·=-ت ا·~ه-م .·ك -·ناك . -ريغ·-¹ا
-دح . اه¹~كأب ²ي-ف¹ا -رقف¹ا ~ادع' ا~ه¹ .كوأ· · ¸ي~~¹ا ا~ه=ا~نو _¹ا-¹ا ا~هسا~ح €ح` ¸~¹ا •مانر-¹ا د·~¹ اه~يدقت¹ ايم¸ي
125
_·م ²·نا~= -ر·ا·س ¸' د··ب ا·-دحو .·ي~يم ¸·تاع ى¹ع ²·~ه~¹ا -·يق¹' د·ق· =¹~¹و ²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا ن·م ر·ي=`ا ر·ه~¹ا ي·· =¹~
. اينا-س' ي· ²¹=·¹ا نم يق-ت~¹ا ره~¹ا -ا-ق¹ اهترس'
²يفي·-¹ا ²¹=·¹ا -ا-قنا د··ب ى·تح ²·في=¸¹ا =¹ت ي·· -ر~ت·ساو _¸-·س' .·ك ²·ي-ف¹ا -رقف¹ا ~ادع' ي·· .·ي~يم -·´~هنا
»ا·¸' ى¹ع •·مانر-¹ا د··´ م ن·م -¹·-ح . ب·نا=`او -ر·¹ا -انا-ف¹او ن·ينا-ف¹ا ¸ا-=أب ¸·ت=ت -رقف¹ا -·ناك . ²·سا¸د¹ا -دبو
-~- ²=·ص ن·م د·كأت¹¹ م·هب .·-تت -¸ا·-· · ي·بر·¹ا م¹ا·¹ا ي·· -انا-ف¹او ن·ينا-ف¹ا .ا~ع' ¸ريدم ن·م ري-·ك ~دع ن·يوا-عو
ى¹ع ¸ا¸=¹ا ي· ¸-¹¹ا اهب¸¹س'و ²~ه~¹ا -~- اهتدعاس . نينا-ف¹ا =-¹و' _م ر~ا-م و' يفتا- -اق¹ بيترت¹ و' =¹ت و' ²عا~`ا
· ي··بد¹ م··هتا¸اي¸ -ا-`' ا··هب ¸¸·~ت=يو اي··-=~ ا··هن¸·ر·ي او¸ا··ص ن··ي~¹ا ر··ي-ا~~¹ا ن··م ~دع _··م -ري`ك -ا·`ع ن··ي¸´ت
. م-ا~ .´~ب مهت`فح ى¹' ىعد´ت -¸اصو
··~يدقتب »¸قت ¸~¹ا ‰ا=¹ا ا·ه=مانرب ا·ه¹ ¸ا·صو -ا-ق¹ا =¹ت ي·· •·مار-¹¹ -د·م اي~·س¸ -·-ي´ ع ى·تح ر·م`ا ا·هب ¸¸=ت
·ب¸ا·' .¸ا-م ى¹' اه`ب .-ي ²ي-ا-· -ا-· ²~ا~ ى¹ع •مانرب ميدقتب اه¹ _ا~س¹ا ا-د¹او ¸·¸ ¸' د·ب · ²با~ ²ينا--¹ ²·ي~م
. ²ي~¸·س¹ا ي·
ن·م ي¹·ف¹ا ا·-¸ر=تب -رم .و` -ر·~ . -ديد= ا·ا·' اهصا·-ت=ا د··ي ¸~¹ا ي·م`ع`ا .ا=~¹ا ي·· .·~·¹ا ا·ه¹ _·ت·
اه·سف-ب ²·ق` ر·`ك' ا·هنأب -ر·~و ر·~-¹ا ن·م ²·ف¹ت=م _ا¸ن' ى¹ع -··ر·ت . .·-· ن·م ا·هي¹ع ²·-ورفم -·ناك ي·ت¹ا ~¸يق¹ا _·ي~=
دي¸~¹اب مهت-=م .باقت -ناكو اهن¸-=ي _ي~=¹ا ¸اك . -ري`´¹ا اهتا·`عو ²·سا¸¹ا اهت·اد-ب ديرت ام .ك ¸يق=ت _ي=تست اهنأبو
²ي¸ا~' ²في=و -~¹تسا· ري-ك .´~ب يم`ع`ا .~·¹ا ,¸هت ن´ت م¹ اه-´¹ ²برق~¹ا اهتقيدص ²نا~= -¹= . _ا=-¹او ¸ي~ت¹ا نم
. نيماع ي¹ا¸=ب .ي~يم ‹ر=ت ¸-س ¸~¹ا اه=ر=ت د·ب ²==~¹ا ي·
126
(’›)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 19/11/2004
Subject: Œ نير=•اك .=¸!
ب·ص يقير= ¸¸~'
ب·ص =·ار· ¸¸~'و
ب·ص يع¸=¸ ىتح
.¸· اب ن´¹ .¸¹ح ·ب ام
ره~ ن´~ي · »¸ي يب~·ت
ي-يسناو · رهق¹ا يسناو رهس¹ا يسنا
ا-ر~بو ا-¸¹=ب · اه¹ك =تايح ي~يع
بي-ح =¹ ي·`ت ن´~ي
ينا` =تحر· _=رتو بي-= =حور=¹ ري-ي
يناس-تو ب=¹ا يس-تو
ينا¸حا -ري~ =رتتو
نس=~¹ا د-ع نب ¸دب
ي··تأت ا··هن` ي¹-ا··س¸ ادقت-م ي¹ .··س¸' ÷ -ا··-ح`ا -~ام ي··· ¸··-=تم ···ن' ي¹ ود-ي ¸~¹ا ÷ ¸··ياف¹ا .~اع ‚`ا
ي·ت`ي~ي' .ا¸=' ¸¸´ت ي·ك ··ن' ‚`ا .¸قي . ²-·س¹ا -~- ²·-¸م ب·سح نيتا·سف¹ا -ار=أك ²ق·سا-تم ر·ي=و ²·-يا-تم .ا¸=أب
¸¸=~تت ا·م ¸·- ي·ي-·=¹ا _·ي¸¸ت¹ا ¸“· .~اع ‚`ا ب·سحو · اي·ي-·= ا·ي¸¸ت ا·ه·ي¸¸ت م·تي ¸' ب·=ي ··ن“· ²ق·سا-تم ž– ن·م •
²·=¸ا=¹ا -اناي-¹ا ²-·سن ¸¸´ت ¸'و · ¨ن·~يفي~ ~¸دنات·س¹ا" و' _¸-ت¹ا .·ماع -اعارم _·م · ي·ي-·=¹ا .د·~¹ا .¸ح ··ي· -اناي-¹ا
· ¹ا ,د·تت ` ÷ ²·فتر~¹ا و' اه-ع ²-ف=-~¹ا -ا¸س ÷ -~- ¸¸=~ت¹ا ²ق=-م نع 2.– ·ع¸~=م ا~¹ · ني تيحا-¹ا يت¹ك ي·· •
– . •
Œ .اي¸ -ا·م دح'
ƒ ƒ ƒ
¸اه= ¸ار· ا-اد-' ¸' د·ب . ²-س¹ا --نو -ا¸-س ²``` -د~¹ اهي-يع اه-ع ¸~غت ميدس -¹= يت¹ا ²ياه-¹ا -ت'
-¸·-ب ا·-ر-=' · »ايأب ا·ه=ر=ت د··ب ي·سا¸د¹ا »ا·¹ا -·-ن ²¹=ع ي·· ··ب ا·-دعو ¸~¹ا ¨-¸ت -`¹ا" .¸~=~¹ا رت¸ي-·~´¹ا
.¸~=¹ا ·تا¸=' ‹او¸' دح` -رقت -ات· ب== د· ·نأب · .فقم ¸¸--ص نم -ا~¹ا -ار=قك -„-ب ر=قت -ا~¹كو -·ا=
127
-·=ت ا·~¹ ا·-د~ت · .ف·س` ا·-د~ت ²·في-ع ²·ماودب -ر·~ . ¸ار· -`·س¸تب ²-باع ر·ي= -·تاه¹ا ²عا~·سب ميد·س -·ق¹'
. ²==¹¹ا =¹ت ي· م-ادح' ¸¸´ت ¸' --~ت ني~¹ا ىت¸~¹ا ن´سي ‡يح ! ¸¸`ا
ا-ا~اع يت¹ا -ا¸-س¹او ب=¹ا ا~- .ك د·ب Œ!! -د=ي ¸' ا~- .`~¹ ن´~ي -يك Œ ا-ري= نم ¸ار· ‹و¸تي ¸' .ق·ي'
نع ¸=ع ·ن' »' · ·¹-· .=رب Šا-ت¸`ا اه¹ ¸-س د· -ات· نم ·=او¸ب ·¹-' _ا-·' نع ¸ار· -¸قب .=¸ ¸=·ي ¸' .ق·ي' Œ ا·م
.·=رب ¸·ي¹ي ¸~¹ا .ا~´¹ا ²·=¸~ ى¹' .·-ت ¸' ي·· -`وا=~¹ا -~- .·ك د··ب -¹~· ¸¸´ت' Œ -·ي~ .·ك .·-· =¹~ب ··سفن _ا-·'
ŒŒ ¸ار· .`م
=¹~ ن·م ²·ماه~ ر·`ك'و ,¸·'و ر-·ك' -ارت -·ناك ! .·ي~يم بي-·ح .·-ي· ن·م ,ر=' ²=·سن ¸ار· ¸¸´ي ¸' ن·´~ي `
. .´~¹اب ,¸س ²¹ي-ف¹ا =¹ت ~ار·' نيب ¸ر· ` . ²¹ي-ف¹ا ¸فن نم ·ب ا~“· · ²¹¸=¸ `ب اهتقيدص نع ى¹=ت ¸~¹ا .~ا=ت~¹ا
! „ق· مه-يب ¸يرفت¹ا ا-¹ ى-ستي ىتح ²ف¹ت=م ا-¸=و مه¹ -ا .·= د·و دحاو --ص نم مه·ي~= .ا=ر¹ا ¸' ود-ي
¸¹ح ي·· ي·ت¹ا ²·-غ¹ا ن·´¹ ¸-ا·~ _-·س .`= `ا·-تا ن·ير~عو ²·``` .ا¸=¹ا ا·هفتا- ى¹ع ا·هب .·-تا د·· ¸ار· ¸اك
ى¹' _رهت -·ناك ا·مد·ب ¸ارف¹ .ا·-تا ى¹ع ميد·س ~رت ` -رم .و` ! ···م ‡·يد=¹اب ا·ه¹ _~·ست ¸' ن·م ر-·ك' -·ناك ميد·س
_ا¸ ¨... ي-·يغت `` =¸=¸' ا·ق¹¹ا د··بو ... =·تيق¹ ا·ن' ا·مد·ب ي·حو¸ -·يق¹" · -¸ي~~¹ا ·¹ا·-تا ²·~غن _~·ست ¸' ²·==¹ .ا¸=¹ا
. 'دهت ¸' نم `دب اه--= ~ا~¸يو 'رقت· · -دح ام اهي· _-¸ي ¸' .وا=ي · اه-ع ا~=¸ ²ي-ن .-اس¸ اه¹ بت´ي
-ار~ع ا··ه`~ا=ي ¸اك !Œ²··ي-اه-¹ا ا··هتانا=تما -دم ي··- نيع¸-··س' -د~¹ ···تب¸== أ··-ن ا··ه-ع ي··ف=ي ¸' _ا=ت··سا -··يك
»اد=ت·ساب ا·هب .ا·-ت`ا ن·ع -·ك د·· ¸اك ب-·س¹ا ا~ه¹'! ن·´ي م¹ ا-ي~ ¸أكو ا·هتركا~م ري·س ى¹ع ن-~=ي¹ »¸ي .·ك -ار~¹ا
²·`ع نم اه-يبو ·-يب ام ·ت-ي== .-' -~ت´ي ` ىتح _·د¹ا ²ق-س~¹ا -ا·ا=-¹ا ²=سا¸ب اهب .-تي ¸اصو ²صا=¹ا ·فتا¸-
!! ¸¸ه~ نم رم`ا ا~ه¹ د·ي ¸اك دق· ¸~' ŒŒ ‰ا=¹ا ·فتا¸- ريتا¸· ²·=ارم ا¸¹واح ام ا~'
· -دح ا·م ا~- ¸اكو · ¸¸فتب ²··ما=¹ا ن·م ا·ه=ر=ت ى¹' ن-~=ي ¸' .·-· ر·م`اب ا·ه~¹·ي `' ى¹ع ر·ص' ··ن' ا·ه¹ ب·تك
. ¸ار· ى¹ع -·ر·ت ¸' ~-م اهت~اع .`م · -ا=¸د¹ا ى¹ع' ى¹ع .-ف¹ا =¹~ ي· -¹-ح دق·
-رماو' ²·عا=ب ي·فت´تو ¸¸م`ا »ام¸ ·¹ م¹·ست ي·- -·ناكو ا·ه·¸فتو اهت·سا¸~ ن·ع `و¸·سم ··سفن ب·--ي ¸ار· ¸اك
ا·هتانا=تما د·ع¸م .·-· ا·-د¹او -ا·و ن·م م·=ر¹ا ى¹ع .·-ف¹ا ا~- ي·· -··¸فت د·ق¹ . اهت=¹·-م ي·· ا~-ا~ ب·-ت ي·ه· · -~ا··سب
.يق`¹ا بن~¹ا ا~هب -ر·~ ا~¹ · --س¸ اهن' ¸¹ . ‹ر=تت م¹و _=-ت م¹و ¸¸فتت م¹ اهن' ¸¹ اه-يح -~و . _يباس' -ر~·ب ²ي-اه-¹ا
!! ر=' يسا¸~ .-· د·ب `' ‹و¸تي¹ اهكرتي ¸' ¸ار· _ا=تسا ا~¹و · ²-يرق¹ا ا-د¹او -ا·و م=¸ اه·¸فت ب-سب
-ر== ŒŒ -اي=¹ا -~- ي· ا~-د·ب ا-اعريس نم Œ _يباس' .-· ا-د¹او .ح¸ ا~ك دب`ا ى¹' اه-ع ¸ار· .حريس .-
·تي~ستو · دحاو »اع ي· اه-ع -ا ي-¸ ²=يد= -ديس¹ا -ا·وو م¹سو ·ي¹ع -ا ى¹ص .¸سر¹ا مع ب¹ا= يب' -ا·و ميدس .ا-ب
. ¸¸`ا ·=و ى¹ع ر~-¹ا .ك ¸ا¸ح' .~ا·ت »ا·¹ا ا~- اهنا¸ح' ¸أب ر´فت ي-و -ا -رفغتسا . ¸¸=¹ا »ا·ب
اهعا~س نم .ماك _¸-س' د·ب `' اهت·ر= -¸~اغم ى¹ع ,¸قت م¹و · ²¹صا¸تم »اي' ²```¹ »ا·=¹ا .وا-ت نع -·=قنا
¸ا~تس~¹ا -¸ا~تسا ¸و~ -ا¸ار· ~ا=ت` ²=ا=ب ني-س ~-م -رم .و` اهكرتو اهح¸ا¸=و ا-¸ا´·'و ا-رعا~م .~ ¸~¹ا أ--¹¹
. ¸ار·
128
·-´¹ · .·ف¹اب -ديري ام ¸- ا~- . ر~·¹ا .ا¸= اه-ي-ح ىق-ي ¸` د·تسم ·نأب -رتا¸ت~¹ا ²ي--¹ا ·¹-اس¸ ي· اه¹ _~¹'
·ن'و · اه-مو ·-م ,¸·' -ناك -ور=¹ا ¸'و · -ديب ¸ي¹ _¸-¸~¹ا ¸' اه¹ مس·' ! ·¹-'و ·ت=و¸ نع =¹~ -اف=` ر=-يس
. ر--¹ا `' ا~همام' ¸ي¹ ! ²¹يح دي¹اب ام ن´¹و اه-م ر`ك' اهي¹' `صو يت¹ا ²=يت-¹ا -~ه¹ م¹أتي
. ···-¹· ي··· ا··هنا´م .`تحا ن··م -··ناك اي' -'رما ن··´~تت ن¹ ···ن'و · -اي=¹ا ,دم ·ت-ي-··ح .=ت··س ا··هنأب ا··هعا-·' .واح
اي·اب م··=¹ا .=ي·سو · ا·ه¹-· -'رما ي·· ا·~´¹ا م··= ¸و~ت د·· .·=رب -·=-ت¸ا ا·هن` ¸•ا ~·-م ··ت-ي== .ا=¹ ي·`ري ··ن' ا·-ر-='
! -¸=~ت ¸' ²ي~اع -'رما ى¹ع .ي=تسي · ·ناس¹ ى¹ع
ى¹' -·فت¹او ··مدقب ا·ه¹ا~ك ¸ار· .·ك¸ · -ا¸·س ¸ار· .·`م .·=رب ¸·ي¹ي ` ¸~¹ا .ا~´¹ا -ا¸و اهي··س ن·م ني-·س د··ب
¸ار· -رتعا . اه-يبو .ا~´¹ا نم ²-ير· -ات· ²ي' نيب ²ن¸اق~¹ا -ا-ع نم ·سفن ¸¹=ي ىتح .ا~تب`ا ى¹' -فت¹ا .ب · ²ي~ا·¹ا
·م`ست·سا ن¹ع' د·· ··نأب ا·ه¹-· ··سفن _ا-·'و ا·هعا-·' .واح . ·¹=ادب -¸ير=و ²·ف=اع .·ك _·-~ت ي·ت¹ا ا·-دحو ا·هن' ا·ه¹و ··سف-¹
يه· · اهي¸ا¸ت ن~ع بيق-ت¹ا نم -د-ا· `و -اس-¹ا _ي~= -ر=ن ي· -واست دق· =¹~¹و · ا~هعا~ت=ا -ب' يت¹ا -ا ²-ي~م »ام'
. ¸¸`ا ·=و ى¹ع اهه-~ت نم ~¸=و ²ي¹ا~تحاب ري´فت¹ا ·ي¹ع ب·-¹ا نمو · اهحو¸ ي· ا·ي~= نهت¹¸ت=ا يت¹ا -ديح¸¹ا
¸' _=تست م¹ ·ت-== ر-=¹ اهعا~س .اح . ·-·ا¸·ب ر´فت ¸' ¸و~و ²مد-¹ا د·ب ·ت~=تا ¸ار· .و' ~ا·تب`ا ¸ار· ¸اك
·¹-ا··س¸و ···تا~¹ا´م ى¹ع ~ر¹ا -··-·¸و · ا··هتايح ي··· -رم .و` ²···ي~¸ت ¸و~ ²··~¹ا´~¹ا =¹ت -··هن' . .··ي`~ت¹ا ي··· ر~ت··ست
²قي·~ -=ت م¹ يت¹ا ²-=اس¹ا اهع¸مدب ~¸¹ت -ناك . ينا=ي~ --·ب ا-ر-ت·ي ¸اك ¸~¹ا م¹`ا .ك م=¸ =¹~ د·ب ²ف=·تس~¹ا
ا·هعا=قنا د··ب .··ف¹اب -¸·س· د·ت~ا ¸~¹ا ا·-د¹او ى¹ع ا·هن¸=ب ¸ار· ى¹ع ا·هن¸ح ¸¸ادت -·ناك . نيع¸-·س' ,دم ى¹ع -دحاو
. اه-ي-ح نع
ر·~ت `· ²·ي¸دب ا·هت¹ا= _·م »ا·=¹ا -د-ام ى¹' ¸¹=ت -·ناك . ¸ار· -دعا·سم ¸و~ ا·هت-=م ¸وا=تت ¸' ¸د·-ب -¹واح
ي·-و اهت·-= م·ت´ت -·ناك. ا·هق~·ت ي·ت¹ا ²·ي-¹ه~¹ا ن·م ن=·ص و' ··-=ت ¸~¹ا =~·س¹ا ن·م ¸·-= »ام' · ²·يكاب ¸اه-ت ى·تح ²·قي·~
. ·نا~تك ى¹ع ,¸قت ` نين' اه·-تي · اه-ع ا~=¸ _¸مد¹ا -¹ف-ت· ¸اف¹ت¹ا -د-ا~م اهت¹ا= =¸ا~ت
ن·يب -·~ت¸او ··ي¹' ا·هي¹=رب -·--~ -·نا´¹ · ²·مارك -`~'و .·قع ن·م ²·يقب ا·هب ن·´ي م¹ ¸¹ · ا·-ديب ر·م`ا ¸اك ¸¹
د=-تستو ·ي¹' -¸´~ت -حار¹ · م¹ا·¹ا ا~- ي· -ا¸س اه¹ ¸ي¹ ¸~¹ا -¸دص ى¹ع -ا´-¹ا ب-اقح نم اه-¹· ي· ام •رفت¹ ·نا-ح'
. ·-م ·ب
ا·هتانا=تما م·يدقت ن·م ميد·س ي·هت-ت ى·تح ا·هيب' -ا·و د··ب .¸-~¹ا ي·· ا·ه·م ن´·س¹¹ -¹قتنا د·· -·ناك ي·ت¹ا ²·ي¸دب ا·هت¹ا=
ي· ن´س¹¹ .قت-ت ن¹ . ¸·رت ميد·س ن´¹ · ²ي ·ر~¹ا ²ق=-~¹اب ر-=¹ا ²-يدم ي· مه·م ¸ي·¹¹ ا-~=' ى¹ع ¸•ا ر-ت ²ي-اه-¹ا
· ا·ه¹ ·--س ¸~¹ا _ر=¹ا د·بو ا·هب ·¹·· ا·مد·ب -دحاو -ا~س -·=ت ··م ¸·ي·¹ا ¸·ي=ت د·ت م¹ ! ر·م`ا -¹ك ا~هم ¸ار· ²-يدم
-·ع¸~ت ا·~همو -¹ا· ا·~همو -¹·· ا·~هم ¸اير¹ا ي·· ا·-دحو ا·هعدت ن¹ ا·هنأب ا·هت¹ا= م·سقت Œ ··ت-يدم ¸·فن ي·· ¸·ي·ت -·ي´·
. اه·ار· اهي¹ع ¸·ي يت¹ا -ايرك~¹او اهيب' .¸-~ب
· ن·ي-حو ¸¸~ ~ر=م ن·´ي م¹ . ··ي¹' ²·سام ²·=ا=ب ¸•ا ~·-م ر··~ت ي·-ا-و »اي' ,¸·س ··-ع ا·هعا=قنا ى¹ع ¸·~ي م¹
¸·=~¹ا ¸اكو · -ا¸-·س ,دم ى¹ع ··سف-تت ¸~¹ا -ا¸ه¹ا ¸ار· ¸اك . ··-ع -ا¸ه¹ا _ا=قنا د··ب ¸¸-=~¹ا ¸¸·~ ¸اك ا·~ن'و
129
.ك نع ·¹ ي´=ت -ناك . ·--اك »ام' -ارتع`ا يسرك ى¹ع ¸¹=ي بن~م -اهس“ب ²يم¸ي¹ا اه¹يصافت ·¹ ~رست ¸~¹ا ديح¸¹ا
· ا·~هت·`ع ²·يادب ي·· ي¹ا¸=¹ا »اي`اب ا·-رك~ي ¸·-و ا·م ¸ا´=-يو · ي·هت-ت ` ي·ت¹ا ا·ه`ي~اح' ب-·سب ا·ه-م ر=·سي ى·تح -·ي~
! _ور¹ا _¸¹=ب اه~· نم -ا~¹´¹ا اهي· ر=ر=ي ¸اك امد-ع
130
(’œ)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 26/11/2004
Subject: ‹او¸ ... ·¹ا _اتفم ر--¹ا
. ي=-ي .م`او · ¸دهي _ا--~¹ا· · .م`ا ¸- م=ن اه¹ -'ر~¹او · ري~-¹ا ¸- _ا--م ·¹ .=ر¹ا
¸=¸- ¸¸ت´ي·
` ي·ت¹ا ميد·س ن·م `دب ²=¹ا·ص ²·=و¸ ¸ات=ا ¸ار· ¸` ¸··-¹ا _ر·و · ¸ار·و ميد·س ¸ار· ى¹ع ¸··-¹ا ¸¸ح
ب=¹ا ¸- ‹او¸¹ا د·ب ي·تأي ¸~¹ا ب=¹ا ¸' .¸قت -¸ا-ع ي-ت¹صو يت¹ا .-اسر¹ا ن~- -'ر· . ·-ا-ب` ام' ¸¸´ت ¸` _¹-ت
Œ م···´ي'رب _ي=···ص ا~- .···ه· · ¸¸·~¹ا ى¹ع =···=-و ‡···-ع `' ¸···ي¹ ر···عا~م ن···م ‹او¸¹ا .···-· ا···م ¸'و · »ودي ¸~¹ا
ƒ ƒ ƒ
-ناك ! -ا-ع`ا -~وربو ر--¹ا ا~- .ك اه-م ب¹=تي -¸س ¸ا¸ن ى¹ع " اه~س¸" و' اهت== ¸' ¸ي~¹ دقت·ت م¹
ري`´¹ا اه-م ب¹=تي رم`ا ¸' -ف~تكا -·¸¹ا _م اه-´¹و اهكا-~ ي· ·عاقي` ²ي·اك -``¹ا ره~`ا ²¹هم ¸' ن=ت ²ياد-¹ا ي·
! ¸ا¸-ب اهبا=ع' ~اي~¸ا _م ر~تسم ¸·ا-ت ي· ¸ا~-و · ر--¹او ²´-=¹ا نم
²··¸ا=¹ا ا·-ا¸قب ر··~ت -·ناك . ²·=ي=~¹ا ·ت`ا·-تا ¸··ب ى¹ع ~رت ` ¸' -د-ا= .وا=ت -·ناكو ادب' ··ب .·-تت م¹
ن·ع ¸اه=¹ا -·´ي ى·تح .ا¸=¹ا ²·~ا~ ى¹ع ر·-ا=¹ا ··~·رب ن·يتق¹·م ا·-ا-يع .·=ت · .ا¸=¹ا ا·هفتا- ن·م ²·ن¸ .·ك _·م -··-ت
! .ا¸=¹ا ²ن¸ ¸¸و ى¹ع ¸اقف=¹ا نع اه-¹· -´يو نينر¹ا
ي· .=دتي ¸' نم ²ياد-¹ا ~-م »¸=ب ·ت¸~ح . ا-¸ور= اهب ·ما~ت-ا ى-¸' دق· · ²ياد-¹ا ي· ²ي-ر´ م ²=يت-¹ا -ناك
ا··ه¹ ¸~ت·ي ¸اك . ي··م¸ي¹ا ا··ه¹ود= ن··ع اه¹أ··سيو ا··هي¹ع .··ف=تي ¸' ···قح ن··م ¸' ي··-·ت ` ا~هت·اد··ص ¸' ···ت~ه·'و · ا··هتايح
ى¹ع ~رت ` ا··هن' م··` · ا··ه¹اغ~نا -ا-`' ا··ه=ع¸ي ` ى··تح ا··ه=ار· -ا·و' ²···ر·م ى¹ع ···صر=ب ···ما~ت-ا ا¸ر-··م ¸ار~ت··ساب
·-ع ى-= ي· -سي¹ ات·و اه-م ب¹=تت يه· ²ي--¹ا .-اسر¹ا ²باتك ب=ت ` اهن' ·تر-=' ! اهي¹' اه`·-ي يت¹ا ²ي--¹ا .-اسر¹ا
.! ¨·تا-ير·و اهتاقيدص نم ²¹-قتس~¹او ²¹سر~¹ا .-اسر¹اب ا-ي¹م -د=¸¹ ·يدي نيب اهفتا- _·و ¸¹"
ر`ك' _-ص' ·`يدحو =¸=¹م .´~ب -¹· ·ت`ا-تا· · -¸=¹او ¸¹ق¹ا اهسفن ي· ا`عاب اي=ي¸دت -ف=ي اهب ·ما~ت-ا 'دب
نع -ا-غتس`¹ ¸اح د· -·¸¹ا ¸' ¸ي~¹ -دقتعا . .-· نم اه·-ي ن´ي م¹ ا~ودح ا~هت·`·¹ _-ي 'دب ·نأكو ²ي~س¸و ²يد=
ى¹ع ن-ر-··ص ²¹·و اهتاقيد··ص ²=ا~··س د··قت-ت ي··ت¹ا ي···و اه¹ا=·ت··سا ى¹ع =¹~ د···ب »د-ت ¸' -···ا= ا··ه-´¹ -~د~ت~¹ا ا··هت==
امو · ·ي¹' ا-د~ي ام ر`ك' _=¸`ا ى¹ع ا~- ¸'و · .هس¹ا -ا-~¹ا ²يع¸ن نم ¸ي¹ ¸ا¸ن ¸¸´ب اهسفن يسا¸ت -¹= ..ا=ر¹ا
! ·ي¹ع .¸-=¹ا ي· -==ن ي- ¸' د·ب ا~ي· ار=· ا-¸¹~يس
131
اهب ¸ا¸ن -ا=ع' ,د~ب اهسفن رك~ت -ناك . ²·`·¹¹ اهت~دح يت¹ا ²```¹ا ¸¸ه~¹ا .ا¸= اهتيبا=ي“ب €فت=ت ¸' -¹واح
· ¸اير¹ا ى¹' ا·هت~¸ع ن·م .و`ا ر·ه~¹ا .`= `ه·س ر·م`ا ادب . =¹~ ى¹' ر·ي~ت -ريغ·ص .·ك ن·ع ا·هتركا~ ي·· ¸·--ت ي·-و
ا~ب _ت~تسي ¸اكو · اه`يدح ى¹' _ا~تس`ا نس=ي ¸اك . اه¹قع ي· د·ب ²=¸ا= -¹ا¸ ام -د= ي· ا~هب -رم يت¹ا -ادح`ا·
.ك ·ي·ا´س-¹ا نم ¸ا=-· _-ص و' ²في=س ²ت´-ك · ²-افت¹ا و' -ا-غ¹ا ي· ²يا= ·¹·فت و' ·¹¸قت ام ¸اك ¸'و ىتح .·فت امو .¸قت
-·ناك ا·هن' م·=ر· · ن·=-م -ا=ع' ى¹ع .دت -·ناك ²·سا¸د¹ا ²·يادب ن·م .و`ا ر·ه~¹ا .`= ²·يفتاه¹ا ا·~ه`ي~اح' ى·تح _ا-·ص
¸ا~تع`او .ا·-ت`اب ¸~ا-ي ن·م امو~ ¸اك ·ن' `' ¸¸م`ا نم ر·ي`ك ي· ···م -¹ت=ت -ناكو ¸ايح`ا نم ري`ك ي·· ··م ²·ا=
. رم`ا ىعدتسا ¸'
د·ب `' اه=ح`ت م¹ يت¹ا ¸-ا·د¹ا =¹ت ى¹' -¹¸=تو ²=-ا¸¹ا -ايرك~¹ا _ي~= -´¹هتسا د· -ناك ينا`¹ا ره~¹ا ي·
· ··ي·¸-¹ا ي·· -ادغ¹ا .وا-ت¹ ا·--~ ا·مد-ع · -د=ب ىف~ت·س~¹ا ي·· ا·ه¹ »¸ي ر·=' ,رك~ .·`م · ر·ي´فت¹ا ي·· ا·ه--~ -ده=' ¸'
ي·سر´¹ا ي·· ¸·- ¸¹= م·` · .·-· ن·م ا·ه¹ =¹~ .··· د·· ¸اك ا·مو -`وا=¹ا ,دح' ى¹ع ¸¹=ت ¸' .·-· ي·سر´¹ا ا·ه¹ ب=·س·
-ديدع -ارم ا·-اي' ·=ا¸دت·سا م·` · _ا~¸¹ا »¸ي ي·· »¸`¹ا ن·م د··ب' .·باق~¹ا ي·سر´¹ا ¸أكو · ··ت~ا·ك .·باق~¹ا ¸·ي¹و ¸وا=~¹ا
²·~¹ك .·`م · ا·ه¹ -¸ي~~¹ا ا·ه=ف¹ ²·قير= ب-·سب ا·ه-م اهعا~·س ب·=ي ي·ت¹ا -ا~¹´¹ا ¸··-ب ¸·=-ت ¸` Water ¸·=-ت ي¹¹ا
·¹ا -رح T -ر=ك اهي· D ²~¹كو · ¸ا´يرم`ا .·في ا~¹`م ExactlŸ ود-ي¹ ·ي· _¹ا-م .´~ب اهي· ا-دي¹قت ى¹ع ر-ي يت¹ا
اد= ا´=-م Eg†zak†lŸ … »¸ي¹ا =¹~ ي· اه¹أس ىتح ·-يع`' ن~- نم اهن' -~ت´ت م¹ يت¹ا ني·ب¸' ²~¹كو · !
