P. 1
03 معجم مقاييسُ اللّغة لأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا الجُزْءُ الثالث

03 معجم مقاييسُ اللّغة لأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا الجُزْءُ الثالث

5.0

|Views: 472|Likes:
منشور بواسطةmsuki1982

More info:

Published by: msuki1982 on Dec 25, 2007
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

اّيِ رَ كز نب سِراف نب دمحأ نيسحلا يبل ةغّللا ُسيياقم مج·م

- ) 395 (
=لا.لا ´sز´ جلا
·=ب«¡ _يقح.ب
ن¡ُرا = دمحم م>´سلا دب=
·¿اّزلا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ´sاز -ل¡أ _ر·لا م>ك نم sاجام _اب) =
(ام¡ّل.ي ام¡ ني·لا sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اقلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اكلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ sازلا _اب) =
(¸.·ملا =رحلا¡ ن¡.لا¡ sازلا _اب) =
(¸.·ملا =رحلا¡ sا¡لا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ ¿ازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ iزم¡لا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميجلا¡ sازلا _اب) =
(ي.>.لا يف ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¸ادلا¡ sازلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ sازلا _اب) =
(sاز -ل¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·نيّسلا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف نيس -ل¡أ¡ _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا=لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اقلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اكلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ iزم¡لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا.لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ نيسلا _اب) =
( ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¸ادلا¡ نيسلا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ نيسلا _اب) =
(نيس -ل¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·ني=لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ني= -ل¡أ _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ دا«لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا=لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا=لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اقلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اكلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ iزم¡لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا.لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا.لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميجلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¸ادلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¸ا.لا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ ني=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sازلا¡ ني=لا _اب) =
( ام¡.ل.ي ام¡ نيسلا¡ ني=لا _اب) =
(ني= -ل¡أ¡ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·دا´«لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ¸اقي ¿.لا يف ا¡·م ام¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ دا«لا _اب) =
( ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اقلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اكلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ دا«لا _اب) =
( ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا.لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¸ادلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ 'دا«لا _اب) =
(دا« -ل¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·دا«لا _ا.ك
([_با=ملا¡) ==ا«ملا يف دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا=لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ =اكلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ داّ«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ داّ«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ دا«لا _اب) =
( ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميجلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ دا«لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sازلا¡ دا«لا _اب) =
(دا« -لّ¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·sا=لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيغلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ¡ا¡لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sايلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا.لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميجلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاحلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا>لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sازلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ نيسلا¡ sا=لا _اب) =
(sا= -لّ¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
·sا=لا _ا.ك
(( )_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ا¡·م ام¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ني·لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sاìلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ م>لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ميملا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ ن¡.لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sا¡لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ iزم¡لا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sابلا¡ sا=لا _اب) =
(ام¡.ل.ي ام¡ sارلا¡ sا=لا _اب) =
(sا= -ل¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
=ب«لا¡ _يقح.لا _جارم
·¿اّزلا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ´sاز -ل¡أ _ر·لا م>ك نم sاجام _اب) =
)طز( ّطُزو .ءيشب سيل ءاطلاو ءازلا [( 1 )] .ةدّلوم ٌةملك :
)عز( َءيشلا !" #َز" #َز :$ا%ي .ةك&'و (زاز)*ا +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو ءازلا
.2اك3&لا 4ل ز)5) ديدش :-عز#ز -&ي6و .2&ط7او 8 ز)*ا ا9: ;و* َعَز<#ز= )و
>يل= ?9@5لا $اA [( 2 )] :
B#َز" #َز CةَD?ل" مَ * Eدَم" &= )و FFF G$اَ'َملا HوI ُ$"بَ 'لا ?طَ&? JKا امك
)Lز( .ةَيM &N JE6لا :ةOزOزلا :0ولو%يو .ءيشب سيل 0يPلاو ءازلا
)Qز( ا9: ;BRيIز SيلّTلا ّQَ ز $ا%ي .ءيش $ك يI UةّRVJ +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو ءازلا
8$D $اA .او@#َ&" 6=/ :S*&يَ 6 يI @Sو%لا ّQزو .ا5Dوز +ل: @سو&َ1لا V!ّ I@ز 4Kمو .ع&6/
:WXاKY َن¡فِز ي - يَ لِ¦ ا¡لب ¡َ \ف) } [ !اIا.لا 94 ;ٌةIزIز ا5ل ةديدشلا Zي3&لا :ةIازNI[زلاو .]
Q=زI[زلا \ل9كو .ةّRVJ ]/ [( 3 )] ,QG زو .4ُل< /َ & ّQَ ز دA :@4@مN لV ' ?^اط 0مل 0ولو%يو .
.QيRJ 4K_F `4شي& &ا?PV . :&aاطلا
)Hز( V4%ي7ل \ل9ب يb م6 ;HاAEزلا \ل9 0م .(Hُيا7) +ل# $دي -$./ Qا%لاو ءازلا
.ع&اوشلا 0#
G$َبG A "0Vم cل6ي 0/ :دلDلا يI HيAز)لاو .ّH3زلا 4Kمو .@4?J&I @&aاطلا ّHَز : \ل9 0مو
HK@ 1لا[ [( 4 )] .]
)$ز( ا*د1ب Uءاز $ك يI \ل9كو ;Q=#ا7ملا يI dسا%Kم د&8 طم $./ Seلاو ءازلا
.fg=زو heيلَ ز 4Kاكم 0# ّ$ز :$و%) .$._ا ا9* 2يD# 0م ا9*و .يYeYلا يI -Sg
0_ `iطJلا :ةّل[ زلاو .4)ّ A&Gل M0ا6bللا M &" 5? T 0# 8$Mزَ ي 4K_ `2N9َ1لا :$gEزلا ءاملاو
.hgاَز< لM ز N!= لM ز< لُ زو ;!ب=&ط7ا :ُ j&_ا !لَ زلز)و ;2او[ .لا k"5? K 0# ّ$ز lطJملا
ةّلَ زVملاو [( 5 )] >يبا&#_ا @ 0با $ا%I ;Zَ6"&= _ا و*و ;,$َز= _ا @2< ab 9لا امiI .@j"'[دلا 0اكملا :
ة/&ملا 4ب N !َ 53 ب ش SY Zي'[.لا ساي%لا و*و .اد# ا9: ّ$َز S5لوA "0Vم \ل9ب يbم6 :
0_ ;B7ي/ ُWاK&ك9 ام ُسايA و5I $يA امك Zَ6"&= _ا 0اك 0:و .ءّgَز $ي%I ءا1".[&لا
.ءا'"6[&لا ة/&ملا &ّJXم 0# \ل9كو ;W&ّJXم 0# ّ$ز دA S'ّللا
$@ز< لE زلا 2ابلا 0مو [( 6 )] .4Kاكم يI E&%)6ي g 4ّK_ `HVل? %لاك
.($Vلَ 1? I +ل# ;عا)ملاو mاY_ا :ُ$Mز= ل[ زلا 2ابلا 0# 89ش اممو
)Sز( \ل9 0م ;د".= Aو Uةما%)6ا يI SEد%) +ل# ,$دي و*و ;-د'او -$./ Sيملاو ءازلا
$ا%يو .4Eم@ ز/ &ي1بلا !" مَ مَ ز $و%) .ةما%)6ا يI nد.اA ;4ب [د@م ا9: Sّد%)ي 4K_ Sام3زلا
يM 5< Dو ]9لاو go :0ولو%يI 0وRل'يو .dد.A ]/ ;dSَم= / $ا%ي امك ;dSَمَ ز (0eI يKب @&" م/
4V)" يَ ب َSَمَ ز [( 7 )] .&ي[ 6لا يI SEد%)لا :ES[زلاو .Wَ د".= Aو Wَءا%ل) 0ودي&ي ;o
:Sيزم3زلا :يKابيشلا $اAو .ساKلا 0م ة#امDلا :ةمM ز" م3 زلا $._ا ا9* 0# 89ش اممو
$بpا 0م ةّلM Dلا [( 8 )] .
)0ز( ;ا9كب BKeI !N K= Kز= / $ا%ي .ا5يل# سا%@ي gو ع>&R)@ ي g ٌةد'او ٌةملك 0وKلاو ءازلا
:$اA .4ب E0َزُيو*و .4ب @4?)م5ّ )ا ا9:
BَبV 9=ك ا5ب يVK? )NK= Kز/ =!Kك 0: FFF ?eMDَ# ا5=لYV م ?!" ي? AeI @ء"زَ D [( 9 )]
)2ز( .4يل# $م'ي SY ;q&َ 1? ش يI (&و I@و +ل# $دي ام*د'/ :0e./ ءابلاو ءازلا
:&#اشلا $اA .E2َ ز/ -&ي1ب $ا%يو .@4)&Yكو ;&< َ1ّ شلا $وط :2َب[ زلاI
@4NKَ # !"#=زK SY [ي? Pلا !"&? Y/ FFF M0ا1bطلا 0# ,2ز_ا َدا' امك
.2ي.J ]/ ;E2َ ز= / dSا# \ل9 0مو
G0يوادو> 6لا M0"ي? )? )ك,Kلل $ا%يI ;4ب 4[بشي SY ;Qو&1م و*و ;2يب[زلا :&Jrا $._او
ءيDيo :mيد'لا يIو :!ا8ي'لا 0م 0وكي ام mبJ/ و*و `0ا)بيبز ة8ي'لا ي?Kي# ?HوI
;0ي)بيبَ ز M0"ي? )َ دَب[ زلا اوّ م6 ام>ب&و .o0ا)بيبَز 4ل َع&A/ B#اDش ةماي%لا َSوي SV*Gد'/ @زN K= ك
.ادبز/ ]/ ;WاA"دVش َ2[ بَ ز +ّ)' d0eI َد=شK/ $ا%ي
:&#اشلا $اA
ُHادش_ا َ2[ بَ ز ام ا9: يbK: FFF
ُHeN%ّللاو @ sاD37لا َ& Y= كو
ُHا[ دَو dSَD"&V م M0اKَD<لا !" ب? Y [( 10 )]
0وكي 0/ ;-دي1ب و*و ;$م)'ي دAو .ةبابز ُد'اولا ;@&اRلا :2اَب[ زلا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.WاK&ك9 دAو ;2يب[ زلا 0م
.2و&Pلل !Kد :!>بَ ز/و سمشلا V![ بَ ز :4ل سايA g t9اش و* اممو
)!ز( :$اA .ا5=)Kّ يز ا9G: ;=سو&1لا , !? )َ ز $ا%ي .ا5ل سايA g ٌةملك ءا)لاو ءازلا
"Sُك= )ا)I او@1G K*َ ز qSيم?) يVKَ ب FFF V!, )َ زّ )لاب bي'لا =ةا)I [0: [( 11 )]
.!K[ يز) ]/ ;N!? )ّ )ز) دAو
)sز( ;GS5>6لاو Z"مE &لا E s@ز \ل9 0م ;ءيش يI UةّAM& +ل# ,$دي -$./ SيDلاو ءازلا
:!لA @4[D@ز !"#=زK ا9uI B>D@ز 4ل !ل1D :4)" D[Dَز $ا%ي .ءازلا &6كب sاDMز 41مDو
4)" D=Dز/ [( 12 )] ]9لا :Sا1Kلا 0م [sَز_ا [0/ $ا%يو .ام5K" 6ُ'و G0يبDا'لا ةّAV د :kَD[زلاو.
.jيب/ ٌ^ي& 4Kي# HوI
)vز( :+لا1) wا $اA .َدG#و@ ب ]/ ;ا9ك 0# َvMز" '@ز $ا%ي .د1بلا +ل# 8$دي ءا'لاو ءازلا
ِرا.لا ِن = _ِ ز ح´ز نم ف) } 0ا&م# $x[ 185 .دG#و@ ب ]/ .]
)yز( ا9: ;َءيشلا !N J?Jَز $ا%ي .ة?K= يابملاو zNI[دلا +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءاJلاو ءازلا
.ا5َ1َ ماD :ا5ّJ=زو .oWاR?A يI ّy@ز VWG &5? T ءا&و َ0x&%لا =9ب?K "0َمo :mيد'لا يIو .@4=)1Iد
:$اA .Tي?Pلاو د%V'لا :ةّJ[زلا 2ابلا 0مو .ة/&ملا :ةّ JَزV ملاFو
UةّJَز +ل# >0َد@1N %?) eI FFF ا= RيVJَو nد"Dَو G2ل%لا يI َ&V م" 7ُ )و [( 13 )]
)&ز( SY .{يم%لا E&M ز :>&3 زلا \ل9 "0Vم ّ9شو .ة[دVش +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءا&لاو ءازلا
06'لا G$D8&لل $ا%ي :!ي8ك6لا 0با $اA .2N ل? %لا !') dST# 4ّK: $ا%ي ;E&3 زلا 4Kم 8H)شي
$ا%ي .!َدّAو) ا9: ;ُ4Kي# N![ &َ ز :2ابلا 0مو .ا*&ا&ز/ 0م |&M ز= ل 4ّK: :$ب}ل ةي"#3&لا
E&ُ زي و* $ا%ي .د&ّطلاو , $ّشلا :E&[ زلا 2ابلا 0مو .ا)َدّAو?) ا9: ;G46/& يI G0ا[&M ز? ) WاK"يَ #
ة>&[ زلا $ا%يو .|&َ زV م d&امV' :$ا%ي .,j1لا و*و E&[ زلا 4Kمو .ا[ &َ ز V4Rي6ب َ2aا)كلا
ةَب" &َ 'لا [( 14 )] Sل#/ wاو .]/&لا ديد[ 6لا Qي.َ 'لا و*و ;&يM &[ زلا 2ابلا 0مو .
.2او[.لاب
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] :سوما%لا 2'ا. $اA .Z)Rلاب o!Do 2&1م ;دK5لا 0م $يD :S7لاب ;طزلا
طزلاo :دK5لا !ا%بط +ل# Seكلا يمز&اوJلا $اAو .o4ب&1م Z)I ي7)%ي ساي%لاوo
{ Sول1لا Zي)اRم &TKا .o0ا)D :S5ل $ا%ي دK6لا 0م سKD S*و ;H&طلا TاR' S*
74 ساDKي)6ا SD1م يIو . 356 .&ي%' ]دK* سKDل S6ا o!Do 0/
[( 2 )] 0ا6للا .يل95لا 9aا# يب/ 0ب ة8يم/ و* )z#ز( ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.Aو .
0ييل95لل 180 يطي%Kشلا ةطوطJمو 79 .
[( 3 )] .QازIزو ةIزIز Zي& B7ي/ $ا%يو
[( 4 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 5 )] .ا5')Iو ]ازلا &6كب
[( 6 )] .4باب ا9* سيلو oزلزلاo :$مDملا يIو .QيRJلا SePلا : 0يءازلا S7ب $زلزلا
[( 7 )] يم&يDKلل 2&1لا 0امي/ يI 0يميلا ا9* &TKا 15 ( يلام_او ; 3 : 51 0ا6للاو ;)
Sمز( 165 ( {.Jملاو ;) 13 : 118 ( &*زملاو ;) 2 : 262 .)
[( 8 )] :2ي.K $وA Wد*اش
ا5)ا&كب 0م j'ملا ا5يKب $1ي FFF SY&D)ملا ا5ميزمز 2ل)'ي Sلو
[( 9 )] 0ا6للا يI امك ;&ما# 0ب يم&7'ل )0Kز( .
[( 10 )] .&P._ا 2ي.K ءاKD'لا وب/ و* 4لaاAو ;)H%ل ;2بز( 0ا6للا يI زD&لا
( 0ييب)لاو 0ايبلا &TKا 1 : 125 .)
[( 11 )] ( {.Jملاو ;)!)ز ;zK*ز( 0ا6للا يI WدشK/ .زD&لا Sا) 0م !يبلا 4 : 54 .)
[( 12 )] .4Dز عزK ا9: 4Dز/ $ا%ي gو ; +K1مب 4Dز/و 4DDز $ا%يو
[( 13 )] :QيJ( يشاو' يI Hب6 ام &TKا .يل95لا يPلا &J.ل !يبلا 235 .)
[( 14 )] .ةلواد)ملا SDا1ملا يI +K1ملا ا95ب ةملكلا د&) Sل

)ام5ّلYي امو 0ي1لا ءازلا 2اب( ~
)Q#ز( .$Dا# :ٌQا#@ز -!ومو .$)اA :ٌQا#@ز |S@6 $ا%ي .-$ي./ ءاRلاو 0ي1لاو ءازلا
4)R#"ز/ $ا%يو .$ا9 0م Cةلدبم ءازلا 0وك)و ;$ادبpا 0م ا9* 0وكي "0/ 4بشيو
.2?9ك ]/ .4Yيد' يI ?Qَ #َز :َيG كُ 'و .@4)ل)A ا9: ;@4)N Rَ#=زو
)H#ز( .ة'ول@م و/ Uة&ا&م و/ ( vاي. يI Uة> دVش +ل# ,$دي -$./ Qا%لاو 0ي1لاو ءازلا
.Sو1, طلا 2اب يI ا95I .ZNلV ملا :Hا#Eزلا ءاملاو .4@'NلV م َ&b Yُ ك ا9: ;ٌHو#زم Sا1ط $ا%ي
طيشKلا :HV#[زلاو .َ عMز? I ا9: ;?Hَ#َزNKاو .4ب !" 'V. ]/ ;4ب !N %َ#َز $ا%يI &?Jrا ام/و
.HG#اَ ز -$D&و .nديدش nد&ط ُWد&ط ا9: ;4?)> باد Hَ#"زَ ي 0eIو .V4طاشK =zم عَزN Rَي ]9لا
:$اA .H#ز +ّ)' QوJلا 4%#"ز/و
NHV#[زلاو G$"وَ 5لاو G $يّللا G!eaاO 0مF [( 1 )] F
َzَم عَزRي طيشK :Hو#زم d&" 5ُ مو .Hا>#َز $V#َو 4Kم $ا%ي .&اRbKلا Hا#Eزلا $ا%يو
$اA .V4GطاشK [( 2 )] :
Hو@ #"زَ م q&" 5@ م [2@ &اي FFF
<HوبP= مو/ ($[ي? %@م
<HوE &لا MS"*Eدلا 0َب= ل 0م
<Hول" #,9لاك ا)ش +ّ)' FFF
<Hو@ملا GQ" &? ط "0Vم َعَ&" 6=/
<Hو I ]9و q&aاطو [( 3 )]
NHولJم Uءيش b$كو
)\#ز( 0ولو%ي .SXُلو Uة&ا%='و UmE بل) +ل# ,$دي 8Z. 0: -$يَ.ُ / Qاكلاو 0ي1لاو ءازلا
Sو%لل $ا%ي :>يaا6Gكلا $اA .\وُ ك" #Eزلا \ل9كو .Sيaللا &ي.%لا ُ $@D[&لا :[يGكَ #"ز= _ا [0:
hة#ا6 اوYM ب= ل ا9G: ;ةك" #َز [( 4 )] HNل? J=لا ةَدbد&)ملا :$بpا 0م \يكا#[زلاو . [( 5 )] ةد'اولا ;
:$اA .\وُك" #@ز
<\يG كا#َز ا5ل dدgو/ ,0)6) F [( 6 )] F
)$#ز( .0وكي (طاشKل ;q&ا&%)6ا ةّلAو qvَ&َ م +ل# ,$دي -$يَ.ُ / Seلاو 0ي1لاو ءازلا
>يل9@5لا $اA .ي"#[&لاو @0َم3 6لا @4?لَ #"ز= / $ا%يو .طيشKلا :$V#[زلاو .طاشّKلا :$َ#[زلاI [( 7 )] :
dk'مَ6 4<)#واطو =SيمDلا =$=ك= / @ع@&" م= _ا @4N)? ل=#ز/و VةاK?%لا ُ$Yم
:ةI&ط $اAو
@4KامNلV T ($V#َز -0اك=مو FFF <&.? Jلا MS"وَيلا يI M2" &@ D<لا jا?Jَملاك [( 8 )]
.CeV#َز Gعو@Dلا 0م &bو7)ملا ي3 مُ 6I ا9* +ل# =$Vم@ ' ام[ بُ &و
)S#ز( ;0ي%ي gو Uة['V. &يO 0م ُ$و%لا ام*د'/ :0e./ Sيملاو 0ي1لاو ءازلا
.ءيشلاب $,Rك)لا &Jrاو
S"#Eزلاو S"#[زلا $[و_اI [( 9 )] :@Wُ XاKY ّ$D wا $اA .ة8'. &يO +ل# ُ$و%لا ا9*و .
{ ا¡. ·ب´ ي نَل نَأ ا¡´ر ìك َني.لا م=ز } 0باP)لا[ 7 :&#اشلا $اAو .] [( 10 )]
ادbي6 ا5يI [0/ ة?Kاد O N!م#َ ز FFF M2= @دNK@ Dلا @vاKَD G4يG &اَ و@ ي BَمN Jَ7
:$اA .zَمN ط=م&يO يI zGمط ]/ ;Sَ#"زَ م &يO يI Sَ#َز :2ابلا 0مو
MSَ#"زَ مM ب سيل G\يب/ @&" مَ 1= ل Bم"#َز F [( 11 )] F
]دي_اب طَبN Pُ )I ا5Kم~V6 يI ,\? ش@ي ي)لا &و@ زَ Dلا ي*و ;Sو@#[زلا 2ابلا 0مو [( 12 )] .
.29كلا :SE#َزّ)لاو
:$اA .4ب =$?R=ك ا9: ;ءيّشلاب Sَ#َز :&Jrا $._او
امّKG :و ي6&V# H"ز3 &لا يI يK@ بV )ا1) FFF "Sَ#َز امك Gداب1لا ُHاز&/ wا +ل# [( 13 )]
]/ ;M&وم_اب @S@#"زَ ي دbي6لا >0_ `ةداي36لا ي*و ;ةماَ#[زلا 2ابلا 0مو .$R=ك امك ]/
:@Wُ XاKY ّ$D wا ُ$وA \ل9 "0Vم H=د./و .ا5ب $Rك)ي ) نمِ ل¡ ِ=ل ملا َgا¡´« ´دِقì. ا¡ُلا¡
مي= ز -ِ ب ا.َ أ¡ ¸ري ·ب ُ ¸ م ح -ِب َsاج } Q6وي[ 72 0م دbي6لا ّTَ' ةما#>زلا $ا%يو .]
:ديبل $اA .$املا $7I/ ي* $ب $ا%يو ;S?KN Pَ ملا
n&N)= Mو G\ا&شpا @دGaادَ # ُ&يV ط?) FFF GSeُPلل ُةما#[زلاو Bَ 1N R=شو [( 14 )]
)2#ز( \ل9 0م $ا%ي .zIادّ)لاو M zNI[دلا +ل# ,$دي د'او -$./ ءابلاو 0ي1لاو ءازلا
4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .$املا 0م Cةَب" #َز 4ل !" ب= #ز $ا%ي .zNI[دلا 2"#[زلا
&يO ا9* ~ ]Vداولا @2َ #"&َ ي -$ي6 ءاD $ا%يو .o$املا 0م Cةَب" #َز \ل @2َ #"ز= /وo : Sل6و
vا[ي[ 6لا 2#ا[زلا [ 0: $ا%يو .َz=Iاد) ا9: ;ءا[ زلاب ;@2َ #"زَ ي -$ي6 ءاDو .W=•َم ا9: ~ SD1م
:ةَم" &َ * 0با $اA .j&_ا يI
]دGا5لا @2#ا> زلا ا5يI ُ\V ل" 5َ ي ُداكي F [( 15 )] F
"&َ 5N Tَي Sلو .2#از +ل: ةبو6Kم ي* :$يلJلا $اA .vام>&لا :ة[يM بG #ا[زلاو [( 16 )] @SNلV #
[ز@ * ا9: ]9لا و* ,يبG #ا[ زلا :W&يO $اAو .د8لوم Wدb لوي "0=/ ّgG: ;دلب S/ -$@Dَ&= / :G2#از
و*و ;]داولا يI ءاملا 2ُ#از) +ل# -سيG %َم \ل9 [0iك ;VWG &Jx +ل: 4ل> و/ 0م َz=Iاد)
ءا&لاب و* ا9*و .ا51ماD ا9: ;?ة/&ملا ُ $@D[&لا 2َ#َز $ا%يو .Zي'.لا و* ا9*و .4@1ُ Iاد)
.+7م دAو .@0=6'/
2و@ ب" #Eزلا :0ولو%ي .$ادبpا 2اب 0م ي5I N!8 '. "0: ٌةد'او ٌةملك 2ابلا يI ي%بو
.2وب#,9لا 0وكي 0/ @4ّل1لو ;$اD3&لا 0م &يV.%لا
)k#ز( $ا%ي .&ا&%)6gا ةّلAو HeApا +ل# ,$دي ;-د'او -$./ SيDلاو 0ي1لاو ءازلا
0اكل َkَ#َز< Kا $يA ول :$يلJلا $اA .{?J=شI 4)" Dَ#"ز= / $ا%يو .BDا#ز: 4@DV#"ز/ 4)" Dَ#"ز= /
.Bباو.
)&#ز( ة&ا#>زلاI .&ي?J VةّلAو Hل J ءو@ 6 +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءا&لاو 0ي1لاو ءازلا [( 17 )] :
.!ابّKلا $يل%لا 0اكملا :&#"ز= _ا 2ابلا 0مو .ةلا1?I 0زو +ل# و*و .Hل Jلا ة=6ا&ش
.&1ّشلا $يل%لا :&#ز_ا 2ابلا 0مو .($1I Qي&.) ا5Kم +=Kب@ ي g ة&ا#زلا [0: $ا%يو
.Sل#/ ُwاو .&َ#"زَ ي َ&V #َز دAو `ءاَ &" #َز ة/&ملاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI !يبلا )H#ز( 4Kاويد يI ةبX&ل و*و . 105 :4لبAو .
FH&Rلا =0م ا5لeT/ 0# ُدي')F
[( 2 )] ( :{.Jملاو ;)H?ل" #?9 ;?Hو& ;H#َز( :0ا6للا يI زD&لا 3 : 115 .)
[( 3 )] :HوRلاو ;S56لا :HوRلا و9و .$مDملا 0م 4باو. o]9 &aاطوo :$._ا يI
.ءايش_ا W9* $ك 0م ع&6/ &5ملا \ل9 ادO دA :$و%ي .4Kم &)ولا z7وم
[( 4 )] :سوما%لا يIو .0ا6للا يI د&ي Sل +K1ملا ا9*و .oة#ا6 اوYبل)o :$مDملا يI
.oةYبل ةك#ز S5لوo
[( 5 )] .HلJلا ة1م)Dملا :ةدد&)ملا
[( 6 )] .Wدا5ش)6ا 4يل#و `o\كا#زo :0ا6للا يI 0كل .$مDملا يI 4)ياو& !ءاD ا9كو
[( 7 )] .!ايل7Rملا يIو `4Kاويد $و/ يI ةيKي1لا 4)دي.A 0م يل95لا 2يX9 وب/ و*
( :{.Jملاو .)ع&م ;$16 ;$#ز( 0ا6للا يI !يبلا دشKُ/و 3 : 114 € 13 : 298 .)
[( 8 )] ةI&ط 0اويد 66 0ا6للاو )&دJ( .
[( 9 )] .]ازلا mلYم و* ;&6كلاب ;B7ي/ S#زلاو
[( 10 )] ( يKاO_ا &TKا .يKادPلا &دب 0ب ةY&ا' وD5ي ي'اي&لا د&يب_ا و* 12 : 10 )
( 0اوي'لاو 3 : 398 € 6 : 351 :2ول%لا &امYو ;) 325 &TKا .SD#_ا دايز و* $يAو .
:يKاD&Dلل !اياKكلا 129 .
[( 11 )] :W&د.و .4)%ل1م يI دادش 0ب ة&)K1ل F ا5موA $)A/و B7&# ا5)%ل# F
[( 12 )] .ام5لاز* 0م ام5Kم6 &TKيل ام56D ا9: ;BطبO ام5طبPي ةAاKلاو ةاشلا طبO
[( 13 )] .0ا6للا يI امك ;ساش 0ب و&م1ل )S#ز( :4يI W&د. ةياو&و ;
F امK:و !كل* 0: اKكل* $و%) F
[( 14 )] ديبل 0اويد 129 zبط 1880 .)S#ز ;\&ش ;دد#( 0ا6للاو
[( 15 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. o4يI \ل5يo :$._ا يI
[( 16 )] .o]&د/ gوo :$مDملا يI
[( 17 )] .ا5RيRJ)و ءا&لا ديدش)ب ة&ا#ز $ا%ي

)ام5YلYي امو 0يPلاو ءازلا 2اب( ~
)QOز( \ل9 0م .$"7= Iو (ة1َ 6 +ل# ,$دي -Zي'. -$يَ.ُ / ءاRلاو 0يPلاو ءازلا
:$اA .Q? O=زو ةR?Oَز اولاA امب&و .ة16اولا ي*و ;QN O[زلا zمDلاو `ع&دلا :ةRNO[زلا
V!ا& Rلا َءام @Sو%لا اK@ 1? Kمي/ FFF NQ? O[زلا اKيIو QويE 6لا اKيIَو [( 1 )]
.داز :4Yيد' يI ?Q? Oَز :8ي1م._ا $اA .-2يG Oَ& dSM5? K :ٌQ? O"زV م $D& $ا%يو
)$Oز( =$?O"ز= / $ا%ي .45بش/ امو •H=زو عا7َ& +ل# ,$دي -$./ Seلاو 0يPلاو ءازلا
:&م'/ 0با $اA .4ّAَز ا9: ;4=J&?I @&G aاّطلا
Cة?لN O@ز V4G%Nلَ ' يI N!? ل? O"ز= iI FFF <>&V )? RNش?) Sلو =ديMDلا lVطNJ) Sل [( 2 )]
.0َب= ل "0Vم Baيش 4~ل ي3ب@ . ]/ ;\G aا%V6 0م hةلN O@ز 4~ل يلG O"ز= / :S5لوA 0م و*و :$اA
.![ بَ . ]/ ;ا5Gag"زَ # 0م ة/&ملا !?ل? O"ز= / $ا%يو
.QيRJلا :$اD3&لا 0م $ولOE زلا :2ابلا 0# 89ش اممو
)SOز( َSّOز) :اولاA .>يRJ U!و. ديد&) +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / Sيملاو 0يPلاو ءازلا
يI 4Kiك ;2E7?Pّ )لا و*و ;SO=ز)لا 4Kمو .اديدش سيل (ءاR?J يI W=ءا?O@& َدّد& ا9: ;ُ$مDلا
.BيRJ BKيK' ّ0' ا9: ;43م_ ُ$ي.Rلا َ SّOز? ) :dساK َ&ك9و .46RK يI B)و. @د3د&ي V4Mبَ 7? O
)2Oز( .^ي3 &لا 0م ُ!بKي ام ُ$>و/ ;2?O>زلا و*و ;Zي'. -$"يَ .ُ / ءابلاو 0يPلاو ءازلا
.4يI Vءاملا M]" &َ D د1ب ;@S"&= كلا @2G O"ز@ ي دAو
)دOز( .U!و. يI &E.1) +ل# $دي -$"يَ .ُ / $ادلاو 0يPلاو ءازلا
ا*َ&َ .َ # ا9: ;4?)ّ ك@ # دOز @4ل./و .ُ &دا5لا 4يI &ّ.1)ي &يد5لا و*و ;دNO[زلا \ل9 0م
.ا5?K" مَ 6 َsG&J@يل
)&Oز( 0م ]دK# ا9* سيلو .&? J=زو @ءاملا &?Oَز $ا%ي .-$"يَ .ُ / ءا&لاو 0يPلاو ءازلا
.4'3'.ي ام >ي#اب&لا يIF ءيDي6و ;Zي'. -سايA &?Oَز =سايA 0_ `$ادبpا Vة5D
دي&@ د 0با &ك9و [( 3 )] :$اA .n&N Oَز ءيشلا !"&? Oَز $ا%ي `2ا.)Ogا &O>زلا [ 0/
2َ6NK ) ا5يل: &?O@ز 0ي# 0/ $ا%ي ;Uة/&ما @ S6ا :&?Oُزو .ٌ!ام@م -$1I &<Oزلاو [( 4 )] .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةدام يI ‚&J/ ةياو&ب !يبلا Hب6 )QD'( يIو .0ي)يب 0م HRلم اK* و*و .
0يR. ة1Aو 184 :
!ا&Rلا ءام Sو%لا اK1Kمي/ FFF QD'لا اKيIو vام&لا اKيIو
kيشولا $Yم 2زاوشلا اKيIو FFF QOزلا اKيIو Qوي6لا اKيIو
[( 2 )] 0ا6للاو ;$مDملا 0م 4باو. ;o&R)ش) Sلo :$._ا يIو .H&R)لا :&ا&)Rشgا
.oديDلا SلT) Sلo :$مDملا يIو .)&)Rش ;$Oز(
[( 3 )] ( ة&5مDلا 2 : 322 .)
[( 4 )] .oSاشلا Q&اشمبo :!وAاي $اAو .Sاشلاب z7وم :S#ز 0ي# 0/ دي&د 0با &ك9


)ام5YلYي امو ءاRلاو ءازلا 2اب( ~
)0Iز( :0ولو%ي .4يل: sا)'@ي ام 4يI gو ;he./ ]دK# سيل 0وKلاو ءاRلاو ءازلا
(0Rي>زلا :0ولو%يو .{NA[&لا :0NI[زلا 1 .ءيشب ا9* سيلو .ديدّشلا :)
)يIز( Zي3 &لا V !? Iَز \ل9 0م .ة#&ُ6و Uة8RJ +ل# 8$دي $)1ملا Q&'لاو ءاRلاو ءازلا
-ةAاK $ا%يو .Zي&لا 2وب@ * ة[دVش :ُ0ايI[زلاو .G j&_ا V4Dو 0# @4N)َ د&ط ا9: ;َ2ا&,)لا
ا9: ;BيNIَز @Sيلّ Tلا +?Iَز $ا%يو .S5ّ6لل $ا6&pا ة1ي&6 :-0ايIَز -سوAو .ة1ي&6 :d0اي?Iَز
.4='ا=KD &شK
)&Iز( U!" وَ . +ل# &Jrاو ;$"مV ' +ل# ,$دي ام*ُد'/ :0e./ ءا&لاو ءاRلاو ءازلا
.!او._ا 0م
(Wَ &? Iَد"زاو .&اIز/ zمDلاو ;$"مV 'لا :&NI3زلا $و_اI 2 $D&لا يbم6 \ل9بو ;4لم' ا9: ;)
(&G Iَدزي 4K_;&?I@ز 3 (ا5ل B%يطم $اوم_اب ) 4 `$@D[&لا ة&يش# :ة&Iا[زلا 2ابلا 0مو ;)
(:@&N I[زلاو .4ط6و :س&? Rلا ةَ&N Iُ=زو .@4ُبوُ Kي ام َj1ب 0ولّم')ي دA S5K_ 5 4Kمو ;ةب"&G %لا )
:$اA .دbي6لا $D&لا :&?IEزلا : 0ولو%يو .&Iاوز 2َ&G %لا $م') ي)لا ءام}ل $يA
(&? IEزلا ُ$I"وّ Kلا 4Kم ?ةمe, Tلا +بiي F 6 F )
0وكيو ;&يبكلا &5ّ Kلا :&?IEزلا $ا%يو .Wزا5MD :&Iا6ملا &NIGزو .د'او 4bلك 4يI ساي%لاو
.Gءاملل G$م'لا &يYك 4ّK_ \ل9ب يbم6
)$Iز( ]/ ;S5)?ل? I"ز= iب اوXاD $ا%ي .ة#امDلا ي*و ;ةل?I"ز= _ا ي* Seلاو ءاRلاو ءازلا
.S5)#امD
)!Iز( ّg: .W&يO S/ tيب&#/ ]&د/ gو ;!NI3زلا ّ g: ;ءيشب سيل ءا)لاو ءاRلاو ءازلا
(o!ّIَز@ ملاo :mيد'لا يI ءاD دA ]@4ّK/[ 7 .2او.لاب Sل#/ wاو .!I3زلاب ,يلطملا و*و ;)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 0وك6و ءايلا Z)Iو ءازلا &6كبو ;0وKلا ديدش)و ءاRلا Z)Iو ءازلا &6كب ;0Rيز )
.ءاRلا
( 2 .$مDملا 0م 4باو. ;oW&Iزاوo :$._ا يI )
( 3 .$مDملا 0م 4باو. o&Iزيo $._ا يI )
( 4 .\ل9ل ]/ o4ل B%يطمo :0ا6للاو $مDملا يI )
( 5 0ا6للاو $مDملا يI امك ;ءا)لا v&طب 4باو.و ;oة&Iزلا o :$._ا يI )
.سوما%لاو
( 6 0ا6للا يI ;ةل*اب +ش#_ !يبلا ) )&=Iز( 2*و 0ب &ش)Kملا ا5ب يY&ي ةدي.A 0م
!اي1م._ا &TKا .يل*ابلا 89 2&1لا &ا1ش/ ة&5مDو ;Q&ا1ملا zبط 135 ;
]&Dشلا 0با !ا&ا)Jمو 10 +7)&ملا يلام/و 3 : 105 ƒ 113 ( :ةKازJلاو 1 : 89 ƒ 97 .)
يI Wدي1ي6و )$RK( : W&د.و .
.F ا5لi6يو ا5يط1ي 2aاO& وJ/ F
( 7 .oةي#و_ا 0م !Iزملا 0# +5K 4K/ mيد'لا يIo :0ا6للا يI )

)ام5YلYي امو Qا%لاو ءازلا 2اب( ~
)SAز( :@SNA[زلا :$يلJلا $اA .G$<ك= _ا 0م qسN KM D +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / Sيملاو Qا%لاو ءازلا
(دي&د 0با &ك9و .عe)بgا :Sا?AVد<زgاو .GSو,A[زلا $ك/ 0م ;$"1G Rلا 1 2&1لا j1ب [0/ )
.V4Mب" & ش يI ?ط&I/ ا9: ;0بّ للا d 0eI SّAز) :$و%ي
)$Aز( =$?A"وَ ز :2&1لا j1ب 0# َيG ك' 4ّK/ +ل# .ءيشب سيل Seلاو Qا%لاو ءازلا
.4V6/& "ي? )ي'اK 0م ا5"ي? I=&ط„J&/ ا9: ;4?)ماَمV # d0eI
)وAز( .!او._ا 0م U!و. +ل# , $دي -$"يَ .ُ / $)1ملا Q&'لاو Qا%لاو ءازلا
:$و%) 2&1لا !Kاكو .(Hاَ ز qZaا. ّ$ك 0: $ا%يو ;وA"زَ ي \ي3دلا ا?Aَز ُ&د.م :وN A[زلاI
ةكي3 دلا !'ا. ا9uI 0و&@ م" 6َي اوKاك S5K_ `ةكَ ي3 دلا ي*و ;oيAاو>زلا 0م ُ$?%NY= / و*o
.\ي3 دلا ءا?A@ز :ءا?AEزلاو .او A[&R)
)2Aز( (d2? Aَز -Hي&ط $ا%ي .ةملك ءابلاو Qا%لا ءازلا 2 .Hbي7 ]/ .)
)0Aز( ;4Kُ Aز/ =$"مV 'لا !N K? Aَز :اولاA امّب& S5ّK/ +ل# ;ءيشب سيل 0وKلاو Qا%لاو ءازلا
.2او.لاب Sل#/ wاو .$"مV 'لا +ل# @4)K#/ :BKeI !NK= Aز/و.4?)N لَ مَ ' ا9:
~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ( ة&5مDلا ) 3 : 14 .)
( 2 .ءاو6 zمDلاو د'اولا $يAو .ةبAز ا5)د'او .ة%ي7لا H&طلا .2Aزلا $يAو )

)ام5YلYي امو Qاكلاو ءازلا 2اب( ~
)$كز( 0م $=كN Kَ و[ زلا :ةملك 4يI !ءاD دAو ;$.iب سيل Seلاو Qاكلاو ءازلا
.&ي.%لا :$اD&لا
)Sكز( (Sا=كE زلاو ةَ مكE زلا g: 4يI سيل Sيملاو Qاكلاو ءازلا 1 \ل9 0و&ي1)6يو ;)
.ام*دgو/ &Jx و*و ;4يوب/ ةَم< ك@ ز 0eI :0ولو%يI
)0كز( 0ولو%يو ;E0ّTلا و* 0ولو%ي .WاK1م يI Q?ل)J@ي -$./ 0وKلاو Qاكلاو ءازلا :
:$اA .4)" مG ل# ]/ ;ا9ك \Kم !N KG كز :0ولو%ي 0يb يوPللا 0م Hي%')لا $*/و .0ي%يلا و*
nدب/ S5ّب' يبلA =zDGا&@ ي 0لو FFF (اوKG كَ ز ]9لا $Yم +ل# S5Kم !N KG كَ ز 2 )
.>0ّTلا 0=ك[ زلا [ 0: :$ا%يو .0اك"زG pا &ك9 دA $يلJلا 0/ +ل# ;!NK= ك" ز= / $ا%ي gو :اولاA
)يكز( ة&ا5ّطلا $ا%يو .ةدايزو (ءاَم? K +ل# $دي -$./ 8 $)1ملا Q&'لاو Qاكلاو ءازلا
و*و ;$املا ُءاكَز 4ب +=D&@ي امم ا5ّK_ \ل9ب !ي3م@ 6 :S571بF $اA .$املا ةاكز
ّ$D @4ُلوA \ل9 ة>Dُ'و :اولاA .ة&ا5ط ا5ّK_ hةاكز !يb م6:S5@71ب $اAو .WXامKو ُ4)دايز
:Wُ XاKY ) ا¡ِ ب مِ¡ي كز . ¡ م´=´ر ¡ =. ة ¡د« مِ¡ِ لا¡ مَ أ نم .> ( ةبو)لا[ 103 يI $._او .]
;(\از ع<&ز :ءامّKلا 0مو .ة&ا5طلاو ءامّKلا ام*و ;0ييK1ملا 0ي9* +ل: zDا& 4bلك \ل9
و*و ;s"و[زلا :اك[زلاو .4ب Hيلي g ]/ ;(0eRب وُك" زَ ي g d&" م/ و* $ا%يو .ءاكزلا 0bيب
.zRّشلا
(ٌةi=ك@ ز -$D& :ءا8&Rلا $اA .4لبA ]9لا 0م d2ي&%I زوم5ملا ا[مiI 3 .@W@ &يYك د%ّKلا &V7ا' :)
.&V6وملا :ة= i=كE زلا :8ي1= م._ا $اA
4ب N!= م& ا9: ;hi<كَ ز 4ب ُi=ك" ز? ) ا*دلوب ةAاKلا V!= i=كَ ز :S5لوA B1يمD 2ابلا 0# ّ9ش ا>ممو
.ا5يلD& دK#
)&كز( .ة&< كEزلا +م6ي ءا#Mو +ل# ,$دي B'ي'. 0اك 0: -$يَ.ُ / ءا&لاو Qاكلاو ءازلا
.@4Kطب •)ما:&ّ كز)و Eيب.لا َ&ّ كَ ز $ا%يو
)!كز( .Sل#/ wاو .4)•م :ءاKpا ,!= كَ ز $ا%ي .ّZ. 0: -$./ ءا)لاو Qاكلاو ءازلا
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .j&_ا 4ل $ا%يو ;QK_ا يI Qو&1ملا ءادلا \ا9 و* ;Sاكزلاو ةمكزلا )
( 2 0ا6للا ;2'ا. S/ 0ب 2K1%ل !يبلا ) )0كز( +K1م 4Kيم7)ل +ل1ب $1Rلا ]د# ;
.!1لطا
( 3 .2ا&Pك ~ ءاكزو ;ةزم*و ;د&.ك سوما%لا يI 4طب7 )

)ام5YلYي امو Seلاو ءازلا 2اب( ~
)Sلز( 4K# ّ9شي دAو .ة6eم يI ةّAGدو UةIاَ'?K +ل# $دي -$./ Sيملاو Seلاو ءازلا
;ة>يل*اDلا يI \ل9 0ول1Rي اوKاكو .4ب @Sَ6N%?)" 6@ي v"دGA :S=لE زلاو "S=ل[ زلا $._اI .ءيشلا
:WXاKY 8$D 4~لو%ب ;Se6pا يI \ل9 َS3&ُ 'و مvزَ لاب ا¡´ م س ق.س . نَ أ¡) } ةدaاملا[ 3 .]
:ديبل $وA ا[مiI
ا5@مgز/ ‚َ&ّ Yلا 0# ,$Mز? ) F [( 1 )] F
.4يبش)لا +ل# ا9*و `ة&%بلا QeT/ دا&/ 4ّK: $ا%يI
ا5لو ;ةز#املا HK@ # 0م ةيbلد)ملا ة?Kَ 5لا :ةم= ل[ زلاو .Qي'?K :dSّلَ ز@ م -$D& :0ولو%يو
lbي6لا :Sّلَ ز@ ملا 2ابلا 0مو .QN لb Tلا ?QN ل? J 0وك) ي)لا zَم[ زلا :B7ي/ @S=ل[ زلاو .0ا)ملَز
oCةَم< ل= @ز دب1لا و*o :S5لوA ا[مiI .,HVد=يو Qَُ'NKَ ي 4K_ \ل9 4~ل $يA امّKG :و ;ءا9GPلا [( 2 )] ;
0م QeT_ا Qل?J امMب 43ب ش 4ّK/ $._ا 0اكو ;ةيدوب@ 1لا يI d{لاJ WاK1م :dSوA $ا%I
Sلز_ا +[م6ي دَ6_ا [0: $ا%يو ;&*[دلا 4ّK: $ا%يI ;ع?9َDلا S=ل" ز_ا ا[م/و . zَم[ زلا
.ع?9َDلا [( 3 )]
)kلز( 0م kّلَ ز@ ملا \ل9 0م .zNI[دلاو عاIدKgا +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / SيDلاو Seلاو ءازلا
.ءاK=Oو Uةيا? RGك 0م q&يJ b$ك 0# z=Iد@ي ]9لا :kّلَ ز@ملاو .ة?PN ل@ بلاب @zIاَد@ملا و*و ;^ي1لا
:$اA
يKَ باD=i?I يKباK ام +ل: !" و= #د FFF Mkّلَ ز@ م @&يO M0ايN)G Rلا 0م dSي&ك
dS"5= 6و .dkلاز (zي&6 ,$كو ;WG&يOو Mي< شملا يI ةَ#"&E 6لا :k<ل[زلاو [( 4 )] 0م k8لَ ز)ي :dkلاز
ا5Kiكو ;ءاَ'"6[&لا ة/&ملاI sg"زV ملا ا>مiI .4بَ6َ' 0# عوIدملا :kّلَ ز@ ملاو .سو?%لا
.kلا>زلا S5[ 6لاب ا5)ّAVد يI !53 ب ش
)Zلز( wا -!املك 4يI !ءاD دAو ;(سا%Kم ةPللا يI $.iب سيل ءا'لاو Seلاو ءازلا
.ا5ل َ&" 1? A g ي)لا ي*و ;ٌةَ'?ل" '=لَ ز ة1.? A :0ولو%ي ;ا5)['.ب @S=ل#/
QيRJلا :$اD3&لا 0م @Z?ل" '=ل[ زلا :!يك3 6لا 0با $اAو [( 5 )] ]9لا ]داولا @ Z?ل" '=ل[ زلا :اولاAو .
&1A &يO 0م Gءيّشلا طE6ب) +ل# ,$د) ةملكلاI B'ي'. ا9* 0اك 0uI :(Hيم1ب سيل
.4~ل 0وكي
)cلز( .ةّل=Mزَ ملا :c<ل[ زلاI .ءيّشلا H,لز) +ل# ,$دي =Z. "0: -$./ ءاJلاو Seلاو ءازلا
\@ 1< I& :c<ل[ زلا [ 0: $ا%يو .4يل# SاA "0َم HGل" ز@ ي ة8ل= Mزَ م ا*e#/ 0اك ا9: ;-yوُ لَ ز d&aب $ا%يو
ةوN ل? Pلا 4ب دي&) ;4يل# @&V د%) ام +.A/ +ل: S56لا ي"مَ & يI \=دي [( 6 )] :$اA .
<$اO (cي3 &V مM ب c<لَ ز Uةaام "0Vم F [( 7 )] F
ةّلV # ة?JّلE زلا 0: :0ولو%يو ;يلا=Pملا V ةياO +.A/ :c<ل[ زلا S571ب $اAو [( 8 )] و*و .
.4يI @&? TNK@ ي -Seك
)zلز( :z=ل[ زلاI .4Kاكم 0# ءيش G$اَو= زو q&, ط?R?) +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو Seلاو ءازلا
:$يلJلا $اA .N!َ د6I :4)'ا&D !َ1G لَ ز :$ا%يو .!?%ّ%ش) :@Wُ دي !َ1ّ لَ ز? ) .دلM Dلا &,طR)
يI Uءيش @2e)6ا :z<ل[زلاو .z?ل= ك و5I 0طابلا يI =0اك 0uI .ّQكلا M &V *اT Hا%ش :z=ل[ زلا
.$N)? J
)Qلز( 0م $ا%ي .ءيش +ل: 2&A يI (Sد%)و (عاIدKا +ل# F,$دي ءاRلاو Seلاو ءازلا
د1ب …+? KV م +ل: ساKلا G2ا&)Ag ;ةكمب ة?RGلَ د"ز@ م !َي3 م6و .S[د%) :ُ$D&لا Q=لَ دزا \ل9
:[ز#و ّ$D wا $اA .+ب<&A ]/ ;+?Rل@ ز (0eI دK# (0eRل $ا%يو .!اIَ&َ # 0م ة7اIpا
_ ìل´زَ ل ا. د. = ´-َ ل ´نِ¦¡) } {[ 25 و 40 !R=ل" ز/و .ةلز< Kملاو ةD&[دلا :ة?R<لE زلاو Qل[زلاو .]
:$aا%لا ُ$وA امiI .4)ي=Kد/ :ا9ك +ل: =$D&لا
NQ? ش?K Mkي&ا5[.لا @ ءام ا9: +)' FFF NQ= ل[ زلاك …ء?eVم !Kاك ام Gد1َب 0م [( 9 )]
g ءاملا 0_ \ل9ب !َي3 م@ 6 امKGuI ا9ك 0اك 0uI .&"7 Jلا ُ0يM DاD_ا :Q=ل[زلا :dSوA $ا%I
.Qي3 &لاو b &بلا 0يب dدeب ي* Qلازملا :d SوA $اAو .zIدKي $ب ;ا5Gae)ما دK# ا5يI !@بYي
[0_ `4Kم Qaاوط ي5I ;$يللا 0م Q=لE زلا ام/و .Qي3&لا 0م ا5M ب" & %ل \ل9ب !ي3 م@ 6 امّ K:و
.‚&J_ا 0م ُ2&%) ا5Kم UةRaاط ّ$ك
)Hلز( \ل9 0م .V4ما%م 0# ءيشلا k,لز) +ل# ,$دي -د'او -$./ Qا%لاو Seلاو ءازلا
V!? %ل/ ا9G: ~ ,Z._ا و*و ~ $ا%يو .ا*َدلو V!? %=ل" ز= / ا9: ;$ما'لا V!? %=ل" ز= / $ا%يو .H=ل[ زلا
ّ$D 4ُلو? A ا[مiI .4يل# !َبN Y@ ي g z7وملا :H=ل" زَ ملاو ة?%=ل" زَ ملاو .ا5@مV 'َ& @4Nلَ ب%) Sلو ءاملا
:Wُ XاKY م =ِرا«بَ \ِب َ=َ.¡ قِلز´ يَ ل ا¡´ر ìَك ني.لا ُداَكي نِ¦¡) } Sل%لا[ 51 "0Vم 4ّK/ WاK1م ة%ي%'I .]
:$اA .\GKاكم 0# \=Kو, 'K@ي 0وداكي ;nَ دَ6َ' ام*M&TK ة>دV'
MSادA_ا lطاوم $يز@ ي n&TK F [( 10 )] F
:$اA .ا*اشNPَ ي 0/ $بA V4GaامMب +َمَ & ة/&ملا 0م اKد ا9: ]9لا :HGل[ زلا [ 0: $ا%يو
HVل[ م@ زَ و ٌHGلَ ز &يبE زلا [ 0: F [( 11 )] F
:ةبX@ & ُ$وA امiI .4%?لَ ' :46/& ُ$D[&لا ? H=لَ ز :>يبا&#_ا @ 0با $اAو
NH=ل[ زلا ُ ءا?%Nلَ ب ُءاَبN %َ' ا5ّK= i=ك F [( 12 )] F
;ا5K# H=ل" ز? ) =ديلا [0_ \ل9ب !ي3 مُ 6و .ةباد b$ك "0Gمو ا5Kم ز@Dَ1لا H=ل[ زلا > 0: $ا%يI
.Sل#/ wاو .‚دKو q&? طَم 0م ا5ُ بي.ي ام \ل9كو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] :4مام)ب و*و .4)%ل1م يI 4~ل !يب 0م ة1طA
!&R6/و SeTلا &6'Kا ا9: +)' FFF ا5مgز/ ‚&Yلا 0# $ز) !&كب
[( 2 )] .ةزملو ة&Dشو ة&م)و ةI&Pك و*
[( 3 )] .W&يPل WدD/ Sلو :$._ا يI ا9ك
[( 4 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. oS5Kموo :$._ا يI
[( 5 )] .0ا6للا يI &ك9ي Sلو سوما%لا يI &ك9
[( 6 )] د&و 0كل .oةولPلا د1ب 4ب دي&)o :sا)لاو 0ا6للا يIو .S56ب ةيم& &دA :ةولPلا
.$مDملاو $._ا يI ا9ك*
[( 7 )] .)eO ;y&م( 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا
[( 8 )] :دشK/و ;2KDلاو &5Tلا يI 9Jiي ءاد و*و :Wدي6 0با $اA
4Jلز 4)9J/ ]&5T 0iك FFF 4J7Rملا ‚&Rلاب +طم) امل
[( 9 )] 0ا6للا يIامك ; يKام1لل زD&لا )Qلز( .
[( 10 )] ( :0ييب)لاو 0ايبلا يI !يبلا 1 : 11 0ا6للا يI WدشK/و .T'اDلا ةب)كم 0م ;)
:W&د.و ;)Hلز ;j&A( .F 0طوم يI او%)لا ا9: 0و7&ا%)ي F
[( 11 )] 0ا6للا يI WدشK/ ا9كو .]&%Kملا 0ز' 0ب ye%لل و* )Hلمز( ( {.Jملاو ;
5 : 115 ديلDلا و*و oديلDلا 0:o :4)ياو& 2او. 0/ &ك9 4K/ +ل# .o0ي.'لا 0:o :)
.FHلمزلا اKيI و*و ديلDلا +#ديF :زD&لا يI 0_ \ل9و .يبeكلا
[( 12 )] يI !يبلا داشK: Hب6 )2%'( يI Wدي1ي6و ; )يKO( 4Kاويد يI و*و . 104
( {.Jملاو ;)Hلز ;2%'( 0ا6للاو 6 : 143 .)

)ام5YلYي امو Sيملاو ءازلا 2اب( ~
)0مز( \ل9 0م .!Aولا 0م U!Aَو +ل# ,$دي -د'او -$./ 0وKلاو Sيملاو ءازلا
$اA .ة?Kمز/و - 0امز=/ zمDلاو ;0َم= زو d0امَز $ا%ي .@W@ &يYكو @ 4ُليلA ;0يV'لا و*و ;0ام[زلا
:0م> زلا يI &#اّشلا
GHا= &1لاب BKَمَ ز h/&ما ُ!Kكو FFF <>0?Pّ )لا =$يوط MyاK@ملا QيRَ # [( 1 )]
:0امز_ا يI $اAو
يمَ 'َو +?ل" ي= ل َSا# +?ل" ي= ل =0امز/F [( 2 )] F
2يG.) ي)لا ةKام>زلا امiI .ة>د@ملا يGJا&) \ل9ب دا&@ي o0"يَ مE زلا !ا9 @4)ي%لo :0ولو%يو
.دا>7لا يI ا56اي%ب N!َ بV )ُ ك دAو .ةKاَم[ 7لا ي*و ;دا>7لا ا5يI ُ$._اI ;WدV1N %ُ)I =0ا6Kpا
)!مز( .$ادبpا 2اب 0م ي*و Cةملك 4يI [0_ `he./ سيل ءا)لاو Sيملاو ءازلا
$._او ;دا. 0م ةلدبم ا9* يI ءازلاو .!ي8 كV 6 ]/ ;!ي3مG زو !يV مَ ز -$D& 0ولو%ي
.!"م[ .لا
)kمز( &aاطلا :k[مE زلا :0ولو%يو .ءيشب سيل SيDلاو Sيملاو ءازلا [( 3 )] :+[DVم3 زلاو .
.@4)•م :ءا%36لا !" Dَمَ ز $ا%يو .+ّ كV مM ز :Qاكلا ا9* يI $._او .&aاّطلا 2? K? 9 $./
.W@ &كV 9 +7م دAو .@4)" مَ زَ D و* امK: ;d2ول%م ا9*و
)Zمز( [( 4 )] .Z[م@ ز :&ي.? %لا $@D8&لل 0ولو%ي .ةد'او ٌةملك ءا'لاو Sيملاو ءازلا
)cمز( .4RKiب cماّشلا cمازلا :$يلJلا $اA .$.iب سيل ءاJلاو Sيملاو ءازلا
.ocمشo 0يشلا 4يI $._اI B'ي'. 0اك 0: ا9*و .$اوطلا :c>مE زلا QوKُ _او
)&مز( dسKD &Jrاو ;ءيشلا ةّلG A +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءا&لاو Sيملاو ءازلا
.!او._ا 0م
]/ ;ةءو&ملا @&V مَ ز -$D& $ا%يو .<&1ّ شلا $يلA :&Vم[زلاو .&< َ1b شلا ة8لA :&َ م[ زلا $>و_اI
.ا5ليلA
.n&امMز &Vم" ز= )و &@م" ز? ) !&َمَ ز $ا%ي .ةما1Kلا !و. :&ام3زلاو &" م[زلا &Jrا $._ا
ي* :اولا%I oة&ا[م[ زلا 2" 6ك 0# +َ5? K 4ّK/o :mيد'لا يI !ءاD ي)لا ة&ا[م[ زلا ام/و
ي* امK: اولاA دA S5K/ +ل# .&" م[ زلاب !5> ب ش ا5)مN P? K $1لI ا9* ّZ. "0uI .ةيKا[زلا
.2&A/ ا9*و .$اD&لل ا5يبDا'ب زVم&) ي)لا :ةزا>م> &لا
)zمز( .ة8لb 9لاو ةّ لG %لاو 0وE دلا +ل# 8$دي د'او -$./ 0ي1لاو Sيملاو ءازلا
ا>مiI .ساKلا $ا? 9@& \ل9ب 4بشو .ءاّشلا QeT/ Qل? J 0وك) ي)لا ي*و ;zَم[ زلا \ل9 0م
:yاّمشلا $وA
Gعو@مَ ز Uة?شM&ك# F [( 5 )] F
.2ابلا ا9* ا95I .!ا1َم[ زلا !ا9 :عو@م[ زلاو .2Kا&_ا 0م +YKُ _ا ةش&كV1لاI
0م Bبول%م 0وكي 0/ ام*د'/ :0ا5Dو 4~ل ا95I ;ا9ك zَم" ز/و ;عام[زلا يI S5لوA ا>م/و
Sو%لا عامD: 0Vم @4ّKiك ;SيDلا 0م ]Cةلدبم[ ءازلا 0وك) 0/ &? Jrا 4Dولاو ;Sز#
.]/&لا عامD:و
zي&8 6لل S5لوA 2ابلا 0مو [( 6 )] :0ودشKيو .zيمز :
@zيمَ ز GHا&G Rلا GةلDا1ب qعاد F [( 7 )] F
&د.ملاو .ءا1َمE زلا zيمDلاو ;يKYKي g SY zVم" ز@ ي ]9لا عاDشلا zيم> زلاو :اولاA
0م @4ُ)&ك9 ام 4يI ُ$._او .Wدb يD ]/ ;]/>&لا zيV مَ ز -$D& :>يaا6كلا $اA .عاَم[ زلا
.$ادبpا و/ 2ل%لا
;@4)ّ '. ام ]&د/ gو ;عوم6م -Seك و5I ;ةد#3&لاك =0ا6Kpا ُ9Jiي ]9لا zَم[ زلا ا[م/و
.@4ُ)ل[./ ]9لا $._ا 0# ّ9اشلا 0م 0وكي 0/ @4ّل1لو
)Hمز( .4R?)? K ا9: ;W&َ1? ش ?Hَمَ ز :0ولو%ي اوKاك 0:و ;ءيشب سيل Qا%لاو Sيملاو ءازلا
.&ك9 دAو .=Hبَز $._اI [Zَ. " 0uI
)\مز( ,$د) Qاكلاو Sيملاو ءازلا [0/ W&يOو دي&د @0با &ك9 .Qاكلاو Sيملاو ءازلا
2= K9 !MبN Kَ م ي*و ;+ّكV م3 زلا Hا%)شا 4Kمو :$اA .j1ب يI 471ب ءيشلا $ُJاد) +ل#
.&aاطلا
)$مز( &Jrاو ;$ا%Y_ا 0م $N%VY G$مَ'„ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ Seلاو Sيملاو ءازلا
.ٌ!و.
!Nلَ مَ دزا $ا%ي .4=#ا)م 4يل# ُ$م'ي ;$D[&لا 4ب @&M 5T)6ي -&ي1ب و*و ;ةلG ما[ زلا $و_اI [(
8 )] ,$=ك "S@5ّ Kiك ;2ابلا 0م ا9*و .ة&يYك ]/ ;ٌة?لَ م" ز= / -!gايV# $ا%يو .4=)لم' ا9: ;=ءيّشلا
.S5َ6RK/ 0و%يطي gو 0و1لط7ي g ;($ام'/
?Qَ #ا7 ]/ ;=$[مَ ز? ) -&م/ ُ4بَ زَ ' ا9G: ]9لا ;Qي17لا $D&لا و*و ;$ي[مE زلا 2ابلا 0مو
:ة'ي'ُ/ $اA .$"مV ' 4ّKiك &ي.ي +ّ)' 2ايbYلا 4يل#
يGaاK?O يVKP@ ي ام \يب/و g FFF ُ$و@ 6=ك $ي[م@ ز G0اي)GRلا 0م [( 9 )]
ةلدا1ملا :ةل=ماَ ز@ملاو [( 10 )] .&ي1بلا +ل#
:&#اشلا $وA يI ُ!و> .لا و*و ;ُ$َم" ز_اI &?Jrا $._ا ا>مiI
F ُ$َم" ز= / G!ا8يشَ1لا G!ا[ &G A د1ب ا5ل F
ةَ &N Rّشلا :$يVم" زG pا 0يل._ا 0ي9* 0# 89ش اممو [( 11 )] .4Vلَ م" ز= iب َءيشلا !9J/ 4Kمو .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI +ش#•ل !يبلاو .ءاKP)6gا :يKP)لا 22 0ا6للاو )اKO( {.Jملاو
( 12 : 276 .)
[( 2 )] 0ا6للا يI WدشK/ )S'و( WدشK/ ا9كو .o+5)شملا ءيشلا S6ا :S'ولاوo :$اAو .
( {.Jملا يI 1 : 19 sاD1لل و*و .oي6RK ا5ي5)ش) ي)لا ي* +ليل : $و%يo :$اA ;)
4Kاويد يI 58 .
[( 3 )] .o&aاطo :$مDملا يIو .4ب دا.ي 2ا%1لا 0ود &aاط و*و ;دو51ملا &aاطلا ]/
[( 4 )] د1ب $._ا يI ةداملا W9* !د&و )!مز( B%Iو 2ي)&)لا ا9* +ل: ا5)دد&و ;
.$مDملا يI د&و املو س&اI 0با SاTKل
[( 5 )] 4Kاويد 4ل !يب 0م ءزD 61 0ا6للاو )zمز( :و*و ;
!ا7&يو# 0يب \RK) امI FFF عومز ةش&ك# س/&ب &D)
[( 6 )] $._ا يI )zم&6لل( .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو.
[( 7 )] 0ا6للا يI امك 4مام)ب !يبلا )zمز( :
اولم') ةادO S5Kيبب ا#دو FFF zيمز Hا&Rلا ةلDا1ب عاد
[( 8 )] ( 0ا6للا 0م 4باو. ;o!لمز/o :$._ا يI 13 ƒ 331 .)
[( 9 )] $مDملا يI WدشK/ )$مز( .
[( 10 )] $مDملا 0م ا5باو. .oةلما1ملاo :$._ا يIو .4ل heيد# 0وكي 0/ :ةلدا1ملا
.0ا6للاو
[( 11 )] :2يبطلا 0ب ةدب1ل دشK/و .ءا8 9'لا ة&Rشب 0ا6للا يI WديA
ا5م6Kم j&_ا يI ي')Kي ةKا&ي# FFF $يمز: Q&.لا Sيد/ يI +')Kا امك


)$)1ملا Q&'لاو 0وKلاو Vءازلا 2اب( ~
)يKز( +ل# Uةد'اول ا5يI سايA gو ;Qيا7)) g $)1ملا Q&'لاو 0وKلاو ءازلا
:Hدز&Rلل دشKيو .&.%يو >دمي 4ّK: $ا%يو .Qو&1م ;+? K3 زلا $[و_اI .‚&J/
@Wُ Xا=Kز Q=&1@ ي M0"زَ ي "0َم q&V 7ا' اب/ FFF @&ك" 6َي 8دب g &مJلا M2َ &N شَي 0مو [( 1 )]
.Z.I/ Z)Rلاو ;UةَيN K= زو UةَيN KM زل و*و ;8]و? KM ز …+? KM ز +ل: ةب6Kلا يI $ا%يو
;ءا?K[ زلا :ةYلاYلاو .hiNK= زو n= ءو K@ ز iKز/ $بDلا يI !i?Kَ ز $ا%ي .زوم5م ‚&J_ا ةملكلاو
:$اA .ءيش b$ك 0م &ي.%لا و*و
ا5=6وX& ءا?K[ زلا b $bTلا يI @kلوُ )و FFF @Zaا'. [0*و BميV* ا5@ب= G6')و [( 2 )]
&Jx $اAو [( 3 )] :
ا*@&< 1A (Gءا?Kَ ز +ل: !N IV9A ا?9G:و FFF G&اR"'_ا =0م (ةمV لN T@م َءا&بO [( 4 )]
:ة1با&لاو )ءا?K[ زلا( [( 5 )] Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& +5Kو .4=لوب 0Aا'لا :
.ءا?Kَ ز و*و $D&لا يل.ي "0/
)kKز( gو ;^ط1لا :k?K[ زلا 0ولو%ي S5K= / +ل# .ءيشب سيل SيDلاو 0وKلاو ءازلا
.\ل9ل سايA
)ZKز( .Seكلا يI Z,)R)لا Z,K= ز)لا 0/ S571ب &ك9و .4لبA ]9لاك ءا'لاو 0وKلاو ءازلا
)دKز( .4ب 4بشي SY ;ءا7#_ا 0م و7# ام*د'/ :0e./ $ادلاو F0وKلاو ءازلا
.ءيش يI (Hي7 ُ$يلد &?Jrاو
v=د%@ي ]9لا دKزلا 4ب 4بشي SY ;0ادN Kَ ز ام*و ;د#ا6لا ST# Qَ&? ط و*و ;دK[زلا $[و_اI
.ةَدNK[ زلا $R6_او ;+ل#_ا و*و ;&اKلا 4ب
.4لYم dد8Kز@ م -jو'و `B%8ي7 0اك ا9: ;دّKَ ز@ م d2وY $ا%ي `دّKَ ز@ ملا :&Jrا $._او
$ا%ي :يبا&#_ا 0با $اA .GHل Jلا Hbي7 :دّKزم -$D&و [( 6 )] ?Hا7 ا9: ;d0eI دّKز)
:>]د# $اA .2V7Oو G2اوDلاب
F VدّKَ ز= )) gو اولاA ام =$Yم <$ُ%I F
;$يGم'لا و*و ;دّKَ ز@ ملا 2ابلا 0مو [( 7 )] ةّلV Jiب ا*&#اش/ !لّ ل? J ا9: ;ةAاKلا !" دّKز $ا%ي
.ةدgولا د1ب ا5@مG '& !R'د<Kا ا9: \ل9و ;&1=شب ا5=)ددش [SY ;&اP.
)&Kز( >0/ +ل# .ءا& ا*د1ب 0وكي g 0وKلا >0_ `($.iب سيل ءا&لاو 0وKلاو ءازلا
=!1م6 @Zي&لا ا5يل# !ّب* ا9: &اP3.لا +.'لا &يV KاK[زلا 0: :0ولو%ي .ةملك 2ابلا يI
.]?^َ&@ D 2&%ب -j&/ :&يGKا?K[ زلاو[ .B)وَ. ا5ل [( 8 )] :$ب<%م 0با $اAو
ا5ل GQي.ملا = vاو&= / ُ&يG Kا?Kَ زF [( 9 )] F
)HKز( !N %?Kَ ز :0ولو%ي .Hيي<7) و/ (Hي7 +ل# ,$دي $./ Qا%لاو 0وKلاو ءازلا
ة8ك3 6لا يI $Jدملاك ة=%K[زلاو .zب&_ا 4مaاوA يI 4)Nل= ك? ش ا9: ;=س&?Rلا [( 10 )] يI ا*&يOو
.-Hا?KM ز 8يل@ 'لا 0م q2&7ل $ا%يو .$يَم ا5يIو Hي7
)\Kز( &ي.%لا :\ّ Kَ و[ زلا َ يG ك@ ' دAو .4~ل =سايA gو he./ سيل Qاكلاو 0وKلاو ءازلا
.Sيم[دلا
)SKز( و*و ;SيK[زلا \ل9 0م .ءيشب ءيش Hيل1) +ل# ,$دي -$./ Sيملاو 0وKلاو ءازلا
.ا5K9/ 0م 0ا%ّل1)) 0ا)للا ام*و ;زK1لا ي?)َ م? Kزب 4>بُ شو `@SّKَ ز@ ملا \ل9كو .EيV #[دلا
:SيK[زلا يI &#اشلا $اAو .H<ل'لا يI ةي8 لد)ملا ةم'ّللا :ةم? K[زلاو
Cةدايز ُ$اD3&لا @Wا#اد?) dSيKَز FFF @ع&اك_ا MSيد_ا Gj&َ# يI =ديMز امك [( 11 )]
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0اويدلا يI ]9لاو .BI&'م $._ا يI WداشK: د&و ا9ك 383 ;اKز( 0ا6للاو
:)&ك6
.F ا&ك6م Zب.ي Sوط&Jلا 2&شي 0موF
:4لبAو
ا'ب./ \يد&ب $اب ام &7ا' اب/ FFF ا&زaمو ءاد& sو&I GةKبا +ل#
[( 2 )] 0ا6للا يI امك ;$ب%م 0بg !يبلا )iKز( .
[( 3 )] 4Kاويد .$طJ_ا و* 81 0ا6للاو )iKز( .
[( 4 )] :4Kاويد يI !يبلا $بAو .&وR'ملا 0اكملا و*و ;\ي&')لاب &R' zمD :&اR'_ا
دي gول ]9لا 0اميل6 يبiب FFF ]&ا# 2د'/ &5Tب !%ل# 4Kم
[( 5 )] .0وKلا QيRJ)ب ;2ا'6ك ءاK>زلا
[( 6 )] .o$با%مo :$._ا يI
[( 7 )] 4باو. o$يمDلاo :$._ا يI .26Kلا يI ي#دلا و*و ;ةلم5ملا ءا'لاب :$يم'لا
.$مDملا يI
[( 8 )] .يلا)لا !يبلاب دا5ش)6gا ا5ي7)%يو ;$مDلا 0م ةلمك)لا
[( 9 )] ( 0ادلبلا SD1مو 0ا6للا يI امك 4مام)ب و*و ;4ل !يب 0م ة1طA 406 : )
ا5ل Qي.ملا vاو&/ &يKاKز ‚د5) FFF اKيد5) &وPلا sو&I اياKY 0مو
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oةك)لاo :$._ا يI
[( 11 )] 0ا6للا يI امك ;يل*اD &#اش و*و .يميم)لا SيطJلل )SKز( .

)$)1ملا Q&'لاو Vءا5لاو Vءازلا 2اب( ~
)و*ز( &Jrاو ;&NJ=Iو &"بG ك +ل# ,$دي ا*د'/ :0e./ $)1ملا Q&'لاو ءا5لاو ءازلا
.0"6@' +ل#
&#اشلا $اA .&JRلا و*و ;و"*[زلا $[و_اI [( 1 )] :
G\ولملا M و" *َز &يO iش/ ام +)َ م FFF Mj[ي@ ' +ل# اط*َ& =\N ل1D/
.S8T1)و &ّ JR) ا9: ;tو*" زَ م و5I $D&لا َيV *@ز :2ابلا 0مو
2َ D<1ملا 0/ 4يI ساي%لاو .Wا*"ز? ) ;@4N)[ زَ * ا9: ;=!ابKلا Zي&لا V!َ *َز :2ابلا 0مو [( 2 )]
heيام)م 46RKب َ2َ *?9 [( 3 )] .
&مY &ا&م'ا و*و ;و"*[زلا \ل9 0م .0=6'لا &TKملا و*و ;و*[زلا :&Jrا $._او
ّg: سيل :$و%ي ,ي1م._ا 0اكو .+َ *"ز= /و +َ *َز S571ب +ك'و .@W@ &ا&R.او $JKلا
:$MبN %@م 0با $وA ا[مiI .اَ*َز
يK@ &3 ب? J) ام nَو" *َز [0=لو%) gو FFF ُ&بG كلا gو nَو" *َز يGل @2يشلا \&)ي Sل [( 4 )]
0م و*و ;$و_ا 2ابلا 0م 4ّK/ 4يI +K1ملاو ;2V 9=كلاو $طابلا :و*[زلا :SوA $ا%I
.ءeَي Jلاو &JRلا
.B1يمD 0يل._ا 0# 9ش ا8مم و*و ;دَدَ1لا يI &"د?%لا و5I ءاَ*Eزلا ام/و
)د*ز( .$يل%لا ءيشلا :ديV*>زلاو .ءيشلا VةّلG A +ل# ,$دي -$./ $ادلاو ءا5لاو ءازلا
.$املا $يلA :dدV*"ز@ م و*و [( 5 )] ُ$7I/o :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اAو
:+ش#_ا $اA .nداَ*"زG : دَ*"ز= / :4Kم $ا%ي ;,$G%@ملا و*و odدV*"ز@ م d0Vم< Xم GساّKلا
+?KG Pلل ا*[&V 6 اوُ بلN طَي "0=لI FFF ا*دا*زp ا*ومVل6ي 0لو [( 6 )]
$D& $ا%ي :يKاي'bللا $اA .ة.اJ 0ي3دلا يI د"*Eزلاو ;ايKEدلا يI ةدا*[زلا :$يلJلا $اA
$يل%لا ]داولا :ديV*[زلا S571ب $اAو .B7ي/ GHل Jلا Hbي7 و*و ;S=1طَملا $يلA :dدي*َز
.&طم +Kد/ 0م ُ$ي6?) ي)لا j&_ا :داَ*[زلاو .ءاملل 9J_ا
0# +ك'ُيو \يG Rكي ام َ&" د?A ]/ ;o=\يG Rكي ام َد"*َز N9Jo :S5لوA 2ابلا 0م @2@ &%ي ا>ممو
;=$NJّKلا !" دَ*َز :$اA ~ WاKل>./ ]9لا $._ا 0# t9اش و5I Z. 0: ~ >يV Kابيشلا
.4?)".َ &? J ا9: \ل9و
)&*ز( \ل9 0م .ءاR.و ءايG7و (06@' +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو ءا5لاو ءازلا
0اكو .!ابّKلا &*ز/ $ا%ي `!ابK b$ك &و?KF و*و ;&" *[زلا 4Kمو .SDKلا :ة&َ*Eزلا
S571ب [( 7 )] .ا5K"6@ ' :ايKEدلا ةَ&" *=زو ;&R._ا &*>زلاو ;@jيب_ا &وّ Kلا :$و%ي
.]&اK \ب N!َ &َ *َز :0ولو%يو ;!ءا7/ :ُ&اّKلا !َ &َ *َز $ا%يو .&م%لا :&*ز_او
$و6& $اAو .4ب =!TR)'ا ا9: ;ءيشلاب ُ!&*دزا :S5ُلوA $._ا ا9* 0# 89ش اممو
4ل [0uI V4Mب "&V *َد<زاo :Wاط#/ ]9لا ءاKpا يI ةدا)?A يب_ Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا
4ب TR)'ا ا9: 4K_ `B7ي/ $._ا +ل# ا9* $=م'@ي 0/ d0كممو . 4ب TR)'ا دي&ي ;oBKiش
:$اAو .4K6')6ا mي' 0م 4ّKiكI
!َ&َ *َد<زا امك F [( 8 )] F
.4Kم 2ي&A 4ّK_ `$._ا 0م Wا=K&ك9 ام +ل# -$وم'م دو@ 1لا و* ]9لا &َ*"زVملا $1لو
)S*ز( 0م .\ل9 4بش/ امو (S'شو 0Vمَ 6 +ل# ,$دي -د'او -$./ Sيملاو ءا5لاو ءازلا
4ّK/و ;^'ولا S'? ش S"*Eزلا [ 0/ dساK &ك9و .S'ّللا 0م ُديلا Sَ*"ز? ) 0/ و*و ;Sَ*[زلا \ل9
0/ Uديز يب/ 0# ةياك'لا يI S5ُ لوA ا>مiI .dSV*َز 0يمّ6لل 0ولو%يو ;ة[.اJ \ل9ل dS6ا
+ل# $=م'@ي 0/ d0كممI ;ا*اKاد ]/ ;َ0ي1ب&_ا d0eI َS=*اَ ز $ا%يو ;2& %لا ةم=*ا=زملا
0م 0وكي "0/ 0كميو .ا5)>6امُمو ا5ب c,طل)لا دا&/ 4ّKiك 4ّK_ ;WاK&ك9 ]9لا $._ا
0يم> 6لا @0"يَ # H*ازلا [ 0_ ;Qا%لا 0م Cgدب Sيملا 0وك)و ;$ادبpا [( 9 )] .WاK&ك9 دAو .
)H*ز( \ل9 0م .زواD)و 8ي7مو S> د%) +ل# ,$دي -د'او -$./ Qا%لاو ءا5لاو ءازلا
;$يJلا َSام/ @س&Rلا ? Hَ*َز $ا%يو .+7م ]/ ;$طابلا ]?Hَ*َز[ :\ل9 0مو .46RK N!? %َ*َز
!ا9 dس&I $ا%يو .Qَدَ5لا َ ز= واَD ا9: ;S5>6لا ?Hَ*َز $ا%يو .ا5مّد%)و ا5?%َبَ 6 ا9: \ل9و
.Sد%)و (H"ب= 6و q]" &َ D !ا9 ]/ ;=Hي*اَ ز= /
:ةبX& $اA .ط%6 ا9: 4يI H*زي ءيشلا 0_ `ءيشلا @&" 1? A و*و ;H"*[زلا 2ابلا 0مو
Hَ*[زلاب ]Mو" 5? ) ّ05َ يدي/ [0iك F [( 10 )] F
•)ما ا9: 4K_ `2ابلا 0م و5I B'ي'. 0اك 0uI ;W=•م ا9: ;WَءاKG: ?Hَ*"ز= / :S5لوA i[مiI
+ل: دا.)Agا 8د' =زواD 4ّK_ ;0يV م[ 6لا و*و ;H*ا[زلا 2ابلا 0مو .[&= مو =jاIو ?Hَبَ 6
S'للا 0م َز= K)كا 0/ [( 11 )] :H*ا[زلا يI &ي*@ ز $اA .ز=K)كا :4,Jم ?Hَ*َز :0ولو%يو .
ا*@&G باود BبوكKم =$يJلا @دaا%لا FFF @SV*[زلا HG*ا[ زلا ا5Kمو ُ0و Kّ شلا ا5Kم [( 12 )]
.&1%لا ةدي1بلا &aبلا و*و ;Hو@*[زلا 2ابلا َ0Gمو
]9لا $._ا 0م 0وكي 0/ B'ي'. 0اك 0: 0كممI ;ةaام Hا*@ز ُساّKلا :S5لوA امiI
ةزم5لا [ 0iك ;$ادبpا 0م 0وكي 0/ 0كممو .\ل9 †لب +ّ)' َS[د%) S*َدد# [0iك ;اK&ك9
.nّ 9اش 0وكي 0/ 0كميو .BIاA N!= لV د"بُ /
)Q*ز( ;َءيشلا ?Q= *دزا $ا%ي .ءيشلا 2ا*9 +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو ءا5لاو ءازلا
:2&1لا 0م ٌة/&ما !لاA .4ب َ2َ *?9 ا9: \ل9و
ام* 0ي9للا [ ي[ ي? K@ ب ّس'/ 0م اي FFF Qَ *َدزم Sويلا يّJُمI يّJُمو يG1مَ 6 [( 13 )]
:$اA .4?لَ D1)6ا ا9: ;4Rَ*َدزا 2ابلا 0مو ;!وملا @ 4?Rَ*"ز= / 4Kم $ا%يو
GQe'ّ)لا zم hgاوA/ \لوA FFF GQا*دزا امي/ -Qا*دزا 4يI [( 14 )]
8H'لا 0# d2ا*?9 4ّK•I B'ي'. 0اك 0uI .Seكلا يI دEيز)لا Qا*دزgا :SوA $اAو
.4ل ٌةزواDمو
)$*ز( ]/ ;$ول" *@ز س&I $ا%ي .ءيّشلا Gة6eم +ل# ,$د) ٌةملك Seلاو ءا5لاو ءازلا
.سلم/
)\*ز( :0ولو%ي S5K/ &ك9 دي&د َ0با 0/ g: ءيش 4يI سيل Qاكلاو ءا5لاو ءازلا
.N!= كَ 5َ 6 $Yم ;َ2ا&ّ )لا Zي3&لا !كَ *َز
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( يI !يبلا Hب6 دAو ;)و*ز ;ط*&( 0ا6للا يI امك ;يل95لا SلYملا وب/ و* 2 :
450 .)
[( 2 )] .o2D1ملاo $._ا يI
[( 3 )] .oeaام)م 46RKب !*زo :$._ا يI
[( 4 )] .س&اI 0با ةياو& Hباط) vا'.لا ةياو&و .o&و1لا gوo :0ا6للا يI 4)ياو&
[( 5 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. oءاملاo :$._ا يI
[( 6 )] +ش#_ا 0اويد 56 0ا6للاو )د*ز( يب/ +ل# !/&Ao :0اويدلا v&ش يIو .
.oZ)Rلاب ;ا*دا*ز_ :$اA 2ي&Pلا G 4يل# !/&A املI ;ا*دا*زp ةديب#
[( 7 )] 0ا6للا يI امك ; يبا&#_ا 0با و* )&*ز( .
[( 8 )] 0ا6للا يI !يب 0م ة1طA )&*ز( :4مام)ب و*و
عا&شلاب ةKيA !&*دزا امك FFF ا'ابط.ا ا5Kم $# ا*&او6_
[( 9 )] س &TKاو ;o0يم6لا دK#o :$._ا يI 13 .ة'R.لا W9* 0م
[( 10 )] ةبX& 0اويد 106 0ا6للاو )H*ز( .
[( 11 )] .oS'للا 0م &Yك/ +ل:o :$._ا يI
[( 12 )] &ي*ز 0اويد 153 0ا6للاو )H*ز( .
[( 13 )] 0ا6للا يI )Q*ز( :
ام* 0ي9للا يمي&ب ّس'/ 0م $ب FFF .Q*دزم Sويلا يل%1I يل%#و يبلA
[( 14 )] { 4Kاويد يI ةبX&ل زD&لا 100 .

)ام5YلYي امو واولاو ءازلا 2اب( ~
)]وز( :=ءيّشلا !ي= وز $ا%ي .z,مD)و (Sام7Kا +ل# ,$دي -$./ ءايلاو واولاو ءازلا
ا5?AM&اشَم ُ!يM &ُ iI ُj&_ا G!يM و@ زo :4لxو 4يل# wا +ل.F wا $و6& $اA .4)1مD
$ا%يو .ُj&_ا >يلG : !َ1V م@ D :$و%ي .oا5Kم يل َ]M و@ ز ام ي)>م/ ُ\N ل@ م ُ†لبي6و ;ا5َبG &اPمو
:+ش#_ا $اA .4َ7بA ا9G: ;4يKي# 0يب ام ُ$D&لا ‚َوَ ز
امّKiك يKو@ د Q"&ّ طلا ,jPَي ُديزي FFF @SDا'ملا [يل# 4يKي# 0يب ‚َوَ ز [( 1 )]
‚َوَ زKا ام =\ي? Kي# 0يب 0Vم NطG6بKي eI FFF ُSOا& =\ُ RK/و ّg: يK=%ل? ) gو
0ي? طGaا'لا عام)Dg !يبلا ةيوا= زو .!7[ ب? %?) ا9: ;&اKلا يI ةدلM Dلا G!وَ ز< Kا $ا%يو [( 2 )] .
.B>يَ ز 4يG وزَ ي 4GY&او 0# =m&G pا ‚وز $ا%يو .ةaي5لا 0"6@' :>]3 زلا 2ابلا 0مو
د&طلا 06@' :ةاَ ز" و[ زلا :Hا%)شا gو -سايA 4~ل Sل1@ي gو $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو [(
3 )] .4ب !" يَ ز" وَ ز $ا%ي ;
يI ;]M زاي[زلاو ;ءازي3 زلا zمDلاو ;ةم=ك_ا :ُةازي3 زلاو .^ي3&لا Qا&ط/ :ءا= زي3 زلا $ا%يو
>يل95لا &1ش [( 4 )] :
F G$eّ)لا َ2" د@' َ]M زايَز يGIويو F
ةمJ7 ]/ ;ٌةَيM زَ و@ ز d&دA ا9* 0مو [( 5 )] .
ة>يV Kَ ملا ي*و ;ء"و[ زلا 4ل =Hا%)شا g ا[ممو [( 6 )] .
)sوز( sو> زلا[ \ل9 0م .ءيشل Uءيش ة?K&ا%م +ل# ,$دي -$./ SيDلاو واولاو ءازلا
ة/&ملاو .ة/&ملا sوز [( 7 )] :WXاKY $D wا $اA .Zي.Rلا و*و ;ا5Vل1ب sوز ] نُكسا)
ة . جلا َ=´ج¡ ز ¡ =.َ أ } [ ة&%بلا 35 Qا&#_ا ; 19 ;Sام'لا 0م M0اDوز (0eRل $ا%يو .]
:!ابKلا &<كV 9 يI >ز#و 8$D 4ُلوA ا> مiI .+YK/و n&ك9 يK1ي ¸gيِ¡ ب ¸y ¡ ز ¸ُ ك نم) } [ k'لا
5 H ; 7 0وكي 0/ د1بي g ا9*و .kي5ب (0ول $ك 0م :$اA 4ّKiك ;0وّللا 4ب دا&/ $ا%يI ;]
v=&ط@ ي ]9لا طَمّ Kلل S5لوA \ل9كو .4ب&ا%ي ا8مم Wَ&" ي? O s[وزي 4K_ `WاK&ك9 ]9لا 0Vم
:ديبل $اA .4يل# +?%Nل@ ي امل dsوز 4ّK_ `sوَز sدو5لا +ل#
@4[يV .V # ,$VT@ي (QوR'م $ك 0Vم FFF ا5@ما&G Aو ٌةّلG ك 4يل# ds"وَ ز [( 8 )]
)vوز( 4Kاكم 0# vاز $و%ي . $اوزو ‡ Z=K) +ل# ,$دي -$./ ءا'لاو واولاو ءازلا
.ZيM ز@ ي vاز/ :اولاA ام[ ب&و .اK/ 4)'ز/و ;+['K) ا9: ;vوُ زي
)دوز( ا9* .(26ك و/ ($م# 0م ;&يJب ($ا%)Kا +ل# $دي -$./ $ادلاو واولاو ءازلا
$اA .د[وز) د%I 26ك و/ ($م# "0Vم (&يJب 41م $%)Kا 0َم ,$ك $اA .$يلJلا @W[ دَ' dديد')
$َ1" D@ي ءا#ولا :دَو" زV ملاو .&Rّ6لل 9?Jّ)@ ي Sا1طلا و*و ;دا> زلا سي6i) :دو[زلا :W&يO
.VدMوازَ ملا 2اAG&ب SDَ1لا 2%ل)و .دازلل
)&وز( :&وEزلا \ل9 0م .$ود1لاو $" يَ ملا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو واولاو ءازلا
0ولو%ي +ّ )' .n&يوز) =ءيّشلا d0eI َ&ّ وز $ا%يو .H'لا Vة=%ي&ط 0# -$aام 4K_ `29كلا
G$وب? A +ل: َ2&A/ 0وك) Uة%ي&ط 0#G 4ب $Gد1َي @4ّK_ ;@W= i8ي* :46<RK يI َءيشلا &ّوز
:$اA .Zي'.لا ساي%لا و5I &و@ ز SKّ.لل S5لوA ا[مiI .Gzما6لا
<>Sَ.= _اب اKaDو "SM5" ي= &وُ زب اوXاD F [( 9 )] F
.4K# =$ام ]/ ;ا9ك 0# ّ&وزا $ا%ي .$يملا :&َو[زلاو
.\&يO 0# =$=د# د%I \َ&از ا9: 4ّK_ ;&aازلا : 2ابلا 0مو
0ولV د1ي S5K/ \ل9و ;&" يَ وE زلا :S*&م/ 2G 'ا.و Sو%لا سيa&ل $ا%يI ا9* +ل# $م'@ي SY
:$اA .4يل: (د'/ b$ك 0#
"S5Kيب =ةداوَ * g ($اD& ]Gديiب FFF ادَدNK? لَ يلا &"يَ وE زلا !وملل 0وAو@ 6َي [( 10 )]
ةما&ك :&يوز)لاو .4يل: zM D&ي -&وEيَ . 4ل سيل ]/ ;d&" وَ ز 4ل سيل -$D& ا9* :0ولو%يو
.ءا6bKلاو ة#امDلاو 0يKYgاو د'اولا يI \ل9 $ا%ي `&ا[وE زلا @ Sو%لا :@&" و[ زلاو .&G aا[زلا
:&#اشلا $اA
@&"وَ ملا M2" يَ ب Jلاب ّ05ُ يشمو [( 11 )] FFF @&" و[ زلا !اي?)? Rلا ‚داَ5? ) امك
t9اش &د.لا +ل#/ و*و ;&" و[ زلا 0م و* امKuI ;ديدشلا >]و%لا [ &َ و3 زلا 0: S5لوA ا[مiI
.WاKNل> ./ ]9لا $._ا 0#
)عوز( ا9: .B#"وَ ز ا5مامزب ةAاKلا =عاَز $ا%ي .ةد'او ٌةملك 0ي1لاو واولاو ءازلا
:ةم> &لا و9 $اA .ا5ب9D
F ُSوك< &م G$يللا @ ز" و= Dو Sام3زلاب "ع@ز F [( 12 )]
)Qوز( .|يG 'و :Qاَ و@ زF ٌ!وم 0ولو%ي S5ّK/ ّg: ;ءيشب سيل ءاRلاو واولاو ءازلا
)Hوز( ;4)*>ومو @4)K> يَ ز ا9: َءيشلا !N I[وَ ز S5لوAو .ءيشب سيل Qا%لاو واولاو ءازلا
.Seك ا9* ,$كو .Hبa3 زلا و*و ;Hوُوا[زلا 0م @4ّK: 0ولو%ي ;$.iب سيل
)\وز( .2ا& Pلا ةيشVم =\" و[ زلا [ 0: 0ولو%ي .!'. 0: ٌةملك Qاكلاو واولاو ءازلا
:0ودشKيو
G2اَ& O G\" و= زو UةيKاز M^" 'I يI F [( 13 )] F
0م -2ي&A 2اب ا9*و .يشملا يI !#&6/ ا9: ;ة/&ملا !=كَ ز" وَ ز ا9* 0م 0ولو%يو
.4?لبA ]9لا
)$وز( :0ولو%ي .4Kاكم 0# Vءيشلا ي>'K) +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو واولاو ءازلا
0اكملا 0# @4)< لَ ز/ $ا%يو .$وُز) ءام6لا دبك 0# سمشلا !لازو ;C gاوَ ز @ءيشلا $از
:ةم&لا و9 $اA .4K# 4)ل>وزو
ا5Eمُ /و اّKV م ُ^ا'K?) g =ءا7يبو FFF ا5ُليM وَ ز اKم $يMز اKN)/& ام ا9: [( 14 )]
:دشK/و .\&')ي ءيش ,$ك ةلaا> زلا > 0: $ا%يو
Cة[ &َ م =$Gaاو>زلا يم&/ h /&ما !Kكو FFF $Gaاو>زلا َي" مَ & !"#ّدو دA !" 'ب.iI [( 15 )]
$اAو .ةRيRJ ]/ ;ةلوَ ز ٌة/&ماو .2َ Dَ# ]/ ;$<وز dءيش :S5ُلوA 2ابلا 0# 89ش اممو
:vا>مG &طلا
ٌةل" وَ ز ّ05Kم =$و%لا [يل: N!? %ل/و FFF M0V7اJ@ملا $و%ل وK&) و/ @0G7ا?J) [( 16 )]
)0وز( :0و[ زلا :0ولو%ي S5ّ K/ +ل# .he./ ]دK# و* سيل 0وKلاو واولاو ءازلا
اولاA امب&و .SاK._ا !يب 0"و[ زلا :0ولو%ي ة>&مو .S?K> .لا [( 17 )] +K1مب 4Kو@ زَ ي 4?Kاز
4KيM زَ ي [( 18 )] .
:‚َزN Kَ و[ زلا :اولاA امب&و .>0َوM ز $D&لاو .ءا6bKلا 0م ة&ي.%لا :ةّ Kَ و3 زلا 2ابلا 0مو
.Seك 4لكو .&ي.%لا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] +ش#_ا 0اويد 58 0ا6للاو )‚وز( .
[( 2 )] .oعام)Deل !يم6 !يبلا ةيوازوo :$مDملا يI
[( 3 )] .oد&طلا 4بشo :0ا6للاو $مDملا يI
[( 4 )] 0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.A 0م يل95لا m&ا'لا 0ب ةما6/ و* 180
يطي%Kشلا ةJ6Kو 79 :!يبلا &د.و . F ا5لاوب/ Qو6ي $Tو F
[( 5 )] ةدام يI 0وكي 0/ ة&%Rلا W9* $و/ 0م ا5لبA امو ةملكلا W9* H' )زبز( .
[( 6 )] .Qي&') ;oةK6ملاo :$._ا يI
[( 7 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 8 )] .ديبل ة%ل1م 0م
[( 9 )] 0ا6للا &TKا .&و.Kم 0ب +ي'يل و/ ;2لO•ل زD&لا )&وز( .
[( 10 )] ( 0ا6للا يI WدشK/ 5 : 427 .)
[( 11 )] :0ا6للا يIو ;j&_ا 0م jماPلا و*و ;S7لاب 2Jلا &P.م :2يبJلا
.o&وم 2يYكلاب 05يشموo
[( 12 )] 4Kاويد يI امك W&د. 579 0ا6للاو )عوز( :
F4ل !لA $'&لا HوI س/&لا HIاJوF
.o4ل !لA Qي6لا $Yمo :0ا6للا يI 0كل
[( 13 )] 4Kاويد يI 0ا6'ل !يبلا 59 ( 0اوي'لاو 3 : 424 0ا6للا يI و*و ;) )\وز( 0ودب
.ةب6K
[( 14 )] 4Kاويد يI !يبلا 554 ( 0ا6للاو 8 : 180 € 13 : 337 € 20 : 165 ( 0اوي'لاو ) 5 : 574 .)
( يI Hب6 دAو 2 : 119 .)
[( 15 )] 0ا6للا يI WدشK/ )$وز( .
[( 16 )] vام&طلا 0اويد 164 ( سييا%ملاو )0'ل ;07J( 0ا6للاو 2 : 193 .)
[( 17 )] .o4لاAo :$._ا يI
[( 18 )] ا9: اKKوز) \K: :يبا&#_ا 0بg ةيبا&#/ !لاA :2يب' 0ب دم'مo :0ا6للا يI
.o!1لط

)ام5YلYي امو ءايلاو ]ازلا 2اب( ~
)2يز( ُ$._او .\ل9 4بشي امو طاشKو Uة8RJ +ل# ,$دي -$./ ءابلاو ءايلاو ]ازلا
.B1ي&6 n>&َ م [&َ م ا9: d2َي" ز/ 4لو d0eI >&َ م :0ولو%يو .طاشKلا @2َ ي" ز= _ا :0ولو%ي .ةّRVJلا
و/ Wx& 0مل 8QJ)6@ي 4ّK/ \ل9و ;ساي%لا و*و .d2َ ي" ز= / :&= كKملا &م•ل S5لوA \ل9 0مو
:$اA 41م6
M2>ي Pلا َ2N K? 9 =ة&اDلا Qّ لك ) FFF M2= يز/ يI ا5َDوز !يب ) ي*و [( 1 )]
.2َ ي" ز= / :Wَ وN ط?J َ2َ &اA 0مل 0ولو%يو .2َ ي" ز= / 3يV #>دلاو $يلّ 9لا $D&لل S5لوA 2ابلا 0مو
.ا5ب&اA امو ةّRVJلا +ل: 4bلك M2ابلا zD&م [0/ =\ )" مل#/ دAو
.2َي" ز= / :vاي3&لا 0م 2و K= Dلل S5لوA ;2ابلا 0# 89ش 4ّK: $ا%ي 0/ Zل.ي ا>ممو
)!يز( ا9: ;4,)M ز $ا%يو .Qو&1م ;!ي>زلا ي*و ;ةد'او ٌةملك ءا)لاو ءايلاو ءازلا
.!وي" زَ م و*و .!ي> زلاب 4?)N K*د
)Zيز( vاز $ا%ي .4يb 'K)و ءيشلا $اوَ ز و*و ;د'او -$./ ءا'لاو ءايلاو ءازلا
.ZيMز? ) ي*و ;!'ازI 4)ّ لV # !" 'َز/ دAو `2=*9 ا9: ;@Zيزَ ي @ءيشلا
)kيز( BDيMز GءاّKبلا ? طيJ 0وEم6ي S5K/ +ل# .ءيشب سيل SيDلاو ءايلاو ءازلا [( 2 )] .
.g S/ و* tيب&#/ ]&د/ امI
)ديز( و5I ;ديزي ءيشلا داز 0ولو%ي .G$"7? Rلا +ل# ,$دي -$./ $ادلاو ءايلاو ءازلا
:$اA .0وديزي ]/ ;ا9ك +ل# د"يَ ز dSوA ءgX*و .دaاز
Uةaام +ل# -ديَز -&ش"1َ م @S)K/و FFF يKوديكI nديك "Sُك= &م/ او@ 1G مDiI [( 3 )]
و9 :د6•ل 0ولو%يو .دaاوز اولاA امب&و ;!اداي>زلا ]/ ;دياي[زلا &يYك dءيش $ا%يو
ا9: ;ا5)يشVم يI د[يَ ز? )? ) ةAاKلاو .G4)لو= .و V WG &يG aَ ز يI دّيز)ي ]9لا و*و :اولاA .دaاوز
:0وو&يو ;ا5)Aاط HوI N!= Rلك)
د[ي= ز)? ) gو اوُلاA ام ]$Yم[ $%I F [( 4 )] F
.Seكلا يI د8يزّ )لا دا&/ 4ّKiك ;ءايلاب
)&يز( ءا6bKلا ?ةَ6لاDم E2'ي :-&يM ز -$D& :0ولو%ي .($.iب سيل ءا&لاو ءايلاو ءازلا
ي)لا ة&6كلل …ءاي واولا !بل%I ;ُ&وزي =&اَ ز 0م ;واولا @ 4ُل./ ]دK# ا9*و .05?)Yدا'مو
:&ي3زلا يI $اA .ءا6VK m" دV' و* $ا%ي امك ;ا5لبA
~NOpاو FVد[دلاو Vداو3 6لا يI "0ُكَ ي "0َم FFF M&يز @&يO يKKuI n&يز MSا& [( 5 )]
)†يز( .BP"يَ ز †يزَ ي Lاز $ا%ي .ءيشلا $َيَ م +ل# $دي -$./ 0يPلاو ءايلاو ءازلا
$@يامّ)لا :†Eيَ زّ)لاو [( 6 )] !لام ا9: \ل9و ;سمشلا !=Oازو ;0وPaاز ]/ ;ٌة?Oاز SوAو ;
ءيRلا ءاIو [( 7 )] :WXاKY ّ$D wا $اAو . ) م´¡َ ب¡ ل¡ ُ=ا َgازَ أ ا¡ُ=از ا´م ل ف } Q.لا[ 5 ;]
.BKيO !لدب/ d0وK ي*و ;$ادبpا 2اب 0م ا95I ;ة/&ملا !P> يز) :S5لوA ا[مiI
)Sيز( $ا%يو .زG K)ك@ م ]/ ;dSَيM ز S'ل $ا%ي .qz>مD) +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ءايلاو ءازلا
:$يلJلا $اA .امَيM ز او&ا.I @ساKلا zم)Dا
F اKلو' BمَيM ز او@ د1) $يJلاو F
)$يز( +7م دAو ;واو 0م ٌةلدبم 4يI ءايلا >0كل ;he./ سيل Seلاو ءايلاو ءازلا
;!NA8&I ]/ ;4Kيب !N ل[ يَ ز $ا%ي .0ياب)لا :$يازّ)لاI .VTRّللا ُ !املك \لاK* N!َ&G كُ 9و ;W&كV 9
:+لا1) wا $اA ) م´¡ .ي ب ا.ل´ي ز ف } سKوي[ 28 ;0ي9VJ?Rلا 0يب ام @دُ#اب) $َي[ زلا 0: $ا%يو ]
.4َم= ش)'ا ا?9G: ;(0eI 0# d0eI =$ياز) B'ي'. 0اك 0: 8يKابيشلا 0# َ&كُ 9و .Mkَ'?Rلاك
.8Z. 0: ُساي%لا \ا9 و*و
)0يز( 0"ي[ زلاI .4Kي6')و ءيشلا 06@' +ل# ,$دي Zي'. -$./ 0وKلاو ءايلاو ءازلا
!Kادزاو < !K[ ي>زاو ُj&_ا G!Kَ ي" ز/و .BKييز) ءيشلا !Kّيز $ا%ي .0"يّ شلا @jي%?K [( 8 )] ا9:
:0ودشKُيو .\ي3 دلا Q"&@ # :0ي[زلا >0: ~ B'ي'. 0اك 0: $ا%يو .ا5@بN ش@# ا5?K[ 6َ'
ٌة16V) =\, I@ز? ) ($Pب +ل# ?!aDو FFF &َ و" #/ 0ي[ زلا ُ $aام -\يV د =\ّ Kiك [( 9 )]
)Qيز( S*&د 0ولو%ي .B'ي'. 4Kم Baيش ,0T/ امو ;Seك 4يI ءاRلاو ءايلاو ءازلا
ة/&ملاو .ع&6/ ا9: \ل9و ;Qيزي 4يشَم يI ُ$مDلا =Qاَ ز 2ابلا 0مو .Q"ي= زو QGaاز
يI ‚=و&@ ي ]9لا ا>مiI .Sاَمَ 'لا دK# QيM ز? ) ةمام'لاو .&يد)6) ا5Kiك ;ا5يشَم يI QيM ز? )
:>]د# $وA
ا&#/و q &و. A ‚َدل يGKوكَ &? ) FFF GHاَ &َ م >05R"يَ زل q&و.A Mj [( 10 )]
05R<يزلo $ا%يو :طaا'لا ي%ي ]9لا QK, طلا Qي[ زلا > 0G: 0ولو%يI [( 11 )] .Seك ا9* ,$كو .o
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا يI &يJ_ا !يبلا
[( 2 )] 2&1ملا يI &ك9 169 .o&مطملاo 4)يب&# ;ي6&اI 4K/
[( 3 )] ( !ايل7Rملا يI 4ل ةدي.A 0م يKاود1لا zب.pا ]9ل !يبلا 1/158 .)
[( 4 )] :0ا6للا يI W&د.و .0ا6للاو $مDملا 0م ةلمك)لا
.F zل) eI $اD&لا !5كاI ?!N K/ ا9: F
[( 5 )] 0ا6للا يI WدشK/ )دو6( .ة&ا6ملا :&6كلاب ;داو6لاو .
[( 6 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o$Yام)لاوo : $._ا يI
[( 7 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. oءيRلا !ءاI ا9: \ل9وo :$._ا يI
[( 8 )] .o!Kiبزاo و ;!&م'اك o!Kبزاo :B7ي/ $ا%يو
[( 9 )] ( 0اوي'لا يI امك ;$دب# 0ب Sك'لل !يبلا 2 : 305 0ا6للاو ) )0يز( .
[( 10 )] 0ا6للا يI WدشK/و .$مDملا يI !يبلا 0م 0ا)&يJ_ا 0ا)ملكلا )Qيز( .
[( 11 )] .$._ا يI ا9ك

)ام5YلYي امو ةزم5لاو ءازلا 2اب( ~
)&/ز( .ا&يG aزو n&/ز د6_ا &/ز .د'او -$./ ءا&لاو ةزم5لاو ءازلا
:ةPباKلا $اA
يVKَ د=#و/ َسوباA اب/ >0/ !a3 ب K FFF Vدَ6_ا 0م &/ز +ل# =&اَ &? A gو [( 1 )]
:4لوA 4Kمو
<!'َب" .iI =0يM &G aا[ زلا G j&iب N!ّ لَ ' FFF Sَ&N Jَم =ةKبا G\ُ بeV ط [يل# n&V 6َ# [( 2 )]
.&= /ز)I ا5يل: ]وi) َد"6ُ_ا >0_ `ة&ا1)6gاك و*و ;ةمَD=_ا :ةَ &/[ زلا 2ابلا 0مو
)2/ز( :2اaدزgاو .4لمَ' ا9: ;َءيشلا َ2= /َ ز $ا%ي .0ا)ملك ءابلاو ةزم5لاو ءازلا
.ام5ل =سايA gو .nديدش Bب&ش 2M&? ش ا9: ;َ2= /َ ز ‚&J_ا ةملكلاو .$ام)'gا
)د/ز( ا9: ;$@D>&لا دGa@ ز $ا%ي .عزRلا +ل# ,$د) ;ةد'او ةملك $ادلاو ةزم5لاو ءازلا
:$اA .nدX@ ز ;عMز? I
Uةدوُ Xزَ م Uةليل يI 4ب N!= لمَ ' FFF G$?ل" '@ي Sل ا5GAاطVK ُد%=#و ا*"&= ك [( 3 )]
)S/ز( !و[.لا :ةم< /[ زلاI .Seكو U!و. +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ةزم5لاو ءازلا
.$طاب S/ ي* tH'/ ]&د/ g Cةملك يل vَ&? ط ا9: ;hةم< /ز d0eI يل َS/ز $ا%يو .ديدشلا
.4)< *&ك/ ]/ ;ا9ك +ل# 4)" م= /ز/ $ا%يو .&#,9لا :S=/[ زلا 4يل# $=م'@ي اممو
.Sل#/ wاو .$ك_ا ة>دVش :S</> زلا 2ابلا 0# 89ش اممو
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةPباKلا 0اويد 26 .
[( 2 )] 0ا6للاو ;ةIو&1ملا 4)%ل1م يI دادش 0ب ة&)K1ل !يبلا )&/ز( .
[( 3 )] 0ييل95لا 0م يطي%Kشلا ةJ6K يI 4ل ةدي.A 0م ;يل95لا &يبك يب_ !يبلا 61 .
( Sام) يب/ ة6ام' يI و*و 1 : 20 .)

)ام5YلYي امو ءابلاو ءازلا 2اب( ~
)دبز( @دَبَ ز \ل9 0م .ءيش 0# Uءيش د,لو) +ل# ,$دي -د'او -$./ $ادلاو ءابلاو ءازلا
;Wدُبز/ يب.لا !" دَبَ ز $ا%ي .B7ي/ \ل9 0م دبEزلاو .nداب"ز: َدَب" ز/ $ا%ي .WG &يOو Vءاملا
.دبEزلا 4=)م1ط/ ا9:
ا9: ;ُ&د36لا َدَب" ز= / :2&1لا 0# ُءا8&Rلا +ك'I .4Kم اوّ%)شاو ا9* +ل# اولم' ام[ ب&و
.Wَد"ب@ ز sG&J@ي +ّ)' 4N)َ 7? Jَم ا9G: ;ا*َءا%V6 ُةKeI N!َ دَبَ ز $ا%يو .&[ و? K
$و6& $اAو .@4ُ)يط#/ :اد" بَ ز =$D>&لا !" دَبَ ز $ا%ي .ة>يط1لا و*و ;د"ب[ زلا 2ابلاF 0مو
.S*اياد* دي&ي o0يك&ش@ملا د"بَ ز $بN%?K g اّK:o :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا
)&بز( ;4%يYو)و ءيشلا Sاك': +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءا&لاو ءابلاو ءازلا
.\ل9 4بش/ امو (ةبا)كو (ةءا&A +ل# ,$دي &?Jrاو
ة1ط%لا ي*و ;Gديد'لا ة&" ب@ ز 4Kمو .ة&اD'لاب ا5=)يوط ا9G: ;&aM بلا !" &َ بَ ز S5لوA $>و_اI
;ة&وبزملا &aبلاك 4K_ \ل9ب ي>مُ 6و .&د>.لا :ة&" بE زلا 2ابلا 0مو .&َ ب@ ز zمDلاو ;4Kم
V4<ي%I&Vم يI WM&َ بَ و zم)D@م د6_ا 0م ة&" بE زلا [ 0: $ا%يو .ة&اD'لاب ة8يوطملا ]/
.ة&" بE زلا SJ7 ]/ ;tيKا&َ ب" زَ م د6/و .VW&د.و
4Kمو .4bلُ ك ]/ ;WM&َ ب" و= زب =ءي?شلا ?9?J/ :2ابلا 0مو .ةي*ا[ دلا ي*و ;&يب[زلا 2ابلا 0مو
&م'/ 0با $وA [( 1 )] :4)دي.A يI
اَ &َ ب" وَ زM ب [يل# N![ د@# F [( 2 )] F
gو -$%# 4~ل ام ]/ ;d&" بَ ز q0=eRGل ام :2ابلا 0مو .ا5لامكب [يل: < !بG V6K @WاK1م [0: $ا%يI
‚و%) ^= R)Kا ا9: ;&1ّ شلا [&= iبزا 4Kمو .\ُ6ام) [( 3 )] .
ا9: ;4=)&= بز :اولاA ام[ب&و .&وبزلا 4Kمو .4?)ب)ك ا9: ;َ2ا)كلا !" &َ بَ ز :&Jrا $._او
يV)َ &M ب" ز? ) Q&#/ اK/o:ةملكلا يI 0ولو%يو .@4?)/&A [( 4 )] .ي)با)ك ]/ .o
)Hبز( ]&د/ امو ;ا5)8'. +ل# $8و1@ ي ي)لا $و._ا 0م سيل Qا%لاو ءابلاو ءازلا
يI Hَبَ ز< Kا :0ولو%يو .4? R?)? K ا9: ;W&1?ش ?Hَبَ ز :0ولو%ي S5ّKكل ˆg S/ ٌة%ي%' 4يI $يA امGل/
.4ُ)6ب':=$D>&لا !N%َب= زو .$Jد :!يبلا
)$بز( CgابُMز 0eI "0Vم !ب./ ام :0ولو%ي .ةد'او ٌةملك Seلاو ءابلاو ءازلا [( 5 )] ;
B'ي'. 0اك 0: dساK &ك9و .Hا%)شا ا5ل سيلو .ا5يRب ةلمّ Kلا 4لم') ]9لا و* :اولاA
4)د[مَ 6 ا9: ;=ع&>زلا ? !N لَ بَ ز S5لوA ام/و .ءيش 4يI 0كي Sل ا9: ;ةلاَب@ ز ءاKpا يI ام : ~
>د?)" 1@ ي g ]9لا طAا6لا 0م $"ب3 زلا 0_ ;B7ي/ 2ابلا 0م و5I B'ي'. 0اك 0uI ;$ب3زلاب
.4ب
:0ودشKيو .&ي.%لا ُ $D&لا :$َب</[ زلا [ 0/ +ك'و
$َب< /َ ز dS"د?I M0"يَ ي" . J<لا ُ$َبN Kَ زَ ' F [( 6 )] F
.4يل# sّ&1@ ي g امم 45بG شو ا9*و
)0بز( N!? Kَ بَ ز ا9: ;0و@بَ ز ةAاK $ا%ي .zI>دلا +ل# ,$دي -د'او -$./ 0وKلاو ءابلاو ءازلا
ا9: ;UةKوE بَ ز و9 -$D&و .0و@ بَ ز -2&'و .S5)مَدَ. ا9: ;=ساّKلا @0Mبز) 2&'لاو .ا5َبلا'
:$اA .46RK 0# B#وIَد 4GبKاDل B1Kام 0اك
يGلامب يGب6َ' 0# [Sّ9لا ي3ب= 9ب FFF M0ا'[ي? ) =سوN ش/ G!اKوEب= زو [( 7 )]
اوE م@ 6 ةَيV Kاب[زلاو .46RK 0# -zIاد و*و ّg: ا9ك ُ0وكي gو ;&بGك ]/ ;ٌة=KوE بَ ز 4يI $ا%يو
سوX& يI &مYلا zيبI ة?Kَ باز@ ملا ا[مiI .&اKلا +ل: &اKلا =$*/ 0و1Iدي S5ّ K_ ;\ل9ب
\ل9 د1ب 0وكي امم 4ّK: :Sل1لا $*/ $اAو .4K# ي5ّKلاب mيد'لا ءاD ]9لا و*و ;$JّKلا
0/ زوDيI 2&%1لا +=Kاَب@ ز ام/و .د"1@ بلا 0"ب[ زلا 0: 0ولو%يو .ة1=Iادملاو عازbKلا 0م
.nّ 9اش 0وكي 0/ زوDيو ;4ب ا56RK 0# z?Iد) ا5ّK= iك ;B7ي/ ا9* 0م 0وكي
)يبز( ي%ل ا9: ;[يM باز= _ا 4Kم !ي%ل :$ا%ي .&يJ g •&ش +ل# ,$دي ءايلاو ءابلاو ءازلا
2a9لل &R')و ;دي.لل ُ$D&لا ا5يI ي3بَ ز@ ي ة&يR' :ةي"بEزلا :2ابلا 0مو .n8&ش 4Kم
:]$اA[ .4*&كي ام 4يل: !%6 ا9: ;يMب" ز= / !"يَ بَ ز :2ابلا 0مو .ا5يI 0ادا.يI د6_او
ا5َيلاَ و S<ك@ 'لا Gط#=/و ا*"دG%)6ا \ل) FFF @SGA[&لا \ل يب" ز? ) ام @j1ب ا5ّKuI [( 8 )]
)zبز( .8&ش Gةميز#و UTEيP) +ل# ,$دي و*و ;4لبA ]9لا 0م -2ي&A 0ي1لاو ءابلاو ءازلا
:S>م)م &1ش يI و*و .&[يP) :z8بز)و .&شلل i[ي5) ا9: ;d0eI z>بز) $ا%ي
Bش'اI =Hل? ) g M2" &ّ شلا يI 4=%ل? ) "0:و FFF اَ1b بز)م ة&و 9اA ا9 Sو%لا 0م [( 9 )]
zَب" ز_ا :8يKابيشلا $اA [( 10 )] :دشK/و .Fzباز_ا zمDلاو ;ةي*ا> دلا
يK= )د#و Bم"دGAو "زM DNK ) Sلو ?!" د=#و FFF Gzباز_ا ‚د': \ل)و يK? )N RلJiI
.4لبA 2ابلا 0م و*و ;$ادبpا 0م و5I Z. "0: ا9*و

[( 1 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o&م'لا 0باo :$._ا يI
[( 2 )] :0ا6للا يI امك 4مام)ب !يبلا
ةدي.A د1م 0م وا# $اA 0:و FFF ا&بوزب > يل# !د# 2&D ا5ب
Sل ي)لا !املكلا ‚د': o&بوزo ةملكو .oyوK) 0م واO $اA ا9:o:vا'.لا يIو
Q.ي 4لوA يI !ءاD ;&اKلل Sل# oة6ومامo ا5لYمو ;&م'/ 0با &1ش يI g: zم6)
:ة&%ب
اد1. ا5Iاط#/ 0# $طلا Zياط) FFF &&شلا ة6ومام 0# Zياط) امك
:4لوA و*و .W&يO &1ش يI zم6ي Sلو oا56وبابo ةAاKلا &او' +م6 \ل9كو
ا#زD ا56وباب +ل: ي.ولA !K' FFF &ك9لاو !K/ ام S/ \KيK' ا9امI
:4لوA و*و ;W&يPل دDو) Sلو ;oةK&/o س/&لا +ل# Qلي ام +م6و
4)K&/ ءاب&'لا zRل)و FFF &1K Wدي&ول B6واش)م
[( 3 )] .$مDملا يI !6يلو ;$._ا يI ةملكلا W9* !د&و ا9ك
[( 4 )] .oي)&بز) Q&#/ g يK:o :0ا6للا يI
[( 5 )] .S7لاو &6كلاب ;$ابزلا
[( 6 )] 0ا6للاو $مDملا يI زD&لا )$بز( .
[( 7 )] 0ا6للا يI امك ;2&7ملا 0ب &او6ل )0بز( .oيموA 2ا6'/ 0#o :4)ياو&و .
[( 8 )] .ءاRلاب oا*دR)6ا \ل)o :0ا6للا يI
[( 9 )] ( !ايل7Rملا يI ةدي.A 0م و*و .)&9A ;zبز( 0ا6للا يI WدشK/ 2 : 65 ƒ 70 )
2&1لا &ا1ش/ ة&5مDو 141 ƒ 143 .
[( 10 )] .oي*اودلا :zباوزلاo :0ا6للا يI 0كل .ةلواد)ملا SDا1ملا يI ا*دD/ Sل

)ام5YلYي امو SيDلاو Vءازلا 2اب( ~
)&Dز( +ّ)' =&ي1بلا !&َ Dَز $ا%ي .&ا5)Kgا +ل# $د) ةملك ءا&لاو SيDلاو ءازلا
ي)لا :$بpا 0م &وD[زلاو .&DَزN KاI ءيشلا 0# BKeI !"&َ Dزو .W&ُDز/ ;+= 7م
.ا5RNKiب &كKُ )و ا5Kي1ب Q&1)
)$Dز( ُwا َZَب? A $ا%ي .4ل MzIدلاو ءيشلاب ي<م&لا +ل# ,$دي -$./ Seلاو SيDلاو ءازلا
;$"'?Rلا =$َD=زو .Hاَ &" زV ملا :$D"زV ملاو .]V دا5لا Sام'لا $ا6&: :$"D[زلاو .4ب N!? لَ Dَز B>م/
(ُ$=Dا[زلا 0/ $ا%يو .SV'[&لا يI Wَءام +%<ل/ ا9: 1 @0با $اA .4ب $@D<زي 4K_ `SيلTلا @ءام :)
:&م'/
•Qَ DV* UدَبG ل ]V9 !ا7يب امو FFF اKيMوَ & +)َ' ($=DاَزM ب =0يG %@6 ( 2 )
.سيA/ $و_او ;jيبلا ,c@م $=Dا[زلا $ب $ا%يو
($يMDa3زلاو.$َ D@ز ا51مDو ;ءيش $ك 0م ة1ط%لا :ةلDEزلا 2ابلا 0# 89ش اممو 3 :)
.Qي1[7لا $D&لا
($=%Yلا $ب' Q&?ط يI 0وك) ة%لَ' :$=Dا[زلا ;B'ي'. 0اك 0: ;ا9* 0مو 4 .)
(SDز( 5 )) Sلك) ام :$ا%ي. Qي17 U !و. +ل# ,$دي -د'او -$./ Sيملاو SيDلاو ءازلا
.2او.لاب Sل#/ wاو .0اK&pا ةديدشب !6يل سو%لا :SوD[زلاو .ة6"ب? KM ب ]/ ;Uةَم" DَزM ب
)يDز( &يO 0م W&يي6)و ءيشلاب يم>&لا +ل# ,$دي 8$)1ملا Q&'لاو SيDلاو ءازلا
(سب' 6 BA"وَ 6 @4Aو6) :َ2ا'[6لا يM D"ز ) Zي3 &لاو .4)Aا6 ا9: ;ا*َدلو ُة&%بلا V !Dز/ $ا%ي .)
W9*و .!Aولا 4ب zIد@ي ]/ ;2ابلا سايA 0م و*و ;$يل%لا ءيشلاI +َD"ز@ ملا ا>مiI .B%يGI&
.عاIدKgا ة&ي6ي ]/ ;ةاَD"ز@ م ة#ا7ب
.4)يابMD !&[ 6ي) ]/ ;و@Dزي ُsا&Jلا اDز 2ابلا 0مو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .زم5ي gو زم5ي ;SيDلا Z)Rب ;$Dازلا )
( 2 ( 0اوي'لا يI !يبلا ) 4 : 328 ; 341 ( {.Jملاو ;)$Dز ;QD*( 0ا6للاو ;) 8 :
55 .Qي&') ;oQD*o $دب ;oQD1بo :$._ا يIو .)
( 3 .0ا6للا يI امك 0وKلابو زم5لاب $ا%ي ;B7ي/ $يDKزلاو )
( 4 .o$%Yلا $ب' $ب'لا Q&ط يIo :$مDملا يIو .&Iا6ملا عا)م .\ي&')لاب ;$%Yلا )
( 5 0# ة&JXم $._ا يI ةداملا W9* !د&و ) )يDز( ا517وم +ل: ا5)دد&و
.$مDملا 0م ا517ومل Hباطملا
( 6 .oسKDo :$._ا يIو .\ا6م: ]/ ;سب' )

