SIMORGH • Issue.

2

SIMORGH MAGAZINE

2

2 ‫ • سال اول • شماره‬2009 ‫ سپتامبر‬1 ‫سه شنبه‬

WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

3

2 ‫سیمرغ • شماره‬

AUGUST 2009

• Issue.1

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫اخبار سیاسی‬

‫ناشر‪ :‬انتشارات سیمرغ‬
‫‪Publisher: Simorgh Publication‬‬
‫سردبیر‪ :‬سعید کریمیان‬
‫‪Editor: Saeed Karimian‬‬
‫مدیریت آگهى ها و بازاریابی‪ :‬شهریار ایوب زاده‬
‫‪Marketing & Advertising: Shahriar Ayoubzadeh‬‬
‫مسئول وب سایت سیمرغ‪ :‬لیناردو گریرو‬
‫‪Website Coordinator: Leonardo Guareero‬‬
‫صفحه آرایى ‪ :‬پویا کشتگانی‬
‫‪Pagination & Impositioning: Pouya Keshtgani‬‬
‫گرافیک و طراح هنری‪ :‬پیام کشتگانی‬
‫‪Graphic & Design: Payam Keshtgani‬‬
‫تایپ ‪ :‬فرناز کریمیان‬
‫‪Typing: Farnaz Karimian‬‬

‫اخبار حوادث‬
‫اخبار اقتصادی‬
‫اخبار ورزشی‬

‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬

‫اخبار فرهنگی ‪17‬‬
‫ردیفهای موسیقی ایرانی‬
‫احتمال اعالم سیاستهای‬
‫سیاستهای جدید در مورد بیمه بیکاری در کانادا‬
‫ابتکار ارزشمند کانادا‬
‫داستانهای واقعی موفقیت درباره مهاجرت به کانادا‬
‫زندگی نامه سیاوش قمیشی‬
‫داستان سام و سیمرغ‬
‫آشنائی با کتاب‬

‫مطالب همراه نام یا منبع‪ ،‬نظرات نویسندگان آنها را بیان مى‬
‫كند و الزاما نظر هفته نامه سیمرغ نیست‪ .‬مسئولیت اینگونه‬
‫مطالب به عهده نویسندگان آنهاست‪.‬‬

‫زندکی نامه گل آقا‬
‫پابرهنه ای در دربار شاه عباس‬
‫سفر به کانادا‪ :‬مسئله نام در یک زبان جدید‬

‫امور تبلیغات و آگهی ها‪ads@simorghmagazine.com :‬‬
‫سردبیر‪editor@simorghmagazine.com :‬‬
‫اطالعات‪info@simorghmagazine.com :‬‬

‫آشپزخانه یا داروخانه‬
‫نکته هائی برای زیبائی خامن ها‬
‫افزایش بیسابقه دانشجویان فارغ التحصیل ایرانی در کانادا‬

‫آدرس دفتر مرکزی‪:‬‬
‫‪508 Gladstone Ave. Suite 201-B‬‬
‫‪Ottawa, Ont. K1R 5P1‬‬
‫‪Tel: 613.292.6181‬‬
‫‪Fax: 1.888.459.8681‬‬

‫مسابقه و سرگرمی‬
‫طالع بینی و فال شما‬
‫جدول و سودوکو‬

‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬

‫نشریه سیمرغ ‪ ،‬نشریه ای است که به جهت استحکام بیشتر پیوند مابین فارسی زبانان مقیم اتاوا متولد گردیده است‪ .‬در این راستا ‪ ،‬بزودی‬
‫بخشی از این نشریه به گفته ها ‪ ،‬درددلها ‪ ،‬سواالت ‪ ،‬نظرات و پیامهای شما اختصاص خواهد یافت ‪ .‬خواهشمند است برای انعکاس پیامهایتان ‪،‬‬
‫با ما بصورت پستی به آدرس دفتر مرکزی و یا بصورت ایمیل به آدرس ‪ contact@simorghmagazine.com‬در متاس باشید‪.‬‬
‫بی صبرانه در انتظار نامه هایتان هستیم ‪.‬‬

‫فرم اشتراک‬

‫هزینه اشتراک‪:‬‬
‫شش ماهه پست عادی ‪$36.00‬‬
‫یک ساله پست عادی ‪$60.00‬‬
‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬
‫نشانی محل سکونت‪:‬‬
‫کدپستی‪:‬‬

‫مدت اشتراک‪:‬‬

‫شهر‪:‬‬
‫تلفن‪:‬‬

‫یک ساله‬

‫‪ /‬شش ماهه‬

‫آدرس ‪: Email‬‬
‫امضا متقاضی ‪:‬‬

‫لطفا توجه فرمایید که هزینه اشتراک فوق فقط به منظور پوشش هزینه پستی این نشریه میباشد‪.‬‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫آیت هللا منتظری به نامه روزنامه‬
‫نگاران و فعاالن پاسخ داد‬

‫آیت هللا منتظری در پاسخ به تقاضای ‪ 293‬روزنامه‬
‫نگار و فعال سیاسی ایران‪ ،‬که از مراجع تقلید و‬
‫شخصیت های سیاسی خواسته بودند واکنش متحدی به‬
‫وقایع اخیر نشان دهند پاسخ داده است‪.‬‬
‫آیت هللا منتظری در انتقاد صریح دیگری از حکومت‬
‫می گوید که اگر نظام قصد ندارد شیوه هایش را در‬
‫برخورد با مخالفان عوض کند حداقل اذعان کند که این‬
‫حکومت «نه جمهوری است و نه اسالمی و هیچ کس‬
‫هم حق اعتراض و انتقاد ندارد‪».‬‬

‫‪5‬‬

‫دیدار کمیته ویژه مجلس‬
‫با کروبی درباره ادعای تجاوز‬
‫به بازداشت شدگان‬
‫سخنگوی کمیته ویژه مجلس ایران برای بررسی‬
‫وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های بعد از انتخابات‬
‫ریاست جمهوری در این کشور‪ ،‬بعد از دیدار اعضای‬
‫این کمیته با مهدی کروبی‪ ،‬از نامزدهای معترض‬
‫به نتایج انتخابات‪ ،‬از برنامه این کمیته برای مذاکره‬
‫با روسای قوای مقننه و قضاییه و دیدار با ‪ 4‬نفر از‬
‫بازداشت شدگانی خبر داد که ادعا می کنند مورد تجاوز‬
‫قرار گرفته اند‪ .‬به گفته آقای جاللی‪ ،‬آقای کروبی گفته‬
‫است این چهار نفر مایل به شهادت دادن در خصوص‬
‫تجاوز به خود هستند‪ ،‬اما احساس امنیت نمی کنند‪.‬‬

‫عبدهللا‪ :‬تخلف “فوق العاده بزرگ”‬
‫را پیگیری می کنیم‬

‫هشدار سارکوزی به ایران در مورد‬
‫تشدید تحریم ها‬
‫نیکوال سارکوزی‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬ضمن‬
‫انتقاد از دولت ایران در برخورد خشن با مردم معترض‬
‫به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬در مورد تشدید‬
‫تحریم ها علیه ایران هشدار داد‪.‬‬
‫نیکوال سارکوزی روز چهارشنبه گفت‪« :‬آن ها همان‬
‫رهبرانی هستند که در ایران می گویند برنامه اتمی‬
‫صلح آمیز است و انتخابات صادقانه برگزار شد‪ .‬چه‬
‫کسی می تواند آن ها را باور کند؟»‬
‫او این سخنان را در پاریس‪ ،‬پایتخت فرانسه طی نطق‬
‫ساالنه اش خطاب به سفرای فرانسه در کشورهای‬
‫خارجی بیان کرد‪.‬‬
‫آیت هللا منتظری در انتقاد صریح دیگری از حکومت‬
‫می گوید که اگر نظام قصد ندارد شیوه هایش را در‬
‫برخورد با مخالفان عوض کند حداقل اذعان کند که این‬
‫حکومت «نه جمهوری است و نه اسالمی و هیچ کس‬
‫هم حق اعتراض و انتقاد ندارد‪».‬‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫عبدهللا عبدهللا‪ ،‬از نامزدهای مطرح انتخابات دوم‬
‫ریاست جمهوری افغانستان‪ ،‬خواستار مهر و موم و عدم‬
‫دسترسی به صندوق های رای در مراکزی شده است که‬
‫نسبت به سالمت آن تردید وجود دارد‪.‬‬
‫آقای عبدهللا گفت که گزارشهایی زیادی در مورد تقلب‬
‫و تخلفات در روند رای دهی به آنها رسیده و ادعا‬
‫کرد که در شماری از مراکز‪ ،‬تقلب به نفع حامد کرزی‬
‫صورت گرفته است‪.‬‬
‫او گفت که این موضوع را از راه های قانونی پیگیری‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به اینگونه‬
‫انتقادات گفت که هر نامزدی که شکایت دارد‪ ،‬می تواند‬
‫رسما با کمیسیون رسیدگی به شکایات به تماس شود تا‬
‫موضوع از راه قانونی دنبال شود‪.‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫مجلس ایران درباره ادعای “دفن‬
‫جمعی” قربانیان تحقیق می کند‬

‫بنابه گزارش ها یک عضو کمیته ای در مجلس شورای‬
‫اسالمی که مسئول بررسی حوادث پس از انتخابات‬
‫است‪ ،‬می گوید این کمیته درحال تحقیق درباره ادعاهای‬
‫دفن مخفیانه گروهی از معترضان است که در جریان‬
‫خشونت های پس از انتخابات کشته شدند‪.‬‬
‫وبسایت «نوروز» وابسته به اصالح طلبان هفته گذشته‬
‫به نقل از یک کارمند بهشت زهرا‪ ،‬گورستان عمومی‬
‫تهران‪ ،‬گزارش داد که اجساد ‪ 44‬نفر از قربانیان‬
‫خشونت های پس از انتخابات به طور شبانه و بدون نام‬
‫و نشان در قطعه ‪ 302‬این گورستان دفن شده است‪.‬‬
‫آمار دقیقی از تعداد قربانیان در جریان سرکوب‬
‫اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری‬
‫‪ 22‬خرداد که محمود احمدی نژاد در آن برنده اعالم شد‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫آمار دولتی در این زمینه از ‪ 20‬تا ‪ 30‬نفر متفاوت‬
‫است ‪ -‬که دولت می گوید شامل ‪ 9‬بسیجی نیز می شود‬
‫ اما مخالفان فهرستی ‪ 69‬نفره از کشته ها به مجلس‬‫ارائه کرده اند‪.‬‬

‫کنسرت بزرگ‬

‫سیاوش قمیشی‬
‫یکشنبه ‪ 20‬سپتامبر‬

‫در سالن مجلل‬
‫‪Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫نگرانی بعضی محافظه کاران ایران‬
‫از معرفی وزیران زن‬

‫‪6‬‬

‫دریاساالر مولن‪ :‬اوضاع افغانستان‬
‫درحال وخیم ترشدن است‬
‫دریاساالر مایک مولن‪ ،‬رئیس ستاد مشترک نیروهای‬
‫مسلح آمریکا‪ ،‬اوضاع افغانستان را جدی» و در حال‬
‫وخیم تر شدن توصیف کرد‪ ،‬اما گفت که آمریکا هنوز‬
‫در مورد اعزام هزاران نیروی کمکی به افغانستان‬
‫تصمیمی نگرفته است‪.‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫را حدود ‪ 10‬هزار نفر تخمین می زند‪ .‬گفته می شود‬
‫درگیری در دارفور به بی خانمانی تقریبا سه میلیون نفر‬
‫منجر شده است‪.‬‬
‫جنگ در این ناحیه فقر زده در اوایل سال ‪2003‬‬
‫میالدی آغاز شد که گروه های شورشی از جمله جنبش‬
‫عدالت و برابری در اعتراض به تبعیض دولتی علیه‬
‫سیاه پوستان آفریقایی و به سود اعراب‪ ،‬به اهداف دولتی‬
‫حمله کردند‪.‬‬
‫چریک های طرف دار دولت با خشونت تمام به این‬
‫حمالت پاسخ دادند و شدت پاسخ به اندازه ای بود که‬
‫آمریکا آن را نسل کشی خواند‪.‬‬

‫دیک چنی‪ :‬از حمله نظامی به ایران‬
‫حمایت می کردم‬
‫بعضی از روحانی های محافظه کار ایران از اقدام‬
‫محمود احمدی نژاد در پیشنهاد سه وزیر زن انتقاد کرده‬
‫اند‪.‬‬
‫محمدتقی رهبر از نمایندگان محافظه کار مجلس ایران‬
‫با انتقاد از این اقدام آقای احمدی نژاد از ناخرسندی‬
‫تعداد زیادی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس‬
‫خبر داد‪.‬‬
‫آقای رهبر گفت از نظر شرعی درباره توانایی مدیریتی‬
‫زنان شک وجود دارد‪.‬‬
‫در فهرست وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد که‬
‫هفته پیش به مجلس ایران ارائه شد‪ ،‬نام سه زن به چشم‬
‫می خورد‪.‬‬
‫این سه زن مرضیه وحید دستجردی‪ ،‬فاطمه آجرلو و‬
‫سوسن کشاورز هستند که به ترتیب به عنوان وزیران‬
‫بهداشت‪ ،‬رفاه و آموزش و پرورش پیشنهاد شده اند‪.‬‬
‫این نخستین بار است که از زمان پیروزی انقالب‬
‫اسالمی در سال ‪ 1357‬زنان برای وزارت انتخاب می‬
‫شوند‪.‬‬

‫هم زمان‪ ،‬سناتور جمهوریخواه جان مک کین مقام‬
‫های ارشد دولت باراک اوباما را متهم کرده است که با‬
‫اعمال فشار بر فرمانده کل ارتش آمریکا در افغانستان‬
‫تالش می کنند که از اعزام نیروهای بیشتر به این کشور‬
‫جلوگیری کنند‪.‬‬
‫مطبوعات آمریکا می گویند که او با پیش بینی سه‬
‫سناریوی جداگانه «ریسک کم»‪« ،‬ریسک متوسط» و‬
‫«ریسک باال» در مورد افغانستان‪ ،‬به ترتیب اعزام ‪15‬‬
‫هزار‪ 25 ،‬هزار یا ‪ 45‬هزار نیروی دیگر به این کشور‬
‫را توصیه خواهد کرد‪.‬‬

‫جنگ در دارفور به پایان رسید‬

‫دیدار اخیر هولبروک با کرزی‬
‫“پرتنش” توصیف شد‬
‫بی بی سی دریافته است که فرستاده ویژه آمریکا در‬
‫امور افغانستان دیداری درباره انتخابات با حامد کرزی‬
‫رئیس جمهوری این کشور داشته است که «پرتنش»‬
‫توصیف می شود‪.‬‬
‫بعضی منابع برای بی بی سی فاش کرده اند که‬
‫ریچارد هولبروک در این دیدار نگرانی های آمریکا‬
‫درباره تقلب و دستکاری صندوق های رای را مطرح‬
‫کرد و گفت که برگزاری دور دوم انتخابات می تواند‬
‫این فرآیند را اعتبار بیشتری بخشد‪.‬‬
‫این اولین بار است که یک مقام بلندپایه غربی ظاهرا‬
‫به این صراحت این نگرانی ها را مطرح می کند که‬
‫سواالت بیشتری درباره سالمت و اعتبار کل این فرآیند‬
‫به وجود می آورد و می تواند تحقق طرح تشکیل یک‬
‫دولت موثر در یک کشور با ثبات را مشکل تر کند‪.‬‬
‫نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا ماه‬
‫آینده معلوم نخواهد شد‪.‬‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫به گفته یک فرمانده نظامی سازمان ملل متحد که در‬
‫منطقه دارفور در غرب سودان مستقر است‪ ،‬جنگ شش‬
‫ساله میان نیروهای وفادار به دولت سودان و شورشیان‬
‫دارفور عمال به پایان رسیده است‪.‬‬
‫ژنرال مارتین آگوای می گوید اکنون این ناحیه بیش‬
‫از هرچیز تحت تاثیر مناقشات سطح پایین و راهزنی‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان در دارفور را‬
‫‪ 300‬هزار نفر برآورد کرده اما دولت سودان این رقم‬

‫دیک چنی‪ ،‬معاون جورج بوش‪ ،‬رئیس جمهوری سابق‬
‫آمریکا‪ ،‬گفته که با جورج بوش در مورد اقدام نظامی‬
‫علیه مراکز اتمی ایران اختالف نظر داشته است‪.‬‬
‫دیک چنی ‪ 8‬سال معاون جورج بوش بود‪ .‬از دیک‬
‫چنی ‪ 68‬ساله در آمریکا به عنوان بانفوذترین و پنهان‬
‫کارترین معاون رئیس جمهوری این کشور یاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫وی در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز آمریکا که‬
‫روز یکشنبه (‪ 30‬اوت) پخش شد گفت که نحوه برخورد‬
‫با برنامه اتمی ایران یکی از موضوع هایی بود که‬
‫جورج بوش در موردش تصمیمی برخالف توصیه وی‬
‫گرفت‪.‬‬
‫دیک چنی اذعان کرد که او نسبت به مقام های ارشد‬
‫دیگر در دولت جورج بوش‪ ،‬بیشتر طرفدار حمله نظامی‬
‫به ایران بود‪.‬‬
‫ایران که تمام برنامه های اتمی خود را صلح آمیز می‬
‫داند‪ ،‬هنوز رسما به این پیشنهاد پاسخ نداده است‪.‬‬
‫باراک اوباما‪ ،‬رئیس جمهوری جدید آمریکا‪ ،‬می گوید‬
‫کشورش که در مذاکرات اتمی گروه (‪ )5+1‬با ایران نه‬
‫به عنوان ناظر بلکه به طور فعال شرکت خواهد کرد‪.‬‬
‫او می گوید در پایان ماه سپتامبر امسال در صورت‬
‫عدم پاسخ «مثبت» ایران به پیشنهاد گروه (‪ )5+1‬در‬
‫خط مشی دیپلماتیک دولتش در قبال ایران بازنگری و‬
‫تحریم ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد‪.‬‬
‫دولت اوباما می گوید ایران درصدد دستیابی به ظرفیت‬
‫تولید سالح هسته ای است‪ .‬ایران این اتهام را بی اساس‬
‫می داند‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

7

2 ‫سیمرغ • شماره‬

AUGUST 2009

• Is-

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫کشف ‪ 150‬سگ یخ زده داخل‬
‫یک فریزر‬

‫‪8‬‬

‫روانگردان از جمله «شیشه» تبدیل شده بود و با وصول‬
‫این گزارش ماموران وارد این البراتور شده و یک‬
‫متهم را دستگیر کردند‪ .‬وی گفته‪ :‬از این مکان‪ ،‬آالت و‬
‫ادوات تهیه و ساخت مواد روانگردان از نوع «شیشه»‬
‫و حدود ‪ 50‬کیلوگرم مواد اولیه ساخت «شیشه» و سایر‬
‫لوازم و امکانات پیشرفته برای ساخت مواد روانگردان‬
‫کشف شده است‪ .‬بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه‬
‫‪ 19‬تهران در ادامه به ایسنا گفته‪ :‬اتهام مشارکت در‬
‫نگهداری‪ ،‬فروش و ساخت مواد روانگردان با تشکیل‬
‫البراتور به (ح‪.‬الف) تفهیم شده و تحقیقات شناسایی سایر‬
‫همدستان این متهم در شعبه ششم ادامه دارد‪ .‬همچنین‬
‫متهم با صدور قرار یک میلیارد ریالی و به لحاظ عجز‬
‫از تودیع آن‪ ،‬روانه زندان شده است‪.‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫حركت كنم‪ .‬بر اساس رای دادگاه عالی ایالتی ایلینویز‪،‬‬
‫رئیس باغ وحش به دلیل ایجاد نكردن حصار ایمنی دور‬
‫آكواریوم و استخر این دلفینها كه منجر به مجروح‬
‫شدن این زن جوان شد‪ ،‬باید ‪ 50‬هزار دالر جریمه نقدی‬
‫پرداخت كند‬

‫جواب منفی‪ ،‬خواستگار سمج را‬
‫قاتل کرد‬

‫دلفینهای بازیگوش زن‬
‫بازدیدكننده را با توپ‬
‫اشتباه گرفتند!‬

‫مقامات پلیس ایالت «میشیگان» در آمریکا‪ ،‬از کشف‬
‫‪ 150‬سگ یخ زده درون یک فریزر در زیرزمین یک‬
‫منزل مسکونی در این ایالت خبر دادند‪« .‬رونالد هاد»‪،‬‬
‫رییس پلیس منطقه «دیر بورن» در ایالت میشیگان‪،‬‬
‫خاطر نشان کرده‪ :‬ماموران پلیس با شکایت همسایه های‬
‫یک مرد ‪ 56‬ساله به خانه وی اعزام شده و موفق شدند‬
‫اجساد یخ زده ‪ 150‬سگ را در فریزری در زیرزمین‬
‫منزل مسکونی وی بیابند‪ .‬عالوه بر این ‪ 110‬سگ زنده‬
‫دیگر نیز توسط ماموران پلیس در این خانه یافت شدند‬
‫که به یکی از مراکز نگهداری حیوانات اهلی در این‬
‫ایالت منتقل شدند‪ .‬احتمال این مسئله می رود که این‬
‫سگ ها حدود ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال در کنار این مرد زندگی می‬
‫کرده اند و این مرد به دلیل زاد و ولد زیاد این حیوانات‬
‫از عهده تامین مخارج و نگهداری این سگ ها بر نیامده‬
‫است و به همین دلیل ‪ 150‬سگ جان باختند‪ .‬گفته می‬
‫شود‪ ،‬این مرد ‪ 56‬ساله به اتهام نگهداری غیرمجاز از‬
‫تعداد زیادی سگ و توانایی نداشتن در تغذیه کردن آن‬
‫رسانههای محلی ایالت ایلینویز در آمریكا خبر دادند‪:‬‬
‫ها که منجر به مرگ این حیوانات شده‪ ،‬و به پرداخت یك زن جوان به دلیل مجروح شدن توسط دلفینهای‬
‫جریمه نقدی و ‪ 7‬ماه حبس محکوم گردیده است‪.‬‬
‫بازیگوش استخر باغ وحش این ایالت‪ ،‬از رئیس باغ‬
‫وحش شكایت و درخواست غرامت كرد؛ چرا كه‬
‫دلفینها او را با توپ اشتباه گرفته بودند‪ .‬به گزارش‬
‫ایسنا‪ ،‬آلیسین ادواردز زن ‪22‬ساله اهل شیكاگو در ایالت‬
‫ایلینویز در آمریكا پس از این كه به آكواریوم دلفینهای‬
‫باغ وحش نزدیك شده بود‪ ،‬دلفینها او را با توپ اشتباه‬
‫بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ‪ 19‬تهران‪ ،‬از گرفته و زن بیچاره را درون آكواریوم انداختند و به‬
‫پلمب البراتور ساخت شیشه خبر داده و گفته‪ :‬متهم شدت او را مجروح كردند‪ .‬این زن جوان در مصاحبهای‬
‫بازداشت شده روانه زندان شد‪« .‬ابوالحسن رضایی» با خبرگزاری رویترز تصریح كرد‪ :‬من ‪3‬روز در‬
‫در تشریح این پرونده اظهار کرده‪ :‬یک طبقه از خانه بیمارستان بستری بودم و از ناحیه كمر و یكی از پاهایم‬
‫مسکونی در منطقه یاخچی آباد به البراتور ساخت مواد به شدت مجروح شدم و هم اكنون تنها با عصا می توانم‬

‫پلمب یک البراتور ساخت‬
‫«شیشه»‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫ساعت ‪ 11‬دوشنبه شب گذشته‪ ،‬ماموران کالنتری‪111‬‬
‫هفت چنار‪ ،‬از وقوع یک درگیری منجر به ضرب وجرح‬
‫باخبر شدند‪ .‬ماموران با حضور در محل حادثه واقع در‬
‫خیابان قزوین دریافتند زن جوانی به نام «راحله» با‬
‫‪ 30‬سال سن‪ ،‬به همراه مرد جوانی به شدت مجروح‬
‫شده و «راحله» پس از رسیدن به بیمارستان به قتل‬
‫رسیده است‪« .‬روشن»‪ ،‬بازپرس شعبه سوم دادسرای‬
‫امور جنایی تهران درباره این پرونده گفته‪ :‬بررسی‬
‫از شاهدان نشان داد «راحله» به همراه برادرش در‬
‫حال عبور از خیابان بوده که یک موتورسیکلت پس از‬
‫تعقیب آنها به آنها نزدیک شده و با جسمی شبیه به قمه‬
‫این ‪ 2‬نفر را زخمی کرده است‪ .‬تحقیقات از خانواده‬
‫«راحله» آغاز شد تا اینکه مشخص شد وی خواستگاری‬
‫به نام «مجید» داشته که پس از شنیدن جواب منفی از‬
‫«راحله» وی را تهدید کرده است‪ .‬وی در ادامه افزوده‪:‬‬
‫خانواده «راحله» مدعی شدند «مجید» مدعی شده بود‬
‫«راحله» را هر کجا ببیند خواهد کشت و برای همین‬
‫«راحله» روز حادثه برای رفتن به جایی که قرار بود‬
‫برود از برادرش خواست تا وی را همراهی کند که‬
‫او نیز در این جریان مجروح شد‪ .‬به گفته بازپرش‬
‫«روشن;» هم اکنون «مجید» توسط پلیس شناسایی و‬
‫در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی محل اختفای وی‬
‫و دستگیر کردن او آغاز شده است‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

9

2 ‫سیمرغ • شماره‬

AUGUST 2009

• Is-

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫ربوده شدن لباس و شورت‬
‫استقاللی ها !‬

‫ایلنا‪ :‬در بدو ورود آبی پوشان به هتل سفید کنار‪،‬‬
‫نماینده باشگاه ملوان با دسته گلی به استقالل مظلومی و‬
‫مرفاوی آمد و به آنان خوش آمد گفت‪.‬‬
‫در حاشیه سفر کاروان استقالل تهران به شهر انزلی‪،‬‬
‫آبیپوشان تهرانی ساعت ‪ 21‬شب گذشته پس از صرف‬
‫شام به تماشای بخشهایی از فیلم بازی گذشته خود و تیم‬
‫ملوان نشستند‪.‬‬
‫در حالی که لباسهای سفارش داده شده برای این بازی‬
‫در راه فرودگاه مهرآباد بود‪ ،‬سارقان محموله حاوی‬
‫لباس و شورت بازیکنان استقالل را از پیک حامل آن‬
‫ربودند! به همین دلیل حسین امانتی از کادر تدارکات‬
‫استقالل مجبور شد تا تهیه لباسهای جدید در تهران‬
‫بماند و فردا به آبی پوشان ملحق شود‪.‬‬

‫جنایت پسر بدنساز در‬
‫تهرانپارس‬

‫پسر قوی هیكلی كه در شرق تهران آدم كشت با تالش‬
‫پلیس دستگیر شد و لب به اعتراف گشود‪ .‬به گزارش‬
‫ایسكانیوز‪ ،‬عصر دوشنبه هفته جاری دعوای خیابانی در‬
‫بلوار پروین ‪ -‬انتهای خیابان ‪ 182‬شرق ‪ -‬تهرانپارس‬
‫‪ ،‬ماموران كالنتری ‪ 126‬را به آنجا كشاند‪.‬آنان با دیدن‬
‫پیكر خونین پسر ‪ 20‬ساله ای به نام «عرفان» بازپرس‬
‫شهریاری ‪ -‬كشیك دادسرای امور جنایی ‪ -‬را در جریان‬
‫ماجرا قرار دادند و این مقام قضایی به همراه افسران‬
‫دایره‪ 10‬اداره آگاهی مركز به قربانگاه رفت‪ .‬شواهد‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪10‬‬

‫نشان می داد «عرفان» كه سرنشین یك دستگاه نیسان‬
‫بود در دعوای خیابانی با راننده ‪ 25‬ساله ای به نام‬
‫«محمد» كشته شده و راننده نیسان نیز كه زخمی شده‬
‫بود با تالش پزشكان نجات یافت‪ .‬همچنین «محمد«‬
‫پیش از فرار دستگیر شد‪ .‬این مجرم خشن كه در‬
‫رشته پرورش اندام ‪ ،‬فعالیت داشت دیروز در شعبه‬
‫هفتم دادسرای امور جنایی پایتخت ‪ ،‬لب به بیان حقیقت‬
‫گشود‪ .‬وی گفت ‪ :‬دعوای خیابانی بر سر شتاب در گذر‬
‫از تقاطع ‪ ،‬شكل گرفت و من ناخواسته در اوج خشم‬
‫‪ ،‬چاقو كشیدم اما حاال به شدت پشیمانم‪.‬بر اساس این‬
‫گزارش‪،‬جانی با صدور قرار بازداشت موقت در اختیار‬
‫پلیس آگاهی قرار گرفت‪.‬‬

‫خودکشی عجیب یک راننده به‬
‫سبک بدلکاران‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫کنسرت بزرگ‬

‫سیاوش قمیشی‬
‫یکشنبه ‪ 20‬سپتامبر‬

‫در سالن مجلل‬
‫‪Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy‬‬

‫تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی‬

‫در اتاوا ‪:‬‬

‫‪Arya Food Market‬‬

‫‪Tel: (613) 594 - 3636‬‬

‫‪Shiraz Grocery Store‬‬
‫‪Tel: (613) 563 - 1207‬‬

‫‪Pardis Convenience Store‬‬
‫‪(613) 829-4175‬‬

‫‪ 30‬دقیقه بامداد دیروز‪ ،‬رانندگانی که از تهران به‬
‫سمت شمال در حرکت بودند‪ ،‬در کمال ناباوری مشاهده‬
‫کردند که راننده یک کامیون حین حرکت ناگهان از‬
‫پنجره اتومبیل‪ ،‬خود را به سمت بیرون پرتاب کرد‬
‫و زیر چرخ های چندین خودروی در حال عبور‬
‫جان باخت‪ .‬با اطالع یافتن ماموران کالنتری ‪206‬‬
‫بومهن از وقوع این حادثه در حوالی «پردیس»‪،‬‬
‫قاضی «حسین روشن»‪ ،‬بازپرس کشیک قتل پایتخت‬
‫در جریان مرگ این مرد ‪ 35‬ساله به نام «مسعود»‬
‫قرار گرفت و بالفاصله دستورات قضایی الزم را‬
‫صادر کرد‪ .‬در جریان تحقیقات صورت گرفته از‬
‫سوی ماموران‪ ،‬شاگرد این راننده بعنوان تنها کسی‬
‫که لحظات آخر عمر متوفی با وی بوده‪ ،‬به تشریح‬
‫جزییات حادثه پرداخته و اظهار کرده‪ :‬با «مسعود»‬
‫به سمت شمال می رفتیم و من کم کم پلک هایم سنگین‬
‫شده بود‪ .‬در یک لحظه از خواب پریدم و دیدم که‬
‫«مسعود» در حال خروج از پنجره ماشین است‪ .‬فورا‬
‫دستم را دراز کردم که او را بگیرم اما دیر شده بود‬
‫و او از ماشین افتاد‪ .‬تنها کاری که توانستم انجام دهم‬
‫این بود که کنترل کامیون را در اختیار گرفتم و آن‬
‫را متوقف کردم‪ .‬به نوشته ایسنا; با اخذ اظهارات این‬
‫جوان‪ ،‬قاضی «روشن»‪ ،‬تکمیل تحقیقات در مورد این‬
‫حادثه و یافتن انگیزه متوفی از این اقدام را به عهده‬
‫دادسرای محل وقوع حادثه گذاشت‪ .‬متوفی به سبک‬
‫«پیمان ابدی» بدلکار معروف سینما که چندی پیش‬
‫در حرکتی مشابه و در جریان ضبط یک سلایر جان‬
‫باخت‪ ،‬اقدام به خودکشی کرده است‪.‬‬

