‫‪CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN‬‬

‫‪BAHASA ARAB TAHUN 1 SUKSES‬‬
‫)‪(WAKTU SEMINGGU 3‬‬
‫‪Minggu : 1‬‬
‫‪Kelas : 1 Sukses‬‬
‫‪Masa : 8.30 – 9.30‬‬

‫‪Hari : Isnin‬‬
‫‪Tarikh : 1 Januari 2011‬‬
‫‪Nama Guru :‬‬
‫)‪Tajuk : Ana Wa Al Huruf (Saya & Huruf‬‬

‫اليوم ‪/‬‬
‫الملظحظة‬
‫الكفكار‬
‫الفصل ‪/‬‬
‫الوقت‬
‫‪: EMK‬‬
‫الموضوع ‪ " :‬أنا والحروف "‬
‫يوم النثنين‬
‫‪ 1‬سوكسيس‬
‫(التجارية)‬
‫‪ 9.30 – 8.30‬معيار المحتوى ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫السسستماع إلسسى الوصسسوات القريبسسة • الحساب‬
‫المناسبة لوصوات الحروف‪.‬‬
‫ترديد الكلمسسات والجمسسل والعبسسارات • الجهد‬
‫‪.2‬‬

‫البسيطة واستخدامها‪.5‬إنشاد الناشيد المدروسة مسسع السستركيز‬ ‫على النطق الصحيح ‪.1‬‬ ‫وصحيحا‪.3‬‬ ‫المدروسسسة ترديسسدا وصسسحيحا واسسستخدامها • كمبيوتر نقال‬ ‫‪EMK :‬‬ .2‬‬ ‫الوسائل‬ ‫وصحيحا‪.‬‬ ‫)‪ –(8.‬‬ ‫‪TMK‬‬ ‫نطسسق الحسسروف المدروسسسة نطقسسا‬ ‫‪.‬‬ ‫القيم ‪:‬‬ ‫التعاون‬ ‫اتباع الوامر‬ ‫مهارة‬ ‫التفكير ‪:‬‬ ‫التعيين‬ ‫والتصنيف‬ ‫نتاج التعلم ‪:‬‬ ‫ترديسد الحسروف المسسموعة ترديسدا‬ ‫‪.2‬القدرة على الستماع إلى أوصوات‬ ‫الحروف ‪) :‬ا – ي( والتركيز على الحروف‬ ‫التية ‪) :‬م ‪ ،‬ب ‪ ،‬ت ‪ ،‬ا ‪ ،‬ج ‪ ،‬د ‪ ،‬ك‪ ،‬ن(‪.‬‬ ‫معيار التعلم ‪:‬‬ ‫)‪ –(1.‬‬ ‫المعينة ‪:‬‬ ‫ترديد الكلمسسات والجمسسل والعبسسارات‬ ‫‪.

1‬يسسستمع التلميسسذ السسى الوصسسوات الحسسروف‬ ‫المسجلة نثل ث مرات ويرددها‬ ‫•‬ ‫‪ .‬فئويا وفرديا‬ ‫•‬ ‫الملظحظة الذاتية ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪LCD‬‬ ‫برنامج‬ ‫‪Power‬‬ ‫‪Point‬‬ ‫الوصوات‬ ‫المسجلة‬ ‫القرص‬ ‫الشاشة‬ .‫استخداما وصحيحا مع مراعاتها ونبراتها‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫النشطة ‪:‬‬ ‫‪ .2‬نطسسق التلميسسذ السسى الوصسسوات الحسسروف‬ ‫المسموعة جماعيا ‪ .

2‬‬ ‫المناسبة لوصوات الحروف‬ ‫ترديسسد الوصسسوات القريبسسة المناسسسبة‬ ‫‪.‬‬ ‫القيم ‪:‬‬ .30 – 9.1‬‬ ‫السسستماع إلسسى الوصسسوات القريبسسة • الحساب‬ ‫المناسبة لوصوات الحروف‪.3‬‬ ‫لوصوات الحروف‪.‫‪Minggu : 1‬‬ ‫‪Kelas : 1 Sukses‬‬ ‫‪Masa : 8.30 – 9.‬‬ ‫السسستماع إلسسى الوصسسوات القريبسسة • الجهد‬ ‫‪.00‬‬ ‫‪Hari : Khamis‬‬ ‫‪Tarikh : 5 Januari 2011‬‬ ‫‪Nama Guru :‬‬ ‫)‪Tajuk : Ana Wa Al Huruf (Saya & Huruf‬‬ ‫اليوم ‪/‬‬ ‫الملظحظة‬ ‫الكفكار‬ ‫الفصل ‪/‬‬ ‫الوقت‬ ‫‪: EMK‬‬ ‫يوم الخميس الموضوع ‪ " :‬انا والحروف "‬ ‫‪ 1‬سوكسيس‬ ‫(التجارية)‬ ‫‪ 8.00‬معيار المحتوى ‪:‬‬ ‫‪.