)يYeYلا يI ام5YلYي امو Vءا'لاو Vءازلا 2اب( ~
)&'ز( ;n&ي'ز @&َ '"زَ ي َ&َ 'َز $ا%ي .ا9* ّg: سيل ة>دشب dس, RK) ءا&لاو ءا'لاو ءازلا
.ةدgولا دK# ا*دلوب ة/&ملا !َ &َ '=زو .ةدشب سّRK) ا9: V4V6?R?K !و. و*و
)$'ز( ا9: ;4Kاكم 0# $َ'َز $ا%ي .ي3'K)لا +ل# ,$دي -$./ Seلاو ءا'لاو ءازلا
.4يل: $َ'"ز? ) ]9لا z7وملا :$َ '"زَ ملاو .ا*&يَ6 يI ةAاّKلا !لَ '=زو .+>'K)
)S'ز( ;4@مَ '"زَ ي 4=م'َز $ا%ي .ة8دش يI (Sام7Kا +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ءا'لاو ءازلا
.ساKلا S'َد"زاو
)0'ز( ;BK"'َز 0َ'"زَ ي َ0َ'َز : $و%) .ءاطبpا +ل# $دي -$./ 0وKلاو ءا'لاو ءازلا
.4ي5)شي g و*و 4يل# َW= &اك) ا9: ;ءيشلا +ل# 0['=ز) $ا%ي .0,'زّ)لا \ل9كو
)Q'ز( .Bم@دA >ي7ملاو عاIدKgا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءاRلاو ءا'لاو ءازلا
.يشملا $بA j&_ا +ل# Qَ'زي >يب.لاو .>ود1لا +ل: 0وRَ '"زَ ي ة#امDلا :Q'[زلاI
:$اA .ةR'اَز ةد'اولا ;Q'اوز -$ب: ي*و .Qَ'زي و5I 4?KV 6"&G I [&DI اي#/ ا9: &ي1بلاو
(G&يG 6اَ'َم اَ5َ يM D"ز K Q'اَوَ ز +ل# F 1 F )
SY jَ&?Pلا 0ود z%ي ]9لا S56لا :Q'ازلاو .Bم@دA +7م ا9: ;اَب[ دلا ?Qَ 'َز $ا%يو
.2او.لاب Sل#/ wاو .Qَ'زي
~~~~~~~~~~~~~
( 1 4Kاويد يI Hدز&Rلل ) 263 0ا6للاو )Q'ز( :W&د.و
.F اKل'&/و +%ل) اKمaام# +ل#F

)ام5YلYي امو ءاJلاو ءازلا 2اب( ~
)&Jز( ;&'بلا َ&? Jَز :$ا%ي .عاR)&ا +ل# ,$دي ;Zي'. -$./ ءا&لاو ءاJلاو ءازلا
\ل9و ;4[يG &ا?J@ ز 0اكملا 9J/ $ا%يو .$اط ا9: ;!ابّKلا &? Jزو .-&Jاز و*و `امط ا9:
:$ب%م 0با $اA .W&" *َز َs&J/و !ابKلا اَم? K ا9:
G4يI [0iك !ابّKلا []M &اJ@ز FFF Mعوط%لاو ة>ي&%ب1لا =دايD ( 1 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 0ا6للا يI 4لبA ) )&Jز( :
ا&ا&A ام5ليل 0اي1)&يو FFF .عوم* ةKDدم $ك 4)%6

)ام5YلYي امو $ادلاو ءازلا 2اب( ~
;4"يَ&َ د"ز= / 2&7ي d 0eI ءاD :0ولو%ي S5K_ `ة[يل./ 4يI ءازلا 0وك) داك) g d2اب ا9*
و* امK:و ;21للا يI و"د[زلا :0ولو%يو .4"يَ &َ د".= / و* امK: ا9*و .BO&اI ءاD ا9:
.Sل#/ wاو .ةOَد".V م ي* امK:و ;Fة?Oَد"زV م : 0ولو%يو .و" د[6لا

)ام5YلYي امو ءا&لاو ءازلا 2اب( ~
)ع&ز( ;Qو&1م ع&> زلاI .ءيشلا ةيمK) +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو ءا&لاو ءازلا
ع&[ زلا :ُ$و%ي S571ب 0اكو .ةيمK)لا ع&> زلا $./ :$يلJلا $اAو .عَ&َ د"ز@ ملا 4Kاكمو
.د'او 4ّلك \ل9 يI $._او .!بK اَمG ل dS6ا ع"&[زلاو .j&_ا يI &N9َبلا v&ط
.-2لك :عG&ازو
)Q&ز( ةAاّKلا :Qو@&[ زلاI .ةك&'و qي16 +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو ءا&لاو ءازلا
0# =$D>&لا !NIَ&َ ز $ا%يو .َز? R?A ا9: ;Qَ&َ ز :$ا%يو .0يل" D3&لا ةليوطلا وط? Jلا ة16اولا
ا9: g: ا9ك 0وك) g ي*و !ا#امDلا :!اIا&[زلا :2ابلا 0مو .4=)ي8 'K ا9: ي6RK
W9*و =]ا>ي:o :$و%ي sا8 D'لا 0اكو ;ءاRلا ةلّ%Yم ;ةّIاَ&َ ز $ا%يو .&م/ يI qي16ل !1>مD)
QM &َ ز 2ابلا 0مو .ا55بش/ امو UةK)Rل 0يب&ط7ملا 0ي18 مD)ملا دي&ي .o!اIاَ&> زلا
.ء"&@ بلا د1ب j%)Kا ا9: ;v&@Dلا
)S&ز( ا9: ;@zمدلا SM&َ ز $ا%ي .ةّلAو عاط%Kا +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ءا&لاو ءازلا
$اب 0ي' Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. يبKلا mيد' \ل9 0مو .ءيش ,$ك \ل9كو `z=ط%Kا
ُ$وبلا َSM&َ ز .4=لوب او1= ط%?) g :$و%ي oيKبا او@مM &" ز ) go :$ا%I Se6لا 4يل# @0=6'لا 4يل#
:$اA .zط%Kا ا9: ;4@6RK
qSامMD د1ب VدومYملا ءامك و/ FFF ا&و@ز? K ُ2وXي g Gzم> دلا َSM&َ ز ( 1 )
يI @W@ &" 1َ D سبي ا9: ;2لكلا َSM&َ ز $ا%ي ]و[.\ا9 0م و*و .$يJبلا SM&[ زلا [ 0: $ا%يو
.WM&@ ب@ د
)2&ز( ;SKPلا 2&َ ز 2"&[ زلاI .‚َو< iملا j1ب +ل# ,$دي -$./ ءابلاو ءا&لاو ءازلا
.دaا.لا ةَ&N ) A :ةبي&[ زلاو .ةي" بEزلا ةبيM &[ زلا $ا%يو .ا5)&يT' ي*و
)د&ز( ٌةلدبم 4يI ءا> زلاو ;عe)بgا +ل# ,$دي و*و ;د'او Q&' $ادلاو ءا&لاو ءازلا
(ا*دM&َ د"زَ ي ةم%للا َ دَ&َ دزا $ا%ي .0ي6 0م 2 0/ +ل# ;ا9* 0م دَ&[ زلا 0وكي 0/ d0كممو .)
.دا[&[ 6لا دا[&>زلا +K1مو ;0ي6لا 4ل./
)v&ز( (&اP3.لا يباو[ &لا :vMوا&> زلاI .ةد'او ةملك ءا'لاو ءا&لاو ءازلا 3 .)
)]&ز( $ا%ي .4ب 0وا5ّ)لاو ءيشلا G&ا%)'ا +ل# ,$دي $)1ملا Q&'لاو ءا&لاو ءازلا
.4ب !&ّ.A :4ب ?!<ي&" ز= /و .4يل# ?!" بV # ا9: ;4يل# !"يَ &َ ز
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 0ا6للا يI امك دبز 0ب ]د1ل !يبلا ) )S&ز( .)SD ;دمY( يI Hب6 دAو
( 2 .S'%م Seك و*و oا*د&دزي د&زوo :$._ا يI ا*د1ب )
3 .ءا&لا 0وك6و ]ازلا Z)Rب ovو&زo ا*د'او ))

)ءاز 4لو/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م َءاD ام 2اب( ~
z7@ و ام 4Kمو ;Hا%)شgا @0bيبلا , H)شملا 4KمI .+7م ام ُ$يب6 M2ابلا ا9* ُ$يب6و
.B1<7و
S5لوA 4ُAا%)شا M&*اّTلا H)شملا 0مI )SA"&E زلا( ;Hَ&[ زلا 0م 4ل./ [ 0/ ةPللا ُ $*/ zمD/ ;
.ةدaاز 4يI Sيملا 0/و
\ل9 0مو )HVل[ مE زلا( و )HGلاَمE زلا( .zGماDي 0/ $بA Wَءام Hا&/ &شاب ا9: ]9لا و*و ;
\ل9و ;+YK_ا V!? %=ل" ز= / 2اب 0م و*و .H=ل[ زلا 0م 4K_ `Sيملا 4يI !ديز امم B7ي/ ا9*و
.4ب !م= &و $'Rلا َءام ا5@م'& $ب%) Sل ا9:
\ل9 0مو )ة?%َم" *[زلا( .ةدaاز 4يI Qا%لاI .ةمو@*Eزلا ة'aا& و/ ;Sَ*[زلا ي*و
S5لوA \ل9 0مو )![ &َ 5َ م< زا( 4K_ `Sيملا 4يI !ديز امم ا9*و .N!َ 1َ م= ل ا9: ;@2كاوكلا
.ءا7/ ا9: ;ءيشلا َ&َ *َز 0م
امiI )0و@Dَ&[ زلا( ةب> &1م ةي6&اRI [( 1 )] .2َ *ّ9لا 0ول 0م 4Aا%)شاو ;
$ي6 \ل9 0مو )|2V 1= ل" ز@ م( .Seلا 4يI !ديMز ا8مم ا9*و .^"م? %لا &يYكلا zIاد)@ملا و*و ;
.zIاد)ي ]9لا و*و ;2#ا>زلا $ي[ 6لا 0م و*و
\ل9 0مو )Sو%لE زلا( دي&د 0با W&ك9 اميI Sو%ل'لا و*و ; [( 2 )] و5I B'ي'. 0اك 0uI .
.4يI H=لز) ةم%للا [ 0iك ;SAزو ?HGلَ ز 0م !و'Kم
\ل9 0مو Hوُ ل*E زلا( [( 3 )] ) H*زو Hلز 0م !و'Kم و*و ;QيRJلا و*و [( 4 )] \ل9و ;
.WeN RV6 ‚وا5) ا9:
\ل9 0مو )&و&" #Eزلا( ;ةَ&ا#>زلا 0م 4K_ `&*اT 4ُAا%)شا ا8مم ا9*و .Hل Jلا ُl3 ي[ 6لا
.ة&[&كم 4يIF ءا&لاو
\ل9 0مو )ة&َ D"م[ زلا( .&D>زلا 0م 4ل./و ;ةدaاز 4يI Sيملاو .!و[.لا :
:$يلJلا $وA \ل9 0مو >2?P= ل= زا( [( 5 )] ) [2? Pلزاو .H< ل'لا د1ب ?!َ ب? K ا9: \ل9و ;&1شلا
\ّ وش ا9: .&aاطلا [( 6 )] 2O[زلاو .2? P= لو 2?Oَز 0م ;0ي)ملك 0م !V'K امم ا9*و .
.^ي&لا Q17/ :2N Pّ للاو ;Qو&1م
\ل9 0مو )2َ دNO[زلا( ءابلا 0_ .&*اT ا9* ُ&م/و .$يلJلا Wاك' ;ديدشلا &يد5لا و*و ;
.&يد5لا 8دش/ :دNO[زلاو .ةدaاز 4يI
\ل9 0مو )دَبN O[زلا( [( 7 )] .
\ل9 0مو ةَمَ د"&[ زلا( [( 8 )] ) 4يI !ديز امم ا95I .عe)بgا و*و ;Sا&دزgا z7وم :
.ءيشلا !دM&َ ز 0م 4ّK_ .Sيملا
\ل9 0مو )[S=/َ &< زا( و5I ُ$D&لا )>Sa&زم( ;ةزم5لا 4يI !ديز امم ا9*و .27O ا9: ;
.4Kم د5@ # ا8م# zط%Kاو 4%ل J &[يP) 27O ا9: \ل9ك ;zط%Kا ا9: ;SM&َ ز 0م و*و
\ل9 0مو )2َ &N O[زلا( zDا& $._او ;ءا>زلا 4يI !ديMز امم ا95I .&يYكلا ءاملا و*و
.ءاملا ة&Yك 2اب 0م و*و ;2َ&? Pلا +ل:
ا17و 4يI z7@ و اممو )ةَ&?)N K[ زلا( و .ءيشلا HيV 7 : ة%R"#[زلا( [( 9 )] ) .HلJلا ءو6 :
و )QVK"#3زلا( و .Sيaللا $D&لا : )QKا#ز( .4Iا&ط/ :Sيد_ا
4)'. يI \وكشم 4ُ71بو B17و z7@ و اممو )s&ب3زلا( و ; )kَب"#[زلا( :sG&ب3 زلاI .
.HيA& 2ا'6 :kَب" #[زلاو .ةKيزلا
:$اA ;ديب# وب/ اKYد' :$اA ;زيز1لا دب# 0ب >يل# اKYد' :$اA ;Sي*ا&ب: 0ب >يل# اKYد'
0م k=ب#[ زلا 0وكي 0/ &كK/ اK/و :ديب# وب/ $اA .HيA&لا 2ا'6لا kب#[ زلا :ءا&Rلا $اA
.ة%VY ]دK# ءا8 &Rلاو ;2&1لا Seك
ا>م/و )&ي&َ5" م[ زلا( امم 0وكي 0/ d0كممو ;B17و z7و 0وكي 0/ d0كمم ;د&بلاI
n9: !&َ *َز د&بلا ّد)شا ا9: 4ّK/ \ل9و `2كاوكلا ![&5مزا :S5لوA 0م ;W&ك9 +7م
.!ءا7/ ]و[
\ل9 0مو )2? K" &[ زلا( 2يb طلا 0م 2&7 : [( 10 )] و . &? )NKَ ب[ زلا( [( 11 )] ) .&ي.%لا
و )طM&N J3زلا( و .ةD1Kلا طاJ@م : )Q@ &N JEزلا( .2*9لا Q@ &N JEزلا $ا%يو .ةKيزلا :
.4يI ُ0وك) Haا&ط :ءاملا Q&اJزو
و )َ&? J<مز( و .ة&ا[م[ زلا :ة&? J"م[ زلاو .د)شا :!و.لا &? J"م[ زلا( [( 12 )] :) QوD_ا 2.%لا
.&Dشلا 0م 8Q)لملا &يYكلا :&? J"م[ زلاو .SَDَ1لا 2اّشK :&J"م[ زلاو .> ]>&لا 0م S#اKلا
wاو .W&ك9 +7م دAو .!ابKلا َ&? Jَز 0م 0وكيو ;ةدaاز 4يI Sيملا 0وكي 0/ 0كممو
.Sل#/
)ءازلا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ول WاK1مI ;0ول o0وكoو .2*9لا +K1مب o&زoو .o0وك&زo ةي6&اRلاب ي*
2&1ملاو 0ا6للا &TKا .2*9لا 165 ساDKي)6ا SD1مو ; 615 يI 0وD&زلاو .
:$يمش 0با $اAو .&وPلا $*/و Qaاطلا $*/ ةPل يI S&كلا 0اب7Aو ;&مJلا :ةيب&1لا
.ةKوD&ز ة&Dش $ك ;2K1لا &Dش 0وD&زلا
[( 2 )] ( :ة&5مDلا 3 : 379 .)
[( 3 )] سوما%لاو $مDملا يI !د&و دAو .0ا6للا 2'ا. !اI امم ةملكلا W9*
( ة&5مDلاو 3 : 381 .)
[( 4 )] .Qي&') ;oH#زo :$._ا يI
[( 5 )] ام 2او.لاو .4يلا)و z7وملا ا9* يI ةلم5ملا 0ي1لاب $._ا يI !د&و
.!بY/
[( 6 )] .oدو6ي 0/ $بA 4شي& \وش :&aاطلا 2Pلزاo :0ا6للا يI
[( 7 )] :دشK/و ;oدبزلا :دبOزلاo 0ا6للا يIو .W&6Rي Sل
+)'و دبOزب اKو'ب. FFF $امYو \ما)و S&ط د1ب
[( 8 )] .ةي6&اI ي* $يAو ;ةم.لPلا :ةمد&زلا
[( 9 )] .ةI&'م ةمD1ملاب $._ا يI !د&وو .ةلم5ملا 0ي1لاب :ة%R#زلا
[( 10 )] .ة'aا&لا 2يط !ابKلا 0م 2&7 :2K&زلا $يAو .0ا&R#زلا و*
[( 11 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;Qي&') o&)بزلاo :$._ا يI
[( 12 )] امك ةمD1ملا ءاJلاب ام5باو. ;SيDلاب ا5لبA 0ا)ملكلاو ةملكلا W9* !د&و
.!بY/

·نيّسلا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف نيس -ل¡أ¡ _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
)z6( 2ا*?9 و*و ;د'او $./ +ل# ,$دي Hباطملاو Q#ا7ملا يI 0ي1لاو 0ي6لا
$D&لا zَ6"1َ 6?) :$ا%يو ;W&Yك/ 2*9 ا9: ;&5ّ شلا zَ6"1َ 6?) $ا%ي :$يلJلا $اA .ءيشلا
:$اA .4م6D 2&ط7ا ا9: ;&َ بG كلا 0م
ا161َ6?) ام َع&6/ ام @دK* اي F [( 1 )] F
)†6( .ةك&'و q2ا&ط7اب ءيشلا يI ءيشلا s"&َ د +ل# $دي -$./ 0يPلاو 0ي6لا
ءيّشلا !P6P6 :W&يOو $يلJلا $اA .4)يّ و& ا9: ;M0"*Eدلاب ي6/& !N Pَ 6NPَ 6 \ل9 0م
0م 0وكي 0/ d0كممI ;4)>يV K? Y !?Pَ 6NPَ 6?) :S5لوA ام/و .4يI 4=)'د'َد ا9: ;2ا&)لا يI
.ا9* $بA ]9لا 2ابلا 0مو ;$ادبpا
)Q6( SY ;4Kم W,وKدو ءيشلا +ل: ءيشلا Sام7Kا و*و ;د'او -$./ ءاRلاو 0ي6لا
.4ب&ا%ي ام 4Kم ّH=)ش@ي
ا9: ;&م•ل $D&لا ّQ6/و .4Kا&يط يI j&_ا 0م اKد ا9: ;@&aاطلا ّQ6/ \ل9 0م
:2ا'>6لا Q.ي - سو/ $اA .j&_ا 0م !?Kَ د ا9: ;ةبا'6لا !ّR6/ $ا%ُيو .@4َبَ &اA
4@بَ د"يَ * j&_ا HيوI tQ6Vم q0اد FFF Gvا> &لاب SاA "0َم @4ُ1Iدي داكي [( 2 )]
ي3م6و .&ي%'لا &م_ا :Qا6NR[6لا 4Kمو .4َماد/ ا9: ;=&Tّ Kلا $D&لا ّQَ 6=/ :2ابلا 0مو
ي)لا Zي&لا ي*و ;ة?RV6NRَ6@ملا \ل9 0مو .>يKدلا &م•ل $D&لا ّQَ 6/ "0Vم 4ّK_ \ل9ب
ّQ3 6لاو .j&_ا =Hي=وI ]&D) [( 3 )] H.لي 4ّ K/ \ل9و ;SA&_ا +[م6) ي)لا ة[يَ 'لا :
{وJلا !RRَ6 Fا>م/و .د'او 4bلك ا9* يI ساي%لاI .VW3 &َ م يI BAو.ُل j&_اب
4Kم UةAاط ,$ك N!َ يV K" د/ د%I َkV6K ا9: 4ّK_ `ا9* 0مI ;$"'[&لا 4ب Eدشي d0اطMب :QيR[ 6لاو
.ا*&aا6 +ل:
.4ّRَ6/ ءاودلا !N RGR6 :\لوA ;nّ9اش 0وكي 0/ @زوDيو 2ابلا +ل# $=م'@ي 0/ زوDي اممو
ءيشلا 4يل# ّ&9 ا9: ;4َ5Dو ّQَ 6=/ $ا%يو [( 4 )] lبا7 $اA . [( 5 )] :ا&وY &ك9ي
امّKiك G0ي= بDا'لا GHي&ب ديدش FFF e'ك/ َZ=ب.iI q&اK +?لَ . ّ QV 6ُ/
\ل9 0م .&? PG .و Sام7Kاو HيV7 +ل# ,$دي ;د&8طم -$./ Qاكلاو 0ي6لا ) \6(
$اA .![مَ . ا9: `41ما6م !ّك)6ا $ا%يو .ءاّكَ 6 -09/ W9*و .09ُ_ا &?PV . و*و ;\= ك[ 6لا
:ةPباKلا
يK=)مُ ل \ّK/ ;MساKلا َ &" ي? J ;!" &3 بُ Jو FFF @zGما6ملا ا5NKV م 8\? )< 6) ي)لا \ل)و [( 6 )]
0مو .ءاو)6ا يI ا5%يا7)ل \ل9ب !ي>م6و .$JKلا 0م ة8Rط.ملا ة%ي&طلا :ة8ك> 6لاو
[2@ 7? ) 0/ :8\[ 6لاو .ا5)با)ك S6َ& Hُيا7)ل `ةديد'لا ي*و ;S*ا&دلا ة8ك6 Hا%)شا ا9*
&ا>DّKلا :>ي8 ك[ 6لاو .ديد'لاب َ2ابلا [( 7 )] ةيو)6ملا اياك>&لا 0م ّ\E 6لا 0: $ا%يو .
2اَ &M Dلا [( 8 )] :H?لَ 'لا ة%ي7لا و/ ة%ي> 7لا ع&b دلل $ا%يو .2&%1لا &'@D :,\E 6لا $ا%يو .
4ُ.اَ.? J ّد6Kا ا9: !بKلل $ا%يو .t\@ 6 [( 9 )] ام zيمD يI -د&8طم ساي%لاو .8\? )6ا دA :
.WاK&ك9
دي&د @0با Wاك'ام 4يل# $م@' اممو [( 10 )] .4ي= K9/ َS=لط.ا ا9: ;B8كَ 6 4,ك@ 6َي 4ّكَ 6 :
.4ب @2[ يط)@ ي ]9لا :,\E 6لاو .j&_او ءام>6لا 0يب vو, للا :\اكE6لا :2ابلا 0# 89ش اممو
.Zي'. tيب&# 4ّK: $ا%يو
)$6( .4يل# $=م'@ي SY ;ءاR=Jو HNIM& يI ءيشلا ,دم و*و ;د'او -$./ Seلاو 0ي6لا
wا $و6& mيد' يIو .ةA&[6لا :$e6pاو ةّل[ 6لاو .feَ6 4,ل6/ ءيشلا !N ل? لَ 6 \ل9 0مI
o$?e"6G: gو =$?eNOG: go :2)ك 0ي' Sّل6و 4لxو 4يل# wا +ل. [( 11 )] : $eOpاI .
.ةA&6لا :$e6pاو .ةKايJلا
:ا5Kبا يI 2&1لا 0م ٌة/&ما !لاA .feَ6 4>مُ / 0م ّ$@6 4ّKiك `دلولا :$يل[6لا :2ابلا 0مو
]دبك 0مو يبلA "0Vم ّ$@6 FFF ُ&م? %لا 4Kود 0Vم n&مA
$َ6Nلَ 6?) \ل9 0مو .$ا.8)ا يI ةد)مم ا5K_ \ل9ب !ي8م6 ;ة?لV 6Nل3 6لا 4يل# $م@' ا>ممو
:$طJ_ا $اA .$G6eُ6و -$اَ6Nل= 6و -$َ6Nلَ 6 -ءامو .‚&D ا9: ;H<ل'لا يI ءاملا
Cة= ءاَم? T ا5يل# qSDK "0Vم QاJ ا9: FFF ُ$َ6Nلَ 6?)َ ي CgَودD ا5يل: =$اَم/ [( 12 )]
;ديد'لا ةل6لV6 !ي>م@ 6 \ل9بو ;ءيشلاب ءيشلا $ا.8)ا ة?لَ 6Nل[ 6لا :ةPللا $*/ @j1ب $اA
;]داولا Hي7َ م يI $يV6َم :,$ا[6لاو .2ا'6لا j&َ# يI ةليط)6ملا H&بلا ةلG 6لG6و
ي*و ;ةّل[ 6لا ديدش dس&I :$ا%يو .geV6<Kا 4يI و/ 4Kم ,$َ6Kي ءاملا [0iك ;d0ّe@6 41مDو
4AابV 6 يI 4)1Iَد [( 13 )] `ةIو&1م ةّل6Vملاو .$يJلا zيمD +ل# 4)ّ لَ 6 !َDَ &? J :$ا%يو .
4Kمو .nداد)ما ا5يI 0_ ;B7ي/ ا9* "0Vم \وشلا 0م ةَءّeE6لاو .feَ6 طيJلا 8$6) ا5ّK_
.wا 4ّلَ 6/ ;4Kم feَ6 ّ$@6 دA 4م'ل 0iك ;j&ملا 0م $?eE6لا
06( [( 14 )] ) يI @Wُدا&ط:و ءيشلا 0اَي&D و*و ;د&طم د'او -$./ 0وKلاو 0ي6لا
ّSY .hgا6&: 4=)ل6&/ ا9: ;BّKَ 6 @4,K@ 6=/ ي5Dو +ل# َءاملا !N K? Kَ 6 S5لوA $._او ;ةلو56
0م 0وK6ملا ُiَمَ 'لاو .45Dو +ل# [0@6 دA S'للا [0iك ;4Dولا 0وK6م $D& 4Kم ّH)شا
.B>ب~َ . [ 2@ . دA 4Kiك ;\ل9
$اA .4)&يV 6 :Se6لا 4يل# wا $و6& ةّKُ 6و .ة&ي> 6لا ي*و ;ةّKE 6لا 4Kم ّH)شا اممو
يل95لا [( 15 )] :
ا5?)< &6 !K/ UةّK@ 6 0م "0َ#َز" D?) eI FFF ا*ُ&ي6ي 0م CةّK@ 6 qjا& ُ$[وiI
\V K? Kُ 6و \VK? Kَ 6 +ل# Mjما :S5لوA \ل9 0مو .Bي&D ]&D) ا5K_ \ل9ب !َيb م6 امّ K:و [(
16 )] $م'ي ّSYF .ةد'او ة%ي&ط +ل# <!ءاD ا9: ;َ0GaاKَ6 Zي&لا !ءاDو .\5Dو ]/ ;
و* 0ا?K~3 6لاو .0اK36لا +ل# ا5?)" &َ &" م/ ا9: .BّKَ 6 ا5,K@ 6/ ةديد'لا !N K= K6 :ا9* +ل#
:&#اشلا $اA .>0َ6Vملا
GjيV'ّKلا bيبّ لE .لا bد'ك -0ا?KV 6 F [( 17 )] F
ي*و ;@0V6اK[6لا \ل9كو .د>د'م $وطمم ]/ ;0وK6م 4ّK_ `ا9* 0م Zم,&لل 0اK36لاو
.BّKَ 6 !ّK@ 6 ا5ّKiك ;M&5Tلا &ا%?I Qا&ط/
4ّK_ `4ب \ا)"6@ي ام :0وK[ 6لاو .Zم>&لا 0اK6ب 4>بشم W&يOو G0ا6Kpا E0V6 :2ابلا 0مو
&وّ Yلا ا>مiI .BّKَ 6 0اK6_ا 4ب E0َ6@ي [( 18 )] +K1م >0uI ;ا*ا#& ا9: ;4=لب: [ 0َ6 :S5لوA ا> مiI .
.ةديد'لا 806) امك ;CeN%َ. N!? لG %@. دA ا5ّKiكI ;ا5ُ)&? شَب !?Kُ 6' +)َ' ا*ا#& 4ّK/ \ل9
.WاKل>./ ]9لا $._ا +ل: @zGD&=يو ;Seكلا +K1م ا9*
S6( [( 19 )] ) 2%ّYلاك ;ءيشلا يI ($Jدم +ل# ,$دي 4يI د&8 طملا $._ا Sيملاو 0ي6لا
:W&ك9 ز# wا $اA .ءيّشلا يI 2%ّYلا :SE6لاو S[6لا \ل9 0مI .4Kم 8H)شي SY ;W&يOو
ِ=اي >لا مس يف ُ¸ م جلا g لي _. ح) } Qا&#_ا[ 40 .B>م7و B')I $ا%ي ;$)ا%لا SE6لاو ;]
.Hا9ي ا8مم VW&يO =QeV J ;@4ُلJاديو S6Dلا يI 2@6&ي 4ّK_ \ل9ب ي3م6و
2&1لاو ا*&يPل 0وكي g qسN Kُ iب ُ$=Jاَد?) ا5ّK_ \ل9ب !ي> م@ 6 امّ K:و ;ة>.اJلا :ة8ما[6لاو
.ة>.اJلا :ةّما[6لاI ˆة>ما1لاو ة8ما[6لا Qيك :$و%)
ve.pا :>S>6لاو .ةو%ب hةل= Jادم =Sا6D_ا $VJاد) B7ي/ ا5ّK_ ;ة>&ا'لا Zي&لا :Sوم[ 6لاو
.او ل= Jاد) S5Kيب Zل.ُ / ا9uI ;0ولJاد)ي gو 0وKياب)ي S5ّK/ \ل9و ;ساKلا 0يب
.&aاط :Sا6"م[ 6لاو .&'بلا 0م s&Jي Mعَدَولاك dءيش :>S[6لا :2ابلا 0# ّ9ش ا>ممو
ةد'اولا ;&"م@ 'لا $مّ Kلا :S6ام[6لاو .QيRJلا $D&لا :>يG Kاَم@ 6"مE 6لاو .2ل1ّ Yلا :Sَ6"م[ 6لاو
.82' :@SV6"م3 6لاو .ةَمV 6"مV 6
.ءيشلا ة8RJ„ل# ,$دي &Jx he./ 9و9شلا يI WاK&ك9 ]9لا ا9* $Gم'َي 0/ 0كميو
tS* 4=ل ام ]/ ;o\&يO |Sَُ' gو |Sَُ6 @4=ل امo :S5لوA B1يمD 0يل._ا 0# 89ش اممو
.\او6
)26( دي&د َ0با 48KT/و ~ ةPللا $*/ @j1ب @W> دَ' ءابلاو 0ي6لا [( 20 )] ا9* $./ [ 0/ ~
dعو7وم 2ابلا &Yك/و .Zي'. 4لاA ]9لا ا9*و .S)ّشلا 4Kم ّH)شا SY ;zط?%لا 2ابلا
.4Dَ6NKV م 0م عوط%م 4ّK_ ;&امVJلا :>23 6لا \ل9 0م .4يل#
&#اشلا $اA .ا5=)&%# ا9: ;ةAاKلا !"بَ بَ 6 $ا%ي `&N %َ1لا >2[ 6لاI $._ا ا>مiI [( 21 )] :
(\لام يKب @2K9 0اك امI FFF <826?I dSeO S5Kم >2@ 6 "0iب
Sي'ُ6و ة1.1. 0ب 2لاO ة&Aا1م دي&ي [( 22 )] >2َ 6 4~لوAو .َSV) ش ]/ [2@ 6 4لوAو .
$اA .>2V 6 >2ا6@ي ]9لل $ا%يو .SV)ّ شلا 0م zطA/ ة1يطA gو ;S)شلا :>2[ 6لاو .&? %َ# ]/
&#اشلا [( 23 )] :
ي8ب6Mب =!6لI يVKّ K[ ب@ 6?) g FFF @Sي&كلا $اD&لا 0م ي3بَ 6 [0: [( 24 )]
S>دلا َءوAَ& ا5يI [0uI ;=$بGpا وEب6) go :$ا%يو [( 25 )] .ا5م)ش ]/ ;ا58ب6 0# |ي5K ا95I ;o
امك ‰Cgام ا5م&ك/ امI wا ا5=ل)اA :vدملا دK# $ا%ي امل \ل9I ةَب[ بَ 6@م :$ب}ل S5لوA ام/و
$ا%يو .عوAولا 4ب دا&ي g -ءا#د ا9*و ‰wا 4ل)اA :0ا6Kpا 0م 2ED1)لا دK# $ا%ي
$ا%يو .n&يYك E2َ 6@ي 0اك ا9: ;ة[ب@ 6 $D&و .n&يYك َساKلا E 2ُ 6ي =0اك ا9: ;ةَبَ ب@ 6 $D&
ة1طA !7م دي&ي ;&*دلا 0م ة[بَ 6 !7م $ا%يو .ا5ب 0وEبا6)ي ةبو@ب" 6ُ/ Sو%لا 0يب
..4Kم [( 26 )]
ُ2يD# [يل: ( !ا[بَ 6 \&ك9و F [( 27 )] F
0/ 0كميو ;WاK&ك9 ]9لا $._ا 0# nّ9اش 0وكي 0/ 0كممI ;2ب>6لاI $ب'لا ام/و
.داد)ماو $وط +ل# ,$دي &?Jx -$./ 4ّ K: $ا%ي
B7ي/ ةمام1لل $ا%يو .WاK&ك9 ]9لا &امVJلا و*و ;E23 6لا \ل9 0مو .2َب[ 6لا \ل9 0مو
>يل95لا $وA يI B7ي/ $ب'لا :>23 6لاو .>2V 6 [( 28 )] :
ةط"ي= Jو ‡2V 6 0يب ا5يل# +ّلد) F [( 29 )] F
:داX@د يب/ $وA يI ;ة16اولا ةزاRملا ي*و ;26ب36لا 2ابلا ا9* 0مو
]&Dي q2َ 6"بَ 6 (H"&= Jو FFF M2" 5َ 6 @W@ &" وَ م 4يل# [( 30 )]
:$اA .4Aا%)شا [SVم ]&د/ gو .S5ل Uدي# ُSويI 2V6اب[6لا ا>مiI
G26اب[6لا َSوي G0ا'ي[&لاب 0"و[ يَ '@ي F [( 31 )] F
)!6( .4باب يI &ك9 دAو .$اد ءا)لا $./و Fة8)6 g: 4يI سيل ءا)لاو 0ي6لا
)k6( ءاو5لا :k6"D[6لاI .ءاو)6او ءيشلا يI ($اد)#ا +ل# ,$دي -$./ SيDلاو 0ي6لا
.]9X@ي َد&ب gو 4يI ّ&' g ]9لا $د)1ملا
ي)لا ةل5[ 6لا ي*و ;k6D6 j&/ $ا%يو .odkَ6"Dَ6 ةKDلا ّ$VT [0:o :mيد'لا \ل9 0مو
:$اA .ةبNلE .لاب !6يل
FMkَ6"D[6لا =0ا?)V م او1طA دA Sو%لاوF [( 32 )]
ةبشJلا \ل)و .Wا[و6و 4ب @Weط ا9: ;0يb طلاب ?طaا'لا [kَ6 ~ 2ابلا 0م و*و ~ $ا%يو
.يIا>.لا HيA&لا 0َبّ للا :sاَD[6لاو .ة[Dَ6Vملا [( 33 )]
.QوE .لا &يYكلا و*و ;EيV 6GDا>6لا ُ^بكلا 2ابلا ا9* 0م 2&%ي اممو
]/ ;Mسَ D"و_ا =سيM D=6و ;يلايللا =سيM Dَ6 \ل9 $1I/ g :S5ُلوA $._ا 0# 89ش اممو
س= MDَ6 -ءامو .nدب/ [( 34 )] يIو .ةيل*اDلا يI د=ب1@ ي 0اك dSK. :ة[D[6لاو .&8 يP)م ]/ ;
ة[D[6لاو ةَ5" بَ Dلا 0م Sك'ا&/ دA @W@ &ك9 ّز# wا [0uI `SكG)اAد. اوDG&J/o :mيد'لا
oة[Dَبلاو [( 35 )] .ة[يل*اDلا يI ا5Kودب1ي اوKاك ة5لx ُءام6/ ا5K/ mيد'لا يI W&ي6R)و .
)Z6( .B>'َ 6 EZ@6/ ]ءاملا[ !''6 $ا%ي ;>2[ .لا +ل# ,$دي د'او -$./ ءا'لاو 0ي6لا
س&Iو .B>'َ6 =\دولا > Z@6?) ا5ّKiك ;ةKيم6 ]/ ;|vا6 -ةاشو .ةبا[بَ . ]/ ;vو'6 ٌة=باَ'=6و
.$ا6 ا9: ;ءيشلا Z=6'َ6 $ا%يو .&طملا =2اب.Kا ا*@ود# 4بشي ٌة1ي&6 ]/ ;|Zَ6Vم
ة'ا[6لا ي* ة'6'6لا 0: $ا%يو [( 36 )] .
)c6( .ة[&@ 'لا ةK3 يّ للا j&_ا .yا?J[6لا 0: $ا%ي .ةد'او ةملك 4يI -$./ ءاJلاو 0ي6لا
.j&_ا يI ا5بK9ب !ز&O ا9: ;ةدا&Dلا !ّJَ 6 ~ B'ي'. 0اك 0: ~ او&ك9و
)د6( !د=د6 \ل9 0م 4)َم= ءeُمو ءيش Sد& +ل# ,$دي و*و ;د'او $./ $ادلاو 0ي6لا
]/ ;داد[6لا و9 ;ديد[6لا \ل9 0مو .|دَ6 0يaيشلا 0يب (زDا' ,$كو .nّد6 ةمل, Yلا
ةما%)6gا [( 37 )] @Wَ د[د=6و .nداَدَ6 !لA $ا%ي .دادَ6 B7ي/ 2او[ .لاو .4يI ةمN ل Y g 4ّKiك `
oزَوَ # 0م dدادV6 4يIo :2ابلا 0مو .داد[6لا $اA ا9: ;ُ$D&لا [دَ6/ $ا%يو .ّ$Dو ّز# wا
:$اA .&Pّ Yلاو ةمل, Yلا دادV6 \ل9كو .ة&6كلاب
او@ #ا7/ …+)I []/و يKو@#ا7/ FFF M&PY Gداَ دG6و (ة5ي&ك MSويل [( 38 )]
.2ابلا ة[دE6لا :$ا%يو .دادَ6 ا9 0اك ا9: ;ءيشلا [د)6او .!يبلا $و' ءاKGRلاك ة[دE6لاو
:&#اشلا $اAو
V4V)[ د@6 دK# BمايA =دوIولا ‚َ&? ) FFF G&ا[وَ ز G&يO (&و@ زَ م َ2اب َ0"و? شNPَ ي [( 39 )]
S5لوAو .HI_ا •مي دا&Dلا :EدE6لاو >د[6لاو .Sي6ّKلا zKمي QK_ا يI 9Jiي dءاد :داَ دE6لاو
g 0ي9لا B6وX& m1شلاo :\يلا1[.لا &ك9 يI mيد'لا يIو ;>دَ6@ي 4ّK_ ;2ابلا :ةدE 6لا
.oدَدE6لا S5ل @Z?)N R@ي
)&6( g .Wb&%)6مو 4.لاJ 0م 0اك امو .ءيشلا ُءاRJ: 4=#و&I zمDي ءا&لاو 0ي6لا
;n&ا&6: َءيشلا !&َ &" 6/ $ا%ي .0e#pا QeJ :>&3 6لاI .ا9* 0# 4Kم dءيش s&Jي
.4ب 0?ل" 1@ ي g -&م/ 4ّK_ \ل9ب ي3م6و ;vاكbKلا و*و ;>&3 6لا 2ابلا 0مو .4)Kل#/ QeJ
0اكامب&و ;ةليل 0اك امب&I ;$e5لا >&6)6ي ?ةليل و*و ;&اَ &[ 6لاو &اَ &3 6لا \ل9 0مو
G&اَ &V 6 "0Vم ?!" م@ . $* CeD& $i6 4ّK/o :mيد'لا \ل9 0مو .&5شلا 8S) ا9: 0ي)ليل
:&ا&3 6لا يI $اA .o0يموي "Sُ.I َ0ا7م& =!&طI/ ا9:o :$ا%I ;g :$اA ;oˆBaيش &5ّ شلا
ا*M&اد يI n&ما# اK"'َبَ . @ 0'K FFF
ا*G&ا5K يIَ&? ط ‚=داَ1? ) nد&@D
ا*&اَ&= V6 و/ $eM5لا ?ة[يV شَ# [( 40 )]
06'لا يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب >يل# 0# ;يR%ّYلا 0و&ا* 0ب دم'م يKY>د'و
:/&Aو .4)Kل#/ :4)&&6/و .4)يRJ/ :ءيشلا !&&6/ :$اA ةديب# يب/ 0# ;S&Y_ا {
َ_ا.·لا ا´¡َ أر ا´مَ ل ةَما د.لا ا¡´ ر سَ أ¡ } سKوي[ 54 Š&ما $وA دشK/و .ا*و&5T/ :$اA .]
:سي%لا
يل? )N %َم 0وE &V 6@ي ول F [( 41 )] F
0ايR6 0ب wا دب# 06'لا يب/ 0# ;Sل1لا $*/ @j1ب يKY8د' SY .0و&5T@ ي ول ]/
ا[م/ .دا5ش)6gا يI Q>'.و ;َ&ي6R)لا ةديب# وب/ iطJ/ :ءاّ &Rلا $اA :$اA 8]و'Kلا
$اA امKuI Qي'.)لا ا>م/و .ة)امّشلا QوJ ا*وم)ك ]/ ةمادّ Kلا وE&َ 6=/ :$ا%I &ي6R)لاF
:سي%لا X&ما
F يل)%َم 0وE &V 6@ي ول F
َS'للا !&َ&N ش/ S5لوA \ل9 0مو ;4=)ز&ب/ ا9: ;َءيشلا !&َ&N ش/ $ا%ي .0و&5Tي ول ]/
.4باب يI ا9* &Gك 9 دAو .Gسم8شلل
.ءيشلا {لاJ :&3 6لاI ;VW8 &%)6مو V4V.GلاJو ءيشلا j'َم 0م WاK&ك9 ]9لا ا>م/و
{لاJ و*و ;0ا6Kpا ة[&@ 6 :ة[&E 6لاو .M0<ز'لا 0م ($اJ -&م/ 4K_ `&و&E 6لا 4Kمو
W@&َ &= V6 يب.لا 0# zطA $ا%يو .4K>يلو 4م6D [( 42 )] ]E&E 6لا[ و*و ; [( 43 )] 41مDو ;
]داولا ة= &اَ&= 6و .ة'ا&لا 0طب طوطJ 0م 8طJلا :&َ &3 6لاو :ديز وب/ $اA .ة[ &V 6/
:&#اشلا $اAو .WدوD/ :WE &G 6و
S5=)وD* =0ا'&'& َس&اوI ّ eَ* FFF Vداو Vةَ &ا&َ 6 يI َv=واK) n&?ش@#
-&ي1ب :$ا%ي .V4V)[ &@ 6 يI &ي1بلا 9Jiي dءاد :@&َ &[ 6لاو .&بJم S5ل سيلو &TKم S5ل :$و%ي
$ا%ي .Z=ل.ُ يI ;QوD/ ]/ ;[&َ 6=/ +%بي 0/ \ل9و ;َدNK[ زلا !&&6 &د.م :E&[ 6لاو .>&َ 6=/
;&َ&[ 6لاو ة[&E 6لا 0م ا9* $كو .ءاIوD ]/ ;ُءا[ &َ 6 ةا?K? A $ا%يو .,&6/ 4ّKuI =\@ دNKَ ز [&@ 6
.WاK&ك9 دAو
\ل9و ;ة[ &E 6لا َ&ي&ا6/ +ل# ٌةلوم'مI ;ة5بDلا يI ي)لا &و6كلا ي*و ;&ي&ا6_ا ا[مiI
ُH&ب) ةشaا# +ل# $Jد Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. يبKلا [ 0/o :mيد'لا يIو .ا*&E6ك)
طوطJ :&ا&6_ا :WاK&ك9 ام +ل# -$وم'م و* امم B7ي/ 4Kمو .o45Dو @&ي&ا6/
:+ش#_ا $اA ;د'او 4ّلك \ل9 يI $._او .>&V 6 ا*د'او ;ة'ا&لا 0طاب
ا*G&ا&6/و • Qك +ل: "&TKاI FFF ]&aا7 يK=)د#و/ 0: =!K/ $* [( 44 )]
.4ّ7O/و 4يI ءيش @2= ط&/ ا5ّK_ n&و&@ 6 +[م6) 0/ زوDيI 0ا'ي>&لا ُ Qا&ط/ ا>مiI
4لوA \ل9و [( 45 )] :
GQيM &? Pلا ?ط"6َو $يG GPلا ة[يG د&َب= ك FFF ا&و&6لا ا5Kم @ءاملا ?طلاJ ا9: [( 46 )]
jRJ :&ي&6لاو .ة[&V 6=/و &ُ&6 @41مDو ;&ي&[ 6لاI ;&ا&%)6gا 0م WاK&ك9 ]9لا ا[م/و
:$اA .@WE &= %)6م :س/&لا &ي&6و .4?)َ #َد =دK#و WدK# >&%)6ي 0ا6Kpا >0_ `^ي1لا
F WG&ي&6 0# َSا5لا $يز@ ي Bب&7 F [( 47 )]
:+ش#_ا !يب 0و@و&ي -ساKو
F ا&ي&6لا ا5Kم @ءاملا ?طلاJ ا9: F
ءايلاب [( 48 )] :$aا%لا $وA اودشK/و ;4يل# !>&%)6ا ]9لا ا5=ل./ 4ليوi) U9aKي' 0وكيI ;
Cة>يV ل? RNOَد CةشيV# ا5Kم ?H&اIو FFF ا*ُ&ي&6 =$وزي 0/ Bموي ?^N J?) Sلو [( 49 )]
ام :&ي&[ 6لا 2ابلا 0مو .+%بي ام :ة&E6لاو .zط%ي ام :&&[6لاو يب.لا 0م &&36لاو
.$م[&لا 0م ةَمك_ا +ل#
:zب._ا و9 $اA .@4ل7I/و @ 4@7'م و*و ;26Kلا >&V 6 $و_ا 2ابلا 0مو
ا"و= بش=/ او@ د=لَ و "0َم S*و FFF Mj'ملا 26ّKلا 3&G 6ب [( 50 )]
.&وم_ا &ا&6/ +ل# zل8 طا 4ّKiك ;&36لا 0م 4ل./و ;0طRلا Sلا1لا :&وُ 6&E6لا $ا%يو
:$يلJلا $اA .‚ّ&6)ي $ا%يو ;&ّ&6)ي $ا%يو .ة>يل1 I ي* :$يلJلا $ا%I ة[ي3 &E 6لا امiI
0م ةي3 &@ 6لا ي1م._ا $اAو .ا9* +ل# ُ$يلJلا دزي Sل .iطJ/ د%I ‚ّ&6)ي $اA 0مو
4لاA ]9لا ا9*و .ا5يI ة&اD)لل g vاكKلل ا*اRط.ا ا5ب'ا. [ 0_ `vاكّKلا و*و ;>&3 6لا
0م d&يYكI ةي>&E 6لا يI 0ي6لا 8S7 ا>مiI .4با)ك يI !يك3 6لا 0با &ك9و ;8ي1م._ا
+ل: 26Kيو ;8يل" 5@ 6 ةل5[ 6لا j&_ا +ل: ةب6Kلا يI $ا%يI ;ةب6Kلا دK# &[يPي ةيKب_ا
.Sل#/ wاو .&يYك \ل9 $Yمو .>]&*@ د $ا%يI &*[دلا Vداد)ماو &م1لا $وط
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI ةبX&ل 88 0ا6للاو )z16( .4لبAو
F ا1م6ي 0/ 4ب $i) Sلو !لاA F
.F ا#&#&6 +)I 0اك ام د1ب 0م F :Wد1بو
[( 2 )] ( يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6 2 : 457 .)
[( 3 )] .ا5م7و 0ي6لا &6كب :Q6لا
[( 4 )] &9 ]/ ;&وXKلا 45Dو Q6/وo :0ا6للا يIو ;oءيش 4يل# &9 ا9:o :$مDملا يI
.o4يل#
[( 5 )] $مDملا 0م 4باو. oيبا.لاo :$._ا يIو .يمD&بلا m&ا'لا 0ب lبا7
.!يبلا دشK/ mي' ;0ا6للاو
[( 6 )] ةPباKلا 0اويد 52 0ا6للاو $مDملاو ; )\ك6( .o01للا !يب/ يKا)/o :ةياو&ب ;
[( 7 )] $يAو ;دي&بلا $يAو ;&اKيدلا $يAو &ام6ملا و* $يAو ;&6كلاو Z)Rلاب ;يك6لا
.\لملا $يAو ;2اوبلا $يAو ;داد'لا
[( 8 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o2ا&Jلا o$._ا يI
[( 9 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o4.ا.J د)شا ا9: !يبللo :$._ا يI
[( 10 )] ( ة&5مDلا 1 : 94 .)
[( 11 )] .ةكم $*/ عداو 0ي' ةيبيد'لا 2ا)ك 0م
[( 12 )] $مDملاو .$طJ_ا 0اويد )$ل6( .
[( 13 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o4)Aا6o :$._ا يI
[( 14 )] 2ي)&)لا +ل# $مDملا يI ي*و ;ا5)يلا)ل ة%با6 ةداملا W9* !د&و ا9ك
.د&طملا
[( 15 )] 2يX9 يب/ 0اويد &TKا .يل95لا &ي*ز 0ب دلاJ و* 157 يطي%Kشلا ةJ6Kو ;
0ييل95لا 0م 30 .oيل95لا ةب)# 0ب دلاJo :0ا6للا يIو ;
[( 16 )] .0ي)م7بو ;&6كI Z)Rب B7ي/ $ا%يو
[( 17 )] 4Kاويد يI سي%لا Š&مg 110 :W&د.و .)2ل. ;j'K( 0ا6للاو
.F Hل9م دJ Zم&لا ةابش ]&ابي F
[( 18 )] $._ا يI ا9ك
[( 19 )] يI ا*ءا%ب: !&Yxو ;ا5)%با6 +ل# S>د%)لا ا5%'و ;ةداملا W9* !د&و ا9ك
.$._ا SاA&/ +ل# ةTIا'م ي* امك 2ي)&)لا
[( 20 )] ( :ة&5مDلا &TKا ;0T امك دي&د 0با و* 1 : 31 .)
[( 21 )] 0ا6للا يI امك ;]و5طلا H&Jلا و9 و* )2ب6( .
[( 22 )] ( ةKازJلا &TKا ;ي'اي&لا $يYو 0ب Sي'6 1 : 129 ; 462 .)
[( 23 )] .يم&ادلا BKيك6م وD5ي ;0ا6' 0ب 0م'&لا دب# و*
[( 24 )] ( {.Jملاو 0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oSا&كلاo :$._ا يI 12 : 175 .)
[( 25 )] 0ا6للا يI mيد'لا Sام) )iA&( !ايدلا يI +ط1) ا5K: ]/ .oةمي&كلا &5مo :
.Sدلا ا5ب 0ك6يو ءامدلا ا5ب 0%')I ;دو%لا 0م Cgدب
[( 26 )] .oدشK/و .&ا1لا :ةب6لاوo :W&يد%) ;ط%6 Seكلا يI
[( 27 )] 4Kاويد يI &وY 0ب ديم'ل 51 يI Hب6 ام &TKاو . )zل)( .
[( 28 )] 4Kاويد يل95لا 2يX9 وب/ و* 79 يI Hب6 دAو .)Qكو ;طيJ ;2ب6( 0ا6للاو
( 1 : 234 .)
[( 29 )] وبكي Qكولا $Yم ءاد&Dب F :WزD#
.F ا5با&O
[( 30 )] !اي1م._ا يI 4ل ةدي.A zلطم !يبلا 8 .\6بيل
[( 31 )] ( Hب6 امك يKايب9لا ةPباKلل 1 : 140 :W&د.و .)
F S5)ازD' 2يط $ا1Kلا HاA&F
[( 32 )] :W&د.و .)kD6 ;0)م ;$D&( 0ا6للا يI امك ;]&كشيلا ةزل' 0ب m&ا'لل
F ةليD& &يO !Kكو !يد)*ا +K/ F
( !ايل7Rملا يI 4ل ةدي.A 0م !يبلاو 2 : 55 .)
[( 33 )] :دشK/و .ءام WاYلYو 0بل 4YلY ]9لا $يAو
4لاي# ي%6يو B7'م 4ب&شي FFF اA&و/ 2لا1Yلا 2ا&Aiك اDاD6
[( 34 )] 0/ !املكلا W9* H' 0/ +ل# .B7ي/ :سيD6 $ا%يو ;&6كI Z)Rبو ;\ي&')لاب
ةدام يI 0وك) )سD6( .$مDملاو $._ا يI !د&و ا9ك* 0كل ;
[( 35 )] :$و_ا z7وملا يI ]و&و .)4بD ;kD6 ;kDب( ةدام يI mيد'لا يI د&و
.&J/ &ي6اR)ب &6I دAو ;oةDبلاو ةDشلا 0مo
[( 36 )] .oة'ا6لا ة'6'6لا 0: $ا%يوo :$مDملا يIو .oة'ا6لا +م6o :$._ا يI
[( 37 )] .oةما%)6gا +ل: داد6لاوo :$._ا يI
[( 38 )] 0ا6للا يI امك ;يD&1لل )دد6( .
[( 39 )] .B7ي/ $مDملا يI !يبلا دشK/
[( 40 )] 0ا6للا يI زD&لا )&&6( .
[( 41 )] :4مام)ب !يبلاو 4)%ل1م 0م
n&ش1مو ا5يل: B6ا&'/ !زواD) FFF يل)%م 0و&6ي ول B.ا&' يل#
[( 42 )] .Z)RI &6كبو ;\ي&')لاب $ا%ي
[( 43 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 44 )] +ش#_ا 0اويد 107 &&6( 0ا6للاو 24 .)
[( 45 )] 4Kاويد ;+ش#_ا 67 0ا6للاو ; )&&6( .
[( 46 )] .]د&بلا ةم'ش ]/ oا&ي&6لاo :‚و&يو
[( 47 )] 0ا6للا يI Wد1ب )&&6( .F W&ي1ش 0# $بK6لا ةلاز: F :
[( 48 )] .Hب6 امك واولاب ;oا&و&6لاo :B7ي/ ‚و&يو
[( 49 )] ( 0ا6للا يI 6 : 26 .oBموي ^J) Sلوo :)
[( 50 )] $مDملا يI ا9كو )&6( 0ا6للا يIو .Wو1I& :Wوبش/و ; )ابش( اودلو 0:o :
يI ةدي.%لا W9* j1بو .ديد'لا ابش $Yم nدلو 2DK/ ا9: ;$D&لا +بش/ $ا%ي ;oاوبش/
!اي1م._ا 37 .\6بيل

)ام5YلYي امو ءاطلاو 0ي6لا 2اب( ~
)zط6( .ءاو5لا يI V4G#اR)&او ءيشلا $وط +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو ءاطلاو 0ي6لا
2ابلا 0مو .ءا1Nطَ6 ةما1=Kو ;@z=ط6/ SيلT $ا%يو .HK1لا $وط و*و ;zط[6لا \ل9 0مI
:>يماط%لا $اA .!يبلا د@م@ # 0م دوم# و*و ;عاط36لا
B1يمD اوطَ6?A +لوُ_اب اوُ 6يل/ FFF ا#اط36لا او&د)باو G0ام1,Kلا +ل# [( 1 )]
!و. عاR)&ا :zNط[6لاو .!1R)&ا ا9: ;ة'aا&لا !1ط6و Fُ&ابPلا z?طَ6 $ا%يو
"0: ا9*و .Zب.لا zيط[6لا [0: :$ا%يو .4َ1ط6 $ا%ي .Baيش 4يل# =!ب&7 ا9: ءيشلا
$ي9* &1ش يI عاط36لا امiI .zR)&يو ول1ي ءيش 4K_ `2ابلا سايA 0م و5I ّZ.
4Kي1M ب $َبَ D و5I [( 2 )] .
)$ط6( heطَ6 ةيKrا 0م ءاK: 0وEم6ي S5ّ K/ +ل# .ءيشب سيل Seلاو ءاطلاو 0ي6لا
.eط"ي= 6و
)Sط6( :0ولو%ي .V4V1َ م)Dمو ءيش $./ +ل# ,$دي Zي'. -$./ Sيملاو ءاطلاو 0ي6لا
يI ساKلاو .4)ط6او ي*و ;2َ6َ'لا ة[م ط"6ُ/ W9* $ا%يو .&'بلا zم)Dم :>Sط6_ا
Sا?طV6o :mيد'لا يIو .Qي6لا $.? K :Sاط36لاو >Sط6_ا [0: $ا%يو .&م_ا ة>مُ ط6ُ/
.S*Eدَ' ]/ oساKلا
)0ط6( 4يI 0وKلا $1Dي 4K_ ;-$./ $يلJلا 2*9م +ل# و* ;0وKلاو ءاطلاو 0ي6لا
-$مD $ا%يو :$اA .ةKّطَ6@م @0يطا6/ W9* $و%) .ةلاَو@ 1N Iُ/ ةKاو ط"6ُ/ :$يلJلا $اA .ةيل./
:$اA .B1R)&م 0اك ا9: ;d0اوط6ُ/
ا?%?K" #=/ BKاوط6ُ/ يbKم َ0"ب[ &َ D F [( 3 )] F
)اط6( 4يل# اط6 $ا%ي .>ول1لاو &5%لا +ل# ,$دي -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاطلاو 0ي6لا
.$يJلا &aا6 +ل# اط6 ا9: ;Uطا6 dس&I $ا%يو .^طبب W&5A ا9: \ل9و ;وط6ي
يI ا*@دلو !ام ا9: ;ةاشلا +ل# ي#ا[ &لا اط6 $ا%يو .4)Aو@&? ط +ل# وط6ي ُ$'Rلاو
يI ةPللا $*/ j1ب $اAو .&Yك ا9: ;ءاملا اط6 $ا%يو .4َD&JiI ا5يل# اط6I ا5Kطب
&ي1بلا :يطا[6لا :8يKابيشلا $اA .&"7@ 'لا يI 4بK9 zI&ي ]9لا و* :يطا[6لا س&Rلا
:$اA .$ب: +ل: ($ب: 0م s&J Sل)Oا ا9:
يG طا[6لا HيK?Rلا $Yم 4)ما* F [( 4 )] F
)Zط6( ZNط[6لا \ل9 0م ;W>د=مو ءيشلا ط6ب +ل# 8$دي -$./ ءا'لاو ءاطلاو 0ي6لا
+ل# ّد)ما ا9: ;ُ$D&لا Z?طَ6<Kا $ا%يو .41م ,د)مملا We#/ :ءيش b$ك Zط=6و .Qو&1م
dZيط6و .B'يطَ6 ةKام[زلا 0م WاRA +ل# ط6بKملا يbم6 \ل9لو ;\ّ&')ي SلI WاRA
z7وملا :Sيملا Z)Rب ;Z?ط"6َملاو .SNTَ# eب ?HVل J \ل9ك 4K_ B'يط6 ي>م@ 6 0*اكلا
$اA .Zطا6م zمDلاو ;ءابVJلا :Sيملا &6كب ;Zط6Vملاو .&مّ )لا 4يI ط6بي ]9لا
:&#اشلا
اKKود =ة#از J وُ&ا?ط"يَ 7 َ j[&َ 1? ) FFF ا'=ط6Vم @2b ل%ي q&اط"يَ 7 &يJ امو [( 5 )]
\ل9ب !يb م6 امّK:و ;ةدازملا :ة'يط[6لاو .ا[دَم 4ب ُةميJلا Eدم) 4K_ \ل9ب َيb م6 امّ K8 :و
ط6بKي 4ّK/ \ل9و ;j&_ا !ابK 0م !بK :vاّطE6لاو .[د?)ما ]/ ;Zط6Kا ط%6 ا9: 4ّK_
.j&_ا +ل#
)&ط6( 2ا)كلاك ;ءيشلا GQاRط.ا +ل# ,$دي د&8 طم -$./ ءا&لاو ءاطلاو 0ي6لا
&ا.I $طابلا 0م !ب)ُك ُءايش/ ا5KiكI &يطا6_ا ا[مiI .ّQ?ط.ا ءيش b$كو ;&Dشلاو
.$يطاب_اب ءاD ا9: ;n&يط6) اKيل# d0eI &ّطَ6 $ا%ي .ا5ب B.و.Jم ;ا5ل Bم6ا \ل9
.ة&وط6ُ /و &اط6: &يطا6_ا د'اوو
&Gطيَ6@ملا 2ابلا 0# 9ش اممو [( 6 )] .4يل# ط8ل6)ملا ءيشلل د851)ملا و*و ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] يماط%لا 0اويد 41 0ا6للاو )zط6( 0ب و&م# $)A دا&/o :0اويدلا v&ش يIو .
.oدK* 0ب و&م# SوYلك
[( 2 )] 0ا6للا .يل95لا يPلا &J. $وA يI يK1ي )zط6( :
اDKلا QeJ عاط6لا \ا9I FFF اRي)K ءeط ا9 4ب6') ء
0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.Aو 42 يطي%Kشلا ةJ6Kو 57 .
[( 3 )] 0ا6للا يI ةبX&ل )0ط6( .
[( 4 )] 0ا6للا يI امك ;ي'امطلا دايزل )اط6( .
[( 5 )] Hب6 دAو .)&ط7 ;Zط6( 0ا6للا يI امك ;]&.Kلا Qو# 0ب \لامل !يبلا
( يI 2 : 102 .)
[( 6 )] .$مDملا 0م 4باو. ;o&يط6ملاo :$._ا يI

)ام5YلYي امو 0ي1لاو 0ي6لا 2اب( ~
)Q16( ءيش س"ب@ ي +ل# ام*ُد'/ ,$دي ;0اKياب)م 0e./ ءاRلاو 0ي1لاو 0ي6لا
.ءيشلا ةا)اوم +ل# &Jrاو ;4Y, 1ش)و
.2N طّشلاI 2Nط[&لا امiI .!6بي ا9: ةلJKلا 0ا.O/ ي*و ;ةRَ1َ 6 zمD Q1>6لا $[و_اI
:س&Rلا يI سي%لا Š&ما $وA ام/و
&ش)Kم ٌQَ 1َ 6 اَ5َ 5< Dو اَ6=ك F [( 1 )] F
4Kمو .>يب.لا س/&ب s&J) vو&A :ة?R"1[ 6لا :2ابلا 0مو .4ب ا5)ي.اK 48بش امّK: 4ّKuI
-ةAاK $ا%يوF .Hا%,شلاو ;&اRT_ا $و' m>1ش)لا و* \ل9و ;Wُدي !RV1ُ َ6 :>يaا6كلا $وA
.ة>.اJ Hو, Kلا يI \ل9و .ا5موط&J 4Kم ط81م)ي dءاد و*و ;اR1َ 6 N!? RV1ُ 6دAو ;ءاR"1َ 6
+ل# 4)R16/ $ا%يو .4~ل ا5=)ي7A ا9: \ل9و ;4)Dا'ب $D&لا !NRَ1" 6=/ :يKاYلا $._او
.4?)< K#/ ا9: ;W&م/
)$16( ة/&ملل $ا%ي .!و. b ول#و 2J. +ل# $دي $./ Seلاو 0ي1لاو 0ي6لا
;$ا1E6لاو .0eيGPلا mبJ/ :+لا1[6لاو .ةe13 6لاب 4>بشم \ل9و ;N!? لَ 16)6ا دA ةباّJ>.لا
>يل95لا $وA امiI .($ا# dءيش 4K_ `B7ي/ \ل9 0م 8H)شم [( 2 )] :&ام'لا Q.و يI
@عُ&م_ا 4)ل16/و F [( 3 )] F
.4طاشKو 4)ك&' يI ;ةe136لاك &ا. +)' @عُ&م_ا 4)طّش?K دي&ي 4KuI
)S16( ا9: ;ُ&ي1بلا Sَ 1َ 6 $ا%ي .&ي[ 6لا :S"1[ 6لاI .ةد'او ٌةملك Sيملاو 0ي1لاو 0ي6لا
.Sو@ 1َ 6 ٌةAاKو ..&ا6
)016( 4ل ام ]/ ;ة?K" 1َ م gو ةK"1َ 6 4لام 0ولو%ي .ةد'او ةملك 0وKلاو 0ي1لاو 0ي6لا
.ول[ دلاك ءيش 0"1E 6لا [0: B'ي'. 0اك 0: $ا%يو .&يYك gو -$يلA
)و16( 0# &ك9I .ا)8'. 0: 0ا)ملك ;واولا و*و $)1ملا Q&'لاو 0ي1لاو 0ي6لا
دي&د 0با &ك9و .4Kم zNطGA ]/ ;$يللا 0م dو" 1َ 6 +7م :يaا6كلا [( 4 )] َو" 1[ 6لا 0/
ةا1"6َملاو[ .&TK 4يIو ;zَمّ شلا [( 5 )] .!اAد.لا 9J/ يI ةيا136لاو .دو@Dلاو S&كلا يI ]
.4=)بA& ,\ُ Rي اميI +16ي 0/ :َ2G )وُ ك ا9: ;دبَ1لا ةيا1G6و
.4يI N!َ 1= 6و \ل9 يI +16 4ّKiك ;ا5ب َ&َ D?I ا9: ;?ةَم_ا ُ$D>&لا +َ#ا6 2ابلا 0مو
.ة>.اJ ءامpا يI ّg: ةا#ا6ملا 0وك) g :اولاA
)د16( :د"1[ 6لاI .س"'ّKلا QeJ ;&و&6و &يJ +ل# $دي -$./ $ادلاو 0ي1لاو 0ي6لا
+#&مo :S5لاYم/ يI 0ولو%ي .+#&ملا $7I/ 0م !ابK :0اد"1[ 6لاو .&م_ا يI 0"م@ يلا
ة&ش# SDKلا دو16و .o0اد1[6لاك gو [( 6 )] !ي3 م6و .Zبا9لا د16و ;َz?ل@ ب د16 $Yم :
+ل# 4ب ‚ّو%)ي 4ّK_ ;د#ا6 0ا6Kpا د#ا6ل اولاA SY ;$._ا و* ا9* .ا5Kم@يل nدو1@ 6
$اAو .WدV#ا6 +ل: Wد#ا6 S7 4Kiك ;4=Kوا# ا9: ;W&م/ +ل# Wد#ا6 $ا%ي ا95لو .W&وم/
امiI .ءاكبلا يI ّg: 0وكي g دا16pاو ;ءيش $ك يI ةKوا1ملا ةد#ا6ملا :S571ب
+ل# ا5طا6بKا يI ا5ل B5يبش) \ل9ب !يbم6 امKuI ;&ي1بلا ة&G ك&G ك ي* ي)لا ;ةKاد" 1[ 6لا
4V)M بKم يI j&_ا +ل# ط6بKي ]9لا 0اد"1[ 6لاب j&_ا [( 7 )] ةد%# ةKاد" 1[ 6لاو .
z"6bشلا [( 8 )] .0ازيملا ةّ RGك يI 0وك) ي)لا د=%1لا :!اKاد"1[ 6لا و .j&_ا يل) ي)لا
:&ي&D $اA .z7وم :د" 1ُ 6و
يbK: د"1ُ 6ب &اي3دلا 3يَ ' ?g/ FFF ا&اي3دلا ?ةمطاI b2'ل ,2'/ [( 9 )]
.د"1[ 6لا 0م tH)شم و*و ;+YN K_ا ةمام'لا :ةKاد1[ 6لا [0: $ا%يو
)&16( Wدا%ّ)او ]ءيشلا[ $ا1)شا +ل# $دي -د'او $./ ءا&لاو 0ي1لاو 0ي6لا
2شJلا :&1"6Vملاو .ا*د,Aو) :ا*&ا1)6او .&اKلا &ي16 &ي16لا \ل9 0م .4#اR)&او
4ب &1" 6@ي ]9لا [( 10 )] .Sوم[6لا 4)ب&7 ا9: ;$@D[&لا &V 1@ 6 $ا%يو .&اKلا >&َ ' :&ا1E6لاو .
;ا5)" &َ 1" 6/و =&اّKلا ُ !&َ 1= 6و .ءاب5لاك سمّ شلا يI ا*ا&) ي)لا ي* ة&ا&" 13 6لا [0G: $ا%يو
يI 2َ&َ Dلا &1)6او .اول1)شا S5Kiك {و.,للا َ &َ 1? )6ا $ا%يو .ة&وُ 16مو ةَ&َ 1" 6@م ي5I
>يR1@ Dلا &16_ا ي3م6و .&ي1بلا [( 11 )] :4لو%ل
(\لام $x 0م ُSاوA_ا يK@#"دَي eI FFF M2G %NYُ /و S5يل# &َ1" 6=/ Sل اK/ 0aل [( 12 )]
.S@*َ&َ 1" 6=/ $ا%ي gو ;ا[&? ش S*&َ1َ 6 $ا%يو :!يك36لا 0با $اA
&"1E 6لا :2ابلا ا9* 0مو [( 13 )] .0ا6Kpا يI &V1? )" 6َي 4ّK_ \ل9ب ي3م6و ;0وKDلا و*و ;
ا9* 0م و5I Sا1طلا &"1V 6 ا> مiI .ةKوKDم ا5ّKiك ا5)>دV'Gل \ل9و .ة&و16م ةAا?K 0ولو%يو
@W@ &G #اشم ا5ّKuI &ي1بلا &G #ا6م ا[مiI .ول1يو zR)&ي 4ّK_ `B7ي/ [( 14 )] $ا%يو .

2&Dلا >0_ \ل9ب !ي3م@ 6 امّK:و ;@W@ &َ بَ و ّHَ& mي' V4MبK9 $./و 4OاI&/و 4طابx ي*
:د&ولاF 0ب ةو&# $وA ام/و .8دش/ ا5يI &1)6يو hgو/ ا5يI &V1? )6ي
&و1= )6َيلا دeب يI او&اطI F [( 15 )] F
\ا)6@ي &و1)6يلا 4ل $ا%ي d&Dش 4ّK: $ا%يو ;0اكم 4K: $ا%يو .&ي16لا دا&/ :اولا%I
.]4ب[
)ط16( .4يل# $م'ي SY ;ءاودلا ُ 0ا6Kpا &=Dو@ي 0/ و*و ;$./ ءاطلاو 0ي1لاو 0ي6لا
4=ط1?)" 6اI =ءاودلا 4)ط16/ \ل9 0مI [( 16 )] ط@1" 6@ملاو . [( 17 )] .طو1[ 6لا 4يI $1Dي ]9لا :
4)N ط=16iI 4)K1ط S5لوA 4يل# $م'ي اممو .?طَ1َ 6 4aاKب $./و ;ءاودلا و* طو1[ 6لاو [(
18 )] .Sل#/ wاو ;ZمE &لا
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI امك W&د. )Q16( 0اويدلاو 12 :
F ةKاRيJ عو&لا يI 2ك&/و F
[( 2 )] { 4Kاويد .يل95لا 2يX9 وب/ و* 4 ( !ايل7Rملاو 2 : 223 ;$16( 0ا6للاو ;)
.)ع&م
[( 3 )] :4مام)ب !يبلا
k'م6 4)#واطو Sي'Dلا $ك/ FFF ع&م_ا 4)ل16/و ةاK%لا $Yم
[( 4 )] ( ة&5مDلا 3 : 34 .)
[( 5 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 6 )] $ز< Kي $زاKم ا5Kم ة1ب&/ .د16 ا5Kم د'او $ك ;SDK/ ة&ش# ي*وo :0ا6للا يI
يI ي*و ;ةيبJ_ا د16و ;دو16لا د16و ;zلب د16و ;Zبا9لا د16 ي*و ;&م%لا ا5ب
;\لملا د16و ;ة&شاK د16 ي*و &م%لا ا5ب $ز< Kي g ة)6و .ولدلاو ]دDلا يD&ب
;0ابكوك ا5Kم د16 $كو .&طم د16و ;ع&ابلا د16و ;Sام5لا د16و ;Sا5بلا د16و
.oعا&9 &دA 0ي1لا ]/& يI 0يبكوك $ك 0يب
[( 7 )] .Qي&') ;o4)بK) يI j&_ا +ل# ط6بي ]9لاo :$._ا يI
[( 8 )] ;ozب6لاo :$._ا يIو .ا5مامز +ل: دشي ]9لا $1Kلا $ابA :&6كلاب ;z6شلا
.0ا6للاو $مDملا يI 4باو.
[( 9 )] &ي&D 0اويد 280 0ادلبلا SD1مو )د16( .0ي6لا S7ب و*و
[( 10 )] .o&ا16مو &16م 2شJ و/ ديد' 0م &اKلا 4ب \&') امل $ا%يوo : 0ا6للا يI
[( 11 )] Qل)Xملا .ةيوا1م 0ب 0ا&م' يب/ 0ب دY&م 4م6ا 47 .
[( 12 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )&16( Qل)Xملاو 47 .
[( 13 )] :2ا)كلا يIو .0ي)م7بو S7ب ;&16لا ر·س¡ ¸>« يìل !.¦ ا.¦) } &م%لا[ 24 .]
[( 14 )] ;W&#اشم &ي1بلا &#ا6موo :$مDملا يIو .Qي&') oW&Iاشمo :$._ا يI
0_ &#اشملا \ل) $ب $ا%يو ;W&بو H& mي' 4بK9 $./و 4OاI&/و 4طابx ي*و
.o&بو Wد6D &aا6و n&1ش ا5يل#
[( 15 )] ةو&# 0اويد يI امك ;2لو) 0ب &مKلل B7ي/ ‚و&) !ايب/ 0م !يبلا 89 ;
:W&د.و
.o&و1)6يلا Wا7# يIo :0اويدلا ةياو&و F +مل6 S&.ب 0ي&مrا !1ط/ F
[( 16 )] .o4ط16iIo :$._ا يI
[( 17 )] .0ي1لاو Sيملا S7بو ;&بKمك
[( 18 )] .$مDملا يI 4باو. ;o4)16iIo :$._ا يI

)ام5YلYي امو 0يPلاو 0ي6لا 2اب( ~
)$P6( \ل9 0م .4يI $ا'لا ءو6و ءا9GPلا ةءا6: +ل# $دي -$./ Seلاو 0يPلاو 0ي6لا
$دKD 0ب ةمe6 $اA .$GPَ 6 و5I WXا9O ءي6/ ام ,$كو .ءا9Pلا lb ي6لا دلولا :$GP[ 6لا
:B6&? I Q.ي
($GPَ 6 gو +KN A/ gو +?R"6iب سيل FFF (G2و@ ب&م M0<ك[ 6لا >يG R?A ءاود +%6@ي 1 )
;4م'ل دbدJ)ملا :$GP6لا :دي&د 0با $اAو .&يP.لا Saاو%لا HيAدلا :$GP[ 6لا $ب :$ا%يو
.HNل? Jلا 2&ط7ملا $وز5ملا
)SP6( .SGPَ 6 $GP6لل 0ولو%ي S5ّK/ +ل# .ءيشب سيل Sيملاو 0يPلاو 0ي6لا
)2P6( $ا%ي ;ة#اDملا :ةَب? P" 6َملاI .عوDلا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءابلاو 0يPلاو 0ي6لا
(دي&د 0با $اA .0ابP6و 2Oا6 و*و ;BبوP@ 6 @2? P" 6َي َ2G Pَ 6 2 :ةPللا $*/ j1ب $اA :)
سيلو `Bب?Pَ 6 ^=ط1لا يم6 ام[ب&و $اA .21)لا zم َعوDلا g: 2?P[ 6لا 0وكي g
.$م1)6مب
~~~~~~~~~~~~~
( 1 0ا6للاو $مDملا 0م ا5)ابY:و ;$._ا 0م ةطAا6 o+KA/ gوo ةملك ) )$P6(
ةمe6 0اويدو 8 ( !ايل7Rملاو 1 : 119 .)
( 2 ( ة&5مDلا ) 1 : 286 .)

)ام5YلYي امو ءاRلاو 0ي6لا 2اب( ~
)HR6( يI ةPل HيR[6لاI .ةIاJ6لا QeJ +ل# ,$دي -$يَ./ Qا%لاو ءاRلاو 0ي6لا
zD&ي و*و .4)%لO/ ا9: ;?H?Rَ6NKاI 2ابلا !N %?Rَ6 4Kمو .QيJ6لا QeJ و*و ;HيR.لا
!N %=R6 :2ابلا 0مو .ءاي'لا $يلA 0اك ا9: ;4Dولا HيRَ6 $D& 4Kمو .ساي%لا \ا9 +ل:
.4?)مطل ;4َ5Dو
)\R6( ;4لا6/ ا9: ; Bك<R6 4كGR6ي 4=مد =\? Rَ6 $ا%ي .ةد'او ةملك Qاكلاو ءاRلاو 0ي6لا
.zم>دلا \ل9كو
)$R6( $RE6لاI .>ول1لا ? QeJ 0اك ام و*و ;د'او -$./ Seلاو ءاRلاو 0ي6لا [( 1 )] $RُV6
ةلG Rَ6 0م و* $ا%ي ;ساKلا 0م 0وE دلا :ةلGR[6لاو .>ول@ 1لا 8د7 :$وRE6لاو .ا*&يOو M&ادلا
ةلG Rَ6 $ا%ي gو ساKلا [( 2 )] َدَ1? A $ا%يو .$ا?Rَ6 يRل S*&م/ >0:و .ءeَ1لا jي%K:$ا?R[6لاو .
.\ل9 ءازuب 0اك ام ةلاRE6لاو ;E2@ 5? ) mي' 0م ةوe@ 1لاو .ا5)وeُ#و Zي> &لا ةلاRُ6ب
)0R6( ;ءيشلا 4Dو 0# ءيشلا ةي'K) +ل# ,$دي د'او -$./ 0وKلاو ءاRلاو 0ي6لا
دي&د 0با $اA ;&Nش?%لاك [( 3 )] ا5ّKiك ;ءاملا 0GR6) ا5ّK_ ;ةل#اI +K1مب ةلي1I ةKيR6لا :
َدو1لا !N K? Rَ6 $ا%ي ;&ش%لا و*و ;0NR[6لا 2ابلا $./و .ةKيR6لا v8eم :0اّR[6لاو .W&V ش%)
:سي%لا X&ما $اA .BKNRَ6 4KG R6/
@4Kطب =j&_ا @0GR6ي B[يG RJ ءاDI FFF GHَ.N لَ م &يO B%.g 4Kم =2&, )لا ‚َ &? ) [( 4 )]
:+ش#_ا $اA .ا5ب !='K@ي ي)لا ةديد'لا :0?R[6لاو
-ةوزO 4~ل qSا# b$ك يIو FFF "0?R[6لا ّ\َ ' َ&M باو> دلا 8\@ '? ) [( 5 )]
.j&_ا 4Dو 0# 2ا&)لا Zي&لا G!KR6و
)4R6( .د&ّطم سايA و*و .ةIاJ6و ة8RJ +ل# ,$دي ;-د'او -$./ ءا5لاو ءاRلاو 0ي6لا
ا9: ;@Zي&لا !َ5ّ Rَ6?) $ا%يو .k6Kلا ء]د& ]/ ;4يR6 2وY $ا%ي .SNلV 'لا 8د7 :4?R[6لاI
:ةم&لا و9 $اA .!لام
!5ّR6) -vاي& ![ز? )*ا امك 0"ي? شَم FFF MSG6او&لا M vاي3&لا E &َ م ا5َيG لا#/ [( 6 )]
:B7ي/ W&1ش يIو
ا5ليدَ D (4يRَ6 F [( 7 )] F
4ب !لV م \ّKiك ;4?)" #دJ ا9: ;4لام 0# BKeI ُ!5ّ R6) $ا%يو .4با&ط7او Sام>زلا &ك9ي
$اA .4?)N R?RNJ?)" 6او 4K# [( 8 )] :
4)ي/& N9G: 4لام 0# @4?)" 5ّ Rَ6?) FFF VدGياP)ملا GةKابلا G0.Pك BمeO [( 9 )]
ّZ. 0: ا9*و .‚= و&َ ي eI Vءاملا G2& ش 0م ُ0ا6Kpا &VYك@ ي 0/ 4?R[6لا [0/ F dساK &ك9و
.ساي%لا \ا9 0م -2ي&A و5I
د1ب hة#ا6 4Kم ?!ب&شI 4?)" دَ#اA ا9: ;[0>دلا و/ َ2N طَولا !" 5? Iا6 :$و%ي ديز وب/ 0اكو
:دشK/و .ة#ا6
q2و1ك و9/ @&" يَ م@ # اي يل "0Mب/ FFF ُ$و@ ب 9 ا5يI @4ُ)اKA ;ESَ./
‡وَ د@م d2N طَو S/ =\يل: E 2َ '/ FFF ُ$يV.= _ا Z?Kَ D ا9: @4@5G Iا6) [( 10 )]
)وR6( :وNR[6لاI .ءيشلا يI ةّRVJ +ل# ,$دي -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاRلاو 0ي6لا
nوN Rَ6 وR"6َي ا? Rَ6 &د.م [( 11 )] يI َعَ&" 6=/ ا9: &aاطلا \ل9كو ;ة#&ُ6ب +شم ا9: ;
-ةلPب $ا%يI ;$اPMبلا يI د=م'ُيو G$يJلا يI Wَ&ك@ ي و*و ;ةي.اّ Kلا ةّRVJ :ا?R[6لاو .4Kا&يط
.2ا&, )لا 0م ُZي3 &لا 4ب @&= يا?ط?) ام :اR[6لاو .BيNRَ6 4يR6?) 2ا&ّ )لا @Zي&لا !R=6و .ءاوR6
:ةبX& $اA .Zي> &لا 4ب !&ياط)و ّQ? J سبي ا9: ]4K/[ \ل9و ;+َ م" 5@ بلا \وش :اR[6لاو
F NHَيG %لا +ل# ا?R[6لا Qا&#/ [0?)" 6او F [( 12 )]
:$اA .&ب?%لا 2ا& ) و*و ;اR[6لا :2ابلا 0مو
اَدV1لاو G \Kيبو يKيب اR>6لا =$ا'و FFF ُدDام ة1يبطلا @&" م? O اR>6لا @0"*=&و [( 13 )]
:$اA .^يّ طلاو 4? R[6لا :زوم5م ;@ءاR[6لاو
(4يR6 0م اKُ'ام&/ N!8 لز/ Sك FFF Gءا?R=6و ة>&G Pب اKو5?Iا6
)ZR6( ا9: ;َS>دلا ZR6 $ا%ي .ءيش ةAا&G: +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا'لاو ءاRلاو 0ي6لا
Z=R6@ي ءيشلاك و5I ;vاكK د%َ# eب ءاملا ,2. :vاR36لاو .4Aاَ&َ * :S>دلا ZR6و .4ّب.
2&1لا ءا6X& 0م -$D& :vاّR[6لاو .B#ايَ7 [( 14 )] ا*ازO UةوزO يI ءاملا Z?Rَ6 ;
&ك 9 دAو ;ZRَ. 4يI $._او ;$ادبpا 2اب 0م و5I $بDلا ZNRَ6 ا[م/و .B'اّR6 ي>مُ 6I
$._ا 0# t9اش و*و ;ا5ل َءاب.K/ g ي)لا ةYeYلا Sا536لا د'/ :ZيR[6لاو .4باب يI
.WاK&ك9 ]9لا
)دR6( يI 0ا)Kياب)م 0ا)ملك 4يI امّK:و ;4Kم ع8&R)ي he./ سيل $ادلاو ءاRلاو 0ي6لا
$ا%ي ;&aاّطلا داRV6 \ل9 0م .Hا%)شgا Hي&ط 0م ام5Kيب zمDلا 0كمي دAو ;&*اTلا
:ةPباKلا $اA .Qو&1م و*و ;دو, R>6لا ‚&J_ا ةملكلاو .سيّ )لا \ل9كو ;د?R"6َي دGRَ6
4)'Rَ. 2Kَ D 0م BD&اJ 4ّKiك FFF Vدi)Rم دK# Wو@6?K q2" &? ش دو,Rَ6 [( 15 )]
)&R6( \ل9 0م .ءeَDلاو QاشكKgا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو ءاRلاو 0ي6لا
0با $اA .0و&Iا6ملا :&N R[6لاو .S5Kكام/ 0# 0وRشكKي ساKلا [0_ \ل9ب يbم6 ;&? R[6لا
دي&د [( 16 )] .d&N Rَ6 SوAو d&N Rَ6 -$D& :
ا95ب ?!" &َ م/ ولo :mيد'لا 4Kمو .4)6Kك !يَ بلا ُ!&? Rَ6 :$._ا و*و ;2ابلا 0مو
&GRُ6I !يبلا [( 17 )] :$اA .&يG R[6لا &Dّشلا H&و 0م ط%6ي ام +[م6ي \ل9لو .o
ُ4لaاD G$و'لا &يRَ6 "0Vم $aا'و FFF @2َ 5? ش 4Kاول/ يI GSيYا&Dلا =$و' [( 18 )]
;Zل./ ا9: ;ة&اRV6 Sو%لا 0"يَ ب &?Rَ6 :S5لوA ام/و .W&R6) Zي> &لا [ 0_ n&يR6 ي8م6 امّ K:و
0# ة/&ملا G !&? R=6و .QeGJو ةوادَ # 0م \اK* 0اك ام $از/ 4ّ K_ `2ابلا 0م و5I
0اك ا9: ;&GR6@م 4Dوو ;SeّTلا QاشكKا \ل9و ;Zب.لا &R6/و .@ 4N)= Rشك ا9: ;ا55Dو
Sا1طلل $ا%يو .j&_ا يI N!= ب*9و !I&.) :$بpا !َ&= R)6ا $ا%يو .n&و&6 BAG&ش@م
ة&N R@6 ةدلM Dلا !ي3م6و .ة&NR@6 &Iا6ملل 9Jّ)@ ي ]9لا [( 19 )] d]وA ]/ ;&=R6Vم &ي1ب $ا%يو .
.&R[6لا +ل#
:4لوA و*و .ةAاKلا QK/ يI $=1D ) ٌةديد' :&اR36لا 2ابلا 0# 89ش اممو
@&اطG%لا امو يلامD/ 0اك ام FFF @&اR36لا َZMب A ;&اR36لا امو
4يRب $=1Dُيو ;4يل# @&اديI &ي1بلا SاطJ +ل# 4I=&ط Eدشي ٌطيJ 4K/ `&Jx $وA 4يIو
sا)'@ي ام# @&G R6) ةبا)كلا [0_ \ل9ب ي>مُ 6و ;ةب)=كلا :ةَ&= R6لاو .ةبا)كلا :&NR[6لاو ;BمامMز
.2و)كملا ءيشلا 0م 4يل:
)طR6( او8 م6 S5ّK/ ّg: ;4يل# $>و1ي ام 4باب يI امو ;ءيشب سيل ءاطلاو ءاRلاو 0ي6لا
:اودشK/و .$اD&لاF 0م >يJ6لا طيR6لا :0ولو%يو .ط?R[6لا ا9*
GطيRَ6 gو Sز' ]9ب سيل F [( 20 )] F
.ءيشب سيل ا9*و
)zR6( Uءيش $ُواK) &Jrاو ;0اول_ا 0م -0ول ام*د'/ :0e./ 0ي1لاو ءاRلاو 0ي6لا
.ديلاب
Cةَ1N R@6 4ب ‚&/ :S5لوA 4Kمو .dzNR@6 8يIاY•ل $يA \ل9لو ;داَ و[ 6لا ي*و ;ةَ1N RE6لا $>و_اI
.@z?R"6/ q&N %َ. , $كو `ةب'اشلا ة/&ملا :ءا1NR[6لاو .@4ُKول َ&[ 1َ م? ) ا9: \ل9و ;27O 0م
يI :ة1NRE6لاو .Hوّطلا =Hيَوُ Iو س/> &لا =0يَ و@ د ;ا5G%K# يI ا5)1Rُ6و ;ةمام'لا :ءاَ1N R[6لاو
0وك) g :$و%ي $يلJلا 0اكو .j&_ا G0ول َ&aا6 ا*دامَ& 0م ?Q= لاJ ام :&ادلا &اYx
.ةَ &" م@ ' Bبَ&< شم nداو6 ّg: 0"وّ للا يI ةَ1N RE6لا
;4)ي.اK ي*و ;46/& S8د%مب ?!< 9J/ ا9: ;َس&Rلا !" 1? Rَ6 :S5لو%I &Jrا $._ا ا>م/و
:WXاKY ّ$D wا $اA ة يِ«ا.لاب ن·ìس.َ ل) } Hل1لا[ 15 :&#اشلا $اAو ;]
MzGIا6 و/ VWG &5@ م MSGDل@م 0يب 0م F [( 21 )] F
-$وم'م ا9* ;ا.1لاب 0eI س/& !" 1? R=6و .4َم? ط=ل ]/ ;4?)بي&7 @ &aاطلا َz?Rَ6 $ا%يو
B1لوم ة&.بلا ي7اA 06'لا 0ب wا ديب@# 0اك :$يلJلا 2ا)ك يIو .ديلاب 9NJ_ا +ل#
.Wديب ا9J ]/ ;o@WاميAiI Wديب ا1?R6اo :$و%ي 0iب
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .&6كلاو S7لاب $ا%ي
[( 2 )] .ozمD ا5K_ ;ةلR6 و* $ا%ي gو ةلR6لا 0م و* $ا%يo :0ا6للا يI
[( 3 )] ( ة&5مDلا 3 : 39 .)
[( 4 )] ءاD امK:وo :0ا6للا يIو .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;)oBRيRJo( :$._ا يI
Sل ]9لا WزD# يI 0ا6للا ةياو&و .o4Kم &RKيI دي.لا Wا&ي eaل j&_ا +ل# nدبل)م
.oH.لم $ك B%.go :$مDملا يI دشKي
[( 5 )] +ش#_ا 0اويد 19 0ا6للاو $مDملاو )0R6( .
[( 6 )] 0اويدلا يIو .$مDملا ةياو& ا9كو 616 .oS6اوKلا vاي&لاo : 0ا6للاو
[( 7 )] 0اويدلا يI امك 4مام)ب !يبلا 553 0ا6للاو )4R6( :
4)ب.K {يم%لا 8يشوم jيب/و FFF ا5ليدD 4يR6 !e%م &5T +ل#
:+شوم .4KRD يK1ي ;4.يمAو .Qي6لا يK1ي ;jيب/o: 0اويدلا v&ش يIو
.o^و%Kم
[( 8 )] ( !ايل7Rملا يI &ا&7 0ب د&زمل ةدي.A 0م !يبلا 1 : 76 .)
[( 9 )] ام5AاK#/ !Kاك ا9: ;ءاديO ة/&ماو ديO/ $D& S5لوA 0م ;يKY)ملا :دياP)ملا
.Qي&') ;oدaاR)ملاo :$._ا يIو .ةم1Kلل +KY))
[( 10 )] .ة&شA ]/ ;ةياود 4يل# &ا. :ةيود) H&ملاو 0بللا ‚ود
[( 11 )] ( ة&5مDلاو $._ا يI طب7 ا9ك 3 : 40 ( 0ا6للاو $مDملا يI 0كل ;) 19 : 111
س 24 .واولا ديدش)و ءاRلاو 0ي6لا S7ب oاوR6o :)
[( 12 )] 0اويدلا 0م 4باو. ;oH)Rلاo $._ا يI 105 0ا6للاو )HيA( .
[( 13 )] 0ا6للا يI امك ةز# &يYكل !يبلا )اR6( زD1لا Sد%م $مDملا يI WدشK/و .
.oةبي%Kلا &مOo :0ا6للا يIو .&د.لا +ل#
[( 14 )] vاR6لا يم6 امK:و ;^ويDلل n&ا&D 0اكو .ةمل6 4م6او ;دلاJ 0ب vاR6لا و*
S)مز* 0: SكّKuI ;اول)اA :4با'._ $اAو ;ةمTاك Sوي ا5ب. ]/ ;دازملا ZR6 4K_
Hا%)شgا يI دي&د 0با W&ك9 .Bشط# S)م 203 :دشK/و ;
4ليJ =iمT vاR6لا ام*وJ/و FFF gا5K 2eكلا ابD !د&و +)'
[( 15 )] ةPباKلا 0اويد 20 0ا6للاو )دiI( .
[( 16 )] ( ة&5مDلا 2 : 333 .)
[( 17 )] wا +ل. يبKلا +ل# $Jد 4K# wا ي7& &م# [0/ mيد'لا يIوo :0ا6للا يI
.o&R6I !يبلا ا95ب !&م/ ول :$ا%I Sل6و 4يل#
[( 18 )] 4Kاويد يI ةم&لا ]9ل !يبلا 19 0ا6للاو )&R6( ةب5شلاو ;\ي&')لاب ;25شلاو .
.4لeJ يI داو6 4#د.ي jايب 0ول :S7لاب
[( 19 )] .o&يد)6م دلD يI $م'ي ام &Yك/و ;&Iا6ملا W9J)ي Sا1ط ة&R6لاo :0ا6للا يI
:$._ا يI .oة&R6 ةدلDلا !يم6 4بو `&Iا6ملل 9J)ي Sا1ط ة&R6لاوo :$مDملا يIو
.Qي&') ;oة&R6مo
[( 20 )] 0ا6للا يI امك طA&_ا ديم'ل )طR6( يI .ةب6K 0ودب $مDملا يI WدشK/و .
.0ا6للاو $مDملا يI 4باو. oيKيب سيلo :$._ا
[( 21 )] ( 0اي' يب/ &ي6R) يI امك ;2&كي د1م 0ب و&م1ل !يبلا 8 : 491 :W&د.و ;)
F S5)ي/& vاي.لا &Yك ا9: SوA F

)ام5YلYي امو Qا%لاو 0ي6لا 2اب( ~
)$%6( .دا. 0# ةلدبم 4يI 0ي6لا [0_ ;$.iب سيل Seلاو Qا%لاو 0ي6لا
)S%6( ;dSا%=6و dS?%=6و dSN%@6 $ا%ي :j&ملا و*و ;د'او -$./ Sيملاو Qا%لاو 0ي6لا
.!اPل meY
)ي%6( امو ءاملا ءيشلا 2ا&ش: و*و ;-د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو Qا%لاو 0ي6لا
:يN %E6لاو .Bي%V6 4~ل =!ل1D ا9: ;4)ي%"6=/و ;اي%َ6 G4ي%6=/ ]ديب 4)ي%6 :$و%) .4َ5= بش/
]/ ;=دلM Dلا ا9* \ُ)ي%6/ :$ا%يو .2&شلا 0م ا5,T' ]/ ;\7&/ ُ ي%V6 Sكو ;&د.ملا
.^RJ_ا Wاك' .wا Wا%6 :?!لA ]/ ;0eI +ل# !" ي? %=6و .ءا%V6 W9J8)) \ل @4ُ)ب*و
يIو ;عاوE.لا :ةيا%36لاو .S6وملا يI 2ا&شلا 4يI 9Jّ)@ ي ]9لا z7وملا :ةيا%36لاو
:[ز#و ّ$D 4لوA ِ-ي >َأ ِ¸ حر يِف ةَ يا قسلا َ¸ · ج) } Q6وي[ 70 2= &شَي 0اك ]9لا و*و ;]
امب (0eI +ل# d0eI +?%=6و .4يI z?%َي &R./ ءام \ل9و ;0eI @0Nطَب +?%=6و .\لملا 4يI
:سي%لا Š&ما $وA يI >]د&َبلا :EيG %[6لاو .4يل# W&>&ك ا9: ;W&كي
G$ّل? 9َملا 3يG %[6لا G2وبKiك (Hا6و F [( 1 )] F
0م H)شيو ;Qو&1م ءا%36لاو .&Nط?%لا ةميT1لا ةبا'[6لا :B7ي/ $ي1I +ل# ;>يG %[6لاو
:&م'/ 0با $اA .4?)< ب)Oا ا9: ;$D[&لا !ي%6/ ا9*
ايaا%6 +%6/ !يدا# 0م >]/ gو F [( 2 )] F
)2%6( ءيش +ل# ,$دي &Jrاو ;2&%لا ام*د'/ :0e./ ءابلاو Qا%لاو 0ي6لا
4Kم $ا%ي .o4Mب? %=6ب ,H'/ &اDلاo :mيد'لا 4Kمو .2"& %لا و*و ;2? %[6لا $[و_اI .2V.? )N K@ م
ا>مiI .دي1َبلاو 2ي&%لا 2Aا>6لا :SوA $اAو .2ي&%لا :2Aا6لاو .!ب%"6/و ُ&ا> دلا G!ب%6
:$aا%لا $و%ب 4يI اوE D)'اI دي1بلا ام/و ;&و5شمI 2ي&%لا
زاD'لا Gj&iب =\اب/ ?!< كَ &? ) FFF M2Aا6 (دلَ ب +ل: =!'ُ&و
@دلو 2%6لا 4ب 4>بُ شو ;ءابVJلا دوم# و*و ;2N%[.لاو 2< %6لاI &Jrا $._ا ام/و
:4لوA و*و ;&وكّ 9لا ا5V1< 7و &Yك/ 0اك ا9: ;2ا%6Vم ةAاK $ا%يو .ةAاKلا
اب?%"6=/ ($'Rل Bبا%6Vم =ءا[ &? O F [( 3 )] F
.!1K g -$1I ا9*
)&%6( 4<)&= %6 $ا%ي .&اKب Zيول) و/ Hا&': +ل# $دي -$./ ءا&لاو Qا%لاو 0ي6لا
$ا%ي دAو .ا*&و@&َ ' :سمشلا !ا&? %=6و .&?%َ6 !يbم6 \ل9لو .4<)'>ول ا9: ;ُسمّشلا
.4باب يI &ك9 دAو ;دا[.لاب
)ط%6( \ل9 0م .د&8طم و*و ;عوAولا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءاطلاو Qا%لاو 0ي6لا
0م iطJلا :ط?%[6لاو طا%36لاو .عا)ملا ء]د& :ط?%[6لاو .Bطو%6 ط%6ي @ءيشلا ط%َ6
:ديو6 $اA .$1Rلاو $و%لا
امد1ب يطا%V6 =0و@ D&ي QيكF FFF "z?ل= .و d 2يشَم َس/&لا = $ّلَ D [( 4 )]
.$ام&و ةلمَ& $ا%ي امك طا%V6 $ا%ي ;ةطN%َ6 zمD :$و%لا يI طا%6لا :S571ب $اA
ام :&اKلا طN%~‹= G6و .&6كلاو Z)Rلاو S7لاب و*و ;4مام) $بA ط%6ي دلولا :ط%>6لاو
+)' ا51ط%ي ;ةبي&7لا ءا&و 0م ط%6ي Qي6لا :طاّ%[6لاو .دK[زلا 0م ا5Kم ط%6ي
.ةaيK[دلا :ةطيG%[6لا ة/&ملاو .4ب6َ ' يI Sيaللا $D&لا :ةطAا>6لاو .j&_ا +ل: =زوDي
0م @دلولا ? ط%6 $ا%ي :$اA ;2ا)كلا $و/ يI WاK&ك9 ]9لا داK6pاب $يلJلا 0# اKY3دُ'و
;4Iَ&? ط 4يل: ي5)Kي mي' :4ط%=6و 4ط%G6و $م&لا ط%ُ6و .z=Aو $ا%ي gو ;4م/ 0طب
.ط%6 mي' طو> 6لا ط%6َم ا9*و .دل@ و mي' ;4V6/& طG%6َم \ل9كو .41? ط=%K@م و*و
.ساKلا 0وي# 0م $@D8&لل ةط=%6َم $1Rلا ا9*و .ط%6 mي' ;SDّKلا طG%6َم يI اKا)/و
!'ب./ $ا%يو .و"دَ1لا ءاJ&)6ا :سَ &? Rلا يI طا%36لاو .يPبKي g ام ي)iي 0/ و*و
‚&@ ي mي' 2ا'6لا طN%V6 0: $ا%يو .ديلDلاو kلّYلا و*و ;طي%6لا 0م ة87ي" ب@ م j&_ا
اطN%G6و .ءابVJلا طN%V6 \ل9كو ;GHI_ا Vةي'اK يI j&_ا +ل# طAا6 4ّKiك 4I=&ط
:4لوA يI j&_ا +ل# ام5Kم E&َ D@ ي ام :SيلTلا Mي= 'اKD
M&G IاK (SيلT "ي? R?K= ك "0Vم M0اط%V6 F [( 5 )] F
:$aا%لا $وA يI Sل1لا $*/ j1ب $اA
N!? Yَ 1بKاو ZبE .لا َ ءا7/ ام ا9: +ّ)' FFF M&G ك? )" 1@ م 0يطN%V6 ]9 ُةما1?K 4K# [( 6 )]
+=7م M 0يط%6لا ا9 $يللا >0/ يK1ي .W&Jxو @4ُل[ و/ :WاطN%G6و ;@Wُ داو6 $يللا ةما1K [0: $ا%ي
.@Z"بE .لا ?Hَد=.و
)z%6( $ا%ي .دا. 0م ةلدبم 4يI 0ي6لا >0_ `$.iب سيل 0ي1لاو Qا%لاو 0ي6لا
.2*9 ]/ َz?%َ6 0ي/ ]&د/ امو .4)1?%=6و 4)"1? %=.و .zN%ُ6و zN%@.
)Q%6( \ل9 0م .ءاK'Kاو $eط: يI (عاR)&ا +ل# ,$دي $./ ءاRلاو Qا%لاو 0ي6لا
jي&# (vول ,$ك :ةRي%6لاو .ةّRE.لا :ةRي%6لاو .t$ط@م ($ا# 4K_ ;!يبلا Q%6 Q%6لا
:+لا1) wا $اA ;ٌQ%6 ءام[6لاو .طaا' 0م &5T ا9: ءاKب يI !ìقس sام´سلا ا. ل·َ ج¡)
!=¡ìحم } ءايبK_ا[ 32 `يK'Kملا $يوطلا و*و ;$اD3&لا 0م Q? %"6_ا 2ابلا 0مو .]
.2او.لاب Sل#/ wاو .Q=%6لا @0bيب Q= %6/ $ا%ي
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .F &.Jم $يدDلاك Qيطل Zشكو F :4)%ل1م يI امك W&د.
[( 2 )] F ةKك)6م ةطوK ام يل Sل# gو F :0ا6للا يI امك W&د.
[( 3 )] 4Kاويد يI ةبX&ل !يبلا 170 0ا6للاو )2%6( :4لبAو ;vودمم $D& ]وب/ vدمي .
F ابJK) ي)لا س&1لا !Kاكو F
[( 4 )] 0ا6للا يI !يبلا )ط%6( ( !ايل7Rملا يI 4ل ةليوط ةدي.A 0م و*و 1 : 188 ~
200 .)
[( 5 )] ( !ايل7Rملا يI يKزاملا &ي1. 0ب ةبل1Yل !يبلا 1 : 127 :W&د.و .)
.F ا5Kا)I $7Iو ا5)بي# [0iكو F
[( 6 )] ( 0ا6للا يI امك ي#ا&لل !يبلا 9 : 192 .)

)ام5YلYي امو Qاكلاو 0ي6لا 2اب( ~
)Sك6( ةب= &ا=%م Sك6لا 0/ &ك9 S571ب [0/ +ل# .ءيشب سيل Sيملاو Qاكلاو 0ي6لا
.وطJلا
)0ك6( 2ا&ط7gا QeJ +ل# ,$دي ;د&8طم د'او -$./ 0وKلاو Qاكلاو 0ي6لا
.0كا6 و5I BKوك6 0ُك6ي ُءيّشلا 0=كَ 6 $ا%ي .ةك&'لاو
.o0<ك[ 6لا @zMبN ش)= ل ة=Kا>مE &لا [ 0: +ّ)'o :mيد'لا يIو .&ا> دلا 0وKُ ك6ي 0ي9لا $*_ا :0<ك[ 6لاو
:$aا%لا $وA يI ;&اKلا :0=ك[ 6لاو
"0ا*"د=/و q0=ك= 6ب N!َ م3 و A دA F [( 1 )] F
+ل:و ا5يل: 0ُك" 6=يو 0ُك" 6َي ا5يل: &TاّKلا [0/ و*و ;$>و_ا +K1ملل اK=كَ 6 !ي8 م6 امّ K:و
0ي# يI &اّKلا 0م 06'/ و*o :0ولو%يو .o&اK 0م @س? Kxo :اولاA \ل9لو .ا5ل*/
@j1ب $اA ;Qو&1م 0يb ك3 6لاو .2وب'م 0م 4يل: =!Kك6 ام ,$ك :0=ك[ 6لاو .o&و&%ملا
و*و ;ةKيك> 6لا 2ابلا 0مو .4ب vوب9ملا ? ةك&' 08ك6ي 4ّK_ $ي31G I و* :ةPللا $*/
.tيب&# و*و ;2ا&ط7gا 0# ا5K8ك6@ي 4ّK_ يbم6 ةKيR6لا 0اكُ6و ;&اAولا
)2ك6( ءاملا 2ك6 :$و%) .ءيشلا 82. +ل# , $دي -$./ ءابلاو Qاكلاو 0ي6لا
Wا>ي: S5)يم6)ك \ل9و ;ابك6 Wَو< د# @2ُ ك6ي 4ّKiك ;-zيG &9 ]/ ;d2< كَ 6 -س&Iو .4بك6ي
.n&'ب
)!ك6( ;B)وك6 !ُك" 6َي !ك6 :$و%) .Seكلا QeVJ +ل# ,$دي ءا)لاو Qاكلاو 0ي6لا
.0ك6 +K1مب ;@27Pلا != ك= 6و .4)ك6/ امب ]/ ;ة=)اك6@ب Wام&و .!يbكV 6 -$D&و
!يكE 6لا ا> مiI .>يب.لاF 4ب ّ!ك6/ ام :ة?)< كE 6لاو [( 2 )] دK# &شا1لا $يJلا 0م 4KuI
;&اJ)Igا 0# !ك6ي 4=ب'ا. [0_ B)ي=ك@ 6 يbم6 0وكي 0/ 0كميو .Hاب>6لا يI ا5ي&D
.4?Kا6ل [&َ D 4ّKiكو ;&اJ)Igا 0م 41Kم ا9: ;ا9ك W[&َ D/ $ا%ي امك
)&ك6( 0م &<كE 6لا \ل9 0م .ة&يَ ' +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو Qاكلاو 0ي6لا
يI &يي'ّ)لا :&يك" 6ّ)لاو .&< كE 6لا &يYك ]/ ;&يbكV 6 -$D&و ;n&< ك@ 6 &Gكَ 6 $ا%ي .2ا&شلا
:$Dو ّز# 4~لوA ا.ُرا« بَ أ =ر ك´س ام.¦ ا¡ُلاقَل) } &D'لا[ 15 ا5KوX&%ي ساKو ;]
{ =رِ ك´س } ةRRJم [( 3 )] 0م ءاملا 4يI &=ك6@ي ام :&<ك3 6لاو .!&V'@6 WاK1مو :اولاA .
ي5I ;ة&كا6 ةليل S5لوA ا>م/و .&[ ي') &Gك@ 6 ا9: ءاملاو ;ءاملا س"بَ ' :&< ك[ 6لاو .j&_ا
:سو/ $اA .]V 9Xي ام ا5يI سيل ي)لا ;-ة%لط ]ي*[ ي)لا ةKكا[6لا
ا5G لو ط يI [يG لايل @داز ) FFF <W&G كا6 gو (HNل= طب !6يلI [( 4 )]
.4?%?K? J ا9: W&= ك6 dساK +ك'و .2ا&ّ شلا :&=ك[ 6لاو .!K=ك6 ]/ ;Zي3 &لا !&= كَ 6 $ا%يو
.4ُل)%ي داكي +)' 4#ا&9ب &Jrا &bكَ 6@ي &ي1بلاو .2ابلا 0م و5I B'ي'. 0اك "0uI
:$اA
F @&ّ كَ 6@ي B#?9َD Mعاب3&لا ّ m? O F
)Qك6( :2ابلا ةّRُك" 6ُ/ ام*د'/ :0ا)ملك 4يIو ;he./ سيل ءاRلاو Qاكلاو 0ي6لا
$ا%يI Qاك6pا ا>م/و .2ابلا ةّRُك" 6ُiب 4>بشم ;0ي1لا ّ Qُ ك" 6ُ/و .ا5يل# iطو@ي ي)لا ةب? )َ 1لا
:yا8مشلا $وA دشKيو .2&1لا دK# -Qاك6: (zKا. ّ$ك 0:
<Qاك6: ا*اَ &َ ب qس" يَ م ا?)َ ب" 1ُ شو F [( 5 )] F
.سا[و? %لا دا&/ :اولاA
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( 0ا6للا .0*دلاو &اKلاب ا5R%Y ةاKA Q.و يI !يبلا 17 : 75 .)
[( 2 )] .ةRRJمو ةددشم Qاكلا Z)Iو 0ي6لا S7ب
[( 3 )] &شبلا ءe7I Qا'): &TKا ;&يYك 0با ةءا&A ي* 274 .
[( 4 )] &D' 0ب سو/ 0اويد 10 0ا6للاو $مDملاو )&ك6( .
[( 5 )] yامّشلا 0اويد 103 Qك6( 0ا6للا يI و*و . 58 .ةب6K 0ودب )

)ام5YلYي امو Seلاو 0ي6لا 2اب( ~
)Sل6( ;,9شي ام 4يI 0وكيو `ةيIا1لاو ة>'>.لا 0م 4باب ST1م Sيملاو Seلاو 0ي6لا
wا :Sل1لا ُ $*/ $اA .‚? 9_او ة*ا1لا 0م 0ا6Kpا Sل6ي 0/ :ةمe>6لاI ;$يلA 4K# ,9اشلاو
$اA .ءاKRلاو {%Kلاو 2ي1لا 0م 0يAولJملا H'لي امم 4)مe6ل `Se6لا و* WُXاKY ّ$D
:4لeD ّ$D wا ِم >´سلا ِراد _ل¦ ¡´=دي ُ=ا¡) } سKوي[ 25 ;WXاKY ّ$D wا Se6لاI ;]
ءابpا 0م Sل"6َي 4ّK_ `داي%Kgا و*و ;Se6pا B7ي/ 2ابلا 0مو .ةّKDلا @Wُ &ادو
$ا)%لا و'K n&يYك ةل#اRملا يI ُءيD) -$ا1GIو .ةملا6ملا :Se36لاو .عاK)مgاو
Sل6/ -$ام 4ّKiك ;Qل[ 6لا +[م6ي ]9لا S?ل[ 6لا :داي%Kgاو 2ا'.pا 2اب 0مو .ةل)ا%ملاو
ءيش @د1ب/ ا5ّK_ BمeV6 !يbم6 ة&اD'لا 0وك) 0/ 0كممو .4aاط#: 0م zK)مي Sلو
يRI †يدّللا و*و Sيل[ 6لا ا> مiI .ا5)بe.و ا5)8دشل `M2ا*ّ9لاو ءاK?Rلا 0م j&_ا يI
دAو .ةمe[6لاب اولءاR) S5ّK/ &Jrا $و%لاو .4ب امل Sل6ُ/ 4ّK/ ام*د'/ :0gوA 4)يم6)
ةمe6لا 0م و*و ;Qو&1م SّلE6لاو .&E يط)لاو $ُ XاR)لا يI ءام6iب َءيشلا 0وE م6ي
.S?eَ6 ا51مDو ;&Dش :ةمe[6لاو .ةمe[6لا 4~ل +َD"&@ ي 4يل# $زاKلا [0_ `B7ي/
4)د'او ;&Dش :S?ل[ 6لاو .ةد'او ةو&# ا5ل ي)لا ولدلا :SNل[ 6لا 2ابلا 0# ّ9ش ]9لاو
d&Dش :ُ0امe[6لاو .ةم?لَ 6 [( 1 )] .
:+لا1) wا $اA .&ّك9يو mّKXي دAو ;ZلE.لا و*و SN ل= 36لا $و_ا 2ابلا 0مو نِ ¦¡)
ا¡َ ل g . جا ف ِم ل´س لِل ا¡´ح. ج } $اRK_ا[ 61 :&#اشلا $و%ي 4يI ;&D'لا :ةَمV ل[ 6لاو .]
يK@ بG )ا1ي و9و يليلJ =\ا9 FFF "4َمV ل[ 6لاو MS56لاب َيaا&و يGم&َ ي [( 2 )]
.ٌة/&ما :+َ مN لَ 6 ءام6_ا 0مو .S*&يO 2&1لا يI سيل &ا.K_ا 0م d0طب :ةَمG ل6 وKبو
.W&يO 2&1لا يI سيل ;0ي6لا S7ب ;&يَ*@ز وب/ +مل@ 6 وب/و .-$بD :+مل6و
)]€ول6( .^ي# 2يطو jRJ +ل# ,$دي -د'او -$./ 8 $)1ملا Q&'لاو Seلاو 0ي6لا
?eَ6 :$و%يو .S5لا G4يb ل6ي UدOَ& يI ]/ ;M^ي1لا 0م Uةَ وN لَ 6 يI 0eI S5لوA \ل9 0مو
;ةز&? Jلا :ةKاوN لE 6لاو .Hش#و •S* 0م 4ب 0اك ام 4A&اI ا9: \ل9و ;n[و ل@ 6 اول" 6َي 2'ملا
$اA .4ب'ي 0اك 0[م= #و ;4ب 0اك ا8مم ?eَ6 ا5يل# 2&ش 0م [0: 0ولو%ي اوKاكو
:&#اشلا
UةKز@ م َءام ةKاوNل@ 6 +ل# F!ب&ش FFF وُل6/ ام [يَ م اي ^ي1لا GديدDَو eI [( 3 )]
ي6RK !بّيط ]/ ;BKاولُ6و Cةَ وN لَ 6 \Kم يK= )ي%6 :4ب'ا.ل $D&لا $و%ي :8ي1م._ا $اA
:زDا&لا $اA .!ول6 +K1مب !يVل= 6و .\K# ا5? )N ل*9/و
!يلَ 6 ام =0اولE6لا @2&ش/ ول F [( 4 )] F
0ي6لا ام/و .4Kيلو 4)ّ A&و 4)م1? Kل \ل9ب يم6 ;دلولا 4يI 0وكي ]9لا ;e[6لا 2ابلا 0مو
4با9/ ا9: ;•6 WُXل" 6َي 0م> 6لا =•َ6 $ا%ي .ا5يل# سا%ي g ةد'او ةملكI ةزم5لاو Seلاو
:$اA ;0بّللا 0م WاّR.و
S)K/و Bميم) SكاK1Kم 0'Kو FFF اوب= &7 ) َء<$[6لا او KV 6"') ّg: َيG لاوم
)2ل6( $ا%ي .Qاط)Jاو ةّRJب ءي? شلا 9NJ= / و*و ;-د'او -$./ ءابلاو Seلاو 0ي6لا
.o4@ب? لَ 6 4لI heي)A $?)? A "0َمo :mيد'لا يIو .2ول6ملا :2? ل[ 6لاو .Bب<ل6 @4َبوY @4ُ)بل6
!بل6/و .2ل@ 6 zمDلاو ا*دلو @2= ل6@ي ي)لا :HوKلا 0م 2ول[6لاو .2ول6ملا :2يل[ 6لاو
4ّK_ `B7ي/ 2ابلا 0مI &Dشلا ءا'Gل و*و 2?ل[ 6لا ا>م/و .ا5=لا' \ل) !Kاك ا9: ;ُةAاKلا
:=0اك"'َم 0با $وAو .4)َبV ل@ 6 دA امّKiكI ;&Dّشلا 0# َ&ّ ش?%?)
ٌةك&اب ي*و ا5K# َدلDلا ^KشK?I FFF اب?لَ 6 ($G)اA اّR=ك ^V KN ش?K ) امك [( 5 )]
0اكو .ءاRلاب ي1م._ا Wاو&و .Qا%لاب o$)اAo يبا&#_ا 0با Wاو& :0ا)ياو& 4يRI
]9لا و* $)اRلا [0/ +ل: 2*9I ;0يبe[ 6لا Hو6 ةKيدملابو ;&َDّشلا ءا'ل 2?ل[ 6لا :$و%ي
0ب دم'/ ساب1لا اب/ !1م6 :$و%ي 0اط%لا Sي*ا&ب: 0ب >يل# !1م6I .2? ل[ 6لا $V)Rَي
.8ي1م._ا 4لاA ام Zي'.لاو ;>يبا&#_ا @ 0با iطJ/ :$و%ي Bبل1Y +ي'ي
2ايYلا ي*و ;2 لE 6لا 0م ا9* :SوA $اA .N![ دَ'=/ $Yم ;ة/&ملا !َ بّ ل6) 2ابلا 0مو
ءا'Gل و* ]9لا ;2? ل[ 6لاب ة5>بشم ا5=بايY ][0/[ $>و_ا 2ابلا 0م ا9* 2&%ي ]9لاو .دوE 6لا
:ديبل $اA .&Dّشلا
Gvا6م_ا يIو دوE 6لا 2لE 6لا يI F [( 6 )] F
دA 2,لَ 6ّ)لاو sو> زلا +ل# داد'pا [0/ ;2,ل6ّ)لاو داد'pا 0يب H&Rلا : S571ب $اAو
.sو> زلا &يO +ل# 0وكي
$%?K QيRJلا و* :0و&Jx $اAو .Saاو%لا $يوطلا 4ّ K: $ا%يI ;-2يV لَ 6 س&I S5لوA ا>مiI
دوD/ ا9*و .01ّ طلاب 0&%لا 2يل6 -&وYو ;01ّ طلاب 0يديلا 2يل6 -$D& $ا%ي `Saاو%لا
.ابe)6ا =01ّطلا 2ل6ي 4ّKiك 4ّK_ `ام5@6يA=/و 0ي=لو%لا
)!ل6( $ا%ي .W&ش=Aو ءيشلا 0# ءيشلا Q< لD و*و ;-د'او -$./ ءا)لاو Seلاو 0ي6لا
ا9: \ل9و ;B)Nلَ 6 Qي6لاب (0eI =QK/ d0eI ?!? لَ 6 4Kمو .ا*دي 0# ا5=با7J ة/&ملا !)ل6
.ءا)Nل[ 6لا ا5ل $ا%ي 2ا7Jلا دّ51)) g ي)لا ة/&ملا [0: $ا%يو .!? ل" 6/ $@D[&لاو .4ّ لك W9J/
4ي> م6) 2&1لاو ;&شA 4ل ]0وكي[ داكي g &ي1شلا 0م d2&7 :!N لE 6لا 2ابلا 0مو
.0اي"&@ 1لا
)kل6( ا9: ;4@D=ل6َي ءيشلا kل6 $ا%ي .عe)بgا +ل# $دي -$./ SيDلاو Seلاو 0ي6لا
:2ابلا 0مو .o- 0ا[ي= Gل =ءاَ7?%لاو - 0اَ D?لَ 6 9NJ_اo :S5مeك يIو .BKاَD?ل= 6و BَDN لَ 6 41ل)با
.4ب"& ش يI EZVل@ ي ]/ ;2ا&شلا kّل6)ي 0eI
)Zل6( 0يب HM&Rي ةديب# وب/ 0اكو ;4ب $=)ا?%@ي ام و*و ;ve6لا ءا'لاو Seلاو 0ي6لا
:4لو%ب k)'يو ;4ب ي%,)ا ام ةّK@ Dلاو ;4ب =$G)و A ام ve6لا :$و%يI ;ةK@ Dلاو ve>6لا
ة6با# $اطب_اب =$يJلا ‚&?) mي' FFF M0?K@ Dلاو G!ا>يKاودK5لاب َ0"7َ 5N Kَ ي [( 7 )]
QويE 6لا َ&" ي? O 0?K@ Dلا $1DI [( 8 )] !لاAو .$بGpا ا5يل# @&@ زP) -ة&Dش :Zيل6pاو .
Zيل6pاo :ةيبا&#_ا [( 9 )] .oZي&ط:و dSاK=6و ;Zي&= 6و ٌة= وO@ & ;
)cل6( $َم" '@ي SY .WدلD 0# ءيشلا sا&J: و*و ;د'او -$./ ءاJلاو Seلاو 0ي6لا
دو6/ $ا%يو .cل6K) ةي'لا دلD :cNل3 6لاو .BJل6 Vةاشلا =ةدلD !N Jل6 $._او .4يل#
:ا5َ#"&V د ة/&ملا G !Jل6 S5@71ب +ك'و .$ا%ي اميI Sا# ّ$ك WدلD cل6ي 4ّK_ cلا6
.زاDم ا9*و .4موي &Jx يI ?!&. ا9: ;=&5ّ شلا !Jل6 :2ابلا سايA 0مو .@4N)َ #زK
ي)لا ي*و ;-ye"6Vم ةلJK 2ابلا 0مو .$Mب< %ملا $يللا 0م @&ا5ّKلا cل6Kاو ;ُ&5ّ شلا =cل6Kاو
.&7J/ ا*=&6@ب &YK)
)سل6( .dسV لَ 6 -$"5َ 6 و* $ا%ي .ءيشلا يI ةلو56 +ل# ,$دي 0ي6لاو Seلاو 0ي6لا
:$اA .4مN T?K يI 4)6e6ل \ل9ب يb م6 4ّل1لو ;ز&? Jلا 0م سKD :سNل[ 6لاو
Mسولُ 6و Uة?ل" ب@ ' "0Vم dدaeAو F [( 10 )] F
)طل6( 0م ;ةطe[6لا \ل9 0م .&5%لاو ة8و%لا و*و ;-د'او -$./ ءاطلاو Seلاو 0ي6لا
0م طيل[ 6لاو .ة[D@'لا :0اطل6لاو .BKاطل6 0اطNلE 6لا يbم6 \ل9لو ;&"5? %لا و*و طل6)لا
.ةباّJ[.لا ة/&ملا :ةطيل[ 6لاو .2M &ّ 9لا 0ا6للا Zي.Rلا :$اD&لا
.SG6م36لا 0*د S*&يO ةPلبو ;0َمَ يلا $*/ ةPلب !ي>زلا :طيVل[ 6لا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
)zل6( \ل9 0م .4'ا)RKاو ءيشلا عاد.Kا +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو Seلاو 0ي6لا
ا9: ;4@بG %َ# zّلَ 6?) $ا%يو .عول@6 zمDلاو ;ع"د[.لا ةaي5ك $بDلا يI tHش و*و `zNل[ 6لا
!6يل ا5ّK/ \ل9و ;zيبملا ءيشلا :ة1ل3 6لاو .4?%?ل? I ا9: ;46/& َz?لَ 6 $ا%يو .zّلَ ز= )و ?Hّ%ش)
.&Dش :z?ل[ 6لاو .-z6او ا5يI &م_اI ;\6"م ) UةَيN Kُ G%Mب
)†ل6( 0م ةلَ د"ب@ م @4ُKي6I $ادبpا 2اب 0م 4Kكل ;($.iب سيل 0يPلاو Seلاو 0ي6لا
Sل ا9: ;†=ل6/ -S'ل 0ولو%يو .†لا6 ي5I ;ا5@باK َs&J ا9: ;ُة&%بلا !? P? لَ 6 $ا%ي .دا.
.ة&م'لا ديدش :†=ل6/ -$D&و .k7Kي
)Qل6( 0ي9لا :Q?ل[ 6لا \ل9 0م .H"ب6و SEد%) +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو Seلاو 0ي6لا
0/ $بA 2K1لا &ي.# 0م $aا6لا :Q? eE6لاو .0ومb د%)ملا :Qّ eE6لا @Sو%لاو .او=7م
$aاو/ يI 0وك) ةAاKلا :Qول> 6لاو .ءاَد?Pلا $بA Sا1ّطلا 0م $[D1ملا :ة?RNلE 6لاو .&=.1@ ي
…ءا6?K ‚&=)ش@ي امل S[د%ي -$ام و*و ;zيبلا يI Q?ل[ 6لا 2ابلا 0مو .!َ دَ&َ و ا9: $بpا [(
11 )] jو1ب Sّد%@ي dءيش 4ّK_ ُساي%لا \ا9 و*و ;Q?ل[ 6لا =j&?%لا 0وEم6ي ساKو .
B)NJُ/ ا9* s8وز)ي 0ا9للا ام*و ;$اD3&لا QN لV 6 QNل3 6لا ساي%لا ا9* &يO 0مو .&ّJi)ي
.W9* ءا9'ب W9* ;HK1لا ا)'R. ام*و ;0ي)Rلا[6لا سايA ا9*و .B)NJُ/ ا9*و
BRNلَ 6 +ّم6?) ةRل%لا [0: $ا%يو .2ا&Dلا و*و QNل[ 6لا 0يبابلا 0# ّ9ش اممو [( 12 )] .
ع"&ّ زلل =j&_ا ُ!R?ل" 6/ 4Kمو [( 13 )] سايA 0م ا9* 0وكي 0/ 0كممو .ا5)يّو6 ا9: ;
.4'e.: يI S>د%) دA -&م/ 4K_ :$>و_ا 2ابلا
)Hل6( qسايA يI M0ا)ملك ا5Kم zمD) داك) g ةKياب)م -!املك 4يI Qا%لاو Seلاو 0ي6لا
.دا&/ Qيك 4%Nل? J HVطNKُ يو ;ءاشي ام $1Rي @Wُ XاKY ,$D \Eب&و `د'او
.ة1يبطلا :ة%يVل[ 6لاو .vا. :?H?ل= 6و .ةبab9لا :ة?%Nل3 6لاو .j&_ا 0م >0aمطملا :H?ل[ 6لاI
دE&َ وّ )لا :طaا'لا +ل# H,ل6ّ)لاو .dدلب :Hول= 6و .&ي1بلا 2KD يI z6bKلا &Y/ :ة%يل[ 6لاو
:زDا[&لا $اA .&Dشلا 0م ّ!اَ'?) ام :HيVل> 6لاو .&ادلا +ل: 4يل#
M25ش_ا GHيل[ 6لا يI ا5Kم @zَم" 6?) FFF M2َ 5N ل@ ملا Sاَ&3 7لا $Yم h ة1م1َ م [( 14 )]
:سي%لا X&ما $اA .ا5?)N K*د ا9: ;?ةدا= زملا !N%?ل= 6و .0ا6bللا دلM D &,ش%) :H?eE6لاو
($bD1)م ا)دازم ام5ّKiك FFF M0ا*Gدب ا? %=ل6@ي ا[م= ل G0ا>يM &? I [( 15 )]
.‚&J/ Cةّ &م ا5=يKY) SY ;‚&J_ا يI HGلاو@ Dلا ي)و&@ # ‚د': $GJد) 0/:HNل[ 6لاو
)\ل6( !كل6 $ا%ي .ءيش يI Uءيش 9وRK +ل# ,$دي -$./ Qاكلاو Seلاو 0ي6لا
=ءا%لV) 4?Kَ 1? ط ا9: ;+=كN لE 6لا ة?K"1ّ طلاو .4)N 9RK/ :ءيشلا يI ءيشلا !كل= 6و .4ُكُ ل6=/ ?Hي&ّ طلا
2وYلا ةي'اK 0م ,H?ش) ٌة[ & ط :ة=ك? ل6ملاو .4M5Dو [( 16 )] .ا*داد)مg \ل9ب !ي8م6 امّK:و .
.\= ك3 6لاك ي*و
.-0اكNلV 6 41مDوF ;\?ل@ 6 &ك9لاو ;$َDَ 'لا دلو 0م +YK_ا :ة=ك? لE 6لا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .oةKامe6o Wد'اوو .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oة&Dشo :$._ا يI
[( 2 )] ( 0ا6للا يI امك ;يaاّطلا ةمK# 0ب &يDبل !يبلا 15 : 189 يI &و5شملاو )
.Bميم o$/o Sg $ادب: يI &يم' ةPل +ل# oةمل6ماو S56مابo :4)ياو&
[( 3 )] 0ا6للا يI !يبلا )e6( . ةب6K 0ودب
[( 4 )] ةبX& 0اويد 25 0ا6للاو )e6( .
[( 5 )] ( ة6ام'لا 0اويد 2 : 255 0ا6للاو .) )2ل6( .
[( 6 )] ديبل 0اويد 50 zبط 1881 0ا6للاو ; )2ل6( .
[( 7 )] ( يI !يبلا Hب6 1 : 422 .)
[( 8 )] .oQوي6لا 0#o $._ا يI
[( 9 )] يب/ ة&Dش :!لا%I ˆ\يب/ ة&Dش ام :ا5ل $يAو ;ةيبا&#/ !لاAo :0ا6للا يI
.oZيل6pا
[( 10 )] ( يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6 2 : 132 :W&د.و .)
F -Z7او - يلَ ' &'Kلا يI ا5Kيزيو F
[( 11 )] .4)&J/ :ءيشلا !i6K 0م S6ا :Z)Rلاب ;ءا6Kلا
[( 12 )] $._ا يI !د&و ا9ك ;Qل6لاو .يب.لا ةل&O :\ي&')لاو S7لاب ;ةRل%لا
( 0ا6للا يIو .$مDملاو 11 : 61 .S7لاب oةRل6لاo ا5K/ )
[( 13 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oعا&9للo :$._ا يI
[( 14 )] 0ا6للا يI ةب6K 0ودب زD&لا )Hل6( .
[( 15 )] سي%لا Š&ما 0اويد 124 0ا6للاو )Hل6( .
[( 16 )] .سوما%لا {K Hباطي سييا%ملا {Kو .o2وYلا ي)ي'اK 0مo :$مDملا يI
.0ا6للا 2'ا. !اI امم oةكل6ملاo ةملكلا W9*و

)ام5YلYي امو Sيملاو 0ي6لا 2اب( ~
)0م6( \ل9 0م .$از5لاو &"مE 7لا QeJ +ل# $دي -$./ 0وKلاو Sيملاو 0ي6لا
.ا9* 0م 0"م[ 6لاو .0يم6 و* $ا%ي ;0َم3 6لا
:=0ولو%ي ;2&1لا َ 0ود 4Kولو%ي 0ميلا $*/ 0: $ا%ي -Seك $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
ةكم6 4يل: !م3دA sا8D'لا [0: $ا%يو .دي&" بّ )لا :0يVم" 6ّ)لاو .4?)" د>&َ ب ا9G: ;=ءيّشلا !N K> مَ 6
ا*"د3&َ ب دي&ي oا5NK3 مَ 6o :ا5لGم# ]9لل $ا%I [( 1 )] .
)4م6( و*و ;?^V *@د ا9: 4َمَ 6 $ا%ي .$طابو ة&"يَ ' +ل# ,$دي -$./ ءا5لاو Sيملاو 0ي6لا
ءاي#pا Q&1ي Sل ا9: ;ُ&ي1بلا 4َ مَ 6 :0ولو%يو .d48م6 -SوAو d4Gماَ6 [( 2 )] S5ُلب: !ب*9و .
+َ 5[ مE 6لاو .!?A[&R) ا9: ;+َ 5[ مE 6لا [( 3 )] :ةبX& ُ$وA امiI .29كلاو $طابلا :
4[مE 6لا َ]" &َ D F [( 4 )] F
)وم6( اَم= 6و .!ول# ا9: ;!"وَ مَ 6 $ا%ي .3و ل@ 1لا +ل# $دي -$./ واولاو Sيملاو 0ي6لا
4,)بY)6ا +8)' zR)&ا :d{Jش يل اَم= 6و .eَ# :W@&.ب [( 5 )] +ل# اط6 :ُ$'Rلا ام6و .
dوامَ6 zمDلاو ;@4@.Jش :Uءيش b$كو $e5لا ة= واَم= 6و .Cةَ وامَ6 4لو? ش [( 6 )] 2&1لاو .
.>يV م@ 6 +ل# zم@D @&طملا 4ب َدي&/ ا9uI ;hءام6 َ&طملاو ;hءام6 2ا'>6لا يbم6)
&5Tل $ا%ي +ّ)' ;ءام6 •$طم ($ا# ,$كو .!يبلا Q%6 :ءام6لاو .{Jّشلا :ةءام[6لاو
:$اA .ءام6 !ابّKلا اوE م6ي +ّ)' 0و1V 6ّ)يو .ءامَ6 س&Rلا
(SوA Gj&iب @ءام[6لا =$َز? K ا9: FFF ابا7GO اوKاك 0:و @WاK"يَ #َ& [( 7 )]
$./ 0: $ا%يو .&طملاو •كلا 0ودي&ي ;oSكاKي)/ +ّ)' َءام[6لا ُiطK اK<لM ز امo :0ولو%يو
.+K1ملا +ل# ٌةلg=دو d4يوK) 4ّK_ ;>ول1لا 0م و*و ;و" مV 6 oqS6اo
)!م6( ا9: ;?!َ مَ 6 $ا%ي .ة%ي&طو (د.Aو (k5? K +ل# $دي -$./ ءا)لاو Sيملاو 0ي6لا
:$aا%لا $وA و*و .س" دَ'لاو 80Tلاب &ي> 6لا :!"م[ 6لا :$و%ي S5@71ب 0اكو .k"5ّ Kلا 9J/
F !Gما[6لا V!" مَ 6Gل dzب& ا5ب سيل F
$1Rلاو .&ي?Jلا $1Rل Bيb&')م Vة%ي&طلا =Sي%)6م 0اك ا9: ;V!" م[ 6لا ُ06َ 'ل BKeI [0: $ا%يو
.Wد.A د.A ا9: ;4?)" مَ 6 !َمَ 6 $ا%يو .!َمَ 6 4Kم
)kم6( dk"م= 6و dkVمَ 6 و* $ا%ي .06@'لا QeVJ +ل# ,$دي -$./ SيDلاو Sيملاو 0ي6لا [(
8 )] .S"1ّ طلا mيبJلا و*و ;0ابل_ا 0م k"م[ 6لا 2ابلا 0مو .+= Dاَم= 6و -sاَمV 6 zمDلاو ;
)Zم6( 4ل Zَمَ 6 $ا%ي .ةلو5ُ6و Uة6eَ6 +ل# ,$دي -$./ ءا'لاو Sيملاو 0ي6لا
;W&ي6 يI Z[مَ 6 $ا%يو .ZيVما6=مو ءا'َ م@ 6 -SوAو ;داوD ]/ ;dZ"مَ 6 -$D&و .ءيشلاب
:$اA .ع&6/ ا9:
ا> يG A CةeI =2ا)Dاو َZ[مَ 6 F [( 9 )] F
dZ"م@ & $ا%يو .ةلَ*ا6@م +ل# 0اك ا9: ;2&[7لاو 0ا1bطلا يI ة'َ ما6@ملا :2ابلا 0مو
.=0g +ّ)' ?Qb %Y دA :dZ[م= 6م
)cم6( ةلدبم 4يI 0ي6لاو .$ادبpا 2اب 0م 4ّK_ `he./ سيل ءاJلاو Sيملاو 0ي6لا
دAو .4=JاَمV 6 !ب&7 :BKeI !NJَ مَ 6 $ا%يو .4ل?J"دَم :09_ا يI yاَم3 6لاو .دا. 0م
.V4V)و. ةدشب يKJَمَ 6
)دم6( $ا%ي .kي&1) &يO 0م Bم@دA ‡ي7م +ل# ,$دي -$./ $ادلاو Sيملاو 0ي6لا
N!> دَD ا9: .ا*&ي6 يI ُ$بpا !د=م6 [( 10 )] :زDا[&لا $اAو .ا56وX& +ل# !َ7= مو
<داوز_ا ُQاRJ G$يللا @دGماَ وَ 6 F [( 11 )] F
و* دما[6لاو .و5ّللا و* ]9لا دومE6لا 2ابلا 0مو .Q? لَ # ا5Kوطب يI سيل :$و%ي
:e#و ّ$D 4لوA 4Kمو .ي*eلا َن¡´دِماس م. .َ أ¡) } SDKلا[ 61 سايA و*و .0و*g ]/ ;]
:0ودشKيو .mb كَ م? )@ م gو s3&1م &يO W&م/ يI ي7مي ي*eلا [0_ `2ابلا
S5يل: &TKاI "SA $يA FFF ادومE 6لا =\K# عَد 8SY [( 12 )]
;ءابلا 4ل./ 0_ `$ادبpا 2اب 0م \ل9I ;W&1? ش $.i)6ا ا9: ;46/& د[مَ 6 S5لوA ا[مiI
.&ك9 دAو
)&م6( 0م .0وللا يI jايبلا QeJ +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو Sيملاو 0ي6لا
.&م%لا :&م? %لاI ;o&َم? %لاو &َم[ 6لا \ي)x go :S5لوA 4ل./و ;0اول_ا 0م ة&"مE 6لا \ل9
Sو%لاI &ما[6لا ا>مiI .ةَ &" مE 6لا !يb م6 \ل9 0مو ;$يللا داو6 :&َ م[ 6لاو
:$اA .&َ مّ 6لل 4يI 0و1م)Dي ]9لا 0اكملا :&ما6لاو .0و@&@ م" 6َيF
"&َ م[ 6لا 4يI S5ل =$اط q&G ما6و F [( 13 )] F
0بّ للاI &اَم[ 6لا ا[مiI .ءاملا :&م6_او .ZمE&لا :&م6_او .ا5K"و? لل ;ةطKV'لا :ءا&م[ 6لاو
0م d2&7 :&@ م[ 6لاو .0وللا &bيP)م ]0اك \ل9ك[ 0اك ا9: 4ّK_ \ل9ب ي3م6و ;HيA&لا
يI 0اكم :&ام[6لاو .4Kولل \ل9ب يb م6 0وكي 0/ 0كميو ;ة&@ مَ 6 4)د'او ;MZNلّ طلا &Dش
:4لوA
4NK? ل )N %?Kل =&اَم[ 6لا =د&َو "0a= ل FFF ا&اَم[ 6لا َدَ&َ و ام G\يب/و eI [( 14 )]
)طم6( .4ب W3دشو ءيش +ل: ءيش 8S7 +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو Sيملاو 0ي6لا
dعومDم -ةموTKم ا5ّK_ ;ةدeG%لا :ط"م3 6لاو .j1ب ?HوI @4@71ب Saا%لا E&@ Drا :طيم[6لاI
\ّ %' N9J $ا%يو .s"&[ 6لا Hيلا1َم +ل# ءيشلا ط[مَ 6 $ا%يو .j1ب +ل: ا5@ 71ب
يI 0وكي ]9لاI ;ط[مَ 6@ملا &"1b شلا امiI .=\V ل" 'َ& Hيلا1َم +ل# 4N%bل#و @WN 9J ]/ ;Bط[مَ 6@م
!يبلا &ط6 [( 15 )] .ةدي.%لل ةمزeم ةطّ م6@م -ةRلاJم ٌةيIاA ا51مD) -ةطوم6م -!ايب/
0ي6لاو ;$ادبpا 2اب 0م 4ّK_ `2ابلا 0م سيلI ;jما'لا و*و ;طما[6لا 0بللا ام/و
.ءاJ 0م ةلدبم
)zم6( b$كو ساّKلا 0م ;09ُ_اب ءيشلا ُساKي: و*و ;-د'او -$./ 0ي1لاو Sيملاو 0ي6لا
@4@1" م= V6 2َ*?9 دA $ا%ي .$يمDلا &<كb 9لا : zم=36لاو .B1"مَ 6 ءيشلا !"1V مَ 6 :$و%) .09ُ/ ]9
ا9: ;ءيشلاب !" 1[ مَ 6 $ا%يو ."zGم)6ا +K1مب Gعاَمَ 6 $ا%يو .4)يV . ]/ ;ساKلا يI
0وك) ٌةو&@ # ي*و `M2" &=Pلل 09_اك :zَم" 6Vملاو .ةيb K? P@ ملا :ةَ1V م" 6@ملاو .4ب Sّلك? )@ يل @4)1ش/
:&#اشلا $اA .ول> دلا $د1يل -$ب' ا5يI $َ1" D@ي M2" &? Pلا ط6و يI
اKَما& 0: $"يَ ملا ا9 $Vد~1= Kو FFF Mzم6Vملاب @2" &? Pلا $Vد@# امك [( 16 )]
.z@ب[ 7لا 0م 2aّ 9لا دلو :z"م3 6لا 2ابلا 0# 89ش اممو
)Hم6( .Qاكلا 0م ةلدبم 0وك) 0/ Qا%لا ّ$1لو .ةملك 4يI Qا%لاو Sيملاو 0ي6لا
.?eَ# ا9: ;Hَمَ 6
)\م6( .َz=R)&ا ا9: ;\َ مَ 6 $ا%ي .3ول@ 1لا +ل# ,$دي -د'او -$./ Qاكلاو Sيملاو 0ي6لا
;\ما6 -Sا?K= 6و .ُ$<#ا ]/ ;<\ُ م6او .sَ&[ دلا يI =\َ مَ 6 $ا%يو .!اوام6لا :!اكوم6ملاو
:ةم> &لا و9 $اA .?!يبلا 4ب ?!< كَ مَ 6 ام :\اَم" 6Vملاو .($ا# ]/
q&= ش# "0Vم G0اكام6Vم V4"ي= لDM& [0iك FFF @2َ DّKلا ام5K# "&ّ ش%)ي Sل G0اَبN %َ6 [( 17 )]
.\َ م[ 6لا :$._ا 0يابو 2ابلا 0# ّ9ش اممو .SDK \ام36لاو
)$م6( و*و ;$َم[ 6لا \ل9 0م .ةّلAو (Q17 +ل# ,$دي -$./ Seلاو Sيملاو 0ي6لا
.$ام6/ 41مDو ;jو'لا يI +%بَي $يل%لا ءاملا :$َم[ 6لا 4Kمو .H?ل? Jلا 2"وّ Yلا
!ل[ م= 6و [( 18 )] W9* 0مI .ساّKلا 0يب ve.pا و*و ;$ام6pا ام/و .ا5)يّ%K :&aبلا
.Sل#/ +لا1) wاو .Gةوادَ 1لا 0م S5Kيب ام +ّ%?K 4ّKiك ;ة&يJ_ا ةملكلا
~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةكم6ب +)/ 4ّK/ sاD'لا mيد' يIو .ةيRaاط ;دي&ب)لا :0يم6)لاوo :0ا6للا يI
$و%ي 4K: :دي16 0ب ة6َبN Kَ # $ا%I ;دي&ي ام M&دي SلI .ا5Kم6 :ا5لم' ]9لل $ا%I ةيوشم
.oheيلA ا*د&ب :\ل
[( 2 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oءاي'_اo :$._ا يIو ;21)لا :ءاي#pا
[( 3 )] $ا%يو ;$مDملا 0م ا5باو. ;4%با6و z7وملا ا9* يI o+م56لاo $._ا يI
.+طيلJك o+5يم6لاo B7ي/
[( 4 )] 4Kاويد يI امك ;4مام)ب !يبلاو .{%K Seكلا يI 165 :0ا6للاو
F4م6لا ]&D &*دلاو اK)يلايF
[( 5 )] .o4)Kب)6اo $مDملا يI 0كل .0ا6للا يI ا9كو
[( 6 )] ءام6 \ل9 $ك 0م zمDلاوo :0ا6للا يIو .Qي&') ;oوم6o $._ا يI
.oوام6و
[( 7 )] .0ا6للا يI امك ;\لام 0ب ةيوا1م ءامك'لا دو1مل !يبلا
[( 8 )] .B7ي/ kيم6و
[( 9 )] ( 0ا6للا يI 3 : 320 .oايA ادeبo :)
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o!9J/o $._ا يI
[( 11 )] .طب7لا ا95ب Bطوب7م $مDملا يI !يبلا
[( 12 )] .ةب6K 0ودب 0ا6للا يI !يبلا
[( 13 )] ( 0ا6للا يIو .$مDملا يI 4)ياو& !د&و ا9كو 6 : 43 :)
F &م6لاو و5للا 4يI =$اط &ما6و F
[( 14 )] ( 0ا6للا يI امك ;يل*ابلا &م'/ 0ب و&م1ل 6 : 46 .)
[( 15 )] .o!يبلا &د.o :0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو
[( 16 )] 0ا6للا يI امك ;+Iو/ 0ب wا دب1ل !يبلا )zم6( .
[( 17 )] ةم&لا ]9 0اويد 28 .)\م6 ;2%6( 0ا6للاو
[( 18 )] .ديدش)لاو QيRJ)لاب $ا%ي

)ام5YلYي امو 0وKلاو 0ي6لا 2اب( ~
)4K6( دAو ;ةIو&1م ة?K[ 6لاI .(0امز +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا5لاو 0وKلاو 0ي6لا
ا5يل# !)/ ا9: ;ُةلJKلا V!َ 5? Kَ 6 $ا%يو .ةَ5< يK@ 6 $و%?) \ّK/ ‚&) g/ .ءا* ا5Kم !ط%6
Sاو#_ا [( 1 )] :W&ك9 $D 4لوAو . ) -. س .ي مَل َ=ِبار = ¡ َ=ِما ·= _َلِ ¦ ر =.ا ف } ة&%بلا[
259 ءا5NK[ 6لا ةلN JّKلاو .W&b يP)I 0وُK6لا 4يل# ي)i) ]9لا ءيشلاك &.ي Sل ]/ ;] [( 2 )] .
)يK6( $دي ام 4يIو ;ي<%6 +ل# ,$دي -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو 0وKلاو 0ي6لا
.ةَيG Kا[6لا ي*و وK6) ;j&_ا !%6 ا9: ;ة=AاّKلا V!? Kَ 6 $ا%ي .عاR)&gاو >ول1لا +ل#
0و K? )" 6َي Sو%لاو ;=j&_ا وK6) ُةبا'[6لاو [( 3 )] .او?%?)< 6ا ا9: S56RK_
امك ;سM ب= يو ]Mو? 9 0اك دA [د@ولا [ 0iك `4يKا6ُ/ ;4=)يَ 7ا& ا9: ;=$@D[&لا !يKا6 2ابلا 0مو
.oSe[6لاب ولو Sك=ما'&/ او, ل@ بo :mيد'لا يI ءاD
ّg: ;ة1I&لا +ل# ّ$د 4)&.A ا9: \ل9كو ;دودمم ءاK[6لاI ة1I3&لا +ل# ,$دي ]9لا ا>م/و
:Wُ XاKY ّ$D wا $اA .ء"و[ 7لا و*وF ;{و.Jم Uءيشل 4ّK/ ) ´_=.ي -ِ ¡رب ا.س ُداَكي
ِرا« بَ لاب } &وKلا[ 43 .]
)2K6( ةملكلاو .&" *[دلا 0م ةRaاطلا :ةَبN K[ 6لاI 0ا)Kياب)م 0ا)ملك ءابلاو 0وKلاو 0ي6لا
.]&َDلا z6اولا س&Rلا و*و ;2V K[ 6لا ‚&J_ا
)!K6( !و K[ 6لا 0ولو%ي S5ّ Kكل ;4Kم ع8&R)ي he./ سيل ءا)لاو 0وKلاو 0ي6لا [( 4 )] ;
:&#اشلا $اA .0وEم= كلا و* :0و&Jx $اAو ;$61لا و* :SوA $ا%I
ُS5يI َس< ل= / g ُ!و,K[ 6لاو 0"م[ 6لا S* FFF اد[ &? %@ي "0/ "Sُ*&اD 0و1?Kمي "Sُ*و [( 5 )]
)kK6( يI sاَ &3 6لا 0ا?J@ د ُ&Y/ sاK36لا 0: :0ولو%يو .ةملك 4يI SيDلاو 0وKلاو 06لا
.طaا'لا
)ZK6( (0اكم 0م ءيشلا &و5T +ل# $=م'@ي -د'او -$./ ءا'لاو 0وKلاو 0ي6لا
$ا%ي ;W&يO و/ q&aاط 0م \Kيمي 0# \ا)/ ام :ZKا>6لاI .4يI B?R=ل)Jم 0اك 0:و ;V4Kي1ب
:ةم&لا و9 $اA .د'او ZيK[ 6لاو ZKا6لاو .B'وK@ 6 َZ?Kَ 6
(0داش ESُ/ اKب !&َم "0/ G\ )" &= ك9 FFF @Z?K6)َو E2a&ش) اياطملا Sام/ [( 6 )]
.jَ&َ # ]/ ;ا9ك يI d]/& يل ZK6 :$ي%I ا9* &ي1 )6ا SY
)cK6( .$._ا :cNK3 6لاI .ءيشلا $./ +ل# , $دي -د'او -$./ ءاJلاو 0وKلاو 0ي6لا
ُyا?K" 6=/و [( 7 )] .4=لو./ َ SVلَ # ]/ BJوK@6 SلV1لا يI $D&لا ?c?Kَ 6 $ا%يو .ا5ُلو./ :اياKYلا
.ءيشب سيلI ;&[يP) ا9: ;0"*Eدلا ?cVKَ 6 S5لوA ا[مiI
)دK6( $ا%ي .ءيشلا +ل: ءيشلا Sام7Kا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءادلاو 0وKلاو 0ي6لا
:داK36لاو .nداK6: ]&يO ُ!دK6/و .nداK)6ا !دK)6او ;nدوK6 @دK" 6=/ ءيشلا +ل: ُ!د?Kَ 6
4َ71ب 0_ `@&*دلا :@د?K" 6@ملاو .> ]وA Uءيش +ل: ا*&5T 0م !دGK6ُ/ ا5Kiك ;ة>يو%لا ةAاّKلا
e# ا9: \ل9و ;$بDلا 0م \يل# $بA/ ام :د?K[ 6لاو .dد=م)1م ]/ ;dد?Kَ 6 0e=Iو .>Sا7)م
داK36لا ا[مiI .ساي%لا \ل9 و*و ;4لaاA +ل: د?K" 6@ي 0/ :mيد'لا يI داK6pاو .ZNR[6لا 0#
:4لو%ك \ل9و :ةديب# وب/ $اA .0يIد3&لا ي)ك&' Qe)Jا @4ّK: $ا%يI &1شلا يI ]9لا
GG0يV # ُ0وي# 05= Kوي# [0iك F [( 8 )] F
:$اA SY
M0"يَ D,للا = $Yم @4@6/& Zب./و F [( 9 )] F
0م ا9*و .+)ش U!ايا& +ل# اوKاك ا9: ;0يدVKا6)م Sو%لا s&J :S5لوA 0م H)شم ا9*و
.hةيا& !دKا6 دA ة#امDلا 0م Uةد'او ّ$ك [0_ `2ابلا
)طK6( .4ل ةَي" 'Gل g ]9لا و*و ;طاK36لا ّg: ءيشب سيل ءاطلاو 0وKلاو 0ي6لا
)zK6( .(ة1IG&و (&يJو ($اَ مَ D +ل# ,$دي و5I B'ي'. 0اك 0: 0ي1لاو 0وKلاو 0ي6لا
.ةليمD ]/ :ة1يK6 ة/&ماو .zR)&م ($ا# ]/ ;@zK6/ ٌQ&ش $ا%ي
)QK6( .ءيش +ل# ءيش Hيل1) و/ .Uءيش 8دش +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو 0وKلاو 0ي6لا
:$يلJلا $اA .4%K# يI Eدشي SY W&يد.) +ل: &ي1بلا وN %=V' 0م 8دش@ي طيJ :Qا?K3 6لاI
4ل $1DI $D&لا &ّJُ/ ا9: \ل9و ;QاK"6Vم -&ي1ب .ة8بادلل M 2َ بّ للا $Yم &ي1بلل Qا?K3 6لا
&ي1بلا[ !RK6/ $ا%ي .QاK6 [( 10 )] ]/ ;S*=&م/ او R=K6/ $ا%يو .QاK36لاب 4=)ددش ا9: ;]
:$اA .oQاK6_اب [يَ # دAo :W&م/ يI &8ي')ي 0مل $Yملا يI $ا%يو .Wوم= ك'/
dSوA GQاK6_اب [يَ # اَم ا9: FFF اKوُكي 0/ 4[بشملا &م_ا 0م [( 11 )]
ام/و .!RK6/ ّg: ,ي1م._ا +ب/و .!NRK6=/ $Yم ;&ي1بلا !N R?Kَ 6 :S571ب +ك'و
+ل# Hّل1@ م @4ّK_ `2ابلا 0م و*و .$يJلا َ0ا9x 4بشي My"&َ ملا &َم? Y ءا#و و5I QNK3 6لا
:$ب%@م 0با $اA .ةA&ولا :QN K3 6لا :و&م# وب/ $اAو .ة&Dش
M&N RV. U ةب1َ D يI My"&َ ملا GQN KV 6 =$%Nل? %?) F [( 12 )] F
)HK6( $ا%ي .S?شَبلاك و*و ;H?K[ 6لا ي*و ;ةد'او ٌةملك 4يI Qا%لاو 0وKلاو 0ي6لا
.ساKلا يI S?J,)لاك و*و .Q=ل1لا 0م ;س&Rلا \ل9كو .HVKَ 6 +)' $ي.?Rلا 2G&ش
)SK6( .Qو&1م Sا?K[ 6لاI.عاR)&gاو >ول1لا +ل# ,$دي ;د'او -$./ Sيملاو 0وKلاو 0ي6لا
.ا5=ب5ل !" ي= ل#/ : َ&اKلا ُ!مK6/و .SاK[6لا ةميT# :ٌةَمV Kَ 6 ةAاKو .!و=ل# :!مّ K6)و
.z7وم :ةَم K" 6=/و
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .!5K6) \ل9كو
[( 2 )] .ةبدDملا ةK6لا ا5)با./ ي)لا :ءا5K6لاو .ا*&ي6R)ب v&.ي Sل
[( 3 )] .او%)6ا ا9: ;S56RK_ 0وK6ي Sو%لاوo :0ا6للا يIو .o0وK6يo :$مDملا يI
.oS56RK_ اوK6 ا9: ;0وK)6يو
[( 4 )] .&وK6ك o!وK6o :‚&J/ ةPل 4يIو
[( 5 )] ;!K6( يI 4)ياو&و ;)د&A ;!K6( 0ا6للا يI امك .عا%1%لا 0ب 0ي.'لل !يبلا
.o!وK6لاب 0م6لا S*o :)سل/ ;د&A
[( 6 )] ةم&لا ]9 0اويد 79 .o!&م 9:o : ةياو&ب
[( 7 )] .ة&5مDلاو 0ا6للا 0م 4باو. ;oyاK6o :$مDملاو $._ا يI
[( 8 )] 4Kاويد يI {&ب_ا 0ب ديب1ل !يبلا 45 0ا6للاو )دK6( kل/ د%I F :W&د.و .
F &اوD +ل# ءابJلا
[( 9 )] :4مام)ب !يبلا داشK: 2او.
يبابش BR6/ يK)اI ُ\َ ي 0uI FFF 0يDللاك يKم س/&لا +'7/و
Z)Rب o0يDللاكo :‚و&يو ;vا'.لاو سييا%ملاو $مDملا يI WداشK: د&و ا9ك 0كل
.سبايو 2ط& :0اKول و5I ;طبJي &Dشلا H&و و*و ;Seلا
[( 10 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 11 )] .0ا6للاو 4)%ل1م يI SوYلك 0ب و&م1ل
[( 12 )] 0ا6للا يI امك W&د. )QK6( : .F ا5)ا5ل SاDللا SP7 0م $%ل%) F

)ام5YلYي امو ءا5لاو 0ي6لا 2اب( ~
)و56( :و"5[ 6لاI .0وكE 6لاو ةلRPلا +ل# ]8$دي[ 2ابلا ST1م واولاو ءا5لاو 0ي6لا
;ة?%=لا? J@ملا 0" 6@' :ةا*ا6ملا 2ابلا 0مو .nو"5َ 6 و56/ ةe.لا يI !" وَ 5َ 6 $ا%ي ;ةلRPلا
nو" 5َ 6 ءاD $ا%ي .0وكE6لا :و" 5[ 6لاو .W&يO 0م !Kاك 0: Uةّلَ ز 0# و56ي =0ا6Kpا [0iك
.nو" *َ&
ةَ و" 5[ 6لا [ 2ابلا ا9* 0# ّ9?ش اممو [( 1 )] .!يبلا َSام/ 0وك) ةّRE.لاك ي*و ;]
+ل# ]/ ;nو"5َ 6 ا*َدلو ة/&ملا !لم' S5لوA :2ابلا سايA 0#و ا9* 0# د@1بي ا>ممو
0# +=56ُيI n8دD |يRJ 4ّK_ :$و_ا 2ابلا 0م 0وكي 0/ $م)'مI اَ5E 6لا اh[مiI .qj"يَ '
.4)يX&
)256( ;2"5[ 6لا $._او .ءيشلا يI عا6ّ)gا +ل# ,$دي -$./ ءابلاو ءا5لاو 0ي6لا
.Bب"5َ 6 ]&Dلا ُz6اولا س&Rلا +[ م6ي SY ;ة16اولا ةe?Rلا ي*و
ا9:و .$"م[ &لا اوPلب ]/ ;اوب56iI Sو%لا &R' $ا%يو .&1%لا ةدي1ب ]/ ;ٌةَب" 5َ 6 &aب $ا%يو
Z)Rب ;2َ5" 6@م Seكلا &يYكلا $@ D8&لل $ا%يو .4~ل َz=6و/و ءاملل &Yك/ 0اك ا9ك 0اك
&داK و*و ;d2َ 5" 6@م و5I َ2َ 5" 6=/ 2&1لا 0# ءاD ا9ك .ءا5لا [( 2 )] .
)k56( ;S5?)? ل" ي= ل Sو%لا َ kَ5َ 6 $ا%ي .ءيش يI (Sاود +ل# ,$دي -$./ SيDلاو ءا5لاو 0ي6لا
.-sو@ 5" ي= 6و ;dkَ5" يَ 6 ي*و !ماد ا9: ;ُZي3&لا !َDَ 5َ 6 $ا%ي ّSY .Bمaاد n&ي6 او&ا6 ]/
.ا*,&مَ م :ا5@Dَ5" 6=مو
)د56( ;Sوّ Kلا QeJ +ل# ام*اد': ,$د) 0ا)Kياب)م M0ا)ملك $ادلاو ءا5لاو 0ي6لا
.0وك6لا +ل# ‚&J_او
:$اA .SوّKلا =$يلA 0اك ا9: ;dد@5@ 6 $D&و .SوKلا ةّلG A و*و ;دا5E6لا +لو_اI
BKّطبم GداX Rلا =^و@' 4ب N!? )iI FFF G$َD"وَ 5لا ُ $يل SاK ام ا9: nد@5@ 6 [( 3 )]
.4َموK ?!&ط/ ا9: ;BKeI !" د[5= 6و
0كا6 ]/ ;د"5َ م dد"5َ 6 dءيش S5ُلوA ‚&J_ا ةملكلاو [( 4 )] !ي/& ام $ا%يو .يbKَ 1@ ي g
.4يل: 0ُك6/ و/ ;Seك و/ &بJ 0م 4يل# دم)#/ n&م/ ]/ ;Cةَ د"5َ 6 0eI 0م
)&56( @&َ 5" 6َي َ&َ 5َ 6 $ا%ي .SوKلا 2ا*?9 و*و ;Hَ&_ا 4باب ST1م ءا&لاو ءا5لاو 0ي6لا
heيل Bمaاد !بّ Kلا يI ا5لم# 0_ \ل9ب !يbم6 ;ة&*ا>6لا :j&•ل $ا%يو .n&َ 5َ 6
;=!مV K ا9: @&َ 5" 6?) ;ة&اّوJ j&/ يI ;ة&ا> &? J d0ي# G$املا &ي?Jo:$ا%ي \ل9لو .n&ا5Kو
:!ل.لا يب/ 0ب ة8 يم/ $اAو .o?!" بG O ا9: د=5ش)و
(&'بو Uة&*ا6 @S"'=ل ا5يIو FFF Sي%م ُS5ل V4Mب او@*اI امو [( 5 )]
:^< 'و َ&يمَ ' &ك9و ;&Jx $اAو
ا5=ميم# [0iك Cة&*ا6 َ0"د?)&ي FFF GSلTم ($يل ُQاد6/ ا5= ميV م= Dو [( 6 )]
:@4ُلeD ّ$D wا $اA .j&/ b$كل Bم6ا ُة&*ا>6لا !&ا. SY iدِحا ¡ iر جز ي = ام .¦ف)
iرِ =ا´سلاِب م´ = ا.ِ ¦ف } !ا#زاKلا[ 13 ƒ 14 ا9: ;0طاب 0م QK_ا يI 0اA&V# :0ا&56_او ]
:yا>مّ شلا $اA .…ءام gا6 @&امV'لا Sل)Oا
@4N)َ بَ .N K/ •\َ .V م 0م ُ$Gaاو ) FFF G0يV Kّ 9لاب V4ي&56/ @2لاو' [( 7 )]
$ا%يو .o4)&56/o ‚و&يو .n&ا5K 0eي6ي امك heيل 0eي6ي ام5ّK_ \ل9ب ا)يbم6 امّKiكو
و* $ا%يو `&م%لا QeO و* :SوA $ا%I &و*ا[6لا ا>م/و .Sوّ Kلا $يلA :ٌةَ &َ 5@ 6 -$D&
.n&ا5Kو heيل ;Bبaاد \?ل? Rلا يI Zب6ي 4ّK_ `2ابلا 0م و5I 0اك \ل9 []/و .&م%لا
)Q56( Qَ5[ 6لا [0: 0ولو%يو .4#و&I 8$%) ءاRلاو ءا5لاو 0ي6لا [( 8 )] G$ي)%لا طE'ش) :
.^ط1لا :Qاَ5E 6لا 0: $ا%يو .@4@با&ط7او V 4Gمد يI
)H56( .Zي'. و*و .داد)ماو $وط +ل# ,$دي -$./ Qا%لاو ءا5لاو 0ي6لا
&م_ا يI ولPي 4ّK_ \ل9ب َي3 مُ 6و ;ُ2اّ 9كلا Hو"5[ 6لاو .$يوطلا ُ $@D[&لا :Hَو" 5[ 6لاI
0ا[ي[ &لا :Hو"5[ 6لاوF .sاَDَ1لا kV6NK? ) ي)لا :vاي&لا 0م ُHو"5[ 6لاو .mيد'لا يI @ديزيو
.$اط َ]M وَ & ا9: 4ّK_ `&Dّشلا Hو@6 0م
)\56( +ل# &Jrاو ;•Hدو &N ش?A +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ Qاكلاو ءا5لاو 0ي6لا
.ة5ي&كلا ة'aا[&لا
:ة=كَ 5" 6َملاو .j&_ا 0# 4<)&? ش?A ا9: \ل9و ;َ2ا&ّ)لا ُZي3 &لا != كَ 5َ 6 :S5ُلوA $>و_اI
.H"'[6لا َ0ود و*و ;4=)&شA ا9: ;=ءيّشلا !< كَ 5َ 6 $ا%يو .4يل# Zي>&لا , &م 8د)شي ]9لا
4ّK_ =$يA امK:و .zي&6 ]/ ;-\َ 5" 6Vم dسَ &= Iو .BRيRJ Bي&D !&D ا9: ;E2او[دلا !=كَ 5= 6و
.4مaاو%ب =j&_ا \َ56ي
dZي& :\َ 5[ 6لا $ب $ا%يو .دَيلا 0م \م6لا ة'aا& و* :SوA $اA ;\َ5[ 6لا يKاYلا $._او
B7ي/ 4Kمو .ديد'لا /د. :\َ 5[ 6لا 2ابلا ا9* 0مو .?HM&َ # ا9: 0ا6Kpا ا*@دDي ة5ي&ك
:\َ 5[ 6لا يI &#اشلا $اA .دَم[ &لا 0م d&aا# ]/ ;-\*ا6 4VKي1M ب :S5لوA
S5ّ Kiك Gديد'لا /دَ. "0Vم =0يG كM 5َ 6 FFF G&اّ%َبلا ةّKM D M&[ و~? K[ 6لا !') [( 9 )]
)$56( :$"5[ 6لاو .ةKوز@' QeJو (0يل +ل# ,$دي د'او -$./ Seلاو ءا5لاو 0ي6لا
ا9: ;@Sو%لا =$َ5" 6/ $ا%يو .tيل" 5@ 6 ةل5[ 6لا j&_ا +ل: ةب6ّKلا $ا%يو .0"زَ 'لا QeJ
.SDK :-$"يَ 5ُ 6و .Hا? AEدلاب سيل -$م& و*و ;ٌة?ل" 5V 6 4يI :-$M5َ 6 -&5Kو .$5[6لا اوبك&
)S56( +ل# ُ&Jrاو ;0ول يI q&E يP) +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ Sيملاو ءا5لاو 0ي6لا
.ءايش/ 0م (ءيشو q2ي.Kو • T'
;M2ي.ّKلاو ةَ م" 5E 6لا 0م \ل9و ;ا#&)<Aا ا9: ;G0e@D[&لا S5َ 6/ $ا%يو .2ي.ّ Kلا :ةَم" 5E 6لاI
زوُ Rي 0/ [( 10 )] :+لا1) wا $اA .4بي.ي امب ام5Kم د'او ,$ك ) نم َ ناَك ف مَ=ا س ف
َني« ح د´ملا } !اIا.لا[ 141 4ّKiك ;Sاَ53 6لا 0م د'اولا ُS5[6لا ي3مُ 6I \ل9 +ل# $م' 8SY .]
tTَ' ا5ّK_ `\ا9 0م و*و `ةبا&%لا :ةَم" 5E 6لاو .TوT' 0م tT'و ءاب.K/ 0م -2ي.K
•ط?J ّ$ك >0_ \ل9ب يbم6 امّ K:و ;طّطJم ]/ ;S[56م dد"&@ ب S5لوAو .S'&لا $ا.8)ا 0م
.S56ب 4>بشي 4Kم
G$D>&لا @ 4<Dو َSَُ5َ 6 :S5لو%I &?Jrا ُ$._ا ا>م/و [( 11 )] tH)شم \ل9و ;Sَُ5" 6َي َ&[ يP) ا9: ;
َS56 $ا%ي .4ُKول َ &ّ يP)ي +)' Qي>.لا kَ*َو 0م =0ا6Kpا 2ي.ي ام و*و ;Sاَ5= E6لا 0م
-$بG: $ا%يو .^ا?ط@1لاك ;$بpا 2ي.ي ءاد :B7ي/ Sاَ5= E6لاو .Sاَ5= E6لا 4َبا./ ا9: ;$@D[&لا
&?R>6لا ا*&ّ يO ا9: ;@SV*اوَ 6 [( 12 )] .Sل#/ wاو .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 2 )] ا*&6كبو ;iطJلا 0م &اYك}ل ا5')Rب $يAو .ءا5لا &6كب o256مo:B7ي/ $ا%ي
.2او.لا 0م &اYك}ل
[( 3 )] 0ا6للا يI امك ;يل95لا &يبك يب_ !يبلا )د56( يI Wدي1ي6و ; )$D*( .
0ييل95لا 0م يطي%Kشلا ةJ6K يI 4)دي.Aو 61 .
[( 4 )] .o06' ]/o :0ا6للاو $مDملا يIو .Qي&') ;o!كا6o :$._ا يI
[( 5 )] 0ا6للا يI !يبلا )&56( .ةب6K 0ودب
[( 6 )] 0ا6للا يI امك ;يل95لا &يبك يب_ !يبلا )&56( ةJ6K يI 4)دي.Aو ;
0ييل95لا 0م يطي%Kشلا 66 .
[( 7 )] yامشلا 0اويد 93 ( يI Hب6 دAو ; 2 : 348 .)
[( 8 )] .ا5Kوك6ب سوما%لاو 0ا6للا يIو ;ءا5لا Z)Rب $مDملاو $._ا يI طب7
[( 9 )] 4Kاويد يI ةPباKلل !يبلا 35 0ا6للاو )\56( ةدام يI 4Dي&J) Hب6و ; )&%ب( .
[( 10 )] .o$و%يo :$._ا يI
[( 11 )] .$و1Rملل يKبملا ةaي5ب S56و ;Q&Tو Z)I يباب 0م S5َ6 $ا%ي
[( 12 )] .$مDملا 0م 4باو. ;oا*&مOo :$._ا يI

)ام5YلYي امو واولاو 0ي6لا 2اب( ~
)]و6( ا9* $ا%ي .0يaيش 0يب ($اد)#او Uةما%)6ا +ل# ,$دي -$./ ءايلاو واولاو 0ي6لا
.(ءاو6 ]/ ;&م_ا ا9* 0م Uة>يM وَ 6 +ل# -0eIو -0eIو .4لدا1ي g ]/ ;ا9ك ]وا6ي g
‚َو" 6/ $ا%يو .4Kم sو&Jلاو 4يI =$وJ>دلا @Sو%لا َSVلَ # دA dS?ل" 1َ م ]/ ;h‚و@ 6 0اكمو
.B>يM وَ 6 @W@ دلوو @4R?ل? J 0اك ا9: ;ُ$D>&لا
0# ;ديب@# يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب يل# 0# ;0اّط?%لا Sي*ا&ب: 0ب يل# اKY[د'و
اK)يشام اK@دgو/ 0ودي&ي .0و'لا. 0و@ و)6َم :$ا%يI ˆS)ي6م/ Qيك $ا%ي :$اA >يaا6كلا
.ة'لا. ٌة[يM وَ 6
$aا%لا $وA يI ;j&_ا 0م ءا7Rلا :Eي3 6لا 2ابلا 0مو [( 1 )] :
@S5يل# َjاب 3ي3 6لا =Sاَ1? K [0iك F [( 2 )] F
.0eYVم ]/ ;G0ا>يV 6 S5لوAو .$NYV ملا :>ي3 6لاو
$ا%ي امك ;ءايلاو واولاو 0ي3 6لا 0م َو@ * .ام =$Yم g ]/ ;ام8ي6 g :S5لوA \ل9 0مو
:ةaيط'لا ُ$وA $YV ملا [ي> 6لا 0/ +ل# $يل[ دلاو .ءاوَ 6 gو
Uداو M0طب ?ة>ي= 'و Sكا>يuI FFF 3يG 6ب Sكل G2اّKلا =زو@ مَ * [( 3 )]
:WXاKY ّ$D wا $اA .4aاو)6g \ل9ب ي3م6و ;ا*G&ي= Oو G&ا[ دلا ط=6و :ءاو[6لا 2ابلا 0مو
ِميحج لا ِsا¡ س يِ ف ´·!ر ف _ل=اف) } !اIا.لا[ 55 .]
,$ك ام5I WاوV6 0اك ا9: 4ّK_ `2ابلا 0م و5I ;@W@ &يO ]/ ;\ل9 ‚َوV 6 ا9* :S5ُلوA ا[م/و
.‚وV 6 +K1مب ءاو36لا S*,دم \ل9 +ل# $يل> دلاو .ءاو6 +ل# WMز3 يَ ' يI ام5Kم (د'او
:+ش#_ا $اAF
اكaاو6Gل ا5Gل*/ 0م N!= لد# امو F [( 4 )] F
:ءا&Rلا دشK/و .Wد.A !د.A $ا%ي امك :(0eI ‚َوV 6 ُ!د.A $ا%يو
ي)'"دVم ةRي9@' ‚َوV 6 >0?IM&" .= •?I FFF GQا&D_ا Mس&اIو bيشَ1لا +)? RGل [( 5 )]
)ءو6( $و%) .Zب%لا 2اب 0م ي* امّK: ;\ل9 0م !6يلI ةزم5لاو واولاو 0ي6لا ا> مiI
4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .ة'يبA ]/ ;ءxوَ6 ٌة/&ماو ;- ZيبA ]/ ;ُ/= و6/ -$D&
@ءx<و6o :Sل6و [( 6 )] !ي3 م6و .ةa8ي6 ةa3ي[ 6لا !ي8م6 \ل9لو .oSي%# =ءاK6َ' "0Vم d&يJ -دولَ و
: +لا1) wا $اA .ا*&TKم Z"ب %ل ;‚= /و@ 6 &اKلا _َأ¡´سلا ا¡¡اسَ أ َني.لا ةبِ ¡ا= ناك ´م.) }
Sو&لا[ 10 :د"يَ ب@ ز وب/ $اAو .]
N!ّ %ُ'و SيV دّKلا ?ةَم" &@ ' "2َ 5َ ي Sل FFF Vءxو[6لا Vة/وّ6لل يGمو? %=ل اي [( 7 )]
)vو6( !ا'ا6 ا51مDو ;&ادلا ة'ا6 ُ$ا%ي .ٌةد'او ٌةملك ءا'لاو واولاو 0ي6لا
.vوُ 6و
)yو6( .yو6) j&_ا يI 4مaاوA !Jا6 $ا%ي .ةد'او ٌةملك ءاJلاو واولاو 0ي6لا
LازM & !&Yك ا9: \ل9و ;+=لا[1 I +ل# ;+=Jا[و@ 6 j&_ا !&ا. +)' اK"&V ط@م $ا%يو
.ا5يI ة>&املا @SaاوA !Jا6 ا9ك !Kاك ا9:و .&طملا
)دو6( $م'ي SY ;G0وّ للا يI Gjايبلا QeJ و*و ;د'او -$./ $ادلاو واولاو 0ي6لا
QلاJ Uءيش ّ$ك 0/ (SوA دK#و .Qو&1م 0وّ للا يI داو[6لاI .4Kم ّH)شيو 4يل#
@داو6و .ّداو6او ءيشلا 8دو6ا :$ا%ي .داو6لا ز8ي' يI و5I ;0اك (0ول []/ ;=jايبلا
$اA .W>&ا6 ا9: ;nداوG 6و hةدوا6م Wدوا6 ُ$ا%ي `&ا&3 6لا :داو3 6لاو .4.Jش :ءيش b$ك
:$اA .{Jّشلا و*و ;Wداوَ 6 0م =\V داوَ 6 ءاKد: 0م و*و :ديب# وب/
~NOpاو Vد[دلاو داو3 6لا يI "0كي "0َم FFF M&يز @&يO يKّKuI n&يMز MSا&~ [( 8 )]
W9*وo :4يل# wا ةم'& >&? 9 يب/ $وA ا>مiI .!ا8ي'لا ي*و ;دو6_ا zمD :دوا6_او
4=لو' امو[ `WدK# !Kاك (!gx {Jش دا&/ امّKuI ;oيلو' ُدوا6_ا [( 9 )] ٌة&5N طVم g: ]
.4ل Eداو6) j&_ا 0_ \ل9ب ي3م6و ;&يYكلا دد1لا :داو[6لاو .ةKNR=Dو ٌةKا>DG:و
:اولاAو ;SلV'لا 0م ا9* =0وكي 0/ dساK &كK/و .Sيل'لا :دbي6لا :SوA $ا%I ةداي36لا ا[مiI
$ا%يو .8Z./و $[و_ا 0م سيA/ ا9*و .Wداوَ6 +ل: 0وaG D)لي ساKلا [0_ nدbي6 يbم6 امّK:
داَ وَ 6 :اولاAو .ءاملاو &مّ)لا :0ادو6_او .4Kم hةدايV6 +?ل" #=/ ]/ ;(0eI 0م د=و6/ d0eI
د@دX> 6لاو M0وللا داَ وَ 6 0م ;4)"دُ6I d0eI يKَ د=واَ 6 $ا%يو .4)>بَ ' ي*و ;Wُ Xاديَ وُ 6و 2ل? %لا
.د'او 4bلك 2ابلا يI ُساي%لاو .ا1يمD
)&و6( &اَ6 \ل9 0م .عاR)&او ‡ول# +ل# ,$دي د'او -$./ ءا&لاو واولاو 0ي6لا
Uةلز< Kم ,$ك ي*و ;ة&و@ 6 zمD :&وE 6لاو .Cة&وَ 6=ل V4Gب7Pل [ 0:و .&اYو 27O ا9: &و@ 6َي
:$اA .ءاKبلا 0م
M&وD'م (Hدا&@ 6 ]V 9 [2ُ &و FFF G&وE 6لا يلا#/ يI 4يل: !" &@ 6 [( 10 )]
&Jrا $وA ا>مiI [( 11 )] :
يKَ مَ داK Mسiكلا يI (Zب" &@ م q2&اشو FFF G&ا[ و= 6ب ا5يI gو &و@ .َ 'لاب g
يI @2ا&ّشلا &و@ 6َي ]9لا و* :$و%ي S571ب 0اكو .2>7P)مب سيل 4ّ K/ دي&ي 4ّKuI
&او6pاو ;ة/&ملا &اوV 6 ام/و .B1ي&6 V4V6/& [( 12 )] ;ةدا%لا S*و س& Rلا ة&وا6/ 0م
.ا5Kاي?لOو ا5)> دV' :&مJلا ة&و= 6و .0يّ يب&# َ&يO ام*ا&ُiI
)طو6( !ط@ 6 $ا%ي .َءيشلا Gءيّشلا ةطلاJم +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو واولاو 0ي6لا
:&#اّشلا $اA .4?ط?ل? J ا9: ;Bطيو6) @W= &م/ d0eI ط[و= 6و .j1بب @4َ71ب ُ!طلJ :=ءيّشلا
(HّIوم َ&يO M]/> &لا َ Sيم?9 ا5Nط@6?I FFF 0ا1ُمب ا5طيو6) +ل# =!6لI [( 13 )]
يI S5لوA ا[م/و .@4ُ)ب&7 :طو[ 6لاب @4)N ط@6 $ا%ي `ةدلM Dلا طGلاJ@ ي 4ّK_ ;طو[6لا 2ابلا 0مو
:WXاKY ّ$D wا $اA .ا9* 0م و5I Bطوَ6 2ي.ّKلا ةيم6) =¡ س َ=´ب ر مِ¡ ي ل= ´_« ف)
¸_ا .= } &DRلا[ 13 .2ا91لا 0م Bبي.?K ]/ ;]
)عو6( ة#ا[6لا \ل9 0م .4bي7ُمو ءيّ شلا &ا&م)6ا +ل# ,$دي 0ي1لاو واولاو 0ي6لا
4ّK/ \ل9و .4Kم Uء"دَ* د1ب ]/ ;(عاَوُ 6و $يللا 0م qع"وَ 6 د1ب اKءاD $ا%ي .\ل9ب !يb م6F
\ل9و ;ةَموايم $ا%ي امك ;Cة#وا6@م 4)لما# S5لوA \ل9 0مو .8&م)6يو ي7مي d ءيش
.ا55Dو +ل# [&م) +ّ)' ا5=)لم*/ ا9: \ل9و ;hة#ا6: =$بpا !" 1َ 6=/ $ا%يو .ة#ا[6لا 0م
2*9) ي)لا ي*و ;-عاي6Vم ةAاKو .zaا6 zaا7 و* $ا%ي 4Kمو .عو@6?) ي5I !#ا6و
.0بb)لا 4يI 0يbطلا :عاي36لاو .+#&ملا يI
)Lو6( Hل'لا يI W&ا&م)6او ءيشلا ةلو56 +ل# ,$دي -$./ 0يPلاو واولاو 0ي6لا
ّ$D wا ?Lا6/و .BOوَ6 HNلَ 'لا يI @2ا&ّ شلا Lا6 $ا%ي .\ل9 +ل# $م'ي SY ;ة>.اJ
ا9* S@5ُ لوA ا[م/و .Wاي: @4)N O[و6I ا9ك d0eI 2ا./ :S5ُلوA 4Kم 8H)شملا 0مو .@4ُلeD
,&م)6يو Wا&Dم ]&Dَي 4K: ]/ ;ا9* 0م =0وكي 0/ زوDيI ;4لYم ]/ ;ا9* L"وَ 6
َ&G ك 9 دAو .4)=Oاي. =†يV . 4ّKiك ;Uدا. 0م ةل=دب@م 0ي> 6لا 0وكي 0/ زوDيو .W&ا&م)6ا
.4باب يI
)Qو6( 4ُIو@6=/ =ءيّشلا !NR@6 $ا%ي . ESّشلا ا*د'/ :$و./ ةYeY ءاRلاو واولاو 0ي6لا
.ا9* "0Vم ;-ةIا6َم S5Kيبو اKKيب :S5لوA >0/ +ل: Sل1لا $*/ @j1ب 2*9و .@4)N Rَ6=/و ;BI"وَ 6
:اودشK/و .&وَ D +ل# S/ و* (د.A +ل# =Sل1يل =2اَ &, )لا Qو@ 6َي $يل[دلا 0اكو :$اA
H@&, طلا ?HeJ/ ?Qا)6ا ُ$يل> دلا ا9: F [( 14 )] F
.ا5>م? ش ]/
يI zAو ا9: ;ُ$@D>&لا Qا6/ $ا%ي .4@7َ &= مو $املا 2ا*?9 :Qاَ وE 6لا :يKاّYلا $._او
:&وY 0ب ديم@' $اA .QاوE 6لا V4Gلام
امَد"#=/و Gدeb)لا $املا 0م اIاَ6=/ F [( 15 )] F
.ا9ك ُ$1I/ Qو6 ?!لA ا9: ;4=)&ّ J/ ا9: ;4ُ)Iّو6 $ا%ي .Qيو6)لاI &يJi)لا ا>م/و
)Hو6( 4Aو6ي 4Aا6 $ا%ي .ءيّشلا @و" دَ' و*و ;د'او $./ Qا%لاو واولاو 0ي6لا
.@4)N %َ6=/و ;ا5Aاَدَ. ي)/&ما +ل: !%6 $ا%يو .82اودلا 0م Hي)6ا ام :ة%3ي[ 6لاو .BAوَ6
Hا6لاو .Hاو6/ zمDلاو ;ءيش b$ك 0م ا5يل: Hا6@ي امل ;ا9* 0م ٌة8%)شم HوE 6لاو
$ا%يو .ا5يل# Hا6<Kي يشاملا [0_ \ل9ب !ي8م6 امّK: ;Hو@6 zمDلاو ;W&يOو 0ا6K}ل
:ةبX& $اA .Hَو[ 6لا &د.ملاو .Hا>6لا =SيT# 0اك ا9: ;H=و6=/ -$D&و ;ءاA"وَ 6 ة/&ما
Hَوَ 6 يI d2N %@' ءاد" 1ّ )لا 0م |2 A F [( 16 )] F
.$و_ا 2ابلا 0م -ة%ّ)شم ي*و ;$ا)G%لا ةموَ ' :2&'لا Hوُ 6و
)\و6( $ا%ي .2ا&ط7او U ةك&' +ل# ,$دي د'او -$./ Qاكلاو واولاو 0ي6لا
!ءاD :B7ي/ $ا%يو .$ا'لا ءو6و $از@5لا 0م ا5ُAاK#/ N!َب= &ط7ا :$بpا !?A=وا6)
و*و ;\او3 6لا S6ا H)شا ا9* 0مو .ا5=6وX& \3&') ام ]/ ;Cgاز@ * ُ\= واَ6?) ام $بG pا
ا9: ;Bكوَ6 َءيشلا !< ك@ 6 :دي&د 0با $اA .B7ي/ 4لام1)6ا \او36لاو .4@6RK دو@ 1لا
.SRلا &ك9) Sل \ا)6ا !لA ا9uI ;@WاI \ا6 $ا%ي ;\او3 6لا Hا%)شا 4Kمو .4?)كلَ د [( 17 )]
)$و6( $َو" 6َي =$Mوَ 6 $ا%ي ءيش يI UءاJ&)6ا +ل# ,$دي -$./ Seلاو واولاو 0ي6لا
>يل95لا $اA .gَوَ 6 [( 18 )] :
ا5=Kول eَD jيبلا G$"'E6لاك FFF G$َو" 6=_ا $َمَ 'لا Gءاَ DVK EZَ6
0/ +ل# ;4=لX@ 6 4)يط#/ 0وك) 0/ 0كممI ;4ل 4?)N K8 يز ا9: ;َءيشلا 4ل !ل> وَ 6 S5لوA ا>م= iI
.$XE 6لا 0م Cة?Kّ يل@ م ةزم5لا 0وك)
)Sو6( ;َءيشلا !م@6 $ا%ي .ءيشلا 2لط +ل# $دي -$./ Sيملاو واولاو 0ي6لا
;Sو6) ُةي#ا[ &لا !ما6 2ابلا 0مو .zيبلاو ءا&b شلا يI Sاو[ 6لا 4Kمو .Bَم" وَ 6 @4ُمو@ 6=/
:+لا1) wا $اA .اK/ اَ5 )" مَ 6=/و َن¡ُميس . ِ -يِ ف) } [ $'Kلا 10 !" م[ و> 6 $ا%يو .0وُ#& ) ]/ ;]
.دي&@ي امو 4)يّل? J :يمe O !" م[ و= 6و .\لام يI 4=)مّ ك' ا9: ;Bميو6) يلام يI BKeI
.د'او 4bلك \ل9 $./و .ا5Kابك@& ا5يل#و ةل6&ملا :ةَم[ وَ 6@ملا $يJلاو
0م &و.%م امي3 6لاو .ءيشلا يI $َ1" D ) ُةمe1لا ي*و ;ة=موE 6لا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
:4Kا'ب6 wا $اAF \ل9 ِد¡´ج´سلا ِر .َ أ نم مِ¡ِ =¡´ ج´¡ يِ ف مُ=اَمي س) } Z)Rلا[ 29 ا9uI .]
.ءامي6لا اولاA Wو, دم
)سو6( ة8لبM D &Jrاو ;ءيش يI -دا6I ام*د'/ :0e./ 0ي6لاو واولاو 0ي6لا
4~ل $ا%ي ءيشب َدَ6?I ا9: ;ُسيV 6@ي سا6/و ;@سا6َي @Sا1ّطلا سا6 $>و_اI .ة%يلJو
$يJلا 2ي.ي d ءاد َسَ و[ 6لا [0: $ا%يو .ا5ل"م? A &Yك ا9: ;ساَ6?) ةاّشلا !6ا6و .سو@ 6
.ا*زاD#/ يI
.41بط ]/ ;0eI سو@ 6 0م ا9* :$ا%يو .zبّ طلا و*و سوE 6لاI ‚&J_ا ةملكلا ا>م/و
zبطلا +ل# 4,لدي 4Kiك ;ا9* 0م 0وكي 0/ -$م)'م و5I 4ُ6و@6/ 4)"6@6 S5لوA ا[م/و
.4يل# 4لGم'=يو Sي&كلا
ءا6ي36لاو [( 19 )] -سو@ 6َم -•كو -سو@ 6َم ءامو .&5Tلا &ا?%?I S?T=)K@ م : [( 20 )] 0اك ا9: ;
$املا يI B1IاK [( 21 )] .2او.لاب Sل#/ wاو .SKPلاو $بpا ي*و ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( 0اوي'لا يI امك $يJلا ديز و* 4 : 339 ةمD&) ءاKY/ يI ءا&1شلاو &1شلاو ;)
&1شلا د%Kو ;+ش#_ا
39 ( يKاO_ا يI يA&ابلا &%1مل ةدي.A 0م B7ي/ ]و&و . 10 : 44 .)
[( 2 )] .F &زاوJ ديد'لا !') S5Aاد'iI F :WزD#
[( 3 )] ةaيط'لا 0اويد 69 0ا6للاو )او6( .
[( 4 )] +ش#_ا 0اويد 66 يI 4Dي&J) Hب6 دAو . )QKD( :W&د.و .
F ي)AاK ةماميلا $D 0# QKاD) F
[( 5 )] ( 0ا6للا يI 19 : 143 يI ةيaاI !ايب/ 0م !يبلاو .Qي&') ;o2از'_ا س&اIo : )
( يKاO_ا 14 :
127 .!باY 0ب 0ا6' +ل: و/ ;s&زJلا 0ب m&ا'لا يKب 0م $D& +ل: ةبو6Kم )
يلام_ا +ل# ]&كبلا 4يبK) &TKاو 67 .
[( 6 )] .oءادو6o :B7ي/ ‚و&يو
[( 7 )] 0ا6للا يI !يبلا )/و6( .
[( 8 )] ةدام يI !يبلا Hب6 )&يز( .
[( 9 )] .og:o $دب o0مo $مDملا يIو .0ا6للا 0م ةلمك)لا
[( 10 )] ( 0ا6للا يI !يبلا 6 : 55 .)
[( 11 )] 4Kاويد .$طJ_ا و* 116 ( يI Hب6 دAو . 2 : 73 .)
[( 12 )] .ا5م7ب B7ي/ $ا%يو ;ةزم5لا &6كب $مDملاو $._ا يI طب7
[( 13 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )طو6( .
[( 14 )] 4Kاويد يI ةبX&ل !يبلا 104 0ا6للاو )Qو6( .
[( 15 )] 0ا6للا يI امك W&د. )Qو6( :
F ةDا'ل 0يل6&م 0م ام5ل ايI F
[( 16 )] ةبX& 0اويد 106 .
[( 17 )] ( ة&5مDلا 3 : 48 .)
[( 18 )] 0ا6للا يI امك ;يل95لا $JK)ملا و* )$و6( 0م يKاYلا S6%لا يI ةدي.A 0م
0ييل95لا &ا1ش/ ة#ومDم 81 يطي%Kشلا ةJ6Kو ; 44 .
[( 19 )] ةدام يI 0وكي 0/ 4%' )سي6( .
[( 20 )] ةدام يI اKوكي 0/ 0ي)ا* 2او.و )س6م( .
[( 21 )] .Qي&') oا1I9o : $._ا يIو .^ط1لا ةلO يRشي ]9لا zIاKلا

)ام5YلYي امو ءايلاو 0ي6لا 2اب( ~
)2ي6( @2" يَ 6 \ل9 0م .V4Mبا*9و Uءيش M&ا&م)6ا +ل# ,$دي -$./ ءابلاو ءايلاو 0ي6لا
.ءاش mي' 4)ك&) :ة8با> دلا !بّي6 $ا%يو .Bباي6Kا ة[يَ 'لا !باَ6NKاو .Wا&Dم :ءاملا
.ءاش mي' @4=لام @zَ7َ ي ;(ءgَو &يO 0م 2[يَ 6@ي دب1لا :ةبaا6لاو
2" ي[ 6لا[ 2ابلا 0مو [( 1 )] ;زاك3&لا :2و@ يE 6لاو .4~ل َ]M &" Dُ/ dءيش 4ّKiك ;ءاطَ1لا و*و ;]
.Wدَ Dَ و 0مل +لا1) wا Wا&D/ -ءاط# 4ّKiك
.ٌةباَيَ 6 ةد'اولا ;Zلبلا و*و ;ُ2اَي[ 6لا $._ا ا9* 0# 89ش ا>ممو
)Zي6( يI vا6 $ا%ي .4?لبA ام ُسايA 46ايAو ;Zي'. -$./ ءا'لاو ءايلاو 0ي6لا
:WXاKY 8$D wا $اA .j&_ا ) ¸ر´¡ =َ أ ة ·ب رَ أ ِ_رَ لا يِ ف ا¡ُحي س ف } ةبو)لا[ 2 ;]
:4~لوA يI 45Dو wا S[&ك يل# mيد' يI Zييا6ملاو ;]&اDلا ءاملا :Z"ي[ 6لاو
&9@بلا Zييا6ملا gو zييا?9َملاب او6يل ;+َDEدلا Zيبا.م \aلو/o [( 2 )] zمD zييا9ملا [0uI ;o
j&_ا يI 0و'يV6َي 0ي9لا S* ;Zييا6ملاو .ُ4م )كي g 8&6لا zي9@ي ]9لا و*و ;عاَيN 9Vم
.ساKلا 0يب دا6Ipاو >&ّ شلاو ةميمّ Kلاب
ةءابَ1لا :Z"ي[ 6لاو .ءاI ا9: ;,$ّTلا vا6 S5ُ لوA ساي%لا ا9* ة8'. +ل# ,$دي اممو
.]&اDلا ءيّشلاب ا5طوطJل B5يبش) \ل9ب ي3م6و .ةطّطJملا
)دي6( $اAو .2a9لا دي3 6لا :dSوA $اA .دي36لا ي*و ;ٌةد'او ٌةملك $ادلاو ءايلاو 0ي6لا
:0ودشKيو .nديV6 دَ6_ا +[م6ي دAو :0و&Jx
]&ا>7لا V دV6i)6ملا ةد"بb للا ]9 دي36لاك F [( 3 )] F
)&ي6( ;n&ي6 &ي6ي &ا6 $ا%ي ;0ايَ&= Dو ‡ي7م +ل# ,$دي -$./ ءا&لاو ءايلاو 0ي6لا
.]&D)و &ي6) ا5ّK_ ;ةّKE 6لاو ءيشلا يI ة%ي&ّطلا :ة&ي3 6لاو .n&ا5Kو heيل ُ0وكي \ل9و
:$اA .اK/ ا5)" &G 6و ;!&ا6 $ا%ي
ا5=)&V 6 ?!N K/ ةّK@ 6 "0Vم "0َ#َزD) eI FFF ا*ُ&ي6ي "0َم CةّK@ 6 qjا& ُ$[وiI [( 4 )]
ُ!&[ ي= 6و .]&Dي 4ّKiك `Wداد)مg \ل9ب يbم6 ا9* 0م و*و ;Qو&1م ;دNلM Dلا:&" ي[ 6لاو
.&وي6 4ّKiك طوطJ 4يI ]9لا :2اَيb Yلا َ0Vم &[يَ 6@ملاو .4K# @4?)ي%ل/ ا9: ;ةّبا[ دلا 0# ّ$@Dلا
)zي6( ]&اDلا ءاملا :z"ي[ 6لاI .ءيشلا M0اي&D +ل# ,$دي -$./ 0ي1لاو ءايلاو 0ي6لا
4ب 0ّيط@ي ام :عاَي[ 6لاو .2ا9 :دَمَ Dلا عا6Kاو .عا6Kاو عا6 $ا%ي ;j&_ا 4<Dو +ل#
.ا5=)دازَ م ة/&ملا !َ 1[ يَ 6 دAو .ةدازملا ا5ب +=لط ) ةم'شلا عاي[6لا [0: $ا%يو .طaا'لا
)Qي6( \ل9 0م .$وطو ءيش يI (داد)ما +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو ءايلاو 0ي6لا
ُ$".? K ا5ّKiكو ةبN ط?ش !Kاك ا9: ;ٌةKاRيَ6 ٌة/&ما 4Kم $ا%يو .Wداد)مg \ل9ب َيb م6 ;Qي[ 6لا
.$@D[&لا 4ب Q=.و@ ي g :دم'/ 0ب $يلJلا $اA .Qيَ6
:>يaا6كلا 0# ;ديب# يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب >يل# 0# FSي*ا&ب: 0ب Eيل# يKY[ د'و
.ةKاRي6 ٌة/&ماو d 0اRي6 -$D&
0م 41م ّد)ما ام و*و ;&'بلا QيV6 S5ُلوA ;Hا%)شgا ا9* ةّ'. +ل# ,$دي اممو
:$اA .WُXد&/ و*و ;Qيللا 0م Qَ 1[ 6لا $و.iب B%.)لم 0اك ام ;Qي36لا 4Kمو 4ل'ا6
ا5Gبا[ د@* +ل# Qيb للاو ُQي3 6لاو F [( 5 )] F
Eد)ميو د?لَ Dلا يI $يمي ]9لا $م[&لا 4ّ K_ ;B7ي/ W9* 0مI j&_ا 0م ةRaا[6لا ا[مiI
2اَ دَ1لا 4~ل $ا%ي ]9لا و*و :اولاA .ا51م [( 6 )] ةRaا[6لا :دايMز وب/ $اA . [( 7 )] $م[ &لا 0م
$._اب 4َبN ش/و سيA/ 4ّK_ `&7ّ Kلا $وA و*و .8Z./ $[و_او .4Kم 0وكي ام ُ0يل/
$اA .Qaاو6 ةRaا6لا zمDو .,Z./ و5I َس= يA/ ةP,للا 0م 0اك ام ,$كو .WاK&ك9 ]9لا
:ةم&لا و9
4ّKiك V!اYbللا +َم< ل= / 0# @S[6َب? ) FFF GQaاو6لا يG 'اA/ 0م q0او@ 'NAُ/ ‚َ& 9 [( 8 )]
:B7ي/ $اAو
ا5ّKiك ..................... FFF MSAا&_ا ُ&و5T q&RA UةRaا6ب [( 9 )]
;$._ا ا9* 0# n9اش 0وكي 0/ ُزوDي د%I ;4?)< م&? J ا9: ;َز" &? Jلا !N Rَ6=/ S5لوA ا[مiI
و* $ا%ي .W&كV9 +7م دAو ;QاوE 6لا 0م 0وك)و واولا !او9 0م =0وكي 0/ زوDيو
:ي#ا[ &لا $اA .ز< &Jلا َSَ&? J ا9: ;ٌQي6@م
UةRي6@م G0يديلا GءاA&?J @دaاَ زَ م FFF اَ د=R'/و 0اRVلN Jَملا [05ب [2? J/ [( 10 )]
)$ي6( ءاملا $ا6 $ا%ي .Uداد)ماو q 0اي&D +ل# ,$دي د'او -$./ Seلاو ءايلاو 0ي6لا
ا9:و ;ا9* 0مI ةدaاز Sيملا !ل1D ا9: .ءاملا $ي6=مو .BKeي=6و Ce"يَ 6 $ي6ي @Wُ&يOو
.&ك9 دAو ;&Jx q2اب 0مI Cة>يل./ Sيملا !ل1D
.$ا.Kلا يI $=Jد) ي)لا ةديد'لا ي5I ;0يb ك3 6لاو Qي[6لا 0م 0eي3 6لا ا[مiI
!1م6 :$و%ي زيز1لا دب# 0ب [يل# !1م6 :$و%ي 0ا8ط%لا Sي*ا&ب: 0ب >يل# !1م6و
.Sلا# 0م @4"1= م6/ Sلو ;4ُ)1م6 دA 0eي3 6لا :$و%ي Uديب@# اب/
سو? %لا ةَيV 6 ا>م/و [( 11 )] .Sل#/ wاو .t]وَ يV 6 ا5يل: ةب6Kلا [0: $ا%يI ;ا5I&ط ي*و ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 2 )] .&ا&6_ا zي9ي ]9لا و*و ;&وب.و &ب.ك ;&و9ب zمD :&9بلا
[( 3 )] 0ا6للاو $مDملا يI &طشلا )دي6( .
[( 4 )] يI &1شلا ة.A &TKا .2يX9 يب/ !J/ 0ب دلاJ و/ ;&ي*ز 0ب دلاJ و*
0ا6للا )&ي6( .
[( 5 )] 0ا6للا يI !ايب/ 0م !يبلا )Qي6( .
[( 6 )] .Qي&') ;o2ا91لاo :$._ا يIو .ةلم5ملا $ادلاب ;2اد1لا
[( 7 )] ةدام يI 0ا6للا ا*د&و/ )Qو6( .
[( 8 )] ةم&لا ]9 0اويد 279 0ا6للاو )Qو6( .o0# S6ب)o :ةياو&ب
[( 9 )] ةم&لا ]9 0اويد يI امك 4مام)ب !يبلا 613 :
4Kiك zب& Sيل6)لا zD&ي $*و FFF .SAا&_ا &و5T &RA ةRaا6ب
[( 10 )] Qو6( 0ا6للا يI !يبلا 67 .)
[( 11 )] ا5)دامو ;ةدام ةملكلا W95ل د%1ي Sل )وي6( ةدام $مDملا يI ا5ل د%#و . )4ي6(
.oا*زم* امب& ةبX& 0اكوo:اK* ام +ل# دازو

)ام5YلYي امو ةزم5لاو 0ي6لا 2اب( ~
)2i6( .4?%?K? Jا9: ;اب<i6 @4َبi6 0ولو%ي S5ّ Kكل ;ع8&R)ي he./ سيل ءابلاو ةزم5لاو 0ي6لا
.@2= i"6Vملا \ل9كو ;ءا%36لا :2i6لاو
ءا)لا ا[مiI [( 1 )] .&TK \ل9 zيمD يIو .4%?K? J ا9: @4?)i6 B7ي/ 0ولو%يI
)دi6( .$يللاب &ي[ 6لا 2=/د :دŒ"6pاI .0ا6ا%Kي g 0ا)ملك $ادلاو ةزم5لاو 0ي6لا
:دشK/و .v&@Dلا jا%)Kا :د=i[6لا ‚&J_ا ةملكلاو
BAM&/ n&*ا6 \ا9 0Vم ,!بI FFF Vد=i[6لا 0م يAeلا َءا%Gل +%ل/ [( 2 )]
.4N)? Iا# :َءاملا ُ$بGpا G!دi6 :اولاA امب&و
)$i6( $D&و .Cةل= i" 6=مو hgاX6 $i6ي $i6 $ا%ي .ٌةد'او ٌةملك Seلاو ةزم5لاو 0ي6لا
.$اX6لا &يYك :ٌةل= X@ 6
)وi6( .0طولا :وi>6لا :SوA $اA .ا*اK1م يI ٌQ= ل)Jم ٌةملك واولاو ةزم5لاو 0ي6لا
:$اA .ة8م5لا :وi[6لا :SوA $اAو
ٌQَ &ّ ط@م َءاA"&? J ‚َوَ * 0م يKّKiك FFF ُSوُ ي5َ م Mوi[6لا ُدي1ب b$?T=_ا يVماد [( 3 )]
.2او.لاب Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ي*و ;ةدام ةملكلا W95ل د%1ي Sلو )!i6( .
[( 2 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )دi6( .
[( 3 )] يIو .4ب&ش) ءام 0م $بpا 2ي.ي ءاد و*و ;Sاي5لا 4با./ ]9لا :Sوي5ملا
ةم> &لا ]9 0اويد 0م 4باو. ;oSوم5مo :$._ا 569 0ا6للاو )‚i6( .