Œ ²´ي¸~ نم ا-ا-ف~ ي¹¹ا ²-ير~¹ا ر~ع ¸اك مك · =¹ .¸·' †
. رك~' ام ى¹ع ²-س ني·ب¸'و ²·-س †
Œ -ري-´¹ا ا¸تي-¹ا م´ب †
Œ¸ا·=· اي .ك`ا ا~ .ك ا-بر~ ام د·ب ا¸تيب ب¹=ن اناغ-ت ¸ي¹ · ني·ب¸'و ²س~=ب †
Œ مك ¸واسي نيت`ت د-ا¸ -ر~ع بي= . ي~-= ` ` … ¨·ت´=- ب¹اغي ¸-و" †
!=-م .ع¸' _ا¸ ²يا´=¹ا ¸ي' ي¹¹ات¹· ام ا¸' ,رت !Œ ¸ا¸ن اي =ب Ž' ! -¸ي ! ني·ب¸' †
! ني·ب¸' … -ا~¹اب ²~¹´¹ا =¹ت¹ اه=ف¹ ²قير= اري`ك ب=ي ·ن' ا-ر-=ي ¸-و ا´حا- ¸ا¸ن ر=ف-ي
ا·هتيبا=ي' ن·م ¸·ي~¹ ا·~ه¹`= -·-·ت · ¸`ماك ¸اع¸-·س' ·ت`ا·-تا ر·=' ى¹ع ر·م د·· ¸اك ‡¹ا`¹ا ر·ه~¹ا ²·يادب ي··
` ا=¸~ اهتساي·س ~·يف-ت ي·· -··=· د··و · _·=ارت¹ا ن·م ²·ف-ا= -¹= ا·ه-´¹ · ا·ه¹ ب¹· ` ن·م `' ا·هب »¸ت¹ت ` ي·ت¹ا ا·ه===و
. ا-¸د· ²=فص ي· اب¸ت´م ·ن¸ك .اح ي· دق· ن´¹و ام »¸ي ي· ~¸·يس ¸ا¸ن ¸أب اهسفن -·-·' ! ·ب ¸أب
²``` ¸¸-= ي·· اه¹ ··-=ب ¸ا¸ن _ر·-ي م¹ ¸' ا·هب .~·¹ا -اقي' ¸¸-ت -·ناك يت¹ا ²·==¹او · ا·ه-= ¸دق¹ا بي=ي م¹
! _يباس' ²```ب -~د=~¹ا ²¹ه~¹ا ²ياهن .-· اه¹-' نم اي~س¸ اهت-==¹ »دقت¹ا ى¹' ···~ ي· -==ن · ره~'
132
(’ž)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 3/12/2004
Subject: ¸وا~س¹ا رت·د¹ا نم -ا=فص
. ´ر~¹ا _·ا¸¹ا ى¹' ~¸·ت امد-ع ي´-ت ` ىتح اهم`ح' ي· ا-¸ع~ . ب=ت يت¹ا -'ر~¹ا ا¸=·¸ت `
ني¸ت =¸ام
²·´-`~ك ²·يبرغ¹ا ²·ق=-~¹ا .ا=¸ ¸¸·ص' ¸' ÷ ··ي'¸ ¸··و ÷ .واح' ي·-ن` ي¹ع ¸·ناح ¸اير¹ا ن·م ¸د-ب يقيد·ص
²ي·ر~¹او ى=س¸¹ا نيتق=-~¹ا .ا=¸و ود-¹ا ¸¸ص' ا~-يب · »د¹ا ²ف=و -~`او ²·ر¹ا ي· ²يا= .ا=ركو أ==¹ا نع ني-¸-م
-د= -ا-ب ا~-يب -امور=مو -ادق·م نهن' ى¹ع ¸اير¹ا -ا-ب مس¸'و · -'ر~¹ا _م مه¹ما·ت ي· نيي=~-و ني~ح¸تم .ا=رك
! ²¹¸هس¹ا ىهت-~ب اهي¹ع ن¹-=ي يت¹ا -~ا·س¹ا ي· -ا·¸ا=
.`م ي· مي~·ت¹ا ¸¸=ي ` ·ن' نم -دكأتم ان'و · -`دح ا~ك اهيو¸' ²-· اهن' . ¸د-ب اي اي·ارغ=¹اب اق¹·تم رم`ا ¸ي¹
¸¸´ت ¸' ى·-~ت'و · ا·-¸ا´ن' ا·--´~ي ` ²·ير~ب ²··ي-= -~-و · ¸ا-¹ا ن·م ²·ع¸-تم ا·ا-·ص' ,رن ²·ق=-م .·ك ي·ف· · ¸¸م`ا -~-
. ²-ق¹ا -~- .ا=ب' ²-¸~ح .~ا·ت مه-ع _·ادت ني~¹ا -`¸ه¹ -دي= -دعا· ¸¸ي¸ع اي -ن'
ƒ ƒ ƒ
²·يا-·ب ا·ه·~=ت ي·ت¹ا ¸ار· ¸¸` ¸·-¹ت ¸' -~اتعا ‡·يح · -ا~·س¹ا ¸¸¹ب ¸¸¸`ا ا·-رت·~ -ا=ف·ص ن·م ²=ف·ص ي··
… ميدس --تك · -`=~¹او د-ار=¹ا -ا=فص نم
ديح¸¹ا ي-ح اي · ب¹ق¹ا ¸ا¸ع اي ... -'
¸ا=¹او ي-ا~¹ا · ر~·¹ا ·ت--و نم اي
=ي´-ت ني·¹او · _¸-ي ¸¸د-ب =-ح
¸ايندب ¸~ا¸ ي- · =ارك~ ,¸س ي¹ام
ب¹· اي -·ت¹او · ¸اين~ اي يت~¹='
¸انا·م -ر`ك نم _و¸ اي يتي¹مو
Œ _¸ب~م ب¹ق¹او · مس=¹ا ب¹-ي Žو
¸ا¸ `و ٍ¸ح · =د·ب ي¹ ~اع ام
ي¹ نم ى¹=' اي ! _ور¹ا _و¸ _و¸ اي
¸ايا¸ن ²يا= ايو · ي-¹· د·ب اي
´-¹م يت~اسوو · --·ت نم `
133
¸ا¸´~ رح نمو · ي-يع _م~ نم
·تد´=- ¸ي¹باو · -ي-¸تو -~·
¸ا¸¹ب ى¹ع ىتح · ·تد~ح يب¸و
! -´~رت =يب ام . ¸ا~ح¸ اي -اي
¸اور~ اه-=ي `و ! ·ي-هت =يب ام ¸ب
! ي¹`م -ريغ¹او مي=¹ا ¸و~ي ·¹·=
¸اي¸رب م¹=تيو ! ي--=ي .=يو
يناسن ·تيق- ام ... ·-ح' ني=¹¹
.. ميرك -ا
¸ا´ ر~ب _يا-¹ا نع · ي--¸·ي
نيب ·ي¹ع ا-'رقت بح .-اس¸ ²=ابد¹ اه··دي ¸اك ·-ح . ¸ارفب اهت·`ع 'د-ت ¸' .-· ا-ر=ا¸= ²باتك ميدس دت·ت م¹
د··ب -دح ا·م ا-ي~ ن·´¹ · ²·~ي¸ ²·~ي¸ اه·سف-ب ميد·س ·¹ ··ن¸¹ت ¸~¹ا ··~يرب `ات=م ي·~~يو ¸¸=تي ى·تح ر·=•او ن·ي=¹ا
·تاعا·س ا·هك¸ا~ي ¸' -·-نو -ا¸-·س -``¹ -~اتعا ¸~¹ا .·ي¹¹ا ¸¸´·س ي·· »¸ي .·ك اتايب' -¸-ت ا·ه¹·= · ¸ار· ²·ب¸==
… --تك ·¸ار· -¸ص
ا´يد¹ ام ى¹='و · ¸ي¸·¹ا يقيدص ى¹'
_ور¹ا »'¸تو · ¸¸-=¹ا ب¹ق¹ا ى¹'
ا´يفك نيب ام¸ي · -=قس ²~=ن اي'
ادب' نك' م¹و · ام¸ي ر·~¹ا بتك' م¹
ا´ي¹ي' `و · ا¸دب و' ~ا·س
ي-~ه¹ت -ن' »¸ي¹ا =-´¹
ا´ي· ام .ك =´رح ==او¸
ا·م ا-ا-ي-· ²¹ي¸= ني-س
ا´ي- ا- ²·بار¹او · -دي·س ا```
رعا~~¹ا .ك نهي· -ر=فت
ا´ي¹اي¹ ى¹ح' نهي· -~عو
•.ي¸= ¸امرحو · ¸¸~و · بح
²´ي´ -حو •ره· · •د·بو •-ر·
يقت¹نو ~¸·-¹ · ا¸د·`ا ا-·رفت
134
ا´ي= اور-´تسا ا~هم · ىق-ي ب=¹ا
´م- اور-تناو · ا-¹·و ا¸¹ا·
ا´ي¹ ´ ·تيسا· ام · ا¸·رع ¸¹ -'
.. ¸و¸دي ¸¹ -'
¸~¹ا ب=¹ا نم · ا¸ناع ¸¹
¸¸س=¹ا .ك م==ي
¸¸=-¹ا .ك -تفي
¸¸م`ا .ك „´س-ي
! ²ين`ع ا-·~=ي¹
Œ مه¹ .¸قن ا~ام · ¸ي¸·¹ا يقيدص
Œ مه=ماسي ` و' Œ مه=ماسي -ا
دقح' -دع `و · _ر·' ´-دع ام
! ا´ي~¹ا ر´س´ت ... ¸¸دص .=ادب •-ي~
ا·م ¸¸´ن ¸' ا-¹ بت´ي م¹ -ا ا~'
ا´يد¹ ¸ارتعا ` . ر-ك' -ا·
ي-ع اه¹ =¸ابو · =¹ =¸اب' ي-ع~
ا´ينام`ا .ك -ا =¹ ¸ق=ي
ي¹اغ¹ا ²=و¸ ايو · ¸د¹ ام ى¹=' اي
²ي-- ا~هماي' .ك .·=ا -¸ اي
ا~-ا~ ي·م ىق-تس يقيدص
²يس-م »¸ي ,رك~¹ا _--ت ن¹
ا-تا·م~ · ا-تا´=-
ا´ي·اص ن-~¹ا »ا~ ام ىق-ت
ادب' اق~اع · ا-=م ىق-ي ب¹ق¹او
! ا´ي¹ات -¸=~ي ` .و`ا ا--ح
-ايا´=¹ا .ا=ب' _---س يقيدص
²ي~-و -ا~سأب ا-¹اف=' ى¹ع اه-قن
.. يقيدص .=ت يقيدص
يقيدص
135
ا´يفك نيب · ام¸ي · -=قس ²~=ن اي'
ا·هتايح ن·م `·= ¸ارفغ¹او _ف·-¹ا ن·يب ا·م -رتف¹ا =¹ت ي·· ا·-رعا~م -~ب~تو ميد·س ··ت~اع ¸~¹ا ي¹=اد¹ا _ار·-¹ا
.·ي-قت¹ ا·-د·ب ~¸·ت¹ -¸¸·ص ى¹ع ¸·--تو ¸ار· ب·ست ي·ه· · ²·يقيق=¹ا ا·-رعا~م د·يد=ت ن·ع -¸=اع -·ناك . اريرم ا·س¸باك
.·-· ربا·¹ا ··=ي~¹ت ر·ك~تت م·` ي·´-ت· ني-·س¹ا =¹ت .ا¸= ا·ه·م ··ف·ا¸م ر·ك~تت -·ناك! ا·ه-م _ف·-¹ا ب¹=ت ي·-و ¸ا-=ب ¸¸·-¹ا
-·ناك ا·م ا~- · ·ي·سا-ت -د~·ت· ا·هم¸ي ا·هحر= ¸~¹ا ا·~-~¸و ²·ق¹=~ب Šا-ت¸`ا _¸-¸م ي·· ··يد¹ا¸¹ ··ت=تافم ن·ع نيت-·س
! -ي~ .ك ب-س دي¹و ى¹ع ¸عدتو ²·-ا-¹ا ا-ر~ع -ا¸-س ى¹ع رس=تت ي-و دي¸~¹ا ي´-ت· · ·-م اهنا¸~=ت ¸ي~¹و .ي~يم
نع -~´ت -¸اص اهن'و ار=¸م اهت`ص -ا~' ي· انواهت ر`ك' -=-ص' ميدس ¸' ري¸ن »'و ¸ي~¹و -ر~· -=ح`
ى¹ع ²قناح اه¹·= ·ي¹ع اهق-حو · ¸ارفب ا=-ترم نيد¹اب ميدس »ا~ت-ا ¸اك . .-· ¸~ نم ر`ك' ²حر=¹¹ اه-ادت¸ا د-ع ا-ر·~
. نيد¹ا ىتح · ·ب ا-رك~ي -ي~ .ك
م¹و · ²·ي·ر~¹ا ²·ق=-~¹ا ي·· اهتر·س' _·م اماي'و ¸اير¹ا ي·· ا·ه·م اماي' ي·-قت ²·ي¸دب ا·هت¹ا= -·ناك · -رتف¹ا =¹ت ي··
. بي--¹ا اهيتأي ىتح م-ا~ .´~ب ر-´ =¹ا ي· ¸ي·¹¹ اه·م .اقتن`اب ميدس _ا-·' -`وا=م نع =¹~ -ا-`' -´ت
نم اه=يو¸ت ي· اهت-=رب اه¹ _~¹ت ¸' -¸ر· · رفس¹ا -ر´· اهت·نا~مو -ديح¸¹ا اهت=' ²-با Šا-ح' ²¹ا=¹ا -'¸ امد-ع
. -¸ارمو ا=ي= `' ميدس ~¸ي م¹ =¹~ ن´¹ · .-قتس~¹¹ ²-ينأ~=¹ا اه-¹· ي· ‡-ت اه¹ع · ¸¸ا= اه-با
.··فت ا·م ! د·حاو »ا·ب ,¸·س ا·-ر-´ي ` ¸~¹ا ¸ا-·س`ا ب·= ب¹ا= ¸·-ار~¹ا ي-·-¹ا =¹~ ن·م ا·-¸=و¸ي ¸' ¸وديري'
م·هن' ! ا·هي¹' ب¹=¹ا ا~- .·`م م·يدقتب او¸ر=ت ا·~¹ اه·سار· ن·ع ا-ي~ ¸¸·ر·ي م·هن' ¸¹ Œ ¸·يرعو ²·سورع ···م ب··¹ت Œ··ب
²·ي¸دب ا·هت¹ا= ى·تح · ا·هيب' -ا·و د··ب ¸ا-¹ا -ا~اقتنا ا·ه¹ا=ت ¸' ¸و~ ¸ا--~=اب ··ي· ¸·ي·ت .¸-~¹ ا·هت=احو ا·هتدحو ¸¸¹غت·سي
اهيب' نع ·`رتس ام ¸ا=تناب ¸¸ا= ¸¸´ي د· Œ ¸¸دي نمو · اهت-·ارم -=ت ميدس -اقب اه-با نم اه=يو¸تب ن~-ت ¸' ديرت
! ·تد¹او نم ¸ير=ب ا-اي' اه-¹سي¹ .ا¸م' نم
`' ى¹ع -´ر-م ²ي¸دب اهت¹ا= -ناك ¸'و · اهيب' ¸ا~ ي· ن--رتت -¸س ! -ري= نم `و ·-م ` ‹و¸تت ن¹ ! .ي=تسم
دح` _~ست ن¹و اه=ور~ م·هي¹ع ي¹~تس اه-´¹ مه·م ¸ي·¹او رفس¹ا -ر´· .-قتس اهن“· ¸اير¹اب مه¹¸-م ي· ¸ي·ت اهكرتت
! اه¹ما·ي ¸ار· ¸اك ا~¹`م · ·ب م´¹سم -ي~ك اه¹ما·ي ¸أب
136
(”0)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 10/10/2004
Subject: ‚وادم ¸ب ¸اد~ح
.·-=ت .=¸و · اه-=ي .=ا¸ نيب -ر-اح اهسفن د=ت يت¹ا -'ر~¹ا -ايح نم ب·ص' ¸ي¹
¸ار-= .ي¹= ¸ار-=
ى¹ع -~¸·ت ¸' د··ب .··أ·س ا~ام ! ²·-ق¹ا -~- ~ر·س ن·م ي·هتن' ¸' د··ب ي·تايح .·´~ -¹ي=ت ا·~¹ك ر·ت¸تب -ا·ص´ '
ي· ¸ي·¹ا _ي=تسأس .- Œ =¹~ د·ب ينرك~يس نم Œ ي¹ع ب=-=يس نمو ي-~ت~يس نم Œ يماي' •ار· •~ت يت¹ا م´¹-اس¸
Œ ²¹ي¸= ¸¸ه~ ¸ادم ى¹ع ~`-¹ا ي· ¸¹=م .ك ي· .د=¹ا ¸ا`م ¸¸ك' ¸' -دتعا ¸' د·ب .=¹ا
ر·ي`ك ن·ع ى·ف=ت ي·ت¹ا ¸-اق=¹ا ¸··ب _·ي-¸ت ²·ي-ب -'دب ي·ن' _ي=·ص . ¸¸´ي·س ا·~ي· ر·ي´فت¹ا ~ر=م ي·سفن ي·· ¸·=ي
ي-¹·-ت م¹ ¸' ب·-='و · ر-·-¹ا •¸افب .·ي~ي' .·ك ى¹ع م·ك~و~¸ ر·=تن' -ر·صو · اري`ك ²·-ق¹اب -·ق¹·ت ي·-ن' `' · م·´-م
»ا~ت-`ا ا~- .··ك دقت·أ··س . -··نرتن`ا ى¹ع ²=ف··ص و' ²¹=م و' -دير= ي··· ار-··= ي··-ع 'ر· ا··م ا~' _ر·'و · ²··ي·اك -اقي¹·ت
ى¹ع ا·ن' ŒŒ -¹·· ¸' ب·تك' ¸' ي·-م ¸وديرت ا~ا~· · د·يد= ن·م ²·بات´¹ا ى¹ع ي·-¹~=ت ²·=¸~ ى¹' ··ي¹' ¸ات~' د··و · د·يكأت¹اب
. -ارق¹ا ·-¹=ي ام بتك' ¸` م-ا~ ~اد·تسا
ƒ ƒ ƒ
²يم`س' ²¹و~ -ا¸ام`ا· . م¹ا·¹ا ي· -ديح¸¹ا ²يم`س`ا ²¹ود¹ا ²ي~¸·س¹ا ر-ت·ت ميدس اهتقيدص ¸' .ي~يم ¸د-ت `
اه¹ _-¸ت ¸' ميدس .وا=ت . ا-ر=ن ي· _ي=-¹ا ¸- ا~-و اه-·~¹ ²يعا~ت=`او ²يند¹ا ²ير=¹ا ر·¸ت اه-´¹ .ي~يم ر=ن ي·
·ق-=تو -دحو _ر~¹اب م´=ت يت¹ا -ديح¸¹ا ²¹ود¹ا ي- ²ي~¸·س¹ا . ²يم`س' اهن¸ك -¸ور-¹اب ي-·ي ` ²~¹سم ²¹ود¹ا ¸¸ك ¸'
-ا¸ارق¹ا _دت ا·ه-´¹ ²·ما·¹ا ن·ينا¸ق¹ا ي·· ²يم`·س`ا ²··ير~¹ا ¸··و .·~·ت ا·هن“· ,ر=`ا .ود¹ا ا·م' · -ا·ا=-¹ا _·ي~= ي··
ا·ه-يب اعا·ستا ~ا~¸ت -¸=ف¹ا .·ي~يم ,رت . -اي=¹ا ب·نا¸= ى·ت~ ي·· ~ر=-ت~¹ا ¸¸=ت¹ا ²·-كا¸~¹ =¹~و ر·~-¹ا م·´=¹ ²·يعرف¹ا
`و اه¹¸يم `و ا-¸ا´·' نم اي' ¸·ا¸ت ` يت¹ا ²-ي-¹ا =¹ت¹ ام¸ي ي~ت-ت م¹ اهن' ¸ايح`ا ¸·ب ي· ر·~ت ىتح اهتاقيدص نيبو
. اهتاح¸~=
اهت¸¸·ص ,رت ¸أب م¹=ت -·ناك . -ره~¹او _ا=-¹ا نم د·ي¸~¹ا د·-=ت ¸'و ي·م`ع`ا .·~·¹ا ي·· ر~ت·ست ¸' ا·هح¸~=
-ا¸-ق¹او -اع¸-=~¹ا ¸با··ستت ¸'و ! ب··ي~ ي··ن¸= و' -··ب ~ارب ب··نا= ى¹' -··قت ي··-و -`=~¹ا ,دح' -`= ى¹ع ام¸ي
يمارغ¹او ي~ي`او ¸ا´سو`ا -`فح ¸¸-=¹ ىعد´ ت ¸'و · ري-ا~~¹ا _م -ا-اق¹ نم ·¹=ست ام ²عا~` ²ي¸اف¹ت¹او ²يعا~`ا
-¸س اه-´¹و · ا-¸¸-=ب ¸•ا ىتح ا-د¹او اه¹ _~سي ` يت¹ا ²يبر·¹ا -انا=ره~¹ا ¸¸-=¹ ىعدت -¸اص ا~¹`م ¸~¸وو'
137
و' ميدس .`م .=ر¹ا ²-ي=س و' -ر~· .`م .¸-~¹ا ²-ي=س ·-اس-ا-¹ا اهتاقيدص .`م _--ت ¸أب ى-رت ن¹ . -·¸¹ا _م ··-قت
.¸ي~¹ .`م ب=¹ا ²-ي=س
ا~- ¸اك ¸'و ى·تح · ي·تام _·م ا·هتبر=ت ··-~و .·-ي· _·م ²¹~اف¹ا ا·هتبر=ت د··ب .·=¸ ¸أب „·-ترت ن¹ ا·هن' -¸ر·
‹ار=`ا ¸¸~ ¸~¹او · يع¸-··س`ا ا··ه=مانرب ‹ار=“ب »¸قي ¸~¹ا -ا~¹ا ‹ر=~¹ا =¹~ · ···ت·اق`و ¸اد~ح ²··ح`~ب .··=ر¹ا
. ن=س¸ب ي· ¸تفت ²·ما=ب
م··ا= ·¹¸ح _·~=تي ¸~¹ا _¸-¹ا =¹~ ن·م ¸اك د·ق· · ا·م ا·~ه¹~ع ²·يادب ~·-م ¸اد~=¹ ا·ه¹ي~ب اه·سف-¹ .·ي~يم -··رتعا
-¸¸-ح ¸اك . _رمو ²=هب نم ²ع¸~=~¹ا ى¹ع ··ي~ي ا~¹ -¸¸-=¹ نيحر· م-و ري¸-ت¹ا _·¸م ى¹' ·¹¸صو .اح .~·¹ا
… امو~ ا-=اص
ŒŒ -ا-~ م´¹ا=~ ! _اس¹ا ا-حرم †
ي·· ا·~هماي' .و' ي·· ¨·ت¸ا=ي·س" ··=وادم ن·=دي ¸·-و د·ي·ب ن·م ··ن`مأتت ا·~-و · ··ب ا·هبا=ع' ن·ع ²·نا~= ا·ه¹ -´ر·س'
·ت~¸عو ا·ينا=يرب نم ريت·س=ا~¹ا -~اه~ ى¹ع ·¹¸-ح ~ر=~ب ·-م ‹او¸¹ا ¸¸-تو اهب¸ا·' دح' ب·=ت -ناك اه-´¹ · ²==~¹ا
. اهق-س ·-´¹ · ¸اد~ح نم -رقت¹ا ى¹ع .ي~يم اهتقيدص --رح دق· =¹~¹ · ن=¸¹ا ى¹'
ا~ه-·-¹ بسن`ا اناكو · .~·¹ا م·ا= ن~- اما=سناو اق·ا¸ت ر`ك`ا اناك دق· · -رغتست م¹و اهب ·با=ع' -=ح`
. _ي~=¹ا -~اه~ب
· ²·-تر~¹ا ²·فيف=¹ا ··تي=¹و · -ي·س¹اك .¸¹·س~¹ا ··فن' ··ي· ا·م .·~=' . -ر~ع ن·م ن·ير~·¹او ²·-ما`¹ا ي·· ¸اد~ح ¸اك
! ==-¹ا ى¹' اه·~سي نم .ك _·دت يت¹ا ²¹=¹=~¹ا ·ت´=-و
· -ريه~¹ا -اك¸ا~¹ا ,دح' نم -ري~ يتو ¸-ي= .ا=--ب يتأي ام ا-¹ا= ¸اك . اه¹`م اقنأتم .~·¹¹ يتأي ¸اد~ح ¸اك
م¹ ··ن' `' ··ت·ان' ى¹ع م-اد¹ا ··صرح م·=¸ . ¸'ر¹ا ¨²·ما~ع" ²ما·-ع _·م ¨-¸`¹ا" -ا-ي-¹ا ··ت¸ود-´ب م·هي¹ع .·=ي انايح'و
¸اك ¸~¹ا -ر·~ ر·ه=ي¹ ²·ما~·¹ا _¸-ي ¸ا´· · ر·`ك`ا ى¹ع ²عا·س و' ²عا·س -·-ن نع د·ي¸ت -د~¹ ¸'ر¹ا -ا== .·~=تي ن·´ي
ن·ع .·-ي· ا·-اهن ا·~¹ا= ي·ت¹ا ²·-ق¹ا ي·-و · ¸ريب ي¹ا- ²·قير= ى¹ع ا·-ر·~ ري·-قتب -·ما· ¸' د··ب `¸= ا·-ر·~ ¸¸في
. ··باص' .¸ح اهف¹ ب=ي ¸اك يت¹ا ²قي·ر¹ا ·تا=¸~تو .ي~=¹ا ا-ر·~ ى¹ع افس' ا-~يف-ت
