P. 1
تجلي قرآن در عصر علم

تجلي قرآن در عصر علم

|Views: 254|Likes:
منشور بواسطةMohaqeq

More info:

Published by: Mohaqeq on Sep 06, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

نآرق يلجت

رد
ملع رصع
میرک نآرق یملع زاجعا هب یقیبطت یهاگن(
)دیدج ملع تر! "#
هاگشناد تايعرش ءهدکشناد داتسا يوره صلخم فوؤرلادبع
ناتسنا!ا تاره
"ا$%نا# &هبت" هب اقت"ا 'ارب (ملع &ه)ا*"
1

(+
,
-
.
/
,
ا+
.
0
1
ا (+
,
ا
.
2
,
تا
.
3آ م
1
4
,

,
5
2*
.
6
5
7
8
.
1
)ا ه
5
.
7
ن
.
9 م
1
4
5
.
) :
.
.
7
$
.
ب
.
;
.
3 <
.
7
;=
.
م
1
4
,
>
,
?
5
ن
.
9
&@(
1
A
.
B
7
,
5
C <
.
لع. ه
5
.
7
ن
.
9 D
.
,
7
بر
.,
ب E
,
1
F
.
3 م
1
.
)-
.
.
9
G
د$4
,
A
.
HIلJ+ 53
2

K)اطL I*ر4+
"ات#گش$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6
'(بم ء)*+, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9
)مد-م &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 11
.ن/ر0 1ا2عا 3گنادوا4 1ا" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12
.56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا '(بم 9$8ها &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13
.:;<;م =اختنا فادها &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 16
.ن/ر0 1ا2عا '>ابم ء)?$ش$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25
56ر7 ن/ر0 38لع تا6/ )@ A
B
لC Aهاگن &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32
1 .نا8س/ 3DرمريE ياFن;تس& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 32
2 .3نا8س/ Gار4ا 5H?م 97ر>& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&& 33
3 .اها6"د نايم "د I1ر@ د;4و& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34
4 .="ا8لاو J"اش8لا =
K
B
"& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 36
5 .LيM )8ه "د 9
B
ي4و1& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& 40
N?6ر!/ 1اE/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 41
O 1 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 41
N?6ر!/ 3ل*ا ءهدام &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& 43
O 2 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 43
Qيم1 و نا8س/ "ا7 نا6ا% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && 44
O 3 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 44
R(ن ءه";س 1ا 3Sا6/ ;Sر% "د G;2ن 9يT0;م &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 52
ديش";, و هام Uي0د GاHن &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 55
O 1 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 55
ير80 ير2ه 56;-S &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 56
O 2 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 56
ر80 3م;2ن Jا-شنا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& 59
Qيم1 ياههاWرگ?ل &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 62
Qيم1 RماXS دنو" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 63
Qيم1 3@/ ف+E &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 65
ن/ Y!ا?م و Qه/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& 68
9سا Zو" 90;م 3?گ! نور@ [=ا;, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 70
3>و" \اسم ا6 3Wهد1Q4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 73
]يما?6د ا6 97ر> 5لع 1ا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 76
داTم ي";^S 38لع تاب_ا "د 1ا2عا رهاHم &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 80
1 .ناسنا ";Tش` 1ا a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 80
2 ."ات#W :;<;م a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 83
3 .ناسنا bا8عا ء)يc0 a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 85
3

اFگن" ر(س &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 88
]يتنd ا6 تا#* 9_ا"و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 91
)6eS 5لع 1ا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 93
ناسنا 56;-S &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 94
هدن1 b;لس ياF$ت#گش &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& 101
دا1;ن f?4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 107
Qي?4 "
B
;gS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 109
3نا;ي> و 3Sابن Qي^Sور% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& 119
34;ل;ي4 5لع 1ا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 121
3Dرمان 5لاع و 3Dرم 5لاع &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 124
Zو" 5لاع 1ا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 126
h iر
j
j
Bkلا 9
j
(
l j
S ام
jj
و m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 134
د;س> تداس> و ن;س!ا ناWد?مد &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 135
fنا و Q
B
4 ء)س;سو &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 137
ناو" Nما"/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 142
5
l
K
X
j
ل ر
n
l
ي,j
j
;Kه
j
و
o
ا^
l
يشj ا;Kهر
j
l
X
j
S ن
l
j
p qسjع
j
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 146
rl Bs
د(
j
j
! ]
j
s
B
@"
j

s
t8
j
l
Ts?
s
@ ام
j
B
j
p
j
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&& 150
&&& ء)8
j
l
X(s
l
لا ت
j
lu
K
6 Q
l
م
jj
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 155
Q
K
س
j
>
l
j
p 3
j
s
ه 3sت
j
B
لا
s
@ 5
l K
F
l
ل
s
دا4
j
j
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 159
hدي?Xن فارساm &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 163
اjها
j
ن
l
د
j
دم
j
v
j
"
l
j

j
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 166
Qيم1 96ور7 د";م "د رگ6د 3Sا6/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 168
اهه;7 97ر> و Qيم1 نا"ود &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 171
ءا8سا يريWار! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 173
O 1 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 173
9#W Qخس fxس و دي?ش Gد/ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 174
O 2 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 174
ناسنا 9س;% و I1ود =اeع &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 176
ناد?بخ6 رyع &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 178
h56دينادرW Nخ@3?شو" ا" 1و" ء)ناشن m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 179
z6"اS 5لع 1ا رگ6د 3SاL2Tم و رش@ يددع دا6د1ا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 181
O 1 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 181
O 2 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 182
O 3 P &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 183
تاSابن 5لاع "د رگ6د ي1ا2عا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 186
{
|
l
T
j
@ jJ
l
;
j
! ا
j
Fc
K l
T
j
@ ت
n
ا8
j
K
ل
K
} &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 190
ناسنا ياFنا;ختسا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 192
hات7ا"ات7m &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 196
{
s
ي(s 8
j
l
لا Q
l
jع ]
j
j
ن;
K
ل
j

l j
6
j
و &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& 197
4

ن/ 1ا رتXM;7 و 5Sا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 200
Qيم1 ءهر7 "د b;-Tلا ر
B
ي(م ن1ا;S &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 202
نا8س/ 1ا د;?ش &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 208
Qيم1 و اFنا8س/ "د يرگ6د ياه1ا" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 212
اc! ي;س )@ ر#س &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 215
نا8س/ "د ناWدن1 و 3Wدن1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 219
تا?Dا7 ر
B
8تسم :اس
B
Sا &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 223
ن/ ء)ش0ا?م و هدبع د8(م zيش رHن &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 224
Qيم1 فار•ا 1ا Qتسا7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 225
د6د4 3S";xسنارS RDاسو &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 226
اهدا@ 96";م~م &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 227
€ر$W )2$تن &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 228
نا6ا% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 230
Y@ا?م 9سرF! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 247
5

5$>رلا Q8>رلا )للا 5س@
"ا;?گ%ی!
ه
,
.
MM7
ل)ا ر
,
1
$N
.
د
,
2ع, :
MM1
L
,
ن
MM.
ا
.
C
1
.
)-
.
ن
MM.
ا.&ر
1
ق
5
1
)ا ن
MM.

7
بد;
.
3 O+
.
.
9
ار
P
$,Q
.
C ا+
MMP
O,;R1 ا ه
MM,
$+,
1
ا-
5
دج
.

.
.
) m 3aa8ن ن/ر0 3aaناTم "د اaa6/
نا ن/a a"دa aاTg0a aد;@a aAمa aاد,a aر$Ea a•نا4a a1اa aرWاa aار61a a‚د?شƒد
„ hد?ت!اƒ Aم €"ا$س@ ف+ت,ا اسن …ء 82 &†
1ا [)ƒ/ "اLه 1ا رتش$@ "د Rب0 bاس د*"اFM و "اLه )C A@اتC نا8گ$@
لکش Aگن;گM [ناسنا N?ƒر!/ 1ا" )@ )C دƒ;گ@ Qخس €";ما €ر$گ
ه;C 9ƒ";م~م [Q$م1 €اF$W‡ƒو [Aتسه ت+ماTS "د اهدا@ N-ن [اهر@ا
Aم AT$ب• €اه هدƒد% 1ا رگƒد Aس@ و اFنا8س/ Aسد?ه "ات,اس [اه
Qƒا ن;مار$% د;, تا"اشا و تا"ابع 1ا ˆƒ ‰$ه "د fxس و دن1ادر%
$م ن/ "اواLس Šد?کن 5ه GداyS دƒد4 A8لع Uƒا-> ا@ [";ما اS دشاب
&د?تسƒا@ :;c,و Gارت>ا bا8C ا@ ن/ هاگش$% "د ‹y?م نا";شناد
اS در$W A8ن UلTS ن/ر0 1ا دود(م tƒ/ د?M اƒ ˆƒ )@ :;<;م Œ€"/
ا" ن/ر0 A8لع €اFƒرگ?شو" و U6ا-> د?نا;ت@ ناL$گنار@ ˆش و ناددرتم
56ر7 ن/ر0 تاƒ/ 1ا AW"L@ Nخ@ )@ )$c0 )کل@ د?هد 9بسن فداyS )@
$م ا;ت>ا ا" ن/ 5شش ˆƒ )@ ˆƒدLن )C ن/ر0 1ا2عا &د;ش Aم •;@رم د?ک
)تسنا;تن د"اد )C Aه;کش و )gلس Gا8S ا@ دƒد4 5لع )C 9سا2?ƒا "د
&دƒا8ن د" ا" ن/ A8لع تا"ابع اƒ تا"اشا 1ا €L$M 9سا
ن/ ءهدن"و/دور! و هد?ƒ;W )C د$شC NلاM )@ ا" A@اتC نا;S Aم رگم
)@ ا" ن/ و هد;@ ها;W ن/ 9$نا-> ر@ د;, و 9سا Ž"L@ تا?DاC " اWدƒر!/
.‚9سا هدرC b1ان Nƒ;, 5لع
S5
.
F,TUم
.
1
)ا-
.
ه
,
م
,
1
لV,
,
ب ه
5
.
)W
.
ن
.
9 D
.
1
$
.
)
,
X Y. W
.
ن
.
9 Zم
. ,
ب
5
د4
.
%1
.
3 ه
5
.
7
ل)ا :
,
,
F
.
)
ا
P
د$4
,
A. ه
,
.
7
ل)ا
,
ب <?
.
.
C-
.
ن
.
-
5
د4
.
%1
.
3 m )•ن/ 9$نا-> )@ اد, QXيل
Nƒ;, 5لع )@ ا" ن/ وا &دهد Aم Aها;W 9سا هدرC b1ان ;Sر@
A!اC و &د?هد Aم Aها;W L$ن ناگتشر! و Š9سا هدرC b1ان
hدشا@ ها;W اد, )7 9سا …ءاسن„ 166 &†
$م ا2?ƒا "د $م )C 5Fم ء)تکن •?% )@ 5ها;خ 1ا2عا '(بم هاگƒا4 دنا;ت
ن/ر0 A8لع ن/ €در@"اC رH?م 1ا ا" A@ر2S G;لع ء)*رع "د 5ƒرC
.5?C ه"اشا رyتخم ";• )@ د?C Qشو" رتF@
6

1 A$ل@ ر_ا نانا8لسم €اFلد "د [ن/ر0 1ا2عا A8لع دT@ ا@ Aƒا?ش/ ‘
)@ )C A@اتC "د ا" ناش,"د Uƒا-> Qƒا Aت0و ار61 Šد"اeW Aم يا4ر@
"د N$% 1ا N$@ [=ات7 Q6ا 98Hع و 9F@ا [د??$ب@ دن"اد نا8ƒا ن/
)@ اFن/ رتش$@ ˆس8S •4;م و )ت!اƒ I;س" ناشناو" و نا4 Jا8عا
ه1;م/ &دƒدرW دها;, ";ن و 9ƒاده =اتC Qƒا €اF
2 [ASام;لTم €اه"اL@ا ";لبS و اFت$!ر} فاشکنا ا@ )C ر<ا> رyع "د ‘
[9سا هدƒدرW "اد";,ر@ ه‡ƒو Aت$لا
B
$س 1ا ف"اTم و G;لع ء)لدابم دنو"
Fشƒدنا Nخ% 1ا و Aنا8س/ €اFتلاس" 9$نا-> ن;مار$% L$گنار@ دƒدرS €اF
€د8(م 9لاس" )ل84 ن/ &9سا )ت!اƒ نوL!ا 1و" Uنو" و ’او" L$ن
&9سا رس$م 5لع نا@1 ا@ “-! ’;م Qƒا ا@ )ل@ا-م )C 9سا AT$ب•
[هدنا;خن =اتC و Aم
B
ا ربما$% ˆƒ €;س 1ا A8لع Uƒا-> )Dا"ا Qƒار@ا?@
ن/ "د A@ر2S G;لع فاشکنا 1ا €ا )ناشن ‰$ه )C €رyع "د 5ه ن/
"ار0 نا#y?م :ا?0ا €ار@ •سا?م €رتس@ دنا;S Aم 9سا )تشادن د;4و
Qƒا 1ا 5ه و دشا@ G+سا 9لاس" Aتس"د و Aتسا" Y•ا0 ها;W و )ت!رW
&دتسƒا@ هدنL$تس ’;م Qƒا ر@ار@ "د "ا;تسا €
B
دس نا;?ع )@ €و"
3 F?$م1 [5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا '(بم ند;شW ‘ €ار@ Qشو" Aي
ار61 Š9سا G +سا 9
B
$لC A8لع ء)F4و )@ اه هاگن Qت,اس ف;gTم
ا2ناد@ اS 5لع ء)ل;-م ا@ Qƒد Qƒا Aل*ا د?س نا;?ع )@ ن/ر0 Aت0و
ا" دƒد4 A8لع تا!اشکنا QƒرS1"ا@ )C دشا@ )تشاد ”?Sاگ?S دن;$%
9-$-> Qƒا Nش,"د [رما Qƒا د?ƒ/ر@ )C 9سا AFƒد@ [دƒا8ن ر$س#S
&9سا 5لع Qƒد [د;, G+سا اساسا .)C د;@ دها;,
4 J
B
;شم QƒرتF@ دنا;S Aم AT$ب• و A@ر2S G;لع )@ ن/ر0 Qت,ادر% ‘
A% ا" A8لع €اFشهو‡% ر$سم اS دشا@ نانا8لسم €ار@ هL$گنا و
NلاM QƒرتW"L@ و د?@اƒ 9سد A8لع و Aت!رTم 9!رش$% )@ و )ت!رW
نام"د 9سا G;لع ء)*رع "د AWدنام •-ع انا8ه )C ا" G+سا €ا$ند
)C G+سا 36+• )$ل
B
وا رyع "د ا" د;, N-ن Rماع Qƒا )Xنا?M &د??C
)@ دند;@ رتکƒدLن ن/ر0 )@ R8ع "د 5ه و 5F! رHن 1ا 5ه نانا8لسم
Aسابع و €;ما €اFت!+, نا"ود "د G+سا ناF4 و درC ا#ƒا Aتس"د
fناسن" )C €";• )@ Š9شW ر$Wار! A8لع L$,اتس" ˆƒ دهاش
Aم+سا €دم/"د N$% ود ا@ Aم+سا ند8S و دش ا%و"ا fناسن" €ار@
&9شاeW د;4و ء)*رع )@ ا% h9$ندمm ا@ Gp;S h9ƒ;?Tمm AW‡ƒو
5 ر$E Qت,اس ا?ش/ €ار@ A?ƒ;ن ر_uم "اL@ا [5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا ‘
)@ €دƒد4 ءهر2?% دنا;S Aم )C 9سا G+سا 9-$-> )@ نانا8لسم
رyع [رyع )C يو" ن/ 1ا &دƒاشگ@ ناشƒو" )@ Qƒد Qƒا €اF-!ا €;س
G;لع z?س 1ا L4 €L$M 5ه 5لع رyع "د ت;عد نا@1 و 9سا 5لع
5لع نا@1 ا@ نانا8لسم ا4 ره )C 9سا R$لد Q$8ه )@ &د;@ دنا;تن
Nخ@ A?شو" Gا$% Qƒا €ار@ €رتش$@ €ا;?ش €اFش;W [دنا )ت#W Qخس
$م ن/ر0 "د 5لع دT
K
@ )@ Qت,ادر% f% &دنا )ت!اƒ نا4 و bد 9-$-> دنا;ت
7

هدش •;مار! A-$-> ‹ƒرTS )C 9سا Qƒا ن/ و دƒا8ن ا$>ا ا" €ا
€;ل@اS 9(S ن/ نداد"ار0 ا@ نا1"و vرE )C 9س$ن €L$M ن/ G+سا
&د??C Aم )Dا"ا ن/ 1ا [9ن;ش,
Ag$(م "د دنا;ت@ =اتC Qƒا G"اود$ما هاگشناد ن;M رتس@ اساسا )C
)@ و هد;8ن €"اد )?$ƒ/ )تکن •?% Qƒا 1ا 9سا G;لع •1ادر% و Nƒا1
هرگن د$ل;S 9*ر! ام ن+y(م 5هار! ا" ن/ر0 €;س )@ دƒد4 3ي
&دنادرW
A$(ƒ G+E bا;?ه;% =ا?4 د?84"ا داتسا 1ا 5ناد Aم G1` ا2?ƒا "د
يود?ه;% =ا?4 1ا [دند;8ن Rب-S ا" )لاس" Qƒا Aƒا8?ها" )C ”?هر!
Q6ودS يار@ 50
B
;شم )7 تاره ن;ت?ه;% fيD" دسا 5يTن د8(م ";ت7د
•1"ا [3Hƒر-S Qتش;ن ا@ و هد6درW –ا, :;<;م Q6ا "د )لاس" Q6ا
Fتس4ر@ ا" '(بم Qƒا Zر• [38لع Gرت(م 9نواTم 1ا &دند;8ن رت
Aخ?ه;% Gرت(م 9ساƒ" و Aم+سا تا8$لTS 9?8S"اxƒد Gرت(م 9ƒرم/
Q6ا Zر• ء)?يم1 Qت,اس 5هار! ر•ا, )@ تاره ن;ت?ه;% تا$عرش
€اL4 )8ه )@ bاTتم "اWد"ور% &5ƒا8ن €"اLگساxس و رکشS ['(بم
&دƒامر! 9ƒا?ع ر$,
صلخم فوؤرلا دبع "ا$?ه;%
8

[8بL &ه\OR
يار@ ناديم د?M و دT
K
@ Q6د?M "د 56ر7 ن/ر0 38لع ءهL2Tم
.9سا ";F} R@ا0 نا";شناد
Šن/ر0 ناي@ و —#ل "د
Šهد?6/ ياهرب, و •يE ";ما 1ا ن/ر0 "اب,˜ "د
Fمانر@ و Qينا;0 "د و Š3م+سا 9T6رش يا?@ ”?س نا;?ع )@ ن/ر0 ياF
&&&رگ6د داT@ا 1ا 3س@ "د
&9سا )ت,ادر% ن/ر0 38لع 1ا2عا ءه1;> )@ رتشي@ =ات7 Q6ا اما
3Sا!اشت7ا =اS1ا@ يار@ رتشي@ ام رyع "د h38لع 1ا2عاm Z+g*ا
1ا 3Sا6/ )7 هدش )ت!رW "ا7 )@ 3س
B
> و 3@ر2S G;لع ء)*رع "د
&9سا هد;@ ن/ "اد )?ي6/ Nي%اشي% [ن/ر0
3م L6ا8تم ن/ ي1ا2عا :ا;نا رگ6د 1ا ا" ن/ر0 38لع 1ا2عا )•ن/
ن/ر0 ي1ا2عا ه;4و رگ6د )@ 9بسن '(بم Q6ا رتشي@ 9ي8ها [د1اس
)7 ن/ر0 3ناسنا و 3>و" 1ا2عا و Gاي% ء)@™ا4 و 9ي8ها )Xل@ 9سين
)تس;ي% 9سا هدناش7 د;, ي;س )@ ا" 3م+سا 9ما اFنر0 b;• "د
&د;@ دها;, و هد;@ ن/ داT@ا رگ6د 1ا رتشي@
"د ن/ ي1ا2عا داT@ا رگ6د ا@ ن/ر0 38لع 1ا2عا L6ا8S Y0او "د f%
ا@ )س6ا-م "د 3cT@ دLن )7 3ت
B
ي0ادyم Š9سا 3@ر2S G;لع 9
B
ي0ادyم
Q6ا &9سا )ت!" ;ل4 9
B
ي-لgم 1رم اS يرش@ 9!رTم Q6دايم رگ6د
9سا )تسنا;S 3@ر2S 5لع )7 9سا "ا;تسا 9سب6ا% Q6ا ر@ 9
B
ي0ادyم
"د ا6 šي(* )•ن/ ره "د و )ت!رW "ار0 ام رyع 3ت!رTم Gره ء)ل0 "د
يم د;ل/ اg, 96اFن &د?7 QS ر@ ا" 9يT4رم ء)ما4 [دشاب
3-@اgS ريس#S ء)Dا"ا ا@ )7 9سا ن/ ر@ ف;gTم =ات7 Q6ا Nش;7
3T0او Nخ@ )@ ن;?7ا 5ه )7 a 9يT4رم Q6ا ا@ ن/ر0 1ا 3Sا6/
a 9سا هد6درW R6دبS اFن/ ريE و نانا8لسم 3Wدن1 1ا 3س;8لم
&د?7 "ار0ر@ 3-g?م 3لماTS
9
B
6";م~م &9سين 56ر7 ن/ر0 38لع ريس#S ر<ا> =ات7 [د;4و Q6ا ا@
رyع ره "د ناسنا \رتسد "د ف"اTم ء)8ه ‹ي};S [38لع ريس#S
رتF@ يار@ a ن/ 3-يبgS و 3شهو‡% 1ا 5عا a 5لع ياه )?يم1 )8ه "د و
يار@ يرش@ 3شش;7 ريس#S [Q6ار@ا?@ & 9سا ن /ر0 Qتم ندي8F!
&9سا 3ن/ر0 ياFتل`د 5F! Qس>
38لع U6ا-> 1ا “-! اS د"ادن ي"اب4ا رس#م [ريس#S ناديم "د
G+7 ريس#S ء)*رع )@ ›ا% 3تين ا@ وا )7 Gادام )Xل@ د6;گ@ Qخس
ء)*رع "د G1` 3ل/ G;لع )@ وا )7 Gادام و [د"اeW 3م Gد0 )للا
و تا6رHن [U6ا-> ء)8ه 1ا دنا;S 3م [9سا LF2م ن/ر0 ريس#S
يم نوري@ 3بسن اFن/ 1ا يريk7 اس@ )M )7 د;, ياFت!ا6"د "د [د?6œ
9

ء)-g?م [38لع 1ا2عا ءه1;> )7 3لا> "د &دريW هرF@ ريس#S "ا7
&9سا ي
B
د(S و •?لM
ء)ب•ا0 يار@ اS 9سا ن/ر@ 1ا2عا ءهرتسW "د 3ن/ر0 رگشهو‡%
b1ان =ات7 )7 د?7 9@ا_ a Qي8لسم ريE و Qي8لسم 1ا 5عا a Gدرم
)7 3تم
B
ا ر@ و 3م
B
ا يربماي% ر@ bاس د* "اFM و "اLه 1ا Rب0 هدش
9سا 3تسه ناF4 1ا 3-6ا-> يوا> [دنا هد;@ 3م
B
ا Lين نان/ •لاE
3% اFن/ )?
K
7 )@ ["اد )?ماد ياFش+S 1ا f% و اFنر0 1ا دT@ رش@ )7
&9سا هدر@
تاب_ا هاگ6ا4 "د [ريس#S fXع )@ )7 9سا Q6ا ا2?6ا "د 5Fم ء)تXن
اFن/ 9يTg0 ء)نار7 )@ 5لع )7 3T•ا0 38لع U6ا-> L4 1ا2عا
)ي<ر! رWا )M Šد;ش 38ن هدر@ "ا7 )@ ت`;-م رگ6د 9سا هديس"
هدر@ "ا7 )@ )*رع Q6ا "د [R6دبS و رييS vرTم "د تا6رHن و اه
bLلLتم \اسا 1ا و هدش و" )@ و" NلاM ا@ ي
B
د(S ء)يc0 [د;ش
&د6درW دها;,
9-ي-> Q6ا اS 9سا ن/ ر@ =ات7 Q6ا "د ‹لuم 3Tس [Q6ار@ا?@
97ر> "د ن/ر0 U6ا-> bابند )@ ا4 )8ه 5لع )7 د;ش هداد ناشن
bا> "د [3Sام;لTم "ا2#نا رyع "د ن/ر0 U6ا-> و "اب,ا و هد;@
&9سا 3
B
ل2S
يم 1وا2S )6/ "اLه 1ا 3ن;
j
7 ء)?يم1 "د ن/ر0 تا6/ )7 9سا 3?ت#W ‘
Q6ا "د )6/ د*ود 1ا Nي@ [هدش Zرgم '>ابم "د هد?@ )7 د?X
Q6ا &Gا )ت!رW 3س"ر@ )@ [U_;م Y4ارم )@ دا?تسا ا@ ا" •ابS"ا
ء)*رع [3م;2ن G;لع [3سا?شناسنا ء)*رع
o
اSد8ع '>ابم
ه;ل4 و 3سا?ش 9س61 5لع [داyت0ا 5لع [Zاو"ا 5لاع [34;ل;ي4
د"و/ ه" )7 دريW 3م ر@ "د ا" 36 )#لتخم G;لع 1ا يرگ6د ياه
&9سا 3ن/ر0 5يها#م و ف"اTم ا@ Uبg?م اFن/ "د يرش@
و اه هد6د% [اه"ات,اس [تا?Dا7 1ا )7 3ين/ر0 تا6/ )X?6ا )@ ناع™ا ا@
)@ 38لع 5ي-تسم "اب,˜ Jايس "د [د?6;W 3م Qخس ن/ تا";gS
Nهو‡% و داFت4ا )@ اF?6ا ء)8ه )7 يو" ن/ 1ا دن"ادن "ار0 ناسنا
)@ ناع™ا ا@ و Š9سا هدش )تشاeWاو اFنر0 "اeW "د ناسنا د;,
"د Ž"L@ "اWد6ر!/ ت"د0 )@ b`دتسا Gا-م "د تا6/ Q6ا ء)8ه )X?6ا
ء)•ا>ا و 3?6ر!/ 1ا@ و هداعا ر@ وا "ادت0ا [9ي@;@" [:اد@ا ء)*رع
ن/ و Q6ا )@ ناع™ا ا@ Œي"/ Šدنا هدش b1ان 5لاع ";ما ر@ يو Rما7
ء)8ه Qشو" Gاي% [38لع 1ا2عا ا@ “بSرم ف"اTم )تبلا اما 9-ي->
&9ساFن/
ا4 )8ه =ات7 Q6ا "د ‹لuم )7 9سا )يc0 1ا صخشم دT
K
@ Qي8ه
&9سا هدر7 bابند يدربها" فده ]6 ء)@اkم )@ ا" ن/
10

هLدقL
و 96اده يار@ h9
B
ي-لا,m ء)
B
6رHن \اسا ر@ RB 4وL
B
ع ياد,
يناسنا ت`ا87 ي;س )@ ناسنا 3@ايها" درC r;Tبم ا" 3ناربماي% [•ا
دنا;ت@ هL2Tم Q6ا اS د;8ن šلسم 36هL2Tم Z+س )@ ا" ربماي% ره و
&دشا@ Nتما نايم "د ربماي% ن/ ت;عد 9ينا-> ر@ Qشو" 3ها;W
+yلا Rc!ا 5Fيلع GاHع يايبنا ت;عد z6"اS )@ هاS;7 3شرگن ا@ •
)7 5ي@ا63م"د Z;<و )@ ا" 9-ي-> Q6ا [‹لتخم ياهرyع "د G+سلاو
ن/ Gدرم )7 دنا هد;@ ي";ما z?س 1ا رyع ره "د ناربماي% تاL2Tم
Q6ا ›"د ار61 Šدنا )تشاد 36`ا@ 3هاW/ و ž;بن [";ما ن/ "د رyع
يرش@ ياFƒد?8نا;S ءهد??Xش و J"ا, [ربماي% ن/ ءهL2Tم )7 9-ي->
3م ";F} ناکما ها" Q6ا 1ا “-! [9سا )C €و" ن/ 1ا 9سا )ت!اƒ
36انا;S و ž;بن 1ا ن/ "د Gدرم )7 يرما "د Aها;,د"وا8ه ا6 hي
B
د(Sm
نامرF0 ام رWا
o
+kم &د6/38ن "ا8ش )@ ي
B
د(S Y0او "د [د?شابن "اد";,ر@
[د"ادن Q! Q6ا "د 3S"اFم ‰يه )7 36
B
داع درم ا@ ا" ناF4 ي"ادر@)ن1و
)@ د;ش38ن هدر8ش ي
B
د(S )4و ‰يه )@ رما Q6ا 5ينا;,ار! ه1"ابم )@
ي6ا?ش/ و ت"اFم ‰يه Q! Q6ا "د ي
B
داع صخش ن/ )7 Rيلد Qƒا يا
5ه ا@ ا" ناF4 نانامرF0 1ا 1ارg8ه نامرF0 ود رWا اما &9سا )تشادن
)@ اFن/ نايم "د hي
B
د(Sm 3?Tم )7 9سا2?6ا "د [5ينادرW و" "د و"
يم ادي% U-(S Aتس"د &د?X
Qينا;0 ءهد??Xش دƒا@ )کن/ ءهو+ع )@ ربماي% ]6 ءهL2Tم [Q6ار@ا?@
1ا د6ا@ نام1 Qيع "د دشا@ ن/ ياFƒد?8نا;S ءه1;> 1ا ’"ا, و يرش@
1ا 3ناگبخن ا6 و Gدرم [ربماي% ن/ رyع "د )7 دشا@ L$ن ي";ما z?س
[)تشeW اF?6ا 1ا &د?شا@ هديس" يرش@ bا87 و ž;بن )@ ن/ "د [نان/
5هار! ناها;, د"وا8ه €ار@ د6ا@3م Lين يد(S ن/ ياه"اL@ا و =ابسا
يار@ 1اين د";م R6اسو )@ هL2Tم ناب•اخم )7 3?Tم Q6ا )@ &دشا@
"د R6اسو ن/ fxس و د?شا@ )تشاد 3سرتسد د6ا@ Lين ن/ ا@ ه1"ابم
ن/ر@ار@ "د Gا2نا رس Aلو دت!ا "اC )@ هL2Tم ن/ ا@ ه1"ابم ناديم
&ددرW نا;Sان
و 3س;م [5يهار@ا تاL2Tم Šه"ا@ Q6ا "د š6ر* ياهbاkم )تبلا
&5يتسه ا?ش/ اFن/ €اF$W‡ƒو )@ )8ه )7 9سا G+سلا 5Fيلع 3سيع
9لاس" )@ رش@ 3ل-ع ž;ل@ رyع "د 5Sا, ربما$% )C 9س$ن €دƒدرS
Fتس2, •ش "د Šي"/ &دند6درW r;Tبم ناcم" هام ياه•ش 1ا €ا
O bاس 610 3ما ربماي% ر@ 3Fلا 3>و PG Lيگنار@•2TS و دش b1ان
'(@ و هداد ";تسد ندنا;, )@ ا" ناش6ا [3>و Gاي% Qيلوا )7 د;بن
د$ش73م نايم )@ ا" h5ل0m 3?T6 Šن/ ديل;S "اL@ا Q6رSص,اش و 5لع
رش@ )7 د;@ z6"اS )@ 9-ي-> Q6ا š6ر* G+عا ]ش نود@ د;, Q6ا )C
&9سا h5لعm رyع )7 9سا هد6درW يد6د4 رyع د"او
11

5Sا, ربماي% ءهL2Tم )7 9سا 3?بم Q$8ه ر@ Š9سا h=ات7m
1ا رSار! ن/ ي1ا2عا •نا;4 و داT@ا )7 انا;S و اناد €اد, Ž"L@ =ات7
[3?Tم و —#ل "د 9سا هL2Tم )C A@اتC &دشا@3م رش@ رy> و د>
و G;لع "د [•يSرS و •$CرS "د [9E+@ و =دا "د [ادر! و 1ورما "د
ياه1اين )@ 3گشي8ه 36;گخسا% "د [9T6رش و )مانر@ "د [ف"اTم
[J+,ا Z+*ا [تادابع Z+*ا [د6ا-ع Z+*ا "د [رش@ يدام و ي;?Tم
&داyت0ا Z+*ا و 9سايس Z+*ا [:ا8ت4ا Z+*ا
و ري8< و ";Tش يدا1/ [)شƒدنا و در, يدا1/ Šيدا1/ ءه1;> "د و
ريE يار@ "و/9
B
ل™ 3Wدر@و 3Wد?@ :;ن ره د?@ 1ا ناو" و Zو" يدا1/
&اتX6 "اWد"ور%
و 3بيE ";ما 1ا "اب,˜ A?Tƒ Šرب, ء)*رع "د 9سا هL2Tم و
&]6دLن و "ود ياههد?6/ اS "ود ياه)تشeW 1ا [Aخ6"اS
رش@ ناو" و ترg! ر@ هداTلاJ"ا, ي"اeWري_~S "د 9سا هL2Tم و
)7 3@ر2S و 3سا?ش 3تسه G;لع ء)*رع "د 9سا هL2Tم هر,`ا@ و
$م =ات7 Q6ا '(@ :;<;م &دشاب
]نآرق زاجعا (گنا#-اج زا"
Qيشي% ناربماي% تاL2Tم ا@ ن/ر0 ءهL2Tم )7 9سا ر7™ ء)تس6ا@
)4و Q6رS 5Fم )7 د"اد يره;4 و 3ساسا L6ا8S [)4و Qƒد?M 1ا
Fنادوا4 [L6ا8S Q6ا )تشeW ناربماي% تاL2Tم ار61 Š9سا ن/ Aگ
Jر, ا@ [دنا RB 4وL
B
ع ياد, ناWداتسر! ناربماي% ن/ )7 ا" 9-ي->
)@ 5ه ناربما$% ن/ Žرم ا@ fxس و هدناس" تاب_ا )@ 3تسه Qينا;0
هديس" Aم نا6ا% اFن/ )@ [9سا هد6د ا" تاL2Tم ن/ f7 ره oءا?@ Šدنا
تاL2Tم ن/ [9سا هد6دن ا" اFن/ )7 5ه f7 ره و هد"و/ نا86ا
و 9سا •;@رم )تشeW )@ )7 د"اد و )تشاد ا" يرب, 5X> Nƒار@
&9سين د;Fشم اFن/ 1ا Aل8ع ير_ا رگ6د
Qي@ 1ا نا"اW1و" 9شeW ا@ Š9سا )نادوا4 ن/ر0 ءهL2Tم اما
Gر7ا b;س" 9ل>" ا@ و دو"38ن ا@ )کل@ 9سا هدماين نا6ا% )@ 5ه
3Wدن1 و نام1 ء)?(* "د )شي8ه يار@ د;, ء)نارW1ا2عا ";c>
"د ا" 3ناسنا ره و دنا;,3م ار! ي
B
د(S )@ ا" يرX?م ره Š9سا ر<ا>
و 96اده و ري, ها" )@ [د?73م 3Wدن1 )7 3لسن ره و رyع ره
"اeW "د اS 9سا ناد6وا4 هL2Tم Q6ا &د;ش3م ن;8?ه" ي"اگتس"
و نا6دا Nخبناƒا% )7 Q6د Q6ا 9شاeWور! ر@ ا" f7 ‰يه نام1
&دنا8ن 30ا@ ي"eع [9سا 3نا8س/ Y6ارش
Qيشي% ناربماي% تاL2Tم ير6e% نا6ا% و ن/ر0 1ا2عا 3گنادوا4 1ا"
ياد, bاT!ا 1ا 3لT! [)تشeW تاL2Tم )7 9سا )ت#Fن 9-$-> Q6ا "د
)@ ار4ا 1ا دT@ 9سا QX8م نا(بس €اد, RT! و دناهد;@ نا(بس
3س;م يار@ ا6"د
o
+kم &دسر@ نا6ا% 9Tيب• )@ fxس و دش )ت!اXش
5يهار@ا NS/ &9شW 1ا@ د;, 3ل*ا نا6ا% )@ 1ا دT@ 3ل و دنا1;سن ا"
ءهL2Tم اما &9شW1ا@ د;, ء)يلوا 9
B
ي*ا, )@
o
ادد2م [هL2Tم نديس"
12

3لاTS وا فا*وا 1ا 3ت#* )Xل@ 9سين 3Fلا bاT!ا 1ا 3لT! ام ربماي%
30ا@ 3S";* "د RT! &دشا@3م hG+7m 9#* 1ا ت"ابع )7 9سا
)7 9سا 30ا@ هاگن/ اS 9#* اما د6ا8ن ا-@ا ا" ن/ Rعا! )7 دنام3م
3
B
> ياد, )7 9سا يو" Q6ا 1ا f% &دشا@ 30ا@ د;, ف;*;م
)کل@ NلاT!ا 1ا AلT! اF?S )ن )C هL2Tم Q6ا )@ )شي8ه يار@ [ت;86`
$م L$ن N!ا*وا 1ا Aت#* &9سا هديشخ@ 3گنادوا4 [دشاب
م3رC نآرق (ملع زاجعا [8بL Iیمها ]
Fنادوا4 تاماLل˜ 1ا Aکƒ د6ا@ ن/ر0 )7 9سا Qƒا ن/ر0 9لاس" Aگ
Šدشا@ )تشاد A?ƒ;ن ياهNشخ@ و اهاgع [رyع ره و Rسن ره يار@
هد;بن b+-تس`ا@ ءهرF@ اFن/ 1ا ا" )تشeW ياهRسن )7 36اهاgع
)7 9سا نايناF4 ء)8ه يار@ 3Fلا د;8?ه" ن/ر0 )C €و" ن/ 1ا [9سا
رWا f% &9سين دود(م QيTم 3تم
B
ا و –ا, 3لسن و رyع )@ ن/ Gاي%
هداد
o
ار8تسم [نور0 و "اyعا "اeW "د و هد;بن ر6e% دد2S ن/ر0 €اF
"اMد ن/ر0 نا8W3@ [دس" Gا8Sا )@ نر0 ]6 "د
o
+kم و د;شن "
B
;gتم
د6ا@ يدT@ ياFنر0 و اFلسن ت";* ن/"د و د;ش3م 36اتس6ا و دا82نا
ءهدDام Q6ا 1ا 3?6;ن ياههرF@ د;, و )تسشن ناگتشeW نا;, ر@
ا" د;, ها" ["
B
;gS و 9Cر> [نام1 )کن/ bا> Šد?شا@ )تشادن "اWد"ور%
$م ه" )@ و دنور ه" ن/ )C د?تس$ن Yنا0 “-! )ن )تشeW د"وœ د"وœ
&دشا@ A8ن L$ن A!او و A!اC ناشƒار@
€رƒe% دد2S و 9
B
$لا
B
$س [ن/ر0 1ا2عا تاموLلم 1ا Aکƒ f%
"د ن/ vا
B
ي! ءهدDام و د
B
د2تم ن/ر0 ي1ا2عا ياgع &9سا ن/ 5$ها#م
"دا0 و )ت!ر6exن دا82نا LWره Š9سا هد?شخ@ و 3خس نام1 ء)شي8ه
هداد Rسن ره يار@ اS 9سا ياه9به;م ا@ )7 د6ا8ن NXشي% ا" AƒاF
&دشا@ توا#تم [)تشeW ياهرyع يار@ ن/
5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا '(بم Zر• 9$8ها )@ )C 9سا2?ƒا "د
نا8ه 9س"د 5ƒرC ن/ر0 A8لع 5$ها#م ار61 Š5ƒ;ش Aم )4
B
;تم
A?شو" )@ ن/ "د 5$ها#م د$ل;S 1ا@ و دد2S رy?ع )C 9سا €رتس@
&9سا ناƒا8ن
تبه;م )C 9سا Q6ا ا2?ƒا "د 5Fم "ا$س@ ء)تکن ياهاgع و اF
رHن فر* و 9سا نا6ا8ن )6/ ]6 Qيع "د )تبلا ن/ر0 A8لع ر6e%دد2S
Aم "وا?ش )ش$8ه €ار@ نا?•8ه [ناسنا و ناکم [نام1 تار
B
$تم 1ا
يا?بم و 3?Tم "د 1و" ره )7 56"اد ا" ن/ر0 1ا 3Sا6/ ام 3?T6 &دشا@
داT@ا Šد??C 3م 9به;م ام يار@ ا" يد6د4 Jا8عا و داT@ا [د;, A8لع
و 5F! )@ )تسنا;S38ن ن/ر0 bوLن ء)يل
B
وا رyع ناسنا )7 30ا8عا و
1ا اد4 ن/ر0 تا6/ 1ا Nخ@ Q6ا )تبلا &د@ا6 9سد اFن/ 1ا 3Tما4 ›"د
ه1;> A?Tƒ Gار> و b+> ";ما و يدابع ء)مانر@ )@ )7 دنا 3Sا6/ €ا
Šدن"اد NƒارW تاب_ )@ رتش$@ و هد;@ ر
B
$تم رت8C )C دنريW3م UلTS
ناسنا N?6ر!/ ءه1;> )@ )7 دنا 3ن;
j
7 تا6/ ءهرم1 1ا تا6/ Q6ا )کل@
ريس Q6دايم Q6ا "د و )ت!رW •ابS"ا f#نا و Jا!/ )@ [9Tيب• و
13

هرتسW و ه1;> "د 3?T6 &د??73م bوLن Gاگ?ه "د رش@ R-ع )7 €ا
)تشادن ا" اFن/ ر@ “ي(م U6ا-> Uي0د 5F! 36انا;S و 3Wدام/ [ن/ر0
9
B
يبسن [Qيم1 ي;4 Nش;% [Qيم1 96ور7 د?نام A-ƒا-> Š9سا
و &&&N?6ر!/ Qتم "د هدش";H?م ءهدي•ي% و Uي0د ياFماHن [نام1
Š9سا )ت,ادر% اFناد@ 56ر7 ن/ر0 )7 3تسه 3ساسا Qينا;0 1ا Aس@
Šد;ش3م د?مهرF@ اFن/ 1ا bا> ره )@ ناسنا )7 3ين;
j
7 Ž"L@ Qينا;0
ي"اeWري_~S "د )C ارM دشا@ )تشادن )M و دشا@ )تشاد 5لع اFن/ )@ )M
&9سين ر_ا ~ش?م ناسنا 3هاW/ Gدع ا6 3هاW/[اFن/ 3هدهرF@ و
نار*اTم يار@ 38لع يا6اc0 Qƒا U$0د ريس#S Rيلد Qي8ه )@
5ي?73م )H>+م اeل و &9سا هد;بن ي"ور< LWره [56ر7 ن/ر0 bوLن
اد, b;س" )7 و هدر7 ”ن"د A@ ي"eW [)ن;گ?6ا 3Sا6/ ر@ار@ 1ا
";,ار! 3لسن ره اS دنا )تشاeW او يرش@ R-ع )@ ا" اFن/ يا;ت(م
&دريW هرF@ اFن/ 1ا [د;, 3ل-ع و 38لع تا7ا"دا 52>
)@ [3ل-ع ره يار@ )7 9سا Q6ا
o
ا-ي0د ا2?ƒا "د ن/ر0 ءهL2Tم
$م [د6ا8ن ا<"ا ا" €و )7 "اد-م نا8ه )@ A?Tƒ ن/ 52> ءه1ادنا &دشخب
يم 9F4 Qي8ه )@ ن/ر0 "د [Nناد د0ا! دا;س 5C Gدرم )C 5ي?$ب
A8يها#م Lين )ƒا8Cدنا و “س;تم €اFناسنا [د?@ا63م ا" د;, ءهدش5W
صyختم و ر(بتم دار!ا [د6ا8ن ناشƒا<"ا )7 9!ا6 د?نا;S ن/ر0 "د ا"
و تري> ا@ )7 د?@ا63م "د )ن;گن/ ا" ن/ر0 1ا2عا Lين ‹لتخم G;لع "د
=ات7 Q6ا "د Qم )7 &د??7 Aم ”ن"د ن/ ر@ار@ "د Gا8S =ا2عا
&Gاهدر7 3!رTم ا" 9سد Q6ا 1ا 36اه)ن;8ن
[9سا Nشخ@ و اgع ءهدام/ )شي8ه يار@ ن/ر0 )7 ا2ن/ 1ا f%
=ات7 Q6ا "د Rم
B
~S و ر
B
ک#S [ر
B
@دS )@ ا" ناسنا RB 4وL
B
ع ياد, oءا?@
.دƒامر!3م )7 36ا4 Š9سا هدنا;, ار! NW"L@
ه
, ,تا
.
3آ ا-ر
5
.
7
ب
.
7
د
.
$,) ^
G
"
.
ا
.
بL
5
D
.
1
$
.
)
,
X
5
_ا.2
1
)W
.
ن
.
9 `
G
ا.;
,
C
هدر7 b1ان ;S ر@ ا" ن/ )7 ›"ابم 9سا 3@ات7m ن/ تا6/ "د اS 56ا
hد?ش6د?ي@ …–„ 29 †
ا4
.
5
)ا?
.
ق
1
.
9 `
@

5
لق
5
<
.
لع. م
1
.
9 نآرق
1
)ا ن
.

5
.
7
ب
.
د.;
.
3 O+
.
.
9
m 36اهR#0 ناشƒاFلد ر@ )7 ا6 [د?ش6دنا38ن ن/ر0 تا6/ )@ رگم
h‚9سا هدش هداFن …د8(م„ 24 †
ي1ا2عا U6ا-> 1ا ي"ايس@ )@ رش@ R-ع )7 9سا 9F4 ناد@ Q6ا
&د1ادرx@ Nهو‡% و Rم
B
~S )@ اFن/ "د )7 هاگن/ رگم در@ A8ن A% ن/ر0
ا" ناسنا در, و ناو" و نا4 اS 9سا هدام/ )شي8ه يار@ ن/ر0 f%
هرF@ N6;, 3نا!رع و [38لع [3ل-ع ياس/L2Tم AناTم ناcي! 1ا ‘
&دنادرW د?8
[•L2Tم =ات7 "د Rم
B
~S )@ ناسنا 1ا Ž"L@ "اWد"ور% ت;عد
o
اTg0
"د يو ياه9به;م ء)نارXي@ \;ناي0ا ير6e%اننا6ا% Qشو" ء)ناشن د;,
و 3Sدي-ع دT
K
@ "د ن/ر0 ياهاgع )8ه رWا ن/ ريE "د [9سا =ات7 Q6ا
Q6ا Ž"L@ "اWد"ور% رگ6د [دش3م )*+, ن/ 3نا86ا
o
ات6اFن و يدابع
14

ن/ر0 ]?6ا .9#W3م G+7 ]6 "د )Xل@ در738ن G+عا ا" Gاع نا;,ار!
و ددرW3م ا8ش 56د-S 3Wدن1 ء)مانر@ و 3Sدي-ع ء)ما?ماHن نا;?ع )@
3Fلا نامر! Q6ا ار61 Š9سين ي"ا7 ن/ يا;ت(م "د •وا7 )@ ا" ا8ش
Œد6ر6ex@ ا" ن/ ر
B
ک#S و Rم
B
~S نود@ د6ا@ و 9سا
=ات7 )7 56ر7 ن/ر0 "د ر
B
ک#S و Rم
B
~S )@ 3Fلا ت;عد )ک?6ا 9#گش

B
~S )@ •د
B
7uم و "ر
B
Xم نا;,ار! و ت;عد ا@ [9سا €و hءور-مm
3م هار8ه دشا@ Aم يو h";H?مm =ات7 )7 تا?Dا7 و 9Tيب• "د
)7 دهد3م ";تسد ام )@ 36هد6دع تا6/ "د نا(بس ياد, ار61 Šد;ش
)M 561ادرx@ Rم
B
~S و •وا7 )@ ن/ "د و 5ي6اشگ@ Lين ا" NSا?Dا7 =ات7
)م+ع و 3ها" [يو تا?Dا7 ";H?م =ات7 1ا 30"و ره )7 9سين 3Xش
=ات7 1ا 36)6/ و 36)8ل7 [3!ر> ي;س )@ 9سا 3Dا86ا و Aƒ
&NDور-م
€رما [bاTتم "اWد"ور% Aن;
j
C تا6/ "د Rم
B
~S )7 9سا يو" Q6ا 1ا
.9سا 3#لXم ناسنا ره ء)م
B
™ vر! )Xل@ •4او
"
,
ا4
.
.
72)ا-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا a
,
O,;R1 ا-
.
b
,
"
1
cا-
.
d
,
ا-
.
ام
.
>
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, ن
.
7
,
X
ا
P
#V
5
ق
5
-
.
اL
P
ا
.
$ق, ه
.
.
7
ل)ا ن
.

5
5
C1e
.
3 :
.
3e
,
.
7
)ا f`
,
ا
.
ب
1
)cا (,)-c d
@
ا
.
30
ا.2
.
7
ب"
.
b
,
"
1
cا-
.
d
,
ا-
.
ام
.
>
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, ن
.

7
g?;
.
3-
.
م
1
4
,
,
ب52ج
5
<
.
لع. -
.
"
,
ا
.
72)ا `
.
ا.eع. ا.2ق, +
.
D
.
.نا8
. 1
ب*
5
O
,

.
ب ا.eه. I
.
ق
1
.
لR. اL
.
و •ش ندم/ رگ6دX6 3% "د و Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/ "د
o
ا8لسمm
ا" اد, )کنœنا8ه &9سا Pهد??7Yنا0O ياه)ناشن در, ناب>ا* يار@ [1و"
"د و د??73م دا6 هديم"/ ;لF% )@ و )تسشن و هداتس6ا Pbا;>ا )8ه "دO
هد;Fي@ ا" اF?6ا Œا"اWد"ور% .P)7O &د?ش6دنا3م Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/
h"اد@ ناما "د I1ود NS/ =اeع 1ا ا" ام f% Œ;S 3هL?م [ياهد6ر!اين
…نار8ع b/„ 190 a 191 †
Aم "د [56ر7 ن/ر0 )@ 3لا84ا هاگن ]6ا@ )7 9سا 9F4 Qي8ه )@
O )7 5$@اƒ 35 )•ن/ "د ر
B
@دS و Rم
B
~S )@ ا" ام 3Fلا =ات7 Q6ا "د )6/ P
O 1ا رتشي@ و هدنا;,ار! 561;م/3م 50 و Qيم1 "د •رگن )@ ا" ام )6/ P
&د6ا8ن3م ت;عد تا?Dا7 هاW)*رع Gا8S و اFنا8س/ ت;Xلم "د Rم
B
~S
&5لع ي;س )@ 9سا 3(6ر* ت;عد
o
ا8
B
لسم [ت;عد Q6ا
F@ ا8لع 1ا ن/ر0 د?نام =ات7 Qيماد7 و 56رXS و Rيل2S 36)ن;گ
.د6;گ@ )7 9سا هد;8ن
5&ام
.
.
لV
5
1
)ا _
,
#
,
ا
.
بع, :
1
L
,
ه
.
.
7
ل)ا <%. i1
.
3 ام
.
.

,
X
hدن"اد اور% وا 1ا )7 د?ناد?8شناد “-! اد, ناWد?@ 1اm Hرhا+j
28 k
و 3?6د يا8لع ر@ ر}ان “-! )6/ Q6ا )7 د;ش "
B
;yS د6ابن )تبلا
O ء)6/ 1ا دT@ )6/ Q6ا ار61 Š9سا 3بهeم 27 9سا هدم/ ر•ا! ءه";س P
.د6;W3م )7
d
@
ار
.
م
.
.
l ه
,
,
ب ا.2ج
1
ر
.
R1
.
m+
.
P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
.
L
,
Y. W
.1ن
.
9 ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
.
9 ر
.
.ت م
1
.
)
.
9
ا4
.
5نا
.
1
)
.
9 EG ,ل.;i1 L
5
ر
G
م
1
=
5
-
.
n
G
$
,
ب
G
#
.
دج
5
Y
,
ا
.
بج
,
1
)ا :
.
L
,
-
.
ا4
.
5نا
.
1
)
.
9 ا?
P
,ل.;i1 L
5
15

EG ,ل.;i1 L
5

,
ماV
.1نcا-
.
`
,
7
ا-
.
.
7
د)ا-
.
o
,
ا
.
72)ا :
.
L
,
-
.
f
G
#*
5
K
5
$
,
بار
.
N
.
-
.
ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X 5&ام
.
.
لV
5
1
)ا _
,
#
,
ا
.
بع, :
1
L
,
ه
.
.
7
ل)ا <%. i1
.
3 ام
.
.

,
X D
.
,).e
.
C ه
5
5نا
.
1
)
.
9
"
G
?
5
N
.
W
G
3W
,
ع.
ن/ Pء)ليسو )@O و د"و/ دور! 3@/ نا8س/ 1ا اد, )7 ياهد6دن ا6/m
Fن;W ن/ ياFگن" )7 36اهه;يم اهه;7 3,ر@ 1ا و ‚56د"و/ نوري@ 9سا ن;گ
”ن" ر% هايس و ‹لتخم ياه”ن" )@ ن;گلW و ديxس Pياه)W" وO اهها"
يم اور% وا 1ا )7 Pدنا نا6اناد وO ناد?8شناد “-! اد, ناWد?@ 1ا و &56د"و/ ‘
هدن1رم/ •لاE اد, Œي"/ &دن"اد 9سا …ر•ا!„ h 27 a 28 †
ناد?8شناد ر@ ر}ان 3?شو" )@ )6/ Jايس [5ي?73م )H>+م )کنا?M
Lين Q6د 3T0او يا8لع )7 9سا Aسا?ش Aتسه G;لع ء)*رع
&د?6/ =اس> )@ نان/ ءهرم1 1ا د?نا;S3م
RB 4وL
B
ع ياد, )Xل@ [د;ش38ن 5ت, ا4 Qي8ه )@ “-! )يc0 )تبلا
دي>;S نادهاش نا;?ع )@ د;, ناگتشر! 1ا دT@ ا" ناد?8شناد Q6ا
.د6امر!3م )7 36ا4 [9سا هدرC 3!رTم Lين Nƒ;,
ام
P
,Tاق
.

,
م
1
لV,
1

5
)-
5
9-
.
S5
.
F,TOم
.
1
)ا-
.

.
ه5 p
,
X ه
.
.
)
,
X p ه
5
.

.
9 ه
5
.
7
ل)ا
.
د4
,
A.
م
5
$
,
F8
.
1
)ا W
5
3W
,
V
.
1

.
ه5 p
,
X ه
.
.
)
,
X p q
,
>
1
ق,
1

,
ب
‰يه وا L4 )7 دهد3م 3ها;W [د"اد Gاي0 bدع )@ ه"ا;8ه )7 اد,m
P)7 د?هد3م 3ها;W LينO نا";شناد و PواO ناگتشر! و 9سين يد;بTم
…نار8ع b/„ h9سين يد;بTم ‰يه [9سا 5يX> و انا;S )7 وا L4 18 †
]rsL `اi;نا aادها
3@ G1ادرx@ :;<;م =اختنا فادها )@
o
ا8$-تسم )Xن/ 1ا N$%
ت,اسرƒ1 ر@ اS 9س$ن 9بسا?م تاƒ/ )@ ن/ر0 درکƒو" ت"ور< €اF
و Qشو" €اFƒد?8!ده د"او AT$ب• ";• )@ ا" ام دنا;S Aم )C A8لع
)تشاد ا"eW €ا ه"اشا [د1اس@ '(بم Qƒا Zر• Qهربم ت"ور<
.5شا@
)س [38لع تا6/ )@ ن/ر0 ›ا8Fنا و Gا8لا €اFت,اسرƒ1 3س"ر@ "د
.5ي@ا63م 1"ابتم ا" 5Fم ء)تکن
1 & دT@ )7 9سناد3م N6;, 56د0 5لع "د نا(بس ياد,
اFناسنا 1ا 3هورW [ن/ر0 bوLن 1ا نر0 د?M 9شeW 1ا
رگ6د [5لع رyع ";F} ا@ )7 د?6;گ@ اS دم/ د?ها;,
هدم/ نا6ا% )@ نا86ا رyع )نو"او يار@ اeل &9سا
د;, 56ر7 ن/ر0 "د bاTتم €اد, ["اد?% Q6ا Qت,اس
و L2ع )@ ا" Gدرم 1ا هورW Q6ا اS د;8ن b1ان ا" 3Sا6/
=ات7 )7 د1اس 9@ا_ ناش6ار@ و )تشاداو AWدنام"د
ناش6ا )7 ا" 38لع رyع [Rب0 نر0 هد"اFM يو Ž"L@
)@ N6;, 3ن;
j
7 تا6/ ي;ل@اS "د د?6;W3م Qخس ن/ 1ا
1ا دT@ اFنر0 رش@ )7 ي";• )@ Š9سا هديش7 ر6;yS
)@ )ن ا" ن/ر0 A8لع تا6/ 3ناTم 9سا )تسنا;S ن/
‹ش7 دود(م A@;M"اFM "د )Xل@ [Uلgم و Yما4 ";•
16

O t6/ "د يو" Q6ا 1ا 5ه &د6ا8ن 53 ء)7"ابم ءه";س P
.د6امر!3م h9لy
B
!m
:
.
.
7
$
.
ب.;
.
3 <
.
7;=
.
م
1
4
,
>
,
?
5

.
9 (+, -
.
/
,
ا+
.
0ا (+, ا.2,تا
.
3آ م
1
4
,

,
52*
.
6
5
7
8
.
1
)ا ه
5
.

.
9 م
1
4
5
.
)
ناش6د@ f#نا و Jا!/ "د ا" د;, ياه)ناشن و تا6/ يدو1 )@m
h9سا U> د;, وا )7 ددرW Qشو" ناش6ار@ اS د;8ن 5يها;,
"د Qيس فر> A?Tم )@ د6ا@ ا2?6ا "د h5
l
s
F6
s
ر
K

j
m bاب-تسا دي#م )7
ا" اه)ناشن و تا6/ Q6ا هد?6/ "د ام .3?T6 &5يشا@ )تشاد )4
B
;S 9سا
)8ƒرC ء)6/ "د هد?ƒ/ Qƒا )تبلا )7 [9,اس 5$ها;, Qشو" رش@ €ار@
Fنا6ا% Gاي0 اS اهرyع و اFلسن )8ه يار@ ن/ Gاي% و )تشادن Q$Tم €ا
&9سا 30ا@ 9ماي0
2 & “-! اFناسنا يار@ 3م+سا ت;عد )7 9سين 3Xش
ء)!ا7 يار@ 9سا 3S;عد )Xل@ هد;بن =رع G;0 ءه‡6و
3مارW ربماي% bاTتم "اWد"ور% )C يو" ن/ 1ا Š9
B
6رش@
G;0 ي;س )@ ]6 ره )C ناربماي% ر6اس ف+,ر@ ا" ام
رش@ ء)ماع يار@ [دندش3م هداتسر! Q
B
يTم 3ت
B
لم و
ناربماي% )8ه 5sSا, ا" ناش6ا و دينادرW r;Tبم
O ء)6/ "د )کنا?M &9,اس 107 hايبناm ءه";س P
.د6امر!3م
:
.

,
.
)اV
.
1
ل,) SP م
.
=
1
"
.
p
,
X ^
.
ا.2
1
ل*
.
"
1
.
9 اL
.
-
.
hناي8لاع يار@ 3ت8>" رگم [ربماي% يا ا" ;S 56داتسر#ن ام وm
O ء)6/ "د و 28 .د6امر!3م hابسm ءه";س P
ار
P
3e
, .ن-
.
ار
P
$%
, .
ب o
,
ا
.
72ل,) SP +
.
7
ا
.
C p
,
X ^
.
ا.2
1
ل*
.
"
1
.
9 اL
.
-
.
Gا8S يار@ هد?هد "ادشه و رگS"اش@ L4 [ا" ;S 56داتسر#ن امm
hGدرم
O ء)6/ "د و 158 .د6امر!3م hفارعاm ءه";س P
اV
P

,
ج
.
م
1
5
F
1
$
.
)
,
X ه
,
.
7
ل)ا Y5 *
5
"
.
(,7ن
,
X o
5
ا
.
72)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3 B1 ق
5
3ما8S ي;س )@ 56اد, ءهداتسر! Qم نا8W3@ ŒGدرم يا .;گ@m
hا8ش
9
B
يم;0 دنا;S3م “-! hن/ر0 3E+@ 1ا2عاm )7 9سا Qشو"
Gدرم يار@ G+سا Gا$% ŸيلبS )C Aلا> "د د6ا8ن :ا?0ا و ا<"ا ا" =رع
)@ ناش6ا :ا?0ا 9F4 "د اS 9سا ن/ •4;تسم
o
اTg0 [=رع ريE
G+سا ربماي% ءهL2Tم ء)84رS )M Šدشا@ )تشاد د;4و رگ6د 3ها"
3@رع ص
B
ن )@ +
B
C )7 ا" ن/ 3E+@ 1ا2عا [رگ6د ياFنا@1 )@ ن/ر0
ن/ر0 ء)84رS oءا?@ و دهد38ن bا-تنا يرگ6د نا@1 )@ [9سا )تس@او
&دشا@ ن/ 9
B
ينا-> )@ 9بسن =رع ريE Gدرم :ا?0ا ها" اF?S دنا;S38ن
يار@ ا" G+سا €اFش1"ا دنا;S3م ن/ر0 ء)84رS )7 رما Q6ا د?Mره
)@ رما Q6ا 3لو Š"اکش/ 9سا 3ت-ي-> [دنادرW Qشو" =رع ريE Gدرم
Q6ا 1ا Aس@ ي;س )@ Lين رگ6د نا6دا )C ارM 9سين هد?س@ د;, €د;,
17

Qƒا د;ش Aم Zرgم ا2?ƒا "د )C Aشسر% oءا?@ &دناهدنا;, ار! اFش1"ا
نا@1 5يها;خ@ ايند Gدرم ء)8ه 1ا 5ينا;S3م
o
اT0او ام ا6/ )C 9سا
o
اTg0 ‚دن;ش ا?ش/ ن/ر0 3@دا و 3E+@ 1ا2عا ا@ اS دنريW ار! ا" 3@رع
9خس €"اC [دشابن QX8م ريE رWا داF?شي% Q6ا )@ نديشخ@ U-(S
&9سا "ا;شد
Gدرم G;8ع يار@ )7 9سا يربماي% ءهL2Tم ن/ر0 )7 ا2ن/ 1ا f%
هL2Tم [Q6ار@ا?@ 9سا هدش )تخيگنار@ AE+@ دT
K
@ ر@ هو+ع د6ا@ Lين •ا
3T•ا0 ناهر@ ي1ا2عا داT@ا Q6ا اS دشا@ L$ن ي1ا2عا رگ6د داT@ا يا"اد
نا8W3@ &د;ش 3-لS Lين نا@1 =رع ريE Gدرم يار@ ن/ر0 9
B
$نا-> ر@
&9سا داT@ا Qƒا 1ا 3X6 hن/ر0 38لع 1ا2عاm
3 & 9-ي-> Q6ا "د رتشي@ 38لع ء)*رع "د ن/ر0 1ا2عا
و AWد;8, رyع "د ن/ر0 )7 د;ش3م 1"ابتم
ن/ رش@ تام;لTم و هدش b1ان رش@ 38لع Aش;8,
Q6دايم رƒاس و 3ن;
j
7 [3Tيب• G;لع ءهرتسW "د [رyع
o
+kم &9سا هد;@ Lيم/اg, •لEا و ›دنا "ايس@ 5لع
يم Qيم1 ‹-س ا" نا8س/ [9لاس" رyع 1ا Rب0 رش@ ‘
ناش,"د ياهر-ن ياهzيم ا" ناW"اتس و 9شاد?x
U
B
لTم اc! "د )7 36اهR6د?0 ا6 و ‹-س Q6ا ر@ هدي@;7
[97ر>3@ و Q7اس ا" ديش";, رyع ن/ "د رش@ &دنا
و h"دام واWm ياهIاش 1ا 3X6 ر@ "ا;س ا" Qيم1
Iاش )@ واW Iاش ]6 1ا Qيم1 bا-تنا b;لTم ا" اه)لLل1
ياه)ش6دنا و "اX!ا )ن;W Q6د@ و &9شاد?%3م ن/ رگ6د
&رگ6د 3!ار,
3س#نا و 30ا!/ G;لع ء)*رع "د و د6/3م ن/ر0 [يرyع نا?M "د
و Jد* و
B
U> ياشخ@ه;ل4 [اFتنا3@ اS و اFتنا اS ادت@ا 1ا )7 ا" 3Sا6/
LWره )7 3يم
B
K
ا ربماي% نا@1 ر@ 1ا@ و د"اeW3م N6ا8ن )@ دنا 9!رTم
و 5
B
لTم و •تXم ‰يه )@ )کنا?M Š9سا )تش;ن38ن و هدنا;,38ن
•ل0 ر@ 38لع L2Tم تا6/ Q6ا Œي"/ &9سا )ت!رن 5ه 3هاگش1;م/
نا"ود "د و ناد?#س;W نا%;M 3نا;4;ن "د )7 د;ش3م b1ان يدرم
bاTتم ياد, )کنا?M &9سا هد;@ ناو"ا7 "د ي"ا2S ";ما رW"ا7 3نا;4
O ء)6/ "د 48 .د6امر!3م hت;بX?عm ءه";س P
اPt
,
X D
.
,2$م
, .
$
,
ب ه
5
5
7
طi5 .ت p-
.
`
@
ا.;
,
C :
1
L
,
ه
, ,ل
1
بق
.
:
1
L
,

5
ل1;.ت I
.
12
5
C اL
.
-
.
ن
.

5
ل
,
ط
1
بم
5
1
)ا `
.
ا.ت"
1
p
3@ات7 ‰يه 9تسد ا@ و يدنا;,38ن Q6ا 1ا Nي% ا" 3@ات7 ‰يه ;S وm
hدندات!ا3م "د ]ش )@
o
اTg0 ناش6دناR•ا@ )نرWو [3تش;ن38ن ا"
•g0ديس ديFش hZ"m ر$س#S •>ا* hن/ر-لا b+} A!m 3k(@ "د
و 56ر7 ن/ر0 38لع تاƒ/ )@ •رگن š$(yS ن;ماري% )نارگ?شو"
.دس6;ن3م [ن/ فادها
18

يار@ ن/ر0 &9سا ناسنا 96اده =ات7 ن/ر0 )7 9سين 3Xشm
–ا, GاHن [–ا, 3?يبناF4 دا26ا دد* "د [3ساسا فده Q6ا U-(S
Qيم1 يو" "د يد6د4 9م
B
ا دا26ا دد* "د &دشا@3م –ا, 36 )Tما4 و
و U> هارهاش ي;س )@ 96رش@ يربه" "د د;, ءه‡6و N-ن )7 9سا
3ناسنا ء)Tما4 1ا 3?يTم ء)ن;8ن و )ت!رW هدFع ر@ ا" 9ليc! و ري,
"اد6د% [9سا هدشن "ارXS يرش@ ياFماHن و اه•تXم "د )7 ا"
3ن;
j
7 ف"اTم و G;لع )@ Qت,ادر% ن/ر0 3ل*ا فده [Q6ار@ا?@ &دنادرW
ر@ "د ا" ن/ر0 ي1ا2عا داT@ا R7 Lين ن/ 38لع 1ا2عا و هد;بن
5لع "د 3@ات7 اS 9سا هدماين ن/ر0 )C 9سا Rيلد Qي8ه )@ &دريW38ن
ن/ 1ا ن/ر0 نا"ادا;ه 1ا 3cT@ )7 )ن;گن/ Šدشا@ •• ا6 اي8ي7 ا6 G;2ن
يم د?ها;,3م ن/ر0 نا?8شد 1ا 3,ر@ [رگ6د •نا4 "د )Xنا?M ا6 &د?بلg
د6درS3@ Œد?هد "ار0 G;لع Q6ا R@ا-م رگ?س "د د;, "اد?% )@ ا" ن/ اS
•نا4 1ا )M و ناتسود ي;س 1ا )M [اتسا" Q6ا "د Nش;7 :;ن ود ره
و =ات7 Q6ا 9Tيب• 1ا 9س"دان 37"د رگناƒا8ن [ن/ر0 نا?8شد
&دشا@3م ن/ 3ل*ا 96";م~م
[56;ش3م د"او 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا ناديم )@ ام 3ت0و f%
:;<;م و 3ل*ا 96";م~م )7 5ƒ"اeگ@ دي7~S 9-ي-> Q6ا ر@ د6ا@
اS 9سا Qƒا ن/ر0 ء)#$}و &9سا hناسناm انا8ه ن/ر0 3ساسا
ا@ ن/ ء)g@ا" و Aتسه GاHن 1ا A
B
لC A?$بناF4 ˆƒ Qƒدا$?@ €اF@;M"اFM
3!رTم ا" نايم Q6ا "د ناسنا هاگ6ا4 و هد?ک!ا 3% ا" ن/ "اWد6ر!/
Q6ا \اسا ر@ 3?T6 [اه•رگن و اهN?ي@ Q6ا \اسا ر@ هاگن/ &د6ا8ن
Fمانر@ [3
B
ل7 3?يبناF4 ناسنا )@ )7 د"و/ د;4و )@ 3Wدن1 يار@ ا" يا
يد?8نا;S )ل84 1ا و د;, ياFƒد?8نا;S و اهورين Gا8S اS دهد ناديم
ي8لع و 3ل-ع "د و د1ادنا "ا7 )@ Aتسه 9,ا?ش ء)*رع "د ا" •ا
[3س"ر@ و '(@ )@ 9سا هدش QييTS N6ار@ )7 ي";_ و دود> نا8ه
ن/ )@ و )ت,ادر% UيبgS و )@ر2S و ريس#S و Uي-(S [Nهو‡% و •وا7
)ن Yب
B
gلا@ )7 326اتن Šدسر@ [دسر@ دنا;S3م )7 36اه"وا@ و •6اتن
Q6دايم )@ ن/ر0 رWا f% &هد??Xش ريE و Uلgم 5ه )ن و د?تسه 36اFن
و 3ن;
j
7 G;لع ء)*رع "د 3
B
ل7 5يها#م 3ل*ا ياهديل7 اS دو"3م 5لع
"د 3ت7ر> [رما Q6ا د;, Y0او "د [دهد@ ناسنا 9سد )@ ا" 3@ر2S
)7 در7 •;مار! د6ابن LWره اما و 9سا هدش دا6 يد?8!ده ياتسا"
ن/ )@
o
ات6اFن Lين ي1ا2عا داT@ا 1ا دT
K
@ Q6ا "د ن/ر0 38لع €اFت!ايه"
&د;ش3م 3Fت?م 9سا hنا86اm Nمان )7 36)ل0
ناسنا Š9سا hناسناm د;, انا8ه ن/ر0 ي";(م :;<;م [Q6ار@ا?@
اه•و" ا@ [د;, تا7ا"دا و رعاشم ا@ [د;, ياFƒد?م"وا@ و اههاWد6د ا@
ي"و/;ن و ي
B
دام G;لع اما &د;, U6+ع و “@او" ا@ و د;, €اه"ات!" و
R-ع )@ b;7;م Šن/ ن;W )ن;W ياه"اXها" و اه"اL@ا ا@ [ه
B
دام 5لاع "د
Q6ا "د د;, اS 9سوا تا
B
6رHن و تا
B
ي<ر! [تا!اشت7ا [="ا2S [ناسنا
&د1ات@ Nي% N6;, ياFƒد?8نا;S ا@ Uبg?م [)*رع
19

1ا 3cT@ 3>;لهداس 1ا Qمm .د6اL!ا3م هد?سƒ;ن fxس
"د دنا ن/ر0 )@ ي"اeگتمد, ء)ت,;سلد و Uشاع )C Aنانا8لسم
o
ا-ي0د و ن/ )@ 9مد, ا6 ن/ر0 1ا :ا!د ءهLيگنا )@ )7 3نان/ Š5ت#گش
•+S [د6د4 يd;ل;?XS و G;لع ءهد??7هري, ياF0ر@ و J"1 ري_~S 9(S
ي";ما و 9سين ن/ر0 1ا )7 د?6اL#ي@ ن/ر0 ر@ ا" 36اهLيM اS د??73م
)7 3ناس7 &9سا هد;بن ن/ر0 د;y-م LWره )7 د?6ا8ن Rي8(S ن/ ر@ ا"
3!رTم &&&و G;2ن [اي8ي7 [•• G;لع "د 3@ات7 ا" ن/ر0 اS د?ش;73م
يم ه;Xشا@ و Ž"L@ ا" ن/ر0 د;, "ا7 Q6ا ا@ Aƒ;W [د?6ا8ن ŒŒد?نادرگ
"د ن/ر0
o
`
B
وا )7 د?ناد@ د6ا@ Z;لهداس نانا8لسم 1ا هدع Q6ا
1ا رتW"L@ ن/ :;<;م )ک?6ا
o
اينا_ و 9سا 3لما7 =ات7 د;, :;<;م
3ناسنا Š9سا ناسنا د;, ن/ :;<;م ار61 دشا@3م G;لع Q6ا ء)8ه
9سين 3
B
Xش &دريW3م هرF@ اFن/ 1ا و د?C3م ‹ش7 ا" G;لع Q6ا )7
1ا [ي"و/;ن و فاشت7ا و UيبgS و )@ر2S [Nهو‡% و Uي-(S )7
يا?@ ن/ر0 )7 3لا> "د [9سا ناسنا R-ع ياF$W‡6و و اFƒد?8نا;S
[ن/ 9$yخش ء)ع;82م يا?@ Šد"اد هدFع ر@ ا" ناسنا Q6ا 9ي
B
ل7
€ا?@ "اد هدFع ن/ر0 )کنا?M &ا" ن/ ء)شƒدناو R-ع L$ن و ن/ ر$8<
اS دهد ه1ا4ا ناسنا Q6ا )@ )7 36)Tما4 [9سه Lين 3ناسنا ء)Tما4
)@ [N6;, د;4و نو"دنا "د هدش )تشاeW 9T6دو )@ تاناXما 1ا
ء)Tما4 و دش دل;تم 5لاس 3ناسنا )کن/ 1ا دT@ و &دريW هرF@ 3تس"د
ناديم وا )@ ن/ر0 90و ن/ )7 9سا 3Tيب• دم/ د;4و )@ 5لاس
ا6 9س"د 326اتن )@ هدم/ ;ل4 Uي-(S و Nهو‡% ء)*رع "د اS دهد3م
ر
B
ک#S و N?ي@ ياه›+م و Q61ا;م )7 3لا> "د Šد@ا6 9سد 9س"دان
&9سا هد;8ن Qي8cS و Q$م~S يو يار@ Lين ا" šي(*
3ي8لع تاL2Tم و 36اFن 38لع U6ا-> ام )7 د"ادن 1ا;4 نا?•8ه
9Tيب• 1ا 9س"د 3?يبناF4 ]6 دا26ا ها" "د 3Fلا =ات7 Q6ا )7 ا"
•ابS"ا
o
ات6اFن و ن/ €اL4ا نايم Gا2سنا و 3گ?هœ8ه 9Tيب• [3تسه
F
B
6رHن و اه)
B
ي<ر! )@ [د?73م )Dا"ا N6اتX6 ءهد??6ر!/ ا@ ن/ ء)M"اxX6 ‘
هديمان h38لع U6ا->m )7 )•ن/ )@ 3ت> ا6 و رش@ 3ل-ع €اF
)تس@او د?6/3م 9سد )@ يرش@ Y•ا0 تا
B
ي@ر2S U6ر• 1ا و دن;ش3م
و Y•ا0 [36اFن 3-6ا-> [ن/ر0 38لع تا6/ و U6ا-> )M Š561اس@
ر@ )7 يد@ا و 3ل1ا 9سا 3ل-ع [اFن/ ء)8شMرس )7 ا2ن/ 1ا دنا Uلgم
و 9سا 3تسه ءهد??6ر!/ د;, وا )M [د"اد )•ا>ا د@ا ر@ و b1ا
3لا> "د &دشا@38ن ناXم و نام1 د?@ "د Lين Nت!رTم و 5لع Q6ار@ا?@
د"و/ه" )7 ياه"اL@ا ء)نا;تش% 1ا )7 5ه د?M ره a ناسنا 3ل-ع ياه
=;M"اFM )@ و 3Tg0 ريE [36اFن ريE 3-6ا-> a د?شا@ "اد";,ر@ Q6;ن
Šbا> 9Tيب• )@ و د?شا@3م دود(م يرش@ ص0ان ياه"اL@ا و تا
B
ي@ر2S
vرTم "د 3ت> و دن"اد "ار0 ص-ن و R6دTS [رييS vرTم "د )تس;$%
ŒدندرWر@ •-ع )@
o
اسp" )ک?6ا
20

ء)*رع "د 5لع )•ن/ 1ا ام )7 9سين A?Tم Q6د@ Qخس Q6ا QXيل
يتسه و Aسا?شناسنا ء)*رع "د 3?T6 Šf#نا و Jا!/ يار@ Aسا?ش
ام )@ ن/ 3نا86ا U6ا-> تاب_ا و ن/ر0 تا6/ و 3ناTم رSQشو" 5F!
و ص0ان [”ن"57 د?M ره يريس#S Y0او "د اههداد Q6ا و د?73م )Dا"ا
5شM
o
اما8S [د?هد3م 9سد )@ ا" ن/ر0 38لع تا6/ 1ا2عا 1ا ر
B
يتم
)ي*;S ا" يLيM Qي?M ام
o
اTg0 [56ريگن هرF@ اFن/ 1ا و هديش;%
&h5ي?738ن
هدش QƒودS ر<ا> =ات7 )7 9سا Gارم Qي8ه UB-(S يار@ Y0او "د
ن/ر0 [=ات7 Q6ا "د اS 9س$ن ن/ رس ر@
o
اTg0 ‹
B
لuم Q6ار@ا?@ &9سا
ر@ يرش@ 5لع ا@ ا6 و هد;8ن تاب_ا رش@ 5لع ء)ليسو )@ ا" 56ر7
)7 9سا 5لع Q6ا 9-ي-> "د ار61 Šد?7 b`دتسا ن/ 9
B
يناB -> و 9(
B
*
يم 5يلع ياد, =ات7 1ا داد8تسا د?م1اين د;, تاب_ا يار@ &دشاب
نايم )@ Qخس رش@ 38لع تا!اشت7ا 1ا )لاس" Q6ا "د رWا f%
[ناي@ Q6ا 1ا 3ساسا ء)6اE a د6/3م نايم )@ 5ه ناوار! )7 a د6/3م
ناه™ا )@ ن/ر0 38لع تا6/ ي1ا2عا 5يها#م و 3ناTم Qت,اس]6دLن
ا@ &9سا 3Fلا =ات7 Q6ا 9يناB -> Qت,اس ";لبتم ن/ YبS )@ و رش@
hšƒر*m A>و و hšي(*m 5لع نايم )7 9-ي-> Q6ا )@ zسا" نا86ا
9سين QX8م LWره 3ل@ا-S Qي?M و )تشادن د;4و 3مداyS :;ن ‰يه
38F! [ن/ر0 1ا ام 5F! ا6 و هد;@ 9س"دان 38لع ي";^S )7 هاگن/ رگم
1ا يريWهرF@ ا@ هدن"اگن )7 AناسC و &دشا@ Lيم/اg, و •;لم
Qي?M 3عدم LWره [9سا هد"و/ ‹يل~S )@ ا" =ات7 Qƒا ناش"ا_/
&د?6ا8ن )DربS ص-ن Q6ا 1ا ا" د;, د?نا;S38ن و هد;بن Aت8yع
د6د4 تا!اشت7ا ا@ 5ƒرC ن/ر0 تا6/ 9-@اgم [رگ6د 3S"ابع )@
9-ي-> Q6ا ر@ 3?تبم a دشا@3م =ات7 Q6ا '(@ ";(م )7 a 38لع
ياه1ا" يو" 1ا 9سا )تسنا;S د"ا;م 1ا 36ه"ا% "د د6د4 5لع )7 9سا
5لع يو" Q6ا 1ا 5ه و Šد"ادر@ هدر% ن/ر0 1ا 3Sا6/ ي1ا2عا و 38لع
ياتسا" "د ا" يد?مد;س 5يها#م و Qيماcم 9سا )تسنا;S د6د4
"ار0 ام "ايت,ا "د [تاع;<;م Q6ا ءه"ا@ "د 3ن/ر0 تا"اشا ريس#S
هدƒد% [رش@ ءهد?6/ 38لع ياF$س"ر@ رWا bا> &دهد ياههد6د% 1ا €ا
3DL4 ا6 3
B
ل7 ";• )@ ا" ن/ تاع;<;م 1ا 3ع;<;م ا6 د6د4 5لع
36)8gل ن/ر0 9
B
ينا-> و 90اد* )@
o
ا-لgم رما Q6ا [د;8ن bاg@ا
ن/ر0 رس
B
#م )7 9سا Q6ا 3ل
B
;(S Qي?M 3T0او 3?Tم )Xل@ Šدن138ن
R82م ءه"اشا ]6 ريس#S يار@ د;, Nش;7 "د [–ا, Yg-م ن/"د
&9سا هد;@ Gا7ان [3ن/ر0
)7 9ساتسا" Qƒا "د و 9سا ناسنا 96اده ء)مانر@ ن/ر0 Š3ل@
ود ره "د 38لع تاناي@ و تا"اشا 1ا "اشرس [L2Tم =ات7 Q6ا تا6/
ر@ ا" يد6د4 ياه)•6"د اS د?شا@3م 3س#نا و 30ا!/ G;لع ناديم
نا86ا و 96اده ياهU!ا ي;س )@ ناسنا رW;2تس4 R-ع يو"
1ا رتشي@ h5لعm تاB-تشم و ا#لا )7 9سا يو" Q6ا 1ا 5ه &د?6اشگ@
21

O 160 O دود> "د و هد6درW "ارXS 56ر7 ن/ر0 "د "ا@ P 750 1ا )6/ P
[تادابع [Y6رشS داT@ا )@ )
B
ي-@ و 38لع تا6/ Šن/ تا6/ R7 :;82م
&دشا@3م •;@رم &&&bاkما [صy0 [ت+ماTم [‹يلاXS [د6ا-ع
)#
B
لuم )@ `ا@ "د )C )لاس" Qƒا :;<;م =اختنا فادها 5$ت#W )•ن/ 1ا
.د;ش Aم )*+, AS/ ء)تکن د?M "د دش )ت,ادر% ن/ ءهد8ع €اه
1 ‘ G;لع و ر$س#S zƒ"اS ”?سنارW A8لع rار$م )@ Aهاگن ا@
$م هدƒد )@ رما €دا@ نا8ه "د 9$T0او Qƒا [ن/ر0 52> )C دƒœ
5ƒرC ن/ر0 Yما4 ر$س#S Q$تسخن 1ا Aن/ر0 ر$سا#S 5$Hع –
€رب• ر$س#S – Rƒاوا "د )C €ر$سا#S Qƒر,/ اS )ت!رW
AƒاF@اتC [9سا هدش ‹$ل~S €ر2ه 5هدL$س نر0 bوا ء)8$ن
دT
K
@ "د )بنا4 )8ه ";• )@ و
o
اما8S )ن اFن/ ˆ6 ‰$ه )7 دنا
و اه هداد €;گخسا% 5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا Q$$بS
يم ن/ر0 تاƒ/ 1ا Qƒ;ن €اFت!اƒ"د €;گ@ا;4
o
اSد8ع )ن و د?شاب
)@ ن/ R$لد &5ƒرC ن/ر0 ر<ا> bا> ناب•اخم تابلاgم ء)8ه
)ک?6ا Q$ع "د ن/ر0 )C 9سا 1"ابتم )تکن Q6ا "د Qشو" ";•
ت`;(S 1ا رSار! و Aخƒ"اS ار! [AناF4ار! [Aنام1ار!
و ت`;(S ر$س و نام1 ا@ )ش$8ه €ار@ اما دشا@ Aم 3Tg-م
9سا 9
B
يلا
B
يس و 9Cر> bا> "د ناF4 و AWدن1 تا!اشکنا
Aم رش@ ء)ش$8ه €ار@ bاTتم ياد, ء)ش$8ه =اتC )C ارM
[";_~م ر$E €رش@ €اFتشادر@ و ="ا2S )کن/ bا> &دشا@
)M و دن"اد "ار0 Aƒاتسƒا و دا82نا [zسن vرTم "د ه"ا;8ه
[د?شا@ ر}ان :;<;م ˆ6 9$
B
لC )@ تاF4 ءه"ا% 1ا رWا اس@
&د?نا@اSر@
o
اما8S ا" د6د4 €اF-!ا د?نا;تن رگƒد €دT
K
@ "د اما
$م رش@ A8لع rار$م •1"ا 1ا )ن رما Q6ا )تبلا Fب?4 )@ )ن و دهاک ‘
)C ارM د?C Aم د"او )8gل Aتسه و تا$> "د ن/ €در@"اC €اF
Qي?M د"ا;م 1ا 3س@ "د &9سا h9
B
$بسنm ء)$c0 ا2?ƒا "د )$c0
ا@ دن;$% "د [€رش@ ="ا2S 1ا Aشان A8لع €اƒاc0 )C د;ش Aم
"د Aلو دن;ش Aم فرyم zƒ"اS نود@ و )نادوا4 AFلا ف"اTم
ه"ا% 8F! ن/ 5ه د"ا;م 1ا €ا ه1اS &دن"اد فرyم zƒ"اS اFت!اƒ"د و اF
د
B
د2م Aنا;,1ا@ د"د )@ دن"اد فرyم zƒ"اS )C 5ه Aƒاه )شƒدنا
اS Aناسنا 1ا )C €رش@ فور} 9
B
$بسن "د هاW و دن";, Aم
L$ن ا" د;, –ا, Aشخ@ر_ا و Aƒا"اC [9سا توا#تم رگƒد Aناسنا
&د?شا@ ا"اد 9سا Qک8م
$م د$C~S و "ارکS اeل 5F! ءه1;> )@ •;@رم A8لع rار$م )C 5?ک
و رBkکS [:
B
;?S [ا!"d [€ر$Wار! رHن 1ا Šن/ر0 تاƒ/ 1ا €رش@
)ک?6ا Q$ع "د دنا Nخ@ر_ا و د$#م [ا"اC )ش$8ه Aع;<;م ءهرتسW
و فور} "د 9سا Qک8م و )تشاد RماکS و دادتما )@ 1ا$ن
رخ! ر$س#S =اتC )C 9سا Qشو" +kم &د?شابن ;گخسا% Agƒارش
و A8لع NF4 1ا N$% [Rب0 نر0 هد "د هدم/ ‹$?yS )@ €1ا"
22

Qƒا رWا Qƒار@ا?@ &9سا هدش QƒودS ر<ا> رyع Aند8S •L$,
–;yن نا$م )C A?شو" و U$0د 5D+S و U!ا;S 1ا دنا;تن =اتC
$تسه ءه1;> "د دƒد4 A8لع تا!اشتCا و 9
B
?س و =اتC Aسا?ش
دهد رب, 9سا هدش "اد6د% – دنا;S A8ن 5ه اTg0 )C – رما Qƒا
ي8ن "ا8ش )@ €1ا" ر$بC ر$س#S "د Ay-ن ا8
B
لسم R$لد Qƒا )@ [دور
فر} ا@ Uبg?م ن/ر0 تاƒ/ Aم;F#م Uƒا-> ر@ =اتC Qƒا )C
€ره;4 و ASا™ 9
B
$لا
B
$س AW‡ƒو 1ا و هد;@ U•ان د;, رyع €رک!
يم ن/ €1ا2عا تاyتخم 1ا )C 5ƒرC ن/ر0 Qتم نا8ه "د دشاب
اS 9سا هدم/ `ا> و 9سا هد;8ن €"اد )?$ƒ/ [صخشم ء)هر@
اS ا" Aن/ر0 رƒe%ان ناƒا% 5$ها#م ’ارTم )@ د;T* ناکل% Qم .دƒ;گ@
Fتشار!ار@ ا2?ƒد@ اS 1ار! Q6ا 1ا اما د$ƒ/ 1ار! ن/ ر@ f% ŠGا
Š9س$ن Qم bام رگƒد [9ƒاFن A@ اS و €دT@ ء)ت,ا?شان €اه1ار!
FH(ل f#ن f#ن و ر
B
ک#S €اFماW "و1 و ا8ش Qƒا و Rم
B
~S €اF
ء)ƒا8نا4 و Aما> رس 9ش% "د نا?•8ه Qم Aلو [ناS )شƒدنا
&دنام 5ها;, ا8ش ا@ ناتƒا"و "د ا" zƒ"اS ء)8ه و 5تسه ناتها"
2 ‘ اx8ه و هار8ه و دƒد4 5لع رH?م 1ا ن/ر0 A8لع تاƒ/ ر$س#S
ن/ر0 1ا2عا و Gاي% GوادS نا8ه Y0او "د نام1 تا!اشکنا ا@
Qƒا )تبلا &9سا Aت!رTم و Aم;F#م AWد?شخ@ ء)*رع "د
)C ر<ا> رyع "د ا" نا8لسم ناهو‡% ن/ر0 9
B
$ل;^سم رما
Aم ناد?Mود 9سا رش@ ASام;لTم و Aت!رTم "ا2#نا رyع
&9ساتسا" Qƒا "د )ناT<ا;تم Aشش;C ر<ا> ء)لاس" &د1اس
3 ‘ 1ا ه"ا;8ه €رش@ ء)Tما4 €ار@ A?ƒد €اه )مانر@ و Q$نا;0
5F! [5$ک> :"اش )C د?شا@ Aم "اد";,ر@ هدن1"ا A6اFت8ک>
&9سا )تشاeW او رش@ R-ع )@ ا" اFت8ک> Qƒا 1ا Aس@
Qƒا )@ دنا;S Aم 5لع ء)•ƒ"د 1ا “-! R-ع )C 9سا Qشو"
د;, 5ƒرC ن/ر0 A8لع تاƒ/ ر$س#S f% &درب@ A% 1;م"
يم Aن/ر0 €اFت8ک> €اشW1ا"
o
ادƒد4 5لع )C )•ن/ د?نام &دشاب
و =ارش [¡;, 9ش;W €اFناƒ1 [ناcم" ءه1و" €اFت8ک> 1ا
Aس@ "د L$ن )لاس" Qƒا &9سا هد;8ن ي"ادر@ هدر% ن/ bاkما
&درC دها;, bابند ا" فده Q$8ه د;, Qƒوا?ع 1ا
4 ‘ Uƒر• 1ا نانا8لسم €اFلد "د 3نا8ƒا €اF@ادFS Gاک(تسا
)تسا,ر@ A8لع Uƒا-> و 5$ها#م ا@ اFن/ ء)شƒدنا €1اس"و"ا@
ء)Tما4 )C 9سا )ƒا8نارW و `او A!ده [ن/ر0 Zو" و Qتم 1ا
€اFماW ن/ 9F4 "د دƒا@ ˆ$مداCا €اهداFن ه‡ƒ;@ A8لع
هدن1ار@ Qƒا €اه )?$م1 1ا Aکƒ دƒدرS نود@ &دن"ادر@ €ا
ن/ر0 €اFناهر@ Aگتس;$% و دادتما نا$@ [€"و"ا@ و Gاک(تسا
ن/ €;سار! اS و A8لع تا!اشتCا رyع اS 9لاس" رyع 1ا
يم GرCا ربما$% نار*اTم رWا f% &دشاب 1ا €"ا$س@
RB 4وL
B
ع €اد, ˆ?ƒا دنا هدƒد رس 5شM )@ ا" ناشƒا تاL2Tم
23

ا" ن/ر0 Qشو" تاL2Tم [رگƒد €اهرyع و امرyع Gدرم )@
يم Lين ناشرyع تا@ا2ƒا ا@ •سا?تم )C 1ا و هداد ناشن دشاب
يم ن/ر0 9
B
$نا-> رتشي@ ¡"د ي;س )@ 3ها" Uƒر• Qƒا ‘
)@ ر<ا> ء)لاس" )C 9سا A!ادها 1ا رگƒد Aکƒ Qƒا &د6اشگ
&دشا@ Aم ن/ UB-(S bابند
5 ‘ A@ر2S G;لع )C ا" Aتسه €اه هدƒد% "د •رگن bاTتم €اد,
و د;, )@ نا8ƒا €;س )@ Aها" [دنا "ا;تسا ن/ دا$?@ ر@
)C هدش هدƒد هاW اما [9سا هداد "ار0 Nƒ;, Qƒد €اFش1"ا
ن/ 1ا )C €LCارم و A?ƒد Aت
B
?س €اه “$(م "د •رگن Qƒا
$م AWد?ƒا8ن )کل@ 9سا )تس;$% b;!ا ء)ƒوا1 )@ اF?S )ن د??ک
Qƒا 1ا &د;ش Aم RماTS ن/ ا@ L$ن Lيم/ )EدEد Aع;ن )@ Aت>
€اFن;ناC و A?ƒد Aت
B
?س ء)Tما4 نا$م دن;$% )C 9سا
$م =;س(م اFن/ ";(م [هاگشناد )C €رک#?شو" هاW د;ش
AT$ب• &9سا هدƒدرW RماC :اg-نا هاW و 9سسW "اMد
Qƒا د?نا;ت@ )C رHن Qƒا 1ا ˆ$مداCا €اFg$(م )C 9سا
9
B
$ل;^سم [د?ƒا8ن 9م
B
رم Aل;*ا ءه;$ش )@ ا" اFلسW
هاگن دنا;ت@ دƒاش )لاس" Qƒا f% &دن"اد هدFع ر@ A?$گ?س
)@ )تس@ A-!ا ا@ Aت
B
?س “$(م 1ا )C ا" A8لTلا •لا•
$م GاW تا
B
$عرش €اه Aخ?ه;% •ابS"ا ء)ل;-م )@ 9بسن د"اeگ
ي"اد )?ي6/ = و هد$نادرW b
B
;(تم [3?ƒد –;yن ا@ دƒد4 G;لع
)C دهد ناشن [hQƒدm و h5لعm ء)ل;-م ود Aخ?س8ه 1ا
"د ودره و هد;@ LيM ˆƒ [ودره hQƒدm و h5لعm هاگتسا,
&د??C Aم bابند ا" €د?8!ده ˆƒ 9ƒاFن
6 ‘ 1ا 38لع يريس#S ء)Dا"ا ر@ ر}ان )C =ات7 Q6ا Qيماcم
Y@ا?م 1ا Aکƒ اF?S )ن [دشا@3م 56ر7 ن/ر0 3ن;
j
7 تا6/
$خ?ه;% 'ƒد> و ر$س#S 9?8S"اxƒد "د Aس"د
B
د8م Aساسا ‘
$م هد;@ ";شC €اFن;ت?ه;% تا$عرش €اF U@اgم )کل@ دنا;ت
Aس"د تادر#م 5$-تسم Y@ا?م 1ا [دƒد4 ء)ب
B
Sرم 5ل;کƒرC
=اس> )@ L$ن اه Aخ?ه;% )8ه "د Aم+سا 9!ا-_ ن;8cم
$م د?M ره )C €ر_ا Q$?M ‹$ل~S )@ Gربم 1ا$ن [€و" Qƒا 1ا &دƒœ
ا@ Aلو دشابن در! )@ رy(?م 9سا Qک8م د;, :;ن "د
هدرتسW Nهو‡% ن/ L
B
$> "د ا?$-ƒ 9سا هدم/ 5ه )@ )C €ا
LƒLع ن+y(م و ناداتسا €ار@ A@;, €اشگها" )C د;@ دنا;S
\;س(م و \;8لم Nي% 1ا Nي@ [د;ش A-لS )?$م1 Qƒا "د
&9سا
اFلy! رس د$ƒ~S €ار@ ˆ$مداCا Gرت(م Y4ارم 1ا \اxس Q8< f%
š8gم ن/ )Dا"ا 1ا )C A!ادها G"اود$ما [)لاس" Q6ا A
B
لC نا;?ع و
و نا$هاگشناد Q82نا ها" žارM [)تس;$% UB-(S )@ دشا@ Aم رHن
24

ن/ر0 ف"اTم و G;لع ء)*رع )@ د?م )0+ع LƒLع ناهو‡% Nناد
&در$W "ار0
]نآرق زاجعا [=ابL &ه2ی%ی!
رس ˆƒ ء)@اkم )@ 5ƒرC ن/ر0 h1ا2عاm :;<;م )@ Qت,ادر% ء)?$ش$%
&ددرW Aم ر@ €ر2ه bوا نر0 )@ [3ن/ر0 G;لع "د R-تسم Ry!
و )@ا(* ء)-ب• "د Aن/ر0 G;لع ء)*رع ناد?8شناد "ا@ Q$تسخن
Aس;م ;@ا [د;Tسم Q@ا )للا دبع [\ابع Q@ا )للا دبع د?نام Q$T@اS
Q@ ؤاgع [\ؤا• [)مرکع [رب4 Q@ دها2م [9@ا_ Q@ دƒ1 [€رTشا
ا" :;<;م Qƒا [ن/ر0 تادر#م ر$س#S Rƒ™ "د )C دند;@ &&& و Zا@" A@ا
&د?ت,اس )تس4 ر@
س 5لع ناد?8شناد Uƒر• 1ا ن/ر0 G;لع داT@ا 1ا دT
K
@ Qƒا fx
ن/ر0 1ا2عا )C دش )ت,اس "و"ا@ ا2ناد@ اS €ر2ه Gود نر0 "د ر$س#S
Aتس"د )@ ا" د;, هاگƒا4 ن/ر0 G;لع €اه ),اش 1ا 5لع ˆƒ نا;?ع )@
$س"ر@ نام1 9شeW ا@ &درC اد$% و هدرتسW ن/ر0 1ا2عا ن;مار$% اF
ره ن/ر0 1ا2عا داT@ا و ه;4و ["
B
;gS 1ا )ل>رم Qƒا "د &دش رS هدرتسW
رسa aوa a9!رWa a"ار0a aناد?8شنادa a'(@a aš8gمa a)ناWاد4a a";•a a)@a aˆƒ
1ا2عاm [hن/ر0 AE+@ 1ا2عاm [hن/ر0 €;ل 1ا2عاm .ن;M AƒاFلy!
[hن/ر0a aATƒرشSa a1ا2عاma a[hن/ر0a aAخƒ"اSa a1ا2عاma a[hن/ر0a aAنا$@
hن/ر0a a1ا2عاm aAلCa a'(بم a=;M"اFMa a"د a&&&a ahن/ر0a aAب$E a1ا2عاm
&دش QƒودS
Gان )a@ €دƒد4 €1ا2عا ءa)ƒرHن دaهاش نا?•8ه €ر2ه Gود نر0
GاHن €;aس 1ا )
aB
ƒرHن Qaƒا )aC د;@ h)!رa*m ء)ليaسو )a@ ن/ر0 1ا2عا
تO ¢¢£ J ه تO —a>ا2لار(@ Qa@ور8ع نا8kع;@ا و دaش Zرgم P ¢¤¤
اa@ )aC درC ‹a$ل~S hن/ر-لا 5aHنm Gان )a@ ا" Aa@اتC ه"ا@ Qaƒا "د PJ ه
Fخسن ‰$ه ‹س~S &9س$ن \رتسد "د ن;?Cا 5ه ن/ 1ا €ا
هره1;@ا دaa8(م zaa$ش PZ"O "د )aaC Aaa@اتC Q$تaaسخنm .دaaƒ;W Aaaم
—a>ا4 hن/ر-لا 5aHنm =اتC [دaش )aتش;ن ن/ر0 Aaنا$@ 1ا2عا :;<;م
[b;aaaay! [دDاو1 [فe> [1ا2ƒا [9aaaaE+@ )aaaa@ =اتC Qaaaaƒا "د وا &د;@
&h9,ادر% ن/ر0 &&& و تاF$بشS [تا"اTتسا
Agaساو دaƒLƒ Qa@ دa8(م )للا دaبع;@ا €ر2ه G;aس نر0 Raƒاوا "د
تO 306 1ا2عاm Gان )aa@ ا" ن/ر0 1ا2عا :;<;م "د €رگƒد =اتC PJ ه
Jدا* A#gyم &د"و/ "د رƒر(S ء)تش" )@ h)#$ل~S و )8Hن A! ن/ر-لا
د;, نا"ود دم/رaس ن/ر0 Aaنا$@ 1ا2عا :;<;م "د ا" =اتC Qaƒا AaT!ا"
)a@ ا" ن/ر0 Aaنا$@ 1ا2عا Zرش )aC Aa@اتC Q$تaسخنm .دaƒ;W Aaم )تaسناد
دaƒLƒ Qa@ دa8(م )للا دaبع Aa@ا hن/ر-لا 1ا2عاm =اتC [9a,ادر% Aتaس"د
&hد;@ Agساو
;a@ا )aC د;@ نر0 Qaƒا "د و د$aس"ار! €ر2ه G"اFM نر0 fxaس
تO Aنامرلا Aس$ع Q@ Aلع Qس(لا ¥¦§ 9(S 3هاS;C ء)لاس" PJ ه
25

ا@ )C د"و/ "د رƒر(S ء)تش" )@ ا" hن/ر-لا 1ا2عا A! 9
j
ک
K
B
?لاm .نا;?ع
)a@ ن/ر0 €1ا2عا داT@ا 1ا دaT@ 9a#ه ن/ "د اaما [5a2> AaکM;C د;4و
)a@ =اتC Qaƒا "د €و رaتش$@ Gا8تها )aXن/ اa@ [9aسا هدش نا$@ Aتaس"د
ا" ن/ر0 AaE+@ 1ا2عا وا &9aسا هد;@ ف;gTم ن/ر0 AaE+@ 1ا2عا دaT@
$م €د?@ )تسد :;ن هد و )-ب• )س )@ &&د?ک
5a$هار@ا Qa@ دa8(م Qa@ دa8> نا8$لaس;@ا )aC د;@ نر0 Qaƒا "د 5aه
تO Aa@اg, ¥¦¦ نا$بلاm Gان )a@ ا" ن/ر0 1ا2عا "د €رگƒد =اتC PJ ه
5aHن AaTƒد@ "ات,اaس ءaهو+ع )a@ )aC درC ‹$?ayS hن/ر-لا 1ا2عا Aa!
&9,ادر% L$ن ن/ €;?Tم 1ا2عا )@ ن/ر0
G;س نر0 ر,اوا "د )C AناسC QƒرS";Fشم 1ا Aکƒ [ن/ 1ا f%
Qaa@ دaa8(م رaaک@;@p Gاما [9aaش;ن =اتC ن/ر0 1ا2عا :;<;م "د €ر2ه
تO Aن +0ا@ •
B
$• £¨¥ ن;?C اS hن/ر-لا 1ا2عاm N@ اتC )C د;@ PJ ه
)aaتشاد )aaگن ;#(م ن/ر0 G;لع €ا$ند "د ا" د;, Aaa8لع 9aaF@ا Laa$ن
&9سا
دبع Q@ R$ل, Q@ د8>ا "اب2لا دبع A<ا0 )C د;@ نر0 Q$8ه "د
رƒاد =اتC [)للا ءaه دa$>;تلا =ا;@ا Aa! Aa?8لاm Gان )a@ د;, Aa!"اT8لا
9aس$@ تادل2م 1ا ";g0 RaماC دل4 ˆaƒ )aC د;8ن ‹a$ل~S ا" hbدTلا و
–اayت,ا ن/ر0 1ا2عا Aaس"ر@ )a@ aa 5aهدLناش دل4 Aa?Tƒ aa ن/ ءa)ناW
&د"اد
€رها} GL> Qa@ دa8>ا Qa@ Aلع دa8(م ;a@ا €ر2ه 5a2?% نر0 "د
تO £¤§ Aa! Ray#لاm .د;, فورTم =اتC G ;aس دل4 1ا Aلay! PJ ه
"د )aC داد –اayت,ا ن/ر0 1ا2عا نا$@ )a@ ا" hRa(?لا و ءا;هwا و Rل8لا
&9سا )ت!" Qخس "اyت,ا )@ 1ا2عا ه;4و 1ا ن/
Q8>رلا دبع Q@ رها-لا دبع رک@;@ا Gاما [52?% نر0 "د نا?•8ه
تO Aaaaنا4ر4 £©ª Raaaƒ`دm ن/ر0 1ا2عا "د د;, ";Fشم =اتC PJ ه
9aaسا هد?ک!ا Aaaa?شو" ن/ر0 €1ا2عا داT@ا ن;مار$% )aaC ا" h1ا2ع«ا
8aه La$ن =اتC Qaƒا &د;8ن ‹a$ل~S "د Aaت> و Aaن+0ا@ 1ا2عا =اتC šgaس
ه"ا% Aa8لع “لaسS 1ورما )a@ اaS و )aتشاد"ار0 ن/ 1ا رaSار! [د"ا;م 1ا €ا
وا &9aaaسا هدرC —aaa#> ا" G+aaaسا ناF4 Aaaa8لع €اه ه1;> "د د;,
تا$ل2S ر@ رa}ان رaتش$@ )aC ا" ن/ر0 1ا2عا "د €رگƒد ء)لاaس" نا?•8ه
€;بن رyع "د ن/ 1ا2عا A? $ع m نا;?ع 9a(S 9aسا ta$!اشلا tلاسرلا
ن/ر-لا 1ا2عا A! &د;8ن رشت?م h
تO Aبay($لا Aaس;م Qa@ vا$ع Aa<ا0 €ر2ه 5aشش نر0 "د
¤££ ه J;-> ‹aaaaƒرTت@ اaaaa#شلاm .•";Fشم =اتC 1ا Aلaaaay! PU
hا#شm =اتC &داد –اyت,ا ن/ر0 1ا2عا Aس"ر@ )@ ا" hA#gy8لا €
s
";شC [د?ه ءه"ا0 )بش A8لع \"ادم "د L$ن ن;?Cا 5ه vا$ع A<ا0
صy
B
خS ءه"ود Aس"د •تC ءL4 G+سا €ا$ند •ا-ن 1ا رگƒد Aس@ و ام
&دو" Aم "ا8ش )@ Aم+سا G+C 5لع "د
26

1ا2عا :;<;م "د تا#لuم Aلا;تم €اFنر0 "اeW "د faaaa% ن/ 1ا
نا;ت@ 9aسا Raکشم )aC دaش "ا$aس@ €د> )a@ :;?S و ددTS رaHن 1ا ن/ر0
)@ و" Qƒا 1ا &د"و/"د اy>ا )@ R-تسم U$-(S ˆƒ 1ا اد4 ا" اFن/ ء)8ه
.5ƒا8ن Aم ا#تCا )*رع Qƒا "د اF?ƒرS )تس4ر@ رC™
.=اتC )aa?$م1 Qaaƒا "د €ر2ه 5aaشش نر0 €اF?ƒرS )تaaس4ر@ 1ا
m 1ا2ع«ا tƒا" د A! 1ا2ƒ«ا tƒاFن تO €1ا" Qƒدلا رخ! Gاما h §¨£ ه ‘
Q@ د8(م رX@ q@ p Q@ ‹س;6 =;-T6;@p hG;لTلا Zات#مm =اتC و [PU
ء)?س تO q7اXسلا qلع §¢§ &9سا Oه
=اتC )aa*رع Qaaƒا "د "اC QaaƒرS )تaaس4ر@ €ر2ه 5aaت#ه نر0 "د
ء)?aaس تOqبaa•ر-لا i"اaayنwا دaa8>p Qaa@ دaa8(م )للا دaaبع;@p ر$aaس#S
§©ª ريaaaس#S ءaaa)مد-م "د ا" ن/ 1ا Yaaaما4 Aلaaay! )aaaC 9aaaسا Oه
€اƒاو1 1ا 1ا2عا :;<;م )aaa@ hن/ر-لا GاX>w Yaaaما2لاm .Naaa!ورTم
&9سا هداد –اyت,ا ن/ ‹لتخم
تO qaaaش7"1 Qaaa6دلا "د@ €ر2ه 5aaaتشه نر0 "د ©¬£ =ات7 Oه
1ا2عا و G;لع :;<;م "د ا" hن/ر-لا G;لع 3aa! ناهربلاm Naa!ورTم
Ya4رم €اF@اتC ءL4 La$ن =اتC Qaƒا )aC د"و/ "د رaƒر(S ءa)تش" )a@ ن/ر0
&9سا هد;@ 1ورما )@ اS نور0 Aلا;S "د :;<;م Qƒا "د
ء)?aaس تOqaaعا-بلا رaa8ع Qaa@ Qaa6دلا ناهر@ €ر2ه 5aaFن نر0 "د
¦¦¤ و )aaت!رW Naa$% "د ا" Aaa-$بgS •و" ن/ر0 1ا2عا Aaaسر@ "د Oه
)aa@ ا" h";aaسلاو تا6-ا •aaسا?S 3aa! ""دلا 5aaHنm •";Fشم =اتC
و تاƒ/ نا$م تابaسا?م و ن/ر0 "ارaسا ن/ "د )aC د"و/ "د ‹a$ل~S ءa)تش"
ه";س &9سا هدش نا$@ Aƒا;$ش )@ اF
ناد$م Qaaƒا نا"واکS 1ا رaaگƒد €"واکS دaaهاش €ر2ه 5aaهد نر0
رaX@ qa@p Qa@ Qa8>رلا دaبع Qa6دلا b+4 —a!ا> La4 AaسC وا Š9aسا
ء)?س تO q•;يسلا ¬ªª ه هد@1 =اتC )C 9س$ن PU 3! نا-S«اm .•ا
Yaما4 1ا =اتC Qaƒا &9,اaس رaشت?م 'a(بم Qaƒا "د ا" hن/ر-لا G;لع
)a@ Šدو" Aaم "ا8ش )a@ ن/ر0 G;لع و 1ا2عا :;<;م "د اaFشهو‡% QaƒرS
&9سا )ت!رW ر@ "د ا" ن/ر0 G;لع '>ابم 1ا '(بم داتشه )C €";•
•aaسا?S )aa@ ا" د;, 9aaCر> ”aa?ه/ ن/ر0 1ا2عا "د ‹aa$ل~S دaaنو"
Aم+aسا 9a!+, €"ا80ا فورTم €اهرFش "د G;لع د;C" اaƒ 9a!رش$%
)aaC د;@ نر0 Qaaƒا "د و درC —aa#> €ر2ه 5هدL$aaس نر0 اaaS نا?•8ه
تO qس;ل/ Q6 دلا =اFش )aم+
B
ع ª¢©¨ ه رƒاد هريaس#S PU ءه Aa!"اT8لا
)@ ا" h3ناk8لا Yبسلاو 5يHTلا ن/ر-لا ريس#S 3! qناT8لا Zو"m .د;,
ء)*رع "د دƒد4 36 )ناکS Y0ا;لا A! =اتC Qƒا &د"و/"د رƒر(S ء)تش"
ر$aaaس#S Qaaaƒا €ا4 €ا4 "د و دو" Aaaaم "ا8ش )aaa@ Aaaaن/ر0 €اFشهو‡%
&9سا هدش )ت,ادر% ن/ر0 1ا2عا :;<;م )@ [د?84"ا
t?aaس تO qaaT!ارلا Jداaa* 3#gaayم €ر2ه 5aaهد"اFM نر0 "د
ª¥¤§ ه m .د;, دa?8ش1"ا =ات7 "د PU ta6;ب?لا taE+بلاو ن/ر-لا 1ا2ع˜ h
ه;ل4 1ا2ع˜ ء)يc0 )@ &د$شخ@ A?ƒ;ن €اF
27

هدن1ار@ €اه "اC رگƒد €"ا$س@ AT!ا" 1ا دT@ Qƒا "د A8$Hع €ا
Fل84 ن/ 1ا )C دند"و/ر@ )لسلس qنا0"Lلا 5يHTلا دبع د8(م zيش .دنا
)للا دaبع دa8(م zaيش Šhن/ر-لا G;لع 3a! نا!رTلا Raها?مm .Na@اتC و
.N@ اتC و qس";ن نامLلا Y6 د@ zي ش Šh5ي HTلا ~ب ?لاm .N@ اتC و 1ا"د
zaيش Šh";?لا RDاaس" تايل7m 1ا h1ا26«ا ناHم 3a! 1ا2ع«ا تا"اش˜m
L2T8لاm .Na@اتC و هره1;@p دa8(م • ه";ت7د ŠhiربaXلا ءa)شDاع دaبع
Aل;تم دaa8(م zaa$ش Šhن/ر-لل qaaنايبلا 1ا2ع«اm .Naa@اتC و Qaa8>رلا
m .Na@اتC و €وارTشلا 5aƒرکلا ن/ر-لا •L2Tم و Aa$(ƒ نو"اه ";تCد Šh
ء)ع;82م •رƒاد $!"اT8لا هد و &&&•ا رگƒد Aهاگشناد A8لع ء)لاس" اF
ن/ ‹لتخم •aنا;4 و داT@ا 1ا 5aƒرC ن/ر0 Aa8لع 1ا2عا :;<;م )a@ )aC
&دنا )ت,ادر%
YaشTشم zaƒ"اS "اeW "د )aC 5a$?C Aaم )aH>+م •a$SرS Qaƒا )a@
";ت! €اه ه"ود "د )aM و 5لع ”a?ه/ Aaƒاƒ;% €اه ه"ود "د )aM [G+aسا
"د ن/ر0 1ا2عا :;<;م )a@ 9aƒا?ع 1ا اهرayع 1ا €رayع ‰a$ه [Aa8لع
A8لع ددم Qƒا )C 9سا هدنا8ن هرF@ A@ ‹$?yS و U$-(S [‹$ل~S دT@
&دو" Aم "ا8ش )@ 5ƒرC ن/ر0 1ا2عا "ا_/ 1ا €ر_ا د;, تا™ )@ [A%ا$%
رH?م 1ا 56رC ن/ر0 A8لع 1ا2عا )C G1اس ناشن ر•ا, د6ا@ اما
1ا [ر$-> Qƒا A8لع ء)لاس" :;<;م A?Tƒ [A@ر2S G;لع
)تشeW "د )C 9سا €رک@ Aن/ر0 €اFشهو‡% داT@ا رگƒد ناس@
[hATƒرشS 1ا2عاm [ hAE+@ 1ا2عاm د?نام ن/ر0 €1ا2عا
نا--(م و ناد?8شناد )4
B
;S د";م ناد?M &&&hA>و" 1ا2عاm
ن/ R$لد &9سا هد;بن '(@ Zرgم و )ت!رگن "ار0 Aن/ر0 G;لع
G;لع ءه1;> "د رش@ Aت!رTم فاشکنا ار61 Š9سا Qشو" 5ه
Fتسا,;ن ند8S د"واتسد [A@ر2S 5ه €و" ا@ رش@ )C 9سا €ا
ناد@ 5تس$@ نر0 "د [Rب0 نر0 د?M A8لع rار$م Qتشابنا
&9سا )ت!اƒ 9سد
ن/ر0 A8لع 1ا2عاm :;<;م )@ LCر8تم و Aساسا )4
B
;S Qƒار@ا?@
[دش 1اE/ 5تس$@ نر0 ر$,ا Y@" "د hA@ر2S G;لع رH?م 1ا 56رC
ه‡ƒو €اهداFن و تاسسuم )C ي";• )@ Qƒا [G+سا ناF4 "د Aي
";H?م )@ [هداد "ار0 Nƒ;, 9ƒا?ع و Gا8تها Ry!رس ا" '(بم
A8لع fلا2م و اFسنار#?C [اه"ا?$8س Šن/ €اF-!ا NƒاشW
هدƒدع )4
B
;S )C د;@ اهداFن Qƒا R$کشS A% "د &دند;8ن "اLWر@ €ا
Qƒا "د و هدƒدرW •ل4 )*رع Qƒا )@ Aن/ر0 G;لع نارگشهو‡%
&دش L$ن رشت?م و ‹$ل~S €ددTتم "ا_/ )g@ا"
1ا2عا ء)$c0 )@ AناF4 šgس "د )C ASاسسuم Qƒرت8Fم )@ ا2?ƒا "د
";• )@ [دنا هدرC 9مد, A@ر2S G;لع رH?م 1ا 5ƒرC ن/ر0 A8لع
.5ƒا8ن Aم ه"اشا "ا;تسرF!
1 ‘ tƒ;ب?لا t?سلا و ن/ر-لا A! A8لTلا 1ا2ع®ل t$8لاTلا t^$Fلا ¯
Aم+س«ا 5لاTلا tg@ا" ¯ &tمرک8لا tکم
28

2 &رyم ‘ tيم+س«ا نوuشلل qلعwا fل28لا ‘
3 t?سلاو 56رXلا ن/ر-لا 3! 38لTلا 1ا2ع®ل t6رy8لا t?2للا ‘
&•رFg8لا t6;ب?لا
4 &96;Xلا@ tيبgلا G;لTلل tيم+س«ا t8H?8لا ‘
5 G;لTلل tيم+س«ا tي86دا7wا a &9سا نا8ع "د ن/ ر-م )C
6 ي;بن 9?سو 56ر7 ن/ر0 "د 38لع 1ا2ع˜ 3ش6د )لگ?@ tت$8C a –
&”ن;WاتيM هاگشناد
7 €;بن 9
B
?سو ن/ر0 "د A8لع 1ا2عا €اFشهو‡% LCرم ‘ – )لگ?@
&Nƒد
8 €;<" \د0 ناتس/ €اFشهو‡% دا$?@ ‘ ¯ نارƒا ¯ ناسار,
&€;<"
9 Aم+س«ا رک#لل Aلودلا دFT8لا ‘ ¯ Qتگ?شاو ¯ &اکƒرما
ن;?C اS 5ƒرC ن/ر0 €1ا2عا €اF-!ا Aس"ر@ €ار@ )C 9سا A?ت#W
€اه";شC 1ا €"ا8ش "د L$ن €ددTتم Aلل8لا Q$@ €اه"ا?$8$س
Aم Aم+سا €اه";شC 1ا &9سا هدش رƒاد Aم+سا ر$E و Aم+سا
.در@ Gان اه";شC Qƒا 1ا نا;S
[9ƒ;C [رg0 [هد(تم A@رع تا"اما [Qƒر(@ [ند"ا [€د;Tس [رyم
&نارƒا و )$CرS [اƒL$نودنا [اƒL$لام [ناد;س
.Aم+سا ر$E €اه ";شC 1ا و
&ا$لاتƒاو fƒ;س [د?لاه [نا8ل/ [د?لرƒا [ا$ناتƒر@ [ا$لارتسا
€اFلاناC 1ا €"ا8ش "د 5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا :;<;م )کنا?M
ه"ا;هام )@ A?تTم ء)$c0 ˆƒ نا;?ع )@ اƒ Q$Tم €اFتبسا?م )@ €ا
.اه )کبش Qƒا )ل84 1ا Šدشا@ Aم و هد;@ '(@ Zرgم Lين R-تسم
ء)کبش [رyم رƒ;?S bاناC [رyم A!ا-_ bاناC [هرƒL2لا ء)کبش
ه"ا;هام ه"ا;هام ء)کبش و Aب};@ا €ا &hpر0˜m €ا
د;, هاگƒا4 €;بن 9?س و 5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا :;<;م هر,-ا@ و
5ه و هد;8ن 1ار>ا L$ن h9نرتناm Aلل8لا Q$@ ASام;لTم ء)کبش "د ا"
)ل84 1ا )C دن"اد 9$لاT! )*رع Qƒا "د Ž"L@ 9ƒاس Qƒد?M ن;?Cا
ه"اشا )لاس" Qƒا Y@ا?م 9سرF! "د "د Y4رم €اFتƒاس )@ نا;S Aم
&درC
]ه)ا*" :یا "# 6یق8ت &_یA - #اL uqباs
€رک@ :;<;م "د ن/ر0 ر$س#S ء)*رع )@ Qتس4 ها" )C ا2ن/ 1ا
G;لع ;Sر% "د 5ƒرC ن/ر0 A8لع تاƒ/ A-$بgS Aس"ر@ د?نام
)C 9سا ر$g, و \اس
B
> bا> Q$ع "د و "ا;شد نا?M [A@ر2S
Fg@ا< [€د?8شو" [Y@ا?م 1ا دبل• Aم ا" د;, –
B
ا, € اFC+م و اF
تاƒ/ U@اgS Aس"ر@ €اc! )@ ندش د"او €ار@ هد?@ [يو" Qƒا
ه" ا@ 5ƒرC ن/ر0 A8لع AS/ €اFC+م و “@ا;< [دƒد4 5لع €اهد"وœ
9سا )تشاد "ار0 ر*اTم ناهو‡% ن/ر0 ءه‡ƒو 9ƒا?ع د";م )C ا"
.Gا هد;8ن 9ƒاع" Qک8م د> اS
29

1 ‘ )@ ا" اFن/ 9
B
$Tg0 5لع )C 3ت@ا_ Uƒا-> Qت!رW "اC )@
تاƒ/ ا@ A-$بgS ء)ن"ا-م ناد$م "د 9سا )ت,ا?ش 9
B
$8س"
F
B
ƒرHن و اه )
B
$<ر! 1ا L$هر% و ن/ر0 b;ب0 د";م )C 36اF
&9سا )ت!رگن "ار0 A8لع Yما;4 د?م )g@ا<
2 ‘ ن/ر0 تاƒ/ U@اgS تاب_ا رما "د €و" هداƒ1 و ‹
B
لکS 1ا L$هر%
F
B
$<ر! ا@ هد$T@ تاF$4;S و ت+ƒو~S ها" 1ا A8لع €اF )C €ا
&دن"ادن Aƒاوا8ه A8لع 9
B
$0ادyم ا@
o
اساسا
3 ‘ Aس"ر@ و =رع نا@1 Aساسا €اه"ات,اس )@ )4
B
;S GوLل
&ن/ Aنا$@ €اFشو" و دعا;0 9سبƒا% ر@ ن/ر0 A8لع €اƒاc0
4 ‘ b;-?م €اهر$س#S و I;س?م و zسان [bوLن =ابسا )@ )4
B
;S
ربما$% صخش 1ا &Qƒرس
B
#م ناW"L@ و Q$T@اS GارC =ا(*ا [
5 ‘ ه" Qƒر,/ )@ QX8م 9ƒا?ع G;لع ءه1;> "د G;لع €اهد"وœ
ن/ر0 A8لع تاƒ/ Aس" ر@ "د A@ر2S و AT$ب• .
6 يد?ع رHن 1ار@ا و دو"و Gدع و A8لع صy
B
خS )@ QتشاeW 9مر> ‘
ن;مار$% رHن 1ار@ا )7 ارM Š3yy
B
خS 38لع يا6اc0 "د 3Dاcت0ا و
G;لع ءه1;> "د دƒد4 A8لع Uƒا0د ا@ ن/ر0 تاƒ/ A8لع U@اgS
ي8ن [G"ادن Ayy
B
خS دT
K
@ Qƒا "د )C ر$-> Qƒا "اC AT$ب• Q6ا 1ا دشاب
و A8لع [د?8ش1"ا Ayy
B
خS Y@ا?م ء)نا;تش% ا@ ا" rا(@ا Qƒا يو"
هد;8ن دي0 Y@ا?م 9سرF! "د )C €د?تسم ا4 )8ه و )ت,اس "و"ا@ Gا
هداد :ا4"ا رما ناyy
B
ختم A8لع تا
B
ƒرHن )@ ا" '>ابم تا4ات?تسا ‘
&Gا
7 "د
o
اساسا 5ƒرC ن/ر0 A8لع 1ا2عا '(بم )@ )4
B
;S )C ا2ن/ 1ا ‘
و هدش هدنا"ور% [)ت!رW Rکش نا@1 =رع Aهاگشناد و A8لع ءه1;>
نا@1 )@ :;<;م Qƒا ءه"ا@ "د Y@ا?م Aƒ;س 1ا و 9سا )ت!اƒ RماکS
L4 رگƒد €اFنا@1 )@ د;4;م Y@ا?م و د;بن هد?@ \رتسد "د Aس"ا!
Qƒا "د 5ƒاک
B
Sا •لاE اeل دشا@ A8ن هدا#تسا R@ا0 5ƒار@ L$ن A@رع نا@1
3@رع Aتنرتنا €اFتƒاس و ت+2م [•تC 1ا 5عا ŠA@رع Y@ا?م ر@ '(بم
هداد :ا4"ا اFناد@ 9سرF! "د )C 9سا هد;@ 3نا@1 &Gا
8 ‘ •يSرS •و" [56ر7 ن/ر0 "د 5يها#م Zر• ءه;يش )@ 96ا?ع ا@
ا2ن/ 1ا f% &دشا@3م •لاgم 3ع;<;م :
B
;?S ر@ ر}ان رتشي@ Q6وا?ع
رHن فر*
o
اد8TS :;<;م تد>و \اسا ر@ Q6وا?ع Aلا;S 1ا )7
هد;8ن داT@ا 1ا دT
K
@ ]6 )@ •;@رم Q6وا?ع [هد?نا;, )7 9سا 3Tيب• [Gا
"ورم =ات7 ر,/ ا6 [“سو [b
B
وا "د اس@ )M ا" 56ر7 ن/ر0 €1ا2عا
نا8ه )@ يرگ6د 36)6وا1 و هاگن 1ا [رگ6د 36ا4 "د 1ا@ و هد;8ن
"د G1` Gا2سنا و RسلسS [bا> ره )@ اما &د;ش و" )@ و" :;<;م
هد;8ن Qيم~S ا" هد?نا;, 3?ه™ Uسا?S )7 يد> ن/ "د ['>ابم Zر•
&9سا هد6درW 96اع" [دنا;ت@
9 1ا2عا ن;ماري% Aع;?تم •لاgم يوا> [ر<ا> =ات7 )کن/ ا@ ‘
Q6ا "د Yما4 "ا7 ]6 LWره اما دشا@3م 56ر7 ن/ر0 تا6/ 38لع
30

يم )Dا"ا =ات7 Qƒا "د )•ن/ f% &9سين )?يم1 36هرg0 “-! [د;ش
)ن Q6ار@ا?@ و 9سا 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا نار73@ \;ناي0ا 1ا
[9سا هدر@ هرF@ ‹يل~S Q6ا "د ناش"ا_/ 1ا هدن"اگن )7 AناسC
يرگ6د رش@ ‰يه 5ه )ن و دن"اد ا" \;ناي0ا Q6ا ر@ )•ا>ا ي;عد
&دFنا?@ ا" 36)يعاد Qي?M [3Fلا L2Tم =ات7 Q6ا ر@ار@ "د دنا;S3م
نا?مuم نا86ا 96;-S ء)ليسو ا" =ات7 Q6ا Ž"L@ "اWد"ور%
و در6ex@ ن/ ءهد?هد •يSرS 1ا N6;, يا<" يار@ ا" ن/ [هدينادرW
ناوري% )ل84 و €و bا> Rماش ا" د;, نا6ا%3@ تر#م و 98>"
&دنادرW ن/ر0
Qي8لاTلا ="ا6 Qيم/
31


م3رC نآرق (ملع dا3آ هب ی
7
لک یهاگن
56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا دT
K
@ )@ )7 ا" 3Sا6/ نا;S3م 3
B
ل7 ";• )@
.در7 5يس-S :;ن ود )@ [دنريW3م •ابS"ا
[ر<ا> رyع 38لع تا!اشXنا 1ا Rب0 رش@ )7 دنا 3Sا6/ .b
B
وا :;ن
Gا8S )@ )7 د?M ره Š9سا )تشاد 3(gس AهاW/ و 9,ا?ش اFن/ 1ا
&9سا هد;بن ا?ش/ ن/ Jا8عا و داT@ا
5يها#م 1ا
o
ا-لgم [56د0 رyع ناسنا )7 دنا 3Sا6/ .Gود :;ن
&9سا )تشادن 3ت!رTم و 9,ا?ش ‰يه اFن/ "د )>ورgم
و 9!رTم ن/ 1ا نا$8ƒد0 )7 تا6/ Qƒا 1ا 9سخن :;ن ا@ •ابS"ا "د
يد6د4 ياه9,ا?ش )@ 9بسن 9!رTم Q6ا و دنا )تشاد 3DL4 9,ا?ش
تاع;<;م نا8ه 1ا 38لع د6د4 تاعارت,ا Rc! )@ 1ورما ناسنا )7
o
`وا 56ر7 ن/ر0 .)7 9#W د6ا@ [9سا هد;@ ص0ان "ايس@ [هد;8ن •س7
"د [9سا هد;8ن Zرgم 38لع نا@1 )@ ا" تاع;<;م 1ا Nخ@ Q6ا
&د;@ هد6درگن U!;م اFن/ ‹ش7 )@ ن/ر0 bوLن رyع "د 5لع )7 3لا>
)@ ا" 3SاريبTS و تا8ل7 [)ن;W Qƒا ASا6/ QييبS "د 56ر7 ن/ر0 .
o
اينا_ و
نا8ه 1ا امد0 9,ا?ش و •رگن ءه;(ن ا@ )7 9سا )ت!رW "ا7
نا@1 )@ رyع ن/ "د ن/ر0 رWا )M &9سا هد;@ "اW1اس Lين تاع;<;م
3B-لS ف+ت,ا •4;م
o
اTg0 رما Q6ا [9#W3م Qخس د6د4 5لع 3Xي?XS
3-ي-> فده [3تلا> Qي?M "د و د6درW3م ناي?يشي% نايم 9شادر@ و
9(S [9سا ناسنا :;ن 96اده و Z+*ا انا8ه )7 56ر7 ن/ر0 bوLن 1ا
&9!رW3م "ار0 )$c0 Q6ا :اTشB لا
.561ادر%3م 9سخن :;ن 1ا 36اهbاkم ناي@ )@ ]?6ا
1 f ]نام*آ (TرLر$N 'ا4ن;*
.د6امر!3م دع" ء)7"ابم ءه";س Gود ء)6/ "د Ž"L@ ياد,
ا4
.
.ن-
1
ر
.
.ت د
@
م
.
ع. ر
,
1
$v.
,
ب d
,
ا-
.
ام
.
>
.
7
)ا w
.
+
.
"
.
'e
,
.
7
)ا ه
5
.
7
ل)ا
ا" اFن/ ا8ش )7 36اFن;تس نود@ ا" اFنا8س/ )7 9سا 3Sا™ دنواد,m
h9شار!ار@ [دي?يب@
Šد"اد 9-@اgم اFنا8س/ )@ امد0 •رگن ءه;(ن ا@ )8ƒرC ء)6/ Q6ا
)7 دندر73م هدهاشم ا" 3W"L@ يايند د;, رس ي`ا@ 56د0 Gدرم ار61
"د 1ورما &د"ادن 5ه 3ن;تس و )6ا% )ن;گ•يه و 9سا% ر@ د;, يد;, )@
تادهاشم ريس#S ام نام1 Gدرم )7 5ي?73م )H>+م Lين د6د4 رyع
;سX6 1ا )7 3Sادهاشم Š9!ا6 د?نا;S3م )7"ابم ء)6/ Q6ا "د ا" د;,
‰يه نود@
o
ارها} 3نا8س/ Gار4ا )7 9سا رما Q6ا ءهد?هدناشن
يار@ رگ6د ي;س 1ا اما [د?شا@3م ا% ر@ 96اFن3@ ياc! "د 3ن;تس
)@™ا4 ن;نا0 "د اFن;تس Q6ا )7 د"اد د;4و 3يDرم ريE ياFن;تس اFن/
&دن;ش3م ‹6رTS و Rيk8S
32

3نا8س/ Gار4ا )@ )7 9سا )@™ا4 5يHع يورين Q6ا Y0او "د Œي"/
36اه"ادم "د و هدنام 30ا@ د;, QيTم ياي!ار4 "د اS د?73م ]87
&د?6ا8ن ريس 5H?م
ياFن;تسm )@ )@™ا4 ن;نا0 1ا ن/ر0 ريبTS [5ي?7 9
B
0د رWا
=ات7 56ر7 ن/ر0 رWا )M Š9سا 36)ناL2Tم ريبTS h3DرمريE
)7 Rب0 bاس د*"اFM و "اLه ت";* ن/ "د [د;@38ن Ž"L@ "اWد"ور%
3نا8س/ Gار4ا يار@ 3ن;تس د;4و )@ Qيم1 يو" "د 3ناسنا ‰يه
[9شادن د;4و )g@ا" Q6ا "د 5ه 36)
B
6رHن ‰يه 3ت> و د;بن د-تTم
ء)ل84 ر7™ )@ رگ6د hا
j
F
j
نور
j
j
S |اد8
j

s
ريj
s
@m "د ن/ر0 ناب•اخم يار@ )7
3موLل ‰يه [9شادن هار8ه )@ ا" 3*ا, G;F#م و 3?Tم [9kT@ رyع
9kT@ رyع =ات7 اF?S 56ر7 ن/ر0 )7 ا2ن/ 1ا اما &دش38ن \اس>ا
[Q6ار@ا?@ 9سا )ماي-لا G;6 اS "اWد"ور% L2Tم =ات7 )Xل@ [9سين
د;, 36/"ا7 9ماي0 1و" اS Lين ن/ "د هدش )ت!رW "ا7 )@ 38لع ري@اTS
&دن"اد3م )گن ;#(م ا"
2 . ](نام*آ مارجا مx2L ICر=
O ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 40 و ديش";, ءه"ا@ "د f6 ء)7"ابم ءه";س P
.د6;W3م هام
ن
.
8
5 .
ب>
1 .
3 D
.
ل+
.
(+, B
G
7
5
C-
.
hدنا "وا?ش يرFxس "د اFن/ Gاد7 رهm
د6د3م و در73م هدهاشم ا" ناW"اتس 97ر> [56د0 رyع ناسنا
ا6 )ت!رW )ل*ا! رگ6دX6 1ا 3?يTم نام1 "د [3نا8س/ تاد;4;م Q6ا )7
ر7eلا J;! 3ن/ر0 ريبTS [يو" Q6ا 1ا &دن;ش3م ]6دLن رگ6د8ه )@
Nناب•اخم نايم "د ا" يداTبتسا ا6 •2TS ‰يه [هام و ديش";, يار@
&9خيگنا38ن ر@
هدناش;% 3?6;ن ء)ما4 تاريبTS Q6ا )@ [د6د4 38لع ياهد"و/ه" اما
و تادهاشم )7 )ن;گن/ )M &دوL!ا ن/ ر@ ا" يد6د4 Jا8عا و داT@ا و
Q6ا 97ر> يار@ “-! )ن ن/ر0 [دنداد ناشن 38لع د6د4 تاTلاgم
ا@ 3ت> )Xل@ [9سا )ت!رW "ا7 )@ ا" 3-ي0د تاريبTS 3نا8س/ Gار4ا
"د Lين ا" 3م;2ن و 3م;2ن ياه'(@ 3ل*ا ياهديل7 [تاريبTS Q6ا
&9سا هداد "ار0 يرش@ Q6;ن Nناد 1ايت,ا
)7 د6درW b1ان 3نام1 "د 56ر7 ن/ر0 [5يناد3م )8ه )7 ي";•
3سرتسد [•ابS"ا Q6ا )@ ن/ر0 "د هدش Zرgم U6ا-> )@ G;2ن 5لع
1ا f% نر0 Q6د?M G;2ن يا8لع ياF$س"ر@ )Xل@ [د;@ هدرXن ادي%
ن;M ي"اL@ا و ت`/ :ارت,ا ا@ Gا2نارس اS 9!ا6 )مادا ن/ر0 bوLن
3م;2ن Nناد 1ا يد6د4 ياه)ت!ا6 )@ رش@ [اF@;XسلS و اه)نا,د*"
Rب0 اFنر0 56ر7 ن/ر0 )7 ديس" 36ا4 نا8ه )@ هاگن/ و در7 ادي% 9سد
&د;@ هدر7 Zرgم ن/ 1ا
bاس "د )ليلاW )7 3ماگ?ه 1609 U!;م 3@;XسلS :ارت,ا )@ G
"ا@ 3س ا" "ود ياه)ل*ا! "د هدش Y0او Gاس4ا 9سنا;S3م )7 د6درW
33

9س"د [د1اس رتX6دLن ناسنا د6د ء)>اس )@ "ا@ "اLه ا" اFن/ šgس و
)@ )7 9!ا6 ا" ن/ 38لع ناXما G;2ن Nناد )7 د;@ نام1 Q6ا "د
Q6ا )@ )ل84 1ا و د6ا8ن ادي% 9سد )?يم1 Q6ا "د 5Fم U6ا-> 1ا 36ه"ا%
د*رS ا@ )M &9سا "وا?ش د;, –ا, "ادم ر@ ديش";, )7 9-ي->
ءهر7 "د 3هايس U•ا?م د;4و [=;XسلS Q6ا ء)ليسو )@ ديش";,
–ر0 ءه"ا?7 ]6 1ا U•ا?م Qƒا )7 ديس" هدهاشم )@ ر7eلا J;!
)@ fxس [هد;@ 97ر> و bا-تنا bا> "د ن/ رگ6د ءه"ا?7 )@ ديش";,
&دندش3م رها}
o
ادد2م 1ا@ و دند6درW 3م د6د%ان
o
+ما7 )ت#ه ود تدم
ديش";, )7 9!ا6 9سد )2يتن Q6ا )@ [تادهاشم Q6ا U6ر• 1ا )ليلاW
دش 9@ا_ Lين رگ6د تا"ايس د*رS ا@ &د"اد 3نا"ود 97ر> د;, "ادم ر@
)تشاد?%
o
+ب0 )7 )ن;گن/ و 9سا 3نا"ود 97ر> يا"اد Lين Qيم1 )7
ي8ن 97ر> 3@ و Q7اس دش3م 9شeگن ير6د •يSرS Qي8ه )@ &دشاب
–;yخم ياه"ادم "د هام و ديش";, 1ا ]6 ره 3نا"ود 97ر> )7
LWره )C 9-ي-> Q6ا اFت!ايه" Q6ا يا?بم ر@ و د6درW 9@ا_ Lين اFن/
ن/ )@ ا" د;, و )ت!ا6"د ا" =اتFم دنا;ت@ ديش";, اS 9سين ";yتم
&ديس" تاب_ا )@ [دناسر@
)7 3لا> "د [5ي?7 "وا@ 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا )@ د6ابن ارM f%
دود> 1039 )ليلاW )کن/ 1ا Rب0 bاس 3م;2ن •6اتن Q6ا )@ Nنا"اX8ه و
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 [د??7 ادي% 9سد 40 )@ f6 ء)7"ابم ءه";س 1ا
.)7 در7 ناي@ 9>ار*
6
5 ,
با*
.
B5
1
$
.
7
ل)ا p-
.
ر
.
م
.
ق
.
1
)ا ^
.
"
,
1
د5ت ن
1
.
9 ا4
.
.
) (v,.
ب12
.
3 y
5
م
1
%
.
7 )ا p
ن
.
8
5 .
ب>
1 .
3 مجن (+, B
G
7
5
C-
.
"
,
ا4
.
.
72)ا
دس" ار! هام )@ )7 د6اش ا" ديش";, [5لاع 5H?م •درW "د )نm
ياc! "د 3?يTم "ادم "د ]6 ره و دريW3م 9-بس 1و" ر@ •ش )ن و
hدن"وا?ش نا6ا%3@
[)6/ ]6 "د “-! )ن [Rب0 bاس د*"اFM و "اLه]6 ن/ر0 )کنا?M
[9شاد 5يها;, ي"ورم اFن/ يو"
o
ادT@ )7 ياهد6دع تا6/ "د )Xل@
&دناس" تاب_ا )@ Lين ا" Qيم1 5H?م 3نا"ود 97ر>
3 f ]اها3"# نا$L "# zزرب #ج-
)7 ا" 3ن;نا0 hنا8>"m و hنا0ر!m ياهه";س "د 56ر7 ن/ر0
ء)6/ "د &د?73م ر7™ [9سا =/ –;yخم 53 .د6;W3م نا0ر! ءه";س
{
G
اج
.
5
9 |
G
1
لL
,
ا.eه. -
.
d
G
ار
.
+
5
`
G
1eع. ا.eه. :
,
1

.
8
1 .
ب
1
)ا {
.
ر
.
L
.
'e
,
.
7

.
ه5 -
.
ا"
P
ج
5
8
1
L
.
ار
P
ج
1
=, -
.
اRP ز
.
ر
1
.
ب ام
.
4
5
.2
1
$
.
ب B. V
.
ج
.
-
.
يا"اد 3X6 Q6ا )7 9خيم/"د 5ه )@ ا" ا6"د ود )7 3Sا™ 9سوا وm
"د =/ ود Q6ا Qي@ و 9سا zلS و ";ش [رگ6د ن/ و Q6ريش و ا"ا;W =/
5ه 1ا )شي8ه اS د"اد "ار0 3ل6ا> و )gساو اFن/ Qتخيم/ 5ه )@ Qي>
hد?شا@ اد4
تا6/ "د و 19 و 20 .د6;W3م نا8>" ءه";س
34

ن
,
ا
.
$v,1
ب
.
3 p zG ز
.
ر
1
.
ب ام
.
4
5
.2
1
$
.
ب ن
,
ا
.
$ق, .;
1
ل
.
3 :
,
1

.
8
1 .
ب
1
)ا {
.
ر
.
L
.
)@ [9خيم/ "د 5ه )@ ا" Q6ريش و ";ش يا6"د ود )7 3Sا™ 9سواm
ي8ن "د 5ه )@ )7 داد "ار0 3ل6ا> ءهدر% اFن/ نايم "د )7 ي;(ن hدنLيمœ
1ا [د?73م دا6 ن/ 1ا تا6/ Q6ا "د ن/ر0 )7 3يTيب• ءهد6د% نا8گي@
Q6ا Š9سا هد;@ هدش )ت,ا?ش ناسنا دLن ن;?7 اS اهرyع Q6رS56د0
ا@ 3@/ هاW"eW ]6 "د )نا,دو" ود هاW ره .د6;W3م 3Tيب• ءهد6د%
&دLيم/38ن 5ه "د يرگ6د =/ ا@ )نا,دو" ]6 =/ [دن;ش ا4 ]6 رگ6د8ه
ا@ )نا,دو" ود [30رش ناتس7ا% Y0او GاگناM رFش "د bاkم ";• )@
";ش7 "د نا7ا"ا رFش ي;س )@ ا" د;, ريسم fxس و هدش ا2X6 5ه
[درگ?@ )نا,دو" Q6ا ي;س )@ 36هد??ي@ ره 3ت0و [د??73م 3• )مر@
هدهاشم اFن/ نايم "د )نا,دو" ود نايم 1رم نا;?ع )@ ا" 3ل*ا! “,
يم )}+م )ن;W Q6د@ و د?73م [اه)نا,دو" Q6ا 1ا ]6 ره )7 د6ا8?
Fن;W )@ ا" N6;, b+-تسا )4
B
;S •لا4 &دنا هدر7 —#> \;س(م 3ي
ن/ رگ6د ي;لF% "د و Q6ريش =/ )نا,دو" Qƒا ي;لF% ]6 "د )7 9سا
R-تسم نا6ر4 ناتس7ا% ";ش7 "د Lين هدن"اگن &دشا@3م QيX8ن [=/
اFن/ Gاد7 ره 3لو [دن;ش3م ا2X6 5ه ا@ )7 ا" ‹لتخم ء)نا,دو" ود
R% ي`ا@ [د?هد3م ناشن R*ا! “, ]6 ء)ليسو )@ ا" د;, b+-تسا
9سا ناتس7ا% =ا2?% 96`و و د>رس 96`و نايم R*ا! 1رم )7 ]Sا
ناتسنا!ا ام ";ش7 ياهه;7 1ا ]Sا ء)نا,دو" &9سا هد;8ن هدهاشم
&ناتس7ا% Qيم1رس ياه ه;7 1ا رگ6د ء)نا,دو" و دريW3م )8شMرس
و "واشي% ها" نايم "د )7 ]Sا R% ]6دLن "د
o
ا-ي0د )نا,دو" ود Q6ا
bا>"د R% 1ار! 1ا ا8ش و دن;ش3م ا2X6 5ه ا@ )ت!رW "ار0 دا@/ G+سا
يم دهاشم ا"اXش/ ا" R*ا! “, Q6ا ";بع Gا8S )تبلا &دي?X
ا"اد ا" 9يT<و Qيع Lين [دنا ]6دLن اها6"د R>ا;س )@ )7 36اه)نا,دو"
&د?شا@3م
)ت,ا?ش Lين 56د0 ياFناسنا دLن "د هد6د% Q6ا [5يت#W )C ناسن/
Q6ا )@ )هد د?M 1ا “-! ا" ن/ )@ •;@رم ن;نا0 رش@ اما [د;@ هدش
"د )7 دنداد ناشن 38لع ="ا2S و تادهاشم ار61 Šدر7 ‹ش7 ;س
)گن 3*ا, ء)g@ا< 9(S "د ا" bايس ءايشا )7 9سه 3ن;نا0 ا2?6ا
5X> ن;نا0 Q6ا Šد?مان3م h3(gس Nش7m Gان )@ ا" ن/ )7 د"اد3م
9ي#ي7 "د )7 3Sوا#S و ف+ت,ا Rيلد )@ bايس Y6ام ود )7 د?73م
رSUي0د ريبTS )@ ا6 و )تخيم/ رگ6د8ه "د [د"اد د;4و اFن/ نا@و™ و =e4
نا;?ع )@ ن/ 1ا ن/ر0 )7 ن;نا0 Q6ا 1ا د6د4 5لع &دن;شن =و™
ء)8ه ا@ ام د?Mره &9سا هدر@ هرF@ ناوار! [هد;8ن ريبTS hI1ر@m
نا8ه [56ر7 ن/ر0 "د hI1ر@m 1ا دارم )7 5ينا;S38ن )ت#W نا?ي8•ا
و )تشاد د;4و =/ ود نايم "د )7 9سا 36 h3(gس Nش7m ن;نا0
ن;نا0 Q6ا ‹ش7 اما [د;ش3م رگ6د =/ ا@ =/ ]6 Qتخيم/ 5ه "د Yنام
&د"اد "ار0 ر7eلا J;! 3ن/ر0 تا6/ ريس#S ياتسا" "د
o
ا8لسم
35