‫‪Alpha Food Market‬‬
‫‪Tel: (613) 238 - 3837‬‬

‫‪Saffron Restaurant:‬‬
‫‪Tel: (613) 789 - 0818‬‬

‫‪Persian Cuisine Express‬‬
‫‪Tel: (613) 235 - 1010‬‬

‫‪Silk Road Restaurant‬‬
‫‪Tel: (613) 741 - 7888‬‬

‫‪Ticket Prices:‬‬
‫‪$35, $45 & $50‬‬

‫‪& limited VIP Tickets at $65‬‬
‫اطالعات و رزرو بلیط‪:‬‬

‫‪www.bia2ottawa.com‬‬
‫‪Tel: (613) 292-6181‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

11

2 ‫سیمرغ • شماره‬

AUGUST 2009

• Is-

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫ایران می گوید برای مقابله با‬
‫تحریم احتمالی بنزین آماده است‬

‫‪12‬‬

‫میشود تنها برای ‪ 70‬روز کفایت میکند‪.‬‬
‫این در حالی است که محمود احمدینژاد گفته است که‬
‫ایران میتواند در عرض یک هفته با تغییراتی در خط‬
‫تولید‪« ،‬تمام بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند»‪.‬‬

‫اولین قطار باری اسالم آباد‪،‬‬
‫تهران‪ ،‬استانبول‬
‫پاکستان اولین قطار باری بین المللی خود را که اسالم‬
‫آباد را از طریق تهران به استانبول متصل می سازد راه‬
‫اندازی می کند‪.‬‬
‫این خط آهن که طول آن شش هزار و ‪ 500‬کیلومتر‬
‫است اولین پروژه ای است که در چهارچوب سازمان‬
‫همکاری اقتصادی‪ ،‬اکو به اجرا در می آید‪.‬‬
‫پاکستان امیدوار است که این طرح بتواند حجم تجارت‬
‫بین پاکستان و ایران و ترکیه را تا ‪ 50‬درصد افزایش‬
‫دهد‪ .‬ارزش حجم بازرگانی پاکستان با ترکیه و ایران در‬
‫حال حاضر به یک میلیارد دالر در سال بالغ می شود‪.‬‬
‫طرح جدید برای تقویت مناسبات بازرگانی این سه‬
‫کشور است‪.‬‬

‫وزیر نفت ایران با اعالم اینکه «تدابیر الزم» برای‬
‫رفع نیازهای کشور در زمینه سوخت بنزین اتخاذ شده‪،‬‬
‫سعی کرده است تاثیر هرگونه تحریم احتمالی واردات‬
‫بنزین این کشور از سوی کشورهای غربی را کمرنگ‬
‫جلوه دهد‪.‬‬
‫در صورت خودداری ایران از ورود به مذاکرات‬
‫بر سر برنامه اتمی اش‪ ،‬آمریکا و متحدان آن ممکن‬
‫است واردات بنزین ایران را هدف قرار دهند که با‬
‫تدابیر اخیر کنگره آمریکا یک گام به واقعیت نزدیکتر‬
‫شده است‪ .‬سنای آمریکا حدود دو هفته پیش با تصویب‬
‫طرحی خواستار تحریم شرکت های تامین کننده بنزین و‬
‫فراورده های نفتی برای ایران شد‪.‬‬
‫خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت جمهوری‬
‫اسالمی میگوید در حال حاضر میزان ذخایر استراتژیک‬
‫بنزین کشور حدود یک میلیارد و ‪ ۴00‬میلیون لیتر است‬
‫که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ‪2۵0‬‬
‫میلیون لیتر افزایش را نشان میدهد‪.‬‬
‫ایران در سالهای گذشته به دلیل نگرانی از احتمال‬
‫تحریمهای بینالمللی با انجام اقداماتی نظیر سهمیهبندی‬
‫بنزین و دوگانهسوز کردن خودروها از میزان مصرف‬
‫این فرآورده تاحدودی کاسته است‪.‬‬
‫میزان کنونی متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران‬
‫حدود ‪ ۶7‬میلیون لیتر است و در همین حال میزان‬
‫تولید پاالیشگاههای داخلی ‪ ۴۴‬تا ‪ ۴۵‬میلیون لیتر اعالم‬
‫شده است‪ .‬به این ترتیب ایران باید روزانه بیش از ‪20‬‬
‫میلیون لیتر بنزین وارد کند‪.‬‬
‫کشورهای آفریقایی درصددند تا برای کمک به مردم‬
‫با احتساب این میزان واردات بنزین‪ ،‬و با فرض کشورهای در حال توسعه و به منظور رویارویی با‬
‫فعالبودن تمام ظرفیت پاالیشگاههای داخلی‪ ،‬آن چه هزینه ها و خسارات ناشی از گرمایش جهانی زمین‪،‬‬
‫از آن با عنوان «ذخایر استراتژیک بنزین» نام برده میلیاردها دالر کمک مالی درخواست کنند‪.‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫مقامات چند کشور روز دوشنبه در مقر اتحادیه آفریقا‬
‫در اتیوپی دیدار کردند تا پیرامون یک قطعنامه پیشنهادی‬
‫در این زمینه گفتگو کنند‪.‬‬
‫در پیش نویس این قطعنامه از کشورهای ثروتمند‬
‫خواسته شده است تا از آغاز سال ‪ ،2020‬ساالنه ‪۶7‬‬
‫میلیارد دالر به کشورهای آفریقایی کمک کنند‪.‬‬
‫این قطع نامه در ضمن از کشورهای آلوده کننده هوای‬
‫زمین خواسته است تا میزان تولید و نشر دی اکسید‬
‫کربن را که عامل عمده افزایش دمای زمین است‪ ،‬به‬
‫طور چشمگیری کاهش دهند‪.‬‬
‫کشورهای آفریقایی در تالشند تا پیش از اجالس‬
‫تغییرات جوی سازمان ملل در ماه دسامبر به یک‬
‫موضع مشترک دست یابند‪.‬‬
‫کارشناسان قاره آفریقا بر این باورند که کشورهای‬
‫آفریقایی میزان اندکی از گازهای گلخانه ای زمین را‬
‫تولید می کنند اما تاثیرات گرمایش جهانی زمین از جمله‬
‫قحطی‪ ،‬سیل و خشکسالی های مکرر‪ ،‬مرگبارترین پیامد‬
‫ها را برای این کشورها به همراه داشته است‪.‬‬

‫اقتصاد ژاپن رسما‬
‫از رکود خارج شد‬

‫درخواست آفریقا‬
‫برای دریافت میلیاردها دالر‬
‫کمک نقدی برای رویارویی با‬
‫پیامدهای گرمایش زمین‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫به دنبال رشد اقتصادی به میزان ‪ 9‬دهم درصد در سه‬
‫ماهه دوم سال ‪ ،2009‬ژاپن از رکود اقتصادی بیرون‬
‫آمده است‪.‬‬
‫رشد اقتصادی که در این کشور بین ماه های آوریل‬
‫تا ژوئن امسال مشاهده شده است در پی انقباضی رخ‬
‫داده که ژاپن برای یک سال با آن دست به گریبان بوده‬
‫است‪.‬‬
‫گزارشگران می گویند دلیل رشد اقتصادی اخیر در‬
‫ژاپن‪ ،‬مشوق های بزرگ دولتی بوده است اما این مشوق‬
‫ها پایان می یابد و روشن نیست که تاثیرات مثبت آنها تا‬
‫چه زمانی دوام بیاورد‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫تاثیر اوضاع سیاسی کنونی ایران‬
‫بر صادرات غیرنفتی‬

‫مهدی غضنفری‪ ،‬رئیس كل سازمان توسعه تجارت‪،‬‬
‫اعالم کرد که صادرات غیر نفتی در فصل نخست سال‬
‫جاری خورشیدی کاهش یافته است‪.‬‬
‫آقای غضنفری در گفت و گو با خبرگزاری « فارس»‬
‫بدون ذکر آماری در این خصوص‪ ،‬درباره دالیل‬
‫كاهش صادرات غیرنفتی گفت‪ «:‬بی شک‪ ،‬اتفاقات‬
‫سیاسی‪ ،‬یكی از مولفههای تاثیر بر تجارت خارجی‬
‫كشورها است‪ ،‬اما اینكه ‪ ...‬متاثر از مسایل سیاسی بوده‬
‫است و یا اینكه این مسایل بر تجارت آینده ایران تاثیر‬
‫میگذارد‪ ،‬باید مورد بررسی قرار گیرد‪».‬‬
‫رئیس كل سازمان توسعه تجارت ضمن آنکه گفت که‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪13‬‬
‫ممكن است كاهش صادرات غیرنفتی متاثر از مسائل‬
‫سیاسی اخیر در ایران نباشد‪ ،‬افزود‪« :‬اما اگر تصویری‬
‫كه از كشور ارائه میشود‪ ،‬تصویر نامناسبی باشد ‪...‬‬
‫قاعدتا بر ذهن سرمایه گذار و وارد كننده خارجی تاثیر‬
‫میگذارد‪»...‬‬
‫رضا قریشی‪ ،‬استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا‪،‬‬
‫در گفت و گو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش‬
‫که آیا مسایل سیاسی بر صادرات یک کشور می تواند‬
‫تاثیرگذار باشد‪ ،‬می گوید‪:‬‬
‫صادرات هر کشور در درجه اول به اوضاع اقتصادی‬
‫داخل کشور وارد کننده بستگی دارد‪ ،‬یعنی تقاضا برای‬
‫صادرات ایران به اوضاع اقتصادی کشورهایی بستگی‬
‫دارد که وارد کننده از ایران هستند‪.‬‬
‫بحران اقتصادی که هنوز دامن گیر ما است‪ ،‬دلیل‬
‫اصلی کاهش صادرات غیر نفتی سه ماهه اول سال‬
‫است‪ .‬اما این که اوضاع سیاسی کنونی تاثیر منفی‬
‫روی صادرات غیر نفتی خواهد داشت‪ ،‬کامال درست‬
‫است‪.‬‬
‫این اوضاع سیاسی به دو طریق تاثیر منفی دارد؛‬
‫اول این که صادرات غیر نفتی ایران خیلی جنبه‬
‫اختصاصی ندارد و کشورهای دیگری هم ممکن است‬
‫این محصوالت را صادر کنند‪ ،‬بنابراین بازار آن به‬
‫شدت رقابتی است و وارد کننده ها حتی به خاطر‬
‫تمایالت سیاسی خود ممکن است این محصوالت را از‬
‫کشورهای دیگر وارد کنند‪.‬‬
‫از سوی دیگر اگر نا آرامی های کنونی ایران باال‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫بگیرد و به مرحله اعتصاب و کند شدن چرخ تولید‬
‫برسد‪ ،‬وارد کننده را نگران می کند که مبادا به مشکل‬
‫بر بخورد و همین امر باعث می شود وارد کننده به‬
‫سراغ کشورهای دیگری برود‪.‬‬
‫به نظر من بسیار محتمل است که سه ماهه آینده‪،‬‬
‫شاهد کاهش بیشتر صادرات ایران باشیم‪.‬‬

‫دادگاه تركیه رسیدگی به اتهامهای‬
‫عبدهللا گل و اردوغان را خواستار‬
‫شد‬
‫رئیس دادگاه جنایی ترکیه خواستار بررسی مجدد‬
‫پرونده موسوم به «گم شدن یک تریلیون» از بودجه‬
‫حزب «رفاه» در هنگام عضویت «عبدهللا گل»‪،‬‬
‫رئیسجمهوری و «رجب طیب اردوغان»‪ ،‬نخستوزیر‬
‫ترکیه در این حزب شده است‪.‬‬
‫ایلنا‪ :‬رسانههای تركیه از رسیدگی به اتهام فساد مالی‬
‫رئیسجمهوری و نخستوزیر این كشور خبر دادند‪.‬‬
‫به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تركی آنادولو‪،‬‬
‫«عثمان کاچماز»‪ ،‬رئیس دادگاه جنایی ترکیه خواستار‬
‫بررسی مجدد پرونده موسوم به «گم شدن یک تریلیون»‬
‫از بودجه حزب «رفاه» در هنگام عضویت «عبدهللا‬
‫گل»‪ ،‬رئیسجمهوری و «رجب طیب اردوغان»‪،‬‬
‫نخستوزیر ترکیه در این حزب شده است‪.‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

SIMORGH • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

14

2 ‫ • سال اول • شماره‬2009 ‫ سپتامبر‬1 ‫سه شنبه‬

WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫مرحله گروهی لیگ قهرمانان‬
‫اروپا قرعه کشی شد‬

‫قرعه کشی مرحله اول گروهی لیگ قهرمانان اروپا‬
‫انجام شد و در سخت ترین گروه دو تیم بارسلونا و‬
‫اینترمیالن همگروه شدند‪.‬‬
‫بارسلونا‪ ،‬قهرمان فصل پیش‪،‬در گروه ششم این بازی‬
‫ها با اینترمیالن ایتالیا‪ ،‬دینامو کیف اوکراین و روبن‬
‫کازان روسیه همگروه است‪.‬‬
‫رئال مادرید‪ ،‬که با خریدهای گران قیمت خود پیش از‬
‫این فصل‪ ،‬یکی از امیدهای قهرمانی در این مسابقات‬
‫است در گروه سوم با تیم های آث میالن ایتالیا‪ ،‬مارسی‬
‫فرانسه و اف سی زوریخ از سوئیس همگروه است‪.‬‬
‫تیمهای رئال مادرید و آث میالن به ترتیب با ‪ 9‬و‬
‫‪ 7‬بار قهرمانی در اروپا‪ ،‬پرافتخارترین تیم های این‬
‫قاره هستند‪.‬‬
‫در این قرعه کشی‪ ،‬پنج تیم انگلیسی حاضر در این‬
‫مرحله قرعه مناسبی آوردند و هیچ کدام با یکدیگر و یا‬
‫با تیم های قدرتمند ایتالیایی و اسپانیایی روبرو نشدند‪.‬‬
‫منچستریونایتد‪ ،‬که در فصل گذشته در فینال مغلوب‬
‫بارسلونا شد‪ ،‬با قرعه ای آسان روبرو و با تیم های‬
‫زسکا مسکو‪ ،‬بشیکتاش ترکیه و ولفسبورگ آلمان‬
‫همگروه شده است‪.‬‬
‫چلسی که فصل گذشته با گل وقت اضافه آندریاس‬
‫اینیستا از بارسلونا شکست خورد‪ ،‬در این مرحله‬
‫با پورتو پرتغال‪ ،‬اتلتیکو مادرید از اسپانیا و آپوئل‬
‫نیکوزیا از قبرس همگروه است‪.‬‬
‫لیورپول‪ ،‬دیگر تیم پرافتخار این بازی ها با ‪ 5‬عنوان‬
‫قهرمانی‪ ،‬با تیم های لیون فرانسه‪ ،‬فیورنتینا ایتالیا و‬
‫دبرسن از مجارستان همگروه است‪.‬‬
‫لیورپول این فصل لیگ انگلستان را خوب شروع‬
‫نکرده و در دو بازی اول خود شکست خورده است‪.‬‬

‫‪• Issue.1‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪15‬‬

‫بازی های گروهی لیگ قهرمانان اروپا روزهای ‪15‬‬
‫و ‪ 16‬سپتامبر آغاز خواهد شد‪.‬‬
‫گروه بندی کامل لیگ قهرمانان اروپا‪:‬‬
‫گروه اول‪ :‬بایرن مونیخ‪ ،‬یوونتوس‪ ،‬بوردو‪ ،‬مکابی‬
‫حیفا‬
‫گروه دوم‪ :‬منچستریونایتد‪ ،‬زسکا مسکو‪ ،‬بشیکتاش‬
‫ترکیه‪ ،‬ولفسبورگ‬
‫گروه سوم‪ :‬آث میالن‪ ،‬رئال مادرید‪ ،‬مارسی‪،‬‬
‫زوریخ‬
‫گروه چهارم‪ :‬چلسی‪ ،‬پورتو‪ ،‬اتلتیکو مادرید‪ ،‬آپوئل‬
‫نیکوزیا از قبرس‬
‫گروه پنجم‪ :‬لیورپول‪ ،‬لیون‪ ،‬فیورنتینا‪ ،‬دبرسن‬
‫مجارستان‬
‫گروه ششم‪ :‬بارسلونا‪ ،‬اینتر میالن‪ ،‬دینامو کیف‪،‬‬
‫روبین کازان از روسیه‬
‫گروه هفتم‪ :‬سویا‪ ،‬گالسکو رنجرز‪ ،‬اشتوتگارت‪،‬‬
‫اونیرئا اورزیچنی از رومانی‬
‫گروه هشتم‪ :‬آرسنال‪ ،‬آلکمار از هلند‪ ،‬المپیاکوس‬
‫یونان‪ ،‬استاندارد لیژ از بلژیک‬

‫اظهارات مورینیو درباره رمضان‬
‫جنجال ساز شد‬

‫ژوزه مورینیو‪ ،‬مربی سرشناس تیم فوتبال اینترمیالن‪،‬‬
‫به خاطر انتقاد از یک بازیکن خود به دلیل روزه گرفتن‬
‫در ماه رمضان‪ ،‬مورد انتقاد یک رهبر مسلمانان ایتالیا‬
‫قرار گرفته است‪.‬‬
‫اینترمیالن‪ ،‬دفاع از عنوان قهرمانی خود در رقابت‬
‫های سری آ در ایتالیا را با کسب نتیجه تساوی ضعیف‬
‫‪ 1-1‬مقابل باشگاه «باری» (در خانه) آغاز کرد ودر‬
‫جریان این مسابقه سولی مونتاری‪ ،‬بازیکن اهل غنای‬
‫باشگاه اینترمیالن به تصمیم مورینیو تنها پس از ‪30‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫دقیقه تعویض شد‪.‬‬
‫مورینیو در کنفرانس خبری پس از مسابقه تلویحا‬
‫عنوان کرد که این بازیکن به دلیل روزه گرفتن انرژی‬
‫الزم برای بازی را نداشته است و به این دلیل ضعیف‬
‫بازی کرد‪.‬‬
‫مورینیو به خبرنگاران گفت‪« :‬مونتاری مشکالتی در‬
‫رابطه با ماه رمضان داشت‪ ،‬شاید با این گرما برای او‬
‫خوب نباشد که این کار (روزه گرفتن) را انجام دهد‪».‬‬
‫ژوزه مورینیو افزود‪« :‬ماه رمضان برای بازیکنی‬
‫که می خواهد در یک مسابقه شرکت کند‪ ،‬در وقت‬
‫خوبی نیامده است‪».‬‬
‫این مربی که در گذشته هدایت باشگاه چلسی را نیز‬
‫بر عهده داشت و به خاطر اظهارات صریحش شناخته‬
‫می شود‪ ،‬تهدید کرد که در مسابقه روزهای آتی این تیم‬
‫با رقیب هم شهری خود‪ ،‬آث میالن‪ ،‬سولی مونتاری را‬
‫از فهرست بازیکنان کنار بگذارد‪.‬‬

‫علی سعیدلو رئیس سازمان‬
‫تربیت بدنی شد‬
‫محمود احمدی نژاد‪ ،‬رئیس جمهوری ایران‪ ،‬علی‬
‫سعید لو معاون اجرایی اش در دولت نهم را به عنوان‬
‫رئیس سازمان تربیت بدنی منصوب کرد‪.‬‬
‫آقای سعیدلو جایگزین محمد علی آبادی می شود‬
‫که برای تصدی وزارت نیرو به مجلس معرفی شده‬
‫است‪.‬‬
‫آقای احمدی نژاد در بخشی از حکم انتصاب آقای‬
‫سعیدلو نوسته است‪« :‬در دولت نهم تالشهای بسیار‬
‫ارزشمند و موفقی جهت توسعه تأسیسات ورزشی و‬
‫همچنین زیرساختهای ورزشی در رشتههای گوناگون‬
‫به عمل آمده است و در نتیجه شاهد شكوفایی جوانان و‬
‫نوجوانان و قهرمانانمان در عرصههای ملی‪ ،‬منطقهای‬
‫و جهانی هستیم‪ .‬این خدمات باید با سرعت هر چه‬
‫تمامتر ادامه یابد و با رفع كاستیها و ایجاد هماهنگی‬
‫كامل بین بخشهای گوناگون و رفع كلیه موانع و حواشی‬
‫آسیبرسان و با اتكاء به استعداد شگرف فرزندان پاک‬
‫و ایمانی‪ ،‬ورزش این سرزمین در قلههای شایسته قرار‬
‫گیرد‪».‬‬
‫آقای سعیدلو از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد است‬
‫و پیش از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در‬
‫سال ‪ ،1384‬سمت معاونت مالی‪ -‬اداری آقای احمدی‬
‫نژاد را در شهرداری تهران را در اختیار داشت‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫دونده آفریقای جنوبی؛ زن یا‬
‫مرد؟‬

‫‪16‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫این بود که او در کمتر از نه ماه موفق شد رکورد خود را گروهی از پزشکان متشکل از یک متخصص غدد‪،‬‬
‫هفت ثانیه ارتقاء دهد‪.‬‬
‫یک متخصص دستگاه تناسلی‪ ،‬یک کارشناس داخلی‪ ،‬یک‬
‫تصمیم فدراسیون جهانی خشم محافل مختلف در آفریقای کارشناس جنسیت و یک روانشناس آزمایش های خود را‬
‫جنوبی را برانگیخته‪ ،‬که از اهالی دهکده لیمپوپو‪ ،‬محل آغاز کرده اند اما زمان انتشار نتایج مشخص نیست‪.‬‬
‫تولد او‪ ،‬تا احزاب سیاسی نارضایتی خود را به این تصمیم‬
‫ابراز کرده اند‪.‬‬
‫فدراسیون دو و میدانی آفریقای جنوبی تاکید کرده‬
‫«اطمینان کامل» دارد که این ورزشکار زن است‪.‬‬
‫وزارت زنان آفریقای جنوبی در بیانیه ای اراده این‬
‫ورزشکار را «با وجود ظن و گمان منفی رسانه ها‬
‫درباره جنسیت او» ستود‪.‬‬
‫حزب کنگره ملی‪ ،‬حزب حاکم در آفریقای جنوبی‪ ،‬مردم‬
‫این کشور را فراخواند تا از «دختر طالیی» حمایت‬
‫کنند‪.‬‬
‫واکنش ها به اندازه ای تند شد که یک تشکل کمونیستی‬
‫در آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شده را «با انگیزه های‬
‫نژاد پرستانه» خواند‪.‬‬
‫نیک دیویس‪ ،‬سخنگوی فدراسیون جهانی دو و میدانی‬
‫اعالم کرد این آزمایش ها «بسیار پیچیده و دشوار» هستند‬
‫و نتیجه آنها تا چند هفته مشخص نخواهد شد‪.‬‬
‫این ورزرشکار پس از پیروزی خود در مسابقات تیم دو و میدانی آمریکا در دوازدهمین دوره مسابقات‬
‫جهانی‪ ،‬که بین روزهای ‪ 15‬تا ‪ 23‬اوت در استادیوم قهرمانی جهان با کسب ‪ 10‬مدال طال‪ 6 ،‬نقره و ‪ 6‬برنز‬
‫المپیک برلین برگزار می شود‪ ،‬حاضر به شرکت در به مقام قهرمانی رسید و با موفقیت از سه دوره قهرمانی‬
‫کنفرانس خبری نشد و نماینده ای از فدراسیون جهانی پی در پی خود دفاع کرد‪.‬‬
‫به خبرنگاران گفت این مسئله به دلیل سن پایین این در این مسابقات که از پانزدهم تا بیست و سوم اوت در‬
‫ورزشکار و ناتوانی از دادن پاسخ مناسب به سوال ها استادیوم المپیک برلین برگزار شد‪ ،‬ورزشکاران جاماییکا‬
‫به لطف دوندگان سرعت خود‪ ،‬با شش رتبه ارتقاء نسبت‬
‫بوده است‪.‬‬
‫نیک دیویس تاکید کرد که در حال حاضر فدراسیون به دور قبل‪ ،‬کنیا را از سکوی نایب قهرمانی پایین کشیدند‬
‫جهانی شواهدی در دست ندارد که این ورزشکار نباید در و با هفت مدال طال‪ ،‬چهار نقره و دو برنز در مکان دوم‬
‫قرار گرفتند‪.‬‬
‫مسابقات زنان شرکت کند‪.‬‬

‫آمریکا بر قله دو و میدانی‬
‫جهان ایستاد‬

‫قهرمانی کستر سمنیا‪ ،‬دونده اهل آفریقای جنوبی در‬
‫فینال دو ‪ 800‬متر زنان جهان‪ ،‬دنیای ورزش دو و میدانی‬
‫را با بحران مواجه کرد‪.‬‬
‫این دونده ‪ 18‬ساله مسافت مسابقه را در زمان یک دقیقه‬
‫و ‪ 55.45‬ثانیه و بیش از ‪ 2.5‬ثانیه جلوتر از نزدیکترین‬
‫رقیب خود به پایان برد تا شعله بحث ها درباره جنسیت‬
‫او باالتر برود‪.‬‬
‫کستر سمنیا که نامش یک ماه قبل با رکورد شکنی‬
‫و قهرمانی در مسابقات جوانان آفریقا در رسانه های‬
‫عمومی مطرح شد‪ ،‬اکنون به دستور فدراسیون جهانی‬
‫دو و میدانی (‪ )IAAF‬باید مورد آزمایش پزشگی قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫به جز ساختار فیزیکی کستر سمنیا‪ ،‬یکی از دالیل عمده‬
‫ای که باعث شد این دونده مورد توجه همگان قرار گیرد‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫همایون صنعتی‪ ،‬مترجم و ناشر‬
‫ایرانی درگذشت‬

‫همایون صنعتی زاده‪ ،‬نویسنده‪ ،‬مترجم‪ ،‬ناشر ایرانی‬
‫روز چهارشنبه‪ ،‬چهارم شهریور پس از یک دوره‬
‫بیماری در کرمان درگذشت‪ .‬او هنگام مرگ ‪ 84‬سال‬
‫داشت‪.‬‬
‫مدیریت انتشارات فرانکلین در تهران که بسیاری از‬
‫آثار برجسته ادبیات جهان توسط مترجمان آن (کسانی‬
‫چون نجف دریابندری و کریم امامی) به فارسی ترجمه‬
‫شد از مهمترین کارهای او بوده است‪.‬‬
‫ایده و پیشتیبانی از انتشار دائرة المعارف مصاحب‪،‬‬
‫راه اندازی چاپخانه افست‪ ،‬چاپ کتابهای درسی و‬
‫مدیریت سازمان کتابهای جیبی از دیگر کارهای مهم او‬
‫در زمینه کتاب و نشر بوده است‪.‬‬
‫او به جز فعالیت در حوزه فرهنگ و ادبیات در تجارت‬
‫نیز سرآمد بود و پایه گذار تعدادی از بنگاه های تجاری‬
‫و مراکز صنعتی و کشاورزی معتبر بود که هنوز اسم و‬
‫رسم بعضی از آنها به گوش ما می خورد؛ شهرک خزر‬
‫شهر در مازندران‪ ،‬کاغذ سازی پارس‪ ،‬کشت مروارید‬
‫در کیش‪ ،‬رطب زهره‪ ،‬گالب زهرا و تعدادی دیگر‬
‫نام تجاری و بازرگانی همه به نوعی با فکر و سرمایه‬
‫همایون صنعتی پایه گذاشته شده اند‪.‬‬
‫در کنار تجارت و فرهنگ‪ ،‬فعالیت های خیریه ای‬
‫نیز داشت‪ .‬پدربزرگش و پدرش پرورشگاهی داشتند که‬
‫سپس زیر نظر او اداره شد‪ .‬بچه های این پرورشگاه نام‬
‫فامیل شان را صنعتی می گذاشتند‪ ،‬یکی از این بچه ها‪،‬‬
‫علی اکبر صنعتی‪ ،‬نقاش سرشناس ایرانی بود‪.‬‬
‫نام همایون صنعتی همچنین به عنوان یکی از پیشگامان‬
‫مبارزه با بی سوادی در ایران ثبت شده است‪.‬‬
‫همایون صنعتی در سال ‪ 130۴‬در تهران به دنیا آمد‪.‬‬
‫پدرش‪ ،‬عبدالحسین صنعتی‪ ،‬از اولین نویسندگان رمان‬
‫ایرانی بود‪ .‬کودکی خود را در کرمان نزد پدر بزرگ‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪17‬‬

‫و مادر بزرگش گذراند‪ .‬سپس برای طی دوره دبیرستان‬
‫به تهران آمد در دبیرستان البرز مشغول به تحصیل شد‪.‬‬
‫همان زمان بود که ایران در جریان جنگ جهانی دوم‬
‫دچار بحران شده بود و همین شد که صنعتی نتوانست‬
‫دبیرستان را در آن زمان تمام کند‪.‬‬
‫البته او بعدها دیپلمش را در اصفهان گرفت اما هیچگاه‬
‫نخواست که به دانشگاه برود؛ تصمیمی که باعث اختالف‬
‫و قهر او با پدرش شد‪ .‬به جای دانشگاه‪ ،‬راه بازار را‬
‫برگزید و شاگرد تجارتخانه ای در بازار شد‪ .‬سه سال‬
‫پدر را ندید و پول جمع کرد و کم کم تجارتخانه خود را‬
‫باز کرد و همان شد پایه فعالیت های فرهنگی‪ ،‬بازرگانی‬
‫و خیریه ای سالهای بعد‪.‬‬
‫همایون صنعتی سالهای آخر عمر را بیشتر در کرمان‬
‫گذراند و بیشتر درگیر بازسازی پرورشگاه صنعتی بود‬
‫که پس از انقالب مصادره شده بود‪ ،‬اما دو سه سال پیش‬
‫توانسته بود بخشی هایی از آن را پس بگیرد‪.‬‬
‫چکیدۀ تاریخ کیش زرتشت‪ ،‬جغرافیای اداری‬
‫هخامنشی‪ ،‬تأثیر علم بر اندیشه‪ ،‬تاریخ هند‪ ،‬ایران در‬
‫شرق باستان و تاریخ سومر بخشی از کتابهایی است که‬
‫او ترجمه کرده است‪.‬‬