ى¹' .~·¹ا م´=ب ا·م ¸ا=ر=ي و¸اصو · _¸ن .ك نم ,ر=' _-ا¸م .¸حو •مانر-¹او ا~ه¹~ع .¸ح اري`ك ا`د=ت
دي-¹ا" ¸-اد=¹ا -`ح¸ ·تك¸ا~~¹ -ري`ك -ارم ا-اع~و · ²ي¹=م -انا=رهمو ¸ا¸س'و ي-اقمو معا=م نم ²ف¹ت=م نكام'
·ي¸هت·ست ي·ت¹ا ¨¸ر-¹ا دي·-¹ا" ¸·-ق¹ا -`ح¸و · ·ت¸اي·سب ··ما~ت-ا ن·م ر·`ك' ··ب م·تهي ¸~¹ا _ير·س¹ا -~ا´ر= ى¹ع ¨¸ر=-¹ا
. ¸¸-¹ا -د-ا~مو _~س¹اب اه-م يفت´تو -ارماغ~¹ا -~- ·ك¸ا~ت ن´ت م¹ اه-´¹ · ري-ك دح ى¹' ا-ي'
138
(”1)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 17/12/2004
Subject: -ا·" ى¹' ²¹اس¸¨
-¸¹=~¹ا د=¹ا ى¹' · -¸¹=~¹ا ¸=~¹ا نم ب-غي ¸' ¸- ب·-¹ا ن´¹ · ب-غي ¸' ¸=~ ¸' ى¹ع .هس¹ا نم
. _ي=-¹ا -¸¹س`ابو · _ي=-¹ا ب-س¹¹ · _ي=-¹ا -·¸¹ا ي· ·
¸=س¸'
-·يك .-ا·ستي م·ه-·ب · ¸با·س¹ا .·ي~ي`ا ي·· ··ترك~ ¸~¹ا ميد·س¹ ¸وا~·س¹ا ر·ت·د¹ا ن·ع ¸ورسفت·سي ¸وري`ك ي¹ ب·تك
¸~=تم ر=•ا ¸·-¹او · =¹~ نم مه·-م ¸و~¹ا ن´¹ · اهسفن ميدس ين¸´ت م¹ ¸' … (ا¸في-ي ¸' او~ا¸') ميدس --تك ام 'ر·
. رت·د¹ا ا~- ي· بت´ك ا~م دي¸~¹ا ²·ر·~¹
م·´·مو م·´¹ 'ر·أ·س (ي¹`م) -·ي·`~¹¹ · ي·كو' ²ي·-=~¹ا _-ا-ف¹ا ¸··ب 'رقي ¸¹ ¸··-¹ا ~¸ي .·تاق¹ا ا·-¹¸-ف¹ ا·ي
.ا· دح ام Œ ي¹ نيد·قتسم متن' … .¸·' ¨ني`ي`غ¹ا" نيير=ت¹¹و · ¸وا~س¹ا ا-رت·~ ي· اهتنو~ يت¹ا ميدس ر=ا¸= نم دي¸~¹ا
¸¸¹=ت `و ¸¸~حرت ` ي-·ي Œ اهتسانو _=قن ¸ي¹ ²·د-م ¸ان ·ي· »ا~ام يم`´ب =~ مكد-ع ¸اك ا~' يت`ي~ي' ¸ورقت م´¹
··ت=حو -¸ا=و ²·~يان ي·-و ميد·س ²··ر= ن·م ر·ت·د¹ا -·ر·س ²ي¸¸ف·سف¹ا ي·ت¹ا¸= ¸' م·´يا¸ Žو ب·ي= Œ .¸-ت ا·-ب¸ ²·~ح¸
²·رغ¹او · .ف=-ي ¸د-م ¸م ي¹¹ا Œ ي´ير~ دح Œ ي~ مكد-ع Œ-ا- .. ··=رت يت¹ا¸غ¹ ·تي=عو يب¸ك ي¹ -ي¸س · ¸د-ع
.!¸ا¸د= _ب¸' اه¹
ƒ ƒ ƒ
. ‹ر=ت¹ا د··ب ²-·سا-م ²·في=و ى¹ع ¸¸`·¹ا ن·ع -¸=ع ¸' د··ب ا·ه`¸' ن·م -¸=ب ريغ·ص _ور~م 'دب ميد·س -¸ر·
.·فح و' -¸او¸ و' ¸رع ¸¸-=¹ ى·عد´ت ¸' ¸و~ _¸-·س' ر·~ي ~ا´ي ` ··ن' ا·~ب ¸ارع`او -`ف=¹ا ¸ي·س-ت ي·· ر·´فت -·ناك
-·ناك -دحا¸¹ا ²¹ي¹¹ا ي·· -`` و' نيت-·سا-م ن·م ر·`ك' ى¹' ى·عد´ت -·ناك د·ق· -ي·-¹ا .·-· ²·يادب ي·· ا·م' · .ا-قت·سا و' -ا~ع
¸ارع`ا -~- دح` -¸ع~ -ا·ا=ب نه¹ ¸ربدت ¸ي-¹ا و' .¹~¹اب ¸ر·~ ام ا~' نه-س ي· -ايتف¹ا نم ري`كو اهتاقيدصو ي-
ر·م`ا ¸اك . ²·ي=¹ا -ا·اق=¹ا »اغن' ى¹ع ¸··ر¹ا ي·· -··¸¹ا ن·ي-~ي¹ -¸¸-=¹ ن·--~و ن·-ي¸تو ن·قنأتو · (¸ر·¹ا ¸اك اي')
. »رت=م ي-اسن -¸¹ك -يان ي· رهس¹اب ·-~'
-`فح مي=-ت ى¹' .-ت ىتح اي=ي¸دت _س¸تت م` اهتاقيدصو اهب¸ا·` -ريغ-¹ا -ا-سا-~¹ا ~ادع' ي· 'د-ت ¸' -ر´·
_¹ا-م ن-¹=ي يتا¸¹¹ا -ايبرغ~¹ا و' -اير-~¹ا و' -اينا--¹¹ا -اديس¹ا ¸·ب ى¹ع ار´ح -~اع مي=-ت¹ا .ا=م ¸اك . ¸ارع`ا
.·~·ت ¸' · -ر´ف¹ا ا·هت-ا= ا·-- ن·م . -ا¸-·س¹ ميد·س ··=ح`ت -·ناك ا·م ا~-و · -¸¹=~¹ا ,¸ت·س~¹اب -امد= م·يدقت ¸و~ ²¹-ا=
139
· -ر·¸ت~¹ا ²·ينا¸ي~¹ا ب·سحو .·ف=¹¹ ²·ب¸¹=~¹ا -اف·صا¸~¹ا ب·سح -اي¹ا ى¹' -¹`ا ن·م ا·ه¹ ~ادع`او -ا-·سا-~¹ا ¸ي·س-ت ى¹ع
. ·¹ا=م ي· • .ك · اهتدعاس~¹ ²=اي=¹ا .=ا~مو _با=~¹او -ا~ورف~¹ا .ا=مو معا=~¹ا ¸·ب _م .ما·تت -¸سو
²·ق=-~¹ا ي·- ى¹¸تت ا·~-يب -ر~· ا-دعا·ستو ¸اير¹ا ي·· _ور~~¹ا ن·ع ²¹و¸·س~¹ا ¸¸´ت ¸' ر·ي¸ن »' ى¹ع -·حرت·ا
‡·يح -د= ي·· -`ف=¹ا ¸ي·س-ت ى¹¸تت¹ -~ا¸' ¸' د··ب ا·~ي· ا·~ه¹ »ا~-ن`ا ¸·ي~¹¹ ن·´~ي ا·~ك · ا·هي¹' .قت-ت·س ي·ت¹ا ²·ي·ر~¹ا
ن·يبر=~¹ا ى¹' .¸··ص¸¹¹ ي·ب~ ي··· .··ي~يم _·م ¸ي··س-ت¹ا م·تي ¸' ن·´~يو · ا·ه=ر=ت د···ب ¸ا¸ن ا··ه=و¸ _·م ن´··س¹¹ .قت-ت··س
.-`ف=¹ا =¹ت ي· اهتعا~“ب ن~قي ىتح · ‹ر=ت¹ا و' ²·¸¹اب ²صا=¹ا ينا=`ا ¸·ب .ي=ست¹ -ابر=~¹او
· ميد·س .·يح¸ د··ب ²·صا= .·~·¹ا ن·م ا·هت~¸ع د··ب ي·م¸ي¹ا ا·ه=ار· -··و •~ت·س ي·ت¹ا -ر´ف¹اب ر·ي¸ن »' -·-ح¸
ا·هي¹' ¸ا¸عدت ي·ت¹ا -ريغ·-¹ا -اعا~ت=`ا ¸··ب ¸ا~=-تو -`ا·-ت`ا ¸اير=ت ميد·سو ي·- -'دبو اري`ك -ر~· -·س~=تو
²·ق¹·ت~¹ا ²ي~·سر¹ا -`ما·~¹ا -ار=' ي·· ميد·س ²¹ا= ن·با ¸¸ا= دعا·سو · ¸ي¸·ست¹او ²·ياعد¹ا ن·م _¸-ك ا·~ه-م .·ك -¸ا·م
»¸قي¹ اي~··س¸ `يك¸ت ميد··س ·¹ -دع' ¸' د···ب · ¸¸ا=ت .=··س ‹ار=ت··ساو ²··م¸`¹ا _ي¸ا··-ت¹ا ى¹ع .¸··-=¹او _¸-¸~¹اب
. اهب »ايق¹ا نم -'ر~¹ا _-~ت يت¹ا ²ين¸ناق¹ا »اه~¹اب
دح' -ا·¸ .فح ¸¸-=¹ -¸ع~ -ا·ا=ب ري·¸ت -ر~· -عا=تسا · ²ي·ر~¹ا ²ق=-~¹ا ى¹' ميدس رفس¹ ²قباس¹ا ²¹ي¹¹ا ي·
-اقيدص ²¹وا= ى¹ع اهنا´م ²-ح -~='و ¸ر·¹ا ى¹' ¸ي~¹و ميدس _م ²-حو -ر~· ---~ . ²-ح اهت=' ²قيدص -ابر·'
. -اهم`ا ¸ا=ن' -ف¹¹ -~اع -اب¸ا·¹ا -ابا~¹ا ¸¹=ت ‡يح ¸·ر¹ا ²--م ى¹ع -``¹ا -اقيد-¹ا -س¹= ا~-يب ¸ور·¹ا
م¹·س `و ... ¸ا´ي·سم ¸ا-= ٍ ·»ا~ح ...··ي¹ع ´م¹·س `و ... ¸ا´ي·سم ا·نا= ٍ ·»ا~ح‘ … ¸¸·ور´يا~¹ا ي·· ²··اق=¹ا -·ندن~ ا·مد-ع
-اس¹ا=¹ا -ايتف¹ا _ي~= _م -``¹ا -ايتف¹ا -ما· ‘ ... ·ي¹ع م¹س `و ... ·ي¹ع م¹س `و ... `- ... ·ي¹ع م¹س `و ... ·ي¹ع
… ي-غت ²·اق=¹ا -حا¸ . ا-دق·ي م¹و ²عاق¹ا »ا·' ¸~¹ا ¸اري=¹ا ¸~ ²يادب _م ²--~¹ا ¸¸·
²·ي¹ه¹- ²¹~ق¹او ... ¸امر¹ا ب·ح ·ن¸-·س ··ي¹ع م¹·س `و ... ¸ا´ي·سم ¸ا-= »ا~ح ··ي¹ع م¹·س `و ... ¸ا´ي·سم ¸ا-= »ا~ح"
.¨... ·ي¸= ا·ر· ى¹ع ... ¸اه¹و .ك رك~ي ... ²ير-يق¹ا »ا~ح ... ¸`=ع رم ²م`ع ...
_·م · ²·ي-=`ا »اغن' _·م ى=·س¸¹او »اهب`ا اهي·-·ص“ب ¸·=ق=ت ي·-و ا·هي-يع ²·-~غم ا·هنا´م ي·· ¸··رت ميد·س -·ناك
ا·-ا-يعو · ن·=¹¹ا _·م ¸··ا¸ت ¸و~ ¸ار~ت·ساب اهي·ا·سو ا·هيعا¸~ -ر~· =ر=ت ا·~-يب · ر·=•او ن·ي=¹ا ن·يب ا·هيفتك ن·م -¸-
· ²ي-=`ا ا~¹ك ²·اق=¹ا _م ~~رتو اير-م ا-·¸ ¸·رت اهنأكو اهي·~¸و اه=سو ¸هت· ¸ي~¹ ام' · ى¹ع`ا ى¹' ¸ات-=ا~
·ي· اغ¹ا-م اك¸¹س ¸·ر¹ا -ا-`' د-ا¸¹ا »ا=سن`ا ¸اه='و -ا-غ¹ا ر-ت·ت يت¹ا ميدسو ينا=`ا نم اي' €ف=ت ` يت¹ا -ر~· ¸´·ب
. ²ف=¹ا ى¹ع `ي¹~و
²·د·ص ا·هتقت¹ا ى·مادق¹ا ²·س¸د~¹ا -اقيد·ص ن·م ~د=¹ا -ا·سور·¹ا ,دح' _·م ¸·ي~¹ -و¸نا · ²·ي¹ات¹ا ²·-·ر¹ا ¸ا=تناب
¸¸م`ا ن·م ا·-ري=و ا·هتبر= ي·ت¹ا .·~=¹ا _·-م .-ا·سو ن·عو ²¹=د¹ا ²¹ي¹ ن·عو ‹او¸¹ا ²·بر=ت ن·ع اه¹أ·ست¹ · ²¹ي¹¹ا =¹ت ي··
. ²-س¹ا --ن ²¹=ع ي· -دع¸م ~دح ¸~¹ا اه=او¸ب ²ق¹·ت~¹ا
… اهق~·ت يت¹ا _ادم .`= ²ي-=' ى¹ع ¸·ر¹¹ -ر~· _م ميدس -ما·
ر=ا- ¸¸´ت ¸¹ =-ح' ر-اح ¸¸´ت ¸¹ =-ح'
140
ر=`¹ =ا·م ي~م' _ا¸ ي-·ر=ي ر=ه¹ا ا~همو
دي·ب ىق-تو يناس-تو ¸ري= ب=ت ¸¹ =-ح'
دي·س ²==¹ .ك =·¸~ي ى-~تيب ي-¹· ¸ا~ع
ن·ع اه¹ا·-فناب ر··~تو ا·ه¹قع ¸ار· -¸¸·ص .·ت=ت . -ر~ا-م ميد·س ب¹· ى¹' ي·=~¹ا ن·=¹¹او ²·قي·ر¹ا -ا~¹´¹ا .·-ت
… -ا~¹´¹ا =¹ت ى¹ع _¸ب~~¹ا ²-·¸ ¸·رت ي-و اه¹¸ح ام .ك
ا-ا-·م ²~¹ك =-ح' =´دي ي· يحو¸و يتايح
ا-اس-ت =ي¹ع ¸¸هي Œ =-¹= ى¹ع رباص ان'و
ر=`¹ · =ا·م ي~م' _ا¸
ميدس رفس نع ‡يد=¹ا ي· -اقيد-¹ا -·رغتسا · ·ي·¸-¹ا نم اه-=ص نه-م .ك -•م ¸' د·ب · -ا~·¹ا -د-ام ى¹'
‡·يد=¹ا ¸اك ا·~-يب . ··-م ‰`=¹¹ `ي-·س -ر·ت ` ا-¸د·ص ي·· ¸·ي-و د·يد~ ¸¸=ب ر··~ت ميد·س -·ناك . د·غ¹ا ي·· ر·=ت-~¹ا
ن·ه-م -دحاو .·ك -·-قنا· · -د-ا~¹ا ى¹ع ²·ع¸-¸~¹ا -`¸=¹ا د·ح' ن·م ²¹ا·س¸ .¸·صو ²·~غن -·`·-نا · .·ك`ا -ا-`' ار-ا~
. يت-ي-ح اي ا-¹ ى-قع … `-ا· ¸ا¸ن اه¹ بتك يت¹ا ¸ي~¹ بي-ن نم ²¹اسر¹ا -ناك اه-ي-ن نم ²¹اسر¹ا د=ت اه´ ¹ع اهفتا- ى¹ع
²-غب -ر·~ . ر-=¹ا ى¹' اه-=~ ¸ا=تناب اهت·ر= •~ت يت¹ا ب-اق=¹او ¸ي~ا--¹ا -¹مأتو اه¹¸-م ى¹' ميدس -~اع
. اهباي` ²نا¸= -اب ى¹ع ²ق-¹~¹ا ا-¸¸ص .مأتتو · اهتارك~م ²¹وا= -ر= ى¹ع ²ي¹¸ف=¹ا اهتا~بر= 'رقت ي-و اهق¹ح ي·
… --تكو ‰اصر¹ا اه~¹·و ¸وا~س¹ا ا-رت·~ -¹وا-ت
… -ا· ى¹' ²¹اس¸"
-ا=ن ¸'¸ ى¹ع ي·~ما-تب ا·م ²ناره·س ب¹ق¹ا ¸¸يعو · ²·´¹~~¹ا -·ي·¸تب احا-·ص ²·قي·~ ¸¸·ب¸'و ²·`¹ا`¹ا ¸•ا ²عا·س¹ا
. -ريغ-¹ا
ي~¸د·اب ام · ²يحاص `و · ²~يان ان' `
ي~م¸ ى¹ع · ¸ارهس -ا-ي · .ي¹¹ا -ا-ي
»¸ن _-~ت ·ن¸يع ¸-و · »¸-¹ا ¸ا~ ام ي~م¸ ان'و
ي-ي-ح نيع نم »¸ن اي _و¸ · _و¸
. »¸ن اي _و¸
²ق=-~¹ا ي· م´ت`-· · ¸•ا د=س~¹ا ¸=ن =قير= ي· =ن' دب ` . ¸اير¹ا ²-يدم ي· ر=ف¹ا -`ص »اقت ¸-ا·~ د·ب
. =ا-- »' ا-- ¸ا-´ست ا~ت-ك ¸' ¸¸~' ` Œ ¸•ا ¸اير¹ا ي· =ن' »' · .ي¹قب ا-ق-ست ²ي·ر~¹ا
141
¸ر· -ا~'و ¸¸ه-¹ا ن·ع .·سا´تت =·ت¹·= ا·ه-نا= ى¹' »¸-¹ا -~¹ ¸' »' Œ ²·عا~=¹ا -`·ص ى¹ع »وادت -¹ا¸ ا·م .·-
Œ-ا
· ··ت~اع ن·م م¹=' .·ي¹¹ا .=·نودب ا·يند¹ا ي·- ²·-ي-ك ! ¸•ا »¸-¹ا ن·م =·=اقي' _ي=ت·س' ي·-تي¹ . =ت¸·-¹ ا·¸~ -¸م'
. ¸حو' ¸¸´س¹او
-·ن'و ى·تح ا-=·ص ين¸´·س -¹·= -·يك Œ »¸ي .·ك -ر=ت-ن `افتحا .·ي¹¹ا ن·م .··=ت ¸' ي··م -·ن'و -·=ت·سا -·يك
Œ »¸-¹ا ي· „غت
¸اك ¸' ²·قيقح ¸¸~' ` .ي·تايح ي·· ا·ه~=ن' -دي·-· .و' Œ ¨ي·-ي·ا=ي ا·ن' ي·م¸نو · »¸-¹ا ي·· ي-·ي-ح „·غي" ر·ك~ت'
ني¸ا¸م ¸` _-=ي ` =-¹·و ي-¹· نيب ‡يدح ~ر=م =¹ ي¹-اس¸ ر-اس .`م -ناك !-دي-· ى~سم اهي¹ع ¸¹=' ¸' ينا´م“ب
=نأكو · =ري= _م ·بر=' ¸' ينديرت ! ب=¹اب ي¹ع -¸ع~ امد-ع · ان¸ا=~ -دم ي- ²قي·~ -ر~ع ¸~= .`= =¹ اهت-تك .
=¹ت ر··ك~ت' . =ا¸·س ا-ح ي··تايح ي·· .·ي=ت' ` ¨-¹¸امو" ي··-ن` · ي¹ -¸ع~ .¸·' `و ي¹ع -¸ع~ .¸·' . ¸ارف¹¹ ي·--يهت
… اهي· -¹· Œ اهب =رك~' »' -دي-ق¹ا
»¸-¹ا ي· ي--ح „غي
ي-ي·ا=ي ان' يم¸نو
·ت¸ص ي· •¹`¹ا ´~ورب
! ي-ي´-´ي· · ·-عا~'
اح¸م ا--·¹ ان'دب
! ني´سب -اهنأ·
! ·ت¸سق¹ اي · ·-ح'
ي-يقسي ¸أ´¹ا ¸ارم
اي¸ر¹ا •س-ي ي¹اي=
ي-يواو~ ا-ر=ستو
يساق¹ا ي´ -´ ح ¸¹=´ي·
! ي-يعا·`ا يحر· ى¹ع
م¹=¹ا ي· م´س¹ا ‡-ت
ي-ييار~¹ا ¸ت~تو
ب=¹اب ´ ي¹ع =اع´~
! ي-ي· ام .ك م==ي
! =ري= ` · -ن' =-ح'
Œ ي-يق~ت ب=¹اب م¹
142
يتقيا-م نع -·¸ت
! ي-ي´~ي ¸ي-¹ا ¸ي-·
مه¹ك ¸¸´¹ا ´.ا=¸
! ني=اي~ · »¸ي¹ا يي'رب
=ا¸س ¸و~ -ن' =دي¸'
! ني¹¹اب =-م ب¹='و
¸ار~تس`ا -ر`' ¸“·
نيكاس~¹ا _ير=تب
ايند¹ا ي· =-ع .ح¸أس
!! ني=اي~¹اب ي-¸'و
. ان¸ا=~ د·ب ر=ف¹ا -`ص -ا~` ي-=·¸ت¹ يب -¹-تا ¸' د·ب =¹ اهت'ر·
Œ²عاس _ب¸ .`= »ان' ¸' ي--´~ي -يك
! ²يق~و ²¹ي~= يت=¹ا-~¹ ===ح -ناك مك
! =-ح' مك ... يب¸ اي
ي--´¹ · »¸ي¹ا =¹~ ي· ا-·`= ب-س رك~' ` Œ -ر-اق¹ا ى¹' ²ه=ت~¹ا ²صا=¹ا =تر-ا= نم يب -¹-تا امد-ع رك~ت'
. ²--ا= -¹¸ ام ان'و =رفس¹ ²--ت´م --ك مك رك~'
م¹ . ¸ا=~¹ا نم اهب ي-تع~و يت¹ا ²ي--¹ا =ت¹اس¸ نم ²عاس --ن د·ب · بير=و .ي¸= م·¸ نم .ا-تا ي-ت-ا=
! -ن' ·ن' ي¹ا-ب ر==ي
!ŒŒ -ر·اس ام !! ي-ي-ح ¸ار· … ¸ي- .ك نم ي-¹· .سغي بي-=¹ا =ت¸ص _~س' ان'و »¸اع _رفب -=رص
²عا·س -·-ن -دم ي·-¹¸اغت -¹¹=و ·ي-ا-رت·سا .وا=ي ¸¸`ا ى¹ع ي··م =·-¹·و · ¸=¹ا ي·· ¸¹·م =·نأب ي-تر-·='
. =-ح -د~ نم -و~' ~اك' ان'و
... -'''
. ¸•ا ي·م =تي¹
Œ »¸ي .ك ¨ا-ت~ت-ح" رك~ت'
! -رم .و' ²~¹´¹ا -~- ي¹ -¹· امد-ع اري`ك -´=-
! ²~ت-=¹¹ -قت~ا
ا·ن'و ا·هي¹ع -·-·¸ . ا·-ت~¹ا´م ,دح' ي·· =¹ ا·هتي-= ي·ت¹ا ¨ر·-اح ¸¸´ت ¸¹ =·-ح'" ²·ي-=' »اغن' ى¹ع »¸ي¹ا -·-·¸
. ==¸¹ب _ي=تس' `و م´ي¹' ¸ادي دمأ· يمام' اف·او =¹ي=ت'
143
... -'''
! =ي¹' ي-ي-ح نم ن-ي ي-ين'
! ا~تأم نير~ع ²¹ي¹¹ا ي· =ي´ب'
! ¸ت-=ت · اه-نا= ى¹' -ن'و
. ا-د·س' `و · -ا =~¸ `و . اه=ماس `و -ا ==ماس `
... =-ح'
... `
! =-رك'
! =-رك'
· -ا· ! ·-رك' ¸~¹ا ي-ي-ح
. دغ¹ا ي· =ي¹' ر·اس'
! »اد~¹ا ا-·مو · -ن'و · ان' · -دحاو ²-يدم ا-·~=ت . ر-=¹ا ي· =-نا= ى¹' ¸يع' -¸س · اري='
ي·تركا~ ن·م _·-~´ ت م¹ يت¸اي·س ب·نا= ى¹' -ا¸-·س -`` .·-· =ت¸اي·سب =¸ورم ¸رك~و ارب ¸·ير=¹ا _=·أ·س -·يك
Œ دي·ب نم ي-سر=ت =ن' -رع' ¸' ¸و~ -``¹ا ¸ير=¹ا -اعاس ي¹ع ر~تس -يك Œ ام¸ي
ان-ا~·س' _·-ي ¸أب ··ت·-·' .···م ا·ن~=أي¹ ا-ي·-= ²·ي·ر~¹ا ن·م ·ت¸اي·سب ى·ت' ¸¸ا= ن·´¹ -ر-ا=¹اب رف·س¹ا ~و' -·-ك
· ى¹و' ²=¸~ · ¸ا=~¹ا ي· ¸ا=تن`ا ²=-` ى¹ع ان-ا~س' _-ي ¸أب ·ت·-·' . ··م ان~=أي¹ · ¸ا=~¹ا ي· ¸ا=تن`ا ²=-` ى¹ع
=نودب ²ي·ر~¹ا „= ى¹ع يسفن .ي=ت' ` ي-ن' مه~¹ا ! ²=-=`ا دح' ى¹ع ¨²=-·~" ىتح و' يحايس · .ا~ع`ا .ا=¸ ²=¸~
اي -ا ! ¸- ·-م ·¹ك ! =-ع ادي·ب -اي=¹ا -~- ي· ¸ار~تس`ا ينا´م“ب ¸' .ي=ت' ` ! =د·ب ¸ا´م ¸' ي· يسفن .ي=ت' ` .ب !
¨!! =-م مقت-ي -ا ! دي¹و اي =~=
144
(”2)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 24/12/2004
Subject: اهتايح ي· .و`ا ب=¹ا ‹و¸تت ¸ي~¹
. ر~-¹ا -~ا·س ¸`--ت ¸اس=¹ا -'ر~¹ا ب¹· نم
¸ار-= .ي¹= ¸ار-=
-اي-·غ¹ا يتاقيد·-ب ر·=ت·'و ²=ا~·سب ب·=¹اب ¸~ان' -·يك ¸¸دت ` ا·هن' .¸قت ÷ اه~·سا ر·ك~ت م¹ ÷ -ا-¸اق¹ا ,دح'
¸·ير= ن·ع .·=دي »رت=م ب·=ا= ن·م .·-·' ن·م ا·م ··ن' ي·- ,رت . ن·هتايح .ا¸= .¸ه=~¹ا ا~- ن·ع ن·`=-ي ن¹¹= ي·تا¸¹¹ا
و' ‡-·¹¹ ا-- .ا=م ` . .-`ا .-· نم اهي¹ع ¸يد-ت¹ا متيو ²·`·¹ا ¸`¸تو ا~ه-·ب ¸اترس`ا -ر·ت · ¸¸¹¸قي ا~ك -ا-¹ا
.·-· ²··`ع ى¹ع ا·ناك ¸¹ ا·هي-ام ي·· .·=ر¹ا =¸´~¹ ا·ه-ر·ت »دع -اتف¹¹ ن·~-ت ²·قير=¹ا -~- ! ب·=¹ا ي·· ا·~ك ²··يد=¹ا
Œ -ارس¹ا -ا¸و ¸كرت¹ -~هك ²ن¸~-م ²صر· ²¹·ا·¹ا -اتف¹ا ¸·رت -يك . ‹او¸¹ا
ينا=`ا دقفتس · اهت~¹ ايند¹ا -~- ي· -اي~`ا .ك دقفتس· · ب=¹اب ا-نا~ي' اندق· ¸¹ ا--´¹ · يت¸ي¸ع اي ·مرتح' =ي'¸
ا-ا¸س -~¹ .كو · ب=¹ا -~¹ ي- ²ق=¹ا -~¹¹ا _--ت ا-تايح ي· ب=¹ا ~¸=¸-· · اهت=هب -اي=¹او · ا-ا~~ ¸ا-¸`او · اهتو`ح
-ار=' `و · ¸·- ا·همدقي ي·ت¹ا =¹ت ¸ا-¸`ا ى¹ح'و · بي-·=¹ا ا·هب ¸دندي ي·ت¹ا =¹ت ي·- ²¹ي~=¹ا ي·نا=`ا _-·-ت . ا·ه-م ²··بان
! ب=¹ا _-ص' اهس~¹ي ¸' ~ر=~ب ¸¸¹¸´ي-´ت¹اب ²ن¸¹م -اي=¹ا _--ت · ¸ا-ت=اب . ·-م يتأي ام ,¸س
! ب=¹ا ²~·ن ا-مر=ت `· · -ري`ك -اي~' ا-مر´ ح دق¹ · -ا اي
ƒ ƒ ƒ
-رت· ري·-قت ¸¸¹-في ن·ي~¹ا ÷ ¸ا==¹ا .·-' ن·م ر·ي`ك -ا~ا·¹ ا·-ت _يبا·س' ²·```¹ا ¸وا=تت م¹ -ري·-· ²·-== د··ب
-ا·¸ .و' ¸اك ¸~¹ا · ¸·ي~¹ -ا·¸ -ا= · ر·ه~' ²··ب¸' ا·هتدم ²·´¹م -رت·و ÷ د·=ن .·-' ¸·´·ب ²·´¹~¹ا ²¹ا='و ²·ب¸==¹ا
¸ما=¹ا ي· اهتقيدص -ا·¸ ¸¸-=¹ ا-ي-= يب~ نم -ت' يت¹ا .ي~يمو ¸ي~¹ _م ¸وا·ت¹اب ري¸ن »'و ميدسو -ر~· ·~=-ت
. .ا¸~ نم
ر·ي¸ن »' ¸·تاع ى¹ع _·قي ر-·ك`ا .·~=¹ا ¸اك د··و · ¸ا-م¸ ر·ه~ .`= ¸ا·سو »د· ى¹ع ¸ر=ت -~اد·ت·س`ا -·ناك
· ا·سنر· ن·م ··ت`¸´ي~¹ا ب¹= .·`م ²=ي·سب »اهم ميد·س -¹¸ت . ¸ر·¹ا »اقي ‡·يح ¸اير¹ا ي·· م-اد¹ا ا·~-~¸=و م·´=ب -ر~·و
-ا-`' ا·هتعا~' م·تت¹ -دي= -ا·`ع م·هب ا·ه·~=ت ن·ي~¹ا ن·يبر=~¹ا ¸··-¹ ٍ ·¸ا=' „·ير~ .ي=·ست ن·ع ²¹و¸·سم -·ناك .·ي~يمو
. ,رك~¹¹ -ا¸عد~¹ا ى¹ع =¹~ د·ب ²=ر~`ا _ي¸¸تو ¸ر·¹ا
-دي¸·ت¹ _¹اص اه·م ب==-ت -ناك . د¹ا= =¹~¹ا د=سم ي· _يوارت¹ا -`ص اه-ا~' د·ب ايم¸ي 'د-ي -ر~· .~ع ¸اك
¸' ى¹ع ر··ص' ¸' د···ب ···ساقم ى¹ع اهت¹··-· ي··ت¹ا -ا~¸··س¹ا ²ي-ا··س-¹ا --ا-·¹ا ¸دتري ¸اك . ²··يناحور¹ا -ا¸=`ا ى¹ع ار´-م
145
¸أب ر·ي¸ن »' ر·ك~ت -ر~· -·ناك ! ··تا-=ر¹ _ا·--ت ¸' ن·م ا·ه¹ -¸ر´ت~¹ا ر·ي¸ن »' -اري~=ت م·=¸ · ا·هت-ا-·ك --ا-ع ·¹ ¸رت~ت
-ودق¹ا »اد·نا ن·م ··ي¹ع -¸= `· =¹~¹و ¸¸ك~¹ا ·¹ا¸=' „·سو ر-·´ي يح¸¹·-· · ¸¸¸ن _·-و ن·ع -¹ت=م _¹ا·ص _·-و
²ي·ا= ·ي=غت ·س'¸ ا~-يب ·ب¸` .¸ح ²ي-اس-¹ا ·ت-ا-ع -ار=' م-ي ¸- اد= افي=¹ ود-ي ·ن' ا~ك · ·يب' -اي= ب-سب ²ي¸¸ك~¹ا
! ²ي¹ا=¸ -ا-يب
. مي¹ستو ده~تو ~¸=سو _¸ك¸و --ار·و ري-´ت نم · اهتاكرح _ي~= اد¹قم -`-¹ا ي· اه-نا= ى¹' -قي _¹اص ¸اك
-اف=··-~¹ا -اي¹··-~¹ا ²··يقب ن··يع'و ا··هي-يع ي··· ر··=-¹ا `وا=م ···ع~=و ···س'رب .··ي~ي ¸اك · ا··-دي¹قت ن··م .··~ي ا··مد-ع
-ري-·´¹ا ·تما·ستبا م·ست-ي .ا¸ي ا·م ¸·-و -ره= ى¹ع ب¹ق-ي· · ¸¸`ا ى¹ع ··ه=و ى¹ع ي·ف´-ي ى·تح .·ي~ي ¸اك !ن·هكا=-'و
²··صر· .غت··سي ¸اك ¸أيي ¸' د···ب . ···ي¹' ر··=-¹ا ن··ي~ا=تي ي··تا¸¹¹ا -ا··سبا·¹ا -¸··س-¹ا -`¸- ,دح' ·¹ م··ست-ت ¸' ار=ت-م
! ==-ي ¸-و نهمام' -ره= ى¹ع ~د~ت¹¹ ~¸·ي ¸' .-· اه¹ اباقع اهتر=¸م ى¹ع نه-م -دحاو .ك „~¹ي¹ نهع¸ك¸
ن·همام' ··=يب¸ت -ر~· _-·-تت· .ا=ر¹ا ى¹·-م ي·· ي¹·-ي ··عدت ¸أب ··م' ¸رمأيو ··تواق~ ن·م ن·ي´ت~ي -ا·س-¹ا -·ناك
. .¸قت ام ي-·ت ` اهن' -ر·ي ·نأكو ·~ت´ت ¸~¹ا ==-¹ا اه¹~ا-ي· · ·م~ ²ف=¹ ==-¹ا ب¹اغت ي-و
اهي¸وا~م -ر~· ي-قت· اهبا¸ب' ²ي¸ا=ت¹ا -`=~¹ا ا-د·ب _تفت · ²·سات¹ا ²عاس¹ا ي¹ا¸ح د-ع يهت-ت _يوارت¹ا -ناك
»¸ي .ك -ديد= ا·ا-ص' اه¹ د·ي ¸~¹ا م·=~¹او · دعاق~¹ا ²ي=='و -`وا=¹ا Ž¸افم ²=اي= ى¹¸تت يت¹ا ²=اي=¹¹ -ا¸اي¸ نم
-ا·ا=ب د··ت ي·ت¹ا ²··-=~¹او · ¸¸-¸¹ا .·تا~مو · -·=ت¹ا -`=مو · .·ف=¹ا ··ي·¸ب ي·· ··-ي~-ت¹ ا·ه-=·ي ا·م ا·ه-م ¸ات=ت¹
. -ا·¸¹ا دع¸م .-· ا-¸اه= نم ¸·ا-¹ا .ا~ك` ¸ي~¹ _م ¸¸س¹¹ اهتا¸اي¸ بنا= ى¹' · -¸عد¹ا
ر·ه~¹ا ن·م ر·=او`ا ر·~·¹ا ا·م' · .·ي¹¹ا -·-ت-م د··ب ²·`¹ا`¹ا و' ²·ينا`¹ا ²عا·س¹ا .·-· .¸-~¹ا ى¹' ~¸·ت -ر~· ن·´ت م¹
_م .·ي¹¹ا نم ر·ي=`ا ‡¹`¹ا ي·· د=·س~¹ا ¸فن ي·· اهي~¸ت ي·ت¹ا »ايق¹ا -`·-ب ¸·=¹ت¹ نيتعا·س و' ²عا·سب =¹~ .-· ~¸·ت -نا´·
. اهتا¸='و اهتد¹او
¸' د··ب ا·ه·م .-ا·ستت -~=' ا·هن' `' ا·-دحو »اه~¹ا -~- -ا-ق¹ -ر~· ‹ور= ن·م _·نا~ت -ر~· »' -·ناك ²·ياد-¹ا ي··
ى¹' ²·ما=¹ا ي· ميدس -ا~اتس' ,دح' .¸-م ي· -ا~ع .فح بيترت نم ·ي¹ع -¹-ح _ب¸ .و' م¹ست اهت'¸و اهتيد= -س~¹
ا¸-·¸ مهن' `' اهت-با ريوا~م -ا-· ى¹ع اه-ا-ب' دح' ر-=ت ¸' م¹ا -¹واح . بيرغ¹ا ·ت-با .~·ب اري=' _-ت·ا ¸~¹ا اهيب' دي
م·=·م ي·· „·ق· _¹ا·ص _·م و' ,ر=' انايح' ر·ي¸ن »' _·م و' انايح' -`ه~ ا·هت=' _·م ا·ه¹ا~عأب »¸قت¹ ا·هتكرتو _¹ت م¹· ا·ي~=
. ¸ايح`ا
ي·د-¹ا اهب¸`و · ¸و¸دم .ا~-“ب -اسنا ¸~¹ا ي--¹ا ا-ر·~ب · »¸ي ¸' نم .~=' ¸ي~¹ -دب · ر=ت-~¹ا »¸ي¹ا ي·
ي·· ~·=أي ¸' .·-· ا·-ره= ن·م ¸¸¹·¹ا -·--¹ا ن·ع -·~´يو ²¹ي~= ²·قير=ب ا-¸د·ص -¹ي¹ ²··رب ا·هيفتك ن·ع ر·س=-ي ¸~¹ا
· ¸¸ا·¹ا ا·-ره= ى¹ع ²·م¸·-ب .د·س-ت¹ اه·س'¸ ¸¸· -·ت-` ي·ت¹ا .´ت¹ا ا·هتحر=و · ¸¸`ا ى¹' .·-ي ى·تح اي=ي¸دت _ا·ست`ا
ا·ه·م _··ريو -¸== .·ك .·-· ا·هي¹ع ي´~·سي ¸~¹ا ¸ا¸ن د·ي ي·· ,ر=`ا ا·-دي ا·~-يب · ي¹ي¹¹ا ¸¸-¸ ن·م ²··اب ا·هيدي ,دح' ي··و
. .ي¸=¹ا اهب¸` -ر=
146
ا·هتا-ير· ن·م ²·ق¹ح „·سو · ²··¸¹ا د··ب ¸ا¸ن _·م ¸··رت ي·-و ²¹ما´¹ا -~ا··س¹ا ا·هي-يع ي·· ¸·ي~¹ -اقيد·ص -'¸
. اهتايح ي· .و`ا ب=¹ا نم ‹او¸¹ا م¹ح · نه-م -دحاو .ك م¹ح -ققح يت¹ا -ديح¸¹ا -ناك ¸ي~¹ نهتقيدص . ·تا-ير·و
نع ا-¹ا=¸ نيو ! ¸ب ¸¸ا=ح اه¹ ~=ات نم اي .¸·' . ¸¸-·ري م-و مه=¹م Žو ي·¸~ . ا-ي¹ع -¹=ي -ا … -ر~·
=-ي·ا= مهنأك ر~´م د·قت ام .ادب ²~¸´¹ا ى¹ع -ناو ¸¸~ ¸ب يتيحان -فت¹ا ·¹ يت¹· ¸¹ =ت¸~ي ي=-¹ا -او Œ -اكر=¹ا-
! =-ي-يا=و
ي·~ .·ك ¸·ي~¹ م·سا¸ ¸¸-ي ر·ي= ا·م ¸ا¸ن ا~-و Œ ¸ر·¹ا ي·· =·س¸-ي ·¹ ا·-¹· ا·~¹ _´¹و د·~ا¸ -·يك ن·يرك~ت … ميد·س
!!رييييي= -د= يت= اي ¸دص ! ي~ `= امو ا-~ود=و اه-يديو
¸ي·ت .قت-ت نيد·بو ‹ر=تت ¸' ى¹' -د= ي· ¸-و ¸اير¹ا ي· .=ت اهي¹=ي ي-ا¸ ي¹¹ا ¸ا¸ن .ي¹ح اي ¸ب … -ر~·
. مهي¹ع م~تي -ا · ,¸سي .ا=¸ ·ن' -او . ··م
Œ -د=ب -د-ع .·~´ت اه-·-غي `او اهت·سا¸~ .·~´ت ا·ه·-~ي ·-ي-·ت `او · `·ص' ¸ورف~¹ا ¸·- ا~- Œ »`·س ا·ي … .·ي~يم
ي·~ .و' »¸` ! م·ه~=ح ن·م ر-·ك' .ا=ر¹ا ي·=·ن ا·-ن' ا·-ت¹´~م ا·-حا . ··تاي=ب ر·ح ¸·- ا·م .·`م ا·هي· -رح ي·-و ا·هتايح ¸~-
! _ص ي~ ا¸س مه-م دحا¸¹ا ا~' ا-ن¸يع ري=ت امو · يق=-~¹او ب=ا¸¹ا ¸- ا~- ·نو¸سي ي¹¹ا ¸' مهفن
م·-و -¸يك ن··ي·¹ا= -رم ي··ب¸ ا·ي ! ي¹و~ ا·-ي¹و ¸اندع ى¹ع ‹رفتن ا·ن¸¹= · ن··يت-`¹ا ¸·تنا ا·ن¸تق-¸ م··كارت … ميد··س
! Ž`ب `او ب=¹ا ا~- ! ي-¹· اي -' ! ²حرف¹ا نم _´م~ ·¹´~ ! _~¹ت ·ن¸يع ! ا-ر=ا-ي دعا· -يك ي·¸~ !! ¸اي ! ¸¸-·ري
Œ اه¹-· -=و¸ت اهنا-ع ¸ي~¹ نم ²ناري= اه-يس=ت ام . ر-ا~ت ²-ي´سم … -ر~·
مه··سورع ي··· ن··يي¸ا==¹ا -ا-~¹ا ¸' ي··ت=ح` ا··م ! -ر´· ى¹ع `' · اه-ي··-ن ا··هي=ي -ر´ب Œ ¸اغت ¸··ي¹و … ميد··س
· ¸اق~¹ا ¸·فن ²·فيف= ²ك¸س´·س م·-د-ع ¸¸´ت ¸ا·سر·¹ا .·ك »¸` · -~¸=¹ا م·ت= ²ك¸س´·س¹ا ن·ي·`تو Œ ²··ا=-¹ا ن·م ¸¸·م`ي
! ¸`=¹ا ¸ف-¹ ¸¸حوري ني¹¸قت
¸·هم · د··ب ¸-·سكاو انايح'و ر·ي´ي~ابو „·ق¹و ²¹ت·و ي·كرتو ي·برغم »ا~حو -ر~ب -·ي=-ت ¸و¸·سي ي¹و~- … .·ي~يم
! مه¹~في -ا ! -~-¹ا ¸¸¹ب `' مي¸ا·~¹ا ي·اب نع ·-ي·رفت ام ¸ير·¹ا ي¹¹ا ¸اير¹ا -ا-~ .`م
-·و -د-ع امو .ا=¸ ·سح' ·¸¸~ .~ه-~¹¹ .يم' ¸´·¹اب · ` و' بترم دحا¸¹ا ا~' ي·م ¸رفت ام ¸~اع انا … ميدس
! ني-اف¹ا .اي·¹ا -اكرحو ·ترك¸¹او _~´ت¹¹
! •-يع ي¹ام ¸اك ام دي¹و ىتح · ني¸¹=¹ا .ياير¹ا ى¹ع ني¹-ه-ت يت-ك ام »اي' ! .و' »اي' محري -ا ! ·ي-م' … ري¸ن »'
! ي-يع نيع `م ي¹¹ا ني~¹ا -د·ب ينا= . - ,¸´~¹ا ~اع … ميدس
··ن' م·ه~¹ا م·سب .ور=م ي·=ي · _·صو ي·=ي · -·ي=ن ي·=ي · ¸اك اي' ي·-ي=ي _·نام ¸د-ع ا·م »¸~·¹ا ى¹ع ا·ن' … -ر~·
¸¸~ `' ي··اب ا·م ! ‰`= ,رت ! ‰`= ,رت ! ¸د-·ست -·ق= !! -ا-ب ا·ي -·ي¹م ! .ا=¸ ¸أب ى·-¸' -د·ت·سم ا·ن' ! ي·=ي
! -ر=ناو
بكرت·س ن·م ²··ر·م ¸ا=تناب ¸ور·¹ا -¹= -ا=و¸ت~¹ا ر·ي= -ابا~¹ا -ف=·صا · ··يك¸-¹ا ي·م¸ -··و ¸اح ا·مد-ع
-ف·و . ²س¸د~¹ا »اي' نم اهتاقيدصو ²ي¹´¹ا ي· اهت`يم¸ _م ¸ا¸ن -ا-ير·و اهتا-ير· -~حا¸ت . ا-د·ب .ي~=¹ا ‹او¸¹ا ¸ا=·
147
ن·~- ن·م -¸·¸¹ا ى¹ع ر·ي¸ن »' ا·هت·=~ ي·ت¹ا -ر~·و .·ي~يمو ميد·س -·ف·وو · ا··هتد¹او ن·م _ا=¹' د··ب ر·-ا~ت ن·ه·م
. ²عرسب -ق·ا¸· -اب¸ا·¹ا
²·ا-¹ا -ق¹' . نه-ا=تاب ²·ا-¹ا -اق¹' .وا=ت ¸' ى¹ع -``¹ا اهتاقيدص _م -قفتا ¸' د·ب -ا--¹¹ ا-ره= ¸ي~¹ -¸ا~'
²··ا-¹ا ن·م ¨ى·ق-تام" ى¹ع -ر~· -¹·-ح · -ر-و .·ك¸و -~=و د·~ د··ب . ا·ه=اقت¹` -ايتف¹ا -¸·اقتو · -ا¸ه¹ا ي·· اي¹اع
! ·قهقت ي-و اي¹اع اهت··¸ · -ا·¸¹ا ²¹دب Žا~· ¸فن نم „ير~ب ²=¸برم -ار-= -اقي¸و نم
148
(”’)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 31/12/2004
Subject: ~اع »¸ي¹ا
~اع »¸ي¹ا
ن´ي م¹ ا-ي~ ¸أك
·ي-يع ي· .اف=`ا --اربو
·ب¸~ ²قي·¸ ين' ي¹ .¸قي¹
·يد¹ ديح¸¹ا ب=¹ا ي-نأبو
-~¸' -يك · ي¹' ¸¸-¸¹ا .~ح
·يتف~ ى¹ع •»¸سرم ¸ا-صو
يم~ ي· ¸-ار=¹او رك~' -دع ام
·يدن¸ ى¹' -أ=ت¹ا -يك
-د-ع يس'¸ -أ-=
·ي¸ب' ى¹' -و~اع' •.ف= ي-نأكو
اهت¹~-' يت¹ا ي-يتاس· ىتح
·يمد· ى¹ع --·¸ · ·ب -حر·
-¸ا-=' نع -¹أسو ·ت=ماس
·يفتك ى¹ع -اعاس -ي´بو
¸دي ·¹ -كرت · ¸¸~' ¸' ¸ودبو
·يدي نيب ¸¸ف-·¹اك »ا-ت¹
²==¹ ي· ·¹ك ¸دقح -يسنو
!Œ ·ي¹ع -دقح د· ين' .ا· نم
! -·=¸و · ·¹ -د-اع ري= ين' -¹· مك
! ·ي¹' _¸=ر¹ا ى¹ح' ام
ينا-· ¸ا¸ن
… اهسفن نع م¹´تت¹ -ادح`ا _م م´كرت' . _¸-س`ا ا~- ²مدقم ²باتك ي· ²-=ر¹اب ر·~' ` . ريي ¸ين يبا-
149
ƒ ƒ ƒ
!!!! ¸ار· ~اع
¸وا~·س¹ا ا·-رت·~ اهتد·سو'و · ¸ا-·سح ¸و~ ¸ام¸¹ا ··ب ~ا= ¸~¹ا »¸ي¹ا =¹~¹ -ريغ·-¹ا م·ي¸قت¹ا ²··¸و ميد·س -·ع¸تنا
. ·ت`باقمو -¸¸-ب ²ن¸=~~¹ا ·تا=ف-ب اهت==و · ¸ا-=ب
د·بو · -~ا·تبا نم ره~ نم .·' د·ب ~اع . ·ي¹' .-ت م¹ يت¹ا ²¹اسر¹ا =¹ت¹ اهتباتك نم „ق· نيم¸ي د·ب ¸¸ا· ~اع
! ··ا·¸ .فح نم ²¹ي¹· _يباس' .-·و · ·نار· دقع »اي' ²·-ب
.¸-م ى¹' -~اع · ا·هتا-ير· ,دح' -ا·¸ ²¹فح ي·· -ره·س¹ا -·-· ¸' د··بو · ر-·=¹ا ²·-يدم ي·· ا·ه-يح ميد·س -·ناك
· ا··هيت-¸ -¸¹ي ···سف-تي ¸~¹ا ²··ي·ر~¹ا -ا¸- . ا··ه·م ¸ار· ¸اك . ²¹ي¹¹ا =¹ت ي··· »¸-¹ا ى¹ع -¸~ا· ن··´ت م¹ . ²··ي¸دب ا··هت¹ا=
¸¸· ¸¸-¹ا م=·م ي· ·ب ره=ي ¸~¹ا ·ت~ب Žر· د· ¸ار· ¸أكو · اهير=ان ى~·ت ·قير= ·¹ ري-ت يت¹ا _¸ا¸~¹ا _يبا-مو
. ·¹ ا´¹م ايه· ام .ك ¸ا-· · ر-=¹ا ²-يدم
.·يح¸ ~·-م ا-يرقت -ام ¸~¹ا .ا¸=¹ا ا·هفتا- ى¹ع ²¹ا·س¸ اهت¹·صو ا·مد-ع ار=· ²··بار¹ا ²عا·س¹ا ²·ب•´ب د·ه-تت -·ناك
… ¸ار·
=¸¸··ص . اد= ²¹ي¸= ²¹ي¸= -د~¹ ي··ناع' _ا¸ ي··ن' -··ف~تكا ... ي··تايح ن··م =با=··سنا د···ب ر··ي`ك ي··ناع' -¹¸ام‘
=تايرك~و =ت¸صو ==م`م ن´¹ · يتور` .كات ¸ا-¹ا -¸~' ان'و ي-¹· ين¸¸ع . ني-~=تت ¸ا~¹ع اهت·رح' اه¹ك .ياسر¹او
=·تيغب ¸·ب ا·ن' . ي¹ع ن·ي~رت =·ن' ب¹=' ا·مو ¸··-¹ _·=رن ا·-ن' ²¹ا·سر¹اهب ¸د·-· ا·م ا·ن' . م·-¸=م' .ي=ت·سم ي·-¹قب ي¹¹ا
‘... ري`ك ¸ا-·ت . ميدس اي =نودب ¸ا-·ت ان' . ي·م رياص Žو ني·ر·ت
م¹ ¸~¹ا .·سر¹ا م·سا ا·هت-ار· ~ر=~ب ا·هي-يع -•م ي·ت¹ا _¸مد¹ا -¸ا¸غ¹ _¸-¸ب ²¹ا·سر¹ا --ار· ميد·س _=ت·ست م¹
ا·هي¹ع ~¸ . .·سر~¹ا .ا¸=¹ا م··رب .·-تت ي·-و اه·سف-ب ر··~ت م¹ ! ¨ي·سا¸ ‹ات ي·سار·" … ا·-¸اه= ن·م -¸=م ى¹ع 'ر=تت
نم ر=•ا -ر=¹ا ى¹ع ~~رتت ·سافن` اهعا~س ~ر=م ن´¹ · ا-ي~ .قي م¹ . ¸يد-¹او -`او ‚`او بي-=¹ا ¸ار· ! اهسار·
. ي´-تو اهع¸مد¹ ¸ا-·¹ا ¸¹=ت ىتح اي·اك .ا-ت`ا
-ا´-¹ا ب-اقح •رفت ميدس -¹= ا~-يب · ·سافن' رت¸ت يف=ي ·ت¸ايس =ر=م -¸صو · .¸قي ام ¸¸دي ` اتماص يقب
_·-=ي ¸·-و ²·~¹=ت~¹او ²·~¹أت~¹ا ا·هت-اقه~¹ يغ·-ي ¸·- .·=و · _يبا-·س` ا-¸د·ص -¸ك _¸مدب ··-تا·تو ا·هيد¹ ي·ت¹ا ²·=فت-~¹ا
. .-ق¹ا نم ري`´¹او ري`´¹ا .ا¸=¹ا ني-ك ى¹ع
ىتح ر=•ا نم -¸ا~' ¸ا=تناب ¸اك ا~ه-م `ك ¸أكو · ²··¸تم ري= ²¹¸هسب ²مواق~¹ا ¸¸-ح -ك~و · -ا= م¹=¹اك
. ·نا-ح' نيب ي~تريو ·ي¹' ود·ي
اه`~ا=ي .= ! ·¹¸-م نع ²¹ي-- -ارتم ¸¹يك د·-ي ¸~¹ا اهت¹ا= .¸-م ي· ! ر-=¹ا ي· اهنأب ·تر-=' امد-ع ¸د-ي م¹
_-·ص' ··ن' „·ق· ا·-ر-=' . اه¹أ·سي م¹و · .¸-~¹ا -ر·ي ن·´ي م¹ · ··-=قت ¸~¹ا ي·=¹ا ى¹' ·ت¸اي·سب .·صو ى·تح .ا¸=¹ا ر-·ع
! ¸¸-تت ا~م اه¹ -ر·'
150
ا·-~¸قي · ر-·=¹ا ²·-يدم ي·· -ايح`ا د·ح' .¸=ت -¸اي·سو · دي··س¹ا ا·~-ر=· ي·· ~رغت ري·ا·-ع ! ى·س-´ ت ` ²¹ي¹ -·ناك
… ·~يدس¹ ي-غي _ار· · ¸¸~¹ا -ا--' ¸~اع
=تي=و =ن¸ي·¹ ¸¸~¹ا ينا~=
ي¹ ,ر= -ر~ع ام ي~ ي¹ ,ر=
=تيسن ²==¹ `و ي¹اب ى¹ع
ي¹ا=¹ ي¹اح نم =ي· -¹¸س'
=تيق¹ ام ¸' ¸يع' ¸¸¹~و ان'
ي¹اب ¸ا-و -ايغ¹ا -رك~ت
=تيب ¸ات~~¹ا ي-¹·و .ا·ت
ي¹ا= اي =مودق¹ ~¸¸¹ا -~ر·
=س~ي · ¸امر=¹ا نم ار-~ ا~ه¹ ادب امد·ب . ·¹¸¹ا »ا~ص ر=فناو ¸اق~ا·¹ا ن= · ²يتي¸´¹ا .ا¸ن ²ي-=' -ا~¹ك ى¹ع
ر·ي= اغ¹-م »ر´¹ا ··ب _¹-· · -ا~·¹ا ا~- ي·· ··ت-باو ··-با ²·ي¸¸ ··ي¹ع ¸·ع -' ¸ا-=ب ر·=•ا ¸·=ن -~¸قي¹ ا·~-دح' د·يب ¸دق¹ا
!~¸ه·م
` ¸~¹ا ا·هت¹ا= -ي-·ب ²·=ي=~¹ا -¸ي-¹ا اه·سارف¹ -·-ت -·حا¸و · _¸ا~¹ا ى¹ع ²¹=~¹ا ا·هت~·ان ¸·=ن ميد·س -·ه=تا
ر·ي= ¸ا=~`ا ¸··ب ري-·´¹ا ··باب ي-·نا= ى¹ع ¸'و ي·--¹ا ··باب ¸¸¹ ,¸·س -ر·ت ` -·ناك . ²··دب ····¸م `و ··~·¸ -ر·ت
. ²ب~~~¹ا
