P. 1
DOA BUKA MAJLIS

DOA BUKA MAJLIS

|Views: 1,060|Likes:
منشور بواسطةmuhd_khalid_5

More info:

Published by: muhd_khalid_5 on Oct 14, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

DOA BUKA MAJLIS

مي
ِ
ح
َ
رلا
ِ
ن
َ
ْ
ح
َ
رلا
ِ
لا
ِ
م
ْ
س
ِ
ب ،
ُ
و
َ
م
َ
ع
ِ
ن
ِ
فا
َ
و
ُ
ي ا
ً
د
ْ
َ
ح ،
َ
ي
ِ
م
َ
لا
َ
علا
ِ
ب
َ
ر
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
لا

ِ
مي
ِ
ظ
َ
ع
َ
و
َ
ك
ِ
ه
ْ
ج
َ
و
َ
ك
ِ
ل
َ
ل
َ
ِ
ل ي
ِ
غ
َ
ب
ْ
ن
َ
ي ا
َ
م
َ
ك
ُ
د
ْ
م
َ
ْ
لا
َ
ك
َ
ل ا
َ
ن
َ
ب
َ
ر ا
َ
ي ،
ُ
ه
َ
دي
ِ
ز
َ
م
ُ
ئ
ِ
فا
َ
ك
ُ
ي
َ
و

ْ
م
ِ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ل
َ
ص
َ
م
ُ
ه
ّ
للا .
َ
ك
ِ
نا
َ
ط
ْ
ل
ُ
س
ِ
و
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
َ
م
َ
ُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ِ
ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ك
ِ
را
َ
ب
َ
و
.
َ
ي
ِ
ع
َ
ْ
جَأ
ِ
و
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
و

ْ
َ
ل ا
َ
م
َ
و
ُ
و
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ْ
م
ِ
ل
َ
ع ا
َ
م ،
ِ
و
ِ
ل
ِ
جآو
ِ
و
ِ
ل
ِ
جا
َ
ع ،
ِ
و
ِ
ل
ُ
ك
ِ
ْ
ي
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن اَن
ِ
إ
َ
م
ُ
ه
ّ
للا

َ
م ،
ِ
و
ِ
ل
ِ
جآ
َ
و
ِ
و
ِ
ل
ِ
جا
َ
ع ،
ِ
و
ِ
ل
ُ
ك
ِ
رَ شلا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ب
ُ
ذو
ُ
ع
َ
ن
َ
و ،
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ن
ْ
َ
ل ا
َ
م
َ
و
ُ
و
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ْ
م
ِ
ل
َ
ع ا

َ
ك
ِ
ب
ُ
ذو
ُ
ع
َ
ن
َ
و ،
ٍ
ل
َ
م
َ
ع
ْ
وَأ
ٍ
ل
ْ
و
َ
ق
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ه
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ
َ
ب
َ
ر
َ
ق ا
َ
م
َ
و
َ
ةَن
َ
ْ
لا
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ،
ْ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ن
ا
َ
م
ِ
ْ
ي
َ
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ،
ٍ
ل
َ
م
َ
ع
ْ
وَأ
ٍ
ل
ْ
و
َ
ق
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ه
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ
َ
ب
َ
ر
َ
ق ا
َ
م
َ
و
ِ
راَنلا
َ
ن
ِ
م

َ
ُ
م
َ
ك
ُ
لو
ُ
س
َ
ر
َ
و
َ
ك
ُ
د
ْ
ب
َ
ع
َ
ك
َ
لَأ
َ
س اَ
ِ
م
َ
ك
ُ
كي
ِ
ع
َ
ع
ْ
س
َ
ن
َ
و ،
َ
م
َ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
لا ى
َ
ل
َ
ص
ص
د
َ
م

َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن
َ
و ،
َ
م
َ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
لا ى
َ
ل
َ
ص
ص
د
َ
م
َ
ُ
م
َ
ك
ُ
لو
ُ
س
َ
ر
َ
و
َ
ك
ُ
د
ْ
ب
َ
ع
ُ
و
ْ
ن
ِ
م
َ
ك
َ
ذا
َ
ع
َ
ع
ْ
سا
. ا
ً
د
َ
ش
َ
ر
ُ
و
َ
ع
َ
ب
ِ
قا
َ
ع
َ
ل
َ
ع
ْ
َ ت
ْ
نَأ ،
ٍ
ر
ْ
مَأ
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
َ
ل
َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ق ا
َ
م

Ya Allah ya Tuhan kami, kami mulakan dan kami akhiri majlis kami ini dengan
nama-nama-Mu yang Maha Agung, serta kami memohon kepada-Mu agar
Engkau berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas perjalanan majlis kami
ini dari permulaan hinggalah ke akhirnya.
Ya Allah, perkenankanlah, restuilah dan terimalah segala amalan baik yang
telah kami lakukan dan ampunkanlah serta maafkanlah segala kesalahan kami,
keburukan dan kekurangan dalam amalan kami jika terdapat padanya kecelaan
dan kecacatan.
Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar engkau bukakanlah bagi kami pintu-
pintu rahmat, belas kasihan dan pengampunan, kesihatan dan kekuatan,
keberkatan dan keselamatan, kebijaksanaan dan kefahaman, dan bukakanlah
juga bagi kami pintu-pintu syurga dan kurniakanlah bagi kami rezeki yang
halal, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan kami di dunia ini dan
kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak serta jauhkanlah kami daripada
azab siksa api neraka yang amat pedih.
Ya Allah, jadikanlah tujuan kami berhimpun di dalam majlis ini semata-mata
untuk mengharapkan keredhaan-Mu, satukanlah hati-hati kami, damaikanlah
segala permusuhan di antara kami kerana Engkaulah Tuhan yang Maha
Bijakasana, Maha Berkuasa serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan
memiliki segala hati manusia. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hati-
hati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik lagi berguna yang berupaya
untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini.


َ
ل
ِ
إ ا
ً
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ل
َ
و ،
ُ
و
َ
ع
ْ
ج
َ
ر
َ
ف
َ
ل
ِ
إ ا
ً
َ
ه
َ
ل
َ
و ،
ُ
و
َ
ت
ْ
ر
َ
ف
َ
غ
َ
ل
ِ
إ ا
ً
ب
ْ
ن
َ
ذ ا
َ
ن
َ
ل
ْ
ع
َ
د
َ
ت
َ
ل
َ
م
ُ
ه
ّ
للا
ا
َ
ي ا
َ
ه
َ
ت
ْ
ر
َ
س
َ
ي
َ
و ا
َ
ه
َ
ع
ْ
ي
َ
ض
َ
ق
َ
ل
ِ
إ
ِ
ة
َ
ر
ِ
خلا
َ
و ا
َ
ي
ْ
ن ُ دلا ِ ج
ِ
ئا
َ
و
َ
ح
ْ
ن
ِ
م
ً
ة
َ
جا
َ
ح
َ
ل
َ
و ،
ُ
و
َ
ع
ْ
ي
َ
ض
َ
ق
، ا
ً
ع
ِ
شا
َ
خ ا
ً
ب
ْ
ل
َ
ق
َ
و ، ا
ً
ع
ِ
فا
َ
ن ا
ً
م
ْ
ل
ِ
ع
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن اَن
ِ
إ
َ
م
ُ
ه
ّ
للا .
َ
ي
ِ
ِ
حا
َ
رلا
َ
م
َ
ح
ْ
رَأ ا
َ
ي
ُ
لا

َ
ل
َ
ح ا
ً
ق
ْ
ز
ِ
ر
َ
و ،
ً
ل
َ
ب
َ
ق
َ
ع
ُ
م ا
ً
ِ
لا
َ
ص
ً
ل
َ
م
َ
ع
َ
و ا
َ
ي
ْ
ن ُ دلا
َ
و
ِ
ني ِ دلا
ِ
ف ا
ً
ع
ِ
سا
َ
و ا
ً
ب
ِ
ي
َ
ط
ُ
م ا
ً
ب
ِ
ي
َ
ي
ً
ل
.
ِ
ة
َ
ر
ِ
خلا
َ
و
َ
ر
ْ
ف
ُ
كلا ا
َ
ن
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ
ْ
ه
ِ
ر
َ
ك
َ
و ، ا
َ
ن
ِ
بو
ُ
ل
ُ
ق
ِ
ف
ُ
و
ْ
ن
ِ
ي
َ
ز
َ
و ،
َ
نا
َ
ي
ِ
لا ا
َ
ن
ْ
ي
َ
ل
ِ
إ
ْ
ب
ِ
ب
َ
ح
َ
م
ُ
ه
ّ
للا
.
َ
ني
ِ
د
ِ
شا
َ
رلا
َ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
َ
و
َ
نا
َ
ي
ْ
ص
ِ
ع
ْ
لا
َ
و
َ
قو
ُ
س
ُ
ف
ْ
لا
َ
و
ى
َ
ل
َ
ع
ُ
لا ى
َ
ل
َ
ص
َ
و
ِ
ب
َ
ر
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
ْ
لا
َ
و
َ
م
َ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
و
ِ
و
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
َ
م
َ
ُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ِ
ي
َ
س
.
َ
ي
ِ
م
َ
لا
َ
ع
ْ
لا

jadikanlah tujuan kami berhimpun di dalam majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keredhaan-Mu. satukanlah hati-hati kami. اللّهم إِنَّا نَسأَلُك ع ْلما نَافِعا ، وقَ ْلبًا خاشعا‬ َّ ُ َ ً َ َ ً ً ْ ََْ ‫وعمالً صاحلًا معَ قبَّالً ، ورزقًا حالَالً يَيِّبًا مطَيِّبًا واسعا ِِف ِّين و ُّنْيَا‬ ‫ُ َ ِ ً الد ِ َالد‬ َ ُ ِ َ ََ َ ِْ َ َ ِ ‫واآلخرة . ‫الْعالَمني‬ َ َ .kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak serta jauhkanlah kami daripada azab siksa api neraka yang amat pedih. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hatihati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik lagi berguna yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. Maha Berkuasa serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Ya Allah. اللّهم حبِّب إِلَْي نَا اإلميَان ، وزيِّْنوُ ِِف قُلُوبِنَا ، َكره إِلَْي نَا الكفر‬ ُْ ََ َ ِ ْ ِّ َ‫و‬ َ َّ ُ َِ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ . damaikanlah segala permusuhan di antara kami kerana Engkaulah Tuhan yang Maha Bijakasana. َّ‫اللّهم الَ تَدع لَنَا ذنْبًا إِالَّ غف ْرتَوُ ، والَ َهًّا إِالَّ فَرجعَوُ ، والَ ديْنًا إِال‬ َ َ َ ْ َ َّ ُ ََ َ َ ْ َّ ِِ ‫قَضْيعَوُ ، والَ حاجةً من حوائِج ُّنْيَا واآلخرة إِالَّ قَضْيعَ ها ويَس ْرتَها يَا‬ ‫َ َ َ ِ ْ َ َ ِ الد‬ َّ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ِِ َّ ، ‫اهللُ يَا أَرحم الراْحني . ‫والْفسوق والْعِصيَان واجع ْلنَا من الراشدين‬ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ‫وصلَّى اهللُ علَى سيِّدنَا ُمَمد وعلَى آلِو وصحبِو وسلَّم واحلَمد لِلّو رب‬ ِّ َ ِ ُ ْ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ ٍ َّ ُ ِ َ َ ََ ِ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->