P. 1
Panduan Ringkas Cara Solat Tarawih

Panduan Ringkas Cara Solat Tarawih

|Views: 826|Likes:
منشور بواسطةmykrk
Panduan ringkas cara Solat Sunat Tarawih yang dilakukan di masjid-masjid Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim
Panduan ringkas cara Solat Sunat Tarawih yang dilakukan di masjid-masjid Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim

More info:

Published by: mykrk on Aug 15, 2010
حقوق الطبع:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

http://www.arabmykrk.

com/ 1431H / 2010
(SIRI EBOOK PER!"#$
ميحِ رّ لا ِنـ مَ حْ رّ لا لِ ا ِمسْ ـِب ٰ ِ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 1 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
Bilal berdiri dan berseru untuk bersolat ara!i"
den#an katan$a%
BILAL
لُ ا مُ ـ ُكبَاـَث َ أ حِ يْ وِ ارَ ـّتلا َ ةلَ ـَص
ORANG RAMAI
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـ ّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص
&ada 'ala' (erta'a )a'ad"an "in##a 'ala'
keli'a belas%
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 2 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
)akaat (erta'a%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +t,
akat"ur
0َ أ *ل# +++رُ ـُثاـَكـ ّتلا مُ ـُك,َ ـْل ٰ 1
)akaat kedua%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
*ele(as i'a' 'e'beri sala' kedua. bilal 'e'ba/a%
BILAL
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 3 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
1مَ 2ْ 3ِوَ لِ ا 4َ !5 ل6 ـْ7ـَ8 6
ORANG RAMAI
9ُ اوّ ـ َ: ايَ ; 6 1مَ -ْ رَ وَ 6 ةرَ <ِ ـْ=!َ وَ ;
مَ -َ رْ َ أ ايَ ;ةِ رَ <ِ ـْ=مَ ـْلا >َ سِ اوَ ايَ
4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ
BILAL
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 4 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ لِ ا )ـَ&(َ وَ ٰ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
)akaat keti#a%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,3+sr
0)<ِ ـَل @َ اAَ 3Bِ ا @ّ ِ # +رِ Cْ 2َ ـْلاوَ
*ل# +++ر? ــْADُ 1
)akaat kee'(at%
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 5 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
BILAL
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
رُ دْ Eَـ ْلا ;مَ ـّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص
$ِ 'ْ ـ َ&(َ اوـF&صَ دٌ مّ َ !ُ اـَ3دُ '5سَ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
)akaat keli'a%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,
4u'a5a"
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 6 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
G*ل# +++ة? Hَ مَ .ُ /5 ـُكلِ /ٌ يْ وَ I
)akaat keena' J
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
BILAL
1مَ 2ْ 3ِوَ لِ ا 4َ !5 ل6 ـْ7ـَ8 6
ORANG RAMAI
9ُ اوّ ـ َ: ايَ ; 6 1مَ -ْ رَ وَ 6 ةرَ <ِ ـْ=!َ وَ ;
مَ -َ رْ َ أ ايَ ;ةِ رَ <ِ ـْ=مَ ـْلا >َ سِ اوَ ايَ
