1

‫به نام خدا‬

‫‪2‬‬

‫فهرستمطالب‬
‫‪. 1‬‬

‫حنوه شروع ‪4 ..............................................................‬‬

‫‪1‬ـ ‪. 1‬‬
‫‪1‬ـ‪. 2‬‬

‫نکات کلی ‪4 ........................................................................‬‬
‫چگونگی مدیریت شناسه کاربر و رمز عبور ‪10 ....................................‬‬

‫‪2‬ـ ‪. 1‬‬
‫‪2‬ـ‪. 2‬‬
‫‪2‬ـ‪. 3‬‬
‫‪2‬ـ‪. 4‬‬

‫طرح تعرفه ‪......................................................................‬‬
‫افزايش ترافيك ماهانه ‪..........................................................‬‬
‫بسته افزایشی مدت دار ‪........................................................‬‬
‫مصرف آزاد ‪....................................................................‬‬

‫‪17‬‬
‫‪26‬‬
‫‪33‬‬
‫‪36‬‬

‫‪ 5‬ـ ‪. 1‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪ 1‬ـ ‪. 1‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪ 1‬ـ ‪. 2‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪ 1‬ـ ‪. 3‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪ 1‬ـ ‪. 4‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪ 1‬ـ ‪. 5‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 2‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 3‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 4‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 5‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 6‬‬
‫‪ 5‬ـ ‪. 7‬‬

‫سرویس ارزش افزوده ‪..........................................................‬‬
‫قطع موقت ‪......................................................................‬‬
‫اجنماد ‪..........................................................................‬‬
‫تغییر مالکیت ‪...................................................................‬‬
‫تغییر آدرس ‪.....................................................................‬‬
‫صورت ریز مصرف ‪............................................................‬‬
‫تعلیق ‪...........................................................................‬‬
‫فسخ سرویس ‪..................................................................‬‬
‫کنترل حساب اینترنتی ‪.........................................................‬‬
‫کدهای دستوری (‪...................................................... )USSD‬‬
‫شارژ الکترونیکی ‪...............................................................‬‬
‫سرویس خط به خط ‪............................................................‬‬

‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬

‫‪ 6‬ـ ‪. 1‬‬

‫تعویض مودم ‪61 ...................................................................‬‬

‫‪. 2‬‬

‫‪. 3‬‬
‫‪. 4‬‬
‫‪. 5‬‬

‫‪. 6‬‬

‫محصوالت ‪17 ..............................................................‬‬

‫پرداخت ‪37 ................................................................‬‬
‫ضمانت بازپرداخت ‪41 ....................................................‬‬
‫مدیریت حساب ‪44 ........................................................‬‬

‫مودم وایمکس ‪61 ..........................................................‬‬

‫‪3‬‬

‬‬ ‫‪4‬‬ .‬در مرحله بعد‬ ‫می باید با استفاده از شناسه کاربر و رمز عبوری که به هنگام پیش ثبت نام‬ ‫به وسیله پیامک و ایمیل در اختیارتان قرار گرفته است‪ ،‬وارد سرویس کنترل‬ ‫حساب اینترنتی شده و بخش مربوط به نصب مودم وفرم مربوط به ارزیابی‬ ‫رضایت مندی مشتریان را پر منایید‪ .‬توجه داشته باشید که تنها پس از تکمیل‬ ‫این فرم و دریافت مدارک تان توسط ایرانسل‪ ،‬امکان دسترسی کامل به اینترنت‬ ‫برایتان فراهم خواهد شد‪ .1‬نکات کلی‬ ‫ •آیا بالفاصله پس از نصب مودم وایمکس‪ ،‬به سرویس دسترسی خواهم داشت؟‬ ‫پس از نصب مودم‪ ،‬تنها به تعدادی از سایتها که در فهرست «سایتهای با‬ ‫دسترسی رایگان» معرفی شده اند‪ ،‬دسترسی خواهید داشـت‪ .1‬حنوه شروع‬ ‫‪1‬ـ‪ .‬این فرایند از زمان حتویل مدارک توسط شما به‬ ‫مأمور ایرانسل‪ ،‬سه روز کاری به طول خواهد اجنامید و نهایتًا پیامک مربوط به‬ ‫فعالسازی سیستم را دریافت خواهید منود‪.‫‪ .

5 .

6 .

7 .

‫ •پس از اتصال مودم وایمکس و برقراری ارتباط‪ ،‬چگونه می توامن از سرویس استفاده منایم؟‬
‫صفحه مرورگر اینترنتی را باز منایید‪ .‬بعد از وارد کردن یک آدرس اینترنتی مانند ‪ www.google.com‬شما به صورت خودکار به صفحه ‪ Login‬وارد خواهید شد‪ .‬شناسه‬
‫وایمکس‪ ،‬رمز عبور و کد ذکر شده در صفحه مزبور را وارد کرده و دکمه ‪ login‬را بزنید‪.‬‬
‫توجه‪ :‬پیشنهاد می شود که آدرس پورتال را به لیست سایت های معتبر در مرورگر خود بیافزایید‬
‫▪ ▪برای این کار در ‪ Internet Explorer‬در منوی ‪ Tools‬گزینه ‪ Internet options‬را انتخاب کنید و سپس در قسمت ‪ Security‬گزینه ‪ Trusted sites‬را انتخاب کرده‬
‫و آدرس ‪ wimax-portal.irancell.ir‬را وارد منایید‪.‬‬
‫▪ ▪ در صورت استفاده از ‪ Firefox‬بار اول که صفحه پورتال را باز می کنید‪ ،‬در صفحه باز شده گزینه ‪ I understand the risks‬را کلیک کنید‪ ،‬سپس دکمه ‪Add exceptions‬‬
‫را بزنید‪ ،‬در صفحه باز شده دکمه ‪ Get certificate‬و سپس دکمه ‪ Confirm security exception‬را بزنید‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫پس از ورود‪ ،‬پنجره زیر باز می شود که نشانگر زمان برقراری ارتباط بوده و زمانیکه قصد قطع منودن ارتباط را داشتید‪ ،‬می توانید با انتخاب دکمه ‪ Disconnect‬این کار را اجنام دهید‪ .‬در نظر‬
‫داشته باشید که در صورت بسنت این پنجره‪ ،‬سیستم پیغام زیر را به شما خواهد داد‪:‬‬

‫"کاربر گرامی با بسنت این پنجره شما دیگر قادر خنواهید بود به آن دسترسی داشته باشید در نتیجه برای‬
‫قطع منودن ارتباط وایمکس خود الزم است که از طریق خاموش منودن مودم یا کامپیوتر‪ ،‬غیرفعال منودن‬
‫آداپتور شبکه و یا قطع اتصال کابل شبکه خود اقدام منایید‪ ".‬پس بهتر است این صفحه را تا پایان اتصال‬
‫باز نگه دارید‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ •برای قطع ارتباط سرویس چه باید کرد؟‬
‫زمانیکه قصد قطع منودن ارتباط را داشتید‪ ،‬می توانید با انتخاب دکمه ‪ Disconnect‬در پنجره تایمراین کار را اجنام دهید و درصورت بسنت این پنجره‪ ،‬برای قطع منودن ارتباط وایمکس‬
‫خود الزم است که از طریق خاموش منودن مودم یا کامپیوتر‪ ،‬قطع آداپتور مودم و یا قطع کابل اتصال مودم اقدام منایید‪.‬‬
‫ • آیا پس از پرداخت اولیه در بانک و نصب و راه اندازی مودم‪ ،‬برای استفاده از سرویس‪ ،‬پرداخت دیگری الزم است؟‬
‫خیر‪ ،‬برای شروع استفاده از سرویس وایمکس احتیاج به پرداخت هیچ هزینه دیگری منی باشد‪ .‬تنها اگر کاربراعتباری با تعرفه ‪ 64‬کیلوبیت برثانیه می باشید‪ ،‬باید برای استفاده از‬
‫سرویس به میزان مصرف خود‪ ،‬حسابتان را شارژ منایید‪.‬‬
‫توجه ! ازهر زمان که سرویس وایمکس شما فعال گردد‪ ،‬تنها تا آخر همان دوره (برای کاربران اعتباری تا آخر ماه و برای کاربران دائمی تا آخر دوره صدور قبض) قادر به استفاده از‬
‫سرویس خواهید بود و برای ادامه استفاده باید هزینه اشتراک مربوط به طرح تعرفه را پرداخت منایید‪.‬‬
‫ •از چه زمانی هزینه استفاده از سرویس به حساب شما منظور می شود ؟‬
‫هزینه های استفاده از سرویس از زمان فعالسازی سرویس (ثبت مدارک در سیستم ایرانسل) و بر حسب میزان مصرف و نوع طرح تعرفه انتخابی به حساب شمامنظور می گردد‪.‬‬
‫ •آیا پس از تکمیل صفحه ارزیابی رضایتمندی مشتریان‪ ،‬می توامن مودم وایمکس را به دستگاه دیگری متصل کرده و از سرویس استفاده منایم؟‬
‫تا زمانیکه سرویس وایمکس شما فعال است‪ ،‬می توانید درمتام نقاط حتت پوشش شبکه وایمکس و با متصل منودن مودم به هر دستگاهی از این خدمات استفاده منایید‪( .‬ایرانسل در فاز‬
‫خنست‪ ،‬این خدمات را در ‪ 7‬کالن شهر تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز و کرج ارائه خواهد داد)‬
‫ •چگونه می توامن از فعال بودن سرویس وایمکس مطلع شوم؟‬
‫در این مورد کافیست تا مرورگر خود را باز کرده و سعی کنید تا به پورتال وایمکس وارد شده و یک وب سایت (غیر از وب سایت های که در فهرست سایت های با دسترسی رایگان قرار‬
‫دارند) را باز کنید‪ .‬درصورتیکه با موفقیت این کار صورت گیرد‪ ،‬سرویس شما فعال می باشد‪.‬‬
‫ •آیا می توامن حساب دائمی خود را به اعتباری تبدیل منایم و یا بالعکس؟‬
‫درحال حاضر چنین امکانی در سیستم وجود ندارد و تنها می توان در هنگام پیش ثبت نام نوع سرویس را تعیین منود‪.‬‬
‫ •آیا برای مرور صفحات اینترنتی محدودیتی وجود دارد؟‬
‫شما تنها به صفحاتی دسترسی خواهید داشت که مطابق با قوانین جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دسترسی به آنها مجاز باشد‪.‬‬
‫‪ .2-1‬چگونگی مدیریت شناسه کاربر و رمز عبور‬
‫ •آیا برای استفاده از سرویس کنترل حساب اینترنتی و پورتال وایمکس احتیاج به دو شناسه کاربر و رمز عبور متفاوت دارم؟‬
‫پس از ارسال فرم پیش ثبت نام‪ ،‬سیستم تنها یک شناسه کاربر و رمز عبور توسط پیامک و ایمیل در اختیارتان قرار می دهد که برای ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و پورتال‬
‫وایمکس می باید از آن استفاده منایید‪.‬‬
‫‪10‬‬