ا@ 5ينا;S3م ا" h3(gس Nش7m د6د4 ريبTS )@ ا6 I1ر@ ن;نا0
هداس bاkم 1ا ر% ا" 36)لاي% 3ت0و
o
+kم ا8ش .561اس Qشو" رتشي@ 3ي
)لاي% šgس 1ا =/ )7 هاگن/ رگم د;ش38ن L6ربل )لاي% Q6ا [دي?73م =/
)7 هاگنا8ه )ک?6ا Rيلد )@ ‚ارM [دور@ رS`ا@ 3?يTم ءه1ادنا ]6 )@
ن/ )@ )7 د?@ا638ن ا" يLيM )لاي% šgس 1ا رS`ا@ [bايس Y6ام ياL4ا
يم ر@ د;, 9(S ام )@ f%او [د?@ا6 bاySا 9سا نام1 Q6ا "د و دندرگ
Qي8ه و د;ش3م دا26ا =/ šgس ر@ 3#6ر} و Gرن
o
ارها} ءهدر% )7
)لاي% 1ا Qتخ6" نوري@ 1ا [QيTم ء)ل*ا! ]6 د>اS ا" =/ )7 9سا هدر%
ناد?M [د;ش3م هد6د
o
ارها} )•ن/ ف+,ر@ هدر% Q6ا &ددرW3م Yنام
1ا 3ن1;س ا8ش رWا )7 دشا@3م ي;0 36)4"د )@ و 9سين Gرن 5ه
)•نا?M &د;ش38ن "و)•;E )لاي% R,اد =/ )@ [د6"اeگ@ ن/ ي`ا@ ا" Qه/
=/ و Q6ريش =/ و [QEو" و =/ •+ت,ا Yنام )7 9سا هدر% Qي8ه
&د;ش3م Lين رگ6دX6 ا@ ";ش
4 f ]`"اvم)ا- /"ا%م)ا `
5
7
"
.د6امر!3م د;, Ž"L@ =ات7 "د نا(بس ياد,
`
,
ر
,
v1 م
.
1
)ا-
.
/
,
ر
,
%1 م
.
1
)ا `
5
7
"
.
h=رم و Jرشم "اWد"ور%m …ارTش„ 28 †
:
,
1
$
.
بر
,
v1 م
.
1
)ا `
5
7
"
.
-
.
:
,
1

.
ر
,
%1 م
.
1
)ا `
5
7
"
.
hQي@رم و Qي0رشم "اW"دور%m …Q8>رلا„ 17 †
`
,
"
,
اv. م
.
1
)ا-
.
/
,
"
,
ا%. م
.
1
)ا `
,
7
"
.
hاه=رم و اهJرشم "اWد"ور%m …’"اTم„ 40 †
[در#م —#ل )@ =رم و Jرشم [bوا ء)6/ "د )7 5ي?73م )H>+م
ر7™ Y84 ء)ي* )@ G;س ء)6/ "د و )ي?kS ء)ي* )@ Gود ء)6/ "د
&دناهدش
رش@ 3ل-ع ر
B
ک#S 52> ";,ار! ا" تا6/ Q6ا 1ا ]6 ره ام رWا ن;?7ا
.)7 5ي?ي@3م [5ي?7 ريس#S ن/ bوLن Gاگ?ه "د
1 & :;ل• 9F4 1ا ت"ابع Jرشم G;F#م .bوا ء)6/ "د
f% &9سا ن/ =ورE 9F4 =رم G;F#م و [ديش";,
Jرشم "اWد"ور%m .د6;W3م نا(بس ياد, )7 3ماگ?ه
9kT@ نام1 رش@ R-ع نايم ا2?6ا "د رگ6د Šh=رم و
&د;ش38ن "اد6د% 3<"اTS )7"ابم ء)6/ و
.3?T6 Gود ء)6/ )@ ن/ر0 bوLن نار*اTم د6د 1ا رWا [ن/ 1ا دT@
:
,
1
$
.
بر
,
v1 م
.
1
)ا `
5
7
"
.
-
.
:
,
1

.
ر
,
%1 م
.
1
)ا `
5
7
"
.
)7 5ي?73م )H>+م [5ي?7 هاگن
9F4 3X6 Šد"اد در@"ا7 3?Tم ود )@ ن/ر0 bوLن رyع "د ن/ ريس#S
)ن;W Qي8ه )@ &ديش";, هاW:;ل• QيTم ناXم يرگ6د و [Jرش
ناXم يرگ6د و =رم 9F4 3X6 .9سا 3?Tم ود يا"اد Lين h=رمm
رyع "د رش@ R-ع هاWد6د 1ا )ک?6ا 3?T6 &ديش";, هاW =ورE QيTم
F7"ابم ء)6/ [ن/ر0 bوLن )ي?kS —#ل )@ ا" PQي@رم و Qي0رشمO )7 3ي
36

:;ل• QيTم ناXم ود و =رم و Jرشم تاF4 يا?Tم ود [هد;8ن ر7™
Q6ا )7 9سا هد;8ن Y84 د;, "د a ود ره a ا" ديش";, =ورE و
ن/ر0 bوLن نام1 "د J;! ء)6/ 1ا ف"اTتم 9شادر@ نا8ه [ريس#S
يم 56ر7 &دشاب
2 & )@ ن;M اما =
s s
"اj8
j
l
لا
j
و J
s s
"اشj 8
j
l
لا =
s
B
"
j
[5يس"3م
Q6ا )7"ابم ء)6/ bوLن 90و "د ن/ ريس#S )7 5ي?ي@3م
هاگ@ورE و هاگع;ل• د;, 1ا 3?يم1رس ره .)7 9سا
)7 9سا b+2لاو™ دنواد, و د"اد 3*;yخم
&9ساههاگ@ورE و اههاگع;ل• Q6ا )8ه يامر#نامر!
1ا تا6/ Q6ا )@ و هدر7 "eW 56ر7 ن/ر0 bوLن رyع 1ا رWا 3لو
يم )H>+م [561ادنا رHن ر*اTم 38لع 5يها#م هاWد6د ريس#S )7 5ي?X
ادي% 3م;F#م ف+ت,ا اFن/ bوLن نام1 ريس#S ا@ [تا6/ Q6ا ر*اTم
&د?73م
1ا ادت@ا =
s s
رl8
j
l
لا
j
و J
s s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
"د )86ر7 ء)6/ Š5ي?73م 1اE/
)7 9يم;8ع Q6ا 1ا QXيل د;ش3م ريس#S د;, Gاع 3?Tم )@ ا2?6ا
)@ ا" hJرشمm ء)8ل7 [)6/ Q6ا "د bاTتم ياد, )7 5ي?ي@3م [56"eگ@
Q6ا 38لع Uي0د ريس#S )تبلا &9سا هدينادرW )تس;ي% h=رمm ء)8ل7
د"ادن د;4و 30رشم [=رم نود@ [رما Y0او "د )7 9سا Q6ا ن"ا-S
)7 3ت0و Qيع "د 3?T6 &دنادرW3م 38ت> ا" رما Q6ا Qيم1 96ور7 )7
9F4 1ا )H(ل نا8ه Qيع "د [د?73م =ورE 9F4 ]6 1ا ديش";,
.د6;W3م RB 4وL
B
ع ياد, 3ت0و [Q6ار@ ا?@ &د6ا8ن3م :;ل• ن/ رگ6د
و Jرشم "اWد"ور%m .د6;W38ن و Šh=رم و Jرشم "اWد"ور%m
G;F#م =رم يار@ )7 9سا 3?Tم ناد@
o
ا-ي0د Q6ا [h=رم "اWد"ور%
FناWاد4 رگ6د8ه ا@
o
+ما7 ا" ود Q6ا )Xل@ د;ش38ن RDا0 Jرشم 1ا 3ي
=ورE و :;ل• )7 9سا Q6ا
o
ا-ي0د ن"ا-S Q6ا 3?Tم f% &دن13م دن;ي%
ديش";, )C نام1 Qيع "د 3?T6 &دنريW3م Gا2نا نام1 ]6 "د ود ره
Š9سا هد;8ن :;ل• يرگ6د ور8ل0 "د [د?73م =ورE Qيم1رس ]6 "د
ن/ر0 bوLن Gاگ?ه "د رش@ 3ل-ع ياFتشادر@ ا@ )7 3هاWد6د و ريس#S
)7 د;@ Q6ا ن/ر0 bوLن رyع "د 57ا> ءهدي-ع )7ا رM [9سا )ناگي@
FناWاد4
o
+ما7 9F4 ود [=رم و Jرشم R@ا-م "د
o
اما8S و هد;@ 3ي
[)6/ Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م f% &دن"اد "ار0 رگ6د8ه
ا@
o
اما8S )7 د?73م ا-لا N6;, bوLن ر*اTم رش@ ناه™ا )@ ا" 36ا?Tم
ياهد"واتسد Q6رSد6د4 ا@ )7 3لا> Qيع "د د"اد 3نا;خ8ه نان/ هاWد6د
&د;ش3م ريس#S Lين ام نام1 Nناد
.ء)86ر7 ء)6/ )@ [Q6ا 1ا دT@ Q
s
l
ي
j
@
s
رl8
j
l
لا =
K
B
"
jj
و Q
s
l
ي
j
0
s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
)7 56;ش3م و" )@ و" bاuس Q6ا ا@ د6د4 5لع ء)6وا1 1ا و 5يس"3م
ا" hQي@رمm و hQي0رشمm 1ا Gاد7 ره )6/ Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 ارM
)ک?6ا ءهو+ع )@ 1ا@ و 9سا هدر7 ر7™ )ي?kS ء)ي* )@ b+-تس`ا@
"د Lين ا" h=
B
"m ء)8ل7 [هد"و/ )ي?kS ء)ي* )@ ا" Qي@رم و Qي0رشم
37

دي#م [رما Q6ا )7 9سا هد;8ن ر7™ )ناWاد4 ";• )@ )ي* ره 1اE/
‚9ساFن/ Q6ابS و b+-تسا
Q6ا )7 5ي?ي@3م 56رگ?@ Qيم1 ءهر7 )@ ام رWا .9#W د6ا@ zسا% "د
و Qشو" ن/ 5ين )7 [9سا هدش 5يس-S Nخ@ ود )@ Y0او "د هر7
د;, 1ا ن/ Qشو" ء)8ين &9سا ]6"اS نام1 Qيع "د ن/ رگ6د ء)8ين
3X6"اS "د ن/ ]6"اS ء)8ين )7 3لا> "د [د"اد 3هاگ@ورE و هاگع;ل•
ء)8ين 1ا@ [دن1 "ود
o
اما8S هر7 ن;M و &9سا "وا?ش د;, ي";26د
يلا> "د د;ش3م و" )@ و" ديش";, ا@ ن/ ]6"اS "د ن/ Qشو" ء)8ين )X
هد;@ ]6"اS )7 36هر7 5ين Q6ار@ا?@ &9سا )ت!" ور! Uلgم 3X6"اS
رس )@ 3?شو" "د )7 36هر75ين و &د"اد 30رشم د;, 1ا [9سا
"د Qيم1 [Q6ار@ا?@ &ددرW3م "وا?ش 3X6"اS "د [9سا هدر@3م
ن/ 1ا ديش";, )7 30رشم Š9سا Jرشم ود يا"اد [د;, 9يم;8ع
o
اما8S هر7 3ت0و و &bا> Qيع "د 3@رم و د?73م Qشو" ا" هر7 5ين
Jرشم د;, 1ا )8ين Q6ا 1ا@ [د6/3م ن/ رگ6د ءهر7 5ين و د";,3م "ود
FناWاد4 =رم و .ء)6/ [•يSرS Q6ا )@ &د"اد 3ي =
K
B
"
jj
و Q
s
l
ي
j
0
s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
Q
s
l
ي
j
@
s
رl8
j
l
لا [9سا "وا?ش 3X6"اS "د )7 36هر7 5ين )7 د6;W3م ام )@
ا" ن/ Qشو" ء)8ين )7 3لا> Qيع "د 9سين 3@رم و Jرشم يا"اد
رگ6د ء)8ين Q6ا [د;ش fXT?م Y< و ن;M و &9سا 3@رم و Jرشم
Jرشم 1ا@ [bوا ء)8ين )7 3لا> "د د;ش3م =رم و Jرشم •>ا*
ءهر7 )7 9سا =اس> Q6ا ا@ f% &دهد3م 9سد 1ا ا" د;, =رم و
)ناWاد4 =رم ود و Jرشم ود يا"اد [د;, 9يم;8ع "د [Qيم1
&دشا@3م
. )@ ن;Mو =
s s
"اj8
j
l
لا
j
و J
s s
"اشj 8
j
l
لا =
s
B
"
j
ا@ )7 5ي?ي@3م [5يس"3م
ام )7 دشا@3م Qشو" رگ6د 9-ي-> Q6ا [G;2ن 5لع "د )ل*ا> Gد-S
56"ادن يد>او =رم و Jرشم [ناF4 ياه";ش7 1ا ي";ش7 ‰يه "د
1ا 36ا4 ره "د )7 دنا "ا8ش 3@ و ددTتم ="ام و J"اشم Q6ا )Xل@
ياFناXم "د :;ل• ء)6وا1 [رما Y0او "د ار61 Šدن"اد د;4و Qيم1
f
B
> اما ŠLين =ورE ء)6وا1 •يSرS Qي8ه )@ و &د?73م رييS ‹لتخم
ءهر7 )@ ام رWا )7 3لا> "د &د?738ن ›"د ا" رما Q6ا
o
ارها} ناسنا
9سا 30رشم [)ينا_ ]6 1ا 3DL4 ره "د )7 5ي@ا63م "د [56رگ?@ Qيم1
يرFش 1ا )7 bا> Qيع "د د?73م :;ل• يرFش ر@ ن/ "د ديش";, )7
[ناF4 1ا )-g?م ره يار@ ام Y0او "د 3?T6 &9سا هد;8ن =ورE رگ6د
و Jرشم )7 5يناد3م Yg0 ";• )@ و )تشاد =رم و Jرشم اFن;يليم
"ارXS "ا@ ود bاس ]6 Gا6ا "د [5ه د>او ";ش7 ]6 "د 3ت> =رم
ن/ 1ا 1ور6د )7 3ناXم Qيع 1ا رFش ]6 ر@ LWره ديش";, و د;ش38ن
اما 9سا 3X6 Lين :;ل• 9F4 د?Mره &د?738ن :;ل• [هد;8ن :;ل•
&=ورE 9سا Qي?•8ه و Šد?73م Jر! 1و" ره "د ن/ ء)6وا1
o
ا8لسم
&دشا@ 3م 57ا> Lين bاس ء)#لتخم b;y! "د [)تبلا ف+ت,ا Qي8ه
ناL, و "اF@ "د ن/ :;ل• ا@ [ناتسم1 "د ديش";, :;ل• 3?T6
38

ره "د Qيم1 )ک?6ا رگم 9سين QX8م يLيM Qي?M و &9سا توا#تم
Y0او "د &دشا@ )تشاد 3نا"ود 97ر> ديش";, ";(م ر@ "ا@ ]6 bاس
ا6 [)ناWاد4 =رم و Jرشم [1و" ره يار@ )7 9سا 97ر> Qي8ه
و )ناWاد4 ياه90و 3ت> )Xل@ [)ناWاد4 =ورE و :;ل• ياه)6وا1
رگ6د 1و" 90و ا@ 1و" ره 90و )7 ي";• )@ Šد?73م دا26ا ‹لتخم
&د"اد توا#S
G;2ن 5لع ياه 3Wدي•ي% )@ 9-ي-> Q6ا تاب_ا يار@ )ک?6ا يا4 )@
&9سا ناcم" هام ءه1و" Qي8ه ام يار@ bاkم Q6رتF@ [56;ش د"او
[1و" ره "اg!ا "د [ناcم" ›"ابم هام "د ام )7 5ي?73م )H>+م
R7ا 1ا ي"ادد;, "د Qي?•8ه و &56"اد رگ6د 1و" 1ا 36)ناWاد4 =رم
ره "د Lين 1ا8ن تا0وا &Rب0 1و" :;ل• 1ا ريE يرگ6د :;ل• [=رش و
Qيم1 97ر> Y@اS )8ه اF?6ا )7 د?73م Jر! رگ6د 1و" )@ 9بسن 1و"
&9سا ديش";, ";(م ر@
ء)86ر7 ء)6/ 38لع G;F#م U8ع )@ ام )7 9سا2?6ا "د
o
ا-ي0د =
K
B
"
j
=
s s
"اj8
j
l
لا
j
و J
s s
"اشj 8
j
l
لا )س Q6ا 38لع 1ا2عا ر@ار@ "د و 56;ش3م ا?ش/
و :;ل• انا8ه )7 9-ي-> ]6 1ا ريبTS )ن;W )س ا@ )7 )7"ابم ء)6/
"د 38لع رHن 1ا ]6 ره و دنا هد6درW b1ان [9سا ديش";, =ورE
&5ينام3م هري, [دن"اد "ار0 9
B
0د 96اFن
.د;, =ات7 "د ا" J;! '(بم )7 يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش
m 56رXلا ن/ر-لا •L2Tم 9-ي-> Q6ا QييبS 1ا دT@ [9سا هد;8ن1ا@ h
.د6;W3م
ياههداد )7 56ا8ن دي7~S )تXن Q6ا يو" ا2?6ا "د 5ها;,3م Qمm
.3?T6 [b
B
وا ء)6/ "د ن/ر0 =
s s
رl8
j
l
لا
j
و J
s s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
"د ن/ ياههداد [
.3?T6 Gود ء)6/ Q
s
l
ي
j
@
s
رl8
j
l
لا =
K
B
"
jj
و Q
s
l
ي
j
0
s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
3@ و 3لم ا"
Nشخ@ و اgع [)6/ ود ره Q6ا ياههداد 1ا@ و &9سا هدادن "ار0 "ابتعا
.3?T6 [G;س ء)6/ "د ن/ =
s s
"اj8
j
l
لا
j
و J
s s
"اشj 8
j
l
لا =
s
B
"
j
•ودخم ا"
و {ي#تسم 3شهد و اgع [د;, يا4 "د )6/ ره )Xل@ 9سا هدينادرگن
&د?73م نام"ا 96رش@ يار@ ا" 5يHع
ياههاگ6د و ف"اTتم 5يها#م 1ا ي"ايس@ )7 3ي8لع Gد-S 3ت>
LW ره [9سا هداد رييS ا" 3سا?ش 3تسه G;لع ء)*رع "د 3ت?س
”?هœ8ه اFن/ ا@
o
اما8S )Xل@ دهد رييS ا" تا6/ Q6ا 3?Tم )تسنا;تن
)7 G"و/3م ر•ا, )@ ا" 3?خس ا2?6ا "د .د6اL!ا 3م وا &9سا هد6درW
)•;gخم Q6ا ءهد?س6;ن &Gد;@ هدنا;, 386د0 3g, zسن 1ا 3X6 "د
Q6ا يا?Tم hŒاFنام1 ء)8ه 9سه ;S "د )7 Œنام1 ياm .د6;W3م
o
+kم &9سا 3بسن رما ]6 تا?Dا7 "د hنام1m )7 9سا Q6ا Qخس
ادا ا" رF} 1ا8ن هرها0 hQيس(لاm ء)ل(م "د ا2?6ا "د Qم 3ت0و
نام1 Qيع "د ايند رگ6د ياها4 1ا 3cT@ "د رگ6د 3مدرم [5?73م
1ا8ن G;س يا4 ]6 "د رگ6د 3T84 [د?6ا8ن3م "اLWر@ ا" رyع 1ا8ن
52?% 3T84 و ا" اشع 1ا8ن يرگ6د يا4 "د G"اFM 3T84 &ا" =رم
39

90و ]6 "د Qيم1 يو" "د )ک?6ا 3?T6 &ا" šب* 1ا8ن [رگ6د 36ا4 "د
[دادما@ و اشع و =رم و رyع و رF} ياه1ا8ن يادا 9F4 [د>او
"د [يو" Q6ا 1ا و د;ش3م هدنا;, )ما0ا و نا™ا RB 4وL
B
ع ياد, يار@
-> N6اين و ر7™ [نام1 تاH(ل و تا0وا Gا8S &h9سا ي"ا4 3لاTت
ا" نام1 ياه1رم )7 9سا 56ر7 ن/ر0 تا6/ 1ا )6/ )س “-! Q6ا
Qشو" ن/ 3ناTم و ري@اTS "د 9
B
0د [رش@ 38لع Gد-S ا@ و هد6د";ن"د
و اgع ن/ر0 bوLن Gاگ?ه "د تا6/ Q6ا )7 ي";• )@ 9سا هد6درW
"د )7 اس@ )M يا و دن"اد يرگ6د ياgع 1ورما [دنا )تشاد 3ششخ@
ياFت!ا6"د و اFششخ@ 1ا@ [5لع رتشي@ Gد-S 1ا دT@ و هد?6/ ياFنام1
د
B
د2تم )شي8ه ن/ر0 يا6اgع )7 و" ن/ 1ا Šد?شا@ )تشاد يرگ6د دد2م
&دشا@3م "
B
;gتم و
[Rسن ره و رyع ره يار@ )7 9سا Q6ا ا2?6 ا"د 56ر7 ن/ر0 1ا2عا
و فر} U@اgم [Lين ا" R-ع ره 1اين و 9سا"اد ا" د;, –ا, يا6اgع
"د 3ي8لع 9-ي-> ا@ ["ا7 Q6ا )کن/ نود@ د?73م هد"و/ر@ ن/ R8(م
ا@ 3تسه U6ا-> GداyS &GداyS "د 3تسه U6ا-> ا@ ا6 و دشا@ {0ا?S
bاTتم ياد, 9-ي-> "د Rعا! )7 9سا 3#ت?م و" ن/ 1ا ن/ر0 U6ا->
يم وا د;, Lين هد?6;W و 9سوا 5ه Lين Uلا, [9سا د;, [Q6ا و &دشاب
رگ6د 3نا8س/ •ت7 ا@ NSاL2Tم "د 56ر7 ن/ر0 ف+ت,ا 3>ا;ن 1ا 3X6
Rيy#S )@ ن/ 1ا N@ات7 رگ6د =ا;@ا "د يوارTش zيش )7 يرما Š9سا
&9سين ن/ رتشي@ ندر71ا@ bا2م )لاس" Q6ا "د ا" ام و )ت#W Qخس
5 . ]W$} همه "# I
7
$ج-ز
.دي?7 )4
B
;S )?يم1 Q6ا "د رگ6د 3لاkم )@
ء)6/ "د bاTتم "اWد"ور% 49 .د6امر!3م تا6"ا™ ءه";س
ن
.

5
.
7
C.e.ت م
1
5
F
.
7
لV
.
.
) :
,
1

.
-
1
ز
.
ا.2ق
1
.
لR. &@(
1
A. B7
,
5
C :
1
L
,
-
.
~ ا8ش )7 د6اش اS 56د6ر!/ Pهدام و رنO )ن;W ود يLيM ره 1ا و
hد6ريW تربع
•اب?تسا Qي?M )7"ابم ء)6/ Q6ا 1ا [56ر7 ن/ر0 bوLن نار*اTم
ا" :;?تم يايشا [د;, ء)-لgم ت"د0 )@ bاTتم "اWد"ور% )7 دندر73م
&9سا هد6ر!/ 5ه ا@ R@ا-S "د
)@ ا" hQي4و1m [هدربمان )7 9سا هدش 96او" 3T@اS Qس> 1ا
و 3Wدن1 و ر(@ و ر@ [ديش";, و هام [Qيم1 و نا8س/ [1و" و •ش
يم ر@ Lين ا" يرگ6د يايشا اتسا" Q6ا "د و هد;8ن ريس#S Žرم و در8ش
3!رTم يرگ6د ’و1 ا" اFن/ Gاد7 ره
o
ات6اFن يم ر,/ "د و هدر7 .د6;گ
اما د"ادن يد?نام و Rkم ‰يه و هد;@ در! )7 9سا RB 4وL
B
ع ياد, “-!
&دن"اد 3ل@ا-م د;, ر@ار@ "د )8ه تا?Dا7 ء)ي-@
اما [9سا šي(*
o
اع;ن )86ر7 ء)6/ 1ا Lين 9شادر@ )ن;W Q6ا )Xن/ ا@
و Šد6ا8ن )Dا"ا 3?6;ن 38لع ريس#S )86ر7 ء)6/ 1ا اS د6/3م د6د4 5لع
&د;ش3م R8> د;, 9-ي-> ر@ )6/ Q6ا "د Qي4و1 .)7 9سا Q6ا ن/
3Wهدام و يرن رHن 1ا ‹لاخم f?4 ود [ن/ 1ا دارم )X?6ا 3?T6
40

و رن )ک?6ا رگم 9سين 3تسه ءهر6اد "د LيM ‰يه ار61 Šدشا@3م
)7 اFن/ )M &&&هريE و دا84 [تابن [نا;ي> [ناسنا 1ا 5عا Šد"اد 36هدام
يم و 5يناد3م ام Q6رSد6د4 )کنا?M &5يناد38ن ام )7 اFن/ )M و 5يسا?ش
تا?Dا7 Gا8S داي?@ .د6;W3م Lين N?6ر!/ داي?@ و R*ا د";م "د ي";^S
1ا ت"ابع [د6د4 5لع نا@1 )@ ’و1 ود Q6ا )7 9سا ’و1 ود 1ا RXشتم
&د?شا@3م hن;Sور%m و hنورتXلاm
)7 اFن/ )M و 5يسا?ش3م ام )7 اFن/ )M [تاد;4;م ء)8ه Š3ل@
3W)?6دام و 3W)?6رن ا6 9
B
ي4و1 ءه;يش )@ 3Wدن1 1ا [5يسا?ش38ن
ء)86ر7 ء)6/ )کنا?M &دنا "اد";,ر@ 36 .د6;W3م Lين f6 ءه";س
:
1
L
,
-
.
b
5
"
1
cا I
5
,
ب125ت ام
.
7
L
,
ا4
.
.
7
ل
5
C {
.
ا-
.
ز
1
cا 6
.
.
لR. 'e
,
.
7
)ا ن
.
ا8
. 1
ب*
5
ن
.
م
5
.
لV
1.
3 p ام
.
7
L
,
-
.
م
1
4
,
>
,
?
5

.
9
1ا و [ناشد;, 1ا Lين و دنا6و"3م Qيم1 )•ن/ 1ا )7 36اد, ›ا%m
h9سا هدينادرW هدام و رن ا" )8ه [د?ناد38ن )•ن/
ن/ر0 ياه1ا2عا 1ا يرگ6د 38لع ءهد??7هري, 1ا2عا Q6ا )تبلا
&9سا هداتس6ا ن/ ر@ار@ "د :;c, Gا8S ا@ د6د4 5لع )7 9سا
]م-# rن زا -
و" 3Sا6/ ا@ [56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا )@ UلTتم تا6/ 1ا Gود :;ن "د
ناسنا [رش@ ري,ا 38لع ياه9cFن ";F} اS )7 56;ش3م و" )@
هدش Zرgم تاع;<;م 1ا [Lين ن/ 1ا دT@ و 9kT@ رyع ناسنا [56د0
Q6ار@ا?@ &9سا )تشادن 3ت!رTم و 9,ا?ش )ن;گ•يه
o
ا-لgم اFن/ "د
"د [38لع Qينا;0 Q6ا ء)Dا"ا و تاع;<;م Q6ا Zر• ا@ 56ر7 ن/ر0
38لع تا!اشت7ا )7 9سا )تشادر@ هدر% 38Fم "ايس@ "ارسا 1ا Y0او
&دنا هد;8ن 3نا6اش ]87 اFن/ ريس#S )@ د6د4
)@ و 9سد Q6ا 1ا يرتشي@ ياه)ن;8ن Zر• ا@ دT@ Q6وا?ع "د )تبلا
  5يها;, 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا :ا;نا 1ا :;ن ود ره )@ [Gاع ";•
&9,ادر%
•23ر+آ زاNآ
( 1 )
.56و"3م G;2ن 5لع žارس )@ 5ه 1ا@
و QيTم ي";^S [يدام يايند نا6ا% و 1اE/ ءه"ا@ "د 56ر7 ن/ر0
يم Zرgم ا" 3?شو" ]6 اS ر<ا> رyع ناسنا Y0او "د )7 36";^S Šد?X
56د0 ناسنا اما [9سا )تشادن 5ه 3ت,ا?ش Q6رS57 ن/ 1ا [Rب0 نر0
)@ ن/ 1ا 36اهNخ@ ا6 ي";^S Q6ا Qت!ا6ها" .9#W نا;S38ن 3ت> )7
Œ9سا هد;@ "
B
;yتم و QX8م [ن/ R-TS ء)>اس
Lين 56ر7 ن/ر0 1ا2عا 1ا )ب?4 Q6ا ر@ اS 9سا هدم/ د6د4 5لع Šي"/
&دشا@ ها;W
ء)7"ابم ء)6/ "د ن/ر0 30 ايند N?6ر!/ 1اE/ ءه"ا@ "د ايبنا ءه";س
.د6;W3م
41

اق
P
1ت"
.
ا.;.نا
.
C b
.
"
1
cا-
.
d
,
ا-
.
ام
.
>
.
7
)ا ن
.
7
.
9 ا-ر
5
?
.
.
C :
.
3e
,
.
7
)ا ر
.
.
3 م
1
.
)-
.
.
9
ام
.
ه5 ا.2ق
1
.;?
.
+
.
هد6دن نار!ا7 ا6/m ا" اFن/ ام و دند;@ )تس@ Qيم1 و اFنا8س/ )7 دنا
h56داد )Tس;S و 5يت!اXش@
ء)7"ابم ء)6/ "د نا?•8ه 104 ا@ •ابS"ا "د [ه";س Qي8ه 1ا
.د6;W3م يدام يايند "ا7 Qت!ا6نا6ا%
Y. -
.
7
.
9 ا.ن
1
9
.
د
.
ب ام
.
.
C K
,
5;
5
F
1
ل,) B7
,
ج
,
>
,
7
)ا (
7,
.
ط
.
C .&ام
.
>
.
7
)ا '
,
1
ط.ن م
.

1
.
3
5
_
5
د$V,5ن 6
@
1
لR.
m bوا bا> )@ و 5ي•ي% 5ه"د "ام;• د?نام ا" اFنا8س/ )7 ي1و"
h5ينادرW1ا@ ن/ N?6ر!/
يم )Dا"ا تا6/ Q6ا )7 يريس#S ر@ ا?@ 1اE/ "د 3تسه ناF4 [دن"اد
[)يلوا ء)ل>رم ن/ 1ا f% و هد;@ 57ارتم و هدرش! 5ه )@ "ايس@ "ا7
Q6ا 5E" )@ QXيل &9سا هدش 1اE/ اc! "د ن/ دادتما و )Tس;S ء)يل8ع
]6 "د ن/ ءه"ا@ ود ندرش! 5ه"د و ندر7Y84 [د
B
د8S و )Tس;S
)Xل@ 9سا QX8م )7 اF?S )ن و 9سا QX8م 3ناXم ]M;7 ءهدود(م
يم Lين 3Tg0 و 38ت> &دشاب
"د هدش Zرgم ن;نا0 Q6ا ءه"ا@ "د د6د4 5لع )7 د6د د6ا@ ن;?7ا
‚د6;W3م )M [يدام N?6ر!/ نا6ا% و 1اE/ ي";^S 3?T6 [ن/ر0
)7 5ي@ا63م"د [ه"ا@ Q6ا "د 38لع د6د4 تا6رHن ء)H>+م ا@
&د6ا8ن3م )يXS 3ن/ر0 ء)
B
6رHن Qيع ر@ د6د4 5لع ياFت!ابه" Q6ر,/
$س"ر@ دنو" "د 3Tيب• G;لع ناد?8شناد د;, تادهاشم و اF
1اE/ "د هدام )7 دناهديس" )2يتن Q6ا )@ [3تسه ياههد6د% ن;ماري%
1اW RXش هدام [رما 1اE/ "د Qي?•8ه &9سا هد;@ Q7اس و دما4 [رما
•?% 57 9سد و )تشاد ا" 387ارتم و هدرش! 5ه"د "ايس@ RTتشم
[هد6درW ا8نو" ن/ "د )7 يد6دش "ايس@ "ا2#نا ر_ا ر@ [Rب0 bاس ن;يل@
د
B
د8S oءا?@ &9سا هد;8ن 1اE/ N6;, ن;ماري% "د دادتما و )Tس;S )@
.د6;W3م )7 9Tيب• ن;نا0 Q6ا \اسا ر@ و هد;@ 38ت> رما ]6 هدام
1ا اL4ا ن/ ندش"ود •بس )@ هدام Q6ا ياL4ا "د )@™ا4 يورين
Lين اFن/ نايم 9!اسم [يو" Q6ا 1ا 5ه و د;ش3م 57
o
ا26"دS [رگ6دX6
[د@ا63م )Tس;S 9!اسم Q6ا و هد6درW رSدا61 36)H>+م R@ا0 ;(ن )@
&د"اد )مادا نا?•8ه 3تسه •رتسW و د
B
د8S
.د??73م )!ا<ا 3م;2ن G;لع ناد?8شناد
O دود> [رما 1اE/ "د هدام ءهرDاد 1000 9Tسو ي";ن bاس ن;يليم P
Nي@ [ن/ ء)يلوا ءهرDاد )@ 9بسن ن;?7ا 5ه هرDاد Q6ا )7 9سا )تشاد
3#0;S ‰يه 3@ ن/ دادتما و )Tس;S ء)يل8ع و )ت!ا6 )Tس;S ر@ار@ هد 1ا
&د"اد )مادا نا?•8ه
.د6;W3م ه"ا@ Q6ا "د hن;تگند6/m ";س!ور%
نا;S3م اFن/ ر8تسم ء)Tس;S ء)يل8ع "د ا" ناW"اتس و اFناشXF7m
1ا 3ن;لا@ يو" ر@ اFش-ن Q6ا )7 در7 )يبشS 36)S;@ و RW ياF$شا-ن )@
42

ء)ليسو )@ )تس;ي% ن;لا@ Q6ا و د?شا@ هدش هديش7 ر6;yS )@ ]يتس+%
36اc! تار7 )7 9سا •يSرS Q6ا )@ &د;ش dاx8% [يدا@ °8% هاگتسد
"ود رگ6دX6 1ا )تس;ي% [N6;, يره;4 و 3Xيما?6د تا7ر> ا@
Rيk8S ا" h3تسه ء)Tس;Sm دنو" 9-ي-> "د )يل8ع Q6ا )7 [دن;ش3م
&hد6ا8ن3م
ن/ر0 Lين تا?Dا7 ء)Tس;S R*ا ا@ •ابS"ا "د )7 9سا ر7™ نا6اش
'(بم Q6ا )7 د"اد 3?شو" ي1ا2عا ناي@ hتا6"ا™m ءه";س "د 56ر7
)ت!رW "ار0 3س"ر@ د";م =ات7 Q6ا "د 3ل-تسم نا;?ع 9(S Lين
&9سا
د6د4 5لع )7 9سا N?6ر!/ 1اE/ 3ن/ر0 ي";^S داT@ا 1ا دT
K
@ ]6 Q6ا
&9سا هداتس6ا ن/ رس 9ش% ت;0 ء)8ه ا@
•23ر+آ (ل\ا &_#اL
( 2 )
يم )H>+م ي";^S Q6ا رگ6د دT
K
@ "د رy?ع [56ر7 ن/ر0 )7 5ي?X
3تسه N?6ر!/ Gا;0 و \اسا )7 ا" هدام ءهد?هدRيXشS 3ل*ا
hنا,دm رy?ع [9سا )تس;ي% h)Tس;Sm ء)يل8ع )@ fxس و هد6درW
رy?ع [57ارتم 1اW و دود ا6 نا,د [ن/ر0 رHن 1ا &دناد3م
&9سا 36ادت@ا هدام )تسه ءهد?هدRيXشS
ء)6/ "د ن/ر0 11 .د6;W3م 9لy! ء)7"ابم ءه";س
b
,
"
1
€,)-
.
ا4
.
.
) Y. اق
.
+
.
ن
G
اR.
5
# (
.
ه
,
-
.
&,ام
.
>
.
7
)ا <
.
)
,
X •
.
.;*
1
ا م
.
7
5
l
:
.
$V,,Tا
.
h ا.2
1
$.ت
.
9 ا.;
.
)اق
.
اهP ر
1
.
C -
1
.
9 اعP
1
.
h ا
.
$,;
1
T,ا
)7 3لا> "د و د;8ن Rما7 )4
B
;S اFنا8س/ 9-ل, )@ هاگن/ وm
يا )7 د;مر! N6;, 3?6;XS رما )@ f% [د;بن Nي@ يدود اFنا8س/
و J;ش )@ U> نامر! 9عا•ا "د اد, ي;س )@ )8ه Qيم1 و نا8س/
Rيم bا87 ا@ [د?تشاد )<رع اFن/ [دي@اتش@ 9هار7 و رب4 )@ ا6 9بE"
h5ي@اتش3م ;S ي;س )@
‚9سيM ه"ا@ Q6ا "د د6د4 5لع رHن )7 5ي?يب@ ن;?7ا
3ل*ا رy?ع ا@ )g@ا" "د د6د4 5لع )7 36)
B
6رHن Q6رSUي0د
  تاب_ا [9سا )ت!ا6 9سد ن/ )@ N?6ر!/ 36ادت@ا ءهدام ءهد?هدRيXشS
رy?ع 1ا RXشتم [R*ا "د تا?Dا7 )7 9سا 9-ي-> Q6ا ءهد??7
و اL4ا )@
o
ادT@ هدام Q6ا )7 9سا هد;@ اc! "د 57ارتم h56دسm
52> ا@ Qيم1 و ناW"اتس [ديش";, و هد6درW 5يس-S يرگ6د ياهNخ@
تي8
B
7 و &دنا )ت!رW RXش اL4ا Q6ا 1ا د;, ء)ناWاد4 ياF
اS د;@ ن/ •+S "د )
B
6رHن Q6ا )@ 3@ا69سد 1اE/ 1ا د6د4 5لع
يد?M ‹6"اTS اتسا" Q6ا "د و دسا?ش@ ا" 56دس رy?ع 3T0او 9يهام
ن/ ‹6رTS "د )يلوا يا"/ 1ا 3cT@ &د6درW )Dا"ا رy?ع Q6ا يار@
"ار0 36`ا@ ت"ار> ء)4"د "د )7 9سا 3لTتشم 1اW [56دس .د?ت#W
)@ ا" هدام )7 دس"38ن يد> )@ [ن/ "د ت"ار> :ا#S"ا Q6ا 3لو د"اد
43

1اW Q6ا )7 9#W نا;S3م [رگ6د 3S"ابع )@ &د?7 R6دبS يdرنا و ورين
$س"ر@ Q6ا &د"اد "ار0 د;, bاTتشا Rب0ام ء)ل>رم "د )مادا نا?•8ه اF
1ا ت"ابع Y0او "د 56دس )7 د6درW 9@ا_ يدT@ ياه9!رشي% ا@ و 9!ا6
1ا@ &د?شا@ )ت!رW "ار0 Rما7 9سسW 9لا> "د )7 9سا 3تخس دا;م
o
اري,ا )Xن/ اS د;شW و د;شW ;ل4 )@ ا" د;, ها" تا6رHن Q6ا 5ه
)@ و )ت!ا6 9سد 56دس 38لع 9-ي-> )@ Yg0 ";• )@ ناد?8شناد
و •ل* دا;م ن/ "د )7 9سا 3-لTم 1اW 56دس .د?ت#W ءا"/ Jا#Sا
&د"اد د;4و 3تخس
هدام Q6ا ر@ ن/ J+•ا 38لع رHن 1ا )7 3H#ل اF?S Q6ار@ا?@
ءهدام و 1اW ي;ت(م )7 دشا@3م hنا,دm ريبTS انا8ه [9سا QX8م
1ا2عا ر@ يرگ6د ها;W [38لع ‹ش7 Q6اoءا?@ &9سا ";7eم 9خس
&دشا@3م 56ر7 ن/ر0 38لع
:$Lز - نام*آ "اC نا3ا!
( 3 )
&5ينام3م 30ا@ G;2ن 5لع "د 5ه 1ا@
ء)6/ "د Ž"L@ ياد, 104 .د6امر!3م ايبنا ء)7"ابم ءه";س
K
,
5;
5
F
1
ل,) B7
,
ج
,
>
,
7
)ا (
7,
.
ط
.
C .&ام
.
>
.
7
)ا '
,
1
ط.ن م
.

1
.
3
h5ي•ي%3م 5ه"د "ام;• د?نام ا" اFنا8س/ [Ž"L@ ء)ماگ?ه 1و"m
ر8ع نديس" نا6ا% )@ رهاHم 1ا 3X6 3?شو" )@ )7"ابم ء)6/ Q6ا
"د [3نا8س/ ياههد6د% و Gار4ا .د6;W3م و هد;8ن ناي@ ا" يدام يايند
&دن;ش3م هدنا•ي% 5ه"د ي"ام;• نان;M رش(م ء)ماگ?ه
3ن/ر0 ء)6/ Q6ا ا@ •ابS"ا "د د6د4 5لع ‹0;م 5ي?يب@ ن;?7ا
ياههد6د% و رهاHم )ک?6ا ناXما د6د4 5لع هاWد6د 1ا ا6/ ‚9سيM
‚ري, ا6 9سا "
B
;yتم [دن;ش هدنا•ي% 5ه"د 3تسه
)H>+م [ه"ا@ Q6ا "د د6د4 5لع ياهد"و/ه" و اه)ت!ا6 ء)H>+م ا@
ن/ر0 38لع 1ا2عا ر@ Lين ناديم Q6 ا"د اS 9سا هدم/ 5لع )7 5ي?73م
&دهد 3ها;W 56ر7
)7 د6د3م رس 5شM )@ ناW"اتس ءهدهاشم ا@ Gا6`ا56د0 1ا ناسنا
)ل*ا! رگ6د8ه 1ا ر#س و ريس bا> "د [3نا8س/ تاد;4;م Q6ا
Q6ا šلسم ريE 5شM ا@ هدهاشم [bا> Qيع "د )Xن/ ا@ دنريW3م
9يT0او )7 3لا> "د &دهد3م ناشن 5ه )@ ]6دLن "ايس@ ا" ناW"اتس
3ساي0 ياه9!اسم )@ ناW"اتس رما 9-ي-> "د )M [9سا Q6ا 1ا ريE
ا" اFن/ Rيلد Q6ا )@ “-! ام و دنا "ود 5ه 1ا ي"و/تري> RXش )@ و
&9سا دا61 "ايس@ Qيم1 1ا اFن/ ء)ل*ا! )7 5ي?ي@3م 5ه )@ ]6دLن
)Xل@ هدنا8ن ‹0;تم د> Qي8ه )@ ر<ا> رyع "د رش@ ياه)ت!ا6
اFن/ ام )7 3نا8س/ Gاس4ا و Gار4ا Qƒا )7 دناد3م
o
اSو+ع رش@ ه1ورما
ياهاc! يا"اد
o
ارk7ا [5يتشاد?%3م )ماس2لاRما7 56د0 ياFنام1 "د ا"
44

"د [3نوري@ ياc! ءهو+ع )@ [3لا, ياهاc! Q6ا و د?شا@3م 3لا,
&9سا )ت#Fن Lين اFن/ 3بي7رS 9يهام R,اد
Lين ا" 9-ي-> Qƒا ن;?7ا 5ه Q6;ن Nناد 1ا يريWهرF@ ا@ رش@
N6;, 3ل,اد صخشم GاHن ن;ماري% يدام 5س4 ره )7 دناد3م
ن/ ن;ماري% )7 3س8ش GاHن د?نا8ه 9س"د &د"اد 3نا"ود 97ر>
Q6ا "د ر7™ R@ا0 ياه)ن;8ن 1ا )7 &دناN,رM "د يدا61 ناW"ايس
يم 5Sا GاHن 5H?م 97ر> )g@ا" 3لا, ياc!ام )7 توا#S Q6ا ا@ دشاب
3لا, ياc! ءهدهاشم 1ا اما [5ي?73م هدهاشم 3س8ش GاHن "د ا"
3XM;7 )M Š5ينا;Sان ن/ 52> 96اFن3@ 3XM;7 Rيلد )@ 38Sا GاHن
Qƒا Rما7 ءهدهاشم 3ت> ر<ا> bا> "د )7 9سا2ن/ )@ اS 5Sا 52>
رHن )@ bا(م رش@ يار@ د;4;م 38لع ياه"اL@ا Gا8S ا@ Lين GاHن
1ا 36)ع;82م Gان 5Sا )7 5يناد3م )8ه ‹*و Q6ا ا@ &دس"3م
"د )Xل@ [د?تسين هد?بسM و Ryتم رگ6د8ه )@ )7 9سا 36اFنورتXلا
ام رWا [bاkم ";• )@ &د"اد د;4و 3W"L@ 3بسن ياههاW3لا, اFن/ نايم
)7 5ي?73م هدهاشم رما رها} "د 56ريگ@ رHن "د ا" Qه/ 1ا 36)Tg0
"د اFنورتXلا )7 3لا> "د [دنا Ryتم و هديبسM 5ه )@
o
اد6دش ن/ تا"™
52> 1ا رتشي@ 5Sا د>او ]6 10000000
ر@ 1 [هدنام30ا@ 9>اسم و د??738ن bاشا ا" ن/ 9>اسم 1ا
رWا )7 ي";• )@ هد3م RيXشS ا" 5Sا نو"د 3لا, ياFناديم Y0او "د
هدهاشم ا" 5Sا ن;Sور% و نورتXلا ءL4 ود 1ا هدشŽ"L@ ر6;yS ]6 ام
)@ ]6دLن [ءL4 ود Q6ا نايم )ل*ا! )7 د6د 5يها;,
o
اTg0 [5ي?7 350
&دشا@3م د"ا6
ن/ 3ت> يدام تاد;4;م Gا8S )7 9سا ن/ Qخس Q6ا 3?Tم
رHن )@ 5ه هديبسM 5ه )@ و 57ارتم "ايس@ رما رها} "د )7 3ماس4ا
3لا, ياهاc! ي;ت(م [N6;, يد;4و •ي7رS R,اد "د [د?س"3م
نايم 1ا ا" 3لا, ياهاc! Q6ا 5ينا;ت@ ام رWا )2يتن "د &د?شا@3م
)7 [دن;ش3م هدي•ي% 5ه "د 3ت6اFن3@ ";• )@ يدام Gاس4ا [56"ادر@
Q6ا 9سا )تسنا;S 38Sا •8@ ديل;S )ل84 ن/ 1ا و يد"ا;م "د رش@
دود(م و 57ارتم [Gاس4ا نو"د "د 3بسن ";• )@ ا" 3ل,اد ياهاc!
&دنادرW
د?س"3م )2يتن Q6ا )@
o
ات6اFن 3م;2ن ناد?8شناد )7 9سا Qي?M Q6ا
د0 رتم )س يا"اد )7 ا" 3ناسنا ]6 5س4 bاkم ";• )@ ام رWا )7
هدنام 30ا@ 9ي8
B
7 [5ي?7 د6ر2S •د;4و R,اد 3لا, ياهاc! 1ا [دشا@
)@ &دشا@38ن 5ه ر7™ R@ا0 3ت> )7 9سا LيMان يد> )@ ن/ د;4و
ي;(ن )@ ا" تا?Dا7 "د د;4;م LيM )8ه 5ينا;ت@ ام رWا •يSرS Qي8ه
ن/ "د [ددرW د;@ان اFن/ 3نو"دنا و 3ل,اد ياc! )7 5ينا•يx@ 5ه"د
ر@ار@ 3س 52> 1ا رتشي@ 3ن;?7 3ها?ت6` تا?Dا7 3ل7 52> ت";*
)@ تا?Dا7 3لT! 9Tسو )7 3لا> "د Œد;@ دها;خن ديش";, ءهر7 رg0
ياc! "د هدش ‹ش7 ياFناشXF7 Q6رS"ود )7 9سا 36ه1ادنا
45

3?Tم Qƒا )@ &د"اد )ل*ا! ام ديش";, 1ا ي";ن bاس اFن;يليم 3ها?ت6`
Q6رتW"L@ ا@ LWره 9Tسو رHن 1ا تا?Dا7 3لT! 96د;4;م )7
ديش";, )@ دس" )M دشا@38ن )س6ا-م R@ا0 5ه Gار4ا و اFناشXF7
ا@ )س6ا-م "د و 3ها?ت6` ياc! "د [د;ش ر@ار@ 3س 5ه رWا 3ت> )7
&د6/38ن =اس> )@ Lين يLيMان "ايس@ ءه"™ 3ها?ت6` Gار4ا
ريس#S اS دناهدش •يس@ )8ه ن/ ياه9!ايه" و د6د4 5لع [Q6ار@ا?@
و هديش7 ر6;yS )@ ن/ يرش@ د> "د ا" J;! ء)7"ابم ء)6/ 38لع
ا" 3ن;?7 يايند يدام N?6ر!/ نديس"نا6ا% )@ 5يHع ياه1ا" 1ا ي1ا"
"اXش/ 3م+سا ء)-> د6ا-ع ا@ Uبg?م و 3ن/ر0 تاريبTS ياتسا" "د
&د?نادرW
ء)6/ ريس#S [38لع ياهد"و/9سد ء)6اس "د ه1ورما ي
s
;
l
g
j
ن G
j
l
;
j
6
jءا8
j
س
j
B
لا "اWد"ور% )7 5ي6;گ@ 5ينا;ت@ رWا )Xل@ [9سين RXشم اF?S )ن
ياFƒد?8ن;نا0 •و" ا@ ا" ايند "ا7 h9ماي0m Ž"L@ ء)ماگ?ه "د Ž"L@
هرسX6 N6;, N?6ر!/ يود@ ياه9?س نا8ه د?@ر87 "د و 9-ل,
Q6ا "د 5لع د"و/ه" )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م ت";* Q6ا "د [د6ا8ن3م
&دشا@3م J;! ء)7"ابم ء)6/ 3?يع ريس#S [د;, Lين )g@ا"
Qيم1 "ا7 نا6ا% ا@ )g@ا" "د 56ر7 ن/ر0 هاWد6د )@ ن;?7ا
&561ادر%3م
‚9سيM )?يم1 Q6ا "د رش@ 38لع ياه)ت!ا6 5ي?ي@3م ادت@ا
و نا6ارWيدام [د"اeگ@ Gد0 يd;ل;?XS رyع )@ رش@ )ک?6ا 1ا Rب0
ر8ع Qت!ا6نا6ا% )@ هدي-ع [د?تشادن "وا@ 3Fلا نا6دا )@ )7 3ناد(لم
)!ار, 3ع;ن ا" يدام 9-ل, "ا7 Qت!ا6نا6ا% [Gاع ";• )@ و Qيم1
9خ6"ور! )?F7 ياه"اد?% Q6ا 38لع ياه9!رشي% ا@ اما &د?تشاد?%3م
Qت!ا6نا6ا% 3?6د ءهدي-ع رX?م 3س7 ‰يه [5لع 36ا?شو" "د ن;?7ا و
&9سين تا?Dا7 و Qيم1 ر8ع
ا?@ )6ا% Q6ا ر@ Qيم1 "ا7 نا6ا% ءه"ا@ "د ناد?8شناد ء)يل
B
وا تا
B
6رHن
و ";ن )@
o
ا8ي-تسم Qيم1 96د;4;م و تاي> ء)مادا ن;M )7 د;@ )ت!ا6
و امرW نام1 "ورم )@ 5ه ديش";, و 9سا )تس@او ديش";, يdرنا
يdرنا )7 3ت0و نا8ه Q6ار@ا?@ f% [دهد3م 9سد 1ا ا" د;, يdرنا
ا@ ا" Qيم1 دنا;تن رگ6د ديش";, )7 دسر@ bL?S 1ا يد> )@ ديش";,
Qيم1 "ا7 نا6ا% 5ه 90و نا8ه [دناس" ددم N6;, Nخ@تاي> ر*ا?ع
[ديش";, و Qيم1 نايم 3S`ا87ا ياهدن;ي% Yg0 )M &ديس" دها;, ار!
نود@ Qيم1 )7 و" ن/ 1ا Šدنا;خ@ ا" Qيم1 ء)(Sا! 9عرس )@ دنا;S 3م
&9سين "دا0 تاي> ء)مادا )@
o
اTg0 ديش";,
رSد6د4 ياه)ت!ا6 )M [دنا8ن "اد6ا% 3نام1 ر6د )
B
ي<ر! Q6ا اما
ا" Qتش6;, •;4د;, ت";* )@ ديش";, )7 د?ت,اس 9@ا_ 38لع
Qت!ا6نا6ا% رg, bاس اه ن;يليم اS R0ا د> f% &د?73م ي1اس;ن
ناد-! 1ا \رS [\اسا Q6ا ر@ 5ه و 9سين ";yتم يديش";, يdرنا
يم د";م3@ اFƒدو1 Q6ا )@ 5ه Qيم1 يار@ Nخ@تاي> Y@ا?م &دشاب
46

•;-س bا8ت>ا 1ا ناد?8شناد [)
B
ي<ر! Q6ا ياه)6ا% ندش9سس ا@
)7 9سا ي"و/دا6 ء)تس6ا@ &دند;8ن 9ب(* ديش";, ءهر7 "د Qيم1
)2يتن "د و ديش";, ءهر7 "د Qيم1 •;-س ء)6 رHن G;2ن 5لع
ناش#شS/ Q6ا =اeم ياه)لTش ’ا;ما Gا7 "د ا" ن/ Rما7 Qت,;س
Lين Qيم1 )ک?6ا Rيلد )@ اما د?7 38ن د" 3ل7 ";• )@ [ا" 5يHع
97ر> ديش";, ";(م ر@ [3س8ش ء)ع;82م رگ6د تا"ايس ن;•8ه
يم ا" ن/ )7 9سا 5H?م و Uي0د يا)ن;W )@ 97ر> Q6ا 5تسيس و د?X
Qيم1 •;-سء)
B
6رHن f% [دهد3م تا2ن ديش";, Gا7 "د •;-س 1ا
&9سين "اد";,ر@ 3ناد?M ت;0 1ا Lين ديش";, "د
.9#W3م )7 در7 ";F} يرگ6د ء)
B
6رHن fxس
ي1و" هر,-ا@ [نا8س/ فا?7ا و فار•ا "د ه"ايس اهد"ايليم 97ر>
رWا و [د6درW دها;, ر2?م Qيم1 )@ ه"ايس Q6د?M ا6 و ]6 د";,ر@ )@
&دش دها;, هرسX6 Qيم1 "ا7 ]ش نود@ [ددرW ا8نو" 3مداyS Qي?M
3@ Lين )
B
6رHن Qƒا )7 د?ت,اس 9@ا_ 38لع رSد6د4 ياه)ت!ا6 5ه 1ا@ اما
ا@ )@™ا4 يورين [ناW"ايس Gا8S نا"ود و 97ر> "د )M [9سا )6ا%
يد";,ر@ Qي?M :;0و 1ا )7 9سامر#8X> ي";• د?نام 3@ 3ت
B

"د نا?M
o
ار8تسم تا?Dا7 ياc! [Q6ا ر@ هو+ع &د6ا8ن 3م يريW;ل4
يم )Tس;S bا> R-ع ";yS ء)ل*;> 1ا رSار! )Tس;S Q6ا )7 دشاب
3نا"ود ياc! "د 3W )شي8ه 5يHع ء)Tس;S Q6ا ا@ f% &9سا
[ن/ ر_ا "د )7 د;ش38ن ”?S )ن;گن/ اFن/ 1ا 3X6 يار@ bا2م [ناW"ايس
&ددرW ا8نو" 3مداyS و د";,ر@
.د6;W3م ه"ا@ Q6ا "د 3م;2ن Ž"L@ د?8شناد hL?ي4 f8ي4m
ء)ش;W ]6 "د )7 9سا 3XM;7 ءهر8Tتسم ]6 )@ =;س?م ام Qيم1m
ر@ 3ت0و )7 ام Q•;م &9سا هدش Y0او 3ها?ت6` ياc! 1ا هدات!ا "ود
[د6/3م ام رHن )@ 37ا?ل;ه و 5يHع ءهر7 [5ي?73م ر#س ن/ يو"
و )نارXي@ ياc! "د [د?نام "ابE ]M;7 96اFن3@ ءه"™ ]6 L4 يLيM
h9سين 3م;2ن ›ا?تشهد
)کنا?Mm .د6;W3م تا?Dا7 ء)Tس;S ا@ •ابS"ا "د hير%وا د";لm
[9سا نا;Sان د@ا ياFتنا و b1ا يادت@ا ";yS و ر6;yS 1ا ام ياهR-ع
نا;Sان Lين ناXم Q6ر,/ و Qيلوا RيخS 1ا ام ياه)ش6دنا نا?•8ه
ي1ار! ره ي`ا@ Šدنا96اFن 3@ )8ه )ناW"اFM تاF4 &دشا@3م
رگ6د 96اFن3@ ياه•يش [3بيشارس ره ر61 ر@ و [رSر@ 36اه1ار!
&hد"اد د;4و
GداyS 1ا [تا?Dا7 96اFن 3@ 9Tسو Q6ا )7 9سا Qشو" f%
رWا )7 ي";• )@ د6ا8ن3م يريW;ل4 Qيم1 ا@ ناW"ايس و ناW"اتس
)7 5ي6;گ@ د6ا@ [5ي6ا8ن Zرgم ا" 3مداyS Qي?M bا8ت>ا 5يها;خ@
]6 GداyS bا8ت>ا د?نا8ه [Qيم1 ا@ يرگ6د ءه"ايس GداyS bا8ت>ا
&9سا )نارت6دم يا6"د "د يرگ6د 3تش7 ا@ \"ا! •يل,"د 3تش7
47

تا"ايس ا@ ن/ د";,ر@ Rيلد )@ Qيم1 ر8ع Qت!ا6نا6ا% ء)
B
6رHن [Q6ار@ا?@
&9سين 3gلسم ء)
B
6رHن Lين [رگ6د
ر8ع Qت!ا6نا6ا% ء)يc0 "د )7 3ي8لع 9-ي-> Q6رSد6د4 و Q6ر,/
)@ يد> اS ا" د;, [9سا )تسشن ي"واد 3سر7 ر@ نا8س/ و Qيم1
&9سا هدينادرW ”?هœ8ه )g@ا" Q6ا "د ن/ر0 "د هدش Zرgم U6ا->
يم h3عاTشاm ر*ا?ع ‹ش7 ر@ 3?تبم 38لع 9-ي-> Q6ا ا@ )7 دشاب
ء)@;ن )@ )7 36 )يل8ع Šد;ش3م رس
B
يم 5Sا QتسXش 5ه "د ر*ا?ع Q6ا
3cT@ ندشدا1/ 1ا )7 [9سا يرگنار6و 5يHع يورين ءهد?6ا1 [د;,
5Sا و د6/3م د6د% رگ6د ياF8Sا QتسXش 5ه"د دy0 )@ اFنورS;ين1ا
رگ6د 36 )ع;82م QتسXش 5ه"د )@ )@;?لا@ د;, )7 يرگ6د ياه
ن/ ناد?8شناد )7 دن"و/3م د;4و )@ ا" 36 هد6د% 96اFن "د و )ت,ادر%
"د RT#لا@ ";• )@ )يل8ع Q6ا &دناهديمان hRسلسم R@ا-تم ري_~Sm ا"
)@ر2S [د6درW 38Sا •8@ ندم/د;4و )@ •بس )7 hG;ينا";6m رy?ع
&9سا هدش
ندشدا1/ داcتم ء)يل8ع 1ا )7 9سه 5ه يرگ6د يورين ا2?6ا "د
رگ6دX6 "د 5Sا ود R,ادS 1ا 9سا ت"ابع )يل8ع Q6ا &د6/3م د6د% اF8Sا
نdو"ديه •8@ "د )7 ناسن/ ŠرSن1و Qيگ?س 5Sا ]6 Qت,اس يار@
ء)ن;W )@ )7 9سا 3نdو"ديه •8@ دا26ا )يل8ع Qي8ه &د6درW ا8نو"
ءهر7 )ک?6ا Rيلد f% &د;ش3م ا8نو" ديش";, "د Rسلسم و ر8تسم
Lين [دشا@3م NS/ =اeم ياه)لTش Nش;4 bا> "د )شي8ه ديش";,
&9سا )ت#Fن رما Qي8ه "د
1ا 5Sا RيXشS [دشا@3م ناگ8ه فارتعا د";م Q6;ن Nناد "د )•ن/
&9سا نورتXلا ا6 3#?م ء)تس6رتXلا و ن;Sور% ا6 9بkم ء)تس6رتXلا
"د 3هاW و د?شا@3م يواسم رگ6د8ه ا@ دادTS "د نورتXلا و ن;Sور%
ن/ 5سا )7 د6/3م د;4و )@ يرSbداTتم 3X6رتXلا "ا@ 5Sا •ي7رS
bاس ر,اوا "د 38لع تا-ل> &9سا نورS;ن 1955 دندر7 G+عا يد+يم
‹ش7 )@ hfن";ل 9سن"اm Gان )@ 38Sا ناد?8شناد 1ا 3X6 )7
3X6رتXلا "ا@ 96د;4;م انا8ه )7 9سا )ت!ا6 9سد يد6د4 ›انرg,
3#?م 3X6رتXلا "ا@ Q6ا )7 توا#S Q6ا ا@ دشا@3م hن;Sور%m f?4 1ا
ا" 36)-ب• [3X6رتXلا 3#?م "ا@ يا"اد ن;Sور% Q6ا &9بkم )ن 9سا
ء)تXن &9سا هداد RيXشS ;4 36`ا@ Z;gس "د Qيم1 ءهر7 ن;ماري%
ا@ ر6ام 3X6رتXلا Yيسو "ا@ Q6ا د;4و )7 9سا Q6ا 5Fم 96اFن
يرش@ R-ع 9سا QX8م )7 9سا 36هد6د% Q6رت7انرg, [9Tيب•
5ه"د Q6داي?@ رy?ع ]6 تا"™ 1ا 36ه"™ رWا ار61 Šد6ا8?@ ا" ن/ ";yS
5ه"د 1ا [3Tيب• ريE ءهد6د% Q6ا د;4و 9شادرHن"د ا@ [د;ش )تسXش
R@ا-تم ري_~Sm )يل8ع نا8ه [5Sا ]6 ا6 ه"™ ]6 “-! QتسXش
R,اد دا;م )8ه •ي7رS "د =/ )7 ا2ن/ 1ا و د6/3م د;4و )@ hRسلسم
[د;, 3بي7رS Nخ@ود )@ =/ 1ا 3DL4 )7 دت!ا Jا#Sا Qي?M رWا [9سا
5ه "د ن/ ياF8Sا 1ا 5Sا ]6 و د;ش 5س-?م ن‡يس7ا و نdو"ديه 3?T6
48

3لTتشم 1اW [نdو"ديه )7 9سين 3Xش ‚د;@ دها;, )M )2يتن [د?Xش@
رWا f% [د?73م ]87 ن/ bاTتشا )@ 5ه هدشاه" ن‡يس7ا و 9سا
R6دبS ي"اFم3@ RTتشم 1اW )@ نdو"ديه [دن;ش اه" ن‡يس7ا تا"™
5ه )@ 5شM ]6 1ا رت87"د )7 9سا ن/ )يل8ع Qƒا 3?Tم &دش دها;,
و RTتشم NS/ )@ اه"اب6;4 و اه\;ناي0ا [اها6"د )8ه =/ [ند1
&9شW دها;, bدبم 3ش7رس
‚د;@ دها;, ا;?8ه دنو" Qي8ه ا@ Qيم1 نا6ا% ا6/ =;,
56ر7 ن/ر0 ار61 Šدش دها;, Qي?M )7 9#W نا;S3م 5ت> ";• )@
تا6/ "د 6 و 7 .د6;W3م ";• ءه";س
w
G
ق, ا
.
.
) D
.
,
7
ب"
.
`
.
ا.eع. ن
.
7
,
X u"
,
ج
5
>
1
م
.
1
)ا ر
,
8
1 .
ب
1
)ا-
.
ر@ ت"اWد"ور% =اeع )تبلا [نا1ور! NS/ ياها6"د )@ 5س0m
hدش دها;, Y0او نار!ا7
)6/ "د و 6 .د6;W3م ر6;XS ءه";س
d
1
ر
.
ج
,
7
*
5
"
5
ا8
.
,
ب
1
)ا ا.t
,
X-
.
hدندرW "و)لTش NS/ ن;M اها6"د )7 3ماگ?ه وm
ء)6/ "د و 3 .د6;W3م "اg#نا ءه";س
d
1
ر
.
ج
,
7
+
5
"
5
ا8
.
,
ب
1
)ا ا.t
,
X-
.
hدندرW ر2#?م اها6"د )7 3ماگ?ه وm
•ي7رS 1ا [دن;ش •ي7رS 5ه ا@ نdو"ديه ياF8Sا 1ا 5Sا ود ن;M و
5يHع ناش#شS/ [G;يله د;4و 1ا و د6/3م د;4و )@ hG;يلهm اFن/
دها;, ر@ "د ا" تا?Dا7 ء)*رع Gا8S )7 دم/ دها;, د6د% 36)نار73@
&د;ش3م NS/ )M"اxX6 5ه نا8س/ )7 9سا نام1 ن/ "د و 9!رW
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )کنا?M 37 .د6;W3م Q8>" ءه";س
ن
,
اه. 7
د
,

.
C P‚
.
#"
1
-
.
I
1
.نا
.
F+
.
5&ام
.
>
.
7
)ا I
,
ق
.
7
%.
1نا ا.t
,
ƒ+
.
- ن„zر* B„ ن} ات #A ه;+اFA نام*آ هC _اگنآ~
†##ر„ نا-" - `اeL :N-" ن}
dا3آ "# - 8 - 9 ]د3„(L {"اVL &_"*
:
,
4
1
V,
1

.
C Y5 ا
.
بج
,
1
)ا ن
5

5
F.ت-
.
uB
,
4
1
م
5
1

.
C 5&ام
.
>
.
7
)ا ن
5

5
F.ت م
.

1
.
3
م%! ن} اه_C - #A ه;Rاد„ Wل+ نام*آ هC 'ز-"~
†#A _#ز
dا3آ "# - 15 - 16 ]د3„(L _"* :$مه

.
%
.
7 ل,) SP ع. اW
.
7.ن u<
.
x
.
) ا4
.
.

,
X O
.
C
ا4نآ رب zز-# •تآ هFلب uدن"اد2!(L هC I*ا نا2} هن~
†دناز>ب ا" نا%Lادنا - d"\ - ر* ات I*ا "-هلVA
ء)6/ "د و 77 .د6;W3م R(ن ءه";س
ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X `
5
ر
.
ق
1
.
9
.
ه5 -
1
.
9 ر
,
J
.
.
ب
1
)ا |
,
م
1
.
ل
.
C p
,
X S
,
ع. ا>
.
7
)ا ر
5
L
1
.
9 اL
.
-
.
ر
G

,
ق
.
&@(
1
A. B7
,
5
C <
.
لع.
زا رتD3#Wن ا3 uن#ز مه رب م%} د2ناL هب ILا$ق "اC ~
†I*انات W$} همه رب دن-ادR ه;ب)ا - I>$ن •$ب نآ
49

 Zرgم U6ا-> )7 دن"اد 3?شو" و š6ر* Gاي% [J;! ء)7"ابم تا6/
&9سا )ت,اس Qهربم
o
+ما7 ا" اFن/ ريس#S [J;! 38لع ءهدش
ء)ل>رم نديس" نا6ا% )@ نا6ر4 )7 د1اس3م š<او ري,ا ء)6/ اما و
و 9سا د>او ن/ ]6 "د “-! و Y6رس "ايس@ [تا?Dا7 9-ل, 3ن;?7
5ه ر@ 5شM ]6 ءه1ادنا )@ )7 ا" 3نام1 ]M;7 ء)H(ل ]6 1ا Nي@
&دريW38ن ر@ "د [د;@ دها;, ن/ 1ا رت87 3ت> ا6 ند1
‚9سيM )g@ا" Q6ا "د 5لع هاWد6د [د6د د6ا@ f%
نا8س/ 1ا 3#?م ن;Sور% ]6 3ليلد ره )@ رWا [Q6;ن Nناد رHن 1ا
ت";* ن/ "د [د6ا8ن ادي% \ا8S اF8Sا 1ا 3X6 "د 9بkم ن;Sور% ]6 ا@
3تعرس ا@ )7 ا" 3يناFWان 3نار6و ءهدود(م و ناLيم نا;S38ن LWره
"د )M Šد;8ن ";yS [9!رW دها;, ر@ "د ا" تا?Dا7 ء)8ه [هداTلاJ"ا,
hN?6ر!/ د>اوm R*ا 9-ي-> "د 3نار6و [3تلا> ;•8ه :;0و ت";*
3م &&& يدام تا?Dا7 و نا8س/ [Qيم1 [تابن [نا;ي> [ناسنا )7 ا"
&9سا هداد "ار0 د;, هاگناشن "د [د?شا@
Qتس;ي% نا6ا% )@ Rماع 3لا8ت>ا Qي?M )7 د?73م تاب_ا 5لع Š3ل@
Lين Rيب0 Q6ا 1ا 36هد6د% ره )7 9سا Qشو" و &دشا@3م Qيم1 د;4و
5ه )@ ء)لسلس [N?6ر!/ ار61 Šدنا8@ دود(م Qيم1 )@ “-! دنا;S38ن
"د 3نار6و )7 ا2ن/ 1ا و 9سا 382س?م 96اFن ءهري2ن1 و )تس;ي%
3Xش [Q6ار@ا?@ دريW3م Gا2نا نا8س/ و Qيم1 N?6ر!/ ياF8Sا نو"د
ر@ "د ا" 37دنا "ايس@ "ايس@ ء)H(ل ]6 1ا Nي@ )يل8ع Q6ا )7 9سين
&9!رW دها;خن
Qي?M "اg#نا ءه";س تا6/ Qيلوا "د ا" 9لا> Q6ا 56ر7 ن/ر0
.د6ا8ن3م ‹ي*;S
"
5
ا8
.
,
ب
1
)ا ا.t
,
X-
.
ud
1
ر
.
.
Q.;1نا K
5 ,

.
.
F
1
)ا ا.t
,
X-
.
ud
1
ر
.
.
ط?
.
1نا 5&ام
.
>
.
7
)ا ا.t
,
X
d
1
ر
.
ج
,
7
+
5
ور! ناW"اتس )7 3ماگ?ه و د;ش )ت!اXش نا8س/ )7 3ماگ?هm
hدندرW ر2#?م اها6"د )7 3نام1 و دنL6"
.د6امر!3م Jا-شنا ءه";س "د Qي?•8ه
ا.t
,
X-
.
uI
1
ق
.
7
=
5
-
.
ا4
.
,
7
بر
.
,) I
1
.نt
,
.
9-
.
uI
1
ق
.
7
%.
1نا 5&ام
.
>
.
7
)ا ا.t
,
X
I
1
.
7
لi. .ت-
.
ا4
.
$+, اL
.
I
1
ق
.
1
)
.
9-
.
ud
1
.
7
دL
5
b
5
"
1

دهد ار! •;W U> نامر! )@ و د;ش )ت!اXش نا8س/ )7 3ماگ?هm
د;ش )ت,اس “سب?م Qيم1 )7 3ماگ?ه و در6e% ا" وا نامر! )7 دLس و
hد?X!ا نوري@ ا" )8ه )تشاد bد نو"د )M ره و
98Hع Q6ا ء)8ه ا@ تا?Dا7 و Qيم1 و نا8س/ Qت,اس نار6و Šي"/
Nي@ هداس ء)يل8ع ]6 "اWد"ور% ء)-لgم ت"د0 ر@ار@ "د [N6;,
1ا a
o
امدع و
o
ادا26ا a 3?6;XS ";ما "د Ž"L@ "اWد"ور% د?Mره و &9سين
و ن;M 3@ ربنامر! )8ه تا?Dا7 )M 9سا 1اين 3@ =ابسا )@ Rس;S
يم وا رما و هدا"ا يارM ر@ 3ها;W اS د6/3م ا2?6ا "د 5لع اما [د?شاب
3لاXشا ‰يه 5ه 3Sدي-ع رHن 1ا و &دشا@ 3?6د تادا-تعا 9ينا->
50

ر6واyS و bاXشا 3ت> ن/ر0 )7 تا?Dا7 ي1اسنار6و نا6ر4 )7 د"ادن
“-! [9سا هديش7 ر6;yS )@ Qشو" Qي?M Q6ا ياه;ل@اS "د Lين ا" ن/
GاHن 1ا "اد-م3@ و ]M;7 ءL4 ]6 Qت,اس ن;WرWد ا6 و نداد‹0;S ا@
&دشا@ اF8Sا 97ر> يد?8ن;نا0
نا6ا% )@ ›ا?ل;ه ياه)?(* ي1ادر%ر6;yS 1ا 3شخ@ "د 56ر7 ن/ر0
.د6;W3م •> ءه";س تا6/ Qيلوا "د [يدام 3ن;?7 N?6ر!/ ند"و/
G&(
1
A. S
,
ع. ا>
.
7
)ا S.
.
)W
.
1

.
ن
.
7
,
X م
1
5
F
.
7
ب"
.
اق
5
.
7تا o
5
ا
.
72)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3
w
5
‡. .ت-
.
I
1
V
.
s. "
1
.
9 ام
.
7
ع. S
@
V
.
s
,
ر
1
L
5
B
5
7
5
C B5 ه.
1e.ت ا4
.
.ن-
1
ر
.
.ت م
.

1
.
3 uم
G
$
,
xع.
•"
.
ا
.
F>
5 ,
ب م
1
ه5 اL
.
-
.
•"
.
ا
.
F*
5
o
.
ا
.
72)ا •ر
.
.ت-
.
ا4
.
.
لم
1
=
.
B
@
م
1
=
.
d
,
ا.t B
5
7
5
C
G
د3د
,
A. ه
,
.
7
ل)ا `
.
ا.eع. :
.
7
,
F
.
)-
.
9ماي0 1و" ء)لLل1 )7 ديشا@ "اWLيهر% و \رSاد, Œنامدرم ياm
ء)ماگ?ه 1و" ن/ [د;@ دها;, 3تخس ء)T0او و Ž"L@ "ايس@ ء)_دا>
b;ه 1ا هدريش ن1 ره )7 ي1و" &دي?73م هدهاشم ا" 3تخس و Ž"L@
و د?X#ي@ ا" د;, R8> "ا@ Qتس@/ ره و د?7 •;مار! ا" د;, R#•
)7 3S";* "د &يرگ?@ 9سم و د;خي@ 1و" ن/ 9ش>و 1ا ا" Gدرم
h9سا 9خس "ايس@ دنواد, =اeع QXيل و د?تسين 9سم
و ندناتخ6" 5ه "د نا6ر4 1ا )7 3@اeع ناLيم ا@ •ابS"ا "د اما
تا6/ "د [د;ش3م ا% ر@ N?6ر!/ Qت,اس نار6و 11 اS 14 ’"اTم ءه";س
.د6امر!3م
ه
, ,;
.
ب=, ا\
.
-
.

,
$,2
.
ب
,
ب e
@ ,ˆL
,

1
.
3 `
,
ا.eع. :
1
L
,

, .;?
1
.
3
1
.
) م
5
ر
,
ج
1
م
5
1

5
7
#
.
.
3
م
.
7
5
l اV
P

,
ج
.
b
,
"
1
cا (+, :
1
L
.
-
.

,
3-
,

1
5ت (,;
.
7
)ا ه
, ,;
.
ل$J
,
+
.
-
.

,
$R,
.
9-
.
ه
,

,
12
5
3
•ا7 )7 د?73م و1"/ و دن"اد 9سود 1و" ن/ "د Qيمر2مm
)7 ا" •ا)ليب0 ناش6;, 5ه و "دار@ [رس8ه [نادن1ر! 3تسنا;S
ياد! [9سا Qيم1 يو" "د )7 ا" )7 ره 5ه و دندر7 Nت6ا8> )شي8ه
hد@ا6 تا2ن =اeع نا 1ا و دنادرW د;,
تا6/ "د و 33 اS 37 .د6امر!3م fبع ءه";س
ه
,
L
,
7
5
9-
.

,
$R,
.
9 :
1
L
,
5&ر
1
م
.
1
)ا ر
5
7
?, .
3 م
.

1
.
3 uS5 R
.
7 اJ
.
7
)ا d
, .&اج
.
ا.t
,
ƒ+
.
ه
,
$,2v1
5
3 ن
G
1
mA. e
@ ,ˆL
.

1
.
3 م
1
4
5
12L
,
Š
@
ر
,
L
1
ا B7
,
5
F,) uه
,
$,2
.
ب-
.
ه
, ,;
.
ب=, ا\
.
-
.

,
$
,
ب
.
9-
.
ن/ [ديس" ناش6ا •;W )@ هد?هدناXS ياد* و دا6ر! ن/ )7 هاگن/m
و "دام 1ا و دL6رW3م •"دار@ 1ا صخش ره )7 9سا ي1و" 1و"
"ا7 "ات!رW نا?M f7 ره 1و" ن/ "د [Nنادن1ر! و ن1 1ا و •"د%
hد1ادرxن f7 ‰يه )@ )7 9سا د;,
)@ دنا )تسنا;تن ناد?8شناد LWره )7 38يHع ›ا?ل;ه ياهر6;yS
Q6ا "د د?Mره د?6ا8ن ‹ي*;S ا" ن/ [هدن1 9لا> Q6ا ا@ و 9
B
0د Q6ا
&دناهديش7 5ه اهر6;yS و هدنا" اF?خس =ا@
51

G;2ن 9يT0;م R(ن ءه";س 1ا 3Sا6/ ;Sر% "د
ر@ د;, ناس>ا و Rc! 1ا 36)ش;W R(ن ءه";س "د RB 4وL
B
ع ياد,
[ه";س Q6ا تا6/ 1ا ]6 ره "د ]ش نود@ و د"ا8ش3م ر@ ا" NناWد?@
تا6/ "د )ل84 1ا Š9سا )ت#Fن 38لع Uي8ع f@ 3ناTم 5 a 8 )7
.د6امر!3م

.

5
ل
5
C
1
m.ت ا4
.
12L
,
-
.
w
5
+, ا.2L
.
-
.
G&a1 #
,
ا4
.
$+, م
1
5
F
.
) ا4
.
ق
.
.
لR. م
.
اV
.1نcا-
.
B5 م
,
8
1 .ت-
.

.
=
5
ر
.
>
1
.ت :
.
$=, -
.
ن
.
8
5

,
5ت :
.
$=, YG ام
.
ج
.
ا4
.
$+, م
1
5
F
.
)-
.
م
1
5
F
.
7
ب"
.
ن
.
7
,
X y
,
?
5
1نcا 6
7
,
%
,
,
ب p
,
X ه
,
$v,,)ا
.
ب ا5ن
5
F.ت م
1
.
) د
@
.
ل
.
ب <
.
)
,
X م
1
5
F
.
)اق
. 1
l
.
9
SP .23ز
,
-
.
اه.
5
ب
.

1
.;,) ر
.

,
8
.
1
)ا-
.
Y. اv.
,
ب
1
)ا-
.
B.
1
$i.
1
)ا-
.

G
$=, "
.
aG -5&ر
.
.
)
ن
.
م
5
.
لV
1.ت p اL
.
6
5
5
لi1
.
3-
.
ن/ "د ا8ش يار@ [در7 Uل, رش@ :;ن :ا#تنا يار@ ا" نا6ا%"اFM وm
اFن/ "د و د6";,3م اeE اFن/ 9ش;W 1ا و 9سا 3T!ا?م و 9يها!"
و دينادرW3مر@ هاWارM 1ا ا" اFن/ )7 هاگن/ [9سا 36اب61 ا8ش يار@
يرFش )@ ا" ا8ش ياه"ا@ و &د6ر@3م هاWارM )@ ا" اFن/ )7 3ماگ?ه
o
اTg0 [ديسر@ ديتسنا;S38ن ناد@ اFند@ 9-شم ا@ L4 )7 دنر@3م
يار@ ا" ž`ا و رتش و •سا و 9سا نا@رFم و فوؤ" ا8ش "اWد"ور%
1;?ه )7 5ه يرگ6د 36اهLيM و دينادرW ا8ش رخسم R82S و ي"ا;س
hد?6ر!/3م ا8ش Pي"ا;سO يار@ ديناد38ن
نا8س/ 1ا =/ ند"و/ دور! "د N6;, Rc! و 98>" )@ fxس
.د6امر!3م و هد;8ن ه"اشا
ه
5
12L
,
-
.
`
G
ار
.
A. ه
5
12L
,
م
1
5
F
.
) P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
Y. W
.
ن
.
9 'e
,
.
7

.
ه5
B. $i,
.
72)ا-
.
ن
.
5;
1
3W
.
7
)ا-
.
r. "
1
W
.
7
)ا ه
,
,
ب م
1
5
F
.
) I
5
,
ب12
5
3 uن
.
م
5
$>
, 5ت ه
,
$+, ر
G
ج
.
A.
d
,
ار
.
م
.
.
7
Q)ا B7
,
5
C :
1
L
,
-
.
`
.
ا.2ع1
.
cا-
.
ن/ 1ا اS در7 b1ان =/ ا8ش يار@ نا8س/ 1ا )7 36اد, 9سواm
1ا تانا;ي> و ن/ ءه;يم 1ا ا8ش اS ديهد •"ور% ا" نات,"د و ديماشاي@
=/ ن/ 1ا ا8ش ياه9عا"1 5ه و دن;ش "اد";,ر@ •اهLبس و Žر@
:ا;نا )8ه 1ا و ";گنا و ن;ت61 و امر, نات,"د [د6ور@ نا"ا@
hتا4ه;يم
;ل4 3Fلا ياه98Tن šي<;S ياتسا" "د نا?•8ه ه";س تا6/
.دنو"3م
م
5
ج
5
5
72)ا-
.
ر
.
م
.
ق
.
1
)ا-
.
y
.
م
1
%
.
7 )ا-
.
"
.
ا4
.
.
72)ا-
.
B.
1
$
.
7
ل)ا م
1
5
F
.
) ر
.
i
.
7 *
.
-
.
ن
.

5
لق, V
1.
3
@
م
1
ق
.
,) d
@
ا
.
30 D
.
,).t (+, ن
.
7
,
X _
,
ر
,
L
1
.
m
,
ب d
G
ار
.
i
.
7 >
.
L
5
"د ا8ش 3ناWدن1 يار@ ا" هام و ديش";, و 1و" و •ش 5ه وm
رخسم N6;, نامر! )@ ا" نا8س/ ناW"اتس و 9,اس رخسم نودرW
"اد6د% در, Rها يار@ اد, ت"د0 ياه)ناشن "ا7 Q6ا "د [9,اس
h9سا
P
ا
7

,
.
h
P
ام8
1
.
) ه
5
12L
,
ا
5
ل
5
C
1
m.;,) ر
.
8
1 .
ب
1
)ا ر
.
i
.
7 *
.
'e
,
.
7

.
ه5 -
.
ا4
.
.ن>
5 .
ب
1
ل.ت SP
.
$
1
ل=, ه
5
12L
,
اج
5
ر
,
i1 .;>
1
.ت-
.
52

9ش;W 1ا اS در7 رخسم ا8ش يار@ ا" ا6"د )7 36اد, 9سوا وm
ن/ "د د;4;م دا;م و اه";61 1ا و دي?7 )6eS ن/ Pb+> نا6L@/O
hدي6ا"اي@ ا" QS و هدر7 ’ارختسا
98>" و Rc! 1ا يرگ6د :ا;نا [ر7eلاJ;! تا6/ ء)مادا "د fxس
.د6امر!3م و )ت,اس "اXش/ Gدرم ر@ ا" N6;,
P
O
5
ب*
5
-
.

P
ا"ا4
.

.
9-
.
م
1
5
F
,
ب
.
د$م
, .ت ن
1
.
9 (
.
*
,
ا-
.
"
.
b
,
"
1
.
cا (+, <ق
.
1
)
.
9-
.
ن
.
-
5
د.;4
1 .
3 م
1
ه5
,
مج
1
.
72)ا
,
ب-
.
d
@
اL
.
Oع. -
.

.
-
5
د.;4
1
.ت م
1
5
F
.
7
لV
.
.
7
)
"د 3?ماان و =ارg<ا 1ا اS داF?@ Qيم1 "د Ž"L@ ياهه;7 Lين وm
ن;8?ه" ا" ا8ش اS د6ر!/ ا" اهها" و اه"اب6;4 و ديهر@ Qيم1 يو"
ن;8?ه" ناW"اتس ا@ اFن/ Qي?•8ه و رگ6د يا8?ه" ياه)ناشن و د?شا@
يم hدن;ش
ا" اFن/ [اهه;7 9-ل, Y!ا?م ر7™ =ا@ "د )7"ابم ء)6/ Q6ا "د ن/ر0
ء)6/ 38لع ءهL2Tم د;, Q6ا )7 د?73م 3!رTم Qيم1 ياههاWرگ?ل
رyع )@ رش@ )7 3نام1 "د )M Š9سا 9لاس" رyع "د )7"ابم
97ر> ر@ 3?شو" )@ )6/ Q6ا [د;@ )تشاeگن Gد0 38لع تا!اشت7ا
š6رyS 9-ي-> Q6ا ر@ )6/ Q6ا "د ن/ر0 [Q6ا ر@ هو+ع &داFن دي7~S Qيم1
يم F0"ا! تام+ع Šاهها" و اه"اب6;4 [اهه;7 )7 د6ا8? دنا Gدرم يار@ 3ي
5ي?73م )H>+م &د??Xن 5W ا" N6;, ر#س و ريس و 97ر> د*ا-م اS
3!رTم ا8?ه/" ياه;ل@اS نا;?ع )@ )6/ Q6ا "د Lين ناW"اتس )7
&دناهد6درW
نا;?ع )@ ا" ناW"اتس )7 9سين ن/ر0 1ا 36)6/ اF?S Q6ا 9-ي-> "د
يم 3!رTم ا8?ه/" ياه;ل@اS Lين 56ر7 ن/ر0 "د يرگ6د تا6/ )Xل@ [د?X
ء)7"ابم ء)6/ )ل84 1ا Šدنا )ت,ادر% 9-ي-> Q6ا )@ 97 )7 GاTنا ءه";س
.د6;W3م
d
,
ام
.
5
ل
5
‹ (+, ا4
. ,
ب ا-
5
د.;4
1
.;,) م
.
ج
5
5
72)ا م
5
5
F
.
) B. V
.
ج
.
'e
,
.
7

.
ه5 -
.
ن
.
م
5
.
لV
1.
3
@
م
1
ق
.
,) d
,
ا
.
30ا ا.2
1
لJ
.
7
+
.

1
دق
.
ر
,
8
1 .
ب
1
)ا-
.
ر
,7
.
ب
1

ياF$X6"اS "د ا8ش 36ا8?ه" يار@ ا" ناW"اتس )7 36اد, 9سواm
ناي@ Rيy#S )@ 5F! Rها يار@ ا" د;, تا6/ ام )تبلا د6ر!اي@ ر(@ و ر@
h56اهد;8ن
5لع 1ا bاس اهد* [)86ر7 ء)6/ ود Q6ا ا@ ن/ر0 )7 3تسا" )@
“س;S 9-ي-> Q6ا ناي@ 1ا Rب0 د?Mره &9سا )ت!رW 3شي% يرش@
ا@ 3@اتFم ريE ياه•ش "د ناW"اتس )7 د;@ ن/ ر@ هدي-ع [Lين ن/ر0
"د و )ت!اگش ا" •ش 3X6"اS 1ا 37دنا [د??7ار%3م )7 387 36ا?شو"
G;2ن 5لع ياه9!رشي% رگم [د??73م R8ع ا8?ه/" نا;?ع )@ )2يتن
هد;بن )يc0 9ما8S [)g@ا" Q6ا "د اFن/ ";ن N-ن )7 9,اس 9@ا_
&9سينو
و •يSرS )7 9,اس 9@ا_ G;2ن 5لع ياهد"و/ه" و اF$س"ر@ Šي"/
ناسX6 ن;?7ا اS Rب0 bاس "اLه•?% 1ا نا8س/ "د ناW"اتس 9يT0;م
)•ن/ f% &دنام دها;, ا4 ر@ ا% •يSرS Q6ا Lين هد?6/ "د و 9سا هد;@
53

تا"ايس و Qيم1 [9سا هد;@ رييS •;ختسد تدم Q6ا b;• "د )7
ر6اشع تا"ايس .د?6;W3م G;2ن يا8لع &د?شا@3م رگ6د ءهL6" و د";,
Lين Qيم1 ر6اشع )کنا?M Šدن"ادن 3ب7;7 9@ا_ \"د/ ‰يه و دنانا8س/
&د?شا@38ن 3ت@ا_ \"د/ يا"اد و هد;@ bا-تنا و R-ن bا> "د )شي8ه
"د د?نا;S3م [دن"اد )7 3م;2ن 9@ا_ ياه9يT0;م ا@ ناW"اتس [Q6ار@ا?@
ا#6ا Qيم1 نا?7اس يار@ ا" ا8?ه/" ياه;ل@اS N-ن 3@;, )@ •ش Gاگ?ه
اS 9سا نان/ 9@ا_ ياه9يT0;م )@ •;@رم رتشي@ N-ن Q6ا و د?6ا8ن
9سا 3@ات7 Qيتسخن ن/ر0 f% &د??7ار%3م )7 37دنا 3?شو"و ";ن
هدر7 ه"اشا د";م Q6ا "د اFن/ ‹6ا}و و ناW"اتس ء)لا@ 9ي8ها )@ )7
&9سا
ناW"اتس ءه"ا@ "د hLي?4 f8ي4 ريسm ";س!ور% 3م;2ن د?8شناد
[56;ش ا6;4 رFش ]6 "د ا" 36)نا, \"د/ 5يها;خ@ ام رWاm .د6;W3م
Y0او ن/ "د )7 36)نا, ءه"ا8ش 1ا fxس و نا@اي, 5سا 1ا 9سخن
اه)نا, 1ا يرگ6د دادTS نايم Q6ا "د اما [5ي?73م Nسر% 9سا هدش
–;yخم Q6وا?ع و ا8سا يا"اد [د;, دا61 ترFش Rيلد )@ )7 د?تسه
1ا 3cT@ Š9سا Qي?M Lين ناW"اتس 9يT<و &د?شا@3م د;, )@
ياFمان [د?شا@3م 3*ا, Nش,"د يا"اد )7 ";Fشم ناW"اتس
ءه"اتس [h3نا86 يرTشm ءه"اتس د?نام [دن"اد ا" د;, )@ –;yخم
hرسنm ءه"اتس [hJ;يعm ءه"اتس [h›ا8سm ناش,"
1
1ا ن/ bاkما و
96رk7ا ن;•8ه ناW"اتس 1ا 3cT@ اما &رگ6د ءهد?ش," ياهه"اتس
5يH?S \"د/ و ه"ا8ش [5سا يا"اد [رFش ]6 "د د;4;م b1ا?م
m ءه"اتس د?نام &د?شا@3م 36هدش 27 ا@ ي"اeWه"ا8ش Q6ا )7 [h‹لو
ن/ 3ت> &9سا )ت!رW Gا2نا اب#لا فور> ندش Gا8S 1ا دT@ [دادعا
Lين د;, )@ –;yخم ياFمان يا"اد )7 ي";Fشم ناW"اتس 1ا دادTS
&دنا هدش هداد "ار0 اه\"د/ bود4 "د Lين [د?شا@3م
[د?شا@38ن 96ؤ" R@ا0 =;XسلS ا@ L4 )7 3#يT< ناW"اتس اما
و دن"اد ا" د;, ياه\"د/ –;yخم ء)ش-ن و )ناWاد4 bود4 Lين
ءه"اتس د?نام &9سا هدش )ت,اس صخشم
o
ا-ي0د نا8س/ "د اFن/ Q7اما
m 359 m ه"اتس ن/ 3?Tم )7 h‹لو 359 h‹لوm 3م;2ن bود4 "د h
&9سا
ء)-g?م 9سي@ )@ [ناW"اتس رH?م 1ا نا8س/ •يSرS Qي8ه )@
[اه)ش-ن يا"اد U•ا?م Q6ا ء)8ه )7 9سا هد6درW 5يس-S صخشم
يد?@)4"د \اي-م ا@
o
ا-ي0د و هد;@ د;, QيTم ياه\"د/ و اهbود4
&دنا هدش )ت,اس صخشم
د?تسه 38D+ع Q6رت8Fم [اFن/ ياه9يT0;م و ناW"اتس [Q6ار@ا?@
ه"اي• [ير@ R6اسو ناWد??796اده و ير(@ ياFيتش7 نا6اد,ان )7 اF
ادي% ا" N6;, ها" اFن/ 96ؤ" 1ا ار(* "د نايM;7 3ت> و اc! "د
=ايها" ياههاگتسد ن;M )7 36ا6"د ياه)ل!ا0 "ايس@ )M و &د??73م
1
&د?شا@3م 3@رع اFمان
54

تا2ن ها" اF?S [د??73م 5W ا" N6;, ريس “, و دت!ا3م "ا7 1ا اFن/
"ايس@ )M و &دنا نا8س/ ناW"اتس [3هار8W و 3نادرWرس 1ا اFن/
و دناهدر7 5W ا" N6;, دy-م اهه"ا0 ريسم "د )7 3نار!اسم
ه"اتس Q6ا Gا2نارس دy-م و ها" )@ ا" ناها" هدر75W )7 دناهد;@ ناگ
&دناهد6درW ن;8?ه" ناش
Nناد و 3م;2ن G;لع f6"دS و Rيy(S )7 9سا Qي?M Q6ا و
و اه•لا7 3س"د دا;م Q6رت8Fم 1ا ه1ورما [3سا?شه"اتس
9سا Qي?M Q6ا و &دشا@3م ير@ارS و ها" و 3نا"3تش7 ياههدXشناد
&دهد3م 3ها;W 56ر7 ن/ر0 9ينا-> ر@ 3?شو" نا@1 ا@ د6د4 5لع )7
.9#W Rب0 نر0 هد"اFM 56ر7 ن/ر0 )7 هاگن/ و
ن
.
-
5
د.;4
1 .
3 م
1
ه5
,
مج
1
.
72)ا
,
ب-
.
d
@
اL
.
Oع. -
.
يربه" ناW"اتس ء)ليسو )@ ر(@ و ر@ ياFيX6"اS "د Gدرم وm
hدن;ش3م „ …R(?لا 16 †
و هد;8ن •ل4 G;2ن 5لع ي;س )@ ا" "اHنا اS د;@ Q6ا ن/ر0 فده
)کن/ 1ا Rب0 و ددرW ن;8?ه" ن/ šي(* ها" )@ ا" رW;2تس4 ناسنا
Nهو‡% و •وا7 98>1 د;, )@ ناW"اتس ءه"ا@ "د دها;خ@ رش@
"ايت,ا "د 5لع Q6ا تا8لسم 'ي> )@ ا" 3م;2ن Nناد تا
B
يل7 [دهد@
3Xي!ارS 5D+ع ن;•8ه ناW"اتس )7 د1اس Qشو" و هداد "ار0 رش@
36ا8?ه/" ءهدام/ و دن"اد "ار0 د;, QيTم ياه9يT0;م "د 3ت@ا_
&د?شا@3م اFنا@اي@ و اها6"د د*ا-م و b1ا?م نا6;xه"
د$A"R - _اL 6$ق# ماxن
( 1 )
)@ U!;م 1;?ه 3م;2ن Nناد )7 د6درW b1ان يرyع "د 56ر7 ن/ر0
bوLن 1ا دT@ نر0 Q6د?M و د;@ هد6درگن يدا61 38لع U6ا-> ‹ش7
)•ن/ 1ا ا" 3XM;7 Nخ@ 9سنا;S ناد?8شناد ياه;%اXS )7 د;@ ن/ر0
ياه9!رشي% ا@ &دد";ن"د [9سا هد;8ن Zرgم ناديم Q6ا "د ن/ر0
و Qشو" )?يم1 Q6ا "د 3ن/ر0 تا6/ داT@ا و Jا8عا )ت!" )ت!" [38لع
ء)6/ )ل84 1ا [د6درW رت?شو" 5 .د6;W3م )7 Q8>رلا •";س
ن
@
ا
.
ب>
1
8
5
,
ب ر
5
م
.
ق
.
1
)ا-
.
y
5
م
1
%
.
7 )ا
97ر> Uي0د ء)بسا(م و GاHن \اسا ر@ هام و ديش";,m
hد??73م
b;*و 3گن;گM و ه1ادنا Š9سناد رش@ )7 د;@ "ا@ Qيلوا يار@ و
و =اس> ا@ )Xل@ هد;بن 30ا#Sا دنو" ]6 [Qيم1 )@ =ات!/ ";ن و امرW
"اد;8ن د;, )7 36اههد6د% &دنريW3م Gا2نا 38H?م و Uي0د =ات7
&د?شا@3م يو نا6ا%3@ ت"د0 و "اWد6ر!/ 98Hع Qشو"
)7 5لع 96او" )@ ا" Uي0د GاHن Q6ا 1ا 36)ش;W اS 5ي6اي@ ن;?7ا
"ورم 5ه ا@ [دشا@3م 56ر7 ن/ر0 38لع تا6/ رس#م Q6رتF@ )شي8ه
&5ي6ا8ن
55

.د6;W3م ه"ا@ Q6ا "د hL?ي4 f8ي4m G;2ن 5لع Ž"L@ د?8شناد
Nش;4 و 97ر> bا> "د Gا8S تدش ا@ [ديش";, "د LيM )8هm
ن/ نايلE )7 9سا 3ناش;4 )شي8ه ناش#شS/ ديش";, šgس &9سا
ديل;S 5يHع هاWورين [ن/ 3ل,اد U8ع &دسا?ش38ن Nما"/ LWره
5يHع نا6ر4 )2يتن "د و دت!ا38ن =اتش 1ا LWره )7 9سا يdرنا
نا";! bا> "د šgس )@ U8ع 1ا يLيم/"ا2#نا ";• )@ [ن/ "د ت"ار>
دا26ا ا" ديش";, ء)Tشا N@اS نا6ر4 اF?S )ن )7 36 هد6د% Š9سا
ا" ن/ =اeم NS/ ياه)لTش و ي"ا2#نا 5يHع ياه)نا@1 )Xل@ د6ا8ن3م
=اSر% 3نوري@ ياc! )@ ن/ šgس 1ا R6ام "اLه اهد* ء)ل*ا! اS
QX8م "ا@ Q6د?M ن;?7ا اS ت`ا> Q6ا 1ا ي"ادر@ر6;yS )7 د?73م
O bاس =ر-ع هام "د )7 ير6واyS )ل84 1ا Š9سا هد6درW 1385 1ا P
3X6 ي"ادر@ر6;yS "د &دش )ت!رW ديش";, ياFنا!;S 3%اي% تا"ا2#نا
bاس 3گت!رW =ات!/O ت`ا> Q6ا 1ا رگ6د 1919 )7 د6درW صخشم P
O ي"ا2#نا ياه)نا@1 Q6ا vرع 350000 O ن/ :ا#S"ا و R6ام P 475000 P
O ديش";, رg0 )7 دش "اXش/ Qي?•8ه &دشا@3م R6ام 109 ر@ار@ P
1ا 3بTXم R6ام ره R@ا-م "د )7 دناس"3م Q6ا و 9سا Qيم1 رg0
"ار0 ديش";, رg0 1ا R6ام ن;يليم 5ين و ]6 )@ ]6دLن [Qيم1 رg0
)4"د ن;يليم )ن و 9سي@ ديش";, •ل0 "د ت"ار> ء)4 "د &د"اد
O )@ ن/ "اش! و 96اFن"ا! 264 &دس"3م Y@رم ‰?6ا ره "د QS ن;يليم P
9ماي0 [دسر@ Qيم1 )@ Yنام نود@ ديش";, ت"ار> رWا [=اس> Q6ا ا@
درWادرW ر@ Ž"L@ دنواد, 9F4 Q6ا 1ا &9شW دها;, ا% ر@ يرب7
F6` و تا-ب• ديش";, تا-ب• Q6ا )7 9سا هداد "ار0 ا" 3لDا> ياF
1ا ءL4 ود \اي-م 1ا رتشي@ ديش";, ت"ار> اS د?هد38ن ه1ا4ا RDا>
&دسر@ Qيم1 )@ [ن/ 3ل7 يورين 1ا ءL4 ن;يليم ]6
GاHن ]6 هام و ديش";, ر@ [56ر7 ن/ر0 ريبTS )@ ا6/ [=اس> Q6ا ا@
Q6ا 1ا4ا رگنا6ا8ن د;, )6/ Q6ا ا6/ و ‚9سين امر#8X> Uي0د 3Sابسا(م
ي8ن Qيبم =ات7 ‚دشاب
'رمق 'رجه م3قت
( 2 )
ن
@
ا
.
ب>
1
8
5
,
ب ر
5
م
.
ق
.
1
)ا-
.
y
5
م
1
%
.
7 )ا
"اWد"ور% )7 36هدي•ي% ياFماHن و Uي0د ياه=اس> Q6رت8Fم 1ا
نود@ &9سا hنام1m ءهد6د% [9سا هدينا2?W ديش";, و هام "د Ž"L@
)7 9سا 3Sا6"ور< و G1ا;ل Q6رت8Fم 1ا 3Tيب• نام1 N2?س ]ش
3ت0و ا" نام1 9ي8ها &د;ش3م 5يH?S ن/ ء)6ا% ر@ 3Wدن1 ء)ناماس
هو+ع [Q6ار@ا?@ Œ5ي?7 ";yS نام1 نود@ ا" 3Wدن1 )7 5يسا?ش3م رتF@
ري_~S رش@ 3Wدن1 3هدناماس و 5يH?S "د [3ساي-م نام1 )ک?6ا ر@
56

Lين 5لع 9مد, "د 36 )ليس و نام1 [)نا8ي% نا8ه )@ [د"اد 3Sاي>
&9سه
اX6رما ءهد(تم ت`ا6ا ن;تسي7 ء)-g?م "د هرخ* Q6رS386د0
o
+kم
و ن;يل@ ]6 يا"اد [9سا هد6درW ‹ش7
o
اد6د4 )7 460 bاس ن;يليم
Qيم1 z6"اS 9,ا?ش )@ ‹ش7 Q6ا )7 دو"3م "اHتنا و دشا@3م ر8ع
&د?7 ]87
ا@ 3Wدن1 تا8Tن 1ا يريWهرF@ و تاي> 97ر> IرM
o
`;*ا Š3ل@
5يH?S و تاي> "ار-تسا و د"اد ر6e%ان9سسW 3•ابS"ا نام1 ءهد6د%
&9سا QX8مان نام1 نود@ ن/
نام1 ‚9سيM 3Tيب• نام1 )7 د6/ د;4و )@ Nسر% Q6ا د6اش
[هاگع;ل• )7 •يSرS Q6ا )@ &9سا ديش";, 97ر> 1ا ت"ابع 3Tيب•
)7 9سا 3نام1 [هاW 9شاM [9سا ديش";, 3هاگ(ب* Nش,"د
5ه هاW=ورE و دريW3م "ار0 نا8س/ ء)g-ن Q6رSد?ل@ "د ديش";,
ود نايم "د و &د;ش3م د6د%ان U!ا رس 9ش% "د ديش";, )7 36)H(ل
]6 [هاگ@ورE ود نايم "د ا6 [هاگتشاM ود نايم "د ا6 [=ات!/ Nش,"د
1ا ت"ابع )7 د"اد "ار0 Rما7 1و" 24 =اس> 1ا Q6ا &9سا 9عاس
يم 9!ا6"د =اتFم 97ر> 1ا 5ه ا" هام =اس> اما و [1و" Q6ا )@ &5ي?X
";F} ا@ ه"ود ]6 "د =اتFم ";F} نايم 3نام1 ء)ل*ا! )7 •يSرS
د;, Q6ا )7 [9سا 1و" 5ين و )ن و 9سي@ [رگ6د ءه"ود "د •دد2م
&دشا@3م هام نام1 ءهد??7QييTS
36)H(ل ره "د ديش";, )@ ندر7هاگن ا@ دنا;S3م 3ناسنا ره Šي"/
[د"اد "ار0 1و" 1ا 3ب6ر-S 9عاس Gاد7 "د )7 )7 دنL@ \د> [1و" 1ا
د?7 R> ا" اه1و" 386;-S RXشم دنا;S38ن ديش";, )@ ندر7هاگن اما
=اتFم )@ ا"eW هاگن ]6 )7 ي";• )@ &9سا =اتFم "ا7 :;<;م Q6ا و
)7 9سا Qي?M Q6ا و &دهد3م "ار0 اه1و" 3ب6ر-S دود> "د ا" ام
3نام1 QييTS 96";م~م هام و [تاعاس 3نام1 QييTS 96";م~م ديش";,
&دن"اد هدFع ر@ ا" اه1و"
Q6ا )@ )4
B
;S [9سا 5Fم ام رH?م 1ا '(@ Q6ا "د )7 )•ن/ اما
56;-S اF?S [38لع Uي0د ياه •رگن \اسا ر@ )7 دشا@3م 9-ي->
رWا &9سا h3م+سا 56;-Sm 3?T6 ير80 ير2ه 56;-S [نام1 3Tيب•
ء)ليسو )@ )7 z6"اS 3ع;?yم 56;-S )@ 36 )H(ل ]?6ا [د6"ادن "وا@
.دي?7 Rم
B
~S 9سا هدش )ت,اس ناسنا
56;-S N6;, يار@ اS در7 •+S ر<ا> رyع "د ند8تم ناسنا
ء)بسا(م ا@ 3@رE ناد?8شناد و" Q6ا 1ا [د?7 Y<و ا" 3*ا, 3نام1
تدم فر} "د Qيم1 )ک?6ا 360 و 9عاس •?% و 1و" 48 و )-ي0د 46
هام ر@ ا" يديش";, bاس [د,رM3م ديش";, ";(م ر@ "ا@ ]6 )ينا_
ددع يواسم ء)2يتن )يل8ع Q6ا 1ا اما &دند;8ن 5يس-S ير80 12 )7
9سد@ دشا@3م 3نام1 =اس> \اسا و 9سا bاس ياههام ددع
ا" اههام 1ا 3cT@ اS دندش "اMان اFن/ f% &دماين 30 3cT@ و 1و"
57

ا" رگ6د 31 3هاW ا" ي"ورب! هام "اب4ا يو" 1ا و هداد"ار0 1و" 28
3هاW و 1و" 29 ياه•+S Q6ا )8ه 5E" 3لع اما &دن"و/ "ا8ش )@ 1و"
"د b+ت,ا ا@ )ل84 1ا و يرگ6د ياهرسد"د ا@ اFن/ 5ه 1ا@ )نا?Xشن;نا0
F@و" )ت#ه Gا6ا "د b+ت,ا و bاس b;ل> 3نام1 داTيم &دند6درW ور
•ش ء)8ين "د 9س"د 3yخش رWا
o
+kم 31 "د NلL?م "د ربماسد
›";6;ين )7 د;@ دها;, دهاش [د?يش?@ ن;6L6;لS يو" )@ و" [›";6;ين
5سارم Nخ% ن;6L6;لS و )ت!رW Qش4 ا" ;ن bاس b;ل> ء)H(ل
bانا7 صخش Q6ا 3ت0و اما [9سا هدر7 1اE/ ا" bاس R6;(S
QيTم 9عاس Qي8ه "د )7 د?ي@3م [د?7 هدهاشم ا" ;WاXيش 3ن;6L6;لS
]6 ;WاXيش و 9سين يرب, ‰يه د6د4 bاس b;ل> 1ا ;WاXيش "د
1ا ";• Qي8ه 1ا@ و &د?73م G+عا ا" ;ن bاس b;ل> ن/ 1ا دT@ 9عاس
h\ر#ناm ن;6L6;لS )7 د?ي@3م [دور@ h\ر#ناm )@ )7 ;WاXيش
9عاس "د 9س"د 2 G+عا ا" د6د4 bاس b;ل> [ي";?4 bوا هاگ(ب*
"د 9س"د و رSر6د 9عاس ]6 1ا@ [;Xسيسنار#ناس اما و د?73م
9عاس 3 36اواه )@ )7 ;Xسيسنار#ناس 1ا و &ي";?4 bوا هاWšب*
5ين و •?% 9عاس "د 9س"د ن/ "د د6د4 bاس b;ل> )7 د?ي@3م [دور@
&9سا هدش ن+عا دادما@
["ا@ ]6 هاW د?M 1ا ره د6ا@ ا6"د ر!اسم [9يT<و Q6ا ء)2يتن "د
Jا#Sا 3ت> 3هاW و &درب@ •-ع ا6 و ;ل4 ا" د;, 9عاس ء)@ر-ع
"اFM 1و" هاگماش "د ا" Nبش نان [ه"ا•ي@ ر!اسم Q6ا )7 دت!ا3م
هدهاشم 1ا@ [دLي,3مر@ =ا;, 1ا šب* 3ت0و اما [د?73م فر* )ب?ش
36;W &9سا هدش 1اE/ ;ن 1ا )ب?ش "اFM 1و" رگ6د "ا@ ]6 )7 د?73م
ء)ي>ان 1ا &9سا هدينا"eW رس 1ا ا" )ب?ش"اFM 1و" ود )ت#ه ]6 "د وا
"اFM 1و" •ش اS دو"3م ر!اسم Q6ا )7 دت!ا3م Jا#Sا 3هاW [رگ6د
"ادي@ )7 3ماگ?ه اما [د@ا;خ@ 3تش7 نا8ه "د د;, ء)!رE "د ا" )ب?ش
وا ء)ت#ه "د •يSرS Q6ا )@ و د@ا63م )T84 1و" "د ا" د;, [د;ش3م
دلبلاvرع •;g, )@ رما Q6ا )7 ŒŒ9سا هدش 5W )ب?ش2?% 1و" ا6;W
9سد ا@ 9سا هديش;7 ناسنا )7 ددرW3مر@ 3نام1 رy?ع ف+ت,ا و
3@ 9لا,د Q6ا [)2يتن "د و د6ا8ن Y<و 56;-S د;, يار@ [ن/ )@ ندر@
"د و &9سا )ت,اس 3نادرWرس و 3هار8W "اMد ناس?6د@ ا" وا ا4
3% ير80 ير2ه 56;-S •ي2ع 9
B
0د و 9(* )@ )7 9سا2?6ا
&56ر@3م
يد?نام 3@ و Uي0د =ات7 و =اس> ير80 هام "د Š3ل@
=ات7 و =اس> د6ا@3م رش@ )7 9سا و" Q6ا 1ا 5ه و 9سامر#8X>
9!ا6"د 3نام1 GاHن Q6ا 1ا ا" د;, 1و" و )ت#ه [هام و bاس Uي0د
و )ت#ه "د "ر
B
Xم ياه1و" Š56دنا;, )7 د;ش3م نا?•ن/ ريE "د [د6ا8ن
هد6درW ن/ ريW"د =رE ند8تم ناسنا )7 3لاeت@ا Œ1و" نود@ ياه)ت#ه
يم 36;W )7 3ناسنا &9سا 5ه نام1 5تسيس "د دنا;S3م 3ت> د"اد?x
ن/ر0 38لع 1ا2عا ر@ار@ "د [رگ6د "ا@ ]6 )7 9سا2?6ا و &د?7 9لا,د
58

ء)6/ هاگشي% "د
o
اyخشم و 56"و/3م دور! 5يلسS و Y<ا;S رس 56ر7
ء)7"ابم 5 .د6;W3م )7 fن;6 ءه";س
Y. ز
,
ا.2L
.

5
_"
.
.
7
دق
.
-
.
ا"
P
5ن ر
.
م
.
ق
.
1
)ا-
.
P&ا
.
$s
,
y
.
م
1
%
.
7 )ا B. V
.
ج
.
'e
,
.
7

.
ه5
6
7
,
8
.
1

,
ب p
,
X D
.
,).t ه
5
.
7
ل)ا 6
.
.
لR. اL
.
`
.
ا>
.
8,
1
)ا-
.
:
.
$,2>
,
7

.
#
.
دع. ام
5
.
لV
1.;,)
ن
.
م
5
.
لV
1.
3
@
م
1
ق
.
,) d
,
ا
.
30ا B5 J
,
7
?
.
5
3
و ريس و د;8ن نابS ا" هام و ناش," ا" =ات!/ )7 36اد, 9سواm
و اFلاس ءه"ا8ش )ليسو Q6د@ اS در7 QيTم 3ل1ا?م "د ا" هام ر#س
ا" اه Q6ا &ديناد@ Pد;, •اTم 5Hن و داTم رما يار@O ا" Gا6ا =اس>
ا" د;, تا6/ دنواد, و هد6ر!اين Uل, GاHن 9(لyم و U> )@ L4 اد,
hد6امر!3م ناي@ Rيy#S )@ 9!رTم و 5لع Rها يار@
رمق (Lجن /اق%نا
bاس "د 1610 )س ا@ hR>1m ءه"ايس )7 در7 ‹ش7 )ليلاW [يد+يم
3ع;ن [يور6اد تا-ب• Q6ا )7 9سا هد6درW •ا(م يور6اد ء)-ب•
&دناهداد RيXشS ن/ ن;ماري% ا" د?@ر87
ءه"ايس )@ يور6اد تا-ب• د;4و )7 داد ناشن يدT@ ياه)ت!ا6
يا"اد )7 دن"اد د;4و Lين يرگ6د تا"ايس )Xل@ [هد;بن رy(?م R>1
bاس "د &د?شا@3م RXش يور6اد تا-ب• ;•8ه 1750 1ا QS ]6 G
يور6اد تا-ل> Q6ا )7 9#W h96ا"m Gان )@ 3م;2ن Nناد يا8لع
]M;7 96اFن 3@ تا"ايس يدادTS 1ا ت"ابع Y0او "د [R>1 ن;ماري%
"اL@ا و ت`/ :ارت,ا ا@ )کن/ اS &د?,رM3م ن/ ";(م ر@ )7 دنا
رSY•ا0 )
B
6رHن ]6 )@ )g@ا" Q6ا "د د6د4 5لع [3م;2ن رS)ت!رشي%
.د;, =ات7 "د hL?ي4 f8ي4 ريسm G;2ن Nناد 92
B
> و 9!ا6 9سد
38لع تا6رHن )@ دا?تسا ا@ hناش6اهر#س و ريس "د ناW"اتسm
38لع رHن )g-ن 1ا يور6اد تا-ل> Q6اm .9#W hR6;س7امm
3م;2ن Nناد د6د4 ياه)ت!ا6 &د?شا@3م 3نا8س/ Gار4ا Q6رS9#گش
يرتW"L@ 5س4 ]6 1ا ]M;7 3SاTg0 [تا-ل> Q6ا )7 دهد3م ناشن
هد;@ R>1 "ا80ا 1ا د;4;لا Rما7 يداع ر80 ]6 ي"اW1و" )7 د?تسه
"د و هد6درW R,اد R>1 رg, ء)-g?م )@ )ت!" )ت!" ر80 Q6ا و 9سا
ء)-g?م Q6ا ار61 Š9سا هدش )Tg0 )Tg0 و )M"ا% )M"ا% )2يتن
ن/ د"او R>1 1ا يرتXM;7 5س4 ‰يه )7 9سا 36هدود(م [رg,
&د;ش3م )Tg0 )Tg0 و هد6درW )M"ا% و در, )ک?6ا رگم د;ش38ن
ءه"ايس 9شeWرس د?نا8ه 9س"د Lين 3ل>1 ر80 Q6ا 9شeWرس
"ا;4 )@ )تشeW "ود "ايس@ ياFنام1 "د )7 9سا يرگ6د رتW"L@
1ا و )ت,اس )M"ا% )M"ا% ا" ن/ ديش";, اما [د;@ هدم/ ها?% )@ ديش";,
&داد RيXشS ا" P3س8ش ء)ع;82مO N6;, 3لT! ءهدا;نا, ن/
ء)Tg0 اFن;يليم )@ ا" د;, )@ ر80 Q6رS]6دLن Lين R>1 Qي?•8ه
59

ن;ماري% يور6اد تا-ل> [تاTg0 Q6ا 1ا و هد;8ن )M"ا% )M"ا% ]M;7
&h9سا هداد RيXشS ا" N6;,
Q6ا "ارXS 1ا 3هاWL6رW ‰يه [Q6ار@ا?@m .دهد3م )مادا L?ي4 f8ي4
9سين 3Xش )M [د"ادن د;4و "ود ياههد?6/ "د Lين ام ر80 "د 9يT<و
Q6ا و ددرW3م رتX6دLن و ]6دLن Qيم1 )@ ›دنا ›دنا ام ر80 )7
ر80 3تم+س يار@ )7 ديس" دها;, يد>رس )@ 96اFن "د 3X6دLن
د;, "ا7 3Fلا ياc0 )7 9سا Gاگ?ه Q6ا "د و 9سا 1اسرg, "ايس@
يم ا" Q6ا )@ و د;ش3م )M"ا% )M"ا% [هد6درW Uش ر80 هاگن/ و د?X
Qيم1 )تبلا &ددرW3م •يyن3@ د;, ر80 Qتشاد 1ا ام Qيم1 [•يSرS
تا-ل> [د;, ءهدش )M"ا% )M"ا% ر80 1ا R>1 د?نا8ه Gاگ?ه Q6ا "د
تا-ل> Q6ا و دهد3م RيXشS N6;, "ود )@ ا" يد?نام د?@ر87 يور6اد
)Xل@ [داتسر! د?ها;, Qيم1 )@ ا" 3لT! ر80 ";ن د?نا8ه ي";ن “-! )ن
3@اتFم ياه•ش د?نا8ه ام Qيم1 [bاس ياه•ش Gا8S b;• "د 14 و
15 &hد;@ دها;, ";?م
"ار8تسا )
B
6رHن Q6ا ءه"ا@ "د 5ه 1ا@ 3م;2ن ياF$س"ر@ و اه'(@
ر80 5ه 3تسا" )@ Š3ل@ )7 دم/ 9سد )@ )2يتن Q6ا 96اFن "د و 9!ا6
RيXشS Gاگ?ه "د )7 د"ادن "ار0 ي"ادم و ريسم نا8ه "د ن;?7ا ام
اS Gاگ?ه ن/ 1ا )Xل@ [9سا )تشاد "ار0 ن/ "د 3س8ش ء)ع;82م
Q6ا د?M ره و 9سا هد6درW رتX6دLن "ايس@ Qيم1 )@ ر80 [ن;?7ا
Gا2نارس [نام1 3لا;S ا@ اما [دو"3م Nي% يد?7 )@ "ايس@ 3X6دLن
"د ا" ن/ )7 36)@™ا4 يورين ر@ )7 دش دها;, د"او 36)-g?م )@ ر80
)تبلا &در7 دها;, )بلE [9سا هداد "ار0 Qيم1 1ا رg,3@ ء)ل*ا!
1ا د;@ دها;, ت"ابع [رg, ء)-g?م )@ ر80 دو"و ء)ناشن Qيتسخن
ا@ 1و" )@ 1و" اه)لLل1 Q6ا )7 ر80 R,اد "د رگنار6و ياه)لLل1
RXش و هد6درW رSد6دش و د6دش [Qيم1 )@ ن/ رتشي@ ندش]6دLن
دها;, ن/ ندشUش )@ 96اFن "د و 9!رW دها;, د;, )@ ا" 37ا?ل;ه
&ديما2نا
)7 د"ادن يداTبتسا ‰يه 38لع رHن )g-ن 1ا )7 9سا ر7™ نا6اش
3نا8س/ رگ6د Gار4ا و •7ا;7 ء)@™ا4 ءه;0 ر@ [ر80 ندش)M"ا% )M"ا%
يا4 )@ 3#?م ري_~S Lين [9سا ر_uم اFن/ 9شادFگن "د ر80 ء)@™ا4 )7
Q6ا 1ا@ و ددرW اFن/ تا7ر> و ت`ا> "د b+ت,ا •4;م
o
ات6اFن و )تشاeW
)@ دنا;S3م [رگ6د •7ا;7 و تا"ايس نايم ء)@™ا4 ياهورين "د b+ت,ا
"د Qيم1 •;-س ا6 [Qيم1 ي;س )@ اFن/ •;-س )@ ر2?م د;, ء)@;ن
)7 د;ش@ يرگ6د ءهد??7د;@ان و ›انرg, bا8ت>ا ره 3ت> ا6 و ديش";,
&د2?W38ن ام ";yS "د LWره
9ماي0 3X6دLن Rيلد د;, [9ي#ي7 Q6ا ا@ ر80 ندشUش ا6/ f%
ريس#S و 56ر7 ن/ر0 9يناB-> ها;W د;, Q6ا ا6/ Gا2نارس و ‚دشا@38ن
.د6امر!3م ن/ "د bاTتم "اWد"ور% )7 9سين ر80 ءه";س bوا ء)6/
ر
5
م
.
ق
.
1
)ا 6
.
7
%.
1نا-
.
S5 ع. ا>
.
7
)ا I
1 .
بر
.
.;ق
1
ا
60

hد6درW Uش ر80 و دش ]6دLن 9ماي0m
د?8شناد Gاد7 و 38لع ء)
B
6رHن Gاد7 [=ات7 Gاد7 3تسا" )@
B
Uشm 9-ي-> 1ا [Rب0 bاس د*"اFM و "اLه ]6 9سا )تسنا;S
1ا 1اين 3@ )7 3لا> Qيع "د ن/ر0 ا6/ ‚د"و/ نايم )@ 3?خس hر8-لا
ر@ [N6;, 38لع تاL2Tم Q6ا ا@ 9سا 5لع 3نابيتش% و 3ها;W
‚د@;738ن bاg@ا رFم Qيبم Q6د Q6ا نادناTم و نا#لاخم ياههوا6
  
يم )!ا<ا
o
ا(ي<;S ا2?6ا "د 3ل-ن )@ hر8-لا Uشm ءهL2Tم )7 56ا8?
هدش 96او" '6د> رگ6د ياF@ات7 و 5لسم و ي"اخ@ "د دا?س`ا šي(*
Q@ )للادبع ترc> 96او" 5ه 3X6 [تا6او" Q6ا ء)ل84 1ا &9سا
د;Tسم Pv"O هداTلاJ"ا, ء)_دا> Q6ا 3?يع د;Fش 1ا د;, )7 9سا
ندشUش ء)يc0 ءه"ا@ "د [تا6او" Q6ا 9(* 5E" )@ اما &د;@
9ماي0 3X6دLن ء)ناشن نا;?ع )@ ا" ن/ )7"ابم ء)6/ )7 ر80 3م;2ن
نايم [ي;بن دFع "د ن/ ندشUش داد6و" و [9سا هدر7 ر7™
&9سا )تشاد د;4و •اX?7 و '(@ 3م+سا نارس#م و ناد?8شناد
hر8-لا
B
Uشm )7 9سا ن/ ر@ د;, hريب7 ريس#Sm "د ي1ا" Gاما
3E+@ ن;?! 1ا [3<ام ء)ي* )@ ن/ ر7™ و دات!ا دها;, Jا#Sا هد?6/ "د
)@ هد?6/ "د )7 ا" 36اهداد6و" و rدا;>
o
اناي>ا )7 9سا 56ر7 ن/ر0
)@ Q6ا )7 د6ا8ن3م ناي@ P)تشeW نام1O 3<ام RT! ا@ [د?6/3م د;4و
Rيلد &9سا هد?6/ "د rدا;> ن/ 38ت> :;0و ر@ رتشي@ دي7~S 3?Tم
Lين يرگ6د ناوار! ياه)ن;8ن 56ر7 ن/ر0 "د J;! ريبTS )Xن/ اعدم Q6ا
.د6امر!3م R(ن ء)7"ابم ءه";س 1ا bوا ء)6/ "د
o
+kم &د"اد
5
_
5
لج
,
V
1.;>
1
.ت O+
.
ه
,
.
7
ل)ا ر
5
L
1
.
9 <.ت
.
9
hد6;شم ا6;4 ا" ن/ هدL@اتش و دم/ 9ماي0m
"د اما [9سا P)تشeW نام1O 3<ام RT! )Xن/ ا@ h3S
j
j
j
pm RT! )7
&دشا@3م Pهد?6/O bاب-تسا 3?Tم دي#م ا2?6ا
يرy@ Qس> Gاما Z" ناي>;@ا )Xنا?M [9سا هدي-ع Qي8ه )@ Lين
)7 9سا Q6ا )7"ابم ء)6/ 3?Tمm .د6;W3م يو 1ا R-ن )@ 3سلدنا
&hد;ش3م Uش Gود ء)خ#ن 1ا دT@ Lين ر80 [دس" ار! 9ماي0 ن;M
دFع "د hر80m )7 دنا هدي-ع Q6ا )@ ا8لع 1ا يرتشي@ دادTS اما
1ا 3W"L@ :ا8ت4ا ر@ار@ "د هL2Tم Q6ا و هد6درW Uش 9لاس"
هدش ا8نو" )مرXم )Xم "د h3?مm ء)-g?م "د نا7رشم و نانا8لسم
&9سا
)7 د?6;W3م يp" ود نايم Uي!;S Gا-م "د نارس#م 1ا 3cT@
)7 &د6درW Y0او يرy@ فر
B
yS ا@ 9لاس" دFع "د ر8-لاUش ءهL2Tم
Q6ا &دن"ا8ش Q6ا 1ا ي;لهد )للا 3
B
لو هاش و 3لاLE دما>;@ا Gاما
ا6 يرها} Jا-شنا 3?Tم )@ 9لاس" دFع "د ا" ر80 Jا-شنا نارس#م
3م;2ن Jا-شنا :;ن 1ا ا" هد?6/ "د ن/ Jا-شنا و )تسناد ي";ن Gاس-نا
&دنا هد;8ن ريس#S [دشا@3م 9ماي0 36ا%ر@ ء)ناشن )7
61

:$Lز 'اه_ا„رگ2)
&5ينام3م Qيم1 "د 5ه 1ا@
)7 9سا هد6درW Zرgم "ا@ Q6د?M :;<;م Q6ا 56ر7 ن/ر0 "د
ن/ يار@ 36اههاWرگ?ل N-ن "د [Qيم1 ن1ا;S —#> ";H?م )@ اهه;7
ء)6/ "د )ل84 1ا &دناهدش هد6ر!/ 10 .5ينا;,3م نا8-ل ءه";س
م
1
5
F
,
ب
.
د$م
, .ت ن
1
.
9 (
.
*
,
ا-
.
"
.
b
,
"
1
.
cا (+, <ق
.
1
)
.
9-
.
hديهر@ =ارg<ا 1ا اS داF?@ Ž"L@ ياهه;7 Qيم1 يو" "د وm
Q6ا )@ 9بسن [)تشeW نر0 هدLيس "د يرش@ Nناد )7 9#W د6ا@
Fش;ته" Q6رت87 9-ي-> ا@ 1ورما ناناداي!ار4 اما [9سا )تشادن 3ي
m ن1ا;S ن;نا0 نا;?ع 9(S ا" ن/ و هد;@ ا?ش/ 3@;, )@ 9-ي-> Q6ا
Isostasy د6د4 5لع 5ه 1;?ه [Q6ا 5E" )@ QXيل &دنا هد;8ن 3!رTم h
يدرWاش 36ادت@ا ء)ل>رم [ن;نا0 Q6ا ياه1ا" Rما7 9,ا?ش )@ 9بسن
&دنا"eW3م رس 9ش% ا" N6;,
.د6;W3م )g@ا" Q6ا "د hQلگناm داتسا
"ار0 ءهدام )7 9سا Q6ا “-! [5يناد3م ن;?7ا 5ه ام )•ن/m
يا4 )7 3لا> "د [9سا يرت87 ن1و يا"اد Qيم1 šgس ر@ )ت!رW
ام ن;?7ا )7 دنا)ت!رW 3يلا, Ž"L@ ياهJد?, ا" رSن1وQيگ?س ءهدام
و يد?ل@ )7 9سا •يSرS Q6ا )@ و 5ي?ي@3م اها6"د RXش )@ ا" اFن/
&hد?6ا8ن —#> ا" Qيم1 ن1ا;S دنا)تسنا;S
o
+@ا-تم [يرM
Lين اها6"د "دm .د6;W3م اي!ار4 5لع نا--(م 1ا يرگ6د د?8شناد
)7 توا#S Q6ا ا@ [د"اد د;4و )Xش, "د د;4;م ياFƒداو د?نام 36اFƒداو
ياFƒداو و هد;@ رت-ي8ع "ايس@ ير
B
@ ياFƒداو 1ا ا6"د "د د;4;م ياFƒداو
1ا 36ه"ا% اما &دنا رS"ود يد> اS Lين ناسنا ء)@ر2S ناديم 1ا ير(@
يم اها6"د "د Uي8ع "ايس@ 36اهه"ام د;4و ءهد?هدناشن تادهاشم ‘
U8ع "د اFن/ 1ا 3cT@ )7 دشا
B
ب 35 "ار0 ر(@ šgس 1ا ت;! "اLه
ايند ياهه;7 Q6رتW"L@ :ا#S"ا 1ا [U8ع ه1ادنا Q6ا )تبلا و دنا )ت!رW
["وا?F% ياها6"د Q6ا نو"د "د ا8ش )7 اس@ )M f% &9سا رتشي@ Lين
1ا h9س"واm ء)ل0 اFن/ 1ا 3X6 "د رWا
o
+kم )7 دي@اي@ ا" 36اFƒداو
1ا ن/ 3نا0;! 98س0 5ه 1;?ه [دن"اeگ@ ا" hايلا8هm bاب4 )لسلس
9سا ر7™ R@ا0 &9شاد دها;, :ا#S"ا R6ام ]6 9!اسم )@ ر(@ šgس
9س"وا ء)ل0 :ا#S"ا )7 29002 &hدشا@3م Gد0
يا4 )@ ير(@ ي اهJد?, Q6ا )7 9سا Q6ا رS"و/تري> ءهد6د%m
"د [د?شا@ )تشاد "ار0 اها6"د يL7رم ياه98س0 ا6 L7رم "د )کن/
دنا;S3م 3س7 )M و" Q6ا 1ا &دنا )ت!رW "ار0 ير
B
@ R>ا;س 3X6دLن
"د )ت!"ور! ياهه"ام Q6ا )7 ا" 37ا?ل;ه و 5يHع "اش! ناLيم
[Q6ار@ا?@ ‚د6ا8ن Qي8خS ا6 و ه1ادنا [دنا هد"و/ د;4و )@ اها6"د Jا8عا
bا87 ا@ ا" 9-ي-> Q6ا د?نا;S3م “-! )g@ا" Q6ا "د تام;لTم
و ر6اL4 ا@ 36ا6"د ياFƒداو Q6ا نايم 3X6دLن )7 دن"اد G+عا 3?شو"
62

و )0+ع :;ن ]6 ءهد?هدناشن [3ناش#شS/ U•ا?م Lين و 3ل>اس U•ا?م
ياF0د?, يد;8ع ير-M و اهه;7 يد;8ع :ا#S"ا نايم š6ر* •ابS"ا
ن1ا;S )7 9سا 9
B
يT0او Q6ا رگناي@
o
ا?ي-6 •ابS"ا Q6ا &دشا@3م 36ا6"د
ير
B
@ ء)#لتخم ياL4ا "د ن/ šgس ياF$تس% و اFƒد?ل@ \اس ار@ Qيم1
يد6د4 ياه1ار! 9-ي-> "د )7 يرما &h9سا هد6درW 5يH?S ير(@ و
ء)6/ 38لع 1ا2عا 1ا 10 .د1اس3م رWه;ل4 ا" نا8-ل ءه";س
م
1
5
F
,
ب
.
د$م
, .ت ن
1
.
9 (
.
*
,
ا-
.
"
.
b
,
"
1
.
cا (+, <ق
.
1
)
.
9-
.
hديهر@ =ارg<ا 1ا اS داF?@ Ž"L@ ياهه;7 Qيم1 يو" "د وm
:$Lز BLاFت دن-"
&5ينام3م 30ا@ Qيم1 "د 5ه 1ا@ و
تا6/ "د 56ر7 ن/ر0 30 و 31 .د6;W3م تاع1ان ءه";س
اه. اع. ر
1
L
.
-
.
اه. .&اL
.
ا4
.
12L
,
{
.
ر
.
R1
.
9 uاه. ا=
. .
# D
.
,).t
.
دV
1.
ب b
.
"
1
.
cا-
.
هايW و =/ ن/ 1ا و دينارتسگ@ نا8س/ 9-ل, 1ا دT@ ا" Qيم1 وm
hد"و/ د6د%
رما 1اE/ 1ا Qيم1 )7 دناس"3م 9>ا<و )@ [J;! ء)86ر7 ء)6/
ن/ ر@ 3ين`;• نام1 تدم )Xل@ [هد;بن د;, 3ن;?7 RXش )@ 9-ل,
و "ا;8ه تدم Q6ا 3• "د ا" ن/ RB 4وL
B
ع ياد, )7 9سا )تشeW
&9سا )ت,اس ي"ادر@هرF@ ءهدام/
38لع تا!اشت7ا Q6رSد6د4 ا@ Lيگنا9#گش ي";• )@ )86ر7 ء)6/
ء)6/ Q6ا ا@ د6د4 5لع ياهد"و/ه" Q6رSه1اS )M [د;ش3م ريس#S
ي";^Sm انا8ه [5لع د6د4 د"و/ه" Q6ا &دن"اد Rما7 Jابgنا )7"ابم
ا6 hرگ6دX6 1ا اهه"ا0 ندش"ود m Theory Of Drifting Contionents h
Q6ا 1ا ت"ابع [)ت,اس Zرgم ي";^S Q6ا )7 ا" )•ن/ ء)*+, &دشا@3م
5ه )@ ياL4ا اFنام1 1ا 3نام1 "د Qيم1 ءهر7 ياهه"ا0 )7 9سا
و ندش)M"ا% )@ Gا"/ Gا"/ fxس و دنا هد;@ رگ6دX6 ءهديبسM
ياهه"ا0
o
ا26"دS •يSرS Q6ا )@ و هد;8ن 1اE/ رگ6د8ه 1ا ند6درW"ود
R6ا> اFن/ نايم "د Ž"L@ ياه\;ناي0ا و اها6"د )7 ا" 36)ناWاد4
bاس "د "ا@ Qيلوا يار@ )
B
6رHن Q6ا &دناهداد RيXشS [9سا هد6درW
1915 \ا?ش"ا7 و صyختم )7 د6درW Zرgم 3ماگ?ه "د 9س"د و G
Qي?M 3نا8ل/ hر?Wاو د6ر!m داتسا hv"`ا تا-ب•m 5لع ";Fشم
Q6ا [5ينادرW ]6دLن رگ6د8ه )@ ا" اهه"ا0 Gا8Sام رWاm .د;8ن G+عا
و د>او رXي% ]6 )7 دندرW3م )تس;ي% و Ryتم 5ه ا@ ي";• اهه"ا0
ا6 و )ل*ا! Q6رت87 اFن/ نايم "د )Xن/ 3@ [د?هد3م RيXشS ا" ناس8ه
ياFƒ1ا@ "د )7 )ن;گنا8ه 9س"د &دشا@ )تشاد"ار0 3ن;گ8هان فاXش
m )@ G;س;م ء)ن;W ا8Tم Jigsa!a""#e &hددرW3م ا8نو" h
د?8شناد ي";^S )@ )7 د"اد د;4و 3ي8لع دا61 Q6ار0 و دها;ش
دها;ش Q6ا ء)ل84 1ا &دشخ@3م 9يTg0 و ت;0 ر7eلا J;! 3نا8ل/
63

[9سا ‹لتخم ياها6"د R>ا;س "د ناسX6 و د?نا8ه ياهه;7 د;4و
1ا ت"ابع رگ6د ء)ناشن &دشا@3م 3X6 Lين اFن/ 3?يم1 ر8ع )7 ياهه;7
R>ا;س Q6ا "د هدا;نا, 5ه و د?نا8ه ياF$هام و تاSابن [تانا;ي> د;4و
د?8شناد )7 9سا تادهاشم Qي8ه )تبلا &9سا رگ6د8ه 1ا "ود
=ات7 "د اS )تشاد او ا" hد;Wدلانو"m ";س!ر% تاSابن 5لع";Fشم
m h3Sابن ياهRW ياي!ار4m $eogra!hy %#oering &#ants Qي?M h
.د6;W3م )7 ا" 36";^S Jا#Sا )@ تاSابن 5لع ناد?8شنادm . د6;گ@
[دناهد;@ )تس;ي% رگ6دX6 )@ ي"اW1و" Qيم1 ء)#لتخم ياهNخ@
تاSابن د;4و ءهد6د% ريس#S [ي";^S Q6ا •ر6e% نود@ )M دنا)ت!ر6e%
&hد;ش3م QX8مان Lين ‹لتخم ياهه"ا0 "د د?نا8ه
3گتس;ي%m ي";^S اS د;@ 3!ا7 36اF?S )@ J;! 38لع دها;ش
m 3ليس! ء)@™ا4 5لع تا!اشت7ا 1ا دT@ اما [د1اس 3Tg0 ا" hاهه"ا0
%ossi# 'agnetis( 38لع د";م "د 3گن"د و د6درS يا4 ‰يه رگ6د h
\ا?شRيس;! ناد?8شناد ار61 Šدنا8ن 30ا@ ر7eلا J;! ي";^S ند;@
ادي% ا" يد?8نا;S Q6ا [‹لتخم ياهه"ا;گ?س و اهRيس;! 3س"ر@ 1ا دT@
)@ Gاس4ا و ايشا ن/ "د )7 ا" 3?يم1رس ره 9يT0;م اS دندر7
)کنا?M &د?نادرW صخشم [دنا هدشR6دبS 3ليس;! ياهه"ا;گ?س
د";م Lين h3?يم1 9ي@™ا4m Qينا;0 ا@ 3سا?ش Rيس;! 5لع ياF$س"ر@
ياهه"ا0 و اهNخ@ د?73م تاب_ا )7 3?ينا;0 Š9سا )ت!رW "ار0 دي6~S
)Xل@ د;, 3لT! ياFناXم "د )ن ["ود "ايس@ نا"اW1و" "د Qيم1 ‹لتخم
1ا اهه"ا0 ندش"ودm ي";^S )7 دنا )تشاد "ار0 36اFناXم "د 9س"د
&9سا هدينادرW صخشم ا" اFن/ hرگ6د8ه
3ت?gلس ء)تل;7ا! "د 3Tيب• G;لع داتسا h9ي7+@m ";س!ور%
.د6;W3م )g@ا" Q6ا "د ند?ل
"د اFگ?س Q6ا )7 دهد3م ناشن د?ه ";ش7 "د 36اه”?س 3س"ر@m
&دنا )تشاد "ار0 ا;تسا “
B
, =;?4 "د [Rب0 bاس ن;يليم دات#ه دود>
Q6ا ءهد?هدناشن ا-6ر!ا =;?4 ياهه;7 3س"ر@ [•يSرS Qي8ه )@
•g0 1ا [Rب0 bاس ن;يليم دyيس [ا-6ر!ا ءه"ا0 )7 9سا 9-ي->
&h9سا هدش اد4 =;?4
1
O ء)6/ )7 9#W د6ا@ ŒناL6Lع 3ل@ 31 )7 تاع1ان ء)7"ابم ءه";س P
ءهdاو [Qيم1 3لماXS "
B
;gS ‹ي*;S "د [9سام ء)-ل> Q6ا '(@ ";(م
هد?7ار% و ندر7"ا;8ه ن/ 3?Tم )7 9سا )ت!رW "ا7 )@ ا" h;>دm
نا"ا@ a 3y(
l
ل
j
ا ر
K
j
g8
j
l
لا ا>
j j
دm .د?6;W3م =ارعا )کنا?M &9سا Qت,اس
نا8ه Qيع )تبلا Q6ا و &h9,اس هد?7ار% و "ا;8ه ا" اههL6رگ?س
m 3سيلگنا G;F#م Drift د6د4 ي";^S 1ا ريبTS رما "د )7 دناس"3م ا" h
&9سا هدش )ت!رW "ا7 )@ [J;! 36اي!ار4
1
ي";^S \اسا ر@ اي!ار4 ناد?8شناد )7 دي6ا8ن )T4ارم 36اي!ار4 ياه)ش-ن )@ [ناXما ت";* "د
اS bاس ن;يليم دyيس 1ا ا" Qيم1 ر8ع ‹لتخم R>ارم اه)ش-ن Q6ا &دناهد;8ن )يFS hاهه"ا0 3گتس;ي%m
&دناهداد ناشن 36)س6ا-م ";• )@ 1ورما
64

3ت> [)7"ابم ء)6/ Qتم ا@ د6د4 5لع ءهد?هدناXS U!ا;S Q6ا ا@ oءا?@
نا86ا 9-ي-> Q6ا )@ د?نا;S38ن 5ه Qيم1 يو" ياFناسنا Q6رS›اXش
د;ش "دا* 3Sا™ دLن 1ا دنا;S3م “-! [ناي@ L2Tم G+7 Q6ا )7 دن"واين
";• )@ هد?6/ و bا> [)تشeW ر@ [N6;, bاL6` ت"د0 و 5لع ا@ )7
Œ=
B
"ا6 ]نا(بس &د"اد )•ا>ا ناسX6
:$Lز (بآ aON
تا6/ žارس )@ 5ه 1ا@ [56اهدشن نوري@ hتاع1انm ءه";س 1ا اS
)ن )M رWا 5ه "ا@ Q6ا و [56و"3م ه";س Q6ا "د يرگ6د 38لع L2Tم
&5ينام3م 30ا@ ن/ ن;ماري% "د اما [Qيم1 د;, "د
ا" نا8س/ و Qيم1 N?6ر!/ ناتساد [ه";س Q6ا "د RB 4وL
B
ع ياد,
O )6/ &د?73م ناي@ 30 •ش )کن/ 1ا دT@ Qيم1 .د6;W3م ه";س Q6ا 1ا P
&9!رW د;, )@ ا" 36;cي@
o
اب6ر-S RXش [دم/ د;4و )@ ن/ "د 1و" و
O ء)6/ 31 fxس و =/ 9سخن )7 د;@ )ل>رم ن/ 1ا دT@ .د6;W3م P
.دندش هد6ر!/ Qيم1 "د ناهايW
اه. اع. ر
1
L
.
-
.
اه. .&اL
.
ا4
.
12L
,
{
.
ر
.
R1
.
9
hد"و/ نوري@ ا" ن/ ياههاWارM و =/ Qيم1 1اm
ء)6/ "د )M [د6درW دا26ا اهه;7 )7 د;@ )ل>رم Q6ا 1ا دT@ fxس 32
.5ينا;,3م
اه. ا*
.
"
1
.
9 Y. ا
.
بج
,
1
)ا-
.
hدينادرW "ا;تسا ا" اهه;7 fxسm
‚9سيM ه"ا@ Q6ا "د د6د4 5لع رHن )7 5ي?يب@ ن;?7ا
ناد?8شناد ياF$س"ر@ )7 5ي?73م )H>+م 3لا84ا هاگن ]6 "د
هد"اFM 56ر7 ن/ر0 )7 هد"و/ هار8ه )@ ا" 326اتن Qيع اFلاس 1ا f%
Qيم1 )7 د6;W3م د6د4 5لع &9سا هد;8ن Zرgم ا" ن/ Rب0 ندر0
ن/ ن;ماري% )7 3@/ "اخ@ و د6درW درس [د;, R*ا 1ا ندش اد4 1ا دT@
)Xن/ اS در7 ادي% يرتشي@ 3?يگ?س و 9!اk7 [د;@ هدم/ د;4و )@
و اههLبس [اFنا"ا@ &دند6درW "اد6د% اF@+يس و اFنا"ا@ ن/ 1ا Gا2نارس
دا26ا ا" اهه"د و اF6داو [Lين رگنار6و ياF@+يس و دند"و/ د6د% ا" تاSابن
Q6ا "د &د6درW اهه;7 ندم/ د6د% )@ ر2?م د;, )7 36)يل8ع Šدند;8ن
د;4و )@ ا" اه)xS و اهRS )7 دندش =و™ Lين يدا61 ياFگ?س "
B
;gS
يو" "د تاي> N6ادي% ء)?يم1 [=/ ندم/ د6د% ا@ Gا2نا رس و دند"و/
&د6درW دعاسم Qيم1
"د GاW )@ GاW [)?يم1 Qƒا "د 5لع تا!اشت7ا )7 5ي?73م )H>+م
&دو"3م Nي% )@ ن/ر0 5يها#م ياتسا"
  
و اه"اب6;4 [اه"اس)8شM "د “-! =/ )7 دندر73م ";yS ناي?يشي%
LWره oءا?@ دنا =/ د0ا! دما4 و 9خس دا;م و 9سا د;4;م تاSابن
65

تاي@ر2S 3لو &د?شا@ =/ ي;ت(م دا;م Q6ا )7 9سين QX8م
9@;•" 1ا 3?يTم 9بسن [LيM ره "د )7 داد ناشن 3هاگش6ام1/
اS تاSابن و تا26Lبس "د 9بسن Q6ا )7 9سا د;4;م 95 دا;م "د و ±
ا6/ اما &دشا@3م ناس;ن bا> "د د*"د ]6 دود> اS 9خس و دما4
ء)7"ابم ء)6/ 3?يع ريس#S نا8ه [3هاگش6ام1/ تاي@ر2S 74 ءه";س
ء)6/ و هر-@ 18 ‚دشا@38ن ن;?مuم ءه";س
.5ينا;,3م 9سخن ء)6/ "د
ا4
.
12L
,
ن
.
7
,
X-
.
"
5
ا4
.

