You are on page 1of 183

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.

3/18

CUPRINS

Nr.
formular

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila


22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de
Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor
facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag. 2
MINISTERUL APARARII NATIONALE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2014-2017

Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
5000 TOTAL GENERAL 6.873.143 6.604.875 6.613.401 6.760.354
01 CHELTUIELI CURENTE 4.961.937 5.260.580 5.348.299 5.540.018
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.906.228 4.164.131 4.184.870 4.309.938
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 694.042 709.621 764.900 820.227
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 167.391 177.604 182.035 186.221
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.075 120.000 125.000 130.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 74.473 86.694 88.964 91.102
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.168 2.530 2.530 2.530
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.911.206 1.344.295 1.265.102 1.220.336
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.911.206 1.344.295 1.265.102 1.220.336
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 1.966 2.083 2.100 2.156
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 1.966 2.083 2.100 2.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.696 1.806 1.816 1.871
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 198 203 202
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2 2 2 2
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75 77 79 81
5400 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.717 2.417 2.417 2.417
01 CHELTUIELI CURENTE 2.717 2.417 2.417 2.417
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 137 137 137
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.580 2.280 2.280 2.280
6000 APARARE 6.094.473 5.810.102 5.810.358 5.939.917
01 CHELTUIELI CURENTE 4.225.504 4.491.504 4.573.053 4.749.591
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.459.113 3.693.864 3.712.701 3.826.213
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 569.889 586.740 640.360 694.518
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 80.086 90.561 94.655 98.525
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 166 166 166 166
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.868.969 1.318.598 1.237.305 1.190.326
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.868.969 1.318.598 1.237.305 1.190.326
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 347.840 350.395 354.841 366.493
NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 311.615 330.395 332.841 342.493
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 273.598 291.623 293.103 301.892
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.983 38.738 39.704 40.567
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 23 23 23 23
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11 11 11 11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.225 20.000 22.000 24.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 36.225 20.000 22.000 24.000
6500 INVATAMANT 245.571 246.566 247.675 250.604
01 CHELTUIELI CURENTE 241.405 242.715 243.724 246.440
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 160.628 165.014 165.368 167.769
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79.034 76.856 77.511 77.826
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 224 224 224 224
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

pag. 3
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 621 621 621 621
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.166 3.851 3.951 4.164
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.166 3.851 3.951 4.164
6600 SANATATE 56.176 56.978 57.169 57.557
01 CHELTUIELI CURENTE 54.665 55.467 55.658 56.046
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.706 10.337 10.395 10.706
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.122 2.157 2.190 2.182
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 42.837 42.973 43.073 43.158
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.511 1.511 1.511 1.511
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.511 1.511 1.511 1.511
6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 48.164 47.876 48.112 48.342
01 CHELTUIELI CURENTE 47.829 47.541 47.777 48.007
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 423 423 423 423
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.947 4.058 4.058 4.058
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 43.459 43.060 43.296 43.526
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 335 335 335 335
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 335 335 335 335
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 75.656 87.878 90.149 92.288
01 CHELTUIELI CURENTE 75.656 87.878 90.149 92.288
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 734 734 734 734
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 487 487 487 487
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 760 761 762 763
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73.675 85.896 88.166 90.304
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 580 580 580 580
COMERCIALE SI DE MUNCA
01 CHELTUIELI CURENTE 580 580 580 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 330 330 330
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 250 250 250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5.843.745 6.217.724 6.337.750 6.484.703
01 CHELTUIELI CURENTE 4.843.745 5.144.545 5.232.264 5.423.983
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.889.976 4.148.078 4.168.817 4.293.885
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 593.000 609.639 664.918 720.245
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 167.391 177.604 182.035 186.221
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.075 120.000 125.000 130.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 74.473 86.694 88.964 91.102
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.830 2.530 2.530 2.530
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000.000 1.073.179 1.105.486 1.060.720
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000.000 1.073.179 1.105.486 1.060.720
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 4.683 4.500 4.517 4.573
01 CHELTUIELI CURENTE 4.683 4.500 4.517 4.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.696 1.806 1.816 1.871
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 330 335 340 339
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2 2 2 2
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75 77 79 81
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.580 2.280 2.280 2.280
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 1.966 2.083 2.100 2.156
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 1.966 2.083 2.100 2.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.696 1.806 1.816 1.871

pag. 4
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 198 203 202
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2 2 2 2
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75 77 79 81
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.717 2.417 2.417 2.417
01 CHELTUIELI CURENTE 2.717 2.417 2.417 2.417
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 137 137 137
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.580 2.280 2.280 2.280
6000 01 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI 5.448.778 5.804.339 5.920.541 6.061.752
SIGURANTA NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 4.450.630 4.733.160 4.817.155 5.003.345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.731.545 3.984.008 4.004.325 4.126.626
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 522.549 538.218 592.804 647.825
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 80.109 90.584 94.678 98.548
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 177 177 177 177
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 998.148 1.071.179 1.103.386 1.058.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 998.148 1.071.179 1.103.386 1.058.407
6001 APARARE 5.110.798 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.139.330 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.457.947 3.692.385 3.711.222 3.824.734
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 484.881 499.495 553.115 607.273
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 80.086 90.561 94.655 98.525
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 166 166 166 166
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 337.980 350.380 354.826 366.478
NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 311.300 330.380 332.826 342.478
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 273.598 291.623 293.103 301.892
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.668 38.723 39.689 40.552
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 23 23 23 23
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11 11 11 11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.680 20.000 22.000 24.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 26.680 20.000 22.000 24.000
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 390.284 408.885 412.692 418.378
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 388.432 406.885 410.592 416.065
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156.735 162.264 162.676 165.388
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70.121 71.086 71.774 72.081
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 87.280 87.018 87.355 87.671
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 74.296 86.517 88.787 90.925
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.852 2.000 2.100 2.313
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.852 2.000 2.100 2.313
6501 INVATAMANT 217.354 223.330 224.439 227.368
01 CHELTUIELI CURENTE 215.502 221.330 222.339 225.055
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.295 151.193 151.547 153.948
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.362 69.292 69.947 70.262
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 224 224 224 224
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 621 621 621 621

pag. 5
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.852 2.000 2.100 2.313
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.852 2.000 2.100 2.313
6601 SANATATE 53.815 54.617 54.808 55.196
01 CHELTUIELI CURENTE 53.815 54.617 54.808 55.196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.706 10.337 10.395 10.706
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.272 1.307 1.340 1.332
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 42.837 42.973 43.073 43.158
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 43.459 43.060 43.296 43.526
01 CHELTUIELI CURENTE 43.459 43.060 43.296 43.526
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 43.459 43.060 43.296 43.526
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 75.656 87.878 90.149 92.288
01 CHELTUIELI CURENTE 75.656 87.878 90.149 92.288
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 734 734 734 734
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 487 487 487 487
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 760 761 762 763
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73.675 85.896 88.166 90.304
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.029.398 387.151 275.651 275.651
01 CHELTUIELI CURENTE 118.192 116.035 116.035 116.035
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.252 16.053 16.053 16.053
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101.042 99.982 99.982 99.982
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 911.206 271.116 159.616 159.616
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 911.206 271.116 159.616 159.616
6000 10 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 993.535 356.158 244.658 244.658
SIGURANTA NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 86.489 88.739 88.739 88.739
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.166 1.479 1.479 1.479
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.323 87.260 87.260 87.260
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 907.046 267.419 155.919 155.919
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 907.046 267.419 155.919 155.919
6010 APARARE 983.675 356.143 244.643 244.643
01 CHELTUIELI CURENTE 86.174 88.724 88.724 88.724
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.166 1.479 1.479 1.479
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.008 87.245 87.245 87.245
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 897.501 267.419 155.919 155.919
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 897.501 267.419 155.919 155.919
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 9.860 15 15 15
NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 315 15 15 15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315 15 15 15
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.545
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.545
6500 10 PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 35.283 30.413 30.413 30.413
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 31.123 26.716 26.716 26.716
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.756 14.244 14.244 14.244
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.469 12.472 12.472 12.472
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.160 3.697 3.697 3.697

pag. 6
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.160 3.697 3.697 3.697
6510 INVATAMANT 28.217 23.236 23.236 23.236
01 CHELTUIELI CURENTE 25.903 21.385 21.385 21.385
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.333 13.821 13.821 13.821
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.672 7.564 7.564 7.564
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.314 1.851 1.851 1.851
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.314 1.851 1.851 1.851
6610 SANATATE 2.361 2.361 2.361 2.361
01 CHELTUIELI CURENTE 850 850 850 850
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 850 850 850 850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.511 1.511 1.511 1.511
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.511 1.511 1.511 1.511
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 4.705 4.816 4.816 4.816
01 CHELTUIELI CURENTE 4.370 4.481 4.481 4.481
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 423 423 423 423
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.947 4.058 4.058 4.058
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 335 335 335 335
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 335 335 335 335
8000 10 PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE 580 580 580 580
01 CHELTUIELI CURENTE 580 580 580 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 330 330 330
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 250 250 250
8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 580 580 580 580
COMERCIALE SI DE MUNCA
01 CHELTUIELI CURENTE 580 580 580 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 330 330 330
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 250 250 250

pag. 7
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2014-2017
(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5.843.745 6.217.724 6.337.750 6.484.703
01 CHELTUIELI CURENTE 4.843.745 5.144.545 5.232.264 5.423.983
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.889.976 4.148.078 4.168.817 4.293.885
01 Cheltuieli salariale in bani 2.217.635
01 Salarii de baza 1.779.027
05 Sporuri pentru conditii de munca 190.318
06 Alte sporuri 1.921
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 85
11 Fond aferent platii cu ora 2.000
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 29
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 159.713
14 Indemnizatii de detasare 1.271
30 Alte drepturi salariale in bani 83.271
02 Cheltuieli salariale in natura 992.958
02 Norme de hrana 659.325
03 Uniforme si echipament obligatoriu 137.775
05 Transportul la si de la locul de munca 22.805
30 Alte drepturi salariale in natura 173.053
03 Contributii 679.383
01 Contributii de asigurari sociale de stat 562.408
02 Contributii de asigurari de somaj 1.528
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 105.485
05 Prime de asigurare viata platite de angajator 3.325
pentru angajati
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 6.637
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 593.000 609.639 664.918 720.245
01 Bunuri si servicii 400.323
01 Furnituri de birou 4.094
02 Materiale pentru curatenie 2.800
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 176.615
04 Apa, canal si salubritate 30.118
05 Carburanti si lubrifianti 82.674
06 Piese de schimb 23.331
07 Transport 5.090
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 21.072
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 49.423
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 5.106
functionare
02 Reparatii curente 8.909
03 Hrana 63.287
01 Hrana pentru oameni 62.146
02 Hrana pentru animale 1.141
04 Medicamente si materiale sanitare 6.447
01 Medicamente 5.605
02 Materiale sanitare 467
03 Reactivi 113
04 Dezinfectanti 262
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 37.493
01 Uniforme si echipament 32.869
03 Lenjerie si accesorii de pat 709
30 Alte obiecte de inventar 3.915