‬‬ ‫در صورت فراموش منودن رمز عبور خود به سرویس کنترل حساب اینترنتی مراجعه منوده و ابتدا شناسه وایمکس و سپس آدرس ایمیل خود را وارد کرده و دکمه ارسال را‬ ‫بزنید‪ .irancell.‬بنابراین اگر شناسه کاربر خود را فراموش منودید می توانید به قرارداد‪ ،‬ایمیل فعالسازی سرویس و یا فاکتورهای‬ ‫دریافت شده به هنگام اولین پرداخت‪ ،‬مراجعه منایید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ .ir :‬‬ ‫ •قبل از ورود به سیستم‪ ،‬به کدام صفحات اینترنتی دسترسی خواهم داشت؟‬ ‫تنها به تعدادی از سایتها که در فهرست «سایتهای با دسترسی رایگان» معرفی شده اند‪ ،‬دسترسی خواهید داشت مانند وب سایت ایرانسل و سرویس کنترل حساب‬ ‫اینترنتی‪.‬اطالعات مربوط به شناسه کاربر‪ ،‬رمز عبور و یا کدشناسه به آدرس ایمیلتان ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ •چگونه رمز عبور خود را تعریف منایم؟‬ ‫در تعیین رمز عبورخود‪ ،‬محدودیتهای زیر را می باید در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫▪ ▪حداقل ‪ 8‬حرف‬ ‫▪ ▪حداکثر ‪ 15‬حرف‬ ‫▪ ▪حداقل یکی از ارقام ‪ 0‬تا ‪9‬‬ ‫▪ ▪حداقل یکی از حروف ‪ A‬تا ‪ Z‬و ‪ a‬تا ‪z‬‬ ‫ •برای دسترسی به سیستم کنترل حساب اینترنتی و پورتال وایمکس از چه لینکی باید استفاده منایم؟‬ ‫▪ ▪سیستم کنترل حساب اینترنتی‪ecare.‫ •چگونه از شناسه کاربر و رمز عبور خود مطلع شوم؟‬ ‫پس از ارسال فرم پیش ثبت نام‪ ،‬سیستم شناسه کاربر و رمز عبورتان را توسط پیامک و ایمیل در اختیارتان قرار می دهد که برای ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و پورتال‬ ‫وایمکس می باید از آن استفاده منایید‪.irancell.ir :‬‬ ‫▪ ▪پورتال وایمکس‪wimax-portal.‬‬ ‫ •در صورت فراموش منودن شناسه کاربر‪ ،‬رمز عبور و یا کد شناسه ‪ ،‬چه کاری باید اجنام دهم؟‬ ‫از شماره وایمکس به عنوان شناسه کاربراستفاده می شود‪ .

‫‪WIMAX ID‬‬ ‫شناسه وایمکس‬ ‫)******‪(09411‬‬ ‫‪12‬‬ .

‫‪WIMAX ID‬‬ ‫شناسه وایمکس‬ ‫*)******‪(09411‬‬ ‫‪13‬‬ .

‬‬ ‫‪14‬‬ .‫ •چگونه رمز ورود خود را تغییر دهم؟‬ ‫پس از ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی‪ ،‬در بخش «خدمات مشترکین»‪ ،‬گزینه «تغییر رمز عبور وایمکس» را انتخاب منایید‪.‬‬ ‫موارد درخواستی را پر کرده و دکمه ارسال را بزنید‪.

‫ •آیا می توامن شناسه کاربر خود را تغییر دهم؟‬ ‫درحال حاضر چنین امکانی در سیستم وجود نــدارد و تنها در هنــگام پیــش ثبت نام شناسه کاربر تعیین می گردد‪.‬‬ ‫ •آیا در صورت استفاده نکردن از سرویس وایمکس برای مدت زمانی کوتاه‪ ،‬نیاز به ورود مجدد هست؟‬ ‫پس از وارد شدن به پورتال وایمکس‪ ،‬مادامی که از حساب خود خارج نشوید و یا دستـگاه خود را خاموش نکنید‪ ،‬باید بتوانید از سرویس استفاده منایید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ .‬‬ ‫ •پس از ورود به سیستم چه کاری باید اجنام دهم؟‬ ‫با استفاده از شناسه کاربر و رمز عبور‪ ،‬پس از ورود به سیستم می توانید با کمک مرورگر اینترنتی از سرویس استفاده منایید‪.‬‬ ‫ •آیا برای استفاده از سرویس باید همزمان به پورتال وایمکس و سرویس کنترل حساب اینترنتی وارد شوم؟‬ ‫درصورت ورود به پورتال وایمکس‪ ،‬به صورت خودکار وارد سرویس کنترل حساب اینترنتی خواهید شد ولی اگر وارد سرویس کنترل حساب اینترنتی شوید‪ ،‬وارد پورتال‬ ‫وایمکس خنواهید شد‪.

16 .

‬در صورتی‬ ‫ت تری هستید‪ ،‬باید نامه‌ای رمسی از دانشگاه محل حتصیل و یا از محل کار خود مبنی بر نیاز به سرعت باالتر برای مقاصد حتقیقاتی یا‬ ‫که مایل به استفاده از اینترنت پرسرع ‌‬ ‫جتاری به ایرانسل ارائه منایید‪.‬به عنوان مثال‪ ،‬می‌توانید طرح تعرفه ای با سرعت ‪ 128‬کیلوبیت بر ثانیه و میزان‬ ‫مصرف ‪ 3‬گیگابایت را انتخاب منایید‪ .‫‪ .2‬محصوالت‬ ‫‪.‬به خاطر داشته باشید که سرعت های ارائه شده فعلی توسط ایرانسل برای کاربران خانگی ‪ 64‬و ‪ 128‬کیلوبیت بر ثانیه است‪ .1-2‬طرح تعرفه‬ ‫ •طرح تعرفه چیست؟‬ ‫طرح تعرفه درخواستی شما شامل سرعت مد نظر و ترافیک ماهانه دخلواه شما می باشد‪ .‬‬ ‫ •چگونه می توامن طرح تعرفه خود را تغییر دهم؟‬ ‫برای این کار می توانید از روشهای زیر استفاده منایید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری و وارد کردن کد (‪*4#‬شناسه وایمکس*‪)*707‬‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪17‬‬ .

18 .

19 .

‬‬ ‫ •در صورت تغییر طرح تعرفه‪« ،‬ترافیک» طرح تعرفه اولیه من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫به هنگام درخواست تغییر طرح تعرفه‪ ،‬هزینه مربوط به طرح تعرفه درخواستی از دوره آتی از حساب شما کسر خواهد گردید و تعداد کیلوبایت های باقیمانده از « ترافیک ماهانه»‬ ‫طرح تعرفه اولیه شما در پایان دوره منقضی می گردد‪.000‬ریال و سرعت ‪ 128‬کیلوبیت برثانیه و “ترافیک ماهانه” ‪ 12‬گیگابایت‬ ‫منایید در صورتیکه ‪ 1‬گیگابایت از “ترافیک ماهانه” طرح تعرفه اولیه تان باقی مانده باشد‪ ،‬در ابتدای دوره‪ ،‬مبلغ ‪ 600.‫ •شرایط الزم برای تغییر طرح تعرفه چیست؟‬ ‫در صورت داشنت اعتبار کافی‪ ،‬می توانید هریک از طرح‌های تعرفه ارائه شده که مجاز به استفاده از آن هستید را خریداری کنید‪ .000‬ریال و سرعت ‪ 128‬کیلوبیت برثانیه و “ ترافیک ماهانه” ‪ 3‬گیگابایت برایتان فعال باشد و در روز یازدهم ماه‬ ‫درخواست تغییر طرح تعرفه به طرح تعرفه “ب” با حق اشتراک ‪ 300.‬به‬ ‫عبارت دیگر “ ترافیک ماهانه” کنونی شما ‪ 12‬گیگابایت خواهد بود‪ .000‬ریال از حسابتان کسر شده و ‪ 12‬گیگابایت “ترافیک‬ ‫ماهانه” شما افزایش خواهد یافت‪ .‬‬ ‫مثال‪ :‬اگر درحال حاضر طرح تعرفه “الف” با حق اشتراک ‪ 150.‬و یک گیگابایت باقی مانده از‬ ‫طرح قبل در پایان دوره منقضی می شود‪.‬‬ ‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫به هنگام درخواست تغییر طرح تعرفه‪ ،‬هزینه مربوط به طرح تعرفه درخواستی از ماه آتی از حساب شما کسر خواهد گردید و تعداد کیلوبایت های باقیمانده از « ترافیک ماهانه»‬ ‫طرح تعرفه اولیه شما در پایان ماه منقضی می گردد‪.‬و یک گیگابایت باقی مانده از طرح قبل در پایان ماه منقضی می شود‪.‬در صورتی که مایل به استفاده از اینترنت پرسرعت‌تری هستید‪ ،‬باید نامه‌ای رمسی‬ ‫از دانشگاه محل حتصیل و یا از محل کار خود مبنی بر نیاز به سرعت باالتر برای مقاصد حتقیقاتی یا جتاری به ایرانسل ارائه منایید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ .‬به عبارت دیگر “ ترافیک ماهانه” کنونی شما ‪ 12‬گیگابایت (‪ 24‬گیگابایت در یک دوره صورحتساب) خواهد بود‪ .000‬ریال از حسابتان کسر شده و ‪ 12‬گیگابایت “ترافیک ماهانه” شما افزایش خواهد یافت‪ .000‬ریال و سرعت ‪ 128‬کیلوبیت برثانیه و “ ترافیک ماهانه” ‪ 3‬گیگابایت برایتان فعال باشد و در روز‬ ‫یازدهم دوره صورحتساب درخواست تغییر طرح تعرفه به طرح تعرفه “ب” با حق اشتراک دو ماهه ‪ 600.‬‬ ‫مثال‪ :‬اگر درحال حاضر طرح تعرفه “الف” با حق اشتراک دوماهه ‪ 300.000‬ریال و سرعت ‪ 128‬کیلوبیت برثانیه و “ترافیک ماهانه” ‪ 12‬گیگابایت منایید در صورتیکه ‪ 1‬گیگابایت از‬ ‫“ترافیک ماهانه” طرح تعرفه اولیه تان باقی مانده باشد‪ ،‬در ابتدای ماه‪ ،‬مبلغ ‪ 300.‬به عنوان مثال‪ ،‬طرح های تعرفه ارائه شده‬ ‫فعلی توسط ایرانسل برای کاربران خانگی دارای سرعت ‪ 64‬و ‪ 128‬کیلوبیت بر ثانیه است‪ .‬‬ ‫ •آیا برای طرح تعرفه تاریخ انقضا تعیین می شود؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫دوره اعتبار طرح تعرفه دو ماه می باشد که در ابتدای هر دوره صورحتساب به طور خودکار متدید شده وحق اشتراک آن به حسابتان منظور خواهد گردید مگراینکه درخواست‬ ‫تغییر طرح تعرفه منایید‪.