4‬‬ ‫لوصوات الحروف‪.5‬‬ ‫السهلة‪.‬‬ ‫• برنامج‬ .1.‫ترديد الوصوات القريبة المناسبة‬ ‫‪.1.1.‬مثل ‪:‬‬ ‫‪TMK‬‬ ‫وصوت القط – “‪ ”meow‬لحرف الميم(‪.(1.1‬القدرة على الستماع إلى الوصوات‬ ‫‪EMK :‬‬ ‫القريبة بالتلميذ مثل ‪:‬‬ ‫)‪ .2‬وصوت الطبيعيات‪ ) .‬‬ ‫الوسائل‬ ‫)‪ .(1.(1.‬‬ ‫معيار التعلم ‪:‬‬ ‫التعاون‬ ‫اتباع الوامر‬ ‫مهارة‬ ‫التفكير ‪:‬‬ ‫التعيين‬ ‫والتصنيف‬ ‫)‪ –(1.3‬وصوت الموسيقى‪ ) .1‬وصوت الحيوانات‪ ) .‬مثل ‪:‬‬ ‫المعينة ‪:‬‬ ‫وصوت المطر – “‪ ”Tik-tik‬لحرف التاء(‪.‬‬ ‫نطق أوصوات الحروف الهجائية‬ ‫‪.‬مثل ‪:‬‬ ‫• كمبيوتر نقال‬ ‫وصوت الدف – “‪ ”dum-dum‬لحرف‬ ‫• ‪LCD‬‬ ‫الدال(‪.‬‬ ‫)‪ .

‬‬ ‫)‪ –(7.‫)‪ –(2.‬مثسسسل ‪:‬‬ ‫وصسسسوت السسسدف – “‪ ”dum-dum‬لحسسسرف‬ ‫الدال(‪.‬‬ .‬‬ ‫)‪ .‬‬ ‫)‪ –(6.2‬وصسسسوت الطبيعيسسسات‪ ) .(6.1‬القدرة علسسى ترديسسد أوصسسوات الحسسروف‬ ‫المختلفة‪.1‬القدرة علسسى تعييسسن أوصسسوات الحسسروف ‪Power‬‬ ‫‪Point‬‬ ‫المختلفة المسموعة‪.2‬القدرة علسسى ترديسسد الوصسسوات القريبسسة‬ ‫بالتلميذ‪.1‬القدرة على محاكاة الوصوات القريبسسة المسجلة‬ ‫بالتلميذ مثل‪:‬‬ ‫• القرص‬ ‫)‪ .(6.1.1.‬‬ ‫• الوصوات‬ ‫)‪ –(6.(6.3‬وصسسسوت الموسسسسيقى‪ ) .‬مثسسسل ‪ • :‬الشاشة‬ ‫وصوت القط – “‪ ”meow‬لحرف الميم(‪.‬‬ ‫)‪ .1‬وصسسسوت الحيوانسسسات‪ ) .1.‬مثسسسل ‪:‬‬ ‫وصوت المطر – “‪ ”Tik-tik‬لحرف التاء(‪.

4‬نطسسق التلميسسذ السسى الوصسسوات الحسسروف‬ ‫المسموعة جماعيا ‪ .‫نتاج التعلم ‪:‬‬ ‫ترديسسد الحسسروف المسسسموعة ترديسسدا‬ ‫‪.3‬يسسستمع التلميسسذ السسى الوصسسوات الحسسروف‬ ‫المسجلة نثل ث مرات ويرددها‬ ‫‪ .‬فئويا وفرديا‬ ‫الملظحظة الذاتية ‪:‬‬ .2‬‬ ‫وصحيحا‬ ‫النشطة ‪:‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫وصحيحا‬ ‫نطسسسق الحسسسروف المدروسسسسة نطقسسسا‬ ‫‪.

OBJEKTIF : PADA AKHIR P&P MURID DAPAT… 4.FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(RPH) PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB: 1. STANDARD KANDUNGAN 2. Elemen Merentas . STANDARD PEMBELAJARAN 3. Hari Isnin IMPAK/REFLEKSI Perkara 1. Standard Kandungan: Catatan 1. CARA MENCAPAI OBJEKTIF/AKTIVITI/KAEDAH PEDAGOGI/PENDEKATAN/TEKNIK 5.

30. KBKK 4. Standard Pembelajaran: 8.00 3. Impak: Kurikulum (Kreativiti/Keusahawa nan/TMK) 2. Objektif (pada akhir p&p pg murid dapat): 4.1 Arif 7. Kaedah/teknik/pendekatan /aktiviti: 5.2. Nilai Murni 3. BBM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful