You are on page 1of 2

Autorizatie de lucru - intrare/iesire galeriareal

Autorizatie nr 20,din data de 14.10.2010 locatia Suceava

Intrare: SC Deltatel SRL, reprezentata prin Dl. Florea Raducu, impreuna


cu o echipa formata din 1 persoana, va efectua lucrari in :

- spatiul comercial

- galeria comerciala

- parcare subterana

- parcare suprafata

- acoperis
x
- curte de serviciu (real,-) .

- camera tehnica

, din data de 14.10.2010, orele 14.00 pana in data de 14.10.2010,orele


15.00, pe timp de zi.

Scopul si natura lucrarilor: demontare antena nefunctionala Orange


Beneficiarul lucrarilor: real,-
Echipamente implicate:
- echipamente electrice: -
- alte echipamente –

Fumatul in locuri nepermise, precum si consumarea bauturilor alcoolice,


duce la anularea prezentei autorizatii si la interdictia de a mai lucra pe
platforma. Permisul de lucru cu foc se elibereaza doar persoanei care
executa lucrarea. Toate daunele survenite in urma interventiei, din vina
Prestatorului, se imputa acestuia sau Beneficiarului lucrarii cu valoarea
integrala a remedierii.

Aprobat de Coordonator Comercial Galerie: Mihaela Ababei


Semnatura:..........................

Am luat la cunostinta,
Nume: Florea Raducu
Functie: Tehnician telecomunicatii
Telefon: 0745 198 234
Semnatura:...........................................
Autorizatie de lucru - intrare/iesire galeriareal
Autorizatie nr 20,din data de 14.10.2010 locatia Suceava

Iesire: La finalizarea lucrarii au fost constatate urmatoarele


nereguli/defectiuni survenite in urma
interventiei: ..................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................

Am constatat, Am luat la cunostinta,