ي¹س·¹ا ر·~ا · اهتر=ح -~·ان -ا¸و نم ا-'¸ . -~¹¹ا نم ر=ب ي· -صاغ· · دي·ب نم ²م~اق¹ا ·ت¸ايس -¸- -=~¹
. ا-¸¸ص .مأتي امد-ع .¸قي ¸اك ¨.سعو ²=~· -ن'" . اه¹ي-قتب م¹=ي يت¹ا ²يد~ق¹ا -ر~-¹او -اتك`ا ¸¸·
.-· ·ت¸ايسب د·ت-ي ¸' ·ت=¸ ينا`¹ا ¸با=¹ا ي· ميدس -~·ان نع دي·ب ري= · ²¹ا=¹ا .¸-م »ام' ·ت¸ايس =ر=م -·و'
… .ي·~ .ي--¹ ,ر=' ²ي-=أب اه¹¸اغي _ا¸ ·-´¹ · ¸اري=¹ا دح' ·=~¹ي ¸'
! .مأت' =ي· ¸~و ²قي·~ ر-صا
بيا~ ¸¸~¹ا نم ي·¸~ =¹ ¸ا~=ع
! .و' نم ى¹ح' رياص =-يسح -ا
بح' ام .`م ي- ¸~- =ن¸يع ن´¹
! ¨.´~ ري=" ¸اك »¸ي¹ا =¹~ ر-=¹ا ²-يدم _ا-ص ¸' · م´¹ ·¹¸· _ي=تس' ام .ك
151
(””)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 7/1/2005
Subject: ¸ي~¹ ‹او¸ د·ب -اي=¹ا
ام¸ي ---ح' .-
Œ =¹~ك ¸ي¹' · ب=¹ا ¸- _ي-~
. -·-¹ا ىهت-م ي· =¹·=ي
. =¹=ادب ى-¸ف¹ا ري`ي· ام ¸=~ يتأي¹ =-¹·و =¸دص _تفي
` · ي-·= ¸·=~ · د·حاو ي·-=~ ي·تأي ! -أ=·و · ,~`ا ن·م =·سفن ي·~=ت ي·ك -`ق¹ا د·ي~تو ¸¸·-=¹ا ي·--ت
. ²-يغ¹ا =اين~ ي· .¸=تي¹ ! -ري= ي-= ¸' نع -¹ت=ي
· =¹ م·ست-ي و' ²¹-· =·يتف~ ى¹ع _·-=ي ¸أك · ²·ي-غ¹ا ·¹ا··' ,دح“ب »¸قي ن·يحو · `·ص' ا·ه-¹=ي م¹ =·-م ²··=· ··ي=·ت
. =´¹م ودغت `· =يدي نيب نم =تايح -رستت
·قير= =¹سي ¸-و »`=¹ا ي· ي´-ت =كرتي م` · ‹¸ا=¹¹ .=اد¹ا نم =¹كأيو =ي· .غ¹غتي ·ن' . ²-ي-¸ =~=أي ب=¹ا
. =-¹· ى¹'
. اب¸' =·=قيو =¹=ادب ¸رغ-ي ¸~¹ا م¹`ا ·ن' . دس=¹ا م¹'و _ور¹ا م¹' ·ن' . اي¹قع `و اي¹اي= ا~¹' ¸ي¹ !م¹¸م ¸- مك
. ب=¹ا -رك'
¸ا~ي= .ين
ى¹ع ÷ -ر~¹ا -~- ا¸قفتا _·ي~=¹ا ن·´¹ · ¸¸ا·مو ¸ار· ى¹' ميد·س -~¸·¹ د·ي¸م ن·يب ا·م ÷ -~ا·¹اك ÷ -ارق¹ا م·سقنا
! ا~ه-=ك · -¸ي~م ²ياه-ب `' يهت-ت ¸' -س¸~¹ا نم ا~هت-· ¸' ÷ -~ا·¹ا ري=
ƒ ƒ ƒ
¸أب م··=¹ي ···ن' -رم ا··ه¹ .ا· . ²··ع¸-تم .ا´~أب ¸ارقت··س`او Šا-ت¸`ا ن··ع ¸اد~ح ن··م ²····¸ت~¹ا -ا=ي~¹ت¹ا --ا=
_~·ست ي·-و .·ي~يم -~·ستبا" ا·ه=تفتو ا·هيعو .·`م ي·· -ات· د·=ي ¸' ى·-~تي ··ن'و · ·¹ د·-ير· -·سي-¹ا ¸¸´ت -ات· ن·م ‹و¸تي
¸~' €·ح`يو ا·هت·ان' ى¹ع ي·-`ي ا·م ا~-ا~ ¸اكو · ا·هب „·-تري¹ ¨ا·-~`ب ي·· ·¹ ام~ _~·ست -·ناك ¸~¹ا _·تفت¹ا · ا·ه=تفت¹ ··=يدم
. »¸ي .ك اه¹´~ ى¹ع 'ر=ت يت¹ا -اريغت¹ا
¸¸´ت ¸' ا·م' ا·هنأب · ي·بدب ا·هتايح ي·· ¸·ف-¹ا _·م ²حار·-¹ا 'د-م -د~تعا ¸' د··ب ا~د=م اه·سف-¹ .·ي~يم -··رتعا
¸اك ا··~م ر··`ك' ا-د···سي ا··ه·م -~¸=و ¸اك . ب··=¹ا -ا=¸~ ى··ن~' ···-=ت ا··هن' و' -ا=ع`ا -ا=¸~ ى··-·' ¸اد~=ب ²··-=·م
ر`ك' رعا~~¹ا نم ·-¹· ي· اه¹ .~=ي ·ن' -دكأتم -ناك . ري`´ب .-ي· ا-د·سي ¸اك ا~م .·'و · ري`´ب يتام ~¸=و ا-د·سي
152
-عا=ت·ساو · Šا-ت¸`ا -ر´· .ايح ا·-~~رتب -ر·~ت ¸'و ··تا=ي~¹ت .·-ا=تت ¸' -ر`' د·ق· =¹~¹و ا·ه-¹· ي·· ·¹ ي·- ·¹~=ت ا·~م
ار´-م .ا¸ ا··م -···¸¹ا ¸أب ¸اد~ح _··-ت·ا . ا··ه¹ام'و ·¹ام' .··-ح _··=قت ¸' ¸و~و ا·=ا· ا-·¸ ·¹ ¸د-ت ¸' ¸و~ =¹~ب »¸قت ¸'
. ·¹ ر~ا-~¹ا ري= ا-دص م=¸ اه-ع -~ا·تبا »دعو بح¸ ¸د-ب _¸-¸~¹ا ·¹-قت¹ ي- -حات¸او Šا-ت¸`ا _¸-¸م ²~·ا-~¹
.-ا·س¸ب _¹ب' ¸¸´ي ب¹ق¹ا ي·· ا·~ع ري-··ت¹ا ن·´¹ · .·ق·¹ا ي·· ا·~ع ري-··ت¹¹ ²¹ي·سو .·-·' ¸·- »`´¹ا ¸' ¸اد~ح =¸دي
و' · ·تا-ا~-ي' · ·ت¸ص -ر-ن نم -~تس´ي ام _م ¸اسن`ا »`ك ¸¸ا·تي امد-ع . ²·ما=¹ا ي· ا-¸س¸~ ا~ك · ²·¸=-م ري=
ا~´-و · .اقي ا~ي· ¸ي¹و »`´¹ا اهب .اقي يت¹ا ²قير=¹ا ي· -~اع ²قيق=¹ا ¸¸´ت · ¸¸=-~¹ا ري= .صا¸ت¹ا -ا¸-· نم ا-ري=
. ادي= ¸اد~ح اه~هفي يت¹ا رعا~~¹ا ²غ¹ ي-
دق·¹ا =¹تب ²باصš¹ -ا¸ف=م نم ·´¹ت~ي ا~م م=ر¹ا ى¹·· · -~اع .ا=ر¹ا و¸غت يت¹ا ²يسف-¹ا دق·¹ا نم -¸¹= اه-=·ي
·تا·ر-ت -ناك ! ي¹ق·¹ا ¸¸ا¸ت¹ا نم -¸ات~م ²¹اح ي· اه¹ ود-ي ·ن' `' يعا~ت=او ¸~ام _ا=نو ¸`='و ²ماسو نم ²يسف-¹ا
¸اك .ي····ف=ا·¹ا ·-اك~ ى¹ع .دت ا~-ا~ EmotionallŸ Ìntelligent ا····ه¹ق·¹ -¸ا~ت····سا ر····`ك`ا ²ي····-=~¹ا ¸اكو
ÌntellectuallŸ Stimulating . ²·سا¸¹ا ·ت·اق`و ²با~=¹ا ·تي-=~ب
-ناك ا~' . نيت¹وا=~ب -ف~تكا دق· · ²¹وا=~¹اب اهسف-¹ _~ست م¹ اهن' و' · ·-=ت ¸' .ي~يم _=تست م¹ · ا~- .ك م=¸
_·م ¸·=-¹ا =ف-ي·س .·ه· · ا·هب م·ه-ا-ب' د·ح' Šا-ت¸ا ¸¸-·ري ²ي~¸··س¹ا .·-'و · ي·´يرم`ا ا·ه-يرقب ا·ه=ا-ت¸ا ¸··رت اهتر·س'
ى¹“· · ي·ب~ ى¹' ا·ه-ع ا~=¸ -ر=ا- ²·ينا`¹ا -ر~¹ا د··بو · ا·´يرم' ى¹' ا·هت~ا¸“ب -·يفن ى¹و`ا -ر~¹ا ي·· Œ ي·تا¸ام`ا ¸اد~ح
!Œ ²`¹ا`¹ا -ر~¹¹ -قف=' ¸' -ر~¹ا -~- -رهتس ني'
.·=¸ ى¹ع ا·-¸د·و ام¸ي ¸فتت·س ا·هن' .·ي~يم د·قت·ت ` . ‹او¸¹ا ²¹أ·سم ادع ا·~ي· ا¸ات~م ا·هتايح ي·· -·ي~ .·ك ود-ي
¸دق¹ا ··ب ى·ق¹' · ··ت-رك ي·- ¸'و · ¸دق¹ا -اب' اه·سف-¹ `=¸ -·-ت¸ا ي·- ¸' ... م·يد· ¸أ` ¸دق¹ا ن·يبو ا·ه-ي-· · ا·ه¹ ب·سا-م
. اهيمد· -=ت
ƒ ƒ ƒ
ادع ا·~ي· ²-ير=¹ا -¸==¹ا -~- اهتاقيد·ص -·ك¸اب . .·س·¹ا ر·ه~ ن·م ا·هت~¸ع د··ب -ا==¹¹ ا·--ادت¸ا ¸·ي~¹ -·-¹ع'
د· -ناك ¸ي~¹ ¸' `' · ²-¸~¹ا نع اهف¹=تو ²-==~¹ا .´~ --ا~رب ا-اي' -رك~م ا-¸ار· نع اهي-`ت ¸' -¹واح يت¹ا .ي~يم
.-· ¸ر=ت نم اه¹ ¸¹=ي ام .ك -س¸ام د· اهنأب ²·-تقم ¸ي~¹ -ناك . ¸ا¸ن مهي· ن~ب دح' ¸' -¸وا~م .-· ا-رم' -~سح
‹و¸¹ا ا·ه=-م ¸' د··ب اص¸·-= · -ا ي·-ري ا·م ى¹' ا·هتايح ¸ا·سم ر·ييغت¹ -··¸¹ا ¸اح د··و .·س·¹ا ر·ه~ -ا-`'و ‹او¸¹ا
. اهتاقيدص _ي~= ¸ي·ر¹ا ·¹ما·تو ·-ح ى¹ع ا-دس=تو ·ب م¹=ت -ناك ¸~¹ا بسا-~¹ا
¸' نم ر`ك' ني~=س-مو ني~-افتم اناك دق· · ²ي=و¸¹ا -~ا·س¹ا ي· .`~¹ا -ر-م ¸ا¸ن _م ¸ي~¹ -ايح -ناك .·ف¹اب
²ي-·-ع .·باق~¹ا ي·· ¸·ي~¹ -·ناك ا·~-يب · ²¹¸ه·سب ¸ا¸ن -¸ا~ت·سا ب··-¹ا ن·م ¸اك · .ا`~¹ا .ي-·س ى¹ع .. ا·~ه¹¸ح ن·ي=و¸
¸ا¸ن ¸اك د·ق· =¹~¹و · -ور·-~¹او -·ي-¹ا .-ا·س~ب ر·م`ا ¸¹·تي ا·مد-ع ار-·صو ²·~´ح ··-م ر·`ك' -·ناك ا·ه-´¹ · ²سا·سحو
»دع `-· ا·~هن' ‡·يح · ي·´¹او _·-=¹او .·سغ¹او -·ي=-ت¹ا ي·· ايم¸ي اهتدعا·سم _·م · .¸-~¹ا ¸و¸~ ر·يبدت ي·· ا·هي¹ع د·~ت·ي
. ا~ه¹ .ف= -~`و .-· ²م~ا= »ادقتسا
153
=¹ت -·ناكو · ا·مام ا·-¸عدت ي·ت¹ا ··تد¹او ¸·=`ابو ا·ه=و¸ -ر·س' -ا-¸ ى¹ع اديد~ ا·صرح ‰ر=ت ¸·ي~¹ -·ناك
.ر`ك'و ر`ك' اهب ¸¹·ت¹¹ ···دت ¸ا¸ن »'و ¸ي~¹ نيب -¸ات~~¹ا ²·`·¹ا
ي··ت¹ا -ابوا-~¹ا ي¹اي¹ .··-· ²··=``¹ا -اب ى¹ع ب··=¹ا .-ا··س¸ ا··ه¹ ¸¹·يو · ب-··س ¸و~ -ار~ح ا~و¸و ا··هيدهي ¸اك
معا=~¹ا دح' ي· »ا·=¹ا .وا-ت¹ ا-~=أي ¸اك ~¸·ي امد-عو · اهب .-تي ¸' .-· =ا-- ¸فغي ` ¸اكو · ىف~تس~¹ا ي· اهي-~ي
·¹ د·ت ي- -ناكو · -ا-~¹ا ¸·ب .·في ا~ك اه-نا= ى¹' ¸-و ·¹ ²¹~ت=~¹ا ·-ا·دص' ²ي¸¸ نم ‹ر=تي ¸' ¸و~ ¸ا¸س`ا و'
ر~=¹ا نم رح' ى¹ع ا-د·ب ا-ر=ت-ي يت¹ا · اهتابوا-~¹ ب-~ت ¸' .-· ²=``¹ا اهع~¸ت يت¹ا -ا=¹س¹او -ا~يودناس¹ا ¸·ب
..س·¹ا ره~ ي· ¸`ا¸ي ام نيسورع .`م ا~هم¸ي ا·م اي-قي¹
ƒ ƒ ƒ
.- … اه·م ¸ا¸ات=ت· ري¸ن »'و -ر~· ى¹ع ¸ار~تساب ·حر=تو · ابا¸= ·¹ د=ت `· ميدس ن-~ ي· ¸ودي .ا¸س¹ا ¸اك
Œ ²~قن »' ²~·ن ÷ ²ي¹~·¹ا ²يتاي=¹ا -¸ا=ت¹او ²ير=-¹ا »¸¹·¹ا اهي· ا~ب ÷ -'ر~¹ا ²·اق` د·´ ت
نع ‡=-¹ا د-ع ²=~اس¹ا -ريغ-¹ا -اتف¹ا ى¹ع .ا-·`ا ¸' `' مي-اف~¹ا -اقت¸او -اي=¹ا ¸¸=ت م=¸ ·ن' ميدس -=ح`
²···ر·~¹او م¹·¹ا ن··م ²··ي¹اع ²··=¸~ ى¹' .··-ت ي··ت¹ا -اتف¹ا ى¹ع -··ي·-¹ا .ا-·`اب ²··ن¸اقم ا·فترم .ا¸ ا··م ²-··سا-م ¸ورع
ر··~يو ···-=ب ¸¸ي= -ا~¹اب ي··ر~¹ا .·=ر¹ا· · =¹~ ى¹ع _·-او .·ي¹~ -ا-ي-·=¹ا ²·س¸-عو · -اي=¹ا ى¹ع »ا·¹ا _`=`او
_ا-=¹ا ²·-يهم م·ي¹·ت¹ا ²··-ا¸تم ¸¸´ت ¸' ··ت=و¸ .·-في ··ن“· =¹~¹و · ··تا¸دق¹ ايد=ت .·´~ت ى·`ن' ²·ه=ا¸م د·-ع ر·==¹اب
ر·ي`ك ¸اك ¸'و · د·يري ا~-·سح ··ت~ي~¹ت .·ي´~تب »¸قي ¸~¹او اه·سفن ي·· .و`ا م¹·~¹ا ²·نا´م ·¹ ¸¸´ي ى·تح · ²·بر=ت¹ا ²·~يدعو
¨²·~-اف¹ا" -دي·و ²·ب¸¹=م ²=~ا·س¹ا -اتف¹ا -=-·ص' ا~´- ! ا·ه-م ¸¸=و¸تي ` م·هن' `' · ²·ي¸ق¹ا -'ر~¹اب ¸¸-=·ي .ا=ر¹ا ن·م
Šا-ت¸`ا =¹~ ى¹ع -ا-ب ¸·ريو · ديري ام -ر·ي ` ¸~¹ا -ا~¹ا -ا-¹=ت~¹ اق·و »اي`ا _م .¸=ت يت¹ا ¸نا¸·¹ا ²=-` ى¹ع
. ديرت ا~ام اما~ت -ر·ت · -اتفب
154
(”–)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 14/1/2005
Subject: ¸ام~`او ميدس
¸رتفنو ~¸·ن يك ي¹اي¹¹ا ا-·~=تس ,رت'
Œ ¸رت=ن ا-اي- نمو _¸~~¹ا ا-¹ -ي-ت ,رت'
¸-ت=يو -¸~ي ¸أب ريغ-¹ا .م`ا ى¹ع ى~='
اماح`ا •س-ن انرس »¸ي¹ا
اما=ح ¸ام¸¹ا ا-كرتيس اد=و
-ا¸·¹ا د=' ي-¹·¹ ¸ير=¹¹ =د·ب ~¸ع'و
-اس~¹ا »`ح' ر=ف¹ا Š¸ي= نم _~=' .='و
يقت¹ن ا-ك -يك رك~' ~¸ع'و
¸ر~~¹ا _ا--¹اك ¸·ري -¸د¹او
¸-ن¸¹ا -ود- ي· ي-~ي ر~·¹او
-اهت-م ¸- ام ¸¸~' ` يند~ي =ي¹' -ي~
-اي=¹ا ·ي· ىي¸' ام¸ي · يتياهن -ا¸' ام¸ي
-ادي ي-~¹¸تس امو ¸~¹ا _ر=¹ا نم -'
-ادص ي· ايح' -¹¸ ام ¸~¹ا .م`ا نم -'
-اهت-م _¹-يس اد=و
¸¸ي·¹ا ي· .ب~ي ر-¸¹ا
¸¸-س¹ا ·¹كأت ¸اين~ اي ر~·¹او
¸رتف-س ¸ير=¹ا ¸فن ى¹ع اد=و
¸-ت=تو ¸¸`ت ,ري=¹ا ا-ع¸م~و
ا-ب¸~ --ا-' ام¸ي ا-ع¸~~·
¸رت=ن اهي· ¸ا¸~`ا _م اد=و
-دي¸= ¸و¸ا·
155
ن·م ··ن' -·ي-ي . .·=رب ¸·ي¹ ¸اغي ` ن·م ¸' ادي¸م .¸قيو · ¸¸يغ¹ا .·=ر¹¹ ¸~اقتنا ¨‚¸ي~ د¹و" ‚`ا -رغت·سي
اه·م ·ت¹¸=¸ب ر·~ي ىتح · -ر=ن ي· .ا=ر¹ا نم ىن~' -اس-¹ا _ي~= نك ¸'و ·-م ىن~' ي- نم .=ر¹ا ¸ات=ي ¸' ي·ي-=¹ا
!Œ ·¹`م .=¸ نم ‹و¸تي ¸' نم ··-~ي ¸~¹ا ا~· `'و · -ري-·ت دح ى¹ع
¸ي¹·ت `
ƒ ƒ ƒ
امد-ع ²==¹¹ -ر~· =~ت م¹ . ²ي·ر~¹ا ²ق=-~¹ا ى¹' اهتكرت يت¹ا ميدس¹ا -ا~ ن´ت م¹ ¸اير¹ا ى¹' -~اع يت¹ا ميدس
م·` -رت· ~·-م -·فت=ا ي·ت¹ا ²ما·ستب`او ¸ات~¸¸ت~¹ا ¸ات-=¸¹او ²·=هب ¸ا·~ت ¸ات¹¹ا ¸ا-ي·¹ا ! ر·م`اب ²··`ع ¸ارف¹ ¸أب ا·هت¸ا¸
²·=-او ²¹أ·س~¹او · ¸ار· ~اع د·ق¹ . ²··ور·~¹ا ب·=¹ا ¸¸ا¸ع ي·- ا·~ن' · ب-·س ا·~نو~ ²·-`-ب ··=¸¹ا ى¹ع م·سرت¹ -~اع
! ¸~~¹اك
!! ·=¸¹ا ²·ا~ ²~س-¹ا `'و نير-~ ¸¸-¹ا ام' ! ميدس اي ¸نو ¸ن ¸تد-ع ام ! =رب اماي ا-ح اماي †
ميدس „== ,دح' =¹ت ن´ت م¹ . ²=-او _م`م -ا~ و' ²سو¸دم اهي¹' ·ت~¸ع .¸-· و' ¸ارف¹ ميدس -~¸ع ن´ت م¹
نم ر-ك' -ناك ا~ه-·ب ى¹' ا~هت~¸ع د·ب ا~ه-م `ك -ر~= يت¹ا -~¹¹ا . ²ن¸-=~¹ا ب=¹ا -`ا=ت¸ا نم -ناك ا~ن'و ²يك~¹ا
. ·ت¹·فب »¸ي .ك ا-رك~ت يت¹ا ²مار´¹ا ²·س¹ و' ر=•او ني=¹ا نيب ¸- اهس=ي ي¹¹ا بن~¹ا ²·س¹
ا·م . -¸ار~¹اب ²·س~غم -و`حو ر·هق¹اب ²·ب¸~م -~ا··س -·ناك . ¸ارفغ¹ا د·ح ى¹' ا-ا·-·' ى¹ع ميد·س -~ا··س .·-ت م¹
.·-=ت ن¹ ا·هن' ن·م -دكأتم -·ناك . -~¸=و ن·ع ¸`عš¹ ²·==¹ ¸' ¸ا=تناب ا·ه·ا~ع' ي·· ا·با· ¸`~=¹او م¹`اب ¸¸·~¹ا .ا¸
`' · اهسف-¹ اهمارتحاو اهتمارك نم ري-ك ر=~ نع .¸ا-تت اهن“· ديد= نم ا-ي-ح -اي' اه¹¸-قب ·ن'و · ري`´¹ا ى¹ع اهسار· نم
. `¸·فم ¸اك ارم' -ا -د=ي ىتح · رم`اب ر´فت `' ·-م „يسب _ا-·' د·بو ·ب اهق¹·ت -د~¹ -ر`' اهن'
-ا==¹ ¸`ت=اب ·-~' ¸¸·~¹ا ¸اك . ر=•ا نع ادي·ب ¨-ا·¸¹ا .-·" ·¹ ²يق-ت~¹ا »اي`ا ¸ي·ي ¸' ا~ه-م ¸' ~ري م¹
.²¹ي¹· »اي' د·ب -¸~¹ا ر=ت-ي ¸يرم -ايح نم -ري=' -~¹
ا-ير= ¸افت`ا ¸اك . ن·يره~ ن·م .··' د··ب ن-ا´¹ا -ا·¸¹ا د·ع¸م ى·تح ا·م `=ي ¸' ى¹ع اي-~- ¸·-ي ¸افت`ا ¸اك
. ·مادع' دع¸م ىتح ب=¹اب --`ت¹¹ ²س-اي ²¹وا=م ·²¹وا=~¹اب ا-دب ا~هن' `'
ىتح -¸ا=تن` اه··دي ·¹ اه-ح ¸اكو · ·ت-ي== ²`~ا=م نم يهت-ي ¸' د·ب اهب .ا-ت`¹ ···دي 'دهي م¹ ¸~¹ا ·-ح ¸اك
. اهت¹¸اغ~¹ •رفتي¹ ²¹ي¹ .ك -تاه¹ا ى¹ع ·ت-ي== ²¹¸اغم نم •رفي
ن·ع -ام¸¹·م ²·ي' -ا=ع' و' اه~·سا ن·ع ¸`ع`ا ~ر=م ى·تح ¸··¸ . ا·همام' ··ت-ي== ن·ع ‡·يد=¹ا ¸··ري ¸اك
¸·-و · اهي-رت·سي ¸' د··ب 'دهت م·` -رم .·ك ··ي¹ع ¸¸`ت -·ناك . ²··دب -ا·¸¹ا د·ع¸~ب ميد·س م¹·ي ¸' ¸··¸ ا·~ك · اهتي·-=~
. اه-ا-رتسا ي· _¸ا-¹ا
=¹~ -·~ت´ت ميد·س -·ناكو · »اي' ²··-ب .·ك -رم ¸ارق¹ا د·قع د··ب اعر~ ··ت=و¸ -=-·ص' ي·ت¹ا ··ت-ي== ¸و¸ي ¸اك
.²·=¸ ري= ى¹' ²مارك اياقب ا-¸~اغت· اه-ع --اف=' ·ت`وا=م م=¸
156
-¸~ا· ميدس د·ت م¹و · اي·ي-= _-¸¹ا ن´ي م¹ . ²¹¸ه=~¹ا ¸ار· ²=و¸ نم ميدس -ري= -دت~او ا~هتا¸ا=~ -ر`ك
ن··ي¹ع¸ت -ريا··ص =··ي· Žو · ²=~··س -اقي¹·تب ا··هي¹' ي··ق¹ي ¸ا··ص ···`يدح -و`=ب ا··ه-ي~ي ¸اك ¸~¹ا ¸ار· . .ا~تح`ا ى¹ع
اهي¹' _~تسي ¸اص ²~يدس نيع نم -دحا¸¹ا ²·مد¹ا ·~¹¸ت -ناك ¸~¹ا ¸ار· ¨! ره~¹ا نم ني·م -·و ي· =نا ديك'" Œ²عرسب
… -اف=تساب -ا~¹ا´~¹ا ,دح' ي· اه¹ .ا· . ر`أتي `· -تاه¹ا ى¹ع اع¸م~ _ور=~¹ا ا--اير-ك -¸-ت ي-و ²¹ي¹ .ك
. ²~¹ك ¸' ى¹عو ²قي·~ ¸أب -¸-ا= -¸اص =ت·م~ ! دب' =ع¸م~ ¸¹=ت ام ي´ي¹ع -ا~ ام يتنا †
Œ ²··`·¹ا ي·· ~ا~¹ا _·-¸¹ا ا~ه¹ ا·ه¹¸-·و ··ي¹' ا·هت~¸ع د··ب اه-=رت·سا .·- Œ -¸¹·س`ا ا~هب ا·ه`~ا=ي _-·ص' -·يك
¸' اه-م ب¹=ي ¸' Œ ,ر=أب „تبرم ¸-و ¸ار· اه-=ي ¸أب -ي-¸ -يك !Œ `ص' _-¸¹ا ا~- .¸-ق¹ رم`ا اهب ىهتنا -يك
!!Œ ا-ريغب .=دي ىتح ··م ىق-ت
_··ي~= =¹ت~ت ا··هن'و .··-`ا ا··-¸ات=ا ي··ت¹ا ···ت=و¸ب _ا-ت·`ا ا··~ت _··-تقم ···ن' ا··-ر-=' ¸' د···ب ²¹ي¹ -ا~ ···ي¹ع -¸ا`
¸' د··ب ي·تأي د·· ب·=¹ا ا~- ¸'و · ¨ميد·س" ا·-اي' ا·ه-=ك ا·ه-=ي ¸' ,¸·س اه·-ق-ي ` ··ن'و · ا·هب م¹ح ا·~¹ا= ي·ت¹ا -اف·صا¸~¹ا
د··-¹او ي·ن`ق·¹ا ¸ايت=`ا ~ا=تاو ميد·س ن·ع ~ا·تب`اب -¸=·-ن م·ه¹ك . ر·م`ا ي·· م-¸ا~ت·سا ن·م .·ك _·م -دح ا·~ك ا·ه=و¸تي
¸¸م`ا -~- .`م ي· اه¹ق·ب ر´فت ` -'ر~¹او · -'رما يه· . ··-¸¹ اه~هفت »دع ي· -¸و~·م اهن' اه¹ .ا· . ب¹ق¹ا ·ي¹~ي ا~ع
····دت ي·ت¹ا ¸ا·سن`ا -ر=ف¹ م·هفت ¸' ن·م ي¹ا=¹او .·ه=¹ا ي·· ¸¸اغ¹ا -ا·د·ص`او .·-`ا »`ك ا·ه¹ ~~ري ¸اك ! ا·ه-¹قب ا·~ن'و
ن~¹ ‰`=`او ²ي¹و¸س~¹ا .~=تو .--¹اك ²يناسن`ا -=ا¸·¹ا نم -ريغب نم¸ي ¸' ب=¹اب نم¸ي ` ن~م ¸=رن .- . ب=¹¹
Œ بي-=¹ا نم ‹او¸¹ا ¸ا=تنا ي· ني-س¹ا ى-·
·¹قع ي· ¸ودي ا~¹ اف¹ا=م ¸¸´ي `' ى¹ع ‰ر=ي اي'¸ ·ي=·ي م` ¸ار· ى¹' _~تسي نيتف~¹ا -`¸- نم دحاو .ك ¸اك
·`=يو ··وا=م ~د-ي نم د=ي¹ .أسي ا~ن'و · ·ي'ر¹ ا-·ا-م اي'¸ _~سي¹ و' ري~تسي¹ .أسي ` مه-م .=ر¹ا ¸' ¸¸~¹·ي مه¹´· ·
· --ا=¹ا -ري~- ²-دهتو ··تنأ~=و ·قيد·ص ~ا··س' ²¹وا=م ي·· _··د-ي ¸اك م·ه-·ب . ··ي¹ع »¸·¹ا د·قع ا·م ي·· ي·-~¹ا ى¹ع
. ا-ر~ نمو ·¹قع -¸ا~' يت¹ا ²ي--¹ا =¹ت نم -و¸~=ي ¸' مهب _¹ب ىتح
