You are on page 1of 14

fldListareWEB

Page 1 of 14

Print
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA


08/01/2014-08/31/2014
Solicitant
Nr. eliberare
Data eliberarii
704
1/8/2014

705
1/8/2014

706
1/8/2014

707
1/8/2014

708

Adresa imobilului autorizat

Lucrarile autorizate

RACORDAREA LA SISTEMUL DE SISTRIBUTIE RETEA APA POTABILA , RETEA CANALIZARE


prin extindere si bransament apa-canal pentru imobil situat in intravilanul municipiului Iasi,
FND PAUN nr. 27 J bl. - sc. - et. - ap. in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
BUZA CONSTANTIN

GRIGOROF EUGEN SORIN


STR RACHITI nr. 20 bl. - sc. - et. ap. -

CIOCOIU SERGIU - MUGUREL


STR CONSTANTIN GANE nr. 17 bl. sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT APA - CANAL , in urmatoarele conditii: - se va respecta proiectul si avizele


eliberate in vederea executarii lucrarilor; CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
- Beansamentul de apa - canal este provizoriu si va fi valabil pe durata existentei chioscului
(conteactului de folosinta emis de Municipiul Iasi)
RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.

INLOCUIRE RETEA APA - PIATA AGROALIMENTARA ALEXANDRU CEL BUN, in urmatoarele


conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
SOS NATIONALA nr. 98-100 bl. - sc. - care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta
et. - ap. si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi,
trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor
pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru
aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
SC ECOPIATA SA

SC E,ON GAZ DISTRIBUTIE SA


PENTRU ACATRINEI VLAD

1/8/2014
ALEEA UZINEI nr. 8A bl. - sc. - et. ap. -

MODIFICARE TRASEU CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE DIN SUPRATERAN


IN SUBTERAN pentru Acatrinei Vlad, in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - se va respecta proiectul si avizele eliberate in vederea executarii lucrarilor;
- nu va fi afectata circulatia auto si pietonala, lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (carosabil, trotuar, spatii verzi),
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in baza unui
contract ferm pentru lucrari reparatii sau deviz calculat si achitat anticipat;
- CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).)

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

709
1/8/2014

710
1/8/2014

Page 2 of 14

RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
STR ALEXANDRU BARBAT nr. 31 bl. - proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
sc. - et. - ap. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
URMA VASILE SI ANA MARIA

ANDRIUCA OVIDIU IOAN,


ANDRIUCA ALINA SI PINTILII
MIHAELA ALEXANDRINA
SOS Iasi - Ungheni nr. 11

711
1/8/2014

712
1/8/2014

713
4/8/2014

714
4/8/2014

715
4/8/2014

716

SC MILENIUL 3 SRL
STR rampei nr. 9A bl. - sc. - et. - ap.
-

APOSTOL VASILE LUCIAN


FND URSULEA, T 21 bl. - sc. - et. ap. -

FARMACIA ADRIANA SRL


STR VASILE CONTA nr. 16 bl. - sc. et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, sos. Iasi-Ungheni nr. 11, nr. cad. 5281/1/1/1/1/1, detinut
prin c.v.c. nr. nr. 470/2013 si AC nr. 1518/2013, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament E 2-4 se va amplasa in
aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
RACORD ENERGIE ELECTRICA hala productien municipiul Iasi in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, fundac Ursulea, FN, T21, nr. cad. 145483,
detinut prin act alip. nr. 4029/2013 si AC nr. 401/2011, din retea electrica existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.T. se va amplasa in
aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Recompartimentare si modificare fatade - constructie cu caracter provizorie .
CONDITII: Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

AMPLASARE FIRMA LUMINOASA


CONDITII:
- CALEA CHISINAULUI nr. 32 bl. - sc. Se va achita taxa de publicitate.
- et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Constructia este provizorie(se demoleaza la somatia PMI sau daca conditiile legislatiei in
vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
SC CONEX DISTRIBUTION SA

