You are on page 1of 3

AKUAN PENYERAHAN TUGAS PEGAWAI YANG BERTUKAR

Seperti yang dikehendaki oleh araha JPA 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 JULAI 1985 maka inilah disediakan Akuan Penyerahanb Tugas Pegawai yang Bertukar kepada Ketua Jabatannya.

1.

Butir-butir Pegawai: 1.1 Nama Pegawai 1.2 No Kad Pengenalan 1.3 Jawatan 1.4 Alamat Kediaman AZLIDA BT ABD MAJID 630108-02-5768 GURU PENOLONG KG SUNGAI BADAK 81300 GURUN KEDAH DARUL AMAN. 1.5 Tempoh Berkhidmat 1 JANUARI 1986 17 FEBRUARI 2012

1.6 Tempat Bertugas Yang Baru SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GURUN KEDAH 2. Senarai Tugas: 2.1 Guru matapelajaran Bahasa Inggeris 2.2 Penolong Setiausaha Unit Kokurikulum (bahagian biasiswa)

3.

Kerja-kerja yang belum selesai 3.1 Tiada

4.

Hartabenda jabatan yang diserahkan: 4.1 Laptop COMPAQ Hp no siri SMKSL 04107(06)

5.

Dokumen-dokumen kewangan/wang yang diserahkan 5.1 Tiada

6.

Persetujuan pegawai/jaminan pegawai (jika ada) 6.1 Tiada

7.

Hal-hal lain 7.1 Tiada

8.

Pengakuan, Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang dinyatakan dalam Nota Akuan Serah Tugas ini adalah benar.

(AZLIDA BT ABD MAJID)

TARIKH:

17 JANUARI 2012

(tandatangan Ketua Jabatan)

TARIKH :