pag. 8
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
06 Deplasari, detasari, transferari 18.223
01 Deplasari interne, detasari, transferari 9.052
02 Deplasari in strainatate 9.171
09 Materiale de laborator 20
10 Cercetare-dezvoltare 1.186
11 Carti, publicatii si materiale documentare 868
12 Consultanta si expertiza 109
13 Pregatire profesionala 540
14 Protectia muncii 1.595
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor 3.379
fixe pentru armata
16 Studii si cercetari 11
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 131
actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
30 Alte cheltuieli 50.479
01 Reclama si publicitate 5
02 Protocol si reprezentare 1.326
03 Prime de asigurare non-viata 1.520
04 Chirii 3.100
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 270
09 Executarea silita a creantelor bugetare 30
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 44.228
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 167.391 177.604 182.035 186.221
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 146.391
01 Transferuri catre institutii publice 65.296
03 Actiuni de sanatate 80.335
26 Transferuri privind contributia de asigurari de 760
sanatate pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului
02 Transferuri de capital 21.000
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la 21.000
spitale
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.075 120.000 125.000 130.000
01 A. Transferuri interne 50
18 Alte transferuri curente interne 50
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre 116.025
organizatii internationale)
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 116.000
04 Alte transferuri curente in strainatate 25
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 74.473 86.694 88.964 91.102
01 Asigurari sociale 50.341
02 Ajutoare sociale 24.132
01 Ajutoare sociale in numerar 23.404
02 Ajutoare sociale in natura 728
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.830 2.530 2.530 2.530
11 Asociatii si fundatii 250
17 Despagubiri civile 2.580
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000.000 1.073.179 1.105.486 1.060.720
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000.000 1.073.179 1.105.486 1.060.720
01 Active fixe 986.098
01 Constructii 43.458
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.324
30 Alte active fixe 941.316
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 13.902
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 4.683 4.500 4.517 4.573
01 CHELTUIELI CURENTE 4.683 4.500 4.517 4.573

pag. 9
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.696 1.806 1.816 1.871
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 330 335 340 339
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2 2 2 2
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75 77 79 81
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.580 2.280 2.280 2.280
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 1.966 2.083 2.100 2.156
EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE 1.966 2.083 2.100 2.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.696 1.806 1.816 1.871
01 Cheltuieli salariale in bani 1.100
01 Salarii de baza 944
05 Sporuri pentru conditii de munca 60
13 Indemnizatii de delegare 5
30 Alte drepturi salariale in bani 91
02 Cheltuieli salariale in natura 264
02 Norme de hrana 192
03 Uniforme si echipament obligatoriu 29
05 Transportul la si de la locul de munca 10
30 Alte drepturi salariale in natura 33
03 Contributii 332
01 Contributii de asigurari sociale de stat 270
02 Contributii de asigurari de somaj 4
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 56
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 198 203 202
01 Bunuri si servicii 145
01 Furnituri de birou 6
02 Materiale pentru curatenie 4
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 55
04 Apa, canal si salubritate 23
05 Carburanti si lubrifianti 17
06 Piese de schimb 8
07 Transport 1
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 12
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 5
functionare
02 Reparatii curente 5
04 Medicamente si materiale sanitare 4
01 Medicamente 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasari, detasari, transferari 16
01 Deplasari interne, detasari, transferari 5
02 Deplasari in strainatate 11
11 Carti, publicatii si materiale documentare 2
14 Protectia muncii 1
30 Alte cheltuieli 10
02 Protocol si reprezentare 3
03 Prime de asigurare non-viata 2
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 2 2 2 2
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 2
03 Actiuni de sanatate 2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 75 77 79 81

pag. 10
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 A. Transferuri interne 50
18 Alte transferuri curente interne 50
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre 25
organizatii internationale)
04 Alte transferuri curente in strainatate 25
01 Autoritati executive si legislative 1.966
03 Autoritati executive 1.966
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.717 2.417 2.417 2.417
01 CHELTUIELI CURENTE 2.717 2.417 2.417 2.417
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 137 137 137
01 Bunuri si servicii 7
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7
12 Consultanta si expertiza 75
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 55
actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.580 2.280 2.280 2.280
17 Despagubiri civile 2.580
50 Alte servicii publice generale 2.717
6000 01 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI 5.448.778 5.804.339 5.920.541 6.061.752
SIGURANTA NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 4.450.630 4.733.160 4.817.155 5.003.345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.731.545 3.984.008 4.004.325 4.126.626
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 522.549 538.218 592.804 647.825
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 80.109 90.584 94.678 98.548
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 177 177 177 177
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 998.148 1.071.179 1.103.386 1.058.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 998.148 1.071.179 1.103.386 1.058.407
6001 APARARE 5.110.798 5.453.959 5.565.715 5.695.274
01 CHELTUIELI CURENTE 4.139.330 4.402.780 4.484.329 4.660.867
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.457.947 3.692.385 3.711.222 3.824.734
01 Cheltuieli salariale in bani 1.951.753
01 Salarii de baza 1.548.946
05 Sporuri pentru conditii de munca 171.970
06 Alte sporuri 86
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 85
11 Fond aferent platii cu ora 7
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 6
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 158.571
14 Indemnizatii de detasare 1.254
30 Alte drepturi salariale in bani 70.828
02 Cheltuieli salariale in natura 915.841
02 Norme de hrana 607.014
03 Uniforme si echipament obligatoriu 123.102
05 Transportul la si de la locul de munca 21.896
30 Alte drepturi salariale in natura 163.829
03 Contributii 590.353
01 Contributii de asigurari sociale de stat 488.459
02 Contributii de asigurari de somaj 1.244
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 91.810
05 Prime de asigurare viata platite de angajator 2.971
pentru angajati
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 5.869
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 484.881 499.495 553.115 607.273

pag. 11
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
01 Bunuri si servicii 364.050
01 Furnituri de birou 3.302
02 Materiale pentru curatenie 1.917
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 155.761
04 Apa, canal si salubritate 24.827
05 Carburanti si lubrifianti 80.935
06 Piese de schimb 22.517
07 Transport 5.088
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19.183
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 46.245
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 4.275
functionare
02 Reparatii curente 7.170
03 Hrana 37.013
01 Hrana pentru oameni 35.890
02 Hrana pentru animale 1.123
04 Medicamente si materiale sanitare 5.320
01 Medicamente 4.945
02 Materiale sanitare 220
04 Dezinfectanti 155
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25.004
01 Uniforme si echipament 21.413
03 Lenjerie si accesorii de pat 330
30 Alte obiecte de inventar 3.261
06 Deplasari, detasari, transferari 16.877
01 Deplasari interne, detasari, transferari 8.293
02 Deplasari in strainatate 8.584
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 1.176
11 Carti, publicatii si materiale documentare 634
12 Consultanta si expertiza 32
13 Pregatire profesionala 517
14 Protectia muncii 1.448
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor 3.351
fixe pentru armata
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 65
actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
30 Alte cheltuieli 22.209
02 Protocol si reprezentare 1.196
03 Prime de asigurare non-viata 1.453
04 Chirii 2.993
09 Executarea silita a creantelor bugetare 30
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16.537
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 80.086 90.561 94.655 98.525
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 80.086
03 Actiuni de sanatate 80.086
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.000 119.923 124.921 129.919
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre 116.000
organizatii internationale)
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 116.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 166 166 166 166
02 Ajutoare sociale 166
01 Ajutoare sociale in numerar 59
02 Ajutoare sociale in natura 107
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250 250 250 250

pag. 12
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
11 Asociatii si fundatii 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407
01 Active fixe 957.566
01 Constructii 36.926
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.324
30 Alte active fixe 919.316
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 13.902
01 Administratie centrala 242.946
02 Aparare nationala 4.608.925
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in 223.399
afara teritoriului statului roman
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 25.579
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii 9.949
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 337.980 350.380 354.826 366.478
NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 311.300 330.380 332.826 342.478
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 273.598 291.623 293.103 301.892
01 Cheltuieli salariale in bani 168.484
01 Salarii de baza 147.524
05 Sporuri pentru conditii de munca 12.312
06 Alte sporuri 1.791
11 Fond aferent platii cu ora 3
13 Indemnizatii de delegare 940
14 Indemnizatii de detasare 2
30 Alte drepturi salariale in bani 5.912
02 Cheltuieli salariale in natura 45.770
02 Norme de hrana 30.300
03 Uniforme si echipament obligatoriu 9.350
05 Transportul la si de la locul de munca 454
30 Alte drepturi salariale in natura 5.666
03 Contributii 59.344
01 Contributii de asigurari sociale de stat 50.004
02 Contributii de asigurari de somaj 69
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 8.731
05 Prime de asigurare viata platite de angajator 354
pentru angajati
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 186
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.668 38.723 39.689 40.552
01 Bunuri si servicii 8.161
01 Furnituri de birou 243
02 Materiale pentru curatenie 81
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 3.517
04 Apa, canal si salubritate 405
05 Carburanti si lubrifianti 1.277
06 Piese de schimb 333
07 Transport 1
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.774
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 490
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 40
functionare
02 Reparatii curente 281
03 Hrana 237
01 Hrana pentru oameni 219
02 Hrana pentru animale 18
04 Medicamente si materiale sanitare 133
01 Medicamente 125

pag. 13
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
02 Materiale sanitare 6
04 Dezinfectanti 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 263
01 Uniforme si echipament 193
03 Lenjerie si accesorii de pat 1
30 Alte obiecte de inventar 69
06 Deplasari, detasari, transferari 888
01 Deplasari interne, detasari, transferari 367
02 Deplasari in strainatate 521
11 Carti, publicatii si materiale documentare 123
12 Consultanta si expertiza 1
13 Pregatire profesionala 3
14 Protectia muncii 22
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor 28
fixe pentru armata
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 10
actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
30 Alte cheltuieli 27.518
02 Protocol si reprezentare 54
03 Prime de asigurare non-viata 50
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 27.414
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 23 23 23 23
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 23
03 Actiuni de sanatate 23
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11 11 11 11
02 Ajutoare sociale 11
01 Ajutoare sociale in numerar 11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.680 20.000 22.000 24.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 26.680 20.000 22.000 24.000
01 Active fixe 26.680
01 Constructii 4.680
30 Alte active fixe 22.000
01 Administratia centrala 231.677
04 Siguranta nationala 70.844
06 Autoritati judecatoresti 35.349
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 110
sigurantei nationale
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL 390.284 408.885 412.692 418.378
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 388.432 406.885 410.592 416.065
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156.735 162.264 162.676 165.388
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70.121 71.086 71.774 72.081
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 87.280 87.018 87.355 87.671
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 74.296 86.517 88.787 90.925
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.852 2.000 2.100 2.313
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.852 2.000 2.100 2.313
6501 INVATAMANT 217.354 223.330 224.439 227.368
01 CHELTUIELI CURENTE 215.502 221.330 222.339 225.055
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.295 151.193 151.547 153.948
01 Cheltuieli salariale in bani 89.622
01 Salarii de baza 76.108
05 Sporuri pentru conditii de munca 5.348
06 Alte sporuri 4
11 Fond aferent platii cu ora 1.990
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 23