4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ
BILAL
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 7 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ لِ ا )ـَ&(َ وَ ٰ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
)akaat ketu6u"%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,-il
0Kَ بFرَ /َ 2َ ـَ8 Lَ 'ْ ـَM رَ ـَ: مْ ـَل َ أ
*ل# +++/ِ '<ِ ـْلا Nِ ـ ـَصْ َ Oـِب ٰ 1
)akaat kela(an%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 8 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص;
رِ ـْكبَوبُ َ أ اـَ3دُ '5سَ 4َ 'ْ Pِ!ِ Qْ مُ ـْلا رُ 'ْ !ِ َ أ @ ِ
$ُ ـْP(َ اوْ Rّ رَ ـَ: Sِ يْ د5 C5 لا
ORANG RAMAI
$ِ ـِب اـَP2َ ـَ<ـَ3وَ $ُ ـْP(َ لُ ا Tَ Rِ رَ
ة ِ رَ Dِ %اوَ ا'َـْ3دF لاوَ 4ِ يْ د5 لا )8ِ
)akaat kese'bilan%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" 7urais$
0 ِ8ل9 :::;< =ْ رَ ـ>? @ِ ــ ـَA=Bِ ٰ 1
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 9 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
)akaat kese(ulu"%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
BILAL
1مَ 2ْ 3ِوَ لِ ا 4َ !5 ل6 ـْ7ـَ8 6
ORANG RAMAI
9ُ اوّ ـ َ: ايَ ; 6 1مَ -ْ رَ وَ 6 ةرَ <ِ ـْ=!َ وَ ;
مَ -َ رْ َ أ ايَ ;ةِ رَ <ِ ـْ=مَ ـْلا >َ سِ اوَ ايَ
4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 10 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ لِ ا )ـَ&(َ وَ ٰ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
)akaat kesebelas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,CaDun
09 F Uِ ـَكيُ VUِ ـّلا Wَ يْ Xَ رَ َ أ
*ل# +++4ِ ـيد5 ـلاــِب1
)akaat kedua belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 11 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص;
4ُ بْ ا رُ مَ (ُ اـَ3دُ '5سَ 4َ 'ْ Pِ!ِ Qْ مُ ـْلا رُ 'ْ !ِ َ أ
$ُ ـْP(َ اوْ Rّ رَ ـَ: 9ِ اـّYZَ ـْلا
ORANG RAMAI
$ِ ـِب اـَP2َ ـَ<ـَ3وَ $ُ ـْP(َ لُ ا Tَ Rِ رَ
ة ِ رَ Dِ %اوَ ا'َـْ3دF لاوَ 4ِ يْ د5 لا )8ِ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 12 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
)akaat keti#a belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,Eaut"ar
0*ل# +++Kَ ـ ـَP'ْ ـَY(ْ َ أ [ـّ3 ِ # ٰ 1
)akaat kee'(at belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
BILAL
1مَ 2ْ 3ِوَ لِ ا 4َ !5 ل6 ـ ْ7ـَ8 6
ORANG RAMAI
9ُ اوّ ـ َ: ايَ ; 6 1مَ -ْ رَ وَ 6 ةرَ <ِ ـْ=!َ وَ ;
مَ -َ رْ َ أ ايَ ;ةِ رَ <ِ ـْ=مَ ـْلا >َ سِ اوَ ايَ
4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ
BILAL
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 13 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
د? مّ َ !َُ اـَ3دِ '5سَ لِ ا )ـَ&(َ وَ ٰ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
)akaat keli'a belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,EaFirun
00 +++@َ ورُ <ِ ـَ كـْلا ا,َ يF َ أ [يَ /ْ ـُ0 ٰ
*ل#
)akaat keena' belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 14 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص;
@ُ امَ ـ ْ\(ُ اـَ3دُ '5سَ 4َ 'ْ Pِ!ِ Q ْ مُ ـْلا رُ 'ْ !ِ َ أ
$ُ ـْP(َ اوْ Rّ رَ ـَ: @َ اـّ<(َ 4ُ بْ ا
ORANG RAMAI
$ِ ـِب اـَP2َ ـَ<ـَ3وَ $ُ ـْP(َ لُ ا Tَ Rِ رَ
ة ِ رَ Dِ %اوَ ا'َـْ3دF لاوَ 4ِ يْ د5 لا )8ِ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 15 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
)akaat ketu6u" belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +n Gasr
0*ل# +++لِ ارُ Cْ ـَ3 X َ []َ ا َ ^ ِ #1
)akaat kela(an belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا و َ .ُ /ْ ـُ01
BILAL
1مَ 2ْ 3ِوَ لِ ا 4َ !5 ل6 ـ ْ7ـَ8 6
ORANG RAMAI
9ُ اوّ ـ َ: ايَ ; 6 1مَ -ْ رَ وَ 6 ةرَ <ِ ـْ=!َ وَ ;
مَ -َ رْ َ أ ايَ ;ةِ رَ <ِ ـْ=مَ ـْلا >َ سِ اوَ ايَ
4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 16 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
د? مّ َ !َُ اـَ3دِ '5سَ لِ ا )ـَ&(َ وَ ٰ
ORANG RAMAI
$ِ 'ْ ـ َ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
B24+4 berseru 'e'berita"u oran# ra'ai ba"a!a
*olat ara!i" "an$a tin##al dua rakaat sa"a6a la#i
iaitu den#an berkata%
BILAL
لُ ا مُ ـُكمَ -ِ رَ حِ يْ وِِ ارَ ـ ّتلا رُ Dِ اXَ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 17 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
ORANG RAMAI
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـ ّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص
)akaat kese'bilan belas%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,Casad
0+++Nّ ـَ:وَ N? ,ََ ـَل )ـِب َ أ _دَ يَ Wْ Eّـَ:
*ل#1
)akaat kedua (ulu"%
*ele(as +l,-ati"a". i'a' 'e'ba/a *ura" +l,2k"las
0*ل# +++دٌ -َ َ أ لا وَ .ُ /ْ ـُ01
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 18 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص;
4ُ بْ ا TF & ِ(َ اـَ3دُ '5سَ 4َ 'ْ Pِ!ِ Qْ مُ ـْلا رُ 'ْ !ِ َ أ
$ُ ـْP(َ اوْ Rّ رَ ـَ: N? لِاـَ` )ـِب َ أ
ORANG RAMAI
$ِ ـِب اـَP2َ ـَ<ـَ3وَ $ُ ـْP(َ لُ ا Tَ Rِ رَ
ة ِ رَ Dِ %اوَ ا'َـْ3دF لاوَ 4ِ يْ د5 لا )8ِ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 19 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
BILAL H)I* CHCB+J+ DOA TARAWIH
*H&H)2 K2 B+L+M%
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ / 5 صَ مّ ,ُ ـّ&لا
مْ ـ 5&سَ وَ $ِ ـِEْ صَ وَ $ِِ لِا )ـَ&(َ وَ ٰ ;
لُ ا ايَ 4َ 'ْ !ِ _:
4َ 'ْ & ِaِ[A ّ لا Xِ [(َ bُ Nَ 'ْ cِ !ُ ايَ مّ ,ُ ـّ&لا;
مَ -ِ ارَ ايَ وَ ;4َ 'ْ ـِEaِ[ـّتلا /َ ـِباـَ0 ايَ وَ
Xِ _رَ ـَdـ ُ<ـْلاوَ )مَ ـ ـَت'َـْلاوَ Xِ [ـَ<2َ ـF7لا ٰ
4َ 'ْ Mِ اAَ مَ ـْلاو َ :
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 20 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
4َ 'ْ لِوْ Eُـْdمَ ـْلا 4َ !ِ اـَPـْ&2َ ]ْ ا مّ ,ُ ـّ&لا
4َ 'ْ 2ِ مَ ]ْ َ أ eَ دَ ـ ْP(ِ :
;مٌ -ِ ارَ اـَPـِب Kَ ـّ3 ِ fـَ8 اـَPمْ -َ رْ ا مّ ,ُ ـّ&لا
ر ٌ bِ اـ َ0 اـ َP'ْ ـَ&(َ Kَ ـّ3 ِ fـَ8 اـَPبْ g Uِ 2َ ـُ: "َ وَ :
$ ِ ـِب hْ رَ ]َ امَ 'ْ 8ِ اـَPـِب Lْ ـُYـْلا مّ ,ُ ـّ&لا
رُ يِْ bِ اـَdمَ ـْلا;
