DOA ANGIN AHMAR

Pada satu ketika semasa Nabi Sulaiman A.S. di atas singgahsana kerajaannya di
hadapan manusia, jin dan juga binatang, ia merasai bahawa ia berkuasa
memerintah semua makhluk Allah di dunia ini. Dalam keadaan demikian itu, tibatiba datang satu Lembaga yang besar lagi dasyat rupanya. Nabi Sulaiman merasa
takut dan gementar melihatnya. Lalu ia bertanya siapakah sebenarnya Lembaga itu
dan apakah tujuan kedatangannya.
Lembaga itu menjawab, ia bernama ” Rihul Ahmar”. Satu penyakit yang
merbahaya diantara lain-lain penyakit. Allah mencipta dirinya sedemikian rupa
dan diberi kuasa mendatangkan kesakitan kepada anak-anak Adam. Ia boleh
meresap di tubuh manusia seperti darah mengalir di dalam urat saraf. Tatkala
Allah hendak memberi azab kepada sesiapa yang dikehendakiNya ia memberi
kuasa kepadanya supaya masuk ke dalam badan. Jika ia masuk ke dalam otak
hilanglah akal seseorang itu. Kalau ia masuk menerusi hidung maka akan lahir
penyakit bengkak-bengkak, sembam dan sehingga binasalah keseluruhan
anggotanya.
Mendengar itu Nabi Sulaiman memerintahkan mereka yang berada di sekelilingnya
membunuh dan membakar Lembaga itu. Rihul Ahmar menjawab bahawa tidak
ada seorangpun yang dapat menghalangnya berbuat demikian kerana Allah telah
menjadikannya sedemikian rupa dan melanjutkan umurnya.
Kemudian Lembaga itu pun ghaib hingga ke zaman Rasulullah S. A.W. Telah
diriwayatkan bahawa cucu Rasulallah Al-Hassan Bin Ali telah mengidap sakit
rongga dan keluar darah daripadanya. Apabila Rasulullah dan sahabat-sahabatnya
menerima khabar tersebut Malaikat Jibrail pun datang dan memberitahu bahawa
cucu baginda itu terkena sakit Rihul Ahmar.