‬‬ ‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫حق اشتراک تعرفه جدید در ابتدای ماه بعد و به محض فعال شدن طرح تعرفه از حسابتان کسر خواهد گردید‪.‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫دوره اعتبار طرح تعرفه یک ماه می باشد که در ابتدای هر ماه به طور خودکار متدید می شود وحق اشتراک آن از حسابتان کسر خواهد گردید مگراینکه درخواست تغییر طرح‬ ‫تعرفه منایید‪.‬‬ ‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫طرح تعرفه جدید در ابتدای ماه بعدی فعال خواهد گردید و در صورت ارسال درخواستهای متعدد در طول ماه‪ ،‬درخواست های قبلی لغو شده و آخرین درخواست اجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ •چگونه می توامن از میزان اعتبار حساب خود مطلع شوم؟‬ ‫برای این کار می توانید از روشهای زیر استفاده منایید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری و وارد کردن کد (‪*1*1#‬شناسه وایمکس*‪)*707‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪21‬‬ .‬‬ ‫ •در صورت درخواست متعدد تغییر طرح تعرفه در مدتی کوتاه‪ ،‬چه اتفاقی خواهد افتاد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫طرح تعرفه جدید در ابتدای دوره صورحتساب بعدی فعال خواهد گردید و در صورت ارسال درخواستهای متعدد در طول دوره‪ ،‬درخواست های قبلی لغو شده و آخرین درخواست‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ •حق اشتراک تعرفه جدید از چه زمانی قابل پرداخت می باشد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫حق اشتراک تعرفه جدید در قبض دوره جاری منظور خواهد گردید‪.

‫درصورتیکه کاربر سرویس دائمی هستید‪:‬‬ ‫‪22‬‬ .

‫درصورتیکه کاربر سرویس اعتباری هستید‪:‬‬ ‫‪23‬‬ .

24 .

‬در صورتی که مایل به استفاده از اینترنت‬ ‫پرسرعت‌تری هستید‪ ،‬باید نامه‌ای رمسی از دانشگاه محل حتصیل و یا از محل کار خود به ایرانسل ارائه منایید‪.‫ •چگونه می توان از کاربر معمولی به کاربر مجاز تبدیل شد؟‬ ‫طرح های تعرفه ارائه ش��ده فعلی توس��ط ایرانس��ل برای کاربران خانگی دارای س��رعت ‪ 64‬و ‪ 128‬کیلوبیت برثانیه اس��ت‪ .‬‬ ‫‪25‬‬ .

‫‪2‬ـ‪ .‬‬ ‫ •شرایط افزایش «ترافیک ماهانه» چیست؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫می توانید برای فعالسازی یکی از بسته های‬ ‫موجود «ترافیک ماهانه» از روشهای زیر اقدام‬ ‫منایید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری‬ ‫(‪*3#‬شناسه وایمکس*‪ )*707‬و وارد کردن‬ ‫کد فعالسازی بسته «ترافیک ماهانه» مربوطه‬ ‫▪ ▪ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و‬ ‫دنبال کردن این دستورالعمل‪:‬‬ ‫‪26‬‬ .‬به عن��وان مثال اگر «ترافیک ماهانه»‬ ‫مربوط به طرح تعرفه انتخابی در مدت یک ماه‪،‬‬ ‫‪ 3‬گیگابایت باشد‪ ،‬این ترافیک در طول یک دوره‬ ‫صورحتساب معادل ‪ 6‬گیگابایت خواهد بود‪.2‬افزایش ترافیک ماهانه‬ ‫«ترافیکماهانه»چیست؟‬ ‫“ترافیک ماهانه” عبارتست از بخشی از تعرفه که‬ ‫با پرداخت هزینه اشتراک ماهانه می توانید از آن‬ ‫استفاده منایید‪ .‬از آجناییکه صورحتساب مربوط‬ ‫به س��رویس دائمی هر دو ماه صادر می شود‪،‬‬ ‫«ترافی��ک ماهانه» مربوط به س��رویس دائمی‬ ‫در طول ی��ک دوره صورحتس��اب در دو ضرب‬ ‫می گردد‪ .

‬برای اطالعات بیشتر به بخش ‪ 3-2‬رجوع منایید)‬ ‫ •شرایط انقضای «ترافیک ماهانه» چیست؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫درحال حاضر اگر کاربر «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح تعرفه انتخابی خود را به طور کامل مصرف ننماید‪ ،‬مقدار باقیمانده در پایان دو ماه منقضی خواهد شد‪ .‬در صورتیکه تا پایان دو ماه تنها ‪ 3‬گیگابایت‬ ‫از آن را استفاده منوده باشید‪ ،‬یک گیگابایت باقیمانده درپایان ماه دوم منقضی خواهد شد‪.‬مثال‪ :‬اگر میزان «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح تعرفه انتخابی شما ‪ 2‬گیگابایت باشد‪ .‬مثال‪ :‬اگر‬ ‫میزان «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح تعرفه انتخابی شما ‪ 2‬گیگابایت باشد‪ ،‬این مقدار در دو ماه معادل ‪ 4‬گیگابایت خواهد بود‪ .‬‬ ‫‪27‬‬ .‬برای اطالعات بیشتر به بخش ‪ 1-2‬رجوع منایید)‬ ‫▪ ▪ می توانید بسته افزایشی مدت دار فعال منایید‪( .‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫این امر به دو صورت برای کاربران سرویس اعتباری امکان پذیر است‪:‬‬ ‫▪ ▪ می توانید طرح تعرفه ای با «ترافیک ماهانه» باالتر فعال منایید‪( .‬‬ ‫ •آیا می توامن بسته «ترافیک ماهانه» خود را تعویض منایم؟‬ ‫از آجناکه امکان فعالسازی بسته «ترافیک ماهانه» برای کاربران سرویس اعتباری وجود ندارد‪ ،‬این مقوله تنها برای کاربران سرویس دائمی امکانپذیر است‪.‬‬ ‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫درمورد کاربران سرویس اعتباری‪ ،‬درصورتیکه کاربر «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح تعرفه انتخابی خود را به طور کامل مصرف ننماید‪ ،‬مقدار باقیمانده در پایان هر ماه‬ ‫منقضی خواهد شد‪ .‬در صورتیکه تا پایان ماه تنها ‪ 1‬گیگابایت از آن را استفاده منوده‬ ‫باشید‪ ،‬یک گیگابایت باقیمانده در آخر ماه منقضی خواهد شد‪.‬‬ ‫ •درصورت افزایش «ترافیک ماهانه»‪ ،‬هزینه های حساب من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫با افزایش «ترافیک ماهانه»‪ ،‬مبلغ مربوط به بسته «ترافیک ماهانه» به حسابتان اضافه خواهد شد که برای کاربران سرویس دائمی‪ ،‬این مبلغ درعدد دو ضرب خواهد گردید‪.

‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫شما می توانید هر زمان برای فعالسازی بسته «ترافیک ماهانه» جدید از یکی از روشهای زیر اقدام منایید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری (‪*3#‬شناسه وایمکس*‪ )*707‬و وارد کردن کد فعالسازی بسته «ترافیک ماهانه» مربوطه‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫توجه! در پایان دوره دو ماهه صورحتساب‪ ،‬بسته «ترافیک ماهانه» جدید فعال شده و جایگزین بسته «ترافیک ماهانه» قبلی خواهد شد‪.‬‬ .

‫ •چگونه می توامن از میزان اعتبار حساب خود مطلع شوم؟‬ ‫برای اطالع از اعتبار حساب خود می توانید از روشهای زیر اقدام کنید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری و وارد کردن کد (‪*1*1#‬شناسه وایمکس*‪)*707‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪مراجعه به فروشنده مجاز‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫▪▪‬ ‫درصورتیکه کاربر سرویس دائمی هستید‪:‬‬ ‫‪29‬‬ .

‫درصورتیکه کاربر سرویس اعتباری هستید‪:‬‬ ‫‪30‬‬ .

31 .

‬‬ .‫ •درصورت امتام بسته «ترافیک ماهانه» چه باید کرد؟‬ ‫کاربران سرویس دائمی می توانند از یکی از روش های زیر اقدام به خرید بسته افزایشی منایند (برای اطالعات بیشتر به بخش ‪ 3-2‬رجوع منایید)‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری (‪*3#‬شناسه وایمکس*‪ )*707‬و وارد کردن کد فعالسازی بسته «ترافیک ماهانه» مربوطه‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫توجه! این مقوله شامل کاربران سرویس اعتباری منی گردد‪.