;4َ يْ رِ ـِRاََ ـْلاوَ اـَP'ْ ـَ&(َ Nْ ـُ:وَ
;4َ 'ْ !ِ _ لُ وْ ـُdيَ 4ْ مّ (َ e5 iَ وَ Lُ (ْ اوَ
اـَ3دِ ـِ'5سَ )ـَ&(َ لُ ا )ـّ&صَ وَ +4َ 'ْ !ِ _
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 21 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
;مَ ـّ&سَ وَ $ِ ـِEْ صَ وَ $ِِ لِا )ـَ&(َ وَ د? مّ َ !ُ ٰ
4َ 'ْ مِ ـ َ&ـ 2ََ ـْلا 95 رَ $ِ ـّ&لِ دُ مْ ََ ـْلاوَ ٰ :
PERINGATAN:
&ada 'ala' $an# keena' belas )a'ad"an "in##a
ak"ir )a'ad"an%
(Selepas Surah Al-Fatihah
)akaat (erta'a dan se'ua rakaat $an# #an6il diba/a
*ura" +l,7adr
01ِ ـَ&'ْ ـَل )8ِ jُ اـَPـْلHَ 3 َ أ [ـّ3 ِ #
*ل# +++رِ دْ ـَdـْلا1;
Kan sura" $an# diba/a (ada rakaat $an# kedua
sele(as +l,-ati"a" iala" 'en#ikut seba#ai'ana
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 22 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
susunan sura",sura" (ada rakaat $an# (erta'a (ada
'ala' N "in##a NO )a'ad"an:
0*ura" +t,akat"ur "in##a *ura" +l,Casad1
*ele(as Koa ara!i" ta'at diba/a ole" bilal. beliau
akan berseru untuk 'endirikan SOLAT WITIR
(ula:
BILAL CHGPH)I IGIE *Q4+ L22)
IGIE C+4+C &H)+C+ M2GRR+ C+4+C
EH42C+ BH4+* )+C+KM+G%
لُ ا مُ ـُMرَ ]َ ا رِ ـْ:وِ ـْلا َ ةلَ ـَص ٰ
+&+B24+ 2B+ C+4+C P+GR EHHG+C
BH4+* )+C+KM+G MHGK+E4+M
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 23 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
CHGR2GR+E+G &+)+ SHC++M BH)EHG++G
KQ+ 7IGI 2+2I KHGR+G *H)I+GGP+%
اومُ ـ5k(َ وَ اودُ c5 !َ وَ اورُ :ِوْ َ أ
ِ lا'َC5 لا رِ ,ْ mَ 4ْ !ِ اوـُتـُPـْ0اوَ
لُ ا مُ ـُكمَ -ِ رَ
ORANG RAMAI 'en$a'but seruan bilal itu den#an
berkata%
لِ ا لُ وْ سُ رَ دٌ مّ َ !ُ لُ ا"ّ ِ # $َ ـ ـَل ِ #% ٰ
مَ ـ ّ&سَ وَ $ِ 'ْ ـََ&(َ لُ ا )ـّ&ـَص
2'a' dan 'ak'u' bersolat Litir:
(Selepas Surah Al-Fatihah
)akaat (erta'a i'a' 'e'ba/a *ura" +l,aDlaa
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 24 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
;0*ل# +++)ـَ&(ْ َ nا Kَ ب5رَ مَ سْ ا حِ E5سَ 1
)akaat kedua i'a' 'e'ba/a *ura" +l,EaFirun
0 +++@َ ورُ <ِ ـَ كـْلا ا,َ يF َ أ [يَ /ْ ـُ0 ٰ
*ل#1
*ele(as i'a' 'e'beri sala' kedua.
BILAL berseru 'e'berita"u oran# ra'ai solat !itir
"an$a tin##al satu rakaat sa"a6a la#i iaitu den#an
katan$a%
لُ ا مُُ ـُكمَ -ِ رَ رِ ـْ:وِ ـْلا َ 12َ ـْMرَ
2'a' dan 'ak'u' 'en$e'(urnakan *olat *unat
Litir *+I rakaat:
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 25 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
*ele(as 'e'ba/a *ura" +l,-ati"a" dala' solat $an#
"an$a satu rakaat itu. i'a' 'e'ba/a ti#a sura" iaituT
Cula,'ula *ura" +l,2k"las
;0*ل# +++دٌ -َ َ أ لُ ا وَ .ُ /ْ ـُ01
Ee'udian *ura" +l,-alaU
0+++S ِ ـَ&ـَ<ـْلا 95 رَ ـِب ُ ^و(ُ َ أ /ْ ـُ0
*ل#1;
*ele(as itu *ura" +n,Gas
00*ل# +++oِ اـّPلا 95 رَ ـِب ُ ^و(ُ َ أ /ْ ـُ0

So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 26 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
*elesai *olat Litir.
