You are on page 1of 1

ΑΝΑΓΝΩΡ Ι ΣΗ Χ Ρ Ο ΝΟΥ ΑΣΦΑΛ Ι ΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΩΦΕΛΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
20% στον ιδιωτικό τομέα
και 6,67% στον δημόσιο
επί του μηνιαίου μισθού Θεμελίωση δικαιώματος
Στρατιωτική υπηρεσία Όλος ο χρόνος
με έκπτωση 30% πριν το & αύξηση σύνταξης
2014 και 50% έκπτωση
μετά το 2015
Εισφορές εργοδότη και
εργαζόμενου επί του Θεμελίωση δικαιώματος
Γονική άδεια παιδιών Όλος ο χρόνος
25πλάδιου ημερομισθίου & αύξηση σύνταξης -
ανειδίκευτου εργάτη
Επιδοτούμενη ασθένεια Δεν πληρώνεται Θεμελίωση δικαιώματος Έως 300 ημέρες
Επιδοτούμενη ανεργία Δεν πληρώνεται Θεμελίωση δικαιώματος Έως 300 ημέρες
20% επί του 25πλάσιου
ημερομισθίου ανειδίκευ- Θεμελίωση δικαιώματος
Μη επιδοτούμενη ανεργία Όλος ο χρόνος
του εργάτη κατά την υπο- & αύξηση σύνταξης
βολή της αίτησης
Εκπαιδευτική άδεια άνευ Ποσοστό εισφοράς εργο- Θεμελίωση δικαιώματος
Έως 2 έτη
αποδοχών δότη και εργαζόμενου & αύξηση σύνταξης
20% επί του 25πλάσιου Όσο το πρόγραμ-
Θεμελίωση δικαιώματος
Σπουδές ημερομισθίου ανειδίκευ- μα σπουδών της
& αύξηση σύνταξης
του εργάτη σχολής
Άδεια κύησης και λοχείας Χωρίς πληρωμή Θεμελίωση δικαιώματος Όλος ο χρόνος
Ποσοστό εισφοράς εργο- Θεμελίωση δικαιώματος
Χρόνος απεργίας Όλος ο χρόνος
δότη και εργαζόμενου & αύξηση σύνταξης
20% του 25πλάσιου του
ημερομισθίου του ανειδί-
κευτου εργάτη όπως αυτό
300 ημέρες για
ισχύει κατά την υποβολή
Πλασματικός χρόνος μη- Θεμελίωση δικαιώματος ένα παιδί και 600
της αίτησης για την ανα-
τέρων & αύξηση σύνταξης για κάθε επόμενο
γνώριση, για τον φορέα
και έως 5 έτη
κύριας ασφάλισης και πο-
σοστό 6% για το επικουρι-
κό.
20% επί του 25πλάσιου
ημερομισθίου ανειδίκευ- Θεμελίωση δικαιώματος
Χρόνος μαθητείας (Stage) Έως 1 έτος
του εργάτη κατά την υπο- & αύξηση σύνταξης
βολή της αίτησης
Χρόνος πριν την εγγραφή 5η ασφαλιστική κατηγορία Θεμελίωση δικαιώματος
Έως 5 έτη
στον ΟΑΕΕ (280 Ευρώ μηνιαίως) & αύξηση σύνταξης

Πόσος χρόνος αναγνωρίζεται


2011 4
2012 5
2013 6
Από 1/1/2014 7

Κόστος αναγνώρισης ενός μήνα θητείας κατά μέσο όρο


Μηνιαίες αποδοχές Ιδιωτικός υπάλληλος Δημόσιος υπάλληλος
1.000 200 66,70
1.200 240 80,04
1.400 280 93,38
1.600 320 106,72
1.800 360 120,06
2.000 400 133,40
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Σ ο υ λ ί ο υ 2
Τηλ.: 2551033667 - Fax 2551033572
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