P. 1
El Kulubud Daria - M. Fethullah Gulen

El Kulubud Daria - M. Fethullah Gulen

3.0

|Views: 13,693|Likes:
منشور بواسطةth0mass

an Islamic prayer book, a revision of Mecmuatü'l-Ahzâb, consist of prays of important people of Islam lived before. An Arabic index is included on page 591

an Islamic prayer book, a revision of Mecmuatü'l-Ahzâb, consist of prays of important people of Islam lived before. An Arabic index is included on page 591

More info:

Published by: th0mass on May 21, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

İÇİNDEKİLER BÜYÜK EVLİYADAN BAZISININ DUALARI Hizbü's-Seyf - Hz Ali (r.a.) Hz Ali (r.a.)'nin Bir Hizbi Haftalık Dualar - Hz Ali (r a)  Cuma Günü Duası  Cumartesi Duası  Pazar Duası  Pazartesi Duası  Salı Duası  Çarşamba Duası  Perşembe Duası Duâü'l-Ferec - Hz Ali (r.a.) Hz Ali (r.a.)'nin Bir Duası Hz Ali (r.a.)'nin Bir Münâcâtı el-Kasidetü'1-Mecdiyye - Hz Ali (r.a.) Füyûzât-ı Rabbâniye - Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.) Hizbü'1-Hıfz - Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hizbü'l-Celâle - Abdülkadir Geylânî (k.s.) el-Hizbü'1-Kebir - Abdülkadir Geylânî (k.s.) el-Münâcâtü's-Seheriyye - Abdülkadir Geylânî (k.s.) Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı Salatü'l-Kibriti'l-Ahmer - Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir Geylânî (k.s.) Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Duası Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Virdi Esmâ-i Hüsna Kasidesi - Abdülkadir Geylânî (k.s.)

1 9 10 10 11 11 12 13 13 13 14 15 16 16 18 33 35 36 49 49 50 55 56 57 59

Haftalık Virdler - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)  Pazar Günü Virdi  Pazartesi Virdi  Salı Virdi  Çarşamba Virdi  Perşembe Virdi  Cuma Virdi  Cumartesi Virdi  Hizbin Hatimesi Haftalık Gece Virdleri - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)  Pazar Gecesi Virdi  Pazartesi Gecesi Virdi  Salı Gecesi Virdi  Çarşamba Gecesi Virdi  Perşembe Gecesi Virdi  Cuma Gecesi Virdi  Cumartesi Gecesi Virdi Mıknatısü'l-Ed'iye Hizbi - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Hizbü't-Tefric - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Hizbü't-Tevhid - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Hizbü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)  Duanın İhtitamı İ'tisâmü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Salâtu Fevâtihi'l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Salatü'1-Kutb - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) Salatü's-Sır - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)

62 62 67 69 71 72 76 77 79 81 81 82 84 85 87 89 91 93 94 95 97 101 101 102 104 106

İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)'nin Münâcâtları 107 107  1-Münâcâtü't-Tâibîn 108  2- Münâcâtü'ş-Şâkîn 109  3-Münâcâtü'l-Hâifîn 110  4- Münâcâtü'r-Râcîn 111  5- Münâcâtü'r-Râğibîn 113  6- Münâcâtü'ş-Şâkirîn 114  7- Münâcâtü'l-Mutiîn Lillâh 115  8- Münâcâtü'l-Mürîdîn 116  9- Münâcâtü'l-Muhibbîn 117  10- Münâcâtü'I-Mütevessilîn 118  11-Münâcâtü'I-Müftekırîn 119  12- Münâcâtü'l-Ârifîn 120  13- Münâcâtü'z-Zâkirîn 121  14- Münâcâtü'l-Mu'tasımîn 122  15- Münâcâtü'z-Zâhidîn Duaü'l-İstiâze - Zeynülabidin Hazretleri (r.a.) 123 Arefe Günü Duası - Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.) 124 Hizbü'l-Hasîn - İmam Gazâlî (k.s.) 136 Hizbü'l-Masun - İmam Gazâlî (k.s.) 138 Hizbü'l-İhticâb - İmam Gazâlî (k.s.) 148 Hüsn-ü Akıbet Duası - İmam Gazâlî (k.s.) 149 Cünnetü'1-Esmâ - İmam Gazâlî (k.s.) 149 149  Allah'ın Birliğini İlan İçin 150  Tevbenin Kabulü ve Mağfiretin Talebi İçin 150  Af Talebi İçin