SC RALS SRL- VEZETEU SORIN


STD Silvestru nr. 10 bl. - sc. - et. ap. -

AUTORITATEA NATIONALA

Inchidere terasa existenta cu tamplarie PVC si geam termopan etaj 2 la imobil existent constructie autorizata (AC nr. 1312/20.12.2010 -cu respectare PUZ aprobat prin HCL nr.
454 / 27/10/2009)
Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.
RACORD LA RETEA CANALIZARE pentru imobil, situat in municipiul Iasi, stradela Moara de

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

4/8/2014

Page 3 of 14

PENTRU ADMINISTRARE SI
REGLEMENTARE IN
COMUNICATII
STD MOARA DE VANT nr. 37A sc. et. - ap. -

717
4/8/2014

718
4/8/2014

719
4/8/2014

720
5/8/2014

S.C. COSMOTE ROMANIAN


STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA cod site BA358 - ERA, INSTALATIE ELECTRICA,
MOBILE TELECOMMUNICATIONS IMPAMINTARE, in Iasi, sos. Pacurari nr. 127, nr. cadastral 141748-C2, in baza contractului
S.A.
de inchiriere nr. CR5761/2014, cu S.C.Sorana S.R.L. in urmatoarele conditii: - inainte de
incepea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati
SOS Pacurari nr. 127
proiectantul de specialitate si delegatul autorizat al proprietarului; - se va respecta
proiectul PC-IK-250/2014, intocmit de S.C Procons Civil Works S.R.L.; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - programul de lucru la
montajul echipamentelor va fi stabilit de comun acord cu delegatul proprietarului. Pentru
construire priza de pamint se va solicita prezenta la predare de amplasament a delegatilor
detinatorilor de retele din zona si reprezentantul proprietarului imobilului.
S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.
BLD Chimiei nr. 12 bl. - sc. - et. - ap.
-

5/8/2014

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - zona de


productie, situat in municipiul Iasi, bd. Chimiei nr. 12, nr. cad. 7721/1/2/1, detinut prin act
adjudecare nr. 106/CEB/27.02.2012 si AC nr. 811/2013, din retea electrica existenta(firida
E3-2 Camin), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul
imprejmuirii autorizate, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va
ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

HRISCA ANA-MIRELA SI LUCIAN BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Soarelui nr. 14, nr. cad. 140659, detinut prin
STR Soarelui nr. 14 bl. - sc. - et. - ap. c.v.c. nr. 875/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul impremuirii autorizate(A.C. nr.
1605/2006), fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
DIRECTIA DE ASISTENTA
COMUNITARA PRIN DIR.PRIN
DIR. MUNTEANU LUMINITA
STR PROF.ANTON SESAN nr. 3A bl. sc. - et. - ap. -

721

Vant nr. 37A, nr. cad. 131882, detinut prin c.v.c. nr. 10728/1998, din retea existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui
contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

SC SIRCOM SRL
STR BRATES nr. 11A bl. - sc. - et. ap. -

RACORD ENERGIE ELECTRICA pentru " Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Bucuria" in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de
o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea
avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si
constructorului.
RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT ENERGIE
ELECTRICA i n intravilan Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale si
se vor respecta cu strictete conditiile specificate in avizele obtinute; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - domeniul public(strazi, trotuare, alei, spatii verzi) distrus ca urmare a

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 4 of 14

executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, de


catre un antreprenor de specialitate in baza unui contract ferm sau achitare anticipata.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
722
5/8/2014

723
5/8/2014

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
STR RAMPEI nr. 9A bl. - sc. - et. - ap. proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
IVANCEA CRACIUNN

AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU ADMINISTRARE SI
REGLEMENTARE IN
COMUNICATII PRIN BEJENARU
OVIDIU
STR MOARA DE VANT nr. 59C bl. sc. - et. - ap. -

724
5/8/2014

725
5/8/2014

726

BUICIAG CLAUDIU
STD REDIU TATAR nr. 11 bl. - sc. et. - ap. -

RACORD CANALIZARE, pentru imobil locuinta, situat in intravilan Iasi, teren si constructie
detinut conf. titlu de proprietate nr. 184661/1996, cvc. nr. 9023/1988 in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
FND TREI IERARHI nr. 5 bl. - sc. - et. vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
- ap. reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BURLACU DANIEL - VASILE SI
BURLACU GABRIELA
STR ONISIFOR GHIBU nr. 23 D bl. sc. - et. - ap. -

6/8/2014

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, pentru imobil situat in municipiul Iasi, stradela
Rediu Tatar nr.11, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat.
Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu
respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi
municipale - Primaria Iasi.