»¸ي ن·م =··رع' ي·غبا ا·م =¹ -¹· ي·سفن ن·م ي¹¹ا ا·ن' Œ ي·ن¸·ر·ي م·- ¸·ي¹ Œ م¹´تت =د= ن·م -·نا Œ ا·ن' ي·-م =·نو¸~=ي †
نم .´¹ _~ست -رص ىتم نم -ا~ ام !Œ مه¹ _~ستو ي-م =نو¸~=ي ²ف¹اس¹ا Žو ¸و¸دي ام ¸ان ¸¸=ي ! ---¹¹ -مدقت
ي¹¹ا -·--¹ا ¸او د·حاو ن·سح' =·ناو ¸ا=¹= -·-م =·نا _~·ست ب·=ت `او Œ ··ه=و ¸¸ ²=ي·--ب =¹ ي·تفي ي·=ي -~و ب·-
ى¹ع ي=ت·ست ا·م ي¹¹ ا·ي ! ر·ي= .·ك `' .-ات·ست ا·م ي¹¹ ا·ي ي·~ =¹ ¸¸·ست ` ا·هكرتت =·ن' ¸ورف~¹او ²·نا=¹غ¹ا ي·- ا·ه·ر·ت
. ! .-اتست ام ي¹¹اي ¸ا-=¹ا اي .~-¹ا اي Œ =¹ ·تي¸س ي¹¹ا .ك د·ب »`´¹ا- ي¹ .¸قت ¸ا=! =ه=و
·تر-·=' ¸' د··ب · ··ي¹ع ٍ-¸·سأم ر·ي= ÷ ا·هي¹' ··ت~¸ع ن·م »اي' ²·س~= د··ب ÷ -ر~¹ا -~- ¸ار· ن·ع ميد·س -¹·-فنا
ي·ت¹ا -ري=`او ى¹و`ا -ر~¹ا ا·-= -·ناكو · ¸ار· ى¹ع اهت¸·ص ميدس اهي· _··رت -رم .و' -ناك . ·ي· ا·هي'¸ نع ²حار·-ب
. ·ه=و ي· اهي· ·~ت~ت
157
-=س' -ناك ¸امر=¹او ب=¹ا ²-· ²ياه-· · -ر~¹ا -~- ²-ي¸ح ينا=' و' »ا·=¹ا نع »ايص و' _¸م~ =ا-- ن´ت م¹
ري´فت¹ا ~ر=م نم .==ت =¹~ اه¹·=و · .حار~ب اه¹ ·-ح ¸¸في ¸اك ·ب اهق¹·تو ¸ارف¹ اه-ح ¸' ميدس -ف~تكا . _·¸ت~¹ا نم
! _ي¸ات¹ا ي· ب=¹ا ¸-· _و¸' نم ¸¸´تس اهن' ام¸ي --= يت¹ا ²¹ي¸=¹ا ب=¹ا ²-قب
… ²ي¹ات¹ا ¸¸=س¹ا ²¹ي¹¹ا =¹ت ¸وا~س¹ا ا-رت·~ ي· --تك
¸' د··ب ²¹ي¹ ي·· -·هتنا يت·-· ر·ي= ب·ح ²·-· ن·م م·كو Œ ·¹ ا·همارتحا -دق· `=¸ ب·=ت ¸' -'ر~¹ا _ي=ت·ست .·-
Œ ·ت-ي-ح نيع نم ¨_ا=" بي-=¹ا ¸` · -ا¸-س¹ -~اع
¨!ن--ح' نم `' نمرت=ي ` · ¸´·¹اب -اس-¹او · ¸¸مرت=ي نم ا~-ا~ ¸¸-=ي ` .ا=ر¹ا"
· -ا· ى¹' ي¹-اس¸ ر='
.ا=ر¹ا ,¸·' نع .¸·' ا~ام
Œ! ·ي¸ب' ¸دي ي· `-= اد= ا~'
²¹ي-ق¹ا دي~ن ·ي¹ع ¸¸·¸·ي
·يد¹ ¸اك امد·ب ! ••¸ا· ¸-و
·ي· Šرفي ` ¸~¹ا ب=¹ا
·ي¹ع -ا ²~·-¹ · دحا= ,¸س
! .=¸ ين' ي¹ .¸قي
·ي¹' ´-·~تساو ي-=--ي .ق·¹او
! -'رما ين' ·¹ .¸·'و
·ي¹' ´-~´تحاو · ي-¹· ´-~´ح
. -اي=¹ا دي· ى¹ع .=ت يك ¸ار· ى¹' ²=ا=ب د·ت م¹ اهن' -ا¸-س _ب¸' ~-م -رم .و` ميدس -ر·~ · »¸ي¹ا =¹~ ي·
` ··-ع اه¹ا·-فنا ~·-م ²¹ي¹ .و' =¹ت -·ناك . ·¹=' ن·م ¸·ي·ت ¸~¹ا .·م`او د·يح¸¹ا م¹=¹ا د··ي م¹ . -ا¸ه¹او -ا~¹ا ¸ار· د··ي م¹
ن·م ا·هت·ي- _·ب¸' ني-·س ى¹ع د·يد~ »د-ب ا·~ن'و ¸ار· ا·ه·ارف¹ ²¹ي¹¹ا =¹ت ي·· ¸¸=ب ر··~ت م¹ .··ت~¸ع .·=' ن·م ا·هي· ي¹·-ت
! ب=¹ا ·~سا -ارس -ا¸و اي·س ا-ر~ع
… ¸¸=س¹ا -~- -ناك ¸وا~س¹ا رت·د¹ا ي· ²ب¸ت´م ²=فص ر=' ي·
· اه-م _ا¸ ·ن' ¸¹ -ا=' -رصو · يتايح .ك ب=¹ا ا~- ¸اص »اي`ا _مو · .´~ ¸أب ر~تسي ¸ارف¹ ي-ح -يغب"
. ¨²ف¹اس¹ا .ك ¸~- . -ا·م _ورت يتايح ¸'
ي· ¸ي~¹ اهت~س' ا~ك ²يف=¹ا ¸ار· .-اس¸ ىق¹تت ¸' --·¸ اهن` بن~¹ا نم اري-ك ا-¸= .~=تت اهن' ميدس -ك¸~'
. ا·هي· ا·ه·رع ي·ت¹ا ني-·س¹ا =¹ت .·ك .`= ا·هب Šا-ت¸`ا ن·م ··برهت -ا¸و ي·قيق=¹ا ب-·س¹ا م·هفت ¸' -·-·¸ . »اي`ا ن·م »¸ي
اه¹ اهسار· ‰ا=¸“ب اهعا-·' .واح امد-ع اه¹قع ¸يد-ت نع -·-تما . اه¹ ·-ح -·- ر·~تسي ¸أب اه-¹ق¹ _~ست ¸' -ب'
158
²¹اس¸ ¸' .ا-قتسا نع ب¹ق¹او .ق·¹ا _ا-تما ي-و ,ر-´¹ا ب=~¹ا ²=¹= --´ت¸ا . ·ترس' .=' نم اه-ع ي¹=ت¹¹ -~اد·تساو
. بي-=¹ا نم اهب -¸=رم ري=
· .ا=ر¹ا _ي~=¹ اهمارتحا ا-ر`' ى¹ع دق· · اد= ²يسا· ²بر=ت -ناك اه-´¹ · ب=¹¹ اهنام~' نم اري=' ميدس -يف~
. -اهتنا ¸و~و · دي¹و ·¹-· نمو ¸ارفب ²يادب
159
(”™)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 21/1/2005
Subject: ¸~ا·¹ا ¸¸ا= ¸- ا~- ... ¸•او
·ي¹- _مد¹ا ي·اص ي´ ¹- نيع اي
·-يرس يتا- ·ي·اص ىهتنا ى¹'و
·يعا¸و =´¹= _¸¸ ي·¸~ نيع ايو
·-ي¹· ي·¸~و -ديوا·م ي·¸~
·يعاري ٍ¸¸ف~ ر=ا=¹ا ·¹ نم اي
·ب ي-ت Žو انري=و انا¸- _-تا
·ي¸ادن انارت ا-ي¸ادي ي¹¹ا
·-يسح يب¸ .·= ر´-ت ي¹¹او
·يغ-ت ¸ف-¹ا -´يع ا-ي-ي ي¹¹ا
·-ي=ي ` -=-¹ا ا´يع ·ي-ن ي¹¹او
¸ا~¸ه¹ا -¸¸ن
م´ك¸ا~' ` د· . =¸ا-~¹ا ى=-`ا ديع .¸¹ح ²-سا-~ب ري=ب متن'و »اع .ك · مك~ايع'و م´حار·' م´ك¸ا~' -¹¸ ام
· ²=·-¹او · ر·ي=¹اب ²-ي¹م اماي' ي¹و م·´¹ -ا ا·ه¹·= · ²ي¹-قت·س~¹ا م·´ماي' _·ي~= -¹غت¹ ي·ت--هت د·م' ي·--´¹و · »~اق¹ا ا·نديع
. ب=¹او · ¸ام`او
ƒ ƒ ƒ
··سفن ن´يع . ا·همودقب احر· ر·`ك`ا ا·هت¹ا= ن·با ¸¸ا= ¸اك · ²·ي¸دب ا·هت¹ا= .¸-م ي·· ¸·ي·¹¹ ميد·س -¹قتنا ا·مد-ع
ري= .´~ب ·تامد= ميدقت .وا=ي ¸اك دق· ا-ي~ ب¹=ت ن´ت م¹ اهن`و · اه=-ا¸ح -ا-·و اهتحا¸ نع .و`ا »¸ي¹ا ~-م `و¸سم
. ¸¸دت ¸' ¸و~ =¸--¹ا يف=¸م نم ·-ا·دص' ¸·ب _م -`ا-تا -ار=“ب ²ي~ا~¹ا اه¹كا~م .ح ي· ا-دعاسي ¸أك · ر~ا-م
ي·تا¸¹¹ا ··تا¸=' ¸ا-=' ¸و~ ا·م ا·~--ا~ع `وا-تي¹ ¸·-ك ر·=رب ن·م .·-ف~¹ا ا·ه-¹= ···م ا·ه¹ ب¹=ي· ²¹ي¹ .·ك ا·هب ي·فت=ي ¸اك
-وا=ت¹ا _=تست م¹ اه-´¹ اهب ¸¸ا= »ا~ت-اب ر·~ت ميدس -ناك . ن-رم` -رت´ي ¸' ¸و~ ¸ار~تساب مهتد¹ا¸¹ ·-ي´~ي ن¹¹=
.¸-~¹ا ¸··فن ي··· ····م ¸··ي·¹¹ ا··-¸ار=-` =¹~ _··=ري د··· · ···ما~ت-ا ¸¸ا¸ت ي··ت¹ا ²··=¸د¹ا و' -ا-~تي ¸~¹ا .··´~¹اب ····م
!دحاو ¸ا´م ي· ا~-~¸=و -دم .ا¸= اهي¹ع نم ·ي-يع _·ري ` ¸~¹ا ¸-و -~¸=و -ا-`' ²حار¹ا »د·ب م-اد¹ا ا-¸¸·~و
160
ي·· اف=¸م .·~·ي -د¹او ¸اك ا·مد-ع ¸اير¹ا ي·· ²=·س¸ت~¹او ²·ي-ادتب`ا ن·يت¹حر~¹ا ¸¸~ . »ا·ب ا·-ر-´ي ¸¸ا= ¸اك
نم ا-ير· _--ي ¸' ~ا¸' ¸~¹ا -`ا دعاقت د·ب -رس`ا اهي¹' -¹قتنا يت¹ا ر-=¹ا ي· ²ي¸نا`¹ا ²¹حر~¹ا مت'و · -ا¸ا¸¸¹ا ,دح'
.~¸·س =¹~¹ا ²·ما=ب ¸ا-س`ا ب= ²ي¹´ب ¸=ت¹ي¹ ,ر=' -رم ¸اير¹ا ى¹' ¸¸ا= ~اع م· · ²ي·ر~¹ا ²ق=-~¹ا ي· ·ت¸='
ر·اسي ` يت¹ا _¸-س`ا ²ياهن .=ع ي· .¸-~¹ا ي· م-¸و¸ي ¸اك امد-ع اهب ديا¸ت~¹ا ¸¸ا= -ا=ع' ميدس -=ح`
· اما~ت-ا =¹~ ر··ت م¹ اهن' `' · ¸¸نا`¹ا ‡¹ا`¹ا -·-¹ا ي·· ميدس -ناك ¸' ~·-م =¹~و · ¸²·ر~¹ا ²ق=-~¹ا ي·· ·¹-' ى¹' اهي·
·`يدح ي· اصا= اما~ت-ا ا-ري·يو · مهت¸اي¸¹ اهي· يتأي -رم .ك ي· اري`ك اه¹¹ديو · ر~·~¹ا ¸¹حو -ي=¹ ¸¸ا= ¸' م=ر·
ي··· ا·م ا··~-¸ه¹ »اي' ~··-م .د-تت م¹ ي··ت¹ا -¸=`ا ر··عا~م ·¹ ن··´ت -¹=· · ا··ه-¹· =··ير=ت ن··م ن··´~تي م¹ ···ن' `' · ···تار=نو
. ··ارت=ا نع ¸=·ي ·-´¹ ¸ار~تساب اه-¹· ¸م`ي ¸اك -¸ر-¹ا ·-ح · ¸اير¹اب ا~-د= .¸-م ي· ا~هت¹¸ف=
ى¹ع -أت م¹ ميد·س ¸' `' ·ا·همام' اهتقيد·ص ··ب ¸·-¸ت -·ناك ¸~¹ا ¸·~ا·¹ا ²¹ا=¹ا ن·با ن·ع م¹·ت -·ناك -ر~· ا·-دحو
مهت¸اي¸¹ يتأي ¸اك . ¸¸ا=ب =ا´تح`ا اه¹`= -~ا=ت يت¹او · ¸ارفب ²¹ي¸=¹ا اهت·`ع م` نمو · دي¹¸¹ اهت-== ~-م -رك~
· ¸¸¹·¹ا ¸با=¹ا ي· -ركا~~¹اب .اغ~ن`ا ب-سب ميدس -اي= اهي· ¸ر´ت -ارم _-ب د·بو · ·¹ا-قتسا ي· -`ا ,¸س د=ي `·
¸¸ا= ¸ا·-· · ا·ه¹=' ن·م ر-·=¹ا ى¹' رف·س¹¹ ميد·س ر·=-ت ي·ت¹ا -~ود·~¹ا -ا-·سا-~¹ا ي·· ا·م' · م·هت¸اي¸ ن·ع ¸¸ا= _·=قنا
. =¹~ ·¹ ¸دقت ميدس -ناكو · اهب -اق¹¹ا ى~ا=تي
-··ناكو -د-ا¸¹ا ·ت=ا··سب ب··=ت ن··´ت م¹ . -··ي~¹ا ¸···ب ²··ي¹¸ف=¹ا ·تا·ر··-ت ي··· -··ناك ا··-ر=ن ي··· ¸¸ا= ²¹´~م
²ي¹¸ف=¹ا ·=م`~ب ري-ك .ف=ك اهمام' ود-ي ¸¸ا= ¸اك . ²حار-¹ا -~-و ¸د-¹ا ا~هب ا-¸=ن -رعا~م -¸اه=' نم -رغتست
ن·م ا¸=اح ¸اك ··-´¹ ي¹·ف¹ا ب·ي·¹اب =¹~ ن·´ي م¹ . ²-ير-¹ا ·تما·ستباو ¸·-ت´~¹ا ·~·س=و ²·يما~¹ا ا·~هتد= _·م`م ··-~ت ي·ت¹ا
. ·ب Šا-ت¸`ا اه-´~ي -ا~ك ·ب اهعا-ت·ا نم .¹قتو ·-ع اه¹-فت يت¹ا -ري`´¹ا ¸=ا¸=¹ا
ا~¹ي· ¸ا·باتي ²¹ا·-¹ا ي·· ا·~- ا·يقبو »¸-¹ا ى¹' _·ي~=¹ا د¹= ¸' د··ب ²¹ي¹ -ا~ Šا-ت¸`ا _¸-¸م ي·· ¸¸ا= ا·ه=تا·
ا·هي¹' -·فت¹ا · ·¹¸· ¸¸-ي ا·~ب ·¹اغ~ن` ا-ي~ ··-م ¸¸ا= بع¸ت·سي م¹ ¸~¹ا م¹يف¹ا -اهتنا د··ب . ²·ي-ا-ف¹ا -ا¸-ق¹ا ,دح' ى¹ع
… ·ب اهي~ا-ي ¸' ~اتعا ¸~¹ا اه~ساب اسما-
. ي~ي~ †
. `- †
. ~~رتم ¸ب _¸-¸م ي· =~¹ك' -يغب †
Œ ر~ ام ىسع ·ي¹ ! Œ ~~رتم †
. ·ي· =ي'¸ ¸¸´يب Žو -ن' ¸¸دم ¸ب ري= ¸د-ع ¸- -او †
. -اي~س¸ ا´-يب ام . =تحا¸ ~=و ¸ب .¸· . ري= -ا -ا~ ¸' †
=·¸~' --ك . ¸اغص ا-حاو نم ا--·ب -ر·ن ا-ح · ي~ي~ . ي-ي¸قي -او .¸= ى¹ع _¸-¸~¹ا ي· .=~اب يكو'"
_م ب·¹ت ى-رت امو -ا--¹ا .ك نم ى¹ح' ¸-¹ت ي¹¹ا · ~´¸¸م ¸¸=و معان ر·~ »' ²ح¸¹~~¹ا ---¹ا · ديع .ك ا-ي¸و¸ت ا~¹
161
-ا--¹ا ن·م ي··م ~·=' ا·م ²¹اق-¹ا -·ح¸ ا~' -·-ك -·يكو Œ =¸قيا- ا~' .اي·¹ا _·م -¸ا-ت' -·-ك -·يك ن·يرك~ت . ~`و`ا
! »اي`ا =ي~ نم =-ح' --ك ينا -او ن´¹ · ¸اغص _ي=ص ا-ك Œ ني-ت ي¹¹ا =¹ ¸رت~' ¸ا~ع =ري=
م´-يب ديح¸¹ا د¹¸¹ا --ك ين' _م · ا-ي¸و¸ت يتي= ام .ك يتا¸= _مو =·م رهس' بح' -رص · ¸¸~ انر-ك ام د·ب
ني·د-ت ! اند-ع اه-ي-قت ي¹¹ا -اعاس¹ا ي· =-م بير· ¸¸ك' ين' `' ي-~- ام -او ¸ب „¹= ¸اك ي¹´~ ¸' ¸¸~' . اهت·و
²يا= ميدس ,رت ي¹ ¸¹ا· ي~ مه¹ بي=' ين¸غب ا~' يتا¸= او¸اص Œ اند-ع يت-ك ¸' `' ميرك ¸ي' يتا¸=¹ بي=' --ك ام
! ²¹ي¹¹ا
¸=يو =ي· يما~ت-اب ²=¸س-مو ¸¸~ ي-تف=¹تسم ن´~ي . =-ح' ام .`م ي-تباح يت-م =نا -¸اع ان'و ا~- .ك ¸اك
ي··~ ¸' =··ي· `و م··س= `و ¸¸¹· `و -~اه~ `و ²ما··سو ` Œ =··ي· ب··=ت Žو ! -¸و~·م … ي··سف-¹ .¸·' -··-ك . ا·-= =¹
. اه¹ =-ح ري= · ا-د~ي
· =-ي·ب ر-كاب ¸¸تك~ -رص ا~' ين` `و' Œ ·ي¹ ²·¸اع ! ²حرف¹ا نم -ر= م·كد-ع ¸ا-·س`ا ب=ب ين¸¹-· ام »¸ي
»¸ي .··ك ي··-م¸·ي ¸ا~ع =¸بأب ¸··-¹تاو م··ك¸و¸' ري··صابو · ²-كا··س ي··تنام .··=م ¸اير¹ا ي··· ن´··س' _ا¸ ي··ن` اينا`و
!=·¸~'و
· ²·ما=¹ا .·=ا~ ي·ن¸ت --ك ين` اه¹-· =¹ »دقت' ¸~ا· -·-ك ا·م ! أ·=· ¸اهنا ي·~ .ك ¸ا -ي·سح · د·ي¹و =¹ »دقت ا·~¹
م·ك¸و¸' ري·صابو ··~ي¹·ت .·~ك ا·م ي¹¹ا ¸¸-¹ا =·ت¹ا= د¹و =·=و¸ي ¸ا~ع ¸¸ا~¹ا د¹و ~ري .ي=ت·سم =¸ب' ¸' ي¹ -¹ا· ي·م'
»دقت' ¸~ا· -·-ك ا·م ! -أ=· ¸اهنا ي·~ .·ك ¸ا -ي·سح · د·ي¹و =¹ »دقت ا·~¹ ! =··¸~'و »¸ي .·ك ي·-م¸·ي ¸ا~ع =¸بأب ¸·-¹تاو
=·ت¹ا= د¹و =·=و¸ي ¸ا~ع ¸¸ا~¹ا د¹و ~ري .ي=ت·سم =¸ب' ¸' ي¹ -¹ا· ي·م' · ²··ما=¹ا .·=ا~ ي·ن¸ت -·-ك ي·ن` ا·ه¹-· =¹
د·ب . يم`ح' .ك -رس= ينا اهي· -يسح · يتايح -ارت· '¸س' =ت´¹مو =تب¸== -رت· -ناك ! ·~ي¹·ت .~ك ام ي¹¹ا ¸¸-¹ا
ى¹ع يتر·اس =ن` · ينادم ام ن´¹ =¹ »دقت' ¸وان ي·نأب ²عرسب ==تا·' -يغب ! ديد= نم ا·يند¹ا ي¹ -´=- ا¸ت¹-فنا ام
. ‘¸د-¹ ى¹ع .¸=
… _باتي ¸¸ا=و · ميدس ·=و ى¹ع ²~-د¹ا _م`م
. يتا~¹ا´م ى¹ع ني~رت `و · مك¸و¸' -ي= ام .ك ي-م نيبرهتت -رص =ن' -=ح` رفس¹ا نم -·=¸ ام د·ب" †
. اه¹اح ي· اه¹=و اه-ع د·با ! =تقيا= ي- `و =-=ت ` ---¹ا د¹و اي -¹· ا~ك =تف~ ا~¹ ان'
ر·=تنا -·-كو ي¹اب ى¹ع م·يا~ ·--ك . »¸ي ي·· =تي·سن ا·م ي·ن' ي·م`ك ى¹ع د·ه~ي -او ن·´¹ · =·تكرتو -د·تبا `··و
. »اي`ا نم »¸ي ي· ا-·~=ي بي--¹ا
ي·تنام =·-´¹ ا·ند-ع =·-ي=ت ي·غ-ت ي·م' ¸' -¸اع -·-ك . ¸~ا· ي·نامو =·--= -··و' ي·غب' ي·ن' -ي·سح =¸ب' -ا·و د··ب
. ان' ¸- =-·ر¹ يقيق=¹ا ب-س¹ا ¸' ي¹ .¸قي ي¹=ادب ي~ ي· ¸اك . ²ق·ا¸م
ي·ن' ني·س=ت ا·م ¸ا~¹ع د·ي·-¹ د·ي·ب ن·م =·مد=' _ا¸و · =·قيا-' _ا¸ ا·م ي·ن' ي·سفن -د-اع · ا·ند-ع ي·تي=ام »¸ي
ر`ك Žو ²·¸اع اهن' _م يص¸-=ب =~¹´ت ام اهن' اهتص´رح يم' ىتح · يتيحا-¹ =¹ي~تس' ¸ا~ع يتيب ي· =~¸=و .غتس'
162
==رح' `و =ماد· اه=رح' ` ¸ا~ع .و' م´تق·ا¸م نم دكأت' يغب' --ك ان' ن´¹ · -ر´ب .-· »¸ي¹ا ي¹ =-==ت ا-~وو =-ح'
. اهماد·
»دقمو ¸ي-=ت¹ا ²-س --¹=و ²·¸اع يتنام .`م -=ر=ت ان' . ¸·ب _م ا-حاو ¸نو ²-س ا-ي¹ع -رم · ني=¹او
ا~' ين' ²¹´~~¹ا ن´¹ »اس·`ا دح' ي· دي·م ²في=و ي¹ع ني-¸اع ²·ما=¹ا ²حار-ب . ²`·-¹ا و' ²في=¸¹ا ¸ا=تنابو ي·ا¸و'
بي·-ن ا·-يب ¸اك ¸¹ . =··م ¸ري·-م Žو -رع' ا·م د··ب `' ر·ا·س' ¸د·' ا·م ا·ن'و · ر·ه~' .`= ‹¸ا=¹¹ ‡··تب' _ا¸ -·ق·او
ني¹~´ت ي·م ني=تو .غ~¹ا نيكرتت =~و ا~' ¸¸دمو ا-- ني¹غت~ت =ن'و اص¸-= -~- رفس¹ا ²¹أسم ي· =تق·ا¸م ~=' »¸`·
. ` و' =تسا¸~
ن·م ·--ك ا·م ا~' ا·م' · ‹¸ا=¹¹ رف·س¹ا -ر´· ي·غ¹'و ىف~ت·سم ¸أب ا·-- ا·ن' -·=¸ت' ن·´~م =-·سا-ي ا·م رف·س¹ا ا~' ي·-·ي
و' _·ب¸' .·-· _·=¸' _ا¸ ا·م ي·ن` · ي·-يت-·¸ ¸¹ ‹ر=ب ني·س=ت _ا¸ ا·م ¸رف·سبو · -ا ى¹ع .·ك¸ت'و ر·ا·س' _ار· ي-ي·-ن
ى¹ع ر·`أي _ا¸ ا·م ا~- ي·-¹= ¸' ¸دكأت ي·-·ي . ي·´ي-ري ي¹¹ا .`=¹ا ن·با ي·ت=و¸ت ن·ين¸´ت ا·هي· ي·´يد~ي · ني-·س ¸·~=
. ¨¸ايت=`ا ي· ²ير=¹ا ¸¹=م =¹و =دي ي· ¸ارق¹او · =¸ارقتسا ى¹ع `و -ي-¹ا ا~- ي· =تايح
… اري=' ¸=-¹ا نم ميدس --´~ت
. ¸ارق¹ا ا~- .`م -رع' ي-ي¹=ت ي¹¹ا -¸¸-¹اب ¸·ب نم -ار· ا-ك ام انر~ع ¸ب · بيار· _ي=ص ا-حا ! ¸¸ا= اي ن´¹ †
. =-ع اه·رع' ام -ري`ك -اي~' ي· ان'و · ي-ع اه·ر·ت ام -نا -ري`ك -اي~' ي·
· نيغ-ت ام .`م ى¹ع ني·ر·تت =قح نم ا·-= -نا ن´¹ · -ريغي ي~ .ي=تسم رغ-¹ا نم ي-¹· ي· ي¹¹ا =-ح ان' ميدس †
. ر-اح ان'و اهتبا=' ني·ر·ت =~و ي¹¹ا ²¹-س`ا .ك ي-ي¹أسا
Œ ني-س¹ا- .¸= =¹ ي¹ا~-' ب-س وا Œ دي¹و نع ي¹ا-فنا ب-س ``م -ر·ت يغ-ت ام -ناو †
· =·¸اع ان' ميدس !Œ -ا-س`ا -ناك ا~هم ي¹~ير=¹ا ميدسب ي=-ي .·اع دح' ي· ! --ا-= ¸- دي¹و نع =¹ا-فنا ب-س †
ن·´¹ =·قح ن·م ا~ه· ب-·س¹ا ي¹ ي¹¸قت ي·تيغب ا~' . ·=ي· ¸·`' ¸ا~ع ²·يافك ا~-و ا·ه-م ي·ت·¹= ي¹¹ا ²-ي-¹او =·تيبرت -¸اعو
¸ا·ص ي·~ ¸' نع =¹أ·س' و' =-ساح' ¸ا~¹ع ²قباس¹ا =تايح ي·· ي·-ي· ²·م¸¹´ م ·--ك ام ·-نا . يقح ن·م ¸- ام ادب' ب¹=¹ا
ام ني-س¹ا -~- ىتح · دحأب ²·`ع ى¹ع نين¸´ت ن´~ي =ن' اه¹`= -يسح ي¹¹او اهي· ي-يتي~ا=ت ي¹¹ا ني-س¹ا ىتح · اهي·
نع =¹ ي´ح'و =ا·م ¸¹=' د·تسم يسفن نع ان' . بتك -ا ا~' ا~ك د·ب ¸·ب _م ا-تايح ¸- ي-~هي ي¹¹ا . ي~ ي¹ ي-·ت
! ¸اير¹ا -ا-ب `او ²ي·ر~¹ا -ا-ب · ى¹ح' نيم د·ب =¹ .¸· اب ! »¸ي¹ا ى¹' يت~`و -·و نم يتاي=ب ¸اص ي~ .ك
Œ نيف--¹ا -ر=م -نا ! »`س اي †
ا~'و · نيد·ب مهي· ا-~¹ت-¹او -ا-~¹ا .اح ا-¹اح م-ا-~·¸ --ب مك مه¹ك ! ¸ي~ح .¸قي =·~سي ي¹¹ا =ادهي -ا نيف-ص ¸' †
!م-اي' =تي=ع »ا·¸`ا يتيغب
ر´·' ²¹هم ي-ي~ا ! ²ير-~¹ا -اس¹س~¹ا ي· ¸¸¹¸قي ام .`م · ¨ي-ت-=ا· -نا" · مه~¹ا . ¸¸تسم ¸با=¹ا ي¹= . ¸¸´~م ` †
. =ي¹ع ~¸'و
. =تحارب نير´فت ¸ا~¹ع »¸ي مك =ا-- ¸¹=ابو · ²ي-=~ -`باقم ¸د-ع · ¸اير¹¹ -ر´ب ر·اسم ان' †
163
(”›)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 28/1/2005
Subject: رفي' ر=¸¹ك -سيب ا~!
