P. 1
Doa Peperiksaan

Doa Peperiksaan

|Views: 84|Likes:
منشور بواسطةpkgjeli

More info:

Published by: pkgjeli on Apr 14, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

HZ/panitia agama/SKSBD09

DOA KETIKA MENGHADAPI SUASANA PEPERIKSAAN
1. Doa ketika hendak mula membaa.
!"#$%&' ($)' *+ ,-#$) !.'/0 !1 *2"34 %56'7 ,-#8$ *2"34 9-:' (;3&'
<. Doa Sele=a> Membaa
?*@ A' BCD A7 EC$ A7 %FG' ?'7 ?' A' H&' A7 ?' I#J&'7 ?' K*JFL
!+%M'I&' %MN7 !+I@O' I@' P-G Q%$ RG NI4
S. Doa ketika dalam =eTUalanan ke deVan =e=eTik>aan.

   
 
 
 
W . Doa ketika berada dalam dewan sebelum menjawab ( untuk
memberi ingatan terhadap pelajaran yang telah dibaca X
H"&' Y-Z*$ I24 [NN)*: Y2-#34 *1 ,4NC-L' Y6' (;3&'
ETtin\a ] ^a Allah =elihaTalah a=a \an_ telah aku =elaUaTi dan kembalikanlah X \an_
telah lu=a` ke=adaku a=abila aku beThaUat .
. a . baaan ketika lu=a >ema>a menuli> UaVa=an .
I#J1 *6I"L E' c347 I#J1 *6I"L c34 Rd (;3&' ` Se X
f . baaan ketika hendak men\eTahkan UaVa=an .
?' c34 g3GCh
i . Doa untuk mudah dan >enan_ di >e=anUan_ =e=eTik>aan .
`%"Fj&' k"l3&' CM7 m30 !1 (3n+ Ao pe X
HZ/panitia agama/SKSBD09
Dibaa p kali ketika hendak tiduT .

HZ/panitia agama/SKSBD09 .Dibaca 9 kali ketika hendak tidur .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->