‫‪SAM-LINE CONSULT‬‬

‫‪SAMEH F. ISKANDER‬‬

‫مســــالك الهــــروب *‬

‫طبقـــا ً الشــتـراطات‬
‫الكود المصرى ألسـس التصـميم واشـتراطـات‬
‫التنفيـذ لحمـاية المنشـآت مـن الحـريق‬
‫الجـــزء األول‬
‫* * *‬
‫* جميع الرسومات والفقرات الكتابية تم تجميعها من الكود المصرى ألسس‬
‫التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق – الجزء األول ‪.‬‬
‫‪SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com‬‬

‫تعـاريــف هــامـة‬
‫• حمل اإلشغال الكلى ‪ :‬هو أقصى عدد من األشخاص متوقع تواجدهم بالمبنى ‪.‬‬

‫• حمل اإلشغال النوعى ‪ :‬هى المساحة المتوقعة التى يشغلها الشخص الواحد طبقا‬
‫لطبيعة اإلشغال ( كود ) ‪.‬‬
‫• وحدة الخروج ‪ :‬هى مقياس حساب عروض مسالك الهروب ‪ ،‬وهى تساوى‬
‫( ‪ ) 55‬سنتيمتر ‪.‬‬
‫• طاقة استيعاب وحدة الخروج ‪ :‬هو عدد األشخاص الذين يستطيعوا أن يعبروا من‬
‫وحدة الخروج فى وقت الطوارئ طبقا لطبيعة‬
‫إلشغال ( كود ) ‪.‬‬
‫• مسافة االرتحال ‪ :‬هى المسافة التى يقطعها الشخص من مكان تواجده حتى أقرب‬
‫مسلك هروب ‪ ،‬وهى قيم محددة طبقا لطبيعة إلشغال ( كود ) ‪.‬‬

‫• النهاية الميتة ‪ :‬هو جزء من طرقة أو ممر مسدود فى نهايته ‪ ،‬وال تؤدى إلى‬
‫مسلك هروب ‪ ،‬وهى قيم محددة طبقا لطبيعة إلشغال ( كود ) ‪.‬‬
‫‪SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com‬‬

‫أوالً ‪ :‬حساب حمل اإلشغال الكلى ‪:‬‬
‫لحساب حمل اإلشغال الكلى ‪ ،‬وهو أقصى عدد من األشخاص‬
‫متوقع تواجدهم بالمبنى ‪ ،‬ويقدر عددهم باآلتى ‪:‬‬
‫• عدد المقاعد الثابتة – مثل السينمات والمسارح ‪ ...‬الخ ‪.‬‬
‫• شخصين لكل غرفة نوم – لإلشغاالت السكنية ‪.‬‬
‫• ناتج قسمة المساحة على حمل اإلشغال النوعى ‪ ،‬وهو قيم محددة‬
‫بالكود طبقا ً لطبيعة اإلشغال ‪.‬‬
‫المساحة ( بالمتر‪) 2‬‬
‫حمل اإلشغال الكلى = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ‪ .....‬شخص‬
‫حمل اإلشغال النوعى‬
‫جدول رقم ( ‪-4‬أ ) صفحة ( ‪) 110 ، 109‬‬
‫‪SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com‬‬

SAMEH FAWZY ISKANDER .com .sam-lineconsult.‫جـــدول حمــل‬ ‫اإلشغال النوعى‬ ) ‫ – أ‬4 ( ‫جـــدول رقــم‬ ) 110 ، 109 ( ‫صفحة‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.www.

com‬‬ ..ENG..‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.www.‫ثانيا ُ ‪ :‬حساب عدد وحدات الخروج المطلوبة ‪:‬‬ ‫حمل االشغال الكلى ( ‪) 1‬‬ ‫عدد وحدات الخروج المطلوبة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج‬ ‫جدول ( ‪-4‬د ) ‪-4 ( ،‬هـ ) صفحة ( ‪) 122 ، 120‬‬ ‫= ‪.....‬‬ ‫•‬ ‫وحدة خروج‬ ‫ويقرب الناتج ألعلى نصف أو واحد صحيح ‪.

www.sam-lineconsult.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.‫جدول طاقة استيعاب وحدة الخروج للمخرج‬ ) 120 ( ‫ – د ) صفحة‬4 ( ‫جدول رقم‬ SAM-LINE CONSULT .

ENG.com .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.‫جدول طاقة استيعاب وحدة الخروج للباب‬ ) 122 ( ‫ – هـ ) صفحة‬4 ( ‫جدول رقم‬ SAM-LINE CONSULT .