‬‬ ‫ •شرایط فعالسازی بسته افزایشی مدت دار چیست؟‬ ‫درصورتیکه بسته افزایشی مدت دار درخواستی شما با طرح تعرفه فعلیتان مطابقت داشته باشد‪ ،‬مجاز به درخواست می باشید‪ .3-2‬بسته افزایشی مدت دار‬ ‫ •بسته افزایشی مدت دار چیست؟‬ ‫شما می توانید با فعال کردن بسته افزایشی مدت دار‪“ ،‬ترافیک ماهانه” خود را برای مدت مشخصی افزایش دهید‪.‬‬ ‫ •چگونه می توامن بسته افزایشی مدت دار فعال کنم؟‬ ‫شما می توانید برای فعالسازی بسته افزایشی مدت دار از روشهای زیر اقدام منایید‪:‬‬ ‫▪ ▪استفاده از کدهای دستوری (‪*3#‬شناسه وایمکس*‪ )*707‬و وارد کردن کد فعالسازی بسته افزایشی مدت دار مربوطه‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪33‬‬ .‫‪ .‬اگر کاربر اعتباری هستید‪ ،‬این بسته درصورتی‬ ‫فعال خواهد شد که هزینه بسته در حسابتان موجود باشد‪.

34 .

‬مگراینکه قبل از‬ ‫امتام ‪ 30‬روز‪ ،‬بسته دیگری خریداری کنید‪ .‬‬ ‫ •آیا می توامن بسته افزایشی مدت دار خود را تعویض‬ ‫منایم؟‬ ‫شما می توانید بسته افزایشی مدت دار دیگری فعال‬ ‫منایید که هزینه آن به حسابتان منظور خواهد شد اما‬ ‫درنظر داشته باشید که هزینه ای بابت بسته افزایشی‬ ‫مدت دار قبلی به حسابتان بر خنواهد گشت‪.‬مثال‪ :‬اگر‬ ‫در روز سوم ماه شهریور بسته افزایشی با ترافیک ‪3‬‬ ‫گیگابایت و مهلت مصرف ‪ 30‬روز خریداری منودید‪ ،‬این‬ ‫بسته در پایان روز اول مهر منقضی خواهد شد‪ ،‬حتی‬ ‫اگر ‪ 1‬گیگابایت آن باقی مانده باشد‪ .‬‬ ‫‪35‬‬ .‬‬ ‫ •در صورت فعال ساخنت بسته افزایشی مدت دار‪،‬‬ ‫هزینه های من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫اگر کاربر سرویس اعتباری باشید‪ ،‬به هنگام فعال شدن‬ ‫بسته افزایشی مدت دار هزینه بسته جدید از حسابتان‬ ‫کسر خواهد گردید و در صورتیکه کاربر سرویس دائمی‬ ‫باشید‪ ،‬این مبلغ در صورحتساب دوره بعدتان منظور‬ ‫خواهد گردید‪.‫ •بسته افزایشی مدت دار چگونه منقضی خواهد شد؟‬ ‫هربسته در پایان مهلت مصرف منقضی خواهد شد‬ ‫مگراینکه اقدام به خرید بسته جدید منایید که در آن‬ ‫صورت تاریخ مصرف بسته قبلی به تعداد روزهای‬ ‫مهلت مصرف بسته جدید متدید می گردد‪ .‬مثلًا اگر در‬ ‫روز ‪ 28‬شهریور بسته افزایشی مدت دار ‪ 2‬گیگابایت و‬ ‫مهلت مصرف ‪ 20‬روز خریداری کنید‪ ،‬تا ‪ 16‬مهر فرصت‬ ‫خواهید داشت تا مجموع ‪ 2‬گیگابایت بسته جدید و باقی‬ ‫مانده بسته قبلی را مصرف کنید‪.

‬‬ ‫ •از چه زمانی مصرف من به صورت مصرف آزاد ثبت‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫پس از به امتام رسیدن «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح‬ ‫تعرفه‪ ،‬در صورتیکه بسته افزایشی مدت دار و یا بسته‬ ‫«ترافیک ماهانه» فعال نکرده باشید و یا در صورت‬ ‫فعال کردن‪ ،‬این بسته ها نیز به پایان رسیده باشند‪،‬‬ ‫مصرف شما به صورت آزاد ثبت خواهد گردید‪.‬‬ ‫ •درصورت آغاز مصرف آزاد‪ ،‬چه زمانی پرداخت باید‬ ‫صورت گیرد؟‬ ‫برای کاربران دائمی‪ ،‬از زمانی که مصرف آزاد آغاز‬ ‫شود‪ ،‬این مبلغ در صورحتساب دوره بعد منظور خواهد‬ ‫گردید‪ .‬اگر کاربر سرویس اعتباری می باشید‪ ،‬در‬ ‫صورت داشنت اعتبار کافی در حسابتان این مبلغ به‬ ‫هنگام مصرف از حساب شما کسر می گردد و در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬قادر به استفاده از اینترنت با مصرف آزاد‬ ‫منی باشید‪.‫‪ .4-2‬مصرف آزاد‬ ‫ •مصرف آزاد چیست؟‬ ‫پس از به امتام رسیدن «ترافیک ماهانه» مربوط به طرح‬ ‫تعرفه‪ ،‬در صورتیکه بسته افزایشی مدت دار و یا بسته‬ ‫«ترافیک ماهانه» فعال نکرده باشید و یا در صورت‬ ‫فعال کردن‪ ،‬این بسته ها نیز به پایان رسیده باشند‪،‬‬ ‫میزان مصرف شما بر اساس مبلغ مصرف آزاد ذکر‬ ‫شده در طرح تعرفه محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫ •مصرف آزاد چگونه محاسبه خواهد گردید؟‬ ‫مبلغ مصرف آزاد مربوط به هر طرح تعرفه‪ ،‬در بروشور‬ ‫تعرفه ها و وب سایت ایرانسل موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ .

‬‬ ‫‪2.‫‪ .2‬هزینه هایی که یکبار پرداخت می شوند‪:‬‬ ‫▪ ▪هزینه فعالسازی بسته افزایشی مدت دار (درصورت فعالسازی توسط کاربر)‬ ‫▪ ▪هزینه مصرف آزاد در صورت وجود‬ ‫ •در چه زمان پرداخت باید صورت گیرد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫در پایان هر دوماه‪ ،‬کاربران‪ ،‬صورحتساب شامل هزینه دو ماهه خود را دریافت خواهند کرد و ظرف مهلت تعیین شده موظف به پرداخت مبلغ می باشند‪ .‬مبلغ صورحتساب در برگیرنده هزینه های زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪1.1‬هزینه هایی که هر دوره تکرار خواهند شد‪:‬‬ ‫▪ ▪هزینه اشتراک دوماهه طرح تعرفه‬ ‫▪ ▪مبلغ اجاره دوماهه در صورتیکه مودم خود را از ایرانسل اجاره کرده اید‪.1‬هزینه هایی که هر ماه تکرار خواهند شد‪:‬‬ ‫▪ ▪هزینه اشتراک ماهانه طرح تعرفه‬ ‫▪ ▪مبلغ اجاره ماهانه در صورتیکه مودم خود را از ایرانسل اجاره کرده اید‬ ‫▪ ▪مبلغ قسط ماهانه در صورتیکه مودم خود را از ایرانسل به صورت خرید اقساطی تهیه کرده اید‪.3‬پرداخت‬ ‫ •پس از فعالسازی سرویس‪ ،‬برای کدام موارد باید پرداخت صورت گیرد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی‪:‬‬ ‫پس از راه اندازی سرویس وایمکس‪ ،‬کاربران سرویس دائمی برای مصرف هر دو ماه‪ ،‬صورحتساب دریافت خواهند کرد‪ .‬‬ ‫▪ ▪هزینه فعالسازی بسته ترافیک ماهانه (درصورت فعالسازی توسط کاربر)‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪37‬‬ .‬در غیراینصورت عدم‬ ‫پرداخت به موقع منجر به قطع سرویس خواهد شد‪.2‬هزینه هایی که یکبار پرداخت می شوند‪:‬‬ ‫▪ ▪هزینه فعالسازی بسته افزایشی مدت دار (درصورت فعالسازی توسط کاربر)‬ ‫▪ ▪هزینه مصرف آزاد در صورت وجود‬ ‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫پس از راه اندازی سرویس وایمکس‪ ،‬کاربران سرویس اعتباری برای مصرف هر ماه‪ ،‬مبالغی از حسابشان کسر خواهد شد که شامل هزینه های زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫▪ ▪مبلغ قسط دوماهه در صورتیکه مودم خود را از ایرانسل به صورت خرید اقساطی تهیه کرده اید‪.

‬‬ ‫‪38‬‬ .‬‬ ‫ •چگونه باید پرداخت را اجنام دهم؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی می تواند پرداختها را از روشهای زیر اجنام دهد‪:‬‬ ‫▪ ▪خط به خط‬ ‫▪ ▪پرداخت مستقیم در بانک‬ ‫▪ ▪شارژالکترونیکی‬ ‫▪ ▪ از طریق پایانه های فروش بانکهای طرف قرارداد ایرانسل (برای مشاهده لیست این بانکها به وب سایت ایرانسل مراجعه منایید)‬ ‫ ‬ ‫کاربر سرویس اعتباری می تواند از روشهای زیر حساب خود را شار‍‍ژ منوده تا پرداخت تکمیل گردد‪:‬‬ ‫▪ ▪خط به خط‬ ‫▪ ▪پرداخت مستقیم در بانک‬ ‫▪ ▪شارژالکترونیکی‬ ‫▪ ▪ از طریق پایانه های فروش بانکهای طرف قرارداد ایرانسل (برای مشاهده لیست این بانکها به وب سایت ایرانسل مراجعه منایید)‬ ‫▪ ▪بارگذاری کارت شارژ‬ ‫ •درصورت پرداخت مبلغی کمتر و یا بیشتر از میزان اعالم شده توسط ایرانسل‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫درصورت پرداخت مبلغی بیش از میزان بدهی‪ ،‬این مبلغ در حساب کاربر باقی خواهد ماند و بدهی های بعدی از آن کسر خواهد گردید‪.‬‬ ‫در صورت پرداخت مبلغی کمتر از میزان بدهی‪:‬‬ ‫کاربرسرویسدائمی‪:‬‬ ‫کاربر تا ‪ 30‬روز پس از صدور قبض فرصت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به صورت کامل در پایان روز سی ام سرویس قطع می گردد‬ ‫حتی اگر میزان بدهی کمتر از حد اعتبار باشد‪.‬‬ ‫ •درچه زمانی صورحتساب خود را دریافت خواهم کرد؟‬ ‫کاربر سرویس دائمی می تواند به صورحتساب دوماهه سه دوره گذشته نیز در سرویس کنترل حساب اینترنتی دسترسی داشته باشد‪.‫کاربر سرویس اعتباری‪:‬‬ ‫هزینه هایی که هر ماه تکرار خواهند شد‪ ،‬در ابتدای هرماه از حساب کاربران سرویس اعتباری کسر خواهد شد و درصورت وجود هزینه هایی که یکبار پرداخت می شوند‪ ،‬این‬ ‫مبالغ به هنگام فعالسازی‪ ،‬از حساب کسر خواهد گردید‪.‬‬ ‫کاربرسرویس اعتباری‪:‬‬ ‫در مورد هزینه هایی که هر ماه تکرار خواهند شد‪ ،‬مبلغی که در حساب کاربر موجود است‪ ،‬کسر خواهد شد و درصورتیکه این مبلغ کافی نباشد‪ ،‬سرویس قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫در مورد هزینه هایی که یکبار پرداخت می شوند‪ ،‬مبلغی که در حساب کاربر موجود است‪ ،‬کسر خواهد شد و درصورتیکه این مبلغ کافی نباشد‪،‬سرویس درخواستی فعال خنواهد‬ ‫گردید و در زمان تکمیل موجودی سرویس فعال می شود‪.

