You are on page 1of 3

Calculul spectrului seismic de proiectare

Acceleratia terenului : ag := 0.3g


Factorul de comportare: q := 6.75
Perioadele de control (de colt): TC := 1.6s

TB := 0.32s

TD := 2s

CT := 0.075 pt cladiri in cadre de beton armat


H := 3.5 9 = 31.5
3
4

T1 := CT H s = 0.997 s

Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale: 0 := 2.5


Spectrul normalizat de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei terenului:

( T) :=

0 1
T if 0 < T TB
1 +
TB

0 if TB < T TC
TC

0
T
0

T := 0.01s

T := 0.05s

T := 0.1s

T := 0.15s

T := 0.2s

Sd ( T) := ag ( T)

if TC < T TD

T C TD
T

Spectrul de raspuns elastic:

if TD < T 5s

( T) = 1.047

( T) = 1.234

( T) = 1.469

( T) = 1.703

( T) = 1.938

Sd ( T) = 3.08

Sd ( T) = 3.632
Sd ( T) = 4.321

Sd ( T) = 5.011
Sd ( T) = 5.7

m
2

m
2

m
2

m
2

T := 0.25s

T := 0.3s

T := TB = 0.32 s

( T) = 2.172

( T) = 2.406

( T) = 2.5

T := T1

( T) = 2.5

T := TC = 1.6 s

( T) = 2.5

T := 1.75s

( T) = 2.286

T := TD = 2 s

T := 2.25s

T := 2.5s

T := 2.75s

T := 3s

T := 3.25s

T := 3.5s

T := 3.75s

T := 4s

( T) = 2

( T) = 1.58

( T) = 1.28

( T) = 1.058

( T) = 0.889

( T) = 0.757

( T) = 0.653

( T) = 0.569

( T) = 0.5

Sd ( T) = 6.39

Sd ( T) = 7.079
Sd ( T) = 7.355

m
2

m
2

m
Sd ( T) = 7.355 m
Sd ( T) = 7.355 2
s2
s

Sd ( T) = 7.355

m
2

Sd ( T) = 6.725

m
2

Sd ( T) = 5.884

Sd ( T) = 4.649

Sd ( T) = 3.766

Sd ( T) = 3.112

Sd ( T) = 2.615

Sd ( T) = 2.228

Sd ( T) = 1.921

Sd ( T) = 1.674

Sd ( T) = 1.471

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

T := 4.25s

( T) = 0.443
Sd ( T) = 1.303

T := 4.5s

T := 4.75s

T := 5s

( T) = 0.395

( T) = 0.355

( T) = 0.32

Sd ( T) = 1.162

Sd ( T) = 1.043

Sd ( T) = 0.941

m
2

m
2

m
2

m
2