pag. 14
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 188
14 Indemnizatii de detasare 15
30 Alte drepturi salariale in bani 5.946
02 Cheltuieli salariale in natura 29.409
02 Norme de hrana 20.356
03 Uniforme si echipament obligatoriu 5.174
05 Transportul la si de la locul de munca 423
30 Alte drepturi salariale in natura 3.456
03 Contributii 27.264
01 Contributii de asigurari sociale de stat 22.042
02 Contributii de asigurari de somaj 189
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.527
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 506
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.362 69.292 69.947 70.262
01 Bunuri si servicii 26.969
01 Furnituri de birou 514
02 Materiale pentru curatenie 769
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 16.581
04 Apa, canal si salubritate 4.794
05 Carburanti si lubrifianti 429
06 Piese de schimb 439
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 74
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 2.590
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 779
functionare
02 Reparatii curente 1.349
03 Hrana 26.037
01 Hrana pentru oameni 26.037
04 Medicamente si materiale sanitare 781
01 Medicamente 528
02 Materiale sanitare 164
04 Dezinfectanti 89
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12.184
01 Uniforme si echipament 11.263
03 Lenjerie si accesorii de pat 378
30 Alte obiecte de inventar 543
06 Deplasari, detasari, transferari 431
01 Deplasari interne, detasari, transferari 376
02 Deplasari in strainatate 55
09 Materiale de laborator 5
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Carti, publicatii si materiale documentare 106
12 Consultanta si expertiza 1
13 Pregatire profesionala 20
14 Protectia muncii 117
16 Studii si cercetari 10
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 1
actiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispozitiilor legale
30 Alte cheltuieli 341
01 Reclama si publicitate 5
02 Protocol si reprezentare 73
03 Prime de asigurare non-viata 11
04 Chirii 107
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 145
51
pag. 15
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 224 224 224 224
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 224
03 Actiuni de sanatate 224
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 621 621 621 621
02 Ajutoare sociale 621
02 Ajutoare sociale in natura 621
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.852 2.000 2.100 2.313
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.852 2.000 2.100 2.313
01 Active fixe 1.852
01 Constructii 1.852
03 Invatamant prescolar si primar 3.472
01 Invatamant prescolar 3.472
04 Invatamant secundar 38.035
02 Invatamant secundar superior 38.035
06 Invatamant superior 141.716
01 Invatamant universitar 141.716
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 10
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 34.121
6601 SANATATE 53.815 54.617 54.808 55.196
01 CHELTUIELI CURENTE 53.815 54.617 54.808 55.196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.706 10.337 10.395 10.706
01 Cheltuieli salariale in bani 6.224
01 Salarii de baza 5.157
05 Sporuri pentru conditii de munca 568
06 Alte sporuri 40
13 Indemnizatii de delegare 8
30 Alte drepturi salariale in bani 451
02 Cheltuieli salariale in natura 1.515
02 Norme de hrana 1.310
03 Uniforme si echipament obligatoriu 120
05 Transportul la si de la locul de munca 22
30 Alte drepturi salariale in natura 63
03 Contributii 1.967
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.539
02 Contributii de asigurari de somaj 20
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 338
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 70
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.272 1.307 1.340 1.332
01 Bunuri si servicii 863
01 Furnituri de birou 25
02 Materiale pentru curatenie 9
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 631
04 Apa, canal si salubritate 44
05 Carburanti si lubrifianti 16
06 Piese de schimb 32
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 81
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 5
functionare
02 Reparatii curente 25
04 Medicamente si materiale sanitare 204
01 Medicamente 1
02 Materiale sanitare 76
03 Reactivi 113
04 Dezinfectanti 14

pag. 16
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 10 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30
30 Alte obiecte de inventar 30
06 Deplasari, detasari, transferari 11
01 Deplasari interne, detasari, transferari 11
11 Carti, publicatii si materiale documentare 3
14 Protectia muncii 4
16 Studii si cercetari 1
30 Alte cheltuieli 131
03 Prime de asigurare non-viata 4
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 127
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 42.837 42.973 43.073 43.158
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 21.837
01 Transferuri catre institutii publice 21.837
02 Transferuri de capital 21.000
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la 21.000
spitale
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 21.000
01 Spitale generale 21.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala 6.211
in sanatate
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 26.604
50 Alte institutii si actiuni sanitare 26.604
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 43.459 43.060 43.296 43.526
01 CHELTUIELI CURENTE 43.459 43.060 43.296 43.526
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 43.459 43.060 43.296 43.526
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 43.459
01 Transferuri catre institutii publice 43.459
03 Servicii culturale 7.318
03 Muzee 5.618
04 Institutii publice de spectacole si concerte 1.700
05 Servicii recreative si sportive 36.141
01 Sport 36.141
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 75.656 87.878 90.149 92.288
01 CHELTUIELI CURENTE 75.656 87.878 90.149 92.288
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 734 734 734 734
01 Cheltuieli salariale in bani 452
01 Salarii de baza 348
05 Sporuri pentru conditii de munca 60
13 Indemnizatii de delegare 1
30 Alte drepturi salariale in bani 43
02 Cheltuieli salariale in natura 159
02 Norme de hrana 153
30 Alte drepturi salariale in natura 6
03 Contributii 123
01 Contributii de asigurari sociale de stat 94
02 Contributii de asigurari de somaj 2
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 23
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 487 487 487 487
01 Bunuri si servicii 128
01 Furnituri de birou 4
02 Materiale pentru curatenie 20
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 70
04 Apa, canal si salubritate 25
06 Piese de schimb 2
09
pag. 17
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag. 11 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
Materiale si prestari de servicii cu caracter 5
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 2
functionare
02 Reparatii curente 79
04 Medicamente si materiale sanitare 5
01 Medicamente 2
02 Materiale sanitare 1
04 Dezinfectanti 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2
30 Alte obiecte de inventar 2
14 Protectia muncii 3
30 Alte cheltuieli 270
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 270
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 760 761 762 763
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 760
26 Transferuri privind contributia de asigurari de 760
sanatate pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73.675 85.896 88.166 90.304
01 Asigurari sociale 50.341
02 Ajutoare sociale 23.334
01 Ajutoare sociale in numerar 23.334
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 53.971
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 18.529
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau 2.506
pensionare
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 650
asistentei sociale

pag. 18
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2014-2017
(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 1 - mii lei -


Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 1.029.398 387.151 275.651 275.651
0002 10 I.VENITURI CURENTE 484.782 305.836 194.336 194.336
0003 10 A.VENITURI FISCALE 378.000 212.610 101.110 101.110
0004 10 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 378.000 212.610 101.110 101.110
SERVICII
1610 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, 378.000 212.610 101.110 101.110
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si 378.000 212.610 101.110 101.110
autorizatii de functionare
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 106.782 93.226 93.226 93.226
3000 10 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 8.430 8.191 8.191 8.191
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 8.430 8.191 8.191 8.191
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 8.430 8.191 8.191 8.191
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 98.352 85.035 85.035 85.035
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 97.770 84.453 84.453 84.453
ALTE ACTIVITATI
05 Taxe si alte venituri in invatamant 21.723 16.985 16.985 16.985
08 Venituri din prestari servicii 63.416 52.984 52.984 52.984
20 Venituri din cercetare 12.631 14.479 14.479 14.479
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 5 5 5
3610 DIVERSE VENITURI 582 582 582 582
50 Alte venituri 582 582 582 582
3900 10 II.VENITURI DIN CAPITAL 544.136 81.315 81.315 81.315
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 544.136 81.315 81.315 81.315
BUNURI
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 544.136 81.315 81.315 81.315
institutiilor publice
4510 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI 480
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
08 Instrumentul European de Vecinatate si 480
Parteneriat
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.029.398 387.151 275.651 275.651
01 CHELTUIELI CURENTE 118.192 116.035 116.035 116.035
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.252 16.053 16.053 16.053
01 Cheltuieli salariale in bani 12.152
01 Salarii de baza 3.121
05 Sporuri pentru conditii de munca 235
11 Fond aferent platii cu ora 4.491
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 239
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 411
30 Alte drepturi salariale in bani 3.655
02 Cheltuieli salariale in natura 813
02 Norme de hrana 634
03 Uniforme si echipament obligatoriu 80
05 Transportul la si de la locul de munca 4
30 Alte drepturi salariale in natura 95
03 Contributii 3.287
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.501
02 Contributii de asigurari de somaj 75
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 607
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 104
pag. 19
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 2 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101.042 99.982 99.982 99.982
01 Bunuri si servicii 66.705
01 Furnituri de birou 1.357
02 Materiale pentru curatenie 1.368
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 13.095
04 Apa, canal si salubritate 3.780
05 Carburanti si lubrifianti 9.657
06 Piese de schimb 12.835
07 Transport 2.025
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 115
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 20.669
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 1.804
functionare
02 Reparatii curente 11.657
03 Hrana 677
01 Hrana pentru oameni 670
02 Hrana pentru animale 7
04 Medicamente si materiale sanitare 100
01 Medicamente 75
02 Materiale sanitare 15
04 Dezinfectanti 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.682
01 Uniforme si echipament 2.077
03 Lenjerie si accesorii de pat 171
30 Alte obiecte de inventar 3.434
06 Deplasari, detasari, transferari 875
01 Deplasari interne, detasari, transferari 520
02 Deplasari in strainatate 355
09 Materiale de laborator 10
10 Cercetare-dezvoltare 3.371
11 Carti, publicatii si materiale documentare 241
13 Pregatire profesionala 86
14 Protectia muncii 104
16 Studii si cercetari 7
30 Alte cheltuieli 11.527
01 Reclama si publicitate 83
02 Protocol si reprezentare 75
03 Prime de asigurare non-viata 21
04 Chirii 18
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.330
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si 560
Parteneriat(ENPI)
01 Finantarea nationala 80
02 Finantarea externa nerambursabila 480
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
01 Burse 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 911.206 271.116 159.616 159.616
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 911.206 271.116 159.616 159.616
01 Active fixe 900.326
01 Constructii 12.200
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 30.243
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 7.720
corporale
30 Alte active fixe 850.163

pag. 20
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 3 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 10.880
6010 APARARE 983.675 356.143 244.643 244.643
01 CHELTUIELI CURENTE 86.174 88.724 88.724 88.724
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.166 1.479 1.479 1.479
01 Cheltuieli salariale in bani 1.030
11 Fond aferent platii cu ora 20
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 20
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 86
30 Alte drepturi salariale in bani 904
02 Cheltuieli salariale in natura 75
02 Norme de hrana 75
03 Contributii 61
01 Contributii de asigurari sociale de stat 27
02 Contributii de asigurari de somaj 11
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 13
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.008 87.245 87.245 87.245
01 Bunuri si servicii 59.013
01 Furnituri de birou 893
02 Materiale pentru curatenie 897
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 10.296
04 Apa, canal si salubritate 2.750
05 Carburanti si lubrifianti 9.477
06 Piese de schimb 12.627
07 Transport 2.010
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 42
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 18.655
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 1.366
functionare
02 Reparatii curente 8.445
03 Hrana 555
01 Hrana pentru oameni 550
02 Hrana pentru animale 5
04 Medicamente si materiale sanitare 95
01 Medicamente 75
02 Materiale sanitare 10
04 Dezinfectanti 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.245
01 Uniforme si echipament 1.880
03 Lenjerie si accesorii de pat 126
30 Alte obiecte de inventar 2.239
06 Deplasari, detasari, transferari 275
01 Deplasari interne, detasari, transferari 229
02 Deplasari in strainatate 46
10 Cercetare-dezvoltare 2.045
11 Carti, publicatii si materiale documentare 53
13 Pregatire profesionala 19
14 Protectia muncii 73
30 Alte cheltuieli 10.190
01 Reclama si publicitate 5
02 Protocol si reprezentare 22
03 Prime de asigurare non-viata 20
04 Chirii 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.133
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 897.501 267.419 155.919 155.919