‬‬ ‫ •آیا برای هر دو سرویس دائمی و اعتباری صورحتساب دریافت خواهم کرد؟‬ ‫صورحتساب اینترنتی برای هر دو نوع سرویس از طریق کنترل حساب اینترنتی قابل دسترسی می باشد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ .‫کاربر سرویس اعتباری می تواند به صورحتساب ماهانه سه دوره گذشته در سرویس کنترل حساب اینترنتی دسترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫ •آیا امکان دانلود صورحتساب وجود دارد؟‬ ‫صورحتساب در دو فرمت ‪ PDF‬و ‪ HTML‬می باشد و فرمت ‪ PDF‬آن از سرویس کنترل حساب اینترنتی قابل دانلود خواهد بود و در پایان هر دوره به کاربر ایمیل می شود‪.

‫ •صورت وضعیت پرداخت چیست و چه موقع به دست من خواهد رسید؟‬ ‫هنگامی که کاربر سرویس اعتباری اقدام به پرداخت از طریق بانک مناید این صورت وضعیت را پس از پرداخت در سرویس کنترل حساب اینترنتی دریافت می کند‪ .‬‬ ‫‪40‬‬ .‬به ازای مدت زمانی که سرویس درحالت قطع موقت می باشد‪‌،‬کاربر معاف از پرداخت هزینه اشتراک (ماهانه‪/‬‬ ‫دوماهه) خواهد بود و تنها مسئول پرداخت سایر هزینه هایی که هر ماه تکرار می شوند (مانند هزینه اجاره) خواهد بود‪.‬به ازای مدت زمانی که سرویس درحالت تعلیق می باشد‪‌،‬کاربر معاف از پرداخت هزینه اشتراک (ماهانه‪ /‬دوماهه)‬ ‫خواهد بود و تنها مسئول پرداخت سایر هزینه هایی که هر ماه تکرار می شوند (مانند هزینه اجاره) خواهد بود‪.‬‬ ‫ •درصورت قطع موقت سرویس‪ ،‬هزینه های من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫در این هنگام کاربر قادر به درخواست فعالسازی سرویس جدیدی خنواهد بود‪ .‬به ازای مدت زمانی که سرویس درحالت اجنماد می باشد ‌‪ ،‬کاربر معاف از پرداخت هزینه هایی که هر ماه تکرار‬ ‫می شوند (مانند هزینه اجاره و هزینه اشتراک) خواهد بود‪.‬‬ ‫ •درصورت اجنماد سرویس‪ ،‬هزینه های من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫در این هنگام کاربر قادر به درخواست فعالسازی سرویس جدیدی خنواهد بود‪ .‬این صورت وضعیت نشان‬ ‫می دهد که مبلغ پرداختی کاربر به چه مصرفی رسیده است و همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده کسر شده از آن نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫ •درصورت تعلیق سرویس‪ ،‬هزینه های من چگونه محاسبه خواهد شد؟‬ ‫در این هنگام کاربر قادر به درخواست فعالسازی سرویس جدیدی خنواهد بود‪ .

‫‪ .‬اعالم درخواست‪ ،‬از روشهای زیر قابل اجنام است‪:‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪مراجعه به مناینده خدمات پس از فروش ایرانسل‬ ‫▪ ▪ ورود به سرویس کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستورالعمل زیر‪:‬‬ ‫‪41‬‬ .4‬ضمانت بازپرداخت‬ ‫ •ضمانت بازپرداخت چیست و فرآیند درخواست آن چگونه است؟‬ ‫کاربران سرویس وایمکس ایرانسل این امکان را خواهند داشت تا طی چهارده روز پس از برقراری ارتباط‪ ،‬در صورت عدم رضایت از سرویس ارائه شده‪ ،‬درخواست قطع آن را ارسال‪ ،‬مودم را‬ ‫بازگردانده و جهت بازپرداخت پول خود تقاضا دهند‪ .

‬‬ ‫ •چه افرادی مجاز به درخواست بازپرداخت می باشند؟‬ ‫مبلغ پرداختی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر به کاربر بازگردانده می شود‪:‬‬ ‫▪ ▪تراکم کاربران در محدوده حتت پوشش بیش از ظرفیت شبکه باشد‬ ‫▪ ▪ ضعف پوشش شبکه در منطقه ای که مودم کاربر در آن قرار دارد‬ ‫ضمنًا تضمین بازپرداخت‪ ،‬تنها شامل کاربرانی خواهد بود که به عنوان اولین کاربر سرویس مورد نظر ثبت شده باشند و شامل آن دسته از مشترکینی که از طریق تغییر مالکیت‬ ‫به شبکه پیوسته اند‪ ،‬منی گردد‪.‬توجه منایید که درصورت ارا‌ئه اطالعات بانکی نادرست‪ ،‬پروسه بازگرداندن پول شما با مشکل مواجه خواهد شد‪ .‬در مدت زمانی که درخواست شما در حال رسیدگی است‪ ،‬سرویس شما در حالت قطع موقت قرار خواهد گرفت و مبلغی از حساب شما کسر منی شود‪ .‬‬ ‫درصورتیکه مودم در صحت کامل به مناینده حتویل گردد‪ ،‬مناینده می باید اطالعات بانکی شما را دریافت منوده و در برگه رسید مربوطه منعکس مناید‪ .‬‬ ‫ •برای پس گرفنت پول خود به کجا باید مراجعه منایم؟‬ ‫پس از طی مراحل اداری‪ ،‬مبلغ مربوطه به شماره حساب اعالم شده توسط کاربر در هنگام درخواست واریز خواهد شد‪.‫در صورت وجود شکایتی از سوی شما مبنی بر عدم رضایت از سرویس دریافتی‪ ،‬الزم است این مسأله توسط گروه شبکه ایرانسل تایید شود‪ .‬نتیجه بررسی‬ ‫درخواست شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال و یا از طریق پیام کوتاه به شما اطالع داده خواهد شد‪.‬نهایتًا‬ ‫شما و مناینده مربوطه برگه رسید را امضا منوده و یک نسخه از آن را دریافت می منایید‪.‬این بدان معناست که‪ ،‬اگر‬ ‫شما به دلیل ضعف سیگنال دریافتی در منطقه خود خواهان لغو قراردادتان هستید‪ ،‬گروه شبکه ایرانسل می بایست تایید مناید که پوشش شبکه در منطقه شما در حد مطلوب‬ ‫نیست‪ .‬سپس شما اطالعات‬ ‫درج شده را چک کرده تا از صحت آن مطمئن گردید‪ .‬در صورتی که درخواست شما رد شود‪ ،‬نتیجه به شما اطالع‬ ‫داده می شود و سرویس از حالت قطع موقت خارج می شود‪ .‬در صورت تایید درخواست‪ ،‬نتیجه به شما اطالع داده می شود تا به مناینده ای که ثبت نام خود را نزد وی تکمیل‬ ‫کرده اید مراجعه منوده و مودم خود را حتویل دهید‪.‬‬ ‫ •چه مقدار از مبلغ به من بازگردانده خواهد شد؟‬ ‫در صورتی که در زمان درخواست‪ ،‬بیش از سه روز از راه اندازی سرویس تان نگذشته باشد و یا بیش از ‪ 200‬مگابایت از میزان ترافیک ماهانه توسط شما مصرف نشده باشد‪،‬‬ ‫‪42‬‬ .‬‬ ‫ •درصورتیکه روز چهاردهم پروسه بازپرداخت تعطیل باشد‪ ،‬چه اتفاقی خواهد افتاد؟‬ ‫کاربران می توانند تا اولین روز بعد از تعطیلی روز چهاردهم درخواست خود را اعالم منایند‪.‬‬ ‫ •درصورت صدمه رساندن به مودم وایمکس‪ ،‬شرایط بازپرداخت به چه صورت خواهد بود؟‬ ‫شرایط پرداخت تفاوتی خنواهد کرد و تنها مبلغ جریمه مودم بر اساس میزان صدمه محاسبه و از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد‪.