.
cا ه
5
12L
,
ر
5
ج
.
7
?
.
.;
.
3 ام
.
.
) ‚
,
"
.
اج
.
8,
1
)ا :
1
L
,
ن
.
7
,
X-
.
5&ام
.
1
)ا ه
5
12L
,
{
5
ر
5
i1
.
$+
.
6
5
ق
.
7
%
.
7
.
3 ام
.
.
)
رگ6د 3cT@ 1ا Lين و دش;43م اهرFن =/ اه”?س 3,ر@ 1ا وm
hد6/3م نوري@ =/ د?!اXش@ )7
38لع تا
B
ي@ر2S 1ا Rب0 bاس د* "اFM و "اLه )7"ابم ء)6/ Q6ا
9بسن 5ه ”?س "د 3ت> و LيM ره "د )7 9سا هدر7 تاب_ا [رش@
=/ bاTتم ياد, [ن/ر0 رHن 1ا )7 ارM [د"اد د;4و =/ 1ا 3?يTم
ء)6/ "د )کنا?M &9سا هداد ناXسا Qيم1 ء)8ه "د ا" 18 ءه";س
.د6;W3م ن;?مuم
ا
.

,
X-
.
b
,
"
1
.
cا (+,
5

.
72
.
F*
1
.
m+
.
"
@
.
دق
.
,
ب P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
ا.2
1
)W
.
ن
.
9-
.
ن
.
-"
5
#
,
اق
.
.
) ه
,
,
ب `
@
اه.
.t <
.
لع.
هدن1 يار@ ام وm Qيم1 )@ QيTم "د0 )@ نا8س/ 1ا ا" =/ ا8ش 3گ
=/ Qت,اسد;@ان "د
o
ا--(م و 56داد QXسم PQيم1 نو"دنا "دO و b1ان
&h5ي6انا;S 5ه
b1ان =/ Q6ا [9سادي% )7"ابم ء)6/ G;F#م 1ا )7 )Fن;گنا8ه
&دشا@3م 3?يTم "اد-م و 9بسن )@ [نا8س/ 1ا هدش هدينادرW
  
يريWهرF@ يار@ =/ ي1اسهدام/ ء)يل8ع [56"eگ@ )C رما Q6ا 1ا
Lين )يل8ع Q6ا )7 [د;ش3م Zرgم =/ 1ا رگ6د ياFنا4هدن1 و ناسنا
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 &9سا"اد ا" 36هدي•ي% د?6ار! و Uي0د GاHن 43
.د6امر!3م ";ن ءه";س
ه
5
5
لV
.
ج
1 .
3 م
.
7
5
l ه
5
.2
1
$
.
ب E5 ,
7
)‰
.
5
3 م
.
7
5
l
P
ابا8
.
*
.

,
W
15
3 ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
.
9 •ر
.
.ت م
1
.
)
.
9
:
1
L
,
&,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
Y5 W
,
7.2
5
3-
.
ه
, ,)OR, :
1
L
,
{
5
ر
5
i1
.
3 ./
1
#
.
1
)ا •ر
.
.;+
.

P
اLا
.
C"
5
#
@
ر
.
.
ب :
1
L
,
ا4
.
$+, Y
@
ا
.
بج
,
5ه )@ اS دنا"3م ا" ر@ا فر• ره 1ا دنواد, )7 يد6دن ا6/m
)7 3?ي@3م هاگن/ دنادرW3م 57ارتم و ه;بنا ا" اFن/ 1ا@ دندن;ي%3م
نا8س/ ياهه;7 1ا Lين و دL6"3م ور! ر@ا نايم 1ا نا"ا@ تارg0
hدنا"ا@3م ور! ŽرگS
و ناسنا يريWهرF@ •و" [رگ6د 3Sا6/ و )7"ابم ء)6/ Q6ا "د ن/ر0
)@ ن/ 3نا"ود ريخبS نا6ر4 )@ )تس@او [=/ 1ا ا" رگ6د ياFنا4هدن1
ه;7 ير@ا ياه)لت7 ت";* )@ ن/ RيXشS fxس و ديش";, ء)ليسو
اه\;ناي0ا و اها6"د =/ )7 ا2ن/ 1ا )M Šدناد3م ي;4 تا-ب• "د د?نام
66

5ه تاSابن )7 a اFنا4هدن1 1ا ي"ايس@ يار@ ن/ نديش;ن و 9سا QيX8ن
ي;س 1ا و د;ش3م Gا8S ]لFم )Xل@ و ر
B
cم a د?شا@3م اFن/ ءهرم1 "د
دسا! و QB#Tتم 3Sدم ›دنا "د [دشا@ ي"اع ]8ن 1ا =/ Q6ا رWا [رگ6د
نا?M تا!/ و vارما ر@ ا" )*رع [د;, داس! و QB#TS ا@ و هد6درW
هديMر@ )Xش, و ا6"د "د تاي> ء)مادا ء)?يم1 )7 دنادرW3م Iار!
9سا هداد 96";م~م ا" ديش";, RB 4وL
B
ع ياد, Q6ار@ا?@ f% [د;ش3م
Fي#yS "د و هد;8ن ريخبS 3?يTم "اد-م )@ ا" اF@/ Q6ا اS ياه)ناخ
1ا@ و دنادرW ا4 )@ ا4 ر@ا Yيسو ياه)لت7 "د 3?T6 [;4 ي`ا@ تا-ب•
ءهدا#تسا يار@ ا"ا;W و Q6ريش 3ت
B
ي#ي7 ا@ ا" ن/ [QيTم Y0ا;م "د
387ارتم ياهر@ا Q6ا &دنادرWر@ Qيم1 )@
o
ادد2م [تابن و نا;ي> [ناسنا
Fن;W )@ [د6/3م دور! اFن/ 1ا =/ )7 ء)4 "د )7 دنريW3م :ا#S"ا 3ي
o
+ما7 ن/ :ا#S"ا "د ت"ار> ء)4"د ا@ ر@ا Q6ر61 ءهدعا0 ت"ار>
رS Qي6ا% Lين ا;ه يامد [56ور@ رS`ا@ )M ره )7 ا2ن/ 1ا و 9سا توا#تم
رتشي@ Lين ن/ "د =/ تارg0 [دور@ رS`ا@ ر@ا ء)لت7 )M ره f% [د6/3م
Z;gس "د ر@ا ءهدشRيXشS ياه)لت7 )7 ا2ناد@ اS د?73م Y82S
)7 36اهه;7 [دنريW3م د;, )@ ا" اهه;7 RXش
o
+ما7 [;4 3نا0;!
f7 ره و &9سا نا8س/ )@ و" اFن/ ء)ل0 و Qيم1 )@ و" اFن/ ءهدعا0
اهر@ا [دشا@ هدر7 1اور% اهر@ا 1ا رSد?ل@ :ا#S"ا "د و هدش ه"اي• "ا;س
9سا Rيلد Qي8ه )@ [د6ا8ن3م هدهاشم 5يHع 36اهه;7 ت";* )@ ا"
3?T6 [)7"ابم ء)6/ "د اهر@ا Q6ا يار@ هدش )ت!رW "ا7 )@ ريبTS )7
&9سا 36)ناL2Tم ريبTS د;, hنا8س/ ياهه;7m ريبTS
‹ش7 )@ 90و )M رش@ )7 دي?7 9
B
0د )تXن Q6ا "د ن;?7ا Š=;,
)M "د ن/ر0 و د6درW "دا0 اهر@ا "د اها6"د =/ ء)ي#yS ء)
B
يل8ع
Qي8ه )@ نداد zسا%
o
اTg0 ‚د;8ن ‹ي*;S 3ت
B
0د Qي?M ا@ ا" ن/ يرyع
ر@ و )تشاداو 3Fلا =ات7 Q6ا )@ نا86ا )@ ا" 37اXش ره [bاuس ]6
&د6اL!ا3م Lين 3?مuم ره نا86ا
ء)6/ ام
B
ا و 18 تاL2Tم 1ا يرگ6د 36هL2Tم Rما> ن;?مuم ءه";س
ناXما ءهدعا0 Zر• 1ا ت"ابع ن/ و [9سه Lين 56ر7 ن/ر0 38لع
.دي?7 9
B
0د ‚)ن;گM Šدشا@ 3م hQيم1 ;4 1ا =/ L6رWm
يورين )@ Qيم1 )@ نا"ا@ تارg0 ندم/ دور! )7 5يناد3م ام
=/ تايDL4 9عرس 1ا رS ي;0 [ورين Q6ا )7 ددرW3مر@ Qيم1 ء)@™ا4
ناشن 38لع تا-ي-(S &9سا Qيم1 ء)@™ا4 د?@ر87 1ا "ار! يار@
ء)@™ا4 يورين ءه1;> 1ا =/ "اخ@ "ار! يار@ )م1` 9عرس )7 دهد3م
[Qيم1 11 56ور@ hهره1m ءه"ايس )@ رWا اما &9سا )ينا_ "د رتم;لي7
9عرس )7 5ي?ي@3م [دشا@3م Qيم1 1ا رتXM;7 37دنا ه"ايس Q6ا )7
دود> "د [هره1 )@™ا4 يورين ء)>اس 1ا =/ "اخ@ "ار! يار@ )م1` 7 اS
10 1ا =/ "اخ@ "ار! ء)م1` 9عرس 1ا رت87 3?T6 [)ينا_ "د رتم;لي7
يم Qيم1 ء)@™ا4 ءه1;> "اخ@ 5ي?ي@3م )7 9سا Rيلد Qي8ه )@ &دشاب
B
;4 "د د;4;م =/ "اخ@ 1ا رت87 [هره1 3ن;ماري%
B
;4 "د د;4;م =/
67

z6رم ءه"ايس )@ ن/ 1ا رSار! 387 1ا@ رWا و &دشا@3م Qيم1 3ن;ماري%
يم [9سا رS]M;7 هره1 ءه"ايس 1ا )7 56ور@ ء)م1` 9عرس )7 5ي?يب
)@ ر7eلاJ;! 5 ف+E و" Q6ا 1ا 5ه &د@ا63م Rيل-S )ينا_ "د رتم;لي7
)@ z6رم 1ا 1ا@ رWا اما و &9سا هره1 3@/ ف+E 1ا رت87 z6رم 3@/
)Xن/ 52> رتشي@ 3XM;7 )@ رHن )7 5ي?73م هدهاشم [56ور@ د"اgع
O ءه1ادنا )@ R7 "د 1 ر@ 3 )م1` 9عرس [9سين Nي@ Qيم1 ء)y> P
دود> )@ و هدش رت87 5ه 1ا@ ن/ 1ا =/ "اخ@ "ار! يار@ 5)3 رتم;لي7
هدش •بس Y0او "د 9عرس "اد-م Qي8ه و &د@ا6 3م Rيل-S )ينا_ "د
1ا [د"اgع ن;ماري% "د =/ "اخ@ ءهد?هدRيXشS ياه1اW Gا8S اS 9سا
3@/ ف+E 1ا
o
+ما7 ا" د"اgع )2يتن "د و )تخ6رW ’"ا, )@ ن/ ;4
•7ا;7 و ناW"ايس )8ه "د Y<و )7 9سا 3F6د@ &د?نادرW هرF@3@
)7 9سا QX8م Q6ار@ا?@ &9سا bا;?م Qي8ه )@ Lين د"اgع 1ا رتXM;7
رتشي@ Qيم1 ء)@™ا4 ءه;0 1ا =/ تايDL4 L6رW 9عرس ي1و" رWا
9سا 3ت-ي-> نا8ه Q6ا و [د6ا8ن "ار! Lين Qيم1 "ودا"ود 1ا =/ [د;ش
)7"ابم ء)6/ )7 18 .9سا هد;8ن ه"اشا ن/ )@ ن;?مuم ءه";س
ا
.

,
X-
.
b
,
"
1
.
c
1
ا (+,
5

.
72
.
F*
1
.
m+
.
"
@
.
دق
.
,
ب P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
.
L
,
ا.2
1
)W
.
ن
.
9-
.
ن
.
-"
5
#
,
اق
.
.
) ه
,
,
ب `
@
اه.
.t <
.
لع. نا8س/ 1ا QيTم ءه1ادنا )@ ا" =/ وm
ر@ )7
o
ا--(م و [56داد ناXسا Qيم1 "د ا" ن/ fxس و 56در7 b1ان
h5ي6انا;S و "دا0 Lين Qيم1 hياc!m 1ا =/ ندر@
ناXما [ر7eلا J;! 38لع تا-ي-(S \اسا ر@ )7 56د;8ن )H>+م
"اWد"ور% 9يشم )@ )تبلا رما Q6ا )7 [د"اد د;4و Qيم1 ;4 1ا =/ L6رW
&دشا@3م )تس@او Ž"L@
نآ w+ا2L - :هآ
ياهداد," Q6رتW"L@ 1ا 3X6 [Qه/ 1ا يريWهرF@ و ‹ش7 ]ش3@
ر@ يد6د4 رyع داد6و" Q6ا ا@ )M [9سا هد;@ رش@ z6"اS و 3Wدن1
ن/ "د Lين Qيم1 z6"اS هاگ(ب* 1ا Qه/ )تبلا &د6درW 1اE/ Qيم1 يو"
R6اسو )@ 1اين ن/ =و™ و ’ارختسا ن;M اما [9سا )تشاد د;4و
د6د4 رyع ناسنا “-! f% [د"اد يد6دش ت"ار> Lين و )ت!رششي%
U!;م ن/ ه;بنا ’ارختسا )@ [;ن ياه•و" يريW "ا7 )@ ا@ 9سنا;S
&ددرW
يم 3Wدن1 ن/ "د ام )7 3ناF4m =ات7 "د hنا8S"اهدورس;Wm h5ي?X
)@ R6دبS •6"دS )@ 30+Sا@ ياهRگ?4 1ا هديش;% ياه Qيم1m .د6;W3م
و در7 =;س" Qيم1 تا-ب• "د Q@ر7 ا@ هدش :ابشا =/ و د6درW bاE™
و 9!رW د;@ ن/ ها" رس ر@ )7 ا" 3?ه/ تا"™ ء)8ه د;, ا@ هار8ه
اS داد )مادا Q6ر61 تا-ب• ي;س )@ N6;, ير61ارس )@ نا?•8ه
)@ &د6درW ا4 )@ ا4 Ž"L@ ياههرخ* 3نايم ياههاگيلا, "د Gا2نارس
68

نود@ [دنام ناF?% اههرخ* ناب6رW "د اFنر0 b;• "د Qه/ [•يSرS Q6ا
&hدشا@ )تشاد 3هاW/ ن/ د;4و 1ا ناسنا )کن/
ءه";س )7 3?ه/ Q6ا Y0او "د 57 hد6د>m ءه";س 3?T6 56ر7 ن/ر0
9ي8ها و Ž"L@ 9لL?م و هاگ6ا4 [9سا هد6درW 38
B
سم ن/ 5سا )@
[ناسنا يدام 3Wدن1 ءهرFM Qت,اس ن;WرWد "د ا" د;, ناوار!
9ي8ها )@ ناسنا )کن/ 1ا Rب0 bاس اهد* )7 9سا ن/ر0 ناي@ ن;هرم
.9#W Qي?M ن/ ا@ )g@ا" "د [ددرW )4
B
;تم ن/ نا6اش
o
,
ا
.
72ل,) w
5
+, ا.2L
.
-
.

G
د3د
,
A. o
G
1
m
.
ب ه
,
$+,
.
د3د
,
8
.
1
)ا ا.2
1
)W
.1ن
.
9-
.
و د6دش 9خس 36ورين ن/ "د )7 56د"و/ دور! ا" Qه/ ام وm
h9سه Gدرم يار@ "ايس@ 3T!ا?م
ن/ر0 bوLن 1ا دT@ نر0 هد1اود 3?T6 [5هد‡ه نر0 اS رش@ Š3ل@
"د 9T?* Q6ا و 9,ا?ش38ن ا" Qه/ رy?ع 3T0او 98ي0 و "د0 [56ر7
Q6ا ي;س )@ نايناF4 "اHنا ناFWان اما 9شاد "ار0 د;, ‹T< ياFت?م
9F4 اهه;يش Q6رSناس/ ‹ش7 يار@ ناد?8شناد و د6درW •ل4 هدام
)@ hQه/m )ت!" )ت!" و د?ت,ادر% )-@اسم )@ رگ6دX6 ا@ [ن/ ’ارختسا
و تاyخشم 1ا ند8S و يd;ل;?XS و 30رS )7 د6درW J+•ا يرyع
&9سا ن/ ء)تس4ر@ تا1ايتما
]6 نا;?ع )@ ا" Qه/ [ن/ر0 )کن/ 1ا دT@ اFنر0 )7 9سا Qي?M و
‹ش7 )@ رش@ [د?73م 3!رTم ناسنا 3Wدن1 "د 5Fم "ايس@ رy?ع
)7 دناد3م و در@3م 3% ن/ 9ي8ها U8ع )@ و هد6درW U!;م 1ا" Q6ا
1رم و
B
د> ن/ يار@ د;ش@ )7 9سا ن/ 1ا رتشي@ Qه/ Y!ا?م و د6ا;!
&د;8ن QييTS ا" 3yخشم
)7 9سين 9بسا?م 3@ [J;! )86ر7 ء)6/ 38لع ريس#S Gا-م "د
ياه‹ش7 )@ 9سا 1;?ه )7 5ه 1;?ه د6د4 G;لع ناد?8شناد [5يناد@
)7 دن1ادر%3م ناسنا 3Wدن1 ء)#لتخم ن;^ش "د Qه/ در@"ا7 د6د4
1ا ا" يرgس د?M [رy?ع Q6ا 98Hع 1ا ي"اد-م ندش Qشو" يار@
&5ي6ا8ن3م ناي@ ["اور, ء)ن;8ن 9شم =ا@
ن/ 3سد?ه –ا;, [Qه/ •ي7رS "د 5Fم "ايس@ تاXن 1ا 3X6
1ا &د"اد د;4و رت87 3ندTم تاLل! ر6اس "د –ا;, Q6ا )7 دشا@3م
ن/ –ا;, )@ )7 ير*ا?ع ء)ي-@ 1ا )کن/ ‹*و ا@ Qه/ )ک?6ا )ل84
يار@ 3ندTم هدام Q6رSي;0
o
ا-لgم اما [9سا رSن1و]بس [دنا ]6دLن
د;4و Qه/ "د )7 يرگ6د 5Fم 9ي*ا, ود &دشا@3م "اش! و ورين دا26ا
9سا 3S"ار> ناLيم 3X6 [9سين د;4;م
o
+*ا دا;م رگ6د "د و د"اد
3S"ار> ناLيم bداTم ناLيم Q6ا &دهد3م 9لا> رييS ن/ ا@ Qه/ )7
ءهدام/ ت"ار> ء)4"د ن/ ا@ ن;ت@ )ل84 1ا و 3نا8ت,اس دا;م )7 9سا
نا;?ع )@ ا" Qه/ )7 9سا 9ي*ا, Qي8ه Y0او "د &د;ش3م يريWهرF@
3م Zرgم ي1اسنا8ت,اس يار@ هدام Q6رS)تس6اش ;•8ه رWا )M [د?7
ف+ت,ا ن;ت@ 3S"ار> bدTم ا@ ن/ ت"ار> bدTم [3ندTم دا;م ر6اس
و" ن/ 1ا Šدتتخ6"3م ور! 5ه"د 3Sدم ›دنا "د اFنا8ت,اس [9شاد3م
69

)7 •ش "د اFن/ •ا8Xنا و [1و" فر• 1ا دا;م •اسبنا و دد8S )7
ء)?يم1 د;, )@ د;, [دشا@3م امرس و امرW bدابS نا6ر4 )@ )تس@او
و •اسبنا )4"د "د ف+ت,ا
o
اTg0 )M [9,اس3م هدام/ ا" 3نار6و Q6ا
ا@ اه"ا;6د نايم 96";! )@ 9سنا;S3م ن;ت@ و Qه/ نايم vاب-نا
د;4و اما &د6ا8ن دا26ا ا" 37انرg, و Ž"L@ ياهفاگش [اه)نا, ‹-س
•بس ن;ت@ و Qه/ نايم 3•اسبنا و 3<اب-نا 1اس8ه و د>او 9لا>
]6 "د [تدور@ و ت"ار> ري_~S 9(S اFن/ vاب-نا و •اسبنا )7 د;ش3م
ا@ [د?نا;ت@ اFنا8ت,اس )2يتن "د و )ت!رW Gا2نا يد>او و ”?هœ8ه 9لا>
–ا, Qينا;0 و ا;ه يامد و تارييS b;لTم )7 3ي#ي7 تارييS ‹*و
)7 9سا و" Q6ا 1ا 5ه ود?6ا8ن —#> ا" د;, 9ين;yم [دشا@3م ن/
Qه/ )@ šلسم ن;ت@ ا@ ا" 5يHع و Ž"L@ ياFنا8ت,اس و اه•ارخنا8س/
•ي7رS )ل84 1ا و يرگ6د •ي7رS ره 1ا [•ي7رS Q6ا ار61 Šد??73م ا?@
&دشا@3م رSد?مورين و رS5X(تسم [ود ره 1ا )Xل@ و نا8يس و ”?س
9ل;Fس )@ )7 9سا ن/ 3سي•ا?م 9ي*ا, [Qه/ 9ي*ا, Qيمود
U6ر• Q6ا 1ا و [د;ش )ت!رW "ا7 )@ 3X6رتXلا ء)سد?ه Q! "د دنا;S3م
يd;ل;?XS و Jر@ دل;م ياF?يشام و 30ر@ ياه"اL@ا دا26ا )7 9سا
&9سا هد6درW ناس/ و QX8م [ن/ )@ )تس@او
ام Qيم1 "د Qه/ 5يHع "ايس@ ياه9ي87 و ر6دا-م [)تشeW ن/ 1ا
L4 ن;?7 اS )7 دو"3م "ا8ش )@ 3نداTم ء)ل84 1ا Qه/ )M [د"اد د;4و
";• )@ اهرب, )Xنا?M &9سا هد6درگن ’ارختسا ن/ 1ا 37دنا ر6دا-م
هو+ع )@ &د??73م G+عا ام )@ ا" Qه/ د6د4 نداTم فاشت7ا 5H?م
)7 )ن;گنا8ه &دشا@3م رت87 تاLل! 30ا@ 1ا Lين Qه/ ’ارختسا ء)?6Lه
Rيب0 1ا رگ6د تاLل! ء)#لتخم :ا;نا 1ا ي"ايس@ [Gا, Qه/ تابي7رS 1ا
–ا, يريWهرF@ ء)*رع Gاد7 ره )7 د6/3م 9سد )@ هريE و د`;!
&د?شا@3م ا"اد ا" د;,
Gرها و )6ا% نا;?ع )@ ه1ورما Qه/ )7 9#W نا;S3م )2يتن "د
3Wدن1 ‹لتخم ياه)*رع )7 يرش@ د6د4 ند8S و 9T?* 3ساسا
يرگنار6و و 3Wدن1اس "د [šل* و ”?4 "د و [9سا 3Xتم ن/ )@ رش@
دها;ش 1ا 3X6 Q6ا ]ش 3@ و دشا@3م Zرgم [دن13م ا" bوا فر>
يار@ Qه/ "د ]ش 3@m .د;مر! )7 9سا 56ر7 ن/ر0 9ينا-> هدن1
&h9سا 38يHع Y!ا?م Gدرم
I*ا Œ-" IقL (2گ+ ن-رب u`اR
يرها} 9لع Qت!ا6 يار@ [5لع ياF$س"ر@ )7 9سا 3نام1ر6د 1ا
=ا;, "د )7 )•ن/ ريس#S و 9سيM =ا;, &9سا هد6درW 1اE/ =ا;,
zسا% ناي@ 1ا د6د4 5لع )7 9سا 3لاuس ‚دشا@3م )M د;ش3م ا8نو"
&9سا هد;@ نا;Sان ن/ يار@ Qشو"
ا@ [دنا =ا;, ءهدن"و/ د6د% )7 3للع و =ابسا [رما 1اE/ "د
1ا 36هدع &د6درW و" )@ و" 38لع 9س"دان اما [ن;W )ن;W ياهريس#S
9>ارتسا يار@ )تس, ناسنا د?مورين R6ا8S ا" =ا;, ناد?8شناد
70

ياFناسنا اF?S )7 دش bاg@ا Rيلد Q6ا )@ ريس#S Q6ا اما &دند;8ن ريبTS
اFن/ )M [اFناسنا ء)8ه )Xل@ دن;ش3م =ا;, )7 د?تسين )ت!;7 و )تس,
و 1ان رتس@ "د )7 اFن/ )M و [دنا 98>1ر% و )
B
0اش ياه"ا7 ريW"د )7
QيTم 3Sاعاس "د و )تشاد =ا;, )@ يد6دش 1اين [دناهدات!ا 98Tن
3ناو" 9>ا" و 38س4 3Wد;س/ 1ا ]6 ‰يه Q6ار@ا?@ &د?@ا;,3م
فر•ر@ )!رم و š6رتسم ناسنا Q6ا "د ا" =ا;, )@ 1اين د?نا;S38ن
&د?نادرW
3>و" ياF$س"ر@ 9يT84 ;cع hن;تگن"ا7 د"ا;6رهm ";ت7د
.د6;W3م
ريس#S ن;ماري% ا" يددTتم تا6رHن )تشeW "د نارگشهو‡%m
د" 9لع Q6ا )@ تا6رHن Q6ا ء)8ه اما [دنا هدر7 )Dا"ا =ا;, ءهد6د%
)Dا"ا 3T0او 3خسا% Nسر% Q6ا يار@ 5ه اFن/ 1ا 3X6 3ت> )7 دش
ت+ماTSm نا;?ع 9(S تا6رHن Q6ا 1ا 3X6
o
+kم &9سنا;تن هدر7
دا;م د;4و b;لTم ا" =ا;, اS دش;73م و هدش Zرgم hيواي8ي7
b+, "د ناسنا 5س4 .د6;گ@ و د1اس د;8ناو 5س4 R,اد "د 38س
ا" 38س دا;م Q6ا =ا;, )7 د?73م ديل;S 38س دا;م ي"ادي@ تاعاس
ءهدي•ي% ت`ا> b;لTم ا" =ا;, )7 يرگ6د ء)
B
6رHن ا6 &د6ا8ن3م Y!د
b;لTم =ا;, د?6;W3م )7 3نان/ ا6 &دناد3م ناسنا Lم ن;, نا"ود
ا" =ا;, )7 3ناس7 ا6 &9سا ند@ "د 3*;yخم ياههدE د;4و
تا6رHن Q6ا Gاد7 ‰يه Y0او "د )7 &د?ناد3م ت+cع ت;," ء)2يتن
)Xن/ اS &د6ا8ن )Dا"ا هد6د% Q6ا يار@ ا" 3-ي0د 38لع ريس#S 9سنا;تن
3?شو" يدام ريس#S [=ا;, ءهد6د% )7 در7 فارتعا Gا2نارس 5لع
b+, "د Zو" و 9سا Zو" 90;م 3?گ! نور@ =ا;, )Xل@ د"ادن
&hد;ش3م ’"ا, 5س4 1ا 90;م ";• )@ [=ا;, تاعاس
ي1وري% )7 د?ناد3م 361وري% ا" 5لع د6د4 ء)ت!ا6 Q6ا [ناد?8شناد
36اها6ؤ" [ريس#S Q6ا ا@ )7 ارM دش73م N6;, bابند )@ ا" يرگ6د
هاS;7 3Sدم )@ ي"ادي@ 1ا دT@ اها6ؤ" Q6ا و د?ي@3م =ا;, "د ناسنا )7
ناد?8شناد &د;ش3م ريس#S Lين [د??73م ادي% 5ه U-(S 3ن`;• ا6 و
)7 ا" )•ن/ •لEا )7 دنديس" )2يتن Q6ا )@ "ايس@ ياهN6ام1/ 1ا دT@
3?يTم ياFناXم 1ا يو ياF$ند6د )Xن/ 1ا 5عا Šد?ي@3م =ا;, "د ناسنا
ن/ "ا@ Qيلوا يار@ Lين ي"ادي@ "د )•نا?M [QيTم 36اFناسنا 1ا ا6 دشا@
U@اgS Qƒا 1ا ناد?8شناد &دسا?ش3م ا" اFن/
o
ا";! [د?يب@ ا" اها6ؤ"
هد19#گش [ي"ادي@ و =ا;, ت`ا> "د ناسنا تادهاشم Uي0د
&دناهدش
";ت7د [در7 )Dا"ا Rيلد 9-ي-> Q6ا د;4و ر@ )7 3ناس7 Qيتسخن 1ا
3X6m .د6;W3م د;, h3>و" "ارساm =ات7 "د وا &د;@ hRتS ن;سدهm
د;ش3م ’"ا, ند@ 1ا =ا;, Gاگ?ه "د Zو" د?73م تاب_ا )7 3ل6`د 1ا
اF8نا, 1ا 3X6 يو" ر@ )7 9سا 3ش6ام1/ [د1ادر%3م 9>ايس )@ و
"د ا" يدا61 ياههد6د% [د;@ دا1"دام ";7 )7 5نا, Q6ا Š9!رW Gا2نا
71

‹ي*;S و ‹6رTS ا" اFن/ 3بي2ع 9
B
0د و 3?شو" )@ و د6د3م =ا;,
N8س4 ت;! 1ا دT@ )ل*ا!+@ [9!ا6 تا!و 5نا, Q6ا ن;M &در73م
)7 د6درW صخشم [5س4 Uي0د š6رشS ا@ و دندر@ š6رشS Lيم ي`ا@ ا"
=اyعا د;4و 1ا
o
اساسا وا و هد;@ هدرم bوا 1ا يو 36ا?ي@ =اyعا
&h9سا هد;@ Gور(م يرy@
ء)6/ "د ا" 9-ي-> Q6ا 56ر7 ن/ر0 )7 3نام1 "د 5لع اما 42
bابند )@ ا" يدا8تم ياهbاس )7 د;@ ا27 [د;8ن3م ناي@ رم1 ءه";س
ناري> N6ام1/ و bاي, و نا8W ياFƒداو "د 38لع 9-ي-> Q6ا ‹ش7
Œدنام38ن نادرWرس و
ء)6/ "د )7 ا" 56ر7 ن/ر0 38لع ءهL2Tم Q6ا 5ي6اي@ 42 ءه";س
.5ي6ا8ن "ورم 5ه ا@ [9سا هدم/ رم1
(+, I
1
م
5
.ت م
1
.
) (,;
.
7
)ا-
.
ا4
.

1
L
.
:
.
$=, y
.
?
5

.
cا <+
.
7

.
.;
.
3 ه
5
.
7
ل)ا
•ر
.
R1
5
cا B5 *
,
ر
1
5
3-
.
d
.

1
م
.
1
)ا ا4
. 1
$
.
لع. <‡. ق
.
(,;
.
7
)ا D
5
>
,
م
1
5
$+
.
ا4
.
L
,
ا.2L
.
ن
.

7
g?;
.
3
@
م
1
ق
.
,) d
@
ا
.
30 D
.
,).t (+, ن
.
7
,
X <م
P
7
>
.
L
5
B
@
ج
.
.
9 <
.
)
,
X
f7 ن/ و د6ا8ن3م {ب0 ا" Zاو"ا Žرم 90و "د 3لاTS دنواد,m
هاگن f% &=ا;, 90و "د ا" ن/ Zو" د?73م {ب0 [9سا هدر8ن )7
رگ6د ن/ د?73م اه" و &ن/ ر@ 9سا هدر7 Žرم 5X> )7 ا" نا د"اد3م
9سا 3?شو" ياه)ناشن 9-ي-> Q6ا "د ]ش 3@ [QيTم 90و اS ا"
hد??7 ر
B
ک#S )7 3ناس7 يار@
=ا;, [Gا8S 9>ار* و 3?شو" )@ 56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م
"د )7 ند@ 1ا Zو" ’ور, نا8ه 3?T6 Š9سا هدر8ش د?نا8ه Žرم ا@ ا"
Q6ار@ا?@ &د;ش3م ا8نو" 90;م ";• )@ =ا;, "د و 56اد ";• )@ Žرم
hر*ا ت;مm ا" =ا;, ['6دا>ا و تا6/ ر@ )يXS ا@ 9T6رش يا8لع
)g@ا" "د د6د4 G;لع ناد?8شناد 38لع bاد4 1ا )کن/ 3@ و د?ناد3م
)7 دنا هدي-ع Q6ا ر@ )8ه د?شا@ هاW/ د6ا@ و د6اش ";• )@ هد6د% Q6ا ا@
1ا =ا;, تدم "د ناسنا Zو" )M 9سا ير* Žرم Y0او "د =ا;,
&د1ادر%3م N6;, 3نا>و" 9>ايس و ريس )@ و هد6درW ’"ا, ند@
  
)7 9سا 3@ات7 Qيتسخن 56ر7 ن/ر0 [h=ا;,m :;<;م "د 5ه 1ا@
ء)6/ "د )کنا?M Š9سا هد;8ن دا6 1و" فر• 1ا =ا;, Y!ا?م 1ا 23
.5ينا;,3م Gو" ءه";س
"
,
ا4
.
.
72)ا-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا
,
ب م
1
5
FL
5
ا.2L
.
ه
, ,تا
.
3آ :
1
L
,
-
.
h1و" و •ش "د 9سا8ش =ا;, ["اWد"ور% ت"د0 ياه)ناشن 1ا وm
)7 5ي?73م )H>+م Lين 9سا 56ر7 ن/ر0 Z"اش )7 ي;بن 9?س "د
&9سا هدش )ي*;S h)ل;لي0m هاگتشاM =ا;, )@
يد6ا;! و Y!ا?م يا"اد [1و" فر• 1ا =ا;, ا6/ )7 رما Q6ا اما
)@ 5لع
o
اري,ا )Xن/ اS د;@ د6درS د";م يرش@ 5لع رHن 1ا ‚ري, ا6 9سا
)@ •• ء)*رع ناد?8شناد و در@ 3% )نا1و" =ا;, 5يHع Y!ا?م 1ا"
[)نا1و" تدم هاS;7 و 36)H(ل ياF@ا;, .)7 دندر7 G+عا رHن Jا#Sا
72

"اش! )Xل@ [د1اس3م فر•ر@ ا" ند@ 3گت!;7 و 3گتس, “-! )ن
دود> "د Lين ا" ن;, 15 a 30 "اش! 1ا و هد"و/ Qي6ا% رتم 3لم
يم رين •ل0 ر@ ‹عاcم &دهد3م دد2م نا;S و Nما"/ ن/ )@ و دهاX
)7 9سا هديس" تاب_ا )@ Lين رما Q6ا )@ر2S و هدهاشم )@ )Xنا?M
د6د2S "د [يرX! ا6 3ند@ "ا7 ]6 )@ Qت,ادر% 1ا دT@ ا6 Rب0 =ا;,
و ر_uم 9خس ند@ 3م;8ع 3تم+س و رX! و 5س4 توار• و •اشن
&9سا 1اس"ا7
ه"ود 1ا 3X6 ;cع h;ب6د a Gm يا0/ 1ا و اX6رما يا?س ياF
يم )ن;گM )7 دنديسر% ن/ ";Fشم نار?خس ";• )@ •ش Q6د?M دنا;ت
ء)نا1و" Q7)تس, "ا7 )@ bا> Qيع "د و هد;8ن 3نار?خس 3لا;تم
G"اد =ا;, 1ا 3Xنا@ Qمm .9#W zسا% "د وا ‚دهد )مادا Lين N6;,
1و" نا8ه "د )ک?6ا رگم [5ش738ن ن/ 1ا ا" ي"ادي@ ]M ‰يه )7
Q6ا "د Gا)نا;تش% Q6ار@ا?@ &5?73م L6"او ن/ )@ ا" =ا;, 5Fس f%او
)@ hRي@m هاگشناد 3ند@ 9ي@رS ر6دم &h9سا4 ر@ ا% )شي8ه ]نا@
)H(ل ]6m )7 9سا Q6ا ن/ و د"اد 3گشي8ه 9(يyن ]6 NنادرWاش
&hدي?Xن •;مار! LWره 1و" 5ين "د ا" ]بس =ا;,
1اE/ ا" 3Wدن1 و :ادو 3نارگن ا@m =ات7 "د [Lين h3گن"ا7 R6دm
"د ا" 3ساي0 ددع ود 9سنا;S hر#ل7و" &د نا4m .د6;W3م hQ7
)ک?6ا bوا .د6ا8ن =ر< رگ6دX6 نام1 "د ا" ناF4 ء)6امرس Q6رتW"L@
Qس اS )ک?6ا Gود و [د"و/ 9سد )@ N6;, 92 اما &د?7 3Wدن1 3گلاس
"د ‚د@ا6 9سد 9ي-!;م Q6ا )@ 9سنا;S وا )ن;گM )7 ديناد@ د6ا@ ا8ش
9_ا"و Rماع ن/ 9سخن Rيلد د6اش .9#W د6ا@ وا ر8ع b;• ا@ )g@ا"
1ا دT@ =ا;, 9عاس 5ين تداع ن/ Gود Rيلد Yg0 ";• )@ 3لو [دشا@
)@ 387 تدم يار@ •"ا7 رت!د "د 1و" ره )7 د;@ يو ء)نا1و" رF}
&h9,ادر%3م 9>ارتسا
ء)7"ابم ء)6/ 1ا2عا )7 9سا )ن;W Q6د@ و 23 "د Gو" ءه";س
&ددرW3م Qهربم د6د4 5لع 36ا?شو"
(=-" oا>L ا3 („_#ز:ج
)7 9سا 36)يc0 [NSاي> 9سار> و —#> )@ رش@ Gا8تها و )4
B
;S
و 9سا هدر7 1ا@ ا" 3*
B
ا, يا4 د;, يار@ ناسنا ره ناو" و Qه™ "د
)@ &9سا هد;بن ر•ا,هد;س/ [اد;س Q6ا 1ا Lين )يل
B
وا ناسنا 3ت>
ه"ام يريW"ا7 96ا8> 9F4 )@ اF?S [)يلوا ناسنا “س;S اه)8,د و اه
هدن"د تانا;ي> •يس/ و 3Tيب• ياه9!/ ر@ار@ "د NSاي> 9سار> و
رSار! ا% د> Q6ا 1ا "
B
;gتم ناسنا [يدT@ ياهرyع "د fxس &د;@
9,اسن ف;gTم تا!/ Y!د )@ “-! ا" N6;, )4
B
;S و •+S [هداFن
"اXي% )@ Lين vارما ا@ [N6;, 3تم+س 1ا ي"ادسا% يار@ )Xل@
&9سا;,ر@
ره "دm .د6;W3م h5لع z6"اSm =ات7 "د hن;S"اس ’";4m )م+ع
)@ 1اين ار61 Šد;ش3م ا8نو" •• 5لع "د "
B
;gS Qيلوا اFند8S 1ا 3ند8S
73

هاگ•يه )7 ي;(ن )@ 9سا د6دش "ايس@ 5ه و 3ناگ8ه و Gاع 5ه [••
ام رyع "د [36و"اد ياه)ب> و ناهايW &در7 9ل#E ن/ 1ا نا;S38ن
ر@ ي"اXنا R@ا0 ريE دا61 دها;ش اما دند;@ هدش )ت,ا?ش z6"اتلاRب0
Rب0 ام "د ا" 3>ار4 )ناعا2ش تايل8ع :;ن ]6 )7 د"اد د;4و Lين رما
ءهدم/ 9سد )@ ياه)8284 "د ار61 Šدناس"3م 9ب_ )@ z6"اتلا
&h9سا هديس" هدهاشم )@ 3>ار4 "ا_/ 3ليس;!
Q6ا ‹ش7 [دشا@3م Lين ام '(@ د";م )7 5Fم "ايس@ ء)تXن اما
ء)2لاTم يار@ [z6"اS 3ب• "ا_/ Q6رS386د0 "د )7 9سا 9يT0او
)@ & 9سا هدش 1ا@ 3*;yخم يا4 h3Wد1 Q4m Qي•ايش vرم
)@ )7 z6"اS 3ب• =ات7 Q6رS";Fشم 5ه و Q6رS386د0 [bاkم ";•
دود> )7 9سا h1رب6اm =ات7 [9سا هديس" ام 9سد 2000 Rب0 bاس
O ن/ b;• &هدش )تش;ن د+يم 1ا 23)20 O ن/ vرع و رتم P 30 3تناس P
O ر@ R8تشم و رتم 877 O )7 9سا 3ب• ء)خسن P 12 )@ ن/ ء)خسن P
&9سا )ت!ا6 –اyت,ا hQي•ايش 3>و" \اسمm vرم
O 3نان;6 ف;سلي! hr";Eاkي!m [ه"ود Q6ا 1ا دT@ 580 a 510 PG J
1ا@ و &هد6درW فورTم •• "د% Gان )@ )7 h•ار-@m fxس و د6/3م
و hfيلي!وريهm [h;S+6m [hRS;تس6"اm [h\;?يلا4m
ناسنا "د )ت,ا?شان vارما د;4و )@ نا?ƒا ء)8ه و &&&hfS;تسار6اm
3ت> و )تسناد )تس@او 9ساد0 ا6 ر(س )@ ا" vارما Q6ا )7 دنا R6ا0
Lين نا?6ا 1ا دT@ &دناهدر7 دا6 \د-م vرم Gان )@ ا" h:ر*m vرم
و نا<اSرم )7 ا2ناد@ اS در7 ادي% ’او" hQي•ايش vارماm ر
B
ک#S
)7 دندر7 اعدا hر2Sريساm و hرماوm ن;•8ه 3نا8ل/ نادبTتم 72
O و هدناس" Rت0 )@ ا" Qي•ايش رXشلرس 7045926 ا" يداع ناgيش P
&دناهدر7 د;@ان Lين
36اFƒ"ا8ي@ 1ا 3cT@ )@ •ابS"ا "د يددTتم تا6رHن رگ6د ي;س 1ا
9سين Uبg?م هدش )ت,ا?ش ي;cع vارما vارعا ا@ اFن/ vارعا )7
ياFƒ"ا8ي@ ‹ش7 [•• 5لع ياه9!رشي% ا@ fxس و د6درW )Dا"ا
&د6درW QX8م Lين 9سا ناسنا ناو" نو"د "د اFن/ ء)ش6" )7 3يناو"
ء)2يتن "د )7 9سا 3يبyع vارما ر@ هو+ع [vارما Q6ا )تبلا
هو+ع Lين و دن;ش3م ا8نو" ناسنا 3بyع هاگتسد ر@ v"اع ي"ا8ي@
&د?6/3م د6د% 3ل-ع 3ت>ا"ان 9لع )@ )7 9سا 3يل-ع vارما ر@
"د رش@ ر<ا> رyع "د )7 38يHع ياه9!رشي% Gا8S ا@ 9سا 3?ت#W
ياFƒ"ا8ي@ ا@ •• 5لع 5ه 1ا@ [9سا )ت!ا6 9سد ن/ )@ 9@اب• ناديم
و vارعا )ن;گ•يه
o
ارها} )7 د;ش3م و" )@ و" 36 هدي•ي% و )ت,ا?شان
vارعا )@اشم 3<ارعا يد"ا;م "د 5ه رWا و )تشادن ي;cع 56+ع
ي"ا;Sار@` ياFش6ام1/ ا@ اما [د?هد3م 1ور@ د;, 1ا ا" ي;cع vارما
يم صخشم b;F2م ياهLيM اFƒ"ا8ي@ Q6ا Rماع Y0او "د )7 ددرگ
ن/ يار@ 3*ا, 9لع )ن;گ•يه )7 36اهد"درس Rيب0 1ا &9سا يرگ6د
&ن/ bاkما و دناهدرXن ادي%
74

vارما )ن;W Q6ا ءه"ا@ "د 3T•ا0 •6اتن )@
o
اري,ا •• 5لع اما
ت"ابع ن/ و 9سا هداFن ن/ ر@ ا" h3>و" \اسمm Gان و )ت!ا6 9سد
[3ل-ع vارما •بسم )7 9سا ناسنا ]6 ر@ ادي% ان Zو" ]6 54اFS 1ا
ناسنا 3هاW 54اFم Zو" Q6ا و د;ش3م يو يار@ ي;cع ا6 [3بyع ا6
)•ن/ L4 و )تشاداو •د;, )يلع ا6 نارگ6د )يلع 56ار4 =اXS"ا )@ ا"
ي8ن ا-لا يو )@ ا" يرگ6د LيM [9سا يو 3هابS =ابسا )7 &د?X
ياههد6د%m =ات7 "د [فورTم 9س6d;ل;X6اس hن;تگن"ا7m ";ت7د
9لا> ]6 ه1ورما 3>و" \اسم 9لا>m .د6;W3م hZو" د6د4
اهد* ار61 Šد"اگنا هد6دان ا" ن/ دنا;S38ن رگ6د 5لع )7 9سا 3يT0او
hرتس@وm ";ت7د &hد?شا@3م +تبم ن/ )@ ن;?7ا 5ه QS نا"اLه )Xل@ و
1ا Qمm .د6;W3م Lين اX6رما ياب•ا ء)Tما4 3ل-ع Nخ@ صyختم
3cT@ 3ت> )Xل@ [5?ي@3م ا" ن;?4 )@ +تبم Zاو"ا )7 9سا 3نام1ر6د
ن/ ا@ •ابS"ا "د Qم اما &G;?ش3م 5ه ا" 36اهLيM Zاو"ا Q6ا 1ا تا0وا
نان/ ي"ايش;ه )@ يديما ‰يه .د?6;W3م ناشءه"ا@ "د )7 3ناگنا;6د
ء)gلس [ي;0 و N7رس 54اFم Zو" ]6
o
ابلاE )7 G"وا@ Q6ا ر@ Š9سين
"د h=;ليساهm ";ت7د &h9سا هد;8ن 56ا0 نان/ ر@ ا" د;, ء)نار@ا4
ري_اS 3Wد1Q4 ا6 3>و" \اسمm .د6;W3م h3>و" \اسمm ‹6رTS
]6 5س4 و R-ع ر@ 34"ا, هاW/ صخش ]6 )7 9سا 36 هداTلا J"ا,
)7 )7 د"اد هدي-ع h)ن+X6وm ";ت7د اما &hد?73م د"او \اس> صخش
د6درS نود@ [دريW "ار0 )2لاTم د";م 3>و" \اسم ت`ا> )•نا?Mm .
Fنا,ا#ش "د هدش يرتس@ نا"ا8ي@ 1ا 38ين [3بyع و 3ل-ع ياF
Fنا,ا#ش &hدر7 د?ها;, ›رS ا" اF
هد1 Q4 ا6 h3>و" \اسمm ي"ا8ي@ ‹ش7 ا@ ياهها" Qت!ا6 [3گ
نام"دm Gان ن/ يار@ )7 د6درW QX8م د6د4 5لع رHن 1ا Lين ن/ نام"د
38لع Yما2م "د 3>و" ء)2لاTم د?Mره و &دندر7 J+•ا ا" h3>و"
اما [د"اeW3م رس 9ش% ا" د;, 36ادت@ا R>ارم و اFماW 5ه 1;?ه
bا> "د [•• يا8لع "اHتنا د> 1ا رتشي@ )2لاTم Q6ا ياه•و"
و Qيماcم ن/ يار@ Ž"L@ ياههاگشناد "د و 9سا )Tس;S و 9!رشي%
"د )ل84 ن/ 1ا و 9سا هدش هداد "ار0 رHن
B
دم 36ه‡6و ياF$سر7
[ايند ياه";ش7 Gا8S "د نامL8ه &h•6رب87m و hد";#س7اm هاگشناد
F?6اTم Fناخ و اه)مان1و" [تارشن [•ت7 [هد6درW 1ا@ 3>و" نام"د ياF
نا";ت7د نا?•8ه &د?6ا8ن3م 9يلاT! )*رع Q6ا "د Lين 3*ا, ت+2م
38لع 3گتس6اش و 36انا;S )@ ايند )7 3ناF4 فورTم نارسي!ور% و
";ت7د )ل84 ن/ 1ا &دناهدنا;,ار! نام"د :;ن Q6ا )@ [د"اد فارتعا نان/
.د6;W3م )7 3>ار4 "د R@;ن ءهL6ا4 ءهدنر@ hR6"ا7 fيسXلاm
ت`;(S و ت+6دTS [3>و" ياهNF4 و اه9يلاT! 1ا 3cT@ 3هاWm
ا@ 5س4 =اyعا و اه9!ا@ "د ا" 3(6رشS و ي;#ي}و صخشم
تا•ابS"ا 1ا 3cT@ 9-ي-> [اه9يلاT! Q6ا )7 د?6ا8ن3م دا26ا رگ6د8ه
"اد;8ن ا" ي;cع و يd;ل;X6اس تايل8ع ءهري2ن1 "د )ت,ا?شان 1;?ه
75

و اهN6ام1/ \;8لم 9ي8ها [تا•ابS"ا Q6ا د;4 و &دن1اس3م
و 3(* G;لع ناد?8شناد 5ه 1;?ه )7 ا" 3>و" ياه Nهو‡%
تاب_ا )@ [د?تسه ا?تعا3@ ن/ )@ ناسا?ش)Tما4 و ناي@رم Qي?•8ه
)@ ا" يد6د4 يايند دنا;S3م اهNهو‡% Q6ا )7 3لا> "د &دناس"3م
&hد6اشگ@ ناسنا يو"
"د 3بyع vارما داتسا h"وا% ]6"د6ر! Q6وداm ";ت7د
h3>و" نام"دm ءه"ا@ "د =ات7 Q6د?M ‹لuم )7 اX6رما ياههاگشناد
هد;شخ@ رما Q6ا 1ا
o
اتTيب• يدام G;لع ناد?8شنادm .د6;W3م 9سا

B
?س R6اسو ءه1;> 1ا ’"ا, •لاTم يورين )ن;W ره د;4و )@ )7 دند;@
3>و" و 3تيyخش ير6e% ري_~S و ي"اeWري_~S ا6 و دن;ش 5يلسS 3ب•
[9-ي-> Q6ا )@ ر7eلا J;! ناد?8شناد يد?م"وا@ Gدع اما &دنر6ex@ ا"
"د 3>و" نام"د )7 د6ا8ن bاg@ا ا" يد"ا;م نا"اLه 9(* دنا;S38ن
&h9سا هديس" تاب_ا )@ Yg0 ";• )@ اFن/
)7 ا" 3Dرم ريE Zو" ء)ليسو )@ نام"د [د"ا;م و ت`ا> Q6ا ء)8ه
Q6ا
o
اري,ا )7 36ا4 اS د?هد3م 3ها;W 9سا يرش@ J;!ام ن/ ت"د0
ناXما )@ [Lين ا" يدام G;لع ناد?8شناد Q6رS›اXش 3ت> تادهاشم
)ت,ا?ش ء)g@ا" )ن;گ•يه )7 5س4 1ا ’"ا, •لاTم يورين د;4و
فرتTم و Yنا0 [د"ادن 3ل-ع ا6 و 3ب• ء)
B
يل8ع )ن;گ•يه ا@ 36هدش
&9سا )ت,اس
ن/ ر@ )7 36 ي"ا8ي@ )@ ر,اوا Qي8ه "د “-! د6د4 5لع [Q6ار@ا?@
[9سا هد6درW )4
B
;تم و فرتTم [دنا )تشاeW ا" h3>و" \اسمm Gان
ء)6/ "د Rب0 نر0 هد"اFM 56ر7 ن/ر0 )7 3لا> "د 275 هر-@ ءه";س
.د6;W3م
'e
,
.
7
)ا م
5
ق
5
.
3 ام
.
.
C
.
7
p
,
X ن
.
L
5
ق
5
.
3 p ا
.
بر
,7
)ا ن
.

5
ل
5
C
1
m
.
3 :
.
3e
,
.
7

y
,
7
م
.
1
)ا :
1
L
,
ن
5
ا
.
ط
1
$%
.
7 )ا ه
5
5
ط
.
7
بi. .;
.
3
3نان/ د?نام )@ L4 دنLيخنر@ 9ماي0 1و" "د [دنا "ا;,ا@" )7 3ناس7 ن/m
hدناهدش )نا;6د ناgيش ء)س;سو و \اسم ر_ا "د )7
ياFƒ"ا8ي@ )@ [Qيبم Q6د Q6ا )@ نا?مuم )7 9سا نر0 هد"اFM Šي"/
Nخ@ا#ش تا6/ )@ ا2تلا و اعد و Gد U6ر• 1ا و هد;@ فرتTم 3Wد1ن;?4
ء)8ه "د نا?مuم ء)8ه "اTش و دن1ادر%3م اFن/ نام"د )@ [56ر7 ن/ر0
1ا Rب0 اعد )@ Rس
B
;S [د6/3م نان/ žارس )@ )7 36 3>و" و 38س4 vارما
3ناوار! و R-تسم تا#لuم و اF@ات7 )?يم1 Q6ا "د ام و 9ساود )@ Rس;S
&د"اد "ار0 Qي8لسم Gا;ع و –ا;, ءهدا#تسا د";م )7 56"اد
D$Lا23# ا3 ICر= ملع زا
bاس 1ا Rب0 اS ناF4 1664 5لع Gان )@ )7 h]يما?6دm 5لع 1ا G
bاس Qƒا "د و 9سناد38ن LيM ‰يه [د;ش3م هديمان 5ه h97ر>m
ر@ •"وا2م 9,"د 1ا •يس ]6 •;-س ءهدهاشم ا@ hQS;ينm )7 د;@
)@ رما Q6ا "د ا" وا )•ن/ )تبلا &د6درW 9-ي-> Q6ا )4
B
;تم [Qيم1 يو"
3لماع "د Rم
B
~S )Xل@ د;بن •يس •;-س f#ن 9شاداو ر
B
ک#S و Rم
B
~S
76

1ا رگ6د ء3ش ]6 •;-س ا6 و 9,"د 1ا •يس •;-س )@ ر2?م )7 د;@
)7 د;@ نا"ود Q6ا "د &ددرW3م Qي6ا% ء)g-ن )@ `ا@ ء)g-ن ]6
)7 Nسر% Q6ا )@ در7 3Tس د;, ء)تس;ي% ياFشهو‡%ا@ hQS;ينm
zسا% [9شاد دها;, ي1رم و
B
د> )M Gاس4ا يار@ Qيم1 ء)@™ا4
ا" =اتFم Qيم1 ا6/ )7 د6درW Lين )ش6دنا Q6ا "د JرE وا &د@اي@ 3?شو"
يا"اد )
B
يل8ع Q6ا ا6/ [دشا@ Qي?M رWا و ‚دناش73م د;, ي;س )@ 5ه
اFيس"ر@ Q6ا GرWرس hQS;ينm &‚ري, ا6 9سا 3-ي0د =ات7 و =اس>
و h97ر>m 5لع "د 38Fم و 3ساسا Qينا;0 )@ Gا2نارس اS د6درW
&9!ا6 9سد اFن/ ياهR8TلاfXع و نا1وا [Gاس4ا 97ر>
o
ا*;y,
";F} 5لع Q6ا رگ6د د?8شناد hQيتشناm [5تسي@ نر0 R6اوا "د
1ا و )ت,اس د"او hQS;ينm ياFƒ";^S ر@ ا" ت+6دTS 1ا 36ه"ا% و در7
)7 36";^S &در7 ’ارختسا ا" h9يبسنm ي";^S [تا6رHن Q6ا ءه"اyع
Lين 3#سل! رX! "
B
;gS "د يد6د4 رyع 1اE/رس ا" ن/ ناد?8شناد
&د?ناد3م
9سا 36هدي•ي% ي";^S ]6 [يدا61 د> اS Qيتشنا h9
B
يبسنm ي";^S
)@ &دريW3م "ا7 )@ ا" 3<ا6" ت`داTم و تا6رHن د;, تاب_ا يار@ )7
و rدا;> )7 9سا Q6ا 5ه 3X6 ي";^S Q6ا •6اتن 1ا bا> ره
3س7 )@ د?نا;S3م [د?هد3م يو" د>او ناXم ]6 "د )7 36اهداد6و"
د?هد@ ا" ناXما Q6ا 36هداس "ايس@ ";• )@ [9سا ناXم Q6ا 5ي-م )7
و bا> [)تشeW ياFنام1 3نام1 •يSرS bود4 "د ا" rدا;> Q6ا وا )7
رگ6دX6 1ا "ود ددTتم ياFناXم "د rدا;> Q6ا رWا اما &دهد@ "ار0 هد?6/
5X> اFن/ 3نام1 •0اTS و •يSرS )@ 5ينا;S3م ناسM [دن;ش ا8نو"
‚5ي?7
هدهاشم هد1ا6 9عاس "د ا" هام ف;س, يد?8شناد رWا
o
+kم
ف;س, QيTم 9عاس Q6ا "د هام )7 9سا Q6ا ن/ 3?Tم [د6ا8ن
)@ هام ءهر7 1ا نديس" ريسم "د ";ن )7 3Sدم 1ا Rب0 )Xل@ [هدرXن
bا> Qيع "د &9سا هدر7 ف;س, [هدر7 يرxس ا" تدم ن/ [Qيم1
يرگ6د ءه"ايس 1ا ا" هام ف;س, يرگ6د د?8شناد )7 5ي?7 vر! رWا
[د?8شناد Q6ا ]ش نود@ [د"اد N6;, د*رS ر61 ام ءه"ايس 1ا ريE
Šد6د دها;, يرگ6د توا#تم ء)H(ل "د ا" هام ف;س, ءهد6د%
ءه1ادنا )@ Qيم1 يو" د?8شناد ءهدهاشم تاH(لا@ )7 36)H(ل
[=اتFم و Qيم1 نايم ي"ود و =اتFم و ه"ايس ن/ نايم ي"ود توا#S
ءه"ايس نايم نام1 )7 9سا Qشو" )M [د"اد 3نام1 ف+ت,ا و توا#S
3ناسX6 و د>او نام1 [Qيم1 و z6رم
o
+kم ءه"ايس و Qيم1 و هام
o
+*ا hUلgمm نام1 )7 د;ش3م Qشو" •يSرS Q6ا )@ f% &9سين
&9سا h3بسنm ءهد6د% ]6 نام1 )Xل@ [د"ادن 34"ا, د;4و
ود نايم ء)ل*ا! و 9!اسم QييTS )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م ";• Qي8ه
)7 دشا@ Uلgم 9-ي-> ]6 9سا QX8م [Qيم1 يو" ر@ QيTم ء)g-ن
رWا اما [د;ش 3-لS هداس ن/ ن;ماري% رHن Jا#Sا Qيم1 نا?7اس يار@
77

1ا R6ام اFن;يليم اFن/ 1ا Gاد7 ره )7 يرگ6د ه"ايس ود نايم ء)ل*ا! )@
نايم ي"ود 3?Tم )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م ا6/ [5ي?7 رX! دنا "ود رگ6دX6
نا?7اس )7 5ي?7 vر! 5ينا;S3م ا6/ ‚9سيM
o
ا-ي0د ه"ايس ود ن/
ه"ا
B
يس ود ن/ نايم ء)ل*ا! 3نام1 "اد-م ر@ [رگ6د ءه"ا
B
يس ]6 و Qيم1
ر*ا?ع Q6ار@ا?@ f% Œري,
o
اTg0 ‚9شاد د?ها;, رHن Jا#Sا 5ه ا@
رS š<او رWا و 3بسن دنا 36ايشا )8ه h9!اسمm و h)لت7m [hنام1m
رWا &5ينL@ bاkم ا" R@ا7 و تاره نايم ء)ل*ا! 5ينا;S3م 5ي6;گ@
"د ا" ن/ يداع “6ارش "د د6اش [دور@ رS;م ا@ ا" )ل*ا! Q6ا ر#?X6
صخش ن/ "ا?7 "د رWا 3لو [د6ا8يx@ ن/ 1ا رتشي@ ا6 9عاس هد vرع
و هام ]6 و دشا@ )تشاد تداع •سا ا@ )ل*ا! Q6ا ند;8ي% )@ يرگ6د
ء)تعاس هد ر#س ندي?ش 1ا [دشا@ هد;8ي% ر#س Q6ا "د ا" هام ود
Y6رس رS;م Q6ا "د0 )M 9#W دها;, و در7 دها;, •2TS رگ6د ر!اسم
ا" )ل*ا! Q6ا )7 د6ريW رHن "د ا" 3م;س صخش اما Œ‚9سا ريس
B
لا
Q6ا ند;8ي% )7 5ي6;گ@ وا )@ رWا f% [9سا هد;8ي% ه"اي• ا@ )شي8ه
دها;, د6درS نود@ [دريW3م ر@ "د ا" 90و 9عاس هد رS;م ا@ )ل*ا!
Q6ا )@ Œ‚9سا "ات!" د?7 و ريس
B
لا 3g@ "د0 )M رS;م Q6ا )7 9#W
"د يرگ6د ناسنا [د"اد?% 3م Y6رس ناسنا ]6 )7 ا" 36 )ل*ا! •يSرS
Q6ا 1ا ريE يLيM رما Q6ا Rيلد &د"ا8ش3م د?7 ا" ن/ نام1 Qيع
9عرس )@ ا" اه )ل*ا! ر!اسم )س Q6ا 1ا Gاد7 ره )7 9سين
&دناهداد 9بسن [دنا هدر7 ;, ن/ )@ ناشQه™ "د )7 36)?يTم
يد?7 )@ 90و )7 5ي?73م \اس>ا تا0وا 1ا 3cT@ ام 3ت>
)@ نام1 )7 5ي?7 \اس>ا د6اش رگ6د 3Sا0وا "د 1ا@ &د;ش3م يرxس
ود "د ام )7 3?يع 36اه9لا> YبS )@ رگم 9سين Q6ا Šد"eW3م 9عرس
ر@ ام رHن 1ا )7 9ساFتلا> Qي8ه Y0او "د &56"اد J;! 9يT<و
&د"اeW3م ري_~S نام1 ءهد6د%
\اسا )7 9سا 3@ات7 Qيلوا 56ر7 ن/ر0 Yg0 ";• )@ اما
ء)6/ "د )7 36ا4 Š9سا هدر7 Zرgم ا" h9
B
يبسنm 5 هد2س ءه";س
.د6;W3م
(+, ه
, 1
$
.
)
,
X {
5
ر
5
V
1.
3 م
.
7
5
l b
,
"
1
.
cا <
.
)
,
X &,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
ر
.
L
1
.
cا ر
5,
7
ب
.
د
5
3
ن
.
-
5
7
دV
5.ت ام
.
7
L
,
S
@ .2*
.
E.
1
)
.
9
5
_"
5
ا
.
دق
1
L
,
ن
.
ا
.
C
@
م
1
.
3
Qيم1 اS نا8س/ 1ا PR87ا و Qس>ا GاHن )@O ا" 5
j
لاع رما دنواد,m
PناWد?@ ا8ش )@ 9بسن و =اس>O )@ )7 ي1و" fxس [د?73م ري@دS
hدر@3م `ا@ د;, ي;س )@ ا" PZاو"اO 1ا@ [9سا bاس "اLه •"اد-م
ء)6/ "د Lين و 4 .د6;W3م ’"اTم ءه";س
5
_"
5
ا
.
دق
1
L
,
ن
.
ا
.
C
@
م
1
.
3 (+, ه
, 1
$
.
)
,
X Œ
5

5
7
)ا-
.
S5
.
F,TOم
.
1
)ا {
5
ر
5
V
1.ت
S
@ .2*
.
E.
1
)
.
9 :
.
$>
,
م
1
R.
)7 ي1و" "د [دنو" `ا@ اد, •رع ي;س )@ R6رب4 و ناگتشر!m
h9سا bاس "اLه ها2?% ن/ تدم
ء)6/ "د و 17 .د6;W3م RمLم ءه";س
78

P
اب$A
,
ن
.
ا
.
د
1
)
,
1
)ا B5 V
.
ج
1 .
3
P
اL
1
.
3 م
1
5تر
1
?
.
.
C ن
1
,
X ن
.
ق
5
.
7;.ت E. 1
$
.
F+
.
"د دي@ا6 تا2ن U> =اeع 1ا )ن;W )M 1ا@ [د6;ش ر!ا7 رWا f%m
hد1اس3م ري% ا" ›د;7 )7 ي1و"
ء)6/ "د و 47 .د6;W3م •> ءه";س
ن
.
-
5
7
دV
5.ت ام
.
7
L
,
S
@ .2*
.
E
,
1
)
.
m
.
C D
.
,
7
ب"
.

.
د12ع,
P
اL
1
.
3 ن
.
7
,
X-
.
=اس> )@ bاس "اLه ن;M اد, دLن P9ماي0 "دO 1و" ]6 انا8هm
h9سا8ش
9
B
يبسنm R*ا ر@ 56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م 3?شو" )@
&9سا هداFن دي7~S hنام1
ي8ن د?Mره )@ h9
B
يبسنm ناديم "د 5لع ن;?7 اS )•ن/ )7 9#W نا;ت
تا6/ ريس#S Qيع Uلgم ";• )@ [9سا هد;8ن ادي% 3سرتسد ن/
يم J;! ء)7"ابم ياتسا" "د
o
ا?ي-6 [)?يم1 Q6ا "د 5لع د"و/ه" اما دشاب
&9سا 3ن/ر0 تا6/ ريس#S
)7 هديس" 326اتن Qيع )@ د;, ياFƒريW)2يتن "د Lين hQيتشناm
يا"اد hنام1m )7 د"اد هدي-ع وا &9سا هد;8ن Zرgم 56ر7 ن/ر0
&دشا@3م هدام –ا;, 1ا نام1 )Xل@ 9سين 3ل-تسم و در#?م 9-ي->
Q6ا وا )7 9سا دT
K
@ "اFM يا"اد تا?Dا7 [Qيتشنا ء)
B
6رHن \اسا ر@
و vرع [b;•m 3لب0 دT
K
@ )س )@ ا" h نام1m 3?T6 [G"اFM دT
K
@
)7 9سا يLيM )ناW )س داT@ا يا"اد ياc! ار61 Šد6اL!ا 3م h:ا#S"ا
Q6ا "د د?Mره 3لو 5ي6ا8ن3م ";yS ا" ن/ د;4و 3?يTم ء)H(ل "د ام
Qƒا ن;M اما [د;ش38ن )ع;82م Q6ا Rماش hنام1m [QيTم ء)H(ل
"د دن;ش )!ا<ا 3لب0 ء)H(ل )@ و د??7 ادي% •0اTS و 3لا;S تاH(ل
ء)@;ن )@ 1ا@ )7 ددرW3م يد6د4 ياc! يا"اد )H(ل ره )7 9سا2?6ا
9سا4 Qي8ه 1ا و &دشا@3م •د;, –ا, ء)ناW )س داT@ا يا"اد د;,
hنام1m Rماع [G"اFM دT@ Q6ا )7 د6/3م د;4و )@ 3م"اFM دT
K
@ )7
ي% )7 .د6;W3م Qيتشنا &9سا رHن ء)g-ن 1ا rدا;> ندم/ 3%"د
”?4
o
+kم &دشا@3م 3!+ت,ا ء)ل~سم ]6 و 9سين Jا#Sا د";م 3نام1
bاس "د ن;^ل%ان 1914 bاس "د ن/ ”?4 1ا Rب0 1929 [9سا هدش Y0او
و 9سا "اد 3?Tم Qيم1 نا?7اس )@ 9بسن اF?S 3نام1 •يSرS Q6ا اما
&دشا@ fXعر@
o
+ما7 )يc0 [Qيم1 نا?7اس ريE )@ 9بسن د6اش
36اهLيM ن/ ء)ع;82م P3نام1 a 3ناXمO تا?Dا7 [هاWد6د Q6ار@ا?@
[تا?Dا7 Q6ا &9شاد دها;, "ار8تسا ن/ د;4و و 9سه [هد;@ )7 9سا
و )تشeW rدا;> ن/ "د )7 9سا 3>;ل ا6 و =ات7 )@ LيM Q6رS )يبش
نايم Q6ا "د hنام1m N-ن f% &دشا@ هدش Q6ودS هد?6/ rدا;> 5ه
&9سين در#?م و R-تسم 3ش-ن
79

#اVL '"ˆت (ملع dابlا "# زاجعا رهاxL
و 97ر> ره [Qخس ره )7 9-ي-> Q6ا ت;ب_ 36ا?شو" "د Qيتشنا
1ا [دس"3م 9ب_ )@ )شي8ه يار@ اc! ’ا;ما "د 3تيلاT! )ن;W ره
&9سا )ت#W Qخس تا?Dا7 ء)>;ل ر@ rدا;> Q6ودS
)7 دسر@ 3ت-ي-> ن/ ء)6ا% )@ دنا;S3م Qيتشنا ء)ل;-م Q6ا ا6/ اما
Zرgم )g@ا" Q6ا "د ن/ 1ا Rب0 bاس د* "اFMو"اLه 56ر7 ن/ر0
‚9سا هد;8ن
R2س يا"اد ناسنا ره )7 د6;W3م Y•ا0 ";• )@ 56ر7 ن/ر0
دس"3م 9ب_ )@ R2س ن/ "د ن/ bا8عا )7 دشا@3م 3*
B
ا, hهدنور%m
ا" ن/ و 9!رW دها;, 9سد )@ 9ماي0 1و" "د ا" R2س Q6ا د;, وا و
تا6/ Qتم نا8ه Q6ا &دنا;, دها;, 13 و 14 .9سا ءارس˜ ءه";س 1ا
م
.

1
.
3 ه
5
.
) {
5
ر
,
i1 5ن-
.
ه
,
ق, 52ع5 (+,
5

.
,Tا
.
h
5
_ا.2L
1
W
.
1
)
.
9 ن
@
ا>
.
ن
,
X B
.
7
5
C-
.
م
.

1
.
$
1
)ا D
.
>
,
?
1
.2
,
ب <?
.
.
C D
.
.
با.;
,
C
1

.
ق
1
ا u
P
ا"%5 2L
.

5
_اق
.
1
ل
.
3
P
ابا.;
,
C S
,
L
.
ا
.
$ق,
1

P
اب$>
,
=
.
D
.
1
$
.
لع.
ندرW J;• ا" ناسنا ره د@ و ]ين bا8عا ء)2يتن و تا"د-م امm
)7 3لا> "د [56"و/ نوري@ ا" وا bا8عا =ات7 9ماي0 1و" و 5يت,اس وا
&د6ا8ن )H>+م "ا@ ]6 )@ ا" ن/ Jا"وا )8ه )7 دشا@ 1ا@ نا?M )مان ن/
يرگ@اس> يار@ تد;, ر@ 9س#ن 1ورما [ا" د;, bا8عا ء)مان نا;خ@
h9سا 3!ا7 و هد?س@
ء)6/ Qي?•8ه 49 .د6;W3م ‹F7 ءه";س
ه
,
$+, ام
.
7
L
,
:
.
$ق, ?, %1 L
5
:
.
$L
,
ر
,
ج
1
م
5
1
)ا •ر
.
.;+
.
`
5
ا.;
,
F
1
)ا w
.
s
,
-
5
-
.
p-
.
P‚ر
.
$v, \
.
"
5
#
,
اv.
5
3 p `
,
ا.;
,
F
1
)ا ا.eه. Y
,
اL
.
ا.2.;
.
ل
1
3-
.
ا
.
3 ن
.

5

5
.
3-
.
D
. 5
7
ب"
.
م
5

1
x
.
3 p-
.

P
ارs
,
ا=
.
ا
5
لم
,
ع. اL
.
ا-
5
دج
.
-
.
-
.
اه. اJ
.
=
1
.
9
.
7
p
,
X P‚ر
.
$
,
ب
.
C
P
اد=
.
.
9
Rها و د?Fن Nي% ا" Uل, د@ و ]ين bا8عا =ات7 1و" ن/ "د وm
)7 3لا> "د 3?ي@ ناساره 9ساFن/ bا8عا ء)مان "د )•ن/ 1ا ا" نايyع
]M;7 bا8عا )7 9سا 3@ات7 )ن;W )M Q6ا Œام ر@ ياو .د?6;W د;, ا@
هد"و/ "ا8ش "د ا" )8ه )کن/ L4 )تشاeگن ور! 36;م رس ا" ام Ž"L@ و
‰يه )@ دنواد, و د??ي@ ر<ا> ا" د;, bا8عا )8ه [=ات7 ن/ 1ا و &9سا
hدر7 دها;خن 5تس f7
تاب_ا R*ا )ک?6ا يار@ دشا@ 3@;, =ا@ šت! )مد-م Q6ا د6اش
هد6درW د6د4 G;لع ءه1;> د"او )7 ا" ن/ر0 "د داTم ي";^S 38لع
38لع 1ا2عا 1ا 3?6;ن ياهه;ل4 )7 9سا 3k>ابم 1ا 3X6 و 9سا
.5ي6ا8ن 1ا@ ا2?6ا "د [د"اeW3م N6ا8ن )@ ا" 56ر7 ن/ر0
1 ]نا>نا "VAp زا M
[رگ6د يايند "د ناسنا ي;يند bا8عا ء)بسا(م و hتر,/m )@ نا86ا
يار@ دا-تعا Q6ا )تشeW "د &دشا@3م 3?6د ء)-> تادا-تعا 1ا 3X6
و 3م+7 b`دتسا ءه1;> )@ رتشي@ [N6;, 38لع و 3ل-ع تاب_ا
80

)@ Lين Q6;ن ياFشناد و 3@ر2S G;لع [ن;?7ا 5ه اما د;@ 3Xتم 3#سل!
&د?هد@ دها;W [دا-تعا Q6ا ت;ب_ و 9ينا-> ر@ اS دناهدم/ ناديم
د;4و داT@ا Gا8S )7 د?6;گ@ اS دناهدم/ ناديم )@ د6د4 G;لع Šي"/
3@ و )شي8ه ";• )@ )8ه [يو hR8ع و [Qخس [9
B
ينm 3?T6 [ناسنا
Q6ا 38لع رHن 1ا و د?نام3م 30ا@ R2
B
سم و ;#(م [3گن"د ‰يه
و نام1 ره "د [ناسنا bاT!ا ا6 نا?خس Gا8S )7 9سا QX8م رما
يLيM نا8ه 9س"د 3?T6 دندرW )Dا"ا و 3نادرW1ا@
o
ادد2م [3g6ارش
Zرgم hتر,/m ناF4 يدا-تعا R*ا ء)Dا"ا Gا-م "د 56ر7 ن/ر0 )7
&د?73م
د6د4 5لع 1ا 3Sاد?تسم )@ [)يc0 Q6ا ندش رSQشو" يار@ ]?6ا
&5ي?73م 1اE/ ناسنا "اX!ا و h9
B
ينm 1ا ادت@ا و هد;8ن )T4ارم
ت+يخS و اه9ين ["اX!ا G;2ه vرTم "د [3ناسنا ره Šناسنا
)@ دو1 "ايس@ ا" اFن/ اس@ )M )7 3S+يخS و "اX!ا &د"اد "ار0 3ناوار!
يم نا8W و 56"اxس3م 3ش;مار! 9سد نا6ا% )@ )شي8ه يار@ )7 5ي?X
Q6ا اما &دن"ادن د;4و ام ر
B
ک#S و )ش6دنا ءه1;> "د رگ6د و دنا هديس"
ن/
o
ادد2م [3ن`;• ا6 ›دنا 3نام1 تدم 1ا f% )7 5يتسه ام د;,
ياه9لا> "د 5ه ا6 و 5ي?ي@3م =ا;, "د ا6 ا" هدش•;مار! "اX!ا
3@ [5ي6;W3م Qخس اFن/ 1ا hا6رتسهm ا6 hن;?4m 9لا> ن;M [3*ا,
";• )@ Y6ا0و Q6ا &5ي6ا8ن ›"د [56ا)ت#W )7 ا" )•ن/ 1ا يLيM )کن/
9سين يLيM ن/ Gا8S [)H!ا> ا6 R-ع )7 د?ناس"3م تاب_ا )@ Yg0
ا2?6ا "د )Xل@ [9سا هدش هد"او ام \اس>ا و ";Tش ءه1;> "د )7
اما 5ي?738ن ›"د ا" اFن/ ام )7 دن"اد د;4و Lين يرگ6د داT@ا و U6ا->
&د?شا@3م د;, –ا, يد;4و ناي7 و R-تسم 9-ي-> يا"اد اFن/
ام 3?ه™ تار•ا, و "اX!ا Gا8S )7 9سا هداد ناشن 38لع ="ا2S
يار@ و LWره ام و دن;ش3م ي"اد )گن و —#> د;, Rما7 RXش )@
)@ نا?•8ه ="ا2S Q6ا &5تسين اFن/ ي1اسد;@ان و ;(م )@ "دا0 [د@ا
هدناس" تاب_ا ا" ن/ ام )7 يLيM )@ “-! 3ناسنا 9يyخش )7 دنا
1ا يرگ6د ياFشخ@ ا2?6ا "د )Xل@ 9سين رy(?م [5يمان3م h";Tشm
دنام3م 30ا@ ام ";Tش يا"و "د )7 د"اد د;4و Lين 3ناسنا 9يyخش
1ا ناF?% ياهNخ@ Q6ا 36اX6رما فورTم \ا?شناو" hد6ور!m )7
&9سا هديمان h";Tش`m ا6 h";Tشلا 9(Sامm ا" 3ناسنا 9يyخش
ء)ب?4 h";Tش`m نا8ه ا6 ام 9يyخش 3ناF?% ياهNخ@ Š3ل@
5يها;خ@ رWا )7 دن1اس3م ا" ام 9يyخش رتW"L@ 3ت> و Ž"L@
9يyخش )7 5ي6;گ@ د6ا@ 561اس Qشو" 3لاkم )Dا"ا ا@ ا" ن/ 3W"L@
9شه و )تشاد "ار0 \;ناي0وا U8ع "د )7 9سا 3ه;7 )يبش ناسنا
"د و =/ نوري@ "د ن/ 1ا 98س0 ]6 “-! و [=/ ر61 ن/ 98س0
]6 Qي8ه "د ام 9يyخش يادي% داT@ا Gا8S &دشا@3م ام د6د vرTم
Jا8عا "د ناF?% 98س0 9شه )7 3لا> "د [دن;ش3م Rيk8S 98س0
81

"د ام ياه9ين و "اX!ا ء)8ه )7 9سا ام h";Tشلا 9(Sm نا8ه [=/
&د;ش3م ي"اد )گن و 9ب_ ن/
.د6;W3م د;, 5X6 و 3س \ار#?7 "د hد6ور!m
د?نا;S38ن Lين داد<ا b;*ا 3ت> )Xل@ [Ug?م Qينا;0 ]ش 3@m
m ا6 h";Tش`m "ا7 ;ل4 ID {0ا?تم ياهو1"/ و "اX!ا f% [دنريگ@ ا" h
Q6ا 1ا 3X6 )کن/ 3@ دن"اد د;4و ";Tش` "د رگ6دX6 ي;لF% )@ ;لF%
د;4;م ";Tش` "د LيM ‰يه &د"ادر@ نايم 1ا ا" د;, {ي-ن دنا;ت@ "اX!ا
=اس> )@ تاc0ا?تم Q6ا د" يار@ 36)ناشن ا" ن/ نا;ت@ )7 9سين
هدهاشم )7 هاگن/ 56;ش3م ري(تم ام )7 9سا Q6ا 9-ي-> &د"و/
Qت!ا6 Gا2نا )@ )7 ا" ام ء)#س+! يp" h";Tش`m ءهد6د% 5ي?73م
يم bاg@ا دنا R6ا0 3?يTم نام1 "د ام ي";Tش 3ل-ع bاT!ا Gا8S &د?X
";Tش ` "د LيM ‰يه نان/ رHن ف+,ر@ )7 56;گ@ 5ها;,3م Qم
و Lم" ‰يه و دشا@ )تشاد Jابgنا 3نام1 رX! ا@ )7 9سين د;4;م
]6 Q6ا و &د"ادن د;4و نام1 نا6ر4 و 9شeW يار@ ";Tش` "د 3تم+ع
د";م "د )7 دناهدرXن Nش;7 ام ء)#س+! &9سا "و/تري> 9-ي->
ا" يرييS ‰يه نام1 9شeW )7 9سا Q6ا ن/ و د?ش6د?ي@ 9-ي-> ]6
ي8ن دا26ا ام 3?ه™ R8ع "د "د هدشfب> ياههLيگنا و "اX!ا و د?X
3ت> و دن;ش38ن نوري@ ن/ 1ا يد6درS ‰يه 3@ و LWره [ام ";Tش`
3ل1ا رما 9يT0او "د [دناهد6درW Q!د ام ";Tش` "د )7 3يلاي, ت+م
B
~S
هد 9شeW 1ا f% هد;@ د?نام3م 30ا@ ن;yم و ;#(م نا?M bاس اF
&hد?شا@ هد6درW ا8نو" 1ور6د Qي8ه 36;W )7
د";م
o
ام;8ع ه1ورما [د6;W3م )g@ا" Q6ا "د د6ور! )•ن/ )تبلا
ي";^S 3?Tم &دشا@3م Lين 3سا?شناو" 5لع ناد?8شناد رHن Jا#Sا
ناسنا ر•ا, ر@ )7 رش و ري, 1ا )•ن/ ره )7 9سا Q6ا ر7eلا J;!
يم 1ا د@ا يار@ د;ش3م N-ن يو ";Tش` ء)(#* ر@ ”ن"د 3@ و د"eگ
يري_~S )ن;گ•يه ن/ "د rدا;> 3ن;WرWد و نام1 رييS و دو"38ن Qي@
ءهدا"ا 5E" )@ )
B
يل8ع Q6ا [رگ6د ي;س 1ا و bا> Qيع "د &د"اeW38ن
[دها;خن )M و دها;خ@ )M ناسنا )ک?6ا 3?T6 &دريW3م Gا2نا 3ناسنا
ت+
B
يخS و اه9
B
ين ["اX!ا Gا8S ";Tش` [دشابن )M و دشا@ •;, )M
&د6ا8ن3م 9ب_ ا" يو 3?ه™
LW ره [وا ن;•8ه 36دام رگ6د ناد?8شناد و hد6ور!m QXيل
ناF?% )يل8ع Q6ا رس 9ش% "د )7 ا" 3للع و =ابسا دنا)تسنا;تن
ء)يل8ع )7 د?ناد38ن يو bاkما و hد6ور!m &د?6ا8ن › "د [دناهد6درW
)@ 3تمد, )M [";Tش` "د Y6ا0و 3XيSام;Sا 9ب_ 3?T6 [ر7eلاJ;!
‚د6ا8ن3م 3تسه هاW"ا7
Q6ا 3@ر2S ءهدهاشم 1ا hد6ور!m [5ي?ي@3م )7 9سا4 Qي8ه 1ا و
و ر
B
ک#S )@ ناديم Q6ا "د ا" )#س+! و هد6درW ر
B
ي(تم 9خس )يل8ع
Œ9سا هدنا;, ار! Rم
B
~S
82

تادا-تعا )7 3نارگ6د و د6ور! يار@ bاuس Q6ا )@ zسا%رWا اما
و )#س+! يار@ [9سا Qي?M
o
ا?ي-6 )7 دشا@ RXشم دن"ادن 3?6د 5H?م
و 5لع 1ا 5ه 3ناد?M ءهرF@ )7 3نا?مuم 3ت> و نا8لسم ناد?8شناد
)M &9سا هداس "ايس@ 36اFشسر% Qي?M zسا% [د?شا@ )تشادن Nناد
هدر7 R> اFن/ يار@ Rب0 1ا ا" ت`اuس Q6ا hتر,/ ي";^Sm )@ نا86ا
ء)
B
6رHن )@ ا" ";Tش` "د "اX!ا 9ب_ 9يT0او ام رWا Q6ار@ا?@ &9سا
9سد ن/ 9-ي-> )@ 5ينا;S3م 9عرس )@ [5ينL@ دن;ي% hتر,/m
&5ي@ا6
RB 2س د;4و ناXما ر@ 9>ار* Gا8S ا@ [";Tش` "د 9ب_ ي";^S
يم دي7~S ناسنا تاين و bا8عا 1ا 3Tما4 و Rما7 و R2س &د"اeگ
دها;, ا" ن/ [N6;, يور,ا 3Wدن1 1اE/ نام1 "د د;, وا )7 3(نا;س
و ها;W د;, ي";Tش` و ي";Tش "اX!ا و bا8عا Gا8S ر@ و دنا;,
&د;@ دها;, دهاش
)@ 5ي?73م ت;عد ا" ا8ش [9شeW )7 3k(@ 36ا?شو" "د ن;?7ا
ء)7"ابم ء)6/ "د Rم
B
~S 16 ن/ "د bاTتم "اWد"ور% )7 hJm ءه";س
.د6امر!3م
:
5
8
1 .ن-
.
ه
5
>
5
?
1
.ن ه
,
,
ب o
5

,
*
1

.
5ت اL
.
م
5
.
لV
1.ن-
.
ن
.
ا>
.

,
•ا ا.2ق
1
.
لR.
1
دق
.
.
)-
.
د
,
3"
,

.
1
)ا B
,
1
ب=
.
:
1
L
,
ه
, 1
$
.
)
,
X `
5
ر
.
ق
1
.
9
)@ Nس#ن )•ن/ 5يناد3م و 56د6ر!/ ا" ناسنا ام )7 Uي-(S )@ وm
";Tش`O د6ا8ن3م )س;سو وا hندرW Ž" 1ا وا )@ 56رتX6دLن ام و P
2 ]"ا;?„ rsL M
&ناسنا "ات#W :;<;م )@ 5يس"3م
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 18 ناسنا "ات#W 9ب_ ا@ •ابS"ا "د hJm ءه";س
.د6;W3م ن/ 1ا 56اد 9ب0ارم و
G
د$,;ع. K
G
$ق, "
.
ه
, 1
3
.
د
.
)
.
7
p
,
X Y
@

1
ق
.
:
1
L
,
Ž
5
?,
1
ل
.
3 اL
.
و ر}ان ن/ ر@ )ک?6ا رگم د6ا8ن38ن —#لS ا" 3?خس ‰يه ناسناm
h9سا )تشا8W 3بي0"
N6;, hbا;0اm Gا8S 1ا ناسنا )7 د6;W3م hتر,/m ءهدي-ع
[د;ش نوري@ يو نا@1 1ا )7 3?خس ره و دريW3م "ار0 bاuس د";م
"ا7 )@ U> 9لاس" يا#6ا ها" "د ا" ن/ [د@ ا6 دشا@ ]ين 3?خس ها;,
]6 "د اه)ت#W Q6ا Gا8S [ناgيش 9لاس" ž+@ا "د ا6 [دشا@ )ت!رW
ء)8X(م هاگشي% "د تر,/ "د fxس و هدش ي"اد )گن 3لما7 RB 2س
&ددرW3م )Dا"ا 3Fلا
‚د"اد 3#0;م )M ه"ا@ Q6ا "د د6د4 5لع )7 د6د د6ا@ `ا>
رگ@اS1ا@ اS 9سا هدم/ د6د4 5لع )7 5ي?73م )H>+م [هاگن ]6 "د
"د 3S;* ’ا;ما 38Dاد 9ب_ ار61 Šدشا@ 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا Q6ا
Q6ا "د Q6;ن Nناد و 9سا ناگ8ه •ر6e% د";م
o
اTg0 ه1ورما [اc!
Nنا@1 )ک?6ا در2م )@ [ناسنا ره )7 د"ادن 36)Fبش و ]ش ‰يه ه"ا@
Q6ا bابند )@ ”ن"د 3@ [د"و/ "د 97ر> )@ Qت#W Qخس يار@ ا"
83

د?نا8ه 9س"د &د"و/3م "د 1اLتها )@ Lين ا;ه "د ا" 34ا;ما [97ر>
[5ي?7 =اSر% ا" 3گ?س )Tg0 [Q7اس و هداتس6ا =/ ء)7ر@ "د ام )ک?6ا
”ن1 رWا ا6 &د;ش3م دا26ا ’ا;ما )7ر@ ن/ "د )7 در7 5يها;, )H>+م
ء)8ه 1ا )شيش ن/ "د )7 ديهد "ار0 36)شيش نو"دنا "د ا" 30ر@
[ديهد "اش! 30ر@ ”ن1 ن/ ديل7 ر@ fxس و دشا@ )تس@ 5X(م فار•ا
5ه ”ن1 ن/ 3X6دLن "د ا8ش )کن/ ا@ اما د6/3م "د اد* )@ ”ن1
o
اTg0
[Gاگ?ه ن/ "د 30ر@ ”ن1 ار61 Šد6;?ش38ن ا" ن/ ياد* [د6"اد "ار0
)شيش نو"د "د ’ا;ما ن/ )Xل@ دتسر!38ن نوري@ )@ ا" اد* ’ا;ما
ء)لب• )@ يداع “6ارش "د 3S;* ’ا;ما Q6ا &دناهدنام 30ا@ \;ب(م
)@ ا" ن/ [تام;Sا ";• )@ 5ه •;W ء)لب• و هد;8ن د";,ر@ ام •;W
&د6/3م د;4و )@ hد;?شm Gان )@ 3نا6ر4 96اFن "د و دتسر!3م Lم
9ي#ي7 نا8ه )@ [3S;* ’ا;ما Q6ا )7 9سا هديس" ت;ب_ )@
o
اTg0
ندي?ش و د?نام3م 30ا@ اc! ا6 hري_pm "د د@ا يار@ د;, 3ل*ا
)7 36 3S;* ’ا;ما ء)8ه )کن/ د;4و ا@ اما &9سا QX8م اFن/ ءه"ا@ود
Q6ر,/ اS Qيلوا 1ا [ددرW "دا* Qيم1 يو" "د 3ناسنا ره نا@1 1ا
5لع QXيل دن"اد د;4و و د??73م 97ر> اc! "د د@ا يار@ [ ناسنا
]6 Q6ا )تبلا &9سا هد6درگن "دا0 اFن/ دد2م “ب< )@ 1;?ه اS د6د4
دT
K
@ 1ا )کن/ 1ا f% ناد?8شناد )7 9سا 38لع ءهدش)ت!ر6e% 9-ي->
ياFنام1 ياهاد* 9!ا6"د يار@ 3هاگتسد دا26ا ناXما )@ [يرHن
)4
B
;S و Gا8تها –ا, ناديم Q6ا )@ رگ6د [دند;8ن ناع™ا )تشeW
ا" 3#لتخم ياهاد* [;6دا" )7 ";gنا8ه )ن رW و دندادن ناشن 3ناد?M
\رتسد "د [د??73م Nخ% ايند 36;6دا" ء)#لتخم ياههاگتس6ا )7
3م "ار0 ام 36ا;?ش ءه;0 1ا ديT@ Lين ناگتشeW ياهاد* ندي?ش [دهد
Q6ا "د ه1ورما 5لع )•ن/ )7 در7 د6ا@ )!ا<ا &9سين و هد;بن ناXما
"د )Xل@ [هد;بن ناي86د0 ياهاد* 9!ا6"د [9سو" )@ و" ن/ ا@ دد*
Jر! يار@ 3ها" Qت!ا6 [5لع ر@ار@ "د 3ساسا RXشم ر<ا> bا>
)ن;W )M )7 9سا ناگتشeW "ا8ش 3@ ياهاد* نايم QتشاeW
‚داFن Jر! اد* اهد"ايل@ و bاس اهد"ايلم نايم نا;S3م
]6دLن Lين )يc0 Q6ا R> ء)ناتس/ )@ ا" ام ;6دا" :ارت,ا ]شي@
د;4و 36;6دا" هاگتس6ا نا"اLه ايند "د ن;?7ا 5ه ار61 Š9سا هدر7
و د??73م Nخ% 1و" )نابش b;• "د ا" يدا61 ياه)مانر@ )7 دن"اد
O 9عرس ا@ اه)مانر@ Q6ا ’ا;ما 186000 ا" اc! )ينا_ "د R6ام P
;6دا" ‰ي% ند;8ن1ا@ ا@ ام رWا د;@ b;-Tم
o
اد4 f% &د?6ا8ي%3م
اFن/ Gاد7 ‰يه 1ا و 56دي?ش3م ا" 5هر@ و 5ه"د ياهاد* 1ا 3•;لخم
ي8ن "د رس 5ه هد6درگن ا8نو" و" ن/ 1ا 34رم و ’ره Qي?M اما &56د"وœ
b;• ا@ ا" د;, ياه)مانر@ ايند 36;6دا" ياههاگتس6ا )7 9سا
يو" اههاگتس6ا Q6ا 1ا 3cT@ &د?تسر!3م ‹لتخم Q
B
يTم ياه’;م
يو" 3cT@ و “س;تم ياه’;م b;• يو" 3cT@ [د?ل@ ياه’;م b;•
ياههد?تسر! )7 9سا Qي?M و د??7 3م Nخ% )مانر@ هاS;7 ’ا;ما
84

)@ ا" ن/ ناXما [‹لتخم ياه’;م b;• Q6ا 1ا يريWهرF@ ا@ 36;6دا"
ياد* و 5ينا,ر•@ ن/ =;لgم يا4 )@ ا" ;6دا" ء)@ر-ع )7 دناهداد ام
&5ي?7 9!ا6"د 5ه ا" =;لgم
امد0 ياهاد* دنا;ت@ )7 ي"اL@ا :ارت,ا )@ ن;?7 اS ناد?8شناد اما
)@ اS ام د;بن Qي?M رWا و دناهد6درگن U!;م [د?7 ]يX#S رگ6دX6 1ا ا"
 هدي?ش نام1 و رyع ن/ د;, Gدرم ياهاد* ا@ ا" رyع ره z6"اS bا>
[ددرW U!;م )•;@رم ء)ل/ :ارت,ا )@ رش@ رWا [Q6 ار@ ا?@ &56د;@
Qي8ه )@ &دس"3م تاب_ا )@ هد?6/ "د امد0 ياهاد* ندي?ش ناXما
)7 9سين \اي0 1ا ديT@ 5ه hتر,/m ءهدي-ع )7 9سا Rيلد
يم 9ب_ )@ يو 3Wدن1 b;• "د ناسنا نا?خس Gا8S .د6;W3م وا و دسر
&داد دها;, f% 1ا@ تر,/ 1و" "د [9سا )ت#W )7 ا" )•ن/ =اس>
Uبسا 5Hعا"د* Jدyم ";ت7د رس ر@ )7 )•ن/ \اي0 د6اش
Ug?م Rها Z+g*ا )@ و ديT@ "ايس@ \اي0 [دم/ نار6ا يا!;تم
ا" ن/ ا2?6ا "د رWا 9سين 9بسا?م 3@ اما [دشا@ hJ"ا#لا Yم \اي0m
&5ي?7 ر7™
bاس "د 1953 “ب< N0اSا "د fيل;% و د;@ 3نادن1 Jدyم ";ت7د
Jدyم )7 ا" )•ن/ Gا8S oءا?@ &د;@ هدر7 ي1اسا4 ا" ي"ا7د;, ت;y
B
لا
1و" "د و د;@ هديس" 9ب_ )@ د;@ )ت#W Nمر(م ناتسود ا@ N0اSا "د
يدهاش اS د6درW )Dا"ا )8X(م )@ Nنا?خس ياه"ا;ن Gا8S [)87ا(م
دنا;S3م Y6ا0و 1ا ن/ bاkما و Q6ا &دشا@ •د;, نا@1 1ا وا )يلع
&ددرW3م ا8نو" تر,/ 1و" "د )7 دشا@ يLيM ن/ ء)ن;8ن
ناگتشر! د;4و [)يc0 Q6ا ن;ماري% ام )ش0ا?م و '(@ ]ش 3@
3يDرم ريE hناWد??7“ب<m د;4و [رگ6د ريبTS )@ ا6 hQيبSاXلا Gار7m
Gا8S [يرگ6د 3بيE 9ي#ي7 ره ا6 و اc! ء)(#* ر@ )7 د?738ن 3#ن ا"
ناXما تاب_ا )کنا?M &د??73م 9ب_ و “ب< ا" ام تا8لاXم و تاناي@
[5لع ءه1;> "د هدش د"او ›"د R@ا0 3س> ياه"اL@ا ا@ تر,/ 38لع
R6اسو Qيع و )-6ر• Qيع )@ تر,/ ء)بسا(م Gا2نا 3?Tم )@
o
اموLل
9F4 "د •+S )4و ‰يه )@ [اه'(@ Q6ا 36اFن د;y-م اeل &9سين
QX8م 98ي0 ره )@ د6د4 38لع ياهد"و/9سد ا@ ن/ر0 تا6/ Jابgنا
3Fلا تادا-تعا Qت,اس]6دLن [اه'(@ Q6ا 36اFن فده )Xل@ [دشا@38ن
تا!اشت7ا [3س> ياه"اL@ا 1ا يريWهرF@ ا@ ناسنا ء)ش6دنا ءه1;> )@
ياه"وا@ Y<;م 1ا 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا تاب_ا
o
ات6اFن و 38لع
يم ر*اTم ء)4ورم &f@ و دشاب
3 ]نا>نا Yامعا &ه$‡ق M
رگ6د يايند "د ناسنا [hتر,/m ناF4 ءهدي-ع \اسا ر@ )7 5يت#W
)بسا(م د";م h"ادر7 و "ات#W ["اد?%m .N6;, د;4و دT@ )س ره 1ا
1ا )بسا(م 38لع ناXما ا@ )g@ا" "د 56ر7 ن/ر0 1ا2عا &دريW3م "ار0
)@ 5يس"3م ن;?7ا و 56در7 "ورم Rب0 تا-ل> "د ا" h"ات#W و "اد?%m
85

5لعm رHن 1ا ن/ ناXما تاب_ا و ن/ر0 "د ناسنا h"ادر7 ء)بسا(مm
&hد6د4
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 31 .د6;W3م 9لy! ءه";س
ه
5
.
7
ل)ا ا.2ق
.
.
طن
.
9 ا
5
)اق
.
ا.2
1
$
.
لع. م
1

1
د4
,
A. م
.
,) م
1
ه
,
#
,

5
لج
5 ,) ا
5
)اق
.
-
.
&@(
1
A. B
.
7
5
C 6
.
.
طن
.
9 'e
,
.
7

تداFش ام bا8عا ر@ )ن;گM [د?6;W د;, ند@ ياcعا )@ اFن/ وm
Ugن )@ ا" تاد;4;م )8ه )7 36اد, [د?6;W =ا;4 اcعا ن/ و د6داد
hدينادرW ا6;W Lين ا" ام [د"و/
ء)6/ "د و 65 .د6;W3م f6 ءه";س
5
د4
.
%1
.ت-
.
م
1
4
,

, 1
3
.
9 ا.2م
5
,
7
ل
.
F5ت-
.
م
1
4
,
ه
,
ا
.
+
1
.
9 <
.
لع. م
5
,;i1 .ن م
.

1
.
$
1

ن
.

5
ب>
,
1
F
.
3 ا5نا
.
C ام
. ,
ب م
1
4
5
5
لج
5
"
1
.
9
ام ا@ ناشياه9سد و 5يFن 3ش;8, رFم نار!ا7 ناهد ر@ 1ورماm
hد?هد 3ها;W دناهدر7 )M ²/ )@ ناشياها% و د?6;W3م Qخس
ء)6/ "د و 24 .د6;W3م ";ن ءه";س
ا5نا
.
C ام
. ,
ب م
1
4
5
5
لج
5
"
1
.
9-
.
م
1
4
,

, 1
3
.
9-
.
م
1
4
5
5;.2>
,
1
)
.
9 م
1
4
,
1
$
.
لع.
5
د4
.
%1
.ت م
.

1
.
3
ن
.

5
لم
.
V
1.
3
bا8عا ر@ ناشياها% و اه9سد و نا@1 )7 ي1و" 1ا د?سرت@ د6ا@ وm
hد?هد3م 3ها;W نان/
ياcعا )ک?6ا ناXما Šي"ادر@ر6;yS ءهر87 :ارت,ا 1ا Rب0 اS )تبلا
ا" ناسنا تا7ر> و bا8عا د?نا;ت@ a ن/ نا@1 L4 )@ a ناسنا ند@ رگ6د
&د;@ نوري@ ارWيدام ناسنا ";yS و ›"د ءه1;> 1ا [د?6ا8ن “ب<
o
+ما7
)@ د?ل@ "ايس@ GاW ]6 ناسنا )7 د;@ ي"ادر@ر6;yS ءهر87 هارت,ا ا@
&9شادر@ ;ل4 )@ ر7eلا J;! ء)7"ابم تا6/ 5F! و ›"د ي;س
ريس#S د?م1اين 38لع رHن 1ا نا?•8ه [)يc0 1ا 5Fم Nخ@ ]6 اما
ر61 )شي8ه ناسنا تا7ر> و bا8عا )ک?6ا ن/ و Šدنام 30ا@ رتشي@
)7 9سا QX8م )ن;گM f% 9سين ي"ادر@ر6;yS ياF?ي@"ود 9ب0ارم
‚دن;ش ي"ادFگن و “ب< [يو ناFن و "اXش/ bا8عا Gا8S
د?نا;S3م 38لع تا!اشت7ا )7 در7 اعدا نا;S38ن هاW ‰يه )کن/ ا@
Q6ا اما د?شا@ 56ر7 ن/ر0 تا6/ يار@ 3لما7 3-يبgS ريس#S
R> Lين ا" bاuس Q6ا 36هد?هدناXS و "و/ =ا2عا ء)ن;W )@ تا!اشت7ا
&دناهدر7
)7 د6ا8ن3م دي7~S ت;0 Gا8S ا@ د6د4 5لع ياهد"و/ه" Q6ر,/ Š3ل@
"د )M و دنريگ@ Gا2نا 36ا?شو" "د )M a ام تا7ر> و bا8عا Gا8S
Q6ا ء)8ه a 3T84)تسد ا6 [د?شا@ هد6درW "دا*
o
ادار#نا [3X6"اS
)H(ل ره "د و دنا د;4;م اc! "د "
B
;yم ";• )@ تا7ر> و bا8عا
نا;S3م )C ناسناد@ &دن;ش ي"و/Y84ر6واyS Q6ا )7 9سا QX8م
ءهدر% ر@ •ا3Wدن1 b;• "د ا" ناسنا ر
B
ش و ري, bا8عا Gا8S
&در7 هدهاشم ن;6L6;لS
86

)8ه "د و LيM )8ه 1ا )7 دنا )ت,اس 9@ا_ ري,ا 38لع ياF$س"ر@
’ا;ما :;ن ]6 [›ر(S ا6 ن;Xس 9لا> "د و 36ا?شو" و 3X6"اS "د [ا4
و bاXشا h3S"ار>m ’ا;ما Q6ا )7 د;ش3م "دا* 3گشي8ه 3S"ار>
)7 اد* د?نا8ه 9س"د Šدن1اس3م fXT?م اFن/ داT@ا Gا8S ا@ ا" "ا;•ا
او 97ر> )@ ا" اFن/ نا@1 )7 9سا 34ا;ما 1ا 3لما7 \اXTنا
يار@ 3-ي0د "اL@ا و ت`/ ن;?7ا 5ه )ک?6ا رS•ي2ع &د"اد3م
[د;ش3م "دا* يد;4;م ره 1ا )7 3يS"ار> ’ا;م ا1ا ي"ادر@ر6;yS
3لما7 3!ارW;?! ر6واyS [ت`/ و ا"L@ا Qي8ه و 9سا هد6درW :ارت,ا
)@ [د;ش3م ’"ا, 3S"ار> ’ا;ما اFن/ 1ا )7 3Sاد;4;م Gا8S 1ا ا"
&د?نا;S3م هداد 9سد
b;شم [د;, "ا7 رت!د "د ن;?7ا 5ه ا8ش )7 د6ريگ@ رHن "د
o
+kم
&د6;ش3م نوري@ رت!د ن/ 1ا دT@ 9عاس ]6 و ديتسه 3ش"اLW Qتش;ن
يا?_ا "د ا8ش د;4و 1ا )7 3يS"ار> ’ا;ما )7 ديناد@ د6ا@ ا8ش اما
30ا@ اc! "د )شي8ه يار@ [9سا هد6درW "دا* ناSرت!د "د"ا7
)تعاس ]6 )سل4 ]6 1ا Rما7 5لي! ]6 ند"و/ 9سد )@ و دنام3م
Q6ا ا@ &9سا QX8م 3نام1 ره "د )ل/ Q6ا ء)ليسو )@ رت!د ن/ "د ا8ش
ندش نوري@ 1ا دT@ 9عاس د?M اS “-! [3لT! "اL@ا و ت`/ )7 دي0
"د ا8ش د;4و 1ا هدش ’"ا, 3S"ار> ر6واyS د?نا;S3م رت!د 1ا ا8ش
1ا [دن"اد )7 3#T< )@ رHن اه"اL@ا Q6ا اما [د?6ا8ن 9ب_ ا" رت!د ن/
ي86د0 ’ا;ما ت`/ :ارت,ا
o
اTg0 QXيل د?نا;S38ن هدر7 ي"ادر@ر6;yS رت
&9سا QX8م )g@ا" Q6ا "د رت6;0
ي"ادر@ر6;yS 9F4 هدش :ارت,ا "اL@ا Q6ا "د )7 9سا ر7™ R@ا0
ء)Tشاm ا" ن/ )7 د;ش3م هدا#تسا 36)Tشا 1ا [3S"ار> ’ا;ما 1ا
"د )7 9سا Q6ا ر7eلاJ;! )
B
Tشا –ا;, 1ا 3X6 &د?مان3م hد"ار#نا
5ه )7[د?نا;S3م هدر7 ي"ادرب8لي! ناسX6 ";• )@ 36ا?شو" و 3X6"اS
ياه"ا7 "د )ل/ Q6ا 1ا ناتسلگنا و اX6رما "د ناد?8شناد ن;?7ا
&د?6ا8ن3م ي"ادر@هرF@ N6;, 3Sا-ي-(S
ا" يرب, ه"ا@ Q6ا "د h9س26اد1"د6"m )مان1و" bاkم ";• )@
.9سا هدم/ ن/ "د )7 9,اس رشت?م
رها} ›";6;ين نا8س/ "د 36)ت,ا?شان ءه"اي• اه•ش 1ا 3X6 "دm
هدش"دا* 3S"ار> ’ا;ما ["اL@ا Q6ا ء)ليسو )@ ناد?8شناد )7 د6درW
سXع ا" ›";6;ين ياc! "د ن/ 1ا 9سنا;S رما Q6ا و دند;8ن ي"ادرب
Gان )@ ا" "اL@ا Q6ا &hد1اس "اXش/ ا" ا8ي%ا;ه ن/ 9يع;ن
&د?مان3م hت"ار> "ادر@ر6;ySm ء)ل/ ا6 hفارWور%ا;6اm
)تش;ن يريس#S [:ارت,ا Q6ا 9بسا?م )@ hL86اS ناتسود?هm هد6ر4
.9سا هدم/ ن/ "د )7 9سا
ا" نام z6"اS هد?6/ "د 9سنا;S 5يها;, :ارت,ا Q6ا 97ر@ )@ امm
)@ [)يل8ع Q6ا )7 9سا QX8م "ايس@ و 5ي?7 هدهاشم ا8?يس ءهدر% ر@
87

"د ا" ام "اX!ا و هاWد6د )7 ددرW ر2?م 3ب6رE و •ي2ع تا!اشت7ا
&hد6ا8ن v;ع )ش6" 1ا [z6"اS ءها@
ه"ا@ Q6ا "د hنا, Q6دلادي>وm )م+
B
ع G+سا ناF4 د?8شناد
.د6;W3م
هدش هد19#گش
o
+ما7 )ل/ Q6ا :ارت,ا 1ا Qم :ارت,ا يا?Tم ار61 ŠGا
)ن;گن/ 5لاع ءهدر% "د ام 1ا ]6 ره 3Wدن1 )7 9سا Q6ا J;!
تا7ر(S Gا8S [Y6رس 3XيSام;Sا ياه"اL@ا )C د;ش3م ي"ادر@ر6;yS
)7 ديناد@ د6ا@ ا8ش f% &د?6ا8ن3م ير6;yS 9ب_ ا" ا8?يس ناد?مر?ه
3ب6رE ر!اسم •ود 1ا ا" ي"ا@ ا6 [دين13م 3ليس يري-! يو" ر@ رWا
3ما8S د6;ش3م b;شم يرگ6د ر
B
ش ا6 ري, "ا7 ره )@ ا6 و د6"اد3مر@
LWره ا8ش )7 ي;(ن )@ [د;ش3م 9ب_ 3تسه ءهدر% ر@ ا8ش تا7ر(S
Q6ا "ادي@ )شي8ه د6د 1ا ا6 )ت!رW ا" ي"ادر@ر6;yS Q6ا ;ل4 دينا;S38ن
"د )M [ديشا@ )تشاد"ار0 3X6"اS "د )M و دي6ا8ن "ار! 3Fلا Qي@"ود
"د )7 9سا 36;6"ا?س ]6 د?نا8ه
o
+ما7 ا8ش 3Wدن1 [36ا?شو"
ا6 ا8?يس ناWد??ي@ )@ fxس و د;ش3م “ب< ي"ادر@5لي! ي;6دتسا
;6"ا?س 9ب_ ناXم و نام1 1ا رS"ود "ايس@ 3ناXم و نام1 "د ن;6L6;لS
[دي?ي@3م ا" 36ا8?يس ياF8لي! 3ت0و ا8ش اما [د;ش3م هداد ناشن
9سا Qي?M و &د6اهد;@ ر<ا> )_دا> "د Lين د;, ا6;W )7 دي?73م نا8W
اFن/ Qتم "د وا )7 3لاهداد6ود" و ناسنا ره تا7ر> و تاي> 9يT<و
1ا 3لما7 5لي! 9ماي0 1و" "د )7 9سين يد6درS )M &در@3م رس )@
و دش دها;, هداد "ار0 ام ناWد6د ر@ار@ "د ا8ش و ام 1ا ]6 ره 3Wدن1
.)7 ديش7 5يها;, دا6ر! )8ه 1و" ن/ "د
.
7
p
,
X P‚ر
.
$
,
ب
.
C p-
.
P‚ر
.
$v, \
.
"
5
#
,
اv.
5
3 p `
,
ا.;
,
F
1
)ا ا.eه. Y
,
اL
.
ا.2.;
.
ل
1
3-
.
ا
.
3
اه. اJ
.
=
1
.
9
و ]M;7 "ا7 ‰يه )7 9سا 3@ات7 )ن;گM Q6ا ام ر@ ياو ياm
=اس> و "ا8ش "د ا" ن/ )کن/ رگم [9سا )تشاeگن و" ا" 3W"L@
…‹F7„ h9سا هد"و/ 49 †
و ا@ Gاگ?ه و هار8ه [3Fلا ء)B-> تادا-تعا )7 9سا Qي?M
و دندرW3م Qهربم Nي% 1ا Nي@ رش@ 38لع تا!اشXنا و اه9!رشي%
تاب_ا و 56ر7 ن/ر0 ريس#S ياتسا" "د اS د6/3م نا;S Gا8S ا@ 5لع
&د6ا8ن R8ع Qيبم Q6د Q6ا 9يناB->
ا4گن" ر8*
.د6;W3م [9سا h3سا?شناو"m Nناد ناW"L@ 1ا )7 hQل/ 9نارWm
)7 )•ن/ 1ا رS:;?تم ا6 رSد?مورين 3لماع [ام \اس>ا 9Tيب• "دm
&hد"ادن د;4و [د6ا8ن دا26ا ام "د دنا;S3م ‹لتخم ياه”ن" )@ \اس>ا
)*رع Q6ا "د Gان )@ يد?8شناد Lين وا )7 hGا•7 د"ا;هm اما
"اد)ش6" ناسنا \اس>ا "د ”ن" ري_اS د6درS نود@m .د6;W3م [9سا
اههد )7 9سا )ت!رW Gا2نا 36اFش6ام1/ )g@ا" Qƒا "د &9سا Uي8ع و
88

"د ”ن" [5ي8F#ن ها;, [5ي8F#@ ام ها;, و )تشاد )مادا )تس;ي% bاس
ا6 [يدرس ا6 3مرW )@ ام \اس>ا "د و ام 3#?م و 9بkم ياهدرXل8ع
3Wدن1 )@ ام •رگن ءه;(ن و 9يyخش "د 3ت> )Xل@ [5E و يداش
&h9سا "اeW ري_اS
Gا2نا ن/ تاري_~S و h”ن"m ي`ا@ يدا61 ياهNهو‡% و اF$س"ر@
"اLه اهد* [رگ6د 3cT@ ا@ اه”ن" 1ا 3cT@ Qتخيم/ 5ه"د ا@ و )ت!رW
[رSد6د4 ياه”ن" )@ 3@ا69سد •و" &9سا هدم/ د6د% د6د4 ”ن"
)تشE/ ”ن" )@ J"و 1ا [ن/ 1ا رتشي@ ا6 )نا;تسا ود نداد "ار0 •لEا
hن;!;مارWm هاگتسد )يبش هاگتسد ]6 "د رگ6دX6 ي`ا@ هدش
)@ ن/ ءهرDاد L7رم 1ا [اه )نا;تسا Q6ا 1ا ]6 ره "د )7 دشا@3م
)@ )نا;تسا )7 هاگن/ و 9سا د;4;م ي™;#ن ها" [هرDاد “ي(م 98س
•و" Q6ا ا@ &دن;ش3م •;لخم رگ6د8ه "د 5ه اه”ن" [دت!ا3م IرM
)@ 3سرتسد )7 9سا 300000 "د [9سا هد6درW رس
B
يم ‹لتخم ”ن"
نا8ه )7 ”ن" 9#ه 1ا رتشي@ د;4و )@ [Q6ا 1ا Rب0 ناسنا )7 3لا>
&د;بن ‹0او [د?شا@3م hZL0 \;0m فورTم ياه”ن"
ء)*رع ناد?8شناد ء)ليسو )@ )7 36اFش6ام1/ نا?•8ه
Jا8عا اS اFگن" ري_~S )7 دن"اد 96اX> ن/ 1ا [)ت!رW Gا2نا 3سا?شناو"
[3ن;?7 ن
B
د8تم يايند "د )7 ا2ناد@ اS در@3م ها" ناسنا د;4و
”ن" =اختنا يار@ ا" h3سا?ش”ن"m ء)*رع ناy
B
yختم [اFناتس"ا8ي@
”ن" =اختنا [دن"اد Qي-6 )7ارM [د?نا;,3م ار! ناشنا"ا8ي@ ياهJا•ا
Qي?•8ه &د"اeW3م 9بkم ري_~S ناشنا"ا8ي@ 9يT<و د;بF@ "د •سا?م
•>ا* )7 9سا 3ل;8Tم و يداع "ايس@ رما ]6 Q6ا ند8تم يايند "د
]6 "د )7 ا" 3لW ”ن"
o
+kم اS د6ا8ن )T4ارم اه”ن" صyختم )@ bL?م
"د ا6 [د6ا8ن =اختنا د;ش )ت!رW "ا7 )@ د6ا@ –ا, R#(م و fل2م
”ن" [د;ش3م د-T?م –ا, 9بسا?م ]6 )@ )7 ي"ا?ي8س و fنار#?7
رس ر@ د6ا@ )7 ا" 3گن" 3ت> و د?6LW ر@ ا" 9بسا?م ن/ ا@ نا;خ8ه
د"ا;م "د ”ن" =اختنا د6درS 3@ و &د;ش )ت!رW "ا7 )@ اeE نا;,رتسد
&9سا 9بسا?م ن/ =;, Nش,"د و 9ي-
B
!;م Rما;ع 1ا 3X6 [يدا61
”ن"
o
ابلاE )7 9سا 3يناو" 9لا> نا8ه [رما Q6ا 3ساسا Rماع
o
اTg0
&د6ا8ن دا26ا :ا8ت4ا ]6 R(م "د دنا;S3م
ياه9!ايه" و b;*ا يا"اد hنا;لا 5لعm )7 9سا •يSرS Q6ا )@
تاTلاgم و اF$س"ر@ 1ا اه9!ايه" و b;*ا Q6ا )7 د;ش3م د;, –ا,
&دناهدم/ د;4و )@ ناسنا \اس>ا "د ”ن" ري_~S يو" ر@ دت8م
•"ور% )@ Lين تاSابن ء)*رع ناد?8شناد [اه”ن" تاري_~S ‹ش7 ا@
ء)*رع "د نا?•8ه &دناهد;8ن رتشي@ )4
B
;S be@ ”ن"اگن" ياهRW
)ت!رW "ار0 )4
B
;S د";م 3ساسا Q7" ]6 نا;?ع )@ ”ن" [Lين 9T?*
ا" ‹لتخم ياFگن" ديل;S [يواي8ي7 دا;م ياه)نا,"ا7 [و" Q6ا 1ا &9سا
Lين 3Wد?س6" و 9!ا@ ياه)نا,"ا7 و هداد "ار0 N6;, )4
B
;S ناديم "د
رت@اe4 ياه”ن" =اختنا ن;هرم ناشتاديل;S فرyم و ’او" "د
89

Lين N6;, \ابل "د ”ن" 9ي8ها )@ = ر<ا> رyع ناسنا &د?شا@3م
تاساس>ا و ‹•ا;ع "د ا" ”ن" =اختنا ري_~S 3ت> و هد6درW هاW/
5لع ياF$س"ر@ و تاTلاgم ار61 Š9سا )ت!ا6"د Lين N6;,
)@ ناسنا \اس>ا يو" ر@ ا" ‹لتخم ياه”ن" ري_~S 3سا?شناو"
&دناهدناس" تاب_ا
"د رتشي@ ›ر(S دا26ا 'عا@ د"1 ”ن" [ناسا?شناو" رHن 1ا
o
+kم
ا" =اyعا [3نا;E"ا ”ن" )7 3لا> "د &د;ش3م ناسنا 3بyع هاگتسد
ناسنا \اس>ا "د 3@/ ”ن" ";• Qي8ه &دنا;,3م ار! Nما"/ )@
[Iرس ”ن" )7 3لا> "د &د1اس3مهدن1 ا" تدور@ و يدرس 3?Tم
&د6ا8ن3م دا26ا وا "د ا" ت"ار> و 3مرW \اس>ا
ي`ا@ ا" 3ش6ام1/ [يL6"”ن" ياههاW"ا7 1ا 3X6 •>ا*
o
اري,ا
Jا•ا 3لب0 ”ن" )7 •يSرS Q6ا )@ Šداد Gا2نا د;, ن1 نارW"ا7
)7 د;8ن هدهاشم و هدر7 R6دبS 3#ي#, 3@/ ”ن" ا@ ا" ناش"ا7
)@ ن/ د6دش يدرس و Jا•ا 9@;•" 1ا ”ن"د 3@ [رW"ا7 ياF8نا,
ياه\ابل [هدرXن ا#ت7ا 5ه Q6ا )@ 3ت> &دند;8ن 1اE/ ي"اeW )6+W
Jا•ا ت"ار> ء)4"د )7 3لا> "د [دنديش;% ا" يرSGرW و رS5يخ<
ياه"اL@ا ء)ليسو )@ [Jا•ا ن/ يLيم/ ”ن" 1ا دT@ و Rب0 ناش"ا7
&دش3م )تشادFگن 3ناسX6 و 9@ا_ ء)4"د "د 3XيناXم
ن/ bابند )@ Lين ام و د"اد د;4و '(@ Q6ا "د )7 38Fم ء)تXن
”ن" نا8ه 3?T6 & 9سا hLبس ”ن"m –;yخم تاري_اS 5يتسه
&نايتشF@ يار@ ن/ر0 =اختنا د";م ”ن" و 9شF@
9سد Y•ا0 ء)2يتن ]6 )@ 5ه د";م Q6ا "د [)*رع Q6ا ناد?8شناد
و ناو" )@ ا" يداش )7 3گن" اF?S )7 9سا Q6ا ن/ و دنا )ت!ا6
رتشي@ 3Wد?لا@ ي;س )@ ا" يو رX! [هد;8ن ر61ارس ناسنا \اس>ا
ا!;Xش يو "د ا" 3Wدن1 )@ Uشع و "ورس ‹•ا;ع و هداد J;س
&9سا hLبس ”ن"m نا8ه [د1اس3م
”ن" 9بkم تاري_~S ا@ )g@ا" "د )7 36اFش6ام1/ Q6رSهد?هدناXS 1ا
3لاو"اش )7 9سا 3ش6ام1/ [)ت!رW Gا2نا ناسنا 3Wدن1 "د Lبس
د;@ هد6رW ";Fشم "ا(تنا R% )@ )7 h"ا6ار! ›+@m R% ي`ا@ ند?ل
Gا2نا R% Q6ا ي`ا@ ند?ل "د اF$ش7د;, •لEا )M Šداد Gا2نا
يرتس7ا, ”ن" اS 9!رW 5ي8yS ه"ا@ ]6 ند?ل 3لاو"اش &9!رW3م
rدا;> Gا8S 3ت#گش ا@ &د6ا8ن R6دبS Lبس ”ن" )@ ا" R% Q6ا Gا#هايس
O )@ ن/ 1ا دT@ 3ش7;, 1 ر@ 3 د6اش و &9!ا6 Rيل-S ن/ 1ا Rب0 ءه1ادنا P
&دريگن Gا2نا
o
+*ا R% ن/ ي`ا@ رگ6د 3ش7د;, rدا;> ن;?7ا 5ه
=اختنا Rيلد 9سا Qي8ه و &ناسنا ي`ا@ Lبس ”ن" ري_~S 9سا Q6ا
&ت+گ?4 و نات,"د [تاSابن يار@ Lبس ”ن" 3Fلا
نام"ا )@ 38لع ياF$س"ر@ Q6رSد6د4 ه1ورما )7 ا" )•ن/ Š3ل@
ء)7"ابم ء)6/ [دناهد"و/ 76 9شF@ =ا(*ا ‹*و "د )7 Q8>" ءه";س
.د6ا8ن3م Zرgم Qي?M 9سا
90

ن
@
ا>
.
=, '
7
@
ر
,
ق
.
1
بع. -
.
ر
@
‡1 R5 a
@
ر
.
+
1
"
.
<
.
لع. :
.
$,ˆ
,
F
.
7;L
5
hدناهد1 )يXS اب61 •اس@ و Lبس فر!" ر@ نايتشF@ )7 3لا> "دm
ء)6/ Qي?•8ه 21 .ناسنا ءه";س
:
1
L
,
"
.
-
,
ا*
.
.
9 ا
5
7
ل=
5
-
.
G/ر
.
1
ب.;*
1
,
X-
.
ر
G
‡1 R5 o
@
5
د2*
5
`
5
ا
.
$,l م
1
4
5 .
$,)اع.
P
ا"4
5
.
h
P
ابار
.
A. م
1
4
5
5
7
ب"
.
م
1
ه5 اق
.
*
.
-
.
S
@

.
7 +,
ر@ و 9سا ربgس ر6ر> و ‹يgل Lبس ياب6د نايتشF@ ي`ا@ ر@m
و ›ا% 3@ارش ا" نان/ ناشياد, و Gا!هر-ن د?بتسد ناشاه9سد
hدناش;?@ ا"ا;W
ء)6/ Qي?•8ه و 31 .‹F7 ءه";س
/
@
ر
.
1
ب.;*
1
,
X-
.
o
@
5
د2*
5
:
1
L
,

P
ار‡1 R5
P
ابا
.
$,l ن
.
>
5 .
ب
1
ل
.
3-
.
"د Jربتسا و \د?س 1ا اب6د و Lبس ر6ر> ياه\ابل نايتشF@m
hد?ش;%
و 92F@ ء)ناشن [نايتشF@ يار@ Lبس ”ن" =اختنا [د6درS نود@ )7
فا*وا ناي@ "د )7 3گن" Q6ا Š9سا نان/ ترشع و Nيع و 3نامداش
&9سا )ت!" Qخس ن/ 1ا ناوار! 56ر7 ن/ر0 "د 9شF@ ياه98Tن
&Ž"L@ ن/ر0 38لع تاL2Tم 1ا يرگ6د Qشو" 1ا2عا 9سا Q6ا و
D$;ن• ا3 dا?\ Ilا"-
)7 9سا 3ي8لع تا6رHن Q6رت8Fم ءهدنريW ر@ "د 56ر7 ن/ر0
&9سا هدش ي"اeW \اسا ن/ يا?بم ر@ h9_ا"وm 5لع دعا;0
[يرyم فورTم هو‡% ن/ر0 د?8شناد hR!;ن Jا1رلادبعm داتسا
ي"و/درW h'6د(لا 5لTلاو )للاm =ات7 "د ا" تا6رHن Q6ا 1ا 36 ه"ا%
h="ا0ا ’اود1اm )@ •;@رم 38لع ء)
B
6رHن )@ )ل84 1ا و هد;8ن
&9سا )ت,ادر%
و &9سا ر*اTم ياFشناد Q6رS)تس4ر@ 1ا [9_ا"و ا6 h]يتنdm 5لع
3س"ر@ [دش3م )تشاeW 5لع Q6ا ء)يلوا ياه)6ا% )7 هاگنا8ه 1ا
Q6ا ناد?8شناد )4
B
;S Jار(م "د [تاي*;y, و فا*وا 9_ا"و ء)يc0
‹لتخم فا?*ا و :ا;نا ي`ا@ يدا61 ياهN6ام1/ و 9!رW "ار0 5لع
ر@ N6ام1/ نا"اLه Gا2نا ‹*و ا@ اما &9!ا6 Gا2نا )ي> تاد;4;م
د6د% ه"ا@ Q6ا "د يد>او ء)
B
6رHن [3ت_ا"و "ات!" و ›;لس 3س"ر@ يو"
Zرgم )?يم1 Q6ا "د يداcتم هاW و ‹لتخم "اX!ا و ءا"/ و دماين
&د6درW
&د;@ )ن;W Qي8ه )@ Y<و Lين ناسنا "د ي"ات!" 9_ا"و ا@ )g@ا" "د
ا" د;, تاي*;y, و تا#* 1ا 36 ه"ا% ناسنا )7 9#W3م )
B
6رHن ]6
3ش-ن )ن;گ•يه نايم Q6ا "د "دام و در@3م r"ا )@ •"د% 1ا “-!
1ا 38ين ناسنا )7 در73م Qي-لS ا" )ش6دنا Q6ا رگ6د ء)
B
6رHن &د"ادن
)@ ي"د% د4 1ا ا" ن/ رگ6د 5ين و "د% 1ا ا" د;, ي"ات!" تاي*;y,
ا-لا ا" "وا@ Q6ا [د;@ رHن Q6ا 58
B
تم )7 G;س ء)
B
6رHن و &در@3م r"ا
["ود ياهRسن 1ا ناسنا ي"ات!" تاي*;y, و تا#* )7 در73م
91

و دن;ش3م R-ت?م يدT@ ياهRسن )@ h)بyعmي"د% 3تش% 1ا
o
+سلسم
&9سين يري_~S )ن;گ•يه )نايم Q6ا "د يو ءهدا;نا, و "دام يار@
و 5
j
X>s [bاkما [د;, رHن 96;-S و دي6~S يار@ 5ه 3هورW ره )تبلا
B
د> "د تا6رHن Q6ا ء)8ه اما دندر73م :ارت,ا ا" 36اههLي4و
&ديسرن N6;, 38لع 9
B
يمL4 و 9
B
يTg0 )@ و هدنام 30ا@ hي";^Sm
"د hن;تل;W fيسنار!m 9_ا"و 5لع فورTم د?8شناد )Xن/ اS
bاس 1897 Q6ا )7 د;8ن Y<و hr"ا;S ن;نا0m 5سا )@ ا" 3ن;نا0 G
د;ش3م )*+, ن;نا0 Q6ا &د;@ يو دت8م تاTلاgم b;y(م [ن;نا0
د;, تاي*;y, و تا#* 1ا 38ين [رش@ دار!ا 1ا يدر! ره )ک?6ا "د
ناشن 38لع ="ا2S ار61 Š"دام 1ا ا" ن/ رگ6د 5ين و دريW3م "د% 1ا ا"
و RFM ي;ت(م [يرش@ ياهb;لس 1ا b;لس ره ء)تسه )7 دهد3م
و ن1 ناد8خS ياهb;لس يا?kتسا )@ [9سا Gو1;مور7 ددع 9شه
3?T6 [دادTS Q6ا ‹yن ي;ت(م [اهb;لس Q6ا )7 درم ء)#gن 24 ددع
ا@ ن1 ]8خS ’اود1ا ا6 [ندش9#4 ء)2يتن "د )7 د?شا@3م Gو1;مور7
m 3?T6 Rما7 ددع [درم PGرxساO )#gن 48 Q6ا &د6/3م 9سد )@ h
و R*ا )7 9سا 3ت_ا"و hياFنdm 5ي_ار4 ي;ت(م اه Gو1;مور7
و &د?هد3م RيXشS ناسنا "د ا" تاي*;y, و تا#* 9_ا"و \اسا
Fنا6واسم ددع ["دام و "د% 1ا ]6 ره )7 ا4 ن/ 1ا ا6 hاFنdm 1ا 3ي
)@ "د ود ره "دام و "د% Q6ار@ا?@ [دناهداد Qي?4 )@ ا" 5ي_ار4
&دن"اد يواسم 5Fس [ناشدن1ر! "د 3ناسنا تا#* QتشاeWr"ا
ي;س 1ا hن;تل;W fيسنار!m r"ا;S ن;نا0 )7 9سا ر7™ نا6اش
5لسم ي1وري% ]6 ن;نا0 Q6ا ‹ش7 و دش bاب-تسا Qس> ناد?8شناد
&د6درW 3-لS h9_ا"وm ناديم "د 5لع
ا27 اههاگش6ام1/ ياه)8,د نايم "د نادرWرس ناد?8شناد اما
ء)6/ žارس )@ )7 دند;@ 28 "د يواسS R*ا )7 دنور@ 56رم ءه";س 1ا
)7 36ا4 Šد6ا8ن3م Y<و h9_ا"وm 5لع \اسا ا@ هار8ه ا" h9_ا"وm
1ا )7 ناش6ا G;0 نا@1 1ا G+س
B
لاا8Fيلع 3سيعو 56رم ناتساد "د
.د6;W3م [دند;@ هدش هد19#گش 3سيع ترc> "د% نود@ دل;S
D
,
L
5
7
5
9 I
1
.نا
.
C اL
.
-
.
&@
1
*
.

.

.
L
1
ا ^
,

5
ب
.
9 ن
.
ا
.
C اL
.
ن
.
-"
5
اه. I
.
R1
5
9 ا
.
3
P
ا
7
$v,.
ب
)ن و د;@ šلا*ان ي"د% )ن ا" ;S Œنو"اه رها;, يا Œ56رم ياm
h"ا7د@ ي"دام
36اg, •XSرم 3سيع ترc> دل;S "د دنا;S38ن 56رم )ک?6ا 3?T6
اg, Q6ا وا )7 9سين ";yS R@ا0 و" ن/ 1ا يLيM Qي?M &دشا@ هد6درW
9سا ن/ Qخس Qƒا 3?Tم &9سا هدربن r"ا )@ د;, "دام و "د% 1ا ا"
&دن;ش3م هدر@ r"ا )@ ود ره "دام و "د% 1ا [تاي*;y, و تا#* )7
38لع R*ا Q6ا Qت!ا6 3% "د 9F4 ناد@ ناد?8شناد د6اش Š3ل@
Q6ا )@ 3@ر2S و 38لع 3@ا6 9سد ا@ اS دند;@ نادرWرس bاس اههد
&د?شا@ هد;@ 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا ر@ 3?يع 3ها;W و دهاش [)
B
6رHن
92

"د رگ6دX6 ا@ ]6 )4"د ="ا0ا ’اود1ا 56ر(S R*ا )7 9سا 3?ت#W
9F4 1ا &9سا 30+,ا و 38لع ء)#سل! ود ر@ 3?تبم Lين [G+سا
ناX6دLن ه‡6و )@ [رگ6د8ه ا@ ="ا0ا ’اود1ا [56"eگ@ )7 )يc0 30+,ا
bا-تنا •بس a 38لع رHن )g-ن 1ا a رها;, و "دار@ ن;•8ه ]6 )4"د
ياFلسن و Gود Rسن "د اFن/ P]يتنdO 3_"ا ياه‹T< Gا8S •
B
لyS و
•4;م و [9-ل, "د RماXS R*ا ا@ 3!ا?م رما Q6ا )7 Šد;ش3م يدT@
&9سا ناسنا 3ناو" و 3X6Lي! د;4و Gا;0 "د b+(نا و ‹T< N6ادي%
"د رگ6د8ه ا@ ]6 )4"د ="ا0ا ’اود1ا )7 9سا Rيلد Qي8ه )@
&دشا@3م Gار> Yg0 ";• )@ G+سا
"د رگ6دX6 ا@ ]6 )4"د ="ا0ا ’اود1ا 9مر> )7 9سين 3Xش
ء)6/ "د )ل84 1ا و يدا61 تا6/ "د )7 [G+سا 23 .ءاسن ءه";س
&&&sءاس
j
sB
?لا Q
l
م
s
ت
K
ا
j
?y
j
(
l
8
K
l
لا
j
و ناي@ 3?Tم )@ د;, [9سا هد6درW Zرgم
رش@ )7 3#ش7 ره و &9سا 56ر7 ن/ر0 "د h9_ا"وm 5لع 3نابم
ياتسا" "د 3ماW د6درS نود@ [د;ش ناديم Q6ا "د ن/ Gا2نا )@ U!;م
&9سا )*رع Q6ا "د 3ن/ر0 ء)7"ابم تا6/ 38لع ريس#S
ه3evت ملع زا
يار@ اF$ند";, ا@ •ابS"ا "د 56ر7 ن/ر0 )7 3Sامر(م 9سرF! "د
&د"اد "ار0 PZ;#سم GدO )تخ6" ن;, 5ه 3X6 [د?73م )Dا"ا ام
ا@ اما [د;@ R!اE :;<;م Q6ا 9ي8ها 1ا 56د0 ناسنا )تبلا
ي`ا@ )7 36"ا;Sار@` ياهN6ام1/ و 9@اب• 5لع د6د4 ياه9!رشي%
ن;,m bوا?S 9مر> )7 9شW 5لسم [9!رW Gا2نا )تخ6" ن;,
ناسنا 3تم+س و 9(* )@ 9بسن 3*ا, 9ي8ها يا"اد h)تخ6"
1ا يدا61 ر6دا-م يا"اد [ن;, )7 د??73م تاب_ا اه N6ام1/ )M &9سا
ء)مانر@ "د رWا )7 9سا 3ي8
B
س ءه
B
دام Q6ا و دشا@ 3م h]6"وا ديساm
يم د"او •يس/ 9خس ناسنا 3تم+س )@ [د;ش )ت!رW "ا7 )@ 36اeE ‘
&د?X
هدر7 3!رTم تانا;ي> š@™ "د ا" 3*
B
ا, •و" G+سا )ک?6ا 1ا"
Z+g*ا "د hš@™m 3?Tم ار61 Š9سا )ت#Fن ا4 Qي8ه "د Lين 9سا
•و" Q6ا )7 9سا 3*
B
ا, •و" )@ نا;ي> "اتش7 [3م+سا 9T6رش
’"ا, ن/ 5س4 1ا ا" نا;ي> 5س4 "د د;4;م ن;, Gا8S دنا;S3م
ندرW 3ساسا د6"و د6ا@ “-! 3م+سا ءه;يش )@ š@™ "د )M ŠدنادرW
"د اS د6/ R8ع )@ =ا?ت4ا رگ6د ياهد6"و Yg0 1ا و هد6درW Yg0 نا;ي>
N•ابS"ا [نا;ي> Rما7 Žرم ء)H(ل Q6ر,/ اS دنا;ت@ Lم ن/ ء)2يتن
نا;ي> Žرم اS د;ش3م ن/ 1ا Yنام )7 36)يل8ع Šد6ا8ن —#> •ل0 ا@ ا"
)@ )مد* ند;8ن د"او Rيب0 1ا 3ن/ د6دش و Qش, GداyS ]6 ء)2يتن "د
Šدريگ@ Gا2نا دب7 ا6 [•ل0 [žامد ن;•8ه يو 5س4 3ساسا ياcعا
Gا2نا 3ن/ 9خس ء)مد* ندم/ د"او ر_ا ر@ نا;ي> Žرم رWا ار61
هد6درW د82?م N0ورع "د ”ن"د 3@ ن/ 5س4 "د د;4;م ن;, [دريW
93

Q6ا )@ و د6ا8ن3م 96ارس Lين N8س4 ياcعا )ي-@ )@ bا> Qيع "د و
[5س4 رسارس )@ h]6"وا ديساm Y6رس "اشتنا ء)2يتن "د •يSرS
[3م+سا ءه;يش )@ š@™ f% &د;ش3م G;8سم نا;ي> ند@ 9ش;W
&9سا تانا;ي> 9ش;W 1ا هدا#تسا 3تشادF@ و 5لاس •و" اF?S
  
)تبلا &9سا هدينادرW Gار> ا" h›;,m 9ش;W 56ر7 ن/ر0 Qي?•8ه
ه1ورما وا اما 9سناد38ن ا" 56ر(S Q6ا "ارسا 1ا يLيM 56د0 ناسنا
vارما و Rلع 1ا ي"ايس@ Rماع [›;, 9ش;W ند";, )7 دناد3م
Qيم1 يو"ر@ )7 3Sانا;ي> Gا8S نايم "د ›;, 9ش;W ار61 Šد;ش3م
h]6"واديساm 38س ءهدام "اد-م Q6رتشي@ ي;ت(م [د??73م 3Wدن1
1ا ر8تسم ";• )@ ا" هدام Q6ا [رگ6د تانا;ي> )7 9F4 ن/ 1ا Š9سا
)@ Lين ناسنا 5س4 )Xنا?M &د?6ا8ن3م 1ار!ا نوري@ )@ b;@ U6ر•
اه)
B
يل7 ]87 90 3م 1ار!ا نوري@ )@ ا" هدام Q6ا 1ا ± h›;,m اما &د?7
\اي-م )@ رگم 9سين د;, 5س4 1ا h]6"واديساm Zار•˜ )@ "دا0
&د?738ن 1وا2S ن/ 1ار!ا R@ا0 تاناTيم د* "د ود 1ا )7 387 "ايس@
يو 9ش;W1ا 3DL4 []لFم G;8س Q6ا ءهدنام30ا@ 9
B
ي87 f%
•ن" R*ا#م ياهد"د 1ا )شي8ه h›;,m )7 9سا4 Qي8ه 1ا &د;ش3م
 3م هدا#تسا Lين ن/ 9ش;W 1ا )7 3ناس7 و در@3م ";• )@ Lين [د??7
&دن"اد ه;Xش ن/ د?نام رگ6د vارما و GLيSامو" [R*ا#م د"د 1ا 56اد
„ تا6/ 38لع 1ا2عا )@ )7 9سا4 Qي8ه و 173 a 3 [ 4 a 115 و 145 †
و 5يس"3م †GاTنا و R(ن a هدDام a هر-@„ ياهه";س 1ا •يSرS )@
و )6/ د?M "د )Xل@ [)6/ ]6 "د “-! )ن 56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م
هد;8ن G+عا ا" ›;, 9ش;W و hن;,m Y•ا0 56ر(S [ه";س Q6د?M
ء)7"ابم ء)6/ “-! ا2?6ا "د &9سا 173 5ه ا@ ا" هر-@ ءه";س
.5ينا;,3م
ه
,
,
ب B
.
7 ه
,
5
9 اL
.
-
.
ر
,
3W
,
2i,
1
)ا م
.
8
1
.
)-
.
م
.
.
7
د)ا-
.
S. .;
1

.
1
)ا م
1
5
F
1
$
.
لع. م
.
ر
.
7
=
.
ام
.
.

