‫‪www.prof-math.

com‬‬

‫إمتحــان محلي موحذ‪ :‬ومودج رقم ‪2‬‬

‫التمريه األول‬

‫‪ .1‬أحسب ياٌهً‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪c  12  6 3  12  6 3 ,, b  3 45  2 80  125 ;; a  0,001 10 5  2 .2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ .3‬إجعم يقاو انعدد انتانً جدرٌا‪:‬‬
‫‪3 2‬‬
‫‪ .4‬أَشر و بسط ‪:‬‬

‫‪2  3 ‬‬

‫‪2‬‬

‫ثى إستُتج قًٍت ‪7  4 3 :‬‬

‫التمريه الثاوي‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫نٍكٍ انتعبٍر حٍث ‪E  4x ²  1  (2x  1)(x  1) :‬‬
‫أَشر وبســـط ‪E‬‬
‫عًم ‪E‬‬
‫حـــم انًعادنت‪4x ²  1  0 :‬‬

‫التمريه الثالث‬

‫‪ .1‬قارٌ انعددٌٍ‪ 4 6 :‬و ‪5 3‬‬
‫‪ a .2‬و ‪ b‬عدداٌ حٍث‪3  b  8  6  a  2 :‬‬
‫‪ .3‬أعـــــط تأطٍـــــرا نكم يٍ‪ a  b :‬و ‪ b  a‬و ‪ab‬‬
‫التمريه الرابع‬

‫‪ ABC‬يثهث حٍث‪:‬‬

‫انًوازي ل ‪BC‬‬

‫‪AB  4cm; AC  6cm; BC  3cm‬‬

‫و انًار ‪ I‬يٍ ٌقطع ‪ AC ‬فً ‪J‬‬

‫‪ .1‬أَشئ انشكم‬
‫‪ .2‬أحسب ‪JI‬‬
‫‪ .3‬نتكٍ ‪َ K‬قطت يٍ انضهع ‪ BC‬حٍث ‪BK  1cm :‬‬

‫بٍٍ أٌ ‪IK //AC‬‬

‫التمريه الخامس‬

‫‪َ I‬قـــطت يٍ انقطعـــت ‪ AB‬حٍث‪AI  3cm :‬‬

‫‪www.prof-math.com‬‬

‫إمتحــان محلي موحذ‪ :‬ومودج رقم ‪2‬‬

‫‪E‬‬

‫‪G‬‬
‫‪H‬‬

‫‪F‬‬

‫فً انشكم جاَبـــه ندٌُا‪EF  2 5; HG  8; EG  4 5 :‬‬
‫‪ .1‬أحسب ‪EH‬‬
‫‪ .2‬بٍٍ أٌ انًثهث ‪ EFG‬قائى انساوٌـــت‬
‫‪ .3‬أحسب ‪ sin( EFˆ G) :‬و )‪cos(EFˆ G‬‬
‫‪ .4‬نتكٍ ‪ L‬انًسقــط انعًودي نهُقطـــت ‪ H‬عهى ‪ ، EF‬حدد ‪LH‬‬
‫‪ .5‬أحسب انتعبٍر‪x  sin ²(35)  cos ²(10)  sin ²(55)  cos ²(80) :‬‬
‫التمريه السادس‬

‫‪‬‬
‫فً انشكم أسفهه ‪ C‬دائرة حٍث ‪BMA  20 :‬‬
‫أَظـــر انشكم‬

‫أحسب قٍاش انساوٌــــت ‪ˆ C‬‬
‫‪BA‬‬