pag. 21
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 4 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 897.501 267.419 155.919 155.919
01 Active fixe 886.701
01 Constructii 11.200
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 29.275
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 5.259
corporale
30 Alte active fixe 840.967
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 10.800
02 Aparare nationala 979.419
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 4.256
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 9.860 15 15 15
NATIONALA
01 CHELTUIELI CURENTE 315 15 15 15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315 15 15 15
01 Bunuri si servicii 2
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2
02 Reparatii curente 300
30 Alte cheltuieli 13
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.545
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.545
01 Active fixe 9.545
01 Constructii 1.000
30 Alte active fixe 8.545
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 9.860
sigurantei nationale
6510 INVATAMANT 28.217 23.236 23.236 23.236
01 CHELTUIELI CURENTE 25.903 21.385 21.385 21.385
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.333 13.821 13.821 13.821
01 Cheltuieli salariale in bani 10.629
01 Salarii de baza 2.864
05 Sporuri pentru conditii de munca 226
11 Fond aferent platii cu ora 4.451
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 204
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 284
30 Alte drepturi salariale in bani 2.600
02 Cheltuieli salariale in natura 629
02 Norme de hrana 450
03 Uniforme si echipament obligatoriu 80
05 Transportul la si de la locul de munca 4
30 Alte drepturi salariale in natura 95
03 Contributii 3.075
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.380
02 Contributii de asigurari de somaj 54
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 566
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 75
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.672 7.564 7.564 7.564
01 Bunuri si servicii 5.408
01 Furnituri de birou 252
02 Materiale pentru curatenie 140
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.079
04 Apa, canal si salubritate 828
05 Carburanti si lubrifianti 120
06 Piese de schimb 173
07 Transport 15
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 52
09
pag. 22
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 5 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
Materiale si prestari de servicii cu caracter 1.460
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 289
functionare
02 Reparatii curente 2.029
03 Hrana 112
01 Hrana pentru oameni 110
02 Hrana pentru animale 2
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 803
01 Uniforme si echipament 162
03 Lenjerie si accesorii de pat 6
30 Alte obiecte de inventar 635
06 Deplasari, detasari, transferari 539
01 Deplasari interne, detasari, transferari 230
02 Deplasari in strainatate 309
09 Materiale de laborator 10
10 Cercetare-dezvoltare 526
11 Carti, publicatii si materiale documentare 160
13 Pregatire profesionala 56
14 Protectia muncii 13
16 Studii si cercetari 7
30 Alte cheltuieli 1.009
01 Reclama si publicitate 69
02 Protocol si reprezentare 48
04 Chirii 7
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 885
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 560
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si 560
Parteneriat(ENPI)
01 Finantarea nationala 80
02 Finantarea externa nerambursabila 480
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 338
01 Burse 338
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.314 1.851 1.851 1.851
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.314 1.851 1.851 1.851
01 Active fixe 2.314
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 913
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 911
corporale
30 Alte active fixe 490
06 Invatamant superior 22.090
01 Invatamant universitar 22.090
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 6.014
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 113
6610 SANATATE 2.361 2.361 2.361 2.361
01 CHELTUIELI CURENTE 850 850 850 850
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 850 850 850 850
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50
30 Alte obiecte de inventar 50
10 Cercetare-dezvoltare 800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.511 1.511 1.511 1.511
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.511 1.511 1.511 1.511
01 Active fixe 1.511
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 1.350
corporale
30 Alte active fixe 161

pag. 23
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 6 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala 2.361
in sanatate
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 4.705 4.816 4.816 4.816
01 CHELTUIELI CURENTE 4.370 4.481 4.481 4.481
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 423 423 423 423
01 Cheltuieli salariale in bani 300
01 Salarii de baza 72
05 Sporuri pentru conditii de munca 6
11 Fond aferent platii cu ora 20
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 15
unitatii
13 Indemnizatii de delegare 41
30 Alte drepturi salariale in bani 146
02 Cheltuieli salariale in natura 26
02 Norme de hrana 26
03 Contributii 97
01 Contributii de asigurari sociale de stat 53
02 Contributii de asigurari de somaj 9
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 18
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 17
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.947 4.058 4.058 4.058
01 Bunuri si servicii 2.182
01 Furnituri de birou 206
02 Materiale pentru curatenie 329
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 694
04 Apa, canal si salubritate 201
05 Carburanti si lubrifianti 55
06 Piese de schimb 31
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 504
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 146
functionare
02 Reparatii curente 861
03 Hrana 10
01 Hrana pentru oameni 10
04 Medicamente si materiale sanitare 5
02 Materiale sanitare 5
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 580
01 Uniforme si echipament 35
03 Lenjerie si accesorii de pat 39
30 Alte obiecte de inventar 506
06 Deplasari, detasari, transferari 61
01 Deplasari interne, detasari, transferari 61
11 Carti, publicatii si materiale documentare 28
13 Pregatire profesionala 10
14 Protectia muncii 16
30 Alte cheltuieli 194
01 Reclama si publicitate 9
02 Protocol si reprezentare 5
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 335 335 335 335
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 335 335 335 335
01 Active fixe 255
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 55
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active 200
corporale
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 80

pag. 24
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 13 Pag. 7 - mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
pi- capi- ra- pa/ ti- ne-
tol tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
03 Servicii culturale 4.705
06 Case de cultura 4.705
8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 580 580 580 580
COMERCIALE SI DE MUNCA
01 CHELTUIELI CURENTE 580 580 580 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 330 330 330
01 Cheltuieli salariale in bani 193
01 Salarii de baza 185
05 Sporuri pentru conditii de munca 3
30 Alte drepturi salariale in bani 5
02 Cheltuieli salariale in natura 83
02 Norme de hrana 83
03 Contributii 54
01 Contributii de asigurari sociale de stat 41
02 Contributii de asigurari de somaj 1
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 250 250 250
01 Bunuri si servicii 100
01 Furnituri de birou 6
02 Materiale pentru curatenie 2
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 24
04 Apa, canal si salubritate 1
05 Carburanti si lubrifianti 5
06 Piese de schimb 4
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 50
functional
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 3
functionare
02 Reparatii curente 22
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4
30 Alte obiecte de inventar 4
13 Pregatire profesionala 1
14 Protectia muncii 2
30 Alte cheltuieli 121
03 Prime de asigurare non-viata 1
04 Chirii 1
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 119
01 Actiuni generale economice si comerciale 580
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice 580
si comerciale

pag. 25
MINISTERUL APARARII NATIONALE
SINTEZA
bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2014-2017

Anexa nr. 3 / 18 / 15 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017
tol capi- ra- pa/ ti- ne-
tol graf Titlu col at

A B 1 2 3 4
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 77.726 77.429 77.765 78.080
0002 10 I.VENITURI CURENTE 12.430 12.396 12.396 12.396
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 12.430 12.396 12.396 12.396
3000 10 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 900 900 900 900
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 900 900 900 900
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 900 900 900 900
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11.530 11.496 11.496 11.496
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 11.530 11.496 11.496 11.496
ALTE ACTIVITATI
19 Venituri din serbari si spectacole scolare, 815 781 781 781
manifestari culturale, artistice si sportive
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 10.715 10.715 10.715 10.715
4300 10 IV.SUBVENTII 65.296 65.033 65.369 65.684
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 65.296 65.033 65.369 65.684
09 Subventii pentru institutii publice 65.296 65.033 65.369 65.684
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 77.726 77.429 77.765 78.080
01 CHELTUIELI CURENTE 75.286 74.989 75.325 75.640
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45.321 44.921 44.921 44.921
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29.965 30.068 30.404 30.719
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.440 2.440 2.440 2.440
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.440 2.440 2.440 2.440
6610 SANATATE 28.093 28.229 28.329 28.414
01 CHELTUIELI CURENTE 25.893 26.029 26.129 26.214
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.357 17.457 17.457 17.457
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.536 8.572 8.672 8.757
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.200 2.200 2.200 2.200
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.200 2.200 2.200 2.200
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 49.633 49.200 49.436 49.666
01 CHELTUIELI CURENTE 49.393 48.960 49.196 49.426
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 27.964 27.464 27.464 27.464
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.429 21.496 21.732 21.962
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 240 240 240
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 240 240 240 240

pag. 26
Ministerul Apararii Nationale

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 18 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2011 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
2013

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 8.214 0 829 6.825 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10.491 2.277 829 6.825 560 0 0 0 0

60015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

60015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

5853 istem informatic integrat pentru furnizarea de servicii oline, de catre Casa de pensii sectoriala si serviciul istoric din Ministerul
Apararii Nationale
I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

60015601
6001560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

60105602 Programe din Fondul Social European(FSE)


I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

60105602 Programe din Fondul Social European(FSE)

3066 Imbuntirea calitii serviciilor i a infrastructurii de informaii spaiale furnizate de Direcia topografic
militar n cadrul geo-portalului INSPIRE al Romniei, prin realizarea HARII TOPOGRAFICE A ROMNIEI la scara
1:25000, n format vectoria
I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

60105602

6010560201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 434 0 0 434 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 434 0 0 434 0 0 0 0 0

60105602

6010560202 Finantarea externa nerambursabila

pag. 27
Ministerul Apararii Nationale

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 18 / 22


II. Credit bugetar Pag. 2 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2011 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
2013

I. Credite de angajament 2.460 0 0 2.460 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 2.460 0 0 2.460 0 0 0 0 0

60105602
6010560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 695 0 0 695 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 695 0 0 695 0 0 0 0 0

60105616 Alte facilitati si instrumente postaderare


I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

60105616 Alte facilitati si instrumente postaderare

5873 Integrarea retelei de management al traficului aerian si accelerarea ameliorarii rezultatelor in domeniul retelelor transeuropene
(TEN-T) - 2011-UE-93129-P
I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

60105616
6010561601 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 115 0 0 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 115 0 0 115 0 0 0 0 0

60105616
6010561602 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 23 0 0 23 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 0 23 0 0 0 0 0

65105601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

65105601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


3065 ROMANIAN BULGARIAN joint cooperation for a long/term and sustainaible development of the young man resoursces in the
field of the reneweable tehnologie in order to overcome the socio-cultural barrier and toopen common opportunities for getting a
job anti theier employment along the cross-border area MIS ETC Code 222
I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0

pag. 28
Ministerul Apararii Nationale

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 18 / 22


II. Credit bugetar Pag. 3 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2011 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
2013

II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

65105601

6510560101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 176 0 80 96 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 80 96 0 0 0 0 0

65105601

6510560102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 992 0 450 542 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 35 450 542 0 0 0 0 0

65105608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)


I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

65105608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

4573 Retea de educatie maritima pentru dezvoltarea culturii maritime in bazinul Marii Negre

I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

65105608

6510560801 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 286 0 0 206 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 286 0 0 206 80 0 0 0 0

65105608

6510560802 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.647 0 0 1.167 480 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.647 0 0 1.167 480 0 0 0 0

65105618 Mecanismul financiar norvegian


I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

65105618 Mecanismul financiar norvegian

pag. 29
Ministerul Apararii Nationale

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 18 / 22


II. Credit bugetar Pag. 4 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2011 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
2013

1223 Romanian Norvegian Maritime Project

I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

65105618
6510561801 Finantare nationala
I. Credite de angajament 324 0 169 155 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 712 388 169 155 0 0 0 0 0

65105618
6510561802 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.013 0 130 883 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.867 1.854 130 883 0 0 0 0 0

pag. 30
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 1 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 5853 istem informatic integrat pentru furnizarea de servicii oline, de catre Casa de pensii sectoriala si serviciul
istoric din Ministerul Apararii Nationale
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT


I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

6001 APARARE
I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

600156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

60015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

6001560102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 49 0 0 49 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 0 0 49 0 0 0 0 0

pag. 31
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 2 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 3066 Imbuntirea calitii serviciilor i a infrastructurii de informaii spaiale furnizate de Direcia
topografic militar n cadrul geo-portalului INSPIRE al Romniei, prin realizarea HARII
TOPOGRAFICE A ROMNIEI la scara 1:25000, n format vectoria
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

6010 APARARE
I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

601056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

60105602 Programe din Fondul Social European(FSE)


I. Credite de angajament 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.589 0 0 3.589 0 0 0 0 0

6010560201 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 434 0 0 434 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 434 0 0 434 0 0 0 0 0

6010560202 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 2.460 0 0 2.460 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.460 0 0 2.460 0 0 0 0 0

6010560203 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 695 0 0 695 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 695 0 0 695 0 0 0 0 0

pag. 32
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 3 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 09 Programul Operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 4573 Retea de educatie maritima pentru dezvoltarea culturii maritime in bazinul Marii Negre
Fond de finantare: 08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

6510 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

651056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

65105608 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)


I. Credite de angajament 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.933 0 0 1.373 560 0 0 0 0

6510560801 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 286 0 0 206 80 0 0 0 0
II. Credite bugetare 286 0 0 206 80 0 0 0 0