,
X
ه
,
.
7
ل)ا ر
,
1
$v.,)
[هدرم د;, ن;ي> 9ش;W ا8ش ر@ اد, دينادرW Gار> )7 Uي-(S )@m
)تش7 اد, ريE 5سا )@ )7 ا" )M ره و ا" ›;, 9ش;W و ن;, و
hديشا@
9
B
لع نا8ه Lين hهدرم د;, 9ش;Wm 56ر(S Rلع 1ا 3X6
o
اTg0
&9سا ›;, 9ش;W و ن;, 56ر(S "د د;4;م
نا>نا م3قت
"وا@ ام )7 )ن;گن/ ناسناm .د6;W3م hb"ا7 fيسXلاm ";ت7د
Zو" [5ي?7 رHن رما 9يT0او )@ رWا و 9سين 5س4 و Zو" “-! 56"اد
)7 9سا Q6ا 9-ي-> &دناهد"و/ د6د% ام 3شرگن ياه•و" ا" 5س4 و
ياFلا
B
يس و اه9!ا@ [9سه Lين ";Tش [5س4 و Zو" ءهو+ع )@ ناسنا
و نام1 "اeW "د [د>او ن
s
/ "د ناسنا Q6ا )کنا?M &9سه 5ه ي;cع
94

vرع [b;•m )لت7 3ناXم ء)ناW)س داT@ا و هدر7 ادي% دادتما Lين ناXم
hنام1m 3?T6 Š)لت7 G"اFM دT
K
@ )7 ناسنا8ه [د?73م ر% ا" h:ا#S"ا و
LWره J;! ء)ناW"اFM داT@ا [د;4و Q6ا ا@ اما &دريW3م ر@ "د Lين ا"
ار61 Šدند";ن"د ا" ناسنا 96د;4;م و 3تسه ء)*رع Gا8S د?نا;S38ن
’"ا, "د [9سا د;4;م ناسنا يLم ءهدام "د ";Tش )7 ي";• نا8ه
رSهدي•ي% ناسنا [Q6ار@ا?@ f% &د"اد د;4و Lين هدام Q6ا =;M"اFM 1ا
]6 "د و هد"و/درW )ع;82م ]6 "د ا" ن/ 5ينا;ت@ ام )7 9سا ن/ 1ا
)8ه ياF$س"ر@ يو" ار! 3ها" ‰يه اeل و 5ي?7 ‹6رTS Q
B
يTم "دا7
)@ ا" وا ام )7 هاگن/ اS د"ادن د;4و hناسناm ن;ماري% ام ء)بنا4
ره 1ا ام )7 9سا هاگن/ &5ي?Xن )6L2S و Rيل(S ‹لتخم ياهNخ@
ي"ات,اس Q6رS;Xين "د ا" يو [56رگ?@ ناسنا Q6ا ي;س )@ )7 36)6وا1
&د?7 Gادنا vرع "ات,اس ن/ "د دنا;S3م هدن1 د;4;م ]6 )7 5ي?ي@3م
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 4 .د6;W3م QيS ءه";س
@
م3
,
ق
1
.ت :
,
>
.
=
1
.
9 (+, ن
.
ا>
.
ن
,
•ا ا.2ق
1
.
لR.
1
دق
.
.
)
h56د6ر!/ "ات,اس Q6رS;Xين "د ا" ناسنا ام انا8هm
ياه9!رشي% 1ا )7 9سا هد6درW b1ان 3نام1 و رyع "د )6/ Q6ا
Q6ا )7 د8F#@ دنا;ت@ ن/ 36ا?شو" "د رش@ اS د;بن يرب, 1;?ه 38لع
Gد-تم نارس#م د?Mره و &د"اد 3?Tم و 98Hع 9Tسو "د0 )M )6/
ا" 36اه1ار! )86ر7 ء)6/ Q6ا 98Hع ريس#S "د Gاد7 ره ر,~تم و
"د ا" يرSYيسو ناديم ر<ا> رyع 38لع تا!اشXنا QXيل [دنا هد;8ي%
&9سا هد;شW )*رع Q6ا
[)86ر7 ء)6/ Qي8ه “-! 38لع 98Hع و 9Tسو ا@ •ابS"ا "د
hناسنا 56;-Sm =ات7 98Hع )@ 3@ات7 [30;2لس Q6دلاZ+* )م+
B
ع
1ا 3شش,"در% ياهور8ل0 =ات7 Q6ا "د )م+
B
ع &9سا )تشاگن ا"
)8ه ا@ 96اFن "د 5ه ن/ ا@ 3لو [هد6د";ن"د ا" hناسنا 56;-Sm
رتشي@ ن`;4 1ا ا" د;, 9ي87 Gا2نارس [اFي6ا8ي% 1ار! و اF$6اسر!5ل0
و ناسنا
o
اT0اوm .د6;W3م Qي?M L2ع رس 1ا و )ت!ا6 ”?ل ناديم Q6ا "د
ناسنا )7 9سا RXشم [د;ش3م QF% ن/ •اس@ رWا ناسنا ء)ناس!ا
و دند;8ن رX! ه"ا@ Q6ا "د ناWد?س6;ن )8ه &د6/ر@ 5يلW ن/ 1ا دنا;ت@
3?يM)ش;, 1ا [5ي6;W3م يLيM رWا 5ه ام و 9سا ";Xشم )8ه 3Tس
و 9ش, ن/ "د f7 ره )7 9سا 36)?61 Q6ا و &9سا ناش6ا Qمر,
ا" )?61 Q6ا د;, ت"د-م و دادTتسا "د0 )@ و هدوL!ا 36)ل% ا6
&h9سا )تشار!ار@
Q6ا "د [9سا Q6د Qمر, QيM)ش;, )7 30;2لس داتسا رWا اما
[دس6;ن3م ا" hناسنا 56;-Sm =ات7 و هدوL! ا" 36)ل% نا@درن
•ل0 :رتخم hR6"ا7 fيسXلاm رسي!ور% ن;•8ه يد?8شناد
)*رع Qƒا "د )7 دو"3م اS hR@;نm ءهL6ا4 ود ءهدنر@ و 3ع;?yم
Gا2نارس [دهد3م Gا2نا )7 36اهود و ]S )8ه ا@ [د6اشگ@ ا" 3-!ا
و L2ع Q6ا 1ا 3@اS1ا@ Šh)ت,ا?شان د;4;م ناسناm =ات7 &دنام3م"د
95

نا"اLه [رگ6د د?8شناد نا"اLه رWا ";• Qي8ه &9سوا 3Wدنام"د
)م+
B
ع ريبTS )@ ا6 و h9-ل, ء)@;2عاm Q6ا ن;ماري% ا" رگ6د =ات7
1ا@ [د?س6;?@ ا6 دنا)تش;ن h9Tيب• ء)4ا;, و اد, ءهد?@m 30;2لس
ريبTS )@ )M [دناهد;8ي% ا" "ا(@ا 1ا 36 هرg0 و "اور, 1ا 36 ه"
B
™ 5ه
hرب7ا 5لاعm نا8ه ناسنا [)F4و )للا Gر
B
7 3لع ترc> ياس"
.hر*ا 5لاعm 3تسه ء)8ه و [9سا "اWد"ور%
hرب7`ا 5لاTلا ي;gن˜ ]ي! و a ري* Gر4 ]نا 5
K
عL
j
S
o
pm
\;ناي0ا Q6ا )@ ا" د;, )7 56"ادن ن/ bاي, ا2?6ا "د )تبلا 5ه ام
ا" J;! ء)6/ 38لع 1ا2عا ياهه;ل4 1ا 36 ه;ل4 “-! f% [5ي?گ!ا"د
1ا hناسناm )@ و 9سشن 5يها;, اشا8S )@ د6د4 5لع 36ا?شو" "د
&د?گ!ا 5يها;, 3هاگن ن/ 3سد?ه •ي7رS ء)ب?4
5لTلا و ن/ر-لاm •د?8ش1"ا =ات7 "د hR!;ن Jا1رلادبعm داتسا
داT@ا ا6 RXش رHن ء)g-ن 1ا ناسنا )@ ام رWا .د6;W3م h'6د(لا
"د ا" يو )7 اB-> [561اد?ي@ يرHن يو 34"ا, و 3ل,اد •ي7رS
"ار0 Gا2>ا نا@درن ها" )8ين "د ناسنا ار61 Š5ي@ا63م 56;-S Q6رS;Xين
3لjkم
j
52(لا “س
B
;تم ء3ش ]6 يار@ د?ها;خ@ رWا 3@رع نا@1 "د &د"اد
hه"
B
™m &د"اد "ار0 h)82ن و ه"
B
™m نايم "د ء3ش ن/ .د?6;W3م [د?نL@
ناسنا &9سا LيM ]6 52> 3W"L@ Rjkم
j
h)82نm و 3XM;7 Rjkم
j
&د"اد "ار0 )82ن و ه"
B
™ نايم "د وا Š9سا Rjkم
j
Qي8ه Jادyم 9س"د
1ا h)
B
يل,m b;لس "اLه د* ود b;• bداTم ناسنا b;•
[يداع ياF@ورXيم 1ا ن;يليم ود b;• ءه1ادنا )@ ا6 [’اسنا ياهb;لس
"ار0 رگ6د8ه ي;لF% "د )7 hQيم;بل/m تا
B
يDL4 1ا د"ايليم ود b;• ا6
رHن دم ا" 52> Q6رتW"L@ ام رWا )7 3لا> "د &دشا@3م [دن;ش هداد
"ار0 رگ6دX6 ي`ا@ هداتس6ا 9لا> "د ا" درم "اLه "اFM د6ا@ [56ريگ@
&5ي@ا6 9سد h9س";6اm ه;7 :ا#S"ا )@ اS 5يهد@
[ناسنا 3ناXم 52> 3XM;7 ا6 3W"L@ )7 د?6;گ@ 3ناس7 د6اش
ريس#S د;, يدام داT@ا ا@ ناسنا ار61 Š9سين يدا61 9ي8ها يا"اد
9سا 5Fم )•ن/ f% [د?73م رييS داT@ا Q6ا ا@ 5ه )ن و د;ش38ن
&9سا ناسنا 9
B
6;?Tم و 9
B
يyخش
هدر7 تاب_ا د6د4 5لع ار61 Š9سين 9س"د تواc0 Qƒا ]ش نود@
ه1ورما )ل84 ن/ 1ا &9سا 5Fم "ايس@ ناسنا "د 38س4 دT
K
@ )7 9سا
و b;• )7 9سا هدنا8ن ناF?% 9-ي-> Q6ا [Q6;ن Nناد ء)*رع "د
تارييS 9Tيب• و ’اسنا ياهb;لس ياF$W‡6و ا@ ناسنا vرع
ي;cع نا8ت,اس "د 3ل;لس ي1اس;ن و يرگنار6و تايل8ع و يواي8ي7
)7 ا2ن/ 1ا ";• Qي8ه &د"اد ير6e%ان 9سسW ]يناW"ا •ابS"ا [يو
رWا f% [د;ش3م رشت?م 3?يTم 9عرس ا@ ناسنا 3بyع نا6ر4
ري_~S 1ا وا 3بyع ›"د [دشا@ رSدا61 b;8Tم
B
د> 1ا يو 9ما0 b;•
Qي8ه )@ و &د;@ دها;, د?7 و 3g@ Lين 34"ا, ياه›ر
B
(م و اههدن"اeW
7ر(م Q6ا ر@ار@ "د يو ياهR8TلاfXع Rيلد نا6ر4 Y@اS )7 Lين اF
96

Q6ا )7 9!رW دها;, Gا2نا د6ا@ )•ن/ 1ا رSر6د [9سا 3بyع ›ر
B
(S
"ايس@ b;8Tم د> 1ا ناسنا رWا ";• Qي8ه &9سوا يار@ 3W"L@ ص-ن
=اتش 1ا يد> )@ •د;4و "د 3بyع \اس>ا 96ارس [دشا@ رS هاS;7
يو 1ا ا" •سا?م ر
B
ک#S و 5
B
X(S ناXما )7 ديس" دها;, 9عرس و
"د )7 دش دها;خن رس
B
يم N6ار@ bا2م Q6ا )2يتن "د و 9!رW دها;,
&د?7 ™اخSا ا" Y0;م )@ و Q
B
يTم 5ي8yS [Q
B
يTم 97ر> ]6 ر@ار@
نا8ت,اس "د ي1اس;ن و يرگنار6و ر
B
8تسم ء)
B
يل8ع )ک?6ا ا87
52> \اي-م و 5س4 9>اسم ا@ •سا?تم [هدن1 د;4;م ره 3ل;لس
)7 3Sانا;ي> "د 5تسيس Q6ا 9يلاT! و" Qي8ه 1ا و دشا@3م ن/ يدام
يم رS‹يT< [رS]M;7 تانا;ي> ا@ )س6ا-م "د [دن"اد يرتW"L@ 52> ‘
h3ل;لس ي1اس;ن و يرگنار6وm يواي8ي7 ء)يل8ع "د •سا
o
+kم &دشاب
&د"اد )@رW 1ا يرت87 9يلاT!
[د;@3م 3ن;?7 9يT<و 1ا رتشي@ [ناسنا د0 b;• رWا [Q6ار@ا?@
يو د;4و "د يواي8ي7 ت`اT#نا و RT! د;ب87 و ص-ن )@ رما Q6ا
9عرس 1ا 3W"L@ Nخ@ [يدام 52> "د دا6د1ا و ديما2نا3م
&9!رW3م يو 1ا ا" 3X6Lي! ›ر(S 9عرس 5ه و 37ا"دا ياه9!ا6"د
"ايس@ ن/ 3لT! 9يT<و 1ا ناسنا 9ما0 و د0 [fXTلا@ رWا اما
"د يواي8ي7 ت`اT#نا و RT! 9عرس ن/ تا1ا;م )@ [د;@3م رSهاS;7
3ت> =اتش Q6ا )7 د;@ R8ت(م اeل و [د6درW3م رSدا61 Lين •د;4و
&دشابن ن/ “س;S Qتش;ن و 5ل0 Qت!رW )@ "دا0 وا )7 دسر@ 36ا4 )@
3ل,اد •ي7رS 1ا و 56"eگ@ ناسنا ’اسنا 34"ا, •ي7رS 1ا رWا
د;4و 3ل,اد •ي7رS "د )7 5ي?73م )H>+م 56ريگ@ 3Eارس •د;4و
)7 دن"اد "ار0 3H!ا(م 3نا;ختسا f#0 R,اد "د )
B
6" و •ل0 [ يو
)7 3لا> "د [9سا )ت!ا6 RيXشS )?يس :+<ا و تار-! ن;تس 1ا
[د?بل•3م ا" يرتشي@ 9H!ا(م )7 :اخن و zم ن;•8ه )-ي0" ياcعا
هو+ع )7 دنا هدش )ت,اس ا4 )@ ا4 3تH!ا(م Ž"L@ ياه Jود?* "د
34Lل و bايس دا;م و اFت!ا@ [34"ا, نا;ختسا 5يخ< Nش;% ر@
د;4و )@ اFن/ يار@ ا" 3ل,اد •سا?م 3تH!ا(م ياهNش;% Lين 3ل,اد
ياcعا 1ا 5عا [ناسنا د;4و 34و1 ياcعا )ن;W Qي8ه &دن"و/3م
1ا يواستم
o
+ما7 يداT@ا "د [3نو"د 34و1 ياcعا و 3نوري@ 34و1
[اهور@ا و ŠR,اد 1ا اه)يy, و اه )
B
يل7
o
+kم &دنا هدش هد6ر!/ رگ6د8ه
ء)ل*ا! "د Gاد7 ره [’"ا, 1ا اها% و اFتسد [اFناتس% [اه•;W [اF8شM
ا8ش رWا )7 ي";• )@ &دنا )ت!رW "ار0 5س4 ء)8ين 1ا ير@ار@
o
+ما7
)H>+م [ديشX@ Qي6ا% )@ رس ء)8ين 1ا ا" 38ي-تسم 38هو “, ]6
Q6ا 1ا يواسم 9!اسم "د [ي1ا;م ";• )@ اF8شM )7 د;8ن ديها;,
ياcعا اما &&&هريE و •;W و 3?ي@ [•يSرS Qي8ه )@ و دن"اد "ار0 “,
5س4 3نايم “, انا8ه )7 N6;, •سا?م 9يT0;م "د Lين يدار#نا
“, “سو "د ناهد )7 5ي?73م )H>+م
o
+kم &دنا)ت!رW ا4 9سا
هدهاشم Lين 3ل,اد •ي7رS "د &9سا )ت!رW "ار0 5س4 3نايم
97

e,ا ن/ R@ا-م ء)ي>ان "د bا(• و دب7 و )ي>ان ]6 "د •ل0 )7 5ي?73م
&دناهدر7 Y0;م
Q6ا )@ و هدر7 1ادنا"و نوري@ 1ا ا" نا8ت,اس Q6ا رWا RB 7 "د `ا>
"د ا" ناسنا [•ي7رS Q6ا )7 5ي?ي@3م [56;ش Uي0د •ي7رS و 9ما0
&9سا هداد "ار0 h56;-S Qس>اm "د 3ن/ر0 ريبTS )@ و "ات,اس Q6رتF@
h56;-S Qس>اm •ي7رS "د )H(ل ]6 يار@ vر! ر@ رWا )گناو
دها;, ا8نو" )M [5ي?7 دا26ا ا" 3SارييS ن/ "د و )ت,ادنا 9سد ناسنا
)@ )7 دن"اد "ار0 3تيT0;م "د ناسنا •;W ود [bاkم ";• )@ ‚دش
9سا" 1ا اد* Q6ا )M Šد?هد3م ا" 36اد* )ن;W ره ندي?ش ناXما يو
[•;W ود د?نام 5ه 3?ي@ Iا";س ود
o
+kم رWا `ا> &°M 1ا )M و د6اي@
اه;@ 9سنا;S 38ن ناسنا
o
اTg0 [د?ت!رW3م "ار0 )ل*ا! 1ا د> Qƒا "د
ي;@ و دم/3م bا8ش 98س 1ا ;@ ]6 )M [دهد Lيي8S رگ6دX6 1ا ا"
دنام3م "د ناسنا ء)م
B
اش f
B
> نايم Q6ا "د و =;?4 98س 1ا رگ6د
Gا8شتسا "د ي"واد 3تلا> Qي?M "د
o
اTب• ‚د?7 ي"واد )ن;گM )7
3X6دLن ا@ ن;?7ا 5ه )7 دنام38ن 30ا@ 3ت
B
0د نا8ه )@ )#لتخم šDاو"
o
+kم رWا ";• Qي8ه &9سا QX8م رگ6دX6 )@ 3?ي@ يار2م ود ”?Sاگ?S
"ار0 ا% ود Jاس ر@
o
ا-ي0د و 5س4 ي+#س 98س0 "د اF8شM
)M يو ت";* و )ل7 رس ر@ د?يب@ ناسنا )7 د;@ QX8م ا6/ [د?تشاد3م
و درW دنLW 1ا ا% ود Jاس ر@ )ت!رW "ار0 ياF8شM ا6/ و ‚9سا هدم/
د;@3م 3X6 5شM
o
+kم رWا 1ا@ و ‚دند;@ ناما "د رگ6د ياFƒديل% و ›ا,
و" )@و" 3بDاyم )M ا@ ناسنا )7 دي?7 ";yS [3X6 Lين 9سد و ا% و
Œ‚دش 3م
ا" •د;4و 3ل,اد دDا1 تا1ار!ا ناسنا دل4 تاماسم .رگ6د 3لاkم
30ا#Sا )M د;@ fXعر@ Y<و رWا `ا> &د?تسر!3م نوري@ )@
"د ا" ن;, Qي6ارش و اهد6"و Œ‚د;@ QX8م ناسنا تاي> ا6/ ‚دات!ا3م
3X6Lي! رييS )کن/ نود@ دن1ادنا3م نا6ر4 )@ يد>او ريسم ]6
نا6ر4 رWا `ا> [د"اeگ@ يري_~S ن;, 97ر> ريسم "د ناسنا 9يT<و
يم )M د;@3م يرگ6د ء)ن;W )@ ‚دش
\اي0 bا;?م Q6ا ر@ Lين ا" ناسنا د;4و ياcعا رگ6د د;, ا8ش و
Qيش?هاش ["اWد"ور% 9-ل, ء)@;2عا [ناسنا )7 ]ش 3@ f% Œدي?7
&9سا h56;-S Qس>اm ء)بgyم Qيشن"د* و Uل, 5لاع
  
ء)6/ 1ا2عا ياهه;ل4 و Yيسو "ايس@ ناسنا 56;-S "د '(@ ء)مادا
4 •رگن ]6 3ت> [Q6ار@ا?@ &9سا "اد)?ماد Lين hQيSm ءه";س 1ا
3لي, و رSار! 9سا ي"ا7 5ه اههرتسW و اهه;ل4 Q6ا )@ 3
B
ل7 يا"eW
)م;H?م ]6 3لا84ا ناي@ )@ ر6LWان f% &=ات7 Q6ا ء)ل*;> 1ا رSار!
1ا و هدر7 هد?س@ h9-ل, 5يHع ناشXF7m Q6ا ياه)م;H?م 1ا
&5ي6;W3م Qخس ناسنا h3بyعm ء)م;H?م
98

ور! تري> "د 5ي?ي@3م ا" ن;#لS ياF8يس ءهدي•ي% GاHن 3ت0و ام
5ي?ي@3م )7 هاگن/ 9!" 5يها;, ور! رتشي@ تري> "د 3لو [56و"3م
يم
o
+kم نا8ل/ ا6 و اX6رما )@ تاره 1ا )ينا_ د?M vرع "د )7 د;ش
تري> )@ )8ه Q6ا ا" ام [ن;#يلS 5تسيس 3Wدي•ي% Œي"/ &در7 9ب(*
رب, ا@ ناسنا 3بyع GاHن 9Tسو و 3Wدي•ي% 1ا رWا اما [د1ادنا3م
]6 b;• "د )7 5يناد@ رWا د;@ دها;خن اL!ا تري> ا6/ ‚";• )M 56;ش
[ام 3بyع GاHن تار@اخم ياF?يل 5تسيس "د رب, اFن;يليم [1و" )نابش
5تسيس ياهرب, Qي8ه و د;ش3م هر@اخم رگ6د ي;س )@ ;س ]6 1ا
Gا8S و ن/ f#?S "د ا" )
B
6" [ن/ ياF$Wد?xS "د ا" •ل0 )7 9سا 3بyع
)ي4;S و يربه" [نان/ ياه9يلاT! "د ا" ناسنا ند@ ء)#لتخم ياcعا
[دشا@ )تشادن د;4و ناسنا 5س4 "د 3بyع GاHن Q6ا رWا ‚د6ا8ن3م
دها;, 36هد?7ار% ياcعا و ءاL4ا 1ا ن;گ8هان 3•;لخم ام Gاس4ا
[د?6ا8ي%3م ا" د;, ريسم ]6 ره و )ت!" ا" د;, ها" Gاد7 ره )7 د;@
Œدشا@ امر#8X> ام د;4و ر@ 38Hن و 3گ?هœ8ه Q6رتXM;7 )کن/ 3@
]6 [Lم Q6ا "د و 9سا ناسنا Lم [تا•ابS"ا GاHن Q6ا L7رم
)@ اهb;لس Q6ا 1ا ]6 ره 1ا )7 د"اد د;4و 3بyع b;لس ن;يليم "اLه
5س4 3>ا;ن ء)8ه )@ 3بyع ياF8يس ا6 اه)تش" [36 )ناWاد4 ";•
"د )7 د?مان3م h3بyع ياه9!ا@m ا" اه)تش" Q6ا &دناهد6درW د6د8S
R6ام دات#ه 9عرس )@ "اب,ا bاس"ا و e,ا GاHن [3بyع ياه9!ا@ Q6ا
)7 9سا 3بyع ياه9!ا@ Q6ا ء)ليسو )@ &9سا نا6ر4 "د 9عاس "د
ياFتيلاT! و اه"ا7 ر6اس 5ه و 5يشM3م [5ي?ي@3م [56;?ش3م ام
ءه1;> "د اF?S ا2?6ا "د 3ت> )Xل@ &5يهد3م Gا2نا ا" N6;,
Gان )@ ا" اFن/ )7 د"اد د;4و hNشMm L7رم "اLه )س ام h36اشMm
m Taste *+,s L7رم "اLه )س Q6ا 1ا ]6 ره &د?مان3م h ";• )@
zم )@ )7 د?شا@3م د;, )@ –;yخم 3بyع Qيل يا"اد [)ناWاد4
)7 9سه h36اشMm L7رم "اLه )س Q6ا ء)ليسو )@ ام و 9سا Ryتم
&5يش•@ ا" ‹لتخم ياF8T• 5ينا;S3م
)7 د"اد د;4و 36ا;?ش b;لس "اLههد ناسنا •;W "د ";• Qي8ه
"د 36ا;?ش ناXما [Lم )@ اهاد* ءهر@اخم هدي•ي% GاHن U6ر• 1ا
b;لس ن;يليم 3س و دyX6 5شM ره "د و &د;ش3م رس
B
يم ناسنا
m ا" اFن/ 38لع Z+g*ا "د )7 د"اد د;4و ";ن ءهد??7 9!ا6"د -ight
.o/e!t0rs )ع;82م bاس"ا 96";م~م [5يHع 5تسيس Q6ا و د?مان3م h
&د"اد هدFع ر@ ناسنا Lم )@ ا" ير6;yS
1ا 38يHع ء)Xبش [Lين ام ند@ 9س;% ء)*رع "د ا2?6ا "د
ناXما [5يHع ء)Xبش Q6ا )7 د"اد د;4و 3س> 3بyع ياه9!ا@
رWا )7 ي";• )@ [دنادرW3م رس
B
يم ام يار@ ا" امرس و امرW \اس>ا
3س ”ن"د3@ [561اس ]6دLن د;, ند@ 9س;% )@ ا" GرW ء3ش ]6 ام
o
ا";! و \اس>ا ا" )يل8ع Q6ا [امرW ءهد??79!ا6"د ياهb;لس 1ا "اLه
5س4 )@ ا" درس ء3ش ]6 رWا و د??73م هر@اخم ام Lم )@ ا" ن/
99

[تدور@ ءهد??79!ا6"د b;لس "اLه ها2?% و د*ود [561اس ]6دLن د;,
)@ Lم )7 9سا Gاگ?ه Q6ا "د و د?6ا8ن3م \اس>ا ا" )يل8ع Q6ا
ياFنامر! هد;8ن هر@اخم )•;@رم U•ا?م )@ ا" نا6ر4 9عرس
3% "د 3% ياFنامر! نامL8ه و د6ا8ن3م "دا* ا" امرس 3ساس>ا
"د ه1رل )@ امرس \اس>ا 1ا دنا;ت@ 5س4 اS دن;ش3م "دا* Lين رگ6د
)@ يرتشي@ ن;, )2يتن "د و د?7 ادي% )Tس;S يدل4 Qي6ارش [د6/
ر_ ار@ اS ددرW bاس"ا ناوار! =اتش ا@ امرس G;2ه د";م ء)-g?م
&د;ش دا26ا )-g?م ن/ "د رتشي@ 36ا1امرW ء)يل8ع [ن;, 52> دا6د1ا
5تسيس [د?6ا8ن د6دش يامرW \اس>ا اهb;لس Q6ا رWا fXعر@
"د اS دناس"3م Lم )@ ا" اFماي% هدات!ا "ا7 )@ ”ن"د3@ 3Sار@اخم
و )تسا,ر@ ;%اXS و •+S )@ [Jرع ءهد?6ا1 ددE 1ا ن;يليم )س دود>
رWا و د?6ا8ن 1ار!ا دل4 1ا ’"ا, )@ ا" يدرس Jرع "ا7د;, ";• )@
&دش دها;, Gا8S هد?ش7 امرW
o
اTg0 دريگن Gا2نا Jرع 1ار!ا ء)يل8ع
ء),اش ]6 Š9سا ),اش Q6د?M Rماش [ناسنا "د 3بyع GاHن Q6ا
m Gان )@ )Xن/ 0+tono(i/ *ran/h [د;ش3م هديمان "ا7د;, ›ر(تم ا6 h
و يدا"ا ريE ";• )@ )7 9سا ناسنا 5س4 "د 3لا8عا Gا2نا "ادهدFع
و f#?S [اeE 5cه ء)
B
يل8ع ن;•8ه ŠدنريW3م Gا2نا "ا7د;, RXش )@
3شان رگ6د 5تسيس ود 3
B
ل7 ء),اش Q6ا 1ا 1ا@ و &•ل0 تا7ر>
m ا6 97ر> ءهد??6ر!/ 5تسيس Gان )@ ا" 5تسيس ]6 )7 دن;ش3م
1y(!aat/heti/ 1yste( Yنام 5تسيس Gان )@ ا" رگ6د 5تسيس و h
m ا6 97ر> &ayasy(!atheti/ 1yste( 5تسيس Qƒا )7 د?مان3م h
&د"اد هدFع ر@ ا" :ا!د و 9موا-م ء)
B
يل8ع [3مود
•ل0 97ر> [د;ش )تشاeW او bوا 5تسيس )@ )8ه اه"ا7 رWا f%
رWا و د6درW دها;, ر2?م ناسنا Žرم )@ )7 دش دها;, دا61 نا?•ن/
1ا@ 97ر> 1ا
o
+ما7 •ل0 [ددرW “لسم :ا<وا ر@ 3مود 5تسيس
Q6ا نايم "د ]يSام;Sا و "ا7د;, 3گ?هœ8ه :;ن ]6 f% &داتس6ا دها;,
ياFمادنا ر6اس و •ل0 اS د;ش3م •بس )7 9سامر#8X> 5تسيس ود
&د?هد Gا2نا Gا2سنا و 9
B
0د 96اFن ا@ ا" د;, "ا7 [5تسيس ود Q6ا Y@اS
[د;ش \اس>ا 1اين 5تسيس ]6 رتشي@ 9يلاT! )@ )7 5ه يد"ا;م "د
)7 3ماگ?ه
o
+kم &د6اL!ا3م د;, 9يلاT! ء)*رع ر@
o
ا";! 5تسيس ن/
1اين يرتشي@ 3X87 يورين )@ •ل0 و 9سا ن;, "اش! )@ +تبم صخش
ر@ h5تسيس ]يSاx8سm 97ر> ءهد??6ر!/ 5تسيس ”ن"د 3@ [د"اد
&د@اتش3م "ا8ي@ ياه)6" و •ل0 ي"ا6 )@ و هدوL!ا د;, 9يلاT! 52>
9سا ي
B
د> )@ ن/ ياF$ت#گش و ناسنا 3بyع 5سيس •6ا2ع )تبلا
ياF-!ا ‹ش7 "ا7"دنا 9سد 9سا 1;?ه )7 5ه 1;?ه hد6د4 5لعm )7
&دشا@3م هداTلاJ"ا, و •ي2ع GاHن Q6ا "د 36ه1اS
ر@ار@ "د رگ6د "ابX6 اS د"اد ا4 f% ء)6/ 4 ”ن"د hQيSm ءه";س
.د6;W3م )7 5ي?7
@
م3
,
ق
1
.ت :
,
>
.
=
1
.
9 (+, ن
.
ا>
.
ن
,
•ا ا.2ق
1
.
لR.
1
دق
.
.
)
100

h56د6ر!/ "ات,اس Q6رS;Xين "د ا" ناسنا ام انا8هm
_دنز Yل* 'ا4ی;?گA
ء)7"ابم ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )7 3ماگ?ه 5 .د6;W3م J"ا• ءه";س
6
.
,لR5 م
.
7
L
,
ن
5
ا>
.
ن
,
•ا ر
1
5
x2
.
$
1
ل+
.
h‚9سا هدش هد6ر!/ LيM )M 1ا )7 درگ?@ د6ا@ ناسناm
ا ]6 Q6ا 3ت> )Xل@ [9سا ناسنا يار@ 3Fلا نا;,ار! ]6 Q6
ناديم "د و دور@ )7 ناسنا يار@ 9سا 3?شو" و š<او ";تسد
N?6ر!/ و تاي> ءهدام ءهره;4 و 9-ي-> [38لع Nهو‡% و 3س"ر@
&د!اگش@ ا" د;,
ا@ ناسنا )ک?6ا )@ 9سا 36 ه"اشا د;, 3ن/ر0 ت;عد Q6ا Šي"/
ا" د;, hN?6ر!/m و hتاي>m ءه"اyع دنا;S3م 3س#نا ر#س و ريس
)7 56;ش38ن :"ا! 3Fلا نا;,ار! Q6ا "د Rم
B
~S 1ا اما &دسا?ش@
3!رTم ا" ناسنا N?6ر!/ ره;4 [ن/ •ي-TS "د رگ6د ء)6/ 5ي?ي@3م
.د6;W3م و هدر7
6
@
+, ا
.
# &@اL
.
:
1
L
,
6
.
,لR5
h9سا هدش هد6ر!/ )#gن ءهد?F4 =/ 1ا واm
و دور@ دنا;S3م )7 رش@ يار@ 3ن/ر0 9سا 32?لM Q6ا f%
دها;, 36 )2يتن نا8ه )@ Gا2نارس اما [دور@ 5ه د6ا@ و &د?7 3س"ر@
هدر7 QييبS ا" ن/ [نا;,ار! Q6ا Zر• 1ا دT@ ”ن"د 3@ ن/ر0 )7 ديس"
&9سا
1اE/ )#gن 1ا ناسنا "د تاي> 9-ي-> .د6;W3م 56ر7 ن/ر0 Š3ل@
)@ د6د4 5لع )7 9سا2?6ا "د ‚9سيM )#gن Q6ا ا6/ اما &د;ش3م
&د1ادر%3م Nهو‡% و 3س"ر@ )@ )#gن Q6ا ءه"ا@ "د و هدم/ ناديم
9سا 36هدن1 b;لس نا8ه 1ا ت"ابع )#gن )7 د6;W3م د6د4 5لع
m ن/ )@ 3سيلگنا نا@1 "د و h)
B
يل,m ن/ )@ 3@رع نا@1 "د )7 Ce## h
m Nخ@ "د ا" ن/ •• 5لع و د?6;W3م Cyto#ogy ء),اش ]6 'ي> )@ h
Q6ا &9سا هداد "ار0 )4
B
;S د";م )*رع Q6ا رS5Fم )Xل@ و 5Fم
يم تاي> ءهدام و ره;4 انا8ه hهدن1 b;لسm ره )7 36 )ن;W )@ دشاب
ادي% Lين ا" hهدن1 b;لسm يا% د" ا2نا8ه [دي@اي@ ا" hتاي>m ا8ش ا4
&دي?73م
•g0ديس ديFش [G+سا ناF4 Ž"L@ ر
B
ک#تم و د?8شناد hZ"m "د
.د6;W3م hن/ر-لا b+} 3!m ريس#S "د J;! ء)6/ R6™
و ريس "د [ت"د0 و هدا"ا و RXش و R-ع 1ا در
B
2م ء)#gن Q6اm
د;4و "د و 9سا 9-ل, •6ا2ع ء)@;2عا [N6;, 3ن`;• ر#س
QX8م )7 د"اد هار8ه )@ ا" 36اF$ت#گش ر@ار@ Q6د?M [د;, 3?ي@ه"™
&د;ش و" )@ و" اFن/ ا@ Žرم Gاگ?ه اS دل;S Gد 1ا ناسنا 9سا
)7 9سا ]M;7 36 ه1ادنا )@ هدش "و"ا@ ءهدن1 b;لس Q6ا
د6د vرTم "د ا" ن/ د?نا;S3م 3تخس )@ )ت!رشي% ياه=;XسورXيم
101

Q6ا 1ا ددع اFن;يليم h)#gنm NF4 "ا@ ]6 "د ار61 Šد?هد "ار0 ناسنا
"د ر7Beلا J;! b;لس )کن/ در2م )@ و &د?F4 3م نوري@ هدن1 b;لس
ء)مادا يار@ اeE Qت!ا6 ي;%اXS "د [د?73م ادي% "ار-تسا ن1 5>"
د;4;م Q6ا )7 9سا ورين Qيماد7 3تسا" )@ &9سا N6;, تاي>
)@ و 3Wد?6;4 9
B
ي*ا, )@ ا" هدا"ا و ت"د0 و R-ع د0ا! 3?ي@ه"™
‚9سا )ت,اس šلسم 3Wد?6;% Z+س
ياeE N6;, يار@ 5>" "اد4 "د Gا2نارس [;%اXS Q6ا ء)2يتن "د وا
[دش هد;س/ اeE ياد;س 1ا )ک?ي8ه و د@ا63م ا" ه1اS ن;, 1ا 36هLي7ا%
1اE/ hGاس-ناm ء)يل8ع ا@ ا" د;, دش" د?6ار! 1ا يرگ6د ء)ل>رم
د6د% يد6د4 ياFل;لس )7 9سا Gاس-نا ء)يل8ع نا";7 "د و د?73م
&د?6/3م
دناد3م [هدا"ا و ت"د0 د0ا! و R-ع د0ا! ءهداس b;لس Q6ا Šي"/
يانا;S 9سد ار61 Šدور@ د6ا@ ا" يريسم )M و د?X@ د6ا@ )M )7
šلسم هدا"ا و ت"د0 و 9!رTم Z+س )@ ا" وا [bاTتم "اWد6ر!/
Œ9سا هدنا6ا8ن يو )@ ا" ها" و )ت,اس
b;لس ]S نا8ه 1ا )8ه )7 ا" اFل;لس رkXS دنو" [Gاس-نا ء)يل8ع
يدT@ ء)ل>رم 1اE/ يار@ )?يم1 )7 دناس"3م 36ا4 )@ [دناهدم/ د6د%
نداد –اyت,ا [b;لس Q6ا ‹يلXS )ل>رم Q6ا "د &د;ش3م هدام/
نا8ت,اس نا7"ا 1ا 3?7" يا?@ يار@ [د6د4 ياFل;لس 1ا 36اه)ع;82م
ها" ‹لتخم ياه)ع;82م Š3ل@ &9سا ناسنا 5س4 9-ل, 5يHع
اS د??73م 97ر> 3T84 Šدن1اس@ ا" 5يHع RXيه Q6ا اS د?ت!ا3م
د?ت!ا3م ها" )@ يرگ6د ء)ع;82م [د?7 يL6ري% ا" يو 3ن+cع هاگتسد
اS دن;ش3م •يس@ G;س ء)ع;82م [دن1اس@ ا" 3بyع هاگتسد اS
5يHع ’ا;!ا ";• Qي8ه و د?6ا8ن ي"اeW ناي?@ ا" يوا#8ل هاگتسد
[36ا6;% و تاي> و 97ر> 1ا 34ا
B
;م ”?ه/ ا@ هدن1 ياهb;لس 3ن;يليم
ناسنا د;4و Iا7 3ساسا نا7"ا 1ا 3?7" Qت,اس ي;س )@ ]6 ره
&دنا "اxسه"
"د ار61 Šدر6e%3م Gا2نا 3Wداس Qي8ه )@ "ا7 )7 دي?Xن ";yS اما
هدي•ي% و ‹6ر} هداTلاJ;! ياFS"اFم و Uي0د 96اFن ياهصyخS ا2?6ا
5س4 3نا;ختسا تاTg0 1ا )Tg0 ره )7 يو" ن/ 1ا [د"اد د;4و 36
ن/ ا@ [يو =اyعا 1ا 3بyع ره و ت+cع 1ا )لcع ره [ناسنا
3تT?* 1ا ناسنا يد;4و نا8ت,اس )7 ارM د"ادن 3تهابش يرگ6د
Fن;W 3#6ا}و و "و/9#گش "ايس@ ي"ات,اس [Uي0د "ايس@ :;?تم و ن;گ
)@ )7 3ل;لس ياههورW و اه )تسد 9F4 Q6ا 1ا &9سا "اد";,ر@
و ‹6ا}و ا@ 36 )ن;W )@ د6ا@ [دنا 97ر> "د ‹لتخم د*ا-م 98س
3هورW ره د6ا@ &د?شا@ ا?ش/ ناش:;?لا رkXتم و ددTتم ياه96";م~م
ا@ [د;ش3م "اxسه" –ا, Q7" ]6 ا6 Nخ@ ]6 Qت,اس يار@ )7
)•;@رم Q7" ن/ Uي0د نا8ت,اس رما "د )7 36اهت"اFم و اهصyخS
&دشا@ LF2م [9سا 1اين د";م
102

"د [3?ي@ه"™ ياFل;لس Q6ا 1ا 3ل;لس ره )7 9سين "و/تري> ا6/
)7 دناد3م و 9سا دل@ Uي0د ء)ن;W )@ ا" Nها" د;, 96";م~م ريسم
]6 3ت> [5يناد@ )7 9سين "و/ تري> ‚د?X@ )M و دور@ ا27 )@ د6ا@
‚دو"38ن )هاري@ )@ h5>s "
j
m تا8ل} U8ع "د 5ه b;لس
)7 د?ناد3م ي;(ن )@ [دنا5شM Qت,اس ";م~م )7 36اFل;لس
o
+kم
9سا 3لا> "د Q6ا &د;ش )ت,اس ناسنا ت";* 98س0 "د د6ا@ 5شM
و د"اد د;4و 5شM ي;8ن و دش" ناXما [Y<ا;م Q6ا 1ا ]6 ره "د )7
]6 ره "د و د6ريگ@ ا" 5شM Qت,اس ";م~م ء)
B
يل
B
وا b;لس
o
+kم ا8ش رWا
رHن 1ا [f% Œدي6و" دها;, 38شM ا4 ن/ "د [دي?7 :"1 Y<ا;م Q6ا 1ا
نا8ه )@ د6ا@ )7 9سا هدر7 36ا8?ه" ا" b;لس Q6ا 3س7 )M ا8ش
Q6ا ‚رگ6د 36ا4 "د )ن د?7 1اE/ 9يلاT! )@ و دور@ رHن د";م ء)-g?م
.د6امر!3م )7 9سا Ž"L@ "اWد"ور% يانا;S 9سد ]ش 3@
&i
j
د
j
F
j
! "
j
j
B
د
j
0 ي
s
e
j
B
لا
j
و &i
j
B

j
j
!
j
U
j
ل,j ي
s
e
j
B
لا &q
j
لlع
j
w
l
ا ]
j
s
B
@"
j
5
j
س
l
ا š
s
s
B
بس
j
د6ر!/ )Xنا8ه Šياتس@ 37ا% )@ ا" د;, ي`او "اWد"ور% Gانm
…3لعp„ hد;8?ها" ودر7 يريW ه1ادنا )Xن/ و &ديشخ@ 3گ?ها8هو 1 ‘ 3 P
  
•g0ديس ديFش PZ"O )کن/ رS•ي2ع .د6;W3م J;! '(بم ء)مادا "د
"ا7"دنا 9سد 3هورW ا6و يدار#نا RXش )@ )7 36اهb;لس Q6ا Gا8S
)7 د?شا@3م Lين يرگ6د Qينا;0 Y@اS دنا ناسنا د;4و ت"ا8ع Qت,اس
ياFل;لس &9سا h9_ا"و ياهد>اوm Qينا;0 1ا ت"ابع Qينا;0 Q6ا
1ا 3?يTم ء)ع;82م )7 36اه"ادم نا8ه"د ناسنا د;4و ءهدن1اس
 3م R8ع [9سا هد;8ن 5يسرS و 5يH?S اFن/ يار@ 9_ا"و ياهد>او ‘
ياهb;لس 3نو"د نا8ت,اس GLيناXم "د )7 9_ا"و ياهد>او &د??7
ياF$W‡6و و :;ن [RB 2س —#> ء)#ي}و [دناهد6درW ر-تسم 3?ي@ه"™
هدFع ر@ Qي?4 5س4 ‹لتخم ياcعا •ي7رS "د ا" "دام و "د% داد4ا
&دن"اد
يرگ6د ناوار! ياهb;لس )@ د;, )7 5شM ءهدن1اس b;لس
o
+kم
Gا2نا Qيع "د [ددرW U!;م 5شM Qت,اس )@ دنا;ت@ اS د;ش3م 5س-?م
•+S h9_ا"وm ر#س8Sا :اTش 9(S نامL8ه [5شM Qت,اس ء)#ي}و
"د% )7 3يXيتنd QيTم ياF$W‡6و ا@ ا" 5شM 1ا 3?يTم RXش اS د?73م
Q6رت87 )7 ي";• )@ &دشخب@ ن/ )@ [دناهد;@ ا"اد •داد4ا ا6 "دام و
QيTم ياF$W‡6و ا6 و RXش ء)ي>ان 1ا 5شM ن/ "ات,اس "د 3!ار(نا
يار@ Rب0 1ا )7 9سا 3ت6";م~م Uي0د ء)مانر@ 1ا 1وا2S [ن/ رگ6د
&9سا هدش 5يسرS ر7Beلا J;! b;لس
•g0ديس ديFش PZ"O "د =ا@ Qي8ه 1ا يرگ6د ء)6/ ريس#S R6™ "د
"د هدش ا4 )@ ا4 9_ا"و ياهد>او .د6اL!ا3م [هد2س ء)7"ابم ءه";س
و ;شنm د";م "د hQ6و"ادm ي";^S [هدن1 b;لس ي"ات,اس •ي7رS
 3م bاg@ا \اسا 1ا ا" hا-S"ا :ا;نا Gا8S .د6;W3م )7 36";^S Šد??7
103

b;لس ]S Q6ا )7 دناهدم/ د;4و )@ b;لس ]S ]6 1ا هدن1 تاد;4;م
ا2ن/ "د 3لو 9سا هديما2نا ناسنا N?6ر!/ )@ [د;, "
B
;gS ريس "د
و R*ا )7 9سا )تشاد د;4و ا-S"ا و ;شن 1ا 36)تس;ي% 5ه )@ تا-ل>
1ا رSQي6ا% و )?61;@ J;! )7 3نا;ي> ء)@اkم )@ ا" )يل
B
وا ناسنا ء)ش6"
&د?73م تاب_ا 9سا 3لT! ناسنا
9س"دان
o
+ما7 QيTم ء)g-ن Qي8ه "د )
B
6رHن Q6ا د6درS نود@
)ن;گ•يه اFن/ 1ا Q6و"اد )تبلا )7 9_ا"و Rما;ع ‹ش7 ار61 Š9سا
[رگ6د 3ع;ن )@ :;ن ]6 1ا ا" "
B
;gS Q6ا [9سا )تشادن 3ت,ا?ش
•ي7رS "د 9_ا"و Rما;ع ار61 Š9سا هدينادرW Rي(تسم 1ا 36)ن;W
Fن;W )@ اFنا4هدن1 :ا;نا Gا8S 3ل;لس يW‡6و )7 دناهد6درW ر-تسم 3ي اF
و 38ت> ا" رما Q6ا
o
ات6اFن و هدر7 —#>
o
+ما7 ا" :;ن ن/ تاي*;y, و
3ع;ن ءهر6اد نا8ه "د د6ا@ 36 هدن1 ناي> ره )7 دن1اس3م 3Tg0
ءهر6اد ن/ 1ا [ت";* ‰يه "د و )4و ‰يه )@ و هدنام 30ا@ د;, QيTم
"د )@رW
o
+kم &د6ا8?ن "
B
;gS يد6د4 :;ن )@ و د;شن ’"ا, د;, 3ع;ن
"د و هد;@ )@رW N?6ر!/ 1اE/ نا8ه 1ا د;, ء)ش6" و \اسا و R*ا
Qي8ه &دنام3م 30ا@ )@رW 5ه )شي8ه يار@ ["اyعا و نور0 3لا;S
ءهدن1 د;4;م ره ا6 ناسنا
o
ات6اFن &&&و )?61;@ [•سا [واW [”س ";•
"د هدش ا4 )@ ا4 9_ا"و ياهد>او Rما;ع \اسا ر@ و
o
ارب4 [يرگ6د
رWا و د??73م —#> )شي8ه يار@ ا" د;, 9
B
يع;ن [hهدن1 b;لسm ناي7
د;, 3ع;ن دود> نا8ه د?@ر87 "د [9سا "ا7 "د 5ه 36ا-S"ا و ;شن
&رگ6د :ا;نا ءهدود(م "د )ن و 9سا Zرgم ن/
رX! )7 ا" نا>;ل هداس 1ا يدادTS "وا@ 9_ا"و ن;نا0 Šي"/
R@ا0 ريE 38لع 9-ي-> ]6 )g@ا" Q6ا "د hQ6و"ادm ي";^S [دندر73م
&در7 نار6و \اسا 1ا [دشا@3م {-ن
"د h9_ا"وm '(@ "د 5ه 1ا@ hن/ر-لا b+} 3!m ريس#S •>ا*
.د6;W3م hنا0ر!m ءه";س "د =ا@ Qي8ه 1ا يرگ6د ء)7"ابم ء)6/ R6™
&9سا يددTتم ياه hGو1;مور7m ي;ت(م هدن1 b;لس رهm
3ت_ا"و تا#* bا-تنا Rماع و ه
B
دام ي;cع د>او [Gو1;مور7
و 3ساسا Rما;ع h9_ا"و ياهد>اوm ا6 اFنd و اFمو1;مور7 &دشا@3م
&د?شا@3م ناسنا )ل84 1ا و هدن1 د;4;م ياFيW‡6و "ات,اس "د Y•ا0
درWادرW )7 h3م1+%;Sور%m ءهدام 3?T6 hG1+%;تيسm نايم Q6ا "د
تابي7رS 1ا ت"ابع 9-ي-> "د [9سا )ت!رW ا" هدن1 b;لس ء)تسه
اه hGو1;مور7m و اه hنdm ن;ماري% ر@ )7 9سا 3بي2ع يواي8ي7
)7 h3ت_ا"و ياهد>اوm ا6 اهhنdm 9!ار} و 9
B
0د &9سا هد1 )-ل>
و ”ن" QييTS [3ناو" ت`ا> [يدر! ياF$W‡6و QييTS 3ل*ا bوuسم
اS د?شا@3م Qيم1 يو" ءهدن1 تاد;4;م Gا8S Ry! و f?4
52> [5يهد "ار0 ا2X6 "د و هدر7 Y84 ا" اFن/ ء)8ه رWا )7 9سا2ناد@
hنdm Qي8ه Y0او "د &9سا h)نا;تشگناm ]6 ›;ن 52> 1ا رت87 اFن/
ا" تاSابن و تانا;ي> [رش@ Gا8S –ا;, 3ل*ا ياهديل7 )7 9سا
104

و هدن1 د;4;م :;ن نا8ت,اس )7 9سا hنdm Qي8ه و دهد3م RيXشS
يم —#> ا" ن/ ف+سا šنا;س و R2س [)ش6" )7 ي";gنا8ه &د6ا8?
Qي8ه )@ &د?73م QييTS ا" 3Sابن ره –ا, ه;يم و RW [Žر@ [)0اس
)ل84 1ا و تانا;ي> Gا8S تاي*;y, و [”ن" [;م [9س;% [RXش )ن;W
صخشم و QيTم 3Xيتنd ءهري2ن1 Q6ا درXل8ع ;Sر% "د ناسنا
&دندرW3م
  
تا6/ 5 اS 7 ي1ا2عا تايل2S ";(م نا?•8ه hJ"ا•m ءه";س
1ا )7 3Sا6/ &9سا د6د4 5لع ء)?6/ "د bاTتم "اWد"ور% Y?* و ت"د0
&د"اد3مر@ هدر% hتاي>m 3ل*ا 1ا"
"د هدن1 b;لس ر_اm =ات7 "د فورTم د?8شناد hن;سل6و a pm
"د دشا@ تاي> )@ UلTتم )7 3لXشم رهm .د6;W3م h9_ا" و و "
B
;gS
د;4;م )7 ارM د?73م ادي% هدن1 b;لس "د ا" د;, R> ها" [رما 96اFن
&h9سين هدن1 b;لس L4 يLيM [Y0او "د هدن1
و 9يلاT! G;F#م ام رWاm .د6;W3م hRتيل ›;7 fنو+7m ";ت7د
]6 Q6ا 5ي?7 ›"د Ž"L@ رFش ]6 "د ا" :;?تم و Ž"L@ •;4و •?4
ء)يل8ع ]6 ام Gاس4ا )7 5ي?Xن "وا@ د6اش اما [9سين 3Tيب•ريE رما
Ž"L@ رFش ]6 "د :;?تم ياه9يلاT! 52> 1ا رSهدي•ي% "ايس@ 5يHع
)8ه ن/ "د )7 38يHع ء)يل8ع &د?هد3م نام1اس [=دا و 3ما"/ ا@ ا"
[تار@اخم اS )ت!رW ي1اسهري,™ 9T?* 1ا [9!ا6 نا;S3م ا" LيM
ء)نا,"ا7 [اeE ديل;S ءه"ادا [‹يH?S ءه"ادا [fيل;% [ت";xسنارS
ا6 و 56ر6ex@ ام رWا &يربه" و ه"ادا 5تسيس و امرس و امد bرت?7
ا8نو" هدن1 b;لس "د )7 9سا 3?شو" 9-ي-> Q6ا [56ر6exن
&hد;ش3م
)7 36 )H(ل "دm .د6;W3م h‹يلXSا"m Gان )@ يرگ6د د?8شناد
3?ي@ه"™ ءهدن1 b;لس )H(ل نا8ه "د [دريW 3م Gا2نا ي"و"ا@ ء)يل8ع
3@ 3ت
B
0د ا@ 9سا U-(S bا> "د ن/ تاي> )7 ا" 36رش@ J;لخم :;ن
د;4;م Q6ا ياه;م تا4;8S و 5شM ”ن" 3ت> &د6ا8ن3م QييTS د?نام
و =ابسا ›"د 1ا 5ه 1;?ه 5لع )تبلا &دنام38ن "ود رHن 1ا Lين
درم ي;?م نا;ي> ا@ دا(Sا )@ "اداو ا" ن1 ]8خS )7 36اههLيگنا
)7 د;ش3م ن/ Rماع 36 هLيگنا )M )ک?6ا 3?T6 &9سا L4اع د1اس3م
‹yن 1ا ا" د;, [دس"3م 3گتخ% د>رس )@ )ک?6ا 1ا دT@ ن1 ]8خS
Lين وا )7 PGرxساO درم ي;?م نا;ي> ا@ و هد;8ن دا1/ N6;, ءهدام
"د ”?S و دن;ش3م د(تم ا6 ا2X6 [د6ا8ن3م اه" ا" د;, د;4و 1ا 38ين
3@ ن/ 52> )7 دن1اس 3م ا" 3بي2ع 3?ي@ ه"™ ء)#gن رگ6د8ه •;E/
ن1و )7 ارM [دي?73م ";yS ا8ش )•ن/ 1ا رتXM;7 Š9سا ]M;7 96اFن
“-! )#gن Q6ا 15 ا6/ 3لو &9سا GارW ]6 ءL4 ن;يليم هد 1ا ءL4
د> دل;S Gاگ?ه "د [3?ي@ه"™ 96اFن ءL4 Qƒا )7 9سين "و/9#گش
“سوا 3 د>او ء)#gن Q6ا )7 9سين "و/9#گش ‚د"اد ن1و GرW;لي7
105

1رم اS و هد;8ن رBkXS )@ :ورش 5>" R,اد "د 200 هدن1 b;لس ن;يليم
‚د6ا8ن3م ادي% •رتسW
د;4;م ]6 ";• Qي8ه 3?ي@ ه"™ ء)#gن Q6ا )7 دي?Xن ";yS اما
و Lم" 1ا 38يHع يايند [د;, 3XM;7 Q6ا 5E" )@ )M [9سا 36 هداس
)#gن ]6 Qي8ه )ک?6ا )ل84 1ا Šد"اد )ت#Fن د;, "د ا" تاي> ياه1ا"
3ل;لس هورW ود RيXشS )@ 9سد [د;, hGاس-ناm ء)يل8ع ا@ 3?ي@ه"™
[Lم ن;M 36اcعا Qت,اس يار@ )7 9@ا_ ياهb;لس 3X6 Šدن13م
&دن;ش3م د(تم 5ه ا@ هريE و اهفورcE [’اسنا [3ل,اد ددE [9س;%
[هدن1 b;لس ا6 )#gن )کنا?M &ن;, دي#س و Iرس ياه b;لس يرگ6د و
9يلوuسم 3X6 ŠدريW3م هدFع ر@ Lين ا" 9يلوuسم 1ا رگ6د :;ن ود
يرگ6د و Qتش6;, ياeE ء)يFS و –ا, 3ن;Xسم R(م ء)يFS و ر6ودS
&3ل;لس :ا8ت4ا bاب0 "د ن/ 9يلوuسم
اeE bوا?S Rيب0 1ا 3#لتخم ‹6ا}و [9يلوuسم Q6ا bوا Nخ@ "د
رما )@ ]87 Gود Nخ@ "د و د"اد "ار0 ت+c! Qت,اس›ا% و
o
+kم &د"اد "ار0 ن/ ي"ا7 ياد?4ا "د رگ6د ياهb;لس 3Wدن1اس
Qيل;سنا هدام ]M;7 ر6ا,™ ر8تسم ديل;S )@ \ارXنا@ ياهb;لس
ياهb;لس &9سا د;4و د?0 ءهد??7 bورت?7 هدام Q6ا )7 دن1ادر%3م
ءهدام نا;?ع )@ اS دن1اس3م ا" QEو" 1ا 3XM;7 تارg0 [1اسQEو"
ياهb;لس &دريW "ار0 ي"ادر@هرF@ د";م ند@ ي1اسGرW 9F4 9,;س
اeE 5cع )@ )7 د?تسه يرگ6د تار8خم و اه=اLيS ءهدن1اس [هدTم
ا6;% و Y6رس )ن`وuسم 97ر> ]6 [ن;, ياهb;لس و د?6ا8ن3م ]87
5س4 )7 يدر2م )@
o
+kم &د?شا@3م ا"اد ‹لتخم ياه9بسا?م "د ا"
ياهb;لس [د?6ا8ن رkXS )@ :ورش اF@ورXيم و ددرW Zور2م ناسنا
ياه9
B
ي87 )@ و هد6درW هداTلا J;! ديل;S "ا7 )@ 9سد ن;, ءهدن1اس
Q8شد ا@ 36و"ا6و" يار@ )7 )•ن/ 1ا رتشي@ "ا@ "اLه اهد* و Ž"L@
&د?6ا8ن3م ديل;S ن;, [9سا ت"ور< د";م
ناري> h3?ي@ه"™ b;لسm Q6ا ر@ار@ "د ناد?8شناد 5ه 1;?ه
ا" يداع b;لس Gاس-نا Rماع د?نا;S38ن 5ه 1;?ه 3ت> و دناهداتس6ا
&د?@ا6"د ن/ ن;W )ن;W و ددTتم ‹6ا}و ا@ [ددTتم ياFل;لس )@
1ا R*ا "د )7 اهb;لس Y82S 1ا" ر@ار@ "د [ناد?8شناد 5ه 1;?ه
و ‹6ا}و Gا2نا يار@ fxس و هدم/ د;4و )@ د>او b;لس ]6
"د اما و دن;ش3م "اxسه" ‹لتخم ياFناديم )@ [‹لتخم ياه96";م~م
9سا ناسنا 5س4 Qت,اس انا8ه )7 ا" د>او فده ]6 5ه 1ا@ 96اFن
&دناهداتس6ا ت;Fبم و ناري> [د?6ا8ن3م •ي-TS
يLيM 9Tيب• "دm .د6;W3م )g@ا" Q6ا "د hرس?xس ;Xس"m ";ت7د
‹لتخم ياههورW )@ ا" •د;, هدن1 b;لس )7 3ت8X> 1ا رS•ي2ع
";ت7د &hد"ادن د;4و [د6ا8ن3م 5يس-S ‹لتخم ‹6ا}و Gا2نا يار@
ا" ’اسنا •"ور% )7 36اه•و" Rc! )@ ه1ورماm .د6;W3م hR@"ا7m
ام يار@ رما Q6ا ناXما [9سا )ت,اس رس
B
يم 3هاگش6ام1/ ياه)ل;ل "د
106

&5ي6ا8ن U8TS اه b;لس ياه1ا" 9,ا?ش "د اS 9سا هدم/ د;4و )@
)@ [اهb;لس )7 9سا هد6درW Qشو" ام يار@ 9-ي-> Q6ا ن;?7ا
ام ";yS "د )4و ‰يه )@ اFن/ 98Hع )7 دنا šلسم 38يHع ياهورين
هرتسWر% يد> "د اFن/ "و/تري> ياه9يل@ا0 و اF$W‡6و و د2?W38ن
&h56اهدرXن ادي% 9سد اFن/ 9,ا?ش )@ 1;?ه ام )7 9سا
تاي> N?6ر!/ و ناسنا 9-ل, ن;ماري% 3ن/ر0 تا6/ "د 5ي6اي@
ا?ش/ رتشي@ 3Fلا =ات7 Q6ا 1ا2عا 1ا 36اه1ار! )@ اS 5ي?7 U8TS
.تا6/ Q6ا ه‡6;@ Š56;ش
ا
.

,
ƒ+
.
[
,
V
1.
ب
1
)ا :
.
L
,
7
K
@
1
3"
.
(+, م
1
5;2
5
C ن
,
X o
5
ا
.
72)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3
S
@
v. ‡1 L
5
7
:L
,
م
.
7
5
l S
@
ق
.
.
لع. :
1
L
,
م
.
7
5
l S
@
?
.
1
ط
5
7ن :L
,
م
.
7
5
l `
@
ار
.
5ت :L
,
7
م
5
Cا.2ق
1
.
لR.
&ا%.
.ن اL
.

,
ما=
.
"
1
.
c
1
ا (+, ر
5
7
ق, 5ن-
.
م
1
5
F
.
) :
. ,
7
$
.
ب52,
7
) S
@
ق
.
.
7
لi. L
5
ر
,
1
$N
.
-
.
S
@
ق
.
.
7
لi. L
5
7
م
1
5
C
.
7
دA5
.
9 اv5
5
ل
1
ب.;,) م
.
7
5
l
P
O?
1
,
h م
1
5

5
ر
,
i1 5ن م
.
7
5
l <م
P
7
>
.
L
5
7
B
@
ج
.
.
9 <
.
)
,
X
O
.
1
$
.
F,) ر
,
م
5
V
5
1
)ا Y
,
.t"
1
.
9 <
.
)
,
X
5
7

.
5
3 :L
.
7
م
5
F2L
,
-
.
<+
.
7

.
.;
5
3 :L
.
7
م
5
F2L
,
-
.
ا.2
1
)W
.
ن
.
9 ا.t
,
ƒ+
.
P‚
.
دL
,
اه. b
.
"
1
.
c
1
ا •ر
.
.ت-
.

P
اˆ
1
$A.
@
م
1
لع, د
,
V
1.
ب :L
,
م
.
.
لV
1.
3

@
$4
,
.
ب {
@
-
1
ز
.
B7
,
5
C :L
,
I
1
.;
.
بن
.
9-
.
I
1 .
ب"
.
-
.
d
1
W
.
7.;ه1 ا &ام
.
1
)ا ا4
. 1
$
.
لع. P •8)اj
5 kH
5
_ا.2
1
لV
.
ج
.
+
.
ه
,
$,ل.;
1
ب
.
7ن {
@
ا%. L
1
.
9 S
@
?
.
1
ط
5
7ن :L
,
ن
.
ا>
.
ن
,

1
ا ا.2ق
1
.
لR. ا
.

,
X

P
ار$J
, .
ب
P
اV$م
,
*
.
P Hنا>ن•اj 2 k
S
@
?
.
1
ط
5
7ن :L
,

5
ق
.
.
لR. &@(
1
A. '
7
,
.
9 :
1
L
,
f
5

.
?
.
1
C
.
9 اL
.
ن
5
ا>
.
ن
,

1
ا B.
,;ق
5
ا.t
,
X م
.
7
5
l f
5

.
.
بق
1
.
m+
.
ه
5
.تاL
.
.
9 م
.
7
5
l f
5

.
>
.
7 .
3 B. $
,
ب>
.
7
)ا م
.
7
5
l f
5
_"
.
.
7
دق
.
+
.
ه
5
ق
.
.
لR.
f
5

.
%. ن
.
9 &اA. P Hyبعj 17 ‘ 22 k
#ازن y2ج
f?4 QييTS ء)يc0 [Qي?4 ا@ )g@ا" "د هدشنR> ياها8Tم 1ا 3X6
36)يc0 [رت,د ا6 د6/ ايند )@ رس% )7 Qي?4 f?4 "د 5
B
X(S &9سا
ن/ ر@ار@ "د د;, تا!اشXنا و اه9!رشي% ء)8ه ا@ رش@ 5لع )7 9سا
&9سا هدنام"د
•g0ديس ديFش PZ"O )86ر7 ء)6/ ريس#S R6™ "د 54 .نا0ر! ءه";س
P
ار4
1
\
,
-
.

P
اب>
.
.ن ه
5
.
لV
.
ج
.
+
.

P
ار%.
.
ب &ام
.
1
)ا :
.
L
,
6
.
.
لR. 'e
,
.
7

.
ه5 -
.
P
ار3د
,
ق
.
D
. 5
7
ب"
.
ن
.
ا
.
C-
.
m و •سن ا" وا fxس ³د6ر!/ ا" qناسنا [=/ 1ا )7 3Sا™ 9سوا
h9سا هد;@ انا;S ه"ا;8ه ;S "اWد"ور% و داد "ار0 •بس
ء)تس@رس 1ا" [ناسنا N?6ر!/ "ا7 ياF$ت#گش 1ا 3X6m .د6;W3م
ء)ن;W )@ رت,د ا6 رس% )7 ارM 9سا 3?ي?4 نا"ود "د وا f?4 N?6LW
د;4و )@ )@اشتم ياه]8خS Lين و )@اشتم ياFل;لس 1ا [ي"و/9#گش
[درم PGرxساO b;لس نا"اLه 1ا 3ل;لس ‰يه "د )7 3لا> "د د?6/3م
دنادرW رت,د ا6 رس% ديل;S ء)تس6اش ا" ن/ )7 3*;y, )@ ياF$W‡6و
L6ا8S )4و [ن1 ياه]8خS 1ا 3X8خS ‰يه "د ";• Qي8ه &د"ادن د;4و
107

'نuم ا6 و ر7eم f?4 98س )@ N6ارW Rيلد ا" ن/ نا;ت@ )7 3*ا,
"د درم ياFل;لس Q6ا 1ا 3X6 د;4و Q6ا ا@ &9سين د;4;م [در7 3-لS
ن;?7 اS رش@ )7 [رت,د يرگ6د و د;ش3م رس% [ن1 ]8خS ا@ د;, دا(Sا
ار61 Šدرب@ 3% دنا;S3م 5ه )ن و 9سا هدربن 3% رFم
K
)@ رس 1ا" Q6ا )@
ن/ "د ا" رش@ )7 9سا "اWد"ور% ياFƒد?8نا;S ءه1;> "د “-! رما Q6ا
&h9سين 3!رyS و R,د ‰يه bا2م
تا6/ 38لع 1ا2عا )@ )7 9سا4 Qي8ه و 49 و 50 ءه";س 1ا
.د6;W3م )7 5يس"3م hي";شm
:
1
م
.
,) K
5
4
. .
3 5&ا%.
.
3 اL
.
6
5
5
لi1
.
3 b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا D
5
1
لL
5
ه
,
.
7
ل,)
P
اlا.ن
,
X-
.

P
انار
.
1
C5t م
1
4
5
ج
5
-
,7
W
.5
3 -
1
.
9 u"
.

5
C
5
7e)ا 5&ا%.
.
3 :
1
م
.
,) K
5
4
. .
3-
.

P
اlا.ن
,
X 5&ا%.
.
3
ر
G

,
ق
.
م
G
$,لع. ه
5
.

,
X
P
ام$ق, ع. 5&ا%.
.
3 :
1
L
.
B5 V
.
ج
1 .
3-
.
)7 ا" )M ره [9سا اد, ن/ 1ا “-! Qيم1 و اFنا8س/ 9يXلمm
ده;, )7 ره )@ و rانا دن1ر! دها;, )7 ره )@ [د?6ر!/3م دها;خ@
و رت,د دن1ر! ود 1ا رتشي@ 5>" ]6 "د ا6 [د?73م اgع ";7™ دن1ر!
ار61 دنادرW3م هد?6ا1ان و 5ي-ع دها;خ@ ا" )7 ره و دهد3م "ار0 رس%
h9سانا;S و اناد وا
يم )7 ا2?6ا )@ N6;, ياه"اL@ا )8ه ا@ 5لع )7 9سا Qي?M و [دسر
و Yg0 ";• )@ اS 9سين "دا0 36ورين ‰يه )7 ارM Š9سا Z+س Yل,
\اسا 1ا )7 ا" 3ن1 و درم ا6 [د6ا8ن QييTS Rب0 1ا ا" Qي?4 f?4 Qي-6
&دنادرW ي"و"ا@ 3W‡6و و نا;S يا"اد [د?تسه ورين Q6ا د0ا!
ه"ا@ Q6ا "د ا" 36اFناتساد د6د4 و 56د0 z6"اS "د ام )Xنا?M
و ناهاش "ايس@ )M Šد;@ د?نا;S ناسنا تربع R(م )7 5ي@ا63م
ء)8ه ا@ [اF$6انا;S و اه•+S )8ه ا@ و دندرم و د?تس61 )7 3ناد?8S"د0
&دندربن Nي% 1ا ي"ا7 ناديم Q6ا "د [N6;, نا82?م و نا?ها7 و اب•ا
)7 ر*اTم تا6او" 1ا 3X6 )@ “-! و 56"eW3م 56د0 ياFناتساد 1ا
h'6د(لا 5لTلاو ن/ر-لاm =ات7 "د hR!;ن Jا1رلادبعm ";ت7د داتسا
U@اس هاش )@ 96او" Q6ا &5ي?73م هد?س@ [9سا هد;8ن R-ن ا" ن/
)Xلمm 1ا Rب0 هدربمان &د;ش3م •;@رم hي;لF% ا<"د8(مm نار6ا
bاس "د hZر! 1950 Gا8S فا!1 •ش "د ود ن/ &در7 ’اود1ا 3ن1 ا@
";H?م )@ 3ل(م ياه’او" و 5س" \اسا ر@ )7 ا" 36;?T?ع 5سارم
)@ 9سا7 و 57 3@ [دنداد3م Gا2نا د6ا@ رس% دن1ر! ء)تسا;, U-(S
و ري?% يوا> )7 ا" 3ي?يس N6;, "ا?7 "د )7 •يSرS Q6ا )@ &دند"و/ ا4
3?يس "د &د?تشاeW [د;@ 5ين و رتم ]6 b;• )@ Ž"L@ نان –ر0 ود
ا@ هار8ه د;@ هدش هداد "ار0 h›LيSرSm يLبس و žرم 5خS يرگ6د
1ا "ا@ "اFM ره;ش و ن1 &د;@ دعاyتم ";خ@ دود ن/ 1ا )7 ير82م
"ار0 hf6m ء)7"ابم ءه";س و =/ اFن/ رس ي`ا@ ر@ )7 د?تشeW 3ها"
ء)•@ رس% [د-ع 5سارم ي"اLWر@ Gاگ?ه "د &د;@ هدش هداد
)7 3لا> "د [در7 56د-S ا" 3لW )Xلم )@ و دم/ ;ل4 3لاسد";,
دنواد, يدو1 )@m .9#W3م P’O 96ا?ع يرس% دن1ر! ا8ش )@
108

3ل(م فرع \اسا ر@ د6ا@ )7 )•ن/ Gا8S [•يSرS Q6ا )@ &hد6ا8ن3م
و دنديش7 "اHتنا Rما7 bاس )س اFن/ اما &د6درW "اLWر@ [دش3م Gا2نا
و هاش )7 د;@ ا2?6ا "د و &دندشن يرت,د ا6 رس% دن1ر! ‰يه •>ا*
ه1او"د •رس8ه =ابلا Jد ا" ايند ياب•ا Q6رSرهام ء)نا, )?6اTم ياF
Q6رSUي0د 9(S ›"ا6;ين ء)نا,ا#ش "د 1و" Q6د?M اX6رما "د &دندر7
";ت7د رHن ر61 h)يسو" ‹يي7m رFش "د &د?ت!رW "ار0 اهN6ام1/
[h‰6و;نا;6اm ";ت7د رHن ر61 hŽ";@1رت% Qسm "د [h;نارسيس ‰يلاm
و ايلات6ا [f6;س "د و h;سورW ادناين"اm ";ت7د رHن ر61 Qيتناd"/ "د
Gا8S [9سا )ت,اس اFن/ 1ا ي"ا7 دش3م ";yS )7 36ا4 )8ه )*+,
اه•+S Q6ا اما &دش )ت!رW "ا7 )@ اFن/ ندش "اد )•@ يار@ اه•+S
›ا%m و د"و/ يو" اعد و Gد و e6;TS )@ هاش fxس &دادن ير8_ ‰يه
3لو [در7 اعدو Gد ا" نان/ [9سا فورTم ا6Lينودنا ´ا% )@ )7 hZ;ب*
ر•ا, )@ ا" •رس8ه هاش Gا2نارس و ديشخبن يد;س 5ه "ا7 Q6ا
’اود1ا 9شاد ي"و"ا@ دادTتسا )7 يرگ6د رس8ه ا@ و داد J+• دن1ر!
&در7
bاس اههد 3• "د 9@اب• ناF4 ي;س 1ا Nش;7 اه ن;يليم Š3ل@
نا;ي> 9سا )تسنا;تن •• اما [)ت!رW Gا2نا اتسا" Q6ا "د )تشeW
ي"و"ا@ ت"د0 د0ا! \اسا 1ا )7 ا" 3ن1 ]8خS ا6 PGرxساO درم ي;?م
&د6ا8ن ي"و"ا@ 96اFن "د و رگ6د8ه ا@ دا(Sا )@ "اداو [د?شا@
"د )7 9سا هدر7 فارتعا 3Wدنام"د و L2ع Gا8S ا@ •• Qي?•8ه
f?4 9
B
يع;ن QييTS و دنا;S38ن هدر7 36اFن 5
B
X(S Qي?4 f?4 د";م
و &5لع ياFƒد?8نا;S 1ا رSار! 9سا ي"ا7 [رت,د ا6 دشا@ رس% )7 Qي?4
m تا6/ 38لع 1ا2عا ر@ار@ "د رگ6د "ا@ )7 9سا4 Qي8ه 49 و 50 1ا h
&56ريW3م "ار0 ي";ش ءه";س
ند"و/ ر•ا, )@ )7 3نادرم bا> )@ در7 •2TS د6ا@ )8ه Q6ا ا@
"ار0 "اش! 9(S ا" ناش ها?W 3@ نارس8ه [رس% دن1ر! ا6 و دن1ر!
ر@ ن/ \اسا )7 5ي?ي@3م ا" 3يWدا;نا, تا!+ت,ا اس@ )M &د?هد3م
دها;خ@ Nلد رWا ن1 ا6;W )7 9سا هد6درW ا?@ \اسا3@ "اد?% Q6ا
ند;7 و در, ]بس )M Œد"و/ ايند )@ رس% دن1ر! ا6 و دن1ر! دنا;S3م
ن/ )7 د?هد3م "ا1/ ي"ا7 ر•ا, )@ ا" ناشها?W 3@ نان1 )7 3نان/ دنا
"د 3ت> )Xل@ [9سين ناش نارس8ه 36انا;S ءه1;> "د “-! )ن "ا7
&دشا@38ن Lين رش@ Gا8S يد?8نا;S
و )تشادر@ •-ع )@ GاW ]6 [56اهدشن ’"ا, hQي?4m '(بم 1ا اS و
)g@ا" Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 1ا 3Sا6/ 1ا2عا و Qي?4 f?4 "
B
;gS ء)يc0
يم 3س"ر@ )@ ا" &56ريگ
:$2ج "
7
طت
Uي0د تام;لTم h3سا?ش Qي?4m Nناد 1ا [5تسي@ نر0 1ا Rب0 ايند
)7 د;@ ن/ ر@ هدي-ع ا" 5لع ناF4 5هد#ه نر0 "د &9شادن 3?شو" و
RXش درم ي;?م نا;ي> "د [د;, 3ناسنا Rما7 ت";* )@ ناسنا
109

ن/ و )ت!رW ا" درم ي;?م نا;ي> دينا;ت@ ا8ش رWا )ک?6ا 3?T6 &دريW3م
ا" 3مادنا Rما7 ناسنا ن/ "د [د61اس@ Ž"L@ 3هاگتسد ء)ليسو )@ ا"
د;@ 3?Tم Q6ا دي#م
o
ات6اFن )
B
6رHن Q6ا &د6د ديها;, ن/ Rي*ا#S Gا8S ا@
)Xل@ د6ا8ي%38ن ا" "
B
;gS 1ا 3ل>ارم د;, "دام 5Xش "د ناسنا )7
ن/ Rما7 ";• )@ ه"ابX6 ["
B
;gS 1ا 3ن`;• ريسم Q6ا ندر7 3• نود@
&د;ش3م Uل,
Šد6درW bاg@˜ ناد?8شناد رHن 1ا J;! ي";^S 5هد2ه نر0 "د
"د و &دند6درW U!;م ن1 ]8خS ‹ش7 )@ نر0 Q6ا "د ناد?8شناد ار61
"د )7 3ش-ن و ن1 ي;س )@ ا" د;, )4
B
;S Gا8S 5لع )7 د;@ ا2?6ا
N-ن [نايم Q6ا "د و 9,اس ف;gTم [د"اد هدFع ر@ Qي?4 RماXS
)7 د?تشWر@ رHن Q6ا )@ ناد?8شناد )M &دات!ا رHن 1ا 3ل7 )@ درم
يم RXش ن1 ]8خS "د Rما7 ناسنا نا;ي> 1ا ن1 ]8خS ار61 Šدريگ
ء)#gن )7 3ش-ن اF?S 9-ي-> "د و 9سا رتW"L@ درم PGرxساO ي;?م
&f@ و دشا@3م hšي-لSm ا6 ي1اس "و"ا@ ء)يل8ع [د"اد هدFع ر@ درم
)*رع Q6ا "د ي"واد 3سر7 ر@ 5تسي@ نر0 اS نا?•8ه )
B
6رHن Q6ا
&د;@ )تسشن
و هد;8ن v;ع
o
+ما7 ا" )ل~سم ت";* اS دم/ 5لع 5تسي@ نر0 "د
ر6;yS Q6ا و دهد 9سد )@ •"دام 5Xش "د ا" Qي?4 1ا د6د4 ير6;yS
نا"ود 3ت> د?نا;S3م )7 36)ت!رشي% ياه"اL@ا و R6اسو ا@ ا" د6د4
ي";• [د?6ا8ن ي"ادر@fXع
o
+ما7 ا" ناسنا 3?ي?4 "
B
;gS و دش"
و ]ش )ن;گ•يه يا4 ن/ 3تس"د و 9(* "د )7 د6ا8ن 3نابيتش%
&د"اeگن 30ا@ 3ماF@ا
1ا Nي% 3ت> [Rب0 نر0 هد"اFM 1ا Nي@ 56ر7 ن/ر0 )7 3لا> "د
[دشا@ )تشاد 3يهاW/ Q6رت87 ناسنا 3?ي?4 تاي> نا"ود 1ا ايند )کن/
"ا;•ا و R>ارم و هدر7 )Dا"ا Uي0د و Qشو" ير6;yS ه"ا@ Q6ا "د
&د;8ن ‹ي*;S Gا8S 9
B
0د )@ ا" Qي?4 RماXS
تا6/ )@ دي?7 )4
B
;S 12 a 14 .ن;?مuم ءه";س 1ا
5
_ا.2
1
لV
.
ج
.
م
.
7
5
l u:
@
$
,
h :
1
L
,
S
@
.
)O*
5
:
1
L
,
ن
.
ا>
.
ن
,
•ا ا.2ق
1
.
لR.
1
دق
.
.
)-
.
ا.2ق
1
.
لi. +
.
SP ق
.
.
لع. S. ?
.
1
ط
5
72)ا ا.2ق
1
.
لR. م
.
7
5
l u:
@
$
,
FL
.
"
@
ار
.
ق
.
(+, SP ?
.
1
ط5ن
P
ام8
1
.
) م
.
ا
.
xV,
1
)ا ا.ن
1
>
.
.
F+
.

P
اLا
.
xع, S. v. ‡1 م
5
1
)ا ا.2ق
1
.
لi. +
.
SP v. ‡1 L
5
S. ق
.
.
لV
.
1

:
.
$ق, ,)اi.
1
)ا :
5
>
.
=
1
.
9 ه
5
.
7
ل)ا ^
.
"
.
ا
.
ب.;+
.
ر
.
R. آ
P
اق
1
لR.
5
_ا.ن
1
m%. ن
.
9 م
.
7
5
l
ا" وا هاگن/ f% [صلا, RW ء)ل+س 1ا ا" ناسنا 56د6ر!/ انا8هm
هاگن/ [56داد "ار0 P5>s "
j
و •ل*O "ا;تسا يا4 "د و هدينادرW )#gن
fxس و 9ش;W ءه"ا% )@ bدبم ا" )-لع و Pن;, ءه"ا%O )-لع ا" )#gن
اFنا;ختسا ر@ fxس و &56د;8ن نا;ختسا )@ R6دبS ا" 9ش;W ن/
نديمد ا@ ن/ 1ا f% و 56در7 Rما7 ا" ن/ رXي% و 56ديناش;% 9ش;W
Q6رتF@ Rما7 ت"د0 ر@ Q6ر!/ [56د;8ن اشنا رگ6د 3ت-ل, [Zو"
hهد??6ر!/
110

ا" Qي?4 ء)ل>رم )@ )ل>رم "
B
;gS [ر7eلا J;! تا6/ ا@ هار8ه ]?6ا و
J;! تا6/ 38لع 1ا2عا )@ اS 5ي?73م bابند د6د4 5لع 36ا?شو" "د
.56درW ا?ش/ رتشي@ و رتF@
1 & )7 5ي?73م )H>+م [)86ر7 تا6/ Q6ا 1ا د?@ Qيلوا "د
3!رTم R
s
W 1ا ا" ناسنا ء)6امري8, R*ا ن/ر0
ء)6/ "د )کنا?M &د?73م 14 .د6;W3م Lين Q8>" ءه";س
"
,
اi
.
7 ?
.
1

.
C Y
@
اJ
.
1
ل\
.
:
1
L
,
ن
.
ا>
.
ن
,
•ا 6
.
.
لR.
m د6ر!/ bا#س ن;•8ه iاهديXش, RW 1ا ا" ناسنا h
9-ل, 3ل*ا ءهدام نا;?ع )@ ا" hR
s
Wm
o
ا-ي0د )86ر7 تا6/ Q6ا
د;4;م Qيم1 يا4 )8ه "د )7 3ل
s
W Q6ا و د??73م 3!رTم ناسنا
ا@ اS دندر@ هاگش6ام1/ )@ ا" R
s
W Q6ا د6د4 5لع ناد?8شناد &9سا
&9سا ير*ا?ع )M 1ا RXشتم )7 د?ناد@ 3هاگش6ام1/ Uي0د ء)6L2S
هدLه 1ا RXشتم R
s
W )7 د?ت!ا6"د 3هاگش6ام1/ ياFƒريW )2يتن "د اFن/
3هاگش6ام1/ Rيل(S و )6L2S د";م ا" ناسنا 5س4 هاگن/ &9سا رy?ع
1ا RXشتم Lين ناسنا 5س4 )7 دندر7 هدهاشم 3ت#گش ا@ و هداد "ار0
يم )ناW هد‡ه ر*ا?ع Qي8ه &دشاب
"د [56ر7 ن/ر0 ر*اTم رس
B
#م يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش )م+
B
ع
m =ات7 )للا د;4و 3لع ء)6دا8لا ء)لد`ا 38لع 1ا2عا ]?6اm .د6;W3م h
5لع šلسم نا8شM ر@ار@ "د و هاگش6ام1/ Lيم 9ش% "د 56ر7 ن/ر0
ريE 3هاگش6ام1/ ءهدهاشم )7 9سا Qشو" &9سا )تسشن 3ل2S )@
)7 9سين 5ه Ug?م و 9سين )#سل! ا2?6ا &9سا 3#سل! bاد4 1ا
يم ي"واد &hŒ9سا هاگش6ام1/ Jا•ا ا2?6ا &د6ا8?
•g0ديس ديFش PZ"O R6™ "د Lين hن/ر-لا b+} 3!m ريس#S •>ا*
ء)6/ 14 .د6;W3م Q8>" ء)7"ابم ءه";س
"ا7 )@ ناسنا 9-ل, ءهدام 1ا )6/ Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 )7 يريبTSm
36 ه;(ن )@ هدش ]ش, R
s
W bاyل* &9سا hbاyل*m ريبTS [)ت!رW
&دLي,3مر@ 3سر4 و اد* ن/ 1ا 5ينL@ ن/ )@ ا" يLيM رWا )7 9سا
5س4 )7 9سا هد6درW تاب_ا 3هاگش6ام1/ ياهRيل(S ا@ ه1ورما
Qيم1 RW و ›ا, "د )7 9سا 3ي?6;XS ر*ا?ع نا8ه ي;ت(م ناسنا
1ا 9سا RXشتم ناسنا 5س4 اهRيل(S Q6ا "د )M [9سا د;4;م
[5يسات% [5يسل7 [ت1ا [96رب7 [ر#س! [نdو"د6اه [ن‡يس7ا [Q@ر7
[]ن1 [9لا%;7 [Q6";ل! [د
K
6 [=رس [L?گ?م [Qه/ [56Lي?م ";ل7 [56دس
›ا, ءهدن1اس ر*ا?ع نا8ه Qيع ر*ا?ع Q6ا )7 ŠG;ي?يم;ل/ و ن;Xلس
3ناسنا اS ناسنا 1ا ر*ا?ع Q6ا 96د;4;م ناLيم د?Mره &د?شا@3م
Q6ا 9-ي-> اما [9سا توا#تم ›ا, اS ناسنا 1ا نا?•8ه و رگ6د
&h9ساF?ي8ه ناسنا و ›ا, ءهد?هدRيXشS ر*ا?ع )7 9سا
  
111

2 & ء)7"ابم ء)6/ Gود د?@ "د 56ر7 ن/ر0 12 ءه";س 1ا
Qي?4 "
B
;gS R>ارم 1ا يرگ6د ء)ل>رم ناي@ )@ ن;?مuم
.د1ادر%3م
:
@
$
,
FL
.
"
@
ار
.
ق
.
(+, SP ?
.
1
ط5ن
5
_ا.2
1
لV
.
ج
.
م
.
7
5
l
h56داد "ار0 "ا;تسا 3هاگ6ا4 "د 36)#gن ت";* )@ ا" وا fxسm
)7"ابم ء)6/ Q6ا ريس#S R6™ "د hن/ر-لا b+• 3!m ريس#S •>ا*
N6ادي% [د;ش3م •اب?تسا 9سخن ء)6/ 1ا )7 ي";• نا8هm .د6;W3م
"
B
;gS ريسم "د وا و 9سا ›ا, ء)ل+س 1ا
o
اساسا ناسنا f?4
ء)g-ن ود نايم 1ا"د ء)ل*ا! [N6;, ء)ل>رم )@ )ل>رم 3ن`;•
ت~شن )
B
يل
B
وا ";• 9-ي-> "د ›ا, &د6ا8ن3م 3• ا" Pناسنا a ›ا,O
)تبلا &يو 9-ل, ءهدش Gا8S 1ار• و ري,ا ";
j
• ناسنا و 9سا 3مد/
)@ اS ›ا, 1ا "
B
;gS د?6ار! "د ا" ناسنا ريسم 3
B
• 3گن;گM [ن/ر0
Zرgم
o
ا-ي0د )7 ا" )•ن/ )Xل@ [د?738ن Zرgم Rيy#S )@ [ناسنا
)7 9سوا 3?ي?4 نا"ود "
B
;gS R>ارم 1ا )ل>رم ره Ry!رس [د?73م
)ک?6ا اما &دشا@3م "دام 5>" "د )#gن Qت!رW "ار0 ن/ Ry! Qيلوا
9سا 5لع ا2?6ا "د [دريW3م Gا2نا )ن;گM ناسنا )@ اS ›ا,1ا "
B
;gS
ا" ا-S"ا و ;شن 1ا 3?يTم نا@درن و هدر7 )Dا"ا ا" يددTتم تا6رHن )7
&9سا )ت!رW "ا7 )@ [ناسنا اS ›ا, نايم )لسلس تا-ل> R*و يار@
R8ع 9س"د دنا;S3م د;, Nش;7 Q6ا "د 5لع )7 9سا Qشو"
)تس6اش f% &دشا@ )ت!" اg, )@ )7 د;ش3م 5ه و دشا@ هد;8ن
Zرgم )?يم1 Qƒا "د ن/ر0 )7 3يTg0 و 9@ا_ U6ا-> نايم )7 9سين
3Sا-ل> Qت!ا6 ياتسا" "د )7 3ي8لع ياهNش;7 نايم و 9سا هدر7
98ي0 ره )@ [دريW3م Gا2نا RسلسS Qƒا 1ا ]يSا8تسيس و QيTم
ارM 5ينادرW •;لخم 5ه )@ ا" ود Q6ا ا6 [هد;8ن "ار0ر@ •ابS"ا QX8م
38لع ياه•+S )7 3لا> "د 9سا 9@ا_ و 3Tg0 3ن/ر0 9-ي-> )7
ن اما "د اهاg, دنLW 1ا [د?س"3م N6;, 36اFن 9يTg0 )@ اS
ر_ا "د ادر! و د;ش3م تاب_ا 1ورما 38لع ء)
B
6رHن ]6 Šد?نام38ن
&ددرW3م {-ن [رSد6د4 ياه•و"و R6اسو )@ رش@ 3@ا69سد
]6 ا@ [ناسنا 3?ي?4 "
B
;gS R>ارم 1ا )ل>رم Q6ا رس ر@ ا2?ي8ه اما
&56;ش3م و" )@ و" 3ن/ر0 رگ6د 38لع ءهL2Tم
O تا6/ "د ن/ر0 4 ‘ 6 .د6;W3م hJ"ا•m ءه";س P
K
,
,Tار
.
.
7;)ا-
.
K
,
1
لJ
5
7
)ا :
,
1
$
.
ب :
1
L
,
{
5
ر
5
i1
.
3fff
هد?F4 =/ ]6 1ا Œ9سا هدش هد6ر!/ LيM )M 1ا )7 درگ?@ د6ا@ ناسناm
hد;شµم ’"ا, اFF?يس و 9ش% نايم 1ا )7 q@/ [9سا هدش هد6ر!/
و درم •ل*
K
1ا )7 9سا هدش Uل, 36 هد?F4 =/ 1ا ناسنا Šي"/
Q6ا 5Fم "ايس@ ء)تXن &د6/3م نوري@ ن1 ء)?يس ياFنا;ختسا نايم
هدر7 3!رTم ا" ن1 =/ و درم 3?م =/ ء)نايش/
o
ا-ي0د ن/ر0 )7 9سا
ء)#gن =/ هاگ6ا4 و Šيو h•ل*
K
m درم 3?م =/ هاگ6ا4 )7 د6;W3م و
112

.9سا يو h•DارSm نايم [ن1 •
s
sDار
j
j
B
تلا
j
و •
s
l
لy
K
B
لا Q
s
l
ي
j
@ Q
l
م
s

K
ر
K
خl
j
6 .
h•DارSm و 9سا درم 9ش% ي"ا-! ياFنا;ختسا نا8ه h•ل*
K
m
F?ي2?W "د )7 9سا ي1ا" Q6ا و ن1 ء)?يس ي;لع ياFنا;ختسا 5لع ياF
&9سناد38ن ن/ 1ا LيM ‰يه 5تسي@ نر0 ء)8ين اS رش@ و د;@ 3Fلا
)7 9سا هدر@ 3% 3ن/ر0 9-ي-> Q6ا )@
o
اد6د4 5لع )7 9سا Qي?M
"د ن1 =/ و يو 9ش% ي"ا-! ياFنا;ختسا "د درم 3?م =/
&د"اد "ار0 •ا ء)?يس ي;لع ياFنا;ختسا
  
3 & R>ارم 1ا رگ6د 36 )ل>رم ‹ي*;S "د 56ر7 ن/ر0
"ار0 ن1 5>" "د )#gن )7 Qي8ه .د6;W3م Qي?4 "
B
;gS
P)-لعO ا6 )تس@ ن;, )@ د;, "
B
;gS ريسم "د [9!رW
&د;ش3م R6دبS
SP ق
.
.
لع. S. ?
.
1
ط
5
72)ا ا.2ق
1
.
لR. م
.
7
5
l
h56د"و/ "د )-لع ت";* )@ ا" )#gن هاگن/m
h";م &b &'ي7m 36ادانا7 رسي!ور% )@ ا" Qخس Gام1 ا2?6ا "د
5لع "د ناF4 ناد?8شناد Q6رS";Fشم 1ا وا &56"اxس3م
ي;تن";Sm هاگشناد "د Qي?4 š6رشS Nخ@ fيD" [h3سا?شQي?4m
ادانا7 و اX6رما \ا?ش Qي?4 ناد?8شناد ء)6دا(Sا fيD" و hادانا7
ا" 3ناF4 b
B
وا ءهL6ا4 h3سا?ش Qي?4m ء)?يم1 "د يو =ات7 و 9سا
&9سا هد"و/ 9سد )@
1اE/ ;8ن و دش" )@ •"دام 5Xش "د Qي?4 3ت0و .د6;W3م وا
)Tشا ا@ )7 3ماگ?ه ار61 Š9سا Gر
s
7 ا6 )-لع )يبش ن/ RXش [د?73م
ا" ر6;yS Q6ا و دندر7 ي"ادر@ر6;yS Qي?4 N6ادي% Q61اE/ ء)ل>رم 1ا
ود ره )7 دش صخشم [دنداد "ار0 h)-لعm ر6;yS "ا?7 "د
36ادانا7 رسي!ور% )@ ن;M و &دن"اد 9هابش 5ه ا@ ا"اXش/ر6;yS
)تس@ ن;, يا?Tم )@ 3@رع نا@1 "د h)-لعm )7 دش )ت#W ف;*;م
.9#W تري> ’وا "د و هد6درW •;هدم ف;*;م رسي!ور% [9سا
Qي?4 34"ا, RXش Uي0د ‹ي*;S اF?S 9سا هدش ر7™ ن/ر0 "د )•ن/
ن/ر0 ‹ي*;S 5?ي@3م )7 د;ش3م رتشي@ هاگن/ Qم تري> [دشا@38ن
)@ Š9سا )ت!رW ر@ "د ا" ود ره [Qي?4 3,اد Q6;XS و 34"ا, RXش
h)-لعm ء)ل>رم "د ن;, )7 9سا هداد ناشن ام ياه"اL@ا )ک?6ا Rيلد
RXش )@ 96اFن "د و هد6درW \;ب(م Qي?4 ]6"ا@ "ايس@ Jورع "د
34"ا, ر6;yS و RXش “-! )ن ن/ر0 f% &د;ش3م R6دبS )تس@ ن;,
3ت> )Xل@ [9سا هد;8ن ناي@ ن/ "
B
;gS 1ا )ل>رم Q6ا "د ا" Qي?4
&9سا هدينادرW صخشم Lين ا" ن/ 3ل,اد "ات,اس
  
4 & Qي?4 "
B
;gS 1ا )ل>رم Qيم"اFM ‹ي*;S "د 56ر7 ن/ر0
.د6;W3م
113

SP v. ‡1 L
5
S. ق
.
.
لV
.
1
)ا ا.2ق
1
.
لi. +
.
bدبم P9ش;W ءه"ا%O )cم )@ ا" )تس@ ن;, [ن/ 1ا f%m
h5يت,اس
"د )86ر7 ء)6/ Q6ا ر@ 3-يلTS "د يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش
m =ات7 )للا د;4و 3لع t6دا8لا tلد`ا ر6;yS ناد?8شناد .د6;W3م h
ر6;yS ا@ [هدش )ت!رW P)cمO ء)ل>رم "د Qي?4 1ا )7 ا" 36)Tشا
)H>+م [دند;8ن )ل@ا-م هدش Qي2ع ›ا, ا6 [Gا, 9ش, 1ا 36 )Tg0
&9سا 3X6
o
اما8S RXش ود ره ر6;yS )7 دش
)@ Qي?4 34"ا, RXش ‹ي*;S 1ا )تشeW نا(بس ياد, 3ت> )Xل@
ء)6/ "د )7 36ا4 &9سا )ت,ادر% Lين ن/ 3ل,اد "ات,اس و Q6;XS 5
.د6;W3م •> ءه";س
ا
.

,
ƒ+
.
[
,
V
1.
ب
1
)ا :
.
L
,
7
K
@
1
3"
.
(+, م
1
5;2
5
C ن
,
X o
5
ا
.
72)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3
S
@
v. ‡1 L
5
7
:L
,
م
.
7
5
l S
@
ق
.
.
لع. :
1
L
,
م
.
7
5
l S
@
?
.
1
ط
5
7ن :L
,
م
.
7
5
l `
@
ار
.
5ت :L
,
7
م
5
Cا.2ق
1
.
لR.
&ا%.
.ن اL
.

,
ما=
.
"
1
.
c
1
ا (+, ر
5
7
ق, 5ن-
.
م
1
5
F
.
) :
. ,
7
$
.
ب52,
7
) S
@
ق
.
.
7
لi. L
5
ر
,
1
$N
.
-
.
S
@
ق
.
.
7
لi. L
5
7
م
1
5
C
.
7
دA5
.
9 اv5
5
ل
1
ب.;,) م
.
7
5
l
P
O?
1
,
h م
1
5

5
ر
,
i1 5ن م
.
7
5
l <م
P
7
>
.
L
5
7
B
@
ج
.
.
9 <
.
)
,
X
O
.
1
$
.
F,) ر
,
م
5
V
5
1
)ا Y
,
.t"
1
.
9 <
.
)
,
X
5
7

.
5
3 :L
.
7
م
5
F2L
,
-
.
<+
.
7

.
.;
5
3 :L
.
7
م
5
F2L
,
-
.
ا.2
1
)W
.
ن
.
9 ا.t
,
ƒ+
.
P‚
.
دL
,
اه. b
.
"
1
.
c
1
ا •ر
.
.ت-
.

P
اˆ
1
$A.
@
م
1
لع, د
,
V
1.
ب :L
,
م
.
.
لV
1.
3

@
$4
,
.
ب {
@
-
1
ز
.
B7
,
5
C :L
,
I
1
.;
.
بن
.
9-
.
I
1 .
ب"
.
-
.
d
1
W
.
7.;ه1 ا &ام
.
1
)ا ا4
. 1
$
.
لع.
fxس و )#gن =/ 1ا هاگن/ [56د6ر!/ ›ا, 1ا 9سخن ا" ا8ش امm
h&&& Gا8Sان و Gا8S 9ش;W ءه"ا% 1ا
o
ادT@ و )تس@ ن;, 1ا
ن/ b;• )7 ا" 3مد/ Qي?4 9ش;W ءه"ا% ناد?8شناد )7 هاگن/ و
=;XسورXيم ر61 "د و هد"و/ نوري@ "دام 5Xش 1ا [د;@ رتم 3تناس ]6
ياههاگتسد 1ا 3cT@ )7 دش صخشم [دند;8ن š6رشS 3نورتXلا
"د 1;?ه ن/ رگ6د 3cT@ و ندش)ت,اس bا> "د Qي?4 د;4و 3ل,اد
Gا8S ن/ 3ل,اد نا8ت,اس 1;?ه و د"اد "ار0 N6;, 36ادت@ا "ات,اس
&9سا هدشن
Gا8S 9ش;W ءه"ا% 1اm .9#W3م 56ر7 ن/ر0 رWا )7 دي?7 9
B

R6دبS ء)ل>رم "د Qي?4 "ات,اس 9-ي-> ر@ ‹ي*;S Q6ا Šhهدش Uل,
šلسم ياF8شM ار61 Šد6درW38ن Uبg?م [9ش;W ءه"ا% )@ ن/
نا8ت,اس •يSرS )7 در73م ‹ش7
o
ادT@ 3XينورتXلا ياه=;XسورXيم
Gا8Sا )@ N6اهNخ@ Gا8S "د 1;?ه [3?ي?4 h9ش;W ءه"ا%m 3ل,اد
ن;,1ا Qي?4 "
B
;gS ‹ي*;S "د ن/ر0 رWا fXعر@ &9سا هديسرن
Uل, Gا8S 9ش;W ءه"ا%m .9#W3م h9ش;W ءه"ا%m )@ h)تس@m
o
اما8S ن/ Q6;XS 9-ي-> ر@ 9سنا;S38ن ‹ي*;S Q6ا 5ه 1ا@ [hهدشن
36اهNخ@ )7 دش 3م هدهاشم
o
ادT@ ار61 Šدشا@ )تشاد Rما7 Jابgنا
)7 3#ي*;S اF?S [Q6ار@ا?@ &دناهدش Uل,
o
اما8S "ات,اس Q6ا 1ا
3لما7 و Uي0د ‹ي*;S [Qي?4 دش" 1ا )ل>رم Q6ا "د 9سنا;S3م
Uل, Gا8S و هدش Uل, Gا8S 9ش;W ه"ا%m 3ن/ر0 ‹ي*;S Qي8ه دشا@
ء)ل>رم "د 1ا@ 5ي?ي@3م )7 9سا2?6ا "د و &f@ و 9سا hهدشن
114

"د 56ر7 ن/ر0 38لع تاL2Tم 1ا رگ6د 3X6 [Qي?4 "
B
;gS 1ا G"اFM
يم 3
B
ل2S )@ ]ينورتXلا ياF?ي@"ود ر61 &د?يش?
رسي!ور% h";م &b &'ي7m ";ت7د .د6اL!ا3م يوارTش zيش
Qي?4 تا"
B
;gS Gا8S [56در@ Gان وا 1ا '(@ Q6ا "د Lين
o
+ب0 )7 36ادانا7
Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 )7 )•ن/ ا@
o
+ما7 )ت!رشي% ا@ ا" •"دام 5Xش "د
اS )ت!رW 3?ي?4 تاي> ء)ل>رم Qيلوا 1ا Šد"اد Jابgنا 9سا )ت#W ه"ا@
&&& و يد?@ نا;ختسا ء)ل>رم b;8ش )@ [ن/ ء)ل>رم Q6ر,/
ربماي% 9سا QX8م ا6/ .دش )ت#Wh";م & b &'ي7m ";ت7د )@ 3ت0و
G+سا د";م "د ا" Rي*ا#S )8ه Q6ا [Rب0 bاس د* "اFM و "اLه
يyخش تام;لTم o ءا?@ و د?شا@ )تسناد Qي?4 تا";gS Q6ا "د ا" ناش
ن/ "د ار61 Œ9سا bا(م .9#W zسا% "د وا ‚د?شا@ هدر7 )Dا"ا د";م
5ه "د0 Q6ا 3ت> و د;بن ا?ش/ U6ا-> Q6ا )@
o
اد@ا ايند رyع
ا" "
B
;gS 1ا )ل>رم Q6د?M •"دام 5Xش "د Qي?4 )7 9سناد38ن
"د ايند )7 در7 ";yS نا;ت@ )ک?6ا )@ دس" )M [د"اeW3م رس 9ش%
Š9سا )ت,ا?ش3م 9
B
0د )@ Lين ا" ";gS Q6ا R>ارم 3ت> 9لاس" رyع
[)ت!رW Gا2نا )7 36اه9!رشي% Gا8S ا@ 5ه 1ورما 3ت> 5لع )7 ي"ا7
ن;?7 اS 5لع 3ت> )Xل@ &د6ا8ن ‹ي*;S
o
+ما7 ا" ن/ دنا;S38ن 3Wداس )@
يو" 1ا اeل د?7 ي"اeگمان ا" Qي?4 دش" R>ارم و "ا;•ا )تسنا;تن
36)ن;W )@ [9سا هدر7 ي"اeWه"ا8ش ا" R>ارم و "ا;•ا Q6ا ي"اMان
)7 3لا> "د &9سا "اXش/ و د;Fشم
o
+ما7 ن/ "د GاF@ا و 3Wدي•ي% )7
Q6وا?ع و اFمان [Qي?4 R>ارم Uي0د ‹ي*;S ر@ هو+ع [56ر7 ن/ر0
هدر7 3!رTم Lين R>ارم Q6ا يار@ ا" 3-ي0د 96اFن و Q
B
يTم [هداس
&9سا
ن;•8ه 9-ي-> Q6ا ن;?7ا 5ه .د6اL!ا 3م h";م& b &'ي7m ";ت7د
دنواد, هاW"ا@ 1ا تا6/ Q6ا 5ت> ";• )@ )7 9سا Qهربم 56ار@ =ات!/
د8(م ي;س )@ Q6ا 56ار@ د;, رما Qي8ه و 9سا هدش b1ان
د8(م )7 د?73م تاب_ا ا" Y•ا0 و Qشو" 9-ي-> &9سا اد, ربماي%
فرشم G+سا Q6د )@ ا8ش ا6/ ت";* Q6ا "د .دش )ت#W يو )@ 3ت0و
ياF@ات7 يدT@ ´اM "د اS 5تسه هدام/ Qم .9#W وا ‚د6;ش38ن
Qيبم Q6د Q6ا 9يناB -> ر@ و هدر7 فارتعا 9-ي-> Q6ا )@ N6;,
Œ5هد 3ها;W
ناد?8شناد Q6رS";Fشم )7 3ي8لع 3W"L@ "ا?ي8يس "د نا?•8ه
"د )7 3ين/ر0 تا6/ [د;@ هد"و/ درW ا" ايند šgس "د 3سا?شQي?4 5لع
96رk7ا )کن/ ا@ &د6درW 9Dار0 نان/ ر@ 9سا هدم/ Qي?4 "
B
;gS ءه"ا@
دادن تpر4 د;, )@ نان/ 1ا 3س7 اما دند;بن نا8لسم ناد?8شناد Qƒا
GداyS [38لع د6د4 ياه )ت!ا6 و 56ر7 ن/ر0 تا6/ نايم .)7 د6;گ@ اS
ء)ل~سم )@ 5ي-تسم ريE ";• )@ اFن/ 1ا QS ]6 “-! &د"اد د;4و
درم ء)#gن "د ناسنا 3ت_ا"و ء)مانر@ .9#W و در7 ه"اشا 9_ا"و
درم وا ا6/ )ک?6ا و د;ش3م دل;تم )7 3ناسنا Rي*ا#S و د"اد د;4و
115

تاyخشم ر6اس و ;م ”ن" [9س;% ”ن" [5شM ”ن" [ن1 ا6 9سا
)7 9سناد38ن LWره وا اما &9سا د;4;م 3ت_ا"و ياFنd "د يو ]يتنd
ن/ر0 )@ Lين "اخت!ا Q6ا و هدرXن 9ل#E 5ه 9_ا"و :;<;م 1ا ن/ر0
ء)7"ابم تا6/ 3ت0و oءا?@ &د;ش3م •;@رم 17 a 18 و 19 ءه";س
"`اS "د و 9سا,ر@ يو •ل0 1ا يدا6ر! [دش تو+S يو ر@ hfبعm
.9#W Qي?M د?ل@ يادن ا@ وا Šي"/ &دي•ي% "ا?ي8يس
هد;@ Ž"L@ دنواد, ريE هاW"ا@ 1ا ن/ر0 )7 9سين QX8م LWره
Œ5?73م فارتعا 9-ي-> Q6ا )@ Qم و دشا@
.9سا Q6ا hfبعm ءه";س تا6/
S
@
?
.
1
ط
5
7ن :L
,

5
ق
.
.
لR. &@(
1
A. '
7
,
.
9 :
1
L
,
u
5

.
?
.
1
C
.
9 اL
.
ن
5
ا>
.
ن
,

1
ا B.
,;ق
5
5

.
>
.
7 .
3 B. $
,
ب>
.
7
)ا م
.
7
5
l f
5
_"
.
.
7
دق
.
+
.
ه
5
ق
.
.
لR.
)M 1ا [1د"و3م دا?ع و ر#7 د> Q6ا اS ارM Œناسنا دا@ )تش7 ياm
9
B
0د )@ و د6ر!/ ا" )#gن Q6ا اد, [36)#gن 1ا ‚9سا هدش Uل, LيM
ناس/ و RFس وا ر@ ا" Pbا87O ها" fxس [دينا2?W ن/ "د ا" LيM )8ه
…fبع„ h9,اس 17 ‘ 20 †
  
5 & Q6ا Qي?4 [)@;2عا ء)#gن Q6ا "د )ت#Fن يد?مورين ا@
“, ]6 "د ["اWد"ور% ر6د-S و ري@دS 1;م/9سد 9-ل,
36ا?(نا و فار(نا ‰يه 3@ [5H?م ”?ه/ ]6 ا@ و 9@ا_
د"او )کن/ اS د6ا8ي%3م ا" N6;, RماXS و "
B
;gS ها"
ء)ل>رم 3?T6 N6;, 3لماXS ء)ل>رم Qي82?%
.د;ش3م يد?@نا;ختسا
P
اLا
.
xع, S. v. ‡1 م
5
1
)ا ا.2ق
1
.
لi. +
.
h5يت,اس b
B
دبم نا;ختسا )@ ا" 9ش;W •"ا% f%m
  
6 & 3تش;W Nش;% دا26ا )7 )ل>رم Qي8شش )@ fxس
&د"اeW3م Gد0 [9سا نا;ختسا ي`ا@
P
ام8
1
.
) م
.
ا
.
xV,
1
)ا ا.ن
1
>
.
.
F+
.
h56ديناش;% 9ش;W ا@ ا" نا;ختسا fxسm
1ا يرگ6د 38لع 5يHع U6ا-> ر@ار@ "د ناسنا )7 9سا2?6ا "د و
يم "ار0 56ر7 ن/ر0 1ا2عا &دريگ
)7 9سا 3نان/ ء)ل84 1ا hن/ر-لا b+} 3!m ريس#S •>ا*
و )تسنا;تن هد;8ن ناF?% 98Hع Q6ا ر@ار@ "د ا" د;, تري> و 9شهد
و •ل0 1ا دنا;S3م “-! )7 )ناTشا, 3Sا"ابع و ت+84 ا@ )7 3لا> "د
116

ن/ [دLي,ر@ bاTتم "اWد"ور% Yشا, ءهد?@ ]6 و ف"اع دبع ]6 ناو"
. د6;W3م )مادا "د و د6اتس3م ا" )ناگ6 تا™
Qي?4 نا8ت,اس 9-ي-> 1ا ن/ر0 )7 )•ن/ ر@ار@ "د ناسنا ا2?6ا "د
Q6ا )7 ارM [د;ش3م •;هدم "ايت,ا 3@ [9سا )ت,اس ف;شXم
3سا?شQي?4m 5لع "د )7 36اه9!رشي% ا@ ر,اوا Q6ا "د “-! U6ا->
هد6درW يرش@ ياه9,ا?ش ءه1;> د"او [هدم/ 9سد )@ h3(6رشS
Qي?4 3نا;ختسا "ات,اس )7 د6;W3م
o
ات>ار* ا2?6ا "د ن/ر0 &9سا
"د Y<ا;S Gا8S ا@ 5لع و &دريW3م RXش ن/ 3تش;W "ات,اس 1ا Rب0
3ها;W اه"اL@ا Gا8S Š3ل@ .)7 د6;گ@ اS دن13م ;نا1 ن/ر0 ر@ار@
يو 3تش;W ياهb;لس 1ا Rب0 Qي?4 3نا;ختسا ياهb;لس )7 د?هد3م
ياهb;لس 1ا ريE 3نا;ختسا ياهb;لس )7 و" ن/ 1ا [دنريW3م RXش
دT@ و د;ش3م )ت,اس Qي?4 3نا;ختسا RXيه 1اE/ "د &9سا 3تش;W
1اE/ د;, 3نا8ت,اس 9يلاT! )@ 3تش;W ياFل;لس )C 9سا ن/ 1ا
1ا Rب0 5ه 3تش;W ياهb;لس 1ا b;لس ]6 N6ادي% 3ت> و د?6ا8ن3م
&9سا هديسرن هدهاشم )@ 3نا;ختسا ياهb;لس N6ادي%
ء)6/ Q6ا ر@ار@ "د [د;4و )8ه ا@ رگ6د "ا@ ]6 اS 9سا )تس6اش oءا?@
.)7 5ينا;خ@ و 5يتس6ا@ )7"ابم
ن/ 1ا f% و [5يت,اس b
B
دبم نا;ختسا )@ ا" ه"ا% 9ش;W fxسm
h56داد Nش;% 9ش;W ا@ ا" نا;ختسا
Œ5يHع ن/ر0 Q6ا 9سا Ž"L@ و 5يلع "اWد"ور% 9سا ›ا%
  
7 & •g0 د
B
يس ديFش ا@ هار8ه PZ"O ن/ر0 Jايس ا@
"د يرش@ Qي?4 Q6ا [1ا@ )7 5ي?يب@ اS 56دن;ي%3م
R>ارم 1ا رگ6د ء)ل>رم Gاد7 )@ د;, RماXS هارهاش
&د"اeW3م Gد0 N6;, "
B
;gS
:
.
$ق, ,)اi.
1
)ا :
5
>
.
=
1
.
9 ه
5
.
7
ل)ا ^
.
"
.
ا
.
ب.;+
.
ر
.
R. آ
P
اق
1
لR.
5
_ا.ن
1
m%. ن
.
9 م
.
7
5
l
ر@ Q6ر!/ Š56د;8ن اشنا رگ6د 3ت-ل, PZو" نديمد اSO fxسm
hهد??6ر!/ Q6رتF@ Rما7 ت"د0
رSر@ ياF$W‡6و يا"اد ن/ "د ناسنا )7 9سا 36)ل>رم نا8ه Q6ا و
ر6اس "اg0 1ا ا" وا )7 د;ش 3م 36اF$W‡6و نا8ه 3?T6 د;, 3ناسنا
R>ارم و "ا;•ا "د ناسنا Qي?4 )7 و" ن/ 1ا د1اس3م اد4 تانا;ي>
3ساسا L6ا8S )4و f% &د"اد 9هابش
o
+ما7 نا;ي> Qي?4 ا@ د;, 9-ل,
.د6;W3م )7 9سا ر8cم )7"ابم ء)6/ 1ا )تXن Q6ا "د “-! نا;ي> ا@
ي";• N6;, 9-ل, Q6ا "د و د"اد Lين رگ6د 3ت-ل, ناسنا Qي?4
رگ6د تانا;ي> 1ا وا [";• Qƒا "د )7 د6ا8ي%3م ا" b;(S 1ا رگ6د
)7 3لا> "د د6ا8ن3م ادي% ا" ’ورع و ا-S"ا دادTتسا [هد6درW L6ا8تم
117

1ا و هدنام 30ا@ N6;, 3نا;ي> ء)بSرم نا8ه )@ نا;ي> Qي?4
&د;ش38ن د?مهرF@ ا-S"ا و RماXS ياF$W‡6و
[ن/ 3?ي?4 "
B
;gS ء)ل>رم Q6ر,/ "د ا" ناسنا RB 4وL
B
ع ياد, Šي"/
يم يرگ6د 9Tل, )7 3لا> "د &9سوا h9
B
يمد/m 9Tل, Q6ا )7 دناش;x
يم ‹0;تم د;, 3نا;ي> "
B
;gS ء)ل>رم Q6ر,/ نا8ه "د 3نا;ي> Qي?4 ‘
1ا 36 ه"ا% )•ن/ ف+, ر@ a نا;ي> )7 9سا Rيلد Qي8ه )@ و د;ش
ء)بSرم 1ا 3XيناXيم ";• )@ دنا;S38ن a د?6;W3م يدام تا
B
6رHن
5ه ا@ ود Q6ا ار61 Šد6ا8ن "
B
;gS 3ناسنا ء)بSرم )@ N6;, 3نا;ي>
ناسنا )7 د;ش3م "اد6د% ا2ن/ 1ا 3ع;ن ف+ت,ا &دن"اد 3ع;ن ف+ت,ا
هد;8ن ’ورع 3ناسنا ء)ل+س )@ 37ا, ء)ل+س 1ا h3Fلا ء)خ#نm ]6 ا@
3ت-ل,m )@ 3ناسنا Qي?4 [h\
B
د-م ء)خ#نm Q6ا ر_ا ر@ fxس و
9-ل, Q6ا "د )تبلا و &د;ش3م )تسا"/ يد6د4 ياF$W‡6و )@ و hد6د4
3م R8ع )7 9سوا Uلgم ياه يد?8نا;S و 3Fلا ري@دS Q6ا [د6د4
ر6e%Gا2نا 3XيناXيم "
B
;gS ها" 1ا LWره Q6;ن N6ا"/ Q6ا )M Šد?7
&9سين
هار8ه ن/ر0 ا@ )7 [ن;6
B
دام ا@ )ن Lين ناديم Q6ا "د د6د4 5لع
30رS "ا;•ا 1ا ي";• ا" 3مد/ ندش hناسناm ن;6دام Š9سا
)7 د??73م ا?@ )6ا% Q6ا ر@ ا" N6;, ء)ي<ر! و )تسناد وا 3نا;ي>
ء)بSرم )@ )7 د?73م R8> د;, ا@ ا2ناد@ اS ا" "
B
;gS ياF$W‡6و نا;ي>
[38لع ءهدش هدهاشم ياه9يT0او )7 3لا> "د دس"3م 3ناسنا
&د?6ا8ن3م bاg@˜ ا" نا;ي> و ناسنا دن;ي% نايم ريس#S )ن;گ?6ا
ا" 3ناسنا ياF$W‡6و LWره نا;ي> .)7 د?6;W3م 38لع تادهاشم
3نا;ي> 9يس?4 دود> نا8ه "د )Xل@ [دنا;S38ن هدر7 R8> د;, ا@
ا" 3?يTم ياF$W‡6و )7 9سا ناسنا Q6ا و د;ش3م ‹0;تم N6;,
يو 3XيناXيم "
B
;gS ء)2يتن )4و ‰يه )@ )7 36اFيW‡6و ŠددرW3م ا"اد
&د?شا@3م 34"ا, يورين ]6 1ا 3*
B
ا, 9به;م )Xل@ هد;بن
)@ يرش@ 5لع يا% 3ت0و .د6;W 3م ه"ا@ Q6ا "د •g0ديس ديFش
ا" ن/ 1ورما )7 د;ش3م يLيM ن/ 1ا 9ب(* و د6/3م نايم
و 9سد و هد6درW د;,3@ د;, 1ا Gدرم [د?مان3م h5لع تاL2Tمm
3هاگتسد Qت,اس )@ U!;م رش@ 3ت0و
o
+kم &د??73م 5W ا" ناش6ا%
3*ا, ها" ]6 )@ ناسنا 5ي-تسم 9لا,د نود@ دنا;S3م )7 د;ش3م
]6 رWا )7 3لا> "د &دنLW3م نادند )@ تري> 9شگنا )8ه [دور@
[5يش6د?ي@ 3?ي?4 تاي> "د N6;, "
B
;gS و 9-ل, R>ارم )@ )H(ل
تداع رش@ اما &5ينا8@ 30ا@ •;هدم و ت;Fبم )شي8ه يار@ د6ا@
Q6ا ءهدهاشم يو" )@ ا" د;, •ل0 و 5شM ياههر2?% )7 9سا هدر7
Q6ا 98Hع 9-ي-> h9#لاm و mتداعm ار61 Šدد?ب@ 3Fلا تاL2FTم
Q6ا )@ “-! ام رWا &9سا هد;@" ام ياFل-ع و اFبل0 1ا ا" تاL2Tم
Gا8S ا@ hناسناm ن;•8ه 36هدي•ي% د;4;م )7 5ي?7 رX! )تXن
)@ 3گM;7 96اFن ء)g-ن ]6 "د [N6;, تاLي8م و فا*وا [اF$W‡6و
118

هد6د šلسم ريE 5شM ا" ن/ )7 9سا هدش هدينا2?W h)#gنm Gان
و تاي*;y, Q6ا ء)8ه )7 56ريگ@ رHن "د رWا 1ا@ و [دنا;S38ن
ناشن 3?ي?4 "
B
;gS R>ارم "د ا" ناشد;, Gا"/ Gا"/ [تاLي8م
هاW ’ارTم )@ 3نا;ي> "
B
;gS 1ا Qي?4 )7 هاگن/ –;y, )@ [د?هد3م
ا" Qي?4 Q6ا و 5ي6اي@ رWا 1ا@ و &د"اeW3م Gد0 N6;, 3ناسنا ";gS
Gاع ياه9_ا"و ر@ هو+ع و د?73م Ugن )7 5ي?يب@ 3ل#• 9ما0 "د
•د;, در! )@ رy(?م ياهدادTتسا و ه‡6و ياه9به;م يا"اد [يرش@
h)#gنm نا8ه و 56درWر@ •-ع )@ رگ6د "ا@ ]6 رWا 1ا@ و &9سه 5ه
Q6ا و hR#•m Q6ا )7 56ريگ@ رHن "د ا" 3?ي@ه"™ ]M;7 ء)g-ن ا6
ا4 ]M;7 ء)g-ن نا8ه "د NSاي*;y, و فا* وا Gا8S ا@ hناسناm
[3?ي@ه"™ ء)g-ن ]6 Qي8ه "د ام ر
B
ک#S در2م Šي"/ &9سا هدش ا4 )@
و Uلا, 98Hع )@ ا" ام و د6اشگ@ ا" ام ياFلدR#0 )7 9سا 3!ا7
&ددرW ن;8?ه" يو N?6ر!/ 98Hع
(نا$= - (تابن :$ˆت-ر!
ء)6/ "د
o
اyخشم و RيDارسا3@ ناتساد "د 56ر7 ن/ر0 61 ءه";س
.د6;W3م هر-@
ا.2
.
) r5
1
#ا+
.
د
@
=, ا-
.

@
ماV
.
.
h <
.
.
لع. ر
.,
بJ
1
.
7ن :
.
) <*
.
L
5
ا
.
3 م
1
5;
1
لق
5
1t
,
X-
.
ا4
.
L
,
+
5
-
.
ا4
.
,TZ
.
7
Qق, -
.
ا4
.
,لق
1
.
ب :L
,
b
5
"
1
.
cا I
5
,
ب25ت ام
.
7
L
,
ا.2
.
) {
1
ر
,
i1
5
3 D
. .
7
ب"
.

.
ه5 'e
,
.
7

,
ب <.ن
1
#
.
9
.
ه5 'e
,
.
7
)ا ن
.

5

, 1
ب.;>
1

.
9 Y. اق
.
ا4
.
,لJ
.
.
ب-
.
ا4
.
*
, .
دع. -
.
fff’ر
G
1
$R.
vارتعاO 3س;م )@ )7 د6"و/ دا6 )@ ا" 3نام1 ŒRيDا رسا3?@ ياm
1ا f% [در7 5يها;خن رب* اeE :;ن ]6 )@ LWره ام .ديت#W و Pهدر7
[ريس ["اي, [+0ا@ د?نام 3SاSابن Qيم1 1ا ام يار@ اS ها;خ@ د;, ياد,
ا" يرتF@ ياeE ديها;,3م ا6/ .9#W 3س;م &دنا6ور@ ا" 1اي% و \دع
h&&&‚دي?7 R6دبS ن/ 1ا رS9س% )@ [د6"اد )7
ن;M 36اهاeE .د6;W3م 36اeE 9-ي-> ]6 ناي@ ا@ )86ر7 ء)6/ Q6ا
د?نام 36اهاeE 1ا رSQي6ا% 36اeE •1"ا رHن 1ا 1اي% و \دع [3ل0ا@
&9سا hي;لس و Q
B
مm
1ا ا" RيDارسا 3?@ 3ت0و ’ دنواد, )7 9سا "ار0 Q6ا 1ا ناتساد
نادرWرس ا?يس يار(* "د )7 نان/ يار@ [داد تا2ن ن;عر! ”?M
و Q
B
مm 1ا ت"ابع اeE Q6ا &داتسر!3م نا8س/ 1ا هدام/ 36اeE دند;@
9ش;W ا@ هار8ه 3لسع ي;ل> 1ا 3ع;ن ي;لس و Q
B
م Šد;@ hي;لس
&9سا h)ند;@m ام 3ل(م Z+g*ا )@ ا6 h›رتسا@m هدنر% هدش نا6ر@
)6eS 5لع )7 دش رS"اXش/ 3ت0و J;! ء)7"ابم ء)6/ 38لع •1"ا
Q6ا 5لع ;Sر% "د &د6درW R6ان يريگ8شM 9!رشي% )@ 36اeE 9م+س و
[ 36اeE دا;م "اد-م "د )ن اeE ي`ا@ •1"ا )7 دش Qشو" 9-ي->
"د 36اeE ياF$س"ر@ 38لع ء)تي87 &دشا@3م ن/ 9
B
ي#ي7 "د )Xل@
"اشتنا ا" )?يم1 Q6ا "د د;, ءه1اS ياهد"واتسد 1ا 3ش"اLW [ناتسلگنا
119

"د 3ل`1 دا;م •1"ا )7 9سا Q6ا •"اLW Qƒا :;<;م Q6رت8Fم &داد
)7 د6;W3م •"اLW Qي8ه &دشا@3م توا#تم 5ها@ "اد-م "د و 9ي#ي7
o
+*ا 3ل0ا@ )7 د;ش3م )ي*;S 3ت> و 9سا "ابنا61 3ل0ا@ دا61 فرyم
دا;م رگ6د ريبTS )@ ا6 3?ي^Sور% دا;م )7 ارM د;شن هداد نا7د;7 )@
3Tب?م د?Mره [9سا 3ل0ا@ ءهدن1اس ر*ا?ع Q6رت8Fم 1ا )7 3يل`1
Qيع "د اما د?شا@3م ند@ "د 9يلاT! و ورين ديل;S يار@ ا1 يdرنا
و )تس, [يdرنا ديل;S ء)يل8ع "د ا" ند@ 3ل,اد ياههاگتسد [bا>
ديل;S Yب?م نا;?ع )@ د6د4 •• 9F4 Q6ا 1ا &دن1اس3م هد;سر!
&د?73م )ي*;S تا@;ب> يا4 )@ ا" تاT6ام ر@ )يXS رتشي@ 3ند@ يdرنا
تانا;ي> 9ش;W "د د;4;م 3ل`1 دا;م ا6 اF?ي^Sور% د6د4 •• نا?•8ه
)7 ا" 36اهاeE و هداد šي4رS تا@;ب> "د د;4;م 3?ي^Sور% دا;م ر@ ا"
ء)ل84 1ا [د?73م 3!رTم رتF@ ياeE نا;?ع )@ ا2?6ا "د 56ر7 ن/ر0
3?ي^Sور% ا6 3ل`1 دا;م1ا "اد-م Q6رتشي@ ي;ت(م )7 دناد3م 36اهاeE
&د?شا@3م
ي;ت(م ]ش, ا6 Lبس يابل;ل 1ا GارW د* ]6
o
+kم 21 1ا GارW
3ماگ?ه 5يناد@ رWا د;@ دها;, "و/ 9#گش f% &9سا 3?ي^Sور% دا;م
"اد-م Q6ا Qيع [دندر7 )6L2S ا" h)ند;@m 9ش;W 1ا GارW د* ]6 )7
3?T6 Šدم/ 9سد )@ 3?ي^Sور% دا;م 1ا 21 &GارW د* ]6 "د Rما7 GارW
9ي#ي7 )7 توا#S Q6ا ا@ اما 21 1ا هدم/ 9سد )@ 3ل`1 دا;م GرW
9ي#ي7 1ا رS`ا@ 3لي, [ر7eلا J;! ءهدنر% 9ش;W 21 )ل*ا> دا;م GرW
& 9ساي@;ل و 3ل0ا@ 1ا
د"اد يرSر@ 3Sابن Qي^Sور% ر@ 3نا;ي> Qي^Sور% 38لع رHن 1ا Šي"/
هدش Zرgم 38لع 9-ي-> ›"د )@ "دا0 ر,اوا Q6ا "د “-! رش@ )7
&9سا هد6درW 56ر7 ن/ر0 "د
R-ن )@ h'6د(لا 5لTلا و ن/ر-لاm =ات7 "د R!;ن Jا1رلادبع داتسا
=ات7 1ا htيعا"Lلا تاعا?yلا 5لعm 1ا دنا ت"ابع اF?ي^Sور% .د6;W3م
يار@ •سا?تم RXش اF?S تاب7رم Q6ا &3Sو1او ي;cع تاب7رم
Q6ا ار61 Šد?شا@3م ند@ "د اeE =e4 ء)يل8ع "د تو1ا يريگ8Fس
اFن/ دادTS )7 )?يما ياهديسا )@ 5cه Gاگ?ه "د ي;cع تاب7رم 22
=e4 ن;, ء)ليسو )@ 5ه )?يما ياهديسا و هد6درW R6دبS 9سا د>او
[)نا1و" ء)6eS "د Qي^Sور% د;ب87 )7 9سا ر7™ R@ا0 &دن;ش3م ند@
ي"ا8ي@ )ل84 ن/ 1ا )7 د;ش3م ر2?م ي"ا8ي@ ‹لتخم ياه9لا> )@
&9سا hاي8يناm 3لا>3@ و يرE`
Nخ@ ود )@ دن;ش3م ديل;S ن/ 1ا )7 3Tب?م YبS )@ اF?ي^Sور% )تبلا
)ل*ا> ياF?ي^Sور% ن;•8ه [3نا;ي> ياF?ي^Sور% .]6 .دندرW3م 5يس-S
ند@ "د =e4 يار@ Qي^Sور% :;ن Q6ا &ناWدنر% و تانا;ي> 9ش;W 1ا
ياF?ي^Sور% 1ا ت"ابع رگ6د :;ن .ود &دن"اد Rما7 36انا;S و 36ا"ا7
ء)يل8ع يار@ :;ن Q6ا )7 د?شا@3م تا@;ب> و Gد?W 1ا )ل*ا> 3Sابن
&دن"ادن Rما7 36انا;S و 9ي>+* ند@ "د 36اeE •ي7رS
120

[تا@;ب> دا61 ر6دا-م فرyم )7 9سا هدر7 تاب_ا د6د4 5لع
RXشم ا" اFن/ =e4 ء)يل8ع و )ت,اس "ا;شد ند@ "د ا" اFن/ 5cه
56+ع 1ا )7 ددرW3م ر2?م 58سS 1ا 3ع;ن )@ 96اFن "د و د1اس3م
[3مLيSامو" ياهد"د [ن;, نا"ود "د b+ت,ا دا26ا [9س;% 3تش"د ن/
&9ساFنادند 3Wديس;% و نا@1 3تش"د
Qي6ا% ياهIرن 1ا دا;م Q6ا )7 دناهدر7 تاب_ا نا?•8ه اF$س"ر@
]6 ت"ار> )7 36dرنا "اد-م )@ )6eS 5لع "د &دنا "اد";,ر@ 36اeE
o
ا>+g*ا [در@3م `ا@ دارW 3تناس ء)4"د ]6 )@ ا" =/ 1ا GارW;لي7
]6 1ا )ل*ا> Iرن )7 3لا> "د f% &دنريW3م "ا7 )@ ا" hIرنm د>او
O QEو" GارW 8)8 O امر, GارW ]6 1ا )ل*ا> Iرن Y0او "د [9سا P 4)3 [P
O ا;ل> GرW ]6 8)4 O 3ل0ا@ GارW ]6 [P 4)1 O “-! 1اي% GارW ]6 1ا و P
12)0 ناسنا ]6 )7 56ريگ@ رHن "د ا" R*ا Q6ا هاWره oءا?@ &9سا P
)7 دشا@ "ار0 رWا [د"اد ت"ور< 36اeE Iرن د>او "اLه )س )@ )نا1و"
R0اد> د6ا@ [د?7 Qيم~S 1اي% ند";, ها" 1ا “-! ا" د>او "اLه )س Q6ا
Œد6ا8ن bوا?S ا" 1اي% ;لي7 9سي@ 1ا رتشي@ ي1و"
9سا )تسنا;S 5لع )7 9سا 3ت-ي-> ن/ 1ا 36)ش;W اF?S )تبلا Q6ا
"د )ت#Fن 38لع U6ا-> )7 56"اد Rما7 Qي-6 اما &د@ا6 9سد ن/ )@
5لع ›"د ء)ل*;> 1ا رSار! 3لي, [56ر7 ن/ر0 1ا )6/ ]6 Qي8ه “-!
&دشا@3م ن/ دود(م ياF$6انا;S ا@
(ج)$ج ملع زا
z6"اS "اودا 1ا 36 ه"ود ناي@ ا@ 3لعا ء)7"ابم ءه";س 1ا bوا تا6/
ء)ش;W [د;ش3م •;@رم ناسنا N?6ر!/ 1ا Rب0 )@ )7 34;ل;ي4
ا "د &د1اس3م ";لبتم ا" 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا تايل2S 1ا يرگ6د
.5ينا;,3م Qي?M تا6/ Q6
"
.
.
7
دق
.
'e
,
.
7
)ا-
.
u•
.
7
>
.
+
.
6
.
.
لR. 'e
,
.
7
)ا u<
.
لع1
.
cا D
.
,
7
ب"
.
م
.
*
1
ا |
1
,
7
ب*
.

.
=
1
.
9 P&ا
.
QN
5
ه
5
.
لV
.
ج
.
+
.
u<ع. ر
1
م
.
1
)ا {
.
ر
.
R1
.
9 'e
,
.
7
)ا-
.
u•
.
د4
.
+
.
ن/ [ي;گ@ šيبسS [9سا د;4و )8ه 1ا رSر@ )7 د;, ياد, Gان )@m
)7 36اد, ن/ و دناس" ناماس )@ ا" ن/ و در7 Uل, ا" 5لاع )7 36اد,
96اده bا87 U6ر• "د fxس و د6ر!/ GاHن و ه1ادنا )@ ا" LيM )8ه
]ش, ا" اFن/ fxس و دينا6ور@ Qيم1 1ا ا" ناهايW )7 36اد, نا و در7
hدينادرW هايس و
J;! تا6/ 38لع ريس#S Gا-م "د اS د"اeW3م ;ل4 Gد0 د6د4 5لع
3?T6 ["و)لTش Ž"L@ ء)لت7 Q6ا )7 هاگن/ .د6;گ@ و )ت!رW "ار0 ر7eلا
نا"ود bا> "د اc! "د ددTتم ياFنر0 [دش اد4 ديش";, 1ا hQيم1m
اS دش3م 57
o
ا26"دS ن/ ت"ار> و امرW [N,رM Q6ا ا@ نامL8ه &د;@
NS/ ءهر7 )@ )يلوا "و)لTش 1اW ء)لت7 [b;(S Q6ا ريسم "د )Xن/
ن/ 34"ا, ء)تس;% Gا"/ Gا"/ fxس [9شW bدبم 3ناش;4 و bايس
1ا د;4;م RTتشم 1اW هاگن/ [دسر@ دا82نا 1ا 3ع;ن )@ اS دش درس
121

ياc! ا@ و د;@ درس
o
اع;ن )Xن/ 3ن;ماري% ياc! ا@ )ت!رW )ل*ا! Qيم1
و در7 د";,ر@ [د;@ Qيم1 ياc! 1ا رSدرس )7 Qيم1 “ي(م 1ا رS"ود
Qيم1 "د يرگنار6و ياF@+يسو د6دش ياFنا"ا@ [د";,ر@ Q6ا ء)2يتن "د
درس رتشي@ و رتشي@ نا?•8ه Qيم1 ء)لت7 نايم Q6ا "د &دم/ د;4و )@
57ارتم ياهر@ا )7 ا2ن/ 1ا و دندر7 د;, JرE ا" ايند اF@+يس [دش3م
:اTش [دند;@ )ت!رW N6;, bاگ?M "د ا" Qيم1 “ي(م )شي8ه ";• )@
1ا Qيم1 تا2ن Rماع اه=+يس Gا2نارس &ديس"38ن ن/ )@ 5ه ي";ن و
ياهر@ا ندشد6د%انا@ و دند6درW ن/ ن;ماري% ير@ا 5يخ< ف+E
ديس" Qيم1 )@ ديش";, "اLتها bا> "د ء)Tشا 1ا 387 "اد-م [57ارتم
فورTم 3Tيب• ياه هد6د% &د6درW "اد6د% U!ا "د 1و" [Gا"/ Gا"/ و
نا"اLه b;• "د Šدندات!ا •;4 و •?4 )@ 37ا?ل;ه RXش )@ Lين رگ6د
[د;@ ن/ 1ا هديش;% Qيم1 رسارس )7 36اF@/ "د هد?ش7 ياFنا!;S bاس
3ناش#شS/ تا"ا2#نا و رگنار6و ياه)لLل1 نامL8ه &9شاد نا6ر4
)@ 9سد اههد6د% Q6ا ء)8ه 96اFن " &دند6درW3م ا8نو" 37ا?ل;ه
šgس 1ا [N6;, تاF4 1ا 3cT@ "د Qيم1 رش0 اS دنداد 5ه 9سد
)لسلس و د??7 ادي% RXشS Ž"L@ ياهه"ا0 [هد;8ن ادي% :ا#S"ا ر(@
ا6"د ’ا;ما bاس اهد* [نادرWرس ر*ر* ياهدا@ &د?6/ د;4و )@ اFه;7
د;4و )@ R>ا;س [ن/ ء)2يتن "د )7 دنديناش73م Qيم1 ي;س )@ ا"
Qي?M Q6ا و &دندات!ا نا6ر4 )@ اFƒداو"د نا"ا@ 1ا )ل*ا> ياF@/ &دندم/
ن/ و د6ر!/ ا" Qيم1 [h"
B
;gSm ]6 5H?م دنو" "د Ž"L@ دنواد, )7 د;@
و اها6"د [اه\;ناي0ا [اهه;7 Gا2نارس &در7 5يس-S ر
B
@ و ر(@ )@ ا"
يا4 )@ Gا"/ Gا"/ [Qيم1 3Sاي> )لXشتم ياهه1ر% ء)8ه و اه"اب6;4
&د?ت!رW "ار0 د;,
3گن;گM "د تا"
B
;gS 1ا د?6ار! Q6ا ا@ 3#ي*;S دنو" Q6ا Šي"/
1ا Q61اE/ تا6/ ريس#S ه;4و 1ا 3X6 دنا;S3م [N?6ر!/ Q6;XS
&دشا@ Qيم1 9-ل, ا@ )g@ا" "د ر7eلا J;! ءه";س
386د0 [تاSابنm .د6;W3م 9س4;ل;ي4 د?8شناد hنام"اه دورSرWm
ار61 Šدناهد;@ Qيم1 يو" ر@ تاي> يد?@ RXش ياههد6د% 1ا هد6د% Q6رS
"د 3!ر• 1ا &د?تسين ن/ "د 3Wدن1 )@ "دا0 تاSابن نود@ تانا;ي>
3گ?هœ8هان و =ارg<ا 9لا> "د 5ه 1;?ه Qيم1 [تابن N6ادي% ءه"ود
5س;م [دا61 ياFنا"ا@ 3نا"ود 5س;م Qت!ا6 نا6ا% ا@ )M Šدر@3م رس )@
Qيم1 يو" ر@ تاSابن &ديس"3م ار! 3ن`;• ياF$لاسXش, 3نا"ود
و &دشا@ )تشاد 3ش-ن ن/ 9عا"1 "د ناسنا )Xن/ 3@ [دند6درW "اد6د%
هدش :ابشا "اخ@ 1ا
o
+ما7 ا;ه ار61 Šد;@ `ا@ 1;?ه ا;ه يامد )7 ا2ن/ 1ا
هرF@ ا@ Lين تاSابن oءا?@ [ديش7 b;• bاس اFن;يليم 9لا> Q6ا و د;@
[دندر7 دش" ه;بنا ";• )@ و هد6درW :;?تم "ايس@ [;4 Q6ا 1ا يريW
"د &در73م ]87 تاSابن دش" 9عرس رما )@ د;,
B
;4 Q6ا )7 ارM
و اه9,"د [تاSابن 1ا يLبس •ر! ا" Qيم 1ا 3W"L@ Nخ@ )2يتن
&ديناش;% ه;بنا ياهRگ?4
122

ريسم "د و دندم/3م اFنا!;S &دند;@ ها" "د 5ه 1;?ه اFنا!;S اما
د;4و 3س7 )Xن/ 3@ و دند?73مر@ )ش6" 1ا ا" تاSابن و اه9,"د د;,
šgس ر@ تاSابن و اه9,"د Q6ا [د?7 هدا#تسا اFن/ 1ا اS دشا@ )تشاد
1اE/ Qيم1 يو" ر@ 1;?ه 3نا;ي> تاي> )7 و" ن/ 1ا [دندات!ا3م Qيم1
نايلاس [ناهايW و نات,"د 1ا 3W"L@ ياه)لت7 )2يتن "د &د;@ هدشن
)@ ر_ا "د و ديناش;%3م ا" اFن/ =/ و هدات!ا Qيم1 يو" ر@ يدا8تم
د6د% يLي, R*ا> 3Sابن ›ا, ياه)6` نام1 "ورم )@ اFن/ Qت!"Rيل(S
Qيع 1ا@ و د6درW3م د6د4 ياهRگ?4 دش" ء)?يم1 د;, )7 دم/3م
و د6د4 ›ا, و دندر73م د;@ان ا" اهRگ?4 اFنا!;S Šدش3م "ارXS )يل8ع
)تس;ي% bاس نا"اLه )يل8ع Q6ا و دند;@ ها" "د رSد6د4 ياهRگ?4
يم "ارXS تاSابن Q6ا 9!اk7 و 52> و دش يرxس 3لا;تم ياFنر0 &دش
1ا )ل*ا> ›ا, رش0 نامL8ه و رSدا61 و دا61 5ه 3% [)ت!" Rيل(S )@
3Sابن ياF7ا, Q6ا )ت!" )ت!" و د6درW3م رS ";g0 و ";g0 Lين ن/
اFن/ ”ن" و هد6درW R6دبS 9خس ياه)لت7 )@ [رگ6د8ه يو" ر@ )تشابنا
د?نامهرخ* ءهدام )@ Gا2نارس اS 9شاeW3م 3هايس )@ و" Lين
&د6درW bدبم 3هايس
Qيم1 ف;4 "د اFنر0 )7 9سا ”?س bاE™ [د?نام هرخ* ءهدام Q6ا
)@ ن/ 1ا و در7 ‹ش7 ا" ن/ و دم/ ناسنا Gا2نارس اS دنام 30ا@
&د;8ن ي"ادر@هرF@ ا1 يdرنا 5Fم هدام ]6 ت";*
ن/ 1ا J;! تا6/ "د 56ر7 ن/ر0 )7 9سين يLيM نا8ه Q6ا ا6/
.د6;W 3م ن/ر0 Šد6;W3م )M ن/ر0 )7 دي?7 9
B
0د ‚د6;W3م Qخس
fxس و د6ر!/ ا" ناFيW [Qيم1 N?6ر!/ "
B
;gS ريس "د bاTتم دنواد,
3م )H>+م &دينادرW b
B
دبم hي;>p ءاkEmهايس ]ش, ءهدام )@ ا" اFن/
.ءاkE &9سا hي;>pm و hءاkEm .هدام Q6ا 1ا 3ن/ر0 ريبTS )7 5ي?7
)@ R6ام ءهريS Lبس ”ن" .ي;>p و Šد?6;W ا" 9خس و ]ش, ءهدام
&3هايس
ياFش6ام1/ و [Qيم1 ”?س bاE™ U•ا?م 1ا ناد?8شناد ياF$س"ر@
N@اS ياههاگتسد و 3%;XسورXيم ياه"اL@ا ء)يسو )@ )ت!ا6 Gا2نا
)7 داد ناشن Lين هدام Q6ا ءهد?هد RيXشS تا-ب• يو" ر@ [)Tشا
ء)يل8ع 1اE/ 1ا و 9سا هدم/ د6د% تاSابن Qي8ه 1ا
o
+*ا ”?س bاE™
[هدام Q6ا يريW RXش 250 Q6ا نا?•8ه &د"eW3م bاس ن;يليم
)کن/ 1ا Rب0 Qيم1 "د 3Sابن دش" )7 دهد 3م ناشن اFيس"ر@
هرF@ ن/ "د د;4;م تاSابن 1ا و دن;ش هد6ر!/ ن/ "د هدن1 تاد;4;م
[دنر@ 35 Q6ا 3لاگMو 9ماخ< اما &9سا )تشاد )مادا bاس ن;يلم
[bاس اFن;يليم Q6ا "اeW "د Qيم1 Qg@ "د هدش )تشابنا تاSابن
”?س bاE™ "ابنا ناد?8شناد .5يناد@ )7 د;ش3م "اXش/ 3ماگ?ه
ا" Qيم1 ف;4 "د د;4;م 8 ["اد-م Q6ا )7 دناهدر7 Qي8خS QS ن;يل@
bاس "اLه "اFM 1ا Nي@ تدم يار@ رش@ ياه1اين ند"و/ر@ يار@
3ن;?7 ناLيم "ار8تسا vر! ر@ [رما Q6ا )تبلا &د?73م 96ا#7
123

QS ن;يليم "اLه ود ناLيم )@ ن;?7ا 5ه )7 9سا ”?س bاE™ ›+Fتسا
&د;ش3م هد1 Qي8خS bاس"د
z6"اS رگت6اX> 5ه تا!اشت7ا Q6ا و hي;>pءاkEm نا8ه Q6ا Š3ل@
يو" يو" ر@ )7 )•ن/ و Qيم1 N?6ر!/ ياهه"ود 1ا 36 ه"ود Q6;XS
ا" ن/ Rب0 نر0 هد"اM 56ر7 ن/ر0 )7 دشا@ 3م [9سا )تشeW Qيم1
)ت!ا6 9سد ن/ )@ ر,اوا Q6ا "د 34;ل;ي4 Nناد اما [هد;8ن Zرgم
تاL2Tم 1ا يرگ6د ءهL2Tم اS 9سا )ت!ا6 9سد ن/ )@ Šي"/ &9سا
&د1اس نا6ا8ن ا" 56ر7 ن/ر0 38لع
(TرLان م)اع - (TرL م)اع
.5ينا;,3م Qي?M 56ر7 ن/ر0 1ا )6/ Qيلوا "د
Q
j
ي8
s
j
لا
j
T
l
لا =
s
B
"
j

s
)
j
B
لsل
K
د8
l
(
j
l
لا
h9سا ناي8لاع هد?هد •"ور% ياد, ن/ 1ا 3گل84 N6اتس و ا?_m
"د [9سا h5
j
لاعm Y84 )7 hQي8لاعm —#ل 73 56ر7 ن/ر0 1ا )6/
ود )@ ا" 5
j
لاع [hQي8
j
لاعm ريس#S ناي@ "د نارس#م &9سا هدش "ارXS
Q6ا "د ي;لع 5
j
لاع .دند;8ن 5يس-S 3ل#س 5
j
لاع و ي;لع 5
j
لاع Nخ@
و هام و ›+!ا و •7ا;7 ن;•8ه Qيم1 3نا0;! تا?Dا7 Rماش ريسا#S
5
j
لاع و د;ش3م [9ساFنا8س/ "د )7 )•ن/ ء)8ه )*+, و &&& ديش";,
و اها6"د ن;•8ه Šن/ 3نو"دنا و Qيم1 يو" تاد;4;م Rماش 3ل#س
&9سا ناسنا و تانا;ي> [تاSابن [نداTم [اFن/ R,اد تا0;لخم
دارم ا6/ و ‚9سا 5لاع ود Qي8ه )@ رy(?م “-! 3تسه ا6/ اما
‚دشا@3م QيTم ءهدود(م Qي8ه “-! 5ه hQي8
j
لاعm 1ا 56ر7 ن/ر0
&در7 ”ن"د 37دنا ن/ ر@ار@ "د د6ا@ )7 9سا 3لاuس
)@ ا" )تبkم ء)2يتن Q6ا [G;لع ء)*رع "د فرگش ياه9!رشي%
Q6ا )7 [9سا 5
j
لاع ود )@ 5س-?م R7 "د 3تسه )7 9سا هداد 9سد
5
j
لاع Š9سا h3Dرم ريE 5
j
لاعm يرگ6د و h3Dرم 5
j
لاعm 3X6 5
j
لاع ود
šلسم 5شM ا@ ا6 يداع 5شM ا@ ناسنا )7 9سا 38
j
لاع نا8ه 3Dرم
ايلع "د ا" ناسنا تادهاشم ء)*رع Gا8S [5
j
لاع Qƒا )7 د?ي@3م ا" ن/
يار@ د;Fشم ء)*رع ء)8ه و Qيم1 ر61 [Qيم1 [ اFنا8س/ "د [3ل#س و
3ت-ي-> رگ6د ه1ورما Lين 3Dرم ريE 5
j
لاع &دريW3م ر@ "د [ناسنا
ناد?8شناد )7 ا2ناد@ اS &9سين Lيگنار@ bاد4 و "ادر@ ]ش )7 9سا
و رS 5يHع [رSYيسو "ايس@ [5
j
لاع Q6ا )7 د?ن/ ر@ Lين ر<ا> رyع
داT@ا و اF$ند6دان ء)*رع )Xناد?M دشا@ 3م 3Dرم 5
j
لاع 1ا رS 5>دLم
&در7 "
B
;yS نا;ت@ )7 9سا ن/ 1ا رS هدرتسW اFن/
ا@ اS 9سا ن/ دد* "د ن;?7ا 5ه د6د4 5لع )7 9سا \اسا Q6ا ر@
1ا &دد";ن"د ا" Ž"L@ 3تسه Q6ا 1ا يداT@ا [3Dرم ريE 5
j
لاع "ا_/ ‹ش7
ناد?8شناد
o
اري,ا &9سا h)Tشاm يايند 5ه 3X6 اه هد6د% Q6ا ء)ل84
3% 3Dرم ء)Tشا "ا?7 "د 3Dرم ريE ء)Tشا د;4و )@ h";نm 5لع
وا Š9سا ناد?8شناد Q6ا 1ا QS ]6 hQيXسا" 96داm &دناهدر@
124

3Dرم ريE ء)Tشا ا@ 3Dرم ء)Tشا نايم ام )7 3نام1 .د6;W3م
1ا 3XM;7 ءL4 “-! 3Dرم ء)Tشا )7 5ي@ا63م"د [5ي?73م )س6ا-م
ن;?7ا 5ه د6د4 5لع 9F4 Q6ا 1ا &دشا@3م h";نm 3ل7 9-ي->
[h3نا";ن "اشm Z+g*ا ا6 h";نm ءهdاو يريW"ا7 )@ )7 9سا )ت!ا6"د
)@ و دشا@ ";ن 9ي-> 1ا 3لما7 و Uي0د ريبTS دنا;S38ن h:اTشاm ا6
ء)*رع د"او h3عاTشا يdرناm Z+g*ا ن;?7ا 5ه [Rيلد Qي8ه
bاXشا Gا8S دنا;ت@ Z+g*ا Q6ا اS 9سا هد6درW 5لع Q6ا يدر@"ا7
&دريW ر@ "د ا" ن/ 3Dرم ريE و 3Dرم 1ا 5عا [)
B
Tشا
Gان )@ )7 h3?يسm ء)Tشا 1ا نا;S3م 3Dرم ريE ء)
B
Tشا ء)ل84 1ا
hQتگن"m ء)Tشا 1ا ا6 [9سا هد6درW فورTم hناسنا G;س 5شMm
د?مورين
o
اد4 )Tشا Q6ا &در@ Gان 9سا هدش e,p ن/ ‹شا7 Gان 1ا )7
د6ا8ن ™;#ن اFن/ R,اد )@ دنا;S38ن ";ن )7 ا" 36ايشا اS دنا "دا0 و هد;@
اFن/ نو"د )@ و )ت!اگش [9سين اFن/ 96ؤ" )@ "دا0 ام نا8شM ا6 و
رSهاS;7 "ا@ "اLههد و هاS;7 96اFن ’ا;ما يا"اد )Tشا Q6ا &د?6ا8ن ™;#ن
&د?شا@3م 3Dرم ";ن ’;م b;• 1ا
)7 N#?@ يا"وام ء)Tشا 1ا نا;S3م 3Dرم ريE ء)Tشا يايند "د
ء)Tشا 1ا نا?•8ه و [دن"اد 3?يس ء)Tشا 1ا يرSدا61 ’;م b;•
\اس>ا ا" ن/ ام )7 د?تسه 3يS"ار> ’ا;ما R*ا "د )7 Lمر0 نودام
Qيع "د :;?لا ‹لتخم ء)Tشا Q6ا &در@ Gان [5ي?ي@38ن اما 5ي?73م
ي"ادر@5لي! "د اما دن"اد 3سرتسد ام ت+cع و =اyعا )@ )7 3لا>
"د ا" اFن/ ناسنا )7 3Dرم ريE د?تسه 36 )Tشا ار61 Šدن;ش38ن رها}
Y6ا?* [Qيگ?س و ]بس Y6ا?* [)6eS "د [vارما نام"د و 9,ا?ش
&9سا هداد "ار0 يادر@هرF@ د";م هريE و &&& 3ماHن
5يس"3م "ادا" و ;6دا" ’ا;ما )@ [56"eگ@ )7 3Dرم ريE ء)Tشا 1ا
ا" ايشا د;4و اF?S )7 34ا;ما &د?تسه 3DرمريE Lين ’ا;ما Q6ا )7
و د?6ا8ن3م “ب< Lين ا" اFن/ Uي0د ناXم 3ت> )Xل@ [د??738ن ‹ش7
&دنا هد6درW رش@ ي"ادر@هرF@ ءه1;> د"او ’ا;ما Q6ا )7 9ساهتدم
و اه=ورXيم ن;•8ه 3يDرم ريE ي;ي> دا;م [د6د4 5لع نا?•8ه
و ريg, "ا_/ )7 [9سا هدر7 ‹ش7 Lين ا" :;?لا ‹لتخم ياه\ور6و
دا;م Q6ا 96ؤ" )@ 5لع اما دشا@3م Qشو" ن;?7ا 5ه اFن/ "ابنا61
96اFن ءايشا Q6ا )7 Rيلد Q6ا )@ “-! )ن [9سا هد6درگن "دا0 ي;ي>
3Dرم ريE
o
ارk7ا دا;م Q6ا )7 Rيلد Q6ا )@ رتشي@ )Xل@ [دنا ]M;7
&د?شا@3م
3?6;XS ر*ا?ع و 3DرمريE 5
j
لاع Q6ا ن;M و د?M ا@ •ابS"ا "د اما
"د ا" 36اF$س"ر@ اS دنا •+S "د 9خس ناد?8شناد .)7 9#W د6ا@ [ن/
اFيس"ر@ Q6ا )7 3ناس7 Qيتسخن "ا8ش 1ا &د?ناس" ر8_ )@ ناديم Q6ا
Lل"اMm و h3لا"د";لm [)سنار! "د h3تسواm ";ت7د [دنا هدر7 1اE/ ا"
hRس ‹61;4m رسي!ور% و ناتسلگنا "د h=;ه )C دند;@ نا8ل/ "د
125

bاس 1ا h5لع "اب,اm 3سيلگنا ء)ل2م 1940 و اF$س"ر@ [;س Q6ا )@
&9سا هد;8ن رشت?م )تس;ي% ا" )*رع Q6ا "د ناد?8شناد تا-ي-(S
)7 5يناد@ 5ه ا@ )8ه د6"اeگ@ [د6اهدرXن )ل2ع تواc0 "د ا8ش اS و
)Xل@ [هد;بن 5لع 5يس-S [3Dرم ريE و 3Dرم 5
j
لاع ود )@ 5
j
لاع 5يس-S
"د )7 36ا4 Šدشا@3م 56ر7 ن/ر0 تاL2Tم 1ا يرگ6د ءهL2Tم Q6ا
تا6/ 38 و 39 .د6;W3م Gا8S 3?شو" ا@ h)
B
0ا>m ءه";س 1ا
Y5
1
ق
.
.
) ه
5
.