SAMEH FAWZY ISKANDER .‫ثالثا ً ‪ :‬تحديد أعداد وعروض مسالك الهروب ‪:‬‬ ‫عدد وحدات الخروج المطلوبة (‪)2‬‬ ‫عروض مسالك الهروب = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫جدول ( ‪-4‬ج ) صفحة ( ‪) 118‬‬ ‫= ‪ ..ENG...sam-lineconsult.‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .www..‬‬ ‫• عدد ( ‪ ) 3‬مخرج – إذا كان حمل اإلشغال الكلى يتراوح ما بين ( ‪ ) 1000 : 600‬شخص ‪.‬وحدة خروج‬ ‫ويقرب الناتج ألعلى نصف أو واحد صحيح‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج يتوقف على قيمة حمل اإلشغال الكلى كاآلتى ‪:‬‬ ‫• عدد ( ‪ ) 2‬مخرج – إذا كان حمل اإلشغال الكلى أقل من ( ‪ ) 600‬شخص ‪..‬‬ ‫• عدد ( ‪ ) 4‬مخرج – إذا كان حمل اإلشغال الكلى أكبر من ( ‪ ) 1000‬شخص ‪.com‬‬ .

ENG.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.www.‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ) 118 ( ‫ج ) صفحة‬-4 ( ‫جدول رقم‬ SAM-LINE CONSULT .

www. SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.ENG..‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .com‬‬ .‬‬ ‫= ‪.....‫رابعا ً ‪ :‬حساب عرض مسالك الهروب ‪:‬‬ ‫عــرض مســلك الهـــروب =‬ ‫= عدد وحدات الخروج × قيمة وحدة الخروج‬ ‫= عدد وحدات الخروج × ‪55‬‬ ‫سنتيمتر ‪..

‫أمــثــــــــلـــــــة‬ SAM-LINE CONSULT .www.com .ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.

‫مثال رقم ‪ : 1‬حساب مسالك الهروب لدور عرض‬ ‫سينمائى بالطابق الثانى تسع لعدد ( ‪ ) 750‬مشاهد ‪.5 = 55 × 3.925‬متر ‪.‬‬ ‫حمل اإلشغال الكلى‬ ‫• عدد وحدات الخروج لألبواب = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج لألبواب‬ ‫‪750‬‬ ‫= ــــــــــــ = ‪ 10‬وحدة خروج لألبواب‬ ‫‪75‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عدد وحدات الخروج‬ ‫• عرض أبواب الخروج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــ‬ ‫‪3‬‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫= ‪ 3.sam-lineconsult.ENG.5‬سم ‪.www.‬‬ ‫• أبواب الهروب هى ثالثة أبواب عرض الباب الواحد ال يقل عن ‪ 1.‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .33‬وحدة خروج ‪.5 = ~ 3. SAMEH FAWZY ISKANDER .com‬‬ .‬‬ ‫= ‪ 192.‬‬ ‫• حمل اإلشغال الكلى = ‪ 750‬شخص ‪.

‬‬ ‫حمل اإلشغال الكلى‬ ‫• عدد وحدات الخروج للمخرج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج للمخرج‬ ‫‪750‬‬ ‫= ــــــــــــ = ‪ 12.5‬‬ ‫عدد وحدات الخروج‬ ‫• عــرض المخـــــارج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــ‬ ‫‪3‬‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫= ‪ 4.‬‬ ‫= ‪ 247.5‬وحدة خروج للمخرج‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12.5 = 55 × 4.‫تابع المثال رقم ‪ : 1‬دور عرض سينمائى بالطابق‬ ‫الثانى تسع لعدد ( ‪ ) 750‬مشاهد ‪.sam-lineconsult.5‬سنتيمتر ‪.5 = ~ 4.‬‬ ‫• مخارج الهروب هى ثالثة مخارج عرض المخرج الواحد ال يقل عن ‪ 247.‬‬ ‫• حمل اإلشغال الكلى = ‪ 750‬شخص ‪.5‬سم ‪.‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .167‬وحدة خروج ‪.com‬‬ .ENG.

