‫بزرگترين مصب رودخانه ي جهان ‪ :‬سوندر هانس هند‬

‫بزرگترين كشور جهان ‪ :‬روسيه‬
‫شورترين درياچه ي جهان ‪ :‬بحر الميت‬
‫كوجك ترين كشور جهان ‪ :‬واتيكان‬
‫كوچكترين قاره ي جهان ‪ :‬استراليا يا اقيانوسيه‬
‫كوچكترين درياي جهان ‪:‬درياي مرمره‬
‫ژرفترين درياچه ي جهان ‪ :‬درياچه ي بايكان در سيبري‬
‫وسيع ترين اقيانوس جهان ‪ :‬اقيانوس آرام‬
‫وسيع ترين درياي جهان ‪ :‬درياي مديترانه‬
‫پر جمعيت ترين كشور جهان ‪ :‬چين‬
‫بزرگترين درياچه ي جهان ‪ :‬درياچه ي خزر‬
‫بزرگترين مجمع الجزاير جهان ‪ :‬مجمع الجزاير مالزي‬
‫طولني ترين رود جهان ‪ :‬رود نيل‬
‫پهن ترين رود جهان ‪ :‬رود آمازون‬
‫بلند ترين فلت جهان ‪ :‬فلت تبت‬
‫بزرگترين شبه جزيره ي جهان ‪ :‬شبه جزيره ي هند‬
‫وسيع ترين شبه جزيره ي جهان ‪ :‬شبه جزيره ي عربستان‬
‫وسيع ترين صحراي جهان ‪ :‬صحراي بزرگ آفريقا‬
‫بزرگترين سلسله كوه هاي جهان ‪ :‬رشته كوه آند‬
‫پرجمعيت ترين شهر جهان ‪ :‬مكزيكو سيتي‬
‫بلند ترين قله ي جهان ‪ :‬قله ي اورست در هند با ‪8848‬متر ارتفاع است كه به‬
‫نام "سر جرج اورست " انگليسي ناميده شده است ‪.‬‬
‫نخستين مردي كه قله ي اورست را فتح كرد ‪ :‬شرياته نيسا‬
‫نخستين كشوري كه ماه مصنوعي را به فضا پرتاب كرد ‪ :‬ايالت متحده ي‬
‫آمريكا‬
‫نخستين سفينه ي فضايي كه بر كره ي ماه فرود آمد ‪ :‬لونا ‪ 9‬شوروي‬
‫( سابق ) بود ‪.‬‬
‫نخستين فضانورد جهان ‪ " :‬يوري گاگارين " اهل شوروي ( سابق ) بود ‪.‬‬
‫پست ترين ناحيه ي زمين ‪ :‬با عمق ‪ 392‬متر پايين تر از سطح دريا اطراف بح‬
‫الميت ( درياي مرده )در اردن است ( يعني اگر آب دريا هاي آزاد به اين‬
‫منطقه وصل شود آب ‪ 392‬متر در اين ناحيه بال خواهد آمد )‬
‫گود ترين ناحيه ي جهان ‪ :‬گودال ماديان با ‪ 11375‬متر عمق در شرق فيليپين در‬
‫اقيانوس كبير قرار دارد ‪.‬‬
‫عظيم ترين يخچال هاي جهان ‪ :‬با ضخامت بين ‪3000‬الي ‪4500‬در قاره ي قطب‬
‫جنوب قرار دارد ‪.‬‬
‫آيا در مورد قطب شمال وقطب جنوب چيزي مي دانيد‪:‬‬
‫شمالگان (ناحيه قطب شمال)‪ :‬پهنه اي است كه قسمت اعظم آن را اقيانوس‬
‫منجمد شمالي دربرگرفته است و تنها قسمت هايي از شمال اروپا‪ ‌،‬آلسكا‪،‬‬
‫سيبري‪ ،‬كانادا و جزيره ي بزرگ گرينلند در داخل اين ناحيه قرار دارند‪ .‬بيش تر‬
‫اين منطقه در ميان آب هاي سرد محصور است‪.‬‬
‫جنوبگان (ناحيه قطب جنوب) ‪ :‬به صورت يك قطعه خشكي تقريبا ً مدور در‬
‫جنوبي ترين قسمت كره زمين قرارگرفته است شبه جزيره ي باريكي كه از‬
‫اين سرزمين جدا شده و به سمت آمريكاي جنوبي كشيده شده است پالمر نام‬
‫دارد‪.‬در اين منطقه‪‌،‬خليج هايي وجوددارد كه به نام كاشفان آن ها رأس و دل‬
‫نام گذاري شده اند‪.‬‬
‫پر بارش ترين ناحيه ي جهان ‪ :‬چرا پونچي در آسام ( شمال شرقي هند ) با ‪12‬‬
‫متر بارش ساليانه است ‪.‬‬

‫بزرگ ترين تگركي كه تاكنون در جهان باريده ‪ :‬در غرب اسپانيا به وزن ‪ 2‬كيلو‬
‫گرم بوده است‬
‫گرم ترين نقطه ي جهان ‪ :‬عزيزيه در صحراي كبير آفريقا كه با دماي ‪ 61‬درجه‬
‫ي سانتيگراد در سايه در جنوب ليبي قرار دارد ‪.‬‬
‫سرد ترين منطقه ي جهان ‪ :‬سردت رين ناحيه ي جهان در اويمياكنئ است كه‬
‫با برودت ‪ -3/88‬درجه ي سانتي گراد در سيبري روسيه قرار دارد ‪.‬‬
‫شمالي ترين شهر جهان ‪ :‬شهر همر نست در نروژ‬
‫پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان ‪ :‬اندونزي‬
‫عميق ترين نقطه ي جهان ‪ :‬مينرانو در فيليپين است ‪.‬‬
‫بزرگ ترين پل معلق جهان ‪ :‬پل رويال جورج در آمريكاست ‪.‬‬
‫تاريخ پيدايش زمين ‪ :‬تاريخ پيدايش زمين را حدود ‪ 15‬ميليارد سال تخمين زده‬
‫اند ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد وسيع ترين جزاير جهان كدامند ؟‬
‫نام جزيره‬

‫كشور‬

‫گروئنلند‬

‫دانمارك‬

‫گينه ي نو‬
‫برنئو‬

‫پابوا‪ -‬اندونزي‬

‫مساحت ( كيلومتر‬
‫مربع)‬
‫‪590/175/2‬‬
‫‪808 /510‬‬

‫اندونزي – مالزي‬

‫‪050/757‬‬

‫مال گاسي‬

‫‪041/587‬‬

‫اندونزي‬

‫‪100/524‬‬

‫بافين‬

‫كانادا‬

‫‪070/476‬‬

‫هنشو‬

‫ژاپن‬

‫‪455/230‬‬

‫بريتانياي كبير‬

‫انگلستان‬

‫‪870/229‬‬

‫السمر‬

‫كانادا‬

‫‪690/212‬‬

‫ويكتوريا‬

‫كانادا‬

‫‪200/212‬‬

‫اندونزي‬

‫‪040/189‬‬

‫جزيره ي جنوبي‬

‫زلند نو‬

‫‪460/150‬‬

‫جاوه‬

‫اندونزي‬

‫‪045/134‬‬

‫ماداگاسكار‬
‫سوماترا‬

‫سلبس‬

‫آيا وسيع ترين شبه جزاير جهان را مي شناسيد ؟‬
‫نام‬

‫محل‬

‫مساحت ( كيلومتر‬

‫عربستان‬
‫ل برادور‬
‫اسكانديناوي‬
‫ايبري‬
‫بالكان‬
‫آناتولي‬
‫كامچاتكا‬
‫ايتاليا‬
‫ماليا‬
‫كره‬
‫يو كاتان‬
‫كاليفر نيا‬
‫كول‬
‫فلوريدا‬

‫آسيا‬
‫آمريكاي شمالي‬
‫اروپا‬
‫اروپا‬
‫اروپا‬
‫آسيا‬
‫آسيا‬
‫اروپا‬
‫آسيا‬
‫آسيا‬
‫آمريكاي شمالي‬
‫آمريكاي شمالي‬
‫اروپا‬
‫آمريكاي شمالي‬

‫مربع)‬
‫‪000/000/30‬‬
‫‪000/600/1‬‬
‫‪000/770‬‬
‫‪152/581‬‬
‫‪000/560‬‬
‫‪000/500‬‬
‫‪000/350‬‬
‫‪225/301‬‬
‫‪000/237‬‬
‫‪000/220‬‬
‫‪000/175‬‬
‫‪100/144‬‬
‫‪500/128‬‬
‫‪000/110‬‬

‫آيا وسيع ترين صحرا هاي جهان را مي شناسيد ؟‬
‫نام‬
‫صحراي‬
‫صحراي‬
‫صحراي‬
‫صحراي‬
‫صحراي‬
‫صحراي‬

‫محل‬
‫بزرگ آفريقا‬
‫عربستان‬
‫گبي‬
‫بزرگ ويكتوريا‬
‫گيبسون‬
‫كال هاري‬

‫صحراي سونوران‬
‫صحراي ناميب‬
‫صحراي قره قوم‬
‫صحراي بزرگ هند‬
‫صحراي سومالي‬
‫صحراي آتاكاما‬
‫صحراي قيزيل قوم‬
‫كوير لوت‬
‫صحراي موجاو‬

‫شمال آفريقا‬
‫عربستان سعودي‬
‫مغو لستان – چين‬
‫استراليا‬
‫استراليا‬
‫بوتسوانا‪ -‬ناميبيا –‬
‫آفريقاي جنوبي‬
‫آمريكا – مكزيك‬
‫ناميبيا‬
‫تر كمنستان‬
‫تار – هند – پاكستان‬
‫سومالي‬
‫شيلي‬
‫ازبكستان‬
‫ايران‬
‫آمريكا‬

‫مساحت ( كيلومتر‬
‫مربع)‬
‫‪000/400/8‬‬
‫‪000/300/1‬‬
‫‪000/170/1‬‬
‫‪000/650‬‬
‫‪000/645‬‬
‫‪000/520‬‬
‫‪000/310‬‬
‫‪000/310‬‬
‫‪000/170‬‬
‫‪000/260‬‬
‫‪000/260‬‬
‫‪000/180‬‬
‫‪000/180‬‬
‫‪804/95‬‬
‫‪000/35‬‬

‫آيا نام مهم ترين بنادر جهان را ميدانيد ؟‬
‫نام بندر‬
‫اداسا در روسيه‬
‫استانبول تركيه‬
‫آبادان در ايران‬
‫آمستر دام در هلند‬
‫اسكندريه در مصر‬
‫بمبئي در هند‬
‫بالتيمور در آمريكاي شمالي‬

‫محل‬
‫درياي سياه‬
‫درياي مرمره‬
‫اروند رود‬
‫خليج فنلند ( فنلند )‬
‫درياي مديترانه‬
‫اقيانوس هند‬
‫اقيانوس اطلس‬

‫سيدني در استراليا‬
‫جده در عربستان‬
‫ملبورن در استراليا‬

‫اقيانوس آرام‬
‫درياي سرخ‬
‫اقيانوس آرام‬

‫آيا مي دانيد كشور هاي قاره ي اقيانوسيه كدامند ؟‬
‫نام كشور‬
‫استراليا‬
‫پاپوا‬
‫پالئو‬
‫تونگا‬
‫زنلند نو‬
‫فيجي‬

‫مركز‬
‫كانبرا‬
‫پورت مور سبي‬
‫كورور‬
‫نوكوآلوفا‬
‫ولينگتون‬
‫سووا‬

‫آيا نام گران ترين شهر هاي جهان را مي دانيد ؟‬
‫نام شهر‬
‫توكيو‪ -‬اوزاكا‪ -‬سئول‪ -‬جاكارتا‪ -‬تهران‬
‫زوريخ وژنو‪ -‬پاريس‪ -‬لندن‪ -‬اسلو‬
‫نيويورك‪ -‬سائوپائولو‪ -‬تورينو‪ -‬لوس‬

‫محل‬
‫آسيا‬
‫اروپا‬
‫آمريكا‬

‫كيپ تاون‪ -‬برازاويل‪ -‬ل گوس‪ -‬آبي‬
‫جان‬

‫آفريقا‬

‫ارزانترين شهر دنيا‬
‫هراره مركز كشور زيمبابوه‬

‫محل‬
‫آفريقا‬

‫آنجلس‬

‫در مورد توكيو چه مي دانيد؟‬
‫توكيو يكي از ثروتمندترين شهرهاي جهان وپايتخت ژاپن است ‪.‬دو مركز‬
‫تجاري توكيو ‪،‬گينزا و شين جوكو از مهمترين مراكز تجاري مي باشند ‪.‬گينزا از‬
‫مشهور ترين و گرانترين مراكز تجاري جهان است ‪.‬توشيبا‪،‬ميتسوبيشي و‬
‫سوني آخرين مدل هاي توليدات و ابداعات خود را در فروشگاه هاي بزرگ اين‬
‫ناحيه عرضه مي كنند ‪.‬بزرگترين و گرانترين رستوران ها و سوپرماركت ها در‬
‫شين جو كو قرار دارد از بنادر مهم اين ناحيه مي توان به بندر يو كوهاما اشاره‬
‫كرد ‪.‬كاواساكي مهمترين منطقه ي صنعتي ژاپن محسوب مي شود شهر هاي‬
‫مهم ژاپن عبارتند از ‪:‬‬
‫گينزا(مركز معبد قديمي يوكوهاما(مركز تجاري و‬
‫ايكبو كورو(مركز مغازه‬
‫بندري شهر )‬
‫شهر)‬
‫ها )‬
‫شين جوكو(مركز ادارات‬
‫آكازاكا(مركز قصر‬
‫ماروئوچي(مركز مالي‬
‫دولتي )‬
‫سلطنتي)‬
‫وتجاري)‬
‫آساكوزا(مركز قديمي‬
‫شي بويو(مركز‬
‫روپونگي(مركزخدمات‬
‫آموزشي ومحل مجلس) تفريحات و سرگرمي ها تجاري )‬
‫)‬
‫آيا مي دانيد‪ :‬مهمترين غارهاي جهان كدامند ؟‬

‫نام غار‬

‫توضيحات‬

‫آگ تلك‬
‫آلتاميرا‬
‫آنتي‬
‫پاروس‬
‫آواز خان‬
‫باد‬
‫بلوگروت‬
‫لو‬
‫پوستوژنا‬
‫پيك‬
‫دياندوت‬
‫ژنولن‬
‫علي صدر‬
‫فينگال‬
‫كارلسباد‬
‫كنت‬
‫كورباشر‬
‫لوراي‬
‫ماموت‬

‫در قصبه اي به همين نام در شمال مجارستان واقع شده است و داراي‬
‫استالگتيت هاي بزرگ است و ‪ 7‬كيلومتر طول دارد‬
‫نزديك قصبه ( ساندان تر) در اسپانيا واقع شده و به ديوارها و سقف آن‬
‫آثار هنري متعلق به عصر حجر رسم شده است‬
‫در جزيره اي به همين نام در يونان واقع شده است همراه با استالگتيت‬
‫هاي شش متري با رنگ هاي درخشان و جالب‬
‫در جزيره ي آيسلند با حالت آتشفشاني قرار دارد چون مرتب پژواك صدا‬
‫درون آن ايجاد مي شود به اين نام ناميده شده است‬
‫در (( بلك هيلز)) داكوتاي جنوبي آمريكا واقع شده است غاري است‬
‫آهكي كه به تام تپه هاي سياه مشهور است‪.‬‬
‫واقع در جزيره ي (( كاپري )) ايتاليا كه هميشه نصف آن پر از آب است و‬
‫به وسيله ي نوري آبي رنگ روشن مي شود‪.‬‬
‫در نزديكي (( پوستوپ ها)) تريست ايتاليا واقع است اين غار داراي‬
‫بزرگترين استالگتيت ها و استالگميت هاي اروپا است‪.‬‬
‫در (( دربي شاير)) انگلستان واقع مي باشد و تا ‪ 700‬متر در دل كوه قرار‬
‫دارد‪ .‬اين غار به نام سوراخ شيطان نيز مشهور است‪.‬‬
‫در (( كراوفورد)) اينديانا آمريكا واقع شده داراي معبرهاي پنج سطحي‬
‫است و از بزرگترين غارهاي آمريكا به حساب مي آيد‪.‬‬
‫واقع در (( بلومونتين)) نيوولز استراليا با استالگتيت ها و استالگميت‬
‫هاي بزرگ و زيبا است‪.‬‬
‫واقع در همدان ( ايران) با مناظر و دالن هاي فراوان و بسيار زيباست ‪.‬‬
‫انتهاي اين غار هنوز كشف نشده است‪.‬‬
‫واقع در جزيره ي ستانا در اسكاتلند با ستون هاي از سنگ باز به ارتفاع‬
‫‪ 12‬متر است‪.‬‬
‫در جنوب شرقي نيومكزيكو ( آمريكا) واقع شده است‪ .‬اين غار بزرگتريت‬
‫راهروي زير زميني است كه تا به حال كشف شده است‪.‬‬
‫واقع در نزديكي (( توراكواي)) انگلستان‪.‬‬
‫در نزديكي فرانكفورت( آلمان) با ‪ 200‬متر طول ‪ 30‬متر ارتفاع و ‪ 26‬متر‬
‫عرض است‪ .‬اين غار در سال ‪ 1983‬ميلدي كشف شده است‪.‬‬
‫در ( لوراي جديد) ويرجينيا با بهترين استالگتيت هاي جهان واقع شده‬
‫است‪.‬‬
‫در كنتاكي آمريكا با ‪ 14‬كيلومتر قطر واقع شده است‪.‬جنس آن آهكي‬
‫است و داراي ‪ 210‬كيلومتر طول است‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪ :‬که طول ساحل دريای خزر در حدود ‪ 7000‬کيلومتر است که هزار‬
‫کيلومترش در طرف ايران است‪.‬‬
‫آيا ميدانید ‪ :‬اولين مردماني كه سيستم اگو يافاضلب را جهت تخليه آب شهري‬
‫به بيرون ازشهر اختراع كرد ايرانيان بودند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه به كرويت زمين پي بردند ايرانيان بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬خورشيد ‪ ۳۳۰۳۳۰‬مرتبه بزرگتر از زمين است‪.‬‬
‫آيا مي دانيد ‪ :‬كه جهان حدود ‪ 7/13‬ميليارد سال پيش متولد شده است‪ .‬فقط‬
‫حدود ‪4‬درصد عالم از ماده ‪ ،‬به شکلي که ما مي شناسيم تشکيل شده است ‪،‬‬
‫يعني ماده معمولي که ما مي شناسيم و در آزمايشگاه وجود دارد‪ ،‬فقط‬
‫‪4‬درصد کل عالم را مي سازد‪23 .‬درصد عالم را ماده تاريک سرد تشکيل داده‬
‫که دانشمندان اطلعات خيلي کمي درباره اش دارند و ‪73‬درصد باقي مانده را‬
‫انرژي تاريک عجيبي تشکيل مي دهد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬اسكيمو‌ها هم از يخچال براي محافظت غذا در مقابل يخ زدن‬
‫استفاده مي كنند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ ۸ :‬دقيقه و ‪ ۱۷‬ثانيه طول مي‌كشد تا نور خورشيد به زمين برسد‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪:‬اسم تمام قاره‌ها با همان حرفي كه آغاز شده است پايان مي يابد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬که تقريبا ‪ 300‬متر مكعب گاز هليم مي تواند يك انسان را از روي‬
‫زمين بلند كند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬که كره مريخ با سرعت ‪ 240‬كيلومتر درساعت به دور خورشيد مي‬
‫چرخد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬نور خورشيد فقط تا عمق ‪400‬متري ‌ب دريا نفوذ مي كند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬امريكا تا ‪ 50‬ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬فشار در مركز خورشيد تقريبا ‪700‬ميليون تن بر ‪452/6‬سانتي متر‬
‫مربع است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬داغ ترين نقطه كره زمين در دالول اتيوپي است ‪ .‬در اين منطقه در‬
‫يك روز عادي دماي هوا در سايه به ‪ 94‬درجه فارنهايت مي رسد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪‌:‬آ بشار آنجل در ونزوئل ‪ 20‬بار بلندتر از‌آبشار نياگارا است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬نزديك ترين ستاره به زمين بعد از خورشيدالفامنچوري است كه‬
‫فاصله آن تا زمين ‪3/4‬سال نوري است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬كه تقريبا يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعي آخر وقت نماز‬
‫مغرب و عشا است‪..‬‬
‫آيا مي دانيد ‪ :‬که هرچه از مركز زمين فاصله بگيريم نيروي جاذبه كمتر مي‬
‫شود‪ ،‬در نتيجه وزن كاهش مي يابد ‪ ،‬وزن فردي که در خط استوا ايستاده از‬
‫وزن همين شخص در قطب شمال و جنوب كمتر است‪ .‬زيرا در خط استوا‬
‫زمين بر آمده تر و در قطب هموارتر است اين تفاوت وزن حدود پنج درصد‬
‫است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬مساحت کره زمین ‪ 515‬میلیون کیلومتر است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪:‬کهکشان راه شیری بیش از صد میلیون ستاره دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬عمر کهکشان راه شیری ‪ 10‬میلیارد سال می باشد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬نزدیکترین ستاره به ماه یکسال نوری فاصله دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬در سال ‪ 2035‬میلدی جمعیت هند از جمعیت چین بیشتر خواهد‬
‫شد و در سال ‪ 2050‬میلدی جمعیت هند به بیش از یک میلیارد و ششصد‬
‫میلیون نفر خواهد رسید‪.‬‬
‫آيا در مورد كشور برزيل وانگلستان چيزي شنيده ايد‪:‬‬
‫برزيل‪:‬‬
‫جمعيت برزيل طي آمار سال ‪2003‬بالغ بر ‪ 157,079,573‬نفر (ششمين‬
‫كشور جهان) بوده و تراكم جمعيت ‪ 9/13‬نفر در كيلومتر مربع‬
‫ميباشد‪ %60 .‬مردم كشور ساكن شهرها بوده و پرجمعيت ترين‬
‫شهر آن (سائوپائولو)‪ ،‬حدود ‪ %1/6‬جمعيت كشور را تشكيل ميدهد‪.‬‬
‫از لحاظ توزيع سني‪ %7/41 :‬جمعيت را افرادكمتر از ‪ 14‬سال‪،‬‬
‫‪ %2/53‬را افراد ‪ 15‬تا ‪ 59‬سال و ‪ %1/5‬جمعيت را نيز افراد بالتر از‬
‫‪ 60‬سال تشكيل داده و متوسط عمرمردان ‪ 6/57‬سال و زنان ‪1/61‬‬
‫سال ميباشد‪ .‬در برزيل (‪ )1975‬ميزان تولد ‪ 1/37‬در هزار و ميزان‬
‫مرگ و مير ‪ 8/8‬در هزار و رشد جمعيت ‪ %83/2‬است ‪ .‬ميزان مرگ و‬
‫مير كودكاني نيز ‪ 88‬نفر در هر نوزاد ميباشد‪.‬اكثريت نژادي آن را‬
‫سفيد پوستان اروپايي‪ ،‬بخصوص پرتقالي‪ ،‬ايتاليايي و آلماني (‬
‫‪ ، )%60‬و بقيه را دو رگه سياه و سفيد‪ ،‬و تعداد كمي سرخ پوست‬
‫تشكيل داده اند‪ %89 .‬مردم آن كاتوليك و ‪ %10‬پروتستان هستند‪.‬‬
‫زبان رسمي پرتقالي و خط رايج لتين است‪.‬پرجمعيت ترين‬
‫شهرها عبارتند از برازيليا ‪،‬سائوپائولو (‪ 7 ،100،195‬نفر)‪،‬‬
‫ريودوژانيرو‪،‬بلوهوريزونت‪،‬رسيف‪،‬سالوادور‪،‬پورتوالگره‪ ،‬فورتالزا‪،‬‬
‫بلم و كوريتيبا‬

‫انگلستان‪:‬‬
‫كشور انگلسكتان ككه بزرگتريكن بخكش بريتانياي ككبير (مرككب از ولز‪،‬‬
‫اسككاتلند‪ ،‬ايرلنكد و جزايكر شمالي) چهار پنجكم جمعيكت بريتانيكا را‬
‫تشكيكل مكي دهكد‪.‬طبكق آمار بدسكت آمده‪ ،‬جمعيكت انگلسكتان بر ‪58‬‬
‫ميليون نفككككر (چهاردهميككككن كشور جهان) بالغ گرديده و تراكككككم‬
‫جمعيتكي آن ‪ 8/228‬نفكر در هكر كيلو متكر مربكع مكي باشكد‪ 90 .‬درصكد‬
‫مردم كشور سككاكن شهرهككا بوده و پرجمعيككت تريككن شهككر كشور‬
‫(شهككر لندن) بالغ بر ‪ 12/ 6‬درصككد از جمعيككت كشور را در خود جاي‬
‫داده اسككت‪.‬از جمله ديگككر شهرهاي پرجمعيككت كشور مككي توان بككه‬
‫شهرهاي بيرمنگام ‪ ،‬گلسكككككو‪ ،‬ليدز‪ ،‬شفيلد‪ ،‬ليورپول ‪ ،‬منچسككككتر‪،‬‬
‫برادفورد‪ ،‬ادينبورگ‪ ،‬بريستول و بلفاست اشاره نمود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬جمعیت جهان تا پنجاه سال آینده از مرز ‪ 9‬میلیارد نفر خواهد‬
‫گذشت‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬گرم ترین سیاره منظومه شمسی زهره میباشد ‪ ،‬این سیاره درجه‬
‫حرارت تقریبا ثابتی دارد که برابر با ‪ 462‬درجه سانتی گراد میباشد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬عمر خورشید پنج میلیون سال می باشد‪.‬‬
‫آيا مي دانيد ‪ :‬كه چرا ليه ازن در نواحي قطبي كه آليندها كمتر است سوراخ‬
‫شده است ولي در مناطق ديگري كه عملياتهاي صنعتي و آلينده ها وجود دارد‬
‫سوراخ نشده است ؟‬
‫مهمترين عامل وجود ابرهاي استراتوسفري در نواحي قطبي است به دليل‬
‫سردتر بودن قطب جنوب اين ابرها در آنجا پايدارترند تابش پرتوهاي فرا بنفش‬
‫خورشيد در آغاز بهار باعث آزاد شدن راديکال هاي کلر در مجاورت بلورهاي يخ‬
‫موجود در اين ابرها مي گردد ‪.‬‬
‫آيا مدانيد ‪ :‬كه انگلستان با توليد ‪ 400‬ميـليـون تـن زباله در سال ‪ ,‬همچنان‬
‫بزرگتريـن تـوليـد كننده زباله در اروپاست‪ .‬به گزارش اسكاي نيـوز‪ ،‬هـم‬
‫اكـنـون انبوهي از زباله هاي آلينده محيط زيست در انگـليـس وجـود دارد كـه‬
‫از آن جمـلــه‪ ،‬گورستان يخچال ها در مانچستر است‪ .‬گازهاي به كار رفته در‬
‫اين يخچال ها از موادي است كه بـه ليـه ازون آسيـب مـي رساند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬روزانه تقريبا هشت هزار زلزله در گوشه کنار کره ي زمين اتفاق‬
‫مي افتد يا به عبارت ديگر هر يازده ثانيه يک زمين لرزه رخ مي دهد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که جمعيت چين هر چهل و چهار سال يکبار دو برابر شده ‪ ،‬بدين‬
‫علت بيشتر خانواده های چين فقط داری يک فرزند هستند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ماهواره های جاسوسي را اغلب در ارتفاعات کم بين چهارصد و‬
‫هشتاد تا نصد و هفتاد کيلومتری قرار داده مي شوند اين ماهواره ها مي توانند‬
‫در عرض کمتر از دو ساعت دور زمين گردش کنند و عکس های دقيق از‬
‫مراکز نظامي بگيرند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که از هر ‪ ۶۰۰‬ميليون کره آسمانی دريکی از آنها امکان زندگی‬
‫هست با اين حساب ميلياردها سياره مسکونی می باشند که زمين يکی از‬
‫آنهاست‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که هر ‪ 186‬هزار سال يکبار ‪ ،‬کره زمين کامل" به زير آب مي رود‬
‫و تمامي زمين پوشيده از آب مي شود و دوباره بعد از مدتي سر از آب بيرون‬
‫مي آورد‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪ :‬ايران از نظر ذخاير مس اولين کشور جهان مي باشد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬بنا به تخمين سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬مرگ و مير ناشی از‬
‫سرطان در غرب آفريقا‪ ،‬آمريکای جنوبی‪ ،‬جزاير کارائيب و شمال شرقی آسيا‬
‫در پانزده سال آينده به هفتاد و پنج درصد خواهد رسيد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬در عمق ‪ 30‬کيلومتری زمين دمای محيط به هزار و دويست درجه‬
‫سانتيگراد مي رسد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ايران از نظر ذخايز معدني مقام پنجم را در جهان دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬برج ايفل ‪ 1792‬پله دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ليه ازن فقط به اندازه دو سکه بروی هم کلفتي دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که سياره زهره تنها سياره ای است که هم جهت با حرکت عقربه‬
‫های ساعت حول محور خويش مي گردد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم اندازه موجودات‬
‫بزرگتر مي شود مثل پنگوئن ها – روباه‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که اگر يخهاي قطب جنوب آب شود ‪ ،‬آب اقيانوسها ‪ 70‬متر بال مي‬
‫آيد و يك چهارم خشكي ها زير آب مي رود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که همه سياره هاي منظومه شمسي از غرب به شرق مي چرخند‬
‫به جز سياره ناهيد كه از شرق به غرب مي چرخد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که هرچه از مركز زمين فاصله بگيريم نيروي جاذبه كمتر مي شود‪،‬‬
‫در نتيجه وزن كاهش مي يابد ‪ ،‬وزن فردي که در خط استوا ايستاده از وزن‬
‫همين شخص در قطب شمال و جنوب كمتر است زيرا در خط استوا زمين بر‬
‫آمده تر و در قطب هموارتر است اين تفاوت وزن حدود پنج درصد است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که يك چهارم خاك روسيه در سال پوشيده از برف است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که در سيبري هوا به حدي سرد است كه بخار دهان انسان در هوا‬
‫يخ مي زند و به زمين مي ريزد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که شن خيس از شن خشک سبکتر است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که مغولستان بزرگترين کشور جهان است که به دريا و اقيانوس‬
‫راه ندارد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که قطب شمال كمترين دماي جهان را دارد ميانگين دماي هوا در‬
‫آنجا پنجاه و هشت درجه سانتيگراد زير صفر است بعضي روزها حتي سردتر‬
‫هم مي شود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ‪ 30‬برابر جمعيتي که امروز بر سطح کره زمين زندگي ميکنند ‪،‬‬
‫در زير خاک مدفون شده اند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬در عرض بيست سال گذاشته حوادت طبيعي چون زلزله و سيل ‪،‬‬
‫يک ميليون و دويست هزار نفر را بکام خود کشيده و بد نيست اين را هم بدانيد‬
‫که نود و نه درصد قربانيان در کشورهای فقير بوده اند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که قوي ترين زلزله اي که تا بحال در جهان رخ داده و به ثبت‬
‫رسيده است در سال ‪ 1960‬در اقيانوس آرام نزديک کشور شيلي رخ داد که‬
‫قدرت آن نه و نيم ريشتر بود که فقط سه هزار نفر جان خود را از دست‬
‫دادند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که سریع ترین رعد و برق با سرعت ‪ 140‬هزار کیلومتر در ثانیه‬
‫حرکت می کند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که درجه حرارت هسته زمین در حدود ‪ 5700‬درجه سانتیگراد‬
‫است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ارتفاع بزرگترین موج که تا کنون در دریای آزاد به ثبت رسیده‬
‫سی و چهار متر بوده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬خورشید کوچک ترین ستاره دنیا است ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪:‬ستاره ای که در آسمان می بینید ممکن است میلیون ها سال نوری‬
‫از شما دور بوده باشد و نور آن بعد از چند سال نوری به زمین رسیده باشد‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪ :‬که درخت خرماى نر هرگز میوه نمی دهد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ‪ 90‬درصد از جمعیت جهان در نیمکره شمالی کره زمین زندگی‬
‫می کنند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬قله دماوند بيست و سومین قله بلند جهان است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬سالنه ‪ 86‬میلیون نفر به تعداد جمعیت جهان افزوده می شود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که در فصل تابستان در کشورهاى اسکاندیناوى چون سوئد و نروژ‬
‫فقط یک ساعت خورشید غروب می کند و حتی در بعضی نقاط حتی یک‬
‫ساعت هم غروب نمی کند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که حدودا" ‪ %29‬کره زمین را خشکی تشکیل داده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬کانال سوئز در سال ‪ 1869‬میلدى ساخته شده است و طول آن به‬
‫‪ 162‬کلیومتر می رسد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که متوسط عمر مردان در ایران شصت و دو سال چهار ماه و براى‬
‫زنان شصت و سه سال و دو ماه می باشد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که آهن فلزی ست که بیشترین مصرف را در بین فلزات در جهان‬
‫داراست‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬مساحت هندوستان دو برابر مساحت ایران است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬ده کشور پهناور جهان به ترتیب از این قرار می باشد ‪ :‬روسیه ‪،‬‬
‫کانادا ‪ ،‬چین ‪ ،‬آمریکا ‪ ،‬برزیل ‪ ،‬استرالیا ‪ ،‬هند ‪ ،‬آرژانتین ‪ ،‬قزاقستان ‪ ،‬سودان‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬سالنه ‪ 25‬میلیون نفر در جهان از گرسنگی می می رند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که جرم دور افتاده ترین سیاه چاله اى را که تاکنون شناسایى شده‬
‫است هزار تریلیون «‪ 10‬به توان ‪ »15‬برابر جرم زمین یا به عبارت دیگر سه‬
‫میلیارد برابر خورشید است‬
‫این سیاه چاله ‪ 13‬میلیارد سال نورى از زمین فاصله دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬زادگاه میوه کیوى کشور چین میباشد ‪ ،‬چینی ها سالنه فقط‬
‫دویست تن کیوى از بوته هاى خودرو برداشت می کنند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که فشار در مرکز خورشید تقریبا ‪ 700‬میلیون تن بر شش و نیم‬
‫سانتی متر مربع است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که برای فرار از جاذبه زمین سرعت ‪11‬کیلومتر در ثانیه کافی‬
‫هست‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به سه میلیون سال‬
‫نیاز دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬هنگامی که هسته ی ستاره منفجر می شود پوسته های بیرونی آن‬
‫به بیرون پرتاب می شوند که در خلل چند ساعت انرژی را منتشر می کند که‬
‫خورشید ما در مدت پنج میلیون سال منتشر می کند حال ستاره چندین برابر‬
‫درخشانتر می شود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که گرمی در تابستان بخاطر نزدیکی زمین به خورشید نیست بلکه‬
‫بخاطر بیست و سه و نیم درجه کجی زمین است ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ‪ 1,260,000,000,000,000,000,000‬لیتر آب بروی کره‬
‫زمین وجود دارد که این مقدار در چرخه آب در گردش است‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که در شيلي منطقه ی صحرايي وجود دارد كه هزاران سال است‬
‫در آن باران نباريده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که اگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها‬
‫هفتاد متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيهای کره زمين زير‬
‫آب مي رود‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪ :‬که مساحت سطح کره زمين ‪ ۵۱۵‬ميليون کيلومتر مربع است ‪.‬با‬
‫مقايسه با مساحت وسعت ايران ميتوان نتيجه گرفت که ايران ‪ ٪ ۳۲/۰‬از‬
‫سطح زمين را تشکيل مي دهد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪:‬که هر سال از ‪600/557/31‬ثانيه تشكيل شده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬نور ميتواند دور کره ی زمين (خط استوا) را ‪ 7.5‬بار در ‪ 1‬ثانيه طی‬
‫کند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که طول تقريبي رود نيل که بزرگترين رود جهان است در حدود‬
‫‪ 6600‬کليومتر است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬جرم زمين هشتاد و يک برابر ماه است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه مقياس سنجش اجسام را كشف كرد ايرانيان‬
‫بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬ابوريحان بيروني به چرخش زمين پي برده بود واين گاليله نبوده‬
‫است كه نخستين بار به چرخش زمين اشاره كرده است ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه شيشه را كشف كردند و از آن براي منازل‬
‫استفاده كردند ايراينان بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه زغال سنگ را كشف كردند ايرانيان بودند ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد ‪ :‬كه چرا عقربه ي ساعتها ‪ ،‬ساعتگرد مي چرخد؟‬
‫ساعت آفتابي يکي از اولين ساعتهاي مورد استفاده بشر بوده است‪ .‬و از اين‬
‫نظر‪ ،‬مي توان آن را پدر ساعت هاي امروزي به حساب آورد‪ .‬اين ساعت‬
‫نخستين بار در عرض هاي مياني نيمکره شمالي که محل بيشتر تمدنهاي‬
‫باستان بود ابداع و به کار گرفته شد‪ .‬در اين عرض ها‪ ،‬خورشيد همواره از‬
‫جنوب مي آيد و بنابراين با توجه به حرکت شرق به غرب آن ‪ ،‬سايه ي يک‬
‫شاخص در طول روز‪ ،‬يک سير ساعتگرد را مي پيمايد‪ .‬به نظر مي رسد دليل‬
‫انتخاب جهتي که در حال حاضر به آن ساعتگرد مي گوييم ‪ ،‬به عنوان جهت‬
‫استاندارد حرکت عقربه هاي ساعت نيز همين باشد‪ .‬در واقع ‪ ،‬اگر تمدنهاي‬
‫بشري سازنده تاريخ در نيمکره جنوبي بودند‪ ،‬به احتمال زياد الن عقربه ها‬
‫برعکس مي چرخيدند‪.‬‬
‫آبا مي دانيد ‪ :‬كه چرا وزن انسان روي خط استوا كمتر مي شود ؟‬
‫شهرهايي كه روي خط استوا قرار دارند ‪ ،‬حدود ‪ 3km‬نسبت به شهرهاي اروپا‬
‫و آسياي ميانه دورتر از مركز زمين هستند و اين باعث مي شود در آنها شتاب‬
‫جاذبه ضعيف تر باشد ‪ .‬همچنين گردش زمين هم روي اين امر تاثير مي گذارد‬
‫و باعث مي شود يك نيروي رو به خارج ناچيز به اجسام واقع در اين مكان وارد‬
‫شود ‪ .‬نيروي وارد شده بر اجسام به دليل حركت گردش زمين يك نيروي‬
‫شعاعي است و چون جهت آن خلف جهت نيروي گرانش است ‪ ،‬باعث كم‬
‫شدن تاثير گرانش مي شود ‪ .‬وقتي دو تا ثير گفته شده با هم جمع شوند ‪ ،‬در‬
‫مجموع چيزي حدود ‪ 3‬درصد از وزن هر شخص در استوا كم مي شود ‪ .‬يعني‬
‫يك فرد ‪ 70‬كيلويي ‪ ،‬در استوا تنها ‪ 200‬گرم از وزنش كم مي شود ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد ‪ :‬كه دانشمندان اغلب هوا كره را به چند ليه تقسيم مي‌كنند ‪:‬‬
‫‪ -1‬تروپوسفر(زيرين سپهر ) كه نزديكترين ليه به زمين مي‌باشد و شامل‬
‫هوايي مي‌شود كه از سطح زمين تا ارتفاع ‪ 12‬كيلومتري از آن قرار دارد ‪.‬‬
‫ابرها نيز در اين ليه حضور دارند ‪.‬‬
‫‪ -2‬استراتوسفر ( آرام سپهر ) ‪ ،‬كه فاصله ‪ 12‬تا ‪ 52‬كيلومتري از سطح زمين‬

‫را شامل مي‌شود‪ .‬اميت اين ليه در اين است كه اوزون در اين ليه قرار‬
‫گرفته و به اين جهت يه اين ليه اوزون‌سفر نيز مي‌گويند ‪.‬‬
‫‪ -3‬مزوسفر (ميان سپهر ) فاصله بين ‪ 52‬تا ‪ 80‬كيلومتري از زمين را شامل‬
‫مي‌شود ‪.‬‬
‫‪ -4‬ترموسفر ( گرم سپهر ) دورترين ليه به زمين مي‌باشد كه فاصله بالي ‪80‬‬
‫كيلومتري از زمين را شامل مي‌شود ‪ .‬دماي قشرهاي باليي اين ليه به علت‬
‫جذب اشعه فرابنفش خورشيد به هزار درجه سانتيگراد نيز مي‌رسد ‪.‬‬
‫در مورد خورشيد ( ‪ )SUN‬چه مي دانيد؟‬
‫ستاره ي منظومه ي شمسي توده ي متراكم گاري شكلي به نام خورشيد است كه در‬
‫مركز اين منظومه واقع شده است و ‪ 9‬سياره به دور آن مي چرخند‪ .‬حجم خورشيد‬
‫بيش از ‪000/300/1‬برابر حجم زمين است ‪.‬حرارت سطحي آن ‪6093‬درجه ودماي دروني‬
‫آنحدود ‪000/000/15‬درجه ي سانتيگراد تخمين زده مي شود ‪ .‬حرارت وتشعشعات نوري‬
‫خورشيد نتيجه ي تبد يل اتم هاي هيدروژن به هيليم است ‪ .‬فتوسفر و كروموسفر كرونا‬
‫( تاج خورشيد ) قسمت هاي گازي شكل وملتهب تشكيل دهنده ي خورشيد مي باشند‪.‬‬
‫‪ %55‬از حرارت خورشيد كه به جو زمين مي تابد توسط ليه هاي جو زمين منعكس يا‬
‫جذب شده وحدود ‪ %45‬آن به زمين مي رسد ‪ .‬جرم خورشيد كيلو گرم بوده و در مدت‬
‫تقريبي ‪ 25‬روز يك بار به دور خود مي چرخد ‪ .‬اين ستاره همچنين با حركتي شبيه به در‬
‫كانون هاي بيضي مدار گردش انتقالي زمين حركت جابه جايي انجام مي دهد‪.‬‬

‫در مورد مريخ چه مي دانيد ؟‬
‫مريخ يا همان بهرام به نام لتين ‪ MARS‬نيز خوانده مي شود ‪ .‬فاصله ي اين‬
‫سياره تا خورشيد ‪ 000/800/227‬كيلو متر وقطرش حدود ‪ 6800‬كيلو متر ( تقريبا‬
‫نصف حجم زمين ) مي باشد‪ .‬مريخ هر ‪ 687‬روز يك بار به دور خورشيد ودر هر‬
‫‪ 24‬ساعت و ‪ 37‬دقيقهيك بار به دور خود مي چرخد‪ .‬اتمسفر مريخ رقيق تر از‬
‫زمين بوده وحداكثر دماي آن ‪ 5/39‬وحد اقل ‪ -123‬درجه مي باشد‪ .‬در مريخ‬
‫نباتاتي از نوع جلبك ها ‪ ،‬خزه ها وقارچ ها وجود دارند‪ .‬بخار آب نيز در جو مريخ‬
‫مشاهده شده است‪ .‬مريخ دو قمر به نام هاي فوبوس ( واقع در ‪6000‬كيلو‬
‫متري آن ) و ديموس ( در ‪ 1400‬كيلو متري آن ) دارد كه حركت شان در جهت‬
‫مخالف هم انجام مي گيرد‪.‬‬
‫در مورد برجيس چه مي دانيد؟‬
‫بزرگ ترين سياره ي منظومه ي شمسي‪ ،‬مشتري ‪ ،‬برجيس ويا ژوپيتر (‬
‫‪ )Jupiter‬نام دارد كه ‪ 1300‬برابر زمين است و با قطر تقريبي ‪ 142000‬كيلومتر‬
‫در فاصله ي ‪ 778000000000‬كيلومتري خورشيد قرار دارد و در مدت نزديك به‬
‫‪ 12‬سال يك بار به دور خورشيد و در مدت ‪ 9‬ساعت و ‪ 54‬دقيقه يك بار به دور‬
‫خود با سرعت ‪ 36000‬كيلومتر در ساعت مي چرخد ‪ .‬فشار اتمسفر مشتري‬
‫بسيار زياد است و كله ي سرخ وسيعي در آن ديده مي شود كه علمت تالطم‬
‫بزرگي در جو اين سياره است‪ .‬برودت مشتري به ‪ -130‬درجه ي سانتي گراد‬
‫مي رسد ‪ .‬عكس هاي كه دانشمندان از اين سياره گرفته اند نشان داده است‬
‫كه در جو اين سياره ابرها مدام جابه جا مي شوند يعني جو مشتري بسيار‬
‫فعال است و مرتب در سطح آن طوفان ها و گردبادهايي صورت مي گيرد ‪.‬‬
‫مشتري ‪ 14‬قمر دارد كه ‪ 4‬قمر آن به نام اقمار گاليله موسومند و بزرگترين آن‬
‫به نام ( كاليستو) مي باشد كه ‪ 4800‬كيلومتر قطر دارد‬

‫در مورد عطارد ( ‪ ) MERCURY‬چه مي دانيد؟‬
‫نزديك ترين ستاره به خورشيد ودر عين حال گرم ترين سياره ي منظومه ي‬
‫شمسي عطار‬

‫( تير ) يا مركوري نام دارد ‪ .‬قطر اين ستاره حدود ‪ 4800‬كيلو متر وفاصله اش‬
‫تا خورشيد ‪ 600/907/57‬كيلو متر مي باشد ‪ .‬عطارد با سرعت زيادي به دور‬
‫خورشيد مي گردد وبه همين علت به نام تير معروف شده است‪ .‬عطارد در‬
‫مدت ‪ 88‬روز يك بار به دور خورشيد ويك بار به دور خود مي چرخد ؛ بنابر اين‬
‫هميشه يك طرف آن مقابل خورشيد قرار مي گيرد‪ .‬كه داراي حرارتي بالغ بر‬
‫‪ 300‬درجه مي باشد‪ .‬ودماي نيمه ي ديگر آن ‪ -200‬درجه است ‪ .‬جالب است‬
‫بدانيم كه در عطارد جو ديده نمي شود ‪.‬‬
‫از ستاره ي هالي چه مي دانيد؟‬
‫معروف ترين ستاره ي دنباله دار ‪ ،‬هالي نام دارد كه هر ‪ 76‬سال يك بار در‬
‫آسمان كره ي زمين ديده مي شود‪ .‬آخرين بار كه ستاره ي دنباله دار هالي‬
‫مشاهده شده ‪ ،‬سال ‪ 1986‬ميلدي بوده است‪ .‬بنابرين اين ستاره در سال ‪2062‬‬
‫نيز بايد مشاهده شود ‪.‬‬
‫آيا در مورد مثلث برمودا چيزي مي دانيد ‪:‬‬
‫دليل منطقي و غيرمنطقي زيادي براي توجيه پديده هاي غيرطبيعي مثلث‬
‫برمودا ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره خواهد شد‪.‬‬
‫‪)1‬آب و هواي استوايي‪ :‬اين منطقه از لحاظ اقليمي‪ ،‬يكي از بحراني ترين‬
‫مناطق اقيانوسي دنيا به شمار مي رود‪ .‬همان طور كه گفته شد ممكن است‬
‫در عرض چند دقيقه‪ ،‬توفاني عظيم در آن پديد بيايد؛ توفاني كه مي تواند هر‬
‫هواپيما يا شناوري را در چند لحظه نابود كند‪ .‬جالب است بدانيد اكثر اين توفان‬
‫ها حتي توسط ماهواره ها هم شناسايي نمي شوند‪.‬‬
‫دريانوردان آماتور‪ :‬طبق آمارها در اين منطقه در جهان بيش از هر جاي ديگر‬
‫درخواست كمك مي شود (حدود ‪ 8‬هزار مورد در سال يا به عبارتي بيش از ‪۲۰‬‬
‫مورد در روز)‪ .‬اكثر اين درخواست ها از سوي ملوانان آماتور و غيرحرفه اي‬
‫ست كه با داشتن ذهنيت منفي از برمودا‪ ،‬هر پديده اي را در اين منطقه‪ ،‬پديده‬
‫اي ماوراي زميني مي دانند‪.‬‬
‫‪)2‬زلزله هاي زيرزميني‪ :‬هرچند تا به حال هيچ پديده زميني در اين منطقه‬
‫رسما ثبت و گزارش نشده است‪ ،‬دانشمندان زلزله هاي زيادي را در كف‬
‫اقيانوس در منطقه مثلث برمودا كشف كرده اند‪ .‬اين زلزله ها مي توانند در‬
‫مناطق كم عمق تر باعث پديده هاي مخربي همچون سونامي شرق آسيا‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ )3‬جريان آب خليج‪ :‬اين جريان اقيانوسي بسيار پرقدرت است و حتي گزارش‬
‫شده كه سرعت آن در برخي مناطق به پنج مايل بر ساعت هم مي رسد‪ .‬اين‬
‫جريان براي اينكه قايق ها را چندصد مايل به اين طرف و آن طرف بكشاند‪،‬‬
‫كافي ا ست؛ خصوصا اگر خدمه ي كشتي براي مقابله با اين جريان آمادگي‬
‫قبلي نداشته باشند‪ .‬اين جريان در تركيب با مغناطيس غيرمعمولي منطقه مي‬
‫تواند باعث هر پديده پيش بيني نشده اي باشد‪.‬‬
‫تئوري حباب هاي گازي‪ :‬نظريه حباب هاي گازي نظريه اي عجيب‪ ،‬اما منطقي‬
‫به نظر مي رسد كه از سوي برخي دانشمندان مطرح مي شود‪ .‬اين دسته از‬
‫دانشمندان بر وجود ميزان بسيار زيادي هيدرات گازي در اين منطقه اعتقاد‬
‫دارند كه اين گازها باعث ايجاد چگالي زيادي در آب مي شود و همين امر مي‬
‫تواند باعث بروز پيامدهاي ناگواري شود‪.‬علوه بر اين نظريه هاي علمي‪،‬‬
‫نظريات غيرمعقول و ماورايي زيادي هم در مورد اتفاقات برمودا ارائه شده‬
‫است كه بيشتر از سوي انسان هاي خرافاتي عنوان و پذيرفته مي شوند‪.‬‬
‫‪ )4‬برخي معتقدند موجوداتي فرازميني اين منطقه را براي انتخاب نمونه هاي‬

‫آزمايشگاهي خود كه انسان ها باشند انتخاب كرده اند و هرچند وقت يك بار يك‬
‫يا چند نمونه را با خود به فضاي ماوراي زمين مي برند‪ .‬با اين حال حتي همين‬
‫انسان ها هيچ گزارشي از ديده شدن بشقاب پرنده ها منتشر نكرده اند‪ .‬برخي‬
‫ديگر مي گويند مثلث برمودا محلي ست كه شهر گمشده آتلنتيس در آن قرار‬
‫دارد‪ ،‬البته اين نظريه هم در حد همان موجودات فضايي ست و نمي توان آن‬
‫را باورپذير دانست‪ .‬در اين مورد نظريات ديگري هم وجود دارد كه همگي از‬
‫نظر علمي غيرقابل توضيح هستند‪.‬به هر حال تا روزي كه علم انسان دانش‬
‫محور‪ ،‬اسرار اين مثلث شيطاني را حل نكند‪ ،‬ايده هاي غيرعلمي ادامه خواهد‬
‫داشت‪.‬‬
‫آيا در مورد مثلث اژدها چيزي مي دانيد ‪:‬‬
‫درياي شيطان و مثلث اژدها در درياي فيليپين در شرق سواحل چين به خاطر‬
‫بلعيدن يكباره شناورها و خدمه اش مشهور است‪ .‬در حالي كه طبق افسانه‬
‫هاي محلي و بومي‪ ،‬اين منطقه متعلق به سلسله هاي پادشاهي گمشده اي‬
‫است كه در زير دريا مستقر شده اند‪ ،‬دانشمندان معتقدند اين منطقه هم‬
‫همانند مثلث برمودا در ديگر سوي جهان داراي خواص مغناطيسي ويژه اي‬
‫ست‪.‬افسانه ديگري در مورد مثلث اژدها وجود دارد كه طبق آن اژدهايي در‬
‫اعماق آب هاي اين منطقه زندگي مي كند و هر گاه كه اژدها حركت مي كند‪،‬‬
‫امواج وحشتناكي در پي حركت او به وجود مي آيد‪ .‬به هر حال دولت ژاپن در‬
‫سال ‪ ،1950‬اين منطقه را منطقه خطرناك معرفي كرد و به ماهيگيران و‬
‫ديگران توصيه كرد به اين منطقه سفر نكنند‪ .‬در سال ‪ 1952‬هم شناوري‬
‫تحقيقاتي از جانب دولت ژاپن براي بررسي ابهامات موجود به درياي شيطان‬
‫ارسال شد كه هيچ گاه باز نگشت و تمام ‪ 9‬محقق و ‪ 22‬سرنشين آن براي‬
‫هميشه مفقود شدند‪.‬‬
‫آيا مي دانيد چرا آب دريا شور است ؟‬
‫در هر ليتر آب دريا ‪ 25‬گرم نمك وجود دارد ‪ .‬اين مقدار نمك از كجا مي آيد؟‬
‫يك نظريه در اين مورد مي گويد كه در طي ميليون ها سال كه كره ي زمين به‬
‫وجود آمده ‪ ،‬در اثر زلزله نمك از درون قشر زمين در آب دريا مخلوط شده وبا‬
‫آب روي زمين روان گرديده است‪.‬‬
‫در مورد رود هاي" كنگو " و " ولنا" چه مي دانيد ؟‬
‫رود كنگو از درياچه ي تانگانيگا با طول تقريبي ‪ 4320‬كيلومتر سرچشمه مي‬
‫گيرد وبه اقيانوس اطلس مي ريزد‪ .‬ودر كشور كنگو قرار دارد ‪.‬‬
‫رود لنا در كشور مغولستان واقع شده وطول آن تقريبا ‪ 4270‬كيلو متر است‬
‫ودر انتها به درياي لپتف مي ريزد‪.‬‬
‫آيا مي دانيد جزر ومد چيست؟‬
‫در اثر نيروي جاذبه ي ماه در زماني كه ماه نزديك به آب اقيانوس ها باشد‪،‬‬
‫اين آب ها بال آمده ‪ ،‬مد را باعث مي شود وپايين آمدن آب در اثر عبور ماه از‬
‫آن محدوده ‪ ،‬جزر را باعث مي شود ‪.‬‬
‫در مورد موزه ي راين لند چه مي دانيد؟‬
‫موزه ي راين لند در سال ‪1820‬ميلدي در بن ( آلمان ) داير شد وقسمت عمده‬
‫ي آثار آن مربوط به تاريخ طبيعي است‪.‬‬