,
X uن
.

5
J
, 1
ب5ت p اL
.
-
.

.

5
J
, 1
ب5ت ام
. ,
ب م
5
>
,
ق
1
5
9 O+
.
@
م3ر
,
.
C Y
@
*
5
"
.
[دي?ي@38ن ا8ش )7 )•ن/ )@ 5س0 و دي?ي@3م ا8ش )7 )•ن/ )@ 5س0m
h9سا "ا;W"L@ b;س" ر@ 3Fلا 3>و ن/ر0 انا8ه
)لاس" Q6ا ء)ل*;> 1ا رSار! )?يم1 Q6ا "د رتشي@ '(@ ن;M )تبلا
ا#ت7ا "اد-م Qي8ه )@ ي
B
دام 3Dرم ريE 5
j
لاع ءه1;> "د اeل [9سا
9سا hZو"m 5
j
لاع )7 5لاع Q6ا 1ا رS 5يHع ء)ن;8ن ر7™ )@ و هد;8ن
يم و 38لع ياه9!رشي% ا@ )7 9-ي-> Q6ا )@ Qي-6 ا@ &561ادرx
ء)7"ابم تا6/ 1ا2عا 1و" اS 1و" [رش@ N?ي@ U!ا ندشرSYيسو 38 و
39 رSا?ش/ 9-ي-> Q6ا )@ رش@ و هدش رSQشو" h)
B
0ا>m ءه";س 1ا
&9سوا تا7"دم ءه1;> 1ا رSار! [تاد;4;م ءه1;> )7 د;ش3م
Œ-" م)اع زا
ن/ د;4و )@ 3@ر2S ياهها"1ا 5لع
o
اري,ا )7 3DرمريE 5لا;ع ء)ل84 1ا
يدا61 ناد?8شناد و ا8لع ه1ورما &9سا hZو"m د;4و [9سا هدر@ 3%
Q82نا و اه9
B
يT84 و هد;@ 3>و" ياF$س"ر@ "ا7"دنا 9سد [=رE "د
Q6ا 1ا اFن/ 3ت> &دناهداد RيXشS )?يم1 Q6ا "د ا" يددTتم ياه
ا6 اFم;6دم U6ر• 1ا اS دنا هديش;7 و )تشاeW رSار! ا" ا% هدود(م
gيسو [د?6ا8ن ي"ادر@ fXع ا" Zاو"ا تارهاHS 1ا 36 ه"ا% 3>و" ياF
فورTم د?8شناد ‹يل~S hدس4 ` Zو" ناسن`اm =ات7 "د هدن"اگن )7
هدهاشم ا" ر6واyS Q6ا 1ا 36اه)ن;8ن hديبع فوؤ" ";ت7دm يرyم
Qƒا "د ا" h3>و"m ياههورW و Yما2م 38لع تداFش اههد و هد;8ن
&9سا هدر7 "ورم ه"ا@
ا@ )7 د6;ش3م و" )@ و" يدا61 يدام ناد?8شناد ا@ ا8ش =ات7 Qƒا "د
[هد"و/ يو" Zو" د;4و 3عدم ناد?8شناد ي;س )@ Gا8S "اXنا و ]ش
[Zاو"ا تارهاHS و "ا_/ 3?يع 96ؤ" و اه G;6دم ءهدهاشم 1ا f% اما
Qƒا )7 Gدش رب,ا@
o
اري,ا &دناهد6درW Zو" د;4 و Ž"L@ نالبم 1ا د;,
3س"ا! )@ h3لاخل, 5}ا7m يا0/ 3نار6ا د?8شناد ء)ليسو )@ =ات7
)7 [9سا هد6درW رشت?م Ž"L@ Yg0 ا@ دل2م ود "د و هدش )84رS Lين
&د?6ا8ن )T4ارم ن/ )@
o
اسp" د?نا;S3م د;, '(بم Q6ا ناWد?6;4
"اب,ا &در@ Gان hZو"m 5لاع 1ا نا;S3م 3Dرم ريE 5لاع "د Šي"/
[د6درW رشت?م ا8يشوريه "د 38Sا •8@ "ا2#نا 1ا دT@ )7 3ي8لع
هدش نار6و ياFنا8ت,اس و اFل% Zابشا نا%ا4 Gدرم )7 د;@ ن/ 1ا 37ا>
ءا"وام ناد?8شناد &دندر73م هدهاشم 38Sا •8@ "ا2#نا 1ا f% ا"
126

[تادهاشم Q6ا )7 دنا)ت#W "اب,ا Q6ا ريس#S Gا-م "د 3Tيب•
3>و" 1اLتها "د "اسXنا ا" ن/ )7 9سا 36 هد6د% د;4و ءهد?هدناشن
[)H(ل د?M يار@ اS دهد 3م ناXما ناسنا )@ )7 36 هد6د% &د?مان3م
&د6ا8ن هدهاشم ا" 3>و" 5لا;ع
)@ ايلا8ه ياهه;7 "د ترk7 )@ )7 3ناس7 1ا ي"ايس@ نا?•8ه
bاXشا و ناWدنر% و QيTم ر}ا?م ءهدهاشم 1ا [دن1ادر%3م يدرWه;7
د;4و )@ نا;S38ن ا" رما Q6ا )تبلا )7 د?6;W3م Qخس 3ب6رE و •ي2ع
ار61 Šداد 9بسن اFن/ \ا;> و Lم ي;#ي} و ياcعا "د b+ت,ا
o
+ما7 3تلا> "د نان/ )7 دهد3م ناشن ناشهار8ه Uي0د ياههاگتسد
&دنر@3م رس )@ 3Tيب•
&9سا "اcت>ا bا> "د صخش 9
B
يT<و [3DرمريE 5لاع د;4و R6`د 1ا
ناشن 3-ل,د@ ا6 [5س
B
بS د?نام 3Sا7ر> د;, 1ا "اcت>ا bا> "د ناسنا
1ا Rب0 )7 ا" N6;, يا@ر0ا ا6 ناتسود 1ا 3ناس7 Gان
o
اناي>ا و دهد3م
o
ابلاE 9لا> Qƒا )7 د"و/3م نا@1 ر@ [دنا)ت!اتش تا;ما "ا6د )@ وا
صخش Zو" [Gاگ?ه Q6ا "د ار61 Š9سوا Žرم نديس"ار! ر@ 36 )ناشن
bا> "د 3Dرم ريE 5
j
لاع و 3Dرم 5
j
لاع 3?T6 5
j
لاع ود نايم "د رcت(م
&9سا ددرS
•g0 ديس ديFش PZ"O ء)86ر7 ء)6/ ر@ يريس#S "د 38 ءه";س 1ا
.د6;W3م h)
B
0ا(لاm
\اس>ا و •ل0 [3DرمريE 5
j
لاع نديش7Nي% ا@ )86ر7 ء)6/ Q6اm
يو يرش@ دود(م تا7ا"دا ";_ و دود> يا"وام )@ د;, ا@ ا" ناسنا
9-ي-> و 3تسه 1ا وا 3?يبناF4 داT@ا و Jا!/ [U6ر• Q6ا 1ا اS در@3م
د6ابن LWره )7 دنا1;م/3م ناسنا )@ )86ر7 ء)6/ Q6ا &دهد )Tس;S ا"
Šدشا@ N6;, ء)تس@ و دود(م 3ل-ع تا7"دم ريسا و اF$ند6د 3نادن1
دود(م ء)Xبش Q6ا 1ا رتW"L@ 9-ي-> و رSYيسو 3تسه ار61
96";م~م ا@ •سا?تم و QيTم يورين 1ا )7 9سوا 3ناسنا ياه9,ا?ش
انا8ه 96";م~م Q6ا Šن/1ا رتشي@ )ن و دنا "اد";,ر@ تا?Dا7 Q6ا "د د;,
Qƒا Qيع "د دنا;S3م ناسنا Qƒا اما &9سا Qيم1 يو" "د يو 9!+,
و ريس Lين يرگ6د دود(م ريE 5لا;ع و Jا!/ )@ [N6;, ياه96دود(م
Q6ا يا"و "د )7 د6ا8ن "وا@ 9-ي-> Q6ا )@ )7 هاگن/ دشا@ )تشاد ر#س
د;4و 5ه يرتW"L@ "ايس@ U6ا-> و 5لا;ع [يو دود(م تاس;س(م
)س6ا-م وا \;س(م 5لا;ع ا@ نا;S38ن ا" 5لا;ع Q6ا
o
+*ا )7 دن"اد
N6;, د;4و يا?گ?S ر@ دنا;S3م ناسنا )7 9سا Gاگ?ه Q6ا "د و &در7
ا@و دو" نوري@ د;, ياه96دود(م نادن1 1ا و هد;8ن )بلE
&د6ا8ن "ار0ر@ )g@ا" 9-ي-> و 9!رTم Qيتسا" ياه)8شMرس
تا7"دم و تاس;س(م "اy> "د ا" N6;, Qتش6;, )7 3نان/ f%
Y•ا-م "د ام )تبلا &دنا QيXسم ]ش نود@ [دن1اس3م 3نادن1 يرش@
نابنادن1 )7 QيXسم ناينادن1 Q6ا 1ا ي"ايس@ ا@ [رش@ z6"اS ‹لتخم
ياه)ن1و" “-! )ن )7 3نان/ Š56;ش3م و" )@ و" [دنا N6;, Qتش6;,
127

3ت> )Xل@ [دنا)تس@ N6;, ناو" و نا4 5لاع ر@ ا" 9!رTم و ";ن
دي-م و ";y(م د;, ا@ نادن1 Qƒا "د Lين ا" نارگ6د اS د?ش;73م
&د?نادرW
1ا Rب0 [ناينادن1 Q6ا )7 يLيM نا8ه QيT6 [h5لعm )7 ات#گش اما
1ا ا" •د;, 5تسي@ نر0 "د [دناهد"و/ نا86ا ن/ )@ h9-ي->m
ر@ Gا8S "ورE ا@ )تشeW نر0 ود b+, "د )7 3?يگ?س ياه"اy>
و اهN6ام1/ U6ر• 1ا و د1اس3م دا1/ د;@ هديش7 •درWادرW
)تبلا &ددن;ي%3م 9-ي-> 5لاع و ";ن 5لاع )@ N6;, Q
B
يTم تادهاشم
9سا ي"ورE تارXس 1ا ن/ ندم/ •;ه )@ و 5لع ي"ادي@ 1اE/ Q6ا
&د;@ هدش ن/ "ات!رW )7
)@ر2S ا@ و هد6درW ا?ش/ N6;, "ا7 ءهدود(م )@ ن;?7ا 5ه 5لع Šي"/
Q6ا "د ا" وا د?نا;S 3م [دود(م تاودا و اه"اL@ا Q6ا )7 9سا )ت!ا6"د
)7 9سا2?6ا "د و دن;ش ن;8?ه" دود(م ريE 5لاع )@ 3تسه ء)نودرW
ي;س )@ ت;عد 5Mر% [)نا!"اع 3ع;ش, و )نا?مuم 3T<ا;S ا@ h5لعm
&د1ار!ا3م ر@ ا" mنا86اm
ا" hR6"ا7 fيسXلاm ن;M يد?8شناد )7 9سا Rيلد Qي8ه )@
Q6ا )@ Gا2نارس [3@ر2S G;لع Q6دايم "د ر(بS ء)8ه ا@ )7 5ي?ي@3م
ياهR-ع 1ا ر% [N6;, 5يHع يا?,ار! "د ايندm . )7 دس"3م )2يتن
5لا;ع )8ه تا"د-م ر@ يد@ا 3ل-ع و 9سا ام ياهR-ع 1ا ريE 3لاT!
يم "اXش/ ام ر@ )7 38لا;ع ن/ )M Š9سا “لسم ن/ )M و دشاب
";Tش &دن"اد "ار0 =ا2> ءهدر% "د و ناF?% ام ناWد6د 1ا )7 38لا;ع
ه‡6و N-ن يا"اد [3نا>و" bاT! ياهورين رگ6د ا@ Gp;S h9ساد0m )@
ياF-!ا ا@ ا" ام )7 9سا ";Tش Q6ا ار61 Š9سا ام 3Wدن1 "د 36
&hد1اس3م “بSرم Zو" 5لاع 5يHع و ناF?%
ا@ دار!ا 1ا ي"ايس@m .د6;W3م hي;ن&يدm د?نام يرگ6د د?8شناد
دنر@3م رس )@ RيخS Q6ا"د )7 5ي?ي@3م ا" 9
B
ين Qس> يا"اد و •;ه
Rيلد Q6ا )@ Šد?شا@ )تشاد نا86ا RB 4وL
B
ع ياد, )@ د?نا;S38ن ا6;W )7
ا" د;, )7 "ادتناما ناسنا )7 3لا> "د &د??7 ›"د ا" وا د?نا;S38ن )7
";ب2م
o
اموLل [9سا هد?X!ا ناديم Q6ا )@ 38لع J;ش ء)*رع "د
ه1ادنا نا8ه )@ رگم [د6ا8ن "
B
;yS ا6 و ›"د ا" RB 4وL
B
ع ياد, اS 9سين
ار61 Š9سا Jر@ يورين "
B
;yS و ›"د )@ GLلم 3Tيب• د?8شناد ]6 )7
)M [دشا@3م اس"ان و ص0ان 9لا> ود ره "د ناسنا ›"د و "
B
;yS
[9سا نا;Sان RB 4وL
B
ع ياد, "
B
;yS و ›"د 1ا ناسنا )7 ";• نا8ه
نا;Sان و L4اع Lين Jر@ يورين يدام ره;4 "
B
;yS و ›"د 1ا ناسنا8ه
=;M )Tg0 ]6 د;4و "ا_/ 1ا Jر@ د;4و "ا_/ [bا> Q6ا ا@ اما Œدشا@3م
Lين [د"اد "ار0 ام ر@ار@ "د N6;, يدام 9ماس4 و ناي7 ء)8ه ا@ )7
&h9سا رSQشو" و رS9@ا_
‹لuم hن;سم;S رS"/ ريسm ن;•8ه يرگ6د 3Tيب• د?8شناد
ن/ "د )7 56ر@3م رس )@ 3نام1 "د امm .د6;W3م ";Fشم يد?لSاXسا
128

1ا ا" N6;, يدام ناي7 P’;مO ري_ا و هد6درW فا#ش ["د7 Qيم1 ءهر7
[يدام ت+6و~S "د يو"ور! يار@ رگ6د ام نام1 f% Š9سا هداد 9سد
&h9سين ا"اد ا" 3ناد?M 9ي>+*
يم د;, hQ6د و 5لعm ء)ع;82م "د د?8شناد Qي8ه R-عm .د6;گ
1ا 3Tيب• د?8شناد )7 دشا@ ‹س~تم رما Q6ا يار@ د6ابن 1ورما Q6دتم
Qت,ادر% ار61 Šد1ادرx@ 9Tيب• "اWد"ور% )@ اS د;ش38ن ž"ا! 9Tيب•
يو 98
B
ه ء)F4و دنا;ت@ )7 9سا ن/ 1ا رتW"L@ 9Tيب• يا"وام )@
ا" ن/ J;!ام 9Tيب• 1ا اS د?ها;خ@ ناد?8شناد رWا د6اش &دريW "ار0
د6ا@ ام
o
ا!اyنا رگم [دشا@ رتW"L@ )مد-م 1ا
o
ا
B
د4 )2يتن [د?6ا8ن ’ات?تسا
G;لع ناد?8شناد )7 9سا Q6ا ن/ و 56";, )gبE 9-ي-> ]6 )@
Q6ا اS دنا )ت,اس هدام/ 3?6د N6ارW يار@ ا" )?يم1 Q6ا 3Tيب•
"د 3ناXما ;•8ه )7 ارM ŠدشX@ f#ن 5لع ياc! "د دنا;ت@ N6ارW
"د '(@ رWا f% &9سا هد;بن رس
B
يم LWره ام داد4ا و نا"د% "اW1و"
دنواد, ءه"ا@ رتسمm )کنا?•ن/ [9سين 3Tيب• ناد?8شناد "ا7
يو fXع ر@ ام [د"اد?%3م Qي?M “لE )@ د;, =ات7 "د hنودگن`
[9سا هداد Gا2نا 5لع )7 3تمد, Q6رتW"L@ 9-ي-> "د )7 56د-تTم
3سد0 و رSر@ ر
B
ک#S ]6 ي;س و 98س )@ ناسنا 36ا8?ها" و يربه"
[ناسنا يار@ 5لع . )7 5ي6;گ@ رWا و &9سا RB 4وL
B
ع ياد, 1ا رS
)@ ا" يو يو" Qي8ه 1ا و 9سا هدر7 دا26ا ا" يد6د4 Qيم1 و نا8س/
)@ 3?خس LWره [9سا )تخيگنار@ يو 3ل-ع ياFش+S ء)6اE 98س
&56ا )ت#گن فاLW
šل* [ناسنا Qƒا )7 56;ش3م )4
B
;تم ناFWان 5ي6/3م د;, )@ اS Šي"/
و 9سوا 5F! ناديم يا"وام )7 ا2ن/ "د رگم د@ا638ن"د ا" تداTس و
9سد Ž"L@ ياد, )@ نا?ي8•ا و نا86ا "د ء)ناتس/ "د “-! 5ه ن/
&hŒf@ و 9سا 3?ت!ا6
"د G;لع 3مدا7ا fيD" hن;س6";م 3سر7 &اm د?نام يرگ6د د?8شناد
hدنا;,3م ار! نا86ا ي;س )@ 5لعm ";Fشم =ات7 ‹لuم و ›";6;ين
يم )7 5ي?ي@3م ا" šgس )@ ناسنا 3نا;ي> يا-S"ا ]ش نود@m .د6;گ
)7 9سا ن/ 1ا رتW"L@ "ايس@ 3ماW [ر
B
X#S و ";Tش يا"اد د;4;م ]6
ي";H?م يو N?6ر!/ "د و )ت!ر6e% Gا2نا يدام "
B
;gS U6ر• 1ا
ا" ام Qخس Q6ا 9يT0او )@ رWا f% &دشا@ )تشادن د;4و 3عاد@ا
د;, [9#* Q6ا Qتشاد ا@ ناسنا )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م [ديشا@ )ت!ر6e%
Q6ا دنام3م 30ا@ R(?6` 1ا@ )7 3لاuس اما &9سا 38يHع هاW"ا7 ]6
نود@ ناسنا ار61 ‚د?73م ه"ادا ا" هاW"ا7 Q6ا 3س7 )M )7 9سا
9لع Q6ا 5لع )7 9#W د6ا@ &9سين هد6ا! دي#م د;ش هد"ادا )کن/
Gد-S 1ا 36 )4"د )@ `ا> ام
o
ات-ي-> &د"اد?%38ن يدام 3تلع [ا" ي"ادا
";ن 1ا 36 )لTش )7 9سا Ž"L@ دنواد, Q6ا [5ي?7 "وا@ )7 56اهديس"
&h9سا هديشخ@ ناسنا Q6ا )@ ا" د;,
129

اS 9سا )تسا,ر@ Gا"/ Gا"/ 5لع 5ي?73م هدهاشم )7 9سا Qي?M Q6ا
"د و )ت!" نوري@ ن/ "ا;6د"اFM و 9
B
6دام نادن1 1ا د;, ياFماW ا@
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )7 3ت6اFن 3@ ياc! 38 تا6/ و h)
B
0ا(لاm ءه";س
"د 5ه 1ا@ رWا و &د1ادرx@ ر#س و ريس )@ 9سا هد;8ن 5يسرS ن/ د?نام
5ه 1;?ه )7 د?شا@ )تشاد د;4و )ش6دنا نايع
B
دم 1ا 3ناس7 ام نايم
و د;, يو" ر@ ا" ";ن ياههر2?% 9سد ود ره ا@ 5لع 5Mر% 9(S
ا8ش .)7 5ي6;W3م نان/ )@ Rما7 "وا@ ا@ ام [دند?ب@ N6;, ناي!ار•ا
نام1 Qيع "د و Š5لع 1ا د6"اد "ار0 Rما7 3Wدنام •-ع و :ا2S"ا "د
‹لخS "د نا?•8ه &Q6د 1ا د6"اد "ار0 Rما7 3Wدنام •-ع و ‹لخS "د
ء)نادا1/ 9س"ا8م و يدا1/ 1ا د6"اد "ار0 ي";Tش 3Wدنام•-ع و
"ار0 Rما7 3Wدنام •-ع و ‹لخS "د و Š9-ي-> 9,ا?ش "د يدا1/
د?نام 3تمار7 ا@ د;4;م ن~ش ء)تس6اش )7 3هاگ6ا4 ن/ 1ا د6"اد
Œ9سا ناسنا
يريس#S "د 56ر7 ن/ر0 ر*اTم رس#م يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش
.د6;W3م h)
B
0ا(لاm ء)7"ابم ءه";س تا6/ ر@
يم 9سد )@ ا" 3ل7 ء)2يتن Q6ا [3DرمريE يايند 38لع ت;ب_m )7 دهد
&9سين LيM ن/ د;4و Gدع 3?Tم )@
o
اموLل [LيM ]6 د;4و ›ا"دا Gدع
و 9شF@ و Qي•ايش و ناگتشر! 1ا ام يار@ Ž"L@ دنواد, رWا f%
)ن &5ي?7 "وا@ ايشا Q6ا د;4و )@ د6ا@ ر6LWان [د6;W3م Qخس I1ود
)@ )Xل@ [9سا هداد رب, ءايشا Q6ا د;4و 1ا وا )7 Rيلد Q6ا )@ “-!
نا?مuم ريE يار@ •يE 5لاع د;4و ر@ bاTتم ياد, )7 Lين Rيلد Q6ا
ار! ه1"ابم )@ ناديم Q6ا "د ا" نان/ و هدر7 )Dا"ا يدام Rيلد 5ه
&9سا هدنا;,
دا6 3?ي@ه"™ و Uي0د تاد;4;م Q6ا اF@ورXيم 1ا [)ن;8ن نا;?ع )@
هار8ه رش@ ر8ع b;• Gا8S "د تاد;4;م Q6ا )7 3لا> "د &5ي?73م
)@ ناد?8شناد )کن/ 1ا دT@ ر,اوا Q6ا "د “-! ام اما دنا هد;@ يو
3% اFن/ د;4و )@ [دند6درW U!;م 3نورتXلا ياه=;XسورXيم ‹ش7
[97ر> [RXش يا"اد اF?S )ن )7 56د6د ا" 3بي2ع تاد;4;م و هدر@
نو"د )@ ™;#ن ها" هو+ع )@ )Xل@ د?شا@3م Rسا?S و دلا;S و تاي>
ن;, )@ ا" د;, )ن;گM )7 د?ناد3م و دنا دل@ 3@;, )@ ا" ناسنا 5س4
د;4و "د ا" Ž"L@ 36اE;E و د?ت!ا"د ن;, تا6ور7 ا@ و هدناس" يو
1ا 3ل7 )@ Rب0 bاس د* اS )7 3W"L@ يايند Q6ا Šد??7 ا% ر@ ناسنا
)@ [د;@ ناF?% ام ءهد6د1ا =ورXيم )X?ي8ه ا6/ اما &د;@ ناF?% ام ءهد6د
ŒLWره ‚9شادن 34"ا, د;4و Rب0 bاس د* )7 9سا ن/ 3?Tم
Gا2نا Lين 3تسه هاW"ا7 "د ا" د;, ء)#ي}و و د?تشاد د;4و اF@ورXيم
&دنداد3م
R6`د 1ا 3ليلد =ورXيم ‹ش7 )7 5ي?73م )H>+م [•يSرS Q6ا )@
&9سا 3Dرم ريE 5
j
لاع و •يE 5
j
لاع د;4و ر@ bاTتم "اWد"ور% يدام
Q6ا ا"اXش/ [9سد Q6ا 1ا 36اههد6د% ‹ش7 ا@ bاTتم "اWد"ور% f%
130

يم ناي@ ام يار@ ا" 9-ي-> 1ا رتگ?S "ايس@ ام تا7"دم ء)>اس )7 د?X
3?Tم )@ [ءايشا د;4و 1ا ام ›ا"دا Gدع و 9سا تاد;4;م ء)>اس
&9سين اFن/ د;4و Gدع
هرg0 ]6 رWا &5ي?73م هاگن =/ هرg0 ]6 )@ و 56"eW3م =ورXيم 1ا
ن/ نو"دنا "د ا" 3بي2ع يايند [5يهد"ار0 =;XسورXيم ر61 "د ا" =/
•;4 و •?4 و 9يلاT! و 97ر> و تاي> 1ا 36ايند Š5ي?73م هدهاشم
ا6/ اما &56ا )تشادن 3يهاW/ ‰يه ن/ د;4و 1ا 3ت> Rب0 نر0 ]6 اS ام )7
Q6ا )C ا6 [د;@ اههد6د% Q6ا د;4و Gدع 3?Tم )@ ام 3هاW/ Gدع Q6ا
‚56ا هد;بن "دا0 اFن/ ›"د )@ ام اما [د?تشاد د;4و U6ا->
5ي?ي@3م [5يهد •رتسW تا?Dا7 Gا8S )@ ا" نامد6د ء)>اس 1ا@ رWا و
[9سا LيM ]6 hد;4وm )7 9سا 9-ي-> Q6ا ر@ ها;W تا?Dا7 Gا8S )7
د;4;م ]6 )کن/ يار@ f% &رگ6د LيM ]6
o
اما8S ن/ 1ا ام ›ا"دا و
)7 9سين ي"ور<
o
ا8ت> [دهد@ Gا2نا ا" 3تسه هاW"ا7 "د د;, ء)#ي}و
تا?Dا7 )7 ارM [5يشا@ )تشاد 3لب0 3هاW/ و ›"د ن/ د;4و 1ا ام
9!ا6"د ام ء)7"دم ءه;0 1ا ا" د;, 9
B
6;ه و تاي> LWره 3DرمريE
)@ رس [5يشابن رب, ا@ اFن/ د;4و 1ا ام رWا )7 ي";• )@ د??738ن
"ا?7 9-ل, ء)*رع "د د;, N-ن يا#6ا 1ا و دن"اeگ@ Gدع ي;نا1
&دنور@
رX! 3س7 Rب0 bاس د* ا6/ &56رگن3م 3ع;?yم "ا80ا و ه"ا;هام )@
ء)H(ل نا8ه"د ا" Qيم1 يو" تاT0او دنا;ت@ ناسنا ي1و" )7 در73م
Qي?M
o
اTب• ‚د6ا8ن هدهاشم ن;6L6;لS ء)(#* U6ر• 1ا [اFن/ :;0و
&دش3م 3-لS ناXما 1ا ديT@ ي"
B
;yS
ام ي;س )@ ا" د;, نار7 3@ 5لع 1ا 36 ه;ل4 RB 4وL
B
ع ياد, QXيل
د;4و 3SاناXما و اF$W‡6و تا?Dا7 Q6ا "د )7 5ي8F#@ 5ينا;ت@ اS داتسر!
نا"اLه ء)ل*ا! 1ا ا" داد6و" ]6 ءهدهاشم ناXما ام )@ 3ت> )7 د"اد
&دهد3م R6ام
9!رشي% Q6ا )@ 9سنا;S ناسنا )ن;گM )7 9سا Q6ا bاuس اما
ف+E ناسنا ا6/ ‚دريW "ا7 )@ ا" ه"ا;هام
o
+kم و د@ا6 9سد 38لع
)@ ا" ر6;yS دنا;ت@ د6د4 ي
B
;4 ف+E Q6ا )7 در7 Uل, ا" يد6د4 ي
B
;4
Qيم1 ءهر7 نوري@ 1ا ا" يرگ6د دا;م ناسنا ا6/ ‚دهد@ bا-تنا N6;س
o
اTب• ‚د1اس@ ا" ي"ا80ا Qي?M دنا;ت@ اS 9!رW N6;, Gادختسا )@
يو" يارW يدام و د(لم در! Q6رتW"L@ 3ت> و &9سا 3#?م zسا%
و اFيW‡6و Qƒا Uلا, د;, ناسنا )7 د?7 اعدا دنا;S38ن 5ه Qيم1
9,اس "د ت"ور< د";م دا;م و ي;4 ف+E )Xل@ [9ساه 36انا;S
3لو 9سا)تشاد د;4و ن/ "د Qيم1 9-ل, Gاگ?ه 1ا 3ع;?yم "ا80ا
5لاع "د و هد;@ ناF?% ام تا7ا"دا ءه1;> 1ا دا;م Q6ا و اF$W‡6و Q6ا
دنواد, )7 3ماگ?ه و &دنا)تشاد "ار0 3بسن •يE Q6ا اS در7 هدا"ا
ا" اFن/ ياهb;مر! 5يتسنا;S ام [دنادرW ف;شXم ام ر@ ا" U6ا->
&56ريگ@ Gادختسا )@ ا" اFن/ و هدر7 ‹ش7
131

)g-ن 1ا 38لع د6د4 تا!اشت7ا ياه98X> 1ا 3X6 ]ش 3@
)7 9سا رش@ يار@ 9-ي-> Q6ا 3?يع تاب_ا ["اWد"ور% ياه9?سرHن
يو ›"د و R-ع ءهرتسW و )>اس 1ا رSار! [د;4و ءهرتسW و )>اس
يم Q6ا )7 د?Mره 9سا 9-ي-> ]6 •يE يايند )7 دناد@ د6ا@ وا و دشاب
&دشا@ )تشادن "ار0 يو 3هاW/ و ›"د ء)>اس "د [9-ي->
)تسنا;S ام )7 3نام1 ره )7 5ي?ي@3م [5ي?7 هاگن نا8س/ )@ رWا 1ا@ و
)تسنا;S Lين هاگنا8ه [561اس@ يرتW"L@ و رSي;0 ياه=;XسلS 56ا
"ا@ Qيلوا يار@ ا" اFن/ و هدر7 ‹ش7 ا" يد6د4 3نا8س/ Gار4ا اS 56ا
د;4و ام ياF@;XسلS ‹ش7 1ا Rب0 3نا8س/ Gار4ا Q6ا ا6/ f% &5ي?يب@
Gا2نا 3تسه هاW"ا7 "د ا" د;, ء)#ي}و و )تشادن 34"ا,
"د ا" N6;, 96";م~م 5ه و دنا)تشاد د;4و 5ه
o
اTب• ‚دناهداد38ن
3?يTم داTيم اS ا" اFن/ د;4و Ž"L@ دنواد, اما دناهداد3م Gا2نا تا?Dا7
[ديس" ار! ن/ Q
B
يTم نام1 )7 هاگن/ و 9شاد )گن •6اE ام ناWد6د 1ا
د;4و 5ه [•يE يايند )7 5يناد@ اS دينادرW ف;شXم ام يار@ ا" اFن/
Gا2نا "اWد"ور% 9-ل, هاW"ا7 "د ا" د;, 96";م~م 5ه و )تشاد
ن/ د;4و 1ا ام اS هدنام38ن 30ا@ Q6ا رHت?م
o
اد@ا و 9سا هداد3م
&5ي?7 ادي% 3لب0 3هاW/ و ›"د
تا6/ ريس#S ء)مادا "د يوارTش zيش 38 و 39 P)
B
0ا(لاm ءه";س
يدهاش Lين ا" ناسنا د;, 3Wدن1 RB 4وL
B
ع ياد, )ک?6ا
o
ات6اFن .د6;W3م
9ماي0 1و" "د ناسنا Q6ا اS 9سا هداد "ار0 •يE 5لاع 96د;4;م ر@
56ار@ ا" •يE 5
j
لاع د;4و ر@ 3ل-ع 3ليلد رWا Œا6اد, "ا@ يا .)7 د6;گن
&Gد"و/3م نا86ا Qم ]شي@ [يدر73م )Dا"ا
يم 9-ي-> Q6ا دهاش د;, ناسنا 3Wدن1 Šي"/ دنواد, )7 ارM دشاب
ياهRسن 1ا ا" اFند8S )7 9سا هداد ا" ن/ 36انا;S ناسنا )@ “-!
Qي?M )7 3لا> "د &د6اL#ي@ اFن/ ر@ 5ه د;, و )ت!رW R6;(S 3لب0
ام 9F4 Q6ا 1ا &9سا هد6درW •لس رگ6د تا0;لخم Gا8S 1ا 3ي6انا;S
نا8ه [ن;?7اS 9-ل, يادت@ا نا8ه 1ا تانا;ي> تاي>
o
+kم )7 5ي?ي@3م
&9سا هد6درگن ا8نو" ن/ "د 3ت!رشي% )ن;گ•يه و هد;@ )يل
B
وا تاي>
F?61;@ 1ا 3عا8ت4ا )7 56ا هدي?شن هاW ‰يه
o
+kم 3س"ر@ يار@ ناگ

o
+kم و دشا@ هدش RيXشS ناش 3Wدن1 šgس يا-S"ا ياهها"
هد??7درس R6اسو [9س`ا@ 3S"ار> ء)4"د يا"اد )7 36ا;تسا U•ا?م
)7 56اهدي?شن نا?•8ه &دشا@ )ت!رW "ا7 )@ نان/ bا> ها!" يار@ ا"
ا@ )ل@ا-م ياهها" [36ا8هدرW ]6 "د 3بg0 تانا;ي> 1ا 3هورW
&د?شا@ هد;8ن 3س"ر@ ا" 3بg0 ء)-g?م ءهد?ش7 يامرس
دنواد, )7 9F4 ناد@ &9سا )ناWاد4 9-ي-> ]6
o
+ما7 ناسنا QXيل
يرش@ ند8S r"او )7 9سا هداد ا" 1ايتما Q6ا رش@ R-ع يار@ “-!
1اE/ 36ا2نا8ه 1ا ا" د;, 3Wدن1 يرش@ د6د4 ياهRسن Q6ار@ا?@ &دشا@
Q6ا fxس &دناهديس" ن/ ء)g-ن Q6ر,/ )@ 3لب0 ياهRسن )7 د??73م
و &د?6اL!ا3م Rب0 ياFلسن 9يندم 9ي#ي7 و 52> ر@ د6د4 ياهRسن
132

د6د4 ياFناديم N6ا8ي% و =اTيتسا ر@ رش@ 3ل-ع 36انا;S )7 ا2ن/ 1ا
يرش@ Rسن ره )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م f% 9سا هدرتسW "ايس@ 38لع
هد;@ •يE 5
j
لاع ءL4 3لب0 Rسن يار@ )7 دناد3م ا" يد6د4 ياهLيM
تا?Dا7 1ا ي1;م" و "ارسا يرش@ Rسن ره يار@ 3لاTS U> و 9سا
رWا و &9سا هد;بن اد6;ه ن/ 1ا Rب0 Rسن يار@ )7 دنا6ا8ن3م ا" د;,
دنواد, )7 دي?7 "وا@ د6ا@ ا8ش [د?مان3م رS;يxما7 Rسن ا" ر<ا> Rسن
ا" N6;, 9-ل, Q6ا 1ا ي1;م" و "ارسا يدT@ ياFلسن يار@ Ž"L@
"ا_/ ءL4 نام1 ن/ "د رS;يxما7 Rسن )7 9,اس دها;, ف;شXم
$ناگ6ا@ و اهه1;م )@ و 9!" د?ها;, =اس> )@ 3ناتسا@ )تشاeW اF
ياFند8S ريس 9عرس [دو" Nي% )@ نام1 )M ره f% &دش د?ها;,
&9!ا6 دها;, N6اL!ا Lين يرش@
دنواد, ارM )7 9سا Q6ا bاuس اما )8ه Q6ا 36انا;S ناسنا )@ اF?S
9به;م Q6ا ياgعا )7 9سا Q6ا zسا% ‚9سا هداد ا" 38لع يا-S"ا
"اتخم ر#7 و نا86ا نايم "د )7 يد;4;م Q6ا 3?T6 ناسنا يار@
)7 دشا@ هاW/ و دناد@ 3@;, )@ وا اS 9سا 9F4 ناد@ [هدش هد6ر!/
ل-ع ر@ 57ا> 3لT! د;84 ]6 [•يE 5لاع "اXنا رما "د د82?م ياF
Qتم "د ا" ي";ما ه1ورما [ناسنا Qي8ه )7 ارM 9سين Nي@ )!ار,
)@ 9بسن و وا )@ 9بسن 1ور6د اS )7 د6ا8ن3م \اس>ا د;, 3Wدن1
)@ )7 3ماW ره "د وا و دنا )تشاد"ار0 •يE 5لاع "د [N7"د ءه1;>
يمر@ ;ل4 )@ ت`;F(م ‹ش7 ي;س 5لاع ياههدر% 1ا 36هدر% [د"اد
)7 9سا 36دام R6`د )8ه اF?6ا oءا?@ &دن13م •-ع )@ ا" •يE
&9سا هد;8ن )Dا"ا ام يار@ •يE 5لاع د;4و ر@ bاTتم "اWد"ور%
و "ان و 9?4 1ا [•يE 5يHع 5لاع 1ا رWا اS 9سا هد;8ن )Dا"ا Šي"/
56Lيخنر@ اFن/ "اXنا )@ ”ن"د 3@ [دهد3م رب, ام يار@ &&& و ناگتشر!
ياFƒد?8نا;S )ک?6ا )@ 56"و/ نا86ا و &56"و/ نا86ا اFن/ د;4و )@ )Xل@
o
ا?ي-6 اما [د"ادن 3سرتسد 5لا;ع Q6ا )?
K
7 و 9-ي-> )@ [ام 3لT!
دها;, ف;شXم ام ر@ رگ6د يايند "د •يE 5لا;ع Q6ا 1ا ي"ايس@
ي"ايس@ 3بيE 5لا;ع Lين ايند Qƒا "د 5لع يورين )@ )C )ن;گن/ [9شW
&د6درW ف;شXم ام ر@
هدنام R!اE 38لع ياه9!رشي% Q6ا 1ا ن/ر0 )7 دي?Xن ";yS اما و
ء)6/ 38لع 1ا2عا )@ دي?7 )4
B
;S &9سا 53 )7 h9لy!m ءه";س1ا
.د6;W3م
م
1
4
5
.
) :
.
.
7
$
.
ب.;
.
3 <
.
7;=
.
م
1
4
,
>
,
?
5
ن
.
9 (+, -
.
/
,
ا+
.
0
1
ا (+, ا.2,تا
.
3آ م
1
4
,

,
52*
.
G
د$4
,
A. &@(
1
A. B7
,
5
C <
.
لع. ه
5
.

.
9 D
.
,
7
بر
.,
ب E
,
1
F
.
3 م
1
.
)-
.
.
9 6
5
7
8
.
1
)ا ه
5
.

.
9
"د ا" N6;, ت"د0 ياه)ناشن و تا6/ اFناسنا )@ ]6دLن ءهد?6/ "دm
)7 د;ش Qشو" اFن/ يار@ اS 9,اس 5يها;, "اXش/ f#نا و Jا!/
h9سا U> ر@ دنواد,
133

~ †
Q6ا "د ن/ر0 38لع 1ا2عا و •يE 5
j
لاع '(@ "د يوارTش zيش ا@
.د6;W3م وا Š5ينام3م 30ا@ ناديم
ه;ل4 bا> Qيع "د )7 رگ6د 3بيE Rيلد ]6 1ا اS ديها;,3م 5ه 1ا@ رWا
Qخس د"اeW3م N6ا8ن )@ ا" 56ر7 ن/ر0 38لع تاL2Tم 1ا رگ6د 36
ء)6/ )@ دي?7 )4
B
;S ]?6ا f% 5ي6;گ@ 6 )7 h)•m ء)7"ابم ءه";س 1ا
.د6;W3م
I
.
8
1 .ت اL
.
-
.
ام
.
4
5
.2
1
$
.
ب اL
.
-
.
b
,
"
1
.
cا (+, اL
.
-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, اL
.
ه
5
.
)
•ر
.
.
7
Q)ا
›ا, ءهر7 نو"د ا6 و اFن/ نايم "د و Qيم1 "د و اFنا8س/ "د )M رهm
h9سوا ]لم )8ه 9سا د;4;م
1ا )86ر7 ء)6/ Q6ا "د RB 4وL
B
ع ياد, 5ي?7 3م )H>+م )Xنا?M
m )@ Qيم1 هر7 نو"د تا0;لخم و تاد;4;م •ر
.
.
7
Q)ا I
.
8
1 .تاL
.
ريبTS h
9سا ن/ر0 bوLن نام1 )7 ا" Rب0 نر0 هد"اFM ام رWا [9سا هد;8ن
1ا 3س7 يدا8تم ياFنر0 Q6ا b;• "د )7 5يناد3م [56ريگ@ رHن "د
m U6داyم و 5يها#م •ر
.
.
7
Q)ا I
.
8
1 .ت اL
.
)•ن/ ء)8ه و 9شادن 3هاW/ h
m "د )7 •ر
.
.
7
Q)ا I
.
8
1 .ت اL
.
•يE ام ر@ [9شاد د;4و ›ا, ر61 "د ا6 و h
دنواد, fxس &د;@ هديش;% و نداTم و Y@ا?م ‹ش7 ا@ اS در7 هدا"ا
)7 د;@ ا2?6ا "د و Šدناس" تاب_ا )@ ام يار@ ا" •يE 5لاع [Qيم1ر61
m 5يHع يايند •ر
.
.
7
Q)ا I
.
8
1 .ت اL
.
56د6د ام [9,اس ف;شXم ام ر@ ا" h
[+• [bورت% 1ا )تشابنا Š9سا 3ندTم ر6ا,™ 1ا )تشابنا Qيم1 ر61 )7
نا?•8ه Qيم1 ر61 )7 56د6د و &9سا يرگ6د fي#ن نداTم و Qه/
يم 3!;4 ياF@/ 1ا )تشابنا ر
B
ي(م 3بيE 5لا;ع و 5يHع يايند &دشاب
3لب0 3هاW/ ن/ د;4و 1ا LWره )7 56د6د Qيم1 ر61 "د ا" 3ل;-Tلا
&56ا)تشادن
ا" •يE يايند د;4و ر@ يرگ6د Rيلد )ن;گ?6د@ Ž"L@ "اWد"ور% Q6ار@ا?@
)7 د?7 اعدا دنا;S38ن Qيم1 يو" "د f7 ‰يه ار61 در7 )Dا"ا ام يار@
ناد?8شناد Gا8S 3ت> &9سا هد6ر!/ ا" Qيم1 ر61 نداTم و اه•?W وا
5يHع ياها6"د :رتخم اFن/ )7 د??7 اعدا د?نا;S38ن 5ه Qيم1 يو"
)7 5ه يرگ6د 5يHع نداTم و ر6ا,™ )تبلا &دنا Qيم1 ر61 "د bورت%
"اد6د% Gدع 5ت7 1ا ه"ا@ ]6 )@ [هد6درگن "دا0 اFن/ ‹ش7 )@ 1;?ه رش@
ن/ Qg@ "د [Qيم1 3لماXS 9-ل, ناو/ نا8ه 1ا )Xل@ دنا )تشگن
دنواد, اS Šام ياFت!ا6"د و ناWد6د 1ا ناF?% اما دنا هد;@ د;4;م ا@
R6`د ا@ و Š9سا د;4;م •يE 5
j
لاع )7 د?7 تاب_ا ام يار@ يدام R6`د
1ا رSار! "ايس@ و رSار! تاد;4;م ء)*رع )7 د6ا8ن تاب_ا يدام
&دشا@3م ام تا7"دم ء)>اس
134

#>= d#ا>= - ن>+ا نا„د2L#
Y0او "د دس> )7 9سا ن/ ر@ هدي-ع ا" Gدرم 1ا 3cT@ 5ه 1;?ه
"د [د;س(م ناسنا )@ د;س> 5شM 1ا )7 9سا 38ي-تسم يريW)ناشن
5ه 1;?ه و &د?73م 9@ا*ا Nنادن1ر! ا6 [)6امرس "د ا6 [•د;4و
96او" تادا-تعا )ن;گ?6ا ر@ QتشاeW دي7~S يار@ ي"ايس@ ياFناتساد
ناتساد Qه™ ء)ت,ادر% و )ت,اس [اFناتساد Q6ا •لEا )تبلا )7 د;ش3م
[دشا@ 5ه šي(* 9سد Q6ا 1ا 3ناتساد رWا vر!ر@ &9سا ناس6;ن
&f@ و 9سا {(م فداyS =ا@ 1ا “-!
يp" دي6~S يار@ [تادا-تعا Q6ا ناب>ا* 1ا ي"ايس@ )7 9سا 3?ت#W
دا?تسا [هد;8ن ر7™ hUل!m ءه";س "د 56ر7 ن/ر0 )7 )•ن/ )@ د;,
[د6;W3م ه";س Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 )•ن/ ا6/ )7 د6د د6ا@ f% &د??73م
)7 د"اد يرگ6د رHن د;, ن/ر0 )ک?6ا ا6 [د?73م دي6~S ا" هورW Q6ا رHن
Qشو" ا" ن/ [3سا?شناو" 5لع ء)*رع "د )ل*ا> ياه9!رشي%
‚9سا )ت,اس
.د6;W3م hUل!m ءه";س
ا.t
,
X 6
@
*
,
اN
.
ر
,7
A. :
1
L
,
-
.
u6
.
.
لR. اL
.
ر
,7
A. :
1
L
,
u6
,
.
ل?
.
1
)ا `
,
7
ر
.,
ب 5tع5
.
9 B1 ق
5
ا.t
,
X د
@
*
,
ا=
.
ر
,7
A. :
1
L
,
-
.

,
ق
.
V
5
1
)ا (+, d
,
ا
.
lا?
.
7
.
72)ا ر
,7
A. :
1
L
,
-
.
uK
.
ق
.
-
.
.
د>
.
=
.
رش 1ا و هد6ر!/ )•ن/ رش 1ا [Gدهديxس "اWد"ور% )@ Gر@3م ها?% ;گ@
رش 1ا و اههرW "د ن;س!ا ناWد?مد رش 1ا و دريW ار! ن;M 3X6"اS
hد1"و دس> )7 هاگن/ [د;س>
N6;, 3مارW ربماي% ه";س Q6ا "د نا(بس ياد, )7 5ي?73م )H>+م
ا" )•ن/ ء)8ه ر
B
ش 1ا RB 4وL
B
ع ياد, )@ 36;4ها?% اS د?73م )ي4;S ا"
هد6ر!/ هريE و ا;ه و تابن [نا;ي> و ناسنا "د د@ ياه)ب?4 1ا )7
ر
B
ش ء)ب?4 1ا 3لا, [يد;4;م ره ار61 Šدهد •1;م/ Gدرم )@ [9سا
نا61 ناسنا )@ )7 د;ش3م Rيk8S يرما ره "د ر
B
ش Q6ا و 9سين
Œ3نا61 )ن;W ره Šدناسر@
ر
B
ش 3ت> &دس" "د •ش 3X6"اS "د )7 9سا ير
B
ش [ر
B
ش Q6رSد@ )تبلا
o
+kم &د;ش3م "ا@)T4ا! و ›انرg, 1و" 1ا رتشي@ •ش "د [د;, يد@ و
[د?هد يو" •ش "د ن/ bاkما و [JرE [)لLل1 [ي1;س NS/ )کنا?M رWا
3عا;نا )ک?6ا ا87 &دنريW3م د;, )@ يرت7ا?ل;ه و رSريg, داT@ا
o
اTg0
د?نا8ه Šد?ت!ا3م Jا#Sا •ش "د
o
ابلاE )7 دن"اد د;4و Lين ر
B
ش 1ا رگ6د
ر
B
ش 1ا د6ا@ ر6LWان Qمuم ناسنا )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا &يد1د و Rت0
&درب@ ها?% RB 4وL
B
ع ياد, )@ 3X6"اS
و ر(س ر
B
ش ر@ا" hاههرW "د ن;س!ا ناWد?مدm ر
B
ش [نارس
B

9-ي-> "د [اههرW ناWد?مد .دنا )ت#Wو هدر7 ريس#S نار>اس
هد1 هرW "اS ر@ و هدنا;, ا" 36اهLيM )7 دنا 3نارWودا4 اS د?مد3م 3ي
&دريW Gا2نا ر(س R8ع
135

56ر7 ن/ر0 "د hد-jعm ءهdاو )7 5ي?7 )4
B
;S )تXن Q6ا )@ ام رWا bا>
د-ع Qي8ه
o
+kم [9سا هدم/ hد?مورين و 5X(م ء)g@ا"m 3?Tم )@
f% [9سا هدم/ ’اود 1ا ء)g@ا" 3?Tم )@ )6/ ]6 1ا رتشي@ "د [ZاXن
m نا;S38ن ا6/ د
,
ق
.
V
5
1
)ا (+, d
,
ا
.
lا?
.
7
.
72)ا ر
,7
A. hاههرW "د ناWد?مد ر
B
ش a
و اF$?يM Qخس ا@ )7 د;8ن ريس#S 3نان1 5ه )@ ود ر
B
ش 3?Tم )@ ا"
[’اود1ا ياه)g@ا" Šناشء)نارWن;س!ا ء)ن;Wا;2ن ياه)مLم1
5ه )@ ا" يرگ6د 3?ي!ر• ي;0 ء)g@ا" ره و اF6"دار@ [اF$تسود
"ايس@ )M ‚9سين "ابنا61 و ريg, اF?6ا ر
B
ش رگم ا6/ ‚دنL6"3م
و )تخ6رن 5ه )@ اه 3?6ر!/)س;سو Q6ا )7 ا" 9
B
ي4و1 U
B
!;م ياه)g@ا"
"ايس@ )M ‚9سا هد;8?ن نار6و )7 ا" اههدا;نا, اس@ )M داي?@
$?8شد )@ )7 ا" 36اF$تسود ‚دناهدرXن b
B
دبم اF
د;س(م 98Tن bاو1 يو1"/ "د )7 9سا 3س7 دسا> ناسنا اما
)@ [3س7 1ا 98Tن bاو1 يو1"/ در2م ا6/ 3لو &د?73م ي"ا8ش)H(ل
Qخس 9>ار* bا87 ا@ )g@ا" Q6ا "د ن/ر0 ‚9سا ير
B
ش د;, يد;,
ها?% دسا> د;, 1ا RB 4وL
B
ع ياد, )@ )7 د6;W38ن ن/ر0 Šد6;W3م

o
ادر
B
2م )ن 1ا@ و [د6رب@ ها?% وا )@ دسا> ر
B
ش 1ا د6;W3م )Xل@ [د6رب@
)ک?6ا ;W f% &د1"و3م دس> )7 3ماگ?ه "د يو ر
B
ش 1ا )Xل@ [يو ر
B
ش
ي1"ودس> Gاگ?ه "د وا )ک?6ا رگم 9سين ";yتم ي"ر< دسا> 1ا
&دشا@ "اeWري_~S و bاT! د;, دس> "د و هد;8ن ر
B
ش دy0

B
• و 3سا?شناو" رHن )g-ن 1ا )86ر7 ء)6/ Qƒا Uي8ع داT@ا )تبلا
N-ن و نادسا> دس> ء;س تاري_~S [5لع )7 دش Qشو" هاگن/ “-!
ناو" "د ا" دس> 3#?م ري_~S Lين و د??73م ي1ا@ )7 ا" ء)نا"ورش
Q6ا ريس#S "د د6د4 5لع )7 5ي?يب@ f% &د;8ن ‹ش7 [نادسا> د;,
&د6;W 3م )M )86ر7 ء)6/
)يبش دسا> .د6;W3م hنورXيناM رتي%m ";ت7د [3ناو" G;لع د?8شناد
و 9سا دس> اFن/ 1ا 3X6 Šد"اد رس )س )7 9سا يرWودا4 bا4د )@
f% &نارگ6د 98Tن ءهدهاشم 1ا يد?مد"د و ي1"و )?ي7 [رگ6د ياS ود
•رگ6د Uي!" ود
o
ا8ت> [د6د6د ا" رما )س Q6ا 1ا 3X6 )7 36ا4 ره "د
[دم/ د6د% 3yخش ناو" "د دس> )X?ي8ه Q6ار@ا?@ &دي?ي@3م Lين ا"
\اس>ا ا4 ره f% &د;ش3م دل;تم ن/ ا@ Lين ]ش" و )?ي7 ر6LWان
هاگنا8ه [9سا 3نو"د 3Wدي•ي% و ي1"و)?ي7 "اMد 3ناسنا )7 د6در7
&در@3م •ن" دس> ي"ا8ي@ 1ا وا )7 ديناد@ د6ا@
)س [ي1"و )?ي7 و ]ش" [دس> .د6;W3م Lين h)يش;@ ";تX6وm ";ت7د
)7 د?شا@3م )kيب, 3Sا!/ 9لy, )س Q6ا &دنا هرXي% ]6 1ا )نا;تسا
ناسنا 3تم+س يار@ )7 3م;8س Šد??73م ديل;S ا" 36 هرcم G;8س
)7 يو 3@اداش و •اشن [يdرنا 1ا 3W"L@ Nخ@ )@ و هد;@ "ابنا61
)?ي7 )7 3س7 ار61 Šد?هد3م نا6ا% [9سا 5لاس R8ع و )ش6دنا ء)م1`
)7 دش6دنا3م رما Q6ا )@ 90و Gا8S [9سا RTتشم يو نو"د "د
&دناسر@ 3بيس/ و نا61 N6;, ها;,Qي7 در! )@ 3ها" )M 1ا و )ن;گM
136

)M )ک?6ا 1ا اور% 3@ دن13م ا" N6;, ها;,Qي7 در! وا 3ت> هاW
&دش دها;,
و رها} 36ا?ي@ [3نو"د ]ش" 1ا هدي•ي% د"د )7 3س7 3?T6 [1"ودس>
“-! Nهاگن vرع و b;• Gا8S "د وا و )ت!رW يو 1ا ا" Q•ا@
دريW38ن Gا"/ وا &د1"و3م ]ش" يو )@ )7 د?ي@ 3م ا" 3س7 ي`;يه
•لس يو 1ا [9سا هدش وا 1ا يو ]ش" •بس )7 ا" يLيM ن/ اS
ترFش ا6 [3Sور_ و bام ا6 [دشا@ 3بy?م و Gا-م LيM ن/ ها;, Šد6ا8ن
د•ي%3م د;, )@ نا?•ن/ •ن" و د"د Q6ا 1ا دسا> صخش &3تيT0;م و
يم )?6داFن )ش6دنا Q6ا وا "د )7 )M ره [هدش )7 ";• ره اS د;ش
Q6ا "د ن;M و &د1ادنا ر61 )@ 98Tن 9خS 1ا ا" د;س(م در! رSدو1
و يdرنا 1ا 3شخ@ [د;, 3نو"دنا "ا1/ ناو" رگش6اسر! NX8ش7
ددرW3م Rتخم Lين يو رX! oءا?@ [دهد3م 9سد 1ا Lين ا" N6;, نا;S
)7 9سا 3ن;?4 R>ارم 1ا 36 )ل>رم د;, يرX! b+ت,ا Q6ا )7
‚دريW3م 5ي8yS )ن;گM و د?73م ي"ا7 )M ن/ "د )7 دناد38ن ناسنا
ا" •د;س(م يدسا> در! 56;?ش3م "ايس@ )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا
ياه)لTش ا@ و )ت,اس ";7 •ا)?ي7 ا" ي1;S)?ي7 ا6 و 9سا )تش7
هداتسر! ايند ن/ )@ ا" •رHن د";م در! [ي1;S)?ي7 Q6ا N7رس
و 90و فر* و د;س(م 1ا دسا> در! 36;Wد@ و 3?ي•?خس اما &9سا
J;! ";ما ا@ )س6ا-م "د [9F4 Q6ا "د N6;, ء)6امرس 3ت> و نا;S
&9شاد "اHتنا يو 1ا نا;S3م )7 9سا 3S"ارش Q6رت87 ر7eلا
&د1"و دس> )7 هاگن/ دسا> ر
B
ش 1ا 3ليk8S 9سا Q6ا
1ا اS 9سا )تسا;, ام 1ا RB 4وL
B
ع ياد, )7 9سا يLيM نا8ه Q6ا و
)7 هاگن/ رگم د"ادن ير
B
ش دسا> f% &56رب@ ها?% N7ا% تا™ )@ ن/
Fب?4 و داT@ا 9سا Q6ا و د1"و دس> ا@ Y0او "د )7 يو ر
B
ش ريg, ياF
&9سا يواسم Uل, ء)8ه ياهت"ارش
ءه";س 1ا )ن;W Q6د@ [3سا?شناو" G;لع "د 38لع ياه9!رشي%
تاب_ا ا" 9-ي-> Q6ا اS د??73م )Dا"ا 38لع يريس#S hUل!m )7"ابم
&9سا ”?هاشي% 38لع Q6دايم و تاF4 Gا8S "د 56ر7 ن/ر0 )7 د?6ا8ن
[=ات7 Q6ا ار61 ŠددرW ا% ر@ 9ماي0 )7 هاگن/ اS د;@ دها;, Lين Qي?M و
&9سا Qيلسر8لاد
B
يس يار@ يو ء)نادوا4 3>وو Qي8لاTلا =
B
" =ات7
yنا - :
7
ج &ه**-
و اه)س;سو 1ا اS دبل•3م Qمuم ناسنا 1ا 56ر7 ن/ر0 ءه";س Q6ر,/
[Gاهوا [اه)س;سو ن/ 1ا ا6 و د??گ!ا3م Nنو"دنا "د Gدرم )7 3ماهوا
3?•ا@ ت`اT#نا ا6 Q4 ء)س;سو ر_ا "د )7 3يل,اد ت+يخS و "اX!ا
Q6ا ر
B
ش 1ا و دLيهرx@ [دنLي,3مر@ اE;E )@ Nنو"دنا "د يو د;,
Qتم &درب@ ها?% نا(بس ياد, )@ [3ل,اد و 34"ا, Gاهوا و اه)س;سو
.9سا Qي?M ه";س Q6ا
137

ر
,7
A. :
1
L
,
uo
,
ا
.
72)ا ه
,
.
)
,
X uo
,
ا
.
72)ا D
, ,لL
.
uo
,
ا
.
72)ا `
,
7
ر
.,
ب 5tع5
.
9 B1 ق
5
:
1
L
,
uo
,
ا
.
72)ا "
,
-
5
د\
5
(+, o
5

,
*
1

.
5
3 'e
,
.
7
)ا uo
,
ا
.
72i.
1
)ا o
,
ا
.
*
1

.
1

o
,
ا
.
72)ا-
.
S
,
.
72ج
,
1

1ا [Gدرم د;بTم [Gدرم هاشدا% [Gدرم "اWد"ور% )@ Gر@3م ها?% ;گ@m
)س;سو Gدرم ياه)?يس "د )7 f7 نا [3ناFن رW)س;سو ر
B
ش
hfنا P1ا )MO و Q4 1ا )M [د?73م
3لي, نارگ6د ت/ا-لا ر@ار@ "د ناسنا [3?يع تادهاشم \اسا ر@
3*;y, ";ما )@ ت/ا-لا Q6ا )7 هاگن/ ه‡6و )@ &د;ش3م ر_~تم Y6رس
يم ا" 3لا>رس و 5لاس ياFناسنا "ايس@ )M &د?شا@ )تشاد •ابS"ا يو ‘
نان/ "د ا" )س;سو Q6ا و هدش و" )@ و" ناش6ا ا@ يدر! )7 5ي@اي
ناشءهرFM "د ي";2ن" و ‹T< ياه)ناشن ا6;W )7 9سا )ت,ادنا
ياFناسنا Q6ا و &9سا هدر7 رييS ناشءه"اس," ”ن" ا6 [9سا "اد6د%
و ‹T< )@ QS [ءا-لا Q6ا )@ ندش5يلسS ا@ ”ن"د3@ bا>رس و 5لاس
37دنا و +مر@ ناش6ا "د ‹T< Q6ا "ا_/ و اه)ناشن [هدرxس ي";2ن"
)@ )7 38لاس ياFناسنا "ايس@ )M &دنا هدات!ا ي"ا8ي@ رتس@ "د دT@
ن/ 56+ع و vارعا ن;M و هداد ار! •;W نارگ6د ي"ا8ي@ و 3ت>ا"ان
Lين د;, ناش6ا )7 دناهدر7 \اس>ا Gد "د [دناهدي?ش ا" Q
B
يTم ي"ا8ي@
1ا 3ت0و )7 36اFناسنا "ايس@ )M و &د?شا@3م +تبم ي"ا8ي@ ن/ )@
ن/ )@ Lين د;, )7 9سا هدي6اxن ير6د [دناهدش هاW/ ي"ا8ي@ ]6 :;يش
&دنا)تشW =اyم vارما
ن/ 56+ع و vارعا [ا@و :;يش نام1 "د )7 د;ش3م )H>+م )•نا?M
Y0او "د 3ناس7 Qي?M )کن/ نود@ [د;ش3م رها} دار!ا 1ا ي"ايس@ "د
ا" 3S`ا> Qي?M •• 5لع )7 &د?شا@ هد6درW +تبم ا@ و د;, )@ رما
&د6ا8ن3م ي"اeگمان hvرم 3ناو" و 3بyع vارعاm نا;?ع 9(S
ه1رل •S و د"درس ا6 [اريل;7 :;يش نام1 "د 3بyع bاFسا و 30
o
+kم
نارگ6د ا@ ناسنا )7 36اeE 1ا 58سS vارعا [ا6"+م :;يش Gا6ا "د
1ا )Xل@ [)تشادن 3-ي-> د;4و رما Y0او "د اF?6ا ء)8ه &د6ا8ن3م bوا?S
&د;ش3م 3شان [د??گ!ا3م رگ6د8ه "د Gدرم )7 36 )س;سو 9!/
3ت0و ناسنا )7 56اهدر7 f8ل ا" 9يT0او Q6ا a ]ش نود@ a ام ء)8ه
"د اS د?73م اه" ا" N6;, bاي, نا?ع و هدش اF?S N6;, ت;ل, "د
ا6 [د;ش3م {6رم )ن;گM )ک?6ا
o
+kم Šد6ا8ن ر#س و ريس vارما ناديم
دها;, )M و دش دها;, )M د;ش "اMد ›انرg, ي"ا8ي@ ن+! )@ رWا
يم 9سد يو )@ 3<ارعا
o
ا";! ت+يخS Q6ا ء)2يتن "د [در7 Šي"/ &دهد
اF?6ا Y0ا;لا 3! )7 3لا> "د &56اهدر7 f8ل ا" ت`ا> Q6ا ام ء)8ه
[ت+يخS Q6ا )7 9سين 3Xش &د?تسين يرگ6د LيM R
B
يخS 1ا Nي@ )8ه
1ا ر% و رg, \اس>ا 1ا ر% Šي"ا8ي@ 1ا ر% ا" ناسنا 3نو"د f> Gا8S
&د?6ا8ن3م Lيگناb;ه "اX!ا
[دو"3م "ا2?ل7 NS`اي, ا@ 3ت0و د;, ت;ل, "د 3هاW ناسنا )ک?6ا ا6
د"اد )7 د?73م \اس>ا &دت!ا3م نام1 "ورم ء)ش6دنا "د ه"ابX6 )@
138

o
اT0او [\اس>ا Q6ا ء)بلE ا@ &دهد3م 9سد 1ا ا" N6;, ت;0و نا;S
"د و نا;4
o
ا
B
?س )7 3لا> "د و د;ش3م ‹T< و 3تسس"اMد وا 5ه
هريM وا ر@ ‹T< \اس>ا )H(ل ]6 "د [9سا د?مورين
o
+ما7 داي?@
36اه•+S )@ ا" 3ش7د;, Rماع [ناد?8شناد 3ت> )Xل@ &د;ش3م
ناو"ر@ )7 3ماهوا ند"و/"د ار4ا )@ يار@ ناسنا )7 د?هد3م 9بسن
وا Šد"و/3م R8ع )@ دناهد6درW “لسم •ا3نو"دنا ياهت;ل,"د يو
يم رها} د;, bاXشا Q6رSد@ "د )7 36اه)س;سو و Gاه &دن;ش
رگ6د8ه "د Gدرم )7 34"ا, ياه)س;سو Q6ا )@ د6د4 5لع
د;, "د اFناسنا د;, )7 3نو"د ياه)س;سو Q6ا )@ Lين و [د??X!ا3م
ن/ 1ا [9سا هداد ناشن يدا61 "ايس@ 96ا?ع و Gا8تها [د??73م دا26ا
ي"ابنا61 ر_ا :ا8ت4ا و در! تاي> يو" ر@ اه )س;سو Q6ا )7 9F4
&دن"اeW3م
.د6;W3م h3Wدن1 )@ Uشعm د;, =ات7 "د h;X?تسSاه دل;ن"اm ";ت7د
)7 د"اد د;4 و داcتم ءهLيگنا ود 3ناسنا ره د;4و نو"دنا"د نا8گي@m
يار@ •اهLيگنا يرگ6د و ŠNSاي> —#> يار@ يو ءهLيگنا 3X6
يو ر@ 9سخن ءهLيگنا رWا f% &9سا 3Wدن1 Q6ا ”?M 1ا ندش–+,
يو ر@ Gود ءهLيگنا رWا و د?73م —#> ا" N6;, تاي> وا [دش هريM
ت;0 وا "د 3Wدن1 Q6ا 1ا 36اه" 9F4 "د •+S [د6درW •لاE
)?6اTم )7 3نا"ا8ي@ 1ا 3W"L@ "ايس@ "ا8ش )7 9سين يد6درS &دريW3م
5E" )@ •• 5لع )7 3نان/ [9ساFن/ د;4و 1ا ر% نا";ت7د ياه )نا,
1ا )7 3نان/ و [دنام3م"د اFن/ نام"د 1ا 9س"د و 3ساسا ء)2لاTم
اFن/ "د يرگ6د vارما vارعا اما دن"اد 96اXش 3?يTم ياFƒ"ا8ي@
)7 دن"اد 96اXش 36اFƒ"ا8ي@ vارعا 1ا )7 3نان/ ا6 [د;ش3م "اد;8ن
ياه)س;سو 3نا@ر0 [اFهورW Qƒا ء)8ه Šد"ادن 34"ا, د;4و
o
+*ا
نان/ ر@ QيEو"د ت+يخS ء)2يتن "د )7 د?تسه 3ينو"دد ا6 و 34"ا,
)@ ناسنا "د 3نو"د ياه)س;سو ري_~S 3هاW )Xل@ &9سا هداد 9سد
Nناو" "د ا" 37انرg, ء)ن;W \;@ا7 ياFساس>ا )7 9سا يد>
وا )7 9سه 3س7 ا2?6ا "د ا6;W )7 \اس>ا Q6ا Rيب0 1ا Šدنا6و"3م
&hدناش73م 3گنا;6د ي;س )@ ا6 Žرم ي;س )@ ا"
)@ 3بش )7 در7 96اX> يو )@ 3S;لي% ن1m .د6;W3م دل;ن"ا ";ت7د
Q6ا "د &9سا هدر73م 1اور% )نارت6دم 1ار! ر@ د;, ءه"اي• ا@ 36اF?S
ي"اW1و" ي1و" )7 هد6درW هريM يو ر@ Gاهوا Q6ا ›دنا ›دنا Gاگ?ه
Nنا4 )_دا> ]6 "د )7 9سا )تشاد يرگ6د نابل, 9سود •"ا;4 "د
[96اFن 3@ ياب61 5لاع "د وا ن;?7ا )ن;گM &9سا هداد 9سد 1ا ا"
)7 38لاع Šدر@3م رس )@ 3سرS و 3نارگن و ي"ا8ي@ )ن;W ره 1ا ž"ا!
ن/ دLن ن;?7ا Qي8ه د6ابن وا ا6/ f% &9سا Gا"/ ن/ "د LيM )8ه
رگ6د و وا اه)س;سو Q6ا 9سا ]6دLن )7 3لا> "د و ‚دشا@ Nتسود
)@ Uشع ناFWان [دتسر#@ \;ناي0وا رT0 )@ ا" Qي?ه/ žرم Q6ا Qيب7ا"
9سا )ت#W هدربمان ";ت7د )@ ن1 ت;لي% &د;ش3م "ادي@ وا "د 3Wدن1
139

1ا رگ6د 3X6 1ورما [دم/38ن نوري@ ت+يخS Q6ا 1ا
o
اT6رس وا رWا )7
\;ناي0ا رT0 "د ناش6اه ه"اي• )7 د;@ 3ناS;لي% ن/ ء)ل84
&hد?نادرWرس
يورين ر@ )س;سو ري_~S hديل6و"اه &ا &’m رگ6د \ا?شناو" د?8شناد
د;, =ات7 "د )7 هاگن/ 9سا هد;8ن تاب_ا Lين ا" ناسنا 3ن+cع
"د "اX!ا ري_~S 9,ا?ش يار@ Qمm .د6;W3م hورين يd;ل;X6اسm
يورين يا"اد
o
اب6ر-S )س ره )7 QS )س يو" ر@ [اFناسنا يورين
)@ ا" ورين Q6ا ناLيم و هداد Gا2نا ا" 3ش6ام1/ [دند;@ 3ناسX6
ا@ 9سا ناسنا ند@ •?سورين هاگتسد )7 hرتم;ما?6دm "اL@ا ء)ليسو
"د اFن/ )7 د;@ رما Q6ا ءهد?هد ناشن N6ام1/ &Gد;8ن )س6ا-م 5ه
)7 Gدر7 هدهاشم &دنر@3م رس )@ ناش ي"ايش;ه و ي"ادي@ bا87
m ناش6ا يورين bدTم 101 =ا;, )@ ا" نان/ fxس &9سا ;لي7 h
‹T< 96اFن "د )7 Gدر7 ا-لا Qي?M ناش6ا )@ و هدر@ ور! 3سي•ا?م
m 1ا ناشنا;S bدTم )7 Gدش )4
B
;تم هاWا?@ &دن"اد "ار0 3تسس و 101 h
m )@ ;لي7 29 bL?S ناشيداع يورين 98س0 P)سر@ ]6O QيT6 ;لي7 h
نا;S ياFت?م "د )7 Gدر7 ا-لا Qي?M ناش6ا )@ G;س ء)ل>رم "د &در7
m )@ ناشنا;S bدTم )7 Gد6د Gاگ?ه Q6ا "د &دن"اد "ار0 N6;, 142 h
ر@ار@ •?% ناش‹T< 9لا> )@ 9بسن اFن/ يورين 3?T6 &ديس" ;لي7
&h9!ا6 N6اL!ا
اه" يار@ 9سا 3شش;7 [Lين 3سي•ا?م =ا;, ء)يسو )@ نام "د
R6دبS و دن;ش3م هريM يو ر@ )7 36اه)س;سو 1ا ناسنا ي1اس
"د د"د و •ن" \رتسد 1ا )7 3ش;,"اX!ا )@ اه)س;سو ن/ ند;8ن
Gا8S "د vرم و د"د Rماع )7 9#W نا;S3م ت;0 )@ f% &دناناما
نا8ه [د;ش38ن Y0او ر_uم اFن/ "د نام"د )7 36اF6"ا8ي@ ت`ا>
3ندم تاي> فاشXنا 3ت> )Xل@ &9سا 34"ا, ا6 3ل,اد ياه)س;سو
ي"ايس@ ياه)س;سو "اشتنا •4;م [رتF@ 3Wدن1 رس ر@ 9@ا0" و
";• )@ Lين اF6"ا8ي@ و نا"ا8ي@ "ا8ش ن/ •بس )@ )7 9سا هد6درW
&9سا )ت!ا6 N6اL!ا ي"و/Gاسرس
رFش "د 3ب• L7رم ]6 "د واm .د6;W3م h1"دن+!m ";ت7د 5نا,
m ايب8ل7 1500 [د?تشاد 96اXش ‹لتخم ياFƒ"ا8ي@ 1ا )7 ا" ي"ا8ي@ h
3ل*ا Rماع )7 9!ا6 9سد )2يتن Q6ا )@ و هداد "ار0 N6ام1/ د";م
ا6 )7 9سا هد;@ 36)س;سو 1ا 3شان [ناش6ا ‹yن 1ا رتشي@ ي"ا8ي@
";ت7د &hدنا)ت!رW نارگ6د 1ا ا" ن/ )C ا6 دناهد6ر!/ ا" ن/ د;,
ها2?% واm .د6;W3م Lين hL?X@;ه Lن;4m هاگشناد داتسا hن;س?@و"m
N6ام1/ د";م [د?تشاد 96اXش هدTم د"د و نايkE 1ا )7 ا" ي"ا8ي@ QS
ي;cع vارما يا"اد ا" QS Nش “-! QS ها2?% Q6ا 1ا و هداد "ار0
3ناو" ياه)س;سو 1ا 3شان )8ه )ي-@ vارما اما [9سا )ت!ا6 3T0او
&h9سا هد;@
.د6;W3م ›";6;ين "د h3گن"ا7 R6دm 97رش ر6دم h”?ت6ا;ه 3سر@m
140

"ا@ ]6 )ن ŠGد;@ )ت!رW "ار0 Žرم فرش "د ا6 Gد;@ هدرم
o
ا8لسمm
&د;@ 36 )نا,اود ]لام G"د% )7 د;@ "ار0 Q6ا 1ا ار4ام &"ا@ اههد )Xل@
)@ و )تشاد 386اد \ا8S نا"اتسر% و نا";ت7د ا@ Qم 9F4 Q6ا 1ا
)@ Gا2نارس &Gد;@ هدش ا?ش/ Lين vارما 1ا ي"ايس@ vارعا و اFمان
د"د )@ [‹لتخم ياFƒ"ا8ي@ يو" 9ب(* )@ 5لاتشا ي"ايس@ Rيلد
"د ا" 3تعاس ود ا6 ]6 )7 3ماگ?ه f% &Gد6درW "ات!رW h)س;سوm
و 5ت#W3م Qخس د;, ا@ vارما 3cT@ 1ا [Gدنا"eW3م N6;, ت;ل,
\اس>ا د;, "د ا" vارما ن/ 56+ع و vارعا 36)H(ل ›دنا 1ا دT@
د;,"د Lين ا" ن/ G`/ و اهد"د )7 9شeW38ن ير6د fxس [Gدر73م
3Wدن1 ن/ "د ام )7 fس;Mاسام 9لا6ا "د اc0 1ا &5ت!ا63م
"د G"د% نواTم Qم Gاگ?ه ن/ "د &د6درW Y6اش يرت#6د يا@و [5ي?73م
Š3ل@ &دش ا8نو" GديسرS3م ن/ 1ا )•ن/ )7 دي6اxن ير6د &Gد;@ )نا,اود
)7 Gدر7 "وا@ Qي?M R0ا د> ا6 Gد6درW =اyم ا6رت#6د ي"ا8ي@ )@ Qم
"د ا" ي"ا8ي@ Q6ا vارعا )7 3لا> "د و &5تسه ي"ا8ي@ ن/ )@ =اyم
ن;M f% &5ت!" ي";ت7د ء)نا, )?6اTم )@ [Gدر73م Rيk8S Gا)ليخم
ا6رت#6د )@ ;S ŒL6Lع 3سر@ Šي"/m .9#W [ديس" Gا2نا )@ 5ش6ام1/
 •ن" ياهN6;شS 1ا 3cT@ ";ت7د Qخس Q6ا &hياهدش =اyم 56اL!ا
/"د 9F4 Q6ا 1ا داد Nها7 37دنا Gدر73م ا" ن/ \اس>ا
o
+ب0 )7 ا"
Gدش "ادي@ )7 دT@ 1و" šب* &Gدش 5يلسS Uي8ع 3@ا;, )@ •ش ن
‹لتخم vارما žارس )@ )ن;W Q6د@ و &Gد;@ bا>رس و 5لاس
o
+ما7
اعدا fxس [Gدر73م =اختنا ا" اFن/ Q6رت7انرg, و 5ت!"3م
ن/ )@ Gا)ليخم )تس;ي% و 5تسه vرم ن/ )@ =اyم )7 Gد;8ن3م
ا2ن/ )@ ا" G"ا7 اه)س;سو Q6ا G;2ه
o
ات6اFن )Xن/ اS د;@ b;شم vرم
)ش6دنا Q6ا 5?ه™ "د و ديس"3م ار! "اF@ Ry! هاWره )7 دناس"
ا@ [Gرخ@ يد6د4 \ابل د;, يار@ 1و";ن 9بسا?م )@ )7 در73م ";g,
اS )7 3?7 ي"اد6ر, ا" 3سابل 9سا 9س"د ا6/m .5ت#W3م د;,
د;, دLن ا" 9لا> Q6ا Qم )7 1ورما &h‚د;@ 3ها;خن هدن1 ن/ نديش;%
ن/ 1ا ن;?7ا )7 يLيM Q6ا QXيل [دريW 3م Gاهد?, [5?73م 5س2م
)@ Gا2نارس &د;@ zلS و ›اند"د "ايس@ د;, 90و "د [د6/3م Gاهد?,
’ا;ما ا@ [هد?, و يداش نايم نا;ت@ 9سا bا(م )7 Gديس" )2يتن Q6ا
9F4 Q6ا 1ا 9,اس "ار0ر@ 3تش/ [38هو vارما 1ا هرFلد و 3نارگن
&hG"ادا!و ند6د?, )@ 5ه ن;?7ا اS و Gداد šي4رS ا" هد?, )7 9سا
هريM ناسنا ر@ )7 36اه)س;سو Š9سا هدر7 تاب_ا •• 5لع نا?•8ه
و دندرW3م يد6دش 3ناش6ر% و h\رتساm ]6ر(S •4;م [دن;ش3م
=اyعا 3م"/ان )@ )7 9سا 3نو"د ياه\رتسا و تاX6ر(S Q6ا
1ا ن/ ريE و ن;, "اش! [•ل0 نا-#, [هدTم 5,1 Y0او "د &دما2نا3م
3ت>ا"ان Qي8ه ء)2يتن [د"ا;م 1ا ي"ايس@ "د رگ6د ريg, vارما
&ريE` و 9سا =اyعا
141

Nناد "د د6د4 ياه9!رشي% )7 9سا 3سا;سو ر
B
ش 1ا 3cT@ Q6ا
)7 ا" )•ن/ داT@ا U8ع و )ت,اس Qشو" ا" ن/ [•• و 3سا?شناو"
[دشا@3م ن/ ءهدنريWر@ "د 3ناو" و 3ب• U6ا-> 1ا h\انm ءه";س
و هدناس" تاب_ا )@ ا" 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا اS 9سا هد;8ن نا6ا8ن
&د6ا8ن )Dا"ا ن/ يار@ 38لع يريس#S
نا-" •Lا"آ
[ناو" Nما"/ )@ ا" ناه™ا )7 9سا 5لاع "د 3@ات7 Qيلوا 56ر7 ن/ر0
نا?مuم ياه)ناشن 1ا ا" Nما"/ Q6ا و )ت,اس )ب?تم [ن/ •6اتن و 9ي8ها
&9سا هدر7 3!رTم
.د6;W3م hšت!m ءه";س 1ا G"اFM ء)6/
ا-
5

.
#W
1.
$,) :
.
$,2L
,

1
م
5
1
)ا `
,

5
لق
5
(+, S. .2$
,
F>
.
7
)ا Y. W
.1ن
.
9 'e
,
.
7

.
ه5
م
1
4
,
,نام
.
3
,
X w
.
L
.

P
انام
.
3
,
X
اS داتسر! ور! ا" Nما"/ نا?م;م ياFلد "د )7 f7 ن/ 9سواm
hد?6اL#ي@ د;, نا86ا ر@ 3نا86ا
ء)6/ "د و 26 .د6;W3م h)@;Sm ءه";س 1ا
:
.
$,2L
,

1
م
5
1
)ا <
.
لع. -
.
ه
, ,)*
5
"
.
<
.
لع. ه
5
.;.2$
,
F*
.
ه
5
.
7
ل)ا Y. W
.
ن
.
9 م
.
7
5
l
دور! نا?مuم ر@ و د;, ءهداتسر! ر@ ا" د;, Nما"/ اد, هاگن/m
hد"و/
ء)6/ "د و 40 .د6;W3م N6;, b;س" نا@1 1ا [ه";س Qي8ه 1ا
ه
5
.;.2$
,
F*
.
ه
5
.
7
ل)ا Y. W
.
ن
.
m+
.
ا.2V
.
L
.
ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X ن
1
W
.
8
1 .ت p ه
,
,
ب=, اJ
.
,) Y5 ق
5
.
3 1t
,
X
ه
, 1
$
.
لع.
يم د;, هار8ه )@ )7 3ماگ?ه [دند;@ P";_O "اE "د )7 )گن/m [9#گ
وا ر@ ا" د;, Nما"/ اد, f% [9سا ام ا@ اد, )7 •ابم Qيگهودنا
hداتسر! ور!
Zرgم 3Fلا Ž"L@ 9به;م ]6 نا;?ع )@ ا" ناو" Nما"/ )7 3Sا6/ و
"د ن/ر0 )7 ا2ناد@ اS د;ش3م "ارXS ناوار! 56ر7 ن/ر0 "د [د?6ا8ن3م
.د6;W3م h)?^8gم f#نm ‹ي*;S
SP
.
7
$s
,
ر
1
L
.
SP
.
$s
,
ا"
.
D
,
,
7
ب"
.
<
.
)
,
X (V, ج
,
"
1
ا uS5
.
72,ˆم
.
1
طم
5
1
)ا y
5
?
1
.
72)ا ا4
.
5;
.
7
3
.
9 ا
.
3
hدرW1ا@ ت"اWد"ور% ي;س )@ د?س%اد, و د;?ش, Œ)?^8gم f#ن ياm
Hرج+j 27 M 28 k
1ا 3X6 ا" ناو" و Zو" Nما"/ [رگ6د تا6/ 1ا ن/ bاkما و اF?6ا
3ناس7 يار@ ا" ن/ bاTتم ياد, )7 د??73م 3!رTم 3يFلا ياه9به;م
ر@ ن/ ء)ليسو )@ اS د?73م 96ا?ع دها;خ@ )7 د;, Qمuم ناWد?@ 1ا
ياد, )@ )7 9سا 3س7 Qيتسا" Qمuم f% &د6اL#ي@ ناشنا86ا
&دشا@ هد"و/ نا86ا [9سا يو )@ نا86ا ء)تس6اش )7 ي";• RB 4وL
B
ع
دنواد, و د@ا6 Nما"/ ن/ )@ وا [ديس" يري, يو )@ رWا oءا?@ ن/ ر@ ا"
Nي% "د 36ابيXش و رب* [ديس" ير
B
ش يو )@ رWا و د6;W \اxس
142

اد, 1ا )Xل@ د?Xن ي"ار-ي@ و )ت!رW 1ا ا" يد@ و ر
B
ش ن/ )7 دها;خ@
ءهرDاد "د )M ره )7 9سا د-تTم Qيتسا" Qمuم &د6ا8ن Y!د يو
)7 د"اد نا86ا وا &9سوا ي;س )@ و RB 4وL
B
ع ياد, 1ا 9سا 3تسه
)7 دنا ي";ما [)8ه و )8ه &&&و Nنادن1ر! [•ر8ع [•اي1و" و J1"
دنواد, &9سين 3ل,د اFن/ "د ا" وا و هد;8ن "
B
د-م يو يار@ Rب0 1ا
ود "د 9سا هدي?ش ا6 هدنا;, ا!رع •ت7 1ا هدن"اگن )•ن/ ءه"اyع
36 هدع و &h9سوا )8هm . )7 د?ن/ر@ 36 هدع .د;ش 3م )*+, )ل84
Qي?M دنا;S3م 9بيyم و ر
B
ش )ن oءا?@ &h9سوا 1ا )8هm .)7 ن/ر@ 5ه
يم ن/ يا"ا6 ا" "ورس و يداش )ن و دهد ناXS N6ا4 1ا ا" 3ناسنا ‘
&د1اس د;,3@ د;, 1ا ا" يو اS دشاب
)7 9سا 36 )تس;ي% 3لاTS )@ ناسنا ن/ ء)ن;8ن [3?مuم ناسنا Qي?M
Nما"/ Q6ا ا@ وا oءا?@ و هديشخ@ 3>و" Nما"/ يو )@ RB 4وL
B
ع ياد,
=ارg<ا :;ن ره 1ا و د";ش3م ر@ 9سا هرFلد و 3نارگن )M ره ر@
يو 3ناش6ر% و نL> ترk7 ا6 3لا(ش;, تدش •بس )7 3يبyع
&در@3م رس )@ 3?ما R>اس "د [دندرW3م
)تخيم/ "د يو ناو"و Zو" ا@ RB 4وL
B
ع ياد, )@ نا86ا )7 3?مuم Šي"/
&9سا Q86ا هرFلد و \رS 1ا [9سا
هريM 3ناو" ‰يه ر@ )7 9سا يرگنار6و vرم [3نارگن و هرFلد
3ناسنا ‰يه ر@ و د?Xش3م 5ه"د ›ا% ا" ن/ )ک?6ا L4 [د;ش38ن
Q6ا &د6ا@"3م ا" يو در, و 3تم+س )ک?6ا رگم د?X!ا38ن bاگ?M
و Rلع و هدر7 ادي% 37ا?ل;ه "اشتنا و :;يش د6د4 رyع "د )7 36"ا8ي@
[Žرم 1ا \رS ن;M 3للع Š9سا هد6درW :;?تم و ددTتم ن/ bاXشا
b;F2م ءايشا 1ا \رS و ر-! 1ا \رS [ن;?4 1ا \رS [vرم 1ا \رS
&دشا@ دها;,3م )M ره Š)ت,ا?شان و
ا" "اHنا و )ت#W Qخس ناو" Nما"/ 1ا ن/ر0 )کن/ 1ا دT@ bاس اهد*
ياF$س"ر@ و اه Nهو‡% 1ا f% رش@ 5لع [9سا هدينادرW ن/ )4
B
;تم
ناي@ 1ا )7 3ن/ر0 9-ي-> Q6ا )@ [)?يم1 Q6ا "د ]6d;ل;X6اس و 3ب•
36اه"ا7ها" و اه)مانر@ و د?73م ادي% 9سد [د"eW3م نر0 هد"اFM ن/
&د6ا8ن3م NXشي% 9!/ Q6ا نام"د ا@ )g@ا" "د ا"
3ناو" Nما"/ )7 دس"3م )2يتن Q6ا )@ د6د4 5لع )کن/ 1ا f% Šي"/
هدنا8ن دود(م يو تا6;?Tم ءه1;> )@ اF?S [ن/ fXع ا6 و [ناسن ا"د
[د;ش3م Lين يو 3ل-ع و 3ند@ 9(* و ي;cع ‹6ا}و Rماش )Xل@
=ات7 اههد 3ناو" و 3>و" Nما"/ ءه"ا@ "د )7 9سا رما Q6ا 1ا دT@
&د;ش3م )تش;ن
";ت7د =ات7 [9سا هدش )تش;ن )g@ا" Q6ا "د )7 3بت7 Q6رSد6د4 1ا
Q6ا 1ا 36ا4 "د وا &9سا hZو" Nما"/m نا;?ع 9(S hنا8بيل &يm
دنواد, )7 9سا 3تبه;م 9-ي-> "د Zو" Nما"/m .د6;W3م =ات7
ي"ايس@ )@ وا &د?73م هري,™ د;, ءهد6LWر@ ناWد?@ يار@ ا" ن/ bاTتم
ترFش و bام [9م+س و 9(* [9سار! و •;ه د;, ناWد?@ 1ا
143

ر@ ا" ن/ “-! )7 9سا 3سناش Zو" Nما"/ اما [د?73م 9به;م
]6 1ا دT@m .د6;W3م وا 5ه &hد6ا8ن3م {6;#S N6;, h"
j
د
j
0m \اسا
ناو" Nما"/ )7 Gا)ت!ا6"د ن;?7ا [اهN6ام1/ و ="ا2S 1ا نر0 Y@"
و ي"ا6 نود@ Nما"/ Q6ا &9سا 3لاTتم3Wدن1 ]6 رSر@ فده و )6اE
ناسنا "د ند@ 3تم+س و 9(* ددم نود@ 3ت> )Xل@ [b;% ددم
اما Šد?7 b;(تم Iا7 )@ ا" I;7 )7 9سا Nما"/ نا;S "د &د#Xش3م
&hد;ش3م نادن1 )@ bدبم يو يار@ 5ه Iا7 [9سا ن/ د0ا! )7 3س7
1ا Zو" Nما"/ )7 دناهديس" )2يتن Q6ا )@ Qي?•8ه ناد?8شناد
د?8شناد hbر@دن;86"m )کنا?M &9سا ر8ع b;• =ابسا Q6رت8Fم
ن;?7ا 5ه )7 36)نا8يX> نا?خس ء)ل84 1اm .د6;W3م 3سا?ش9س61
نر0 رWاm .د6;W3م )7 9سا Qخس Q6ا 3X6 [ 9ساFنا@1 رس ر@
5تسي@ نر0 [9,;م/ ام )@ ا" يريWNي% و 5ي-TS ياه•و" [5هدLن
a ا" ن/ Nما"/ و ناو" a ا#ش ء)8شMرس و د"د ء)ش6" ام يار@
&Pنا8هO &h9,;م/
نام"ا يد+يم 5شش نر0 "د ا" R*ا Q6ا [ن/ر0 )7 9سا •ي2ع
"د U6ا-> Q6ا 38لع ريس#S )7 9سا 5لسم اما [9سا هد;8ن رش@
?شو" 5تسي@ نر0 &9سا هد6درW رت
Qخس Y0او "د 9سا )ت#W ه"ا@ Q6ا "د •• )7 3?خس Q6رS;Xين د6اش
3نارگن و هرFلد ا@ )7 3ناس7m .د6;W3م )7 دشا@ hR6"ا7 fيسXلاm
&hدن"اد \"دو1 Žرم [د??738ن ه1"ابم
و ناسنا ي"ا8ي@ د> رس )@ “-! ن/ Nما"/ و ناو" :;<;م •ا7 يا
يا8لع ار61 Š9سين Qي?M )7 3لا> "د [دنام3م دود(م يو يا#ش
و "ا7 ء)>اس "د ديل;S هد1ا@ د;ب87 )7 دناهدر7 تاب_ا 3سا?ش )Tما4
3@رE ياه97رش )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا &د"اد 3ناو" ~ش?م Lين 9T?*
“-! و د??73م ر% 3ناو" N6ام1/ G";! ["ا7 نابل•واد يار@
o
اد6د4
3لع ا6 و 3>و" Nما"/ ر@ 3ناو" ياب•ا )7 د??6LW3م ر@ ا" 3ناس7
&دن"اeگ@ دي6~S رFم اFن/ 3نارگن و =ارg<ا 9ل0 R0`ا
3نار4اS 1ا ي"ايس@ )7 5يناد3م ام ء)8ه Lين ت"ا2S ء)>اس "د اما
و )6امرس Qت!"دا@ر@ •4;م 3ناو" ياF$ما"/ان )7 د?تسه و هد;@
h›اتس تر@رهm ";ت7د &9سا هد6درW ناشت"ا2S 3گتسXش"و
1
ر6دم
rدا;> رتشي@ )7 9سا د-تTم اX6رما "د 3Wد?نا" تاTلاgم ء)سس;م
"د ناسنا ن;يلم ود دود> 9>ار4 ا6 Žرم )@ )7 اX6رما "د 3يWد?نا"
"د ا" رS;م ن;يليم ]6 1ا رتشي@ و د;ش3م ر2?م ";ش7 Q6ا "د bاس
3ناو" bاT#نا ا6 3نارگن 1ا 3شان [د?73م د;@ان ";ش7 ن/ "د bاس
Gا2ل يداش 3ت> ا6 و 5ش, [هودنا [\رS ن;•8ه [هد?نا" صخش
ناما "د 36 )XلFم Qي?M 1ا دنا;ت@ هد?نا" )ک?6ا يار@ و 9سا )تخيسW
&9سا 3ناو" Nما"/ ها" اF?S [دشا@
1

144

د"و/ و" ن/ر0 )@ [38لع ="ا2S )8ه Q6ا 1ا دT@ دنا;S3م رش@ ا6/
5لع )7 ا" )•ن/ اF?S )ن Rب0 bاس د*"اFM و"اLه 56ر7 ن/ر0 )7 د?يب@و
RB 4وL
B
ع ياد, 3ت> )Xل@ هداFن يو ها"ار! [هديس" ن/ )@ ن;?7ا 5ه
ناWد?@ )@ “-! ا" 3ناو" ن;Xس و Nما"/ )7 9سا )تشاد "ر-م
يم 9به;م N6;, ءهد6LWر@ NناWد?@ 1ا )7 3نام1 “-! وا و د?X
رxس Nما"/ Q6ا اS دشخ@3م ناو" Nما"/ نان/ )@ [دشا@ 3<ا"
و 9(* ها" ءهد??7 "ا;8ه و 3Wدن1 تا!/ و "ورش ء)8ه 1ا ناشSا2ن
9سا 9F4 Qي8ه )@ &دشا@ ناشيور,ا و ي;يند تاي> "د ناشSداTس
1ا هدع ن/ NXشي% h)#(Sm نا;?ع )@ ا" Nما"/ و )?يXس Q6ا وا )7
&دنداFن GاW )ناyلخم [•ربماي% ا@ 9Tي@ "د )7 د6ا8ن3م 3نا?مuم
ء)6/ "د )7 36ا4 18 .د6;W3م hšت!m ءه";س

,
ر
.
ج
.
%
.
7 )ا I
.
8
1 .ت D
.
.نV
5
,

.
ب
5
3 1t
,
X :
.
$,2L
,

1
م
5
1
)ا :
1
ع. ه
5
.
7
ل)ا (
.
s
,
"
.

1
دق
.
.
)
P
ا81;+
.
م
1
4
5 .
با
.
l
.
9-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. S. .2$
,
F>
.
7
)ا Y. W
.1ن
.
m+
.
م
1
4
,
,
ب
5
لق
5
(+, اL
.
م
.
,لV
.
+
.
P
اب3ر
,
ق
.
9Tي@ ;S ا@ 9,"د ن/ ر61 نا?مuم )7 3ماگ?ه اد, 3تسا" )@m
و 9,ا?ش1ا@ د;@ ناشياهbد "د )•ن/ و دش د;?ش, نان/ 1ا [دندر73م
hداد •ادا% نان/ )@ 3X6دLن ي1وري% و داتسر! ور! Nما"/ نان/ ر@
.5يHع ن/ر0 1ا تا6/ Q6ا )@ دي6ا8ن 90د و )4;S Qي?•8ه
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
p ه
,
7
ل)ا &ا
.
$,)-
1
.
9 ن
.
7
,
X p
.
9 Hyن3j
62 fk :م
.
+
.

P
ده5 (,72L
,
7
م
5
F
.
72
.
$,ت
1
m
.
3 اL
.
7
,
ƒ+
.

P
اV$م
,
ج
.
ا4
.
12L
,

1
ا
5
ط
,
به1 ا ا.2
1
لق
5
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
O+
.
'
.
ا
.
ده5 w
.
,
ب.ت H_رقب)اj 38 fk
.
p-
.
ه
,
,
7
ب"
.

.
د2ع,
5

5
ج
1
.
9 ه
5
.
ل+
.
:
G
>
,
8
1
L
5

.
ه5 -
.
ه
,
7
ل,) ه
5
4
.
ج
1
-
.
م
.
.
ل*
1
.
9 :
1
L
.
<
.
ل
.
ب
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R. H_رقب)اj 112 fk ن
.
ق
5
?, 2
5
3 :
.
3e
,
.
7

•Pt
.
9
.
p-
.

P
ا72L
.

5
اق
5
?
.
ن
.
9 اL
.
ن
.
V
5
,
ب1;
5
3
.
p م
.
7
5
l ه
,
7
ل)ا B
,
$
,
ب*
.
(+, م
1
4
5
.

.
L
1
.
9
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
p-
.
م
1
4
,
,
7
ب"
.

.
د2ع, م
1
ه5 ر
5
ج
1
.
9 م
1
4
5
.
7
)
H_رقب)اj 262 fk
1
اL
5
اق
.
.
9-
.
d
,
ا8
. ,)اJ
.
7

1
ا
5
لم
,
ع. -
.

1
ا52L
.
آ :
.
3e
,
.
7
)ا ن
.
7
,
X
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
p-
.
م
1
4
,
,
7
ب"
.

.
د2ع, م
1
ه5 ر
5
ج
1
.
9 م
1
4
5
.
) .‚ا
.
CW
.
7

1
ا
5
.تآ-
.
.‚
.
OJ
.
7

ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
H_رقب)اj 277 fk
م
1
.
) :
.
3e
,
.
7

,
ب ن
.

5
%
, 1
ب.;>
1 .
3-
.
ه
, ,ل‡1 +
.
:L
,
ه
5
7
ل)ا م
5
ه5 ا.تآ ام
. ,
ب :
.
$=, ر
,
+
.
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
7
p
.
9 م
1
4
,
?,
1
لR. :
1
L
,
7
م4
,
,
ب
1
اق
5
8
.
1
ل
.
3
Hنارمع Yآj 170 fk :
.

,
%
,
7
.
بL
5

.
7
p
,
X :
.
$,ل*
.
ر
1
م
5
1
)ا B5 *
,
ر
1
5ن اL
.
-
.
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
O+
.
|
.
.
ل\
1
.
9-
.
:
.
L
.
آ :
1
م
.
+
.
:
.
3"
,
e
,
2L
5
-
.
HماVنcاj 48 fk ن
.
J
5
7
ق
5
.
3 م
1
5
F2L
,
7
BG *
5
"
5
م
1
5
F
.
72
.
$,ت
1
m
.
3 اL
.
7
,
X م
. .
#آ (,2
.
ب ا
.
3
م
1
ه5
.
p-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R.
.
O+
.
|
.
.
ل\
1
.
9-
.

.
.
7تا :
,
م
.
+
.
(,تا
.
3آ م
1
5
F
1
$
.
لع.
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 Haارعcاj 35 fk اق
.
.
7تا :
.
3e
,
.
7
)ا ه
5
.
7
ل)ا (ج
,
7 .2
5
3-
.
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5 p
.
-
.
5&>
5
7
)ا م
5
4
5
>
5
7
م
.
.
3 p
.
م
1
4
,
,تز
.
ا?
.
م
. ,
ب HرLW)اj 61 fk
p
.
-
.
م
1
4
,
1
$
.
لع. aG
1
R. O
.
+
.
اL
5
اق
.
.;*
1
ا م
.
7
5
l ه
5
.
7
ل)ا ا.2
5
7
ب"
.
ا
5
)اق
.
:
.
3e
,
.
7
)ا ن
.
7
,
X
ن
.
5نW
.
8
1 .
3 م
1
ه5 Haاق=cاj 13 fk
145

م
1
5
F
.
) ر
G
1
$R.
.
ه5 -
.

P
اˆ
1
$A. اه5 ر
.
1
F.ت ن
1
.
9 <>ع. -
.

3سا?شناو" ء)?يم1 "د 5ه 1ا@ a 56ر7 ن/ر0 3ل8ع تاL2Tم ء)ل84 1ا
رS 3ل2تم ا" ن/ 3ناو" G;لع )?يم1 "د 38لع ياه9!رشي% )7 a
ء)6/ "د )7 9سا 3ت-ي-> [9سا )ت,اس 216 Qي?M hهر-@m ءه";س
.9سا هد6درW ناي@
م
1
5
F
.
) ر
G
1
$R.
.
ه5 -
.

P
اˆ
1
$A. اه5 ر
.
1
F.ت ن
1
.
9 <>ع. -
.
اس@ و 9سا =;, ا8ش يار@ ن/ و [د6"اد38ن •;, ا" يLيM اس@ وm
h9سا د@ ا8ش يار@ ن/ و د6"اد3م 9سود ا" يLيM
"د [)86ر7 ء)6/ Q6 ا"د د?6/•;,ان رما 1ا دارم )7 د?ن/ ر@ نارس#م
هد6درW 1اE/ ت"ابع Q6ا ا@ )7 )6/ Jايس ار61 Š9سا ”?4 9-ي->
.9سا
م
1
5
F
.
)
G

1
5
C
.
ه5 -
.
Y5 ا.;ق,
1
)ا م
1
5
F
1
$
.
لع. K
. ,;
5
C
ا8ش يار@ )7 3لا> "د [هدش هدينادرW vر! ”?4 ا8ش ر@m
h9سا د?6/•;,ان
&د"اد 3گ?هœ8ه و 3نا;خ8ه J;! ريس#S ا@
ء)6/ "د Qي?•8ه 19 .9سا هدم/ hءاسنm ءه";س
ه
5
7
ل)ا B. V
.
ج
1 .
3-
.

P
اˆ
1
$A.
1
اه5 ر
.
1
F.ت ن
.
9 <>
.
V
.
+
.
:
.
7
ه5 م
5
5;ه1 ر
,
.
C ن
,
ƒ+
.
fff
P
ار$,Q
.
C
P
ار
1
$R. ه
,
$+, H&ا>2)اj 19 k
)7 3لا> "د د6"اد •;,ان ا" يLيM ا8ش )ک?6ا اس@ )M f%&&&m
hدFن3م "ايس@ يري, ن/ "د دنواد,
"د ار61 Š9سا ’اود1ا 5X> ءه"ا@ "د J;! ء)6/ )7 د?6;W3م نارس#م
.)7 9سا هدم/ )6/ "د*
. 3 .
.
p-
.

P
اهر
1
.
C &ا>
.
,72)ا
1
ا
5

,
.ت ن
.
9 م
1
5
F
.
) B
5
7 8, .
3
.
p
1
ا52L
.
آ :
.
3e
,
.
7
)ا ا4
.
5
7
3
.

S
@
%. =, ا?
.
,
ب :
.
$,ت
1
m
.
3 ن
.
9
.
7
p
,
X :
.
7
ه5 م
5
5;
1
$.تآ اL
.
n
,
V
1.
ب
,
ب
1
ا
5
به.
1e.;,) :
.
7
ه5
5
ل‡5 V
1.ت
fffa
,

5
V
1
م
.
1

,
ب :
.
7
ه5 -ر
5
A
,
اع. -
.
S
@ .2
,
7
$
.
بL
5
7
رWا f% &دي6ا8ن ترشاTم هد6د?س% ";• )@ و 36;Xين )@ نان1 ا@ وm
و د6"اد •;,ان ا" يLيM ا8ش )7 اس@ )M [د6"اد •;,ان ا" نان/
hدهد3م "ار0 ن/ "د "ايس@ يري, دنواد,
د;, U6داyم و 3ناTم "د )86ر7 ء)6/ ود Q6ا )7 د;ش3م )H>+م اما
رها} )@ ";ما )7 9سين Q6ا “-! اFن/ فده و دن"ادن 3ت6دود(م ‰يه
ي"ايس@ ري, اFن/ "د [3(gس ياFتشادر@ ف+, ر@ )7 د?6/•;,ان
Q6ا )7 9سا Q6ا )6/ دارم )Xل@ [د?شا@ نان1 ا6 ”?4 “-! [د"اد "ار0
•;,ان ا"اFن/ ا8ش )7 يرگ6د ";ما 1ا ي"ايس@ ءهرم1 "د Lين رما ود
&دن"اد "ار0 9سا )ت#Fن ي"ايس@ ري, اFن/ "د اما [د6"اد
ري, ءهدن"ادر@ "د 9F4 ن/ 1ا د;, ياF$ش;,ان ء)8ه ا@ ”?4 Š3ل@
[Q•و 9مار7 و تLع —#> Rماع [1وا2S د" ء)ليسو )7 9سا
•س7 و تا>;ت! )@ Rين •بس و 9لم ]6 تاسد-م 1ا :ا!د ي;Xس
&دشا@3م 56ا?E
146

د;بن ا6 [د;, يرها} ياF$6اس"ان ر•ا, )@ 9سا QX8م 3هاW Lين ن1
ياد, اما دريW "ار0 د?6/•;,ان [يو "د ره;ش رHن د";م تاyخشم
šلا* 3نادن1ر! "دام ا" وا
o
+kم دFن3م ي"ايس@ ري, يو "د RB 4وL
B
ع
و" )@و" ن/ ا@ •ره;ش )7 3Sا86+مان "د يو )@ ا6 [دنادرW3م
[رX! "د •ره;ش ددم و ]87 ا" يو ا6 و د6اشخ@3م ي"اد6ا% د;ش3م
نان1 fXع ر@ &دهد3م "ار0 "ا7 "د 97"اشم ا6 و bام
9سا QX8م )7 3بسن •>ا* و 36اب61 1ا "اد";,ر@ 3?تشاد9سود
&د?شا@ هرF@3@ 36اFش1"ا Qي?M 1ا 3هاW
[د?6/•;,ان ";ما )7 د"اد3م "ر-م )86ر7 ء)6/ ود Q6ا ا@ 56ر7 ن/ر0
“-! )7 اس@ )M Šد?تسين ري, رy?ع د0ا! bا> )8ه "د و
o
اموLل
[رها} يا8يس Q6ا ء)?(* 9ش% "د اما [دشا@ د@ اFن/ رها} يا8يس
&دشا@ )تشاد "ار0 5يHع f@ يري,
)•ن/ )7 د?6;گ@ اS د?6/3م 3سا?شناو" ياF$س"ر@ [نر0 هد"اFM 1ا دT@
يو يار@ ري, •بس )7 اس@ )M [دناد3م ر
B
شد ;, يار@ ناسنا ا"
ا@ ا" 3ن/ر0 9-ي-> Q6ا )7 دن;ش3م رشت?م 3Sا#لuم و •ت7 &د?شا@
3@ايما7 \اسا 3ما7انm .Q6وا?ع Q6ا د?نام [د??73م ŸيلبS د?ل@ يادن
ا" ناسنا د"دm [hدنا Ž"L@ نادرم ءهدن1اس اF$تخسm [h9سا
&hد1اس3م
[در@3م د@ ن/ 1ا د;, 3Wدن1 "د ناسنا )7 يLيM Q6رS9خس د6اش
ياF$س"ر@ )7 5ي?يب@ 5ي6اي@ f% &9سا hر-!m و hي"ا8ي@m
&د?6;W3م )M اFن/ ءه"ا@ "د 3سا?شناو"
3Wدن1 =ا6ان ره;W ام يار@ ي"ا8ي@m .د6;W3م h3•تي% f6;لm ";ت7د
“-! )ن [دشخ@3م Gود 3ت*ر! ام يار@ ي"ا8ي@ [د?73م هدام/ ا"
3@ &3Wدن1 د;,1ا يريWهرF@ يار@ )Xل@ [3تم+س 1ا Qت!رWهرF@ يار@
نوري@ ام رس 1ا ا" )6ا% 3@ و 9سس "اX!ا 1ا ي"ايس@ ي"ا8ي@ ]ش
9-ي-> [دنادرW3م ر@ نام N6;, Qتش6;, )@ f%او ا" ام [هدنا"
ام )@ ا" 3تم+س •1"ا و "د0 و [دنا?ي@3م ام )@ ا" نامد;4و
د;ش3م U-(م هاگن/ Šي"ا8ي@ Nخ@د;س ر_ا Q6رS1"ا@ &دناسا?ش3م
"ايس@ )M &56;ش3م =رgcم و "ار03@ [ن/ 54اFS "اش! 9(S )7
دار!ا bا> [)6" =اFتلا ا6 ديD;#يS ي"ا8ي@
o
+kم )7 9سا هدات!ا Jا#Sا
&9سا هد"و/ Z+*ا )@ ا" RSا0 و د1د [3@ارش
و [3سا?شايند [3سا?شاد, [3سا?شد;, )@ Gدرم 1ا 3,ر@ نا8W 3@
R6ان دنا هدش هد6ر!/ ن/ يار@ )7 ي"ا7 و فده 9-ي-> 9,ا?ش
)@ ا" 3Wدن1 ياه)•6"د و دس" "د 36"ا8ي@ )7 هاگن/ رگم [دندرW38ن
"ايس@ يا6او1 و داT@ا اFناسنا 1ا ي"ايس@ Y0او "د &د6ا8ن ”?S ناش6و"
1ا 3X6 &دنا)ت!ا6"د ي"ا8ي@ رتس@ "د “-! ا" 3Wدن1 توار•ر% و اب61
"د )7 37دنا ياه1و" 1ا دT@m .دس6;ن3م ه"ا@ Q6ا "د نا6+تبم Qي8ه
)7 د;ش3م Nخ@تeل 96ار@ "د0 ن/ نام1 [3نا"eW3م ي"ا8ي@ رتس@
"د ار61 Šيا)تشادن \رتسد "د LWره ا" ن/ 1ا ير6;yS Qي?M
o
+ب0
147

[9>ارتسا يار@ 90و [ندر7رX! يار@ 90و )7 9سا ي"ا8ي@ رتس@
)@ )7 )•ن/ "د ر
B
ک#S يار@ 3!ا7 90و
o
ات6اFن و "اXت@ا و :اد@ا يار@ 90و
ي"ا8ي@ &د;ش3م هدام/ ا8ش يار@ [9سا ناسنا ترg! و 9Tيب• ري,
1ا ي"ا8ي@ &دهد3م "ار0 ناS";yS ها"ار! ا" 3Wدن1 1ا ;ن 3هاگن
•;W "د )7 9سا ي"ا8ي@ Q6ا ار61 Š9سا 3Wدن1 يا6اLم Q6رتW"L@
“بSرم اهت;0 Q6رSر@ )@ ناسنا ريسم )7 د?73م )مLم1 ا8ش
&h9سا
 •-ع 1ا ي"ايس@ دن;ي% R% [ي"ا8ي@ )7 9سا يو" Q6ا 1ا 5ه [ناWدنام
&9سا هدش Q6د ناو"ا7 )@ نديس" ي;س )@
Q6د )يلع 9خس )7 9ساF?ي8ه 1ا 3X6 hن;س?#يتس f6;ل تر@و"m
ناسنا ياهورين ءهد??7 ر6دخS Q6رتW"L@ ا" Q6د وا &د;@ Lيتس "د
)@ )7 9سا 3نا;4 واm .در73م ‹ي*;S Qي?M د;, 1ا و 9سناد3م
)@ و دش "ا8ي@ تر@و" يا0/ )7 اc0 1ا &hŒد"ادن نا86ا دنواد, د;4و
د";م "د ]ش ء)يلوا ياه)6اس )7 د;@ 9*ر! Q6ا "دm .•د;, b;0
f% ن/ 1ا &hدند"و/ G;2ه يو ر@ Gا"/ Gا"/ اد, د;4و "د ]ش 3تس"د
Fتش;ن 1ا 3X6 "د 3ت#گش 5
j
لاع [5
j
لاع Q6ا )7 اB->m .9#W د;, ياF
)7 3س7 يار@ [د"اد د;4و 5لاع Q6ا "د ا"اXش/ اد, ا?ي-6 &9سا
Rس ي"ا8ي@ )@ وا Lين ن/ 1ا دT@ &hد?7 ;2تس4 ا" يو دها;خ@
ي"ا8ي@ Q6ا 1ا يد;بF@ دنو" Nند@ )7 Qي8ه و د6درW "اMد 37انرg,
ادي% ا" 9سا" ها" ن;?7ا Qم )7 اB ->m .9ش;ن Qي?M [داFن 1اE/ ا"
ا" ن/ 3تس"د و 3@;, )@ اد,ان )7 3يتش7 د?نا8ه 9س"د [Gاهدر7
يدشرم تا™ Q6ا 5
j
لاع ";ما Gا8S 3ل;تم )7
o
ات-ي-> &د?73م 96اده
RB 4وL
B
ع ياد, وا 9-ي-> "د [د?@ا638ن "د ا" وا اF$6ا?ي@ )7 9سا
&h9سا
Q6رSف"d [اعد و 1ا8ن نا8W 3@m .د6;W3م b"ا7 fيسXلا ";ت7د
Q6ا )@ 3تخس ت`ا> "د ام )7 د?تسه ام يار@ bا87 و ورين Y@ا?م
)@ )7 9سا 3@رE د?8شناد Qيلوا hR#يل! ن;4m &h56ر@3م ها?% Y@ا?م
و اF$تخسm .9ش;ن 5هد#ه نر0 "د وا ار61 Šديس" 9-ي-> Q6ا
hن;تلمm رعاش &h9سا bاTتم ياد, 98>" ي;س )@ 3ها" ت+Xشم
&hدنا =اeع و •ن" R8(S "د اFن/ Q6رتشي@ [Gدرم Q6رتF@m .د6;W3م
hهدش8W \ودر!m .N!ورTم ءهديy0 [•ا)ل;-م Q6ا "د يو Rيلد
ي6ا?ي@ نداد 9سد 1ا دT@ )7 9سا &دورس ا" ن/ •ا
)7 3لوا 1ار• ناد?8شناد و ناW"L@ [ناربه" دنا "ايس@ )M Šي"/
Q6ا
o
+kم &9سا هد6درW ناشدر! )@ رy(?م ياF$@ايما7 •بس ي"ا8ي@
L4اع 97ر> 1ا و هد6درW =اyم bا#•ا •ل! ي"ا8ي@ )@ )7 3نا;4
3لد?* يو" ر@ ا" يو [Nنا"ا7ددم 1ا 3X6 ]87 )@ و د;@ هدنام
ياههد;S ا@ و د?7 3نار?خس اS دندر@3م ا4 ن/ )@ ا2?6ا 1ا Qيل;لTم
[•اي"ا8ي@ 5E" )@ ي1و" نا;4 Q6ا Šي"/ [د;ش و" )@ و" Gدرم
36ا;?شان )@ +تبم )7 يرگ6د نا;4 &د6درW اX6رما هد(تم ت`ا6ا fيD"
148

نا?6ا bاkما و &&&9,اس ا" ايند 3-يس;م ياه)M"ا% Q6رSاب61 [د6درW
&دنا "ايس@
&&&ر-! اما
"د [اههاگش1;م/ "د 3@ايما7 ناLيم Q6رS`ا@ )7 د?هديم ناشن اه"ام/
تاسسuم ياF?6رSU!;م 38لع ء)*رع "د ار-! و 9سا ءار-! نايم
رتشي@ ه"ا@ Q6ا"د اFناتساد )7 3م;8ع 3Wدن1 "د اما &د?تسه 3ش1;م/
&د6درW هاW/ اFن/ ء)8ه 1ا ا6 و د"و/ "ا8ش "د نا;ت@ )7 9سا ن/ 1ا
شي% Q6رتW"L@ )ليلاW يا0/ Q6ا
o
+kم [:ارت,ا و Nناد يا;شي% و ت;سX
[9سا يواي8ي7 و 3Tيب• و 3م;2ن G;لع "اeW\اسا Q6رت8Fم )7
ياeE اS د;@ b;شم 5ش% ت"ا2S )@ و 9شاد 3!ادن Rش •"د%
)@ "ا7 Q6ا"د )ليلاW &د?7 5هار! 98>1 )@ ا" NW"L@ ءهدا;نا, و د;,
يم ]87 •"د% ا" يو "اشرس توا7™ و •;ه •"د% ن;M اما [درX
)@ ا" يو f% &د?7 )#, ا" •دادTتسا Q6ا )7 دم/ نارW يو ر@ [د6د
و "د% )7 ا" 3ينا@ر0 و "اk6ا Q6ا "د0 )ليلاW &درxس 38يلTS تاسسuم
=ات7 "د ا" د;, Gان و 9سناد [دنداFن "ا7 Q6ا رس ر@ •اهدا;نا,
&در7 9ب_ ناF4 ناد6وا4 ناد?8شناد
و" )@و" •ا3س+X8ه يا-!" 1ا 3X6 1وا2S ا@ )س"دم ها" "د QS;ين
ر@ يد6دش ء)@ر< N6اFسابل 3Wد;سر! ر•ا, )@ N-ي!" &دش
ا" 98ه ر87 f% [دريگ@ Gا-تنا يو 1ا اS 9سا;, QS;ين &د1 N8Xش
نا?•ن/ ا" ;%اXS و •+S ها" و دش )س"دم bوا درWاش و 9س@ ر@
&5يناد3م )7 ديس" ا2ناد@ اS د;8ي%
ر-! 9لع )@ )7 3ماگ?ه [فورTم 3@دا f6;نناتساد hRي?6وا QيWواm
Q6رتW"L@ Qت,اس "ا7"دنا 9سد [دم/3م نا4 )@ 3گ?سرW 3خلS 1ا
و 3@دا Lتيل;% ءهL6ا4 9!ا6"د )@ U!;م "ا@ )س ا" وا )7 د;@ 3Sا#يل~S
&دينادرW 3@دا R@;ن ءهL6ا4 9!ا6"د Gا2نارس
)@ رتشي@ ناش3ماسا )7 56در@ Gان 3نان/ 1ا “-! ا2?6ا "د ام )تبلا
=دا [5لع bا4" •لاE )ن رW و &دxسM3م =رE Nناد ناگت#يش Jو™
Gاما bاkم ";• )@ &دنا)تسا,ر@ ر-! رتس@ 1ا G+سا z6"اS "د نا!رع و
‹س;6;@ا PZ"O )@ 1اE/ "د 3#?> )-! ناWد??7Q6ودS Q6رتW"L@ 1ا 3X6
ه1ر% ه1ر% و دي@;73م نو/ ا@ ا" ]ش, نان •"دام )7 د;@ ري-! يد>
[QيXلا žارM ”نر87 ";ن ر61 "د bا> Q6ا "د وا و [داFن3م Nناهد ر@
Gا2نارس •"ا7 و 9شاگن3م ا" G+سا 3تها-! b;*ا Q6رتW"L@
ا" يو "ار*ا و Zا(لا ا@ 3سابع ء)#يل, ديشرلانو"اه )7 ديس" ا2ناد@
اc-لا3<ا0 98س )@ ءه &9,اس =;y?م 3م+سا ي";•ارxما R7
.ء)86ر7 ء)6/ Qشو" U6داyم ا@ ام )7 9سا2?6ا "د f%
م
1
5
F
.
) ر
G
1
$R.
.
ه5 -
.

P
اˆ
1
$A. اه5 ر
.
1
F.ت ن
1
.
9 <>ع. -
.
&56;ش3م و" )@ و"
149

“1
7
د
,
8
.
+
.
D
.
,
7
ب"
.
S
,
م
.
V
1
,
2
,
ب اL
.
7
.
9-
.
•و" [فورTم د?8شناد hŽد6رS"ا@ Rي@اسm .د6;W3م 3گ?6"ا7 R6د
)7 •و" Q6ا &د?73م )ي*;S 3تخبش;, ند"و/ 9سد@ يار@ ا" 3*ا,
ا6 3تخبش;, ءه"ا@ "د 3Dاشنا ر
B
ک#S )@ “-! 9سا هد;@ U!;م
o
اما8S
3T?yS دا26ا 3?T6 [ن/ ءه"ا@ "د 9بkم ر
B
ک#S رگ6د 3S"ابع )@
)*+, ن/ 1ا Qت#WQخس fxس و د;, د;4و نو"دنا "د 3تخبش;,
و 9سا 3تخبش;, •س7 ءهدعا0 Qيلوا •و" Q6ا Šي"/ &د;ش3م
د";م ناسنا "د ا" ن/ دا26ا R6اسو و 3تخبش;, )7 3ناد?8شناد Gا8S
ار61 ŠدنافرتTم •و" Q6ا فرگش ري_~S )@ [دناهداد "ار0 3س"ر@
ا" ناسنا ناو" [ه;يش Q6ا يريW"ا7 )@ )7 9سا هد6درW Qشو"
o
+ما7
3Wدن11ا يريWهرF@ "د ا" يو 5Fس و هداد تا2ن N6;شS و 3نارگن 1ا
يم N6اL!ا &دهد
RFM يا"اد ناسنا )7 9سا هدناس" تاب_ا )@ د6د4 3سا?شناو" 5لع
Q6ا Y<ا;م و L7ارم ناد?8شناد )تبلا &9سا دادTتسا ا6 ;گلا ود و
ا" 3ناو" 3Wدن1 [)*رع Q6ا ناد?8شناد &دناهداد صيخشS ا" اه;گلا
ر
B
ک#S هدنريWر@ "د )7 ";Tش ء)-ب• 3X6 .دناهدر7 5يس-S )-ب• ود )@
\اس>ا صتخم )7 ";Tش` ء)-ب• يرگ6د و Š9سا ناسنا ءهدا"ا و
يم يو تF4 5يها;خ@ هاWره )7 9س ا 3ناديم ";Tش` &دشاب يريگ
Q6ا 3ها" د6ا@ 5ي6ا8ن دا26ا ناسنا تاداع و Y6اب• ء)*رع "د يد6د4
)7 9سا 3لاT!ا ء)2يتن ناسنا تاداع )7 9سين 3Xش &56درW ناديم
و hQي-لSm و" Q6ا 1ا [دن;ش3م "ارXS رSا;S و ترk7 )@ [)تس;ي%
نام"د رما "د \ا?شناو" ناد?8شناد "ا7 R6اسو Q6رت8Fم 1ا hءا-لاm
Š9سا ";Tش` )@ 3Fت?م ها" اF?S ءا-لا و Qي-لS )7ارM دشا@3م ناسنا
9م;X> يو ياFƒريگتF4 و ناسنا 9ش;نرس ر@ )7 ي";Tش `
ء)6ا% و R*ا نا;?ع )@ نا;S3م ا" hءا(6اm ءا-لا ا6 Qي-لS oءا?@ &د?73م
د;ش3م ن/ "اMد ي;cع 3ت> )Xل@ [3ناو" رHن 1ا ناسنا )7 )•ن/ ره
&9,ا?ش ربتTم
ا8ش .دي6;گ@ يو )@ رWا [د6;ش3م و" )@و" 3yخش ا@ )7 هاگن/
o
+kم
";Tش` ر@
o
ا";! Qي-لS Q6ا Œديس"3م رHن )@ bا>رس و 5لاس "ايس@
3ع;ن )@ )7 دهد3م "ار0 3تيT0;م "د ا" •";Tش` و )تشاeW ر_ا يو
ر@ 3Tg0 R@ا-تم ري_~S )7 يرما Šد6ا8ن نا?ي8•ا و 3ت>ا" \اس>ا
&9شاد دها;, يو ي;cع ‹6ا}و د;بF@
)@ نامد;4و ياcعا )7 5ي?7 Qي-لS د;, )@ )شي8ه ام رWا و" Q6ا 1ا
"د "وا@ Q6ا )ت!" )ت!" [د??73م R8ع N6;, ‹6ا}و )@ 3F4و Q6رتF@
ن/ bا87 ي;س )@ ا" نامد;4و ياcعا
o
ات6اFن و هدر7 ادي% I;س" ام
نام"د "د 3ناو" ";ت7د )7 9سا 36ه;يش نا8ه Qƒا &دهد3م J;س
د;بF@ "د 3ت> •و" Q6ا )Xل@ &د;ش3م Rس;تم ن/ )@ اFƒ"ا8ي@ Q6ا
اما &د"اeW3م ا4 )@ هدن1اس و bاT! ير_ا Lين ي;cع vارما
3تخبش;, ها" دنا;S3م )7 ي";• نا8ه Qي-لS )7 در7 د6ابن •;مار!
150

o
اTg0 [دريW Gا2نا \;XTم ء)ن;W )@ رWا [د?7 "ا;8ه ناسنا يو" )@ ا"
)7 9سا Rيلد Q6ا )@ &دشا@ Lين يو 3تخ@د@ ي;س )@ 3ها" دنا;S3م
"e>ر@ 3بلس و د@ ياه Qي-لS 1ا ا" Gدرم 3سا?شناو" ناد?8شناد
Q6ا f% 1ا رگ6د ن;?7ا .د6;گ@ د;, )@ د6ابن ناسنا f% &دن"اد3م
9خ@د@ و ه"ا•ي@ ŒGا هداد 9سد 1ا ا" Gا36ابيXش Œ56/38نر@ RXشم
Qم ŒG";ب* و "اد6ا% Qم .د6;گ@ د6ا@ )Xل@ &Rيب0 Q6ا 1ا و &&& ŒGدش
د6ابن وا &&&ŒG"اد 3!ا7 نا;S Qم Œ5شا@3م 3تخس ياه)*رع درم
)Xل@ ŒG"ا8ي@ )شي8ه Qم ŒGاهدر7 تداع ي"ا8ي@ )@ رگ6د Qم .د6;گ@
&G;ش38ن "ا8ي@
o
+*ا Qم .د6;گ@ د6ا@
•د;, ءه"ا@ "د ناسنا )ک?6ا Rkم Š9سا 3ل,اد 3هاW [د;, )@ Qي-لS
Rkم &9سا 3ندي?ش 3هاW و &د?73م رX! د;ش3م يو )@ )7 3S/ا-لا و
نايم "د نارگ6د ا@ د?73م رX! د;, ءه"ا@ "د )7 ا" )•ن/ ناسنا )ک?6ا
Qت#WQخس U6ر• 1ا Qي-لS )7 دناهداد ناشن تادهاشم اما &د"اeW3م
د"اeW3م ري_~S رتF@ 5ه و دريW3م Gا2نا رتT6رس و رتF@ 5ه [نارگ6د ا@
و 9بkم Qي-لS [3سا?شناو" Nناد )7 9سا هدعا0 Qي8ه ر@ ا?@ و
و اF$تخبش;, [اه98Tن 1ا ناسنا .)7 دناد3م رما Q6ا "د ا" هدن1اس
ها" )ليسو Q6د@ و د6;گ@ Qخس نارگ6د يار@ د"اد )7 36اهد"واتسد
&دنادرW "ا;8ه ا" N6;, تداTس
[3هاS;7 ء)#6رش ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )7 9سا يLيM نا8ه Q6ا
9ي@رS ياه•و" Gا8S Yما4 )7 ا" ن/ b;م";! Q6رSهد6LW و Q6رتF@
ء)6/ 1ا 9سا ت"ابع )6/ Q6ا &9سا هد;8ن ناي@ [دشا@3م 3ناو" 11
.د6;W3م )7 h3(<m ءه";س
“1
7
د
,
8
.
+
.
D
.
,
7
ب"
.
S
,
م
.
V
1,2
,
ب اL
.
7
.
9-
.
hي;گ@ Qخس N6;, "اWد"ور% 98Tن )@ اما وm
دنواد, 98Tن 1ا Qت#WQخس يار@ 3تخبش;, 3Sا™ Qي-لS 9-ي-> "د
يار@ اF$تخبش;, و اه98Tن ي"و/دا6 Qي-لS [bا> Qيع "د و د;,
اد, ياه98Tن 1ا )7 3س7 ار61 Š9سا نارگ6د وا [د6;W3م Qخس
و 9(* 1ا [د;ش@ 5ه "ا8ي@ رWا و د?738ن ه;Xش ي"ا8ي@ 1ا رگ6د
دنواد, )7 3يتم+س هد;8ن 96ا?ع N8س4 ياcعا ء)ي-@ "د N6ار@
)@ و" 3لام 9F4 1ا يد;ب87 و ص-ن ا@ وا رWا &د6;W3م Qخس [9سا
Qخس N6;, تور_ و bا;ما ء)ي-@ "د bاTتم ياد, Rc! 1ا [د;ش و"
ا" RB 4وL
B
ع ياد, [دهد 9سد 3تبيyم يو )@ رWا و &د6;W3م
يم \اxس [9سا هد;8ن 96ا?ع يو )@ )7 يرگ6د ياه98Tنر@ &د6;گ
[د?7 R8ع 3ن/ر0 هاS;7 ء)6/ ]6 Qي8ه )@ )7 3?مuم ناسنا f%
•;, و د?ي@3م •;, [د6;W3م •;, )شي8ه [9سا RDا#تم )شي8ه
يم [دشا@ ر% •ا)لاي% ‹yن رWا &دش,"د3م ر% Gا)لاي% ‹yن .د6;گ
اد, و 9سا Qي@د@ دار!ا د?نام وا &9سا هداد 3ت8Tن Qي?M Q6ا Qم )@
&9سا 3لا, Gا)لاي% ‹yن .د6;گ@ )7 9سين N6دنا f(ن و
151

و" )@ و" 3Wدن1 )@ •اش@ ءهرFM و 1ا@ يرX! ا@ RDا#تم ناسنا Q6ا
و اه›;ش 1ا وا &د"ادن 3@;, ء)نايم اههرFلد و اF$نارگن ا@ وا &د;ش3م
Rيلد Qي8ه )@ &9سا "ود ن/ 1ا 3شان ياFƒ"ا8ي@ و 3ناو" ياFناXS
يم "ايس@ دي7~S R*ا Q6ا يو" ه1ورما 3سا?شناو" Nناد )7 9سا ‘
&د"اeگ
RDا#تمm .N6;, =ات7"د [فورTم \ا?شناو" h)يش;@ ";تX6وm ";ت7د
تeل \اس>ا و 3ش?م•;, [3ش6دنا•;, [bؤا#Sm .د6;W3م h•ا@
&د?شا@ يو 3Wدن1 "د ناسنا ”?هœشي% )شي8ه د6ا@ [3Wدن1 1ا ندر@
دنا;S3م ناسنا )ن;گM )7 د6/ د;4و )@ bاuس Q6ا 9سا QX8م 3هاW
ر@ 3ن;ماري% ياهداد6و" )7 3لا> "د دشا@ bؤا#تم و N6دنا•;,
)شي8ه د6ا@ ناسنا )7 9#W د6ا@ 9لا> Q6ا "د &د?تسين يو دارم U!و
د?نا;S3م 5ه ت`ا> Q6رSد@ "د )7 ا" يري, ياFن;نا7 اS دشا@ هدام/
&د6ا8ن ‹ش7 [د?نادرW د;, =;لم ا" يو ياF$ش;,ان
[رSQشو" و Qشو" ياهادر! )@ ديما و 3تخبش;, )7 9سين 3Xش
نا?•8ه &9سا RDا#تم و N6دنا•;, ناسنا =ا7ر8ه )شي8ه
Š9سا 38لع 5لسم R*ا ]6 ه1ورما [3تم+س و RDا#S نايم ء)g@ا"
3تم+س و bؤا#S نايم "د )g@ا" د;4و ر@ )7 36اهLيM Q6رSد6د4 1ا
يم دي7~S و Rما;ع 1ا 3X6 .د6;W3م )7 9سا 3ب• ‹ش7 Q6ا [د"اeگ
38س ءهدام )7 hbورتسل7m دا26ا ءهد??7 دعاسم 5Fم ياه";ت7ا!
[Qي6ارش دادسنا ن;M 36اFƒ"ا8ي@ و د?73م =;س" Qي6ارش "د و 9سا
"د [9سا هدام Q6ا b;y(م 3بل0 ء)تXس و ي"د* Jا?, [ن;, "اش!
[نا";ت7د &9سا 3ل-ع تاش;شS و 3#?م ر
B
ک#S [يرX! b+تعا 9-ي->
رk7اد> د6ا@ )7 د??73م )ي*;S ا" bورتسل7 )@ =اyم نا"ا8ي@
)ک?6ا 3?T6 &د"eگ@ •;, اFن/ يار@ اS د?هد ’ر, )@ ا" ناشNش;7
ش;, و bاي, •;, د6ا@ )تXن Q6ا ر@ 3ت> و &د?شا@ •اش@ و N6دنا
نا"ا8ي@ Q6ا )@ “-! )ن [•اسبنا و 3ش6دنا•;, )7 د??73م دي7~S
)@ ندش=اyم 1ا يو ء)6ا0و رxس Q6رتF@ 3ت> )Xل@ [د?73م ]87
&9سه Lين اF6"ا8ي@
د?73م ر7™ ا" ي;ناxسا ء)ناس!ا ]6 )g@ا" Q6ا "د هدربمان د?8شناد
"د [د;@ هدش \;6~م 3Wدن1 1ا )7 3نا;4 .9سا Q6ا ن/ دا#م )7
و هودنا و \;س!ا و ه/ 1ا 36ايند ا@ و 9!رW ها?% ير6د ء)ش;W
[در73م 1ا@ 5شM )7 Qي8ه &دنا"eW3م ا" •1و" و •ش 3Wدر8لد
و 3هايس [3تخ@د@ 1ا ر% )7 د6د3م ر61ارس 36 ه"د U8ع "د ا" د;,
1ا 3بش &9سوا د;, ن;•8ه 9خبن;گن 3مدرم ا@ هار8ه 9ش>و
و \~6 \;@ا7 []6"اS و درس ياسيل7 •ند ء)ش;W Qƒا "د اFبش
bا> Q6ا ر@ و د"و/ G;2ه وا ر@ 9خس [9بXنو 3Wهدرس!ا [3Wدر8لد
و د?73م ادن ا" يو 3#Sاه 36;W )7 د6د =ا;,"د &9!" ور! =ا;, )@
)7 ي"اد ا" ن/ 36انا;S ;S ار61 Š •ابن ديما ان و \;6~مm .د6;W3م
]?6ا Qم &نا8س/ "د ا" اه98Tن و [3?7 ادي% Qيم1 "د ا" 3تخبش;,
152

و [3?7 ادي% Qيم1 "د ا" 3تخبش;, ن/ ا@ )7 5هد3م ;S )@ ا" 38سل•
)7 5هد3م ;S )@ ا" 38سل• Qم &نا8س/ "د ا" اه98Tن
;S )@ ا" 5سل• Q6ا )کن/ 1ا Rب0 3لو د?73م Qي8cS ا" تا3تخبش;,
ي"اد 9ناما bا87 ا@ هام Nش تدم )7 3هد b;0 Qم )@ د6ا@ [5هد@
و داد 36 )?ي6/ يو )@ )تشر! ن/ ا?_ا Q6ا "د &h3?7 يوري% 5Sاداش"ا 1ا
ام يار@ ا" ير6;yS نا8ه “-! ايند &9سايند )يبش )?ي6/ Q6اm .9#W
يم ام د;, 1ا ا" ر6;yS ن/ )7 دهد3م )Dا"ا ايند )7 رما Q6ا 1ا ;S &دريگ
1ا Šي"اد ه;Xش [9سا هدش و" )@ و" ;S ا@ \;بع و ;8,ا ءهرFM ا@
ا" 3ناش,"د و •اش@ ءهرFM ايند Q6ا يار@ د;, ;S ا6/ [5سر%3م ;S
5?73م )ي*;S &دن13م د?خبل 96و" )@ ايند [نL@ د?خبل ‚ياهداد ناشن
)ليسو Q6د@ اS د?Xن "ار! 9نابل 1ا د?خبل Q6ا 1و" b;• Gا8S "د )7
)@
o
+*ا &3نارتسگ@ Lين 9ل;>ام “ي(م )@ ا" د?خبل Zو" 3نا;ت@
)Xل@ &9سا هدينادرW Gور(م اFن/ 1ا ا" ;S ايند )7 QXن رX! 36اهLيM
f% ن/ 1ا &h9سا هديشخ@ 96ار@ ايند )7 N6د?ي@ 36اهLيM )@ “-!
Š9س6رگن3م 1ا@ 3بل0 و [•اش@ ءهرFM ا@ Gدرم ي;س )@ نا;4 ن/
ا@ 5ه Nناي!ار•ا 3Wدن1 Lين و دش ن;WرWد •ا 3Wدن1 )7 د;@ Q6ا
&د6درW نور-م تداTس و 98Tن 1ا 36ايند
‚9سا27 "د )#6رش ء)6/ Q6ار@ار@ "د J;! 5يها#م هاگ6ا4 3تسا" )@
“1
7
د
,
8
.
+
.
D
.
,
7
ب"
.
S
,
م
.
V
1,2
,
ب اL
.
7
.
9-
.
hي;گ@ Qخس N6;, "اWد"ور% 98Tن )@ اما وm
رDاد اهد* [Nناد يايند رWا ا6/ ءه Q6ودS )g@ا" Q6 ا"د ا" ف"اT8لا
&د6ا8ن )•ا>ا )86ر7 ء)6/ ]6 Qي8ه ريس#S )@ دنا;S3م [د?7
دنواد, 98Tن 1ا Qت#W Qخس 3?Tم )تبلا )•ن/ ناسنا )7 9سين Q6ا
9سا هدش 96ا?ع يو )@ اه98Tن هريE و ها!" و تور_ و bام 1ا ا"
3ع;ن دنا;S3م 3هاW رما Q6ا ]شي@ )7 دشX@ نارگ6د I" )@
اد, 98Tن 1ا Qت#WQخس )Xل@ &د6/ =اس> )@ 3شور!رخ! 9سا Q6ا
)•ن/ ر@ار@ "د و د6ا8?@ ا" 5T?م رXش د"اد )7 )•ن/ ر@ار@ "د ناسنا )7
3لع Qمuم ناسنا )M &د?Xن دادي@ و 96اXش Gدرم دLن [د"ادن )7
&9سا 3Fلا 98Tن و Rc! "اLWرXش و ي;گساxس Gاودلا
دنواد, 98Tن 1ا Qت#W Qخس 1"ا@ رهاHم 1ا ت8Tن Q6ا ر_ا ";F} ر@ اF
ء)ليسو )@ ناد?8ت4ا> 94ا> و 1اين Qت,اس :;!رم [98Tن •>ا*
)@ Qي?•8ه و [نان/ ر@ Jا#نا "د ›اسما و Rخ@ Gدع و اه98Tن Q6ا
";تسد ناد@ ‹6رش :رش )7 )•ن/ ها" "د 9ساه98Tن Q6ا Qت!رW"ا7
&9سا هداد
تور_ و bام1ا ت"ابع )8ه 98Tن )7 د;شن )تشاد?% Qي?M )تبلا
a اب•ا 1ا 3X6 b;0 )@ a 98Tن 9,ا?ش šي(* ياه›+م )Xل@ [9سا
Fنا, )?6اTم Q6ا "د ار61 Šد;ش3م )ت,ا?ش نارت7اد ء)نا, )?6اTم "د ‘
تور_ و b;%
o
اما8S 3Wدن1 "د Gدرم فده [د;ش3م هدي8F! )7 9ساF
153

)کنا?M &دشا@38ن )6امرس و bام )@ دود(م Lين يرگنا;S و [9سين
.د6امر!3م •ربماي% )@ =اg, h3(<m ءه";س "د RB 4وL
B
ع ياد,
<.2N
1
.
m+
.