‬‬ ‫اگر شما مودم خود را اجاره کرده باشید‪ ،‬مبلغ پرداختی شما بازگردانده خواهد شد‪،‬‬ ‫اما هزینه میزان مصرفی شما از آن کسر خواهد شد‪ .‬‬ ‫در صورت راه اندازی سیستم توسط تکنیسین های مستقل‪ ،‬هزینه راه اندازی و نصب‬ ‫به کاربر بازگردانده خنواهد شد‪.‬‬ ‫مانده اعتبار موجود در حساب های کاربر و مالیات کسر شده از آن نیز به کاربر باز‬ ‫گردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫از آجنایی که بسته های افزایشی برای یک دوره یک ماهه در نظر گرفته می شوند‪ ،‬در‬ ‫صورت تقاضای بازپرداخت‪ ،‬هزینه میزان مصرف شده‪ ،‬مانند موارد دیگر‪ ،‬از مبلغ‬ ‫بازپرداخت کسر شده و مابقی به شما بازگردانده خواهد شد‪.000‬ریال در ماه باش��د‪ ،‬الزم است مبلغ ‪ ،300.‬بطور مثال‪ ،‬اگر کاربر وایمکس‬ ‫مودمی را برای پنج روز استفاده مناید و اجاره مودم ‪ 300.‬برای‬ ‫مثال اگر یک مشتری در پنجمین روز از آغاز استفاده از سرویس خود تصمیم به لغو‬ ‫آن بگیرد و تقاضای بازپرداخت مناید‪ ،‬در صورتی که هزینه ماهیانه طرح تعرفه وی‬ ‫‪ 300.000× 5 ÷ 30‬معادل ‪ 50.‫کل مبلغ پرداختی شما‪ ،‬شامل هزینه خدمات راه اندازی‪ ،‬اشتراک‪ ،‬مبلغ اجاره‪ ،‬مبلغ‬ ‫بیمه دستگاه‪ ،‬هزینه نصب (درصورتیکه توسط کارشناسان ایرانسل به اجنام رسیده‬ ‫باشد) و مبالغ سپرده ها‪ ،‬به همراه مانده اعتبار حسابتان (شامل مالیات کسر شده)‬ ‫به حساب شما باز گردانده خواهد شد (موارد مذکور در مورد کلیه کاربران با مودم‬ ‫های خریداری شده یا اجاره ای صدق می کند)‪.000 × 5 ÷ 30‬یعنی معادل ‪ 50.‬‬ ‫در صورتی که شما مودم را نقدًا خریداری منوده اید‪ ،‬قادر خواهید بود سرویس خود‬ ‫را قط��ع و مودم را باز گردانید‪ ،‬اما توجه منایید ک��ه ‪ 3.000‬ریال در ماه باشد‪ ،‬او می‬ ‫بایست ‪ ،300.‬‬ ‫‪43‬‬ .000‬ریال پرداخت منایید‪.5‬درصد از مبلغ مودم بابت‬ ‫جریمه کسر می گردد‪.000‬ریال را‬ ‫پرداخت منایید‪.‬‬ ‫در صورتی که شما پس از گذشت سه روز تقاضای بازپرداخت داده باشید و یا بیش‬ ‫از ‪ 200‬مگابایت از میزان ترافیک ماهانه طرح تعرفه انتخابی تان را در طول سه روز‬ ‫اول برقراری سرویس مصرف کرده اید‪ ،‬موارد زیر صدق می کند‪:‬‬ ‫هزینه طرح تعرفه خریداری شده در هنگام بازپرداخت به تناسب روزهای سپری شده‬ ‫کس��ر خواهد شد‪ .‬به این معنی که اگر شما بخواهید سرویس خود را در طول مهلت‬ ‫زمانی مذکور لغو منایید‪ ،‬در هنگام محاس��به مبلغ بازپرداخت‪ ،‬هزینه روزهایی که‬ ‫سرویس شما فعال بوده است‪ ،‬کسر و مابقی به شما باز گردانده خواهد شد‪ .

‬‬ ‫ •حداقل و حداکثر مدت زمان قطع موقت چند روز می باشد؟‬ ‫حداقل زمان قطع موقت ‪ 15‬روز و حداکثر آن ‪ 60‬روز می باشد‬ ‫ •چگونه می توامن درخواست قطع موقت دهم؟‬ ‫کاربران می توانند به یکی از روش های زیر برای قطع موقت سرویس اقدام منایند‪:‬‬ ‫▪ ▪متاس با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪ استفاده از کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستور العمل روبرو‬ ‫‪44‬‬ .1-1-5‬قطع موقت‬ ‫ •چه زمانی سرویس می تواند در حالت قطع موقت باشد؟‬ ‫کاربران سرویس های دائمی و اعتباری می توانند هر زمان که بخواهند سرویس وایمکس را خود را به صورت موقت قطع منایند‪.‫‪ .1-5‬سرویس ارزش افزوده‬ ‫‪ .5‬مدیریت حساب‬ ‫‪ .‬‬ ‫ •اگر در هنگام لغو قطع موقت اعتبار کافی در حساب اعتباری من وجود نداشته باشد و یا حساب دائمی من از حد اعتبار فراتر رود‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫در این هنگام سرویس کاربر به حالت تعلیق در می آید‪.

45 .

‬‬ ‫ •چه مدت می توامن سرویس خود را در حالت اجنماد نگه دارم؟‬ ‫حداکثر مدت اجنماد ‪ 10‬روز است و چنانچه سرویس ظرف این مدت از حالت اجنماد خارج نگردد پس از گذشت ‪ 10‬روز سرویس به صورت خودکار از حالت اجنماد خارج می شود‪.‬‬ ‫ •چه کسی می تواند درخواست تغییر مالکیت دهد؟‬ ‫کلیه کاربران سرویس های دائمی و اعتباری وایمکس ( به جز کاربرانی که در قرارداد طرح مودم رایگان می باشند)‪ .‬‬ ‫‪46‬‬ .‬‬ ‫ •حتت چه شرایطی می توامن درخواست اجنماد سرویس دهم؟‬ ‫در صورتی که مودم شما به درستی کار منی کند و یا خراب شده است می توانید از طریق ارتباط با مرکز متاس ایرانسل درخواست اجنماد دهید‪.‬‬ ‫ •چند بار در سال می توامن سرویس خود را در حالت اجنماد قرار دهم؟‬ ‫کلیه کاربران فقط ‪ 2‬بار در سال می توانند درخواست اجنماد دهند‪ .‬‬ ‫ •هزینه های من در حین مدت اجنماد به چه صورت خواهد بود؟‬ ‫در حین مدت اجنماد کاربر از پرداخت کلیه هزینه ها شامل هزینه اشتراک و هزینه اجاره یا اقساط مودم معاف می باشد‪.‬الزم به ذکر است که هر کاربر می تواند مالکیت سرویس خود را تنها به کاربرانی‬ ‫بدهد که نوع کاربری آنها مشابه نوع کاربری خود وی است‪ .‬بنابراین دقت داشته باشید که فقط در صورت خرابی مودم از این سرویس استفاده منایید‪.‫ •آیا کاربران طرح مودم رایگان نیز می توانند سرویس خود را به صورت موقت قطع کنند؟‬ ‫بله می توانند اما معادل مدت زمان قطع موقت به تاریخ انقضا قرارداد آنها افزوده می شود‬ ‫‪ .2-1-5‬اجنماد‬ ‫ •چه کسی می تواند درخواست اجنماد دهد؟‬ ‫کلیه کاربران سرویس های دائمی و اعتباری که سرویس آنها فعال است می توانند درخواست اجنماد دهند‪.3-1-5‬تغییر مالکیت‬ ‫ •تغییرمالکیتچیست؟‬ ‫تغییر مالکیت به کاربر وایمکس امکان می دهد تا مالکیت سرویس وایمکس و مودم خود را به شخص دیگری انتقال دهد‪.‬مثلًا کاربر خانگی منی تواند سرویس خود را به کاربر شرکتی انتقال دهد‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ •چگونه می توامن درخواست اجنماد سرویس دهم؟‬ ‫کاربران جهت درخواست اجنماد باید با مرکز متاس ایرانسل متاس حاصل منایند‪.

‫ •چگونه می توامن تقاضای تغییر مالکیت دهم؟‬ ‫▪ ▪متاس با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪مراجعه به یکی از فروشندگان مجاز ایرانسل‬ ‫▪ ▪استفاده از کنترل حساب اینترنتی و دنبال کردن دستور العمل زیر‬ ‫‪47‬‬ .

48 .

‬‬ ‫‪49‬‬ .‬‬ ‫ •در صورت تغییر مالکیت کد شناسه مالک دوم چگونه تعیین می شود؟‬ ‫در هنگام تغییر مالکیت‪ ،‬کد شناسه مالک اول عینًا به مالک دوم منتقل می گردد‪.‬‬ ‫ •آیا برای تغییر مالکیت هزینه ای باید پرداخت منایم؟‬ ‫بله الزم است هزینه تغییر مالکیت پرداخت شود‪( .‫ •آیا اگر سرویس من در حالت تعلیق باشد می توامن تقاضای تغییر مالکیت دهم؟‬ ‫خیر سرویسی که در حالت تعلیق می باشد امکان تغییر مالکیت ندارد‪ ،‬بنابراین الزم است ابتدا به حالت فعال در آید سپس می توانید درخواست تغییر مالکیت دهید‪.‬این هزینه می باید توسط مالک اول پرداخت شود)‬ ‫ •چگونه باید هزینه های تغییر مالکیت را پرداخت منایم؟‬ ‫چنانچه کاربر اعتباری وایمکس می باشید هزینه تغییر مالکیت در هنگام درخواست از حساب شما کسر می گردد و در صورتی که کاربر دائمی وایمکس می باشید هزینه تغییر مالکیت‬ ‫شما در صورحتساب دوره بعد شما حلاظ می گردد‪.‬‬ ‫ •در صورت درخواست تغییر مالکیت چه مدارکی باید ارائه شود؟‬ ‫درصورت تغییر مالکیت‪ ،‬مالک دوم باید کلیه مدارک الزم برای پیش ثبت نام را ارائه مناید‪.‬‬ ‫ •در صورت تغییر مالکیت وضعیت بسته های افزایشی و اعتبارات و بدهی های باقی مانده در حساب مالک اول چگونه خواهد بود؟‬ ‫در هنگام تغییر مالکیت‪ ،‬کلیه اعتبارها و بدهی های مالک اول عینًا به مالک دوم منتقل می گردد‪.‬‬ ‫ •در صورت تغییر مالکیت‪ ،‬شناسه وایمکس مالک دوم چگونه تعیین می شود؟‬ ‫در هنگام تغییر مالکیت‪ ،‬شناسه وایمکس مالک اول عینًا به مالک دوم منتقل می گردد‪.‬‬ ‫ •در صورت تغییر مالکیت طرح تعرفه مالک دوم چگونه تعیین می گردد؟‬ ‫در هنگام تغییر مالکیت‪ ،‬طرح تعرفه مالک اول عینًا به مالک دوم منتقل می گردد و مالک دوم می تواند تعرفه فعلی را به سایر تعرفه های مجاز تغییر دهد‪.‬‬ ‫این مدارک شامل و نه محدود به مدارک ذیل می باشد‪:‬‬ ‫▪ ▪مدرک احراز هویت (کارت ملی)‬ ‫▪ ▪مدرک تایید آدرس محل نصب مودم‬ ‫▪ ▪نامه مجوز از محل کار یا حتصیل (در صورت لزوم)‬ ‫ •چگونه مودم از مالک اول به مالک دوم منتقل می گردد؟‬ ‫مسوولیت انتقال مودم به مالک دوم بر عهده مالک اول می باشد و ایرانسل هیچ گونه مسوولیتی در قبال انتقال مودم ندارد‪.‬‬ ‫ •مالک دوم به چه صورت می تواند مودم را نصب مناید؟‬ ‫مالک دوم می تواند شخصًا نسبت به نصب مودم اقدام مناید‪.