… ²ي-=`ا ى¹' _ا~تس`¹ ا-- رقنا
ا-·¸افي ى-ريب ام .و`ا ب=¹ا ¸ي¹
ا-ق´يفي ي-ا~¹ا _ .و`ا نم _=ريب
¸اغص ا-·=ريب · انر-ك ا~هم ر-´يب
¸ا-¹اب ا-يمريو · انرك~ي ري-يب
ا-·ر=يب · ا-·ر=يب و¸ا-بو
-ا-ح' ا-ي´ قن ¸ير=¹ا ي´ ف´ن ات
-ا-¹ا -¹= -·او ¸يت·¹ا ب=¹او
ريوا~م اند=ايب · ريغص .ف= ود·ب
ا-ق=¹يب · ا-ق=¹يبو -ره-ب
ا-·¸افي ى-ريب ام .و`ا ب=¹ا ¸ي¹
¸ر=ب اي¹¸=
م·´يديأب -´·سم' . -ا=عو ا-ح ¸ره·--ي¹ -اي=¹ا ن·ه¹·~ت -ا·~~ ن¹¸ ا·م يتاقيد·صو · ا·هتياهن ن·م ²·-ق¹ا -·برت·ا
اود~ت ¸'و م´·سفنأب ا·-ري-ع ا¸~~ت ¸' م·´-م -~¸' . ²·ير=·¹ا _¸~~¹ا -~- ن·يب ²يع¸-·س' ²¹ح¸ ي·· م·ك~=• -ارق¹ا ي-ا¸ع'
. اهق-ارحو اهتابا~ع _م ا¸¹عافتتو اهت¸ار=ب اور·~ت¹ ²يتا~¹ا -ار=ق¹ا نم ا-·ب ا¸=قت¹ت¹ م´ي~اي'
. -¸¸عو .·'و اقي- .·'و · ام`= .·' اب¸~ ا-ريغ¹ --ا-أ· -¹·ت~ا ²·~~ .ك ني-= ى¹ع ²¹-· _-='
ƒ ƒ ƒ
_·م .افتح`¹ ن·يماع ن·م ر·`ك' ~·-م ¸اير¹ا ي·· ا·هي-~ت ²¹ي¹ .و' د··ب »¸-¹ا ن·م اه=اقيت·سا د·-ع .·ي~يم ¸دت م¹
! ²سكا·ت~¹ا اهتايح -ادح' نم اد= ا~هم · ا~هم ا`دح ده~ت¹ اما~ت بسا-~¹ا -·¸¹ا ي· -ت' اهن' اه=ر=تب اهتاقيدص
ىتح ~¸ا-¹ا -ا~¹ا نم .ي¹قب اهه=و Žرتو »ا~=¹ا ى¹' ·=تت ¸' ى¹ع اهتر-=' ! ¸ي~¹ نم ˜=افم .ا-تاب اهم¸ي 'دب
! -اي' ا-ر-=تس ام -ا·يتسا نم ن´~تت
Œ ! ا~ك ¸¸دب نم ي-تي=-م ·ي¹ Œ ¸نو¸ ¸تو †
164
. .-ي· ‹او¸ »¸ي¹ا · .ي~يم †
(ر=•ا -ر=¹ا ى¹ع -~ص) ............... †
Œ ي·م -نا ! .ي~يم ŒŒ ¸¹' †
.. ري- »' †
Œ يكو' ¸ي ¸' †
Œ .-ي· ¸ام Œ .-ي· -او †
! وري= ام ني=¹ا -·¸ .-ي· يت-ب اي -¸ي' †
Œ ¸ي د¹¸ت ¸- †
! ²سور·¹ا ¸=' بحاص ري-ي ¸ا¸ن · ²ينات¹ا ²-ي-~¹ا =تيا= †
!! .و' نم ي¹ يت¹· ام ¸ي¹ ! .-ي· ²سورع ¸=' -ر·ي ! ==و¸ ¸ا¸ن †
-=' ¸ا¸= ر-ح' _ا¸ ين' ¸اس' ى¹ع ¸م' ¸اير¹¹ -ي= ان' ! »¸ي¹ا `' مه-ع -ي¸~ ام -او !Œ يتي-=تا يتنا =ب Ž' †
ي¹¸¹·سري م·هبو~ ¸·ب _¸-·س' ن·م ¸ر·¹ا ن·ع ي¹ .ا· ¸ا¸ن . -ر~¹اب =··¸~' ¸ا~¹ع ي·=' ²·س~=تم -·-ك . ¸ا¸ن بحا·ص
ي· ي¹¹ا ا¸- ¸ن' دكأت' ¸ا~¹ع -رم ²يم ¸ير·¹ا مسا بير· ! اهنا´م نم _¹=تح -ناك ا´ي-ع · ¸ت=ت· ا~¹و · -¸عد¹ا -رك
. ي¹اب
Œ اه-== ىتم ... †
م·ه¹´~ . -`م¸ ~ر=م . -رم ¸-حا·ص ¸·م د¹¸¹ا ¸·ن` -دك ¸¸ ²·=اح ن·ع ¸ا¸ن .أ·س' ¸د·' ا·م -·س•¹و · -رع' ا·م -او †
. ²سور·¹ا نع .يصافت ¸' -ر·ي ¸ا¸ن ¸ن' _·¸ت' ا~· · ين¸م¸·· -ديا¸ -ورك م-د-ع ¸اك
Œ ~=ايح نيم †
! »`ك ¸' اه¹´~ ! ²ي~اع -ر~¹اب اهت¹يع -دحاو †
... ¸ي~¹ †
. يتايح -¸ي' †
. =·م ي=' -رك ي¹ نيربدت يغب' †
Œ ! .-ي· ¸ا¸= ¸ر-=ت ²¹¸ق·م ! يح¸~ت †
! د·ب -¸ب' ‹او¸و ·=او¸ ر-ح' ¸د·' . ي-م =ي¹ع ام †
! =سفن ى¹ع ¸د´-ت يحورت يعا~ ¸¹ ام . =ي¹ع ²فيا= ان' يت-ي-ح اي †
!رفي' ر=¸¹ك -سيب ا~ يسفن ي=عاح · ¸´·¹اب · يسفن ى¹ع د´-ح ام †
ب·-~ت¹ .·ي~ي~¹ ²··ا=ب ·تر-·='و · ¸ر·¹ا ى¹' -ا-~¹ا ن·م ا·ه·-~يو اه·س'¸ -·تفي اعاد·ص ¸أب ا·ه=و¸ ¸·ي~¹ -··-·'
. اه-م `دب
165
²=ي~ ²-ب`ا -ا·¸ … ا-ر·~ ي· ¸`~·ت ر·~¹ا ²فف-م ادي ¸اك ا~-يب -¸عد¹ا ²·ا=ب اهيدي نيب ب¹قت .ي~يم -حا¸
.¨! ²=ي~ Œ .-ي· اي =تر=' ¸~-" .-ي· نب`ا ى¹'
اه~س= Š¸== _م -اس-ي ·ي¹ا·اك ¸تريبو¸ مي~-ت نم -ري`ك ¸ا¸¹أب ان¸¹م اب¸` -دت¸او اهسف-ب اه=اي´م -·-و
. _-ا¸ .´~ب اهت`¸ن' ا¸ر-م
ى¹' ·¹´~ -·-=فت . .·=د~¹ا د·-ع ²¹وا= ن·ي¸ت ي·ت¹ا ¸·ير·¹او ²·سور·¹ا ¸¸·ص .·مأتت · ²·عاق¹ا .·=دم د·-ع -·ف·و
-·--¹ا ¸·~·ي ¸~¹ا ¸·-و ²·ي--¹ا ²·~=- -·ناك ! ··-=-·ت ي·ت¹ا _·م`~¹ا ن·م ¸' ا·هي· ن·´ي م¹ . ا·-ر¹ا ن·ي·ب ··سورع ب·نا=
ا·هتا·برم ¸·´·ت ي·ت¹ا ¸´·سيد¹ا -ر´ك ادب ى·تح ²·ف¹ت=م ¸ا¸¹أب ا=¸-·-م ا·~ن'و .·-في ا·~ك ا~¸·س' ا·-ر·~ ن·´ي م¹ ! ¨-·يت-¹ا"
-¸¸ا-¹ا ,ر=`ا ¸¸· ²·رب ا~-ادح' »ا-ت يت¹ا .ي~يم يتف~ نم ا~- ني' ! ¸ات~=- ا-اتف~ ! -ي=¹ا ¸ا¸¹' _ي~= -ريغ-¹ا
Œ ²م¸·نو -ار=“ب
ا·ه¹ -·ك¸ابو -·مدقت . ¸·ير·¹ا »أب ا·ه¹ -ا--ه~¹ا ,دح' -ا~ا-م د··ب -ا·س-¹ا ²·يقب ن·ع ا·هت¸يم ي·ت¹ا ··م' ى¹ع -~¹·س
. اهي· .-ي· ²=-ا¸ م~ت ي-و اه-با ‹او¸
ى¹ع -·صرح . ²·~¸´¹ا و' ²·--~¹¹ .·باق~¹ا ²·عاق¹ا -ر= ى¹ع · ني·سور·¹ا .·=دم ن·م ا-ير· اد·قم ا·ه¹ -~=تا
! ²¹ي¹¹ا -~- ²يري-مو -ري== ²~هم ~د-ب يه· · ²·دب ¸ا´~¹ا ¸ايت=ا
اود-ت -~ه· · ن·ه-م -دحاو .·´¹ ا·-اي' ا·ه~¹ع ي·ت¹ا -ا~·س`ا ن·م ا~·سا _·-ت ي·-و ··تا¸=' ن·يب ا·هير=ان ب¹قت -·حا¸
اهف-ي ¸اك ا~ك نه=¹م' ~¸=ن -ريغ-¹ا =¹تو ¸اس¹¹ا ²=ي¹س¹ا -¸اس اهن' دك¸~¹ا نم -~-و · -¸¸ن اهن'و دب ` · ا-س ن-ر-ك'
.ديد= نم ·م' -~-و ·
¸' · ا·ه-ر´ت ¸' اه·سفن ن·م -···¸ت . ا·همام' ا·ه-با ¸ا·س´ناو ا·هتور-= -رك~ت · د·ي·ب ن·م ا·هت=~¹ ا·مد-ع -ر~¹ا -~-
د·ي·ب ن·م اه·-=فتت .·-ي· »' ¸' -·=ح` . -·ي·-¹ا ا·ه-با ر·قت=ت ا·م ¸دقب ا·همرت=ت اه·سفن -د=و ا·ه-´¹ · ا·هي¹ع ¸·عدت
د·يق·ت¹ا ي··· ا·ت~م .اي=¹ا ¸اك ! ··ت¹ا= و' ·¹ا= ن·ب` و' .·-ي· ن·م رغ·ص`ا ا·ه-ب` ا·ه-==ت ا·هن' ¸¹ -¹·س=ت· · -ا=ع“ب
. دحاو ٍ¸' ي· ²ير=س¹او ²قف~¹¹ اري`مو !¨²´-·¹¹ا"و
. .·-ي· ن·م ا·ه¹=ادب ي·قب ا·~م ¸¹=تت ¸'و · ²··اك .ا=ر¹ا ى¹ع ا-¸ا·-تنا »¸ي¹ا ن¹·ت ¸' -¸ر· د·· .·ي~يم -·ناك
»¸ي ي·· -·-·¸ · اي=ي¹= ا·-·¸ ا·هي· ¸··رت ي·ت¹ا ى¹و`ا -ر~¹ا ¸اك . ¸··رت¹ .·ي¸=¹ا ر·~~¹ا ى¹' ··=تت اه·سفن -د=و
. ا-ري= ¸ورع ى¹ع .و`ا اه-ي-ح -ا·¸
-·ي~ · ا¸ار´تو ا¸ارم ا·ه¹اي= ي·· -ا==¹¹ا -~- -·~اع د·· ا·هنأب -ر·~ .ا·هت¹ي=ت ي·ت¹ا ²ب¸··-¹اب ر·م`ا ن·´ي م¹
‰ا= .افتحا ··ن' . ²·عاق¹ا =¹ت ي·· -ديح¸¹ا ا·هنأكو ²¹ي¹¹ا =¹ت ي·· -·-=و -·-·¸ ! -دي··سو ²·ق¹=-م -دب . ¸··ا=يد¹اب ··-~'
نهب ¸غت يتا¸¹¹ا -اسي·ت¹ا -اس-¹ا ²يق-ك دي¹اقت¹¹ -د-ع _--ت ¸' نم ا-¸ر=تب .افتحا · ا-~¸~صو اهحا=-ب -ارتع`¹ اهب
. ²عاق¹ا
·´ي¹ع رم ام نيم¸ي ·¹ »¸ي¹ا"
·´ ي¹ع ب·-ي Œ ني-م ·-ي=' ني-مو
166
·¹- -¸·-م ن´~ي ... ·¹- -¸·-م ن´~ي
··-= ا~- ¸م ¸ان اي ي¹ع ر=أت
Œ ··-~ي ي¹¹ا ¸ه-م .¸غ~م ·ي¹ع ي¹اب
. ¨·¹- -¸·-م ن´~ي ... ·¹- -¸·-م ن´~ي
¨·¹-¸ع ن·م" ا·ه-=ت -·ناك ¨!·¹- -¸·-م ن·´~ي !·¹- -¸·-م ن´~ي" ¸¸-=ب ²··اق=¹ا _·م ²·ي·ار·¹ا ²·ي-=`ا .·ي~يم ~~رت
! „--¹اب ·¹-¸ع _قت ني' اه¹أسي ¸-و ==-~¹ا أ==¹ا .-ي· اه¹ _=-ي ¸' .-·
¸¸· ²·~-ا= ²·=ي~ ا·~-يب .·ي~يم ·ت-ي-·ح -اق¹¹ ¸¸ه-¹ا .وا=ي ¸·-و ¸ور·¹ا _·م ²¹ي¹¹ا -رير·س ي·· .·-ي· .·ي=تت
م·ست-ت ي·-و ¨·¹- -¸·-م" ى¹ع ¸··رت· · ¸·ف-ت¹او =ار=¹ا ن·م -اي' ²··نام ²·سد´ت~¹ا ا·هم¸=~و م·=-¹ا اه~·س=ب -¸د·ص
!اه¹اي= Žرتفي ¸~¹ا ¸ديم¸´¹ا ده~~¹¹
اهت·--م -ا=تاب ¸ور·¹ا ·تر-·ع ¸~¹ا · .·=د~¹ا -ا=تاب ¸¸· -¸- ر·ين'و · ²·عاق¹ا -ا=ن' ر-ا·س ي·· ¸ا¸ن`ا --ف='
د··و · ب·ير· ¸ا´م ن·م -ودهب ا·ه·باتت -¹= ي·ت¹ا · اه·سيرع ²·-ي-ح ى·تح · -ا¸عد~¹ا ر-ا·س ى¹ع -اما·ستب`ا _¸¸ت ي·-و
²·-ي¸~¹ا ا·هتحر=و · _·ي-· .·´~ب ¸·ي-¹ا -ا·¸¹ا -¸` ي·· ¸¸~=~¹ا م·=-¹ا ¸ور·¹ا م·س=¹ ا·هتي¸¸ .اح ²·ق`¹اب -·~··'
. ¸¸`ا _=س ى¹' ·ت~¸ع .-· -ا~ي=-¹ا ¸·ب ·باي`ب -ق¹ع د· -ا-· د-ا¸ اهنأكو -دب ىتح .اتسير´¹ا نم »¸=-ب
-¹·س¸' . ²عر·سب ا·-~يف-تب -·ما· ²·ي~-ه= -ر´· .·ي~يم ن·-~ ي·· -ر== · .ا=ر¹ا .¸=~ د·ع¸م ن·ع ن¹ع' ا·مد-ع
م·ي' . .·=~ا -اي ¸ا~ ي·ب -·نو~ ! ¸·يرع ا·ي =ور-·م … ا·هي· ·¹ .¸قت .·-ي· -·تا- ى¹' .ا¸=¹ا ا·هفتا- ن·م -ري·-· ²¹ا·س¸
! ¸-تيو
²-ي´·س~¹ا ¸ور·¹او · -ا¸عد~¹ا -ا~ه~هب ²·عاق¹ا -·=- ! ²عا·س¹ا -رقي ا·م .ا=ر¹ا .¸=~ ر·=أت ·اهت¹ا·س¸ د··ب
اب'و -اب' ا=س¸تم ¸ير·¹ا .=~ · ار-~ ادب ام د·ب Œ .¸=د¹ا ىب' ¸~¹ا اهسيرع ¸ا=تناب ىق-ت »' -ر--ت' ¸¸دت ` -ر-اح
د·· ا·هت== ,رت ي·-و د·ي·ب ن·م .·ي~يم -~·ستبا . ··تي¸رب د·ح` _~·ست م¹ ²·ف=ا= ²عر·سب .·=~ . ²·```¹ا ا·هت¸='و ¸ور·¹ا
. -==ن
-ما· · ²--~¹ا ¸¸· ²¹-ا·¹او اهسيرع _م ¸ور·¹ا ¸¸ص Šاقت¹ا ي· ²´~ه-م -¸¸-~¹ا -ناك ا~-يبو · ¸-ا·~ د·ب
ا-ري م¹ ا~ك اهت-ي¸ .ما´ب .-ي· ا-اري ¸' ى¹ع ادي= -صرح اه-´¹ · -ار-ن`ا ¸¸-ت ²عاق¹ا ‹ر=م ¸=ن ²ه=تم .ي~يم
ا-¸=ري ·نأكو ا~هقيرب ˜ف=-ي م¹ نيت¹¹ا ·ي-ي·ب ا-¸=ن -فت¹ا · اهيد¹ -¸¹أ~¹ا ·¹´~ نم -ري= يت¹ا ·تي=¹ -¹مأت ! .-· نم
.·=دم »ام' ا·هنا´م ²ف·او -¹=و -ار-ا=¹ا -ا·س-¹ا نم ¸` -رت´ت ¸' ¸و~ ايد=ت ا·هي-=اح دح' ·¹ -··¸ ! د··ت-ت ¸' ا·~هب
¸·=ن ا·هقير= ¸·ق~ت ي·-و ¸¸قتب ··-ع ا·هه=¸ب _·ي~ت ¸' .·-· ··=يغت ا·هنأكو ري·-ق¹ا ا·-ر·~ -`·-=ب ب··¹ت ي·-و ²·عاق¹ا
. ‹¸ا=¹ا
ى¹ع ²¹=د¹ا ²¹ي¹ ر~تس -يك .ي=تت ي-و اهت´=- ¸ا~تك _=تست م¹ · ي·~-=¹ا اهق-اس -¹= -¸ايس¹ا --ك¸ امد·ب
اه¹¸صو د·ب -ه--ت . -¸¹=~¹ا ¸- ا~-و ! ¸ي~¹ .¸قت ا~ك ²¹ين نيتسب ²¹ي-م ²¹ي¹ ¸¸´تس ! ·سرع ي· ا-'¸ ¸' د·ب .-ي·
167
_·م -دي··س ¸ور·¹ا ²·ي¸¸ د··ب ··ي· ا·-ا-يع _·مدت ` ¸~¹ا .·-ي· ى¹ع اه¹ا·-فنا ~·-م .و`ا ¸ر·¹ا ا~- ¸¸ك ى¹' .¸-~¹ا ى¹'
. ²~¸´¹ا ى¹ع اهسيرع
ي·· ا·هقح ¸¸-غم ا·س¸فنو ²·يما~ اب¸¹· مهتاما·ستبا -·=ت ¸¸ف=ي ‹او¸`ا -`¸- ن·م اري`ك ¸' ¸•ا .·ي~يم -··رع
²يقبو اهت¹ي¹ -ور=¹ا اه·~=تس · ²-ي´سم ¸ورع ى¹ع ¸¸´يس ا~تح ا-¸ا´-· · ²¹ي¹¹ا ي´-تس اهن' ¸¹ . -اي=¹ا =ير~ ¸ايت=ا
ر-·ت·´ ت ي·ت¹او · ··سرع ي·· -·-·¸ ي·ت¹ا ,ر=`ا =¹ت _·م ·¹قعو ··-¹· ا·~-يب · ا·ه-م ‹او¸¹ا ى¹ع ر-·=م .·=¸ _·م ا·هي¹اي¹
! ²=-=مو · -ري=`ا ¸=ب اقح ²ف==م -ديد=¹ا ·ت=و¸ نيبو اه-يب ²ن¸اق~¹ا

168
(”œ)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 4/2/2005
Subject: The "Getting over them¨ phase
! ن=اس¹ا -ا~¹ا ي· ·ب ىمر´ي ىتح ·ت¸· -ر·´ ت ` · ¸ا~¹ا ¸ي´ب ·-~' -'ر~¹ا
-¹·¸و¸ ¸¸ناي¹'
. ي-م -¹¹م يسفن ان' Œ -`ي~ي`ا نم ²-س د·ب ي-م ا¸¹~ت م¹' م´برب
ƒ ƒ ƒ
··-با -~`و ²-·سا-~ب _·~ت=~¹ا ¸ا-=' ²=ف·ص ي·· ¸وا·ر~¹ا ¸ار· ¸¸تكد¹¹ ²--هت ر-·= »اي`ا د·ح' ي·· ميد·س -'ر·
ا·هت·`ع ن·يب ¸¸اقت ¸' ميد·س -¹واح . اره~ ر·~ع ²·س~= ,¸·س =ا~ن' ¸ار· .·يح¸ ى¹ع ى·-م د·· ن·´ي م¹ . ¸اي¸ .و`ا
-دكأت . اره~ ر~ع ²س~= ¸¸-= ي· ٍ-~`وو ٍ.~حو ٍ-ا·¸و ٍ ¸ار·و ٍ²ب¸== نيبو ا-يرقت -ا¸-س _ب¸' ,دم ى¹ع ¸ارفب
د~ا¸و .-ي·و دي¹و .`م ¸~اع ¨ي-ص" ~ر=م ¸- ا~ن'و · ~رفت¹او ري~ت¹ا نم ·ت¹ي=ت ¸~¹ا ¸دق¹اب ن´ي م¹ ¸ار· ¸أب اه-يح
ى¹ع ¸·-=-ت ¸' ب·=ي ²·ي¸ي=·ت Šور~ب ·´·س~تب ²·~يدق¹ا ··تا-اع~ا ¸'و · ¸ا´م .·ك ي·· ¸ود=¸ي ن·ي~¹ا ²ي-·-¹ا ن·م م·-ري=و
! `ص' -~¸=¸م ري= و' -رما- -`-·¹ ¸ار·تسا `' ¸ي¹ ·تايح ²´ير~
.ك -حا¸و اهيب' .¸-م ي· .ي~يم اهت¸ا¸ ا~-يح ¸ي~¹و .ي~يم ‹ر=تب .افتح`ا ¸ا=تناب ¸اير¹ا ي· ميدس -ناك
. _-ا-¹ا ب=¹ا »¸~- ,ر=•¹ ¸´~ت ا~ه-م -دحاو
يتي-ح ا~' =ن' =ت¹´~م Œ =ت¹´~م ¸ي' يتنا ²·¸اع ! -ا¸و ني-كرت =¹~ _مو =ي¹ع ¸عدي دحاو ني~=اتب يتنا … ميدس" †
¸~ا-و ! ¸¸م يم -ي· ي-يب -' =ي` ¸' ·¹ ني¹¸قتو ` · ·¹ نيت´ ¸فتو =-يهي ·ن' ·-ي-=ت ي¹¹ ني=~ست ! د-يام ¸¸ي ¸¸¹ ¸ي
. ¨=ي· „-تري ²ين -د-ع ام ¸' ²·¸اع -ناو ني-س¹ا- .ك ¸ار· _م -يقب --ك ام `'و · -س`ا _م ²قيق=¹ا ي-
-·سي¹ -رت· د··ب -·~ه· ا·ه-´¹ · ··-ك ¸¸دت ` -·ي~ ى¹ع ا·هم¸¹ي .·´¹او · ا·هي¹ع م·هما´ح' ي·· -ا·س· _·ي~=¹ا _-·ص'
¸' .·-· .·~ف¹اب ا·هي¹ع »¸´=م ²··`ع ¸¸= ى¹ع ا·هن¸م¸¹ي ا·~ن'و · ¸ارفب ا·هت·`ع .·~· ى¹ع ا·هن¸م¸¹ي ` م·هن' -ري·-ق¹اب
.´¹ا ن´¹ ! اه¹`م -`-افتم نك · .~فتس ¸ارفب اهت·`ع ¸' نم -دكأتم -ناك -دحاو اهتاقيدص نم ام ¸' ميدس -ر·ت . 'د-ت
يت¹ا · .ي~يم نم ¸~¹¹ا اهيتأي امد-ع اص¸-= -~-¹ا `' ي- اهمام' ¸ي¹و · -ي´ر´ ·¹ا ¸ب' ·ن' يعدي .ا=¹ا ²·ي-=ب ¸•ا
ا·-اي' ··ع`=' ~ر=~ب .·-ي· ن·ع ~ا·تب`اب ا·ه-يح ي·· ام¸ا·ص ا¸ار· -~=تاو -ا¸-·س .·-· ا·ه·ور=¹ ²·هبا~م -ور=ب -رم
ي· ¸ارفب اهت·`ع -·ر= ىتح ميدس اهي· --ا= يت¹ا -اديق·ت¹ا نع اهسف-ب ²ي-ان · اهب ·=ا-ت¸ا نم ·يد¹او -·¸م ى¹ع
! يف=ا·¹ا .¸ست¹او ‹ارح`او رت¸ت¹ا نم ر=ب
169
· .·-ي· ن·ع ا·هي¹=تب -أ==' ا·هن' .·ي~ي~¹ -·-`ت ¸' -~ا¸' . ي-¹·س¹ا .·-ي· ى¹ع ···¸فت -·-`' ¸ار· ¸' ¸¹ -·-~ت
ى·ك~`ا ¸¸´ت·س ن·م ي·- · ب·=ت ن·~م ‹او¸¹ا ي·· ا·هقح ي·· ا·هتعا-قب ²´·س~تمو ب·=¹ا -¸قب ²·-م¸م -¹= ي·ت¹ا ي·- ا·هن'و
.د·س`او _=ن`او
.~= ا·~ك ا·ه¹~= · ر·م`ا ²·ياهن ي·· ا·ه-=بو ا·هب ى·=- ا·ه-ي-ح ¸أب --=¸· · ا·ه-=ب ²·ي=-ت¹ا -·-·¸ ي·ت¹ا ي·-
ا·-~~رت -¹= ي·ت¹ا ~¸~·-¹او _اف´¹ا -~¸~ن' ا·ه-ق¹و .·م`ا -~`· ا·-دي= ي·· ¸¹ع ¸' د··ب ن·´¹ · ا·ه¹-· ن·م .·ي~يم .·-ي·
. ا-دي~رت نع ¸- -ك ¸' د·ب ىتح · -ا¸-س¹
ي~¹ا ا~- . ·-ي-=ت يت-ك ي¹¹ا نع -دير= ي· ر-= نيرقت و' -¸¸ص »¸ي .ك ني·¸~ت ني=ات=ت ام · .ي~يم اي ==ح اي †
ا-رك~ت .وا=تب اه¹ك ايند¹ا · -اس-ت -¹واح ا~هم اهن` · ¸¸ه~م دحاو ب=ت -دحا¸¹ا ¸' `·· ي~ '¸س' ! -ا-ع`ا -¹تي
! ·ي·
ن·ع -·ي¹=ت ا·م -او ¸اك · ²··`·¹ا- ي·· .ا=ر¹ا ا·ن' -·-ك ي·ن' ¸¹ ى·-~ت' Œ .·ي~يم ا·ي انايح' ى·-~ت' Žو ²··¸اع
!!¸ار·
Œ .ا=¸ يترس= ام =نا يتف~ †
ا~- ر··~ي .·- . ا·ه-¹· ي·· ب·ي=¹ا -دي·ص¸ ¸·=~تو ··ي¹ع ا·-دقحو ¸ارف¹ ا·ه-رك ن·م د·ي¸ت اهتاقيد·ص -اقي¹·ت -·ناك
!Œ .ح¸و ÷ اه-ي-ح .† ¸- ا-ده=-ا ¸' د·ب اهقح ي· _~ت=~¹ا ·س¸ا~ي ¸~¹ا ~اه=-`ا .´ب ينان`ا
ن´¹ · .-يفب -¸م' --ك ان' .ني¸¸-تت ام .`م ·-ح ي· ²·~اص --ك ام ين` .-ي· نع -ي¹=ت ام ان' ميدس اي
ن´¹ يقير= ي· -·¸تب ي¹¹ا -اب¸·-¹ا ·=او' ¸د·' ين'و يسف-ب ²مات ²ق` ¸د-ع ان' ! ¸د-و -د- ·¹ك ¸اك ا-- _~ت=~¹ا
²=ات=م --ك _=-ت ا-ت·`ع ¸ا~¹ع . ¸ير~¹ا _~ت=~¹اه¹ ي~ت-ي دح' ¸' ي· `و .-ي· ي· ²ق`¹ا ¸فن ¸د-ع ام ²حار-¹ا
¸¸ا-=' _-تتو ي-قح`ي .= .-ي· ¸' _مو · ي¹ا=¹ ا-ت·`ع _´=ن' ¸د·اح --ك ام ¸ر~ع . ني-``ا ا-حا ا--م ~¸~صو -¸·
ا~- ¸' ²··¸اع -·-ك ي·-´¹ · ·¹ _·=¸' ي·ن' ا·هي· ي·نا=رتي .-ا¸=¹ا ى¹ع .يا·س¸و -`ي~ي' -رت· .·ك ··-م ي-¹·ص¸ت -·ناكو
~ايقن`ا ن·ع _·-تم'و ··-·¸' -·ي¹= ا~ك ¸ا~ع · ا·-ت¹´~~¹ .·=ب _¹= `و د·يد= ي·~ -ا= ا·م ··ن'و · م¹´تي ي¹¹ا ··ف·- ~ر=م
! ¸=~¹ا ا~- ¸¸ك' -رت=ا ¸'و · ²·`·¹ا ي· ¸¸· -ر= ¸¸´ي اندح' »¸` ¸اك . يتف=اعو ·ف·-¹
-·-و ²ي-¹س · -دحاو ²-ي= نم مه-ي-`ا ن´¹ مه-يب نس¹ا ي· ري-´¹ا ¸¸اف¹ا م=¸ .-ي·و ¸ار· ¸' ميدس اي ¸دكأت
ا~- -ا-~ ا··ه-م ¸¹´ = ي¹¹ا ²··-ي=¹ا ي··- ¸~ا- ! -¸¸-ت~¹ا م··ه¹¸قع اهتر´-ت··سا ¸' ى··تح ²··ف¹=ت~¹ا د··ي¹اقت¹او -ا~ا·¹¹ _ا-تاو
! ,¸·' ·¹-' ي¹¹ا ²-·¹¹ا ي· ¸¸فيو · مهي¹ا-' اهكر=ي •نر=~ ¸ا=ح' ~ر=م ي¹و~- . -س•¹ _~ت=~¹ا
¸-~ك~ارتن¸´¹ا ى¹ع --ا-ب' يبري ي¹¹ا دساف¹ا _~ت=~¹ا ا~- ري= نم ي-ي-ح ¸اك ¸¹ م¹ا·¹ا .ك ,د=ت' ن´~م ¸اك ان'
ا·م ا·هن` ··ت=و¸ د·حا¸¹ا ··ي· ¸¹=ي ي¹¹ا _·~ت=~¹ا . ¸¸¹¸قي ا·م .·`م ر·ييا·~¹ا ²·ي=او~¸او -ا-·ا-ت¹ا · ¸~¸دنات·س .·بود¹او
-·-·-ت ا·مو ···م ا·هبوا=ت ··-ع -·ف=' ا·م ا·هن` ··ت=و¸ ي·نا`¹ا ¸¹=ي ا·~-يب Žارف¹ا ي·· -ري`ي ي¹¹ا .·´~¹اب ···م -·بوا=ت
! ¸ا¸-~~`او --ار-¹ا
Œ -ر~· !!Œ »`´¹ا- =¹ .ا· ي¹¹ا نم †
170
_~ت=~¹ا ا~- ي· -يبرت ام ين` ي-م ني·ا=ت `· · اه-ع و' =-ع م¹´تت ر´فت ن´~م -دحاو ر=' ين' ميدس اي ²·¸اع -ن' †
.-=حو -¹ا~و -´¸سو -¹ا· ري= -ا¸و ام ي¹¹ا
Œ ¸اد~ح و' يتام -=و¸تو .´¹ا -يد=ت ام ·ي¹ .=' ا-با-~ب ¸ب ¸¹·تم =-·¸ ¸'و · _ي=ص =م`ك ¸اك ¸¹ †
¸'" ب·=ب ى·-ري ا~ك د··ب ¸دقي ا·م · ··ي· .·ص¸ي ¸دقي ,دم ¸` -ر·يو · ب·=¹ا -ر=ي ي¹¹ا ¸' ¸·-و · „ي·سب ب-·س¹ا †
ن·م د·ح ا·م -د·ب ي¹¹او · ي·تايح ب·ح ¸·- ¸اك .·-يف¹ ي-·ح ا·ن' . ي¹ ¸¸· .تي·س -·ناك ¸' وان ¨.اح ²·ي~~ت" و' ¨»`ك
·ن' `' · اي-اهن يتايح نم ·ت~ر= ين' _م · ي·¸~ . ·ي· „-ت¸' ين' ¸·او'و ¸~=ت' ¸ا~¹ع ··بر¹ ي-¹ص¸ي ¸د· .ا=ر¹ا
²نار·س=¹ا ان'و · ²·ن¸اق~¹ا- ي·· ¸ور·س=ي م·ه¹ك · -·س•¹و · -د·ب نم نير=•ا ·ي¹ع ¸ي·' .ا`~تك ي--~ ي·· م-ا· .ا¸ ا·م
. -ي~ .ك .-· ا·-=
· ي-م .·أب ى-¸ ¸و ر-~ن ¸ام ن´¹ · ¸ار· نم .·' .-اتس' ام ين' -¸~' --ك . .ي~يم اي ¸و ر-~-¹ا يغب' --ك ان' †
.·-م .·أب ى-¸' ين' -ر=-م ان' ا~ك ¸ا~عو
ى·-¸' _ا¸ ا·م ¸ر~عو · ··-م ن·سح' ي¹¹ا ي·-ي=يب ن·´¹ · ¸و ر-·~ن ¸ام _ا¸ ا·ن' . ميد·س ا·ي ¸~ ي·· =··م -¹ت=' ا·ن' †
! -ي·اتف¹اب
171
(”ž)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 11/2/2005
Subject: ‹ر=ت¹ا .فح
---ح' ام اد= • ري== ب=¹ا ¸' -رع' ين' ¸¹
-ر=ب' ام اد= ¸ي~ع ر=-¹ا ¸' -رع' ين' ¸¹
-'دب --ك ام يت~تا= -رع' ين' ¸¹
ينا-· ¸ا¸ن
· ي¹ا=¹ا ا·-م¸ي ى¹' .¸·ص¸¹ا ى¹ع ا-يرقت -ا¸-س -·س ~·-م -'دب ي·ت¹ا ²-ق¹ا -··¸ا~ … ²=¹ام ²-ماح -ر´م ²قيقح
. يت`ي~ي' ²ياهن =¹~ب -برت·او
ƒ ƒ ƒ
.·عا~م ¸واد= ر·-ا~تو ¸·ي~¹ -ا=ير=¹ا -ر~ ى¹ع -ا~ع ²·ب~أم ¸اير¹اب ²·~=-¹ا ¸~ا-ف¹ا د·ح' ي·· -·~ي·'
. ري¸ن »'و · -`ه~و · ²-ح · -ر~· يت='و · ميدسو -ر~· _م · -``¹ا -ا=ير=¹ا ى¹ع .ف=¹ا ر-ت·ا . ن~حر¹اد-·¹ا
.-· ام -ر~ع نم نير~·¹او نما`¹ا _¸-س`ا .=~ ¸~¹ا اه-ي-=و _فت-~¹ا اه-=-ب _¸ا-م `ب .ف=¹ا ²~=ن ¸ي~¹ -ناك
اهتاقيد-¹ ¸ا-¹·ي ²ق`ا¸¹ا اهتماستباو · ¸ا~¸¸ت~¹ا ا-اد= ¸اك . اه=او¸ نم ر~ع ¸~اس¹ا ره~¹ا ·م' -¹=~ ا~-يب · -~`¸¹ا
-~ا·س¹ا نم ²=·ا= ²=و¸تم -ات· نه-يب ¸' .~ اه=ر=ت »¸ي اهي· ام .ك . ²-·-¹ا -اي=¹ا -~- نم ام ¸ا´م ي· أ-=م .م' نع
.¸قت ا·~ك ي·-و Œ •·هت-تو د··ستو _رفت ` م¹و · »¸ي¹ا =¹~ ي·· ا·هت=هبو اهت~ا··س _·برب ن·يد-ت م¹ .·ي~يمو ر·-ا~ت ى·تح ·
.¨ .و' -' -¸· ¸ي~" .ي~يم
· يف=ا·¹ا ¸ارقتس`ا · ²·´ر~~¹ا -~اه~¹ا · _=ا-¹ا ‹او¸¹ا . -ات· .ك -ا-~تت ام .ك نه-يب نم -¹ان يت¹ا -ديح¸¹ا ي-
.·ك -·ناع ا·~ك ··يغت-ت ا·م ى¹ع .¸·-=¹ا .ي-·س ي·· ي·نا·ت م¹ ي·ت¹ا ا·-دحو ¸·ي~¹ . ¸¸~-~¹ا ي·في=¸¹ا .-قت·س~¹ا ب·نا= ى¹'
! ¸ا¸¸`ا _¸¸م ¸ا=-س· · نه-م -دحاو
»¸قي¹ ¸¸ا= ¸ير= نع ·ي¹' اتر·ت ¸~¹ا »ود=¹ا =--¹ا -=¸م · »ا=سب ميدسو -ر~· -قت¹ا · ¸-ا·دب ن·ار-نا .-·
. =·--¹ا ي·· =¹~ د··ب -ارم _·-ب -اتقت¹او · ا·م ا·هناريدت ي·ت¹ا -`ف=¹ا م·ي=-ت ²·كر~ب ²·ق¹·ت~¹ا ²·ي´--¹ا ا·~هت`ما·م .يه·ستب
د·ي·ب ن·م ··س'¸ ن·م --ا~ي'و ²ما·ستباب ى·فتكاو م··=~¹ا ى¹' ÷ ود-ي ا·~ك ÷ .ا~ع`ا .ا=¸ ن·م ²·ع¸~=م „·سو »ا=·س .·=~
-ر~· ي·ت=' ~¸=¸ب ,رح`اب و' · -¸·س-¹ا -`¸- .·ك ن·يب ¸·-و »`·س¹¹ »دقتي ¸' ··نا´م“ب ن·´ي م¹ . ·-ا·د·ص'و ¸¹=ي ‡·يح
. ¨²-·ار~¹ا ¸¸ا~ا¸"
172
²¹وا=¹ا ى¹ع نم ن~· يتا¸¹¹ا -اديس¹ا نع -·ا= -¸-ب »ا=س ·قيدص ¸ار· .أس · .ا~ع`ا .ا=¸ ²¹وا= ى¹ع
¸ا=س -ر-=' . ن-ادح' نم ‡·--ي ·مد=تسي ¸~¹ا ¸ت·~¹ا ~¸·¹ا ن-~ ²=-ا¸ م~ ¸' د·ب · نه·ر·ي ¸اك ا~' ا´~عو · ²-يرق¹ا
ر·-·ي -·ي~ب ¸ار· ر··~ · نه-·س رغ·ص م·=¸ -ا==ا-¹ا .ا~ع`ا -ادي·سو -ا~-اد¹ا =·--¹ا -`ي~ع ن·م ن·ه-م ن·يت-`ا ¸'
! ي¹~ير=¹ا ميدس مسا _~س ا~¹اح --·ب ·-¹·
-¹ا¸ ام' Œ ²~يدس ! نه-يب ²~يدس ~¸=و ى¹' ·-تنا ¸ا´¹ · ن-~¸=و -ا-`' -ر-ب ¸-غي م¹و ن-¸=و ¸=فت ·تي¹
-ادي·س¹ا -¸=و ن·يب ··-¹· ى¹' ا-ي-·ح اه=و .·ي=تي ¸·-و اي=ي¸دت -د·ت-~¹ا ن·هتا-ا-ع ¸¸ه= -ر·س=ب _·بات !Œ ²~يد·س · ميد·س
. ²-ير-¹ا ·=م`مو ²ب~·¹ا ·تا~يسقت ى¹' ¸ات~ا اه=و · -اد·ت-~¹ا
· نيم¸ي ¸ادم ى¹ع ²¹ي¸= -اعاس¹ ر´· ·ن' ريك`ا ن´¹ · ميدس ·-اق¹ د·ب اهت¹ي¹ ¸ار· .اي= ي· ¸ا~ -ر·ي دح' `
. نيت-س ~-م ا-اي' -اد-' ¸~¹ا بي=¹اب بي=تت ىتح ·-=ت -¹ا¸ ام اهن' ·¹ دك¸تو ·فن' •د=دت -¹= ميدس ²=-ا¸ ¸' .ي=ت'و
ا~ك ··-¹· =·ير=ت ي·· ا·-د·ب `و اه¹-· -'رما ²ي' _¹فت م¹ . ميد·س _م `' ²¹ي~=¹ا ¸يساح`ا -~- .´ب ¸ار· ر··~ي م¹
. ²~يدس -د·ست -ناك ا~¹`م -~ا·س' ى¹ع -¸~ا· ن´ت م¹ ·-=ت يت¹ا ²=ي~ . ده= ¸و~ -¹··
· .و`ا ···-با -د¹او · ¸اي¸ »' يق¹ت··ست ···-نا=ب ى¹'و · ²··ي=و¸¹ا Žار· ي··· ¸د-م ¸··-و ا-=افم ا¸ار· ¸ار· ~··=تا
. ينا`¹ا ·¹ف=ب .ما=¹او
173
(–0)
To: Seerehwenfadha7et @yahoogroups.com
From: "Seerehwenfadha7et"
Date: 18/2/2005
Subject: ·-ي-=ت ي¹¹ا ني~=ات `و · =-=ي ي¹¹ا ¸~= … ب-~ نم ²=ي-ن!
