You are on page 1of 9
Ana i Montse Hernández
Ana i Montse Hernández

Ana i Montse Hernández

 Motors elécrtics ……………………………………3  Motors dièsel ……………………………………4  Motor biodièsel ………………………………………5  Motors híbrids ……………………………………….6
 • Motors elécrtics……………………………………3

 • Motors dièsel……………………………………4

 • Motor biodièsel………………………………………5

 • Motors híbrids……………………………………….6

 Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica.  Hi ha
 Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica.  Hi ha
 • Un motor elèctric és una màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica.

  • Hi ha sis tipus de motors elèctics:

   • Motor de corrent continu amb inducció permanent

   • Motor de corrent continu amb inducció variable i corrent altern universal

   • Motor de corrent altern asíncron

   • Motor de corrent altern síncron

   • Motors pas a pas

   • Motor lineal

 Rudolf dièsel va posar en marxa els primers motors cap a l’any 1897, s’utilitza el
 Rudolf dièsel va posar en marxa els primers motors cap a l’any 1897, s’utilitza el
 • Rudolf dièsel va posar en marxa els primers motors cap a l’any 1897, s’utilitza el gasoil i no la gasolina.

 • Funcionament: es duu a terme en un cicle de 4 temps, durant els quals el pistó també efectua 4 curses i el cigonyal fa dues voltes.

 Rudolf dièsel va posar en marxa els primers motors cap a l’any 1897, s’utilitza el
 • En l’admissió solament entra l’aire al cilindre i no la barreja, per la qual cosa, la compressió efectuada és només de l’aire atmosfèric.

En la combustió la relació de compressió és molt elevada i els

gasos s’escalfen quan es comprimeixen, es produeixen unes temperatures altíssimes, quan s’injecta el gasoil dins del

cilindre s’inflama i es provoca la combustió.

Diferències importants entre motor de gasolina i de gasoil:

 • No porten bugia

 • El carburador se substitueix per un injector de combustible.

 • Els cilindres són més grans i en general tot el motor és més robust i pesat.

 El biodièsel és un combustible obtingut a partir d’oli vegetal que funciona en qualsevol motor
 El biodièsel és un combustible obtingut a partir d’oli vegetal que funciona en qualsevol motor
 • El biodièsel és un combustible obtingut a partir d’oli

vegetal que funciona en qualsevol motor dièsel.

 El biodièsel és un combustible obtingut a partir d’oli vegetal que funciona en qualsevol motor

Avantatges

 • 1. Es l’únic combustible alternatiu que funciona en qualsevol motor dièsel, sense ser necessària una modificació.

 • 2. Estalvi de combustibles provinents del petroli .

 • 3. Conté un 11% d’oxigen en pes y no conté sofre.

 • 4. Es biodegradable.

 • 5. Es la opció més econòmica de combustible alternatiu.

 • 6. Aprofitament dels residus.

 • 7. Es més segur de transportar i emmagatzemar.

Desavantatges

 • 1. Punt de congelació alt.

 • 2. Menor contingut energètic.

 • 3. Danya alguns components del motors.

 • 4. Valor de la matèria prima.

 Utilitzen un motor elèctric y un de combustió interna. Poden ser en sèrie o en
 Utilitzen un motor elèctric y un de combustió interna. Poden ser en sèrie o en
 • Utilitzen un motor elèctric y un de combustió interna. Poden ser en sèrie o en paral·lel.

El vehicle es mou finalment amb la potència que

subministra el motor elèctric, el qual utilitza l’energia que

produeix el generador.

Les bateries es poden carregar mitjançant una toma de corrent quan l'automòbil està parat o be mitjançant el generador acoblat al motor de combustió interna quan està en funcionament.

Avantatges

 • El motor elèctric pot rebre a la vegada energies de les bateries i el generador