You are on page 1of 1

Graa ostrvskih planina:Na dnu su kristalasti kriljci arhajske i palozijske starosti;u sredini su magmatske i metamorfne stijene mezozojske starosti(trijas

u jura):na povrsini krenjaci i dolomiti iz kenozojika Na o!odima ovih pl sre"u se marinski sedimenti Graa #opaonika$ (graa unutranjih %inarida) :od serpentina ;na sjevernim padinama sre"u se neogeni marinski sedimenti kao ostaci starog &anonskog mora;na juznim padinama su neogeni jezerski sedimenti kao ostaci jezera koje je !ilo na prostoru #osova i 'etohije;javljaju se uzdu(ni i popreni rasjedi )te tu ima dosta termomineralnig izvora i esti su zemljotresi Graa *umadije : Nekada je predstavljala zaliv$u vrijeme postojanja &anonskog mora ona je !ila zaliv tog mora i na dnu tog mora protezao se krenjaki gre!en$ umadijska greda sa kog su se podizala ostrva )a danas su to ostrvske planine(+vala)#osmaj),enac)-ukulja).udnik i #otlajnik) /aj krenjaki gre!en zavravao se rtom kod danasnjeg -eograda)a to je #alemegdan