‫داروی خواب آور قوی باعث‬
‫مرگ مایکل جکسون شد‬

‫پزشکان یک داروی خواب آور و بیهوش کنننده قوی‬
‫بنام پروپوفل را دلیل اصلی مرگ مایکل جکسون‪،‬‬
‫خواننده مشهور آمریکایی تشخیص داده اند‪.‬‬
‫این دارو در عمل های جراحی نیز برای بیهوش کردن‬
‫بیمار کاربرد دارد‪.‬‬
‫آن طور که اعالم شده است‪ ،‬کالبد شکافی نشان می دهد‬
‫که در بدن مایکل جکسون میزان پروپوفل در حد کشنده‬
‫باال بوده است‪.‬‬
‫مایکل جکسون روز ‪ 25‬ماه ژوئن امسال در سن ‪50‬‬
‫سالگی در گذشت‪.‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫پلیس از پزشک شخصی وی‪ ،‬کونارد موری‪ ،‬چند بار‬
‫بازجویی کرده است‪ ،‬اما وی تا کنون توسط دادستان ها به‬
‫قتل عمدی یا غیرعمدی مایکل جکسون متهم نشده است‪.‬‬
‫پزشک مایکل جکسون به دادستان ها گفته است که‬
‫برای درمان بیماری بیخوابی مایکل جکسون بود که به‬
‫وی پروپوفل می داده است‪.‬‬
‫پزشک وی می گوید‪ ،‬بعد از آن که چند داروی دیگر‬
‫بر مایکل جکسون اثر نکرد‪ ،‬صبح روز ‪ 25‬ژوئن مقدار‬
‫کمی پروپوفل به وی تزریق کرد و سپس مایکل جسکون‬
‫را تنها گذاشت‪.‬‬
‫وی می گوید از بیم آن که مایکل جکسون به پروپوفل‬
‫معتاد شود‪ ،‬مقدار کمتری از آن به بیمارش تزریق می‬
‫کرده است‪.‬‬
‫قرار است مایکل جکسون در روزی که می توانست‬
‫پنجاه و یکمین سالگرد تولدش باشد‪ ،‬در ایالت کالیفرنیای‬
‫آمریکا دفن خواهد شد‪.‬‬
‫خانواده وی تایید کرده است روز ‪ 29‬اوت که روز تولد‬
‫مایکل جکسون بود‪ ،‬مراسم تدفین وی برگزار خواهد‬
‫شد‪.‬‬

‫آلبوم سعید مدرس در راه است‬

‫پرشیامگ ‪ -‬سعید مدرس هنرمند خوش ذوق کشورمان‬
‫که توانست به سرعت در دل شنوندگان موسیقی جا باز‬
‫کند این روزها مشغول تهییه آلبوم جدید خود می باشد‬
‫‪.‬طی تماسی که با او داشتیم از آلبوم جدیدش پرسیدیم ‪،‬‬
‫آلبوم سعید مدرس در مراحل پایانی ساخت به سر می‬
‫برد ‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

SIMORGH • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

18

2 ‫ • سال اول • شماره‬2009 ‫ سپتامبر‬1 ‫سه شنبه‬

WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬
‫این آلبوم شامل ‪ 8‬قطعه است که آهنگسازی ‪ ،‬تنظیم و‬
‫میکس و مسترینگ آن توسط سعید مدرس انجام شده و‬
‫ترانه های آن را مونا برزویی سروده است ‪.‬‬
‫سعید مدرس عالوه بر اینکه در این آلبوم فضای‬
‫ملودیک منحصر به فرد خود را حفظ نموده ‪ ،‬همچنین‬
‫با استفاده از ریتمهایی بسیار بدیع و خالقانه این آلبوم را‬
‫به اثری بسیار شنیدنی تبدیل نموده است ‪.‬‬
‫به همراه این آلبوم ‪ 3‬اثر تصویری در حال ساخت می‬
‫باشد که با توجه به اینکه آهنگ (( دنیای وارونه )) و ((‬
‫برگرد به من )) نیز جزؤ قطعات این آلبوم می باشند که‬
‫دارای ویدیو هستند لذا ‪ 5‬آهنگ این آلبوم دارای کلیپ‬
‫تصویری خواهند بود ‪.‬‬
‫این ‪ 3‬ویدیوی جدید نیز توسط سعید مدرس کارگردانی‬
‫و تدوین خواهد شد ‪ .‬نام این آلبوم هنوز مشخص نشده‬
‫است و همچنین برای پخش این اثر سعید مدرس قرار‬
‫است دست به ابتکار تازه ای بزند ‪.‬‬

‫مسلمانان مالزی از حضور در‬
‫کنسرت بلک آید پییز منع شدند‬

‫مسلمانان مالزی از رفتن به کنسرت گروه هیپ‬
‫هاپ آمریکایی بلک آید پییز (لوبیا چشم بلبلی)‪ ،‬در‬
‫کوآالالمپور منع شده اند چون این برنامه با حمایت‬
‫مالی آبجوسازی «گینس» میسر شده است‪.‬‬
‫دولت مالزی گفته است که مالزیایی های غیر مسلمان‬
‫می توانند در این کنسرت‪ ،‬که قرار است ماه آینده‬
‫برگزار شود‪ ،‬حضور یابند‪.‬‬
‫مسلمانان مالزی‪ ،‬که در این کشور اکثریت جمعیت‬
‫هستند‪ ،‬باید منطبق با قوانین اسالمی زندگی و مسائل‬
‫خانوادگی و همین طور شخصی خود را حل کنند‪ .‬این‬
‫قوانین مصرف مشروبات الکلی را ممنوع می داند‪.‬‬
‫ماه گذشته یک دادگاه اسالمی در مالزی زنی مسلمان‬
‫را که مشروب الکلی مصرف کرده بود به مجازات با‬
‫ضربات ترکه در مالء عام محکوم کرد البته اجرای‬
‫این حکم به خاطر آغاز ماه رمضان به تعویق افتاده‬
‫است‪.‬‬
‫بلک آید پییز سال پر موفقیتی داشته است و وقتی‬
‫در تفریحگاه سان وی الگون در حومه کوآالالمپور به‬
‫روی صحنه برود جمعیت زیادی به دیدن این گروه لس‬
‫آنجلسی خواهد رفت‪.‬‬
‫اما مسلمانان اجازه ورود به این کنسرت را ندارند و‬
‫به شرکت آبجوسازی گینس گفته شده است که هیچگونه‬
‫تبلیغ نکند و در جریان کنسرت آبجو نفروشد‪.‬‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪19‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫ردیف های موسیقی ایرانی‬
‫جوهره اصیل موسسیقی الکسسیک ایراین را که قدمیت هزار ساهل‬
‫دارد ابید در ردیف های خمتلف موسسیقای به ارث رسسیده از‬
‫اسستادان این هرن ج�ستجو کرد‪ « .‬رپرتوار موسسیقی الکسسیك‬
‫ایراین‪ ،‬مهراه اب نظم و ترتیب سنیت آن‪ »،‬ردیف انمیده می شود‪.‬‬
‫برخالف رپرتوار موسسیقی الکسسیک غریب‪ ،‬که هر خبش آن را‬
‫آهنگ ساز خایص ساخته است و به هامن صوریت که در آغاز‬
‫تصنیف شده اجرا می شود‪ ،‬ردیف مجموعه ملودی های س ّنیت است‬
‫که نوازندگان و موسسیقیداانن در زمان های گوانگون مجع آوری‬
‫کرده اند‪ .‬ب�سیاری از این ملودی ها به مایه های موسسیقی شهری‬
‫و روسستایئ ابز می گردد هرچند اب گذشت زمان منشأ و خاسستگاه‬
‫آهنا فراموش شده است‪.‬‬
‫ملودی های موسسیقی ایراین از اواسط قرن سزیدمه جهری مشیس‬
‫حتت عنوان ردیف نظم و ترتیب ایفتند و راه تدریس موسسیقی‬
‫ایراین را که رونقی اتزه گرفته بود مهوار کردند‪ .‬پیش از این اترخی هر‬
‫موسسیقیداین مجموعه ای از ملودی ها را به خاطر داشت و از آهنا‬
‫در اجرا ای تعلمی شاگردانش هبره‬
‫می ج�ت‪ .‬کهن ترین ردیف‬
‫ها ساخته دو اسستاد بزرگ‬
‫موسسیقی ایراین مریزا عبدهللا‬
‫و آقا ح�ینقیل است‪ .‬این‬
‫دو برادر مهه معر اب اعتقاد و‬
‫پشستاکری یب نظری به تدریس‬
‫ردیف های خویش گذراندند‬
‫و ارزنده ترین موسسیقیداانن و‬
‫نوازندگان ن�ل بعد از خود را‬
‫تربیت کردند‪.‬‬
‫ردیف های اسستاد سه اتر‪،‬‬
‫مریزا عبدهللا (‪1222-1297‬‬
‫جهری مشیس)‪ ،‬که حدود ‪250‬‬
‫قطعه (گوشه) است‪ ،‬در‬
‫هفت مجموعة بزرگ (دسستگاه‪:‬‬
‫شور‪ ،‬ماهور‪ ،‬هامیون‪ ،‬سه‬
‫گاه‪ ،‬چهارگاه‪ ،‬راست پنجگاه‬
‫و نوا) و پنج مجموعة کوچک تر و ساده تر (آواز‪ :‬بیات ترک‪،‬‬
‫افشاری‪ ،‬ابوعطا‪ ،‬دشسیت و اصفهان) تنظمی شده‪ .‬این نظم و ترتیب‬
‫در متام ردیف های بعدی نزی یک�ان است‪ .‬اما تعداد گوشه ها‬
‫و انمگذاری آهنا مک و بیش ممکن است متفاوت ابشد‪ .‬برای مثال‬
‫اسستاد آوا ِز قرن حارض‪ ،‬محمود کرمیی‪ ،‬ردیفی را اب ‪ 145‬گوشه به‬
‫ایدگار گذاشسته که به نظر می رسد اتکنون بیشرتین تعداد گوشه‬
‫در هر ردیف آوازی است‪ .‬سبب فزوین گوشه ها در ردیف اتر‬
‫و سه اتر ن�بت به آواز‪ ،‬آن است که ردیف اتر و سه اتر عالوه‬
‫بر دارا بودن متام گوشه های آوازی‪ ،‬گوشه هایی خمتص به ساز نزی‬
‫دارد‪ ،‬مانند چهار مرضاب ها‪ ،‬رنگ ها و گوشه هایی مانند ب�سته‬
‫نگار و جملس افروز‪.‬‬
‫شلک گریی ردیف اب خانواده موسسیقی داانین رشوع می شود که‬

‫نوازندگان اتر و سه اتر بودند و از مهنی رو ردیف های اولیه ب�سیار‬
‫واب�سته و مأنوس اب خصوصیات تکنیکی این دو سازاند‪ .‬افزون‬
‫براین‪ ،‬چون روش اسستفاده از مرضاب در سه اتر امه ّیت ب�سیار‬
‫دارد‪ ،‬ملودی های ردیف – که در اصل بیشرتشان خمتص آواز‬
‫است – در ترکیب اب سازهای مرضایب و حتت تأثری تکنیک آهنا‬
‫نظم بیشرتی ایفتند‪ .‬این ملودی ها به دست موسسیقی داانین متبحر‬
‫– که رویش هدمفندانه در مجع آوری ملودی ها به اکر می بردند و‬
‫طبعی ظریف داشتند – به صورت ب�سیار دقیق و ح�اب شده‬
‫در قالب یک موسسیقی جدی و سامان ایفته رخیته شد‪.‬‬
‫پیدایش ردیف به عنوان وسسیهل ای برای آموزش و زمینه ای برای‬
‫انتقال موسسیقی‪ ،‬نوعی دگرگوین انقالیب در جامعه موسسیقیداانن‬
‫آن زمان بود‪ .‬هر گوشه ردیف انمی خاص و خشصییت خمتص به‬
‫خود دارد‪ .‬منشأ پیدایش گوشه ها خمتلف اند‪ :‬بریخ از آهنا مثل‬
‫درآمدها‪ ،‬نقش مایگی (مُدال) دارند و به نظر می رسد از سی�سمت‬
‫های مقامی موسسیقی هرنی مشستق شده ابشسند‪ .‬انواع دیگر گوشه‬
‫ها فقط از راه ملودی خاص‬
‫خودشان شسناخته می شوند‪.‬‬
‫خاسستگاه این گوشه ها می‬
‫تواند انواع موسسیقی روسستایی‪،‬‬
‫شهری و مذهیب (مانند تعزیه‬
‫و امثال آن) ای موسسیقی‬
‫دراویش و حامیس (مانند نقایل‬
‫و موسسیقی زورخانه و امثال‬
‫آن) ابشد‪.‬‬
‫اولنی ک�این که به نوشنت‬
‫ردیف مهت کردند غالمرضا‬
‫منی ابشسیان (شاگرد و جانشنی‬
‫آلفرد لومر فران�وی‪ ،‬مریب‬
‫موسسیقی نظام در مدرسه‬
‫دارالفنون)‪ ،‬همدیقیل هدایت‬
‫و علینقی وزیری بودند‪ .‬اولنی‬
‫ردیف چاپ و منترش شده‪،‬‬
‫ردیفی است که به مهت مویس‬
‫معرویف به خط نت نوشسته شده است و توسط وزارت فرهنگ‬
‫و هرن در سال ‪ 1342‬به چاپ رسسیده است‪ .‬این کتاب چون‬
‫اب ادغام چند ردیف تألیف شده است‪ ،‬گوشه های تکراری زاید‬
‫دارد و به مهنی علت‪ ،‬جحم آن بیشرت از حد متعارف است‪ .‬در دهه‬
‫‪ ،1350‬ر دیف هایی توسط اسستاداین چون شهنازی‪ ،‬برومند‪،‬‬
‫هرمزی‪ ،‬فروتن‪ ،‬دوامی و کرمیی بر روی نوار ضبط شده و اکنون‬
‫به صورت آاثر و مداریک گرانهبا در دسرتس پژوهشگران قرار‬
‫گرفته است‪ .‬به مین کوشش های ب�سیاری که از روزگار مریزا‬
‫عبدهللا اتکنون در حفظ و اشاعة این نغمه ها‪ ،‬درقالب نظمی به‬
‫عنوان ردیف صورت گرفته‪ ،‬امروز چندین روایت ضبط شده و‬
‫به نت درآمده‪ ،‬ب�ان گنجینه هایئ از موسسیقی ایراین‪ ،‬در دسرتس‬
‫پویندگان و هرنمندان است‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫راههای مقابله با بحران‬
‫دولت فدرال در مجموعه گفتگوها و توافقهایی‬
‫که با اصلیترین حزب رقیب یعنی حزب لیبرال‬
‫داشت این تصمیمات را درباره بیمه بیکاری‬
‫عملی کرده است‪:‬‬
‫• افزایش پرداخت این بیمه برای ‪ ۵‬هفته‬
‫بیش از زمان معمول؛‬
‫• عدم افزایش و تثبیت نرخ دریافتی این بیمه‬
‫از شاغالن و کارفرمایان در سال ‪۲010‬‬
‫به منظور کمک به آنها برای مدیریت بهتر‬
‫هزینههای خود؛‬

‫احتمال اعالم سیاستهای جدید در مورد بیمه بیکاری در کانادا‬
‫رشایط درایفت بمیه بیاکری‪ ،‬مبلغ و مدت آن مه اکنون‬
‫به هممترین چالش میان احزاب سسیایس اکاندا تبدیل شده‬
‫است‪ .‬اب توجه به تعداد افرادی که مشمول این بمیه منیشوند‬
‫و آهنا که به پااین هملت درایفت آن نزدیک میشوند انتظار‬
‫میرود دولت حمافظهاکر برای مقابهل اب حبران‪ ،‬رس ً‬
‫یعا حرکیت‬
‫اجنام دهد‪.‬‬
‫سابقه بحث‬
‫بمیه بیاکری ‪ Employment Insurance‬که به اختصار‬
‫‪ EI‬خوانده میشود در اکاندا یک موضوع اسستاین است‬
‫یعین رشایطی که فرد میتواند پس از بیاکری از این بمیه‬
‫اسستفاده کند (حداقل ساعایت که در ‪ ۵۲‬هفته قبل از بیاکری‬
‫اکر کرده و نظایر ایهنا) و مزیان و مدت درایفت آن ب�سته‬
‫به اسستانهای خمتلف تفاوت دارد‪ً .‬‬
‫مثال اسستان انتاریو که‬
‫یک اسستان ثرومتند اکاندا حم�وب میشود و افراد شاغل‬
‫در آن درآمد بیشرتی ک�ب میکنند و بعد از بیاکری مه‬
‫راحتتر میتوانند اکر پیدا کنند‪ ،‬دارای رشایط بمیه بیاکری‬
‫خستگریانهتری است اما اسستانهای کوچکرت که بیاکری فصیل‬
‫در آهنا فراوان است از رشایط هبرتی برخوردارند به این‬
‫معنا که افراد اب ساعات اکر مکرتی مشمول درایفت این بمیه‬
‫میشوند و رمق و مدت درایفت آن مه بیشرت و طوالینتر از‬
‫یک ساکن انتاریو است‪.‬‬
‫این موضوع ات قبل از رکود فعیل‪ ،‬مشلک حادی به نظر‬
‫ً‬
‫(خصوصا‬
‫منیرسسید اما در حبران اقتصادی کنوین که انتاریو‬
‫صنایع خودروسازی آن) بیش از مهه اسستانهای دیگر‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫آسیب دیده و تعداد بیاکرانش به دلیل مجعیت ابالی اسستان‬
‫از مهه جای دیگر اکاندا بیشرت شده است موضوع عدم عدالت‬
‫در اجرای قواننی ‪ EI‬به یک حبث جدی رسانهها و مردم‬
‫تبدیل شد و احزاب خمالف دولت حمافظهاکر – ً‬
‫معدات لیربال‬
‫و اندیپ�ی – که پایگاه حممکی در میان اکرگران و شاغالن‬
‫اکاندایی دارند به دلیل ح�اسیتهای طرفدارانشان و مهچننی‬
‫اسستفاده از این فرصت به عنوان یک اهرم فشار بر دولت‪،‬‬
‫موضوع را به سطح رسانهها و جامعه کشاندند‪.‬‬
‫دولت هارپر در ابتدا به هبانه اینکه تغیری در قواننی‬
‫هزینههای سسنگیین برای کشور اجیاد میکند‪ ،‬کرسی بودجه را‬
‫افزایش میدهد و تهنا اب افزایش مالیاتها (که در دوران رکود‬
‫یک مس هملک است) قابل جربان است‪ ،‬از اجنام تغیریات‬
‫شانه خایل میکرد به این امید که حبران اقتصادی زودتر‬
‫فروکش کند و اب عادی شدن رشایط‪ ،‬ح�اسیتهای موجود‬
‫مه اکهش ایبد اما ً‬
‫معال خالف این اتفاق روی داد و روز به‬
‫روز بر بیاکراین که ای حتت رشایط ‪ EI‬قرار منیگرفتند ای ارقام‬
‫پرداخیت مککی به آهنا منیکرد افزوده میشد و مهنی کشور را‬
‫در آسستانه بروز سایر حبرانهای اقتصادی ً‬
‫(مثال حراج شدن‬
‫ای فروش زیر قمیت خانه به دلیل عدم تواانیی صاحبان آهنا در‬
‫پرداخت ق�ط ابنکها که خود میتوان�ت هامنند آمریاک به‬
‫زجنریهای از حبرانهای مایل و ابنکی منجر شود) قرار داده‬
‫بود اما ً‬
‫هنایتا اب چند سسیاست جرباین (اکهش رسیع نرخ هبره‬
‫به مهراه مکک دولت به ابنکها برای عدم فشار به ک�انیکه‬
‫تواانیی پرداخت ق�ط خود را ندارند) این حبرانهای تبعی‬
‫جربان شد اما مشلک اصیل کاماکن برقرار ماند‪.‬‬

‫• استخدام حدود ‪ 1000‬نفر نیروی جدید‬
‫تعلیم دیده به منظور افزایش نیروهای‬
‫متخصص و مشاور در مراکز دولتی برای‬
‫کمک به بیکاران و نیازمندان دریافت بیمه‬
‫بیکاری؛‬
‫• کمک به کارفرمایان دارای مشکل جدی‬
‫برای پرداخت حقوق به شاغالن به منظور به‬
‫تاخیر انداختن پروسه لی‪-‬آف نیروهایشان؛‬
‫• افزایش بودجه برنامههایی که به بیکارانی‬
‫که قصد تغییر شغل دارند اما مشمول بیمه‬
‫بیکاری نمیشوند کمک کند؛‬

‫در مجموع‪ ،‬در دیدار ماه جون بنی دو رهرب حزب رقیب‪،‬‬
‫توافق شد یک مکیته مشرتک راههای بیشرتی برای حل‬
‫حبران ج�ستجو کند و به م�سئولنی پیشسهناد دهد‪ .‬در این‬
‫ً‬
‫احامتال اکهش ساعات حداقل برای اماکن‬
‫مجموعه طرحها‪،‬‬
‫درایفت ‪ ،EI‬عادالنهتر شدن سی�سمت اسستاین و منطقهای‬
‫درایفت این بمیه‪ ،‬افزایش رمق درایفیت‪ ،‬افزایش مدت درایفت‬
‫بمیه و ً‬
‫هنایتا اماکن ترسی پرداخت این بمیه به خوداشستغاالن‬
‫(خویشفرمااین) ‪ Self-employments‬برریس خواهد شد‪.‬‬
‫انتظار میرود این هیات نتاجی اکر خود را ات پااین ماه‬
‫سپتامرب ارائه دهد ات م�سئولنی قبل از اینکه پااین ایفنت مدت‬
‫درایفت ‪ EI‬برای ب�سیاری از بیاکران فعیل به یک حبران‬
‫معومی منجر شود‪ ،‬برای حل مشلک چارهاندیشی کنند‪ .‬ات‬
‫آن زمان بعید نی�ت مشاغل فصیل آغاز پایزی نزی حتریک به‬
‫ابزار اکر اکاندا وارد سازند و خبشی از بیاکران را ً‬
‫جمددا بر رس‬
‫اکر ابزگردانند‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫ابتکار ارزشمند کانادا‬
‫در ایام گذشته «مایکل کینزلی» سردبیر افسانه ای‬
‫مجله «نیو ریپابلیک آمریکا» مسابقه ای تحت عنوان‬
‫«سرمقاله های کسالت آور» ترتیب داد و به این‬
‫نتیجه رسسید که عنوان «ابتکار ارزشمند کانادا»‬
‫برنده این مسابقه بوده است‪ 22 .‬سال بعد همین مجله‬
‫به وسیله یکی از شرکت های تبلیغاتی کانادا از‬
‫گرفتاری های مالی خود نجات یافت و این موضوع‬
‫به آمریکایی ها درسی آموخت که باید کمی بیشتر‬
‫تواضع پیشه کنند‪.‬‬
‫امروزه حتی آثار و مدارک قابل توجه بیشتری‬
‫از فضیلت های کانادا وجود دارد‪ .‬برای مثال‬
‫حدس بزنید که تنها چه کشوری در بین کشورهای‬
‫صنغتی جهان با ورشکستگی بانکی مواجه نگردید‬
‫یا در بخشهای مالی و رهن امالک دچار دخالت‬
‫در کمک های دولت نشده است‪ .‬آری‪ ،‬این کشور‬
‫کانادا است‪ .‬در سال ‪ 2008‬مجمع اقتصادی جهانی‬
‫‪ ،‬سیستم بانکی کانادا را به عنوان سالم ترین سیستم‬
‫ها در جهان قلمداد نمود‪ .‬در حالی که آمریکا در‬
‫رتبه چهلم و بریتانیا در رتبه چهل و چهارم قرار‬
‫داشت‪ .‬فعالیت کانادا خیلی بیش از پشت سر گذاشتن‬
‫بحران اقتصادی فعلی بوده است‪ .‬این کشور قطعا‬
‫در حال شکوفایی است بطوری که بانک های کانادا‬
‫کامال برای استفاده از فرصت هایی که بانک های‬
‫آمریکایی و اروپایی قادر به استفاده از آن نیستند‬
‫سرمایه گذاری کرده و آماده بوده است‪ .‬برای مثال‬
‫بانک تورنتو دامینیون یک سال قبل پانزدهمین بانک‬
‫بزرگ جهان در آمریکای شمالی به شمار می رفت‬
‫در حالی که اینک در رتبه پنجم قرار دارد‪ .‬این بانک‬
‫از لحاظ بزرگی رشدی نداشته است ‪ ،‬در حالی که‬
‫بانک های دیگر کوچکتر شده و کاهش یافته اند ‪.‬‬
‫حال ببینیم چه چیز باعث نبوغ کانادایی ها شده است؟‬
‫این فقط به علت استفاده از فهم و شعور معمولی‬
‫بوده‪ .‬در طی ‪ 15‬سال گذشته در حالی که آمریکا و‬
‫اروپا قوانین خود را در مورد صنایع و اقتصاد سهل‬
‫و آسان تر کرده بودند ‪ ،‬کانادایی ها از پیروی از این‬
‫روش خودداری کردند چون می دانستند قوانین قدیم‬
‫برای تحمل این ضربه ها مفیدتر است‪ .‬بانک های‬
‫کانادا از لحاظ خطرپذیری نسبت ‪ 18‬به ‪ 1‬را دارند‬
‫در حالی که بانک های آمریکا نسبت ‪ 26‬به ‪ 1‬و‬
‫بانک های اروپایی نسبت وحشت آور ‪ 61‬به ‪ 1‬را‬
‫دارا می باشند و این نشانگر فرهنگ دوری جستن‬
‫بیشتر کانادایی ها از خطر در معامالت تجارتی خود‬
‫می باشد که ضمنا حاصل مقررات قدیمی بانک داری‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫می توان آن را «مغز مرده» نام نهاد‪ .‬تعداد ویزای‬
‫کار و کارت سبزی که فعال در آمریکا صادر می‬
‫شود بسیار ناچیز است بطوری که هزاران دانشجوی‬
‫بااستعداد را که قصد آمدن و کارکردن در این کشور‬
‫را دارند از مرزهای خود میرانند‪ .‬بر عکس کانادا ‪،‬‬
‫هیچ محدودیتی برای تعداد مهاجرین ماهری که می‬
‫توانند وارد کشور شوند ندارد‪ .‬این اشخاص می توانند‬
‫خودشان به عنوان کارگر ماهر درخواست ویزای‬
‫ورود به کانادا را بنمایند که به آن ها اجازه می دهد‬
‫کامال به طور قانونی مقیم دائم کشور کانادا گردند و‬
‫هیچ احتیاجی به کارفرمای ضامن یا شغلی ندارند‪.‬‬
‫این ویزاها بر مبنای میزان تحصیالت‪ ،‬تجربه کاری‪،‬‬
‫سن‪ ،‬و توانایی های زبان درخواست کننده صادر می‬
‫شود مشروط بر اینکه مهاجر درخواست کننده موفق‬
‫به کسب ‪ 67‬امتیاز از مجموع ‪ 100‬گردد (برای‬
‫مثال افراد دارای درجه دکترا به کسب ‪ 25‬امتیاز در‬
‫قسمت تحصیالت ‪ ،‬نائل می گردند‪ ).‬چنین شخصی‬
‫می تواند به صورت یک مقیم قانونی تمام وقت در‬
‫کانادا درآید‪ .‬در این حال شرکت ها مواظب این‬
‫وضعیت هستند ‪ ،‬بطوری که شرکت مایکروسافت‬
‫که از استخدام دانشجویان فارق التحصیل خارجی‬
‫در آمریکا ناامید شده بود تصمیم گرفت یک مرکز‬
‫تحقیقاتی در ونکوور افتتاح نماید‪ .‬اعالمیه ای که این‬
‫شرکت در این باره صادر نمود می گوید کارمندان‬
‫این مرکز را از افراد فوق العاده ماهری که در اثر‬
‫شرایط موجود ‪ ،‬در مهاجرت به امریکا موفق نشده اند‬
‫تامین خواهد نمود‪ .‬بدین ترتیب عالی ترین مهندسین‬
‫نرم افزار چینی و هندی که در دانشگاه های آمریکا‬
‫آموزش دیده اند از این کشور بیرون رانده شده و‬
‫کانادا آن ها را در جایی که اکثر آن ها مشغول به کار‬
‫گردیده و برای بقیه عمرشان ابتکاراتی بروز داده و‬
‫مالیاتی می پردازند جذب خواهد نمود‪.‬‬
‫اگر اوباما رئیس جمهور آمریکا در صدد یافتن دولتی‬
‫زرنگ باشد ‪ ،‬او و تمامی هم وطنانش می توانند‬
‫درس های با ارزشی از همسایه شمالی و ساکت خود‬
‫فراگیرند‪ .‬در همین حال کانادا در شوراهای اقتصادی‬
‫جهان مشغول تالش برای تصویب مقررات جدیدی‬
‫برای موسسات مالی می باشد تا روش خود را در آن‬
‫ها منعکس نماید و همین اصل برای ما یک ابتکار‬
‫ارزشمند کانادا بشمار می آید‪.‬‬

‫در این کشور است‪ .‬کانادا از بدترین عواقب این بحران‬
‫در پناه بوده چون قیمت مسکن به آنگونه وحشتناکی‬
‫که در آمریکا در نوسان بوده ‪ ،‬در کانادا نبوده است‪.‬‬
‫قیمت مسکن در آمریکا اخیرا حدود ‪ %25‬کاهش یافته‬
‫در صورتی که در کانادا نصف این میزان هم کاهش‬
‫نداشته است‪ .‬علت آن چیست؟ چون قوانین مالیاتی کانادا‬
‫آن میزان فوق العاده تسهیالت تشویقی را که قوانین‬
‫آمریکایی برای مصرف زیاده از حد فراهم می کند در‬
‫اختیار مردم نمی گذارد‪ .‬بهره ای که روی ملک رهنی‬
‫آمریکاییها پرداخت می شود ‪ ،‬در شمال حتی قابل کسر‬
‫کردن از مالیات نیست‪ .‬اضافه بر این ‪ ،‬وام هایی که‬
‫در آمریکا برای خرید خانه می دهند در صورتی که‬
‫در مورد رهن های بد موفق به پرداخت نشوند مشکلی‬
‫است که برای بانک ها ایجاد می شود در حالی که در‬
‫کانادا این مشکل‪ ،‬مشکل مالکان خانه خواهد بود‪ .‬ولی‬
‫از سیاستمداران آمریکا با کلمات فصیحی می شنوید که‬
‫آمریکا به این برنامه های پرهزینه نیاز دارد‪ .‬امکان‬
‫کسر مالیات از بهره ها به تنهایی ساالنه حدود صد‬
‫میلیارد دوالر برای دولت فدرال هزینه ایجاد می کند‬
‫چون به هر آدم عادی اجازه می دهند رویای آمریکا‬
‫را برای صاحب خانه شدن به حقیقت برساند‪ .‬به این‬
‫ترتیب ‪ %68‬آمریکایی ها دارای خانه شخصی می باشند‬
‫و میزان خانه دارهای کانادا ‪ %66.8‬می باشد‪ .‬کانادا در‬
‫طول دهه گذشته با مسئولیت رفتار کرده است بطوری‬
‫که در طی ‪ 12‬سال متمادی دارای بودجه اضافی بوده‬
‫و اینک می تواند این پول را برای بهبود موقعیت قوی‬
‫خود صرف نماید‪.‬‬
‫دولت کانادا سیستم حقوق بازنشستگی ملی خود را تجدید‬
‫سازمان داده و بر خالف تأمین اجتماعی آمریکا آن را‬
‫بر پایه مالی مستحکمی قرار داده است‪ .‬سیستم مراقبت‬
‫های پزشکی کانادا فوق العاده از آمریکا ارزان تر تمام‬
‫می شود (یعنی ‪ %9.7‬تولید ناخالص ملی در مقابل‬
‫‪ %15.2‬آمریکا) معهذا در مورد تمامی شاخص ها بهتر‬
‫از ما عمل می نمایند‪ .‬طول عمر متوسط در کانادا ‪81‬‬
‫سال که در مقابل آن آمریکا ‪ 78‬سال می باشد‪ .‬طول‬
‫عمر توام با سالمتی ‪ 72‬سال که در آمریکا ‪ 69‬سال‬
‫است‪ .‬شرکت های اتومبیل سازی آمریکا برای استفاده‬
‫از هزینه پایین تر پزشکی ‪ ،‬مشاغل مورد نیاز را از‬
‫سال ‪ 2004‬به حدی به کانادا انتقال داده اند که حال‬
‫دیگر آنتاریو به جای میشیگان بزرگترین منطقه ساخت‬
‫اتومبیل در آمریکای شمالی بشمار می رود‪ .‬من باز‬
‫هم می توانم به اشاره به این موارد ادامه دهم‪ .‬آمریکا برگرفته از‪Times Magazine :‬‬
‫در حال حاضر دارای یک سیستم مهاجرتی است که ترجمه‪ :‬غالمرضا کریمیان‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫‪22‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫داستانهای واقعی‬

‫کانادا‬

‫موفقیت‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫دربار ه مها جر ت به‬

‫داستان دوم‪ :‬نازنین افشین جم‬
‫نازنین افشین جم یکی از فعاالن بین املللی‬
‫حقوق بشر‪ ،‬خواننده‪ ،‬آهنگ ساز‪ ،‬هنرپیشه‪،‬‬
‫مدل‪ ،‬ملکه سابق زیبایی کانادا و رئیس و یکی از‬
‫موسسان سازمان جلوگیری از اعدام کودکان می‬
‫باشد‪.‬‬
‫نازنین در اولین سالهای زندگی خود از تهدیدی‬
‫که مردم در هنگام عدم توجه به حقوق بشرشان‬
‫با آان مواجه می شوند آگاه گردید‪ .‬نامبرده در‬
‫سال ‪ 1357‬در اوج انقالب اسالمی ایران چشم به‬
‫جهان گشود و یک سال بعد خانواده اش پس از‬
‫آنکه پدر غیر سیاسی او بازداشت و حتت شکنجه‬
‫بنیادگرایان قرار گرفت مجبور به فرار شدند‪.‬‬
‫نازنین پس از آن که از یک آینده نامعلوم در ایران‬
‫فرار منود به زودی دریافت که آزادی و خوشبختی‬
‫خود را نباید بی ارزش انگارد‪ .‬وجدانش به او اجازه‬
‫منی داد افرادی را که هرروزه در هر کشوری حقوق‬
‫اولیه بشری آنها نادیده گرفته می شود را فراموش‬
‫کند‪.‬‬
‫نازنین در سنین بسیار جوانی خدمت خود را به‬
‫جامعه آغاز منود و در حالی که وظیفه سنگینی‬
‫از حلاظ حتصیل بر عهده داشت با کمک دیگران‬
‫یک باشگاه مشکالت جهانی در دبیرستان خود‬
‫تأسیس و به دریافت جایزه افتخار نائل گردید‪.‬‬
‫خلبانی را آموخت و پروانه پرواز با هواپیماهای‬
‫موتوردار و گالیدر را دریافت کرد به نحوی که باالترین‬
‫رتبه را در بین دانشجویان نیروی هوایی کانادا گرفته‬
‫و به عنوان افسر درجه دار شناخته شد‪.‬‬
‫پس از فارغ التحصیلی و دریافت دو دانشنامه‬
‫در رشته های روابط بین امللل و علوم سیاسی از‬
‫دانشگاه بریتیش کلمبیا در مبادله دانشجو نیز‬
‫به مرکز « هرست مونسو کاسل» در انگلستان‬
‫و موسسه مطالعات سیاسی پاریس در فرانسه‬
‫اعزام گردید‪ .‬نازنین با آغاز کار داوطلبانه به عنوان‬
‫وکیل مدافع و مدرس جهانی جوانان در صلیب‬
‫سرخ منصوب و به تدریس دروسی از قبیل بحران‬
‫مین های زمینی‪ ،‬کودکانی که در اثر جنگ مورد‬
‫صدمه قرار می گیرند و چرخش فقر و بیماری و‬
‫حوادث طبیعی مشغول گردید‪.‬‬
‫سپس نازنین در صدد یافنت راهی برای دستیابی‬
‫به یک صدای بلندتر برآمد تا توده های ملل را به‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫آگاهی بیشتری برساند‪ .‬و پس از اطالع از شعار ملکه زیبایی جهان که «زیبایی‬
‫با هدف» بود در صدد جمع آوری پول برای مقاصد خیریه کودکان در سراسر‬
‫جهان برآمد‪ .‬در نتیجه در مسابقه ملکه زیبایی کانادا شرکت و به عنوان‬
‫ملکه زیبایی کانادا و نفر دوم ملکه زیبایی جهان در مقابل ‪ 2.2‬میلیارد متاشاگر‬
‫برنده شد‪.‬‬
‫بدین وسیله مجمعی را که برای ارتقای پشیتبانی خود به سطح باالترالزم‬
‫داشت یافته بود‪ .‬در طی چند سال بعد برای افزایش آگاهی مردم و جمع آوری‬
‫اعانه به نقاط مختلف جهان مسافرت کرد تا برای هدف های مختلفی از جمله‬
‫کمک به زلزله زدگان زمین لرزه مب در ایران در سال ‪ ،2003‬سونامی اقیانوس هند‬
‫در ‪ ،2004‬و عالج امراضی که زنان آفریقا در ‪ 2005‬دچار می شدند و امور مختلف‬
‫خیریه کودکان اقدام کند‪ .‬به اضافه به همراه خواهر خود نهضتی را برای‬
‫جلوگیری از عمل «فیستوال» در آسیا آغاز منود‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫‪ ،CBC، FOX‬و تلویزیون اجلزیره و برنامه های رادیویی شرکت منود و داستان هایی‬
‫در مجالت ‪ ،Glamour، Seventeen، Chatelaine، Flair، Vanity Fair‬و روزنامه‬
‫های دیگر جهانی به چاپ رسانده است‪.‬‬
‫نازنین به زبان های انگلیسی و فارسی و فرانسه صحبت می کند و با‬
‫زبان محاوره ای اسپانیولی نیز آشنایی دارد‪ .‬نازنین امیدوار است که از طریق‬
‫سخنرانی ها و موسیقی خود صدایی باشد برای بی صدایان و پیام های آزادی و‬
‫صلح و محبت خود را به گوش جهانیان برساند‪.‬‬

‫نازنین در سال ‪ 2006‬در جستجوی سکوی دیگری برای نزدیک شدن به توده‬
‫های مردم برآمد و به عنوان خواننده‪ ،‬آهنگساز و نویسنده اشعار آن درباره‬
‫مطالبی را که در دل داشت مسافرتی را آغاز منود‪ .‬ولی در نزدیکی پایان آلبوم‬
‫خود نقض حقوق بشری در ایران پدیدار گشت که به قدری در افشین جم تأثیر‬
‫گذاشت که احساس کرد مجبور است کار موسیقی را موقتا معلق گذاشته‬
‫و متام توجه خود را به ایران معطوف دارد‪.‬‬
‫در ژانویه آن سال یکی از قضات ایران دختر ‪ 17‬ساله ای به نام نازنین فاحتی‬
‫را به اتهام قتل مردی در یکی از پارک های ایران به اعدام محکوم منود که این‬
‫مرد به اتفاق دو مرد دیگر در صدد جتاوز به او و خواهرزاده ‪ 15‬ساله اش بودند‪.‬‬
‫در حالی که این عمل در دفاع از خودش اجنام گرفته بود و نازنین که در اثر این‬
‫حکم غیر عادالنه به خشم آمده بود مبارزه ای بین املللی را به نام جنات نازنین‬
‫آغاز منود تا هم اسم خود را جنات دهد‪ .‬این مبارزه جنات نازنین موجب جلب توجه‬
‫فوق العاده و پوشش خبری رسانه های گروهی گردید و پشتیبانی مردم و دولت‬
‫ها به جمع اوری ‪ 350000‬امضا بر روی این درخواست منجرشد که به سازمان‬
‫ملل و دولت ایران تسلیم گردید‪.‬‬
‫در نتیجه فشارهای بین املللی ‪ ،‬رئیس قوه قضاییه ایران دستور اجنام محاکمه‬
‫جدیدی را صادر و پس از انکه نازنین مبلغ ‪ 43000‬دالر جمع آوری منود ‪ ،‬در ژانویه‬
‫‪ 2007‬نازنین فاحتی به قید ضمانت آزاد گردید ‪ ،‬در حالی که وکالی او به دفاع از‬
‫او ادامه داده اند‪.‬‬
‫نازنین پس از مدتی باالخره به فعالیت موسیقی خود بازگشت و آلبومی‬
‫چندزبانه از موسیقی پاپ جهانی در آپریل ‪ 2007‬به نام «یکی از روزها» منتشر‬
‫منود که در آمریکا و انگلستان تهیه شده بود این آلبوم ویدیویی به فوریت در‬
‫جهان شهرت یافت و ‪ 300000‬متاشاگر در همان ماه اول انتشار از آن استقبال‬
‫کردند‪.‬‬
‫مبارزه نازنین بر علیه اعدام کودکان کماکان ادامه دارد‪ .‬نامبرده سازمانی‬
‫به نام سازمان جلوگیری از اعدام کودکان با هدف توقف این عمل در ایران و در‬
‫چند کشور دیگر که هنوز در آنها ادامه دارد تأسیس منود‪ .‬نازنین از ماه فوریه‬
‫‪ 2008‬از طرف دفتر نخست وزیری کانادا به عنوان یکی از مدیران هیأت مدیره‬
‫بنیاد روابط نژادی کانادا به منظور کمک در از بین بردن نژادپرستی در کانادا‬
‫تعیین گردید‪.‬‬
‫نازنین به فعالیت های خود در جلوگیری از سواستفاده های جهانی از حقوق‬
‫بشر در چین‪ ،‬برمه‪ ،‬دارفور و سایر کشورهایی که دارای رژیم های ستمگر به‬
‫ویژه در رابطه با زنان و کودکان در ایران و خاور میانه هستند ادامه می دهد‪.‬‬
‫نامبرده سخنرانی های زیادی در سازمان ملل‪ ،‬اروپا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬پارملان کانادا و‬
‫دانشگاه های مختلف ایراد منوده و در کنفرانس های گروهی مانند ‪CNN، BBC،‬‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫از‬

‫فرنگیس‬
‫تاطاقت بیار رفیق‬

‫سسیاوش مقیشی (متودل ‪ 1945-1324‬در اهواز‪-‬دزفول و‬
‫بزرگ شده در هتران ) آهنگ�از‪ ,‬شاعر‪ ,‬تنظمی کننده و‬
‫خواننده ای است که در بنی معوم به عنوان خواننده و‬
‫برای خواص به عنوان آهنگ�از و خواننده اعتباری ویژه‬
‫و متفاوت دارد‪ .‬خن�ستنی وجه و شاید همم ترین وجه تفاوت‬
‫آاثر سسیاوش مقیشی در ملودی هایش هنفته است‪ .‬ملودی‬
‫هایی ب�سیار متأثر از موسسیقی الکسسیک (اصیل) ایران و در‬
‫عنی حال مبتین بر آکورد های غری معمول و اکمأل غری ایراین‬
‫که ترکییب جعیب و درخشان را از موسسیقی ایراین و غریب‬
‫در قالب ترانه های پاپ (‪ )Popular‬به وجود آورده است‬
‫و مهچون همری برج�سته‪ ,‬برداشت انب سسیاوش مقیشی را‬
‫از هرن ایراین اب ارشایف جامع بر انواع موسسیقی غری ایراین به‬
‫منایش می گذارد‪ .‬در بیشرت آهنگهای ساخته سسیاوش رگه‬
‫هایی روشن و قوی از موسسیقی ایراین را می توان ایفت‬
‫که گرچه روایت جز به جز موسسیقی ردیفی ایران نی�تند‬
‫اما به خویب حس ایراین بودن را حیت در ذهن شسنونده ی‬
‫غری حرفه ای متبادر می کنند و این هرن اوست که اب گریز‬
‫آگاهانه از تکرار سنیت و خن منا‪ ,‬ملودی های ظریف ایراین را‬
‫مهچون اترهای طال بر پیکره ی ترانه اش می ابفد‪ .‬اب مکی‬
‫دقت در آلبوم های سسیاوش میتوان ب�سیاری از برداشت‬
‫های آزاد وی را از موسسیقی الکسسیک ایران به وضوح‬
‫مشاهده کرد‪ .‬در واقع سسیاوش مقیشی و مه ن�الن موفقش‬
‫آموزش موسسیقی را از کودیک به طور خودآگاه ای انخودآگاه‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪24‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫سیاوشقمیشی‬
‫زندگینامه‬

‫اب موسسیقی انب ایراین رشوع کردند‪ .‬شنیدن روزمره ی اجراهای ب�سیار‬
‫موثق و اصیل از بزرگان موسسیقی ایران در سالهای ‪1320‬و‪1330‬‬
‫از رادیو هتران جتربه ای تکرار نشدین برای مه ن�الن سسیاوش به‬
‫عنوان کوداکن آن روزگار و بزرگان آینده موسسیقی نوین ایران بود که‬
‫به مرور پس از آشسنایی اب حوزه های دیگر‪ ,‬موسسیقی معیل را از‬
‫طریق مراجع و منابع اکمأل جدا آموزش دیده وجتربه می کردند‪ .‬سسیاوش‬
‫مقیشی خود سالهای ‪ 1970‬را در انگل�ستان (همد موسسیقی راک)‬
‫گذرانده و آموزش موسسیقی دیده است‪ .‬موسسیقی گروههای بزرگ‬
‫غریب و رشایط زماین ماکین فعالیت آهنا را از نزدیک درک و ملس‬
‫کرده و آاثرشان را معال مشق و اجرا منوده است‪ .‬این آمیختگی معیل‬
‫اب موسسیقی روز دنیا در کنار ذهنیت و انخودآگاه انباشسته از ملودی‬
‫های موسسیقی ایران‪ ,‬زماین که منشا خلق هرنی قرار گرفتند ترکییب نو و‬
‫بدیع از ملودی و هارموین را پدید آوردند که پیشرت هامنندی نداشت‪.‬‬
‫از این روست که موسسیقی سسیاوش مقیشی را یکی از هبرتین منونه های‬
‫هرن مه ن�النش می دانمی‪ .‬او اب برداشت ویژه اش از انواع موسسیقی‬
‫و اب توجه اکمل به موزیک روز دنیا به ویژه در حیطه ی پروگرسسیو‬
‫تنظمی‪ ,‬صداسازی و میکس به مرز نوآوری و خالقییت اکمل رسسیده‬
‫و در بیان خود قوام ودوام ایفته است‪ .‬مهاکری اب تنظمی کنندگاین آگاه‬
‫و خوش ذوق (که بعضا اب وجودی که ایراین نی�تند‪ ,‬توان�سته اند اب‬
‫موسسیقی ایراین ارتباط برقرار کنند) و نکته سسنجی خشص سسیاوش در‬
‫اسستفاده ی آگاهانه و هومشند از صداسازی های الکرتونیک و ساوند‬
‫افکت های جعیب و جبا در تنظمی قطعاتش‪ ,‬به موسسیقی او تنوعی‬
‫خاص و رنگارنگی منحرص به فردی خبشسیده است که موزیاکلیته ی‬

‫ترانه های او را به گونه ای هبرت و جذاب تر منااین میکند‪ .‬از‬
‫حلاظ شعری‪ ,‬ترانه هایی که سسیاوش برای اکر انتخاب میکند‬
‫چند ویژگی اسایس دارند که همم ترین آهنا سادگی و رواین‬
‫الکم و دوری از پیچیدگی های معامگونه ی شعری است‪.‬‬
‫سسیاوش از دیرابز عالقه ای به اسستفاده از الکم روشسنفکر‬
‫مأابنه و غری مردمی نداشسته است و اب انتخایب آگاه‪ ,‬به دام‬
‫ابتذال انیش از ساده پ�سندی و یب هوییت مه نیفتاده است‪.‬‬
‫فضای ترانه های او فضایی روشن و امیدخبش است‪ ,‬به دور‬
‫از سایه های خاک�رتی و سسیاه راجی در ترانه ی نوین ایران‪.‬‬
‫اعرتاض موجود در ترانه های انتخایب او مه نوع اب موسسیقی‬
‫ای‪ ,‬اعرتایض سسیاه و مخود نی�ستو از تلخی و شرییین توأم‬
‫برخوردار است‪ .‬جالب این که متقابأل در اکرانمه ی هرنی‬
‫سسیاوش به هیچ رو اب ترانه های یب معین و سسبک رسانه مه‬
‫مواجه منی شومی‪ .‬شادترین ترانه های او‪ ,‬نه در الکم و نه در‬
‫موسسیقی به مرز احنطاط و ابتذال نزدیک منی شوند و شعر‬
‫و موسسیقی ترانه های شاد او مه ا ز حدود تشخص‪ ,‬جحب‬
‫و آبرومندی مأخوذ به حیا بریون منی روند‪ .‬مضامنی ترانه‬
‫های سسیاوش معوما مضامنی و موضوعات عاطفی در حوزه‬
‫زندگی فردی و اجامتعی اند و»عشق‪ ,‬زندگی و حرکت» در‬
‫این میان نقش حموری و لکیدی دارند و داسستان هر ترانه مه‬
‫غالبأ اب پاایین روشن و امید خبش مهراه است‪ .‬سسیاوش در‬
‫شسناخت و کشف ملودی پهنان در شعر اسستعدادی خداداد‬
‫دارد و اب قوه ی درک ریمت ب�سیار خوب‪ ,‬رضب آهنگ‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

25

2 ‫سیمرغ • شماره‬

AUGUST 2009

• Is-

‫‪26‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫►►‬

‫داستان سام و سیمرغ‬

‫ادامه از صفحه ‪24‬‬

‫مناسب شعر و ملودی را برای اکرش می ایبد‪ .‬به مهنی دلیل‪ ,‬در‬
‫آلبوم هایش مهه نوع ترانه اب ریمت های گوانگون شنیده می شود‪,‬‬
‫تنوعی که شسنونده را دچار مالل انیش از یکنواخیت آلبوم منی‬
‫کند‪ .‬او در اجرای ترانه هایش صاحب سسبکی مشخص است‪.‬‬
‫آشسنایی معیق اب ملودی و تنظمی ترانه ای که آهنگ آنرا بر‬
‫مبنای توان حنجره و نقاط ضعف و قوت صدای خود ساخته و‬
‫ویژی های خاص صدایش امع از توانلیته و موزیاکلیته ی صدا‪,‬‬
‫نتیجه ی خوانندگی اش را ب�سیار درخشان و پر مثر کرده است‪.‬‬
‫صدای زمخی و خش دار‪ ,‬آمیخته اب حتریرها و غلت ظریف‬
‫آواز ایراین مجالت آهنگنی را اب مصمییت و اح�ایس ژرف و‬
‫یب غش می خواند که گویی شعر و آهنگ تنیده بر مه‪ ,‬از جان‬
‫خواننده بر می آیند و بر دل شسنونده می نشسینند‪ .‬به جرأت‬
‫میتوان گفت هیچ آهنگ�ازی در موسسیقی ترانه ی نوین ایران‪,‬‬
‫در طی یس سال گذشسته هامنند سسیاوش مقیشی حرکیت رو به‬
‫جلو و کامل طلب اب حفظ و افزایش روز افزون تعداد خماطبان‬
‫نداشسته است‪ .‬ترانه های سسیاوش مقیشی (ترانه به معنای مجع‬
‫آهنگ و شعر و صدا) خماطب عام دارد و این معومیت به ویژه‬
‫در بنی جواانن دیده می شود‪ .‬شاید او تهنا آهنگ�از‪/‬خواننده‬
‫ای ست که هر چه بیشرت اکر میکند خماطبان و عالقه مندان‬
‫جوان تری پیدا می کند و به زابن موسسیقی به جواانن‪ ,‬زندگی‪,‬‬
‫عشق و نشاط می خبشد‪ ,‬مهچون دوسسیت مه�ن در خلوتشان‬
‫میخواند و مانند پدری همرابن سسنگ صبور درد های جواین‬
‫شان می شود‪ .‬مهه ما ? ن�ل بعد از انقالب ? در داخل و خارج‬
‫کشور اب صدای سسیاوش مقیشی زندگی کرده امی ‪ ,‬عاشق شده امی‪,‬‬
‫گری�سته امی‪ ,‬خندیده امی و نفس کشسیده امی‪ .‬اب او بوده امی و او‬
‫اب ما بوده است‪ .‬موسسیقی و صدای سسیاوش مهچون زندگی اش‬
‫ساده‪ ,‬روان و یب پریایه است و به سادگی در مضری پاک جواانن‬
‫می نشیند و شاید از این روست که جواانن ب�سیار دوستش‬
‫می دارند چرا که جواین مظهر سادگی و یکرنگی ست‪ .‬سسیاوش‬
‫مقیشی مانند رسزمنی زادگاهش ان�این آفتایب است‪ ,‬آفتاب‬
‫وجودش یب غروب ابد‬

‫کنسرت بزرگ‬

‫سیاوش قمیشی‬
‫یکشنبه ‪ 20‬سپتامبر‬

‫در سالن مجلل‬
‫‪Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy‬‬
‫اطالعات و رزرو بلیط‪:‬‬

‫‪www.bia2ottawa.com‬‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫سام نریمان‪ ،‬امیر زابل و سرآمد پهلوانان ایران‪ ،‬فرزندی‬
‫نداشت و از اینرو خاطرش اندوهگین بود‪ .‬سراجنام زن‬
‫زیبارویی از او بارور شد و کودکی نیکچهره زاد‪ .‬اما کودک‬
‫هرچند سرخ روی و سیاه چشم و خوش سیما بود موی‬
‫سر و رویش همه چون برف سپید بود‪ .‬مادرش اندوهناک‬
‫شد‪ .‬کسی را یارای آن نبود که به سام نریمان پیام برساند‬
‫و بگوید ترا پسری آمده است که موی سرش چون پیران‬
‫سپید است‪.‬‬
‫دایه کودک که زنی دلیر بود سراجنام بیم را بیکسو‬
‫گذاشت و نزد سام آمد و گفت «ای خداوند‪ ،‬مژده باد که‬
‫ترا فرزندی آمده نیکچهره و تندرست که چون آفتاب می‬
‫درخشد‪ .‬تنها موی سر و رویش سفید است‪ .‬نصیب تو از‬
‫یزدان چنین بود‪ .‬شادی باید کرد و غم نباید خورد‪».‬‬
‫سام چون سخن دایه را شنید از تخت به زیر آمد و‬
‫بسراپرده کودک رفت‪ .‬کودکی دید سرخ روی و تابان که‬
‫موی پیران داشت‪ .‬آزرده شد و روی به آسمان کرد و گفت‬
‫«ای دادار پاک‪ ،‬چه گناه کردم که مرا فرزند سپید موی‬
‫دادی؟ اکنون اگر بزرگان بپرسند این کودک با چشمان‬
‫سیاه و موی سپید چیست من چه بگویم و از شرم‬
‫چگونه سر برآورم؟ پهلوانان و نامداران برسام نریمان خنده‬
‫خواهند زد که پس از چندین گاه فرزندی سپید موی آورد‪.‬‬
‫با چنین فرزندی من چگونه در زادبوم خویش بسر برم؟» این‬
‫بگفت و روی بتافت و پر خشم بیرون رفت‪.‬‬

‫سیمرغ‬
‫اندکی بعد فرمان داد تا کودک را از مادر باز گرفتند و به‬
‫دامن البرز کوه بردند و درآجنا رها کردند‪ .‬کودک خردسال دور‬
‫از مهر مادر‪ ،‬بی پناه و بی یاور‪ ،‬برخاک افتاده بود و خورش‬
‫و پوشش نداشت‪ .‬ناله برآورد و گریه آغاز کرد‪ .‬سیمرغ بر‬
‫فراز البرز کوه النه داشت‪ .‬چون برای یافنت طعمه به پرواز‬
‫آمد خروش کودک گریان بگوش وی رسید‪ .‬فرود آمد و دید‬
‫کودکی خردسال برخاک افتاده انگشت می مکد و می‬
‫گرید‪ .‬خواست وی را شکار کند اما مهر کودک در دلش‬
‫افتاد‪ .‬چنگ زد و آنرا برداشت تا نزد بچگان خود ببرد‪.‬‬
‫بچگان سیمرغ چون چشمشان برکودک گریان افتاد‬
‫خیره ماندند و بر او مهربان شدند و او را نوازش کردند‪.‬‬
‫به سیمرغ از یزدان ندا رسید که «ای شاه مرغان‪ ،‬این‬
‫کودک فرخنده را بپرور و نگهدار باش‪ .‬از پشت او پهلوانان‬
‫و نامداران بزرگ برخواهند خاست‪ ».‬سیمرغ کودک را‬
‫خورش داد و با بچگان خود بپرورد‪.‬‬
‫سال ها براین برآمد‪ .‬کودک بالید و جوانی برومند و دالور‬
‫شد‪ .‬کاروانیان که از کوه می گذشتند‪ .‬گاه گاه جوانی‬
‫پیلنت و سپید موی می دیدند که چابک از کوه و کمر می‬
‫گذرد‪ .‬آوازه جوان دهان بدهان رفت و درجهان پراکنده شد تا‬
‫آنکه خبر به سام نریمان رسید‪.‬‬

‫خواب دیدن سام‬
‫شبی سام در شبستان خفته بود‪ .‬خواب دید که دالوری‬
‫از هندوان سوار براسبی تازی پیش تاخت و او را مژده داد‬
‫که فرزند وی زنده است‪ .‬سام از خواب برجست و دانایان‬
‫و موبدان را گرد کرد و آنان را از خواب دوشین آگاه ساخت‬
‫و گفت «رای شما چیست؟ آیا می توان باور داشت که‬
‫کودکی بی پناه از سرمای زمستان و آفتاب تابستان رسته‬

‫و تاکنون زنده مانده باشد؟‪».‬‬
‫موبدان به خود دل دادند و زبان به سرزنش گشودند‬
‫که «ای نامدار‪ ،‬تو ناسپاسی کردی و هدیه یزدان را خوار‬
‫داشتی‪ .‬به دد و دام بیشه و پرنده هوا و ماهی دریا بنگر که‬
‫چگونه بر فرزند خویش مهربانند‪ .‬چرا موی سپید را بر او‬
‫عیب گرفتی و از تن پاک و روان ایزدیش یاد نکردی ؟ اکنون‬
‫پیداست که یزدان نگاهدار فرزند توست‪ .‬آنکه را یزدان‬
‫نگاهدارد تباهی ازو دور است‪ .‬باید راه پوزش پیش گیری و در‬
‫جسنت فرزند بکوشی‪».‬‬
‫شب دیگر سام درخواب دید که از کوهساران هند جوانی‬
‫با درفش و سپاه پدیدار شد و درکنارش دو موبد دانا روان‬
‫بودند‪ .‬یکی از آن دو پیش آمد و زبان به پرخاش گشود که‬
‫«ای مرد بی باک نامهربان‪ ،‬شرم از خدا نداشتی که فرزندی‬
‫را که به آرزو از خدا می خواستی بدامن کوه افکندی؟ تو‬
‫موی سپید را بر او خرده گرفتی‪ ،‬اما ببین که موی تو خود‬
‫چون شیر سپید گردیده‪ .‬خود را چگونه پدری می خوانی‬
‫که مرغی باید نگاهدار فرزند تو باشد؟‪».‬‬
‫سام از خواب جست و بی درنگ ساز سفر کرد و تازان‬
‫بسوی البرز کوه آمد‪ ..‬نگاه کرد کوهی بلند دید که سر‬
‫به آسمان میسائید‪ .‬برفراز کوه آشیان سیمرغ چون کاخی‬
‫بلند افراشته بود و جوانی برومند و چاالک بر گرد آشیان‬
‫می گشت‪ .‬سام دانست که فرزند اوست‪ .‬خواست تا به‬
‫وی برسد‪ ،‬اما هرچه جست راهی نیافت‪ .‬آشیان سیمرغ‬
‫گوئی با ستارگان همنشین بود‪ .‬سر برخاک گذاشت و‬
‫دادار پاک را نیایش کرد و از کرده پوزش خواست و گفت‬
‫« ای خدای دادگر‪ ،‬اکنون راهی پیش پایم بگذار تا به فرزند‬
‫خود باز رسم‪».‬‬

‫باز آمدن دستان‬
‫پوزش سام بدرگاه جهان آفرین پذیرفته شد‪ .‬سیمرغ‬
‫نظر کرد و سام را در کوه دید‪ .‬دانست پدر جویای فرزند‬
‫است‪ .‬نزد جوان آمد و گفت «ای دالور‪ ،‬من ترا تا امروز‬
‫چون دایه پروردم و سخن گفنت و هنرمندی آموختم‪ .‬اکنون‬
‫هنگام آنست که به زاد بوم خود باز گردی‪ .‬پدر درجستجوی‬
‫تو است‪ .‬نام ترا «دستان» گذاشم و از این پس ترا بدین‬
‫نام خواهند خواند‪».‬‬
‫چشمان دستان پرآب شد که «مگر از من سیر شده‬
‫ای که مرا نزد پدر میفرستی؟ من به آشیان مرغان و قله‬
‫کوهساران خو کرده ام و در سایه بال تو آسوده ام و پس از‬
‫یزدان سپاس دار توام‪ .‬چرا می خواهی که بازگردم؟‪».‬‬
‫سیمرغ گفت «من از تو مهر نبریده ام و همیشه ترا‬
‫دایه ای مهربان خواهم بود‪ .‬لیکن تو باید به زابلستان باز‬
‫گردی و دلیری و جنگ آزمائی کنی‪ .‬آشیان مرغان از این پس‬
‫ترا بکار منی آید‪ .‬اما یادگاری نیز از من ببر‪ :‬پری از بال خود را‬
‫بتو می سپارم‪ .‬هرگاه بدشواری افتادی ویاری خواستی پر را‬
‫درآتش بیفکن و من بیدرنگ به یاری تو خواهم شتافت‪».‬‬
‫آنگاه سیمرغ دستان را از فراز کوه برداشت و در کنار پدر‬
‫بر زمین گذاشت‪ .‬سام از دیدن جوانی چنان برومند و گردن‬
‫فراز آب در دیده آورد و فرزند را در برگرفت و سیمرغ را سپاس‬
‫گفت و از پسر پوزش خواست‪.‬‬
‫سپاه گرداگرد دستان برآمدند و تن پیل وار و بازوی توانا‬
‫و قامت سرو باالی ویرا آفرین گفتند و شادمانی کردند‪.‬‬
‫آنگاه سام ود ستان و دیگر دلیران و سپاهیان به خرمی راه‬
‫زابلستان پیش گرفتند‪ .‬از آن روز دستان را چون روی و موی‬
‫سپید داشت «زال زر» نیز خواندند‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫‪27‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫نقد کتاب «به پاخاسنت های پراح�اس»‬

‫به قلم پردیس مهدوی‬

‫مکنی محمدی ‪ -‬واشسنگنت پریزم‬
‫از زمان انقالب ایران در یس سال گذشسته که منجر به خروج شاه از قدرت و‬
‫جایگزیین مجهوری اسالمی بر اساس قواننی مذهیب گردید‪ ،‬مجعیت ایران چندبرابر‬
‫شده است‪ .‬به گونه ای که مزیان این مجعیت به مرز ‪ ۷0‬میلیون نفر رسسیده‪،‬‬
‫که حدود دوسوم آن زیر یس سال سن دارند و معدات حتصیل کرده و متعلق به‬
‫گروه جوایی اکر ه�تند‪ .‬این عدد قدرمتند م�لام در سال های آینده بر ساختار‬
‫مجهوری اسالمی اتثریی جدی خواهد گذاشت‪.‬‬
‫افزایش مورد اشاره که انیش از فرمان آیت هللا مخیین در سال های بعد از‬
‫انقالب مبین بر زایدشدن ن�ل برای ارتش انقالب و مهراه اب لغو برانمه کنرتل‬
‫خانواده بود‪ ،‬منجر به تغیریات معده در ایران گردید‪.‬‬
‫سسیاست های آموزیش بعد از انقالب مه سبب شد که کوداکن معدات دارای‬
‫حتصیالت عالیه ابشسند‪ ،‬که از این میان ‪ ٦۵‬درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه‬
‫ها را زانن تشکیل می دهند‪ .‬این مجعیت از طریق اینرتنت و شسبکه های‬
‫تلویزیوین ممنوع و در عنی حال در مهه جا حارض ماهواره ای‪ ،‬اب فرهنگ هجاین‬
‫جواانن متصل شده اند‪.‬‬
‫در عنی حال اناکمی های اقتصادی رژمی اسالمی سبب گشسته که آهنا اب وجود‬
‫حتصیل کرده بودن‪ ،‬از موقعیت های شغیل حمدود برخوردار ابشسند ‪.‬مهچننی‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫حمدودیت های انیش از قواننی مذهیب برای گذران اوقات فراغت و تغیری طبقه‬
‫شهرنشنی بعد از انقالب‪ ،‬منجر به تغیری اکمل دورمنای اجامتعی شد‪.‬‬
‫در کتاب همدوی در مورد انقالب جنیس و وقوع آن در ایران اغراق شده است‪.‬‬
‫اما از آجنایی که نشان می دهد ن�ل حتصیلکرده بدون اکر و رسگرمی طی یس سال‬
‫حکومت روحانیون چنان حالت عصیاین به خود گرفته که یب توجه به ارزش ها و‬
‫داده های عقیدیت هامنند مهتااین غریب معتقد به پوچی خود معل می کند‪ ،‬درخور‬
‫توجه می ابشد ‪.‬‬
‫عنرص تغیری و بیان اجامتعی و فرهنگی جواانن جامعه ایران‪ ،‬واقعییت است که خود‬
‫را بر آینده کشور و رژمی حتمیل خواهد کرد‪.‬‬
‫پردیس همدوی اسستادایر رشسته ان�ان شسنایس «دانشکده پوموان» در اکلیفرنیا که‬
‫متودل امریاک می ابشد و در خانواده ای ایراین بزرگ شده است‪ ،‬تغیریات دوره هفت‬
‫ساهل از ‪ ۲000‬ات ‪ 13۷9( 200۷‬ایل ‪ )13٨٦‬را برریس می کند‪ .‬او به عنوان‬
‫یک جوان ایراین به جامعه جواانن کشور دسرتیس داشسته‪ ،‬و به مثابه یک آمریاکیی‬
‫نقطه نظرات و دیدگاه های دیگران را منتقل می کند‪ .‬ویل در مجموع به عنوان یک‬
‫خشصیت دانشگاهی غریب‪ ،‬به دنبال اجیاد قالب مناسب روش شسنایس برای تف�ری‬
‫ایفته های خود است‪.‬‬
‫همدوی در کتاب « به پاخاسنت های پراح�اس» به برریس تغیریات اجامتعی و‬
‫جنیس در میان ن�ل جوان ایران که به موضوعات متعددی مثل حبران هویت‬
‫دچارند‪ ،‬پرداخته است‪ .‬اما به طور خالصه می توان گفت این یک اکر دانشگاهی‬
‫می ابشد‪ .‬چراکه تز دکرتای همدوی حم�وب می شود‪ .‬اما درعنی حال خماطب عام‬
‫را نزی جذب می کند‪ .‬زیرا از بیان موضوعات خمتلف مثال برخوردهای جنیس طفره‬
‫نرفته است‪.‬‬
‫حمور تز همدوی این می ابشد‪ ،‬که رویکردهای جنیس پیامدهای سسیایس خواهند‬
‫داشت‪ .‬البته خود او نگران تعممی این حتقیق است‪ .‬چرا که نتیجه گریی خود را‬
‫منوط به عقاید و شسیوه زندگی عده ای حمدود‪ ،‬و معدات هفت خمرب از طبقه متوسط‬
‫هتراین کرده است‪ .‬اما تعممی دیدگاه ها و رفتارهای آانن به لک مجعیت کشور‪،‬‬
‫شدین نی�ت‪.‬‬
‫اب این حال او از آهنا به عنوان شاخص های جامعه هبره برده‪ ،‬و رویکرد و رفتارشان‬
‫را مبنای اتثری لکی جامعه قرار داده است‪.‬‬
‫بنابراین در واقع این حتقیق توجه خود را به ن�یل نشان می دهد که بیش از هر ن�ل‬
‫دیگری بعد از انقالب خود را برای عبور از موانع آزادی های اجامتعی به خطر‬
‫انداخته‪ ،‬و از جرمیه نقدی و زندان گرفته ات ازدواج اجباری و اتزاینه را به جان خریده‬
‫است‪ ،‬ات به خواسسته هایش برسد‪.‬‬

‫بیان واقعیت های زندگی در مجهوری اسالمی به عنوان جتربه دست اول‪ ،‬خبش‬
‫جالیب از کتاب است‪ .‬اما ارائه متایالت خشیص در کنار رعایت یب طریف علمی‪،‬‬
‫مکی انمانوس می مناید‪ .‬در عنی حال منت دچار ضعف تکرار مداوم فضل فروشانه‬
‫می ابشد‪ .‬بیان تلخ و شریین زندگی در ایران نزی پرده از چهره نوی�سنده ای برمی‬
‫دارد‪ ،‬که پشت نقاب دانشگاهی پهنان شده است‪.‬‬
‫همدوی در مههمه کنرتل اتم نظام بر زانن ایراین و بیان رسانه های غریب که آهنا‬
‫را ضعیف تعریف می کنند‪ ،‬این زانن را قوی و قادر به کنرتل رسنوشت خود به‬
‫تصویر می کشد‪.‬‬
‫این خبش همم و اتثری گذاری است‪ ،‬که مهه ایرانیان آن را قریب به واقعیت می‬
‫دانند‪ .‬اما در بیان متایالت زانن ایراین برای داشنت رابطه جنیس‪ ،‬به گزافه گویی‬
‫افتاده است‪.‬‬
‫ازدواج مهچنان در نزد زانن ایراین یکی از دسستاوردهای آشاکر است‪ ،‬و اجنام‬
‫ازدواج خوب و ارتقاء از طریق مردان همم تلقی می شود‪ .‬کاماینکه هنگامی که‬
‫همدوی زانن متأهیل را ترشحی می کند که برای ارتقاء شغیل در تالش ه�تند‪،‬‬
‫منی تواند منونه ای از زانن جمردی را ارائه دهد که قادر ابشسند کنرتل رسنوشت‬
‫خود را به دست بگریند‪.‬‬
‫کتاب آجنایی جالبرت می شود‪ ،‬که همدوی در دایره جوالن بنی حفظ ابکرگی برای‬
‫ازدواج و پذیرش جتربه جنیس قبل از ازدواج به تاکپو می افتد‪ .‬البته این جتربه پهناین‬
‫است‪ ،‬و در کنار عدم آموزش جنیس منجر به نتاجی تاکن دهنده و ابتال به بامیری‬
‫های تناسیل‪ ،‬ایدز و ویروس حامل آن می شود‪.‬‬
‫بنابراین نوی�سنده روی نقطه جالب جن�یت انگشت گذاشسته است‪ ،‬که در‬
‫فرهنگ ایرانیان اتبو به ح�اب می آید‪.‬‬
‫البته کتاب در مورد انقالب جنیس و وقوع آن اغراق کرده است‪ .‬اما از آجنایی‬
‫که نشان می دهد ن�ل حتصیلکرده بدون اکر و رسگرمی طی یس سال حکومت‬
‫روحانیون چنان حالت عصیاین به خود گرفته که یب توجه به ارزش ها و داده‬
‫های عقیدیت هامنند مهتااین غریب معتقد به پوچی خود معل می کند‪ ،‬درخور‬
‫توجه می ابشد‪.‬‬
‫اما همدوی در بیان تئوری خود که جواانن در بیان خواسسته های اشان رس به‬
‫شورش برمی دارند و به آزادی های اجامتعی بیشرتی دست پیدا می کنند‪ ،‬بیش‬
‫از اندازه خوش خیایل کرده است‪.‬‬
‫در عنی حال پرسشی که به آن پاخس داده نشده و سوال ب�سیاری از افراد می‬
‫ابشد‪ ،‬این�ت که در صورت عدم تغیری نظام‪ ،‬چه بالیی بر رس جواانن ایراین‬
‫خواهد آمد؟‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫زندگینامه‬
‫کیومرث صابری فومنی‬
‫«كیومرث صابری فومنی» )گلآقا( ادیب و طنزپرداز معاصر‪،‬‬
‫هفتم شهریور ‪ ،1320‬زمان حضور ارتش متفقین جنگ دوم‬
‫جهانی در ایران‪ ،‬در صومعهسرا ـ یكی از شهرهای استان‬
‫گیالن در شمال ایران ـ به دنیا آمد‪ .‬پدرش كه كارمند دونپایه‬
‫وزارت دارایی و اصالً اهل رشت بود‪ ،‬در سال ‪ 1317‬به اداره‬
‫دارایی صومعهسرا منتقل شد‪ .‬در سال ‪ 1321‬به اداره دارایی‬
‫فومن انتقال یافت و چند ماه بعد در همان شهر درگذشت‪.‬‬
‫خانواده او بسیار فقیر بودند‪ .‬مادر صابری فرزند یك روحانی‬
‫از سادات ترك و مورد احترام مردم بود اما این احترام كه‬
‫سادات عمدتا ً از آن برخوردار بودند‪ ،‬جنبه معنوی داشت و‬
‫آنها همچنان در فقر و ناداری به سرمیبردند‪ .‬مادر صابری كه‬
‫از معدود زنان باسواد شهر بود‪ ،‬در مكتبخانه قرآن تدریس‬
‫میكرد و اینكه تنها ممر معاش خانواده پس از مرگ پدر بود‪،‬‬
‫تكافوی زندگیشان را منیداد‪ .‬پس‪ ،‬برادرش كه در آن زمان ‪15‬‬
‫ساله بود‪ ،‬حتصیل را رها كرد تا با كار خود‪ ،‬به معیشت‬
‫خانواده كمك كند‪.‬‬
‫صابری حتصیالت دبستانی خود را در شهر فومن گذراند‪.‬‬
‫برادر بزرگ او كه چهارده سال از او بزرگتر بود‪ ،‬به سختی‬
‫میتوانست مخارج خانواده را تأمین كند‪ .‬به همین جهت‪،‬‬
‫ادامه حتصیل برای صابری دشوار شد‪ .‬او پس از پایان حتصیالت‬
‫ابتدایی‪ ،‬به شاگردی در یك مغازه خیاطی پرداخت ولی در‬
‫اواخر مهرماه همان سال‪ ،‬به اصرار ِ مادر و دوستانش‪ ،‬حتصیل‬
‫در دبیرستان را آغاز كرد‪ .‬به دلیل فقرِ مادی‪ ،‬بعد از امتام دوره‬
‫اول دبیرستان )‪ 9‬سال حتصیل(‪ ،‬مجددا ً به مغازه خیاطی‬
‫رفت و آنطور كه خودش میگفت‪ ،‬پیشرفتهایی هم در این‬
‫رشته داشت‪ .‬ناگفته مناند كه او در طول حتصیالت ابتدایی‬
‫و متوسطه در مغازه برادرش كه تعمیركار دوچرخه بود‪،‬‬
‫شاگردی میكرد‪.‬‬
‫در شانزده سالگی )‪ (1326‬در امتحان ورودی دانشسرای‬
‫كشاورزی ساری كه از شهرستان فومن فقط یك نفر را‬
‫میپذیرفت‪ ،‬قبول شد‪ .‬دو سال در آجنا ـ كه شبانهروزی هم‬
‫بود ـ حتصیل كرد و پس از قبولی در امتحانات‪ ،‬در سن هجده‬
‫سالگی )‪ (1338‬به عنوان معلم یك دبستان روستایی‪ ،‬به‬
‫َ‬
‫«كسما» از توابع صومعهسرا رفت و یك سال در آجنا معلم‬
‫بود‪ .‬سال بعد از آن )‪ (1339‬به دهی به نام «كوچه چال» از‬
‫توابع «ماكلوان» در نزدیكی فومن منتقل شد‪ .‬او مدت یك‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪28‬‬

‫سال‪ ،‬مدرسه چهار كالسه آجنا را به تنهایی اداره میكرد‪.‬‬
‫در بیست سالگی )‪ (1340‬در رشته ادبی‪ ،‬به طور متفرقه‬
‫امتحان داد و دیپلم گرفت‪ .‬همان سال‪ ،‬در كنكور رشته‬
‫سیاسی دانشكده حقوق تهران پذیرفته شد و همزمان با‬
‫تدریس در دبستان و دبیرستان‪ ،‬به حتصیل پرداخت‪ .‬او جز چند‬
‫ماهی در سال اول حتصیل كه با دستگیری او در تظاهرات‬
‫سیاسی دانشگاه تهران مقارن بود‪ ،‬در كالس درس حاضر‬
‫نشد و فقط موقع امتحانات به دانشگاه میرفت‪ .‬با این حال‬
‫پس از چهار سال )‪ (1344‬توانست لیسانس حقوق سیاسی‬
‫خود را از دانشكده مذكور‪ ،‬دریافت دارد و این در شرایطی‬
‫بود كه در سال ‪ 1341‬پس از یك دوره بركناری از كار معلمی‪،‬‬
‫مجددا ً و پس از محاكمه اداری‪ ،‬به كار معلمی برگشت و در‬
‫دبستانی در شهرستان فومن به تدریس پرداخت‪ .‬او هر ماه‬
‫یك بار به مدت دو روز به دانشكده میآمد تا جزوههای درسی‬
‫را از دانشجویان دیگر بگیرد و از روی آن نسخه بردارد‪.‬‬
‫صابری اولین شعرش را در چهارده سالگی هنگامیكه‬
‫كالس هشتم دبیرستان بود‪ ،‬برای درج در روزنامه دیواری‬
‫مدرسهشان سرود كه یك غزل هشت بیتی با عنوان یتیم‬
‫بود‪ .‬علت این نامگذاری كامالً مشخص بود‪ .‬او میگفت‪« :‬از‬
‫چهارده سالگی تا شانزده سالگی جمعا ً نه شعر سرودم‬
‫كه متام آنها یا عنوان یتیم داشت یا درباره یتیم بود!»‬
‫اولین نوشته صابری‪ ،‬بین سالهای ‪1339‬ـ‪ 1336‬در مجله‬
‫امید ایران چاپ شد‪ .‬عنوان آن شعر هم یتیم بود!‬
‫صابری در اولین سال حتصیل در دانشكده )‪ (1340‬در تظاهرات‬
‫دانشجویی شركت كرد و مضروب و دستگیر شد‪ .‬گردن او‬
‫از ضربات باتوم به شدت آسیب دیده بود‪ .‬او شعری به طنز‬
‫و سیاسی سرود و با امضای «گردن شكسته فومنی» برای‬
‫توفیق ارسال كرد‪.‬‬

‫کاریکاتور از‪ :‬احمد عربانی‬

‫پس از چاپ این شعر در چند شماره بعد توفیق‪ ،‬صابری به‬
‫طنزنویسی كشیده شد‪ .‬او تا سال ‪ 1345‬گهگاه اشعاری‬
‫برای توفیق میفرستاد‪.‬‬
‫سال ‪ 1345‬با كمك «حسین توفیق» به تهران منتقل‬
‫شد و در یكی از دبیرستانهای تهران به تدریس پرداخت‪ .‬او‬
‫عصرها‪ ،‬همكار ثابت توفیق بود و پس از مدت زمانی كوتاه‪،‬‬
‫به معاونت حسین توفیق كه سردبیری توفیق را به عهده‬
‫داشت‪ ،‬رسید‪.‬‬
‫او در كنار این كار‪ ،‬صفحهبندی و بعضا ً اصالح و آماده چاپ‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫كردن مطالب اعضای هیأت حتریریه را نیز برعهده داشت‪.‬‬
‫خود او بعدها ستون ثابتی را با عنوان «هشت روز هفته»‬
‫مینوشت و تا زمان توقیف توفیق )‪ (1350‬همكار ثابت آن بود‪.‬‬
‫امضاهای او در توفیق‪ ،‬عبارت بودند از‪ :‬میرزاگل‪ ،‬عبدالفانوس‪،‬‬
‫ریش سفید‪ ،‬لوده‪ ،‬گردن شكسته فومنی و‪...‬‬
‫پس از تعطیلی توفیق‪ ،‬صابری به تدریس ادامه داد‪ .‬او گهگاه‬
‫اشعار جدی میسرود كه جز به ندرت‪ ،‬چاپ منیكرد‪ .‬او بعدها‬
‫مجموعه اشعار جدیاش را از بین برد چراكه معتقد بود‬
‫شاعر متوسطی است‪ .‬او متوسط بودن را دوست نداشت‪.‬‬
‫صابری بعدها در هنرستان صنعتی كارآموز تهران‪ ،‬با‬
‫محمدعلی رجایی كه بعد از انقالب اسالمی به نخستوزیری‬
‫و ریاستجمهوری رسید‪ ،‬آشنا شد‪ .‬این آشنایی به دوستی‬
‫صمیمانه این دو اجنامید و تا زمان شهادت محمدعلی رجایی‬
‫)هشتم شهریور ماه ‪ (1360‬ادامه یافت‪.‬‬
‫صابری در دهه پنجاه‪ ،‬بیشتر وقت خود را صرف مطالعه‬
‫و تدریس كرد و در سال ‪ 1357‬موفق به اخذ فوق لیسانس‬
‫ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران شد‪.‬‬
‫پس از انقالب در زمان نخستوزیری شهید رجایی به مقام‬
‫مشاورت فرهنگی و مطبوعاتی نخستوزیر منصوب شد‪.‬‬
‫در زمان ریاستجمهوری شهید رجایی به مشاورت فرهنگی‬
‫رئیسجمهور رسید و تا زمان شهادت رجایی در این سمت‬
‫باقی بود و هنگام ریاستجمهوری آیتاهلل خامنهای در‬
‫همان سمت ابقا شد‪.‬‬
‫مشاغلی كه صابری از بعد از انقالب برعهده داشته است‬
‫عبارتند بودند از‪ :‬عضو هیأت مؤسس اجنمن موسیقی‪،‬‬
‫مشاور وزیر مسكن و شهرسازی ‪ ،‬مدیركلی دفتر آموزش‬
‫بازرگانی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش )‪ 1358‬تا ‪، (1359‬‬
‫تدریس در كالسهای حضوری دانشكده مكاتبهای ‪ ،‬تدریس‬
‫در دانشكده روابط بینامللل ‪ ،‬تدریس در مركز اسالمی آموزش‬
‫فیلمسازی و ‪ ...‬او همچنین به هند‪ ،‬شوروی سابق‪ ،‬اجلزایر‪،‬‬
‫سوریه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند‪ ،‬تركیه‪ ،‬اتریش‪،‬‬
‫مالزی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬كنیا و آملان سفر كرده و سه بار )‪ 1374‬و‬
‫‪ 1364‬و ‪ (1363‬به زیارت خانه خدا مشرف شده بود‪.‬‬
‫مشاغل سیاسی منیتوانست صابری را ارضا كند‪ ،‬به همین‬
‫علت به تدریج از مشاغل سیاسی كناره گرفت و بُعد‬
‫فرهنگی كار خود را وسعت بخشید‪.‬‬
‫او كه مسؤولیت مجله رشد ادب فارسی را برعهده داشت‪،‬‬
‫گهگاه مطالبی برای روزنامه اطالعات مینوشت‪ .‬سفرنامه‬
‫شوروی او كه بعدا ً با عنوان «دیدار از شوروی» به صورت‬
‫كتاب منتشر شد‪ ،‬از این دست مطالب بود‪.‬‬
‫او مدتها طرح ایجاد یك ستون طنز سیاسی را در خاطر‬
‫داشت‪ .‬صابری در سال ‪ 1363‬به حج مشرف شد‪ .‬صابری‬
‫هنگام نقل خاطرات حج‪ ،‬میگفت‪« :‬در مكه‪ ،‬به كعبه‬
‫رفتم و در جوار كعبه‪ ،‬قلمم را درآوردم و رو به كعبه كردم‬
‫و گفتم‪ :‬من این قلم را در خانه خدا‪ ،‬با خدا معامله كردم‪.‬‬
‫خدایا تو شاهد باش كه من در راه اعتالی دین تو و كشورم‬
‫گام برمیدارم‪ .‬مرا از لغزشها مصون بدار و قلمم را از‬
‫انحرافات حفظ كن‪».‬‬
‫او پس از بازگشت از حج‪ ،‬مدتی روی طرح ستون طنز خود‬
‫كار كرد‪ .‬از میان چند عنوان‪ ،‬نام «دو كلمه حرف حساب» را‬
‫برگزید و همچنین با نظر داشنت به یكی از اسامی مستعار‬
‫خود در توفیق )میرزاگل( اسم مستعار «گلآقا» را برای خود‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫اولین دو كلمه حرف حساب گلآقا‪ ،‬بیست و سوم دی ماه‬
‫‪ 1363‬در روزنامه اطالعات به چاپ رسید‪ .‬طنز سیاسی‬
‫كه تقریبا ً از سال ‪ 1359‬به این سو تعطیل شده بود‪ ،‬با‬
‫شكلگیری این ستون طنز‪ ،‬دوباره به بار نشست و جان‬
‫تازهای گرفت‪.‬‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪1‬‬
‫با گذشت مدت زمانی كوتاه از آغاز انتشار «دو كلمه حرف‬
‫حساب»‪ ،‬صابری به عنوان مهمترین منتقد حكومت در داخل‬
‫كشور‪ ،‬مطرح شد‪ .‬قدرت قلم و جسارت صابری در بیان‬
‫واقعیتهای سیاسی و اجتماعی‪ ،‬موجب شده بود كه او را‬
‫سوپاپ دولت قلمداد كنند‪ ،‬ولی صابری بدون توجه به نظرات‬
‫دلسردكنندهای كه برخی عنوان میكردند‪ ،‬به كار خود ادامه‬
‫داد و ظرف مدت كوتاهی‪ ،‬توانست توجه بسیاری از مردم‪،‬‬
‫مقامات‪ ،‬ادبا‪ ،‬نویسندگان و رسانههای داخلی و خارجی را به‬
‫خود جلب كند‪ .‬استاد محمدعلی جمالزاده از اولین كسانی‬
‫بود كه با ارسال چندین نامه‪ ،‬صابری را به ادامه راه تشویق‬
‫كرد و طنز صابری را ستود‪.‬‬
‫صابری با اینكه مقام باالیی در نظام سیاسی احراز كرده‬
‫بود‪ ،‬كار طنز سیاسی را بیشتر جدی گرفت و بدون اعتنا به‬
‫سختیهای كار‪ ،‬به راه خود ادامه داد‪.‬‬
‫پس از گذشت نزدیك به شش سال از انتشار اولین دو كلمه‬
‫حرف حساب‪ ،‬صابری كه پیش از آن تقاضای انتشار یك‬
‫هفتهنامه جدی به نام «فصل جدید» كرده و امتیازش را نیز‬
‫گرفته بود‪ ،‬به دالیلی از انتشار آن منصرف شد و تقاضای‬
‫امتیاز هفتهنامه طنز با نام «گلآقا» را كرد و توانست در‬
‫آبان ماه ‪ 1369‬اولین شماره هفتهنامه گلآقا را منتشر‬
‫كند‪ .‬استقبال مردم از این مجله‪ ،‬غیرقابل تصور بود‪ .‬متامی‬
‫نسخههای اولین شماره هفتهنامه گلآقا‪ ،‬در سراسر تهران‬
‫ظرف كمتر از نیمساعت به فروش رفت )شمارههای سال اول‬
‫گلآقا بعدا ً در تیراژ وسیع جتدید چاپ شد(‪.‬‬
‫صابری بعد از آن‪ ،‬امتیاز انتشار دو نشریه دیگر را هم گرفت‪.‬‬
‫انتشار اولین شماره ماهنامه گلآقا در مردادماه ‪ 1370‬و‬
‫همچنین انتشار اولین سالنامه گلآقا در اواخر همان سال‪،‬‬
‫نشان داد كه صابری با چنتهای پُر‪ ،‬پا به عرصه طنز كشور‬
‫گذاشته است و مردم ایران نیز با استقبال كمنظیر خود‪،‬‬
‫مشوق او در این راه شدند‪.‬‬
‫نشریات گلآقا كه از هر قشری خواننده دارند‪ ،‬گرچه‬
‫اصطالحا ً «مردمی»اند‪ ،‬اما در عرصه طنز ـ به عنوان‬
‫شاخهای از ادبیات فارسی ـ جایگاه واالیی دارند و مورد‬
‫پسند و تأیید صاحبنظران و اهل حتقیقاند‪ .‬به عنوان مثال‪:‬‬
‫در اولین منایشگاه مطبوعات كه در اردیبهشت ‪ 1371‬كه‬
‫همزمان و پیوسته با «چهارمین منایشگاه بیناملللی كتاب‬
‫تهران» برگزار شد‪ ،‬گلآقا از میان متامی نشریات كشور‪ ،‬حائز‬
‫مقام اول شد و به دریافت جایزه اول منایشگاه مطبوعات‬
‫)لوح بلورین و تقدیرنامه( مفتخر گردید‪ .‬در دومین منایشگاه‬
‫مطبوعات )اردیبهشت ‪ (1372‬نیز جایزه دوم منایشگاه را از‬
‫بین متام نشریات كشور نصیب خود كرد‪.‬‬
‫در اردیبهشت ‪ 1373‬در سومین منایشگاه و اولین جشنواره‬
‫مطبوعات‪ ،‬مقام اول و جایزه اول جشنواره مطبوعات كشور‬
‫)لوح زرین( به گلآقا اهدا شد و كمیته آیین نگارش اولین‬
‫جشنواره مطبوعات‪ ،‬متشكل از اعضای گروه نگارش‬
‫فرهنگستان ایران‪ ،‬گلآقا را به عنوان نشریه برتر در زمینه‬
‫درستنویسی و حراست از حریم زبان و ادب فارسی تأیید‬
‫و برای احراز مقام اول به هیأت داوران جشنواره مطبوعات‬
‫معرفی كرد‪.‬‬
‫مشكالت انتشار هفتهنامه‪ ،‬ماهنامه‪ ،‬سالنامه و كتابهای‬
‫گلآقا‪ ،‬از فعالیت صابری در اطالعات كاست و نهایتا ً در سال‬
‫‪1372‬و پس از ن ُه سال به تعطیلی موقت ستون دو كلمه‬
‫حرف حساب در اطالعات اجنامید‪.‬‬
‫آشنایی علمی و توأم كیومرث صابری با سیاست و ادبیات‪،‬‬
‫موجب شد كه نوشتههای او‪ ،‬هم از حیث قالب و هم از حیث‬
‫محتوا‪ ،‬غنی و درخور تأمل باشد‪ .‬او نویسندهای فرمگرا و در‬
‫نظیرهسازی از منابع غنی ادبیات فارسی‪ ،‬فوقالعاده توانا بود‪.‬‬
‫شیوه نگارش صابری‪ ،‬سهل و ممتنع و غیرقابل تقلید بود‪.‬‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪29‬‬
‫صابری در سال ‪ 1345‬ازدواج كرد‪ .‬ثمره این ازدواج‪ ،‬یك پسر و‬
‫یك دختر بود‪ .‬پسرش آرش در سال ‪ ،1364‬بر اثر یك سانحه‬
‫اتومبیل درگذشت‪ .‬درگذشت او كه سال دوم دانشگاه را‬
‫میگذراند‪ ،‬بر قلب صابری داغی جانكاه گذاشت‪ ،‬اما باعث‬
‫نشد كه او از هدفش كه شادیآفرینی و مقابله با مفاسد‬
‫بود‪ ،‬دست بردارد‪.‬‬
‫كیومرث صابری توانست با سرمایهگذاری روی جوانان‪ ،‬نسل‬
‫آینده طنز كشور را تربیت كند‪ .‬او بیشك تأثیرگذارترین‬
‫طنزنویس كشور بر دیدگاههای طنز است‪.‬‬
‫طنز گلآقایی‪ ،‬آمیزهای است از‪ :‬انتقاد‪ ،‬جتاهل‪ ،‬شفقت‪،‬‬
‫انصاف‪ ،‬ادب‪ ،‬تدین‪ ،‬ایجاز‪ ،‬رندی حافظانه‪ ،‬امیدبخشی و‬
‫شادیآفرینی‪.‬‬
‫شخصیت گلآقا در «دو كلمه حرف حساب» شخصیتی بود‬
‫دانا به امور‪ ،‬یك دنده‪ ،‬مستبد‪ ،‬جدی و مدیر كه همیشه حرف‬
‫اول را میزد و گوشش به حرف هیچكس بدهكار نبود‪ .‬عینك‬
‫و عصا و قلم‪ ،‬از ملزومات شخص گلآقا بود‪.‬‬
‫«شاغالم» ـ آبدارچی گلآقا ـ مناینده قشر عامی و آسیبپذیر‬
‫بود كه با بیانی عوامانه و بدون حتلیل‪ ،‬سیاستهای داخلی و‬
‫خارجی دولت را زیر سؤال میبرد و عجیب است كه همیشه‬
‫توی خال میزد! گلآقا «جتاهل» میكرد ولی شاغالم فطرتا ً‬
‫«عوام» بود و به همین علت‪ ،‬مدام مورد تنبیه شخص گلآقا‬
‫قرار میگرفت‪ .‬عصا بر كله شكانیدن‪ ،‬دود دادن سبیل‪،‬‬
‫كشیدن و پیچاندن گوش‪ ،‬یك لنگ پا كنار در ایستادن‪ ،‬دست‬
‫به دیواره سماور چسباندن و‪ ...‬از بالهایی است كه گلآقا در‬
‫هنگام ناراحتی‪ ،‬بر سر شاغالم میآورد‪.‬‬
‫ممصادق مناینده مردم كوچه و بازار بود‪ .‬او هرازچندگاهی به‬
‫گلآقا نامه مینوشت و با بیان مشكالت وانتقاداتش از‬
‫گلآقا «رهنمود» میخواست‪« .‬كمینه» ـ عیال ممصادق ـ‬
‫سخنگوی زنان در «دو كلمه حرف حساب» بود‪ .‬او نیز با نامه‬
‫نوشنت به گلآقا‪ ،‬از بعضی مسائل مربوط به زنان یا فراتر از‬
‫آن انتقاد میكرد‪.‬‬
‫«مشرجب» پیرمردی دهاتی و كالهمندی بود كه تا پیش از‬
‫خلق «شاغالم» در ستون دو كلمه حرف حساب‪ ،‬شخصیت‬
‫مطرحی بود‪ .‬بعدها نقش او در مجله گلآقا ـ و نیز در ستون‬
‫دو كلمه حرف حساب در اطالعات ـ كمرنگ شد و به تدریج‬
‫حذف گردید‪.‬‬
‫«غضنفر» بیسواد مسؤول روابط عمومی گلآقا بود‪ .‬او‬
‫بیذوقترین عضو آبدارخانه شاغالم بود و به همین جهت‪،‬‬
‫كارهای اجرایی را به او سپرده بودند‪ .‬گاه داخل بحثهای‬
‫«شاغالم» و «گلآقا» میشد یا خودش چیزهایی مینوشت‬
‫ولی این كاره نبود!‬
‫صابری خالق این جمع دوستداشتنی بود و از دهان این افراد‪،‬‬
‫مشكالت و انتقادات جمعیت شصت میلیونی كشورش را‬
‫بیان میكرد‪.‬‬
‫شخصیت جدی و معنوی كیومرث صابری‪ ،‬به مراتب از‬
‫شخصیت طنز او واالتر و درخور ستایشتر بود‪ .‬كمكهای‬
‫او به مطبوعات‪ ،‬مدارس‪ ،‬افراد بیبضاعت‪ ،‬آسایشگاههای‬
‫معلولین و ساملندان‪ ،‬بیماران كلیوی و تاالسمی‪ ،‬آوارگان‬
‫عراقی‪ ،‬ستمدیدگان بوسنی و هرزگوین و‪ ...‬درخور تأمل و‬
‫قابل مالحظه بود‪.‬‬
‫صابری در آبان ماه ‪ 1381‬و همزمان با آغاز سیزدهمین سال‬
‫انتشار هفتهنامه گلآقا‪ ،‬انتشار آن را متوقف ساخت‪ .‬وی‬
‫كه علت این توقف ناگهانی را دالیل شخصی ذكر كرد‪ ،‬تا‬
‫آخرین حلظه روزه سكوت خود را در اینباره نگشود‪.‬‬
‫گلآقای ملت ایران سراجنام در صبح روز جمعه یازدهم‬
‫اردیبهشت ماه ‪ 1383‬پس از طی یك دوره بیماری به ملكوت‬
‫اعلی پیوست‪.‬‬
‫روحش شاد كه همیشه مردمان را شاد میخواست‪.‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫دكتر ناصر قرگزلو محقق و استاد‬
‫دانشگاه فارغ التحصیل رشته‬
‫های علوم سیاسی روابط بین امللل‬
‫و جامعه شناسی و نیز مهندسی‬
‫ارتباطات و مدیریت از دانشگاههای‬
‫هندوستان و انگلستان و فرانسه‬
‫میباشد‪ .‬وی متخصص و كارشناس‬
‫روابط بین املللی درزمینه ایران‪,‬‬
‫خاورمیانه‪ ,‬اسیای مركزی و فرانسه‬
‫بوده و از او مقالت و كتب متعددی‬
‫بزبان های مختلف در این زمینه ها‬
‫به چاپ رسیده است دكتر قرگزلو در‬
‫راستای معرفی دو جلد از اخرین كتب‬
‫خود یعنی ‪ ,,‬اصلحات و جتدد در ایران‬
‫‪ ,,‬و نیز ماندانا ‪ )-‬خاطرات ( به یك‬
‫دور سفر حول معرفی و ثبت كتاب‬
‫های فرانسه و انگلیسی خود در چند‬
‫دانشگاه و شهر كانادا پرداخته و از‬
‫ان جمله به دعوت بنیاد فرهنگی و‬
‫كتابخانه نیما در مونترال به تاریخ‬

‫جمعه ‪ 4‬سپتامبر ‪20‬‬
‫از ساعت ‪ 19‬تا‪21‬‬
‫در محل‬

‫‪Nima Library‬‬
‫‪5206 Decarie Blvd Suite 3‬‬
‫‪Montreal‬‬
‫به معرفی كتابهای خود و نیز پیرامون‬
‫« شناخت و باور جامعه ایران « به‬
‫سخنرانی می پردازد‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪30‬‬

‫پا برهنه ای در دربار شاه عباس‬
‫اثری از‪Elgin Groseclose :‬‬
‫مترجم‪ :‬غالمرضا کریمیان‬

‫خوان راهب وابسته به کلیسای سنت‬
‫الیاسوس سه روز بعد از حرکتش از ناپل‪ ،‬از‬
‫جاده قدیمی آپیا به رم رسید‪ .‬در آجنا در ارتفاعات‬
‫سباستیان کنار جاده که به دستور پاپ کاوش و‬
‫حفاری به نام دالنزازیا اجنام میشد توقف کردند‬
‫و در نزدیکی آن محل ‪ ،‬فواره آبی قرار داشت که‬
‫ارابه چی ها به اسبهای خود آب می دادند و چند‬
‫دکه میوه فروشی و سبزی فروشی در اطراف‬
‫آن دیده میشد ‪ .‬از این محل مرتفع دیوارها و‬
‫گنبدهای شهر زیر نور زرین آفتاب بعد از ظهر‪،‬‬
‫به خوبی معلوم بود‪.‬‬
‫راهب حلظه ای با حسرت به این منظره بدیع‬
‫که آرامگاه سنت اروپا نو در سمت راست و‬
‫سنت سباستیان در مقابل و کمی دورتر گنبد‬
‫باشکوه و نامتام سنت پیترو واقع شده بود نگاه‬
‫کرد و آن گاه وارد معبد شد‪.‬‬
‫راهب در مقابل شمایلی زانو زد که از‬
‫شاهکارهای استادان ایتالیایی بود‪ ،‬که گویی‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫با طرف حرف می زد و دعاهای او را می شنید‪.‬‬
‫دقیقه ای در صورت آن شمایل خیره شد‪ ،‬آنگاه‬
‫کالهش را به عقب انداخته‪ ،‬سر تراشیده‪،‬‬
‫قیافه قوی و اسپانیایی‪ ،‬پیشانی استخوانی و‬
‫چشمان درشت و سیاهش را منایان منود‪.‬‬
‫در نزدیکی او زنی از طبقه اعیان که به تازگی‬
‫از رم خارج شده بود زانو زده و مشغول راز و نیاز‬
‫بود‪ .‬زن سرش را ظاهرا از روی حجب و حیا با‬
‫روسری پوشانده بود ولی از گردن تا قسمتی‬
‫از سینه های او منایان بود‪ .‬حضور برادر روحانی‬
‫توجه او را از دعاهایش منحرف کرد‪ ،‬به طرف مرد‬
‫تازه وارد روگردانید‪ ،‬با کنجکاوی سر و وضع او را‬
‫برانداز کرد‪ ،‬گویا در همین نگاه کوتاه دریافت در‬
‫پس این لباس مندرس و وصله دار و پوشیده از‬
‫گرد و غبار‪ ،‬شخصیت فقیر و معمولی وجود‬
‫ندارد و در پشت ظاهر نزارش‪ ،‬شخصیتی روحانی‬
‫نهفته است‪ .‬روی همین تصور تا مدتی زیر لب‬
‫دعا می خواند‪ ،‬اما نگاهش متوجه راهب بود‪.‬‬

‫•‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫فصل اول ‪ :‬سیاست پاپ‬
‫راهب بالفاصله‪ ،‬پس از آنکه متوجه نگاه زن شد‬
‫کاله خود را بر سر کشیده و به عجله برخاست‬
‫و از در بیرون رفت‪ .‬اطراف چشمه ‪ ،‬ارابه چی ها‬
‫در حالیکه اسبان خود را آب می دادند‪ ،‬سرگرم‬
‫صحبت و مبادله اخبار روز باهم بودند‪ .‬اخباری‬
‫که در نظر راهب جوان عجیب می منود‪ .‬طی‬
‫هفت سالی که او زندگی دنیوی را ترک کرده بود‪،‬‬
‫اتفاقات بیشمار و وقایع جدید و شخصیتهای‬
‫تازه ای توجه جهانیان را به خود جلب کرده بود‪.‬‬
‫در مورد سرزمین های سفلی هنوز صحبت از‬
‫مبارزات مخالفین مذهبی با دربار سلطنتی‬
‫اسپانیا بود‪ ،‬ولی به نظر می رسید جنگی که از‬
‫دوران کودکی این راهب آغاز شده بود رو به امتام‬
‫است‪ .‬درباره روسیه هم اغتشاشاتی به گوش‬
‫می رسید ولی بیش از همه صحبت از جتدید‬
‫حیات نیروهای ترک بود‪ .‬در این موقع اسبها کم‬
‫کم سیراب شده و به بازی افتاده بودند‪.‬‬
‫راهب خوان برای تر کردن لبهای سوخته اش‬
‫به چشمه نزدیک شد‪ ،‬ارابه چی ها با احترام‬
‫ولی بدون توجه خود را کنار کشیدند‪ ،‬احترام به‬
‫مذهب در این عصر چندان معمول نبود‪.‬‬
‫در رم پیوسته راهبان و کشیشان زیادی دیده‬
‫می شدند که در کالسکه ها با لباسهای فاخر‬
‫و زربافت و با صلیبهای جواهر نشان و آویزهای‬
‫طال در حرکت بودند‪.‬‬
‫راهب پس از نوشیدن آب رو به ارابه چی ها‬
‫پرسید‪ :‬ممکن است راه کلیسای سانتا ماریا‬
‫داالسکاال را به من نشان دهید؟‬
‫راهب صدایی قوی و پر طنین داشت‪ ،‬ولی‬
‫در این هنگام فوق العالده آهسته و آرام مانند‬
‫کسی که چندان به حرف زدن عادت نداشته‬
‫باشد‪ ،‬صحبت می کرد‪.‬‬
‫مرد ملباردی با قیافه ای متعصب دو مرتبه‬
‫اسم کلیسا را تکرار کرد‪ ،‬سانتا ماریاداالسکا؟‬
‫سپس رو به بقیه پرسید‪ :‬هیچیک از شما‬
‫محل این کلیسا را می داند؟‬
‫مرد ناپلی گفت‪ :‬این همان کلیسایی نیست‬
‫که آن طرف رودخانه تیبر در تراسته وره قرار دارد‬
‫و هفت یا هشت سال قبل از طرف پاپ مقدس‬
‫به یک فرقه جدید بخشیده شد؟‬
‫راهب خوان در حالی که چشمانش می‬
‫درخشید با غرور پنهانی گفت‪ :‬این فرقه‬
‫تازه نیست‪ ،‬بلکه به قدیمی ترین فرقه ها ی‬
‫کارملیتها مربوط می شود‪.‬‬
‫ناپلی ناباورانه راهب را نگاه کرد و با تعجب‬
‫پرسید‪ :‬تو از فرقه پابرهنگانی؟ من پیروان این‬
‫فرقه را در اسپانیا دیده ام‪ ،‬آنها هیچ وقت مثل‬
‫تو راه منی روند‪ ،‬آنها همیشه کالسکه سوار‬
‫شده و مثل شاهزادگان زندگی می کنند‪.‬‬
‫با نگاه مخالف راهب‪ ،‬مرد ناگهان پرسید‪ :‬تو‬
‫اسپانیایی هستی‪ ،‬این طور نیست؟ تو لهجه‬
‫اسپانیایی داری‪.‬‬
‫بله‪.‬‬
‫پس من راست گفتم‪.‬‬
‫راهب خواست توضیح دهد که بیست و پنج‬
‫سال پیش اصالحاتی در این فرقه اجنام گرفته‬
‫و با تالش های ترزا آویا کشیش خوان دوالکروز‬
‫تغییراتی صورت گرفته که منجر به تشکیل‬
‫کلیسای جداگانه شده‪ ،‬ولی به گفنت یک‬

‫جمله قناعت کرد‪ :‬من از فرقه پابرهنگامن‪.‬‬
‫ناپلی با صدایی که از دهانش درآورد با اسب‬
‫ها به حرکت در آمد و دور شد‪ ،‬دیگران هم متفرق‬
‫شدند و به دنبال کار خود رفتند و فقط مرد‬
‫ملباردی که جلب راهب شده بود‪ ،‬ماند و گفت‪:‬‬
‫پدر خسته به نظر می آیی از راه دور آمده ای؟‬
‫از ناپل آمده ام‪.‬‬
‫با پای پیاده؟‬
‫بله‪.‬‬
‫پس بفرمایید شما را سوار کنم‪.‬‬
‫راهب سری تکان داد و گفت‪ :‬پیاده می روم و با‬
‫قدمهای بلند سینه به سینه ارابه به راه افتاد‪.‬‬
‫ملباردی پرسید‪ :‬پدر‪ ،‬چرا اصرار دارید پیاده‬
‫بروید‪ ،‬آنهم به پای برهنه؟ آیا این هم یک نوع‬
‫ریاضت است؟‬
‫راهب خوان جواب داد‪ :‬گرچه ما به پابرهنگان‬
‫معروفیم‪ ،‬ولی کامأل هم پابرهنه نیستیم‪،‬‬
‫همان طور که می بینید صندل به پا دارم‪.‬‬
‫ولی با پابرهنگان چندان تفاوتی ندارید‪ ،‬چون‬
‫سنگ ریزه و آشغال زیر پای شما جمع شده‪،‬‬
‫درست مانند راه رفنت روی میخهای داغ‪ .‬پاهای‬
‫شما مجروح شده‪ ،‬چرا؟‬
‫راهب بازهم از جواب مستقیم خودداری‬
‫کرد و گفت‪ :‬پیشوای ما حتی جایی برای خواب‬
‫نداشت‪ ،‬حال من که می خواهم از او پیروی کنم‬
‫چگونه می توامن توقع بیشتری داشته باشم؟‬
‫چرا منی توانید؟ مردم مجبور نیستند در چادر‬
‫زندگی کنند‪ ،‬چون زمانی اسقفها در چادر‬
‫زندگی می کردند‪ .‬االن همه خانه و زندگی دارند‬
‫و پول باعث گردش امور دنیا می شود‪ .‬وقتی شما‬
‫پابرهنه راه بروید‪ ،‬کاسبی کفاشها کساد می‬
‫شود و گرسنه می مانند‪ .‬وقتی شما فقط به‬
‫خوردن نخود و عدس قناعت می کنید‪ ،‬قصاب‬
‫بیچاره از کسادی کار از بین می رود‪ .‬اگر قرار بود‬
‫مردم چیزی نخورند و نیاشامند و مسکنی برای‬
‫خود نسازند‪ ،‬چه وضعی پیدا می کردند‪ ،‬خود‬
‫من چگونه می توانستم از عایله ام نگهداری‬
‫کنم؟‬
‫راهب گفت‪ :‬این یک مسأله شخصی است‪،‬‬
‫چنین مقدر شده که بعضی ها بر فراز گام‬
‫نهند و برخی بر نشیب‪ .‬بعضی بر سفره نعم‬
‫نشینند و بعضی به روزه قناعت کنند‪ .‬بعضی‬
‫از لذات دنیا بهره برند و دیگران زانوی عزاداری و‬
‫غم در بغل گیرند‪ .‬بعضی گوشه عزلت گزینند‬
‫و دعا و راز و نیاز را اختیار کنند و برخی به‬
‫راهنمایی خلق برخیزند‪.‬‬
‫راهب ناگهان به فکر رفت ‪ .‬ملباردی حس‬
‫کرد راهب درون پریشانی دارد‪ ،‬لب فروبست‬
‫و از سواالت دیگر خودداری کرد‪ .‬مدت زیادی در‬
‫سکوت به راه خود ادامه دادند تا به ساحل رود‬
‫تیبر رسیدند و بعد از آن‪ ،‬راه را به راهب نشان داد‬
‫و خداحافظی کردند و ازهم جدا شدند‪.‬‬
‫صبح روز بعد‪ ،‬پس از شبی که با دعا و ثنا‬
‫و بی خوابی سپری شد‪ ،‬راهب خوان به حضور‬
‫اسقف اعظم رسید‪.‬‬
‫پدر روحانی پیتر‪ ،‬که در این فرقه سمت‬
‫اسقف اعظم را داشت‪ ،‬راهبی ‪ 65‬ساله بود که‬
‫از ابتدای تأسیس صومعه در سال ‪ 1581‬عضو‬
‫آن بود‪ .‬آدمی بود رئوف و ساده دل که به سبب‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬
‫زندگی در دوران اختالفات فرقه اصلی «کارملیت‬
‫ها» متایالت متعصبانه پیدا کرده بود‪.‬‬
‫اسقف ‪ ،‬راهب خوان را در یکی از اطاق های دیر‬
‫که برای مذاکره مجاز بود به حضور پذیرفت‪.‬‬
‫این اطاق هم مانند سایر اطاق های صومعه‬
‫تقریبا خالی از هرگونه اثاثیه بود‪ ،‬مجسمه‬
‫ای از مسیح مصلوب بر دیوار آویخته شده‪،‬‬
‫در گوشه ای از اطاق چراغی در مقابل شمایل‬
‫مریم می سوخت‪ ،‬روی یک میز چوبی یک دوات‬
‫شاخی و یک قلمدان برای قلمهای پردار و یک‬
‫بسته کاغذ و یک کتاب دعا قرار داشت‪ .‬غیر از‬
‫اینها دو صندلی هم دیده می شد‪.‬‬
‫اسقف پیر یکی از صندلی ها را انتخاب کرد‬
‫و با سر به راهب اشاره کرد روی صندلی دیگر‬
‫بنشیند‪ ،‬ولی راهب در جای خود ایستاد‪ ،‬اسقف‬
‫دو مرتبه با اشاره گفت‪ :‬بنشین پسرم ما خیلی‬
‫با هم صحبت داریم‪.‬‬
‫راهب اطاعت کرد و در حالی که دستها را‬
‫الی لباسش به هم چسبانده بود نشست‪.‬‬
‫اسقف اعظم گفت‪ :‬سه سال از تاریخ‬
‫صحبتمان در ناپل و توبیخ پدرانه ای که به‬
‫علت ابراز بعضی عقاید در میان برادران اجرا‬
‫کردم می گذرد‪.‬‬
‫بله پدر روحانی‪.‬‬
‫البته آن عقاید بر خالف اصول مذهبی ما‬
‫نبود ولی برای یک کارملیت پسندیده نبود‪.‬‬
‫بله پدر روحانی‪.‬‬
‫اسقف نگاهی به جوان انداخته و به آرامی‬
‫پرسید‪ :‬هنوز هم بر همان عقاید پابرجایی؟‬
‫راهب جوان سرش را پایین برد و آهسته‬
‫گفت‪ :‬بله پدر روحانی‪.‬‬
‫اسقف اعظم سرش را از روی حتسین و‬
‫تعجب تکان داد و گفت‪ :‬عجب‪ ،‬پس هنوز روی‬
‫عقیده خود ایستاده ای‪ .‬حتما در این مدت خیلی‬
‫فکر کرده ای و حاال اعتقادات خودت را بهتر می‬
‫توانی بیان منایی‪ .‬لطفا دو مرتبه آن ها را برای‬
‫من تکرار کن‪.‬‬
‫راهب که از رفتار مافوق خود جراتی یافته‬
‫بود‪ ،‬نگاهی انداخت و شروع به صحبت کرد‪.‬‬
‫همان طور که گفتید خیلی درباره این‬
‫موضوع فکر کرده ام‪ ،‬ولی چون همان موقع‬
‫سوگند یاد کردم که در این باره سکوت کنم‪،‬‬
‫قادر به بیان نیستم‪.‬‬
‫خیلی خوب‪ ،‬حداکثر سعی خودت را بکن‪،‬‬
‫میل دارم مجددا آن ها را بشنوم‪ .‬من از شنیدن‬
‫اعتقادات جوانان با حلن قاطع لذت می برم‪.‬‬
‫پس اجازه صحبت می فرمائید؟‬
‫آری من تو را در اینجا از سوگندی که یاد‬
‫کردی خالص می کنم‪.‬‬
‫راهب سری به عالمت تأیید پایین آورد‬
‫و گفت‪ :‬هنگامی که « بارون دی کاکوری»‬
‫پیشنهاد کرد خانه ای در سرزمین بیت املقدس‬
‫به ما بدهد‪ ،‬برای من این تصور پیش آمد که با‬
‫قبول این فرصت ما هم مبلغی در میان مردم‬
‫خواهیم شد‪.‬‬
‫منظورت این است که ما نبایستی خانه ای‬
‫روی کوه کارمل می ساختیم و محل قدیمی‬
‫بنیان این فرقه را دو مرتبه اشغال می کردیم؟‬
‫یعنی در عوض راهبان به میان مردم رفته و وعظ‬
‫می کردند؟‬
‫بله پدر روحانی‪ ،‬همان طور که پیشوای ما‬
‫مسیح امر فرمود‪ :‬ما باید به میان مردم رفته‬
‫و به همه ملل راه را بیاموزیم‪ .‬حال اگر خود‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪31‬‬
‫را داخل صومعه محبوس کنیم‪ ،‬چگونه می‬
‫توانیم این نیت صریح مسیح را به جا آوریم؟‬
‫چهره راهب خوان برافروخته شده بود و‬
‫اسقف اعظم که به این موضوع توجه داشت‬
‫با حتسین بیشتری گفت‪ :‬به به پس به واقع‬
‫عقیده راسخی داری؟ خوشم آمد‪ ،‬با وجودی که‬
‫موجب شدی وضع تأسف باری برای فرقه پیش‬
‫بیاید ولی باز هم لذت بردم‪.‬‬
‫راهب خوان با تعجب پرسید‪ :‬چطور پدر‬
‫روحانی؟‬
‫آیا حاضرید این نهال لطیف و ظریف را که‬
‫زیر سایه به عمل آمده به دنیای خارج برده و‬
‫در معرض کوره های سوزان و نفوذهای فاسد و‬
‫خراب جهان قرار دهید؟ خیر پسرم‪ ،‬ما هنوز برای‬
‫این موضوع آمادگی نداریم‪ ،‬ما باید روح خود را‬
‫حفظ کنیم و باقیمانده اسارت بابل را از این‬
‫دوره بی بند و باری برهانیم‪.‬‬
‫راهب خوان نگاه معنا داری به پیرمرد انداخت‬
‫و خیلی دوست داشت صحبت کند‪ ،‬ولی می‬
‫ترسید باز هم از حریم خود پا فراتر نهد‪.‬‬
‫اسقف سری تکان داد و آنگاه راهب پرسید‪:‬‬
‫بهتر نیست ما به طرف دریا پیشرویم‪ ،‬همان‬
‫طوری که موسی موفق شد و امیدوار باشیم‬
‫آبهای مخالف از میان جدا شده و راهی برای ما‬
‫به سرزمین موعود باز کند؟‬
‫اسقف گفت‪ :‬چه خوب درسهایت را‬
‫فراگرفته ای‪ ،‬ولی تو با این دنیا آشنایی نداری‬
‫و منی دانی چگونه فرقه قدیمی ما حتلیل‬
‫رفت‪ .‬راهبان تصور می کردند قدرت کافی برای‬
‫مقابله با جهان و وسوسه های آن دارند و بدین‬
‫ترتیب مناز و روزه و زندگی در صومعه را ترک‬
‫کرده و به خارج رفتند تا به نیازمندان کمک‬
‫کنند ولی منی دانستند که وسوسه کننده‬
‫چقدر دقیق کار می کند‪ .‬از آجنایی که اغنیا نیز‬
‫فوق العاده به تغذیه روحی نیاز دارند‪ ،‬رفته رفته‬
‫از طرف همین پولداران دعوت شدند که با آن ها‬
‫در منزلشان غذا صرف کنند‪ ،‬حال راهب فقیر‬
‫چگونه می تواند چنین دعوتی را رد کند؟ کم‬
‫کم از غذا خوردن عادی ‪ ،‬به نام برادری و دوستی‬
‫جام های بزرگ شراب را باال می کشند و بعد به‬
‫خاطر دوستی بیشتر جام های دیگری و باالخره‬
‫راهب را می بینید که مست و الیعقل زیر میز‬
‫می غلطد و بدین ترتیب راه اعمال پلید پیموده‬
‫می شود‪.‬‬
‫احتیاجی نیست تعریف کنم که در آن‬
‫ایام‪ ،‬این سازمان های مذهبی تا چه حد دچار‬
‫گمراهی شده و سوء استفاده و فساد تا چه‬
‫حد در صومعه های ما نفوذ کرده بود‪ .‬به همین‬
‫سبب مادر روحانی ترزا‪ ،‬موسس فرقه اصالحیون‬
‫پابرهنگان ‪ ،‬صدای اعتراضش بلند شد و پس‬
‫از زجر و زحمات زیاد ما را دو مرتبه به وضع‬
‫قدیمی رهبری کرد‪ .‬هنگامی که اعمال بد بر‬
‫انسان پنجه می افکند به این آسانی خالصی‬
‫از آن ممکن نیست حتی داخل خود فرقه افرادی‬
‫بودند که با اصالحات مخالفت می کردند‪ .‬روزی‬
‫من و راهب خوان را دستگیر کردند و مانند‬
‫جنایتکاران عادی کتک زدند‪ .‬پسرم تو آن روزهای‬
‫سخت را به خاطر نداری‪ ،‬اما خداوند با ما بود‬
‫و باالخره اصالحات اجنام شد و سازمان مذهبی‬
‫پابرهنگان تأسیس گردید‪ .‬در این هنگام دیدگان‬
‫اسقف از به خاطر آوردن پیروزی خود درخشید و‬
‫صحبتش را این طور متام کرد‪:‬‬
‫حاال تو قصد داری عقاید خود و اصالحات ما‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫را از بین ببری؟ باشد هر چه خدا بخواهد!‬
‫نور صبحگاهی بر سر اسقف می تابید و به‬
‫طور جالبی می درخشید‪ .‬راهب محبت گرمی‬
‫در دل خود نسبت به این پیرمرد حس می کرد و‬
‫میل داشت لب به سخن گشوده و به اسقف‬
‫اطمینان دهد که به پیروی از راهنماییهای‬
‫صادقانه اشخاص مافوق خود راضی است‪ ،‬ولی‬
‫پدر روحانی پیتر دو مرتبه گفت‪:‬‬
‫پس از اجرای توبیخ پدرانه ‪ ،‬قلبا از قدرت‬
‫اعتقادات شما ناراحت شدم و به فکر فرو رفتم‬
‫که مبادا خداوند از زبان شما دارد با ما صحبت‬
‫می کند‪ ،‬لذا فورا هیأتی را برای بررسی نوشته‬
‫های مادر روحانی ترزا مأمور کردم تا بفهمم آیا‬
‫از نظر او فعالیت های تبلیغاتی مذهبی مورد‬
‫قبول است یا خیر؟ بعد ها در این باره از پدر‬
‫روحانی «جان» که رئیس این هیأت بود گزارشی‬
‫رسید که واقا حیرت زده شدم و این موضوع به‬
‫قدری حائز اهمیت بود که بالفاصله به اتفاق‬
‫چند نفر از پدران روحانی ارشد فرقه به حضور‬
‫پاپ رسیدیم و خدمات پابرهنگان را برای اجنام‬
‫هر گونه مأموریتی که ایشان میل داشتند‬
‫عرضه کردیم‪ .‬راهب جوان از حیرت نفسی‬
‫کشید و با تعجب گفت‪ :‬ای خدای بزرگ!‬
‫اسقف سرش را به تندی به طرف او برگرداند‬
‫و پرسید‪:‬‬
‫پس شما هرجا که پاپ مقدس امر فرمایند‬
‫حاضر به قبول مأموریت هستید؟‬
‫راهب با تعجب جواب داد‪ :‬بله‪ ،‬به هر حال من‬
‫حتت فرمان کلیسا می باشم وهرجا که مافوق‬
‫های من به ماندن یا رفنت امر کنند ‪ ،‬اطاعت‬
‫خواهم کرد ‪.‬‬
‫پیرمرد سری به رضایت تکان داده و گفت‪:‬‬
‫خوشوقتم؛ چون شما فرصت کافی برای اثبات‬
‫قدرت منویات خود خواهید داشت‪ .‬چشمان‬
‫راهب جوان ناگهان از حیرت و نگرانی باز شده‬
‫و گفت‪ :‬البته‪.‬‬
‫پیرمرد گفت‪ :‬می توامن بگویم پدر مقدس‬
‫از پیشنهاد ما برای خدمت فوق العاده‬
‫مسرورخواهد شد‪ .‬آیا شما با سرزمین پارسی‬
‫ها یا ایران آشنایی دارید؟‬
‫ایران؟‬
‫آری‪ ،‬سرزمینی که بعضی ها فرمانروای آن را‬
‫شاه و دیگران صوفی بزرگ می خوانند و اخیرا‬
‫یک نفر انگلیسی را به عنوان سفیر به دربار‬
‫پاپ مقدس فرستاده است‪.‬‬
‫پدر محترم‪ ،‬من با این مسائل آشنایی‬
‫ندارم‪ ،‬ولی ایا ایران همان سرزمینی نیست که‬
‫شاهش طبق روایت کتاب مقدس‪ ،‬بنی اسرائیل‬
‫را از اسارت رهانید؟‬
‫آری همان است‪ .‬پدر مقدس از ما خواسته‬
‫چند نفر را به آن سرزمین بفرستیم‪ ،‬آیا تو این‬
‫مأموریت را قبول می کنی؟‬
‫راهب جوان نیم خیز شد و گفت‪ :‬البته با‬
‫کمال میل‪ ،‬چه وقت باید حرکت کنم؟ اسقف‬
‫با تعجب گفت‪ :‬بسیار خوب‪ ،‬گرچه در عقیده‬
‫خود ثابت قدمی ولی زیاد عجله نداشته باش‪،‬‬
‫هنوز از این مأموریت هیچ اطالعی نداری ‪.‬‬
‫صبر داشته باش ‪ .‬این موضوعی است که به‬
‫سیاست فوق العاده احتیاج دارد‪ .‬تصور می‬
‫کنم شاه ایران از این همه عجله و شتاب شما‬
‫راضی نباشد چون کار را باید خیلی با مالیمت‬
‫آغاز کرد و مطالب زیادی هست که اول باید با‬
‫آن آشنا شوید‪.‬‬

‫راهب ناگهان حرارت خود را کنترل کرد؛‬
‫کلماتی مثل «سیاست» و «سفیر» او را‬
‫متحیر کرده بود‪ ،‬به طوری که زیر لب گفت‪:‬‬
‫منی فهمم چه احتیاجی است که ما راهبان با‬
‫شاه سرو کار داشته باشیم‪ ،‬این امور فقط به‬
‫پاپ مقدس و کاردینالها و شاهزادگان کلیسا‬
‫مربوط می شود‪.‬‬
‫اسقف توضیح داد‪ :‬شاهنشاه ایران از پاپ‬
‫مقدس اعزام سفیر و افتتاح روابط سیاسی‬
‫بین دو نیرو را درخواست کرده و پاپ مقدس‬
‫به عقل و درایت خود چنین نتیجه گرفته که‬
‫بهترین راه برای اجنام این درخواست‪ ،‬اعزام چند‬
‫نفر از فرقه پابرهنگان به دربار شاه ایران است‪.‬‬
‫راهب سردرگم و کالفه شده بود؛ این چه‬
‫حکمت منحرفی است که پاپ باید راهبان بی‬
‫چیز و فقیر را به منایندگی خود به دربار یک‬
‫شاهنشاه مشرق زمین بفرستد؟ راهب حس‬
‫می کرد روی امواج دریا دارد بازی می کند و‬
‫ناگهان در اعماق دریا غرق می شود و برای جنات‬
‫خود دست و پا می زند‪ .‬احساس شرمساری و‬
‫خجالت از نداشنت لیاقت برای چنین مأموریتی‬
‫متام وجودش را فرا گرفت و سرش را پایین‬
‫انداخت‪.‬‬
‫اسقف نگاه تندی کرد و گفت‪:‬‬
‫همان طوری که من از علت تصمیمات‬
‫سیاسی عالی و الهامات الهی پاپ مقدس که‬
‫موجب اخذ چنین تصمیمی شده سوال منی‬
‫کنم‪ ،‬امیدوارم شما هم همینطور باشید‪ .‬آیا‬
‫این حرف شما را قانع می کند؟ آیا برای قبول‬
‫این شرایط آماده هستید؟‬
‫راهب به حال عادی خود برگشت و در کمال‬
‫افتادگی و خضوع گفت‪:‬‬
‫پدر روحانی‪ ،‬از این که افکار من به مطالبی‬
‫مافوق فهم من اوج گرفت مرا عفو بفرمایید‪.‬‬
‫من استعدادی را که با آن به حضور شاه برسم‬
‫در خود منی بینم‪ ،‬من از نطق فصیح بهره ای‬
‫نبرده ام و فقط با کتاب مقدس و تفاسیر آن‬
‫اشنایی دارم‪ .‬همان طور که می دانید گرچه پدر‬
‫من جنیب زاده بوده ولی خانواده ما روی هم رفته‬
‫افراد ساده ای هستند و خود من هیچگونه‬
‫آشنایی یا درکی از راه و رسوم دربارهای‬
‫سلطنتی ندارم‪.‬‬
‫اسقف حرف او را قطع کرد و گفت‪:‬‬
‫اهمیتی ندارد‪ ،‬افراد دیگری هم در این گروه‬
‫با شما خواهند بود که راه و رسم را بهتر می‬
‫دانند شما شخصا خیلی قوی دل و بردبارید‪ ،‬به‬
‫همین علت ‪ ،‬رفنت شما را مناسب می دامن‪ .‬البته‬
‫این مأموریت و به خصوص سفری که در پیش‬
‫دارید چندان آسان نخواهد بود‪ ،‬چون بدون عبور‬
‫از سرزمین ترکها و یا روس ها که نسبت به ما‬
‫رفتار دوستانه ای ندارند منی توان به ایران رفت‪.‬‬
‫وسوسه هایی را که تشریفات و جتمالت یک‬
‫دربار شرقی بر می انگیزد چگونه حتمل خواهید‬
‫کرد؟ شاید الزم شود به کرات دعا کنید و بر‬
‫شیطان لعنت بفرستید‪ .‬باز هم می پرسم‪ ،‬آیا‬
‫آماده قبول این مأموریت هستید؟‬
‫راهب سر بلند کرد و در حالی که در چشمان‬
‫مافوق خود خیره شده بود گفت‪:‬‬
‫آری پدر روحانی‪ ،‬امیدوارم که لیاقت آن را‬
‫داشته باشم‪.‬‬
‫*** ادامه در شماره آینده سیمرغ ***‬
‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪32‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫سفر به کانادا‪:‬‬

‫مسئله نام در یک زبان جدید‬

‫بخـش دوم‬

‫◄ نام ما چگونه در زبان خارجی تلفظ می‬
‫شود و آیا معنی خاصی در این زبان دارد؟‬
‫◄ برای فرزندانمان چگونه نامی را‬
‫انتخاب کنیم که ضمن حفظ هویت فرهنگی‬
‫ما تلفظ و یا معنی آن در زبان خارجی‬
‫موجب آزار وی نشود؟‬
‫نام کوچک شما در کانادا اهمیتی چند برابر پیدا میکند‬
‫چرا که تقریباً در همه جا شما فقط با آن مورد خطاب‬
‫قرار میگیرید‪ :‬در کالس درس‪ ،‬در محیط کار و در‬
‫فضاهای رسمی و اداری‪ .‬حتی مدیر یک شرکت چند‬
‫میلیون دالری در محل کارش به اسم کوچک خطاب‬
‫میشود و او هم همین کار را در قبال دیگران انجام‬
‫میدهد‪.‬‬
‫هر زبانی محدودیتهایی دارد‪ .‬همانطور که در‬
‫زبانهای رایج داخل ایران ممکن است برخی حروف‬
‫یا صداها با مشکل تلفظ شوند در زبان انگلیسی هم‬
‫ً‬
‫مثال ما در فارسی از حرف‬
‫این نقیصه وجود دارد‪.‬‬
‫«ه» ساکن در خیلی از اسامی استفاده میکنیم نظیر‬
‫«فرزانه»‪« ،‬مستانه»‪« ،‬پروانه» یا«فیروزه» در‬
‫آخر کلمه و همچنین «بهنام» و «مهسا» در میانه آن‪.‬‬
‫تلفظ این اسامی برای یک انگلیسیزبان سخت و در‬
‫برخی حاالت غیرممکن است به همین دلیل بهتر است‬
‫برای چنین اسامی معادلهای ساده تری انتخاب کنیم‪.‬‬
‫ً‬
‫مثال بسیاری از خانمهایی که نامشان شراره است در‬
‫محیط کار خود را شری مینامند که هم از نظر آوایی‬
‫ً‬
‫کامال شناخته شده‬
‫به شراره نزدیک است و هم کلمهای‬
‫در انگلیسی است‪ .‬البته این کار برای همه اسامی ممکن‬
‫ً‬
‫کامال متفاوت فکر‬
‫نیست‪ .‬در آن صورت باید به اسمی‬
‫کرد‪ .‬نظیر چنین مشکلی برای حرف قاف هم صادق‬
‫است‪ .‬خوشبختانه این امکان برای شما وجود دارد که در‬
‫زمان عقد قرارداد یک شغل جدید‪ ،‬خود را با نام جدید به‬
‫صورت ‪ Nickname‬معرفی کنید و همین نام میتواند‬
‫منشا اثر حقوقی داشته باشد یعنی برای مکاتبات‪ ،‬مدارک‬
‫و مستندات قانونی محل کار از همین نام جدید استفاده‬
‫کنید در حالیکه نام رسمی و قانونی شما محفوظ مانده‬
‫است‪.‬‬
‫مشکل دیگر زمانی پدید میآید که کل نام از نظر‬
‫آوایی برای غیرفارسی زبانان سخت تلفظ شود نظیر‬
‫گلنسا‪ .‬این مشکل عمدتاً به دلیل آشنا نبودن گوش‬
‫با این کلمات حاصل میآید‪ .‬بروز این مسئله البته به‬
‫مخاطب بستگی دارد‪ .‬مثال افرادی که مدتهای طوالنی‬
‫با مهاجرین ایرانی در تماس بودهاند و این کلمات را‬
‫بارها شنیده اند مشکلی با آن ندارند در حالیکه برای‬
‫یک ناآشنا‪ ،‬دردسرساز است‪ .‬البته اکثر اسامی ایرانی‬
‫از این نظر مشکل جدی ندارند اما به عنوان مثال اغلب‬
‫اسامی چینی چنین مشخصهای دارند و شما پس از بارها‬
‫شنیدن آنها هم به سختی قادر به تلفظ یا بخاطر سپردن‬
‫آنها هستید به همین دلیل تقریباً تمامی آنها اسامی خود را‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫تغییر میدهند‪.‬‬
‫گروه دیگر از اسامی مسئلهساز آنهایی هستند که‬
‫ممکن است در زبان انگلیسی کلمات ناخوشایندی را‬
‫ً‬
‫مثال کودکی که نامش «پونه» است‬
‫به خاطر آورند‪.‬‬
‫ممکن است از شوخی دوستان همکالسیاش رنج ببرد‬
‫(«پو» برای اشاره به مدفوع خصوصاً در کودکان و‬
‫حیوانات خانگی به کار میرود)‪ .‬البته عکس این اتفاق‬
‫وقتی میافتد که یک کلمه انگلیسی برای ما تمسخرآمیز‬
‫میشود ً‬
‫مثال ‪ Ann‬که ما در فارسی آن را «آن» ترجمه‬
‫کردهایم اما انگلیسی ها با فتحه میخوانند انتخاب خوبی‬
‫برای یک اسم جایگزین در میان ایرانیان نیست چون‬
‫ممکن است یکی از همکاران غیر ایرانی ما در یک‬
‫محیط فارسیزبان ما را با آن خطاب کند و این سبب‬
‫تمسخر جمع ایرانیان شود‪.‬‬
‫معضل دیگری هم که به شدت در مورد ما ایرانیان‬
‫مشهود است خطای در معادل نویسی اسم به انگلیسی‬
‫است‪ً .‬‬
‫مثال خیلی از ما بر حسب عادت به محض شنیدن‬
‫ً‬
‫(مثال در اسم مجید) از حرف ‪I‬‬
‫صدای «ای» کشیده‬
‫استفاده میکنیم (‪ ) Majid‬در حالیکه ‪ i‬یک ای کوتاه‬
‫است (در مورد اسم مجید ‪ Majeed‬انتخاب بهتری‬
‫است‪ ).‬این خطا به کرات در بسیاری از اسامی دیده‬
‫میشود و یک دلیل اشتباه تلفظ شدن نامهای ایرانیان‬
‫همین نکته است‪.‬‬
‫اسامی فامیلی مطول هم یک مورد دردسرساز دیگر‬
‫است‪ .‬درست است که کاربرد نام فامیلی در کانادا به‬
‫شدت کاهش مییابد اما به هر حال بخشی از اسم شما را‬
‫تشکیل میدهد‪ .‬برخی از ما تا ‪ 4‬کلمه نام فامیل داریم که‬
‫در محیطهای کاری یا اداری دردسرساز میشود‪ .‬حتی‬
‫برخی از نرم افزارهای طراحی شده در سازمانها و‬
‫مراکز خدماتی گنجایش تمامی کاراکترهای آنها را ندارند‬
‫لذا بهتر است از همان ابتدا یکی از آنها را انتخاب کرده و‬
‫از خیر بقیه بگذریم‪ .‬در بسیاری از مراکز خدماتی‪ً ،‬‬
‫مثال‬
‫در بانکها‪ ،‬شما میتوانید ضمن حفظ اسم اصلی خود در‬
‫اسناد مهم‪ ،‬خواستار حذف مابقی در کاربردهای روزمره‬
‫چون دریافت کارتهای بانکی و اعتباری شوید‪.‬‬
‫برای اجتناب از موارد باال بهتر است‪:‬‬
‫اول‪ ،‬در تماسی که با دوستان حاضر در کانادا دارید‬
‫از آنها بخواهید اسم شما را به انگلیسی در اختیار چند‬
‫دوست و همکار کانادایی قرار دهند و از آنها بخواهند‬
‫که ً‬
‫اوال آن را تلفظ کنند تا ببینند مشکلی در تلفظ یا خطای‬
‫ً‬
‫در نگارش نداشته باشند و ثانیا از آنها بپرسند آیا این اسم‬

‫آنها را به یاد چیز تمسخرآمیزی نمیاندازد‪ .‬چنانچه به‬
‫هر دلیلی با مشکل جدی برخورد کردند سعی در رفع‬
‫مشکل نمایید‪.‬‬
‫دوم‪ ،‬اگر الزم است اسم جدیدی انتخاب کنید بخاطر‬
‫داشته باشید که اسم جدید نیز اسم شماست و قرار است تا‬
‫مدتهای طوالنی با آن خوانده شوید پس کلمهای انتخاب‬
‫کنید که از شنیدنش لذت میبرید‪ .‬به صرف اینکه چیزی‬
‫خیلی مد است یا افراد خاصی آن را دارا هستند آن را‬
‫انتخاب نکنید‪ .‬اگر در گذشته از اسم خود خیلی لذت‬
‫نبردهاید و اسم دیگری را میپسندیده اید این بهترین‬
‫فرصت برای تجربه جدید است‪ .‬اما مهم این است که‬
‫اسم جدید کماکان معرف هویت ایرانی شما باشد پس‬
‫از انتخاب اسامی که هیچ سنخیتی با آن ندارند اجتناب‬
‫کنید‪.‬‬
‫سوم‪ ،‬اگر اسم شما مشکلی ندارد آن را بیجهت‬
‫تغییر ندهید‪ .‬اینکه ممکن است همکاران شما در اولین‬
‫مواجهه با اسم‪ ،‬آن را به سختی تلفظ کنند مشکل خاصی‬
‫نیست‪ .‬اگر بعد از راهنمایی شما همچنان مشکل داشتند‬
‫باید فکری برای اسمتان بکنید‪ .‬فراموش نکنید اسم شما‬
‫بخشی از هویت شماست‪ .‬باید برای حفظ آن تالش کنید‪.‬‬
‫اگر امروز این کار را با اسم خودتان انجام ندهید سایر‬
‫عناصر فرهنگی دیگر هم به همین سرنوشت دچار‬
‫خواهند شد‪ .‬توجه داشته باشید که حفظ ارزشهای قومی‬
‫یکی از ارزشهای کانادایی محسوب میشود و این‬
‫کشور به هیچوجه بیهویتی فرهنگی را تجویز نمیکند‪.‬‬
‫چهارم‪ ،‬برخی از افراد بسته به شرایط روز نگران‬
‫ً‬
‫مثال در زمان نگرانی بینالمللی از‬
‫اسمشان میشوند‪.‬‬
‫رفتار صدام حسین برخی از کسانی که نامشان حسین‬
‫است متمایل به تغییر اسم بودند در حالیکه این رویه غلط‬
‫است‪ .‬اسم شما بسیار معتبرتر از اتفاقات روزمره است و‬
‫بیش از آن دوام میآورد‪ 10 .‬سال بعد شاید افراد زیادی‬
‫صدام حسین را به خاطر نیاورند‪ .‬در ضمن جورج بوش‬
‫هم شخصیت منفوری در میان بسیاری از کاناداییها‬
‫بوده و هست اما جورجها به فکر تغییر اسم نبودند‪.‬‬
‫انتخاب اسم برای فرزندانی که در کانادا متولد میشوند‬
‫اهمیت بیشتری دارد و باید به آن توجه ویژهای داشت‪.‬‬
‫نامی که ضمن حفظ هویت ایرانی بتواند در تمام عمر‬
‫همراه آنها باشد‪.‬‬
‫برگرفته از‪:‬‬

‫‪ParsCanada.com‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫آشپزخانهداروخانه‬
‫یا‬

‫‪33‬‬

‫کابینت آشپزخانه شما پر از غذاهای انرژی بخش است که‬
‫میتواند از بروز بیماریهاو صدمات جلوگیری کند‬

‫خواص دارویی و غذایی‬
‫جو و فرآورده های آن‬

‫جو یکی از غالتی است که در سراسر دنیا کشت و برداشت می‬
‫شود و سهم مهمی در تغذیه مردم دنیا دارد‪ .‬اکثر ماکارونی ها و‬
‫‪ Pasta‬از محصوالت جو درست می شوند و طعم و مزه مخصوص آش‬
‫جو را هیچ غذای دیگری ندارد‪ .‬خاصیت بی نظیر نان جو به همراه‬
‫سبوس آن که حاوی مقدار زیادی فیبر با کیفیت باال است در پروژه‬
‫های تحقیقاتی مسلم گردیده است‪ .‬خوردن فقط ‪ 200‬گرم نان جو‬
‫و یا آش جو می تواند ‪ 55‬درصد فیبر مورد نیاز روزانه شخص را تامین‬
‫نماید‪ .‬فیبر مورد بحث می تواند در پیشگیری و درمان یبوست نقش‬
‫قاطعی داشته باشد و در سالمتی دستگاه گوارش موثر باشد‪.‬‬
‫افرادی که محصوالت جو و فیبر موجود در آن را مصرف می کنند‬
‫خیلی کمتر به سرطان روده بزرگ دچار می گردند‪.‬‬
‫ژورنال علمی ‪ Clinical Nutrition‬می نویسد که فیبر جو به علت‬
‫داشتن ماده ای به نام ‪ Beta Glucan‬که در ترشح و دفع مواد صفراوی‬
‫نقش دارد می تواند سبب سالمتی کبد و کیسه صفرا شود‪ .‬عالوه‬
‫بر همه ی اینها جو و ترکیبات آن در رژیم غذایی موجب کاهش‬
‫کلسترول خون می شود و در سالمتی قلب و عروق‪ ،‬مخصوصا در‬
‫خانمهای یائسه نقش دارد‪ ،‬زیرا از بروز و پیشرفت بیماری مزمن‬
‫‪ Atherosclerosis‬جلوگیری می کند و نمی گذارد گرفتگی در عروق‬
‫به وجود آید‪.‬‬
‫برگرفته از‪ :‬دكتر پرویز قدیریان‪-‬شهروند‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫ویتامین ‪ B12‬و بیماران دیابتی‬
‫ویتامین ‪ B12‬ویتامینی است محلول در آب و در سالمتی اعصاب‬
‫و گلبولهای قرمز خون نقشی مهم دارد و کمبود آن مخصوصا در‬
‫افرادی که به بیماری قند دچار هستند نوعی ناهنجاری عصبی‬
‫به وجود می آورد‪ .‬اخیرا ثابت شده که افرادی که برای کنترل قند‬
‫خون داروی‪ Metformin‬می خورند قادر نخواهند بود مثل دیگران‬
‫ویتامین ‪ B12‬را در بدن جذب نمایند و همین موضوع در درازمدت‬
‫باعث دردسرها و عوارضی خواهد شد‪ .‬در یک مطالعه علمی ثابت‬
‫شده که ‪ 40‬درصد بیماران دیابتی که داروی متفورمین می خورند‬
‫به عارضه کمبود ویتامین ‪ B12‬دچار هستند و سه چهارم این افراد‬
‫به ناهنجاری عصبی ‪ Peripheral Neuropathy‬مبتال می باشند که‬
‫رقمی است بزرگ‪ .‬نتایج این بررسی که در کنگره بیماری قند آمریکا‬
‫منتشر گردیده نشان می دهد که افرادی که به بیماری قند دچار‬
‫هستند و از داروی مورد بحث استفاده می نمایند باید حتما مقداری‬
‫ویتامین ‪ B12‬به صورت خوراکی یا تزریقی مصرف کنند تا کمبود این‬
‫ویتامین ضایعات غیرقابل برگشتی را به وجود نیاورد‪.‬‬
‫یکی از عوامل مهم جذب ویتامین ‪ B12‬مناسب بودن ‪ PH‬اسید‬
‫معده است‪ .‬طبق بررسی علمی در معده ی حدود ‪ 30‬درصد افراد‬
‫مسن تر از ‪ 50‬سال اسید کافی برای هضم و جذب ویتامین ‪B12‬‬
‫وجود ندارد و در نهایت این افراد به عارضه کمبود این ویتامین دچار‬
‫می شوند‪ .‬حال اگر عامل دیگری مانند داروی متفورمین مزید بر علت‬
‫شده و میزان جذب ویتامین ‪ B12‬را در دستگاه گوارش کاهش دهد‬
‫کمبود این ویتامین ضروری مسلم تر می گردد و بدن دچار مشکالتی‬
‫می شود‪ .‬به طور کلی بعضی از افراد به ویتامین ‪ B12‬بیشتری‬
‫نیاز دارند و مهمترین آنها عبارتند از خانمهای باردار‪ ،‬مادران شیرده‪،‬‬
‫افرادی که داروهای زخم دستگاه گوارش می خورند و همانطوری‬
‫که اشاره گردید افرادی که به بیماری قند دچار هستند و داروی‬
‫مخصوص ذکر شده در باال را مصرف می کنند‪ .‬در صورت وجود عوامل‬
‫تقلیل دهنده ویتامین ‪ B12‬در بدن روزی ‪ 500‬میکروگرم ویتامین‪B12‬‬
‫توصیه می شود که باید زیر نظر پزشک شروع و ادامه یابد‪.‬‬

‫غذاهای چرب‪ ،‬پیش درآمد سرطان های خطرناک‬
‫رژیمهای غذایی پرچرب که سرشار از گوشت و روغن هستند احتمال ابتال به خطرناکترین سرطانهای بشری را به میزان بسیار زیادی افزایش‬
‫میدهند‪ .‬در یکی از بزرگترین تحقیقات صورت گرفته در مورد سرطان مشخص شد رژیمهای غذایی پرچرب که سرشار از گوشت و روغن هستند‬
‫احتمال ابتال به خطرناکترین سرطانهای بشری را به میزان بسیار زیادی افزایش میدهند‪.‬‬
‫یکی از این بیماریهای خطرناک سرطان لوزالمعده است‪ .‬تحقیقات نشانمیدهد فقط یک هفتم از افرادی که به این سرطان کشنده دچار‬
‫میشوند بعد از یکسال زنده میمانند‪.‬‬
‫هر سال نزدیک به ‪ 8000‬نفر در کشورهای بریتانیایی به این نوع سرطانهای خطرناک دچار میشوند‬
‫ً‬
‫تقریبا ‪ 7000‬نفر از این بیماران در سال به دلیل شدت بیماری خود جان خود را از دست میدهند‪.‬‬
‫و‬
‫تحقیقات قبلی معین کرده بود که میزان باالی چربی در بدن و رژیم غذایی نامناسب از دالیل‬
‫اصلی اینگونه سرطانها در بدن است‪.‬‬
‫مطالعات جدید که عادت غذایی بیش از ‪ 500‬هزار نفر را مورد بررسی قرار داده بود شواهد‬
‫بیشتری درباره علت ابتالی بیماران به این نوع سرطانها در اختیار پزشکان قرار داد‪.‬‬
‫در این بررسی از داوطلبان خواسته شد فرمهای خاصی را در مورد جزئیات رژیمهای غذایی‬
‫و مشکالت سالمتی خود پر کنند‪.‬‬
‫دانشمندان مرکز ملی سرطان در مریلند آمریکا دریافتند افرادی که رژیمهای غذایی پرچرب‬
‫ً‬
‫خصوصا گوشت قرمز مصرف میکنند تا احتمال ‪53‬درصد بیشتر از سایر افراد در شش سال آینده‬
‫به بیماریهای خطرناک دچار میشوند‪.‬البته این آمار در زنان کمتر است و فقط ‪ 23‬درصد از زنان‬
‫به دلیل مصرف غذاهای پرچرب به این سرطانهای خطرناک دچار میشوند‪.‬‬
‫تحقیقات قبلی نشان داده بود که مصرف دو وعده گوشت قرمز در طول روز خطر ابتال به سرطان روده را به میزان یکسوم افزایش میدهد‪ .‬نتایج‬
‫این تحقیقات در نشریه سازمان سالمت ملی کشور آمریکا به چاپ رسیده است‪.‬‬

‫برگرفته از‪ :‬دییل تلگراف‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪34‬‬

‫نکته هایی برای زیبایی خانم ها‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫روایت عشق‬
‫مردی ‪ 85‬ساله با پسر حتصیل کرده ‪ ۴۵‬ساله اش‬
‫روی مبل خانه خود نشسته بودند ‪ .‬ناگهان کالغی بر‬
‫روی پنجره اشان نشست ‪ .‬پدر از فرزندش پرسید‪:‬‬
‫این چیه؟ پسر پاسخ داد‪ :‬کالغ‪.‬‬
‫پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟ پسر گفت‬
‫‪ :‬بابا من که همین االن بهتون گفتم‪ :‬کالغه‪.‬‬
‫بعد از مدت کوتاهی پیر مرد برای سومین بار پرسید‪:‬‬
‫این چیه؟‬
‫عصبانیت در پسرش موج میزد و با همان حالت‬
‫گفت‪ :‬کالغه کالغ‪..‬‬
‫پدر به اتاقش رفت و با دفتر خاطراتی قدیمی‬
‫برگشت‪ .‬صفحه ای را باز کرد و به پسرش گفت که‬
‫آن را بخواند‪.‬‬
‫در آن صفحه این طور نوشته شده بود‪:‬‬
‫امروز پسر کوچکم ‪ 3‬سال دارد‪ .‬و روی مبل نشسته‬
‫است‪ .‬هنگامی که کالغی روی پنجره نشست ‪،‬‬
‫پسرم ‪ 23‬بار نامش را از من پرسید و من ‪ 23‬بار به او‬
‫گفتم که نامش کالغ است‪.‬‬
‫هر بار او را عاشقانه بغل میکردم و به او جواب‬
‫میدادم و به هیچ وجه عصبانی منیشدم ودرعوض‬
‫عالقه بیشتری نسبت به او پیدا میکردم‪.‬‬

‫‪ ( 1‬بجای آرایش به سالمت پوست صورتتان توجه کنید‪ .‬شرط الزم و کافی برای استفاده نکردن از لوازم آرایش‬
‫داشنت یک پوست سالم و باطراوت است‪ .‬غذای سالم بخورید‪ .‬بهداشت پوست تان را مراقبت کنید و مراقب‬
‫جوش های مزاحم باشید‪.‬‬
‫‪ (2‬پول لوازم آرایش را بدهید و یک صابون صورت خوب و یک شوینده مناسب برای پوست تهیه کنید‪.‬‬

‫دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی‬
‫گرفت و بستری شد‪.‬‬

‫‪ (3‬یک الیه بردار مالیم دارای ‪ spf‬باال هم می تواند در صاف و سالم به نظر رسیدن پوست مفید باشد‪.‬‬

‫نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از‬
‫درد چشم خود نالید‪.‬‬

‫‪ (4‬اغلب کرم های ضدپیری پوست برای خامن های زیر ‪ 25‬سال خیلی قوی هستند و نیازی به استفاده از آنها نیست‬
‫اما اگر هنوز فکر می کنید که باید از یکی از این انواع کرم ها استفاده کنید یک مدل مالیم تر و ضعیف آن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬

‫بیماری زن شدت گرفت و آبله متام صورتش را‬
‫پوشاند‪.‬‬

‫‪ (5‬سعی کنید موها و ناخن های مرتبی داشته باشید‪ .‬آرایش ساده و مناسب مو در زیبا به نظر رسیدن ظاهر‬
‫بسیار موثر است‪ .‬داشنت مو و ناخن مرتب موجب می شود حتی بدون استفاده از لوازم آرایش هم نامرتب به نظر‬
‫نرسید‪ .‬یک مانیکور ساده و یا مدل مویی انتخاب کنید که بتوانید برای یک هفته آن را نگه دارید‪.‬‬
‫‪ (6‬بجای انواع رژلب سعی کنید فقط از یک مرطوب کننده ساده استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ (7‬اگر لب ها سالم و مرطوب به نظر برسند زیبایی خاص خود را خواهند داشت‪.‬‬
‫‪ (8‬اگر خیلی اصرار دارید که حتما چیزی روی پوست صورتتان استفاده کنید سعی کنید کرم ضدآفتابی که ته‬
‫رنگ مختصری دارد بکار ببرید‪.‬‬
‫‪ (9‬این نکته را از یاد نبرید که حتی بدون آرایش هم باید هر روز از ضدآفتاب استفاده کنید‪.‬‬

‫مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت و از‬
‫درد چشم می نالید‪.‬‬
‫موعد عروسی فرا رسید‪.‬‬
‫زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود‬
‫و شوهرهم که کور شده بود‪.‬‬
‫همه مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا همان‬
‫بهتر که شوهرش نابینا باشد‪.‬‬
‫‪20‬سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت‪،‬‬
‫مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود‪.‬‬
‫همه تعجب کردند‪.‬‬
‫مرد گفت‪« :‬من کاری جز شرط عشق را به جا‬
‫نیاوردم‪».‬‬

‫‪ (10‬اگر قرار است فقط کمی آرایش کنید سعی کنید فقط ایرادهای کلی را برطرف کنید‪ .‬لکه گیری روی پوست‬
‫صورت با یک کرم مالیم یا یک نوک انگشت از ماسک صورت روی جای آبله کوچکی که دارید کافی است‪.‬‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫افزایش بیسابقه دانشجویان فارغ التحصیل ایرانی در کانادا‬

‫مطبوعات کانادا از ادمونتون گزارش می دهدند هنگامی که دانشگاه آلبرتا در‬
‫صدد جمع درخواست های پذیرش دانشجویان فارغ التحصیل بین املللی در ماه‬
‫سپتامبر در ادمونتون بر آمد‪ ،‬روسای دانشگاه به موضوعی برخوردند که هرگز‬
‫در گذشته با آن مواجه نشده بودند‪.‬‬
‫معموال هر ساله بزرگترین گروه دانشجویان از کشورهای چین‪ ،‬آمریکا‪ ،‬و‬
‫فرانسه به این کشور می آمدند ولی امسال ایران با ‪ 618‬دانشجوی متقاضی‬
‫حتصیل در دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) ودکترا‪ ،‬پیشتاز همه گروه ها‬
‫بوده و این تعداد‪ ،‬افزایشی بالغ بر ‪ %60‬را نشان می دهد‪.‬‬
‫جمهوری اسالمی ایران در تابستان سال جاری با انفجار آشوبی که در اثر انتخابات‬
‫مورد اختالف کشور با تظاهرات بزرگی در داخل و سراسر جهان همراه بود‪،‬‬
‫روبرو گردید‪ .‬بریتا بارون معاون رئیس دانشگاه می گوید‪« :‬در سال جاری افزایش‬
‫بی سابقه ای پیش آمده که به احتمال زیاد مربوط به عوامل سیاسی می‬
‫باشد»‪ .‬این دانشجویان در دانشگاه های ایران به خوبی آموزش دیده‪ ،‬از حلاظ زبان‬
‫مشکل چندان جدی ندارند و ظاهرا به خوبی می توانند از عهده تلفیق با سایر‬
‫دانشجویان برآیند‪ .‬این روندی است که در سایر دانشگاه های سراسر کشور نیز‬
‫دیده می شود و حتی قبل از وقایع تابستان امسال نیز احساس گردیده است‪.‬‬
‫بر طبق ارقامی که از طرف اجنمن دانشگاه ها و کالج های کانادا منتشر گردیده‬
‫تعداد دانشجویان فارغ التحصیلی که از ایران آمده اند‪ ،‬بین سالهای ‪-2006‬‬
‫‪ 2002‬سه برابر گردیده است‪.‬‬
‫ایران در سال ‪ 2003‬در دانشگاه ‪ McGill‬مونترال‪ ،‬رتبه چهاردهم را داشت ولی‬
‫اینک با پذیرش ‪ 149‬دانشجوی فارغ التحصیل در سال ‪ 2008‬رتبه هشتم را حائز‬
‫گردیده است‪.‬‬
‫لیزا ماتیاس‪ ،‬مدیر گزینش دانشگاه ‪ McGill‬می گوید که قسمتی از این افزایش‬
‫به علت فعالیت های بازاریابی خود این دانشگاه است که فرصت های فلوشیپ‬
‫را برای دانشجویان در دانشکده های ویژه ای در دانشگاه های معتبر ایران تبلیغ‬
‫منوده است‪ .‬ماتیاس می گوید پذیرش در رشته های مهندسی‪ ،‬به علت این اقدام‬
‫به طرز فاحشی افزایش یافته و اضافه می کند که مشکالتی که ایرانیان‬
‫در اخذ ویزای حتصیلی از آمریکا دارند به افزایش تعداد درخواست کنندگان در‬
‫دانشگاه های کانادا کمک کرده است‪.‬‬

‫‪• NO.1‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪23‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • No. 2‬‬

‫پروفسور علیداد امیرفضلی که خودش ایرانی االصل است می گوید فرار مغزها‬
‫از ایران هم برای دانشگاه آلبرتا که در صدد گزینش و جذب دانش پژوهان ببیشتری‬
‫است مفید می باشد و هم برای دانشجویان که به دنبال فرصت های بیشتری‬
‫هستند‪.‬‬
‫امیرفضلی می گوید حتصیل در ایران دارای ارزش واالیی است و کانادا نیز احتیاج به‬
‫نیروی کاری دارد که پایگاه معلوماتی باال داشته باشند‪ .‬دانششجویان کشورهای‬
‫خاورمیانه مجبورند برای ورود به دانشگاه در یک آزمون سراسری شرکت منایند‬
‫و مشابه دانشگاه های کانادا مجبورند دوره چهار ساله لیسانس را طی منایند‪.‬‬
‫اکثر این دانشجویان‪ ،‬فارغ التحصیالن دانشگاه های سطح عالی ایران از قبیل‬
‫دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه تهران می باشند‪ .‬کسری نیکوئی از اینکه‬
‫مهندسین ایرانی‪ ،‬آلبرتا را برای ادامه فعالیت های شغلی خود انتخاب می کنند‬
‫ابراز شگفتی منی کند‪ .‬این دانشجوی ‪ 26‬ساله مهندسی شیمی اظهار می دارد‬
‫که دانشجویان ایرانی وضعیت خود را از طریق بالگ و ایمیل برای همتایان خود در‬
‫ایران اطالع می دهند‪.‬‬
‫نامبرده اظهار داشت که در ایران پنج یا شش دانشگاه وجود دارد که این‬
‫دانشجویان از آنها فارغ التحصیل شده اند‪ ،‬لذا صحبت شفاهی دارای اثر فوق‬
‫العاده زیادی در این گزینش دارد‪.‬‬
‫در ضمن شرکت های نفتی و پیمان کاران انرژی آلبرتا نیز تعدادی از این دانشجویان‬
‫را برای خود انتخاب می کنند‪ .‬با این حال عده ای دیگر متایل به بازگشت به وطن‬
‫دارند‪.‬‬
‫مهدی حاجی آقائی که سال دوم دوره دکترا را در دانشگاه تورنتو می گذراند می‬
‫گوید که دوره کارشناسی ارشد را دو سال قبل در دانشگاه آلبرتا گذرانده و اینک‬
‫آمدن به این شهربرایش آسانترشده‪ ،‬ولی بازهم امکانات یافنت شغل در اینجا‬
‫محدود است‪ .‬وی تصمیم دارد که پس از امتام دوران حتصیالت خود در کانادا به‬
‫ایران بازگردد‪ .‬وی می گوید‪« :‬من قصد دارم جتربیات خود را به نسل های آینده ایران‬
‫منتقل منایم و اطمینان دارم که وضعیت در کشور ما بهبود خواهد یافت‪.‬‬
‫ترجمه‪ :‬غالمرضا کریمیان‬
‫‪The Canadian Press‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

SIMORGH • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

36

2 ‫ • سال اول • شماره‬2009 ‫ سپتامبر‬1 ‫سه شنبه‬

WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

‫‪37‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫م س ا‬
‫و سرگـــرمی‬

‫ب ق‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫ه‬

‫کمی فکر کنیم‪...‬‬

‫خویشواندی‬

‫دو مرد نسبت به هم‪ ،‬دایی وخواهر زاده اند‪.‬‬
‫یعنی اولی دایی دومی و خواهر زاده اوست‪،‬‬
‫دومی نیز دائی اولی و خواهرزاده وی می‬
‫باشد‪ .‬چطور چنین چیزی ممكن است؟‬

‫جهانگردی‬

‫جهانگردی توسط قبیله ای وحشی‬
‫دستگیر شد‪ .‬اما به او اجازه داده شد تا‬
‫جمله ای بگوید‪.‬ولی بدین شرط كه اگر‬
‫جمله او صحت داشته باشد او را در روغن‬
‫جوشان بسوزانند و اگر غلط باشد‪ ،‬با‬
‫تیرزهرآگین مورد هدف قرار دهند‪ .‬جهانگرد‬
‫هوشیار با كمی فكر پاسخ داد كه موجب‬
‫جنات او از مرگ شد‪ .‬به نظر شما پاسخ‬
‫او چه بود؟‬

‫زندان‬

‫زندانی دارای دو در است‪ ،‬یكی در آزادی و‬
‫دیگری دَر ِ اعدام‪ .‬این زندان دارای دو زندانبان‬
‫است كه یكی از آنها راستگو و دیگری‬
‫دروغگوست‪ .‬خودِ زندانبانان همدیگر را‬
‫به خوبی می شناسند‪ .‬در این زندان مردی‬
‫محبوس است كه منی داند كدامیك از‬
‫زندانبانان راستگو‪ ،‬و كدامیك دروغگو‬
‫است؟ به او اجازه می دهند‪ ،‬از هر یك از‬
‫زندانبانان كه دلش می خواهد سؤالی‬
‫بكند و از پاسخ طرف مقابل بفهمد‬
‫در آزادی كدام است تا از آن خارج شود‪.‬‬
‫پرسشی كه او باید بكند تا به آزادی او‬
‫بینجامد چیست؟‬

‫ازبین عزیزانی که پاسخ تست هوش مجله را صحیح حل‬
‫کرده و به دفتر مجله و یا آدرس ایمیل ‪:‬‬
‫‪contact@simorghmagazine.com‬‬
‫ارسال نمایند‪ ،‬یک نفر به قید قرعه انتخاب و یک بلیط کنسرت‬
‫سیاوش قمیشی به رایگان تقدیم میگردد‪.‬‬

‫‪• Is-‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪38‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫‪ ::‬طالع بینی و فال شما ‪::‬‬

‫فروردین‬

‫اردیبهشت‬

‫بعد از مدتهای طوالنی متوجه خواهید شد که کسی‬
‫که مورد اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسی‬
‫عاشقانه دارد ‪ .‬عجوالنه قضاوت نکنید و برای قبول‬
‫این احساس بزرگ سعی کنید تالش مثبتی بکنید ‪.‬‬
‫موقعیت مالی ممکن است تغییر بخصوصی نداشته‬
‫باشد ولی نگرانی نیز ایجاد نخواهد نمود ‪ .‬موقعیت‬
‫سفری چند روزه و تفریحی را از دست ندهید ‪ .‬از‬
‫طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهید شد و‬
‫متاهلین نیز با تمام تالششان نخواهند توانست بر‬
‫سوءتفاهمات غلبه نمایند ‪.‬‬

‫تیر‬

‫مجبور خواهید شد که با افراد مهمی به بحث‬
‫بنشینید تا در رشته فعالیتتان موفقیتی را که شایسته‬
‫تان است بدست بیاورید ‪ .‬ممکن است این موضوع‬
‫آنچنان که باید ساده نباشد ‪ .‬بهر صورت اگر احتیاج‬
‫بکمک دارید نگران شکستن غرورتان نباشید زیرا‬
‫که هستند افرادی که عالرغم توقعتان با جان و‬
‫دل حاضر بکمک و همکاری با شما میباشند ‪ .‬در‬
‫روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بیشتری احساس‬
‫خواهید نمود ‪ .‬متاهلین بهتر است همفکری بیشتر با‬
‫همسرشان داشته باشند‬

‫مرداد‬

‫بعد از چند سال تالش مداوم ‪ ،‬اکنون وقت‬
‫استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهید داشت‬
‫‪ .‬وقت کافی برای مشغول شدن در انواع فعالیتهایی‬
‫که از مدتها قبل در فکرتان بوده اند ‪ ،‬خواهید داشت‬
‫و خواهید توانست وقت بیشتری را با دوستان به شب‬
‫زنده داری بگذرانید ‪ .‬شاید میخواهید برای مدتی با‬
‫خود بوده و به تفریح بپردازید و برای همین نیز اگر‬
‫مجرد هستید ‪ ،‬آخرین نگرانیتان در رابطه با عشق‬
‫خواهد بود در رابطه با پول تغییرات بسیار مثبتی و‬
‫رضایت بخشی را تجربه خواهید نمود‬

‫موضوع مهم مالی که از مدتها قبل فکرتان را نگران‬
‫ساخته بود ‪ ،‬در این دوره کامال روشن و حل خواهد شد‬
‫‪ .‬از طرف دیگر ‪ ،‬دوست و یا یکی از اقوام خانواده‬
‫گرفتاری قانونی پیدا نموده و سعی خواهد نمود که شما‬
‫را نیز آلوده سازد ‪ .‬در این مورد با اعتماد ننمودن‬
‫بدیگران میتوانید خودتان را گرفتار نسازید ‪.‬مجردین‬
‫همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافقهای‬
‫رضایت بخشی خواهند رسید و متاهلین در به انجام‬
‫رساندن مسئولیتهایشان با همدیگر شراکت و همکاری‬
‫آغاز خواهند نمود ‪ .‬گمشده ای را بعد از سالیان طوالنی‬
‫پیدا خواهید نمود‪.‬‬

‫مهر‬

‫آبان‬

‫برای درصدی باال از متولدین این ماه ‪ ،‬عشق‬
‫دردسرآفرین بوده است البته شاید برای بعضی این‬
‫دردسرها شیرین و پرهیجان باشد ولی برای برخی‬
‫مشکل ساز و مانع زندگی راحت ‪ .‬بهر حال با توجه‬
‫به همین مسئله خانم های متولد این ماه اکثریت زندگی‬
‫خود را بر مبنای عشق بنا میکنند ‪ ،‬آنها معتقدند هیچ‬
‫پیمانی بدون عشق دوام ندارد ‪ ،‬گرچه برخی بهمین‬
‫دلیل سالیانی از عمر خود را باخته اند ولی حداقل دل‬
‫به روحانیت و پاکی عشق بسته اند‬

‫دی‬

‫بهمن‬

‫زحمت شما زیاد میشود‪ ،‬و این مقدمه ای برای‬
‫حرکتتان در یک مسیر دلخواه است ‪ .‬فعالیتهای‬
‫فرهنگی میتواند اصل وجودی شما را به اطرافیان‬
‫بشناساند‪ ،‬ضمن آنکه خودتان را نیز خوشحال میکند‬
‫‪ .‬اگر تصمیم گیری راجع به فعالیتهای اقتصادی خود‬
‫را کمی به تعویق بیندازید‪ ،‬به نفع شما خواهد بود ‪ .‬به‬
‫طور کلی طالع شما در زمینه امور عاطفی و فرهنگی‬
‫روشن است ‪ .‬یک نفر خیال دارد شما را متوجه خودش‬
‫کند‪ ،‬با چشمانی باز اطراف خود را بنگرید‬
‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫خوش قلبی و مهربانی و فداکاری اکثر متولدین این‬
‫ماه سبب شده ‪ ،‬خیلی راهها برویشان باز و بعضی ها‬
‫نیز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم‬
‫خیلی زود شناخته میشوند ‪ ،‬به آن دسته از این افراد‬
‫که ندانسته به مسیر بدگویی و غیبت و دشمن تراشی‬
‫کشیده میشوند توصیه میگردد زودتر مسیر خود را‬
‫تغییر بدهند وگرنه به دردسرهایی دچار خواهند شد ‪.‬‬
‫آخر این هفته نامه ایی خوشحال کننده بدستان خواهد‬
‫رسید ‪.‬‬

‫•‬

‫وقتی نمیتوانید راه حلهای دائمی برای مشکالت‬
‫خود پیدا کنید از حل موقت آنها خودداری کنید ‪.‬‬
‫تعهدهای خود را به صورت کتبی درآورید ‪ .‬برای‬
‫انجام کارهایتان از سرعتی فوق العاده میتوانید‬
‫استفاده کنید که هم به نفع شما ست و هم اشخاص‬
‫مهمی را متوجه حضور شما خواهد کرد ‪ .‬در یک‬
‫مهمانی مالقات مهمی خواهید داشت که برای آینده‬
‫شما موثر واقع خواهد شد ‪.‬‬

‫خرداد‬
‫اکنون که احساس میکنید آرامش بیشتری در زندگی‬
‫پیدا نموده و اغلب نگرانیهای مربوط به خانواده و‬
‫سالمتی بپایان رسیده است ‪ ،‬بهتر است همه انرژیتان‬
‫را صرف بهبودی بیشتر موقعیت اجتماعی و رشته‬
‫فعالیتتان صرف نمائید ‪ .‬عشق همچنان بهترین پشتیبان‬
‫شما خواهد بود و در زندگی زناشوئی آرامشی بینظیر‬
‫تجربه خواهید نمود ‪ .‬به جشنهای متعددی دعوت شده‬
‫و دوستان دوران کودکی و یا تحصیلی را مالقات‬
‫خواهید نمود‬

‫شهریور‬
‫اگر مجرد هستید ‪ ،‬مطمئنا» گرفتار روابط‬
‫احساسی چندگانه گشته و ممکن است در ابتدا از این‬
‫موضوع احساس غرور نیز بکنید ولی اگر نتوانید در‬
‫انتخاب جدی یکی از آنها مصمم باشید ‪ ،‬نه تنها برای‬
‫خود بلکه برای دیگران نیز ناراحتی ایجاد خواهید‬
‫نمود ‪ .‬متاهلین نگرانی نداشته و بیشتر تمرکزشان‬
‫روی کار و فعالیت و مسائل مالی خواهد گشت ‪.‬‬
‫امکان جدائی با همسر بخاطر یک سفر شغلی وجود‬
‫دارد ‪ .‬خانمها کادو دریافت خواهند کرد ‪ .‬بیشتر به‬
‫ورزشهای سبک بپردازید‬

‫آذر‬
‫زوجهای این ماه نباید اجازه بدهند بعضی از آدمهای‬
‫ناصالح در زندگیشان دخالت کنند و یا بعنوان مشاور سبب‬
‫بهم ریختن شیرازه زندگی شان شوند ‪ .‬اصوال دخالت در‬
‫زندگی آدم ها اگر توسط نزدیکترین و دلسوزترین وابسته‬
‫ها صورت گیرد شاید بتواند در حل مسائل یاری رساند‬
‫ولی وقتی قضیه بدست آدمهای غیر مسئول می افتد همه‬
‫چیز بهم میریزد در حالیکه ثروت در زندگی چهل درصد‬
‫از متولدین این ماه نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل‬
‫مادی گاه نقش حیاتی ایفا میکند ‪ ،‬این گروه پیوندهای خود‬
‫را با مسائلی عاطفی و احساسی و معنوی قطع میکنند‬

‫اسفند‬
‫از افراد خودخواه فاصله بگیرید ‪ .‬برخی از صفات‬
‫خوب شما در محیط کار باعث میشود وظایف مهمی‬
‫به شما ارجاع شود ‪ .‬دو مالقات مهم خواهید داشت‬
‫که یکی در مورد مسائل تحصیلی و شغلی است و‬
‫دیگری در مورد زندگی آینده تان ‪ .‬به یک سفر کوتاه‬
‫ولی جالب خواهید رفت ‪ .‬یکی از دوستانتان که از شما‬
‫دلخور بود‪ ،‬به اشتباه خود پی خواهد برد و از شما‬
‫دلجویی خواهد کرد ‪.‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫‪39‬‬

‫سیمرغ • شماره ‪2‬‬

‫‪Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2‬‬

‫• جدول متقاطع‬

‫افقی‪:‬‬

‫‪ 1‬اثری معروف از قاضی احمد غفاری – رمانی جذاب‬‫از داستایفسكی ‪ -2‬حمامهای خصوصی گرمابه های‬
‫عمومی – نام قدیم خراسان – منسوب به محب ‪-3‬‬
‫كودك تازه به دنیا آمده – واحد اندازه گیری حرارت‬
‫– راهرو سرپوشیده ‪ -4‬هستی – واحد شمارش‬
‫خانه و مغازه – گلن وامیدی – فریاد‪ ،‬آوازبلند ‪ -5‬مادر‬
‫همه – علی البدل – مردمان ‪ 6-‬در صورت بجوییدش‬
‫– خاموشی – بها و قیمت – طاقچه باال ‪ -7‬تكیه كالم‬
‫مبصر كالس – بازنده شطرنجی –از سازهای سه‬
‫گوشه ‪ -8‬رهایی و خالص – آرام و ساكت – حدنصاب‬
‫هر چیز ‪ -9‬ا گر ‪-‬از اجزاء قرآن – توانگری – رودی در‬
‫اروپا ‪ - 10‬از نیروهای سه گانه ارتشی – جریان‪،‬‬
‫بحبوحه – زیبا‪ ،‬قشنگ ‪ 11-‬نوایی است از موسیقی‬
‫– قسمتی از پا – هر یك از قطعات پنجگانه زمین ‪12-‬‬
‫مغز سر – بیماری چشم – آواز خواندن‪ ،‬سراییدن –‬
‫تكرارش مادربزرگ است ‪ - 13‬اشاره به نزدیك – پیس‬
‫– غذای تزریقی ‪ - 14‬جانشین – تخم شپش – میوه‬
‫ای گرمسیری – بسیار روان ‪ 15-‬گردهمایی – از توابع‬
‫فارس – ابزار رسم زاویه قائمه ‪- 16‬انگشت – ولیكن‬
‫– رسم كننده ‪ - 17‬كتابی معروف از امین احمد رازی‬
‫– فیلسوف شهیر فرانسوی خالق اثر گفتار در روش‬
‫راه بردن عقل‬

‫عمودی‪:‬‬

‫‪ 1‬معروفترین اثر شیخ بهایی – خالق گرگ بیابان ‪ 2-‬الزم بودن – شكاف و رخنه – دانشمند معروف و رباعی سرای شهیر ایرانی ‪ -3‬گوشه‬‫گیری –از نزوالت آسمانی – جانشینی ‪ -4‬خاكستر – عقل – اسب قاصد – بصیر ‪ -5‬ضدگرم – هم خانواده پنیسیلین – سخت و دشوار ‪-6‬‬
‫قعر‪ ،‬زیر – شورش و آشوب – خالق ادیسه – سیم منفی برق ‪ -7‬الكترود منفی – از وسایل ورزش ژیمناستیك –لقبی اشرافی در دولت‬
‫عثمانی ‪ -8‬فكس‪ ،‬دورنگار – از دستگاه های موسیقی ایرانی – دو هوا نمیشود ‪ -9‬فرمان ماشین – غالف شمشیر – حركت و جابجایی‬
‫– مادر عرب ‪ 10-‬حصیر – واحد پول غیررسمی ایران – مرطوب ‪ 11-‬از سازمان های هواپیمایی – پیچ و خم زلف – از ظروف آشپزخانه ‪12‬‬
‫ رگ خواب یا نقطه ضعف هر كس – سهره – رنگ سرخ – راه كوتاه ‪ - 13‬یگانه و یكتا ‪ -‬محل كار وزیر – خدای انگلیسی ‪ - 14‬ابر سفید‬‫– كفر – آماس – از حشرات ‪ - 15‬استانی سرسبز در شمال – ماركی بر اتومبیل آلمانی – محل نمایش فیلم ‪ 16-‬میوه آتشین –لون – به‬
‫علت‪،‬به سبب ‪- 17‬ا ثری معروف از هرمان ملویل – معروفترین اثر نابغه عالم هنر چارلی چاپلین‪.‬‬
‫ازبین عزیزانی که هر‪ 2‬هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال‬
‫نمایند‪ ،‬یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد‪.‬‬

‫اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوری در سطرها‬
‫و ستونهای این جدول قرار دهید‬
‫که هر عدد فقط یکبار تکرار‬
‫شود‪ .‬ضمن اینکه در هر مربع‬
‫کوچک نیز اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬نیز باید‬
‫فقط یک بار تکرار شوند‪ .‬برخی‬
‫از اعداد را برای راهنمائی شما در‬
‫جدول قرار داده ایم‪.‬‬

‫‪• Issue.1‬‬

‫‪AUGUST 2009‬‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

‫سه شنبه ‪ 1‬سپتامبر ‪ • 2009‬سال اول • شماره ‪2‬‬

‫‪40‬‬

‫‪SIMORGH • Issue. 2‬‬

‫لطیفه های کوتاه‬
‫• جشن تولد‬

‫• وقتی از همه چی خسته شدی‬

‫مجلس تولد ‪ 80‬سالگی برنارد شاو یک عکاس به او نز دیک می شه‬
‫و می گه‪ :‬قربان امیدوارم در جشن ‪ 90‬سالگی تون حضور داشته باشم‪.‬‬
‫برنارد شاو نگاه حکیمانه ای به او انداخت و گفت‪ :‬بله فکر می کنم‬
‫بتوانید‪....‬شما خیلی جوانید !‬

‫وقتی از همه چی خسته شدی ‪ ،‬وقتی حس می کنی همه درها به روت‬
‫بسته شده ‪ ،‬وقتی دلت پر از غم و غصست ‪ ،‬تا جایی که می تونی دستات‬
‫رو به طرف آسمون بلند کن و با تمام توانت بزن تو سرت!‬

‫• مین گذاری‬
‫یه گزارشگر كه در زمان طالبان اوضاع زنان در افغانستان رو دیده بود‬
‫‪ ،‬بعد از رفتن طالبان از اون كشور دیدن كرد و از تغییرات اجتماعی كه‬
‫می دید شگفت زده شد‪ .‬او ً‬
‫قبال دیده بود كه مردان جلوتر راه می رفتند‬
‫و زنان چند متر پشت سر اونها راه می رفتند‪ ،‬در حالی كه می دید پس‬
‫از جنگ زنان چند متر جلوتر از مردان راه می رفتند‪ .‬از یك نفر دلیل این‬
‫تغییر رو پرسید‪ .‬او گفت‪ :‬علت این است كه در مدت جنگ تمام كشور‬
‫رو طالبان مینگذاری كردند!‬

‫• نتیجه خواستگاریت چی شد؟‬
‫ می خواستی با آن دختر ازدواج کنی چی شد؟‬‫ جواب رد داد‪ .‬چون گفتم لیسانس بیکاری دارم‪.‬‬‫ خوب ‪ ،‬آدم عاقل! می گفتی عمویم میلیاردر است!‬‫‪ -‬اتفاقا گفتم! رفت با عموم ازدواج کرد!‬

‫‪WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM‬‬

‫•‬

‫• فتوشاپ‬
‫غضنفر رادیولوژیست می شه‪ .‬از یه بیمار عکس می گیره‪ .‬بعد بهش‬
‫می گه‪ :‬متاسفانه عکس شما نشون می داد که چند تا از دنده هاتون‬
‫شکسته‪ .‬ولی اصال نگران نباشید‪ ،‬من خودم با ‪ Photoshop‬درستش‬
‫کردم!‬

‫• چند تا بچه داری؟‬
‫از مربوطه میپرسن‪ :‬چند تا بچه داری؟ ‪ 4‬تا از انگشتاشو نشون میده‪،‬‬
‫میگه‪ 3 :‬تا! ملت كف میكنن‪ ،‬میگن‪ :‬بابا اینا كه ‪4‬تاست؟ مربوطه‬
‫انگشت كوچیكشو نشون میده‪ ،‬میگه‪ :‬این بچه همسایمونه‪ ،‬ولی همیشه‬
‫خونه ماست‪.‬‬

‫• برای رسیدن به آزادی‬
‫در زندگی برای رسیدن به آزادی راههای مختلفی وجود دارد‪ ،‬فقط‬
‫باید قیمت آن را پرداخت كرد‪ .‬از رسالت ‪ 500‬تومان‪ ،‬از شوش ‪900‬‬
‫تومان!!‬

‫‪SIMORGH MAGAZINE‬‬

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

41

2 ‫سیمرغ • شماره‬

‫شماره تلفن های مشاغل و موسسات ایرانی در شهر اتاوا – کانادا‬

‫کنسرت بزرگ‬

‫سیاوش قمیشی‬
‫ سپتامبر‬20 ‫یکشنبه‬

‫در سالن مجلل‬
Theatre Du CasiIssue du Lac Leamy

‫تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی‬

: ‫در اتاوا‬

Arya Food Market

Tel: (613) 594 - 3636

Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207

Pardis Convenience Store
(613) 829-4175

Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837

Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818

Persian Cuisine Express
Tel: (613) 235 - 1010

Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888

Ticket Prices:
$35, $45 & $50

& limited VIP Tickets at $65
:‫اطالعات و رزرو بلیط‬

www.bia2ottawa.com
Tel: (613) 292-6181

SIMORGH MAGAZINE

‫چاپخانه‬
Digital Zone
Tel: (613) 806 - 0417 - (613) 292-6181
www.prints4you.com

‫آژانس مسافرتی‬
Parsia Travel : Tel: (613) 230 - 8228

‫آموزش رانندگی‬

‫دندان پزشک‬

Jim Driving School : Tel: (613) 294-4872

Dr. Farid Shojaee : Tel: (613) 216 - 2016
Dr. Ramin Etemaad: Tel: (613) 595-1111

‫تعمییرات اتومبیل‬

‫رستوران‬
Persian Cuisine Express :
Tel: (613) 235 - 1010
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Yasseen Halal Pizza
Tel: (613) 216 - 4655
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888

‫عکاسی‬
Saeed Karimian
Tel: (613) 797 - 9028
www.saeed-karimian.ca

‫فروشگاه مواد غذائی‬
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Pardis Grocery Store
Tel: (613) 829 - 4175

‫قنادی‬
Nima Bakery
Tel: (613) 565 - 6156

Spark Auto : Tel: (613) 744 - 7647
Arts Body Shop : Tel: (613) 237 - 2102
Max Auto : Tel: (613) 728 - 9884
Car Wash Online: Tel: (613) 746-5000

‫امور مالی‬
Bijan Fard : Tel: (613) 232 -1432 x. 202

‫مشاور امالک‬
Ali Manoussi : Tel: (613) 866 - 4050
www.manoussi.com

‫فرش فروشی‬
Terrys Oriental Rug Gallery
Tel: (613) 220 - 6593
www.terrysrugs.com

‫سالن عروسی‬
West Carleton Banquet Hall:
Tel: (613) 831 - 6471
St. Elias Centre Banquet Facility:
Tel: (613) 737 - 4997

‫دی جی‬
DJ Shahriar :
Tel: (613) 292 - 6181
AUGUST 2009

• Is-

SIMORGH • Issue. 2

SIMORGH MAGAZINE

42

2 ‫ • سال اول • شماره‬2009 ‫ سپتامبر‬1 ‫سه شنبه‬

WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

Tuesday Sep. 1, 2009 • Vol. 1 • Issue. 2

43

2 ‫سیمرغ • شماره‬

FRIDAY

SEPT. 11
CENTREPOINTE
THEATRE
œœÀÃ\ÊÇ\Î䫓ÊUÊShow: 8pm
Recommended for ages 13+

TICKETS AVAILABLE AT THE CENTREPOINTE
THEATRE BOX OFFICE, CALL 613-580-2700 OR
ORDER ONLINE AT CENTREPOINTETHEATRE.COM

All dates, acts and ticket prices subject to change without notice.
Ticket prices subject to applicable fees.

SIMORGH MAGAZINE

AUGUST 2009

• Is-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful