You are on page 1of 2

Hoe kun je mee doen?

Vul de antwoordkaart in en stuur deze op of lever deze in


op de hogeschool / universiteit.
Of je kunt je aanmelden via www.rivm.nl/bmr3

Na ontvangst van de ingevulde antwoordkaart of aanmelding


via de website, bellen we en vragen of je mee wilt doen.
Wij zullen eventuele vragen beantwoorden en sturen
je uitgebreide informatie over de BMR-3 studie toe.

SPAARNE Gasthuis

Wetenschapsbureau

t.a.v. BMR

Antwoordnummer 510

2130 WB Hoofddorp

We maken een afspraak voor het eerste bezoek op


een onderzoekslocatie die voor jou goed bereikbaar is
(bijvoorbeeld in of rondom de universiteit of school waar
je studeert).

nieuwe bofuitbraak is en hopen we te kunnen voorkomen

(dit is hetzelfde vaccin als kinderen op 14 maanden en 9

dat een uitbraak zich verder kan uitbreiden.

het Rijksvaccinatieprogramma (op ongeveer 14 maanden

Hoofddorp en is goedgekeurd door de medisch-ethische

en 9-jarige leeftijd) en vrouwelijke deelnemers mogen niet

commissie.

zwanger zijn of borstvoeding geven.

Waarom dit onderzoek?

Vergoeding

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd (ook in Nederland)

Als dank voor de deelname aan het onderzoek ontvang je

meerdere bofuitbraken geweest waarbij jongvolwassenen

bij ieder bezoek een VVV cadeaubon van 20 of van 25

tussen de 18-25 jaar de bof kregen, ook al waren zij 2 keer

afhankelijk van de hoeveelheid bloed die in overleg met jou

gevaccineerd met het BMR vaccin. Met de uitkomsten van

wordt afgenomen.

E-mailadres:

wordt uitgevoerd door het RIVM en het Spaarne Gasthuis

Mobiele telefoonnummer:

zijn, eerder 2 BMR vaccinaties hebben ontvangen volgens

Naam hoge school /universiteit:

neem je zelf bloed af met een vingerprikje. Het onderzoek

man

in de leeftijd van 18-25 jaar. De deelnemers moeten gezond

Geslacht:

bloed en speeksel bij je af in een periode van 1 jaar, en 1 keer

Geboortedatum:

Voor het onderzoek worden mannen en vrouwen uitgenodigd

Achternaam:

vaccinatie noteert. We nemen tijdens dit onderzoek 3 keer

Voornaam:

Wanneer mag je meedoen?

ANTWOORDKAART

dagboekje bij waarbij je de eventuele bijwerkingen van de

vrouw

jarige leeftijd krijgen). Hierna hou je 14 dagen een digitaal

Ochtend Middag Anders:

ons onderzoek word je gevaccineerd met het BMR vaccin

Tijd:

iemand bescherming zou kunnen bieden tegen bof als er een

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

die mee willen doen aan het BMR-3 onderzoek. Tijdens

Beste beldag:

de studie kunnen we bepalen of een derde BMR vaccinatie

voor dit onderzoek. Ik wil graag meer informatie.

Wij zijn op zoek naar 150 jongvolwassenen (18-25 jaar)

JA, ik heb 2 BMR vaccinaties ontvangen (op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar); ik ben tussen de 18-25 jaar en heb belangstelling

Doe je mee?