You are on page 1of 1

Klub Folketidende

Klub Folketidende Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi tilbyder læserne oplevelser i Danmark og

Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi tilbyder læserne oplevelser i Danmark og resten af verden.

Formål

At skabe yderligere liv omkring Folketidende som aktiv medspiller i lokalsamfundet - at give loyale kunder en merværdi og dermed øget loyalitet

Deltagelse

Alle kan deltage i Klub Folketidendes arrangementer, men kun abonnenter får kontant fordel i kraft af ned- slag i abonnementsprisen.

Fordel for abonnenter

Abonnenternes deltagelse i rejser og andre arrange- menter udløser for hver deltager en rabat. Rabatten ydes som et nedslag i abonnementsbetalingen.

Sådan beregnes rabatten

I forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rej-

se/arrangement vurderes størrelsen af den mulige rabat for abonnenterne.

Klub FT’s tilbud omfatter såvel lokale som ”udenø´s” arrangementer.

Klub FT har telefontid mandag og tirsdag 19.00- 21.00. E-mail: klub-ft@ft-gruppen.dk

Alle arrangementerne i dette tillæg er åbne for til- melding. Tilmeldingstider og telefonnumre er anført på hver tur.

Sådan udløses rabatten

Rabatten fratrækkes efter arrangementets afvikling i den efterfølgende abonnementsfaktura. Rabatten kan ikke udbetales eller overdrages til andre. Opnår en abonnent i løbet af året en større rabat end den fulde pris på helårsabonnement, kan oversky- dende beløb overføres til abonnentens ”konto” for kommende år.

Selv om vi er mange til at tage imod bestillinger over telefonen, kan der godt være ventetid på at komme igennem. Vi beder om lidt tålmodighed og skulle te- lefonen være optaget, så prøv igen lidt senere.

Pia Winther Chef for Klub FT

Klub Folketidende Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi tilbyder læserne oplevelser i Danmark og
Tilmelding kan ske til Klub FTs repræ- sentant Knud Oldin lørdag og søndag fra klokken 12-16
Tilmelding kan ske til Klub FTs repræ-
sentant Knud Oldin lørdag og søndag
fra klokken 12-16 på telefon 27 88 34
29. Bekræftelse og girokort fremsendes
i løbet af en uge. Tilmelding til dette ar-
rangement kan kun ske i weekenden.
Klub FT rabat
På denne tur giver vi 25 kroner i rabat
til Folketidendes abonnenter. Rabatten
fratrækkes abonnementsopkrævningen
efter turens gennemførelse. Hvornår det
sker, afhænger af abonnementstype.
Frokost:
2 slags sild
½ æg med rejer/caviar
Fiskefilet
Roastbeef
Lun leverpostej
Diverse ost
Brød/smør
1 øl eller 1 vand efter ønske
Drikkevarer derudover
er for egen regning.

Efterårstur til Dronningens By

Klub Folketidende Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi tilbyder læserne oplevelser i Danmark og
Klub Folketidende Klub FT er Lolland-Falsters Folketidendes rejseklub, hvor vi tilbyder læserne oplevelser i Danmark og

Tag med Klub FT på en spændende efterårstur til Amalienborg, Marmorkir- ken, havnefronten og Kastellet i København. Turen foregår lørdag 24. novem- ber. Pris 475 kroner pr. person, Klub FT rabat 25 kroner.

Efter opsamling på Lolland-Falster de sædvanlige steder (Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing og Gundslev) kører vi med De Grønne Busser til Ama- lienborg, der har navn efter Frederik 3.s dronning Sophie Amalie, der 1667-1673 fik opført lystslottet Sophie Amalienborg på stedet. Slottet brændte i 1689, mens slotshaven bestod indtil 1748, da den måtte vige for Frederiksstaden. Denne nye bydel fik Frederik 5. anlagt i an- ledning af det oldenborgske kongehus’ 300-års jubilæum. Her skal vi være fremme klokken 10.45, så vi skal forholdsvis tidligt af sted. Nærmere tidsplan følger ved fremsen- delse af bekræftelse. På vej til Køben- havn serverer vi en kop kaffe/the efter ønske.

Vi skal besøge Huset Glücksborgs Mu- seum, der ligger Christian X’s Palæ, også kaldes Levetzaus Palæ. Her kom- mer vi til at se de tidligere kongers ar- bejdsværelser samt dronnning Louises salon. Især skal man lægge mærke til Christian X´s arbejdsværelse, der står urørt fra kongens død i 1947, og vi ser også Havesalen, den stue, hvor Frederik IX lærte at spille klaver. Herudover rum- mer museet mange spændende særud- stillinger. Vi bliver delt op i to hold. Når hold 1 går til museet, går hold 2 sammen med Klub FT´s repræsentant Knud Oldin over

til Marmorkirken, og hvis det er muligt, kigger vi indenfor i kirken. Undervejs fortælles historien om kirken og om Fre- deriksstadens tilblivelse. Herefter bytter de to hold, så alle får set det hele.

Klokken 12 mødes de to hold, og så er det tid til at se vagtskiftet. Er de konge- lige hjemme, bliver det med fuld musik, en stor oplevelse, som vi kan håbe på.

Herefter følger en gåtur langs havne- fronten, hvor vi ser statuen af David, der aldrig kom til Jerusalem, batteriet Six- tus, Kongetrappen, Gefion-springvandet og meget mere. Vi spadserer igennem Kastellet, og når frem til målet for denne tur, der ikke er for dårligt gående, nem- lig restaurant Langeliniebroen, hvor en god frokost venter. Bliver vejret meget dårligt, har vi i stedet tilrettelagt en rundtur i København med bus.

Efter frokost går turen hjemover med det traditionelle stop for kaffe og lag- kage på Udby Kro.

Pris for hele arrangementet er 475 kro- ner. Turen gennemføres ved 40 tilmel- dinger.