You are on page 1of 3

5 /1 0/ 2 01 1

Ex ce l 'd e Mak r o ve Vis u al B as ic Kul la nı mı nı Öğr e nm e

An alyze Learners
General Characteristics
Hedef kitle üniversitede öğrenim gören 20-30 yaş grubu arasındaki öğrencilerdir.
Okul merkezi bir yerde bulunmaktadır. Öğrencilerin çoğu orta sınıf bir ailenin
çocuğudur.

Entry Characteristics
Öğrenciler derse giriş aşamasındaki ön bilgilere sahiptirler. Bilgisayar kullanma,
excel bilgisi ve programlama dili kullanımı bilgisine sahiptirler.
Öğrenciler öğretilecek hedef ile ile ilgili becerilere sahiptirler.
Visual basic programlama dili ile programlama yapmanın zor olacağı
düşüncesindedirler.
Learning Style
Öğrenciler grup çalışmasından hoşlanıyor ve konunun derinlerine inmekten çok özet
bilgiler ile ilgileniyorlar.
Öğrenciler bol örneklerle ve derse katılım sağlayarak öğrenmeyi tercih ederler.

State the Objectives


Objective 1
Excel'de Makro oluşturabilecektir.
Objective 2
Excel'de form elemanlarını tanıyacak ve kullanım yerlerini öğrenecektir.
Objective 3
Excel' de kullanılabilecek visual basic kodlarını öğrenecektir.
Objective 4
Excel üzerinde form oluşturabilecek ve form elemalarına ait visual basic kodu
yazabilecektir.
Objective 5

Objective 6

Objective 7

Objective 8
Objective 6

Objective 7

Objective 8

Select Methods Media and Materials


Methods
1-Anlatım yöntemi (Excelde makro kullanımı ve visual basic komutlarının açıklanması
ve kullanılması anlatılacaktır.)
2-Soru-Cevap Yöntemi (Öğrencilerin değerlendirilmesinde ve etkileşim sağlamak için
kullanılacaktır.)
Media
Office Excel Yazılımı
Konu ile ilgili Power Point sunusu
Materials
Bilgisayar Laboratuarı
Projektör
Beyaz Tahta

Utilize Materials
Preview

You need a detailed knowledge of the contents to be able to integrate the chosen
material into the lesson properly.

Practice

Practice your presentation in front of a mirror or friend. Try video or audio taping your
presentation, so you can critique yourself.

Prepare Evnironment
Projektör ekranını herkesin rahatça görebileceği bir oturma düzeni seçilecektir.
Işık düzeni yeterli düzeyde olacaktır.
Bilgisayar ile projektör bağlantısı kontrol edilecektir.
Programın gösterileceği ve uygulamaların yapılacağı bilgisayarda Office Excel
yazılımının yüklü olduğu kontrolü yapılacaktır.

Prepare Audience
Öğrencilere anlatım esnasında üzerinde önemle durulması gereken noktalarda
dikkatlerini çekmek.
Öğrenilen bilginin nerelerde ve ne maksatla kullanılabileceği yönünde bilgiler vermek.

Present Materials

Make the most of you opportunity to guide the learner. Make it the best show
possible. The text contins many showmanship techniques to help you improve your
skills.
Present Materials

Make the most of you opportunity to guide the learner. Make it the best show
possible. The text contins many showmanship techniques to help you improve your
skills.

Require Learner Participation


In itia l Ac tiv itie s

Questions to Ask
Excel'de form elemanlarına yaptırılacak iş için yazılacak uygun visula basic kodları
nelerdir?
Activities to do
Öğrencilere örnek bir soru verilerek form elemanlarına visual basic kodlarını yazmaları
ve programı çalıştırarak kodların çalışmasını gözlemlemeleri istenir.
Skills to Practice

Fo llo w Up Ac tiv itie s


Questions to Ask
Yapılan uygulamalarla ilgili sorular yöneltilir.
Acitvities to do
Soru-Cevap şeklinde öğrenmeleri pekiştirilmeye çalışılır.
Skills to Practice

Evaluate and Revise


Evaluation of Learner
Öğrencilerin konu ile ilgili verilen sorulara karşı verdikleri cevaplar değerlendirilir.
Öğrencilerden konu ile ilgili uygulama yapmaları istenir. Uygulamadaki doğruluk
derecesine göre değerlendirme yapılır.
Öğrencilerin derse katılım durumları değerlendirilir.

Evaluation of Methods Media


Öğrencilere uygulanacak olan; dersin anlatımı, sunumu kullanılan materyaller ve
yaptırılan uygulamalarla ilgili hazırlanacak ankete verilecek cevaba göre
değerlendirme yapılır.