BACAAN SUJUD SAJADAH

‫وقوته بحوله وبصره سمعه وشق خلقه للذي وجهي سجد‬ ‫الخالقين أحسن ال فتبارك‬

"sajada wajhiya lillazii kholaqohuu wa syaqqa sam'ahuu wa basorahuu bihaulihii wa quwwatihii fatabaarokallahu ahsanul kholiqiin".

from iera,,,, hahaha