You are on page 1of 2

5.

OB

INEREA AUTORIZA IEI DE FUNC IONARE PENTRU CAZANELE DE AP CALD I CAZANELE DE ABUR DE JOAS PRESIUNE CONFORM PREVEDERILOR PT C9-2003, COLEC IA ISCIR

1. Unitatea de intoare a cazanului solicit n scris la ISCIR INSPECT IT, n raza creia i desfoar activitatea, ob inerea autoriza iei de func ionare, naintnd totodat documenta ia tehnic de nso ire, inclusiv proiectul de instalare verificat/avizat, conform prevederilor PT C9-2003, Colec ia ISCIR. 2. Reprezentantul ISCIR INSPECT IT efectueaz urmtoarele verificri tehnice: a) Verificarea existen ei i con inutului documenta iei tehnice de nso ire a cazanului: declara ia de conformitate (conform HG 453/2003 pentru cazane care func ioneaz cu combustibil gazos, HG 584/2004 pentru cazane care func ioneaz cu combustibil solid cu ncrcare manual, HG 574/2005 pentru cazane care func ioneaz cu combustibil gazos i lichid cu putere nominal cuprins ntre 4 i 400 kW) eliberat de productor sau reprezentantul autorizat al acestuia (redactat sau tradus n limba romn) sau certificat de omologare eliberat de ISCIR INSPECT; instruc iuni de utilizare (exploatare) elaborate de productor, redactate n limba romn; documenta ie tehnic avizat ISCIR INSPECT n cazul cazanelor construite nainte de intrarea n vigoare a HG 453/2003, HG 584/2004 respectiv HG 453/2003. b) Examinarea condi iilor de instalare n ceea ce privete respectarea proiectului, precum i verificarea echiprii cazanului cu aparatura de msurare, de control i de automatizare i cu dispozitivele de securitate. c) Revizia interioar (dup caz). d) ncercarea hidraulic de presiune la rece. e) ncercarea la cald. 3. Dac n urma verificrilor i ncercrilor efectuate se constat ndeplinirea condi iilor prevzute n PT C9-2003, ISCIR INSPECT IT va acorda autoriza ia de func ionare i va elibera de intorului Cartea cazanului - partea de exploatare (Cartea ISCIR). NOTE: 1. Proiectul de instalare va fi verificat/avizat, conform prevederilor PT C9-2003, pct. 4.1.1, Colec ia ISCIR, nainte de nceperea lucrrilor de montare (instalare) a cazanului la locul de func ionare. 2. Toate verificrile i ncercrile men ionate la pct.2 se efectueaz conform prevederilor PT C9-2003, Colec ia ISCIR.

3. Cazanele de clasa A i B pot fi autorizate n func ionare de ctre agen i economici autoriza i de ctre ISCIR INSPECT IT pentru PIF i service, n condi iile prevzute de PT C9-2003, pct. 4.2.1, Colec ia ISCIR. 4. Pentru cazanele importate vechi (care au fost n func iune), nainte de a se solicita ob inerea autoriza iei de func ionare, se vor efectua examinri, verificri i investiga ii n vederea evalurii strii tehnice, de ctre o unitate de proiectare autorizat de ctre ISCIR INSPECT conform prevederilor PT C9-2003, Colec ia ISCIR. 5. Cazanele de ap cald i aparatele consumatoare de combustibil gazos care sunt supuse prevederilor PT A1-2002, se autorizeaz n func ionare de ctre agen i economici autoriza i de ctre ISCIR INSPECT, n condi iile men ionate n PT A1-2002, Colec ia ISCIR.