6510560802 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.647 0 0 1.167 480 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.647 0 0 1.167 480 0 0 0 0

pag. 33
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 4 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 11 Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 3065 ROMANIAN BULGARIAN joint cooperation for a long/term and sustainaible development of the young man
resoursces in the field of the reneweable tehnologie in order to overcome the socio-cultural barrier and toopen
common opportunities for getting a job anti theier employment along the cross-border area MIS ETC Code
222
Fond de finantare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

6510 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

651056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

65105601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 1.168 0 530 638 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.203 35 530 638 0 0 0 0 0

6510560101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 176 0 80 96 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 176 0 80 96 0 0 0 0 0

6510560102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 992 0 450 542 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.027 35 450 542 0 0 0 0 0

pag. 34
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 5 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 47 Mecanismul financiar norvegian

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 1223 Romanian Norvegian Maritime Project


Fond de finantare: 18 Mecanismul financiar norvegian

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

6510 INVATAMANT
I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

651056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

65105618 Mecanismul financiar norvegian


I. Credite de angajament 1.337 0 299 1.038 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.579 2.242 299 1.038 0 0 0 0 0

6510561801 Finantare nationala


I. Credite de angajament 324 0 169 155 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 712 388 169 155 0 0 0 0 0

6510561802 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 1.013 0 130 883 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.867 1.854 130 883 0 0 0 0 0

pag. 35
Anexa nr. 03 / 18 / 23
Pag. 6 din 6

Ministerul Apararii Nationale


Program/ facilitate/ instrument: 54 Programul TEN-T

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Program Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2012 preliminata 2014 2015 2016 2017
de finantare 2011 2013

Proiectul: 5873 Integrarea retelei de management al traficului aerian si accelerarea ameliorarii rezultatelor in domeniul
retelelor transeuropene (TEN-T) - 2011-UE-93129-P
Fond de finantare: 15 Alte facilitati si instrumente postaderare

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

6010 APARARE
I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

601056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

60105616 Alte facilitati si instrumente postaderare


I. Credite de angajament 138 0 0 138 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 138 0 0 138 0 0 0 0 0

6010561601 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 115 0 0 115 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 115 0 0 115 0 0 0 0 0

6010561602 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 23 0 0 23 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 23 0 0 23 0 0 0 0 0

pag. 36
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 1 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 Ministerul Apararii Nationale

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
49.208.656 6.772.380 6.873.143 6.773.813 6.113.430 6.170.086 81.911.508
II. Credite bugetare
49.213.658 6.244.859 6.873.143 6.604.875 6.613.401 6.760.354 82.310.290
Buget de stat

I. Credite de angajament
48.243.140 6.243.312 5.843.745 6.386.662 5.837.779 5.894.435 78.449.073
II. Credite bugetare
48.243.002 5.715.791 5.843.745 6.217.724 6.337.750 6.484.703 78.842.715
Credite externe

I. Credite de angajament
315.209 315.209
II. Credite bugetare
315.209 315.209
Venituri proprii

I. Credite de angajament
650.307 529.068 1.029.398 387.151 275.651 275.651 3.147.226
II. Credite bugetare
655.447 529.068 1.029.398 387.151 275.651 275.651 3.152.366
41 PROGRAM

41 Forte terestre

pag. 37
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 2 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 41 TOTAL PROGRAM

41 I. Credite de angajament
16.085.240 2.288.952 2.355.519 2.438.875 2.416.466 2.492.593 28.077.645
41 II. Credite bugetare
16.085.240 2.294.246 2.353.107 2.431.618 2.475.468 2.527.108 28.166.787
41 Buget de stat

41 I. Credite de angajament
15.968.070 2.164.717 2.138.958 2.286.304 2.263.895 2.340.022 27.161.966
41 II. Credite bugetare
15.968.070 2.170.011 2.136.546 2.279.047 2.322.897 2.374.537 27.251.108
41 Credite externe

41 I. Credite de angajament
9.425 9.425
41 II. Credite bugetare
9.425 9.425
41 Venituri proprii

41 I. Credite de angajament
107.745 124.235 216.561 152.571 152.571 152.571 906.254
41 II. Credite bugetare
107.745 124.235 216.561 152.571 152.571 152.571 906.254
42 PROGRAM

42 Forte aeriene

42 TOTAL PROGRAM

pag. 38
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 3 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 42 I. Credite de angajament


7.206.361 2.092.049 1.879.647 1.893.024 1.272.564 1.078.109 15.421.754
42 II. Credite bugetare
7.206.360 1.627.502 1.993.829 1.723.183 1.718.000 1.619.297 15.888.171
42 Buget de stat

42 I. Credite de angajament
7.128.592 1.879.340 1.426.273 1.756.367 1.247.407 1.052.952 14.490.931
42 II. Credite bugetare
7.128.592 1.414.793 1.540.455 1.586.526 1.692.843 1.594.140 14.957.349
42 Venituri proprii

42 I. Credite de angajament
77.769 212.709 453.374 136.657 25.157 25.157 930.823
42 II. Credite bugetare
77.768 212.709 453.374 136.657 25.157 25.157 930.822
43 PROGRAM

43 Forte navale

43 TOTAL PROGRAM

43 I. Credite de angajament
4.243.361 424.591 500.451 463.008 439.523 628.710 6.699.644
43 II. Credite bugetare
4.243.362 429.575 481.228 505.494 464.269 602.579 6.726.507
43 Buget de stat

43 I. Credite de angajament
3.848.013 389.581 424.765 431.608 408.123 597.310 6.099.400

pag. 39
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 4 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 43 II. Credite bugetare


3.848.014 394.565 405.542 474.094 432.869 571.179 6.126.263
43 Credite externe

43 I. Credite de angajament
305.784 305.784
43 II. Credite bugetare
305.784 305.784
43 Venituri proprii

43 I. Credite de angajament
89.564 35.010 75.686 31.400 31.400 31.400 294.460
43 II. Credite bugetare
89.564 35.010 75.686 31.400 31.400 31.400 294.460
45 PROGRAM

45 Sprijin logistic

45 TOTAL PROGRAM

45 I. Credite de angajament
3.021.849 340.287 464.850 470.133 478.134 477.148 5.252.401
45 II. Credite bugetare
3.026.992 329.538 477.031 478.059 471.460 482.048 5.265.128
45 Buget de stat

45 I. Credite de angajament
2.915.708 321.214 417.450 443.733 451.734 450.748 5.000.587
45 II. Credite bugetare
2.915.709 310.465 429.631 451.659 445.060 455.648 5.008.172

pag. 40
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 5 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 45 Venituri proprii

45 I. Credite de angajament
106.141 19.073 47.400 26.400 26.400 26.400 251.814
45 II. Credite bugetare
111.283 19.073 47.400 26.400 26.400 26.400 256.956
47 PROGRAM

47 Administratie centrala

47 TOTAL PROGRAM

47 I. Credite de angajament
13.108.628 665.657 621.811 605.833 586.797 600.891 16.189.617
47 II. Credite bugetare
13.108.627 671.518 624.528 585.991 591.882 605.891 16.188.437
47 Buget de stat

47 I. Credite de angajament
12.940.379 634.080 516.824 586.710 567.674 581.768 15.827.435
47 II. Credite bugetare
12.940.379 639.941 519.541 566.868 572.759 586.768 15.826.256
47 Venituri proprii

47 I. Credite de angajament
168.249 31.577 104.987 19.123 19.123 19.123 362.182
47 II. Credite bugetare
168.248 31.577 104.987 19.123 19.123 19.123 362.181
48 PROGRAM

pag. 41
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 6 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 48 Informatii pentru aparare

48 TOTAL PROGRAM

48 I. Credite de angajament
1.805.601 378.789 396.230 336.565 351.353 311.293 3.579.831
48 II. Credite bugetare
1.805.601 306.723 313.320 312.924 316.738 327.289 3.382.595
48 Buget de stat

48 I. Credite de angajament
1.805.134 378.789 386.370 336.550 351.338 311.278 3.569.459
48 II. Credite bugetare
1.805.134 306.723 303.460 312.909 316.723 327.274 3.372.223
48 Venituri proprii

48 I. Credite de angajament
467 9.860 15 15 15 10.372
48 II. Credite bugetare
467 9.860 15 15 15 10.372
49 PROGRAM

49 Reprezentare internationala

49 TOTAL PROGRAM

49 I. Credite de angajament
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
49 II. Credite bugetare
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399

pag. 42
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 18 / 26

Pag. 7 din 7 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 TOTAL
2013

18 11424532 49 Buget de stat

49 I. Credite de angajament
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
49 II. Credite bugetare
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
299 PROGRAM

299 Statul Major General / Conducere Strategica

299 TOTAL PROGRAM

299 I. Credite de angajament


2.505.474 418.722 496.095 401.630 398.392 404.904 4.625.217
299 II. Credite bugetare
2.505.334 422.424 471.560 402.861 405.383 419.704 4.627.266
299 Buget de stat

299 I. Credite de angajament


2.405.102 312.258 374.565 380.645 377.407 383.919 4.233.896
299 II. Credite bugetare
2.404.962 315.960 350.030 381.876 384.398 398.719 4.235.945
299 Venituri proprii

299 I. Credite de angajament


100.372 106.464 121.530 20.985 20.985 20.985 391.321
299 II. Credite bugetare
100.372 106.464 121.530 20.985 20.985 20.985 391.321

pag. 43
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 1 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 Ministerul Apararii Nationale

41 PROGRAM :

Forte terestre

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Programul asigura realizarea/dezvoltarea/mentinerea capabilitatilor militare specifice Fortelor Terestre, cu prioritate a celor
asumate in cadrul Aliantei Nord Atlantice si UE, precum si a celor necesare indeplinirii altor angajamente internationale.
Programul Forte Terestre este program major al Ministerului Apararii Nationale, elaborat in conformitate cu Legea nr.
473/2004 privind Planificarea Apararii.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
16.085.240 2.288.952 2.355.519 2.438.875 2.416.466 2.492.593 28.077.645
II. Credite bugetare
16.085.240 2.294.246 2.353.107 2.431.618 2.475.468 2.527.108 28.166.787

pag. 44
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 2 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


15.968.070 2.164.717 2.138.958 2.286.304 2.263.895 2.340.022 27.161.966
5001 II. Credite bugetare
15.968.070 2.170.011 2.136.546 2.279.047 2.322.897 2.374.537 27.251.108
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


5.881 162 300 6.343
5401 II. Credite bugetare
5.881 162 300 6.343
540120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540120 I. Credite de angajament


5 5
540120 II. Credite bugetare
5 5
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


5.876 162 300 6.338
540159 II. Credite bugetare
5.876 162 300 6.338
6001 APARARE

pag. 45
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 3 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 6001 I. Credite de angajament


15.262.342 2.066.337 2.030.854 2.184.014 2.161.364 2.237.263 25.942.174
6001 II. Credite bugetare
15.262.342 2.070.768 2.032.535 2.175.057 2.218.766 2.271.778 26.031.246
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


10.883.210 1.869.642 1.829.575 1.958.794 1.968.846 2.029.464 20.539.531
600110 II. Credite bugetare
10.883.210 1.869.642 1.829.575 1.958.794 1.968.846 2.029.464 20.539.531
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


2.119.307 178.132 164.223 170.049 175.265 180.184 2.987.160
600120 II. Credite bugetare
2.119.307 178.132 164.223 170.049 175.265 180.184 2.987.160
600130 TITLUL III DOBANZI

600130 I. Credite de angajament


6.415 6.415
600130 II. Credite bugetare
6.415 6.415
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


15.096 5.478 4.539 4.835 5.015 5.185 40.148
600151 II. Credite bugetare
15.096 5.478 4.539 4.835 5.015 5.185 40.148
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

pag. 46
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 4 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 600157 I. Credite de angajament