CRACIUNESCU LUCEL SI
CRACIUNESCU MARIOARA

5/8/2014

727

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, RACORD CANALIZARE pentru imobil situat in


municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2467/2010 , constructie autorizata
conf. AC nr. 517/2013 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE:
Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat.
Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu
respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi
municipale - Primaria Iasi.

DIRECTIA DE ASISTENTA
COMUNITARA PRIN DIR.PRIN
DIR. MUNTEANU LUMINITA
STR PROF.ANTON SESAN nr. 3A bl. sc. - et. - ap. -

CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE PE TEREN


PROPRIETATE.
A.C.: 205,00 mp; A.D.C.: 320,00 mp; P.O.T.: 11,5 %; C.U.T.: 0,18.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL pentru " Centrul Social cu Destinatie
Multifunctionala - Bucuria" in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 5 of 14

lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor


autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate
revine beneficiarului si constructorului.
728
6/8/2014

729

RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT ENERGIE


ELECTRICA LOCUINTA COLECTIVA , stuata in intravilan Iasi , imobil teren si constructie
STR MIHAIL STURZA nr. 16 bl. - sc. - detinut conf. cvc nr. 2805/2013, AC nr. 213/2013 in urmatoarele conditii : inainte de
et. - ap. inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale si se vor respecta cu strictete conditiile specificate in avizele
obtinute; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - domeniul public(strazi, trotuare, alei, spatii
verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr. 133/2009, de catre un antreprenor de specialitate in baza unui contract ferm sau
achitare anticipata. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata
de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
SC SIRCOM SRL

SC PROFILE BUSINESS
CONSULTING SRL

6/8/2014
SOS NATIONALA nr. 37 bl. - sc. - et.
- ap. -

730
6/8/2014

731
6/8/2014

732
6/8/2014

Alimentare cu energie electrica pentru imobil cladire birouri - incubator afaceri - situat in
municipiul Iasi, sos. Nationala nr. 37 imobil detinut conf. cvc nr. 2430/2010, AC 654/2011
in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale si se vor respecta cu
strictete conditiile specificate in avizele obtinute; - nu va fi afectata circulatia auto si
pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil - sediu firma si locuinta de serviciu, situat in municipiul Iasi, zona str. Prof.
- zona str. I.P.Culianu, T 34 bl. - sc. - I.P.Culianu, T.34, nr. cad. 6212/1/1/2, detinut prin c.v.c. nr. 6731/2003 si A.C. nr.
et. - ap. 584/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia
auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
TOMA MELU SI CATALINA

VIORICA EUGEN
FND Paun nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, fundac Paun
nr. 12, nr. cad. 130779, detinut prin sentinta civila nr. 11150/2009, definitiva si irevocabila,
din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va
fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in
baza unui contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

INLOCUIRE RETEA 20 KV. - SCADA suplimentare in celule MT. statia de transformare IasiCentru, lucrari executate in municipiul Iasi, str. Gh. Saulescu, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
STR GHEORGHE SAULESCU nr. - bl. - convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
sc. - et. - ap. reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi,
trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor
pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru
aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 6 of 14

GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii


privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
733
6/8/2014

734
6/8/2014

735

TURCU MARICEL
STR DR.PAULESCU nr. 17 bl. - sc. et. - ap. -

S.C. ROMTELECOM S.A.


STR G-RAL.BERTHELOT nr. - bl. - sc.
- et. - ap. -

MUNICIPIUL IASI - COLEGIUL


NATIONAL IASI

6/8/2014
STR ARCU nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -

736
6/8/2014

737
6/8/2014

738
6/8/2014

GABARA DANIEL
STR miroslava nr. 9c bl. - sc. - et. ap. -

BOBU GHEORGHITA
ALEEA voinesti nr. 9 bl. - sc. - et. ap. -

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Dr. Paulescu nr. 17, nr. cad. 137849, detinut
prin c.v.c. nr. 1738/2013 si AC nr. 318/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul impremuirii
autorizate(A.C. nr. 318/2012), fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se
va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
RELOCARE RETEA PENTRU TELECOMUNICATII DIN TRASEU AERIAN IN TRASEU
SUBTERAN, CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA SUBTERANA, RACORDURI LATERALE SI
CAMERETE, in municipiul Iasi, str. G-ral Henri Mathias Berthelot in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi,
trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor
pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru
aceasta lucrare. In vederea constituirii bazei de date urbane, beneficiarul(Romtelecom) va
respecta prevederile art. 45(6) din legea 50/1991, modificata si completata, privind
autorizarea lucrarilor in constructii.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat(daca este cazul). Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Executie tamplarie exterioara constructie C1- CORP A - monument istoric inscris in LMI cod
IS-II-m-B-03705.
Imobil - teren si constructii- domeniu public al Municipiului Iasi, aflat in administrarea
Colegiului National Iasi conform HCL nr. 131/30.04.2014 privind modificarea HCL nr.
57/2014 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat.
Conditii: - Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
- Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta , situat in municipiul Iasi
teren si constructie detinut conf. cvc nr. 736/2013, AC 1027/2012 in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi
teren si constructie detinut conf. titlu de proprietate nr. 82795, AC nr. 1128/2012 in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 106,4 mp; A.D.C.: 212,8 mp; P.O.T.: 17,4 %; C.U.T.: 0,35.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR VALEA ADANCA nr. 1 D bl. - sc. - Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
BARCEANU DRAGOS SI
BARCEANU IRINA

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 7 of 14

Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de


autorizare.
739
6/8/2014

740
7/8/2014

741
7/8/2014
742
8/8/2014

743
12/8/2014

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 143,00 mp; A.D.C.: 274,45 mp; P.O.T.: 11,34 %; C.U.T.: 0,21.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STD VALENI nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
DINTE CONSTANTIN SI DINTE
MARIANA

SC IASICON SA
BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A
bl. B2 sc. - et. 6 ap. 19

ROTARIU GEORGE
BLD Alexandru Cel Bun nr. 37 bl. E2
sc. C et. 10 ap. USCATOR
SECARA MARIA
STR MANASTIRII nr. 28A bl. - sc. et. - ap. -

12/8/2014

STR MITROPOLIT VARLAAM nr. 54


bl. - sc. - et. - ap. -

SC BELLA LICCA
INTERNATIONAL SRL

13/8/2014
BLD CHIMIEI nr. 2BIS bl. - sc. - et. ap. -

13/8/2014

747
14/8/2014

BRANSAMENT APA, construire camin etans vidanjabil pentru imobil locuinta, situat in
intravilan Iasi, teren si constructie detinut conf. titlu de proprietate nr. 187139/2011 ,act
dezmembrare nr. 203/2012 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE:
Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).

Amplasare firma luminoasa - constructie cu caracter provizoriu.


Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.1472/27.01.2014.
BLD SOCOLA nr. 2 bl. F sc. - et. P ap. CONDITII:
- Se va achita taxa de publicitate.
- Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
- Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei
in vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
SC STICKNET INVESTMENT SRL

746

Schimbare destinatie din uscator in spatiu de locuit fara modificari de functional.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. Se va anunta data finalizarii
lucrarilor de construire,in vederea receptionarii si regularizarii taxei de autorizare.

SC ALDO GROUP IFN SRL

744

745

Inchidere balcon cu tamplarie.Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La
inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si
reprezentantul administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor
de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.
SE VOR RESPECTA CONDITIILE DIN AVIZELE OBTINUTE CONFORM CERTIFICAT DE
URBANISM 1439/2014 COMPLETAT CU ADRESA DE RECTIFICARE NR.69217/2014.

MATASEL GABRIEL
STR VALEA ADANCA nr. 23D bl. - sc.
- et. - ap. -

ESANU ANDA-MARINA
STR ADUNATI nr. 20 bl. - sc. - et. ap. -

Amplasare pilon publicitar pe teren proprietate.


Act proprietate : c.v.c. nr. 1802 / 2011.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI -CONF. PUZ /HCLM 254/25.07.2011
AC=696,7 MP /ACTotal =1192,56 mp , ADC = 4324,99 mp , ADC Total=6309,34 mp
POT=38,02 mp , CUT = 1,77
Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.
BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta , situat in municipiul Iasi
teren si constructie detinut conf. contract de partaj voluntar cu dezmembrare nr.
3506/2012, AC nr. 477/2013 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament
(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public.
BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE pentru imobil situat in Iasi, detinut prin
c.v.c. nr. 614/2005, si A.C. nr. 1432/2009, din retea existenta, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala
iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 8 of 14

reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul


public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009,
in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa
fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
748

SC TECHNO FUSION SRL PRIN


HERGHELEGIU DAN

14/8/2014
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 115B bl.
- sc. - et. - ap. -

749
14/8/2014

750

BRANSAMENT LA RETEA DE APA, pentru imobil bloc-locuinta situat in Iasi, teren si


constructie detinut conf. cvc nr. 268/2013, AC nr. 819/2013 din retea existenta conf
avizului de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT pentru


imobil, situat in municipiul Iasi, str. Paun nr. 64H, nr. cad.6541/7, detinut prin c.v.c. nr.
STR Paun nr. 64H bl. - sc. - et. - ap. - 3135/2001 si A.C. nr. 1821/2007, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se
va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei,
spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat
si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
LIVINT GHEORGHE SI MARIANA

SC LARA FARM SRL PRIN


PALADE LAURA MIHAELA

14/8/2014

Amenajari interioare spatiu comercial, schimbare fatade, schimbare firma luminoasa si


consolidare magazie existenta.
Conditii:se va receptiona lucrarea si se va regulariza taxa de autorizare conform legii.

PTA VOIEVOZILOR nr. 3 bl. A9 sc.


TR. I et. P ap. 751
14/8/2014

752

S.C. MED-SERV UNITED S.R.L.


PTA UNIRII nr. 3 bl. A et. P

NICA CATALIN CONSTANTIN SI


NINA ALINA

14/8/2014
STR VALEA ADANCA nr. 3H

753
14/8/2014

NECHIFOR GABRIEL
SOS BUCIUM nr. 53 bl. - sc. - et. ap. -

Amplasare firma luminoasa si cruce led farmacie - amenajare cu caracter provizoriu pe


durata Contractului de inchiriere.
Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.191/08.11.2010.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in
vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
Construire locuinta,fantana si imprejmuire teren proprietate.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.503/20.04.2013.
S teren= 915,00 mp, POT=13,90%, CUT=0,45 mp ADC/mp teren, Ac propusa=127,05 mp,
ADC propusa=412,35 mp, Regim de inaltime:D+P+1E+M, H maxim= 9 m.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Extindere ansamblu locuinte pe teren proprietate.
conform PUZ / HCL NR 171/31.05.2014
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.1238/2013
S teren=3011,0 mp, POT=37 ,8%, CUT=1,5mp ADC/mp teren, Ac locuinta=727,95 mp,
ADC locuinta=1657,7 mp.
total = AC =1140,1 mp ADC =4507,59 mp
Structura -cadre b.a.,sarpanta , inv tabla lindab
Conditii: Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor executa si receptiona
anterior lucrarilor de construire.
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate si
proiectul vizat spre neschimbare.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 9 of 14

Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.


Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
754
18/8/2014

755
18/8/2014

756
18/8/2014

757
18/8/2014

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 179,00 mp; A.D.C.: 179,00 mp; P.O.T.: 19,69 %; C.U.T.: 0,19.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR VALEA ADANCA nr. 1 K bl. - sc. - Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
MICU CONSTANTIN SI MICU
DANA - MIHAELA

FLOREA IOANA - MIHAELA


ALEEA TUDOR NECULAI nr. 53 bl.
975 sc. C et. 3 ap. 13

Construire imprejmuire cu caracter provizoriu.


Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in
SOS IASI - VOINESTI nr. F.N. bl. - sc. vigoare impun aceasta masura).
- et. - ap. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
PETCU GEORGETA

SC ANTREPRIZA IDEAL CASA


SRL PRIN REPREZ. GALL
MIRCEA-GIGEL
STD ZORILOR nr. 1 bl. - sc. - et. P
ap. -

758
18/8/2014

759

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 139,40 mp; A.D.C.: 278,80 mp; P.O.T.: 14,00 %; C.U.T.: 0,28.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR VALEA ADANCA nr. 20 B bl. - sc. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
- et. - ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
CHITESCU LAURA SI CHITESCU
ADI
STR STRUGURILOR nr. 15 B bl. - sc.
- et. - ap. -

18/8/2014

761
18/8/2014

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA BLOC DE LOCUINTE, situat in Iasi, teren si


constructie detinut prin act dezmembrare nr. 648/2014, constructie autorizata conf AC nr.
820/2013, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
HCL 133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. Alimentarea cu energie
electrica se va realiza in sistem buclat cu cablu in lungime de ~ 310ml; echipamentele
E2+4, BMPT si FDCP14 se vor amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si
a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

TELETIN ION - OVIDIU SI


TELETIN OANA CRISTINA

18/8/2014

760

Amenajari interioare apartament.


CONDITII:
Se vor respecta conditiile din certificatul de urbanism,avizele si studiile obtinute.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

PASCARIU MARIA SI COSTICA


STR CLOPOTARI nr. 48 bl. 674 sc. C
et. P ap. 1

CIANGA IOAN
STR IONEL TEODOREANU nr. 1 bl. sc. - et. P ap. -

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 75,40 mp; A.D.C.: 150,80 mp; P.O.T.: 15,08 %; C.U.T.: 0,30.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire balcon numai sub balcoane existente fara acces din exterior.
Sc = 8.62mp, Sd = 8.62mp, Su=7.21mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 3782 / 2008.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
RACORD ENERGIE ELECTRICA pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi teren si
constructie detinut conf. contract de donatie nr. 2391/2003, constructie autorizata conf. AC
nr. 829/2004 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 10 of 14

afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform


Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate
revine beneficiarului si constructorului
762

SCARLAT CONSTANTIN SI
SCARLAT ELENA-MIHAELA

18/8/2014
STR WALTER MARACINEANU nr. 28
bl. - sc. - et. - ap. -

763

SC ROMTELECOM SA PRIN
PATRULIUS ION-SERBAN

19/8/2014

BRANSAMENT LA RETEA DE APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil locuinta, situat in


Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 1706/2010, AC nr. 78/2014 din retea
existenta conf avizului de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei,
spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat
si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata
de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Amenajari interioare, suplimentare acces si amplasare semnalistica exterioara pe fatada
imobilului existent.
Conditii:se va receptiona lucrarea si se va regulariza taxa de autorizare conform legii.

STR NICOLINA nr. 1 bl. - sc. - et. ap. 764


19/8/2014

765

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 163.10mp, Sd = 317.00mp, Su=212.00mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 1881 / 2013.
STR MIHAIL GALINO nr. 34 bl. - sc. - in urmatoarele conditii :
et. - ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

ALISTAR ANDREI NICOLAE SI


MARIA IRINA

POPA CRISTIAN SI CERASELA

19/8/2014

STR CORNELIA EMILIAN nr. 22 bl. sc. - et. - ap. -

766

PATRASCOIU IONUT SI
ANITESCU ANDREEA DORIANA

19/8/2014

Construire locuinta pe teren proprietate.


Sc = 119.00mp, Sd = 204.20mp, Su=124.45mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 569/2012.
ALEEA FERMEI nr. 20E bl. - sc. - et. - in urmatoarele conditii :
ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

767

PETREA GHEORGHE SI ELENA

19/8/2014

SOS Nicolina nr. 181 bl. - sc. - et. ap. -

768
19/8/2014

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 188.53mp, Sd = 334.57mp, Su=259.43mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 4 / 2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - depozit,


birouri si spatii comerciale, situat in municipiul Iasi, sos. Nicolina nr. 181, nr. cad. 147607,
detinut prin c.v.c. nr. 2420/2000 si AC nr. 1294/2004, din retea electrica existenta(firida
E2-4), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.T. se va amplasa pe
perete imobil autorizat, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - blocuri


locuinte (A10,A11,A12,A13) situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc
nr. 1987/2013, constructie autorizata conf. AC nr. 1496/2013 in urmatoarele conditii :
SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
4 bl. - sc. - et. - ap. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
NEGURICI GHEORGHECRISTIAN

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 11 of 14

reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala


iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate
specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu
respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi
municipale - Primaria Iasi.
769
19/8/2014

770
20/8/2014

771
21/8/2014

772

SC KIDS GARDEN SRL


STR SOCOLA nr. - bl. 7 sc. - et. - ap.
-

BESLIU VIOREL SI VERGINA


STR VERDE nr. 13C bl. - sc. - et. ap. -

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil hala, situat in municipiul Iasi teren
si constructie detinut conf. contract de concesiune nr. 31657/2001, AC nr. 1258/2001 in
STR sf. ioan nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
SC ANTREPRIZA IDEAL CASA
SRL
STR SPITAL PASCANU SI
STD.ZORILOR nr. 2B SI 1 bl. - sc. et. - ap. -

21/8/2014

774
21/8/2014

775

CHIRIAC GEORGEL
- T49, 1/1(1884/2/1/1/1) nr. 20 bl. sc. - et. - ap. -

ADASCALITEI ANA MARIA SI


ADASCALITEI MIHAIL
SOS Arcu nr. 85 bl. CL13 sc. - et. 7
ap. 25

22/8/2014

Construire locuinte colective pe teren proprietate conform PUD aprobat prin HCL 170/2014
pentru blocurile Z2 si Z3.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare.
RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
- daca strada pe care se executa lucearea este modernizata, traversarea strazii se va
realiza prin foraj orizontal.

CARCEA IOAN SI CARCEA MARIA RK, consolidare,etajare, reamenajare locuinta C1 si imprejmuire teren proprietate.
ILEANA
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
674/15.02.1983, Titlului de proprietate nr. 184393/27.02.1996, Autorizatiei de construire
STR George Cosbuc nr. 25 bl. - sc. - nr. 222/05.11.1990.
et. - ap. Conditii: - Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.
- Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

22/8/2014

776

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE


Conform PUZ/HCLM NR 5 /03.02.2003
ST =1908,0MP AC = 80,23 MP ADC = 126,15 MP POT =4,2 % CUT = 0,07
Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

SC VASIRI SRL

21/8/2014

773

Amenajare gradinita in cladire existenta -caracter provizoriu pe durata contractului


conf. acord nr 5693/30.06.2014- ISC
Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta
data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare

SOFICU GHIORGHE
STR SULFINEI nr. 2 bl. - sc. - et. -

Amenajari interioare apartament.


Apartament detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
934/05.06.2012.
Conditii : se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
Conolidare si schimbre de destinatie corpuri C1 si C3 partial in locuinta.
Imobil detinut in baza Act de alipire nr.808/2013; CVC nr.2769/1998;CVC nr.479/2012 .
Conditii:- Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 12 of 14

ap. -

777
22/8/2014

778
25/8/2014

779

Amplasare firma luminoasa pe fatada (atic) constructie C1.


Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
SOS Pacurari nr. 116 B bl. - sc. - et. - 1378/08.11.2013.
ap. CONDITII: Se va achita taxa de publicitate.
Amplasarea firmei se va face conform proiectului vizat spre neschimbare.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
SC IMOBILIARE SAV SRL

ZAMOSTEANU CRISTIN
SOS MOARA DE FOC nr. 33 bl. - sc. et. - ap. -

ANGHELACHE IRINA MARIA SI


ANGHELACHE FLORENTINA

25/8/2014
STR SMARANDA BRAESCU nr. 8 bl. sc. - et. - ap. -

780
25/8/2014

781
26/8/2014

782

solicitate. - Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va


anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se
va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare

BOTA MERY
STR STRUGURILOR nr. 41 bl. - sc. et. - ap. -

DOROBAT VICTOR DANIEL


ALEEA PROF. IOAN PETRU CULIANU
nr. 5A bl. - sc. - et. - ap. -

BEJAN LUMINITA SI IOSIF

26/8/2014

STR Prof.Emil Honoriu nr. 1E bl. - sc.


