You are on page 1of 3

Mga Laruan

Ito ay bola
Ang bola ay laruan
Ang bola ay bilog
Ang bola ay kulay itim
at puti
Ito ay manika
Ang manika ay laruan

Ang manika ay
malambot
Ang manika ay may
damit
Ito ay mga laruan
Ang mga ito ay gawa sa
papel
Ang isa ay papel na
eroplano

Ang isa ay papel na


barko