P
O,Tاع. ^
.
.
دج
.
-
.
-
.
hدينادرW د?8Sور_ f% 9!ا6 "ادان ا" ;Sm
G+سا 3مارW ربماي% )7 دنا هد;8ن تاب_ا رSا;S )@ تا6او" )7 3لا> "د
يد?ما?E QXيل &دناهد;بن د?8Sور_ 3لام رHن1ا 5ه 1و" ]6 3ت>
G+سا ربماي% 3بل0 ناش6ا )7 9سا 3?Tم Q6ا )@ )86ر7 ء)6/ Q6ا "د
يري8< [Gا"/ و Q^8gم ء)?يس [ناو" و šيy! 3نا@1 [)تس"او و ›ا%
يدر, و R-ع [9س"د?S و د?8نا;S 38س4 [5لاس 3ناد4و و 9>ا"
&دنا)تشاد Qتش6;, 1ا 3<ا" و د;?ش, ي"اWد"ور% و )تخيهر! و رSر@
9يل;شم د;4و ا@ و 3لام ر-! 5E" 3لع )7 د;@ Rيلد Q6ا )@ f%
[نا-!ا?م و "ا#7 96™ا و "ا1/ ا@ 3گشي8ه 36و"ا6و" و داF4 )@ 38Dاد
دنواد, 98Tن 1ا )شي8ه 5ه 1ا@ )M f% &دنا)ت#W3م Qخس د;, ر@
56ر7 ن/ر0 )@ R8ع و ناش6ا )@ ادت0ا ا@ Lين ام )7 9سا )تس6اش "د0
ياه98Tن "اeگ4"ا [9سا )ت,اS ;ل4 5لع ناو"ا7 1ا bاس اهد* )7
&5يشا@ N6;, تداTس "ادنا8Fيم و 3Fلا
3تخبش;,و تداTس ي;س )@ ناسنا ت;عد "اد8Mر% ن/ر0 Š3ل@
و نا(لyم ء)8ه ء)M"اxX6 دا6ر! ن;?7ا 5ه )7 3S;عد Q6ا Š9سا
&9سا هد6درW •• نارت7اد و ناد?8شناد
ء)Tg0 [Nس"د 1اE/ "د ديSاسا 1ا 3X6m .د6;W3م h";م رتلوm ";ت7د
fxس و در7 5يسرS هايس ء)تخS يو" ر@ ا" دي#س J"و 1ا RXش Y@رم
1ا هاگن/ &داد "ار0 ا" 3XM;7 هايس ء)g-ن [)Tg0 ن/ “سو "د
نان/ 96رk7ا ‚د??ي@3م )M هايس ء)تخS يو" ر@ )7 ديسر% نار<ا>
)7 د;@ ا2?6ا "د &د??ي@3م ن/ يو" ر@ ا" 3هايس ء)g-ن )7 دنداد zسا%
دي#س Ž"L@ Y@رم Q6ا )7 9سين 5ه ر#ن ]6 ا8ش نايم "د ا6/ .9#W وا
&h‚د?يب@ Lين ا"
دي#س ياهY@رم ند6د .9سا Q6ا تداTس ي;س )@ ت;عد 3?Tم Šي"/
و رSUي8ع و &3#?م و هايس ]M;7 ياه)g-ن1ا نديش;%5شM و
يم )7 ›ا% ن/ر0 ت;عد Q6ا ن/ 1ا رS )بنا4)8ه .د6;گ
“1
7
د
,
8
.
+
.
D
.
,
7
ب"
.
S
,
م
.
V
1,2
,
ب اL
.
7
.
9-
.
تور_ [3تم+س Š98Tن )@ r
K
B
د(S U6ر• 1ا 3تخبش;, \اس>ا
o
اTg0
تاب_ا )@ •• 5لع
o
اري,ا )کنا?M [د"و/3م هار8ه )@ Lين ا" تLع و
&ددرW3م vارما يا#ش •4;م [تداTس \اس>ا )7 9سا هدناس"
\اس>اm .د6;W3م 36اينات6ر@ 3ناF4 Zار4 h3#يلWوا z?يه ريسm
Šد?@ا6 ا#ش )2لاTم نود@ vارما اS د;ش )ليسو 9سا QX8م تداTس
)بلE vارما تاببسم و Rلع ر@ دنا;S3م Gا"/ ناو" و =ان در, ار61
ء)2لاTم "د )تس;ي% "ا7 bاس "اFM و RFM 1ا f% هدربمان رت7اد &د?7
9سد N6;, ناد6وا4 ء)ل84 )@
o
اري,ا [ن/ يو" 3س"ر@ و نا•رس
+تبم نا•رس )@ LW ره 9خبش;, ناسناm .9#W )7 هاگن/ 9!ا6
154

د;4و 3?يTم L7رم ناسنا Lم "دm .9سا )ت#W وا 5ه &hد;ش38ن
1ا [Uي0د 3S"اHن ا@ ا" 5س4 ياهb;لس Gا8S ي;8ن و دش" )7 د"اد
يم bورت?7 ن;, "د ن;مره 1ا 3ع;ن 1ار!ا U6ر• L7رم Qي8ه و د?X
ياه98س0 Gا8S "د ‹لتخم ياFل;لس )@ ا" ريSاسد Gا8S )7 9سا
)7 دناهدناس" تاب_ا )@ ا" 9-ي-> Q6ا اF$س"ر@ &د6ا8ن3م "دا* ند@
تا8يلTS a دشا@ Gا"/ و Qشو" و فا* ناسنا Qه™ )کنا?M a L7رم Q6ا
Qه™ رWا اما &د6ا8ن3م bاس"ا N?ي@ يو" 1ا و 3هاW/ ا@ ا" ر7eلا J;!
ا@ Gp;S اهb;لس يار@ ن/ تا8يلTS "ود* [د;@ )ت#ش/ و •;شم
Fت#ش/ و N2?س نود@ و 3WدL@اتش ا@ bا> Qيع "د و b+ت,ا و 3گ
و 3Tيب• ريE ت";* )@ اFل;لس 9لا> Q6ا "د )7 &9سا Uي0د 3@ا61"ا
&hدندرW3م نا•رس 1ور@ ء)?يم1 Nي% 96اFن "د و )ت!ا6 رkXS 5H?مان
1اين 3@ ام رگ6د [)86ر7 ء)6/ Q6ا "د Uي8ع •رگن و 9
B
0د 1ا دT@ Šي"/
.ء)6/ )7 ارM [5يتسه Rيب0 Q6ا 1ا 36اه)ن;8ن و اFلاkم ناي@ 1ا ام
j
B
j
p
j
و
rl Bs
د(
j
j
! ]
j
s
B
@"
j
ء)8
j
l
Ts?
s
@ &9سا ناسنا تداTس يا8ن Gا8S ء)?6/ د;,
fff &هم
.
1
F8
,
1
)ا d
.

1
5
3 :
1
L
.
-
.
و نادن1ر! [دهد3م تور_ و bام د;, ناWد?@ يار@ RB 4وL
B
ع ياد,
Fن;W ياه98Tن 1ا و د?73م 96ا?ع 3ناL6Lع ناشد?م هرF@ ن;گ
)@ 3هاW تور_ و bام )7 9سا هداد ناشن 3Wدن1 ="ا2S &د1اس3م
]6 L4 9سا QX8م 3هاW Lين نادن1ر! &د";,38ن د;, •>ا* د"د
5ه و تور_ 5ه )Xل@ د?6اين =اس> )@ ناسنا يار@ 90;م N6ا"/
)@ N6ار@ ا" 3Wدن1 هد6درW يو يار@ 3تبيyم و 9بXن [نادن1ر!
ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )کنا?M &د?نادرW bدبم 38?F4 45 ءه";س 1ا
.د6;W 3م h‹F7m
ا
.
$1ن
5
7
د)ا ‚
,
ا
.
$8
.
1
)ا S5 .23ز
,
ن
.
52
.
ب
1
)ا-
.
Y5 ام
.
1

hدنا ايند 3Wدن1 N6ا"/ نادن1ر! و bامm
ء)6/ "د و 14 .د6;W3م hQ@اSm ءه";س
م
1
5
F
.
)
P
ا-
7
5
دع. م
1
5
C#
,
p-
1
.
9-
.
م
1
5

,
ا-
.
ز
1
.
9 :
1
L
,
ن
.
7
,
X ا52L
.
آ :
.
3e
,
.
7
)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3
م
1
ه5 -"
5
.e=
1
ا+
.
و ا8ش نارس8ه 1ا 3,ر@ 9-ي-> "د [د6اهد"و/ نا86ا )7 3ناس7 ياm
hديشا@ "e>ر@ نان/ 1ا [د?6ا8ش Q8شد [ا8ش نادن1ر!
يار@ ا" ن/ نا(بس ياد, )7 9سه 5ه يرگ6د 9به;م ا2?6ا "د QXيل
ري, ناسنا يار@ 9به;م Q6ا "د )7 دشخ@3م دها;خ@ f7 ره
ء)6/ Qتم "د 9به;م Q6ا &9سا )ت#Fن ي"ايس@ 269 hهر-@m ءه";س 1ا
.د;ش3م ناي@ Qي?M
P
ار
1
$R. (
.
,ت-
5
9
1
دق
.
+
.
S. م
.
1
F8,
1
)ا d
.

1
5
3 :
1
L
.
-
.
5&ا%.
.
3 :
1
L
.
S. م
.
1
F8,
1
)ا (,ت‰
1
5
3
P
ار$,Q
.
C
155

f7ره )@ و [دشخ@3م 98X> [دها;خ@ )7 f7ره )@ دنواد,m
L4 و [9سا هدش هداد يو )@ ناوار! يري,
o
ا?ي-6 [د;ش هداد 98X>
hدريW38ن د?% 3س7 ناد?مدر,
و "ا;تسا 9سا يدر, و R-ع .98X> )7 دنا)ت#W 98X> ‹6رTS "د
"اد";,ر@ 98X> 9به;م 1ا f7 ره .دنا)ت#W و &;Xين 9سا 3-ل,
1ات8م 3تيT0;م و 3لاع 3هاگ6ا4 )@ ايند "د ن/ ء)ليسو )@ [دشا@
ياد, )7 3نان/ ء)8ه )7 دناهداد ناشن اF$س"ر@ QXيل &د@ا63م 9سد
)gلس L7ارم "د [9سا هدينادرW ناش "اد";,ر@ 9به;م Q6ا 1ا bاTتم
و 98X> ا@ ياFناسنا دنا "ايس@ )M ار61 Šدن"ادن "ار0 Gا-م و ها4 و
نا8ه )@ و )ت!رW "ار0 اوLنا ء)ش;W "د 3عا8ت4ا 3Wدن1 1ا )7 يدر,
و هدر7 9عا?0 هدات!ا"ود ء)ش;W ]6 "د N6;, يوL?م 3Wدن1
)ش;W :ا8ت4ا 1ا )7 a هورW Q6ا ا6/ f% [دنا Gر,و •;, )ناش6و"د
Fيشا> )@ ا6 )ت!رW ŒLWره ‚دناهدنام Gور(م ري, 1ا a دنا هدش هدنا" اF
3س7 ار61 Šدنا)ت!ا6"د ا" 98Tن و ري, Q6رتW"L@ و Q6رتشي@ نا?6ا )Xل@
3لش و "ا7 ره )@ [9سا د?مهرF@ 98X> د?نام 3يFلا 9به;م 1ا )7
3@ [دشا@ )تشاد "ار0 )7 3تيT0;م و Gا-م ره "د و دشا@ فورyم )7
“-! ا" "ايس@ ري, Q6ا ام )تبلا &9سا د?مهرF@ ي"ايس@ ري, 1ا ]ش
و 56اهدش ا?ش/ 5لع ياه9!رشي% ا@ )7 5يسا?ش@ 56ا)تسنا;S هاگن/
&9سا اب61 و 9سا" 5يX> ياد, Qخس )7 اB->
3ند@ ا@ صخش )7 9سين 3!ا7m .د6;W3م hb"ا7 fيسXلاm ";ت7د
ار61 Šد;ش د?مهرF@ 5لاس 3Wدن1 1ا دنا;ت@ اS د?7 3Wدن1 5لاس
دود(م )ن [9سا vارما ر@ار@ "د ند@ 9موا-م )@ رy(?م )ن 3تم+س
و "ا7 ر@ ناسنا ت"د0 )@ رy(?م 5ه )ن و [5س4 R8
B
(S يورين )@
Nما"/ و R-ع ي"ا2?ه )@ و ي"ا;تسا [J+,ا يورين Q6ا )Xل@ &ديل;S
&9ساFن/ ء)8ه1ا رت8Fم )7 9سا h98X>m 3?T6 ر•ا,
)@ )تشeW ياهرyع ياFناسنا 1ا [ر<ا> رyع ناسنا )7 9سين 3Xش
R8(S ا" يد6د4 ت+Xشم د6ا@ وا ار61 Š9س ارSد?م1اين Rما7 3تم+س
و اFناXS د?نام 3S+Xشم Š9سا ر*اTم و د6د4 “6ارش ءهدي6ا1 )7 د?7
F8F8ه [3ناو" ياF$Wهد6";ش [3?يشام AWدن1 ياه;هايه و اF
Fن;W ياههرFلد و اF$نارگند;4و )7 يريg, 3عا8ت4ا ت+Xشم و ن;گ
ا" ناسنا =اyعا اس@ )M )7 3S+Xشم &9سين 3لا, اFن/ 1ا ام “ي(م
Q6ا 1ا &دن;ش3م اسر!90ا• و ريWf#ن وا يار@ و )ت!;7 5ه"د
ن/ در2م ]6d;ل;6Lي! دT@ 1ا “-! 3تم+س )@ 5ينا;S38ن ام [9F4
3Wدن1 1ا يرگ6د داT@ا [J+,ا يورين و R-ع 3تم+س ار61 Š5ي?7 هاگن
3@ اFن/ 1ا [)تس;ي% ž;ل@ و •cن )@ ناسنا ء)م
B
اS 9
B
يyخش )7 د?6 ام
&h9سين 1اين
د6/3م د;4و )@ b;لس ]S ]6 1ا R*ا "د ناسنا 5س4 )7 5يناد3م
)@ 98س0 ره و د;ش3م 5س-?م 98س0 ود )@ 1ا@ b;لس ]S ن/ )7
اS b;لس Q6ا )7 9سا Qي?M Q6ا و رگ6د 98س0 ود )@ د;, ء)@;ن
156

ن/ Gا8S و bا87 )@ ا" ناسنا 5س4 دش" و ;8ن )7 د@ا63م رkXS ا2ناد@
1ا@ [دسر@ )7 5ه RماXS 1ا 36 )6ا% ره )@ ناسنا 5س4 f% &دناسر@
و 5س4 ياcعا 3ما8S oءا?@ &9سا 30ا@ •د;4و ء)يلوا د>او نا8ه
36)تس;ي% 5ه )@ و ”?هœ8ه [52س?م د>او ]6 Y0او "د [ن/ تا!اشXنا
ر*ا?ع و =اyعا )لسلس 1ا 36اس/ b;ه و 5يHع ء)Xبش ا@ )7 دنا
اFن;مره Gان )@ ا" اFن/ ام و د?6ا8ن3م 1ار!ا ا" اFن/ اههدE )7 3ي6اي8يش
[3تم+س &دنا هدر7 56ا0 •ابS"ا و هد";, 9!ا@ 5ه )@ [5يسا?ش3م
“@او" و 3گ?ها8ه —#> و د>او Q6ا 1ا 9H!ا(م و ي"ادFگن 3?T6
نا"ود "د Qي6ارش •لyS )کنا?M f% &د;4و ياcعا نايم bداTتم
Qي8ه [د?ي@3م )8gل ناسنا 3تم+س و هد"و/ د6د% b+ت,ا ناسنا ن;,
دا26ا 3@ارg<ا ناسنا =اyعا "د 3نارگن و \رS [5ش, رWا ";•
&د;ش3م و")@و" يد4•يس/ و )8gل ا@ 3تم+س Q6ا [د?7
و •اشن )7 9سا هد6درW 9@ا_
o
+ما7 ن;?7ا5ه 9-ي-> Q6ا Šي"/
5س4 و 9سا 3ل-ع 5ه و ي;cع 5ه [د>او ن/ ]6 "د ناسنا 9يلا
B
T!
ا6 zم G"و )کناسن/ f% &د?شا@3م )6L2S R@ا0 ريE د>او ]6 Zو" و
Qي8ه [دما2نا3م ناسنا 3بyع و 3ل-ع فار(نا )@ [)ي0"د ءهدE
[Qي6ارش •لyS [هدTم 5,1 )@ J+,ا فار(نا ا6 R-ع =ارg<ا ";•
&د?ما2نا 3م يو )8<اه 1اF4 "د b+ت,ا و 3بل0 vارما
—#> يدر@"ا7 ياFشو" دنا;ت@ )7 9سا bا(م ناسنا يار@ Q6ار@ا?@
]6 Q6ا ار61 Šد?7 ‹ش7 9F4 )8ه 1ا و
o
+ما7 N8س4 "د ا" 3تم+س
]6 )*رع Q6ا "د ام رگم &9سا ي"و/ تري> و هد??7•يW ء)يc0
  3تم+س 5ينا;S3م اFن/ )@ 96ا?ع ا@ )7 56"اد 3يساسا دعا;0 )لسلس
)7 3ساسا دعا;0 Q6ا ا@ Nي@ و 57 ام ء)8ه و 5ي6ا8ن —#> ا" نام
و 56د0 •• و 9سا ‹لتخم ياFƒ"ا8ي@ 1ا يريگشي% ءه;(ن )@ •;@رم
دعا;0 ام ا2?6ا "د QXيل &5يتسه ا?ش/ [دناهدر7 )ي*;S ا" اFن/ د6د4
دعا;0 Q6ا &دنا •• 5لع د6د4 ياهد"واتسد 1ا ت"ابع )7 56"اد 3?6;ن
Lيهر% )#لتخم ياFم;8س 1ا
o
ا8ت> د6ا@ 3تم+س —#> يار@ .د?6;W3م
1ا رت8Fم و د?6/3م ند@ ’"ا, 1ا )7 36اهديس7;S ا6 اه G;8س &در7
&دندرW3م دل;تم د;4و R,اد 1ا )7 36اه G;8س اFن/
و Qي,دS
o
+kم )ک?6ا ر@و د"اد "وا@ ]6d;ل;6Lي! ="ا2S )@ a
o
+kم a ناسنا
bا> Qيع "د QXيل [دن;ش3م Gا8S رcم يو 3تم+س )@ ي"اسWهدا@
9سد اهLيM Q6ا 1ا د?نا;S38ن )7 د?تسه دار!ا اس@ )7 5ي?ي@3م
)7 هاگن/ رگم د?هاX@ اFن/ فرyم ناLيم 1ا R0ا د> ا6 و دن"ادر@
دنواد, Šناديم Q6ا "د 98X> و &&&د6ا8ن 96ا?ع h98X>m ناسنا )@
&9عا2ش و در, 3?T6
[نا"ا@ [دا@ ياF$تخس R8(S د?م1اين ام ند@ 34"ا, 9س;% )ن;گ?ي8ه
و" اههد6د% Q6ا ا@ اS هدش )ت,اس ن/ يار@ ار61 Š9سا )6اس و ديش";,
"د ناسنا ›ر(Sر% يدادما@ يو"هداي% 9عاس ]6 “-! اما [د;ش و" )@
و ن;, 3ت> )Xل@ [ند@ يا8يس و 9س;% )7 9سا 3!ا7 دا1/ يا;ه
157

)@ “-! رما Q6ا QXيل &دهد J;س 3تم+س ’وا )@ ا" يو ياcعا
Š9سا h98X>m “-! 5ه LيM ن/ و دشا@3م د?م1اين LيM ]6 Qتشاد
&هدا"ا و R-ع 3?T6 ا2?6ا "د 98X> و
نا8ت,اس يار@ 1اين د";م 36اي8يش ر*ا?ع )7 5يناد3م ام ";• Qي8ه
د?نام 3Tيب• ياهاeE "د [ام 5س4 يد?مورين و •اشن —#> و ’اسنا
Gدرم bاتشا QXيل &دنا د;4;م تا@;ب> و تاي?بل [اهه;يم [تا26Lبس
و" )@ و" 3تلا> نا?M ا@ ا" ناسنا 3هاW [”ن"اگن" "اد3?شاM دا;م )@
ياههد"وار! ا@ ا" د;, 3ند@ ‹T< د;ش3م ";ب2م )7 د1اس3م
)@ اما د?7 فر•ر@ [دنا تا4ه;يم و تا26Lبس دا;م ي;ت(م )7 يرگ6د
ي;س )@ ناسنا 9شW1ا@ f% &3Tيب• ";• )@ )ن و 36اي8يش ءه;يش
دا;م 1ا N?تشادر@9سد و ه1اS ياهه;يم و اFƒLبس ن;M [3ل*ا دا;م
“-! 5ه LيM ن/ و د"اد LيM ]6 )@ 1اين [رگ6د يا1يdرنا و =رMر%
&يريW5ي8yS و R-ع 3?T6 Lين ا2?6ا "د 98X> و [9سا h98X>m
?ي8ه ر@ ن/ 3#?م ري_~S و )8<اه 1اF4 vارما 1ا ناسنا 96اXش )ن;گ
ار61 Š9سا ي";,ر% 1ا 3شان )8ه و )8ه [دب7 و )يل7 و اه)6" و •ل0
[56";,3م )7 5ه 3ت0و &56";,3م اeE 56;ش )?سرW )کن/ 1ا Rب0 ام
"ا7 Q6ا نا61 )تبلا و &د6/3م دا6ر! )@ ام ءهدTم )7 56";,3م نا?•ن/
G+سا 3مارW b;س" ءهد;مر! )@ ا?@ د6ا@ f% &5يناد3م 5ه ا" اS
)8-ل د?M “-! [56د";, اeE ن;M و 56";خن اeE [56;ش38ن )?سرW
"دا0 •+S و "ا7 )@ ا" ام و د1اس "ا;تسا ا" نام 9ما0 )7 56";خ@ 36
رگم ŒLWره ‚5ي?7 R8ع )ي*;S Q6ا )@ 9سا QX8م ا6/ f% &دنادرW
و R-ع 3?T6 h98X>m “-! 5Fن/ [5يشا@ )تشاد LيM ]6 )7 هاگن/
&9سا هدا"ا
[اهNX8ش7 ء)8ه ا@ ام 3عا8ت4ا N?Sر% “ي(م "د 3ت> )Xل@
و 37;M و ي1و" و J1" رس ر@ ن/ "د )7 3Sا-@اسم و اه9@ا0"
)@ ر2?م د"ا;م اس@ "د )7 3Sا-@اسم [9سا نا6ر4 "د ت"د0 و •y?م
Q6رت87 ا@ ناسنا )7 ي";• )@ [د;ش3م ›ا?8لا rدا;> و اFƒريW"د
و 5E "ا@ ر61 هر,ر, اS ا" د;, )مد* Qيلوا ا@ و هد6";شر@ 36 )ناF@
36 )T4ا! )@ د;, يار@ ا" )8gل Q6رتXM;7 و د?73م JرE هودنا
)ن;گM دل;م ";ما Q6ا )7 5يناد3م )8ه ام )تبلا و &د1اس3م bدبم
ان 9يT<و Q6ا ا@ )ل@ا-م يار@ )7 5يناد3م و [دنا يريg, vارما
و f#ن )@ دا8تعا [)ل*;> [R8(S )@ رگ6د LيM ره 1ا Rب0 Š"ا2?ه
)7 9سا QX8م ا6/ اما &56"اد ’ايت>ا 36;Wد@ و 36;Wر% 1ا نا@1 —#>
9به;م 1ا )7 هاگن/ رگم ŒLWره &5يشا@ )تسا"/ اه9لy, Q6ا )@
&]ين J+,ا و 3گنا1ر! .3?T6 &5يشا@ د?مهرF@ h98X>m
نا?M د;, يايند "د ناسنا )ک?6ا [9سا 98X> تامLلتسم 1ا نا8W3@
دنواد, وا رWا )7 د?7 "ات!" اد, [د?ي@38ن ا" 3م ا" وا
o
ا?ي-6 &د?ي@
ء)>;ل "د [ام ";Tش` رتس@ "د د;4;م ت+يخS 3ت> و "ادر7 ["ات#W
ŸيلبS ا" 9-ي-> Q6ا 3نا8س/ •ت7 و نا6دا رWا و د;ش3م 9ب_ 3تسه
158

ناسنا ر@ f% &9سا )تس;ي% اFن/ Y84 )@ Lين 5لع ]?6ا [دناهد;8ن
[دشابن "ابنا61 )7 د"و/ نا@1 ر@ ا" 3?خس “-! اS 9سا G1` د?مدر,
دشابن يو ناو" ءهد?ش7 )7 دنا"ورx@ د;, داFن "د ا" 36 )ش6دنا “-!
دنواد, =اeع 1ا ا" وا )7 دهد Gا2نا ا" 3ل8ع “-! و &دنادرW "ود
N6;, Qتش6;, U> )@ ناسنا رWا د;@ دها;, )نا1"و 98X> ]ش 3@
•6اE U> •>ا* رWا ار61 Šد1ودن نارگ6د U> )@ 5شM و هد;@ Yنا0
N6;, ناWد?@ bا> ر}ان و ر<ا> )شي8ه Ž"L@ دنواد, [9سا
ا" Gر2م ن/ "د )ع;<;م Qينا;0 و 3?يم1 9لادع هاW ره و &دشا@3م
Lين ا" 3Sا1ا2م
o
اSو+ع و هدينادرW GLلم Nب>ا* )@ U> ندنادرWر@ )@
‚د;@ دها;, )ن;گM 3Fلا bدع =اس> f% [د6ا8ن3م Y<و يو يار@
ء)8ه ›"اS ر@ [J;! ء)86ر7 ء)6/ ي1ا2عا تايل2S )7 9سا Qي?M Q6ا
و ري, 5يها#م )7 5ي@ا63م"د )@ر2S )@ ام و دش,"د3م 3ناسنا G;لع
ء)8ه )تبلا و &دناR,اد h98X>m ن;8cم "د 3گل84 [bدع و U>
f% &د;ش3م 3-لS =ا;_ [د2?W3م نا;?ع Q6ا 9(S "د )7 )•ن/
3نا1"ا h98X>m ناش6ا )@ RB 4وL
B
ع ياد, )7 3نان/ bا> )@ اش;,
ري, )7 ]ش 3@ [9سا 98X> 1ا "اد";,ر@ f7 ره )M [9سا هدر7
&9سا هد"و/ ار! تر,/ و ايند "د ا" 3ناوار!
:
5
>
.
=
1
.
9 (
.
ه
,
(,;
.
7

,
ب م
1
4
5
1
)#
,
اج
.
-
.
)Tما4 Qت,اس ها" "د :ا8ت4ا 5لع ناد?8شناد ياهد;8?ه" Q6رت8Fم 1ا
"د [د?شا@ "وا6 و "ا6 5ه ا@ )8ه ن/ ياFناسنا )7 N6دناري, 36
&9سا bاد4 ءه
B
دا> ء)6وا1 1ا ناسنا 3گشي8ه ند6LWي"ود 9-ي->
و 5ش, [bا2?4 و "ا4 1ا 9سا ت"ابع ه
B
دا> ء)6وا1 Q6ا Šي"/
&دنادرW3م "دXم ا" 3ناسنا U6+ع ياc! )7 )•ن/ ره و 9
B
ينابyع
3سا?شناو" G;لع "د 3-!;م "ايس@ تا#لuم •>ا* )7 3گين"ا7 R6د
1ا Qم )7 36 )2يتن نا8W3@m .د6;W3م 9سا 3سا?ش)Tما4 و
ء)ليسو اF?S )7 9سا Q6ا Gا)ت!رW ر@ N6;, 38لع دت8م ياF$س"ر@
و bاد4 1ا ند6LWي"ود [3عا8ت4ا “@او" "د Ug?م ندناشن3سر7 )@
يم NX8ش7 هر4اشم "ا@ هد ره 1ا )7 د?6;W3م Qم ياF$س"ر@ &دشاب
Qي!ر• 1ا ]6 ره [ن/ "ا@ )ن "د 5ت> ";• )@ [QS ود نايم bاد4 و
1ا رSU>ر@ )لدا2م ن/ "د ا" د;, [Rب0 1ا يرSد6دش ي"اش!ا% ا@
o
ات6اFن
ناS5y, ر@ هر4اشم و bاد4 ا@ ا8ش )X?6ا vر! ر@ &دنا )تسناد Nي%
o
ارها} ا8ش ار61 Šد6اهدن1ا@ 96اFن "د )7 ديتسه ا8ش Q6ا [د6;ش هريM
ا" يو يد;?ش, وا<" د6ا)تسنا;تن اما [د6;ش 1وري% وا ر@ د6ا)تسنا;S
&h9سا 3!ا7 ا8ش يار@ د;, ت"اس, Q6ا و دي6ا8ن •س7
اX6رما "د 3عا8ت4ا U!;م "ايس@ نار6دم 1ا 3X6 )7 h5يلوm اما
دينا;ت@ ا8ش )7 9سا bا(م
o
اTg0m .د6;W3م ه"ا@ Q6ا "د [9سا
="ا2S ار61 Šد61اس د;, =;لم هر4اشم و )T!ارم ا@ ا" 3لها4در!
159

)ک?6ا 1ا رHن Yg0 a ا" يدر! نا;ت@ 9سا Rي(تسم )7 د?6;W3م Qم
•رHن نداد رييS ر@ )T!ارم و bاد4 ا@ a Rها4 ا6 9سا 5لاع
&h9شاد
"ايس@ 3نا;4 "د واm .د6;W3م •ا3Wدن1 ء)مان"ا7 "د QيلXنار!
1ا رتشي@ [دندر@3م د@ يو 1ا )7 3ناس7 و د;@ ’اLم د?S و "ا7•Lل
1ا 3X6 ي1و" )کن/ اS &د?تشاد3م 9سود ا" يو )7 دند;@ 3نان/
يد6درS .9#W N6ار@ و دنا;, ار! 36 )ش;W )@ ا" يو Nناتسود
96p" نا#لاخم ر@ )7 9سا 36 )نا61اS ن;•8ه 9Sا6رHن )7 9سين
[دن;ش3م "ود ;S 1ا 9ناتسود )7 3ماگ?ه 9F4 Q6ا 1ا [د6/3م دور!
ناما "د ;S ا@ ;گم ;گ@ و bاد4 1ا اS د?ش73م 9>ا" )@ 3س#ن
5ش;W ءهL6و/ ا" Qخس Q6ا 1و" ن/ 1اm .د6;W3م QيلXنار! &hد?شا@
ا@ )<"اTم 1ا )ک?6ا ن/ و Gد6درW د?ب6ا% 9خس هدعا0 ]6 )@ و )ت,اس
ندر@ "ا7 )@ 90و ن/ 1ا &;Xين 36 ه;يش )@ رگم GLيهرx@ نارگ6د ءا"/
ا" نارگ6د ‹•ا;ع و هدر7 9ل`د 3ت@ا_ و Y•ا0 يp" ر@ )7 ا" 3}ا#لا
Q6ا ر@ Qم
o
اTg0 .ت+84 Q6ا د?نام ŠGدر7 56ر(S د;, ر@ [دشارخ@
)يc0
o
ا-ي-(S Œ9سا Qي?M رما 9يT0او )7 G"ادن 3Xش Œ5تسه رHن
Q6ا 1ا 3}ا#لا [3Sا8ل7 نا?M bا8Tتسا يا4 )@ و &&& Œ9سا Qي?M
GرHن )@ Œدشا@ Qي?M )7 5?73م نا8W .5ت!رW3م "ا7 )@ ا" Rيب0
Œ5تسه رHن Q6ا ر@ ر<ا> bا> "د Œدشا@ Qي?M )يc0 )7 دس"3م
Gا)ت#W Q6ا "د 9سا QX8م Œدشابن 9س"د ه"ا@ Q6ا "د Gاهدي-ع د6اش
3ت#لاخم 5ه نارگ6د ءا"/ ا@ هاW ره و &&& Œ5شا@ هدر7 هابتشا
)@ و Gدي@;738ن ناش6ا I" )@
o
ات>ار* ا" 9#لاخم Q6ا [5تشاد3م
ا8ش ءا"/ 5ت#W3م )Xل@ Gدر738ن vارتعا نان/ ر@ 3ناFWان ";•
37دنا 9سا QX8م ر<ا> bا> "د QXيل [9سا هد;@ 9س"د )شي8ه
هLيتس 3س7 ا@ LWره نام1 ن/ 1ا &ديشا@ )تشاد 1اين رتشي@ ر
B
ک#S )@
&hGد?گ!ا ي"ا?7 )@ ا" هLيتس هر
B
8لا@ و GاهدرXن
ياF$نا8Fم 1ا 3X6 "دm .د6;W3م NSا6اX> 1ا رگ6د 3X6 "د 3گين"ا7
3ناتساد نار<ا> 1ا 3X6 [د;@ هدش "اLWر@ 3تبسا?م )@ ا?@ )7 Ž"L@
Q6ا )7 در7 اعدا وا &د;@ )نا8يX> ء)ل84 ]6 يوا> )7 در7 ر7™ ا"
";c> )يc0 )@ 9بسن )7 Qم &9سا Rي2نا \د-م =ات7 1ا )ل84
1ا )ن هدش ر7™ ء)ل84 .5ت#W و )تس@ يو ر@ ا" ها" [5تشاد 3!ا7 Qه™
)7 )تکن Q6ا ر@ وا اما &9سا ريxسXش نا?خس 1ا )Xل@ [\د-م =ات7
يp" ر@ Lين Qم و 9شاد "ار*ا 9سا \د-م =ات7 1ا
o
ا8ت> )ل84 ن/
در! )@ ا" ه"ا@ Q6ا "د 9
B
ي8X> Gا2نارس &Gد61"و3م "ار*ا N6;,
و د;@ فورTم "ايس@ ريxسXش 9,ا?ش "د )7 5يتشاeW او 3م;س
)7 ف;*;م در! &9شاد —#> 1ا ا" يو ياههLي4و و نا?خس ء)8ه
يا0/ .9,اس هد19ش>و د;, ء)ت#W Q6ا ا@ ارم [د;@ )تسشن G"ا?7 "د
Fل84 هLي4و Q6ا Šد?6امر!3م 9س"د ناش6ا Œ3گين"ا7 =ات7 1ا 3ي
ر@ )تسه/ د;, يا% ›;ن )@ [3نا@رFم ا@ bا> Qيع "د اما &9سا \د-م
160

FتXن Qم )@ 9سا;, šي8لS Q6ا ا@ و د"و/ ي"اش! Qم &دنا8F#@ ا" 3ي
3Xش .9#W Qي?M Qم )@ ها" "د درم ن/ [ديس" ر,/ )@ )7 3نا8Fيم
9سا ريxسXش 1ا هLي4و ن/ و د;@ 9س"د
o
+ما7 ا8ش Qخس )7 9سين
و 56در@3م رس )@ يداش 3نا8Fيم "د )8ه ام اما &\د-م =ات7 1ا )ن
يار@ )7 د6ديش;73م يLيگنا92F@ ياc! Qي?M "د 9س6ا@38ن ا8ش
Œديناسر@ تاب_ا )@ [9سا هدر7 هابتشا وا )7 ا" 9يT0او Q6ا درم ن/
‹gل رس ر@ ا8ش )@ 9بسن ا" وا ا8ش "ا7 Q6ا )7 د6در73م رX! ا6/
ا@ و دناسر@ ر,/ )@ ا" Nناتساد اS د6دادن ه1ا4ا يو )@ ارM ‚د"و/3م
"د ا" ا8ش ءهدي-ع وا رگم [)تشeW Q6ا 1ا ‚دشا@ •;, ["ا7 Q6ا
3گين"ا7 ‚ديتسا;,ر@ )لدا2م )@ يو ا@ )7 دش ا6;4 )ل84 ن/ ءه"ا@
&hŒد6Lيهرx@ ه
B
دا> ء)6وا1 1ا )شي8ه ŒL6Lع
دن"اد د;4و ناسنا 3Wدن1 "د 36اه)H(ل و اه)?(* "ايس@ )M Šي"/
ء)^شن و )ت!رW اه)H(ل ن/ 1ا ا" 92F@ و ا#* [bاد4 و Lيتس )7
"ايس@ )M 3ت> )Xل@ Œ9سا هدنار%ر@ 3گ8ه رس 1ا ا" تeل و "ورس
5ه 1ا )شي8ه يار@ ا" 9سود ود دن;ي% )7 36اFلا2?4 و "ا4
1ا Œ9سا هدينادرW "اS و هريS ا" اFن/ “@او" Lبس ياc! و هدين+سگ@
Lيهر% )@ [تا6رHن Q6رSد6د4 "د 9ي@رS 5لع و :ا8ت4ا 5لع [و" Qي8ه
1ا يد"ا;م "د 5ه رWا )ک?6ا و دنا هدر7 دي7ا •"ا#س bاد4 و Lيتس 1ا
ت";* ه;يش Q6رS;Xين )@ "ا7 Q6ا د6ا@ [دشابن يL6رW bاد4 و Lيتس
&دريW
56ر7 ن/ر0 )7 )•ن/ ا@ [د??73م دا6ر! ا" ن/ G;لع Q6ا )7 36اهد;8?ه"
و تا6/ "د )7 ه";س ]6 و )6/ ]6 "د )ن Rب0 bاس د*"اFM و "اLه ]6
)س6ا-م R@ا0 [9سا هد;مر! داش"ا )?يم1 Q6ا "د ددTتم ياهه";س
ء)6/ "د نا(بس ياد, &9سين 86 Qيما ربماي% h•>m ءه";س 1ا
.د?73م )ي*;S Qي?M ا" N6;,
ن
.

5
لم
.
V
1.ت ام
. ,
ب م
5
.
لع1
.
9 ه
5
.
7
ل)ا B1 ق
5
+
.
^
.

5
)
.
#اج
.
ن
1
,
X-
.
h9سا رSاناد دي?73م )•ن/ )@ اد, .;گ@ [دندر7 )لدا2م ;S ا@ رWا وm
)6/ "د و 125 .د6امر!3م R(ن ءه";س 1ا
م
1
4
5
1
)#
,
اج
.
-
.
S
, .2>
.
8
.
1
)ا S
,
.
xع,
1
م
.
1
)ا-
.
S
,
م
.
1
F8,
1

,
ب D
.
,
7
ب"
.
B
,
$
,
ب*
.
<
.
)
,
X r5
1
#
5
ا
ه
, ,ل$
,
ب*
.
:
1
ع. B
.
7 s. :
1
م
. ,
ب م
5
.
لع1
.
9
.
ه5 D
. .
7
ب"
.
ن
.
7
,
X :
5
>
.
=
1
.
9 (
.
ه
,
(,;
.
7

,
ب
:
.

, .;4
1
م
5
1

,
ب م
5
.
لع1
.
9
.
ه5 -
.
)@ نان/ ا@ و Q7 ت;عد ت"اWد"ور% ها" )@ ;Xين 1"دنا و 98X> ا@m
bا> )@ ;S "اWد"ور% 9-ي-> "د [يا8ن )لدا2م [9سا رS;Xين )7 ءه;يش
Lين ناگت!ا6ها" bا> )@ وا و [رS اناد هدش فر(?م وا ها" 1ا )7 3س7
h9سا رSاناد
ء)6/ نا?•8ه )g@ا" Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 ياه)ي*;S 1ا 46 ءه";س 1ا
.د6;W3م )7 9سا ت;بX?ع
:
5
>
.
=
1
.
9 (
.
ه
,
(,;
.
7

,
ب
.
7
p
,
X `
,
ا.;
,
F
1
)ا B. ه1
.
9 ا
5
)#
,
اج
. 5ت p-
.
h9سا رS;Xين )7 ه;يش ن/ )@ رگم دي?Xن )لدا2م =ات7 Rها ا@ وm
161

1ا )7 هاگن/ [د?73م ر7™ Uس! "اg0 "د ا" )لدا2م "اWد"ور% 3ت> )Xل@
ء)6/ Qتم Q6ا و &د6ا8ن3م Y?م •> ]سا?م "د ن/ =اXS"ا 197 1ا
.9سا هر-@ ءه";س
(+, Y. ا
.
دج
,
p-
.
./>
5
+
5
p-
.
[. +
.
"
.
O+
.

.
7
8
.
1
)ا :
.
7
4
,
$+, b
.
ر
.
+
.
:
1
م
.
+
.

7
,
8
.
1

)7 دناد@ [دنادرW vر! د;, ر@ ا" •> اههام Q6ا "د )7 f7 ره f%m
h9سين او" bاد4 و J;س! و يرتسب8ه •> يا?_ا "د
3X6 &9سا 5ش, ء)ها"‡7 5ه 3X6 ه
B
دا> ء)6وا1 )@ اFت?م ياهها" 1ا
ر@ ام )7 3نام1m .د6;W3م )g@ا" Q6ا "د \ا?شناو" ناد?8شناد 1ا
ا" نان/ ء)بلE 9*ر! )7 9سين Q6ا L4 [56ريW3م 5ش, نا8نا?8شد
و نام›ا";, نام=ا;, ر@ ناش ء)بلE Š56اهدر7 هام/ نام د;, ر@
)8ه "د0 )M )7 د?ناد@ ام نا?8شد رWا و &نام3تخبش;, و 3تم+س
د?ها;,"د 3@;X6ا% )@ يداش 1ا [دناهدش ام 3تخ@هريS و 3نارگن •بسم
96™ا ا" ناش6ا LWره [نان/ ر@ ام Qي7 و 5ش,
o
ا8لسم f% &دم/
"ات!رW ن/ "ا1/ و 9?Tل )@ )شي8ه )7 5يتسه ام د;, Q6ا )Xل@ د?738ن
bدبم نامد;, يار@ 38?F4 )@ ا" نا86اه1و" و اFبش و 56;ش3م
&h561اس3م
رWاm .دس6;ن3م اX6رم/ fيل;% ءه"ادا )@ )تس@او تارشن 1ا 3X6
f% [د?ناسر@ ي"ا1/ و يد@ ا8ش )@ )7 دندات!ا ن/ ء)ش6دنا "د 3ناس7
)@
o
+*ا و دينادرW ›ا% ناSري8< ء)(#* 1ا 3ل7 )@ ا" نان/ ر•ا, و دا6
Gا-تنا رX! )@ رWا ار61 Šد6ريگ@ Gا-تنا نان/ 1ا )7 ديشابن Q6ا رX!
&hد6ا هدر7 9>ا"ان ا" ناSد;, نان/ 1ا رتشي@ [ديشا@
.9سا Q6ا 3X6 \;يس;#?7 ء)نا8يX> ياههLي4و Q6رSفرگش 1ا
)@ )•ن/ )Xل@ [دناس"38ن 3بيس/ ;S )@
o
+*ا نارگ6د 36;Wد@ و Gا?شدm
&h9سا نان/ ءه"ا@ "د ;S نديش6دنا [دناس"3م •يس/ ;S
hد"او \و+7m )م+ع Qخس [ه"ا@ Q6ا "د نا?خس Q6رتF@ 1ا )7 9سا
"اeگ@ [56ريگ@ bد )@ )?ي7 نام نا?8شد 1ا )X?6ا يا4 )@m .9سا )ت#W
د?نام ا" ام )7 5ي6;W \اxس ا" RB 4وL
B
ع ياد, و 5ينا1;س@ bد اFن/ ر@
نا8نا?8شد ر@ ا" تاماFSا :ا;نا )ک?6ا يا4 )@ "اeگ@ &د6ر!اين نان/
Rماش ا" نام 9شeW و ي"ا6 و 9-#ش و 98>" [561اس ر61ارس
&h5ينادرW نان/ bا>
ء)6/ )7 ا" )•ن/ [دنا;ت@ ن/ bاkما و اFناتساد Q6ا د6اش 134 ءه";س 1ا
ŠدنادرW ]6دLن نام ناه™ا )@ يدود> اS 9سا ن/ ر@ ر}ان نار8ع b/
"د ا" Gدرم 1ا ناWدن"eW"د و 5ش, ناWدن";,ور! )6/ Q6ا )7 36ا4
.د6;W3م و هدر7 N6اتس نا"ا7;Xين "اg0
Ž
.
1
$v.
1
)ا :
.

, ,
‹ا
.
F
1
)ا-
.
&,ار
.
7

.
7 )ا-
.
&,ار
.
7
>
.
7
)ا (+, ن
.
ق
5
?, 12
5
3 :
.
3e
,
.
7

:
.
$,2>
,
8
1
م
5
1
)ا K
5
7
8, 5
3 ه
5
.
7
ل)ا-
.
o
,
ا
.
72)ا :
1
ع. :
.
$+, اV
.
1
)ا-
.
162

ا" د;, 5ش, و د??73م Jا#نا 3لا> ”?S و 3تسد Iار! "د )کنان/m
9سود ا" نا"ا7;Xين دنواد, و دن"eW3م"د Gدرم 1ا و دنر@3م ور!
hد"اد
ا" N?يما ربماي% ارM RB 4وL
B
ع ياد, )7 رما Q6ا 1ا" )@ •يSرS Q6ا )@
ء)6/ "د )7 36ا4 Š56ر@3م 3% Lين دنا;,3م ار! 9شeW و ;#ع )@ 159
.د6امر!3م نار8ع b/ ءه";س 1ا
ر
,
L
1
.
cا (+, م
1
ه5 "
1
-
,
اA. -
.
م
1
4
5
.
) ر
1
?, v1.;*
1
ا-
.
م
1
4
5
12ع. E5 ع1 ا+
.
نان/ ا@ اه"ا7 "د و ها;خ@ •1رم/ ناش6ار@ و "eW"د نان/ 1ا f%m
hQ7 ت";شم PN6;, =ا(*اO
ء)6/ "د و 13 .د6امر!3م هدDام ءه";س 1ا
:
.
$,2>
,
8
1
م
5
1
)ا K
5
7
8, 5
3 ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X |
1
?
.
\
1
ا-
.
م
1
4
5
12ع. E5 ع1 ا+
.
9سود ا" نا"ا7;Xين اد, )7 Q7 3ش;%5شM و "eW"د نان/ 1ا f%m
hد"اد3م
ار! 3ش;% 5شM و 9شeW )@ Lين ا" نا?مuم RB 4وL
B
ع ياد, )کنا?M
ء)6/ ص
B
ن "د )7 ا2ن/ [دنا;,3م 109 .د6امر!3م هر-@ ءه";س 1ا
B7
,
5
C <
.
لع. ه
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X _
,
ر
,
L
1
.
m
,
ب ه
5
7
ل)ا (
.

1
m
.
3 <
.
7;=
.

1
ا8
5
?
.
\
1
ا-
.

1
ا?
5
ع1 ا+
.
ر
G

,
ق
.
&@(
1
A.
hد"واي@ ا" د;, نامر! اد, اS ديش;x@ 5شM و [دي?7 9شeW f%m
Q6ا فادها U8ع )@ [5لع 9!رشي% 36ا?شو" "د )7 9سا Qي?•?6ا و
هدات!ا ;ل4 اFنر0 :ا8ت4ا 5لع و 9ي@رS 5لع b;*ا 1ا )7 )7"ابم تا6/
&56;ش3م ا?ش/ [9سا
†د$2Fن aار*ا~
ء)6/ )7 هاگن/ 31 .)7 داد ";تسد و دش b1ان hفارعاm ءه";س 1ا
ا+
5
ر
,
>
1
5ت p-
.
ا
5
بر
.
A1 ا-
.
ا
5
ل
5
C-
.
Šhدي?Xن فارسا و ديماشاي@ و د6";خ@m
ار61 Šدند"و/ G+سا )6/ Q6ا ا@ دندر7 ر
B
@دS ن/ "د )7 ي"ا#7 1ا ي"ايس@
.د"و/ G+سا ن/ ندي?ش ا@ )7 9يلها4 Ž"L@ يا8X> 1ا 3X6 b;0 )@
&h9سا Q6ر,/ 98X> و Qيل
B
وا •
B
• ء)*+, Yما4 [)6/ Q6اm
)7 د?ن/ ر@ 3cT@ Šدنا رHن ود ر@ )86ر7 ء)6/ Q6ا ريس#S "د نارس#م
&9سا نديش;ن و ند";, –;yخم “-! )6/ Q6ا "د فارسا 1ا 3Fن
=رش و R7ا –;yخم ا" فارسا 1ا 3Fن رگ6د 3cT@ )7 3لا> "د
.Rيلد ود )@ Šد?ناد 3م ن/ b;8شم ا" ءايشا ء)8ه )Xل@ )تسنادن
–ا, ا" 3?يTم LيM "د فارسا )Xن/ 3@ bاTتم ياد, )کن/ 9سخن
.د6امر!3م )6/ Q6ا ء)ل8XS "د [د1اس@
:
.
$+, ر
,
>
1
م
5
1
)ا K
5
7
8, 5
3 p ه
5
.

,
X
hد"ادن 9سود ا" نا!رسم دنواد, نا8W3@m
163

"د “-! a ا8Fي! ا;!رسS `O .9سا )ت#گن )86ر7 ء)6/ )کن/ رگ6د ود
a ا;
K
!
s
رس
l
K
S `m 9سا هد;مر!
o
ا-لgم )Xل@ Pدي?Xن فارسا =رش و R7ا
Gود يريس#S رHن )7 9سا Qشو" f% &hدي?Xن فارسا 3ل7 ";• )@
&دشا@3م رSي;0
[دشا@ =رش و R7ا "د فارسا 1ا 3Fن “-! )6/ دارم )M [bا> ره )@
1ا 3Fن ء)ل;-م 9سا 5لسم )•ن/ [LيM )8ه "د فارسا 1ا 3Fن )M و
"د فارسا 1ا Y?م ار61 Š9سا 3ل7 و Gاع ء)ل;-م [G+سا "د فارسا
تا6/ "د ن/ر0 )Xل@ هد;بن )6/ ]6 Qي8ه )@ دود(م “-! 56ر7 ن/ر0
و LيM )8ه "د bادتعا 96اع" )@ ا" رش@ ناه™ا [يددTتم و "رXم
)ت,اس )
B
ب?تم [3Wدن1 ن;^ش )ي
B
ل7 "د يو"هدا61 و فارسا 1ا Lيهر%
&9سا
.R6™ تا6/ )@ دي?7 )4
B
;S ]?6ا
ء)6/ 67 تا#* 1ا ا" Jا#نا رما "د bادتعا 96اع" hنا0ر!m ءه";س 1ا
.د6;W3م و هد;8ن 3!رTم نا8>" ناWد?@
D
.
,).t :
. 1
$
.
ب ن
.
ا
.
C-
.
ا-ر
5
5;ق
1
.
3 م
1
.
)-
.
ا+
5
ر
,
>
1 5
3 م
1
.
) اق
5
?
.
ن
.
9 ا.t
,
X :
.
3e
,
.
7
)ا-
.
P
اLا
.
ق
.
”?S )ن و د??73م 34رخلو )ن [د??7 Jا#نا ن;M )7 دنا3ناس7 وm
hد??6LW3مر@ ا" “سو د> •و" ود Q6ا نايم و دنريW3م
ء)6/ و 141 .د6;W3م GاTنا ءه";س 1ا
ا+
5
ر
,
>
1
5ت p-
.
_
,
#
,
اJ
.
=
.
م
.

1
.
3 ه
5
ق
.
7
=
.
ا5تآ-
.
)7 دي?Xم يو"هدا61 3لو [ديهد@ ن/ 1ا ي"ادر@هرF@ 1و" ا" ن/ U> وm
hد"ادن 9سود ا" نا"اX!ارسا وا
ء)6/ 77 3Fن Lين ا" 3?6د ";ما "د •ار!ا 3ت> hهدDامm ءه";س 1ا
.د6;W3م و هد;8ن
6
7
,
8
.
1
)ا ر
.
1
$N
.
م
1
5
F,23#
,
(+, ا
5
لv1.ت p `
,
ا.;
,
F
1
)ا B. ه1
.
9 ا
.
3 B1 ق
5
hدي?Xن •ار!ا و ;لE U>ان )@ د;, Q6د "د Œ=ات7 Rها يا .;گ@m
[دنا "ود )@ 96اده 1ا نا!رسم )C 9-ي-> Q6ا ر@ ن/ر0 1ا رگ6د 3Sا6/
ء)6/ )ن;8ن ";• )@ &د?6ا8ن3م دي7~S 28 .د6;W3م hر!اEm ءه";س 1ا
`
G
ا
.
7e
.
C aG ر
,
>
1
L
5

.
ه5 :
1
L
.

,
4
1 .
3 p ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X
96اده [دشا@ ن1:و"د "ا7 •ار!ا )7 ا" 3س7 اد, نا8W3@m
hد?738ن
ء)6/ 34 .د6;W3م ه";س Qي8ه 1ا
`
G
ا.تر
1
L
5
aG ر
,
>
1
L
5

.
ه5 :
1
L
.
ه
5
.
7
ل)ا B
5
7 ‡
, 5
3 D
.
,).e
.
C
hد1اس3م هار8W دشا@ ›اXش "اX!ارسا ا" )7 ره اد, )ن;گ?6اm
ء)6/ و 151 .د6;W3م hءارTشm ءه";س 1ا
:
.
$+, ر
,
>
1
م
5
1
)ا ر
.
L
1
.
9 اV
5
$
,
ط5ت p-
.
hدي?Xن 9عا•ا نا!رسم ";تسد 1ا وm
ء)6/ 9 .دهد3م 5ي@ Qي?M نا!رسم •6eTS و ›+ه 1ا hءايبناm ءه";س
164

ا.2
1
F
.
له1
.
9-
.
5&ا%.
.ن :
1
L
.
-
.
م
1
ه5 ا.2
1

.
ن
.
m+
.

.
دع1
.
1
)ا م
1
ه5 ا.2ق
1
.
د\
.
م
.
7
5
l
:
.
$+, ر
,
>
1
م
5
1

ا" )7 ره و اFن/ و 56دينادرW 9سا" ا" نان/ )@ د;, ءهدعو fxسm
h56دناس" 97+ه )@ ا" نا"ا7فارسا و 56داد تا2ن 5يتسا;,
ء)6/ ود "د و 33 و 34 .د6امر!3م hتا6"ا™m ءه";س
D
.
,
7
ب"
.

.
د12ع, SP L
.

.
7
>
.
L
5
u:
@
$
,
h :
1
L
,
P‚"
.
اج
.
=, م
1
4
,
1
$
.
لع. B. *
,
ر
1
52,)
:
.
$+, ر
,
>
1
م
5
1
ل,)
دLن )7 [5يتسر! ور! نان/ رس ر@ \" RW 1ا 36اه”?س اSm
h9سا هدش ي"اeW)ناشن نا!رسم يار@ ت"اWد"ور%
ناشنا;S و 90و 1ا 3W"L@ Nخ@ [ري,ا نايلاس "د 3سا?شناو" يا8لع
اS دناهدر7 ‹0و ناش3Wدن1 ن;^ش "د Gدرم ياه•و" 3س"ر@ )@ ا"
&د?6ا8ن ‹ش7 د;ش3م رش@ bا@ 9Eار! و Nما"/ =ابسا )7 ا" )•ن/
د;@ د;8?ه" Q6ا "ود* [ناديم Q6ا "د نان/ ياFت!ايه" Q6رت8Fم 1ا 3X6
&hدي?Xن يو"هدا61 و •ار!ا ي"ا7 ‰يه "دm .)7
9سد )2يتن Q6ا )@ •• )7 د6درW "دا* ن/ 1ا دT@ )ي*;S Q6ا )تبلا
ء)8ه )8شMرس •;ن و د";,"د فارسا 1ا Lيهر%m .9!ا6
h9ساFنام"د
3Fن =رش و R7ا "د فارسا 1ا )7 )86ر7 ء)6/ [•يSرS Q6ا )@
ار61 Š9سا هدر7 3!رTم رش@ )@ ا" 3ب• R*ا Q6رتW"L@ [د6ا8ن3م
دب7 [هد"و/"د ا% 1ا ا" هدTم ي";,ر% )7 9سا )ت,اس 9@ا_ •• 5لع

B
لyS •4;م [هدر7 Rب?S و هد;سر! ا" •ل0 [د1ادنا3م "ا7 1ا ا"
&ددرW3م 9@ا6د ي"ا8ي@ و ن;,"اش! Qت!"`ا@ ["د* Jا?, [Qي6ارش
"د يو")نايم و bادتعا ءهدا4 1ا [تا!/ Q6ا ء)8ه نام"د ها"
o
ا?ي-6 f%
&د"eW3م =رش و R7ا
)@ )7 9سا 3ن1ا;تمان ء)سا8> فارسا [3سا?شناو" 5لع رHن 1ا
\;ه =ا@ 1ا ]ش نود@ ه;يش Q6ا )M [د;ش3م R6دبS \;ه 1ا 3ع;ن
)@ ا" 36اFبنارW 9(يyن 5لع Q6ا ناد?8شناد 1ا 3X6 &9سا ن;?4 ا6
N6;, ي;گلا ا" 9Tيب• ام ارMm .د6;W3م و هد;8ن )Dا"ا •ابS"ا Q6ا
هد6ر!/ RB 4وL
B
ع ياد, ا" )•ن/ ره )7 5ي?ي@38ن رگم ‚561اس38ن
bابند )@ )7 5ي?ي@38ن ا6/ ‚9سا bادتعا د> "د و )نا!رسم ريE [9سا
يايFم •ش [هدش هد6ر!/ "ا7 يار@ 1و" رWا و د6/3م 1و" [•ش
ا" ن/ د6ا@ )7 9سا 3ت8X> Q6ا
o
اTg0 ‚9سا Nما"/ و 9>ارتسا
رما ]6 3گتس, 1ا دT@ 9>ارتسا f% &5ينادرW N6;, "ات!" ي;گلا
GاHن ]6 دنا;S3م ";ما )8ه "د bادتعا ";• Qي8ه و 9سا ي"ور<
&hد6ا8ن دا26ا ام3Wدن1 "د ا" ن1ا;تم و "ا2?ه )@
•ل0 )7 دنا "وا@ Q6ا ر@ Gدرم رتشي@m .د6;W3م hن;نا7 رتلاوm ";ت7د
ريE رما 9-ي-> )7 3لا> "د &د?73م "ا7 3#0;S ‰يه نود@ و )تس;ي%
)H(ل ]6 [رگ6د NxS ا@ 3شxS ره نايم "د •ل0 ار61 Š9سا Q6ا 1ا
دxت@ "ا@ دات#ه bدTم )@ )-ي0د ]6 "د •ل0 رWا f% &د?73م 9>ارتسا
165

ره "د •ل0 ت";* Q6ا "د [9سا •ل0 نا@ر< يداع bدTم Q6ا )7
[Q6ار@ا?@ & 9سا هدر7 "ا7 9عاس )ن “-! 9عاس "اFM و 9سي@
)7 9سا 1و" )نابش "د 9عاس هدLنا% [•ل0 9>ارتسا تا0وا :;82م
اeل Šدناهدش Y61;S •ل0 NxS ود نايم R*ا;! "د 9عاس هدLنا% Q6ا
&h9سا فارسا Q8شد •ل0 )7 د;ش3م Qشو" 5ه 9يT0او Q6ا
ا6 &9سين هد6د?س% Lين bؤا#S و 3?ي@•;, "د فارسا [";• Qي8ه
9@ا_ 9_ا"و 5لع ار61 Šت;Fش 1ا يريW;ل4 "د ا6 و 9>ارتسا "د 3ت>
درم 1ا ي"ود "د ن1 ا6 [ن1 1ا ي"ود "د درم رWا )7 9سا هدر7
دها;, "ابنا61 "ايس@ 3ناو" و 38س4 رHن 1ا رما Q6ا [د6ا8ن فارسا
3Wدام/ 1ا ا" ناسنا [bؤا#S و 3?ي@•;, "د فارسا )کنا?M &د;@
"د فارسا )7 )ن;گنا8ه &دنادرW3م Gور(م 3Wدن1 ا@ ندشو")@و"
ناسنا تا6;?Tمو )ي>و" Qت!" Qي@ 1ا •4;م [د;, ء)@;ن )@ 3?ي@د@
&د;ش3م
1ا 1اين3@ )7 د"اد 3Sارcم فارسا اهLيM )8ه "د •يSرS Qي8ه )@
ء)8ه "د ا" فارسا ياFنا61 1ا 36اه)ن;8ن 5لع )تبلا &9سا šي<;S
Q6ا )7 [9سا )ت#W Qخس Rيy#S )@ ن/ •0ا;ع 1ا و هد;8ن )Dا"ا ";ما
&د"ادن ا" '(@ Q6ا "د فارسا ء)ل*;> Lين =ات7
ء)6/ ا@ هار8ه 5ي6اي@ “-! 147 5ه ا@ )8ه hنار8ع b/m ءه";س 1ا
.)7 56"ادر@ اعد )@ 9سد
ا.2L
.
ا
.
دق
1
.
9 I
1
,
7
ب
.
l-
.
ا.نر
,
L
1
.
9 (+, ا.2+
.
ار
.
*
1
,
X-
.
ا.2
.
ب5ن5t ا.2
.
) ر
1
?, N
1
ا ا.2
.
7
ب"
.
:
.

,
+, ا
.
F
1

,
م
1
ق
.
1
)ا <
.
لع. ا.نر
1
J
5
1نا-
.
و Nخب@ ام ر@ ا" نام"ا7 "د نامفارسا و نام ناها?W Œا"اWد"ور%m
hهد ي"ا6 نار!ا7 هورW ر@ ا" ام و "اد "ا;تسا ا" ناماFماW
اjها
j
ن
l
د
j
دم
j
v
j
"
l
j

j
و
=ات7 "د يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش د;4و 3لع ء)6دا8لا ء)لدwاm
h)للا .د6;W3م
&9سا تدابع ن/ تو+S 9ماي0 1و" اS )7 9سا 3@ات7 56ر7 ن/ر0m
"د 38لع U6ا-> و ن/ر0 نايم د6ا@38ن )7 9سا ن/ Qخس Q6ا 3?Tم
[دهد يو" 3مداyS Qي?M رWا )M [ددرW ا8نو" 3مداyS 3تسه ء)*رع
Š9سا هدش نار6و داي?@ 1ا
o
اما8S Q6د ء)يc0 )7 9سا 3?Tم ناد@ Q6ا
هدر@ 9سد ن/ "د 36 )ن;W )@ 5ينا;ت@ ام اS 9سين ر6e%رييS ن/ر0 ار61
&5ينادرW Uبg?م 1و" نا@1 ا@ ا" ن/ و
3مداyS 5لع و ن/ر0 نايم "د )ک?6ا )@ 56"اد 3Tg0 نا86ا Q6ار@ا?@
Q6ا 1ا ريE 3تشادر@ يد"ا;م "د )7 د?شا@ 3ناس7 رWا و د"ادن د;4و
.د;ش3م 3شان Rماع ود 1ا
o
ا?ي-6 ناش9شادر@ Q6ا [د?شا@ )تشاد 1 ‘
&3ن/ر0 9-ي-> 5F! Gدع ا6 2 د";م 38لع ء)ي<ر! 9(* Gدع ا6 ‘
166

ناسM )7 9سا Q6ا د;ش3م Zرgم ن;?7ا 5ه )7 3لاuس اما &رHن
يم 3لاkم ه"ا@ Q6ا "د ‚5ي8F!38ن 9س"د هاW ا" 3ن/ر0 U6ا-> ام 5ينL
U6ا-> ا@ GداyS )@ 3هاW [3ن/ر0 9-ي-> 5F! Gدع )7 د?ناد@ Gدرم اS
&دما2نا3م 3تسه
ء)6/ "د نا(بس ياد, 19 .د6امر!3م hر2>m ءه";س 1ا
اه. ا.ن
1
#
.
دL
.
b
.
"
1
.
cا-
.
h56دينارتسW ا" Qيم1 وm
&دشا@3م "ا;8ه و هدرتسW Qيم1 )ک?6ا .9سا Qشو" )6/ Q6ا يا?Tم
96ور7 1ا )7 3نان/ Gا8S [5ي8F#@ 3?Tم Qي8ه )@ ا" )86ر7 ء)6/ ام رWا
)ک?6ا ه‡6و )@ [در7 د?ها;, 5Fتم ر#7 )@ ا" ام [د?6;W3م Qخس Qيم1
"ا80ا و 36اc! ياه)?ي#س ء)ليسو )@ 56ا)تسنا;S ن;?7ا 5ه ام
f% &5ي?يب@ ن/ يور7 9^يه )@ اه9سد"ود 1ا ا" Qيم1 [3ع;?yم
.ء)86ر7 ء)6/ f7 ره .5ي6;W3م
اه. ا.ن
1
#
.
دL
.
b
.
"
1
.
cا-
.
[دشا@ هدي8F! Qيم1 ند;@ هدرتسW 3?T6 ن/ ي;ل 3?Tم )@ “-! ا"
)@ )ت,ادر% ن/ ناي@ )@ )86ر7 ء)6/ Q6ا )7 ا" 3ين/ر0 9-ي-> Y0او "د
1ا2عا و ي;ل 1ا2عا Yما4 )86ر7 ء)6/ ار61 Š9سا هدي8F#ن 3تس"د
9-ي-> 3?T6 [Qيم1 3WدرتسW )7 3لا> Qيع "د و هد;@ ود ره 38لع
"د نام1 Qيع "د [دناس"3م ا" ام ناWد6د ر@ار@ "د Qشو" و \;س(م
1ا ن/ر0 bوLن Gاگ?ه "د )7 Qيم1 96ور7 38لع 9-ي-> ءهدنريWر@
`ا> &دشا@3م Lين [9سا هد;@ ناF?% رش@ 3ل-ع تا7ا"دا ء)>اس
‚)ن;گM
وا Šh56دينارتسW ا" Qيم1 امm .د;مر! نا(بس ياد, )7 هاگن/ Š5ي?يب@
";• )@ Qيم1 1ا )Xل@ دينادرگن صخشم ا" Qيم1 1ا 3?يTم ء)-g?م
و )g-ن ره )@ ا8ش )7 9سا 3?Tم ناد@ Q6ا &در@ Gان ن/ Uلgم
هدرتسW و "ا;8ه د;, ر@ار@ "د ا" ن/ [د6ور@ )7 Qيم1 1ا 3ناXم
هدرتسW ا8ش ر@ار@ "د Qيم1 ديشا@ ا;تسا “, "د
o
+kم رWا &دي@ا63م
ا6 ا-6ر!ا "د [ا%و"ا ا6 اX6رما "د [bا8ش ا6 =;?4 •g0 "د رWا &9سا
"د ا" ن/ [ديشا@ )تشاد "ار0 )7 Qيم1 1ا يرگ6د ء)ي>ان ره "د و ايس/
9سا Q6ا bاuس `ا> .دي?7 9
B
0د &دي?ي@3م "ا;8ه و هدرتسW د;, ر@ار@
9يT<و 3?T6 [9يT<و Q6ا "د L4 )@ Qيم1 96ور7 ا6/ )7
3?T6 ‚9سه "
B
;yS R@ا0 5ه يرگ6د 9يT<و "د [Qيم1 ند;@هدرتسW
RXش ره )@ ا6 و \
B
دسم ا6 ['
B
لkم ا6 [Y
B
@رم RXش )@ Qيم1 رWا
ر@ار@ "د ا" ن/ يا4 )8ه ديتسنا;S3م ا8ش ا6/ د;@3م يرگ6د 3سد?ه
ء)بل "د و Qيم1 ءه"ا?7 )@ ناFWان )Xل@ ŒLWره ‚دي?يب@ هدرتسW د;,
Gا@ ]6 šgس د?نا8ه 9س"د &د6ديس"3م اc! ي;س )@ ن/ هاگSر%
ا" ن/ šgس ء)ل*ا! ناسنا ن;M )7 RXش \
B
دسم ا6 '
B
لkم ا6 Y
B
@رم
)7 3يسد?ه RXش )ناگ6 o ءا?@ f% &دس"3م ن/ هاگSر% ء)بل )@ د6ا8يx@
ء)بل )@ ناسنا )7 ي";• )@ دشا@ هدرتسW ن/ "د Qيم1 9سا QX8م
167

Q6ا 1ا 5ه &9سا ن/ ند;@ يور7 RXش 9-ي-> "د [دسرن ن/ هاگSر%
Qيم1 1ا 3?يTم ء)g-ن ره 1ا ا" د;, 97ر> ا8ش رWا )7 9سا 9F4
)يلوا ء)g-ن نا8ه )@ Gا2نارس اS ديهد@ )مادا نا?M و هدر7 1اE/
هدرتسW N6;, ر@ار@ "د ا" Qيم1 د;, ها" b;• Gا8S "د [ديسر@
. ء)86ر7 ء)6/ f% [9سا Qي?M )7 3مادام و &دي@ا63م b
.
"
1
.
cا-
.
اه. ا.ن
1
#
.
دL
.
[دناهدي8F! ا" Qيم1 ند;@ "ا;8ه ن/ 1ا Gدرم 1ا 3cT@ )7
&دشا@3م Lين Qيم1 96ور7 ر@ Y•ا0 3ليلد bا> Qيع "د د;,
رها} 9بسا?م 5ه [—#ل ]6 ا@ )7 9سا 56ر7 ن/ر0 1ا2عا نا8ه Q6ا
N6;, Qتم "د ا" ن/ 3تسه 9-ي-> 5ه و د?73م 96اع" ا" ءايشا
&دنا2?W3م
رها} “-! و هدي8F#ن 9س"د ا" )86ر7 ء)6/ )7 3نان/ 9F4 Qي8ه )@
Gا-م "د ”ن"د3@ [دنا)ت!رW ن/ 1ا ا" Qيم1 ند;@هدرتسW 3?T6 [3?Tم
&دناهدر7 3!رTم 5ه ا@ GداyS "د ا" 5لع و Q6د و )ت!رW "ار0 تواc0
9-ي-> Q6ا )@ [دناهدي8F! 9س"د ا" )86ر7 ء)6/ 3?Tم )7 3نان/ اما
1ا )7 9سا 5لاع "د 3@ات7 Qيلوا 56ر7 ن/ر0 )7 دناهدر7 فارتعا
3!ا7 36اF?S )@ 9-ي-> Q6ا 5F! f% &9سا )ت#W Qخس Qيم1 96ور7
نادناTم )7 تاFيه اما [دنا "و/ نا86ا ناد@ ن/ر0 نادناTم اS 9سا
Œدن"/ نا86ا
Qيم1 96ور7 د";م "د رگ6د 3Sا6/
)Xل@ [هدرXن Zرgم )6/ ]6 "د “-! ا" Qيم1 96ور7 R6`د 56ر7 ن/ر0
o
`وا )ک?6ا يار@ ‚)M يار@ Š9سا )ت#W Qخس ن/ 1ا يددTتم تا6/ "د
o
اينا_ و &9سا 3تسه 5لاع Ž"L@ يا6اc0 1ا 3X6 Qيم1 96ور7 ء)يc0
"ار0 يرش@ دربتسد و ‹6ر(S د";م [ن/ر0 1ا Rب0 3نا8س/ •ت7
1ا &دناهداد ناشن ا" GداyS 1ا 3ع;ن [5لع و Q6د نايم "د oءا?@ و )ت!رW
ر@ ا" رگ6د Rيلد رس 9ش% "د 3ليلد اS د6/3م 56ر7 ن/ر0 يو" Q6ا
&د?7 )Dا"ا ام يار@ Qيم1 96ور7
ء)6/ "د نا(بس ياد, 40 .د6امر!3م hf6m ء)7"ابم ءه";س 1ا
6
5 ,
با*
.
B5
1
$
.
7
ل)ا p-
.
ر
.
م
.
ق
.
1
)ا ^
.
"
,
1
د5ت ن
1
.
9 ا4
.
.
) (v,.
ب12
.
3 y
5
م
1
%
.
7 )ا p
ن
.
8
5 .
ب>
1 .
3 مجن (+, B
G
7
5
C-
.
"
,
ا4
.
.
72)ا
و [د6;4 3شي% 1و" ر@ •ش )ن و دس" هام )@ )7 دLس ا" ديش";, )نm
hدن"وا?ش يرFxس "د Gاد7 ره
رyع "د )7 ا" 3تس"دان دا-تعا )86ر7 ء)6/ Q6ا "د نا(بس ياد,
د;@ Q6ا هدي-ع ن/ &د?73م د" [د;@ 57ا> =ارعا نايم "د ن/ر0 bوLن
)ک?6ا 3?T6 [دس"3م "د 1و" ن/ bابند )@ fxس [د6/3م •ش ادت@ا )7
9س"دان "وا@ Q6ا šي(yS يار@ ن/ر0 f% &دت!ا38ن ;ل4 •ش 1ا 1و"
.د6;W3م
"
,
ا4
.
.
72)ا 6
5 ,
با*
.
B5
1
$
.
7
ل)ا p-
.
hد6;4 3شي% 1و" ر@ •ش )نوm
168

ياد, اما &د6;438ن 3شي% •ش 1ا 1و" )7 د6"وا@ Q6ا ر@ ا8ش 3?T6
f% &د6;438ن 3شي% 1و" 1ا Lين •ش .)7 د6;W3م ا8ش )@ نا(بس
Q6ا [1و" 1ا •ش )ن و د6;43م 3شي% •ش 1ا 1و" )ن )ک?6ا 3?Tم
رگ6د8ه ا@ نامL8ه ";• )@ Qيم1 ءهر7 "د 1و" و •ش )7 9سا
Qينا;0 "د [N?6ر!/ ء)يc0 bا87ا 1ا دT@ )7 ا2ن/ 1ا و &دنا د;4;م
9ماي0 1و" اS Qينا;0 Q6ا )Xل@ هدشن ا8نو" يرييS ‰يه 3تسه يايلع
)@ Qيم1 رWا و" Q6ا 1ا د??73م 97ر> 3ت@ا_ و Uي0د GاHن U!و ر@
Qيلوا نا8ه "د د6ا@ د;@3م 96ور7 1ا ريE يرگ6د 3سد?ه RXش
3نام1 ند;@ 5ه ا@ f% &دم/3م د;4و )@ 1و" 9سخن [N?6ر!/ 9عاس
Qيم1 )7 9سا QX8م هاگن/ “-! [Qيم1 ءهر7 šgس "د 1و" و •ش
"د )7 9سا •يSرS و RXش Q6ا "د اF?S و دشا@ يور7 RXش يا"اد
]6"اS ن/ رگ6د ‹yن [9سا Qشو" Qيم1 ءهر7 ‹yن )7 90و Qيع
&دشا@3م
&د"اeگ@ يرتشي@ دي7~S 3?Tم Q6ا ر@ اS دها;,3م نا(بس ياد, QXيل
ا" ن/ نا"ود و Qيم1 96ور7 3?Tم اS د?73م b1ان ا" يرگ6د ء)6/ f%
ء)6/ "د o ءا?@ &د6ا8ن Qشو" رتشي@ 62 .د6امر!3م hنا0ر!m ءه";س 1ا
-
1
.
9 ر
.
.
7
C
.
7e
.
3 ن
1
.
9
.
#ا"
.
.
9 :
1
م
.
,) SP ?
.
1
لR, "
.
ا4
.
.
72)ا-
.
B.
1
$
.
7
ل)ا B. V
.
ج
.
'e
,
.
7

.
ه5 -
.
P
ا"
5
FA5
.
#ا"
.
.
9
دها;خ@ ا6 [دريW تربع دها;خ@ )7 f7 ره يار@ )7 9سوا وm
hدينادرW رگ6دX6 Qيشنا4 ا" 1و" و •ش [د6ا8ن ي"اLگساxس
)@ 1و" )نابش ]6 تدم b;• Gا8S "د )نا,"ا7 ]6 )7 5ي?7 vر! رWا
ن/ "د ي"ا7 9@;ن "اFM د6ا@
o
ا8ت> f% [د?73م "ا7 )تس;ي% ";•
ر6LWان اما &د;ش يرگ6د Qيشنا4 3X6 اS دشا@ )تشاد د;4و )نا,"ا7
9@;ن ]6
o
ا8ت> [3ت@;ن ياFماHن Q6ا "د )7 5يشا@ )تXن Q6ا )4
B
;تم د6ا@
&9سين يرگ6د 9@;ن Qيشنا4 9@;ن ن/ )7 د"اد د;4و 36ادت@ا ء)
B
يلوا
Qيلوا نا8W3@ [561ادنا "ا7 )@ ا" 36 )نا,"ا7 a
o
+kم a ام رWا bا>
"د ار61 Šد"ادن 3?يشنا4 د;, يار@ )نا,"ا7 ن/ "د ي"ا7 هورW 9@;ن
او يرگ6د )@ ا" د;, يا4 اS 9سا )تشادن د;4و ي"ا7
o
+ب0 )نا,"ا7 ن/
اما &9سا "ا;تسا 9
B
?س Q6ا ر@ ايند Q6ا "د LيM )8ه )تبلا &د?7 "اeW
.د6امر!3م 1و" و •ش ءه"ا@ "د 3لاTS و )نا(بس U>
SP ?
.
1
لR, "
.
ا4
.
.
72)ا-
.
B.
1
$
.
7
ل)ا B. V
.
ج
.
'e
,
.
7

.
ه5
hدينادرW رگ6دX6 Qيشنا4 ا" 1و" و •ش )7 9سواm
Q6ا ر@ ا" 1و" و •ش "ا7 5Hن د;, RB 4وL
B
ع ياد, )7 3مادام و
9عاس نا8ه "د bاو" Q6ا د6ا@ ر6LWان f% [9سا هداد "ار0 bا;?م
نا8ه 1ا )ک?6ا 3?T6 &دشا@ هدش ا8نو" هد6د% ود Q6ا N?6ر!/ ء)يلوا
رگ6دX6 Qيشنا4 Qيم1 يو" ر@ ا" 1و" و •ش 3لاTS وا 9سخن ء)H(ل
:ورش "د 36ادت@ا 9عاس [56داد šي<;S )کنا?M QXيل &دشا@ هداد "ار0
ام يار@ bاTتم ياد, )7 3لا> "د 9سين 3?يشنا4 يا"اد LيM ره
هد6د% ود Q6ا Lين N?6ر!/ ء)يلوا و 36ادت@ا 9عاس "د )7 د6;W3م
169

9عاس "د 1و" و •ش د6ا@ ر6LWان [Q6 ار@ا?@ &دناهد;@ رگ6دX6 Qيشنا4
هدش هد6ر!/ د>او ن/ ]6 و نام1 ]6 "د 5ه ا@ ود ره [N?6ر!/ ء)يلوا
1ا &دشا@ )ت!رW "ار0 رگ6دX6 Qيشنا4 اFن/ Gاد7 ره )7 ي;(ن )@ د?شا@
و د6اي@ 1و"
o
`وا )7 9سا هد;بن ;(ن Q6د@ اFن/ N?6ر!/ bاو" [يو" Q6ا
Qيشنا4 1و" رگ6د 9لا> Q6ا "د ار61 ŠددرW ن/ Qيشنا4 •ش fxس
)7 9سا هدماين
o
`وا •ش نا?•8ه &9سا 1اE/ ء)g-ن د;, )Xل@ 9سين
Qيشنا4 رگ6د •ش 9لا> Q6ا "د ار61 Šد;ش N?يشنا4 1و" ن/ 1ا دT@
9سين QX8م •يSرS Q6ا )@ f% &9سا 1اE/ ء)g-ن د;, )Xل@ [9سين
5ه ا@ ود ره )ک?6ا رگم د?شا@ يرگ6د Qيشنا4 ]6 ره 1و" و •ش )7
&د?شا@ هدش هد6ر!/
[5يشا@ )تشاد "ار0 )7 Qيم1 1ا 3ل(م و )g-ن ره "د )7 5يناد3م ام
‰يه و د?6/3م ار! ام ر@ يرگ6د 3% 1ا 3X6 )g-ن ن/ "د 1و" و •ش
57ا> ن/ "د •ش )شي8ه ";• )@ )7 د"ادن د;4و Qيم1 1ا 36 )g-ن
"ار0ر@ ن/ "د 1و"
o
ا8Dاد )7 9سين يرگ6د ء)g-ن ‰يه )کنا?M &دشا@
Qيم1 رWا o ءا?@ &دنا 1و" و •ش يا"اد Qيم1 U•ا?م )8ه )Xل@ دشا@
)@ )4
B
;S ا@ [9شاد38ن 3نا"ود 97ر> د;, "ادم ر@ و د;@3م 9@ا_
[دناهدش هد6ر!/ 5ه ا@ N?6ر!/ ء)يلوا 9عاس "د 1و" و •ش )ک?6ا
Y<و )Xل@ [د;بن Zرgم رگ6دX6 يار@ اFن/ 3?يشنا4 :;<;م رگ6د f%
9,ا;?X6 و 9@ا_ [9سا هد;@ N?6ر!/ ء)يلوا 9عاس "د )کنا?•8ه
&دنام3م 30ا@
[د?نا;ت@ هدش يرگ6د Qيشنا4 1و" و •ش 1ا ]6 ره )ک?6ا يار@ اeل
نا6ر4 •يSرS Q6ا )@ اS دشا@ 3نا"ود 97ر> يا"اد Qيم1 د6ا@ ر6LWان
&دنا;ت@ هدش ا8نو" ن/ "د 1و" و •ش ندم/ 3% "د 3%
.نا(بس ياد, ءهد;مر! Q6ا [يو" Q6ا 1ا
h56داد "ار0 رگ6دX6 Qيشنا4 ا" 1و" و •ش ام m
5ه ا@ هد6د% ود Q6ا )ک?6ا bوا 3?Tم Š9سا 3?Tم ود Rما> د;,
)ت!رگن 3شي% يرگ6د ر@ د;, 9-ل, "د اFن/ 1ا 3X6 و دناهدش هد6ر!/
Q6ا ر@ نا(بس "اWد"ور% ي;س 1ا 9سا ي"اب,˜ د;, Q6ا و &9سا
&9سا يور7 Qيم1 )C 9-ي->
نا"ود Q6ا 1ا و د,رM3م د;, "ادم ر@ Qيم1 )7 9سا Q6ا Gود 3?Tم
&د;ش3م "اد6د% 1و" و •ش ندم/ 3%اي% )7 9سا
هد?6;W ار61 Š5ي?73م هدهاشم ا" ن/ر0 1ا2عا ام )7 9سا Qي?M Q6ا و
يرSي;0 يدام Rيلد ا6/ f% &9سوا 5ه Lين هد??6ر!/ و RB 4وL
B
ع ياد,
Q6ا "اWد6ر!/ RB 4وL
B
ع ياد, )ک?6ا و ن/ر0 9ينا-> ر@ رما Q6ا 1ا
‚دشا@ )تشاد د;4و دنا;S3م [9سا تا?Dا7
دي7~S Nي% 1ا Nي@ 3تسه 9-ي-> Q6ا ر@ نا(بس ياد, )کن/ يار@ و
N-ل, ر@ ا" N6;, 98Hع و د;4و ياه)ناشن و تا6/ و )تشاeW
ء)6/ "د [دنا6ا8?@ رتF@ و رتشي@ 5 .د6امر!3م hرم1m ءه";س 1ا
170

"
,
ا4
.
.
72)ا <
.
لع. B.
1
$
.
7
ل)ا "
5

,7
.
F
5
3 6
7
,
8
.
1

,
ب b
.
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا 6
.
.
لR.

,
ج
1 .
3 B
G
7
5
C ر
.
م
.
ق
.
1
)ا-
.
y
.
م
1
%
.
7 )ا ر
.
i
.
7 *
.
-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا <
.
لع. "
.
ا4
.
.
72)ا "
5

,7
.
F
5
3-
.
"
5
ا?
.
7
v.
1
)ا W
5
3W
,
V
.
1

.
ه5 p
.
9 <م
P
7
>
.
L
5
B
@
ج
.
.
c
1و" و د•ي%3م"د 1و" )@ ا" •ش &د6ر!/ U> )@ ا" Qيم1 و اFنا8س/m
3Sدم اS Gاد7 ره &در7 ريخسS ا" هام و =ات!/ و د•ي%3م"د •ش )@ ا"
h9سا هدن1رم/ ر6e%ان9سXش نا8ه وا )7 •ا@ هاW/ &دناناو" QيTم
1و" و •ش 9-ل, ‹ي*;S ا@ )86ر7 ء)6/ Q6ا "د نا(بس ياد,
هد6ر!/ 3Wدي•ي% 5ه"د 3?T6 hر6;XSm 9^يه ر@ هد6د% ود Q6ا .د6;W3م
هد6ر!/ 5ه ا@ Qيم1 šgس ر@ 1و" و •ش )7 ا2ن/ 1ا و &دناهدش
هد;@ hر6;XSm هدي•ي% 5ه"د 9^يه ر@ )7 9سين QX8م f% [دناهدش
"د 1و" و •ش رWا ار61 Šدشا@ يور7 د;, Qيم1 )ک?6ا رگم د?شا@
)7 ي;(ن )@ [دندش3م هد6ر!/ يواستم ريE ";• )@ د;, 9>اسم
يرگ6د ن/ )7 3لا> "د [دش3م رها} يد?ل@ "ا;ن RXش )@ اFن/ 1ا 3X6
•ش رگ6د 9لا> Q6ا "د [دناش;%3م ا" Qيم1 9>اسم 5Hعا 98س0
9لا> Q6ا "د د?ل@ "ا;ن ن/ )M [دند;@38ن يور7 9^يه ر@ 5ه ا@ 1و" و
يرگ6د 9>اسمره ا6 Y@رم ا6 ['لkم ا6 [Rيgتسم RXش 9سنا;S3م
ءهد;مر! Q6ا QXيل &د6ا8ن3م bاشا Qيم1 يو" ر@ )7 دشا@ )تشاد ا"
.bاTتم ياد,
h•ش )@ ا" 1و" و د•ي%3م"د 1و" )@ ا" •شm
و •ش Qيم1 ءهر7 ‹yن )7 9سا 9-ي-> Q6ا ر@ Y•ا0 3ليلد د;,
&9سا 1و" ن/ رگ6د ء)8ين
bاXشا و Qيم1 و در7 د;T* اc! )@ ناسنا 5لع G
B
د-S ا@ )7 هاگن/ و
ء)8ين و Qشو" Qيم1 ‹yن )7 9يT0او Q6ا [د6د ا" ن/ 36اي!ار4
)@ 9س"د &د6درW 9@ا_ N6ار@ هدهاش8لا@ Lين 9سا ]6"اS ن/ رگ6د
هدادرب, ن/ 1ا ام )@ 56ر7 ن/ر0 "د نا(بس ياد, )7 3لXش نا8ه
&9سا
اه_C ICر= - :$Lز نا"-#
3ن/ر0 Rيلد ا@ [ن/ "ادم ر@ Qيم1 نا"ود 9-ي-> ءه"ا@ "د 5يها;خ@ رWا
)86ر7 ء)6/ )@ د6ا@ [56;ش ا?ش/ يرگ6د 88 )4
B
;S hR8نm ءه";س 1ا
.د6;W3م )7 5ي?7
w
. 12\
5
`
,
ا8
.
>
.
7
)ا ر
.
7
L
.
ر
5
7
م
5
.ت (
.
ه
,
-
.
P‚
.
دL
,
اج
.
ا4
. 5
ب>
.
8
1 .ت Y. ا
.
بج
,
1
)ا •ر
.
.ت-
.
&@(
1
A. B
.
7
5
C :
.
ق
.

.
9 'e
,
.
7
)ا ه
,
.
7
ل)ا
اFن/ )کن/ bا> دنا97ر>3@ اFن/ )7 ي"اد?%3م Š3?ي@3م ا" اهه;7 وm
bا87 "د ا" LيM ره )7 9سا 36اد, Y?* Q6ا &دنا97ر> "د اس/ر@ا
h9سا هد"و/ د6د% ي"ا;تسا
171

و Q7اس د;, ر@ار@ "د ا" اهه;7 و 5ينا;,3م ا" )6/ Q6ا )7 3ماگ?ه
نا(بس ياد, ار61 Š56;ش3م 9#گش "د [5ي?ي@3م 97ر>3@
.د6;W3م
P‚
.
دL
,
اج
.
ا4
. 5
ب>
.
8
1 .ت
hدنا 97ر>3@ اه ه;7 )7 د6"اد?%3م ا8شm
9سا ي"اد?% 3ت6ؤ" [اهه;7 1ا ام 96ؤ" .)7 9سا ن/ Qخس Q6ا 3?Tم
ياد, )7 د"اد د;4و 3?ي-6 3ت-ي-> ا2?6ا "د Q6ا ر@ا?@ &3?ي-6 3ت6ؤ" )ن
1ا ام )•ن/ 3?T6 &9سا )ت,اس ناF?% ام د6د ء)>اس 1ا ا" ن/ نا(بس
&9سين 3تسه 9-ي-> ]6 [5ي?ي@3م اFن/ 97ر> Gدع و اهه;7 تاب_
ريE ر@ ا" ن/ ام )7 9سا هد6ر!/ ا" يLيM 3لاTS U> Y0او "د f%
ن/ ت"د0 9ي-لgم ءهد?هد ناشن د;, Q6ا و &5ي?ي@3م ن/ 9-ي->
Ž"L@ و 5يخ< 36 )ن;W )@ اهه;7 ار61 Šدشا@3م Ž"L@ "اWد6ر!/
f% &د?شا@38ن ناF?% 3ناسنا ‰يه د6د ء)>اس 1ا )7 دناهدش هد6ر!/
ن;M )7 5ي6;گ@ 5يتسنا;S3م ام د;@3م ]M;7 اهه;7 52> )کنا?M رWا
96ؤ" )@ "دا0 د6ا@ )C )ن;گن/ ام ناWد6د و 9سا ]M;7 اهه;7 52>
اهه;7 ا6/ )7 56اهدشن رما Q6ا 9#تلم Rيلد Q6ا )@ f% 9سين اFن/
و Ž"L@ نا?•ن/ ا" اهه;7 RB 4وL
B
ع ياد, اما ‚9@ا_ ا6 دنا›ر(تم
&د?يب@ ا" اFن/ دنا;S3م 5ه يرyبلا‹يT< ره )7 9سا هد6ر!/ اس/52ن
ياهه;7 Q6ا .د6;W3م ام )@ RB 4وL
B
ع ياد, )7 9سا 3تلا> ;•8ه "د
يم "ورم ر@ا د?نا8ه ا8ش يو" ;ل4 1ا 9@ا_ &د??X
3م 3ت0و نا(بس ياد, ارM )7 د6/3م د;4و )@ Nسر% Q6ا ا2?6ا "د
Rjkم ام يار@ ا" اهر@ا نا6ر4 [د?7 ‹ي*;S اهه;7 97ر> 1ا دها;,
)@ اS دن"ادن "ا7د;, ا6 3Sا™ 97ر> اهر@ا )7 9سا Q6ا zسا% ‚دن13م
د??7 97ر> رگ6د 3ناXم )@ ناXم ]6 1ا [د;, •;4د;, 3Sا™ ت"د0
)@ ا4 ]6 1ا ا" اFن/ اS د;ش "اد6د% دا@ 34"ا, يورين د6ا@ ر6LWان )Xل@
3@ د;, يا4 "د اهر@ا [دش Q7اس دا@ رWا اeل دهد 97ر> رگ6د 36ا4
&د?نام3م 30ا@ 9@ا_ و 97ر>
1ا و دناQي?M Lين اهه;7 .د6;W3م ام )@ Y0او "د نا(بس ياد, f%
نو"د يورين )@ اS دن"ادن "ا7د;, و 3Sا™ 97ر> د;, 1ا [N6;, •;2
3ه;7 5ينا;S38ن ام يو" Q6ا 1ا 5ه &د??7 97ر> رگ6د 36ا4 )@ 36ا4
)7 ا2ن/ 1ا و &5ي@اي@ ايس/ ا6 اX6رما "د ادر! [9سا%و"ا "د 1ورما )7 ا"
ءه;0 [Qيم1 د;, 97ر> L4 f% [دن"اد "ار0 Qيم1 šgس ر@ اهه;7
د6ا@ )ک?6ا 3?T6 &د"ادن د;4و اFن/ نداد97ر> يار@ يرگ6د 34"ا,
Lين [دن"اد "ار0 ن/ šgس ر@ )7 ا" 36اهه;7 اS د?7 97ر> د;, Qيم1
رHن )@ )7 3نام1 Qيع "د اهه;7 )7 9سا Qي?M و &دهد 97ر> د;, ا@
ن/ 1ا د?شا@3م 97ر> يا"اد اما [دن;ش3م رWه;ل4 Q7اس و 9@ا_ ام
oءا?@ &دناQيم1 1ا 3DL4 5ه اهه;7 و د?73م 97ر> د;, Qيم1 )7 و"
[5ي?738ن \اس>ا ا" Qيم1 3نا"ود 97ر> ام )7 ي";• نا8ه
&5ي6ا8ن38ن \اس>ا Lين ا" اهه;7 97ر>
172

&ام*ا 'ر$„ار+
( 1 )
38لع 1ا2عا تايل2S 1ا رگ6د ي1ار! "د يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش
.د6;W3م 56ر7 ن/ر0
Gد/ ناتساد 3ت0و ياد, )7 5ي?ي@3م [5ي?7 تو+S 56ر7 ن/ر0 "د ا"
هد;8ن 36ا8?ها" 9
B
6رش@ ء)8ه 5لع ء)8شMرس )@ ا" ام RB 4وL
B
ع
ء)6/ "د )7 36ا4 &9سا 31 .د6امر!3م hهر-@m ءه";س 1ا
S
,
.
F,TOم
.
1
)ا <
.
لع. م
1
4
5
s. ر
.
ع. م
.
7
5
l ا4
.
.
7
ل
5
C .&ام
.
*
1
.
cا م
. .
#آ م
.
.
7
لع. -
.
ر@ ا" اFن/ fxس و داد 5يلTS Gد/ )@ ا" ءا8سا )8ه دنواد, وm
hدر7 )<رع ناگتشر!
Qه™ ي;س )@ 5لع يدو"و ء)يلوا ءه1او"د )6/ Q6ا "د نا(بس ياد,
•1;م/ 9-ي-> "د )يل
B
وا يدو"و ءه1او"د Q6ا &د?73م 3!رTم ا" رش@
ء)ل>رم )@ نات7د;7 3ت0و 9يل;#• ود@ نا8ه 1ا ار61 Š9سا hءا8سpm
ر6LWان ا8ش [دهد Lيي8S رگ6دX6 1ا ا" ايشا دنا;S3م )7 دس"3م 3ي
B

N6ار@
o
+kم و دي?7 1اE/ اFمان •1;م/ 1ا ا" يو )@ •1;م/ دنو" د6ا@
&&&اeE Q6ا &&9سا 3لد?* Q6ا و &&& 5ل0 Q6ا [9سا نا2?! Q6ا .دي6;گ@
&&&ر,/ 3لا و
دنا;S38ن
o
اTg0 وا [5يهدن •1;م/ R#• )@ ا" hاFمانm ام رWا )M
ن/ 1ا دT@ [9!رW دا6 ا" اFمان Q6ا وا )7 هاگن/ اما &د8F#@ ا" يLيM
ام )7 9سا يو" Q6ا 1ا 5ه &د;ش3م "دا0 5لع يريWار! )@ )7 9سا
1ا ا" 5لع يريWار! [9
B
6رش@ ء)8ه )@ 9بسن و ايند ء)8ه "د د6ا@
)7 9سا 36ادت@ا يدو"و ءه1او"د Q6ا 1ا دT@ و 5ي6ا8ن 1اE/ )g-ن Qي8ه
";ش7 اS ";ش7 ]6 1ا 3ش1;م/ ياهه;يش و اه)مانر@ 9سا QX8م 1ا@
Qي8ه 1ا &دشا@ توا#تم رگ6د 5تسيس اS 5تسيس ]6 1ا ا6 [رگ6د
5لع 5يلTS رW1اE/ )7 5ي@ا63م 9سد Lين 9-ي-> Q6ا )@ ام )7 9سا4
رW1اE/ 3لاTS وا ار61 Š9سا Ž"L@ "اWد"ور% 9-ي-> "د 96رش@ يار@
ء)8ه 1اE/رس 5ه 1;?ه [1اE/ Q6ا و د;@ ناسنا يار@ ءا8سا 5يلTS
R#• )@ )س"دم "د “-! ا" ءا8سا ام 3ت> &9سا 38يلTS ياFماHن
1ا Rب0 )7 9سا 36رg! •و" نا8ه Q6ا )Xل@ [5يهد38ن •1;م/
)ک?6ا 1ا 5عا &د?73م 1اE/ وا ا@ ا" ن/ "دام [)س"دم )@ R#• Qت!"
Lين يرg! 5لع )M &دشابن ا6 دشا@ دا;س و 5لع Rها 1ا د;, "دام
)7 9سا ن/ 1ا دT@ و د;ش3م 1اE/ hءا8ساm •1;م/ 1ا )شي8ه
Qيلوا hءا8سpm •1;م/ f% &د?@ا63م رييS و "
B
;gS [G;لع ياهه;يش
رگ6د bا#•ا ا@ R#• ]6 نايم و Nل#• ا@ "دام ]6 نايم 5ها#S R%
&9سا
د"اد د;4و Lين يرگ6د ءهL2Tم [يرش@ 5لع ء)>اس "د ا2?6ا "د QXيل
ي;ل 3ليلد [هL2Tم Q6ا Š5يشا@ )تشاد تا#تلا ن/ )@ د6ا@ ر6LWان )7
.5ي?يب@ &د?73م R8> د;, ا@ Lين ا" RB 4وL
B
ع ياد, د;4و ر@
173

I?„ :i* y”* - د$2A م#آ
( 2 )
.دس6;ن3م )مادا "د يوارTش zيش
&9سين 3Xش 9سا رش@ نايم 5ها#S \اسا نا@1 )7 9-ي-> Q6ا "د
)ن و ”ن" )@ )ن [دا‡ن )@ )ن [ند8S )@ )ن [د"اد “ي(م )@ 36اXSا )ن نا@1
رWا f% &9سا Pندي?شO :ا8س ر@ نا@1 ياXSا
o
اساسا )Xل@ &”?هر! )@
5ه )ت#W Qخس دي?شن رWا اما [د6;گ@ Qخس دنا;S3م د;?ش@ ناسنا
)@ "دا0 )7 ا;?شان ناسنا )7 دي?ي@3م ا8ش [9F4 Q6ا 1ا &دنا;S38ن
ام )شي8ه f% &دنا;S38ن )ت#W Qخس و 9سه Lين b` [9سين :ا8تسا
هdاو [ي"ات#W يورين \اسا )M Š56"اد 5ه فدارم ا" b` و ر7 ياF
&9سا ي"ادي?ش ت"د0 ر@ 3?تبم
Rماع ا@ L4 36 )g@ا" ‰يه نا@1 )7 9-ي-> Q6ا ندر7 1ا@ يار@
1ا دT@ ا" =رع R#• ]6 ام رWا
o
+kم .)7 5ي6;W3م [د"ادن ي"ادي?ش
نا@1 L4 يرگ6د نا@1 وا )7 36 )ن;W )@ [56رب@ ناتسلگنا )@ NSد`و
•ل اS د;ش "دا0 )X?ي8ه R#• Q6ا )7 د6د 5يها;, [د;?شن ا" 3سيلگنا
ا8ش رWا و &در7 دها;, 5لXS 3سيلگنا نا@1 )@ [د6اشگ@ Qخس )@
5F! )@ "دا0
o
اTg0 وا [دي6;W Qخس 3@رع نا@1 )@ وا ا@ ديها;خ@
وا )کن/ ا@ &د?738ن ›"د ا" ا8ش G+7 1ا يLيM و هد;بن ا8ش نا?خس
ايند )@ دا‡ن =رع و نا@1 =رع ي"دام و "د% 1ا و 9سا R*wا 3@رع
ا" ن/ وا ن;M ‚د8F#@ ا" 3@رع نا@1 دنا;S38ن وا ارM &9سا هدم/
&9سا هدي?شن
)@ د;, ا@ •دل;S 1ا دT@ ا" 3سيلگنا ›د;7 ]6 ام رWا ";• Qي8ه
نا@1 ا@ و در7 دها;, 5لXS 3@رع نا@1 )@ وا [56رب@ =رع "ا6د
Qي8ه و 56"واي@ ا" 36ا-6ر!ا R#• رWا و &د;@ دها;, )ناگي@ 3سيلگنا
&9!ا6 5يها;, 9سد )2يتن Qيع )@ Lين [5ي6ا8ن "ارXS يو ا@ ا" )@ر2S
)@ 36 )0+ع ‰يه [ندي?ش Rماع L4 نا@1 )7 9سا 5لسم [Q6ار@ا?@
&د"ادن هريE و )-g?م و ”ن" و دا‡ن و R*ا
  
اFن/ نايم د6ا@ ر6LWان [د6ر!/ ا" ا;> و Gد/ )7 هاگن/ نا(بس ياد,
يم ود ن/ )ن;گM `
B
ا و 9شاد3م د;4و 5ها#S يار@ 3شو" ا@ د?تسنا;ت
‚د?شا@ )تشاد 5ها#S رگ6د8ه
ناشنادن1ر! و ود ن/ نايم [دندم/ ايند )@ )7 5ه Gد/ نادن1ر! fxس
دنواد, &9سا )تشاد د;4و 5ها#S يار@ 3نا@1 Lين 5ها#S نا@1 Q6ا 1ا
ء)6/ "د اFن/ نايم 27 .9سا )ت#W Qخس Qي?M hهدDامm ءه";س
:
1
L
,
B.
,
7
بق
5
5;+
.

P
انا
.
بر
1
ق
5
ا
.
بر
.
7
ق
.
1t
,
X 6
7
,
8
.
1

,
ب م
. .
#آ (
1
.2
1
با
.
m
.
ب.ن م
1
4
,
1
$
.
لع. B5
1تا-
.
B5
.
7
بق
.
.;
.
3 ام
.
.

,
X Y. اق
.
D
.
.
72
.
ل5;ق
1
.
c Y. اق
.
ر
,
R. 0ا :
1
L
,
B1
.
7
بق
.
.;
5
3 م
1
.
)-
.
ام
.
ه
,
د
,
=
.
.
9
:
.
$ق,
.
7;م
5
1
)ا :
1
L
,
ه
5
.
7
ل)ا
174

رهO )7 3ماگ?ه [نا;خ@ ناش6ار@ 3تس"د )@ ا" Gد/ رس% ود ناتسادm
دش )ت!ر6e% ود ن/ 1ا 3X6 1ا f% [د?تشاد Nي% 3ينا@ر0 Pود ن/ 1ا ]6
[9ش7 5ها;, ا" ;S
o
ا8ت> .9#W PRي@ا0O &دشن )ت!ر6e% يرگ6د 1ا و
hدر6e%3م ناگشي%ا;-S 1ا “-! اد, .9#W PRي@اهO
يار@ 36 )ليس و ا2?6ا "د )7 د1اس3م 9@ا_ 56ر7 ن/ر0 Q6ا ر@ا?@
هاW ره f% &9سا )تشاد د;4و Nنادن1ر! و Gد/ نايم Qت#WQخس
يار@ Qت#W Qخس ناXما )7 دش Qشو" ي
B
دام Rيلد ا@ 9-ي-> Q6ا
نا@1 5F! \اسا ندي?ش و 9سا رس
B
يم ندي?ش 1ا دT@ “-! ناسنا
1اE/ "د 5ه Gد/ )7 5يس"3م Lين 9-ي-> Q6ا )@ ر6LWان [دشا@3م
3ت0و [يو" Q6ا 1ا &د6;گ@ Qخس 9سا )تسنا;S )کن/ اS 9سا هدي?ش
.د6;W3م ام )@ نا(بس ياد,
hداد 5يلTS Gد/ )@ ا" ءا8سا )8ه دنواد, m
ندي?ش Q6ا Y0او "د و هدي?ش bاTتم ياد, 1ا ا" ءا8سا Q6ا ر6LWان Gد/
)ت,اس 5لXS )@ "دا0 ا" يو )7 9سا هد;@ bاTتم "اWد"ور% 1ا ءا8سا
تا6/ "د نا(بس ياد, )ک?6ا Rيلد )@ &9سا 31 a 33 hهر-@m ءه";س
.د6امر!3م
Y. اق
.
+
.
S
,
.
F,T
.

.
1
)ا <
.
لع. م
1
4
5
s. ر
.
ع. م
.
7
5
l ا4
.
.
7
ل
5
C &ام
.
*
1
.
cا م
. .
#آ م
.
.
7
لع. -
.
.
p D
.
.نا8
. 1
ب*
5

1
ا
5
)اق
.
f:
.
$ق, #
,
ا\
.
م
1
5;2
5
C ن
,
X &p‰
5
Mه. &ام
.
*
1
.
m
,
ب (,ن
5
ˆ
,
بن
.
9
م
5 .
#آ ا
.
3 Y. اق
.

5
$
,
F8
.
1
)ا م
5
$,لV
.
1
)ا I
.
ن
.
9 D
.
.

,
X ا.2.;م
1
.
7
لع. اL
.

.
7
p
,
X ا.2
.
) م
.
1
لع,
م
1
5
F
.
7
) Bق
5
.
9 م
1
.
)
.
9 Y. اق
.
م
1
4
,
,TZم
.
*
1
.
m
,
ب م
1
ه5
.
m
.
بن
.
9 ام
.
7
.
ل+
.
م
1
4
,
,TZم
.
*
1
.
m
,
ب م4
5
1
ˆ
,
بن
.
9
اL
.
-
.
ن
.
-
5
د
1
ب5ت اL
.
م
5
.
لع1
.
9-
.
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا-
.
ام
.
>
.
7
)ا K
. 1
$N
.
م
5
.
لع1
.
9 (,7ن
,
X
ن
.
م
5
5;
1
F.ت م
1
5;2
5
C
ر@ ا" اFن/ fxس &9,;م/ Gد/ )@ ا" اFمان P3ناTمO )8ه دنواد,وm
اF?6ا 3ماسا 1ا دي6;W3م 9سا" رWا .د;مر! و د;8ن )<رع ناگتشر!
ام )@ د;, )•ن/ L4 ا" ام Œ;S 3هL?م .د?ت#W &ديهد رب, Qم )@
ŒGد/ يا .د;مر! &5يX> ياناد 36;S [9سين 3شناد ‰يه [يا)ت,;م/
ناش ءا8سا 1ا ا" ناش6ا Gد/ ن;M و &هد رب, اFن/ 3ماسا 1ا ا" ناش6ا
ا" Qيم1 و اFنا8س/ ء)ت#Fن )7 5ت#گن ا8ش )@ Qم ا6/ .د;مر! [داد رب,
h‚5ناد3م [ديتشاد ناF?% ا" )•ن/ و دي?73م "اXش/ ا" )•ن/ و 5ناد3م
.دي?7 )4
B
;S `ا>
)يل
B
وا ياFناسنا [د?6;W3م )7 د?تسه Gدرم 1ا 3cT@ ا2?6ا "د
5ها#S رگ6دX6 ا@ ه"اشا ء)ليسو )@ )Xل@ هد;بن دل@ ا" Qت#WQخس
ام اما &دنا)ت!رW دا6 ا" 5
B
لXS [)ل>رم Q6ا 1ا "اeW ا@
o
ادT@ و دناهد;8ن3م
يار@ 3ناسنا ره ار61 Š9س"دان 9سا ي"اد?% Q6ا
o
اTg0 .5ي6;W3م
)7 9سا Q6ا bاuس f% &د;?ش@ `وا د6ا@ ر6LWان [د6;گ@ Qخس )ک?6ا
Q6ا )M ‚دي?ش 3س7 )M 1ا [در7 1اE/ ا" Qت#WQخس )7 3ناسنا Qيلوا
Gد/د;, ناسنا
o
ا8لسم ار61 ‚يو 1ا دT@ ياFمد/ ا8ش ريبTS )@ ا6 دشا@
و ددرW3م QX8م ندي?ش U6ر• 1ا اF?S Qت#WQخس [يد6درS ‰يه 3@ و
b;• "د [د??73م 5ها#S رگ6د8ه ا@ ه"اشا ء)ليسو )@ )7 3نان/
175

1ا 1ا@ )ک?6ا رگم د?نام3م 30ا@ د?@يا% •و" Qيع )@ Lين ناش3Wدن1
"د Qت#WQخس دادTتسا ا6 )Xلم Gاگ?ه Q6ا "د )7 [دن;?ش@ د;, ريE
تا!/ Q6ا 1ا )7 3ل` و ر7 ياFمد/ oءا?@ &د?73م 1اE/ 9يلاT! )@ نان/
[دن;شن ا?ش/ ي"ادي?ش ء)-6ر• ا@ ا6 و دن;?شن رWا [دن;ش3م نام"د
&د?نا;S38ن )ت#W Qخس LWره
Qخس ‹لتخم ياهN6;W و اه)2Fل )@ رش@ ارM f% .د?سرx@ رWا
)M [9سا ام ياعدم تاب_ا ر@ 3ليلد 5ه Q6ا .5ي6;W3م ‚د6;W3م
ف+ت,ا 1ا و هدم/ د6د% ي"ادي?ش U6ر• 1ا اهN6;W "د :;?S Q6ا
o
اTg0
3ت_ا"و 3ت#* نا@1 ن;M 9سا هدشن 3شان ”ن" و دا‡ن [ناXم "د
&9سا 3عا8س 9#* ]6 )Xل@ [د;ش دل;تم ناسنا ا@ )7 9سين
يار@ )7 ارM 9ساهN6;W Q6ا ي"اد6د% \اسا :ا8س oءادت@ا Q6ار@ا?@
&5يتسه :ا8س 1ا ر6LWان ام "ا7 Q6ا
ا@ [نا(بس ياد, )7 د?6;W3م ام )@ QDار0 ء)8ه )7 9سا Qي?M و
&9سا رش@ ءهد?هد 5يلTS Qيل
B
وا [Gد/ )@ ءا8سا 5يلTS
ياد, )7 ي1اE/ Q6ا L4 5لع يار@ يرگ6د 1اE/ ‰يه
o
+-ع و
o
ا8لع Šي"/
)تبلا &9سين ";yتم [هد;8ن دا6 56ر7 ن/ر0 "د ن/ 1ا نا(بس
و Z;<و Gا8S ا@ ا" 9-ي-> Q6ا Lين د6د4 3تي@رS و 38لع ياه•و"
"د رش@ )7 يريگ8شM Gد-S 1ا دT@ اS دناهديش7 ر6;yS )@ ن/ 3?شو"
ر@ يرگ6د 38لع ريس#S د;, Q6ا [9سا هدر7 36ا87 )*رع Q6ا
&دشا@ 5لع Q6دايم 1ا ناديم Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 1ا2عا
نا>نا I*! - zز-# `اeع
56ر7 ن/ر0 1ا2عا ءه"ا@ "د 3سنار#?7 3م+سا ياه";ش7 1ا 3X6 "د
G+سا )@ )7 ي";Fشم ناد?8شناد fنار#?7 Q6ا "د &د;@ هد6درW ا% ر@
&دند;@ هدش ت;عد ناF4 •ا-ن •لEا 1ا Lين د?تشادن نا86ا
.د?73م 96او" )ن;گ?6ا ا" ناتساد يوارTشلا 3ل;تم د8(م zيش )م+ع
ناد?8شناد Q6رتW"L@ 1ا )7 hQساWاS تا_اW اSm يد?ل6اS رسي!ور%
=اyعا ءه"ا@ "د fنار#?7 Q6ا "د 9سا š6رشS 5لع ء)?يم1 "د ناF4
د;@ L7ر8تم ";(م Q6ا يو" رتشي@ وا 3نار?خس &دنا"3م Qخس ناسنا
ي;(ن )@ دن"اد "ار0 ناسنا 9س;% ر61 "د
o
ا8ي-تسم 3س> =اyعا )7
Qي@ 1ا
o
اما8S 5ه د"د \اس>ا رگ6د [د1;س@ ناسنا 9س;% رWا )7
&دو"3م
ء)6/ و 9سا, ا% )@ هو‡% ن/ر0 ناد?8شناد 1ا 3X6 Gاگ?ه Q6ا "د 56
دنواد, )7 ا" hءاسنm ءه";س Qخس I1ود Rها =اeع 1ا ن/ "د
.در7 تو+S [د6;W3م
اق
5
-5e
.
$,) اه. ر
.
1
$N
.

P
ا#
5
لج
5
م
1
ه5 ا.2
1
)
.
7
د
.
ب م
1
ه5 5
#
5
لج
5
I
1
ج
.

, .ن ام
.
.
7
ل
5
Cfff
`
.
ا.eV
.
1

176

نا1;س 3شS/ "د [دناهد61"و ر#7 ام تا6/ )@ )7 ا" 3ناس7 يدو1 )@m
ياFتس;% [ددرW نا6ر@ و Pد1;س@O ناشياFتس;% هاW ره )7 56"و/"د
5يX> و انا;S دنواد, ي"/ [د?ش•@ ا" =اeع اS 5يFن N6ا4ر@ ا" يرگ6د
h9سا
)7 د6;گ@ ام )@ دها;,3م نا(بس ياد, )7 ا2ن/ 1ا .9#W fxس و
LWره )7 9سا ير
B
8تسم و 5Dاد =اeع نار!ا7 يار@ I1ود =اeع
ناسنا ءهد??6ر!/ د;, )7 5يلع ياد, )7 ا2ن/ 1ا و [در6e%38ن ‹0;S
1ا وا "د د"د \اس>ا [د1;س@ ناسنا 9س;% 3ت0و )7 دناد3م 9سا
9سا )ت,اس )ب?تم 9-ي-> Q6ا )@ ا" ام )6/ Q6ا "د f% [دو"3م Qي@
9س;% يو نامر! )@ ه"ا@ود [د1;س@ )X?ي8ه ناي,1ود ند@ 9س;% )7
3Fلا =اeع )@ اFن/ \اس>ا اS ددرW3م ن/ Qيشنا4 يرگ6د د6د4
&دنا8@ 30ا@ )تس;ي% و ر
B
8تسم نا?•8ه
.9#W وا [د6درW تو+S hQساWاS تا_اWاSm رسي!ور% ر@ تا6/ Q6ا ن;M
.د?ت#W ‚9سا هدش )ت#W Rب0 نر0 هد"اFM Qخس Q6ا 3تسا" )@ ا6/
هدر@ 3% ن/ )@
o
اد6د4 5لع )7 9سا 3ت-ي-> Q6ا ر,/ .9#W Šي"/
Q6ا
o
ا?ي-6 و دشا@ يرش@ ن/ ءهد?6;W )7 9سين QX8م Q6ار@ا?@ &9سا
ن/ 90و ]?6ا ŒL6Lع ناد?8شناد &9سا نا(بس ياد, G+7 [G+7
.)7 5هد 3ها;W 9-ي-> Q6ا )@ ا8ش رc(م "د Qم )7 هديس"ار!
د8(م )ک?6ا و 9سين )ناگ6 د;بTم L4 36اد, U>ر@ ءهداتسر!
.در7 "ارXS ا" QيSداFش د?ل@ يادن ا@ هاگن/ &9سوا
†هل)ا Y*" ادم8L ن9 د4A9 - هل)ا pX pX p ن9 د4A9~
RB 4وL
B
ع ياد, رWا )7 دي?7 ";yS ا8ش 56"eگ@ )C ناتساد Q6ا 1ا
ن/ 38لع ءه;يش Q6رSUي0د )@ ا" ناي,1ود =اeع "ار8تسا ءه;(ن
9-ي-> Q6ا رWا 3?T6 ‚دات!ا3م 30ا#Sا )M [در738ن ناي@ ام يار@
و د"اد "ار0 ناسنا 9س;% ر61 "د
o
ا8ي-تسم 3س
B
> =اyعا )7 38لع
‹ش7 دو"3م Qي@ 1ا ناسنا "د د"د \اس>ا [د1د;س@ دل4 ن;M
ناي@ ا" =اeع "ار8تسا 3گن;گM ام يار@ 56ر7 ن/ر0 اما [دش3م
ام RXشم 5لع رگ6د ن;?7ا .د?ت#W3م نار!ا7
o
ا8ت> 90و ن/ [در738ن
I1ود "د ام ياFند@ 9س;% )7 ارM &در7 R> ا8ش ياد, =اeع ا@ ا"
يم تدم Q6رSهاS;7 "د ا8ش "اWد"ور% )@ ام رگ6د ن/ 1ا دT@ و د1;س
)8ه P)للا@ ™ايTلاO f% Œ5ي?738ن \اس>ا ا" 32ن" و د"د )4و ‰يه
ا8ش Œ9سا هدش هداFن ا?@ 36اه"اد?% Qي?M \اسا ر@ ا8ش Q6د 3نابم
يم Qخس ناد6وا4 =اeع 1ا 5ه 3% ن;?7 اS و دم/ 5لع ]?6ا و ديت#گ
)شي8ه 1ا رSاور% 3@ ام رگ6د `ا> &در7 bاg@ا ا" ا8ش 3گنادوا4 Q6ا
&56د";?ه" نامر#7 ها" ر@
ا8نو" GداyS 38لع U6ا-> و 56ر7 ن/ر0 نايم
o
اT0او )7 د;@ ا2?6ا "د
تا6/ "د bاTتم "اWد"ور% )7 يو" ن/ 1ا [دش3م 74 و 75 ءه";س 1ا
.د6امر!3م hفر,1m
177

م
1
4
5
12ع. ر
5
.
7;?
.
5
3 p uن
.
-
5
د,)اR. م
.
.
724
.
ج
.
`
,
ا.eع. (+, :
.
$L
,
ر
,
ج
1
م
5
1
)ا ن
.
7
,
X
ن
.
>
5

1
بL
5
ه
,
$+, م
1
ه5 -
.
‹ي#خS اFن/ 1ا =اeع &دنا "اWدنام 5?F4 =اeع "د نامر2م نا8W 3@m
hدناديم;ن ا2ن/ "د اFن/ و د@ا638ن
دنواد, =ات7 ن/ر0 )7 36ا2ن/ 1ا اما [9سا U> يو Q6د و 9سا
)86ر7 ء)6/ f% 56 تام+ع Q6ا اS 9سا هدم/ hءاسنm ءه";س
&د"ادر@ نايم 1ا )شي8ه يار@ ا" GاF#تسا
و 56ر7 ن/ر0 9ينا-> ر@ 38لع و يدام Rيلد ]6 Qي8ه “-! ا6/ Š=;,
)7"ابم ء)6/ Qي8ه هاWره و ‚9سين 3!ا7 bاTتم Uلا, د;4و ر@
5ه ن/ G+سا G+عا )@ ا" ناF4 ناد?8شناد Q6رتW"L@ 1ا 3X6 9سنا;S
9(S 9خس )7 د"اد او 3لا> "د 3لل8لا Qي@ fنار#?7 ]6 ر@ار@ "د
]6 Qي8ه “-! ا6/ f% [د;@ )ت!رW "ار0 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا ري_~S
G+سا •ر6e% )@ Qيم1 يو" 3لاها Gا8S 3نا86ا 9عا?0 يار@ [)6/
ي8ن هد?س@ Ž"L@ Œ‚دشاب
ناد2بi3 رJع
1ا 3X6 )7 hرنور7 د6ر! b/m رسي!ور% )7 د;@ fنار#?7 Qي8ه "د
1ا اS ديش;73م )7 ا2ناد@ اS د;@ د(لم و ›اXش "ايس@ ناد?8شناد
)@ Lين [دو" هر#• نا8لسم ناد?8شناد ياFشسر% )@ نداد zسا%
)تXن Q6ا ر@ وا 1اE/ "د 3ت> &د6درW "اداو G+سا 9ينا-> )@ فارتعا
د8(م نا?خس )Xل@ ["اWد"ور% G+7 )ن ن/ر0 تا6/ ر@ )7 در73م "ار*ا
يو د";,ر@ 1ر• Q6ا ر@ار@ "د نا8لسم ناد?8شناد اما Œد;ش J+•ا
)7 در7 5يها;, تاب_ا 96ار@ يدو1 )@ .د?ت#W يو )@ [)يc0 Q6ا ا@
د8(م &د?ت#W38ن Qخس 3Fلا 3>و ا@ L4
يا0/ .د6درW 1اE/ نا8لسم ناد?8شناد 1ا 3X6 Nسر% Q6ا ا@ [هر}ا?م
)7 5ي@ا63م ا" 3SاL2Tم ي;بن '6دا>ا 1ا يدادTS "د ام Œرسي!ور%
‚دي6ا8ن ريس#S ام يار@ ا" ن/ 3لاT@ا?4 56"اوديما
اد, b;س" 1ا 9سا 3k6د> )ل84 ن/ 1ا هر6ره;@ا 96او" )@ "د )7
&&&m .د6;W3م '6د> Q6ا 1ا 3شخ@ &9سا هدم/ 5لسم و ي"اخ@
و اFEا@ و :"اLم )@
o
ادد2م =ارعا Qيم1رس اS د;ش38ن ا% ر@ 9ماي0
ر@ ا6/ )7 دندر7 bاuس رنور7 ";ت7د 1ا ن;M &hد;شن R6دبS اه"اب6;4
و :"اLم و žا@ 1ا ر% ي1و" 1ا2> Qيم1رس [96او" Q6ا \اسا
"د .9#W ‚يرyع )M "د .د?ت#W Œي"/ .9#W ‚9سا هد;@ اه"اب6;4
1ا &9سا هد;@ ن/ دهاش )يلوا نور0 "د Qيم1 )C ناد?بخ6 bوا رyع
اد, b;س" 3س7 )M ت";* Q6ا "د .دنديسر% يو 9-ي-> Q6ا 1ا ا"
1ا ا" رب, Q6ا يو )7 اس@ )M .داد zسا% وا ‚9,اس رب, ا@ 3خ6"اS
Œ9سا هدر7 9!ا6"د [دناهد;@ 1اتشي% "ايس@ G;لع Q6ا "د )C ن ايمو"
و اFناتس;@ )@ رگ6د "ا@ ]6 1ا@ =رع د+@ ا6/ .دنديسر% يو 1ا هاگن/
38لع 9-ي-> ]6 5ه Q6ا Šي"/ .9#W ‚دشدها;, bدبم اه"اب6;4
178

دها;, ا8نو" هد?6/ "د )7 36 هد6د% يار@ ا8ش )ن;گM .د?ت#W &9سا
5ه Gود ناد?بخ6 رyع ار61 .9#W ‚دي6;W3م 38لع 9-ي-> دش
ياFناتسم1 Q6ا 5ه 3X6 ن/ تامد-م 1ا و Š9سا هدش 1اE/ ن;?7ا
G;2ه ا%و"ا ر@ اFلاس Q6ا "د )7 9سا 3ي!ر@ ياFنا!;S و درس "ايس@
يم )7 3ناتسم1 ره oءا?@ &دن"و/3م و رSدرس 3لب0 ناتسم1 1ا [د6œ
bا8ش •g0 "د z6 5يHع ء)لت7 ن;?7ا 5ه و &د;@ دها;, رS Qيگ8Fس
)@ bاس ره )لت7 Q6ا و 9سا )ت!رW Nي% "د ا" =;?4 ها" Gا"/ Gا"/
رتX6دLن و ]6دLن [9سا هدش Y0او =رع د+@ ن/ "د )7 36 )-g?م
)لت7 Q6ا )7 هاگن/ و &)تسه/ ";• )@ و يد?7 )@ "ايس@ ا@ اما [د;ش3م
=رع Qيم1رس [دش ]6دLن
o
+ما7 =رع د+@ )@ يدا8تم نايلاس 1ا f%
&دش دها;, bدبم QيSاس@ و اه"اب6;4 )@
o
ادد2م
1ا f% "ا@ Qيتسخن يار@ )تشeW bاس ناتسم1 "د )7 9ساس/9#گش
"د ت"ار> ء)4"د و د6"ا@ فر@ يد;Tس Qيم1رس "د [3ن`;• ياFنر0
&9!ا6 bL
B
?S ر#* ر61 )4"د Q6د?M )@ ن/ U•ا?م 1ا 3cT@
1ا2> Qيم1رس )7 ا" رب, Q6ا ا6/ .دنديسر% رنور7 ";ت7د 1ا هاگن/
)@ نايمو" Lين دش دها;, bدبم :"اLم و "اFنا و اFEا@ )@
o
ادد2م
اد, b;س" ا@ و دنام"د ف;*;م د?8شناد )7 د;@ ا2?6ا "د ‚دناهداد
3ي>و نود@ LWره رگ6د Q6ا .9#W 3Wدنام"د و L2ع رس 1ا يدا6ر!
Œ9سين QX8م نا8س/ 1ا
†م3د$نا#ر„ •iب(2A-" ا" ز-" &هنا%ن ~
N-ن اS د??73م •+S )تس;ي% )7 د?تسه 3ناد?8شناد [د;4و Q6ا ا@ اما
اFن/ ءهLيگنا )تبلا &دنLي,ر@ "اXنا )@ ا" ن/ و هديش7 NلاM )@ ا" Q6د
د?ها;,3م “-! اFن/ &9سا ناشد;, )@ ناش"وا@ رتشي@ "ا7 Q6ا 1ا
هد6ر!/ )7 5يتسه ام Q6ا و Œ56اهدر7 ‹ش7 )7 5يتسه ام Q6ا .د?6;گ@
.9#W3م نو"ا0 )کنا?M Œ56ا

,
2ع,
@
م
1
لع, <
.
لع. ه
5
5;$,ت-
5
9 ام
.
.

,
X Y. اق
.

Pت"اFم وO Nناد \اسا ر@ ا" ناوار! ياه•?W Q6ا Qم نا8W 3@m
هد"و/ 9سد )@ Gد;, …صy0„ hGا 78 †
.د?نادرW3م ر@ و" 3Fلا تا6/ 1ا اFن/ )7 9سا هLيگنا Q6ا ا@ f%
:
.
$s
,
ر
,
V
1
L
5
ا4
.
12ع. ا5نا
.
C p
.
7
,
X م
1
4
,
,
7
ب"
.
d
,
ا
.
3آ :
1
L
,
7
S
@ .
3آ :
1
L
,
7
م4
,
$,ت
1
m.ت اL
.
-
.
رگم د6/38ن نان/ ر@ ناش"اWد"ور% ياه)ناشن 1ا 36 )ناشن ‰يه وm
…f6„ hدن;ش3م نادرWيو" ن/ 1ا )ک?6ا 46 †
يدام R6`د ا6;W )7 9سين Q6ا ر@ 3?تبم 3Fلا تا6/ 1ا اFن/ vارعا اeل
&دشا@3م •6اE اFن/ د6د 1ا RB 4وL
B
ع ياد, د;4و
179

)7 دند6د3م نايع )@ [دندر73م 3لم
B
~S و ر
B
ک#S ›دنا اFن/ رWا Šي"/
ناد?8شناد 3تسا" )@ اFن/ رWا و &9سا هL2Tم )8ه 56ر7 ن/ر0 تا6/
‰يه 3@ و bا@ žار! )@ ا" ن/ر0 د6ا@ [دند;@3م 3#y?م نارگشهو‡% و
f7 ره ن/ 1ا دT@ fxس و دندنا;,3م 361"و vرE و ي"وادشي%
دنواد, [د"و/38ن نا86ا )7 5ه f7 ره و د"و/3م نا86ا 9سا;,3م
&9سا ناي8لاع )8ه 1ا 3ت> و N6;, ناWد?@ 1ا 1اين3@
ء)6/ )@ “-! نان/ رWا bاkم =ا@ 1ا 12 تا#تلا hءارس˜m ءه";س 1ا
.د6;W3م )7 دندر73م
P‚ر
.
J
, 1
بL
5
"
,
ا4
.
.
72)ا S.
.
3آ ا.2
1
لV
.
ج
.
-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا S.
.
3آ ا.ن
1
8
.
م
.
+
.
h56دينادرW Nخ@ 3?شو" ا" 1و" )ناشن و ن;WهريS ا" •ش )ناشنm
3% )86ر7 ء)6/ Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا )@ 5ت> ";• )@
&دندر@3م
Nخ@ا?ي@ ا" 1و" )86ر7 ء)6/ Q6ا "د نا(بس ياد, )7 5ي?73م )H>+م
Q6ا اما &9سا Qي8ه hر
l
y
s l
بم
K
m ء)8ل7 Uي0د G;F#م )7 د?73م 3!رTم
)ک?6ا ا6 ‚د?ي@3م )7 9سا ناسنا 5شM ا6/ )7 د6/3م د;4و )@ bاuس
‚دنا?ي@3م )7 9سا 1و"
\اس>ا هاگن Qيلوا "د نا86اه5شM ندر7)تس@ و 1ا@ 1ا ام )7 )•ن/
38لع 9-ي-> اما &د?ي@3م ام نا8شM )7 9سا Q6ا
o
ا8لسم [5ي?73م
ر@ ديش";, ";ن )7 9سا هديس" ت;ب_ )@
o
ا8لع ار61 Š9سا Q6ا 1ا ريE
يم 5شM ر@ ن/ ;Sر% fxس و هد6درW fXT?م ءايشا "دا0 ا" ن/ و د@ات
&د1اس3م 96ؤ" )@
د?ي@38ن د;, ناي7 ءهره;4 "د ا6 [د;, يد;, )@ 5شM Q6ار@ا?@ f%
;Sر% د;, ر@ار@ "د د;4;م ءايشار@ )7 9سا ";ن Q6ا Y0او "د )Xل@
96ؤ" )@ "دا0 ا" ن/ و دنا@اS3م 5شM ر@ ا" ءايشا رهاHم و هد?X!ا
[د6درW ن/ Qيشنا4 3X6"اS و 9!" نايم 1ا ";ن Q6ا ن;M و &د1اس3م
ن;Wري0 ياF$X6"اS U8ع "د دنا;S38ن رگ6د و هدات!ا "ا7 1ا
o
+ما7 5شM
[يرگ6د Nخ@3?شو" ء)ليسو ا6 و žارM ا@ )ک?6ا رگم [د?يب@ ا" يLيM
د;ش هدام/ 5شM ر@ ";ن \اXTنا ء)?يم1 رگ6د "ا@ ]6
.)6/ Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 ريبTS 9
B
0د )@ ام )7 9سا2?6ا "د
P‚ر
.
J
, 1
بL
5
"
,
ا4
.
.
72)ا S.
.
3آ ا.2
1
لV
.
ج
.
-
.
"اy@˜ ء)
B
يل8ع نا(بس ياد, )7 5ي?73م )H>+م ار61 Š56;ش3م ا?ش/
&5شM )@ )ن [دهد3م 9بسن 1و" 3?شو" )@ ا" Pندنا?ي@O
)7 9سناد38ن يرش@ ‰يه [دش b1ان )86ر7 ء)6/ Q6ا )7 هاگن/ )تبلا
38لع Gد-S رWا f% ‚د;ش3م ا8نو" )ن;گM P"اy@˜O ندنا?ي@ ء)يل8ع
3م هار8ه )@ ا" )2يتن Q6ا ;Sر% \اXTنا و د?ي@3م د;, 5شM )7 د"
j
و/
يم 5ه1ا@ ام ا6/ [9سين يري_~S ن/ 96ؤ" "د ا" ءايشا ر@ ";ن 5يتسنا;ت
.)86ر7 ء)6/ P‚ر
.
J
, 1
بL
5
"
,
ا4
.
.
72)ا S.
.
3آ ا.2
1
لV
.
ج
.
-
.
ا6/ ‚5ينا;خ@ 1ا8ن "د ا"
ن/ \اسا 1ا Q6د ء)يc0 Qت,اس نار6و يار@ د;, يد;, )@ رما Q6ا
‚د;بن 3!ا7
180

د8(م ترc> [د;@38ن RB 4وL
B
ع ياد, •نا4 1ا ن/ر0 Q6ا رWا 1ا@ و
ا6/ f% ‚د??7 QييبS ا" G;لع و ف"اTم )8ه Q6ا د?تسنا;S3م ا27 1ا
‚9سين 3!ا7 RB 4وL
B
ع ياد, )@ نا86ا ر@ Rيلد ]6 Q6ا “-!
•3"ات ملع زا رگ3# (تاWجVL - ر%ب '#دع #ا3#زا
( 1 )
ء)6/ "د نا(بس ياد, 13 .د6امر!3م hتار2>m ءه";س 1ا
P
ابV
5
A5 م
1
5
Cا.2
1
لV
.
ج
.
-
.
<
.

5
9-
.
ر
@
.
C.t :
1
L
,
م
1
5
Cا.2ق
1
.
لR. ا
.

,
X o
5
ا
.
72)ا ا4
.
5
7
3
.
9 ا
.
3
م
1
5
Cاق
.

.
9 ه
,
.
7
ل)ا
.
د12ع, م
1
5
FL
.
ر
.
1
C
.
9 ن
.
7
,
X ا+
5
"
.
اV
..;,) B.
,Tا
.
بق
.
-
.
9لم 9لم ا" ا8ش و 56د6ر!/ ن1 و درم ]6 1ا ا" ا8ش ام ŒGدرم ياm
"د &دي?7 R*ا> R@ا-تم 36اسا?ش رگ6دX6 ا@ اS 56دينادرW )ليب0 )ليب0 و
h9سا ا8ش Q6رS"اWLيهر% اد, دLن ا8ش Q6رSد?84"ا 9-ي->
:;ن N?6ر!/ )7 دهد3م رب, ام )@ نا(بس ياد, )86ر7 ء)6/ Q6ا "د
هد6درW 1اE/ G+سلا8Fيلع ا;> و Gد/ 3?T6 ن1 و درم ]6 1ا ناسنا
د;4و )@ QS ود ن/ 1ا [5ي?ي@3م )7 ا" يرش@ Q6ا ء)8ه و 9سا
اما &9سا bاTتم ياد, ءهد;مر! 9-ي-> Q6ا ر@ 3نا86ا Rيلد &دناهدم/
)ن;W Q6د@ رش@ 9-ل, "ا7 1اE/
o
اT0او )ک?6ا ر@ 38لع و يدام 3ليلد ا6/
ناديم )@ "ام/ 5لع )7 9سا2?6ا "د ‚د"اد د;4و Lين [9سا هد;@
&د6ا8ن )0"د@ 38لع ريس#S ا@ ا" 3ن/ر0 9-ي-> Q6ا اS د6/3م
[561ادناي@ ايند "د رش@ دار!ا ي1ورما "ام/ )@ 3(gس 3هاگن ام رWا
f% &9سا )تشeW اهد"ايليم 1رم 1ا ن;?7ا 5ه رش@ "ا8ش )7 5ي?ي@3م
ر#ن ن;يلم "اLه •?% ن;?7ا 5ه Qيم1 نا?7اس دادTS )7 5ي?7 vر! رWا
هاگن ]6 ا@ ‚9سا هد;@ دادTS )M Rب0 نر0 ]6 "د نان/ "ا8ش [9سا
)س رWا 1ا@ و &9سا هد;@ 50" Q6ا 1ا رت87 اFن/ دادTS )7 5ي@ا63م"د
Yبgلا@ رش@ دادTS )7 5ي?73م )H>+م [56ريگ@ رHن "د ا" Rب0 نر0
&د;ش 3م رت87 و رت87 •Sارم )@
5ي6;گ@ 5ينا;S3م [56ريگ@ رHن "د ا" Rب0 نر0 9سي@ رWا ";• Qي8ه
د?M 1ا رتشي@ )@ )7 د@ا63م Rيل-S يد> )@ رyع ن/ "د رش@ دادTS )7
ا@ [5ي?7 ";yS ا" Rب0 نر0 3س رWا 1ا@ و &دس"38ن ر#ن ن;يلم
ا6 ود 1ا Nي@ نام1 ن/ "د رش@ دادTS )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م نا?ي8•ا
&9سا هد;بن ر#ن ن;يليم )س
دادTS )7 5ي?ي@3م [56درWر@ •-ع )@ 3نام1 رHن 1ا )M ره Q6ار@ا?@
1ا )M ره و &دو"3م هدش رت87 و رت87 )تشeW نام1 ياه1رم "د رش@
1و" اS 1و" رش@ دادTS )7 5ي?73م )H>+م [5ي6اي@ ;ل4 )@ 3نام1 رHن
يم دا6د1ا )@ و" 3X6 ا6/ ‚9سين ي"ام/ 9-ي-> ]6 Q6ا ا6/ f% &د"اeگ
يم نا6ارWيدام 1ا رHن 1ا )M ره )7 د;ش 9-ي-> Q6 ارX?م دنا;ت
Œري,
o
ا8لسم ‚دو"3م هدش رت87 رش@ دادTS [56درWر@ •-ع )@ 3نام1
)7 9سا 3?Tم Q6د@ ناگ8ه فارتعا د";م و 5لسم ءهدعا0 Q6ا اeل
)@ رyع و [نر0 )@ نر0 [GاW )@ GاW Š56درWر@ )تشeW )@ )M ره
181

ام اS دو"3م و دو"3م ;ل4 )@ د;, 3لوLن ريس "د رش@ "ا8ش [رyع
1اE/ ر#* 1ا رش@ تاي> [)g-ن ن/ "د )7 5يس"3م 36 )g-ن )@
3?T6 ن1 و درم ]6 ~ش?م 1ا
o
ا-ي0د [1اE/ ء)g-ن Q6ا و &9سا هد6درW
يم ا;> و Gد/ &دشاب
  
Q6ا ءهد?هدناشن ي"ام/ U6ا-> 3?T6 [د;@3م fXعر@ )يc0 رWا اما
يم Nي% )@ نام1 )M ره )7 دند;@3م 9يT0او )ت!" رش@ دادTS 9!ر
يم 57 )ت!" يم 1اE/ ناسنا ن;يليم نا"اLه ا@ ايند bاkم ";• )@ و دش ‘
يم ر#ن ن;يليم د* )@ a+kم a ام رyع "د ن;?7ا 5ه اما د6درگ [ديسر
9سا bا(م )7 د;@ 9يT0او Q6ا ءهد??7G+عا
o
ادي7ا ام يار@ رگ6د Q6ا
ء)لدا 3تلا> Qي?M "د ار61 Šدشا@ ن1 و درم ]6 1ا 96رش@ 1اE/ ء)g-ن
3?يع ناXما
o
+*ا يLيM Qي?M )7 د;@ 9-ي-> Q6ا ر@ ها;W 38لع
&د"ادن
"ورم ا@ رش@ دادTS و 9سا Q6ا ف+,ر@
o
+ما7 9يT0او )7 3مادام f%
57 )تس;ي% دادTS Q6ا اه)تشeW )@ 9شWر@ ا@ اما [)ت!ا6 N6اL!ا نام1
";yع "د [3?ي-6 QDار0 و دها;ش \اسا ر@ 3ت> و 9سا هدش رت87 و
هد;@ 3ن;Xسم ام Qيم1 1ا 3XM;7 ياهNخ@ “-! رش@ 3Wدن1 )يلوا
Šي"/ Š9سا هدر738ن 3Wدن1 يد>ا ["وا?F% Qيم1 Q6ا ء)ي-@ "د و
Rيلد [رما Q6ا د;, f% [د"اد د;4و 3?شو" 9-ي-> Qي?M )7 3مادام
ء)6/ 38لع 1ا2عا تاب_ا ر@ 3T•ا0 13 9-ل, 3?T6 hتار2>m ءه";س
&9سا ن1 ]6 و درم ]6 1ا رش@ ء)يلوا
( 2 )
ا@ [5ينL@ z6"اS ياF0او" 1ا 3X6 )@ يرس [رگ6د 3شرگن "د رWا 1ا@ و
Qيبم Q6د Q6ا 9ينا-> Qشو" ء)ناشن )7 3ن/ر0 تاL2Tم 1ا رگ6د 3X6
ا" hRي!m ء)7"ابم ءه";س )7 هاگن/ &56;ش3م و" )@ و" 9سا
.5ينا;,3م
fffB
,
$?,
1
)ا `
,
ا8
.
\
1
.
m
,
ب D
. 5
7
ب"
.
B. V
.
+
.
E. 1
$
.
C ر
.
.ت م
1
.
)
.
9
h&&&در7 )M Rي! ناWدن"اد ا@ ت"اWد"ور% )7 يد6دن رگم ا6/m
&9سين ن/ ءهدن"و/ يربماي% )7 9سا 36هL2Tم [Rي! ءهL2Tم
ب6eXS ا@ ناشربماي% )7 3م;0 نا86ا 9يبkS يار@ هL2Tم Q6ا نا?•8ه ‘
تاب_ا يار@ “-! )Xل@ [هدشن هداتسر! [دشا@ هد6درW و" )@ و" ناش
&9سا هدش هداتسر! Gار(لا )للا 9ي@ 9يسد0 و 9مر>
اد, b;س" &دند6درW دل;تم )_دا> Q6ا :;0و bاس 3?T6 Rي#لا Gاع "د
اد, Q6د )ک?6ا ر@ 9سا 36 )ناشن د;, Q6ا و ربماي% Q6ا ر@ يدو1 )@
"اWد"ور% [دن"ادر@ 9سد ن/ 1ا 5ه رش@ Gا8S رWا و د6درW دها;, b1ان
&در7 دها;, 96ا8> و —#> ا" ن/ د;, Ž"L@
)ک?6ا اما &5ي?ي@38ن ن/ "ارXS )@ ي1اين )7 9سا فورTم Rي! ناتساد
رXشل [5?F4 1ا 36اههL6رگ?س R8> ا@ و د?6اي@ Rي@ا@ا Gان )@ 3ناEرم
182

9يل-ع [د??7 د;@ان )H(ل د?M vرع "د ن/ 3گ?4 ياFلي! ا@ ا" 3W"L@
[يو هاWد6د 1ا ار61 Šدر6e%38ن ا" 3ناتساد Qي?M QمuمريE ناسنا
)M &د?6ا8ن د;@ان ا" اهRي! 1ا 3W"L@ رXشل د?نا;S38ن ]M;7 3ناWدنر%
ناد?M ا" اFن/ د;4و 3ت> Rي% [د??يش?@ 3لي% رXي% ر@ هدنر% اههد رWا
Œد?738ن \اس>ا
Q6ا ر@ار@ "د [3ش6دنارها} Q6ا ري_~S 9(S ناد?8شناد 1ا 3cT@
ا" 36اF@ورXيم RB 4وL
B
ع ياد, .دنا)ت#W و هد;8ن ‹0;S )86ر7 ءه";س
د?ها;,3م نا?6ا )ک?6ا ;W Œد?6ا8ن د;@ان ا" •رXشل و )هر@ا اS داتسر!
ره ر@ 3لاTS وا )7 3لا> "د Œدن1اس ناس/ RB 4وL
B
ع ياد, ر@ ا" "ا7 اS
&9سانا;S ي"ا7
اد, b;س" Š5ي6;W3م ام اما bاس RFM و هدش دل;تم Rي#لا Gاع "د
)Xم "د Lين ه";س Q6ا و &دند6درW r;Tبم يربماي% )@ z6"اS ن/ 1ا دT@
يا"اد Gاگ?ه Q6ا "د )Xم "ا#7 و دش b1ان 3م+سا ت;عد يادت@ا "د و
و ‹T< "د
o
+@ا-تم Qي8لسم و هد;@ 3W"L@ يرها} تLع و ت"د0
يار@ 5ه ي"اL@ا )ن;Wره 1ا "ا#7 )7 د;@ 3Tيب• و د?تشاد "ار0 9يل0ا
3لاها 1ا )7 3لا> "د f% &د?ت!رW3م هرF@ G+سا Q6د )@ ند1)@ر<
3گلاس دات#ه و 9yش و ها2?% ر8ع )@ 3ناس7 نام1 Q6ا "د )Xم
رس 5شM )@ ا" ن/ و هد;@ هL2Tم Q6ا دهاش د;, )7 دنا)تشاد د;4و
"د )هر@ا رXشل و 9شاد38ن د;4و 3ناWدنر% Qي?M رWا [دناهد6د
ي8ن د;@ان Rي@ا@ا رXشل ء)ليسو )@ )H(ل د?M vرع "ا#7 Q6ا ا6/ دش
ه";س Q6ا ا" )•ن/ )7 دندر738ن ن+عا و د?تسشن3م "اXي@ د;?ع
"د Gاگ?ه ن/ "د د;, ام )X?6ا Rيلد )@ [9سا 9س"دان هدر7 Zرgم
)7 ا" يرXشل )ن و 56اهد6د ا" 36 هدنر% )ن اما [56اهد;@ )Xم
)@ ء)g-ن Q6ا "د و ا2?6ا "د ا6/ &56اهدر7 هدهاشم دشا@ هدشد;@ان
)@ر> ]6 نا;?ع )@ )يc0 Q6ا 1ا Yg0 ";• )@ د;?ع "ا#7 ن/ [–;y,
‚د?ت!رW38ن "ا7 ن/ر0 9ينا-> )يلع
1ا 3س7 [9سا هدش ا8نو" Lين رما Y0او "د هL2Tم Q6ا )7 ا2ن/ 1ا اما
&د1اس د"او 3?T• ن/ ر@ )7 دادن د;, )@ ا" تpر4 Q6ا G+سا نا?8شد
U> )7 9سا Qي?M و :;0و ر@ Y•ا0 3ليلد [z6"اS 1ا ام يار@ 3لاTS
"د و دناهد;@ ن/ ر}ان و دهاش ناگ8ه )7 دهد3م )Dا"ا 36 هL2Tم
هار8ه ن/ ا@ Lين ا" ن/ 3تس"د و 3تسا" ر@ Qشو" 3ليلد [bا> Qيع
&د1اس3م
( 3 )
[5ينL@ يرس z6"اS رS"ود ياه)8,د 1ا رگ6د 3X6 )@ 5ه 1ا@ رWا
56ر7 ن/ر0 3خ6"اS a 38لع تاL2Tم ر@ رگ6د 3ليلد )7 5ي?ي@3م
&د;ش3م هدوL!ا
3س;م رyع "د رyم 57ا> 1ا )7 ا" 56ر7 ن/ر0 1ا 3Sا6/ ام رWا Šي"/
57ا> [56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م 5ي6ا8ن "ورم [د6;W3م Qخس
183

3س;م رyع "د رyم ‹س;6 رyع "د ن/ 57ا> و hن;عر!m ا" ا"
&9سا هديمان h]لمm
)6/ Šي"ا@ 51 .د6;W3م hفر,1m ءه";س 1ا
:
1
L
,

,
ج
1 .ت "
5
ا4
.