Bila ditanya tentang ubatnya malaikat Jibrail mengatakan ada, lalu ia ghaib
sebentar kemudian datang kepada Rasulullah. Jibrail mengatakan bahawa Allah
S.W mengurniakan satu hadiah doa yang mustajab kepada sesiapa yang
membacanya satu kali seumur hidupnya. Insyallah ia akan selamat daripada
penyakit Rihul Ahmar.
Rasulullah pun membacanya untuk cucunya. Tiba-tiba ia sembuh ketika itu juga
dan bangun berdiri dalam keadaan yang cukup sihat.
Rasulullah telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya supaya mempelajari doa
tersebut dan mengajarnya kepada umatnya yang lain supaya mereka mendapat
manfaat serta terpelihara diri dari serangan penyakit Rihul Ahmar (Angin Ahmar).
Insyaallah.
Doanya seperti dibawah;

‫ست َ ِ‬
‫وإِلَى الل ِ‬
‫ن الل ِ‬
‫و ِ‬
‫وبِالل ِ‬
‫سـم ِ الل ِ‬
‫وب ِ ِ‬
‫مدُ‬
‫وال ْ َ‬
‫ن بِ ْ‬
‫ه نَ ْ‬
‫م َ‬
‫عي ْ ُ‬
‫ح ْ‬
‫ه َ‬
‫ه َ‬
‫ه َ‬
‫ه َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫َـ‬
‫ـ‬
‫ّـ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ج ّ‬
‫ف‬
‫ماــ ا َ‬
‫وا َ‬
‫خا ُــ‬
‫ل ِ‬
‫لِل ِ‬
‫وا َ‬
‫م ّ‬
‫والل ُــ‬
‫ول إِل َ‬
‫عـــّز َ‬
‫ه أكبَُر َ‬
‫ه إِل الله َ‬
‫ه َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ه‬
‫ن الل ِ‬
‫مدُ لِل ّ ِ‬
‫حا َ‬
‫سـب ْ َ‬
‫وال ْ َ‬
‫وأ ْ‬
‫و ُ‬
‫ح ْ‬
‫حذَُر ‪ .‬اَلل ُ‬
‫ه كَثِيًْرا ‪َ ،‬‬
‫ه أكْبِْر كَبِيًْرا ‪َ ،‬‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫سـم ِ الله ال ّ‬
‫فى‬
‫ه الكا ِ ـ‬
‫شا ِ ـ‬
‫سـم ِ الل ِ ـ‬
‫وأ ِ‬
‫فى ُب ِ ـ ْ‬
‫صـيْل ‪ .‬ب ِ ـ ْ‬
‫بُكَرةً َ‬
‫ش ُُ‬
‫ه َ‬
‫فى‬
‫ول ِ‬
‫ئ ِ‬
‫ذى ل ي َ ُ‬
‫م ِ‬
‫س ِ‬
‫ه ال ّ ِ‬
‫سـم ِ الل ِ‬
‫م َ‬
‫عا ْ‬
‫بِ ْ‬
‫ضّر َ‬
‫ض َ‬
‫فى الَْر ِ‬
‫ن ال ْ ُ‬
‫ونُنَّز َ‬
‫و‬
‫ما ِ‬
‫ما ُ‬
‫و ُ‬
‫ل ِ‬
‫س ِ‬
‫ع ال ْ َ‬
‫مي ْ ٌ‬
‫و ال ْـ ّ‬
‫ال ْـ ّ‬
‫م َـ‬
‫ن َ‬
‫س َ‬
‫ه َ‬
‫قْْرءَا ِـ‬
‫عل ِــيم ‪َ .‬‬
‫ه َ‬
‫ء َ‬
‫ش َ‬
‫م ْ‬
‫ت‬
‫م ٌ‬
‫م أنا َ الّرا ِــــ‬
‫ؤ ِ‬
‫ِ‬
‫ر ْ‬
‫واَن ْــــ َ‬
‫ن‪ .‬اَلل ّ ُ‬
‫منِي ْــــ َ‬
‫ه ّــــ‬
‫ة لِل ْ ُ‬
‫ح َ‬
‫قى َ‬
‫فاءٌ َ‬
‫وَ َِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫وذُب ِـ َ‬
‫ما َ‬
‫ن َ‬
‫ال ّ‬
‫فىأ ُ‬
‫شا ِ‬
‫ق َ‬
‫ك ِ‬
‫ضي ْـ َ‬
‫م ْـ‬
‫ه أكْبَْر الل ُهـ‬
‫ت‪ .‬الل ُهـ أكْبَْر الل ُ‬
‫شّر َـ‬
‫ع ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ما‬
‫نأ ُ‬
‫وذُ بِالل ِــ‬
‫ن الكْبََرا َــ‬
‫ملَكَا َــ‬
‫أكْبَْر أي ّــ َ‬
‫وَربّك ُــ َ‬
‫ها ال ْ َ‬
‫ه َرب ّــى َ‬
‫ع ْ‬
‫ر‬
‫ما َ‬
‫و َ‬
‫و َ‬
‫خال ِ ِ‬
‫خال ِ ـ ِ‬
‫وَرك ُ َ‬
‫و ُ‬
‫و ُ‬
‫قك ُ ـ َ‬
‫ق ال ْ ـ ّ‬
‫م َـ‬
‫م َـ‬
‫ص َ‬
‫رى َ‬
‫ص ّ‬
‫ما َ‬
‫قى َ‬
‫َ‬
‫و ِ‬
‫ص ِ‬
‫و ِ‬
‫خال ِ ـ ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ق الب َ َ‬
‫ت‬
‫ر‪.‬أ ُ‬
‫عا َ‬
‫ها ِ ـ‬
‫ع الفا ِ ـ‬
‫ج ِ‬
‫ه ِ‬
‫وذُ بِالل ِ ـ‬
‫وال َ‬
‫ن َ‬
‫م ْـ‬
‫ت َ‬
‫ع ْ‬
‫َ‬
‫شـ ـ ِ‬
‫ز ِـ‬
‫مي ْ ـ ِ‬
‫وَرا ِ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ل‪.‬‬
‫ا‬
‫ب‬
‫خ‬
‫وال‬
‫د‬
‫و‬
‫م‬
‫خ‬
‫وال‬
‫ل‬
‫س‬
‫ك‬
‫وال‬
‫قام‬
‫س‬
‫وال‬
‫ض‬
‫را‬
‫م‬
‫وال‬
‫ء‬
‫ِ‬
‫ل‬
‫ب‬
‫وال‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ َ‬
‫ْـ‬
‫َ ِ‬
‫ُ ْ ِ َ‬
‫َ ِ َ‬
‫ِ َ‬
‫ِـ َ‬
‫ْ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫م ْ‬
‫مام ِ يَا ذَا‬
‫مك ال ِ‬
‫اَ ِ‬
‫سـ ِ‬
‫حا ِ‬
‫عذْ َ‬
‫هاذَا بِا ْ‬
‫ل كِتَابِى ل ِ َ‬
‫وآلئ ِك الت ّ َ‬
‫عظام ِ َ‬
‫مل ْ ـ ُ‬
‫ه‬
‫ال ْ َ‬
‫و ُـ‬
‫م ْـ‬
‫م ْـ‬
‫ن لَ ـ ُ‬
‫ت يَا َ‬
‫وال ْ َ‬
‫ه ال ْ ُ‬
‫ن لَ ـ ُ‬
‫والكَْرام ـ ِ ي َ ـا َ‬
‫ملَك ُ ْ‬
‫ك َ‬
‫ل َ‬
‫جل ِ‬
‫شأن ُــ َ‬
‫حان َ َ‬
‫ك ي َــا َ‬
‫م َ‬
‫جل ُ‬
‫ر‬
‫ما أ َ ْ‬
‫سب ْ َ‬
‫وال ْ َ‬
‫ال ْ َ‬
‫و ُــ‬
‫ت‪ُ .‬ــ‬
‫عظَــ َ‬
‫ك َــ‬
‫جبَُر ْ‬
‫ل َ‬
‫فاطِ ِ‬
‫ن‬
‫و ِ‬
‫وا ِ‬
‫ن يَاَْرا َ‬
‫مل ْ َ‬
‫م َـ‬
‫مل ْ ُ‬
‫ال ّـ‬
‫ساكِي ْ َ‬
‫في ْـ َ‬
‫م ال ْ َ‬
‫ح َـ‬
‫جاءَ ال ْ َ‬
‫ض‪ ،‬يَا َ‬
‫س َ‬
‫ه ْ‬
‫ت َ‬
‫م َ‬
‫والْر ِـ‬
‫ْ‬
‫ن ‪ ،‬يَاذَا الَْرأ َ‬
‫ن‬
‫ف ِ‬
‫م ِ‬
‫حنّا ُـ‬
‫سـلْطَا َ‬
‫ن‪ .‬ي َـا َ‬
‫وال ِ ْ‬
‫يَاذَا ال ْ َ‬
‫ح َـ‬
‫وال ْـ ّ‬
‫عظَ َ‬
‫سا ِ‬
‫ة َ‬
‫ة َ‬
‫ن ي َـا َ‬
‫وذُب ِـ َ‬
‫هُر لي ُ ْ‬
‫ن‬
‫ه ‪ .‬أَ ُ‬
‫جاُر َ‬
‫ك ِ‬
‫علَي ْـ ِ‬
‫قا ِ‬
‫منّا ُـ‬
‫جائُِر لي ُ َ‬
‫هُر يَا َ‬
‫ق َ‬
‫م ْـ‬
‫ي َـا َ‬
‫ع ْ‬
‫َ‬
‫عوذُب ِـ َ‬
‫ن‬
‫وأ ُ‬
‫َ‬
‫و ِ‬
‫ك ِ‬
‫وال ْ ِ‬
‫خ ال ْ‬
‫م َ‬
‫م َـ‬
‫م َـ‬
‫ح َ‬
‫عذَا ِـ‬
‫ر َ‬
‫ن َ‬
‫ن َ‬
‫ب الْبَدَـ ِ‬
‫م ِ‬
‫ن الّري ْـ ِ‬
‫ح ِـ‬
‫وال ْ ِ َ ـ‬
‫ى الن ّ ْ‬
‫و‬
‫ف‬
‫ف‬
‫الدّا ِ‬
‫ر ِ‬
‫والل ّ َ‬
‫ء الكْب َ‬
‫حم ـ ِ َ‬
‫والدّ ـم ِ َ‬
‫ح َ‬
‫والّر ْ‬
‫س َ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫عظ مِ‬
‫ـ‬
‫ِـ‬
‫ـ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫حان َ َ‬
‫ك إِذَا َ‬
‫مًرا‬
‫و‬
‫ق َ‬
‫جل ِ‬
‫سب ْ َ‬
‫وال َ‬
‫وال َ‬
‫ضي ْـــ َ‬
‫ب ‪ُ ،‬ـــ‬
‫تأ ْ‬
‫ص ِ‬
‫ع ْ ــ‬
‫وال ْ ِ‬
‫ق َ‬
‫عُر ْ‬
‫د َ‬
‫َ‬
‫ــ‬
‫ـ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫فيَك ُْ‬
‫ن َ‬
‫ما ت َ ُ‬
‫َ‬
‫و ُ‬
‫ه أكبَُر ‪.‬‬
‫هك ْ‬
‫ه أكبَُر الل ُ‬
‫ه أكبَْر الل ُ‬
‫ون‪ .‬الل ُ‬
‫لل ُ‬
‫فإِن ّ َ‬
‫ق ْ‬
‫س ُ‬
‫س ُ‬
‫هاُر يَا َ‬
‫جبّاُر يَا َ‬
‫ط‬
‫غي ْــ ُ‬
‫م ِ‬
‫مق ِــ‬
‫قا ِــ‬
‫ث يَا َ‬
‫ق ّ‬
‫ط يَا ُ‬
‫رىءُ يَابَّر يَا ُ‬
‫ي َــا بَا ِ‬
‫يَا َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ري ْ َ‬
‫م ِ‬
‫ر ِ‬
‫ما بِال ِ‬
‫مب ْ ِ‬
‫س ِ‬
‫عيْدُ‬
‫م ْـ‬
‫ق ْـ‬
‫خي ْ َ‬
‫دىءُ يَا ُ‬
‫ن يَا ُ‬
‫خ ال ُ‬
‫قائ ِ ـ ً‬
‫ست َ ْ‬
‫ط يَا َ ـ‬
‫ص ِ‬
‫ص ِ‬
‫فى يَا َ‬
‫فى يَا َ‬
‫ن‪.‬‬
‫غيَا َـ‬
‫ست َ ِ‬
‫عا ِـ‬
‫شا ِـ‬
‫ع يَاكَا ِـ‬
‫يَادَا ِ‬
‫م َ‬
‫ف ُـ‬
‫م ْـ‬
‫غيْثِي ْ َ‬
‫ث ال ْ ُ‬
‫فى يَا ُ‬
‫صيُْر يَا َ‬
‫ف يَاَر ُ‬
‫شاكُِر يَا َ‬
‫يَا َ‬
‫قاِدُر‬
‫وُر يَا َ‬
‫و ُـ‬
‫و ُـ‬
‫صُر يَان َـ ِ‬
‫ف ياَنَا ِـ‬
‫ؤ ْ‬
‫عطُ ْ‬
‫شك ُ ْ‬
‫م ْ‬
‫صبَا ُ‬
‫ل َ‬
‫تآ َ‬
‫هي َــــا يَا َ‬
‫ى‬
‫دُر يَاا َ ْ‬
‫شَرا ِ‬
‫قت َ ِ‬
‫ؤ َ‬
‫شدّا ْ‬
‫ونَا َ‬
‫يَا ُ‬
‫ى ا َــــ ْ‬
‫هي َــــا اَدْ َ‬
‫م َ‬
‫م َ‬
‫خي ّا ي َا َ‬
‫ونَا َ‬
‫خُر‬
‫ؤ ّ‬
‫خيْث َا يَا َ‬
‫م ِ‬
‫م ِ‬
‫و َ‬
‫قد ّ ُ‬
‫م يَا ُ‬
‫م يَا ُ‬
‫عظِي ْ ُ‬
‫ش ْ‬
‫ش ْ‬
‫هي ْ َ‬
‫م‪ .‬يَابُي ُ ْ‬
‫اَل ْ َ‬
‫م يَا َ‬
‫ل نَ ْ‬
‫حىّيَا َ‬
‫علَى ك ُ ّ‬
‫ما َ‬
‫يَا َ‬
‫سب َ ْ‬
‫و ُـ‬
‫ت ي َـا َـ‬
‫ما ك َـ َ‬
‫سيّدَاهْ‬
‫س ب ِـ َ‬
‫قائ ِـ ً‬
‫قي ّ ْ‬
‫ف ٍـ‬
‫َـ‬
‫غاي َـه يَاَر َ‬
‫مالِكَاه يَا َ‬
‫ما‬
‫ما ن ُ ْ‬
‫خ ِـ‬
‫ن يَ ْ‬
‫م ْـ‬
‫و َـ‬
‫م َـ‬
‫عل ُ‬
‫غبَاه يَا َ‬
‫وله ُـ يَا َ‬
‫يَا َ‬
‫فى َ‬
‫م ْ‬
‫َ‬
‫م ْ‬
‫ن‬
‫ن ي َــا َ‬
‫ؤ ِ‬
‫حاك ِ ِ‬
‫و َــ‬
‫م ال ْ َ‬
‫ن ‪ ،‬ي َــا أ ْ‬
‫نُ ْ‬
‫منِي ْــ َ‬
‫مي ْــ َ‬
‫عل ِــ ُ‬
‫ولِىّال ْ ُ‬
‫حك َــ َ‬
‫ع ْ‬
‫ن‪ .‬ي َــا َ‬

‫ع َ‬
‫مكَّرَرالْلّي ْ َ‬
‫ل‬
‫فا ِ‬
‫ن يَاكَا ِــ‬
‫ال ْ ّ‬
‫ض َ‬
‫م َــ‬
‫وكّلِي ْــ َ‬
‫ساكِي ْ َ‬
‫ن ي َــا ُ‬
‫فى ال ْ ُ‬
‫وال ْ َ‬
‫مت َ َ‬
‫ء َ‬
‫ل يَا َ‬
‫ل َ‬
‫هَر ك ُ ّ‬
‫علَى الْلّي ْ َ‬
‫د‬
‫ر َ‬
‫َ‬
‫ري ْ ٍ‬
‫قا ِ‬
‫والْن ّ َ‬
‫علَى الْن ّ َ‬
‫ن َ‬
‫شيْطَا ٍــــ‬
‫ر َ‬
‫م ِ‬
‫ها ِ‬
‫ها ِ‬
‫يَا َ‬
‫هَرك ُ ّ‬
‫صيْر‪،‬‬
‫ر َ‬
‫م الْن ّـــ ِ‬
‫عنِي ْ ٍ‬
‫قا ِ‬
‫ويَان ِ ْ‬
‫د ‪ .‬يَان ِ ْ‬
‫ل َ‬
‫ع َـــ‬
‫م ال ْ َ‬
‫ع َـــ‬
‫ى َ‬
‫م ْ‬
‫ول َ‬
‫جبّا ٍ‬
‫زق ـَ الطّ ْ‬
‫م ال ّ‬
‫ى‬
‫ر‪ ،‬يَاََرا ِ‬
‫ص ِ‬
‫ح َـ‬
‫ل ال ّ ـ‬
‫خ الْكَبِي ْ ـر‪ ،‬ي َ ـا َ‬
‫ف ِ‬
‫ول ِ ّ‬
‫غي ْ ِ‬
‫شي ْ ـ ِ‬
‫يَاَرا ِ‬
‫ه ال ّ‬
‫م ْ‬
‫ن ي َـا‬
‫والْل ِ‬
‫ؤ ِ‬
‫حبِي ْـ َ‬
‫ن ي َـا َ‬
‫وابِي ْـ َ‬
‫ري ْـ َ‬
‫ؤلِي ْـ َ‬
‫منِي ْـ َ‬
‫ن‪ ،‬يَاإِل َـ َ‬
‫ال ْ ُ‬
‫ب الت ّ َ‬
‫ن َ‬
‫خ ِ‬
‫خيَْر‬
‫ن ي َـا َ‬
‫ن يَا َ‬
‫خيَْر ال ْ َ‬
‫ن‪ .‬يَا َ‬
‫غا ِ‬
‫م الّرا ِ‬
‫ح ِ‬
‫اَْر َ‬
‫رثِي ْـ َ‬
‫ري ْـ َ‬
‫مي ْـ َ‬
‫ح َـ‬
‫خيَْر ال ْ َ‬
‫وا ِ‬
‫ف ِ‬
‫وإِيّا َ ـ‬
‫م إِيّا َ ـ‬
‫ال ْ َ‬
‫ك‬
‫فا ِ ـ‬
‫ك نَ ْ‬
‫مال ِ ـ ِ‬
‫ن ‪ .‬اَلل ّ ُ‬
‫وم ـ ِ الدّي ْ ـ َ‬
‫صلِي ْ َ‬
‫ه ّـ‬
‫ن يَا َ‬
‫عبُدُ َ‬
‫ك يَ ْ‬
‫ما لَدَي ْ ـ َ‬
‫في ْ ـ َ‬
‫علَي ْ ـ َ‬
‫ك نَْر َ‬
‫وك ّ ُ‬
‫و‬
‫و َ‬
‫و ِ‬
‫و ِ‬
‫ست َ ِ‬
‫ك نَْر ُ‬
‫غ ُـ‬
‫نَـ ْ‬
‫عي ْ َ‬
‫في ْ ـ َ‬
‫ج ْ‬
‫ب َ‬
‫ل َ‬
‫ك نَت َ َ‬
‫ن َ‬
‫من ْ َ‬
‫س َ‬
‫ع‬
‫ك نَ َ‬
‫م اك ْ ِ‬
‫خا ُ‬
‫ج ِ‬
‫ج ِ‬
‫و ِ‬
‫مي ْ َ‬
‫و َ‬
‫مي ْ َ‬
‫ى َ‬
‫قا َ‬
‫وال ْ‬
‫ف ‪ .‬اَلل ّ ُ‬
‫ه ّ‬
‫م َ‬
‫ع اَللم ِ َ‬
‫َ‬
‫فن ِ ْ‬
‫َـ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫فن ِـى الدّاءَ الكْبَْر‬
‫م اك ْ ِ‬
‫وال ِ‬
‫وِد‪ .‬الل ُ‬
‫والدّـم ِ ال ْ‬
‫ه ّـ‬
‫ال ْ‬
‫س َ‬
‫ل َ‬
‫عل ِ‬
‫مَرا ضِـ َ‬
‫ع اْل َ‬
‫ص َ‬
‫ت‬
‫عا َ‬
‫ها ِـ‬
‫فا ِـ‬
‫ج ِ‬
‫وال ْ َ‬
‫مي ْـ َ‬
‫و َ‬
‫ح اْل ْ‬
‫والّري ْـ َ‬
‫والدّـ َ‬
‫ح َ‬
‫م اْل ْـ‬
‫ت َ‬
‫فَر َ‬
‫مَر َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫فن ِـى‬
‫وال ُ‬
‫وال َ‬
‫سك ِت َ َ‬
‫م اك ِ‬
‫خْز َـ‬
‫س ْ‬
‫ن ‪ .‬الل ُ‬
‫وال ّـ‬
‫وال َ‬
‫وال ّـ‬
‫ج َ‬
‫ه ّـ‬
‫غ ّـ‬
‫ه ّـ‬
‫ن َ‬
‫م َ‬
‫م َ‬
‫ة َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫و َ‬
‫م َ‬
‫َ‬
‫شّر‬
‫حن َ َ‬
‫ة ال َ‬
‫شا َ‬
‫شّر ال ُ‬
‫وال َ‬
‫و ُ‬
‫هَزامــ ِ َ‬
‫وامــ ِ َ‬
‫ع َ‬
‫وامــ ِ َ‬
‫ه َ‬
‫ش َ‬
‫ح ْ‬
‫والن ْ ِ‬
‫و ِــ‬
‫وال ْ َ‬
‫ال ْ ّ‬
‫ء‬
‫والْبَل ِ‬
‫غل ِ‬
‫وال ْ َ‬
‫ح ِــ‬
‫ق ْ‬
‫وال ّــ‬
‫ل َ‬
‫والّزلَْزا ِ‬
‫ء َ‬
‫ط َ‬
‫ن َ‬
‫سلْطَا ِ‬
‫ن َ‬
‫شيْطَا ِــ‬
‫شّراْل ْ‬
‫ى َ‬
‫و َ‬
‫ر‬
‫عدَا ِ‬
‫م الْبِنَا ِ‬
‫ة اْل ْ‬
‫م اك ْ ِ‬
‫و َ‬
‫مات َ ِ‬
‫هدَـــ َ‬
‫ء‪ .‬اَلل ّ ُ‬
‫ه ّـــ‬
‫ش َ‬
‫ء َ‬
‫َ‬
‫فن ِ ْ‬
‫شَرا ِ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َــ‬
‫ْ‬
‫ر ًــ‬
‫د ال ُ‬
‫ه اللي ْ ُ‬
‫قا‬
‫ختَل‬
‫ما ا ْ‬
‫ف َ‬
‫َ‬
‫علي ْــ ِ‬
‫وكَي ْ ِ‬
‫ف ّ‬
‫والن ّ َِ‬
‫و َــ‬
‫ل َ‬
‫ر َ‬
‫َ‬
‫هاُر إل طا ِ‬
‫جا ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫شّرك ّ‬
‫ن َ‬
‫ة‬
‫ن‪.‬أ ُ‬
‫م الّرا ِ‬
‫ل دَاب َ ٍ‬
‫وذُب ِـك ِ‬
‫ح ِ‬
‫حيًْر ي َـا أْر َ‬
‫يَطُرق ُـ ب ِ َ‬
‫م ْـ‬
‫مي ْـ َ‬
‫ح َـ‬
‫ع ْ‬
‫ت‬
‫ى َ‬
‫ست َ ِ‬
‫تآ ِ‬
‫صَرا ٍ‬
‫ى ِـ‬
‫خذُ بِنَا ِـ‬
‫ها إ ِـ ّ‬
‫قيْم ‪ .‬اَن ْـ َ‬
‫اَن ْـ َ‬
‫م ْـ‬
‫صيَت ِ َ‬
‫ط ُ‬
‫عل َ ْ‬
‫ن َرب ّ ْ‬
‫علَي ْــ َ‬
‫م‬
‫و َ‬
‫وكِي ْــل‪ ،‬ن ِ ْ‬
‫ون ِ ْ‬
‫ت َ‬
‫واَن ْــ َ‬
‫وكّل ْــ ُ‬
‫ح ْــ‬
‫ع َــ‬
‫ع َــ‬
‫م ال ْ َ‬
‫ى َ‬
‫ت َ‬
‫ك تَ َ‬
‫ى َ‬
‫سب ِ ْ‬
‫َرب ّ ْ‬
‫ول ُ‬
‫و َ‬
‫ى‬
‫وةَ إِل بِالل ِ ــ‬
‫م الْن ّـــ ِ‬
‫ه ال ْ َ‬
‫ول َ‬
‫ون ِ ْ‬
‫ع َـــ‬
‫ال ْ َ‬
‫ق ّ‬
‫ل َ‬
‫ح ْ‬
‫صيْر ‪َ .‬‬
‫ى َ‬
‫م ْ‬
‫عل ِ ّ‬
‫ول َ ْ‬
‫م‬
‫ون ِ ْ‬
‫وكِي ْــل ن ِ ْ‬
‫ون ِ ْ‬
‫و َ‬
‫ال ْ َ‬
‫ح ْــ‬
‫ع َــ‬
‫م ال ْ َ‬
‫ع َــ‬
‫ع َــ‬
‫ى َ‬
‫م ْ‬
‫م ال ْ َ‬
‫سبُنَا الله َ‬
‫عظِي ْــم ِ َ‬
‫ول َ ْ‬
‫فى اَلل ُهـ ال ْ ّ‬
‫صلّى‬
‫حا ِ‬
‫شا ِ‬
‫صيْر ‪ .‬اَلل ُهـ الْكَا ِـ‬
‫الْن ّـ ِ‬
‫ى اَلل ُهـ ال ْ َ‬
‫و َـ‬
‫ى‪َ .‬‬
‫ف ْ‬
‫ف ْ‬
‫م‬
‫و َ‬
‫ه َ‬
‫حب ِ ِ‬
‫علَى آلـ ـ ِ‬
‫سـي ّ ِ‬
‫صــ ْ‬
‫م َ‬
‫و َـ‬
‫علَى َ ـ‬
‫ســل َ ْ‬
‫دنـا ُ‬
‫الل ُ ـ‬
‫و َـ‬
‫ه َ‬
‫ه َ‬
‫حمـ ـّد َ‬
‫ن‬
‫عــال َ ِ‬
‫مدُ لِلّــ ِ‬
‫ب ال ْ َ‬
‫ه َر ّ‬
‫وال ْ َ‬
‫مي ْ َ‬
‫حـ ْ‬
‫‪َ .‬‬
‫‪Link: http://www.geocities.com/burnskot/sub/doaahmar.htm‬‬