You are on page 1of 103

~eA.RlJ:O~U _ _!.: r~t"· e,gRs.

'" irE

• • ~~,.._~_ <0. "':'" _~.

- - - - -

[.

,I I Ii ,j' I I, Il

L I I II

'i .'

~

~

I

I'

I

,I'

· -

~w { ... \}.l:

(

duot;l I'UI 0, ru-ioont;l"j:iii,pll: CjI, re aplki rn I.a d rea pf~ §i ]1iI sl}f.I~a (It!;H~i!!i de mi] leeul miffitll!c1i. grOJirme3 bralulw ~1:I!$phq$. 3 iZ:m •

. l!£e,ste ·puJiCtll!. de ~e ] i'rH.1l Qrrhonrn, U' de j~ se I;IVli~ iobe eJe prinlr·.o I in ire~r .roil!:d.j:iU C.aJfe oobobra el:l[ em fda de Hn!:l ,odwniiJi3 ]s Hnia d($ mijtOlZulm~ei::ii. Aeeashr estCl' lirJ.i:a Ole lungime: aJ mSnecH ~l!rb,~. E~",lre:mit~~illf!: acestei BnH se .Jln~ ell Hnm~ d,e (,Ils~turi j]:~ pe li'P~I':IJr] t~p in pijD€'te!1( din earn ~rt«:perohln]~fea ~PJu[!l.i dt; m;[ru~d. (H~. ~1), .Ao~~_ rninecu'~ se ~a tei:aJ0e cu m.aIil~<li (hg, ,32) ~1 [:UiI. :m1l0~la.

• ]I\\&~12t~ m~~utei ,. ~~oafe c~-oi oclll,lii '€"~ I1U~ ~'i a lUl1Cl de la. hlll~ d.e llJingl me:a mih.e¢l i masll.ra:m cfll,e -2 arir lu..ng;im.e:a marn~tei ,hlS, 2 em (rig. 3~)'. Aeea:sta.m~flc,eta. -S'1.'l: ridie.ipe m1fietli. in sus, cCind se ftu:e (I :n'lii ~l'3 apl lea i5 8©~tEl se er(li~it~ 3ep~Hat ~;, se lInm:deaziip;e linia '~iif lun:gime :smit[J.B.l':J1.

J'iC. 33, ~~fuCC".a S£:urH - leI.!. m-an~!~, tIpar:uIUil

Ci[ld f,age m miitleeu,tl fl3J.d1 ma'n,e.,.a.. lisa m

o fel.e:ivi .d~C!tiv de: 3< €'m de lit 'l1l11i~ de IUJl!~l.!EL~

.am,t~.eci] ~i racem tln~i'v d~ .~ em p~ eare i'l ~Qfigem (;11 (llusa'!uri :8i>SGliUls.ii.,

A<lIodel nlf" 2' ~'i 3, P~ntnl minec"a ~cl!.lirM lilCl:r!l!r 1JUi jO$ (rig. Mj~ se laie' ltip:<lrul de ta mm,deUd nr. 1, p,~ Ul:iIla de :unijlocu~ minttli, I;lfrl'a 18'~ em dist;~}nta de ·Iin,i,a d,1': rotUiFlji.re-a caop,l,dui d~rn[uted. A¥zJimi ti pab l pe mfl ferillll, dIs:laIil~ tn!i1l lii~me; de ta.leturn elJ 4-5'c!iII, pe ]inii:li d~lJ;lng1m.e 13.' mintci'i, P,e ","cC:l;ilstli I in! Ii; :Se'~n'I::te~~lJ~. ."1,b:l~.o!} se po:a te. I;m;mt~ p~ mafi~~~~ san ne ,ela?Stk~. Ciudim:inoo3 se pll~ rre W!il~~~.tc S~ f~,cl!l UJl till od:e 1 'clUI ~k~l! in~.md.uce e,la,sUc'IIJil.. Chtrd .selJ:l;l)ntep.~ fl'\ man~t1i eroi m [Ita It~~ta sepa:iollit .~~ I) iIIl:~ta rn p~ 'Ii mn,~ de

lungt 111M: ;;II l1l·i:nedi [ (Ii g,. 35) .

I

o

\)

,

.

'_

,

,

C}JETi1'ER~

• .. ',!IL;, 'P.

• I

L I

B:as:~J65,' B'~l1jt·iif·fli<:'R'tIliff'->l i:t1iI~,

.'t ~T.

I I

l ~ -""-- _ =ee=='

~-,.-~""=-=-- .... ,-

=

IVlili .. J:;~. ~.,g~

.~

!:.

.. :

...

"-

I

j

IU

, . .

g-

1'1 I , t

-

;

I

II

~.

.'IL

~-

"

~

.:~ .

~Q~ ~.

ii4~. -".I~ 'Lt.'8imUJ_E,

!e~1a:~,

:;p@ t1l:;'

.,

9,9

n

:ill 19m T.tl~~~!,f.\.irHN~r.~1S;'ifl::1o!>fJ~ ~~y. "~~iola(l:~>. ~

. ,. _" .

"

~,

L J

[

· ...., ._.-::.- = .. -_-.~ --_:=-c~ ----

-- -

· . ~~ - - ~ . - - -.-:-~. -~ .. -- - --- - . ~ --