 Duaların Kabulü ve İhtiyaçların Giderilmesi İçin  Duanın Kabule Karin Olması İçin  İlim ve Hikmete Nail Olmak İçin  Düşmanlara Karşı Yardıma Mazhar ve Fetihin Müyesser Olması İçin  Zâlimleri Dize Getirmek ve Sultanların Gözünde Heybetli Görünmek İçin  Katı Kalplerin Yumuşaması İçin  Düşmanlardan ve Belalardan Kurtulmak İçin  Düşmanlara Galip Gelmek İçin  Düşmanı Yenmek ve Zararından Korunmak İçin  Düşmandan ve Tuzaklarından Korunmak İçin  Rızkın Bollaşması İçin  Çocuk Sahibi Olmak İçin  Saygın ve İtibarlı Olmak İçin  İtibarlı ve Nimete Mazhar Biri Olmak İçin  Gönlün Huzura Ermesi ve Vakar Sahibi Olmak İçin  Kalpten Üzüntüyü Atmak İçin  Kalb İnşirahı İçin  Gam, Keder ve Acının Defi İçin  Açlık ve Susuzluğun Giderilmesi İçin  Yağmur Yağması İçin  İhtiyaçların Giderilmesi İçin  Kin, Nefret ve Düşmanlık Duygularına Karşı  Sihrin Bozulması ve Zararının Defi İçin  Zorlukların Kolaylaşması ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin

150 150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 154 155 155

 Hastalıktan Şifa Bulmak İçin  Hastalıkların Defi İçin  Tâûn Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin  Münkirlerin İnkarını Def İçin  Düşmanların Hakkından Gelmek İçin  Düşmanların Ağzını Bağlamak İçin  Düşmanlardan Gizlenmek İçin  Kötülerin Dil ve Basiretlerinin Bağlanması İçin  Cehennem Azabından Korkulduğunda  Ölüm Sekerâtının Kolay Olması İçin  Bir Halden Daha Güzel Bir Hale Geçmek İçin  İyilik ve Lütfa Mazhar Olmak İçin  Sıkıntı ve Hapisten Kurtulmak İçin  Dalaletten Kurtulup Selamete Ermek İçin  Nimetin Şükrünü Eda ve Mazhar Olunan Lütfün Artması İçin el-Hizbü'1-Kebir - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'l-Fetih - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'1-Hamd - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'1-Lutf - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü't-Tams - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü Darbi't-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'1-İhfâ - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'l-Hucub - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'1-Hıfz - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'ş-Şekvâ - İmam Şâzilî (k.s.)

155 155 155 156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 157 157 158 167 171 182 186 188 191 193 194 197

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzilî (k.s.) Hizbü'1-Hars - İmam Şâzilî (k.s.) İmam Şâzilî (k.s.)'nin Bir Hizbi Hizbü'l-Ed'iye, İmam Şâzilî (k.s.) es-Salâtü'n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.) Ebü'l-Ferec el-Bedevî (k.s.)'nin Bir Hizbi Şeceretü'1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.) Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)'nin Bir Virdi Hizbü'l-İhlas - Ahmed er-Rufâî (k.s.) Ashâb-ı Bedir - Abdullatif eş-Şâmî (k.s.) Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)'nin Virdleri Salavât-ı Şerife - Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.) Sıkıntı ve Darlık Hallerinde - Cafer-i Sâdık (r.a.) Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın Bir Duası Haftalık İstiâzeler - Câfer-i Sâdık (r.a.)  1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin  2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin  3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin  4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı  5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı  6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı  7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin  Virdin Hitâmı Seher Vakti Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.)

205 208 209 209 216 218 224 224 228 236 250 266 273 273 274 274 276 277 279 281 282 284 285 286

Gurub Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) Hizbü'1-Hıfz - İmam Nevevî (k.s.) Virdü'l-Ferec - İmam el-Kerhî (k.s.) Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.) Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin - Mâruf elKerhî (k.s.) el-Musebbeâtü'1-Aşr - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) Salavât-ı Şerife - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Duası İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Münâcâtı Evrâd-ı Fethiye - Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.)  Virdin Hitâmı  Şurûtun Fethiyye Haftalık İstiğfar Hizbi - Hasan el-Basrî (r.a.)  Cuma Günü İstiğfarı  Cumartesi İstiğfarı  Pazar İstiğfarı  Pazartesi İstiğfarı  Salı İstiğfarı  Çarşamba İstiğfarı  Perşembe İstiğfarı Haftalık Virdler - Muhammed İbn Üsâme (r.a.)  Cuma Günü Virdi: Virdü'1-Hamd  Cumartesi Virdi: Virdü'l-İstiğfar  Pazar Virdi: Virdü't-Tesbih  Pazartesi Virdi: Virdü't-Tevekkül

293 297 299 300 300 301 302 321 323 324 335 336 339 339 342 345 348 351 354 356 360 360 364 368 374

 Salı Virdi: Virdü's-Selam  Çarşamba Virdi: Virdü't-Tevhîd  Perşembe Virdi: Virdü'l-İstiğâse Münâcâtü'l-Hikem - İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.) Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Virdi Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı Teheccüd Vakti Duası - Ali Vefa (k.s.) Hizbü'I-Kelimâti'l-Aşr - Ali Vefa (k.s.) Hizbü'n-Necât - Ali Vefa (k.s.) Muhammed Vefa (k.s.)'nın Bir Duası İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)'nin Bir Hizbi  Hizbin Hatimesi Hizbü'l-Felâh - Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.) Enes İbn Malik (r.a.)'in Bir Virdi Virdü'l-İstiğâse - İmam Şafiî (r.a.) Haftalık Vird - Fahreddin Râzî (r.a.) Münâcâtü's-Seheriyye - Râbiatü'l-Adeviyye (k.s.) Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)'nin Bir Duası es-Salatü'1-Vasfiyye - Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.) Hacı Bayram Velî (k.s.)'nin Bir Virdi Hizbü'l-Ferdaniyye - Muhammed es-Sâdât (k.s.) Hizbü'l-Hucub - Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.) Ebü's-Suûd (k.s.)'un Bir Duası Şeyh Şâlî (k.s.)'nin Bir Virdi Edellü'l-Hayrât Duası - Mahmud el-Kürdî (k.s.) HAFTALIK VİRD VE HİZİBLER Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar

378 380 383 390 394 396 397 398 399 400 401 426 432 433 436 436 437 438 439 442 449 449 451 452 457 460

 Perşembe Günü Duası  Cuma Duası  Cumartesi Duası  Pazar Duası Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HİZİBLER Mevleviler Hizbi Hizbü't-Teveccüh, Seher Vakti Hizbün Şerif Hizbü'ş-Şükr Hizbü'n-Necât Hizbü't-Tcshîr Hizbü'1-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin Münâcâtü'l-Fâtiha Duâü'n-Nur Duâü's-Saâde Evliyaların Kalkanı Duası Bütün Meşâyihin Evradı Evliyaların Kalkanı Virdi Hizbü'l-Fethiyye, Akşam Virdi Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin Azaba Maruz Kalmamak İçin Virdü'1-Hıfz EFENDİMİZE (SAS) SALAT Ü SELAMLAR Salavât-ı Şerife Binbir Salât ü Selam

463 465 468 469 470 473 480 482 485 487 488 489 492 495 496 496 497 506 506 511 512 513 516 517

Salâtü'l-Mi'râciyye es-Salâtü'1-Emniyye Zübdetü's-Salavât  Pazartesi Gecesi Hizbi  Sah Gecesi Hizbi  Çarşamba Gecesi Hizbi  Perşembe Gecesi Hizbi  Cuma Gecesi Hizbi  Cumartesi Gecesi Hizbi  Pazar Gecesi Hizbi ESMÂ-İ HÜSNA ve İSMİ ÂZAM DUALARI Esma-i Hüsna Virdi İsm-i Celil Duası İsm-iÂzam Duaları  Enes İbn Malik (r.a.) Rivayeti  Sa'd İbn Ebi Vakkâs (r.a.) Rivayeti  Büreyde Hazretleri (r.a.) Rivayeti  Esma Bnt Zeyd (ranha) Rivayeti  Muaz İbn Cebel (r.a.) Rivayeti  Ebu Ümâme el-Bâhilî (r.a.) Rivayeti  Abdullah İbn Abbas (r.a.) Rivayeti  Ebü'd-Derdâ (r.a.) Rivayeti  Hz Aişe (ranh) Rivayeti  Hz Muaviye (r.a.) Rivayeti  Ubâde İbn Samit (r.a.) Rivayeti  İmam et-Taberâni (r.a.) Rivayeti

520 523 526 526 531 536 541 546 551 555 560 562 562 562 563 563 563 563 563 563 563 563 563 564 564

ENBİYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI Peygamberân-ı İzam (as)'ın Tesbîhât ve Duaları  Hz Adem (as)'in Tesbîhâtı  Hz Adem (as)'in Duaları  Hz Nuh (as)'un Tesbîhâtı  Hz İbrahim (as)'in Tesbîhâtı  Hz İsmail (as)'in Tesbîhâtı  Hz İshak (as)'ın Tesbîhâtı  Hz İshak (as)'ın Duası  Hz Eyyüb (as)'ün Tesbîhâtı  Hz Salih (as)'in Tesbîhâtı  Hz Yunus (as)'un Tesbîhâtı  Hz Yakub (as)'un Duası  Hz Yusuf (as)'un Tesbîhâtı  Hz Yusuf (as)'un Duası  Hz Musa (as)'nın Tesbîhâtı  Hz Harun (as)'un Tesbîhâtı  Hz Yahya (as)'nın Tesbîhâtı  Hz İsa (as)'nın Tesbîhâtı  Hz Muhammed (sas)'in Tesbîhâtı  Hz Muhammed (sas)'in Duası  Hz Azrail (as)'in Tesbîhâtı  Hz Mikail (as)'in Tesbîhâtı Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları  Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Münâcâtı

565 565 565 566 566 566 567 567 567 567 567 568 568 568 568 569 569 569 569 569 570 570 570 570

 Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Duası  Hulefâ-i Râşidîni Sevmek ve Sevgilerine Mazhariyet İçin Dua  Hz Hamza (r.a.)'ın Bir Duası  Korku Karşısında - Abdullah İbn Mes'ud (r.a.)  Murada Ermek İçin -Abdullah İbn Abbas (r.a.)  Entrikalara Karşı - Ebü'd-Derdâ (r.a.)  Dünyevî Sıkıntılardan Kurtulmak İçin - Kabîsa İbn elMuhârik (r.a.)  Uhrevî Sıkıntılara maruz kalmamak İçin - Kabîsa İbn elMuhârik (r.a.)  Peygamber Efendimizin (sas) Ehl-i Beyti'nin Duası  Hasan İbn Ali (r.a.)'ın Bir Duası  Kayıtlardan kurtulmak için - Musa el-Kazım (r.a.)  Mağfirete nâiliyet ve kusurların setri için-Süfyânü's-Sevri(ra)  Ahmed İbn Hanbel (r.a.)'ın Bir Duası  Büzürkvâr (k.s.)'ın Bir Duası  Şifa İçin - Muhammed el-Medeni (r.a.) Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin  Münâcât-ı Mudariyye Kaside-i Mudariyye - İmam Bûsirî fks) Kaside-i Bürde - İmam Bûsirî (k.s.) Câmî Bir Salât u Selâm - M Fethullah Gülen Hocaefendi

572 574 574 574 574 574 575 575 575 576 576 576 576 577 577 577 578 579 581 590

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->