IMAM 'e'ba/a bersa'a ORANG RAMAI
serentak bera'ai,ra'ai%
oِ وْ دF ـُdـْلا Kِ &ِمَ ـْلا @َ اَ Eْ سُ I VW G
9F رَ وَ اـَPـFبرَ oٌ وْ دF ـ ُ0 pٌ وْ EFسُ
pِ وْ رF لاوَ 1ِ ـَكaِلَ مَ ـْلا I VW G
IMAM 'e'ba/a DOA WITIR dan dia'inkan ole"
(ara MA!M"M:
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 27 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
ميحِ رّ لا ِنـ مَ حْ رّ لا لِ ا ِمسْ ـِب ٰ ِ
;4َ ـ ْ'مِ ـَ&ـ ـَ2ـْلا 95 رَ $ِ ـّ&لِ دُ مْ َ ـْلا ٰ
;$ِ 'ْ 8ِ اـ6Mرَ اEَ!ُ اE6'5ـَ` ار6 'ْ \ِـَM اد6 مْ -َ
Xُ )8ِ اـَكيُوَ $ُ مَ 2َ 3ِ )8ِ اوَ يُ اد6 مْ -َ
امَ ـ َM دُ مْ َ ـْلا Kَ ـَل اـّPبّرَ ايَ +jُ دَ يْ Hِ !َ
ِ م'ْ k ِ (َ وَ Kَ ـِ,]ْ وَ ِ للَ cَ لِ )=ِ EَـْPيَ
+Kَ 3ِاYَ ـْ&سُ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 28 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
اـ َ3دِ '5سَ )ـَ&(َ مْ ـ5&سَ وَ /5 ـصَ مّ ,ُُ ـّ&لا
+د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ ِ لا )ـَ&(َ وَ د? مّ َ !ُ ٰ
Wَ 'ْ ـ ّ&صَ )تِـّلا Kَ :ِ وَ ـَ&صَ /َ ـ7َ ـْ8 َ أ ٰ
; ِ lارَ ـْMBِ اوَ ِ للَ cَ ـْلا ا َ ^ ايَ $ِ 'ْ ـَ&(َ
مَ -َ رْ َ أ ايَ 4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ ;
4ْ ـ(َ )ـ َلا2َ ـَ:وَ eَ رَ اEَـَ: لُ ا Tَ Rِ رَ وَ
;4َ 'ْ 2ِ مَ ] ْ َ أ لِ ا لِ وْ ـسُ رَ 9ِ اَ صْ َ أ
>ِ 'ْ مِ ]َ وَ اـَPيْ دِ لِاوَ وَ اـّP(َ Tَ Rِ رَ وَ
+4َ 'ْ مِ &ِAْ مُ ـْلا
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 29 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
j ِ Uِ ــ .َ )8ِ Kَ ـَل qَ رّ 2َ ـَ: دْ ـَ0 اـَP,َ ـَ ل ِ # ٰ ٰ
;@َ وْ ـُRر5 2َ ـَتمُ ـْلا 1ِ ـَ&'ْ ـّ&لا
Nَ rِ رَ وَ ;@َ وْ دُ صِ اـَdـْلا eَ دَ Cَ ـَ0وَ
+@َ وْ EُلِاـّYلا Kَ 8ِ وْ رُ 2ْ !َ وَ eَ bِ وْ ]ُ )8ِ
1? ـ َ&'ْ ـ َل /5 ـُMوَ 1ِ ـَ&'ْ ـّ&لا jِ Uِ ـ .َ )8ِ Kَ ـَلوَ ٰ
@َ ا7َ !َ رَ رِ ـ,ْ mَ )لِا'َـَل 4ْ !ِ
bُ وْ cُ ـَ: ايَاـَY(َ وَ Hُ aِاوَ ]َ وَ hٌ ا-َ اـَ<ـَ3
;eَ bِ اEَ(ِ 4ْ !ِ Xُ [ـَsـَ: 4ْ !َ )ـَ&(َ ا,َ ـِب
اـَPيْ دِ لِاوَ وَ مّ ,ُ ـّ&لا اـَPـْ&2َ ]ْ اـَ8
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 30 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
اـَPـَZaِاs َ !َ وَ اـَP]َ اوَ iْ َ أوَ اـَ3bَ "َ وْ َ أوَ
اـَPبَاَ صْ َ أوَ اـَPبَرِ اـَ0 َ أوَ 4َ 'ْ مِ ـ5&2َ !ُ وَ
Wْ ـَdEَسَ 4ْ مّ !ِ 4َ 'ْ 2ِ مَ ]ْ َ أ 4َ 'ْ مِ &ِAْ مُ ـْلاوَ
+ ُ 1يَاـََP2ِ ـْلا Kَ ـْP!ِ $ُ ـَل
;اـَPـَ:رْ !َ َ أ امَ ـَM eَ وْ (ُ دْ ـَ3 4ُ ْ ـَ3 ا.َ
;اـَPـّ:دـ(َ وَ امَ ـَM اـّP!ِ Nْ ـِcـَتسْ اـَ8
;bَ ا2َ 'ْ مِ ـْلا Lُ &ِZْ ـُ: "َ Kَ ـّ3 ِ #
