You are on page 1of 9

NAMA PERNIAGAAN : PERNIAGAAN NICKHKUN DAN RAKAN-RAKAN ENTERPRISE

TEMPOH REKOD: 1 bulan (1 April 2014 30 April 2014)


LEJAR AM

Tarikh
2014
Apr 30

Butir

Baki h/b

AKAUN MODAL
Nickhkun Yoona Tarikh Butir
2014
80000
40000 Apr 1 Baki b/b
80000
40000
Mei 1 Baki b/b

Veknesh
120000
120000

TARIKH
2014
Apr 1

BUTIR

Baki b/b

JA1

Mei 1

Baki b/b

TARIKH
2014
Apr 1

BUTIR

Baki b/b

JA1

Mei 1

Baki b/b

TARIKH
2014
Apr 1

BUTIR

Baki b/b

JA1

Mei 1

Baki b/b

TARIKH
2014

BUTIR

AKAUN PREMIS
RM
TARIKH
2014
350000
Apr 30
350000
350000

Veknesh

JA1

120000
120000
120000

LA1
Nickhkun Yoona
80000
80000
80000

40000
40000
40000

LA2
BUTIR

Baki h/b

AKAUN KENDERAAN
RM
TARIKH BUTIR
2014
150000
Apr 30
Baki h/b
150000
150000

AKAUN PERABOT
RM
TARIKH BUTIR
2014
90000
Apr 30
Baki h/b
90000
90000

AKAUN ALATAN PEJABAT


RM
TARIKH BUTIR
2014

RM
350000
350000

LA3
F

RM
150000
150000

LA4
F

RM
90000
90000

LA5
F

RM

pg.

Apr 1

Baki b/b

Mei 1

Baki b/b

JA1

TARIKH
2014
Apr 1

BUTIR

Baki b/b

JA1

Mei 1

Baki b/b

TARIKH
2014
Apr 1

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Tarikh
2014
Apr 30

Baki h/b

TARIKH
2014
Apr 30

TARIKH

BUTIR
Bank
Baki h/b

BUTIR

Apr 30

AKAUN STOK
RM
TARIKH
2014
70000
Apr 30
70000
70000

Baki h/b

60000
60000

LA6
BUTIR

Veknesh
86201
86201

AKAUN SEMASA
Nickhkun Yoona Tarikh Butir
2014
57466
28733 Apr 1 Baki b/b
57466
28733
Mei 1 Baki b/b

RM

Baki h/b

70000
70000

AKAUN STOK ALAT TULIS


F
RM
TARIKH BUTIR
2014
JA1
2500
Apr 30
Baki h/b
2500
2500

Baki b/b

Butir

60000
60000
60000

LA7
F

RM
2500
2500

Veknesh

JA1

86201
86201
86201

AKAUN PINJAMAN
RM
TARIKH BUTIR
2014
1666
Apr 1
Baki b/b
298334
300000
Mei 1
Baki b/b

AKAUN SUSUT NILAI TERKUMPUL KENDERAAN


F
RM
TARIKH BUTIR

F
JA1

LA8
Nickhkun Yoona
57466
57466
57466

28733
28733
28733

LA9
RM
300000
300000
298334

LA10
RM

pg.

2014
Apr 30

TARIKH
2014
Apr 30

TARIKH
2014
Apr 30

Baki h/b

BUTIR
Baki h/b

54000
54000

Baki b/b

Mei 1

Baki b/b

AKAUN SUSUT NILAI TERKUMPUL PERABOT


F
RM
TARIKH BUTIR
2014
27000
Apr 1
Baki b/b
27000
Mei 1
Baki b/b

JA1

F
JA1

AKAUN SUSUT NILAI TERKUMPUL ALATAN PEJABAT


BUTIR
F
RM
TARIKH BUTIR
F
2014
Baki h/b
12000
Apr 1
Baki b/b
JA1
12000
Mei 1
Baki b/b

TARIKH
2014
Apr 18

BUTIR

Belian

JA1

Mei 1

Baki b/b

TARIKH
2014
Apr 3
21
23
27
30

2014
Apr 1

BUTIR
Tunai
Tunai
Bank
Bank
Pelbagai pemiutang

AKAUN DERMA
RM
TARIKH
2014
3800
Apr 30
3800
3800

F
BT1
BT1
BT1
BT1
JB1

BUTIR

Baki h/b

AKAUN BELIAN
RM
TARIKH BUTIR
2014
1400
Apr 18 Derma
900
30 Baki h/b
2900
2200
47800

54000
54000
54000

LA11
RM
27000
27000
27000

LA12
RM
12000
12000
12000

LA13
RM
3800
3800

F
JA1

LA14
RM
3800
51400

pg.

Mei 1

TARIKH
2014
Apr 30

TARIKH
2014
Apr 30

55200
51400

Baki b/b

BUTIR

Baki h/b

BUTIR

Baki h/b

55200

AKAUN PULANGAN BELIAN


RM
TARIKH BUTIR
F
2014
1200
Apr 30
Pelbagai pemiutang JPB1
1200
Mei 1
Baki b/b

AKAUN JUALAN
RM
TARIKH
2014
112080
Apr 4
5
8
11
12
28
30

BUTIR
Tunai
Tunai
Tunai
Tunai
Bank
Tunai
Bank
Pelbagai penghutang

Mei 1

Baki b/b

Pelbagai penghutang

RM

JPJ1

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

1680
Baki h/b
1680
1680
AKAUN PULANGAN JUALAN
AKAUN INSURANS

LA16
RM
4800
3200
2600
1700
6300
3300
4100
86080
112080
112080

RM

Mei 1 Baki b/b

BUTIR

1200
1200
1200

BT1
BT1
BT1
BT1
BT1
BT1
BT1
JJ1

112080

TARIKH
2014
Apr 20

LA15
RM

1680
1680
LA17
LA18

pg.