4-1-5‬تغییر آدرس‬ ‫ •چه کسی می تواند تقاضای تغییر آدرس دهد؟‬ ‫کلیه کاربرانی که در طول استفاده از سرویس وایمکس تغییر آدرس دارند الزم است که تقاضای تغییر آدرس دهند‪.‬‬ ‫ •چگونه می توامن تقاضای تغییر آدرس دهم؟‬ ‫ابتدا کاربر باید به یکی از روش های زیر‪ ،‬درخواست تغییر آدرس دهد‪:‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس‬ ‫▪ ▪مراجعه به فروشندگان مجاز ایرانسل‬ ‫▪ ▪استفاده از کنترل حساب الکترونیکی (‪ )E-Care‬و دنبال کردن دستور العمل زیر‪:‬‬ ‫‪50‬‬ .‫‪ .

51 .

‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ •آیا برای دریافت صورت ریز مصرف نیاز به پرداخت هزینه دارم؟‬ ‫خیر نیاز به پرداخت هزینه برای دریافت صورت ریز مصرف منی باشد‪.‬‬ ‫ •آیا نیاز به نصب مودم در محل جدید وجود دارد؟‬ ‫بله مودم باید در محل جدید نصب شود‪.‬بدین ترتیب کاربر روزانه مطلع می شود که چه مقدار از ترافیک و یا اعتبار‬ ‫خود را مصرف کرده است و چه مقدار از آن باقی مانده است‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫ •چه کسی در آدرس جدید می تواند نصب مودم را اجنام دهد؟‬ ‫کاربر می تواند شخصًا نسبت به نصب مودم اقدام مناید‪.‬‬ ‫ •چه کسی می تواند تقاضای صورت ریز مصرف دهد؟‬ ‫نیازی به تقاضا برای دریافت صورت ریز مصرف منی باشد و صورت ریز مصرف برای همه کاربران صادر می شود‪.‬‬ ‫ •چگونه می توامن به صورت ریز مصرف خود دسترسی داشته باشم؟‬ ‫برای دستیابی به صورت ریز مصرف کاربر می تواند به کنترل حساب اینترنتی مراجعه کند‪.‬‬ ‫ •چه مدارکی جهت تغییر آدرس الزم است ارائه شوند؟‬ ‫جهت تغییر آدرس فقط نیاز به مدرک احراز آدرس جدید می باشد‪.5-1-5‬صورت ریز مصرف‬ ‫ •صورت ریز مصرف چیست؟‬ ‫صورت ریز مصرف‪ ،‬کاربر را از جزییات مصرف سرویس وایمکس در طول دوره مطلع می سازد‪ .‬‬ ‫ •آیا برای تغییر آدرس هزینه ای باید پرداخت شود؟‬ ‫خیر نیاز به پرداخت هزینه ای برای تغییر آدرس منی باشد‪.‫پس از دریافت درخواست کاربر‪ ،‬کارشناسان ایرانسل در محل سکونت جدید وی حاضر شده و مدارک احراز آدرس (برای مثال قبض تلفن جدید) را حتویل خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ •در صورتی که در محل جدید پوشش شبکه وجود نداشته باشد چه باید کرد؟‬ ‫در این حالت کاربر می تواند تقاضای فسخ سرویس دهد‪.

‬شناسه وایمکس*‪)*707‬‬ ‫‪53‬‬ .‬‬ ‫ •آیا می توامن در طول مدت تعلیق طرح تعرفه خود را تغییر‬ ‫دهم؟‬ ‫خیر در طول مدت تعلیق کاربر منی تواند طرح تعرفه خود‬ ‫را تغییر دهد‬ ‫ •آیا در طول مدت تعلیق هزینه هایی را باید پرداخت‬ ‫منایم؟‬ ‫در طول مدت تعلیق نیازی به پرداخت هزینه اشتراک نیست‬ ‫اما هزینه های اجاره مودم و یا اقساط آن به حساب کاربر‬ ‫منظور می گردد‪.‬‬ ‫کاربران اعتباری می توانند پس از شارژ کردن حساب‬ ‫اعتباری خود به صورت مستقیم (نه از طریق پرداخت‬ ‫بانکی) با ارسال کد ذیل درخواست رفع تعلیق فوری‬ ‫منایند‪*6#( .‬‬ ‫ •فرآیند رفع تعلیق چیست؟‬ ‫جهت رفع تعلیق کاربر باید کلیه بدهی های خود را به‬ ‫شرکت ایرانسل پرداخت مناید پس از پرداخت ظرف مدت‬ ‫حداکثر ‪ 24‬ساعت تعلیق حساب رفع می شوند‪.5-2‬تعلیق‬ ‫ •حتت چه شرایطی سرویس می تواند به حالت تعلیق‬ ‫درآید؟‬ ‫در مورد کاربران اعتباری چنانچه اعتبار کافی در حساب‬ ‫آنها برای پرداخت هزینه های سرویس وجود نداشته باشد‬ ‫و در مورد کاربران دائمی در صورتی که کاربر از حد‬ ‫اعتبار خود فراتر رود و یا صورت حساب خود را در دوره‬ ‫تعیین شده پرداخت ننماید به حالت تعلیق در می آید‪.‫‪ .

‬‬ ‫ •چگونه می توامن تقاضای فسخ سرویس دهم؟‬ ‫جهت فسخ سرویس کاربر الزم است که به یکی از روش های ذیل تقاضای فسخ دهد‪:‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس‬ ‫▪ ▪مراجعه به منایندگان خدمات پس از فروش ایرانسل‬ ‫▪ ▪کنترل حساب الکترونیکی (‪ )E-Care‬و دنبال کردن دستور العمل زیر‪:‬‬ ‫‪54‬‬ .‫‪ .3-5‬فسخ سرویس‬ ‫ •چه کسی می تواند تقاضای فسخ سرویس دهد؟‬ ‫کلیه کاربران دائمی و اعتباری که دیگر متایلی برای استفاده از سرویس وایمکس ندارند می توانند تقاضای فسخ سرویس دهند‪ .‬الزم به ذکر است کاربرانی که در قرارداد خرید اقساطی‬ ‫مودم می باشند تا پایان مدت قرارداد مجاز به فسخ قرار داد منی باشند‪.

‫پس از ثبت درخواست‪،‬الزم است کاربر جهت تکمیل فرایند فسخ با به همراه داشنت مودم (در صورت اجاره ای بودن مودم) به فروشنده مجاز ایرانسل مراجعه مناید‪.‬‬ ‫‪55‬‬ .

‬‬ ‫ •آیا پس از فسخ حساب باید هزینه ای پرداخت کنم؟‬ ‫برای کاربران دائمی ممکن است تا دو دوره صورت حساب صادر شود‪ .‫ •در هنگام فسخ قرارداد چه رخ می دهد؟‬ ‫در هنگام فسخ قرارداد‪ ،‬حساب کاربر مسدود شده و کاربر دیگر قادر به استفاده از خدمات وایمکس خنواهد بود‪.‬‬ ‫ •پس از فسخ سرویس برای مودم چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫در صورتی که مودم اجاره ای باشد کاربر باید مودم را به همراه کلیه متعلقات آن به فروشنده مجاز ایرانسل مسترد گرداند و در سایر موارد (خرید نقدی‪ ،‬طرح مودم رایگان و‬ ‫خرید اقساطی) مودم متعلق به کاربر خواهد بود‪.‬اما کاربرانی که از مودم اجاره ای و یا از طرح مودم رایگان استفاده می منایند چنانچه پیش از موعد مقرر در قرارداد اقدام به فسخ‬ ‫سرویس منایند باید جریمه مربوطه را پرداخت منایند‪.‬‬ ‫در مورد کاربران اعتباری هیچ هزینه ای پس از فسخ الزم نیست پرداخت گردد‪.‬‬ ‫‪56‬‬ .‬‬ ‫ •آیا می توامن پس از فسخ‪ ،‬حساب خود را مجددًا فعال منایم؟‬ ‫پس از فسخ امکان فعال سازی مجدد حساب وجود ندارد و کاربر می تواند مجددًا برای بهره مندی از خدمات وایمکس ایرانسل ثبت نام مناید‪.‬هزینه های مندرج در این صورت حساب ها مربوط به مصارف پیش از فسخ کاربر می باشد که قبلًا‬ ‫حلاظ نشده است و پس از دو دوره هیچ هزینه دیگری صادر خنواهد شد‪.‬‬ ‫ •آیا باید برای فسخ حساب هزینه ای پرداخت منایم؟‬ ‫خیر الزم نیست هزینه ای پرداخت شود‪ .