www.2‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪3000‬‬ ‫المساحة‬ ‫حمل اإلشغال الكلى = ــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ = ‪ 500‬شخص ‪. SAMEH FAWZY ISKANDER .‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .com‬‬ .5‬سم ‪.sam-lineconsult.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حمل اإلشغال النوعى‬ ‫حمل اإلشغال الكلى‬ ‫عدد وحدات الخروج لألبواب = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج لألبواب‬ ‫‪500‬‬ ‫= ــــــــــــ = ‪ 7.925‬متر ‪.‬‬ ‫أبواب الهروب هى بابين عرض الباب الواحد ال يقل عن ‪ 1.5 = 55 × 3.ENG.667‬وحدة خروج لألبواب‬ ‫‪75‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عدد وحدات الخروج‬ ‫عرض أبواب الخروج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــ‬ ‫‪2‬‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫= ‪ 3.‬‬ ‫= ‪ 192.0 = ~ 6.‫مثال رقم ‪ : 2‬حساب مسالك الهروب لمـــول تجـــارى‬ ‫مكون من ثالثة طوابق مساحة كل طابق ‪ 3000‬متر‪.5‬وحدة خروج ‪.

‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .33‬وحدة خروج للمخرج‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8.com‬‬ . SAMEH FAWZY ISKANDER .475‬متر ‪.5 = 8.‬‬ ‫• حمل اإلشغال الكلى = ‪ 500‬شخص ‪.5 = ~ 4.5 = 55 × 4.ENG.5‬‬ ‫عدد وحدات الخروج‬ ‫• عـــرض المخــــارج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــ‬ ‫‪2‬‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫= ‪ 4.‬‬ ‫= ‪ 247.www.‬‬ ‫• مخارج الهروب هى مخرجين عرض المخرج الواحد ال يقل عن ‪ 2.5‬سم ‪.25‬وحدة خروج ‪.sam-lineconsult.‬‬ ‫حمل اإلشغال الكلى‬ ‫• عدد وحدات الخروج للمخرج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج للمخرج‬ ‫‪500‬‬ ‫= ــــــــــــ = ‪ 8.‫تابع المثال رقم ‪ : 2‬مـــول تجـــارى بمساحة ‪3000‬‬ ‫متر‪ 2‬مكون من ثالثـة طوابـق ‪.

sam-lineconsult.‬‬ ‫•‬ ‫حمل اإلشغال الكلى للطابق = ‪ 2‬شخص لكل غرفة نوم‬ ‫= ‪ 40 = 5 × 4 ×2‬شخص ‪.‬‬ ‫حمل اإلشغال الكلى‬ ‫عدد وحدات الخروج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫طاقة استيعاب وحدة الخروج‬ ‫‪40‬‬ ‫= ــــــــــــ = ‪ 1.com‬‬ .‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .‫مثال رقم ‪ : 3‬حساب مسالك الهروب لعمارة سكنية مكونة‬ ‫من ‪ 13‬طـابق بكل طـابق ‪ 4‬شـقق وبكل شـقة ‪ 5‬غـرف ‪.ENG.333‬وحدة خروج لألبواب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1. SAMEH FAWZY ISKANDER .5 = ~ 1.‬‬ ‫•‬ ‫يإخذ الحد األدنى لعدد المخارج وهو مخرجين ‪ ،‬عرض المخرج الواحد ال يقل عن وحدتين خروج‬ ‫عرض المخرج الواحد = ‪ 110 = 55 × 2‬سنتيمتر ‪.www.75‬وحدة خروج ‪.5‬‬ ‫عدد وحدات الخروج‬ ‫عرض أبواب الخروج = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــ‬ ‫‪2‬‬ ‫الحد األدنى لعدد المخارج‬ ‫= ‪ 0.

SAMEH FAWZY ISKANDER .60‬متر ‪ ،‬السلم األوسط بعرض ( ‪ ) 1.‫مـطـعـــم عـامليــن ‪:‬‬ ‫عدد المقاعد = ‪ 336 = 6 × 56‬مقعد‬ ‫األبعـــاد ‪22.‬‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .88 × 23.com‬‬ .www.sam-lineconsult.ENG.18‬متر ‪.20 :‬‬ ‫الساللم ‪ :‬عدد ( ‪ ) 2‬سلم جانبى بعرض ( ‪ ) 1.

