Nama Kursus

Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Bahasa Arab
(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kod Kursus

BAM3110

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak

60 jam

Bahasa
Pengantar

Bahasa Arab

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama / Kedua

Hasil
Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep pengajaran mikro dan makro.
2. Menerang dan mempraktikkan kemahiran- kemahiran
asas dalam pengajaran mikro dan makro.
3. Menghasilkan rancangan pengajaran yang lengkap.
4. Memilih teknik dan strategi yang sesuai dengan sesi
pengajaran dan pembelajaran .
5. Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran serta
menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang
berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.
Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara
pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara menyediakan
rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut
format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara
membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.
This course facilitates an introduction of micro and macro teaching
in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to
implement micro and macro teaching and to prepare daily, weekly
and semester lesson plan focusing on writing the correct and
proper learning outcomes.

1

‫‪Jam‬‬ ‫‪Kandungan‬‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجانب النظري‬ ‫مهارات التدريس‪:‬‬ ‫• مفهوم مهارة التدريس‬ ‫• أنواع مهارات التدريس‬ ‫• مكونات عملية التدريس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التعليم المصغر ‪:‬‬ ‫• مفهوم التعليم المصغر‬ ‫أهداف التعليم المصغر‬ ‫•‬ ‫خصائص التعليم المصغر‬ ‫•‬ ‫مزايا التعليم المصغر‬ ‫•‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫أنواع مهارات التدريس‬ ‫مهارة تهيئة غرفة الصف‬ ‫•‬ ‫مهارة إدارة اللقاء الول‬ ‫•‬ ‫مهارة تهيئة الطلب لموضوع‬ ‫•‬ ‫الدرس الجديد‬ ‫مهارة الشرح‬ ‫•‬ ‫مهارة تحسين التصال‬ ‫•‬ ‫وإعداده وتطبيقه‬ ‫مهارة جذب النتباه وإعداده‬ ‫•‬ ‫وتطبيقه‬ ‫مهارة إثارة الدافعية وإعداده‬ ‫•‬ ‫وتطبيقها‬ ‫مهارة توجيه التعزيز وإعداده‬ ‫•‬ ‫وتطبيقه‬ ‫مهارة طرح السئة وإعداده‬ ‫•‬ ‫وتطبيقه‬ ‫مهارة تعيين الواجبات‬ ‫•‬ ‫ومعالجتها‬ ‫مهارة تنفيذ العروض العمليثة‬ ‫•‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التعليم المكبر‬ ‫مفهوم التعليم المكبر‬ ‫•‬ ‫أهداف التعليم المكبر‬ ‫•‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ .

‬‬ ‫‪(2001‬‬ ‫مهارات التدريس ‪،‬‬ ‫‪2.‬د‪ .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫التطبيقيييات العمليييية والتقيييييم‬ ‫الذاتي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Jumlah‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪Kerja kursus – Latihan Pengajaran Mikro & Makro‬‬ ‫‪Peperiksaan Akhir‬‬ ‫حسن حسين زيتون ‪) ،‬‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫إمام مختار حميدة وأ‪.‬‬ ‫محمد كمال عبدالحميد زيتون )‬ ‫‪:‬نماذجه ومهاراته ‪ ،‬القاهرة‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫(‬ ‫(التدريس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Rujukan‬‬ ‫‪Tambahan‬‬ .‬‬ ‫سمك ) ‪ (2000‬فن التدريس للتربية‬ ‫محمد صالح َ‬ ‫اللغوية‪ ،‬القاهرة ‪.‬‬ ‫‪Pentaksiran‬‬ ‫‪Rujukan Asas‬‬ ‫حسن حسين زيتون ) ‪ ( 2001‬تصميم التدريس‬ ‫رؤية منظومية ‪،‬القاهرة‪.‫‪Jam‬‬ ‫‪Kandungan‬‬ ‫•‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫مراحل تنفيذ التعليم المكبر‬ ‫‪3‬‬ ‫كيفية صياغة الهداف أو نواتج‬ ‫التعلم‬ ‫• مستويات نتاج التعلم‬ ‫• الهداف السلوكية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التطبيق العملي‬ ‫إعداد خطة التدريس‬ ‫خطة التدريس الفترية‬ ‫•‬ ‫خطة التدريس السبوعية‬ ‫•‬ ‫خطة التدريس اليومية‬ ‫•‬ ‫‪1.‬أحمد النجدى‪)،‬‬ ‫‪:‬مهارات التدريس‪ ،‬القاهرة‬ ‫الناشر مكتبة زهراء الشرق‪.

‫عالم الكتب‪.‬‬ ‫‪4‬‬ .