89.019 56 50 50 50 50 89.275
600157 II. Credite bugetare
89.019 56 50 50 50 50 89.275
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


2.093.396 13.029 32.467 50.286 12.188 22.380 2.223.746
600171 II. Credite bugetare
2.093.396 17.460 34.148 41.329 69.590 56.895 2.312.818
600181 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

600181 I. Credite de angajament


77.644 77.644
600181 II. Credite bugetare
77.644 77.644
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-21.745 -21.745
600185 II. Credite bugetare
-21.745 -21.745
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


532.308 86.710 96.271 90.576 90.576 90.576 987.017
6501 II. Credite bugetare
532.308 87.573 92.178 92.276 92.176 90.576 987.087
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

pag. 47
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 5 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 650110 I. Credite de angajament


316.679 49.470 51.483 51.733 51.733 51.733 572.831
650110 II. Credite bugetare
316.679 49.470 51.483 51.733 51.733 51.733 572.831
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


203.929 36.035 38.593 38.593 38.593 38.593 394.336
650120 II. Credite bugetare
203.929 36.035 38.593 38.593 38.593 38.593 394.336
650151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

650151 I. Credite de angajament


88 88
650151 II. Credite bugetare
88 88
650157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650157 I. Credite de angajament


6.186 251 250 250 250 250 7.437
650157 II. Credite bugetare
6.186 251 250 250 250 250 7.437
650171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

650171 I. Credite de angajament


5.649 954 5.945 12.548
650171 II. Credite bugetare
5.649 1.817 1.852 1.700 1.600 12.618
650185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

pag. 48
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 6 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 650185 I. Credite de angajament


-221 -221
650185 II. Credite bugetare
-221 -221
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701 I. Credite de angajament


7.894 1.389 2.141 2.041 2.041 2.041 17.547
6701 II. Credite bugetare
7.894 1.389 2.141 2.041 2.041 2.041 17.547
670151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

670151 I. Credite de angajament


7.894 1.389 2.141 2.041 2.041 2.041 17.547
670151 II. Credite bugetare
7.894 1.389 2.141 2.041 2.041 2.041 17.547
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


159.645 10.119 9.392 9.673 9.914 10.142 208.885
6801 II. Credite bugetare
159.645 10.119 9.392 9.673 9.914 10.142 208.885
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


1.471 301 319 320 320 320 3.051
680151 II. Credite bugetare
1.471 301 319 320 320 320 3.051
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

pag. 49
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 7 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 680157 I. Credite de angajament


158.176 9.818 9.073 9.353 9.594 9.822 205.836
680157 II. Credite bugetare
158.176 9.818 9.073 9.353 9.594 9.822 205.836
680185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680185 I. Credite de angajament


-1 -1
680185 II. Credite bugetare
-1 -1
Credite externe

5006 CREDITE EXTERNE

5006 I. Credite de angajament


9.425 9.425
5006 II. Credite bugetare
9.425 9.425
6006 APARARE

6006 I. Credite de angajament


9.425 9.425
6006 II. Credite bugetare
9.425 9.425
600671 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600671 I. Credite de angajament


9.425 9.425
600671 II. Credite bugetare
9.425 9.425

pag. 50
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 8 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


107.745 124.235 216.561 152.571 152.571 152.571 906.254
5010 II. Credite bugetare
107.745 124.235 216.561 152.571 152.571 152.571 906.254
6010 APARARE

6010 I. Credite de angajament


98.420 118.214 210.365 146.375 146.375 146.375 866.124
6010 II. Credite bugetare
98.420 118.214 210.365 146.375 146.375 146.375 866.124
601010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

601010 I. Credite de angajament


442 270 180 180 180 180 1.432
601010 II. Credite bugetare
442 270 180 180 180 180 1.432
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


27.398 12.210 30.685 30.685 30.685 30.685 162.348
601020 II. Credite bugetare
27.398 12.210 30.685 30.685 30.685 30.685 162.348
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


70.580 105.734 179.500 115.510 115.510 115.510 702.344

pag. 51
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 9 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 601071 II. Credite bugetare


70.580 105.734 179.500 115.510 115.510 115.510 702.344
6510 INVATAMANT

6510 I. Credite de angajament


4.797 3.778 4.081 4.081 4.081 4.081 24.899
6510 II. Credite bugetare
4.797 3.778 4.081 4.081 4.081 4.081 24.899
651010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

651010 I. Credite de angajament


2.160 1.969 2.026 2.026 2.026 2.026 12.233
651010 II. Credite bugetare
2.160 1.969 2.026 2.026 2.026 2.026 12.233
651020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

651020 I. Credite de angajament


1.444 1.031 1.448 1.448 1.448 1.448 8.267
651020 II. Credite bugetare
1.444 1.031 1.448 1.448 1.448 1.448 8.267
651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

651071 I. Credite de angajament


1.194 778 607 607 607 607 4.400
651071 II. Credite bugetare
1.194 778 607 607 607 607 4.400
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


4.528 2.243 2.115 2.115 2.115 2.115 15.231

pag. 52
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 10 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 6710 II. Credite bugetare


4.528 2.243 2.115 2.115 2.115 2.115 15.231
671010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

671010 I. Credite de angajament


152 56 88 88 88 88 560
671010 II. Credite bugetare
152 56 88 88 88 88 560
671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671020 I. Credite de angajament


3.930 2.165 1.992 1.992 1.992 1.992 14.063
671020 II. Credite bugetare
3.930 2.165 1.992 1.992 1.992 1.992 14.063
671071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

671071 I. Credite de angajament


446 22 35 35 35 35 608
671071 II. Credite bugetare
446 22 35 35 35 35 608
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag. 53
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 11 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 41 Implementarea Tintelor de Capabilitati specifice Fortelor Terestre, asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice; continuarea
procesului de restructurare si modernizare a Fortelor Terestre;pregatirea structurilor subordonate pentru indeplinirea
misiunilor.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

99 Gradul de operativitate la tehnica ATAM (%) (nr. echipamente operative/ nr. echipamente existente)
80 80 80 80 80
3342 Gradul de operativitate la tehnica BAT (nr.echip.operative/nr.ech.existente) (%)
70 70 70 70 70
REZULTAT

3240 Grad de operationalizare a structurilor (%)


21 6 9 13 13
3343 Nr.zile exercitii/structura
4 4 4 4 4
3875 Numarul de structuri din FT planificate sa participe la intreaga gama de misiuni NATO si UE (evaluate)
43 52 55 61 61
4623 Numar de Tinte de Capabilitati din responsabilitatea FT sau la care contribuie, care sunt implementate conform calendarului
15 15 15 15 15
COMENTARII :

Continua urmatoarele activitati majore: implementarea Tintelor de Capabilitati; mentinerea in teatrele de operatii a unor forte,
in conformitate cu mandatul acordat de Parlament; operationalizarea structurilor din Fortele Terestre; modernizarea
inzestrarii si infrastructurii Fortelor Terestre in limita fondurilor disponibile; disponibilizarea bunurilor materiale excedentare
sau improprii utilizarii de catre Fortele Terestre; formarea, instruirea si specializarea personalului militar propriu in cadrul
stucturilor de invatamant din subordine.

pag. 54
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 12 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 PROGRAM :

Forte aeriene

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Prin acest program se urmareste realizarea si dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Fortelor Aeriene, cu prioritate cele
asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si UE, precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente internationale. Este unul
dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale, elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr.
473/2004.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
7.206.361 2.092.049 1.879.647 1.893.024 1.272.564 1.078.109 15.421.754
II. Credite bugetare
7.206.360 1.627.502 1.993.829 1.723.183 1.718.000 1.619.297 15.888.171
Indicatori de finantare

pag. 55
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 13 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


7.128.592 1.879.340 1.426.273 1.756.367 1.247.407 1.052.952 14.490.931
5001 II. Credite bugetare
7.128.592 1.414.793 1.540.455 1.586.526 1.692.843 1.594.140 14.957.349
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


2.572 137 2.709
5401 II. Credite bugetare
2.572 137 2.709
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


2.572 137 2.709
540159 II. Credite bugetare
2.572 137 2.709
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


6.938.377 1.852.011 1.399.066 1.727.777 1.218.455 1.023.027 14.158.713
6001 II. Credite bugetare
6.938.377 1.387.464 1.513.248 1.557.936 1.663.891 1.564.215 14.625.131
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


2.822.886 489.589 499.294 528.569 531.299 547.247 5.418.884

pag. 56
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 14 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 600110 II. Credite bugetare


2.822.886 489.589 499.294 528.569 531.299 547.247 5.418.884
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


1.445.532 141.559 145.084 148.709 192.356 236.599 2.309.839
600120 II. Credite bugetare
1.445.532 141.559 145.084 148.709 192.356 236.599 2.309.839
600130 TITLUL III DOBANZI

600130 I. Credite de angajament


23.422 23.422
600130 II. Credite bugetare
23.422 23.422
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


2.215 500 672 710 749 790 5.636
600151 II. Credite bugetare
2.215 500 672 710 749 790 5.636
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600157 I. Credite de angajament


28.629 6 28.635
600157 II. Credite bugetare
28.629 6 28.635
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


2.439.430 1.220.357 754.016 1.049.789 494.051 238.391 6.196.034

pag. 57
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 15 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 600171 II. Credite bugetare


2.439.430 755.810 868.198 879.948 939.487 779.579 6.662.452
600172 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

600172 I. Credite de angajament


59.516 59.516
600172 II. Credite bugetare
59.516 59.516
600181 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

600181 I. Credite de angajament


120.665 120.665
600181 II. Credite bugetare
120.665 120.665
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-3.918 -3.918
600185 II. Credite bugetare
-3.918 -3.918
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


138.404 24.954 25.151 26.492 26.792 27.702 269.495
6501 II. Credite bugetare
138.404 24.954 25.151 26.492 26.792 27.702 269.495
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

650110 I. Credite de angajament


98.179 15.915 16.452 17.260 17.260 17.770 182.836

pag. 58
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 16 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 650110 II. Credite bugetare


98.179 15.915 16.452 17.260 17.260 17.770 182.836
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


38.282 9.003 8.659 9.192 9.492 9.892 84.520
650120 II. Credite bugetare
38.282 9.003 8.659 9.192 9.492 9.892 84.520
650151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

650151 I. Credite de angajament


10 10
650151 II. Credite bugetare
10 10
650157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650157 I. Credite de angajament


2.007 36 40 40 40 40 2.203
650157 II. Credite bugetare
2.007 36 40 40 40 40 2.203
650185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

650185 I. Credite de angajament


-74 -74
650185 II. Credite bugetare
-74 -74
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


49.239 2.238 2.056 2.098 2.160 2.223 60.014

pag. 59
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 17 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 6801 II. Credite bugetare


49.239 2.238 2.056 2.098 2.160 2.223 60.014
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


297 76 79 78 78 78 686
680151 II. Credite bugetare
297 76 79 78 78 78 686
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


48.941 2.162 1.977 2.020 2.082 2.145 59.327
680157 II. Credite bugetare
48.941 2.162 1.977 2.020 2.082 2.145 59.327
680185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680185 I. Credite de angajament


-1 -1
680185 II. Credite bugetare
-1 -1
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


77.769 212.709 453.374 136.657 25.157 25.157 930.823
5010 II. Credite bugetare
77.768 212.709 453.374 136.657 25.157 25.157 930.822
6010 APARARE

pag. 60
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 18 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 6010 I. Credite de angajament


75.826 212.259 452.924 136.207 24.707 24.707 926.630
6010 II. Credite bugetare
75.826 212.259 452.924 136.207 24.707 24.707 926.630
601010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

601010 I. Credite de angajament


25 25 25 25 25 125
601010 II. Credite bugetare
25 25 25 25 25 125
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