)ام5YلYي امو ءابلاو 0ي6لا 2اب( ~
)!ب6( $56لا &يّ 6لل $ا%ي .0وك6و (ة'ا& +ل# ,$دي د'او -$./ ءا)لاو ءابلاو 0ي6لا
:$اA .ٌ!" بَ 6 .0يّللا
ا*@&ا5?K ا>م/ M2ا&A_ا ة>يG وطمو FFF $يVم? 9?I ا5ُليل ام/و ٌ!" ب= 6I [( 1 )]
و*و ;=ساي%لا ا9* Z'.ي ام \ل9 يI د=شKُيو .س/>&لا Hل' :!" ب[ 6لا \ل9 +ل# $م@' 8SY
:4ُلوA
ا?)" بَ 6 يG6مُيو َ0ا&ك6 Zب.@ ي F [( 2 )] F
n&V YN J@م &ا5Kلا &Jx يI 0وكي 4ّK_ [( 3 )] .!و@ ب" 6َم &3ي')ملل $ا%ي \ل9لI ةك&'لا =$يلA
ة1مDلا َSوي 4Kم L&I H<لJلا [0_ \ل9ب َيb م6 4ّK: $ا%يI ;ة1مDلا د1ب !"ب[ 6لا ا[م/و
ا9* .\ل9ب Sل#/ wاو .ءيش 4يI HVل J Bموي ة1مDلا د1ب ]9لا @Sويلا 0كي SلI ;$مك/و
+*اK) دA 4ّK_ B)"بV 6 يbم6 \ل9 [0iكو ;VTَ&? %لاب ةOوبدملاF دولDلاI !"ب3 6لا ا[مiI .Z)Rلاب
.ة)Mبَ 6NK@ م :ا5يI ُ2اط&pا ‚&D ا9: ةَب? ط,&لل $ا%ي امك ;4@'e.:
)kب6( 0ولو%ي .-$./ ةّيب&1لا ةPللا يI 4~ل gو ءيشب سيل SيDلاو ءابلاو 0ي6لا
يMب? شo ةي6&اRلاب و*و :اولاA .2يَ D 4~ل -{يمA :ةD"بE 6لا [( 4 )] سيل B7ي/ :kب[ 6لاو .o
.&TK \ل9 $ك يIو .ة87Rلا ة&اD' kَب[ 6لا [0: S5لوA \ل9كو .ءيشب
)Zب6( 0م dسKD &Jrاو ;ةداب1لا 0م dسKD ام*د'/ :0e./ ءا'لاو ءابلاو 0ي6لا
.j&?I &يO CeRK 0اك ام \ل9ب >{)Jيو ;ةe[ .لا ي*و ;ة'"بE 6لا $[و_ا?I .ي1[ 6لا
ام5Kيب $ّRK)ي g ]/ ;ام5Kيب Zbب6@ي gو 0ي)e[ .لا َ 0يب @&Iا6ملا zمDي :ءا5%Rلا $و%ي
:4يزNKّ)لاو .ءو6 b$ك 0م WXاKY ّ$D wا @4يز< K) و*و ;Zيب6ّ)لا 2ابلا 0مو .(ةe.ب
:+ش#_ا $اA .Wَ د1ب/ ام ]/ ;ا9ك 0Vم 0ا'ب6 :$و%) 2&1لاو .دي1ب)لا
@W@ &JI يKءاD ا>مل ُ$وA/ FFF &G JاRلا ?ةم%ل# "0Vم =0ا'ب@ 6 [( 5 )]
0م 4ل dدي1ب) 4ّK_ \ا9 0م -2ي&A ا9*و .&?JNRَي ا?9G: 4~ل BبD# @4ليوi) : SوA $اAو
0م W[ز= K) 4ّK/ WاK&ك9 ]9لا 0م 4Aا%)شاو .vو[ ب@ 6 :ز#و ّ$D wا !اR. يIو .&N J?Rلا
mيد'لا يI ءاD ]9لا !ا'@بE 6لاو .4~ل يPبKي g ءيش $ك [( 6 )] ّ$D 4ّللا $eD :
.4)مT#و WXاKY
bدم @0َ6َ'لا :$يJلا 0م Zبا>6لاو .ءاملا يI Sوَ1لا :ة'اب36لاو Z"ب[ 6لا &Jrا $._او
:$اA .]" &َ Dلا يI 0يديلا
-Zبا6 =\M ب يVم? )&ي 4K# ?!" يّ لوI FFF ُعداJ_ا \Kم 4ي? KN 9/ N!? لَ باA دAو [( 7 )]
.\G 6&I 09/ ءا9'ب \@#َدNJ/ &ا.I ;=01ّ طلا ُQاJ) !R)ل) =!Kك \ّ K: : $و%ي
)cب6( ط%6ي ]9لل $ا%ي .ءيّشلا يI ة8RJ +ل# ,$دي -د'او -$./ ءاJلاو ءابلاو 0ي6لا
Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& >0/ :mيد'لا 4Kمو .cيMب[ 6لا M&aاّطلا ^ي& "0Vم
g ]/ ;o4يل# \aا#دب 4K# يJbب6) go :$ا%I ;ا5?Aَ&َ 6 (H&ا6 +ل# و#د) ةشaا# zGم6
امل $ا%يو .ا5NRbR=Jو ا5ّل@ 6 ]/ ;o+[م@ 'لا 4K# Nc3بَ 6 [S5للاo :ءا#>دلا يI $ا%يو .يRbRJ)
:BبeGك Q.ي &#اشلا $اA .cيM ب[ 6لا :Q"دّKلا دK# 0ط%لا 0م &ياط)ي
امك =2اَ &,)لا =0يM &N 9@ي [0@*ول6&iI FFF G&ا=)و/ Q" د?K q0NطA ?caابَ6 ]M&N 9@ي [( 8 )]
S571ب 0# َ]M و@ & دAو [( 9 )] :/&A 4ّK/ >يِ¡ = !>ب س ِرا¡ .لا يِ ف َ=َ ل ´نِ¦) ( $مزملا[ 7 ;]
.&م_ا QيRJ L&اRلا [0_ `Lا&? Rلا و*و ;c"ب[ 6لا +K1م و*و :$اA
)دب6( ءيشلا ,9شي دAو .45بش/ ام و/ q&1ش !ابK V4Mباب @SNT@# $ادلاو ءابلاو 0ي6لا
.Qو.لا :دَبّ للاو .&1شلا :دَب[ 6لاI .odدَب= ل gو dدَبَ 6 4لامo :S5ُلوA ُ$._اI .&ي6يلا
;&aاط :دَبE 6لاو .ةKا1لا ة=دبE6لا [0: $ا%يو .=\[ و= شو @4ُشيM& ادب ا9: ;y"&? Rلا َد[بَ 6 :0ولو%يو
0م و*و ;س/&لا &1? ش $ا.a)6ا 4ّK: $ا%يI ديب6ّ)لا ا[مiI .4شي& ة&Yكل \ل9ب َي3 م6و
$"6?O ة&Yك ديب6)لا [0: $ا%يو .4لَ.i)6او 4?%?ل'I VWV دَبَ 6 +ل: ءاD 4ّKiك 4ّK_ 2ابلا
.0E*د)لاو س/&لا
:$اAو .&=كN K@ م UWاد ]/ ;(داب6/ @د"بV 6 و* :S5ُلوA ا9* 0# ّ9ش ]9لاو
اد[ &َ مَ # M0اKV1لا يI اد"بV 6 j&ا1ي F [( 10 )] F
)&ب6( ا5@71ب ُ 4بشي g ;ساي%لا ةKياب)م (!املك meY 4يI ;ءا&لاو ءابلاو 0ي6لا
.B71ب
.@4)" &َ ب= 6و 0eI دK# ام !" &َ ب? J $ا%ي .GW&< دA Q,&1)و M&" م_ا @ز" وَ & و*و ;&"ب[ 6لا ُ$[و_اI
.&اب"6Vم ة'ا&MDلا @&دA ا5ب Q&1@ ي ي)لا ةديد'لل $ا%يو
4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .ءا5بلاو $امDلا و*و ;&"ب3 6لا :ةيKاYلا ةملكلاو
$اAو .Wُ Xا5بو @4ُلامD 2*9 ]/ ;o@W@ &" بG 6و W&بV' َ2= *9 دA -$D& &اKلا 0م s&Jيo :Sل6و
ُ0ا6للا ام/o :&7' "0َم @j1ب $اA ُ!مّلك) ا[ملI 2&1لا 0م B8ي' !ي)/ :و&م# وب/
:&م'/ @0با $اAو .o>]&7'I &"ب3 6لا ام/و ;|]ودبI
اKيV7 )Aا +)' ُW&" بV ' اK6Mبل FFF اKيV7 A ($اDxو ($ام#_ [( 11 )]
4يل# wا +ل. wا $و6& &ك9و .ةد&ابلا ةاَد?Pلا ي*و ;ةَ &" ب[ 6لاI ةYلاYلا ةملكلا ام/و
!اَ&َ ب[ 6لا يI ءو7@ ولا Lاب6: =$"7? I Sل6و 4لxو [( 12 )] .
)طب6( ءابلا 2ابل d2&ا%م 4Kiكو ;ءيش داد)ما +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو ءابلاو 0ي6لا
ُ$D[&لا ? طَب" 6=/ $ا%يو .nد1َD 0كي Sل ا9: ;ٌط=Mب= 6و ط"بَ 6 &1ش $ا%ي ;ءاطلاو 0ي6لاو
g ا5ّK_ \ل9ب !ي3م6و ;ة6اKُكلا :ةطابE6لاو .2= &7@ ي امد1ب ط6بKاو ّد)ما ا9: ;Bطاب6G:
0اك qzDول `BمaاA $ابI (SوA ?ة=طاَب@ 6 +)/o :mيد'لا 4Kمو .0D?)< ') gو ا5ب T?R=)'@ي
o47M بiمب [( 13 )] 4يI ّ$1لو `3يV لَ 'لا 2طَ& 4ّK: $ا%يو ;$م&لا يI -!ابK :طَب[ 6لاو .
.nداد)ما
)zب6( &Jrاو ;دَدَ1لا يI ام*د'/ :0ا'ي'. 0اد&طم 0e./ 0ي1لاو ءابلاو 0ي6لا
.^و'ولا 0م dءيش
z"ب@ 6 !9J/ ا9: S5@1َ ب" 6/ َSو%لا !"1َ بَ 6 $ا%يو .ة1ب6 0م dءزD :z"بE 6لاو .ة1"ب[ 6لا $>و_اI
.0دبلا [Sا) 0اك ا9: ;0=دبلا ,ي#اب@6 و* :S5لوA \ل9 0مو .B1با6 S5ل =!Kك و/ S5لاوم/
-د'او z@ب[ 6لاI &Jrا ام/و .S*دK# Sول1م Uدد1ل و*و ;$بpا ءامT/ 0م dءST :zب3 6لاو
.ا5@#ابV6 &Yك ا9: ;ٌةَ1َ ب" 6َم j&/و .عاب>6لا 0م
.4>7= #و W&&7 يI z@ب6ب 46RK 48بش 4Kiك ;4يI =!1= Aو ا9: ;@4)< 1بَ 6 2ابلا 0مو
.ا5N)? لك/و ا5<)6&I ا9: ;S=KPلا ُ 2اaّ9لا V!1ب= 6و .zب[6لا 4)م1ط/ :4)1ب6/و
:2يX9 يب/ $وA ا>مiI
@4ّKiك ُ$ازي g G2&اوّ شلا @2V Jَ. FFF @zَب" 6@م ?ة1يب& يب/ G$r dدب# [( 14 )]
.طاشّKلا Saاد و5I ;4ب @zّ)م)ي ام 4ل ;Q&)م دب# 4ّKiك ;Qَ&N )@ ملا ام*د'/ :$يواA/ 4يRI
$ا%يو .ا*@&يO @4=#ا7&: +لو)يI 4Eم/ !وم) ]9لا و* $ا%يو ;ي#ا[ &لا 4ّ K: $ا%يو
و5I 4مKO +ل# عاب6لا !&اO/ ]9لا ي#ا&لا و* $ا%يو .ةد<ش&Gل 0كي Sل "0َم z=ب6@ملا
]9لا و* $ا%يو .ءابx ة1ب6 +ل: dدب# و* ]9لا و* $ا%يو .عاب36لاو 2eكلاب ُZي.ي
`ة1"بَ 6 $"1G I 4ب ّ0ل1I_ :2&1لا $و%)و .$=م5@ ملا :z=ب6@ملا $ا%يو .&5ش/ ة1ب6ل دل@ و
.QّR?J?I Uة1بَ 6 دا&/ ;ةX@ بّ للا ة1ب[ 6لاب دا&/ $ا%يو .&شلا يI ةPلابملا 4ب 0ودي&ي
)†ب6( !N Pَ ب" 6=/ $ا%ي .4لامكو ءيشلا GSام) +ل# ,$دي د'او -$./ 0يPلاو ءابلاو 0ي6لا
4يل# ]/ ;†Mب" 6@م $D&و .4َمَ 1V K 4يل# wا †ب6/ $ا%يو .W=ءو7و 0eI ?†َب" 6/و ;&م_ا
0اَ د"&@ Dلا $يوط :-†با6 $'Iو .ةPبا6 dع&د [( 15 )] !? P[ بَ 6 $ا%يو .^"م= كلا WEد7و ;
.َ&َ 1N ش=/ دAو ا*َدلو !%ل/ ا9: ;ُةAاKلا
)Hب6( HMب" 6َي ?Hَبَ 6 $ا%ي .Sيد%)لا +ل# $دي Zي'. د'او $./ Qا%لاو ءابلاو 0ي6لا
.Hبا[6لا W9Jiي ]9لا &?ط?Jلا و5I Hَب[ 6لا امiI .B%"بَ 6
)\ب6( ءيشلا ءا5م: يI ي*اK)لا +ل# $دي ($يَ.ُ / Qاكلاو ءابلاو 0ي6لا [( 16 )] 0م .
.B7ي/ ةبا9pا &يO يI &ا1)6ي ا9*و .B=ك" بَ 6 ا5ُكM ب" 6=/ ا*=&يOو ة7Rلا !< كَ بَ 6 :\ل9
&Iا'لا Q&ط :\ُبKE 6لاو[ [( 17 )] -TيلO -Q&? ط ;-ة&ا1)6اI j&_ا 0م \@بN KE 6لا امiI .]
.&يJلا $يلA
)$ب6( ;$R@6 +ل: ول@# 0م Uءيش $ا6&: +ل# ,$دي د'او -$./ Seلاو ءابلاو 0ي6لا
.ءيش داد)ما +ل#و
&طملا :$َب[ 6لاو .ا5Gaامبو ا*َءام ُةبا'[6لا V!? لب6/و ;َ&N )3 6لا ُ!لب6/ :=\G ليG A 0م $>و_اI
0م ;$ا<ب6/ ول[دلا يلا#_ S5لوAو .$د6Kم &1ش 4ّK_ ;ا9* 0م 0ا6Kpا $ابG6و .د"وَ Dلا
:$اA .0ا6Kpا 0م WاK&ك9 ]9لاب !َ53 ب ش ا5ّKiك ;ا9*
<S5agدب B')ام يKول= 6&/ N9G: FFF ا5Gلاب6/ +ل: B?%?لَ # ا5)< •مI [( 18 )]
يI ة?RGل)Jملا :ةلبا[6لاو .Wداد)مg \ل9ب يb م6 ;Hي&ّ طلا و*و ;$يب>6لا :Cgوط ,د)مملاو
sَ&? J ا9: ;ُع&>زلا = $=ب6=/ $ا%ي .Wداد)مg e@بN K@ 6 $@بN KE 6لا ي3م6و .ةب*ا9و hةيaاD $@بE 6لا
=$َبَ 6 دAو .ءاو6 4ل@ بN Kُ 6و Gع&[زلا ُ $َبَ 6 :ديب# وب/ $اA .4لبK@ 6 [( 19 )] .=$َب" 6=/و
)4ب6( :4=ب6لاI .4با*?9 و/ $%1لا Q17 +ل# ,$د) ي*و ;ٌةملك ءا5لاو ءابلاو 0ي6لا
;!وب6ملا 0م 2ي&A و*و ;4[بَ 6ُمو -Wو@ ب" 6َم $D& $ا%ي ;Sَ&َ * 0م $%1لا 2ا*9
.د'او ام5يI Fساي%لاو
)يب6( &Jx دلب +ل: دلب 0م يش G9J/ +ل# ,$دي د'او -$./ ءايلاو ءابلاو 0ي6لا
Bَ*"&ك [( 20 )] ة9وJiملاو ;q2ا6 و5I Bي<ب6 ا5يب6َي ?ة=ي&اDلا +َبَ 6 $ا%ي ;@ي" ب[ 6لا \ل9 0م .
امiI .ا*iَب= 6و ا= *اَبَ 6 0يب =0و AM&N Rَي .j&/ +ل: (j&/ 0م $=م') @&مJلا \ل9كو .ة[يM بَ 6
&ا[م? Jلا 0وم6يو .&مJلا يI ّg: \ل9 $ا%ي gو ;ا5)<iَبَ 6 $ا%ي .ا*ُXا&)شاI ا*XابV6
.د'او \ل9 يI ساي%لاو .ءا[ب[ 6لا
:ءاَيG با[6لاو .دلولا ا5يI 0وكي ي)لا ةدN لM Dلا ي*و ;ءايبا[6لا $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
sا?)b Kلا [( 21 )] +ل. wا $و6& $اA .ءايGباَ 6 S5لام 0م S5يل# vوُ &) 0eI يKب [0: $ا%ي .
.oءايبا[6لا يI يAابلا ءزDلاو .ة&اD)لا يI Hز3&لا G&اش#/ ة16)o :Sل6و 4لxو 4يل# wا
ي*و ;ءام3دلا ,يبا6/ $ا%يو .Haا&طلا ي*و ;8يبا6_ا $>و_ا 2ابلا 0م 2&%ي اممو
:ةمe6 $اA ;ا5%aا&ط
ا5ب ءام3دلا ,يبا6/ ُ!اَيV دا1لاو FFF M2يD&) ُ2ا.K/ ا5=AاK#/ [0iك [( 22 )]
+ل# 0اكو ;$[و_ا +K1ملا QلاJ nزوم5م ةملكلا W9* 0م ءابلا َد1ب ام 0اك ا9:و
.4يلا#/ 0م Baيش HG&'ُ/ +)' 4)Nش='م ا9: ;دلM Dلا !iب6 $و_اI :ةRل)Jم (0ا1م Gة1ب&/
d0eI =iَبَ 6 mلاYلاو[ .@4ُ)Jل6 :WدلD !iب6 يKاّYلاو [( 23 )] ّ&م ا9: ;(ةب9اك 0يمي +ل# ]
.m&)كم &يO ا5يل#
Hي&ّ طلا :i<ب6َملاو .ع&[7لا 0م s&? J ا9: ;0بّللا i=ب6<Kا : S5لوA ا9* 0م H)شي اممو
.$بDلا يI
.0ميلا $*/ GHE&R) 0م ا9*و .0يAb&R)م ]/ ;iب6 ]داي/ اوب*9 :S5لوA zبا&لا +K1ملاو
zمDي $D& :iب6و [( 24 )] wاو .S6gا ا95ب S*@دلب B7ي/ +ّم6يو ;0ميلا $aابA ة>ما#
.2او.لاب Sل#/
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا 0م ا5)ابY:و ;$._ا 0م ةطAا6 oا5ليلo ةملك )!ب6( !يبلا 26K mي' ;
.&وY 0ب ديم' +ل:
[( 2 )] .oا&ومJم Zب.يo :0ا6للا يI
[( 3 )] .ة&)Rلاو zDولا 0م $يل%لا ءيشلا دDي ]9لا :&YJملا
[( 4 )] ساDKي)6ا SD1م يI ةملكلا W9* !&6I 732 .ءا6ملا يI سبلي {يمA ا5Kiب
[( 5 )] +ش#_ا 0اويد 106 0ا6للاو )Zب6( .
[( 6 )] اK)A&'_ ا*د'/ 0م اKوKد ول BباD' 0ي1ب6 ^&1لا 0ود w 0:o : mيد' و*
.oاKب& 4Dو !ا'ب6
[( 7 )] .B7ي/ $مDملا يI WدشK/
[( 8 )] 4Kاويد يI $طJ•ل !يبلا 115 sا)لاو 0ا6للاو )cب6( .
[( 9 )] .0ا6للا يI امك ;&م1ي 0ب +ي'ي ةءا&A ي*
[( 10 )] 0ا6للا يI امك W&د.و .wا دب# 0ب $91ملل )دب6( :
F 4مeO 0iك gاوD Z6لا 0م F
[( 11 )] .oاKي7A $xوo :$._ا يI
[( 12 )] :0ا6للا يIو .Qي&') ;o!ا&ب6لا يI ءو7ولا Lاب6 4ل $7Io :$._ا يI
Wدي +لا1) 2&لا z7و SY .!ك6I ˆدم'م اي +ل#_ا •ملا S.)Jي SيI :mيد'لا يIوo
يI ءو7ولا Lاب6:و ;!ا1مDلا +ل: ي7ملا يI :$اA 0/ +ل: .4م5لiI 4يR)ك 0يب
.o!ا&ب6لا
[( 13 )] .HI&ملاو ةبك&لا 0طاب :ءابلا &6كب :jبiملا
[( 14 )] :2يX9 يب/ 0اويد 4 0ا6للاو )zب6( .
[( 15 )] ;o0ا9&Dلاo :$._ا يI .4بي7A :ةلم5م $اد ءا&لا د1بو SيDلا S7ب 0دا&Dلا
.Qي&')
[( 16 )] .oءيشلا ءا5K:o :$._ا يIو .ةلا6pا :ءا5مpا
[( 17 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 18 )] 0ا6للا يI امك ;]&كشيلا Sي&. 0ب m#ابل !يبلا )$ب6( .
[( 19 )] .o$بK6o ا5لدب Qو&1ملاو ;$مDملا يI ا9كو
[( 20 )] .0ا)م'%م oة9وJiملاo 0م :$._ا يI ا*د1ب
[( 21 )] .0ا6للا 0م !بY/ ام 4باو. ;osاب6لاo :$._ا يI
[( 22 )] ةمe6 0اويد 8 0ا6للاو )يب6( .
[( 23 )] .ا5)ابY: يI $مDملاب !i7)6ا ةلمك)
[( 24 )] .$مDملا يI 4باو. ;ozيمDبo :$._ا يI

)ام5YلYي امو ءا)لاو 0ي6لا 2اب( ~
)&)6( .n&)6 ءيشلا !&)6 :$و%) .VءاطGPلا +ل# ,$د) ٌةملك ءا&لاو ءا)لاو 0ي6لا
&ا?)3 6لا \ل9كو .0اك ام BKaاك ;4ب !&))6ا ام :ةَ&N )E 6لاو [( 1 )] S5لوAو ;&ا)6pا ا[مiI .
.qسابل 0م ةب1كلا 4ب &=)6) ام 4ب دا&/ 4ّKiكو ;&N )3 6لا 0م 4K/ @2لO_اI ;ةب1كلا &ا)6:
2&1لاو :اولاA .دَدَ1لا 0م و* امK:و ;سابb للا 0م \ل9 سيل "0/ اوم#ز BموA [0/ ّg:
&ا)6pا ة1ب&_ا ي3م6) [( 2 )] :$طJ_ا $و%ب 0وE D)'يو ;
($"يَ 1@ D "ي= Kباو يKّ K: \&م1ل FFF ُSيaل -&ا?)" 6G u=ل اَم@ 5[ مُ /و [( 3 )]
:&ي&D $و%يو
4Eم/و mي1َ بلاو Hدز&Rلا َ0M& A FFF ُ&ا)6pا َZ3ب A Hدز&Rلا و@ب/و [( 4 )]
wاو ;$يA دA dءيش ا9*و ;ة1ب&/ ي*و ;ا5بKاوDو ا5Kا&د@ D :ةب1كلا &ا)6iI :اولاA
.4)'.ب Sل#/
)0)6( 4يIو .@0?)" 6_ا 4~ل $ا%يو ;!بK 4ّK_ ;عّ&R)ي $.iب سيل 0وKلاو ءا)لاو 0ي6لا
:ةPباKلا $و%ي
@4ُلIا6/ (دو@ 6 q0?)" 6=/ 0Vم ُ&RVK? ) FFF امَز@ 'لا $Gم'?) ي)اوّللا Vءامpا $Yم [( 5 )]
)ZD6( :Z@DE6لاو .06'و Uةما%)6ا +ل# ,$دي ;سا%Kم $./ ءا'لاو SيDلاو 0ي6لا
Sي%)6م ]/ ;@ZَD"6=/ -4Dوو .وN Rَ1لا 0V6"'=/ ]/ ;o"ZMD"6=iI ?!< ك? لَ مo :$ا%يو .Sي%)6ملا ءيّ شلا
:ةّم&لا و9 $اA .ة&وE .لا
@ZD6/ ةبي&Pلا V ةx&مك -4Dوو F [( 6 )] F
GHي&ّ طلا Zُ"D@ 6 0# [Z=K) :S5لوA 0م 4,لك ا9*و [( 7 )] .4مي%)6مو 4)>داD 0# ]/ ;
)دD6( ;دD6 $ا%ي .8$9و 0ُماط) +ل# 8$دي د&8طم -د'او -$./ $ادلاو SيDلاو 0ي6لا
@4َ6/& =iطiط ا9: ;$@D[&لا َ دَD"6/ :و&م# وب/ $اA .دD6 د%I ّ$9 ام ,$كو .َ0=ما=ط) ا9:
:ديم@' $اA .+K'Kاو
N!َ دَD" 6/ ا5V)> مM ز/ =$و@ 7 I FFF ا5Gباب&_ ‚&ا.ّ Kلا َدوD@6 [( 8 )]
:>]د6/ |يبا&#/ يKَ دشK/ :$اAو ;4?لYم ةديب# وب/ $اAو
اَ دَD"6iI +?ليلل " دMD"6=/ 4ل =0لُ Aو F [( 9 )] F
ا95I ;&TّKلا Sاد/ ا9: ;nداD6G: َد=D6/ :S5لوA ام/و .46/& =iطiط ا9: =&ي1بلا يK1ي
gو َ{Jاّشلا =&Tّ KلاF 0وكي gو ;jR?J يI \ل9 ي7)%ي = ساي%لا 0/ ّg: ;-Zي'.
:@4ُلوA \ل9 +ل# ,$دي .&< زشلا
اKدK# G\ّ لَ د [0/ يbKV م G\[ &? O=/ FFF ُZبا& G0ي= دو@ ي[ .لا G\يKي# =داD6G:و [( 10 )]
ا*و/& ا9: اوKاكو ;S5كولم @&و. ا5يI ;d&و. ا5يل# !Kاك @S*ا= &د :داD6pا S*ا&دو
:دو6_ا 4يI $و%ي ]9لا و*و .س& Rلا يI ا9*و .ا5ل او@دَDَ6
(Hّط?K@ م [0?O/ (Q? طK ]V9 G&م? J "0Vم FFF GداD6Gpا S*ا&دG ل ا5ب +?Iاو [( 11 )]
)&D6( .دا%يpاو ;ةطلاJملاو ;ء$َملا :ةYeY -$و./ ءا&لاو SيDلاو 0ي6لا
4يل# ي)iي ]9لا z7وملل $ا%يو .ءولمملا ]/ ;&وD6ملا &'بلا 4KمI ;ء$ملا ا>مiI
:yا>مّ شلا $اA .&Dا6 :WXلميI ُ$ي>6لا
M&G Dا= 6و qي" 6V' ّ$ُك F [( 12 )] F
@&G Rَي ]9لا و*و ;@&G D6<Kملا &1ّ شلا ;2ابلا ا9* 0مو [( 13 )] .4)&Yك 0م =$6&)6َي +)'
:$اA
"&G D6<Kملا ا*@&" 1? ش +?K? YKا ام ا9: F [( 14 )] F
d0ي# 4Kمو .&يDّشلا QeJ و*و ;طيلJلاو 2'ا.لا :&يD>6لاI ةط=لاJملا ا[م/و
.ة&م' ا5=7ايب طلاJ ا9: ;@ءا&" Dَ6
.&و, Kّ )لا 4ب @&= D6@ي ام :&و@ D[6لاو ;4=)دAو/ ا9: ;&و,Kّ )لا !&D6 : S5لو%I دا%يpا ا[م/و
:$اA
@4?K" &َ Dَ 6 Vءامpا &و,K? )ك Sويو FFF اَم[ Di) +ّ)َ ' =$"زَ Dلا 4يI َ0َيN %=ل/و [( 15 )]
&اD6لا &و@Dّ6لل $ا%يو [( 16 )] .
!َ &َ D?)6ا ا9* 2&ا%ي اممو [( 17 )] ا*&ي6 يI د%ّ)) ا5ّKiك ;!8دD ا9: ;ا5GaاَD? K +ل# $بG pا
.nديدش BKيK' N!ّ Kَ ' ا9: ;ةAاّKلا !َ &َ Dَ6 4Kمو .nدا%8)ا
)zD6( يI zD[6لا \ل9 0م .0زاو)م !و. +ل# , $دي -$./ 0ي1لاو SيDلاو 0ي6لا
0مو ;8$?9 ّ$?A "0َمo :S5لو%ك ;&1b شلا يGIاو%ك ُ$.اوI 4لو 4ب +?)X@ ي 0/ و*و ;Seكلا
ا9: ;ةمام'لا !1=D6 $ا%يو .o!"ي? %NK/ G\? Kَ &َ د gو ;V!" ي%ب=/ G\َ ءام go :S5لو%كو ;o8$?I َ&G Vم= /
.N!َ &َ دَ*
)QD6( !RD6/ $ا%ي .&)ا6 Uءيش $اب6: و*و ;د'او -$./ ءاRلاو SيDلاو 0ي6لا
QD36لاو Q"D[6لاو .@4ُ)ل6&/ :&)3 6لا [( 18 )] $Yم ;ُ$يّللا ? Q= D6/ $ا%يو .ةلَDَ'لا &)V6 :
.?Q= د6/
)$D6( 0م .V4Gae)ما د1ب Uءيش G2اب.Kا +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو SيDلاو 0ي6لا
.4)َ ب" بَ . ا9: \ل9و ;=$َD6KاI َءاملا !لَ Dَ 6 $ا%يو .ةميT1لا ول[ دلا و*و ;$"D[6لا \ل9
$"Dَ6 lل)مملا ع"&ّ 7لل $ا%يو [( 19 )] ا9: ;ءg3دلا يI $._او ;ة&JاRملا :ةلDا6ملاو .
\ل9 0مو .4ب'ا. =ةبلO ام5Kم (د'او ,$ك دي&ي ;ام5@#زاK) \ل9و ;0eD&لا =$=Dا6)
يل# 0ب د>م'م $اA .B8ب. [ 2@ . دA 4ّKiك ;د'/ b$كل $و9بملا و*و ;$َD"6@ملا ءيّ شلا
:+لا1) 4لوA يI ُناس ح]ا v¦ ِناس ح]ا ُsاز ج ¸=) } 0م'&لا[ 60 3&= بلل ة?لَ D"6@م ي* :]
:$َD"6@ملا يI &#اشلا $اAو .&DاRلاو
F eَD" 6@م َيG مو%ل يIو&1م َZَبَ./و F
B7ي/ 4يIو .=يKا1مو Bب)ك zَمDي -2ا?)ك 4ّK/ \ل9و ;ةلDا6ملاو $"D[6لا 0مI 8$MD36لا امiI
-ةا&ابم ]/ ;-$اَDV6 2&'لا :S5لوA \ل9 0مو .ةا#ادُمو (ة#زاKم 0# 4ّK_ ;ةلDا6ملاك
0مI $ي3D36لا ام/و .ولدلا ء$م :$"D[6لا :$يلJلا 2ا)ك يIو .ا9ك hة&مو ا9ك ةّ&م
.ديدشلا :$ي3D36لا :اولاAو .WاK&ك9 ام j1ب 0م B%)شم 0وكي 0/ $م)'ي دAو ;8$MD36لا
)SD6( $ا%ي .Gzم[ دلاو ءاملا 0م ءيّشلا ,2. و*و ;-د'او -$./ Sيملاو SيDلاو 0ي6لا
:ةموD6م j&/ $ا%يو .SوD6م -zمدو ;SوDَ6 -0ي#و .ا5=1مَ د @0ي1لا !َ مَ Dَ6
.ة&وطمم
)0D6( .BKDَ6 4)KD6 $ا%ي .س" بَ 'لا و*و ;د'او -$./ 0وKلاو SيDلاو 0ي6لا
4يل# Q6وي ة8.A يI WXاKY ّ$D wا $اA .0ا6Kpا 4يI 0=D6@ي 0اكملا :0D36لاو
:Se6لا -يَ لِ ¦ ي.َ.¡´ =دي ا´مم ´ يَ لِ ¦ ´_حَ أ ´ن جسلا _ر َ¸ا¡) } Q6وي[ 33 B')I /&%يI .]
z7وملا +ل# n&6كو ;&د.ملا +ل# [( 20 )] :$بN%@م M0با ُ$وA ام/و ;
اKي3DV 6 ُ$اطب_ا 4ب +=.اَو? ) Bب&7 F [( 21 )] F
4Dولاو .BKوK Seلا $دب/ امّKG :و .@W@ &كV 9 +7م دAو .nديدش ]/ .heي3 DV6 دا&/ @4ّK: $ي%I
!بY nديدش Bب&7 0اك ا9: 4ّK_ `سب'لا و*و ;0D[6لا 0م $[و_ا سايA @4ّK/ ا9* يI
.46ب' دA 4ّKiك ;2و&7ملا
)وD6( ا9: ;ُ$يّ للا اَDَ6 F$ا%ي .Hابط:و (0وك6 +ل# ,$دي -$./ واولاو SيDلاو 0ي6لا
:$اAو .0=ك6و ّS5لدا
<sا[6لا ُ$"يّ للاو ُ ءا&م? %لا ا? 9ّب' اي FFF <sا[6,Kلا Gءe@م ُ$Yم -H&ُ طو [( 22 )]
.0كا6 ]/ ;qsا6 Q&طو
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .B7ي/ ءا5لاب ; ة&ا)6لاو
[( 2 )] 2&1ملاو 0ا6للا يI &ك9 42 +ل# .ة1ب&/ +K1مب ;ةي6&اRلا o&ا5Do 2&1م 4K/
ساDKي)6ا &TKا .ةيKاKويلا 0م 9وJiم 4ّK/ 0Tي ةي6&اRلا يI o&ا)6اo TRللا 0/ 49 .
[( 3 )] $طJ_ا 0اويد 297 0ا6للاو )&)6( .&يم#و 21ك ام* ;$ي1D اKباو .
[( 4 )] 0اويدلاو $مDملاو $._ا يI ةياو&لا !د&و ا9ك 208 :0ا6للا ةياو&و .
4م/و mي1بلاو Hدز&Rلا 0: FFF &ا)6: ام &شل mي1بلا اب/و
[( 5 )] ةPباKلا 0اويد 68 0ا6للاو )0)6( .
[( 6 )] 0اويدلا يI امك W&د. 88 0ا6للاو )&ش'( F ةلي6/ ‚َ&N IG9و d&ش' -09/ ا5ل F :
[( 7 )] .0ي)م7بو S7لاب ;Hي&طلا ZD6
[( 8 )] :4لبAو .oا*&اب'_o :WداشK: 2او. 0/ ]&ب 0با &ك9
S.1م +ل# 0يول املI FFF ا*&او6/و 2ي7J Qكو
[( 9 )] 0ا6للاو $مDملا يI &طشلا )دD6( .
[( 10 )] 0ا6للا يI امك ةز# &يYكل !يبلا )دD6( .
[( 11 )] 0ا6للا يI !يبلا )دD6( ( !ايل7Rملا يI &R1ي 0ب دو6_ا ةدي.Aو . 2 : 16 ƒ
20 .)
[( 12 )] 0ا6للا يI امك 4مام)ب و*و .0اويدلا يI د&ي Sل !يبلا )&D6( :
&56م 0ب ديزي اKبا ا5يل# +م'/و FFF &Dا6و ي6' $ك jا&ملا 0طبب
[( 13 )] .&Yك ]/ ;S&ك 2اب 0م &Iوي &Iو B7ي/ $ا%يو ;د1ي د#وك ;&Rي &Iو
[( 14 )] ( 0ا6للا يIو .$مDملا يI 4)ياو& ا9كو 6 : 9 يI 0كل .o&D6Kملا W&1شo :)
( 0ا6للا 6 : 10 :) .F &D6ملا ا5#&I +KY ا9: F
ديدش)ب ;&>D6ملا $ا%ي 4K/ +ل# .o$6&)6ملا &1شلا :&D6ملا o:4لبA &ك9 0/ د1ب
.B7ي/ &Dو6ملاو ;&D6Kملاو ;SيDلا
[( 15 )] 0ا6للا يI امكo ;]&بK1لا 2وي/ 0ب ديب1ل !يبلا )SD/( ;kDi) $Yم ;SDi)و .o
:Wد1بو .+K1مو BKزو
4موم6 kيD/ يI ي6RKب !يم& FFF امد ا5م6Kم ^اD +)' سK1لابو
[( 16 )] .ا5طب7 ]&د/ gو .سييا%ملا &يO يI ةملكلا W9* دD/ Sل
[( 17 )] .o!&D6Kاo :$مDملاو 0ا6للا يI
[( 18 )] .Q&'م ;oQيD6لاo :$._ا يI
[( 19 )] .o$D6_اoو ;o$يD6لاo :0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو
[( 20 )] يب/ 0باو ;]&*زلاو ;يل# 0ب ديزو ;H&اط Wgومو 0امY# Z)Rلاب /&A
( 0اي' 0با &ي6R) .2و%1يو ;زم&* 0باو ;Hا'6: 5 : 306 .)
[( 21 )] .Fj&# 0# Sا5لا 0وب&7ي ةلD&وF :W&د.و .o4ب !.او)o 0ا6للا يI
[( 22 )] 0ا6للا يI امك ;0ييY&ا'لا د'_ زD&لا )اD6( .

)ام5YلYي امو ءا'لاو 0ي6لا 2اب( ~
)&'6( ;ءا7#_ا 0م dو< 7# ا*د'/ :ةKياب)م ةYeY -$و./ ءا&لاو ءا'لاو 0ي6لا
.!اAو_ا 0م ٌ!Aو mلاYلاو ;@45بG شو dع"د?J &Jrاو
ي* $ب $ا%يو .0طبلا +ل#/ 0م ء]M&َملاو Sو%ل@ 'لاب ?HV.= ل ام و*و ;&" '[6لا و"7@ 1لاI
.&َ'[6لاو &"'[6لاو &"'E6لا 4ل $ا%يو .W@&" 'َ6 ?c=R)Kا :0ابDلل 4Kم $ا%يو .ةa3 &لا
و* $ا%يو ;bH'لا ة&و. يI $طابلا sا&J: و* :SوA $اA ;&"'36لاI يKاّYلا ا>م/و
:$aا%لا $و%ب اوE D)'او .ة1يدJلا
اKKuI @0'K َSيI اKيGلi6) "0GuI FFF M&[ '6ملا SاK_ا ا9* 0م ُ&يIا.# [( 1 )]
4~ل =$V1@ D ]9لا &['َ6@ملا $ا%يو .4N)[ &Oو ايKEدلا 4N)َ #دJ ]9لا ;عودJملا دا&/ 4ّKiك
.2&شمو S=1طَم 0م n[د@ب دDي Sل &"'َ 6 ا9 0اك 0مو ;&"'َ6
Z"بE .لا $" ب? A و*و ;ة&"'E6لاو ;&َ'[6لاI !Aولا ا[م/و [( 2 )] .&ا'6/ &َ'[6لا zمDو .
&ا'6_ا 0م n&َ'=6و hة&كب دا&/ 0uI .4Kي1ب qSويل 0اك ا9: ;َ&َ 'َ6 \)ي)/ :0ولو%يو
.n&َ 'َ6 \)ي)/ :$اA
)ط'6( .>يV 'َولا Z" بّ 9لا :ط'[6لا :0ولو%ي .ةملك ءاطلاو ءا'لاو 0ي6لا [( 3 )]
)Q'6( ;ءيشلا 0# ءيّ شلا ةَيV 'K) و*و ;Zي'. -د'او -$./ ءاRلاو ءا'لاو 0ي6لا
و*و .ءيش 4Kم +%بي g +8)' 4?)< طشك ا9: ;VدلDلا 0# =&1ّ شلا !<R'َ6 \ل9 0م .4ُRشكو
:&ي*ز &1ش يI
ُ$"م? %لاو ُSيدا%ملا 4يI N!? RV'@6 امو F [( 4 )] F
:‚َ&= RKّشلا $وA يI ;jا&V# -$ا.K :Qَ '"ي[ 6لاو
BRَ'"يَ 6 َ0وYeY ا5يI ٌةَ7< Iو ا5ل FFF V![ &1شAا 3]د1لا +=لوُ / N!َ 6?Kx ا9G: [( 5 )]
ةRي'[6لاو [( 6 )] -Qو" 'َ6 ٌةAاKو ;دلDلاب ةAز)لملا S'ّشلا Haا&ط ي*و ;Qaا'6لا ةد'او :
Q@&D) ة&N طَملا :ةRيV'[6لاو .ا5طNشك 0كمي ]/ Q= '6) ا5ّK_ \ل9ب !ي3 م6و .\ل9 0م
.4ب ![&َ م ام
)H'6( +)' ءي?شلا \ا5K: &Jrاو ;د1بلا ام*د'/ :0e./ Qا%لاو ءا'لاو 0ي6لا
.+?لM بلا $ا' +ل: 4ب †لب@ ي
:WXاKY ّ$D wا $اA ;د1@بلا و*و ;H"'E6لا $>و_اI ِ_اح«َ ل !قح´س ف)
ِري·´سلا } \لملا[ 11 0# ا*e#/ د1بل \ل9ب !ي3 م6و ;ةليوطلا ةلJّKلا :Hو@'[6لاو .]
.j&_ا
4%َ'َ6 $ا%يو .يلابلا 2وYلا :H"'[6لاو .B%'َ6 @4%='6/ ءيشلا !%َ'َ6 :يKاYلا $._او
H'6/و .B%'6 zم[ دلا H'6) 0ي1لا [ 0: $ا%ي +ّ)' ا9* &ا1)6يو .H'6KاI +لMبلا
.َيVل= بو @4ُKبل 2*9 ا9: ;ُع&[7لا ? H='6/و .>S7Kاو &م7Kا ا9: ;ُءيّشلا
)$'6( &?Jrاو ;ءيش 0# Uءيش طNش=ك ا*د'/ :$و./ ةYeY Seلاو ءا'لاو 0ي6لا
.4ُليD1)و Uءيش ُ$ي56) &Jrاو ;!و[.لا 0م
(دي&د 0با $اA .ا5=)مَ د=/ ا5K# !طشك ا9: ;=j&_ا @vاي3&لا !لَ 'َ6 :S5لوA $[و_اI
.4ل'َ6 َءاملا [0_ ;-$وُ '6َم +K1ملا يI و*و ;TRللا يI 2ول%م &'بلا $'ا6 :W&يOو
.ةلا'E6لا ةدا&ُبلل $ا%يو .ا5?)" دَ&َ ب ا9: \ل9و .ا5ل= '6/ ?ةديد'لا !ل'َ6 S5لوA \ل9 ُ$./و
.$@'E6لا 41مDو .e"'َ6 V4VKَ &= دو 4VJ=6و 0م $V'@ 6 دA 4ّKiك ;jيب_ا 2وّ Yلا :$<'6لاو
:$اA
ا5=Kول eَD GjيMبلا G$@'E6لاك FFF G$َو" 6=_ا $َمَ 'لا GءاَDVK EZَ6 [( 7 )]
@&امV'لا +[م6ي \ل9لو .$ا'E6لا \ل9كو ;&ام'لا Hا5K :$ي'[6لا :يKاYلا $._او
.Ceَ'"6Vم
.2يطJلا G$@D[&لاو ;2يطJلا G0ا6لGل $='6Vملا 2ابلا 0مو
4ل'6 $ا%يI ا9* &ا1)6يو .ا*َدN%?K 4ل $>Dَ# ا9: ;Cةaام @4?لَ 'َ6 S5لوA :mلاYلا $._او
.heDا# Cةaام 4ب&7 ا9: ;Cةaام [( 8 )]
يI و*و ;Sي&بلاو M Sَ&بملا @4ُIeGJو .اوNJM& CeN)? I =$V) I ]9لا طيJلا :$يV'[6لا 2ابلا 0مو
:&ي*ز &1ش
MSَ&" بُ مو ($يV'َ6 0Vم F [( 9 )] F
.SاDbللا G SيGك? ش "ي? I&ط +ل# 0ا)%Nلَ ' ام*و ;0e'"6Vملا $و._ا W9* 0# ّ9?ش اممو
.&Dش :ُ$V'"6Gpاو
)S'6( ;داو6لا ]و9[ :S'6_اI .داو6 +ل# ,$دي -د'او -$./ FSيملاو ءا'لاو 0ي6لا
:&#اشلا $اA .S'6/ $يّ لل $ا%يو .ةَم" 'E6لا @W@ داو6و
ام6ا%) ‡S/ ]"د?Y (0اَبG ل "ي= 1ي7& FFF H8&R)K g ُjوَ# qsاد َS='6iب [( 10 )]
:ةPباKلا $اA .دو6_ا 2ا'6لا :S'6=_او
@28 و.)م @ 4K" ز@ م q0اد َSَ'"6=iب F [( 11 )] F
:&ي*ز $وA يI ;دو6_ا 0&%لا :S'6=_او
VدَوN 9Vم َS='6=iب ا5K# ا5@بيبN 9=)وF [( 12 )] F
)0'6( ;ةaي5لاو 0وّ للا &? Jrاو ;&6كلا ا*د'/ :$و./ ةYeY 0وKلاو ءا'لاو 0ي6لا
.ةطلاJملا mلاYلاو
;ة&اDV'لا ا5ب &َ6ك) ي)لا ي* ;ةKَ '"6Vملاو .4=)&َ 6=ك ا9: ;&D'لا !N Kَ 'َ6 :S5لوA $[و_اI
>يل95لا $اA .0'ا6َم zمDلاو [( 13 )] :
@0'ا6ملا 9ا?9@Dلا HوI N!? Iَ&َ . امك F [( 14 )] F
ة?Kَ '"6@م -س&Iو .ةaي5لا :ءاK'[6لاو .ة&? شَبلا ُ0يG ل :ةK'[6لا :يKاYلا $._او [( 15 )] ]/
يI 0ولو%ي امك ;0ي1لا Z)Rب ءeَ1? I +ل# ءاKَ'[6لا :0ولو%ي -ساKو .&TKملا ةK6'
ءاد=i?Y ءاد<i?Y [( 16 )] +ل# ءاK"'= 6و ءاَد<iY و* امّK: ;سايA 4ل gو ;ءيشب سيل ا9*و .
.\ُ )7واIو =\ُ )طلاJ ]/ ;hةK'ا6م \ُ)Kَ 'ا6 :S5لو%I mلاYلا $._ا ام/و .ءe1I
)و'6( و/ ;ءيش 0# ءيش &شA +ل# ,$دي -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا'لاو 0ي6لا
.ةَءا'36لا \ل)و .Wو'6/ =ساط&G %لا !وَ 'َ6 \ل9 0م .&ي6ي Uءيش G9J/ [( 17 )] يIو
ام @4ُ)و'6 !لA ولو ;4)" يَ 'َ6 ?!لA ةَءا'36لاب 4)ددش ا9uI .2ا'6 0م ة= ءاَ'V6 ءام6لا
nو'َ 6 Wو'6/ ةا'<6ملاب j&_ا 4Dو 0# =0يbطلا !وَ 'َ 6 $ا%يو .سiب 4ب 0اك
4ّKiك $ك_ا &يYك :d0او@ '"6ُ/ -$D&و .!اPل meY :4يG'6=/و ;B7ي/ Wا'6/و ;Bي'=6و
4Dو &Vش%) :ةي'ا6 -ة&N ط=مو .ةدaاملا َو@ دب) +ّ)' ;Ceك/ ةدaاملا 4Dو 0# َSا1ّطلا و'6ي
.j&_ا
)2'6( .W3 د=مو Uطو6بم ءيش b&D +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءابلاو ءا'لاو 0ي6لا
4Kiك ;\ل9ب 4ل B5يبش) Bبا'6 @2ا'[6لا ي3م6و .اب'6 Gj&_اب يلGي9 ُ!ب'6 :$و%)
ا9: ;(0eI +ل# d0eI 2>'6) :0ولو%يI ا9* 0و&ي1)6يو .Bبا'6Kا ءاو5لا يI 2'6Kي
:0ولو%ي -ساKو .Zي'.لا ساي%لا و* ا9* .nداد)ما 4يل# ّد)ما 4ّKiك ;4يل# =/َ &? )Dا
.!" '[6لا و* امّ KG :و ;4ل سايA g 4ّK_ `BRي'.) @4,KT/و .$ك_ا ة8دش :2"'[6لا
)!'6( ا9: ;ءيشلا !V'@6 $ا%ي .سا%Kم Zي'. -$./ ءا)لاو ءا'لاو 0ي6لا
ٌ!و'6م $امو .4ل.i)6ا ا9: ;q2ا91ب &Iاكلا wا !'6 $ا%ي .!V'"6ُ/و ;$.X)6ا
:Hدز&Rلا $وA يI !َ'"6ُمو
"عَدَي Sل َ0او&م = 0ب اي (0امز Ej=#و FFF Qّ لَ D@ م و/ B)َ'"6@م ّg: $املا 0م [( 18 )]
0م $.i)6@ي 41لبي ]9لا [0iك ;zَبشي g 0اك ا9: ;QوDلا !و'6م -$D& :2ابلا 0مو
g 4ّK_ B)'@6 ي3م6و `@&ا1لا 4?لكx ُSزلي (Sا&' ,$ك :!~" 'E6لا $املا .+%بي eI ;4GIوD
.Wد6I/ :@4=لام !َ'"6/و .!'E6لا َ2َ 6=ك ا9: ;4)&اD) يI !َ'" 6=/ $ا%يو .4~ل ءا%ب
)k'6( k'َ6<Kا $ا%ي .ءيشلا &شA +ل# ,$دي Zي'. -$./ SيDلاو ءا'لاو 0ي6لا
$ا%يو .W@دلD َk'6@ي +)' S>دكي 4Kiك ;S[دكم ]/ ;k['َ6@م &ام'و .ءيشلا 0# &شG%لا
$1I ا9:و ;4ّRJب ا55Dو &شA دي&ي 4ّKiك ;4ّRJب =j&_ا k='6َي 0اك ا9: ;sا['َ6 -&ي1ب
.\ل9 $1R) !Kاك ا9: ;dsا'"6Vم ةAاKو .+?R"'َي 0/ mبلي Sل \ل9
~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI امك ة1يب& 0ب ديبلل !يبلا 81 zبط 1880 ( 0ايبلاو 1 : 179 ةب)كم
( :0اوي'لاو ;)T'اDلا 5 : 229 € 7 : 63 0ا6للاو ) )&'6( .
[( 2 )] .oZب.لا $يبA &'6لاوo :$مDملا يI
[( 3 )] .zي&6لا $Dا1لا :ي'ولا
[( 4 )] 0اويدلا 0م 4باو. ;Qي&') ;oSلا%ملاo :$._ا يI 99 0ا6للاو ; )Q'6( ;
:W&د.و
F +Kم 0م $زاKملاب nد5D !م6AiI F
[( 5 )] 0ا6للا يI !يبلا )Q'6( ( :!ايل7Rملا يI 4)دي.Aو . 1 : 106 .)
[( 6 )] .$مDملا 0م 4باو. ;oQ'6لاوo :$._ا يI
[( 7 )] يI WداشK: Hب6 دAو ;يل95لا $JK)ملل !يبلا )$و6( .
[( 8 )] &ش%I 4ب&7 :e'6 طو6 ةaام 4ل'6o :$اA ;&ش%لا 0م 0ا6للا يI 4ل1D
.oWدلD
[( 9 )] :4مام)ب و*و .4)%ل1م يI !يب 0م
ام)دDو 0ادي6لا S1Kل BKيمي FFF .S&بمو $ي'6 0م $ا' $ك +ل#
[( 10 )] 4Kاويد يI +ش#•ل 150 0ا6للاو )S'6( يI Bبو6Kم ي)iي6و )jو#( .
[( 11 )] 0ا6للا يI امك W&د.و .4Kاويد يI سيل )S'6( :
.F اب.لا zم 2وKDلا 2و. 4يx اR# F
[( 12 )] 0اويدلا يI 4باو. ;oا5بي9)وo :$._ا يI 229 0ا6للاو )S'6( F W&د.و .
.Qي&') ;o4K#o :0ا6للا يIو .ا56RK 0# ]/ ;ا5K# .F ة&ي)و 4يI سيل دDم ءاDK
[( 13 )] يI !يبلا داشK: Hب6 دAو .يل95لا $ط1ملا و* )9D( .
[( 14 )] .F S56ي&7 0وكل1ي و&م# 0ب S5Iو F :W&د.
[( 15 )] ;SلA طب7 &6كلاب 0ا6للا يIو .$مDملاو $._ا يI ءا'لا Z)Rب !طب7
.oءا5ب ي*وo :$اA SY .o06'مكo سوما%لا يI ديAو
[( 16 )] nد'/ zم6/ Sلو :ديب# وب/ $اAo :$اAو ;0ا6للا يI ءا&Rلا +ل: $و%لا 26K
.oW&يO \ي&')لاب ام5لو%ي
[( 17 )] .ءيشلا 0م &ش%Kا ام :ةيا'6لاو ةءا'6لا
[( 18 )] Hدز&Rلا 0اويد 556 ( ةKازJلاو ;)QلD ;!'6( 0ا6للاو 2 : 347 :4لبAو )
اKب !م& 0يKمXملا &يم/ \يل: FFF Q61)ملا $Dو5لاو +Kملا Sوم*


) ام5YلYي امو ءاJلاو 0ي6لا 2اب( ~
)دJ6( .دلولا zم s&Jي ]9لا ءاملا و*و ;دNJ[6لا 4يI .-$./ $ادلاو ءاJلاو 0ي6لا
]9لل اولاA ام[ب&و .heي%Y سRKلا &V YاJ Zب./ ا9: ;nد? J" 6@م 0eI Zب./ :$ا%ي \ل9لو
$و%ي 0م S5KمI ;4يI Q?ل)J@م ا9*و .دNJE6لا :$كiي 0/ $بA دولوملا 0طب 0م s&Jي
]9لا 4با)ك &Jx يI 2ل"1? Y 0# 4ب اKY3د@' \ل9كو .!NJ@6 ءا)لاب $و%ي 0م S5Kمو ;دNJ@6
Zي.Rلا Wام6/ [( 1 )] .ساي%لا \ل9 و*و ;S=&ولا دN JE6لا [0: :ةP, للا $*/ j1ب $اAو .
)&J6( .$g9)6او &ا%)'ا +ل# ,$دي Sي%)6م د&8طم -$./ ءا&لاو ءاJلاو F0ي6لا
wا $اA .4)دا&:و W&م_ 4?لّ ل? 9 ا9: \ل9و ;ءيشلا ّ$=Dو ّز# wا &ّJَ6 اKلوA \ل9 0م
:WXاKY 8$D ) ِ_رَ لا يِف ام ¡ ِ=اَ¡م´ سلا يِف ام مُكَ ل ر >س ¡ } ةيYاDلا[ 13 $ا%يو .]
و* 0اك 0uI .4Kم &?J"6@ي 0اك ا9: ;B7ي/ -ة&N Jُ6و ;$م1لا يI &ّJَ 6@ي :ُة&N J@6 $D&
:&Jاو[6لاI .@&G Jاَوَ م @&G Jاو6 d0R@6 $ا%يو .ءا&لاو ءاJلا Z)Rب ;ةَ&? J@6 !لA \ل9 $1Rي
;4Kم !&VJَ6 :2ابلا 0مو .4ّ%ُش) َءاملا &?Jم) ي)لا :&Jاوملاو .Zي3 &لا ةبb يطلا ة1يV ط@ملا
:+لا1) wا 2ا)ك يIو ;4ب !&GJ6 :0ولو%ي 0ولازي gو .4ب !aز* ا9: ´ر >س . ا.ِ ¦ف)
ن¡´ر >س . امَ ك مُ ك.م } دو*[ 38 .]
)QJ6( يI ة8RJلا :QN JE6لا :اولاA .ة8RJ +ل# ,$دي د&ّ طم -$./ ءاRلاو ءاJلاو 0ي6لا
ةIاJ[6لاو ;ة.اJ $%1لا يI QN JE6لا :$يلJلا $اA .2ا'[6لا يI +8)' ;ءيش b$ك
ا9: =0ا6Kpا ]&)1) ٌة~ّ RVJ ي*و ;عوD 0م ة?RNJَ6 !دDو $ا%يو .ءيش b$ك يI ٌة>ما#
.َعاD
)$J6( .Q1=7و ة&ا?%َ' +ل# ,$دي ;سا%Kي Zي'. د&طم -$./ Seلاو ءاJلاو 0ي6لا
4Kمو .ةلJَ 6 +YK_او ;Qي1[ 7لا &يP> .لا و*و ;0i>7لا دلو 0م $NJ[6لا \ل9 0م
ةلJّKلا G!لّ Jَ6 [( 2 )] :$ّJE6لاو .WاوK ,د)شي g ]9لا &مّ)لا و*و ;{يVش ?!ا9 !Kاك ا9: ;
!Kاك ا9: ;ةلوُJ6َم @2كاوك $ا%يو .4TRل 0م 4~ل د'او g ;$9ا&_ا $اD>&لا
:$aا%لا $وA و*و .ةلو5Dم
ا*ُXازو= Dو ا[يَ &, Yلا ُ0'Kو FFF ُSز"&V ملاو M 0ا#ا&ّ9لا ُ0'Kو
ٌةلو J<6م @2كاوك S)K/و FFF ُSل1) gو Gءام6لا يI ‚َ& ) [( 3 )]
.4?)ب# ا9: ;=$D&لا !Nل= J6 :$و%) heي9* [0/ S5@71ب &ك9و
)SJ6( $ا%ي .داو6لاو 0يb للا +ل# , $دي ;Sي%)6م د&ّطم -$./ Sيملاو ءاJلاو 0ي6لا
Sي*ا&ب: 0ب >يل# يKY> د'و .$يلJلا 0# 4ب اKY3 د@' ا9ك .03ي= ل دو6/ :>يما?J@6 -&1? ش
&1ّ شلا ام/و :ي1م._ا $اA :$اA ;ديب@# يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب يل# 0# ;0اّط%لا
!Kاك ا9: ة[يV ماJ@ 6 &مJلل $ا%يو .داو[6لا 0م و* سيلو ;06َ'لا 0bيللا و5I ;SاJE6لا
dSاJ@6 -0طAو .03يل :-Sا?J@6 2وY :!يbك6لا 0با $اA .ةَ6Vلَ 6 ةK3 يل [( 4 )] :$اA .
G$[ز O ]Vد"ي= iب |يV ماJ@6 d0طA F [( 5 )] F
wا SّJَ6 $ا%يو .سRّ Kلا يI ةدDوملا ي*و ;ةميJ[6لا $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
.&"دG%لا داو6 و*و ;SاJE6لا 0م و*و ;45Dو
)0J6( يI Uة&ا&' +ل# $دي ;سا%Kم د&ّ طم Zي'. $./ 0وKلاو ءاJلاو 0ي6لا
0Jا6و d0NJ@6 Sوي :$و%)و .-0يV J=6و 0NJ@6 -ءامو .ءاملا !K8J6 \ل9 0م .ءيشلا
.0=J6?) &6كلاب ُ4Kي# N!? KV J6و .اK@موي 0Jَ6 دAو .ةKا?KN J=ُ6و ةKNJ@6 ةليلو ;d0اKNJ=ُ6و
.4?Kي# wا 8&A/ :S5لو%ب [kُ)'او .ة> &ا' 0وك) 3S?Pلا ة1مَ د [0: 0ولو%يو .4? Kي# wا 0J6/و
0م 9?Jّ)@ ي -ءاَ6َ ' :ةKيJ[6لاو .&"و? ) اَ5ّ Kiك ٌة&يَ دA :ةK?J"6Vملاو .4ب سiب g -Seك ا9*و
-^ي&A :$اAو .HيAد [( 6 )] :S5لوA و*و ;\ل9ب 0و[ مَ 6ُيو ;ةKيJ[6لا $كiب 0و@ &[ ي1ي
(ةب9اك َ&يO اK"دَد?ش ام Cة[ د?ش اي FFF @Sَ&َ 'لاو ُ$"يّللا gول ?ةKيV Jَ 6 +ل# [( 7 )]
Qا?RVJلا :0يJا6ّ)لاو [( 8 )] ا56بُل +ل# 0bJَ6) ا5K_ \ل9ب !َيb م6 0وك) 0/ d0كممو .
.دي1بب سيلو .Sَد?%لا
)يJ6( Uءيش يI qعا68)ا +ل# ,$دي ;د'او -$./ 8$)1ملا Q&'لاو ءاJلاو 0ي6لا
.Bب*N9َم ا5)') G&اKلGل =!ل1D ا9: ;ا5ُ)و? J=6و &دG%لا !" ي? Jَ6 :S5لوA 4يI $._ا .sا&RKاو
S571ب $وAو .ةزاRملا ة16 :8]واJ[6لا :SوA $اA ;j&_ا E]G وا?Jَ6 :2ابلا 0مو
oeRلا ‚=Gوا? Jَ6o [( 9 )] :B7ي/ $اAو .ٌةاوN Jَ6 ‚=GواJ6لا ةد'او :>يبا&#_ا 0با $اA ;
@ءاوN J[6لا [( 10 )] `دو@Dلا :ءاJ>6لا :ساي%لا ا9* 0مو :ةPللا $*/ $اA .ةل5[ 6لا j&_ا
.داوDلا :>يV J[6لاو F .&.%يو >دمي ;ءا?J=6و Cةوا?Jَ 6 وJ6ي اJ6 $ا%ي
$"مV 'لاب ُ&ي1بلا َ2G Yي 0/ 0م 0وكي zNل? T :d&و.%م ;اJ[6لا :2ابلا 0# ّ9ش اممو
.qcَ6 -&ي1ب $ا%يI ;4RV)= كو VWV دNلM D 0يب dZي& j&)1)I
)2J6( 0م ٌةَ د?eGA :2اJ36لا :0ولو%ي .ا5يل# سا%ي g ٌةملك ءابلاو ءاJلاو 0ي6لا
.2J@6 zمDلاو ;ءيش &*اوDلا 0م ا5يI سيلو ;W&يO و/ ($RK&? A
)!J6( j'م 0م 4يI ]9لا Seكلا 2= G6'/ امو ;he./ سيل ءا)لاو ءاJلاو 0ي6لا
-!اJ6Vم -&م/ 0ولو%ي SY .ٌ!ي)N JG6و ٌ!N Jَ6 2لE.لا ءيشلل 0ولو%ي .ةPللا [( 11 )] ا9:
+ل# .$.iب سيل 46RK يI َ2ابلا [0: اKNل A \ل9لو ;G0اRل)Jم 0ا9*و .2*9و Qُ17
WاK&ك9 ]9لا !NJE6لا ا>مiI .4@م= &و 2*9 :v&@Dلا 8!ا?J< 6ا :ديز يب/ 0# اوك' S5ّ K/
دNJE6لا 4ّK: $يA د%I ;4با)ك &Jx يI 2ل1Y 0# [( 12 )] \وكشملا 0م \ل9 +ل# و*و .
.4يI
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] Zي.Rلا 2ا)ك &Jx يI 2ل1Y {K 98 !J6لا QJلا !او9 0م 4ل $ا%يوo :
.oدJ6لاو
[( 2 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oةAاKلاo :$._ا يI
[( 3 )] .Hاي6لا 4ي7)%ي امو 0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o2كا&لاo :$._ا يI
[( 4 )] ( يI ام*داشK: Hب6 0ا)يبلا 2 : 182 ةدام يI ) )$6J( 2كاوكo :$ا%ي 4K/ +ل#
.oةلو6Jم
[( 5 )] 0ا6للا يIو ;WداشK: د&و ا9ك )SJ6( :]و5طلا +KYملا 0ب $دKD +ل: 4)ب6K zم
F $زO ]دايiب SاJ6 0طA F
[( 6 )] .oSوAo :$._ا يI
[( 7 )] ( : ةدم1لا يI امك ]&ما1لا &ي*ز 0ب ^ادJل !يبلا 1 : 46 0با ة6ام'و ;)
]&Dشلا 31 .oةKيJ6o Bشي&A 2%ل 0م $و/ و*و .
[( 8 )] o"0=كN ش?)o 0م 2&1م 4K/و ;Z)Rلاب o0اJ6)لاo ا*د&Rم 0/ 0ا6للا يI &ك9
+ل# 4Kو9Jiي ة9باوملاو ءامل1لا 0اك س/&لا ةيطO/ 0م ءاطO S6ا و*و .ةي6&اRلا
W&ي6R) يI اوXطJ/ 2&1لا 0م 0ييوPللا [ 0/و ;S*&يO 0ود ة.اJ S56وX&
.QJلاب
[( 9 )] .oةeRلاo :$مDملا يI
[( 10 )] .$مDملا 0م 4باو. ;oةوJ6لاo :$._ا يI
[( 11 )] .سييا%ملا &يO يI ا*دD/ Sل ةملكلا W9*
[( 12 )] .دلولا س/& +ل# 0وكي ]9لا ءاملا :\ل9ك دJ6لاو ;S7لاب ;!J6لا

)ام5YلYي امو $ادلاو 0ي6لا 2اب( ~
)&د6( .]/&لا 2ا&ط7او ة&" يَ 'لا 4بV ش +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو $ادلاو 0ي6لا
.َ&ّ ي')و ّدم6ا ا9: \ل9و ;&َد"6َي @W@ &.ب َ&V دَ6 0ولو%يو .&b ي')ملا &دا6لا :0ولو%ي
:ةI&ط $اA .ءيشب ,S)5ي gو ;َz?Kَ . ام يلابي g ]9لا و* &دا[6لا :0ولو%يو
nد?شَ& ي3ي? O 2=V6"'/ n&دا6 FFF <>&ُ %ب N!= باَ. دAو ُ!يَ *اK)I [( 1 )]
ا9: \ل9و ;!لد6 $Yم ;$ادبpا 2اب 0م و5I ;ا*&1ش ة/&ملا !&َ دَ6 :S5لوA ا[مiI
4يI $._او ;$ادبpا 0م و*و ;o4"يَ &د6/ ُ2&7ي ءاDo :S5لوA \ل9كو .4N)? ل6&/
.&ك 9 دAو ;دا.لا
)عد6( $يلJلا [0كل ;4يل# سا%ي gو 4يل# $ّو1@ ي ($.iب سيل 0ي1لاو $ادلاو 0ي6لا
4ّK_ `$اد"بpا 0م و5I ا9ك 0اك 0uI .45Dول ي7املا و*و :$اA ;عَد"6Vملا $D&لا &ك9
b$ك 0م \ل Cة=مeَ 6o :$اA CeaاA [0/ +ك'و .B#د. ?ةeRلا عد.ي 4ّK= iك ;!#َدَ. 0م
Uةَ#"د=6و ةبكK [( 2 )] .]4ل[ $./ g ءيش ا9* .ةبكّ Kلا 4بش ي* :$اAو ;o
)Qد6( hءا?طGO ءيش +ل# Uءيش $ا6&: +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءاRلاو $ادلاو 0ي6لا
@S'ش :Qيد[ 6لاو .SeّTلا طe)Jا :ة?I"دE6لاو .4<)ل6&/ :=عاK%لا !?Iَد"6=/ $ا%ي .4~ل
:$اA .Qَد@6 ةI"دE6لا zمDو `4)') امل •ط?P@ م 4ّKiك ;SاK[6لا
اK@مل#/ 3]V دَولا س&= Pب 0'K FFF GQَ دE6لا يI GدايDلا jك&ب اّKV م [( 3 )]
;ءيشب سيل ا9*و .2&1لا َ0ود ;َ0زاَ وَ * VةPل يI ;ءا7/ :&DRلا Qَد"6/ :dساK +ك'و
.ساي%لا ٌQلاJم و*و
)\د6( ا?9G: ;4ب \Vدَ6 :$و%) .ا5يل# سا%ي g ةد'او ٌةملك Qاكلاو $ادلاو 0ي6لا
.4َمM زل
)سد6( ةّ)6 0م dءزD :سُ "د~E6لا S5لوA و*و ;دد1لا يI -$./ 0ي6لاو $ادلاو 0ي6لا
zط%K) 0/ :$بGpا ءامT/ يI د&Mولا 0م س"د36لاو .8ي6اد@6 ]/ ;سيVدَ6 d&از:و .ءازD/
د1ب >0>6لا +%=ل/ ا9: ;&ي1بلا َ س=د6/و .سدا>6لا َدM&= )و Sاي/ =ة6مJ د&Mولا 0# $بpا
ا5ّKiك ;ةمO"د@م ا5ّK/ &يO B7ي/ ا9* 0مI ة)6لا ا>مiI .ةKماYلا ةK6لا يI \ل9و ;ةَيV #ابE&لا
.ةَ6"دV6
:>يبلكلا 0با $اA .سو@دَ6 $D>&لا S6او .0ا6=ليّطلا :سو@ دE6لا ا9* 0# ّ9ش اممو
.8S7لاب •يط يI ]9لاو ;Z)Rلاب 0ابيش يI سودَ 6
)$د6( ($NR@6 +ل: qوN ل@ # 0م ءيشلا $وزK +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو $ادلاو 0ي6لا
4Kم $ا%ي .4~ل n&)ا6 [( 4 )] \XاJ&: :$"د[6لاو .W@& )@ 6 ي*و ;4=لو@ د@6 $يّللا +J&/
طم36لا :$"د36لاو .&N )3 6لا :$"دُ•V 6لاو .&"5ّ Tلا +ل# -$دَ6NK@ م &"1= شو .j&_ا يI 2وّYلا
.د'او 4bلك \ل9 يI ساي%لاو .$و@د@6 zمDلاو ;&*اوDلا 0م
)Sد6( ا9: ;S@د@6 ٌة[يG كَ & $ا%ي .45Dول ‚َد)5@ي g Uءيش يI -$./ Sيملاو $ادلاو 0ي6لا
;Baيش F 4لا' 0م G&دَي Sل َsا* ا9: 4ّK/ ;BمVدَ6 +[م6ي kaا5لا &ي1بلا \ل9 0مو .N!? K? Iّدا
:$aا%لا $وA \ل9 0مو .U4Dول ]د)5َي g ]9لا 0ا&ك[ 6لاك
4َ6/& ]3و? لَ ملا SVد>6لا ا5Eي/ اي FFF اَمي&َ ب GزاD'لا $*/ "0Vم =دو%يل [( 5 )]
)0د6( ةKاد[ 6Žلا [0: $ا%ي .{و.Jم ءيشل د'او -$./ 0وKلاو $ادلاو 0ي6لا
0َد[6لا :0ولو%يو .4)= بDَ' :!يبلا ةKَد=6و .ةباDV'لا [( 6 )] و5I B'ي'. 0اك "0uI .&)36لا
.$"دُ36لا $._او ;$ادبG pا 2اب 0م
)ود6( 0م .4Dو +ل# q2ا*=9و $ام*G: +ل# ,$دي د'او -$./ واولاو $ادلاو 0ي6لا
:WXاKY ّ$D @4ُلوA 4Kمو .&ي[6لا يI س/&لا ُ 2وك& و*و ;و" د[6لا \ل9 { ُناس .ِ ]ا ´_س حيأ
_ د´س َ=ر .´ي نَأ } ةماي%لا[ 36 @و" دَز :$يلJلا $اA .+َ5N K@ ي gو &مXي g Ceَم" 5@ م ]/ ;]
4يّ لJي 4ّK_ `2ابلا 0م و5I B'ي'. ا9* 0اك 0uI .ود[ 6لا و* امّK: زوDلاب 0ايب3.لا
4%ي&اR?Y !J&)6ا ا9: ;ُ$JّKلا ‚َ د"6/ :2ابلا 0مو .Wدي 0م [( 7 )] ءيّشلاك 0وكي \ل9و ;
ءاد[6لا و* :$و%ي و&م# وب/ 0اكو .ةيV د~[6لا \ل9 0م ةد'اولاو ;Vدَيلا 0م +ّلJملا
$ا%ي `‚َ دّKلا :‚َ د[6لاو .دودمملا TR'/ g :ديب# وب/ $اA .ةءادَ6 ةد'اولا ;دودمم
.4ب $=م5ُ يو 4لG م5@ ي 2ا'6لا 0_ ;\ا9 0م و*و .ا*اد?K &Yك ا9: ;اK)ليل N !َ يV دَ6
.BIو&1م 0eI +ل: d0eI ‚د6/ $ا%ي `Q"&@ # 0م zKط.@ ي ام و*و ;‚َد[6لا 2ابلا 0مو
:$اA .ا5يل# 46RKب +م& 4Kiك `ا5Aو?I 0م ا*9J/ ا9: ;4?)َ م= / d0eI ‚[ د6) :2ابلا 0مو
ا5ُ)ي[ د6) !" و? Kَ د ا[م? ل? I FFF <>&@ D/ BبوYو ُ!ي6K BبوYI [( 8 )]
:&Jx $اAو [( 9 )]
ا5ُلاYمV) Sوّ Kلا zم ‚[دَ6?) FFF G$g@ز •$طب G2اَب[ 7لا [ و K@ د [( 10 )]
)sد6( ;sEد6)لا و*و ;د'او ٌQ&' 4Kم $َم1)6ملا [0: 0ولو%ي ;SيDلاو $ادلاو 0ي6لا
.ا5R8ل/و $يطاب_ا $اA ا9: ;-sا8 د6 ]-$D&[ $ا%ي
)vد6( v"دَ6=ك \ل9و ;j&_ا +ل# Uط6ب +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا'لاو $ادلاو 0ي6لا
Q.ي SDّKلا وب/ $اA .$ي)%لا 4[بشي ا5بو .j&_اب ا5َ'َ&? ط ا9: ;ةءولمملا ةب&G %لا
:heي)A
ا'و@د6م و/ Gةما5لا ?y>د?ش@م F [( 11 )] F
:$[7Rملا ةياو& امiI
S5Jدش?) $JّKلا 0يبو G\ا&_ا َ0يب FFF @Sَب? ش ا5GIا&ط/ يI ة8K6_ا H&@ ز [( 12 )]
+ل#و 4Dولا +ل# B'Nطَب ع"&[.لا :ُ vد[6لاو .oS5ُ'د6)o و* امّK:و ;Qي'.) 4ّK: $ا%يI
.n&3 وك)م gو nد#اA z%ي g ;M&5Tلا
َvد6Kا 2.J/ ا9: 4ّK_ `B7ي/ ا9* 0م و5I ;2G.J@ م ]/ ;-vدا6 d0eI S5ُ لوA ا[م/و
.-$?Yَ م و*و .Bي%ل)6م
)yد6( 0م $و%ل +K1م gو .2&1لا Seك يI 4~ل =$./ g ءاJلاو $ادلاو 0ي6لا
.Sل#/ wاو .ZطبKا و/ 2&7لا دK# +%ل)6ا ا9: ;vد6Kا $Yم ?yد6Kا :$اA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI !يبلا )&د6( ةI&ط 0اويد يI و*و .ةب6K 0ودب 75 .
[( 2 )] .ةبكK $ك 0م \ل ةمe6 ]/ oة#د6 $ك 0م \ل n9%Ko :0ا6للا يI
[( 3 )] 0ا6للا يI امك ;ة&A&%لا د16ل )Qد6( 0يب zمDلا يI و'Kلا د*اوش 0م و*و ;
( يKي1لا &TKا .0م 0يبو $1I/ ةIا7: 4 : 55 .)
[( 4 )] .o4لo :$._ا يI
[( 5 )] ( يI Hب6 امك ;ةيليJ_ا +ليلل !يبلا 1 : 232 .\اK* Hي%')لا &TKاو .)
[( 6 )] .ا5')Rب سوما%لاو 0ا6للا يIو ;$ادلا 0وك6ب $مDملا يI طب7
[( 7 )] ;o4%ي&اR)o :$._ا يI .ة&6بلا zمA و*و ;&وR.1ك ;Hو&RY zمD :Hي&اRYلا
.ةYلYملا ءاYلاب 4باو.
[( 8 )] 0ا6للا يI !يبلا )اد6( 4Kاويد يI سي%لا Š&مg و*و .B7ي/ ةب6K 0ودب 9 .
.Seك ة&يJ_ا ةياو&لا يI ةا'Kللو .o2وYو !ي6K 2وYIo :‚و&يو
[( 9 )] v&ش يI 4~ل ةدي.A 0م ;يل95لا 9aا# يب/ 0ب ةيم_ و*و .0ا6للا يI و&ي Sل
0ييل95لل ]&ك6لا 180 يطي%Kشلا ةJ6Kو 79 .
[( 10 )] .o$يللا zمo :0ي%با6لا 0ي&د.ملا يI ةياو&لاو .يIا.لا د&ابلا :$gزلا
[( 11 )] 0ا6للا يI امك ;4لبA )vد6( :
.F ا'وب9م WدK# !يبي SY F
[( 12 )] 0ا6للا يI امك ;&ي*ز 0ب ^ادJل !يبلا )vد6( .

)ام5YلYي امو ءا&لاو 0ي6لا 2اب( ~
)ط&6( .2ا*=9و ‡&َ م يI ةبي? O +ل# ,$دي ;د'او Zي'. -$./ ءاطلاو ءا&لاو 0ي6لا
Sل1لا $*/ ُj1بو .2اO ?طM&@ 6 ا9: 4ّK_ `4)<1ل~َ ب ا9: ;Sا1ّطلا !N طَ&َ 6 :\ل9 0م
.طَ&= )6@ملا Sا1طلا =ةبيO 2يPي 4يI =2*ا9لا [ 0_ ;\ل9 0م tH)شم طا&3 6لا :$و%ي
$ّeV1G I +ل# طا&NطM&3 6لاو [( 1 )] zطا%لا Qي>6لا :طا&E 6لاو .ط&=)6@ي 4ّK_ `ُ9ولاRلا :
>يل95لا $اA .ةبي&[ 7لا يI يV7املا [( 2 )] :BRي6 Q.ي
-&يM بَ * 4ُ)ب&7 ZلV ملا 0ولك FFF يV طا&@ 6 -طاّ%َ6 =S'ّللا E &V )@ ي [( 3 )]
)ع&6( :zي&[6لاI .ءطبلا QeJ +ل# ,$دي Zي'. $./ 0ي1لاو ءا&لاو 0ي6لا
0اَ#"&= 6و .ءيطبلا QeJ [( 4 )] $و%)و .B#ا&V6 0ومد%)ي 0ي9لا S5لG aاو/ :ساّKلا
0ا#"&َ 6=ل :2&1لا [( 5 )] 0م ع"&= 36لا ام/و .4=)1? Kَ . ام ع&6/ ام ]/ ;ا9ك =!1K. ام
0ا6Kpا 4ب 4[بشي SY ;عَ&" #َ&[ 6لا 4لYمو .4Kم @zلطي ام @ع&6/ ]و5I[ ;S"&كلا 0اب7 A
.S#اKلا 2يVط[&لا
)Q&6( B7ي/ G$اROGpاو 8د'لا ]3د1) +ل# ,$دي -د'او -$./ F ءاRلاو ءا&لاو 0ي6لا
يI ةYلاYلاo :mيد'لا يI ءاDو .&د%لا ةَ زواDم ]/ ;ٌQ= &6 &م_ا يI :$و%) .ءيشلل
Sكب ُ!&&مo :$aا%لا $و%I $اROGpا ا>م/و .oQ&َ6 ة1با[&لاو ;Q&? ش ءو7ولا
:&ي&D $اAو .Sك)لRO/ ]/ ;oSك)IG&6?I
-ةيKامY ا*و@د'ي ?ةَ ديK@* ا"و= ط#/ FFF Qَ &َ 6 gو |0َم S5Gaاط# يI ام [( 6 )]
:ةI&ط $و%ب 0وE D)'يو .$*اDلا :QM&[ 6لاو .$5Dلا :Qَ &[ 6لا [0: 0ولو%يو
‚َ&َ ي GداXRلا QG &6 h/&ما >0: FFF يVمN )? ش Uةبا'6 ءامب Ce6# [( 7 )]
B7ي/ =Q&[ 6لا [0: :0ولو%يو .د'او ساي%لاو .S[د%) ام j1ب +ل: zD&ي ا9*و
ا9* سيلو .ةواَ&َ 7 ]/ ;o&"م? Jلا Q&َ6ك B?Iَ&َ 6 S'لل [0:o :mيد'لا يIو .ةواَ &[ 7لا
.+لو_ا ةملكلا 0م دي1بلاب
ة=&Dّشلا ُةI"&E 6لا !Iَ&َ 6 $ا%يو .2=شJلا $كi) ة[ب" يود :ةI"&E 6لا :2ابلا 0# ّ9ش اممو
.BK6' B)يب ا56RKل يKب) ا5ّK: $ا%ي .ةIو&6م ُة&Dشلاو ;ا5A&و N!? لك/ ا9: ;BI"&َ 6
ةI"&@ 6 0م @z=K./o :$Yملا يI 0ولو%يو [( 8 )] .o
)H&6( ?Hَ&َ 6 $ا%ي .&)G6و ءاRJ يI ءيش 9NJ/ +ل# ,$دي -$./ Qا%لاو ءا&لاو 0ي6لا
0# ّ9ش اممو .BيR)Jم z[م6) ا9: ;zم[6لا ?Hَ&= )6او .ٌHَ&َ 6 Hو&6ملاو .Cة?AM&َ 6 H&" 6َي
.&ي&'لا 0م ة1ط%لا ي*و ;ةAَ&َ 6 َzمD :Hَ&[ 6لا 2ابلا ا9*
)و&6( 4Kم 0ا)ملك داك) g ;nدD !واR)م d2اب $)1ملا Q&'لاو ءا&لاو 0ي6لا
.و@&َ 6 دAو ]M&َ 6 $ا%ي `ة= ءو&م يI -ءاJ6 :و&[6لاI .د'او qسايA يI 0ا1م)D)
:$ب%م 0با $اA .&يم' ةّل'م :و"&[ 6لاو
4ب $ا?PM بلا ُ$اوب/ َ &يمV ' Mو" &َ 6Mب FFF ا=KيM بلا \ل9 BK*و G!ي> د6) +ّK/ [( 9 )]
mيد'لا يIو .@4)Rش=ك ]/ َ2وYلا ي8K# !وَ &َ 6 .ءيشلا 0# Gءيّشلا QNشك :و"&[ 6لاو
ءاَ6َ'لا يI [( 10 )] SيG %[6لا داXI 0# و@&" 6َيo : [( 11 )] :ةم" &َ * 0با $اAو .Qشكي ]/ o
ُ$ياJ)ملا اب3.لا \K# 4=بو? Y ‚َ&َ 6 FFF ُ$يازملا ُ 2يب'لا G0ي= بلل َ2[ &= Aو [( 12 )]
ة[ب" يود :ةو&3 6لاو .4K# َ]3 &@ 6 $ا%ي \ل9لو [( 13 )] ا9: ةو&3 6لا 0م ;ة> و@ &6م j&/ $ا%ي ;
!" يَ &َ 6 $ا%ي ;$يّللا &ي6 :‚َ&E6لاو .ةKاوُ ط6_ا :ةَي&ا[6لاو .j&_اب !& Yك
:$اA .!ي&6/و
]M &" 6?) 0ك) Sلو =\يلG : N!َ &" 6=/ F [( 14 )] F
WاK&ك9 ]9لا ا9*و .@4ُ#اR)&ا :&ا5ّKلا ةا&َ 6َو .W&"5? T :ءيشلا ةاَ &= 6و .d&Dش :ءا&[6لاو
.ساي%لا +ل# 4لم'K Sل \ل9لI ;j1ب 0م @4@71ب -دي1ب
:$يA ا5Kم \ل9 0ا' ا9uI .ا5َ7يب N!? %ل/ :ةدا&Dلا !/&6 $ا%ي ;د1ب/ 0اك زم* ا9:و
.N!/&6/
)2&6( يI 2ا*9لاو عا6ّ)gا +ل# ,$دي و*و ;د&طم -$./ ءابلاو ءا&لاو 0ي6لا
2&6Kي 4ّK_ .ءاشلاو ءابbTلا 0م zيط%لا ي*و ;ةب"&E6لاو 2"&3 6لا \ل9 0م .j&_ا
;0ي6لا Z)Rب 2<&6لاو :اولاA .ءا6bKلا 0م 2&36لا 4يل# $م@' ّSY .Bي#ا& j&_ا يI
,د&/ g ]/ ;o\َب" &َ 6 @Wَ دNK/ eI يب*9اo :ة%ّلطملل 2&1لا $و%) 4Kمو .$بpا يI 4ل./
وب/ $اAو .ي#ا> &لا $املا :z7وملا ا9* يI 2&36لاI .!ءاش mي' 2*9)ل ;\= لب:
&6كب 2"&V 6 B7ي/ $ا%ي :اولاAو .ءاش mي' 2*9ي 4%ي&ط ]/ ;4ب< &6 b$J $ا%ي :ديز
:ة>م>&لا ]9 !يب د=شKُيو .0ي6لا
اَ*=gوُ/ َ2< &6 ا5ل +ّل? J F [( 15 )] F
َ2= &6Kا $ا%يو .Hي&طلا يK1ي :$اAو [( 16 )] :2ابلا ا9* 0مو .4ب&6 يI ,يش'ولا
:ةم> &لا و9 $اA .Bبَ&َ 6 َ2M &َ 6 دAو ;ةدازملا 0م $aا6لا ءاملا و*و ;2M&[ 6لاو 2َ&[ 6لا
@2ك6Kي @ءاملا ا5Kم =\G Kيَ # $اب ام FFF @2َ &َ 6 Uة>يM &N Rَم +?لُ ك 0م 4ّKiك [( 17 )]
.ز" &? Jلا 8د6Kي +)' …ءام ا5يI =!ل1D ا9: ;=ةب&%لا !ب[ &َ 6 : $ا%يو .ا*&6كو ءا&لا Z)Rب
يI 2*اّ 9لا :2&ا6لاو .s&Jي ]/ ;4Kم 2&6Kي ءاملا 0_ `ز"&? Jلا :2"&[ 6لاو
:WXاKY ّ$D wا $اA .Bبو&6 2َ&َ 6 دAو .j&_ا { را¡.لاِب ´ _ِراس ¡ } د#&لا[ 10 $اA .]
:&#اشلا
G2و&6 َ&يO G!Kكو V!" بَ &َ 6 +ّK/ FFF M2ي&A َ&يO @Se'_ا @23 &? %)Fو [( 18 )]
+ل# $aا6 4Kiك 4ّK_ \ل9ب يb م6 امK:و ;&د.لا ط6و !باKلا &1ّشلا :ةبَ&" 6َملاو
يI -0مx WاK1م :اولاA ;&6كلاب و5I ;4Mب" &V 6 يI d0Vمx:S5لوA ا>مiI .4يI q&اD &د.لا
;2M&َ 6 mي' 46RK ة?KV مx :$و%ي 4Kiك ;n&ام7: Seكلا يI 0كلو Zي'. ا9*و .46RK
دا&يو :اولاA .&6كلاب B7ي/ ا9*و .&د.لا ]/ `2&36لا z6او و* \ل9كو .+16 ]/
27Pلا [ 0: :0ولو%ي .WاK&ك9 ]9لا $._ا +ل: zD&ي ا9*و .27Pلا ءيطب 4ّK/ 4ب
.2*ا9ملا 4يل# >د6Kيو `H?لN %=يI 9Jiي g
)s&6( 0م .$امDلاو ةKي>زلاو 06'لا +ل# ,$دي Zي'. -$./ SيDلاو ءا&لاو 0ي6لا
s[&َ 6 $ا%يو .4)Kيز و* .ة8با8 دلل s&6لا 4Kمو .4K"6ُ'و 4aاي7ل يbم6 ;sا&3 6لا \ل9
:$اA .sا&36لاك 4ل 4ل1D 4Kiك ;4K[6َ' ]/ ;4َ5Dو
اD[&َ 6@م B?K~= V6"&~= Gمو BمG'اIو F [( 19 )] F
.ة=Dو@D"&@ 6 :ة%ي&ّ طلل S5ُلوA ا9* 0# ,9شي اممو
)v&6( $ا%ي .HeطKgا +ل# ,$دي و*و ;د'او د&8طم -$./ ءا'لاو ءا&لاو 0ي6لا
و*و vا&[ 6لا ا9* +ل# $م'ي ّSY .$Nطَم gو Hيو1) 4يI 0كي Sل ا9: ;Zي&6 &م/ 4Kم
:+لا1) wا 2ا)ك يIو .?ة/&ملا !'[ &َ 6 $ا%ي `Heّطلا ¸=¡´ ر ·مِب ´ نُ=¡´ حر س ¡َ أ) }
ة&%بلا[ 231 s&اJلا @0اي&1لا و*و ;v&6<Kملا 2ابلا 0مو .ة1ي&6لا ةAاّKلا :v@&E 6لاو .]
]9لا $D&لا :v&ا[6لا $ا%يو .ي#ا[&لا :v&ا6لاو .Saا[6لا $املا :v"&[ 6لاو .4بايY 0م
ا9* 0# n9اش 0وكي 0/ 4ّل1لو ;ة'"&[ 6لا ي5I ةميT1لا ة&Dشلا ا[م/و .v"&[ 6لا 4~ل
$اA .!ا5Dلا يI ا5با*=9و ا5Kا.O/ vا&6Kg ة'"&َ 6 +[م6) 0/ 0كميو .$._ا
:ة&)K#
Uةَ'&6 يI 4=بايY >0iك ($طَب FFF MS=/و= )ب سيل G!ب3 6لا =$ا1VK ‚= 9'@ي [( 20 )]
ا9: ُد6_ا \ل9كو .4بلاطَم يI v&6Kي 4ّK_ 4ب يbم6 ;2ab 9لا :ُ0ا'&3 6لا 2ابلا 0مو
.اKا'&V6 ي3م@ 6
.2ايbYلا 0م ٌة1ط%I ة'ي&[6لا ام/و
)د&6( (ة&يYك ءايش/ يGلاو? ) +ل# ,$دي و*و ;سا%Kم د&8طم -$./ $ادلاو ءا&لاو 0ي6لا
$م# 0م ا55بش/ امو عو&دلل - zماD dS6ا `د"&[ 6لا \ل9 0م .j1بب ا5@71ب $.8 )ي
:Se6لا 4يل# دواد 0iش يI ;4ُلeD ّ$D wا $اA .H?ل~= V'لا در´ سلا يِ ف ر د¡¡) } iب6[
11 gو ;BTيلO ُ&ام6Vملاو B%8ي7 2N %ّYلا ُ0وكي g ;n&[د%م \ل9 "0كيل WاK1م :اولاA ;]
و* امّK: دا[ &> زلاو :اولاA .&يد%) +ل# 0وكي $ب ;B16او 2%Yلاو B%يAد &ام6ملا 0وكي
.Zي'. 4ُ6ايA :ز&NJVملا :دَ&" 6Vملاو .0ي6لا 0م ءا&لا 2&%ل \ل9 $يAو .دا> &> 6لا
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .o$ا1ل1Io 4Kزو 2او.و .ا9ك
[( 2 )] 0ا6للا يI امك يل95لا $JK)ملا و*و )ط&6( 0م يKاYلا S6%لا يI 4)دي.Aو .
0ييل95لا &ا1ش/ ة#ومDم 89 يطي%Kشلا ةJ6Kو 47 .
[( 3 )] ;يطا&6و طا&6 Qي6 $ا%ي ;26Kب سيلو 26Kلا TRل +ل# oيطا&6o ءاD
.]&م'/و &م'/ $ا%ي امك
[( 4 )] .B7ي/ \ي&')لابو ;0ي6لا Z)Rب $ا%ي
[( 5 )] .&6كلابو ;S7I Z)Rبو Z)Rلاب ا9* $ا%ي
[( 6 )] &ي&D 0اويد 389 0ا6للاو )Q&6( .
[( 7 )] ةI&ط 0اويد 61 0ا6للاو )Q&6( .
[( 8 )] ( 0اوي'لا &TKا 1 : 220 € 2 : 147 € 6 : 385 € 7 : 10 .)
[( 9 )] .)0يب ;$وب( ةدام يI !يبلا Hب6
[( 10 )] ( 0ا6للا 0م 4باو. ;oءاي'لاo :$._ا يI 19 : 105 .)
[( 11 )] .oSي%6لا داXI 0# و&6يو ;0يز'لا داXI و)&ي 4ّK:o :0ا6للا يI
[( 12 )] 0ا6للا يI !يبلا )ا&6( .oَ ع[د=ووo :0ا6للا .$'او&لا 2&A ]/ ;2&A .
[( 13 )] .ةدود ي*و 0وك) ام $و/ ةدا&Dلا ي*
[( 14 )] 4Kاويد يI !باY 0ب 0ا6'ل 168 ( 0ا6للاو 19 : 103 ة&ي7Kلا ي' F :W&د.و .)
F &دJلا ةب&
[( 15 )] 0اويدلا يI امك 4مام)ب !يبلا 586 :)Sم* ;2&6( 0ا6للاو
ا5Dي*و ا*gو/ 2&6 ا5ل +8لJ FFF Sي5م* $اطrا H'g ا5RلJ 0م
[( 16 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. o2&6لاo :$._ا يI
[( 17 )] { ةم&لا ]9 0اويد 1 0ا6للاو ~ 4Kاويد يI !يب $و/ و*و ~ )2&6( .
.o\يKي#o :$._ا يIو
[( 18 )] 4Kاويد يI SيطJلا 0ب سي%ل !يبلا 5 0ا6للاو )2&6( .
[( 19 )] 4Kاويد يI sاD1لل 8 ;&بKمو سلDمك ;06&ملاو .)s&6 ;06&( 0ا6للاو
.4RK/ ]/ ;0ا6Kpا 06&م $يA +)' &Yك SY ;س&Rلا QK/ 0م 06&لا z7وم 4ل./
[( 20 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م !يبلا

)0ي6 4لو/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م ءاD ام 2اب( ~
\ل9 0م E&G %َم" 6@ملا( [( 1 )] ) V!ا&? %َ6 !ا&? %[6لا 2اب 0م ا95I ;8&'لا ديدشلا Sويلا :
.ةدaاز 4يI ة&يJ_ا SيملاI ;W&ك9 +7م دAو ;Gسمّشلا
\ل9 0مو )$ب"'[6لا( !و'Kم ا95I .ةلب"'َ6 :ة16اولا ةب" &G %لا \ل9كو ;z6اولا ]داولا :
0م -ة)و'Kم ي*و .>د)ماو ‚&D ا9: َ2َ 'َ6 0مو ;$َبَ 6 0مو ;ّ2. ا9: $'6 0م
.ةدaاز Seلا 0وك)و ;ةدaاز ءابلا 0وك)و ;ةّ&م ةدaاز ءا'لا 0وك) ;!املك meY
\ل9 0مو )ُ&يV دام[6لا( ‚َ ءا&)ي ءيشلا و* $ا%يو .[&= دم6ا دAو ;&َ.َبلا Q1َ 7 :
4يI !ديMز ا8 مم ا9*و .W&يOو 2ا&شلا 0م &كE 6لا دK# W&.ب Q1َ 7 0م 0ا6K}ل
.46اي%ب W&<كV 9 +7م دAو ;&.َ بلا &E ي') و*و M&َ د[6لا 0م و*و ;Sيملا
dس&I \ل9 0مو )2و@ '"&@ 6( v&6 0م :0ي)ملك 0م -ة)و'Kم ي*و ;@داوَ Dلا ي*و ;
.ام*@&ك9 +7م دAو ;2&6و
ةAاK \ل9 0مو )dvاد"&V 6( .!َ'َ&َ 6 0م ي* امّK:و ;ةدaاز $ا>دلاI ;ةمي&ك ة1ي&6 :
\ل9 0مو )ZطNK? ل< 6ا( j@&= #و ط6بKا ا9: ;ءيّشلا [( 2 )] !ديزو ;Zط6 4ُل./ امK:و ;
.ة?Pلابمو BميT1) 0وKلاو Seلا F 4يI
\ل9 0مو )[دَ5َ م6ا( !د5م 0مو ;د5م 0م ٌ!و'Kم ا9*و .•)ماو 0ُ6' ا9: ;SاK[6لا
4)" &ّ Yو ا9: =ءيّشلا [( 3 )] :S"DّKلا وب/ $اA ;
G$"مE دلا =$"1G I ُ2&اPلا َدَ5= )ماو F [( 4 )] F
.WاK&ّ6I دAو .د"5َ م د"5َ 6 و* S5لوA 0مو
\ل9 0مو )ة[ي&5" م[ 6لا( ةَ&" مE 6لا 0م ي* امّK:و ;ةدaاز 4يI ءا5لاو ;2e3.لا vام3&لا : [(
5 )] .
\ل9 0مو )E2M 5? ل" 6@ملا( .+7م دAو ;2ل[6لا $._او ;ةدaاز 4يI ءا5لاو ;$يوطلا :
S5لوA \ل9 0مو )[Sَ5? ل< 6ا( 45Dو َS@5َ 6 و* امّK:و ;ةدaاز 4يI SeلاI .4ُKول َ&[ يP) ا9: ;
.Sا5E6لا $._او .َ&[ يP) ا9: ;S@5< 6ي
زوD1لا \ل9 0مو )H?ل" م[ 6لا( .ة?%Nل3 6لا 0م ي* امّK:و ;-ةدaاز 4يI Sيملاو ;Hل Jلا ةaي[6لا :
\ل9 0مو )S=Gط&= 36لا( .zVلَ ب ا9: ;?ط=M&َ 6 0م و* امّK:و ;ةدaاز 4يI Sيملاو ;GHNلَ 'لا z6اولا :
\ل9 0مو )د=م&[ 6لا( 4ّKiكI ;$َ.َ و ا9: ;َدَ&َ 6 0م و*و ;ةدaاز 4يI Sيملاو ;Saادلا :
.j1بب 4@71ب $.8 )م 0امز
\ل9 0مو )ّ$?Pَ ب< 6ا( \ل9 امK:و ;ةدaاز 4يI Seلاو .ءاملاب ّ$)با ا9: ;CgePMب< 6ا ُءيّشلا
.ّ$)با +ّ)' 4يل# &Yك َءاملا [0/ \ل9و ;LوبE 6لا 0م
:n&*اT 4ُ6ايA سيلو B17و zV7@ و اممو )@&" وّ K3 6لا( و .Qو&1م ; )&[ و? K[ 6لا( ve36لا :
و .سبل@ ي ]9لا )z?%Nل[ 6لا( Qا%لاب [( 6 )] و .0<ز'لا 0اكملا : )z?RNل[ 6لا( ءاRلاب [( 7 )] ة/&ملا :
و .ةباّJ[.لا )z?RNل[ 6لا( :&#اشلا $اA .&و6َDلا عاDشلا :$اD3&لا 0م
V4GO"و= &و ةامكلا @4%VKا1@ي اKيَب FFF @z?RNلَ 6 -ء]G&D 4~ل =ZيV )ُ / Bموي [( 8 )]
:ة/&ملا يI $اAو
zRل6 0ا&مV# 3Sُ/ 0# ٌQ? ل? J امI FFF @2و&َ # 0اKV1لا ءا*&َو دوE6لا 0م [( 9 )]
)Hا'"م3 6لاو( .BAا'"مV 6 !يbم6 ا5يل: ة[Dّشلا !5)Kا ا9: ;س/&لا يI ٌة%يA& -ةدN لM D :
.4Kم HاA>&لا zط%لا :2ا'[6لا Hي'ام6و ;+? ل[ 6لا Hي'اَ مَ 6 \ل9كو
\ل9 0مو )\= كKَ '<6ا( و .SeّTلا )َ&? RNKَ '6ا( dSاK=6و .j@&= #و $اط :ءيّشلا )dدَ*<&6@م( :
و .B1طGA عوط%م )[&َ 5َ م6ا( .[&َ 5َ م6ا :ّد)شا ا9: SeTلل $ا%يو .سMبَ ي :\وشلا
و )ة?Rَ*"&[ 6لا( و . )ة?R=#&[ 6لا( .ءا9GPلا 06' :
و &َبN J[6لا( [( 10 )] ) و .&Dش : )cيلام[6لا( >يV .ّKلا cي6ام/ : [( 11 )] .yولم@ 6 ةد'اولا ;
و )Hَ6"م[ 6لا( و .0يVمَ 6ايلا : )@kّK? R[6لا( و .Sيلّ Tلا : )SَDNل[ 6لا( و .$يوطلا : )طم"وَ &[ 6لا( :
و .$يوطلا )SV)N ل3 6لا( و .$و Pلا : )SV)N ل3 6لا( .ةب1>.لا ةK> 6لا :
:&#اشلا $اA
ا5يI َz"Dَ& g dS)لV 6 !ءاDو FFF ُءاَ#3&لا &DKيI dع"دَ. gو [( 12 )]
و )SV)N ل3 6لا( و .ةي*ادلا )+? )N Kَ ب[ 6لا( \ل9كو ;&Vمّ Kلا : )ةادNKَ ب[ 6لا( :+? )N Kَ ب[ 6لا يI $اA .
@4ُ)اIو 0وك) 0/ +شJ/ ُ!Kك امو FFF GHG&ط@ م M0ي1لا GH&ز/ +? )N Kَ بَ 6 "يّ Rكب [( 13 )]
و )$اب&36لا( و .{يم%لا : )يG Kاَ دNKَ &< 6ا( و .يKب=لO :ُءيّشلا )&يV 6NR36لا( .zبا)لاو k"ي? Rلا :
و )H?9"و‹[ 6لا( و HيVK? 9"و[ 6لا( [( 14 )] ) و )HGKا= 9وE 6لا( .&%>.لا :
و )!ي&اَب[ 6لا( و .&R?%لا j&_ا : )!و&" بE 6لا( و .&ي.%لا $D[&لا : )cَب" &[ 6لا( j&_ا :
و .ة16اولا )ةو< /َ دNK3 6لا( و .QيRJلا $D[&لا : )$َDNKَ D[6لا( SeOو .ةx&ملا : )d&َ د"5َ مَ 6( :
و .S'ّللا &يYك )E&M 5َ م" 6@ملا( و .$د)1ملا : )E&M 5َ D"6@ملا( و .jيب_ا : )>دGPم" 6@ملا( .S&اولا :
و )>2V '?ل" 6@ملا( و .Sي%)6ملا : )HVدا&E 6لا( و .&ابPلا : )kَ'"م[ 6لا( .&5Tلا ةليوّ طلا ُ0ا?)_ا :
و )طّeMD36لا( >يب&1ب سيل 4ّK: $ا%يو ;sد"وَ 5لا طَم? K : [( 15 )] و . )&َ د"5َ م[ 6لا( يI ;دي1بلا :
:زDا&لا $وA
@&َ د"5َ مَ 6 -دلَ ب +=ليل =0وُ دو F [( 16 )] F
$ا%يو )4)"Dَد"&َ 6( sَد&6@م و5I [( 17 )] :SDKلا وب/ $اA .$م5@م و5I ;@4ُ)لم*/ ]/ ;
Ms[&َ '?) َSلو @دNKV * N!? ل? )? A دA FFF Msَد"&َ 6@ملاك َSويلا = \N)= ك&)و
و )[&= كَ ب6ا( .Sل#/ wاو .ّد)ما :ءيّشلا
)0ي6لا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةدام يI W&ك9 $ب ;ة.اJ ةدام 0ا6للا 2'ا. 4~ل د%1ي Sل )&%6( ام/و .
.ةدaاز 4يI Sيملا 0uI 0ا6للا 2'ا. zK. ام 4Dولاو ;4ل د%# د%I سوما%لا 2'ا.
[( 2 )] .n&P. &P.ي &P. $Yم ;B7&# j&1ي j&#
[( 3 )] .Qي&') ;o4)&)وo $._ا يIو .4)ل56و 4)iطو :ءيشلا !&Yو
[( 4 )] يI !يبلا داشK: Hب6 )$مد( يI ي)iي6و )د5م( .
[( 5 )] zK.ي 0اك $D& :o&5م6o +ل: ةبو6Kم vام&لا 0م ةي&5م6لا 0/ SDا1ملا &ك9)
.ةيKيد&لا vام&لا ا5يل: 26K) ي)لا oةKيد&o 4)/&ماو ;طJلاب vام&لا
[( 6 )] .o0ي)ط%Kبo :$مDملا يI
[( 7 )] .oةط%Kبo :$مDملا يI
[( 8 )] 0اويدلا ةياو& 18 ( !ايل7Rملاو 2 : 228 يIو .B%K1) 4%K1) &د.م ;o4%K1) اKيبo )
( zماو5لا zم* &TKا .عوم6م و*و ;$1Rلا +ل# S6gا Qط# سييا%ملا ةياو& 2 :
140 .)
[( 9 )] 0ا6للا يI )zRل6( .o0امY# S/ 0م $دب اموo :
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o&DK6لاo :$._ا يI
[( 11 )] .o2ي7%لا $Yم 4Kم 4#زK) ام و*و ;4Jي.ام/ :ي.Kلا cيلام6وo :0ا6للا يI
$ادبpاب ءاD امم ا5ل1لI ;$مDملاو سييا%ملا 0م $ك يI 0ي6لاب !د&و Zي6ام_او
.دا.لا 0م
[( 12 )] ةدام يI !يبلا Hب6 )zD&( 0ا6للا ةياو&و ;o&DKيIo ةملك H'/ !6لو ;
)2ل)')I( .&وDولا 0م ;oءا#&لا &D)يIo اK* ا5ل1لو ;
[( 13 )] ( ة6ام'لا يI ة#وط%م 0م yامشلل !يبلا 1 : 454 0ا6للا يI WدشK/و .) )!ب6(
{.Jملاو ( 1 : 124 € 16 : 8 .yامشلا 0اويد يI و&ي Sلو .)
[( 14 )] 2&1ملا &TKا .ةي6&اRلا 0م 2&1م TRللاو .oHوK9ي6o B7ي/ $ا%يو
ي%يلاوDلل 186 ƒ 187 0ا6لاو . )H96( .&يش ]>د/و ;
[( 15 )] .oسطeD6o :ةيمو&لا 0# 2&1م 4K/ 0ا6للا يI
[( 16 )] 0ا6للا &TKا .&ي&D S# 0با ;زDا&لا يبيلكلا Q'زلا يب_ !يبلا )&د5م6( .
.iطJ يI 0ا6للا Z'.م zAو/ Qي&') و*و oيKيلكلاo 0ا6للا يIو
[( 17 )] ةدام &ك9) Sل )sد&6( .سوما%لا 2'ا. ا*&ك9و ;0ا6للا يI SيDلاب

·ني=لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ني= -ل¡أ _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب) =
){ش( :S5لوA \ل9 0م .H*َ&َ و ة8دش +ل# ,$دي .د&8طم -د'او -$./ دا.لاو 0يشلا
[{?ش S5لوA 0م 4ل./و .ة> دVش يI ]/ ;ءا=.اَ.? ش يRل S5ّK:و F S5)شيV1َ م N![ .? ش
\K# wا +?R?K :ءا#دلا يI $ا%يو .B>7َ # ءيشلا +ل# W9DاوKب [jَ# ا9: ;0ا6Kpا
.دaادّشلا ي*و ;{aا.ّشلا
ّg: Baيش ‚َ&َ ي g ]9لا 3{bلل $ا%يو .\م> 6لا 4ب دا.@ي g ءيش :>{ّشلا 2ابلا 0مو
.ةلَDَ# +ل# ]/ ;ءا.اَ.? ش +ل# BKeI [0: $ا%ي :>يaا6كلا $اA .>{V ش :4يل# +)/
:$اA
Gsا>Dَ'لا =ةAاK اK"D?)? K @0'K FFF Msا)bKلا 0م ءا.اَ.? ش +ل# [( 1 )]
)طش( .$يَملا +ل# ,$دي &Jrاو .د1@بلا ام*د'/ :0ا'ي'. 0e./ ءاطلاو 0يشلا
.د1@بلا :طا?طّشلاو .اطوطش ّطش?) !دُ1ب ا9: ;@&ادلا !8 طش :S5لو%I د1@ بلا امiI
.j&_ا 0# د@1بي We#/ [0_ `د1@بلا ُسايA و*و `$و, طلا :طاط=bشلاو
ّ$D $اA .&" د?%لا ةزواDم و*و ;ط?طّشلا +?)/و َدَ1" ب= / ا9: ;S"و[ 6لا يI d0eI ّط?ش=/ $ا%يو
:WXاKY === . v¡) } {[ 22 و اوK= 1م/ ا9: ;(0eI M2لط يI @Sو%لا ّطش/ $ا%يو .]
.اود= 1ب= /
:+لا1) 4لو%ب @sاD)'gا 2ابلا ا9* +ل: $%K@ي 0/ زوDيو .Sك@'لا يI $يملاI $يملا ا[م/و
===ُ.v ¡) } {[ 22 و ;ّط?ش[ $ا%ي .<$Vم? ) g ]/ .] [( 2 )] $يملاو &وDلا و*و ;ّط?ش=/ ]
oيR17 +ل# \?)8 وA =$م'/ +ّ)' يbطاشل \ّK:o :8]&ادلا ( Sيم) mيد' يIو .Sك'لا يI [(
3 )] qSاKَ6 b$كلو ;4,%Vش و*و ;SاK[6لا ّط?ش :,طّشلاو .[يل# Sك'لا يI &aاD ]/ ;يbطاش ;
&#اشلا $اA .0يبKاDلا د'/ يI $aام 4ّK_ B8طش َيb م6 امّK:و .G0اّط?ش [( 4 )] :
bطَ1N K@ ملا ا5G#&V د ?!') [0iك FFF bط=شب 4?AوI =!يم& B8طش
.0يبKاDلا يI 4ّK_ ;\ل9ل Bّط?ش +م6ي &5ّ Kلا ,ط=شو .ا9* 0م +?ط"و? ط?ش ةAاKو
)Tش( 0ادو@ 1لا :G0اTا?Tbشلا \ل9 0م .ءيش يI (داد)ما +ل# ,$دي -$./ ءاTلاو 0يشلا
:$اA .HGلاو@ Dلا ‚َ&@ # يI 0e=1D@ي 0ا9للا
<41َ ب" &V ملا 0ي/و M0اTاTbشلا 0ي/ FFF <41[ ب? ط@ملا V ةAاKلا Hَ6َو 0ي/و [( 5 )]
.4ب?K9ب ّدم ا9: ;ُ&ي1بلا ّ T?ش/ :0ولو%يو .WدK# ام \[&') ا9: ;$ُD&لا ّT?ش=/ :0ولو%يو
)zش( 0م .&اش)Kgاو HE&R)لا +ل# ,$دي د'او -$./ Q#ا7ملا يI 0ي1لاو 0يشلا
4YاYبKg \ل9ب يbم6 ;سمّشلا عا1ش عا1شلا \ل9 [( 6 )] ُسمّ شلا !>1? ش=/ $ا%ي ;W&اش)Kاو
:SيطJلا 0ب سيA $اA .Hb&R)ملا S>دلا :Z)Rلاب عاَ1ّ شلاو .ا5=#اَ1 ش N!َ '&ط ا9: ;EzVش)
q&aاY =ةK1ط Gسي? %لا Vدب# َ0با ُ!K1ط FFF ا*َءا7/ ُعاَ1, شلا gول ٌ9?R?K ا5ل [( 7 )]
عا1شو [( 8 )] :SDّKلا وب/ $اA .سMبَ ي ا9: Wا?Rَ6 :$@بN KE 6لا
G$بKE 6لا عا1شك q&N %?I ?ة[مG ل F [( 9 )] F
:$اA ;ا5@مَ مV * ?Hّ&R?) ا9: ;dعا1?ش dسN R?K $ا%يو
"0ك/ Sل/ qعا1?ش qسN R?K 0م G\ )د%?I FFF ُzيمD G!K/و ا9* 0# G\ )ي5? K [( 10 )]
ا9: ;dz?ش"1? ش t$T $ا%يو .B>1? ش Ezش?) N![ 1? ش $ا%ي .ا*G9J?I +ل# ا5= لوب ةAاKلا يم& :Ezّشلاو
:HE&R)لا يI زDا&لا $اAو .BRيYك 0كي Sل
"&َ د?Pلا عاش"1? ش @&يO Gءا%bللا H"دَ. F [( 11 )] F
.ا5GAb&R)م @&يO ة[مM 5لا zيمD و* :$و%ي
d&ي1َ ب $ا%ي .$يوطلا :82اودلاو ساّKلا 0م 0ا1=ش1ّشلاو عاش1ّشلا 2ابلا ا9* 0مو
:ةم>&لا و9 $اA .ٌةKاَ1? ش"1= شو ٌة#ا?ش"1? ش ٌةAاKو dعاش1ش
ا5َ ب3 &%ي "0/ ّg: ُءاA&?J ?!ا5ي* FFF @Sي*ايَ1لا !اKا1ش1ّشلاو ^&1لا و 9 [( 12 )]
.4يI &ش)Kيو ,mبKي sازV ملا 0/ \ل9و `4=)Dزم ا9: ;َ2ا&ّشلا !" 1? ش"1? ش :2ابلا 0مو
:$اA
ا5يI [{@'لا [0iك hة1ش1شم FFF ا=KيV Jَ6 ا5?ط=لاJ @ءاملا ام ا9: [( 13 )]
)†ش( :2&شلا يI ةPشPّشلا :ةP, للا $*/ $اA .ة8ل%لا +ل# $دي -$./ ءاPلاو 0يشلا
:ةبX& $اA .$يل%)لا و*و ;دي&.ّ)لا
M†?شNP? ش@ي Sل \ُ1يV ط"6=/ ُ!Kك ول FFF GL&NI=_ا ُ$NYV م ُ$وPشملا امو يب" & ش [( 14 )]
ساي%لا +ل# $م@' امّب& \ل9و ;ةياك'لا Hي&ط ا5 )%ي&ط ٌةملك 4يIو .$._ا و* ا9*
>يل95لا $وA يI ;0"1ّ طلا !وَ. ةPشP?شلا [0: 0ولو%ي .$=م'@ي g امب&و [( 15 )] :
ٌة1%"يَ * 2&[7لاو ٌ ةPشNP? ش 01طلاI FFF ادَ7َ 1لا Fةمي3 دلا !') $3وَ 1@ ملا َ2&7
.$بpا &يد* 0م d2&7 :ةPشPشلاو
)Qش( ا9* 0# dءيش 4Kم 9شي g ;ةّلAو ة8A& +ل# ,$دي د'او -$./ ءاRلاو 0يشلا
.Wءا&و ام ,Qش=)6@ي 4ّK_ \ل9ب ي3م@ 6 :0ولو%ي .HيA>&لا &N )3 6لا :ّQ= bشلا \ل9 0م .2ابلا
,Qشي 46RK يI &)36لا 0/ $._او [( 16 )] @Sو%لا 4لاA ام 0اك 0:و .ا9ك 0اك N9G: 4)8A&ل
]/& يI Hb&R)ملا $يل%لا و* 4aا&و 0م ‚&@ي ]9لا [0_ `B7ي/ -سايA و5I B'ي'.
.$<7I ]/ ;tQ= Vش ا9* +ل# ا95ل $ا%ي `ةدايزلا ّQ= bشلا \ل9 0مو .&.بلاو 0ي1لا
ةدايزلا \ل) [0_ \ل9 $يA امK:و .!ل87I ]/ ;qj1ب +ل# \دلو َj1ب =!RRش=/ :$ا%يو
$ا%ي 0كل ;=!RRش=/ $?%@ي Sل 0ي)aام =&Jrاو Cةaام ام*=د'/ +=ط#=/ "0uI ;&Yك) داك) g
.\ل9 َ4=بش/ امو ;!R[17و !Rَ1" 7= /و ?!Nلَ 7N I=/
Wَ &3ي.ي +)' َءيشلا {%Kي 4ّKiك ;$م)'م B7ي/ 0ا.%,Kلا :Q=bشلا :$اA "0َم ُ$وAو
ة?IاRش [( 17 )] QيRّشلا امiI .BّR?ش 4,Rُشي @j&ملا 4ّRش $ا%ي ;S6MDلا $و'K :QوR,شلاو .
$ا%يو .N!ّ ل? A 0:و ة>و@ د,Kلا \ل)ل BRيRش ي3م6I ;ةليلA ة>و@ دK يI Zي& َد"&َ ب g: 0وكي eI
:$اA ;B7ي/ ُ0اّRّشلا \ل9ل
ُQيG R?ش ا5ل -0اّR?ش @WاDل/ F [( 18 )] F
@&G a" 6@ي g ءاKGpا يI ام َيV .%)6ي 0/ :2ا&ّ شلا يI QاRش)6gاو [( 19 )] [0iك ;Baيش 4يI
:ع&ز >S/ mيد' يIو .ا5ّIا?ش=)و ا5ّR)شا $يA 0ا6Kpا ا5َب&ش ا9uI ;ةIاRش ة[ي%بلا \ل)
$اA .4ّR)شا د%I Baيش َ2َ #و)6ا Uءيش ,$كو .oّQ? )شا َ2G &ش "0G:و ;ّQ= ل =$ك/ "0:o
:&G #اّشلا [( 20 )]
4ب N!?لV .@ و امب ]MوN ل ) HK# 4ل FFF M0ا1VT ّ$ك 0اّR?)شي G0اّI=دو
$وA ام/و .4ّلك َ0ا1bTلا 0ا9 Jiي امI ;G0ا7ي&# WابNKَ D :$و%ي .$ب'لا :0اَ1b Tلا
:Hدز&Rلا
Q? شNR=شملا @&وي? Pلا [0?T ام 0NRVلN Jُيو F [( 21 )] F
=$َ'?K +8)' ة&ي?Pلا 4N)8 Rش ]9لا 4ّK/ ّg: ;Zي'. ا9*و .ة&ي? Pلا ديدشلا $D[&لا :$ا%يI
.4@م6D
)Hش( $م'ي SY ;ءيشلا يI (عاد.Kا +ل# , $دي Zي'. د'او -$./ Qا%لاو 0يشلا
.4=)#د. ا9: ;اّ%ش 4%ش=/ ءيشلا !%=%ش $و%) .ة&ا1)6gا +K1م +ل# 4Kم ,H)شيو 4يل#
و/ (vول 0م +ّT?ش) ٌة[يV T?ش :ةّ%bشلاو .د'او $._او .Hا%ش ة>بادلابو ;Hو%ش Wديبو
.ةبشJ
:$ا%ي <!Aّ&R)و ة#امDلا !#د.Kا ا9: \ل9و ;QeV Jلا و*و ;Hا?%bشلا :2ابلا 0مو
$ا%يو .S*ُ&م/ ?H[&R) ا9: ;ا5ماa)لا د1ب GSو%لا ا.# !8%شKا دAو ;0يمل6ملا ا.# او, %?ش
0م 4ّKi=ك ديدشلا &م_ا \ل9و ;ة8%ش=مو tHVش BKeI َ2ا./ $ا%يو .ّHbشلا ءيشلا Q.VKل
WXاKY $D wا $اA .ا8%ش 0ا6Kpا ,Hشي 4)8دش { ا¡ُ.¡ُ ك. مَل ¸دلب _َلِ ¦ مُ كَلاق.َ أ ُ¸ محَ.¡
سì.َ لا _=ِ ب v¦ ِ-يِغِ لاب } $'Kلا[ 7 يIو .$بDلا 0م ةي'اKلا :B7ي/ ّHbشلاو .]
ي%ي%شو يJ/ ا9* $ا%ي ;Hي%شلا :ّHbشلاو .oّH?شMب Uةَم" ي? K O $*/ يI يKدَDَوo :mيد'لا
ّد)'ا :0اب7Pلا يI 0ولو%يو .M 0"يّ %Vش !ل1D UةبشJب 4[بشم 4K/ +K1ملاو .ي6RK ,HGشو
.$اYم/ W9* ,$كو .27Pلا ةدش 0م 8HشKا 4Ki= ك ;ٌةّ%Vش 4Kم !&اطI
:4Kا'ب6 wا $اA .ةّAاش ٌةّ%ش W9* :$و%) .ة[يطK j&/ +ل: -دي1ب -&ي6م :ةّ%,شلاو نِ كَل¡)
ةق=لا ´مِ¡ ي ل= =د´·ب } ةبو)لا[ 42 يI ّH)شا $ا%يو .ةIو&1م ;2ايYلا 0م ة%,شلاو .]
;Hbشلا ا9* يI Cة&م 0وكي 4ّKiك ;د".?%لا \&) zم CgامGشو BKيمي !امو.Jلا يI Seكلا
4bلك \ل9 يI ساي%لاو .VWM و" دَ# دK# 4يّ %Vش د'/ يI =$ام ا9: ;,H?ش=/ -س&Iو .ا9* يI ة[&مو
.د'او
;j&_ا TلO 0م 03ي= ل :ة%ي%ّشلا :ةَ&" ي? Jوب/ $اA .!M بN K ) $ام&لا 0يب ٌةَD"& I :ة%يG%ّشلاو
.$م[&لا 0م G0ي? ل" بَ ' 0يب ٌةTيلO -j&/ ي* :8ي1= م._ا $اAو .$"بَ 'لا $اط ام $وطي
$اAو .ءاو6 $"بَ 'لاو $يV م_او .0ي= ليV م_اF 0يب ام ي* :>يبا&#_ا (Sاش* وب/ $اAو
:ديبل
"SM&َ ي SلI =&ي&Rلا G !1ّ ي7 ءاَ6NK? J FFF ا5ُما?Pُ بو ا5I"و? ط GHaا%شلا َj"&@ # [( 22 )]
ة%ي%شلا :&"7ّKلا ةياو& يIو .$<م& "ي? ل" بَ ' 8$ك 0يب -TeGO -zطGA :,ي1م._ا $اAو
ءاملا @zG%NK? )" 6َي ةبل. ;j&_ا دا%Kا ام دا%K) ;ام*&اَو? ط +ل# 0ي? لبDلا 0يب j&_ا
;Haا%ّشلا W9* &ك9 يI Vة?P, للا $*/ ُ$يوط) gولو :اKلA .0ا)وNل? Pلاو ةَ وN ل?Pلا ا5)َ 1َ 6 ;ا5يI
(ة1RKم E]/و ;+لو/ 4Kم zRK/ و* امم W&يPب $Pّ شلا 0اكل ;\ل9 يI S5= %ي&ط اKُ كول6و
WاK&ك9 امم d&يYكو .ا5يI ساKلا Qe)Jا Sل# يI ة1RKملا 0وك) +)' ي* ام Sل# يI
4ّKكلو ;8يYeYلا +ل# داز اميI امي6gو ;‚&Dملا ا9* q&اD ا9* اKبا)ك يI [( 23 )] k5? K
.S5)? %ي&طو Sو%لا
اولاA ا9لو .ةّ%شKم ا5ّKiك ا5ّK_ \ل9ب +[م6) ي*و ;&ي1بلا ةاَ5= ل :ة?%VشN%bشلا 2ابلا 0مو
:+ش#_ا $اA .$'Rلاب 4Kو5> بشي امKuI ;ة%ش%ش و* 2يطJلل
dSلا# d0Mب? ط يKuI َ0NAاI FFF M&V دا5لا ة%ش%Vش 0م @zطA/ [( 24 )]
o0اط"يّ شلا Hشا%ش 2طJلا 0م n&يYك [0:o :mيد'لا يIو [( 25 )] .
:&#اشلا $اA .َ]M وAو S=ك" '?)6ا ا9: ُ$"'?Rلا و* :اولاA ;Hي%ّشلا :2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو
F @2[ &= 9م {ايَ. و9 -HيG%?ش =\وب/ F
)\ش( .$Jادّ)لا +ل# ,$دي و*و ;j1ب 0م 4@71ب t H)شم -د'او $./ Qاكلاو 0يشلا
:$اA .4َم6D @0اK36لا $=JادI 4)K1? ط ا9: \ل9و ;ZمE &لاب 4)< ك= كش S5لوA \ل9 0م
4=بايY 3Sَ._ا ZمE &لاب !ككشI FFF MSّ&'مب اK%لا +ل# @Sي&كلا سيل [( 26 )]
.ا8ك ش ا9: 0يaيشلا 0يب SNTّKلا 0م ا9* 0وكيو
ّ\ ش 4Kiك ّ\اّشلا [0_ \ل9ب يbم6 امK: ;0ي%يلا QeJ و* ]9لا ;,\شلا 2ابلا ا9* 0مو
.\شلا Hا%)شا \ل9 0مI ;ام5Kم nد'او 0%ي)ي g و*و ;د'او •\? شَم يI G0ا&م_ا 4ل
.ام5?)1مDI ام5يI دو@ 1لا ?!" زَ &? O !K/ ا9: ;0ي)A&و 0يب !ككش :$و%)
.ve>6لا يI t\اش و* $ا%ي ;ve>6لا 0م 0ا6Kpا 46بلي ام و*و ;ةّكb شلا 2ابلا 0مو
$وA ا>مiI .j1ب يI 4@71ب ّ \ ش 4Kiك 4K_ "و/ ;4ب ,\? ش@ي 4K_ ةّكV ش ُve>6لا يbم6 امK:و
:ة[مE &لا ]9
(ةل %"1َ م V!اKا# 0Vم k['َ6@ملا َ2N Yَ و FFF @2V Kَ D و/ b\ّ شلا @0اب=)6@م 4ّKiك [( 27 )]
`Zي'. سايA ا9*و .B8ك? ش 8\? ش دAو ;t\اش -&ي1ب $ا%ي `QيRJ z<لT 4ّK: $ا%ي \شلاI
zَDَو \ل9 >0_ [( 28 )] ا9* ّZ. 0uI .2<KDلاب د7َ1لا Hو.ُ ل :8\ّ شلا $ب $ا%يو .4لGJادي
!يb م6 امK:و ;ةكيGك? ش ةد'اولا ;ساKلا 0م Hَ&G Rلا :\aاكشلاو .ساي%لا يI &5T/ و5I
.B71ب S5@ 71ب $Jادي ا5Kم UةA&GI ,$كI !A&)Iا ا9: ا5K_ \ل9ب
)$ش( يIو ;ةIا6ملا يI \ل9 0وكي SY ;دُ#اب) +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو 0يشلا
.S*دَ&? ط ا9: ;fe?ش S5ّل? ش $ا%ي ;د<&طلا :,$شلاI .\ل9 2&اA امو 4)طايJو 2وّ Yلا k6K
:&#اشلا $اA .0يAb&R)م ]/ ;Cg?eVش Sو%لا Zب./ $ا%يو
hةKيط? A -^ي&A ![Dَ' ]9لاو ام/ FFF G\لا*و (Hاب b$ك +=لومو h geVش [( 29 )]
:4لوA 4Kمو .دM& ط ]/ ;8$ش دA ]9لا :$لّ شلاو
<$?لّ شلا Hا#"دGuب :0وE م@ 5َ ي g F [( 30 )] F
.ةد#اب)م ةRيRJ CةطايJ 4)طVJ ا9: ;4,ل ش/ 2وYلا !لل? ش $ا%يو
.8$?شَي ّ$?ش دAو ,$?ش=/ -$D&و ;<$ل< ك? ) gو $ل< ش) g :$ا%ي ;ديلا دا6I :$لشلا 2ابلا 0مو
ُ0اَ &? ط?A :ةل?شلشلاو .&Y/ 4يI +%بيI َ2وYلا 2ي.@ ي cNط=ل :$لشلاو [( 31 )] .B1ط%)م ءاملا
ةل, شلاو [( 32 )] وب/ $اA .@Sو%لا ]و)Kي mي' \ل9و ;2ابلا 0م و*و .Hا&G Rلا ‚وK ‚َو? Kلا :
:2يX9
•S# M0با ?طNJ@6 "0َبّ KD) ُ!لAو FFF @vو&ّطلا ي*و Uةّل ش َ2لط= مو [( 33 )]
@0?K@ Dلا ا[م/و .k"6ّKلا H%'م 0وكي g و*و ;سN لV 'لا و* :SوA $ا%I $يلّ شلا امiI [( 34 )]
$اAو ;BRي17 0وكي gوF ع&3دلا !') س=بل@ ي d2وY و* :SوA $ا%I ;$يلّشلا ا5يRI
:سو/ $اA .ةّلV ش/ zمDُ)و ;ة&ي.%لا ع&3دلا ي* :0و&Jx
UةّلV ش=/ ?!ا9 =ءاب5?ش ا5ب اوُXاDو FFF ُzمل) ة[يKملا 4يI -j&ا# ا5ل [( 35 )]
.ة&ا1)6او d4يبش) و* امKuI 0اك \ل9 >]/و
)Sش( َءيشلا !مَم? ش $و%) .ةاKادملاو ةبَ &ا%@ملا +ل# ,$دي د'او -$./ Sيملاو 0يشلا
@4,مش/ اKiI [( 36 )] !" م= مش/و .4Kم ?!وKدو َ4?)ب&اA ا9: ;4)مماش 0م ةل#اRملا :ةّماشملاو .
يK< لM واK :\لوA 0م @06'/ و*و ;\دي يKمG مش/ يلاولل $و%) :$يلJلا $اA .َ2يطلا BKeI
0م -دي1ب 4Kiك &*اTلا يI `,Sش_ا 4Kم !1Kلاو ;QK_ا يI dعاR)&اI Sمشلا ا>م/و .\= دي
QK_ا ةب.A َzR)&م 0اك ا9: 4K/ \ل9و ;-2ي&A +K1ملا يI و*و ;WاKل[./ ]9لا $._ا
"S@5ُ RKx[ :0ولو%ي S*ا&) g/ .@4[م? ش دي&ي ام +ل: +Kد/ 0اك [( 37 )] $بA ءاملا $اK) ]
ا9: ;d0eI ّSش/ :و&م# يب/ 0# يك@' ام B7ي/ 4Kم 0اك ا9ك ا9* 0اك ا9:و .S5*اRش
|SVش@م و* ا9uI ا9ك 4يل# !7&#و .46/& B1I& ّ&م [( 38 )] ;اوE م? ش/ U4Dو يI "S@* اKيبو .
;W&يO َ2َ &اA Uءيش 0# ّSش/ ا9:و .W&يO =2&اA Baيش =د#اب ا9: 4K_ `اول= د# ]/
.دي1ب &يO 4يI ُساي%لاI
)0ش( دلM Dلا و*و ;E0ّشلا \ل9 0م .س" بُ يو (HeJ: +ل# ,$دي د'او -$./ 0وKلاو 0يشلا
gو 4R)َي go :0x&%لا &ك9 يI mيد'لا يIو .d0اKVش zمDلاو ;يلابلا H?ل? Jلا سبايلا
,0ا?ش)ي [( 39 )] $اA .ةّK~? شلا 0م ءاملا @0ا&? ط?A :0يKشلاو .HVلN J@ي gو ,$G%َي g ]/ ;o
:&#اشلا
M0يK~ّ شلا Saاد qzمدGل 0َم اي F [( 40 )] F
0م ا5I&#/ ةKVشNKV شo :S5لاYم/ يIو .$@D[&لا ةزي&O ي*و ;ة?KV شNKb شلا :2ابلا 0مو
ي5I ;!َم@ د=Aو 41م !َدGل@ و ي)لا 4)1يبط ي* ]/ ;WاK&ك9 امم ة%)شم ي*و ;oSزJ/
vا[مG &طلا $و%ب اوE D)'او ;$وز5ملا و* :SوA $ا%I ;4يI Qل)Jم ;0وKّ شلاو .ةّK? ش ا5Kiك
:zaاDلا 2a9لا Q.و يI
M0وKّ شلا 2aّ9لاك F [( 41 )] F
!Rل)Jا ا9:و .$و@ ز5م gو q0يم6ب سيل ]9لا 4ّK: $ا%يو .0يم[ 6لا و* :0و&Jx $اAو
]9لا 0و Kّ شلا 0: :$يلJلا $اA دAو .4ب ?9VJُ iI 2ابلا سايA 0م ا5ب&A/ +ل: َ&V TK $يواA_ا
َ4>ب ش[ ;4KَمV 6 @j1ب 2*9 [( 42 )] .>0?ش?)6ا دA :=$Mز@ * ا9: $@D8&لل $ا%ي :$اAو .>0ّشلاب ]
@0اKNشG: ا>م/و [( 43 )] ;ةّKّ شلا 0م ءاملا 0ا&?ط?A و*و ;0يKّ شلا 0م tH)شم و* امKuI Vة&اPلا
.BAb&R)م 4)"بَ بَ . ا9: ;َءاملا !KKش $ا%يو .4Dو b$ك 0م S*"و? )iI S5يل# اوA[&R) S5Kiك
.!NK? Kَ 6 QeJ و*و
)2ش( .4ي&)1) Uة&ا&' يI 4)> وAو ;ءيشلا ءاَم? K +ل# ,$دي د'او -$./ ءابلاو 0يشلا
;2&'لا !" بَ ب? ش \ل9كو .![ب ش &د.م و*و .Bبو@بُ شو B>ب? ش ا5Eب ش=/ =&اّKلا !" بَ ب? ش \ل9 0م
[2? ش :$ا%ي .2"يّ شلا QeJ و* ]9لا ;2ابّشلا 4Kم ّH)شا SY .ا9* $._اI .ا5=)دAو/ ا9:
Bباب=شو BبيMب? ش @SePلا [( 44 )] @4?K" &? A wا [2? ش=/و ; [( 45 )] \ل9و ;>2اش zمD :B7ي/ 2اَبّ شلاو
&6كب ;BبابVش @س&Rلا [2? ش :BA&?I $ا%ي SY .4)&ا&'و 4Vم6D ة>و%ب ةدايزلاو ءامّKلا و*
4بابVش 0م =\يل: !< aM &َ ب :0ولو%يو .B1يمD 4يدي z?I&و طش?K ا9: \ل9و ;0يشلا
4G7اَ7G#و [( 46 )] 2ابّشلا :ةبيبّ شلاو . [( 47 )] &%ب 0م Eي)Rلا :@2َ بّ شلا :2ابلا 0مو .
:ةم> &لا و9 $اA .^'ولا
@2َ ب? ش ٌطVشاK F [( 48 )] F
4ل َيV م" 6ُ/و zI@& 4ّKiكو `Zي)ُ/و َ&3 دA ا9: ;@ءيشلا 4ل >2V شُ/ :ساي%لا ا9* 0مو [( 49 )] .
)!ش( ;H8&R)ملا ءيشلا !ي)ش) \ل9 0م ;$,يز)و HE&R) +ل# ,$دي -$./ ءا)لاو 0يشلا
:vا>مG&طلا $اA .S5@1" مَ D ?H[&R) ]/ ;Bّ)= شو B)ا?)? ش S5@ب" 1? ش ّ!? ش :$و%)
<SاaV)لا د1ب bي'لا @2" 1? ش ّ!? ش FFF "Sا%@ملا ُzبَ & ُzب> &لا = \اَD= شو [( 50 )]
[0: $ا%ي 4ّKiك ;ا9* 0م و*و .0َ6َ' dkّلRم :-!يV )? ش &NP= Yو .B)ا)ش/ Sو%لا ءاD :$ا%يو
:0ودشKيو ;Z.I_ا 4ّK: 0ولو%ي ;ام* ام =0اّ)شو .ةبG كا&)مب !6يل =0اK6_ا
ا*G&وُ ك +ل# يVموي ام =0اّ)= شو FFF G&باD يVJ/ =0ا[يَ ' ُSويو [( 51 )]
.Z.I/ $>و_او ;ام5Kيب ام =0اّ)? ش :اولاA امب>& Fو
)mش( .&D? ش :,mّ شلا و* امK: ;$.iب سيل ءاYلاو 0يشلا
)kش( 4EDش=/ @4َ6/& !" DَD? ش $ا%ي .ءيشلا ع"دَ. +ل# ,$دي د'او -$./ SيDلاو 0يشلا
ة>Dّشلا &Y/ :@kَDّشلاو .B71ب S5@71ب ّkش ا9: ;ة>Dاشمو dsاDV ش Sو%لا 0يب 0اكو .B>D?ش
.&ي[6لاب ا5?)" #َدَ. ا9: ;B>D?ش ?ةزاRملا !Dَ Dشو .>k?ش=/ 4Kم !1ّKلاو `G0يبDلا يI
sاَ زV ملاب َ2ا&ّ شلا !" DَD=شو [( 52 )] .sوDشملا :kيM Dّشلاو .&'بلا ةKيR6لا ![D= شو .
.kيDش دV)َولاو
)Zش( ;EZ,شلا \ل9 0م .{&V' َzَم B1Kم 0وكي SY ;zKملا 4يI $._ا ;ءا'لاو 0يشلا
ام5Kم (د'او ,$ك دا&/ ا9: ;&م_ا +ل# M0eD>&لا ّ vا?ش?) $ا%يو .{&V' zم $J@بلا و*و
:WXاKY ّ$D wا $اA .4ب'ا. 0م 4َ1N Kمو 4ب َزوRلا ´م´= َ=ِ.ل¡ُ\ف - س ì. ´g = َ_¡´ ي نم ¡)
(َن¡´حل ì´ملا &ش'لا[ 9 0باP)لا ; 16 .]G &و@ ي g ]9لا :ُvاَ 'ّشلا دNK> زلاو .]
:ةَم" &َ * 0با $اA
=0يم&ك_ا ‚د?K يك&)و َيb KG :و FFF ا'اَ'?ش nدNKَ ز [يّ Rكب يV'" د?Aَو [( 53 )]
.Q#ا7ملا يI $._ا و* ا9*
0وكي gو .dZ?ش"'?ش :ءيشلا +ل# 2VTاوملل 0ولو%ي .ا9* 0م d2ي&%I H=باطملا ا[مiI
ا9: 4ّK_ `ساي%لا \ا9 و*و ;Z?ش"'?ش :&وي=Pلل 0ولو%يو .4ب B>' ش ّg: 4يل# 4ُ)بTاوم
4)بطJ يI ي7املا ا[م/و .WM &5T =ءا&و ام zKاملا و*و ;عاَD,شلا \ل9كو .z?Kَ م &اO
.4ب 4[بشم عاD,شلا +ل# -$وم'م 4ّKiك `Zش'?ش 4ل $ا%يI
)cش( 4ل 0اكو $اب ا9: ;4لوبب E يب.لا ّ c?ش 0ولو%ي امK: ;$.iب سيل ءاJلاو 0يشلا
.!لا6 ]/ ;Bمد 4لD& N!ّ J=شو .!و.
)دش( 0م .4يل: zMD&) 4@#و&ُ Iو ;Vءيشلا يI (ةوA +ل# ,$دي -د'او -$./ $ادلاو 0يشلا
.B7ي/ 2<&'لا يI ُساي%لا ا9*و .ةد'اولا ة8&ملا :ة> دّشلاو .WEدش/ n>د?ش د%1لا !" دَد?ش \ل9
:$اA .n>د?ش Eدشَي
(ةب9اك َ&يO اKددش ام Cة[ د?ش اي FFF @S=&'لاو ُ$يّللا gول ?ة=KيV Jَ 6 +ل# [( 54 )]
$يVJَبلا[ :د8دش)ملاو ديدّشلا :2ابلا 0مو [( 55 )] :4Kا'ب6 wا $اA .] ِر ي >لا _´حِل ´- .ِ ¦¡)
دي د=َ ل } !ايدا1لا[ 8 :د8دش)ملا يI ةI=&ط $اA ]و[ .]
يR?ط".=يو َSا&G كلا @Sا)1ي ?!وملا ‚َ&= / FFF Vدbدش)ملا G$GJاَبلا G$ام =ةلي%َ # [( 56 )]
S5, باود !Kاك ا9: ;@Sو%لا [د?ش=/ :$ا%يو .ة[دVش ]/ ;‚[دش يK)با./ :ديز يب/ 0# يGكُ 'و
nدادV ش [( 57 )] 4#اR)&ا :M&ا5ّKلا Eد=شو . [( 58 )] .ةK6 0و1ب&/ $ا%يو ;0و&ش1لا :Eدش=_او .
.|د?ش ا*د'او $ب $ا%يو ;ا5ل =د'او g 0ولو%ي S571بو
)9ش( ُ9اّ 9ُشو .n9و9ش ,9Vشَي ءيشلا ّ9?ش .ةA=&اRملاو دا&RKgا +ل# ,$دي $ا9لاو 0يشلا
S5لG زا?Kَ م gو S5لaابA 0م او6يلو Sو%لا يI 0وKوكي 0ي9لا :ساKلا [( 59 )] G0اّ 9شَو .
+.'لا [( 60 )] :سي%لا X&ما $اA .4Kم Hb&R)ملا :
qS6ا?K= مب +.'لا =0اّ 9ش @&G يا?ط) FFF ا&َ1" م= / ُ&ي? O ا5@موYلم +D@1لا M2e. [( 61 )]
)&ش( QeJ 8&شلا \ل9 0Vم .&@ ياطّ)لاو &اش)Kgا +ل# ,$دي د'او -$./ ءا&لاو 0يشلا
يI َءيشلا \ط<6ب :E&ّ شلاو .4)&Yكو W&اش)Kg `$._ا و*و ;&ي3 &V ش -$D&و .&يJلا
.ةَ&َ &? ش ةد'اولا ;&اّKلا 0م &ياط) ام :&َ &ّ شلاو .ُ&اَ &ّ شلا zمDلاو ;ة&ا&ّ شلاو .سمشلا
:e#و ّ$D wا $اA ِر « قلاك ¸ر ر =ِب يمر . ا¡.ِ ¦) } !e6&ملا[ 32 َ&? ش&ش :$ا%يو .]
&اش"&ّ شلا ءاوb شلاو .ءيشلا 4يل# طَ6"ب@ ي ام :ة&ا&شGpاو .418 طA ا9: ;َءيشلا [( 62 )] :
.Wا[يG : \b7# د1ب \يI 0م ءيّ شلا jRK) 0/ :ة&ش&ّ شلاو .4@مَ 6َد &طا%)ي ]9لا
:دشK/و .ا5@بV 9اب?9 :2اK9_ا &شا&شو
4=KيG %=لو 4KN لG D1)6َي 0يو1I FFF M2اKN9=_ا &شا&شMب 4?K" بM &" 7َ ي [( 63 )]
$ا%ي ;سNRّKلا ي*و ;&شا&ّ شلا $م'@ي @2ابلا ا9* 0م qسايA 3]/ +ل1I :$aاA $اA 0uI
:4لوA و*و .ة8ب'مو B.&' 46RK 4يل# +%ل/ ا9: ;Wَ&G شا&ش 4يل# +%ل/
ُ&شا&ّ شلا ا5يل# +=%ل ) Uة[ي? O "0Gمو F [( 64 )] F
امّK: ;0=دبلاو @ S6Dلا &شا&ّشلاب +=K1@ ي سيلو ;Zي'. \ل9 يI ساي%لا [0/ ُ2اوDلاI
4يل# +%ل/ $ا%ي .سN RّKلا يI ي)لا F 2لا?طَملاو SمM 5لا 0# ٌة&اب# \ل9و .سNRّKلا 4ب دا&ي
ا95I .4ب ا5ّلك 4=موم* =$?P= شو ;ءيشلا ا95ل 4مَمV * 0م &ش)Kا ام zَمَ D ]/ ;Wَ &G شا&ش
.سايA
:ةI&ط $اA .8&شلا +ل: 4=)ب6K ا9: ;BKeI ُ!&&ش/ $ا%يو
يVK> &? ش=/ +8 )' =vا> &لا يG ب& ش $از امو FFF G\G ل9 @j1ب يKءا6 +ّ)= 'و ي%يد. [( 65 )]
:$اA .4=)&5T/و 4? )" ز&ب/ ا9: ;=ءيّشلا !&&ش/ $ا%يو
Q'ا.ملا bQك_اب N!> &V شُ/ +ّ)َ 'َو F [( 66 )] F
:$اAو
CةليبA t&ش GساّKلا E]/ =$يGA ا9G: FFF zبا._ا ّQك_اب Bبيلك ![&? ش=/ [( 67 )]
:سي%لا X&ما $اAو
n&? ش"1= مو ا5يل# B6ا&'/ ُ!زواD) FFF يل= )%َم 0وE &V ش@ي ول B.ا&V' [يل#
)زش( .ديدّشلا س"ب@ يلا :ةزازّ شلا >0: :0ولو%ي .Qي17 د'او -$./ ءازلاو 0يشلا
)سش( zمDلاو ;ةبN لE .لا j&_ا :Eسّ شلاI .4لبA ]9لا 0م 2ي&A 0ي6لاو 0يشلا
.سو6ُ شو ساَ6Vش
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI زD&لا ){.ش( .
[( 2 )] :ديب# وب/ $اAo :$مDملا يI ءاD ا9كو ;يلا)لا دا5ش)6gا ا5ي7)%ي ةلمك)لا
.]&ادلا Sيم) mيد'ب د5ش)6ا SY .oSك'لا يI &وDلا و*و ;!ططش/و 0eI !ططش
[( 3 )] :$ا%I ةداب1لا ة&Yك يI 4ملك CeD& 0/ ]&ادلا Sيم) mيد' يIوo :0ا6للا يI
\)وA $م'/ +)' يّطاشل \K: ]وA 0مXم !K/و BRي17 BKمXم BK/ !Kك 0: !ي/&/
اK/و ]وA !K/و \لم# $Yم يK)Rلك ا9: :$و%ي .o!بKiI zيط)6/ eI يR17 +ل#
.\Kم &وD و5I Qي17
[( 4 )] .)طط# ;ططش( 0ا6للا .يلD1لا SDKلا وب/ زDا&لا و*
[( 5 )] ةدام يI 0ا)يبلا Hب6 )zب&( .
[( 6 )] .Qي&') ;o4aاش)بgo :$._ا يI
[( 7 )] SيطJلا 0ب سيA 0اويد 3 0ا6للاو )z1ش( .
[( 8 )] .Qي&') ;oا1شo :$._ا يI .0يشلا !اك&' mيلY)ب $بK6لا عا1ش
[( 9 )] { ةKماYلا ةK6لا ;يب&1لا يمل1لا zمDملا ةلDمب ة&وشKملا 4)زوD&/ يI !يبلا
475 :4لبAو .
.F $م%ي املو Zي&لا 4ل ‚&R) F
[( 10 )] 0ا6للا يI امك ;Zي&9 0ب سي%ل و*و ;$مDملا يI !يبلا )zمش( .
[( 11 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )z1ش( .
[( 12 )] ةم> &لا ]9 0اويد 579 0ا6للاو )z1ش( يI Wدي1ي6و . )S5#( .
[( 13 )] .4)%ل1م يI SوYلك 0ب و&م1ل !يبلا
[( 14 )] ةبX& 0اويد 97 0ا6للاو )†Pش( .
[( 15 )] 0ا6للا يI امك ;يل95لا zب& 0ب QاKم 0ب دب# و* )†Pش( ةي%ب يI 4)دي.Aو .
0ييل95لا &ا1ش/
3 يطي%Kشلا ةJ6Kو 51 يI ي)iي6 ام &TKاو ; )د7#( .
[( 16 )] .o8Qشo :$._ا يI
[( 17 )] .ءيشلا 0م ةي%بلا :S7لاب ;ةIاRشلا
[( 18 )] $مDملا يI !يبلا )Qش( .
[( 19 )] .$مDملا 0م 4باو. ;o&ا6) go :$._ا يI
[( 20 )] يI WداشK: Hب6 !يبلاو .&ي*ز 0ب 21ك و* )Qد( .
[( 21 )] 0ا6للا يI &د.لا ا9* دشK/ )QRش( 0اويدلا يI W&د.و . 552 :
.F ا5ل*_ g: &ا&6•ل zKاوم F
[( 22 )] .ديبل ة%ل1م 0م !يبلا
[( 23 )] .o0كلوo :$._ا يI
[( 24 )] :+ش#_ا 0اويد 107 0ا6للاو )H%ش( .oيّKuI zم6اوo :0اويدلا يIو .
[( 25 )] .o0اطيشلا Hشا%ش 0مo :0ا6للا يI
[( 26 )] .ي6ب1لا ة&)K# ة%ل1م 0م !يبلا
[( 27 )] ةم&لا ]9 0اويد يI !يبلا 10 يI Hب6 دAو .)\كش ;2KD( 0ا6للاو )2KD( .
[( 28 )] .ozD&o :$._ا يI
[( 29 )] 0ا6للا يI ةKيمدلا 0بg !يبلا )$لش( .
[( 30 )] يI WداشK: Hب6 ;ديبلل !يب زD# )H#د( يI ي)iي6و . )&و#( :W&د.و
.F S5)ا&و# يTIا' zيمD يI F
[( 31 )] .Qي&') ;o!ا&طAo :$._ا يIو .&طA &د.م :ءاطلا Z)Rب ;0ا&ط%لا
[( 32 )] .&.%لاب o+ّل, شلاo B7ي/ $ا%يو
[( 33 )] 2يX9 يب/ 0اويد 69 0ا6للاو )$لش( .
[( 34 )] ;o06'لاo :$._ا يIو .ve6لا 0م 4ب !&))6ا ام و*و ;ةKD zمD :0KDلا
.$مDملا 0م 4باو. ;Qي&')
[( 35 )] &D' 0ب سو/ 0اويد 11 0ا6للاو )$لش( .
[( 36 )] .&.Kو Sل# يباب 0م $ا%ي
[( 37 )] .Seكلا ا5يل: &%)Rي ةلمك)
[( 38 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oSش)مo :$._ا يI
[( 39 )] يI mيد'لاب دا5ش)6gا Hب6 )4R)( .$يل%لاب 4Iا)لا &6I mي' ‚&J/ ةياو&ب
[( 40 )] 0Kش( 0ا6للا يI !يبلا 108 .)
[( 41 )] 0اويدلا يI 4مام)ب !يبلاو .$مDملا يI ة1ط%لا W9* داشK: د&و ا9كو 178
0ا6للاو )0Kش( :
Wا9ش ام&7 ا5با&O $Tي FFF 0وKشلا 2a9لا ةمو.Jب kش
[( 42 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 43 )] .o0ش/o &د.م o0اKش:o و* امK:و ;Qي&') ;o0اKشo :$._ا يI
[( 44 )] .B7ي/ ابوبشو
[( 45 )] .oSeكلا يI ةدايز 0&%لاو .4K&A wا 82ش/و wا 48بش/وo :0ا6للا يI
[( 46 )] .o47ي7#و 4بيبش 0مo :B7ي/ $ا%يو
[( 47 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o2اشلاo :$._ا يI
[( 48 )] 0اويدلا يI امك 4مام)ب !يبلا 17 يI ي)iي6 امو ;)طشK ;^مK( 0ا6للاو
)طشK( :
@4ُ#&ك/ يشولاب ^مK S/ \ا9/ FFF 2بش طشاK دا* دJلا zR6م
[( 49 )] .o4ل 4ب +م6o :$._ا يIو .41I& :4ل Wام6/
[( 50 )] vام&طلا 0اويد 95 0ا6للاو )!)ش( .
[( 51 )] 4Kاويد يI +ش#•ل 108 0ا6للاو )!)ش( .
[( 52 )] .$مDملا 0م 4باو. ;&6كلاب Sيملا طب7 zم osزملابo :$._ا يI
[( 53 )] 0ا6للا )Z'ش( ( 0اوي'لاو 1 : 199 :Zشوملاو ; ) 237 2ول%لا &امYو ; 353 .
[( 54 )] ةدام يشاو' يI Hب6 امك ;&ي*ز 0ب ^ادJل )0J6( .
[( 55 )] .0ا6للاو $مDملا 0م ةلمك)لا
[( 56 )] .ةIو&1ملا 4)%ل1م 0م !يبلا
[( 57 )] .oS5R17م +ل# S*دشم د&يo :mيد'لا 4Kم
[( 58 )] :4)%ل1م يI ة&)K# $وA 4Kم
امKiك &ا5Kلا دش 4ب ]د5# FFF .SلT1لاب 46/&و 0اKبلا 27J
[( 59 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oS5لوا6مo :$._ا يI
[( 60 )] .0e1I +ل# ةR. :Z)Rلابو .0ابشو 2اشك ;9اش zمD :S7لاب ;0ا9ش
[( 61 )] سي%لا Š&ما 0اويد 98 0ا6للاو )99ش( .
[( 62 )] . o&ش&شلا o :سوما%لاو 0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو
[( 63 )] .o0يو1يo :$مDملا يI
[( 64 )] 4Kاويد يI W&د.و .ةم&لا ]9ل 251 0ا6للاو )&&ش( 0م ‚&) 0aاكو F :
.F ة5ي&ك يI ةدش&
[( 65 )] ةI&ط 0اويد 55 0ا6للاو )&&ش( يI 4باو.و ;ovا&لا 2&شo :$._ا يIو .
:ةدي.%لا zلطمو .Qي&') ;oاكل9 j1بo :0ا6للا يIو .0ا6للاو 0اويدلا
\لام ةKبا اي 0يبلا \شو $بA يRI FFF G\لامD &ود. 0م اKيل# يDو#و
[( 66 )] 0يR. ة1Aو يI امك $ي1D 0ب 21كل 336 0ا6للاو )&&ش( ة1Aو يI 26Kو .
0يR. 411 Sام'لا 0ب 0ي.'لا +ل: 4)ب6K 0ا6للا يI &ك9و .]د6_ا ةم5D يب/ +ل:
.]&ملا
[( 67 )] 4Kاويد يI Hدز&Rلل 520 ( ةKازJلاو 3 : 669 عز= Kب o2يلك !&اش/o :‚و&يو .)
.jIاJلا عزK د1ب 2.Kلاب o Bبيلك !&اش/oو .ا5لم# ءا%ب:و o+ل:o