…²ي-=`ا ى¹' _ا~تس`¹ ا-- رقنا
Œ ¸¸ا-=' Žو
!¸¸ا-=' Žو
.ا-¹ا _ ي-با= ي¹¹ا Ž
Œ ¸¸ا=¹ا Ž
ي-ع =¹=ا~ ي¹¹ا .=ا~ ي¹¹ا نم
Œ ينرك~ت =¹`= Žو ر~ ام ىسع
ينار=- -دتعا ام د·ب
ينا=~' ~د=ت ·ي¹
يناس-تو _ورت ا-د·ب
ينا` ر~·ب ي¹ _=رتو
¸¸ا-=' نع ي-¹أست
¸¸ا-=' Žو
=دي ²=ح ى¹ع ! دب'
=د·سي ا~- ¸اك ¸¹
-س•¹ ريغت يˆ ~ ام
=ترب~ ي· ي¹ك »¸ي¹¹
¸ديب ¸اك ¸¹ ي-·دص
¸ام¸ نم =تكرت ان'
يندح ي¹¹ا Ž ي-¹أست
¸ا¸ه¹ا _ ينر-= ي¹¹ا Ž
=-ح' ين' ينر-= ي¹¹ا
=-ح ي-م ينا~= ي¹¹اي
174
=¸=¸' ي¹ ي-·=¸
! =برب =تف¹ح
Œ ¸¸ا-=' Žو
! ¸¸ا-=' ¸~ا-
-اب =¹أس اب ن´¹
Œ ¸¸ا=¹ا Ž
,رك~
ا~ام اما~ت ن··ر·ي ي·تا¸¹¹ا -ايتف¹ا =-¹و' ن·م ي·-¹·= .·ماك »اع .ا¸= يتاقيد·ص ¸·-· ي·· ي·سا~غنا ¸أب -رتع'
… ˆ¸~ري
. ميد·س¹ ¸ار· ²·ياع¸ .·`م ي·ناعريو ي¹ع ¸·-=ي `=¸ د·ي¸' . .·ي~يمو .·-ي· ب·ح .·`م ادب' ب¹ق¹ا •~ي ا-ح د·ي¸'
نم -ر~· .ف= .`م -ا=ص' `اف=' ·-م ¸¸¸' ¸'و · ¸ي~¹ب ¸ا¸ن ²·`ع .`م ²ي¸·و ²ي-= ‹او¸¹ا د·ب ا-ت·`ع ¸¸´ت ¸' دي¸'
. ·-م -¸= مهن` .ب · ي¹اف=' مهن¸ك ~ر=~¹ ¸ي¹ · ·-ح' ا~ك مه-ح' · د~ا¸
.يتايح ¸¸´ت ¸' دي¸' ا~´-
ƒ ƒ ƒ
²¹ي¹ ي· · ·تيب ي· اه·م -¸هق¹ا نم انا=-· -ر~ي¹ ¸¸ا= -ع~و ر-=¹ا ى¹' ميدس -~اع · نيم¸يب ‹ر=ت¹ا .فح د·ب
.و`و · -¸ا·`ا د·ح' .¸-م ي·· -ا~ع .·فح ى¹' ا·~هتا-بو ا·هت¹ا= ‹و¸و ا·هت¹ا= _·م ب·-~ت ` ى·تح ¸ر~¹اب ا·هي· -·ع¸~ت
نير~ع ·تق¹='و ا-ر·~ -··¸و ·يدترت ام -ري=و -اعاس¹ اهت'رم »ام' -ف·و ! ·مام' ·يدترت ا~ي· -¸ات=م اهسفن د=ت -رم
· ا~ه=ا-ت¸ا ‰¸-=ب ا-~¸ ¸ا=تناب ¸اير¹ا ي· نيع¸-س' نم ر`ك' ى-م' د· ¸اك . ·¹¸قت ا~ي· ر´فت .ا¸ت ام ي-و -رم
. ²~ساح ²=يتن ى¹' ¸•ا ىتح .-ت م¹ اهن¸ك نع ·¹ _-فت ¸' ¸و~ -~¸·¹ا ·-م --¹=· ا-~¸رت¹ .==¹اب ر·~ت ي- -'دبو
ي¹¹ا ن·ي~=ات `و ¸·ت-=ي ي¹¹ا ¸~=" … ا·هب -··~ت=ا ا·~¹ك ا·-¸ار´ت ن·ع =·ف-ت ` ي·ت¹ا -ر~· ²=ي·-ن ميد·س ر·ك~تت
· -ا¸و ني-كرت ¸تي¹=يو ¸تع¸¹يو ¸ت=مر~ي ·-ي-=ت -نا ي¹¹ا ن´¹ · ¸تد·سيو ·ن¸ي·ب ¸ت==ي ¸ت-=ي ي¹¹ا . ¨·-ي-=ت
ي-و ¸ي~¹ -¸¸ص اهت¹ي=م ى¹' رتو · ¨»`ك ¸'" ب=ب ¸¸·ي ` ¸~¹او يقيق=¹ا ب=¹ا نع .ي~يم ‡يدح اه¹ا-ب ر==ي م`
'دهيو `ي¹· ن-~=ت· ¨•تين د· ى¹ع •ي=·ي -ا" اهين~' ي· ري¸ن »' -¸ع~ ¸رت . اهتريح ¸¸· -ريح ~ا~¸ت· اهت·¸ ي· ==-ت
. اهبار=-ا
¸·=ن ··ت~ا· . ا·هي-يع ي·فه-¹= ى¹ع ا·-~¸ --ار· .وا=ي ¸·-و · ~ات·~¹ا ن·م ر·`ك' ··فك ي·· ا·هفك ى·قب' ·ت=·ا·ص ا·مد-ع
نم -ره¹ا ى¹ع ´ر-´ي ¸~¹ا · ده· ريغ-¹ا ·ي=' ¨-ير-ت" .وا=ي ¸-و ا--ا¸و ·¹´~ نم ==-ت ي-و -¸ي-¹ا ²·ر=
. -ر==¹ا ى¹' ا~ه·م .¸=د¹او ²يبر~¹ا ¸دي'
175
نم .¸ح ار=ا~تي م¹و · ¸نو`ا `و ي¹¸ب¸-~¹ا ا-·¹ي م¹ . -ا¸-س .-· ²قباس¹ا ا~هتاس¹=ك -ر~¹ا -~- ا~هتس¹= ن´ت م¹
¸دترت ميد·س -·ناك · ··ي¹ع ا~¸·ت ا·~ع ن·يف¹ت=م ¸اك ا·~-`´~ ى·تح · ¸اف¹ت¹ا »ام' .ورتن¸ك -¸~ير¹اب =ا·سم`ا ·¹ ¸·=ي
ن·ي¸تت ي·ت¹ا ا·هيمد· ي··و · »ا~ك' `ب _·تاف¹ا ر··-¸¹ا ¸¸¹ب ¸ريرح ¸·ي~· _·م ²·-كر¹ا ى¹' .·-ت -ا¸ما~¹ا ن·م ²·ي-ب -¸¸-ت
²=¸-·-~¹او ²·يا-·ب ²ص¸·-ق~¹ا ا·-ر·ا=' ود-ت¹ ا·با·ص' ن·ع ¸اف~´ي ن·يير-¸ ني-··ك ¸دترت -·ناك ي·-· .ا=¹=ب ا·~-ادح'
· ~ايع`ا ي·· `' •ا~~¹ا ¸دتري ` ¸~¹ا ¸·-و -¸`¹ا _·م ا=ا~~ ¸·- ,دت¸ا ا·~-يب · ر·ي´ينام ¸·-يرف¹ا ²·قير= ى¹ع ا·ه·ار='
.اه-=ت يت¹ا ¸-ك ر=ر-¹ا ²-=و ··م اه¹ ب¹=ي ¸' ¸¸ا= ¸-ي م¹ · ريغتي م¹ دحاو -ي~ . ²-ي=¹ا ¸¸=-¹ا ²=-ا¸ ·-م -حا·و
اه·سفن ¸وا=ت ميد·س -·ناك .-¸ا´·' ي·· ¸¸ا= ا·~ه-م .·كو · -~·-ب -¸ي-¹ا ²··ر= ي·· ا·~--ا~ع ¸`وا-تي ا·حا¸
··ن' ! ··ي¹ع ي·نار· د·قع »¸ي احر· ي´بأ·س ¸~¹ا ¸·=~¹اب ¸·ي¹ ¸¸ا= . ¸ر~ع .ا¸= ··ب م¹ح' -·-ك ا·م ا~- ¸·ي¹" … -ر·س=ب
²عا· ي· ‹او¸ .فحو بترم ¸اه=و ره-م -ا·¸ -¸` ,¸س »¸¹تسي ` ¸¸ا= نم ي=او¸ . ¸~اع ¸اسن' · -ي=¹ ¸اسن'
.·ك ي·ب¸ ر·´~' ن¹ . ¸¸ا= ا·ي ني´·سم . ·¹ ي-·ح .·`م اي~اع -·ي~ .·ك ¸¸´ي·س · ¸¸ح `و _ر· =ا-- ¸¸´ي ن¹ . ²·~=·
. ¨ !! -ي~`¹ اي . ¸¸=¹¹ اي . ي¹' -ر=ن ا~¹ك يتد·م ي· -ا~ارفب ر·~' ن¹ . ريرس¹ا ي· ي-نا= ى¹' =د=' امد-ع _ا-ص
… ا~ه-يب رت¸ت~¹ا ¸=¹ا بي=رت -¹واح -ا~·¹ا .وا-ت نم ا~ه-اهتنا د·ب
!ŒŒ²·قس ²=اح Œ-¸ه· Œ¸ا~ Œ ¸¸ا= اي اهبر~ت ²=اح =¹ بي=' †
ا·ه-¹قب -ر·~و ²·~-د¹ا ن·م ميد·س ا·-يع -··ستا . ²·يما=ر¹ا -د--~¹ا ¸¸· ا·~همام' _¸-¸~¹ا .ا¸=¹ا ا·هفتا- ن·-¸
~-م ا-¸اه= نم ·~سا -=م ¸~¹ا ¸ار· .ا¸= م·¸ ¸اك !²~ا~¹ا ى¹ع ر-ا=¹ا .-ت~¹ا م·¸ -'ر· امد-ع اهق¹ح ي· ر~=-ي
!¨ري=`ا" ا~ه¹ا-فنا
ر·مأب ¸ار· م¹ع .·- ! -ا~¹اب -··¸¹ا ا~- ي·· ²-=اف~¹ا ²·~¹ا´~¹ا -~- ى¹ع ~رت¹ ²··رغ¹ا -¸~ا=و ²عر·سم -·-هن
Œ! -ر`¸م -ا·و' ي· ا~-ا~ يتأيو -ي~ .ك -ر·ي ¸~¹ا ¸ارف¹ا ا~- ام Œ ا-¸ار· ى¹ع ر`¸ي¹ .-تا· ¸¸ا=
Œ =¸ا-=' Žو ... ²مودس †
!Œ ¸¸ا-=' Žو †
--ي _ا¸ .ب · .·في م¹ ·-´¹ ¸¸ا= نع اه¹أسي ¸' -··¸ت . اه-¹· ¸اغ· نم¸ ~-م ··~ست م¹ ¸~¹ا ·ت¸ص -·~س
²··ر= ي·· ا·هنا´م ن·م ¸¸ا= ب··ارت ي·-و ر-·ص ~اف-ب ·ت¹أ·س . اهتاقيد·ص _·م ¸~ا-ف¹ا د·ح' ي·· ن·يم¸ي .·-· ا·-اي' ··تي¸¸ ا·ه¹
… ا-¸ا=تناب ¸¹قب ·يفك =´رفي ¸-و ²~ي·~¹ا
Œ ي-تف~ =ن' ي-~¹·ت ¸ا~ع .-تم -ن' ني=¹ا †
.. ¸اح ين' ... -ف~تكا ين' · =¹ .¸·' ¸ا~ع .-تم ²حار-ب ان' ... ` †
! ²ي-ا· ينام ارت ²عرسب †
! ا-=و¸ت ام »¸ي نم يت=و¸ _م اهت~ع ي¹¹ا _ت~¹ا نم ر-ك' =¹ -دحاو ²~¹ا´م .`= يت·تم ! ميدس †
=·ن`و · ¸¸· =·ن` · -اي=¹ا ن·م _¸-¹ا- ¸·ي·ت ¸دقت =·ن' -¹· ي¹¹ا -·نا ¸·ب · =·ت¸~ح ا·ن' … (-~·-¹ا ن·م .·ي¹· د··ب) †
!.ا=¸
176
. =-=¹ ‹ات=م ! =¹ ‹ات=مو · =¹ ¸ات~م ان' · يت-ي-ح ²مو´دس †
Œ-=و¸ت ام د·ب .و' .`م =¹ _=¸' .-·' _ا¸ ين' دقت·ت .- Œ ي-·ي -يك ي¹ ‹ات=م †
Œ ي-ي=و¸تت ... =¹أس' .-تم ان' ... ا~ك ¸ا~¹ع ... .ي=تسم ا~- ¸' -¸اع ان' †
¸د·-ت ن¹ ا·هن' ن·م ¸·`او ··نأكو ا·هي¹' -د=تي ¸اك . ا·هتايح ي·· ²·`¹ا`¹ا -ر~¹¹ ¸ار· ··=و ي·· „·=¹ا ميد·س -¹ف·'
²´ي¸`ا _ا¸~ ى¹ع ·¹اقعو ·=ا~~ ىم¸ د· ·تد=¸· ¸¸ا= ¸=ن -تفت¹ا ! ٍ¸ا¸` ي· اهتق·ا¸~ب ·مام' ر=تسو ي=س¹ا ·-رع
. ·تايح ي· .~=`ا -أ=اف~¹ا ·¹ ر-=ت¹ _-=~¹ا -¹=~و -~ستبا . _-او رت¸تب ·يدي ات¹´ب ·س'¸ ر·~ =رفي _ا¸و
ار~ح' ·ن¸¹ _-ص' ىتح -ا~¹ا نم ري`´¹اب -ف=~¹ا ¸ت~يف¹ا ري-ع نم ¸اسأك اهي¹ع ²ي-يص .~=ت ي-و ·ي¹ع -¹=~
. ~¸·س`او ¸·يب`ا »`·' ي·· ا·~ك _-=·-م .·==ب م·ست-ت ي·-و اه·س'¸ -أ=أ=م ا·-د=¸· ا·يه¹' ··س'¸ _··¸ . -ابر~¹ا .·`م
=تي¹ … احر· ~~ري ¸-و ·ب =س~ت ¸~¹ا -تاه¹او اهيدي .-قي ¸- _ا¸و · ==-¹ا ي· ¸رغتسم ¸-و ·مام' -ابر~¹ا -·-و
! _ي~ اي ¸ام¸ نم ¸ا~
177
نيب مكنيبو
اد-ك نم _بار¹ا .ي~ي`ا د·ب يب -¹-تا (.-اسر¹ا -~- ي· يتاقيدص ²يق-ك ²قيق=¹ا ي· ر=' ا~سا .~=ت يت¹ا) ¸ي~¹
¸~¹ا مس`ا نم اري`ك ¸ي~¹ -´=- . ²-ير=¹ا -`ي~ي`ا -ر´· ى¹ع ي---هت¹ · اي¹·¹ا ا~هتسا¸~ ¸ا¸نو ي- ىق¹تت ‡يحو ·
!ا·هت=ا=' -¹واح ا·~¹ك ··ب ا·هي~ا-ت ¸·ي~¹ ¸'و م·س`ا ا~- -ر´ت ا·هت=' ¸' اق-·سم -رع' ي·-ن' ‡·يح ¨ر·-ا~ت" ا·هت=` ··ترت=ا
-ا -ا~ ¸' … مس~س ي¹ -¹ا· . ي~س' ى¹ع اهت~س' ²¹ي~= ²¹ف= --=ن' د· اهن'و ا~اب ¸ا¸ن _م -دي·س اهن' ²س¸´~¹ ي-تر-='
! =ي¸ ²ن¸-=م ---¹ا _¹=ت ام ¸ب
يت¹ا -ادح`ا رك~ت ى¹ع ¸ار~تساب يندعاست -ناكو ~رس¹ا ي· يتقير= ى¹ع --`'و اري`ك ²-ق¹اب .ي~يم --=ع'
ي·تا~¹ك ¸··ب م·هفت ن·´ت م¹ ا·هن' _·م · _·-او ر·ي= و' ˜·=ا= .·´~ب ا·-رك~' ي·ت¹ا Šاق-¹ا ي¹ _=·-تو ي·--~ ن·ع ب·يغت
نم ن´~تت ىتح اه-ع -د=تت يت¹ا -`ي~ي`ا ي· .·`ا ى¹ع ²ي¸ي¹=ن`ا ²غ¹¹ يماد=تسا نم دي¸' ¸' ي-م ب¹=تو ى=-ف¹ا
. اه¹=' نم =¹~ -¹·· د·و · دي= .´~ب اه~ه·
ي· اهت-· -~¸و' امد·ب اهترس= د· ي-ن' ---= ىتح · رم`ا ²يادب ي· ²يقيق=¹ا ا-رعا~م نع ي¹ _-فت م¹ ميدس
ن·ك' م¹ ¸~¹ا ¸وا~·س¹ا ا·-رت·~ ي·- · ²·-ي~` ²·يدهب ¸¸```¹او _·سات¹ا ي¹ي~ي' د··ب »اي`ا د·ح' ي·· ي·-تأ=ا· ا·ه-´¹ · ي·ت`ي~ي'
ا-ر=·ست -·ناك ا·~ك ا·-رعا~م ··-م .قن`و · ·ب €·فتح` ا·هت¹ا= ن·با ى¹ع ا·هنار· د·قع .·-· -اي' ي·-تد-' ¸' `¸¹ ·-ع -رع`
²·سا·ت ن·م ·ق-·س ا·م .·´¹ ايحامو اك¸ا-م ا·ه=او¸ .··=و ¸ار· ن·م اري= -ا ا·ه¹دب' . ا·هتايح ن·م ²·~¹¸~¹ا ²·-ق=¹ا =¹ت ي··
. ¸ا¸ح'و
م¹ ا·ه-´¹ -`ي~ي`ا ²·يادب ~·-م -ر~قب -~¸·-ق~¹ا ي·- ا·هت=' ¸' -··رع ي·ت¹ا ا·هت=' ن·م -`ي~ي`ا ن·ع -·~·س -ر~·
¸' -¹واح . ا·هب ر·يه~ت¹ا ن·ع _·=قن' م¹ ¸' ي·ب ا·هت·`ع _·=قب ي·-ت~د-و ي¹ع -ر~· -¸ا` . ¸¸ك' اهتاقيد·ص ن·م اي' -ر·ت
-¹ا· . اه-ع -¸·ر·ي ¸' ¸ا-¹¹ ÷ اه¹-' ديري ` ام و' ÷ ديرت `ام ¸ا-¹ا -ر·ي ¸' نم ²ف-ا= -ناك اه-´¹ .ي~يمو ان' اه·-·'
يت`س¸ت م=¸ يب اه¹ ²¹ص .ك ا-د·ب -·=·و ¨ اه·¸¸ -·=· " د· ي-نأب ي-تر-='و اهت`ا-تا ر=' ي· اح¸ا= ام`ك ي¹
. -¸ر´ت~¹ا يتا¸ا~تعاو
²-·س¹ا ¸'¸ ²¹=ع ي·· ··ي· _·ب¸`ا -اقيد·-¹¹ ر·ي=`ا _ا~ت=`ا ¸اك د··و · ²·-ح•¹ ى·قت¹م .ا¸ ا·م ¸¸¸ن »' .¸-م
ي· ·تما·' ى¹ع ميدس -رص' ¸~¹ا · ¸¸ا= ى¹' ميدس -ا·¸ -ح ¸¸-=¹ يب~ نم .ي~يمو اد-ك نم ¸ي~¹ -~اع امد-ع
. -ر~· -دعاس~ب ري¸ن »' ·~ي=-ت ى¹ع -¹~ع ¸~¹او · ¸اير¹اب اهيب' .¸-م
ي·--´¹ · ¸وري`´¹ا _رت·ا ا·~¹`م ²·ياورك .-ا·سر¹ا -~- _·-= م·تي ¸' د··ب ي·تي¸- ن·ع م·´¹ -·~ك' ¸' اري=' -¸ر· د·ق¹
ي· -ات· ¸¸-=¹ _ي¸أت ~ر=م اهن' . ¸دصو ²ي¸ف·ب ²ب¸ت´~¹ا -`ي~ي`ا -~ه¹ _~= ~´ر=م يه· · ²ياو¸ اهتي~ست ²-غم ى~='
¸' د·ي¸' ! ··ي¹ع ي·- ا·~م ر-·ك' ا·هيد-ي اب¸` اه·سا-¹' و' ن·ي¸ر¹ا ي-اور¹ا .·~·¹ا ~¸يق¹ ا·هعا-=' .·-·' ن¹و · -ا-ير~·¹ا ²·يادب
178
· مك¸=¸أ· · ²عا-ر¹ا نم ²-س د·ب ·ما=· ´ي¹ع ¸·ي ¸~¹ا ي¹ف= اهن' ! ¸د-- ر~ت ن-¹ =~س · _يق-ت `ب ي- ا~ك ا-ر~ن'
! ريغ-¹ا ا~- _م -اف=¹ ا¸ن¸ك
-ا~·س' .·`م · .أب -ر·م ا·~هينا` ن·يت~¹ك ن·م ¸¸´م م·سا ي·· ر·´·' -·-ك Œ اهي~·س' و' ·ي~·س' ¸' ي¹ع ¸¸حرتقت ا~ام
»' · »د-¹ا _ر= · -اتف¹ا ¸··ب · ¸¸=¹ا ا·ين~ · -¸ت´~¹ا ¸دق¹ا · -•ا -و¸~ · »اي`ا ²·بر= … ²·ي=ي¹=¹ا ¸ا-م¸ -`س¹·سم
Œ _·ير¹ا _·م ن·--~ Œ -ا-ب _·ب¸' Œ -·=-فناو -ري·س Œ يتاقيد·ص ن·ع .-ا·س¸ … اهي~·س' .·- Œ_¸ن ن·م م·سا ن·ع ‡·=ب' .·-
ن·ع ‡·=ب' Œ يتاقيد·ص ن·ع ¸·ت· Œ²·-ي~ت¸ك -ا·¸و _·ب¸' Œ-ا·~~ _·ب¸' Œ²ي~¸··س ¸ا¸' ن·م -`ي~ي' Œ ²·`باع .-ا·س¸
»ا- ¸¸· Œ ا·ن' -¸و¸ا· -ر~' ¸ا~¹ا ¸·بر~ ا·م Œ ¸·= ي··ا-¹او ¸·بو ا·ن' Œ ²قيد·ص ن·م .-ا·س¸ Œ ر·ف~¹ا ن·ي' Œ ي¹¸-·
Œ يتاقيدص ²-· Œ يتاقيدص ¸ي·ت -يك Œ يتاقيدص ي¹ اوديع' Œ ب=س¹ا
ƒ ƒ ƒ
… يتاقيدص ·ي~ست ا~ك ¨¸=¹ا -اع~ " و' ¸¹=~¹ا -¸افك
=ي¹' -¸ت'و =رفغتس' · -ن' `' ·¹' ` ¸' ده~' · =د~=بو مه¹¹ا =نا=-س
-هتنا
…²ف¹¸~¹¹ ينورت´¹`ا _·¸~¹ا http…//www.rajaa.net
179

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->