4-5‬کنترل حساب اینترنتی‬ ‫ •آیا برای دسترسی به کنترل حساب اینترنتی باید سیم کارت ایرانسل داشته باشم؟‬ ‫خیر کاربران سرویس وایمکس می توانند با استفاده از شناسه وایمکس و رمز ورود وارد کنترل حساب اینترنتی شوند‪.‬‬ ‫ •آیا به عنوان کاربر اعتباری می توامن از طریق لود کردن کارت شارژ با استفاده از سرویس کنترل حساب اینترنتی اعتبار حساب خود افزایش دهم؟‬ ‫بله با وارد شدن به قسمت مربوطه و وارد کردن شماره رمز ‪ 12‬رقمی و شماره سریال کارت می توانید اعتبارحساب خود را افزایش دهید‪.‬‬ ‫‪57‬‬ .‬‬ ‫ •آیا در هنگام مرور کردن صفحات سرویس کنترل حساب اینترنتی هزینه ای به حساب من منظور می شود؟‬ ‫چنانچه قبل از مرور کردن صفحات کنترل حساب اینترنتی به پورتال وایمکس وارد شده اید‪ ،‬هزینه استفاده‪ ،‬به حسابتان منظور خواهد شد‪ .‬اما چنانچه به پورتال وارد نشده‬ ‫اید و فقط با استفاده از مودم اقدام به مرور کردن صفحات کنترل حساب اینترنتی می کنید هزینه نباید بپردازید‪.‫‪ .

‫‪ .‬‬ ‫ •آی�ا در حین تعلیق س�رویس تلفن همراه می ت�وامن از کدهای‬ ‫دستوری استفاده کنم؟‬ ‫بله ‪.‬‬ ‫ •آیا برای اس�تفاده از کدهای دستوری باید هزینه ای پرداخت‬ ‫منایم؟‬ ‫خیر نیاز به پرداخت هزینه برای اس��تفاده از کدهای دستوری‬ ‫منی باشد‪.5-5‬کدهای دستوری (‪)USSD‬‬ ‫ •چه کسی به کدهای دستوری دسترسی دارد؟‬ ‫کلیه کاربران وایمکس ایرانسل که داری سیم کارت ایرانسل‬ ‫نیز می باش��ند و به هنگام ثبت نام‪ ،‬این شماره را در قسمت‬ ‫شماره موبایل فرم پیش ثبت نام اعالم منوده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫از این سرویس استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪USSD‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪#‬شماره رمز ‪ 12‬رقمی*شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫شارژ مجدد‬ ‫‪#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫منوی اصلی‬ ‫‪*1#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫اطالعات حساب‬ ‫‪ *1*1#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫استعالم مانده حساب‬ ‫‪ *1*2#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫مانده اعتبار بسته افزایشی‬ ‫‪ *1*3#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫طرح تعرفه فعلی‬ ‫‪ *1*4#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫استعالم بدهی‬ ‫‪*2#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫تغییر زبان‬ ‫‪ *2*1#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫تغییر زبان به فارسی‬ ‫‪ *2*2#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫تغییر زبان به انگلیسی‬ ‫‪*3#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫خرید بسته افزایشی‬ ‫‪*4#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫تغییر طرح تعرفه‬ ‫‪*6#‬شناسه وایمکس*‪*707‬‬ ‫دستور اتصال مجدد‬ .‬‬ ‫ •آی�ا در حی�ن تعلیق س�رویس وایمک�س می ت�وامن از کدهای‬ ‫دستوری استفاده کنم؟‬ ‫در صورت وجود بدهی از این س��رویس به صورت محدود‬ ‫می توانید استفاده منایید‪.

‫‪ .6-5‬شارژ الکترونیکی‬ ‫ •چه کسی می تواند از شارژ الکترونیکی استفاده کند؟‬ ‫کلیه کاربران سرویس دائمی و اعتباری وایمکس می توانند از شارژ الکترونیکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ •آیا برای استفاده از این سرویس باید سیم کارت ایرانسل داشته باشم؟‬ ‫برای استفاده از این سرویس به عنوان فرستنده وجه نیاز به سیم کارت اعتباری ایرانسل می باشد‪ .‬‬ ‫‪ .‬اما برای استفاده به عنوان گیرنده اعتبار نیازی به سیم کارت منی باشد‪.‬‬ ‫ •چه کسی می تواند از سرویس خط به خط استفاده مناید؟‬ ‫کلیه کاربران اعتباری و دائمی وایمکس می توانند به عنوان گیرنده اعتبار از این سرویس استفاده منایید‪ .‬اما چنانچه بخواهید به سایر حساب ها اعتبار بفرستید باید سیم کارت‬ ‫اعتباری ایرانسل داشته باشید‪.‬‬ ‫ •فرایند شارژ الکترونیکی چگونه است؟‬ ‫برای استفاده از شارژ الکترونیکی باید به یکی از فروشندگان مجاز ایرانسل مراجعه کرده و با ارائه شناسه وایمکس و مبلغ مورد نظر از وی بخواهید که حساب شما را به‬ ‫صورت الکترونیکی شارژ کند‪.‬‬ ‫ •آیا برای اجنام شارژ الکترونیکی هزینه ای اضافی باید پرداخت شود؟‬ ‫خیر نیاز به پرداخت هزینه ای مضاف بر مبلغ شارژ منی باشد‪.‬توجه داشته باشید که از این طریق تنها می توانید با استفاده از یک حساب تلفن همراه به یک‬ ‫حساب وایمکس اعتبار منتقل منایید و منی توانید از سرویس وایمکس خود به سایر سرویس ها مانند تلفن همراه یا وایمکس دیگر وجه منتقل منایید‪.7-5‬سرویس خط به خط‬ ‫ •برای چه کاری می توامن از سرویس خط به خط استفاده کنم؟‬ ‫برای انتقال وجه به سرویس وایمکس می توانید از این سرویس استفاده کنید‪ .‬‬ ‫‪59‬‬ .

60 .

‬‬ ‫ •فرایند تعویض مودم چگونه است؟‬ ‫ابتدا کاربر باید درخواست تعویض مودم را به یکی از ‪ 3‬روش زیر ارائه دهد‪:‬‬ ‫▪ ▪ارتباط با مرکز متاس ایرانسل‬ ‫▪ ▪مراجعه به مناینده خدمات پس از فروش ایرانسل‬ ‫▪ ▪تکمیل فرم تعویض مودم از طریق سرویس کنترل حساب اینترنتی (‪)E-Care‬‬ ‫‪61‬‬ .1-6‬تعویض مودم‬ ‫ •تعویض مودم چیست؟‬ ‫تعویض مودم عبارتست از تعویض مودم فعلی با مودم جدید به علت آسیب فیزیکی و یا مشکالت فنی و مخابراتی‪.‬‬ ‫ •چه کسی می تواند مودم خود را تعویض مناید؟‬ ‫کلیه کاربران وایمکس می توانند در صورت آسیب دیدگی مودم درخواست تعویض مودم دهند‪ .‫‪ .6‬مودم وایمکس‬ ‫‪ .‬الزم به ذکر است تعویض مودم تنها در صورت فعال بودن حساب کاربر امکان‬ ‫پذیر است‪.

62 .

‬‬ ‫مودم های خریداری شده ای که مدت زمان ضمانتنامه آنها به پایان رسیده‪ ،‬مشمول شرایط تعویض خنواهند بود‪ .‬‬ ‫در مورد مودم های اجاره ای که دوره ضمانت آنها به پایان رسیده است‪ ،‬چنانچه مشکل مودم مطابق با شرایط و ضوابط ضمانت دستگاه باشد‪ ،‬نیاز به پرداخت هزینه جریمه‬ ‫توسط کاربر خنواهدبود‪.‬‬ ‫ •آیا در صورت تعویض مودم‪ ،‬باید مودم خود را مجددا نصب کنم؟‬ ‫بله پس از دریافت مودم جدید و یا تعمیر مودم‪ ،‬الزم است که مودم را نصب منایید‬ ‫ •آیا تغییری در طرح تعرفه و بسته های افزایشی من در صورت تعویض مودم رخ می دهد؟‬ ‫خیر پس از تعویض مودم طرح تعرفه و بسته های افزایشی بدون تغییر باقی می مانند‪.‬‬ ‫پس از ثبت درخواست تعویض‪ ،‬کاربر می تواند به مراکز خدمات یا دفاتر منایندگان ایرانسل در شهر خود مراجعه کند و یا منتظر مباند تا کارشناسان ایرانسل جهت تکمیل‬ ‫فرایند با وی متاس بگیرند‪.‬در این حالت الزم است کاربر درخواستی برای خرید مودم‬ ‫جدید ارائه دهد‪.‬‬ ‫ •آیا در صورت تعویض مودم‪ ،‬شناسه وایمکس من تغییر خواهد کرد؟‬ ‫خیر شناسه وایمکس مستقل از مودم می باشد و در صورت تعویض مودم تغییری در آن رخ خنواهد داد‪.‫پس از ارائه درخواست تعویض مودم کاربر‪ ،‬حساب او در حالت اجنماد قرار خواهد گرفت و پس از پایان مراحل تعویض از این حالت خارج خواهد شد‪ .‬‬ ‫‪63‬‬ .‬‬ ‫ •آیا برای تعویض مودم هزینه ای باید پرداخت کنم؟‬ ‫در هنگام تعویض‪ ،‬چنانچه مودم گارانتی داشته باشد و خرابی مودم حتت پوشش گارانتی باشد کاربر فقط الزم است که هزینه نصب (در صورت درخواست) را بپردازد‪ .‬‬ ‫ •در صورت استفاده از مودم اشتراکی چگونه می توامن مودم خود را تعویض کنم؟‬ ‫در صورتی که از مودم اشتراکی استفاده می کنید تنها مالک اصلی مودم می تواند درخواست تعویض مودم بدهد‪.‬در مدت اجنماد‪،‬‬ ‫هزینه های مربوط به اجاره بهای مودم و هزینه اشتراک ماهانه برای کاربر محاسبه خنواهد شد‪.‬اما‬ ‫چنانچه خرابی مودم حتت پوشش گارانتی نباشد کاربر باید بسته به میزان خرابی مودم جریمه صدمه های وارده به مودم را نیز پرداخت مناید‪.

‫شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص)‬ ‫با عنوان بازرگانی ام تی ان ایرانسل‬ ‫تهران‪ ،‬بلوار آفریقا‪ ،‬خیابان آناهیتا‪ ،‬ساختمان امین‪ ،‬طبقه ‪12‬‬ ‫شماره های متاس‪ :‬از خط ایرانسل ‪ 707‬و‬ ‫از سایر خطوط ‪09377070000‬‬ ‫‪64‬‬ .