+4َ 'ْ مِ -ِ رّ لا مَ - َ رْ َ أ ايَ ٰ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 31 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
لَ Hِ ـ ْP!ُ وَ ;@ِ اـَ0رْ ـُ<ـْلا t َ رِ اـَ8 مّ ,ُ ـّ&لا
+@ِ ا'َEَـ ْلاوَ 1ِ مَ ـْكِ ـْلاـِب @ِ اXَ رْ ـُdـْلا
رِ ,ْ ـ َm )8ِ اـَPـَل مّ ,ُُ ـّ&لا eِ رِ ابَI
G@َ ا7َ !َ رَ
) #$ den#an diikuti ole" MA!M"M +
دَ ــْ2بَ 4 َ 'ْ Pِسِ اـَP'ْ ـَ&(َ مّ ,ُ ـّ&لا jُ دْ (ِ َ أوَ
;l? اوَ ( ْ َ أ دَ 2ْ بَ ا!6 اوَ (ْْ َ أوَ ;4َ 'ْ Pِـسِ
j ُ اRَ رْ ـَ:وَ $ُ EFِ ـُ: ا!َ )ـَ&(َ ;
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 32 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
مَ -َ رْ َ أ ايَ 4َ 'ْ ـمِ ـ-ِ رّ لا ٰ @ّ ِ # مّ ,ُ ـّ&لا +
1? ـ َ&'ْ ـ َل /5 ـُMوَ 1ِ ـَ&'ْ ـّ&لا jِ Uِ ــ .َ )8ِ Kَ ـَل ٰ
@َ ا7َ !َ رَ رِ ـ,ْ ــَm )لِا'َـَل 4ْ !ِ
رِ اـّPلا 4َ !ِ Xَ اـَdـَت(ُ ;
اـَPيْ دِ لِاوَ وَ مّ ,ُ ـّ&لا اـَPـْ&2َ ]ْ اـَ8
اـَPZَ aِاs َ !َ وَ اـَP]َ اوَ iْ َ أوَ اـَ3bَ "َ وْ َ أوَ
اـ َPبَاَ صْ َ أوَ اـَPبَرِ اـَ0 َ أوَ اـَP'ْ مِ ـ5&2َ !ُ وَ
4ْ !ِ مْ ـِ,يْ دِ لِاوَ وَ 4َ يْ رِِ Rِ اَ ـْلاوَ
+رِ اـّPلا 4َ !ِ Kَ aِاـَdـَتـ(ُ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 33 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
G4َ 'ْ مِ لِاسَ رِ اـّPلا 4َ !ِ اـَ3رْ ]ِ َ أ مّ ,ُ ـّ&لاI
I VW1 den#an diikuti ole" C+ECIC bera'ai,ra'ai
se/ara serentak +
َ 1ـّPcَ ـْلا مُ .ُ ايّ ِ #وَ اـ َPـْ&Dِ bْ َ أوَ
+4َ 'ْ ـPِ!ِ _
2C+C 'e'ba/a C+ECIC 'en#a'inkan +
وَ ـْ<ـ2َ ـْلا NF ِ ـُ: وu ـُ<(َ Kَ ـّ3 ِ # مّ ,ُ ـّ&لاI
GاـّP(َ Lُ (ْ اـَ8
2C+C dan sekalian C+ECIC 'e'ba/a 0XW +G
وَ ـ ْ<2َ ـ ْلا NF ِ ـُ: وu ـُ<(َ Kَ ـّ3 ِ # مّ ,ُ ـّ&لاI
Gمُ يْ رِ ـَM ايَ اـّP(َ Lُ (ْ اـَ8
2C+C dan sekalian C+ECIC 'e'ba/a 0NW +G
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 34 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ )ـَ&(َ لُ ا )ـّ&صَ وَ
;مَ ـّ&ـسَ وَ $ِ ـِEْ صَ وَ $ِ لِا )ـَ&(َ وَ ٰ
4َ 'ْ مِ ـ َ&ـ 2َ ـْلا 95 رَ $ِ ـّ&لِ دُ مْ َ ـْلاوَ ٰ :
*ebaik ta'at IMAM 'e'ba/a doa. IMAM dan
sekalian MA!M"M bersain#an
'e'ba/a%
;لُ ا "ّ ِ # $ـ ـَل ِ #% @ْ َ أ دُ ,َ mْ َ أ ٰ
َ 1ـّPcَ ـْلا Kَ ـُل َ OAْ ـَ3 ;لَ ارُ <ِ ـْ=ـَتسْ َ أ
+رِ اـّPلا 4َ !ِ Kَ ـ ِب ُ ^وْ 2ُ ـَ3وََ I VW G
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 35 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
وَ ـ ْ<2َ ـْلا NF ِ ـُ: وu ـُ<(َ Kَ ـّ3 ِ # مّ ,ُ ـّ&لا
+اـّP(َ Lُ (ْ اـَ8 I XW G
.