‫در مورد اقيانوس آرام چه مي دانيد؟‬
‫اقيانوس كبير يا همان اقيانوس آرام ( ‪ )Paccific Ocean‬حدودا ‪ 166‬ميليون‬
‫كيلو متر مربع وسعت دارد كه اين ويژگي آن را بزرگ ترين اقيانوس جهان‬
‫نموده است‪ .‬درياهاي منشعب از آن عبارتند از ‪ :‬برينگ‪ ،‬اختسك ‪ ،‬ژاپن ‪ ،‬چين ‪،‬‬
‫مرجان ‪ ،‬تاسماني و خليج كاليفر نيا و آلسكا‪ .‬عمق متوسط اين اقيانوس ‪4188‬‬
‫متر است وعميق ترين ناحيه ي آن كه در ضمن عميق ترين ناحيه ي جهان نيز‬
‫به شمار مي رود ‪ ،‬گودال ماريان در شرق فيليپين با بيش از ‪ 11000‬متر عمق‬
‫دارد ‪.‬‬
‫از اقيانوس منجمد جنوبي ( ‪ )Antarcitc Ocean‬چه مي دانيد؟‬
‫وسعت اقيانوس منجمد جنوبيحدود ‪ 20‬ميليون كيلو متر مربع است كه در اكثر‬
‫ماه هاي سال آب هاي اين اقيانوس يخ بسته است ‪ .‬در ياهاي منشعب از اين‬
‫اقيانوس عبارتند از ‪ :‬آموندسن روس‪ ،‬ودل ‪ ،‬خليج هاي مار گريت ‪،‬‬
‫فاروسالزبرگر ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد آتشفشان چگونه توليد مي شود ؟‬
‫خروج مواد ماگما از شكاف هاي پوسته ي زمين به صورت مذاب ‪ ،‬عمل‬
‫آتشفشان ناميده مي شود ‪ .‬علت ايجاد آتشفشان اين است كه مواد موجود در‬
‫ماگما ‪ ،‬به علت حرارت زيادي كه دارند گداخته شده و مي خواهند به صورت‬
‫مذاب در آيند كه در اين صورت به حجم آنها افزوده خواهد شد ‪ .‬ولي پوسته ي‬
‫زمين به علت جامد بودن ‪ ،‬مانع از اين افزايش حجم مي شود ؛ بنابر اين اين‬
‫مواد بر پوسته ي زمين فشار وارد مي كنند ودر واقع جدايي بين ماگما و پوسته‬
‫ي زمين به وجود مي آيد و اين جدايي باعث ايجاد فشاري قدرتمند مي شود‬
‫كه اين فشار ها باعث ايجاد زلزله ‪ ،‬گسل‪ ،‬وعمل آتشفشان مي شوند‪.‬‬
‫از ساعت بيگ بن چه مي دانيد؟‬
‫ساعت بيگ بن يكي از مشهورترين ساعت هاي دنيادر عمارت پارلمان لندن‬
‫است‪ .‬اين ساعت به اشتباه بيگ بن ناميده ميشود‪ .‬در واقع بيگ بن نام بزرگ‬
‫ترين زنگ اين ساختمان است‪.‬‬
‫از « اكو » چه مي دانيد ؟‬
‫سازمان همكاري اقتصادي ( اكو ) ‪Econpmic Cooperation Organizatin) ( E C‬‬
‫‪))O‬‬
‫سازمان همكاري اقتصادي جانشين سازمان پيماني عمران منطقه اي ( ‪)RCD‬‬
‫است كه قبل از انقلب ميان سه كشور ايران ‪ ،‬تركيه ‪ ،‬وپاكستان منعقد شده‬
‫بود‪ .‬فعاليت سازمان عمران منطقه اي پس از پيروزي انقلب ايران به حالت‬
‫تعليق در آمده تا اينكه مجددا سه كشور عضو اين سازمان براي همكاري در‬
‫امور اقتصادي وتوسعه ي بازرگاني بين خود سازمان جديد همكاري اقتصادي را‬
‫به وجود آوردند‪ .‬از سال ‪ 1992‬افغانستان وكشور هاي جديد ال ستقلل‬
‫آذربايجان ‪ ،‬قزاقستان ‪ ،‬تركمنستان ‪ ،‬تاجيكستان ‪ ،‬ازبكستان ‪ ،‬قرقيزستان نيز‬
‫به اين سازمان پيوسته اند‪ .‬اين سازمان فعاليت گسترده اي را براي توسعه ي‬
‫همكاري اقتصادي بين كشور هاي عضو انجام مي دهد‪.‬‬

‫از آ ‪ .‬س ‪ .‬آن ‪ ،‬چه مي دانيد ؟‬
‫آ ‪ .‬س ‪ .‬آن ‪ ،‬پيمان اقتصادي كشور هاي جنوب شرقي آسيا است‪ .‬كه با حمايت‬
‫آمريكا در ظاهر به منظور توسعه ي اقتصادي كشور هاي جنوب شرقي آسيا به‬
‫وجود آمده ودر باطن براي تحكيم موقعيت سياسي آمريكا در منطقه شكل‬

‫گرفته است‪ .‬عنوان ابن پيمان ‪ ،‬مخفف ‪East Asian Nation Association Of ،‬‬
‫‪ ) ) South‬بوده و اعضاي آن عبارتند از ‪ :‬اندونزي‪ ،‬مالزي ‪ ،‬فيليپين ‪ ،‬سنگاپور ‪،‬‬
‫تايلند وبروئني‪.‬‬
‫در مورد تونل دريايي مانش چه مي دانيد ؟‬
‫تونل زير دريايي ‪ 52‬كيلو متري كه بندر پادوكاله ي فرانسه را به شهرك‬
‫فولكستون متصل مي كند ‪ ،‬در زير دريا ودر كف آن كشيده شده ومخارج‬
‫آنبزرگ ترين پروژه ي ساختماني اروپاست ‪6 ،‬ميليارد پوند ؛ يعني متجاوز از ‪10‬‬
‫ميليارد دلر بر آورد شده است‪ .‬اين تونل در ‪ 40‬متري زير دريا ساخته شده‬
‫وداراغي ‪ 2‬كانال ( رفت وبرگشت ) براي قطار هاي حمل اتومبيل ومسافر مي‬
‫باشد‪ .‬قطر هر كانال ‪ 3/7‬متر وداراي لوله هاي تهويه ي هواونجات مصدومين‬
‫احتمالي است‪ .‬عبور قطار ها از تونل ‪ 30‬دقيقه به طول مي انجامد وبا اين‬
‫پروژه ‪ ،‬زمان مسافرت از پاريس به لندن و باالعكس از طريق راه زميني ‪3‬‬
‫ساعت كاهش مي يابد‪.‬‬
‫در مورد كشور سنگال چه مي دانيد؟‬
‫كشور سنگال جمهوري است وپايتخت آن داكا ومساحت آن ‪ 196722‬كيلو متر‬
‫مربع است كه از نظر وسعت هشتادو ششمين كشور در دنياست ‪ .‬در سال‬
‫‪ 1995‬اين كشور بيش از ‪ 8312000‬نفر بوده است واز نظر جمعيت هشتادو‬
‫سومين كشور جهان است‪ .‬زبان اين كشور ‪ ،‬فرانسوي است وواحد پول آن‬
‫فرانك سي اف آ =‪ 100‬سانتيم ( ‪1‬فرانك سي اف آ = ‪ 10‬ريال) است‪ .‬از شهر‬
‫هاي مهم اين كشور مي توان به تيئس ‪ ،‬كائولك‪ ،‬زيگنشور‪ ،‬وسن لوئي اشاره‬
‫كرد‪.‬‬
‫در مورد لهستان چه مي دانيد؟‬
‫لهستان از قرن ‪ 18‬تا جنگ دوم جهاني مكرر ميان دولت هاي اروپايي تقسيم‬
‫شده است ‪ .‬در سال ‪ 1772‬روسيه و پروس اين سرزمين را ميان خود تقسيم‬
‫كردند و در سال ‪ 1793‬اين تقسيم را تجديد نمودهاند‪ .‬در سال ‪ 1795‬پس از يك‬
‫شورش عمومي اين كشور باز ميان پروس ‪ ،‬اتريش‪ ،‬و روسيه تقسيم شد‪.‬‬
‫تقسيم اين سرزمين در جنگ جهاني اول و دوم نيز اتفاق افتاد‬
‫در مورد بمب اتمي چه ميدانيد؟‬
‫در سال ‪ 1938‬ميلدي دو تن از دانشمندان بزرگ فيزيك در آلمان به نام هاي «‬
‫اتوهاهن» و « فريچ اشترازمن» دريافتند كه مي توان از ماده اي به نام اورانيم‬
‫بمب اتمي ساخت‪ .‬اينشتين كه همكار آنها بود از آلمان به آمريكا رفت وبه‬
‫روزولت رئيس جمهور آمريكا اطلع داد كه به زودي آلمان صاحب بمب اتمي‬
‫خواهد شد به دنبال اين ماجرا به دستور رئيس جمهور آمريكا دانشمندي به نام‬
‫« اوپن هايمر» كه قبل در دانشگاه هاي آلمان تحصيل كرده بود و با فيزيكدانان‬
‫فوق الذكر ونظرياتشان آشنايي كامل داشت ‪ .‬در قالب يك طرح سري به نام‬
‫« مانهاتان » شروع به كار كرد تا اينكه توانست اولين بمب اتمي را در ژوئيه ي‬
‫‪ 1945‬در نزديك نيو مكزيكو آزمايش كند‪ .‬اوپن هايمر دو بمب اتمي ديگر نيز‬
‫ساخت كه ارتش آمريكا آنها را روي شهر هاي هيروشيما و ناگازاكي انداخت و‬
‫اين دو شهر را به كلي ويران كرد‪ .‬همچنين آمريكاييها در سال ‪ 1942‬پايگاه هاي‬
‫تحقيقاتي اتمي آلمان را بمباران كرده بودند ‪.‬‬
‫در مورد كشور بوروندي چه مي دانيد ؟‬
‫بوروندي كشوري با حكومت جمهوري است‪ .‬پايتخت اين كشور بوجومبورا نام‬
‫دارد‪ .‬مساحت اين كشور ‪ 27834‬كيلو متر مربع است كه از نظر وسعت ‪،‬‬
‫صدوچهل ودومين كشور جهان محسوب مي شود واز نظر جمعيت نودو‬

‫پنجمين كشور جهان است‪ .‬مردم اين كشور به زبان روندي ‪ ،‬فرانسوي‬
‫وساحلي صحبت مي كنند ‪ ،‬اما زبان فرانسوي زبان رسمي اين كشور به‬
‫حساب مي آيد‪ .‬واحد پول بوروندي ‪ ،‬فرانك بوروندي است كه هر يك فرانك‬
‫مساوي است با ‪ 100‬سانتيم‪ .‬از شهر هاي مهم اين كشور مي توان به گتيه گا ‪،‬‬
‫مويينكا ‪ ،‬وكايانزا اشاره كرد‪.‬‬
‫در موردكشور استراليا چه مي دانيد؟‬
‫مركز استراليا ‪ ،‬شهر كانبراست كه شهر تقريبا پر جمعيتي است‪ .‬وسعت اين‬
‫كشور ‪ 608/561/8‬كيلو متر مربع است ونوع حكومت آن دولت پارلماني فدرال‬
‫است‪ .‬زبان رسمي اين كشور انگليسي است وشهر هاي مهم آن عبارتند از ‪:‬‬
‫سيدني ‪ ،‬ملبورن ‪ ،‬برنرين ‪ ،‬پرت ‪ ،‬آدليد‪ ،‬و نيوكاسل‪.‬‬
‫در مورد كشور سوئيس چه مي دانيد؟‬
‫پايتخت‬
‫مساحت‬
‫جمعيت‬
‫زبان‬
‫واحد پول‬
‫شهر هاي مهم‬

‫برن‬
‫‪ 41293‬كيلو متر مربع ( صدو سي وسومين كشور جهان )‬
‫‪ 7045000‬نفر در سال ‪ ( 2000‬هشتادو نهمين كشور جهان )‬
‫آلماني – فرانسوي‪ -‬ايتاليايي( زبان رسمي )‬
‫فرانك سوئيس‬
‫زوريخ‪ -‬بازل‪ -‬ژنو‪ -‬لوزان‪ -‬وينتر تور – سنت گالن‬

‫آيا نام كشورهاي اروپايي را مي دانيد؟‬
‫آلبانی‬

‫اوكراين‬
‫اتريش‬
‫اسلوني‬
‫آلمان‬
‫ايسلند‬
‫ايرلند‬
‫ايتاليا‬

‫پرتغال‬
‫انگلستان‬
‫اسپانيا‬
‫بوسني‬
‫بلغارستان‬
‫بلژيك‬
‫بلروس‬

‫فرانسه‬
‫چك‬
‫دانمارك‬
‫روسيه‬
‫روماني‬
‫سوئد‬
‫سوئيس‬

‫مولداوي‬
‫فنلند‬
‫كرواسي‬
‫لوكزامبورگ‬
‫لتوني‬
‫ليتواني‬
‫مقدونيه‬

‫آيا نام كشور هاي قاره ي آفريقا را مي دانيد؟‬
‫آفریقای جنوبی‬
‫اتیوپی‬
‫بنین‬
‫بوروندی‬
‫تونس‬
‫روانــدا‬
‫سائوتومه و‬
‫پرینسیپ‬

‫آفریقای مركزی‬
‫الجزایر‬
‫بوتسوانا‬
‫تانزانیا‬
‫جیبوتی‬
‫زامبیــا‬

‫آنگول‬
‫اوگـانـدا‬
‫بوركینافاسو‬
‫توگو‬
‫چـاد‬
‫زیمبابوه‬

‫سنـگال‬

‫سوازیلند‬

‫يوگسلو‬
‫ي‬
‫موناكو‬
‫نروژ‬
‫لهستان‬
‫واتيكان‬
‫هلند‬
‫يونان‬

‫سـودان‬

‫سومالی‬

‫سیرالئون‬

‫غنـا‬

‫كامرون‬
‫گینه‬
‫لسوتو‬
‫ماداگاسكار‬
‫مصر‬
‫موریس‬
‫نیجر‬

‫کنگو‬
‫گینه استوایی‬
‫لیبریا‬
‫مالوی‬
‫مراكش (مغرب)‬
‫موزامبیك‬
‫نیجریه‬

‫سی شل‬
‫كاپ ورد(دماغه‬
‫سبز)‬
‫كنيا‬
‫گینه بیسائو‬
‫لیبی‬
‫مالی‬
‫موریتانی‬
‫نامیبیا‬

‫آيا نام كشورهاي قاره ي آمريكا را ميدانيد؟‬
‫آمريكاي جنوبي‬
‫آرژانتين‬
‫اوروگوئه‬
‫اكوادور‬

‫آمريكاي مركزي‬
‫السالوادور‬
‫پاناما‬
‫جامائيكا‬
‫برزيل‬
‫بوليوي‬
‫پاراگوئه‬
‫پرو‬
‫شيلي‬
‫كلمبيا‬
‫گويان‬
‫ونزوئل‬
‫سورينام‬

‫آمريكاي شمالي‬
‫ايالت متحده آمريكا‬
‫كانادا‬
‫آ لسكا ( مربوط به‬
‫آمريكا)‬
‫دومينيكا‬
‫كاستاريكا‬
‫كوبا‬
‫گواتمال‬
‫مكزيك‬
‫نيكاراگوئه‬
‫هائيتي‬
‫هندوراس‬
‫پور توريكو‬

‫آيا نام كشور هاي قاره ي آسيا چيري مي دانيد؟‬

‫اردن‬
‫ازبكستان‬
‫افغانستان‬
‫اندونزي‬
‫امارات متحده عربي‬
‫ايران‬
‫بحرين‬
‫برونئي‬
‫بنگلدش‬

‫بوتان‬
‫پاكستان‬

‫تركمنستان‬
‫چيـن‬
‫ژاپـن‬
‫سريلنكا‬
‫سنگاپور‬
‫سوريه‬
‫عـراق‬
‫عربستان سعودي‬
‫عمان‬
‫فلسطين‬
‫فيليپين‬

‫كامبوج‬
‫كره جنوبي‬
‫كره شمالي‬
‫کويت‬
‫لئوس‬
‫لبنـان‬
‫مالديو‬
‫مالزي‬
‫مغولستان‬
‫ميانمار‬
‫نپال‬

‫تاجيكستان‬
‫تايلند‬
‫تايوان‬

‫قرقيزستان‬
‫قزاقستان‬
‫قطر‬

‫ويتنام‬
‫هند‬
‫يمن‬

‫قديمي ترين آثار مربوط به انسان هاي اوليه ‪ :‬قديمي ترين آثاري كه از انسان‬
‫هاي اوليه به دست آمده است ‪ ،‬اسكلتي است كه از غاري در تانگانيكا در‬
‫آفريقا كه مربوط به ششصد هزار سال پيش مي باشد ‪ ،‬كشف شده است‪.‬‬
‫بزرگ ترين بناي جهان ‪ :‬اهرام مصر در شهر جيزه است ‪.‬‬
‫بزرگ ترين كليساي جهان ‪ :‬كليساي ( سن پسي پر ) در رم قرار دارد ‪.‬‬
‫بزرگ ترين مجسمه ي جهان ‪ :‬مجسمه ي آزادي در نيويورك قرار دارد ‪.‬‬
‫نخستين اروپايي كه به كشور چين سفر كرد ‪ :‬ماركو پولوي ايتاليايي بود ‪.‬‬

‫نخستين اروپايي كه به دور جهان سفر كرد ‪ :‬ماژلن بود ‪.‬‬
‫نخستين موضوعي كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد‪:‬‬
‫شكايت ايران از شوروي در مورد خودداري آن كشور از تخليه ي آذربايجان‬
‫بود‪.‬‬
‫آيا نام قديمي بعضي از شهر هاي ايران را مي دانيد ؟‬
‫نام قديمي‬
‫جي‬
‫ناصري‬
‫صد دروازه‬
‫خمسه‬
‫اكباتان‬
‫قشلق‬
‫دشت گرگان‬
‫نصرت آباد‬
‫محمره‬
‫استر آباد‬
‫گواشير‬

‫نام شهر‬
‫اصفهان‬
‫اهواز‬
‫دامغا ن‬
‫زنجان‬
‫همدان‬
‫گرمسار‬
‫گنبد كاووس‬
‫زابل‬
‫خرمشهر‬
‫گرگان‬
‫كرمان‬

‫آيا نام قديمي كشور هاي جهان را مي دانيد ؟‬
‫نام قديم‬
‫بين النهرين‬
‫شامات‬
‫ختن‬
‫عثماني‬
‫بهارات‬
‫ايبري‬
‫ساحل طل‬
‫مالگاش‬
‫طرابلس‬
‫آنام‬
‫ندرلند‬
‫حجاز‬
‫گل‬
‫روم‬
‫پرس‬
‫حبشه‬
‫هند هلند‬
‫بير ماني‬
‫سيام‬
‫پروس‬
‫شيپر‬

‫نام كشور‬
‫عراق‬
‫سوريه ولبنان‬
‫چين‬
‫تركيه‬
‫هندوستان‬
‫گرجستان‬
‫غنا‬
‫ماداگاسكار‬
‫ليبي‬
‫ويتنام‬
‫هلند‬
‫عربستان‬
‫فرانسه‬
‫ايتاليا‬
‫ايران‬
‫اتيوپي‬
‫اندونزي‬
‫برمه‬
‫تايلند‬
‫آلمان‬
‫قبرس‬
‫در مورد پايتخت هاي ايران چه مي دانيد ؟‬
‫نام دوره‬
‫هخامنشيان‬

‫نام پايتخت يا پايتخت ها‬
‫تخت جمشيد يا استخرو پاسارگاد در (فارس)‪-‬شوش واكباتان(‬

‫همدان)‬

‫اشكانيان‬
‫طاهريان‬
‫صفاريان‬
‫سامانيان‬
‫وخوارزمشاهيان‬

‫غزنويان‬
‫تيموريان‬
‫صفويان‬
‫افشاريه‬
‫زنديه‬
‫قاجاريه‬

‫هگاتم پيلوس يا صد دروازه ( دامغان امروزي )‬
‫نيشابور‬
‫سيستان‬
‫ماوراء النهر‬
‫غزنه‬
‫سمرقند‬
‫اردبيل‪ -‬قزوين‪ -‬اصفهان‬
‫مشهد‬
‫شيراز‬
‫تهران‬

‫آيا مي دانيد القاب بعضي از كشور هاي جهان چيست؟‬
‫نام كشور‬
‫آرژانتين‬
‫اتريش‬
‫اسپانيا‬
‫ايتاليا‬
‫ايسلند‬
‫بحرين‬
‫برزيل‬
‫پرو‬
‫تايلند‬
‫تبت‬
‫چاد‬
‫چين‬
‫ژاپن‬
‫ساحل عاج‬
‫سوئد‬
‫شوروي سابق‬
‫شيلي‬
‫فلسطين‬
‫فنلند‬

‫لقب‬
‫سرزمين نقره‬
‫سرزمين دانوب‬
‫سرزمين ماتادور‬
‫كشور چكمه اي‬
‫سرزمين يخ هاي جاويدان‬
‫مرواريد خليج فارس‬
‫كشور قهوه‬
‫سرزمين اينكا ها‬
‫هزار معبد‬
‫بام جهان‬
‫كشور درياچه ها‬
‫كشور آسماني‬
‫كشورآفتاب تابان‬
‫كشور فيل ها‬
‫كشور با سوادها‬
‫پشت پرده ي آهنين‬
‫كشور دراز‬
‫ارض المقدس‬
‫كشور هزار درياچه‬

‫آيا نام زنان نام دار جهان را مي دانيد؟‬
‫نام‬
‫آگاتا كريستي‬
‫اينديرا گاندي‬
‫پروين اعتصامي‬
‫تور اندخت‬
‫فاطمه جناح‬
‫جين وبستر‬
‫ژاندارك‬
‫هلن كلر‬

‫علت نام دار بودن‬
‫نويسنده ي داستان هاي‬
‫جنايي‬
‫نخست وزير هندوستان‬
‫شاعر‬
‫پادشاه مقتدر ساساني‬
‫سياستمدار‬
‫نويسنده‬
‫بانوي مبارز نظامي‬
‫ومذهبي‬
‫بانوي نابينا ودانشمند‬

‫مليت‬
‫آمريكايي‬
‫هندي‬
‫ايراني‬
‫ايراني‬
‫پاكستاني‬
‫آمريكايي‬
‫فرانسوي‬
‫آمريكايي‬

‫ماري كوري‬
‫اميلي برونته‬

‫دانشمند فيزيك وشيمي‬
‫نويسنده‬

‫لهستاني‬
‫انگليسي‬

‫آيا در مورد سلسله مراتب جامعه ي فئودالي وسلسله مراتب كليسايي چيزي‬
‫مي دانيد؟‬
‫سلسله مراتب جامعه ي فئودالي و كليسايي به ترتيب از بال به پايين عبارتند از‬
‫‪:‬‬
‫سلسله مراتب كليسايي‬
‫سلسله مراتب جامعه ي فئودالي‬
‫پاپ‬
‫پادشاه‬
‫سر اسقف‬
‫فئودال‬
‫اسقف‬
‫شواليه‬
‫كشيش‬
‫سرف‬
‫رعيت بدون زمين‬
‫آيا نام جانشينان حكومت هاي غزنوي ‪ ،‬سلجوقي ‪ ،‬وخوارزم شاهي را مي‬
‫دانيد؟‬
‫سلطين غزنوي‬
‫سبكتكين‬
‫اسماعيل بن سبكتكين‬
‫محمودبن سبكتكين‬
‫محمد بن محمود‬
‫مسعود بن محمود(اول)‬
‫ابراهيم‬
‫بهرام شاه‬

‫سلطين سلجوقي‬
‫طغرل‬
‫الب ارسلن‬
‫ملك شاه (اول)‬
‫محمود‬
‫بركيارق‬
‫ملك شاه (دوم)‬
‫محمد‬
‫خسرو ملك‬

‫آيا نام اميران صفاري‪ ،‬ساماني‪ ،‬طاهري را مي دانيد؟‬
‫اميران ساماني‬
‫اميران صفاري‬
‫اسماعيل اول‬
‫يعقوب ليث‬
‫احمد بن اسماعيل‬
‫عمروليث‬
‫نصر دوم‬
‫طاهر بن محمد‬
‫نوح اول‬
‫ليث‬
‫عبدالملك اول‬
‫محمد معدل‬
‫عمرو دوم‬
‫ابو جعفر احمد‬
‫خلف بن احمد‬

‫آيا نام خلفاي بني اميه و خلفاي عباسيان را مي دانيد؟‬

‫سلطين خوارزم شاهي‬
‫انوشتكين‬
‫قطب الدين محمد‬
‫اتسز‬
‫ايل ارسلن‬
‫تكش‬
‫سلطان محمد‬
‫جلل الدين‬
‫سنجر‬
‫طغرل سوم‬

‫اميران طاهري‬
‫طاهر ذو اليمينين‬
‫طلحه‬
‫عبدالله‬
‫طاهر دوم‬
‫محمد‬
‫منصور اول‬
‫نوح دوم‬
‫منصوردوم‬
‫عبدالملك دوم‬

‫خلفاي بني اميه‬
‫معاويه‬
‫ناميزيد‬
‫فرمان روايان‬
‫هخامنشياول‬
‫مروان‬
‫عبدالملك‬
‫كورش‬
‫كمبوجيهاول‬
‫وليد‬
‫اولعبدالعزيز‬
‫داريوشبن‬
‫عمر‬
‫دوم‬
‫مروان‬
‫خشايار شاه‬

‫خلفاي عباسي‬
‫سفاح‬
‫منصور‬
‫نام فرمان روايان ماد‬
‫نام فرمان روايان‬
‫مهدي‬
‫ساساني‬
‫اردشير بابكان هارون‬
‫الرشيداكو‬
‫ديا‬
‫مامون‬
‫فرورتيش( خششريتي)‬
‫شاپور اول‬
‫معتصم‬
‫هوخشتره‬
‫شاپور دوم‬
‫متوكل‬
‫اژي دهاك‬
‫بهرام گور‬
‫قباد‬
‫انوشيروان‬
‫خسرو پرويز‬

‫داريوش دوم‬
‫اردشير دوم‬
‫داريوش سوم‬

‫آيا در مورد دشمنان كينه توز پيامبر (ص) چيزي شنيده ايد؟‬
‫نضربن حارث‬
‫وليد بن مغيره‬
‫ابوجهل‬
‫ابو لهب‬

‫كلم وحي را افسانه هاي كهن مي خواند‪.‬‬
‫پيامبر را به جادوگري مي خواند‪.‬‬
‫در آزار واذيت پيامبر به هر گونه مي كوشيد‪.‬‬
‫پيامبر را دروغگو مي ناميد‪.‬‬

‫آيا نام پادشاهان مشهورهخامنشي ‪ ،‬ساساني وماد را ميدانيد؟‬
‫آيا نام پادشاهان مصر باستان را ميدانيد؟‬
‫حتچپسوت (نخستين فرعون زن است)‬
‫توتنخاتون‬
‫رامسس دوم‪ :‬مصادف با دوران حضرت موسي بود‪.‬‬
‫پا متيخ‬
‫آيا در موردساختار جامعه ي آرياييها چيزي مي دانيد؟‬
‫درموردساختار جامعه ي آرياييها به ترتيب از بال به پايين عبارتند از ‪:‬‬
‫كوي ها كه امور مذهبي وسياسي را برعهده داشتند‪.‬‬
‫واسپوهر كه مالكيت زمين واصالت خون را بر عهده‬
‫داشتند‪.‬‬
‫پدر‬
‫خانواده‬
‫طايفه( رئيس طايفه واسپوهر خوانده مي شد)‬
‫قبيله ( رئيس قبيله كوي خوانده مي شد )‬
‫آيا در مورد سلسله هاي حكومتي چين وهند باستان چيزي شنيده ايد؟‬

‫نام سلسله هاي چين باستان‬
‫شانگ‬

‫نام سلسله هاي هند باستان‬
‫ناين ناندا( ماگادها)‬

‫چو‬
‫جه اين‬
‫هان‬

‫امپراطوري موريا‬
‫امپراطوريگوپتا‬
‫حكومت هارشا‬
‫سلسله هاي شش گانه‬

‫نخستين سلسله در چين باستان شانگ نام داشت‪.‬‬
‫چينيان برخلف هنديان به ثبت وقايع تاريخي پرداختند‪.‬‬
‫گسترش خط و تقويم در چين صورت گرفت‪.‬‬
‫دومين سلسله در چين چو نام داشت‪.‬‬
‫يكي از شاهان چو شي هوانگ تي بود كه ديوار چين را بنيان نهاد‬
‫و با كنفوسيوس مخالفت داشت‪.‬‬
‫بعد حكومت هان تشكيل گرديد كه جاده ابريشم ايجاد شد‪.‬‬
‫در چين برخلف بقيه تمدنها طبقه كاهن ايجاد نگرديد‪.‬‬
‫موهنجودارو و هاراپا دو منطقه باستاني هند هستند‪.‬‬
‫داريوش اول هند را خراج گذار ايران نمود‪.‬‬
‫با سقوط هخامنشي هند بدست اسكندر افتاد‪.‬‬
‫با مرگ اسكندر حكومت محلي بدست چند راگوپنا شكل گرفت كه‬
‫موريا نام داشت‪.‬‬
‫حكومت موريا آيين بودا را پذيرفت بودا به معناي نجات يافته است‪.‬‬
‫بعد از موريا گوپتاها به قدرت رسيدند كه آيين برهمن داشتند بودا‬
‫با برهمن مخالفت داشت‪.‬‬
‫هند در اين عصر با سومريان و مصريان روابط بازرگاني داشتند‪.‬‬
‫در مورد ايلمي ها چه ميدانيد؟‬
‫قديمي‌ترين ساكنان ايران قبل از آريايي عبارتند از ايلمي‪،‬‬
‫كاسي‌ها‪ ،‬لولوبي‪ ،‬گوتي ها تمدن ايلم بيشتر به مناطق غربي و‬
‫جنوب غربي ايران امروز اطلق مي‌گرديد ‪ .‬مهمترين منطقه ايلم‬
‫شوش بود‪ .‬آشور‪ ،‬سومر‪ ،‬كلداني‌ها هميشه به ايلم حمله مي‬
‫كردند‪.‬خداي تمدن ايلم شوشنياك بود‪ .‬معبد چغازنبيل از معابد‬
‫بزرگ ايلم است‪.‬ايلمي ها به جهان بعد از مرگ عقيده داشتند‪.‬‬
‫خط تمدن ايلم ميخي بود كه از سومريان اقتباس كرده بودند‪ .‬در‬
‫تمدن ايلم زنان بيشتر از مردان از منزلت برخوردار بودند‪.‬‬

‫‌آيا در مورد آرياييها چيزي شنيده ايد؟‬
‫محل سكونت اوليه آنان اوراسيا بود‪.‬آريايي ها به محض ورود به‬
‫سه دسته تقسيم شدند‪ -1.‬آريايي – اروپايي ‪ -2‬آريايي – آسيايي ‪-3‬‬
‫آريايي هندي‪ .‬آرياييها در هند برخلف ايران حكومت مركزي‬
‫تشكيل ندادند‪ .‬آرياييها با غلبه بر دراويدي‌ها بر هند مسلط شدند‪.‬‬
‫با كشاورزي و دانش بوميان آشنا شدند‪ .‬استفاده از اسب و‬
‫گردونه بود كه به آنان در مقابل بوميان برتري نظامي بخشيد‪.‬‬
‫زبان آريايي سانسكريت بود‪ .‬آيين مذهبي آريايي‌ها را مغ‌ها برگزار‬
‫مي‌كردند‪ .‬آيين ديني آرياييها وداها نام داشت‪.‬مغ‌ها خود را مهار‬
‫كننده تغييرات طبيعت مي‌دانستند‪ .‬چندگانه پرستي ميان آنان رايج‬
‫بود در زمان آريايي‌ها زردشت ظهور كرد سه اصل اخلقي‬

‫زردشت‌ عبارت بود از كردار نيك‪ ،‬گفتار نيك‪ ،‬پندار نيك مغان با‬
‫زردشت مخالفت داشتندمسئول اجراي آيين زردشت موبدان بودن‬
‫با ظهور زردشت طبقه كشاورز به وجود آمد‪.‬‬

‫در مورد مادها چه مي دانيد؟‬
‫آريايي‌ها ساكنان غرب ايران را ماد ناميدند‪.‬آشوري‌ها اولين‬
‫كساني بودند كه به وجود مادها اشاره داشته اند‪.‬ماد ها در‬
‫آذربايجان امروزي سكونت داشتند‪ .‬مادها به دليل ترس از آشور به‬
‫تدريج اتحاد يه اي تشكيل دادند‪ .‬ديااكو رياست اتحاديه آنان را بر‬
‫عهده داشت‪ .‬همدان مركز حكومت ديااكو بود‪.‬جانشين ديااكو‬
‫فرورتيش بود كه با حمله ي سكاها نتوانست بر آشور غلبه گردد‬
‫بعد از مرگ فرورتيش ماد بدست سكاها افتاد‪.‬هوخشتره با سكاها‬
‫صلح نمود اما در نهايت بر آنان غلبه كرد و ماد را احيا نمود‪.‬‬
‫هوخشتره با بابل متحد شد و آشور را ازبين برد‪ .‬هوخشتره به‬
‫دولت لوديه در آسياي صغير حمله كرد كه نتيجه‌اي نداشت‪ .‬فتح‬
‫آشور تنها بزرگان و فرماندهان نظامي را ثروتمند كرد‪ .‬جانشين‬
‫هوخشتره ‪ ،‬اژدهاك با تجمل زندگي مي كرد‪ .‬در زمان اژدهاك‬
‫سرزمين ماد توسط شاهزادگان اداره مي‌شد‪.‬دختر اژدهاك با حاكم‬
‫انشان( خوزستان امروزي) ازدواج نمود كه نتيجه آن كوروش بود‪.‬‬
‫كوروش نظر مساعد بابل و ماد را جلب كرد‪.‬كوروش با حمله به‬
‫هگمتانه ماد ها را سرنگون كرد‪.‬مادها دين مشخص نداشتند‪.‬‬
‫آتشكده‌هاي ملير نشان از اعتقاد آنان به اهورامزدا است‪.‬‬

‫آيا در مورد طبقات اجتماعي هند در عصر آريايي چيزي مي دانيد؟‬
‫نام طبقات‬
‫برهمن ها‬
‫كشاتر ياها‬
‫ويس ها‬
‫شودراها‬
‫نجس ها يا پارياها‬

‫گروه هاي شامل شونده‬
‫( تفسير متون ديني ‪ ،‬وداها را برعهده داشتند)‬
‫( شامل نظاميان مي شد)‬
‫(كشاورزان – بازرگانان‪ -‬پيشه وران )‬
‫( كارگران واسيران دراويدي)‬
‫( بوميان هندي را شامل مي شود )‬

‫در مورد نهضت شعوبيه چه مي دانيد ؟‬
‫بزرگترين نهضت ايرانيان كه دولت و سيادت عرب را به كلي منقرض و ريشه‬
‫كن كرد نهضت شعوبيه بود‪.‬اين نهضت از اوايل قرن دوم هجري بلكه پيش از‬
‫آن هم شروع و تا سده ي پنجم هجري ادامه داشت اين مسلك جنبشي در‬
‫جهان اسلم و عرب ايجاد كرد و تمام شئون اجتماعي و سياسي و فكري و‬
‫ادبي جهان عرب و اسلم را تغيير داد ‪.‬پيشوايانه اين نهضت بزرگ ايرانيان‬
‫بودند ‪.‬‬
‫در مورد قيام مازيار چه مي دانيد؟‬

‫مازيار فرزند قارون از اسپهبدان طبرستان بود كه يك سال پس از قتل بابك بر‬
‫عليه معتصم آخرين خليفه ي عباسي قيام كرد ‪.‬مازيار به دين زردشتي تعصب‬
‫ويژه اي داشت وي از تسليم مالياتي كه معمول مردم طبرستان به والي‬
‫خراسان مي دادند خودداري ورزيد‪ .‬عبدالله بن طاهر از امراي طاهري كه‬
‫فرمان رواي سيستان وخراسان بود با نيرويي عازم طبرستان شد و مازير را‬
‫دستگيروتحويل خليفه داد و خليفه آن رااعدام كرد ‪.‬‬

‫آيا در مورد طبقات اجتماعي مصر باستان چيزي شنيده ايد؟‬

‫‌‌‌‬
‫‌ آيا در مورد تقسيم بندي دوره‌هاي تاريخي چيزي ميدانيد؟‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫دوران پيش از تاريخ (از آغاز زندگي تا ‪ 5000‬سال پيش)‬
‫دوره باستان (از ‪ 5000‬سال پيش تا ‪ 1500‬سال پيش)‬
‫دوره ميانه – قرون وسطي (از ‪ 1500‬تا ‪ 500‬سال پيش)‬
‫دوره جديد ( از ‪ 500‬تا ‪ 200‬سال پيش)‬

‫ دوره معاصر (از ‪ 200‬سال پيش تاكنون)‬‫‌آيا در مورد دوره ي پيش از تاريخ چيزي ميدانيد؟‬
‫ آگاهي ما از اين دوره كامل نيست‪.‬‬‫ با توجه به فسيل‌هاي يافته شده عمر انسان به چهار ميليون‬‫سال پيش مي‌رسد‪.‬‬
‫ حاصل تلش انسان در اين دوره اختراع خط بوده است‪.‬‬‫ قديمي ترين بقاياي انسان در آفريقاي جنوبي‪ -‬چين و آلمان‬‫بدست آمده است‪.‬‬
‫ شناخت عصر يخبندان در اين دوره بوده است‪.‬‬‫ انسان ابتدا با شكار حيوانات و انواع ميوه‌ها خود را سير مي‌كرد‪.‬‬‫ عصر سنگ مربوط به اين دوره است‪.‬‬‫در مورد دوره ي يكجا نشيني چه مي دانيد؟‬
‫ در ‪ 11000‬سال پيش آب و هواي زمين متعادل گرديد و ثابت شد‪.‬‬‫ زندگي جمعي ابتدا در اردن و تركيه بوده است‪.‬‬‫ زنان در اين دوره سفال سازي را ايجاد كردند‪.‬‬‫ كشاورزي نقش عمده‌اي در يكجا نشيني داشته است‪.‬‬‫ دوران نو سنگي در اين دوره بوده است‪.‬‬‫ گله داري در اين دوره رواج يافت (ابتدا در آسياي ميانه)‬‫ صيد ماهي در اين دوره رواج يافت‪.‬‬‫ چرخ در اين دوره اختراع گرديد‪.‬‬‫‪ -‬فلز در اين دوره شناخته شد‪.‬‬

‫در مورد دين و فرهنگ جوامع اوليه چه مي دانيد؟‬
‫ به فرموده قرآن انسانهاي اوليه يكتاپرست بوده‌اند‪.‬‬‫ سومريان خاطره طوفان نوح را از نسل‌هاي قبلي شنيده بودند‪.‬‬‫ دين اين مردمان آميخته با خرافات بود‪.‬‬‫ به جهان بعد از مرگ عقيده داشتند‪.‬‬‫ بسياري از مردمان خود را از نسل جانوران مي‌دانستند‪.‬‬‫ به آتش حرمت بسيار مي‌نهادند‪.‬‬‫ اين شناخت بيشتر از طريق افسانه‌ها و اسطوره‌ها صورت‬‫مي‌پذيرد‪.‬‬

‫‌آيا از سرزمين ميان رودان چيزي ميدانيد؟‬
‫شامل سرزمين ميان دجله و فرات است‪ .‬در ابتدا آگاهي مااز آن‬
‫از زبان تورات بيان گرديد‪ .‬اين منطقه خواستگاه قديمي ترين‬

‫تمدنهاي بشري بوده است‪.‬حتي قبل از يكجا نشيني نيز مردم در‬
‫اين منطقه زندگي مي‌كردند‪ .‬نخستين شهرها در سومر پديد آمد‬
‫(اور‪ -‬اوروك‪ -‬كيش‪ -‬لوان‪ -‬لگاش‪ -‬نيپور) شهرهاي سومر هركدام‬
‫مستقل بودند كه به آن دولت شهر گفته مي‌شد‪ .‬اداره شهرهاي‬
‫سومر با كاهناني بود كه به رئيس آنها اسني مي‌گفتند‪ .‬ميان‬
‫شهرهاي سومر اغلب جنگ در جريان بود‪.‬‬

‫در مورد اوضاع سياسي‪ -‬اجتماعي ميان رودان چه ميدانيد؟‬
‫اقوام از قبيل اكدي‌ها‪ ،‬گوتي‌ها‪ ،‬آشوري‌ها و كلداني در اينجا زندگي‬
‫مي‌كردند‪.‬در سومر دولت متمركز پديد نيامد‪ .‬از فرمانروايان سومري‬
‫ن بود و ديگر گيل گامش مي باشد‪.‬اكدي‌ها سومريان را از بين بردند‪.‬‬
‫اِت َ‬
‫سارگن فرمانده ي اكدي‌ها بود كه تصرفات بسياري بدست آورد‪.‬‬
‫گوتي‌ها اكدي را شكست دادند‪ .‬بارديگر سومر با غلبه بر گوتي‌ها به‬
‫قدرت دست يافتند‪ .‬ايلمي‌ها به قدرت سياسي سومريان پايان دادند‪.‬‬
‫ اَموري‌ها بر ايلم غلبه كردند‪ .‬پادشاه عمده آنها حمورابي بود‪ .‬پايتخت‬‫حمورابي بابل بود‪ .‬بابلي‌ها به دست هيتي‌ها و كاسي‌ها از بين رفتند‪.‬‬
‫آشورها به قدرت هيتي و كاسي‌ها پايان دادند‪ .‬آشور نبي پال مصر را‬
‫فتح كرد‪ .‬ايلم را از بين برد‪ .‬پايتخت آشور نينوا بود‪ .‬كلداني‌ها با كمك‬
‫ايران آشور را با فتح نينوا از بين بردند‪.‬بافتح بابل به دست كورش‬
‫ميان رودان سالها جزو ايرانيان شد‪.‬‬

‫در مورد حكومت هخامنشي بيشتر بدانيد‪:‬‬
‫مهمترين ويژگي كوروش خردمندي او بود‪ .‬فرمانرواي لوديه به‬
‫جهت نسبت خويشاوندي با ماد به جنگ كوروش رفت‪ .‬كوروش‬
‫اقوام شرق را نيز سركوب كرد‪ .‬كوروش بابل را كه شهري آباد‬
‫بود تصرف نمود‪ .‬كوروش به خداي بابليان احترام گذاشت و‬
‫اسيران آن را آزاد نمود‪ .‬پايتخت كوروش پاسارگاد بود‪.‬كمبوجيه‪،‬‬
‫پسر كوروش بود اقدام مهم كمبوجيه تصرف مصر بود‪ .‬دليل حمله‬
‫به مصر كمك اين دولت به لوديه بود‪ .‬كمبوجيه برخلف تصور‬
‫مصريان اززمين به اين دولت حمله برد‪ .‬چون كمبوجيه به مردم‬
‫مصر احترام گذاشت با مقاومت زيادي مواجه نشد‪.‬كمبوجيه قصد‬
‫تصرف ديگر مناطق آفريقا را داشت كه ناچار شد به ايران‬
‫گرديد‪.‬زيرا در ايران برديا خود را جانشين حقيقي كوروش معرفي‬
‫كرد‪.‬داريوش توانست نظر مساعد برخي بزرگان را متوجه خود‬
‫سازد ‪ .‬داريوش برديا را به قتل رساند‪.‬داريوش ‪ 9‬پادشاه محلي را‬
‫كشت كه تصوير آنها در كرمانشاه است‪ .‬داريوش در پايان عمر به‬
‫يونان نيزلشکر كشي كرد‪ .‬در جنگ ماراتن آتني‌ها از شهر خود در‬
‫مقابل داريوش محافظت كردند‪ .‬جام طليي داريوش از مهمترين‬
‫آثار بجاي مانده از دوره هخامنشيان است‪ .‬در مورد اوضاع‬

‫فرهنگي اجتماعي هخامنشيان نيز كمي بگوييم‪ .‬داريوش ارتباطات‬
‫قومي ميان بابل‪ -‬ماد و شوش را برقرار كرد داريوش قلمرو‬
‫هخامنشيان را به ايالتهاي مشخص تقسيم كرد‪ .‬داريوش در‬
‫قانونگذاري خود از حمورابي اقتباس كرد خط پارسي در دوره‬
‫هخامنشي رايج بود‪ .‬داريوش يك سپاه ده هزار نفر مجهز ايجاد‬
‫كرد ‪ .‬داريوش فرماندهان را بيشتر از ميان پارسيان انتخاب‬
‫كردزيرا به آنان اطمينان بيشتري داشت‪ .‬هنر در عصر هخامنشيان‬
‫به اوج خود رسيد‪ .‬آثار عمده معماري هخامنشي در تخت جمشيد‪-‬‬
‫كتيبه ي بيستون‪ ،‬نقش رستم و شوش ديده مي‌شود ‪ .‬خطي كه‬
‫در ميان هخامنشيان رواج بود ‪ -1‬خط ميخي ‪ -2‬خط هيروگليف ‪-3‬‬
‫خط پاپيروس ‪-4‬خط پارسي‬

‫در مورد بانو لكشمي باي چه مي دانيد؟‬
‫در ميان قهرماناني كه به مبارزه عليه استعمارگران انگليسي در هند پرداختند‬
‫يك نام بسيار مي درخشد و هميشه در خاطره ي مردم هند عزيز و محترم‬
‫است و آن نام لكشمي باي است ‪ .‬لكشمي باي زن دليري بود كه بيست سال‬
‫بيشتر نداشت ولي لباس مردانه به تن كرد و در صف مبارزه عليه انگليسي ها‬
‫جنگيد و در حال جنگ كشته شد ‪ .‬به گفته ي يك سردار انگليسي كه در مقابل‬
‫او جنگيد ‪ :‬اين زن جوان بهترين و دليرترين زنان شورشي بود‬
‫در مورد ماري آنتوانت چه مي دانيد؟‬
‫ماري انتوانت همسر لويي شانزدهم كه به خوش گذراني و تجمل دوستي‬
‫مشهور بود چنان از فقر وگرسنگي توده هاي مردم بيخبر بود كه وقتي به او‬
‫گفتند دهقانان شورشي نان براي خوردن ندارند با خونسردي در پاسخ گفت‪:‬‬
‫خوب بگوييد نان شيريني بخورند؟‬
‫در مورد باربد چه مي دانيد؟‬
‫باربد از مشهورترين موسيقي دانان و آواز خوانان دوره ي ساساني است‪ .‬او‬
‫بسيار علقه مند بود كه به دربار خسروپرويز وارد شود اما خنياگر دربار ‪،‬‬
‫نكيسا ‪ ،‬به او اجازه ي اين كار را نمي داد ‪ .‬عاقبت روزي باربد در بالي درختي‬
‫كه در مسير شاه بود ‪ ،‬پنهان شد ‪ .‬و به آواز خواندن مشغول گشت شاه با‬
‫شنيدن صداي باربد به آن علقه مند شد و سراغ او را گرفت از آن پس وي نيز‬
‫به گروه خنياگران خسرو پرويز پيوست و به شهرت زيادي دست يافت‪.‬‬
‫در مورد گئومات چه مي دانيد؟‬
‫مغي زردشتي در زمان كمبوجيه بود‪ .‬كه براي تبليغ دين زردشتي‬
‫قيام كردوبت كده هايي را كه در ايران بود ويران كردوبه جاي آن‬
‫آتشكدهك كبناك ككرد‪.‬درك كآنك كزمانك كويك كدستك كبهك كيكك كسريك كاصلحات‬
‫اجتماعي زد وبردگان را آزاد وزمين هايي به آنان دادومورد قبول‬
‫طبقات اجتماعي قرار گرفت‪.‬‬
‫در مورد ماركو پولو چه ميدانيد؟‬
‫بتاریخك ‪،24‬ك كاپریلك ‪1271‬ميلدي‪ « :‬ماركوپولو» جهانگرد سكفرتاريخي‬
‫خود را بكه قاّره آسكيا آغازكرد‪،‬ك پدرو کاکای مارككو قبكل ازاو زمانكي‬
‫ككه چيكن شمالي و جنوبكي‪ ،‬مغولسكتان‪ ،‬تركسكتان شرقكي و ايران‬

‫درتصكككرف چنگيزخان بود ازراه آسكككياي صكككغيرو ايران بكككه چيكككن‬
‫سكفركرده بودنكد‪ ،‬مارككو پكس ازبازگشكت آنان بكه اتفاق پدر بكه چيكن‬
‫رفكت و مدتهكا درايكن سكرزمين و جزايرجنوب شرقكي آسكيا سكياحت‬
‫كرد‪ ،‬ماركوپولو بعككد از ‪ 20‬سككال بككه ونيككز‪،‬كك بازگشككت و خاطرات‬
‫سفرطولني خود را دركتابي بنام «عجايِب» گرد آورد‪.‬‬
‫در مورد سيمون بوليوار چه ميدانيد؟‬
‫بتاریخ ‪ ،20‬اپریل ‪1783‬ميلدي‪« :‬سيمون بوليوار» سياستمدارانقلبي‬
‫امريكاي جنوبي دركاراكاس بدنيا آمد‪ ،‬بوليواردرانقلب كاراكاس‬
‫حضوري فعال داشت و كنگره اي كه براي تشكيل كلمبيايي بزرگ‬
‫ايجاد شده بود او را به رياست جمهوري انتخاب كرد‪،‬‬
‫بوليوارنيروهاي هسپانيايي را ازونزوئل بيرون راند و سرزمينهاي‬
‫اكوآدور و كلمبيا را دراختيارخود گرفت‪ ،‬درسال ‪1822‬ميلدي‬
‫فعاليتهاي آزاديبخش بوليوارگسترش يافت بطوريكه فرماندهي‬
‫نيروهاي مسلح پرو را هم برعهده گرفت و درسال ‪1825‬ميلدي‬
‫دربدست آوردن پيروزي آنها را ياري كرد‪ ،‬بوليوارهمچنين‬
‫مأمورطرح قانون اساسي جديد براي آزادي سرزميني شد كه‬
‫امروزه بوليوي خوانده مي شود‪.‬‬
‫در مورد لئو ناردو داوينچي چه مي دانيد؟‬
‫بتاریخ ‪ ،15‬اپریل ‪1452‬ميلدي‪« :‬لئوناردو داوينچي» دانشمند معروف‪،‬‬
‫هنرمند نقاش‪ ،‬مجسمه سازو معماربزرگ قرن ‪15‬ميلدي درايتاليا‬
‫متولد شد‪ ،‬داوينچي درسال ‪1461‬ميلدي درفلورانس دركارگاه‬
‫نقاشي وروكيو به كارپرداخت و بتدريج به مقام استادي دراين‬
‫هنررسيد‪ ،‬لئوناردو مدتها نقاش دربارلويي ‪ 12‬و فرانسيس اول بود‬
‫و همواره دركنارنقاشي به مطالعه درعلم تشريح و رياضيات مي‬
‫پرداخت لبخند « ژوكونديا موتاليزا و شام آخر» ازمشهورترين‬
‫آثارلئوناردو داوينچي به شمار مي روند‪.‬‬
‫در مورد ژاندارك چه مي دانيد ؟‬
‫ژاندارك قهرمان ملي فرانسه است او به دين داري و پرهيزگاري شهرت‬
‫داشت و مدعي بود كه از الها مات غيبي برخوردار است در جريان جنگ هاي‬
‫فرانسه وانگليس به حضور شارل هفتم پادشاه فرانسه رسيد وبا اصرار از‬
‫پادشاه خواست كه وي را به فرماندهي سپاه منسوب كند و به جنگ با انگليس‬
‫بفرستد ‪.‬ژاندارك بر انگليسي ها پيروز شد ‪.‬ام در يكي از جبه ها گويا به دليل‬
‫خيانت بعضي از اطرافيان اسير شد ‪.‬انگليسي ها او را محاكمه كردند و به‬
‫اتهام كفر و ارتداد به مرگ محكوم كردند ‪.‬ژاندارك با كمال خون سردي از خود‬
‫دفاع كرد و حتي هنگام اجراي حكم از خود ترسي نشان نداد ‪.‬او را زنده در‬
‫آتش سوزاندند ‪.‬ژاندارك هنگام مرگ نوزده سال داشت ‪.‬‬
‫در مورد جنگ هاي صليبي چه مي دانيد ؟‬
‫در سال ‪ 1096‬ميلدي پاپ اوربان دوم فرمان جنگ عليه مسلمانان را براي‬
‫تصرف بيت المقدس صادر كرد ‪.‬جنگ اول صليبي با پيروزي صليبي ها به پايان‬
‫رسيد جنگ دوم صليبي موفقيتي نصيب صليبي ها نشد زيرا از يك سو‬

‫مسلمانان آماده شده بودند واز سوي ديگر فاتحان جنگ اول صليبي از امدن‬
‫مهاجران جديد ناراضي بودند ‪.‬جنگ سوم صليبي در حالي شكل گرفت كه پاپ‬
‫پادشاهان انگلستان ‪،‬فرانسه و آلمان را عازم فلستين كرد در همين جنگ بود‬
‫كه يكي از فرمانروايان مسلمان به نام صلح الدين ايوبي در مقابل مسيحيان‬
‫سخت ايستادگي كرد و توانست بيت المقدس را باز پس گيرد ‪.‬جنگ چهارم‬
‫صليبي با تصرف قسطنطنيه بدست خود مسيحيان پايان يافت ‪.‬در جنگ پنجم‬
‫صليبي شايعه اي در اروپا بر سرزبان ها افتاد كه اگر كودكان را كه افراد بي‬
‫گناهي هستند عازم بيت المقدس كنند پيروز خواهند شد‪.‬بدين ترتيب جنگ پنجم‬
‫صليبي معروف به جنگ صليبي كودكان با شكست اروپاييان به پايان رسيد ‪.‬از‬
‫جنگ ششم تا نهم صليبي را پادشاهان با همراهي فئودال ها و شواليه ها‬
‫رهبري كردند و در اواخر اين جنگ ها بر صليبيان معلوم شد كه قادر به تصرف‬
‫شرق مديترانه نخواهند شد و از اين رو مسيحيان به تجارت با جهان اسلم به‬
‫جاي جنگيدن مبادرت ورزيدند در كل جنگ هاي صليبي با شكست اروپاييان‬
‫تمام شد اما براي ان ها اين فايده ي بزرگ را داشت كه با دستاوردهاي تمدن‬
‫اسلمي آشنا شدند و از آن بهره بردند ‪.‬‬
‫در مورد بازي هاي المپيك چه مي دانيد؟‬
‫ن جوان از سراسر يونان از كنار ارتشهاي در‬
‫جوانان آتني ‪ ،‬اسپارتي و مردا ِ‬
‫حال جنگ و شهرهاي محاصره شده عبور مي كردند و خود را به « المپيا » ‪،‬‬
‫يكي از عبادتگاههاي « زئوس» در ‪ 260‬كيلومتري شمال غربي آتن مي‬
‫رساندند‪ .‬زيرا در آنجا جشن بزرگ برپا مي شد و تا زماني كه اين جشن مي‬
‫توانست ادامه يابد‪.‬زئوس خداي خدايان يوناني اين گونه مي خواست واين‬
‫جشن همواره به افتخار او بر پا مي شد علوه بر آن زئوس آفريدگار قدرتمند‬
‫آذرخش چنين فرمان داده بود و هرچهار سال يكبار ‪،‬براي نخستين بار در سال‬
‫‪ 776‬پيش از ميلد جشن بزرگي برپا مي شد كه طي آن اعمال و مراسم‬
‫مذهبي جاي خود را به مبارزات نمايشي ورزشي مي داد‪ .‬اين جشنها « بازيهاي‬
‫المپيك » نام گرفت و فاصله ي زماني ميان دو بازي به عنوان مقياس زماني‬
‫‪.‬اين سالها ‪ « ،‬المپياد » ناميده شد‬

‫‪:‬در مورد يونان بيشتر بدانيد‬
‫وضعيت جغرافيايي تاثير عميقي در تفكر و انديشه مردمان يونان‬
‫داشته است‪ .‬تاريخ يونان باستان به دو دوره قبل و بعد از آريايي‬
‫تقسيم مي‪.‬شود‪ .‬تمدن كرت قبل از ورود آريايي‌ها وجود داشته‬
‫است‪ .‬دولت شهر در يونان وجود داشت كه عمده‌ترين آنها آتن و‬
‫اسپارت بود‪.‬كوروش با فتح بخشي از آسياي صغير بر راههاي‬
‫بازرگاني يونان مسلط ش در جنگ دريايي ميان ايران و يونان‬
‫پيروزي از آن يونان شد‪ .‬دليل شكست ايران از يوناناين بود‪-1 :‬‬
‫ناآشنايي با دريانوردي ‪ -2‬فقدان انگيزه ‪ -3‬وجود طوفان ‪ -4‬اجماع‬
‫ميان يونانيان‪ .‬در جنگ آتن و اسپارت دولت هخامنشي از اسپارت‬
‫حمايت كرد و نهايتا ً اسپارت پيروزشداسكندر به قصد انتقام جويي‬
‫به ايران حمله كرد ‪.‬يونانيان به تعدد خدايان عقيده داشتند‪ .‬به‬
‫حيات پس از مرگ عقيده داشتند‪ .‬از ديد يونانيان بيشتر خدايان در‬
‫شهر المپي ساكن بودند‪ .‬كاهنان علوه بر خدايي‪ ،‬غيبگويي نيز‬
‫مي‌كردند‪ .‬دليل پيشرفت علم و فلسفه يونانيان اين بود‪ -1 :‬علقه‬

‫به بحث علمي در يونان ‪ -2‬ارتباط با ديگر مناطق ‪ -3‬بردن كتابهاي‬
‫هخامنشي توسط اسكندر به يونان از مهمترين بزرگان يونان مي‬
‫‪.‬توان به ‪ -1‬سقراط ‪ -2‬افلطون ‪ -3‬ارسطو ‪ -4‬هردوت اشاره كرد‬

‫در مورد رم بيشتر بدانيد‪:‬‬
‫سزار مشهورترين فرمانرواي روم بود كه قيام بردگان به رهبري‬
‫اسپارتاكوس را سركوب كرد ‪ .‬ظهور حضرت عيسي دراواخر‬
‫حكومت سزار بود ‪ .‬در روم حكومت جمهوري و همچنين ارواح‬
‫پرستي رايج بود هادريان كه فردي خوشنام و اهل صلح بود‪.‬‬
‫ديوكلسين كه روم به دو بخش غربي و شرقي تقسيم‬
‫شد‪.‬كنستانتين مسيحيت را به رسميت شناخت‪ .‬فتح روم شرقي‬
‫توسط تركان عثماني صورت گرفت‪ .‬روميان در برخي زمينه‌ها از‬
‫اشكاني و ساساني تاثير پذيرفتند‪.‬قبل از آيين مسيح پرستش‬
‫خدايان متعدد رايج بود از قبيل ژوپيتر در اوايل دولت روم سه‬
‫طبقه داشت‪ -1:‬روميان اصيل ‪ -2‬مردمان غير رومي ‪ -3‬بردگان‬
‫روميان درحوزه حقوق نيزنقش عمده‌اي داشتند‪.‬‬
‫در مورد اشكانيان بيشتر بدانيد‪:‬‬
‫اين سلسله نسبت به هخامنشي و ساساني طولني‌تر بود‪ .‬به‬
‫دليل دشمني ساسانيان و بي‌توجهي آنان به ثبت وقايع اطلعات‬
‫كاملي از آنان در دست نيست‪ .‬پارت‌ها عليه سلوكيان قيام‬
‫كردند‪.‬اشك از آريايي‌هاي شمال شرقي ايران عليه سلوكيه قيام‬
‫كرد يكي از مهمترين شاهان اشكاني مهرداد دوم ( اشك نهم) بود‬
‫حكومت اشكاني ملوك الطوايفي بود‪ .‬روميان با برچيده شدن‬
‫بقاياي سلوكي با اشكانيان همسايه شدند‪.‬ابتدا در ارمنستان‬
‫برخورد ميان ايران و روم شكل گرفت‪ .‬كراسوس سردار يوناني‬
‫در جنگ حران از سورنا فرمانده ايراني شكست خورد‪ .‬اشكانيان‬
‫در حكومتداري با هخامنشيان تفاوت داشتند‪.‬مجلس مهستان در‬
‫تصميم‌گيريها نقش عمده‌اي داشتند‪ .‬معبد آناهيتا خداي اشكانيان‬
‫بود‪.‬يهود در غرب و بودا در شرق در عصر اشكاني فعاليت داشتند‪.‬‬
‫دين ازسياست تا حدودي جدا بود‪.‬خط و زبان اشكانيان يوناني و‬
‫پهلوي بود‪.‬كتابهاي ويس و رامين و سندباد نامه مربوط به اين‬
‫عصر است‪ .‬معماري وشهرسازي اشكانيان سه حالت داشتند‪-1:‬‬
‫بصورت قلعه ‪ -2‬خانه اشراف ‪ -3‬خانه مردم عادي بود‪.‬‬

‫در موردساسانيان بيشتر بدانيد‪:‬‬
‫آخرين حكومت ايران باستان ساسانيان است‪ .‬بنيانگذار ساساني‬
‫اردشير بابكان است‪ .‬اردشير بر اردوان پنجم غلبه كرد‪ .‬اردشير‬
‫حكومت مركزي مقتدر تشكيل داد تا دين زرتشت تضعيف‬
‫نشود‪.‬شاپور اول روميان را در ارمنستان شكست داد‪ .‬شاپور دوم‬
‫نيز اعراب را سركوب كرد و روميان را شكست داد و مانع تبليغ‬
‫مسيحيت شد‪ .‬كشورداري سا سا نيان همانند هخامنشيان بود‪.‬دين‬
‫ساسانيان ‪ -1‬زرتشت ‪ -2‬ماني ‪ -3‬مزدكي بود‪.‬طاق كسري از آثار‬

‫باستاني اين دوره است‪.‬‬

‫آيا ميدانيد در دوره ي پيش از تاريخ مردم دنيا درباره ي جهان‪ ،‬چگونگي‬
‫آفرينش‪ ،‬سرنوشت انسان‪ ،‬پايان جهان ‪ ،‬وبسياري موضوعات گوناگون به چه‬
‫خداياني اعتقادداشتند؟‬
‫اكثر مردم ميان دورود به خداي ويژه ي كشاورزي به نام عشتر ( ايشتار)‬
‫معتقد بودند‪ .‬از نظر آنان ابتداي هر سال ايشتار با تموزي ازدواج مي كرد و به‬
‫خاطر ازدواج آنان بارندگي و محصولت زياد مي شد پس از آن تموزي مي مرد‬
‫و سال ديگر هنگام بهار دوباره زنده مي شد ‪ .‬هند و اروپاييان معتقد بودند كه‬
‫خداي نيكي و بدي هر دو در شكم خداي ديگري به نام زروان جاي دارند‪.‬خداي‬
‫بدي براي اينكه زودتر متولد شود شكم زروان را دريد و بيرون آمد ‪ .‬سپس‬
‫خداي نيكي به دنيا آمد و بعد نبرد ميان آندو آغاز مي شود ‪ .‬يونانيان به خدايان‬
‫بسياري معتقد بودند و تصور مي كردند اين خدايان در قله ي كوه المپ زندگي‬
‫مي كنند ‪ .‬المپ كوه بلندي بود كه صعود به قله ي آن در آن زمان تقريبا غير‬
‫ممكن بود‪ .‬هنگام غروب كه آفتاب بر ابرهاي بالي كوه مي تابيد اين كوه حالت‬
‫به خصوصي پيدا مي كرد ‪ .‬مصريان نيز معتقد بودند از ازدواج دو خدا به نام‬
‫هاي ( ايزيس)و( اوزيريس ) فرزندي به نام هوروس پديد آمده است آنان‬
‫هوروس را بسيار دوست داشتند و مشتاقانه به عبادت او مي پرداختند ‪ .‬بعدها‬
‫كه فرعون قدرت رادر دست گرفت مدعي شد كه از نسل هوروس است و به‬
‫نمايندگي از طرف او بر مردم حكومت مي كند‪.‬‬
‫در مورد ديوار چين چه مي دانيد؟‬
‫ديوار چين يكي از آثار پرعظمت جهان است ‪ .‬اين ديوار پرپيچ و خم از ساحل‬
‫اقيانوس آرام شروع مي شود و در مرزهاي تبت پايان مي پذيرد ‪ .‬بناي اين‬
‫ديوار يكي از نشانه هاي برتري قدرت انسان بر موانع طبيعي است‪ .‬اين ديوار‬
‫به فرمان ( شي هوا نگ تي) در مدت ‪ 20‬سال ساخته شد ‪ .‬به روايتي اين ديوار‬
‫به صورت ديوارهاي جداگانه بود كه در اين زمان به صورت يكپارچه درآمد ‪.‬‬
‫بلندي ديوار هفت متر ونيم و پهناي آن همين حدود است ‪ .‬بسياري ازي قسمت‬
‫هاي ديوار در طول زمان وير ان شده است ‪ .‬مشهور است كه در زمان‬
‫ساختن ديوار چين اگر كارگري مي مرد يا بيمار مي شد او را در داخل ديوار‬
‫مدفون مي كردند ‪ .‬بالي ديوار به فاصله ي هر صد متر پاسگاهي است كه‬
‫ظاهرا استراحتگاه سربازان بوده است ‪.‬تمام روبنا و بام ديوار از آجر ساخته‬
‫شده است‪ .‬اين ديوار قرن ها در برابر تاخت وتاز اقوام بيابانگرد مقاومت كرد‪.‬‬
‫آيا نام شهرهاي سومر را مي دانيد؟‬
‫نخستين شهر هاي ميان دورود باستان در سومر پديد آمد ‪ .‬سومر هم نام‬
‫قسمت جنوبي ميان دورو‪.‬د و هم نام اقوامي است كه در آنجا زندگي مي‬
‫كردند ‪ .‬اور ‪ ،‬اوروك‪ ،‬كيش‪ ،‬لگاش ‪ ،‬لرسا‪ ،‬و نيپور از جمله ي اين شهرها مي‬
‫باشند هر يك از اين شهرها به همراه روستاهاي اطراف خود به صورت مستقل‬
‫اداره مي شدند‪.‬‬

‫در مورد فرش پازيريك چه مي دانيد؟‬

‫اين فرش كه در يك گور در روسيه به دست آمده‪ ،‬يكي از قديمي ترين فرش‬
‫هاي جهان است‪ .‬كه شامل نقوش هندسي‪ ،‬گل‪ ،‬حيوانات افسانه هي‬
‫وانسانهاي سوار بر اسب وپياده است‪ .‬بنا به روايات مشهور ‪ ،‬اين فرشدر‬
‫دوره ي هخامنشيان در ايران بافته شده است‪.‬‬
‫در مورد آثار باستاني زير چه مي دانيد؟‬
‫كاخ كسر ي‪ :‬بقاياي تالر بزرگ عهد ساساني كه در محل تيسفون ( عراق‬
‫امروزي ) كه جزو كاخ سلطنتي بزرگ ‪ ،‬معروف به ايوان كسري بوده وجود‬
‫دارد ‪ .‬طول و عرض كاخ كسري را در حدود ‪ 365‬متر و حدود ‪ 275‬متر تخمين‬
‫زده اند ‪ .‬باني ايوان كسري شاپور اول ساساني بوده است و پس از وي‬
‫ظاهرا انوشيروان به ترميم آن اقدام كرده است ‪.‬‬
‫كاخ بستان ‪:‬‬
‫آثار معروفي از عهد ساسانيان است كه داراي طاقهاي منحني و نقوش‬
‫برجسته ي داخل و مجاور آنها كه در كوه طاق بستان احداث شده است مي‬
‫باشد كاخ بستان متصل به آبادي طاق بستان واقع در نيم كيلومتري شهر‬
‫كرمانشاه مكاني است كه در جلوي آن استخر و امارت كه به وسيله ي‬
‫عمادالدوله در سلطنت ناصرالدين شاه ساخته شده است وجود دارد ‪.‬‬
‫شهر سوخته ‪:‬‬
‫تپه هاي متعددي به مساحت دو كيلومتر نزديك جاده ي زاهدان به زابل بين‬
‫آبادي تاسوكي و دو راهي زاهدان به مشهداست ‪ .‬مشتمل بر آثار ابنيه ي‬
‫مدفون ‪ ،‬سفالهاي ما قبل تاريخ مي باشد طبق بررسي هاي به عمل آمده اين‬
‫شهر در سيستان در حدود پنج هزار سال قبل يكي از آبادترين مناطق‬
‫خاورميانه بود و معلوم نيست كه بر اثر چه حادثه اي سوخته و به صورت‬
‫ويرانه تبديل شده است مقدار زيادي قطعات شكسته ي سفال و اجناس‬
‫مختلف از قبيل حصير و شيشه و آثار ديگر از زندگي انسان باقي مانده است ‪.‬‬
‫تخت جمشيد‪:‬‬
‫در وادي مرودشت فارس كه رود كر از ميانش جاري است در وادي كوه‬
‫رحمت پشت به مشرق ‪ ،‬بركمر كوه چند كاخ امارت بزرگ بوده است و شهري‬
‫بود كه پارس نام داشته و يونانيان آن را پرسپوليس خوانده اند ‪ .‬اين امارت بر‬
‫طبق كتيبه هاي كه از داريوش و خشايارشاه باقي مانده هر كدام نام خاصي‬
‫داشته است آنچه پيشاپيش پله و دروازه هاي تخت جمشيد قرار دارد بارگاه‬
‫شاهنشاهي و جايگاه پذيرايي فرستادگان و اجازه دادن بهئ همه ي روئاياي‬
‫هخامنشيان بوده است كاخ هاي ديگري مثل آپادانا و قصر صد ستون در آن‬
‫وجود داشته است پس از داريوش نيز ساير شاهان هخامنشي چون خشايار‬
‫شاه ‪ ،‬و اردشير اول و اردشير دوم نيز در اين مكان براي خود كاخهاي ساختند‬
‫همه ساتله در اين مكان مراسم جشن نوروز برپا مي شد به همين دليل هنگام‬
‫ورود اسكندر كه حدود ‪ 150‬سال از تاريخ بناي نخستين كاخ تخت جمشيد مي‬
‫گذشت خزائن حيرت انگيزي در اين مكان گردآمده بود بعد از به آتش كشيدن‬
‫آن توسط اسكندر تخت جمشيد از رونق افتاد به طوري كه بعدها حتي ياد آن‬
‫هم از ميان رفت و بيشتر مردم نمي دانستند آنجا چه بوده است عده اي آنجا‬
‫را كاخ حضرت سليمان و عده اي كاخ جمشيد پادشاه افسانه اي مي دانستند ‪.‬‬
‫تا اينكه در چند قرن اخير پاي اروپاييان به ايران باز شد و ماجراي آتش سوزي‬
‫آنجا را مطالعه و از روي كتيبه هاي موجود در تخت جمشيد پي به وجود اين‬
‫مكان بردند ‪.‬‬
‫كتيبه ي بيستون‪:‬‬

‫محوطه تاريخي طاق بستان در دامنه كوهي به همين نام و در كنار چشمه اي در شمال‬
‫شرقي حاشيه كنوني شهر كرمانشاه واقع شده است دراين محوطه ‪ ،‬آثاري ازدوره‬
‫ساساني وجود دارد كه شامل سنگ نگاره اردشير دوم و دو ايوان سنگي بنام هاي ايوان‬
‫كوچك و بزرگ است ‪ .‬ايوان كوچك درسمت چپ سنگ نگاره ادشير دوم و ايوان بزرگ‬
‫در سمت راست ايوان كوچك قرار دارد ‪.‬ياحان مورخين و جغرافي نويسان دوره‬
‫اسلمي ضمن توصيف سنگ نگاره هاي طاق بستان ‪ ،‬از اين محوطه با نام هاي متفاوتي‬
‫ياد كرده اند ‪ ،‬بطوريكه ابن فقيه و ابن رسته اين مكان را شبديز » و ياقوت آن را «‬
‫قصرشيرين » ناميده است ‪ ،‬همچنين حمدالله مستوفي آنجا را طاق وسطام » عده اي‬
‫ديگر آن را « طاق بهستون » ‪ « ،‬طاق بيستون » و « تخت بستان ناميده اند ‪ .‬اهالي‬
‫محل نيز محوطه را با نام « طاق وسان » و « طاق بسان » مي شناسند زيرا « سان‬
‫» در لفظ محلي به معني سنگ است و به اين ترتيب « طاق وسان » يعني طاقي كه‬
‫در سنگ كنده شده است ‪ .‬امروزه نيز در اكثر محافل ايران شناسي از اين مكان با نام‬
‫طاق بستان » ياد مي شود‪.‬‬

‫در موردنقش برجسته و كتيبه داريوش يكم‪:‬‬
‫در اين صحنه ‪ ،‬داريوش پاي چپش را بر روي سينه گئومات مغ نهاده است ‪ .‬در‬
‫پشت سر دايوش « وينده فره نه » كمان دار و « گئوبروه » نيزه دار ايستاده‬
‫اند كه از جمله هفت تناني‌اند كه در براندازي گئومات شركت داشتند ‪ .‬در زير‬
‫پاي چپ داريوش گئومات مغ بر پشت خوابيده و به علمت التماس ‪ ،‬دست‬
‫هايش را بال برده است ‪ .‬پشت سر او نيز صف اسيران كه گردن هايشان با‬
‫طنابي به يكديگر و دست‌هايشان از پشت بسته است ‪ ،‬قرار دارد ‪ .‬در بالي‬
‫سر هر يك از اين اسيران و در زير تنه گئومات مغ و بر روي دامن اسير سوم‬
‫نام پادشاه شورشگر كه نقش او نيز آمده و جايي كه در آنجا شورش كرده ‪،‬‬
‫ذكر شده است ‪.‬‬

‫آيا در مورد آكروپوليس چيزي شنيده ايد؟‬
‫مجموعه تاریخی آكروپولیس (‪ )ACROPOLIS‬برای مردم یونان یك نماد ملی‬
‫است‪ .‬از نظر لغوی‪ ،‬شامل دو كلمه آكرون (‪ )AKRON‬به معنای بلندی و‬
‫پولیس (‪ )POLIS‬به مفهوم شهر بوده كه مجموعا ً به معنای بلندترین نقطه‬
‫شهر است‪ .‬آكروپوليس «روح آتن»به عنوان يك اثر تاريخى منحصربه فرد بر‬
‫بالى تپه اى در مركز آتن واقع شده است و از چند معبد و يك موزه تشكيل‬
‫شده است‪.‬آكروپوليس ابتدا مقر تشكيلت سلطنت و كاخ هاى اشراف بوده و‬
‫سپس به محل عبادت خداى آتنا تبديل شد‪ .‬هم اكنون در آكروپوليس آثار‬
‫تاريخى پروپيليا‪ ،‬معبد آپتروس نايك (خداى پيروزى) كه به سبك معمارى‬
‫‪ DORIC‬است وجود دارد‪ .‬سازندگان اين معبد ايكفينوس و كاليكراتيس نام‬
‫دارند‪ .‬هم اكنون در آكروپوليس آثار تاريخى پروپيليا‪ ،‬معبد آپتروس نايك (خداى‬
‫پيروزى) كه به سبك معمارى ‪ DORIC‬است وجود دارد‪.‬‬
‫در مورد گشتاپو چه مي دانيد؟‬
‫هيتلر براي سركوب دشمنان و مخالفان خود يك سازمان پليس مخفي به نام‬
‫« گشتاپو» ايجاد نمود ‪ .‬به مامورين مسلح اين سازمان صف محافظين « گارد‬
‫محافظ» يا « اس‪-‬اس» مي گفتند‪ .‬گشتاپو در زمان خود مخوفترين سازمان‬
‫پليسي و امنيتي دنيا بود ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد تلفظ كلمه ي ( ( خدا ) ) در زبان هاي مختلف چيست؟‬

‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬
‫به‬

‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬
‫زبان‬

‫فارسي‬
‫فرانسه‬
‫لتين‬
‫آشوري‬
‫هلندي‬
‫سانسكريت‬
‫مصر قديم‬
‫سرياني‬
‫آلماني‬
‫عربي‬
‫عبري‬
‫يوناني‬
‫دانماركي‬
‫اسپانيايي‬
‫اينكا‬
‫كلداني‬

‫ايزد‬
‫دي يو‬
‫رئوس‬
‫آرات‬
‫اگور‬
‫ديوا‬
‫آتون‬
‫ايلو‬
‫گوت ( به تشديد « ت » )‬
‫الله‬
‫يهوه‬
‫تئوس‬
‫گوره‬
‫دي يوس‬
‫يايا‬
‫نابو‬

‫آيا در مورد جنگ هاي معروف ايران چيزي مي دانيد ؟‬
‫جنگ بابل ‪ :‬جنگ بابل در سال ‪ 539‬ق‪.‬م صورت گرفت‪ .‬كه بين كورش كبير‬
‫وبابلي ها صورت گرفت ‪.‬در اين جنگ كورش پيروز شد و همه ي يهوديان در‬
‫بند را آزادنمود وبا اسيران ومغلوب شدگان با محبت رفتار كرد ‪.‬اين جنگ يكي‬
‫از جنگ هاي معروف تاريخ ايران باستان بوده كه جلوي ستم هاي بابليان را بر‬
‫ايران گرفته است‪.‬‬
‫جنگ ترموپيل ‪ :‬اين جنگ در سال ‪ 483‬ق‪.‬م اتفاق افتاده است ‪ .‬در اين جنگ‬
‫يونانيان در اثر خيانتي كه به آنها شد از خشايار شاه شكست خوردند‪.‬‬
‫جنگ دريايي سالمين ‪ :‬اين جنگ در سال ‪ 481‬ق‪.‬م رخ داد‪ .‬نبردي بين‬
‫خشايار شاه ويونانيان بود كه خشايار شاه آنرا آغاز نمود وعاقبت هم مغلوب‬
‫شد‪.‬‬
‫جنگ اربل ‪ :‬اين جنگ در سال ‪ 331‬ق‪.‬م رخ داد‪ .‬در اين جنگ داريوش سوم‬
‫از اسكندر شكست خوردو نتيجه ي آنمنتهي به انقراض سلسله ي هخامنشي‬
‫شد‪.‬‬
‫جنگ قادسيه ‪ :‬اين جنگ كه شديد ترين جنگ بين ايرانيان ومسلمانان بود در‬
‫سال ‪ 636‬م در زمان حضرت عمر بن خطاب در گرفت‪ .‬در آن زمان يزد گرد‬
‫سوم پادشاه ساساني بر ايران حكومت مي كرد‪ .‬رستم فرخزاد از ايران وسعد‬
‫وقاص از مسلمين سر كردگي سپاهيان را بر عهده داشتند‪.‬كه با كشته شدن‬
‫رستم فرخزاد سپاه ايران شكست خورد ‪.‬‬

‫از جنگ حران چه مي دانيد؟ اين نبرد در سال ‪ 53‬ق‪.‬م بين كراسوس‬
‫سردار رومي و ارد اول ( اشك سيزده پادشاه اشكاني ) در منطقه ي حران در‬

‫گرفت‪ .‬ومنجر به شكست روميان شد و سر كراسوس توسط سورنا فرمانده‬
‫ي اشكانيان جلوي پادشاه ( ارد) انداخته شد‪.‬‬
‫آيا از جنگ جهاني اول چيزي شنيده ايد؟ خلصه وقايع مهم جنگ جهاني‬
‫اول كه در سال ‪ 1914‬آغاز شد به ترتيب زير است‪:‬‬
‫سال شروع و‬
‫خاتمه‬
‫روز ‪ 24‬ژانويه‬
‫روز ‪ 18‬فوريه‬
‫روز ‪ 22‬آوريل‬
‫روز ‪ 4‬مه‬
‫روز ‪ 7‬مه‬
‫روز ‪ 15‬اكتبر‬

‫‪ 1914‬م تا ‪ 1918‬م‬
‫پيروزي نيروي دريايي انگليس در درياي شمال‬
‫محاصره ي دريايي بريتانيا توسط زير دريايي هاي آلمان‬
‫نبرد ايپر براي اولين بار در اين نبرد گاز سمي به كار برده‬
‫شد ‪.‬‬
‫كنارگيري ايتاليا از پيمان مثلث‬
‫كشتي لوز يتانيا به وسيله ي زير دريايي هاي آلمان غرق‬
‫شد‪ .‬در اين واقعه ‪ 1198‬نفر كشته شدند كه ‪ 124‬نفر از آنها‬
‫آمريكايي بودند‪.‬‬
‫نيروهاي متحدين وارد سالونيك شدند‪.‬‬

‫آيا از جنگ جهاني دوم چيزي شنيده ايد؟‬
‫جنگ جهانی دوم يکی از بزرگترين و پرهزينه ترين جنگ های مسلحانه در جهان‬
‫می باشد‪ ،‬اکثر ملت های جهان درگير جنگ بودند آلمان در اول سپتامبر ‪١۹۳۹‬‬
‫به لهستان حمله کرد؛ بدستور هيتلر نيروهاي آموزش ديده آلمان نازي به‬
‫مرزهاي كشور لهستان حمله كردند‪ .‬بدين ترتيب جنگ جهاني دوم آغازشد‪.‬‬
‫كشورهاي درگيرجنگ جهاني دوم دو گروه بودند‪ .‬انگلستان‪ ،‬امريكا‪ ،‬فرانسه‪،‬‬
‫چين‪ ،‬شوروي و برخي ازكشورهاي كوچك به نام متفقين شناخته مي شدند و‬
‫درگروه مقابل آنان آلمان‪ ،‬ايتاليا و ژاپن با نام متحدين يا دول محور حضور‬
‫داشتند‪ .‬جنگ جهاني دوم در اروپا درهشتم می ‪ ١۹٤٥‬ميلدي با برجاي گذاشتن‬
‫‪ ٦٠‬ميليون كشته و خرابي هاي فراوان خاتمه يافت‪ .‬اين جنگ جهاني به‬
‫شكست آلمان و تقسيم آن به دوبخش شرقي و غربي منجر شد‪ .‬اما در آسيا و‬
‫اقيانوس آرام تا بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی و بعد از آن تسليم ژاپن در‬
‫دوم سپتامبر‪ ١۹٤٥ ،‬ادامه داشت‪ .‬در اگوست ‪ ١۹٤٥‬بمباران اتمی هیروشیما و‬
‫ناکازاکی توسط امریکا شرم آورترین و کریه ترین و در عین حال مخوف ترین‬
‫چهره ی جنگ به ثبت تاریخ بشری رسید‪.‬‬

‫آيا مي دانيد هايي در مورد اقدامات كورش كبير ‪:‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كلمه شاهراه از راهي كه كورش بين سارد پايتخت كارون و‬
‫پاسارگاد احداث كرد گرفته شده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كورش بزرگ در شوروي سابق شهري ساخت به نام كورپوليس‬
‫كه خجند امروزي نام دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كورش بزرگ پس از فتح بابل به معبد مردوك رفت و براي اداي‬
‫احترام به بابلي ها به خداي آنان ستايش كرد و در همان معبد كه بيش از‬
‫‪ 1000‬متر بلندي داشت براي اثبات حسن نيت خود به آنان تاج گذاري كرد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين هنرستان فني و حرفه اي در ايران توسط كورش بزرگ در‬
‫شوش جهت تعليم فن و هنر ساخته شد‪.‬‬

‫آيا ميدانيد ‪ :‬ديوار چين با بهره گيري ازديواري كه كورش در شمال ايران در‬
‫سال ‪ 544‬قبل از ميلد ساخت ‪ ،‬ساخته شد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين سيستم استخدام دولتي به صورت لشگري و كشوري به‬
‫مدت ‪ 40‬سال خدمت و سپس بازنشستگي و گرفتن مستمري دائم را كورش‬
‫كبير در ايران پايه گذاري كرد‪.‬‬

‫آيا مي دانيد هايي در مورد اقدامات كمبوجيه ‪:‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كمبوجبه فرزند كورش بدليل كشته شدن ‪ 12‬ايراني در مصر و به‬
‫جاي عذر خواهي فرعون مصر از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخرپرداخته بود‬
‫و به همين دليل كمبوجيه با ‪250‬هزار سرباز ايراني در روز ‪ 42‬از آغاز بهار‬
‫‪ 525‬قبل از ميلد به مصرحمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و به دليل آمدن‬
‫قحطي در مصر مقداري بسيار زيادي غله واردمصر كرد ‪ .‬اكنون در مصر يك‬
‫نقاشي ديواري وجودداردكه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان مصرنشان‬
‫مي دهد و به هيچ وجه دين ايران را به آنان تحميل نكرد و بي احترامي به آنان‬
‫ننمود‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كمبوجيه فرزند كورش بزرگ يكي از سخت گير ترين پادشاهان‬
‫تاريخ ايران درراه اجراي عدالت و قانون بوده است ‪ .‬يك نمونه بارز آنكه‬
‫مورخين بارها از آن ياد كرده اند ريشه كن كردن رشوه گيري در دولت‬
‫شاهنشاهي او بود ‪ .‬وي شخصي را كه از مقامات دولتي ايران بود و خبر‬
‫رسيدازمردم رشوه گرفته است را پوست بدنش را كند آنرا پر از كاه كرد و در‬
‫دروازه اصلي شهرآويزان كرد و پسر همان شخص را به جاي پدر نشاند و به او‬
‫گفت كه هر زمان شيطان خواست كه تو را فريب دهد عاقبت رشوه گيري‬
‫پدرت را ببين و از اين كار دوري كن ‪.‬‬
‫آيا مي دانيد هايي در مورد اقدامات داريوش‪:‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه پا به قاره آمريكا گذاشتند ايراينان و ارتش‬
‫داريوش بوده است وكريستف كلب و واسكودوگاما بر اثر خواندن كتابهاي‬
‫ايراني كه در كتابخانه واتيكان بوده به فكر قاره پيمايي افتاده اند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ طرح تعلميات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به‬
‫صورت كامل رايگان بنيان گذاشت كه به موجب آن همه مردم مي بايست‬
‫خواندن و نوشتن بداند كه به همين مناسبت خط آرامي يا فنيقي را جايگذين‬
‫خط ميخي كرد كه بعدها خط پهلوي نام گرفت ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ در پايئز وزمستان ‪518‬طراحي كرد و با الهام‬
‫گرفتن از اهرام مصرنقشه آن را با كمك چندين تن از معماران مصري بروي‬
‫كاغد درآورد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ بعد از تصرف بابل ‪ 25‬هزار يهودي برده را كه در‬
‫آن شهر بر زيريوق بردگي شاه بابل بود آزاد كرد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش در سال دهم پادشاه خود شاه راي بزرگ كورش را به‬
‫اتمام رساند و جاده سراسري آسيا را احداث كرد كه از خراسان به مغرب‬
‫چين مي رفت كه بعدها جاده ابريشم نام گرفت ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين بار پرسپوليس به دستورداريوش بزرگ به صورت ماكت‬
‫ساخته شد تا ازبزرگترين كاخ آسيا شبيه سازي شده باشد كه فقط ماكت كاخ‬
‫پرسپوليس ‪ 3‬سال طول كشيد و كل ساخت كاخ ‪۶۵‬سال به طول انجاميد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ براي ساخت كاخ پرسپوليس كه نمايشگاه هنر آسيا‬

‫بوده ‪ 25‬هزاركارگر بهصورت ‪ 10‬ساعت در تابستان و ‪ 8‬ساعت در زمستان به‬
‫كار گماشته بود و به هر استادكار هر ‪ 5‬روزيكباريك سكه طل ( داريك ) مي‬
‫داده و به هر خانواده از كارگران به غير از مزد آنها روزانه ‪ 250‬گرم گوشت‬
‫همراه با روغن – كره – عسل و پنير مي داده است و هر ‪ 10‬روز يك بار‬
‫استراحت داشتند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ در هر سال براي ساخت كاخ به كارگران بيش از‬
‫نيم ميليون طل‬
‫می داده است كه به گفته مورخان گران ترين كاخ دنيا محسوب مي شد ‪ .‬اين‬
‫در حالي است كه درهمان زمان در مصر كارگران به بيگاري مشغول بوده و‬
‫بدون پرداخت مزد با شلق كار مي كرده اند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬تقويم كنوني ( ماه ‪ 30‬روز ) به دستور داريوش پايه گذاري شد و‬
‫او هياتي رابراي اصلح تقويم ايران به رياست دانشمند بابلي “دني تون” بسيج‬
‫كرده بود ‪ .‬بر طبق تقويم جديدداريوش ‪ ،‬روز اول و پانزدهم ماه تعطيل بوده‬
‫و در طول سال داراي ‪ 5‬عيد مذهبي و ‪ 31‬روز تعطيلي رسمي ‪ ،‬كه يكي از‬
‫آنهانوروز و ديگري سوگ سياوش بوده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بزرگ پادگان و نظام وظيفه را در ايران پايه گذاري كرد و‬
‫به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزير بايد به خدمت‬
‫بروند و تعليمات نظامي ببينند تا بتوانند ازسرزمين پارس دفاع كنند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬كلمه تخت جمشيد واقعي نيست وتنها يك نام براي محفوظ ماندن‬
‫كاخهاي داريوش بزرگ است تا از دست ويرانگر سپاه اسلم به دوربماند ‪.‬‬
‫تخت جمشيد در لغت به معني محل تاجگذري و تخت شاهنشاهي جمشيد شاه‬
‫پيشدادي كه به مقام واليي« مهر ايزدي» رسيده بود و در نزد جهان آن روزگار‬
‫در ‪ 6000‬سال پيش ارزش و مقام بزرگي داشته است ‪ .‬به همين دليل كاخ‬
‫هاي داريوش بزرگ نام حقيقي اش شهر پارسه است و يوناني ها آن‬
‫راپرسپوليس ناميدند به معني پرس =( پارسه – پارس)‪( +‬پوليس )= شهر و‬
‫در كل به معني شهر پارسه ناميدند و تخت جمشيد تنها يك نام رويايي است كه‬
‫پس از وروداسلم به ايران روي آن گذاشته شد تا سپاه ويرانگراسلم آنرا‬
‫مورد هجوم قرار ندهد همانطوركه آرامگاه كورش بزرگ را ايرانيان تغيير نام‬
‫دادند ونام مقبره مادر سليمان را روي آن گذاشتند ‪.‬يا نمونه ديگرتخت سليمان‬
‫كه هيچ مفهوم تاريخي ندارد و دراصل آتشكده آذرگشنسب نام داشته و تنها‬
‫براي محفوظ ماندن اين مكانها از دست اعراب بدوي وشتر سوار مردم‬
‫باهوش ايران نام اين مكانهاي ارزشمند را تغييردادند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش کبيربا شور و مشورت تمام بزرگان ايالت هاي ايران كه‬
‫در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهي برگزيده شد و در بهار ‪ 520‬قبل از‬
‫ميلد تاج شاهنشاهي ايران رابر سر تهاد وبراي همين مناسبت ‪ 2‬نوع سكه‬
‫طرح دار با نام داريك ( طل ) و سيك( نقره )‬
‫رادر اختيار مردم قرار داد كه بعدها رايج ترين پولهاي جهان شد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش بعد از تصرف بابل ‪ 25‬هزار يهودي برده را كه‬
‫در آن شهر بر زير يوق بردگي شاه بابل بودند آزاد كرد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش براي اولين بار در ايران وزارت راه ‪ -‬وزارت‬
‫آب ‪ -‬سازمان املك ‪-‬سازمان اطلعات ‪ -‬سازمان پست و تلگراف (‬
‫چاپارخانه ) رابنيان نهاد‪.‬‬

‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين راه شوسه و زير سازي شده در جهان توسط داريوش‬
‫ساخته شد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش براي جلوگيري از قحطي آب در هندوستان كه جزوي از‬
‫امپراطوري ايران بوده سدي عظيم بروي رود سند بنا نهاد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬فيثاغورث كه به دليل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران‬
‫پناه آورده بود توسط داريوش كبير داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري‬
‫دائم شد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬درطول سلطنت داريوش كبير ‪ 242‬حكمران بر عليه او شورش‬
‫كرده بودند و او پادشاهي بوده كه با ‪ 242‬مورد شورش مقابله كرد و همه را‬
‫بر جاي خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ايران بسط داد ‪ .‬او در سال آخر‬
‫پادشاهي به اندازه ‪ 10‬ميليون ليره انگلستان ذخيره مالي درخزانه دولتي بر‬
‫جاي گذاشت ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬داريوش در سال ‪ 521‬قبل از ميلد فرمان داد ‪ :‬من عدالت را‬
‫دوست دارم ‪ ،‬از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بال به طبقات پايين اجتماع‬
‫خشنود نيستم ‪.‬‬
‫آیا می دانید‪ :‬که بزرگ ترین سنگ نوشته جهان‪ ،‬در شهرستان بیستون استان‬
‫کرمانشاه قرار دارد ونام آن کتیبه داریوش است که متعلق به دوران‬
‫هخامنشی است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد هايي ديگر‪:‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬عجايب هفتگانه تاريخی‪ :‬اهرام مصر ‪ ,‬باغهای معلق بابل ‪ ,‬مجسمه‬
‫زئوس ‪ ,‬معبد ديانا ‪ ,‬مجسمه آپولو ‪ ,‬آرامگاه ماسولوس ‪ ,‬فانوس درياي‬
‫اسکندريه است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که رودخانه گنگ براي هندوها بسيار مقدس است و هر سال مردم‬
‫زيادي براي پاک شدن و تطهير خود را در آن مي شويند ‪ ،‬در حالي که فاضلب‬
‫صد شهر و روستا و ميليونها تن مواد سمي و زايد کارخانه ها به طور مستقيم‬
‫وارد اين رودخانه مي شود‪.‬‬
‫آيا مي دانيد‪ :‬بزرگترين ارتش دنيا ‪ ،‬ارتش آزاديبخش چين با دو ميليون و‬
‫دويست هزار نفر نيرو مي باشد‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬چين براي محافظت از شهر باستاني ليه در استان مركزي هونان‪،‬‬
‫اين گنجينه فرهنگي را بار ديگر در زير خاك مدفون خواهد كرد‪ .‬نيروگاه آبي‬
‫وانيمپو در نزديكي آن كه از سال ‪ 2003‬شروع به ذخيره آب كرده باعث شده‬
‫تا آب زيرزميني تا ده متري زير اين شهر بال بيايد و لذا بر اساس برنامه‌اي از‬
‫سوي موسسه ي تحقيقاتي آثار فرهنگي چين‪ ،‬بخش عمده اين شهر كه پيش‬
‫از اين از زير زمين بيرون آورده شده بود دوباره در زير خاك دفن خواهد شد‪.‬‬
‫بيش از ‪ 36‬هزار تكه كاغذ از جنس بامبو كه رويدادهاي دوران جنگ ميان‬
‫استان‌ها در فاصله سال‌هاي ‪ 475‬تا ‪ 221‬پيش از ميلد چين را به ثبت رسانده‬
‫است‪ ،‬در شهر ليه چين كشف شده است‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬هر خال "شاه" در بازي ورق ‪ ،‬نشانه يكي از پادشاهان بزرگ تاريخ‬
‫است‪.‬‬
‫خال گشنيز ‪ :‬اسكندر كبير‬
‫خال پيك ‪ :‬شاه‌ديويد‬
‫خال دل ‪ :‬شارلماني‪...‬امپراتور فرانسه بزرگ‬
‫خال خشت ‪ :‬ژوليوس سزار‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين ارتش سواره در دنيا توسط سام ايراني اختراع شد با ‪115‬‬
‫سرباز ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که جنگ جهاني دوم خونين ترين جنگ بوده كه در آن حدودا" پنجاه‬
‫و شش ميليون نفر جان باختند‪.‬‬

‫آیا میدانيد‪ :‬ـ در مصـر باسـتان افراد روحانـي تمام موهاي بدن خود را مي‌کندنـد‬
‫حتي ابروها و موژه‌ها‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬آتن ثروتمندترین و بزرگترین ناحیه شهری یونان بود‪ .‬شهروندان این‬
‫شهر از یک دمکراسی ابتدایی (دولت مردمی) برخوردار بودند‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬موميايي توتان‌خامون كه در مقبره‌اي در شهر لوكسور در جنوب‬
‫مصر قرار دارد‪ ،‬براي مرمت و كشف علت مرگ به قاهره منتقل نمي‌شود‪.‬‬
‫ضاحي حواس‪ ،‬رئيس آثار باستاني مصر اعلم كرد كه به احترام مردم شهر‬
‫لوكسور و احساسات آن‌ها تصميم گرفته است موميايي در مقبره‌اش باقي‬
‫بماند‪ .‬مسئولن قصد داشتند با انجام آزمايش اشعه ايكس روي اين موميايي‬
‫هم ميزان نياز آن به مرمت را تعيين كنند و هم دليل مرگ اين فرعون را كه در‬
‫‪ 17‬سالگي پس از ‪ 9‬سال حكومت بر امپراتوري مصر جان باخته است‬
‫مشخص كنند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که اصلح صورت را اسکندر مقدوني مد کرد؟ بطوری که هرگز‬
‫اصلح نکرده به ميدان جنگ نمي رفت‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه آتش را در جهان كشف كردند ايرانيان بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه كشاورزي را جهت كاشت و برداشت كشف‬
‫كردند ايرانيان بودند‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬در هرم خئوپوس در مصركه ‪ 2600‬سال قبل از ميلد ساخته شده‬
‫است به اندازه اي سنگ بكار رفته كه مي توان با ‌ن ديواري اجري به ارتفاع‬
‫‪cm 50‬در دور دنيا ساخت‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬کوتاه‌ترين جنگ در تاريخ در سال ‪ 1896‬بين زانزيبار و انگلستان رخ‬
‫داد که ‪ 38‬دقيقه طول کشيد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬شير در بين فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف جايگاه خاصي را‬
‫به خود اختصاص داده است‪ .‬براي مثال در آيين اسلمي‌شير خوردن دو نوزاد‬
‫مختلف از يك مادر‪ ،‬بين آنها پيوند برادر‪/‬خواهر خواندگي ايجاد مي‌كند‪ .‬يا در‬
‫هندوستان هندوها گاو را حيوان مقدسي مي‌دانند‪ .‬بنابراين شير حاصله از اين‬
‫دامـ ـراـ ـنيزـ ـمقدسـ ـدانستهـ ـوـ ـهرـ ـهنديـ ـدرـ ـروزـ ـيكـ ـفنجانـ ـياـ ـيكـ ـليوانـ ـشير‬
‫مي‌آشامد‪ .‬به اين دليل هند بزرگترين كشور توليد كننده شير ( ‪ 80‬ميليون تن در‬
‫سال) و در عين حال بزرگترين مصرف كننده آن مي‌باشد‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬مجسمه‌ مهاتما گاندی به اندازه طبيعي به همراه عصاي معروفش‬
‫قرار است در موزه جديد حقوق بشر در ويني‌پگ نصب شود‪ .‬اين مجسمه‬
‫برونزي به وزن ‪ 500‬كيلوگرم كه توسط رام وانجي سوتار ساخته شده‪ ،‬توسط‬
‫دولت هند به كانادا اهدا شده و براي اولين بار در همين موزه هم به نمايش‬
‫گذاشته خواهد شد‪ .‬سخنگوي كميسيون عالي هند در كانادا مي گويد‪ :‬گاندي‬
‫تجلي تمامي ارزش‌هاي مربوط به حقوق بشر است و اختصاص دادن جايگاهي‬
‫به او در موزه ي حقوق بشر در كشوري چندفرهنگي و چندنژادي چون كانادا‬
‫براي ما افتخار بزرگي است‪.‬‬
‫آيـــا ميدانيـــد‪ :‬از ‪ ۱۹۵‬کشور جهان در ‪ ۱۱۷‬کشور جهان مجازات اعدام اجرانمي‬
‫شود‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬به دليل اينكه فلز كمياب بود‪ ،‬اسكارهایی كه در طی جنگ جهانی‬
‫دوم داده شد‪ ،‬از چوب ساخته شده بود‪.‬‬

‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه مس را كشف كرد ايرانيان بودند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه سکه را در جهان ضرب كردند ايرانيان بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است و پنج هزار سال قدمت دارد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که ديوار چين دو هزار و دويست سال پيش ساخته شده است که‬
‫طول آن به دو هزار و هفتصد و ده کيلومتر و ارتفاع آن بين پنج تا نه متر مي‬
‫باشد و پهنای آن به چهار و نيم متر مي رسد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که قدیمی ترین شهر شناخته شده در جهان اریحا است که حداقل‬
‫از ‪ 7800‬سال قبل از میلد وجود داشته است این شهر در کشور اردن کنونی‬
‫قرار دارد و غربی ها آن را جریکو می نامند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که قدیمی ترین پایتخت جهان شهر دمشق است که از دو هزار و‬
‫پانصد سال قبل از میلد به این طرف ‪ ،‬همواره مسکونی بوده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که شهر ممنوع واقع در پکن در کشور چین بزرگترین قصر‬
‫پادشاهی جهان است‬
‫این قصر شامل هفده قصر و پنج تالر می باشد‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که طولنی ترین دوران پادشاهی بر اساس مدارک تاریخی متعلق‬
‫به پادشاه مصر می باشد ‪.‬که تقریبا" دو هزار و سیصد سال پیش از میلد در‬
‫زمانی که نوزادی بیش نبود تاج گذاری کرد و سلطنت او نود و چهار سال به‬
‫طول انجامید‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که معنی لغت کانادا به زبان سرخ پوستی یعنی ‪ ،‬روستاى بزرگ‬
‫است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬طراح پرچم کنونی ایتالیا ‪ ،‬ناپلئون بناپارت فرانسوى بوده است‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬طبق گزارشات اخير يكي از مناره‌هاي تاج محل به طرز خطرناكي‬
‫كج شده است و گروهي از كارشناسان در حال تحقيق در اين مورد هستند كه‬
‫آيا خشك شدن رود يامونا كه در نزديكي اين مقبره قرن هفدهمي قرار دارد بر‬
‫پايه‌هاي آن اثر گذاشته است يا خير‪ .‬تاج محل كه ‪ 4‬مناره ظريف دارد به‬
‫دستور شاه‌جهان به ياد همسر دومش‪ ،‬ممتاز محل‪ ،‬كه به هنگام زايمان از دنيا‬
‫رفت ساخته شد‪ .‬يکي از کارشناسان معتقد است كه بستر رود يامونا بايد بار‬
‫ديگر پر شود تا مناره بيش از اين كج نشود‪ .‬انگليسي‌ها در سال ‪1940‬‬
‫تحقيقي انجام دادند كه نشان داد اين مناره در حدود ‪ 11‬سانتي‌متر كج شده‬
‫است‪ .‬بنا بر يك تحقيق ديگر در سال ‪ 1965‬كجي اين مناره تا ‪ 15‬سانتي‌متر‬
‫افزايش يافته بود‪ .‬با گذشت زمان به احتمال زياد خميدگي اين مناره افزايش‬
‫يافته و نياز به تصميم جدي دارد‪ .‬تاج محل روي سكويي بلند قرار گرفته و ‪4‬‬
‫مناره ‪ 13‬متري در ‪ 4‬گوشه آن باعث تعادل آن هستند‪ .‬اين مناره‌ها عمدا ً با‬
‫قدري خميدگي به بيرون ساخته شده‌اند تا در صورت وقوع زلزله روي خود‬
‫مقبره سقوط نكنند‪.‬‬
‫آیا میدانید‪ :‬که قدیمی ترین اثار شروع شهرنشینی و قدیم یترین اسکلت انسان‬
‫در فلت ایران ‪ ،‬در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه کشف شده است‬
‫‪(.‬مربوط به ‪ 12000‬سال پیش)‬
‫آیا می دانید ‪:‬که در شهرستان رامهرمز آتشی وجود دارد که همیشه روشن‬
‫است و هیچ محققی تا کنون منبع این آتش را کشف نکرده است‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬مردم استخر در استان فارس سالها با سپاه اسلم نبرد كردند ‪ .‬به‬
‫طوريكه عبدالله بن عامر فرمانده لشگر اسلم سوگند خورد چنانكه استخر‬
‫گشوده شود چنان از ايرانيان بكشم كه خونشان روان شود ! ( فارس نامه ابن‬
‫بلخي صفحه ‪)135‬‬

‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه ذوب فلزات را آغاز كردند ايرانيان بودند در‬
‫شهر سيلك در اطراف كاشان ‪.‬‬
‫آیا میدانيد‪ :‬نام قدیمی اصفهان ‪ ،‬جى – یهودیه بوده که بعدا" به اسپاهان تغییر‬
‫یافت اسپاهان به معنى مردم سپاهى است و چون مردم این منطقه جنگاور و‬
‫آماده رزم بوده اند به این نام خوانده شده است‪.‬‬
‫آیا می دانید‪ :‬که برای اولین بار کدام ایرانی موفق شد با هواپیما پرواز کند ؟او‬
‫کلنل محمد تقی خان پسیان است که در جنگ جهانی دوم بر ضد انگلیس در‬
‫جبهه المان جنگید ‪.‬و سرانجام چند سال بعد در خراسان شهید شد ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه كشتي يا زورق را ساختند به فرمان يكي از‬
‫پادشاهان زن ايراني بوده است ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در ‪ 7000‬سال پيش در‬
‫جنوب ايران ‪ ،‬ايرانيان بودند ‪.‬‬
‫آيا ميدانيد ‪ :‬اولين مردماني كه اسب را به جهان هديه كردند ايرانيان بودند‪.‬‬
‫آيا ميدانيد‪ :‬که تابلوي موناليزا گرانبهاترين اثر هنري است كه تاكنون دزديده‬
‫شده است اين تابلو در بيست و يک آگست سال هزارونصدويازده از موزه‬
‫لوور پاريس به سرقت رفت و در سال هزارونصدوسيزده در ايتاليا پيدا شد‪.‬‬
‫در مورد كانال سوئز چه مي دايد؟‬
‫نخستين بار در سال ‪ 609‬قبل از ميلد نكوس ( نخائو) فرزند پسامتيك فرعون‬
‫مصر‪ ،‬در‬
‫صد دبرآمد تا با حفر كانالي رود نيل و درياي سرخ را به يكديگر متصل كند اما‬
‫با وجود تحمل تلفات سنگين به اين امر توفيق نيافت‪ .‬در سال ‪ 516‬قبل از‬
‫ميلد داريوش هخامنشي همين اقدام تعقيب كرد و توانست در عرض دو سال‬
‫كانال سوئز را حفر كند‪ .‬؛ در نتيجه رود نيل به درياي سرخ متصل شد‪ .‬و امكان‬
‫رفت و آمد دريايي از طريق اين كانال فراهم گشت ‪ .‬قرن ها بعد‪ ،‬پس از‬
‫تسلط روميان در اين منطقه استفاده از كانال به تدريج متروك گرديد و آنهخا‬
‫كوششي براي بازگشايي آن انجام ندادند‪ .‬در اوايل قرن نوزدهم اروپاييان كه‬
‫به اهميت خاص اين كانال واقف بودند در صدد حفر آن برآمدند ‪ .‬لذا در سال‬
‫‪ 1854‬كنسول فرانسه به نام فردينان دولسپس ‪ ،‬كه مهندس حفار بود تصميم‬
‫گرفت كانال سوئز را ايجاد و ارتباط بين درياي مديترانه و درياي سرخ را‬
‫برفرار سازد‪ .‬او كار را شروع كرد ولي در نهايت آمريكاييان آنرا به پايان‬
‫رساندند‪.‬‬
‫از ماراتن چه مي دانيد؟‬
‫بر اساس يك داستان مشهور يكي از دوندگان در سال ‪ 490‬قبل از ميلد خبر‬
‫پيروزي اتني ها بر پارسيان در ماراتن را به شهر اتن رساند‪ .‬وي پس از‬
‫رساندن خبر از خستگي بر زمين افتاد و جان سپرد‪.‬امروزه به يادبود اين دونده‬
‫و دوي مرگ اور او در مسابقات دو و ميداني رشته اي به نام ماراتن برگزار‬
‫ميشود كه دوندگان مسافت ‪ 42‬كيلو متر را ميدوند‪.‬‬

‫در مورد ساطان سليم چه مي دانيد؟‬
‫ساطان سليم پادشاهي بيرحم وسنگ دل بود ولقب ياووز ( مهيب) داشت‪ .‬در‬
‫آغاز سلطنت خود دو برادرش را با ريسمان خفه كرد‪ .‬اوكه پيرو مذهب تسنن‬
‫بود به نام دفاع از تسنن و مقابله با تهديدات شيعيان ‪ ،‬به كشتار بي رحمانه ي‬

‫چهل هزار تن از شيعيان آناتولي پرداخت‪ .‬با اين وجود روحانيون درباري به او‬
‫لقب « عادل » داده شد ‪.‬‬

‫از كريم خان زند چه مي دانيد ؟‬
‫كريم خان در شمال فرزند ايناق خان از قبايل زند ( متوفي به سال ‪1193‬ه ق )‬
‫بود كه پس از مرگ نادر در اوج نا امني ايران به حكومت نواحي جنوبي آن‬
‫رسيد ‪ .‬و شيراز را پايتخت خود قرار داد ودر چندين جنگ بر عليمر دان خان‬
‫وآزاد خان و محمد حسن خان پيروز شد وبه استثناي خراسان بر بقيه ي نقاط‬
‫ايران حكومت كرد ‪ .‬وي مردي سليم النفس وعادل بود وخود را وكيل الرعايا‬
‫مي ناميد‪ .‬بازار وكيل ‪ ،‬مسجد وحمام وكيل شيراز از آثار اواست‪.‬‬

‫از ستار خان چه مي دانيد؟‬

‫او از مجاهدان بزرگ نهضت مشروطيت و ملقب به سردار ملي است وي از‬
‫اهالي تبريز بود كه در فتح پايتخت و استقرار مشروطيت سهم به سزاي‬
‫داشت‪ .‬برادر و برادر زاده ي وي را روس ها در تبريز به دار آويختند‪ .‬اين‬
‫مجاهد بزرگ در ‪ 28‬ذي الحجه ‪ 1332‬ه‪ .‬ق فوت كرد و در باغ طوطي حضرت‬
‫عبدالعظيم حسني مدفون گرديد‬

‫از جواهر لعل نهرو( ‪ 1964-1889‬ميلدي) چه مي دانيد؟‬
‫نهرو در هندوستان متولد شد و تحصيلت خود را در كمبريج انگلستان به پايان‬
‫رسانيد‪.‬وي در سال ‪ 1912‬به وكالت رسيد و در سال ‪ 1918‬ميلدي به عضويت‬
‫پارلمان هند درآمد و در سال ‪ 1919‬ميلدي به دبير كلي پارلمان نايل گرديد ‪ .‬او‬
‫در مقاومت هاي مردم هندوستان عليه استعمار انگليس دوش به دوش گاندي‬
‫به مبارزه پرداخت و مدت ها به جرم فعاليت هاي سياسي دستگير و زنداني‬
‫شد‪ .‬او از سال ‪ 1936‬تا ‪ 1954‬ميلدي مشاغل سياسي مهمي از جمله وزارت‬
‫دفاع هند را دارا بود و از سال ‪ 1956‬تا ‪ 1964‬نيز در پست هاي وزارت ماليه و‬
‫انرژي اتمي و امور خارجه ي هند فعاليت داشته است‪.‬‬
‫از شاتو بريان چه مي دانيد؟‬
‫فرانسوارنه دو شاتو بريان شاعر فرانسوي( ‪ 1848 – 1768‬م) در سن مالو‬
‫ديده به جهان گشود ‪ .‬خانواده اش سرشناس و ثروتمند بودند او پس از‬
‫تحصيلت مقدماتي به سال ‪ 1868‬به خدمت ارتش درآمد او در پايان زندگي‬
‫سفرهاي نيز به يونان ‪ ،‬قسطنطنيه ‪ ،‬فلسطين و اسپانيا كرد و در بازگشت به‬
‫فرانسه به مبارزه با ناپلئون پرداخت‪ .‬شهرت عمده ي شاتو بريان مديون‬
‫اشعار رومانتيك و نثر شاعرانه ي او است ‪ .‬او از پيشروان مكتب رومانتيسم‬
‫فرانسه به شمار مي رود‪ .‬شاهكار او ( رنه ) است‪ .‬از ديگر آثار او نبوغ‬
‫مسيحيت ‪ ،‬مناظرات پس از مرگ‪ ،‬عشق وعفت ‪ ،‬موهبت آتشين‪ ،‬مسيح ‪،‬‬
‫وسفر نامه است‪.‬‬
‫از كمال الملك چه مي دانيد؟‬
‫محمد غفاري معروف به كمال الملك از نقاشان به نام دوره ي معاصر است‪.‬‬
‫كه آثار زيباي بسياري دارد‪ .‬وي در سال ‪ 1264‬هجري قمري در كاشان متولد‬
‫شد وپس از گذراندن تحصيلت مقدماتي در آن شهر به تهران آمد ودر مدرسه‬
‫ي دار الفنون مشغول به تحصيل شد ‪ .‬وي در سال ‪ 1319‬هجري قمري مدرسه‬
‫ي‬
‫( صنايع مستظرفه ) را در تهران تاسيس كرد‪ .‬كمال الملك در روز يكشنبه ‪27‬‬
‫مرداد ماه سال ‪ 1319‬خورشيدي دو ساعت بعد الظهر بر اثر بيماري در نيشابور‬

‫زندگي را به درود گفت ودر كنار مقبره ي شيخ فريد الدين عطار نيشابوري‬
‫شاعر وعارف بزرگ قرن ششم و هفتم هجري به خاك سپرده شد‪.‬‬
‫از مير عماد چه مي دانيد؟‬
‫مير عماد حسني قزويني از خوشنويسان زمان شاه عباس بزرگ بود‪ .‬وي‬
‫شيوه اي در خط نستعليق پديد آورد كه مخصوص خود اوست‪ .‬از آثار او‬
‫قطعاتي در كتاب خانه ها وموزه ها باقي است‪.‬‬
‫در مورد چارلي چاپلين چه مي دانيد؟‬
‫چارلز اسپنسر چاپلين معروف به چارلي ‪ ،‬فيلم ساز و هنر پيشه ي بزرگ قرن‬
‫بيستم است‪ .‬وي در ‪ 16‬آوريل سال ‪ 1889‬در حومه ي لندن ديده به جهان‬
‫گشود‪ .‬پدر چاپلين در اثر افراط در خوردن الكل در سن ‪ 37‬سالگي درگذشت و‬
‫مادرش به علت فقر و تنگدستي چارلي ‪ 5‬ساله را به نوانخانه سپرد ‪ .‬چاپلين‬
‫در ‪ 7‬سالگي به خانه بازگشت‪ .‬به اين ترتيب دوران كودكي اين نابغه ي بزرگ با‬
‫سختي و محنت گذشت ‪ .‬نبوغ او تنها محدود به هنر پيشگي نبود بلكه در‬
‫موسيقي و كارگرداني هم داراي نبوغ بود ‪ .‬از سال ‪ 1947‬اتهامات سياسي توجه‬
‫مردم را نسبت به او بيشتر مي كند و بالخره در سپتامبر ‪ 1952‬حكم تبعيد‬
‫چارلي چاپلين از آمريكا صادر مي شود در همين سال چارلي پس از فروش‬
‫قسمت اعظم سهام يونايتد آرتيستز آمريكا را با همسرش( اونااونيل) ترك مي‬
‫گويد و از سال ‪ 1953‬ساكن كشور سوئيس مي شود‪ .‬چارلز چاپلين در اوج‬
‫شهرت و محبوبيت در سال ‪ 1977‬در گذشت ‪ .‬تعدادي از فيلم هاي كه وي در‬
‫آن نقش داشته است عبارتند از ‪ :‬روشنايي هاي شهر‪ ،‬ليم ليت‪ ،‬مسيو ورود‪،‬‬
‫ديكتاتور بزرگ ‪ ،‬عصر جديد‪ ،‬دوش فنگ ‪ ،‬جويندگان طل‪ ،‬خيابان آرام ‪ ،‬هجوم‬
‫طلو غيره‪.‬‬
‫در مورد دانته چه مي دانيد؟‬
‫دانته سياستمدار ‪ ،‬نويسنده و شاعر مشهور ايتاليايي در سال ‪ 1265‬ميلدي در‬
‫فلورانس متولد شد‪ .‬وي معاصر با خواجه حافظ شيرازي بود‪ .‬دانته در امور‬
‫سياسي خدمات زيادي به وطن خود انجام داد‪ .‬او در ساتل ‪ 1302‬ميلدي به‬
‫علت مخالفت با پاپ از فلورانس تبعيد شد و به پاريس رفت و ديگر به‬
‫فلورانس برنگشت‪ .‬وي در سال ‪ 1321‬ميلدي در شهر ( راون) درگذشت ‪.‬‬
‫دانته اغلب كتاب هايش را در آوارگي و تبعيد نوشته است ‪.‬‬

‫در مورد نوبل چه مي دانيد؟‬
‫آلفرد برنارد نوبل‪ ،‬شيميدان مشهور سوئدي يا مردي كه جايزه ي نوبل را‬
‫برقرار كرد ‪ ،‬مخترع ديناميت بود و علي رغم ثروت كلني كه داشت در طول‬
‫عمر خود همسري نگرفت و ‪ 31‬ميليون كرون ( در حدود ‪ 250‬ميليون تومان)‬
‫ثروت خود را وقف اشخاصي كرد كه منشا بزرگترين خدمت براي بشر بوده‬
‫اند‪ .‬هر ساله در كشور سوئد مراسمي برگزار مي شود كه درآن به افراد‬
‫مختلف در موضوعات مختلف جايزه ي نوبل اهدا مي شود‪ .‬تنها ايراني كه‬
‫موفق به دريافت جايزه ي نوبل شده خانم شيرين عبادي است كه مفتخر به‬
‫دريافت مهمترين جايزه ي نوبل كه نوبل صلح جهاني است گرديده است‪.‬‬
‫در مورد مرس چه مي دانيد؟‬
‫مرس يك نوع الفبا است ‪ .‬اين الفبا را كه اسموئيل مرس ‪ ،‬نقاش و فيزيكدان‬
‫آلماني در سال ‪ 1772 -1771‬براي سهولت مخابرات تلگراف اختراع نمود ‪ ،‬از‬
‫نقطه و خط تشكيل شده است در اين الفيا گاهي نقطه ها و خط ها مقدم يا‬

‫موخريا مكرر مي شوند ‪ .‬براي حروف ‪ 37‬علمت و براي اعداد و نقطه گذاري‬
‫‪ 26‬علمت گذاشته اند‪ .‬اموزه به وسيله ي تله تايپ با اين سيستم‪ ،‬خط و نقطه‬
‫ها از دستگاه فرستنده در دستگاه گيرنده نوشته شده و به صورت تلگراف در‬
‫مي آيند‪.‬‬
‫در مورد فيثاغورث چه مي دانيد؟‬
‫فيثاغورث ‪ ،‬سياح و دانشمند معروف‪ ،‬در ساموس در حدود ‪ 589‬قبل از ميلد‬
‫به دنيا آمد و از دوران جواني به تحصيل دانش پرداخت فيثاغورث در ‪30‬‬
‫سالگي به عربستان ‪ ،‬سوريه ‪ ،‬فينيقيه ‪ ،‬كلده و هند مسافرت كرد و پس از‬
‫بيست سال سياحت به ساموس مراجعت كرد و از آـنجا به كروتونا رفته‬
‫ومشغول تدريس گرديد‪ .‬فيثاغورث براي زندگي در دنيا ارزشي قايل نبود و مي‬
‫گفت ما همه افرادي هستيم كه به اين دنيا تبعيد شده ايم و بايد چون يك‬
‫تبعيدي ‪ ،‬ساده و بي پيرايه زندگي كنيم ‪ .‬فيثاغورث تصور مي كرد كه با پي‬
‫بردن به اسرار اعداد مي توان زبان عدد را كامل ياد گرفت و به اين وسيله‬
‫سرنوشت افراد را پيشگويي كرد ‪.‬فيثاغورث در سن ‪ 80‬سالگي در متاپونتون‬
‫واقع در جنوب ايتاليا درگذشت ‪ .‬افكار او تاثير عميقي در فلسفه ي بعدي‪ ،‬به‬
‫ويژه افلطون‪ ،‬نمود‪.‬‬
‫در مورد آمپر چه مي دانيد؟‬
‫آندره ماري آمپر ( ‪1836 -1775‬م ) فيزيكدان معروف فرانسوي و استاد‬
‫رياضيات پاريس بوده است‪ .‬او در كودكي اعدام پدرش را به چشم خود ديد و‬
‫اين امر در روحيه ي وي سخت اثر گذاشت ‪ .‬وي پس از مدت ها تجربه و‬
‫آزمايش ‪ ،‬رابطه اي بين الكتريسيته و مغناطيس را كشف كرد و كتب زيادي در‬
‫زمينه ي فيزيك به رشته ي تحرير درآورد‪ .‬تئوري نمودهاي الكتروديناميك از‬
‫رساله هاي معروف وي به شمار مي رود ‪ .‬تجربيات و تحقيقات آمپر در زمينه‬
‫ي الكتريسيته باعث گرديد كه واحد شدت جريان به نام اين دانشمند ناميده‬
‫شود ‪.‬‬
‫در مورد مترلينگ (‪1949 -1863‬م) چه مي دانيد؟‬
‫موريس مترلينگ ‪ ،‬نويسنده و انديشمند بلژيكي ‪ ،‬تحصيلت خود را در رشته ي‬
‫حقوق به پايان رسانيد ‪ ،‬ولي به زودي دست از وكالت كشيد و به ادبيات و‬
‫فلسفه و حشره شناسي پرداخت ‪ .‬موريس به فرانسه ‪ ،‬پرتغال و آمريكا سفر‬
‫كرد و با پخش كتاب هاي كه در زمينه شعر‪ ،‬نمايش نامه و حشره شناسي‬
‫نوشته بود به شهرت زيادي رسيد‪ .‬وي به سال ‪ 1911‬ميلدي جايزه ي ادبي‬
‫نوبل را دريافت داشت او عضويت در فرهنگستان فرانسه را به خاطر‬
‫دلبستگي به مليت خود نپذيرفت ‪ .‬برخي از نمايش نامه هايش عبارتند از ‪ :‬مونا‬
‫وانا‪ ،‬پرنده ي آبي و از كتاب هاي حشره شناسي اش مي توان به زندگي‬
‫موريانه و مورچه و زنبور عسل اشاره كرد‪ .‬مجموعه شعرهاي مترلينگ را مي‬
‫توان جزو آثار برجسته ي او به شمار آورد ‪ .‬او به شيوه ي سمبوليست ها شعر‬
‫مي سرود ‪ .‬وي در سال ‪ 1949‬ميلدي درگذشت‪.‬‬
‫از رولن ( ‪ 1944 -1866‬م ) چه مي دانيد؟‬
‫رومن رولن نويسنده ي شهير فرانسوي است كه در ( كلمي ) فرانسه متولد‬
‫شد ‪ .‬او در رشته ي تاريخ وادبيات ليسانس گرفت ‪ .‬بيشتر كار رولن بيو‬
‫گرافي نويسي بود ‪ .‬او در سال ‪ 1916‬ميلدي جايزه ي ادبي نوبل را گرفت‪ .‬وي‬
‫از طرفداران نهضت گاندي در استقلل هندوستان بود‪.‬معروف ترين اثر وي‬
‫ژان كريستف نام دارد ؛ ساير آثارش عبارتند از ‪ :‬بتهوون ‪ ،‬گاندي ‪ ،‬ميكل آنژ ‪،‬‬
‫تولستوي‪.‬‬

‫از ذوالنون چه مي دانيد؟‬
‫كلمه ي ذوالنون مركب از ( ذو ) به معني صاحب و مالك و ( نون) به معني‬
‫ماهي ‪ ،‬يعني‬
‫( صاحب ماهي ) يا همدم ماهي‪ ،‬لقب يونس پيامبر ( ع) از انبياي بني اسراييل‬
‫است كه او را صاحب الحوت نيز گفته اند‪ .‬در قرآن مجيد هم نام او ذكر شده‬
‫است‪ .‬گويند در نينوا بود با جمعي در كشتي نشسته بود و چون كشتي حركت‬
‫نكرد و دچار مشكل شد قرعه زدند كه يكي از مسافران را به دريا بياندازند و‬
‫قرعه به نام يونس درآمد و او را به دريا انداختند و به اراده ي خداوند ماهي‬
‫عظيمي اورا بلعيد و چند روز در شكم ماهي به سر برد تا اينكه باز هم به اراده‬
‫ي خداوند ماهي اورا از شكم خود به ساحل انداخت و يونس پيامبر ( ع) بار‬
‫ديگر به سوي قوم خود برگشت‪.‬‬
‫از حضرت نوح( ع) چه مي دانيد؟‬
‫نام حضرت نوح ( ع) ‪ 43‬بار در قرآن آمده و يك سوره نيز به نام او اختصاص‬
‫داده شده است‪ .‬او نخستين پيامبر اولوالعزم است كه داراي شريعت و كتاب‬
‫مستقل بوده و سلسله نسب او با ‪ 8‬يا ‪ 10‬واسطه به حضرت آدم ( ع) مي‬
‫رسد‪ .‬حضرت نوح ( ع) ‪ 1642‬سال بعد از هبوط حضرت آدم ( ع) از بهشت به‬
‫زمين چشم به جهان گشود و ‪ 950‬سال پيامبري كرد و مركز بعثت و دعوت او‬
‫در شامات ‪ ،‬فلسطين و عراق بوده است‪ .‬نام اصلي ايشان عبدالجبار بوده‬
‫است اما بر اثر گريه و نوحه ي فراوان از خوف خدا نوح خوانده شد از امام‬
‫صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند‪ :‬نوح ( ع) ‪ 2500‬سال عمر كرد كه ‪850‬‬
‫سال آن قبل از پيامبري و ‪ 950‬سال بعد از رسالت بود كه به دعوت مردم‬
‫اشتغال داشت و ‪ 200‬سال به دور از مردم به كار كشتي سازي پرداخت و پس‬
‫از ماجراي طوفان ‪ 500‬سال زندگي كرد ‪ .‬براتي در امان ماندن از طوفاني كه‬
‫خداوند براي عذاب قوم نوح فرستاده بود حضرت نوح ( ع) كشتي بسيار‬
‫بزرگي را به دستور خداوند ساخت سپس از تمام حيوانات يك جفت را در آن‬
‫قرار داد تا نسل آنها محفوظ بماند‪ .‬طوفان نوح طوفان بسيار عظيمي بود كه‬
‫تمام زمين را دئر بر گرفت در اين طوفان از آسمان به صورت سيل آسا باران‬
‫مي باريد و از زمين نيز آب به شدت مي جوشيد و تمام تپه ها‪ ،‬كوه هاو قلل‬
‫مرتفع به زير آب فرو رفت در اين طوفان تمام كساني كه از فرمان خداوند‬
‫سر پيچي كرده بودند غرق شدند ‪.‬‬

‫در مورد صليب شكسته چه مي دانيد؟‬
‫‌آ يا مي دانيد كه صلیب شکسته یکی از نشان های قوم آریایی است که هیتلر‬
‫بر عکس آنرا به عنوان نشان قوم نازی انتخاب کرد‪ ،‬قدیمی ترین اثری که از‬
‫این نشان در کاوش های باستان شناسی کشف شده ‪ ،‬در منطقه تل بگوم در‬
‫دو کیلومتری تخت جمشید بوده است که متعلق به ‪ 3600‬سال پیش از میلد‬
‫مسیح می باشد‪.‬تاریخ شناسانی که معتقند آریایی ها از مناطقی جنوبی روسیه‬
‫به ایران کوچ کرده اند ‪ ،‬تاریخ این کوچ را ‪ 2000‬سال پیش از میلد مسیح‬
‫عنوان کرده اند ‪ ،‬که این موضوع خود نشان دهنده غلط بودن این فرضیه می‬
‫باشد‪.‬در ازمنه پیش از تاریخ ستاره پرستی در میان مردمان خیلی رواج‬
‫داشته ‪ ،‬که پرستش خورشید تقریبا در تمامی اقوام دیده شده است ‪ ،‬ابتدا‬
‫مردمان خورشید را برروی ظروف خود نقش می کردند که به مرور زمان‬
‫تبدیل به صلیب پره دار و سپس تبدیل به صلیب شکسته شده است‪ ،‬بنابراین‬
‫می توان نتیجه گرفت که پیش از زرتشت و زمان های خیلی دور مردمان‬
‫ساکن ایران زمین خورشید را می پرستیدند که نشان آنرا به صورت صلیب‬
‫شکسته بر روی آثار خود نقش می کردند‪.‬نکته جالب اینجاست که این آرم تا‬
‫زمان هخامنشیان و حتی اعصار بعد نیز رواج داشته و به صورت امضاء توسط‬
‫استادکاران ایرانی مورد استفاده قرار می گرفته است‪ .‬نمونه آن هم در معبد‬

‫آناهیتا در کنگاور کرمانشاه ‪ ،‬آن قسمتی از معبد که مربوط به دوره‬
‫هخامنشیان می باشد ‪ ،‬به صورت امضاء وجود دارد‪.‬‬

‫از مسجد كبود چه مي دانيد؟‬
‫اين مسجد زيبا در تبريز قرار دارد ‪ .‬اين مسجد به دستور دختر جهان شاه آق‬
‫قو يو نلو ساخته شده است واز معماري هاي معتبر اسلمي است كه بناي آن‬
‫در سال ‪ 1265‬ه‪.‬ق تكميل گرديد‬

‫در مورد مسجد ايا صوفيه چه مي دانيد؟‬

‫اين مسجد بزرگ و زيبا در استانبول تركيه بنا شده است‪ .‬اين مسجد يكي از‬
‫ساخته هاي ژوستنين امپراطور روم شرقي بوده و قبل از فتح قسطنطنيه‬
‫كليسا بوده است زمانيكه مسلمانان آنجا را فتح كردند كليسا را به مسجد‬
‫تبديل كردند‪ .‬ستون هاي بسيار عظيمي كه داخل مسجد است اين بنا را از‬
‫مساجد ديگر تركيه متمايز ساخته است‪.‬‬

‫آيا مي دانيد عظيم ترين بناي چوبي جهان كدام است؟‬
‫عظيم ترين بناي چوبي جهان معبد بودايي هور يوحي در نارا است‪ .‬اين بنا يكي‬
‫از بزرگترين معبدهاي جهان است كه بوداييان به صورت راهب در آن تحصيل‬
‫مي كنند و مراسم هاي متعدد عبادت در آن انجام مي گيرد‪.‬‬

‫در مورد ورساي چه مي دانيد؟‬
‫كاخ ورساي از زيباترين كاخ هاي جهان به شمار مي رود‪ .‬اين كاخ كه توسط‬
‫لويي چهاردهم ساخته شده داراي حياط هايي است كه به وسيله ي پلكان هاي‬
‫به هم راه پيدا مي كنند‪ .‬براي ساختن اين كاخ ‪ 30000‬نفر به مدت ‪ 30‬سال‬
‫زحمت كشيدند بهاي تمام شده ي آن در آن زمان ( قرن ‪ )18‬پانصد ميليون‬
‫فرانك بوده است‪ .‬اين قصر اكنون به صورت موزه درآمده است‪ .‬اطاقي كه‬
‫انقلبيون لويي شانزدهم را از پنجره ي آن به پايين كشيدند هنوز به همان‬
‫صورت نگهداري مي شود‪.‬‬

‫آيا ميدانيد‪ :‬چرا کاخ سفید‪ ،‬سفید است؟‬
‫کاخ سفید‪ ،‬از روز نخست سفید نبوده یا همیشه کاخ سفیدنامیده نمی شده‬
‫است‪ .‬اما همیشه اقامتگاه رسمي رئیس جمهور آمریکا بوده است‪.‬این کاخ‪،‬‬
‫کهن ترین ساختمان متعلق به حکومت فدرال آمریکاست که سنگ بنایش در‬
‫روز ‪ 13‬اکتبر ‪ 1792‬گذاشته شد‪ .‬طراح این کاخ را یک معمار ایرلندی تبار به‬
‫نام جیمز هوبان بود که در معماری برای گزینش طرح خانه رئیس جمهوربرنده‬
‫شد‪.‬کاخ سفید در آغاز خانه رئیس جمهور‪ ،‬بنای رئیس جمهور و حتی قصر‬
‫رئیس جمهور نامیده می شد‪ .‬پس چطور شد که کاخ سفید نام گرفت؟ این‬
‫کاخ‪ ،‬در اصل از سنگ سیاه متمایل به خاکستری ساخته شده بود‪ .‬در جریان‬
‫جنگ سال ‪ 1812‬میلدی‪ ،‬سربازان بریتانیا به واشنگتن یورش آوردند و این کاخ‬
‫را ( در روز ‪ 24‬آوریل ‪ ) 1814‬به آتش کشیدند‪ .‬از آن همه‪ ،‬فقط دیوارهای کاخ‬
‫برجای ماند‪.‬با نظارت جیمز هوبان‪ ،‬کاخ نوسازی شد و تمام کارهایش در سال‬
‫‪ 1817‬میلدی به پایان رسید‪ .‬برای آنکه سیاهی های ناشی از آتش سوزی‬
‫پوشانده شود‪ ،‬کاخ را سفید کردند‪ .‬از آن روز به بعد‪ ،‬این بنا را کاخ سفید‬
‫نامیده اند‪ ،‬ولی فقط در سال ‪ 1902‬میلدی بود که تئودور روزولت‪ ،‬آن را نام‬
‫رسمی کاخ رئیس جمهور قرار داد‪.‬نکته جالب توجه اینجاست که بسیاری از‬
‫اطاقهای کاخ سفید را با نام رنگشان می شناسند‪ .‬اطاق آب‪ ،‬که بیضی شکل‬
‫است‪ ،‬اطاق پذیرایی رئیس جمهور و خانواده اش است‪ .‬اطاق سرخ با اشیایی‬
‫از دوران امپراتوری آراسته شده است‪ .‬اطاق سبز با اشیایی از دوران ریاست‬

‫جمهوری جان آدامز و توماس جفرسون تزئین شده است‪ .‬یک مهمانخانه گل‬
‫سرخ در طبقه بال وجود دارد که رئیس جمهور و خانواده اش در آن زندگی می‬
‫کنند‪.‬‬

‫در مورد شهر ممنوعه چه مي دانيد؟‬

‫اين شهر كه در تبت ( غرب چين) واقع شده است شهر ممنوع الورود (( لهاسا‬
‫)) نام دارد‪ .‬اين شهر حدود ‪ 3550‬متر از سطح دريا ارتفاع دارد و مركز مذهبي‬
‫بوداييان چين است‪ .‬در شهر لهاسا قصر زيباي به نام (( پوتال)) قرار دارد كه‬
‫در قرن هفدهم ميلدي ساخته شده است‪ .‬ورود افرادي به غير از بوداييان به‬
‫اين مكان ممنوع مي باشد‬

‫در مورد گورستان زير زميني روم چه ميدانيد؟‬
‫اين گور در فاصله ي كمي از شهر روم در محلي به نام آپيا واقع شده است و‬
‫به وسيله ي پله هاي مي توان به زير زمين محل گورستان وارد شد‪ .‬اين‬
‫گورستان زير زميني در ابعادي به طول و عرض ‪ 11‬كيلومتر ساخته شده و قبر‬
‫ها در ‪ 2‬الي ‪ 3‬طبقه روي هم در اين زير زمين مشاهده مي شوند كه بقاياي‬
‫اسكلت مردگان نيز به چشم مي خورد‬

‫در مورد قصر الحمرا چه مي دانيد؟‬
‫قصر الحمرا در اسپانيا قرار دارد و داراي ‪ 128‬ستون از مر مر سفيد است ‪.‬‬
‫براي ساختن اين قصر روزانه ‪10000‬نفر مشغول به كار بوده اند و هر روز‬
‫‪ 6000‬تخته سنگ تراشيده مي شد‪.‬سالن اين قصر با ‪ 128‬ستون كه تماما از مر‬
‫مر ساخته شده به روي زمين بنا شد و استوار گشت‪ .‬در اين قصر ديوارها و‬
‫سالن مقر خليفه با جواهرات گوناگون تزيين شده است‪ .‬الحمرا يكي از‬
‫بزرگترين نمونه هاي عصر معماري و حجاري اسلمي و از شاهكارهاي بشري و‬
‫زاده ي حبس مي باشد قابل ذكر است كه هنوز يك قرن از بناي آن نگذشته‬
‫بود كه قصر زيباي الحمرا در جنگ هاي صليبي از دست صاحبان اصلي و اوليه‬
‫ي آن بيرون آمده وتصرف شد‪.‬‬

‫در مورد قصر شامبور چه مي دانيد؟‬
‫قصر شامبور به طول ‪ 156‬متر و عرض ‪ 117‬متر در فرانسه واقع شده است‪.‬‬
‫اين قصر داراي ‪ 356‬عدد بخاري است‪ .‬ديواري كه دور قصر را احاطه كرده ‪32‬‬
‫متر است ‪ .‬اين قصر محصول جنگ هاي فرانسه و ايتاليا است ‪.‬‬

‫در مورد پمپئي چه مي دانيد؟‬

‫در نزديكي ناپل در ايتاليا ويرانه هايي به چشم مي خورد كه ويرانه هاي پمپئي‬
‫ناميده مي شود و آثاري از مجسمه هاي قديمي اين شهر كه بر اثر آتش فشان‬
‫وزوو ويران شده در آن وجود دارد‪.‬‬

‫در مورد مجسمه ي دختر دريايي ‪،‬جيزه ‪،‬آكروپليس چه مي دانيد؟‬
‫مجسمه ي دختر دريايي در اسلو قرار دارد و علمت كشور نروژ است‪.‬‬
‫جيزه نام مرتفع ترين اهرام مصر است كه ‪ 147‬متر ارتفاع دارد و در كشور‬
‫مصر قرار گرفته است‪.‬‬
‫آكروپليس نام يكي از تفرجگاه هاي بنام شهر آتن است كه در كشور يونان‬
‫قرار دارد‪.‬‬

‫در مورد هرم بزرگ كاستيلو چه مي دانيد؟‬

‫هرم بزرگ كاستيلو در مكزيك واقع شده و بام عريض آن شايد در پاره اي از‬
‫مراسم و تشريفات مورد استفاده واقع مي شده است‪ .‬نام ديگر اين هرم‬
‫چيچين – اتيز است و در شهري به همين نام بنا گرديده كه بر سراسر شهر‬
‫مسلط است‪.‬‬

‫در مورد عهد سنگي چه مي دانيد؟‬
‫مشهورترين بناي تاريخي مربوط به عهد حجر در دشت سا ليسبوري در‬
‫ويلتشاير انگلستان قرار گرفته و به طور مكرر مورد بازديد مردم قراتر مي‬
‫گيرد ‪ .‬اين بنا مشتمل بر ‪ 30‬قطعه سنگ است كه به طور مستقيم قرار گرفته‬
‫و چند سنگ سر در كه با قرار گرفتن به روي آنها به هم متصل مي شوند‪.‬‬
‫قطعه سنگ هاي كه در ساخت اين بنا به كار رفته اند داراي ‪ 5/5‬متر طول و ‪2‬‬
‫متر عرض بوده و وزن آنها تقريبا به ‪ 26‬تن مي رسد‪.‬‬

‫در مورد موزه ي لوور چه مي دانيد؟‬
‫اين موزه در سال ‪ 1793‬ميلدي در كشور فرانسه ( پاريس) تاسيس شده و‬
‫داراي آثار گرانبهاي تاريخي از دوره ي فنيقي ها ‪ ،‬آشوري ها‪ ،‬كلداني ها‪،‬‬
‫سومري ها و اقوام ديگر و مجسمه ها و تابلوهاي نقاشي نفيس و كتابخانه مي‬
‫باشد‪.‬‬

‫در مورد ناتو چه مي دانيد؟‬
‫اين كلمه مخفف جمله ي ‪ North Atlantic Treaty Organization‬يعني سازمان‬
‫نظامي آتلنتيك شمالي است كه به منظور محدود كردن توسعه ي كمونيسم‬
‫وگسترش سيطره ي نظامي آمريكا به وجود آمده است ‪.‬اين سازمان در ‪1949‬‬
‫ميلدي در واشنگتن تشكيل گرديده واعضاي آن عبارتند از ‪ :‬آمريكا‪ ،‬انگلستان ‪،‬‬
‫بلژيك ‪ ،‬هلند‪ ،‬لوكزامبورك ‪ ،‬كانادا‪ ،‬ايسلند‪ ،‬پرتغال‪ ،‬دانمارك‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬نروژ‪،‬‬
‫آلمان‪ ،‬تركيه ويونان ‪ .‬فرانسه تا سال ‪ 1966‬ميلدي عضو اين سازمان بود ودر‬
‫اين سال از عضويت اين نهاد سياسي‪ -‬نظامي كناره گيري كرد ‪.‬‬

‫از برج پيزا چه مي دانيد؟‬
‫برج پيزا در سال ‪ 1174‬ميلدي در شهر پيزا واقع در ساحل ايتاليا ساخته شد ‪.‬‬
‫يكي از مهندسان ايتاليايي برجي ساخت كه امروزه جزو ديدني ترين بناهاي‬
‫دنياست وسالنه ‪150000‬نفر توريست از آن ديدن مي كنند ‪.‬شگفتي اين برج‬
‫هفت طبقه اين است كه حدود ‪ 16‬فوت كج است وعلوه بر اين هر سال يك‬
‫چهارم اينچكج تر مي شود ‪ .‬مهندس سازنده ي اين برج بعد از ساختن چند‬
‫طبقه متوجه اين موضوع كه ناشي از سستي زمين است گرديدودر طبقات‬
‫بعدي كجي آنرا راست نمود ولي برج به كج شدن ادامه داد واز اين جهت‬
‫اكنون بر آنكه كج است خميده نيز مي باشد‪ .‬از مدت ها قبل براي جلوگيري از‬
‫كج شدن اين برج اقداماتي به عمل آمده است ‪ .‬قبل از جنگ جهاني دوم قريب‬
‫به ‪900‬تن سيمان وبتون در سوراخ هايي كه زير سمت فرو رفته برج حفر‬
‫شدتزريق گرديدتا مانع كج شدن برج شود وبه اين وسيله تا حد بسياري از كج‬
‫شدن آن جلوگيري شد ولي در اثر گلوله باراني كه در اواخر جنگ در اين ناحيه‬
‫شد امواج انفجار دوباره كج شدن برج را شدت بخشيد‪ .‬اخيرا اقدامات زيادي‬
‫براي جلو گيري از ادامه ي كج شدن اين برج انجام گرفته است تا برج در‬
‫حالت فعلي خود محفوظ بماند‪.‬‬
‫از پيمان كمپ ديويد چه مي دانيد؟‬
‫پيمان كمپ ديويد ‪ ،‬پيمان سه جانبه اي بود بين سه كشور اسراييل ‪ ،‬مصر‬
‫وآمريكا كه در محلي به همين نام در ايالت متحده ي آمريكا در سال ‪1979‬‬

‫بسته شد وبه موجب اين پيمان سه جانبه ‪ ،‬كشور مصر ‪ ،‬اسراييل را به‬
‫رسميت شناخت‪.‬‬
‫چرا عدد سیزده نحس است؟‬
‫تصور نحس بودن عدد ‪ 13‬یک تصور خرافی است‪ .‬خرافات انواع بسیار‬
‫گوناگون دارد و همگی به شکلی به اشیائ موجود در طبیعت‪ ،‬جادو‪ ،‬ارواح‪،‬‬
‫رنگ ها‪ ،‬حوادث و مانند اینها مربوط‬
‫می شوند‪.‬اما شاید هیچ پندار یا تصور خرافاتی به اندازه تصور نحس بودن‬
‫عدد ‪ 13‬در سراسر جهان اینچنین معتقدانی نداشته باشد‪ .‬مثل ً در غرب‪ ،‬هتل ها‬
‫طبقه سیزدهم ندارند‪ -‬پس ازطبقه دوازدهم طبقه چهاردهم می آید‪ .‬در میان‬
‫اطاقهای هتل ها اطاق شماره سیزده وجود ندارد‪ .‬بسیاری از مردم‪ ،‬هیچگاه‬
‫سیزده نفر را به شام یا ناهاردعوت نمی کنند‪.‬اما آنچه مایه شگفتی می شود‬
‫این است که دربارسرچشمه پیدایش تصور نحس بودن عدد ‪ ، 13‬هیچ گونه‬
‫توافق یا وحدت نظری وجود ندارد‪ .‬درهر جایی نظری متفاوت با جای دیگری‬
‫می دهند‪.‬بعضی هامی گویند از نخستین روزی که انسان باشمارش اعداد آشنا‬
‫شد‪ ،‬از عدد سیزده خوشش نمی آمد‪ .‬ده انگشتش را با دو پایش جمع می کرد‬
‫و به رقم دوازده می رسید‪ .‬ولی فراتر از آن‪ -‬یعنی سیزده – برایش ناشناخته و‬
‫وحشت زا بود‪.‬در محافل مذهبی مسیحیت‪ ،‬تصور خرافاتی نحس بودن عدد‬
‫سیزده را به ((آخرین شام)) حضرت مسیح ارتباط می دهند‪ -‬که در آن حضرت‬
‫مسیح و دوازده حواریو نش که بر روی هم سیزده نفر می شوند حضور داشته‬
‫اندنکته شگفت آور دیگری که درباره عدد ‪ 13‬می گویند آنست که این عدد در‬
‫نزد چینی ها و مصریان باستان مبارک و خجسته به شمار می رفته است‪.‬‬

‫در مورد فرمان خط شريف گلخانه چه مي دانيد؟‬
‫در ‪ 12‬آبان ‪ 1218‬سلطان عبدالمجید عثمانی منشور حقوقی به نام «فرمان‬
‫خط شریف گلخانه» صادر کرد که در برگیرنده مهمترین اصلحات اجتماعی و‬
‫شامل این موارد بود‪ :‬حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم‪ ،‬چگونگی وصول‬
‫مالیات‪ ،‬میزان سربازگیری به تناسب هر منطقه؛ این فرمان در میدانی به نام‬
‫گلخانه‪ ،‬در کنار قصر سلطنتی توپ قاپو‪ ،‬در اسلمبول‪ ،‬صادر شد‪.‬‬
‫دوران تنظيمات با فرمان معروف به «خط شريف گلخانه» آغاز شد و قدرت و‬
‫ستم تركان عثماني را تا حدي محدود كرد‪ .‬اين فرمان‪ ،‬در واقع‪ ،‬پايان حکومت‬
‫در حال انحطاط و فاسد عثماني را رقم زد‪ .‬اين فرمان سبب برابري رعايا در‬
‫كيش و نژاد و در برابر قانون شد و رسم «اجاره ماليات» را‪ ،‬كه در اختيار‬
‫بزرگان ترك و سرداران سپاه «يني چري» و سادات و اشراف كشورهاي عرب‬
‫بود‪ ،‬برانداخت‪ .‬در نتيجه‪ ،‬عصرجديدي در خاورميانه و جهان اسلم و عرب آغاز‬
‫شد‪«.‬خط همايون» در سال ‪ 1235‬و در دوران سلطان عبدالحميد صادر شد و‬
‫گام ديگري در راه گسترش تنظيمات بود‪.‬‬

‫در مورد كريستف كلمب چه مي دانيد؟‬
‫همه مي دانند كه كريستف كلمب به قصد يافتن راهي جديد به سوي‬
‫خاور دور ‪ ،‬به جاي آن كه به طرف شرق حركت كند به سوي غرب‬
‫بادبان كشيد و به جاي آن كه به خاور دور برسد‪ ،‬به دنيايي جديد يعني‬
‫آمريكا رسيد‪ .‬اين اكتشاف حقيقتا ً تصادفي و حتي از جهاتي پر فايده‬

‫بود‪.‬در سرگذشت كلمب عناصر تصادفي متعددي وجود دارد كه به‬
‫اندازه ي سفر مشهورش شناخته شده نيستند‪ .‬كريستف كلمب در‬
‫حدود ‪ 1446‬در جنوا به دنيا آمد‪ .‬در پاويا به تحصيل در رياضيات و علوم‬
‫طبيعي ‪ ،‬از جمله اخترشناسي دريايي پرداخت‪ .‬طبق زندگينامه اي كه‬
‫پسرش فرناندو نوشته است‪ ،‬كلمب براي نخستين بار در حدود ‪15‬‬
‫سالگي به دريا رفت و احتمال ً از انگلستان‪ ،‬ايرلند‪ ،‬ايسلند و نيز يونان‪،‬‬
‫پرتغال و اسپانيا ديدن كرد‪ .‬در پرتغال با دختر يكي از ناخداياني كه در‬
‫ي‬
‫ي دريانورد بود آشنا شد و با او ازدواج كرد‪ .‬هنر ِ‬
‫خدمت شاهزاده هِنـر ِ‬
‫دريانورد نخستين كسي بود كه در غرب اروپا و افريقا در اقيانوس‬
‫اطلس به كاوش پرداخت‪ .‬كلمب با مطالعه ي نقشه هاي پدرزنش و‬
‫دريانوردان ديگر وسوسه شد تا با حركت به سوي غرب راه جديدي‬
‫براي دستيابي به ثروتهاي خاور دور بيابد‪ .‬به عقيده ي يكي از‬
‫كاوشگران معاصر به نام تورهيردال‪ ،‬كلمب از نامه هايي كه كشيشان‬
‫اسكانديناوي ساكن گروئنلند ‪ ،‬چهار قرن پيش از آن به واتيكان نوشته‬
‫بودند اطلع داشت‪.‬ظاهرا ً در اين نامه ها كشيشان از سرزمينهايي كه‬
‫به هنگام سفر به سوي غرب ديده مي شدند چيزهايي نوشته‬
‫بودند‪.‬كلمب مي دانست كه براي انجام سفر اكتشافي بلند پروازانه اش‬
‫احتياج به حمايت دستگاه سلطنت دارد‪ .‬وي با پشتكار كوشيد اين‬
‫حمايت را از پادشاهان حاكم در پرتغال‪ ،‬اسپانيا‪ ،‬فرانسه و انگلستان‬
‫بگيرد‪ .‬هنري هفتم‪ ،‬پادشاه انگلستان‪ ،‬تقاضاهاي او را رد كرد‪ ،‬اما ايزابل‬
‫و فرديناند‪ ،‬ملكه و پادشاه اسپانيا‪ ،‬او را از خود نراندند‪ .‬در نتيجه بخش‬
‫عمده اي از دنياي جديد به اسپانيايي ها رسيد‪ ،‬نه انگليسي ها‪.‬عنصر‬
‫تصادفي ديگري كه در كشف دنياي جديد به دست كلمب وجود داشت‪.‬‬
‫ارزيابي نادرستي بود كه از ابعاد كره ي زمين كرد‪ .‬گرچه او به درستي‬
‫بر اين باور بود كه زمين كروي است‪ ،‬اما اندازه ي آن را دست كم‬
‫گرفت‪ ،‬و تصور كرد قاره ي آسيا بزرگتر و به اسپانيا نزديكتر از آني‬
‫است كه واقعا ً هست‪ .‬او بر اساس بهترين كره ي جغرافيايي زمان خود‬
‫اندازه ي زمين را تخمين زد‪ .‬اما مارتين بهايم كه طراح اين كره بود‪ ،‬از‬
‫محيطي كه بطلميوس براي زمين فرض كرد و ‪ %25‬كمتر از مقدار‬
‫واقعي بود استفاده كرد (كره ي بهايم هنوز هم موجود است و در حال‬
‫حاضر در موزه اي در نورنبرگ آلمان نگهداري مي شود)‪ .‬كلمب پس از‬
‫حدود ‪ 5000‬كيلومتر مسافرت‪ ،‬تصور كرد به نحوي از ژاپن رد شده‬
‫است‪ ،‬و اگر چه ساحلي كه به آن رسيده بود در واقع هزاران كيلومتر‬
‫در سمت غرب قرار داشت‪ ،‬اما گمان كرد ساحل هند شرقي در جنوب‬

‫ژاپن است ( به همين دليل بوميان سرخپوست آنجا را «هندي» ناميد)‬
‫به هرحال كلمب گرچه كاوشگر شجاعي بود‪ ،‬اما آن قدر ذكاوت نداشت‬
‫كه اهميت اكتشافش را دريابد‪ .‬او در حالي از دنيا رفت كه تصور مي‬
‫كرد نواحي جديدي از خاور دور را كشف كرده است‪ ،‬نه قاره اي جديد‪.‬‬
‫به علوه كلمب آن طور كه اميدوار بود از اكتشافش سود نبرد‪ .‬گرچه‬
‫حاميان اسپانياي اش او را موقتا ً مورد تحسين و ستايش قرار دادند‪ ،‬اما‬
‫وقتي هدف دستيابي او و حاميانش به ثروت هاي خيره كننده ي خاور‬
‫دور به تحقق نپيوست‪ ،‬شهرتش دوام نياورد و با دلسردي از دنيا رفت‪.‬‬
‫او اميدوار بود راهي كوتاه به سوي خاور دور و ثروتهايش بيابد‪ ،‬اما‬
‫نتوانست از آنچه واقعا ً بدان دست يافته بود بهره اي ببرد‪.‬‬

‫در مورد اسكيمو ها چه مي دانيد؟‬
‫اسكيموها يك نوع ديگر از سرخپوستان آمريكاي شمالي هستند‪ .‬آنها خيلي‬
‫شبيه به مغولها مي باشند البته نه خيلي بيشتر از بعضي بومي هاي ديگر اهل‬
‫آمريكاي شمالي يا جنوبي‪ .‬مانند بقيه سرخ پوستان‪ ،‬اسكيموها هم از آسيا آمده‬
‫اند‪ .‬معروف است كه اولين اسكيموهائي كه از راه تنگهبرينگ و آلسكا‪ ،‬قدم در‬
‫آمريكا گذاشتند در ‪ 2000‬يا ‪ 3000‬سال پيش بوده است‪ .‬بعضي از اين‬
‫اسكيموها‪ ،‬بعدا ً از سواحل غربي آلسكا در طول سواحل جنوبي تا محل شهري‬
‫كه امروزه «انكورج» ناميده مي شود كوچ كردند‪ .‬بقيه هم به طرف شمال و‬
‫جزاير «الوسين» مهاجرت كرده اما قسمت اعظم آنها به طرف مشرق و‬
‫سواحل شمالي آلسكا و كانادا كوچ كردند‪.‬اولين اجتماع معروف اسكيموها و‬
‫اروپائي ها حدود هزار سال بعد از ميلد بوده است‪ .‬همان موقعي كه‪ ،‬نروژي‬
‫ها‪ ،‬آمريكا را كشف كرده بودند و به اسكيموها برخوردند‪ .‬كه احتمال ً اين‬
‫برخورد يا در «لبرادو» بوده است يا «نيوفوندلند» اسكيومها بعدا ً هم باز هم‬
‫در «گرينلند» به نروژي ها برخورده اند‪.‬در قرون دوازده و سيزده‪ ،‬تعداد بي‬
‫شماري ازدواج بين اسكيموها و اروپائي ها در «گرينلند» صورت پذيرفته است‪.‬‬
‫به طوري كه بسياري از اسكيموها امروزه به ظاهر اروپائي به نظر مي آيند‪.‬‬
‫بايد بدانيد كه اسكيموها به همان اندازه اروپائي ها از لحاظ قيافه ظاهري‪ ،‬بين‬
‫خودشان هم فرق دارند‪ .‬بعضي ها‪ ،‬شبيه اسكانديناوي ها بلوند يا آلماني به‬
‫نظر مي آيند و بقيه هم شبيه مردم گندمگون جنوب ايتاليا هستند‪.‬‬