49.208 14.807 14.307 14.182 14.182 14.182 120.868
601020 II. Credite bugetare
49.208 14.807 14.307 14.182 14.182 14.182 120.868
601056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

601056 I. Credite de angajament


138 138
601056 II. Credite bugetare
138 138
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


26.618 197.289 438.592 122.000 10.500 10.500 805.499
601071 II. Credite bugetare
26.618 197.289 438.592 122.000 10.500 10.500 805.499
6510 INVATAMANT

pag. 61
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 19 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 6510 I. Credite de angajament


1.447 420 420 420 420 420 3.547
6510 II. Credite bugetare
1.447 420 420 420 420 420 3.547
651010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

651010 I. Credite de angajament


153 160 159 159 159 159 949
651010 II. Credite bugetare
153 160 159 159 159 159 949
651020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

651020 I. Credite de angajament


1.191 260 261 261 261 261 2.495
651020 II. Credite bugetare
1.191 260 261 261 261 261 2.495
651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

651071 I. Credite de angajament


103 103
651071 II. Credite bugetare
103 103
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


496 30 30 30 30 30 646
6710 II. Credite bugetare
496 30 30 30 30 30 646
671010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

pag. 62
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 20 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 671010 I. Credite de angajament


147 147
671010 II. Credite bugetare
147 147
671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671020 I. Credite de angajament


304 30 30 30 30 30 454
671020 II. Credite bugetare
304 30 30 30 30 30 454
671071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

671071 I. Credite de angajament


45 45
671071 II. Credite bugetare
45 45
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea ponderii fortelor pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE ce pot fi angajate si sustinute pentru
participarea la operatii NATO; indeplinirea la termen a cerintelor cantitative si calitative conform angajamentelor asumate prin
Tintele de Capabilitati, Obiectivul global UE si alte tratate si initiative regionale la care Romania este parte;
realizarea/consolidarea capabilitatilor miltare ale Fortelor Aeriene in vederea optimizarii capacitatii de aparare a Romaniei;
executarea continua a misiunilor de aparare a integritatii spatiului aerian al Romaniei si indeplinirea angajamentelor asumate

pag. 63
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 21 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 n cadrul NATINAMDS.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2803 Grad de operativitate avioane de lupta (%)


58 58 47 47 47
2804 Grad de operativitate avioane transport (%)
47 43 43 43 43
2805 Grad de operativitate elicoptere de lupta (%)
48 40 40 40 40
2806 Grad de operativitate elicoptere de transport (%)
56 53 53 53 53
2807 Grad de operativitate complexe RSA (%)
65 65 65 65 65
2808 Grad de operativitate piese de artilerie AA (%)
90 90 90 90 90
2809 Grad de operativitate radare (%)
93 86 85 85 85
REZULTAT

2812 Numar de ore de zbor / an


10.339 6.500 7.500 7.500 7.500
3869 Numarul de structuri pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE
56 57 59 59 59
3870 Ponderea efectivelor pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE (%)
15,64 15,72 17,17 17,17 17,17
4449 Numar mediu de ore de functionare per radar per an
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

pag. 64
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 22 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 42 4450 Numar mediu de ore de functionare per complex RSA per an
550 500 500 500 500
4451 Numar de ore de zbor per pilot per an - avion de lupta
29 25 25 25 25
4452 Numar de ore de zbor per pilot per an - elicopter de lupta
31 25 30 30 30
4453 Numar de ore de zbor per pilot per an - avion de transport
45 40 40 40 40
4454 Numar de ore de zbor per pilot per an - elicopter de transport
32 20 25 25 25
4624 Tinte de Capabilitati in proces de implementare
9 9 9 9 9
COMENTARII :

Programul are caracter permanent, iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.Nivelul
alocrilor la titlurile Cheltuieli cu bunuri i servicii i Cheltuieli de capital poate avea implicatii asupra capacitatii
operationale n ansamblu si asupra exercitarii serviciului de lupta, n mod special.

43 PROGRAM :

Forte navale

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

pag. 65
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 23 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 Prin acest program se urmareste realizarea si dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Fortelor Navale, cu prioritate cele
asumate prin Tintele de Capabilitati si Obiectivul global UE, precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente
internationale. Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale elaborat in conformitate cu Legea
Planificarii Apararii nr 473/2004.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
4.243.361 424.591 500.451 463.008 439.523 628.710 6.699.644
II. Credite bugetare
4.243.362 429.575 481.228 505.494 464.269 602.579 6.726.507
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


3.848.013 389.581 424.765 431.608 408.123 597.310 6.099.400
5001 II. Credite bugetare
3.848.014 394.565 405.542 474.094 432.869 571.179 6.126.263
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


128 308 150 150 150 150 1.036

pag. 66
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 24 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 5401 II. Credite bugetare


128 308 150 150 150 150 1.036
540120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540120 I. Credite de angajament


33 5 50 50 50 50 238
540120 II. Credite bugetare
33 5 50 50 50 50 238
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


95 303 100 100 100 100 798
540159 II. Credite bugetare
95 303 100 100 100 100 798
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


3.620.414 358.605 394.776 401.464 377.837 566.890 5.719.986
6001 II. Credite bugetare
3.620.414 363.589 375.553 443.950 402.583 540.759 5.746.848
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


1.674.540 272.961 274.519 293.813 295.371 304.767 3.115.971
600110 II. Credite bugetare
1.674.540 272.961 274.519 293.813 295.371 304.767 3.115.971
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


588.515 65.703 63.989 65.968 67.785 69.497 921.457

pag. 67
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 25 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 600120 II. Credite bugetare


588.515 65.703 63.989 65.968 67.785 69.497 921.457
600130 TITLUL III DOBANZI

600130 I. Credite de angajament


104.599 104.599
600130 II. Credite bugetare
104.599 104.599
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


3.294 873 20 20 20 20 4.247
600151 II. Credite bugetare
3.294 873 20 20 20 20 4.247
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600157 I. Credite de angajament


13.745 22 25 25 25 25 13.867
600157 II. Credite bugetare
13.745 22 25 25 25 25 13.867
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


675.629 19.046 56.223 41.638 14.636 192.581 999.753
600171 II. Credite bugetare
675.629 24.030 37.000 84.124 39.382 166.450 1.026.615
600181 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

600181 I. Credite de angajament


561.381 561.381

pag. 68
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 26 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 600181 II. Credite bugetare


561.381 561.381
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-1.288 -1.288
600185 II. Credite bugetare
-1.288 -1.288
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


189.465 25.669 24.469 24.469 24.469 24.469 313.010
6501 II. Credite bugetare
189.465 25.669 24.469 24.469 24.469 24.469 313.010
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

650110 I. Credite de angajament


129.341 17.885 17.813 17.813 17.813 17.813 218.478
650110 II. Credite bugetare
129.341 17.885 17.813 17.813 17.813 17.813 218.478
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


58.173 7.771 6.641 6.641 6.641 6.641 92.508
650120 II. Credite bugetare
58.173 7.771 6.641 6.641 6.641 6.641 92.508
650151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

650151 I. Credite de angajament


8 8

pag. 69
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 27 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 650151 II. Credite bugetare


8 8
650157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650157 I. Credite de angajament


1.078 13 15 15 15 15 1.151
650157 II. Credite bugetare
1.078 13 15 15 15 15 1.151
650171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

650171 I. Credite de angajament


872 872
650171 II. Credite bugetare
872 872
650185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

650185 I. Credite de angajament


-8 -8
650185 II. Credite bugetare
-8 -8
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


9.824 1.467 2.337 2.337 2.337 2.337 20.639
6601 II. Credite bugetare
9.824 1.467 2.337 2.337 2.337 2.337 20.639
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


9.824 1.467 2.337 2.337 2.337 2.337 20.639

pag. 70
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 28 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 660151 II. Credite bugetare


9.824 1.467 2.337 2.337 2.337 2.337 20.639
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701 I. Credite de angajament


7.563 1.353 1.518 1.518 1.518 1.518 14.988
6701 II. Credite bugetare
7.563 1.353 1.518 1.518 1.518 1.518 14.988
670151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

670151 I. Credite de angajament


7.563 1.353 1.518 1.518 1.518 1.518 14.988
670151 II. Credite bugetare
7.563 1.353 1.518 1.518 1.518 1.518 14.988
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


20.619 2.179 1.515 1.670 1.812 1.946 29.741
6801 II. Credite bugetare
20.619 2.179 1.515 1.670 1.812 1.946 29.741
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


294 64 70 70 70 70 638
680151 II. Credite bugetare
294 64 70 70 70 70 638
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


20.323 2.115 1.445 1.600 1.742 1.876 29.101

pag. 71
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 29 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 680157 II. Credite bugetare


20.323 2.115 1.445 1.600 1.742 1.876 29.101
Credite externe

5006 CREDITE EXTERNE

5006 I. Credite de angajament


305.784 305.784
5006 II. Credite bugetare
305.784 305.784
6006 APARARE

6006 I. Credite de angajament


305.784 305.784
6006 II. Credite bugetare
305.784 305.784
600671 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600671 I. Credite de angajament


305.784 305.784
600671 II. Credite bugetare
305.784 305.784
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


89.564 35.010 75.686 31.400 31.400 31.400 294.460
5010 II. Credite bugetare
89.564 35.010 75.686 31.400 31.400 31.400 294.460

pag. 72
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 30 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 6010 APARARE

6010 I. Credite de angajament


56.002 20.413 61.685 22.269 22.269 22.269 204.907
6010 II. Credite bugetare
56.002 20.413 61.685 22.269 22.269 22.269 204.907
601010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

601010 I. Credite de angajament


821 329 16 329 329 329 2.153
601010 II. Credite bugetare
821 329 16 329 329 329 2.153
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


31.899 9.848 7.113 10.040 10.040 10.040 78.980
601020 II. Credite bugetare
31.899 9.848 7.113 10.040 10.040 10.040 78.980
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


23.281 10.236 54.556 11.900 11.900 11.900 123.773
601071 II. Credite bugetare
23.281 10.236 54.556 11.900 11.900 11.900 123.773
6510 INVATAMANT

6510 I. Credite de angajament


33.239 14.446 13.961 8.980 8.980 8.980 88.586
6510 II. Credite bugetare
33.239 14.446 13.961 8.980 8.980 8.980 88.586

pag. 73
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 31 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 651010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

651010 I. Credite de angajament


21.927 5.198 6.104 5.592 5.592 5.592 50.005
651010 II. Credite bugetare
21.927 5.198 6.104 5.592 5.592 5.592 50.005
651020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

651020 I. Credite de angajament


5.929 5.127 5.662 2.554 2.554 2.554 24.380
651020 II. Credite bugetare
5.929 5.127 5.662 2.554 2.554 2.554 24.380
651056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

651056 I. Credite de angajament


3.106 3.049 560 6.715
651056 II. Credite bugetare
3.106 3.049 560 6.715
651059 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

651059 I. Credite de angajament


143 318 338 799
651059 II. Credite bugetare
143 318 338 799
651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

651071 I. Credite de angajament


2.135 754 1.297 834 834 834 6.688
651071 II. Credite bugetare
2.135 754 1.297 834 834 834 6.688

pag. 74
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 32 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 6610 SANATATE

6610 I. Credite de angajament


168 168
6610 II. Credite bugetare
168 168
661010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

661010 I. Credite de angajament


75 75
661010 II. Credite bugetare
75 75
661020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661020 I. Credite de angajament


75 75
661020 II. Credite bugetare
75 75
661071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

661071 I. Credite de angajament


18 18
661071 II. Credite bugetare
18 18
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


155 151 40 151 151 151 799
6710 II. Credite bugetare
155 151 40 151 151 151 799

pag. 75
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 33 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671020 I. Credite de angajament