وَ ـ ْ<2َ ـْلا NF ِ ـُ: وu ـُ<(َ Kَ ـّ3 ِ # مّ ,ُ ـّ&لا
+مُ يْ رِ ـَM ايَ اـّP(َ Lُ (ْ اـَ8 I NW G
. BILAL 'en#in#atkan sekalian 'ak'u' su(a$a
berniat (uasa den#an katan$a J
مُ ـ ُكمَ -ِ رَ ِ lوْ Cّ لا )ـَ&(َ اودُ dِ ـَت(ْ اِ
لُ ا
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 36 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
ORANG RAMAI berniat (uasa J
Xِ _bَ َ أ 4ْ (َ د? ـَr lَ وْ صَ Wُ يْ وَ ـَ3
. @َ ا7َ !َ رَ رِ ,ْ ـَm ِ qرْ ـَ8 jِ Uِ ـ َ ٰ
1ـَPAّ لا )ـَلا2َ ـَ: لِ ِ ِ
IMAM 'e'inta 'ak'u' 'e'ba/a *ura" +l,
-ati"a" den#an katan$a J
)ـَل ِ #وَ ِ لوْ Eُـَdـْلا 1ِ ـّ'3ِ )ـَ&(َ
د? مّ َ !ُ اـَ3دِ '5سَ ِ لوْ سُ رّ لا ةِ رَ 7ْ -َ
)ـَ&(َ و َ $ِ لِاٰ
َ 1َ :ِاـ َ<ـْلا ِ lارَ كِ ــْلا $ِ ـِباَ صْ َ أوَ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 37 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
*etela" selesai 'e'ba/a +l,-ati"a". IMAM
'e'ba/a doa (enutu(%
Wَ ـْ3 َ أ Kَ ـّ3 ِ # اـّP!ِ /ْ Eّــَdـَ: اـَPبّرَ
ايَ اـ َP'ْ ـَ&(َ Nْ ـُ:وَ ;مُ 'ْ &ِ2َ ـْلا >ُُ 'ْ مِ ـّAلا
9ُ اوّ ـّتلا Wَ ـْ3 َ أ Kَ ـّ3 ِ # اـَ3"َ وْ !َ
Kَ ـَ3اَ Eْ سُ ا,َ 'ْ 8ِ مْ .ُ اوَ (ْ bَ ;مُ 'ْ -ِ رّ لا
;lٌ لَ سَ ا,َ 'ْ 8ِ مْ ,ُ ـُتـ'ِّ ـَ:وَ مّ ـ,ُ ـّ&لا
لِ ِ دُ مْ َ ـْلا @ِ َ أ مْْ ـُ.اوَ (ْ bَ رُ Dِ _وَ
2َ ـْلا 95 رَ ـٰ 4َ 'ْ مِ ـَ& :
Bersurai atau berku'(ul se'ula kerana %erta&arus
0'e'ba/a +l,7urYan1 dala' kaeda" seoran#
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 38 of 39
http://www.arabmykrk.com/ 1431H / 2010
'e'ba/a dan $an# lain 'en$e'ak se/ara ber#ilir,
#ilir:
Ru'u(a):
.تودا حون جاح ءوتاد ڬ ١٩٩٩ رهوج .حيوارت يهبمس ناودنڤ . ڠ
رهوج ا ا !تابج "وره# ڬ
So%at &araw'h (' "a)*'+ K,ra*aa- .,/,r' 0ohor (EBOOK PERCUMA$
Page 39 of 39

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->