10

TARIKH
2014
Apr 4

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Bank

RM

BT1

3000
3000
3000

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

Baki h/b

3000
3000

AKAUN ALAT TULIS


TARIKH
2014
Apr 6

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Tunai

RM

BT1

800
800
800

TARIKH
2014
Apr 30

LA19
BUTIR

Baki h/b

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Tunai

RM

BT1

500
500
500

TARIKH
2014
Apr 30

LA20
BUTIR

Baki h/b

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Bank

RM

BT1

4700
4700
4700

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

LA21
F

Baki h/b

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Bank

RM

BT1

2500
2500
2500

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

LA22
F

Baki h/b

BUTIR

RM

TARIKH
2014

RM
2500
2500

AKAUN GAJI
TARIKH
2014

RM
4700
4700

AKAUN KADAR BAYARAN


TARIKH
2014
Apr 30

RM
500
500

AKAUN DUTI ATAS BELIAN


TARIKH
2014
Apr 11

RM
800
800

AKAUN PROMOSI
TARIKH
2014
Apr 9

RM

LA23
BUTIR

RM

pg.

11

Apr 30

Bank

Mei 1

Baki b/b

BT1

4500
4500
4500

Apr 30

Baki h/b

4500
4500

AKAUN BELANJA KENDERAAN


TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Tunai

RM

BT1

3720
3720
3720

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

LA24
F

RM

Baki h/b

3720
3720

AKAUN DISKAUN DIBERI


TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

Mei 1

Baki b/b

Pelbagai penghutang

RM

BT1

4813
4813
4813

TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

LA25
F

RM

Baki h/b

4813
4813

AKAUN DISKAUN DITERIMA


TARIKH
2014
Apr 30

BUTIR

RM

Baki h/b

2920
2920

TARIKH BUTIR
2014
Apr 30 Pelbagai pemiutang
Mei 1

LA26
F

RM

BT1

2920
2920
2920

Baki b/b

LEJAR BELIAN

AKAUN SYARIKAT MEI WAH SDN BHD


TARIKH BUTIR
2014
Apr 1 Bank
Diskaun diterima
2 Pulangan belian
18 Bank

RM

BT1

19665
1035
400
11020

JPB1
BT1

TARIKH
2014
Apr 1
2
14
26

LB1

BUTIR

RM

Baki b/b
Belian
Belian
Belian

JA1
JB1
JB1
JB1

20700
12000
10000
6000

pg.

12

Diskaun diterima
20 Pulangan belian
30 Baki h/b

JPB1

600
300
15680
48700
Mei 1

48700
15680

Baki b/b

AKAUN ELEKTRIK MAJU SDN BHD


TARIKH BUTIR
2014
Apr 2 Bank
Diskaun diterima
26 Pulangan belian
Bank
Diskaun diterima
30 Baki h/b

RM

BT1

16055
845
500
8360
440
10500
36700

JPB1
BT1

TARIKH
2014
Apr 1
6
8
20

Mei 1

LB2

BUTIR

RM

Baki b/b
Belian
Belian
Belian

JA1
JB1
JB1
JB1

16900
8000
800
11000
36700
10500

Baki b/b

LEJAR JUALAN

AKAUN ALFIAN ELEKTRIK


TARIKH
2014
Apr 1
2
4
22

BUTIR

RM

Baki b/b
Jualan
Jualan
Jualan

JA1
JJ1
JJ1
JJ1

37000
7500
6780
6600

TARIKH BUTIR
2014
Apr 2 Bank
Diskaun diberi
7 Bank
Diskaun diberi
10 Pulangan jualan
Bank
Diskaun diberi
12 Bank
Diskaun diberi
20 Bank
Diskaun diberi

LJ1
F

RM

BT1

11875
625
10165
535
300
13110
690
6840
360
6441
339

BT1
JPJ1
BT1
BT1
BT1

pg.

13

30 Baki h/b
Mei 1

6600
57880

57880
6600

Baki b/b

AKAUN PERNIAGAAN BERSATU


TARIKH
2014
Apr 1
2
13
26

Mei 1

BUTIR

RM

Baki b/b
Jualan
Jualan
Jualan

JA1
JJ1
JJ1
JJ1

11000
8600
7900
8200

TARIKH BUTIR
2014
Apr 7
Pulangan jualan
11 Bank
Diskaun diberi
18 Bank
Diskaun diberi
20 Pulangan jualan
25 Bank
Diskaun diberi
30 Baki h/b

LJ2
F

RM

JPJ1
BT1

420
10450
550
7771
409
580
7505
395
7620
35700

BT1
JPJ1
BT1

35700
7620

Baki b/b

AKAUN MAHAWANGSA ENTERPRISE


TARIKH
2014
Apr 8
24
29

BUTIR

RM

Jualan
Jualan
Jualan

JJ1
JJ1
JJ1

7400
6800
8800

TARIKH BUTIR
2014
Apr 14 Pulangan jualan
21 Bank
Diskaun diberi
30 Baki h/b

LJ3
F

RM

JPJ1
BT1

380
7030
370
15220
23000

23000
15220

Mei 1 Baki b/b

AKAUN KEDAI CAHAYA SURIA


TARIKH
2014

BUTIR

RM

TARIKH
2014

BUTIR

LJ4
F

RM

pg.

14

Apr 10 Jualan
17 Jualan
27 Jualan

Mei 1 Baki b/b

JJ1
JJ1
JJ1

6800
4000
6700
17500
6700

Apr 22 Bank
Diskaun diberi
26 Bank
Diskaun diberi
30 Baki h/b

BT1
BT1

6460
340
3800
200
6700
1750

pg.

15