)ام5YلYي امو دا.لاو 0يشلا 2اب( ~
)2.ش( :$ا%ي .W&يOو q^ي# يI ة[دVش +ل# ,$دي -$./ ءابلاو دا.لاو 0يشلا
$ا%يو .Bبو.ش 2َ.? ش دAو .ديدش ]/ ;-2.اش ٌ^ي# $ا%يو .دaادّشلا :2aا.ّ شلا
.@4?شي# ُwا 2َ.N ش=/
($'?Rلا +ل# ةAاّKلا !بَ .? ش :B'ي'. 0اك 0: ;2ابلا ا9* 0مو 1 َ&? Y< ك= / ا9: \ل9و ;)
.4ل َZ?%Nل? ) SلI ا5=با&7
(َ2".b شلا [0/ S5لوA 0م \ل9 د1ب امو 2 (?ةَبو.Nشَملا [ 0/و ;2يV.ّ Kلا :) 3 ;ةJول6ملا )
.4يل# $[و1م @&يO ;4يI -\وكشم \ل9 ,$كI
)&.ش( 0م .ءيشب ءيش G$.و +ل# ,$دي ّZ. 0: -$./ ءا&لاو دا.لاو 0يشلا
.n&ي.ش) ا*&b.شُ / ا5)&[.? ش :$و%) .ةAاKلا ]َ&V JNKَ م 0Vم Eدش) ةبشJ :&اَ.bشلا \ل9
َ&َ .? ش S5لوA ا>م/و .د@#ابّ)لا j1ب ا5يI 0وكيو ةطايJلا :&".ّشلا :ا9* 0م d2ي&Aو
يI &=ك 9 دAو ;ءاطلا 0م ]ةلدبم[ دا.لا امّ KG :و ;$ادبG pا 2اب 0م و5I ;0eI @&.ب
.4باب
دAو .&G.اّشلا Wوّ م6 امب&و .0داّشلا ي"بّ Tلا 4ّK: $ا%ي ;&َ .ّ شلا :\ل9 0# 89ش اممو
(&ي&D W&ك9 4 .)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .سوما%لاو $مDملا يI !&ك9و ;0ا6للا 2'ا. !اI امم ةملكلا W9* )
( 2 :$اAو ;سوما%لا يI !&ك9و ;0ا6للا 2'ا. !اI امم B7ي/ W9*و )
.o2ي.شلاكo
( 3 .0ي)م7ب o2.شلاo ا5لدب $مDملا يI &ك9 دAو .2ل1Y 0# 0ا6للا يI !&ك9 )
.oةJول6ملا ةاشلا :HK1كوo :سوما%لا يIو
( 4 يI 4يل: &اش/ ]9لا د*اشلا +ل# !&Y# دAو .o&ي&D &1ش يI و*وo :$مDملا يI )
&ي&D 0اويد 306 :و*و
ا5Kiكو zشاDم WوDو !A&# FFF &.اشلا ‚&دم 0ود zلد) $%#

)ام5YلYي امو ءاطلاو 0يشلا 2اب( ~
)0طش( !K? ط?ش $ا%ي .د1@بلا +ل# ,$دي Zي'. د&8 طم -$./ 0وKلاو ءاطلاو 0يشلا
:ةPباKلا $اA .ةدي1ب ]/ ;d0وط? ش h‚وKو .!َ بَ &? O ا9: BKوطش 0طNش?) &ادلا
@0وط? ش …‚وK \K# َدا16ب N!= i?K FFF ُ0ي*& ا5ب ُداXRلاو N!KابI [( 1 )]
َ0يب ام ُدي1ب 4ّK_ ;ساي%لا و*و .$"بَ 'لا :0?طّشلاو ;&1? %لا ةدي1ب ]/ ;0وط?ش d&aب $ا%يو
:$يلJلا $اA .o0اطش/ يI d0اطيش 4ّKiكo :$ا%I B6&I |يبا&#/ ?Qَ .وو .0يIَ&ّ طلا
و@ز< Kي= ل 4K: :4ب'ا. +ل# +.1)6ا ا9: س&Rلل $ا%يو .$يوطلا $ب'لا :0?طّشلا [( 2 )]
0ي? ل" بَ ' 0يب B%Yوم Wدشي 4ّK/ \ل9و .0يK? ط?ش 0يب [( 3 )] .
Wد1@بل \ل9ب ي3مُ 6I ;ة>يل./ 4يI 0وKلاو ;2ابلا ا9* 0م و* :SوA $ا%I 0اطيّشلا ا[م/َ و
.0اطيش 82اودلاو سKpاو 80Dلا 0م Uد8&م)م U!ا# ّ$ك >0/ \ل9و .Wد, &م)و 8H'لا 0#
:&ي&D $اA
يلَ ز? O "0Vم =0اطيّشلا يK= Kو@ #"دَي =Sا[ي/ FFF اKاطيش ُ!Kُ ك N9G: يK? K" ي= و5َ ي >0*و [( 4 )]
:+لا1) @4ُلوA َ&3 6I \ل9 +ل#و { نيِ=اي =لا ُس¡ُ¡´ ر ´- .َ \َك ا¡´· ل= } !اIا.لا[ 65 $يAو .]
:$اA .BKاطيش +[م6) ةّي'لا [0/ \ل9و :!ا8 ي'لا َدا&/ 4ّK:
4ّKiك •يمَ &"7َ ' +?KN Yَ م @2G #e) FFF M&N R?A (عو"&V J ]9ب q0اطيش @kEمَ 1? ) [( 5 )]
ُ$وA -ةيل./ 0اطيشلا يI 0وKلا [ 0/و ;$و%لا ا95ب $اA 0م ة>D@' "0Vم 0وكي 0/ 4بشيو
:ةّيم/
ُWاكَ# ُWاَ.َ # (0طاش امEي/ FFF G$eO_او دي?%لا يI @Wام&و [( 6 )]
$و%لا ا9* +ل# 0اطيشلا 0وكيI ‰ˆةيل./ 4يI =0وّ Kلا $1Dو ($#اI +ل# WاKب Wا&) eI/
+ل#[ ;ةدaاز 4يIF 0وKلا [ 0: $ا%يو .$ا1"ي? I 0زوب [( 7 )] دAو ;طاش 0م 4ّK/و ;0e1I ]
.4باب يI &ك9
)iطش( ام و*و ;!ابّKلا ُءط?ش ءNطّشلا ام*اد': :0ا)ملك 4يI ةزم5لاو ءاطلاو 0يشلا
:WXاKY ّ$D wا $اA .ة&Dّشلا !i?ط?ش دAو .ءاطش/ zمDلاو ;$._ا $و' 0م s&J
´·َ\ == y ر >َأ ¸gر زَ ك) } Z)Rلا[ 29 !iطاشو .4بKاD :]داولا lطاش $._او .] [( 8 )]
.0ا?)? KV ياب)م ام*و .&Jrا Glطاشلا +ل# و* +شمو (lطاش +ل# !يشم :$@D>&لا
)2طش( ;{Jَ& Uءيش يI (داد)ما +ل# ,$دي ;د'او د&ّطم -$./ ءابلاو ءاطلاو 0يشلا
d2N ط?ش zمDلاو ;ءا&7Jلا $JّKلا ة?Rَ1َ 6 :ةبN طّشلاI .\ل9 &يO يI $ا%ي SY [( 9 )] يIو .
ةبN ط?ش 8$َ6َم= كo :ع&ز 3S/ mيد' [( 10 )] B7ي/ -س&Iو .ةبNط?ش ة[7? Pلا ةي&اDلل $ا%يو .o
`Qي> 6لا 2طش 0م ةبطّشلا $=م'@ ي $NJّKلا Qَ 1َ 6 0م WاK&ك9 ]9لا \ل9 +ل#و .ةبNط?ش
ةبطّشلاو [( 11 )] [0: $ا%يو .2ّط?ش@م Qي6 $ا%يو .2طش zمDلاو ;4K)م يI ة%ي&ط :
2طاوّشلاو .SاK[6لا !بط?ش $ا%ي ;Cgوط z=ط%) SاK[6لا 0م ة1ط%لا ةبطbشلا و/ ةبط,شلا
;&".ُ 'لل Qَ1[ 6لا 0%ّ%شي ي)eلا :2طاوشلاو .heيوط َSيد_ا 0د@دN%َي ي)اوللا :ءا6Kلا 0م
:4لوA يI
اَ &ي.َ ' [05Kيب M2V طاوّ شلا ?طNش?K F [( 12 )] F
:&Jx $اAو
ا5ّKiك +=%ل ) 0ا[&@ ملا َدَ.G A ‚َ&? ) FFF 2Vطاوّ شلا ]ديiب q0ا.&J عE&< ?9?) [( 13 )]
W@&و& O N!= Kياب)و WاKN)َ م &)بKا ]9لا 0يم[6لا س&Rلل $ا%يو .ةبطاش ةد'اولاو [( 14 )] و* :
ا5Kم Uة%ي&ط ,$كI ;Haا&ّ طلاك W&و5T +ل# 0وكي 4ّK/ \ل9و ;$?R=كلاو 0N)َ ملا 2وطشم
Bّط?J ُ$ي>6لا ا5يI ّط?J ا9G: ;ةبّطشم -j&/ $ا%يو .ةبNط?ش ا5ّKiك [( 15 )] .
)&طش( &Jrاو ;ءيشلا Q.V K +ل# ام*د'/ ,$دي ;0e./ ءا&لاو ءاطلاو 0يشلا
.ة5Dاوملاو د1@بلا +ل#
4R.K 4Kم ?!9J/ ا9: ;َءيشلا BKeI !&طاشو ;4R.KG ل ;ءيشلا &?ط?ش S5ُلوA $[و_اI
.&Jrا 0م ُ$وط/ ا5ييبط @دَ'=/ ي)لا ي*و ;&وط?ش ٌةاش $ا%يو .Q.bKلا و* 9J/و
+ل:و \يل: & TKي ]9لا و*و ;n&N ط=شو n&وطش @W@ &.ب &?ط?ش :S5لوA 2ابلا ا9* 0مو
=&ط? ش ام5Kم (د'او b$كل $1َD د%I ا9ك 0اك ا9: 4ّK_ 2ابلا 0م ا9* =$V1@ D امّK:و .&?Jx
4يل# !8&م 4ّK/ WاK1مI ;oWَ&ُ طش/ =&*> دلا d0eI 2=ل'o :2&1لا $وA يIو .WM &TK
0اRلGJو ;0امداA 0اRNلV J :ةAاKلا QeJ/ يI 4ل./و .W3 &شو VWM &يJ 0م -2و&7
;ة1ب&_ا &طش 0اKYgاI ة1ب&/ QeJ_ا !Kاك ا9: 4ّK_ `&ط?ش 0ي=RلV J ,$كو ;0ا&VJx
سMبَ ي ي)لا $بpا 0م ي*و ;&وط?ش ي5I ةاّشلا ي=RلV J ُد'/ سبي ا9:و .Q.Kلا و*و
.WاK&ك9 ام +ل# ;(QeJ/ =ة1ب&/ ا5ل >0/ \ل9و `ا5IeJ/ 0م 0اRNلV J
:زDا>&لا $و%يو ;ُ&ا> دلا !&? ط?ش :0ولو%يو .دي1بلا :&يطّشلاI :&Jrا $._ا ام/و
ا&يطش ُS5يI يbK= ك&)) g F [( 16 )] F
4ل*/ +ل# d0eI َ&? ط?ش :S5لوA 4Kمو [( 17 )] ]9لا :&طاّشلاو .اRGلاJم امOا&@م S5ك&) ا9: ;
S=T1ُمو S5V )َ #امَD 0# دُ1ب \ل9 $1?I ا9: 4ّK_ `ساي%لا و* ا9*و .اY"ب J 4=ل*/ اي#/
.S*G&م/
0iش يI +لا1) wا $اA .V4V)َ 5G Dو =ءيّشلا د".? A يI $ا%ي ]9لا &Nطّشلا 2ابلا ا9* 0مو
:ةل" بG %لا ´·ر == مُكَ=¡´ ج´¡ ا¡ل¡ ف م. .ُ ك ام =ي ح¡) } ة&%بلا[ 144 و 150 $اA .Wَد".? A ]/ ]
:&#اّشلا
يميA/ (عابKMز 3S_ ُ$وA/ FFF Sيم) يKب َ&N ط?ش GسيV 1لا M&ود@ . [( 18 )]
&Jx $اAو [( 19 )] :
SُكM &N P? Y M&N ط?ش 0م Sُكّ لT/ دAو FFF ا1?طGA SُكاشP) dS?ل T 4~ل -$وَ *
Sك&PY &طش 0وكي gو [( 20 )] Sل#/ wاو ;4ل d0يابم ;4K# -دي1ب و*و ّg: ;Wءا%ل)
.2او.لاب
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI ةب6Kلا W95ب !يبلا )0طش( .ةPباKلا 0اويد يI سيلو ;
[( 2 )] : 0طش( 0ا6للا 0م 4باو. ;oز<Kيo :$._ا يIو .2Yي :وز< Kي 103 .)
[( 3 )] CeYم 2&7ي .0يKطش 0يب وز< Kيل 4K: :سRKلا زيز1لا س&Rلل $ا%يo :0ا6للا يI
.o>]و%لا &ش_ا 0ا6K}ل
[( 4 )] &ي&D 0اويد 597 0ا6للاو )0طش( .
[( 5 )] ( 0اوي'لا يI امك ;دب1لا 0ب ةI&طل 4 : 133 ( 0اوي'لا يI WدشK/و .) 1 : 153 € 6 :
192 ( 0ا6للا يI ا9كو ;ةب6K 0ودب ;) 3 : 153 € 17 : 105 Wدي1ي6و .4Kاويد يI سيلو .)
يI )kم#( .ةب6K 0ودب
[( 6 )] .0اميل6 ةR. يI 4K/ &ك9و ;)اك# ;0طش( 0ا6للا يI WدشK/
[( 7 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 8 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o!iطشوo :$._ا يI
[( 9 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o2طش/o :$._ا يI
[( 10 )] :$._ا يIو .$ول6ملا ]/ ;$و1Rملا S6ا 4ب دي&/ يميم &د.م :$6ملا
( &*زملا يI ع&ز S/ mيد' &TKاو .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o$Yمكo 2 : 532 ~
536 .)
[( 11 )] .0ي)م7بو Z)RI S7ب 2طش ا51مDو .Z)RI S7بو &6كلابو ;S7لاب ;ةبطشلا
[( 12 )] .o2طاوشلا ط6بo :$مDملا يI
[( 13 )] يشاو' يI Hب6 امك SيطJلا 0ب سي%ل )ع&9( يIو .!يبلا زD# دشK/ mي' ;
.Qي&') ;o4ّKiكo :$._ا
[( 14 )] :$._ا يIو .0م6لا 0م دلDلا يI &6كلا و*و ;Z)Rلاب ;&O zمD :&و&Pلا
0ا6للا 0م 4باو. .o4Aو&#o )2طش( .
[( 15 )] يI !د&و ةملكلاو .ة&يJ_ا ةملكلا $كŒ) zم o....سيل ءاطJo :$مDملا يI
يI &ك9) Sلو .oheيلA $ي6لا ا5يI طJ :ةمT1مك ةبطشمo :4لو%ب ا*&6Iو سوما%لا
.0ا6للا
[( 16 )] 0ا6للا يI WدشK/ )&طش( ( ةيRل_ا vو&ش د*اوش v&ش يI يKي1لا W&ك9و 3 :
383 .4)ب6K Q&1ي Sلو .)
[( 17 )] .o4ل*/ 0#o :سوما%لاو 0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو
[( 18 )] 0ا6للا يI امك ;يما9Dلا عابKز يب_ !يبلا )&طش( .
[( 19 )] .]&Dشلا 0با !ا&ا)Jم +لو/ ي* !يبلا ةدي.Aو ;]دايpا &م1ي 0ب طي%ل و*
[( 20 )] .oSك&طشo :$._ا يI

)ام5YلYي امو ءاTلاو 0يشلا 2اب( ~
)QTش( .W&يOو M^ي1لا يI ة> دّشلا +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءاRلاو ءاTلاو 0يشلا
$ا%يI ;2 ل.و سGبيI @4[يM & "دGDي Sل ]9لا :&Dّشلا 0م F QيTّشلا \ل9 0م $._او
Sلo :mيد'لا يI ءاDو .ة>دGشو HيV 7 ]/ ;^يَ 1لا 0م Q?T?ش يI و* d0eI :ا9* 0م
:عا?A3&لا 0با $اAو .oQTش +ل# ّg: S'لو (زب J 0م "zَبشي
Cةّ 9=ل Vةشي1ملا 0م !ب.=/ د%لو FFF ا*=دادش &وم_ا GQ? T?ش 0م !ي%لو [( 1 )]
ةط=لاJم =$بpا طGلاJ@ي ]/ ;طeVJلا QT?ش -&ي1ب :ةدشلا 0م 2ابلا ا9* يI $ا%يو
.S'ّللاو دلDلا 0يب $Jد ا9: ;ُS5>6لا QVT=شو .ةديدش
)STش( &ا1)6ي SY ;S?T"ي? ش :$يوطلا س&Rلل $ا%ي .ةد'او ةملك Sيملاو ءاTلاو 0يشلا
.$@D8&لل
)يTش( z7اوم 0م ءيشلا عEد.) +ل# ,$دي -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاTلاو 0يشلا
$ا%ي .ة%NلG Rلا :ءيشلا 0م ة>يV Tّشلا \ل9 0م ;ةA8&R)م B#و@د@. = &ي.ي +)' ;ة&يYك
ا%?لG I !Kاك ا9: ;ا.1لا !ّT?ش?) [( 2 )] 0ب َ0اب/[ !Kب ةو&? I !لاA . [( 3 )] .0اَ دَملا V دب# ]
ام* =0يV 9ّللا [ ي[ ي? K@ ب ّس'/ "0َم اي FFF ُQد[.لا ام5K# +8Tش?) 0ي)[ &E دلاك [( 4 )]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI !يبلا )QTش( .
[( 2 )] .o!&ا.o :$مDملا يIو .!&ا. +K1مب اK* ;!Kاك
[( 3 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 4 )] .ةب6K 0ودب )+Tش ( 0ا6للا يI !يبلا

)ام5YلYي امو 0ي1لاو 0يشلا 2اب( ~
)Q1ش( ;$بDلا س/& :ةRَ1ّ شلاI .46/&و ءيشلا يلا#/ +ل# ,$دي ءاRلاو 0ي1لاو 0يشلا
.4V6/& يلا#/ ]/ ;46/& !اR1?ش +ل# d0eI 2&ُ7و .ٌ Qَ 1= شو !اRَ1? ش zمDلاو
0م 4َبلA +ّش?O 4ّKiك ;[2@ 'لا 4Rَ1? ش $ا%ي \ل9لو .طايbKلا Hّلَ 1@ م دK# 4@6/& :2ل%لا ُ ةRَ1= شو
ساK ا*/&Aو .4Aو?I [( 1 )] : !´ب´ ح ا¡ ì·= د¡) } Q6وي[ 30 يI ءاDو .ا9* 0م و*و ;]
.$َبَ D +ل#/ :دي&ي ;o(ةم" ي? K O يI Uة?Rَ1? ش يI -$ُD& GساّKلا @&يJo :mيد'لا
)$1ش( ءيشلا يI H,&R)و (&اش)Kا +ل# ,$دي Zي'. -$./ Seلاو 0ي1لاو 0يشلا
.2يّشلا $1)شاو .ُ&اّKلا !ل1)شاو ;2ط'لا يI &اّKلا !N ل1ش/ $ا%ي .4بKاوD 0م د'اولا
:+لا1)و =\&اب) wا $اA !بي = ´سأ´رلا َ¸ ·. =ا¡) } [ Sي&م 4 .]
0م ةل"1, شلاو .ا*اKNY? Yَ ب :ة&اOGpا يI =$يJلا اKNل1ش/و .$اَب, 9لا يI ةلَ1N ش@ملا &اKلا :ةليV1ّ شلاو
;$1ش/ س&I $ا%ي `4بK=9و سَ&? Rلا Vةي.اK يI -jايب :$َ1ّ شلاو .ةIو&1م ;&اّKلا
.ءe"1? ش +YK_او
S6ا $ا%يو ;2%ل :$"1= شو .اول1)شا S5ّ Kiك BAَ&G I ]/ ;=$يلا1ش @Sو%لا ?H[&R) :2ابلا 0مو
ة/&ما [( 2 )] .
$اA .4يI 9ب?)N K@ ي SaاوA @zب&/ 4~ل ;دولD 0م dءيش و*و ;$َ1N شVملا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
:ة[مE &لا و9
nد"مَ # V!او?ل[ .لا ? !G Aاَوَ م َ0"1َ 7= / FFF ا&ا&M Dلاو =$G#اشملا َ0NR=لا'و [( 3 )]
)ي1ش( .4?ل" ب? A ]9لا 4يل# ّ$د ام $YVم +ل# ,$@دَي -$./ ;$)1ملا Q&'لاو 0ي1لاو 0يشلا
سيA @0با $اA .ةيشاI :ءاو" 1? ش ٌة&اOو .ا*ولَ 1N ش=/ ا9: ;ءا1ش: =ة&اPلا @Sو%لا +َ1N ش=/ $ا%ي
:!اّيA>&لا
ا[ملو M^ا&G Rلا +ل# يGمو? K =Qيك FFF @ءاو1ش -ة&اO =Sاّشلا $َمN ش?) [( 4 )]
)01ش( &aاY 0اك ا9: ;س/&لا , 0اَ1N ش@م و* :0ولو%ي .ةملك 0وKلاو 0ي1لاو 0يشلا
.س/&لا
)21ش( &Jrاو ;Hا&)Igا +ل# ,$دي ام*د'/ ;0اRل)Jم 0e./ ءابلاو 0ي1لاو 0يشلا
دAو .داد7_ا 2اب 0م و* :dSوA $ا%I ;\ل9 يI ةPللا ُ $*/ Qل)Jا ّSY .عام)Dgا +ل#
$اA .!اPل ي* امّ K: ;داد7_ا 0م \ل9 سيل :0و&Jx $اAو .\ل9 +ل# ُ$يلJلا ّ{K
.B#ام)Dا 0وكيو ;BAE&R) 0وكي 2"1ّ شلا [0/ ;ةّيب&1لا z"6ُوو Seكلا 2aاD# 0م :$يلJلا
دي&د 0با $اAو [( 5 )] 0م \ل9 سيلو .عام)Dgا :2" 1ّ شلاو ;Hا&)Igا :21ّشلا :
يI Mع"دّ.لل S5لوAو .Hا&)Igا 0م WاK&ك9 ]9لاI .Sو%ل -ةPل ي* امّK:و ;داد7_ا
.2و1ش zمDلاو ;SD1لاو 2&1لا $aابA 0م َ2> 1ش) ام :2" 1ّ شلا 4Kمو .2" 1? ش ءيشلا
:WXاKY $D $اA َ¸ِ .اب ¡¡ !ب¡´·= مُكا. ل·ج¡) } !ا&D'لا[ 13 Eيَ 'لا :21ّ شلا $ا%يو .] [( 6 )]
.4ُ%ي&ط :8H'لا 21ش=مو :اولاA .SيT1لا
:!يمكلا $اA
-ة1يش َدم'/ =$x F ّg: َيG ل امI FFF @2َ 1N شَم bH'لا 2=1شَم ّg: يل امو [( 7 )]
2َ 1 ش ا[مiI .ة&Dشلا ُ0ا.O/ !ب1شKاو ;N!? A[&R) ا9: ;H&, طلا S5ب !ب1شKا :$ا%يو
:$اA .4Kم Q&ش/ امو ;kV6NKَ ملاو HK1لاك ;4Kم ول1) ي)لا @Wُ &اطA/ 4ّK: $ا%يI ;سَ&? Rلا
"4@بَ 1 ش -QيKم -9ي9KVJ ,Sش/ F [( 8 )] F
:داX@ د وب/ $اA .ةديدش CةKوKيبب ا?Kَ ياب)I WاK&A H[&R) ا9: ;@21ش/ dيبT $ا%يو
ا6K_ا GkK? ش ‚َ&" .ُ Aو FFF M2" 1, شلا 0م (vا>ب? K Vء [( 9 )]
$ا%يو .H3&R) ]/ ;2=1ش?) ا5ّK_ `ة>يG Kملا :@2و1= شو .0ي?لبDلا 0يب َs=&RKا ام :21b شلاو
يbم6 امّ K:و ;يلابلا ءا%36لا :2يV 1ّ شلاو .اوA&)IاI S5< )A8 &I ]/ ;اوب1شKاI ة>يKملا S5N )ب1? ش
:$اA .4لي6@ي $ب @4ُTR'ي g ]/ ;4يI ]9لا ءاملا 2َ1N شَي @4ّK_ BبيV1? ش
0[يَ 1لا 2ي1ّ شلاك يVK" يَ # ُ$اب ام F [( 10 )] F
دي&د 0با $اA [( 11 )] .oWايملا 2لط يI S5AE&R) و*و ;4يI S5M بE 1ش)ل @0اب1ش ي3م6وo :
.S5)A8&I ]/ .oˆساKلا !بّ1ش ي)لا ايN ) Rلا W9* امo :mيد'لا يIو
$ا%يو .45بش/ امو [س@ 1لا َ 2َ 1= شو .4َمءg ا9: ;َع"د[.لا َ 2َ 1? ش S5لو%I &Jrا 2ابلا ام/و
عام)Deل يbم6 $aاب%لا 2اب يI ]9لا 2"1ّ شلا 0وكي 0/ زوDي دAو .2َ1N شVملا 2?%NYG ملل
$اA .عام)Dgا +ل# ,$دي ا9*و .0eI يKب 2"1? ش H[&R) :0ولو%يو .Qe)agاو
:vا[مM &ّ طلا
<Sاa)لا َد1ب 3يَ 'لا @21ش ّ!? ش F [( 12 )] F
:$اA .-z7وم و*و ;2~َ 1" بَ 1? ش B%)شم 0كي Sل 0:و 2ابلا ا9* 0مو
hة%?I"&V م >د=Jلل ]Gدي [0ل1" D=/ $* FFF M0?طَ1لاو jو'لا 0يب 2َ1" ب~َ 1? ش +ل# [( 13 )]
+َب= 1ش@و [( 14 )] .B7ي/ z7وم :
)m1ش( ُwا >Sل :0ولو%ي .ءيّشلا يI (&اش)Kا +ل# $دي $./ ءاYلاو 0ي1لاو 0يشلا
G\او3 6لا س/& mَ 1? ش mَ1ّ شلاو .Sك&م/ 0م H[&R) ام ]/ .Sك?Yَ 1? ش َzَم= Dو ;Sك=Y1? ش
.\ل9ل ?m1ش/ َدG)ولا 0و, م6يو .دG)ولاو
)91ش( $*/ Seك 0م !6يل ة9َو" 1ّ شلا :$يلJلا $اA .ءيشب سيل $ا9لاو 0ي1لاو 0يشلا
.&'36لاك -ة9N Jُ/و ;0يديلا يI ةّRVJ ي*و ;ةيدابلا
)&1ش( &Jrاو ;U!اب?Y +ل# ام*د'/ ,$دي ;0اIو&1م 0e./ ءا&لاو 0ي1لاو 0يشلا
.S?ل= #و qSNلV # +ل#
-$D&و .ة&<َ1? ش ةد'اولاو ;qzمD zمD و*و ;&ا1ش/ zمDلاو ;Qو&1م ;&< َ1ّ شلا $>و_اI
.&ا1ّشلا ة&يYك j&/ $ا%ي ;&Dّشلا :&ا1ّشلاو .د6Dلاو س/>&لا &<َ1? ش $يوط :@&َ 1N ش=/
;d&َ 1N ش=/ :&Iا'لا Mي= لاو' &1ّ شلا !بKي mي' دلDلا +5)K@ م 0م &Iا'لاب &اد)6ا اَمG ل $ا%يو
Uءيشل \ل9ب يم6و ;My"و? Jلا 0م dسKD :ة5كاRلا 0م ءا&1ّ شلاو .&#اش_ا zمDلاو
.ءاَ#"&? %لا :4KوE م6ي 2?Oَز 4يل# سيل B6KD [S?Y [0/ \ل9 +ل# $يلدلاو .2? O[زلاك ا*ول1ي
.اب?Oَز ا5يدي +ل# [0iك ٌةباب9 :ءا&"1ّ شلاو
َSّلك) ا9: S5مeك 0مو :دي&د 0با $اA .ءاَ&" بَ و -ةي*ادو ;ءا&" 1? ش ٌةي*اد :2ابلا 0مو
َSVT"1 )6ا امب ُ0ا6Kpا [( 15 )] ة&يYك :ءا&" 1? ش ٌة7و&و .o&=بو ?!ا9 =ءا&1? ش ا5ب !aDo :
.&يYكلا &َDّشلا :ءا&1ّ شلاو .45بش/ امو [يV .ّKلا !GبK ) :ءاَ&" 1? ش ٌةلم&و .!" بّ Kلا
$=1D) ي)لا ةديد'لا :ة&ي1شلا ا[مiI ;Qو&1م و*و ;&ي1ّ شلا ا9* 0م 2&%ي اممو
&اPV. :&ي&ا1ّشلاو .&ي1ّ شلا ة>ب'ب 4[بشم و* امّKuI ;28 ك@ & ا9: 0يb ك> 6لا $.Kل Bكاَ6Vم
.ة&= شبلا +ل# ]9لا &1ّ شلا Eس@ مَ ي 4ّK_ `2ايbYلا 0م َد6Dلا َيG لَ و ام :&ا1bشلاو .ءاّYG %لا
.B71ب S5@ 71ب QG&1َ يل 2&'لا يI @Sو%لا 4ب ‚َ داK)ي ]9لا :&ا1bشلا :&Jrا 2ابلاو
يK)يل ]/ ;]M &" 1V ش ?!" ي= لو .4ل ?!N KV طIو 4=)مل# ا9: ;ءيّشلاب ُ!&َ 1? ش S5ُلوA ُ$._او
ة&" 1ّ شلا 0م 4ل./ :d SوA $اA .!" مG ل# [( 16 )] .ة&" 1= ُVش !َ&َ 1? ش $ا%ي ;ةKطGRلاو ةب" &E دلاك
\ل9 +ل# $يلدلاو :اولاA .@W@ &يO 4~ل 0طRي g امل 0VطRي 4K_ &#اّشلا ي3م6و :اولاA
:ة&)K# ُ$وA
MS[دَ&? )@ م 0م ُءا&1, شلا َ&َ داO $* FFF SE*و) د1َب =&ا[دلا ?!N Iَ&َ # $* S/ [( 17 )]
zG7اوم :8 k'لا @&G #ا? ش=مو .4~ل او KV طI ّg: Baيش او@&G داPي Sل ءا&1ّ شلا [0: :$و%ي
@Se#/ ي*و ;&aا1ّشلا ةد'او :ة&يG 1شلاو .8k'لا Sلا1َم ا5ّK_ \ل9ب !يb م6 ;\6اKَملا
:4ُلeD $D wا $اA .4ُلام#/و 8k'لا ِ=ا ِرِ .ا·= نم i¡ ر ملا ¡ اì´«لا ´ن¦) } ة&%بلا[
158 ا5ماKَ6 $./ [زَ D@ي "0/ ا*&ا1ش: $ا%يو .‚=د5) ة?Kَ دَبلا :B7ي/ ة&ي1شلا $ا%يو .]
>{=)J@ي ;&V1N شُ/ دA :=$V) A 0: ةRيلJلل 0ولو%ي \ل9لو .]" دَ* ا5ّK/ S=ل1ُ يI @S>دلا =$ي6ي +ّ)'
BKeI d0eI َ&َ 1N ش=/ $ا%يو .ة&M5)ش@م ي*و ;d2كوك :‚&" 1b شلاو .$ي)A b$ك 0ود 0م ا95ب
.4ب 4يV ش?O ا9: ;n8 &ش
4يل# \ل9 $1D ا9: 2ابلا ا9* 0م 0وكي 0/ Zل.ي ا95I ;B7َ&َ م ,2'لا Wَ&= 1ش/و
.n&ا1Vش 4ل =$V1@ D 4ّKiك ;$>و_ا 0م 0وكي 0/ Zل.يو ;S?لَ 1لاك
دAو ;$يلا1?ش $._او ;$ادبpا 2اب 0م اKدK# و5I ;=&ي&ا1ش @Sو%لا H>&R) :S5لوA ا>مiI
.+7م
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] &شبلا ءe7I Qا'): .0.ي'م 0باو 06'لا ةءا&A ي* 264 .
[( 2 )] .oة/&ما S6ا :$1ش S/و ;$D& $1شوo :$مDملا يI
[( 3 )] ةم&لا ]9 0اويد 200 .)$1ش ( 0ا6للاو
[( 4 )] !ايA>&لا سيA 0با 0اويد 183 0ا6للاو )ا1ش( .
[( 5 )] ( ة&5مDلا 1 : 291 ƒ 292 .)
[( 6 )] .$مDملا 0م 4باو. ;oH'لاo :$._ا يI
[( 7 )] !ايمشا5لا 39 0ا6للاو )21ش( .
[( 8 )] 0ا6للا يI امك ;زDا&لا ءاD& 0ب 0يكدل )21ش( .
[( 9 )] ( :0اوي'لاو )kKش ;&.A ;21ش( 0ا6للا 1 : 349 € 5 : 214 .)
[( 10 )] 4Kاويد يI ةبX&ل زD&لاو .ةددشملا ءايلا Z)Rب ;0ي1لا 160 0ا6للاو )0ي#( .
[( 11 )] ( ة&5مDلا 1 : 292 .)
[( 12 )] vام&طلا 0اويد 95 0ا6للاو )21ش( يI !يبلا داشK: Hب6 دAو . )!ش( .
[( 13 )] 0ا6للا يI امك ;]&يش%لا wا دب# 0ب ةم.لل !يبلا )21ش( .
[( 14 )] .$مDملا يI 4باو. .oءاب1شo :$._ا يI
[( 15 )] ( :ة&5مDلا يI 2 : 342 .o4يل# &كKي امب Sلك) ا9: $D&لل S5مeك 0موo :)
[( 16 )] .S7لاو Z)Rلاو &6كلاب ;ةYلYم ا5K/ +ل# سوما%لا يI {K
[( 17 )] .Qي&') ;oSK&)م 0مo :$._ا يIو .ة&)K# ة%ل1م zلطم

)ام5YلYي امو 0يPلاو 0يشلا 2اب( ~
)QPش( $اA .2ل%لا QeGO و*و ;Qا?Pّ شلا ي*و ;ةد'او ٌةملك ءاRلاو 0يPلاو 0يشلا
:+لا1) wا !´ب´ ح ا¡ ìغ= د ¡) } Q6وي[ 30 .ا5بلA QاP?ش +ل: ّ2'لا =$=.و/ ]/ ;]
)$Pش( !N ل? P? ش :$و%) .Lا&? Rلا QeJ +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو 0يPلاو 0يشلا
.4ُل#اI [S6ي Sل ام TRل +ل# ;ا9كب \K# !NلG Pُ شو .$وPشم و*و ;@4لG Oاش اKiI BKeI
:S5K# ءاD دAو .$اPش/ $NP, شلا zمDو .-$Oاش $NP ش $ا%يو .!NلG Pشُ/ $ا%ي gو :اولاA
ءيشلاب d0eI =$GP )شا [( 1 )] :دشK/و .$?P? )شم و*و ;
ا?K? )َ &N R?K >0: !لاA ![م Y =\)[ يَ ' FFF ُ$?P? )شم َو" &@ # اي S5ّ لك َSويلا [( 2 )]
.Qل_اب يK? ل? PN ش/ :dساK +ك'و
)SPش( $ا%ي .06@' +ل# ,$دي ;Zي'. عو&Rلا ُ$يلA -$./ Sيملاو 0يPلاو 0يشلا
G&TKملا 06'لا :$بpا 0م SومP,شلاو .ءاK6َ'لا ة/&ملا :SومP, شلاو .06َ'لا :SومN P, شلا
.ESا)لا
)0Pش( ةK< Pشلا [0/ :(دي&د @0با W&ك9 امل سيلو ;ءيشب سيل 0وKلاو 0يPلاو 0يشلا
ة= &اكلا [( 3 )] .h+K1م gو -$./ ;
)وPش( ة%NلV Jلا يI 2يَ # +ل# ,$دي Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو 0يPلاو 0يشلا
ا9: \ل9و ;ءاوNP? ش ة/&ماو +Pش/ -$D& \لوA 0م ;,وP شلا :اولاA .ءا7#_ا j1بل
$ا%ي 4Kمو ;0اK6_ا Qe)Jا :اPّشلا :$يلJلا $اAو .+? لN RE6لا Sد%)) ايل@1لا 4KاK6/ !Kاك
ا?Pّ شلا >0/ dساK S#زو .$R6_ا +ل# +ل#_ا ا*&ا%Kم $"7? Rل \ل9و ;ءاوN P? ش 2ا%ُ1لل
.0اK6_ا دد# +ل# ةدايزلا
)2Pش( يI 0وكي g ;&شلا kيي5) +ل# 8$دي Zي'. -$./ ءابلاو 0يPلاو 0يشلا
N!َ مV 'َو ا9: 0ا)•ل $ا%ي ;8&شلا kيي5) :2= NPّ شلا :$يلJلا $اA .&يJ [( 4 )] N!= .1)6او
Sو%لا +ل# !"ب? P? ش $ا%ي :ديب# وب/ $اA .0NPG 7و 2NP? ش !ا9ل ا5ّKG : :2< iَ Dلا +ل#
.S5ب !< بP= شو S5ُ )بN P= شو
)&Pش( SY ;طب7 0م •ولJو (&اش)Kا +لَ # ,$دي د'او -$./ ءا&لاو 0يPلاو 0يشلا
!&? P? )شا :2&1لا $و%) .4@ب&ا%ي ام 4يل# $=م'@ي [( 5 )] داك) g +)' !&Yك ا9: ;ُ$بGpا
:$و%ي ديز وب/ 0اكو .4Dو b$ك يI اوA[&R) ا9: ;&? Pَ ب َ&? P? ش اوA[&R) :0ولو%يو .ط=ب7 )
.$ابApا يI ّg: \ل9 $ا%ي g
;ا5لD&ب ٌة&Oاش ةدلب W9*و .$وبيل 4يلD& ‚د': َz?Iَ& ا9: ;ُ2لكلا َ&? P? ش :2ابلا 0مو
.ا5يل# =&يG P@ ي 0/ (د'/ 0م "zVK? )م) Sل ا9:
\=)J/ يKDbوز $D&لل $D&لا $و%ي "0/ :4K# ,ي5Kملا ;mيد'لا يI ءاD ]9لا &ا?Pb شلاو
طَب" 7@ ي Sل -&م/ @4ّK_ 2ابلا 0م ا9*و .\ل9 g: ام5Kيب &5م g ;ي)Jُ/ \Dbوز/ 0/ +ل#
ة[Dَ'َملا 0م Uةي'اK يI &ا. ا9: ;ُ2لكلا &?P? ش 0م و*و .Zي'. Uط&ش gو (&5مب
.ا5K# nدي1ب
ا5يI S8ود ا9: ;ةeRلا يI 0eI َ&? P)شاو .4~ل Gد)5ي Sل ا9: ;4ُبا6' (0eI +ل# َ&? P)شاو
:$اA .S5ُ)D&J/ ]/ ;ا9ك z7وم 0م (0eI يKب !" &? P? ش :8يKابيشلا +ك'و .دَ1" ب= /و
ام5يلك &ازK يKبا ا?K" &? P? ش 0'Kو FFF M2&ا%)م q2*&@ م qzNA=وب Bبلكو [( 6 )]
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .Qي&') ;oءيشلاo :$._ا يI
[( 2 )] .oديز ايo :$مDملا يIو .$مDملا يI WدشK/
[( 3 )] ( ة&5مDلا {K 3 : 64 .ة&اك ةما1لا ا5يم6) ي)لا ي*و ;$ا'لا :ةKPشلاo : )
0iكI ;4)1مDو 4)RRل ا9: ;ءيشلا !&وك S5لوA 0م ةيب&# ة&اكلا 0وك) 0/ 0كميو
$1D :Wءا6ك $و') :$ا%ي ;W&5T +ل# $D&لا 4لم'ي ءيشلا :$ا'لاو .oة&وك ا5ل./
.W&5T +ل# 4لم' SY Baيش 4يI
[( 4 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o!مDو/o $._ا يI
[( 5 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o!&Pش/o $._ا يI
[( 6 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )&Pش( .

)ام5YلYي امو ءاRلاو 0يشلا 2اب( ~
)HRش( .4Kم ,H)شي SY ;ءيشلا يI UةّAM& +ل# ,$دي ;د'او -$./ Qا%لاو ءاRلاو 0يشلا
$اAو :!%GR?ش :اولاA ام[ب&و .!&=9ا'و !N %?Aَ& ا9: ;&م_ا 0م !%Rش/ :S5لوA \ل9 0مI
:$aا%لا $وA ا[مiI .HGRNش@م اK/و !%Rش/ g: $ا%ي g :ةPللا $*/ &Yك/
ُ$ايV1لا Gدا> زلا +ل# N!? %GR?ش امك F [( 1 )] F
.4ب !?لV Jَب WاK1مI
4Kمو .ءايش_ا 0م ء]د&لا :H?Rّشلا :$يلJلا $اA ;2ايYلا 0م H?Rّشلا 2ابلا 0مو
ة/د,Kلا :H?Rّشلا [( 2 )] .ة&م'لا ي*و ;سمّشلا G2و@ ي O دK# ءام[6لا يI ‚َ& ) ي)لا :
.ا5)ّA&و ا5Kولل \ل9ب !ي3 م6و
mيّ للا 0# ;9ا1@م يب/ 0# ;4يب/ 0# ;يKاد" 1َ ملا 0# ;0اّط?%لا =Sي*ا&ب: 0ب Eيل# اKY[د'و
ءاش1لا Vةe. !Aو +ل: سمشلا 2و&O 0يب ي)لا ة&م'لا :H?Rّشلا :$اA $يلJلا 0#
.ة&Jrا
:WXاKY ّ$D 4لوA يI &ا5ّKلا و* :$اA Uد*اDم 0# ;ZيD?K 0با ‚و&و ´مس ¡ُ أ > ف)
ِ_ì=لاِب } Hا%شKgا[ 16 .ة&م'لا ي* :$اA د*اDم 0# ;(2شو' 0ب ُSا> وَ 1لا ‚و&و .]
‚َ& ) ي)لا ة&م'لا ي* H?Rّشلا :sاD>زلا $اA .ة&م'لا :H?Rّشلا :$اA ;$)ا%م &ي6R) يIو
.سمشلا Gطو%@6 د1ب M2M &Pملا يI
:$اA ءا[ &? Rلا 0# ;ةم?لَ 6 اK[دَ' :$اA sَ&? I 0ب د[م'م 0# ;Sي*ا&ب: 0ب Eيل# اK&بJ/و
.ة&م'لا H?Rّشلا
يب/[ 0با يKYد'و :$اA [( 3 )] 0يَ 6@' 0# ;+ي'ي ] [( 4 )] 4يب/ 0# ة&يَ م@ 7 0ب wا دب# 0ب
.ة&< م'لا H?Rّشلا :$اA ;41I&ي VWدD 0#
0اكو ;HRشلا 4ّKiك Lوب.م 2وY 4يل# :$و%ي 2&1لا َj1ب !1م6 دAو :ءا8&Rلا $اA
.ة&م'لا 4ّK: $اA 0مل -د*اش ا9* :$اA .&َم" '=/
)0Rش( S5لوA 4يI $._او ;&? TّKلا ةموادم +ل# ,$دي -$./ 0وKلاو ءاRلاو 0يشلا
M&? TّKلا 0# @& )N Rَي g ]9لا &و@ي= Pلل [( 5 )] ا9: ;@0GRNشَي َ0?R?ش $و%ي 0م ساKلا 0مو .0و R?ش :
:$يلJلا دشK/و .0Iاشو -0و R?ش و*و ;BKNR?ش 0?Rشي B7ي/ 0GR=شو ;4Kي# &J<Xُ مب &TK
G0و R?ش q2%)&م &ا? 9V' F [( 6 )] F
.j1ب 0م @4@71ب 2@ &%ي \ل9 ,$كو .$Aا1لا س3يكلا :0GRّشلا :>]وم_ا $اA
)يRش( +Rش/ $ا%ي `ءيشلا +ل# Qا&شpا +ل# $دي $)1ملا Q&'لاو ءاRلاو 0يشلا
.4يل# 4aاRش:و j&ملل 4)ب= لPل hءاRش ءاRbشلا ي3م6و .4يل# ?Q&ش/ ا9: ءيشلا +ل#
0/ d0كمم ا9*و .4I"&َ ' :ءيش b$ك +?R=شو .ءاRbشلا َ2? ل? ط ا9: ;d0eI +?Rش)6ا $ا%يو
.ءاي 0م Cةلدبم @ءاRلا 0وك)و ;$ادبpا 0م 0وكي 0/ d0كممو ;2ابلا ا9* 0م 0وكي
$ا%يو .Zي'.لا و*و ;َءيشلا =\ُ )ي? RNش=/ $ا%ي SY ;4ب يRش)6) =ءيّشلا \)يط#/ $ا%يو
:sاD1لا $وA ا[مiI .$يلA ]/ h+R?ش g: 4Kم =ي%َب امو ;!وملا +ل# ُjي&ملا +?RNش=/
+? R?شMب و/ h+R?ش =$"ب? A @4)" ي? I"و/ F [( 7 )] F
.2و&Pلا +ل# سمّشلا !Rش/ ا9: دي&ي :اولاA
-$D& $ا%يو .!او? R?ش meY $ا%ي ;dواو ا5Kم {AاKلا 0: ا5يI $يA د%I ة?Rّشلا ام/و
;ءا5لا ا5Kم !I9' ة?Rّشلا :SوA $اAو .Hَو" &_اك ;Wا)Rش 8S7Kي g 0اك ا9: ;+? RNش/
:|يG *اRش $D&و .4يI +ل: \يI 0م -ة5Dاوم :Seكلاب ة5Iاشملاو .ة5"ي? Rش ا*&يP.)و
;WاK&ك9 ]9لا ساي%لا ةب&ا%مل دوD/ $و_ا [0/ ّg: ;0eم)'م 0gو%لاو .0ي)Rشلا SيT#
.SRلا +ل# 0ايGRش) 0ي)Rشلا [0_
.يKل? P? ش ]/ ;ا9ك 0# d0eI يK5?R?ش :S5لوA 2ابلا 0# ّ9ش اممو
)&Rش( ةَ&N R?ش \ل9 0م .V4GI"&= 'و ءيشلا bد' +ل# ,$دي د'او -$./ ءا&لاو ءاRلاو 0يشلا
;0ي1لا 0م 2"د@5لا !MبN Kَ م :&N R,شلاو .8د'لا :&5ّKلا @&يR= شو &aبلا &يR=شو .WEدَ' :Qي[ 6لا
ةل? R"'َDلاك &ي1بلا &?RNشGمو .VWM &#ا?ش/ ُQو&' :s"&? Rلا &NRُشو .&اRش/ zمDلاو [( 8 )] 0م
ةIو&1م ةَ&N Rّشلاو .سَ&? Rلا [( 9 )] &N Rش F&ادلاب ام :S5ُلوA ا>م/و .د'او سايA 4,لك ا9* . [(
10 )] &Rش &NR,شلاب دا&ي امK: ;\ل9ك &م_ا سيلI -د'/ ا5ب سيل WاK1م :$اA 0م ُ$وAو ;
.0ي# و9 ا5ب ام دا&ي ;Q&ط) d0ي# ا5ب ام $ا%ي امك ;&N Rش و9 ا5ب ام +K1ملاو ;0ي1لا
َ43ب ش ;d4يبش) ا95I ;SداJلا $Yم ;S*&=P./ Sو%لا ةَ &N R?ش [0/ ديز يب/ 0# َيG ك@ ' ]9لاو
.$=م1? )" 6) ي)لا ةَ&N Rّشلاب
)zRش( zNRّشلا \ل9 0م .0يaيشلا ةK&ا%م +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي1لاو ءاRلاو 0يشلا
:WXاKY $D wا $اA .4)" 1? RشI =اد&I 0اك :$و%) .&N )َ ولا QeJ M&N )َ ولاَ و MzNRّشلاَ و &DRلا[
3 .ا9* 0م &ادلا يI ةَ1N R,شلاو .HلJلا zNRّشلاو ;+لا1) wا &N)َ ولا :&ي6R)لا $*/ $اA ;]
دي&د 0با $اA [( 11 )] ا51م ي)لا :zIاّشلا ةاشلاو .4=لام ا5ب z=Rشَي 4ّK_ hة1N Rش N!َ ي3 م@ 6 :
.4ل BKيV1ُ مو 4بلطم B6م)لم 4يVKاY ءاD ا9: (0eRل d0eI َz?R=شو .ا*@دلو
0"يَ ب? ل" 'Vم 0يب zمD) ي)لا ي*و ;عوR?ش ٌة?AاK 2ابلا 0مو [( 12 )] .ةد'او UةَبN لَ ' يI
يل[ zRشي BKeI [0: :َيG كُ 'و [( 13 )] 4ّKiك ;2ابلا سايA ا9*و .[يل# 0ي1ي ]/ ;ةواد1لاب ]
ٌة/&ما :4 )8 '. Qيك Sل1K gو 2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو .]B1NR?ش[ 4يدا1ي "0َم &3ي.ي
0وكي [0/ @48ل1لو ;$يA دA ا9*و .0يَ1لا ي*و ;ةَ1N Rش ا5)با./ ي)لا ي*و ;ة#وRشم
.Sل#/ wاو .ةمD1م &يO 0ي36لاب
wاو 8ي1Iاّشلا سي&د: 0ب دم'م S5Kم ;QاKم دب# 0ب 2Vل8 طملا يKب 0م ;zIاش وKبو
.Sل#/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .Fيمو%ل ةTIا'م و9 يKuIF :0ا6للا يI W&د.و .$مDملا يI B7ي/ WدشK/
[( 2 )] يI ةملكلا W95ل jيب دAو .SيPلا يI 0وك) ة&م'لا :ا5')Iو 0وKلا S7ب ;ة/دKلا
( 0ا6للا 12 : 47 .)
[( 3 )] .wا دب#و ;Sي*ا&ب: WاKباو ;+ي'ي يب/ 0ب دم'م و*و ;$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 4 )] .o06'o :$._ا يIو .$مDملا يI Bطوب7م د&و ا9ك
[( 5 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o&TKلا 0# &يPي ]9لاo :$._ا يI
[( 6 )] 0ا6للاو 4Kاويد يI يماط%لل !يب 0م ة1طA )0Rش( :4مام)ب و*و ;
امل >يل: Seكلا 0A&ا6ي FFF 0وRش 2%)&م &ا9' 066'
[( 7 )] sاD1لا 0اويد 83 0ا6للاو )يRش( .
[( 8 )] .$مDملا يI 4باو. ;oةلR'Dلاo :$._ا يI
[( 9 )] .ة7ي&1لا 0يك6لا :Z)Rلاب ;ة&Rشلا
[( 10 )] ;Z)Rلاو S7لاب Wدي6 0با ا*او& دAو .S7لاب طب7@ ي 0/ اK* W&ي6R) +7)%م
.ا5م7ب &Rش زوDي gو :&مش $اA .0يشلا Z)Rب ]&*ز_ا $اAو
[( 11 )] ( :ة&5مDلا 3 : 60 .)
[( 12 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o0ي6لDمo :$._ا يI
[( 13 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا

)ام5YلYي امو Qا%لاو 0يشلا 2اب( ~
)$%ش( .4يل# s[&1ي g ام 4يI َيك@ ' دAو ;ءيشب سيل Seلاو Qا%لاو 0يشلا
)0%ش( 0N%=bشلا [0: 0ولو%ي .0وKلاو Qا%لاو 0يشلا [( 1 )] :$و%) `ءاط1لا 0م $يل%لا :
ة[يV طَ1لا !N K? %?ش [( 2 )] .ا5=)ل8 لA ا9: ;
)و%ش( ةلو5E 6لا QeJو ةاKا1ملا +ل# ,$دي -$./ 8 $)1ملا Q&'لاو Qا%لاو 0يشلا
.ةدا1>6لاو
[0: $ا%يو .ةوا%ّشلاو ةو%b شلاو ءا%ّشلا 0يب |ي%ش -$D&و .ةدا16لا QeJ :ةو%bشلاو
ا9uI ;4ب +=%ش=يو ءاKَ1لا Qّلك)ي 4ّK/ \ل9 يI $._او .ة6&امملاو ةاKا1ملا :ةاAاشملا
Sل ]9لا 2اّKلا :lAاّشلا :$اA .ادب ا9: ;i?%Nشَي &ي1بلا @ 2اK i%ش :$و%) .+K1ملا &ّيP? ) َزV م@ *
$َ." 1َ ي [( 3 )] .
)2%ش( .2Aوّشلا $@D[&لا ا5Kم .$و,طلا +ل# $د) ٌةملك ءابلاو Qا%لاو 0يشلا
.$=بDلا يI &اPلاك 2N%~= bشلا [0: :0ولو%يو
)Z%ش( ;$NJّKلا َ Zّ%?ش :$ا%ي .0=6' G&يO (0ول +ل# $دي $"يَ .ُ / ءا'لاو Qا%لاو 0يشلا
-ZيبA $ا%ي ;Zيب%لا عاب): Zي%ّشلاو .Zb%شي "0=/ $بA 41يب 0# يM5ُ Kو ;W3 و@ *@ز 0ي' \ل9و
.Zي%ش
)9%ش( ;M0ي1لا 9<G%~ّشلا [0: :0ولو%ي .Sوّ Kلا ةّلA +ل# ,$دي $يَ .ُ / $ا9لاو Qا%لاو 0يشلا
!N 9?%Nش=/ :S5لوA امiI .M0ي1لاب =ساّKلا 2ي.@ ي ]9لا و*و :اولاA .SاKي داكي g ]9لا و*
:$aا%لا $و%ب S5@ DاD)'او ;4=)د&ط ا9: BKeI
يKو 9=%ش/و [يل# او@ بV7? O ا?9G: FFF @&ا)@م -/َ &? I يKّ Kiك ُ!&V .? I [( 4 )]
امك ;Cة=7PM ب S5Kوي1ب يKوزَ مَ & دي&ي 4KuI B'ي'. WاK1م 0اك 0:و B7ي/ ا9* >0uI
.4Eب'ي g 0م +ل: Eود1لا &TKي
0اك[ ا9ك !Kاك ا9: ا5ّK_ \ل9ب !ي8م6 ;عو@Dلا ةديدشلا 2ا%@1لا :ءا9N%ّشلا 2ابلا 0مو
:S571ب &ك9و .&و5شم و* ام +K1ملا ا9* يI ءا&1, شلا $اA دAو .ا*&TKل ّدش/ ]\ل9
4ب ام :S*دK# WاK1مI .ٌ9?%?K gو 9?%?ش 4ب ام :S5ُلوA ا[مiI .4يVدا1@ي ]/ ;BKeI 9GAاشي d0eI
.ّ9اشلا 0م و5I ّZ. " 0uI .WاK&ك9 ]9لا ساي%لا 0# د1بي ا9*و .HeطKا
)&%ش( :ساKلا يI 0اول_ا 0م ة&%شلاI .0ول +ل# ,$دي -$./ ءا&لاو Qا%لاو 0يشلا
ةي.اKلاو 2يب[ 6لا ا51م E&= م'َي ةيIا. ٌة&م@ ' $ي? Jلا يI ة&%,شلاو .jايبلا ول1) ة&م@ '
:ةI&ط $اA .0ام1,Kلا Haا%ش و*و ;&G%ّشلا ا9* +ل# $م'ي 0/ 0كميو .ةIَ&"1َ ملاو
"&G %ّشلاك -ءامد =$"ي? Jلا ?e=#و F [( 5 )] F
]/ ;]&و %شب BKeI ُ!&بJ/ :S5لوA :ٌmeY -!املك $._ا ا9* 0# د&RKي اممو
:ةبX& $اA .]&م/وF يلا'ب
]M&ي9َ # ]&كK)6?) g َ]M &اD FFF
]&ي1ب +ل# يAاRشG:و ]G&يَ 6
]&و% ش 0# mيد'لا ة&Yكو [( 6 )]
.29كلاب ءاD ا9: ;&? %@بلاو &? %,شلاب ءاD :S5لوA :ةيKاYلا ةملكلاو
&G Aا?شَم 41مDو ;j&_ا يI d2b و.)م - $م& و*و ;&?%NشVملا :ةYلاYلاو [( 7 )] .
){%ش( .!املك 4يIو .4يل# سا%@ي و/ 4Kم ع8&R)ي ($.iب سيل دا.لاو Qا%لاو 0يشلا
0اك 0: :0ولو%يو .jي&# -$.K 4يI dS56 :{?%NشVملاو .ءيش 0م -ةRaاط @{N%bشلاI
.داوَ Dلا @WG &اRلا :س&Rلا !1K يI {يG%ّشلا [0: B'ي'.
)z%ش( .2G&ش ا9G: ;ءاKpا يI $@D[&لا z?%?ش 0ولو%ي .ةد'او ٌةملك 0ي1لاو Qا%لاو 0يشلا
.عَ&ك $Yم و*و
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .B7ي/ 0ي%شو ;&6كI Z)Rبو ;Z)Rلاب $ا%ي
[( 2 )] .oا5)K%ش/وo :$مDملا يI داز
[( 3 )] دا7لاب o$71يo :$._ا يIو .21) 4بابو .‚و)لا :e.# $.1ي $.#
.$مDملا يI 4باو. ;ةمD1ملا
[( 4 )] .)&و) ;9%ش( 0ا6للا يI امك ;يب&ا'ملا &يYك 0ب &ما1ل !يبلا
[( 5 )] ;Seلا د1ب ءايلاو Qل_ا 0يب zمDي BDودزم Bم6& $._ا يI oe#o !م6&
0اويدلا ةياو&و .ا5يI 0ي)ياو&لا +ل: ة&اش: 67 0ا6للا ام/ .o+ل#وo : )&%ش( &اش/ د%I
:W&د.و .0ي)ياو&لا +ل:
.F ة&م B6iك Sو%لا +Aا6=)و F
[( 6 )] 0ا6للا &TKا .sاD1لا +ل: 4)ب6K 2او.لا )&%ش( ;sاD1لا +ل: 26K mي'
sاD1لا 0اويدو 26 .
[( 7 )] Z)Rب ;o&%شمo Sل%لاب طب7و 0ا6للا يI &ك9و ;سوما%لا يI Wد'او &ك9ي Sل
.Sيملا &6كب ا5ل $مDملا طب7 !دم)#ا دAو .Sيملا

)ام5YلYي امو Qاكلاو 0يشلا 2اب( ~
)$كش( .4لYV م ]/ ;ا9* $ك=Vش ا9* :$و%) .ةل?Yام@ملا V4Mباب @ST1@م Seلاو Qاكلاو 0يشلا
يI $Jد ا9*و ;ا9* َ4َباش ا9* ]/ ;4Gب)N ش@م &م/ $ا%ي امك ;$GكN ش@م -&م/ $ا%ي \ل9 0مو
0يب zمDي 4ّK/ \ل9و ;V4GلاكشMب ?ةبا> دلا ُ!ل= ك? ش :$ا%يI ;\ل9 +ل# $م'@ي SY ;ا9* $كVش
4يلD& ‚د':و 4يدي ‚د': 0اك ا9: ;$اكVش ا5ب ة>باد \ل9كو .ا5ل ($<كG شو G4مaاوA ‚د':
.ا5?ل< ك= Vشَو Cةد'او =9J/ jايبلا [0_ `ساي%لا \ا9 و*و .e[Dَ'@م
يI =0ا=ك ا9: ;ءe<ك? ش -0ي#و .jايب ا5طلاJي ٌة&م@ ' ي*و ;ةلك,شلا :2ابلا 0مو
دي&د 0با $اA .ة&ي6ي ة&م@ ' ا57ايب [( 1 )] jايبلاو ة&م'لل ;=$كش/ @S[دلا +ّم6يو :
;&م_ا ا9* $اكش: يI WاK&ك9 ]9لا 2ابلا 0م و*و ;Zي'. ا9*و .4Kم 0يطل)Jملا
.jايب ا5َ6=بg ٌة&م@ ' ا5ّK_ `46اب)لا و*و
دA 4ّK_ `2ابلا 0م B7ي/ ا9*و .\=&د=/و 4@ب? ط@& َ2اط ا9G: ;$NJّKلا =$كش/ :>يaا6كلا $اA
;Ce<كش 4لُكN ش/ 2ا)كلا !ل= ك? ش :S5ُلوA ا[مiI .4)&مُ 'و G4)َ بوطُ &و 4V)َ وe' يI &مّ)لا $كاش
dءيش و* امKG:و ;ةب&ا1لا 2&1لا Seك 0م 4بV6"'/ ُ!6لI 2ا&#pا !امe1ب 4?)" دّيA ا9G:
ام +ل# Wو6اA دA 0وكي 0/ زوDيو .ةدّ لوملا 2ا%ل_ا 0م و*و ;ةّيب&1لا ُ$*/ W&ك9
4ل -$كاش@م و5I Bيو)6م B8طJ 0كي Sل 0:و \ل9 [0_ `WاK&ك9 [( 2 )] .
$اAو .4Kم ?ة?RVطNRbطلا ?eَ# ام و*و ;4ُ)لكاشو ةّبا[ دلا $Gكاش :$._ا ا9* 0# 89ش ا>ممو
.jايبلا 0م 09ُ_او &ا9V 1لا 0يب ام :$Gكاّشلا :2&ط A
0م d0طب :$=ك? ش وKبو .ة?ل= كN ش=_ا \ل9كو ;ةDا'لا ي*و ;ءeكّشلا :B7ي/ 89ش اممو
.2&1لا
:زDا&لا $اA .8يل= بDلا &"د36لا و*و ;$=كN ش=_ا :2ابلا ا9* 0مو
G$=كN ش=_ا @سايG A ![Dَو#ا امك BDو@# F [( 3 )] F
)Sكش( &Jrاو ;ءاط# +ل# ,$دي ام*د'/ :0ا'ي'. 0e./ Sيملاو Qاكلاو 0يشلا
.ة>وAو Uءيش يI Uة[ دVش +ل# ,$دي
يI ءاDو .S<ك, شلا S6gاو ;Bم<ك? ش يKم= ك? ش $ا%ي .2اوّ Yلاو ءاط1لا و*و @S<كّ شلا :$>و_اI
َSَD?)'ا[ Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& [0/ mيد'لا [( 4 )] ;]oWو@مُ ك< شاo :$اA SY
:&#اشلا $اAو .W&"D=/ Wوط#/ ]/
4)&" بَ # MjN%َي Sل +=كب d&يبك $* S/ FFF ُSوكشم M0يبلا َ Sوي ة[بV '=_ا َ&N YG : [( 5 )]
:&Jx $اAو
V4VلG aا6 َ&يO ?ةدا)A N†Gلب/ FFF MS<ك, شلا =$Dا#و =ءاط1لا 4Kم [( 6 )]
سRKلا ةدVش ]/ :ةميكّشلا :&Jrا $._او [( 7 )] ي*و ;SاDbللا ةميكش ةميكشلاو .
]/ ;4م=كش :ساK +ك'و .Saاكش zمDلاو ;سiRلا ا5يI ي)لا ة7&)1ملا ةديد'لا
:&ي&D $وA يI >jَ1لا :Sيكّشلاو .487#
ا5ُميكش M0اDV1لا Vءا&م' 0با َ2ا.= / F [( 8 )] F
.ا*ا&@# :&د%لا Sيكشو
)4كش( َ4=كاش :$ا%ي .ةبَ&ا%مو (ة5= باشم +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا5لاو Qاكلاو 0يشلا
َءيشلا[ @ءيشلا [( 9 )] اب/ ;"4Gكاشo :$Yملا يIو .4َب&اAو 45َ باش ا9G: ;B*اكGشو hة5كاشم ]
(&ا6ي [( 10 )] 4ب? )< شا ا9: ;&م_ا 4=كN ش/ :ءe1لا 0ب و&م# يب/ 0# يكُ 'و ."2G &اA ]/ o
.&م_ا
)وكش( .ءيش 0م zEDو) +ل# ,$دي -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو Qاكلاو 0يشلا
nو< كش[ 4)وكش `&د.ملا وكّ شلاI [( 11 )] ;يKاكشiI BKeI ُ!وكشو .CةياكGشو ;hةاك?ش ]و ;
]اوك? ش 0م يKب)#/ ]/ [( 12 )] .4)ياكش +ل: \@ DGو'@ي ام \ب $1I ا9: ;يKاكش/و .
`B7ي/ 3وكشملا EيG كشلاو .B1Dو يك)شي ]9لا :>يG كشلاو .+K1مب ةياكbشلاو ةاكّشلاو
.|وكشمو |يG ك? ش و5I 4ُ)و= كش
)دكش( 0ب يل# !1م6و .&ك,شلا :دك,شلا [0: :0ولو%ي .-$./ $ادلاو Qاكلاو 0يشلا
:$و%ي ديب# اب/ !1م6 :$و%ي زيز1لا دب# 0ب >يل# !1م6 :$و%ي 0ا8ط%لا Sي*ا&ب:
$اAو .د<كّ شلا :&د.ملاو ;ءازَ Dلا :Sك,شلاو ;ءاطَ1لا :دك,شلا :$و%ي >]وم_ا !1م6
.ءاط1لا :د<ك, شلاو Sك, شلا $و%ي ,ي1م._او .jَوV 1لا :Sك,شلا :>يaا6كلا
)&كش( :&ك,شلا :$و_اI .ساي%لا ةدي1ب ٌةKياب)م -ة1ب&/ -$و./ ءا&لاو Qاكلاو 0يشلا
.&ي6يلاب ا73 &لا &ك, شلا ة%ي%' [0: $ا%يو .@4=كيG لو@ ي Qو&1مب 0ا6Kpا +ل# ءاKّYلا
:+ش#_ا $وA 0ودشKيو .$يل%لا Qل1لا 4V Kَ مV 6ل WاRك ا9: ;&وك?ش dس&I : 0ولو%ي
~يV.َملا يI Uةوز? O "0Vم [د@بgو FFF ا&وُ كّ شلا =vا?Aَولا , $Gك ) q2" *َ& Q~ [( 13 )]
.&= طم &يO 0م SيPلا 0م 8&7J) ا5ّK/ \ل9و ;oة?Aَو" &َ ب "0Vم @&= كN ش=/o :$Yملا يI $ا%يو
ةبو لَ ' $ا%ي .ءيشلا يI &"ز Pلاو ءe)مgا :يKاYلا $._او [( 14 )] !با./ ا9G: ٌةَ &G ك? ش
!&G ك? ش دAو ;Cةَ &G ك? ش 0وبل)'يل S5K:و ;@Sو%لا &كش/ :$ا%يو .!&ُزP? I h+#&م 0م BّTَ'
.ا5ُaيI &Y= ك ا9: ;ة&Dّشلا !َ&G ك? ش :2ابلا ا9* 0مو .ةبو لَ 'لا
ي*و ;ة&Dّشلا Hا6 0م !@بKي ]9لا و*و ;!ابKلا 0م &يكّ شلا :mلاYلا $._او
:$اA .!@بKي ام =$>و/ !ابّKلا يI \ل9 0وكيو .ة87O 0اب7 A
F Vد"1َ Dلا &يكّشلاك ٌy&I S[مَ ' F
+ي'ي $اAو .ا5D"&? I :Vة/&ملا &< ك? ش $ب $ا%يو .vاكbKلا و*و ;&< كّ شلا :zبا&لا $._او
ا5,لُ ط) ?!< iشK=/ \M&" ب= شو ا*M&< ك? ش 0م?Y =\N )= ل= i6 0:o :4)/&ما 4)م.اJ ($D&ل ;&م1ي 0ب
.oا5لَ5"7= )و
)zكش( $ا%ي .\ل9 4بش/ امو (&D7و 2=7O +ل# $دي -$./ 0ي1لاو Qاكلاو 0يشلا
.B1=ك? ش z=كN شَي ;@4@ب7O ّ د)شا ا9: 0اب7Pلا \ل9كو .4KيK/ & Yك ا9: ;$@D[&لا َ zGك? ش
;4مامزب VWG &ي1ب َس/& َz=ك? ش :اولاA ˆام5)'. ام ]&د/ ام 0يي&J/ 0ي)ملك ا" و= ك' دAو
ُع&[زلا َ zGك? ش :0ولو%يو .4َ1? Iَ& ا9: [( 15 )] .4Eبَ ' &Y= ك ا9G: ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( :ة&5مDلا 3 : 68 .)
[( 2 )] .o4ل $كشمo :$._ا يI
[( 3 )] 4Kاويد يI sاD1لل 51 0ا6للاو )$كش( :0اويدلا ةياو&و .سوA zمD :ساي%لاو .
F $كش_ا سايA 0# يما&ملا k1م F
[( 4 )] wا +ل. wا $و6& SD' ةبيط اب/ 0/o :0ا6للا يIو .$مDملا 0م ةلمك)لا
.oWومكشا :$ا%I Sل6و 4يل#
[( 5 )] 4Kاويد يI $'Rلا ةدب# 0ب ةم%ل1ل !يبلا 129 ;2&1لا 0يواود ة6مJ 0م
( !ايل7Rملاو 2 : 197 .)
[( 6 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )Sكش( .oءاط1لا $زDo :ام5)ياو&و ;ةب6K 0ودب
[( 7 )] .Qي&') ;oسRKلا ديدشo :$._ا يI
[( 8 )] 0اويدلا يI W&د. 450 0ا6للاو ; )Sكش( :
.F ةي' 2اK او%)او Sكيل# او%بiI F
[( 9 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 10 )] .يKاديملا $اYم/ &TKا ;ءادKلا +ل# 2.K ;&ا6ي اب/
[( 11 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 12 )] .$مDملا يI 4باو. ;o+K)#اo :$._ا يIو .ءا7&pا :2ا)#pا
[( 13 )] +ش#_ا 0اويد 72 0ا6للاو )&كش( يI WدشK/و .o0وD' zيب&لا يIo :ةياو&ب .
)2*&( .Qي&') ;oQي.لا يIo :$._ا يIو .ةب6K 0ودب W9* اK)ياو&ب
[( 14 )] .oةAاKo :$مDملا يIو .0ا6للا 0م ا5باو. ;oةRلJo :$._ا يI
[( 15 )] .سوما%لا يI ام*&ك9 دAو .0ا6للا 2'ا. !اI امم ا5لبA ي)لاو ةملكلا W9*


)ام5YلYي امو Seلاو 0يشلا 2اب( ~
)ولش( ;ءا7#_ا 0م qو7# +ل# , $دي -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو Seلاو 0يشلا
>يل# 0# mيد'لا يIو .و7@ 1لا ولb شلا [0: :ةP,للا ُ $*/ $و%يI .46RK @د6Dلا $ا%ي دAو
]/ ;0eI يKب يI dءeش/ (0eI يKب [0: $ا%يو .o0مي_ا ا*ولشMب يKV )ياo :Se6لا 4يل#
$و%ي دي&د 0با 0اكو .S5يI ايا%ب [( 1 )] .oُWeM ب د1ب W@دَ6=Dو*و ;0ا6Kpا ولV ش ولb شلاo :
.$و%لا ا9* QeJ +ل# ,$دي o0مي_ا ا*وNلG شب يK)ياo >يل# mيد' 0م WاK&ك9 ]9لاو
:$aا%لا ُ$وA 4)>Dُ'و .WXا#د :WXeش: :0ولو%يI ;2لكلا ءeش: ا[مiI
يMب" 1? A !'6مو ]GزKَ # ُ!يلش/ F [( 2 )] F
.zI&ي ]/ ;&دG%لا 0م ولb شلا +ل=)ش@ي امك 4)يلش/ 4=)و#د ا>مل \ّ Kiك ;Zي'. -سايA ا9*و
:SD#_ا (دايز $و%ب 0وED)'يو ;@4ُ)ي&O/ :دي[.لاب 4ُ)يلش/ :0ولو%ي -ساKو
4=بeك +?لN ش=iI (و&م# اب/ اKي)/ FFF ُ$=كX K V4"ي? )" يَ ب 0يب اK"دGكI اKيل# [( 3 )]
;@4ُ)يلش/ :$ا%ي :$اA >يبا&#_ا 0با 0# ;2ل1Y 0# ;0اط%لا =Sي*ا&ب: 0ب Eيل# اK?Y> د'و
.4?)"ي&O/ ا?9:
)Zلش( Qي[ 6لا :ءا'Nلّ شلا [0: :0ولو%ي .ءيشب سيل ءا'لاو Seلاو 0يشلا [( 4 )] .
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( ة&5مDلا 3 : 71 .)
[( 2 )] 0ا6للا يI امك ;يلD1لا SDKلا يب_ )2iA( يI WدشK/و . )eش( .ةب6K 0ودب
:Wد1بو .F 2iA 2&شل !iي5) SY F
[( 3 )] &اش/و .0ا6للاو $مDملا 0م ا5)ابY:و ;$._ا 0م ةطAا6 oاKيل#o : ةملك
.o4بeك ‚&OiIo :ةياو& +ل: 0ا6للا 2'ا.
[( 4 )] .o&'شلا $*/ ةPلبo :0ا6للا يI داز

)ام5YلYي امو Sيملاو 0يشلا 2اب( ~
)!مش( -$اكش: 4يI ام @j1ب 4K# ,9شيو ;Zي'. -$./ ءا)لاو Sيملاو 0يشلا
!َ مN شَي 4ب ?!V م? ش :$ا%ي .G4يدا1ي "0َم ُ2ي.) U ة8يلبب ‡ود# @v=&I $._اI .jومOو
:+لا1) wا 2ا)ك يIو .Wb ود1ب 8$Dو 8ز# wا 4?)= مش/و ;hة)ام?ش يِ ب =م= . > ف)
sاد=َ لا } Qا&#_ا[ 149 !مش) ءوَ 6 ةليلب ]/ ;!ماوّ شلا Vةليلب d0eI !اب $ا%يو .;]
:$اA .!ماوّ شلا 4ب
4~ل !ابI q2ّ e=ك V!و. 0V م =عا)&اI FFF 0مو (QوJ "0Vم G!ماوّ شلا ُ=عو?ط Vدَ&َ . [(
1 )]
ةد#ا6 $اA .0يبaاJ او@ 1َ Dَ& ا9G: ;S55ّDو)م 0م B)اَمV ش و/ +=)اَم? ش Sو%لا zD& :$ا%يو
W&1ش يI [( 2 )] .
=$ا%ي "0=/ و*و ;سطا1لا !يمش) يI S5لو%I B*اب)شاو B7ومO 4يI [0/ ُ!&ك9 ]9لاو
+ل. wا $و6& دK# ا6?طَ# 0يلُ D& [0/o :mيد'لا يIو .wا \@م@ '&ي :46اط@# دK#
[0: :$ا%I ;\ل9 يI 4~ل $ي%I ;&Jrا !3مشي Sلو ام*=د'/ ?![ مشI ;Sل6و 4لxو 4يل# wا
!يمش) :$يلJلا $اA .oّ$Dو ّز# wا د=م'َي Sل =&Jrا [0:و ّ$Dو ّز# wا َدGم' ا9*
يI ا?K? P= لب ام ُ&Yك/ ا9* .4~ل ٌ!3 مشم و5I &يJب (د'_ qعاد ,$كو ;4~ل -ءا#د سVطا1لا
َ2َ *?9 ّSY BميدA S=ل1@ ي =0اك 48ل1لو ;@4@مN لV # َيRJ ]9لا ءيّشلا 0م ]دKV# و*و ;ةملكلا W9*
.4ل*/ 2ا*9ب
$اA .ا5ل dS6ا و* :$يلJلا $اA .!ماوش :ة8با> دلا SaاوA S5)َيV م< 6) و*و ;‚&J/ ةملكو
4ّK_ `$كGشملا 0م B7ي/ ا9*و .ةمaاA ]/ :ة)V ماش 4~ل wا \&) g :$ا%ي :و&م# وب/
.Sل#/ wاو .ة)ماش Saاو%لا ]9 ُةمaاA +[م6) 0/ ي7)%ي سايA g
)kمش( 4Dَم? ش $ا%ي .ءيشلا GQe)aا ةّلAو ط<لJلا +ل# $دي -$./ SيDلاو Sيملاو 0يشلا
;اوDَ م? ش :0ولو%يو .Sا1ط 0م Baيش ]/ ;BDاَم? ش Hا9 امو .4طلJ ا9: ;BD"م? ش 4@D@مN شَي
$ا%ي .k"م? ش ةد#اب)ملا ةطايJلل $ا%ي +ّ)' ا9* &ا1)6يو ;BTeGO nزبJ اوزب)Jا ا9:
.د'او 4لك \ل9 سايAو .k@مN شَي BَD" م? ش َ2وYلا kمش
)cمش( -$َبَ D $ا%ي .عاR)&او S,T1) +ل# $دي Zي'. -$./ ءاJلاو Sيملاو 0يشلا
.$D& S6ا :ٌc"م= شو .46RK يI َSّTَ1? ) ا9: \ل9و ;4RKiب d0eI ?cَم= شو .($ا# ]/ ;-cماش
)&مش( ;عاR)&او {ّل%) +ل# ام*ُد'/ ,$دي ;0ا> دا7)م 0e./ ءا&لاو Sيملاو 0يشلا
.$ا6&G:و q2" 'َ6 +ل# &Jrا ,$ديو
.4ل َ&[ مش) دA |داD W&م/ يI QيRJ :|]M &> م? ش $D&و .4لاي9/ &م•ل &ّمش :S5لوA $>و_اI
-&ماش ٌةاش $ا%يو [( 3 )] يI ;ة1ي&6 ة&3مشم :&ي3مV ش ةAاKو .ا5KNطَب +ل: ا5@ #"&َ 7 ّ S7Kا :
ديم@' &1ش [( 4 )] .
َ&[ م? ش :4Kم $ا%يو .&@مN شَي [&= مو .ءeَيُ Jب +?شَم ا9G: ;&@مN شَي َ&َ م? ش $ا%ي :&Jrا $._او
.4?ل= 6&=/ ا9G: ;=S5[6لا $@D[&لا
)سمش( سمّ شلاI .&ا&%)6ا ةّلG Aو q0Eول) +ل# ,$دي -$./ 0ي6لاو Sيملاو 0يشلا
:=Š&ُ Aو .ةك8&')م nدب/ ي* ;ة>&%)6م &يO ا5ّK_ \ل9ب !ي3 م6و ;ةIو&1م { ´سم =لا¡
ا ¡َ ل ´ر ق.س´ م v ¿ِر ج. [( 5 )] } سي[ 38 !8 د)شا ا?9: ;سمش/و ;اK@موي َسَ م? ش $ا%يو .]
ٌة/&ماو .B6امVش َسَ م? ش $ا%ي .>&%)6ي داكي g ]9لا :82اودلا 0م سومّ شلاو .@4@6مش
ة=بي3 &لا 0م &RK) !Kاك ا9G: ;dسوم? ش [( 6 )] :$اA .س@م ش zمDلاو `ا*دK# E&%)6) gو
Uة[ &@ ' Vةليل b$ك @zGKاَ وَ م dسُ مش FFF M&ايPVملا ^'اRلا ّ0T 0NRVلN J@ي [( 7 )]
َسG مش $ا%يو .و* ام &"6@1لا +ل: و*و ;Hل J +ل# E&%)6ي g 0اك ا9G: ;-سومش - $D&و
.HeJ_ا &EيP) 0م ُWاK&ك9 ام +ل# -$وم'م ا9*و .@4?)واد# \ل ‚=دب/ ا9G: ;d0eI يل
2&1لا !ّم6 دAوo :دي&د 0با $ا%I 4ب 2&1لا !ّ م6 ام ا[م/و ;S6gا ا9* ُسايA ا95I
:$اA .oW&يO W"&ك9ي Sلو .SيدA dS?Kَ . سمّشلا :>يبلكلا @ 0با $اAوo :$اA .oqسمش دبَ #
;Sيم) وKب S*و ;سم?ش"بَ # 2&1لا !م6 دAو .ةIو&1م UءامF 0ي# :@س" م? ش :SوA $اAوo
o>يG مشب# 2=6K@ي S5يل:و [( 8 )] .
){مش( 4?)N A[ز? K ا9G: ;س&? Rلا !" .َ م? ش $ا%ي .ةد'او ٌةملك دا.لاو Sيملاو 0يشلا [( 9 )]
.BRيK# nد&ط ا*د&ط ا9: ;4=لب: {ّمش $ا%يو .\ّ &')يل
)طمش( \ل9 0م .ة?طNل Jلا +ل# ,$دي -Zي'. ساي%I ءاطلاو Sيملاو 0يشلا ]ام/و[
.2ابّشلا داو=6ب 2يّ شلا طe)Jا و*و ;طَمّ شلا
طيVم? ش ام*و ;ام5ُ)طَم? ش دA :ام5)طلJ 0يطيلJ $كل $ا%يو [( 10 )] V4Gبو : $اAو . [( 11 )]
$ا%ي :و&م# وب/ $اA :اولاAو .$يّللا ةمل T يAابب 4طe)Jg BطيVم? ش vاب>.لا ي> م@ 6
.ة> &َ م n&1Gشو ة8&م BYيد' او ط=مش/
ءاD $ا%ي `H&GRلا :طيطاَمّ شلا :2ابلا 0مو [( 12 )] W9* :0ولو%يو .= طيVطام?ش $ي?Jلا
ا5Vط"مV شMبَ و ا5Vط"م= شب Cةاش @zَ6?) &د%لا [( 13 )] .ا5لباو?) 0م ا51م ?طVل J امب ]/ ;
)zمش( mيد'لا 2يGطو vازVملا يI د&8طم dسايAو د'او -$./ 0ي1لاو Sيملاو 0يشلا
Gmيد'لا =ةK6' !Kاك ا9G: ;عوم?ش ٌةي&اD :S5لوA @4ُل./و ;\ل9 = 2&اA امو ة*اك?Rلاو
j1ب $اAو .o4ب wا z3م? ش@ي ة1= مشَملا z[ب? )? ) "0َمo :mيد'لا يIو .ة'ا[زَ م سNRّKلا ةب3 ي? ط
`4?Kiشو 4=لا' W9* !Kاك 0م [0/ \ل9 +K1مو ;\'>7لاو @vازV ملا :ةَ1َ مN شَملا :Sل1لا $*/
&ك9و Eيل95لا $اA .X, ز5)و ($طاب &يO يI اKاك ا9: hةلمD \'[7لاو vازV ملا َWM &ك 4ّK/ g
:@4?R"يَ 7
يV)xو Uةَ1َ مN شَمM ب "S@*ُXَ د"ب= iَ6 FFF Vطا6Mب و/ (Sا1ط "0Vم ]Vد"5@ DMب [( 14 )]
.\ل9ب S5=6KX@يل `ةك'ا7ملاو vازملاب S5لوزK دK# 4=Kا=RيV7 /دبي 4?K/ دي&ي
:$اA .W@&وK َz?طَ6 ا9G: ;ُsاَ&3 6لا َzَمN ش=/ :2ابلا 0مو
ا1َمN ش=/ (sاَ &V 6 و/ (H&َ ب Gzم? ل= ك F [( 15 )] F
]9لا $._ا 0# t9اش و*و ;Qو&1م و*و ;ا5')Iو Sيملا 0وك6ب $ا%يI @z="مّ شلا ا[م/و
.4)&ك9
)Hمش( و*و ;Hَمّ شلا 4يI 0و&ك9يو ;Zي'. -$./ 4ّKG : 0ولو%ي Qا%لاو Sيملاو 0يشلا
.ءيشلاب عولَ ولا ا[مG :و ;طا?شّKلا ام:
)$مش( WاK1م يI ام5Kم (د'او $ك ;0اد&8 طم 0ا6ا%Kم 0e./ Seلاو Sيملاو 0يشلا
.4بابو
:S5لوA \ل9 0م .4بKاوD 0م Wا>ي: VWV 9NJ/و ءيشلاب ءيشلا 0ا&َ وَ د +ل# ,$دي $>و_اI
ُ&م_ا S5? ل= Vم? ش [( 16 )] 4ب @&َز? )X@ ي dءا6ك ي*و ;ة=لمّ شلا 4Kمو .-$ماش -&م/ ا9*و .S5ّم# ا9: ;
(د'او ,$ك $م)شا N!? Rّلi) ا9G:و ;W&وم/ Q, لi)ب 4ل اَ#َد ا9G: ;4ل"م? ش wا zمDو .$َم? )N شُيو
&Jrاب ام5Kم [( 17 )] .
4يI $?Jُدي سيكلاك ءا#و و*و ;CgامVش ا5ل =!ل1D ا9G: ;ةاشلا !لمش :2ابلا 0مو
ا5ُAا9#/ ![دُشI ا5?ل" مَ ' ُjRK) !Kاك ا9G: ;ة=لJّKلا !N لَ م? ش \ل9كو .4يل# $م)شيI ا5@#&7
.ةي6ك_ا z?طG%ب
.4بوYب 4يل# $@D[&لا $Vم? )N شَي &يP. ٌQي6 :$مNشVملا :2ابلا 0مو
4Kمو ;$امbشلا ديلا :\ل9 0م .0يميلا QلاJي ]9لا 2KاDلا +ل# ,$دي يKاYلا $._او
ةلبG A ةي'اK 0م ا5يل: دGK)6ملا دK)6ا ا9: ةلبG%لا $امش 0# ي)i) ا5K_ $امbشلا Zي3&لا
Zي&لا ة? R".َ 1ك Cة?R".َ# ا5ل [0/ ام*د'/ :0gوA ;&مJلا ي*و ;$ومشلا يIو .Hا&1لا
:SDKلا وب/ $اA .$@مN ش=/ $امVش zمDو .$%1لا $=مش?) ا5ّK/ :يKاّYلا $و%لاو .$امشلا
G$@مN ش=/و q0@م" ي= / 0م ا5ل ي)iي F [( 18 )] F
;ةلومشم &مJلا +[م6) \ل9لو .د@&بي +)' $امbشلا @Zي& @4@بM &7) :$ومشم -&يدO $ا%يو
:ة[مE &لا ]9 $وA ا[مiI .S1ّطلا ةد&اب ا5ّKG : ]/
-{KV)%@م َ0ّe=MD 0م $aامّشلابو FFF @2M &َ زN K@ م G{Jّشلا EيRJ 2ايbYلا $N9َ& [( 19 )]
&?) %لا دا&/ 4ّK: $ا%يI [( 20 )] ةَ &N ) %لا 4[ب? ش 4ّKi=كI ا9* دا&/ 0اك 0uI .ةلامش ا5)د'او ;
ةلامbشلاب [( 21 )] .$امbشلا ةي'اKب دا&/ 4ّK: :$ا%يو .ا*اK&ك9 دAو .ع&ّ7لل $= 1D) ي)لا
ي%ب ام :$ا%ي .ا5ب?ط@& 0م ةلJّKلا يI ي%ب ام :=ةلَ مّ شلا ;0يبابلا 0ي9* 0# ّ9ش ا>ممو
;ة#&6لا :ة?ل? ل" مّ شلاFو .0ا.O_ا 0م َ2[ 1ش) ام $يلامّشلا [0: :$ا%يو .$يلامش ّg: ا5يI
:$اA .$يل"مb شلاو $eمb شلا ةAاKلا 4Kمو
(ةKّ D5@م 0م ا*وب/ ا*وJ/ ٌQ&' FFF ُ$يلمV ش @ءاد"و? A ا5ُلا?J ا5Eم#و [( 22 )]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI ;ةPباKلل 19 0ا6للاو )!مش( .
[( 2 )] سيل :]&ب 0با $اA .oةد#ا6 &1ش يI و*وo :]&*وDلا vا'.و $مDملا يI
:و*و ;يل95لا $ط1ملا &1ش يI و* امK:و ;]&*وDلا &ك9 امك ةد#ا6 &1ش يI و*
W&ك9و ءe1لا دDم اKل اKبiI FFF ا5)امشو ا5لI اKيل# اوبxو
0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI W9* 4)دي.Aو :!لA 277 يطي%Kشلا ةJ6Kو 109 0كل .
ة#ومDم 0م يKاYلا S6%لا H'لم يI ةيXD 0ب ةد#ا6ل Bبو6Kم B7ي/ ]و& !يبلا ا9*
0ييل95لا &ا1ش/ 45 .
[( 3 )] +ل# 0ا6للا يI &.)Aاو ;سوما%لا يI امك ;B7ي/ ة&ماشو &ماش $ا%ي
.oة&ماشo
[( 4 )] .oyامشلاوo :$مDملا يI داز
[( 5 )] ;0يدبا1لا 0يزو ;ءاط#و ;ةم&ك#و ;ساب# 0باو ;دو16م 0با ةءا&A ي*
+ل# o&%)6مo ءاKبو يRKلاب B1يمD اوX&A .ةلب# يب/ 0باو ;Hدا.لا 4Kباو ;&Aابلاو
:4لو%ك ;سيل $م# ogo $ام#: +ل# zI&لاب ا*/&%I ةلب# يب/ 0با اد# ام ;Z)Rلا
ايAاب j&_ا +ل# ءيش eI ز1) FFF ايAاو wا +7A امم &زو gو
( 0اي' يب/ &ي6R) &TKا 7 : 336 .)
[( 6 )] .Qي&') ;oةKيزلاo :$._ا يI
[( 7 )] 4Kاويد يI ةPباKلل 36 ( يI Hب6 دAو ; 2 : 6 .)
[( 8 )] ( ة&5مDلا 0م ةYeYلا {و.Kلا W9* 3 : 23 .)
[( 9 )] ;o\&')يل 4AزK و/ 46JK :س&Rلا {مشوo :0ا6للا ة&اب#و .$مDملا يI ا9كو
:سوما%لا يI امك ;ديدش)لابو QيRJ)لاب $ا%ي $1Rلاو .ديدش)لاب o{مشo طب7 zم
.HزNKيو وز< Kي +)' 4ب&7 ا9: ;B7ي/ 4AزK/و ;ديدش)لاب س&Rلا HزK $ا%يو
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;&6كلاب Sيملا طب7 zم oطمشo :$._ا يI
[( 11 )] .$مDملا يI 4باو. oةيX&o :$._ا يI
[( 12 )] .o!ءاDo :$مDملا يI
[( 13 )] &6كي 4KuI يلك1لا g: ا5طمش 0م 0يشلا Z)I +ل# S5لك ساKلاo :0ا6للا يI
.o0يشلا
[( 14 )] 0ا6للا يI امك ;يل95لا $JK)ملل )zمش( 0م يKاYلا S6%لا يI 4)دي.Aو .
0ييل95لا &ا1ش/ ة#ومDم 89 يطي%Kشلا ةJ6Kو 47 .
[( 15 )] ( {.Jملا يIو .oH&ب Zملكo :0ا6للا يI 11 : 39 .oH&ب $Yمكo :)
[( 16 )] .v&Iو &.K يباب 0م $ا%ي
[( 17 )] .Qي&') ;o&Jrاب ام5Kم د'او $ك $م)شا Qلi) ا9:o :$._ا يI
[( 18 )] ( 0ا6للا يI !يبلا 13 : 387 ( ]&Dشلا 0با يلام/و ) 1 : 306 .)
[( 19 )] ةم&لا ]9 0اويد 14 0ا6للا يI طب7 o0eDoو .)$مش ;2&ز( 0ا6للاو
Hا%)شgاو 0اويدلا يIو ;SيDلا Z)Rب سوما%لاو 196 .&6كلاب $مDملاو
[( 20 )] .دaا.لا ا5يI 0مكي ة&R' ي*و ;ةI&Oو Q&Pك ;ة&)A zمD : &)%لا
[( 21 )] .ءا* 0ودب o$امشلاo g: ةلواد)ملا SDا1ملا يI &ك9ي Sل
[( 22 )] .)Q&' ;&ش/( يI Hب6 امك &ي*ز 0ب 21كل

)ام5YلYي امو 0وKلاو 0يشلا 2اب( ~
)iKش( \ل9 0م .ءيشلل 2,KD)لاو ة7PMبلا +ل# ,$دي -$./ ةزم5لاو 0وKلاو 0يشلا
.4َ7= Pب= / ا9G: BKeI -0eI =lV K? ش :$ا%يو .ةءوK? شVد"ز= / Hا%)شا 4Kمو `زE ز%)لا ي*و ;ة= ءو Kّ شلا
:اودشK/و .0ا?Kّ شلا :اولا%I اوRّR?J امب&و ;0Œ?Kّ شلا و*و
ي5?)N ش=)و ,9?ل? ) ام ّg: ^ي1لا امI FFF اَد?KN I=/و G0ا?Kّ شلا و9 4يI َS?g "0G:و [( 1 )]
ُساّKلا 4@7G P" ب@ ي 0اك ا9G: ;$ا1RVم +ل# -ءاKشVم -$D&و .B7ي/ 0Œ?Kّ شلا :@ء<0شلاو [( 2 )] ا[م/و .
:S*ُداشKG:و ;!"&= &A=/ ا9G: ;4بو &م•ل !<aV K? ش S5لوA
Uة[يل*اD يI ُ&م_ا ا9* 0اك ولI FFF 4ُب&اش ءاملاب [{?O و/ 4ب ?!< aV K? ش [( 3 )]
.................. [( 4 )]
)2Kش( ;اK@موي 2VK? ش :0ولو%ي .ءيش يI Uد&ب +ل# ,$دي -$./ ءابلاو 0وKلاو 0يشلا
.د&ب ا9G: ;2Kاشو 2VK? ش و5I
:$اA .291لا د&ابلا و* ;2Kش_ا &PّYلا \ل9 0مو
@2? KN ش=_ا G\وُ Iو G!K/ يبiMب اي F [( 5 )] F
)mKش( ;&ي1بلا &GIاشَم !?YV K? ش :0ولو%ي .ةملك 4يIو ;$.iب سيل ءاYلاو 0وKلاو 0يشلا
.\" وّ شلا $ك/ 0م !TلO ا9G:
)kKش( UدلD يI jEب%)لا و*و ;@k?Kّ شلا و*و ;ٌةد'او ٌةملك SيDلاو 0وKلاو 0يشلا
.W&يOو
)ZKش( و* $ا%ي ;ُ$يوطلا و*و ;EيV 'اKّشلا ي*و ;ةد'او ةملك ءا'لاو 0وKلاو 0يشلا
.‚&) امك -vا?K? ش
){Kش( ]/ ;|يV .اK? ش سَ&? I :0ولو%ي .!'. 0: ةملك دا.لاو 0وKلاو 0يشلا
:$اA .$يوط
"&َ م? ط =kيV * ا9G: |ي.ا? K= شو F [( 6 )] F
.\V دَ6 $Yم ;4ب َ{=VK? ش : +ك'و .|ي.ا? ش?K و* امK: :$ا%يو
)zKش( \ل9 0م .Zيب%لاب &كb9لا z<I& +ل# ,$دي د'او -$./ 0ي1لاو 0وKلاو 0يشلا
dساK &ك9و .4*&كي امب 4=)&5A ا9: ;@4ُ)1? K= شو .zيKش و5I @ءيشلا zK? ش $ا%ي .ة#اKّشلا
:&3ي~? Yُ كل اودشK/و .4[بَ 6 ا9G: ;BKeI d0eI َz?K? ش
Uةلe= مب ٌة#وKشَم g ُءام6/و FFF ......................اK"يَ د=ل [( 7 )]
\ل9 0وكي امK:و .!ّدD ا9: ;&ي6لا يI $بpا !1ّKش) :0ولو%يI ا9* +ل# 0ولم'يو
.ZبA \ل9 يI 0كي Sل 0:و عاR)&gا 0م ُWاK&ك9 ام +ل: ُساي%لا دو1يI ;&ي[6لا MzI&/ يI
)QKش( يN لَ ' 0م و*و ;QN Kّ شلا ام*د'/ :0ا)Kياب)م 0ا)ملك ءاRلاو 0وKلاو 0يشلا
.BR=Kش Q?KN شَي 4ل QVK? ش $ا%ي .jP@بلا :Q?Kّ شلا :‚&J_ا ةملكلاو .09_ا
)HKش( (Hّل1) يI (داد)ما +ل# ,$دي و*و ;سا%Kم Zي'. -$./ Qا%لاو 0وKلاو 0يشلا
Sامزب $D[&لا ? H?K= شو .ةب&%لا ُSI 4ب Eد?ش@ي ]9لا طيJلا و*و ;HاKbشلا \ل9 0م ;ءيشب
:H?Kّ شلا [0: $ا%يو .4ماDلب 4َ'َب= ك ا9: ;46&Rب ُس&اRلا $1Rي امك ا5ب $1I ا9: ;4)AاK
.$يوط :HوKشم -س&Iو .nد@1@ . , د)مي امKiك ;س/&لا ُ$وط
0وكي g 4ّK/ \ل9و ;Vءيشلا +ل: 2ل%لا عاَ زV K H?Kّ شلا :Zي'. -سايA و*و 2ابلا 0مو
.WاK&ك9 ]9لا ساي%لا EZ.ي د%I ;(H?لَ # 0# ّg:
ةلام'لا و9 Hو6ي 0/ \ل9و ;ةلماكلا ةي3 دلا 0ود ام و*و ;H?K? ش ا*د'اوI HاKش_ا ا[مiI
ة%bل1)م ا5ّKiكو ;HاKش_ا \ل)I Sام)لا 0ود (!ا'ا&D ُ!ايد ا51م !Kاك ا9uI ;hةلماك Cةيد
:4لو%ب ا9* &#اشلا Wدا&/ ]9لاو .+مT@ 1لا ةي3 دلاب
4ب !اي3دلا ُHاKش/ Hّلَ 1 ) dS"&? A FFF ?eَمَ ' 4=Aو?I N![ &V مُ / 0وُ aملا ا9G : [( 8 )]
و*و .&%بلاو SKPلاو $بpا يI \ل9و ;0ي)7ي&Rلا 0ود ام :mيد'لا يI ;H?Kّ شلاو
+)' ة7ي&? I H?Kّ شلا يI 9JX@ي g ]/ ;oHاKVش go :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. 4~لوA
.>S))
0يD1لل $ا%ي :>]وم_ا $اA .hgوط zّط%ملا v[&= شملا و*و ;HّK= شملا S'للا 2ابلا 0مو
.$وط 4يIو g: \ل9 0وكي gو .HّK= شم : F !يزلاب $م1يو zّط%@ي ]9لا
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI امك ;{و'•ل !يبلا )iKش( :WدKI/و WدKI $ا%ي .oادKIوo :4)ياو&و .
.4ي/& Q17و 4مg
[( 2 )] ( 0ا6للا &TKا .Seك &ي6R)لا ا9* يI 1 : 96 .)
[( 3 )] 4Kاويد يI Hدز&Rلل 0ي)يب 0م HRلم !يبلا 56 :ام*و .
ةيل*اD يI Sك'لا ا9* 0اك ولI FFF 4بae' $يل%لا +لوملا 0م !I&#
Sككلم &يO يI &م_ا ا9* 0اك ولو FFF 4ب&اش ءاملاب {O و/ 4)يد_
0ا6للا يI Wاو&و )iKش( :
S)aKش ا9 ‚و6 0يد يI 0اك ولو FFF 4ب&اش ءاملاب {O و/ اK%' اKل
[( 4 )] .o&TK 4يI SeكIo :W&يد%)و .4ل jيبي Sل ط%6 اK*
[( 5 )] S6ا 2اب( يI ;‚دKلا &طAو \لا6ملا Z7و/ يI Sاش* 0با د*اوش 0م !يبلا
( يKي1لا &TKاو .Sيم) يKب 0م زDا& +ل: 26Kو ;oيبiباوo :Wاو&و ;)$1Rلا 4 : 310 .)
[( 6 )] ( !ايل7Rملا يI 9%Kم 0ب &ا&ملل 1 : 82 0ا6للاو ) ){Kش( :!ايل7Rملا يIو .
:W&د.و .o&مط &ايط lطXط ا9uIo .F 4)#و& ام Qدش/ QدKش F
[( 7 )] :0ا6للا يI امك ;4مام)و .$مDملا يI B.و%Kم WداشK: د&و ا9كو
F ا5لe)#اب ةيل%م gو اKيدل F
[( 8 )] 4Kاويد يI $طJ•ل 143 0ا6للاو )HKش( .

)ام5YلYي امو ءا5لاو 0يشلا 2اب( ~
)و5ش( -$D& :$ا%ي .ةو5ّ شلا ي*و ;ةد'او ةملك $)1ملا Q&'لاو ءا5لاو 0يشلا
.>يM 5? ش -ءيشو ;@0او" 5? ش
)25ش( g ;داو6 0م Uءيش يI jايب +ل# ,$دي -د'او -$./ ءابلاو ءا5لاو 0يشلا
@4طلاJي -jايب و* ;س=&Rلا يI ةب5,شلا \ل9 0مو .B7ايب hة.لاJ ةب5, شلا 0وك)
د&بلا ]9 Sويلل $ا%يو ;ديد'لا =jايب ا5)يلV # !Kاك ا9G: ;ءاب5?ش ٌةبيV )= ك $ا%يو .داوَ 6
دا[ &E .لاو [( 1 )] يI ي%=بو َsا* ا9: ;ع"&[ زلا [ 2ا5شا :$ا%يو .ُءاب5ّشلا ةليللاو ;@ 25ش/ :
BKeI [0:و .ة1طا6 q&اK ةل1 ش و*و ;2ا5bشلا :2ابلا 0مو .&7J/ dءيش 4لeVJ
$ا%يو .zماوّ للا 2كاوكلا ة&5 شك n&و5شم ا5يI BIو&1م 0اك ا9: \ل9و ;q2&' @2ا5Vش=ل
2ا5ّشلا [0: $ا%يو .@Wُ داو6 2*9 +)' BRيRJ nد"&َ ب َدM&@ ب دA ]9لا َ25ش_ا $.ّKلا [0:
Wَءام [0_ \ل9ب َيb م6 امKG:و ;vاَي[ 7لا َ 0َبّ للا [( 2 )] ]9لا jايبلاك &ا.I &Yك دA
.&Jx -0ول 4طلاJي
)د5ش( dءيش s@&Jي g ;Se#:و Sل#و &و7' +ل# ,$دي -$./ $ادلاو ءا5لاو 0يشلا
0م ا*اK&ك9 ي)لا =$و._ا zمDي ;ةدا5ّشلا \ل9 0م .WاK&ك9 ]9لا 0# 4#و&I 0م
.ساّKلا &7'م :د5شَملاو .C ةدا5ش د5شي د5?ش $ا%ي .Se#pاو ;Sل1لاو ;&و7'لا
ا9G : >يب.لا س/& +ل# s&Jي ]9لا ءاملا و*و ;د*اشلا zمD :دو5,شلا :2ابلا 0مو
س"&G Pلا و* $ب $ا%يو ;دل@ و [( 3 )] :&#اشلا $اA .
او@بّ D1?) ]M&با>6لا $Yمب !=ءاDI FFF ا*دو5ش 4K# ّQD ام ‚َ&ّ Yلاو @4ل [( 4 )]
يI $ي)%لا :دي5ّشلاو .…+? لَ 6 و/ (Sد 0م ا5MD?)N Kَ م z7وم &اYx :ةAاّKلا دو5ش :SوA $اAو
$اAو .W&@ 7') ]/ ;Wد5ش) ةم'&لا ةكaeم >0_ \ل9ب َيb م6 :dSوA $اA ;wا $يب6
;0ا6bللا :د*اشلاو .ةد*اشلا +[م6) j&_او ;j&_اب 4طو%6ل \ل9ب يbم6 :0و&Jx
:!يب يI +ش#_ا ام51مD دAو .\? لَ ملا :د*اّشلاو
hةم1K \ل n&Iاك يّKَ ب= V6') eI FFF Vدَ5N شاI Gwا َدV*اش اي ]VدV*اش +?لَ # [( 5 )]
:[ز#و ّ$D 4لوA ا[مiI ;\?لَ ملا و* ;WXاKY ّ$D wا د*اشو :0ا6للا :Wد*اشI
{ ¡´ = vِ¦ -َ لِ ¦ v ´- .َ أ =ا دِ¡ = } 0ا&م# $x[ 18 ّز# wا َS=ل#= / WاK1م :SلV1لا ُ $*/ $ا%I ;]
+ل#و , H'لا 0مل َS=ل#/و َ 0ّيب ا9: ;ي7ا%لا دK# d0eI َدM5? ش :$ا%ي امك ;ُwا 0ّيب ;ّ$Dو
ا[مiI .2يGP@ م :ا5@Dوز 2aاPلل $ا%ي امك ;ا5Dوز &7' ا9G: ;دM5N ش@م ٌة/&ماو .و* "0َم
]9لا ءاملا 0م WاK&ك9 ]9لا +ل# -$وم'م @4ّKiكI ;‚? 9َم ا9G: ;ُ$@D>&لا َدَ5N ش/ S5لوA
.دولوملا س/& +ل# s&Jي
:$اA .دا5bشلا +ل# zمDيو `ا5V1َ م? ش يI ُ$61لا :د"5, شلا :$._ا ا9* 0# 89ش اممو
(ءeVم ‚=زيb شلا 0م qv@د@& +ل: FFF Vدا5bشلاب ُ\= بل@ ي 3&@ بلا َ2ابُل [( 6 )]
)&5ش( 0م .ةءا7G :و &م_ا يI (vو7و +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءا&لاو ءا5لاو 0يشلا
;$e5لا S6اب Bموي 0يYeY ,$ك يbم6 ّSY ;$eM5لا 2&1لا Seك يI و*و ;&5ّ شلا \ل9
$e5لا S6اب Bموي 0يYeY 0وE م6ي SD1لا [0uI `SD1لاو @2&1لا 4يI HRّ)ا دA .&5ش $ي%I
:ة>م> &لا ]9 ُ$وA ا9* +ل# $يلدلاو .S5)Pل يI
@Wُ ديز)6ي ام GQ&طلا +?ل" D=/ َZَب" .= iI FFF ُ$ي'K و*و MساKلا =$بA =&5ّ شلا ‚َ&َ ي [( 7 )]
;ا9كب ساKلا يI d0eI &M5 ش دAو .Wا7)Kا ا9G: ;4?Rي6 َ&َ 5= شو .&م_ا vو7و :ة&5, شلاو
:@0ا&" 5= شو .n&5ش 4ب اKم?A=/ ا9G: ;0اكملاب اK"&َ 5N ش=/ :$ا%يو .Wو@ &َ 5? ش دAو ;&و5شم و5I
.ةليبA
)H5ش( ]/ ;HV*اش -$بD \ل9 0م .>ول# +ل# ,$دي -د'او -$./ Qا%لاو ءا5لاو 0يشلا
&يI>زلاو ;س? RّKلا , د& Hي5ّشلا [0_ `&يI[زلا 8د7 :Hي5ّشلا \ل9 0م ّH)شا ّSY .$ا#
ا9G : ;(H*اش و9 0eI :S571ب $اAو .WاK&ك9 ام \ل9 يI $._او .س?R?Kلا sا&J:
.!و. \ل9 zم 0وكيF 0/ 4ّل1لو .4@ب7O ّ د)شا
)$5ش( \ل9و ;0ي1لا يI ةل" 5, شلا ي*و ;0اول_ا j1ب يI -$./ Seلاو ءا5لاو 0يشلا
.ةA"&@ ز ا*=داو6 =2و شَي 0/
dS6ا \ل9و :اولاA .ةلAا1لا Qَ.ّKلا ي* :اولاA ;ةل5ش ٌة/&ما :2ابلا ا9* يI سيل اممو
;$"5= شب !ّم6 د%I 2&1لا ا[مiI .ةP, للا $*/ $اA ا9ك .$D&لا 4ب Qَ.وي g ;Cة>.اJ ا5ل
.0ابيش 0ب $"5? ش 4َم6ا >0: $ا%ي ;>يKا[م3 زلا دKG Rلا و*و
S5لوA \ل9كو .SيD 0م Cةلدبم 0يشلا ,0T/و ;ةّ&ا?ش@ملا :ةل= *اشملا :B7ي/ ّ9ش اممو
.ءe<كّ شلا :Qاكلا $._او ;$ادبpا 2اب 0م و*و ;ءe5ش :Vة=Dا'لل
)S5ش( ام[ب&و .dS"5? ش -$D& :\ل9 0م $ا%ي .ءاك?9 +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ءا5لاو 0يشلا
4GبلA ُءاك9 اَدَب َع[ز? R?) ا9: 4ّK_ Zي'. -سايA و*و ;Sو5شَم :&و#9ملل اولاA [( 8 )] .
`9RK%لا :S5يّشلاو .ءاك9لا 0م B7ي/ و5I ا9* ّZ. " 0uI .ةe13 6لا َSا5ّشلا [0: :0ولو%يو
:+ش#_ا $و%ي 4يIو .2ابلا سايA 0م 0وكي 0/ Uدي1بب سيلو
اKKيب Vةواد1لا ُ 2اب6/ [دَD "0Ga= ل FFF MS5ي?ش &5T +ل# يbKم "0?لV '?)&)ل [( 9 )]
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .‚دK zم ةد&اب Zي& :دا&.لا
[( 2 )] oام 4K_o :$._ا يI
[( 3 )] :0يPلا &6كب ;س&G Pلاو .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oس&Rلاo : $._ا يI
.4Dو&J دK# دلولا zم s&J) ة%يA& ةدلD
[( 4 )] 0ا6للا يI امك ;يلe5لا &وY 0ب ديم'ل )د5ش( .
[( 5 )] +ش#_ا 0اويد 133 0ا6للاو ; )د5ش( .
[( 6 )] ( يI 4Dي&J)و WداشK: Hب6 دAو ;!ل.لا يب/ 0ب ةيم_ 2 : 312 .)
[( 7 )] ةم&لا ]9 0اويد 671 0ا6للا يI WزD# دشK/و ; )&5ش( .
[( 8 )] .o4بلA ءاك9 ع&R) ا9:o :$._ا يI
[( 9 )] +ش#_ا 0اويد 95 0ا6للاو )S5ش( .
)ام5YلYي امو واولاو 0يشلا 2اب( ~
)]وش( $ا9@ & و*و ‚وّشلا \ل9 0م .0bي5لا &م_ا +ل# ,$دي ءايلاو واولاو 0يشلا
:$اA .$املا
h‚و? ش "دMD?) Sل ا9G:[ +ّ)َ ' ‚َوّ شلا اKN ل= ك= / [( 1 )] ] FFF Gzبا._اب ا5)ا&يJ +ل: اK"&? ش=/
ام ,$كو ;Qا&ط_ا :‚َ وّ شلاو .س/&لا ةدNلM D ي*و ;ةاو? ش zمD :‚َوّ شلا \ل9 0مو
دي&د 0با $اA .|]M و? ش |يV يَ # :عاب)pا يI 0ولو%يو .h ‚و? ش q0>يَ * (&م/ ,$كو .$)%=مب سيل [(
2 )] ;@Wاو? ش ?!" بَ .= / ا9G: ;@4)" يَ وN ش=iI =دي[.لا ُ!يم& $ا%يو .$ا? 9E&لا و*و ;‚وّشلا 0م و* :
ا5)ّل%ل \ل9ب !يbم6 امّKG :و `ة[يM و? ش دV'اولا ;اوك?لَ * (SوA ة[ي%ب :اياوّشلاو .4Iا&ط/ ي*و
ةياوّ شلاو :اولاA .ا5GKوُ *و [( 3 )] :$ا%يو .ةاّشلا 0م ة1طG%لاك ;&يبكلا 0م &يP.لا ءيشلا
tH)شم ءاوbشلا [0/ 4يI ,\شK g ]9لاو .&ي6ي dءيش ]/ ;ةَياو~= ُVش gG: $املا 0م َيG %َب ام
&V دA ا9G: 0وكي 0/ يPبKيI :$aاA $اA 0uI .0ي*/ دA 4ّKiكI َ]M و ش ا9G: 4ّK_ `ا9* 0م
23بكو [( 4 )] W[د&K +ّ)' @2&1لا 4لو%ي ام $bل1K 0'K :4~ل $يA .0ي*/ دA 4ّK_ dءاوV ش :
ُ!يَ و? ش :$و%)و .4=ل1RK ام اKل سيلI \ل9 ‚و6 ام ا[مiI ;4يل# (H?R8)م د&ّطم ($./ +ل:
:&#اشلا $اA .(و)شم اKiI ;@4)يو)شاو B[ي? ش =S'ّللا
<$َم? )" Dاو qZي& ?ةليل ‚َ و)شاI F [( 5 )] F
:$اA .S'ّللا ‚َ و? ش<Kا $ا%يو
$ب" #=&ملا اKXاوV ش ‚و?شKا د?A [( 6 )] FFF او لكI Vءاد?Pلا +ل: اوبG &)AاI
WاK1م يI و/ ءا%بpا :ءاوشpا :$يلJلا $اA [( 7 )] d0eI +ّش1) :S571ب $و%ي +)' ;
:$اA .+%ب/ ]/ ;4Gaا?شَ# 0م ‚َوN ش=iI
ا5ل ‚و?ش g ي)لا $و%لا 0م [0uI FFF ا5)eRKا 0ا6bللا &5T 0# ّ$ز ا9G: [( 8 )]
.WاKل[./ ام +ل: zD&َي ُ$._او .ا5ل ?ة[ي%ب g ]/
)2وش( 4@بوش/ َءيشلا !" ب ش :$ا%ي .طNل? Jلا و*و ;-د'او -$./ ءابلاو واولاو 0يشلا
0م W&يPل BDازVم S*دK# 0اك 4ّK_ ;Bبو?ش $َ6َ1لا ي3 م6و :ةP, للا ُ $*/ $اA .Bبو?ش
.2وَ & gو d2وش WدK# ام :0ولو%يو .4ب s=زم@ ي امل dS6ا :2ايbشلاو .ةب&ش_ا
.2aا&لا 0بللا :2و>&لاو .$َ6َ1لا :2وّ شلاI
)9وش( 0ب ديلولا $اA .ةمام1لا ي*و ;9َوN شVملا ّg: 4يI سيل $ا9لاو واولاو 0يشلا
:ةب%#
(9وشمMب يّKV م س/&لا ُ !ددش ام ا9G: FFF G$aاو =ةKبا =2لP) يbKV م G\[ ي? P? I [( 9 )]
)&وش( @W@ &ا5NTG:و ءيش ءادب: ام5Kم $[و_ا ;0اد&ّطم 0e./ ءا&لاو واولاو 0يشلا
.ءيش 9NJ/ &Jrاو ;47"&= #و
ة8با[ دلا[ !& ش :S5لوA $[و_اI [( 10 )] 4يI j&"1@ ي ]9لا 0اكملاو .ا5?)< 7&َ # ا9G: ;n&"و? ش ]
&يYك d&اوN شVم ا5ّKuI F َ2? طJلاو =\ا[يG :o :0ولو%ي .&اوشV ملا و* >2او[ دلا
.o&اYV1لا
:&او, شلاو ;&او, شلا 0م و* امKG: :4لDJ/ ا9: ;V4Mب َ&> و? ش S5لوA يI ةPللا $*/ j1ب $اA
دا&/ ;4ب &>و? ش 4=لوA [0iكI :$اA .W&او ش wا ‚َد"ب= / :S5لوA \ل9 0مو .$@D>&لا s"&? I
&اوّ شلاو :$اA .$MD?J +ّ )' W&اوش ‚َد"ب= / [( 11 )] B'ي'. 0اك "0uI .B7ي/ !يبلا عا)َم :
.WدK# ام ُ$D>&لا 0وُ .ي امك 0ا.@ي ]9لا 0Vم 4ّK•I
;$=61لا !"&? ش=/ :dساK زاD/ دAو .W&وش=/ =$61لا !"& ش :S5لوA :&Jrا 2ابلاو
:4لو%ب اوE D)'او
@4~ل ُcيّ شلا @0?9iي (عاَمَ 6َو FFF G&ا? ش@م >]V 9ام G$Yم Umيد'و [( 12 )]
]oM&اشَم b]9امo و* امK: :8ي1م._ا $اAو[ [( 13 )] ة[يلJلا :&اشَملاو :$اA .ةIا7pا +ل#
.$َ6َ1لا ا5Kم &ا)ش@ي
0م tH)شم و*و :$اA .]&م/ يI BKeI !&واش 2ابلا ا9* 0م :ةP, للا ُ $*/ j1ب $اA
$61لا &"و? ش [( 14 )] .W&يO 0م َ]/&لا 9Jiي &يش)6ملا [0iكI ;
Q&1ي ]9لا &ي1بلا و*و ;&يV ش)6@م و* :&ي1بلا يI S5لوA ا9* 0م ّH)شا اممو :اولاA
:دشK/و .$aا'لا &يO 0م =$aا'لا
G&يش)6م ّ$ك ا5K# ّزI=/ FFF G&يV ش<aV م q&V #اد q&< كَ ب ّ$كو [( 15 )]
.0يم[6لا و* $ب : $ا%يو
)سوش( :سَ وّ شلا \ل9 0م .T,يP)ب q&? T?K +ل# ,$دي -د'او -$./ 0ي6لاو واولاو 0يشلا
]9لا[ و* $ا%يو .سو ش (SوA 0م @سوش/ - $D&و .BTEيP) 0ي1لا يّ %Vش د'iب َ&? TّKلا [(
16 )] .4KاRD/ ,S7يو 4يKي# &bP.ي ]
){وش( \ل9 0م .4Gك< لَ دَو Uءيش Vة#ز#ز +ل# 8$دي -$./ دا.لاو واولاو 0يشلا
.o\او36لاب WاI {وشَي 0اك 4ّK/o :mيد'لا يIو .\او3 6لاب \Eو6)لا و*و ;{"وّ شلا
:سي%لا X&ما $اAو
(د&او M&aادPلا b Q)لم َد=و6=iب FFF ُ{و@م)و 4.و ش?) q& شُ/ ]9و [( 17 )]
.4َ#=ز#َ ز ا9G: ;ءيشلا {اش $ا%يو .B7ي/ 2"وّ Yلا يI $ا%ي دAو ;\< لدلا :{"وّ شلاو
.عe7_ا يI دّ%1)ي 4ّK: $ا%ي -ءادI ة."وّ شلا ام/و
)طوش( 0م .•Hَ' يI gو !EبY) &يO يI ‡ي7م +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو واولاو 0يشلا
:ة>وُ كلا 0م =!ويبلا $Jدي ]9لا Gءوّ 7لل 0ولو%يو .B%?ل? ط ]/ Bطو?ش ‚&َD S5ُ لوA \ل9
:$و%ي 0اكو ;Bطاوش/ !يبلاب Qاط :$ا%ي 0/ W&كي ءا5%Rلا j1ب 0اكو .($طاب طو?ش
.!ا'لا.لا !ايAابلا 0م !يبلاب Qاوّطلاو ;$طاب طوّ شلا
)Tوش( &اKلا 0م 25ّ للا Tاو ش :Tا=وشلاI ;ة'ي'. ةد'او ةملك ءاTلاو واولاو 0يشلا
:+لا1) $اA .41م َ0اJ@د g (&ا?K "0Vم -Tاَ و ش 0م'&لا[ 35 .]
)عوش( و*و ;عَوّ شلا :\ل9 0م .H,&R)و (&اش)Kا +ل# $دي -$./ 0ي1لاو واولاو 0يشلا
&َD? ش :عو,شلاو .4A,&R)و &"1ّ شلا &اش)Kا [( 18 )] .!بKلا Hb &R)م 4ل1=لو
)Qوش( \ل9 0م .زو&ُ بو &و5T +ل# ,$دي و*و ;د'او -$./ ءاRلاو واولاو 0يشلا
ّHُ)شاو \ل9 +ل# $Vم@ ' SY .$ابDلا $Aا1َم N!? لَ # ا9: ;ُ$ا#و_ا !? I[و? ش?) :2&1لا $وA
4)N Rش :$و%) .Qو?ش ءيشلا وNلَ Dل =$يGA ّSY ;4ب Zَم? ط ا9: ;ءيّشلل -0eI ?Q[ وش) :4Kم
:ة&)K# $و%ي 4يIو .\ل9 0م Qوشَملا &اKي3دلاو .>و لDملا :Qوشَملاو .BIو?ش @4Iوش/
MS?ل" 1@ ملا GQو شَملاب @&Dاو5لا َد=كَ & F [( 19 )] F
!? I[وش) :\ل9 0م $ا%يو .4Kولو V4M5Dو 0# 4ب ز&بي 4ّK_ BIو?ش \ل9 َيb م6 امّ KG :و
:$اA .kaا5لا :Qو شَملا $مَDلا [0: $ا%يو .!? K[ يز) ا9G: ;ة/&ملا
GSيV.= 1ب 4?)< i? Kَ * GQو شَملا G$NYV م F [( 20 )] F
]/ ;$بGpا 4Iو6?) ]9لا $'?Rلا و*و ;0ي6لاب oQو@ 6َملاo و* امّK: :!يبلا يI SوA $اAو
4>مش) [( 21 )] += Iو=/ ا9G: ;ءيشلا +ل# ?Qاش/و .&? TKو =$=واط) ا9G: ;d0eI ?Qا)شا $ا%يو .
.ة?R3يّ شلا ُة1يلّ طلا ي3 م@ 6 \ل9 0مو .?Qَ&N ش=/و 4يل#
)Hوش( ]/ ;2 K, طلا ُ!%ش $ا%ي ;ءيشلاب ءيّ شلا H,ل1) +ل# ,$دي Qا%لاو واولاو 0يشلا
و*و ;Hوّ شلا \ل9 0م ّH)شا SY ;ط"وّ Kلا $Yم H"وّ شلاو .Hاَيb شلا طيJلا \ل9 S6او ;دG)ولا
.>2@ ' H?لَ # 0#F ّg: 0وكي g \ل9و ;يKُAوشَي يVK? Aاش $ا%يو .ءيشلا +ل: سNRّKلا ُعازK
)\وش( يI (Q= &ط Vة[ د'و UةKوشJ +ل# ,$دي dدV'او -$./ Qاكلاو واولاو 0يشلا
ةكيV شُمو ةكaاشو ة=كM و? ش -ة&Dش $ا%ي .Qو&1م و*و ;\وّ شلا \ل9 0م .ءيّشلا [( 22 )] .
!َبN K= / ا9G: ;y&Rلا =\[ وشو .\وّ شلاب 4=)ي? 9x ا9G: ;BKeI !< ك? ش=/و .ُ\وّ شلا يK=كاش $ا%يو [(
23 )] &Dّشلاو \وّ شلاب ءاD $ا%يو .سiَبلا ةدش ي*و ;ةك" وّ شلا \ل9 0م ,H)شيو . [( 24 )] ;
ي* $يAو ;ا5)>دMD 0م 3سَ ملا ةKV ش?Jلا ي*و ;ءاكو?ش -ةد" &@ ب $ا%يو .>SَDلا دد1لا يI ]/
\ّ وش $ا%يو .4Iَ&? ط دّد'=)و 2.)Kا ا9: ;Vة/&ملا ُ ]د?Y =\[ و? ش :$ا%يو .k"6ّKلا ةKشJلا
.@4ُبايK/ !لاط ا9G: ;&ي1بلا
)$وش( ;0ازيV ملا =$اش \ل9 0م .عاR)&gا +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو واولاو 0يشلا
!R)&ا ي)لا :$بGpا 0م $وّ شلاو ;@4ُ)1I& :=ءيّشلا !Nل? ش=/و .4ي?)ّ RGك ‚د': !1R)&ا ا9G:
.$aاش ةد'اولا ;vا%bللا دK# ا5باK9iب $وش?) ي)اوللا :$ّوشلاو .ةلaاش ةد'اولا ;ا5Kابل/
;SDK :ةل"وّ شلاو .$بpا =$وش) 0/ ?!Aو HIاو 4ّK_ \ل9ب يb م6 hgا>و? ش >0/ dSوA S#زو
ةلا> و? ش ُ2&%1لا +ّ م6)و .ا5ب?K? 9 ي*و ;2&%1لا ةل" و? ش ي*و [( 25 )] ُSو? %لا =$=واش) $ا%يو .
+م6يI $يل%لا ءاملا ا[مiI .4بV'ا.ل ve36لا t$ك $يش@ي "0=/ \ل9و ;$ا)%لا دK# ve36لاب
:$اA .4با*9و 4#اR)&ا ع@&= 6و QJ دA n9G: 4ّK_ ;hgو?ش
ا5=لاوش/ ا5)او@ & [2= .و F [( 26 )] F
.4يI j5Kي اميI 4#اR)&ا ة#&6ل `CgMو? ش :ةمدVJلا يI QيRJلا SداJلا +ّم6يو
)Wوش( 0م dعوK يKاYلاو ;ة%لVJلا ZبA +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءا5لاو واولاو 0يشلا
.0ي1لاب &?TّKلا
.W[ وشم و5I wا 4*[وشو .!'@ب? A ]/ WوDولا !َ*اش $ا%ي `ة%لJلا ZبA :Wَوّ شلا $>و_اI
:$اAو 2ا&,)لاب 0يك&شملا +َ مَ & Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. يبKلا [0/ mيد'لا يIو
.$و ط ا56/& يI ي)لاI ءا*وّشلا س&Rلا ا[م/و .oWوD@ولا !*اشo
يV *اش $ا%يو .&= .بلا ديد' 0اك ا9: ;&.بلا @4Gaاش $D& :اولا%I &Jrا $._ا ا>م/و
.0ي1لاب =ساّKلا 2ي.@ ي ]9لا WَوN ش_ا $ا%يو .2ول%ملا 0م 4Kiكو ;B7ي/ &َ.َبلا
[ي? لَ # W[و? ش?) g :0ولو%يو [( 27 )] .\Kي1ب يK" بV . ) g ]/ ;\?Kَ 6َ'/ ام $اA ا9G: ;
]/ ;Cةاش !"*[وش) $ا%ي ;ا9* 0م ا5aاKب $./ :اولاA .ةاّشلا :2ابلا 0# 89ش اممو
.ا5)9J/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا 0م ةلمك)لا )اوش( ( {.Jملاو 14 : 29 € 15 : 166 ( 0ايبلاو .) 3 : 342 .)
[( 2 )] ( ة&5مDلا 3 : 430 .)
[( 3 )] .0يشلا !اك&' mيلY)ب ;ةياوشلا
[( 4 )] ُQ&1ي يل%ملا S'للا 0م 2&7 و*و ;Bبابك $م# 2بك .&د%لا يI cبط :&دA
.Qي&') ;o2)كo :$._ا يIو .ةD*ابطلاب
[( 5 )] 4Kاويد يI ديبلل !يبلا 12 zبط 1881 0ا6للاو )ا&ش( Wا)iI 4)5K و/ F :W&د.و .
.F 4Aز&
[( 6 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o‚وشKا املIo :$._ا يI
[( 7 )] .oا*اK1م يIوo :$مDملا يI
[( 8 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ 163 0ا6للا يI WدشK/و ; )اوش( يIو .ةب6K 0ودب
.0اويدلاو 0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o‚وش g ]9لاo :$._ا
[( 9 )] 0ا6للا يI WدشK/ )9وش( 4يل# 2%#و .o2لP) !اAد. يلو دA 0اكوo :$اA
.oيK# \يOo :$._ا يI .oيKم 4لوط/ ام \ل BيO دي&يo :4لو%ب
[( 10 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 11 )] .0يشلا mيلY)ب ا9* &اوشلا
[( 12 )] .oعام6 يIo :ةياو&ب ;)09/ ;&وش( 0ا6للا يI امك ;ديز 0ب ]د1ل
[( 13 )] .0ا6للا يI ا*و'Kو .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 14 )] .Qي&') ;o$61لا &اوشo :$._ا يI
[( 15 )] 0ا6للا يI زD&لا )&وش( .
[( 16 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 17 )] .4ل6O :4.ومي ءيشلا {ام
[( 18 )] &Dش :S7لاب عوشلاوo :0ا6للا يIو .o0ابلا &Dش :عوشلاo :$مDملا يI
.oيلبD و*و ;0ابلا
[( 19 )] F امد1ب ةمادملا 0م !ب&ش د%لو F :W&د.و :4)%ل1م يI ة&)K1ل
[( 20 )] 4Kاويد يI ديبلل !يبلا 88 zبط 1880 0ا6للاو )Qوش( : W&د.و .
.F ة'ي&6 $يدDلا يIو) ة&يطJب F
[( 21 )] .Qي&') ;o4بش) ]/ $بpا 4Aو6)o :$._ا يI
[( 22 )] .B7ي/ ةكاشو
[( 23 )] سوX& !D&J :اكيوش) y&Rلا \وشوo :0ا6للا يIو ;$مDملا يI ا9كو
.o4شي&
[( 24 )] ا*&ك9و .سوما%لاو 0ا6للا يI &ك9) Sلو ;$مDملا يI ا5Kي1ب ة&اب1لا W9*
.ةOeبلا سا6/ يI ]&شJمزلا
[( 25 )] .oا5ل Sل# S6ا :2&%1لا :ةلاوشو ةلوشوo :0ا6للا يI
[( 26 )] 4Kاويد يI +ش#•ل 26 0ا6للاو )$وش( :4مام)ب و*و .
4بوYب $يلدلا zمل ا9: +)' FFF ا5لاوش/ ا5)او& 2.و !ي%6
[( 27 )] .$مDملاو $._ا يI !طب7 ا9ك ;0يءا)لا ‚د': Q9'ب ;Wوش)) ]/ Wوش)
.0ا6للا يI امك .4يوش)لا 0م ;Wوش) g :B7ي/ $ا%يو

)ام5YلYي امو ءايلاو 0يشلا 2اب( ~
)iيش( .Zب %لاب 4يل# ا#د ا9G: `4َ5< Dو wا i[ي? ش $ا%ي .ةد'او ٌةملك ةزم5لاو ءايلاو 0يشلا
:دشK/و.-i[ي? ش@م -4Dوو
<0ايب9 G0ب ?ة&ازI يVKَ ب [0G: FFF
<0ا6Kuب S5ُ)AاK N!? A[&? ط دA
0م'[&لا G HNل? JMب "2G D#/ (i[ي? ش@م [( 1 )]
)2يش( 0اب&ا%)ي ام*و ;ءابلاو واولاو 0يشلا 2اب 0م 2&%ي ا9* .ءابلاو ءايلاو 0يشلا
.2يشَي 2اش $ا%ي `س/&لا 2ي? ش :2يّشلا \ل9 0م .ءيشلاب ءيّ شلا طe)Jا يI B1يمD
$D&لاو .46</&بو 4َ 6/& 0"ز@ 'لا َ2اش/و ;46/&بو 4َ6=/& ُ0ز@ 'لا 28يش :>يaا6كلا $اA
$اAو .2" يّ شلا 0م و*و ;kلYلا ا5يل# ط%6ي $ابDلا :2يb شلاو .2َيN ش=/ و5I َ2اش ا9G:
:&#اشلا
!=)ش ام ا9G: 2يV ش?) -yويش FFF ابي1م ا5يل# ُ2يشملا =سيلو
:4لوA يI ديب# &1ش &ي6R) يI !دDوو .kلYلا 0م !ّ7يبا ا9G : $ابDلا دي&ي
ُ2يG شي 0مل -0ي? ش ُ2يّ شلاو F [( 2 )] F
:ُ2يشملاو ;&1ّ شلا jايب :2يّ شلا :8ي1م._ا $اAو :$اA .د'او 2يVشَملاو 2يّ شلا [0/
ا9* يI B7ي/ $اAو .2يّشلاو &َبG كلا ]و9 $اD3&لا 0م G2يb شلا bد' يI $@D[&لا ُ $وJد
:‡]د# $وA يI !ي8ك> 6لا 0با $اA :z7وملا
ُ2يV شَملا @4َباش دA @س/&لاو F [( 3 )] F
:دشK/و ;4?ط=لاJ WاK1م سيلو ;2يشَملا 47> يَ ب دا&/
@4َبا& \ل9 G$NYV مG لو 4َبا& دA FFF @4=باشI G2يشملا +ل# @2يشَملا َz?Aَو [( 4 )]
ايbم6 `nد&ب ءا)شلا ,دش/ ام*و ;vامGAF ا&5ش :0ا'NلG مو 0ابيGشو .W[دَو6م َj[يَ ب ]/
.zي%[.لا 0م ا5يل# امب j&_ا jايبل \ل9ب
Vةليلب N != )ابو .![7 )< Iا ا9G: ;َءاب"ي? ش Vةليلب ةKeI !)اب :S5ُلوA 2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو
.>j?)N R) Sل ا9G: ;Uة> &@ '
)Zيش( &Jrاو ;q&? 9='و ‡دMD +ل# ام*د'/ ,$دي ;0اKياب)م 0e./ ءا'لاو ءايلاو 0يشلا
.jا&#: +ل#
:زDا&لا $اA 4يI >دَDَو 4يل# َ2? Tاو ا9G: ;Vءيشلا +ل# َvاش/ :2&1لا $و%I $[و_ا ا[مiI
B'يV ش@م Bي#ا& !َ#اط/ B[ب A F [( 5 )] F
:&Jx $اAو
ُZيV ش =\ّ KG : GSوَيلا $بA ?!" '=ياشو F [( 6 )] F
:4لوA و*و .dZaاش $D&و .&ا?9V'لاI vايbشلا ا[م/و
GvاَيV ش ام[ي= / 4Kم 0"'َياش F [( 7 )] F
.=ءا'و@يN شَم يI S* $ا%ي `4Kو&Vد?)" بَ ي (&م/ يI @Sو%لا 0وكي "0=/ :ءا'و@يN شَملاو
َvاش/ S5لوA 0م 4=Aا%)شا [0G: $ا%يو .j&#/ ]/ ;45Dوب َvاش/ :$ا%يI &Jrا ام/و
.WاJ&/ ا9: ;4ب?K9ب @س&Rلا
.ٌ!بK و*و ;Zيbشلا :B1يمD 0يبابلا 0# ّ9ش اممو
)cيش( و*و ;ٌcيش و* :$و%) .cيّ شلا ي*و ;ةد'او ةملك ءاJلاو ءايلاو 0يشلا
ةJوJيّشلا 0bيب ;Qو&1م [( 8 )] !J[ي? ش :اولاA ;Cةملك B7ي/ اولاA دAو .cييشّ)لاو cَ يّ شلاو
4يل# [( 9 )] .
)ديش( &.?%لا !"دVش $ا%ي .ءيّشلا MzI& +ل# ,$دي -د'او -$./ $ادلاو ءايلاو 0يشلا
.ءاKبلا @z=I&@ي 4ب [0_ nديVش ي3م6و .ديbشلاب -$وم1م ]/ ;-ديVشَم d&.A و*و .nد" ي? ش @Wُ ديVش=/
.4يوK)لاو !و[ .لا z< I& :ةداشpاو .$>و? ط@م ]/ -ديVشَم -&.? A $ا%ي
){يش( .&" مّ )لا /د&/ {يbشلا [0: $ا%ي .دا.لاو ءايلاو 0يشلا
)طيش( َ&" ي? O ام:و BAا&)'ا ا>م: ;ءيشلا 2ا*?9 +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو ءايلاو 0يشلا
ا9: ;4ط[ي? ش :0ولو%يو .S'ّللا !طّيش $ا%ي .H&)'ا ا9G: ;ُءيّشلا طاش "0Vم ط"يّ شلاI .\ل9
.س= يA/و ,Z./ ُ$[و_او .4"DV7N K@ ي Sلو 4KّJَد
;طايشVم -ةAاK :0ولو%يو .Bب=7O ّ د)'ا ا9: ;ُ$D[&لا طاش)6ا : ا9* 0م 8H)شملا 0مو
.0َم3 6لا ا5يI &يطي ي)لا ي*و
?طاش/و .$?طَب ا9G: ;طيVشَي طا?ش $ا%ي ;واولا 4يI ءايلا 2&ا%ي ;0اطيّشلا 2ابلا 0مو
.0اطيّشلا S6ا GHا%)شا يI ُSeكلا +7م دAو .4?ل= طب/ ا9G: ;(0eI =Sد ُ0اطلE6لا
)zيش( &Jrاو ;ةR#ا6مو ةد7ا1م +ل# ام*ُد'/ ,$دي ;0e./ 0ي1لاو ءايلاو 0يشلا
.ةداش:و •mَ ب +ل#
Sويلا ]/ ;4َ1" ي? ش و/ nدO =\يV )x $ا%يو .4.وJش دK# BKeI d0eI َz[ي? ش S5ُلوA :$>و_اI
&#اّشلا $اAو .>ي7ملا يI $>و•ل z3ي? ش@م يKاYلا [0iك ;Wد1ب ]9لا [( 10 )] :
اK@#Eدَ.? ) nدO ُطيلJلا $اA FFF اK@#3دَو ) eI/ 4َ1" ي? ش و/
.ة>وُ %ب z3ي ش و/ ;W&يPب z3يُ شو ]Mو? A دA 4)[و %ل 4ّKiك `z[يشملا : عاDشلل $اAو
[0: :ساK $و%يو .B#امَ6 qSلا# 0م 41<م6/ Sلو ;د6_ا $بVش َz"يّ شلا [0/ dساK S#زو
z3يشملا [0/ يI ;4)لA ام Zي'[.لاو .4َ1" ي? ش و/ n&5ش SاA/ :S5لوA يI ;&اد%Vملا z"يّ شلا
.&ا.K_او 0او#_ا :ة1يbشلاو .4K&ا%يو &?Jrا دV#ا6@ي ]9لا و*
ا9G : ;4=لبG : ي#ا&لا z[ ي? ش $ا%يو .&ش)Kاو عا9 ا9G: ;mيد'لا عاش : ]S5لو%I[ &Jrا ام/و
:$اA .ي#ا&لا ا5يI cRKي ي)لا ةب.%لا :عاَيb شلا S6gاو .ا5يI vا.
F عايbشلل @2&ط? ) G2يb Kلا =0يK' F
4~ل 0م [0iكو .qSو6%م &يO 0اك ا9: ;zaاش S56 4ل :\ل9 يI S5لوA 2ابلا 0مو [( 11 )]
zمَ 6 9JiيI ساKلا يI ُmيد'لا ُzيV شَي امك ;W9J/ +ّ)' S5[6لا يI َ&ش)Kا 2يV.= Kو dS56
.د'/ b$ك
.ا5?)"بَ 5ل/ ا9G: ;2ط'لا يI =&اّKلا !1ّ يش :2ابلا ا9* 0مو
)Hيش( .$بDلا س/& يI Hي>7لا Hّشلا Hيb شلا [0: $ا%ي .ةملك Qا%لاو ءايلاو 0يشلا
:$اA
GHيbKلاو G Hيbشلا 0يب @0طو ) ءاو< Pش F [( 12 )] F
)Sيش( ام*ُد'/ N9G: داد7_ا 2اب 0م ام5ّKiكو ;0اKياب)م 0e./ Sيملاو ءايلاو 0يشلا
.4IeJ +ل# ,$دي &?Jrاو ;&ا5Tpا +ل# ,$دي
0م s&J)6يI &=R'@ي ]9لا 2ا&, )لل $ا%يو .4?)? لل6 ا9: ;=Qي> 6لا !"مV ش :S5لوA $و_اI
4?)" ب? Aَ& ا9G: ;Bمي?ش 4ُميV ش/ ?H&بلا !" مV ش :2ابلا 0مو F.Sَيb شلا zمDلاو ;ةميbشلا j&_ا
:+ش#_ا $اAو .Qي[ 6لا S"ي? ش 0م WاK&ك9 ]9لا +ل# $وم'م ا9*و .2و@.َ ي =0ي/ &TK)
اولV م? Y دAو اK"&ُ َد يI M2" &ّ شلل ُ!ل%I FFF ُ$Vمّ Yلا @ 2G &اّشلا Sيشَي Qيكو اوميش [( 13 )]
.Qي[6لا @Sاش@ي امك 4=A&َب Sاش 2ا'[6لا َ2? Aَ& امل 4ّKiك
4?)" بَ &? A ا9G: ;=Qي> 6لا !مVش S5ُلوA :&?Jrا $._او [( 14 )] ة%يVل? J :ةميb شلا 2ابلا 0مو .
يI $وJEدلا :SايشKgاو .ةّKG ك)6م ٌةلJاد 4يI ةماشNK@ م ا5Kiك ا5ّK_ hةميش !يbم6 ;0ا6Kpا
و*و ;0ا6Kpا Vد=لَ و @ءاشGO :ة=ميV شَملاو .4يI =$Jد ا9: ;&م_ا يI SاشKا :$ا%ي `ءيشلا
.ا5يI SاشKا دA دلولا 0iك \ل9ب !ي3م6و .+? ل[ 6لا VWG &يO "0Vم 4~ل $ا%ي ]9لا
-$D& ا5Kم $ا%ي ;-ز&اب ءيش ا5ّK_ `$و_ا 2ابلا 0م 0وكي 0/ 0كميI ة=ماّشلا ا[مiI
.ةماش 4ب ]9لا و*و ;Sيش/
)0يش( .4Kاز QeJ 4?Kاش $ا%ي .ةKيزلا QeJ +ل# ,$د) ٌةملك 0وKلاو ءايلاو 0يشلا :
.2او.لاب Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( ةKازJلا يI امك ;ة&اد 0ب Sلا6ل زD&لا 1 : 293 .)
[( 2 )] {&ب_ا 0ب ديب# 0اويد 6 &ش1لا دaا.%لاو 304 :W&د.و
F \لا* ام:و $ي)A امG: F
[( 3 )] 0ا6للا يI W&د. )2يش( : Fيبا.)لا \ل +K/و وب.) F
.0ي%با6لا 0ي1D&ملا &TKا .{&ب_ا 0ب ديب# +ل: 4)ب6K 2او.لا [ 0/ +ل#
[( 4 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )2يش( .
[( 5 )] 0ا6للا يI امك ;يلD1لا SDKلا يب_ )Zيش( .
[( 6 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ 116 0ا6للاو ; )Zيش( :W&د.و
F S5)%ب6I S*gو/ +ل: !&دب F
[( 7 )] 0ا6للا يI امك ;يلD1لا ءادو6لا يب_ )Zيش( : 4لبAو .
.F vاب& 0م ز&لا 01م6 ا9: F
[( 8 )] .oةJوJيشلا 0يب و*و ;Qو&1م cيشلاo :$مDملا يI
[( 9 )] .o!1Kشو !ب# ]/ ;4يل# !Jّيش :ديب# وب/ &ك9وo :$مDملا يI
[( 10 )] 4Kاويد .ة1يب& يب/ 0ب و&م# و* 106 0ا6للاو )zيش( .
[( 11 )] .o$و_ا 0م 4ّKiكوo :$._ا يI
[( 12 )] 0ا6للا يI WدشK/ )Hيش( .
[( 13 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م !يبلا
[( 14 )] .دمPلا و*و ;4با&A يI 4ل1D :Qي6لا 2&A

)ام5YلYي امو ةزم5لاو 0يشلا 2اب( ~
)!iش( .&و Yَ 1لا :سا&I_ا 0م !يG aشلا [0: .ءا)لاو ةزم5لاو 0يشلا
ُ!يG aش gو ,Hَ'/ g ٌ!يمك F [( 1 )] F
)زiش( (داَ1= )و HلA +ل# $دي -$"يَ .ُ / ءازلاو ةزم5لاو 0يشلا [( 2 )] \ل9 0م .0اكم يI
:ةبX& $اA .]V دا1)ملا 0GشJلا و*و ;ز< iّشلا 0اكملا
H?ل? طKملا M2< دD W[وَ # "0=مب qزiش F [( 3 )] F
ُWز= iNش/ $ا%يو [( 4 )] .4?%?لN A/ ا9G: ;@ءيشلا
)سiش( 0م =0وكي 0/ د@1بي سيلو ;4=لب? A ]9لا 2ابلاك و* ;0ي6لاو ةزم5لاو 0يشلا
.TيلPلا 0اكملا :س<iّشلاو ;$D& S6ا :dس< iشI .$ادبGpا 2اب
)Qiش( ة?IŒّشلا \ل9 0م .ة7NPM بلا +ل# $د) ٌةملك ءاRلاو ةزم5لاو 0يشلا [( 5 )] ي*و
0اK6_اب s&J) ة'"&? A ي*و ;ةI<iّشلا 2ابلا 0مو :$اA .BI=i?ش @4)N Iiش $ا%ي `ةَ7NPM بلا
wا 4َبَ *N9=/ WاK1مI ;4لD& !?RGa ش $ا%ي ;4)?Iiش wا =$َ.i)6ا :0ولو%ي ;2*9)و ‚َوكُ )I
.ة7Pبلاو ة*ا&كلا 0م WاK&ك9 اَمG ل hةIiش !يbم6 امّKG :و .\ا9 2*9/ امك
)0iش( ُ$وA \ل9 0م .2لطو (ءاP)با +ل# ,$دي د'او -$./ 0وKلاو ةزم5لاو 0يشلا
:اودشK/و .Wد.A !د.A ]/ ;@4?Kiش !N Ki? ش :2&1لا
-ةم@ &كم دو@Dلا [0: Gدو@ Dلا َ2لاط اي FFF ا=دو@ Dلا \Kiش 0م gو \Kم ُ$Jبلا g [( 6 )]
.َدوDلا \بلط 0م gو WاK1م :اولاA
4يP)ب/ ]9لاو يMب? لN طَم "0Vم ا9* ام ]/ ;يKiش 0م ا9* ام :S5ُلوA \ل9 0مو [( 7 )] ا>م/و .
;zم[دلا ]M&اDَم ا5ّK_ \ل9ب <!يb م6 امّ KG :و .0iش د'اولا ;س/&لا $aابA َ0يب اَ م? I 0وXشلا
.heيV 6َم 46RKل ا5ل1Dيو ا5ُبلطي =zم[ دلا [0iك
)وiش( .n8دD 0ا)د#اب)م 0ا)ملك واولاو ةزم5لاو 0يشلا
.4)N %َبَ 6 ]/ 4)وiش $ا%ي ;H"ب[ 6لا $و_اI
4ب s=&J@ي ]9لا $يبّزلل $ا%يو .!?RbTK ا9: &aبلا 0م ُs&Jي ام :@و< iّشلا ‚&J_ا ةملكلاو
ةŒNشVملا \ل9 [( 8 )] .
)]iش( :SوA $اA .ا5يI (Qe)Jا +ل# ;$ادبGpا 2اب 0م ٌةملك ءايلاو ةزم5لاو 0يشلا
]$>7Rملا 4لاA[ .‚i)شاو ‚iش 4Kم $ا%ي `H"ب[ 6لا يI !وiش $Yم !يiش [( 9 )] :دشK/و
zGAاو M0با &امV' (&يV دNKG كب "43يiI FFF VدGaا?)@ # 0م ‚=i)NشاI (&يG كM ب =\x& [( 10 )]
.س= يA/و 2و./ $[ 7Rملا 4لاA ]9لاو .?Q&ش/ :‚i)شا :SوA $اAو
)Siش( \ل9 0م .&ا6َيلا 2KاDلا +ل# ,$دي د'او -$./ Sيملاو ةزم5لاو 0يشلا
.SŒّشلاو @Siّشلا $ا%ي .ةلبG%لا ةم=iNشَم 0# -j&/ :Si?شلاو .ةKميملا QeJ ي*و ;ةمiشملا
:$اA .ةَيV مŒش ٌة/&ماو q SŒش $D& $ا%يو
اKل =Hاَ &َ # g N9G: CةَيV مŒش ي3مُ / FFF ُسو ش اK@موA N9G: @S@*EدوK BموA [( 11 )]
.SX, شلا 0م SوXشم $D&و
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] يI Hب6 دAو .يمطJلا ةش&J 0ب ]د# و/ ;&ا.K_ا 0م $D&ل )H'( .
[( 2 )] .Qي&') ;oدا%يوo :$._ا يI .ءاو)6gا Sد#و !واR)لا :]دا1)لا
[( 3 )] ةبX& 0اويد 104 0ا6للا يI WدشK/و . )زiش( .زم5لا \&)ب oزاشo TRلب
[( 4 )] .oيKزiش/o :$مDملا يIو Qي&') ;oزiشلاo :$._ا يI
[( 5 )] :4لوA Wد*اش
ءيش &يO يI ةIŒشل امو FFF !يبط 0م \%يد. +لو ا9G :
[( 6 )] .oادوDلا يK#/ ;4ب $و1Rمo :$مDملا ةيشا' يI !يبلا !') 2)ك
[( 7 )] .ةم'%م oدوDلاo ةملكو .oادوDلا 4يP)ب/ ]9لاوo :$._ا ] Q
[( 8 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oةاشلاo :$._ا يI
[( 9 )] .ا5بلط)ي د1ب Seكلاو .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 10 )] .زاD'لاب ءام :دaا)#و .0اRطO j&/ يI $بD :&يك
[( 11 )] 4Kاويد يI سمل)ملل !يبلا 5 \ل) ]د.Aا ]/ ;يم/ .يطي%Kشلا ةطوطJم
0/ +K# سمل)ملا 0/ س&اI 0با S5I 0وكي دAو .4)AاK \ل9ب 2طاJي ;ةيمŒشلا ة5Dلا
.\ل9 0# W&دA $D/ يKكلو ;ةيمŒش 4م/