- et. - ap. -

783

SERBANOIU ION SI SERBANOIU


DUMITRA

27/8/2014
- BUCIUM nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -

DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE.


Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str.
Smaranda Braescu nr. 8, nr. cad.137975, 17258/4/1, detinut prin c.v.c. 2149/2006,
513/2010, act dezm. nr. 2412/2011 si A.C. nr. 1188/2013, din retea existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de
o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui
contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Modificare A.C. nr. 448/23.05.2012 in curs de executie pe teren proprietate.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
RACORD CANALIZARE pentru imobil locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut
conf. contract de donatie nr. 1303/2014 din retea existenta conf avizului de racordare , in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de
2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str.
Prof.Emil Honoriu nr. 1E, nr.cad. 144246, detinut prin c.v.c. nr. 1982/2012, act alip. nr.
181/2013 si A.C. nr. 532/2014, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata. Punerea in functiune a
racordului la retea de apa este conditionata de existenta unui contract de vidanjare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta colectiva mica pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL
136/2014.
Suprafata construita:395,25 mp,suprafata desfasurata:1198,85 mp.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 13 of 14

publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire


(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare.
784
28/8/2014

785
28/8/2014

786
28/8/2014

787
28/8/2014

788
28/8/2014

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - Stomatologie infantila, situat in municipiul


Iasi, str. Alexandru Lapusneanu nr.20, detinut prin contract de administrare nr.
55284/10178/2013, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
STR Alexandru Lapusneanu nr. 20 bl. lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
- sc. - et. - ap. de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE "GR.T.POPA"

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. BRANSAMENT APA (separare alimentare cu apa scara A de scara B al blocului de locuinte
A5, STR. PRIMAVERII NR. 21
A5) imobil situat in Iasi, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
PRIN CHELARIU MIHAI
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate,
detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; STR PRIMAVERII nr. 21 bl. A5 sc. A
nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
et. - ap. conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT APA pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi teren si constructie
detinut conf. certificat de mostenitor nr. 9/2011 in urmatoarele conditii : inainte de
STR PAUN nr. 17 bl. - sc. - et. P ap. - inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE
de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului
SORANCA TANTA

BRANSAMENT LA RETEA APA SI RACORD LA RETEA CANALIZARE pentru imobil - locuinta,


situat in municipiul Iasi, str. Podisului nr. 23, nr. cad. 125584, detinut prin c.v.c. nr.
STR PODISULUI nr. 23 bl. - sc. - et. - 1418/2011 si A.C. nr. 695/2012, din retele existente, in urmatoarele conditii : inainte de
ap. inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
DOBOS BERNARD SI SIMONA

S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. INLOCUIRE CONDUCTE PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE
LA RETEA, in municipiul Iasi, str. Mitropolit Varlaam, str. Broscarie, bld. N. Iorga in
STR MITROPOLIT VARLAAM,
urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
BROSCARIE, BLD. N. IORGA nr. - bl. amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata
- sc. - et. - ap. circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul
public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor
de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza
contractului incheiat pentru aceasta lucrare. In vederea constituirii bazei de date urbane,
beneficiarul(E.ON Gaz Distributie) va respecta prevederile art. 45(6) din legea 50/1991,
modificata si completata, privind autorizarea lucrarilor in constructii. CONDITII SPECIALE:
Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului
public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a). Obs: lungimea tronsonului de conducta inlocuit este de aprox 340 ml, inclusiv
conducta care alimenta fosta platforma industriala Nicolina. Se reccomanda corelarea cu

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01

fldListareWEB

Page 14 of 14

proiectul autorizat AC nr. 419/2014. investitia noului proprietar - SC Sticknet Investment


SRL

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-09-01