‫لمراجعة مناسبة مسالك الهروب‬
‫( إذا كانـت المقــاعــد مثبتــة )‬

‫حمل اإلشغال الكلى = عدد المقاعد الثابتة‬
‫= ‪ 336 = 6 × 56‬شخص‬
‫‪336‬‬
‫عدد وحدات الخروج المطلوبة = ـــــــــ = ‪ 5.6‬وحدة خروج‬
‫‪60‬‬
‫= ‪ 6.0‬وحدة خروج‬
‫عدد وحدات الخروج المتاحة لكل سلم جانبى = ‪55 ÷ 160‬‬
‫= ‪ 2.5 = 2.9‬وحدة‬
‫عدد وحدات الخروج المتاحة للسلم األوسـط = ‪55 ÷ 118‬‬
‫= ‪ 2 = 2.15‬وحدة‬
‫إجمالى عدد وحدات الخروج المتاحة = ‪2 + 2.5 + 2.5‬‬
‫= ‪ 7‬وحدات خروج‬
‫نظرا ألن عدد وحدات الخروج المتاحة أكبر من عدد وحدات‬
‫الخروج المطلوبة ‪ ،‬فإن مسالك الهروب مناسبة لهذا المطعم ‪.‬‬
‫‪SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com‬‬

‫لمراجعة مناسبة مسالك الهروب‬
‫( إذا كانـت المقــاعـد غيـر مثبتــة )‬

‫المساحة‬
‫حمل اإلشغال الكلى = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪1.2‬‬
‫حمل اإلشغال النوعى‬

‫‪22.88 × 23.20‬‬

‫شخص‬

‫= ‪443 = 442.36‬‬
‫‪443‬‬
‫عدد وحدات الخروج المطلوبة = ـــــــــ = ‪ 7.38‬وحدة خروج‬
‫‪60‬‬
‫= ‪ 7.5‬وحدة خروج‬
‫إجمالى عدد وحدات الخروج المتاحة = ‪2 + 2.5 + 2.5‬‬
‫= ‪ 7‬وحدات خروج‬

‫يقترح زيادة عرض السلم األوسط إلى ‪ 137.5‬ليصبح إلى ‪2.5‬‬
‫وحدة خروج ليصل عدد وحدات الخروج إلى ‪ 7.5‬وحدة خروج ‪.‬‬
‫‪SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com‬‬

‫النهايات الميتة ومسافات االرتحال‬

) ‫ ب‬-4 ( ‫جدول رقم‬
) 113 ( ‫صفحة‬

SAM-LINE CONSULT - ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER - www.sam-lineconsult.com

SAMEH FAWZY ISKANDER .‫اســتمـرار المخــارج للبـدرومــات‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.www.com .sam-lineconsult.

‫صــــالحيــة المخــارج‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.www.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.

‫أبــواب الشــقق واألجنحــة والغــرف‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .www.

‫منفــــــذ‬ ‫صــرف‬ ‫المخـرج‬ SAM-LINE CONSULT .com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.ENG.www.

ENG.www.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.‫االرتفــاع الصــافى لمســالك الهــروب‬ SAM-LINE CONSULT .

ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .www.‫الســمـاح بمخــرج واحــد فقــط‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.

SAMEH FAWZY ISKANDER .com .sam-lineconsult.‫توزيـــع المخـــــارج‬ SAM-LINE CONSULT .www.ENG.

sam-lineconsult.‫توزيـــع‬ ‫المخارج‬ SAM-LINE CONSULT .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.com .

‫توزيـــع‬ ‫المخارج‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .ENG.www.

com .‫الحدود الدنيا‬ ‫لمســــــالـك‬ ‫الهــــــروب‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.www.ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .

‫توزيع وحدات الخروج على المخارج‬ SAM-LINE CONSULT .com .www.sam-lineconsult.ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .

sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .‫الســماح بالتقــاء مســالك الهــروب‬ SAM-LINE CONSULT .com .ENG.www.

‫فصــل مســالك الهــروب‬ SAM-LINE CONSULT .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.ENG.com .

sam-lineconsult.www. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .ENG.‫فصــل مســالك‬ ‫الهــروب‬ SAM-LINE CONSULT .

www.‫فصــل مســالك الهــروب عـن الخدمــات‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .

www. SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.ENG.‫التوافق بين اعتبارات األمن واعتبارات السالمة‬ SAM-LINE CONSULT .com .

‫العالمـات‬ ‫اإلرشادية‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.ENG.com .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .

com .sam-lineconsult.www.‫المخارج‬ ‫األفقيــــة‬ SAM-LINE CONSULT .ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .

ENG.‫شـــروط المخـــرج األفـقـــى‬ SAM-LINE CONSULT .com .sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .www.

SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.‫ســـاللـم الهــــــروب‬ SAM-LINE CONSULT .www.com .sam-lineconsult.

com . SAMEH FAWZY ISKANDER .‫ ســـاللـم الهــــروب‬: ‫تابع‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.ENG.www.