.
cا _
,
e
,
ه. -
.
ر
.
J
1
L
,
D
5
1
لL
5
(,) y
.
1
$
.
)
.
9
,
م
1
ق
.
ا
.
3 Y. اق
.
ن
.

5
J
, 1
ب5ت O+
.
.
9 (,;8
1 .ت
)7 اهرFن Q6ا و رyم 3هاشدا% رگم ا6/ ŒQم G;0 يا .9#W ن;عر!m
رگم ‚9سين Qم ن/ 1ا 9سا ي"ا4 Qم ياF,ا7 9سدور! 1ا
h‚دي?ي@38ن
)?عار! •-ل )@ 56د0 رyم GاX> .د6;W3م )7 z6"اS 96او" ا@ [Q6ا و
&د"اد Jابgنا
o
+ما7 دناهد;@ •-لم
نا(بس ياد, )7 5ي?ي@3م [5ي6/3م h‹س;6m ءه";س )@ ن;M اما
‹س;6 ناتساد 3ت0و •-ل )@ )ن رyم 57ا> 1ا [د?73م ر7™ ا"
ء)6/ "د )کنا?M &د?73م دا6 h]sلم
j
m •-ل )@ )Xل@ hن;عر!m 54 1ا
يم h‹س;6m ءه";س .5ينا;خ
(>
,
?
1
.2,) ه
5
J
1
,لi1 .;*
1
.
9 ه
,
,
ب (,ن5;
1
Tا D
5
,لم
.
1
)ا Y. اق
.
-
.
h5?7 د;, –ا, ا" يو اS د6"و/ Qم دLن ا" وا .9#W ]sلم
j
m
ء)6/ "د و 43 .د6امر!3م ه";س Qي8ه 1ا
w
G 1
ب*
.
:
.
7
4
5
5
ل
5
C
1
m
.
3 ن
@
ام
.
*
,
d
@
ار
.
ق
.
.
ب w
. 1
ب*
.
•"
.
.
9 (,7ن
,
X D
5
,لم
.
1
)ا Y. اق
.
-
.
aG اج
.
ع,
9#ه )7 9سا )@ر! واW 9#ه 56د6د =ا;, "د Qم [9#W رyم ]sلم
j
m
hدن";,3م ا" اFن/ رE` واW
‹س;6 )7 د6;W3م 3?شو" )@ 56ر7 ن/ر0 [Q6ار@ا?@ Yg-م Q6ا "د
[رyم "د •د;4و نام1 "د و 9سا )تس613م رyم "د '(@ د";م
&9سا هد;@ h]sلم
j
m )Xل@ hن;عر!m )ن رyم 57ا> •-ل
ياها8Tم و 1;م" اS د;ش3م ‹ش7 hديش" ”?سm و [د"eW3م نام1
)7 د;ش3م 9@ا_ تا!اشت7ا Q6ا ر_ا ر@ &د?7 R> ا" يرyم 56د0 نا@1
‹س;6 ترc> ";ش7 h\;سXهm )7 دنا )تس613م 36 ه"ود "د
يو نامدود و \;سXه Q6ا و د;@ هد"و/"د د;, ء)gلس ر61 ا" رyم
هاشدا% ر@ و دناهد;بن )?عار! 1ا )Xل@ hن;عر!m 5سا )ن Lين ناش
نا6رyم 3Sدم 9شeW 1ا دT@ اما &9سا هدش3م J+•ا h]sلم
j
m 5سا
)@ )?عار! رگ6د "ا@ ]6 )2يتن "دو هد;8ن در• رyم 1ا ا" \;سXه b/
&دنا)تشWر@ رyم 9م;X>
د8(م 3س7 )M )7 9سا Q6ا bاuس هاW/ 3خ6"اS U6ا-> Q6ا 1ا ا"
”?سm فاشت7ا 1ا دT@ ر,اوا Q6 ا"د “-! ايند )7 3-6ا-> ‚9,اس
د8(م ‚د6درW ن/ 9,ا?ش )@ U!;م hديش" )7 د?تسناد )ن;گM
‹س;6 3س;م و [\;سXه دFع "د ت;بن )@ )?عار! دFع "د
‚دند;@ هد6درW r;Tبم
ر@ يرگ6د 3خ6"اS يدام Y•ا0 Rيلد RB 4وL
B
ع ياد, )7 9سا Qي?M Q6ا
يم )Dا"ا ام )@ ا" ›ا% ن/ر0 Q6ا 1ا2عا ياد, 5لع )Xن/ يار@ و &د?X
184

9-ي-> Q6ا [ددرW 5لسم رش@ ء)8ه يار@ Q6ر,/ و Qيلوا ر@ RB 4وL
B
ع
ن/ 1ا 56ر7 ن/ر0 bوLن رyع "د رش@ دار!ا 1ا ]6 ‰يه )7 ا" 3خ6"اS
دو" ;ل4 )@ نام1 ن;M )کن/ اS د"اد3م ناي@ ام يار@ [دنا)تشادن 3هاW/
-> و N6;, ناWد?@ يار@ 5لع "اL@ا ا@ ا" Rيب0 Q6ا 1ا 36اه)ت#Fن 3لاTت
3@ات!/ و 5
B
لسم ناش6ار@ Lين 3خ6"اS 38لع تاL2Tم Q6ا د6ا8ن ‹ش7
&ددرW
v
s
"
l
j
wا 3
s
! اور
K
يس
s
Rl K
0
ء)6/ "د RB 4وL
B
ع ياد, 11 .د6امر!3م hGاTناm ءه";س 1ا
S5
.
بق, اع. ن
.
ا
.
C E. 1
$
.
C ا-ر
5
5
xنا م
.
7
5
l b
,
"
1
.
cا (+, ا-ر
5
$*
,
B1 ق
5
:
.
$
,
ب7e
,
.

5
1

)M ناWد??7•6eXS Gا4ر! )7 د6رگ?@ fxس [دي?7 ريس Qيم1 "د ;گ@m
h9سا هد;@ )ن;W
Q6ا و هد;8ن ”ن"د 37دنا )86ر7 ء)6/ Q6ا 38لع 1ا2عا ر@ار@ "د ]?6ا
.د;مر! RB 4وL
B
ع ياد, ارM )7 5ي6ا8ن3م Zرgم ا" bاuس ا-ر
5
$*
,
b
,
"
1
.
cا (+, a دي?7 ريس Qيم1 "د O )7 9#گن و v
s
"
l
j
wا 3sلع اور
K
يس
s
a
دي?7 ريس Qيم1 ر@ ‚P
"د ن;M ‚Qيم1 ر@ ا6 5ي?73م ريس Qيم1 "د
o
اT0او ام ا6/ )ک?6ا 3?T6
h"د a 3!m فر> 3X6 Š56"اد 36ا?Tم "ات,اس ود ا@ فر> ود ام ا2?6ا
Q6ا "د RB 4وL
B
ع ياد, )7 5ي?ي@3م اما &hر@ a 3لعm فر> يرگ6د و
a 3لعm فر> )ن [9سا )ت!رW "ا7 )@ ا" h"د a 3!m فر> )86ر7 ء)6/
.9سا )ت#W و ا" hر@ M b
,
"
1
.
cا (+, ا-ر
5
$*
,
د$2C ر$* :$Lز "#
)7 ا2ن/ 1ا و & †(+~ "ات,اس Q6ا "د f% [9سا 9ي!ر} 3cت-م
Q6ا "د )7 ت";* Q6ا )@ &د?73م ادي% يرتشي@ ء)Tس;S 3?Tم [3ناي@
ام ر#س و ريس فر} a ن/ ياc! و šgس 1ا 5عا a Qيم1 ء)8ه [ريبTS
&دريW3م "ار0
فر> يا4 )@ h3!m فر> يريW "ا7 )@ "د 98X> )7 د6د د6ا@ f%
‚9سيM h3لعm
ياه1ا" نا(بس ياد, و در7 ادي% )Tس;S و فاشXنا 5لع )7 3نام1
vرTم "د 5لع "اL@ا ا@ ا" 3تسه "ات,اس و Qيم1 "ات,اس 1ا يدا61
ت,ا?ش “-! Qيم1 )7 56ديس" Lين 9-ي-> Q6ا )@ ام [داد "ار0 ام ياF
=/ ر@ “-! ف"اTتم 5يها#م "د )7 د;, ]يس+7 ”?S 3?Tم Qي8ه )@
ر@ هو+ع )Xل@ 9سين دود(م [د;ش3م J+•ا 37ا, ءهر7 ا6 و ›ا, و
يم Lين ي;4 Nش;% Rماش Qيم1 [اF?6ا ا6 Nش;% )X?6ا 3?T6 &دشاب
Qيم1 ا@ هار8ه )7 9سا Qيم1 ياL4ا 1ا ]#?6` 3DL4 Lين ي;4 ف+E
ن/ نود@ و دشا@3م ن/ šgس ر@ 3Wدن1 R8Xم و هد;8ن 97ر>
&9سا QX8م ريE Qيم1 يو" ر@ 3Wدن1 1ا Qيم1 نا?7اس )Xنا?•8ه
دنواد, )7 3*
B
ا;, تا!اشت7ا "د [9سا هداFن ي;4 ف+E Q6ا "د
&دنريW3م 3!او ءهرF@ Lين ناش38لع
185

"ا;س 3ت0و ا8ش [9سا Qيم1 1ا 3DL4 ي;4 ف+E )7 ا2ن/ 1ا و
šgس 1ا ا% "اLه 3س :ا#S"ا اS
o
o
+kم ا" ا8ش ه"اي• و د6;ش3م ه"اي•
يم )Xل@ د6اهدش ’"ا, Qيم1 1ا )7 دي6;W38ن [در@3م `ا@ Qيم1 دي6;گ
يم 1اور% Qيم1 "د )7 “-! ناسنا 38لع و 3T0او رHن 1ا f% &دي?X
1ا 36اc! ياه)?ي#س ء)ليسو )@ )7 د;ش3م ’"ا, Qيم1 1ا هاگن/
3ن;ماري% ي;4 ف+E "د وا )7 3مادام و ددرW ’"ا, ن/ ي;4 ف+E
"د )ن د"اد "ار0 Qيم1 د;, "د وا
o
ا8لسم [در@3م رس )@ Qيم1 ءهر7
دشا@3م ن/ ا@ G1+تم و ن/ 1ا 3DL4 [Qيم1 ي
B
;4 ف+E oءا?@ &ن/ نوري@
&د"اد "ار0 نا"ود و N,رM "د ن/ ا@ هار8ه )7
"د RB 4وL
B
ع ياد, ارM .5ي6;W3م و [)86ر7 ء)6/ )@ 56درW3مر@ ]?6ا
‚ا" h3لعm —#ل )ن در@ "ا7 )@ ا" h3!m —#ل ن/
ر@ )ن و 5ي?73م ريس Qيم1 "د ام )7 Rيلد Q6ا )@ Š9سا Qشو" zسا%
1ا ن/ر0 bوLن 90و "د ايند )7 9سا 3ي8لع 9-ي-> ]6 Q6ا و &Qيم1
هد?6;W د;, RB 4وL
B
ع ياد, )7 ا2ن/ 1ا QXيل &9شادن 3?شو" ›"د ن/
دناد3م f% [دناد3م ا" NSا?Dا7 "ارسا و 9سا هد??6ر!/ 5ه د;, و
رWا ناسنا )ک?6ا 3?T6 &Qيم1 ر@ )ن [د?73م ريس Qيم1 "د ناسنا )7
Qيم1 "د 5ه 1ا@ وا [دور@ ها" Qيم1 يو" ر@ 5ه هداي% يا% ا@ 3ت>
ر@ و 9سا Qيم1 1ا 3DL4 )7 ي;4 ف+E نايم ن/ “سو "د 3?T6
&د?73م 97ر> [دشا@3م ن/ 1ا يرگ6د ءL4 )C ن/ šgس يو"
"د “-! ا" 3ن/ر0 ريبTS 9
B
0د 5ينا;S3م ام )7 9سا Qي?M Q6ا
نا(بس ياد, G+7 )7 ا2ن/ 1ا و &5ي?7 )H>+م فر> ]6 ءهدود(م
و دDا1 فر> ]6 3ت> 5ينا;S38ن ام oءا?@ [دشا@ 9
B
0د ياFت?م "د د6ا@
و &ا" فدارتم ء)8ل7 ]6 3ت> )ن و &5ي?7 ادي% ن/ر0 "د ا" 3?Tم 3@
1ا دT@ ن/ر0 تاL2Tم Q6رتW"L@ 1ا 3X6 5ي?73م )H>+م )7 9سا2?6ا
فر> "د &د;ش3م Rيk8S فر> ]6 "د “-! نر0 هد"اFM 9شeW
"د )7 3Sوا#S &د"اد h3لعm —#ل ا@ )7 يا 36ا?Tم توا#S و h3!m
هار8ه )@ د;, ا@ ا" 3ناTم 1ا 36ايند [38لع ت`داTم و اه\اي-م
&دش73م
dاتابن م)اع "# رگ3# 'زاجعا
فر> يا?4وا "د رگ6د 3تشگلW ا@ f% [5ي?73م ريس Qيم1 "د اS و
ء)6/ 38لع 1ا2عا ياشا8S )@ h3!m 4 hدع"m ء)7"ابم ءه";س 1ا
.5ي?يشن3م
[Qيم1 šgس ر@
o
ام;8ع و )ت!" Qيم1 ياFناتس;@ و :"اLم ند6د )@ ام
"د ي1و" ام 1ا 3X6 ا6/ 3لو &5ي?ي@3م ا" 3#لتخم تاSابن و نات,"د
ا" اFن/ )H(ل ره و 1و" ره )7 3SاSابن Q6ا N?6ر!/ هL2Tم ءه"ا@
‚9سا هديش6دنا [5ي?ي@3م
‹6ر} و ]6"ا@ "ايس@ ياه)ش6" ها" 1ا [تاSابن )7 5يناد3م
اS دنو"3م ور! Qيم1 "د )7 36اه)ش6" [د??73م )6eS د;, د?نام)تش"
3هدر8_
o
ات6اFن و ;8ن و دش" •بس )7 ا" د;, 36اeE دا;م و ر*ا?ع
186

و نات,"د Q6ا ء)6eS GLيناXم ا6/ اما &دنريWر@ ن/ 1ا د;ش3م نان/
‚9سا )ن;گM تاSابن
F0اس )@ تاSابن ياه )ش6" 1ا اeE .د?6;W3م ناد?8شناد 1ا و اF
د";م و G1` دا;م 1ا ا" اFن/ اS دود3م اهه;يم و اهŽر@ )@ اه)0اس
"اش! Gان )@ )7 )•ن/ “س;S )يل8ع Q6ا &دنادرW د?مهرF@ ناش1اين
هديمان hد?نام Ž"ي;م ياه)ل;لm )@ G;س;م ي";^S ا6 ي1;8سا
Qي?M ناشء)
B
6رHن 9(* ر@ ناد?8شناد &دريW3م Gا2نا [د;ش3م
د?M ن/ "د و هد"و/ ا" =/ 1ا 3W"L@ فر} ام رWا )7 د??73م b`دتسا
&دو"3م `ا@ اه)ل;ل ن/ "د =/ )7 د6د 5يها;, [5يهد@ "ار0 36;م ء)ل;ل
د?نا8F#@ ام )@ اS د?ها;,3م )ن;گ?6د@ Nناد ء)*رع نا"اد8Mر% f%
3@ دشا@3م اeE 9
B
يXيناخيم ء)يل8ع
o
ا!ر* [)يل8ع Q6ا )7 تا6/ )کن/
&دشا@ )تشاد 3ش-ن ن/"د [هد??6ر!/ 1ا2عا و 9-ل,
اهN-ن )8ه )7 9سا هد??6ر!/ 1ا2عا Q6ا [fXعر@ .5ي6;W3م ام اما
ء)6eS 3گن;گM ءه"ا@ "د J;! 38لع ريس#S ار61 Šد?73م ي1ا@ ا"
يرگ6د "ايس@ ";ما )7 3لا> "د [)ت,اس Qشو" ا" رما ]6 “-! تاSابن
"د =/ د;T* \اي0
o
اساسا و &9سا هدنام ناF?% ن/ د6د vرTم 1ا
Q6ا ار61 Š9سا 30"ا#لا Yم \اي0 [اه)ش6" 1ا تاSابن ء)6eS ا@ اه)ل;ل
ي;م ياه)ل;ل Q6ا "د
o
+8ع =/ [J;! N6ام1/ "د )7 9سا 9س"د
ن/ تا6;ت(م ء)8ه ا@ =/ د;T* )ل8ع Q6ا "د اما [دو"3م `ا@ د?نام
نايم "د [3هاگش6ام1/ د?نام ي;م ياه)ل;ل ار61 ŠدريW3م Gا2نا
ا" رy?ع ]6 )7 دن"اeW38ن يLيي8S و Jر! ‰يه =/ ء)#لتخم ر*ا?ع
Q6ا تاSابن )7 3لا> "د &دن"اeWور! ا" يرگ6د رy?ع و هد;8ن =اختنا
"د د;4;م ياeE ار61 Šد?73م Jر!
o
+ما7 اFن/ "د )يc0 و د?تسين Qي?M
ام QXيل [9سا 3سنا2تم د>او ]6 د;, ء)#لتخم ر*ا?ع ا@ Qيم1
ياeE Q6ا 1ا ا" يLيM ن/ “-! [3ت,"د ره ا6 [هايW ره )7 5ي?ي@3م
3?T6 &9سا •سا?تم ن/ b;y(م و ه;يم ا@ )7 دريW3م ر@ fنا2تم
نايم 1ا ا" ناش1اين د";م –ا, ر*ا?ع [)#لتخم ناهايW و "ا2شا )ک?6ا
ء)ي-@ )@ و د??73م =اختنا د?نام 3@ 3ت
B
0د ا@ رگ6د ر*ا?ع ء)8ع
يم رHن فر* اFن/ Qت!رW 1ا و )تشادن ي"ا7 ر*ا?ع &د?6ا8?
]6 "د تاSابن 1ا 3هايW ء)ن;W د?M 5ي?ي@3م ام )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا
اما [دن";,3م =/ 5ه د>او Yب?م ]6 1ا [دن;ش3م 9ش7 د>او R(م
o
+ما7 52> و ي;@ [”ن" [5T• [RXش اFن/ 1ا 3ل;y(م و ه;يم ره
3X6 Q6ا )7 5ي?73م هدهاشم &9سا"اد ا" د;, ء)ناWاد4 و L6ا8تم
ŠŽ"L@ 3X6 ن/ و 9سا ]M;7 3X6 Q6ا ŠzلS 3X6 ن/ و 9سا Q6ريش
”ن" )@ رگ6د ن/ و د"1 ”ن" )@ 3X6 ن/ [9سا Lمر0 ”ن" )@ 3X6 Q6ا
36;@ يا"اد
o
+*ا 3X6 ن/ اما د"اد هد?ن1و د?S 36;@ 3X6 Q6ا Šدي#س
و )ن;W نا"اLه )@ ”ن"اگن" و )#لتخم نا;لا و bاXشا Š9سين QيTم
[نات,"د ا6 ناهايW Q6 ا1ا 3ت,"د ا6 هايW ره f% &:;ن "اLه اههد
اFن/ Uي0د نا8ت,اس ا@ )7 دنريW3مر@ Qيم1 1ا ا" ير*ا?ع نا8ه “-!
187

36ايند د;,
o
+*ا )7 "ا7 Q6ا تايDL4 و Rي*ا#S Gا8S ا@ &9سا •سا?تم
&5يHع 9سا
ي;@ و 9سا Q6ريش ن/ ءه;يم )7 دي?ي@3م ا" •يس 9,"د ا8ش
o
+kم
"د و د"اد •رS 38T• ;8يل 9,"د ن/ "ا?7 "د &اريW و :;بgم 5ه ن/
36 ه;يم &9سا QيW/ره1 و zلS ه;يم يا"اد RH?> هايW [;8يل "ا?7
"ود )@ 9سا ن/ R,اد "د )7 ا" )•ن/ و 56";,3م ا" ن/ )7 9سا
ن/ 9س;% )7 9سا 36 ه;يم و Šامر, و ;ل/ و ;ل/د"1 د?نام [561ادنا3م
9سا ن/ R,اد "د )7 ا" )•ن/ “-! و 5ي?X!ا3م "ود )@ و 5ي?73م ا"
يم 9س;% يا"اد )7 9سا 36 ه;يم و &ي;ي7 و bا-Sر% د?نام Š56";خ
ن/ 9س;% )7 9سا 36 ه;يم و &)M;ل/ د?نام Š9سا 371ان "ايس@
ن;M Š5ي?7ر@ د;, 9سد ا@ ا" ن/ 5ينا;تS38ن )7 9سا ي;0 و ]ش,
9ي>+* )7 9سا 36 ه;يم &يد?ه 1;4 و Jد?! [Gادا@ [1;4
&Gادا@ و 1;4 ن;M Š9سا"اد ا" 3ن`;• ياههام يار@ ي1اسهري,™
)7 36 )لتخم تا4ه;يم :ا;نا –ا;, د";م "د ";• Qي8ه 5ينا;S3م و
)کن/ 1ا Rب0 QXيل &5ي6;گ@ Qخس اFلاس اS د?نا6و"3م ا" اFن/ نات,"د
ا" Qماد 1ا"د هر#س Q6ا و 56ريW 3% ا" Gا2نارس 3@ ء)تش" Q6ا
)86ر7 ء)6/ )7 9س ارتF@ [5ينارتسگ@ رتشي@ 4 ا" hدع"m ءه";س 1ا
U> )7 5ي6ا8ن "ورم .د6امر!3م ن/ "د 3لاTS
rG "
1
ز
.
-
.
`
@
ا.2ع1
.
9 :
1
L
,
d
G
ا
.
72ج
.
-
.
d
G
ا"
.
-
,
اج
. .;L
5
w
G
.
طق, b
,
"
1
.
cا (+, -
.
B5 ‡
,7 ?
.
5ن-
.
د
@
=, ا-
.
&@ام
. ,
ب <ق
.
>
1 5
3 ن
@
ا
.
12\
,
ر
5
1
$N
.
-
.
ن
G
ا
.
12\
,
BG $i, .ن-
.
@
م
1
ق
.
,) d
@
ا
.
30 D
.
,).t (+, ن
.
7
,
X B
,
5
C
5
cا (+, n
@
V
1.
ب <
.
لع. ا4
.
‡. V
1.
ب
ن
.

5
لق, V
1.
3
و اه"اLتش7 و ";گنا 1ا ياهžا@ و 5ه "ا?7 9سا 3SاTg0 Qيم1 "د وm
=/ ]6 ا@ )7 [)ش6" ]6 ريE 1ا )M و )ش6" ]6 1ا )M [امر, نات,"د
'ي> 1اO ه;يم "د ا" اFن/ 1ا 3,ر@ P)8ه Q6ا ا@ وO دندرW3م =اريس
Q6ا "د نا8W 3@ &5يهد3م يرSر@ رگ6د 3,ر@ ر@ P9ي#ي7 و :;ن و هLم
h9سا P3?شو"O R6`د د??Xيم R-TS )7 3مدرم يار@ PLين رماO
Gا8S "د 3Fلا "اL?8M Q6ا ر@ L6رW9-ي-> و R!اE ياFناسنا ام 3لو
ا" تاL2Tم و تا6/ )8ه Q6ا و 56"eW3م Qيم1 "ا?7 و )ش;W و •ا-ن
ر@ يدام RD`د 9سا27 .5ي?73م bاuس د;, 1ا 5ه 1ا@ اما 5ي?ي@3م
"اگنا و 5ينا;,3م ا" 3Fلا 5يHع تاL2Tم Q6ا ‚"اWد"ور% 3Wد??6ر!/
يا 3تسه ›ا% f% &56اهدي?شن ا" 3ت6/ و هدنا;خن ا" 3ت-ي->
o
+*ا )7
.36;W3م )C bاTتم "اWد"ور%
:
.
$s
,
ر
,
V
1
L
5
ا4
.
12ع. ا5نا
.
C
.
7
p
,
X م
1
4
,
,
7
ب"
.
d
,
ا
.
3آ :
1
L
,
S
@ .
3آ :
1
L
,
م
1
4
,
$,ت
1
m.ت اL
.
-
.
[د6ا38ن ناشي;س )@ ناش"اWد"ور% ياه)ناشن 1ا 36)ناشن ‰يه وm
…GاTنا„ hد?@اS3مر@ يو" ن/ 1ا )کن/ رگم 4 &†
.يا هد;مر! )7 5يHع ياد, يا يا)ت#W 9سا" و
5

.
?
.
1
C
.
9 اL
.
ن
5
ا>
.

,
•ا B.
,;ق
5
188

…fبع„ hŒ9سا \اxسان )M [ناسنا دا@ )تش7m 17 † &
189

n
@
V
1.
ب ./
1
+
.
ا4
.
‡5 V
1.
ب d
G
ام
.
5
ل
5

9شگلW "د 5ه 1ا@ b
,
"
1
.
cا (+, ا-ر
5
$*
,
و اه"اL?8M و žا@ 1ا
اها6"د U8ع )@ [اFن/ "د 3Fلا ت"د0 1ا2عا 1ا 36اهه;ل4 ءه"اHن
ء)6/ 38لع 1ا2عا ر@ار@"د hا6"د 34;ل;ي4 5لعm ا@ هار8ه و 56و"3م
40 .د6;W3م )7 5ي?73م ”ن"د h";نm ء)7"ابم ءه";س 1ا
:
1
L
,
{
G

1
L
.
ه
,
ق,
1
+
.
:
1
L
,
{
G

1
L
.

5
_ا%. v1
.
3 (
7@
ج
,
7
5
) ر
@
8
1 .
ب (+, d
@
ام
.
5
ل
5
x
.
C -
1
.
9
م
1
.
)
5
_
.
د
.
3 {
.
ر
.
R1
.
9 ا.t
,
X n
@
V
1.
ب ./
1
+
.
ا4
.
‡5 V
1.
ب d
G
ام
.
5
ل
5
‹ `
G
ا8
.
*
.
ه
,
ق,
1
+
.
"5ن :
1
L
,
ه
5
.
) ام
.
+
.

P
ا"5ن ه
5
.
) ه
5
.
7
ل)ا B1 V
.
ج
1 .
3 م
1
.
) :
1
L
.
-
.
اه. ار
.
.
3
1
د
.
F
.
3
)7 [9سا ف"d 36ا6"د "د )7 9سا 36اF$X6"اS د?نام ناشياه"ا7 ا6m
ير@ا ن/ ي`ا@ و 9سا رگ6د 34;م ن/ يو"و دناش;%3م ا" ن/ 34;م
&9سا )ت!رW "ار0 3cT@ يو" ر@ 3cT@ )7 9سا 36اF$X6"اS 9سا
ره )@ اد, و د?يب@ ا" ن/ RXشم [د"و/ نوري@ ا" Nتسد P)0رEO هاWره
h9سين ي";ن ‰يه ا" وا [دشا@ هدادن ي";ن f7
ا6"د 34;ل;ي4 5لع داتسا hاو"اW"ودm رسي!ور% يار@ تا6/ Q6ا 3ت0و
.9#W و دش ت;Fبم هدر@ Gان [د6درW تو+S
رتشي@ 3*ا;E )@ "دا0 ["اL@ا و ت`/ Gادختسا نود@ )تشeW "د ناسنا
يريWهرF@ ا@ 5ينا;S3م 1ورما ام 3لو [د;بن =/ U8ع "د رتم 9سي@ 1ا
Q6ا "د 3ت0و و 56و" ور! اها6"د Jا8عا )@ د6د4 "اL@ا و ت`/ 1ا
"ايس@ ياF$X6"اS ا@ [5يس"3م =/ يرتم د*ود U8ع )@ 3*ا;E
&56;ش3م و" )@ و" 3تخس
تا!اشت7ا ]?6ا و hف"d يا6"د a 32ل ر(@m .د6;W3م )86ر7 ء)6/
.bاTتم ياد, ءهد;مر! Q6ا 1ا ام يار@ [اها6"د Jا8عا "د 38لع
n
@
V
1.
ب ./
1
+
.
ا4
.
‡5 V
1.
ب d
G
ام
.
5
ل
5
‹ a 3cT@ يو" ر@ 3cT@ )7 36اF$X6"اS
9سا )ت!رW "ار0 &د??73م )Dا"ا Uي0د ير6;yS
)ل84 ن/ 1ا )7 دنا ‹ي• 9#ه يا"اد اFگن" [5لع ياFت!ايه" \اسا ر@
"د ام 3ت0و اما &هريE و يا )ش#?@ [Lبس [3@/ [د"1 [Lمر0 .9سا
د6د%ان يرگ6د 1ا دT@ 3X6 اF#ي• Q6ا [56و"3م ور! ا6"د Jا8عا
Lين ا6"د 3X6"اS 9ماخ< و 52> ر@ [”ن" ره ندشد6د%ان ا@ و دن;ش3م
&د;ش3م هدوL!ا
”ن" ن/ 1ا f% [9سا Lمر0 ”ن" د;ش3م د6د%ان )7 3گن" Qيلوا
U8ع "د )7 3گن" Q6ر,/ و 9سا د"1 ”ن" ن/ 1ا f% [9سا 3لا-Sر%
ام )7 9سا2?6ا "د و &9سا 3@/ ”ن" [د;ش3م د6د%ان =/ يرتم د*ود
&5يس"3م Rما7 3X6"اS )@ [98ل} 3لا;تم N6اL!ا ا@
.bاTتم ياد, ءهد;مر! Q6ا ءه"ا@ "د اما {
G

1
L
.
ه
,
ق,
1
+
.
:
1
L
,
{
G

1
L
.
a
9سا يرگ6د ’;م ن/ يو" ر@ )7 دناش;%3م ا" ن/ 34;م .9#W د6ا@
Uي8ع Nخ@ نايم ء)ل*ا! )7 9سا هد;8ن 9@ا_ ا" 9-ي-> Q6ا 5لع
ر@ ا2?6ا "د )ک?6ا ;W f% &9سا ’ا;ما 1ا ر% ن/ 36`ا@ Nخ@ و ا6"د
190

ام )7 د"اد د;4و 34ا;ما Lين ا6"د ]6"اS 96اFن و Uي8ع Nخ@ هاW)بل
دن"اد د;4و ر(@ šgسر@ )7 ا" 34ا;ما اF?S ام و 5ي?ي@38ن ا" ن/
34;م ن/ ي`ا@ ر@ و 9سا 34;م ا6"د "د )7 ريبTS Q6ا oءا?@ &5ي?ي@3م
ه1ورما )7 9سا 3-ي0د "ايس@ ريبTS 38لع رHن 1ا [د"اد "ار0 رگ6د
&9سا هد6درW 9يبkS 5لع ياه"اL@ا ا@ [9-ي-> Q6ا
ناع™ا و 3?Sور! ا@ 96اFن "د اواW"ود رسي!ور% )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا
.9#W د;@ هداد 9سد يو )@ تا6/ Q6ا "د Rم
B
~S و 9
B
0د 1ا )7 3لما7
&دشا@ )تسا,ر@ يرش@ 5لع 1ا تا6/ Q6ا )7 9سين QX8م
o
اTg0
P
ا#ا.ت-
1
.
9 Y. ا
.
بج
,
1
)ا-
.
يا"اد اهه;7 )7 د"اeW3م دي7~S رما Q6ا ر@ ه1ورما د6د4 5لع
هدش)ت,ا?ش
o
+ب0 )7 3ي8لع 9-ي-> &د?تسه Qيم1 U8ع "د 36اه)ش6"
)7 36اه)ش6" نود@ اهه;7 [36اي!ار4 ياه)ش-ن Gا8S "د ار61 Šد;بن
ياه"اL@ا اما &دندش3م هداد ناشن د?شا@ )ت!ا6 دادتما Qيم1 نو"د "د
ا"اFن/ )7 9سا هداد 9سد )@ ا" اهه;7 1ا ير6واyS
o
اري,ا 38لع
[اهzيم Q6ا N-ن &دهد3م ناشن 3ل,اد ياFمرها ا6 اهzيم يا"اد
د?مان3م )ش6" ا" اFن/ ناد?8شناد )7 9ساهه;7 )@ نديشخ@GاX(تسا
Qي?•?6ا و &د??73م ادي% دادتما يدا61 "ايس@ Jا8عا اS اه)ش6" Q6ا و
ء)86ر7 تا6/ 1ا2عا )7 9سا 6 و 7 .د;ش 3م Qشو" h~بنm ءه";س 1ا
P
ا#ا.ت-
1
.
9 Y. ا
.
بج
,
1
)ا-
.
u
P
ا#ا4
.
L
,
b
.
"
1
.
cا B1 V
.
ج
1 .ن م
1
.
)
.
9
36اهzيم ن;M ا" اهه;7 و ‚56دينادرگن 36 ه"ا;FW ا" Qيم1 ا6/m
h‚5يتشاeگن
:$Lز &هقط2L :3#-ر+
ء)7"ابم 96/ "د يرگ6د 3خ6"اS a 38لع 9-ي-> fxس 1 a 3 1ا
.د@ا63م 3ل2S hGو"m ءه";س
b
,
"
1
.
cا <.ن
1
#
.
9 (+, uم
5

5
7
)ا I
1 .
ب,لN
5
uم)ا
hدند";, 9سXش Qيم1رس Q6رSدور! "د نايمو" &5يم &G` &‹لاm
هدش ريس#S Qي?M 56د0 نارس#م 1ا 3cT@ هاWد6د 1ا h3ندpm ء)8ل7
ر@ار@ "د نايمو" 9سXش ناديم )7 3?يم1رس 3?T6 .9سا
ار61 Š9سا ]6دLن =ارعا Qيم1رس )@ [)ت!رW "ار0 \"ا! ي";•ارxما
3X6d;ل;6d ياه)ش-ن اما &د6درW ا8نو" \د-8لا9ي@ ]6دLن "د دربن ن/
36 )-g?م 9سا هدم/ 9سد )@ 3ع;?yم "ا80ا ء)ليسو )@
o
اري,ا )7
رHن1ا 9سا )ت!رW "ار0 نايس"ا! و نايمو" نايم ”?4 ء)?(* )7 ا"
و دهد3م ناشن Qيم1 QX8م šgس Q6رSQي6ا% "د يد;
j
W و يرM
&9سا 3تس% و يرM ناXم 3?Tم )@
o
ا-ي0د 5ه h3ندpm ء)8ل7
3ن/ر0 Pتاء;بنO اF$6;گشي% 1ا 3X6 رگناي@ )86ر7 ء)6/ )ک?6ا 1ا 56"eگ@
ا" نايس"ا! ر@ bاس د?M فر} "د نايمو" دد2م ي1وري% )7 9سا
يم U-(S )@ ا-ي0د 5ه "اب,ا Q6ا و د"اد 3م G+عا &دما2نا
191

ن/ و د"اد يرگ6د ناديم )7 9سا يرگ6د ءهL2Tم [Q6ا د;, )تبلا
";ما 1ا "اب,˜ ا@ 3خ6"اS ء)*رع "د ن/ر0 تاL2Tم 1ا ت"ابع ناديم
56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا دT@ )@ اF?S =ات7 Q6ا ن;M و &9سا 3بيE
Zر• 1ا Q6ار@ ا?@ 9ساهدشن ن/ ي1ا2عا رگ6د داT@ا د"او و )ت,ادر%
&56"وeTم =ات7 Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 3بيE تاL2Tم '(بم
نا>نا 'ا4ناi;*ا
ناشن 3يل@ 96ا?ع و Gا8تها ناسنا 3نا;ختسا RXيه )@ 56ر7 ن/ر0
نا8ت,اس ءهدعا0 و R*ا [3نا;ختسا دبلا7 )7 9-ي-> Q6ا 1ا و هداد
)ت#W Qخس ه";س ]6 1ا رتشي@ "د دهد3م RيXشS ا" ناسنا د;4و
ء)6/ "د
o
+kم &9سا 14 .5ينا;,3م hن;?مuمm ءه";س
ه
5
.
7
ل)ا ^
.
"
.
ا
.
ب.;+
.
ر
.
R. آ
P
اق
1
لR.
5
_ا.ن
1
m%. ن
.
9 م
.
7
5
l
P
ام8
1
.
) م
.
ا
.
xV,
1
)ا ا.ن
1
>
.
.
F+
.
:
.
$ق, ,)اi.
1
)ا :
5
>
.
=
1
.
9
3ش?6ر!/ P"د ا" Qي?4O هاگن/ [56دناش;% 3تش;W ا@ ا" اFنا;ختسا
o
ادT@m
hهد??6ر!/ Q6رتF@ ياد, ر@ دا@ Q6ر!/ [56د"و/ د6د% رگ6د
9سا يو" Q6ا 1ا 5ه و دنا ناسنا د;4و —!ا(م اFنا;ختسا Q6ار@ا?@
&دنو" 3م "ا8ش )@ Lين ناسنا دد2م Lي,اتس" ءهدعا0 اFنا;ختسا )7
ء)6/ "د )کنا?M 78 3م hf6m ءه";س 1ا .5ينا;,
(
.
ه
,
-
.
م
.
ا
.
xV,
1
)ا (
,
8
1 5
3 :
1
L
.
Y. اق
.
ه
5
ق
.
1
لR. (
.
>
, .ن-
.

P
O
.
QL
.
ا.2
.
) `
.
ر
.
s. -
.
م
G
$L
,
"
.
)M .9#W ‚در7 •;مار! ا" د;, N?6ر!/ و د"و/ 3لkم
j
ام يار@ وm
Pدد2مO 3Wدن1 [9ساهديس;% Qي?M )7 ا" اFنا;ختسا Q6ا 3س7
h‚دشخ@3م
ء)6/ "د و 98 3م hءارس˜m ءه";س .5ينا;,
P
اد3د
,
ج
.

P
اق
1
لR. ن
.

5
lV
51
بم
.
.
) ا
.
72,T
.
9
P
اتا+
.
"
5
-
.

P
اLا
.
xع, ا
.
72
5
C ا.e,T
.
9 ا
5
)اق
.
-
.
N?6ر!/ "د 1ا@ [56دش ›ا, و نا;ختسا 3ت0و ام ا6/ .د?ت#W نار!ا7 وm
hدش 5يها;, )تخيگنار@ يد6د4
ء)6/ "د و 3 3م h9ماي0m ءه";س 1ا .5ينا;,
ه
5
L
.
ا
.
xع, w
.
م
.
ج
1 .ن :
1
.
7
)
.
9 ن
5
ا>
.
ن
,
•ا K
5
>
.
8
1 .
3
.
9
5يها;خن Y84 ا" يو ياFنا;ختسا LWره )7 د"اد?%3م ناسنا ا6/m
h‚در7
دي#م [اFنا;ختسا Qت,اسهدن1 و ند"و/درW ن/ر0 رH?م 1ا [Q6ار@ ا?@
&9سا ناسنا يا?@ د6د2S و Q6;XS ءهداعا
)ت#W 56ر7 ن/ر0 )7 )•ن/ ءه"ا@ "د د6د4 5لع Y<;م )7 د6د د6ا@ ن;?7ا
‚9سيM 9سا
دنا 3-•ان تاد;4;م اFنا;ختسا .د6;W3م hيرش@ 3سا?شدا‡نm 5لع
Qخس 3تس"د )@ 3ناسنا تاي> 3خ6"اS RسلسS 1ا اF?S )ن )7
192

Žرم 1ا دT@ و 3Wدن1 "د ناسنا ]6 )7 ا" )•ن/ 3ت> )Xل@ د?6;W3م
&د?6ا8ن3م ;W1ا@ [د;ش3م و" )@و" ن/ ا@ N6;,
[Lين NWرم 1ا دT@ و 3Wدن1 "د ناسنا 3نا;ختسا نا8ت,اس ا6 RXيه
صخشم ا" يو دا‡ن و "ابS [Qس نا?•8ه و د;, •>ا* 9يس?4
و Ž"L@ "د% ا6 صخش "دام و "د% نايم "د )کنا?M رWا ا6 &دن1اس3م
3س"ر@ [دشا@ هدم/ د;4و )@ 3تيgل, يدا‡ن رHن 1ا NW"L@ "دام
&د"اد3مر@ هدر% Lين 1ا" Q6ا 1ا اFنا;ختسا يو"
و" )@ و" اFن/ ا@ )7 ا" 3<ارما [ناسنا Uي0د ر8ع Qي?•8ه اFنا;ختسا
3S"ابع )@ &دن1اس3م صخشم Lين ا" NWرم Rماع و 9سا هدش
bاuس ره رX! )@ 9سا QX8م )7 ا" )•ن/ ره zسا% اFنا;ختسا [رگ6د
)@ [د?7 ";g, ناسنا ]6 ياه 3W‡6و و فا*وا ءه"ا@ "د 36هد??7
يم )Dا"ا 3Wداس "ايس@ &د?6ا8?
اFنا;ختسا اF?S )ن [P3م;SاناO š6رشS 5لع"د )7 9سا يو" Qي8ه 1ا
3ت> )لX@ دناهد;8ن 1ار>ا ا" 3نا6اش f@ 9ي8ها و 9يT0;م
ا@ د?نا;ت@ اS دناهدر7 ]87 \ا?شناتسا@ ناد?8شناد )@ اFنا;ختسا
ت`;(S و z6"اS [يرش@ ياFند8S z6"اS [اFنا;ختسا يو" 38لع 3س"ر@
ا" 9سا هدش و" )@ و" ن/ ا@ تا?Dا7 )7 ا" ي"
B
;gS و رش@ ياهدا‡ن "د
3ناد?8شناد )@ [ناسنا 3نا;ختسا هاگتسد )ن;گ?ي8ه &دنريW •وا7 )@
يم 36ا?4 56ار4 ا@ ه1"ابم "ا7"دنا 9سد )7 اS 9سا هدر7 ]87 د?شاب
و اهريم و Žرم Rلع )@ ناWدرم ياFنا;ختسا ر@ ي1ادنا رHن ]6 ا@
&دنرب@ 3% اهRت0 rدا;>
و د;4;م ]6 9,ا?ش نا8گي@ .د6;W3م 3سا?ش"ابS Nناد نا?•8ه
&9سا ";ما Q6رSهداس 1ا [اFنا;ختسا 3س"ر@ ها" 1ا ن/ z6"اS 9,ا?ش
"ود N8شM ود ء)ل*ا! [QF% و 1ا"د 36ا-6ر!ا ناسنا ء)8284
o
+kم
RFس "ايس@ ناس?6د@ &دنا رS1ا"د
o
اتبسن N0اس ود 1ا N6اهو1ا@ و
ا6 9سا 9س;% Qيگن" وا )ک?6او نا;ختسا •>ا* دا‡ن )7 9سا
صيخشS
o
ا-ي0د ا" )?يم1 Q6ا "د LيM )8ه
o
+7 و [)W"ود ا6 9س;%دي#س
&داد
1ا 3هاW/ ا6/ [3نا;ختسا RXيه •>ا* دا‡ن و R*ا 9,ا?ش 1ا f%
QX8م اFنا;ختسا يو" •وا7 ا@ [9سا ن1 ا6 درم )7 Lين يو 9
B
يس?4
3گنادرم ءهد??7 صخشم يرها} ياه)ناشن )کن/ 1ا دT@ )تبلا ‚9سا
‚9!" نايم 1ا
o
+ما7 يو 3گنان1 ا6
Q6رSهداس 1ا 9
B
يس?4 9,ا?ش .د6;W3م Lين )g@ا" Q6ا "د د6د4 5لع
يم نا;ختسا ";ما صyختم و \ا?ش"ا7 ]6 ياه"ا7 “-! و دشاب
يم ناسنا ]6 ء)8284 :اسSا ار61 Šد?7 3!رTم ا" يو 9
B
يس?4 دنا;ت
ء)بل ";• Qي8ه &9سا رتشي@ ن1 ء)8284 :اسSا 1ا درم ء)8284
رگ6د 1ا &دشا@3م رSهدم/ر@ ن1 )@ 9بسن درم "د اهور@ا 3نا;ختسا
)@ 9بسن ن1 ءهر*ا, Qگل ياFنا;ختسا رتشي@ :اسSا )0"ا! 5D+ع
193

يم درم RXيه 1ا رSاب61 و رت#6ر} ن1 3نا;ختسا RXيه +
B
7 و دشاب
يم درم 3نا;ختسا &دشاب
)@ نا;S3م [ناسنا 3نا;ختسا RXيه )@ 3لا84ا هاگن ]6 ا@ [Q6ار@ا?@
&درم )@ ا6 9سا •;@رم ن1 )@ RXيه ن/ )7 در@ 3% رما Q6ا
و 56+ع ا2?6ا "د .9#W د6ا@ Lين نا;ختسا 3ليy#S فا*وا د";م "د اما
b;•
o
+kم &د"اد3مر@ هدر% Lين 1ا" Q6ا 1ا )7 د"اد د;4و 36اه)ناشن
يم صخشم ا" درم 9ما0 يا1ا"د [نا" نا;ختسا )7 •يSرS Q6ا )@ [د?X
O "د ا" نا" 3نا;ختسا يا1ا"د 1.88 O 50" و هد;8ن =ر< P 306 و 81 P
درم ]6 9ما0 b;• اS 5ي6اL!ا3م =ر< R*ا> ر@ ا" رتم 3تناس
نا;ختسا b;• 1ا ت"ابع ن1 9ما0 b;• اما &5ي?7 صخشم ا" هدرم
O "د =ر< يو نا" 945 و 1 O 50" )7 P 844 و 72 ر@ ا" رتم3تناس P
يم =ر< R*ا> &5ي6اL!ا
و 9يس?4 [9يع;ن [ناسنا دا‡ن و R*ا 1ا اFنا;ختسا )7 9سا Qي?M و
&دن"اد3مر@ هدر% يو فا*وا رگ6د
1ا ا" 1ا" Q6ا 3م;Sانا Nناد )7 9#W د6ا@ Qس صيخشS د";م "د اما
ار61 Š9سا )ت,اس ف;شXم يرSهداس ءه;يش )@ رگ6د ياه1ا" ء)8ه
Qس [L7ارم Q6ا
B
;8ن و دش" ء)4"د و اFن/ تا-ل> و L7ارم [اFنادند 5ه
ياFنا;ختسا R*ا;! 5ه و دن1اس3م صخشم Y•ا0 ";• )@ ا" ناسنا
نا;ختسا 3ل7 "ات,اس ";• Qي8ه و ن/ نا8ت,اس 3گن;گM و رس
&د?6ا8ن3م 3!رTم
o
ا-ي0د ا" يو ر8ع [ناسنا يد?@
و 36اF?S )@ اFنا;ختسا )7 9سا هدش Qشو" رما Q6ا Gا2نا رس و
ناسنا ]6 3ت6;ه ياF$W‡6و د?نا;S3م 5س4 ياcعا ر6اس ]87 نود@
U6ر• Q6ا 1ا ناد?8شناد و &د?6ا8ن —#> bاس نا"اLه اS •رب0 "د ا"
3Wدن1 ياFناتساد [هد;8ن Q6ودS ا" امد0 3Wدن1 z6"اS دنا )تسنا;S
[يو" Q6ا 1ا &دن"و/ "د ر6ر(S ء)تش" )@ ناشر8ع ياه1ار! "د ا" ناش
";(م ر@ )7 ا" 36 هد6دع ياه5ل@ار% و ت+Xشم [ه1ورما اFنا;ختسا
هد;8ن R> Lين [د"اد د;4و رگ6د8ه )@ اFناسنا 3بسن 3X6دLن و 9_ا"و
&دنا
hنام ف+سا ا@ 3?خسm نا;?ع 9(S hا?61;@ &pm 3سو" د?8شناد
.دس6;ن3م
9ناسm ء)يDا"دSا7 5يمرS و ي1اس1ا@ ء)يل8ع )@ Qت,ادر% دنو" "دm
)@ Q6Lم و Q6رمرم [دش 36اشW1ا@ 3S;@اS h‹يي7m رFش "د hاي!;*
ياFنا;ختسا [ت;@اS Q6ا )7 د;@ ن/ ر@ هدي-ع &3ي?يDLS ياه"اگن و N-ن
ء)ع;82م Qيلوا Y<او [5يX> hف+سو"ا6m ريما ء)تخ6"ور! 5ه"د
Rي(تسم رگم &د?73م R8> د;, "د ا" h3سو" U>m نودم Qينا;0
يو ن/ 1ا هديس;% ياFنا;ختسا Q6ا )7 9#W د;ش@ نا?ي8•ا ا@ )7 د;@
د;, يا4 1ا و هدش )تس@ و 1ا@ "ا@ Q6د?M هدش دا6 ت;@اS ار61 Š9سا
1ا دT@ )7 د6درگن ن/ 1ا Yنام رما Q6ا 3لو &د;@ هدش هداد bا-تنا
•>ا* 9يyخش 9,ا?ش 1ا نا?ي8•ا يار@ 5ه 1ا@ [نر0 هد 9شeW
194

ت";* دد2م 3ماد0ا [Q6رمرم ت;@اS"د ن;!دم ياFنا;ختسا Q6ا
hQي,و" يرتمدm 9سد )@ Gا8S ت"اFم ا@ )يل8ع Q6ا Gا2نارس &دريگن
)7 3ل6`د ا@ Qي,و" &9!رW Gا2نا )يسو" 3ب• G;لع 3مدا7ا ;cع
)7 در7 9@ا_ [9شاeW38ن 30ا@ )?يم1 "د ا" 3Xش )ن;گ•يه يا4
o
+*ا
&9سا هد;@ hف+سو"ا6m ريما هاگتما0ا Q6ر,/ ت;@اS ن/
ء)ل*;> "د )7 9سا ن/ 1ا Nي@ [Y6ا0و Q6ا ن;ماري% اFناتساد و Šي"/
ن/ 1ا رSYيسو [5لع Q6ا تايDL4 و داT@ا نا?•8ه &د2?گ@ =ات7 Q6ا
)7 9سا Qي?M و &در7 1ا@ ا" 3ل(م ا2?6ا "د ن/ يار@ نا;ت@ )7 9سا
Q6ا "د 56ر7 ن/ر0 )7 )•ن/ ريس#S )@ ا" د;, اFنر0 9شeW 1ا دT@ 5لع
&د6ا8ن3م ]6دLن [9سا هد;8ن Zرgم )g@ا"
5لع )C ن/ 1ا Rب0 bاس د* "اFM و "اLه ]6 56ر7 ن/ر0 ";• Qي8ه
‹6ا}و Gا2نا "د اFن/ 9ي8ها و اFنا;ختسا ند;@ هدن1 1ا [دب?2@ د;, )@
ا" اFنا;ختسا )تشeW "د يرش@ G;لع ار61 Š9سا )ت#W Qخس ناسنا
•ي7رS و ن1ا;S —#> يار@ “-! )7 3Sاي> د0ا! و 9خس ياFن;تس
"ر-م ن/ر0 )7 3لا> "د &د?تشاد?%3م [دناهدش هد6ر!/ 5س4 ياFمادنا
ء)6/ ار61 Š9ساF?6ا 1ا رت8Fم "ايس@ )يc0 )7 د"اد3م 4 ءه";س 1ا
ا6ر71 انديس .د6;W3م h56رمm 5E" )@ )7 9سا;, د;, "اWد"ور% 1ا
يدن1ر! يو )@ [•د;, ياFنا;ختسا 3تسس و Nن1 ند;@ )سDا6
.د6ا8ن 96ا?ع
م
1
.
)-
.

P
اب
1
$A. o
5
1

.
7
)ا B. V
..;A1 ا-
.
(,72L
,
م
5
1
xV
.
1
)ا :
.
ه. -
.
(,7ن
,
X `
,
7
"
.
Y. اق
.
P
ا
7
$ق, A. `
,
7
"
.
D
.
,Tاع.
5
د
,
ب :
1
5
C
.
9
1ا Gرس ي;م و هد6درW 9سس 56اه نا;ختسا Qم Œا"اWد"ور% .9#Wm
ان ;S ياعد "د LWره Qم اما Œا"اWد"ور% يا &9سا )تشW دي#س يري%
hŒGاهد;بن ديما
دل;S ا@ ا" نا;ختسا نايم ء)g@ا" 56ر7 ن/ر0 )7 5ي?73م )H>+م
Q6ا اS د6/3م د6د4 5لع )7 9سا Q6ا 1ا دT@ و &د?73م Zرgم دن1ر!
&دهد ناشن د;, ياه"اL@ا ا@ ا" 3ن/ر0 9-ي->
[د6د4 رyع "د 3ب• ياF$س"ر@ فاشXنا ا@m .د6;W3م h‹يلXSا" &’m
)کن/ 1ا دT@ [دند6درW هاW/ اFنا;ختسا ند;@هدن1 "ارسا 1ا نارگشهو‡%
&hد?تشاد?%3م 36هدن1 ريE و دما4 يايشا ا" اFن/ ر,اوا Qي8ه اS
‹6ا}و اFنا;ختسا )7 9سا هديس" )2يتن Q6ا )@
o
اري,ا 5لع Š3ل@
‹0;تم اFن/ ر@ ناسنا تاي> )7 دن"اد هدFع ر@ ا" 38Fم f@ 3Sاي>
يم 5س4 )7 دنا ير*ا?ع نا8ه يوا> اFنا;ختسا اF?S )ن ار61 Šدشاب
)@ Lين ا" 3Sاي> دا;م Q6ا Y61;S ء)يل8ع اFن/ )Xل@ د"اد 1اين ناد@ ناسنا
•ل0 نا@ر< )ل84 1ا د;4و ياF8تسيس )7 د?6ا8ن3م 5يH?S 36 )ن;W
يم "ايع
o
ا-ي0د ناد@ ت+cع تا7ر> و اFنا;ختسا ";• Qي8ه &د;ش
دي#س و Iرس تا6ور7 ءهد??7 ديل;S ناسنا 3Wدن1 نا"ود b;•"د
O )@ ]6دLن )-ي0د ره "د )7 5يناد@ 9سا 3!ا7 و د?شا@3م ن;, 180 P
)@ د6ا@ اFنا;ختسا )7 دنريم3م ناسنا ن;, Iرس تا6ور7 1ا ن;يليم
195

نا;?ع )@ اFنا;ختسا [";• Qي8ه &د?6ا8ن {6;TS ا" اFن/ 96";!
"د ند@ اS د?شا@3م ناسنا ند@ 1اين 1ا دDا1 36اeE دا;م ياFهاWهري,™
&د6ا8ن ي"ادر@هرF@ اFن/ 1ا [1اين Gاگ?ه
ر@ اFنا;ختسا 9يT<و )7 9سا )ت,اس Qشو"
o
اري,ا 5لع )کنا?M
9سا يو" Q6ا 1ا 5ه و د"اد 5ي-تسم ري_~S Lين ناسنا 3بyع هاگتسد
Rي,د
o
ا8ي-تسم Lين د`وا ريkXS "د ناسنا يد?8نا;S ر@ اFنا;ختسا )7
ن/
o
ات>ار* J;! ء)6/ "د 56ر7 ن/ر0 )7 يLيM نا8ه 3?T6 &د?شا@3م
&9سا هد;8ن Zرgم ا"
†ا;Cا"ا;C~
)ل84 ن/ 1ا )7 د;ش3م =اyم ي"ايس@ ياFƒ"ا8ي@ )@ ناسنا 5شM
و ريg, 3<"ا;ع رگ6د 3cT@ اما [“يس@ ياه)<"اع اFن/ 1ا 3cT@
1ا ت"ابع )7 Y6اش ي"ا8ي@ ود "د ريg, vارما Q6ا &د?تسه 5Fم f@
Rيk8S 9سا دي#س =/ ا6 hات7ا"ات7m و هايس =/ ا6 hاما7;لWm ي"ا8ي@
دي#س ءهدام )@ ا" 5شM ء)يسدع فا#ش ءهدام ي"ا8ي@ Q6ا &دن;ش3م
دT@ و Rب0 žرم 5خS ءهدي#س د?نا8ه 9س"د &د1اس3م bدبم 36 هريS
و فا#ش ن/ Qتخ% 1ا Rب0 žرم 5خS Y6ام ءهدي#س Šن/ ندش)تخ% 1ا
)@ ن/ 9
B
يل`1 [د;ش هد?X!ا •;4 =/ "د )7 Qي8ه اما [9سا b`1
&ددرW3م bدبم 3HيلE ءهريS دي#س ”ن"
ا6 دي#س =/ ي"ا8ي@ "د اما &9سا يري%
o
`;8Tم ام;7;لW ي"ا8ي@ Rماع
ر<ا> رyع "د •• 5لع )Xل@ هد;بن ن/ Rماع يري% “-! [ات7ارت7
5ه 3X6 Šي"ا8ي@ Q6ا Rلع و =ابسا Q8< "د )7 9سا هدر7 تاب_ا
تاش;شS و تا@ارg<ا و هودنا و )6رW ي"ايس@ [ن;, "اش! Qت!"`ا@
&9سا 3ناو" و 3>و"
رتشي@ )ت!" )ت!" )7 9سا د6د ‹T< نا8ه 1اE/ "د ي"ا8ي@ Q6ا 56+ع
ن;M و دس"3م ";F} )@ 5شM ء)يسدع "د 36دي#س •6"دS )@ و هدش
&دو"3م Qي@ 1ا
o
اما8S رگ6د ناسنا د6د [دش ريWار! يدي#س Q6ا
ي"ا8ي@ Q6ا 9لع )7 د;@ "اد?% Q6ا ر@ 5هدLن نر0 ر,اوا اS •• 5لع
و هد6درW ر61ارس ناسنا Lم 1ا )7 9سا يدي#س bايس ءهدام bوLن
هد6درW يو د6د Yنام اeل و دريW3م يا4 يو 5شM ء)يسدع 9ش% "د
Gان )@ ا" vرم Q6ا 9F4 Q6ا 1ا &دنادرW3م +تبم ي";7 )@ ا" وا و
&دناهديمان hد6"اورم =/m ا6 hات7ا"ات7m
ءه";س "د Rب0 نر0 هد"اFM 56ر7 ن/ر0 )7 9سا Q6ا •ي2ع
ء)6/ "د و هداد šي<;S ا" vرم Q6ا vارعا h‹س;6m 84 Q6ا 1ا
=;-T6 ترc> ءه"ا@ "د [ه";س .د6;W3م
5
_ا.2
1
$ع. I
1

.
7 .
$
1
با-
.
E. *
5

5
3 <
.
لع. <?
.
*
.
.
9 ا
.
3 Y. اق
.
-
.
م
1
4
5
12ع. <
.
7
)
.
.ت-
.
م
G
$
,
x
.
C
.
4
5
+
.
ن
,
W
1
8
5
1
)ا :
.
L
,
196

)7 3لا> "د و [‹س;6 ر@ Ÿ6"د يا .9#W و دينادرWيو" نان/ 1ا وm
hد6درW ديxس هودنا 1ا Nنا8شM [د";,3مور! ا" د;, هودنا
ء)6/ اما 93 ‹س;6 انديس )ن;گM )7 دهد3م šي<;S ه";س Qي8ه 1ا
.ديش;7 يو نام"د 9F4 "د ["د% ءه"اس," ر@ N?هاري% ند?گ!ا ا@
P
ار$J
, .
ب d
,
1
m
.
3 (
,
ب
.
9 ه
,
ج
1
-
.
<
.
لع.
5

5
1
)
.
m+
.
ا.eه. (J
,

,
ق
.
,
ب ا
5
به.
1tا
hد;ش ناي@ اS دي?X#ي@ G"د% ءهرFM ر@ ا" ن/ و د6رب@ ارم Qهاري% Q6اm
=;-T6 ترc> )کن/ 1ا دT@ Šي"/ ‹س;6 •دن1ر! )7 در7 \اس>ا
هد6درW فر•ر@ يو Uي8ع هودنا و 5E [9سا 9م+س و هدن1
يو ر@ 3نامداش و تداTس 1ا 3تلا> و دم/ Qي6ا% يو ن;,"اش!
يو )@
o
ادد2م يو 36ا?ي@ )7 د;@ Gاگ?ه Q6ا "د 9س"د &د6درW 3ل;تسم
ء)6/ )کنا?M [9شW 1ا@ 96 .د6;W3م ه";س Q6ا
P
ار$J
, .
ب
.
7
د.ت"
1
ا+
.
ه
,
4
,
ج
1
-
.
<
.
لع.
5
_اق
.
1
)
.
9 ر
5
$%
, .
ب
1
)ا .&اج
.
ن
1
.
9 ام
.
7
.
ل+
.
ا?ي@ f% [9,ادنا وا ءهرFM ر@ ا" Qهاري% ن/ [دم/ ناس"هد‡م ن;M وm
hد6درW
ا" ي"ا8ي@ Q6ا vارعا [Rب0 اFنر0 56ر7 ن/ر0 )7 9سا Qي?M Q6ا و
•و"
o
ات6اFن و د1اس3م Qشو" ا" Nللع و =ابسا [هد;8ن ‹ي*;S
)@ ن;, "اش! Qت!"`ا@ )7 36"ا8ي@ &د6ا8ن3م ;W1ا@ Lين ا" ن/ نام"د
ن;, "اش! ندم/Qي6ا% و د;ش3م ن/ •بس ["ايس@ هودنا و نL> 9لع
يم Qي@ 1ا ا" ن/ Lين "ورس و 3لا(ش;, ر_ا ر@ &درب
n
,
$8, م
.
1
)ا :
1
ع. D
.

5
)
.
m>
1 .
3-
.
يو ند@ 3ل,اد 1ار!ا :;ن ]6 ا" ن1 ء)نايهام تداع 3لها4 =ارعا
)کن/ يار@ f% &د?تشادن 3Sام;لTم ن/ ءه"ا@ "د Q6ا 1ا رتشي@ و )تسناد
اد, b;س" 1ا [د??7 •س7 رتشي@ 3هاW/ :;<;م Q6ا )@ 9بسن "د
ء)6/ )7 د;@ نا8ه &دند;8ن bاuس ن/ ءه"ا@ 222 hهر-@h ءه";س 1ا
Qشو" [{ي> تدم"د نان1 1ا يريWه"ا?7 ";تسد ا@ و دش b1ان
.9سا نان1 يار@ 32ن" و 3ت>ا"ان :;ن ]6 {ي> )7 9,اس
(+, .&ا>
.
,72)ا ا
5
)W
,
.;ع1 ا+
.
•Pt
.
9
.
ه5 B1 ق
5
n
,
$8, م
.
1
)ا :
1
ع. D
.

5
)
.
m>
1 .
3-
.
:
.
7
ه5 5ت
1
m+
.
ن
.
ر
1
4
.
7
.
ط.ت ا.t
,
ƒ+
.
ن
.
ر
1
4
5
1
ط
.
3 <
.
7;=
.
:
.
7
ه5
5
بر
.
ق
1
.ت p-
.
n
,
$8, م
.
1

K
5
7
8, 5
3-
.
:
.
$
,
با
.
7
.
7;)ا K
5
7
8, 5
3 ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X ه
5
.
7
ل)ا م
1
5

.
L
.
.
9 [5
1
$=
.
:
1
L
,
:
.

,
4
,
7
.
ط.;م
5
1

و •ن" ن/ .;گ@ &د?سر%3م نان1 )نايهام تداع ءه"ا@ "د ;S 1اm
يريWه"ا?7 نان1 ا@ •Lيم/ 1ا تداع Gاگ?ه "د f% [9سا 3يت>ا"ان
…هر-@„ hدن;ش ›ا% اS د6;شن ]6دLن نان/ )@ و [دي?7 222 †
دش Qشو" هاگن/ “-! )7"ابم ء)6/ Q6ا 38لع 9-ي-> و 98X> اما
&دم/ R6ان 36اه9!رشي% )@ ي;6ا0و •• )7
197

3م hRيعا8سا L6LTلادبعm ";ت7د G;>رم [يرyم فورTم •يب•
1ا 3ع;ن Šدنا :;ن ود ر@ 5س4 تا1ار!ا )7 9سا Q6ا 9-ي->m .د6;W
[)8<اه ددE تا1ار!ا د?نام Šد?تسه يد6ا;! دي#م 5س4 يار@ اFن/
ياههاگتسد "ا7 )7 3يل,اد ددE تا1ار!ا ء)8ه و 3لسا?S ءهدE
)7 9سين 3Xش )تبلا &د?6ا8ن3م 5يH?S ا" ن/ ’اسنا و د;4و )#لتخم
&د?شا@3م ي"ور< ناسنا 3Wدن1 يار@ تا1ار!ا 1ا :;ن Q6ا
يا"اد 5س4 R,اد "د اFن/ 1ار!ا )7 د?تسه 3Sا1ار!ا [رگ6د :;ن اما
"ايس@ 5س4 1ا ’"ا, )@ اFن/ 1ار!ا [fXع ر@ )Xل@ هد;بن 36 هد6ا! ‰يه
د6ا@ 5س4 )7 د?تسه 36)6ره1 دا;م تا1ار!ا Q6ا ار61 Š9سا ي"ور<
ن/ )@ [د?نا8@ 30ا@ 5س4 "د )•نا?M و دهد تا2ن اFن/ رش 1ا ا" د;,
&دندرW ر2?م ناسنا 97+ه )@ )7 اس@ )M )Xل@ &د?ناس"3م Ÿيل@ 3نا61
ن;, و Jرع [:;!دم [=اشي% 1ا 9سا ت"ابع تا1ار!ا Q6ا ء)ن;8ن
&3Wدعا0
يم دل;تم رت,د 3ت0و )7 د6;W3م •• 5لع يوا> يو ناد8خS [د;ش
&دشا@3م ]8خS ]6 Rما> )سي7 ره )7 9سا )سي7 "اLه دات#ه دود>
د;, 3گتخ% و •cن ء)4"د )@ رت,د ž;ل@ Qس "د اه]8خS Q6ا
1ا 3X6 [)نايهام تداع ياه9@;ن 1ا 9@;ن ره "د fxس و د?س"3م
و 5هد"اFM 1و" Qي@ ام تاعاس 1ا 3X6 "د و هدر7 دش" اه]8خS Q6ا
دT@ و د;ش3م اد4 د;, ء)سي7 1ا [{ي> داTيم 1اE/ 3?T6 [5هدLناش
ر_ا "د و هد;8ن ادي% N6اسر! ن/ ياهه"ا;6د [)سي7 1ا ندشاد4 1ا
ر2#?م ي;مد ياهŽ"ي;م 1ا 3cT@ [ن/ 3ل,اد "اش! ندم/ Qي6ا%
ا" ن/ ي;?م نا;ي> )کن/ "اHتنا )@ 5>" R,اد "د ]8خS و ددرW3م
1ا )7 3X8خS يا4 )@ )7 9سا2?6ا "د &دنام3م 30ا@ [دنادرW "و"ا@
)سي7 ن/ R,اد "د يد6د4 ياهb;لس [هد6درW نوري@ ن/ Rما> ء)سي7
ن/ رWا f% &د?تسه 3گن"د"1 هدام يا"اد )7 د??73م رBkXS )@ :ورش
Q6ا "د [9!رگن Gا2نا ي"و"ا@ و دشن د(تم درم 3?م نا;ي> ا@ ]8خS
Q6ا ر_ا ر@ و هديش7 5ه"د ا" د;, ”ن"د"1 5س4 ن/ )7 9سا Gاگ?ه
يم رگ6د8ه نا4 )@ ن/ ياFل;لس [•ا8Xنا ءاشE )2يتن "د )7 د?ت!ا
يا1ن;, ياFW"ي;م و 9سا ي"ايس@ ’اسنا يا"اد )7 5>" 3?•ا@
&د;ش 3م ه"ا% [دنر@3م رس )@ نا-ت>ا bا> "د
o
ا8Dاد )7 د"اد يدا61
Q6ا ر_ا ر@ )7 دريW3م )ل*ا! 5>" 1ا 3•اخم ءاشE Q6ا fxس
تا1ار!ا ا@ )7 3ن;, Šد??73م 1اE/ ا" يL6" ن;, [اFW"ي;م [bاy#نا
"د اF?6ا و &9سا هار8ه ”ن"د"1 5س4 ن/ تا1ار!ا ا@ دد8تم ددE
&دنا {ي> ن;, ءهدن1اس ر*ا?ع :;82م
ن1 5س4 1ا تا1ار!ا Q6ا )7 د;8ن اcت0ا RB 4وL
B
ع ياد, 98X> Šي"/
Gا8S هد?ش7 يو يار@ 58سS U6ر• 1ا ن/ ريE "د ار61 Šدن;ش ’"ا,
‚9سين •ن" و 3ت>ا"ان
o
اT0او {ي> ا6/ f% &دندش3م
198

ا@ •Lيم/ 1ا يريWه"ا?7 98X> )7 9سا 3@ات7 Qيلوا 56ر7 ن/ر0 اما
ناي@ hي™pm ءهdاو "د ن/ ند;8ن )*+, ا@ Lين ا" {ي> bا> "د نان1
&9سا هد;8ن
.د6;گ@ Qي?M 98X> Q6ا šي<;S Gا-م "د اS د6/3م د6د4 5لع )تبلا
"د 3ل,اد ددE تا1ار!ا 9لع )@ {ي> يا?_ا "د ن1 3لسا?S ياcعا
)@ =ارg<ا 9لا> "د Lين و =اyعا و PY82S و vاب-ناO نا-ت>ا 9لا>
ن;M 36 )ن;W"ا8ي@ QيTم vارعا ا@ [9لا> Q6ا )7 دنر@3م رس
Q6ا 3هاW &9سا هار8ه 5س4 R7 "د 9لاس7 \اس>ا و د"درس
3T0او ي"ا8ي@ )@ )7 د?@ا63م تدش يد> )@ و )ت!ا6 دا6د1ا vارعا
[9لا> Q6ا "د 3س?4 •Lيم/ و •+ت,ا [Q6ار@ا?@ &دن;ش3م bدبم
ن;, نا6ر4 Yنام )7 اس@ )M و )ت,اس ن1 )4
B
;تم ا" ي"ايس@ ياFنا61
Q6ا "د •Lيم/ )کنا?M &دندرW يو 3بyع =ارg<ا Rماع ا6 [{ي>
QX8م 3هاW )7 دما2نا3م ن1 3لسا?S ياcعا =اFتلا )@ [Lين تدم
[{ي> نام1 "د ن1 9يT<و ار61 Šدشا@ "ا;شد ن/ ء)2لاTم 9سا
5ه رت7اد )7 9سا Qشو" )تبلا &9سا يداع ريE ء)ن;W"ا8ي@ 9يT<و
&د?7 )?6اTم 3تس"د )@ تدم Q6ا "د ا" وا دنا;S38ن
Lين [ددرW3م درم )4
B
;تم )cDا> ن1 ا@ •Lيم/ 1ا )7 36اFنا61 نا?•8ه
QX8م )7 9سا 3تخس 3@اFتلا vارما )ل84 ن/ 1ا &9سا Qشو"
&ددرW +تبم ن/ )@ درم 9سا
هداFن دي7~S Lين {ي> 1ا دT@ ن1 RسE ت"ور< ر@ نا?•8ه •• 5لع
:ورشم ا" ن/ Rب0 نر0 هد"اFM 56ر7 ن/ر0 )کن/ 1ا f% )تبلا &9سا
اF@ورXيم [اFƒديل% Qت,اس"ود فده ا@ 3تشادF@ ء)ب?4 1ا Q6ا &دينادرW
رHن 1ا اما &دشا@3م ن1 ند@ "د {ي> 1ا R*ا> تا1ار!ا و
ن1 )7 9سا هد;8ن تاب_ا ا" ت"ور< Q6ا •• 5لع Lين يd;لاX6اس
درم ر@ار@ "د )تسا"/ و ‹يHن 3ند@ ا@ [{ي> داTيم 5ت, 1ا f% د6ا@
"ورس و 3لا(ش;, 1ا 34;م Qت,اس ر61ارس ا@ و هدش رها} N6;,
N?ه™ ء)>اس 1ا [Rب0 ءه"ود 1ا ا" وا تادهاشم د@ "ا_/ [يو ناو" "د
&د6ادL@
[9سا هد;8ن Zرgم Lين ا" 9@ا?4 RسE ت"ور< نا?•8ه 56ر7 ن/ر0
ء)6/ "د )کنا?M 6 .د6;W3م hهدDامm ءه";س 1ا
ا-ر
5
4
.
7
.
7
hا+
.

P
اب52ج
5
م
1
5;12
5
C ن
1
,
X-
.
hدي6ا8ن هLي7ا% RسE ا@ ا" د;, f% د6د;@ •?4 )•نا?Mm
•4;م 3س?4 9@"ا-م ء)يل8ع )7 ا2ن/ 1ا .د6;گ@ اS د6/3م •• 5لع
رگ6د8ه ا@ Y<;م ]6 1ا رتشي@ "د ن1 و درم Gاس4ا نديبسM 5ه )@
Q6ا ر_ا "د ود ن/ ند@ 1ا )#لتخم تا1ار!ا )7 9سا 3Tيب• [د;ش3م
ن/ 1ا و ريg, 3<ارما )@ اFن/ Qتسش Gدع )7 دLيم/"د 5ه ا@ R8ع
•Lيم/ ء)يل8ع 1ا دT@ RسE f% &ددرW3م ر2?م يدل4 vارما )ل84
RسE )7 9سا هد6درW 9@ا_ Lين رما Q6ا )کنا?M &9سا 38ت> رما ]6
199

=اyعا •اشن و ن;, نا"ود رتشي@ ›ر(S Rماع [9@ا?4 1ا f%
&ددرW3م
ي;6ا0و •• b;*ا [)8ل7 "اFM ا@ “-! )86ر7 ء)6/ )7 9سا Qي?M و
&9سا هد;8ن ا2X6 5ه ا@ ود ره ا" ي;2لاTم و
)ت#W )*رع Q6ا "د )7 ا" )M ره اS د6/3م •• 5لع )7 9سا Qي?M و
56ر7 ن/ر0 1ا =ا@ Q6ا 38لع ريس#S ياتسا" "د [9#W دها;, و 9سا
&دهد "ار0
نآ زا ر;F}C - متا
ناد?8شناد [د6درW ‹ش7 h5Sاm 9سي@ نر0 bوا ء)8ين "د )7 هاگن/
ياL4ا ن/ 1ا )7 9سا هدام ءL4 Q6رتXM;7 5Sا )7 دن;@ "اد?% Q6ا ر@
&دن;ش38ن 5س-?م يرتXM;7
Qشو" ا" 9-ي-> Q6ا 56ر7 ن/ر0 اما Q6رتXM;7 5Sا )7 9سا )ت,اس
ء)6/ "د )7 36ا4 Šد"اد د;4و 5ه 5Sا 1ا رتXM;7 )Xل@ 9سين هدام ءL4
O 3 .د6;W3م h~بسm ءه";س 1ا P
p-
.
b
,
"
1
.
cا (+, p-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, ‚
@
"
.
7
.t Y5 اق
. 1
QL
,
ه
5
12ع. `
5
W
5
V
1.
3 p
:
@
$
,
بL
5
`
@
ا.;
,
C (+,
.
7
p
,
X ر
5
.
ب
1
C
.
9 p-
.
D
.
,).t :
1
L
,
ر
5
v. \
1
.
9
هديش;% Qيم1 "د )ن و اFنا8س/ "د )ن 36 ه"™ ن1;8ه دنواد, 1اm
"د )کن/ رگم 9سا ن/ 1ا رتW"L@ )ن و ن/ 1ا رتXM;7 )ن و [9سين
h9سا هدش ’"د Qشو" 3@ات7
ء)6/ "د Qي?•8ه 61 .د6امر!3م hfن;6m ءه";س 1ا
(+,
.
p-
.
b
,
"
1
.
cا (+, ‚
@
"
.
7
.t Y
,
اق
. 1
QL
,
7
:L
,
D
.
,
7
ب"
.
7
:ع. `
5
W
5
V
1.
3 اL
.
-
.
fff
:
@
$
,
بL
5
7
`
@
ا.;
,
C (+,
.
7
p
,
X ر
.
.
ب
1
C
.
9 p-
.
D
.
,).t :L
,
ر
.
v. \
1
.
9
.
p-
.
&ام
.
>
.
7

هديش;% ت"اWد"ور% 1ا نا8س/ "د )ن و Qيم1 "د 36 ه"™ ن1و وm
3@ات7 "د )کن/ رگم 9سا ن/ 1ا رتW"L@ )ن و ن/ 1ا رتXM;7 )ن و 9سين
h9سا هدش ’"د Qشو"
ناي@ 56ر7 ن/ر0 )7 )ن;گنا8ه a رتXM;7 ياهد>او )@ 5Sا ء)6L2S )تبلا
‹ش7 نارگشهو‡% )7 ديس" ت;ب_ )@ هاگن/ Lين
o
ا8لع a 9سا هدر7
1ا ت"ابع )7 دنا )ت!ا6 •ي7رS يرتXM;7 تا"™ 1ا اF8Sا Šدندر7
&د?شا@3م اFنورS;ين و اFنورتXلا [اFن;Sور%
326اتن )@ رش@ [ن/ تابي7رS و 5Sا Nهو‡% ء)?يم1 "د 5لع 9!رشي% ا@
"ات,اس 3گن;گM 1ا تري> Šد"و/ "د تري> )@ ا" اFل-ع )7 9!ا6 9سد
o
ات6اFن و 9سامر#8X> اFن/ ر@ )7 36 هدي•ي% GاHن [Uي0د تا?Dا7 Q6ا
&دشا@3م )ت#Fن اFن/ "د )7 38يHع ت"د0
$س"ر@ O يوا> 5Sا ء)تسه )7 دنداد ناشن اF 9)99 ء)ع;82م ن1و 1ا P
دندر@ 3% 9-ي-> Q6ا )@ ناد?8شناد )7 د;@ ا2?6ا "د &9سا 3س8ش
h3س8ش ء)ع;82مm "د hديش";,m ء)@اkم )@ h5Sاm "د h)تسهm )7
يم ";(م ر@ تا"ايس )کنا?M )7 ديس" )H>+م )@ )ن;گ?ي8ه &دشاب
&د?,رM3م 5Sا ء)تسه ";(م ر@ Lين اFنورتXلا [د?,رM3م ديش";,
200

نايم 9!اسم )ک?6ا ن/ و د6درW ‹ش7 Lين ن/ 1ا رSUي0د 3ت> )Xل@
نايم 9!اسم Qيع ا@ bداTم
o
اما8S [5Sا رg0 )@ 9بسن اFنورتXلا
&9سا 3س8ش ء)ع;82م رg0 و تا"ايس
LيM )8ه "د ن1ا;S
ء)6/ 38لع 1ا2عا )7 9سا2?6ا "د و 3 و h]لمm ء)7"ابم ءه";س 1ا
Qخس "اWد"ور% 9-ل, د?نام 3@ 3گ?ها8ه و ن1ا;S 1ا )7 رگ6د 3Sا6/
.ددرW3م Qهربم ام ر@ د?6;W3م
:
,
م
.
=
1
ر
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, •ر
.
.ت اL
.

P
اقا
.
ب
,
h d
@
ا-
.
ام
.
*
.
w
. 1
ب*
.
6
.
.
لR. 'e
,
.
7

"
@

5
ط+
5
:
1
L
,
•ر
.
.ت B1 ه. ر
.
J
.
.
ب
1
)ا w
1
ج
,
"
1
ا+
.
d
@
-
5
ا?
.
.ت :
1
L
,
ن/ N?6ر!/ "د و د6ر!/ )-ب• )@ )-ب• ا" نا8س/ 9#ه )کنا8هm
ا6/ [رگ?@ 1ا@ &3?ي@38ن 3Sوا#S و ف+ت,ا )ن;گ•يه [رگش6اشخ@ ياد,
h‚3?ي@3م 3ناy-ن و Rل,
ن/ و 9سا ت;! 1ا توا#S R*ا .د6;W3م 3ب•ر0 ريس#S "د h•لT_m
Qت!رWهد6دان ر_ا ر@ و د;ش )ت!رW هد6دان 36ا4 1ا يLيM )7 9سا Q6ا
&د6/ د;4و )@ 3@ارg<ا و Rل, [ن/
)ن;گ•يه ا8ش .د6;W3م h3ناT8لا Zو"m ريس#S "د h3س;لاm )م+ع
9-ل, نايم ا" 3بسا?S Gدع و 3گ?ها8هان [ف+ت,ا 3?T6 [توا#S
&دي?ي@38ن "اWد"ور%
ء)86ر7 ء)6/ )کنا?M 2 .د6;W3م Lين hنا0ر!m ءه";س 1ا
P
ار3د
,
ق
1

5
_"
.
.
7
دق
.
+
.
&@(
1
A. B
.
7
5
C 6
.
.
لR. -
.
ه1ادنا )@ ا" ن/ د;@ ن/ ";, "د )7 )ن;W ناد@ و د6ر!/ ا" يLيM ره وm
hدر7 يريWه1ادنا ن/ PUي0دO ناLيم و
9-ل, ء)*رع Gا8S ريWار! 3گ?هœ8ه و ن1ا;S Q6ا )7 ا2ن/ 1ا و
يم "اWد"ور% ن/ 1ا 36اه)ن;8ن ر7™ )@ “-! =ات7 Q6ا "د oءا?@ دشاب
&5ي?73م هد?س@
1ا@ Rب0 نا;?ع "د ا" h5Sاm 3?T6 تا?Dا7 ءه"™ Q6رتXM;7 '(@
&56در7
يم هو+ع ن;?7ا د?س Y0او "د [5Sا 3ل,اد GاHن "د ن1ا;S )7 56"اد
1ا 36 )ع;82م R7 "د تا?Dا7 )M [9سا تا?Dا7 تا"™ ء)8ه "د ن1ا;S
&9ساF8Sا
"ا@ يا"اد اFن;Sور% 5Sا نو"د "د )7 9سا )ت!ا6"د رش@ ن;?7ا
)7 3لا> "د [د?تسه 3#?م "ا@ يا"اد اFنورتXلا و 9بkم ء)تس6رتXلا
  38ت> ءهد?هد ناشن د;, Q6ا &د?شا@3م bداTتم ي"ا@ يا"اد اFنورS;ن
R@ا-م "د 3تبkم ره ار61 Š9سا تاد;4;م Y6اب• نايم "د ن1ا;S ند;@
ود Q6ا نايم "د و ا" 3تبkم د;, ر@ار@ "د 3ي#?م ره و د"اد 3ي#?م د;,
=e4 د;, )ن )7 د;ش3م دا26ا 3ن1ا;تم و bداTتم "ا@ )7 9سا
يورين Y0او "د )Xل@ &د6ا8ن د;, =e4 ا" يرگ6د 5ه )ن و د;ش يرگ6د
9سا نورتXلا 3#?م "ا@ و ن;Sور% 9بkم "ا@ 1ا هدم/ د;4و )@ =™ا2S
&دندرW "وا?ش 5Sا ء)تسه ";(م ر@ اS د"اد3م او ا" اFنورتXلا )7
201

ء)@™ا4 ياهورين نايم "د
o
ا-ي0د )7 3ي@اس> ت`داTم د?نا8ه 9س"د
يورين 3ت> &9سا 57ا> يديش";, ء)ع;82م تا"ايس و ديش";,
ي;cي@ و يور6اد ياه"ادم "د اS دن"اد3م او ا" اFنورتXلا )7 3@™ا2S
ء)ع;82م تا"ايس )7 د?تسه اهورين Qي8ه د;, [د?شا@ "وا?ش د;,
&دندرW "وا?ش د;, )?يTم ياه"ادم "د اS دن"اد3م او Lين ا" 3س8ش
د;4و )@ 5Sا QتسXش 5ه"د 1ا )7 يرگنار6و ياهورين ناLيم نا8گي@
د?ي@3م 38Sا ياه•8@ د;4و "د ا" اهورين Q6ا رش@ 1ورما )7 a د?6/3م
ن/ ياF8Sا دادTS ا@ ي1ا;م )7 د"اد د;4و ه1ادنا نا8ه )@ ديش";, "د a
9سا ي1رم و د> 3@و 5يHع يdرنا ندم/د6د% Rماع د;, Q6ا &9سا
ر61ارس ناسنا و 9Tيب• ي;س )@ ";ن و امرW 1ا ديش";, )7
9يناد>و و ت"د0 ر@ Y•ا0 ء)لدا "ا8ش "د )7 36)يc0 Šد1اس3م
&د"اد "ار0 RB 4وL
B
ع ياد,
3گ?هœ8ه و ن1ا;S ءهدهاشم 1ا )7 3لا> "د hن;6"ام`ا! Rي87m
.د6;W3م 9سا هد6درW ري(تم "اWد"ور% 9-ل, ءهرتسW "د 5يHع
f% &د?73م 3ل2S ام ر@ LيM ره 9-ي-> "د RB 4وL
B
ع ياد, نا8گي@m
[د?7 9م;X> ام ر@ اFنا8س/ ياد?ل@ 1ا )7 9سين 3هاش?هاش “-! وا
[تا_دا> ء)8ه و تاد;4;م ء)8ه Qتم"د )7 9سا 3ماHن وا )Xل@
و ناگتشر! 1ا ر% 3تشF@ "د LWره وا &9سا •0ارم و “
B
لسم
يم يو 1ا ر% )8ه 3ها?ت6` ياc! )Xل@ [9سين 5ي-م نا"ا7;Xين &دشاب
&د"اد ";c> نام1 1ا 36 )H(ل ره "د و اc! 1ا 36 )g-ن ره "د وا
)8ه "د )7 36 )لا@ 98X> و 9Tيب• ر@ 57ا> Gاع GاHن Q6ا f%
ء)-لgم ت"د0 “-! )7 9سا ن/ ر@ Rيلد
o
+7 [9سا 3ل2تم LيM
Qينا;0 ء)8ه 3ل*ا "دyم و 3-ي-> 5Hن ءهد?هد ناماس [3Fلا
&hدشا@3م ن/ رهاHم و bاXشا ء)!ا7 و 3Tيب•
ناد3<ا6" ناد?8شناد Q6رتW"L@ 1ا 3X6 )7 hي"اXنا;6 ير?هm اما
3ل2تم 5لاع "د )7 38Hن و 3گ?هœ8ه Q6ا
o
اTg0m .د6;W3م 9سا
&hدشا@ فداyS ءهديDا1 )7 9سين QX8م [9سا
. ء)86ر7 ء)6/ ريس#S :اTش "د اS دنو"3م )8ه دها;ش Q6ا •ر
.
.ت اL
.
d
@
-
5
ا?
.
.ت :
1
L
,
:
,
م
.
=
1
ر
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, 56ر7 ن/ر0 38لع 1ا2عا رWدا6ر!
&د?شا@ هد;@
:$Lز &_رC "# YقV)ا ر
7
$8L نزات
تا?Dا7 "د د?نام 3@ ن1ا;S ياه)ن;8ن 1ا رگ6د ء)ن;8ن ]6 ناي@ )@
&5ي?73م ا#ت7ا "اWد"ور%
ر@ )يXS ا@ hيد(ت6 G+س`اm 5يHع =ات7 ‹لuم نا, Q6دلادي>و داتسا
ء)86ر7 ء)6/ 38لع 1ا2عا ريس#S ن;ماري% [5لع ياهد"و/ه" 2 ءه";س
202

ء)86ر7 ء)6/ و hنا0ر!m 19 b;-Tلاري(م 5Hن 1ا hر2>s m ءه";س
.دس6;ن3م [)ت#W Qخس Qيم1
ن/ "د ار61 Š56ا)ت,ا?ش ا" ن/ ام )7 9سا 38لاع Q6رت8Fم Qيم1
تا?Dا7 Q6ا 1ا يرگ6د يا4 ‰يه "د )7 5ي?ي@3م ا" ي"ا;•ا و bا;>ا
9ماخ< "د Qيم1 )7 3لا> "د &56اهد6درگن اFن/ 96ؤ" )@ "دا0 Ž"L@
f% &دنا;S38ن هدر7 ير@ار@ 3Fلا 5يHع تا?Dا7 Q6ا 1ا 36 ه"™ ا@ د;,
&ŒŒŽ"L@ تا?Dا7 Q6ا "د 9-ل, 1ا2عا و 5Hن 9سا 5يHع )M
]M;7 ءه"ايس Qي8ه "د هداTلاJ"ا, 5Hن 1ا يد"ا;م )@ )ن;8ن =ا@ 1ا
.دي6ا8ن )4
B
;S ام
[د;@3م 9سا ن;?7ا 5ه )•ن/ 1ا رتشي@ ا6 و رت87 Qيم1 52> رWا
3?T6 هام ءهر7 52> "د Qيم1 رWا
o
+kم &د;@ bا(م ن/ يو"ر@ 3Wدن1
]6 )@ ن/ ء)@™ا4 ءه;0 [د;@3م ن/ 3لT! رg0 G"اFM ]6 ءه1ادنا )@
=/ 9سنا;S38ن Qيم1 )2يتن "د &9!ا63م Nها7 3لT! ء)@™ا4 5شش
هام ءهر7 "د 9يT<و )کنا?M &د"اد )گن ا" د;, ن;ماري% يا;ه و
6ا;ه Nش;% 5ه )ن و د"اد د;4و ن/ "د 3@/ )ن )7 9سا Qي?•?6ا )7 Šيا
&دشا@3م ن/ "د )@™ا4 ءه;0 ‹T< “-! ن/ Rيلد )تبلا
)@™ا4 ءه;0 ءه1ادنا )@ Qيم1 "د )@™ا4 ءه;0 ندم/Qي6ا% رگ6د 9F4 1ا
[د6درW3م ر2?م •ش فر• 1ا ا;ه تدور@ ء)4"د Qت!"`ا@ )@ [هام "د
&9س;ي%3م Rما7 دا82نا )@ Qيم1 "د د;4;م يايشا Gا8S )7 يد> "د
يم `ا@ ا2ناد@ اS 1و" "د ت"ار> ء)4"د ن/ تا1ا;م )@ Gا8S )7 9!ر
&9,;س3م ›ا% [9سا Qيم1 يو"ر@ ا" )•ن/
يم ن/ •بس [ر80 52> يا;تسم )@ Qيم1 52> ص-ن [رگ6د ي;س 1ا ‘
"د Šدنا;تن )تشاد )گن د;, "د ا" =/ 1ا 3W"L@ ر6دا-م Qيم1 )7 د6درگ
رما ]6 [Qيم1 "د 38س;م bادتعا "ار8تسا يار@ =/ ترk7 )7 3لا>
ا" Y<و Q6ا ناد?8شناد 1ا 3X6 )7 9سا 9F4 Q6ا 1ا &9سا ي"ور<
a ن1ا;S Ž"L@ ء)نودرWm )@ $reat *a#an/e 2hee# &9سا هداد •-ل h
Qت!"`ا@ [ر80 52> يا;تسم )@ Qيم1 52> د;ب87 رگ6د •6اتن 1ا
Qي?M &د;@ ن/ ندش 3ش+تم fxس و اc! "د Qيم1 36ا;ه Nش;%
و ن/ QX8م bدTم 96اFن اS Qيم1 ت"ار> ء)4"د Qت!"`ا@ )@ 3T<و
 3م ن/ تا4"د Q6رSQي6ا% اS ن/ ندم/ Qي6ا% fxس &ديما2نا
ء)@™ا4 يورين [د;@3م ن/ ء)يلا> رg
K
0 د?Mود Qيم1 رg
K
0 رWا fXعر@
9لا> Q6ا "د و د6درW3م ‹عاcم ه1ادنا نا8ه )@ Lين ن/ 3لT!
"ار0 ن/ 3ل6ام دy2?% ء)ل*ا! "د ن;?7ا 5ه )7 a Qيم1 ي
B
;4 Nش;%
ره "د ا;ه "اش! )7 د;@ ن/ 9يT<و Q6ا ء)2يتن &دم/3م Qي6ا% a د"اد
يم R•" 3س )@ R•" هدLنا% 1ا [Y@رم ‰?6ا 9سا ي"اش! Q6ا و ديسر
&د"اeW3م )ي> تاد;4;م 3Wدن1 ر@ ا" ر_ا Q6رSد@ )7
ديش";, ءهر7 52> ءه1ادنا )@
o
+kم Qيم1 52> رWا ";• Qي8ه
‹عاcم 3لT! ر@ار@ ها2?% و دyX6 ن/ 3ن;?7 ء)@™ا4 ءه;0 [د;@3م
)@ “-! [R6ام دy2?% يا4 )@ Lين ن/ 36ا;ه Nش;% و د6درW3م
203

يم Qيم1 3ل6ام "اFM ء)ل*ا! "د QS ]6 bدTم )@ ي
B
;4 "اش! و ديسر
N6ادي%
o
اTg0 9يT<و Q6ا"د )7 &9!ا63م دا6د1ا Y@رم ‰?6ا ]6
3?Tم )@ يرHن دT
K
@ 1ا Q6ا و &د;@ Rي(تسم Qيم1 يو" ر@ )ي> Gاس4ا
;لي7 دy2?% )@ ا;ه 9HلE ر_ا "د 36;لي7 ]6 نا;ي> ن1و )7 9سا ن/
Ž"L@ •;م ]6 52> د> )@ ناسنا 52> )کنا?M &9!ا63م N6اL!ا
Rي(تسم ناسنا "د R-ع 96د;4;م [9لا> Q6ا "د )7 د6درW3م 57
5س4 "د ي"ايس@ 3بyع ياه9!ا@ )@ ناسنا "د R-ع د;4و ار61 Šد;@
5س4 52> )7 هاگن/ رگم د;ش38ن U-(م رما Q6ا )7 9سا د?م1اين
&دشا@ )تشاد"ار0 د;, دش" 1ا 3?يTم "اد-م )@
  
9سا ن/ رS šي(* QXيل &56اهداتس6ا Qيم1 يو" ر@
o
ارها} اFناسنا ام
ن/ "د د;, ياهرس ر@ و UلTم ن/ "د د;, ياها% ا@ ام .5ي6;گ@ )7
ءهر7 د?نام Y0او "د Qيم1 .9#W د6ا@ رما Q6ا šي<;S يار@ &56اهد?گ!ا
Gدرم 1ا 3cT@ 9يT<و f% &9سا ن/ Q7اس ناسنا )7 9سا 3-لTم
o
+kم )7 9سا Q6ا اc! "د UلTم ءهر7 Q6ا "د رگ6د 3cT@ )@ 9بسن
د?ه نا?7اس و دنر@3م رس )@ د?ه نا?7اس يا% ر61 "د اX6رما نا?7اس
)7 5يناد3م ام ار61 Šد??73م 3Wدن1 اX6رما نا?7اس يا% ر61 "د
ن/ "اد-م )7 3تعرس ا@ )Xل@ [9سين 9@ا_ د;, يا4 )@ ام ء)نودرW
ام 9يT<و رما Q6ا &د"اد 3نا"ود 97ر> [9سا 9عاس "د R6ام "اLه
ر@ هدش هداFن ءهL6" ”?س ]6 9يT<و د?نا8ه Qيم1 šgس "د ا"
"ار0 دشا@ N,رM bا> "د يدا61 9عرس ا@ )7 ي"اW IرM ]6 ءه"ا?7
گ?س &دهد3م )@ ا" ن/ [IرM 97ر> 9عرس 9سا ]6دLن )7 36هL6ر
96اFن 3@ ياc! )@ ا" ام Qيم1 اما &د?7 =اSر% 96اFن 3@ ياc!
‚)ن;گM و ارM [5يتسه "ار0 ر@ ن/ "د ام )Xل@ د?738ن =اSر%
9سا يداع ريE ء)@™ا4 ءه;0 يا"اد ;س ]6 1ا Qيم1 )7 Rيلد Q6ا )@
رگ6د ي;س 1ا و [دد?@3م 5X(م د;, )@ ا" LيM )8ه )@™ا4 Q6ا ا@ )7
X6 1ا Qيم1 ء)@™ا4 o ءا?@ &9سا ا;ه "اش! يا"اد Qيم1 ا;ه "اش! و ;س
يو" ر@ 3?يTم 9بسن )@ ا" ام ي;0 ء)8سS ود ن;•8ه [رگ6د ي;س 1ا
)7 9سا 5X(م ء)8سS ود Q6ا ا@ Y0او "د 3?T6 &دن"اد3م )گن Qيم1
&56اهدش )تس@ Qيم1 ءهر7 Q6ا )@ ;س ره 1ا ام
)@ ]6دLن [Y@رم ‰?6ا ره "د ا;ه "اش! 15 3?Tم Q6ا )@ [9سا R•"
O )@ ]6دLن ناسنا ره .)7 228.40 5س4 ر@ ا" ي;4 "اش! 1ا R•" P
ن/ 1ا Šد?738ن \اس>ا ا" ن1و Q6ا ناسنا QXيل &د?73م R8(S د;,
ن1ا;تم ";• )@ وا ر@ 3>ا;ن Gا8S 1ا )Xل@ )ي>ان ]6 1ا )ن ا;ه )7 يو"
ا8نو" )يل8ع Qي8ه 5ي?73م ا?ش =/"د ام 3ت0و )کنا?M &د"و/3م "اش!
&د;ش3م
1ا 3#لتخم ياه•ي7رS 38س" Gان )7 a د;, ا;ه [56"eگ@ )F7 Q6ا 1ا
=ات7 ]6 "د ن/ رy> )7 9سا ي"ايس@ د6ا;! يا"اد a 9ساه1اW
ي8ن QX8م &دشاب
204

  
9!ا6 9سد )2يتن Q6ا )@ د;, تادهاشم و تاTلاgم b+, 1ا QS;ين
وا اما &د?ش73م د;, ي;س )@ ا" رگ6د 3cT@ Gاس4ا 1ا 3cT@ )7
Q6ا يار@ )7 در7 فارتعا اeل دسا?ش@ ا" رما Q6ا 9لع 9سنا;تن
&دنا;S38ن هدر7 )Dا"ا ا" يريس#S )يل8ع
.د6;W3م )يc0 Q6ا ر7™ ا@ hديه 96اهm
هدر% 3W"L@ 3#سل! 9-ي-> ]6 1ا [د;, فارتعا Q6ا ا@ QS;ينm
[د;@3م Zو" نود@ 9Tيب• رWا )7 9سا Q6ا 9-ي-> ن/ Š9شادر@
LWره هدرم صخش )کنا?M &9سنا;S38ن هدر7ريس#S ا" د;, LWره
Gا8S نا8گي@ f% &د?7 96اX> ا" 36 )T0او ام يار@ دنا;S38ن
3!ده )7 د?تسه 9-ي-> Q6ا دي#م
o
ات6اFن 3-g?م و 3Tيب• ياهريس#S
ي8ن هدرم ار61 Šد?6ا8ن "اF}ا ا" &hدشا@ هد;@ فده Rما> دنا;ت
  رS;ل4 GاW ]6 ا" ديه Qخس Q6ا Qمm .د6;W3م نا, Q6دلادي>و داتسا
37ا"دا •>ا* تا™ ء)gلس 9(S تا?Dا7 Q6ا رWا .56;W3م و هدر@
&h‚د"اد د;4و ن/ "د •ي2ع Zو" Q6ا ارM f% [9سين
  
د;, ";(م ر@ "ا@ ]6 9عاس "اFM و 9سي@ ره "د Qيم1
o
اTg0
R6ام "اLه ]6 9عرس )@ Qيم1 )7 9سا ن/ رما Q6ا 3?Tم &د,رM3م
Q6ا )7 5ي?7 vر! رWا f% &د?73م 97ر> د;, ";(م ر@ 9عاس "د
تا0وا ت";* ن/ "د [د6/ Qي6ا% 9عاس "د R6ام د* ود )@ 9عرس
Q6ا "د و د;ش3م 3ن;?7 9لا> 1ا Nي@ ر@ار@ هد ام 1و" و •ش
)8ه د;, د6دش يامرW ا@ ديش";, )7 د;@ دها;, ن/ )2يتن ت";*
30ا@ 1و" نا6ا% "د )7 5ه )•ن/ و 9,;س دها;, Qيم1 يو" ر@ ا" LيM
&داد دها;, )8Sا, ن/ تاي> )@ •ش د6دش يامرس [دنا8@
نايم 9!اسم و [96اFن"ا! )4 "د "اLه هد1اود ديش";, šgس يامرW
O دود> "د Qيم1 ا@ ن/ 93000000 ›ا?ل;ه ء)ل*ا! Q6ا و 9سا R6ام P
ي8ن دا61 و 57 هاگ•يه يار@ Ž"L@ 3Sربع \"د رما Q6ا "د
o
اTg0 &د;ش
9سا ن;?7ا 5ه )•ن/ 1ا رت87 )ل*ا! Q6ا رWا ار61 Š9سا )ت#Fن ام
]6دLن Qيم1 )@ )ل*ا! Q6ا ‹yن ه1ادنا )@
o
+kم ديش";, و د;@3م
نات,"د ياFWر@ Gا8S ”ن"د 3@ [دا61 ت"ار> ء)2يتن "د [د6درW3م
د> د?M ود )@
o
+kم و دش3م رS"ود )ل*ا! Q6ا رWا و &9,;س3م
تاي> ء)?ماد Y<و Q6ا 1ا )ل*ا> د6دش تدور@ [ديس"3م د;, 3لT!
&ديM3مر@ Qيم1 ءهر7 1ا ا"
O ء)6وا1 ا@ ا" •"ا7 )7 9ساc! "د 36 هر6اد Qيم1 [56"eگ@ )ک?6ا 1ا
33 و د6/3م د;4و )@ Ry! "اFM ن/ 1ا )7 يرما &دهد3م Gا2نا )4"د P
9عا"1 و 9ن;Xس ءهدام/ Qيم1 U•ا?م 96رk7ا ن/ ء)2يتن "د
9شاد38ن "ار0 د;, )?يTم ء)6وا1 Q6ا ر@ Qيم1 رWا f% &ددرW3م
)@ اها6"د "اخ@ و ديناش;%3م bاس Gا8S "د ا" •g0 ود ره 3X6"اS
و فر@ ياهه;7 L4 Qيم1 يو" ر@
o
ات2يتن و 9!"3م =;?4 و bا8ش
205

Qي8ه )@ &دنام38ن 30ا@ يرگ6د LيM [)?Xس 1ا 3لا, QF% ياFنا@اي@
ا" تاي> )7 دم/3م د;4و )@ Lين يرگ6د دا61 "اeW ري_~S Rما;ع •يSرS
&دينادرW3م Rي(تسم هر7 Q6ا يو" ر@
Gد0 هد "اد-م )@ Qيم1 رش0 9ماخ< رWا .د?6;W3م اه9سي4;ل;ي4
=اyعا د;, ء)@;ن )@ )C ن/ ن‡يس7ا [د;@3م 3ن;?7 Y<و 1ا رتشي@
)7 د;بن QX8م )4و ‰يه )@ و 9شW3م د6د%ان 3ل7 )@ [9سا 3Wدن1
&دنا8@ ا4ر@ا% Qيم1 يو" ر@ 3Wدن1 ن‡يس7ا =ايE "د
[د;@3م رS ›1ان 9سه ن;?7ا 5ه )•ن/ 1ا Qيم1 36ا;ه Nش;% رWا و
ن/ "د و د?ت!اXش3م ا" ي;4 ف+E )H(ل ره اه›1اين و اFگ?س@اFش
ا6 و 3نا8س/ نادرWرس Gار4ا د";,ر@ ناديم د6درS نود@ Qيم1 Gاگ?ه
)کن/ ر@ هو+ع و د6درW3م 96اFن 3@ ياc! 1ا هدش =اSر% Gاس4ا
•بس د;, [دنادرW ا% ر@ Qيم1 يو" ر@ 3تماي0 رما Q6ا د;@ QX8م
&5ي?يب@ 3نا";ن
o
اما8S •ش "د ا" Qيم1 ام اS دش3م
ناد@ د;, 3Wدن1 "د ام )7 يا 3Sاي> ياه9ي87 "د ن1ا;S Q6ا Šي"/
ام )7 ا2ن/ 1ا و &9سا Lيگنا =ا2عا LيM )8ه "د
o
اد4 [56"اد 1اين
)لاس" Q6ا "د و ا2?6ا "د ا" )g@ا" Q6ا "د اهرWا )8ه 5ينا;S38ن
f% دش دها;, eEا7 Qم دات#ه ي;?kم Q6ا د;, )7 ن/ 1ا [5ي?7 Zرgم
.دي6ا8ن )4
B
;S )g@ا" Q6ا "د bاkم Q6ر,/ )@
:;?لا ‹لتخم 1اW Nش 1ا Qيم1 "ودا"ود ي;4 Nش;% ا6 ف+E
O )ل84 ن/ 1ا )7 9سا هد6درW •ي7رS 78 O [نdورتين 1اW د*"د P 21 P
"ايس@ ياه9بسن )@ )7 دنا يرگ6د ياه1اW )ي-@ و ن‡يس7ا 1اW د*"د
Y@رم ‰?6ا ره "د ي;4 ف+E ا6 Nش;% Q6ا &دن"اد د;4و ن/ "د يرت87
O ناLيم )@ 15 "د ن‡يس7ا ناLيم )7 د"و/3م "اش! Qيم1 ر@ R•" P
O "اش! Q6ا 3 ن‡يس7ا رگ6د ر6دا-م و 9سا Y@رم ‰?6ا ره "د R•" P
هدن1 تاي> ء)ليسو “-! ن‡يس7ا f% &د;ش3م Qيم1 =e4 [د;4;م
"د د;4;م تانا;ي> f#?S ء)ليسو )Xل@ [9سين Qيم1 يو" ياFنا4
يم Lين Qيم1 37ا, ياه)6` 3ت> و اها6"د "د bاuس `ا> &دشاب
QيTم ر6دا-م —#> ا@ )ن;گM [97ر(لا د6دش ياه1اW Q6ا )7 9سا2?6ا
‚دنا هدش Y84 اc! "د د;, •سا?تم و
O يا4 )@ ن‡يس7ا 9بسن رWا .)7 9سا Q6ا =ا;4 21 O
o
+kم P± 50 P±
N6اL!ا )نا8ي% نا8ه )@ Jارت>ا 9يل@ا0 [د;@3م ن/ 1ا رتشي@ ا6
O 9بسن ا@ )7 5ي?7 ";yS رWا و 9!ا63م 21 "د 9,"د ]6 ن‡يس7ا P±
O اS 9بسن Q6ا :ا#S"ا [د1;س@ 3لگ?4 50 دا26ا 36اس/ Jر@ "ا2#نا P±
&دناش73م NS/ )@ )H(ل ]6 "د “-! ا" Rگ?4 ن/ Gا8S )7 د?73م
O )@
o
+kم 9بسن Q6ارWا و 10 تانا;ي> )7د;@ QX8م [دم/3م Qي6ا% P±
[دنريگ@ تداع ن‡يس7ا Qي6ا% šgس 1ا "اد-م Q6ا ا@ اFنر0 دادتما "د
&ددرW ا!;Xش 3?ي6ا% 9بسن Qي?M "د 3ناسنا ند8S )7 د;@ bا(م اما
ا" تاي> )مادا ت"د0 9يT<و Q6ا "د ناسنا )ک?6ا vر! ر@ )M
";• )@ا" د;, ء)نا1و" يداع ياه"ا7 9سنا;S38ن LWره [9شاد3م
206

و 3ند@ ياFل;لس و اFت!ا@ )7 د;@ Rي(تسم ار61 Šدرب@ Nي% 3ل;8Tم
&د?6ا8ن ;8ن و دش" 3g6ارش Qي?M 9(S ن/ 3ل-ع
]ين;@ر7 ياه1اW و Gود Q@"ا7 ديس7ا [نdو"ديه [ن‡يس7ا نا8گي@ f%
ير*ا?ع و هد6درW •ي7رS 5ه ا@ [د;, :ا;نا و bاXشا ف+ت,ا ا@ رگ6د
تايساسا يار@ Lين و )ي> تاد;4;م تاي> يار@ )7 دن1اس3م ا"
)@ [Q6 ار@ ا?@ و 9سا 38يHع f@ 9ي8ها يا"اد [ [3ناسنا تاي>
O ناLيم 1 ر@ 10000000 )@ اه1اW Q6ا )7 د"ادن د;4و رما Q6ا bا8ت>ا P
G1` تاي> يار@ )7 36اF$W‡6و Gا8S ا@ و د;, QيTم و =;لgم •سا?S
[د??7 ادي% د;4و 3?يTم ءه"ايسر@ فداyS U6ر• 1ا 9سا ي"ور< و
.د6;W3م 3Tيب• Nناد ء)*رع ناW"L@ 1ا 3X6 9F4 Q6ا 1ا
31/ien/e has no e4!ganation to offer for the fa/ts5 is to say it is5
a//i,enta#5 is to ,efy (othe(ati/s6
U6ا-> يار@ يريس#S )ن;گ•يه ء)Dا"ا )@ "دا0 LWره 5لعm .3?T6
[دناهدم/ د;4و )@ 30ا#Sا ";• )@ U6ا-> Q6ا )7 Qخس Q6ا و 9سين
O &hد;ش3م =;س(م تاي<ا6" ا@ GداyS :;ن ]6 Lين
ن1;م و 5H?م ء)نار7 3@ 9-ل, Q6ا يا4 )8ه"د و ا2?6ا "د [Q6ار@ا?@
و 1اين و L2ع رس هد??6ر!/ bاTتم 5يHع Uلا, ر@ار@ "د )7 9سا 3Fلا
&56"و/3م دور! 3Wد?@ "اسXنا
36ادن ا@ )7 3ن/ر0 تا6/ ءهد??7هري, 38لع 1ا2عا ر@ار@ "د نا?•8ه و
ا@ [دن"اeW3م دي7~S تا?Dا7 LيM )8ه "د 9
B
0د و ن1ا;S [5Hن ر@ د?ل@
.5ي6;W3م و 5يتس6ا3م 3?Sور! و :;c, Gا8S

P
O
,

.
ب ا.eه. I
.
ق
1
.
لR. اL
.
D
.
.نا8
. 1
ب*
5
~ a )8ه Q6ا Œا"اWد"ور% يا ;S 37ا%
ياهد6ر!اين R•ا@ )@ )7 ا" &h
ء)6/ ر@ار@ "د )ناT<ا, )7 9سا2?6ا "د و 2 "ار0 hنا0ر!m ءه";س
.د6;W3م )7 56ريW3م
P
ار3د
,
ق
1

5
_"
.
.
7
دق
.
+
.
&@(
1
A. B
.
7
5
C 6
.
.
لR. -
.
و ه1ادنا )@ ا" ن/ [د;@ ن/ ";, "د )7 )ن;گناد@ و د6ر!/ ا" LيM ره وm
hدر7 يريWه1ادنا N-ي0د ناLيم
ء)6/ ر@ار@ "د و 3 .د6;W3م )7 h3لعاm ء)7"ابم ءه";س

.
د4
.
+
.
"
.
.
7
دق
.
'e
,
.
7
)ا-
.
u•
.
7
>
.
+
.
6
.
.
لR. 'e
,
.
7

ها" و در7 يريWه1ادنا )کن/ و ديشخ@ 3گ?هœ8ه و د6ر!/ )کنا8هm
hد;8ن
ء)6/ و 3 .د6;W3م )7 hJ+•m ءه";س 1ا
P
ا"
1
دق
.
&@(
1
A. B7
,
5
F,) ه
5
.
7
ل)ا B. V
.
ج
.

1
دق
.
_
,
ر
,
L
1
.
9 –5 ,)ا
.
ب ه
.
.
7
ل)ا ن
.
7
,
X
ره يار@ اد, 3تسا" )@ [9سا هد?ناس" Gا2نا )@ ا" Nنامر! اد,m
h9سا هدر7 "ر-م 36 ه1ادنا يLيM
ء)6/ و 2 .د6;W3م )C hنا0ر!m ءه";س
5
_"
.
.
7
دق
.
+
.
&@(
1
A. B
.
7
5
C 6
.
.
لR. -
.
D
,
1
لم
5
1
)ا (+, D
G

,
A. ه
5
.
) :
1
5
F
.
3 م
1
.
)-
.
P
ار3د
,
ق
1

207

هد6ر!/ ا" يLيM ره و 9سا هد;بن 36اورنامر! "د 3X6رش وا يار@ وm
h9سا هدر7 يريWه1ادنا هد;@ ن/ ";,"د )7 )ن;W ناد@ و
ء)6/ و 38 .د6;W3م )7 h=اL>اm ءه";س
P
ا"-
5
دق
1
L
.

P
ا"
.
دق
.
ه
,
.
7
ل)ا ر
5
L
1
.
9 ن
.
ا
.
C-
.
h9سا •سا?تم و "ر-م ه1ادنا )@ ه"ا;8ه اد, نامر! وm
ء)6/ و 8 .د6;W3م )7 hدع"m ءه";س
"
@
ا
.
دق
1
م
,
,
ب
5
_
.
د12ع, &@(
1
A. B
5
7
5
C-
.
hد"اد 36 ه1ادنا وا دLن يLيM ره وm
ء)6/ و 21 .د6;W3م )7 hر2>m ءه";س
@
م
5
لV
1
L
.
"
@
.
دق
.
,
ب
.
7
p
,
X ه
5
5
)W
,
7.25ن اL
.
-
.
ه
5
52,TاW
.
R. ا.ن
.
د12ع,
.
7
p
,
X &@(
1
A. :
1
L
,
ن
1
,
X-
.
ا" ن/ ام و 9سا ام دLن ن/ ياه)?ي2W )کن/ رگم 9سين LيM ‰يه وm
h5يتسر!38ن ور! QيTم ءه1ادنا )@ L4
ء)6/ و 49 .د6;W3م )7 hر80m ءه";س
"
@
.
دق
.
,
ب
5
_ا.2ق
1
.
لR. &@(
1
A. B
.
7
5
C ا
.

,
X
h56اهد6ر!/ ن/ QيTم ه1ادنا )@ ا" يLيM ره )7 5ي6امm
ء)6/ و 17 .د6;W3م )7 hدع"m ءه";س
اه. "
,
.
دق
.
,
ب SG
.
3#
,
-
1
.
9 I
1
.
)ا>
.
+
.
P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
Y. W
.
ن
.
9
ه1ادنا )@ 36اه)نا,دو" f% داتسر! ور! 3@/ نا8س/ 1ا )7 ;8هm
hدندش ناو"
ء)6/
o
اري,ا و 19 )ت!رW "ار0 '(بم Q6ا نا;?ع )7 hر2>m ءه";س
.د6;W3م و 9سا
ن
@

5

1
L
.
&@(
1
A. B7
,
5
C :
1
L
,
ا4
.
$+, ا.21;
.
ب1ن
.
9-
.
h56دينا6و" Qيم1 "د هدي2?س ";• )@ LيM ره 1ا وm
1ا [Ž"L@ تا?Dا7 Q6ا ياهه1ر% 1ا يLيMان ءه1ر% ره )7 9سين 3Xش
د;, •سا?م و نو1;م GاHن "د 9
B
0د )@ )8ه [›+!ا اS )ت!رW 5Sا
9سي@ و د*"اFM و "اLه ]6 56ر7 ن/ر0 )7 3ت-ي-> &دنا هدش هد6ر!/
Lين يرگ6د دا61 تا6/ "د )Xل@ [)6/ د?M Q6ا "د “-! )ن ا" ن/ Rب0 bاس
نا;لا نا;, Q6ا 1ا 3?يM)ش;, "د 5لع 1ورما اما 9سا هد;8ن G+عا
‚ديس" دها;, ا27 اS و 9!" دها;, ا27 )@ اS 3لو هد1ر@ ا" اF?يتس/
تا?Dا7 ]6 "د )ت,ور!ا [;س57 9سا 3T8ش )7 9سا Q6ا zسا%
Œ96اFن3@
ن/ د;4و و [ر6د0 G;
B
ي0 3
B
> ن/ ";c> رWدا6ر! اه Q6ا ء)8ه و Š3ل@
ا@ )7 د6ا@ 3لد [دش6د?ي@ )7 د6ا@ "ا7 "د 3ل-ع اما دنا د;2سم د;بTم
د6ا@3م يا ه"™ و ددرW اوا8ه Ž"L@ Uلا, ن/ 9-ل, )M"اxX6 ”?ه/
&ددن;يx@ )نارXي@ Q6ا )@ )7 هاW/
نام*آ زا #2A
Gد-S )7 دو"3م ا8ش )@ 3م;لع Q6رSد6د4 1ا h38يس3@ G;2نm 5لع
&9سا )ت!ا6 9سد ن/ )@ د6د4 رyع "د 38لع
208

bاس ناتس@اS ياFبش 1ا 3X6 "د 1931 b"ا7m 3م;2ن د?8شناد
ء)ع"Lم "د [9شاد )7 3هاS;7 3تy," ندنا"eW يار@ h3Xسنا4
5يسي@ هاگتسد ا@ bا> Q6ا "د وا &د;@ )تسشن h3سر4;ينm Y0او د;,
يو د;?ش vرTم "د ا" ناF4 ‹لتخم 36;6دا" ياF8تسيس )7 د;,
)7 دش )4
B
;تم ناFWان &د;@ b;شم فده3@ ";• Qي8ه [داد3م "ار0
ا" اFن/
o
+ب0 وا )7 ا" 38Fبم ياهLم" و 5Fبم ياهاد* يو هاگتسد
Gود •ش "د )7 د;@ •لا4 يو يار@ &د?73م 9!ا6"د 9سا هدي?شن
Q6ا )@ f% &در7 ادي% ا" b;F2م ياهاد* Q6ا د;?ش ناXما وا Lين
Q6ا فر* ا" د;, 98ه 3% "د 3% ياه•ش [هد6درWد?م)0+ع :;<;م
&د@اي@ 3ل;ب0 R@ا0 ريس#S {ماE ياهاد* Q6ا يار@ )Xل@ اS د;8ن "ا7
[د6درW Q^8gم `وا وا )7 د;@ ن/ 1ا دT@ رما Q6ا )@ وا )4
B
;S )تبلا
توا#S 36ا@رF7 ياFنا!;S و ’ا;ما ياهاد* ا@ د;?ش3م )7 ا" 36اهاد*
9F4 ]6 1ا )تس;ي% ";• )@ ا" اهاد* Q6ا )7 د6درW )4
B
;تم
o
اينا_ &د"اد
9خس ا" وا رما Q6ا )7 &د;?ش3م يد>او ’;م b;• يو" و QيTم
)@ 9بسن ا" يو )7 د;@ يرگ6د 5Fم دT
K
@ [‹ش7 Q6ا ار61 Šداد ناXS
&9,اس3م رSيد4 )يc0 Q6ا
هام 9شه 1ا Nي@ )7 36 )تس;ي% ياه 9ب}ا;م 1ا f% Gا2نارس
هداتسر! GاHن و )مانر@ ا@ اهاد* Q6ا )7 9!ا6"د وا [ديش7 b;•
اS اهاد* ن/ )7 د;@ Q6ا 3X6 يو ياFت!ا6"د ء)ل84 1ا و &دن;ش3م
رS;ل4 )-ي0د "اFM [Rب0 •ش )@ 9بسن •ش ره bاس 1ا 3?يTم 90و
ديش";, ";(م ر@ Qيم1 نا"ود )7 ا2ن/ 1ا و &دن;ش3م 9!ا6"د
:;ل• Rب0 1و" 1ا رS;ل4 )-ي0د "اFM 1و" ره اS د"اد3م او ا" ناW"اتس
يد6د4 5لع U6ا-> Qيلوا )@ 3Xسنا4 )7 د;@ ا2?6ا "د [د?6ا8ن =ورE و
U6ا-> Q6ا )M &9!ا6 9سد دنديمان h38يسي@ G;2ن 5لعm ا" ن/ )7
و اهاد* نا8س/ "د )7 دند;@ 9يT0او Q6ا ءهد??7 ;W1ا@ 3?شو" )@
&د"اد د;4و 34ا;ما
bاس نا6ا% "د 1933 G;2ن 5لع ناد?8شناد )7 د6درW ر6اد 3ش6ا8ه
56د-S Q8< N6ا8ه Q6ا "د 3Xسنا4 &د"و/ 5ه درW ا" 38يس 3@
36اFناشXF7 و G;2ن نا8س/ "د
o
اTg0m .9#W Qي?M د;, •"اLW
 3م Qخس )تس;ي% )7 دن"اد د;4و اFن/ 9!ا6"د )7 نا?خس Q6ا و د?6;W
يرتشي@ "ايس@ تام;لTم [9سا ر6e% ناXما 38يسي@ ياه´;XسلS ا@
رش@ "ايت,ا "د ا" د"اد د;4و 3ن;7 ء)*رع "د ن;?7ا 5ه )7 )•ن/ 1ا
&hدهد3م "ار0
)@ &د6درW 38يس 3@ G;2ن 5لع يا?@ 9ش, Qيلوا 3Xسنا4 •"اLW
اS در7 1ار>ا Lين ا" يرگ6د ياه9ي-!;م 5لع Q6ا )7 د;@ ن/ bابند
ي@ ء)ش-ن Qيلوا Gا2نارس )کن/ bاس "د نا8س/ 38يس 1940 5يسرS
&د6درW
bاس ي"ورب! "د 1942 هاگن/ 3Xسنا4 )
B
6رHن 9(* ر@ يرتشي@ R6`د
د";م 3لا> "د ا" ’ا;ما ن/ Nخ% 9(* ناد?8شناد )7 دم/ 9سد )@
209

5H?م ء)يل8ع [38يس 3@ ياهاد* 1ا 36 )لسلس )7 دنداد "ار0 دي7~S
ياFشش;7 1ا دT@ و دينادرW Rتخم ناتسلگنا "د ا" "ادا" 9!ا6"د
[اه"ادا" RيgTS Rلع و =ابسا 1ا 3هاW/ يار@ ناد?8شناد ريWf#ن
ياهLم" b;*و 9لع )@ رما Q6ا )7 دنديس" )2يتن Q6ا )@ نان/
&9سا هد;@ G;2ن "د 3ل;F2م ياFناXم 1ا 38يس3@
اFن/ \p" "د و ايند ‹لتخم ياههاگشناد ناد?8شناد )7 د;@ ا2?6ا "د و
هاگشناد [ناF4 ياه)نا,د*" رتشي@ و د6اه [رتس•نام [•6درب87 ياF
3گ?هœشي% ا@ و &دند;8ن Gاد0ا 38يس 3@ ياF@;XسلS fيس~S )@
)7 ناF4 38يس 3@ =;XسلS Q6رSد?مورين ["ام;لا@ ء)نا,د*"
ي";ن bاس ن;يليم "اLه 9شه 9!اسم 1ا ا" 38يس3@ ياهLم"
ي";ن bاس )ک?6ا 9شاد رHن "د ا@ و &د6درW ا% ر@ [در73م 9!ا6"د
O 3لا;> 5785343000000 O ";ن 9عرس )ک?6ا "ابتعا )@ [9سا R6ام P
186 O 9!اسم 1ا J;! =;XسلS f% [دشا@3م )ينا_ "د R6ام "اLه P
462827520000000000000000 ا" 38يس3@ 1;م" و تا"اشا R6ام P
&د?73م 9!ا6"د
QX8م •7ا;7 رتشي@ 1ا 38Fبم ياهاد* 9!ا6"د ن;?7 اS )2يتن "د
ءهدش ‹ش7 •7ا;7 ء)8ه نايم "د اههاگتسد Q6ا اما &9سا هد6درW
ديش";, 1ا ا" 1;م" و تا"اشا Q6رSد?مورين [3@;XسلS \رتسد R@ا0
"د &د??73م 9!ا6"د يرتشم و 23 ربما;ن 1958 R!;لر! رسي!ور%
9!ا6"د )@ U!;م وا )7 در7 G+عا اينات6ر@ "د 3م;2ن Ž"L@ د?8شناد
&9سا هد6درW يرتشم ه"ايس 1ا 38يس 3@ ’ا;ما
Q6ا ا@ )g@ا" "د ا" د;, ياF$س"ر@ و اهNهو‡% ناد?8شناد 5ه 1;?ه
تا?Dا7 Q6ا ءه"ا@ "د ا" يرتشي@ ياF$?شو" [دو"3م "اHتنا )7 3شناد
“س;S د?نا;ت@ )7 ديما ناد@ &د?هد3م )مادا [د1اس QX!ا ;Sر% 5يHع
"د ا" 3?يTم يايشا [اهاد* Q6ا U6ر• 1ا و 38يسي@ ياه=;XسلS Q6ا
نداتسر! [9سد Q6ا 1ا •+S Q6ر,/ &د?6ا8ن د*رS 3?يTم ياFناXم
اX6رما 36اc! نام1اس “س;S 36اc! Qيشنرس نود@ ياه )?ي#س
Q6ا [دو"3م "اHتنا )کنا?M &9سا z6رم ءه"ايس ي;س )@ hاسانm
&د??7 )Dا"ا Lين ا" ناW"اتس šي(* "ا8ش د?نا;ت@ اه=;XسلS
)کن/ يار@m .د6;W3م فورTم 3م;2ن د?8شناد L?ي4 f8ي4
ء)ناخ@ات7 د6ا@ [5ينا;ت@ هدر7 RيخS ا" نا8س/ G;2ن 3ل7 ء)ع;82م
فور> &9سا =ات7 دل4 ن;يلم 5ين يوا> )7 5ي?7 ";yS ا" 3W"L@
o
اب6ر-S [)ناخ@ات7 Q6ا ياF@ات7ء)ع;82م تا(#* Gا8S "د هدش Yب•
&د?6ا8ن ]6دLن 3نا8س/ ءهدش ‹ش7 G;2ن دادTS )@ ا" د;, د?نا;S3م
1و" "د 9عاس 9شه [)-ي0د ]6 "د )(#* ]6 9عرس )@ ام رWا bا>
يار@ )تس;ي% bاس دyت#ه تدم )@ د6ا@ ر6LWان f% [5ي6ا8ن )Tلاgم ا"
3Wدن1 ن/ ر@ ام )7 3?يم1 اما &5ي?7 فر* 90و )ناخ@ات7 Q6ا ندنا;,
Q6ر61 ء)g-ن ا6 ن;ن فر> ي`ا@ ء)g-ن 1ا رتXM;7 "ايس@ [5ي?73م
210

=ات7 دل4 ن;يلم 5ين يوا> )7 9سا 36 )ناخ@ات7 Q6ا "د ا@ فر>
&دشا@3م
1ا 38يس3@ ’ا;ما و 1;م" Q6ا 9!ا6"د و اهاد* Q6ا ندي?ش رWا
ا6/ [5يناد@ د6د4 رyع "د 38لع Gد-S ياه1رم نا6ا% ا" G;2ن يا"وام
و اه=;XسلS )8ه ر@ [5لاع ء)8ه ر@ )7 9سين ي"ور< و G1` امر@
ن/ر0 تا6/ "د )H(ل ]6 “-! و )ت!رW 9-بس اههاگشناد ء)8ه ر@
&561"و ر
B
@دS 56ر7
"د ناي?4 .)7 9سا )ت#W ام )@ Rب0 نر0 هد"اFM 56ر7 ن/ر0 Šي"/
د"اد د;4و ن/ "د )7 36اهاد* ندي?ش يار@ نا8س/ 1ا 36اههاگ?ي87
ت;Xلم ياد* نان/ )7 در7 هدا"ا RB 4وL
B
ع ياد, fxس و &د?تسشن3م
ء)6/ )@ دي?7 )4
B
;S ]?6ا &دن;?شن ا" اFنا8س/ 9 )7 hQ4m ءه";س 1ا
.د6;W3م
ه
5
.
)
1
دج
,
.
3 ن
.
0ا w
1
م
, .;>
1 .
3 :
1
م
.
+
.
w
,
م
1
>
.
7
ل,)
.
دع, اق
.
L
.
ا4
.
12L
,

5
دV
5
ق
1
.ن ا
.
72
5
C ا
.

.
9-
.
P
اد\
.
"
.

P
ابا4
.
A
,
اما [5يتسشن3م Qي87 )@ ندي?ش يار@ نا8س/ "د Pناي?4O ام وm
د;, Qي87 "د 3@اFش ريS [دشا@ •;W )@ دها;خ@ )7 ره ن;?7ا
hد@ا63م
ن;?7ا )7 دند;@ )تسا,ر@ 3شش;7 نا8ه )@ Lين ناي?4 ا6/ f%
ا" نا8س/ 1;م" 1ا يLيM اS دنا )تسا,ر@ ن/ )@ رش@ ناد?8شناد
‚دن"و/ "د رس 9سا ن/ "د )•ن/ و نا8س/ N?6ر!/ 1ا و )ت,ا?ش
"د •+S [نا8س/ 1ا ندي?ش يار@ ناي?4 •+S Šد?6;W3م )7 3نان/ اما
د;, L4 ا" 3>و )7 رSا;S Q6ا f% [9سا هد;@ 3>و :ا8تسا 9F4
ي8ن هدي?ش د;ش3م هداتسر! 3>و يو ر@ )7 3ناسنا ناشرHن [دنا;ت
ربماي% د;, “-! oءا?@ &د?73م bاg@ا ا" ا" 3>و دنا;S3م )7 9سا
هدي?ش ا" 3>و Lين [دنا يو "ا;4 "د )7 3نان/ 3ت> و د;?ش@
اد, b;س" )7 هاگن/ 3ت> &د?نا;S38ن "ار0 N6;, =ا;, رتس@ "د
ا" 3>و )ن [9شاد "ار0 ناش"ا;4 "د )C ناش6ا رس8ه [د?تشاد
bوLن 1ا دT@ ناي?4 )ک?6ا ا87 &دش3م رب, ا@ ن/ 1ا 5ه )ن و دي?ش3م
ربماي% ر@ ن/ر0 نا8س/ "د د;, د;?ش ياههاگ?ي87 "د Lين
.د6;W3م )7 hQ4m ءه";س 1ا )6/ Qيلوا Rيلد )@ Šد?تسشن3م
ا.2V
1
م
,
*
.
ا
.

,
X ا
5
)اق
.
+
.
:
7
,
ج
,
1
)ا :
1
L
,
ر
G
?
.
.ن w
.
م
.
.;*
1
ا ه
5
.

.
9 (.
7
.
)
,
X (
.
=, -
5
9 B1 ق
5
P
ابج
.
ع.
P
انآرق
•;W ناي?4 1ا د?M 3?S )7 9سا هدش 3>و Qم )@ Œربماي% يا ;گ@m
h56دي?ش "و/9#گش 3ن/ر0 ام 3تسا" .د?ت#W و د?تشاد ار!
ربماي% ر@ ن/ bوLن 1ا دT@ ا" ن/ر0 نان/ )7 دهد3م ناشن Q6ا و
ار! •;W ن/ )@ اFناسنا )کنا?M [دنداد ار! •;W ن/ )@ و دندي?ش
و نا8س/ 1ا د;?ش يار@ •+S 1ا نداد رب, )تشeW ن/ 1ا &دنداد3م
)@ دي?7 )4
B
;S [9سين 5ه )6/ ]6 Qي8ه )@ دود(م [9سا ن/ "د )•ن/
ء)6/ 18 .د6;W3م )7 hر2>m ءه";س 1ا
211

:
G
$
,
بL
5
`
G
ا4
.
A
,
ه
5
V
..
ب1ت
.
m+
.
w
.
م
1
>
.
7
)ا ./ر
.
.;*
1
ا :
1
L
.

.
7
p
,
X
يار@ ا" ن/ و 56داد "ار0 36اF4ر@ نا8س/ "د ام Qي-6 )@ وm
[56در7 —#> هدش هدنا" ناgيش ره 1ا ا" ن/ و [5يتسا"/ نارWاشا8S
bابند ا" وا Qشو" 3@اFش )7 [دهد ار! •;W هد6د1د )7 f7 ن/ رگم
hد?73م
ء)6/ و 8 .د6;W3م )7 hتا!ا*m ءه";س 1ا
K
@
,ناج
.
B7
,
5
C :
1
L
,
ن
.
+
5 .eق
1
5
3-
.
<
.
لع1
.

@
—م
.
1
)ا <
.
)
,
X ن
.
V
5
م
.
7
>
.
7 .
3 p
ره 1ا ا" ن/ و [5يتسا"/ نارت,ا 9?61 )@ ا" ايند Q6ا نا8س/ امm
ه;بنا )@ د?نا;S38ن )7 ي";gF@ [5يتشاد هاگن 3ش7رس ناgيش
hدن;ش 3م =اSر% ي;س ره 1ا و د?هد ار! •;W `ا@ 5لاع Pناگتشر!O
ء)6/ و 38 .د6;W3م )7 h";•m ءه";س 1ا
ن
@
ا
.
ط
1
ل>
5 ,
ب م
1
4
5
V
5
م
, .;>
1
L
5
d
,
1
m
.
$
1
ل+
.
ه
,
$+, ن
.
V
5
م
, .;>
1 .
3 م
G
.
7
ل*
5
م
1
4
5
.
) م
1
.
9
:
@
$
,
بL
5
ءهدن;?ش د6ا@ f% ‚دن;?ش@ Pو دن;ش ر@O ن/ ر@ )7 دن"اد 3نا@درن ا6/m
hد"واي@ "اXش/ 3ناهر@ نان/
ن/ر0 ي;س 1ا 9سا 3Fي4;S [ن/ )@اشم تا6/ و تا6/ Q6ا نا8W 3@
نا8س/ د*رS ها" "د ناي?4 )7 36اه•+S و اهNش;7 ن/ يار@ 56ر7
)@ اS دند;@ )ت,ادنا ها" )@ ن/ bا;>ا و :ا<وا 3گن;گM 1ا :+•ا و
&دندرW R6ان 3Fلا تا?Dا7 ياه1ا" 1ا يرتشي@ 9,ا?ش
9-ي-> Q6ا )4
B
;تم ا" "اHنا [ه";س ]6 1ا رتشي@ "د 56ر7 ن/ر0
ناد?م"وا@ يار@ 3?شو" ياه )ناشن و تا6/ نا8س/ "د )7 د1اس3م
و تا6/ Qيم1 N?6ر!/ و نا8س/ N?6ر!/ "د Lين و &د"اد د;4و
)@ ا" اFناسنا ام ن/ر0 3ت> )Xل@ &9سا يرگ6د "ايس@ ياه)ناشن
ء)6s/ )7 ا2ن/ Šدناش73م ن/ "د )Tلاgم و نا8س/ ي;س )@ 9>ار*
101 .د6;W3م hfن;6m ء)7"ابم ءه";س 1ا
d
5
ا
.
30ا (,2v15ت اL
.
-
.
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, ا.tاL
.
ا-ر
5
5
x1نا B1 ق
5
ن
.
52L
,

1
5
3 p
@
م
1
ق
.
:
1
ع. "
5
5e
5
72)ا-
.
و اه)ناشن 3لو ‚9سيM Qيم1 و اFنا8س/ "د )7 د6رگ?@ ;گ@m
hدشخ@38ن د;س [دن"و/38ن نا86ا )7 ا" 3هورW [اه"ادشه
:$Lز - ا4نام*آ "# 'رگ3# 'اهزا"
و هد;8ن •ل4 Qيم1 و اFنا8س/ ي;س )@ ا" "اHنا 56ر7 ن/ر0 Š3ل@
ر@ 3T•ا0 ياه)ناشن و تا6/ اFن/ N?6ر!/ "د )7 د"اد3م G+عا
اFن/ "د ناWد?@ )•نا?M د"اد د;4و 3Fلا ت"د0 9ي-لgم و 9يناد>و
د?م"وا@ U6ا-> Q6ا )@ ر6LWان اFن/ )7 9سا Gاگ?ه ن/ "د &د??7 ر
B
ک#S
&د6درW د?ها;,
O تا6/ "د
o
+kم 190 و 191 .د6;W3م hنار8ع b/m ءه";س 1ا P
"
,
ا4
.
.
72)ا-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا a
,
O,;R1 ا-
.
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, ن
.
7
,
X
P
ا#V
5
ق
5
-
.

P
اLا
.
$ق, ه
.
.
7
ل)ا ن
.

5
5
C1e
.
3 :
.
3e
,
.
7
)ا u`
,
ا
.
ب
1
)
.
cا (,)-
5
c d
@
ا
.
30
212

ا.2
.
7
ب"
.
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا 6
,
1
لR. (+, ن
.

7
g?;
.
3-
.
م
1
4
,
,
ب52ج
5
<
.
لع. -
.
"
,
ا
.
72)ا `
.
ا.eع. ا.2ق, +
.
D
.
.نا8
. 1
ب*
5

P
O
,

.
ب ا.eه. I
.
ق
1
.
لR. اL
.
و •ش ندم/ رگ6دX6 3% "د و Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/ "د
o
ا8لسمm
اد, )کنان/ 5ه [9سا Pيا هد??7Yنا0O ياه)ناشن ناد?مدر, يار@ 1و"
و د??73م دا6 هديم"/ ;لF% )@ و )تسشن و هداتس6ا bا;>ا )8ه "د ا"
ا" اF?6ا Œا"اWد"ور% )7 [د?ش6دنا3م Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/ "د
"د I1ود NS/ =اeع 1ا ا" ام f% Œ;S 3هL?م [ياهد6ر!اين هد;Fي@
h"اد ناما
و اFنا8س/ "د Rم~S و 3س"ر@ )@ ا" اFناسنا )7 يرگ6د )@اشم تا6/
ار@ Rيلد Q6رتF@ &د?تسين 57 د?نا;,3م ار! د"اد د;4و اFن/ "د )7 )•ن/
O hتاوا8سm و hءا8سm —#ل )7 9سا Q6ا اعدم Q6 319 "د "ا@ P
&9سا هدش "ارXS 56ر7 ن/ر0
1ا f% 1400 36;گخسا% دهاش ام ه1ورما [ ن/ر0 ت;عد Q6ا 1ا bاس
5يتسه 3Fلا نا;,ار! Q6ا )@ ناF4 ‹لتخم •ا-ن "د ناد?8شناد 9بkم
يم )H>+م و Q6ا )@ N6;, دF4 و د4 Gا8S ا@ ناد?8شناد )7 5ي?X
36 )ت,ا?شان ";ما )@ [د;, تاTلاgم و اهNهو‡% ا@ اS دناهدم/ ناديم
&دنرب@ 3% اFنا8س/ "د
[9!رW Gا2نا )?يم1 Q6ا "د ناد?8شناد نايم )7 36اF$گ?هœ8ه ا@ )تبلا
اS دندر7 U!ا;S و هد;8ن Y<و 36 )مانر@ د;, تاTلاgم Q6ا يار@ اFن/
bاس ي`;4 هام bوا 1و" 1957 G+عا 3X6Lي! ;ي4 bاس 1اE/ نا;?ع )@
)Tيبgلا J;! ام و G;2ن [)ي!ار4 [3Tيب• G;لع ناد?8شناد و ددرW
&د?6/ 5ه درW تاTلاgم Q6ا 1اE/ يار@ ‹لتخم ياه";ش7 1ا
ناF4 ";ش7 3س 1ا د?8شناد "اLه هد
o
+8ع )لyي! Q6ا يار4ا "د
"د )7 3ش6ا8ه &دندم/ 5ه درW اهNهو‡% و اF$س"ر@ Q6ا Gا2نا يار@
يم =اس> )@ 3خ6"اS :ا8ت4ا Q6رتW"L@ [د;, :;ن )@ [N6ا8ه Q6ا &دمœ
و اF$س"ر@ bود4 "د د6ا@ )7 3ل6اسمو تاع;<;م Uيس?S و •يSرS
Q6ا )@ ا" 36)#لتخم ياFن;يسي87 [)ت,ادر% دنريW "ار0 اهNهو‡%
[هدش RيXشS ياFن;يسي87 Qيتسخن 1ا &دنداد RيXشS ";H?م
&د6درW hري#س;ن;6اm ء)-ب• يو" Nهو‡% "ادهدFع )7 د;@ 3ن;يسي87
ا@ و 9سا )تس;ي% Qيم1 3ن;ماري% ي;4 ء)-ب• ا@
o
ا8ي-تسم [)-ب• Q6ا
د;, 5Fس )@ [ديش";, šgس "د هدم/ د6د% ياF$ن;WرWد 1ا ير6e% ري_~S
&د"اeW3م ري_~S 38يس 3@ تا•ابS"ا "د
9!"3م "اHتنا )7 9#W د6ا@ )-ب• Q6ا J;!ام تا-ب• د";م "د اما
ء)-ب• Qيلوا "د 3س"ر@ ‹};م ن;يسي87 •6اتن )@ 3@ايتسد 1ا دT@
اc! يو" 3س"ر@ يار@ يرگ6د ‹لتخم ياFن;يسي87 [Qيم1 ;4 1ا دT@
•6اتن 9!ا6"د رHت?م 9سنا;تن 9يT84 Q6ا اما &ددرW RيXشS
ياه]ش;م Nخ@ 3عر! ن;يسي87 اeل د?يش?@ ر7eلا J;! ن;يسي87
ا@ 36اc! 36 )?ي#س [رSدو1 )M ره )7 در7 )ي*;S )يسو" 3تT?*
36اه1ا" Šد;ش هداتسر! اc! )@ نا8س/ ياه1ا" 3س"ر@ و '(@ فده
213

‚د"اد د;4و ن/ "د 36اهLيM )M و 9سيM نا8س/ )7 Rيب0 Q6ا 1ا
R8ت(م اFن/ "د تاي> د;4و ا6/ و ‚دن"اد "ار0 3تيT<و )M "د تا"ايس
)ن;گM اFن/ [دنر@3م رس )@ اFن/ "د 36اFنا4 هدن1 )•نا?M و ‚9سا
د;4و 36اFنا4هدن1 تا"ايس Q6ا "د )ک?6ا bا8ت>ا ار61 ‚د??73م 3Wدن1
)7 bا8ت>ا Q6ا اما [9سا يد?مورين "ايس@ bا8ت>ا [د?شا@ )تشاد
&دس"3م رHن )@ ‹يT< "ايس@ [دشا@ هد;@ ام تاي> )يبش اFن/ تاي>
)ن;گM اF?6ا bاXشا ا6/ )7 د6د و 9!" اه1ا" Q6ا žارس )@ د6ا@ f%
)M [9سا Qي?M رWا ‚دنا f#?S يا"اد )ي> تاد;4;م Q6ا ا6/ ‚9سا
اFن/ دش" ‚دن"اد 5ه •;نو د";, ا6/ ‚د?6ا8ن3م Jاش?تسا ا" ي1اW
LيM )8ه
o
+7 و Žرم [تاي> [97ر> نا?•8ه و ‚دريW3م Gا2نا )ن;گM
‚اFن/
Ž"L@ نا;,ار! Qيتسخن [هر#ن "اLههد 38لع نا;,ار! Q6ا Šي"/
Nهو‡% و Uي-(S )@ اه)*رع Q6ا "د اS 9سا;,3م )7 د;@ 3ي8لع
Šد?7 )Dا"ا ايند )@ ا" د;, ياF$س"ر@ و تاTلاgم •6اتن و )ت,ادر%
ي;س )@ Uل, 96اده هاگتسا, و هاگشLي, ]ش نود@ )7 326اتن
&د;@ د?ها;, و هد;@ bاkم و Rkم 3@ Ž"L@ ءهد??6ر!/ و bاTتم Uلا,
"د هد??6ر!/ 98Hع )7 9ساF$س"ر@ و تاTلاgم Qي8ه رتس@ "د )M
&د@ا63م 3ل2S N?6ر!/ ء)*رع
"دا* ا" ي";ش?م نا6ا% "د 3لل8لا Qي@ N6ا8ه Q6ا يL7رم ن;يسي87
Q6رتW"L@ ]6Lي!;ي4 bاس G+عا نا8گي@ .د;@ هدم/ ن/ "د )7 در7
ءهر7 9يT<ؤ 3س"ر@ يار@ ا" رش@ z6"اS "اeW "د هدش Gا2نا •+S
&9سا )ت,ادنا ها" )@ [ن/ b;>ام 3Tيب• ياههد6د% و Qيم1
و =;لgم •6اتن )@ 3@ايتسد يار@ bاس Q6ا "اeW "د ناد?8شناد
ا" 36 هدرش! تاTلاgم و اF$س"ر@ [Ž"L@ ء)*رع Q6ا "د 3cت-م
)@ b;م~م Q6ا ء)نا-!;م Gا2نا يار@ و اتسا" Q6ا "د اFن/ &دنداد Gا2نا
اه)?ي#س "ا;س [د?ت,ادر% Qيم1 ›ا, ر#> )@ [د?ت!اتش اهه;7 Ÿيتس
اS و ن;?7ا و د?ت!" ور! =/ Jا8عا "د [دند;8ن 1اور% اc! )@ و هد6درW
3س"ر@ [هد?6/ bاس نا"اLه اS Šرگ6د "ود "ايس@ ياهادر! و ادر!
R6اسو ا@ ر#س و ريس و اه\;ناي0ا Jا8عا و اFنا8س/ هاگ4وا
3ساسا دy-م و 98ه ء)F4و [‹لتخم تا"ا
B
يس نايم 3XيناXيم
&د;@ دها;, رW;2تس4 ناسنا
[5يشا@ N6;, bاTتم "اWد"ور% "اLگساxس د6ا@ نانا8لسم ام اما و
رyع "د رش@ )7 يربماي% Šداتسر! ا" يربماي% ام ي;س )@ )7 هاگن/
3Sا6/ 5يHع ف"اTم و U6ا-> يو" Nهو‡% و 3س"ر@ )@ ر<ا>
o
ا?ي-6 &د6درW b1ان ترc> ن/ ر@ Rب0 نر0 هد"اFM )7 9سا )تسا,ر@
)@ ي"اLگتمد, ياتسا" "د [د@ا6 ناماس ناديم Q6ا "د )7 3ش+S ره
1ا )7 ا6 [د?ناد@ اFن/ )M &د;@ دها;, 5يHع G+سا Q6ا و Ž"L@ Q6د Q6ا
b+2لاو™ و Ž"L@ "اWد"ور% 9#W 9سا" و &د?شا@ R!اE 9-ي-> Q6ا
.د;مر! )7 ام
214

:
.
$
,
بع, p ام
.
4
5
.2
1
$
.
ب اL
.
-
.
b
.
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا ا.2ق
1
.
لR. اL
.
-
.
ي1ا@ )@ 9سا ود ن/ نايم )7 ا" )•ن/ و Qيم1 و اFنœ8س/ ام وm
…نا,د„ h56اهد6ر!اين 38 †
ا‡+ '* هب ر?*
ن/ ء)#6رش تا6/ "د و 9#W3م ]يبل 56ر7 ن/ر0 ت;عد )@ ناسنا رWا
و هاگن U!ا )7 36 )86ر7 تا6/ "د ه‡6و )@ و در73م Rم
B
~S و ر
B
@دS
نود@ [د?6ا8ن3م )ي4;S 3نا8س/ 5لا;ع ي;س )@ ا" ناسنا ء)ش6دنا
د6ا@ [د6درS 3@ و دات!ا3م ;ل4 نام1 1ا نر0 هد"اFM [اc! رyع ]ش
[دندر73م يربه" ا" اc! 9cFن رyع )7 دند;@3م نانا8لسم Q6ا
ا" G+سا z6"اS ء)يلوا ياهرyع "د ناF4 38لع ياه97ر> )7 ناسن/
&دندر7 يربه"
bاس ربت7ا "د ناسنا )7 5يناد3م ام ء)8ه 1957 Qيلوا نداتسر! ا@
&د6درW ر#س Q6ا تامد-م و =ابسا د"او 3ع;?yم ر80 "د QXيل
"اLه 3?T6 [د?7 رX! ه"ا@ Q6ا "د رش@ 3ت> )کن/ 1ا Rب0 ["ود ياFنام1
اFنا8س/ ي;س )@ ا" ناسنا هاگن 56ر7 ن/ر0 [Rب0 bاس د*"اFM و
fxس و دنا;,ار! [9ساFن/ "د )7 )•ن/ 3س"ر@ )@ ا" وا و هدر7 •ل4
و )ت!رW 3شي% ناسنا 1ا )*رع Q6ا "د ناي
B
?4 )7 در7 G+عا ا"اXش/
نا?7اس نا?خس )7 د?ت!" Nي% ا2ن/ )@ اS ناش36اc! ياF$6ا8يxها" "د
)@ 9يT0او Q6ا hQ4m ءه";س "د )کنا?M &دندي?ش3م ا" اFنا8س/
تا6/ "د )ل84 1ا Š9سا هد6درW Zرgم 3?شو" 8 و 9 )7 ه";س Q6ا
.د6امر!3م
u
P
اب4
5
A5 -
.

P
اد3د
,
A.
P
ا*ر
.
=
.
I
1
.
ˆ,لL
5
اه. ا.ن
1
دج
.

.
+
.
.&ام
.
>
.
7
)ا ا.2>
1
م
.
.
) ا
.

.
9-
.
ه
5
.
)
1
دج
,
.
3 ن
.
0ا w
1
م
, .;>
1 .
3 :
1
م
.
+
.
w
,
م
1
>
.
7
ل,)
.
دع, اق
.
L
.
ا4
.
12L
,

5
دV
5
ق
1
.ن ا
.
72
5
C ا
.

.
9-
.
P
اد\
.
"
.

P
ابا4
.
A
,
انا;S نانابFگن 1ا ر% ا" ن/ و 5يت!ا6 9سد نا8س/ر@ ام و .د?ت#W ناي?4m
Qي87 )@ ندي?ش يار@ Pنا8س/O "د و 5يت!ا6 =اFش ياهريS و
"د 3@اFش ريS [دشا@ •;W )@ دها;خ@ )7 ره ن;?7ا PاماO [5يتسشن3م
hد@ا63م د;, Qي87
د?تسين ناي?4 “-! Q6ا .د6;W3م و )ت!" رSار! د> Q6ا 1ا 56ر7 ن/ر0
)@ ناديم Q6ا "د Lين رش@ )Xل@ دندر7 ا" نا8س/ ريخسS ”?ه/ )7
)@ 3@ايتسد ها" "د Lين ناي?4 )ک?6ا ا87 &9سا;, دها;,ر@ Nش;7
3@ايما7 اما [9شاد د?ها;خنر@ 9سد N6;, ياهNش;7 1ا نا8س/
ت"د0 3?T6 ["اL@ا و )gلس Qت!ا6 )@ •;?م “-! و “-! ر#س Q6ا "د
ء)#6رش ء)6/ Qتم ا" 9-ي-> Q6ا &د;@ دها;, 3Xي?خS نا;S و 38لع
33 يم ناي@ )ن;گ?6ا hQ8>"m ء)7"ابم ءه";س 1ا .د?X
215

"
,
ا
.
طق
1
.
9 :
1
L
,
ا-5e?
5
2.ت ن
1
.
9 م
1
5;V
1
.
ط.;*
1
ا ن
1
,
X y
,
ن
,
•ا-
.
:
7
,
ج
,
1
)ا ر
.
%. V
1
L
.
ا
.
3
ن
@
ا
.
ط
1
ل>
5 ,
ب
.
7
p
,
X ن
.
-5e?
5
2.ت p ا-5e?
5
نا+
.
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7

و اFنا8س/ ياه)نار7 1ا دين;S3م رWا Œنايسنا و ناي?4 هورW ياm
9سد )@O ا@ L4 P3لوO دي?7 )?," f% [دي?7 )?," نوري@ )@ Qيم1
hدينا;S38ن هدر7 )?," 3gلسS و P)gلس ند"و/
د?Mره و 9سا دود(م 3@ايما7 Q6ا داT@ا و ناديم [ن/ر0 هاWد6د 1ا اما
اما 9سا هدرXن Zرgم )g@ا" Q6ا "د ا" Uي0د ي1رم و
B
د> ن/ر0
3س8ش ء)ع;82م 1ا 3cT@ ا6 و R7 1ا رSار! [اc! )@ رش@ 3@ايتسد
دT@ )7 د?6;W3م 3?شو" )@ )#6رش تا6/ ار61 Š9!رW دها;خن ر@ "د ا"
رتشي@ يورشي% ناXما [ريسم Q6ا "د Q
B
يTم 36 )ل*ا! N6ا8ي% 1ا
1ا )ت,ادW ياه"ارش ا2ن/ "د )M &9سين د;4;م Q4 و ناسنا يار@
لاTتشا "ايس@ ير*ا?ع و NS/ و ناسنا يورشي% ;ل4 )7 دن"اد د;4و اL
ء)6/ Qتم 1ا 9-ي-> Q6ا &دنريW3م ا" Q4 35 hQ8>"m ءه";س
.د6;W3م )7 د;ش3م )تسناد
ن
,
ار
.
J
, .;2.ت O+
.
o
G
ا8
. 5ن-
.
"
@
ا.ن :
1
L
,
˜
G
ا
.
A5 ام
.
5
F
1
$
.
لع. B5 *
.
ر
1
5
3
هداتسر! ور! fم و Qه/ ء)ت#S P:;نO 1ا 36اهه"ارش ا8ش رس ر@m
hديبل• دينا;تن ي"ا6 P3س7 1اO و دش دها;,
"د ا" ناسنا 56ر7 ن/ر0 )7 دهد3م ناشن تا6/ Q6ا "د U8TS
o
اTg0
ند;شW و 36ا8يxها" )@ a د?ن/ ر@ 3cT@ )کنا?M a تر,/ "د )ن و ايند
يم ]6ر(S نا8س/ ياهور8ل0 ناXما =اس> 1و" "د )7 و" ن/ 1ا [د?X
و نا8س/ ياهور8ل0 "د ريس )@ ناسنا )7 د"ادن د;4و LWره رما Q6ا
&دن;ش3م )ن;WرWد Qيم1 و نا8س/ 1و" ن/ "د )M [د1ادرx@ Qيم1
)#6رش ء)6/ Qتم )کنا?M 48 يم h5يهار@اm ءه";س 1ا .د6;گ
د
,
=, ا
.
1
)ا ه
,
.
7
ل,) ا-ز
5
ر
.
.
ب-
.
d
5
ا
.
م
.
>
.
7
)ا-
.
b
,
"
1
.
cا ر
.
1
$N
.
b
5
"
1
.
cا Y5
.
7
د
.
ب5ت م
.

1
.
3
"
,
ا4
.
7
ق
.
1

PاFنا8س/ Q6ا ريE )@O اFنا8س/ و [Qيم1 Q6ا ريE )@ Qيم1 )7 ي1و"m
hدن;ش رها} "اF0 ء)ناگ6 ياد, ر@ار@ "د PGدرمO و ددرW bدبم
اFن/ "د ™;#ن يار@ f% [دن;ش3م هدي•ي% 5ه"د اFنا8س/ 1و" ن/ "د و
3?Tم اFن/ "د ندر7)?," يار@ 5ه 3شش;7 ‰يه و هد;بن د;4;م 36ا4
ء)6/ ص
B
ن 1ا 9-ي-> Q6ا &د"ادن 9يع;<;م و 104 hءايبناm ءه";س
.د6;W3م )7 د;ش3م •اب?تسا
1 6
@
1
لR. Y. -
.
7
.
9 ا.ن
1
9
.
د
.
ب ام
.
.
C K
,
5;
5
F
1
ل,) B7
,
ج
,
>
,
7
)ا (
7,
.
ط
.
C .&ام
.
>
.
7
)ا '
,
1
ط.ن م
.
:
.
$,لع, ا+
.
ا
.
72
5
C ا
.

,
X ا.2
1
$
.
لع.
P
ادع1 -
.

5
_
5
د$V,5ن
&5ي•ي%3م "د اه)مان ء)(#* ندي•ي% "د ن;•8ه ا" نا8س/ )7 ي1و"m
1ا@ ا" ن/ ه"ا@ ود [56اهدر71اE/ ا" N?6ر!/ 9سخن "ا@ )7 )ن;گنا8ه
h5ين/ ءهد?هدGا2نا ام )7 ام ءهدFع ر@ 9سا 36 هدعو &5ينادرW3م
)@ ا" اc! )@ د;T* vارعا [رگ6د 3Sا6/ "د 56ر7 ن/ر0 هو+ع )@
ء)6/ "د )کنا?M &9سا هد;8ن ‹ي*;S 3?شو" 125 hGاTناm ءه";س 1ا
.د6;W3م
216

ن
1
.
9
1

,
5
3 :
1
L
.
-
.

,
مO*
1
,
—,)
5
_"
.
1
د\
.
Œ
1
ر
.
%1
.
3 ه
5
.

,
4
.
3 ن
1
.
9 ه
5
.
7
ل)ا
1

,
5
3 :
1
م
.
+
.
&,ام
.
>
.
7
)ا (+,
5
دV
.
7
J
.
7
.
3 ام
.
.

.
m
.
C
P
اجر
.
=
.

P
اق
,
7
$s.
5
_"
.
1
د\
.
B1 V
.
ج
1 .
3 ه
5
.
7
ل‡
, 5
3
ي;س )@ ا" Nلد [د6ا8ن Nت6اده دها;خ@ اد, )7 ا" 3س7 f%m
ا" Nلد [د?7 هار8W دها;خ@ ا" )7 ره و د6اشW3م G+سا •ر6e%
`ا@ نا8س/ "د 98>1 )@ 36;W )کنا?M [دنادرW3م ”?S 9خس
hدو"3م
ن/ )@ Rب0 bاس د*"اFMو"اLه ن/ر0 )7 3ي8لع 9-ي-> Q6ا Š3ل@
ا" ن/ اc! ياهور8ل0 šت! )7 9سا يد6د4 5لع \اسا [هد;8ن ه"اشا
يم هديمان 36اc! •• 5لع Gان )@ [5لع Q6ا و هد"و/ د6د% Q6ا &د;ش
د;ب87 ن;M 3ل6`د )@ اc! )@ د;T* bا> "د ناسنا )7 د6;W3م 5لع
"د ت"ار> ء)4"د تاب_ Gدع [ن‡يس7ا د;ب87 ا6 د;بن [ا;ه "اش!
ياهر#س و ريس ياد?ل@ "د Nن1و نداد 9سد 1ا و ;4 36`ا@ تا-ب•
&دريW3م "ار0 ا?گ?S و "اش! "د 9خس [36اc!
‹ي*;S ا" اc! ند;شW hJا-شناm ءه";س ء)86ر7 تا6/ نا?•8ه
.د6;W3م )7 36ا4 &د6ا8ن3م ;W1ا@ ا" ن/ R>ارم و هد;8ن
u6
.
>
.
.
7تا ا.t
,
X ر
,
م
.
ق
.
1
)ا-
.
u6
.
*
.
-
.
اL
.
-
.
B
,
1
$
.
7
ل)ا-
.
u6
,
?
.
%
.
7 )ا
,
ب م
5
>
,
ق
1
5
9 O+
.
6
@
.
ب
.
h :
1
ع.
P
اق
.
ب
.
h :
.
7 5
ب
.

1
.;
.
)
[دناش;% ور! •ش )•ن/ و •ش )@ د?W;س [U#ش )@ د?W;س Š)ن Š)نm
)@ 3لا> 1ا ا8ش
o
اTg0 )7 [د;ش Gا8S "د@ )7 هاگن/ هام )@ د?W;س
h9سشن ديها;,ر@ P36 )ل>رم )@ 36 )ل>رم 1ا وO 3لا>
•ش )7 )•ن/ و •ش اما [9سا =ورE Gاگ?ه "د U!ا 3,رس .U#ش
Nش;% ا" اFن/ •ش )7 دنا ناش,"د ناW"اتس .دناش;%3م ور! ا" ن/
&دهد3م
ي;س )@ ا" ناسنا هاگن [J;! ء)7"ابم تا6/ )7 5ي?73م )H>+م
ناW"اتس 1ا ن/ "د )7 )•ن/ ي;س )@ Šد6ا8ن3م ف;gTم نا8س/
"د اF?6ا ء)8ه اما &د;ش3م Gا8S "د@ )7 هاگن/ 9سا هام و ناW"ايسو
Ž"L@ 9-ي-> ]6 ر@ اS د;ش3م Zرgم د?W;س ء)ي* )@ )6/ ص
B
ن
. 1ا 9سا ت"ابع 9-ي-> ن/ Šد"اeگ@ دي7~S
6
@
.
ب
.
h :
1
ع.
P
اق
.
ب
.
h :
.
7 5
ب
.

1
.;
.
)
9يبkS ا" 3ي8لع 9-ي-> )#6رش تا6/ Q6ا )7 9سا2?6ا "د و Š3ل@
1ا ت"ابع ن/ و &9سا )ت!ا6 9سد ن/ )@
o
اري,ا اc! 5لع )7 د?73م
)@ 36 )ل>رم ند;8ي% U6ر• 1ا اc! ي;س )@ ي"اxسها" ت"ور<
&9سا رگ6د ء)-ب• ي;س )@ 36 )-ب• 1ا و يدT@ ء)ل>رم ي;س
اFن/ ناد?8شناد )7 د;ش3م )ت,اس 3ي6اc! ياههاگتس6ا 1ورما )کنا?M
36اc! رS"ود R>ارم N6ا8ي% يار@ ي"ور< ياههاW‹0;S ا"
&د?ناد3م
6
@
.
ب
.
h :
1
ع.
P
اق
.
ب
.
h :
.
7 5
ب
.

1
.;
.
)
ر@ [هاگتس6ا )@ هاگتس6ا و )ل>رم )@ )ل>رم [)-ب• )-ب• ا8ش
Y•ا0 تا6/د;, تادهاشم ء)2يتن "د و دي?يشن3م ر@ اc! ياههر6اد
217

”ن"د3@ يدT@ ء)6/ ار61 Šدي?ي@3م ا" Ž"L@ دنواد, 9يناد>و و د;4و
.د6;W3م
ن
.
52L
,

1
5
3 p م
1
4
5
.
) ام
.
+
.
hدن"و/38ن نا86ا )7 9سا هدش )M ا" نان/ f%m
ناFي7"د ا" 3Fلا 98Hع و ت"د0 "ا_/ )7 36اFناسنا Q6ا ارM Š3ل@
اهد* 56ر7 ن/ر0 د??ي@3م )7 36اFناسنا Q6ا ارM [د??73م هدهاشم
ناي@ 3?شو" و Z;<و )8ه Q6ا ا@ ا" 38لع U6ا-> Q6ا Rب0 bاس
‚دن"و/38ن نا86ا [9سا هد;8ن
38يHع ن/ر0 )ن;گ?6ا نا(بس ياد, د??ي@3م )7 36اFناسنا Q6ا ارM و
RB 4وL
B
ع ياد, هاگشي% "د ن/ 9Dار0 Gاگ?ه "د [9سا هد;8ن b1ان ا"
‚د?ت!ا38ن هد2س )@
ن
.
-
5
دج
5
>
1 .
3 p نآرق
1
)ا م
1
4
,
1
$
.
لع. Š. ر
,
ق
5
ا.t
,
X-
.
h‚د?6اس38ن ›ا, ر@ هرFM [د;ش تو+S ن/ر0 نان/ ر@ ن;M وm
218

نام*آ "# نا„دنز - („دنز
نا;?ع 9(S h'6د(لا 5لTلا و )للاm =ات7 "د R!;ن Jا1رلادبع داتسا
56ر7 ن/ر0 )7 9سا )ت,اس Qشو" ا" 9-ي-> Q6ا h•7ا;7 نا?7اسm
هداد رب, اFنا8س/"د هدن1 تاد;4;م د;4و 1ا )7 9سا 3@ات7 Qيلوا
&9سا
)@ )*رع Q6ا "د 38لع تاع+•ا و "اب,ا[=ات7 Q6ا "اشتنا 1ا دT@ و
30ا@ 9-ي-> Q6ا "د ]ش يار@ ا" 3لا2م ‰يه )7 ديس" رSا;S 1ا يد>
&9شاeW38ن
)7 د"اeW3م دي7~S 9-ي-> Q6ا ر@ "ارXS )@ و 3?شو" )@ 56ر7 ن/ر0
و د8> )7 دن"اد د;4و 3هاW/ تاد;4;م و ناWدن1 اFنا8س/ •7ا;7 "د
دنواد, šيبسS &د?بل•3م •1رم/ وا 1ا و د?6;W3م ا"
"د هدن1 تاد;4;م د;4و ءه"ا@ "د 38لع )بش تادهاشم و تا6او"
R-ن
o
اناي>ا )7 hاههدنر% =ا-ش@m ناتساد )ل84 1ا و رگ6د •7ا;7
ام )7 9سين 3ع;<;م [د;ش3م 38لع و 3ناتساد ت+2م R#(م
ر6LWان f% [5ي@اي@ 36ا4 ن/ يار@ =ات7 Q6ا ›دنا 9>اسم "د 5ينا;ت@
.5ي?73م ا#ت7ا ه"ا@ Q6ا "د ا"eW 3Sا"اشا )@
و Nهو‡% 1ا دT@ hف;نا@ايل رسي!ور%m 3سو" Ž"L@ د?8شناد
›ا?ل;ه "ا2#نا )7 در7 تاب_ا [N6;, ء)لاس •?% و RFM دت8م 3س"ر@
z6"اS )@ ا6ربيس "د 3نا8س/ =اFش •;-س 1ا )ل*ا> 30 ي";?4 1908
3ها" يرگ6د ءه"ايس 1ا )7 9سا هد;@ 36 )?ي#س د";,ر@ ء)2يتن "د
&د;@ هد6درW Qيم1
bاس ¶"ام "د
o
ا-ي0د 3?T6 [37دنا
o
اتبسن تدم 9شeW 1ا دT@ 1959
"ا2#نا .9#W3م Y•ا0 ";• )@ )7 د6درW رشتم )يسو" "د 3@ات7
ءه"ايس 1ا )7 9سا هد;@ 36 )?ي#س د";,ر@ ر_ا "د ر7eلا J;! •يFم
ي"ا8ي@ vارعا ا@ [)_دا> Q6ا ناينا@ر0 و د;@ هدش Qيم1 د"او هره1
m 38Sا :اTشا ر_ا "د Žرم ا@ 3#*و رHن 1ا )7 38Fبم 0ti(i/
.e,+ation ن/ 1ا هدنام 30ا@ Qه/ و دنا )ت!" Qي@ 1ا [9سا Uبg?م h
=اFش ياF71اين ”?ه/ ا6 Qيم1 Qه/ ا@ 3تهابش )ن;گ•يه Lين )?ي#س
&د"ادن
bاس "د
o
ا-ي0د اX6رما ءهد(تم ت`ا6ا "د 36)_دا> Qي?M ريHن 1956
37ات?7 9لا6ا "د رتم ]6 رg0 )@ 3يندTم ءهر7 )7 د6درW ا8نو" هاگن/
ن/ )7 9شاد "ار0 36 )نا;تسا هر7 ن/ R,اد "د &دم/ 9سد )@
ناد?8شناد &د;@ N,رM bا> "د يدا61 "ايس@ 9عرس ا@ )نا;تسا
دنديس" 36 )2يتن )@ ن/ Uي0د N6ام1/ 1ا f% 38يش و 3Tيب• G;لع
هد19ش>و ا" )8ه و دم/ دور! ناشرس ر@ 36 )-عا* ن;M )7
ءهدام 1ا ر7eلا J;! ءهر7 .)7 9#W3م يريW )2يتن Q6ا Š9,اس
9لا> Q6ا "د ندTم Q6ا و هدش )ت,اس 3Tيب• و صلا, 9لا@;7
و ريس#S ‰يه f% &د"ادن د;4و Qيم1 ءهر7 "د
o
+*ا صلا, و 3Tيب•
219

Q6ا )7 9شاد نا;S38ن )
B
ي<ر! Q6ا 1ا ريE هد6د% Q6ا يار@ 3ليلTS
&دشا@ هدر7 •;-س Qيم1 )@ يرگ6د ءه"ايس 1ا [هر7
Q6ا "د )7 دناهديس" 3Tg0 "وا@ Q6ا )@ G;2ن 5لع ناد?8شناد
o
اري,ا
9ن;Xس R(م )7 دن"اد د;4و رگ6د ءه"ايس اFن;يليم [Ž"L@ تا?Dا7
د?8شناد )کنا?M &د?تسه 37ا"دا و 5F! يا"اد و R0اع تا0;لخم
)7 9سا هدي-ع Q6ا )@ h3Xيهاس;?6;Mm 3?%اd ";Fشم 3م;2ن
"ار0 توا7™ 1ا 3يلاع ء)4"د )@ )7 3Sا0;لخم د;4و ر@ Y•ا0 3ل6`د
&9سا د;4;م رگ6د تا"ايس "د [دن"اد
و z6رم ءه"ايس ود )ک?6ا ر@ دن"اد رHن Jا#Sا ناد?8شناد نا?•8ه
فور} و “6ارش Q6رتشي@ تاي> “6ارش ا@ ي"اW1اس رHن 1ا [هره1
)Dا"ا يد?م"وا@ Q6ا ر@ )7 3لD`د ء)ل84 1ا &د?تسه ا"اد ا" 3T0او
تا"ايس Q6ا "د اFن;Xلس و نdورتين [Q@ر7 د;4و 5ه 3X6 [د?6ا8ن3م
"د ن/ تا-تشم و Q@ر7 5Sا )7 د?6;W3م اه9سي4;ل;ي4 &9سا
تاب7رم يا"اد Q@ر7 ار61 Šدشا@3م تاي> ءهره;4 و R*ا 9-ي->
m 9سا 36 هدي•ي% و 3ن`;• ياههري2ن1 و تا-ل> و ددTتم Co(!ge4
Chains )@ Lين =/ 1ا ريE يرگ6د RDا;س "د و د?س"38ن نا6ا% )@ )7 h
&دن;ش3م =و™ 9ل;Fس
نdورتين 1ا [يرگ6د ءهدن1 د;4;م ره ا6 رش@ 5س4 3ل;لس نا8ت,اس
ي@ Lين m اFن;Xيلس )کنا?M &د;@ نا;تن 1اي? 1i#i/ons نا6ا% تاب7رم h
1ا و &د??73م R8(S ا" ت"ار> 1ا 36`ا@ تا4"د )7 دنا ير6e%ان
1ا د;, Q6ا f% [دن"اد د;4و تا"ايس ن/ "د اFن;Xيلس Q6ا )7 36ا2ن/
&9سا تا"ايس ن/ "د )ي> تاد;4;م د;4و د?مورين QDار0
1ا ا"اFن/ ناد?8شناد )7 9سا 3يS;* ياهLم" 9!ا6"د [رگ6د 9يT0او
&دناهدر7 e,ا 34"ا, ياc!
.د6;W3م h'6د(لا 5لTلا و ن/ر-لاm =ات7 "د R!;ن Jا1رلادبع ";ت7د
z6"اS )@ 31 bاس ي";?4 1971 Nهو‡% رyم hGارهwاm ءهد6ر4
رشت?م hرگ6د تا"ايس "د تاي> نارW;2تس4m نا;?ع 9(S ا" 3ي8لع
تر@و"m رسي!ور% 36اX6رما د?8شنادm .9سا هدم/ ن/ "د )7 در7
ا@ ا" يرب, تامد-م )ت#ه Q6ا "د اينا;لس?% هاگشناد داتسا h›اگ?W
هام ءهر7 ر@ ناسنا •;به 1ا د6اش )7 د"و/ هرها0 )@ د;,
&دشا@ رSهد?هدناXS
ا@ h]6"د;Wm ء)نا,د*" "د [د6اي@ هرها0 )@ )کن/ 1ا Rب0 .د6;W3م وا
هدر7 9!ا6"د 34"ا, ياc! 1ا ا" 3يS;* Lم" [3سيلگنا ناد8?شناد
3ل0اع تاد;4;م 1ا Lم" Q6ا )7 9سا ن/ ر@ 3Tg0 ";yS &9سا
)@ يديش";, 9سد"ود تا"ايس 1ا 3X6 "د )7 دشا@ هد6درW "دا*
يم رس ا8ش f% &5ي6ا2?6ا "د امm .د6;W3م
o
ات>ار* Lم" Q6ا &دنرب
&h‚ديتسي7
)7 دناد38ن 3س7 ‰يه ن;?7اS .د6;W3م 36اX6رما د?8شناد Q6ا )کنا?M
ن/ R0اع ءهدن1 تاد;4;م 1ا :;ن Gاد7 و هدم/ ا27 1ا 3S;* Lم" Q6ا
220

1ا )ن و 9ساFن/ •نا4 1ا \ا8S Qيتسخن Q6ا )تبلا ‚دناهداتسر! ا"
اFن/ 1ا ام )7 3ل0اع تاد;4;م 1ا )بنا4 ]6 \ا8S 3?T6 &ام •نا4
"ايس@ 3س8ش ء)ع;82م تا"ايس 1ا 3X6 "د اFن/ و 56"ادن 3ت,ا?ش
zسا% "د [3S;* Lم" Q6ا 5ه د6اش و &د??73م 3Wدن1 ام 1ا "ود
b;• "د ناد?8شناد Rب0 bاس هدLنا% 1ا )7 دشا@ 3يS;* ياهLم" 24
&د?تسر!3م 34"ا, ياc! )@ ا" ن/ )تس;ي% ";• )@ 9عاس
ريس#S )ن;گM ا" 3S;* Lم" Q6ا 3XينورتXلا R-ع )7 د6د د6ا@ f%
‚د?73م
Q6ا 3XينورتXلا R-ع ]87 )@ د;, Qم .د6;W3م هدربمان رسي!ور%
)7 د;@ h•ي@ &•ي@ &•ي@m :;ن 1ا اد* Q6ا ŠGاهدي?ش ا" اد*
Q6ا ا2?6ا "د Y6د@ ء)تXن 3ل و د?8F!3م 3@;, )@ ا" ن/ ناد?8شناد
&د;@ د6د4
o
+ما7 نان/ •;W )@ 3S;* ”?ه/ Q6ا )7 9سا
اهد* 1ا 3X6 1ا Lم" Q6ا 9سين QX8م ا6/ .دش bاuس رسي!ور% 1ا
1ا 3X6 1ا ا6 و [دنا "وا?ش Qيم1 "ودا"ود ياc! "د )7 3يع;?yم ر80
o
اد7uم .9#W zسا% "د وا ‚دشا@ هدش هداتسر! 36اc! ياه]ش;م
b;• يا"اد )7 ا" 3?يTم ياهLم" 36اc! ياه)?ي#س و "ا80ا ار61 Œ)ن
ناد?8شناد )7 ا2ن/ 1ا f% &د?6ا8ن3م "دا* [دنا 3*;y, )@ ياه’;م
bاب0 "د oءا?@ [د?سا?ش3م Gا8S 9
B
0د ا@ ا" Rيب0 Q6ا 1ا يLم" ره
د;ش3م bاس"ا 34"ا, ياc! 1ا )7 يداع ريE 1;م" 9!ا6"د
"د رسي!ور% Q6ا )7 9سا ر7™ نا6اش &دن"اد 36 ه‡6و 9يساس>
bاس اFن;يليم 3س8ش ء)ع;82م تا"ايس )7 ا2ن/ 1ا .د6;W3م 96اFن
)7 دنا "وا@ Q6ا ر@ ناد?8شناد o ءا?@ [دن"اد )ل*ا! Qيم1 ا@ ي";ن
Qيم1 ي;س )@ رگ6د تا"ايس 1ا )7 Rيب0 Q6ا 1ا 3يS;* ياهLم"
ا6 57 9سا QX8م [3XينورتXلا R-ع ياهN2?س \اسا ر@ [د6/3م
9يT<و Q6ا Qيع &د?شا@ هدش bاس"ا ن/ 1ا Rب0 bاس "اLه Nي@
Jادyم د??73م bاس"ا ا" ي1;م" )7 Lين Qيم1 ناد?8شناد )@ 9بسن
1ا دT@ [5يتسر!3م ن;?7ا ام )7 ا" يLم" 9سا QX8م 3?T6 &د"اد
و دسر@ 34"ا, ياc! "د R0اع تاد;4;م )@ 57 ا6 Nي@ bاس "اLه
ناد?8شناد o ءا?@ &د;ش 9!ا6"د هد?6/ bاس "اLه ]6 "د Lين ن/ zسا% 1ا@
3ل0اع تاد;4;م تا"ايس Q6ا 1ار! ر@ )•نا?M )7 دن"اد "اHتنا
ءهدشbاس"ا 1;م" zسا% د6ا@ ام [د?شا@ )تشاد د;4و ناسنا ن;•8ه
bاس 3لا;> "د ا" Rب0 bاس هدLنا% "د د;, 3972 و Š5ي6ا8ن 9!ا6"د G
9سا 36 )ل;-م Q6ا 100 &38لع ±
Nناد تاTلاgم ياهد"واتسد و اF$@ا61"ا )7 5ي6;W38ن LWره ام اما
و دنا šي(* د* "د د* د;, vرع و b;• Gا8S ا@ يرش@ Q6;ن
و دگ?ل3م ناديم Q6ا "د 5لع يا% رWا 3لو [دن"اد Jابgنا U6ا->ا@
37ا@ ا" ام [9سا نا;Sان U!ا Q6ا ياه9سد"ود اS 1اور% 1ا ن/ ياFلا@
ام ;ل4 1ا )*رع Q6ا "د ا" 3ماF@ا )ن;W ره 56ر7 ن/ر0 )7ارM Š9سين
ا" اFنا8س/ "د ناWدن1 و 3Wدن1 د;4و يددTتم تا6/ "د و هد1 "ا?7 )@
221

)ن;8ن =ا@ 1ا ام [دنا "ايس@ تا6/ Q6ا )7 ا2ن/ 1ا و &9سا هد;8ن G+عا
&5ي6ا8ن3م R-ن ا2?6ا "د ا" =ا@ Q6ا 1ا )86ر7 ء)6/ د?M “-!
ء)6/ 15 .د6;W3م hدع"m ء)7"ابم ه";س 1ا
P
اهر
1
.
C-
.

P
اع
1
.
h b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, :
1
L
.

5
دج
5
>
1 .
3 ه
,
.
7
ل,)-
.
هد2س اد, يار@ ها;,ان و ها;, [9سا Qيم1 و اFنœ8س/ "د )7 ره وm
hد??73م
ء)6/ 49 .د6;W3م hR(نm ءه";س 1ا
S
@
.
7
با
.
# :
1
L
,
b
,
"
1
.
cا (+, اL
.
-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, اL
.

5
دج
5
>
1 .
3 ه
,
.
7
ل,)-
.
ن
.

5,
ب
1
F.;>
1 .
3 p م
1
ه5 -
.
S5
.
F,TOم
.
1
)ا-
.
[9سا ناگتشر! و ناWد?ب?4 1ا Qيم1 "د )•ن/ و اFنا8س/ "د )•ن/ وm
hدن1"و38ن ربXS و د??73م هد2س اد, يار@
ء)6/ 44 .د6;W3م hءارس˜m ءه";س 1ا
:
.
7
4
,
$+, :
1
L
.
-
.
b
5
"
1
.
cا-
.
w
5 1
ب>
.
7
)ا d
5
ا
.
م
.
>
.
7
)ا ه
5
.
) |
5
,
7
ب>
.

šيبسS ا" وا 9ساFن/ "د )7 f7 ره و Qيم1 و )ناگت#ه ياFنا8س/m
hد?6;W3م
ء)6/ 55 .د6;W3م ه";س Qي8ه 1ا
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, :
1
م
. ,
ب م
5
.
لع1
.
9 D
. 5
7
ب"
.
-
.
رSاناد [9سا Qيم1 و اFنا8س/ "د P)M ره وO )7ره )@ ;S "اWد"ور% وm
h9سا
ء)6/ 93 .د6;W3م h56رمm ءه";س 1ا
P
اد
1
بع. :
,
م
.
=
1
ر
.
7
)ا (,تآ
.
7
p
,
X b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, :
1
L
.
B
5
7
5
C ن
1
,
X
Pياد,O ي;س )@ "اوهد?@ L4 [9سا Qيم1 و اFنا8س/ "د )7 رهm
hد6/38ن نا8>"
ء)6/ 4 .د6;W3م h~بنm ءه";س 1ا
b
,
"
1
.
cا-
.
&,ام
.
>
.
7
)ا (+, Y.
1
ق
.
1
)ا م
5
.
لV
1.
3 (
,
7
ب"
.
Y. اق
.
hدناد3م Qيم1 و نا8س/ "د ا" ي"ات#W ره G"اWد"ور% .9#W ربماي%m
ء)6/ 9 .د6;W3م ه";س Qي8ه 1ا
b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, :
1
L
.
ه
5
.
)-
.
h9سوا ن/ 1ا [9سا Qيم1 و اFنا8س/ "د P)7 ره وO )M ره وm
ء)6/ 29 .د6;W3م hQ8>"m ءه";س 1ا
ن
@
1
mA. (+,
.
ه5
@
م
1
.
3 B
.
7
5
C b
,
"
1
.
cا-
.
d
,
ا
.
م
.
>
.
7
)ا (+, :
1
L
.
ه
5
5
)
.
m>
1 .
3
يم bاuس وا 1ا 9سا Qيم1 و اFنا8س/ "د )7 رهm "د وا نام1 ره &د?X
h9سا ي"ا7
Qخس [د??73م 97ر> ن/ "د )7 دنا 3ناWدن1 اFنا8س/ "د )ک?6ا 3?T6
اد, [د?6;W3م يم 3Wد?@ ا" وا 1ا [د?6;W3م ا" يو N6اتس و ا?_ [د??X
د?نا8ه رما Q6ا "د و د?بل•3م ي"ا6 N6;, تاي> ء)#لتخم ن;^ش "د
&دنا Qيم1 يو" ناWدن1
‚د?6/3م Lين 5ه درW Qيم1 3لاها و اFنا8س/ 3لاها ا6/ اما
222

د?7 هدا"ا )7 هاW ره و 9سانا;S Lين رما Q6ار@ نا(بس ياد, Š3ل@
ء)6/ صن "د 9-ي-> Q6ا &د?73م ر6اد ا" 36ا8هدرW Q6ا 29 ءه";س 1ا
.9سا هدش ناي@ Qي?M hي";شm
q
j
لjع
j
;Kه
j
و ء)
j
B

j
د Q
l
م
s
ا8
j
s

s
! '
j
B j
@ ام
jj
و v
s
"
l
j

j
و ت
s
ا
j
;8
j
س
j
B
لا
K
U
l
ل,j
s
)sSا
j
6/ Q
l
م
s
j
و
ر
n
6
s
د
j
0 Kءاشj
j
6 اj™
s
˜ 5
l
s
FsT8
l
4
j
1ا )•ن/ و Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/ [9سوا Pت"د0O ياه)ناشن 1ا وm
ر@ [دها;خ@ هاW ره وا و 9سا هد?7ار% ود ن/ نايم "د هد?ب?4 P:ا;ناO
h9سا انا;S نان/ ند"و/درW
دنا "اد";,ر@ 3?شو" و 9>ار* 1ا يد> )@ J;! ء)7"ابم تا6/ )تبلا
&د?شا@3م 1اين 3@ 3-يلTS و هرyبS )ن;W ره 1ا )7
™dFلم)ا- Dلم)ا `
7
" ا2ب" نا8ب>+
dا2TاC ر
7
م;>L rا>7تا
ء)6/ "د bاTتم ياد, 47 .د6امر!3م hتا6"ا™m ءه";س 1ا
ن
.
V
5
*
,
م
5
.
) ا
.

,
X-
.
د
@ 1
3
.
m
,
ب اه. ا.2
1
$.2
.
ب .&ام
.
>
.
7
)ا-
.
ام نا8W 3@ و [56ا)تشار!ار@ د;, ت"د0 )@ ا" نا8س/ وm
h56ا Pنا8س/O هد?هد)Tس;S
يم 9>ار* )@ ن/ر0 [دي?73م )H>+م )کنا?M و تا?Dا7 )7 د6;گ
يم ا" )Tس;S ها"
o
ار8تسم اFنا8س/ &د?6ا8يx
Q6ا 36ا?شو" "د [N6;, ء)ت!رشي% ياFشو" ا@ د6د4 5لع ه1ورما و
&د"اد3مر@ GاW ;ل4 )@ 9-ي->
يم تا?Dا7 ر8تسم :اسSا 3?ه™ نديش7ر6;yS )@ يار@ ناد?8شناد ‘
O 9عرس ا@ )7 5ي?7 "
B
;yS ا" 3يلاي, ءه"اي• ام رWا .د?6;گ 186000 P
نود@ [د?73م ]87 تا?Dا7 "ودا"ود ند;8ي% "د ام )@ )ينا_ "د R6ام
O دود> "د 3نام1 تدم 1اور% Q6ا ]ش 1000000000 ن;يلم "اLه ]6 P
Q7اس و دما4 ام تا?Dا7 )7 ا2ن/ 1ا اما &9!رW دها;, ر@ "د ا" bاس
›ا?ل;ه ياFت!اسم f% [دشا@3م :اسSا bا> "د
o
ا8Dاد )Xل@ هد;بن
O 9شeW 1ا دT@ [ر7eلا J;! 3تسه 1300000000 ناد?Mود bاس P
"ودا"ود دنا;S38ن LWره ام 3لاي, ءه"اي• [و" Q6ا 1ا 5ه &دش دها;,
)@ bاس ن;يليم "اLه ]6 1ا دT@ دها;خ@ )X?ي8ه ار61 Šد6ا8يx@ ا" تا?Dا7
"ار0 رگ6د ‹عاcم ء)ل>رم ]6 ر@ار@ "د 1ا@ [دسر@ تا?Dا7 نا6ا%
نا?•8ه ر6e%اننا6ا% و ر8تسم ء)Tس;S و ‹عاcم ريس Q6ا و &دريW3م
&د"اد )مادا )تس;ي%
.د6;W3م hي
B
د(ت6 G+س`اm .N@ات7 "د نا, Q6دلادي>و داتسا
3@ [3تسه ياc! )7 9سا هديس" ت;ب_ )@ 9-ي-> Q6ا ه1ورماm
[Yيسو 96اF?ي@ 3تسه ياc! Q6ا "د &9سا Yيسو و ا?F%ر% 96اFن
bا> "د 36 هداTلا J"ا, 9عرس ا@ ي"ا8ش 3@ •7ا;7 و ناW"ايس
&د"و/"د "ا8ش و رy> 9(S "د ا" اFن/ نا;S38ن LWره )7 دنا 97ر>
223

يم N6;, ر#س "اxسه" 36اF?S )@ •7ا;7 Q6ا 1ا 3cT@ 3cT@ [د?شاب
و دنا "وا?ش 96اFن 3@ ياc! "د 36اSود ياه9#4 ت";* )@ اFن/ 1ا
ا" N6;, ء)?يTم ياهريسم 3T84 )تسد ياههورW "د 5ه 3cT@
&د?6ا8ي%3م
هري, د@اS3م ا8ش Jا•ا )@ هر2?% 1ا )7 ديش";, ;Sر% )@ ا8ش رWا
ا;ه "د )7 دي?ي@3م ا" 36 )ن;W"ابE دا61 "ايس@ تا"™ ن/ "د [د6;ش
ا" اFتنا 3@ تا?Dا7 Q6ا ا8ش رWا bا> &دنا 97ر> و ريس "ا7"دنا 9سد
هدش هدهاشم د?نام "ابE تا"™ Q6ا )@ [9سا هدرتسW ;س ره )@ )7
Q6ا 1ا 3گنر87 3ليخS ر6;yS [دي?7 )س6ا-م ديش";, :اTش ;Sر% "د
Jر! 9شاد رHن"د ا@ )تبلا &د;ش3م دا26ا ا8ش Qه™ "د Ž"L@ تا?Dا7
ار61 Šد"اد د;4و Gود 9يT0او و bوا 9يT0او نايم )7 3W"L@
Šد;, ر#س و ريسو 97ر> ياهريسم "د "ابE تا"™ ء)ع;82م
GداyS رگ6د 3cT@ ا@ 3cT@ [دنا )مانر@ 3@ و =رgcم [نادرWرس
3لا> "د [دن"ادن N6;, ء)Tس;S يار@ 3ناديم bا> Qيع "د و د??73م
ا@
o
`وا 3تسه ياc! "د د;4;م تا"ايس و اFناشXF7 ياه)ع;82م )7
\اسا ر@ و
o
ارF0 اه)ع;82م Q6ا )7 ار61 Šد??738ن GداyS رگ6د8ه
ريE "د و دند";?ه" د;, ء)?يTم ياه"ادم و اه ريسم "د Uي0د ء)مانر@
Q6ا
o
اينا_ &د6درW3م ا8نو" 3شا%ور! و Rل, 3تسه GاHن "د [ن/
&hد?شا@3م )Tس;S bا> "د )تس;ي% [اه)ع;82م
يع;?yم ن;لا@ )@ ا" تا?Dا7 ء)Tس;S 3م;2ن ناد?8شناد )يبشS يا
)8ه 1ا و نو"د 1ا
o
ا8Dاد [ديمد@ ن/ ر@ )7 3X?7دا@ ن;M )7 دناهدر7
&د;ش هديمد ن/ ر@ تاF4
)شي8ه GاHن Q6ا رگش?6ر!/ [3Fلا bاL6` ت"د0 9سد )7 ا->
.د6امر!3م )7 9سا ر6e%)Tس;S
ن
.
V
5
*
,
م
5
.
) ا
.

,
X-
.
د
@
$
1
3
.
m
,
ب اه. ا.2
1
$.2
.
ب .&ام
.
>
.
7
)ا-
.
نآ &ه%قا2L - _دبع دم8L •$A رxن
ء)6/ ريس#S"د هدبع د8(م zيش 56ر7 ن/ر0 يانا;S رس#م 27 1ا
.hتاع1انm ءه";س
اه. ا.2
.
ب 5&ام
.
>
.
7
)ا م
1
.
9
P
اق
1
لR.
5
7
دA.
.
9 م
1
5;1ن
.
9
.
9
ا" ن/ دنواد, )C نا8س/ N?6ر!/ ا6 [9سا رS"ا;شد ا8ش N?6ر!/ ا6/m
hدر7 ا?@ š
.د6;W3م
m ء)ل84 G;F#م 1اm اه. ا.2
.
ب د;ش3م •اب?تسا Qي?M Šhدر7 ا?@ ا" ن/ a
-> )7 1ا 3تش, ء)@اkم )@ ا" تا?Dا7 ناW"ايس 1ا 36 ه"ايس ره 3لاTت
•ي7رS "د ام )7 )ن;گن/ و &9سا هداد "ار0 دب?W ]6 ا6 ‹-س ]6 يا?@
هريE و نا8يس ن;M 3(لاyم و دا;م 1ا رگ6د8ه ا@ 3نا8ت,اس دا;م
-> [5ي?73م هدا#تسا رگ6د8ه )@ 3ب7;7 ياFتش, Q6ا bاySا "د 3لاTت
224

هد"ا8W "ا7 )@ ا" رگ6د ياهورين 1ا ن/ bاkما ا6 Qيم1 ء)@™ا4 يورين Lين
&9سا
تا";yS و ت+يخS 1ا )تسا,ر@ هدبع د8(م Gاما يp" )7 9سين 3Xش
ن/ ءه"اyع و هد6LW [)g@ا" Q6ا "د •رHن )Xل@ [9سين يو 3نو"دنا
"د و 38لع د6د4 تا"
B
;gS1ا 3هاW/ ا@ وا )7 دشا@3م 3ي8لع U6ا->
&9سا )ت,ادر% ناد@ [اFن/ 36ا?شو"
1ا 9سا ت"ابع [ا?@ .د6;گيم N6p" šي<;S"د هدبع د8(م zيش
يرگ6د 3X87 دا;م ء)ليسو )@ رگ6د8ه )@ )0ر#تم ياL4ا ندينابسM
5ه"د 5ه ا@ )7 دهد دن;ي% 36 )ن;W )@ 5ه ا@ ا" ءاL4ا ن/ دنا;ت@ )7
)ي?@ ]6 [)0ر#تم ياL4ا Q6ا 1ا )2يتن "د اS د?لسگن رگ6دX6 1ا و )تخيم/
&د;ش "ا8عا د>او نا8ت,اس و
ا" hا?@m ءهdاو اFنا8س/ و تا?Dا7 "ا8عا "د RB 4وL
B
ع ياد, )7 ا2ن/ 1ا و
)ت,اس ه;يش Q6ا ا@ ا" •7ا;7
o
ا8لسم وا f% 9سا )ت!رW "ا7 )@
رگ6دX6 1ا 3?يTم ء)ل*ا! "د ا" اFن/ 1ا Gاد7 ره وا )ک?6ا 3?T6 &9سا
]6 "د ا" اFن/ )7 36 هدن"اد )گن R6اسو ا@ هار8ه 9سا هداد "ار0
ء)?يTم "ادم نا8ه "د اS د"اد )گن 5ه ا@ •ابS"ا "د 5H?م ء)ع;82م
]6 دا8ن "د [3تسه ياه)ع;82م Q6ا ء)8ه
o
ات6اFن و د?6ا8ن ريس د;,
[5يمان3م نا8س/ ا" ن/ ام )7 يد>او Gان )@ و د?6/ رHن"د د>او 5لاع
ام رس ي`ا@ )7 ي"اگن و N-ن ر% نا8س/ Qي8ه Šدن;ش هديمان
&د"اد"ار0
1ا و د6/3م ناسنا Q6ا 1ا@ )7 9سين Lيگنار@ •2TS ا6/ ŒUلاخلا RB 4
يم Qخس د;, N?6ر!/ ءهداعا ي"ا;شد يلا> "د د6;گ hN?6ر!/m )X
ا6 9سا رS"ا;شد ناسنا N?6ر!/ رگم و ‚9سا 3Fلا رما ربنامر!
Œ‚96اFن 3@ 5يHع تا?Dا7 Q6ا N?6ر!/
:$Lز aارhا زا :;*اC
ء)6/ "د RB 4وL
B
ع ياد, 41 يم hدع"m ءه";س 1ا .د6امر#
ه
5
.
7
ل)ا-
.
ا4
.
+, ار
.
1
h
.
9 :
1
L
,
ا4
.
J
5
ق
5
12.ن b
.
"
1
.
cا (,ت
1
m.ن ا
.

.
9 ا-
1
ر
.
.
3 م
1
.
)-
.
.
9
`
,
ا>
.
8,
1
)ا w
5

,
*
.

.
ه5 -
.
ه
,
م
,
1
F8
5 ,) K
.
ق,
7
V
.
L
5
p م
5
5
F8
1 .
3
Qيم1 Q6ا فار•ا 1ا و 5ي6/3م Pه"ا;8هO ام )7 دناهد6دن ا6/m
36 هدن"اد1ا@ وا 5X> يار@ &د?73م 5X> )7 9سا اد, و ‚5يها73م
hد?73م 3سر@اس> 9عرس )@ وا و [9سين
)ت#W Qيم1 فار•ا 1ا Qتسا7 ريس#S "د Q6رس#م يامد0 1ا 3cT@
&h9سا نا6اس"ا% و ناد?8شناد نا(لا* Žرم ن/ 1ا دارمm .دنا
)M Š9سا G+سا نا6رXشل تا>;ت! ن/ 1ا دارمm .دنا)ت#W رگ6د 3cT@
1ا ه1ادنا نا8ه )@ [د?@ا63م ر#} نانا8لسم )7 36 ه1ادنا )@
&mد;ش3م )تسا7 ناش ياF?يم1رس ءهدود(م و "ا#7 96د;4;م
225

و Gد-تم ";yع "د )86ر7 ء)6/ 1ا نارس#م ياFتشادر@ و ريسا#S )تبلا
و د"اد ا" د;, Qشو" يا?Tم و R8(م [38لع د6د4 تا!اشXنا 1ا Rب0
ناد?8شناد QXيل &9سين )ش0ا?م يار@ 3لا2م ‰يه ن/ د";م "د ا" ام
&د?6ا8ن )Dا"ا يد6د4 38لع ريس#S )86ر7 ء)6/ 1ا اS دناهدم/ د6د4 5لع
"ايس@ 3م;2ن ء)يc0 )@ د;, تاTلاgم ء)2يتن "داFتسي4;ل;ي4 Šي"/
Qيبg0 ء)-g?م "د Qيم1 ءهر7 .)7 9سا Q6ا ن/ و Šدناهديس" 38Fم
)ت!اXش 5ه 1ا ا;تسا “, 9يT0;م "د 3لو هدش “سب?م و هدرتسW
هد;@ د;, "ادم ر@ ن/ نا"ود 9عرس [رما Q6ا Rماع )7 9سا هدش
)7 ير*ا?ع و اه1اW 1ا 3W"L@ "ايس@ ياه9ي87 [)2يتن "د &9سا
يL7رم )T!اد يورين ء)لسو )@ [دن"اد د;, ء)•ا>ا "د ا" Qيم1 ءهر7
در• ن/ 1ا ’"ا, )@ Qيم1 šgس 1ا [ا;تسا “, ن;ماري% د;4;م
3گت!اXش )@ ر2?م [د;, ء)@;ن )@ )7 يرما Šدناهدش اه" و هد6درW
3بg0 U•ا?م "د ن/ فر• ود Nها7 و ا;تسا “, 9يT0;م "د Qيم1
[د;ش3م هدهاشم )7 9سا )ن;W Q6د@ &9سا هد6درW =;?4 و bا8ش
&د@ا63م Nها7 )تس;ي% د;, فار•ا 1ا Qيم1
)*رع Q6ا ناد?8شناد ه1ورما )7 9سا يا )
B
6رHن نا8ه Q6ا رWا f%
Lين ام [دن"اد?%3م 3Tg0 ا" ن/ و هد6درW Q^8gم ن/ 9(* )@
J;! ء)86ر7 ء)6/ R6و~S "د دنا;S3م )
B
6رHن Q6ا )7 5ي6;گ@ 5ينا;S3م
&د;ش هداد "ار0 3س"ر@ هاگ6ا4 "د [ر7eلا
د3دج (ت"”>نارت BTا*-
)7 ا" 56ر7 ن/ر0 38لع تاL2Tم 1ا ي"ايس@ R6و~S و ريس#S ناي86د0
نا(بس ياد, )@ 9سا هد;@ "ا;شد اFن/ 5F! 56د0 ياهرyع "د
&دنا )تشاد zسا" نا86ا اFن/ U6ا-> )@ )7 3لا> "د [ [دناهد;8ن {6;#S
•6ر0 Q} د> "د U6ا-> Q6ا 1ا يا ه"ا% R6و~S )@ )7 5ه يد"ا;م "د
5X> Yg0 ";• )@ د;, ت+6و~S 9(*ر@ [دنا)ت!ا6 9سد Qي-6 )@
ء)2يتن )@ 3@ايتسد [رما ]6 )@ 9بسن Y•ا0 5X> ار61 ŠدناهدرXن
&دبل•3م ا" ن/ 1ا 3Tg0
و R8> R6اسو 1ا 56ر7 ن/ر0 "اب,˜ 5ه 3X6 [3بيE ";ما Q6ا ء)ل84 1ا
تا6/ "د د6د4 R-ن 41 و 42 )7 9سا hf6m ء)7"ابم ءه";س 1ا
.د6;W3م
ا.2ق
1
.
لR. -
.

,
8
5
%1 م
.
1
)ا Dل?
5
1
)ا (+, م
1
4
5
.;
.
7
3"
,7
5t ا.2
1
لم
.
=
.
ا
.

.
9 م
1
4
5
.
) SG
.
3آ-
.
ن
.

5
ب
.

1
.
3 اL
.
ه
, ,ل
1
QL
,
:
1
L
,
م
1
4
5
.
)
)تشابنا 3تش7 "د ا" ناشنا7اين ام .)ک?6ا نان/ يار@ رگ6د ء)ناشن وm
Uل, يرگ6د ياه•7رم ن/ د?نام )@ ناش6ا يار@ و [56در7 "ا;س
h56در7
226

5ي6;گ@ 5ينا;S3م Yg0 ";• )@ د6د4 تا!اشXنا ء)6اس "د 1ورما اما
"د اFناسنا )7 9سا Aتش7 )يبش يرگ6د R6اسو [)#6رش ء)6/ دارم )7
3لDاسو رگ6د و "اg0 [رS;م د?نا8ه &د??73م هدا#تسا اFن/ 1ا )Xش,
"د ناش ء)ي_ا_ا و )Tتما ا@ ا" "ايس@ 3-ل, اS 9سا هد6درW :ارت,ا )7
&د?6ا8ن ا4 )@ ا4 Qيم1 يو"
اه#اب I3"LmL
هدناس" تاب_ا )@ د6د4 تاي@ر2S RDاسو Q6رت8Fم 1ا [اهدا@ )7 دنا
1ا ا" هد??7 "و"ا@ ياه)ناد [اهدا@ )7 )ن;گ?6د@ &دنا تاSابن ي1اس"و"ا@
Gا2نا ي"و"ا@ ء)يل8ع اS د??73م R8> 'نuم هايW ي;س )@ ر7eم هايW
ء)يل8ع ]6 نات,"د و ناهايW 1ا ي"ايس@ "د [)يل8ع Q6ا و دريW
&دشا@3م 38ت> )Xل@ ي"ور<
ء)6/ "د Rب0 bاس د* "اFM و "اLه ]6 [56ر7 ن/ر0 22 ءه";س 1ا
.9سا )ت#W hر2>m
P&اL
.
&,ام
.
>
.
7
)ا :
1
L
,
ا.2
1
)W
.1ن
.
m+
.
|
.
ق, ا
.
.
) Œ
.
ا
.

,7
)ا ا.2
1
ل*
.
"
1
.
9-
.
:
.
$,نز
,
اi.
,
ب ه
5
.
) م
1
5;1ن
.
9 اL
.
-
.

5

5
5
Cا.2
1

.
*
1
.
m+
.
f% [56در7 b1ان 3@/ نا8س/ 1ا و [56داتسر! هد??7 "و"ا@ ا" اهدا@ وm
hديتسين ن/ "اد)ناL, ا8ش و 56د;8ن =اريس ناد@ ا" ا8ش
ء)6/ "د نا?•8ه 57 .د6;W3م hفارعاm ءه";س 1ا
ا.t
,
X <
.
7;=
.
ه
, ,;م
.
=
1
"
.
'
1
.
د
.
3 :
. 1
$
.
ب
P
ار%1
5
ب Œ
.
ا
.

,7
)ا B5 *
,
ر
1
5
3 'e
,
.
7

.
ه5 -
.
.&ام
.
1
)ا ه
,
,
ب ا.2
1
)W
.
ن
.
m+
.
I
@
,
7
$L
.
د
@
.
ل
.
ب,)
5
_ا.2ق
1
*
5

P
pاق
.
,l
P
ابا8
.
*
.
I
1
.
7
لق
.
.
9
م
1
5
F
.
7
لV
.
.
) <.ت
1
م
.
1
)ا {
5
ر
,
i1 5ن D
.
,).e
.
C d
,
ار
.
م
.
.
7
Q)ا B7
,
5
C :
1
L
,
ه
,
,
ب ا.2ج
1
ر
.
R1
.
m+
.
ن
.

5
.
7
C.e.ت
اS دتسر!3م ناس"هد‡م Nت8>" Nي%اشي% ا" اهدا@ )7 9سوا وm
هدرم 3?يم1رس ي;س )@ ا" ن/ دن"ادر@ ا" "ابنارW ياهر@ا )7 هاگن/
P›ا, 1ا O يا ه;يم )ن;W ره 1ا و &56"و/ دور! نا"ا@ ن/ 1ا و 5ينار@
دشا@ &561اس3م ’"ا, Pاهرب0 1ا LينO ا" ناWدرم ناس?6د@ &56"و/ر@
hد6;ش ر7eتم ا8ش )7
  
227

›ری„ هجی;ن
&9سا 56ر7 ن/ر0 Q6ا Š3ل@ &&
9سد 3S/ •6اتن )@ )7 5ي6;گ@ 5ينا;S 3م 9شeW )•ن/ 3?شو" "د
.56ا )ت!ا6
1 ‘ [ن/ر0 1ا2عا ء)يc0 "د 5لع N-ن )?يم1 Qت,اس رس
B
يم
9سا 3س;8لم U6ا-> U6ر• 1ا 1ا2عا Q6ا ءهدهاشم يار@
و Nهو‡% نا";7 "د [5لع ها" Qت!رW Nي% "د ا@ رش@ )7
هاش 5لع [رگ6د 3S"ابع )@ &9سا )ت!ا6 9سد ناد@ •وا7
يم 1ا2عا يار-لا Gا ءه1او"د ديل7 &دشاب
2 ‘ )@ )2يتن Q6ا [ن/ر0 تا6/ ا@ 5لع U6ا-> U@اgS ءهدهاشم 1ا
ي"ا4 )شي8ه و bا
B
يس 3ت-ي-> ن/ر0 )7 د6/ 3م ر@ Z;<و
bاTتم "اWد"ور% =ات7 )7 )يعاد Q6ا "د Q6ار@ا?@ و &9سا
9Tسو )@ 3ناهر@ [9سا z6"اS ء)شي8ه و نام1 ء)8ه يار@
&د"اد "ايت,ا "د ا" 5لع \;ناي0وا
3 ‘ و هداد 9بسن 5لع )@ ا" يد?M 3Tg0 U6ا-> )X?6ا نايم
U6ا-> ن/ )X?6ا Qي@ و 5يناش;x@ اFن/ ر@ 9يT4رم \ابل oءا?@
1ا Rيل2S ا@ تاد;4;م و تاس;س(م 1ا اFن/ ريE د?نام ا"
د"اد هدFع ر@ اFن/ )@ 3هد N6ا"/ "د 5لع )7 3ش-ن
&د"اد د;4و Jر! [56ر6ex@
ا6 دشا@ يرHن )Xن/ 1ا 5عاO 38لع 9!رTم [رگ6د يريبTS )@
)@ اFن/ 9(* )7 دنام دها;, =;س?م 5لع )@ هاگن/ اS P3-ي->
1ا رگ6د [ديس" تاب_ا )@ اFن/ 9(* )Xن/ 1ا f% اما [دس" تاب_ا
Gد0 9سا f
B
> “ي(م )7 ن/ 1ا رSار! 3gي(م )@ 5لع “ي(م
&9شاeW د?ها;,
3م ";بع 5لع ء)•6"د 1ا )Xن/ ا@ Lين ن/ر0 38لع U6ا-> [ن/ر@ا?@
ريE 9ي-لgم )Xل@ هدنا8ن 30ا@ 5لع “ي(م "اy(نا "د 3لو [د??7
&د?شا@ 3م ا"اد ا" د;, دود(م
يم ا" د;Fش Q6ا )@ 3@ايتسد "د 5لع N-ن Fمان1و" )@ 5ينا;ت يا
"د )7 9سا Qشو" &دناس" 3م ام )@ ا" 1و" "اب,ا )7 5ينL@ bاkم
و šي(*
o
اتبسن "اب,ا 5ه [د"اد د;4و šي(* "اب,ا 5ه )مان1و" Q6ا
رS;م د?M GداyS 1ا a +kم a )مان1و" Q6ا رWا f% &žو"د "اب,ا 5ه
3س> تا?6اTم ء)2يتن "د fxس و داد رب, ام )@ ”?لاس Rن;S "د
ام يار@ رب, Q6ا ت";* ن/ "د [56دش هاW/ رب, Q6ا 9(* 1ا د;,
R6دبS [د"ادن د;4و ن/ "د د6درS ناXما )7 د;Fشم 9-ي-> ]6 )@
ادر! )مان1و" ن/ )7 رما Q6ا ";yS ام يار@ رگ6د )گناو &د;ش 3م
ا8لسم &9سا 3#ت?م \اسا 1ا [در7 دها;, •6eXS ا" •رب, ن/
)@ )مان1و" ن/ نا"اگن )مان1و" يد?ب6ا% [ام دLن نا?ي8•ا Q6ا ء)ش6"
)Xل@ 9سين "اب,ا \اXTنا "د اFن/ 90د ا6 [3تس"دو 3تسا" R*ا
يم )T0او نا6ر4 1ا ام د;, \;8لم ءهدهاشم [نا?ي8•ا Q6ا ~ش?م ‘
228

3تيT0;م "د ا" ام )T0او Q6ا 9(* 1ا ام ءهدهاشم bا> &دشاب
)@ )مان1و" ن/ "اب,ا د";م "د ا" N6;, رHن )7 داد دها;خن "ار0
يار@ و LWره رگ6د )7 5ي6ا8ن 5X> Qي?M و هداد رييS Gاع RXش
&9سين •6eXS R@ا0 ن/ "اب,ا )شي8ه
3cT@ ‹ش7 "د ن/ N-ن اTg0 &9سا Qي?M Lين رش@ 5لع ء)يc0
9ي-لgم )@ )7 د"اد 38ن ن/ ر@ ا" ام ن/ر0 38لع U6ا-> 1ا
)@ ا" ن/ر0 ياFتي-لgم ء)8ه يدT@ GاW "د و 5ي?7 "وا@ ن/ ف"اTم
&5ينL@ هرW ن/ 3بسن ياه )ت!ا6
38لع ياFشوا7 درX6و" ر@ •لاE نا6ر4 [9-ي-> Q6ا ها;W Q6رتF@
•;ختسد )شي8ه )Xن/ ءهو+ع )@ درX6و" Q6ا &9سا ام رyع "د
ا6 اهداFن [تاسسuم ناWورW 3تF4 1ا [9سا هد;@ رييS
•6اتن 9يسد0 يار@ )ن ا" 5لع )7 9سا )ت!رW "ار0 Lين 36اFتم;X>
9F4 Qي8ه )@ &د?ها;, 3م ناشد;, Y!ا?م يار@ )Xل@ ن/ )4;S
)4;S اS 9سا 3تسيSا8Wار% 3F4;S رتشي@ ر<ا> رyع "د 5لع
&3#سل! يd;ل;تنا
"د a 9سا يd;ل;?XS ءهد?6ا8ن Y0او "د )7 a 5لع [يو" Qي8ه 1ا
3لو =ايما7 رش@ يدام ياه )@™ا4 و اه1اين )@ 36;گخسا% ناديم
ري8< "د د;4;م ياFشسر% 1ا ي"ايس@ )@ 36;گخسا% ناديم "د
"د ناسنا ء)#ي}و )@ رتشي@ )7 36اFشسر% Š9سا هدنام"د ناسنا
Q6ا اS دنريW 3م •ابS"ا 5
j
لاع هاW "د يو N-ن و 3تسه ءهر6اد
هرم1و" =اS و •S "د رش@ )7 تامد-م و د";, 3م )M تاي> 3گ
&د;ش 3م "اد";,ر@ ت;Fش و 5Xش ياFSeل 1ا )ن;گM
هد;@ ر6LWان =ات7 Q6ا )7 9سا 9يT0او Qي8ه 9شادرHن "د ا@
U6ا-> ءه1;> )@ ا" 3ن/ر0 1ا2عا ء)يc0 "د د;, Q6وا?ع اS 9سا
ء)•6"د Qي8ه 1ا “-! ا" ن/ 1ا2عا و هد;8ن )تس@او يدام a 3س>
ريE 3>و" ياهور8ل0 )@ د?M 3?6وا?ع "د د?Mره و درگ?@ دود(م
Qه™ يا?F% ر@ هدام يورين ء)بلE 3لو هديش7 ›رس Lين دود(م
د;, "ايت,ا "د ا" ن/ '>ابم •لاE و هد8ع [ر<ا> رyع رش@
&9سا )ت!رW
4 ر@ هدL@اتش "ايس@ و Y6رس ي"eW [5يت#W 1ا@ =ات7 Q6ا "د )•ن/ ‘
&د;@ 56ر7 ن/ر0 38لع تا6/ 1ا 3شخ@
يار@ و د"اد د;4و 3SاL2Tم )Xل@ و هL2Tم ن/ر0 ء)6/ ره "د )تبلا
)@ ن/ "د د6د4 G;لع )7 1و" ن/ و &د;@ دها;, Qي?M Lين )شي8ه
ن/ر0 38لع داT@ا )7 9سا 1و" ن/ "د [د?@ا6 9سد د;, 1اور% هاگ4وا
Fن;W )@ و نا6دا ف+ت,ا ا@ ا" Gدرم ء)8ه )7 دش دها;, 3ل2تم 3ي
دنواد, Q6د ي;س )@ )تسد )تسد و ’;! ’;! [ناش6اه"وا@ ن;8?ها"
&دش دها;,
ء)6/ هاگشي% "د N6;, ناع™ا و نا86ا ء)8ه ا@ )7 9سا2?6ا "د و 93
يم "ار0 hR8نm ءه";س 1ا ن/ر0 9ينا-> و b+4 و ه;Xش )@ و 56ريگ
229

ا2ن/ [56;ش3م 5يلسS نا(بس 3
B
> "اWد"ور% ناد6وا4 =ات7 Q6ا [56ر7
.د6امر!3م )7
ا4
.
.ن+
5
ر
,
V
1.;+
.
ه
, ,تا
.
3آ م
1
5
F3ر
,
5
$*
.
ه
,
.
7
ل,)
5
دم
1
8
.
1
)ا B1 ق
5
-
.
ناشن ا8ش )@ ا" NSا6/ يدو1 )@ &9سا اد, ن/ 1ا N6اتس .;گ@ m
h9,ا?ش ديها;, ا" ن/ و [داد دها;,
ء)6/ Lين و 53 يم )7 h9لy
B
!m ءه";س 1ا .د6;گ
م
1
4
5
.
) :
.
.
7
$
.
ب.;
.
3 <
.
7;=
.
م
1
4
,
>
,
?
5

.
9 (+, -
.
/
,
ا+
.
0ا (+, ا.2,تا
.
3آ م
1
4
,

,
52*
.
G
د$4
,
A. &@(
1
A. B7
,
5
C <
.
لع. ه
5
.

.
9 D
.
,
7
بر
.,
ب E
,
1
F
.
3 م
1
.
)-
.
.
9 6
5
7
8
.
1
)ا ه
5
.

.
9
اS د;8ن 5يها;, ناش6د@ f#نا و Jا!/ "د ا" د;, ياه)ناشن يدو1 )@m
)7 9سين 3!ا7 ا6/ [9سا U> د;, وا )7 ددرW Qشو" ناش6ار@
h‚9سا يLيM ره دهاش ت"اWد"ور%
Lين ام و Šيد;8ن ام )@ ا" N6;, تا6/ )7 Œا"اWد"ور% ا" ;S دا@ N6اتس
&5يت,ا?ش ا" اFن/
و Š36ا8ن3م Lين نام ناWد?6/ )@ ا" د;, تا6/ )7 ا" ;S دا@ N6اتس
&د?سا?ش3م ا" اFن/ Lين ناش6ا
Q6رS Qشو" Q6ا و Š3-> د;, ;S )7 Œا"اWد"ور% ا" ;S ر@ N6اتس
&9سا ام نام1 9-ي->
&يا"اي@ –+,ا ";61 )@ ا" نا8لا8عا و ر6ex@ ام 1ا Œا"اWد"ور%
96اده N6;, يا<" و نا86ا ها" )@ [U> ها" )@ ا" ام Œا"اWد"ور%
&امر#@
نادرW "اد";,ر@ د;, نا6ا% 3@ تر#م و 98>" 1ا ا" ام Œا"اWد"ور%
اFن/ نايم رگ6د اS 1اس ";?م نا86ا ";ن )@ ا" 9ناWد?@ ياFلد Œا"اWد"ور%
&ددرگن Rƒا> 3@ا2> ‰يه 9-ي-> نايم و
:$م)اV)ا `" ا3 uK$جL w$م* K3رق Dنا
نا3ا!
230

تايآ تسرهف
1 Pار
o
يsk
j
7 اo!+sت,l ا s)يs!
l
او
K
د4
j
j
;
j
ل s)
j
B
للا
s
ر
l
ي
j
E sد?عs Q
l
مs ن
j
ا
j
7
l
;
j
ل
j
و ن
j
اjءر
l
K-
l
لا ن
j
ور
K
j
B
@
j
دjت
j
6 +j!
j
pO ‘ „ اسن …ء
82 &†
2 ‘ Pا
o
دي
s
Fشj s)
j
B
للا
s
@ qj#
j
7
j
و ن
j
و
K
د
j
Fشl
j
6 tK
j
XsD·8
j
l
لا
j
و s)8s
l
لsT
s
@ )
K
j
لL
j
ن
j
p ]
j
l
ي
j
ل
s
˜ bj L
j
ن
j
p œ8
js
@
K
د
j
Fشl
j
6 )
K
j
B
للا Q
s
sX
j
لO
…ءاسن„ 166 &†
3 ‘ s)sSا
j
6/ اور
K
j
B
@
j
B
د
j
يsل ›
n
"
j
ا
j
بم
K
]
j
l
ي
j
ل
s
˜
K
هاj?
l
لL
j
ن
j
p =
n
اjتs7
ن/ تا6/ ءه"ا@ "د اS 56ا هدر7 b1ان ;S ي;س )@ ا" ن/ )7 9سا ›"ابم 3@ات7 Q6اm
hد?ش6د?ي@ …–„ 29 †
74 ا
j
F
K
لاj#l0
j
p =
|
;
K
لK0 q
j
لjع G
l
j
p ن
j

l
K-
l
لا ن
j
ور
K
j
B
@
j
دjت
j
6 +j!
j
p
هدش هداFن 36اهR#0 ناشƒاهbد ر@ )7 ا6 [د?ش6دنا38ن ن/ر0 تا6/ )@ رگم ا6/
…د8(م„ h‚9سا 24 †
75 &=
s
ا
j
ب
l
لwا 3sلوw ت| ا
j
6-
s

j
F
j
B?لا
j
و R
s
l
ي
j
B
للا ف
s
+sت,l ا
j
و v
s
"
l

j
و تs ا
j
وا8
j
س
j
B
لا U
s
l
ل,j 3s! ن
j
B
s
˜
v
s
"
l

j
و تs ا
j
وا8
j
س
j
B
لا U
s
l
ل,j 3s! ن
j
ور
K
j
B
Xj#jت
j
6
j
و 5
l
s
F
s
@;K?4
K
q
j
لjع
j
و ا
o
د;
K
TK0
j
و ام
o
ا
j
يs0 )
j
j
B
للا ن
j
ور
K
K
7le
j
6 Q
j
6se
j
B
لا
s

j
B?لا =
j
اjejع اj?s-j! ]
j
jنا(
jl
بس
K
+s•ا
j
@ اjejه 9
j
l-
j
ل,j ام
j
اj?
j
B
@"
j
يار@ [1و" و •ش ندم/ رگ6دX6 3% "د و Qيم1 و اFنا8س/ N?6ر!/ "د
o
ا8لسمm
هداتس6ا Pbا;>ا )8ه "دO ا" اد, )7 نانا8ه &9سا Pهد??7Yنا0O ياه)ناشن در, ناب>ا*
&د?ش6دنا3م Qيم1 و اهنا8س/ N?6ر!/ "د و د??73م دا6 هديم"/ ;لF% )@ و )تسشن و
I1ود NS/ =اeع 1ا ا" ام f% Œ;S 3هL?م [ياهد6ر!اين هد;Fي@ ا" اF?6ا Œا"اWد"ور% .P)7O
…نار8ع b/„ h"اد@ ناما "د 190 a 191 &†
6 ‘ Kءا8
j
j
ل
K
T
l
لا sهsدا
j
بعs Q
l
مs )
j
j
B
للا qشj خl j
6 ا8
j
j

s
˜
…ر•ا!„ hدن"اد اور% وا 1ا )7 د?ƒا8لع “-! اد, ناWد?@ 1ا وm 28 † &
7 ‘ Q
j
مs
j
و ا
j
FKنا
j
;
l
ل
j
p اo#sلjتخl م
K
ت| ار
j
8
j
j_ s)
s
@ اj?4
l
ر
j
,l
j
~j! oءام
j
sءا8
j
س
j
B
لا Q
j
مs bj L
jlن
j
p )
j
j
B
للا ن
j
B
j
p ر
j
jS 5
l
j
ل
j
p
s

j
Tlنwا
j
و =
s
B
ا
j
و
j
B
دلا
j
و \
s
ا
j
B?لا Q
j
مs
j
و &
n
د;س
K

K
ي
s
@ار
j
j
E
j
و ا
j
FKنا
j
;
l
ل
j
p ‹n sلjتخl م
K
ر
n
8
l
>
K
j
و {
n
ي
s
@
n
د
j
د4
K
b
s
ا
j
ب2
s
l
لا
"
n
;K#
j
E L
n
6
s
Ljع )
j
j
B
للا ن
j
B
s
˜ Kءا8
j
j
ل
K
T
l
لا sهsدا
j
بعs Q
l
مs )
j
j
B
للا qشj خl j
6 ا8
j
j

s
˜ ]
j
sلje
j
7 )
K
Kنا
j
;
l
ل
j
p ‹n sلjتخl م
K
اد, )7 ياهد6دن ا6/m )7 36اهه;يم ن/ Pء)ليسو )@O و د"و/ دور! 3@/ نا8س/ 1ا
ديxس Pياه)W" وO اهها" اهه;7 3,ر@ 1ا و ‚56د"و/ نوري@ 9سا ن;W )ن;W ن/ ياه”ن"
وO ا8لع “-! اد, ناWهد?@ 1ا و &56د"و/ ”ن" ر% هايس و ‹لتخم ياه”ن" )@ ن;W;لW و
…ر•ا!„ h9سا هدن1رم/ د?84"ا اد, Œي"/ &د?سسرS3م وا 1ا )7 Pدنا نا6اناد 27 a 28 &†
8 ‘
j
;Kه `
s
˜ )
j
j
ل
s
˜ ` “s س
l s-
l
لا
s
@ ا8
o
sDاj0
s
5
l
لsT
l
لا ;
K
لو
K
p
j
و tK
j
XsD+8
j
l
لا
j
و
j
;Kه `
s
˜ )
j
j
ل
s
˜ ` )
K
j

j
p )
K
j
B
للا
j
د
s
Fشj
5
K
يsX(
j
l
لا L
K
6
s
L
j
T
l
لا
و 9سين يد;بTم ‰يه وا L4 )7 دهد3م 3ها;W [د"اد Gاي0 bدع )@ ه"ا;8ه )7 اد,m
‰يه [9سا 5يX> و انا;S )7 وا L4 P)7 د?هد3م 3ها;W LينO نا";شناد و PواO ناگتشر!
…نار8ع b/„ h9سين يد;بTم 18 &†
9 ‘
K
B
U(
j
l
لا )
K
j

j
p 5
l K
F
j
ل Q
j
j
B
ي
j
بjت
j
6 q
j
Bت>
j
5
l
s
Fسs K#lن
j
p 3s!
j
و J
s
اj!-ا 3s! اj?sSا
j
6/ 5
l
s
F6
s
رK?س
j
5يها;, ناش6د@ ناشƒاهf#ن "د و Jا!/ "د ا" د;, ياه)ناشن و تا6/ يدو1 )@m
…9لy!„ &h9سا U> د;, وا )7 ددرW Qشو" ناش6ار@ اS [د;8ن 53 &†
10 ‘ Q
j
ي8s
j
لا
j
T
l
لsل to 8
j
>
l
"
j
`
s
˜ ›
j
اj?
l
لس
j
"
l
j
p ام
jj
و
hناي8لاع يار@ 3ت8>" رگم [ربماي% يا ا" ;S 56داتسر#ن ام وm )89:;<= 107 .>
11 7 ار
o
6sejن
j
و ار
o
يشs j
@ \
s
ا
j
B?لsل to
j
B!ا
j
7 `
s
˜ ›
j
اj?
l
لس
j
"
l
j
p ام
jj
و
…ابس„ hGدرم Gا8S يار@ هد?هد"ادشه و رگS"اش@ L4 [ا" ;S 56داتسر#ن امm 28 &†
12 ‘ ا
o
Tي8s 4
j
5
l
K
X
l
ي
j
ل
s
˜ s)
j
B
للا bK ;س
K
"
j
3sBن
s
˜ \
K
ا
j
B?لا ا
j
F
K
B
6
j
p ا
j
6 Rl K0
…فارعا„ hا8ش 3ما8S ي;س )@ 56اد, ءهداتسر! Qم نا8W3@ Œنامدرم يا ;گ@m
158 &†
13 ‘ ن
j
;
K
لsg
l
ب8
K
l
لا =
j
اjS"
l
` اo™
s
˜ ]
j
s?ي8sj
ي
s
@ )
K
K
B
gخKjS `
j
و =
|
اjتs7 Q
l
مs s)sل
l
بj0 Q
l
مs ;
K
لlتjS 9
j
l?
K
7 ام
jj
و
231

ا" 3@ات7 د;, 9سا" 9سد ا@ و يدنا;,38ن Q6ا 1ا Nي% ا" 3@ات7 ‰يه ;S وm
…ت;بک?ع„ hدندات!ا3م ]ش )@
o
اTg0 ناش6دناR•ا@ )نرWو [3تش;ن38ن 48 &†
14 ‘ ا
j
Fjن
l
ور
j
jS |د8
j

s
ر
l
يj
s
@ تs ا
j
وا8
j
س
j
B
لا
j
Yj!"
j
يse
j
B
لا )
K
j
B
للا
[دي?يب@ ا" اFن/ ا8ش )7 36اهن;تس نود@ ا" اFنا8س/ )7 9سا 3Sا™ دنواد,m
…دع"„ h9شار!ار@ 2 †
15 ‘ ن
j
;(
Kj
بس
l j
6 ]
|
j
لj! 3s! R
n
B
K
7
j
و
…f6„ hدنا "وا?ش يرFxس "د اFن/ Gاد7 رهm 48 †
16 ‘ ]
|
j
لj! 3s! R
n
B
K
7
j
و
s

j
F
j
B?لا
K
U
s
@اس
j
RK
l
ي
j
B
للا `
j
و ر
j
8
j
j-
l
لا ›
j
s
"
l
دKS ن
l
j
p ا
j
F
j
ل 3s
j
بl?
j
6 f
K
8
l
ش
j
B لا `
ن
j
;(
Kj
بس
l j
6
1و" ر@ •ش )ن و دس" ار! هام )@ )7 د6اش ا" ديش";, [5لاع 5H?م •درW "د )نm
…f6„ hدن"وا?ش نا6ا%3@ ياc! "د 3?يTم "ادم "د ]6 ره و دريW3م 9-بس 48 †
17 ‘ ا,o 1
j
ر
l
j
@ ا8
j K
Fj?
l
ي
j
@ Rj
j
T4
j
j
و ’
n
ا4
j
K
p š
n
l
لمs اjejه
j
و ت
n
ار
j
K! =
n
lejع اjejه Q
s
l

j
(
l j
ب
l
لا ’
j
ر
j
م
j
يse
j
B
لا
j
;Kه
j
و
ا"
o
;2
K
(
l
م
j
ار
o
2
l
>s
j
و
و ا"ا;W =/ يا"اد 3X6 Q6ا )7 9خيم/"د 5ه )@ ا" ا6"د ود )7 3Sا™ 9سوا وm
اFن/ Qتخيم/ 5ه )@ Qي> "د =/ ود Q6ا Qي@ و 9سا zلS و ";ش [رگ6د ن/ و Q6ريش
…نا0ر!„ hد?شا@ اد4 5ه 1ا )شي8ه اS د"اد "ار0 3ل6ا> و )gساو 53 †
18 ‘ ن
s
ا
j
يs
l
ب
j
6 ` In 1
j
ر
l
j
@ ا8
j K
Fj?
l
ي
j
@ ن
s
ا
j
يs-jت
l
ل
j
6 Q
s
l

j
(
l j
ب
l
لا ’
j
ر
j
م
j
"د )7 ي;(ن )@ [9خيم/ "د 5ه )@ ا" Q6ريش و ";ش يا6"د ود )7 3Sا™ 9سواm
ي8ن "د 5ه )@ )7 داد "ار0 3ل6ا> ءهدر% اFن/ نايم Q8>"„ hدنLيمœ 19 ‘ 20 †
19 ‘ =
s s
رl8
j
l
لا
j
و J
s s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
"
j
h=رم و Jرشم "اWد"ور%m …ارTش„ 28 †
20 ‘ Q
s
l
ي
j
@
s
رl8
j
l
لا =
K
B
"
jj
و Q
s
l
يj0
s
رشl 8
j
l
لا =
K
B
j
hQي@رم و Qي0رشم "اW"دور%m …Q8>رلا„ 17 †
21 ‘ =
s s
"اj8
j
l
لا
j
و J
s s
"اشj 8
j
l
لا =
s
B
"
j
hاه=رم و اهJرشم "اWد"ور%m …’"اTم„ 40 †
22 ‘ ن
j
ور
K
j
B
7jejS 5
l
K
X
j
B
ل
j
T
j
ل Q
s
l
ي4
j
l
و1
j
اj?l-
j
ل,j |ء3
l
شj RB
s
K
7 Q
l
مs
j
و
hد6ريW تربع ا8ش )7 د6اش اS [56د6ر!/ Pهدام و رنO )ن;W ود يLيM ره 1ا وm
…تا6"ا™„ 49 †
23 ‘ ن
j
;8
K
j
ل
l
T
j
6 ` ا8
j
B
مs
j
و 5
l
s
Fسs K#lن
j
p Q
l
مs
j
و v
K
"
l
wا 9
K s
بl?KS ا8
j
B
مs ا
j
F
j
B
ل
K
7 ’
j
ا
j
و1
l

j
U
j
ل,j يse
j
B
لا ن
j
ا(
jl
بس
K
[د?ناد38ن )•ن/ 1ا و [ناشد;, 1ا Lين و دنا6و"3م Qيم1 )M ن/ 1ا )7 36اد, ›ا%m
…f6„ h9سا هدينادرW هدام و رن ا" )8ه 36 †
24 ‘ ا8
j
Kهاj?l-jتj#j! اo-lS"
j
اjتjنا
j
7 v
j
"
l

j
و تs ا
j
وا8
j
س
j
B
لا ن
j
B
j
p اور
K
j#
j
7 Q
j
6se
j
B
لا ر
j
j
6 5
l
j
ل
j
و
j
p
)Tس;S و 5يت!اXش@ ا" اFن/ ام و دند;@ )تس@ Qيم1 و اهنا8س/ )7 دند6دن نار!ا7 ا6/m
…ايبنا„ h56داد 30 †
25 ‘
K
ه
K
ديsTKن U
|
l
ل,j bj j
B
و
j
p اjن
l
p
j
د
j
@ ا8
j
j
7 •
s

K
X
l
لsل RB
s
2
s
سsB
لا 3
Bs
j
g
j
7 jءا8
j
س
j
B
لا ي
s
;
l
gjن G
j
l
;
j
6
m ن/ N?6ر!/ bوا bا> )@ و 5ي•ي% 5ه"د "ام;• د?نام ا" اهنا8س/ )7 ي1و"
h5ينادرW1ا@ …ايبنا„ 104 †
26 ‘ اjت
j
لاj0 اoهر
l
j
7
l
و
j
p اoع
l
;
j
• ا
j
يsتlDsا v
s
"
l
¸sل
j
و ا
j
F
j
ل bj اj-j! ن
n
ا,j K
د 3
j

j
و sءا8
j
س
j
B
لا q
j
ل
s
˜ i
j
;jتس
l
ا 5
j
B
K_
Q
j
يsTsDا
j
• اj?
l
يjS
j
p
Nي@ يدود اهنا8س/ )7 3لا> "د و د;8ن Rما7 )4;S اهنا8س/ 9-ل, )@ هاW ن/ وm
"د اد, ي;س )@ )8ه Qيم1 و نا8س/ يا )7 د;مر! N6;, 3?6;XS رما )@ f% [د;بن
[د?تشاد )<رع اFن/ [دي@اتش@ 9هار7 و رب4 )@ ا6 9بE" و J;ش )@ U> نامر! 9عا•ا
…9لy!„ h5ي@اتش3م ;S ي;س )@ Rيم bا87 ا@ 11 &†
27 ‘ •
s

K
X
l
لsل RB
s
2
s
سsB
لا 3
Bs
j
g
j
7 jءا8
j
س
j
B
لا ي
s
;
l
gjن G
j
l
;
j
6
…ايبنا„ h5ي•ي%3م 5ه"د "ام;• د?نام ا" اهنا8س/ [Ž"L@ ء)ماگ?ه 1و"m 104 †
28 ‘
n
Ys0ا
j
;
j
ل ]
j
sB
@"
j
=
j
اjejع ن
j
B
s
˜ [
s
";2
K
س
l
8
j
l
لا
s
ر(
l j
ب
l
لا
j
و
232

دها;, Y0او نار!ا7 ر@ ت"اWد"ور% =اeع )تبلا [نا1ور! NS/ ياها6"د )@ 5س0m
…";•„ hدش 6 ‘ 7 †
28 ‘ ت
l
ر
j
2
sB
س
K
"
K
ا(
js
ب
l
لا اj™
s
˜
j
و
…ر6;XS„ hدندرW "و)لTش NS/ ن;M اها6"د )7 3ماگ?ه وm 6 †
29 ‘ ت
l
ر
j
2
sB
K! "
K
ا(
js
ب
l
لا اj™
s
˜
j
و
…"اg#نا„ hدندرW ر2#?م اها6"د )7 3ماگ?ه وm 3 †
30 ‘ ن
s
اjه
Bsدلا
j
7 o•
j
د"
lj
و 9
l
jنا
j
Xj! Kءا8
j
س
j
B
لا 9s
j
B-شj
lنا اj™
s
¹j!
و =اeم QEو" ن;M و ن;WIرس RW ن;M اS د;ش )ت!اXش نا8س/ )7 هاW ن/m
…Q8>"„ hددرW ناو" 37 †
31 ‘ Q
s
l
FsT
l
لا
j
7 bK ا
j
ب2
s
l
لا ن
K
;
K
XjS
j
و [R
s l
F8
K
l
لا
j
7 Kءا8
j
س
j
B
لا ن
K
;
K
XjS G
j
l
;
j
6
…’"اTم„ hد;ش هد1 5ش% ن;M اهه;7 و د;ش )ت,ادW Lل! نا8س/ )7 ي1و"m 8 ‘ 9 †
32 ‘ i
j

j
B لsل tojعاL
j
Bjن [q
j
H
j
ل ا
j
F
j

s
˜ +
j
7
و رس اS 9سا "و)لTش اFن/ ر@ I1ود NS/ )Xل@ [دن"اد?%3م )7 9سا نا?M )نm
hدنا1;س@ ا" ناشمادنا و ت";* …’"اTم„ 15 ‘ 16 †
33 ‘ ر
n
6sدj0 |ء3
l
شj RB
s
K
7 q
j
لjع )
j
j
B
للا ن
j
B
s
˜ =
K
ر
j
l0
j
p
j
;Kه
l
و
j
p
s
رy
j
j
ب
l
لا š
s
8
l
j
ل
j
7 `
s
˜ stjعاس
j
B
لا ر
K
م
l
j
p ام
jj
و
)تبلا و 9سين Nي@ ن/ 1ا رS]6دLن ا6 [ند1 5ه ر@ 5شM د?نام )@ 9ماي0 "ا7 وm
…R(ن„ h9سا انا;S LيM )8ه ر@ دنواد, 77 †
34 ‘ ا
j
Fيs! ام
j
9
l
j-
l
ل
j
p
j
و [ت
l
j
B
دم
K
v
K
"
l
wا اj™
s
˜
j
و [9
l
j
B ->
K
j
و ا
j
F
sB

j
sل 9
l
jنs™
j
p
j
و [9
l
j
B-شj
lنا Kءا8
j
س
j
B
لا اj™
s
˜
9
l
j
B
لخjjS
j
و
)7 دLس و دهد ار! •;W U> نامر! )@ و د;ش )ت!اXش نا8س/ )7 3ماگ?هm
)تشاد bد نو"د )M ره و د;ش )ت,اس “سب?م Qيم1 )7 3ماگ?ه و در6e% ا" وا نامر!
†Jا-شنا„ hد?X!ا نوري@ ا" )8ه
35 ‘ R
K
B
K
7 RK
jهlejS ا
j
Fjن
l
ور
j
jS G
j
l
;
j
6 [5
n
يsHjع nء3
l
شj stjعاس
j
B
لا tj
j
لL
j
l
ل1
j
ن
j
B
s
˜ 5
l
K
X
j
B
@"
j
ا;K-
j
BSا \
K
ا
j
B?لا ا
j
F
K
B
6
j
p ا
j
6
i"
j
ا
j

K s
@ 5
l
Kه ام
jj
و i"
j
ا
j

K
\
j
ا
j
B?لا iر
j
jS
j
و ا
j
F
j
ل8
l
>
j
R
|
8
l
>
j
تs اj™ R
K
B
K
7
K
Yc
j jS
j
و 9
l j
T<
j
"
l
j
p ا8
j
B
jع |t
j
T<s ر
l
م
K
n
د6sدشj s)
j
B
للا =
j
اjejع Qj
B
sX
j
ل
j
و
"ايس@ ء)_دا> 9ماي0 1و" ء)لLل1 )7 ديشا@ "اWLيهر% و \رSاد, Œنامدرم ياm
هدهاشم ا" 3تخس و Ž"L@ ء)ماگ?ه 1و" ن/ [د;@ دها;, 3تخس ء)T0او و Ž"L@
"ا@ Qتس@/ ره و د?7 •;مار! ا" د;, R#• b;ه 1ا هدريش ن1 ره )7 ي1و" &دي?73م
)7 3S";* "د &يرگ?@ 9سم و د;خي@ 1و" ن/ 9ش>و 1ا ا" Gدرم و د?X#ي@ ا" د;, R8>
…•>„ h9سا 9خس "ايس@ دنواد, =اeع QXيل و د?تسين 9سم 1 †
36 ‘ 3sت
j
B
لا s)sت
j
ليys
j!
j
و [s)ي,s
j
p
j
و s)sت
j
ب>s ا*
j j
و [s)يs?
j
ب
s
@ |es^مs
l
;
j
6 =
s
اjejع Q
l
مs يsدjتl#
j
6
l
;
j
ل G
K
s
ر2
l
8
K
l
لا
K
B
د
j
;
j
6
s)ي2
s
l?
K
6 5
j
B
K_ ا
o
Tي8s 4
j
v
s
"
l
wا 3s! Q
l
م
jj
و [s)6
s
وluKS
[نادن1ر! 3تسنا;S •ا7 )7 د?73م و1"/ و دن"اد 9سود 1و" ن/ "د Qيمر2مm
)7 ا" )7 ره 5ه و دندر7 Nت6ا8> )شي8ه )7 ا" •ا)ليب0 ناش6;, 5ه و "دار@ [رس8ه
…’"اTم„ hد@ا6 تا2ن =اeع نا 1ا و دنادرW د;, ياد! [9سا Qيم1 يو" "د 11 ‘ 14 †
37 RB
s
K
Xsل [s)يs?
j
@
j
و s)sت
j
ب>s ا*
j j
و [s)ي
s
@
j
p
j
و s)مs
B
K
p
j
و [s)ي,s
j
p Q
l
مs Kءر
l
8
j
l
لا رK
B
s#
j
6 G
j
l
;
j
6 [tK ,
j
B اy
j
B
لا تs jءا4
j
اj™
s
¹j! ‘
s)يs?l
K
6 ن
n
l
~شj |es^م
jl
;
j
6 5
l K
Fl?مs º
| s
رم
l
ا
ي1و" 1و" ن/ [ديس" ناش6ا •;W )@ هد?هدناXS ياد* و دا6ر! ن/ )7 هاW ن/m
"د [Nنادن1ر! و ن1 1ا و •"د% و "دام 1ا و دL6رW3م •"دار@ 1ا صخش ره )7 9سا
…fبع„ hد1ادرxن f7 ‰يه )@ )7 9سا د;, "ا7 "ات!رW نا?M f7 ره 1و" ن/ 33 ‘ 37 †
38 ‘ Q
j
ي>s bn ا8
j
4
j
ا
j
Fيs! 5
l
K
X
j
ل
j
و [ن
j
;
K
ل
K
7
l
~jS ا
j
Fl?مs
j
و
K
Ys!اj?م
jj
و nءفl sد ا
j
Fيs! 5
l
K
X
j
ل ا
j
Fj-
j
ل,j G
j
ا
j
Tlنwا
j
و
ن
j
B
s
˜ f
s
K#lنwا
B
U
s
شs
s
@ `
s
˜ s)يssلا
j
@ ا;Kن;
K
XjS 5
l
j
ل |د
j
ل
j
@ q
j
ل
s
˜ 5
l
K
X
j
لاj-l_
j
p RK 8s (
l jS
j
و [ن
j
;>
K
ر
j
س
l jS Q
j
ي>s
j
و ن
j
;(
K
6
s
رKS
ن
j
;8
K
j
ل
l
TjS ` ام
j

K
U
K
لخl j
6
j
و toj?6
s
1
j
و اjه;
K
ب
j

l
jتsل ر
j
ي8s (
j
l
لا
j
و bj اj
s
ب
l
لا
j
و Rj
l
يخj
l
لا
j
و [5
n
ي>s "
j
فn وKءر
j
j
ل 5
l
K
X
j
B
@"
j
و 9يها!" ن/ "د ا8ش يار@ [در7 Uل, رش@ :;ن :ا#تنا يار@ ا" نا6ا%"اFM وm
هاW ن/ [9سا 36اب61 ا8ش يار@ اFن/ "د و د6";,3م اeE اFن/ 9ش;W 1ا و 9سا 3T!ا?م
ياه"ا@ و &د6ر@3م هاWارM )@ ا" اFن/ )7 3ماگ?ه و دينادرW3مر@ هاWارM 1ا ا" اFن/ )7
o
اTg0 [ديسر@ ديتسنا;S38ن ناد@ اFند@ 9-شم ا@ L4 )7 دنر@3م يرFش )@ ا" ا8ش
R82S و ي"ا;س يار@ ا" ž`ا و رتش و •سا و 9سا نا@رFم و فوؤ" ا8ش "اWد"ور%
233

ا8ش Pي"ا;سO يار@ ديناد38ن 1;?ه )7 5ه يرگ6د 36اهLيM و دينادرW ا8ش رخسم
…R(ن„ hد?6ر!/3م 5 ‘ 8 †
39 ‘ 9
K s
بl?
K
6 [ن
j
;8
K
يسs KS s)يs! ر
n
2
j
شj )
K
l?مs
j
و =
n
ار
j
شj )
K
l?مs 5
l
K
X
j
ل oءام
j
sءا8
j
س
j
B
لا Q
l
مs bj L
j
ن
j
p يse
j
B
لا
j
;Kه
تs ار
j
8
j
j
Bkلا RB
s
K
7 Q
l
مs
j
و =
j
اj?lع
j

j
و Rj يخs
j
B?لا
j
و ن
j
;Kت
l
6L
j
B
لا
j
و j:"
l
L
j
B
لا s)
s
@ 5
l
K
X
j
ل
نات,"د و ديماشاي@ ن/ 1ا اS در7 b1ان =/ ا8ش يار@ نا8س/ 1ا )7 36اد, 9سواm
و دن;ش "اد";,ر@ •اهLبس و Žر@ 1ا تانا;ي> و ن/ ءه;يم 1ا ا8ش اS ديهد •"ور% ا"
)8ه 1ا و ";گنا و ن;ت61 و امر, نات,"د [د6ور@ نا"ا@ =/ ن/ 1ا ا8ش ياه9عا"1 5ه
†R(ن„ hتا4ه;يم :ا;نا
40 ‘ 3s! ن
j
B
s
˜ sه
s
رم
l
j
~
s
@ ت
n
ار
j
خ
j
B س
j
م
K
G
K
;2
K
K
B?لا
j
و ر
j
8
j
j-
l
لا
j
و f
j
8
l
ش
j
B لا
j
و "
j
ا
j
F
j
B?لا
j
و Rj
l
ي
j
B
للا 5
l
K
X
j
ل ر
j
خ
j
B س
j j
و
ن
j
;
K
لs-
l
T
j
6
|
G
l
;j-sل ت| ا
j
6- ]
j
sلj™
رخسم نودرW "د ا8ش 3ناWدن1 يار@ ا" هام و ديش";, و 1و" و •ش 5ه وm
ياه)ناشن "ا7 Q6ا "د [9,اس رخسم N6;, نامر! )@ ا" نا8س/ ناW"اتس و 9,اس
h9سا "اد6د% در, Rها يار@ اد, ت"د0
41 ‘ ا
j
Fjن;س
K j
ب
l
لjS toj
ي
l
ل>s )
K
l?مs ا;4
K
s
رخl jتس
l jS
j
و
o
ا
B
6
s
ر
j

o
ا8(
l
j
ل )
K
l?مs ا;
K
ل
K
7
l
~jتsل ر
j
(
l j
ب
l
لا ر
j
خ
j
B س
j
يse
j
B
لا
j
;Kه
j
و
ن/ Pb+> نا6L@/O 9ش;W 1ا اS در7 رخسم ا8ش يار@ ا" ا6"د )7 36اد, 9سوا وm
†R(ن„ hدي6ا"اي@ ا" QS و هدر7 ’ارختسا ن/ "د د;4;م دا;م و اه";61 1ا و دي?7 )6eS
42 ‘
ت| ام
j
+jع
j
و [ن
j
و
K
دjت
l
FjS 5
l
K
X
j
B
ل
j
T
j
B
ل
o
+
K
بس
K j
و
o
ا"ا
j
Flن
j
p
j
و 5
l
K
X
s
@
j
دي8sjS ن
l
j
p 3
j
سs ا
j
و"
j
v
s
"
l
j
wا 3s! qj-
l
ل
j
p
j
و
ن
j
و
K
دjت
l
F
j
6 5
l

s
52
l
j
B?لا
s
@
j
و
و ديهر@ Qيم1 يو" "د 3?ماان و =ارg<ا 1ا اS داF?@ Qيم1 "د Ž"L@ ياهه;7 Lين وm
و رگ6د يا8?ه" ياه)ناشن و د?شا@ ن;8?ه" ا" ا8ش اS د6ر!/ ا" اهها" و اه"اب6;4
يم ن;8?ه" ناW"اتس ا@ اFن/ Qي?•8ه †R(ن„ hدن;ش
43 ‘ ن
|
ا
j
بس
l
(
Ks
@ ر
K
8
j
j-
l
لا
j
و f
K
8
l
ش
j
B لا
…Q8>"„ hد??73م 97ر> Uي0د ء)بسا(م و GاHن \اسا ر@ هام و ديش";,m 5 †
44 ‘ Q
j
يs?سsB
لا
j
د
j
دjع ا;8
K
j
ل
l
Tjتsل bj
s
1اj?م
j

K
ه"
j
j
B
دj0
j
و ا"
o
;Kن ر
j
8
j
j-
l
لا
j
و oءا
j
ي<s f
j
8
l
ش
j
B لا Rj
j
T4
j
يse
j
B
لا
j
;Kه
ن
j
;8
K
j
ل
l
T
j
6
|
G
l
;j-sل تs ا
j
6-ا RK ys
B
j#
K
6
B
U
s
(
j
l
لا
s
@ `
s
˜ ]
j
sلj™ )
K
j
B
للا
j
U
j
ل,j ام
j
=
j
اس
j
(s
l
لا
j
و
"د ا" هام ر#س و ريس و د;8ن نابS ا" هام و ناش," ا" =ات!/ )7 36اد, 9سواm
و داTم رما يار@O ا" Gا6ا =اس> و اFلاس ءه"ا8ش )ليسو Q6د@ اS در7 QيTم 3ل1ا?م
و هد6ر!اين Uل, GاHن 9(لyم و U> )@ L4 اد, ا" اه Q6ا &ديناد@ Pد;, •اTم 5Hن
…fن;6„ hد6امر!3م ناي@ Rيy#S )@ 9!رTم و 5لع Rها يار@ ا" د;, تا6/ دنواد, 5 &†
45 ‘ ر
K
8
j
j-
l
لا
j
B
Uشj
lنا
j
و tKjعاس
j
B
لا 9
l j

j
jتl0ا
…=رت0ا„ hد6درW Uش ر80 و دش ]6دLن 9ماي0m 1 †
46 ‘
K
ه;
K
ل2
s l
Tjتس
l jS +j! s)
j
B
للا ر
K
م
l
j
p qjS
j
p
…R(ن„ hد6;شم ا6;4 ا" ن/ هدL@اتش و دم/ 9ماي0m 1 †
47 ‘ 5
l
K
X
s
@
j
دي8sjS ن
l
j
p 3
j
سs ا
j
و"
j
v
s
"
l
j
wا 3s! qj-
l
ل
j
p
j
و
…نا8-ل„ hديهر@ =ارg<ا 1ا اS داF?@ Ž"L@ ياهه;7 Qيم1 يو" "د وm 10 †
49 ‘ اjهاjعر
l
م
jj
و اjهjءام
j
ا
j
Fl?مs ’
j
ر
j
,l
j
p [اjها>
j j
د ]
j
sلj™
j
د
l
T
j
@ v
j
"
l
j

j
و
hد"و/ د6د% هايW و =/ ن/ 1ا و دينارتسگ@ [نا8س/ 9-ل, 1ا دT@ ا" Qيم1 وm
…تاع1ان„ 30 ‘ 31 †
48 ‘ …تاع1ان„ hدينادرW "ا;تسا ا" اهه;7 fxسm 32 †
49 ‘ Kءا8
j
l
لا )
K
l?مs ’
K
ر
K
خl j
يj!
K
U
j
B-ش
j
B
j
6 ا8
j
j
ل ا
j
Fl?مs ن
j
B
s
˜
j
و "
K
ا
j
Flن
j
wا )
K
l?مs ر
K
2
j
B
j#jت
j
6 ا8
j
j
ل s•"
j
ا2
j
(s
l
لا Q
l
مs ن
j
B
s
˜
j
و
=/ د?!اXش@ )7 رگ6د 3cT@ 1ا Lين و دش;43م اهرFن =/ اه”?س 3,ر@ 1ا وm
…هر-@„ hد6/3م نوري@ 74 †
50 ‘ ن
j
و"
K
sداj-
j
ل s)
s
@ =
|
اjهj™ q
j
لjع ا
j

s
˜
j
و v
s
"
l
j
wا 3s!
K
ها
j
B?
j

l
j
~j!
|
"
j
دj-
s
@ oءام
j
sءا8
j
س
j
B
لا Q
l
مs اj?
l
لL
j
ن
j
p
j
و
"دO و b1ان Qيم1 )@ QيTم "د0 )@ نا8س/ 1ا ا" =/ ا8ش 3گهدن1 يار@ ام وm
…ن;?مuم„ h5يDانا;S 5ه =/ Qت,اسد;@ان "د
o
ا--(م و 56داد QXسم PQيم1 نو"دنا 18 †
234

51 ‘ jJ
l
د
j
;
l
لا iر
j
jتj!
o
اما
j
7"
K
)
K
K
ل
j
T2
l j
6 5
j
B
K_ )
K
j?
l
ي
j
@ ‹K s
B
لju
K
6 5
j
B
K_
o
ا@ا(
j
س
j
34
s
L
lK
6 )
j
j
B
للا ن
j
B
j
p iر
j
jS 5
l
j
ل
j
p
|در
j
j
@ Q
l
مs ا
j
Fيs! b
|
ا
j
ب4
s
Q
l
مs sءا8
j
س
j
B
لا Q
l
مs bK
s
L
Bj?
K
6
j
و s)sل+,s Q
l
مs ’
K
ر
K
خl j
6
ا" اFن/ 1ا@ دندن;ي%3م 5ه )@ اS دنا"3م ا" ر@ا فر• ره 1ا ’ اد, )7 يد6دن ا6/m
و دL6"3م ور! ر@ا نايم 1ا نا"ا@ تارg0 )7 3?ي@3م هاگن/ دنادرW3م 57ارتم و ه;بنا
…";ن„ hدنا"ا@3م ور! ŽرگS نا8س/ ياهه;7 1ا Lين 43 †
52 ‘ ن
j
و"
K
sداj-
j
ل s)
s
@ =
|
اjهj™ q
j
لjع ا
j

s
˜
j
و v
s
"
l
j
w
l
ا 3s!
K
ها
j
B?
j

l
j
~j!
|
"
j
دj-
s
@ oءام
j
sءا8
j
س
j
B
لا Q
j
مs اj?
l
لL
j
ن
j
p
j
و
ناXسا Qيم1 "د ا" ن/ fxس و 56در7 b1ان نا8س/ 1ا QيTم ءه1ادنا )@ ا" =/ وm
…ن;?مuم„ h5ي6انا;S و "دا0 Lين Qيم1 hياc!m 1ا =/ ندر@ ر@ )7
o
ا--(م و [56داد 18 †
53 ‘ \
s
ا
j
B?لsل
K
Ys!اj?م
jj
و
n
د6sدشj \
n
l
~
j
@ s)يs!
j
د6sد(
j
l
لا اj?
l
لL
jlن
j
p
j
و
يار@ "ايس@ 3T!ا?م و د6دش 9خس 36ورين ن/ "د )7 56د"و/ دور! ا" Qه/ ام وm
†&&&…د6د>„ h9سه Gدرم
54 ‘ qc
j
j0 3sت
j
B
لا ]
K
سs 8
lK
يj! ا
j
Fمs اj?م
j
3s! 9
l
8
K
jS 5
l
j
ل 3sت
j
B
لا
j
و ا
j
FsS
l

j
Q
j
ي>s f
j
K#lن
j
wا q
j
B!
j
;jت
j
6 )
K
j
B
للا
ن
j
ور
B
ک#ت
j
6
|
G
l
;j-sل ت| ا
j
6- ]
j
sلj™ 3s! ن
j
B
s
˜ q8
o
B
س
j
م
K
R
|
4
j
j
p q
j
ل
s
˜ iر
j
,l
K
wا RK سs ر
l
K
6
j
و ت
j l
;8
j
l
لا ا
j
F
l
ي
j
لjع
[9سا هدر8ن )7 f7 ن/ و د6ا8ن3م {ب0 ا" Zاو"ا Žرم 90و "د 3لاTS دنواد,m
هدر7 Žرم 5X> )7 ا" نا د"اد3م هاگن f% &=ا;, 90و "د ا" ن/ Zو" د?73م {ب0
ياه)ناشن 9-ي-> Q6ا "د ]ش 3@ [QيTم 90و اS ا" رگ6د ن/ د?73م اه" و &ن/ ر@ 9سا
…رم1„ hد??7 ر
B
ک#S )7 3ناس7 يار@ 9سا 3?شو" 42 †
55 ‘
s

j
F
j
B?لا
j
و R
s
l
ي
j
B
للا
s
@ 5
l
K

K
اj?م
j
s)sSا
j
6/ Q
l
مs
j
و
…Gو"„ h1و" و •ش "د 9سا ا8ش =ا;, ["اWد"ور% ت"د0 ياه)ناشن 1ا وm 23 †
56 ‘ f
s
B
8
j
l
لا Q
l
مs ن
K
ا
j
g
l
يش
j
B لا )
K
K
g
j
B
بخjjت
j
6 يse
j
B
لا G
K
;K-
j
6 ا8
j
j
7
j
B
`
s
˜ ن
j

K
;K-
j
6 ` ا
j
@
s
ر
B
لا ن
j
;
K
ل
K
7
l
~
j
6 Q
j
6se
j
B
لا
ر_ا "د )7 3نان/ د?نام )@ L4 دنLيخنر@ 9ماي0 1و" "د [دنا "ا;,ا@" )7 3ناس7 ن/m
…هر-@„ hدناهدش )نا;6د ناgيش ء)س;سو و \اسم 475 †
57 ‘ ‹j
l
ل
j
p
K
ه"
K
ا
j
دl-مs ن
j
ا
j
7
|
G
l
;
j
6 3s! s)
l
ي
j
ل
s
˜ ’
K
ر
K
l
T
j
6 5
j
B
K_ v
s
"
l
j
wا q
j
ل
s
˜ sءا8
j
س
j
B
لا Q
l
مs ر
j
م
l
j
wا ر
KsB
@
j
د
K
6
ن
j
و
K
B
د
K
TjS ا8
j
B
مs |tj?س
j
[د?73م ري@دS Qيم1 اS نا8سا 1ا PR87ا و Qس>ا GاHن )@O ا" 5لاع رما دنواد,m
1ا@ [9سا bاس "اLه •"اد-م PناWد?@ ا8ش )@ 9بسن و =اس>O )@ )7 ي1و" fxس
…هد2س„ hدر@3م `ا@ د;, ي;س )@ ا" PZاو"اO 5 †
58 ‘ |tj?س
j
‹j
l
ل
j
p Q
j
يسs 8
l
,j
K
ه"
K
ا
j
دl-مs ن
j
ا
j
7
|
G
l
;
j
6 3s! s)
l
ي
j
ل
s
˜ Z
K
ورK
B
لا
j
و tK
j
XsD+8
j
l
لا ’
K
ر
K
l
TjS
ها2?% ن/ تدم )7 ي1و" "د [دنو" `ا@ اد, •رع ي;س )@ R6رب4 و ناگتشر!m
…’"اTم„ h9سا bاس "اLه 4 †
59 ‘
o
ابيشs ن
j
ا
j
د
l
ل
s
;
l
لا RK
j
T2
l j
6
o
ام
l
;
j
6 5
l
KSر
l
j#
j
7 ن
l
s
˜ ن
j
;K-
j
BتjS ‹j l
ي
j
Xj!
ا" ›د;7 )7 ي1و" "د دي@ا6 تا2ن U> =اeع 1ا )ن;W )M 1ا@ [د6;ش ر!ا7 رWا f%m
…RمLم„ hد1اس3م ري% 17 †
60 ‘ ن
j
و
K
B
د
K
TjS ا8
j
B
مs |tj?س
j

s
l
ل
j
~
j
7 ]
j
sB
@"
j

j
دl?عs
o
ام
l
;
j
6 ن
j
B
s
˜
j
و
…•>„ h9سا8ش =اس> )@ bاس "اLه ن;M اد, دLن P9ماي0 "دO 1و" ]6 انا8هm 47 †
61 ‘
K
هاj -
l
ل
j
6
o
ا@اjتs7 stم
j
ا
j
يs-
l
لا G
j
l
;
j
6 )
K
j
ل ’
K
s
رخl Kن
j
و s)s-K?Kع 3s!
K
هر
j
sDا
j

K
هاj?م
l
L
j
l
ل
j
p ن
|
اس
j
ن
s
˜ R
j
B
K
7
j
و
o
ابيسs >
j
]
j
l
ي
j
لjع G
j
l
;
j
ي
l
لا ]
j
سs l#j?
s
@ qj#
j
7 ]
j
j
@اjتs7
l

j
l0ا [
o
ا";شK ?م
j
و 5يت,اس وا ندرW J;• ا" ناسنا ره د@ و ]ين bا8ها ء)2يتن و تا"د-م ام وm
)8ه )7 دشا@ 1ا@ نا?M )مان ن/ )7 3لا> "د [56"/ نوري@ ا" وا bا8عا =ات7 9ماي0 1و"
9س#ن 9س#ن 1ورما [ا" د;, bا8عا ء)مان نا;خ@ &د6ا8ن )H>+م "ا@ ]6 )@ ا" ن/ Jا"وا
…ءارس˜„ h9سا 3!ا7 و هد?س@ يرگ@اس> يار@ تد;, ر@ 13 ‘ 14 †
62 ‘ اjejه b
s
ام
j
اj?jت
j
ل
l
6
j
و ا
j
6 ن
j
;
K
ل;K-
j
6
j
و s)يs! ا8
j
B
مs Q
j
يs-s#شl م
K
Q
j
يمs
s
ر2
l
8
K
l
لا iر
j
jتj! =
K
اjتsX
l
لا
j
Y<s
K
و
j
و
]
j K
B
@"
j
5
K

l
H
j
6 `
j
و
o
ار<s ا>
j
ا;
K
ل8s jع ام
j
او
K
د4
j
j
و
j
و اjهاy
j
>
l
j
p
j
B
`
s
˜ o•ر
j
ي
s
ب
j
7 `
j
و o•ر
j
يs*
j
"
K
sداj
K
6 ` =
s
اjتsX
l
لا
o
اد>
j
j
p
"د )•ن/ 1ا ا" نايyع Rها و د?Fن Nي% ا" Uل, د@ و ]ين bا8عا =ات7 1و" ن/ "د وm
)ن;W )M Q6ا ام ر@ ياو د?W د;, ا@ )7 3لا> "د 3?ي@ ناساره 9سا اFنا bا8عا ء)مان
"د ا" )8ه )کن/ L4 )تشاeگن ور! 36;م رس ا" ام Ž"L@ ]M;7 bا8عا )7 9سا 3@ات7
235

f7 ‰يه )@ دنواد, و د??ي@ ر<ا> ا" د;, bا8عا )8ه =ات7 ن/ 1ا و 9سا هد"و/ "ا8ش
…‹F7„ hدر7 دها;خن 5تس 49 †
63 ‘ R
s
l
ب>
j
Q
l
مs s)
l
ي
j
ل
s
˜ =
K
ر
j
l0
j
p Q
K
(
l jن
j
و )
K
س
K
l#jن s)
s
@ \
K s

l j
;KS ام
j
5
K
j
ل
l
Tjن
j
و ن
j
اس
j lن
s
«ا اj?l-
j
ل,j
l
دj-
j
ل
j
و
sد6
s
"
j
;
l
لا
)س;سو وا )@ Nس#ن )•ن/ 5يناد3م و 56د6ر!/ ا" ناسنا ام )7 Uي-(S )@ وm
";Tش`O د6ا8ن3م …J„ hندرW Ž" 1ا وا )@ 56رتX6دLن ام و P 16 †
64 ‘
n
ديsتjع •
n
يs0"
j
s)
l
6
j
د
j
ل
j
B
`
s
˜ b
| l
;j0 Q
l
مs —
K
s#
l
ل
j
6 ام
j
)تشا8W 3بي0" و ر}ان ن ر@ )ک?6ا رگم د6ا8ن38ن —#لS ا" 3?خس ‰يه ناسناm
…J„ h9سا 18 †
65 ‘ |ء3
l
شj R
j
B
K
7
j
U
j

j
p يse
j
B
لا )
K
j
B
للا اj?j-
j

j
p ا;
K
لاj0 اj?
l
ي
j
لjع 5
l
KS
l
د
s
Fشj 5
j
sل 5
l
sهsد;
K
ل2
K sل ا;
K
لاj0
j
و
اcعا ن/ و د6داد تداFش ام bا8عا ر@ )ن;گM [د?6;W د;, ند@ ياcعا )@ اFن/ وm
hدينادرW ا6;W Lين ا" ام [د"و/ Ugن )@ ا" تاد;4;م )8ه )7 36اد, [د?6;W =ا;4
…9لy!„ 31 †
66 ‘ ن
j
;
K
بسs
l
X
j
6 ا;Kنا
j
7 ا8
js
@ 5
l K
F
K
ل4
K
"
l
j
p
K
د
j
Fشl
jS
j
و 5
l
s
F6sد
l
6
j
p اj?8
K
s
B
ل
j
XKS
j
و 5
l
s
Fsها
j
;l!
j
p q
j
لjع 5
K
sتخl jن G
j
l
;
j
ي
l
لا
د?6;W3م Qخس ام ا@ ناشياه9سد و 5يFن 3ش;8, رFم نار!ا7 ناهد ر@ 1ورماm
…f6„ hد?هد 3ها;W دناهدر7 )M ²/ )@ ناشياها% و 65 †
67 ‘ ن
j
;
K
ل8
j l
T
j
6 ا;Kنا
j
7 ا8
js
@ 5
l K
F
K
ل4
K
"
l
j
p
j
و 5
l
s
F6sد
l
6
j
p
j
و 5
l K
FKتj?سs
l
ل
j
p 5
l
s
F
l
ي
j
لjع
K
د
j
Fشl
jS G
j
l
;
j
6
3ها;W نان/ bا8عا ر@ ناشياها% و اه9سد و نا@1 )7 ي1و" 1ا د?سرت@ د6ا@ وm
…";ن„ hد?هد3م 24 †
68 ‘ اjهاy
j
>
l
j
p
j
B
`
s
˜ o•ر
j
ي
s
ب
j
7 `
j
و o•ر
j
يs*
j
"
K
sداj
K
6 ` =
s
اjتsX
l
لا اjejه b
s
ام
j
اj?jت
j
ل
l
6
j
و ا
j
6
)تشاeگن و" ا" 3W"L@ و ]M;7 "ا7 ‰يه )7 9سا 3@ات7 )ن;گM Q6ا ام ر@ ياو ياm
…‹F7„ h9سا هد"و/ =اس> و "ا8ش "د ا" ن/ )کن/ رگم [9سا 49 †
69 ‘ ن
|
اس
j
>s
B
ي
| s
رj-
l
بjع
j
و
|
رc
l
,K ف
|
ر
j
l!"
j
q
j
لjع Q
j
يs^sX
j
Bتم
K
…Q8>"„ hدناهد1 )يXS اب61 •اس@ و Lبس فر!" ر@ نايتشF@ )7 3لا> "دm 76 †
70 ‘ 5
l K
F
K
B
@"
j
5
l
Kهاj -س
j j
و |tc
j
B s! Q
l
مs "
js
واس
j
j
p ا;
K
B
ل>
K
j
و nJر
j
l
بjتس
l
s
˜
j
و ر
n
c
l
,K \
|
K
د?س
K
=
K
ا
j
يs_ 5
l K
F
j
يsلاjع
o
ا";
K
F
j

o
ا@ار
j
شj
ناشاه9سد ر@ و 9سا ربgس ر6ر> و ‹يgل Lبس ياب6د نايتشF@ ي`ا@ ر@m
…ناسنا„ hدناش;?@ ا"ا;W و ›ا% 3@ارش ا" نان/ ناشياد, و Gا!هر-ن د?بتسد 21 †
71 ‘ J
|
ر
j
l
بjتس
l
s
˜
j
و \
|
K
د?س
K
Q
l
مs
o
ارc
l
,K
o
ا@ا
j
يs_ ن
j

K j
ب
l
ل
j
6
j
و
…‹F7„ hد?ش;% "د Jربتسا و \د?س 1ا اب6د و Lبس ر6ر> ياه\ابل نايتشF@m 21 †
72 ‘
o
ا
B
يs
j
@ ]
s
م
K
B
K
p 9
l
jنا
j
7 ام
jj
و |ء
l

j

j

j
م
l
ا ›
s
;
K
@
j
p ن
j
ا
j
7 ام
j
ن
j
و"
K
اjه 9
j
,l
K
p ا
j
6
…56رم„ h"ا7د@ ي"دام )ن و د;@ šلا*ان ي"د% )ن ا" ;S Œنو"اه رها;, يا Œ56رم ياm
28 †
73 ‘ &&&sءاس
j
sB?لا Q
l
مs ت
K
اj?y
j
(
l
8
K
l
لا
j
و …ءاسن„ 23 †
74 ‘ s)
j
B
للا
s
ر
l
يjsل s)
s
@ R
j
B

K
p ام
jj
و
s
ر6
s
L?خs
l
لا 5
j
(
l
j
ل
j
و G
j
j
B
دلا
j
و tjjت
l
ي8
j
l
لا 5
l
K
X
l
ي
j
لjع G
j
رj
B
>
j
ا8
j
j

s
˜
و ن;, و [هدرم د;, ن;ي> 9ش;W ا8ش ر@ اد, دينادرW Gار> )7 Uي-(S )@m
…هر-@„ hديشا@ )تش7 اد, ريE 5سا )@ )7 ا" )M ره و ا" ›;, 9ش;W 73 †
75 ‘ tK j-s?خjl?8
K
l
لا
j
و s)
s
@ s)
B
للا
s
ر
l
يjsل R
j
B

K
p ام
jj
و
s
ر6
s
Ll?خs
l
لا 5
K
(
l
j
ل
j
و G
K
j
B
د
l
لا
j
و tKjت
l
ي8
j
l
لا 5
K
K
X
l
ي
j
لjع 9
l
م
js
ر
B
>
K


s
y
K
K
B?لا q
j
لjع š
js
@K™ ام
jj
و 5
l

l
ي
j
B
7j™ ام
j

j
B
`
s
˜
K
Y
K
بس
j
B
لا Rj
j
7
j
p ام
jj
و tK (
j
يsg
j
B?لا
j
و tKj
6
Bsدر
j
jت8
K
l
لا
j
و K•j™;K0
l
;8
j
l
لا
j
و
5
l

l
;شj خl jS
j
+j! 5
l
K
Xs?6sد Qمs
l
اور
K
j#
j
7 Q
j
6se
j
B
لا f
j
s^
j
6 G
j
l
;
j
ي
l
لا
n

l s! 5
l
K
Xsلj™
s
G
j
`1
l
j

s
@
l
ا;8
K
سs l-jتس
l jS ن
j
p
j
و
o
ا?6sد G
j
j

l
s
«ا 5
K
K
X
j
ل 9
K
ي<s "
jj
و 3sت8
j l
Tsن 5
l
K
X
l
ي
j
لjع 9
K
8
l
8
j
lS
j
p
j
و 5
l
K
Xj?6sد 5
l
K
X
j
ل 9
K
l
ل8
j
l
7
j
p G
j
l
;
j
ي
l
لا ن
s l
;شj ,l ا
j
و
R
j
B >s
K
p اj™ام
j
]
j
jن;
K
ل
j

l j
6 5
n
ي>s "j
B
"
n
;K#
j
E )
j
B
للا ن
j
B
s
¹j!
|
5l_
s
«s
B

| sنا2
jjتم
K
ر
j
l
ي
j
E |ty
j
8
j
خl م
j
3s! رj
B
K
g<
l
ا Q
s
8
j
j!
5
K
K
X8
j
j
B
لjع ا8
j
B
مs Qj
B K
Fjن;8
K
s
B
ل
j
TKS Q
j
ي
s
بs
B
ل
j

K
Z
ss

j
;2
j
l
لا Q
j
مs
B
5Kت8
l
j
B
لjع ام
jj
و ت
K
ا
j
ب
sB
ي
j
B
gلا 5
K
K
X
j
ل R
j
B >s
K
p Rl K0 5
l K
F
j
ل
K
Y6
s
رس
j
)
j
B
للا ن
j
B
s
˜ )
j
B
للا
l
ا;K-
j
BSا
j
و s)
l
ي
j
لjع s)
B
للا 5
j
س
l
ا
l
اور
K
K
7l™ا
j
و 5
l
K
X
l
ي
j
لjع Q
j
l

j
م
l
j
p ا8
j
B
مs
l
ا;
K
ل
K
Xj! )
K
B
للا
=
s
اس
j
(s
l
لا …هدDام„ 3 ‘ 4 †
76 ‘ Q
s
8
j
j! s)
s
@ s)
B
للا
s
ر
l
يjsل R
j
B

K
p ام
jj
و
s
ر6
s
L?خj
l
لا 5
j
(
l
j
ل
j
و G
j
j
B
د
l
لا
j
و tjjت
l
ي8
j
l
لا 5
K
K
X
l
ي
j
لjع G
j
رj
B
>
j
ا8
j
j

s
˜
5
n
ي>s "j
B
"
n
;K#
j
E )
j
B
للا ن
j
B
s
¹j! |داjع
j
`
j
و ž
|
ا
j
@ ر
j
l
ي
j
E رj
B
K
g<
l
ا …R(ن„ 115 †
236

77 ‘
l
و
j
p tojت
l
يم
j
ن
j
;
K
X
j
6 ن
j
p
j
B
`
s
˜ )
K
8
K j
T
l
g
j
6
|
5عs ا
j
• q
j
لjع
o
امرj
B
(
j
م
K
3j
B
j
ل
s
˜ 3
j
>s
l
و
K
p ام
j
3s!
K
د4
s
j
p
j
B
` RK0
ž
|
ا
j
@ ر
j
l
ي
j
E رj
B
K
g<
l
ا Q
s
8
j
j! s)
s
@ s)
B
للا
s
ر
l
يjsل R
j
B

K
p
o
ا-س
l s!
l
و
j
p f
n
4
l
s
" )
K
j

s
¹j!
|
ر6
s
L?,s 5
j
(
l
j
ل
l
و
j
p
o
ا>;K#س
l
م
j
B

o
ام
j
د
5
n
ي>s "j
B
"
n
;K#
j
E ]
j j
B
@"
j
ن
j
B
s
¹j! |داjع
j
`
j
و …GاTنا„ 145 †
78 ‘
|
56
s
;l-jS Q
s
س
j
>
l
j
p 3s! ن
j
اس
j
ن
s
«ا اj?l-
j
ل,j
l
دj-
j
ل
Pد;4و •Sارم و ت";* Q6رS;Xين "دO "ات,اس Q6رS;Xين "د ا" ناسنا ام )?ي6/ رهm
…QيS„ h56د6ر!اي@ 4 †
79 ‘
j
Usل,K 5
j
B
مs ن
K
اس
j
ن
s
«ا ر
l
K
H?
j
ي
l
لj!
…J"ا•„ h‚9سا هدش هد6ر!/ LيM )M 1ا )7 درگ?@ د6ا@ ناسناm 5 †
80 ‘ U
|
s!ا
j
د |ءام
j
Q
l
مs
j
Usل,K
…J"ا•„ h9سا هدش هد6ر!/ )#gن ءهد?F4 =/ 1ا واm 6 †
81 ‘ &i
j
د
j
Fj! "
j
j
B
دj0 يse
j
B
لا
j
و &ij
B

j
j!
j
U
j
ل,j يse
j
B
لا &q
j
لlع
j
w
l
ا ]
j
sB
@"
j
5
j
س
l
ا š
s
sB
بس
j
و &ديشخ@ 3گ?ها8هو د6ر!/ )Xنا8ه Šياتس@ 37ا% )@ ا" د;, ي`او "اWد"ور% Gانm
…3لعp„ hد;8?ها" ودر7 يريW ه1ادنا )Xن/ 1 ‘ 3 †
82 ‘ Qمs 5
j
B
K_ =
|
ار
j
KS Qمs
B
5
K
7اj?l-
j
ل,j ا
j

s
¹j! 's l
T
j
ب
l
لا Q
j
مs
B

|
l
6"
j
3s! 5
l
Kت?
K
7 ن
s
˜ \
K
ا
j
B?لا ا
j
F
K
B
6
j
p ا
j
6
ام
j

s
Gا>
j
"
l
j
w
l
ا 3s! رK
B
s-Kن
j
و 5
l
K
X
j
ل Q
j sB
ي
j
بK?s
B
ل |tj-
j
B
لخj م
K

s
ر
l
ي
j
E
j
و |tj-
j
B
لخj م
K
B
|tjc
l
م
K
B
Qمs 5
j
B
K_ |tj-
j
لjع Q
l
مs 5
j
B
K_ |tj#
l
g
K

5
K
X?مs
j
و q
j
B!
j
;jت
K
6 Qم
j
B
5
K
X?مs
j
و 5
l
K
7
j
B
دشK
j
p ا;K
K
ل
l
بjتsل 5
j
B
K_
o
+l#s• 5
l
K
X4
K
s
رخl Kن 5
j
B
K_ q8
o
B
س
j
م
K
B
R
|
4
j
j
p q
j
ل
s
˜ ءاشj

اj?
l
لL
j
ن
j
p اj™
s
¹j! o•
j
دمs اjه v
j
"
l
j
w
l
ا iر
j
jS
j
و
o
ا^
l
يشj
|
5
l
لعs sد
l
T
j
@ Qمs 5
j
j
ل
l
T
j
6 +
j
l
ي
j
Xsل
s
ر8
K K
T
l
لا b
s
j™"
l
j
p q
j
ل
s
˜
K
B
در
j
K
6 Qم
j
B

|
ي
s
F
j
@ ’
|
l
و1
j
RB
s
K
7 Qمs 9
l

j
بن
j
p
j
و 9
l j
@"
jj
و ت
l
L
j
Bjتlها ءا8
j
l
لا ا
j
F
l
ي
j
لjع o •(لا„ 5 †…
83 ‘
o
اريys j
@
o
اTي8s س
j

K
هاj?
l
ل
j
T2
j
j! s)يsلjت
l
ب
j
Bن ’
|
اشj م
l
j
p |tj#
l
g
K
Bن Qمs ن
j
اس
j
ن
s
«
l
ا اj?l-
j
ل,j ا
j

s
˜ o …ناسن«ا„
2 †
84 ‘ »
K
هر
j
j#
l
7
j
p ام
j
ن
K
اس
j
ن
s
«
l
ا Rj
sتK0 17 »)
K
j-
j
ل,j |ء3
l
شj
B
ي
s
j
p Q
l
مs ¼ 18 )
K
j-
j
ل,j |tj#
l
g
K
Bن Qمs ¼
»
K
ه"
j
j
B
دj-j! 19 »
K
هر
j
س
j
B j
6 Rj ي
s
بس
j
B
لا 5
j
B
K_ ¼ 20 »
K
هر
j
j
بl0
j
~j! )
K
jSام
j
j
p 5
j
B
K_ ¼ 21 »
K
هر
j
شj ن
j
p ءاشj اj™
s
˜ 5
j
B
K_ ¼ 22 ½
†fبع„
85 ‘
o
ار6sدj0 ]
j K
B
@"
j
ن
j
ا
j
7
j
و
o
ار
l
F*s
j
و
o
ابس
j jن )
K
j
ل
j
T2
j
j!
o
ارشj
j
@ ءا8
j
l
لا Q
j
مs
j
U
j
ل,j يse
j
B
لا
j
;Kه
j
و
m و داد "ار0 •بس و •سن ا" وا fxس ³د6ر!/ ا" qناسنا [=/ 1ا )7 3Sا™ 9سوا
…نا0ر!„ h9سا هد;@ انا;S ه"ا;8ه ;S "اWد"ور% 54 †
86 ‘ Q
l
8
j
sل •
K
j
F
j
6
j
و
o
ا_اjن
s
˜ Kءاشj
j
6 Q
l
8
j
sل •
K
j
F
j
6 Kءاشj
j
6 ام
j

K
U
K
لخl j
6 v
s
"
l
j

j
و تs ا
j
;8
j
س
j
B
لا ]
K l
لم
K
s)
j
B
لsل
ر
n
6sدj0 5
n
يsلjع )
K
j

s
˜
o
ا8يs-jع Kءاشj
j
6 Q
l
م
j
RK
j
T2
l j
6
j
و
o
ا_اjن
s
˜
j
و
o
انار
j
l
7K™ 5
l K
F4
K
sB
وL
jK
6
l
و
j
p ["
j
;
K
7
K
Beلا Kءاشj
j
6
)@ [د?6ر!/3م دها;خ@ )7 ا" )M ره [9سا اد, ن/ 1ا “-! Qيم1 و اFنا8س/ 9يXلمm
5>" ]6 "د ا6 [د?73م اgع ";7™ دن1ر! ده;, )7 ره )@ و rانا دن1ر! دها;, )7 ره
هد?6ا1ان و 5ي-ع دها;خ@ ا" )7 ره و دهد3م "ار0 رس% و رت,د دن1ر! ود 1ا رتشي@
…ي";ش„ h9سنا;S و اناد وا ار61 دنادرW3م 49 ‘ 50 †
87 5
j
B
K_ [Q
|
يsXم
j

|
"ار
j
j0 3s! to j#
l
gKن
K
هاj?
l
ل
j
T4
j
5
j
B
K_ [Q
|
يs• Q
l
مs |t
j
ل+س
K
Q
l
مs ن
j
اس
j
ن
s
«ا اj?l-
j
ل,j
l
دj-
j
ل
j
و ‘
o
ا8(
l
j
ل G
j
ا
j
HsT
l
لا اjن
l

j
j
Xj!
o
اما
j
Hعs tjjc
l
8
K
l
لا اj?l-
j
لخj
j! tojc
l
م
K
tj j-
j
ل
j
T
l
لا اj?l-
j
لخj
j! to j-
j
لjع tj j#
l
g
K
B?لا اj?l-
j
ل,j
Q
j
يs-sلاخj
l
لا Q
K
س
j
>
l
j
p )
K
j
B
للا ›
j
"
j
ا
j
بjتj! ر
j
,j /
o
ا-
l
ل,j
K
هاjن
l
~شj ن
j
p 5
j
B
K_
و هدينادرW )#gن ا" وا هاگن/ f% [صلا, RW ء)ل+س 1ا ا" ناسنا 56د6ر!/ انا8هm
)-لع و Pن;, ءه"ا%O )-لع ا" )#gن هاگن/ [56داد "ار0 h5>" و •ل*O "ا;تسا يا4 "د
fxس و [56د;8ن نا;ختسا )@ R6دبS ا" 9ش;W ن/ fxس و [9ش;W ءه"ا% )@ bدبم ا"
[Zو" نديمد ا@ ن/ 1ا f% و 56در7 Rما7 ا" ن/ رXي% و 56ديناش;% 9ش;W اFنا;ختسا ر@
…ن;?مuم„ hهد??6ر!/ Q6رتF@ Rما7 ت"د0 ر@ Q6ر!/ [56د;8ن ءاشنا رگ6د 3ت-ل, 12 ‘ 14 †
88 ‘
s
"اخ
j
B j#
l
لا
j
7 b
|
اy
j
l
ل*
j
Q
l
مs ن
j
اس
j
ن
s
«ا
j
U
j
ل,j
…نا8>"„ hد6ر!/ صلا, RW ء)ل+س 1ا ا" ناسناm 14 †
89 ‘ Qمs 5
j
B
K_ =
|
ار
j
KS Qمs
B
5
K
7اj?l-
j
ل,j ا
j

s
¹j! 's l
T
j
ب
l
لا Q
j
مs
B

|
l
6"
j
3s! 5
l
Kت?
K
7 ن
s
˜ \
K
ا
j
B?لا ا
j
F
K
B
6
j
p ا
j
6
ام
j

s
Gا>
j
"
l
j
w
l
ا 3s! رK
B
s-Kن
j
و 5
l
K
X
j
ل Q
j sB
ي
j
بK?s
B
ل |tj-
j
B
لخj م
K

s
ر
l
ي
j
E
j
و |tj-
j
B
لخj م
K
B
|tjc
l
م
K
B
Qمs 5
j
B
K_ |tj-
j
لjع Q
l
مs 5
j
B
K_ |tj#
l
g
K

5
K
X?مs
j
و q
j
B!
j
;jت
K
6 Qم
j
B
5
K
X?مs
j
و 5
l
K