)ام5YلYي امو ءابلاو 0يشلا 2اب( ~
)mبش( S5ُ لوA \ل9 0م .ءيشلاب Vءيشلا Hل1) +ل# $دي -$يَ.ُ/ ءاYلاو ءابلاو 0يشلا
ا5Kiك ;Gj&_ا ^اK"'/ 0م ة[ب" يود ي*و ;mَ بّ شلا \ل9 0مو .!%ّل1) ]/ ;!N Y> بش)
:$اA .-0ا?Y" بV ش zمDلاو .!ّ&م امب !Y[ بش)
ُSيم* ّ05ل q0اY"بV ش @s&ادم F [( 1 )] F
.2يبد ]/
)Zبش( 0م .jَ&V # يI ءيشلا داد)ما +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءا'لاو ءابلاو 0يشلا
ُ$D&لا :vوبشملاو .B7َ&G #و nداد)ما 4يI [0_ \ل9ب يbم6 ;{N Jّشلا و*و ;Zَبّ شلا \ل9
:>يل95لا (2ي= X 9وب/ $اA .Sا?T@1لا
-SDلJ M0ي#ا&b 9لا @vوبشم \ل9و F [( 2 )] F
$ا%يو .VWG &يOو ءا#Eدلا يI 4ي= #ا&9 4@'"ب? ش \ل9 ]0م[و .4ُ)ددم :َءيشلا !" 'َبشو
.َZَب? ش دA :دو1لا +ل# ّد)ما ا9G: ءاب&'لل
)&بش( $"7? Rلا &Jrاو ;ءا7#_ا j1ب ام*د'/ :0e./ ءا&لاو ءابلاو 0يشلا
.ءاط1لاو
]9لا :&بb شلاو .n&ب?ش =2وّ Yلا !" &َ ب? ش :$ا%ي ;&ك9م و*و ;0ا6Kpا &بVش :&بbشلا :$و_اI
-&ا5K/ :&Gبا?شَملاو .&بّ شلا &ي.A و* :H<لJلا 2G&ا%)ملا &ي.%لا $@ D8&لل $ا%يو .4ب &=بش@ي
$._او.$يلA ا5َ7"&َ # [0_ َ&G باشم !يbم6 امKG: ا5ّKiكو .ءاملا ا5يل: ‚[دi)يI jRJK)
:>]د# $اA .ءاط1لاو $7Rلاو &يJلا :@&َ بّ شلا يKاYلا
"&َ بّ شلا +=ط#=/ ]9لاو @4NK J/ Sل F [( 3 )] F
ءيش :&َبّ شلا :$اA 4ّK/ S571ب 0# =]وُ&و .@4)" .َ .? J ]/ ;ا9كب 4ُ)&َ بN ش=/ : $ا%يو
0اب&%لا +K1م +ل# B71ب S5@ 71ب ‚&ا.ّKلا 4يط1ي [( 4 )] سايAو .ءيشب ا9* سيلو .
.WاK&ك9 ام &َبّ شلا
ءاDو .ا5ّ%' ا*اط#/ ا9G: vاكbKلا bH' يI \ل9و ;ا*َ&" ب? ش ا*اط#/ :S5ُلوA 2ابلا 0مو
\ل9و ;4با&7 +ل# 9?JX@ي ]9لاو WXا&G ك \ل9و ;$َمَ Dلا &"ب? ش 0# +5K 4ّK/ mيد'لا يI
.SbT@# ا9G: ;َ&3 ب ش 2ابلا 0م $ا%يو .$'Rلا 2"6َ1ك
){بش( (دي&د @0با +ك'و .ءيشب سيل دا.لاو ءابلاو 0يشلا [( 5 )] {َبّ شلا :
qj1ب يI @4@71ب $Jد :&Dشلا َ{[ب? ش?) :$ا%يو :$اA .(ءيشب و* سيلو .ةKوشJلا [(
6 )] .
)zبش( \ل9 0م .W&يOو $ك/ يI Uءe)ما +ل# ,$دي Zي'. -$./ 0ي1لاو ءابلاو 0يشلا
.BP"بV . =2وّ Yلا !1بش/ \ل9 0م ّH)شا ّSY .@0ا1بش -$D&و ;B1"بG شو B1َبV ش $D&لا َzMب? ش
4لوA \ل9 0مو .ا5Aا6 GS'ل ةَ&N Y= ك "0Vم \ل9و ;ةaل)مم ]/ ;$اJل? Jلا +َ1" ب? ش ة/&ما $ا%يو
دي&ي ;o(&و@ ز "يَ ب" و? Y Mسبeك WدK# سيل امب zbبش)ملاo :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل.
امك \ل9و ;zaاD و*و B1َبV ش &5T@ي :َدا&/ 4ّKiك ;-$?Yَ م ا9*و ;WدK# سيل امب &bY= ك)ملا
d2وY[ :S5ُلوA 2ابلا 0مو .ozَبV ش &يO 0م ُ0اَمN %ُل =iّشَD? )o :2&1لا $و%) [( 7 )] zيM ب? ش ]
.@W@ &يYك ]/ ;G$"ز? Pلا
;!يM و= &و &م_ا ا9* 0م !1Gبش :S5لوA :2ابلا ا9* 0م 4يبشّ)لا ‚&Dَم ]&Dي اممو
.4?)*&ك ]ا9G:[ \ل9و
)Hبش( .vاكbKلا ةو5ش و*و ;Hَبّ شلا :ةد'او ٌةملك Qا%لاو ءابلاو 0يشلا
)\بش( =\ّ بش $ا%ي .ءيشلا ُ$Jاد) +ل# ,$دي Zي'. -$./ Qاكلاو ءابلاو 0يشلا
.ةكَ بّ شلا \ل9 0مو .ةل?Jاد@م ]/ ;q2َ 6?K ة=ك" ب ش Sو%لا 0يب :$ا%يو .Bكيبش) @4=1با./
)$بش( (Qطا# $كل $ا%ي .‡دُوو (Qط# +ل# ,$دي Zي'. -$./ Seلاو ءابلاو 0يشلا
.4يل# 4"يَ وَ ب= / Qط1ل .دَ6=_ا دلو و*و ;$"بb شلا Hا%)شا 4Kمو .$MبN ش@م :4ل >داو ءيش +ل#
ا*دgو/ +ل# <!&َ بَ . ا9G : ;ة/&ملا G !لبش/و .ا*@دgو/ ا51م 0اك ا9G: ;-$MبN ش@م ٌةXبل $ا%يو
:!يمكلا $اAو ."sّوز)) SلI
ُ$MبN ش@ملاو @ 2V ل"ب? ل@ ملا F [( 8 )] F
َ0َ6"'/ @SePلا $َب? ش دAو .S5يI ?!i?ش?K ا9G: ;(0eI يKب يI !Nلَ ب? ش :>يaا6كلا 0# يك'و
.Q= ط1@ي ]/ 4يل# $=بش@ي 4ّK_ ;زاDملاو ة1[ 6لا +ل# ا9*و .=\َ &" د/ ا9G: ;$وب, شلا
)Sبش( : SMبّ شلاو ;د"&َ بلا :Sَبّ شلا ام*اد': .n8دD 0ا)Kياب)م 0ا)ملك Sيملاو ءابلاو 0يشلا
\ل9ب 4[بشي 8SY ;z7&ي e= aل ]<دDلا SIF يI @j[&َ 1 ) ةبشJ :Sاَبb شلا ‚&J_او .د&ابلا
.ا*اRA يI ة/&ملا ام*Eدش) ;zA&بلا يI M0اطيJ :0امابbشلا $ا%يI
)4بش( BKول V4Vلُ كاش)و ءيّ شلا 4ُباش) +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا5لاو ءابلاو 0يشلا
@4َبّ شلاو .4يب=شو 4َب= شو 4"بV ش $ا%ي .BR".َوَ و [( 9 )] .2َ *ّ9لا 4بشي ]9لا :&*اوDلا 0م
!اَ53 ب? ش@ملاو [( 10 )] .?e=كN ش=/ ا9: ;G0ا&م_ا 4ب)شاو .!eكشملا :&وم_ا 0م
ُ0اَ5َ بّ شلا \ل9 0# 9ش اممو [( 11 )] .
)وبش( &Jrاو ;ة>دG'و ‡دَ' +ل# $دي ام*د'/ ;0e./ $)1ملا Q&'لاو ءابلاو 0يشلا
(ءاَم? K +ل# $دي [( 12 )] .ةما&كو ( $7Iو
ةَ و" بّ شلاو .!اَوَبّ شلاو اَبّ شلا zمDلاو ;@4ُ)اَب? ش ءيش b$ك Eدَ' ُةاَبّ شلاI [( 13 )] ;2&%1لل S6ا :
:$اA .ا5)َ&" بG : Gةاَب? شGل \ل9ب !يb م6 امّ KG :و
E&G aَ بز) ةَ و" ب? ش N!= ل1َ D دA F [( 14 )] F
ا5ل B5يبش) \ل9ب !يb م6 امّ KG :و .ةو" ب? ش ا5ل $ا%ي ةشا8'Rلا ?ةي&اDلا [0/ يKاي'bللا &ك9و
.2&%1لاب
$ا%يو .4=م&ك/ ]/ ;ُWاَبN ش=iI BKeI d0eI +)/ $ا%ي :Sا&كpا :ءابشpا &Jrا $._او
:zب.pا و9 $اA .Q&ّشلاو دDملل 4=)1I& ا9G: ;=$@D[&لا !" يَ ب? ش=/
ا"و= بش=/ اودلو "0َم S*و FFF Gj'َملا G26ّKلا 3&G 6ب [( 15 )]
$ا%يو .!لاط :ة&Dّشلا !َبN ش=/و .+َبN ش=/ دAو ;|يك9 dدلو 4~ل د=لو@ ي ]9لا :يMبN ش@ملاو
:اودشK/و .Wو5بN ش=/ ا9G: ;@W@ دلو BKeI +=بش=/
4)اي' يI يVKM زN J@ي Sل ]9لا @0با اK/ FFF "S?ل? T امI Wاب/ +ب? ش/ 0مو BميدA [( 16 )]
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI ةيXD 0ب ةد#ا6ل )mبش( 4Kاويدو 230 يI ي)iي6و ; )S*( :W&د.و .
.F 4Kiك 4ي)'R. يI W&Y/ ‚&) F
[( 2 )] 4Kاويد يI 2يX9 يب_ !يب &د. 30 $اط 2&'لا ام ا9: QوشJ F :WزD#و .
.F ا*&ا&م
[( 3 )] 0ا6للا يI 4لبA )&بش( .F &م1Kم 0م iبK يKا)/ ا9: F :
[( 4 )] .0ا6للا يI &ك9ي Sلو ;سوما%لا يI +K1ملا ا9* &ك9
[( 5 )] ( ة&5مDلا 1 : 291 .)
[( 6 )] .0ا6للا يI ا9كو ;oةيKامي ةPلo :ة&5مDلا يI Wد1ب داز
[( 7 )] .0ا6للاو $مDملا 0م ةلمك)لا
[( 8 )] يI ي)iي6و .)$بش ;2بل( 0ا6للا يI 4ل !يب 0م ءزD )2ل( :4مام)ب و*و .
&وم_ا \)بز' ا9: اKمو FFF $بشملاو 2لبملا \يل#
[( 9 )] ةدام 4يل# +%لي سا'Kلا 0م 2&7 4K/ 4%ي%')و .&6كلاب 4بشلا B7ي/ $ا%يو
.2*9لا 4بشيو &R.يI ‚&J/
[( 10 )] :سوما%لا يIو .o!ا5ب)شملاo 0ا6للا يIو .طب7لا ا9* zم $مDملا يI ا9كو
.!اPل meY 05I .oةلكشم :ةمT1مك ;ة5بشمو ة5ب)شم &وم/وo
[( 11 )] .0ي'اي&لا 0م و/ Wا71لا 0م 2&7 :0ا5بشلا
[( 12 )] .Qي&') ;oءامo :$._ا يI
[( 13 )] gو ;Q&.K~) g ةI&1م ;2&%1لا ةوبش :0ولو%ي 0ويو'Kلاوo :0ا6للا يI
.oSeلاو Qل_ا ا5لJد)
[( 14 )] 0ا6للا يI Wد1ب )ابش( :
F &1ش%)و Bم'ل ا5)6ا و6ك) F
[( 15 )] ةدام يI !يبلا ا9* +ل# Seكلا Hب6 )&6( { 70 .
[( 16 )] .2&1لا ا5لو%ي سيلو ;oSلT د%Io :$._ا يI

)ام5YلYي امو ءا)لاو 0يشلا 2اب( ~
)&)ش( :0ي1لا يI &=)شلا \ل9 0م .ءيش يI (H&J +ل# ,$دي ءا&لاو ءا)لاو 0يشلا
ا9G: ;4ب &ّ)? ش :S5لوA \ل9 0م ,H)شيو .0وكي (H&J zم $R6_ا ا5KRD يI d2e%Kا
.4A>زمو 4=با#و 4َ.%)Kا
)S)ش( و*و ;Sي)شلا د6_ا \ل9 0م .ة7PG بو (ة*ا&ك +ل# ,$دي Sيملاو ءا)لاو 0يشلا
.4ي&ك -Seك 4ّK_ ;4Kم S)شلا Hا%)شاو .Sي)شلا &امV'لا \ل9كو .4Dَولا 4ي&كلا
)و)ش( :ءا)bشلا و*و ;ةKمز_ا 0م (0امزل -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا)لاو 0يشلا
:ةIَ&? ط $اA .+?)N شَملاو ةا)Nشَملا z7وملاو .0يشلا Z)Rب ;ةوN )ّ شلا ي*و .Qي[.لا QeJ
+? ل? RَDلا وُ#د?K Vةا)شملا يI @0"'?K FFF "&G %)Kي اKيI َ2V دrا ‚َ&? ) g
ةوك? ش $Yم و*و ;دbيD -سايA ا9*و .ةو)ّ شلا د'اولاو ;Qو&1م ءا)bشلا :$يلJلا $اAو
.ءا)bشلا S5با./ ا9: `او?)= شو `ءا)شلا يI اول=Jد ا9G: ;Sو%لا +)ش/ $ا%يو .ءاكGشو

)ام5YلYي امو ءاYلاو 0يشلا 2اب( ~
)0Yش( و5I (و7@ # 0م TُلO ام ,$كو .zبا._ا TيلPلا :0NYّ شلا .0وKلاو ءاYلاو 0يشلا
.Sل#/ wاو .0VY? شَو 0Y? ش دAو .0NY? ش

)ام5YلYي امو SيDلاو 0يشلا 2اب( ~
)9Dش( ;ا*@&طم َ0=كَ 6 ا9G: ;ءام6لا !?9َDNش/ $ا%ي .ةد'او ٌةملك $ا9لاو SيDلاو 0يشلا
:سي%لا ُ X&ما $اA
N!? 9َDNش=/ ام ا9G: [دَولا @&G 5T) FFF "&G ك)N ش?) ام ا9: V4ي&اوُ )و [( 1 )]
دي&د 0با $اA [( 2 )] &ك)شا S5لوA 0م ;ا*@&طم ,د)شي :&ك)ش)و .Qو&1م -$بD :>دَولاo :
SيDلاو 0يّ شلا [0/ ا5يRI ;$يلJلل 0ي1لا 2ا)ك 0Vم ي)J6K ا[م= /و .oBKَب= ل =•)ما ا9G: ;ُع&[7لا
QbلXم +ل# ةملكلا !يRJ S/ ;عام[6لا يI ٌط?%َ6 ي*/ ]G&د/ eI ;$م5م $ا9لاو
2ا)كلا [( 3 )] ة'ي'. ةملكلاو . [( 4 )] .
)&Dش( gو ;j1ب 0م ام5@71ب 2@ &%ي ;0eJاد)م 0e./ ءا&لاو SيDلاو 0يشلا
.عاR)&او Uءيش يI ‡و ل@ # 0مو ;j1ب يI 4V71ب ءيشلا $ُJاد) 0م ام*اK1م ولJي
.ام5Vلُ Jاد) 0م WاK&ك9 امل ;0يبابلا 0ي9* عو&I 0يب اK1مD دAو
(داوو .0ا.O/ G$Jاد)و (عاR)&ا 0م ولJ) g ي*و ;ة&D?ش ةد'اولا ;-Qو&1َ م &َDّشلاI
&M D?ش [( 5 )] .n&َ D?ش &Yك/ ]/ ;ا*&يO 0م @&= Dش=/ ُj&_ا W9* :$ا%يو .&Dشلا &يYك :
:+لا1) wا $اA .ٌHا6 4~ل U!بK ,$ك :&َ Dّشلاو ِناد´جس ي ´ ر ج=لا¡ ´مج.لا¡) } [ 0م'&لا
6 !ي3 م6و ;4يI او@&َ Dاش)و اوR?ل? )Jا و/ Qل)Jا ا9G: ;ُ&م_ا Sو%لا 0يب َ&َ D=شو .]
hة&Dاشم [( 6 )] wا $اA .او#=زاK) :او&َD=)شاو .j1ب يI 4V71ب S5G مeك G$ُJاد)ل
:+لا1)و 4Kا'ب6 م´¡ . ي ب ر ج= اَميِف َ=¡´م كح´ي _. ح َن¡.م¡´ ي v َ=ب ر ¡ > ف) } ءا6Kلا[
65 .]
@0?Aّ9لا &" Dّشلا :$و%ي 8ي1م._ا 0اكو .SRلا sَ&N Rَم و* :SوA $ا%I ;0ا6Kpا @&" D?ش ا[م/و
ُWاK&ك9 امك ;ا&D)شا د%I ;ا1م)Dا ا9G: 0يي'ّللا [ 0_ `0اب&ا%)م اKدK# 0gو%لاو .4Kي1ب
VWM &" D? ش +ل# Wدي z7و ا9: ;$@D[&لا َ &َ D?)شا $ا%يو .ةملكلا سايA 0م [( 7 )] :$اA .
n&G D)شم =$يّللا , !M ب? I !N AM&= / يbKG : FFF @vوب9م ُ2ا[.لا ا5يI َيV K" يَ # [0=iك [( 8 )]
0ايK1ملاو .sَد"وَ 5لا 2شJ :&اD=bشلاو .4?)1I&I +8لد) ا9G: ;=ءيّشلا ُ!&Dش :$ا%يو
$ُJاد)ل n&َDNشVم يb م6 &َDNشVملاو .CeJاد)و B#اR)&ا ّSY >0_ ;0ادوDوم 4يI B1يمD
ءا&" Dّشلا j&_او .ا5ب اوK= #اط) :vام3&لاب @Sو%لا َ&َ Dاش)و .j1ب يI V4V71ب
.ءا&Dش Uداو $ا%ي gو :دي&د @0با $اA .&=Dشلا ة&يYكلا :ُة&M Dّشلاو
)zDش( \اK* 0اك ام[ب&و ;SادA:و Uة/&@ D +ل# ,$دي -د'او -$./ 0ي1لاو SيDلاو 0يشلا
41مDو ;Sاد%Vملا و*و ;عاDشلا ُ$@D[&لا \ل9 0م .-د'او d2اب و*و ;$و, طلا j1بب
-ة1< Dش [( 9 )] دي&د 0با $اA .ءا1َDشو [( 10 )] .iطJ 4ّKuI ;d0ا1"Dش S5لوA +ل: !R)ل) gوo :
ا9* .ة/&ملا 4ب Q.وي gو ;عاDش -$D& :0ولو%ي 0ي3 يبeG كلا !1م6 :ديز وب/ $اA
.oديز يب/ $وA
.!ا#اDش ٌةو6Kو ة#اDش ٌة/&ماو -عاDش -$D& :2ا)كلا GداK6uب $يلJلا 0# اKNY3 دُ'و
+ل. wا $و6& $اAو .ةّي'لا :عاDشلاو .عاDش zمD يI َ0ا1Dشلا B7ي/ &ك?9 دAو
يI zَDّشلا ا[مiI .oَعَ&N A=/ B#اDش ةماي%لا َSوي S*د'/ @زN K= ك ُءيDيo :Sل6و 4لxو 4يل# wا
و* $ا%يو .ة1GDش ٌةAاKو zMD?ش $مD $ا%ي SY ;MSaاو%لا G $N%?K ُة#&6 و* :SوA $ا%I $بG pا
:دشK/و ;$و, طلا
ا5لو5Dَم +ل# ا*اK"بG كَ &? I FFF zَD?ش ّ05يI Gj&_ا 2eV.M ب [( 11 )]
ام[ BKوK@D zDّشلا =0اك ولو ;iطJ ا9*و :ةPللا ُ$*/ $اAو .0وK@Dلا zَDّشلا [0: :$ا%يو [(
12 )] ي* ءا1<Dشلا ةX@ ب~ّ للاو .ةaي&Dلا :ءا6bKلا 0م ة1M Dّشلاو .ا5مaاوA ?Q.و ]
.BKوKD 4ب [0=iك ]9لا :$اD3&لا 0م َzَDNش=_ا [0: $ا%يI .zَDN ش=/ د6_ا \ل9كو ;ةaي&Dلا
.+َم? eE6لا HوI $D3&لا يI دودمملا 2.1لا :zDش_او
)0Dش( \ل9 0م .V4GIاR)لاو ءيشلا $ا.8)ا +ل# ,$دي -د'او -$./ 0وKلاو SيDلاو 0يشلا
ا5= لا.8 )ا دي&ي ;(S'َ& ُةK" DV ش 4Kيبو يKيب $ا%يو .8Q)لملا &= Dشلا ي*و ;ةK"Dbشلا
`ا5ب G2ل%لا H, ل1)و ا56اب)لg \ل9ب !يbم6 امّKG :و ;0=Dشلا ةDا'لل $ا%يو .ا5=IاR)لاو
:$اA .0وDش zمDلاو
ا5ُKوDش +ّ)ش سRّKلاو F [( 13 )] F
:$اA .0=Dش zمD :0اDش_او
GدDKب d0َD? ش M0اKَD?ش يل FFF VدNKM 5لا Gدeبب يل d0َDشو [( 14 )]
:vا>م&طلا $اA .&=Dشلا M0ُDاش)ل 4ب !ي3 م6و .&= Dشلا ُة&يYك ة7ماO -ةيدو/ :0Dاوشلاو
ا5Mب ٌة[يَ & +?P= )ب ) ول ‚•8لا M&" 5? T=ك FFF M0MDاوّشلا 0وطب يI N![ يَ 1ل n&ا5?K [( 15 )]
)]€وDش( 2? شNKَ ي 0/و ;ةبو1ُ .و U ة[ دVش +ل# ,$دي $)1ملا Q&'لاو SيDلاو 0يشلا
يKاDشو .WوDشي WاDش $ا%ي ;>Sَ5لاو 0" ز@ 'لا :و"Dّشلا \ل9 0م .(Hي7 يI ُءيّشلا
=\? Kَ زَ ' ا9G: ;ءيشلا [( 16 )] -ةزاRمو .‡Sَ* Vة[. O 0م GHNلَ 'لا يI َ2V ش?K ام :+َDّشلاو .
.\ل6ملا ة%8ي7 :ءاو" D?ش
)2Dش( +ل# ,$د) ‚&J_او ;($Jاد) +ل# ام*اد': ,$د) ;0ا)ملك ءابلاو SيDلاو 0يشلا
.0eطُبو q2ا*?9
4Kمو :اولاA .j1ب يI @4@71ب $Jدو ?طل)Jا ا9G: ;&م_ا َ2= Dاش) 2&1لا $وA :+لو_ا
.2ايbYلا ا5يل# &?شNKُ )و 2=.K ) ة%ّYوم ةلJاد)م ٌ!ابشJ ي*و ;2=DشVملا Hا%)شا
:$اA .!يبلا د~= @م= @# 0م -ةدم#/ :2و@ D,شلاو
G2و@ D,شلاك -SاَيG A B1م [0ُ*و F [( 17 )] F
.Wّد6 ]/ ;q2اDشب 4بDش $ا%ي ;داد36لا 2اDشلا 0: ~ +K1ملا \ل9 و*و F ~ $ا%يو
:$اAو .2MD?ش دA $ا%ي .\لا5لا و*و ;2GDشلاI &Jrا $._ا ا>م/و
‚&)مي V4Gل)A يI ُ\َ ي "0َم? I FFF "2G Dش دA $IوK اب/ [0uI [( 18 )]
.wا 4كل*/ ]/ ;wا 4بDشو .4Kَزَ ' ا9G: ;4َب= Dش 0ولو%يو .BبMD? ش 0وز'ملا ا@وّ م6 ام[ ب&و
ام ,$كو ;WاK&ك9 ام 2"Dّشلا $./و ;4لPش ا9G: ;Bَب" D?ش @4@ب@ DN شَي @4َبَ D?ش :!يbك3 6لا 0با $اA
.4يل# -$وم'مI Wَد1ب
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] سي%لا Š&ما 0اويد 143 .)&كش ;9Dش( 0ا6للاو
[( 2 )] ( ة&5مDلا 2 : 72 .)
[( 3 )] ]&د/ eIo :$مDملا يIو .!بY/ ام 2او.لاو ;cلا oط%6 يK#/o :$._ا يI
.o4RلXم +ل# يRJ S/ يبا)ك 0م ط%6/
[( 4 )] .oا5يI \ش go :$مDملا يI داز
[( 5 )] &Dش( 0ا6للا .Zي'. ام*eكو ;o&يDشo :$مDملا 62 .)
[( 6 )] .oS5)&Dاشمo :$._ا يI
[( 7 )] .Qي&') ;oة&Dشo :$._ا يI
[( 8 )] 4Kاويد يI ;يل95لا 2يX9 يب_ !يبلا 104 0ا6للاو )&Dش( .
[( 9 )] .0يشلا !اك&' mيلY)ب W9* ;ة1Dشلا
[( 10 )] ( ة&5مDلا 2 : 96 .)
[( 11 )] ( !ايل7Rملا يI ;]&كشيلا $*اك يب/ 0ب ديو6ل !يبلا 1 : 188 0ا6للاو ;)
)zDش( .
[( 12 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 13 )] :]&ب 0با 0# ةياو& 0ا6للا يI امك ;4مام)ب !يبلا
!%)لاو ^'ولا 0مi)6ا mي' \)&ك9 FFF ا5KوDش +)ش سRKلاو 4ب HاI&
[( 14 )] 0ا6للا يI ا9كو )0Dش( .oدK6لا دeببo :vا'.لا يIو .
[( 15 )] vام&طلا 0اويد 165 0ا6للاو )0Dش( يI ي)iي6و .o4ب ةي&o :ةياو&ب )]_( .
[( 16 )] .o4Kز'o :$._ا يI
[( 17 )] 0ا6للا &TKا .يل95لا m&ا'لا 0ب ةما6/ و/ ;يل95لا سا#& يب_ !يبلا
0ييل95لا &ا1ش/ ة#ومDم 0م يKاYلا S6%لا H'لمو ;)0د* ;2Dش( 110 :W&د.و .
F 2ي&A 0م ةKاد5لا اKوما6I F
[( 18 )] يAوز&ملل ة6ام'لا v&ش يI ة&)K1ل 26K 420 .
)ام5YلYي امو ءا'لاو 0يشلا 2اب( ~
)9'ش( !N 9َ'?ش \ل9 0م .ة> دG'و ةّRVJ +ل# ,$دي -د'او -$./ $ا9لاو ءا'لاو 0يشلا
ة[ دG'لل \ل9ب !يbم6 امّKG :و ;$ابDلا سوX& 9ي'اشملا [0: $ا%يو .4=)د[دَ' ا9: ;=ديد'لا
يI QيRJلا 0ا9<'شلا [0: $ا%يو .0ا9"'?ش :zaاDلل S5لوA ةّRVJلا 0مو .ا*ا=K&ك9 ي)لا
.4ي1َ6
)&'ش( دلب S6ا 48ل1ل و*و ;ءيشب سيل ءا&لاو ءا'لاو 0يشلا [( 1 )] .
){'ش( ;ا5ل َ0َبل g ةاشلا {= 'شلا [0: $ا%ي ;ةد'او ٌةملك دا.لاو ءا'لاو 0يشلا
.ءا."'ّشلا :$يلJلا 2ا)ك يIو .طA ا5يل# َزN K@ ي Sل ي)لا ي* $ا%يو
)ط'ش( Uءيش يI ٌطe)Jا &Jrاو ;د1@بلا ام*د'/ :0e./ ءاطلاو ءا'لاو 0يشلا
.2ا&ط7او
.ةط'اش ي*و ;Bطو'شو B?ط"'?ش طَ'Nش?) &ا>دلا V!? طَ'?ش S5لوA :$>و_اI
َ2&ط< 7ا ا9G : Vدلولل $ا%ُيو .MS[دلا يI ُ2ا&ط" 7gا و*و ;ط"'ّشلاI &Jrا $._ا ا>م/و
4يل# E2َ.@ ي ]9لا و*و ;طو'شملا 0بّللا 4Kمو .4مد يI ط'ش)ي و* :+ل[ 6لا يI
2ابلا 0مو .4Kم =وDK) 0/ داك) g =$بGpا 9Jiي dءاد :ة?ط"'ّشلا :2ابلا 0مو .ءاملا
.=j&_ا G4يG %َي S&كلا 2ي7A دK# z=7و@ي -ديَو@ # :ط'شVملا [( 2 )] ?ط"'ّشلا [0: :SوA $اAو
:اودشK/و .&يّ طلا H"&? 9
Uة=ك? ل" 5َ مM ب Uةام"وَ م 0يب UدMبN لُ مو FFF M0ايNلV # GHNل? Jلا Gةeَ 1M ب @4)زواD [( 3 )]
W&aامَ' +ل#/ يI ط<'شلا امّKiك FFF G0اّ)= كَ و ‡ز? A 0م ط"ي[ &لا 2Gaاب6
.طe)Jgا 0م B7ي/ و5I ا9* Z. 0uI
)S'ش( و*و ;S"'ّشلا \ل9 0م .S'ّللا 0م (سKM D +ل# ,$دي -$./ Sيملاو ءا'لاو 0يشلا
4Eب'ي 0اك 0:و ;S"'ّشلا &يYك dSV'Nش@م -$D&و .Vط"& %لا Hّلَ 1@ م :M09ُ_ا ةم" '=شو .Qو&1م
.Sا['?ش $يA 41يبي 0اك 0uI ;S'اش $يA 4=با'./ 4م1طي 0اك 0:و ;SV'?ش $يA
)0'ش( &Jrاو ;ء$َملا +ل# ,$دي ام*ُد'/ ;G0اKياب)م M0e./ 0وKلاو ءا'لاو 0يشلا
.Vد"1@ بلا +ل#
i8ي5? ) ا9G: ;ءاكبلل 0eI 0'ش/ 2ابلا 0مو .ا5?)•َ م ا9G: ;=ةKيR>6لا !N Kَ '?ش :S5لوA $>و_اI
4ل zم)Dا 4ّKiك @4=ل [( 4 )] .
ديدشلا Gءي8شلل $ا%يو .S*َدَ&? ط ا9G: S5?Kَ '?ش $ا%ي ;د"&ّ طلا 0"'ّشلاI &Jrا ام/و
.ةواد1لا ي*و ;ءاK"'ّشلا 2ابلا 0مو ;ا*ُد&طي ]/ ;=0ا>بb 9لا 0َ'Nشَي= ل @4ّKG : :ة7وم'لا
.dدُ#اَب? ) ةواد1لاو .دV #اب@م ]/ ;d0G'اشم |و@ د#و
)]€و'ش( .ءيّشلا @ZN)? I و*و ;($./ +ل# , $دي 8$)1ملا Q&'لاو ءا'لاو 0يشلا
ُدي1ب و*و :وNط?Jلا z6اولا Mسَ &= Rلل $ا%يو .0ا6Kpا ا?ط?J ا?9G: 0يلD3&لا َ0يب ام :ةَو" 'ّشلاI
.و" 'ّشلاو @ي" 'ّشلا VW&د.م يI Zل.يو .4@6RK ُSRلا ا'=شو .WاI ُ$D[&لا اَ'=شو .ةو" 'ّشلا
U!ا')اI ]/ ;َيG 'اوش $يJلا !ءاD $ا%يو .Bي"'? ش Gس&Rلا =SI @SاDbللا +َ '?ش $ا%يو
:$اA .ا5=*اوI/
NH?ل[.لا b يKا1%"1? A "يَ ي" '= ل َيV 'اش F [( 5 )] F
)2'ش( 4Kم &د.ملاو ;0وّ للا &EيP) +ل# ,$دي -د'او -$./ ءابلاو ءا'لاو 0يشلا
:$اA .2'اش -0ولو .2= @'Nشَي 2@'? شَو َ2َ '?ش $ا%ي .2و',شلا
Bب'اش َيK)/& ا[مل ي)Kبا $و%) FFF ُ2يM &? O ?!اب=/ اي اKيI \ّKiك [( 6 )]
و5I Cة'ي'. ةياو&لا !Kاك ا9G uI .ا5ُ)&شA :=j&_ا ُ!بَ '?ش :]دي&دلا Wاك' ;$ا%يو
.ساي%لا
)k'ش( 2ا&Pلا َ kَ'?ش \ل9 0م .U!و. +ل# ,$دي -$./ SيDلاو ءا'لاو 0يشلا
k'اش !اKَب ]$اPبلاو[ .$Pبلا \ل9كو ;kَ'Nشَي [( 7 )] k'شVم 8يش'ولا &ام'لل 0ولو%يو .
.2او.لاب Sل#/ wاو .sا['=شو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] يK1ي )&'شلا( .0ام#و 0د# 0يب دeب و*و ;&6كلاب
[( 2 )] .oj&_ا 0م 4ي%يo :$مDملا يIو .Qي&') ;oj&_ا دي%يo :$._ا يI
[( 3 )] .)&م' ;دلب( يI ام*داشK: Hب6و ;)&م' ;e# ;دلب( 0ا6للا يI 0ا)يبلا
[( 4 )] .o4ل zمD/o :$._ا يI
[( 5 )] 4Kاويد يI sاD1لا 0ب ةبX&ل 106 0ا6للاو )z1A( .
[( 6 )] يب/( 0ا6للا يI !يبلا 8 ; 10 .)
[( 7 )] :B7ي/ سوما%لا يIو .osا'ش !اKبo :$مDملا يIو .$مDملا 0م 4لبA ةلمك)لا
0ا6للا يI &ك9) Sلو ;o0ا)كك sا'ش !اKب $اPبلاوo )k'ش( يKب( يI !&ك9و ; 14 :
93 0م !اKبلا 2اب يI &ك9 د%I Wدي6 0با ام/ .o$اPبلا :sا'ش !اKبوo :$اA ;)
( {.Jملا 13 : 212 ا9كو .o$يJلا $ا5. !اKبو ;$اPبلا sا'ش !اKب :!يك6لا 0باo )
( :&*زملا يI 1 : 525 .)

)ام5YلYي امو ءاJلاو 0يشلا 2اب( ~
)&Jش( 4يI !يGك@ ' دAو .!و. +ل# ,$دي Zي'.لا $._ا .ءا&لاو ءاJلاو 0يشلا
.N!ّ '. "0G: ‚&J/ ٌةملك
.&NJّKلاب !و.لا z<I& :&يJّشلا $ا%يو .HNلَ 'لا يI !و[.لا @ دEد&) :&يJّشلا $._اI
.d&و5شم ا9*و
$اA .SادA_ا 4N)= aV طَو ا9G: ;$َبَ Dلا 0م ّ!ا') ام &يJّشلا [0: S5لوA ‚&J_ا ةملكلاو
:&#اشلا
(HيVK Mس/& يI (H&اب VةRطُKب FFF &يJ?ش 4Kم ا5?Kود (QيK@ م [( 1 )]
)زJش( :زNJّشلا :اولاA .…‚? 9=/و (ءا?Kَ # +ل# ,$د) ٌةد'او ٌةملك ءازلاو ءاJلاو 0يشلا
زDا&لا $اA .ءاKَ1لاو ةّ%شملا [( 2 )] :
F MزN Jّشلاب N!َ 1G لوُ / &وم_ا ا9: F
.0"1ّ طلا زNJّشلا [0: $ا%يو
)سJش( k5K 0# ($اوزو sاDو#ا +ل# ,$دي Zي'. -$./ 0ي6لاو ءاJلاو 0يشلا
;ا5@71ب ? طُ%6يو ا5@71ب $يمَ ي 0/ \ل9و ;ة6Jاش)ملا 0اK6_ا \ل9 0م .ةما%)6gا
:vا>مG &طلا $اA .MSَ&َ 5لا 0م \ل9 0وكيو
4ّKiك +ّ )' ُ&*> دلا WاI َس= Jا?شَو F [( 3 )] F
.سV Jاش)م ($يام)م ,$كو .$يام) ]/ ;َس? Jاش)I 4َب&7 $ا%يو
){Jش( \ل9 0م .ءيش يI عاR)&ا +ل# ,$دي -د'او -$./ دا.لاو ءاJلاو 0يشلا
َ{?J?ش $ا%يI \ل9 +ل# $م'ي SY .د1@ب 0Vم =\ل ام6 ا9: 0ا6Kpا ُداو6 و*و ;{Jّشلا
-{يVJ? ش -$D& $ا%يو .&َ .َ بلا {وJش B7ي/ 4Kمو .@4ُ6ايA \ل9و .دلب +ل: Uدلب 0م
َj&Pلا 4@م" 5َ 6 زاD ا9: ;يما> &لا َ {? JNش=/ :2ابلا 0مو .ةمي6َD ]/ ;ة.يVJ?ش ٌة/&ماو
4ب {VJش :4%لA/ &م/ 4يل# د&و ا9: ;$ا%يو .{GJا?ش dS56 و*و ;We#/ 0م [( 4 )] ;
.zR)&اI @4ُKاكم 4ب اَب? K ?HVل? A ا9G: 4ّK/ \ل9و
)$Jش( Seك 0م ا*ا&/ ام ٌةملك 4يI !يك'و ;ءيشب سيل Seلاو ءاJلاو 0يشلا
.$@D>&لا Hدا.ي SePلا :$NJّشلا :$اA ;$يلJلا Seك يI ا5ّK/ +ل# ;2&1لا
)SJش( ;0بّ للا SJش/ :\ل9 0م .ءيش يI q&> يP) +?لَ # ,$د) ٌةملك Sيملاو ءاJلاو 0يشلا
دَ6?I :@Sا1ّطلا َS‹VJ=شو .@4ُ)'aا& !&> يP) ا9G: [( 5 )] .
)2Jش( 0م .$ي6يو ]&Dي Uءيش يI (داد)ما +ل# ,$دي -$ي./ ءابلاو ءاJلاو 0يشلا
.Bمد +?لN )? %لا ُsادو/ <!ب? Jشو .2=ل'@ي 0ي' 0َبّ للا 0م ّد)ما ام و*و ;2N J,شلا \ل9
)!Jش( 0م ُHيAدلا و*و ;!N Jّشلا ءيشلا و*و ;ةد'او ٌةملك ءا)لاو ءاJلاو 0يشلا
:$اAو .W&يOو q 2شJ
+? Oَولا يI @&V طNJ?) ُ0ا>&@ ملا ]Gو)" 6?) $*و FFF V!N Jّشلا k6و1لا 0م (0اديV # ة1ب= 6و
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI !يبلا )&Jش( .
[( 2 )] 4Kاويد .sاD1لا 0ب ةبX& و* 64 0ا6للاو ; )&Jش( .
[( 3 )] 0اويدلا يI WزD# 370 :){&ك ;سمK ;سJش( 0ا6للاو
F 0aاو7لا {ي&كلا 0ا&يY سمKم F
[( 4 )] .سوما%لاو 0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o4ب {Jش/o :$._ا يI
[( 5 )] .سوما%لاو 0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. .o4يIo : $._ا يI

)ام5YلYي امو $ادلاو 0يشلا 2اب( ~
)Qدش( و*و Qَدّشلا \ل9 0م .ءيش يI (عاR)&ا +ل# ,$دي ءاRلاو $ادلاو 0يشلا
.Qود ش Qَدّشلا zمDو .عاR)&او ‡و@ م@ 6 +ل# ,$دي َ{NJّشلا 0: اKلA دAو ;{Jّشلا
0"يّ %bشلا د'/ يI $يَ ملاك Qَدّشلا :0ولو%ي - ساKو .ٌQ@ دNKُ شو Qدش/ dس&I 4Kمو
.ا5DاDو#g `@ءاI"دّشلا :سو%لل $ا%يو .سَيN A/ و*و ;$>و_ا و* 2او.لاو
)Hدش( Hدbشلا \ل9 0م .ءيش يI sا&RKا +ل# ,$دي -$./ Qا%لاو $ادلاو 0يشلا
يI $._او .H=دش/ d2يطJو ;Hدش/ -$D&و .Hدbشلا ة1َ6 :Hَدّشلاو .W&يOو 0ا6K}ل
(H"دbشلا و*و ;4?)ي'اK ]/ ;Hا&1لا ?H"دVش اKلزK $ا%يو .4@7" &@ # :]داولا H"دVش \ل9 1 .)
)0دش( @يبTلا 0َ د?ش $ا%ي .S6D يI qve. +ل# ,$دي $ي.ُ/ 0وKلاو $ادلاو 0يشلا
و5I =0داشلا ?!" د&I/ ا9uI .َ0َد?ش B7ي/ &"5ُ ملل $ا%يو .4م6D َZ?لَ . ا9: ;BKودش 0@دشي
$اA ;0ميلاب (z7وم +ل: ةبو6Kملا ا5ّK: $ا%يI ةيKَدّشلا ا>مiI .d0VدNش@م ٌةيبTو .ي"بّ Tلا دلو
:ة&)K#
ٌة[يV Kَ د?ش ا*َ&اد يbK= Pلَ ب ) $* FFF MS[&َ.@ م G2اَ &ّ شلا Sو&'مب N!? KV 1ُ ل ( 2 )
)Wدش( .^V*َُد $Yم $D&لا َWV دش $ا%ي .$ادبpا 0م ةملك ءا5لاو $ادلاو 0يشلا
)ودش( 0م .SلV# 0م Qَ&= طب U9NJ/ +ل# ,$دي -$ي./ 8$)1ملا Q&'لاو $ادلاو F0يشلا
.SNلV # 0م Baيش و@دNشَي $ا%ي .Baيش W&يO و/ Sل1لا 0م ُ0ا6KGpا 0V6'ي "0/ ;و" دّشلا \ل9
.و"دّشلا \ل9I j1ب +ل# 471بب ّ $د)6او Baيش SVلَ # 0َم ,$ك :S571ب $اAو
)vدش( .Hو,Kلا 0م $يM وّ طلا :vَد"وّ شلا >0/ يكُ'و .ءيشب سيل ءا'لاو $ادلاو 0يشلا
;(ءيشب سيل ا9*و .W&5T +ل# +?%ل)6ا ا9: ;$D&لا َvَد=شKاو .ة1ي&[6لا ي* $ب $ا%يو
(WاK&ك9 دAو .v=د6Kا 0وكي 0/ 48ل1لو 3 .)
)yدش( !Jدش \ل9 0م .?QوD/ Uءيش G&6ك +ل# ,$د) ٌةملك ءاJلاو $ادلاو 0يشلا
ي)لا :ةJGداّشلا ة>& Pلا \ل9 0مو .yدشKي +)' ز=مP@ ي &6بلا :y[د?ش@ملاو .BJ"د?ش َءيشلا
.QK_ا +ل: ةي.اّKلا $./ 0م َ4Dولا +?شNP? )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .oHيدشلاo ي*و ;ةYلاY ةPل سوما%لا يI &ك9و .B7ي/ 0يشلا Z)Rب $ا%ي ]/ )
( 2 .ة&و5شملا 4)%ل1م يI !يبلا )
( 3 يI Hب6 ام &TKا ) )vد6( .

)ام5YلYي امو $ا9لاو 0يشلا 2اب( ~
)&9ش( &? Jrاو .WMز, يم)و Uءيش GHE&R) +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءا&لاو $ا9لاو 0يشلا
يI او@ د[دب) ا9: ;&=9م &?9?ش @Sو%لا H>&R) :2&1لا ُ$وA \ل9 0م .عE&6)لاو دي#ولا +ل#
.2َ*?9 0م ة1طA :ة&N9,شلا 4Kمو .دeبلا
يI @Sو%لا َ&ّ 9ش)و .&م•ل عE&6)لاو طاشّKلاك و*و ;&,9ش)لاI &?Jrا $._ا ا>م/و
4Kمو `دي#ولا :&, 9ش)لاو .ا'َ&? I ا5َ6/& N!= ك> &َ ' :ةAاّKلا !&ّ 9?ش)و .اول= واط) :2&'لا
(4يI َ&ّ 9?ش? )o -$وA Se6لا 4يل# >يل# 0# 4Pلب 4ّK/ ;دَ&@ . 0ب 0اميل6 mيد' 1 .o)
4ّKiكو ;WاK&ك9 ]9لا 2ابلا سايA 0م \ل9I ;2وّYلاب &اRY)6gا &,9ش)لا >0: S5لوA امiI
0م 4بGك& ]/ ;W&ّ9ش)I 4َ6&I 0eI +?)/ :4Kمو .&ّ9ش) $ي%I W&م/ يI >دMDلاب QV.@ و
.4aا&و
)S9ش( .2ول%ملا 0م ا5ّK: $ا%ي Cةملك 4يI او&ك9و ;ءيشب سيل Sيملاو $ا9لاو 0يشلا
:vام&طلا $وA يI ]9لا 0ام9يّشلا :اولاA
(G0يV Kَ Dلا 0# @0امُ9يّشلا ا*اَ&? I F 2 F )
.0ا9@م" يّ شلا و* امّK: $ا%ي
)]9ش( .ة>دV'لاو >دَ'لا +ل# ,$دي و*و ;د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو $ا9لاو 0يشلا
SM&َ 7 :4#و@ D د)شا ا9: zaاDلل $ا%ي :$يلJلا $اAو .ة/&ُ Dو Cة> دV' ]/ ;hةا? 9?ش 4يI >0: $ا%ي
(@Wا9? ش 3 ;دو@1لا @&َ 6Gك :ا9ّ شلاو .2N ل= كلا 2اب9 ا?9ّشلا >0: $ا%يو .>&ّ شلاو ‚9_ا :‚?9ّشلاو .)
:&#اّشلا $اA .4)'aا& ة>دV'ل \ل9ب يbم6 4@ب= 6'/و
ا5GبايY يI امب ‚=دا?K !=شم ام ا9: FFF (ُ&يّ طَملا E يلَدNKَ ملاو ا9ّشلا ُvاي& 4 )
.B8يب&# Wا&ُ / امI ا?9ّشلاب Q&1@ي 0RE6لا 0م ]9لا ا>مiI
)29ش( .4يل# $=م'@ ي SY ;W&شGA 0م Uءيش Vدي&D) +ل# ,$دي -$./ ءابلاو $ا9لاو 0يشلا
:2ي9شّ)لا :2ابلا 0مو .4)ب?9?ش د%I Uءيش 0# 4=)يّ 'K Uءيش ,$كو .S'ّللا &N ش?A :2N9ّشلاI
يI 4ّKiك ;ءيش b$ك 0م ُ$يMوّ طلا و*و ;B7ي/ 2ابلا ا9* 0مI 2?9<وشلا ا[م= iI .zيط%)لا
-س&Iو .4لو طل َ&= 5T/ =0اك WG&شGA 0م ُءيّشلا د3&@ D ا9:و `د[&Dم ]/ ;2ّ 9شم 4لوط
.2ّ9شملا ع<9Dلا ةلزN Kمب ;$يوط :2ّ9شم
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ;دا1ي:و S)شب 4يI يل &9ش) ;$وA 0م ء&9 0يKمXملا &يم/ 0# يKPلبo :0ا6للا يI )
.oB#&6م ]/ .nداوD 4يل: !&6I
( 2 0اويدلا يI W&د. ) 179 0ا6للاو )S9ش( : F ا5Kم دJ6لا وRطي ءgو' +ل# F
( 3 .0ا6للا 0م 4باو. ;oWاو9ش S&7o :$._ا يI )
( 4 .)&يط ;ا9ش( 0ا6للا .ةباKطpا 0ب و&م# و/ ;يلول6لا &يD1لا و* )

)ام5YلYي امو ءا&لاو 0يشلا 2اب( ~
)ز&ش( 0م :G4#و&I zيمD يI ;&ي?Jلا GQeJ +ل# ,$دي -$./ ءا> زلاو ءا&لاو 0يشلا
.4=كل*/ ]/ ;wا W=ز&N ش=/ :8ود1لل 2&1لا $وA \ل9 0مو .\ل9 &يOو ة#َزاKمو ;\e*
:زG &اشملاو .ة#زاKملاو ةب'ا.ملاك ةز=&اشملا [0: $ا%يو .ةكل5َم ]/ ;(ةز" &? شMب Wام&و
.HNل? Jلا ديدّشلا ;HُلJلا lbي6لا $D&لا
ءيشلا[ !ز&N ش=/ : 2ابلا 0مو [( 1 )] .4Nل.) SلI 4=)1طA ا9G: ;]
)س&ش( ة> دVش :س"&ّ شلا \ل9 0م .4لبA ]9لا 0م -2ي&A -$./ 0ي6لاو ءا&لاو 0يشلا
QeV Jلا &يYكلا سG كّ شلا :سي&ّ شلاو .B6&?ش @4)" 6=&ش $ا%ي .ءي8شلل G\" #[دلا [( 2 )] $ا%يو .
او= داَ1? ) ا9G: ;@Sو%لا َس= &ا?ش?) [( 3 )] :س&ش_او .S1ّطلا zVشَب ٌ!بK س"&b شلا [0: $ا%يو .
Hاب3&لا سا&b شلا 0: $ا%يو .$ا)%لا +ل# ء]&Dلا $@D[&لا [( 4 )] .
){&ش( َ4=6ايA ‚&/ g يbK_ ;B'ي'. F Baيش 4يI 26'/ ام دا.لاو ءا&لاو 0يشلا
0"ي? )َ ." &b شلا 0: 0ولو%ي S5ّK/ +ل# .nدM &8 طم [( 5 )] .&َ1ّ شلا 4يI ّH& امم ةي.اّKلا ا)ي'اK :
{او"&V ش :وNJM& qSJ7 b$كل $ا%يو [( 6 )] .j&_ا 0م ?TNل? Pلا {َ&ّ شلا [0: $ا%يو .
)ط&ش( 0م \ل9 2&اA امو ;ةمe#و qS?لَ # +ل# ,$دي -$./ ءاطلاو ءا&لاو 0يشلا
0ي' mيد'لا \ل9 0مو .ا5)امe# :ة#ا6لا طا&ش/و .ةم?eَ1لا طَ&ّ شلا \ل9 0م .S?لَ #
Cةمeَ # S56RK_ اول1D S5ّK_ طَ&, شلا ي3م6و .ا5)امe# ي*و ;ة#ا6لا طا&ش/ &ك9
$ا%يو .\e5لل Bَم? لَ # ا5?ل1D ا9G: ;ةكل=5لل 4َ6RK d0=eI ?ط=&ش=/ :0ولو%يو .ا5ب 0وI=&1@ ي
:&#اشلا $اA .zيبلل Baيش ا5Kم ّد#/ ا9G: ;4مKOو 4لبG : 0م ?طَ&N ش=/ [( 7 )]
dSV." 1@ م و*و 4َ6RK ا5يI ?طَ&N ش=iI FFF e,كو)و 4~ل (2اب6iب +%ل/و
=طا&ش/ [0: $ا%يو .&? Y= /و -ةمe# \ل9 [0_ ;dSول1م و*و ;SDا'لا ط"&? ش 2ابلا 0مو
\ل9ب يbم6 امّKG :و .S"5َ بلا 4ب Hَب" &@ ي طي?J و*و ;طي&ّشلا 2ابلا 0مو .ا5لG aاو/ ة#ا>6لا
&يP[ .لا $يV 6َملا و*و ;طَ&ّ شلا 2ابلا 0مو .&? Y= / \ل9ل &ا. 4ب N!? طMب@ & ا9: ا5ّK_
.SDا'لا ط"&? ش=ك j&_ا يI &ّY/ 4ّK_ \ل9ب ي3م6و ;ع&9/ &ش# &دA 0م ءيDي
.0ا&M 5? )N ش@م M0ام?ل" 1َ م ام*و ;$َمَ 'لا اK&A ام5ّK: $ا%ي M0امDK : M0اطَ&ّ شلا 2ابلا 0مو
4ّKiك 0[يب) $بG : zم 0اك ا9G: 4ّK_ Bطاو&Vش َي3 م@ 6 امّKG :و .SNJَ7 ]/ ;-طاو&V ش -$مD $ا%يو
:-0ا86' $اA .S?لَ #
qSا&ك GWوDولا Mjيب +=ماَ د?K يI FFF Gطا&ش=_ا Vةَ1" Dَ* د1ب او@53 ب K [( 8 )]
$وA ا9* +ل# 0وكيو ;ام5يدي 0يب ?mلاYلاو M0يطَ&ّ شلا 4ب دا&/ :SوA $اA :$اوA/ 4يRI
Bطا&ش/ ةYeYلا +8 م6 0م [( 9 )] :sاD1لا $اA .
EيG طاَ &N ش/ Gطا&ش_ا M&G كاب 0م F [( 10 )] F
:&#اشلا $اA .Sو%لا ةلN RV6 طا&ش_ا :$ا%يو .سَ&َ 'لا طا&ش_اب دا&/ :SوA $اAو
(l3 ي? ط Gطا&ش/ Vطا&N ش=/ 0م طي&اش/ FFF اطَ&N ش=/ =0باو Bطَ&N ش=/ S@*وب/ =0اكو [( 11 )]
:&ي&D $وA يI ;ا5ُلا? 9@& ي*و ;‚َز"1V ملا طَ&? ش \ل9 0مو
<S5Gaا6K َ&و5@ م ‚َز" 1V ملا ?طَ&? ش ‚&) FFF @&و5@ م [0@5ل ‚=ز1V ملا طَ&? ش يIو [( 12 )]
Bط=&ش اوEم@ 6 امّKG : :0و&Jx $اAو .$ا?9@& S5ّK_ ا9* 0م طَ&, شلا Hا%)شا :SوA $اAو
َ4Dو >0uI $ا? 9E&لا ي* ي)لا طَ&ّ شلا ا[مiI ;ا5ب 0وI=&1@ ي hةمe# S56RK_ اولَ 1َ D S5ّ K_
يI ُWا?KN ل A ]9لاك ي5I ;&اب@Dلا $بA 2aاو8 Kلل nدب/ S>د%) ]/ ;طَ&N ش) ا5ّK/ ا5يI ساي%لا
.\e5لل Bم?لَ # ا5ل1D ]/ ;o4َ6NR?K ا5يI ط&شiIo :4لوA
)ع&ش( 0م .4يI 0وكي (داد)ما يI Z=)R@ي dءيش و*و ;-د'او -$./ 0ي1لاو ءا&لاو 0يشلا
;0ي3 دلا يI ة#"&b شلا \ل9 0م ّHُ)شاو .ءاملا ةبG&اّشلا د&وم ي*و ;ة1ي&ّ شلا \ل9
:+لا1) wا $اA .ة1ي&ّ شلاو !َجا¡ . م ¡ ة =ر = مُك.م ا. ل· ج ¸ُ كِل) } ةدaاملا[ 48 $اAو ;]
:4Kا'ب6 ِر مَ لا نم ¸ ةَ ·يِر = _ ل= َ=ا . ل·ج ´م.) } ةيYاDلا[ 18 ة1ي&ش يI &#اّشلا $اAو .]
:ءاملا
ا5,م* ة1يM&ّ شلا [0/ N!/& ا[ملو FFF يVماد ا5.G aا&I 0م =jايبلا [0/و [( 13 )]
$"بpاو .!"#َ&? ش ا9* يI اولاA امبّ &و .B#ا&ش: Wو'K ZَمE &لا !#&ش/ :2ابلا 0مو
!#&شو ;4?)')Iو 4=)9RK/ ا9G: ;B%ي&ط !" #&ش/ $ا%ُيو .!َ يM و= &و !َ#َ&? ش ي)لا :عو@&, شلا
2&ش) ا5= 6وX& jGRJ?) :ع[& ش -0ا)يG'و .B7ي/ [( 14 )] ا5=)Kكم/ ا9G : ;=$بGpا !"#َ&= شو .
.ة1I& &يOو (ة1I& يI ,دم@ي Uءيش ,$ك 4يل# $Vم@ ' SY $._ا و* ا9* .ة1ي&ّ شلا 0م
$اA .zمDلا zمD عا&شلاو ;ة#"&V ش ا5)د'او ;&ا)و_ا ي*و ;عَ&b شلا \ل9 0م
:&#اشلا
عا&b شلاب ٌةKي? A !&*دزا امك F [( 15 )] F
َع=&ش $ي%I &ي1بلا HK# \ل9ب 4>بُ شو ;‡ول# يI dدودمم و*و ;ةKيR[6لا عاَ &V ش \ل9 0مو
:+لا1) 4~لوA يI &ي6Rّ)لا يI $يAو .4=%K@# َz=I& ا9: 4َ#ا&V ش [دَم دAو .4?%K# ُ&ي1بلا .ِ¦)
!=´ر= مِ¡. ب س م¡ ي م´¡ُ .اَ.يح مِ¡ي. \. } Qا&#_ا[ 163 4Kمو ;ا5=6وX& ة1Iا&لا ا5ّKG : :]
>يل?9@5لا $وA يI ;$يوط ]/ ;|ي#اَ & ش dZ"م@ & :S5لوA [( 16 )] WاK&ك9 ]9لا Z)Rلا 0مو .
.4ي=لDM& 0يب ام =!%=%ش ا9G: ;2ا*pا !#&ش :!ي8ك3 6لا M0با ةياو& Cg>و/
)Q&ش( .>و, ل@ 1لاF :Qَ&ّ شلاI .عاR)&او ‡ول# +ل# ,$دي -$./ ءاRلاو ءا&لاو 0يشلا
Qي&شلاو [( 17 )] dzمD 4ّKG : $ا%ي ;Qا&ش/ SوA 0م -Qي&ش -$D&و .يلا1لا $D&لا :
.Qو&شم Qَ&ّ شلاب W@&يO @4َب? ل? O ]9لل $ا%يو .Sا)ي/و Sي)يو ;2اب'/و 2يب'ك ;&داK
;Qا&ش_ا QوK•ل $ا%يو .4يل: ُ&TK) \&.ب =!1I& ا9G: ;=ءيّشلا !I&ش)6ا $ا%يو
Qَ &N شَملاو .Q&ش ُد'اولا [( 18 )] :j&_ا Q&اشمو .Wول1)و 4يل# QG&ش) 0اكملا :
;$املا &ايVJ :ة?I"&, شلا [0: $ا%يو .Sاشلا Q&ا?شَم +ل: ةبو6Kم :ة>يI&شملاو .ا5يلا#/
0م QG&ش)6@ملاو .Qَ & ش zمDلاو ;&و.%لا ا5ب Q[ &? ش) ي)لا ةI"&, شلا 0م 4Aا%)شاو
ةليوط :@ءاI"&? ش d09ُ/و ;$يوط HيAد :Q&اش dS56 :$يلJلا $اA .$يوّطلا SيT1لا :$يJلا
Qو %لا [( 19 )] 0م ةَمM &َ 5لا ةّ KV 6@ملا ي5I Q&اّشلا ةAاّKلا ا[م= iI .($ا#:Q&ش/ d2G كN K= مو .
S"5[ 6لا [0/ $يلJلا 0# &Gكُ 9و .>0>6لا يI >ول1لا 0م 0وكي 0/ d0كمم ا9*و ;$بGpا
0اي3.لاب ]@W@ د5#[ $اط ]9لا و*و ;ا9* 0م Q&اشلا [( 20 )] $اA .@4ُشي&و @4@ب? %َ# mك)KاI
:سو/
q2G كاKمب @4?شا& Bم5َ6 @2b ل%@ ي FFF ُQ&اش QD#/ و5I (SاXُ ل (&اَ5 T [( 21 )]
.j&_ا يI ($َبَ D ُ$وط/ B?R"يَ & ش 0/ 0وم#زيو
)H&ش( !? Aَ&? ش \ل9 0م .(Z)Iو (ةءا7: +ل# ,$دي -د'او -$./ Qا%لاو ءا&لاو 0يشلا
$1I/ g :0ولو%يو .ا5#ولط :Hو@&, شلاو .!ءا7/ ا9: ;!A&ش/و .!1لط ا9: ;ُسمّشلا
\ل9ب !يb م6 Hي&Nشّ)لا Sا>ي/و .سمشلا عو ل ط \ل9ب داَ&@ ي ;َz?ل? ط ]/ ;-H&اش ّ&9 ام \ل9
:S5لو%ل \ل9ب !يb م6 :0ولو%ي -ساKو .سمّ شلل ا5يI Hّ&ش) يV'ا7_ا Sو'ل [0_
.HM&N شَملا :H"&ّ شلاو .ءا)bشلاو GQي[ .لا ا?AM&N شَم :G0ا?AM&N شَملاو .o&يPK اميكل ;&يMب? Y NHG&ش/o
4Kiك 4)&م@' 0م 4ّK•I B'ي'. 0اك "0uI .BA"&? ش +ّم6@ي َ&م'_ا َS'للا [0: :SوA $اAو
.HM&N ش@م
]9لا Z)? Rلا 0م و*و ;09ُ_ا ةAو%شملا :ءاA&ّشلا ُةاّشلا :2ابلا ا9* سايA 0مو
.WاKR.و
:>]د# $اA .B?Aَ&? ش 4ب [{? O ا9G: ;ءاملاب ?HM&? ش :S5لوA 2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو
ٌHM&? ش يG%Nلَ ' Vءاملا M&" ي? PM ب ول FFF ]G &ا.)#ا ءاملاب G0ا[.?Pلاك ُ!Kك [( 22 )]
)\&ش( ;دا&RKا GQ? eGJو ة?K&ا%م +ل# ,$دي ام*ُد'/ ;M0e./ Qاكلاو ءا&لاو 0يشلا
.ةما%)6او (داد)ما +ل# ,$دي &Jrاو
!ك&اش $ا%يو .ام*د'/ 4ب @د&RKي g 0يKYا 0يب @ءيشلا 0وكي 0/ و*و ;ةك"&b شلا $و_اI
wا $اA .\ل Bكي&ش 4=)ل1D ا9: ;BKeI !< ك&ش/و .4كي&ش ?!" &V . ا9: ;ءيشلا يI BKeI
:+6وم Vة[.G A يI @WXاKY ّ$D ¿ِ ر مَ أ يف ´- كِر =َ أ¡) } 4ط[ 32 S5للا :ءا#Eدلا يI $ا%يو .]
يI =$@D[&لا !كM &= شو ;\ل9 يI =ءاك&ش S5ل اKل1Dا ]/ ;0يKمXملا ءا#د يI اK<كG &ش/
.4ُكَ &N ش/ G&م_ا
4[بشم $"1ّ Kلا \اَ &G شو .B7ي/ 4ُكاَ &V ش و*و ;Hي&ّ طلا S?%=ل :\=&شلاI &Jrا $._ا ا>م/و
.Wداد)مg \ل9ب يbم6 ;VدGaا>.لا ُ\َ &? ش 4Kمو .ا95ب
)S&ش( ءيشلا يI (H"&? J +ل# ,$دي و*و ;QلNJ@ي g -د'او -$./ Sيملاو ءا&لاو 0يشلا
(Qَ '".@ مM ب َيV )ُ / @4ّK= /o :mيد'لا 4Kمو .H>زم) ا9: ;ءيشلا S>&ش) :S5ُلوA \ل9 0م .H"ز= مو
0م dzNط?A :S"&ّ شلاو .ةا7N R@ملا ة/&ملا ي*و ;SيM&ّ شلا 2ابلا 0مو .o4يشاو' <!م[ &? ش?) دA
ةAاّKلا &NR?Y 0م dzNط=Aو ;ةبK&_ا [( 23 )] .jَ&? Pلا = 2KاD @SG&شَي ]9لا S56لا :S&اّشلاو .
يI ة[Dُل 4ّKG : $ا%ي S"&ّ شلاو .ةليلA hة1طA 4لام 0م 4ل z?ط?A ا9G: ;4لام 0م 4ل Sَ&? ش $ا%يو
.&'بلا +ل: $?Jدملاك ;&'بلا 2KاD يI H"&? Jلاك َS"&ّ شلا 0G: $و%ي 0َم !1V م= 6و .&'بلا
:$اA .$>و_ا $و%لا 0م @س= يA/ ا9*و
اKّK/ ة?KيY@ ب ي3ب@ ' "0Vم ُ!ي8 Kم? ) FFF @&N Iَو اKل سيل MS"&ّ شلا يI Umَ مَ & +ل# [( 24 )]
.$Gكُ / ]/ ;We#/ َSM& ش ا9G: ;dS"&? ش 2Nش@# $ا%يو
)]&ش( 0م qj&ا1) +ل# ,$دي ا*د'/ :ةYeY -$و./ $)1ملا Q&'لاو ءا&لاو 0يشلا
ءيشلا يI dk"يَ * mلاYلاFو ;ٌ!بK &Jrاو ;hةل= Yاَم@ م hءاط#G:و n9J/ 0ي&م/ يI 0يKYgا
.>و ل#و
:اولاA امب&و .4Kم=Yب 4ب'ا. 0م 4?)9J/ ا9G: ;4)ي&)شاو ءيشلا !يَ&? ش :S5لوA $>و_اI
:+لا1) wا $اA .?!1ب ا9G: :!ي&? ش ¸س>ب ¸نم.ِ ب ´ ·¡ ر= ¡) } Q6وي[ 20 ,$دي اممو .]
mيد' 4Kمو .(0eI ‚=و&? ش d0?eُIو .@4لN YV م ]/ ;ا9* ‚َو" &? ش ا9* :S5لوA ةلYامملا +ل#
ءا&ش/و .ا5لYم ]/ oا*او&?شo :Zي&ش $ا%I $ُD&ل -$D& ا*َ&َ 6=ك (سوA يI Zي&ش
‚َ&b شلاو .‚&J_ا ةي'اّKلاك 4ّK_ \ل9ب ي3م6و ;h‚&? ش د'اولا ;4ي'اوK :ءيشلا
0ولو%يو .$TK'لا 4ّKG : $ا%ي ;@]" &ّ شلاI !"بّ Kلا ا[م/و .h‚&V ش َءيشلا ‚َ&? ش $ا%ي ;&و.%م
:ةبX@ & $اA .ةاوّ Kلا 0م !@بK) ي)لا ةلN JّKلا :ةي" &ّ شلا
F ةي&A يI ةي&شو F
:$اA .Vد"6ُ_او $?O>دلا &يYك z7وم : ‚َ&ّ شلاو
Uة[يG RJ َدو6ُ/ !Ag ‚َ&? ش @دو6/ FFF VدMوا6_ا َءامVد Uد"&َ ' +ل# ا"و= Aاَ6?) [( 25 )]
.>يV 6G%لا &Dش 0م 0اي&bشلاو
ُ&ي1بلا َ ]M &? ش $ا%يو ;Bَبَ 7? O =&يV ط)6ا ا9G: ;…‚َ &? ش ُ$D>&لا َ ]M &? ش S5لوA :mلاYلا $._او
:&#اشلا $اA .&اط)6ا ا9G: ;H&بلا ]M &= شو .ع&6/ ا9G: ;h‚&? ش GW&ي6 يI
"jم)Pي Sل ?H&بلا ‚َ&? ) Mvا./ FFF اAاوI ‚َ&N ش=يو BAاوI ُ!ومي [( 26 )]
ا9G: ;h‚&? ش ‚&N شَي ةAاّKلا @ SامMز ]M&? ش $ا%يو .&م_ا يI [kل ا9G: ;$ُD&لا ‚&ش)6ا $ا%يو
o‚َ&N شَي Gءe?Jلا يI q&" D@م ,$كo :0ولو%يو .@4ُبا&ط7ا &Yك [( 27 )] .
)2&ش( 8SY ;Qو&1ملا 2&, شلا و*و ;د&8طم dسا%Kم د'او -$./ ءابلاو ءا&لاو 0يشلا
و*و ;Bب"&? ش @4@ب= &ش/ َءاملا !ب&ش :$و%) .B5يبش)و nزاDم 4@ب&ا%ي ام 4يل# $م'@ي
0م ,T'لا :2&b شلاو .0وبَ&N شَي 0ي9لا Sو%لا :2&ّشلاو .S6gا 2"&, شلاو .&د.ملا
&#اشلا $اA .ءاملا [( 28 )] :2" &ّ شلا يI
اولV م? Y دAو اK&د يI 2&ّ شلل ُ!ل%I FFF ُ$مYلا 2&اشلا SيV شَي Qيكو اوُ ميV ش
:ةبَ&N شَملاو .d2َ &? ش zمDلاو ;ا5ب&ش ا5Kم 0وكي ةلJّKلا $و' zمDي dءام :ةَبَ &ّ شلاو
.o(ةبَ &N شَم +ل# ?طا'=/ 0م d0و1لمo :mيد'لا يIو ;ساّKلا 4Kم 2&N شَي ]9لا z7وملا
:2ي&ّ شلاو .n&د.م 0وكيو B17وم 0وكيو ;4Kم 2&ش@ي ]9لا 4Dولا :2َ&N شَملاو
;-$?Yَ م ا9*و ;4=ب& ش [يل# ?!ي#ّ دا ]/ ;"2َ &N ش=/ Sل ام يVK= )بَ &N ش=/ $ا%يو .=\@ بM &اش@ي ]9لا
4يIو َ2َ &N ش@ي 0/ Z=ل. ا9: ;d2ي&= شو d2و&? ش ءامو .4Nلَ 1Rي Sل ام 4يل# +َ#ّدا ا9G: \ل9و
4يI[ :$ا%ي ;0و=ل 0م َ2M &N شُ/ دA -0ول :2ا&شpاو .ة*ا&كلا @ j1ب [( 29 )] .(ة&" م@ ' ةَب" & ش ]
:WXاKY ّ$D wا $اA .4بلA ?طلاJ ا9G: ;(0eI ّ2' d0eI َ2M &N شُ/ $ا%يو يف ا¡´بِر =ُ أ¡)
َ¸ ج ·لا ´مِ¡ِ ب¡ ل¡ } ة&%بلا[ 93 2" &ّ شلا :يKابيشلا $اA .$"DV1لا [ 2@ ' 0و&6Rملا $اA ;]
"2@ &< شا SY zَم< 6ا $ا%يو .SM5? I ا9G: ;Bب"&? ش 2@&N شَي =2&? ش $ا%ي ;S"5? Rلا [( 30 )] :ةب&اشلاو .
+ل# zمDيو ;Qو&1م 0ا6Kpا 2&اشو .WُXام S5لو ;&5K VةّRَ7 +ل# 0وKوكي Sو%لا
0م 2&اوّ شلا 2VJَ. d &ام'و .Sو%Nل@ 'لاب -ةAد'@م -Hو&# :B7ي/ 2&اوّ شلاو .َ2&اوش
Qي6لا يI 2&اشلاو .GHي5ّ Kلا =ديدش 0اك ا9G: ;ا9* [( 31 )] .
4?%K# ,دميI ;2&, شلل lbي5)ملاك 4ّKiك ساي%لا ا9* 0م 0وكي 0/ Uدي1بب سيلI [2/&شا ا>م/و
0يب BA&I ُةزم5لا !ديز ا8مK:و .Cة=بيM ب< /َ & ش &TKيل >2/&شا $ا%يI \ل9 +ل# سا%ي SY .4~ل
.0اكم :ة[بَ &= شو .0ييK1ملا
)m&ش( zبا._ا TلG O و*و ;mَ&ّ شلا و*و ;-د'او -$./ ءاYلاو ءا&لاو 0يشلا
.0"يّ R=كلاو
)s&ش( \ل9 0م .ةل? Jادُمو Uطe)Jا +ل# ,$ُدي سا%Kم -$./ SيDلاو ءا&لاو 0يشلا
.4)"د=7K ا9G: ; =0بّ للا !" Dَ&? ش $ا%يو .$Jاد)) ا5ّK_ \ل9ب !ي3م@ 6 ;‚َ&@ 1لا ي*و @sَ&ّ شلا
ا*@دو# 0وكي @سو%لا ةDي&ّ شلا [0: :$ا%يو .4?)" Dَزَ م ا9G: ;=2ا&شلا !" D[&? ش $ا%يو
@ساKلا َZ=ب./ :S5لوA .$._ا و* ا9* .?e=Jاد) ا9G: ;GS'ّللاب ُS'ّللا َs[&? ش?) $ا%يو .0ي= Kول
+ل: zD&ي و*و ;$ا%ي ا9ك ا9*و .0ي?A"&G I او'ب./ S5ّK/ E0?TُيI ;M0"يَ D"&? ش &م_ا ا9* يI
!&ا.و ُSeكلاو @]/> &لا F ?ط=ل)Jا اوRل)Jا ا9: S5K_ `WاK&ك9 ]9لا +K1ملا
:&ي*@ ز $اA امك ;ٌ!ا1Dا&م
اولم)'اI bي'لا =$اَمM D @0ايG%لا [دَ& FFF ُ\M ب= ل <S5?Kيب -&م/ ة&ي5Tلا +ل: [( 32 )]
.sا&ش/ zمDلاو ;4@'َ 6=RKمI ]داولا sَ &? ش ا>م/و
)v&ش( Seكلا !'&ش \ل9 0م .0ايبلاو Z)Rلا +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / ءا'لاو ءا&لاو 0يشلا
.S'للا Zي&ش) 0م ُ4Aا%)شاو .4=)Kّ يب ا9G: ;B'"&? ش @W=&يOو
)y&ش( sا)ّKلا يI 0وكي \ل9و ;ءيشلا 0ا1"يَ & ام*د'/ :0e./ ءاJلاو ءا&لاو 0يشلا
.0يلبا%)م 0يaيش يI (وا6) +ل# ,$دي &?Jrاو .&م_ا 2لاO يI
دAو .Sا1K_ا دgو/ 0م ا5Dا)V K :UةK6 b$ك ُy&=شو .4Kا1"ي= &و 4ُل> و/ :2ابّشلا y&?ش $>و_اI
&#اشلا $اAو .s&Jو ة1"7َبلا ّHش ا9: ;G&ي1بلا @ 2اK ?yَ&? ش [( 33 )] :
~6_ا َ&َ 1ّ شلاو M2ابّشلا =y&?ش [0: FFF اKوK@ D 0اك ={اَ1@ ي Sل ام =دو~
:GS5[6لا ا?)? J"&? شَو .G0اJ&?ش 4G)ط6اوو $"'>&لا G ة&V Jr $ا%ي ;M0اJ"&ّ شلا :&Jrا $._او
4GAوI ا?)َ م? Kَ ز [( 34 )] و*[و ; [( 35 )] .ام5Kيب &)ولا @zV7وم ]
)د&ش( (&ا?RVK +ل#و ;دا1بG:و (&يRK) +ل# ,$دي و*و ;-د'او -$./ $ادلاو ءا&لاو 0يشلا
د'اولل $ا%ي دAو .&اش)Kا يI ;(د1ُبو [( 36 )] !" د>&= شو .ادو&ش ُ&ي1بلا دَ&? ش \ل9 0م .
:WXاKY ّ$D 4لوA 4Kمو .اَ*@دb&شُ/ nدي&ش) =$بpا { م´ ¡ ìل> نم مِ¡ِ ب در = ف } $اRK_ا[ 57 ;]
د%I ;4يل# َ2G Aوُ#و َ2? KN 9=/ ا9: 2VKN 9@ملا [0/ ;+K1ملا \ل9 و*و .z3م= 6و S5ب $bكK دي&ي
.ُ$ُك< Kيَ و M2N Kّ 9لا 0# د@&N شَي? I M2V K< 9ملاب zAو ام =$Yم ُ&9'ي 4ّK_ ;@W@ &يO ةبو%1لا \ل)ب َد3& ش
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا 0م 4باو. ;o!ز&شo :$._ا يI ا5لبAو .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 2 )] .B7ي/ oس&ش/oو oس&شo :$ا%يو
[( 3 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oاودا5) o:$._ا يI
[( 4 )] ;&6كلاب ;Hب& zمD !Kاك !'. 0uI .$._ا يI ا5طب7ب ةملكلا !د&و ا9ك
.&اP.لا SKPلا ا5ب دشي ة%ل'لاو $ب'لا و*و
[( 5 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o0ي).ش&.لا o:$._ا يI
[( 6 )] .0ا6للا يI &ك9) Sلو ;سوما%لا يI !&ك9
[( 7 )] 4Kاويد .&D' 0ب سو/ و* 21 .)S.# ;ط&ش( 0ا6للاو
[( 8 )] 0ا6' 0اويد 235 0ا6للاو )ط&ش( .oطا&ش_ا ة%RJo :0اويدلا يIو .
[( 9 )] .oBطا&ش/ ةYeYلا \ل) يم6ي 0م $يوi) \ل9 +ل#وo :$مDملا يI
[( 10 )] sاD1لا 0اويد 69 0ا6للاو )ط&ش( .
[( 11 )] 0ا6للا يI WدشK/ )ط&ش( .
[( 12 )] &ي&D 0اويد 266 0ا6للاو )ط&ش( .
[( 13 )] S6& يI ;0ادلبلا SD1م يI و* ;4Kاويد يI سيلو ;سي%لا Š&مg !يبلا
)s&ا7( .4ب Hل1)) ة.A zم
[( 14 )] .oة7IاJلا $ب $ا%يو ;ا56وX& ة1Iا&لا :ع&شلا 0ا)ي'لاوo :$مDملا يI
[( 15 )] يI 4Kم ة1طA !%ب6 )&*ز( .يشاو'لا يI WداشK: Sام)و ;
[( 16 )] :ة[ي= X@ D 0ب ةد#ا6 $وA و*
ا*&داPI B[ي#اَ & ش ا5يل# +'K/ FFF GSد yو7K يI +ّل) GQG 'ازملا ‚دل
[( 17 )] .$مDملا يI 4باو. ;oQ&شلاوo :$._ا يI
[( 18 )] .ا5')Rب $مDملا يI !طب7و .Q&ش/ 0م ;Sيملا S7ب 0ا6للا يI !طب7
[( 19 )] ;oHوRلاo :$._ا يIو .ا5م6 &اد)6م و/ ;ا*e#/ ;Qا%لا S7ب ;09_ا QوA
.ط%I oةليوطo :$مDملا يIو .Qي&')
[( 20 )] ;o0ايب.لابo :$._ا يIو .+K1مب TR'لاو 0و.لاو ةKاي.لاو 0اي.لا
:0ا6للا يIو .$مDملا يI 4باو.
( 11 : 74 .$مDملا 0م oWد5#o ةملكو .oةKاي.لابo :)
[( 21 )] &D' 0ب سو/ 0اويد 16 0ا6للاو )Q&ش( .
[( 22 )] ( 0اوي'لاو ;)H&ش ;&.#( 0ا6للا 5 : 138 ; 593 ( يKاO_او ;) 2 : 24 .)
[( 23 )] &RYو ةبK&_ا zطAo :$مDملا يIو .Qي&') ;oةAاKلا &%I 0مo :$._ا يI
.oةAاKلا
[( 24 )] 0ييل95لا &ا1ش/ ةي%ب يI ةدي.A 0م يل95لا &J. يب_ !يبلا 93 يلام/و ;
( يلا%لا 1 : 148 .o&'بلا يI mم& +ل#o :‚و&يو .)
[( 25 )] ( 0ايبلا يI امك ;ةليم& 0ب 25ش_ا و* 2 : 242 $ماكلاو ;) 33 ; 348 ( د%1لاو 1 :
53 0ا6للاو ;) )د&'( ( 0اوي'لا &TKاو . 4 : 245 .)
[( 26 )] 0ا6للا يI !يبلا )‚&ش( .
[( 27 )] ( 0اوي'لا &TKا .o&6ي ءeJلا يI &Dم $كo :Qو&1ملا 1 : 88 € 4 : 207 .)
[( 28 )] 4Kاويد ;+ش#_ا و* 43 ]زي&ب)لل &ش1لا دaا.%لا v&شو ; 283 يI Hب6 دAو ;
)Sيش( .
[( 29 )] ( 0ا6للا يIو .$مDملا 0م ةلمك)لا 1 : 473 ]/ ;ة&م' 0م ةب&ش 4يIوo :)
.o2ا&ش:
[( 30 )] ا9: ;2ل'و .S5Iا SY \&با ]/ ;2&شا SY 2ل'ا :ديلبلل $ا%يوo :0ا6للا يI
.o\&ب
[( 31 )] ا9* 0م ام*د'/ ;0eيوط 0اRK/ ;Saا%لا $R6/ Qي6لا يI 0اب&اشلاo :0ا6للا يI
.o2KاDلا ا9* 0م &Jrاو 2KاDلا
[( 32 )] &ي*ز 0اويد 164 0ا6للاو )\بل( .طل)Jملا :\بللاو .
[( 33 )] 4Kاويد .!باY 0ب 0ا6' و* 413 0ا6للاو )y&ش( ( :0اوي'لاو ; 3 : 108 € 6 :
244 .)
[( 34 )] يI Wو'Kو ;$مDملا 0م 4باو. .o4AوI اKيز S56لا ا)J&شوo :$._ا يI
.0ا6للا
[( 35 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 36 )] .ةم'%م ا*ا&/و ;ةلمDلا W9* !د&و ا9ك

)ام5YلYي امو ءازلاو 0يشلا 2اب( ~
)Lزش( ا8مم ا9*و .عَدNR37لا L" زb شلا [0: 0ولو%يو .ءيشب سيل 0يPلاو ءازلاو 0يشلا
.4ل +?K1م g
)0زش( S5لوA \ل9 0م ;ءيش يI (داد)ما +ل# ,$دي -د'او -$./ 0وKلاو ءازلاو 0يشلا
(d0َز? ش ةTيلPلا j&•ل 1 =$َز? K S5لوA ا[مiI .ّد)ما ا9G: ;ءيّشلا َ0[ز? ش?) :0ولو%يو .)
:&م'/ 0با $اA .WاK&ك9 ]9لا 0م -2ي&A و5I ;Cةي'اK ]/ ;&ادلا 0م BK=@ز~= ش
(ا=KيM زَ ' q0@ز ش "0َ# 0يم&َي eI F 2 F )
(ا?Rَ'لا 0م ءاي#Gpا َ0َزّ شلا 0: 0ولو%يو 3 .0ا6Kpا +ل# ,د)شي ا8مم \ل9و ;)
)2زش( ا9: ءيشلل $ا%يو .$ادبG pا 2اب 0م 4ّK_ ;($.iب سيل ءابلاو ءازلاو 0يشلا
0اكم :اولاA ام>ب&و .417وم يI َ&G ك 9 دAو ;0ي6لا 0م ٌةلدبم ءازلاو ;2َز? ش :سM بَ ي
((QاD ]/ ;d2M زاش 4 .2ل@. )
)&زش( (($ا)RKا +ل# ,$دي ;سا?%NK@ م -Zي'. -$./ ءا&لاو ءازلاو 0يشلا 5 ءيشلا يI )
G4Kي# &VJ<X@ مM ب &TK ا9G: ;nَ &" ز? ش 4يل: &TK :S5ُلوA \ل9 0م .ةمي%)6ملا ة%ي&طلا 0#
$و)Rملا :&و@زN شَملا $ب'لاو .ة%ي&ّطلا kيV'َ6Mب سيل ]9لا :&" زّ شلا ُ01ّ طلاو .B7bPب)م
.&ا6َيلا يلي امم
(اّ)َ بَ و ;4Kيمي 0# VWV ديب َ2َ *?9 ا9: ;n&"ز? ش +َ'[&لاب َ0َ'?ط :$ا%I ديب# وب/ ا>م= iI 6 ا9: `)
.4لامVش 0# 2*9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 zم ةيKاYلا يI ا5')Iو +لو_ا يI 0يشلا S7ب ;o0"ز= شو 0"ز شo :$._ا يI )
سوما%لاو 0ا6للاو $مDملا يI ام !بY/و .nدK6 \ل9ل دD/ Sلو .ام5يI ]ا> زلا 0اك6:
.ةلواد)ملا SDا1ملا &aا6و
( 2 0ا6للا يI W&د. ) )0زش( ( 2ل1Y سلاDمو 262 FاKيلب دA $زاKملا !يل g/F :)
.0يRلا6لا 0ي1D&ملاو $مDملا يI 4باو. ;o0زش 0مo :$._ا يIو
( 3 !Kزشo :0ا6للا يIو .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oءاRDلا 0مo :$._ا يI )
.oءاR'لا 0م !ي# :BKزش $بpا
( 4 /&%) 0/ Z.يو .B7ي/ سبيلا Sزاول 0م ةوRDلاو .$._ا يI 4طب7 د&و ا9ك )
.QوRDلا 0م
( 5 .Qي&') ;o$ا)%لاo :$._ا يIو .Qا&.Kgا :$ا)RKgا )
( 6 0ا6للاو $مDملا يI امك ءابلا Sيد%)ب 4باو. ;oاب)o :$._ا يI ) )!)ب( .

) ام5YلYي امو 0ي6لاو 0يشلا 2اب( ~
)z6ش( .د1@ب =&Jrاو ٌة8لA =$[و= _ا :0ي&م/ +ل# ,$دي 0ي1لاو 0ي6لاو 0يشلا
;\ل9 0م $1ّ Kلا َ z"6Vش $1لو .$يلA ]/ ;$املا 0م dz<6ش 4ل :M2&1لا ُ $وA :ُ$>و_اI
.=$1ّKلا !" 1[ 6?ش $ا%ي .4)ّ ل%ل
و5I N!ّ '. 0: Cةملك دي&د 0با &ك9و .ُ&ا> دلا !1َ6?ش "د?Aَو .دي1بلا :z6اشلا :&? Jrاو
(س&Rلا[ َzV6?ش $ا%ي :$اA .ساي%لا 0م 1 .sا&RKا WاياKY 0يب 0اك ا9G: ;])
)Q6ش( ;Q6اش $'ا%لا ءيشلل $ا%ي .س" بُ يو $َ'? A +ل# ,$دي ءاRلاو 0ي6لاو 0يشلا
.سَب" يَ ي =داك دA :-Qي6ش S'لو .QV6Nشَي ?Qَ 6?ش دAو
)26ش( !1V طA ا9: ;سو?%لا V!َ بV 6?ش $ا%ي .4لبA ]9لا 0م و* ءابلاو 0ي6لاو 0يشلا
.ا5بي7A $@ب9ي +ّ)'
~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ( دي&د 0با ة&5مDو $مDملا 0م ةلمك)لا ) 3 : 23 .)

)0يش 4لو/و Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م ءاD ام 2اب( ~
:\ل9 ُ$[وiI )2َD"&ّ شلا( ةدG م#/ 2وD,شلا [0: اKلA دAو ;-ةدaاز 4يI ءا&لاI .$يوّ طلا و*و ;
.$يوطلا Gدوم1لا \ل9ب 4[بشم F $يوطلاI ;!وي@ بلا
4Kمو )2? A"وّ شلا( .W&ك9 +7م دAو ;ةدaاز واولاو
:S5لوA \ل9 0مو )!N Aَ&" ب? ش( n&بV ش 4=)1ّ ط?A \ّKiك ;ةدaاز 4Kم Qا%لاI ;4)1ّط?A ا9G: ;=S'ّللا
.4=)A>زَ م ا9G: ;=2وّYلا !N Aَ&" ب= شو .ا&بV ش
\ل9 0مو )@Zّل? Rّشلا( ّg:و .$يو5ّ )لاو Zيب%)لل 4يI 0وديزي ا8مم ا9*و .0ي)Rّشلا SيT1لا :
.4لNYV م اK&ك9 دAو ;v&ط 0م و* امّ KG :و ;vا[مM &b طلا :0ولو%ي امك ;ة?Rّشلا $._اI
\ل9 0مو )s@&" م, شلا( ($aا%لا $وA يI W&ي=Oو 2ايbYلا 0م HيA[&لا : 1 :)
(@Zّ.K)ملا @sُ&م, شلا G$امّشلا ?ةاد? O F 2 F )
CةطايJ ?طاJ ا9G: ;=2وّ Yلا َ kَم? ش :0ولو%ي S5ّ KG : اKلA دAو .ءا>&لا 4يI !ديMز امم ا95I
.j1ب 0# 4@71ب د#اب)ي 4=كلV 6 [0iكI ّH& ا9: ا95I .ةد#اب)م
\ل9 0مو )mبN Kَ &ّ شلا( Gzبا._ا TلG O و*و ;mَ &ّ شلا $._او .0يّ Rكلا TيلPلا :
.Zيب%)لل !اداي3زلا 4يI !ديزو ;G0يّR=كلاو
\ل9 0مو )cي&امّشلا( ا9G : ;cَم? ش 0م و* امّKG :و ;ةدaاز 4يI ءا&لاI ;$ابMDلا سوX& :
.eَ#
\ل9 0مو )QيV#اKّشلا( ا9*و .$بDلا 0م s@&J) -سوX& ي*و ;Qاَ1N KV ش د'اولا ;
,د6Kي ام :Q"1ّKلاو ;$بDلا @س/&I ةRَ1ّ شلا ا[مiI .Qَ1Kو Q=1ش 0م ;0ي)ملك 0م ٌ!و'Kم
.0وKلا يI &ك9 دAو ;0يلبDلا 0يب
\ل9 0مو )Qو@ 6"&, شلا( 0وكي mي' عe7_ا ,طا?%َم ي*و ;QيV 6ا&ّشلا zمDلاو ;
.ّ&م دAو ;Q6ش و* امّ KG :و ;ةدaاز \ل9 يI ءا[ &لاI .HيA[دلا Qو@ &" 7Pلا
\ل9 0مو )ةمV9"&b شلا( !" مَ &? ش 0م ي* امّKG :و ;ةدaاز $اّ 9لاI ;ساKلا 0م $يل%لا ي*و ;
$ا%يو .ة&يYكلا ة#امDلا 0# !&امKاو !?A=زمKا -ةRaاط ا5ّKiكI ;4?)N A[زَ م ا9: ;ءيّشلا
2وY )@SG9اَ &? ش( .dz?طGA ]/
\ل9 0مو )&?9"يَ مّ شلا( 9مش 0م 0ي)ملك 0م ٌ!و'Kم ا9*و .zي&[ 6لا QيRJلا و*و ;
.ام*&ي6R) &م دAو ;&مشو
\ل9 0مو )ة&ا9Kb شلا( (ة1يAولاب ساKلا jا&#_ jb&1)ملا $D[&لا : 3 4يI 0وKلاو ;)
$ي%I …ءاT ُ$اّ 9لا !لV د"بُ / ّSY ;+7م دAو ;دي#َولا &9ش)لا $._او ;ةدaاز )ة&يV TNKV ش( ;
دAو )hة&? TNK? ش &TNK? ش( .
\ل9 0مو )@S@&" ب, شلا( .<&بb شلا &دA يI 4ّKiك ةدaاز 4يI Sيملاو ;$اD&لا 0م &ي.? %لا و*و
\ل9 0مو )$َد"&َ مّ شلا( ($بGpا 0م E]و%لا E ي)Rلا[ $ا%يو ;W&م/ يI QيRJلا $D[&لا و*و :
4 .&م?ش 0م و5I ;=0اك \ل9 []/و .])
0/ ;$ا%ي ام ا[مiI )&V)اKّشلا( &aا6 سايA @&يO S56ايA $1لI 0ي3 يKاميلا ةPلب ُzبا._ا
.\ل9ب $NP, شلل +K1م gو ;2&1لا
B17و =z7@ و اممو )&ي.Kَ م? ش( :$اA ;z7وم و*و ;
@4K= مي/ Gmيّللا G0طَب 0يب B7&i)6م FFF (اDV1َ م Ceَ6&م BYي?O =&يV .N Kَ م? ش +ل: 5 )
)0يشلا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~
( 1 4Kاويد يI امك :$ب%م 0با و* ) 36 vا'.لاو 0ا6للاو )s&مش( sا)لاو 0ا6للاو ;
)Z.K( .
( 2 :W&د. ) .F 4#ا7/ 0يD5لا دا#&: د#&يو F
( 3 يIو .o^'اRلا :&يTKشلاo :$مDملا يI 4لبا%يو ;&ويPلا 4Kiب 0ا6للا يI &6I )
.oة&ي9Kشك ;^'اI و/ &ويO :ة&ا9Kش $D&o :سوما%لا
( 4 .$مDملا 0م ةلمك)لا )
( 5 S6%لا يI 4)دي.Aو .)&.مش ;k1م( 0ا6للا .يل95لا ة[ ي= X@ D 0ب ةد#ا6ل !يبلا )
0ييل95لا &ا1ش/ ة#ومDم 0م يKاYلا 37 0ييل95لل ]&ك6لا v&شو ; 87 يI ي)iي6و .
)mيل( .

·دا´«لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ¸اقي ¿.لا يف ا¡·م ام¡ دا«لا _اب) =
)z.( ;@Sو%لا z.1.) $ا%ي .ةكَ&'و HE&R) +ل# ,$دي Zي'. -$./ 0ي1لاو دا.لا
!"1َ ." 1َ . :0ولو%يو .BAَ&G I ]/ ;َzV.ا1َ . $بpا !ب*9 $ا%ي :$يلJلا $اA .اوA[&R) ا9:
.\8&')I 4?)ك8 &' ا9G: \ل9و ;zَ."1َ .? )? I =ءيّشلا
)Q.( 0يب qوا6)و ءيشلا يI -ءاو)6ا و*و ;(د'او ($./ +ل# ,$دي ءاRلاو دا.لا
2< KD +ل: (د'او ,$ك ?Q? Aَو ا9G: ;BّR. ا?RAو $ا%ي ;,Q[ .لا \ل9 0م .>&? %َملا يI 0يaي? ش
0م ]و)6ملا و*و ;Qَ.N R[.لا \ل9 يI $._او .او, Iا.)و @Sو%لا ّQط.او .4ب'ا.
.8Qا.ملا zمDلاو ;tQَ .َ م :@Sو%لا ّQط.ا ا9G : 2&'لا يI QGAو=ملل $ا%يI ;j&_ا
:B7ي/ ُQو R[.لاو .ةبNلَ ' يI 0يَ ب? ل" 'V م 0يب zمD) ]/ ;,Q@.? ) ي)لا ةAاّKلا :QوR[ .لاو
.2?لَ 'لا دK# ا5"ي= دي ,Q.) ي)لا
W&كK اّK/ َ&يO ;d4Dو ساي%لا يI 4~ل 2ّل= ط)@ي 0/ 0كمي دAو ;2ابلا 0# ّ9ش ا>ممو
و* :dSوA F $اA ;QيR.لا و5I ;WاK&ك9 ]9لا ا9*و ;Wَ &< ك? )6ملا $['َم)ملا =ساي%لا
:$اA .@kَ7N K@ ي eI …ءاوV ش و/ BJيبط &اR6_ا يI $َم" '@ي S'ّللا و* :0و&Jx $اAو .ديد?%لا
qk7K@ م 0يب "0Vم GS'ّللا ُ ةاَ5 ط ّ$?T?I FFF G$[Dَ1@ م q&يدA و/ UءاوV ش =QيG Rَ. [( 1 )]
)\.( ام*=د'/ [0iك +ّ)' ;ة[دGشو ة[و%ب 0يaيش يGAe) +ل# ,$دي -$./ Qاكلاو دا.لا
ا)بك@& ّ\? ط".? ) 0/ :\= ك[ .لاو .اّك. َءيشلا !< ك= كَ . :S5لوA \ل9 0م .&Jrا @2M&7ي
$@D[&لا[ [( 2 )] َ2ابلا ّ\= .و[ .] [( 3 )] -\ّكَ .@ م &ي1ب $ا%يو .ة[ دGشو (QK1ب 4%لN O/ :] [( 4 )] ا9: ;
&@م@ 'لاو $ي?Jلا يI \ل9 $ا%يو .ديدش :t\.V م -$D&و .B8كَ . 4يI ّ\@ . دA ُS'ّللا 0اك
.ا*&يOو
‡يَ م@ # ?ةّكَ . @ 4)aDo :S5ُلوA ا[م/و [( 5 )] ;G0ا8كط.يI @4?لYم +%لي +م#_ا [0/ دا&@ي امّKG uI o
داد)شا دK#و ة&Dا5لا يI Wو1=7و - Seك \ل9و .4=ب'ا. ام5Kم (د'او ,$ك ,\.ي ]/
.ة[.اJ b&'لا
)$.( +ل# &Jrاو ;$يلA ءامو …‚دK +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ Seلاو دا.لا
.!و.
0م 2&1لا 0م [0/ +ل# .ا*ادKGل ‚َ&ّYلا +[م6) ُj&_ا ي*و ;ةّل[ .لاI $و_ا ا[مiI
.ةل@.Nل@ . &يدPلا يI ءاملا ة[ي%ب +ّم6) \ل9لو .>]G دKلا َ2ا&, )لا ةّل[ .لا ي3م6ي
Hb&R)ملا 2N شُ1لل $ا%يو .ءيش د1ب dءيش 4Kم zAو ام :&?طَملا $eV. :2ابلا 0مو
:$اA .Hb&R)ملا M&طملا S6اب +[م6ي 4ّK_ ;-$eV.
ge3.لا @ دM&ّ ط?) َ0"بُ ل G$َدNKَ Dك F [( 6 )] F
0م و* امّKG :و .cيبط و/ -ءاوش و*و @4ُ)'aا& N!َ &[ يP) ا9G: ;@S'للا 8$َ. 2ابلا 0مو
:$اA .$ولE .لا \ل9 &د.مو .&ّ يP)I ةّل>.لا يI َ0GI@ د 4ّKiك ;ةّل[ .لا
VWM &" دGA ا9 ُ$9بي …+)I \ا9 FFF <$ولE .لا 4يدل =S'ّللا @دV6NR@ي g [( 7 )]
$يA ;4Kم \ل9 &Yك ا9GuI .![ وَ . ا9G : ;@Wُ &يOو SاDbللا ّ$َ. $ا%يI !و[.لا ا[م/و
.$V.ل.يو !>و.ي 4ّ K_ ;\ل9ل hgا=.لَ. Qَ ز? J=لا َي3 م6و .=$َ.Nلَ .
.ةّلا[.لا S5N )ّ لَ . $ا%يو .$e./ zمDلاو `ةي*ا[دلا :8$3.لا 0يبابلا 0ي9* 0م 89ش ا>ممو
.ةي*ا[ دلا S5N )َ *َد ا9:
)S.( \ل9 0م .>S[6لاو H<&Jلا G$اوزو G ءيbشلا bSاَ7? ) +ل# ,$دي -$./ Sيملاو دا.لا
.>Sَ. +K1مب [S@. اولاA ام[ب&و .امَمَ . ESَ.? ) !K/و ;!"مV مَ . $ا%ي .09ُ_ا يI Sَم[ .لا
:&م'/ @0با $اA .ّS./ 4)دDَو ا9G: ;=$@D[&لا ُ!مم./ :$ا%يو
+[Dَ'?) ي)= لV 9ا# @ءا#@د [Sَ.= / FFF ا=Kيل[ و/ +َ6NK= )و اKM&V JŒب [( 8 )]
ُ$ام)شا \ل9 0مو .4يI 4ل ?ة=D&I g -&م/ و* ]/ .Sَم[ .لا 0م 4ّ Kiك ;ةي*ا[دلا :ءا>م[ .لاو
يI $و%) 2&1لاو .0مي_ا +ل# &6ي_ا =2KاDلا َي%ل ) SY \بوYب ?Q')ل) "0/ :ءا>م[ .لا
\ل9و ;oqSَدMب -ةا.' !>مَ .o :S5لوA \ل9 يI $._او .oGSاَمَ . ي3 مَ .o :&م_ا SيT1)
;zNAَو ا5ل zَم" 6@ي Sل -ةا.' N!َ يG %<لُ / ول +ّ)' ;+= Oولا دK# j&_ا يI &Yك) َءام3دلا [0/
:سي%لا Š&ما $وA يI و*و
اودَ# ?ةدKG كو ($aاو "0Vم !ل3 د@ب FFF G$=بDلا =ةKبا ي3مَ . Bَم" 5Iو َ0 [( 9 )]
.ةَD"& Rلا Eدُ6ي 4ّK_ \ل9ب َيb م6 ة&و&ا%لا SامG.و .4يلG : َ]3 دُ/و 4يI zAو ام َSيT1) دي&ي
;WاK&ك9 ]9لا ساي%لا 0م و5I ;4َ6/& Bبكا& 4يI +7م ا9G : ;&م_ا يI S[مَ . :S5لوAو
.,S.= / @4ّK= iكI ;(UWاK َي" 5? K gو ($9ا# =$N9َ# zم6ي Sل \ل9 دا&/ امل 4ّKiك
ءيشلا يI [jَ# ا9G: ;S[مَ . 4Kمو .ةما.م[ .لاو Sا.م[ .لا Qي[ 6لا 4Kم ّHُ)شاو
ي5I ةل" مَ & M2KD +ل: (j&/ ,$ك :S571ب $اAو .-j&/ :ُ0ا[م[ .لاو .4يI 4KاK6/ !بYiI
.\ل9ك !6يل ةKا[م[ .لاو ;$? ل? J 4يI $م> &لا [ 0_ `Zي'. ا9*و .ٌةKا[مَ .
SV." م3 .لا :2ابلا 0مو [( 10 )] !6يل 4ّKiك ;WاK&ك9 امل \ل9ب ي3م6و ;TيلPلا ُ$D[&لا :
.4Dو 0م 4يل: $و.و g 4ّKiك ;ٌة[مV . د6_ا \ل9كو .H"&? J gو ةD&I 4م'ل يI
ا5يI $لJ g +)' !1م)Dا ا5ّKiك ;\ل9ب !يb م6 ;ة#امDلا :ةمG .م3 .لا 2ابلا 0مو
.H"&? J gو
)0.( \ل9 0م .&بGك 0م q&َ 1=.و ءابG: +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ 0وKلاو دا.لا
.!كا[6لا و* :اولاAو .(د'/ +ل: !R)لي g @4َ6/& @zIا[&لا و* :اولاA ;E0V.@ملا ُ$D>&لا
زDا[&لا $اA .BTيO lل)مملا و* :اولاAو [( 11 )] :
F اّKV .@ م ا*ُ9Ji) يGلبG := / F
.د'/ +ل: !R)ل) gو &Dاز @&" Dَز =\ُ 1Kمي g يلب: 9Ji)/ ]/
يI ;M&" بَ ولا $وب و* Fو ;E03.لا \ل9 0م .ة'aا& m"ب J +ل# ,$دي &Jrا $._او
:&ي&D $وA
‚[&=1ملا ةab ي6 ي*و +ّل? ط?) FFF اب?eَم @4@ب= G6'?) M&" بَولا 3 0V.M ب [( 12 )]
E0[.لا 4~ل $ا%ي زو@ Dَ1لا Sا>ي/ =د'/ [0: S5ُلوA ا[مiI .طبpا &?I? 9 :]0ا?KE .لا[ 4Kم H)شا SY
.W&ك9/ Sل \ل9لI ;@4?)%ي%' Sل1ي gو 4طGب7َ ي nد'/ ُ!ي/& ام dءيش ا95I
)4.( 4. ي*و ;!اك6pا دK# $ا%) ةملك ءا5لاو دا.لا [( 13 )] .ا5ل =سايA gو ;
)ي.( \ل9 0م .4ب @0[.َ '?)@ ي Uءيش ,$ك ي*و ;ة%=با?ط@م ةد'او ةملك ءايلاو دا.لا
]ي3 مُ 6و[ \ي3 دلا 4ب 0ّ.'?)يو 2M&ا'@ي ام \ل9ب 43ب ش ّSY ;َيV .ايَ . = 0و.'لا S5 )يم6)
.4ب 2M&ا'ُيو 0[.')َ ي 4K_ `\ل9ب +[م6ي &وYلا 0&? A \ل9كو ;ةَيV .ي.
)i.( .ام5=')Rيل 4ي?Kي# \ّ&' ا9G: ;@و" &َ Dلا i.i. $ا%ي .ةد'او ةملك ةزم5لاو دا.لا
0ي1با)لا j1ب mيد' يIو [( 14 )] Sل ا9: ;ةلNJّKلا !i.i. $ا%يو .oS)i.i.و اK"'ّ%Io :
.vا%ّللا $ب%)
)2.( .4bلك M2ابلا ُعو&I zD&) 4يل:و ;ءيشلا ةAا&: و*و ;-د'او -$./ ءابلاو دا.لا
j&_ا 0م َ&د'Kا اَمG ل $ا%يI \ل9 +ل# $=م'ُيو .B>بَ . 4, ب./ َ ءاملا !بَبَ . \ل9 0م
0اك 4ّK/o :mيد'لا يIو .W&اد'Kا يI t2.Kم dءيش 4ّKiك ;-2اب./ 41مDو ;d2َ بَ .
زDا&لا $اAو .o2َبَ . يI يشمي امّKiكI +شم ا9G: Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. [( 15 )] :
F <2اب./و U د@1@ . ]9 Uد?لَ ب $ب F
S?K? Pلا 0م ة1طG%لاو ;Bباب.Kا Vةَ &اOGpا يI ,2.K) ا5ّKiك ;$يJلا 0م ة1طG%لا :ة[بE .لاو
!دا&/ ا9G : ا5K/ \ل9و ;E2E .لا :G دوا6_ا !ا[ي'لل $ا%يو .+K1ملا \ل9ل ;ة[ب@ . B7ي/
;SG6م36لا H&و @ءام 4KG: $ا%يI 2يب[.لا امiI .Bباب.Kا Lودلملا +ل# N!ّ ب.Kا َز< كKلا
&#اّشلا $اAو .ءاّKV 'لا ة&ا.@# و* $ب $ا%يو [( 16 )] $و%لا ة8'. +ل# ,$دي و*و ;
:$>و_ا
4ماَمM D [0iك …ءام ا5ُ)د&وiI FFF @2يب= .و Bَ1َ م -ءاّ KV ' M0"D=_ا 0م
ءاملا 0م ة[ي%بلا :ةباَبE .لاو .{? لN J@ملا &ُ R.@1لاو ;{لاJلا S[دلا :2يب[ .لا :d SوA $اAو
0م و*و ;‚و5لا 4=بل? O ا9G: ;|2َ . - $D&و .4يل: [2َ . "0Vم ةباَب[ .لاو .ءاKpا يI
.ا>بَ . j&_ا +ل# [2@ . ءيش 4ّK= iك ;ّد)شا :,&'لا َ2[ ب.) $ا%يو .2Nل? %لا 2اب.Kا
2.ب.)و [( 17 )] ا9G: ;ءاKpا !" ب= با.) $ا%يو .B8ب. [ 2@ . @ 4ّKiك ;?HV'ُمو َ2َ *?9 :ءيّشلا
:yا>مّ شلا $اA .heيلA 4=)لV K ا9: ;ءيّشلا ُ!ب= با.) \ل9كو .4?)= باَب@ . =!ب&ش
S*َد1ب ةشي1ملا !"ب= باَ.? ) -Sو? %=ل FFF اَ &[ ي? P? ) (ءاRV# 0م [يل: , 2'/ [( 18 )]
)!.( ةَب? ل= Dلل $ا%ي ;Hا&)Iاو (ةمو.Jو qعازV K +ل# ,$دي -$./ ءا)لاو دا.لا
.S"د[.لا :$ا%ي اميI ;,![ .لاو .@ 4@مV .اJ/ ]/ ;BKeI ,!اَ.ُ / !لز امو .!ي)[.لا
.Eد[.لا ![.لا [ 0G: 0ولو%يو .ة?A"&G Rلا :!يV )~[ .لاو
)Z.( .Vءاو)6gا +ل#و ;2يَ1لاو j&ملا 0م ةَءا&َ بلا +ل# ,$دي $./ ءا'لاو دا.لا
.…+K1مب vاَ'[.لاو ZيV '[.لاو .2يَ# b$ك 0م ةءا&بلاو ;SN%E6لا 2ا*?9 :ة['3.لا \ل9 0م
4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .ءا['V.= /و -vاَ'V. 4ُ لب:و @4ُل*/ ]9لا :EZV.@ملاو
Z." '[.لاو .dvا'V. @4ُلب: ]9لا ]/ ;o>ZV.@ م +ل# (ة*ا# و9 [0َدG&و@ ي go :Sل6و
.]Gو)6ملا 0اكملا :ُvا=.'[.لاو @ 0ا'=.'[.لاو
)c.( $ا%ي ةّJا[.لا \ل9 0م .!او._ا 0م U!و. +ل# , $دي -$./ ءاJلاو دا.لا
اّJَ. ا5ل !1م6I (&D'ب =ة&J.لا !" بَ &َ 7 $ا%يو .0ا9rا ESV. ) ة'ي[.لا ا5ّKG : [( 19 )] .
.0َ1? ط ا9G: ;&ي1َ بلا ة&َ بَ د يI VWG &ا%Kمب @2ا&Pلا ّcَ. $ا%يو
)د.( \ل9 د1ب ءيDيو .$ودُ#و (jا&#G: +ل: ُ$وXَ ي V4Mباب ُST1م $ادلاو دا.لا
SY .0يبKاDلا د'/ +ل: -$يَم و*و ;Eدُ.ي [ دَ. $ا%ي .jا&#pا :Eد[.لاI .ّ9Vش?) -!املك
د'اولا ;]داولا ابVKاD :G0ا[ د=E.لاو .4K# 4?)< لَ دَ# ا9G: ;&م_ا 0# BKeI !" دَدَ. :$و%)
=$َبN %?)6ا ام َدَد[.لا > 0: :0ولو%يو .ةلا'م g -$aام 2KاDلا [0_ ;ساي%لا و*و ;|دَُ. [(
20 )] دا[ دE.لاو .2&%لا :دد[.لا :0ولو%يو .W9* Vدَدَ. +ل# ُ&ا[ دلا W9* :$ا%ي . [( 21 )] :
`he./ ]دK# !6يلI ا5ُ)&ك9 ي)لا ُ!املكلا W9*و .$=بDلا :Eد=E.لاو .ءاملا +ل: Hي&ّ طلا
.$._ا +ل#F ٌةلوم'م ي5I N!ّ '. "0:و ;ساي%لا 0# ا*د1@بل
/&Aو .[kَ7 ا9G: \ل9و ;EدV.َ ي [دَ. : S5لوA ;2ابلا ا9* 0م سيلو -Zي'. و* اممو
dSوA [( 22 )] : ) ن¡´د« ي -.م َ =´م ¡ ¡ ا.ِ¦ } Q&Jزلا[ 57 :ديد[.لاو .0وE DV7َ ي :اولاA ;]
.v"&@ Dلا [دَ.= / 4Kم $ا%ي ;Z"ي? %لاب طGل)Jملا S[دلا
)&.( \ل)و .n> &َ . ا*E&ُ .ي َ S*اَ&[ دلا [&َ . S5لوA $و_ا :-$و./ ءا&لاو دا.لا
ةAاّKلا ءابNط=/ +ل# ,دش) ٌةA&VJ ي*و ;&اَ &3 .لا @2&1لا 4I&1) ]9لاو .ة[ &@ . ةA&VJلا
+ل# S"زَ 1لا :&ا&.G pا :2ابلا 0مو .ا[ &َ . ا*[&َ . $ا%ي .ا5ُليV .? I ا5َ1َ 7&ي eaل
\ل9كو د'او 4يل# =عامDpاو ءيشلا +ل# S"زَ1لا 0_ 4V6ايA 0م WاKNل1D امK:و .ءيشلا
.ءيشلا +ل# !اَب? Yلا :&ا&.pا
]3 &V . 0يمي W9* :2ابلا 0مو [( 23 )] .zGمD@م ا5يل# -!باY اK: ;8دD ]/
:سي? %لا ُX&ما $اA .ٌة[ &َ . ة#امDلل $ا%ي ;ة[ &[ .لا: 2ابلا 0مو
4Kودو G!ايدا5لاب ا?K? %َ'ل=iI FFF G$[يَ ز? ) Sل Uة[&َ . يI ا*@&G 'اَوَ D [( 24 )]
SNJ[7لا zيط? %لا و*و ;&و@ ." &E .لا 4Kمو .djب%Kم ]/ ;d&و&.م - &Iا' :2ابلا 0مو
.$بpا 0م
.ا5ماA/ ا9G: ;4?K 9ُ/ ُ&ام'لا [&َ . :S5لو%I ;عاR)&gاو و@مE 6لا 0م و*و ;يKاYلا ا[م= /و
.n&داK 4,KT/و .4K9iب [&َ .= / ?!لA 09ُ_ا =!&ك9 0:و ;09ُ_ا &ك9) Sل ا9: [&َ .=/و
-&اَ&V . امiI .ا*ول1ي ءاملا ُدا=كي g -ة1R)&م @0كام/ ي*و ;&اَ &3 .لا ا9* يI $._او
:$اA .-$َبَ D و*و ;qS=ل# @S6ا و5I
4َمXل $ياز@ ي 0ل ?Hدز&Rلا [0: FFF ُ&اَ &V . G Hي&طلا 0# =$و@ زَ ي +)' [( 25 )]
dد&ب 4َبا./ ا9: ;|&V . =!بّ Kلا 2ا./ $ا%ي .E&3 .لا و*و ;E&َ 'لاو د&بلاI :mلاYلا ا[م/و
$اA .[&َ 'لا z7وملا ا9* يI اول1D امب&و .ةد&ابلا Zي>&لا E&V . :E&3 .لاو .4ب ,&7@ ي
Bب"& ش 2G&ش ا9G: .4?)[ &ا. &امV'لا zطA $ا%ي .سمشلا b &' b&'لا ةدش ةّ &ا[.لا :SوA
zمDلاو ;^ط1لا :ة&يM&[ .لاو ., &اَوَ . ا51مDو ;^? طَ1لا :ةّ&ا[.لاو .4?شط# َ&َ 6=ك
:$اA .&aا&.
ا*@&aا&َ . " zَ.N %@ي Sل @2N %@'لا !#ا.Kاو F [( 26 )] F
.اK&ك9 ام 4Dولاو ;طلO و*و .&aا&. zمDلاو ;^ط1لا ة8&ا[.لا :( ديب# وب/ &ك9و
;n&يG &. 2َدNK@ Dلا [&َ . .vاي3.لا ة[ دVش :ة[&[ .لا \ل9 0م .!و[.لاI ;zبا[ &لا ام/و
4V1I&ل 0وكي 0/ 0كميو ;vّeملا :E]G &اَ &[ .لاو .ة&.&َ. @2? طNJ=_ا َ&َ ." &=.و
.4?)و.
:+لو_اI 4ُKاكم اKيل# َيG R?J دA B6ايA ام5ل ّ$1لو ;0ا)ملك $و._ا W9* 0# ّ9ش اممو
.ةDا' ]/ ;,&اَوَ . ا51مDو ;ٌةّ &اَ. (0eI =$َبG A يل $ا%ي .ُةDا'لا ي*و ;ةّ&ا>.لا
$ا%يو .sّوز)ي Sل ]9لاو ;"k@D'ي Sل ]9لا و*و ;ة&و&[ .لا ‚&J_ا ةملكلاو
.oSe6pا يI ة&و"&َ . go :mيد'لا يI ءاDو .Ceb)ب)م vاكKلا @عَدَي ]9لا :ة&و@ &[ .لا
دي&@ د 0ب 06'لا 0ب د>م'م &كب وب/ $اA [( 27 )] يI =$D&لا [0/ ة&و&[ .لا يI $._اo :
S=&'لاب MS[دلا Eيلو 4َ يG %ل ا9G: 0اكI ;"kَ5@ ي Sل ةب1كلا +ل: iDلI BY=د' ?m= د'/ ا9: =0اك ةيل*اDلا
]9لا دbب1)ملا اول1D +ّ)' S5مeك يI \ل9 &YكI .4"DM5? ) eI ة&و&. و* :4ل $يA
:4لو%ب ةPباKلا +?Kَ # \ل9و .Bّي&و&.و ;h ة&و&َ. Sا1طلا =2يG طو ءا6bKلا 2G K)Dي
(2*ا& ?ط=مش_ N!َ7َ &َ # ا5ّK/ ول FFF Vدbب1)م Uة&و&. 4~لG pا َدَبَ # [( 28 )]
2يb طلاو ءا6bKلا 0# (jب?%NK@ م ]/ [( 29 )] =ةماAG: َ2= Dو/و Se6pاب +لا1) wا ءاD املI .
.ةيل*اDلا &م_ BIeJ ;B>ي&و@&= .و h ة&و&َ . [ k'ي Sل ]9لا ي3م@ 6 ا*G&يOو ةّكمب دود'لا
يI َS81Kّ)لاو ءا6bKلا = 0اي)G: V4bل= i)ملا \&)ك ;Se6Gpا يI ّk'لا 4=ك" &? ) [0/ اوُ ل1َ D S5ّKiك
.oة[يل*اDلا
ي)لا ةA&VJلا و*و ;&ا&3 .لا 0م 4ّK/ $م)'ي ة&و&[ .لا +K1م يI WاK&ك9 ]9لا ا9*و
.2او[.لاب Sل#/ wاو .ا5لي.I ا5َ 1َ 7&ي eaل ةAاّKلا ءابNط=/ +ل# Eد?ش)
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .4)%ل1م يI سي%لا Š&مg
[( 2 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 3 )] .\ك. 4Kم $ا%يo :$مDملا يI 0ي)لمك)لا 0ي)ا* 0يبو .$مDملا 0م ةلمك)لا
.oة&Dا5لا دش/ :ةك.لاو
[( 4 )] .\ك.مو \وك.مو \.م : $ا%ي ;Zي'. ام*eكو ;o8\َ .V مo :$مDملا يI
[( 5 )] .+م#•ل SيJ&) &يP.) :اK* ;>يَ م@ #
[( 6 )] 0ادلبلا SD1م يI امك ;ي#ا&لل !يبلا )0بل( 0ا6للا يI W&د.و . )$ل.( :
F !ام=K6ُمب 4لpا \يRكي6 F
[( 7 )] 4Kاويد يI ةaيط'لل 84 0ا6للاو )$ل.( .
[( 8 )] .)اD' `Sم.( 0ا6للا يI !يبلا
[( 9 )] 0ا6للا يI !يبلا )Sم.( .4Kاويد يI سيلو ;
[( 10 )] .طبل1ك oS.م.o B7ي/ $ا%يو
[( 11 )] ديز يب/ &داوKو ;)0Kش ;0K.( 0ا6للا .0.' 0ب \&دم و* 50 .
[( 12 )] &ي&D 0اويد 73 0ا6للاو ; )0K.( .
[( 13 )] .0يوK)لا zم &6كلابو ;0وك6لاب $ا%)
[( 14 )] &.K)و د)&ا SY ;ةشب'لا +ل: &Dا*و Sل6/ 0اك ;^'D 0ب wا ديب# و*
0ا6للا .\ا9 $و%يI 0ي&Dا5ملاب E&مي 0اكI ;ةشب'لاب )i.i.( .
[( 15 )] 4Kاويد .ةبX& و* 6 0ا6للاو ; )2ب.( .
[( 16 )] 4Kاويد .$'Rلا ةدب# 0ب ةم%ل# و* 132 ( !ايل7Rملاو ; 2 : 193 0ا6للاو ;)
)2ب.( .
[( 17 )] دشK/و .0ا6للاو سوما%لاو $مDملا يI 4باو. ;o2ب.)o :$._ا يI
:sاD1لل
.F اب.ب.) ا5موي ام ا9: +)' F
[( 18 )] yاّمشلا 0اويد 27 0ا6للاو )2ب.( .$طJ•ل 26Kي 4K/ 0ا6للا يI ]و&و .
[( 19 )] \ل9ك ;oc.لاo 0uI `Zي'. ام*eكو ;oةJ.o :0ا6للاو $مDملا يI
.!و.لا +K1مب cيJ.لاو
[( 20 )] .o\لب%)6ا امo :0ا6للا يI
[( 21 )] 0ام&ك سوما%لا يI طب7و ;دا.لا S7ب $مDملاو $._ا يI طب7
.2ا)كو
[( 22 )] 0وAابلا /&Aو ;QلJو &R1D وب/و يaا6كلاو &ما# 0باو zIاK دا.لا S7ب /&A
&شبلا ءe7I Qا'): .ا*&6كب 386 .Q&Jزلا ة&و6 يI
[( 23 )] o]3&@ .oو ;o‚[&V ./oو o‚[&V .o :B7ي/ $ا%يو .o]3&V ./و ]3 &V .o :$مDملا يI
.o‚[&@ .o و
[( 24 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م !يبلا
[( 25 )] 4Kاويد يI &ي&Dل !يبلا 206 0ا6للاو )&&.(
[( 26 )] 4Kاويد يI ةم&لا ]9ل 588 يI ي)iي6و ;)ZشK ;z.A ;&&.( 0ا6للاو
)z.A( :WزD#و . F Sي* gو ]& eI 0'شK دAو F
[( 27 )] ( :ة&5مDلا يI 3 : 428 .)
[( 28 )] ةPباKلا 0اويد 31 يKزوزلل !ا%ل1ملا v&شو 198 0ا6للاو . )&&.( .
[( 29 )] .oS1K)لاوo :ة&5مDلا ةJ6K يI

)ام5YلYي امو 0ي1لاو دا.لا 2اب( ~
)Q1.( -2ا&ش :Q= "1[ .لا 0ولو%ي S5K/ +ل# .ءيشب سيل ءاRلاو 0ي1لاو دا.لا [( 1 )] .
)H1.( \ل9 0م .!وَ. ة[دGشو Uة?%Nلَ . +ل# ,$ديF -د'او -$./ Qا%لاو 0ي1لاو دا.لا
4Kمو .W=ديدش 0اك ا9G: ;G!و[ .لا HV1َ . d &امV' $ا%ي .ديدّشلا !و[.لا و*و ;H" 1[ .لا
4Kمو .ديدشلا !و[ .لا Hا1E.لا [ 0: $ا%يو .Vد"#[&لا 0م @ديدّشلا zAولا ي*و ;ة%#ا[.لا
:+لا1) wا $اA .ٌة%#ا. 4)با./ 4ّKiك ;?!ام ا9G: ;HV1َ . :S5لوA ِر¡´ «لا يِ ف gِì. ¡)
ُ=ا َsا= نم v¦ ِ_رَ لا يِ ف نم ¡ ِ=ا¡ م´ سلا يِف نم _·« ف } &مزلا[ 68 .]
)$1.( ;$"1[ .لا \ل9 0م .دا&DKاو q&? PV . +ل# ,$دي -$يَ.ُ / Seلاو 0ي1لاو دا.لا
:$اA .Sا1ّKلاو $اD3&لا 0م س</[ &لا &يP[ .لا و*و
4ل ُ!ل A Mس< /[&لا G$"1َ . F [( 2 )] F
ةل" 1[ .لاو .@ءe1َ. ٌ ة/&ماو ;ُ$=1./ - $D& $ا%يو .&بولا 2*ا9 :$"1َ . &ام' $ا%يو
.Qَ1[ 6لا $و./ ُ ءاد&َ Dلا ءاDوَ1لا :$NJّKلا 0م
)01.( d0eI :$ا%ي .ءيشلا يI QNطُل +ل# ,$دي -$يَ.ُ / 0وKلاو 0ي1لاو دا.لا
:$اA .ةّKَ 1" .@ م d09ُ/ $ا%يو .4ُ%يGAد :س/&لا E 0َو" 1V .
"S?ل? %لاك ٌةّKَ 1".@ م 0N9_او F [( 3 )] F
)و1.( ي*و ;ةَو" 1[.لا ي*و ;ٌ ةد'او ٌةملك $)1ملا Q&'لاو 0ي1لاو دا.لا
.ءا1V. zمDلاو ;ة&وR.#
)21.( 0م .ةلو56لا QeV J +ل# ,$َدَي ;د&ّطم Zي'. -$./ ءابلاو 0ي1لاو دا.لا
!"بَ 1" .= / $ا%يو ;hةبو1@ . 2@ 1.ي َ2ُ 1. $ا%ي ;$ولّ 9لا QeJ ;2" 1[ .لا &م_ا \ل9
.Bب1. @4)" ي? Rل/ :&م_ا
اKبَ1".= / $ا%يو .4)[دشو 4)[و %ل \ل9ب ي3م6و ;$'?Rلا و*و ;2َ 1" .@ ملا 2ابلا 0مو
SلI ا5?)ك&) ا9G: ;ةAاKلا ُ!بَ1" .= / :0ولو%ي S5ّK/ &كُ 9و ;4"بك&K SلI WاKك&) ا9G: ;$مDلا
.@2G #اَ.َ م $"م[ &لا يIو .ة&ا1)6ا W9*و .ا5يل# $Gم'?)
)د1.( \ل9 0م .ة8%شمو (عاR)&ا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $ادلاو 0ي1لاو دا.لا
(0اكم 0م &و@ دَ'لا ةلبا%م دا1.G pا .دَ1" .َ ي َدV1َ . $ا%يو ;&و@دَ'لا QeJ دو@1[ .لا
:+لا1) wا $اA ;&م_ا 0م ةّ%شملاو ;دوX=كلا ةب= %1لا :دو1[.لاو .zI&/ ´- ق=رُ \س)
!َد¡´·« } &Yدملا[ 17 :$اA .]
+ّل1ملاو ُ ةبN )@ # [يVم" يّ )لا +َ5? K FFF ُدو@ 1[ .لا \&5Kَ ي Qو6 :gاAو
4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اAو .دي1َ. د'اولا ;H@&, طلا ي5I !اد@1E.لا ام/و
د"1ُ .و دي1. $ا%يو .oا5ّ %َ' ‚[د/ 0م ّgG: !اد@1E .لاب =دو1%لاو Sكا>يG :o: Sل6و
$ا%I دي1.لا ا[مiI .!اA@&ُ طو ٌH@&ُ طو Hي&ط $ا%ي امك ;zمDلا zمD و*و ;!اد@1ُ .و
ُ0اكملاو ;j&_ا 4Dو و* :$و%ي ُsا[D[زلا = Hا'6: وب/ 0اكو .j&_ا 4Dو :-Sو? A
سيل دي1[.لا [0/ ةPّ للا ُ $*/ Qل)Jي gو :sا>D[زلا $اA .0كي Sل و/ -2ا&) 4يل#
@4Dو دي1[.لا [0: S5لوAو .س? K= / 0ب G\لام ُ2ا'./ 4يل: 2*9ي -2*9م ا9*و .2ا&)لاب
;zبّ)@ ي 0/ ,H'/ ّH'لا [0/ ّg: ;اKُب*9م و@* ;"0ُكي Sل و/ (2ا&) ا9 0اك -ءاو6 j&_ا
َدي1>.لا [ 0/ 8ي1م._ا 0# +كَ ' (ديب# اب/ [0/ \ل9و .sا>D>زلا 4لاA ام QeJب &م_او
.VWM &ابO 0م N9J ]/ ;دي1[.لاب "S[مي) S5لوA ;$يلJلاب Qو&1ملا 2ا)كلا يIو .2ا&)لا
.sا>D[زلا 4لاA ام QeJ ا95I
ام/و ;2ابلا سايA 0م و5I ;ول1ي dس? R?K و5I ;z,Dو)ب dس, RK) و*و ;ءادَ1E .لا 2ابلا 0مو
.4يل# ,&د)I $[و_ا ا*دلو +ل: z?I"&ُ )I ا*&او@' !ومي ي)لا ي5I Hو, Kلا 0م دو1[.لا
:4لوA &ي6R) و*و .ا*دلو ي%ل) ي)لا ي* $ب :$ا%يو .ا5Kبلل @2= يط/ $ا%ي اميI \ل9و
Vدو1[ .لاو Vة>يV ل? Jلا @0َب= ل ا5ل F [( 4 )] F
vاكKلا ُةبطJ يK< )د[1.) امo :&م# $اA .=\يل# ّ Hش ا9G: ;ُ&م_ا يKَ د[1َ .? ) :$ا%يو [( 5 )] .o
ُ$وA ا9* 2&ا%@ي اممو .o+َب" &= / 32,للا ]9 +ل# ي*و ;د@1@ . ُ ةبطJلاo :S571ب $اAو
:+ش#_ا ُ$وA 4Kمو .4[Dو) امKي/ 2*9 :دeMبلا يI َدَ1" .= / :(و&م# يب/
($aا6 [2@ & ايI يbK# يلi6) "0uI FFF اَ دَ1" .= / mي' 4ب +ش#_ا 0# ‡يG Rَ' [( 6 )]
ُةاK%لا ي*و ;ٌةَد"1َ . ا5KiكI ;Vةما%لا ةمي%)6ملا :ءا6bKلا 0م ةد"1[.لا 46ايA د1بي g اممو
.Qي%Y) +ل: sا)') g ;\ل9ك !بK) ُةيG و)6ملا
)&1.( \ل9 0م .ءيشلا F يI $َيَ م +ل# ,$دي د&طم $./ ءا&لاو 0ي1لاو دا.لا
0اك ام[ ب&و .اب"D@# M&?TّKلا 0# bدJلا ةلام: :&ي1.)لاو .HK@ 1لا يI $َيَ ملا و*و ;&َ1[ .لا
:+لا1) wا $اA .ة%لVJ َ&َ 1" .= / @Sيلّ Tلاو 0ا6Kpا GساّKلG ل =\[ د?J "&3 1َ . ) ?gَو 0ام%ل[
18 0م ٌةَمV 6 :ة8ي&V 1" ي[ .لاو .W&ي6 يI &يV1َ بلا ُjا&)#ا و*و ;ة8ي&G 1ي[.لا 0م و*و ;]
:2> ي6ملا $اA .B7ا&)#ا ا5يI hّ$1لو ;ا5AاK#/ يI HوKلا !امV6
MSَد<ك@ م ة[ي&1"ي[ .لا 4يل# ( sا?KM ب F [( 7 )] F
.$يل?9 و/ 2*ا9 -2D1م ّg: سيل WاK1مI ;o&)ب/ و/ @&= 1./ ّg: S5يI سيلo :mيد'لا امiI
.=$ام ST# ا9: 4ّK_ \ل9 4ل $يA امّ KG :و .SيT# ]/ ;|]M &َ 1" يَ . d SاKَ6 $ا%يو
:$اA .ديدش ]/ ;|&َ 1" .@ م d2َ &? A :S5لوA 2ابلا 0# ّ9ش اممو
ا[ &َ 1" .@ م Bبَ&? A َ0"بَ &? A دAو F [( 8 )] F
.2او[.لاب Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] yدشي 0/ 4)#اK.و ;0ميلا $*_ 2ا&ش :Qَ1[ .لاو Q"1[ .لاo :0ا6للا يI
.oيلPي +)' ةي#و_ا يI +%لي SY 2K1لا
[( 2 )] :ةمE &لا ]9ل !يبب WدK# سب)لا 4ل1لو .4)م)) دD/ Sل
4~ل !لA $'&لا HوI س/&لا HIاJو FFF Sوك&م $يللا زوDو Sامزلاب عز
[( 3 )] 0ا6للا يI ديز 0ب ]د1ل )01.( :4مام)ب !يبلاو .oةK[1َ .@ مo ‚و&يو .
Hو'6لا ع9D $Yم HK# 4ل FFF Sل%لاك ةK1.م 09/و
[( 4 )] 0ا6للا يI امك W&د.و .يبeكلا &R1D 0ب دلاJل )د1.( ا5ل !&م/ F :
F ا*وم&كيل ءا#&لا
[( 5 )] .ovاكKلا ةبطJ يK)د1.) ام ءيش يKد1.) امo :4مام)ب $و%لا
[( 6 )] +ش#_ا 0اويد 102 0ا6للاو )د1.( .
[( 7 )] 0ا6للا يI امك W&د. )&1.( : F W&ا7)'ا دK# S5لا +6اK)/ دAو F
[( 8 )] : 0ا6للا يI Wد1ب F ا&كب6او &ا' 0اد5لا ا9: F
) ام5YلYي امو 0يPلاو دا.لا 2اب( ~
)]€وP.( \ل9 0م ;$"يَ ملا +ل# ,$دي Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو 0يPلاو دا.لا
;4يل: +P./و .2ويُPلل !لام :SوDKلا V!P= .و .4 ليم ]/ ;\1م (0eI وNPV . :S5ُلوA
$@D[&لا zم 0وليمَ ي 0ي9لل S5لوA 4Kمو .@4)N لَ م= / َءاKGpا !ي? P" .= /و .Wَو'K V4G1م6ب $ام ا9G:
;h+P= .و nوN Pَ . +?P" .= / 4يل: !"و? Pَ . :يكُ 'و .-ةيG Oا. :Wاب"& A ]و9و V4Gبا'./ 0م
.&و.%م
)&P.( \ل9 0م .ة&ا%'و UةّلG A +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءا&لاو 0يPلاو دا.لا
n&N P@ . G Sي[7لاب ي7ا[ &لا :&G Oا.لاو .&يبكلا QeJ :&يP[ .لاو .&َ بG كلا 8د7 :&?P3 .لا
&ابكGpاو .jيRJلا[ ا5ُKيK' :&اP".G pاو .N!َ &َ بك/و ةAاّKلا !&= P./ $ا%يو .n&اP=.و [(
1 )] :ءا6KJلا !لاA .يلا1لا ]:
@&ابكG:و d&اP".G : 0اKيK' ا5ل F [( 2 )] F
)$P.( 4يI $._او .ءا9G Pلا l3 ي[ 6لا $GP[ .لا امّKG : ;ءيشب سيل Seلاو 0يPلاو دا.لا
.2او.لاب Sل#/ wاو .-$GPَ 6 :0ي6لا
)HR.( (ة'NRَ. ]9 Uءيش GةاAeم +ل# ,$دي Zي'. -$./ Qا%لاو ءاRلاو دا.لا
.ة>وُ %ب G\دي 0طابب 4=)ب&7 ا9G : ;]ديب =ءيّشلا !N %?Rَ. \ل9 0م .ة[ وُ %ب 4لYم Uءيشل
ا9:و .0ي1G ياب)ملل ٌةي&اD -ةدا# \ل)و ;Gة1" يَ بلاو M z"يَ بلا يI Gديلا +ل# Gديلا @2&7 :ة? %NR[.لاو
او53 ب ش امّKG :و ;\ل9 0م و5I ;4يل# او1م)Dا ا9G: ;&م_ا +ل# @Sو%لا H=R./ $يA
.zيبلا +ل# 0ي%GIا.)ملاب
.اّ &R" .@ م sُ&JيI ديدDلا MSيد_ا +ل# E2َ .@ ي ءاملا و*و ;H?R[.لا \ل9 +ل# $V م@ ' ا>ممو
?H?Rَ. 4ّ Kiك ;UءاKG: +ل: UءاKG: 0م $ّو'@ي 0/ و*و ;HّR.ملا 2ا&ّ شلا :B7ي/ 2ابلا 0مو
+ل: …+َ #&م 0Vم ا5~لّو' ا9G: ;=$بGpا ?H?Rَ. 4Kمو .ءاKGpا 4ب ?HGRُ.و ;WاAg ا9: َءاKGpا
.…+َ #&م
$ا%يI .ءيش +ل# 4ب "2&7@ ي Sل 0:و -HRَ. U ط6بKم b$كل $ي%I \ل9 +ل# $Vم@ ' SY
HNRُ.و HNRَ. U ةي'اK b$كلو ;G0ا%R. HK@ 1لا يَ بV KاDل [( 3 )] =داو6 يلي ]9لا GدلG Dلل $ا%يو .
.HNR@. M0طبلا
!Kاك ا9G: ;ٌHوRَ. -سو? A :S5لوA ;4Dو 4ل s8&J@ي 0/ 0كمي دAو ;2ابلا 0# ّ9ش اممو
.ة1Dا& ةK> يل
)0R.( &Jrاو ;MSاي%لا 0م dسKD ام*د'/ ;G0ا'ي'. M0e./ 0وKلاو ءاRلاو دا.لا
.ةي#و_ا 0م dءا#Mو
4ّK/ ّg: ;ة1با[ &لا َ zI&يو َSaاوA VmeY +ل# @س&Rلا = Sو%ي 0/ و*و ;0وRE .لا :$> و_اI
:ءاَ &َ بلا mيد' يIو .4يَمدA ,Q.ي ]9لا :0Iا[.لاو .j&_ا ا5Gك@ بN K@ 6 Qَ&طب ُ$اKي
@Sو%لا َ0=Iاَ.? ) 4Kمو .oBKوR@. Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& ?QN ل? J اKمAo
ءاملا[ [( 4 )] :$اA .ا5ب +?%?)" 6@ي -ةدلD :0NRE.لاو ;0NRE.لاب Wوم6)Aا ا9G: \ل9و ;]
N!? ش5D/ =ةوادpا اّK= Iا.) املI FFF MSV7ا&@ Dلا 3]&بK1لا @0و. O [ي= لG : [( 5 )]
.ا*&@مPي ام &"د?A S*ُد'/ +%6@ي ;ة?لN %َملا +ل# 0وكي امّKG : \ل9 [0: $ا%يو
ٌH"&V # و*و ;0Iا[.لا :0يل._ا 0# ّ9ش اممو [( 6 )] .
)وR.( .2و? ش $ك 0م ({ولJ +ل# ,$دي -د'او -$./ 8$)1ملا Q&'لاو ءاRلاو دا.لا
ا9* @وN Rَ. = \ل $ا%ي .{ل?J ا9: ;وR.ي اR. $ا%ي `M&َ د=كلا ,د7 و*و ;@ءاR[.لا \ل9 0م
wا +ّل. ُ WاRط".ُ مو ;4G%Nل? J 0م 4)= &يG Jو +لا1) wا ةوRV . دّم'مو .4)وNRG.و G&م_ا
SKN Pَ ملا 0م Sامpا WاRط.ا ام :EيG R[.لاو .Sّل6و V4لxو F 4يل# [( 7 )] +[ م6ي دAو ;46RKل
:$اA .ايا?R[.لا zمDلاو ;ة[يG R[.لا ءا5لاب
ايا?R[.لاو ا5Kم ُعاَب"&V ملا \ل FFF ُ$و@ 7Rلاو ُةطيشّKلاو = \@ م< كُ 'و [( 8 )]
ة&يVYكلا ةلN JّKلاو ;0َ بّ للا ة&يYكلا ةAاّKلا :&5ش/ ءا5لا &يPب و*و ;>يGR[.لاو ة[ يG R[.لاو
.ا5يRط.ي ا5َبV 'ا. [0_ B>يR. !ي3 م@ 6 امّ KG :و .ايا?R[.لا zمDلاو ;$"مَ 'لا
N!? Rَ. ا5ّKiك \ل9و .hءاR.G: ;ا5@7يب zط%Kا ا9G: ;ُةDاD[دلا !R".= / :S5لوA 2ابلا 0مو
يI ام M&aا6 0يبو ا5Kيب BA&I <!لَ 1N I=/ +ل# \ل9 =$V1@ D SY ;Mj"يَ بلا 0م !.? ل? J ]/
.@W@ &" 1V ش zط%Kا ا9: @&G #اّشلا \ل9ب 4>بشو ;ا5باب
!ي3 م6و ;ٌةKاوRَ . ةد'اولا ;@0اوN R[.لا و*و ;@س? ل" م= _ا &D'لا و*و ;ا?R[.لا 2ابلا 0مو
@ءاوN R[.لاو 0اوNR[.لا :, ي1م._ا $اA .$"م[ &لاو 0يb طلا 0م وR".? ) ا5ّK_ ;\ل9ل Cة?KاوR.
:دشK/و .د'او 4لك ;ا?R[.لاو
G$3ز? K)ملاب ءاوNR[.لا V !ّ لَ ز امك F [( 9 )] F
.Vد"&َ بلا =ديدش Gسمّ شلا َيG Iا. 0اك ا9G: ;@0اوR. d Sوي $ا%يو
)ZR.( 0م .jَ&G #و j"&َ # +ل# ,$دي د&ّطم -Zي'. -$./ ءا'لاو ءاRلاو دا.لا
(Qي6 ,$ك :ة'يR.لاو .jي&# :dZ?R".@ م س/& $ا%يو .@4@7" &@ # :ءيّشلا ZNR=@. \ل9
.ZGaاRَ. zمDلاو ;ٌة'يR. (jي&# q&D' ,$كو .Wا5"Dَو :Qي[ 6لا ا)َ'NR=.و .jي&#
:ةPباّKلا $اA .jي&# q&D' ,$ك :vاّRE.لاو
@4@D6K ?Q#ا7ملا ّيAول[ 6لا Eد%) FFF M2V 'اب@'لا َ&اK GvاّRE.لاب 0"دGAوُيو [( 10 )]
.2< KDلا :ZNR[.لاو .\ا9 Gدي Gة'R=.ب W= دي =H.ل/ 4ّ Kiك ;ديلاب ة'Iا.@ملا :2ابلا 0مو
و5I ;V4Mب< K9 0# @4@7ا&" #G: \ل9و ;4K# Z?Rَ. :S5لوA ا[مiI .WابKاD :ءيش b$ك ا'R=.و
47&@# ]/ ;4'Rُ.و 4=)'NRَ. Wّgو دA 4ّKiكI 4K# َj&#/ ا9G: 4ّK_ `M2ابلا 0م
.-$?Yَ م و*و ;4َبG KاDو
4?)1KمI \لi6 ا9G: ;@4ُ)'R./و =$D[&لا !'Rَ. :2ابلا 0مو [( 11 )] 4?)ي&/ \ّK/ 0م و*و .
;4يل# ا5=)&&م/ ا9G: ;jو'لا +ل# =$بGpا !'Rَ. :$ا%يو .4K# B7M&" 1@ م \?)َ 'NRَ.
.ا5@بوK@ D ي*و ;ا5G)اَ'?Rَ. َjو'لا ?!" يَ &= / =\ّ Kiكو
+)مو 0اك (2ا&ش []/ 4?)ي%َ6 ا9G: ;B'R. $D[&لا !'R. :S5ُلوA 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.0اك
)دR.( .ءيشب |د?ش &?Jrاو ;dءاطَ# ام*ُد'/ :0ا'ي'. 0e./ $ادلاو ءاRلاو دا.لا
:$اA .4=)يط#/ ا9G: ;@4ُ)دR.= / $ا%ي `د?R[.لا $[ و_اI
V4VلG aا%ل "zم6?) "0GuI ُءاKYلا ا9* FFF Vد?R[.لاب =01ّ للا ? !يب/ ُ!7َ &= #امI [( 12 )]
ديي%)لا دNR[.لا $ا%يو ;8$PلاI دNR[.لا ا[م/و [( 13 )] دي? %لا :داR3.لاو .دايNA_ا :داR._او .
:$اA .B7ي/
Uدَب" 1َ م =\يJ= / +ل# =!KKم ّeَ* FFF GداRV.M ب Wُدو%ي ,]&V ما1لاو [( 14 )]
.o0يطايشلا !دbR@. َ0ا7م& @&5ش $Jد ا9:o :mيد'لا يIو
)&R.( :4Dو/ ة8)6 ءا&لاو ءاRلاو دا.لا
&*اوD 0م -&*وD mلاYلاو .يلاJلا ءيّ شلا يKاYلاو .0اول_ا 0م -0ول $[و_ا $._اI
.!"ب? K سدا6لاو .0امَز سماJلاو .!وَ. zبا[ &لاو .G j&_ا
.S*اَب/ N!َ &? )#ا (ة&N R@.G ل `GSوE &لا ُ \ول@ م :&R._ا وKبو .0اول_ا يI ة&N RE.لا :ُ $[و_اI
:4لوA يI دو6_ا :&R._او
يباك& \ل)و 4Kم يVل" ي? J =\ل) FFF M2يب[ زلاك ا*@دgو/ d&N R@. ّ 0* [( 15 )]
&GRَ. 4ل ام :S)شلا يI 0ولو%يو .&N RV. و* $ا%ي ;يلاJلا ءيشلا :يKاYلا $._او
ة&N RG.و U ةَ &N R@. يRل 4K: :-0وKD 4ب ]9لل S5ُ لوA 2ابلا 0مو .@4)يشام !كل* ]/ .WXاKG:
($اJ 4Kiك 4K_ `Zي'. ساي%لاو .@4ل%# ا5يI $وزي qSاي/ يI 0اك ا9G: ;&6كلاو S7لاب
.4ل%# 0يب
.&NR3.لا $ا%ي دAو .سا',Kلا 4ّ K: $ا%ي ;j&_ا &*اوD 0م &NRE.لا :mلاYلا $._او
:$اA ديب@ # يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب >يل# 0# ;ُ0اط%لا =Sي*ا&ب: 0ب Eيل# يK&بJ/ دAو
4Kم $م1) ]9لا &RE.لا و* سا',Kلاو ;$._او ة1يبّ طلا سا',Kلا :ي1م._ا $اA
&6كب ;&NR3.لا $اA 4ّK/ ّg: ;@4?لYم (ديب# وب/ $اA .دا.لا S7ب ;o&NRE.لاo $ا%I ;ةيKrا
.دا.لا
.!3 و.ي 4ّ Kiك ]/ ;ا9* 0م ;-&Iا. ا5ب ام :S5لوAو .&aا8طلل &يR[.لاI zبا[ &لا ا[م/و
دي&د @0با $اA .&5شلا ا9* S6ا :&? R=.I 0امزلا ا[م/و [( 16 )] يI M0ا&5ش F G0اَ&? Rَ.لا :
.GQي&Jلا G$>و/ يI 0وكي -!ابK ;8]&? R[.لاو .S[ &'ملا Se6Gpا يI ام*ُد'/ يbم6 ;ةK[ 6لا
.8يT%يلا د1ب sا)ّKلا يI 8]&? R[.لاو
:$اA .+َم" 5@ بلا سيبي 4ّK: $ا%ي ;ٌ!بK و*و ;&ا?R[.لاI !ابّKلا ا[م/و
اKG&5@ م ‚دل hةاَ &@ # اK)بI FFF ا&ا?R[.لا V4ي)? R?ش 0م @ع3زKK [( 17 )]
)zR.( .ةIو&1م ةد'او ٌةملك 0ي1لاو ءاRلاو دا.لا
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا W9*
[( 2 )] 0اويدلا يI امك W&د. 42 0ا6للاو )&P.( :
F 4ب ُQيط) •وب +ل# $وD# امI F
[( 3 )] .$مDملا يI امك ;\ي&')لاب ;B7ي/ HR.و
[( 4 )] .0ا6للاو $مDملا 0م ةلمك)لا
[( 5 )] .)S7&D ;0R.( 0ا6للا يI Hدز&Rلل !يبلا
[( 6 )] +م6يو ;2ل%لا طايK 4ب $.)م ;C gوط 2ل.لا 0طاب يI H&#o :0ا6للا يI
.o$'ك_ا
[( 7 )] .$مDملا يI ام !بY/و ;oSKPلا 0م o :$._ا يI
[( 8 )] يI Hب6 امك ;يب7لا ةمK# 0ب wا دب1ل !يبلا )zب&( ةيKامY !ايب/ 0م و*و ;
( :ة6ام'لا يI Sام) وب/ ا*او& 1 : 420 ;طشK ;اR. ;zب&( 0ا6للا يI WدشK/و .)
يI ي)iي6و ;)$7I )طشK( .
[( 9 )] .F 4K)م $ا' 0# دبb للا , $زي !يمك F :W&د.و .4)%ل1م يI سي%لا Š&مg
[( 10 )] ةPباKلا 0اويد 7 .oدAو)وo : ةياو&ب
[( 11 )] ا9: 4)'R./و ;4)يط#/ ا9: ;4)'R. $ا%يo :$ا%I &يY_ا 0با ام5Kيب H&I
.o4)م&'
[( 12 )] 4Kاويد يI ةPباKلل 27 0ا6للاو )دR.( .oj&#/ SلIo :ام5يI ةياو&لاو ;
[( 13 )] 0/ &*اTلاو .دR.لا ءاI Z)Rب 0ا6للا يIو .$مDملا يI ة&اب1لا !طب7 ا9ك
دR.لا ةيط1لا 0م S6gاوo :0ا6للا ة&اب# WديXي .ا5')Rب $Pلاو ;ءاRلا 0وك6ب ديي%)لا
.oHاYولا 0م \ل9كو ~ \ي&')لاب ]/ ~
[( 14 )] يI دب1م 4يJ/ !ومب ة&ا&ز 0م طي%ل &ي1ي ;يمي)لا ةيط# 0ب Qو1ل !يبلا
0ا6للا .&6_ا )ددب( يI 4)ياو&و . )ددب( 4)ياو&و .oدب1م \م/ 0با +ل# !&&ك g/o :
يI )دR.( .!يبلا زD# يI Qي&') zم ;اK* 4)ياو&ك
[( 15 )] 4Kاويد يI +ش#•ل !يبلا 219 0ا6للاو ; )&R.( .
[( 16 )] ( ة&5مDلا 2 : 355 .)
[( 17 )] يI Bبو6Kم ي)iي6و .ة&5مDلا يشاو' يI امك ;]دايGpا داَ و@ د يب_ !يبلا
)]&#( .