ENG. SAMEH FAWZY ISKANDER .www.sam-lineconsult.‫الســـاللـم ذات‬ ‫المـســـــقـــــط‬ ‫األفقى المنحنى‬ SAM-LINE CONSULT .com .

) ‫فصل المخارج لتجمعات األشخاص ( أ‬ SAM-LINE CONSULT .com .sam-lineconsult.www. SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.

ENG.sam-lineconsult.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .www.) ‫المخـارج للمإسسـات العقابيـة والعالجيـة ( ب‬ SAM-LINE CONSULT .

SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.www.ENG.com .) ‫تابع المخـارج للمإسسـات العقابيـة والعالجيـة‬ SAM-LINE CONSULT .

‫الفصل بين اإلشغاالت التجارية ( هـ )‬ ‫وبقيــة اإلشــغاالت األخـــــرى‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.com‬‬ .www. SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.

) ‫اشتراطات مخارج اإلشغاالت التجارية ( هـ‬ SAM-LINE CONSULT .com .sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.www.

SAMEH FAWZY ISKANDER .‫ اشتراطات مخارج اإلشغاالت التجارية‬: ‫تابع‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.ENG.www.com .

com .‫الممــــر‬ ‫التجارى‬ ‫المغـطى‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .www.ENG.

com .www.sam-lineconsult.ENG.‫المركــز‬ ‫التجارى‬ ‫المغـطى‬ SAM-LINE CONSULT . SAMEH FAWZY ISKANDER .

‫المركــز‬ ‫التجارى‬ ‫المغـطى‬ SAM-LINE CONSULT . SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.www.com .sam-lineconsult.

com .sam-lineconsult.‫المخارج لإلشغاالت الصناعية والتخزينية‬ SAM-LINE CONSULT . SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.www.

SAMEH FAWZY ISKANDER .www.ENG.sam-lineconsult.com .‫تهــويـة ســاللـم الهـــروب‬ SAM-LINE CONSULT .

sam-lineconsult.www.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.‫تـؤميــــــن‬ ‫الســــاللـم‬ ‫ضـــــــــد‬ ‫الـدخــــان‬ SAM-LINE CONSULT .

SAMEH FAWZY ISKANDER .‫ تؤميــن الســاللم ضــد الدخــان‬: ‫تابع‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.sam-lineconsult.com .www.

‫نظــام التضغيــط ألبــار الســاللم‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.www.

SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.‫نظــام التضغيـــط‬ ‫ألبـــــار الســاللم‬ SAM-LINE CONSULT .www.ENG.com .

www. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .ENG.‫المنحـــــدرات‬ SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.

SAMEH FAWZY ISKANDER .com .www.sam-lineconsult.‫المـشــــايـات المتحــــركـة‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.

SAMEH FAWZY ISKANDER .‫الســـاللـم المتحــــركـة‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.sam-lineconsult.www.com .

ENG.‫الســـاللـم الكهـربائيــة المتحــــركـة‬ SAM-LINE CONSULT .com .sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .www.

www.sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .‫ســـاللـم النجـــاة‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.

ENG.com .www.sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .‫ ســـاللـم النجـــاة‬: ‫تابع‬ SAM-LINE CONSULT .

sam-lineconsult. SAMEH FAWZY ISKANDER .com .www.ENG.‫ســـاللـم النجـــاة‬ SAM-LINE CONSULT .

ENG.www.‫األعمـدة واألنابيـب اإلنزالقيـة‬ ‫والســـــاللـم البحــــــــــــارى‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .sam-lineconsult.com‬‬ . SAMEH FAWZY ISKANDER .

‫األعمـدة واألنابيـب اإلنزالقيـة‬ ‫والســـــاللـم البحــــــــــــارى‬ ‫‪SAM-LINE CONSULT .ENG.www.sam-lineconsult.com‬‬ . SAMEH FAWZY ISKANDER .

sam-lineconsult.‫األنابـيـب اإلنـزالقيـة‬ SAM-LINE CONSULT .com . SAMEH FAWZY ISKANDER .www.ENG.

SAMEH FAWZY ISKANDER .ENG.com .www.sam-lineconsult.‫أبــواب مخــارج الطـــوارئ‬ SAM-LINE CONSULT .

‫أبـــــواب‬ ‫مخـــارج‬ ‫الطوارئ‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.com . SAMEH FAWZY ISKANDER .sam-lineconsult.www.

SAMEH FAWZY ISKANDER .com .www.sam-lineconsult.‫أبــواب الطــوارئ المزودة بمقابض ذعـر‬ SAM-LINE CONSULT .ENG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful