P. 1
1.Borang Hakim Tilawah Mtq 2012

1.Borang Hakim Tilawah Mtq 2012

|Views: 33|Likes:
منشور بواسطةSiti Zaleha

More info:

Published by: Siti Zaleha on Apr 12, 2012
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

ر ًنٔناحغف غرْب ا رادت سٔلم ٕس ّ س ُلْهس ۲ سغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن ءا ٌ

دْٓت يضاَب ( 40 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 37 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 وْهح ًْٓيت ٌاد ٘يناس ٌْى .
 ٘يناس هٔم وْهح .
 ٌاد فورح ةفص .
 دٓدشت هٔم ٌاد ٌْى وْهح .
 وْهح ول ٌاد .
 لادبإ ٌاد ُلامإ ،٘تهس وْهح .
 ًٓءل غٓ دْٓت وْهح .
 ٌاد ٕلصأ دم وْهح .37 36 35 34 33 32
.1 ٘ٓاّر ًناىرْفنجم تفاد
اىرْفس ًغد .
.2 دم ردق ٖءاماجم تفاد .
.3 ًناىرْفنجم تفاد
تفت ًغد .
.4 ًغد لّأ ُجّ ارأَلم
تفت .
.5 ًتْبس اىرْفس ٌاد
ثتفص .

31 30 29 28 27 26
25 24 23 22 21 20
19 18 17 16 15 14
13 12 11 10 09 08
07 06 05 04 03 02
01

ِْيف ُنرم ُنرم غْتْفد َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٌءأْنٔتسٓأن تفادرت وج ٖربد أْنٔتسٓا ُنرم .ّٗلت ِدىر ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ٘ٓا ...... : ضغٍٔ ........

40

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْتر ًنٔناحغف غرْب ا رادت سٔلم ٕس ّ س ُلْهس ۲ تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن ءاسغبن ٌ


نرت يضاَب ( 25 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن ٘نرح ٌاد نرت - حتنرح ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 22 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 غرْهس بتعم غٓ ٖرصم برع نرت -
حغرْن 3 رٓرهت افيت نرت .
 رْتارت اراخس ًناىرْفسد نرت فأتس
غرْهس - حغرْن 4 رٓرهت افيت ٘نرح .
 لاد ًناىرْفسد نرت فأتس 3 تاكبط .
 ٌاد رْتارت ًغد اّابد نرت فأتس
ٕلاْخن مّدا رْفخرب مدٔت ،ٌْسْسرت
٘لصّ .
 ٖاض ٖءاثْفم حتنرح ٌاد نرت فأتس
غبمْس ّاتا تخاخ افيت ًىْلا ًتْبنلن .


22 21 20 19 18
.1 برع ُجل ٖءاثْفم غٓ ْضل
٘عطق ٌاد ۲ لٓرايم غٓ .
.2 ٘لصّ ٖءاثْفم ْضل غٓ
لٓرايم .
.3 ل ٖءاثْفم غٓ ْض
لٓرايم غٓ .
.4 ٖءاثْفم غٓ ْضل 4 تاكبط .
.5 دفرد ُٔبل ًهٓافماجم تفاد 3
اىرْفس ًغد ْضل .
17 16 15 14 13
12 11 10 09 08
07 06 05 04 03
02 01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٌءأْنٔتسٓأن تفادرت وج ٖربد أْنٔتسٓا ُنرم .
.3 غْتْفد ، ْضل ْتاس لضغٔترت 4 ُنرم .
.4 غرْهس - حغرْن 3 ْضل .


ّٗلت ِدىر ُلْهس
ٗرْس واى : .......... رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْت


25

رادت سٔلم ٕسار ًنٔناحغف غرْب ّ س ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن


يضاَب ةحاصف ( 20 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ٕنٔناحد غٓ ارانرف ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 17 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 ٌءاخاب لاد تمرخ .
 ًتْبس رخيل فورح ، ظفل ٌاد ا ٘ٓ .
 ضس ارأَلفرت ا ل دٓدشت ٌاد سٓراب .
 ُلاس فقو ٌاد .
 ا ًىْسْس ارأَلفرت ٘ٓ .
 دفرد ارأَلفرت سفنرب ٌءاخاب لادد ( ٖرْخيم سفن .)


17 16 15 14
.1 يم ٌءاخاب ْ غٓ برع ُجل تّر
تفت .
.2 ُٔلٔم لاد تفتن ءادتبا ٌاد
.3 ًناىرْفنٔم تفاد ا غجيف غٓ ٘ٓ
ْتاس لاد سفن .
13 12 11 10
09 08 07 06
05 04 03 02
01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 تمرخ مدٔت ٌءاخاب لاد .
.3 ًتْبس رخيل مدٔت ٌاد .
.4 سٓراب ارأَلم مدٔت .
.5 تفت ضاجيم مدٔت ٌاد .
.6 ٘ٓا ًىْسْس ارأَلم مدٔت .


ّٗلت ِدىر ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

20

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْتر ًنٔناحغف غرْب ا رادت سٔلم ٕس ّ س ُلْهس ۲ تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن ءاسغبن ٌ


اراْس يضاَب ( 15 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 13 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 2 ُنرم )
 اراْس ًَٔسبن .
 اراْس ًئخٔلن .
 اراْس تاكبط .
 اراْس اداى تفتن .
 ًسٔىانن / اراْس ًتْبنلن .
 ًغتيلن / اراْس ًجاتن .
 ًفرهن / ٔفارن ا ِدرب ٌ .
 اراْس تٔلاْن ًلّاغف .


13 12 11
.1 برع ُجلرب اراْس .
.2 اسٔلس غٓ تاكبط ٌءاىرْفنسن .
.3 فّدٍٔ اراْس / مرضرب .
.4 ٌاّدرنن ٖءاثْفم غٓ اراْس .
10 09 08
07 06 05
04 03 02
01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ؤتن تٔفسرت ،ِدىر اداى ؤتن هلضغت ،مرس ،ُخف اراْس ٕضغٔت .
.3 ٌارن ٌءاخاب لاد اراْس ٌاْضغض .
.4 ٌءاخاب ُغتد سْتْفرت .
.5 غْتْفد ،ًغجيفرب مرس 2 ُنرم .


ّٗلت ِدىر ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........
15

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْترادت سٔلم ٕسار ًنٔناحغف غرْب ّ س ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن


دْٓت يضاَب ( 40 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن لاسن تتاخ ً غْتْفد غٓ ُنرم ( 37 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 ًْٓيت ٌاد ٘يناس ٌْى وْهح .
 ٘يناس هٔم وْهح .
 ٌاد .
 دٓدشت هٔم ٌاد ٌْى وْهح .
 وْهح ول ٌاد .
 لادبإ ٌاد ُلامإ ،٘تهس وْهح .
 ًٓءل غٓ دْٓت وْهح .
 دم وْهح ا ٌاد ٕلص .
 ٘ٓاّر ٌءاخاب بطاشلا لٓرط .


37 36 35 34 33 32
.1 ٘ٓاّر ًناىرْفنجم تفاد
اىرْفس ًغد .
.2 دم ردق ٖءاماجم تفاد .
.3 ًناىرْفنجم تفاد
تفت ًغد .
.4 ًغد لّأ ُجّ ارأَلم
تفت .
.5 ًتْبس اىرْفس ٌاد
ثتفص .

31 30 29 28 27 26
25 24 23 22 21 20
19 18 17 16 15 14
13 12 11 10 09 08
07 06 05 04 03 02
01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٌءأْنٔتسٓأن تفادرت وج ٖربد أْنٔتسٓا ُنرم .


ّٗلت ُغيم ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْت


40


سّرادت سٔلم ٕسار ًنٔناحغف غرْب ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن


نرت يضاَب ( 25 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن ٘نرح ٌاد نرت - حتنرح ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 22 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 غرْهس بتعم غٓ ٖرصم برع نرت -
حغرْن 3 رٓرهت افيت نرت .
 رْتارت اراخس ًناىرْفسد نرت فأتس
غرْهس - حغرْن 4 رٓرهت افيت ٘نرح .
 لاد ًناىرْفسد نرت فأتس 3 تاكبط .
 ٌاد رْتارت ًغد اّابد نرت فأتس
ٕلاْخن مّدا رْفخرب مدٔت ،ٌْسْسرت

 ٖاض ٖءاثْفم حتنرح ٌاد نرت فأتس
غبمْس ّاتا تخاخ افيت ًىْلا ًتْبنلن .


22 21 20 19 18
.1 برع ُجل ٖءاثْفم غٓ ْضل
٘عطق ٌاد ۲ لٓرايم غٓ .
.2 ٖءاثْفم ْضل غٓ
لٓرايم .
.3 ٖءاثْفم غٓ ْضل
لٓرايم غٓ .
.4 ٖءاثْفم غٓ ْضل 4 تاكبط .
.5 جم تفاد دفرد ُٔبل ًهٓافن 3
اىرْفس ًغد ْضل .
17 16 15 14 13
12 11 10 09 08
07 06 05 04 03
02 01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٌءأْنٔتسٓأن تفادرت وج ٖربد أْنٔتسٓا ُنرم .
.3 غْتْفد ،ْضل ْتاس لضغٔترت 4 ُنرم .
.4 غرْهس - حغرْن 3 ْضل .
ّٗلت ُغيم ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

25

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى واى ن هٔناح اْت

سّرادت سٔلم ٕسار ًنٔناحغف غرْب ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن


يضاَب ( 20 ُنرم )


اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ناحد غٓ ارانرف ٔ ٕن ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 17 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 3 ُنرم )
 ٌءاخاب لاد تمرخ .
 ًتْبس رخيل فورح ، ظفل ٌاد ا ٘ٓ .
 دٓدشت ٌاد سٓراب لضس ارأَلفرت .
 ُلاس .
 ًىْسْس ارأَلفرت ا ٘ٓ .
 دفرد ارأَلفرت ٌءاخاب لادد ( ٖرْخيم .)


17 16 15 14
.1 غٓ برع ُجل تّريم ٌءاخاب
تفت .
.2 ُٔلٔم لاد تفتن ءادتبا ٌاد
.3 ًناىرْفنٔم تفاد ا غجيف غٓ ٘ٓ
ْتاس لاد .
13 12 11 10
09 08 07 06
05 04 03 02
01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٌءاخاب لاد تمرخ مدٔت .
.3 ًتْبس رخيل مدٔت
.4 سٓراب ارأَلم مدٔت .
.5 تفت ضاجيم مدٔت
.6 ًىْسْس ارأَلم مدٔت ا ٘ٓ .


…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْت

ّٗلت ُغيم ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

02

سّرادت سٔلم ٕسار ًنٔناحغف غرْب ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن


اراْس يضاَب ( 15 ُنرم )

اترسف ٌيلٔض رْبمْى : ...................... :
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف تفت ...................... :
ٕنٔناحد غٓ ارانرف ًلاسن تتاخ غْتْفد غٓ ُنرم ( 13 ُنرم ) أْنٔتسٓا ُنرم ( 2 ُنرم )
 اراْس ًَٔسبن .
 اراْس ًئخٔلن .
 اراْس تاكبط .
 اراْس اداى تفتن .
 ًسٔىانن / اراْس ًتْبنلن .
 لن ًغتى / اراْس ًجاتن .
 رهن ًف / ِدرب يفارن .
 اراْس تٔلاْن ًلّاغف .


13 12 11
.1 برع ُجلرب اراْس .
.2 اسٔلس غٓ تاكبط ٌءاىرْفنسن .
.3 فّدٍٔ اراْس / مرضرب .
.4 ٌاّدرنن ٖءاثْفم غٓ اراْس .
10 09 08
07 06 05
04 03 02
01

ِْيف ُنرم غْتْفد ُنرم َٕٔلّارفد ُنرم أْنٔتسٓا ُنرم ُلمْج ُنرم

يتاٍرف :
.1 غْتْفد ًلاسن ْتاس 1 ُنرم .
.2 ٕضغٔت ؤتن تٔفسرت ،ِدىر اداى ؤتن هلضغت ،مرس ،ُخف اراْس .
.3 ٌارن ٌءاخاب لاد اراْس ٌاْضغض .
.4 ٌءاخاب ُغتد سْتْفرت .
.5 غْتْفد ،ًغجيفرب مرس 2 ُنرم .


ّٗلت ُغيم ُلْهس
ٗرْس واى .......... : رْبمْى ا ٘ٓ ...... : ضغٍٔ ........

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح ًغات اديت ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….……………………………………..
هٔناح واى ن واى هٔناح اْت

15

ًنٔناحغف غرْب ًنْتاسد غٓ ت ّٗل ُلْهس ۲ ٌءاسغبن تهغٓرف أسٔلم ٌرجلف ًٓتينن
ب رجلف ٕضا ِدىر ُلْهس / ُغيم

ِدىر ُلْهس / ُغيم
تان اترسف ٖرْض : ٕنلل / ٌاْفمرف
ًغلٔب اترسف واى
دْٓت هٔناح نرت ميكاح ميكاح اراوس ميكاح
ُلمْج تارْف ًقّدّدن تتاخ
ميكاح 1 ميكاح 2 ميكاح 1 ميكاح 2 ميكاح 1 ميكاح 2 ميكاح 1 ميكاح 2

…………………………………….. ….…………………………………….. ...........................................................
ًغات اديت ُنرم تتاخيف 1 ًغات اديت ُنرم تتاخيف 2 ن ًغات اديت هٔناح اْت

…………………………………….. ….…………………………………….. …………………………………………...
واى واى واى

19

ًسْتْفن ّٗلت رجلف ٕضاب ٢ ِدىر ُلْهس / ٌءاسغبن تهغٓرف ُغيم

ضن ير / ِرٓءاد / هلوكس هكرم غهمف مان وقودودك

ًٍْج

ًٍْج بٓءاى

ضٔتن

تفت ضٔتن لوا يغهمد ي ه ................................................................. ........
يرد .................................................................................... ........
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف

ءاى ٓ ًٍْج ب لوا يغهمد ي ه ............. ................................................ ...........
يرد ............................................................................. ...............
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف

هيلوا يغهمد ويوج ................................. ............................ ..................
يرد .......................................................................... ..................
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف
ٕنلل
ٕنلل
20

ًسْتْفن ّٗلت رجلف ٕضاب ٢ ِدىر ُلْهس / ٌءاسغبن تهغٓرف ُغيم

ضن ير / ِرٓءاد / هلوكس هكرم غهمف مان وقودودك

ًٍْج

ًٍْج بٓءاى

ضٔتن

تفت ضٔتن لوا يغهمد ي ه ................................................................. ........
يرد .................................................................................... ........
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف

ءاى ٓ ًٍْج ب لوا يغهمد ي ه ............................................................. ...........
يرد ........... .................................................................. ...............
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف

هيلوا يغهمد ويوج ............................................................. ..................
يرد ........................ .................................................. ..................
هكرم تفادهم وغد ......................... سوتارف
ٌاْفمرف
ٌاْفمرف
21


لوا وكسوتوفد ي ميكاح اراف ه

1 .................................................

2 .................................................

3 .................................................

4 .................................................

5 .................................................

6 .................................................

7 .................................................

8 .................................................ميكاح هعاج يسورغف ميكاح اوتك

.............................. .................................
( ) ( )
مان وغات ادهت ىاد وغات ادهت ىاد مان

…‬ ‫......‬ ‫ىاو سْرٗ : ....‬ ‫ٓغ‬ ‫2..‬ ‫4..‬ ‫متفت : .سهْرغ-نْرغح 3 الضْ...……………………………………. مرنُ آستٔنْٔا دبرٖ جو تردافت نأٓستٔنْٔاءٌ..‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً سخارا تراتْر‬ ‫سهْرغ-نْرغح 4 حرن٘ تيفا تهرٓر.. الضْ ممفْثاءٖ ّصل٘‬ ‫ميارٓل.............. ساتْ نساهلً دفْتْغ 1 مرنُ.‬ ‫ستٔاف ترمن دباّا دغً تراتْر داٌ‬ ‫ترسْسٌْ، تٔدم برمخفْر ادّم نخْالٕ‬ ‫.. الضْ ٓغ ممفْثاءٖ 4 طبكات.‬ ‫3......‬ ‫5...…………………………………….‬ ‫2..‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا (3 مرنُ)‬ ‫مرنُ ٓغ دفْتْغ (22 مرنُ)‬ ‫خاتنت نساهلً‬ ‫ترمن داٌ حرن٘-حرنتح‬ ‫81‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫80‬ ‫90‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫30‬ ‫40‬ ‫50‬ ‫60‬ ‫70‬ ‫10‬ ‫20‬ ‫ترمن عرب مصرٖ ٓغ معترب سهْرغ-‬ ‫نْرغح 3 ترمن تيفا تهرٓر.…‬ ‫مرنُ آستٔنْٔا‬ ‫تيدا تاغً حانٔه‬ ‫مرنُ دفراّلَٕٔ‬ ‫مرنُ دفْتْغ‬ ‫52‬ ‫مرنُ فيِْ‬ ‫فرٍاتني :‬ ‫...‬ ‫ستٔاف ترمن دمسفْرىانً دامل 3 طبكات.‬ ‫4....‬ ‫3.. الضْ ٓغ ممفْثاءٖ‬ ‫ٓغ ميارٓل..‬ ‫ىْمبْر ضٔلريٌ فسرتا :‬ ‫ناتضْرٖ فسرتا : لالنٕ / فرمفْاٌ‬ ‫فرنارا ٓغ دحانٔنٕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫جْملُ مرنُ‬ ‫.……………………………………‬ ‫تيدا تاغً نتْا حانٔه‬ ‫.... ىْمبْر آ٘ : ....‬ .....‬ ‫: ... الضْ ٓغ ممفْثاءٖ هلجُ عرب‬ ‫داٌ قطع٘۲ ٓغ ميارٓل..ٍٔغض .……………………………………‬ ‫ىاو نتْا حانٔه‬ ‫ىاو حانٔه‬ ‫1.....‫سهْلُ۲ ننيرتًٓ فالجرٌ ملٔسٔا فرٓغهت نبغساءٌ‬ ‫سهْلُ رىدِ‬ ‫بْرغ فغحانٔنً رامسٕ جملٔس تدارّس‬ ‫بَاضني ترمن ( 52 مرنُ )‬ ‫تالّٗ‬ ‫1... دافت مجامفآهً لبُٔ درفد 3‬ ‫الضْ دغً مسفْرىا..‬ ‫ّصل٘‬ ‫ستٔاف ترمن داٌ حرنتح ممفْثاءٖ ضاٖ‬ ‫نلنبْتً الْىً تيفا خاخت اتاّ سْمبغ... ترتٔغضل ساتْ الضْ ، دفْتْغ 4 مرنُ...

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->