)ام5YلYي امو Qا%لاو دا.لا 2اب( ~
)$%.( .\ل9 +ل# سا%ي SY ;ءيش Mسيلم) +ل# , $دي -$يَ.ُ / Seلاو Qا%لاو دا.لا
@س&Rلا :$ا%يو .Qي[6لا :$يG%[.لاو .$%ي[ .لا \ل9 †aا.و ;4لُ%.= / ?Q" ي[ 6لا !N ل? %َ. $ا%ي
.z=K.ُ يو he%َ. $= %.@ ي @4ّKiك ;4يل# ُSاي%لا َ06'ُ/ ا9G: \ل9و ;V4GKاَ وV . ]/ ;4لا%V. يI
ءا7#_ا ,دش/ 2KDلاو ;2<KDلا و*و ;س&Rلاو 0ا6Kpا 0م $%E.لا 2ابلا 0مو
$يوط ]/ ;-$G%َ. س&I 4Kم $ا%يو .$G%@. دA 4ّKiك ;he%@. يb م6 \ل9لI ;hة6eم
.0يلN %E.لا
)2%.( 4يI Cةّ &م 0وكي دا[.لا [ 0_ `he./ 0وكي داكي g ءابلاو Qا%لاو دا.لا
2&%لا +ل# ,$دي 4ّK/ ّgG: ;دا.لاب Cة[ &مو 0ي6لاب $ا%ي Cة8 &م ;0eJاد)م 0ابابلاو ;0ي6لا
.ةّA>دلا zم داد)مgا zمو
.ة1NR,شلا يI دا&ي ;o4Mب? %َ.M ب ,H'/ &اDلاo:mيد'لا يI ءاDو .2?%[.لاI 2&%لا ا[مiI
.اب=&ا%) ا9G: ;ةّل'ملا يI 0ابAا.)ي 0e@D[&لاو .2ي&%لا :2Aا[.لاو
:ة[مE &لا و9 $اA .2و%. 41مDو ;!يبلا 4ب د=م1@ ي ُدوم1لا :2N %[.لاI &Jrا ام/و
@2َ DّKلا ام5K# "&ّ ش%)ي Sل M0ابN%َ. F [( 1 )] F
.سباي U!َم" .@ م Uءيش +ل# ّg: 0وكي eI 4)ب&َ 7 ا9G : ;ءيشلا !ب%. :S5لوA ام/و
.0ي1لا 0م Cgدب ءابلا 0وكيI ;4)1%َ. 0م 4Kiك ;$ادبGpا 0م =0وكي 0/ d0كممI
)&%.( .&N %[.لا \ل9 0م .ة> دشب ءيش zAو +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءا[ &لاو Qا%لاو دا.لا
ءا5لا 4يI $Jدي 0/ زوDيو .&وُ Aا[.لا $و"1ملG ل $ا%يو ;($و1مM ب ?ة&J[.لا = \@ ب&7 و*و
.ة&وُ Aا[.لا $ا%يI
!ا&? %=.و .ة> وُ %ب n&%. دي> .لا &‹< %.َ ي 4K_ \ل9ب ي3م6و ;@&aاطلا ا9* &N%[.لاو
:$اA .j&_ا +ل# ا5V1< Aو ة8دش :سمّشلا
ا5VKا&? %َ. +%ّ )ا ُسمّ شلا !با9 ا9G: FFF G$Mب" 1@ م Gةمي&[ .لا Gعوب&َ م M0اKIiب [( 2 )]
2&1لا 0# يك'و [( 3 )] .2V 9كلاب ءاD ا9G: ;&?%@بلاو &?%E.لاب 0eI ءاD :
يب/ 0ب ة8يم/ &1ش يI ة&وAا[.لا \ل9كو .WاK&ك9 ]9لا $._ا 0# t9اش ا95I
!ل[ .لا [( 4 )] Seك Zي'. 0م \ل9 26'/ امو .ةYلاYلا ءام[6لا ا5ّKG : $ا%يو .ّ9اشلا 0م
$*/ Seك 0م و5I n&N%َ. ُWا>ي: S5ُ )يم6)و س" ب3 دلا امiI .ُءايش/ ?ةّيم/ &1ش يIو .2&1لا
.2&1لا ةPل 0م {GلاJلا \ل9ب سيلو ;&= دملا
)z%.( 2&[ 7لاك Uءيش +ل# Uءيش z<Aو ا*د'=/ :ةYeY $و./ 0ي1لاو Qا%لاو دا.لا
.ءيشل Uءيش @0ايNشGO mلاYلاو ;!وَ. &Jrاو ;Wو'Kو
.B1N%َ. 41%َ. $ا%ي .bQكلا ط" 6@بM ب 2"&[ 7لا و*و zN%[.لا :$[ و_اI
!و[.لا ا[م/و [( 5 )] 0اك ا9G: ;-z%".V م 2يطJ 2ابلا 0مو .z?%.ي \ي3 دلا z?%َ. S5لو%I
.4)و. ة&ا5Dل \ل9ب يbم6 4ّKiكو ;BPيلب
ي)لا ةA<&Jلا ي*و ;Gعا?%3.لاI ;َءيشلا Gءيّشلا 0ايشGO يI ;mلاYلا $._ا ا[م/و
!ابّKلل HM&'ملا د"&َ بلا :zي%[.لاو .=0*Eدلا ا*َ&امVJ ا5ب ي%) ;ا56/& يI ة/&ملا ا*اّشP))
.2&[ 7لا 2اب يI Zل.يو ;4A=&'iI !ابّKلا +ّ ش?O dءيش 4ّKiك ;ا9* يI Zل.ي ا95I
$ا%يو .ا5َ6/& +ّشO =jايبلا [0iك :س/>&لا ءا7يبلا :ءا1N%[.لا 2ا%@1لا 2ابلا 0مو
:8يماط%لا $اA .ةAاKلا ُQK/ 4ب Eدشي dءيش :عا?%3.لاو .z A"&@ بلا عا?%3.لا
B'امVط 4ب ُ!ي/& d س/& ا9G: FFF ا#ا%3.لاو َSaامPلا 4~ل ُ!ددش [( 6 )]
:ديو6 $وA يI ;b&'لا 0م =0ا6Kpا 9Jiي يNش?Pلا $Yم ;z?%[.لا 4Kمو
"z?%[.لاك ا5يI َ&aا[6لاF 9Jiي F [( 7 )] F
0م 0وكي 0/ 0كممو .+شNP? ) ا5ّK_ \ل9ب +ّم6) 0/ 0كممI ;ة1GAا[.لا 2ابلا 0مو
:سو/ ُ$وA ام/ .2"&[ 7لا
Uدَ&Rم ‡يَ 'Gل 0م ?ةَD"ي= ل@ د اَب اي FFF G$ا[ و? ش يI Gءاد#_ا 0م zG%. [( 8 )]
ا5ّK_ `ةمامV1لا :ة1=Aو[.لاو .ة%#ا[.لاك ءاد#_ا 0م 4با./ ]9لا ا9* :dSوA $ا%I
.س/&لا يbش?P )
&ك9 اميI ;$._او .ةي'اّKلا zN%E.لا [ 0_ `$ادبGpا 0م و5I 2ابلا 0م ي%ب امو
0ي/ ]&د/ ام :S5لوA 2ابلا ا9* 0م 0وكيو .z%6 $._ا يI 4Kiك 0ي3 6لا ;$يلJلا
0م z%.o (سو/ $وA يI $اAو .َ2*9 qz<%. 3]/ +ل: +K1ملاو ;2*9 ]/ ;z=%.
.z%E.لا ي3'?K? )@ ملا و* oءاد#_ا
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةم&لا ]9 0اويد يI امك W&د. 28 ( 0اوي'لاو 4 : 312 4يلD& 0iك F :)
.F &ش# 0م 0اكام6م
[( 2 )] يI 4Dي&J)ب Hب6 دAو ;ةم&لا ]9ل !يبلا )2و9( .
[( 3 )] ( ة&5مDلا &TKا .oدي&د 0با $اAo :$مDملا يI 4لدب 2 : 357 .)
[( 4 )] 4Kاويد يI ةيم/ $وA يI ي* 24 :
ة&وAا. S5يل# 0يدR.مل FFF دمD)و عام) ةYلاY ءام.
[( 5 )] .Qي&') ;oz%.لاo :$._ا يI
[( 6 )] يماط%لا 0اويد 45 0ا6للاو )z%.( .
[( 7 )] ( !ايل7Rملا يI امك W&د. 1 : 191 0ا6للاو .) )z%.( k7Kي &و&' يI F :
.F ا5ب S'للا
[( 8 )] &D' 0ب سو/ 0اويد يI 23 0ا6للاو )z%.( سييا%ملا ةياو&و .oةDيلد اب//o :
:4لوA يI ءاD امك ;2_ا ةزم* Q9'ب W9*
ة&يPم ايKدلاو ة&يPملا اب اي FFF &و&Pمل ايKدلا !&O 0م 0:و
)ام5YلYي امو Qاكلاو دا.لا 2اب( ~
)Sك.( :ةم< ك[ .لاI .ةدشب ء"يّ شلا M2&7 +ل# , $دي د'او -$./ Sيملاو Qاكلاو دا.لا
ا9G : ;Sُك< .ي س&Rلاو .&*[ دلا Sكاو. S5)مك. :$و%) 2&1لاو .ةديدشلا ةم"د[.لا
.41I=دو 4َبَ &َ 7 ا9G : ;4مك. :ءا&Rلا $اAو .46/& n[دام 4ماDل +ل# [jَ#

)ام5YلYي امو Seلاو دا.لا 2اب( ~
)Sل.( ;4?K 9ُ/ َS?لَ . $ا%ي .$ا.a)6او zطA +ل# ,$دي -د'او -$./ Sيملاو Seلاو دا.لا
:ءا8&Rلا دشK/ .09ُ_ا !َمV ل ط".او .ا5لَ.i)6ا ا9:
-ةملا6 ي*و !Kاك Gةما1ّKلا $Yم FFF @0@ب@ Dلاو @0"يَ 'لا ا=*اَ *َز +ّ)' =ءا?KN 9/ [( 1 )]
4َ73 و1) و/ BK&?A َ]M &ش)ل !ءاD FFF @0َب? Pلاو zيبلا ُvاَبَ & 4يI &*>دلاو
N!َمV ل ط.ا !> م Y dSNل? T G\اKN9ُ/ $ي%I FFF @09ُ/ gو d0"&? A eI yام3.لا +ل:
;ة=مe[ .لا ا[مiI .SVل? ط".َ ي 4ّK_ \ل9ب يbم6 4ّKiكو ;SيT1لا &م_او ;ةيG *ا[ دلا :Sل" ي[ .لاو
0# ا5V#اط%Kg \ل9ب !ي>م6و ;ساّKلا 0م ةA&GRلا ي5I ;ةم? e3.لا &6كلاب $ا%يو
:$اA .ة&يYكلا ة#امDلا
S)ي)/ +ّ K/ ُ!eيولا Sك3 م_ FFF ا*ُديد# d&يYك ٌ!ام?e~= V. S)K/و [( 2 )]
)يل.( 0م ا55بش/ امو &اKلا ام*د'/ :0e./ $)1ملا Q&'لاو Seلاو دا.لا
.ةداب1لا 0م dسKD &Jrاو ;+[ م@ 'لا
&اKلاب =دو@ 1لا !" ي? لَ . :S5لو%I $>و_ا ا[مiI [( 3 )] !يل8ط.او .&اّKلا +? لَ . +?ل[ .لاو .
$اAو .د=Aوُيو &اّKلا 4ب +=ك9@ي امو V4Mب +?ل?ط".@ ي ام :ء?e3.لاو .&اّ Kلاب [( 4 )] :
~NK[ &لاو = sو@ DNK? لَيلاو َدو1لا ُ $َ1" D?) FFF G0وKا=كلا +ل# ا5=ل …ء?eV. َد~ [( 5 )]
:Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اAو .ءا#Eدلا ي*و ة? e[.لاI : يKاYلا ا[م/و
Bمaا. =0اك "0G:و ;<$كiيلI n&طRم 0اك "0GuI ;"2M D@يلI qSا1?ط +ل: Sكُد'/ َيV #@د ا9G:o
:+ش#_ا $اA .ةك&بلاو &يJلاب S5ل @ع"دَيلI ]/ ;o8$.يلI
Ceَ'?)" &@ م ُ!بّ &A دAو ي)N KM ب $و%) FFF اَ1َ Dَولاو = 2ا.و_ا يب/ "2b KD b2&اي [( 6 )]
يV7V م= )OاI G!يّ لَ . ]9لا ُ $Yم G\يل# FFF ا1َD?ط"7@ م Vء&ملا M2N Kَ DGل [0uI BموK
:&مJلا ةR. يI $اAو
ا5bKَ د يI ُZي3 &لا ا5?ل= باAو FFF <S6=)&او ا5bKَ د +ل# +ّل.و [( 7 )]
ا[مiI .ةe.لا G دود' M&aا6و دوDE6لاو عوك&لا 0م ع&ّ شلا ا5ب ءاD ي)لا ي* ةe.لاو
.o+I"و/ يب/ $x +ل# b$. [ S5للاo :mيد'لا \ل9 0مو ;ةم'[&لاI +لا1) wا 0م ةe[.لا
.ةم'[&لا \ل9ب دي&ي
:$اA ;oَيG لاَ.َ مَ و BJوJI 0اطي8شلل [0:o :mيد'لا يI !ءاD ٌةملك 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.ٌة?e".V م ا5)د'او ;\ا&ش_ا ي*
)2ل.( سKD &Jrاو ;ة8 و%لاو ة8 دشلا +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءابلاو Seلاو دا.لا
.\َ دَولا 0م
[0: $ا%يو .4)8و%ل BبNل@ . &5ّ Tلا َي3 م@ 6 \ل9كو .ديدّشلا ءيشلا و*و ;2لE .لا $[ و_اI
:د=شKُيو .@2N لE.لا َ 2? ل[ .لا
Sَد<X@ ملا M0اKV1لا G$Yم q2? لَ . يI F [( 8 )] F
:$اA .ةديدّشلا َي*و ;+[م@ 'لا 0م 2لا[.لا \ل9 0مو
@4ُ)ب&ش ول ]9لا 291لا امكُXامو FFF يKا? R?ش=ل n9G: +ّم'لا @2لا. يبو [( 9 )]
.4يل# d2ول.م و5I ;![د)شاو 4يل# !ماد ا9: ;+ّم'لا 4يل# N!َب? لَ . :>يaا6كلا +ك'و
>0َ6Vملا ة&اD' :ةّيبّ لE .لا 2ابلا 0مو [( 10 )] 4Kمو .0وK6م ]/ ;d2ّل= .م 0اKV6 $ا%ي ;
و*و ;2يل[.لا 2ابلا 0مو .َ2ّ لَ. $ا%ي `سب@يلا 2? طE&لا Lولب Fو*و ;2يل.ّ)لا
:ةPباKلا $اA .S?لَ 1لا
(ةل> بXم (Sا1K/ @zيطاA/ N!ّ لT FFF M2و.Kم V ءا&وزلا +ل# (2يV لَ . ‚دل [( 11 )]
zَمَ D ا9G: ;$ُD&لا َ2? ل? ط.ا $ا%ي .SNTَ1لا \َ دَو و*و ;2يل[ .لاI &Jrا $._ا ام/و
:دشK/و .4ب SGد)<iيل ا5كَدَو s&J)6اI =SاT1لا
@2V ل= ط.َ ي $ايV1لا cي? ش =!ابو F [( 12 )] F
.45Dو +ل# ]&Dي 0َم3 6لا [0iك \ل9ب @2ول.ملا َي3 م6و :اولاA [( 13 )] :2يل.لاو[
2وYو .ة&واDملا +ل# Bبيلَ . 4يل# 2=ل.@ ي ]9لا ءيشلا يbم6 ّSY ;]2ول.ملا
$و6& 0/ ;2ّل.ملا 2وYلا يI mيد'لا يIو .2يلَ . ^%K 4يل# 0اك ا9: ;d2ّلَ .@ م
]9لا ا[مiI .4َ1? ط?A ]/ ;o4بَ7? A q2وY يI Wx& ا9G: 0اكo Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا
د8لوملا Seكلا 0مI ;4يل# @2َ &ك@ ي SY j&_ا 4Dو +ل# &?YN K@ ي &N9َبلا َ2= لو[.لا [ 0: ;$ا%ي
.4ل =$./ g ]9لا
)!ل.( 0م .4'و7وو ءيشلا Gزو&ب +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا)لاو Seلاو دا.لا
:&3 ي? Yُ ك $اA .\ل9ب v=دم@ي ;0يبDلا !Nلَ . $ا%ي `Z7اولا 0يبDلا و*و ;!NلE .لا \ل9
Bك'ا7 S[6ب) ا9G: 0يبDلا !Nلَ . FFF G$املا ُ2اA& V4V)= ك" 'َ7G ل N!? %VلO
d0eI ?!?ل" .= / :$ا%ي .$ي%[.لا و*و ;!يل.G pاو !Nل[.لا Qي[ 6لا 0م ٌ9وJiم ا9*و
.V4Mبا&G A 0م @4َماش ا9G: ;@4?Rي6
!لE .لا 2ابلا 0مو [( 14 )] Qي6لاب @4َبَ &َ 7 :$ا%يو .!e./ 41مDو ;0ي8ك> 6لا و*و
.َ&َ 5= Tو ز[&ب) ]/ ;!ل.Kا اد# ا9: 4ّKiك ;0ا)?ل[ .لا &ام'لا :2ابلا 0مو .B)Nلُ .و B)Nلَ .
$يA امّ KG :و .Vءاملا َ&يYك MSَ6[دلا =$يلA 0اك ا9G: ;!V ل" .َ ي Hَ&مب ءاD :S5لوA 2ابلا 0مو
.45Dو +ل# MSَ6[دلا ة8لA 0م ;GW&و5ُ Tو V4Gaام Mزو&@ بل \ل9
)kل.( 4يI !يك'و .SيDلا zم دا.لا GQe)aا ة8ل%ل ;(ءيشب سيل SيDلاو Seلاو دا.لا
اوم#ز اميI ي*و ;k=لو[.لا \ل9 0م .2&1لا Seك SيدA يI ا5ل $./ g -!املك
سلم_ا :kل._ا :$ا%يو .0اD=لو[.لا 4Kمو .kل<و. ٌةّ7I W9* $ا%ي .ةديDلا ةّ7Rلا
.4ل +K1م g \ل9 ,$كو .ديدّشلا
)Zل.( ُءيّشلا َZُل. $ا%ي .دا6?Rلا QeVJ +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا'لاو Seلاو دا.لا
$ا%يو .Zل.و َ Z=ل. !يb ك6لا @0با +ك'و .Seلا Z)Rب Z?لَ . $ا%يو .B'e. @Zل.ي
:$اA .B'ول@. Z?لَ .
يK=)م)ش ام ا9G: يIا&Nطiب Qيكو FFF @vول@ . G 0يَدGلاولا SN )? ش د1ب امو [( 15 )]
B'eَ. +[ م6) ةكم [0: :Sل1لا $*/ j1ب $اAو [( 16 )] .
)cل.( :ةَم? لَ 6 $اA .8S._ا ?c=ل.= _ا [0: $ا%ي .ةد'او ةملك 4يI ءاJلاو Seلاو دا.لا
.o?c?ل".= / ّS./ !يمكلا 0اكo :ءا8&Rلا $ا?A
)دل.( \ل9 0م .س"بُ يو (ةبe. +ل# , $دي ;Zي'. -د'او -$./ $ادلاو Seلاو دا.لا
zل. ا9G : ;ُدK>زلا َ دVلَ. :S5ُلوA ]4يل#[ $َم" '@ ي SY .2N لE .لا و*و ;دNل[ .لا &D'لا
Gj&_اك ;n&1ش !G بK@ ي g ]9لا دNل[ .لا @س/> &لا 4Kمو .اK/ 4)د?ل" ./و .Wَ &اK sG&J@ي Sل
:ةبX& $اA .Baيش !G بK ) g ي)لا
V4لD_ا G0يبDلا Vدe./ =Hا8 &ب F [( 17 )] F
.]G&و@ ي g ]9لا دNK[زلا و/ ;!G بK@ ي g ]9لا 0اكملا 0م ا[م: و5I ;د?ل" .= / $يJبلل $ا%يو
;دو ل[ .لا ُ س&?Rلا 4Kمو .ع&[7لا VدلD ةTيلO 0َبّ للا ةليلA ٌة=aيG كب ]/ ;-دول. -ةAاK $ا%يو
.dدe.V م ةAاK $يA -0بل ا5ل 0كي Sلو ةAاّKلا !َ DV) K ا9GuI .H=&1َ ي g ]9لا و*و
)zل.( يI z?ل[ .لا \ل9 0م .(ة6eم +ل# ,$دي Zي'. -$./ 0ي1لاو Seلاو دا.لا
د'اولا ;سلم_ا &J[.لا 0م jي&1لا و*و ;عّeE.لا 0م ٌ9وJiم 4ل./و ;س</> &لا
zيل.[ -$بDو .ة#ّe@. [( 18 )] :2&كي د1م 0ب و&م# $اA .Baيش !بKي g سلم/ :]
‚&J/ ءا%لل (ةبي)ك ُQ'=زو[ FFF ]zيل. dس/& ا*=ءا*ز [0iك [( 19 )]
]/ ;ءا1ل. ةي*ادلا +ّم6)و .ءاَ1N لَ . :ا5VKا.O/ ُسوX& !ط%6 ا9G: GةطُI&ُ1لل $ا%يو
ة1N ل[ .لاو .ا*ُ&م/ +? RNJَي g ة&*اT ةز&اب [( 20 )] .س< /[ &لا 0م z?ل[ .لا z7وم :
0م qسKDل F $ا%يو .&Dش gو S"D?K 0م Baيش !G بK@ ي g ام :$ام&لا 0م ءا1Nل[ .لاو
ةماي%لا َSوي S*د'/ @زN K= ك ءيDيo :mيد'لا يI ءاD ]9لا $Yم و*و ;zVل" يَ .ُ _ا :!اي'لا
عَ&N A=/ B#اDش [( 21 )] َ&امKا ]9لا \ل9ب دي&يو .o [( 22 )] $اA .4KَمV 6 ة&Yكل ;46/& &= 1ش
:&#اشلا
V4V6/& ُةو&I َ&امKا +ّ)' [SE6لا ‚َ&? A FFF ُد&ام Mz"6ّللا ُ \)اI t$V. ST1لا 0# [( 23 )]
)†ل.( 4,KV 6 [S?) ]9لل $ا%ي .$ادبGpا 2اب 0م 4ّK_ `($.iب سيل 0يPلاو Seلاو دا.لا
.BOول@ . †?لَ . دAو .†لا. :ة6ماJلا GةK[ 6لا يI M0i[7لا 0م
)Qل.( \ل9 0م .ةزاز= كو Uة> دVش +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءاRلاو Seلاو دا.لا
Sا1ّطلا G$َز? K ةّلG A و*و ;Q?ل[ .لا [( 24 )] ;oةدG#ا>&لا !') ٌQ? لَ .o :$اYم_ا يI 0ولو%يو .
.WدK# &يJ gو 4َ6RK vدم=يو 4مeك &VYك@ ي 0مل \ل9 $ا%ي
ةKb يب ي*و .WدK# ?T"'? ) Sل ا9G: ;ا5Dوز دK# ة/&ملا !? RVلَ . :S5لوA :2ابلا 0مو
:$اA .Q?ل[ .لا
Q? ل[ .لاو @0<ز'لا ا5يلG: َ2xو F [( 25 )] F
ا5?PN I@& ُwا ?Q= ل.= / : ة/&ملل $ا%ي :8يKابيشلا $اA [( 26 )] .ا5Dوز +ل: ا5َ7ّ Pبي 0/ \ل9و .
.Qل./ 2لE .لا 0اكمللو ;ءاRNلَ . ةَ بN لE .لا j&•ل S5لوA 2ابلا ا9* يI $._او
ُQيV ل[ .لاو [( 27 )] +ل# M0ا7&)1ي G0ادو@ # :0اRيVل[ .لاو .d2< ل. و*و ;HK@ 1لا j"&@ # :
:$اA .$Vما'َملا ام5ب Eد?ش?) Vطيب? Pلا
Qيل[ .لا @4َيV دا* [0iك ,2A/ F [( 28 )] F
:$و%ي $يلJلا 0اكو .&يJلا ةّلG Aو ةزاز= كلا 0م و*و ;ا9* 0م و5I QVل[ .لا $D[&لا ا>مiI
.\ل9 HوI @ءا#bدgاو ;Q&ّTلا &دA ةزواDم Qل[.لا
)Hل.( َ4=بش/ امو (ةم" د=.و ة> و%ب (ة'ي. +ل# ,$دي -د'او -$./ Qا%لاو Seلاو دا.لا
اّKV م سيلo :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .ديدّشلا !و.لا :HNل[ .لاI .\ل9
:He.Vملاو Hّ e[.لاو .$MزN K? ) Vةبي.ملا دK# vاي3.لا ة8 دش دي&ي .o? H?لَ ' و/ ?H?لَ . "0َم
:ديبل $اA .ة&= كK@ ملا ة1Aولاو ةم" د[.لا :ة%N ل[ .لاو .!و.لا ديدشلا
hة%Nلَ . Uدا&@ م يI اKN %?ل= .I FFF <$?لّ Yلاب S5N)? %َ'ل/ Uءادُ.و [( 29 )]
وب/ $اAو .!يبلا ا95ب [k)'او .BAe.: او %=ل./ دAو ;vاي3.لا ة%Nل[ .لا :يaا6كلا $اA
وKب ?H?لَ . $ا%يو .ة&اPلا يI $ي?Jلا Sدَ. : HNل[.لاو .4َ بَ &َ 7 :ا.1لاب 4?%?لَ . :ديز
ا9G : ;ُ$ما'لا !%ّل.) $ا%يو .B1ي&?9 Ce)A S*ول)%I S5ب او1Aو/ ا9G: ;0eI يKب (0eI
ا5" يَ بN Kَ D ]+ل#[ ا56RKب !%لiI HNلّ طلا ا*9J/ [( 30 )] HVل" .@ ي $'Rلاو .ا9ك ة[&مو ا9ك Cةّ &م
:$اA .HVل" .? ) ي)لا $بG pا 2ايK/ :!ا%?ل[ .لاو .@4Rي&َ . \ل9و ;BAe.G: 4باKب
N!= I9ا%)و ا5ُبيV K \لو' G\" ب? ) Sل FFF G&اDش_ا G!باKَم= ك ا5)ا%?لَ . [( 31 )]
$ادبpا 2اب 0م 4ّK_ ;ا9* 0م و* سيلو ;H?ل[.لا 4~ل $ا%يI &يد)6ملا عا%لا ا[مiI
:دا.لاو 0ي6لاب داXد يب/ !يب دشKيو .W&كV 9 +7م دAو ;H?ل[ 6لا $ا%ي 4يIو
~بA/ ا9: WاI ‚&? ) FFF M2" دَDلا GH?ل[ .لا $Yم $~ [( 32 )]
و* $ا%يI Hae[.لا ا[مiI .$ادبGpا +ل# Cgوم'م 4,لك @2ابلا ا9* 0وكي 0/ &كKا gو
.Hae[6لا 0ي6لاب $ا%يو ;ة%ي&.لا ءا&لاب $ا%ي د%I ;ة%يل. ةد'اولا ;HيA>&لا زبJلا
.د8لوملا 0م 4ّل1لو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للاو $._ا يI 2او.لا +ل# ءاD ا9ك )0KD( :0ي)م7ب 0KDلاو .
2لاطك( :S5لوA دK# يKاديملا $اYم/ يIو .Qي&') o0بDلاوo : $مDملا يIو .0وKDلا
.B7ي/ Qي&') ;o0ب'لاو 0ي'لا ا*ا*ز +)'o :)4K9/ !#دD 0&%لا
[( 2 )] .$مDملا 0م 4لامك:و 4'ي'.)و ;o!امe. S)ي)/ ]/o :$._ا يI
[( 3 )] .o4)Kيل ا9:o :$مDملا يI داز
[( 4 )] !يبلا يI ]&ابK_ا 0بg zب6لا دaا.%لا v&ش يI امك ي'مDلا $ب*د وب/ و*
.ة6دا6لا ةدي.%لا 0م zبا6لا
[( 5 )] .Qي&') ;oدKزلاo :$._ا يIو .4ب &Jب)ي ]9لا دو1لا :دK&لا
[( 6 )] +ش#_ا 0اويد 73 .
[( 7 )] +ش#_ا 0اويد 29 0ا6للاو )S6&( .oSش)&اوo :0اويدلا يI ]و&و .
[( 8 )] HطKملا ve.: يI امك sاD1لل !يبلا 46 ; 98 .4Kاويد يI سيلو .
[( 9 )] 0ادلبلا SD1م يI امك ;يبeكلا و&م# 0ب 0ام5طل )cمد( Hب6 !ايب/ 0م ;
ا*د'/ )cمد( .
[( 10 )] :سي%لا Š&ما $وA Wد*اش
.06ملا :0اK6لاب دا&/ F jي'Kلا يبل.لا 0اK6لا د'ك F
[( 11 )] :ةPباKلا 0اويد 11 .
[( 12 )] 2ل.( 0ا6للا يI ;]د6_ا !يمكلل 16 HطKملا ve.:و ;) 46 :W&د.و .
.F 4لزKم ءا)شلا \&ب $)'او F
[( 13 )] .o4يI ]&Dي 0م6لا ءام 0_o :$مDملا يI
[( 14 )] .ا5م7و دا.لا Z)Rب $ا%ي
[( 15 )] HطKملا ve.: 124 2ي&A $كو 4مام#/و 4)وJ:و Wاوب/ :4Iا&ط/و :$اAو .
0ا6للا يIو .oS&'م 4~ل )Zل.( يI ي)iي6و .Qي&') ;oيAا&طuبo : )Q&ط( .
[( 16 )] .Sاط%ك ove.o :B7ي/ $ا%يو
[( 17 )] 4Kاويد يI 4لبA 165 0ا6للاو )4لD( :
.F Wومملا HلJ يK)/& امل F
[( 18 )] ( دي&د 0با ة&5مD 0م ةلمك)لا 3 : 77 .)
[( 19 )] يI ة&5مDلا 0م 4)ابY:و .$مDملا يI سيلو ;$._ا 0م طAا6 !يبلا
!اي1م._ا يIو .Qلا6لا z7وملا 44 .o‚&J_ !Rلد ةبي)ك Hو6وo :
[( 20 )] .B7ي/ S7لابو ;\ي&')لاب $ا%)
[( 21 )] ةدام يI mيد'لا Hب6 )zDش( { 248 .
[( 22 )] :&1شلا &امKاو .Qي&') ;يلا)لا !يبلاو z7وملا ا9* يI oزامKاo :$._ا يI
.Q))Kا
[( 23 )] .Qي&') ;o‚&)o :$._ا يIو .41مD :S6لا ‚&A
[( 24 )] ;Qي&') ;oSا1طلا \&)o :$._ا يIو .ةك&بلا :S7لابو \ي&')لاب ;$زّ Kلا
.0ا6للاو $مDملا يI 4باو.
[( 25 )] 0اويدلا يI امك 4مام)ب و*و ;+ش#•ل !يب 0م 210 ( ة&5مDلاو 3 : 81 :)
ا5ميA ءاK6'لا ا5)&اD 2x ا9: FFF Qل.لاو 0ز'لا ا5يل: 2xو ا7ك&
.oQل)لاو $كYلاo : ‚و&يو
[( 26 )] ;0ي9JRلا $و./و طابrا 0م 0باPملا ي*و ;LاI&_ا د'او :S7لاب ;†I&لا
.o\PI&o:0ا6للاو $مDملا يIو .Qي&') oا51I&o :$._ا يIو
[( 27 )] .0ا6للاو $مDملا يI ام !بY/و ;oو*وo :$._ا يI ا5لدب
[( 28 )] :سو&1لا sا) يI W&د.
.F اDي* $ك يI Wزب $م'يو F
[( 29 )] ( يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6 1 : 369 .)
[( 30 )] .0ا6للاو $مDملا 0م ا5لبA ةلمك)لاو ا5'ي'.)و ;oا5KيبDo :$._ا يI
[( 31 )] 0ا6للا 0م 4باو. ;o&اDش_ا !باKملo :$._ا يI )Hل.( .
[( 32 )] 0ا6للا يI 4ل 0ي&A zم !يبلا )Hل.( .


) ام5YلYي امو Sيملاو دا.لا 2اب( ~
)يم.( .ءيشلا يI ة#&E 6لا +ل# ,$دي -د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو Sيملاو دا.لا
2< Yولا و*و 0ايَم[ .لا 0م و*و .d0ايَمَ . و* :hة#اD?ش $ا)%لا +ل: &G دابملا $@Dّ&لل $ا%ي
+ل# +7م ا9G: ;ُس&? Rلا +م./ $ا%يو .ّj%Kا ا9G: ;&aاطلا +م.Kا $ا%يو .2,ل%)لاو
.4ماDل +ل# B>7ا# 45<Dو
.+َمN K/ QeJ و*و ;4Kاكم 4ل)A ا9: ;+م.iI =دي>.لا $@ D[&لا +م& :2ابلا 0مو
)!م.( ?!َ مَ . \ل9 0م .HeO:و Sا5ب: +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا)لاو Sيملاو دا.لا
ي*و ;o?!V م" .G : ةدلبب BKeI !ي%لo :S5لوA 4Kمو .B7ي/ !َم" .=/و ;?!= كَ 6 ا9: ;$@D>&لا
gو -!ما. 4لامo $ا%يو .HطاK ا5ب سيل ٌة)ما. ا5Kiك ;ا5ب د'/ g ي)لا &R?%لا
:!و@ م[ .لاو .$يJلاو SKPلاو $بG pا :HطاّKلاو .ة>7G Rلاو 2*ّ 9لا :!ما[.لاI .oHطاK
ا5[ بَ . ا9G: ي)لا ةK8يللا F ع"&3 دلا [( 1 )] :$اA .!و. ا5ل z=م6@ي Sل 46RK +ل# $@D[&لا
Uةّي1> ب ) (ة&YK (!وم. b $كو FFF G$Gaا9 =ءا[7? A $ك (Sيل6 k6Kو [( 2 )]
ا9: 4K_ \ل9ب ي3م6و `&YاJلا :0بللا 0م !ما.لاو .4AeO: َSM5" بُ / دA :!َ م" .@ م -2ابو
]/ ;=\ا9 !امV. +ل# , !M ب :$ا%يو .!و. 4~ل zم6@ي Sل ءاK: يI L&IiI ا9ك 0اك
0م ٌ9وJiم 4ّKiك ;$ادبG pا 0م 0وكي 0/ 0كميو ;nّ9اش 0وكي 0/ 0كميI .VWV د".? A +ل#
:$اA .ة%ي&ّطلا ي*و ;!" م[ 6لا
ا5G)اَمV . +ل# ,!ب UةDا'و [( 3 )] FFF ا5)ا)<iَم "0Vم َ]V د"'َو ا5 )ي)/
.4K8ك6ي ام ]/ ;Cة?)" م@ . ّ يب[ .لا +ط#/و .4)م./ امب ]/ ;V4V)امG.ب Wا=م& : $ا%يو
)kم.( ;$يداK%لا :kَم[ .لا :0ولو%ي S5ّK/ +ل# ;ءيشب سيل SيDلاو Sيملاو دا.لا
:0ودشKيو .ةDَمَ . ةد'اولا
<!ا[يموE &لا kَ م[ .لا $Yم SDّKلاو F [( 4 )] F
)Zم.( $ا%ي .$و ط و/ ;ءيشلا يI Uة8 وA +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءا'لاو Sيملاو دا.لا
:ة= ءا'م3.لاو .0)ّKلا :vاَمE .لاو .> يكلا vاَمE .لا [ 0: :0ولو%يو .$يوّ طلا :Zَم" 'َم[ .لا
.0ش?Jلا 0اكملا
)cم.( H"&? J :yام3.لا و*و ;ةد'او ةملكو د'او -$./ ءاJلاو Sيملاو دا.لا
.4?JامV. ?!ب&َ 7 ا9G : ;@4)N Jَمَ . $ا%ي .09ُ_ا
)دم.( .ءيّشلا يI ةبe[.لا &?Jrاو ;د".? %لا ام*د'/ :0e.= / $ادلاو Sيملاو دا.لا
@د=.%@ ي nدbي6 0اك ا9G: ;dد[مَ .@ م 0eIو .nد"مَ . 4 )"دَمَ . $ا%ي .د.%لا :د"م[ .لا :$[ و_اI
@Wُ داب# 4يل: دVم" .َ ي 4K_ `دَم[ .لا WXاKY ّ$D wاو .B7ي/ dدَم= .و .&وم_ا يI 4يل:
دَم[ .لا يI $اA .2? لّ طلاو ءا#Eدلاب [( 5 )] :
4~ل !لA SY qSا6ُ'ب @4ُ)ول# FFF @دَم[ .لا دb ي6لا !KiI =ُQي? 9@' ا*<9J [( 6 )]
:ة?Iَ&? ط د[م= .ملا يI $اAو
يKGAe) ُzيمDلا ,ي'لا يG%?)N لَ ي "0G:و FFF Vدّم.@ملا G zيI[&لا !يبلا Vةو&V 9 +ل: [( 7 )]
:SDّKلا وب/ $اA .2N ل@ . ( 0اكم ,$ك و*و ;د"م[ .لا &Jrا $._او
G$=زD=_ا &"5? Tك َد"م[ .لا @ &G داPي F [( 8 )] F
)&م.( دي&د 0با $اA ;ءا&لاو Sيملاو دا.لا [( 9 )] ءاKب $./ و*و ;!امم -$1I :
.SاTV1لا +ل# S'ّللا سباي :&يVمَ . $D& $ا%ي .&يVم[ .لا
]/ ;&يَمE .لاب 4)ي%ل :0ولو%يو .سb مش)ملا :&bم.)ملا $ا%يو .0N)ّ Kلا :&"م[ .لا $ا%يو
.&=TK \ل9 b$ك يIو .سمّشلا 2و& O ?!Aو
)zم.( $اA .‡Sا7)و ءيّ شلا يI UةIاطل +ل# ,$دي ;-د'او -$./ 0ي1لاو Sيملاو دا.لا
0مو .ة1مو[ .لا Hا%)شا \ل9 0مو :$اA .zbم.)م و5I •S7Kم , $ك :W&يOو ُ$يلJلا
Hَ.ل= / 0اك ا9G: ;@zم./ و* $ا%ي .0ي=K9ُ_ا يI zم[.لا \ل9 [( 10 )] d2لA :$ا%يو .0يK9_ا
ا5ّK/ \ل9و .ءا1"مَ . :i%?R)) Sلو !1R)&ا ا9G: +َم" 5ُ بلل $ا%يو .>يك9 Qيطل ]/ ;zم./
S5[6لا ^ي&ك َzّمD)I ءيشلاب ءيّشلا ?cّطل) ا9G:و .ةRيطل Cة[مَ 7< Kم !Kاك ا9ك !Kاك ]ا9G :[
:$اA .zbم.)م و5I
Uطaا# ({و@'?K 0م ?9=RKiI +َم&I FFF @z3م.)@ م 4ُشي&و >&JI Bم56 [( 11 )]
:ةPباKلا $اA ا5IاطGلو ا*ُ&اP. ]/ ;2و1كلا @z"م@ . 2eكلاو .8S7<Kم S>دلاب c8طل)م ]/
Gد&َ'لا 0م -!اaي&ب M2و1ُكلا @z"م@ . F [( 12 )] F
)†م.( †م[ .لا ي* ;ةد'او ٌةملك 0يPلاو Sيملاو دا.لا [( 13 )] .
)\م.( ;\َ م<كم.لا \ل9 0م .ةدG شو (ةوA +ل# ,$دي -$يَ.ُ / Qاكلاو Sيملاو دا.لا
0اب,للاك sMزل Uءيش ,$ك :\يكم[ .لاو .ديدشلا ءيّشلا :\وُك" م[ .لا \ل9كو .>]و%لا و*و
َ2> 7P) ا9: ;ُ$D[&لا ّ \اَم< .ا $ا%يو .WG و'Kو [( 14 )] ;ُ0بّ للا 8 \ام.او .ساي%لا \ا9 و*و .
.0<بDلاك &ي.يI 8د)شي +ّ)' &ُYJ ا9G:
)$م.( =$َمَ . $ا%ي .ةبe.و ة> دVش +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو Sيملاو دا.لا
$يلJلا 0اكو . ة1"7َبلا ديدش :t$@م@ . $D&و .[د)شاو 2ُل. ا9G : ;hgو@م@ . ءيشلا
$ما[.لاو .8 Q)لاو َ]M وA ا9G: ;!ابّKلا ّ$iم.او .806لا zم)Dملل ّg: \ل9 $ا%ي g :$و%ي
4لَ مَ . $ا%يو .0ُشJ?I B>يM & دDي Sل ا9G: ;&Dّشلا $َم=.و .سبايلا :ءيش b$ك "0Vم
.2او.لاب Sل#/ wاو .@4=ب&َ7 ا9G: ;ا.1لاب
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .o!ب. ا9:o :$مDملا يIو .Qي&') ;oا5بل.o :$._ا يIو .ا56بل ]/ ;ا5ب.
[( 2 )] 4Kاويد يI ةPباKلل !يبلا 64 0ا6للاو )!م.( oةلYKo :0ا6للاو 0اويدلا ةياو&و .
.0اي6 ام*و
[( 3 )] !م.( 0ا6للا يI !يبلا 361 .)
[( 4 )] 0ا6للا يI امك ;yامشلل !يبلا )kم.( 4Kاويد يIو . 103 !يبلا ةزوD&/
.!يبلا ا5يI سيلو
[( 5 )] .owا 4م'& يب/ يKدشK/o :$مDملا يI 4لدب
[( 6 )] 0ا6للا يI WدشK/ )دم.( .ةب6K 0ودب
[( 7 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م !يبلا
[( 8 )] يI Hب6 دAو .)$زD ;دم.( 0ا6للا يI WدشK/ )$زD( 0/ +ل# !5بK mي'
S/o يI ءا)لاب !يو& ا5K/ B7ي/ 2او.لا ا9* ديXيو .ءا)لاب o&داP)o :4)ياو& 2او.
دد1لا يI Hشمدب يب&1لا يمل1لا zمDملا ةلDم يI ة&وشKملا oزD&لا 8 ةK6 1347 .
[( 9 )] ( :ة&5مDلا يI 2 : 359 .)
[( 10 )] .o0يK9_ا H.eلا :zم._اo :$مDملا يIو ;ةلمك)لا W9* !د&و ا9ك
[( 11 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ 8 ( !ايل7Rملاو ; 2 : 225 0ا6للاو ) )zم.( .
[( 12 )] 0اويدلا يI امك W&د. 19 0ا6للاو )zم.( :
.F 4ب &م)6او 4يل# 05YبI F
[( 13 )] .Z)R) دAو ;Sيملا 0وك6ب ;†م.لا
[( 14 )] .$مDملا يI 4باو. ;o!7P)o ;$._ا يI

)ام5YلYي امو 0وKلاو دا.لا 2اب( ~
)وK.( ;0يaيش 0يب 2ُ&ا%) +ل# ,$دي Zي'. -$./ 8 $)1ملا Q&'لاو 0وKلاو دا.لا
;$يلJلا $اAو .4يب/ ُوKV . $D>&لا E S#و .Hي%ّشلا :وK3 .لا \ل9 0م .CةIا6م و/ Cةبا&A
M0ا)لJّKلا \ل9 يI $._او .4يب/و 43 م_ 4?%ي%شو WاJ/ 0اك ا9: ;(0eI @وN KV . d 0eI $ا%ي
0اD&J) [( 1 )] zمDلاو ;-وKV . ا5لاي' +ل# ام5Kم ةد'او ,$كI ;(د'او ($./ 0م
q0اوN KV . ُ &يOو d0اوN KV . $يV J?Kَ و• :+لا1) wا $اA .-0اوKV . د#&لا[. 4 ديز وب/ $اA .]
.j"وَ ' ام5بُ&ا%) 0م ام5Kيب =0وكي g +)' 0ا)ب&ا%)ملا ام*و ;M0اوNKV . M0ا)[يكM &
;W&يP.)و ;j&_ا يI &=R') ةَ*"د>&لا $Yم :وK3.لا $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
:+ليل !لاA .|ي? K@ .
Cg[و/ ُ\) Sلو N†َبN K? ) Sل ?†MباK/ FFF eَ5" Dَم 0"ي[ د@. 0يب B[ي? K@ . ? !N Kكو [( 2 )]
)دK.( 0م .S"6MD ST#و &<دA ST# +ل# ,$دي ;Zي'. -$./ $ادلاو 0وKلاو دا.لا
ٌ!اباب :Vدَ&َ بلا ديداK. $ا%يو .ديداK. zمDلاو ;Qي&ّ شلا د>ي[ 6لا و*و ;ديGدK3.لا \ل9
‚و&يو .ديداK. M&ابكلا يV*اوّ دلل $ا%يو .&Nط?%لا SيT# :-ديدKV. -mيOو .SاJV7 4Kم
.4يG*اود ]/ o&َد?%لا ديداK. 0م \ب ُ9و1Ko :ةGaا#د يI 06'لا 0#
)&K.( zم ءا[ &لا ةّ ل%ل 4يل# $[و1ي ام 4يI gو ;($.iب سيل ءا&لاو 0وKلاو دا.لا
$َزN PV ملا يI ٌةديد' :ة&ا?K3 .لاو .0 9_ا :0ميلا ةPلب ة&ا?K3 .لا 0ولو%ي S5ّK/ +ل# .0وKلا
.ءيشب سيلو .ة?Rّ%َ1@ م
)zK.( ة/&ماو .Bَ1N K@ . ءيشلا ُ$م# و*و ;د'او Zي'. -$./ 0ي1لاو 0وKلاو دا.لا
:$اA .4Kا1K.ي اميI 0ي=A9ا' اKاك ا9G: ;dz?Kَ . - $D&و -عا?Kَ .
V4V)َ 5" DMول ]V د<5) g M&يJلاب ءاA&?J FFF M&اDلاو G$*_ا يI ‚9=_ا ُعا?Kَ . ي*و
4َ1? Kَ . :-zيV Kَ . - س&Iو .!"م[ 6لا 06@' :z,K.)لاو .&يJ "0Vم 4=)1Kط.ا ام :ة1يVK[ .لاو
.ي%ّ6لل ا*M&" يOو q&aب 0م @z=K.@ ي ام :zKا.َملاو .4يل# SايG%لا 0"6ُ'ب 4ُل*/
.ةوN ش3&لاك ي*و ;ة1?Kا.@ ملا :2ابلا 0مو
&ا> &َ ملا $اAو .دو, R[6لا 4ّKG : $ا%ي ;zNK3 .لا $._ا ا9* 0# ّ9ش ا>ممو [( 3 )] :
)QK.( 0م ةRaاّطلا ام*د'/ ;0ييK1م يI د&8طم Zي'. -$.=/ ءاRلاو 0وKلاو دا.لا
.j1ب 0# ا571ب ءايش_ا زييم) &Jrاو ;ءيّشلا
0م -QKV . ا9*و .ءيش b$ك 0م -ةRaاط QNK3 .لا :$يلJلا $اA ;QN K3 .لا $[ و_اI
2وّ Yلا ةRK. ا>مiI .عوK "]/ QاK._ا [( 4 )] :0و&Jx $اAو .@4)يشا' ي* :SوA $ا%I
.2"د@5لا !ا9 ةي'اّKلا ي* $ب
.j1ب 0# ا571ب Gءايش_ا زييم) :QيK.ّ )لا :$يلJلا $اA ;&?Jrا $._او
4ُباوب/ !َز3 ي@ م 4ّKiك ;ا9* 0م QّK.ملا 2ي&Pلاو .ا9* 0م 2ا)كلا QيK.) $[1لو
ا9: ;ة&Dّشلا !?RّKَ . S5لوA 0مI 2&1لا ةPل يI 4ل./ ا[مiI .W@ ز3 يَ ' q2اب b$كل =$V1ُ DI
:!ا8يAE&لا GسيA 0با $اA .ا5?A&و !D&J/
امو MSو&ُ كلا ]9 َ0اوN ل@ 'Gل BيN%َ6 FFF 4Mب? KV # 0مو 4Kي) 0م ?Qّ Kَ . [( 5 )]
)HK.( +ك'و .&Iّ9لا :H?K[ .لا [0: 0ولو%ي .!ّ '. 0: ةملك Qا%لاو 0وKلاو دا.لا
.4يل# =Sاي%لا َ0=6'/ ا9G: ;4لام يI ُ$D&لا ?H?K" .= / : S5@71ب
)SK.( 9?Jّ)@ ي Baيش 0اكو .S?K[ .لا ي*و ;ا5ل َع&I g ٌةد'او ٌةملك Sيملاو 0وKلاو دا.لا
.د=ب1ُ يI qسا'K و/ ة87I و/ q2شJ 0م
)kK.( .$يVJَد kNK[ .لاو .ءيشب سيل SيDلاو 0وKلاو دا.لا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .os&J)o :$._ا يI
[( 2 )] 0ا6للا يI WدشK/ )اK.( .]د1Dلا ةPباKلل 4لو%) .
[( 3 )] Sلو .oدوR6لا &ا&ملا &1ش يI zK.لاوo :$مDملا يIو .n&و)بم Seكلا د&و ا9ك
0ا6للا يI &#اشلا $وA g: nد*اش دD/ )zK.( :
F دي._ا ‚وكي mي'ب 0يديلا zK. F
[( 4 )] .0وك6I &6كبو ;&6كI Z)Rب ;ةRK. $ا%ي
[( 5 )] !ايA&لا سيA 0با 0اويد 82 0ا6للاو )QK.( .

)ام5YلYي امو ءا5لاو دا.لا 2اب( ~
)و5.( ;ةَ و" 5[ .لا \ل9 0م .>ول# +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / 8$)1ملا Q&'لاو ءا5لاو دا.لا
!? 9VJ,)ا امب& ;يG باَ و[ &لا يلا#/ :!اوَ 5[ .لاو .سَ &? Rلا &"5? T "0Vم س&اRلا د1%َم و*و
.ةو5. د'اولا ءاملا zAاKم :ءا53.لا :يKابيشلا $اAو .ةَو" 5َ . ةد'اولا ;sو@&@ ب ا5?AوI
.ةيلا# َ0كام/ يI َzGAاKم 0وكي 0/ سايG%لا >0uI B'ي'. 0اك 0:و ا9*و
\ل9 و*و ;+َ5" .َ ي َيM 5َ . $ا%يI ;Bمaاد ‚َدNKَ ي SY dv"&@ D 0ا6Kpا 2ي.ي 0/ 2ابلا 0مو
.v&@Dلا ول1ي …‚دK 4ّK_ `سايG %لا
)&5.( +ل# &Jrاو ;+= ب& A +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءا&لاو ءا5لاو F دا.لا
.ءيش ةبا9G :
gو ;-0ا?)N J=/ ّg: $D&لا !يب G$*_ $ا%ي g :$يلJلا $اA .0?)? Jلا و*و ;&" 53 .لا $> و_اI
0با $اA .S@5ّ لك n&ا5./ S5ل1Dي 0م 2&1لا 0مو .&ا5./ ّg: ة/&ملا !يب $*_
ُ$وA $[و= i)@ي \ل9 b$ك يIو .sEوَ ز? ) و/ 2َ6?K و/ q&اوG Dب SE&َ 'ّ)لا :&ا5.pا :>يبا&#_ا
:$aا%لا
~ب~= .و \ولملا ُ &ا5.G :و دايDلا دو?A FFF ا5ب اوKاك ول َ0طاوم يI d&~ اومa6 [(
1 )]
.ا5Kم 2ا9 ام :ة&ا5E.لاو .? ةم'ّشلا !" &َ 5َ . $ا%ي .ءيّشلا ةبا9G: :&Jrا $._او
:$اA .ةم'ّشلا !&5ط.او
S*@&ي5َ . = 0اَ' @0ادلM ولا ا9G : =!Kكو FFF &*ا. =\M&5.ك " &َ 5" .َ ي SلI ?!"&َ 5َ . [( 2 )]
ة8 دش 0م W@&" 5? T _•) ا9G: ءاب&G'لل \ل9 $ا%ي .4)با9/ ا5ّKiك ;@س"مّ شلا 4?)" &َ 5َ . $ا%ي
.4ّK= بيV 9ُ_ :$اA 4Kiك .ة[ &@ م q0يميب 4ّK&َ 5" .= _ :0ولو%ي S5ّKG : $ا%يو .8&'لا
)د5.( .4لبA ]9لا 2ابلا 2&ا%@ي ام +ل# ,$دي Zي'. -ءاKب $ادلاو ءا5لاو دا.لا
M2ا&ّ 6لل &اوM Dلا +ل# $ا%ي SY .س" مّ شلا 4N)َ &َ 5َ . $Yم سمّ شلا 4)َدَ5َ . :0ولو%ي
يل95لا $اA .دَ5" يَ . ]&اDلا [( 3 )] :3&َ 'لا د5ي. يI
و& Rلا MS"D?K @Z"ي? I ا*&ّك9و FFF G$امّشلا َد"&َ ب GQ" ي[ .لا G د5"يَ . 0م Mع [( 4 )]
)25.( :ةَب" 5E .لا \ل9 0م 0اول_ا 0م -0ول و*و ;Zي'. -ءاKب ءابلاو ءا5لاو دا.لا
;ا95ب d4بيبش ا5=Kول [ 0_ `&<مJلا :ءاب"5[.لاو .25./ -$D& $ا%ي ;&1ّشلا يI ٌة&م@ '
&وJE.لا ا[م/و .سباي و*و S'ّشلا jايبب @4)&م@ ' !طل)Jا ام :S'للا 0م 2[5َ .@ملاو
0م 0وكي و/ ;ا5)دشل 0وكي 0/ 0كميو ;0وّللا \ل9 0وكي 0/ d0كممI ;2V*اي[.لا $ا%يI
امل \ل9و ;25./ :د&بلا ديدّشلا Sويلل 0ولو%يو .$ادبGpا 2اب 0م &ي.يو د? J"ي[ .لا
.0اول_ا 0م j&_ا ول1ي
)$5.( ّg: 4يI سيل 48ل1لو ;ةليلA 4#و&Iو ;-Zي'. -$./ Seلاو ءا5لاو دا.لا
.$ا[5َ . -س&Iو ;س&Rلا $َ5َ .
)S5.( :Sيم"53 .لا :0ولو%ي S5ّ Kكل ;عو&Rلا $يلA Zي'. -$./ Sيملاو ءا5لاو دا.لا
wاو .د'او q]/& +ل# !بYي g ]9لا =$@D[&لا 4ب 0و5bبشيو ;$بGpا 0م HلJلا ُlb ي6لا
.Sل#/
~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI &ي*زل !يبلا 161 0ا6للاو )&5.( :4لبAو .
WدDمو SاوA/ HوI 4ل7I FFF اوم&ك 0:و اوداD 0:و اولاKي 0ل ام
[( 2 )] .B7ي/ $مDملا يI WدشK/
[( 3 )] 0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.Aو .يل95لا 9aا# يب/ 0ب ةيم/ و* 180
يطي%Kشلا ةJ6Kو 79 .
[( 4 )] 0ا6للا يI )&5.( يI WدشK/و .okيI ا*د&وiIo : )ع&I( :$اAو W9* اK)ياو&ب
;0يPلاب Lو&Rلا !ءاD ا9uI .&'لا 0م 0وكي ام دش/ و* ;0ي1لاب ءازوDلا عو&I ي*o
.oU9aموي ZيI gو nد&اب U9aKي' 0امزلا 0اك ;ولدلا SوDK 0م ي*و

)ام5YلYي امو واولاو دا.لا 2اب( ~
)]و.( 0با 0# .س"بُ يو ةبe= .و U ة8 دش +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءايلاو واولاو دا.لا
دي&د [( 1 )] :ُ0ا[ و[ .لاو .o‚=و.َ ي َ]G و. $ا%يو .qوا. و5I ;سMبَ ي ا9: ;ءيّشلا ‚َوَ .o :
;Ce"'?I يلبGp !"ي[ وَ . $ي%I 4يل# =$Vمُ 'و ا9* 0م &يV 1 )6ا ام[ ب&و .ةبe. ا5يI ٌة&اD'
‚َ و%ي +ّ)' \ل9ل z=K.@ ي 0كل ;Cة=يو.) Wَ د'و @&اي)Jgا 0وكي gو .ا5ل 4?)&)Jا ا9:
:$اA .2ُل.يو
اّي9Nل@ D Uة?K" د•Gك ا9 ا5ل ‚[وَ . F [( 2 )] F
.ا5ل َ0=م6/ 0وكيل ةاّشلا QeJ/ س[بَ ي@ ي 0/ \ل9و ;ءا)شلا يI ةيو.ّ)لا 0م tH)شم ا9*و
.ا5ُبا'./ ا*ا[وَ . $ا%ي
vاي3&لا Q?ل? )N J@م ا5ّK: $اA 0م $وAو .ة&اD'لا 0م Se#_ا ي*و ;‚َ وE .لا 2ابلا 0مو
:$اA .ا9ك ّg: 0وك) g Se#_اI
‚وE .لا GQ? ل)Jمب dZي& 4ل N![ بَ *َو F [( 3 )] F
)2و.( VWM &ا&%)6او Uءيش G$وزK +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءابلاو واولاو دا.لا
و*و .W=&ا&A |&G %)6م -$زاK -&م/ 4ّKiك ;$1Rلاو $و%لا يI ُ2اَ و[ .لا \ل9 0م .W= &اَ &? A
ُ$يل> دلاو .B7ي/ -2وَ . $زاKلاو .&طملا $وزK و*و ;2" و[ .لا 4Kمو .iطJلا QeJ
&#اشلا $اA .Bب"وَ . 2اوّ .لل S5 )يم6) ساي%لا ا9* ة8'. +ل# [( 4 )] :
يG بو=.و يaطJ امّKG : يKيM &? 9 FFF يG لام ُ!%RK=/ امّKG :و [يل# [( 5 )]
:+لا1) wا $اA .2"و[ .لا و9 2ا'>6لا 23ي[ .لا $ا%يو ِsام´ سلا نم ¸ _ي «َ ك ¡َ أ) } ة&%بلا[
19 :$اA .$وز, Kلا :2"و[.لاو .]
(\= •مل 0كلو ‡ي6K_ ?!" 6?ل? I FFF @2و.َ ي Vءام[6لا bوD 0م =$[ز? K? ) [( 6 )]
.o>& %Mب !با. دAo :$اYم_ا ‚&"Dَم ]M&اDلا Seكلا +ل# W=&ا&A [&%)6ا ا9: &م•ل $ا%يو
:ةI=&ط $اA
nد=ش& ي3ي? O @2= 6'/ F n&دا6 FFF <>& %Mب !َبا. دAو !ي*اK)I [( 7 )]
b$ك 0م &ايVJلاI ةبا[يE .لا ا[مiI .ا9ك ّg: 0وكي g ;&ودَ ' يI 2َدَ' :2يو.ّ)لاو
.\ل9 0م ٌة8%)Nش@م ا5ّKiكI ;2ا'[6لا Vءام @{لاJ و*و ;2و[ .لا 0م 4ّ Kiك ;ءيش
)!و.( َ&? Aَو ام b$كل dسKD و*و ;!و[ .لا و*و ;Zي'. -$./ ءا)لاو واولاو دا.لا
`!و[ .لا = ديدش 0اك ا9G: ;!bي. $D&و .ديَز !و. ا9* $ا%ي .Mzما[6لا G09ُ/ يI
=ي#@ د[ :S5لوA ا[مiI .َvا. ا9: ٌ!aا.و [( 8 )] !ا.KاI ] [( 9 )] ;B7ي/ \ل9 0م و5I ;
يI 0=6'لا &كb9لا :!ي3 .لاو .2اD/ ا9G: \ل9و ;!و[ .لا 0م $1= RKاI 4ب ?!3 و@ . 4Kiك
.@4ُ)يV . 2*9 $ا%ي .ساّKلا
)vو.( \ل9 0م .س" ب@ ي د1ب ءيش يI (&اش)Kا +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / ءا'لاو واولاو دا.لا
4)%ّ%شو 4N)َ 6بي/ ا9: ;Zي3 &لا 4< )'[و.و .4Dيَ* د1ب =&Y)Kاو َ sا* ا9G: \ل9و ;ُ$%بلا َv[و.)
:ةم&لا و9 $اA .4<)&? YKو
4ب ُءيD) ds8Œ?K =$N%َبلا v>و=.و FFF @2ك? K ا*8&م يI -ةيKامي ٌQ" يَ * [( 10 )]
ا9: ّg: 0وكي eI B'ي'. 0اك 0uI .vاَوE .لا $يJلا Hَ&َ # 0وEم6ي S5ّK/ 2ابلا 0مو
:vاوE.لا يI &#اشلا $اA .ءاملا سيبي سيبيلا 4Kو, م6ُيو ;سM بَ ي
ا*?eُك hةيV ماد $يJلا اK"ب? لَ D FFF @vاوE .لا ا5كباK6 +ل# E0َ6@ي [( 11 )]
.&YاK)و ?Hّ%ش) ا9: ;&= 1شلا v[و.) $ا%ي SY
امّKG :و .G0ا'و@. 4لو ;]داولا طaا' :vوE.لا ساي%لا ا9* +ل# $=م'@ي 0/ زوDي اممو
.طaا'لاك \ل9 &ي.ي +8 )' &YاK)ي d0يط 4ّK_ B'و@. َ ي3 م@ 6
)&و.( G2ابب 2ابلا ا9* سيلو .$و._ا ةKياب)م -ة&يYك - !املك ءا&لاو واولاو دا.لا
4لYم WاKب)ك اميI +7م دAو .Hا%)شا gو qسايA [( 12 )] .
;4)" &َ .= /و ;@Wُ &و@ .ُ / =ءيّشلا !"&ُ .و .$ام ا9: ;&َ و" .َ ي َ&G و. S5ُ لوA 4Kم سا%Kي اممو
و* ا95I .ط%=6و $ام 4fKiك ;2M&@ 7 اَمG ل ;&[وَ .? ) 4ُ6ايA ءيDيو .\يل: 4)لَ م= / ا9G:
.ا56RKب -ةد&RKم Uةملك ,$كI \ل9 ‚وG6و ;سا%Kملا
+لا1) wاو .4)%NلV J ةaي* ي*و ;&َ و@ . zمDلاو ;HولJم b$ك ة&و@. ة&وE .لا \ل9 0م
:&و[.لا \ل9 0مو .ة&و.لا $يمD 0اك ا9: d&3 يَ . - $D& :$ا%يو .&3 وَ .@ملا Š&ابلا
و*و ;&اوُ 3.لا \ل9 0مو .4TRل 0م &"وّ .لل = د'او gو .^aا'لا و*و ;$NJّKلا ة#امD
:$اA .0ا&يV . zمDلاو ;&%بلا 0م zيط?%لا
dSGOام?O Sي&[ .لا 0ا&ي.ل ّ $?T?I FFF M2ّ ل1ملا 3 ]G &5" م[ 6لاب ا5@6G#اَ د@ي [( 13 )]
.WXا#و و* :SوA $اAو ;@4@'ي& و* :SوA $اAو ;\" 6Vملا &اوُ V. ;&اوُ 3.لا \ل9 0مو
:0ا)'ي'. 0ا)ملكلاو ;B#وK.م 0وكي 0/ 4ب NHGلJ/و B)يب 0ودG شKُيو
+=ليل ُ!&ك9 &اوُG3.لا vg ا9G: FFF @&او3.لا َ Z?R?K ا9G: ا*@&ك9/و [( 14 )]
;$يلJلا Wاك' dءيش \ل9 0مو .ةّكV ' ]/ ;ة&"وَ . ي6/& يI @دMD=/ :S5لوA \ل9 0مو
0كميو ;Bّيب&# 4ب6'/ g ا9*و .َ2اD/ َيV #@د ا9G: ]9لا و*و ;&ا[ وَ . &وR.# : $اA
&َ 1? ش ا[مiI .4يV #اد +ل: $يمي 4K_ `Cg>و/ WاK&ك9 ]9لا 2ابلا 0م 0وكي 0/ 8Z. "0:
4يبش)لا +K1م +ل# 0وكي 0/ 0كمي ا9*و .n&" وَ . +م6ي 4KuI سَ&? Rلا 0م ةي.اّ Kلا
:$اA .َ&G ك 9 دAو ;$JّKلا &"و= .ب
GW&"وَ . 0م Ceaام BA&V# [0iك F [( 15 )] F
.&َD?ش !ا9 j&/ :ة= &ا[.لا :$ا%يو
)عو.( (HE&R) +ل# ,$دي ام*د'/ :0اباب 4لو ;Zي'. -$./ 0ي1لاو واولاو دا.لا
.ءاK: &Jrاو ;ع,د.)و
:ة[مE &لا و9 $اA .اوA[&R) ا9G: ;او@#[و.) :S5ُ لوA $[و_اI
@ع[وَ.? ) يbKَ # ُ$اDrا ا5ب ,$=T) F [( 16 )] F
.sا* :!"بّ Kلا َع[و.) :B7ي/ $اAو .$يلJلا $اA ا9ك .H%ش) ا9: ;W&َ 1? ش ع>و.) : $ا%يو
.اوE&َ م :B#ا&V6 Sو%لا عا.Kا $ا%يو
$يياكملا 0م -$ايكم 0وكي دAو .4ب 2&شي dءاK: و*و ;عاَوE .لاو عا[.لاI ءاKpا ا[مiI
.$يGكَ ملاب &ودي 4ّK_ B#ا. َي3 م6و ;واولا !ا9 0م و*و ;B#ا.
عو@ .َ ي =$D[&لاو .S5ي'او?K 0م S*ا)/ ا9G: ;B#"وَ . 4Kا&Aiب عو@.َ ي [يV م= كلا [0: $ا%يو
.$بpا
:4لوA يI ;j&_ا 0م d0طب و*و ;عا[.لا :2ابلا 0مو
Mعا. يI UطGAام "يّ R=كب F [( 17 )] F
.j&_اب @4N)َ 17و ا9G : ا*M&" دَ. ُz7وم و*و ;ةما1ّKلا FGX@ DXD @عا. 4Kمو
)Lو.( ($اYم +ل# Uءيش +ل# ةaي5) و*و ;Zي'. -$./ 0يPلاو واولاو دا.لا
,$ك 0اك ا9G: ;0اO"وَ . ام*و .BOوَ. @ 4ُOو.ي َيN لَ '=لا Lا. :S5لوA \ل9 0م .Sي%)6م
.4?%ل)Jا ا9G: ;BOوَ. =29كلا Lا. :G2اّ 9كلل $ا%يو .&?Jrا ةaي* +ل# ام5Kم (د'او
0وُ Oوُ .ي 0ي9لا دا&/ ;o0وُOا[ و[.لا ا5N)َ ب? 9ك ةبN 9Gكo :mيد'لا &ي6R) ا9* +ل#و
.ا5Kو%ل)J=يو ?mيدا'_ا
)Qو.( .Qو&1ملا QوE .لا و*و ;Zي'. د'او -$./ ءاRلاو واولاو دا.لا
0/ ا9* ,$ك ;-Qا=.و ٌ Qaا.و ٌQM و= .و Qَ و".= / ^بك $ا%ي .4يل: zGD&َي 4لك 2ابلاو
.4)&N%K يI $Gaا6لا &َ1ّ شلاب ?9?J=/ ا9: ;WاR?A GVة=Iوُ.ب 9J/ :0ولو%يو .QوE .لا َ &يYك =0وكي
يكُ 'و .[sا'لا 0وزيM Dُيو ;ةب1كلا 0وم@ دNJَي اوKا=ك ;ة>يل*اDلا يI اوKاك dSوA :ةIوُ.و
:$اA .QوE .لا \ّبش)ي امك اوُ كّ بش)I او@ 1[ مD) $aاب%لا ءاKI/ S5ّK/ =ةديب@ # يب/ 0#
S5?RGAوَم GQي&1ّ)لا يI 0وُ ميM &َ ي ?gَو FFF اKاIو@. =$x اوُزيM D=/ =$ا%ي +ّ)' [( 18 )]
3&ّ شلا 0# Qا. :S5لوA ا[مiI [( 19 )] =2اَ. $ا%ي ;$ادبpا 2اب 0م و5I ;$َدَ# ا9: ; [(
20 )] .4باب يI &Gك 9 دAو .$ام ا9:
)$و.( 4يل# $ا. :$ا%ي .>ولُ #و q&" 5? A +ل# ,$دي ;-Zي'. -$./ Seلاو واولاو دا.لا
Cg"وَ . $و@.َ ي ةKا1لا +ل# =$َمَ ' ا9G: ;&" يَ 1لا $ا.و .$اط)6ا ا9: ;Cةلوَ . $و@ .َ ي
]9لا و* :$و".Vملا :$اA .t9اش و5I ّZ. 0: dءيش ديز يب/ 0# َيG كُ 'و .CgايG.و
.4)&ا&م 2*9? )ل ُ$TK'لا 4يI z=%K@ي
)\و.( .ةل"*َو =$>و/ ]/ ;(\" وَ . $[ و/ 4)ي%ل $ا%ي .ٌةد'او ٌةملك Qاكلاو واولاو دا.لا
)Sو.( \ل9 0م .0اكم يI (دوك&و (\ا6مG: +ل# ,$دي -$./ Sيملاو واولاو دا.لا
\ا6مpا 0وكيو .@4َ1V K@ م ام M&aا6و 4ب&ش=مو 4م=1طَم 0# @4ُكا6م: و* ;Saا[.لا Sوَ .
:+لا1) 4لوA يI اولاA ;Bمو. Seكلا 0# !م¡ « ِنمحرلِل =ر .. ي.ِ ¦) } Sي&م[ 26 ;]
:ةPباKلا $اA ;Saا. Saا%لل $ا%يI دوكE&لا ا[م/و .ُ!م[ .لاو GSeكلا 0# ُ\ا6مpا 4ّK:
(ةمaا. @&يO -$يJو -Sاي. -$يJ FFF ام@D,للا \ُل1? ) -$يJو Gsاَ Dَ1لا ?!') [( 21 )]
دK# !دك& ا5ّKiك ;&ا5ّKلا = Qا.)Kا سمّ شلا ءاو)6ا :Sو[.لاو .Zي3&لا دوك@ & :Sو[.لاو
ا5ميود) [( 22 )] :سي%لا X&ما $اA .@&ا5ّKلا َSا. $ا%ي ا9كو .
اَ&[ D=*و @&ا5ّKلا َSا. ا9: F [( 23 )] F
:yامّشلا $اA .4)= ماَ.َ م \ل9كو ;4RGAوم :Mسَ &? Rلا ُSاَ.= مو
Cة=ماَ.َ م ا5Kم ?Qا)6ا ام ا9: F [( 24 )] F
)0و.( =ءيّشلا ُ!K@ . \ل9 0م .TNR'و |0=ك 0*و ;-د'او -$./ 0وKلاو واولاو دا.لا
S5لوA ا[مiI .4يI 0ا.@ي ام و*و ;2وّ Yلا 0اوُV. :0اوُ 3.لاو .ةKايG.و BKو. 4 Kو./
!لدب/ 8 SY ;Saا[.لا 4ب دي&/ 4ّKiك ;$ادبG pا 0م 0وكي 0/ 4ّل1= لI .0aا. Saا%لا س&Rلل
:ةPباKلا $اA .BKوK Sيملا
G$يJ VدايG%Mب ام)لوا' امو FFF !يمُ كلاو ا5يI ُد&َولا @0و.َ ي [( 25 )]
.ةKا[وَ . ةد'اولا ;ة&اD'لا 0م d2&7 ي*و ;0ا[و[ .لا 2ابلا 0# ّ9ش ا>ممو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( ة&5مDلا 3 : 91 .)
[( 2 )] 0ا6للا يI امك ;ي61%Rلل !يبلاو .ا*&6كو Qاكلا S7ب ;ةKدكلا )]و.( .
يI WدشK/و )9لD( .ةب6K 0ودب ;
[( 3 )] 0اويدلا يI WزD#و .سي%لا Š&مg 54 0ا6للاو )]و.( :
.F $اRA $زاKم يI $امشو اب. F
[( 4 )] 0ا6للا يI امك ;ءاRلO 0ب سو/ و* )2و.( .
[( 5 )] .]و&لا ة#وI&ملا ةيIا%لاب ;o$ام !كل*/ ام 0:وo :4باو.و .WداشK: د&و ا9ك
:0ا6للا يI امك 4لبAو
$وO Sوي ةمام/ !لاA g/ FFF $اب'لا ءاRلO 0باب zط%)
[( 6 )] يب_ و* $يAو .0ام1Kلا vدمي سي%لا دب# 0م $D&ل !يبلاo :]&ب 0با $اA
.oةدب# 0ب ةم%ل1ل و* $يAو ;&يبزلا 0ب wا دب# vدمي ةزDو
[( 7 )] ةI&ط 0اويد 75 .
[( 8 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 9 )] .$مDملا 0م 4باو. ;oا)ا.Kاوo :$._ا يI
[( 10 )] ةم&لا ]9 0اويد 11 0ا6للاو )vو.( .
[( 11 )] 0ا6للا يI WدشK/ )vو.( .ةب6K 0ودب
[( 12 )] .4لو./ 0ياب) يI ]/
[( 13 )] 4Kاويد يI سي%لا Š&مg !يبلا 87 0ا6للاو )2ل#( .ةب6K 0ودب
[( 14 )] .ةب6K 0ودب 0ا6للاو $مDملا يI WدشK/ ا9كو
[( 15 )] 0ا6للا يI )&و.( :
W&و. 0م BD&اJ B#9D 0iك FFF W&وK6 +ل: 4يK9/ 0يب ام
[( 16 )] 0اويدلا يI W&د. 346 Fةبي5م $ك عد.لا Qا6)#ا !R6#F :
0ا6للا يIو )عو.( .F $5Dم $ك ا5Kود BIا6)#ا !R6#F :
[( 17 )] ( :!ايل7Rملا يI ةدي.A 0م سل# 0ب 2ي6ملل !يبلا 1 : 60 :4مام)ب و*و .)
امKiك ءاDKلل ا*ادي !'&م FFF عا. يI 2#g يRكب و&ك)
[( 18 )] 0ا6للا يI امك ;]د16لا ءا&Pم 0ب سو_ !يبلا )Qو.( .
[( 19 )] يK# wا Qا./و ;0eI &ش يK# Qا.o:0ا6للا يIو ;o&1شلاo :$._ا يI
.oW&ش
[( 20 )] .oQا.o :$._ا يI
[( 21 )] 0ا6للا يI !يبلا )Sو.( 4Kاويد يI ]و&لا ا9* +ل# ي)لا 4)دي.A يI سيلو
65 يI ي)iي6و . )\ل#( .
[( 22 )] .ا5Kا&ود :ا5ميود)و .Qي&') ;oا5ميدKo :$._ا يI
[( 23 )] 4Kاويد يI سي%لا Š&مg !يب 0م ة1طA 97 0ا6للاو )Sو.( :4مام)ب و*و .
ة&6Dب \K# S5لا $6و ا5#دI FFF ا&D*و &ا5Kلا Sا. ا9: $وم9
[( 24 )] 4Kاويد يI yامشلل !يب 0م ة1طA 67 .4مام)ب و*و .
ةما.م ا5Kم Qا)6ا ام ا9: Qو&ك FFF .HوشK 05لاوب/ ‚&Y 0م 4ل
[( 25 )] 0ا6للا يI !يبلا )0و.( .ةPباKلا 0اويد يI سيلو ;

)ام5YلYي امو ءايلاو دا.لا 2اب( ~
)iي.( .4?)N ل? لَ ب ا9G: ;Baيي.) ي6/& !iّي. $ا%ي .ةزم5لاو ءايلاو دا.لا
)Zي.( ;vاي3.لا 4Kم .يلا1لا !و[.لا و*و ;Zي'. -$./ ءا'لاو ءايلاو دا.لا
.vاي3.لا :Z" ي[ .لاI .&NR=Kو qZ"يَ . b$ك =$بA BKeI !ي%ل :$ا%ي .ة'"يَ . 4Kم ةد'اولاو
ا9: ;!" بّ Kلا = vا.و ;ة&Dّشلا !'ا. :S5لوA ا9* 0م &ا1)6@ي ا>ممو .HE&R)لا :&NRّKلاو
ا[م/و .Zaا[.لا +ل# ,$دي ]9لا vاي3.لاك @4ُلوط =$V1@ D =zR)&او =$اط ا[مل 4ّKiك ;$اط
4Kمو .+7م دAو ;vEو.)لا و*و ;واولا 4يI $._اI ;2=شJلا H,%ش) و*و ;ZEي.)لا
:$اA .ّHشKاو َع[د.) ا9: ;B'اي.Kا H&َبلا َvا.Kا
Gvا.Kُمو ا5Kم (HV)= )&@ م G0يَ ب "0Vم F [( 1 )] F
)cي.( :$اA .zم)6ا ا9: ;cي.@ي ?yا./ $ا%ي .ٌةد'او ٌةملك ءاJلاو ءايلاو دا.لا
دVشNKُ ملل دشاّKلا =ةJا.: F [( 2 )] F
)دي.( ُ2وك& و*و ;د'او h+K1م +ل# ,$دي Zي'. -$./ $ادلاو ءايلاو دا.لا
0وكي 0/ و*و ;@دَي[ .لا \ل9 0م .$aام gو U!R)لم َ&يO 4EيV 7ُمو 4َ6/& ءيّ شلا
َي3 م6و :اولاA .دي3.لا 41مDو ;\V لَ ملا :دَي" .= _ا :ةP, للا ُ $*/ $اA .4َمام/ n&TاK ُ0ا6Kpا
\ل9و ;ا9* 0م د"ي[ .لا Hا%)شاو .Cة%لV J َد=ي./ ُ0وكي "0َم ساKلا 0مو .4G)اR)لا ةّل%ل \ل9ب
$ا%ي امك .4م6ا 0م \ل9 ّHُ)شاI .ديV. دA $يA ?9VJُ/ ا9uI ;s3&1ي g nّ &م E&مي 4ّK/
?!" 1= Aو ا9: \ل9ك .4?Kطب =!ب&7 ا9: ;@4)N K? طبو `4َ6/& ?!ب&َ 7 ا9G: ;=$@D>&لا !"6=/&
0: !ي8ك> 6لا 0با ُ$وA ساي%لا ا9* ة>'V. +ل# ,$دي ا>ممو .4ُ)دV. ? !لA 4?)9JiI دي[ .لاب
:2ابلا 0مو .ا5G)اR)لا ة8ل%ل \ل9ب !ي3 م6و .Hل Jلا ةabي6لا :ءا6bKلا 0م =ةKاد" ي[ .لا
.$و Pلا :ةKادي[.لا
)&ي.( &ا. \ل9 0م .zMD&ملاو ُ$Œملا و*و ;Zي'. -$./ ءا&لاو ءايلاو دا.لا
\ل9و ;4aا7A 0م (Qا&ش: ]/ ;(&م/ G&يV . +ل# اK/ :$ا%يو .ة&و&ي=.و n&" يَ . &ي.ي
:&ي*ز ُ$وA ا[مiI .4يل: &ا.@ي ]9لا و*
BيKامY =0يK6 +َمN لَ 6 0م !Kك دAو FFF وُ ل'َي امو E&V م@ ي ام (&م/ G&يV . +ل# [( 3 )]
&ي3.لاو .@ 4ُ)بAا#و @Wُ &يV.َ م &م_ا &يV. > 0uI [( 4 )] ةد'اولاو ;&%بلل 9J)@ي &aاT'لاك
4ّK_ \ل9ب َي3 م6و ;W&VJx :G&م_ا &وE ي= .و .4يل: &ي.) ا5ّK_ \ل9ب !ي3م6و ;ة&ي.
gو qSز' 0م 4يل: ُ&يV .َ ي ءيش g ]/ ;=&وEيَ . gو (0eRل َ]< /& g :$ا%يو .4يل: &ا.@ي
.4يب/ +ل: &ا. 4Kiك ا9ك ي3م6و .4بّشلا يI 4يل: َعَز? K ا9G: :Wاب/ d0eI =&ي[ .)و .VWG &يO
q2اب G&يV. يI َ&? T?K "0َمo :mيد'لا يIو .ّHّشلا و*و ;&ي3 .لا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
4ب6'/ eI ;ةاK"'3.لا 4~ل $ا%ي dءيش و*و ;&ي3.لا ا[مiI .o&َدَ* @4ُKي1I q0N9: &يPب
.4ل +K1م gو ;ةP, للا ُ$*/ ُW&ك9 دAو .@4N)? I&# َ2&1لا 26'/ gو ;B8يب&#
)Qي.( +ل# ,$دي &Jrاو ;(0امز +ل# ,$دي ام*د'/ :0e./ ءاRلاو ءايلاو دا.لا
.$ودُ#و ($"يَ م
:4يI ي)iي ]9لا &طملل $ا%يو .&VJrا zيب[&لا د1ب @0ام[زلا و*و ;Qي[ .لا $[ و_اI
امك ;Qي[ .لا = 0امز ]/ ;CةRيا.@م 4)لما#و .ةRaا. ٌةليلو ;Qaا. dSوي ا9*و .Q3ي[ .لا
:$اA .0و,يRي. ( 0eI @د=لَ وَ و .GW&َ بG ك د1ب $@D[&لا دgو/ :0وEيRي[.لاو .ةَ &= *ا?ش@م $ا%ي
<0و, يRي. ٌ ةَي"بV . [ يV Kَ ب [0: FFF <0و,ي1" بM & 4~ل 0اك "0َم َZ?لN I=/ [( 5 )]
GQد5لا 0# @S"5[ 6لا =Qاَ.َ و[ .4K# =$َدَ# ا9: ;ءيشلا 0# Qا.I &?Jrا ا[م/و [( 6 )] ]
:د"يَ ب@ ز وب/ $اA ;$ام ا9: ;BR"يَ . ُ QيV.َ ي
(HNشG&ب ا5Kم 4يم&) qSوي ّ$ك FFF Gدي1ب َ&يO =Qاَ. و/ d 2ي.مI [( 7 )]
:سو/ $وA يI ;Qaا. ا[مiI
Qaا. ?ةَم" يَ مُ / 0م ]د1َب َ&ّ ك? K? ) F [( 8 )] F
.z7وم ُ S6اI
)Hي.( :$ا%I Wَءاي ُةبX& Z)I دAو ;&ابPلا H"ي[ .لا [0: 4يI $ا%ي .Qا%لاو ءايلاو دا.لا
NHَي[ .لاo [( 9 )] .>2او[ دلا 0م ةK)Kملا ُ Zي3 &لا Hي3 .لا [ 0: $ا%يو .o
)\ي.( :+ش#_ا $اA .HV.لو َSMز= ل ا9G: ;ُ\يV .َ ي =\ا. $ا%ي ;Qاكلاو ءايلاو دا.لا
ابّشلاب ةَبَ D"1@ م \لYمو FFF ا*Gدا6Diب ُ&يب1لا = \ا. 2 [( 10 )]
.دَمَ D ا9G: ;@S>دلا =\G aَ . $ا%يو .ةزم5لا 0[يلI =\G aَ . دا&/ :$يلJلا $اAو
0م 0وكي 0/ -$م)'م ;|&@ م &Dش : 2ا[.لاI `ٌةل= دب@م 2ابلا ا9* يI QGل_ا [0/ Sل#او
:$اA .واولا
B%R)&م =$"يّ للا , !M ب? I !N AM&= / يbK: FFF @vوب9م ُ2ا[.لا ا5يI َيV K" يَ # >0=i=ك [( 11 )]
:0ا6' $اA .ةل=دب@م Qل_او ;سا',Kلا &ودA : ُدا[.لاو
اKG)و@ ي@ ب =$و' Gدا[.لا = &و@ دA =!ي/&F [( 12 )] F
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI {&ب_ا 0ب ديب1ل 77 0ا6للاو )Zي.( :W&د.و .
.F ةي&Yم 0ا1ي%لاو j&_ا !6م/و F
[( 2 )] ( 0ييب)لاو 0ايبلا يI امك ;]دب1لا 2%Yملل 2 : 288 ( ة&5مDلا يشاو'و ;) 2 : 270 .)
:W&د.و F 4#ام6/ ةiبKلل cي.ي F
[( 3 )] &ي*ز 0اويد 96 0ا6للاو ; )&ي.( .
[( 4 )] .Z)RI &6كبو ;&6كلاب ;&ي. $ا%ي
[( 5 )] 0ا6للا .ة1يب7 0ب \لام 0ب د16 و/ ;يRي. 0ب SYك_ زD&لا )Qي.( .
[( 6 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 7 )] يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6 )Hش&( .
[( 8 )] 4Kاويد يI 4ل ةدي.A zلطم 14 .FQلاJملاI 2لو) +ل#iI 0وبIF :WزD#و .
[( 9 )] 4Kاويد يI 4لوA يK1ي 106 0ا6للاو )Hي.( 0وKDم j&_ا 2&) 0ك&)ي F :
.F Hي.لا
[( 10 )] ةدام $مDملا يI ا9كو )\ا.( ةدام يIو . )\ي.( يI ءاD امك ;oا*دeDiبo
0ا6للا )\ي.( 0اويدلا ةياو&و . 51 .سييا%ملا ةياو& Hباط)
[( 11 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ 104 Hب6 دAو ;)&Dش ;Zب9 ;2و.( 0ا6للاو
يI )&Dش( .
[( 12 )] 0اويدلا يI WزD# 370 0ا6للاو )دي.( :
.F امي. ةل'ملا يI ام'6 $باKA F

)ام5YلYي امو ءابلاو دا.لا 2اب( ~
)Zب.( 4ل./ اولاA 0اول_ا 0م -0ول و*و .د&8طم -د'او -$./ ءا'لاو ءابلاو دا.لا
.4)َ&" م@ 'ل B'اب.Vم vاب".V ملا َ يb م6 امك ;4)َ&" م@ 'ل B'"ب@ . @ Z"بE .لا َي3 م6و :اولاA .ة&" م@ 'لا
.ع[&? R@ي ُSY $._ا و* ا9*و .M&ا5ّKلا ُ&و K :vاب[.لاو .dZيبَ . d 4Dو $ا%ي \ل9لو :اولاA
:$اA .ة[يM &V شاDلا ي* \ل)و ;َZَب? ط.ا دAو ;vوب[ .لا ةاد?Pلا 2"& شGل :اولا%I
<$َب K Sل ة>ي&شاDلا اK'بط.ا ام ا9G: FFF Vد"ز= _ا 0م @&يم_ا F0اك 0:و n&يم/ [( 1 )]
BموA [0/ 4ل./و ;ZMب? ط.ملا &ي6_ا 0وK1ي ;o0اَ'"ب[ .لا 9يJ_ا 0م @2? 9ك/o :$ا%يو
@0َبّ للا = Hب=6I ُWوK1طI ;ةدي1ب Uةّ%ش +ل: =i=مو/و " S@5َ ب? 9=كI 43يَ ' 0# Wولi6I CeD& اوُ &6/
ةAاKلا :vاب.Vملاو .o0اَ'"ب[ .لا 9يJ_ا 0م @2? 9ك/o :اولا%I ;َS>دلا 4'بط.ا 0اك ]9لا
:vاب[.لا Sويو .ةادPلاب S"وّ Kلا :ZEبَ .ّ)لاو .ZMب" . ) +)' mV 1َ بN K? ) eI ا5V6[&1م يI \@&" ب? )
:+ش#_ا $اA .ة&ا?Pلا Sوي
N!? لV 6"&ُ / 9G: ?Qل_ا Q@ #"&? ) 4ب FFF ا&اY @zN%ّKلا ا9G : Gvاَب[ .لا =ةاَ د?O [( 2 )]
Zَب= ط.@ ي ي)لا vادA_ا :Zيبا.ملاو .vوبَ . ا9 @4)ي%لو ;qSوي b$ك ?ة'وب./ ُ 4)ي)/ $ا%يو
.ة6ماJ MZ"بG .و U ة6ماJ Z"ب@ .ل اKا)/ $ا%يو .ا5ب
.@Z=ب./ - د6/ $ا%ي `&=1شلا يI Uة&م@ ' ةّدش :Zَب[ .لا :+لو_ا ةملكلا 0مو
)&ب.( ;ءيشلا يلا#/ يKاYلاو ;س" بَ 'لا $و_ا ;ةYeY -$و./ ءا&لاو ءابلاو دا.لا
.ة&اD'لا 0م dسKD mلاYلاو
.ا5)" 6َبَ ' ]/ ;&م_ا \ل9 +ل# ي6RK !" &َ بَ . $ا%ي .س"بَ 'لا و*و ;&" ب[ .لا :$و_اI
:$اA
Cة[ &@ ' \ل9ل CةI&ا# !" &َ بَ .? I FFF @zّل? ط?) M0ابَDلا @سN R?K ا9: و@6&) [( 3 )]
ة&وب.ملاو [( 4 )] 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& +َ5= Kو .!وملا +ل# ة6وب'ملا
.n&"بَ . 82اودلا 0م Uءيش $)A 0# Sل6و
$ا%ي .S&Pلا +ل# &ب.َي @4ّK_ \ل9ب يb م6 امbK:و ;$يGR=كلا و* ;&يM ب[ .لا :2ابلا 0مو
?!N ل? R=ك ا9: ;n&"بَ . &ُ ب.= / 4ب ي6RK !"&َ بَ . [( 5 )] !&ب.و .&يب. 4ب اKiI ;4ب
.Sَ6?%لا َد"5َ D wاب @4)N Rّل' ا9: ;=0ا6Kpا
د'اولاو ;4ي'اوK :ءاKpا &اب./و :اولاA .We#/ :Uءيش b$ك &"ب@ . :اولا%I يKاYلا ا[م/و
:$اAو .&" ب@ .
F اَ*G&اب./ +ل: B%?لَ # ا5)•مI F
يIو ;-&اَبV . zمDلاو ;TلOو ّد)شا ام :ة&اD'لا 0م ة&"بE.لاI mلاYلا $._ا ا[م/و
دي&د 0با 2ا)ك [( 6 )] +ش#_ا $وA يI o&D' و/ (ديد' 0م -ة1طA :ة&ا[بE.لاo : [( 7 )] :
.W=&اَب@ . H? ل< Jي Sل َء&ملا [0iب nَ &" مَ # †ل" بَ م <0م
]9لاو :اKلA .ا95ب اودا&/ ام ]&د/ امو ;o<W&ابَ.o :0و,يدادPبلا ‚و&و :دي&@ د @0با $اA
:+ش#_ا $وA يI و*و .TلOو ّد)شا ام &اَب3 .لا [0/ َ]M و@ & ام 0و, يدادPبلا Wدا&/
G&اَب3 .لا ُ!او./ ZبE .لا = $يب A F [( 8 )] F
.zمDلل 4يل# CةلJاد ءا5لا 0وك)و ;ا9* 0ويدادPبلا Wدا&/ ]9لاI
$يA 4Kمو ;ةTيلPب !6يلو @ءاب.' ا5يI ي)لا j&_ا :@&~" بE .لا :ديب@ # وب/ $اA
.&ا[بَ . E S/ :ة> &'لل
&م/ يI او1Aو ا9: ;&وE بَ . > S/ يI @Sو%لا َzAو :2&1لا $وA ا9* +ل# =$Vم@ ' اممو
.SيT#
)zب.( ;0ا6Kpا zب.: $._اI ;&ا1)6ي SY ;د'او $./ 0ي1لاو ءابلاو دا.لا
4يل# wا +ل. يبKلا 0# ]و&و .&ّ ك9ي دA :اولاAو.ةYّKXم ي* :اولاA .41با./ ةد'او
G!ي%ل ام wا $يب6 يIو ;G!يمد dzب.: ّ g: !K/ $*o :$اA 4ّK/ Sل6و 4لxو [( 9 )] ا9ك* o
.4ل Bبا)P@م ;41ب.uب Wو'K &اش/ ا9: ;(0eRب 0eI َzَبَ . :$ا%يو . mيKi)لا +ل#
d&? Y/ ]/ ;z=ب.G : 4لام يI (0eRل :$ا%ي -$Yمو .-&ا1)6م ا9*و ;0=6'لا &Y_ا :zب.pاو
.B1ب.: ا5يل# 4ل 0: :ا5يI &?Y= _ا G$يمDلا ;$بG}ل ةَي" #3&لا M06'لا ي#اّ &لل $ا%يو .$يمD
:Bي#ا& QV.َ ي ي#ا[ &لا $اA
4~ل ‚&) GHو&@ 1لا ]V داب اَ.َ 1لا Qي17 FF ا1ب.G : ُساّKلا َ 2= دD/ ام ا9G: ا5يل# [( 10 )]
.\يَ 1ب.: 0يب 0م ءاKpا يI ام \ُ)Aا&G: :z"ب[ .لاو
)†ب.( :$و%) .ام (0ولب ءيّ شلا 0يول) و*و ;-د'او -$./ ;0يPلاو ءابلاو دا.لا
4Pب./ 4)Pب. [( 11 )] :+لا1) 4ُلوA ا[مiI .N!?P[ بَ . دA :ةب? ط,&لل $ا%ُيو . wا ?ة?P" بV .
ة&%بلا[ 138 wا +ل: 4ب 23& %) ام ,$ك :0و&Jx $اAو .V4G%<لJل @4)&طG I ي* :SوA $ا%I ]
$كش_ا 0ود \ل9و .jايب 4Mب? K? 9 Q&ط يI س&Rلا :†ب._او .ةPبV . +لا1) [( 12 )] ;
.@4I=&ط †َب" .@ ي ءيشلاب 4[بشم $[و_او
)يب.( +ل# ,$دي $و_ا :ة'ي'. ($و./ ُ ةYeY 8$)1ملا Q&'لاو ءابلاو دا.لا
ةلامGpا[ mلاYلاو ;vاي&لا 0م dZي& يKاYلاو ;>0>6لا &P. [( 13 )] .]
&يYكلا :يب<.ملاو .W&P. ]/ ;Wاب. يI 4)ي/&و .0ايب3.لاو =ةي" ب3 .لا د'او $>و_اI
Z)Rلا zم ,دميو ;اب3.لا دودمم ;ءاب[.لاو .0ايب3 .لا [( 14 )] :و&م# وب/ دشK/ .
اَ71ب ي71ب ُ $Gم'َي g ُ!'ب./ FFF اَ7" &? A يaاَبَ . =0اك امKiك [( 15 )]
S6gاو ;د'او Hا%)شgاو .4يل: @4@بلA $ام ا9: `و@ ب.ي ءيّ شلا +ل: اب. :2ابلا 0مو
:اب3.لا يI sاّD1لا $اAو .ةو"ب[ .لا
,يب[ .لا اب3 .لا ي)iي امK:و F [( 16 )] F
.و@ ب.) N !=ب. $ا%ي .ةلب%لا $ب%)6) ي)لا َي*و ;اَب[ .لا Zي& :يKاYلاو
ZمE &لا !" يباَ. :2&1لا $وA :mلاYلا [( 17 )] .
.s&J ]/ ;0يد +ل: q0يد 0م (iب. $ا%ي .زو&بو ( sو&J +ل# ,$دي و5I زوم5ملا ا[مiI
zمDلاو ;(lبا. 0يد +ل: q0يد 0م ُs&اJلاو .َzلط ا9: ;&ي1بلا @ 2اK iب. :S5لوA و*و
.-ءا[بُ .و 0وaبا.
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI Hدز&Rلل )&شD( .4Kاويد يI سيلو .
[( 2 )] +ش#_ا 0اويد 40 يI 4Dي&J) zم Hب6 دAو . )Q#&( .
[( 3 )] 4Kاويد يI ة&)K1ل !يبلا 158 0ا6للاو )&ب.( .
[( 4 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oة&وب.لاوo :$._ا يI
[( 5 )] :$مDملا يI ة&اب1لا $و/و .$مDملا يI 4باو. ;o4ب !Rلك o :$._ا يI
.oا&ب. 4ب &ب./ 0eRب !&ب.o
[( 6 )] ( ة&5مDلا يI 1 : 260 .)
[( 7 )] 0با &1شلا ةب6K Z'. ا9كو .يaاطلا ط%لم 0ب و&م# 4K/ ة&5مDلا يI ]9لا
+ش#_ا 0اويد &TKاو .0ا6للا يI امك ;]&ب 111 .ا5يI و&ي Sلو !يبلا ةدي.A mي'
[( 8 )] +ش#_ا 0اويد يI امك W&د. 244 0ا6للاو )&ب.( :
F ا5يI !اDا5لا SK&) 0iك F
[( 9 )] .4ب سيلو ;&1شلا 0زو HIاو ]9لا mيد'لا 0م ا9*
[( 10 )] 0ا6للا يI WدشK/ )zب.( .onديدش Bب&7 2&7ي g ةي#&لا H9ا' ]/o :$اAو
[( 11 )] .ا5م7و ا*&6كو ءابلا Z)Rب $ا%ي 4#&ا7ُمو .o4Pب.ل $و%يo :$._ا يI
[( 12 )] .Qي&') ;o$Pش_اo :$._ا يIو .ةلم5ملا 0ي1لاب ;$1ش_ا
[( 13 )] .ا55يبش ي7)%ي و/ ا5ي7)%ي د1ب Seكلاو .$._ا يI ا5ل jيبم ةملكلا W9*
[( 14 )] .دا.لا vو)Rم 0اك دم ا9: ]/
[( 15 )] .o&7ي Sل &.A ول ا9*وo :$اAو ;B7ي/ $مDملا يI WدشK/
[( 16 )] sاD1لا 0اويد 66 ( 0ا6للا يI WدشK/و . 19 : 173 .ةب6K 0ودب )
[( 17 )] .o01طلل 4)لم/o :0ا6للا يIو .o01طلل 4)iي*o :4لو%ب $مDملا يI W&6I
)ام5YلYي امو ءا)لاو دا.لا 2اب( ~
)z).( dدEد&) ‚&J_او ;ا5ليوi) يI ٌQل)N J@م ام*اد': :0ا)ملك 0ي1لاو ءا)لاو دا.لا
.ءيّشلا يI
(z)N KE .لا ءاKب $./ ;z? )[ .لاo :دي&د 0با $اA 1 :$يلJلا ُ$وAو @4ُلوA Qل)Jا SY .o)
:دشK/و .TيلPلا 8 2اّشلا :z?)~[ .لا
(bدم%لا z?)[ .لا $ا.M و امو F 2 F )
.س/&لا &يP>.لا Sيلّ Tلا z)N KE .لا :دي&د 0با $اAو
.Bبا*9و BaيDم &م_ا يI د>د&)لا :z,)َ .ّ )لا :‚&J_ا ةملكلاو
)S).( (دي&د 0با $اA .ةوAو Sام) +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءا)لاو دا.لا 3 :)
(ةم?)" ي[ .لا 4 .HNل? Jلا E]و%لا 2اّشلاI S?)[ .لا ا[م/و .BمN)َ . BRل/ @4ُ)يط#= /و :$اA .ة&? J[.لا :)
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ( ة&5مDلا يI Wد1ب ) 2 : 18 HيAد س/&لا &يP. :z)K. SيلT .ةدaاز 0وKلاo :)
.oHK1لا
( 2 0ا6للا يI 4لبA ) )z).( :
]دو !'Kم دA و&م# ةKبا اي FFF ]دمI ي1ط%) Sلام $ب'لاو
( 3 ( ة&5مDلا ) 2 : 19 .)
( 4 .oةمي).لاo :سوما%لاو ة&5مDلاو 0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو )

)ام5YلYي امو ءا'لاو دا.لا 2اب( ~
)&'.( -0ول &Jrاو ;j&_ا 0م زاَ&َ بلا ام*د'/ :0e./ ءا&لاو ءا'لاو دا.لا
.0اول_ا 0م
2ابلا 0مو .او@ زَ &َ ب ا9: ;@S"و? %لا &'./ $ا%يو .j&_ا 0م ءا7Rلا :ءا&'.لا $[ و_اI
?ةَ &" 'َب ?ةَ &" 'َ. 4)ي%ل :S@5ُ لوA [( 1 )] ءا&'[.لا :ة&" 'E.لاو .&N )V 6 4Kيبو \Kيب 0كي Sل ا9: ;
:2يX9 يب/ $وA يI
WاRK V4V)= #اَ &َ ي 0Vم tيبَ 6 FFF ُ2وُ لو d&َ '@. @ W[ دَم |يV )= / [( 2 )]
يI :@ءا&'. d0ا)/و .hة&م' d2&ش@م @jيب/ -0ول و*و ;ة&"'E.لا :&Jrا $._او
\ل9و `sاَ* ا9: ;ُ!بّ Kلا [ &ا'.ا :$ا%يو .داو6و (jايب يI ٌةب5ُ ك ي*و ;ة&" '@. ا5Kول
.طل)Jيو &ّيP)ي @4=Kول [0/
)Q'.( .Uةَ1= 6و Uءيش يI (طا6بKا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءاRلاو ءا'لاو دا.لا
:mيV1َ بلا $اA .$D&لا V4Dو ةَ &? شَب :ةRيV'[.لاو .G j&_ا @4Dو :=QيV '[.لا [ 0: $ا%ي
V4M5< Dو ةRي'. •يب" ي? لُ ك ,$كو FFF G$1ّKلا 0V م $اD3&لا MSادA_ $?9/
;B7ي/ ُQ'E.لاو ;Qaا'. zمDلاو ;ا5يI 2?)ك@ ي ي)لا ي*و ;ةRي'[.لا 2ابلا 0مو
:$اA .Qي'. zمD 4ّKiك
@S@5= *اَبَ D Cة= ود O ا"و= /& امل FFF Q@ 'E.لاو Sا'&_ا اKيل: N!8 K'
;ءاملل 9?Jّ) ) -&اP. @zGAاKَم Qا'3.لا :> يKابيّشلا $اAو .ةَ'VطKل" 6@ملا ة1" .? %لا :ة?R"'[.لاو
.Q@ '@. zمDلا
)$'.( ;$'._ا bZب= •ل $ا%ي .!و[.لا يI dZَ'َ ب ي*و ;ةملك Seلاو ءا'لاو دا.لا
:+ش#_ا $اA ;-$V'َ. و*و ;$َ'[.لا &د.ملاو
>Zَب= / !و.لا $V'َ. F [( 3 )] F
)S'.( +ل: &بO_ا :Sَ'".= _اI .(0ول +ل# ,$دي Zي'. -$يَ.ُ / Sيملاو ءا'لاو دا.لا
\ا9 ا5ل $يA امّK:و .![&ا7Jا :ةلN %َبلا !ّما'.او .ة[&َ بN P@ م :ُءاَم" 'َ. ٌ ةدلبو .داو[ 6لا
.N![ ما*"د: :$ا%ي \ل9لو .ءادو6 ا5KiكI !يM وَ & ا9: ا5ّK_
)0'.( :0"'[.لا \ل9 0م .ءيش يI qعا68)ا +ل# ,$دي -$يَ.ُ / 0وKلاو ءا'لاو دا.لا
4ل $ي%I SيT1لا E س@ 1لا 43 ب ش \ل9بو .ة[ &َ 'لا يI 2اDK) ةَب" وَ D :0ولو%يو .G&ا[ دلا ط"6َو
.0"'َ.
اولاA ام[ ب&و .S5Kيب =!'ل./ ا9: ;GSو%لا َ0يب !N Kَ 'َ. :S5لوA 2ابلا 0# ّ9?ش اممو
ٌةAاKو .U!ابَ&َ 7 .4َبَ &َ 7 ]/ ;U!اKَ'َ. 4? Kَ 'َ. :0ولو%يو .@4=)يط#/ ا9: ;Baيش @4ُ)K'.
.vو@مَ & ]/ ;-0و@ 'َ.
)و'.( 0م .Uءيش QاشكKا +ل# ,$دي Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا'لاو دا.لا
:2ابلا 0مو .qvا. و5I @0ا&< ك[ 6لا و'.ي ا'. $ا%ي .&<كE 6لا QeVJ :و"'[.لا \ل9
g و'[.لا [ 0/ E0T) ة>ما1لا :$اA S)ا' يب/ 0# ]و&و .ةَيV '".@ م ي5I @ءام[6لا !َ'".= /
.Sي?Pلا H,&R)و ;Vد"&َ بلا 2ا*?9 و'.لاF امّK: ;\ل9ك سيلو ;Sي?Pلا =2ا*9 ّg: 0وكي
.4يI @2= &ش@ي SاDلاك ;ُةا'.Vملا $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
)2'.( ةK= &ا%م +ل# ,$دي -د'او -$./ ءابلاو ءا'لاو دا.لا [( 4 )] .4)ب&ا%مو Uءيش
2'./ :2ابلا 0مو .d2< ك= &و d2كا& $ا%ي امك ;2"'[.لا zمDلاو 2'ا[.لا \ل9 0م
.4ب'.)6ا د%I Baيش Sءg Uءيش ,$كو .@4Kبا ?†لب ا9: ;$@D[&لا َ2َ '".= /و .دا%Kا ا9G: ;d0eI
.2? ل" ',طلا @We# ا9: ;@ءاملا َ2'.= / $ا%يو .d2َ '".@ م W@&َ 1? ش 4يل# =\M & ) ا9G: Sيد•ل $ا%يو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] &يO ي*وo :0ا6للا يI $اAو .$مDملا يI طب7 امك ;2يك&)لاب ة&'ب ة&'.
0يوK)لاب B7ي/ $ا%يو .onد'او Bم6ا e1D 0ام6ا ام5K_ اي&Dي Sل $يAو .ةا&Dم
.ةPل يI B7ي/ ام5لو/ S7بو .سوما%لاو 0ا6للا يI امك ;ام5يI
[( 2 )] 2يX9 يب/ 0اويد 92 0ا6للاو )&'.( .
[( 3 )] 4Kاويد يI +ش#•ل ةدي.A 0م !يبلا 159 :4مام)ب و*و .
ا5RلJ 0م اميز Wا&)I FFF Zي/ !و.لا $'. 0يK& ا9
[( 4 )] .n&ا&ك) Wد1ب ام 0وكيI oةب&ا%مo :$._ا يI

)ام5YلYي امو ءاJلاو دا.لا 2اب( ~
)دJ.( .W&يOو ‡&َ ' يI Uة8 دش +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $ادلاو ءاJلاو دا.لا
3&'ب +ّلَ .? ) :@ءاب"&V 'لا َد?J=ط.او .س" مّ شلا 0ي# :د=Jي[.لا $ا%يو .>&َ 'لا ة8دش :د?J"ي[ .لاI
(0eَ1? I +ل# ;0اد? Jَ. - Sويو .Mس"مّ شلا 1 د?J".َ ي &ا5Kلا د?Jَ. :$ا%يو .3&َ 'لا ديدش :)
(د?J".َ ي َدVJ=.و ;8 &'لا ة8دش 0م 2 .ةديدّشلا :دوJي[.لا ة&NJ[.لاو .)
.nديدش B'ايV. vا. ا9G: ;دَ&E .لا د? Jَ. :S5لوA ة>دbشلا 2اب يI ا9* 2&ا%ي اممو
.$@D[&لا د?Jَ. \ل9كو
)&J.( .ةميT1لا ُة&َ Dَ 'لا :ةَ &N J[.لا ي*و ;ة'ي'. ٌةملك ءا&لاو ءاJلاو دا.لا
.ةَ&? J=.و ٌةَ &N Jَ. $ا%يو
)2J.( \ل9 0م .($ا# U!و. +ل# , $دي -Zي'. -$./ ءابلاو ءاJلاو دا.لا
-ءامو .2NJ[.لا &يYك :ُ0اَبN Jَ. -$D& :S5@71ب $اAو .ةَب? لَ Dلاو !" و[ .لا :2? J[.لا
(3]V 9rا @2V Jَ. 3 .!و. 4ل =0اك ا9G: ;)
)SJ.( .SVJ?ط".@ م 2.)Kملل :$ا%ي .ةملك Sيملاو ءاJلاو دا.لا
)يJ.( ٌcَ6َو و*و `+?J".َ ي ُ2وّYلا َيV Jَ. :$ا%ي ;ةملك ءايلاو ءاJلاو دا.لا
.+?J[.لا S6gاو .qcَ. و5I ;d0َ&= دو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .2ل1Y 0# ءاJلا 0اك6: اوزاD/و .$مDملا يI 0ا)ملكلا !طب7 ا9ك )
( 2 ءاJلا &6كب $و_ا ع&ا7ملا طب7ب ;oد?J.ي دVJ.ي دJ.وo :$._ا يI )
.n&ا&ك)و BRي&') 4يI ‚&/و .ا5')Rب يKاYلاو
( 3 .o‚9_ا 2J. اموo :$._ا يI )

)ام5YلYي امو $ادلاو دا.لا 2اب( ~
)&د.( ;د"&Mولا QeJ +ل# ,$دي ام*ُد'/ ;0ا'ي'. 0e./ ءا[&لاو $ادلاو دا.لا
.W&يOو 0ا6Kpا &"دَ. &Jrاو
.ا5K# َ{?J? ش ّSY ا*َدَ&َ و 0اك ا9: ;دeMبلا 0# َ&َ د=.و ;V ءاملا 0# َ&َ دَ. :S5ُلوA ُ$>و_اI
&َ م" '=_ا $اAو [( 1 )] &د.ملا ?!< د&/ 0uI ;S6gا و*و ;n&َ دَ. G دeMبلا 0# !" &َ دَ. $ا%ي :
:دشK/و .$ا[ دلا !مزD
ا*=د#وم @Z"بE .لا !N لَ 1َ D دA Uةليلو FFF اIَد[6لا ?QM &1) +ّ)' ة[يطملا َ&" دَ. [( 2 )]
.&د.م ةيطملا &"دَ.
:+لا1) wا $اA ;&ود@ . zمDلاو ;0ا6K}ل &د[.لاI &Jrا ا[م/و ُ_¡ل قلا _م ·. نِ كَل¡)
ر¡د´«لا يف ي. لا } k'لا[ 46 س/[ &لا يb طP@ي d2وY :&اد3 .لاI .4Kم ,H)شي SY ;]
ّeaل &ي1بلا 4ب &ّد.@ ي $ب' :&يد.ّ )لاو .&ي1بلا &د. +ل# -ةمV 6 :&اَد3.لاو .&"د[.لاو
]9لا :&ود.ملاو .VWM &" دَ. ة8 و%ل \ل9ب َي3 م@ 6 ;دَ6=_ا :&د[.@ ملاو .4RNل? J +ل: @4ل" مV ' [دَ&@ ي
.@Wَ&" دَ. +ك)شي
)عد.( $ا%ي .ءيشلا يI qsا&RKا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي1لاو $ادلاو دا.لا
:ع"د[.لاو .ع=د.V م Uدا* -$يلدو .ا5ُ)1طA :?ةeRلا !" #َد=.و .َ عّد.)و َعَد.KاI @4)" #َدَ.
:+لا1) 4لوA ]يI[ ;j&_ا ع=د.َ ي 4K_ `!ابّKلا { ِg د´«لا ِ=ا . ِ_رَ لا¡ } H&اطلا[
12 .]
:Se6لا 4يل# 43يبKل @4=Kا'ب@6 $اA .n&ا5D 4ب َSّلك) ا9G: ;bH'لاب عَدَ. :2ابلا 0مو
´ر م¡ . امِ ب g د«اف) } &D'لا[ 94 0م ةَ#"د3.لاو .او A>&R) ا9G: ;@S"و? %لا َع[د.) $ا%يو .]
.SيT1لا &=ك61لا 0# !#د.Kا ا5ّKiك ;ا*Gو'Kو 0يb)3 6لاك ٌة1طGA :$بGpا
.$ا#و_ا 0م EيV)Rلا ;عَد[.لا :2ابلا 0# ّ9ش اممو
)Lد.( ,$دي &?Jrاو ;ءا7#_ا 0م dو7# ام*د'/ ; 0e./ 0يPلاو $ادلاو دا.لا
.Q"1َ 7 +ل#
ا9: ;$D>&لا !NOَدَ. $ا%ي .09ُ_ا G$./ +ل: 0ي1لا bط?J 0يب ام و*و ;L"دE.لا $> و_اI
.L"دE.لا يI ةَمV 6 :Lاد3.لاو .يشملا يI =\G O"د@.M ب 4?O"د@. ? !ي9ا'
Q" 1َ 7 0م hةلمK Lَد".َ ي ام $ا%ي .Qي1[7لا $D&لا :†يVد[.لا &? Jrا $._او [( 3 )] ;
Sاي/ =ة1ب6 =$مك)6ي 0/ +ل: @دلولا †يد[ .لا [ 0: $ا%يو .$)%ي ام ]/ [( 4 )] .
.4K# @4)RRك ]/ ;ءيشلا 0# @4ُ)Oد. :S5ُلوA 0يبابلا 0# ّ9ش اممو
)Qد.( 0م djَ&َ # يKاYلاو ;G$"يَ ملا +ل# ,$دي ]$[و_ا[ :0e./ ءاRلاو $ادلاو دا.لا
.jا&#_ا
:+لا1) wا $اA .Bب*ا9 +لوو 4K# F$ام ا9G: ;ءيشلا 0# ?Qَ دَ. :S5لوA ُ$[و_اI
ا. .اي! ن= ن¡فد« ي َ ني.لا ¿ِز ج.س) } Sا1K_ا[ 158 $يمي "0=/ :&ي1بلا 0م Qَد[.لاو .]
8يش"'َولا 2KاDلا +ل: $"D3&لا و/ ديلا 0م @4,RJ [( 5 )] ي)لا G$بG}ل $ا%يو .?QV دَ. دAو `
ي* :$Jد)ل Gةب&اّشلا =Qا&.Kا &T)K) Mjو'لا +ل# $بGpا زاD#/ دK# Q%)
:$اA .QV داو[ .لا
ُQداو[ .لا َ 2?%@1لا !ا&TاّKلا F [( 6 )] F
.0ي)َ5M Dلا ‚د': +ل: 4ل< يمل َي3 م@ 6 امّKG :و ;$َبَ Dلا 2KاD :Qَد[.لاو
.ةIو&1م ي* ;ة&اَ'َملا Qَ د[.لاI &Jrا ا>م/و
)Hد.( \ل9 0م .W=&يOو CgوA ءيشلا يI Uة8 وA +ل# ,$دي -$./ Qا%لاو $ادلاو دا.لا
.-$طاب و* ;4ل ة[و A g َ2V 9كلا [0_و ;46RK يI 4)8و%ل َيb م6 ;َ2V 9=كلا QeJ :H"د3.لا
S*و Aَدَ. $ا%يو .ٌH"دَ. Z"مُ &و .2N ل@ . ]/ ;ٌH"دَ. d ءيش S5لوA 0م ا9* $./و
=Hاَ دَ. :Hاَد[.لاو .H" دb.لل Sزeملا :Hي3د3.لاو .S*وب?9=ك \ل9 QeJ يIو ;=$ا)G%لا
ةA@د=.و ةA"دُ.و -Hاَ دَ. $ا%يو .@Sزلَ ي tH' 4ّK/و 4)8 و%ل \ل9ب َي3 م@ 6 ;ة/&ملا [( 7 )] $اA .
:+لا1) wا ة لح. ن¡.ا ¡´د« َ sاس .لا ا¡.!¡) } ءا6Kلا[ 4 :!a&Aو .] ´نِ¡ِ .ا¡د«) [( 8 )] } .
اKَ&> بJI H3دَ.@ ملا ا[م/و .4لامو 46RK 0# @ء&ملا 4ب Hّد.)ي ام :ةAَد[.لا 2ابلا ]0م[و
&يO ُساّKلا @ 4@1=7ي اممو :$اA >يM ب" ي? ) %لا 0#;&36Rملا 0# ;Sي*ا&ب: 0ب يل# 06'لا وب/
0_ ;ٌطلO \ل9و .$i6 ا9G: H>د.)يو ;+ط#/ ا9G: ;Hّد.)ي و* :S5لوA 417وم
:$اA 0م ة8.A يI +لا1) wا $اA .يط1@ ملا Hbد.)ملا ا.يل= _´د«. ¡) } Q6وي[ 88 .]
$يلJلا 0# ;m" يّ للا 0# ;U9ا1@م يب/ 0# ;4يب/ 0# 3يKاَ د"1َ ملا 0# cيشلا ا9* اK?Y[ د'و
و5I 0x&%لا يI ]9لا ا[مiI .ءاو6 ام*و .Hbد.)م ُ$aا[6لاو H3د=.)@ م SV1N ط@ملا :$اA
(HدV. ُ $D& و* :$ا%يو .SKPلا !اAَدَ. 9Jiي ]9لا :H3دَ.@ ملاو .يVط1ملا [( 9 )] .
;ة#امDللو 0يKYeلو د'اولل HيV دَ. $ا%يو .ة> دوملا يI Hد3.لا 0م ة8 %)شم ةAاَد[.لاو
:$اA .Hدا./و ;ءاAد./ اولاA امب&و .ة/&مللو
ا5? KN لَ مَ ' "SGل B1ّل T ‚َ&" 6َ' َ0<لM ز eI FFF GHدا._ا $يلA UءاK Uدلب +ل: [( 10 )]
)Sد.( M2N لE.لا G ءيّشلا 2"&َ 7 و*و ;S"د[.لا ي*و ;ٌ ةد'او ٌةملك Sيملاو $ادلاو دا.لا
.4لYمب
)0د.( .2? ل" 1ّ Yلا :0َد"ي[.لا :0ولو%ي .Qي17 - $./ 0وKلاو $ادلاو دا.لا
)]د.( ا5Kم ي%)لي داكي g ;ساي%لا ةد#اب)م -Sلك 4يI $)1ملا Q&'لاو $ادلاو دا.لا
:$اA .ءاد./ zمDلاو ;GSو@ بلا 0م @&=كّ 9لا :‚َ د[.لاI .$./ يI M0ا)ملك
G&ي%K يI =\َ د1ب @ساKلا سيلI FFF GSا*و (ءاد./ َ &يO S* امو [( 11 )]
;Lام3دلا 0م z"م[ 6لا 4يI =$V1@ D ]9لا z7وملا و* $ب $ا%يو ;4@6RK Lام3دلا :‚َد[.لاو
ا9: \@بيD@ ي ]9لا و*و ;!" و[ .لا ‚َدَ. ا9* $ب $ا%يو .ُWاَ دَ. ُ wا [Sَ.= / :$ا%ي \ل9لو
:n&اد Q.ي $اAو .$َبَ D M2" &ُ %ب ?!" 'V.
ا5@م6& اR#و ا*اد. [Sَ. FFF G$Gaا[6لا GHطKم 0# N!َ مD1)6او [( 12 )]
ّg: $ا%ي gو .($ام ‚َدَ. و* $ا%ي ;4لام +ل# SايG%لا @0َ6َ'لا ُ$@D[&لا :‚َ د[.لاو
‚ّ د.)و .ةيدا. ة/&ماو ;( دا.و Uدَ. - $D& $ا%ي ;^? طَ1لا :‚َ د[.لاو .ةIا7G pاب
:+لا1) wا $اA .0يديلاب HيR.ّ )لا :ةيد.ّ)لاو .4يل: n&TاK @4ُI&ش)6ي ءيّ شلل -0eI
ةي د« .¡ sاك´م v¦ =ي بلا د. = م´¡ . >« َ ناَ ك ام ¡) } $اRK_ا[ 35 0م ]داو[.لا ا[مiI .]
:Cةادا.@ م BKeI[ !يدا.و .4?)" يَ &اد ا9G: ;BKeI !يدا. :$ا%يو .$اوb طلا ي5I G$NJّKلا
41يKَ . $Yمب @4)لما# [( 13 )] .]
:0ولو%ي .ديد'لا :د. /َ د[.لا 0م 0وكيI ;+K1ملا &[ يP) ةزم* $ا[ دلا د1ب 0اك ا9G:و
&ا1لا /د. 0م -ŠV دَ. d&G Oا. [( 14 )] .
)vد.( .2ا&Pلاو \ي3 دلا vد. $ا%ي .!و. +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءا'لاو $ادلاو دا.لا
0م و* سيلو ~ :0ولو%يو .!و[ .لا zR)&م ]/ ;dvَد"يَ .= ل @4ّKG : :$و%ي يKاي'bللا 0اكو
SاكGpا :vَد[.لا $ا%يو .ا5Mب 9ّJ=X@ ي ةزَ&? J ةَ'"دE.لا [ 0: :سايG %لا ا9* [( 15 )] .Sل#/ wاو .
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$مDملا يI 4باو. ;o&Jrاo :$._ا يIو .&م'_ا QلJ و*
[( 2 )] 0ا6للا يI امك ;$ب%م 0بg !يبلا )&د.( .
[( 3 )] .o4R17 0مo :$مDملا يI
[( 4 )] .Sاي/ ة1ب6 +ل: g: WاOد. د)شي g 4ّK_ \ل9ب يم6o :0ا6للا يI
[( 5 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oيش'ولا 2KاD 0مo :$._ا يI
[( 6 )] يI ي)iي6و ;0ا6للاو $مDملا يI WدشK/ )2%#( :سو&1لا sا) يI 4لبAو .
.F Qداو&لا $5K) +)' 8]& g F
[( 7 )] ;Z)Rلاب oةAد.o :سوما%لاو 0ا6للا يI دازو .$._ا يI 0ا)ملكلا !طب7 ا9ك
.2ا)كك oHاد.o :B7ي/ $ا%يو .0ي)م7بو 0ي)')Rبو
[( 8 )] Z)Rب o05)اAد.o :&و5مDلا /&A دAو .$._ا يI ام5Kم ةملك ]/ طب7) Sل
0ب +6ومو د*اDم /&Aو ;دا.لا S7بو $ادلا 0اك6uب ةدا)A /&Aو .$ادلا S7و دا.لا
( 0اي' 0با &ي6R) .ام5م7ب 0اوزO 0با jايIو ةلب# يب/ 0باو &يبزلا 3 : 166 .)
[( 9 )] zم ;Q.ولاب .oHد. $D&o :B7ي/ $ا%يو .ةIا7pاب $مDملا يI طب7 ا9ك
.ا5')Iو دا.لا &6ك
[( 10 )] ( {.Jملا 0م 4باو. ;oا5Kلم'ي Sلo :$._ا يIو .ا9امل ]/ ;Sل 17 : 30 ;)
.o‚&بد 0لز eIo :WدK# 4لو/و .!يبلا دشK/ mي'
[( 11 )] 4Kاويد يI ديبلل !يبلا 135 \د1ب او6يل ]/ ;&ي%K يI .)&%K ;‚د.( 0ا6للاو
.0ا6للاو 0اويدلا يI 4باو. ;o&%K 0مo :$._ا يIو .ءيش يI
[( 12 )] 0اويدلا يI سي%لا Š&مg 148 0ا6للاو )]د.( .
[( 13 )] .$._ا يI ا5ل jيب دAو ;$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 14 )] .oSوللاو &ا1لا /د. 4مزل ا9: Šد. &Oا. 0eIوo :0ا6للا يI
[( 15 )] 2e. &اP. Sاكx 0ا'د.لا :]&*ز_اo :0ا6للا يIو .$مDملا يI ا9كو
.ovد. ا*د'او ة&اD'لا
)ام5YلYي امو ءا&لاو Fدا.لا 2اب( ~
)ع&.( 0# j&_ا +ل: Uءيش Gطو%6 +ل# ,$دي -د'او -$./ 0ي1لاو ءا&لاو دا.لا
;Bَ#"&َ . = $D[&لا !"#َ&َ . \ل9 0م .4Kم ,H)شيو \ل9 +ل# ُ$=م'@ي SY ;0يKYا سا&م
+ل: ط%6و =$ّد5?) ام :M0ا.O_ا 0م zي&[ .لاو .zيM &َ . - $D&و ;ة#=&ا.م @4ُ)#&ا.و
.zيM&َ . ي5I dس" و? A طAا[6لا \ل9 0م N!? لV 1@ D ا9:و .ع@&@ . zمDلاو ;j&_ا
.B1م 0ا1%ي ام5ّK/ \ل9 +K1م [0: $ا%ي ;0ا#"&V . ام* :S5ُلو%I ا9* +ل# $وم'ملا ا[م/و
0ايوا6)م ام* ]/ ;ا9* 0م M0ا9وJiم M2ابلا ا#اَ&" .V م \ل9كو .4يبش)و -$?Yَ م ا9*و
W9* @ءيD)و W9* 2*9)I ;ي< شملا يI 0اRل)Jي 0eب: :G0ا#&[.لاو .B1م 0ا1%ي
:$اA .ا5)&Yكل
(ةلم&_ اKي#" &َ .M ب 4K# !" D[&? I FFF WاK1مك WاK1م ءاD سaاب و/ [( 1 )]
.ةّيش=#و hةو" دO ;&ا5ّKلا يَ#"&َ . اKا)/ :ديز وب/ $اAو .S5طGAا6َم :ساّKلا ع&اَ.= مو
.د'او 4لك 4يI ساي%لاو .0eYV ملا 0ي= #&Ž[ .لا [ 0/ 0م ;WاK&ك9 ام +ل# -$وم'م ا9*و
)Q&.( !< I&َ. \ل9 0م .ءيشلا z"Dَ& +ل# ,$دي V4Mباب ST1م ءاRلاو ءا&لاو دا.لا
2=ل'@ ي =ة#ا6 0َبّ للا :QيM &[ .لاو .او1َ D= &I S5? )" 1َ Dَ & ا9: ;اوI&.Kاو BI"&َ . َSو%لا
ةبوّ )لا :M0x"& %لا يI Q"&[.لاو .4ب Qَ &.Kُيو [( 2 )] .0يبK9ملا ةب)& 0# 4ب z=D&@ي 4ّK_ `
.ا5#ولط دK# د&بلا Qا&.Kg hةI&. !يbم6 ةPّللا ُ $*/ $اA .SDK :ةI"&[ .لاو
0# َ2ل%لا ا5ب 0وI&.ي S5ّ Kiك \ل9ب !ي3 م6و ;$اD3&لا ا5ب 9ّJXي ةزَ&? J :ةI"&[ .لاو
.ةميG %لا يI S*&3 دلا +ل# S*&3دلا $"7? I Q"&[ .لا :$يلJلا $اA .ا5Kم Wدي&ي ]9لا
+ل: QM &@ . =&اKي3دلا [0iك ;ءيش +ل: QM&@ . d ءيش 4ّK/ اKدK# Q&[ .لا +K1مو
;8يI&ي[.لا @ S6ا ّH)شا 4Kمو :$يلJلا $اA .4=لدب ?!9J/ ا9G: ;ا5يل: zMD@& ]/ ;S*ا&دلا
.ا5ُAاRK: :ا5bلك !ا#ايMبلا يI SV*ا&[ دلا Qي&.)و :$اA .&?Jrا +ل: ام*=د'/ 4Rي&.)ل
0bيز ا9G: 4ّK_ \ل9ب َي3 م@ 6 امّKG :و ;4يI ُةداي3زلاو ُ 4Kييز) :Seكلا Q"&َ . :Uديب@# وب/ $اA
;Qو&@ . zمDلاو ;ٌQ" &َ. &"*[دلا mَدَ'Gل $ا%يو .4#ام)6ا +ل: =عام6_ا Q&.
&=%بلاو G ءاّشلا =ةم" &V ' ا>مiI .S*دbد&يو S5بb ل%ي ]/ ;ساKلاب Qّ&.)ي 4K_ \ل9ب ي3م6و
َد>دَ&? ) ]/ Q[&َ .? ) ا5ّK_ ;2ابلا سايA 0م اKدK# و*و ;Qاَ&3 .لا ا5ل $ا%يI ;2eكلاو
4ّK_ \ل9ب ي3م6و .G&ي1بلا M 2اK !و. و*و ;Qي&[.لا 2ابلا 0مو .4يI zMDا&ُ)و
:$aا%لا $وA ا[مiI .413 Dَ&يو Wد3د&ي
Bب*9 @S)K/ "0: ام ?ةKاَ دO يVKَ ب FFF Q= زJلا S)K/ 0كلو BRي&. gو [( 3 )]
:S5لوA 0م BRي&. !ي3 م6I B'ي'. 0اك 0uI .ة>7GRلا Qي&[ .لاب دا&/ :dSوA $ا%I
.ا9* &يO d4Dو 4ل سيل ;َS*ا&د =&اKي3دلا !Iَ&َ .
يI ُ0ا?Iَ&[ .لاو .{ا.[&لا و*و ;ُ0ا?Iَ&[ .لا :$._ا ا9* 0# nّ9اش 4ب=G6'/ ا>ممو
:4لوA
اديدش nد&اب BKاI&. "S/ F [( 4 )] F
.&مّ)لا 0م س< KD :@0اIَ&[ .لا :0و&? Jx $اAو .{ا.[&لا و* SوA $ا%I ;4يI ٌQل)Jم
:اودشK/و
0اIَ&[.لاب دبE زلا = $=ك= / F [( 5 )] F
:اودشK/و .&مّ)لا 0م ا5يل: ّ 2'/ 0اك Q&,طلا 0م dءيش ءا>ب8 زلل ‚=د5@ي 0كي Sلو :اولاA
-د&اب/ !لاA &ي1لا ا5<))/ املو FFF ُ$دKDو -ديد' ا9* S/ M&" مّ )لا 0م [( 6 )]
:$اA .Sيد_ا 4ب †=ب.@ ي †"ب3 .لا 0م ءيش :Q"&3 .لا B7ي/ ّ 9ش اممو
"0كلو UةRVل" '@ م &يO ٌ!" يَ مك FFF @Sيد_ا 4ب ّ$@# GQ< &.لا 0ولك [( 7 )]
V4GKول +ل# =\M & ) @4ّKiك `4"D@زمي Sل ا9: ;B?I"&V . َ 2ا&ّ شلا 2G&ش :S5لوA ُ$=م'@ ي ا9* +ل#و
.4V)َ &" مُ 'و
)S&.( \ل9 0م .zNط?%لا و*و ;د&ّطم -Zي'. -د'او -$./ Sيملاو ءا&لاو دا.لا
.4?Kود Uة?%Nل@ # b$ك @zNط?A و*و ;ءيشلا +ل# ةميز1لا :ةمي&[ .لاو .0ا&DM5لا S"&@ .
:&شب $اA .Cة&و&7 4َبل' 4يل: $D>&لا َ sا)'ا ا9G: ;&يزP)لا د1ب 0َبّ للا &Jx :Sا&E .لاو
hgو6& F Uد16 يKب N†Vل" ب= / ?g/ FFF @Sا&@ . N !َ بV ل@ ' د%I "S@*gومو [( 8 )]
:$ا%يو .4#اط%Kا دK# ءيشلا &Jxو ;@W@ &V Jx &شلا 0م ?†Vل@ ب دA :$و%ي 4ّKiك ;-$?Yَ م ا9*و
@4)" مَ &َ . $ا%يو .4موي &aا6 zطA ا5لك/ ا9G: 4ّK_ `ةَب" Dَولا ي*و ;Sَ&"ي[ .لا d 0eI $ك/
Z"بE.لا @ S6ا @4ّK: $ا%يI Sي&[.لا ا[مiI .S6gا S"&E.لاو ;&د.ملا و*و Z)Rلاب ;Bم"&َ .
@4=ب'ا. @SM&" .َ ي ام5Kم (د'او ّ$ك [0_ `ساي%لا 0م و5I 0اك Qيكو .$يّللا S6او
:+لا1) wا $اA .4K# SM&.K=يو ميِر´ «لاك =حب «َ \ف) } Sل%لا[ 20 !A&)'ا :$و%ي .]
:&شب $ا%I ZبE .لا ا[م/و .$يّللا 4ّK: 4لاA 0ميI ا95I .G$يّللاك !ّداو6اI
+ّ)َ ' ُ$يل "ZGب.= / $و%ي =!ابI FFF ُSeّTلا V4G)مي&َ . 0# +ّلَ D? ) [( 9 )]
S"&َ . !Aو :Sا&3 .لاو .ةبNلE .لا j&_او Vد=دDلا 0# zط%Kي $م[ &لا :Sي&[ .لاو
0م dو'K $بGpا 0م zيط%لا :ةم"&3 .لاو .@ 4@ما&V. 0ا' :ُ$NJّKلا َSَ&".= / دAو .Hا9#_ا
:ةPباKلا $اA .ةم"&V . ا5)د'او ;2ا'[6لا 0م z?طG%لا :Sَ&3 .لاو .0يYeّ Yلا
($@&ُ / ]9 Gءا%لV) 0م @Zي&لا ![ب*و FFF امَ&V . ا*Gدا[ &@ . 0م $يّ للا 0م يMD"ز ) [( 10 )]
$@D[&لاو .S&. $*/ S5I ;ءاملا 0م Cةي'اK S5لبuب 0ولزKي Sو%لا 0م -ةRaاط :S"&3 .لاو
ا5@ي< بط S[&َ .@ ي ]/ ;ةم[&.م ةAاKو .S&ا[.لا Qي[ 6لاك &وم_ا يI ي7املا :S&ا[.لا
Sي&.ّ )لا [0: $ا%يو .s&Jَي g 0بللا [0_ `ا5ل ‚وA/ \ل9I ;سب"ييI $يل'pا @د@6NRيI
j&_ا ةمي&[ .لا [ 0: $ا%يو .ا5ب ءام g j&_ا :ءام&[.لاو .G0ي= RلV J 3ي= كب 0وكي
ا5@#&ز @دو.'ملا [( 11 )] :4لوA ا>مiI .
ا5يI Q" &ّ طلا ُ&اَ'َي Uةام"و= مو FFF M0ام=&._ا ا*e# N!َ 1K)ما ا9G : [( 12 )]
.سيK_ا ام51ط%ل \ل9ب اي3م@ 6 ;2ا&Pلاو 2ab 9لا G0يَ م&._ا [ 0uI
)]&.( :$ا%@ي .zمDلا +ل# ,$دي Zي'. د'او -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا&لاو دا.لا
:$اA .عومDم :h‚&َ . - ءامو .41مD ا9: ;4يM&.ي َ ءاملا ‚َ&َ .
"4)&%I يI ‚َ&َ . دA BمeO !/& FFF <4)[ &V ش @0اوRK@ # M2ابّشلا َءام [( 13 )]
=ةاَ &[.لا [ 0iكو [( 14 )] ا*G&يOو Gءاّشلا 0م ُةا[ &َ .@ ملا !ي3 م6و .ا9* 0م ة9وJiم ةّ%)شم
اوE &َ . ) go :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .ا5IeJ/ يI 0بللا Gعام)Dg
0يَ&? TّKلا &JŒب و5I hةا[&.م ‚&)شا " 0=مو .SKPلاو =$بpا [( 15 )] [د&و ا*ّد& ءاش 0: ;
4K_ `سايG %لا و* \ل9و ;4)'ل./ :S5Kيب ام !"يَ&َ . $ا%يو .o&م) 0م B#ا. ا51م
:$اA .Wُ دي&ي ام @4)1Kم ا9: ;$@D>&لا !يَ &َ . :$و%)و .ة?)ّ )شملا ?ةملكلا zمDي
M&ا. ا*M&< كV 9 0# @4َيG &اَ. = سيلو F [( 16 )] F
سMب@ ' د%I َءيشلا zK@م ا9: 4ّK_ `\ل9 سايG %لاو [( 17 )] Wا&. :0ولو%يو 4K# َzVمُ Dو 4Kود
Gدي يI[ d0eI ‚َ&= .و .4= لام َzَمَ D $ب ;W= &م/ =&ش?K g ]/ ;WاAو :0ولو%ي امك ;wا
َي%ب ا9: ;(0eI [( 18 )] .B6وب'م B?K" *َ& Wدي يI ]
:4لوA يI ;$TK'لا :ةياَ&[ .لا 2ابلا 0# ّ9شو
G$?TNKَ ' ةياَ&َ . و/ F [( 19 )] F
)2&.( ]9لا 2ابلا 4يل# ّ$د ام $Yم +ل# ,$دي Zي'. -$"يَ .ُ / ءابلاو ءا&لاو دا.لا
2Nطَولاو :َ 0G%@' دA ]9لا 0بّ للا :2يG&.لا :$اA ;&Jx BR.و 4يI $يلJلا دازو .4لبA
(دي&د @0با 4لاA ]9لا ا9*و .2=&. و5I َسلم/ Uءيش ,$ك :دي&@د @0با $اAو .2ّ&.@ م
:0ودشKيو ;2=&.لا †"م[ .لا 0وE م6ي S5ّK_ `سَ يN A=/
-ةيaاK G0اطلE6لاو &يJلا 0# j&/ FFF ُ2&[ .لاو ُ mوY" &, طلا ا5ب 0ابيط_او [( 20 )]
:@4KN طَب َسب)'ا ا9: bيب.لل S5ُ لوA 4@#<&R?I $يلJلا 4لاA ]9لاو .ة=6eَم 4يI †م[.لاو
.jما'لا 0َبّ للا :2<َ&[ .لاو .4م" '?ش VWV دN%َ# دK# \ل9و ;0َم" 6َيل 2=&.
)v&.( 0م .Wزو&ُ بو ءيّشلا &و5T +ل# ,$دي ;dسا%Kم -$./ ءا'لاو ءا&لاو دا.لا
:$يلJلا $اA .ءا'َ&@ . 41مDو ;2=6'لا j'ملا :Zي&[ .لاو .Zي&.لا ءيّ شلا \ل9
ة'ا&[.لا @ 03يَ ب و* $ا%ي .Zي&. q {لاJ ,$كو :$اAو .Zaا&.لا +ل# ُ$يJلا zمDيو
"2? ش) Sل ا9: ;-vا&. سiك $ا%يو .Wَ&= 5T=/ :46RK يI امب َv[&.و .ة'و&E.لاو
:+ش#_ا $اA .دب[زلا ا5K# 2*9 ا9: ;@&مJلا !'[&.و .sازمM ب
Uةَ &" م@ ' 0# Qّشك) -!يَ مُ ك FFF ا*Vداب"زG : د1ب N!َ '[&َ . ا9: [( 21 )]
.ا'اRGك ]/ ;B'ا&G.و ة'َ&ا.@ م BKeI !ي%لو .ا&ا5MD ]/ ;ا'اَ&ُ V. 4ب ءاD :$ا%يو
;0اكملا :ة'"&[.لاو .G 4بوي O د1ب ُ&م_ا QشكKا ]/ ;4V7" 'َم 0# ,H'لا vّ&. $ا%يو
و*و ;4يI =2ا'6 g 0اك ا9: ;vb&.@ م @Sوي $ا%يو .j&_ا 0م 0N)َ ملا و* $ب $ا%يو
vا[مM &b طلا &1ش يI [( 22 )] يI heيوط BمJ7 nد&RKم +Kب@ي -د'او ٌ!يب :v&[.لاو .
.v<&. و5I ($ا# (ءاKب ,$كو .ءام[6لا
)y&.( ;yا&E.لا \ل9 0م .zيI& U!و. +ل# ,$دي -$يَ.ُ / ءاJلاو ءا&لاو دا.لا
:y&ا.لاو ;mيP)6ملا :y&ا[.لا $ا%يو .!8 و. ا9: و*و ;yُ&.َ ي yَ&َ . $ا%ي
:$اA 0م ة.A يI +لا1) 4لو%ل `yG&.@ م mيP@ ملا $ب $ا%يو ;mيPملا ا.َ أ ام)
´ي >ِر «´ مِب م..أ ام¡ مك>ِر«´ مِب } Sي*ا&ب:[ 22 .]
)د&.( &Jrاو ;{ولJلا &Jrاو ;د&بلا ا*د'/ :ةYeY -$و./ $ادلاو ءا&لاو دا.لا
.ةّلG %لا
0م -عو@ زَ D :-دا&.V م -$D&و .$@D[&لا َدG&. دAو `dدG&. - Sويو ;د"&َبلا :د"&[ .لا :$[ و_اI
:&#اشلا $اA .دَ&[ .لا S6gاو .د"&َ بلا
~يّللا َدَ&َ ب ا9G: +)? Rلا @&ا1Vش َS"1V K FFF @دM&[ .لا Q= %RAو n&ي'@6 ُ$~ [( 23 )]
4K# ول6ي @4ّK/ \ل9و .4K# +5)Kا ا9: ;ءيشلا 0# @2ل%لا َ دG&. :S5لوA 2ابلا 0مو
.HيA& Sي?O :دا[&E .لاو .د=&.= يو د&بيو
.nد" &َ . B> ب@ ' \EبV 'ُ/و .د<&. d2V 9ك $ا%يو .{لاJلا !"'َبلا :د"&[ .لاI {ولJلا ا[م/و
:$اA .{لاJ :د<&. d2ا&شو
Wد'و َ2" & ش "0: َد&.لا 9يبّKلا [0uI FFF ا5ُ#و@ D َد"بG كلا zDو/ Uءيش &يO +ل# [( 24 )]
;4)د&./ اK/و .د&ا. -$".= Kو .WEدَ' ?9RK ا9G: ;ةّيم> &لا 0م @S"5[ 6لا د=&. :2ابلا 0مو
.ةّيم[ &لا 0م {ولJلا و*و
َد[&.و .- $ّل%م ]/ ;د>&.م d2ا&شو .>]3 &لا 0ود يN%>6لا يI دي&.)لا :mلاYلا 2ابلاو
.ُ4لّ لA ا9: ;َءاطَ1لا 4ل
.0ا6bللا !') G0اA&V# :G0اَ دَ&E .لاو .&aاط :دَ&E .لا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
)ط&.( و*و ;0ي6لا يI &ك9 دAو ;$ادبG pا 2اب 0م و*و ءاطلاو ءا&لاو دا.لا
:$اA .HيM&ّ طلا
]&" 5@ م =0ي3 يG &و&'لا +ل# E&ُ ك= / FFF Vطا&3.لا Zَ 7َ و +ل# S5 لم'/و [( 25 )]
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI 4ل 0ي&A zم !يبلا )ع&.( .
[( 2 )] ةيrا يI 19 :0اA&Rلا ة&و6 0م { َن¡ُ·ي=.س . ا م ف َن¡ُل¡ق. امب مُ ك¡´ب .َك دق ف
ار« . v¡ !فر « } .
[( 3 )] 0ا6للا يI !يبلا )Q&.( ( ةKازJلاو 2 : 124 .ام5يI ةب6K 0ودب .)
[( 4 )] 0ا6للا .ءابزلا 0ا6ل +ل# $و%ملا زD&لا 0م )Q&.( .
[( 5 )] 0ا6للا يI يبلكلا 0ا&م1ل !يب 0م ة1طA )Q&.( :4مام)ب و*و .
اKدeDو اKب&7 S)ب6' S)Kك/ FFF 0اI&.لاب دبزلا $ك/ &D'لا +ل#
[( 6 )] 0ا6للاو $مDملا يI !يبلا )Q&.( .
[( 7 )] ( !ايل7Rملا يI ]&امK_ا 2ش&Jلا 0ب ةمل6ل 1 : 38 0ا6للا يI 26Kو .)
)Q&.( .ي#وب&يلا ةب'لكلا +ل:
[( 8 )] ( !ايل7Rملا 2 : 135 0ا6للاو ) )S&.( .
[( 9 )] ( !ايل7Rملا 2 : 135 0ا6للاو .) )S&.( .
[( 10 )] 4Kاويد يI ا9كو 66 0ادلبلا SD1مو )$و/( .Qي&') ;o\&/ ]9o :0ا6للا يIو .
[( 11 )] .$مDملا يI 4باو.و oا57&/o :$._ا يI
[( 12 )] 0ي)KDلا +KD يI ي>ب'ملا WدشK/ 20 .
[( 13 )] د&( يI 4Dي&J) +ل#و 4يل# Seكلا Hب6 دAو .يلD1لا 2لO•ل 387 .)
[( 14 )] .!وAاي .‚&P.لا ةا&.لاو ‚&بكلا ةا&.لا ;دادPبب 0ا&5K :ةا&.لا
[( 15 )] .o0ي&TKلا &يJب و5Io :0ا6للا يI
[( 16 )] 0ا6للا يI $ب%م 0بg )]&.( .Fnدب/ ا57&/ ءا&ب داXRلا سيلF :W&د.و .
[( 17 )] .o0ي'o :$._ا يI
[( 18 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 19 )] :4مام)ب !يبلاو .4)%ل1م يI سي%لا Š&مg
BمaاA !يبلا ‚دل 4)ا&6 0iك FFF $TK' ةيا&. و/ سو&# \ادم
[( 20 )] 0ا6للا يI WدشK/ )&.( HطKملا ve.:و 45 .
[( 21 )] +ش#_ا 0اويد يI 52 0ا6للاو ; )v&.( .oB)يمكo :
[( 22 )] 4Kاويد يI 4لوA يK1ي 85 0ا6للاو )v&.( :
ةءاJط $T !لA ]و5ي $)ما ا9: FFF v&.م Sوي 2ا%#/ يI Zي&لا ‚&9
[( 23 )] د&بملا يI $ماكلا WدشK/ 137 :Wد1بو .\6بيل
امك GداXRلا يI wا ا5Kيز FFF .دلو دلاو 0ي# يI 0يز
[( 24 )] 0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oWد'و 2&شي 0اد&.لاo :$._ا يI
)د&.( F :4لو%ك ة&و&7لل ءا&لا 4Kم 0ك6 $و5Dملل ءاKبلاب ;2&ش ي* ;2&شو .
.F &.1Kا \6ملاو 0ابلا 4Kم &.# ول
[( 25 )] 0ا6للاو $مDملا يI WدشK/ )ط&.( .

)دا. 4لو/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م ءاD ام 2اب( ~
S5لو%I ]!و'Kملا ا[م/و[ .W&ك9 S[د%) ]9لا ;ساي%لا +ل# 4Kم ءاD ]9لاI )2K"1[ .لا(
WاKلA دAو ;0وKلاو 0ي1لاو دا.لا 4ل./و ;ءابلا 4يI !ديز امم ا95I ;س/>&لا &يP[ .لا
W&ي6R) +7مو ;> 0َو"13 .لا يI [( 1 )] .
:2ابلا 0مو )[&? %َم< .ا( 0م .0ي)ملك 0م ٌ!و'Kم ا9*و .4)7وم@ ' N!ّ د)شا ا9: ;ُ0بّ للا
0مI &%. ام/و .&و%مم -\م6 $ا%ي \ل9 0مو ;jما'لا و5I &%م ا[م/ .&%مو &%.
.ّ&م دAو ;n&%. س"ب3 دلا َيb م6 \ل9لو ;ة&وY Jلا
دJل.( &ي1ب :S5لوA \ل9 0مو [( 2 )] 0م و* امّK:و ;ةدaاز 4يI SeلاI ;2N ل@ . ]/ ;)
.WاK&6I دAو ;دو J"ي[ .لا ةَ &N J[.لاو َد?Jَ.
:\ل9 0مو )S?%Nل= 3.لا( ?H?لَ . 0م :0ي)ملك 0م -ة)و'Kم W9*و .8j1لا ديدشلا و*و ;
.+7م دAو ;!ا%?ل[ .لا 2ايK_ا 0م HNل[.لاو .ةم%, للاك =ءيّشلا $1Dي 4ّKiك ;َS?%=لو
:\ل9 0مو )vاد"&3 .لا( و )vَد"&[ .لا( 4يI !ديMز امم ا9*و .ةَبN لE .لا ُةAاKلا ي*و ;
.>]و%لا يلا1لا ءاKبلا و*و ;v"&[.لا 0م 4ل./و .$ا[ دلا
دي&د 0با ا*&ك9 ٌةملك \ل9 0مو [( 3 )] ةAاKo :$اA .ة'ي'. ةد8 يD ساي%لا يI ي*و ;
.دJل[.لا يI ا*اK&6I دAو ;oةديدش ةبNل@ . :دوJ?ل" يَ .
\ل9 0مو )[دَ1َ م.ا( و* امّKG :و ;Sيملا 4يI !ديز امم ا9*و .j&_ا يI 2*9 :$D[&لا
.WاK&ّ6I دAو ;j&_ا يI دَ1" .= / 0م
\ل9 0مو )z?RNلَ .( :dSوA $اAو .z?ل[ .لا 0م و*و ;ةدaاز 4يI ءاRلاو .4%ل' ا9G: ;4َ6/&
.سَ يN A=/ $>و_ا [0/ ّg: ;-2ي&A و*و .4?%K# 2&7 ا9G : ;4َ1? Rل.
:&م'_ا $وA \ل9 0مو )!1مNلَ .( :ءاّ &Rلا $اAو .4ل./ 0م 4= )1لA ا9: ;ءيشلا
F 0: $ا%يو .ةدaاز 0ي)ملكلا يI Sيملاو .W&1ش Hل' ا9G: ;4َ6/& َzَم< ل. )ة1َ مN ل[ .لا(
و )ة1RNل[ .لا( .ساي%لا و*و .سeIG pا :
\ل9 0مو )دM&" م3 .لا( اKلA دAو .د&. 0م و*و ;ةدaاز 4يI Sيملاو ;0بّ للا ةليل%لا ةAاّKلا :
.$يل%ّ )لا :دي&.ّ)لا [0:
\ل9 0مو )\V ل[ مE .لا( .8$@مE .لا $._او ;ةدaاز 4يI Qاكلاو ;ة>و %لا ديدشلا :
2ابلا 0مو )HVلَ ."5[ .لا( .ةبا8J. :HVلَ ."5َ . ة/&ما $ا%ي .2اّJ[.لا !و[.لا ديدّ شلا :
:&م'/ @0با $اA .ام*اK&ك9 دAو ;Hل.و $5. 0م :0ي)مل= ك 0م ٌ!و'Kم ا9*و
N!َ د?O ام ا9: !و[.لا HV لَ ."5َ . FFF "&V دكKملا ا5ب ُ&%[.لا zَ مN طَي Sل [( 4 )]
\ل9 0مو )ةّلG aم.ملا( .W&ك9 +7م دAو ;$َمَ . $._او .ةي*ا[ دلا :
\ل9 0مو )!ي&اR[.لا( :ة>مE &لا و9 $اA .!ي&N RV. د'اولا ;ءا&?%Rلا S*و ;
G!يG &ا?Rَ. ( &و J gو F [( 5 )] F
.يلاJلا و*و ;&NR3.لا و* امّ K:و ;ةدaاز 4يI ءا)لاو
\ل9 0مو )ةب? K" 1[ .لا( >0َ1" .@ ملا 0م و*و ;ةدaاز 4يI ءابلاو .ةدي&ّ Yلا z@م" وَ .? ) ]/ ; [( 6 )]
.WاK&ك9 دAو ;>0َو" 13 .لاو
\ل9 0مو ُة&َ1" م[ .لا( [( 7 )] ) و .j&_ا 0م ?TُلO ام و*و ; )ة8ي&َ 1" م[ .لا( .!ا8 ي'لا 0م
و .ةYيبJلا ),]&1م[ .لا( 0م -ة)و'Kم ي*و ;د'او G!املكلا ءgX* سايAو .Sيaللا :
.4باب يI &Gك 9 دAو .W&ي=Jو 4)بK 8$%I &1م ا[م/و .>د)شاI &م. ا[م/ .&َ1= مو &َمَ .
\ل9 0مو )y?e"م3 .لا( دAو ;yام3.لا و* امّK:و ;ةدaاز 4يI Seلاو ;09ُ_ا H"&? J :
\ل9 0مو .ا&ك9 )cلاَمE .لا( دbبل)ملا &YاJلا 0بللا : [( 8 )] ا>م/ .$م.و cل. 0م ا95I .
4bب. دK# 4ل "0كي Sل &ُYJ ا9G: 0َبّ للا [ 0iكI .Sَم[ .لا 0مI ?c?لَ . ا[م/و ;>د)شاI $م.
.!وَ.
\ل9 0مو )$"1? %3.لا( سبايلا &مّ)لا و*و ; [( 9 )] ;ةدaاز 4يI 0ي1لاو .$N %[.لا 0م ا9*و .
$يG %[.لا G ءيّشلاك &ا. َسM بَ ي ا9G: 4ّK/ \ل9و [( 10 )] .
\ل9 0مو )ة=مدNل3 .لا( ;ديدّشلاI دNل[ .لا ا[م/ .َSَد=.و د? لَ . 0م W9*و .ةديدّشلا سَ &? Rلا :
ا[مiI ;W&ك9 8&م دAو ;ءيّشلا S"دَ. 0م S"د[.لاو .دNل[ .لا ة&N J[.لا 0م و*و
)!يV )N K3 .لا( .ديدNK3 .لا و*و ;$ادبG pا 2اب 0م 4ّK_ `@W@ &ك9 +7مI ;دbي6لا و*و :
\ل9 0مو )21N %[.لا( 2?%َ. 0م 0ي)ملك 0م ٌ!و'Kم ا95I .$اD3&لا 0م $يوّطلا :
.ةبو1E.لا 0م 21[ .لاو ;$يوّطلاI 2N%[.لا ام/ .2َ1= .و
\ل9 0مو )25N ل[ .لا( $ادبG pا ا[م/ .ةداي3زلاو $ادبG pا :0ايK1م ا95I ;$يوّطلا $@D[&لا :
و*و ;2Vل[ 6لا 0م و5I ةدaاز ءا5لا !Kاك ا9G:و .2َ 5N ل[ 6لا و*و ;0ي6لا $دب دا.لاI
.$يوّ طلا
;]دK# (سا%Kم @&يO و*و ;B1"7َ و z7@ و ]9لا ا[م/و )&و@ بN KE .لاI( hةد&RKم +%ب) ةلJّKلا
َدلو g ]9لا د"&? Rلا $D[&لا :&وبKE .لاو .jو'لا 2َ1N Yَ م :&وبN KE .لاو .ا5لR6/ ,HVد=يو
q{ا.َ& و/ ديد' 0م ةوادpا يI 0وك) ي)لا ةبَ .?%لا :&وبN KE .لاو .y/ gو 4~ل
ا[م/و .ا5ب 2=&ش@ي )&" بّ K3 .لا( 0م و*و ;0ا)دaاز 4يI ءابلاو 0وKلاI ;ديدشلا د&بلا و*و
.>&3 .لا
:زَ بّ Kلاك 0وكي 0/ 4ل1لو ;B17و َzV7@ و اممو )ة%Iا1[.لا( S51م !6يل 0ي9لا $ا%ي ;
.4يI 41م اول= Jد Baيش -د'او ‚&)شا ا9uI Hاو6_ا 0و&7'ي ;$اوم/ سوX&
)دا.لا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةدام )01.( { . 286 .
[( 2 )] $ا%ي )د?JNلَ .( و )دNJ?لV .( و )>د?JNلV .( .
[( 3 )] ( ة&5مDلا 3 : 403 .)
[( 4 )] .$مDملا يI 4باو. ;oوR.لا zمطي Sل F 29# ام ا9:o :$._ا يI
[( 5 )] 4Kاويد !ا%'لم يI ةمE&لا ]9ل !يب 0م ة1طA 663 0ا6للاو )&R.( و*و .
:4مام)ب
عو& g دK5لا Qوي6ك ةي)Rب FFF .!ي&اR. &وJ gو 2ابشلا 0م
[( 6 )] .Qي&') ;o01.لاo :$._ا يI
[( 7 )] .o&1م.لاo :سوما%لا يI &ك9و .0ا6للا يI &ك9) Sلو .$مDملا يI ا9كو
[( 8 )] .0ا6للا يI 4باو. ;oدبك)ملاo :$._ا يI
[( 9 )] W&يY# $1%.لا $و' S5ل ‚&) F :دشK/و ;ojJملا يI z%Kيo :0ا6للا يI داز
.F
[( 10 )] .o$%R.لاo :$._ا يI

·دا«لا _ا.ك
([_با=ملا¡) ==ا«ملا يف دا«لا _اب) =
)z7( عو7Jلا +ل# , $دي ;-Zي'. -د'او -$./ Q#ا7ملا يI 0ي1لاو دا7لا
:2يX9 وب/ $اA .zَ7= Jو ّ$9 ا9G: ;َz717) $ا%ي .GQ" 1[ 7لاو
@SG5يM &/ 0يV )G ماّشلل ]Vد,لD)و FFF @z717)/ g G&*[ دلا M2" يَ &ل يbK/ [( 1 )]
.Uة[ و A gو q]/& ا9 0كي Sل ا9G: ;-عاَ7" 1َ 7 ( Qي17 , $كو
)†7( S5ّ Kكل ;4يل# سا%ي و/ 4Kم ع>&Rي he./ و* gو ;ءيشب سيل 0يPلاو دا7لا
\ول :ةPَ 7N P[ 7لا :$يلJلا $اAو .S<'للا M2a9لا G$ك/ ةياكV' :ةPَ7NP[ 7لا [ 0: :0ولو%ي
ةOاّP[ 7لا :0ولو%يو .ءاد&[ دلا [( 2 )] اوماA/و .HيA[&لاF ُ 0يD1لا :ةPيP7لاو .Hم'_ا :
.&Gك 9 "0:و (ءيشب 4,لك ا9* سيلو .2ي.? J ]/ ;(†يP7 q^ي# يI
)Q7( &Jrاو ;عام)Dgا ام*د'/ :0ي&م/ +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءاRلاو دا7لا
.Q1[ 7لاو ةلG %لا
;QوR7م ءام $ا%يو .Vءيشلا +ل# ساّKلا عام)Dا و*و ;]QR[7لا و5I $[و_ا ا[مiI[
0م zَبشي Sل Se6لا 4يل# 4K/o :mيد'لا يIو .QوR7م d Sا1طو .ساKلا 4يل# &Yك ا9:
:ءاملا يI $اAو .Sا1ّطلا +ل# ]دي_ا ة&Yك \ل9ب دا&ي .oQ?Rَ7 +ل# ّg: S'لو (زب J
GQوR7ملا Mvَزّ Kلا يI يG%?)" 6َي g FFF GQو@ Dلا M2و& Pلا ُ!ا=&اَ د@م ّg: [( 3 )]
G0بّ للا ُة&يYك ]/ ;ٌQوRَ 7 - ةAاK :$يلJلا $اA ;4يل# ام5#ام)Dg ;ُWا?)ّ Rَ7 :M&" 5ّ Kلا ابKاDو
.ا5bلك bQكلاب 2?لَ 'لا :,Q[ 7لاو .BّRَ7 ّ g: @2= ل') g
]/ ;(Q? Rَ7 +ل# @4)ي%لو .Q1َ 7 ]/ ;ٌQ? Rَ7 ( 0eI M]/& يI :S5ُلو%I &Jrا ا>م/و
.4Kم "0ّكم)/ Sل (ةلَ Dَ#
)\7( $D&و ةكا7ك7 ٌ ة/&ما :0ا)ملك 4يI Zي'. -$يَ.ُ / Qاكلاو دا7لا
ة#&@ 6 ةكَ 7< ك[ 7لا :‚&J_ا ةملكلاو .S'ّللا ُ زاK)كاو &َ.G %لا 4ب دا&ي ;-\ا7<ك7
.يشَملا
)$7( ءيشلا عايَ7 و*و ;د'او h+K1م +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Seلاو دا7لا
.t$ا7 د.%لا 0# q&aاD ,$كو .0ا)Pل ;8$َ7=يو 8$V7َ ي ّ$َ7 $ا%ي .4b%َ' G&يO يI @4@با*9و
($?eَ7 = 2'ا. 0اك ا9: ;$ّل7ُمو $يb لV 7 - $D&و .+K1مب ة=لe[7لاو $? e[7لاو
.َ0GI@ د ا9G: ;!8 يملا 8 $V7ُ / S5ُلوA ;ُWاK&ك9 ام $?e>7لا $./ > 0/ +ل# ,$ُدي ا>ممو .$طابو
$اAو .=\V ل" 5 )6ا 0ولو%ي SY ;Vءاملا يI @0َبّ للا ّ $َ7 :0ولو%يو .عا7 دA dءيش @4ّKiك =\ا9و
:!8يملا ّ $V7ُ / يI
Uة[يV لَ D (0ي1ب ُWو,لV 7@ م َ2xو FFF ُ$aاKو -Sزَ' 0g"وَ Dلاب َ&G دوOو [( 4 )]
ا9G : ;=&ا[ دلاو دD6ملا !لل7و `\Kم َ 2*9 ا9: ;]&ي1ب !N ل= ل7= / $ا%ي :!يbك6لا @0با $اA
.ةّلَ 7= مو ةّلV7َ م -j&/ :$ا%يو .4~ل ‚َد=)5@ ي g (Sي%@م Uءيش ,$ك \ل9كو .ام5ل Gد)5) Sل
.ةّل= V7َ م يI او1Aَو ا9: ;=$bل~ُ َ7 ) ]داو يI او1Aوو
)S7( =ءيّشلا !مَمَ 7 $ا%ي .0يaيش 0يب (ةم= ءe@م +ل# ,$دي -د'او -$./ Sيملاو دا7لا
Hا>بَ 6 -س&Iو .ة#امD ]/ ;$ي?J 0م -ةمام"7G : W9*و .B8م7 4Eم@ 7/ اKiI ءيشلا +ل:
.ة&اب"7G : $Yم 2)ُ ك 0م ٌةمام7G:و .!ا#امDلا ]/ ;Sيما7_ا
.Uءيش ّ$ك ES7ي :dSV7امُ 7و Sَ 7"مَ 7 -د6/ :2ابلا 0مو
)07( Gءيّشلاب !N KV Kَ 7 $ا%ي .ءيشلاب ($NJ@ب +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0وKلاو دا7لا
B6يRK 0اك ا9: ;ةّKV 7= مو UةّKَ7َ م HNلV # ا9*و .0يKَ7 - $D&و ;hةKاK=7و BّKَ 7 4ب E0َ7= /
اولاA امب&و .4ب E0َ7@ ي ]9لا =سيGRّKلا 0اك ا9: ;يKاوJ: 0يب "0Vم يbKV 7 - 0eIو .4ب E0َ7@ ي
.0وKلا Z)Rب !NK? Kَ 7
)i7( :mيد'لا يIو .$._ا و*و ;ُl7<a3 7لا ي*و ;ة'ي'. ةملك ةزم5لاو دا7لا
o0ي3دلا 0م 0وA@&مي dSوA ا9* GlV 7< aV 7 0م s&Jيo [( 5 )] .
ة[ و[7لا \ل9 0م .ةَب? ل= Dو qvايV. +ل# ,$دي و5I $)1ملا Q&'لاو دا7لا ا[م/و
ةاَ7" و[ 7لاو [( 6 )] .زم* eب ا"وَ 7" وَ7 $ا%ي .S5)َب? ل= Dو ساّKلا !او./ :
)27( [2َ7= / :ديز وب/ $اA .عام)Dgا +ل# 4@مN T@# ,$دي -د'او -$./ ءابلاو دا7لا
\ل9 0م .M2ابلا ُ&Yك/ G$._ا ا9* +ل# $َم" '@ ي 8SY .B1يمD اومّلك) ا9: ;Bباب7: @Sو%لا
يI •$GO +ل# [2َ 7= / دAو .2ل%لا يI ,$GPلا :>2[ 7لاو .!ا[ بَ 7 zمDلاو ;ديد'لا ة[بَ 7
.&ُ)6=يI zم)Dي -&ابO 4ّKiك ]9لا و*و ;2اَب[ 7لا 4Kمو .G W&د. يI 4َ1َ مَ D ا9: ;W&د.
.4بابَ7 & Yك :@دلبلا َ2M ب= 7و .| 2V7@ م dSوي ا9*و
|2ُ &و d0م6 :ةبيM ب[ 7لاو .0َم3 6لا و*و ;2E بَ 7ّ )لا :2ابلا 0مو [( 7 )] $ا%ي ;ام5Kيب zمD@ي
`4Vم" 'لو V4G%Nل? J zEمD)ل ي3م6و ;Qو&1م Gj&_ا b2اود 0م ,27لاو .Sك3يب.ل او@ب3 بَ 7
:$اA .4ب zNلّ طلا 4bبش ام[ب&و :2ابV7 zمDلاو
@4َبابV7 [ 0iك ($ا['RMب =Qا?ط/ FFF V![ د?P? ) (ديV# َSوي يلاوملا @ 0وط@ ب
ا"و[ دP) ($اوم M0وطبب َ2اب37لا \ل) 4[ ب? ش SY .ةaل)مم d2ابV7 4ّ Kiك dSJ7 ا5@1N ل? ط :$و%ي
.2اب37لا ة&يYك j&_ا 0م qz?طGA ]/ ;ة&= كN K@ م ّ2اَ7َ م يI اK"1= Aو :$ا%يو .او@1ّ لَ 7)I
ا5ّRَ7 $YV م و5I ;ةAاّKلا ّ 27 :S5لوA ا[مiI .0يم6لا &ي.%لاF $D>&لا :2G 7اَبE 7لاو [(
8 )] Q&طب ا5=)بل' ا9: ;ا*@&طI/ ?ةAاّKلا !&? ط?I :>يaا6كلا $اA .B1يمD ّQكلاب ا5َب? لَ ' ا9G:
و* ا9* :ءاّ &Rلا $اA .ا5bلك bQكلاب ا5?)" ب? لَ ' ا9: ;B8ب7 ا5E ب@ 7= / ا5)" بَ ب= 7و .\1با./
QNلV Jلاو GSا5بpا +ل# \= 1با./و QNلV Jلا +ل# \ما5بG: $1D) "0iI E2[7لا ا[مiI .,Q[ 7لا
.B1م
يI ام*9Jiي dzDو و*و ;,27/ d &ي1بو ُ ءا[بَ 7 - ةAاK :S5ُلوA $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
0V6"&G Rلا [( 9 )] ا9* 0م سيلI ;Bمد !لا6 ا9: @Wُ دي ![ب7و ;Bمد 4)? YG ل !>بَ 7 :S5ُلوA ا[مiI .
[jَب 0م 2ول%م و* امّK: ;2ابلا [( 10 )] .ّ&م دAو ;
)k7( EkG7ي ّ k7 \ل9 0م .&َDَ7M ب qvايV. +ل# ,$دي -Zي'. -$./ SيDلاو دا7لا
اوُ بلَ D ا9: ;BDاD7G: Sو%لا ّk7=/ :ديب# وب/ $اA .BDاَDV7 Sو%لا [k7و ;اDيD7 [( 11 )]
ةب= Oاشملا :sاَD37لا :$اAو .اوE Dَ7 =$يA اوبV لُ Oو Uءيش 0م او#زD ا9GuI .اوُ 'ا=.و
.!َ بV ل@ ' ا9G: Ek7) ي)لا `$بG pا 0م sو@D[7لا ;W&يO $اA .ةّ &اشملاو
sاD[7لا :2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو [( 12 )] زَ &? J و*و ; [( 13 )] .
)Z7( \ل9 0م .4Kي1ب Uءيش VةّA& +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا'لاو دا7لا
.2ا&ّ شلا H@&A&?) :ة'7'[7لاو .4)8 A&ل \ل9ب يb م6 ;0ي= ب1= كلا +ل: ءاملا :vا7'[7لا
3يبا&#_ا @0با 0اكو .j&_ا 0م َ0=كم)6ا ا9: سمّشلا ءوَ 7 و*و ;>Z37لا 4Kمو
]/ ;ة&NY= كلا 4ب دا&@ ي ;Zي3 &لاو 3 Z37لاب d0eI ءاD :0ولو%يو .سمّ شلا 0ول و* :$و%ي
Zي3 7لا[ $ا%ي gو :$اA .Zي3&لا 4يل# N!َ &َ D امو سمّشلا 4يل# !1=لط ام [( 14 )] .]
)c7( .$وَبلا داد)ما :ّc[7لا :0ولو%ي S5ّ K/ +ل# .ءيشب سيل ءاJلاو دا7لا
.>د)ميI ءاملا ا5ب +َم&ي -ةبَ .? A :ةّJَ7Vملاو
)د7( .ساي%لا يI 0ا)Kياب)م 0ا)ملك $ادلاو دا7لا
U!Aو يI ام5#ام)Dا زوDي g 0اaيّشلا :0ا>دا7)ملاو .ءيشلا >دV7 >د37لا :+لو_اI
.&ا5ّKلاو $يللاك ;د'او
.n> دَ7 ;ا*•م :ة=ب&G %لا [دَ7 $ا%ي ;دا7لا Z)Rب ;ء<$َملا و*و ;Eد[7لا ‚&J_ا ةملكلاو
)&7( ;ءيّشلا ُعام)Dا :يKاYلاو ;zNRّKلا QeJ $>و_ا :$و./ ُةYeY ءا&لاو دا7لا
.ة8و%لا mلاYلاو
ام ,$ك ا9* +ل# $م'ي ّSY .n>&َ 7 WE&ُ 7ي W[ &َ 7 $ا%يو .zNRّKلا ,د7 :>&[ 7لا $[ و_اI
N!َ 'كK $ا%ي .ة[ &َ 7 +ل# ة/&ملا sE وز) :>&3 7لاو .$از@5لا :E&E 7لاI .4َبَ &اA و/ 4َ6?KاD
+ل# ة/&ملا !َ D>وز) :8ي1م._ا $اAو .ا5?ل" ب? A !Kاك Uة/&ما +ل# ]/ ;>&V 7 +ل# ُةKeI
0م tH)شم dS6ا :ة[ &[ 7لاو .|&V 7@ م -$D& و*و ;4لYم &ا&7Gpاو :$اA .>&G 7و ‡&@ 7
0م ;ا9ك +ل: d0eI [&ُ ط7او .\ل) ا*E&7) امك ‚&J_ا E&7) ا5ّKiك ;3&[ 7لا
:ةKيمEدلا @0با $اA .oة&وُ&ا[7لاo &1b شلا يI 0ولو%يو .ة&و&7لا
‚َدV1لا ?H=Rش/ (ة&و&ا7 اJ/ يMبG يY/ FFF "Wُ &9ا1َم Hيد.لا يI !ّل= Aو 4يل# [( 15 )]
.ا5يل# W&ي&7 ّدش/ ام $ا%ي `ة&" ي? Pلا يI $=م1)6@ي ام &Yك/و .ةّ &اَ7@ملا :&يM &[ 7لاو
d&َ&َ 7 4ب ]9لا :&يM &[ 7لاو .M0ا)[&[ 7لا ام5ل $ي%I M0ي)[ &[7لاب +َ'ّ&لل M0ا&َ Dَ'لا 43بُ شو
.4Vم" 6MD +?Kَ 7 و/ .4VK" يَ # 2ا*?9 0م
0م ولJ) g ي)لا :ة[ &[7لا :ديب@ # وب/ $اA .4ُ)م" '=ل :ع&[7لا ة[ &َ 7? I يKاYلا ُ$._ا ا>م/و
:2ابلا 0مو .ا5?)') zم)Dملا S'للا : Sا5بpا ة[ &= 7و .ا5G#ام)Dg \ل9ب !ي3م6و .0بّللا
:$اA .&يYكلا $املا ة?RV. 0م و*و ;$ام 0م ٌة[ &َ 7 4ل ]9لا :>&V 7@ملا
اومل1َ ي 0/ GSو%لا يI =\M ب" 6َ'Mب FFF <>&V 7@ م |يV K? O S5يI =\ّ Kiب [( 16 )]
ا9 0اك ا9: ;ءيشلا +ل# &ي&7 و9 d0eI :$ا%يو .سN RّKلا ة[ و A :&ي&7لاI mلاYلا ا>م/و
:&ي&D $وA يI ;ةا6ا%مو 4يل# q&ب.
ا&يM&= 7و C ة/&@ D F [( 17 )] F
.4يل# Sَز= / ا9: ;MSاDbللا سiI +ل# ّ&7/ :س&Rلل $ا%يو
)ز7( +ل#_ا \=K'لا Hو.ُل و*و ;زز[ 7لا ي*و ;ٌةد'او ٌةملك ءازلاو دا7لا
.Eزَ 7=/ -$D& `$R6_اب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 2يX9 يب/ 0اويد 3 ( !ايل7Rملاو 2 : 222 0ا6للاو ;) )z17( .
[( 2 )] .سييا%ملاو $مDملا يI 4ب د&RKا امم TRللا ا9*
[( 3 )] 0ا6للا يI زD&لا )QR7( .
[( 4 )] يشاو' يI !Rل6/ امك ;ةPباKلل !يبلا )$وD( .
[( 5 )] و*و Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. يبKلا +)/ CeD& 0/ mيد'لا يIوo :0ا6للا يI
SوA ا9* l7a7 0م s&Jي :$ا%I .$د1) Sل \KuI $د#ا :4~ل $ا%I SaاKPلا S6%ي
.oةيم&لا 0م S56لا H&مي امك 0يدلا 0م 0وA&مي ;S5يAا&) زواDي g 0x&%لا 0وX&%ي
[( 6 )] .B7ي/ زم5لاب ;ءا7و7لاو
[( 7 )] zمDي 2&لاو 0م6لا :ةبيب7لاوo :$مDملا يIو .Qي&') ;oامب&وo :$._ا يI
.o$كXيو ام5Kيب
[( 8 )] .$مDملا يI 4باو. oا5ب7o :$._ا يI
[( 9 )] .$مDملا يI 4باو. ;oس&Rلا o :$._ا يI
[( 10 )] .o07بo :$._ا يI
[( 11 )] .ديدش)لاب ;2لD/و ;2لD $ا%ي
[( 12 )] د&ي Sل TRللا ا9*و .SيDلا ديدش)ب $مDملا يIو ;2ا'6ك سوما%لا يI 4طب7
.0ا6للا يI
[( 13 )] .oةز&Jo :سوما%لا يI
[( 14 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 15 )] 0ا6للا يI 4باو. ;oيK))/o :$._ا يI )&&7( 0ودب !يبلا د&و mي'
.ةKيمدلا 0با 0اويد يI !يبلا دD/ Sلو .ةب6K
[( 16 )] 0ا6للا .0او7& 4م# 0با وD5ي ;يل*اD ;]د6_ا 0ابA&لا &1ش•ل !يبلا
)&&7( .
[( 17 )] 4Kاويد يI 4ل !يب 0م ة1طA 290 0ا6للاو )&&7( :4مام)ب و*و .
ا*داز &Dاو5لا ة1ش&D $ك 0م FFF ا&ي&7و ة/&D زواRملا د1ب


)ام5YلYي امو ءاطلاو دا7لا 2اب( ~
)&ط7( \ل9 zم 0وكيو :0ولو%يو .S?JV7 +ل# ,$د) ٌةملك ءا&لاو ءاطلاو دا7لا
:دشK/و .ة&V طاي=7و 0وُ&اطيَ7 41مDو ;SيT1لا :&طي[7لا :ديب@ # وب/ $اAو .SXُ ل
اKKود ?ةلاَ1 I وُ&اطيَ7 َ j[&1) FFF (اَ '?ط"6Vم F2bل%ي (&اطيَ7 &ي? J امو 1 )
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ةلا1Iو ;)Zط6 ;&م'( يشاو' يI Hب6 امك ;]&.Kلا Qو# 0ب \لامل !يبلا )
.ة#ازJ 0# ةياKك :S7لاب

)ام5YلYي امو 0ي1لاو دا7لا 2اب( ~
)Q17( ;ة[ و %لا QeJ +ل# ام*ُد'/ ُ$دي ;G0اKياب)م M0e./ ءاRلاو 0ي1لاو دا7لا
.4=لYV م ُءيّشلا دازي 0/ +ل# &Jrا ,$ديو
-$D&و ;Q@17ي ?Q@ 1َ 7 $ا%ي .ة[ و %لا QeJ و*و ;Q1E 7لاو Q1[ 7لا :$[ و_اI
.ٌQا1G7و ُ ءاR1@7 SوAو Qي17
;BRي17) @4ُ)R[17و ;BIا17G: =ءيّشلا !R17/ :$يلJلا $ا%I &?Jrا $._ا ا[م/و
$اA .&Yك/ و/ 0يلYم =$1DُيI ءيّشلا $./ +ل# َداز@ ي 0/ و*و ;ةRَ#ا7@م @4ُ)R<#ا7و
!NR17/ 0م Qو17ملا :و&م# وب/ $اA .Q= #ا7ملا ءيّشلا Qو17ملا :W&يO
N!َ DV6K ع&3 دلا :ة?R=#ا7ملاو .$و1Rم و5I @4ُ)ل1I/ 2اب يI \ل9 (ديب# وب/ &ك9و .ءيّشلا
.M0ي)? %Nلَ '
)و17( `ا*@واو !IV9@' ;ة&Dش :ة1[7لا ي*و ;ٌةد'او ٌةملك واولاو 0ي1لاو دا7لا
:$اA .!اوَ1َ 7 zمDلاو
(اDل" و? ) V!اوَ 1َ 7 يI n9VJ8)م F 1 F )
)س17( {ي&'لل 0ولو%ي S5K/ دي&@د 0با &ك9و .ءيشب سيل 0ي6لاو 0ي1لاو دا7لا
(سَ و" 1َ 7 :S5ّKلا 2 .)
~~~~~~~~~~~~~
( 1 4Kاويد يI &ي&Dل !يبلا ) 92 0ا6للاو )ا17( mي1بلا 4ب وD5ي زD& 0م
.ي1شاDملا
( 2 ( ة&5مDلا ) 3 : 24 يI ا5لدبو ;سوما%لا يI gو 0ا6للا يI &ك9) Sل ةملكلاو )
.oسَ&N P[ 7لاo :سوما%لا يIو ;oسَ&"1[ 7لاo :0ا6للا

)ام5YلYي امو 0يPلاو دا7لا 2اب( ~
)!P7( ءيشب سيل ءا)لاو 0يPلاو دا7لا [( 1 )] .
)mP7( .j1بب 471ب Gءيّشلا Gساب)لا +ل# ,$دي -د'او -$./ ءاYلاو 0يPلاو دا7لا
ة7ب A :mN P3 7لاو .ة6Gب)لملا Se'_ا :mاP7_او .ايXE&لا ?!N Y? P" 7= / :Sلا'لل $ا%ي [( 2 )]
0م[ [( 3 )] ا9G : ;ٌmوPَ 7 ةAاK $ا%يو .-د'او -$./ :$يلJلا $اA ;^يش' و/ 0اب"7 A ]
.س"&َ ملاك mN P[ 7لاو .ٌH"&V ط ا5Mب= / ?!6ملI ا5VKَ مV 6 يI ?!< ك= ك? ش
)2P7( [0: :0ولو%ي .!او._ا @ j1ب و* $ب ;$.iب سيل ءابلاو 0يPلاو دا7لا
يI lب)Jي ]9لا :2Oا[7لاو .2ا? PE7لا :4لYمو `!? 9VJُ/ ا9: 2K&_ا @&E و7) 2يP[ 7لا
.ساّKلا @ع3زRي &َم? Jلا
)SP7( 4Kمو .4َم? Pَ 7 :$ا%ي .3jَ1لا +ل# ,$دي د'او -$"يَ .ُ / Sيملاو 0يPلاو دا7لا
&ك9و .ةدaاز ءايلاو .Ejَ1َ ي ]9لا S?P" ي[ 7لا :ديب@# وب/ $اA .دَ6=_ا و*و ;SPي[7لا ّH)شا
.4?)TRلو 4?)" م?Pَ 7 ام :ةما?PE 7لا :دي&@ د @0با
)0P7( $يم يI Uءيش ةيطP) +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0وKلاو 0يPلاو دا7لا
;0Oا7 -س&Iو .دN%V'لا :0NP[ 7لاو 0NP3 7لا \ل9 0م .&ي?J +ل# ,$دي gو ;sاDGو#او
B?KN PV 7 ( 0eI ُ&دَ. َ0GPَ 7 $ا%يو .2&[ 7لاب ّg: ]&Dلا 0م ُWدK# ام يGط1@ي g 0اك ا9G:
.ا5VK= طو +ل: ا5#ازK دK# ;0NPV 7 !ا9 -ةAاK :0ولو%يو .ءاDوَ # :-ةKG Pَ 7 ٌةاKAو .BK?P= 7و
{و@'ّKلل $ا%ي :$ا%I $يلJلا ا[مiI [( 4 )] ُ!ا? 9=ل ا5ّKG : :2<iDلا +ل# N!= .1)6اI N!َ مV 'َو ا9G:
]/ ;(0eI +ل: يVKN PG 7و .= $امو َ0=ك& :ايKEدلا +ل: d0eI َ0?Pَ 7 $ا%يو .0NPG 7و q 2N P? ش
َ0اPط7gا [0: S5ُلوA ءيشلا ةيطP) 0م ُWاK&ك9 ام +ل# ّ$د ]9لاو .4يلG: يليم
:$اA .2وّYلاب ُ$ام)شgا
B>يMبَ . d0GPط7م 4ّ Kiك F [( 5 )] F
:$MبN %@م @0با $اA .يVK" 7V ' !') ءيّشلا ُ!KNP? ط7ا $ا%يو
ا57M &N Pَ م دK# ي'eV6 !N K= Pط7ا ا9: اRَ6?ش N9G: Qي[6لا GساَيM &ك (H?I"&G مو [( 6 )]
)طP7( $ا%ي .ةدVشMب Uةَمَ 'از@م +ل# ,$دي د'او -Zي'. -$./ ءاطلاو 0يPلاو دا7لا
$%يI ‚&J/ &aب ا5Mب< KD +ل: &=R') d&aب :طيGP[ 7لاو .طaا' +ل: @4َمَ 'َز ا9: ;@4?ط?Pَ 7
دُ71لا Hوزُ ل و*و ;طOا7 G4ب d&ي1بو .ة7G RJKم =0و@ 7َ &= / :طGOاَ7َ ملاو .ا*Xام
طOا[7لا :( ديب# وب/ $اA .W@ دNلM D +ّلد)يو B71ب @4@71ب \ل9 طP7ي +ّ )َ ' fاكَ' M2N Kَ Dلاب
اّK# "z?I&ا ّS5ّللا :$ا%يو .S'ّللا 0م ٌة&Yكو طبG pا 0م -Hا)RKا و*و ;-د'او dءيش >2[ 7لاو
و*و ;0eI +ل# BطGOا7 @4)N ل6&/ :$ا%يو .ةّ%شملاو ?ةّ دشلا 0ودي&ي ;ةطP[7لا W9*
.Sل,Tلا 0م @4ُ1Kمي G2يA>&لا 4" بV ش
)زP7( [0/ &يO .&"1V ش 4ب ي)iي 0/ ّg: ;Zي'. ($.iب سيل ءازلاو 0يPلاو دا7لا
Hل Jلا l8ي6لا :عاب36لا 0م زNP3 7لا [0/ &ك9 $يلJلا [( 7 )] .2او.لاب Sل#/ wاو .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ا*د1ب 0ي)للاو ةداملا W9* H'و .o9DاوKلاو 2ايK_اب \وللا :!P7لاo:0ا6للا يI
ي)دام 0يب 0وك) 0/ )0P7( و )طP7( .
[( 2 )] .0ا6للا يI 4باو. ;oةي7Ao :$مDملا يI ا9كو $._ا يI
[( 3 )] .0ا6للاو $مDملا 0م ةملكلا W9*
[( 4 )] $مDملا يI 4باو. ;ojو'Kلاo :$._ا يIو .ةيش'ولا 0ا)_ا :{و'Kلا
.0ا6للاو
[( 5 )] 0P7( 0ا6للا يI 4ب6K 124 :4لبAو .oةي&ما1لاo +ل: ;)
Bي&*د CeD& !ي/& د%ل FFF اي5)ي6 GSو%لا ءا&و يشمي
[( 6 )] يI Hب6 دAو ;)Q6ش ;س/& ;0P7( 0ا6للا يI WدشK/ )سي&( .
[( 7 )] :0ا6للا يI WدشK/
nزa7 +Kب ام زP7و ^ي&Dلا ا5يI FFF {يل%)و ا5Kم Qش& +ل: ]وiي


)ام5YلYي امو ءاRلاو دا7لا 2اب( ~
)0R7F( .ءاRJب Gءيّشلا ي<م& +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0وKلاو ءاRلاو دا7لا
0?Rَ7 4Kمو .4ب j&_ا ?!ب&7و 4=)يم& ا9G: ;=j&_ا $@D>&لاب !K?Rَ7 4يI $._او
4لَ مَ ' :4)AاK +ل# =$"مV 'لا 0?R=7و .4ب +م& :4VطGaاPب 0?R=7و .ا5ب طبJ :4ل"DG&ب ُ&ي1بلا
.د'او 4bلك \ل9 يI ساي%لاو .4ب&َ7 :4ل" DG&ب 4?K? R=7و .ا5يل#
0/ يPبKي امم ]دK# ا9*و .S*دK# سلDI S5يل: = iَDل ا9G: ;Sو%لا +ل: َ0?Rَ7 :2ابلا 0مو
+ل# $يل[دلاو .S5يل# 4V6R?KM ب +م& 4ّKiك ;o4Kودي&ي g S*وo :$ا%يI ;Q< .و 4يI دازي
دAو .0?Rَ7 0م $َ1" ي? I ا9*و .0?R"يَ 7 :Qي> 7لا zم ءيDي ]9لا 8يليRطلل S5لوA ا9*
ُ0ا=KR"ي[ 7لا 0Rي[7لا zم ءيDي ]9لا [0/ ;Sلا# 0م 41م6/ Sلو ُ!1م6 [( 1 )] ]&د/ gو ;
:0?R"ي[ 7لا يI $اA .WزيD@ي سايG %لاو .4)8 '. Qيك
-0Rي7 Qيّ 7لل ءاD ٌQي7 َ ءاD ا9: FFF ُ0Iاي[7لا QويE 7لا ‚= &%@ي امب ‚دوiI [( 2 )]
.HNل? J S?TV# zم Hم'_ا و*و ;>0?R37لا 2ابلا 0مو
)وR7( :$ا%ي .Sام)و Lوب6 +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاRلاو دا7لا
وNRَ7 يI -0eIو .BيIاو 4بK?9 &َ1? ش 0اك ا9G: ;2يب[6لا يIا7 -س&Iو ;(Qا7 d2وY
$طJ_ا $اA .4Vش"يَ # 0م (ةوNR=7و [( 3 )] :
4َ6/& َ2[وَ . ُ$از1V ملا Qَ دَ5لا ا9: FFF G$NطJلا Vةّلّ Yلا 0م dوN Rَ7 4َ بD#/و [( 4 )]
:$اA ;س</&لا &َ1? ش &يYك ]/ ;س/&لا يIا7 -$D&و .0ا9rا ةيJ&)6@ملا :$NطJلا
Hا[1? K س/[ &لا يIا7ب ?!N Y= P)6ا ا9: F [( 5 )] F
.-z7وم :‚َ و=NR=7و
)&R7( و/ BD6K Gءيّشلا +ل: Gءيّشلا ,S7 و*و ;Zي'. -$./ ءا&لاو ءاRلاو دا7لا
.ةباX 9 =&ي.ي +)' &GR@7 &َ1? ش $ك ي*و ;&َ 1ّ شلا &GaاRَ7 2ابلا 0مو .B7ي&# W&يO
;&1شلا &aاR7 0م ]دK# 4ل./و .او K= وا1) ]/ ;4يل# او@&= Iا7) :S5ُلوA 2ابلا 0مو
ا9*و .&Jrا ة&يR7ب 4?)&يR7 ّ دش دA S5Kم (د'او ّ$ك [0iك +)' اوب&ا%)ي 0/ و*و
.$م>&لا 0م ٌQN %V' :&G R7لا [ 0: $ا%ي .ام*&يOو ة&=*اTملاو ةد#ا6ملا يI 0=6' dسايG A
-ةKاKGك $ا%يو .د%َ1N K@ ملا $م&لا ة&G R[7لاو ةدG%َ1لا Uديب@# يب/ 2ا)ك يI 4TR'K ]9لاو
.ا51EمD) و*و ;Sا536لا 0م ا5يI ام M& Iا7?) 0م ا5ل./و .ةaل)مم ]/ ;-ة&GRَ7
ءيّ شلاك ;n&N Rَ7 N !َ &G R@7 امKiك \ل9ب !ي3م6و ;ةاّKَ 6@ملا ا5ل $ا%ي ي)لا ي* ;ة&يR[ 7لاو
.W= &يOو BD6K qj1ب +ل: @4@71ب ESَ7@ ي
)زR7( ّSY ;4م%ل) (ءيشب Uءيش MzNIَد +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءازلاو ءاRلاو دا7لا
0:و Wا>يG : 4مG%ل ) 0/ :&? R[7لا $ا%يو .&ي1بلا SN %=ل : ]زR[7لا[ \ل9 0م .\ل9 +ل# $=م'@ي
:2ابلا 0مو .4يل# 4)*&ك/ يb KG : ]/ ;4?لM ب? A امI 4ّ%' @4)< زRَ7 $و%) 2&1لاو .4َ*M&ك
2ي&A و*و ;عامMDلا :زN R[7لا $ا%ي دAو .4يI يI @4ُ)ل= Jد/ ]/ ;4َماDل َس&Rلا !ز=R7
.2ابلا 0م
)سR7( $Yم سN R[7لا 0/ &ك9 دي&@د َ0با [0/ ّg: ;ءيشب سيل 0ي6لاو ءاRلاو دا7لا
.زNR[7لا
)طR7( .ءا?RَDلاو Hم@'لا @4ل.= /و ;-Zي'. 4ّK: 0ولو%ي -$يَ.ُ / ءاطلاو ءاRلاو دا7لا
ةطاّR[7لاو .$بG pا ]M&< ك@ ي ]9لا :طاّR[7لا :$ا%يو .ةطا?R[7لا 0b يب -طيGRَ7 Hم'•ل $ا%ي
.4يل# $[و1ي g امم 4,لك َ2ابلا [0/ 26'/و .عا)ملا $م') $بG pا :$ا%ي اميI
)zR7( .س1َ D :z?Rَ7 +ك' $يلJلا [0/ +ل# .ءيشب سيل 0ي1لاو ءاRلاو دا7لا
Sل6لاو [( 6 )] .
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .سوما%لا يI gو 0ا6للا يI TRللا ا9* &ك9ي Sل
[( 2 )] .ةب6K 0ودب )0R7 ;Qي7( 0ا6للا يI WدشK/
[( 3 )] يI ي)iي6 )Qد*( .
[( 4 )] يب_ يلا)لا !يبلا ا9: `2او.لا و*و ;oيل95لاo :$مDملا يIو .$._ا يI ا9ك
4Kاويد يI يل95لا 2يX9 43 يشاو' يI Hب6 امك )اR7 ;$ز# ;Qد*( 0ا6للاو
)$طJ( .
[( 5 )] ةمD1ملاب oHاPKo B7ي/ ‚و&يو ;!ايل7Rملا يI +لو_ا ةدي.%لا 0م n&ش =طبi)ل
:W&د.و F 4ب mيP)6/ ]وزOو يم* \ا9I F
[( 6 )] .$.gا يI ةملكلا W9* !د&و ا9ك

)ام5YلYي امو Qاكلاو دا7لا 2اب( ~
)zك7( 0اك ا9G: ;-ة1= ك" وَ 7 $D& $ا%ي .ا5ل =سايA g ٌةملك 4يI 0ي1لاو Qاكلاو دا7لا
.heي%Y S'ّللا َ&يYك
)$ك7( .0اي"&@ 1لا :$=ك" ي[ 7لا [ 0: :0ولو%ي .Seلاو Qاكلاو دا7لا

)ام5YلYي امو Seلاو دا7لا 2اب( ~
)zل7( .sاDو#او $يم +ل# ,$دي ;د&8طم Zي'. -د'او -$./ 0ي1لاو Seلاو دا7لا
يI $aا%لا $و%يو .ا5يI ]9لا sاDو#eل \ل9ب !يbم6 ;VWG &يOو 0ا6KGpا َz?لV 7 :z?ل3 7لاI
:ة/&ما Q.و
ا5مي%) =!6ل @ءاDو1لا zل37لا ي* FFF ا*@&ا6كKا عولE 7لا َSيو%) >0: g/ [( 1 )]
\ل9 &ي1)6او ;عe7_ا ة8وA 0م ]دK# و* امّKG : ;0يَبN Kَ Dلا &?R"D@م -zيل7 ٌ ة>باد :S5لوAو
>ي8 KDلا َع=&اَ. امل &م# mيد' يIو .zيل7F :‡ ]وA $كل $يA +ّ )' ;ءيش b$ك يI
zيل7= ل S5Kيب 0م يbKG :o :4ل $ا%I [( 2 )] zVل[ 7لا ZمE &لاو .o [( 3 )] :$اA .$aاملا :
zVل[ 7لا ZمE &لاك @د&D/ 4%يل? I F [( 4 )] F
=\@ 1N لَ 7 0اكI BKeI !مّ لك :S5لوA 4Kمو .$ام :bH'لا 0# d0eI َz?لَ 7 :2ابلا 0مو
.\ل"يَ م ]/ ;[يل#
ةكوّ شلا ^%K) go :$Yملا يI 0ولو%يو ;!N لV م ا9G: ;zل7) !1لَ 7 :!ي8 ك3 6لا @0با $اA
.oا51م ا5َ1N لَ 7 [ 0GuI `ةكوّشلاب
•م 4)&Yك 0م =ءيّشلا [0: ]/ ;ا9* 0م و5I ;Ceك/ =•)ما :$@D[&لا َzّل7) :S5لوA ا[م/و
+ل: $.ي 4ل%Y >0: ]/ ;ا9* 0م و5I ;$ي%Y ]/ ;zVل"7@ م -$"مV ' S5لوA ا[م/و .4َ#e7/
ُ$وA ا[مiI .G4لم' +ل# @4@#e7/ ‚َ وN %?) @4ّKG : ]/ ;&م_ا ا95ب dzVل? ط"7@ م -0eIو .4#e7/
:ديَو@ 6
"z?ل[ 7لاو اKيI GHeJ_ا ?ةَ1َ 6 F [( 5 )] F
$اAو .عا6b)gا z?ل[7لا :$[ 7Rملا $اA .&وم_ا +ل# ة8و%لا دي&ي ;ا9* 0م 4ل.iI
.Vة> و %لاو G$?%bYلا $ام)'ا و* :8ي1م._ا
4يل# S*[ :S5لوA ;ساي%لا ا9* ]3و%ي و*و ;2ابلا 0مو [( 6 )] "S@5? ليم +K1ي ;د'او dzNلَ 7 ]
.2او[ .لاب Sل#/ wاو .ةواد1لاب 4يل#
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI امك ;&اKيد 0ب 2Dا'ل !يبلا )zل7( .
[( 2 )] &م# 4#&.I BيKD ع&ا. 4K# wا ي7& &م# 0/ mيد'لا يIوo :0ا6للا يI
ام/ :يKDلا 4ل $ا%I .\ل9ب 4R17)6ي ˆ2لك ا#ا&9 ام5Kiك \ي#ا&9ل ام :4~ل $اA SY
.ozيل7ل S5Kم يK:
[( 3 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;ozيل7لاo :$._ا يI
[( 4 )] HطKملا ve.: 0م 4باو. ;oا5%ليلIo :$._ا يI 321 0ا6للاو )HلI( .
[( 5 )] ( !ايل7Rملا يI امك W&د. 1 : 195 0ا6للاو ) )zل7( :
F4~ل دم'لاو 0م'&لا 2)ك F
[( 6 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا

)ام5YلYي امو Sيملاو دا7لا 2اب( ~
)دم7( \ل9 0م .z,مD)و qzمD +ل# ,$دي -Zي'. -$./ :$ا[ دلاو Sيملاو دا7لا
.v"&@ Dلا !دَمَ 7 $ا%ي ;ةبا.V1لا :داَم3 7لاو .4=)1َ مَ D ا9G: ;WدV م" 7= / َءيشلا !دَمَ 7
:يل95لا $اA .0ي%يد. ة/&ملا 9Jّ)) 0/ :Sيملا 0وك6ب ;د"م[ 7لا 0ولو%يو
nدلاJو يKيVدُVم" 7? ) اَم" ي= ك 0يدي&) FFF Vد"مG O يI G\َ '"يَ و G0اRي>6لا z=مD@ي $*و [( 1 )]
Sيد%لاو ;سيبيلاو 2يط[&لا 0م !1ب?ش ا9G: ;j&_ا د"مَ 7 0م $بpا !1بش $ا%يو
ا*&ايVJ 0م ]/ ;S?K? Pلا W9* Vد"مَ 7 0م \ي7A/ :Sي&Pلل $D&لا $و%يو :اولاA .mيد'لاو
Sلو ُة.وJلا 4N )? I8وD?) ا9: ;ُkI&1لا َدَم" 7= / :2ابلا 0مو .ا*&اP.و ا*&ابكو ;ا5لا? 9ُ&و
.ا5IوD يI 4)1مD ا5ّKiك ;ا9* 0م و*و .4IوD يI !Kاك ]/ ;4Kم &@دNK? )
$اA .8QJيI vاز@ي gو &د.لا يI z=مD@ي Tي?Pلا و*و ;Sيملا Z)Rب ;دَم[ 7لا 2ابلا 0مو
:ةPباKلا
CةبAا1@م @4"بG Aا1I =\ا.َ# "0=مو FFF Vدَمَ 7 +ل# "د@1< %) gو @Sولّ Tلا +5K? ) [( 2 )]
&كب وب/ $اA .nدَمَ 7 "دَم" 7َ ي َدVمَ 7 $ا%ي [( 3 )] .دَم[ 7لاو GTي?Pلا 0يب dSوA $َ.Iو :
&د%ي 0م +ل# Tا)Pي 0/ TيPلاو 4يل# &د%ي g 0م +ل# Tا)Pي 0/ :دم[7لا :اولا%I
$ا%يو .د'او !املكلا W9* يI سايG%لاو .ةPباKلا $و%ب اوE D)'او .g 0مو 4يل#
0م ;•H' &باO ]/ ;dدَمَ 7 0eI دK# اKل $ا%ي .8H'لا 0م &باPلا :Sيملا Z)Rب ;دَم[ 7لا
.ي%بو S*دK# z[مD) دA dءيش 4ل./و .0يد و/ (ةل %"1َ م
)&م7( ;ءيّشلا يI Uة8Aد +ل# ,$دي ام*د'/ :0ا'ي'. 0e./ ءا&لاو Sيملاو دا7لا
.&, )6)و Uةبي? O +ل# ,$دي &Jrاو
0م 0وكي دAو ;GS'ّللا ةّ RVJ 0م \ل9و ;n&وم7 @Wُ &يOو س&Rلا َ&َ مَ 7 :S5لوA $>و_اI
QيRJ :d&" مَ 7 $D&و .&اَم" 7V ملا :$يJلا 4يI &ّم7) ]9لا z7وملل $ا%يو .$اَز@ 5لا
&ام7Kgاو Sام7Kgا @j1ب G4ط6و يI ]9لا :&Gمط<7ملا XلXللاو .S6Dلا [( 4 )] .
eI \K# َ2اO Uءيش ,$كو .+=D&@ي g ]9لا 2aاPلا $املا و*و ;&اَم3 7لا &Jrاو
]&#اشلا $اA[ .-&اَمV 7 و5I Uة=%Y +?لَ # @4Kم ُ0وك) [( 5 )] :
دي16 +ل: َ0NJVKُ / (ءاَ7NK= /و FFF ا= &اك)با َ0Nل[ Dَ# SY BAو&ط
4Kم َ0"بَ .= /و @Wَ &ازَ م َ0"دGم' FFF ا&امV7 Cةَ دV# 0كي Sل hءاط#
ُ!&َ م" 7=/ :2ابلا ا9* 0مو [( 6 )] .W&د.و 4بلA يI 4بbيP@ ي 4ّK_ `Baيش ]&يم7 يI
)زم7( (\ا6مG: و/ Seك يI (\ا6م: +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءازلاو Sيملاو دا7لا
:زGما[7لاو .ة> &M Dلا 0# \6م=/ :ُ&يV 1َ بلا زَمَ 7 \ل9 0م .\ل9 َ4=بش/ امو SRب Uءيش +ل#
:&شب $اAو .!كا>6لا
dS"ي? ل@ 6 ا5)> &M DM ب N!َ زَ مَ 7 دAو FFF @&امV'لا َزَ مَ 7 امك اK?)IاJم [( 7 )]
+ل# d0eI زَم= 7و .4مI يI 4يل# =\= 6م/ $ك/ ا9G: 4ّK_ ;$ك_ا 0م 2&7 :ز" م[ 7لاو
4مزل ]/ ;يلام [( 8 )] .
.dز" مَ 7 zمDلاو ;ة1شاJلا ةم=ك= _ا :ةَز"م[ 7لا :$._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
)سم7( ي5I !ّ'. 0: Cةملك دي&د 0با &ك9و .ءيشب سيل 0ي6لاو Sيملاو دا7لا
$اA .$ادبGpا 2اب 0م [( 9 )] .ز"م[ 7لا 0م و5IF ا9ك 0اك 0uI .†"7َ ملا :س" م[ 7لا :
)0م7( .4يو'ي Uءيش يI ءيّ شلا $"1َ D و*و ;Zي'. -$./ 0وKلاو Sيملاو دا7لا
0م BKاَمَ 7 +[ م6) ةلا?R=كلاو .4aا#و يI 4)ل1D ا9G: ;]ءيشلا[ !Kّم7 :S5لوA \ل9 0م
.$ماو'لا 0وطب يI ام :0يGماَ7َملاو .4)8 م9 َ2َ #و)6ا د%I 4?KG م7 ا9: 4ّKiك 4ّK_ `ا9*
$َبَ 'لا 0و1يبي اوKاك S5ّK/ \ل9و .0يما7َ ملاو ZيAeَملا 0# +5K 4ّK/ mيد'لا 4Kمو [(
10 )] 4N)? K> م7) ام دي&ي 4ّKuI ;o$NJّKلا 0م ةKGما[7لا Sكلo :4~لوA ام/و .\ل9 0# +َ5= KI ;
.د&8طم 2ابلا ا95I .S*ا& A
[0iك $ادبpا 2اب 0م ]دK# @4ّKuI ;0Vم[ زلا :0Vم[ 7لاو .ةKام[ زلا ي*و ;ةKام[7لا ا[م/و
]/ ;oBKVمَ 7 +لا1) wا @4?Y1ب BKVمَ 7 2))كا "0َمo :mيد'لا يIو .]از 0م ةلدبم دا7لا
.+? K" م[ زلا 0م 46RK 2)ك 0م
)kم7( ءاJلاب c"م[ 7لا ا[مiI .45بش/ ام \ل9كو ;ءيشب سيل SيDلاو Sيملاو دا7لا
.cbم7)م و*و ;2يb طلاب c[م7) $ا%ي .Zي'.I
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ 159 0ا6للاو )دم7( .
[( 2 )] 4Kاويد يI !يبلا 22 0ا6للاو )دم7( .
[( 3 )] ( ة&5مDلا يI دي&د 0ب &كب وب/ 2 : 276 .)
[( 4 )] .o&ام7pاo :$._ا يI
[( 5 )] 0ا6للا يI ي#ا&لل 0ا)يبلاو .$مDملا 0م ةلمك)لا )&م7( .
[( 6 )] .0ا6للا يI 4باو. o!&م7o :$._ا يI
[( 7 )] ( !ايل7Rملا يI SزاJ يب/ 0ب &شب +ل: 2و6Kم !يبلا 2 : 142 يI 2V6K 4Kكل ;)
.ة'ي'. &يO ة&يJ_ا ةب6Kلا W9*و ;$ب%م 0با +ل: B7ي/ 0ا6للا
[( 8 )] .o4مزلو 4يل# دمD ا9:o :$مDملا يI
[( 9 )] ( :ة&5مDلا يI 3 : 24 .)
[( 10 )] :$اA .ة/&ملا $م') امل S6ا و*و ;+K1مب $م'لاو $ب'لا
4)ب*& $اب'_ا ط%6) ة/&D ا9 FFF .S6ي W&كم Sا6م 0م 0كي ام5م


)ام5YلYي امو 0وKلاو دا>7لا 2اب( ~
)يK7( +ل# ,$دي ام*د'/ :0ا'ي'. 0e./ $)1ملا Q&'لاو 0وKلاو دا7لا
ا[مG :و ($./ ا[م: :0يaيش +ل# \ل9 ,$ديو ;W&يOو qزوم5م 0يب دّد&)ي &Jrاو ;qj&م
.0ابG&ا%)م sا)bKلاو $._او ;sا)VK
dءاد 4ب =0اك ا9G: ;nديدش …+? Kَ 7 +?K" 7َ ي َيV Kَ 7 $ا%ي ;j&ملا يI +?K[ 7لا $> و_اI
.4يK"7@ ي @j&ملا ُWا?K" 7= /و .سGك K =/َ &َ ب دA 4ّK/ ّ0T امّلك ;&VماJ@م
.ا*دلو &Yك ا9: !iK7/و ;ةaKا7 ي*و ;hiNKَ 7 ة/&ملا V!i?Kَ 7 $ا%يI &Jrا ا[م/و
!& Yك ا9G: ;@Sو%لا iK7/و .HدV. Vء"0V7 0م -0eIو .0Vد1ملاو $._ا :ء037لاو
.&Yك :ُ$املا i?K= 7و .S5 )يشام
دلولا وN K[ 7لا :و&م# يب/ 0# ;زيز1لا دب# 0ب >يل# 0# ;=Sي*ا&ب: 0ب يل# اKَ&بJ/و
;Z)Rلاب دلولا وNK[ 7لا :ةمe6 يKب 0م $>7Rملا يب/ 0# >]وم_ا $اA .وK37لا $ا%يو
.زوم5م ;$._ا :ء"037لاو
.4Kم اي')6ا ;ا9ك 0م d0eI =i?K" 7= / :4لك ا9* 0# ّ9ش اممو
)طK7( .&يYكلا Sا'3زلا :طا?K3 7لا [ 0: 4يI 0ولو%ي ;ءاطلاو 0وKلاو دا7لا
)\K7( ;Hي37لا $>و_اI ام5ُ#و&I ّ$A 0:و 0ا'ي'. 0e./ Qاكلاو 0وKلاو دا7لا
.dj&م &Jrاو
َز= K)كا ا9: ;S'للا ةزG K)كم :-\اKV7 ٌ ة/&ما 2ابلا 0مو .Hي37لا :\N K[ 7لا $[ و_اI
.?ط=Oاَ7? )
.Sل#/ wاو .SاكEزلا \ا?KE 7لاو .Sوكزملا :\وK7ملا &Jrا $._او

)ام5YلYي امو ءا5لاو دا7لا 2اب( ~
)ي57( ءيشل Uءيش ة5باشم +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءايلاو ءا5لاو دا7لا [( 1 )] .
ي* ;ءاي"5[7لا ة/&ملاو .ُlV *ا7@ي $ي%I َزV م@ * امب&و `@4?ل= كاش ا9G: ;G4يV *ا7@ي Wا*ا7 $ا%ي
SلI =$اD3&لا !*ا7 دA ا5ّKiك $ا%ي 0/ ;Wا&ك)6او ($E'م) +ل# زوDيI `jيV'?) g ي)لا
."jV'?)
)257( 0مI .\ل9 4=بش/ امو (ءي?ش +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءابلاو ءا5لاو دا7لا
$اAو .k=7K@ ي gو ‚وش@ي ]9لا و* :dSوA $اAو .‚َ وN ش@ي ]9لا :2[ 5= 7ملا S'للا \ل9
:سي%لا X&ما
اKّRك/ VدايMDلا GQا&#iب ,^@ م? K FFF M2[ 5َ 7@ م (ءاوش 0# اKمA 0'K ا9G: [( 2 )]
:2>57ملا S'للا :dSوA $اAو .S'للا 4يل# ‚=وش@يل +=م'@ي 0اكملا :2َ5" ي[ 7لا :اولاAو
:$و%) .و* ا9ك ساي%لا 0_ `B8يوشم B1ط%م =0وكي 0/ ّg: ءيشب ا9* سيلو .zّط%ملا
Qي%Yّ )لا دK# &اKلاب ZمE&لا ]و[ َس" و? %لا !ب857 [( 3 )] .
)&57( [0: :0ولو%ي S5Kكل ;q&1ش ُد*اش 4يI gو ;ءيشب سيل ءا&لاو ءا5لاو دا7لا
.4)ّلM بM D QلاJي q&J. 0م $بDلا يI ٌة?%NلV J :َ&" 5[ 7لا
)س57( ديَ&@ د َ0با [0/ +ل# .ءيشب سيل 0ي6لاو ءا5لاو دا7لا [( 4 )] ّj1لا 0/ &ك9
:0ا6Kpا +ل# ءا#Eدلا يIو :$اA .B6"5َ 7 َسَ 5َ 7 4Kم $ا%ي ;B6"5َ 7 +م6ي SRلا Sّد%مب
;4?P7م Qّلك)ي ام $كiي g 4ّK: ]/ ;oB6&اA ّg: ُ<2&ش) gو B6*ا7 ]ّg:[ $ُكi) go
.ءاملا ّg: 2&شي g ]/ ;د&ابلا :س&ا%لاو .j&_ا !ابK 0م &"زّ Kلا $كiَي امّKG :
)$57( &Jrاو UةّلG A +ل# ,$دي ام*ُد'/ ;0ا'ي'. 0e./ F Seلاو ءا5لاو دا7لا
.Uةبو/ +ل#
.Vءاملا ةليلA :ةل*ا7 -0ي#و .-$و@ 5َ 7 ةAاK ي*و .ا5ُKبل ّ$A ا9G: ُةAاKلا !?لَ 5َ 7 :$>و_اI
ا5, ل ط?) ?!iشK/ \M&" ب= شو ا*&<ك? ش َ0مY =\N )= ل= iَ 6 "0:o :&م1َي 0ب +ي'ي mيد' يIو
.ّH&و ّ$A :@2ا&ّ شلا =$َ5َ 7 2ابلا 0مو .oا5لَ 5"7= )و
:0eI +ل: !N لَ5َ 7 :ي1م._ا $اA .َدا# ]/ ;-&ب? J Sكيل: $َ5َ 7 $* :&Jrا $._او
.ةبلاPملاو ةل= )ا%ملا 4Dو +ل# !1D&
.N!َ بط&/ :ةلJّKلا !?لَ 5" 7/ :0يبابلا 0# ّ9ش ا>ممو
)د57( dدَ5? ط<7م و5I ;@4ُ)&5A :BKeI !"دَ5َ 7 .ٌةد'او ٌةملك $ادلاو ءا5لاو دا7لا
.-دو@ 5"7مو
~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .oءيشبo :$._ا يI
[( 2 )] سي%لا Š&ما 0اويد 88 0ا6للاو )257( .
[( 3 )] دK# ا5يل# ام5)7&# ا9: ;Zم&لاو &اKلاب سو%لا !ب57o :$مDملا يI
.oQي%Y)لا
[( 4 )] ( :ة&5مDلا يI 3 : 25 .)

)ام5YلYي امو واولاو دا>7لا 2اب( ~
)/و7( ءو[ 7لا \ل9 0م .q&وK +ل# ,$دي ;Zي'. -$./ ةزم5لاو واولاو دا7لا
:+لا1) wا $اA .&و, Kلاو ءاي37لا و*و ;…+K1مب ءوE7لاو ´-َ ل¡ ح ام =َsا«َ أ ا´م لف) }
ة&%بلا[ 17 :دشK/و .ا*َ&يO !ءا7/و ُ&اّKلا !َءا7=/ :ديب# وب/ $اA .]
~O/ B5Dو &اّKلا اKل !َءا7/ FFF ا6اب)لا داXRلاب B6Gب)لم [&~ [( 1 )]
)]و7( :|]M وا7 -SeO $ا%ي .($اَ ز@ * +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءايلاو واولاو دا7لا
@26K َ2= &ا%) ا9: :$و%) 2&1لا !Kاكو .ة>يM وا7 -ةي&اDو .$و#اI 4Kزو `$وز5م
او@و" 7 ) g او@ بM &N P? )< 6اo :mيد'لا يI ءاDو .B8يوا7 @دلولا s&J 0يوب_ا [( 2 )] و9 $اAو .o
:ة[مE &لا
ا*ُ&يV7َ ي g ‚َو[ 7لاو ا*وب/ ا*وJ/ FFF اَ &N %َ# N!َ &G %@# ا5Eم/ ا5يMب= / ُHا6و [( 3 )]
.…‚َ وَ 7 ‚َو" 7َ ي َ]M وَ 7 4Kم $ا%ي
ا9G : @4)" ي= و7/ :$ا%يو .4"مG ك" ') Sل ا9: ;=&م_ا ُ!يو7/ :S5ُ لوA ا9* +ل# =$Vم@ ' ا>ممو
4=).=%)Kا [( 4 )] :$اA .4)R17)6او
يM ب" زV ' -$eبو ‚َوَ 7/ Qيكو F [( 5 )] F
$ا%يو .د=لولا َ s@&Jي 0/ $بA ةAاّKلا ءايَ' "0Vم ُs&Jي 4ّK: $ا%ي -ءيشI ةاو[ 7لا ا[مiI
:$اA .46/& يI =&ي1بلا ُ 2يV.@ ي dS&و :ةاَ و[ 7لا
MSMز< &7 SM زا5ل يI Cةاوَ7 !&ا.I F [( 6 )] F
0/ زوDيو .…+K1مب !يَو/و B>يM و@ 7 ]G و7/ 4يل: !يَ وَ 7 :2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو
.ةزم5لا Sا%م دا[7لا Sا%ي 0/ ;$ادبGpا 0م 0وكي
sو7( [( 7 )] ) ;]داولا Q?ط=1K@ م :s"و[ 7لا و*و ;د'او Q&' SيDلاو واولاو دا7لا
.sاو7/ 41مDو
)عو7( \ي&')لا +ل# ,$د) ي*و ;ع8&R)) ةد'او ٌةملك 0ي1لاو واولاو دا7لا
:$اA .يKكّ&' ا9: ;يKُ #و@ 7َ ي @ءيشلا \ل يK= #اَ7 $ا%ي .sا#زGpاو
ُعو@7? ) ءام3دلا @Zي& ا5Kكلو F [( 8 )] F
:$اA .N!َ '?R?K :@4)'aا& N!َ #8و7)و
!شم "0/ =0اَم" 1? K @0طب Bك6Vم َع[وَ 7? ) FFF G!اَ&V طَ# (ةو6K يI -2Kيز 4ب [( 9 )]
;يKلG %NY@ ي g ]/ ;يKُ#و@7َ ي g &م_ا ا9* :SوA $اAو .4N)? لّ يم :=0.Pلا ُZي3 &لا !=#ا=7و
ا9: ;عاَ7N K= يو عو7ي عا7 $ا%يو .4ب iب#/ gو يbKم ُ\3 &َ '@ي g $ا%ي 0/ سيA_او
:$اA .&و87)
امّلك G&DRلاب M0ا#ا7Kي G0ا?J"يَ & I FFF G2#اK ?!و. و/ Zي3 &لا [ ]M وَ د اّ6'/ [( 10 )]
عزRلا [0_ `-Zي'. ا9*و .يV Kَ #َزN I=/ :ءيّشلا يK#ا7 :و&م# يب/ 0# ديب# وب/ $اA
.@4%VلN %ُيو @4@DV#"ز@ ي
)0و7( 4بش) ة[ب" يَ و@ د =0و"ي[ 7لا [ 0: :0ولو%ي S5Kكل .ءيشب سيل 0وKلاو واولاو دا7لا
.&" وّ K3 6لا
)jو7( @W@ &< كV 9 +7م دA ةا7"و[ 7لا ;دا7لاو واولاو دا7لا [( 11 )] $._او ;
.Q= #اَ7@ م
)طو7( &Yك ا9G: 0يD1لل $ا%ي .ةطيMو[ 7لا ي*و ;ٌ ةد'او ٌةملك ءاطلاو واولاو دا7لا
.ةطيو[ 7لا :َ يV J&)6ي +ّ)' WُXام
)&و7( :&Eو7)لاI .$ادبGpا j1ب 4يIو Zي'. -$"يَ .ُ / ءا&لاو واولاو دا7لا
:&" و[ 7لا $ا%يو .0طَبل n&5T 2,ل%)لا و* $ا%يو .2&[ 7لا دK# ]3ول)لاو vاي3.لا
.ديدشلا عو@ Dلا
:ة= &و@ 7 $D&و .يK&يV7َ ي g ةلزKمب ;ا9ك يK&و@ 7َ ي g :يaا6كلا $ا%I $ادبG pا ا>م/و
.ا9* 0م ;$يل9
)زو7( &Jrاو ;$ك_ا 0م dعوK ام*د'/ ;0ا'ي'. 0e./ ءازلاو واولاو دا7لا
.sاDو#ا +ل# t$اد
:$اA .ة> دGشو ءاRَDMب 4لك/ ا9G: ;nزوَ 7 @ Wُ زو@7َ ي &"مّ )لا َزا7 $و_اI
-zAاK ُ&مّ )لاو &مّ )لا زوُ 7ي ّ $=TI FFF 4@بG aابَ6 M0اوD&_ا 0ولك (د&=وب [( 12 )]
9Jiي 0/ و* !يبلا +K1مو .0يل) +8)' 4مI يI ة&مّ )لا 9Jiي 0/ F و* :دي&@د @0با $اA
.0اوD&ُ_ا ُ0ول @4ُKول ]9لا Sدلا 0# Cgدب n&" م? ) ةي3 دلا
.‚= زي3 7لا ةم6G%لا :&Jrا $._او [( 13 )]
)2و7( $َمَ Dلا :@0ابَوE 7لا .4 )8 '. ام ]&د/ ام $ا%ي dءيش ءابلاو واولاو دا7لا
.&ي1بلا $*اك 0ابو7لا $ب $ا%يو ;>]و%لا
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI ]د1Dلا ةPباKلل !يبلا )/و7( دKزلا ط%6 vو&شو 646 .
[( 2 )] .oاوب&)Oاo :‚و&يو .$مDملا يI ا9كو
[( 3 )] ةمE &لا ]9 0اويد 175 0ا6للاو )او7( .
[( 4 )] .o4)7)Kاo :$._ا يI
[( 5 )] 4Kاويد يI ةبX&ل 16 0ب $eب ا5ب vدمي ةزوD&/ 0م ;o‚و7/ !6لوo ةياو&ب
.ةد&ب يب/
[( 6 )] 0ا6للا يI W&د. )او7( .F ا5ب +م& SيD& 0اطيش ةRي9A F :
[( 7 )] .SيDلا ا5باو. ;ءا'لاب ا5)اد&Rم &aا6و ةداملا W9* !د&و
[( 8 )] ]&Dشلا 0با ة6ام' يI امك &اشبل !يبلا 113 ط%6 vو&ش يI امك W&د.و .
دKزلا 700 ; 708 ; 857 :
F SكRك/ $'م \6م SكIاي6/و F
F S5Rك/ سمل \6م ا5ب jيبو F ة6ام'لا يIو
[( 9 )] 0ا6للا يI امك ;يR%Yلا &يمK 0ب wا دب1ل !يبلا )عو7( HطKملا ve.:و ;
287 يAوز&ملا v&شب ة6ام'لاو ; 1289 .
[( 10 )] 0ا6للا يI يل95لا 2يX9 يب_ )عو7( HطKملا ve.:و 287 يI سيلو ;
.4Kاويد
[( 11 )] ةدام ةيا5K يI )i7( .
[( 12 )] 0ا6للا يI B7ي/ ةب6K 0ودب !يبلا )زو7( ( ة&5مDلاو ; 3 : 4 .)
[( 13 )] .oة&aاDلاo :$مDملا يI داز

)ام5YلYي امو ءايلاو دا7لا 2اب( ~
)$ي7( :ُ$ا[7لا \ل9 0م .Qو&1م U!اب?K +ل# ,$دي -د'او -$./ Seلاو ءايلاو دا7لا
ا5يI َ&ا. ا9G: ;!? لَ ي" 7/و ;j&_ا !=لاَ7= / :ءاّ &Rلا $اA .ةلا7 ةد'اولا.>]> &َبلا @&" د36لا
:ةدا8يم @0با $اA .ةAاّKلا ةَ &@ ب :?ة=لا[7لا [0: $ا%يو .ُ$ا[7لا
ا*Eد&ي M^اشVJلا G$e.G مب ُ!1طA FFF ُ$يدDو ٌةلا7 ا5Kم VW" &= كلا +ل# [( 1 )]
)Zي7( .vاَي[ 7لا و*و ;sوزمملا 0بّللا و*و ;Zي'. -$يَ.ُ / ءا'لاو ءايلاو دا7لا
.&?Yك/ !'[ي= 7و ;ا'"يَ 7 0بّ للا !'V7 $ا%ي
)&ي7( يK&يV7َ ي gو .ة[ &= 7ملاو &ي[ 7لا 0م و*و ;ٌةد'او ٌةملك ءا&لاو ءايلاو دا7لا
:+لا1) wا $اA .يKE &7ي g ]/ ;ا9ك !.ي= م=ُديك مُكر« ي v ا¡ق.. ¡ ا¡´رِ ب« . نِ ¦¡) [(
2 )] } 0ا&م# $x[ 120 .]
)زي7( 4ّK: $يA دAو .واولا $ا%ي اميI 4ل./و ;W&ك9 +7م دA ءازلاو ءايلاو دا7لا
;4ّ%' 4)"زV 7 $ا%ي .ة.AاّKلا :‚زي> 7لا ةم6G %لاI .اK*ا* WاK&ك9 \ل9لI ;ءايلا !اKَب 0م
:اودشK/و .زوم5م ;Wَ ز= iَ7 ساK +ك'و .4=)1Kم ا9G:
ُSOا& =\ُRK/و -زوX" 7َ م =\, %َ'?I F [( 3 )] F
.ا9* @&يO 2ابلا يI سيل
)zي7( .4كe*و 4Mبا*=9و ءيّشلا !و?I +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي1لاو ءايلاو دا7لا
&ا?%َ1لا S5)يم6) ا>مiI .ة#ا7: اK/ @4)" 1َ 7= /و ;Cةَ1" ي= 7و B#ايَ7 @zي7َ ي ُءيّشلا َعا7 $ا%ي
ةليV .= _ا ةP,للا 0م ا5@ب= 6'/ امI ة1ي7 [( 4 )] 0م !1م6و .Seكلا mَد"'@م 0م @48KT/و ;
.!#ا7 ا*VدE51) =\M & ) ا9: ا5ّK_ \ل9ب !يbم6 امّK: :$و%ي
ا9G : ;-zيV 7@ م و5I =عاَ7= / $ا%يو .mَد<'ملا Seكلا 0م 4ّK/ @WاKلA ام ُ$يلد و5I ا9ك 0اك 0uI
:yامّشلا $وA ا[مiI .@4@#ايV7 &Yك
S*ا&ُ / g G\ل*_ ام =^G aا#/ F [( 5 )] F
!1[ ي7) :!يك3 6لا @0با +ك' ;$ادبpا 2اب 0م ي*و 2ابلا 0م !6يل ةملك !ي%بو
.!#[ و7) ُ $Yم ;Zي3&لا
)Qي7( .ءيشلا +ل: ءيشلا $يَم +ل# ,$دي ;Zي'. -د'او -$./ ءاRلاو ءايلاو دا7لا
\ل9كو `!لام :QيV 7? ) سمشلا !Iا7و .ُ4)N لَ م/ :ءيّشلا +ل: =ءيّشلا !N Rَ7= / $ا%ي
!R[ي7) ا9G : ةe[.لا 0# +5?K 4ّK/o :mيد'لا يIو .2و&Pلل !لام ا9: ;N!?R[ي7)
:سي%لا X&ما $اAو .o2و&Pلل ُسمّشلا
اK=&و@ 5 T اK<R7/ WاKNل= Jد ا>ملI FFF M2ّ ط=شم (ديدD •]&ا' b$ك +ل: [( 6 )]
:ديب@ز وب/ $اA .QيV7َ ي Qد5لا 0# S5[6لا =Qاَ7 $ا%يو .اK=&و5T اK"د?K" 6=/ ]/
HNشG&ب ا5Kم V4يم&) qSوي ّ$ك FFF Gدي1ب َ&يO ?Qا7 و/ d2ي.مI [( 7 )]
4)لزN K/ :@4)N Rَ7=/و .يK= RيV7َ يل 4~ل !"7[ &1) :$@D[&لا !N RV7 $ا%ي ;ا9* <0م Qي[7لاو
0اك ا9: ;=ساّKلا Qّ ي7)ي -0eIو .\ب 4?)لزK/ ا9: ;@4)< R7/ $Yم 4)N R[يَ 7 $ا%يو .[يل#
:Hدز&Rلا ُ$وA و*و .WوRيV 7@ يل S51ب8 )ي
Qb ي7)ملا @4?ل" 7? I وD&ي و* "0َمَ و F [( 8 )] F
]داولا ةي'اKل $ا%يو .-0اRيG7و Qاي7/ B7ي/ $ا%يو .B1مDو nد'او 0وكي Qي[ 7لاو
4يRيV7 0م WاKي)/ :َ]V داولا اKRَيا7= )و .G0اRيV7 ام*و ;-QيV 7 [( 9 )] ?Q= ياَ7? ) \ل9كو .
=دي[.لا[ ُ2eكلا [( 10 )] 4بKاوD 0م Wو)/ ا9: ;] [( 11 )] :$اA .
@zَ7N J=/ -2eك @4?R=يا7) -SيM& F [( 12 )] F
:$اA .2&'لا يI 4ب طيV 'ُ/ دA ]9لا :Qا7ملاو
ا#د ام ا9G: =Qا7ملا يGم'=يو FFF @S?ل" ي? Rلا ة>مb للا و9 [&? I ا9: [( 13 )]
:$اA .4بKاوD 0م 4يل# او1م)Dا ا9: ;WوR[ي= 7) $ا%يو .سايG %لا ا9* 0م و*و
ّe6Kا 4يل# 0NR[ي7) ا9: F [( 14 )] F
:$aا%لا $وA ا[مiI
ٌةRيَ7 ي*و @4Eم/ 4<)لم' h+%=ل FFF اَم? ش"&= / Vةلاَزّ Kلل ‡ز? KM ب !ءاDI [( 15 )]
سيل ا9*و .!7ا' :ة/&ملا !Iا7 :dSوA $اAو .ةIاي37لا 0م ةIو&1ملا ةRي[7لا ي5I
.4ب $NP, شلل َ4Dو gو ;dسايGA 4يل# ,$دي و* امم gو ;ءيشب
$._ا 0# nّ9اش 0وكي 0/ زوDيI ;4Kم ?HRش/ ا9: ;ءيشلا 0م Qا7/ S5لوA ا[مiI
$['َم= )ي 0/ 0كميو ;FWاK&ك9 ]9لا [( 16 )] HRش/ ا9G: ;ءيشلا 0م Qا7/ $ا%ي 0iب 4~ل
;دي1ب و*و .BAاRشG: طّ6و)ي Sل ]/ ;2KاDلا و*و ;Qي3 7لا يI &ا. 4ّKiك ;4Kم
:$اA .ة&و5شم ةملكلاو .ّ 9اش 4ّK: $ا%ي 0/ ]دK# +لو_او
ا&iD)و ?Qي7 ) 0/ ُ&يكّ Kلا =0اكو F [( 17 )] F
>يل95لا $اAو [( 18 )] ُQيV7 ) وزPي ا9: F : [( 19 )] F
4ب $زK ا9: 4ّK/ ساي%لاو .4ب'ا.ب =$َز? K ا9G: ;,S5لا Qا7 :دي16 وب/ $اA .HGRش) ]/
.Wو'K $ام د%I
)Hي7( Hي37لا و* \ل9و ;ة1[6لا GQeJ +ل# ,$د) ٌةد'او ٌةملك Qا%لاو ءايلاو دا7لا
;ٌH"يَ 7 - ءيشو .$Jب ا9G: ;=Hا7و .@4ُلام 2*9 :ُ$D>&لا Hا7/ $ا%ي .&N %?Rلا :ة%ي=37لاو
:$aا%لا $وA امiI .د'او سايA 4,لك 2ابلاو .H3يَ 7 ]/
M0ا&َ ب> دلاو MS"DّKلا َ0يب ?ة=%ي7ب F [( 20 )] F
.Hي37لا 0م اK*ا* ة%ي37لا :و&م# وب/ $اA .&م%لا $زاKم يI -$زKم ة%ي37لا [ 0: $ا%يI
)\ي7( $@D[&لا ي< شم :ُ0اكَي[ 7لا 0ولو%ي .عّ&R)) g ٌةملك Qاكلاو ءايلاو دا7لا
0م ا*9اJI/ s>&R) ]/ ;\يV 7? ) -$بG: W9* $ا%يو .kّ'R)ي امب& و5I ;0ي9VJRلا GS'ل M&يYكلا
.ا5#و&@7 S?TV#
)Sي7( 4ما7 $ا%ي .دا5ط7gاو &5%لاك و*و ;-Zي'. -$./ Sيملاو ءايلاو دا7لا
.2ابلا يI !ي%بو .SولTملا :SيV7َملا $D&لاو .&د.مو dS6ا و5I .Bم"يَ 7 @4ُميV 7َ ي
>يل= 95لا $اA .$بDلا 2KاD :دا7لا &6كب ;Sي37لا [ 0: $ا%ي ;ٌةد'او ٌةملك [( 21 )] :
ƒ )ام5YلYي امو ةزم5لاو دا7لا 2اب(
)دi7( .jا&م_ا 0م j&َم +ل# ,$دي ;عو&Rلا $يلA -$يَ.ُ/ $ادلاو ةزم5لاو دا7لا
ٌةملك !يG كُ 'و .Sوكزم ]/ ;دوُ X" 7َ م -$D& .ةَد<XE 7لا \ل9كو ;Sاكزلا :د<XE7لا :اولاA
.4?)م.? J ا9: ;nدi7 $@D[&لا !"د=iَ7 :اولاA ;!8'. "0: ;ديز يب/ 0# ‚&J/
)$i7( \ل9 0م .S6D يI UةّAGدو Q1َ7 +ل# ,$دي -$"يَ .ُ/ Seلاو ةزم5لاو دا7لا
.Qي17 :ٌ ة=ل= X@ 7 $D&و .$ُX"7َ ي $ُXَ 7 4Kم $1Rلاو .Qي1[ 7لا و*و ;$يa[ 7لا
.ة%يA[دلا ةّي'لا :ةليa[ 7لاو
)0i7( \ل9 0م .Sا1K_ا j1ب و*و ;Zي'. -$يَ.ُ / 0وKلاو ةزم5لاو دا7لا
+ك'و .0i7لا 0م ةد'اولا ةKaا7لاو .@ 4Ki7 َ& Y= ك ا9G: ;ُ$D&لا َ0=i"7= / $ا%ي .0i7لا
.G4يV J&)6م :M0طبلا 0aا7 d0eI :S5@71ب
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI WدشK/ )$ي7( .
[( 2 )] ةيrا 0م 120 و&م# يب/و &يYك 0باو zIاK ةءا&A W9*و .0ا&م# $x ة&و6 يI
:0يAابلا ةءا&Aو .]ديزيلاو 0.ي'م 0با S5%Iاوو ;2و%1يو )SكE&@ 7= يg( Qا'): .
&شبلا ءe7I 178 .
[( 3 )] 0ا6للا يI امك W&د. )زi7( : .F S%) 0:و \.%)KK اK# =iK) 0: F
[( 4 )] .ا5لو%ي سيلو ;oةيل._اo :$._ا يI
[( 5 )] :yامشلل 0ي)يبلا 0ي95ب 0ود5ش)6يو .n&و)بم Seكلا د&و ا9ك
S*ا&/ g G\ل*_ ام =^aا#/ FFF Mzي7@ ملا zم Sاو6لا 0و1يV 7@ ي
U!ŒIدم =2'ا. ُzيV 7@ ي Qيكو FFF Gzي%[.لا 0م ّ 05DابY/ +ل#
.ozيي7)لا +K1مب ة#ا7pا 0م ا95Io :س&اI 0با دK# ام*د1ب Seكلا ةي%ب $1لو
[( 6 )] سي%لا Š&ما 0اويد 88 0ا6للاو )Qي7( .
[( 7 )] .)Qي. ;Hش&( يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6
[( 8 )] 4Kاويد يI W&د. 560 :
F ‚&Yلا سبي ا9: اKيI ‚&Yلا !دDو F
0ا6للا يIو )Qي7( .F $aاAو 2ا1ي g 2يطJ اKمو F :‚&J/ ة&مو .\ل9ك
[( 9 )] .$مDملا يI ام !بY/و ;o4Rي7o :$._ا يI
[( 10 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 11 )] .$Aا1لا &يم7 2eكلل $1D
[( 12 )] ( :!ايل7Rملا يI ة&يوK 0ب Sم)مل 1 : 94 2لاوDلا !وI 4ّKiكو F :W&د.و )
F اaباD
[( 13 )] 0ييل95لا &ا1ش/ ةي%ب يI ةدي.A 0م ;)SلI ;Qي7( 0ا6للا يI يل95لا Hي&بلل
22 0ييل95لل ]&ك6لا v&شو 110 يI ي)iي6و )SلI( .
[( 14 )] 0ا6للا يI 4لبA )Qي7( .F eT_ا يك)شي nدو# 01ب)ي F :
[( 15 )] يI Hب6 امك ;n&ي&D وD5ي mي1بلل )Sش&( .يشاو'لا يI !يبلا kي&J) mي'
[( 16 )] .o$م')يo :$._ا يI
[( 17 )] 0ا6للا يI امك W&د.و ;]د1Dلا ةPباKلل )Qي7( Sوي 0يب BYeY !ماA/ F :
.F ةليلو
[( 18 )] 4Kاويد يI !يبلاو ;يل95لا 2يX9 وب/ و* 99 .
[( 19 )] :0اويدلا يI امك ;4مام)ب !يبلا
2وA& ةلو1م دDو 0: امو FFF .Qي7) وزPي ا9: ا*د'اوب
[( 20 )] 4Kاويد يI $طJ_ا 233 0ا6للاو )Hي7( :W&د.و .
.F ا5)aD ةليل &يطلا !&Dز e5I F
[( 21 )] WاK# ]9لا يل95لاو .oا5مي7I :يل95لا &1ش يI و*وo :$مDملا يI 4~لدب
0ييل95لا 0اويدو ;)Sي7 ;2بد( 0ا6للا يI امك ;4)يبو .ةيXD 0با ةد#ا6 و* 207 :
ا5َبوبَ د ي%6َي ءا7يب d2َ &َ 7 امو FFF ا5ُميV 7I Gmاَ&= كلا ُ0او&ُ 1I -Hا?I@ د


) ام5YلYي امو ءابلاو دا7لا 2اب( ~
)mب7( jبA ا9G: mب7 $ا%ي .j"ب? A +ل# ,$دي -Zي'. $./ ءاYلاو ءابلاو دا7لا
:0ولو%يو .]دي_اب mَب" 7ُ )I ;ا5VKَ مV 6 يI ,\? ش@ي :mو@ بَ 7 - ةAاK $ا%يو .ءيّشلا +ل#
.WاK&ك9 امم 2ي&A و*و .َ2M &@ 7 ]/ ;?mM ب@ 7
)Zب7( 0ول @&E يP) @&? Jrاو ;ٌ!و. ام*د'/ :0ا'ي'. M0e./ ءا'لاو ءابلاو دا7لا
.&اK G$1I 0م
:$اA .Zبا7 و*و ;vاَبE 7لا @4)" و= .و .B'"بَ 7 Zَب" 7َ ي @2ل1ّ Yلا َZَبَ 7 :S5ُلوA $[و= _اI
@23 ي? J@ ي g و*و يbب& ُ!و#د FFF 2Gلي= 1Y B'با7 ا5يI [0iب
:+لا1) 4ُلوA ا[مiI !حب« ِ =ايِ دا·لا¡) } !ايدا1لا[ 1 ا9*و ;ا56اRK/ !و. و* $ا%يI .]
>د@مَ ي "0/ \ل9و ;zَبَ 7 $._ا يI و*و .2ي&N %ّ)لا HوI dو" دَ# و* $ب :$ا%يو ;@س= يA/
.$ادبGpا 0م و5I ا9ك 0اك 0:و .nديMزَ م َدDي g +)' ;V4"يَ 1" بَ 7
.دام[&لا :Z"ب3 7لاو .&اKلاب دو@ 1لا يلا#/ ُHا&': :Z"ب[ 7لاI يKاYلا $._ا ا[م/و
:$اA .ةA&)'م ا5Kiك ي)لا ;&اّKلا ة'ا[د?A ي* ة'وب7ملا ة&اD'لاو
H?لG Rلا َvوب7م G vا[ د?%لا ا? 9 َو<&ملاو F [( 1 )] F
.داو6لا +ل: 0وللا @&E يP) vاب7Kgا $ا%يو
)دب7( 0م ;B'ي'. دي&د @0با W&ك9 ام 0اك 0:و ;ءيشب سيل $ادلاو ءابلاو دا7لا
4?)" ب7O/ !K/ ا9G : ;4)" دَب" 7= / $ا%ي :$اA .$ادبG pا 2اب 0م و5I .دَم[ 7لا دَ ب[ 7لا 0/ [( 2 )] .
)&ب7( =&بَ 7 $ا%ي .Uة> وُ Aو qzمD +ل# $دي -د'او -Zي'. -$./ ءا&لاو ءابلاو دا7لا
.\ل9 0م |&M بV 7 -س&Iو .2V Yَ يل ا5َ1َ مَ D ا9: ;4َمG aاوA @س&Rلا &َب= 7و ;41َ مَ D :=ءيّشلا
2)ُ كلا ة&اب7:و [( 3 )] .ة&اَبَ 7 0ب &ما# وب/ و*و ;4Kم ة=&اَبَ 7 Hا%)شاو .\ل9 0م
:س&I ةR. يI $اAو .ةديدش ]/ ;HNل? Jلا ة&وب7مو -ة&[ ب7مF ٌ ةAاKو
n&يب7) ا5%Nل? J d&[بَ 7@ م FFF @2يب[ 6لا ا55Dو 0# ,HشKي [( 4 )]
:>يل? 9@5لا $اA .ة#امDلا : &"ب[ 7لاو
@2ّ لXم &ي)? %لا S5@6ابل d&" بَ 7 F [( 5 )] F
ُداك) g َ0كام_او =!ابKلا [0: اKلA دAو .&"ب[ 7لا 4Kوم6ي S5ّ K: $ا%يI 8يلبDلا ُ0ا>مE &لا ا[م/و
.سا%K)
)سب7( &يO qSوم9م Uءيش يI ّg: سيلI [Zَ. "0: -$يَ.ُ / 0ي6لاو ءابلاو دا7لا
]د)5ي g ةKطGRلا $يل%لا :سيM ب[ 7لاو ;{ي&'لا :سيM ب[ 7لا :$يلJلا $اA .دوم'م
.0ابَDلا سيMب[ 7لا $ا%يو .ءيشل
)زب7( .ا95ل +?K1م gو T'ّللا ة8 دش :ز" ب[ 7لا 0ولو%ي .ءازلاو ءابلاو دا7لا
)طب7( ]9لا :طب7_او .Bط"بَ 7 ءيّ شلا ?طَبَ 7 .-Zي'. -$./ ءاطلاو ءابلاو دا7لا
:$اA .ءاطب7 -ةAاK $ا%يو .B1يمD 4يديب $م1َ ي
ا5ّKiك ]VدNJ? ) ءاط"بَ 7 ة&Iا9@# FFF ا'&او[6لا َSاو[ 6لا ]و'َي اَد?O -HيVK? I [( 6 )]
.oطب7_ا 0# $Ga@ 6 4ّK/o :mيد'لا يIو
)zب7( 0م dسKD ا*د'/ :ةYeY (0ا1م +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي1لاو ءابلاو دا7لا
.Hو, Kلا ةRV. 0م ةRV. mلاYلاو ;0ا6Kpا ءا7#/ 0م و7# &Jrاو ;0اوي'لا
q0ا1<ب7M ب و* ا9uIo :mيد'لا يIو ;0ا1"بV 7 &ك9لاو ;ةIو&1م ي*و ;z@ب[ 7لا $[ و_اI
&َد"م= / [( 7 )] -$D& ءاDو .z@ب[ 7لا ا5ل $ا%يI ;4ب ةبVدDملا ةK6لا 4ّبشُيI \ل9 &ا1)6ي SY ;o
ا5ّKiك `z@ب[ 7لا 2&1لا ا5يم6) ي)لا =ةK[ 6لا دا&/ ;oz@ب[ 7لا ا?KN )? لك/ ;wا =$و6& ايo :$ا%I
:$اA .@z@ب[ 7لا $كi) امك S5لكi)
q&? R?K ا9 =!K/ ا>م/ =ةشا&J اب/ FFF ُzب[ 7لا S5N لُ كi) Sل =يموA >0uI [( 8 )]
G!1َ بَ 7 :$و%) 2&1لاو .8دملا و*و ديلا z"بَ 7 0م ا5Aا%)شاو ;ديلا z"ب= 7I و7@1لا ا[م/و
zI&) ي)لا :zGبا[7لا :ديب@ # و@ب= / $اA .ا5يَ1" بَ 7 E دم) ا5ّKiك ;B1يب7) !1[ ب= 7و ةAاKلا
.ا*&ي6 يI ا5َ 1" بَ 7
4َي%ليI +Kميلا Wدي !') 0م =2وّ Yلا $VJ"د@ي 0/ :2وّ Yلاب عابط7gا :ا9* 0م ,H)شي اممو
:ةبX& $اA .ءا#Eدلا يI 0يديلا zI& و*و ;عاب37لا 4Kمو .&6ي_ا 4بGكKَ م +ل#
ُzبَ 7? ) اKي=ل# (دي/ يVK? ) امو F [( 9 )] F
اKل اول1D ا9G: ;Hي&ّ طلا 0م اKل او@ 1َ بَ 7 :!ي8 ك> 6لا 0با $اA .ءا#Eدلاب ا5= #اب7/ دم) ]/
!1َب= 7و .4ب S5= #اب7/ 0و, دميI 4Kو&3د%ي S5ّ K/ دا&/ 4ّ Kiك .ا1"بَ 7 0و1َ ب" 7َ ي ;Bم6A
ا*ُدا7#/ ي*و ;ا*Mو" دَ# يI ا5=#اب7/ !ّدم ا9G: ;ُ$بGpاو ُ$يJلا [( 10 )] $aا%لا $وAو . [(
11 )] :
ا1َب" 7= Kو اKو1ب7) +ّ)' =Zل@ . gو F [( 12 )] F
َzَبَ 7 :و&م# وب/ $اA .Sكيل: ا5ب اK= #اَب" 7/ 8 دمKو Qوي> 6لاب اKيل: Sك=#اب7/ 0وE دم) ]/
.V4GR?K= ك ]/ ;(0eI Mz"بَ 7 يI اّKك :dSوA +ك='و .Wو'K S5#اب7iب اولام ا9G: ;MZNل, .لل @Sو%لا
ُةAاKلا !1َبَ 7َو[ .Wا1"بَ 7 Wا'اKDو ;0ا6Kpا ا'اKD 0يR?K= كلا [0_ `+K1ملا \ا9 و*و
hة1َ ب= 7و B1"بَ 7 zب7) [( 13 )] .$'Rلا !دا&/ ا9G: ;]
)0ب7( ام :0"ب[ 7لاI .ءا7#_ا 0م -و7@ # و*و ;-Zي'. -$./ 0وKلاو ءابلاو دا7لا
ة?K< ب7لاو .يK"بV 7 يI 4)ل1D :4)Kبط7=/ $ا%ي .ZNش=كلاو طبpا 0يب [( 14 )] ;$@D>&لا $*/ :
0اكمو .Sيملا 2لA 0م ]دK# و*و ;0Vم[ زلا 0وب7ملا :0ولو%ي - ساKو .ا5KGبط7ي
.$>و_ا 2ابلا 0م ٌةملكلا W9*و .H8ي7 : d0"بَ 7
)iب7( امو ءاRJ)6gا 0م -2ي&A و*و ;Zي'. -د'او -$./ ةزم5لاو ءابلاو دا7لا
?!= كَ 6 ا9G: ;…ءاب"7G : ءيّ شلا +ل# $ُD&لا =iب"7= / :ديز وب/ $اA .4GلYG مو (!وُ ك@ 6 0م ;4?لكاش
ا9* يI $ا%يو .!ي?RJ)6ا :!<iَب=7و .ةي*اد +ل# =iَب" 7= / دAو .4يل# -lM ب" 7@ م و*و ;4يل#
.دوD/ $>و_او ;زوم5م &يO +َب" 7= / و* امّKG :
]/ ;4يI iَب" 7@ ي ]9لا :iَب" 7َ ملاو ;j&_اب HV.ل ا9G : ;hi"بَ 7 ُ iَب7ي iب7 :دي16 وب/ $اA
:!يمكلا $اA .يR)Jي
0"ي= iَب7ملا ? ة?طV6 e# ا9G: F [( 15 )] F
!iDل ]/ ;4يل: !< iَبَ 7 $ا%يو .\ل9ل Baبا7 $@D[&لا َي3 م6و [( 16 )] دام[&لا :lM با7لاو . [(
17 )] .يRJ)6َي @4ّKiك ;ُiَب" 7َ ي @4ّK_ =\G ل9ب َيb م6 ;
ا9: ;&اّKلا 4N)َ بَ 7 :$ا%ي `&اّKلا !اR. 0م 0وكيو ;+K1ملا &[يP) =ةزم5لا !K> يل ا9G:و
ةّلَ ملا زب J :ةاب"7َ ملاو .او" بَ 7 Wو@ب" 7? ) ;4)و?ش [( 18 )] .2او[.لاب Sل#/ wاو .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI 4لبAو .sاD1لا 0ب ةبX&ل 106 0ا6للاو )Zب7( :
F Hي.لا 0وKDم j&_ا 2&) 0ك&)ي F
[( 2 )] ( ة&5مDلا يI 1 : 244 يI 4لYمو .o4ب7Pي امب 4)&ك9 :nديب7) $D[&لا !دب7o :)
.ءابلا QRJم o4)دب7o :0ا6للا يIو .سوما%لا
[( 3 )] .0ا6للا يI 4باو. ;o2كلاo :$._ا يI
[( 4 )] 4Kاويد &TKا ;ة&و5شملا 4)يaاب 0م ;{&ب_ا 0ب ديب1ل !يبلا 9 v&شو
!ا%ل1ملل ]زي&ب)لا 310 .
[( 5 )] ( :0ييل95لا 0اويد يI يل95لا ةيXD 0ب ةد#ا6ل 1 : 185 0ا6للاو ;) )&ب7( .
:W&د.و .F S5#ا& \ل9ك Bموي S* اKيب F
[( 6 )] 0ا6للا يI يKزملا سو/ 0ب 01مل )طب7( ةملكو . )ا9O( .$._ا 0م ةطAا6
[( 7 )] .4ل 0ول $ا%يو .4'ل6 0م zمل Wد6D يI ]9لا :&دم_ا
[( 8 )] 0ا6للا يI امك ;ساد&م 0ب ساب1ل )zب7( Q9'ل 0ييو'Kلا د*اوش 0م و*و .
.ا5K# oامo jيو1)و 0/ د1ب o0اكo
[( 9 )] ةبX& 0اويد 177 0ا6للاو )zب7( .
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oا*دا7#/ يIوo :$._ا يI
[( 11 )] 0ا6للا يI امك ;سiش 0ب و&م# و* )zب7( ( ةKازJلاو 3 : 599 .)
[( 12 )] :W&د. F اKدو9)و SكK# \ولملا دو9K F
[( 13 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 14 )] .سوما%لا يI امك ;ة'&Rكو ; دا7لا mيلY)ب
[( 15 )] .ط%I o0يiب7ملا ةط6o ي)ملكب $مDملا يI د5ش)6ا
[( 16 )] .$مDملا يI 4باو. ;o!iDلاo $._ا يI
[( 17 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oةام&لاo :$._ا يI
[( 18 )] 0با $اA ;ا9* 0م ةاب7م ةلملا ةزبJ 0وم6ي 0ميلا $*/ j1بوo : 0ا6للا يI
oz7وملا S6اب +>م6) 0/ g: ;\ل9 Qيك ]&د/ gو :Wدي6

)ام5YلYي امو SيDلاو دا7لا 2اب( ~
)&D7F( َ&M Dَ7 $ا%ي .Seكب (Sام)Oا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو SيDلاو دا7لا
;َ&< D7 :&1شلا يI 0ولو%يو .ا*XاO& &Yك :ةAاّKلا !&M D7و .n&َ Dَ7 &َD"7َ ي
:$اA .SيDلا 0وك6ب
-$زاب َ&" Dَ7 امك "&َ D"7َ ي @4ُD*/ 0uI F [( 1 )] .F
)zD7( SY ;2< KD +ل# j&_اب (Hو.ُل +ل# ,$دي -د'او -$./ 0ي1لاو SيDلاو دا7لا
zَD?ط7ا :$ا%يو .ة1"D[7لا ةد'اولا ةّ&ملاو .B#وD@7 َ zَDَ7 $ا%ي .\ل9 +ل# $=م'@ي
.ةب<ك3 &لاك ة1"D37لا 06' و*و .\1MDا7@ي ]9لا :\@ 1يD7و .B#اDط7ا zDط7ي
$ا%يو .4K# َzَDط7او G4ب Sُ%ي Sل 4ّKiك ;&ّ .A ا9G: ;&م_ا يI َzّD7 :2ابلا 0مو
.v&بي داكي g -زDا# :ةَ1َ D@7 $D&و .]/>&لا Qي17 ]/ ;عو@Dَ7 - $D&
.0اكملاب >2َ &/ ا9: ;2ا'6لا z[D7) $ا%يو .ةي'اK +#&) ي)لا ةAاّKلا :عوD[7لاو
:عوD7لاو .j&_اب hة%.g !Kاك ا9: ;عو@Dَ7 ةَ م= ك/ $ا%يو .$ي9* &1ش يI و*و
:4لوA يI z7وم :zDاو[7لاو .ا5Kي1ب ةمك/
zDاو[7لاI dسكا& F [( 2 )] F
.zDط7)و +#&) ا5ّK_ 2ابلا 0م و* امK:و ;ة&يYكلا SKPلا :ءا1D[7لاو ة1Dا[7لاو
.ا*َد<'و zDط7)و Cةي'اK +#&) ةAاK :عو@D[7لاو
)SD7( :SَD[7لاI .ءيّشلا يI sَوV # +ل# $دي -Zي'. -$./ Sيملاو SيDلاو دا7لا
0/و GQK_ا يI -sاDو#ا :SَD[7لاو .Qل)Jا ا9: ;GSو%لاب ُ&م_ا S=Dاَ7? ) $ا%ي .sَوV 1لا
.SD7=/ S*اب/ >0iك ;2&1لا 0م dSوA :َS=D7/ ُة1" يَ بُ 7و .4Dولا يبVKاD د'/ +ل: $يمي
.0يَبGكN Kَ ملا ُsاDو#ا B7ي/ SَD[7لا $ا%يو
)0D7( -$بD :]0َD[7لا[ :0ولو%ي S5ّK/ ّg: ;ءيشب سيل ;0وKلاو SيDلاو دا7لا
:+ش#_ا $اAو .ا9* يI اKلA دAو .ٌQو&1م
"0َD[7لا V !ابَ7َ * "0Vم =ءا?%Nل? J=ك F [( 3 )] F
.ةما5)ب -$بD :@0اK"D=7و
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI امك WزD#و ;4Kاويد يI سيلو ;$ي1D 0ب 21ك وD5ي $طJ•ل
)&D7( : .F 4ب&اOو Wا)'R. !&بد Sد_ا 0م F
[( 2 )] 4Kاويد يI ةPباKلل !يب 0م ة1طA 51 0ا6للاو )zD7( :4مام)ب و*و .
45Kك &يO يI سوباA يب/ دي#و FFF zDاو7لاI سكا& يKودو يKا)/
[( 3 )] { 0اويدلاو 0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oءا%ل'بo :$._ا يI 16 :W&د.و
.F ةلبD +ل# SاK6لا $اطو F

)ام5YلYي امو ءا'لاو دا7لا 2اب( ~
)$'7( \ل9 0م .45بش/ امو $يل%لا ءاملا و*و ;-Zي'. -$./ Seلاو ءا'لاو دا7لا
ّH& :ءاملا $V'َ7 $ا%يو .$'ا7َم zمDلاو ;$َ'"7َ ملا 4Kاكمو ;$يل%لا ءاملا :$"'[7لا
Vءاملا يI ا571ب ة&Jَ. :$"'[7لا 0ا?)/و .Zي'.لا Zي.Rلا Seكلا 0م و*و ;ّ$Aو
.s&اJ ا5ُ71بو
)ي'7( زو&@ ب +ل# ,$دي -د'او -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا'لاو دا7لا
Sا1طلل $ا%ي ّSY .QشكKملا ز&ابلا !Aولا و* \ل9و ;&ا5ّKلا داد)ما :ءاَ'[7لاI .ءيشلا
:$اA .ءا'َ7 !Aولا \ل9 يI $كX@ ي ]9لا
V4Gaا'َ7 "0Vم B1Dا& يشمي َ&"وّ Yلا ‚َ&? ) F [( 1 )] F
اي َZ<7ا $ا%يو .@4لYم +َ'=7و ;س" مّ شلل َj[&1) ا9: ;+َ '"7َ ي ُ$D[&لا يG '7 $ا%يو
.ة[يV '"7ُ _ا ي*و ;ةIو&1م ة[يV '[7لاو .س" مّ شلل "ز@ &با ]/ ;ديز
;ة[يV '=7و `>يG 'اَ7/ zمDلاو ;ةّي'"7:و ة[ يV '"7ُ / :!اPل zب&/ ا5يI :ي1م._ا $اA
h+'"7ُ / ا51مDو ;ٌةا'"7= /و `ايا'7 zمDلاو [( 2 )] دAو ةYّKXم +َ'"7= _ا : ُءا8&Rلا $اA .
:دشK/و .Sويلا +ل: ا5ب 2=*9@ي ;&8 ك9)
@Sا'bللا !لل= .و +َ '"7= _ا اKد F [( 3 )] F
.سمّشلا Hا&ش: !Aو يI ّg: 0وك) g Sويلا \ل9 يI ة'يبّ9لا [0_ \ل9ب !ي3 م@ 6 امKG :و
]/ ;َ0"وّ '7)ي S* :$ا%يو .ا5يI َSيO g ٌةaي7م ]/ ;ُ ءاَي" '=7و ٌ ةKاَي'7G : ٌة=ليل $ا%يو
$و6& zم 0'K اKيبo :عوك_ا 0ب ةمل6 mيد' \ل9 0مو .ءا'[7لا :ءاد? Pلاو .0"وّ دP)ي
ا5)ي'اK :(ةدلب b$ك ةي'ا7و .‚ّدP)K دي&ي ;o+['َ7)K Sّل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا
.BK8يب n&*اT 4ل1I ا9G: ;Cةي'ا7 \ل9 $1I :$ا%يو .َي'اَو[ 7لا 0ولزKي S* $ا%ي .ةز&ابلا
:$اA
Cةي'ا7 =&اKي3دلا َzKم ]9لا ي3مَ # FFF @دو5شم و*و (2لك VةّJ?K َ&اKيد [( 4 )]
:$اAو
Cةي'ا7 =0ايب9 وKب SُكN )زD دAو FFF Gعا>.لاب عا[.لا $يكك S)ل1I امب [( 5 )]
:&ي&D ُ$وA ا[مiI
q^ي&A يI =\G .يV # !ا&َ D? ش امI FFF Mvاوَ 7 gو عو@& Rلا !اّش=1ب [( 6 )]
ا5bلك !اوامّ6لل $ا%يو .ةط6اولا ]يI[ ي* $ب ;ي'اوّKلا يI ي* !6يل :$و%ي 4ّKuI
:n8 &ش ?ط[بi) $اAو .ي'او[7لا
Uةز&اب ZمE &لا M 0اKV6ك Uةّلُ Aو FFF ’’’’ةKاي'7 [( 7 )]
.سمشلل ةز&ابلا ي5I
n>و@ 'ُ7و nو" 'َ7 و@ '"7َ ي Hي&طلا اَ'َ7 :ديز وب/ $اA [( 8 )] !ّ لَ د د%I .&َ 5= Tو ادب ا9G: ;
]9لا ا[مiI .4'و7ُ وو ءيّشلا Gزو&ب يI F WاKل>./ ام ة'. +ل# ا5,لك ُعو&Rلا W9*
&م_ا 0# !يّ '7 :2&1لا 0# Uديز يب/ 0# ‚و&@ ي [( 9 )] ]دK# 2لO_اI ;!%I& ا9:
:$يJلا ديَز $اA .Seكلا يI t9اش 4ّK/
ا5VKيب ?!ا9 N!َ 'ل./ n&.K [0/ ول FFF و@ &م# ا5'لا.م 0# nديو@& !ّ'7ل [( 10 )]
)\'7( QاشكKgا $يلد و*و ;4لبA ]9لا 2ابلا 0م -2ي&A Qاكلاو ءا'لاو دا7لا
\" '[7لا B7ي/ $ا%يو .0ا6Kpا \V'َ7 \V'[7لا \ل9 0م .زو&بلاو [( 11 )] $[و_او ;
.\V '[7لا دK# سا&7_او 0اK6_ا S[د?%@م 0م ودب) •06 $ك :ةك'ا[7لاو .Z.I/
4يI $ا%ي ?Hَ&َ ب ا9G: 4ّK/ ّg: ;j&ا1لا ُ$Yم 2ا'[6لا 0م \G'ا[7لا :>يبا&#_ا @ 0با $اA
+)' 4?)•م ا9G: ;\َ7و' ?!< كَ '"7= / $ا%يو .Z7اولا Hي&ّ طلا :\و@ '[7لاو .\V 'َ7
دي&@ د 0با $اA .jيRي [( 12 )] (0ول []/ ;$َبَ Dلا يI ودبي GHيM&َ بلا ديدش d&D' \'ا[7لا :
\َ '"7@ ي :ةك"'@7 - $D&و .4Kم \G'7@ي ام ةكو'7ُ_ا :\V'[7لا 2اب يI $ا%يو .0اك
:د=شKُيو .$6َ1لا 4ّK: $ا%يI \"'[7لا ا[مiI .\َ'[7لا &Yكي :ة=كَ 'ُ7و .4Kم
@4?لYم @ساKلا َ &َ ي Sل (sزمب َءاD?I FFF G$"'ّKلا ُ$م# @4ّK/ ّg: ُ\" '[7لا و* [( 13 )]
.H)RKي 0ي' B1يمD ُ\" '[7لاو &وIاكلا و* @zNلّ طلا :EيKابيّشلا $اA ;Z?لَ بلا و* $ا%يو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI ةم&لا ]9ل 503 ( 0ا6للاو 19 : 210 :WزD#و .)
.F $و&6ملا ]ز&ب5لا يشم $Yم ا5ب F
[( 2 )] .Hا'ل}ل ا5RلiI o+ط&/و Wاط&/ $Yمo :0ا6للا يI داز
[( 3 )] ( 0ا6للا يI ]و5طلا $وPلا يب_ 19 : 211 HطKملا ve.:و ;) 193 ; 330 ; 397 .
:W&د.و
.F امل ءاو9Jلا يب Sك)ي/& F
[( 4 )] يI ي)iي6و )ا'7 ;cJK( 0ا6للا يI WدشK/ )cK( .
[( 5 )] 0ا6للا يI امك ;ةPباKلل !يبلا )ا'7( :0ا6للا يI WزD#و .4Kاويد يI سيلو ;
.F &د.لا اK)iي املو BKي%ي B%' F
[( 6 )] &ي&D 0اويد 99 0ا6للاو )ا'7( .
[( 7 )] Qي.لا &و5ش يIo :!يبلا Sام)و .!ايل7Rملا يI +لو_ا ةدي.%لا 0م
.oHا&'م
[( 8 )] .oB[يV '@7o B7ي/ $ا%يو
[( 9 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o&م_ا يIo :$._ا يI
[( 10 )] داشK: دK# 0ا6للا يI امك ;د6/ يKب 0م 0اKطب ;0ي1A اKبا و&م#و &.K
.!يبلا
[( 11 )] .0ي)&6كبو ;&6كلاب ;o\'7لاo :B7ي/ $ا%يو
[( 12 )] ( ة&5مDلا يI 2 : 167 .)
[( 13 )] 4Kاويد يI 2يX9 يب_ 42 0ا6للاو )\'7( يI ي)iي6و ; )sزم( .

)ام5YلYي امو ءاJلاو دا7لا 2اب( ~
)SJ7( ا9* $ا%ي .ءيّشلا يI qS?TV# +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءاJلاو دا7لا
.ا5)زيD# ة/&ملا 4ب SbT1) dءيش ةموJ7_ا [0: :$ا%يو .-Sا?Jُ7و dSNJَ7

)ام5YلYي امو ءا&لاو دا7لا 2اب( ~
)ز&7( ة&ي.%لا ة/&ملا :ة> زM &37لا [ 0: $ا%ي .ٌةد'او ٌةملك ءازلاو ءا&لاو دا7لا
.ةميaللا
)س&7( 4K# ,9Gشي دAو ةKوشJو Uة8 وA +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي6لاو ءا&لاو دا7لا
$ا%يو .0اK6_ا &aا6 +ل# 4)8و%ل \ل9ب يbم6 ;0اK6_ا 0م س"&3 7لاI .4RلاJي ام
:$اAو .4V6"&G 7ب 4لواK) ا9: ;@4@6@&" 7َ ي 4َ6َ&َ 7
0ك) eI =$اD>&لا ?!يدا# =!K/ ا9G: FFF Mس@ &"7او \باKب "v=&Dاو nَ&َ زَ D S5ل
:S5@71ب $اAو .Mو? )6ي Sل ا9: ;ءاKMبلا َس=&ا7) :$ا%يو .Sاكrا 0م َ0ش?J ام :س" &3 7لاو
:dسو&َ 7 ةAاKو .ة&اD'ب ةي>وطم :ة6و&7م d&aب $ا%يو .ُ2وطJلا BKeI <!6>&َ 7
.4%لA/ ا9G: ;&م_ا 46=&7/ $ا%يو .Hل Jلا 21. :dسM&َ 7 $D&و .ا5َبG لا' Ejَ1? )
.سا&7/ ا5ّKiك n&و. 4يI 4ّK_ \ل9ب يbم6 4ّKiكو ;ط"ي[ &لا 0م d2&7 :س[ &7ملاو
.س" &37لا يI -&و? J :سَ &[ 7لاو
;ةليل%لا ة&N طَملا :س" &3 7لا :-سايA 4~ل $['م)@ي 0/ 0كمي دAو 2ابلا 0# ّ9ش ا>ممو
.سو&@7 zمDلاو
)ع&7( \ل9 0م .ءيّشلا يI (0يل +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0ي1لاو ءا&لاو دا7لا
:ةل" #َو @0با $اA :Qي17 .dعَ&َ 7 - $D&و .ّ$9 ا9: ;=ة#ا&َ 7 $D&لا َعَ&َ 7
nدO S5ب n&اT)Kاو Bمل'و CةاK/ FFF M&" م Pلا Mعَ&[ 7لا gو يKاولاب اK/ امI [( 1 )]
!َ#َ&" 7/ :$ا%يو .0يGل 0م 4يI امل \ل9ب َيb م6 ;VWG &يOو ةاّشلا َع"&َ 7 2ابلا 0مو
.0يaيشلا 0يب 4ُباش)لا ي5I ة#&ا7ملا ا[مiI .sا)ّKلا 2&A دK# ا5ُKبل =$َز? K ا9: ;ةAاّKلا
.د'او (ع&َ7 0م ا17)&ا ام5Kiك ;ع"&[ 7لا 0م \ل9 Hا%)شا :MSل1لا G $*/ j1ب $اA
$اAو .ع&ا7 :MS6Dلا $V'اKل $ا%يو .B7ي/ -ة1ي&7و ;ع"&[ 7لا ة&يبك :-zيM &َ 7 - ةاشو
.oˆ0ي=#&ا7 ام*ا&/ يلامo :&R1D يKبا يI Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6&
$ا%يI 2ابلا +ل# $=م'@ي 0/ d0كممو .ٌ!بK و*و ;zي&[ 7لا :2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو
:$اAو .عوD 0م يVKP@ ي gو @0Gم6@ي g 0اك ا9G: ;V4GR"1َ7ل \ل9
ا5,لُ كI zي&[7لا S"زَ * يI 0<كM &ُ )و FFF @دو&َ ' G0يديلا ةيماد @ءابد' [( 2 )]
)Q&7( ;$ابDلا M&Dش 0م Q&3 7لا [ 0: $ا%ي .!"بّ Kلا 0م dءيش ءاRلاو ءا&لاو دا7لا
.ةI"&V 7 ةد'اولا
.ةَ &N Y= ك ]/ ;q&يJ ة?I"&V 7 يI d0eI $ا%ي :8ي1م._ا $اA
)\&7( :\ي&[7لا :$ا%ي .ا5ل َسايG A g ٌةد'او ٌةملك F Qاكلاو ءا&لاو دا7لا
.$ا'لا lbي6لا سaابلاو ;&ي&[7لا
)S&7( \ل9 0م .2ا5)لاو Uة&ا&' +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءا&لاو دا7لا
:$اA .ة#&6ب 25)لي ]9لا :2ط'لا 0م Sاَ&3 7لا
]VدGAوiI Gعا?Rَيلا G\ا? 95ب 0كلو FFF MSا&V7M ب g V!" د=Aو/ ا9G: $زDب [( 3 )]
.W, &' 8د)شا :ءيّشلا SM&َ 7 $ا%يو
ّ9ش اممو .&اّKلا $ا1)شا :Sا&3 7لاو SيM&[ 7لاو .و"دَ1لا ديدش :SM&َ 7 س&I 2ابلا 0مو
ّد)شا ا9G: @4َم6ا \ل9 0وكي 0/ 48ل1لو .2ا%@1لا y"&? I SM&[ 7لا [0/ ;0ولو%ي اميI 2ابلا 0#
.S&ط7ي 4ّKiكI ;4#و@D
)]&7( ءيّشلاب ءا&Opا 4بش ام*د'/ :0e./ $)1ملا Q&'لاو ءا&لاو دا7لا
.&)6ي ءيش &Jrاو ;4ب kَ5ّللاو
:$ا%يو .4K# &Mب.ي داكي g +)' 4ب َ]M &N Oُ/ ا9: ;Gءيّشلاب َ]M &َ 7 :2&1لا ُ $وA $>و_اI
zمDلاو ;2eكلا دgو/ 0م ]G&ا[7لاو .4K# &=ب.@ ي داكي g ]/ :ةواَ &َ 7 ءيّ شلا ا95ل
:2ابلا 0مو .]&ا[7لا :و&3 7لاو .ءيّشلاب ‚َ&" 7َ ي 4ّK_ Bي&ا7 ي3م6و ;ءا&37لا
و ;]G&ا[7لا[ [( 4 )] =k5ل 4ّKiك ;nَو" &َ 7 و@&" 7َ ي اَ&َ7 دAو .$aا6لا H&V1لا و* ]
.0eَي[ 6لاب
.H&V1لا 0م 4Dو&J دK# MS[دلا @زازV )*ا :و" &[ 7لا .$يلJلا $اA
و* :$ا%ي .VWG &يO و/ q&Dش 0م ]M&او@ ي اميI dيN شَم :ءاَ &[ 7لاI &Jrا $._ا ا[م/و
.4#VداJ@ ي و/ ُ4لV )اJ@ي 0اك ا9G: ;ءاَ&[7لا 4ل يشمي
.V4GAَ&وب & )6ي 4ّK_ ;&Dش :و" &3 7لا 2ابلا 0مو
)2&7( \ل9 0م .4يل# $م'يو &ا1)6@ي SY ;-د'او -$./ ءابلاو ءا&لاو دا7لا
يI 2&[ 7لا 4ب 4ّ بشيو 4Kم &ا1)6يو .Bب&7 \&يPب !1Aو/ ا9G: ;Bب&7 !بَ&َ 7
:+لا1) wا $اA .&R[6لا 0م ا*&يOو Cة&اD) j&_ا سي ل ف ِ_رَ لا يف م.ب ر « ا.ِ ¦¡)
i>´«لا نم ا¡´ر´ « ق. نَأ _ا.´ ج مُكي ل = } ءا6Kلا[ 101 &ي[ 6لا +ل: عا&6pا 0G: =0ولو%يو .]
:$اA .2&7 B7ي/
=0و&9') S)N Kك ]9لا [0uI FFF @2M &" 7? ) 4ب -0وي# اKN)? )= / [( 5 )]
0مو .2"&[7لا ديدش :-2&" 7V م -$D& $ا%يو .Hز3 &V لل 2Gلاوّ طلا :2M&او[ 7لا &يّطلاو
?Lا. ا9G: 4ّK_ `4)Pي. ]/ ;0eI 2"&َ 7 0م ا9* $ا%ي .ةPي3.لا :2" &[ 7لا :2ابلا
CةOاي. اPيG .و nد'او Bب"&َ 7 اَبM &@ 7 ام5ّKiك ;$NYV ملا :2ي&[7لاو .4ب&7 د%I Baيش
4با./ ]9لل $ا%يو .j&_ا 4ب !ب&7 ءام6لا 0iك :zيG%[.لا 2يM &[ 7لاو .ةد'او
:$اA .2و&7م 2ي&7لا
q2&7 G&يPب E0Gaَ ي (2و&7مو FFF Qا&b طلا +ل: Qا&b طلا @4@'Mواط@ي
.&Jrا +ل# َ2M &@ 7 دA ام*=د'/ [0iك ;4Kي%'ب 47"'َم ?طVل J ام :0بللا 0م 2ي&[ 7لاو
[0iك ;ةبي&7لا ة1يبطلاو ة[ يM D6لل $ا%يو .4ب&7 $'ّKلا [0iك ;د"5ّ شلا :2يM &[ 7لاو
0اكملا :4بM&" 7= مو Qي> 6لا 2َ&" 7= مو .ةPيV. †ي.و Bب&7 ا5يل# َ2M &@ 7 دA 0ا6Kpا
G$اYم +ل# 2&@ 7 4Kiك ;2" &[ 7لا ;ءيشلا 0م QNKb .لل $ا%يو .4Kم 4ب 2=&7@ي ]9لا
.ا*&يOو (ةيزD 0م 0ا6Kpا +ل# 2=&7@ ي ام :ةبي&> 7لاو .ءيشلا \ل9 0م Wاو6 ام
+ل# d0eI َ2َ &َ 7 :0ولو%يI 0و168)ي SY .Bَب" &َ 7 4ب َ2M &@ 7 دA 4ّKiك ;د'او سايG %لاو
.W=دي jب%I Wدي +ل# ُ2&ا7لا 2&7I W=دي ?ط"6َب َدا&/ 4ّKiك ;4يل# َ&َ Dَ' ا9: ;0eI Gدي
.ةAاّKلا $'?Rلا 2ا&V 7 2ابلا 0مو
;ّQك ا9: ;&م_ا 0# 0eI 2&7/و .$'Rلا ا5يل# !يَزN K/ :?ةAاّKلا !"بَ &" 7/ $ا%يو
ام# ا5RكI Bب&7 46RKب zAو/ ]/ ;2&7/ SY 4يI طE6ب)لا دا&/ 4ّKiك ;ّQكلا 0م و*و
.!دا&/
;َSاA/ :4)يب يI $@D[&لا َ 2َ &"7= / :$و%) 2&1لا [ 0/ ;ديز يب/ 0# +ك'@ ي ]9لا ا[مiI
.ا5لبA ي)لا ةملكلا سايA @4@6اي%I
ءيشلا !َ7? R?K $ا%ي امك ;Bَب" &َ 7 !بM &َ7 ا5ّKiك ;ةTيلPلا ُ$َ6َ1لا :2َ &[ 7لا 2ابلا 0مو
zم @4ّK_ Bبي&َ7 َ ي3 م6و .2يM&[7لا :vادG %لاب $ّكوملل $ا%يو .j? R?K jوRKملاو ;Bَ7N R?K
.سيلDلاو دي1%لاك Bبي&7 ي3م6I ;ا5ُب&7ي ]9لا
4)8 RJ يI 43ب ش ;2" &َ 7 :S6Dلا QيRJلا $@Dّ&لل S5لوA 2ابلا ا9* يI &ي1 )6ا اممو
ةب" &[ 7لاب [( 6 )] :$اA .0ا6Kpا ا5ُب&7ي ي)لا
4KوI&1) ]9لا @2"&[ 7لا ُ $@D[&لا اK/ FFF VدbAو)ملا ة8ي'لا س/&ك -^ا?ش? J [( 7 )]
.Bب"&َ 7 ]V داولا يI @2M&" 7َ ي dk"5? K @4ّKiك ;]داولا يI zَ6ّ)ملا :2&ا[7لاو
)s&7( $و%) .ءيشلا Z,)R) +ل# ,$دي -د'او Zي'. -$./ SيDلاو ءا&لاو دا7لا
:$اA .sا&7Kا 4لك Hا%شKgاو .!')RKا ا9G: ;@4RGaاRل $N%َبلا 0# !D&7Kا :2&1لا
Sيماك_ا 4K# N!= D&7Kاو F [( 8 )] F
kي&7pا 0: $ا%يو .ّHّشلا ة16او :-ةDو&7م -0ي#و .Hّ%ش) :H"&َ بلا َs[&7) $ا%يو
.B',)R) H&1لاب Z)R)ي 4ّKiك 4ّK_ 2ابلا 0م \ل9و ;داوDلا H&1لا &يYكلا :$يJلا 0م
.Sدلاب s[&7) 2ابلا 0مو .ديدش :kي&7 و"د=#و
.>ز? Jلا و* $ا%يو ;‚[زG#&V ملا دوD/ 0م 9J)) ٌةي6ك/ :kي&7pا 2ابلا 0# 89ش اممو
)v&7( 0م -0ول &? Jrاو ;ءيّشلا ي<م& ام*,د'/ :0e./ ءا'لاو ءا&لاو دا7لا
.0اول_ا
.8يم&ملا :v=&ط" 7@ ملا ءيشلاو .4ب ?!يمَ & ا9G: ;=ءيّشلا !'=&7 :S5لوA ُ$[و_اI
.GS5ّ6لل MzNI[دلا ةديدش :vو&َ 7 - سوAو .V4لD&ب vو7ّKلا :vو&[7لا س&?Rلاو
.4يI َيV م@ & دA !يملا [ 0iك ;Uد"'=ل &يO 0م @&? R"'@ي @&ب%لا :ZيM &[ 7لاو
;|ي'&7م &N%[.لاو .8ي'َ&" 7َملا 4~ل $ا%ي ;ءيش b$ك 0م jيب_اI &?Jrا ا>م/و
.>ي'&7م دbي6لاو
~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ]&)'بلا ة6ام' يI !ب6K !ايب/ 0م !يبلا 104 0وKDم 0ب &ما# +ل:
]&Dشلا 0با ة6ام' يIو .يم&Dلا 70 m&ا'لل ‚و&)و :$اA .$يلاي دب# 0ب ةKاKكل
يI ي)iي6و .يKابيشلا ةل#و 0ب )&مO( .
[( 2 )] 0ا6للا يI يل95لا ة&ازي# 0ب سي%ل )ع&7( ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.Aو ;
0ييل95لل 115 .
[( 3 )] 0ا6للا يI !يبلا )S&7( ةOeبلا سا6/ يI ]&شJمزلا 4ب6Kو ;ةب6K 0ودب
.4Kاويد سيلو ;يaاطلا S)ا' +ل:
[( 4 )] H&1لا :]&ا7لاوo :4لوA 0م $مDملا يI د&و امب ةلمك)لا W9* يI !6Ki)6ا
.o$aا6لا
[( 5 )] 0ا6للا يI 26K )2&7( .سل# 0ب 2ي6ملا و*و ;2ي6ملا +ل:
[( 6 )] .oةبي&7لابo :$._ا يI
[( 7 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م ةI&طل !يبلا
[( 8 )] 4Kاويد يI ةم> &لا ]9ل 584 :4مام)ب و*و ;)Sمك ;s&7( 0ا6للاو
ا5بaاو9 +م5بلا 0م !لا1) امم FFF Sيماك_ا 4K# !D&7Kاو Qي.لاب

)ام5YلYي امو ءازلاو دا7لا 2اب( ~
)0ز7( .ةم='ازملاو VطNP[ 7لا +ل# , $دي -د'او -Zي'. -$./ 0وKلاو ءازلاو دا7لا
:سو/ $اA .0َز" يَ 7 :4)/&ما يI Wاب/ @SV'از@ي ]9لل 0ولو%ي
(QV لَ 6 d0=زيَ 7 V 4يب_ SكلكI F 1 F )
.0ز" ي[ 7لا و* \ل9I UةبشJب H3يُ 7I ة&=كَ بلا E2? A z6ّ)ا ا9:و .>ود1لا :0َز"ي[ 7لا $ا%يو
.دا&يpاو ءا%)6gا دK# SV'از@ي ]9لا :0زي[ 7لاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 0اويدلا يI امك !يبلا داشK: ) 17 0ا6للاو )0ز7( :
ة&كKم &يO S5يI ةي6&اRلاو FFF Qل6 0زي7 4يب_ S5لكI
2)اكلا 2د/ &TKاو 282 2ا7)Agاو 384 ( 0ايبلاو 3 : 256 .)

)دا7 4ل> و/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م ءاD ام 2اب( ~
4ّKiك .S&7و ;SP7 0م :0ي)ملك 0م ٌ!و'Kم ا95I ;د6_ا :SاO&37لا \ل9 0م
يI B71ب S5@ 71ب ُ $اطب_ا S?O"&َ 7 $ا%يو .0ي)ملكلا اK&ّ6I دAو .S?P" 7َ ي +ّ)' 25)لي
.2&'لا
\ل9 0م )\G &اَبE 7لا( و )\ا&" ب3 7لا( 4يI !ديMز امم ا9*و .S<J7لا ُ$D>&لا و*و ;
.+7م دAو `z<مDلا و*و &"ب[ 7لا 0م 4ل./و ;Qاكلا
\ل9 0مو )ةمَ ز" &[ 7لا( +َ1N I/و .8j1لا ة8 دش و*و ; )dSMز"&V 7( ا9*و .8j1لا ةديدش :
.&36I دAو .ءيشلا +ل# ّد)شي 0/ و*و ;ز&7 0م و*و ;Sيملا 4يI !ديز امم
\ل9 0مو )ددKR>7لا( 4Kمو .0R7لا 0م و*و .ةدaاز 4يI $ادلاو ;SNJ[7لا و*و ;
)&Nطَب3 7لا( .&ط7و طب7 0م ;0ي)ملك 0م -ة)و'Kم ي*و .ديدشلا و*و ;
4Kمو )&?ط"ي[ 7لا( W&ك9 +7م دAو ; [( 1 )] .
4Kمو )SM&ابE7لا( .&ب[7لا 0م و*و ;ةدaاز 4يI Sيملاو ;د6_ا :
4Kمو )S?Y" ب[ 7لا( +ل# mَبَ 7 0م و*و ;Sيملا 4يI !ديMز ا8مم و*و ;ديدشلا و*و ;
.4يل# َjَب? A ا9G: ;ءيشلا
\ل9 0مو )+? طNPَ ب[ 7لا( 0م و*و ;ءابلا 4يI !ديMز ا8مم و*و ;ا5ب ع>زRي ةملك :
.طNP[ 7لا
\ل9 0مو )+? طNKَ ب[ 7لا( .طب7 0م و*و ;0وKلا 4يI !ديز دAو ;>]و%لا :
\ل9 0مو ),طGOَ&" 7@ ملا( .ءا&لا 4يI !ديز ا8مم B7ي/ و*و .0اب7Pلاو ;SJ[7لا :
\ل9 0مو )ةما6"&3 7لا( .س&>7لا 0م و*و ;ةدaاز 4يI Sيملاو ;Sيaللا و*و
B6ايA 4ل ,0T/ gو B17و َzV7@ و اممو )kَ1" م[ 7لا( gو ;HوKلا 0م ةمJ[7لا و*و ;
.ةمJ7 :dk1مَ 7 U ة/&ماو .&ي1بلل \ل9 $ا%ي
\ل9 0مو )سو@بN PE 7لا( :&ي&D $اA .Qي1[7لا $@ D[&لا و*و ;
(\َ &? )" 1@ م b$ك يI يGكَ &َ # !ب>&َ D دA FFF GسيباPَ 7لا ُ $اب امI mويللا @ 2N ل O [( 2 )]
4يل# wا +ل. wا $و6&ل !يد*ُ/ 4ّK/o :mيد'لا يIو ;ءاّYG %لا &اPV. :سيباP[ 7لاو
n&يYك ا5لكiي ]9لل S5ُلوA \ل9 +ل# $يلدلاو ;ةدaاز 4يI 0ي6لاو .oسيبا?Pَ 7 Sل6و 4لxو
.d2< GPَ 7
\ل9 0مو )ّ$'م7ا( .zش%) :2ا'6لا ّ$'م7او .2*9 :ءيّشلا
\ل9 0مو عVدNR37لا( [( 3 )] ) .ةIو&1م ي*و ;
:>يaا6كلا Wاو& ام \ل9 0مو )!8كiَب7ا( و j&_ا )!8كiم7ا( .ا5)" ب? K َsَ&? J ا9G: ;
\ل9 0مو )$Mبa3 7لا( .ةي*ا[ دلا ي*و ;
$ا%يوF )[د=i?R<7ا( .Sل#/ wاو .nدادaR7ا ;27Pلا 0م ? cR)Kا ا9G: ;
)دا7لا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةدام &TKا )&ط7( { 361 .
[( 2 )] &ي&D 0اويد 324 0ا6للاو . )سبP7( .
[( 3 )] .دود&م و/ ;$A/ &يJ_ا ا9*و .S*&دو ;2دKDو ;&R1Dو ;s&بزك ;!اPل 4يI


·sا=لا _ا.ك
(_با=ملا¡ ==ا«ملا يف sا=لا _اب) =
)zط( ةياك' ة1ط1ّ طلا 0/ 0م ;$يلJلا Wاك' ام ا[مiI .ءيشب سيل 0ي1لاو ءاطلا
.ءيشب سيلI zطeلا !و.
)Qط( dءاKG: :$ا%يو .QيRط dءيش ا9* :$ا%ي .ءيشلا VةّلG A +ل# ,$دي ءاRلاو ءاطلا
امّKG : :Sل1لا $*/ j1ب $اA .0ازيملاو $ايكملا {%K :QيGRNطّ)لاو .0“م ]/ ;ُ0اّR?ط
Qا?R=bطلا ءاKGpا HوI اَمG ل $ا%يو .BRيRط 0وكي 4Kم 4.%Kي ]9لا [0_ \ل9ب يbم6
4)ي9ا'و 4يل: @4ُ)1I& ]/ ;ا9ك =z7وم (0eRب !R8Rط :S5لوA ا[مiI .ةIاR,طلاو [( 1 )] يIو .
0eI يKب =دD6م @س&Rلا يب ? Qّ R?طo :mيد'لا [( 2 )] ]وا6ي داك +)' 2=Yو دي&ي 4ّKuI o
.د'او ساي%لاو .4)IاR=طو ءاKpا QاR=طب 4يبش)لا +K1م +ل# ا95I ~ دD6ملا
4Kمو .4ل)J دا&/و 4ل 0َب? ط ا9: ;0eRب d0eI ّQط/ :S5لوA 2ابلا 0# ّ9ش اممو
=$Vم< كُ /و َ0كم/ ا9G: ;ُ&م_ا ّQط)6ا [( 3 )] .4باب يI &ك9 دAو ;$ادبpا 2اب 0م ا9*و ;
)$ط( ;4)َ &ا7Oو ءيّشلا ة7ا7O ا*د'/ :ةYeY ($و./ +ل# $دي Seلاو ءاطلا
.ءيّشلا $اطبG: :mلاYلاو ;Qا&شpا &?Jrاو
+>م= 6) \ل9لو .j&_ا 036'ي 4ّK_ 4ب يbم6 امّKG : ;&طملا Q17/ و*و :8 $ّطلا $و_اI
.4)ّل? ط $D[&لا ة/&ما
يI 2ابلا 0مو .8$?ط ]ا5ّKiك[ 4Kي# يI ٌة87O ا5ّK_ \ل9ب !يbم6 امّK: :S571ب $اA
دا&ي ;0بل ا5ب ام ]/ ;8$ط ةAاّKلاب ام :S@5لوA ;8$ّطلا +ل# -$وم'م و*و ;ةّل%لا +K1م
.&طملا 0يبو 4Kيب BA&I ءاطلا ![مُ 7و .4Kم -$يلA gو
.@4ل? ل? ط $D[&لا M {NJ? شGل $ا%ي .&ايدلا &اYx 0م {?J?ش ام و*و ;$?لّ طلا :&Jrا 2ابلاو
.$eط/ zمDلاو ;ا5لeMD :ةKيG R[6لا $?ل= طو .?Qَ &N ش=/ ا9: ;ءيّشلا +ل# ّ$?ط=/ \ل9 0مو
:$اA .\K# د@1بي Vءيشلا +ل: @& TK) =\? %K# =!ددم ا9G: ;!Nل= لا?ط?) :$ا%يو
‚َ&/ يك !للاط) يbK/ BKزَ' +?R=ك FFF G0ا=ي&@ ي امI qc"مَ د "يَ م? لَ # ‚&9 [( 4 )]
$ا%ي .ا5ل 2لطي Sل ا9G: \ل9و ;ا5لاطب: و*و ;ءام3دلا $eط: و5I ءيشلا $اطب: ا>م/و
.&Vد"*ُ/ ا9G: ;8$?ط@م و5I 8$Vطُ/و ;$ولطم و5I 4مد ّ$ط
ّ$bطلا [0: :S5لوA 4)8 '. Qيك ]&د/ امو ;$و._ا W9* 0# ّ9ش اممو [( 5 )] .ةّي'لا :
.2NلE .لا يI 9Jiي dءاد :ة?لV ط?eّطلاو
)Sط( ;4ب G4ي> و6ي +)' Gءيّشلل Gءيّشلا VةيطP) +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءاطلا
+ل# $م'ي SY .ا*ا[و= 6و ا*•م :2ا&)لاب &aبلا ّ Sط S5لوA \ل9 0م .ا*&يO و/ j&_ا
.oS3&لاو >Sbطلا 4لo :0ولو%يو .&ا&%لا \ل9 @ءاملا [S?ط 4ّKiك ;ESbطلا &'بلل $ا%يI \ل9
\ل9لو ;َ2?ل= Oو e# ا9G: ;&م_ا [S?ط :S5لوA \ل9 0مو .‚َ&ّ Yلا >S3&لاو ;&'بلا :>SbطلاI
"0:و ةَيو6ّ)لا +K1م 4يRI ;4Kم =9J/ ا9: ;W&َ 1? ش [S?ط :S5لوA ا[مiI .ةّماّطلا :ةماي%لا !ي3 م@ 6
.ةيطP)لا 4يI 0كي Sل
ّ9ش اممو .&aبلا > S?ط) امك [Sط دA 4ّKiك ;Z.R@ ي g ]9لا $D&لا :SVط"مb طلا :2ابلا 0مو
[Sطو .eَ# ا9: @س&Rلا [ S?ط $ا%ي :$اA ;!ي8ك6لا @0با ُW&ك9 dءيش $._ا ا9* 0#
.ة&Dشلا e# ا9: @&aاّطلا
)0ط( :0ولو%يو .BKيKط 2اب9لا ّ0ط :$ا%ي .!و. +ل# ,$دي -$./ 0وKلاو ءاطلا
.zNط?%لا !و. 4ب دا&@ ي 4ّKiك ;ا58KطiI W=دي 2&7
ا9: ;[0?ط :0ولو%يو .>0ط :WG &يOو 2ط'لا 0م ةمزُ'لل S5لوA Bيب&# ]دK# =سيل اممو
.ءيشب سيلو ;!ام
)4ط( .-Wاط5?ط :zي&6لا Gس&Rلل $ا%ي .ٌةد'او ٌةملك ءا5لاو ءاطلا
)iط( و*و .4َ6/& iطiط :S5لوA \ل9 0م .Uءيش ط"بَ * +ل# ,$دي و*و ;ةزم5لاو ءاطلا
!يمُ كلا $وA يI و*و .j&_ا 0م ٌطب5Kم و*و ;Vءاط<iّطلا 0مF ٌ9وJiم [( 6 )] .
)2ط( .4يI Uةَ &ا5=مو ءيشلاب (SلV # +ل# ,$دي ام*د'/ ;0ا'ي'. 0e./ ءابلاو ءاطلا
.ةلاط)6او ءيشلا يI (داد)ما +ل# &Jrاو
:$اA .H9ا' Sلا# ]/ ;2يبطو |2? ط -$D& $ا%ي .ءيشلاب Sل1لا و*و ;>2b طلا $و_اI
يKّKuI Gءاَ6bKلاب يKولi6) "0uI FFF 2يبط Vءا6bKلا ءاودiب -&ي.ب [( 7 )]
:4ب ُi?طَي =0ي= / 4bRJ َzV7وم د8 51)ي ]9لل $ا%يو .عاَ&G %لاب &*ام ]/ ;|2? ط -$'I $ا%يو
:$اA .&و'6م ]/ ;2وبطم $ا%ي `B>بV ط &"'36لا َيb م6 \ل9لو .B7ي/ |2? ط
ا9ك* !<لM ز eI Bبوبطم !Kك "0uI FFF ُ&'36لا /&ب eI n&و'6م !Kُ ك "0G:و
ام @WاK1م امّKG : ;ءيشب سيلI ;]&*دب ]/ ;ي3 بV طMب \ا9 ام :S5لوA يI $ا%ي ]9لا ا[م/و
Bمل# @4ل)A/ ]9لا ءيشلاب \ا9 ام ;W@&َ 5" م= / ]9لا &م_اب \ا9 [( 8 )] يI ءاD امك ;
n9: ]و5ط امIo :mيد'لا [( 9 )] .4باب يI WاK&ك9 دAو .o
2َبG طو .2َبV ط zيمDلاو ;2وّYلا 0م ةليط)6ملا ة?A"&V Jلا :ة[بb طلاI :&? Jrا $._ا ا[م/و
0يب &ي[ 6لا :ةبابbطلاو .zلط) 0ي' ا5يI ‚َ& ) ةدّ)مملا Haاَ&ّ طلا :س" مّ شلا عا1ش
.!ابّKلا &يYك -HيAد j&_ا 0م $يط)6م :ة>بb طلاو .0ي)َ ز" & Jلا
.ة&يYك 0اول/ ]/ ;( ة&يYك q2َ بV ط 0# BKeI +?%ل) :S5ُلوA \ل9 0مو
)mط( .ةّY? طVملا +#د) (ةبشJMب ٌةَب" 1ُ ل ّmّ طلا >0/ 0وم#زيو .ءيشب سيل ءاYلاو ءاطلا
)Zط( ءيشلا َkَ'6) 0/ :EZّطلا :0ولو%ي S5ّ K/ +ل# 4لبA ]9لا 0م -2ي&A ءا'لاو ءاطلا
\بG %َ1M ب [( 10 )] .S5َب? ل? O :S5َ'?ط"'=طو .S*د>دَب ا9G: ;S5ب Z?ط"'?ط $ا%يو .
)cط( :$يلJلا 0# َ&G ك 9 دAو .سا%Kم gو د&طم -$./ ]دK# ]4ل[ سيل ءاJلاو ءاطلا
امّKG : ا9*و .ءيّشلا ةيو6) :ةJطNJّطلاو .j1ب +ل: 471ب ّ S7Kا :@ 2ا'[6لا ?c?طNJ?ط
ة?J?طNJّطلا >0: $ا%يI 2ابلا ا9* يI ةياك'لا ا[مiI ;ة>D@' +ل: 4'ي'.) يI sا)'@ي
.سا%) g !اياك'لاو `\'[7لا
اولاAو .&.بلا Qي17لا :cGطJ?ط)ملا [0: :S5لوA Q1[ 7لا يI ا9* 0م 2&%ي اممو
.ةَ6ا&ّشلاو Hل Jلا ءو6 :yوJ,طلاو :B7ي/
)&ط( 0م Uداد)ماو Uةلاط)6او ءيشلا يI ة>دV' +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو ءاطلا
2ابلا 0مو .د[د'م ]/ ;&و&طم 0اK6 ا9*و .Wد8د' ا9G: ;0ا?K3 6لا ّ&ط :S5لوA \ل9
:$اA .َد3دُ'و َيV لُ Dو [& ط دA dءيش 4ّKiك ;ة=a" يَ 5لا و9 :&ي&ّ طلا $D>&لا
4يل)ب)I @&ي&ّطلا \بG D1ُيو FFF @&ي&ّطلا ُ$D&لا \ّKT QG لJُيI [( 11 )]
ا9G: ;[&? طiI +م& :$ا%يو .2وّYلا ةّRُك :ة[ &, طلاو .@4ُب&اش [&ط :|&اط …+? )? I 2ابلا 0مو
4َ7و' >&? ط $ا%ي +)' ;[& ط د%I 036@' ءيش ,$كو .9=RK/ [( 12 )] 0م ة[&, طلاو .4K8يط ا9: ;
:&5Kلا ة[&ُ طو .ة[ & ط &ام'لا &5T +ل# ءادو>6لا ةّطJلاو .ةليط)6ملا ة%ي&طلا :SيPلا
:$اA .@4ُب&اش >&? ط "0Vم و*و `!بK/ ا9G : ;ُ!بّ Kلا [&= طو .W@ &يR? ش
@4ُب&اش [&? ط "0: ام و* ]9لا ا8Kم FFF ُ2يb شلاو @د"&@ ملا اّKمو 0و6Kا1لاو [( 13 )]
8$ّشلا +K1م يI ]9لا >&ّطلا ا[مiI [( 14 )] د&ط "0َم [0_ `B7ي/ ا9* 0م و5I ;د&ّطلاو
:ةaيط'لا $وA ا[مiI .WMو" د=#و VW3 د?ش يI 8د)'ي +)' 4%=لN 9=/ د%I 4ّل= شو Baيش
UدلاJب اKNل)A 0/ اKيل# S)"بV 7? O FFF >&V ط@م d2َ 7? O ا9 [0: ا* (\G لام يKب [( 15 )]
Wا&O/ ا9G : 4ّK_ ;2ابلا 0م MسايG %لا ُ2ي&A ا9*و .ءا&OG pا &ا&طpا :ديز وب/ $ا%I
.سيA/و 06'/ $>و_او .8$Gدملا :E&V ط@ملا :0و&? Jx $اAو .Wّد'/و 4%=لN 9=/ د%I Gءيّشلاب
0م ‚&د@ي g 27O و* ]/ ;j&_ا &ا&ط/ 0م ءاD ]9لا >&طملا 27Pلا $ا%يو
.4Kم >دا'لا :Uءيش b$ك Q&طو ا5Iا&ط/ j&_ا &ا&ط/ [0_ `Zي'. و*و .ءاD 0ي/
)سط( .!" 6ّطلا يI -ةPل Eسّ طلاو .he./ سيل 0ي6لاو ءاطلا
)^ط( VW&يO يI &ا1)6@ي 0/ زوDيو ;&?طَم يI UةّلG A +ل# ,$دي -$يَ.ُ / 0يشلاو ءاطلا
:ةبX& $اAو .Qي1[ 7لا &طملا و*و ;ّ^ّ طلا \ل9 0م .he./
M^يشّ طلاب =\V ل" بَ و ‚َد?K gو F [( 16 )] F
.2او.لاب Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .$ادلاب o4)1Iدo :0ا6للا يIو ;$مDملا يI ا9كو
[( 2 )] .oHي&ز يKبo :0ا6للاو $مDملا يI
[( 3 )] .o0كم/و =Sا%)6ا ا9:o :$مDملا يI
[( 4 )] يشاو' يI Hب6 امك ;يبeكلا و&م# 0ب 0ام5طل )cمد( 0ا6للا يI WدشK/و .
يI )$لط( .
[( 5 )] $لط( 0ا6للا يI امك ;ءاطلا Z)Rب B7ي/ $ا%ي 432 .)
[( 6 )] ( 4Kاويد يI 2 : 22 ( ة&5مDلاو 0ا6للا يI WدشK/و .) 3 : 285 : ةب6K 0ودب )
4بD'ي ءاطiطلا امل 0ا)KYا ا5Kم FFF $ب%لا 4ب ودبي امل 0اي&J_او
[( 7 )] 4Kاويد يI $'Rلا ةم%ل1ل !يبلا 131 ( !ايل7Rملاو 3 : 192 .)
[( 8 )] .oامل# 4لA/o :$._ا يI
[( 9 )] يI ي)iي6 ام &TKا )ي5ط( 0ا6للا يIو . )ا5ط( !K// :ة&ي&* يب_ $يAوo :
ام ]/ ~ ]و5ط 0اك امو :$ا%I ˆSل6و 4يل# wا +ل. wا $و6& 0م ا9* !1م6
.o\ل9 Sك'/ Sل 0: ~ يلم# 0اك
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o$%1يo :$._ا يI
[( 11 )] ( :ة6ام'لا يI !يو& !ايب/ 0م !يبلا 2 : 20 0ب ساب1لا +ل: ةبو6Kم .)
0ا6للا يI &ك9و .ساد&م )&&ط( .سمل)ملل B7ي/ ‚و&ي !يبلا 0/
[( 12 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ; o4).وJo :$._ا يI
[( 13 )] 0ا6للا .ة#اI& 0ب سيA يب_ !يبلا )سK#( يKPملا د*اوش v&شو ; 244 .
ي)iي6و يI )سK#( .
[( 14 )] .Qي&') ;o\شلاo :$._ا يI
[( 15 )] ةaيط'لا 0اويد 49 0ا6للاو )&&ط( HطKملا ve.:و 320 .
[( 16 )] .F ^يشطلاب \ليK ادD gو F : 0ا6للا يI
:0اويدلا يIو 78 .F G^وشطلاب \YيO ادD امو F :

)ام5YلYي امو 0ي1لاو ءاطلا 2اب( ~
)S1ط( !" مV 1? ط $ا%ي .ءيّشلا GHEو9) يI dسا%Kم د&ّطم -$./ Sيملاو 0ي1لاو ءاطلا
E&@ بلا و* Sا1ّطلا :$و%ي VةPّ للا G $*/ @j1ب 0اكو .$وكiملا و* Sا1ّطلاو .Bم"1? ط َءيشلا
دي16 يب/ mيد' &ك9و ;ة>.اJ [( 1 )] $و6& د5# +ل# &طGRلا =ةAد. s&JK اّKُ كo :
ا9ك 0م B#ا. و/ (Sا1ط 0م B#ا. ;Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا [( 2 )] ُ$=م'@ي SY .o
;=mيد'لا d0eI يKَ مَ 1ط)6ا :$ا%يI ;HEو9)لا 2اب 0م سيل ام Cة&ا1)6ا Sا1طلا 2اب +ل#
ا9: :$و%ي ;oWو@مV 1N طiI @Sامpا Sكَمَ 1ط)6ا ا9:o :mيد'لا يIو .4Y3د') 0/ +ل# =\دا&/ ا9:
$اA .ءاملا +ّ)' ;S=1ط@ي ام $ك يI z%ي Sا1طpاو .4يل# او@ ')IاI Z?)N R=)6او 4يل# َkV)" &ُ /
:+لا1) wا { ي.م ´- .ِ ¦ف ´- م ·=ي مَ ل نم ¡ } ة&%بلا[ 249 :Sزمز يI Se6لا 4يل# $اAو .]
يKو@ مG 1ط/o :4لو%ب 8]&6%لا wا دب# 0ب @دلاJ 2يG#و ;oSN%@6 ءاRGشو ;S"1 ط @Sا1?ط ا5ّK:o
n&1ش \ل9ب 4بي# يI ]S571ب[ $اAو ;o…ءام [( 3 )] امل ;2ي1ب سيل اKدK# \ل9و ;
:ةaيط@ 'لا $اAو .Sَ1Nطَملا يI $ا'لا 06' :S#اط -$D& $ا%يو .WاK&ك9
ا5V)َ يN P@ بG ل <$َ'"&? ) g َS&اكَملا Mعَد FFF يG 6اكلا Sُ#اّطلا =!K/ \ّ KuI "د@1N Aاو [( 4 )]
:ةم"1,طلاو .BAوز&م 0اك ا9: ;S=1ط@م و* :$و%)و .‚َ &G %لا &يYك :dSا1NطVم -$D&و
:ة>مE &لا ]9 $وA امiI .ةم1ط (0eRل ة1ي7لا W9* !N لَ 1= Dو .ةلُ كiملا
ةم1ط@ م 0اي&bشلا 0م $امbشلا يIو FFF ُSيو%)و ٌQط# ا5V6"Dَ# يI ُءادبك [( 5 )]
0مI ;oةمG1ط@مo :‚و&يو .ةAوز&م dسوA ا5ّK/ :oةم=1ط@مo 0ي1لا Z)Rب ‚و&ي 4ّKuI
.دي[.لا ا5=ب'ا. @SG1ط) ا5ّK/ دا&/ ا9ك ا*او&
.ا5ب َدا. ا9: 4م1ط) ا5ّK= _ `ةمG1ط@م ة'&اDلا 0م ةمb د%)ملا ةTيلPلا zب.}ل $ا%يو
$ا%يو .0َم3 6لا 0م S'شلا S1?ط 4bJ@م يI دDوي ]9لا :$بpا 0م S[1= طملا [0: 0ولو%يو
H9 ]/ ;oSَ1N ط?) "S[1? ط?)o :$ا%ي .HEو9)لا :S,1طّ)لاو .N!َ م= 1ط/ دA :ا*@&مY =\&د/ ا9: ةلJّKلل
:$ا%يو .26كلا ء]د& 0اك ا9: ;ةم1,طلا mيبJ d0eI :$ا%يو .4Nلُ كi)و V4M5? )ش) Sا1طلا
ٌةاش $ا%يو .2" & ش يب ام :2ا&ّ شلا 0م $ا%ي امك ;S"1 ط يب ام :$و%يI ;Sَ1N طاI @0"دا
.0م3 6لا @j1ب ا5يI 0اك ا9: ;Sو1? ط
)01ط( امب Gءيّشلا يI سNJّKلا و*و ;د&ّطم -Zي'. -$./ 0وKلاو 0ي1لاو ءاطلا
Sو%لا 0#اط) $ا%يو .ZمE&لاب 0"1ّ طلا \ل9 0م .&ا1)6يو 4يل# $َم" '@ي 8SY ;@W 9GRNK@ ي
يIو .ساKلا jا&#/ يI 0ا>1? ط -$D&و .2&'لا يI ُ0ي#اطم S*و ;اوKَ1ّ طاو
g BKاKَ1? ط $@D[&لا يI ُ!K1ط :S5@71ب += ك= 'و ;oBKاّ1ط 0مXملا 0وكي go :mيد'لا
:$اAو .ZمE&لاب 0َ1ّ طلا 0يبو 4Kيب ?Hَ&? I @4ّKiك ;&يO
ّg: Vةَ ءاKّشلا ُ&*اT +َب= /و FFF ُ$ا%@ي g ام =$وAو BKاKَ1? ط [( 6 )]
$و%لاب 01طو ;bS7لاب 0@1طي ZمE &لاب 01ط :S571ب $اAو .2*9 :ةزاRملا يI 01طو
B')I ;0َ1< طي [( 7 )] .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ةبا.pا ;0اK6 0ب \لام 0ب د16 ;]&دJلا دي16 وب/ و* 2189 .
[( 2 )] .o&ي1ش 0م B#ا. و/o :0ا6للاو $مDملا يI ]9لا
[( 3 )] ( 0اوي'لا &TKا 2 : 267 ~ 268 € 4 : 323 € 6 : 390 .)
[( 4 )] ةaيط'لا 0اويد 54 0ا6للاو )S1ط( .
[( 5 )] ةم3 &لا ]9 0اويد 587 0ا6للاو $مDملاو )S1ط( .
[( 6 )] 0ا6للا يI يل95لا 2يX9 يب_ !يبلا )01ط( :0ا6للا ةياو&و .4Kاويد يI سيلو
( {.Jملاو Sك'ملاو vا'.لا ةياو& ي*و oةواد1لا &5Tملا +ب/وo 6 : 87 € 12 :
170 .oّg: دK* اي 0و'شاكلا +ب/وo :2ي95ّ)لا ةياو&و .)
[( 7 )] .$مDملا 0م 4باو. ;o$و%لاب 01طيو 01طي Zم&لاب 01طo :$._ا يI

)ام5YلYي امو 0يPلاو ءاطلا 2اب( ~
)يPط( يI bد'لا ةَز= واDم و*و ;سا%Kم Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو 0يPلاو ءاطلا
:+لا1) wا $اA .&يYك (ءامب ءاD ا9: ;ُ$ي>6لا +?P= طو .qLاط و* $ا%ي .0اي.V1لا ) ا´مَ ل ا.ِ ¦
´sاملا _غ= ( ةAا'لا[ 11 :&'بلا +?P= طو .&اد%ملا 0# 4=Dو&J Sل#/ wاو دي&ي ;]
4Kم $1Rلاو .ةPل 0اوN P, طلاو 0ايNP, طلاo :$يلJلا $اA .?†[يب) :@S[دلا +Pطو .4ُDاوم/ !Dا*
.!و?P= طو !" ي? P? ط
.ءا6Nلَ ملا ةاR[.لا :ةَيN Pّ طلا [0: S5لوA $._ا ا9* 0# ّ9ش ا>ممو
)SPط( داOو_ 0ولو%ي .2&1لا Seك $./ 0م ا5ب6'/ ام ٌةملك Sيملاو 0يPلاو ءاطلا
.Sا?P? ط : ساKلا

)ام5YلYي امو ءاRلاو ءاطلا 2اب( ~
)HRط( ّ$T $ا%ي امك ا9ك $1Rي ?HGRط :0ولو%ي .ة'ي'. ٌةملك Qا%لاو ءاRلاو ءاطلا
:+لا1) ُwا $اA .ُ$1Rي { ِ_ا.=لا¡ ِ_¡´ سلاب !حسم _ِì=ف } {[ 33 ;] { اقِì=¡
ة . جلا ِ_ر ¡ نم امِ ¡ ي ل= ِناì« >ي } Qا&#_ا[ 22 .]
)$Rط( دولوملا $._او ;4يل# سا%ي SY ;د&8طم F-Zي'. $./ Seلاو ءاRلاو ءاطلا
ةبي&A ي*و .ا5لN RVط ا51م ةي" بّ Tلا :$GRNط@ملاو .ةلRV ط +YK_او ;-$NRVط و* $ا%ي `&يP.لا
.&ي[6لا يI ا5ب اKN%?I&I ا*@دgو/ ا51م 0اك ا9: ;CeيRط) اK=لب: اKNلّ R?ط $ا%يو .sا)bKلاب Uد5#
يI ة5[ بشم ا5ّKi=ك ;ةلNR?ط :ةم#اKلا ة/&ملل S5لوA 4Kم ّH)شا اممو .$._ا و* ا95I
و/ 2ابلا 0مو .+لو_ا &6كو W9* Z)Rب ام5Kيب H&I SY ;ةلRb طلاب ا5)م1= Kو ا5)بوط@ &
ءيDم $بA \ل9و `4)Aدو 4)ّل%ل heRVط َيb م6 امّKG :و ;4ُل[ و/ و*و ;SeّTلا $NRVط :4Kم 2ي&A
:ديبل $اA .$يللا S=T1@م
heIاA 4يل# !" يّ لد)I FFF <$?Rّطلا V!اياي?O Gj&_ا +ل#و [( 1 )]
:$aا%لا $وA ا[م/و .@4@مeT $بA/ :$يّللا = $?R?ط :$ا%يو
ا8ي&, Yلا ُ$?R?ط WَداD Uد"*َول F [( 2 )] F
)وRط( QيRJلا ءيّشلا +ل# ,$دي و*و ;Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاRلاو ءاطلا
Sلو @We# ا9: ;n[و Rُطو nَ وN R?ط وRطي ءاملا HوI ُءيّشلا ا?R?ط S5لوA \ل9 0م .ءيّشلا وُل1َ ي
.ةل"م[ &لا ? HوI &وّYلا ا?R?ط :اولو%ي +ّ)'و ;2@ 6&ي
ST1?) ا5K_ \ل9ب !ي3 م6و ;G$N%@ملا ة.و J ي*و ;ةيNR,طلا :2ابلا 0مو [( 3 )] َيb طP) +)'
ةيR,طلا امK: ٌطلO اKدK# ا9*و .ةYيبJ ةّي' :ةيN R,طلا :$يلJلا 2ا)ك يIو .ة&Dشلا
$اAو .ا5ب ةّي'لا M&5T +ل# ]9لا ,طJلا 4[بشي SY ;dيN Rط zمDلاو ;$%ملا ة.و J
g/ .o&?)" ب= _او M0"ي?)َ يN R,طلا ا9 اول)Aاo :!اّي'لا يI Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6&
يI >يل ?9@5لا $اAو .\ل9ب W&5T +ل# 0ي9للا G0يّ طJلا َ4ّبش @4ّK_ ;M0"ي? )= يRط ا9 4ل1D @Wا&? )
:يN R,طلا
4Kيب ) "0: ام M&ادلا M ]< X K َ&يO !R# FFF G$GAا1ملا يI N!= R# دA qيN Rط MعاطA/و [( 4 )]
:$aا%لا ُ$وA ا[مiI
يAا[&لا V ةَيN A@& "0Vم +?R,طلا ,$V9?) امك F [( 5 )] F
:$اA امك .ا9* 0م &Yكiب zّ6و)) دA 2&1لاو .+? R,طلا !او9 دا&/ 4KuI
"سَ دَ# +ل# يV)[ زM ب ُ!لم' ا9: F [( 6 )] F
.$اPبلل -&D"ز \ل9و `"سَدَ# ا5ل $ا%ي ي)لا +ل# :دا&/
ءاRّطلا ا[مiI .ا5)< i=Rط/ اK/و ;ُi?RNط?) &اKلا !=aG R?ط $ا%ي ;&Jx +K1م يI 0اك !َزV م@ * ا9uI
.وRطي dءيش 4ّKiك ;$و_ا 2ابلا 0م و5I ;GHيA[&لا @ 2ا'[6لا و*و ;ءاJّطلا $Yم
)ZRط( َZ?R?ط ام :ة'ا?R,طلا $ا%ي .4لبA ]9لا 2ابلاب -4يبش و*و .ءا'لاو ءاRلاو ءاطلا
Baيش ?eَ# Uءيش ,$ك +ّم6يI G4يل# ُ$َم" '@ي ّSY ;W&يO و/ Uد"ب@ ز 0م cَبN ط@ي Gءيّشلا HوI
!'ّRطو .ZIاط و5I ;\ل9 0م @0ا&ك[ 6لا َZ?R?ط .•)ما :@&5Kلا َZ?R?ط $ا%ي .B'Iاط ُWاّطPI
.ا5ب !َ1ط6 ا9: ;ءاو5لا يI ?ةKط%لا Zي3&لا
)&Rط( .2= Yو :&? R?ط $ا%ي ;ٌة'ي'. ٌةملك ءا&لا ءاRلاو ءاطلا
)سRط( .0َ&[ دلا س?Rّطلاو ;!ام :سRط 0ولو%ي ;0ي6لاو ءاRلاو ءاطلا
)0Rط( يI (ءوَ 6 !1K ةَيG Kا?R,طلا :0ولو%ي S5K/ +ل# .ءيشب سيل 0وKلاو ءاRلاو ءاطلا
.2او.لاب Sل#/ wاو .ة/&ملاو $D>&لا

[( 1 )] ( يI 4Dي&J)و !يبلا Hب6 1 : 167 ةدام ) )يي/( .
[( 2 )] $Rط( 0ا6للاو $مDملا يI WدشK/ 429 $RطلاIo :W&يد%) ;&و)بم د1ب Seكلاو .)
.o$اA .&طم $Rطلاوo :!يبلا داشK: $بA $مDملا يIو .o&طملا اK*
[( 3 )] .oSل1)o :$._ا يI
[( 4 )] 4Kاويد يI يل95لا 2يX9 يب_ !يبلا 140 0ا6للاو )اRط( 0اويدلا ةياو&و .
يIو .4لبA !يب يI o$لطo +ل: &يم7لا دو1ي ;o&ادلا ‚XK &يO اR#o :0ا6للاو
.o4Kيب/ 0: امo :B7ي/ 0اويدلا
[( 5 )] 0ا6للا يI W&د. )اRط( .F ا5)ز# د1ب 0م ا5Kول9ي S*و F :
[( 6 )] 0ا6للا &TKا )سد#( .

)ام5YلYي امو Seلاو ءاطلا 2اب( ~
)Sلط( ءيشلا ط"6َبM ب Gءيّشلا ُ2&َ 7 و*و ;-Zي'. -$./ Sيملاو Seلاو ءاطلا
0م ا5يلَ# ام @jRK) \ديب ةّلَملا ةَز" ب J =\ُ ب&َ 7 و*و ;SNلّطلا \ل9 $اYم .طو6بملا
:0ا86' $وA \ل9 +ل# ُ$يل[ دلاو .SNطّللاو SNلّ طلا 0يب ام َ2= &A/ امو .دام[&لا
@ءا6bKلا &@م Jلاب 05مb ل? ط) F [( 1 )] F
.د'او +K1ملا 0/ +ل# -$يلد \ل9و .oّ05@ مb طل)o :4Kو&ي =0و&Jxو ;ا9ك 4Kو&ي B6اK [0uI
.S?طNل ) \ل9ب !يbم6 امbKG :و ;ةَز" ب Jلا ةم< لطلا [ 0: $ا%يو
)4لط( ;Zي'[.لا \ل9ب 46ايA gو ;4Kم ع&Rي $.iب ]دK# سيل ءا5لاو Seلاو ءاطلا
0م $يل%لا :ة5Nل, طلا 0ولو%يو .B5Nل? ط 4?لN طَي ;2*9 ا9: ;دeبلا يI َ4?ل? ط :0ولو%ي S5Kكل
H?ل? Jلا[ ا9* "4ّل? ط?) :$ا%ي `2ايbYلا 0م $ام6_ا :ة5Nل, طلا $ا%يو .Seكلا [( 2 )] +ّ )َ ' ]
.Wَ&يO [دMD?)" 6?)
)يلط( cNطل +ل# ,$دي ام*د'/ ;0ا'ي'. 0e./ $)1ملا Q&'لاو Seلاو ءاطلا
.Gءيّشلل Vدلولاك (&يP. U ءيش +ل# &Jrاو ;(ءيشب Uءيش
!يلّ طاو[ .4يلNط=/ F ;ءيّشلاب =ءيّشلا !< يل? ط ُ$[و_اI [( 3 )] .4ب يVلّ ط=/ Gءيّشلاب ]
.4ب +لط@ي ]9لا 0ا&V ط?%لاك َ&ا. +ّ)' َ0J?Y 4ّKiك ;2ا&ّشلا 0م dسKD :ءebطلاو
N!يل ط دA ا5ّK/ \ل9و سايG%لا 0م و*و ;يGلا?طَملا zمDلاو ;ٌmاK<aV م -j&/ :ءeطVملاو
.!Kg +ّ)' (ءيشب
B8YO 0اك ا9: ;4~=ل ?ةَ و? e?ط g -Seك :2ابلا 0مو [( 4 )] د%I \ل9 QeJ 0اك ا9: 4ّKiك ;
;ةَ&NRE.لا ي*و ;C e?ط +?لN طَي WوI َيV ل? ط دAو .-0اَيN لG طو |يV ل? ط V4KاK6iبو .G4يb ل'@ي (ءيشب َيV ل ط
.4ب N!َ يV ل ط ا5Kiك
;2< ab 9لا :وNلb طلا =0ولو%يو .C eVط &ك9لاو ;+YK_ا ة8يش'ولا دلو :ةَ وN لb طلا &Jrا $._او
.WاK&ك9 امل `Wدلو 0وكي 0/ 4ل1لو
دي&د 0با $اA ا9ك .ةَ وN لV ط ?ebطلا 4ب Eدشي ]9لا $"ب'لل $ا%يI ا9* 0م ّH=)شَي SY [( 5 )] ا[مiI .
:0اّط?%لا 4K# يKدشKiI 2ل1Y +ي'ي 0ب دم'/
4@ب? ل@ D 4K# Q3& A <9م $از ام FFF 4ُب9<Dي |يV ل? ط SXّللا 0م 4ل [( 6 )]
.4ل"DM&M ب @4=)طب& ا9G: ;@4)" و? ل= طو ebطلا !" ي? ل? ط :ءا8&Rلا $اA
:يKابيّشلا $اA .&Jx q2اب يI @4ّK/ ّg: ;سايG %لا ا9* 0# د@1بي ام 2ابلا يI ي%ب دAو
:دشK/و .eّطلا $يمDل 4ّK: $ا%ي `{Jّشلا :?eّطلا
4?)" و? لَ D bيبّ لE.لا M 0N)َ مك ‡دJو FFF G$'ك/ Mس" &َ ولا M 2M &ش)6م ?eّطلا G$يمD [( 7 )]
BI&' 0يمeلا ‚د': $دب/ SY $?لّ طلا دا&/ 4ّKiك ;$ادبG pا 0م ]دK# و5I ّZ. 0: ا95I
]Gزاَبلا ي37%)o :2اب 0م و*و .he)1م [( 8 )] zمDلاو ةَيN ل, طلا B7ي/ 4Kمو .دي1بب سيلو o
و* ]9لا eّطلا +ل# ةلوم'م ;ٌة.Jاش ا5ّK_ ا9ك !يbم6 امّK:و .HاK#_ا :+?ل, طلا
.{NJّشلا
)2لط( ءيشلا ُ!بلط $ا%ي .ءيّشلا ءاP)با +ل# ,$دي د'او -$./ ءابلاو Seلاو ءاطلا
.4ب 4)R16/ ]/ ;ُWاP)با امب BKeI ُ!بلط= /و .يV)َ بV ل? ط W9*و ;يMب? لN طَم ا9*و .Bَب? ل? ط 4بلط/
+8 )' ;ءاملا 0# د#اب) :•كلا َ2? لN ط=/و .2?لّطلا +ل: @4=)Dو'/ ا9: ;@4)" ب? لN ط=/ اولاA امب&و
:ة>م> &لا و9 $اA .2V لN ط@م ءام و*و ;Sو%لا 4بلط
اَ&َ دَ. U ةّيبN ل= ك اي#ا& @4ّلَ7= /[ FFF ُ2.@# @Wُ دا[ &@ و q2&اA q2V لN ط@م 0# [( 9 )] ]
)Zلط( &Jrاو ;&Dشلا 0م dسKD ام*د'/ ;0ا'ي'. M0e./ ءا'لاو Seلاو ءاطلا
.45بش/ امو $از5لا 0م d2اب
4ب ّ$1لو ;0اكم :(vو ل ط و9و ;ة'ل?ط ةد'اولا ;Qو&1م d &Dش و*و ;ZNلّ طلا $>و_اI
.ZNلّ طلا $ك/ 0# N!= ك? ش ا9G: ;ة'Vل= طو +َ'? e?ط $بG: $ا%يو .Bَ'Nل? ط
`ZNلb طلاو .N!َ 'Vل? ط دAو `اَ5= لَ ز= *و &ي[ 6لا ا*َد=5D ا9G: ;(&اR6/ ZNلV ط -ةAاK S5لوA :يKاYلاو
:$اA .0اد" &G %لا 0م $وز5ملا
ا5?RلJ س/>&لا m1ش/ dZNلV ط SاK ا9: FFF ا*@&يIزو ا56اRK/ ا5ل Wاد* [( 10 )]
.$اَ ز@ 5لاو $ا'لا ءو6 0م 4ّKiكو ;ve[.لا , د7 :veّطلا 2ابلا 0مو
)cلط( $اA .ةبول%م ا5ّKiك Cةملك 4يI او&ك9و ;ءيشب سيل ءاJلاو Seلاو ءاطلا
cNطّللا :cNلّ طلا :$يلJلا [( 11 )] .jو'لا $R6/ يI +%بي ]9لا 0َي" &G Pلا $ا%يو .&?9?%لاب
)سلط( G&ي1بلا 9V JRل $ا%ي .ة6eم +ل# ,$دي 4ّKiك ;Zي'. -$./ 0ي6لاو Seلاو ءاطلا
َ2ا)كلا !<6ل?ط 4Kمو .سN لV ط :W&1ش 4K# ?طAا6) ا9G: [( 12 )] دA \ّKiك ;4)و'م ا9G: ;
4)6ّلَ م [( 13 )] دA ]9لا 4ّK/ +ل# ,$دي ساي%لاو ;&بO_ا 0ولو%يI سلط_ا 2aّ9لا ا[مiI .
.BKا6ليط سبلُ/ دA 4)&"ب O 0م @4ّKiكI B'ي'. 4Kولو%ي ام 0اك "0GuI ;W&1ش ط[1م)
Zي'. Seلا Z)Rب 0ا6?ل"يّ طلاو [( 14 )] :&#اشلا $و%ي 4يIو ;
qSDK 8$ك @2= 6'@ي 4يI ($يلو FFF M0ا6لي?ط ة=.اَ.? J 0م =\ل ا= دب [( 15 )]
)zلط( $ا%ي ;زو&ُ بو (&و5T +ل# ,$دي ;Zي'. د'او -$./ 0ي1لاو Seلاو ءاطلا
:+لا1) wا $اA .ا5#ولط z7وم :zVلNطَملاو .B1?لN ط=مو B#ولط سمشلا !1لط _. ح)
ر جìلا ِ_َل=م } &د%لا[ 5 z7وملا دا&/ &6ك 0مو ;&د.ملا دا&/ Seلا Z)I 0مI .]
دAو .B#eNطG: &م_ا +ل# \)" 1? لN ط=/و .SD* ا9: ;d0eI اKيل# َz?ل? ط $ا%يو .4Kم ُzلط) ]9لا
[0/ ولo :mيد'لا يIو .j&_ا 0م سمشلا 4يل# !1ل? ط ام :عebطلاو .@4َ1N لV ط \ُ)1لط/
&Yك) !Kاك ا9: ;ٌةَ1? ل ط ٌة/&ماو .ءيشلل @zّلط)) :ٌةَ1? ل ط dسN R=Kو .oBب*9 j&_ا َع?eVط يل
!1لط/ دAو ;&وُIاكلا 4IوD يI ُ0وكي ]9لا و*و ;ةلJّKلا @zNل? ط :zNلّطلاو .عeّطgا
:سو/ $اA .ّQكلا •مي Fا56"Dَ# 0اك ا9: ;bQكلا @ ع?eVط سوAو .ةلJKلا
ا5GaN لV م َ0ود g bQكلا @ع?eVط -Sو )= ك FFF e7I/ bQكلا M zV7وم 0# ا5@6"Dَ# gو [( 16 )]
ة1N ل= طو .4Kم \يل: @ ز@ &" بَ ي ]9لا ام =!&TK ا9: ;(0eI َ]/& !1لط)6ا :2ابلا 0مو
Mس/&ب 4@م56 ّ&م ا9: ;{?JNش/و َz?لN ط=iI 0eI +م&و ;zلط) ا5ّK_ `4)يX& :0ا6Kpا
zلّ ط@م 0ي/ $ا%ي `+?)< iملا :z?لّ ط@ملاو ;>ود1لا َ zNلV ط zVلّ طي 0م :^يDلا ة1يلطو .jَ&? Pلا
ozلّط@ملا $و* 0م 4ب !" ي= د)Igo :Se[6لا 4يل# 4لوA ا[مiI .Wا)<iم ]/ ;&م_ا ا9* [( 17 )] .
.ءاA ا9: :z?لN ط/ $ا%ي `ءي%لا :ءا1?ل, طلا 2ابلا 0مو
)Qلط( $=م'@ي SY ;4'"&= طو ءيّ شلا ةKا*: +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءاRلاو Seلاو ءاطلا
:$اA .&َدَ* و5I 2?لN ط@ي Sل ءيش ,$كو .ءام3دلا 0م &َدَ5لا :Q? لّ طلاI .4يل#
4K: اKيل# ُ&*> دلا َS=كَ ' FFF @&ابُDو اKم $اK ام ٌQ? ل? ط [( 18 )]
دK# BRيRJ W&م/ 0وكي +8)' ُءيّشلا +ط1@ي gو ;ءاط1لا :Q? لّ طلا 4يل# $وم'ملاو
:Q? لّ طلاو .+َ 7)%@ ي ام :Q? ل[ 6لاو .ءاط1لا :Q?لّ طلاI .يK?R?ل" 6=/و يK?R?لN ط=/ $ا%ي .يVط1ملا
:$اA .0bي5لا
4ب 2اَ. K ايKEدلا 0م Uءيش ,$كو FFF Q? ل? ط ‚َزE &لا ّ $D "0:و اKيI !شV# ام [( 19 )]
4ّK/ دا&ي 0/ g: ;ءيشب سيل ;$"7?Rلا ?Q? لّ طلا [0: S5لوAو .0اب&ا%)م Q?لّ طلاو Qيلّطلاو
.WاK&ك9 امل ;ءيشلا 0# $7اRلا
)Hلط( ةيلJّ)لا +ل# ,$دي و*و ;د'او د&8طم -Zي'. -$./ Qا%لاو Seلاو ءاطلا
ُ4)N %?لN ط/ $و%) ;4يل: عو&Rلا zD&) ّSY .BAeطKا HلطKي $D>&لا ? HلطKا $ا%ي .$ا6&pاو
.&= T'@ ي SلI 4K# َيb ل J دA 4ّKiك ;$e'لا ءيشلا :HNلb طلاو .BAeط:
]ا5@Dوز ا5%ّل? ط[ :ٌHلاط ة/&ماو .0ي%?ل? ط و/ B%?ل? ط س&Rلا اَ دَ# 2ابلا 0مو [( 20 )] -ة%لاطو ;
4ّKiك ;4%يلطو 4Dَولا HNل? ط $D&و .!%?لطI ا5)%ّل= طو ا5لا%V# 0م ?ةAاّKلا !N%=لط/و .nدO
$*/و .ةشاشبب @ZV6RKي gو ّ^َ 5َ ي داكي g ]9لا &6ابلا [0_ `&6ابلا ,د7 و*و .HلطKم
QAو ا9: ;2ك&ملا &6ب/ :0ولو%ي 0ميلا [( 21 )] .+K1مب ?H?لN ط/و &يJب W=دي ?H?ل? ط $ا%يو .
:2ل1Y دشK/و
<$ُD& اي =\ا1RK) \يدي NHلN طا FFF <$َDَ1لاب g ا5=)يو&/ ام mي[ &لاب [( 22 )]
+ل# ]Gول@ ي g ّ&م ا9: ي"بّ Tلل $ا%يو .!ءاش mي' +#&) $=6&) ةAاّKلا :Hلاّطلاو
Hل9 Hلط d0ا6ل ا9*و .4ُ%يVل= طو 0ا6للا HNل= Vط $D&و .Hّلط? ) دA :ءيش [( 23 )] .
0ك6 ا9: ;Sيل[6لا Hbل ط $ا%يو .4ل v&شK) g ]/ ;4ل ي6RK Hّل? ط?) ام -&م/ ا9* :$و%)و
:$اA .دادV1لا د1ب 4@1Dو
@zGDاَ& ) n&"وطو n&" و? ط 4%bلط) F [( 24 )] F
:4لوA ا[مiI
GHّلطملا َ س/& ُ$او*_ا ]&)1) امك F [( 25 )] F
.>S>6لا zDو 0م Hbل ط ]9لا و*و ;Hّلطملا :Seلا Z)Rب ا9ك ‚و&@ي 4KuI
ساّKلا 0مو [( 26 )] ]9لا ُ$D[&لا 0وE م6ي S5ّ K/ WاK1مI ;Seلا &6كب oHbلطملاo 4يو&ي 0م
.Hَب" 6@ي S/ HMب" 6َي= / ]&دي g 4ّK_ ;4ي&)1) ُ$او*_اI ;Hbلطملا 46&Rب ?HMبا6@ي 0/ دي&ي
]$بGpا[ 0م Hلاطلا :يKابيشلا $اA [( 27 )] +ل# ا5بل'ي g ;46RKل ي#ا&لا ا5ُ ك&)ي ي)لا
]?ةليل[ :H?لّطلا ةليلو .hةAاK 46RKل ي#ا> &لا Hلط)6ا :$ا%ي .ءاملا [( 28 )] ي#ا[ &لا يb لJي
B%?ل? ط N!? %?ل? ط +ّ)' ا5)N %لط/ $ا%ي .9a?)ليل +#&) \ل9 zم ا5ك&)ي و*و .ءاملا +ل: 4=لبG :
.زيو')لا د1بو 2َ&? %لا $بA ي*و ;BAولُطو
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 4Kاويد يI امك W&د. 5 :)&طم ;Sلط( 0ا6للاو .F!ا&طم)م اKدايD $T) F
.$مDملا يI 4باو. ;o05مطل)o :$._ا يIو
[( 2 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 3 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 4 )] .$مDملا يI 4باو. ;oابO 0اك ا9:o :$._ا يIو ;ءاطلا ةYلYم ةوeطلا
[( 5 )] ( :ة&5مDلا يI 3 : 117 .)
[( 6 )] .$مDملا 0م 4'ي'.)و ;o4ب9Dي +لطلا 0م 4ل 4لب' 4K#o :$._ا يI
[( 7 )] 0ا6للا يI 4مام)ب و*و ;$مDملا يI WزD# )+لط( .
[( 8 )] 0ا6للا يI دشK/ .477%) ]/ )j7A( ]زابلا ا9: ]زابلا َي3 7%) F :sاD1لل
.F&6ك
[( 9 )] 0اويدلا 0م 4)ابY:و ;$._ا يI طAا6 !يبلا 30 0ا6للاو )2لط( .
[( 10 )] 4Kاويد يI ةaيط'لل 100 0ا6للاو )Zلط( .
[( 11 )] .$مDملا يI 4باو. ;o&د%لاب cطللاوo :$._ا يI
[( 12 )] .ا5RيRJ)و Seلا ديدش)ب $ا%ي
[( 13 )] .o4)6لطo :$._ا يI
[( 14 )] .o0ا6لا)o 0م 2&1م ي6&اI 4K/ H'لا
[( 15 )] .0زولا 4ب Sي%)6ي gو ;o4يI 26'يo :$._ا يI
[( 16 )] سو/ 0اويد 21 0ا6للاو )zلط( يI ي)iي6و . )سD#( .
[( 17 )] Q&شي ام و/ ةماي%لا Sوي QAوملا 4ب دي&يo :0ا6للا يIو .&و)بم Wد1ب Seكلا
.o!وملا 2ي%# ة&Jrا &م/ 0م 4يل#
[( 18 )] 4Kاويد يI ]دو_ا WوI•ل 9 0ا6للاو يطي%Kشلا ةطوطJم )Qلط( .
[( 19 )] .طب7لا ا95ب B7ي/ $مDملا يI WدشK/
[( 20 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 21 )] .ة&اب1لا W9* !د&و ا9ك
[( 22 )] 0ا6للا يI !يبلا )Hلط( .oNHVلN ط=/ :‚و&يو o:$اA .
[( 23 )] .0ي)م7بو ;د&.و Q)كك ام5Kم $كو 0gا%ي 0ا9*
[( 24 )] 4Kاويد يI ةPباKلل 52 0ا6للاو ; )&وط( :W&د.و .
.F ةليa7 يK)&وا6 يKiك !بI F
[( 25 )] 0ا6للا يI W&د. )Hلط( : .F يKKد1ي !اA&اطلا Sوم5لا !يب) F
[( 26 )] .o2ابلا 0موo :$._ا يI
[( 27 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا
[( 28 )] .$مDملا 0م ةلمك)لا

)ام5YلYي امو Sيملاو ءاطلا 2اب( ~
)0مط( >0aمطي 0اكملا [0iمطا :$ا%ي .ةزم* ةدايزب -$"يَ .ُ / 0وKلاو Sيملاو ءاطلا
.!Kّكَ 6 :4KVم !Kماطو .ةKيKi=مط
)يمط( يI عاR)&او ول# +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو Sيملاو ءاطلا
•)ما ا9: \ل9و ;qSاط و*و ;0ا)Pُل يVمN ط=يو ومطي @&'بلا امط $ا%ي .{اJ Uءيش
.عاR)&ا يI ّg: \ل9 0وكي gو .B#G&6@م ّ&م ا9: ;@س&Rلا +َم? ط $ا%يو .e#و
)mمط( :يKابيّشلا $اA .ءيشلا bسم +ل# ,$دي Zي'. -$./ ءاYلاو Sيملاو ءاطلا
اKلبA =z)&ملا ا9 mَم? ط ام :$ا%ي .ءيش b$ك يI \ل9و ;,سملا 2&1لا Seك يI m"مّ طلا
.N!?Yَ م= طو N!? YV م? ط .jaا'لا ي*وF mماّطلا \ل9 0مو .mمط@ ي ءيش ,$كو :$اA .د'/
عامDب ]ُ0وكي[ g z7وملا ا9* يI ا9*و .عامDب ا5ّ6م :?ة/&ملا $@ D[&لا ? mَ م? ط $ا%يو
ُWد'و [( 1 )] :+لا1) wا $اA . ناج v¡ م´ ¡ لب ¡ ´س.ِ ¦ ´ن´¡ . م =ي مَل) } 0م'&لا[ 56 و 74 ;]
@4)ل%# ا9: ;BY"م? ط &ي1بلا !N Yمط :$يلJلا $اA [( 2 )] -$"بَ ' =ةAاKلا W9* mمط ام :$ا%يو .
:>]د# $وA ا[م/و .ا5ّ6م ام ]/ .طA
"0?طَ1لا Vm" م? ط و/ F [( 3 )] F
.س? K[ دلا :m"مّ طلا :SوA $ا%I
)Zمط( َZَم? ط $ا%ي .ءيش يI ‡ول# +ل# ,$دي Zي'. $./ ءا'لاو Sيملاو ءاطلا
.ءاو5لا يI Wام& ا9: .4لوبب Zَمطو .Zماط qzR)&م ,$كو .e# :ءيشلا +ل: VW&.بب
:$اA
Q&ّ طلا GZماط ($يوط FFF M2N ل=كلا Vةَ#َزN Rَم +ل: [( 4 )]
.W@ دGaادش :&*> دلا !ا'َ م? ط 2ابلا 0مو
)&مط( ;2Yولا ام*د'/ :0ييK1م +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو Sيملاو ءاطلا
.$R6/ +ل: ءيّ شلا >]M وَ * :$[و_ا 0م -2ي&A و*و &Jrاو
0ب @&ماطو .2ا8Yولا @ 4ّKiك ;|&V مV ط Gس&Rلل $ا%يو .&ماط و5I `2=Yو :َ&َ م? ط :$[و_اI
.mوO&بلا :(&ماط
:!ا&3 م? ط@ملا &وم_او .\ل5ملا :&3 مطملا &م_او .‚َوَ * ا9G: ;َ&َ م? ط &Jrا $._او
M&امطو .!اكل5ملا [( 5 )] :$اA .4ب +َم" &@ ي SY 0ا6Kpا 4يل: z?I"&@ ي 0اكم :
4َ5Dو Q" ي[ 6لا َ&? %َ# دA ($D& +ل: FFF G$ي)A =G&اَم? ط 0م ]و5َي =&Jxو [( 6 )]
ا5يI +م&@ ي j&_ا ?!') -ة&R' :ة&ومطملاو .4ُ )يRJ/ :=ءيّشلا !&مط :2ابلا 0مو
.ءيشلا
.ا5ب َيV م@ & دA َءيشلا [0iك `ا5?)< •م ا9G: ;=ة&ا&G Pلا !&َ م? ط :2ابلا 0مو
ا8مم و5I ;ءاّKبلل - kيM ز &َمN طVملا [ 0: S5لوAو .H?ل? Jلا 2وّYلا :&" مb طلا 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.4ب G$P,شلل َ4Dو g 4ّK/ \)مل#/
)سمط( !" 6َم? ط $ا%ي .V4G'6مو ءيشلا Mو'م +ل# ,$دي -$./ 0ي6لاو Sيملاو ءاطلا
.G46RKب و* َسَ م? ط دAو .B7ي/ -سماط @ءيشلاو .=&Y_ا !6م=طو ;ّط?Jلا
)^مط( \وكشملا 0م 0اكل &1ّشلا يI 4ّK/ gولو ;4ل =سايA g 0يشلاو Sيملاو ءاطلا
E]/ "]/ ˆو* M^< مطلا E]/ ]&د/ ام :0ولو%ي S5ّ K/ +ل# .M2&1لا =Seك 4بV ش@ي g 4ّK_ `4يI
:$اA .و* GH<لJلاو ساّKلا
^و@ م, طلا 0م ٌ^" م? ط gو ٌ^" 'َو F [( 7 )] F
)zمط( ‡]وA G2ل%لا يI (ءاD& +ل# ,$دي Zي'. -د'او -$./ 0ي1لاو Sيملاو ءاطلا
ة#اَم= طو B1َم? ط Vءيشلا يI َzVم? ط $ا%ي .ءيّشلل [( 8 )] ديزاي ?!" 1@ م? ط=لو .ةَيV #امطو [( 9 )]
zGمط) ي)لل ;dعامNطVم ٌة/&ما $ا%يو .2E D1)لا دK# ا9* .ي7ا%لا و@ 7?%=ل :0ولو%ي امك
.0Gك" م ) gو
)$مط( يI +%بي ]9لا 4ل./و .($اR=6و Uةَ1َ 7 +ل# $دي -$"يَ .ُ / Seلاو Sيملاو ءاطلا
يI ام =$Vم, طا $ا%ي .ة?ل"مّ طلا \ل9ل $ا%ي ;G0يb طلاو $يل%لا ءاملا 0م Mjو'لا $R6/
ةَ &N ط?A 4يI \&)ي Sل ا9: ;@4?لَ مّ طا دAو ;Mjو'لا [( 10 )] 0ولو%يI ا9* +ل# 0ولم'ي SY .
wاو .^'اRلا :$"مb طلا [0: :0ولو%يو .$" مV ط 8{للا $D&للو ;ة?ل" مV ط :ةRي1[7لا ة/&ملل
.2او.لاب Sل#/
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] mمطلا 0/ 0ا6للا zيK. 0م Sو5Rملاو .oWد'و عامDب g:o :$._ا يI
.&كبلا عامD ]/ ;ةيمد)لاب jا7)Igا
[( 2 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o4)%ل#o :$._ا يI
[( 3 )] 0ا6للا يI 4ل !يب 0م ة1طA )mمط( :4مام)ب و*و .
47&# يم'ي 2اوY_ا &*اط FFF 0ط1لا mمط و/ ةم9لا +Y~KJ 0م
[( 4 )] ( 0اوي'لا يI امك ;]دايpا داود يب_ 2 : 168 0ا6للاو ;) )zمط( H%'و .
( 0اوي'لا v&ش &TKا .يKاز5لا Hبا6 0ب ةب%1ل 4K/ 4يبK)لا يI ]&كبلا 2 : 168 .)
يI ي)iي6و )عزI( .
[( 5 )] zم 2ا&#pاب B7ي/ $ا%يو ;&6كلا +ل# ءاKبلاب SاطA $Yم ;ءاطلا Z)Rب ;&امط
ام51م &TKا .سوما%لاو 0ا6للا يI jماO ةملكلا W9* طب7و .Q&.لا 0م 41Kم
.4م6& يI 0ادلبلا SD1م
[( 6 )] 0ب lKا*و ;2لاط يب/ 0ب $ي%# 0ب Sل6م يI 4لو%ي ;يRK'لا Se6 0ب Sيل6ل
0ا6للا &TKا .]دا&ملا ةو&# )&مط( :ام5يI 4لبAو .0ادلبلا SD1مو ;
]&TKاI !وملا ام 0ي&د) g G!Kك 0uI FFF $ي%# 0باو Hو6لا يI lKا* +ل:
[( 7 )] &ش'( يI Hب6 امك ةبX&ل 66 .)
[( 8 )] .$مDملا يI !6يل ;ةم'%م ogo ةملكو .oة#امط gوo :$._ا يI
[( 9 )] $D&لا zمطل :S571ب $اAوo :$مDملا يIو ;oديز اي !1مط/وo :$._ا يI
.oي7ا%لا و7%ل \ل9كو ;BبD1) Sيملا S7ب
[( 10 )] .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;oة&طوo :$._ا يI

)ام5YلYي امو 0وKلاو ءاطلا 2اب( ~
)يKط( .$بGpا Gjا&م/ 0م qj&م +ل# ,$د) ٌةملك $)1ملا Q&'لاو 0وKلاو ءاطلا
ا95ب ُ!يV K? ط ام $ا%يو .+?K? ط +?KN طَي ;!امI V4MبN KDب @4)a& !%.)لا ا9: ;&ي1بلا َ يV K? ط $ا%ي
.4ب !Jّطل) gو يب H.ل ام :$و%ي 4ّKiك ;4ل !" 7[ &1) ام ]/ ;&م_ا
[0: :0ولو%ي .2&ا%)م +K1ملا يI 4Kكل ;ءاKبلا يI 2ابلا 0م سيلI زوم5ملا ا[م/و
:$اA .ةبي3&لا :َء"0bطلا
CةبيG Aَ& BK"يَ # Vء"0bطلا ]9 +ل# [0iك FFF ُ&TاK و*و (&TKم و/ Wدَ1< %مMب [( 1 )]
.4ب cّطل)يو cّطلي امم ةبي&لا [ 0_ \ل9ب !يم6 امKG :و
زم5ي دAو ;$زKملا :ء<0طلا 2ابلا 0# ّ9ش اممو [( 2 )] WاK&ك9 ]9لا 0# د1بي و*و ;
.nد1ب
.4V6RK Gةشاش@'Mب ]/ ;V4Ga< KطMب 4)ك&) :S5لوA B7ي/ ّ9ش اممو
)2Kط( 0م .ةلاط)6ا يI 4Kكم) و ءيّ شلا !اب?Y +ل# ,$دي -$./ ءابلاو 0وKلاو ءاطلا
.SاA/ :0اكملاب َ2ّ K? ط $ا%ي .ا5بF >دش) ي)لا ا5ُلاب' ي*و ;SايVJلا @2 K ط :2K, طلا \ل9
4لb لT ) ام +ل# !بY) ا5K_ `َ2? K? ط 0م ةلا1NI: ا5ّKiك ;ة8لTVملا :ةباKNطpاو [( 3 )] .
.Mس"و? %لا M&)و Qَ &? ط يI Eدشي d&ي6 :ةباKNطGpاو
.4يI ةPلابملل hةدا&: 4يل# !بY @4ّKiك ;†لاب ا9: ءيشلا يI 2Kط/ :S5لوA 2ابلا 0مو
![ بYي SY Eدمي ]9لا 2K, طلاك و5I ;4)[ وAو 0)َ ملا $وط \ل9و ;@سَ &? Rلا َ2V K? ط :0ولو%يو
Zي3 &لا !بKط/و .M&ي6لا يI B71ب ا5@71ب َ zMب? ) ا9: ;$بGpا !َب? K? ط=/ \ل9كو .ءيشلا 4ب
;ةباKطpاك &ي.) +)' ة&َب? Pلا zR)&) 0/ ا9* +K1مو .&ابO يI !8د)شا ا9: ;BباKNطG:
.ةّلTملاك ي*و
)cKط( ا9: $ا%يو ;SVشَب ا9: ;cVK? ط 0ولو%ي .!'. 0: ٌةملك ءاJلاو 0وKلاو ءاطلا
.0Vمَ 6
)QKط( 0ولو%ي .ءيش +ل# Uءيش M&" وَ د +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءاRلاو 0وKلاو ءاطلا
QKطلاو .طaا'لا زي&I: :QK, طلا 0ولو%يو .4ب QّKطي $=بDلا يI ديَ ' :Q K, طلا [( 4 )] :
يI WاK&ك9 دAو ;Q?طّKلا 0م 4ّKiك ;2ول%ملا 0م و5I ةَمَ 5, )لا يI Q?Kّ طلا ا[مiI .&ويE 6لا
.4باب
$يل%لا $كiي ]9لا QKطلا 0/ ;يKابيشلا 0# َيك@ ' dءيش 2ابلا 0# ّ9ش اممو [( 5 )] .
.4R?KN ط=/ ام $ا%ي
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6للا يI W&د. )iKط( .oة&ي.ب اKي#o :ةياو&ب
[( 2 )] .ة&اب1لا W9* !د&و ا9ك
[( 3 )] .o4ب $لT) ام +ل#o :$._ا يI
[( 4 )] .0ي)م7بو 0ي)')Rب $ا%ي ا9*
[( 5 )] .0ا6للا يI &ك9ي Sلو ;سوما%لا يI +K1ملا ا9* &ك9

)ام5YلYي امو ءا5لاو ءاطلا 2اب( ~
)ي5ط( +ل# ا>م: 0ي&م/ +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا5لاو ءاطلا
.ةّAM& +ل# ام:و ;ءيش ةDلا1م
:$اA .ةا5ط 41مDو ;$#اI :ي*اّطلاو .c"بّ طلا يI S'للا se# :$و_اI
qkV7N K@ م 0يب 0م MS"'ّللا ُ ةاَ5 ط ّ$?T?I FFF G$[Dَ1@ م q&يدA و/ UءاوV ش =QيG Rَ. [( 1 )]
"SGك" '/ Sل 0: ~ يلم# ام ]/ ~ n9: ]Mو" 5? ط امIo :4K# =$Ga@ 6 ءيش يI ة&ي&* وب/ $اAو
Bي"5? ط ;!#&و G$يّللاب !?ش?R?K ا9: ;+َ5N ط?) ُ$بGpا !َ5? ط S5@ 71ب +ك'و .o\ل9 [( 2 )] ;
:$اA .Baيش @kلا1) \ل9 يI ا5ّKiك
UةI"&G %ب G!eَم" 5@ ملا يOابل اK6لو FFF ا5)ا&ش)Kم G$يللاب +َ5? ط ام ا9: [( 3 )]
.ّH)شا \ل9 0مو ;2&1لا 0م tي' :ة[يَ 5ُ طو ;HيA& SيO و*و ;ءاَ5ّ طلا &Jrا $._او
>]M و" 5ُ طو >]M وَ 5? ط S5يل: ةب6Kلاو [( 4 )] .
)&5ط( 0مو .qس? Kَ د G$اوزو ( ءا%K +ل# ,$دي Zي'. -د'او -$./ ءا&لاو ءا5لاو ءاطلا
&*اط -0eIو .ZيبA b$كو bS9لا 0# WEز~K)لا :@ &E5ط)لاو .س? K[ دلا QeJ :&"5, طلا \ل9
:]$اA[ .سّKدي Sل ا9: ;2ايbYلا
ٌة>ي%K ‚=&اَ5? ط (Qو# يKب ُ2ايY FFF ُ0ا> & O M&Iاَ6َملا دK# <S5@5ُ Dو/و [( 5 )]
:+لا1) wا $اA .ءاملا :&و5ّطلاو n&و@ 5? ط …ءام Vءام[6لا َ0Vم ا?K< لَ زN K= /و 0اA&Rلا[ 48 .]
:$و%ي Bبل1Y +ي'ي 0ب دم'/ ُ!1م6 :$و%ي يGR?%ّYلا َ0و&ا* 0ب د>م'م !1م6و
.VW&يPل @ &3 5?ط@ملا ;46RK يI ;&*اطلا :&و5ّ طلا
)^5ط( :^"5ّ طلا :اولاA ;&TK ا5يI ٌةملك <!&G كُ 9و .ءيشب سيل 0يشلاو ءا5لاو ءاطلا
.$م1لا دا6?I
)Q5ط( 0م 9Jّ)ي -Sا1ط ?Q= "5ّ طلا :0ولو%ي S5ّ K/ +ل# .4لبA ]9لاك ءاRلاو ءا5لاو ءاطلا
.Seك \ل9 ,$كو .ةباX, 9لا :ةIا5,طلا :0ولو%يو .0ايbل3 .لا يلا#/ ي* $ا%يو ;ة&, 9لا
)$5ط( ةaV ل< 5طلاو .َ0َD=/ :ءاملا =$M5? ط 0ولو%ي .!ّ'. "0: ٌةملك Seلاو ءا5لاو ءاطلا [(
6 )] .Vءاملا يI Mjو'لا =0م ,!َ 'NKَ ي ]9لا 0يطلا :
)S5ط( .VW&يOو 0ا6Kpا GHNل? J يI Uءيش +ل# ,$دي Zي'. -$./ Sيملاو ءا5لاو ءاطلا
:W&يO $اAو .سا&I_او ساKلا 0م HNل? Jلا >Sا)لا $يمDلا :S[5? ط@ملا [0/ ةديب# وب/ +ك'I
4يل# |يل# Wاو& ]9لا mيد'لل `0يلو%لا , Z./ اKدK# ا9*و .zVم? )Dملا S?YN لكملا :S[5? طَملا
gو S[5طملاب 0كي Sلo :Sل6و 4لxو 4يل# wا +ل. wا $و6& Q.و يI Se6لا
.4)*&ك :َSا1ّطلا !" م[ 5ط) :اولاA ;!8'. 0: ٌةملك !يك'و ;oSYNلكملا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .4)%ل1م يI سي%لا Š&مg
[( 2 )] .$و1I +ل# او5طو ;Z)Rلاب ;او5طو
[( 3 )] 4Kاويد يI +ش#•ل 62 0ا6للاو $مDملاو )ا5ط( ;o!6لوo :$._ا يIو .
( :0اوي'لا يIو .Qي&') 5 : 434 .oامط ام ا9:o :)
[( 4 )] .\ي&')لابو ;Z)Rلاب ;]و5ط B7ي/ $ا%يو
[( 5 )] 4Kاويد يI سي%لا Š&مg 115 .)&&O ;&5ط( 0ا6للاو
[( 6 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oةلي5طلاوo :$._ا يI

)ام5YلYي امو واولاو ءاطلا 2اب( ~
)]وط( 4@71ب sَ &دي +ّ)' Uءيش sا&د: +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءايلاو واولاو ءاطلا
$ا%يو .4يوط/ B>ي? ط 2ا)Gكلاو =2وّ Yلا !يوط $ا%ي .B5يبش) 4يل# $م'ي SY ;j1ب يI
:$اA .ةيوطملا &aبلا :>]M وّ طلاو .!8 يملا &م@ # wا ‚َو? ط
WXامو E]M وّ طلا ا9* :4ل !لا%I FFF ُ$G'اA VدNلM Dلا Gسباي 0م -H&)'مو [( 1 )]
:دشK/و .4َ'Nش=ك ‚وط :45Dو +ل# +7م 0ملF S5لوA 2ابلا ا9* +ل# $م' اممو
4~ل ُ!ل%I B'شك ‚وط يل q2'ا.و FFF يKيM وN طَي Qو6 يbK# =\= ءاوطKا [0: [( 2 )]
.s&دُ/ 4KiكI 4K# 2اOو +7م ا9: 4ّK_ `سايG %لا و* ا9*و
.0طبلا ]Gواّطلا :ُ0ا[يّ طلاو .ا5<يبKD S'ش Haا&ط ي*و ;ةAاّKلا ءاوط/ 2ابلا 0مو
.0كم_ 4,يط َيGP )با ول ]9لا Gءيّشلاك &ا. &@م= 7و عاD ا9: 4ّK/ \ل9و `َ]G وط $ا%يو
s&د/ 4ّK_ ;Zي'. ساي%لا يI \ل9و ;B[ي? ط ]MوN طَي ‚َو? ط :$اA ع@وDلل َد[م1) "0uI
&#اشلا $اA ;ا5يI <$كiي SلI =!اAو_ا [( 3 )] :‚َ وّ طلا يI
@4,لT/و ‚َوّ طلا +ل# !يب/ د%لو FFF G$كiملا َSي&ك 4ب =$اK/ +ّ)'
ةياّطلا :اولا%I VW&يO +ل: +K1ملا $ازI q&ييP) +Kد/ =ءاKبلا ا9* او@ &[ ي? O SY [( 4 )] ي*و `
:0و&Jx $اAو .ZNط[6لا :ةياّطلا :SوA $اA .0اكم يI (ءاو)6ا +ل# ,$د) ٌة'ي'. ٌةملك
.$م& !ا9 (j&/ يI ةميT# -ة&J. ي* :SوA $اAو .&مّ )لا دَب" &V م ي*
)2وط( +م6ي ]9لا ا9* 26'/ اميI 2وطلا [0_ `$.iب سيل ءابلاو واولاو ءاطلا
ا5Kiك ;ءايلا 4ل./و ;ا9* 0م سيلI +=بو ط ا[م/و .4I&1) َ2&1لا E 0T=/ امو ;>&@ Drا
.ة[م7لل nواو ءايلا !بل%I ;2يb طلا 0م +ل1I
)vوط( .Zيطَي َvاط $ا%ي .$ادبGpا 2اب 0م 4Kiكو ;$.iب سيل ءا'لاو واولاو ءاطلا
.=\? لَ * ]/ ;vو طَي َvاط :0ولو%ي SY
)دوط( $َبَ Dلا :دوّطلاI .ٌةد'او ٌةملك 4يIو ;Zي'. -$./ $ادلاو واولاو ءاطلا
:4Kا'ب6 wا $اA .SيT1لا ِمي =· لا د¡ =لاَك ¸_رِ ف ¸ُ ك َناَكف _لì.ا ف) } ءا&1شلا[ 63 .]
.دوطلا 0م tH)شم $1I 4Kiك ;Q[ و? ط ا9: ;$بDلا يI َد[و? طo :0ولو%يو
)&وط( يI داد)مgا و*و ;د'او h+K1م +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو واولاو ءاطلا
.ا5GaاKGI 0م ا51م ,د)مي ]9لا و*و ;&ا[دلا &اَ و? ط \ل9 0م .0امز و/ (0اكم 0م Uءيش
يI \ل9 &ي1)6ا SY .VWM &اد 0م 4ل و* ]9لا ّد'لا زاD ]/ ;W&" و? ط اد# ]$ا%ي[ \ل9لو
0/ زوDيو ;B#و7وم Bَم? لَ # Bم6ا 0وكي 0/ زوDيI ;-$بD :&و, طلاو .‚[ د1)@ي ءيش $ك
\ل9 $1I :S5لوA 2ابلا 0مو .B7&=#و Cgوط (داد)ما 0م 4يI امل \ل9ب يb م6 0وكي
S5لوAو .ةدم د1ب Cة[ دَم 4?لَ 1? I 4ّKiك ;0ام[زلا 0م WاK&ك9 ]9لا و* ا95I .&"و? ط د1ب n&" و? ط
اد1I ?^[ 'و) 4ّKiك ;ا9* 0م و5I ;|يKا&وُ طو >]G &و ط ا*&يOو &يّطلا 0م 3يش'ولل
.سيK_ا b د' 0# د#اب) ]/ ;=&وّطلا
)سوط( SY .سوُواّطلا 4~ل $ا%ي ]9لا 4يI امّK: ;$.iب سيل 0ي6لاو واولاو ءاطلا
:ة/&ملا !6[ وط) :8ي1م._ا 0# َيكُ 'و .سّوط@ م :06'لا ءيّشلل $ا%يI 4Kم 8H)شي
]/ ;B6"و? ط 4)" 6ط $ا%ي .ءيّشلا ةيطP) :س" وّ طلا [0/ B7ي/ 2ابلا يI &ك9و .!= Kيز)
ساَو? طَو :اولاA .4)يّ طO [( 5 )] .Hاَ'ُ=Vملا يلايل 0م ٌةليل :
)عوط( .Vداي%Kgاو G2ا'.pا +ل# ,$دي د'او -Zي'. -$./ 0ي1لاو واولاو ءاطلا
$ا%يو .4ل َعاط +K1مب 4#اط/و .W&م_ +7مو 41م دا%Kا ا9: ;4#وطَي 4َ#اط $ا%ي
.4#واط دA :Wَ&يO ?H?Iاو 0مل
!ط%6/ املI ;عاوط)6gا $._ا يI !Kاك ا5Kiك ;عوّطلا 0م -ة%ّ)شم ة#اط)6gاو
.ة9ا1)6gاو ةKا1)6gا سايA $Yم ;ا5Kم Cgدب ءا5لا !ل1D واولا
Qّلك) ]/ ;َع[وط) :0ولو%ي SY .4=1يط)6) +)' &م_ا ا95ل "ع=واط) :$و%) 2&1لاو
Sل 4ّKكل 2ابلا 0م و5I ;G4ب َع[وط) دA :ءيشلاب عE&ب)لا يI S5لوA ا[م/و ;4?)#اط)6ا
.>&M بلاو &يJلا 2اب يI ّg: ا9* $ا%ي gو .4ل1Rي 0/ ّ2'/ q&يJ zم دا%Kا 4ّKكل ;4مزلي
4ل./و ;واولاو ءاطلا ديدش)ب ;ة#3وّ ط@ملا :دا5MDلاب 0و#ّوط)ي 0ي9لا Vةَ دV*اDملل $ا%يو
:+لا1) wا $اA .ءاطلا يI ءا)لا !مOد/ SY ;ة#8وط)ملا َني=¡ =´ملا َن¡´زم ل ي َ ني.لا)
َني. م¡ملا نم } ةبو)لا[ 79 .0ي#bوط)ملا ~ Sل#/ wاو ~ دا&/ ;]
)Qوط( +ل# ءيشلا 0ا&َوَ د +ل# ,$دي -Zي'. -د'او -$./ ءاRلاو واولاو ءاطلا
B? I"و? ط Qوطي !يبلابو 4ب F Qاط $ا%ي ;4يل# $م'@ي SY .4ب ّQ'@ي 0/و ;ءيشلا
ءاملا 0م ا5يbش?Pُ يو ءايش_اب &ودي امل $ا%ي SY .Qاط)6او ;4ب Qاّطاو ;BIاَو= طو
:$ا%I ;\ل9ب G$يللا َ SeT sا8D1لا 4[بشو :$يلJلا $اA .0اIوط
اَب= iNY_ا MS?eّTلا ُ0اIوط [S#و F [( 6 )] F
?Qاط=/ ام :Qaاّطلاو Q" يّ طلاو .Eسا1لا و*و ;Qaاّطلا :2ابلا 0مو .B7ي/ o[S?Ooو
:+لا1) wا $اA .Qاّطاو Qاط $ا%ي .0اّKM Dلا 0م 0ا6Kpاب { نم = ي = م´¡´س م ا.ِ¦
ِنا =ي =لا } [( 7 )] Qا&#_ا[ 200 و ;] )ٌQG aاط( :+ش#_ا $اA .B7ي/
امّKiكو ‚َ&E 6لا 32G O 0# @ZMب".ُ )و FFF H=لو/ b 0Dلا GQaاط 0م ا5ب [Sل/ [( 8 )]
:‚َ و" &ُ يو .?Qاط/و ?Qاط :$ايJلا يI 0ولو%يو
Qيط@ي ُ$ايJلا =\ب [S=ل= / +ّK/ FFF Qو1ُ شو -ة&كV 9 \ب 4Iاوطو [( 9 )]
ُQيV ط) ٌة#امD ا5ّKiكI ساّKلا 0م ةRaاطلا ا[مiI .oQوPُشو ة&كV 9 \ل 4Iاطموo :‚و&يو
0ي&3 6Rملاو ءا5%Rلا 0/ ّg: ;qSول1م Uدَد1ب ا*Eد') 2&1لا داك) gو .ءيشلاب و/ د'اولاب
-ةRaاط د'اولا [0: ة[&مو ;ا5AوI امI -ة1ب&/ ا5ّ K: :ة8 &م ا5يI 0ولو%ي [( 10 )] :0ولو%يو ;
Uة#امD ّ$ك >0/ ;\)مل#/ ام +ل# 4يI @2&1لاو ;&يYك - Seك \ل9 يI S5لو ;ةYeّ Yلا ي*
يI ا9* &ي6يلا يI ّg: 0وكي ا9* داكي gو ;ةRaاط S*دK# ي5I ءيشب ّQُ ') 0/ 0كمي
0م hةRaاط !N 9?J/ :0ولو%يI زاDملا Hي&ط 0م \ل9 يI 0و1ّ6و)ي SY .Sل#/ wاو ةPللا
ةA&GRلاك ساّKلا 0م ةRaاّطلا [0_ ;زاDملا +K1م +ل# ا9*و ;4Kم ة1طA ]/ ;G2وّYلا
.ا*&َ5" ب= / يلي ام ]و5I[ Gسو%لا Qaاط ا[مiI .S5<Kم ة1طG%لاو
)Hوط( ]9لا 2ابلا 4يل# ّ$د ام $YVم +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Qا%لاو واولاو ءاطلا
.َدG%@# ا9: 4)&اد)6g BAاط @ءاKMبلا ي3م6و .Hوط و5I ءيشب &اد)6ا ام ,$كI .4?لبA
و*و ;hةAاطG: &م_ا ا9* Hاط/ S5لوA ا[مiI .46Gبg +ل# &ودي 4ّK_ ;ٌHاط 0ا6=ليّطلاو
4=ك )N Rّل= ك ا9: ;=ءيّشلا =\ )N A[وطو ;4Aو?ط يI [( 11 )] 4?Aاط/ ا9G: 4ّK_ `4V6ايAو 2ابلا 0م 4,لكI
.4بKاوD 0م 4ب &ادو 4ب طا'/ دA 4ّKiكI
;4Kم ةد&? Rلا ةد'اولا ي*و ;$N%َب و/ طيJ 0م -ةAاط :S5ُلوA $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
.د@1بي 4ّKكل ;$[و_ا +ل# سا%يI $ّ'م)ي 0/ 0كمي دAو
)$وط( 0م .ءيشلا يI داد)ماو ( $"7? I +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Seلاو واولاو ءاطلا
.j&َ1لا QeJ :$و, طلا :-2ل1Y +ي'ي 0ب دم'/ $اA .hgوط ُ$وُ طي ُءيّشلا =$اط :\ل9
$وط/ 4K: ]/ ;d0eI BKeI $اطو .4Kم =$=وط/ =!Kك ا9: ;4)N لُ طI BKeI !<لَ واط $ا%يو
:$اA .4Kم
-ةموملم - ة&J. ?Hدز&Rلا [0: FFF gا#و_ا ا5لاK) سيلI !لاط [( 12 )]
$اA .Wداد)ماو 4لوطل `$َوb طلا $ب'لل $ا%يI ;\ل9 4بش/ ام b$ك يI د&ّ طم -سايA ا9*و
:ةI&ط
+)Rلا iطJ/ ام ?!وملا [ 0: =\@ &م1ل FFF Gديلا يI ُWايKGYو +=J&@ملا $َوb طلاكل [( 13 )]
.ايل1لا @4)Rش !لاط ا9: ;ُ$=وط/ -$مD $ا%يو .&*[ دلا =$اَ و? ط 4مbلك/ g :0ولو%يو
zمD :$اَ وb طلاو .$يوّ طلا :$اَو, طلاو .4Kم =$وط/ !Kك ]/ ;4)N لُ طI d0eI يK= لواطو
$ايVط @سG Ke? A :S571ب +ك'و .$يوّ طلا [( 14 )] 0كي Sل ا9: ;($aاط &يO -&م/و .ءايلاب ;
:$اA .mKXملاو &ّك9ملا يI \ل9 $ا%ي .ءاK?O 4يI
G$Gaاط َ&يO CةّطJ يKو Rّلك دAو F [( 15 )] F
يI 4?)ليوط My"&= / ]/ ;\َ6&I <$3وطو .&TK)ل =\يلDM& =!ددم ا9: ;يمايGA يI !لواط)و
Wا#&م [( 16 )] .اول)A اّمم &Yك/ S5Kم اول)A ا9: ;S5يل# اوُ لاط)6او .
)طوط( .0<ط%لا =طوّ طلا [0: :0ولو%ي .ا)ّ'. 0: 0ا)ملك ءاطلاو واولاو ءاطلا
.$يMوّ طلا ُ$D[&لا :طوطلاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( 0اوي'لا يI ة#وط%م 0م ;&ا&7 0ب د&زمل !يبلا 2 : 18 ƒ 19 .)
[( 2 )] 0ا6للا يI )]وط( .oيKيوطي \K# ا9*o :
[( 3 )] 4Kاويد يIو .ة&)K# و* 181 ;!يبلا ا9* دشK/ Sل6و 4يل# wا +ل. يبKلا 0/ ;
.oة&)K# g: Wا&/ 0/ !بب'iI ;طA |يبا&#/ يل Q.و امo :$ا%I
[( 4 )] ةدام يI 0ا6للا يI !ل1D )يط( يI سوما%لا يIو ; )‚وط( .
[( 5 )] 0ا6للا يIو .2ا'6ك 4طب7 9: ;سوما%لا يI 4لYمو ;$مDملا يI طب7 ا9ك
.SلA طب7 S7لاب طب7
[( 6 )] 4Kاويد يI ;sاD1لل 74 0ا6للاو )Qوط( .
[( 7 )] .oQaاطo :0يAابلا ةءا&Aو .2و%1يو يaا6كلاو و&م# يب/و &يYك 0با ةءا&A ي*
&شبلا ءe7I Qا'): 234 ةيrا ي*و ; 200 .Qا&#_ا ة&و6 0م
[( 8 )] +ش#_ا 0اويد 147 .)Hلو ;Qوط( 0ا6للاو ;
[( 9 )] 0ا6للا يI 26K )Qيط( 4Kاويد يI و*و ;&ي*ز 0ب 21ك +ل: 113 &اد zبط
.2ا)كلا
[( 10 )] .0ا)م'%م 0ا)&يJ_ا 0ا)ملكلاو .oا5AوI امI ةRaاطo :$._ا يI
[( 11 )] .$مDملا يI 4باو. ;o4)Rلكo :$._ا يI
[( 12 )] 0ا6للا يI امك ;يDKزلا vاي& 0ب ZيK6ل !يبلا )$وط( يشاو' &TKاو .
( :0اوي'لا 7 : 205 .)
[( 13 )] .ة&و5شملا 4)%ل1م 0م !يبلا
[( 14 )] :4لوA و*و ;9اش !يب يI g: 2ل%) Sل :يKD 0باo :0ا6للا يI
ةل9 ةءام%لا 0/ يل 0يب) FFF .oا5لايط $اD&لا ءاز#/ 0/و
[( 15 )] 0ا6للا يI زD1لا ا9* دشK/ )$وط( .+YK_او &ك9لل $ا%ي $aاطلاو .
[( 16 )] zم6/ Sلوo :&و.Kم وب/ $اA .vا'.لا يI ]&*وDلا {K B7ي/ ا9*و
.o$وطلا 4Kوم6ي S5)ي/&و ;2&1لا 0م +K1ملا ا95ب ةليوطلا

)ام5YلYي امو ءايلاو ءاطلا 2اب( ~
)2يط( \ل9 0م .mيب?Jلا GQeJ +ل# ,$دي -Zي'. د'او -$./ ءابلاو ءايلاو ءاطلا
[0_ `ءاDK)6gا :ةباط)6gاو .d2b يط ]/ ;ٌة=بيV ط >يب6 $ا%ي .mيبJلا 8د7 :2b يطلا
wا +ل. F wا $و6& +5Kو .ءاDK)6gاب mبJلا 0م 4يل# امم 4َ6RK 23يطي $D&لا
ةَب" ي= طو .vاكbKلاو $ك_ا :M0ابيط_او .4Kيميب $@D[&لا 2يV ط=)6َي 0/ 4لxو 4يل# [( 1 )] ةKيدم
;$e'لا:23يّ طلاو .سN RّKلل - ةبَ يN طَم Sا1ط ا9* :$ا%يو .4لxو 4يل# wا +ل. $و6&لا
:$اA :2يbطلا :2اّطلاو
<2اّطلا G2اّطلا يI GHا&#_ا =$َبا%@م FFF <2ا8طJلا G$xو {ا1لا يب/ 0يب [( 2 )]
)cيط( ?yاط اولاA .$يمD &يPب qcّطل) +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءاJلاو ءايلاو ءاطلا
$اA ;^يّ طلا +K1مب و*و ;ةّRVJلا :cيb طلا :اولاAو .Zيب%لاب cّطل) ا9: ;cّيط=)و ُcيV طَي
:m&ا'لا
ا[م:و ]8 د1ّ)لاو c"يّ طلا اوك&)اI[ FFF ُءا[ دلا يVشا1ّ)لا يRI او? شا1)) [( 3 )] ]
)&يط( &ا1)6ي ّSY .Gءاو5لا يI Gءيّشلا ةّRVJ +ل# ,$دي -د'او -$./ ءا&لاو ءايلاو ءاطلا
.WاKلA امل \ل9 َيb م6 ;&aاط zمD :&يّ طلا \ل9 0م .ة#&@6 b$ك يIو VWG &يO يI \ل9
wا +ل. wا $و6& $اA .&اط دA :ّQJ "0َم b$كل $ا%ي ّSY .BKا&َي? ط &يطَي َ&اط $ا%ي
َzGم6 امّ لك ;wا $يب6 يI V4G6&I 0اKV1M ب -\V 6"م@ م -$D& GساّKلا @&يJo :Sل6و 4لxو 4يل#
:$اAو .oا5يل: &اط Cةَ1" يَ *
F ا?K? %لاو $باK%لاب S5يل: ا?K" &V ط?I F
.&G ش)Kم ,$ك \ل9كو .&ش)Kا :&DRلا &اط)6او .H[&R) : ُءيّشلا َ&= يا?ط?) :ا9* "0Vم $ا%يو
:+لا1) wا $اA !ري =.س´ م ´ ·´ر = َناك !م¡ ي َ ن¡ُفا>ي) } &*دلا[ 7 0م &[يط) :S5لوA ا[مiI .]
و*و ;G0ا6Kpا &aاط :2ابلا 0مو .45بش/ امو 2ا&Pلاك G&يّطلا 0م 4Aا%)شاI ;ءيشلا
:$اA .SRلا ة16او !Kاك ا9: ;ٌةَ &اط@م &aبو .@4ل= م#
M&اط@م q&N RَD يI Zي3 &لا E ]M و@ * F [( 4 )] F
2ابلا 0مو .0ا6Kpا 4ل &ا? ط)6@ي 4ّK_ ا9ك ي3م6و ;2= 7Pلا :ة&"يّ طلا : 2ابلا 0مو
:$اA .$اط ]/ ;\6/& &1ش 0م َ&= يا=ط) ام 9J :S5لوA
G$َوN ط=_ا GSا?K[ 6لا Eيّ KM D =&اطو F [( 5 )] F
)سيط( :$اA .ةد'او ٌةملك 0ي6لاو ءايلاو ءاطلا
Mس"يّ طلا Vديدَ1ك يGموA ُ!دد# F [( 6 )] F
.&يYكلا دد1لا 4ب دا&/
)^يط( 0م S5[6لا =^اطو .ةّRVJلاو ^"يّ طلا ي*و ;ةد'او ٌةملك 0يشلاو ءايلاو ءاطلا
.&اطو =^اطو ّQ? J 4ّKiك ;"2V .@ ي Sل ا9: ;ا9*
)0يط( !N Kّ يط $ا%يو .Qو&1م و*و ;0يbطلا ي*و ;ةد'او ٌةملك 0وKلاو ءايلاو ءاطلا
;WاK1م [0=iكو .4لَبَ D ]/ ;&" ي? Jلا +ل# +لا1) wا 4?Kاط $ا%يو .َ2ا)كلا !KGطو ;?!يبلا
.G4ب @W= &م/ S)Jو &يJلا +ل# 41بط 4ّKiك `4)م)J ]/ ;2ا)كلا !KV ط 0م ;Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .ة'و)Rملا ءايلا ديدش)ب ;ةبيطملاو ;ةباطو ;ءايلا ديدش)ب ;ةبيط B7ي/ $ا%ي
[( 2 )] :4لبAو .زيز1لا دب# 0ب &م# 4ب vدمي ;يلIوKلا &يYك 0ب &يYكل زD&لا
.F 2اطJلا 0ب &م# 0ب &م# اي F
0ب &م# 0ب S.ا# !Kب S.ا# S/ ي* ;زيز1لا دب# 0ب &م# S/ 0/ \ا9و
.{ا1لا يب/ 0ب Sك'لا 0ب 0او&م 0ب زيز1لا دب# Wوب/و ;2اطJلا
[( 3 )] 0م 0ييلو_ا 0ي)ملكلا $مDملا يI دشK/و ;$._ا يI jايب !يبلا z7وم
.!يبلا
[( 4 )] 0ا6للاو $مDملا يI W&د. )&يط( .F ا*وك&ب 9: ا5RيR' 0iك F :
[( 5 )] يمل1لا zمDملا ةلDم ;زD[&لا S/ 0م و*و ;$مDملا يI امك ;SDKلا يب_
Hشمدب 1347 ( 0اوي'لا يIو ا5يI ةياو&لاو . 6 : 185 .o$يم_ا SاK6لا +KD SاAوo :)
[( 6 )] 4Kاويد !ا%'لم يI sاD1لا 0ب ةبX&ل 175 0ا6للاو )سيط( :Wد1بو .
.F ي6يل Sا&كلا Sو%لا 2*9 ا9: F

)ام5YلYي امو ءابلاو ءاطلا 2اب( ~
)cبط( =ءيّشلا !Jَب? ط $ا%ي ;Qو&1ملا cبّ طلا و*و ;د'او -$./ ءاJلاو ءابلاو ءاطلا
$وAو .cباّطلا zمD :c[ب, طلاو .cيMب= طو yوبطم ءيّ شلاو ;cباط اK/و ;BJ"ب? ط 4Jُبط/
:sا8D1لا
c[ب, طلا ّ^@ '?) 0/ gول wاو F [( 1 )] F
($D& ُ2%ل :ةJباطو .4Jaابط :b&'لا MSaامَ6ل $ا%يو .&اّKلاب 0يلّ كوملا ةكaeملا 4ب دا&/
&دG%لا ةوOُ M& 0م &اI ام :ة=Jاَب, طلا $ا%يو .\ل9ب ي3م6I B?J"ب? ط cبط 4ّK_ ;2&1لا 0م
.cباط :M2لا[.لا +[ مُ 'لل $ا%يو .ة&اَ و Rلاو ة'ا?R,طلا ي*و ;!Jبط ا9:
ٌyابُ?ط 4ب سيل :S5لوA ;دّلوملا Seكلا 0م 0وكي 0/ 48ل1لو ;ا9* +ل# ُ$=م'@ي اممو [( 2 )] ;
.kَ7Kي Sلو ُد1َب +*اK) ام 0ودي&ي S5KiكI ;4ل ?ة[ و A g ءي8 شلل
ا9: \ل9و ;c3ب? ط@م :827لا y&? Rل ;Seكلا Zي'. 0م و*و ;S5ُلوA 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.>2َ 7 SY ;dSM&َ 7 J SY ;c3بطم SY ;$"6V' و* :0ولو%ي .]وA
)سبط( .0ا)&وُك :M0ا6َبّ طلا :0ولو%ي S5K/ +ل# .ءيشب سيل 0ي6لاو ءابلاو ءاطلا
2&1لا Seك +ل# =$Vم@ ' 4,لك 4بش/ ام &ك9 ا9G: 4ّK_ `W&ك9ل +K1م g اّمم 45بG شو ا9*و
$اA 0م $وA \ل9كو .4Kم و* سيل ام [( 3 )] 0يبطّ)لا :سيبطّ )لا [0: : [( 4 )] .
)zبط( ءيشلا ا5يل: ي5)Kي Uةيا5K +ل# -$Yم و*و ;Zي'. -$./ 0ي1لاو ءابلاو ءاطلا
0ا6Kpا @z"ب? ط ا9* +ل# $ا%ي SY .B1َباط ءيشلا +ل# !1= بط $ا%ي ا*دK# S)Jي +)'
4يل: $.ي g +)' 4يل# S)J 4ّKiك ;&Iاكلا 2Nل? A +ل# ُwا َzَب? ط \ل9 0مو .4)ّ يD6و
ا9: \ل9و ;S*&3 دلاو Qي[ 6لا z<بط B7ي/ \ل9 0مو .&يJل HّIوي eI ;&وK gو h‚د@*
.SG)Jَي ]9لا :zGباّطلاو .F 4ب @S=)J@ ي S)اJلا :zباّطلاو .4ل> مكي +)' 4ب&7
zّبط)و .S)ُJو $ماك) دA 4K_ `-د'او ُساي%لاو .zب?ط $ايكVملا Vء<$مل S5ُلوA 2ابلا 0مو
;=$ماكلا َيG Iاولا ا5? ل" مV ' ةAاّKلا !ل3 م@ ' ا9: \ل9كو .+K1ملا \ل9 و*و `•)ما ا9: ;&5ّ Kلا
:$اA .ة1[بطم ي5I
"4َ1َ ب" &V ملا َ0"ي/و M0اTاTbشلا =0ي/ FFF <41[ بطملا V ة=AاّKلا H"6َو َ0"ي/و [( 5 )]
:$اA .عابbطلا :zمDلاو ;&5ّKلا :zبb طلا :!يbك6لا @0با $اA
S5@ يشم n&)اI ا"وّ لو)I FFF <$َ'َولاب N!ّ م* z"بb طلا اياو&ك [( 6 )]
.سيA/ 0وكي +)' ;Baل)مم 0وكي 0/ ;&5ّKلا Q.و يI Wوُ لاA ]9لا ّ$1لو
;Wا&ك)6ا +ل# \ل9 [0/ ّg: ;ام5Kيب 2َ&ا%@ي 0/ 0كمي دAو $._ا ا9* 0# ّ9ش اممو
:Sل6و 4يل# wا +ل. wا $و6& $اA .dzMب? ط -$D& $ا%ي .zَب? ط :س?Kّ دلل S5لوA
:$اAو .oqzَب? ط +=لG : ]Gد5َي qz=مط 0م wاب او9ي1? )6اo
ا5?ل[ .? I !وAايلاب ُ$يلاك/ 4ل FFF ا1َب? ط gو Bَب" يَ # ‚&) g ا5ُOا[ وَ .
.َzMب? ط دA :&م_ا يI N9RKي Sل ا9: $D&لل S5لوA ةملكلا W9* 0مو
)Hبط( ءيش z7و +ل# , $دي و*و ;د'او -Zي'. -$./ Qا%لاو ءابلاو ءاطلا
;ءيشلا +ل# َءيشلا !N%بط/ :$و%) .Hَبّ طلا \ل9 0م .4َيb طP@ي +)' 4لYVم +ل# طو6بم
[0iك ;ا9ك +ل# @ساKلا ?H=بط/ :S5لوA ا9* 0مو .ا? %=باط) دAو `يKاYلل Hَب? ط $و_اI
يI ;$ا'لا :Hَبّ طلاو .Zلَ .= ل &J“ل B%"بV ط ام*ُد'/ َ&3ي@ . ول +)' N!= وا6) S5لاوA/
:+لا1) 4~لوA _ب = ن = !قب = ´ن´بَ كر .َ ل) } Hا%شKgا[ 19 oHَب? ط G!اKب ‚د':o :S5لوAو .]
:ا*اّطO +)' =j&_ا e# امل $ا%يو .$مش)و ES1) ا5ّK_ ;B%َب? ط !ي>م6و ;ةي*ا> دلا ي*
j&_ا Hَب? ط و* [( 7 )] :mيPلا Q.ي سي%لا Š&ما $وA 4Kمو .
ٌQ? طَو ا5يI ُءeط* -ةميد FFF <>&@ د=)و ‚[&َ '?) Gj&_ا Hَب? ط [( 8 )]
B%NIَو Wدا&/ ام &ا. +)' 4%Iاو WاK1مو ;ا9* 0م ;4با./ ا9: ;ّH'لا H[ب? ط :S5لوAو
Sلو $V.N Rَملا 2ا./ ا9: ;?Hّبط $ا%ي +)' ا9* +ل# $=م'@ ي SY .4~ل B%Gباطم ّH'لل
.ا5?Kاب/ :Qي6لاب 4=%K@# ?H[ب? ط :0ولو%ي SY .4<aطJي
M0ا1%) 4يلD& 0/ \ل9و ;د[ي%ملا +NشمI ة%باط@ملا ا[مiI [( 9 )] .0ي)%باط)م ام5ّKiك 0ي)ب&ا%)م
:>]V د"1َ Dلا $وA 4Kمو
?ا6اَ&َ 5لا َ0<i?طَي M2? eGكلا ?HابVط F [( 10 )] F
HيA& dST# :H=بطلاو [( 11 )] .2< KDلاب N!? Aز)لا ا9: ;ة%Mب? ط ديو .0ي=)&ا%?Rلا 0يب $.Rي
Q#ا7) ام 0'K اKيّم6 \ل9لو .د'او qوN 9َ' +ل# ام5=)ل1D ا9: ;0يaيشلا 0يب !%باطو
:Hَبّ طلاو .zَ."1= .و ;$َ .Nل= .و ;&= D&َD $Yم \ل9و .B%َباط@م 0ي)ّ&م Seكلا 0م
B%بط @SKPلا !دلَ و =$ا%يو .j&_ا يbطPي (Hَبطب \ل9 4bبش امK:و `دا&Dلا 0م ة#امDلا
.د'او 4لك \ل9 يI ساي%لاو .j1ب د1ب ا5@71ب دلو ا9: ;Cة%بطو
0م و5I ;@ءاAاب?ط =2اَ &3 7لا 06'@ي g &ي1بللو ;ءاAاَبّ طلا :$اD3&لا 0م bيي1لل S5لوA ا[مiI
:$يمD $اA .+ّ طPملاك &ا.I Hبط/ +)' ُءيّشلا 4K# &)@6 4ّKiك ;سايG %لا ا9*
"د%َي Sلو Bمو. J د5شي Sل ُءاAاَب? ط FFF Q= ك" 1 ) 0ي' ا*&اوك/ +ل: BباكM& [( 12 )]
)$بط( ]&د/ امو ;2&1لا GSeك ةَ و? eُ=Vط ا5ل !6يل !املك meY Seلاو ءابلاو ءاطلا
HNل? Jلا :$بّطلا [0: 0ولو%يو .2َ &" 7@ ي ]9لا $بّ طلا \ل9 0م ˆي* Qيك [( 13 )] ةYلاYلاو .
يI ا5ب6'/ امو ;h+K1م ا*&ك9ل 0اك ام &1b شلا j1ب يI !ءاD ا5K/ gولو ;ةلابو,طلا
:!يبلا ا9* &يO
Cةلابوط ;@4Kا?Kَ ' يKاَ1? K FFF GHM&N شV1لا 0م B6يبي ,Qَ 6) [( 14 )]
.ةD"1ّ Kلا ي* $ا%يو
)0بط( !بY ا9: ;[0iبطا $ا%يو .(!ابY +ل# ,$دي -Zي'. -$./ 0وKلاو ءابلاو ءاطلا
ُz7وملا \ل9و ;i=Rط?) eaل ا5ُ)KIد :&اKلا !Kَب? ط :0ولو%يو ;[0iمطا $Yم ;0=ك6و
(0eI يKب يI &يJلا [0: :0ولو%يو .ا5<aطاط :=ة&يRَ 'لا W9* "0Mباط $ا%يو .0وباّطلا
.SيدA -ديل) و* ]/ ;0"بّ طلا !باYك
GSلV 1لا يI !ابّYلاك \ل9 يI [0_ ;2ابلا سايA \ل9و `ةKN طGRلا و*و ;0َبّ طلا 2ابلا 0مو
.4ب
)يبط( \ل9 0م .ءيش ءا#د)6ا +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / $)1ملا Q&'لاو ءابلاو ءاطلا
ا9: ;Wابّطاو Wاَب? ط :اولاA امب&و .Wول=Mب= Aو Wو,لاJ ا9: BKeI (0eI وKَ ب F +بّ طا S5لوA
ُيبّ طلا =$Vم@ ' "0uI ;Wا#د [( 15 )] 4ّK/ +ل#و ا9* +ل# ;ا5IeJ/ ي*و ;ةAاّKلا ءاَبN ط=/ 0م
.د@1بي Sل ;0بللا 4Kم +َبّ ط@ي
2يD@م ]/ ;|يM بV ط ٌQN لV J ا9* :$و%) 2&1لا 0/ &كُ 9و [( 16 )] B'ي'. ا9* 0اك 0uI .
.WاK"6GA ]9لا ساي%لا ةّ'. +ل# ,$دي و5I
~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] sاD1لا 0اويد 14 0ا6للاو )cبط( :Wد1بو .
.F y&.)6م g mي' Sي'Dلا يب F
[( 2 )] yاب?ط ]دايpا طJب دDوو ;ءاطلا S7ب yابط ]&*ز_ا طJب دDوo :0ا6للا يI
.ءاطلا Z)Rب $مDملاو $._ا يI طب7و .oءاطلا Z)Rب
[( 3 )] .$مDملا يI \ل9ب v&. امك $يلJلا و*
[( 4 )] يI 0كل .سوما%لاو $مDملاو $._ا يI امك ;0وKلاب ;0يبط)لا
.Qا%لاب oHيبط)لاo:0ا6للا
[( 5 )] .)Tش ;zب&( يI 0ا)يبلا Hب6
[( 6 )] 4Kاويد يI ديبلل !يبلا 17 اKيI zبط ; 1881 HطKملا ve.:و 9 0ا6للاو )zبط( .
[( 7 )] .o&م_ا Hابطo :$._ا يI
[( 8 )] سي%لا Š&ما 0اويد 143 0ا6للاو ; )Hبط( .
[( 9 )] .Qي&') ;o0ام6%يo :$._ا يI
[( 10 )] يI ي)iي6 )س&*( 0%باطي $يJو F :)س&* ;Hبط( 0ا6للا يI W&د.و .
.F 0ي#&ادلاب
[( 11 )] .$ادلاب oHيAدo :$مDملا يI
[( 12 )] 0ا6للا )Hبط( ( 0ييب)لاو 0ايبلاو 1 : 110 .سييا%ملا H%'م v&شب ;)
[( 13 )] :0ا6للا يI WدشK/ ام Wد*اش
$بطلا &ايJ اK/ اومل# دA FFF $7Rلاو ‚دKلا $*/ اKK/و
[( 14 )] 4Kاويد يI ةI&طل !يبلا 16 $مDملاو ;)0K' ;$بط( 0ا6للاو )$بط( &ك9و .
يI )0K'( ;ةلابوط S9/ ]/ ;S9لا +ل# 2و.Kم ةلابوطو .عا& S6ا oةKاK'o 0/ ;
:!يبلا د1بو .ةKاK' \ل9ب +K#
يK1K) gو zKاI \6RKI FFF H&ب) gو Sولكلا وادو
[( 15 )] .ا5م7و ءاطلا &6كب ;يبطلا
[( 16 )] 4Dو gو ;ة'و)Rملا ءايلا ديدش)و Sيملا S7ب ;o2[يDمo :سوما%لاو 0ا6للا يI
ةJ6K 0م Zي'.لا طب7لا !بY/ دAو ;QوD_او &و%ملا +K1مب 2يDملا 0uI ;4ل
يIو .Hب6 ام 4يل# $دي امك ةباDpا 0م و*و ;vا'.لا 2ي95) 0مو ;$مDملا
.o2بDمo vا'.لا

)ام5YلYي امو ءاYلاو ءاطلا 2اب( ~
)&Yط( Vة&Yكو ءيّ شلا يI (ة&ا7? O +ل# ,$دي Zي'. $يَ .ُ / ءا&لاو ءاYلاو ءاطلا
0م 4Aا%)شاو :اولاA .ة&ا7? O يI ]/ ;^يَ1لا 0م ة&N Y? ط يI 0eI :0ولو%ي .‚دK
(ُWاK&ك9 ام 4@6ايAو ;ة&N Y? ط ةi"م= 'لل $ا%يI \ل9ب 4ّبشيو .&YاJلا و*و ;&Yاطلا 0بللا 1 .)
.2&َ1لا 0م ةَ&N Y? ط َي3 م6و
wاو .jو1بلا :&اY"يّ طلا [0: :S5لوA ;ا9* ةّ'. Qيك ]&دK امو 2ابلا 0# ّ9ش اممو
.Sل#/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .4)ا&اب# Qولiم 0م 4'ي'.) !6ب)Aا دAو ;oءاK&ك9 ام 9Jiيوo :$._ا يI )


)ام5YلYي امو SيDلاو ءاطلا 2اب( ~
(0Dط( 1 )) (0=Dاّطلا [0: :0وKلاو SيDلاو ءاطلا يI 0ولو%ي 2 (H=باّطلا :) 3 ;Seك و*و .)
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 Seكلا 4ي7)%ي ام !بY/و ;$._ا يI 4~ل jيبم اK* +ل: 2ابلا $و/ 0م Seكلا )
.B7ي/ $مDملا يI !باY و* امو
( 2 يI طب7و .o&Dا5كوo :سو&1لا sا) يI دازو ;2'ا.ك سوما%لا يI 4طب7 )
.&يO g SيDلا Z)Rب $مDملاو $._ا
( 3 Z)Rب $مDملا يI Hباطلا طب7و ;سوما%لا يI امك 0اب&1م Hباطلاو 0Dاطلا )
0م 2&1م و5I ;0Dاطلا ام/ :!لA .o2'ا.و &Dا5كo :سوما%لا يIو ;ءابلا
ةي6&اRلا TاRل_ا يI امك o0وKاكي)o ةيKاKويلا 111 $كK&I 0# Ce%K 67 ( ة&5مDلا يIو .
3 : 357 2&1ملا &TKا .ةيمو& و/ ةيKاي&6 ا56'/و ةيماش ةPل ;Hباطلا .0Dيطلا :)
221 SD1مو ;ة%با6لا &دا.ملا يI امك ةي6&اRلاب o4با)o 2&1م و5I ;Hباطلا ام/و .
.ساKDي)6ا

)ام5YلYي امو ءا'لاو ءاطلا 2اب( ~
)&'ط( .Q<9%لاو ي"م[ &لاو زRَ 'لا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو ءا'لاو ءاطلا
ا9: ;َjGم&V 1لا ءاملا @0ي# <!&َ '?ط $ا%ي .4ب N!? I= 9A ا9: ;ا*ا9?A @0ي1لا V !َ &َ '?ط :0ولو%ي
:-ة&'طVم -2&'و .nد@ 1@ . 4ب !م&I ا5َم" 5َ 6 !ز? Rَ' ا9: ;d&= 'طVم سوAو .4ب !م&
:!يمكلا $اA .&='طَي 4ب'ا. [0_ \ل9ب َي3 م6و ;يلا1لا س?RّKلا :&يV 'ّطلاو .0و@ بَ ز
~@Dلا ا5bيKاO/ 0م َkيزا*iب FFF ا=&يV 'ّطلا َ&يI[زلا ا5#اب):و b^~ [( 1 )]
$ا6ملا $ّوط@ ملا و5I ;$ا.bKلا 0م &َ'Nط@ملا ا[مiI [( 2 )] >يل?9@5لا $اA . [( 3 )] :
G$gGpا V!ا&َ 'Nط@م 0م F [( 4 )] F
)$'ط( .(H&ش@م gو (Qا. &يO (0ول +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Seلاو ءا'لاو ءاطلا
0كي Sل ا9: ;$'ط/ d2ا&شو ;$'ط/ -دام& $ا%يو .ة&" ب Pلا 0ول و*و ;ةل" ',طلا \ل9 0م
=$V'?ط $ا%يو .4Kول V ةَ &" دُكل \ل9ب َيb م6 0وكي 0/ d0كممو ;Qو&1م $ا'bطلاو .BيIا.
.&ّيP)و د6I :ءاملا
)S'ط( \ل9 0م .QYاك)و zEمD) +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءا'لاو ءاطلا
ةم'ّطلا [( 5 )] ةم" 'ُطو ;ُ4)َ م" '=طو $يّ للا ةم" 'ُطو .ةRيYكلا ة#امDلا ي*و ;ساّKلا 0م
$ا%يو .ا*دK# ساّKلا ة=ل" وَ D :ةK)Rلا ةَم" '?ط :$يلJلا $اA .4م? T"1@ م :4)م'=طو $ي[ 6لا
.د'او 4,لك 2ابلاو .ةَمَ 'ط :\ا&V1لا ديدّشلا $@Dّ&لل
)0'ط( @4)N I=&و ءيشلا ,!I و*و ;-Zي'. -$./ 0وKلاو ءا'لاو ءاطلا [( 6 )] &ودي امب
@zم6/o :0ولو%يو .HيA[دلا :0"'ّطلاو .BK"'? ط +َ'[&لا V!? Kَ '? ط $ا%ي .V4GAوI 0م 4يل#
:-0و@ '?ط -ةبي)ك :2ابلا 0مو .+َ '[&لا !و. :ة1D1Dلاو .oBK"'Vط ‚&/ gو Cةَ1َ D"1َ D
.0V'اوّطلا Gسا&7•ل $ا%يو .!َيG %=ل ام @0َ'ط)
0َ',طلا 2ابلا 0مو [( 7 )] G!Kَ '?طَو.4)&اد/و @ 4N)ّ و6 دA (2ا&) يI ا5َ6RK 23يP) ة[ب" يود :
![ول) ا9: ;+1I_ا [( 8 )] .ة&يد)6م
)و'ط( 0م .bدملاو ط6بلا +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءا'لاو ءاطلا
:+لا1) wا $اA .ط"6َبلا و*و ;و"'[دلاك و*و و"'ّطلا \ل9 اَ =اح = ام ¡ ِ_رَ لا¡) [( 9 )] } ;
:&Jx z7وم يI +لا1) $اAو ;ا5طَ6َب ]/ اَ=ا حد َ=ِل. د·ب _رَ لا¡) [( 10 )] } $ا%يو ;
:ةم%ل# $اA .4يI \ب [دمو &م_ا يI \ب َ2َ *?9 ا9: ;و'طي =\E مَ * \ب ا'ط
@2و&? ط M0ا6V'لا يI d2لA \ب ا'ط FFF ُ2يشم 0ا' َ&" .َ # M2ابّشلا =ديَ1@ ب [( 11 )]
:!" يَ '? ط :يKاَب" يّ شلا $اAو .+?لN)? %لا $و' &يد)6) &و6,Kلا :يV 'اوّطلا ةمbود@ملاو
امك ;ءيشلا +ل# E&Dي @4ّK_ \ل9ب َي3 م6و ;&يYكلا zمDلا :يG'اّطلاو .!" 1= Dط7ا
:$اA .n&اّ &D +[م6ي
MSَ&< م&َ 1لا =\يل# "يV 'اطلا Mس? K= _ا 0م F [( 12 )] F
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] { !ايمشا5لا يI 93 .]و&لاو 0زولا ا9* 0م !ايب/
[( 2 )] .$مDملا يI !6يلو ;$._ا يI ةملكلا !د&و ا9ك
[( 3 )] 0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI 4)دي.Aو `يل95لا 9aا# يب/ 0ب ةيم/ و* 180
يطي%Kشلا ةJ6Kو 79 .
[( 4 )] :ا5يI 4مام)ب !يبلا
0ي)5لDلاب 0*x& املI FFF .$gpا !ا&'طم يI 0وبكي
[( 5 )] :ط%I 0ي)Pل ا5يI Q&1ي 4K/ د1ب 41يK. 0م S5Rي 0كلو ;ءاطلا ةYلYم ةم'طلا
]و&يI سوما%لا 2'ا. ام/ .0ا6للا 2'ا. 4يل# {K ام ام*و ;Z)Rلاو S7لا
.meYلا !اPللا
[( 6 )] .Qي&') ;o4)A&وo :$._ا يIو .&6كلاو Hدلا :!I&لا
[( 7 )] .oةK'طلاo :B7ي/ $ا%يو
[( 8 )] .o!لو)o :$._ا يI
[( 9 )] ةيrا 6 .سمشلا ة&و6 0م
[( 10 )] ةيrا 30 .!ا#زاKلا ة&و6 0م
[( 11 )] ةم%ل# 0اويد 131 ( !ايل7Rملاو 2 : 191 .)
[( 12 )] 0ييل95لل ]&ك6لا v&ش يI ةدي.A 0م يل95لا يPلا &J.ل 21 ةJ6Kو
يطي%Kشلا 91 :W&د.و . .F يKKiب Sل#او $و%لا \يل# jRJوF

)ام5YلYي امو ءاJلاو ءاطلا 2اب( ~
)QJط( ;Qا?Jّطلا \ل9 0م .HيA[&لا ءيّ شلا +ل# ,$دي -$"يَ .ُ / ءاRلاو ءاJلاو ءاطلا
.2ل%لا +?شPي 3Sَ5لاك QNJّطلاو .HيA[&لا Sي? Pلا و*و
)&Jط( F \ل9 0م .ءيش يI Uة8RJ +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا&لاو ءاJلاو ءاطلا
.Qاّط?Jلا QيRJلا $@D[&لا \ل9ب 4[بشي ;0وAb&R)ملا :&ي&ا?Jّطلا
)يJط( 0م ;ءاشGOو ةمNل T +ل# ,$دي -Zي'. -$./ $)1ملا Q&'لاو ءاJلاو ءاطلا
SeT $ا%يو .ةملN T@ملا ةل" يّللا :ءايNJّطلاو .ة%يA[&لا ةبا'[6لا :ةيNJّطلاو ةوN Jّطلا \ل9
Cةملك يKَ مّ ل= ك :$ا%يو .2" &= كلا 4بش و*و ;ءا?J?ط 4بلA +ل# َدَDَو :2ابلا 0مو .qyاط
.ة8يم= D#/ ]/ ;ءايNJ?ط
)SJط( \ل9 0م .ءيش يI (داو6 +ل# ,$دي -Zي'. -$./ Sيملاو ءاJلاو ءاطلا
Sل#/ wاو .S=Jط/ -د6/و ;@S?JNط/ -^بك $ا%ي .GQK_ا MS[د%م يI -داو6 :ةَمN J,طلا
.2او.لاب

)ام5YلYي امو ءا&لاو ءاطلا 2اب( ~
)ز&ط( :0ا[6َ' &1ش يI ي*و ;-ةب> &1م ٌة>ي6&اI ا5ّK/ E0Tي ٌةملك ءازلاو ءا&لاو ءاطلا
"S@5ُ با6'/ -ةمي&ك VWوD@ولا ُ jيَب FFF G$>و_ا Gزاَ&b طلا 0م GQوK_ا ,Sش [( 1 )]
.4)= aي* ]/ ;W@ ز" &V ط :0ولو%يو
)س&ط( :س" &b طلا 0ولو%ي .B'ي'. 0وكي 0/ 48ل1ل -Seك 4يI 0ي6لاو ءا&لاو ءاطلا
@S=1طَي g 0/ :س,&طّ )لا :0ولو%يو .س&V ط UةRي'. ,$ك :$ا%يو .>و@ 'مملا 2ا)كلا
.Bب8يط ّg: =2&شي gو ُ0ا6Kpا
)^&ط( Qو&1م ;^َ &ّ طلا ي*و ;-ةIو&1م ٌةملك 0يشلاو ءا&لاو ءاطلا [( 2 )] $اAو .
^[&ط) :و&م# وب/ [( 3 )] .دَ1Aو SاA ا9: ;j&ملا 0م @4GAاّKلا
)ط&ط( .?طG&ط دAو `0يبDا'لا HيA[دلا :ط&ط_ا 0ولو%ي .ٌةملك ءاطلاو ءا&لاو ءاطلا
)Q&ط( 0e./ ءاRلاو ءا&لاو ءاطلا [( 4 )] ;V4I&='و ءيشلا bد' +ل# ,$دي $[و_اI :
.ءا7#_ا j1ب يI Uةك&' +ل# ,$دي يKاYلاو
+َ #&ملا =Qا&ط/ +#&) :ة?IM&? ط -ةAاK $ا%يو .طaا'لاو 2وYلاو ءيشلا Qَ &? ط $[و_اI
.Hو,Kلاب طل)J) gو
W&يO و/ q2وY Uءيش Qَ&? ط ا5= بي.ي 0/ \ل9و `ا9* 0م ;ةIو&طم d0ي# :S5لوAو
.0"ز@ 'لا ا5?Iَ&? ط :$ا%ي +)' \ل9 &ا1)6ُيو .B1مد ?HM&" وَ &N P= )I
4ب دا&@ ي :dSوA $ا%I ;0يIَ&ّ طلا Sي&ك و* :S5ُلوA ا[مiI [( 5 )] gو .>S_او 2_ا 2َ6?K
:$اA .Qا&ط/ Qَ &ّ طلا zمDو .ا9* 0م و* ;$وط/ 0يIَ&ّ طلا E]/ ‚َ&" د@ي
يVK? )" م? )? ش ام ا9: يIا&طiب Qيكو FFF vو ل@ . M 0يدلاولا M SN)? ش َد1ب امو [( 6 )]
ع&[زلا Qا&ط/ 0م 9?JX@ي ام :Qاَ&b طلا [0: $ا%يو [( 7 )] .
:S5لوA ا[مiI ;&TK)ل 4بKاوD 0م =!1I& ام ي*و ;ءابVJلا 0م QG&اَ وّ طلا :2ابلا 0مو
ا5َبا./ ا9: ;0ي1لا !IM& ط :S5لوA يI WاK&ك9 ]9لا 0م و5I q0ي# VةI&اطب d0eI ءاD
;q0ي# VةIM&اطMب :S5لوA \ل9كI .&V ." ب ) دك) Sل ا9ك 0اك ا9:و .N!? A=&و&OاI Uءيش Qَ&? ط
.V4)&N Y= ك 0م @0ي1لا 4ل &ّي'?)? ) (ءيشب ]/
dءيش @4ّK/ WاK1مو ;ديلّ )لا QeJ و*و `Qي&ط :mَد')6ملا ءيشلل S5ُلوA 2ابلا 0مو
;4?)Yد')6ا ا9: ;َءيشلا !N Iَ&ّ طا 4Kم 0ولو%ي .+7م دA (0امز Qَ&? ط يI َ0rا =ديGIُ/
.BIاَ&b طا ;4IM&ّ ط/
`ُساي%لا \ل9و .2'ا. gو Uة/&ما +ل# !@بYي g ]9لا :QM&ّ طلا $@D[&لا :2ابلا 0مو
+ل# !@بY) g ي)لا ا5ّK: 0ولو%ي ;ةIو&طملا ة/&ملاو .Qا&ط_اI Qا&ط_ا 2لطي 4ّK_
:ةaيط@ 'لا ُ$وA و*و .$اD3&لا QM &ّ ط?) $ب ;(د'او ($D&
MZVماط 3د@ولا ةIو&طم 0م ّدولا +?Pَ ب F [( 8 )] F
+ل# -$7I Qَ&ّّطمللو .4Iَ&8 طا دA 4=ب'ا. [0iك ;Sي&كلا س&Rلا :Q&b طلا 2ابلا 0مو
.ديلّ )لا
SY $._ا و* ا9* .&? TّKلا يI 0وRDلا \ي&'?) و*و ;Q" &ّ طلاI &Jrا $._ا ا[م/و
ةI"&ّ طلا Sو@ D,Kلا 0م dSDK +[م6ي \ل9لو .nزاDم Q"&ّ طلا َ0ي1لا 0وE م6ي [( 9 )] اميI 4ّKiك ;
:&ي&D $اA .دَ6_ا Q< &ط 26'/
dj&م اَ5G I"&? ط يI ي)لا =0وي1لا [0: FFF اKe)A =0يV ي" '@ي Sل SY ا?K? KN ل? )? A [( 10 )]
.ام*اK&ك9 0ي9للا 0يل._ا 0# t9اش و*و ;Sَد=/ 0م ٌ!يب 4KuI Qاَ&bطلا امiI
)H&ط( hءاَ6َم 0اي)pا ا*د'/ :$و./ ة1ب&/ Qا%لاو ءا&لاو ءاطلا [( 11 )] يKاYلاو ;
.ءيش +ل# ءيش Q".? J zبا&لاو ;ءيشلا ءاJ&)6ا 0م dسKD mلاYلاو ;2"&[ 7لا
]M &" 6َي 0اك ا9: ;ٌة?Aَ& ط -$D&و :اولاA .heيل G$زKملا 0اي): 4ّK: $ا%يو .Hو@ &, طلا ُ$[و_اI
$يل[ دلاو .$يّللا $._او ;B7ي/ &ا5ّKلاب $ا%ي \ل9 [0/ َ&G كُ 9و F .heيل @4=ل*/ ?H@&طي +)'
+)/ 0م ,$كو :اولاA .heيل @zُلطَ ي 4ّK_ `BA&اط SDّKلا S5 )يم6) $يّ للا = $._ا [ 0/ +ل#
:!لاA .Hَ&? ط د%I heيل
H&اط ُ!اKب @0'K F [( 12 )] F
W8 ول#و 4I&ش يI dSDK اKاب/ [0: :دي&) .Uة/&ما $وA و*و [( 13 )] .
و*و ;&? Jx ($./ 0م 0وكي 0/ @زوDيو .@د[&َ و? )@ ي 4K_ ;Hي&ّطلا :Sل#/ wاو ;2ابلا 0مو
.ءيشلا HوI ءيشلا Q".? J 0م WاK&ك9 ]9لا
0ي)[ &َ م ]/ ;0ي)?A"&? ط 4)ي)/ :S5لوA $[و_ا 2ابلا 0مو [( 14 )] و*و ;$@D[&لا ُ ةAM&اط 4Kمو .
:$اA .ا5Aُ&طيو 4A@&ط) ا5K_ ةA&اط !ي3م6و `ا5Kم و* ي)لا W9VJ?I
4يل: ي)A&اط َ2ا*?9 !وكش FFF G2و@ &E دلا QاKكiب يV)? AG&اطو [( 15 )]
4Kمو .ةAَ&N طGمو Hَ&N طVم ءيشلاو .BA"&? ط H@&N طَي ?Hَ&? ط $ا%ي ;2"&[ 7لا :يKاّYلا $._او
;4K# @ي" 5ّ Kلا mيد'لا يI ءاD ]9لا و*و ;BKE5ك) +.'لاب 2"&[ 7لا و*و ;H"&ّ طلا
!بM Dلا 0م &D[زلاو ةIاي1لاو H"&ّ طلاo :$يAو [( 16 )] `\ل9 $1R) :ٌةA&اط ٌة/&ماو .o
:$اA .H&اوّطلا zمDلاو
+.'لاب HG&اَوّ طلا ]M&" د?) ام \&م1ل FFF ُzKا. wا ام M&يطلا ُ !ا&Dاز gو [( 17 )]
\ل9 0*اكلا ُ$1Rي دAو .-ةA=&طV م ُ2ي7%لا \ل9و ;2ي7%لاب QوE .لا 2&7 :H<&طلاو
?Hَ&? طo :0ولو%يI CeYم ا9* 0ول1Dيو .َ0[5ك) ا9: GQوE.لاب َ0Nط%لا طلJي ]/ ;Hُ&طيI
:$اA .o=^امو
G^يA" &ّ )لاب G!1G لو/ دA =$9ا# FFF يGشيGمو يAُ&طاI n>&V 6 [يل: [( 18 )]
?H&ط)6او .WاYK/ :$'?Rلا =ةAو&=طو .ا5ب&7 ا9: ;BA&?ط =ةAاKلا ُ$'Rلا ?H=&ط :$ا%يو
$"بّ Kلا ا9* :$ا%يو ;Wا>يG : 4?Aَ&N طiI ;4لب: يI =2&7يل 4Kم 4َب? ل? ط ا9: ;4?لَ '?I BKeI d0eI
د'او ($D& ةPيV. ]/ ;د'او ($D& ة?A"&? ط [( 19 )] .
$اA .&aاطلا ^ي& يI -0يG ل و*و ;Hَ&ّ طلا \ل9 0م .ءيشلا ءاJG&)6ا :mلاYلا $._او
:&#اشلا
..................... FFF .................. [( 20 )]
:$اA .0يَ1لا يVJ&)6ملا :HM&N ط@ملاو .W&? T?K يI d0eI Hَ&N ط/ 4Kمو
4ُ)اIو 0وك) 0/ +=شJ/ ُ!Kك امو FFF GHM&N ط@م G0يَ 1لا GH&ز/ +? )N Kَ بَ 6 "يّ Rكب [( 21 )]
:Hا&طpا يI $اAو
‚َ&َ ي ولو MعاD,شلا =Hا&ط: ?H=&طiI FFF ام[مَ .ل ُ عا=Dشلا WاباKGل BOا6َم [( 22 )]
4)= %ي3&V ط !') >0:o :$Yملا يI 0ولو%ي .داي%Kgاو 0يb للا و*و ;ة%ي3&b طلا 2ابلا 0مو
-sاDو#ا ا9* :SوA $ا%I Hَ&ّ طلا ا[مiI .BKاي'/ &6@1لا َj1ب 4KيG ل يI >0: ]/ .oCةَو< /َ دNKV 1= ل
$و%لا ا9*و .0ي)بكE&لا يI Q1َ 7 :Hَ&ّ طلا :SوA $اAو .kَ'?I &يO 0م Hا6لا يI
.ءاJ&)6gاو G0يb للا 0م ُWاK&ك9 ام &aا6ل 4بش/و @سَ يN A=/
.ةIو.Jم ]/ ;ةAَ&اط@م -$1K :$ا%ي .ءيش +ل# ءيش Q" .? J :zبا&لا $._او
;Hّ&ط@ م -س&ُ )و .Hا&Vط UةR".? J ,$كو .0e1K 4~ل &G*و T دA 0اك ا9: ;Hَ&اط@م ّQُ Jو
ي3 م6و ;ة> و %لاو S'شلا و*و ;H"&b طلا 2ابلا ا9* 0مو .W&" د?A +ل# (دلDب HM&وط ا9:
وب/ $اA .ة>و A 4ب ام ]/ ;H"&V ط 4ب ام :0ولو%ي .4ب QV. J 4ّKiك dءيش 4ّK_ \ل9ب
4K#[ 0وك) ام &Yك/ ة8و%لا >0_ `S'ّشلا H"&b طلا $./ :Sل6م 0ب wا دب# دم'م [( 23 )] .]
@2كا&)ي ءيشلاب B5يبش) \ل9ب !يbم6 امّKG :و `Wايملا zAاKَم :Hَ&ّطلا 2ابلا ا9* 0مو
:ةبX& $اA .2كا&) Sاد ا9: ءاملا \ل9ك .j1ب +ل# ُ471ب
NHَ&ّ طلا @ءام 4=RلN J/ N9: 3دG1لل F [( 24 )] F
\ل9و `Hي&ّطلا :ساي%لا ا9* 0م 0وكي 0/ دي1بب سيلو Cg[و/ WاK&ك9 دAو ;2ابلا 0مو
!? A=&اط) :0ولو%يو .4ب !RV.ُ Jو 4ب N!? AG&و ط دA ا5ّKiكI ;=j&_ا ول1ي dءيش 4ّK/
•Q. +ل# ]9لا $NJّKلا و*و ;HيM&ّ طلا \ل9كو .B71ب ا5@71ب zب)ي !ءاD ا9: ;ُ$بGpا
:+ش#_ا $اA .j&_ا W8ول#و 41ُ با)) يI HيM &ّ طلاب 43ب ش 4ّKiك ;d4يبش) ا9*و ;د'او
GHي&ّ طلا MعN9MDك ‚=و'/ b$ك "0Gمو FFF "0?Rَ. ام ا9: َءاKGRلا ُ0يزي [( 25 )]
ٌ^ي&[ 4Kمو [( 26 )] @Sو%لا s&Jو ;j1ب ?HوI 471ب H&اط) 0اك ا9: ;Hا&V ط ]
4يم= دA &Yiب QV.N Jَي S5Kم (د'او ّ$ك [0iكI ;S5ل ّ2اود g Cةاش@م اوXاD ا9: ;=HيM&اطَم
و*و `د'او •Q J +ل#و ;ةد'او ة?A"&? ط +ل# ُ$بGpا !ءاD :$ا%يو .S[د%) ]9لا &?Y/
ا9: ;M0ي)? A"&? ط ة/&ملا !بَ7)Jاو .ا*&يO َ&اYx ا*&اYŒب Q.J?)F ا5ّ K/ 0م WاK&ك9 ]9لا
:0ولو%يI Hي&ّ طلا 0م ,H)شي SY .$[و_ا يKاّYلاب QG.J?) ا5ّKiك ;2ا7V Jلا !دا#/
$[و_ا \ل9 و*و ~ $ا%يو .B%ي&ط Gدولوملل N !ل1َ D ا5ّKiك ;ةدgMولا دK# ة/&ملا !A[&? ط
ّSY Mساب)'gا َj1ب س=ب)'ا ّSY 4R.K دلولا 0م s&J ا9: ّg: !A[&? ط $ا%ي g ~
$و%) .s&J [( 27 )] .!.= لJ SY !A8&ط :
=j&_ا !.'RI ا5@ 7يب ا5يل# &@6َ# ا9: ;ةاط%لا !A[&? ط S5ُلوA ا9* 4MبN ش@ي ا>ممو
.ا5Ga@ DXُDب
)S&ط( :0ولو%ي .Uءيش MSُكا&) +ل# ,$دي Zي'. -$"يَ .ُ / Sيملاو ءا&لاو ءاطلا
ةماَ&, طلا [( 28 )] S"&b طلا :0ولو%يو .0اK6_ا +ل# ةَ&" 7 Jلا : [( 29 )] :Sَي" &b طلاو .$َ6َ1لا :
.TيلPلا 2ا'[6لا
)]&ط( .ة>دGDو (ة7ا7O +ل# ,$دي -Zي'. -$ي.ُ / ,$)1ملا Q&'لاو ءا&لاو ءاطلا
\ل9و ;BKeI !" يَ &N ط=/ 4Kمو ;ةءا&ّ طلاو ةواَ &ّ طلا W&د.مو `> j?Pلا ءيشلا :>]M &ّ طلاI
.G4يI ام M06'iب @4=)'دم ا9:
/َ &َ د $._ا امّ K:و ;$ادبpا 2اب 0م ا9* 2= G6'/و .zلط ا9: ;d0eI =/= &ط $يA َزV م@ * ا9uI
.&Gك 9 دAو
)2&ط( 2ي. ) ةّRVJ 2َ&ّ طلا [0: :0ولو%ي .-Zي'. -$"يَ .ُ / ءابلاو ءا&لاو ءاطلا
:0ودشKُيو .W&يO و/ &و&6 Vةدش 0م =$@D[&لا
ّeك ُ!ل%I ?!" بG &ط دA اولاAو FFF ُديلDلا M2َ &ّ طلا 0م يكبي $*و
:ةد1D يKب ةPباK $اAو
<S*M&N YG : يI BَبM &? ط يKا&ُ /و FFF <$َب? )N J@ملاك و/ V4لاولا َ 2= &ط [( 30 )]
0# ّ9ش اممو .d2و&? ط Sي&كلاو .$[ و_ا 0م و*و .Wّدم ا9: ;4)و. يI 2[&طو :اولاA
ا*ا&/و .-ةAb&R)م ة%bي7 ٌ H&ط ي*و `2G &ا?طَملا 2ابلا ا9* [( 31 )] ;$ادبpا 2اب 0م
.2" &[ دلا 0م ة%)شم ;2&ادم ا5Kiك
2لا'لا !و. :ةَ ب? ط"&ّطلا \ل9كو ;يVJ&)6ملا ]دّYلا 4ّK: ;>2 ط"&, طلا يI S5لوA ا[م/و
.Seك 45بش/ امو 4,لكI ;‚ز1V ملاب
)m&ط( mوُY&•= ,طلا ي*و ;ٌة'ي'. ٌةملك ءاYلاو ءا&لاو ءاطلا [( 32 )] .!<بK ي*و ;
)v&ط( َvَ&? ط $ا%ي .V4Gaا%لG:و Gءيّشلا 9"ب? K +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءا'لاو ءا&لاو ءاطلا
دي1بلا 0اكملا و*و ;vَ&ّ طلا \ل9 0مو .ا'&ط 4ُ'&طي َء"يّ شلا [( 33 )] ‚َوّ Kلا G!'َ&= طو .
:$اA .4ب !م&و 4ب N!iK ا9: ;qv=&طَ م ّ$ك (0eRب
‚وّ Kلا َvَ&ط) 0/ $بA ‡يمب ا[مG ل= / FFF ا5ُليM ز@ ي q0يب $بA و/ B'َ&N طَم اKب
ةليوط :-vو&ط -ةلJK :2ابلا 0مو .SV'[&لا يI Vءاملا zAوم ُدي1ب `dvَ&N طVم $'I $ا%يو
يI ساي%لاو .S5ّ6لل Mز< R'لا ةديدش :vو&? ط -سوAو .-$يوط :-Zي&ط: dSاK=6و .0يDا&َ1لا
.د'او 4bلك
)د&ط( .nد&ط ُ4)" د&ط $ا%ي .دا1ب: +ل# ,$دي Zي'. د'او -$./ $ادلاو ءا&لاو ءاطلا
.دي>.لا 9N J/ ةDلا1م :د"&ّ طلاو .Wدلب 0# 4D&J/ ا9: ;Wَ د[&= طو ُ0اطلE6لا Wَدَ&N ط=/و
ا9* [0_ \ل9 $يAو `j1ب +ل# S5V71ب ُ $م' :M0ا&A_ا ةَدَ&اطُمو .د"ي[ .لا :ةديG &طلاو
ةَدَ&N طَم Hي&ّ طلا ة>D='مل $ا%يو .&يP. Zم& :دَ&N طVملاو .\ا9 د@&N طَي [( 34 )] :$ا%يو .
$[و_ا [0iك ;B5يبش) \ل9 $يA امKG :و ;B71ب 4@71ب َ zَبا) ا9: ;nدا&طا ءيّ شلا د&ّ طا
:4ُلوA 4Kمو .يKاّYلا @د@&طي
M2*ا9ملا دا&b طاك Bم6& QM&1)/ FFF M2كا& G QAوم َ&يO اّش'و =ة&م1ل [( 35 )]
0با 0# (2ل1Y 0# ;0اّط?%لا Sي*ا&ب: 0ب يل# اKَدشK/ .QNK_ا :Sي6ّKلا @دَ&ّ طُمو
:>يبا&#_ا
‚َ&َ D ا9: Sي6ّKلا َدَ&ّ ط@م [0iكو FFF G&وبK@ ز ا?)[ يلJ G$eكلا[ د1ب [( 36 )]
.W" دbدم :=\? ط"وَ 6 "دb&ط $ا%ي .@4ُ6ايA ا95I ّد)ما Uءيش ,$كو .Sا%)6ا :&م_ا ]َد=&طاو
Wَد=&ط 4ّKiك ;4يبش) ا9*و .$[و_ا ُدي&ط يKاّYلاI ;4يJ/ د1ب د=لو@ ي ]9لا :ديM&ّطلاو
41M ب= )و [( 37 )] .دM&اط +K1مب dدي&طو ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] 0ا6' 0اويد 310 0ا6للاو )ز&ط( .
[( 2 )] ^&ط/ 4Kم Q.ولا يI $ا%ي .دلوم و* $يAو . 4Kو*/ $يAو ;Sم.لا :^&طلا
.0ا6للا يI امك ;ام5يI ءا&لاو ةزم5لا S7ب ;^و&ط/و
[( 3 )] .0ا6للا يI د&) Sلو ;سوما%لا يI ةملكلا W9*
[( 4 )] .\ل9ك سيلو .o$و./o :$._ا يI
[( 5 )] .o4ب دا&/ SوA دا&/ d SوA $ا%Io:$._ا يI
[( 6 )] 0ا6للا يI امك ;دو16م 0ب ةب)# 0ب wا دب# 0ب 0و1ل !يبلا )Q&ط( WدشK/و .
يI )Zل.( HطKملا ve.: يI ا9كو ;ةب6K 0ودب . 124 يI Hب6 دAو . )Zل.(
[( 7 )] o9وJiمo :$مDملا يIو .سوما%لا يI &ك9و ;0ا6للا يI &ك9ي Sل +K1ملا ا9*
.o9JXيo $دب
[( 8 )] 0اويدلا يIو .vا'.لاو $مDملا يI WداشK: ا9كو 63 :)Q&ط ;Zمط( 0ا6للاو
:W&د.و .o0ي1لا ةIو&طمo
.F 46&#و يل*اكلا $Yم !Kك امو F
[( 9 )] 0ا6للا يIو .سوما%لاو $مDملا يI ا9كو )Q&ط( ( :ةKكم_او ةKمز_او ; 1 :
191 ; 318 0اد)بي 0ابكوكI Q&طلا ام/وo :يAوز&ملا $اA .ءا* 0ودب oQ&طلاo :)
.oد6_ا 0ي# ام* :0ولو%ي ;ا5يدي 0يب ة5بDلا
[( 10 )] &ي&D 0اويد 595 ( ةدم1لاو ; 1 : 135 يI امك ;od&و' ا5I&ط يIo :‚و&يو .)
( 2ادrا &*ز 4 : 215 ( يKاO_او .) 7 : 37 ( يKاO_ا يI ة&ا)Jملا ةaاملا 0م !يبلاو .)
7 : 35 .)
[( 11 )] .oBKاكمo :$._ا يI
[( 12 )] 0ا6للا يI امك ]دايpا H&اط 0ب vاب& 0ب ة7ايب !Kب دK5ل زD&لا )H&ط( .
:Wد1بو
Hماول يKYKK g FFF H&امKلا +ل# يشمK
H&اRملا يI \6ملا FFF HKاJملا يI &دلاو
HKا1K اولب%) 0: FFF H&اRK او&بد) و/
Hماو &يO Hا&I
[( 13 )] .]دايpا H&اط ا5يبiب ز)1) ا5K/ B7ي/ 0وكي دAو
[( 14 )] .o0ام7يو ;0ي)A&طو 0يA&ط 4)ي)/وo :سوما%لا يI
[( 15 )] 0ا6للا يI امك ;&م'/ 0بg )H&ط( ;$مDملا يI !يبلا ةياو& !ءاD ا9كو
.o4يل:o z7وم oا5يل:o :0ا6للا يIو
[( 16 )] ةIاي1لاو H&طلا :$اA 4ّK/ Sل6و 4يل# wا +ل. يبKلا 0# ]و&o :0ا6للا يI
.o!بDلا 0م
[( 17 )] 4Kاويد !ا%'لم يI ديبلل !يبلا 55 zبط 1881 0ا6للاو )H&ط( يI Wد1بو
:0اويدلا
+)Rلا +)م يKوم)ب9ك 0: 0*ول6 FFF ُzAاو mيPلا +)م و/ اياKملا ُHو9ي
[( 18 )] 4Kاويد يI ;sاD1لا 0ب ةبX&ل 77 يI Hب6و .)^يم ;H&ط ;^A&( 0ا6للاو
)^A&( .
[( 19 )] ;oد'او $D& ة1K.o :$مDملا يI .د'او $D& ة1K. ]/ ;ةPي. Sا56 $ا%ي
.o4)1K. ]/ ;$D& ةA&ط ا9*وo :سوما%لا يIو
[( 20 )] :0ا6للا يI Wد*اشو :$._ا يI jايب
H&ط ا5شي&و ةموطJم ءاك6 FFF ا5يIاوJ 25. ا5مداوA دو6
( 0اوي'لا &TKاو 5 : 579 ( يKاO_او ) 7 : 151 .)
[( 21 )] 0ا6للا يI امك ;2اطJلا 0ب &م# يY&ي ;yامشلا يJ/ &ا&7 0ب د&زمل
( ة6ام'لا يI Sام) وب/ 4ل1Dو .)!ب6 ;H&ط( 1 : 454 !6يلو ;yامشلل ة#وط%م يI )
( 2ادrا &*ز .0Dلل 2و6Kم &1ش 0م ]و& 4ّK/ +ل# .4Kاويد يI 4 : 107 وب/ $اAو .)
0ا6للا يشاو' .Zي'.لا و*و ;yامشلا يJ/ ءزDل 4K: يبا&#_ا دم'م )!ب6( .
{ يI !يبلا Hب6 دAو 162 .ءزDلا ا9* 0م ;
[( 22 )] 4Kاويد يI سمل)ملل !يبلا 2 ( 0اوي'لاو يطي%Kشلا ةطوطJم 4 : 263 ة6ام'و ;)
]&)'بلا 15 2ادrا 2ابلو 393 ( يKاديملا $اYم/و 1 : 395 د5ش)6ي !يبلابو .)
.$aاب%لا j1ب دK# meYلا 2ا&#pا $او'/ يI Qل_ا +KYملا Sازل: +ل# 0ويو'Kلا
( ةKازJلا &TKا 3 : 337 يKابز&ملا SD1م &TKا( :$ا%I سiش 0ب و&م# W9J/ دAو .)
213 :)
‚&ي ولو عاDشلا Hا&ط: H&طiI FFF Sز/ د%ل عاDشلا 4يباKل BOا6م
[( 23 )] H&ط( 0ا6للا 0م ةلمك)لا 92 .)
[( 24 )] ;0اويدلا يI امك ;oا5RلJ/ 9:o :4Dولاو .0ا6للاو $مDملا يI WداشK: ا9كو 104 .
:4لبAو
.F Hب1لا د1ب Q'او 0م اب&اوA F
[( 25 )] +ش#_ا 0اويد 17 :0اويدلا يI 4%با6و !يبلا ةياو&و
اRط.ملا ةaاملا 2*اولا و* FFF 0D&لاب ا5Kيز $JKلاك ة
2ا7Jلا ع9Dك !يمك $كو FFF 0%َ. ام ا9: ءاKPلا 0يزي
[( 26 )] H&ط( 0ا6للا 0م ةلمك)لا 88 .)
[( 27 )] .o$و%يo :$._ا يI
[( 28 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oةيما&ّ طلاo :$._ا يI
[( 29 )] ;oSا&ّطلاo :$._ا يIو .S*&دك B7ي/ Sيوط $ا%يو ;ا5')Iو ءاطلا &6كب $ا%ي
.0ا6للاو $مDملا يI 4باو.
[( 30 )] 0ا6للا يI WدشK/ )$بJ( يI 4لبAو .ةب6K 0ودب )2&ط( :
ي)&اD 0# ي)م/ يK)لi6 FFF $i6 2للا و9 8ي# ام ا9:و
اوكل* ساK/ 0# يK)لi6 FFF $ك/و S5يل# &*دلا 2&ش
[( 31 )] .o‚&/وo :$._ا يI
[( 32 )] HطKملا ve.: يI WدشK/ ام Wد*اش 45 0ا6للاو )m&ط( :
ةيaاK 0اطل6لاو &يJلا 0# j&/ FFF 2&.لاو mوY&طلا ا5ب 0ابيط_او
[( 33 )] 4Kاويد يI +ش#_ا $وA Wد*اش 161 0ا6للاو )v&ط( :
+5Kلا زا)'يو دDملا يK)بي FFF v&ط ءاK 0م W&اK ‚&)و
:0ا6للا يIو
e1لل وم6)و دم'لا يK)ب) FFF v&ط ءاK 0م \&اK ‚&Kو
[( 34 )] دAو .0ا6للا يI &ك9) Sلو ;ا*&6كو Sيملا Z)Rب ;سوما%لا يI !&ك9
.!بY/ امك Sيملا Z)Rب $مDملا يI !طب7
[( 35 )] 4Kاويد يI SيطJلا 0ب سي%ل 10 0ا6للاو )2&ط( ة&5مD يI !يبلا ةدي.Aو .
2&1لا &ا1ش/ 123 ~ 125 .!اب*9ملا دaا.%لا يI
[( 36 )] 0ا6للاو $مDملا 0م اK* +ل: ةلمك)لا )د&ط( د&ط( 0ا6للا 0م ةلمك)لا ةي%بو .
257 0اكم و* امK:و ;iطJ و*و ;ءا&لا &6كب 0ا6للا يI oد&طمo طب7 دAو .)
.س&Rلل o‚&Do يI &يم7لاو .QK_ا و*و ;Sي6Kلا دا&طا
[( 37 )] .o41يب& Wد&ط 4Kiكo :$._ا يI

)ام5YلYي امو ءازلاو ءاطلا 2اب( ~
wاو .4ل ة&" ي? O g $@D[&لا `عMزّ طلا 0ولو%ي S5K/ +ل# ;4يI Seكلا ُHي7ي d 2اب ا9*
.Sل#/

)ام5YلYي امو 0ي6لاو ءاطلا 2اب( ~
)!6ط( .ةIو&1م ي*و ;!"6ّطلا ّg: ;ءيشب سيل ءا)لاو 0ي6لاو ءاطلا

)ءاط 4ل>و/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م ءاD ام 2اب( ~
)i6ط( .ةaV6?ط ي5I ي6RK N!= aV 6?ط :0ولو%ي .ٌةد'او ٌةملك ةزم5لاو 0ي6لاو ءاطلا
)$6ط( g ا5ّK/ &يO ة'ي'. 0وك) 0/ ا5ّل1لو ;!املك 4يI Seلاو 0ي6لاوF ءاطلا
dءام $ا%ي ;&يYكلا :$َ6"يّ طلاو .2ا&[ 6لا 2ا&ط7ا :$"6ّطلا :0ولو%ي .ا5ل سايGA
.&ابPلا :$َ6"يّ طلا :0ولو%يو .$َ6"ي? ط
)S6ط( ٌةليبA :S"6==طو .َسَ م? ط $Yم ;َSَ6?ط :$ا%ي .ٌةد'او ٌةملك Sيملاو 0ي6لاو ءاطلا
.دا# 0م
= (sا= -لّ ¡أ =رحأ ة.>. نم ر.كأ _ل= _ر·لا م>ك نم sاج ام _اب)
\ل9 0م )ZRNK? لّ طلا( Seلا 4يI دaازلاو ;- Zيب%)و -$يو5) و* امbK: ا9*و .0يV م[ 6لا و*و ;
.ّ&م دAو ;ZIاّطلا 0ا&ك[ 6لا 4Kمو .=•)ما ا9: ;ZRط 0م و*و ;0وKلاو
\ل9 0مو )2ل" ',طلا( ( 1 0م و*و ;$َ'?ط 0م و* امّK:و ;ةدaاز 4يI ءابلاو .Qو&1م ;)
.WاK&ك9 دAو .0وّللا
\ل9 0مو )&َم" '?ط( .&مط و* امّKG :و ;ةدaاز ءا'لاو ;2?Yَ و ا9: ;
\ل9 0مو )َZَم" &? ط( و*و ;vَ&ّ طلا 4يI $._او .vا>مM &b طلا S6ا 4Kمو .4لاط/ :ءاKبلا
.WاK&6I دAو ;$يMوّ طلاو ُدي1بلا
\ل9 0مو )N!? ش=?I"&? ط( ا5با./ :!? IM& ط 0م 4ل./و ;ةدaاز 0يّ شلاو .N!َ م= لT/ :4Kي#
.ّ&م دAو ;@SVلN T) \ل9 دK#و ;N!? A&و&OاI Uءيش Qَ &? ط
\ل9 0مو (QJلطلا( 2 )) (ة[ دbشلا و*و ;Q?Jّطلا و*و ;ةدaاز Seلاو .ديدشلا : 3 .)
\ل9 0مو )SوJNل, طلا( (0MDrا ءاملا و*و ; 4 دAو ;cNلّ طلا 0م و* امK:و ;ةدaاز Sيملاو .)
.WاK&ك9
2ابّشلا \ل9 0مو (>SV*َ&N ط@ملا( 5 )) دAو ;dS[5? ط@م 4ل./و ;ءا&لا 4يI !ديز امم ا9*و .
.+7م
ءام6لا يI ام :S5لوA \ل9 0مو (ةبَ&" '?ط( 6 )) dءيش 4ّKiك ;ةدaاز ءابلاو ;ةبا'6 ]/ ;
.4ب يGم&يو 4ُ1Iدي ]/ ; n&"'? ط َ&طملا &َ 'Nطَي
QيGO[&لا \ل9 0مو )سّلمّ طلا( ;َسَ م= طو َس? ل? ط :0ي)ملك 0م -ة)و'Kم ي*و ;ّQاDلا :
.ءيشلا يI (ة6eم +ل# ,$دي ام*eكو
:سايA 4ل 0وكي داكي gو َzV7@ و اممو )^ّK? Rّطلا( .0يمَد?%لا M&ود@. z6اولا :
و )S=6&?ط( .H&ط/ :$ED[&لا
و )ُ0اَ6GI"&b طلا( .ةميT1لا ةلم[ &لا :
)sَ&NYّ طلاو( ($"مّ Kلا :$ا%ي اميI 7 :$اA .)
(Msَ&N Yّ طلا yا&G I M&اYŒك d&N Y= / F 8 F )
و )Sَ6Nل? ط( .4َ5Dو W[&ك :ُ$@D[&لا
:0ولو%يو )SاJNلb طلا( ($يGRلا : 9 .)
و )[S?Jَ&< طا( .َSّTَ1? ) :
:0ولو%يو )سو@&" م, طلا( و .2اّ 9كلا : )سو@م" &, طلا( و `ةّلَ ملا زب J )ءا6Vم" &b طلا( .ةملTلا :
.سَم? ط 0م ا5ّKiك ;ءا[&لا 4يI !ديز امم ةملكلا W9* 0وك) 0/ زوDيو
:0ولو%يو )=$َب" &? ط( .4=لوي 9 ّدم ا9: ;$@D[&لا
(4)8 '. يI ة8كاش سRّKلا [0iكو ;4ل سايA g امم WاK&ك9 ]9لا ,$كو 10 اّKك 0:و ;)
.2او.لاب Sل#/ wاو .WاK1م6
)ءاطلا 2ا)ك S)(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ول1) ة&7Jلا و*و ;s&بزك ;B7ي/ $ا%يو ;ا5')Iو Seلا S7 zم ءاطلا S7ب )
.0مزملا ءاملا
( 2 .B7ي/ Seلاو ءاطلا Z)Rب $ا%يو ;ةددشم و/ ةRيRJ Seلا Z)I zم ءاطلا &6كب $ا%ي )
( 3 ةدام يI +K1ملا ا9* !امD1ملا 2ا'./ 0م W&يO gو س&اI 0با &ك9ي Sل )
)QJط( .
( 4 .HلJلا SيT1لا ;B7ي/ SوJلطلاو )
( 5 :&م'/ 0با $اA )
ة'.و ام*&طم Bبابش +D&/ FFF ايAg سيل ام ء&ملا ءاD& Qيكو
( 6 .ام5م7و ام*&6كو ;ءا&لاو ءاطلا Z)Rب $ا%ي )
( 7 .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o$م&لا 4ل $ا%ي اميIo :$._ا يI )
( 8 يI 4لبAو .0ا6للاو $مDملا 0م ;oyا&Io ةملكو ;]د6_ا دY&م 0ب &وTKمل )
:0ا6للا .Fs&دملاك ا5Kو)م يI jيبلاوF
( 9 .سوما%لا يI ا9كو ;+YK_ا $يRلا 4Kiب 0ا6للا يI WديA )
( 10 .o4)'. يI ةلكاش سRKلا 0iكوo :$._ا يI )

·sا=لا _ا.ك
_با=ملا¡ ==ا«ملا يف ا¡·م ام¡ sا=لا _اب) = )) 1 ([ (
)$T( +ّ م6@ي ]9لا و*و ;Uءيشل Uءيش &)6 +ل# ,$دي ;د'او -$./ Seلاو ءاTلا
VةادPلاب ُ0وكيو ;WG &يOو 0ا6Kpا 8$VT :$bTلاI .G4يل: -ةدaا# M2ابلا ]!املك[و .8$ّTلا
:$يلT t$GTو .ة&Dّشلا يKN )ّ لT= / :$و%)و .>يش1لاب g: 0وكي g @ءيRلاو ;8يشَ1لاو
dSaاد[ [( 2 )] t$VT $يّللاو .] [( 3 )] :$اA .
4RV6"1َ م =$و5Dملا َvزاّKلا QV 6"#=/ دA FFF @Sوبلا @4َما* و#دي َ&= 7J/ $T يI [( 4 )]
.@4)َ 1? K= مو W,ز# و*و ;4bلTM ب =\اAو 4ّKiك ;d0eI =\ّل? T/و .&7J/ ($يل M&)6 يI ُدي&ي
.8$VT) Uةبا'6 =$>و/ :ةّل, Tلا [0: $ا%يو ;4,لV T َSاد :اK@موي ّ$?T=/و .ةIو&1م ةّل?TVملاو
:+لا1) wا $اA .VةّRE.لا V ةaي5ك :ةّل,Tلاو ة ل= ´- .َ \َك م´¡ ¡¡ ف َ¸ ب جلا ا. ق. . .ِ¦¡) }
Qا&#_ا[ 170 .]
2ابلا 0م 4ّK: اKلA امK:و .n&ا5K 4ل1I ا9: \ل9و ;ا9ك $1Rي ّ$T :S5لوA 2ابلا 0مو
ّ$T $ا%ي gو ;n&ا5K t$T 4ل 0وكي ءيشلا 0/ \ل9و ;&ا5Kلا 4ب >{Jي dءيش \ل9 [0_
.8$VT 46RK =$يللا > 0_ `heيل ا9ك ُ$1Rي
ا9ك 0وكي 0/ زوDيو .G&ي1بلا b Q J ُ0طاب و*و ;8$?T=_ا :Zي'. @4@6ايGAو ;2ابلا 0مو
:$اA .4AوI امب +ّط?P@ م 4ّK_ و/ ;4?)') ام &)6ي 4ّK_
8$?T=_ا يVماد q&V 1َ م (2يG ك? K يI F [( 5 )] . F
&Jrا $وA ا[مiI [( 6 )] :
F G$=لT= /َ و F($?لN T=/ 0م +َDَولا وكش) F
.ة&و&7 =QيV 1" 7ّ)لا &5T/ 4Kكل ;8$T_ا و5I
)0T( .8\شو 0ي%ي :0يRل)Jم M0يK1م +ل# ,$دي -Zي'. $"يَ .ُ / 0وKلاو ءاTلا
:+لا1) wا $اA .ُ!K%ي/ ]/ ;BKT !KKT :$aا%لا ُ$و%I 0ي%يلا ا[مiI َن¡. =ي َ ني.لا َ¸ا¡)
ِ=ا ¡¡>´م م´¡ .أ } ة&%بلا[ 249 $و%) @2&1لاو .0وKG Aوي ;Sل#/ wاو ;َدا&/ ] [( 7 )] \ل9
S*&#اش $اA .4I&1)و [( 8 )] :
qk[Dَد@م "ي? R=<ل= iب او, K T S5ل !ل%I FFF Vد[&َ 6@ملا 3 ي6&اRلا يI S5ُ )ا&6 [( 9 )]
.&يYك 0x&%لا يI و*و .اوKG %ي/ :دا&/
$اA .ا9كل ٌةّKV Tَم و* :0ولو%يو .4ُ Kاكمو 4م?ل" 1َ م و*و ;ءيشلا ةّKV Tَم 2ابلا ا9* 0مو
:ةPباّKلا
@2ابّشلا G$5Dلا ةّKV Tَم [0uI F [( 10 )] F
.?ةَم" 5, )لا :ةّKb Tلا \ل9 0مو ;4NK8 %ي)) Sل ا9: ;َءيشلا ُ!KKT $ا%ي ;\ّشلا :&Jrا $._او
يVKّ Kّ Tا $ا%يو .S5ّ)@ ملا :0يVKّ Tلاو [( 11 )] :&#اشلا $اA .d0eI
d2V )" 1@ م اK/ يVK, Kّ Tَي 0م ,$ُك gو FFF $و A=/ [يل# ‚َو" &@ ي ام ,$ُك gو [( 12 )]
.80Tلا ُl3 ي[ 6لا :0و Kّ Tلاو .$ا1)Igا ءا) يI !مOدُ/ ءاّTلا [0_ ;ءاط !ل1@D ام[ ب&و
4ب !<i6/و BّKT 4ب !X@ 6 :0ولو%يو .0,KT)لا يb K= T)لا $./و .> 0ّTلا $ام#G: :يbK?Tّ)لاو
dءام ا5يI=/ ‚=&د@ي g &aM بلا :0وKّ Tلاو .Seلاو Qل_اب اوXاD ا9: Qل_ا 0ولJدي ;>0ّTلا
:$اA .g "S/
]9لا ُ0وK, Tلا Eد@Dلا =$V1@ D ام FFF G&طاملا M2M Dّللا =2وَ . َ 2b K@ D [( 13 )]
.د'او 4,لك 2ابلاو .g S/ +7%ي/ ‚&د@ي g ]9لا :0و Kّ Tلا 0"ي[ دلاو
)2T[( 4بام ]/ ;-2ا?T"ب? T 4ب ام $ا%ي ;ٌةد'او ٌةملك ّg: 4Kم EZ.ي ام ]ءابلاو ءاTلا
d2اTبT 4ب ام :!يbك6لا 0با $اA ;ةَب? ل? A [( 14 )] :زDا&لا $اA .zDَو gو d2ي# 4ب ام ]/ ;
@2اTبT ا5ب سيل ي)[ ي? K@ ب F [( 15 )] F
$بGpا QاوD/ $يل. :2V TابّTلا :0ولو%يو [( 16 )] :$يAو `(ءيشب سيلو `^ط1لا 0م
QN ل3 6لا ّ2اّTلا [0/ :$يلJلل ]9لا 2ا)كلا يI ]9لا ا[مiI .ءاّطلاب و*و ;Qي'.) و* [(
17 )] يI &ك9 دAو ;QيRJ)لاب ;2< iّTلا WاK1م6 ]9لا [0_ .$يلJلا +ل# طلO Wا&iI
.4باب
)&T( [0: :0ولو%ي .Qَ &ّطلا د[د'م q&َ Dَ' +ل# ,$دي -د'او -Zي'. -$./ ءا&لاو ءاTلا
-0ا[ &V T zمDلاو ;2ل@ . د[د'م d&D' :&َ&, Tلا [( 18 )] :$اA .
UةيDاK =0ا[ &b Tلا $@DNK? ) Uةَ &" 6َDMب FFF @&َ & Tلا Vةمومي> دلا يI َدّAو) ا9: [( 19 )]
يVش<ما :0ولو%ي .oةل#اK \ّKG : َ]3 &V T=/o :0ولو%يو .&ا= &Tلا +ل# +?شَم :$@D[&لا ّ&T/و
$ا%يو .4يل# ‚َو%ي Ceم# Qّلك@ ي 0مل CeYم 2=&7@ ي ;0يل1?K \يل# [0uI ;&َ&, Tلا +ل#
VةAاّKلا ةاي' يI 0وكي dءيش 4ب zط%@ي d&D' و* $ب $ا%يو ;4ب vد%@ي &D'لا :ة>&? Tَملا
.&َ&, Tلا ة&يYك :ٌة[ &? Tَم -j&/ $ا%يو .$ولX Yلاك
‚َ&" وَ &< Tا :S5لوA 2ابلا ا9* 0# ّ9ش اممو [( 20 )] .Sل#/ wاو .cR)Kا ]/ ;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ;$IاO c6اK ة&اب# ي*و ;oام5YلYي امو Seلاو ءاTلا 2ابo :$._ا يI 4~لدب
.ا9* $Yم يI 4)&اب# Qولiم !بY/
[( 2 )] .ةملكلا W9* !ابY: يI !6Ki)6ا 4بو oSaادلا :$يلTلا $Tلاو o :$مDملا يI
[( 3 )] 4لك $يللا داو6وo :0ا6للا يIو .$مDملا يI 4باو. ;o$T $Tلاوo :$._ا يI
س يI ي)iي6 ام &TKاو o$T 13 .
[( 4 )] يشاو' يI Hب6 امك ;ةم&لا ]9ل )Sوي( .
[( 5 )] 4Kاويد يI ديبلل 11 .0اويدلاو 0ا6للا يI امك o2يكKبo :4)ياو& 4باو.و
:W&د.و
.F !&D* امل و&ملا \.)و F
[( 6 )] 4Kاويد .sاD1لا و* 47 0ا6للاو )$لT( .
[( 7 )] .o0ولو%يo :$._ا يI
[( 8 )] !اي1م._ا .ةم.لا 0ب دي&د و* 32 0ا6للاو \6بيل )0KT( .
[( 9 )] :!اي1م._ا يI امك ;4لبA امو !يبلا
j&ا# 2ا'./و j&ا1ل !لAو FFF ‚د5ش Sو%لاو ءادو6لا يKب ط*&و
kDدم يRلiب اوKT :ةيKe# FFF د&6ملا ي6&اRلا يI S5)ا&6
( :ة6ام'لا يI امك ام*و 1 € 336 :)
j&ا# 2ا'./و j&ا1ل !'.K FFF ‚د5ش Sو%لاو ءادو6لا يKب ط*&و
kDدم يRلiب اوKT S5ل !ل%I FFF د&6ملا ي6&اRلا يI S5)ا&6
[( 10 )] 0اويدلاب 4ل ة#وط%م يI !يب $و/ !يبلا 14 0ا6للا يI WدشK/ ا9كو . )0KT( .
:W&د.و
F e5D $اA دA &ما# \ي 0uI F
[( 11 )] يI !مOد/ SY ةمD1م ءاT ءا)لا !بلA ;0)Tا ا5ل./ ;$1)Iا 0زوب ;0Tا
:$aا%لا $وA يI oSلTاo 4لYمو .ا5)&يTK
4لaاK \يط1ي ]9لا داوDلا و* FFF SلTيI ;BKاي'/ SلTيو nوR#
[( 12 )] 0ا6للا يI WدشK/ )0KT( ( {.Jملاو 12 : 319 0م $ك gوo :$مDملا يIو .)
.o‚و&ي
[( 13 )] دD( يI Hب6 امك ;+ش#•ل !يبلا 407 .)
[( 14 )] HطKملا ve.: يI 426 .o2اTبT gو ةي9و 4بامo :
[( 15 )] HطKملا ve.: 426 0ا6للاو )2بT( .
[( 16 )] .o&%بلا QاوD/o :ط%I $مDملا يI
[( 17 )] :$._ا يIو ;0ي)J_ا اDوز ام*و ;0يRل6لا د'او :&6كلاب ;Qل6لا
.Q&'م ;oQيل6لاo
[( 18 )] .0اد&.و د&.و ;0ا9&Dو 9&D :عومDلا يI W&يTK
[( 19 )] 4Kاويد يI ديبلل !يبلا 38 zبط 1880 .)$DK ;&&T( 0ا6للاو
[( 20 )] يI 0وك) 0/ ةملكلا W9* H' )ا&T( ;سوما%لاو 0ا6للا zK. امك ;$)1ملا
يI o+لولAاo 4لYمو )ولA( يI ;o‚&و&#اoو ; )]&#( يI ;o+لول'اoو ; )ول'( .

)ام5YلYي امو 0ي1لاو ءاTلا 2اب( ~
)01T( +ل: ( 0اكم 0م {وJ,شلا +ل# ,$دي -Zي'. -د'او -$./ 0وKلاو 0ي1لاو ءاTلا
:4Kا'ب6 wا $اA .َ{? J?ش ا9: ;B?Kَ 1= Tو BK"1? T 0َ1Tي َ0َ1? T :$و%) .0اكم ) مُكَل َ¸ ·ج¡
)مُك.َ ما ¡ِ¦ م¡ ي ¡ مُك. · = م¡ ي ا¡َ .¡ ì>.س . !.¡´ ي´ ب ِ ما ·.َ لا ِد¡ل´ ج نم 1 ( ( اّمم ;ةKي1ّ Tلاو .
(4يI $ا%ي 2 -ءا6K ا5يI 0اك ;@sGداو5لا @ 0Gaا1ّTلا :=0وُ &Jx $اAو ;ة/&ملا ي* :SوA $ا%I )
Eدَ1@ ي ]9لا &ي1بلا :0و@1ّ Tلاو .$يV'[&لا !اود/ 0م 4ّK_ `0يلو%لا , Z./ ا9*و .0كي Sل و/
َي3 م6و ;G&ي1بلا +ل# @2? )? %لا 4ب Eد?ش@ي ]9لا $ب'لا و*و ;0اَ1b Tلا 2ابلا 0مو .0"1ّ Tلل
(BKاَ1V T \ل9ب 3 :$اA .01ّTلاو &ي[ 6لا G!اود/ ُ د'/ 4K_)
4ب !?لV .@ و امب ]Gول ) -HK@# 4ل FFF G0اَ1V T ّ$ك 0ا8R)شي G0اّIدَو ( 4 )
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 ةيrا ) 80 ;QلJو ;يaا6كلاو ;ةزم'و ;S.ا#و ;&ما# 0با /&A ;$'Kلا ة&و6 0م
&شبلا ءe7I Qا'): ;ا5')Rب 0وAابلاو ;0ي1لا 0اك6uب 285 .
( 2 .o4يI $ا%ي ة/&ما ةK1Tلاوo :$._ا يI )
( 3 .oاماA \ل9ب يم6وo :$._ا يI )
( 4 0ا6للا يI &ي*ز 0ب 21كل !يبلا ) )QRش( يI ةب6K 0ودب و*و . )01T( دAو .
.)Qش ;Qد( يI Hب6

)ام5YلYي امو ءاRلاو ءاTلا 2اب( ~
)&RT( زو?Rلاو &5? %لا +ل# ام*ُد'/ ,$دي ;0ا'ي'. 0e./ ءا&لاو ءاRلاو ءاTلا
.ساي%لا يI 0اب&ا%)ي 0يل._ا ّ $1لو .Vءيشلا يI Uة[ و A +ل# &Jrاو ;ةب?ل?Pلاو
+لا1) wاو .n&?R?T @&? RTي َ&G R?T $ا%ي .ءيّشلاب ز"و? Rلاو kNل? Rلا و*و ;&?RّTلا $>و_اI
:+لا1) $اAو .Wَ &? RNT=/ ) مِ¡ي ل = مُكر ì=َأ نَأ د·ب نم ( Z)Rلا[ 24 .&ّR?T@م $D&و .]
(0ا6Kpا @&N RT @&N R,Tلا &?Jrا $._او 1 W&N RT $1D ا9: ;ءيّشلا يI َ&ّ R?T $ا%يو .)
$ا%يو .&1ّشلا $يوط ]/ &َ1N ش=/ $ا%ي امك ;&اRT_ا $يوط ]/ ;@&= RT/ -$D&و .4يIF
:ةI&?ط $اA .-$Yَم ا9*و .&R,Tلا $يل= ك و* :0يM5= ملل
qSَ&َ * 0م ٌQلاد -$يلك g FFF ( "& RّTلا ,$=ك gَو =$يّللا @2َ *"&= / 2 )
S5لوA ا>م/و .ة> و%ب &اRT_اك 4Kم zلN طَي 0/ \ا9و .َz?ل? ط ا9: ;n&يRT) ُ!بّ Kلا َ&ّ R?T $ا%يو
ا9: ;@0ي1لا !&G RT $ا%يو .G4يبشّ)لا Hي&ط +ل# \ل9I ;ة&?R?T 0يَ 1لا +شP) ةدي?ل@ Dلا يI
.&NRT ا5ل $ا%ي ي)لا ي*و :Uديب@# وب/ $اA .ة&=RT ا5ب 0اك
ي? )َ يV 6 "ي? I&ط يI &?)َ ولا ام5يI 0وكي 0ا9للا 0اءزDلا ام*و ;سو?%لا &NRT 2ابلا 0مو
(!=بK/و j&_ا 0م [0iمطا ام :ة&? RّTلا اولاA ام[ب&و .سو?%لا 3 .4يبش) B7ي/ ا9*و .)
(&اP. @2Gكاوك :&اRT_او 4 ٌةKيدم ي*و ;G&ا?R?T ا[مiI .ة&ا1)6gا ة5D +ل# ي*و ;)
.Sل#/ wاو .|]G &ا?R?T ا5يل: ةب6Kلاو ;WاK&ك9 ام j1ب 0م ]0وك) 0/[ 0كممI ;0ميلاب
~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .n9اش 4ب Š&Aو ;B7ي/ &6كلابو ;0ي)م7بو ةم7ب $ا%ي )
( 2 ةI&ط 0اويد ) 66 0ا6للاو )&RT( .
( 3 .0ا6للاو $مDملا 0م 4باو. ;o!بK j&_ا 0م 0)مo :$._ا يI )
( 4 ( ةKكم_او ةKمز_ا يI امك .o2a9لا &اRT/o ا5~ل $ا%ي ) 3 : 374 :$._ا يIو .)
.0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;o&اP.لاo

)ام5YلYي امو Seلاو ءاTلا 2اب( ~
)zلT( يشَم يI $"يَ م +ل# ,$دي -$"يَ .ُ/ 0ي1لاو Seلاو ءاTلا [( 1 )] ;dzNل? T V4Mب ٌة[باد :$ا%ي .
$يميI زVمPَ ي =0اك ا9: [( 2 )] $اA .Sيو%لا GHي&ّ طلا 0# -$aام ]/ ;zلاT و* :0ولو%يو .
:ةPباKلا
hةKام/ =\N Kُ Jي Sل nدب# @دG#و )/ FFF @zلاT و*و BملاT nدب# =\@ &N )= )و [( 3 )]
)QلT( QN لV T \ل9 0م .ة>دGشو Uة8 وA +Kد/ +ل# ,$دي -Zي'. $./ ءاRلاو Seلاو ءاTلا
:$اA .Gس&Rلل &ي1 )6ا ام[بُ &و .ا*G&يOو ة&%َبلا
ا5IeTiب "Sُك< i?ط?) ($ي?Jَو F [( 4 )] F
Qلّ Tلاو .QولTم و*و ;@4)N R?ل? T دA :!لA 4RلV T ?!ب.iI َد"ي[ .لا = !يم& ا9:و [( 5 )]
"0َم ُ&Y/ ‚َ &@ ي g ةTيلO :ٌة?RVل? T -j&/ :>]وم_ا $اAو .0Vش?J (0اكم ,$ك :QيلّTلاو
.Vةشي1ملا يI Q?لّ Tلا 9Jُ/ 4Kمو .Q?لّ Tلا ةKbيب ;ا5يI +=شم
ا9* 0م و*و ;,Q= كلاو ع&ولا يI دEدش)لا دا&ي ;ا9ك 0# ٌQV ل? T و* :ساKلا $وAو
.ساي%لا
]/ ;ا5)RيVل= Tو ا5R?ل= Tب =&وزDلا 9J/ $ا%يو .4)[دشو 4V)[ و %ل ةRVل? T َي3 م6I 2?)? %لا وNKV ' ا[م/و
.ا5ّلك
)SلT( ;&وKلاو ءاي37لا QeJ ام*د'/ ;G0ا'ي'. M0e./ Sيملاو Seلاو ءاTلا
.Bي3د1) 417وم َ &يO Gءيّشلا z"7َ و &?Jrاو
.BمeT: 0اكملا َS?لN T/ دAو `ةملTلا S6ا :SeّTلاو .!املT zمDلاو ;ةمNل, Tلا $[و_اI
ةمN ل T ]V9 =$[و/ 4)ي%ل :S5لوA 0م $يلJلا Wاك' ام 2ابلا ا9* 0مو [( 6 )] ُ$[و/ و*و :$اA .
[دَ6 Uءيش [( 7 )] +Kد/ 4)ي%=ل :S5لوA ا9* 0مو .$1GI 4Kم ,H)شي g ;ةي<XE&لا يI \َ&.ب
qS?ل? T [( 8 )] $./و ;Sيملاو Seلاو ءاTلا 0م (ةبك&م َ&? Jُ/ (TاRلiب 4Kولو%يو .2ي&%لل ;
={Jّشلا S5)يم6)ك \ل9و ;V4يبش)لا يI CةَمN ل T َ{N Jّشلا 0ول1Dي S5ّKiك ;ةمل,Tلا \ل9
.S5ُمeك 4يل# $م'@ي ام 2ي&O 0م و*و ;2ابلا $م'@ي ا9* +ل1I .nداو6
g/ `417وم &يO ]يI[ Vء"يّ شلا @z7و $._او .BمNل T 4@مV لTي 4َم= لT &?Jrا $._او
$اA .417وم َ &يO 4َبّ شلا z7و ام ]/ ;oَS?ل? T امI ]Wاب/[ َ4َبN ش/ "0َمo :0ولو%ي S*ا&? )
:21ك
4)اي' يI يKM زN J@ي Sل ]9لا @0با اK/ FFF "SلT امI @Wاب/ <4بشي "0=مو BميدA [( 9 )]
SلTKاو S? لّ TاI BKeI !"م? ل= Tو .Sل, Tلا +ل: 4ُ)ب6K :BKeI !مّ ل? T $ا%يو [( 10 )] =$م)'ا ا9: ;
:&يَ*@ز !يب دشKُ/و .SNل, Tلا
@4?لaاK \يط1@ي ]9لا ُداوDلا و* FFF @SVلّ Tَي? I BKاي'/ @S?لN Tُيو nوN Rَ# [( 11 )]
@2ا&,)لا \ل9و `!&R' ّSY ,طA &=R') Sل ي)لا :ةمولTملا j&_او .ءاطلاو ءاTلاب
:$اA .Sيل? T
(ة'اشG: د1ب َءا&" ب? O يI Zب.iI FFF ا5ُ ميلT ا5يل# Uدود&م M^ي1لا +ل# [( 12 )]
:4لوA 4Kمو .َSVل T د%I UةّلV # G&يO 0م ُ&ي1بلا َ&V ' K ا9G:و
ا5ب 0اكو q&اد يI ةّلV 9=_ا َدا# FFF M&@ زُ Dلل 0ومّ e?T GHGشا%ّشلا !" &@ * [( 13 )]
َS?ل? T دAو .ةبb يط Cة=ميV ل? T اKا%6 :$ا%يو .SلاّTلا دK# \)َمV لN Tَم 0م 4بلط) ام :ةم?e,Tلاو
.B7ي/ -SيلT 0بّللا \ل9ل $ا%يو .Wدَ ب@ ز sG&Jُيو =2و&ي 0/ $بA 4Kم +?%َ6 ا9G: ;4َب< طو
:$اA
يaا%V6 Sكل ُ!ملT (ةلG aاAَو FFF @Sيلّ Tلا VدGكَ 1لا +ل# +?RNJَي $*و
.2او[.لاب Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] .oءيش +ل# $ديo :$._ا يI
[( 2 )] .o$يمIo :$._ا يI
[( 3 )] ةPباKلا 0اويد 55 0ا6للاو $مDملاو )zلT( .
[( 4 )] 0ا6للاو $مDملا يI &طشلا ا9* دشK/ )QلT( :داشKpا $بA ام5Kم $ك يIو .
.o$ا%I سا&I•ل 2&كي د1م 0ب و&م# W&ا1)6اوo
[( 5 )] .Seلا &6كو ءاTلا Z)Rب سوما%لاو 0ا6للا يIو ;&6كلاب $مDملا يI طب7
[( 6 )] .B7ي/ \ي&')لاب ;oSلT ]9 +Kد/o :B7ي/ $ا%يو
[( 7 )] .0ا6للاو $مDملا يI 4باو. ;oدمo :$._ا يI
[( 8 )] .o2ي&%لاo :$._ا يI
[( 9 )] يI WداشK: Hب6 )يبش( 21ك 0اويد يI ]9لاو . 65 :2)كلا &اد zبط
4)اي' يI يKزJي Sل ]9لا 0با اK/ FFF SD&لا يI 2يP) +)' VWزJ/ Sلو
Bملا# $اA امب !ا5يبش $وA/ FFF SلT امI Wاب/ 4بشي 0مو 05ب
[( 10 )] .0ا6للا يI 4باو. .oSلT/وo :$._ا يI
[( 11 )] &ي*ز 0اويد 152 0ا6للاو )SلT( .
[( 12 )] 0ا6للا يI !يبلاو .0Iدلا د1ب ا5با&) ا5يل# د&ي &ب%لا ة&R' يK1ي )SلT( .
[( 13 )] .z7وم S6ا :&ادو ;)SلT ;&ود( 0ا6للا يI $ب%م 0بg !يبلا

)ام5YلYي امو Sيملاو ءاTلا 2اب( ~
)امT( ةّلAو ($وب9 +ل# ,$دي -د'او -$./ زوم5ملاو $)1ملا Q&'لاو Sيملاو ءاTلا
-0ي#و .mاYللا ءايمT ٌة/&ما $ا%ي .ةYb للا Sد ة8لA :زوم5م&يO ;اَمّ Tلا :\ل9 0م .ءام
.S'للا ةليلA :ءايمT ٌHا6 $ا%يI 4يل# $م'ي SY .0RَDلا ة%يA& :ءايمT
0يب امI ء"SbTلا امiI .ا=مT iمT/ !aمT :$و%) ;^ط1لا و*و ;iَمّ Tلا :زوم5ملا 0مو
امK:و .HيA& &م6/ :+َمN T/ dZم& :0ولو%يو .د'او 4bلك \ل9 يI ساي%لاو .0ي)ب&ّ شلا
.4aام 2ا*9ل \ل9ك &ا.

)ام5YلYي امو 0وKلاو ءاTلا 2اب( ~
)2KT( SY ;W&يOو (Hا6 0م سبايلا ST1لا و*و ;ٌة'ي'. ٌةملك ءابلاو 0وKلاو ءاTلا
:$دKD G0ب =ةمe6 $وAو .4َبوبKT ع&A دA :&م_ا يI bداDلل $ا%يI 4ب $ّYم)ي
عزI -y&ا. اKا?)= / ام ا9G: اّKُ ك FFF ( G2يM باKّTلا =ع&?A 4ل yا&E .لا 0اك 1 )
:2وبN K, Tلا :SوA $اAو .3ود1لا +ل: B7ك& طاي36لاب $يJلا 2يباKT ع&%) :dSوA $ا%I
.ة8K6_ا 2bك&K اّKG : ]/ ;0ا?K3 6لا ة[ب@ D &ام6م
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 $دKD 0ب ةمe6 0اويد ) 11 ( !ايل7Rملاو ; 1 : 122 .)عزI ;2KT( 0ا6للاو ;)

)ام5YلYي امو ءا5لاو ءاTلا 2اب( ~
)&5T( \ل9 0م .زو&بو Uة8 وA +ل# ,$دي -د'او -Zي'. -$./ ءا&لاو ءا5لاو ءاTلا
G&5, Tلا !Aو َيb م6 \ل9لو .=ز&بو = QشكKا ا9: ;&*اT و5I n&و5T ُ&5Tي @ءيشلا َ&َ 5? T
;0ا6Kpا &5T 4ّلك 4يI $._او .ا*ُXَ و" 7=/و &ا5ّKلا !اAو/ &5T/ و*و ;ة&ي5ّTلاو
]9لا [0_ ;&5ّ Tلا 2اكb&لل $ا%يو .ة8و%لاو َزو&@ بلا zمDي و*و ;4Kطب QeJ و*و
&M5? T -$D&و .&" 5ّ Tلا ديدش ]/ ;&[ 5Tم -$D& $ا%يو .ا*ُ&و5T َءيشلا ا5Kم $Gم'َي [(
1 )] .W&5T يك)شي :
ا9: ;ا9ك +ل# ُ!&5T :4Kمو .M&" 5, Tلا !Aو يI اK&6 ا9: ;اK"&5T/ :2ابلا 0مو
+ل: Wَ&" 5? T َدK6/ 4ّKiك ;0ي1@ ملا :M&ي5ّTلاو .>]و%لا &ي1بلا :&يM 5ّ Tلاو .4يل# =!1ّ لطا
:+لا1) wا $اA .ةبل? Pلا :&و5, Tلاو .\&5T نيِرِ =ا = ا¡´حب «َ \ ف) } Q.لا[ 14 .]
.ي3 مُ / M&5Tك [ي? لَ # G!K/ :4)/&مg $D[&لا ُ $وA :&ا5bTلاو .ةT'اDلا 0ي1لا :ة&*اّTلاو
0اكمل &"5ّ Tلا او,.)Jا امّ KG :و .Hا&Rلا ا5ب =0ودي&ي ;ا5Kولو%ي اوKاك ٌةملك ي*و
&5Tي ام :^ي3&لا 0م &ا5,Tلاو .M&" 5ّ Tلاك GSي&'ّ)لا يI ا5Gaا7#/ &aا6I ّg:و ;2وكE&لا
4=)ل1D دA =\ّ K= iك ;Wا6K) ]/ ; q&" 5= Tب 4ل1D) Uءيش ,$ك :E]&5b Tلاو .vاKَDلا يI 4Kم
:4Kا'ب6 wا $اA .4~ل Bك&)و 4K# B7ا&#G : ; =\M &5T QلJ مُكَsار ¡ ُ·¡´م . .>.ا¡)
!ّيِ ر ¡ = } دو*[ 92 ا5ل1D $ب ;ا5يل# $MبN %@ي Sل ا9: ;(&5Tب ي)Dا' d0eI $1D دAو .]
:Hدز&Rلا $اAو .Wءا&و
ي)Dا' [0Kوك) g &دب =0ب =Sيم) FFF ا5ُباوD =\يل# +? RNJَي eI (&5Tب [( 2 )]
ءا&و َ &ا. د%I =$از ا9: @4ّKiك ;$aاز ]/ .@W@ &ا# \K# -&*اT -&م/ ا9* :2ابلا 0مو
:2يX9 وب/ $اAو .\&5T
ا5,ب'/ يbK/ 0وشاولا ا*َ&[ ي= #و FFF ا*@&ا# \K# -&*اT -ةاك?ش \ل)و [( 3 )]
ةَ&َ 5ّ Tلا [0: :0ولو%يو [( 4 )] `B7ي/ &5ّTلا 0م ة&ا1)6م W9* 26'/و .!يبلا عا)م :
َدG&) 0/ :ة&*اّTلاو .4َباK ام +ل# 0ي1)6يو ‚ّو%)ي ]/ ;ا5ب &M5T)6ي 0ا6Kpا [0_
\ل9و ;3&َ بلا = Hي&ط 0ودي&ي :&" 5h ّTلا اK<كل6 :0ولو%يو .&ا5ّKلا ?Q.K q Sوي ّ$ك ُ$بGpا
اوE م@ 6 امّ KG :و .4موA ]/ ;V4G)7*اKو 4)َ&" 5? T يI d0eI ءاD :0ولو%يو .Wزو&بو V W&و5Tل
:$اA .ةكم =&*اT 0ولزKي S5K_ \ل9ب اوEم@ 6 &V*اوّ Tلا ^ي&Aو .S5ب ‚ّو%)ي 4ّK_ Cةَ &" 5? T
M&V *اوّ Tلا M^ي&A g Gvاطبلا M^ي& A F [( 5 )] F
.\aا&و 0م 0وaيDي 0ي9لا :&"5ّ Tلا 0ا&A/و
دي&د 0با +ك'و [( 6 )] .oداد7_ا 0م 4ّKiكو ;او@&= باد) ا9: ;Sو%لا &*اT)o :
0# َ&= بد/ ام5Kم (د'او 8$ك [0/ دا&/ 4ّK_ `Zي'. دي&د 0با W&ك9 ]9لا +K1ملا ا9*و
.Sل#/ wاو .G4يل: @Wَ &5T $1Dو ;V4ب'ا.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] د&و ام B%باطم $._ا 0م !بY/ ام 2او.لاو ;o&ي5To :سوما%لاو 0ا6للا يI
2ل1Y سلاDم يI
218 س 2 ]&*وDلا vا'.و )&5T( .
[( 2 )] 0ا6للا يI )&5T( ( يKاO_ا يIو .oا5باوD يل# اي1ي eIo : 19 : 36 +RJي eIo :)
Hدز&Rلا 0اويد يIو .oيل# 95 :
ي)Dا' 0Kو5) g ديز 0ب Sيم) FFF ا5باوD يل# اي1ي gو \يدل
[( 3 )] 2يX9 وب/ 0اويد 31 0ا6للاو )&5T( .
[( 4 )] سوما%لاو $مDملا يI 4باو. ;oة&ي5Tلاo :$._ا يIو ;\ي&')لاب ;&5Tلا
.0ا6للاو
[( 5 )] ( 0ادلبلا SD1م &TKا .&ادلا \لام +لوم ;0اوك9 دلاJ يب_ 2 : 213 دشK/ mي' .)
:4ل
ةبا.# ^ي&A 0م يK)د5ش eI FFF &*اوTلا ^ي&A g vاطبلا ^ي&A
اد*اش !'ب./و اوباO S5Kكلو FFF &.اKو TاR' +لوم 0م !'ب%I
يI !يبلا داشK: Hب6 دAو )Zطب( .
[( 6 )] ( ة&5مDلا يI 2 : 379 .)

)ام5YلYي امو ةزم5لاو ءاTلا 2اب( ~
)&iT( \ل9 0م .>وُ Kدلاو Qط1لا +ل# ,$دي -د'او -Zي'. -$./ ءا&لاو ةزم5لاو ءاTلا
ّ&م امك ;ا&<aV T ]دلول !&= iّT/و .43يب& ) 0م +ل# ا5RNطَ1ل \ل9ب !يbم6 F امّKG :و .&ab Tلا
+ل# d0eI يVKَ &= iTو .>وَ بلا +ل# Qط1) ي)لا :Hو,Kلا 0م &وُ X, Tلاو .ءاّTلاب Sلّ Tا يI
دام[&لا +ل# ةRbط1)م ا5ّKiك ;8يIاY_ا 4ب Q= .و) &ا= Xّ Tلاو .يK? R=ط# ]/ ;ا9ك [( 1 )] .
&= iNTَي 0"1ّ طلاo :S5لوAو .&=iNT?) يكل ا5RK/ يI GةمامGPلاب ةAاّKلا k=لا1) 0/ :&اabTلاو [( 2 )] ;o
;$ا1I +ل# َءاD ]9لا zمDلا 0م و*و ;&ا=Xُ Tو &aV T $ا%يو .ZلE .لا +ل# QGط1َي ]/
.&داK و*و
)2iT( QNلV 6 و*و ;2iّTلا ام*اد': :0ا)Kياب)م 0ا)ملك ءابلاو ةزم5لاو ءاTلا
ةَب? لَ Dلاو Seكلا ‚&Jُ_او .$@D[&لا [( 3 )] :$اA .
-SيKز ‚=و'= / ا5?AوK@# ُعو@.َ ي FFF @Sي&?Pلا َ2V Jَ. امك d2< i?T 4ل [( 4 )]
)SiT( .…+K1مب 2iTلاو S<iّTلاI .$ادب: و*و ;ة=بلَ Dلاَو Seكلا 0م Sيملاو ةزم5لاو ءاTلا
.Sل#/ wاو
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] :4لوA Wد*اوش 0م
SYاD H&و/ $و' n&اXT B1R6 FFF gاو'/ 4ب&)ب vاي&لا 21ل
[( 2 )] .W&iT/و ;W&iT $ا%يو .oW&aTي 01طلاo : B7ي/ ‚و&يو
[( 3 )] .og S/ و* زوم5م/ ]&د/ gوo :$مDملا يI داز
[( 4 )] ‚و&يو ;)2iT ;عو.( 0ا6للا يI امك ;]دب1لا $امD 0ب +ل1ملل !يبلا
&TKا .&D' 0ب سو_
4Kاويد 25 .

)ام5YلYي امو ءابلاو ءاTلا 2اب( ~
)يبT( ةَب T ‚&J_او ;ي" بّ Tلا ام*اد': ;0ا)ملك $)1ملا Q&'لاو ءابلاو ءاTلا
;ةيب?T +YK_او ;Qو&1م ;ءابbTلا ُد'او :ي"بّ TلاI .سايA ام5Kم Uةد'اول امو ;Qي6لا
S@5? )ي)/ ا9:o :mيد'لا يI ءاD ]ام ا[م/[و .q2N T/ ي5I N!ّ ل? A ا9:و .h+بُ VT +ل# zمD@ي دAو
g 4V6اKGك يI 0مx dي" ب? T \ّKiك S5يI BKVمx 0ك :$و%ي 4ّKuI .oBَي" ب? T <S*M&اد يI "jMب&اI
.ي< بTلاب َءاد g امك ;4ب َءاد g 4ّK/ WاK1م :اولاA .qي< بT @ءاد 4ب :0ولو%يو .B6يK/ ‚&ي
:$اA
اKّKG uI (و&م# [S/ اKيم=5D?) g FFF 4@مaاوA @4NK J?) Sل qيبT @ءاد اKب [( 1 )]
&يP. 2اَ &M D :ةي"بّ Tلاو .ةAاّKلا @ ءاي'و ;ة/&ملا َ زا5َD :ة&ا1)6gا +K1م +ل# ةَي"بّ Tلاو
.4يبش) \ل9 ,$كو .&1? ش 4يل#
0يM ب T +ل# zمD)و ;ا5ُ6ايA ام ‚&د@ي gو ;Qي6لا Eدَ' :ةَب, TلاI &?Jrا ُ$._ا ا[م/و
,$ُد) g dءيش ا9*و .!" وَ ب? T اKلوA 0م و*و ;واولا G!او9 0م و* :dSوA $اA .U!ابُTو
:0يبV T (ةبV T MzمD يI $اAو .ة>D@' 4يل#
ا5Kم !ا&? Rّشلاب =0وXا[&لا ‚&ي FFF اKيب,Tلاو َ 2V 'اب@' يب/ G&ا? K= ك [( 2 )]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[( 1 )] ( يشاو' يI Hب6 امك ; يK5Dلا jاR7Rلا 0ب و&م1ل 3 : 490 .)
[( 2 )] 0ا6للا يI امك ;!يمكلل )ابT( .دوAو اKم !ا&Rشلاب :ةياو&ب

)ام5YلYي امو ءا&لاو ءاTلا 2اب( ~
)Q&T( ءيشلا ءا#و ا9* :0ولو%ي .ة'ي'. ا5ّKiك ٌةملك ءاRلاو ءا&لاو ءاTلا
.\ل9ل - ءا#و 4ّK/ \ل9 +K1مو .\ل9ك M2Nل? %لا =ءاك9و ;BI"&? T ?ة#ا&بلا 0وE م6ي ّSY ;4I"&= Tو
\ل9 0م Baيش @26'/ امو .ءاIَ& T 0يKب د=لَ و ا9: .ُ$@D[&لا ?Qَ &N T/ دAو .-Qي&T و*و
.2&1لا Seك 0م
)2&T( zم !باY &يO و/ (!باY Uءيش +ل# ,$دي -Zي'. -$./ ءابلاو ءا&لاو ءاTلا
يI ةّد' zم ة&اD'لا 0م !باّKلا و*و ;2M &? T zمD و*و ;2اَ &b Tلا \ل9 0م .Uة[ دV'
($ب :$ا%يو .0اK6_ا ُyاK6/ :2ا&T_ا [0:[ :$ا%يو .4I=&ط 1 QلJ ة1ب&_ا ي* ])
(دي&د @0با ا[م/و .9DاوّKلا 2 Qا&ط/ يI ي)لا د?%@1لا :SاDّللا يI 2ا&T_ا [0/ S#زI )
:دشK/و .ةديد'لا
( G2ا&T_ا +ل# @W 9DاوK Uداب F 3 F )
:$اA .G4يبشّ)لا +ل# ا9*و ;Sي'ّللا &ي.%لا :[2@ &, Tلا [0: :$ا%يو
(Vد"1َ D ‡2@ &ُ Tب يKيG لV د"1? ) g F 4 F )
(ة[ب" يَ و@ د :@0ابM&ّTلاو 5 .)
~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .$مDملا 0م ةلمك)لا )
( 2 ( ة&5مDلا يI ) 1 : 263 .)
( 3 4Kاويد يI ة1يب& 0ب ديبلل ) 145 يI iطJ $يRطلا 0ب &ما# +ل: B7ي/ 26Kو .
0ا6للا )2&T( .F Zبا6 ةلا'&لا Hل' zط%مو F :W&د.و .
( 4 0ا6للا يI 4لبA ) )2&T( :
دب1لا S/ wا دب# S/ اي FFF د%# طاKم ساKلا 06'/ اي
يI Wد1بو )دد#( .F د1ملا Q&%م ‚&ي.%لا زكF :
( 5 0اب&Tلاوo :ة&و.لا W95بو ;يلا)لا 2ابلا يI oBaيشo ةملك د1ب ة&اب1لا W9* !ءاD )
.oءابلاو ءا&لاو ءاTلا 2اب 0م ;ةبيود

)ءاT 4لو/ Q&'/ ةYeY 0م &Yك/ +ل# 2&1لا Seك 0م َءاD ام 2اب( ~
(Baيش اK)Aو +ل: دDK Sل 1 .)
2او.لاب Sل#/ wاو ;ءاTلا 2ا)ك S)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( 1 .o&بلا 0يم6اي :0ايTلاo :$مDملا يI 2ابلا ا9* 0م د&و/ )

طب7لاو Hي%')لا zDا&م
:0ي%با6لا 0ي/زDلا ةيا5K يI ة)بYملا zDا&ملا +ل: Qا7ي
Q&ا1ملا &اد zبط .!يك6لا 0بg ;HطKملا ve.: ~ 1368 .ة&*ا%لا
Q&ا1ملا &اد zبط .ي1م.•ل ;!اي1م._ا ~ 1367 .ة&*ا%لا
ةيكيلوYاكلا zبط .&يش ]>د_ ةي6&اRلا TاRل_ا ~ 1908 .!و&يب .S
ةي&اD)لا zبط .Sاش* 0بg ;\لا6ملا Z7و/ ~ 1354 .ة&*ا%لا
ةيRل6لا zبط .يم&يDKلل ;2&1لا 0امي/ ~ 1343 .ة&*ا%لا
zبط .0ييل95لا &ا1ش/ ةي%ب ~ 1884 .0يل&ب
Qيلi)لا ةKDل zبط .0و&ا* Se6لا دب# Hي%')ب ;T'اDلل ;0ييب)لاو 0ايبلا ~ 1367 .
ةيب*ولا zبط .0يواود و6مJ عومDم 0م ;د&ولا 0ب ةو&# 0اويد ~ 1293 .ة&*ا%لا
2)كلا &اد zبط .]&ك6لا ةياو& ;&ي*ز 0ب 21ك 0اويد ~ 1368 .
Qيلi)لا ةKDل zبط .يAوز&ملل ة6ام'لا v&ش ~ 1372 .~*
Hgوب zبط .]دادPبلل 2د_ا ةKازJ ^ما5ب ;يKي1لل ةيRل_ا د*اوش v&ش ~ 1299 .
.2)كلا &اد zبط .ءe1لا يب/ &اYx ءاي': ةKDل Hي%')ب ;دKزلا ط%6 vو&ش ~
ةدا16لا zبط .2ل1Yل Zي.Rلا ~ 1325 .ة&*ا%لا
ةدا16لا zبط .Sاش* 0بg ;‚د.لا $بو ‚دKلا &طA ~ 1355 .ة&*ا%لا
ةيKام'&لا zبط .9%Kم 0ب ةما6_ ;2ادrا 2ابل ~ 1354 .ة&*ا%لا
Q&ا1ملا zبط .0و&ا* Se6لا دب# Hي%')ب ;2ل1Y سلاDم ~ 1367 .ة&*ا%لا
ةK6 Hشمدب يب&1لا يمل1لا zمDملا ةلDم ~ 1347 .
&يKم دم'م zبط .يمز&اوJلل ;Sول1لا Zي)اRم ~ 1342 .ة&*ا%لا
ةيRل6لا zبط .يKابز&ملل ;Zشوملا ~ 1343 .ة&*ا%لا
2aاوDلا zبط .ةماد%ل ;&1شلا د%K ~ 1302 .ةيKيطKط6%لا
0دم)لا ةك&ش zبط .!يمكلل ;!ايمشا5لا ~ 1330 .ة&*ا%لا

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->