155 151 40 151 151 151 799
671020 II. Credite bugetare
155 151 40 151 151 151 799
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Indeplinirea angajamentelor internationale asumate in cadrul Aliantei si UE; implemenarea Tintelor de Capabilitati specifice
Fortelor Navale; continuarea procesului de restructurare si modernizare a Fortelor Navale; pregatirea structurilor subordonate
pentru indeplinirea misiunilor; participarea la misiunea de aparare colectiva.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2821 Nivel capacitate operationala - fregate (zile)


30 30 30 30 30
2822 Nivel capacitate operationala patrula maritima pentru forte operatii speciale (zile)
180 180 180 180 180
2824 Nivel capacitate operationala - Grupa scafandri EOD (zile)
40 40 40 40 40

pag. 76
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 34 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 43 2826 Nivel capacitate operationala - Corveta (zile)


90 90 90 90 90
2827 Nivel capacitate operationala - Dragor maritim (zile)
90 90 90 90 90
REZULTAT

2835 Ore scufundare / an patrula maritima pentru forte operatii speciale


180 180 180 180 180
2836 Grupa scafandri EOD (ore scufundare / an)
180 180 180 180 180
3871 Zile iesire pe mare/an/fregata
150 150 150 150 150
3872 Zile iesire pe mare/an/corveta
27 80 80 80 80
3873 Zile iesire pe mare/an/dragor maritim
10 80 80 80 80
COMENTARII :

Obiectivul de baza al Programului Major Forte Navale il constituie modernizarea si inzestrarea Fortelor Navale prin
achizitionarea, in corelare cu resursele puse la dispozitie, a sistemelor de armamente ce inglobeaza tehnologii moderne in scopul
satisfacerii cerintelor si asigurari interoperabilitatii cu fortele NATO/UE. Efortul pentru realizarea unei structuri de forte
compaibile NATO va fi concretizat si prin implementarea Tintelor de Capabilitati asumate de Romania. Indeplinirea cerintelor
de ordin cantitativ, calitativ si al termenelor rezultate din angajamentele asumate a intampinat greutati atat din cauza
neasigurarii suficiente a fondurilor (rectificari bugetare negative), cat si din cauza procedurilor greoaie in domeniul achizitiilor,
asa cum sunt reglementate prin legislatia actuala. Se acorda prioriate realizarii in continuare a capacitatilor operationale pentru
fortele destinate NATO/UE si initiativelor regionale, in conformitate cu angajmentele asumate, urmarindu-se mentinerea
nivelului de operationalizare a structurilor care au fost certificate/afirmate in anii anteriori.

45 PROGRAM :

pag. 77
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 35 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 Sprijin logistic

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Programul asigura realizarea/ dezvoltarea capabilitatilor militare specifice structurilor de logistica proprie in scopul asigurarii
sprijinului/suportului logistic unitatilor apartinand categoriilor de forte ale armatei si structurilor centrale ale Ministerului
Apararii Nationale

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
3.021.849 340.287 464.850 470.133 478.134 477.148 5.252.401
II. Credite bugetare
3.026.992 329.538 477.031 478.059 471.460 482.048 5.265.128
Indicatori de finantare

Buget de stat

pag. 78
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 36 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


2.915.708 321.214 417.450 443.733 451.734 450.748 5.000.587
5001 II. Credite bugetare
2.915.709 310.465 429.631 451.659 445.060 455.648 5.008.172
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


140 2 142
5401 II. Credite bugetare
140 2 142
540120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540120 I. Credite de angajament


13 13
540120 II. Credite bugetare
13 13
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


127 2 129
540159 II. Credite bugetare
127 2 129
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


2.680.029 320.022 400.343 426.253 433.884 432.552 4.693.083
6001 II. Credite bugetare
2.680.029 309.273 412.524 434.179 427.210 437.452 4.700.667

pag. 79
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 37 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


2.072.763 249.135 334.867 357.114 358.910 369.744 3.742.533
600110 II. Credite bugetare
2.072.763 249.135 334.867 357.114 358.910 369.744 3.742.533
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


496.053 36.939 53.500 55.012 56.400 57.708 755.612
600120 II. Credite bugetare
496.053 36.939 53.500 55.012 56.400 57.708 755.612
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


27.925 27.925
600151 II. Credite bugetare
27.925 27.925
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600157 I. Credite de angajament


27.898 9 27.907
600157 II. Credite bugetare
27.898 9 27.907
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


57.156 33.939 11.976 14.127 18.574 5.100 140.872
600171 II. Credite bugetare
57.156 23.190 24.157 22.053 11.900 10.000 148.456

pag. 80
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 38 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-1.766 -1.766
600185 II. Credite bugetare
-1.766 -1.766
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


7.278 1.756 1.756 1.756 1.756 14.302
6501 II. Credite bugetare
7.278 1.756 1.756 1.756 1.756 14.302
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

650110 I. Credite de angajament


5.590 1.473 1.473 1.473 1.473 11.482
650110 II. Credite bugetare
5.590 1.473 1.473 1.473 1.473 11.482
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


1.608 283 283 283 283 2.740
650120 II. Credite bugetare
1.608 283 283 283 283 2.740
650171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

650171 I. Credite de angajament


80 80
650171 II. Credite bugetare
80 80

pag. 81
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 39 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


52.948 7.250 7.386 7.486 7.571 82.641
6601 II. Credite bugetare
52.948 7.250 7.386 7.486 7.571 82.641
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


53.080 7.250 7.386 7.486 7.571 82.773
660151 II. Credite bugetare
53.080 7.250 7.386 7.486 7.571 82.773
660185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

660185 I. Credite de angajament


-132 -132
660185 II. Credite bugetare
-132 -132
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701 I. Credite de angajament


143.108 5.800 6.001 6.237 6.467 167.613
6701 II. Credite bugetare
143.108 5.800 6.001 6.237 6.467 167.613
670151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

670151 I. Credite de angajament


143.154 5.800 6.001 6.237 6.467 167.659
670151 II. Credite bugetare
143.154 5.800 6.001 6.237 6.467 167.659

pag. 82
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 40 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 670185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

670185 I. Credite de angajament


-46 -46
670185 II. Credite bugetare
-46 -46
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


32.205 1.190 2.301 2.337 2.371 2.402 42.806
6801 II. Credite bugetare
32.205 1.190 2.301 2.337 2.371 2.402 42.806
680110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

680110 I. Credite de angajament


2.862 734 734 734 734 5.798
680110 II. Credite bugetare
2.862 734 734 734 734 5.798
680120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680120 I. Credite de angajament


621 217 217 217 217 1.489
680120 II. Credite bugetare
621 217 217 217 217 1.489
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


359 39 50 50 50 50 598
680151 II. Credite bugetare
359 39 50 50 50 50 598

pag. 83
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 41 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


28.363 1.151 1.300 1.336 1.370 1.401 34.921
680157 II. Credite bugetare
28.363 1.151 1.300 1.336 1.370 1.401 34.921
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


106.141 19.073 47.400 26.400 26.400 26.400 251.814
5010 II. Credite bugetare
111.283 19.073 47.400 26.400 26.400 26.400 256.956
6010 APARARE

6010 I. Credite de angajament


94.166 19.073 44.400 23.400 23.400 23.400 227.839
6010 II. Credite bugetare
94.166 19.073 44.400 23.400 23.400 23.400 227.839
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


77.093 11.103 16.300 16.300 16.300 16.300 153.396
601020 II. Credite bugetare
77.093 11.103 16.300 16.300 16.300 16.300 153.396
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


17.073 7.970 28.100 7.100 7.100 7.100 74.443

pag. 84
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 42 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 601071 II. Credite bugetare


17.073 7.970 28.100 7.100 7.100 7.100 74.443
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


9.961 2.420 2.420 2.420 2.420 19.641
6710 II. Credite bugetare
9.960 2.420 2.420 2.420 2.420 19.640
671010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

671010 I. Credite de angajament


1.520 335 335 335 335 2.860
671010 II. Credite bugetare
1.519 335 335 335 335 2.859
671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671020 I. Credite de angajament


7.311 1.785 1.785 1.785 1.785 14.451
671020 II. Credite bugetare
7.311 1.785 1.785 1.785 1.785 14.451
671071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

671071 I. Credite de angajament


1.130 300 300 300 300 2.330
671071 II. Credite bugetare
1.130 300 300 300 300 2.330
8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8010 I. Credite de angajament


2.014 580 580 580 580 4.334

pag. 85
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 43 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 8010 II. Credite bugetare


2.015 580 580 580 580 4.335
801010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

801010 I. Credite de angajament


1.173 330 330 330 330 2.493
801010 II. Credite bugetare
1.173 330 330 330 330 2.493
801020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

801020 I. Credite de angajament


654 250 250 250 250 1.654
801020 II. Credite bugetare
654 250 250 250 250 1.654
801071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

801071 I. Credite de angajament


187 187
801071 II. Credite bugetare
187 187
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag. 86
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 44 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 45 Asigurarea conditiilor de depozitare a stocurilor strategice de materiale pentru intreaga structura de forte a armatei. Realizarea
sprijinului logistic al fortelor destinate misiunilor internationale. Realizarea managementului materialelor si managementului
distributiilor si participarea la informatizarea logisticii armatei. Coordonarea activitatilor de valorificare a bunurilor materiale,
tehnicii si echipamentelor scoase din functiune si a celor excedentare din Ministerul Apararii Nationale. Asigurarea unei legaturi
eficiente intre sistemul logistic al armatei si economia nationala, in scopul aprovizionarii cu bunurile din competenta.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3242 Valoare valorificare bunuri (mii lei)


16.000 29.000 29.000 29.000 29.000
REZULTAT

3243 Grad de operationalizare structuri (%)


100 100 100 100 100
COMENTARII :

Obiectivul de baza al Programului major Sprijin Logistic, il constituie continuarea procesului de transformare si modernizare al
structurilor subordonate pentru realizarea sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei si structurilor centrale ale
MApN. Alte obiective ale programului: Organizarea si desfasurarea achizitionarii si distributiei de bunuri materiale si servicii
necesare sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei; asigurarea cu prioritate al sprijinului logistic pentru fortele
dislocabile; casarea munitiei pentru armamentul si tehnica scoase din inzestrare, precum si a celei cu termen de valabilitate
depasit si continuarea procesului de valorificare a excedentelui de tehnica si materiala.

47 PROGRAM :

Administratie centrala

PRIORITATEA : 1

pag. 87
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 45 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

In cadrul acestui program se realizeaza planificarea, organizarea, coordonarea, controlul si evaluarea activitatilor intreprinse de
Ministerul Apararii Nationale si a resurselor necesare desfasurarii acestora. Este unul dintre programele majore ale
Ministerului Apararii Nationale, elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. 473/2004.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
13.108.628 665.657 621.811 605.833 586.797 600.891 16.189.617
II. Credite bugetare
13.108.627 671.518 624.528 585.991 591.882 605.891 16.188.437
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


12.940.379 634.080 516.824 586.710 567.674 581.768 15.827.435

pag. 88
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 46 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 5001 II. Credite bugetare


12.940.379 639.941 519.541 566.868 572.759 586.768 15.826.256
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


7.716 1.892 1.966 2.083 2.100 2.156 17.913
5101 II. Credite bugetare
7.716 1.892 1.966 2.083 2.100 2.156 17.913
510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110 I. Credite de angajament


4.162 1.642 1.696 1.806 1.816 1.871 12.993
510110 II. Credite bugetare
4.162 1.642 1.696 1.806 1.816 1.871 12.993
510120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120 I. Credite de angajament


859 188 193 198 203 202 1.843
510120 II. Credite bugetare
859 188 193 198 203 202 1.843
510151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

510151 I. Credite de angajament


2 2 2 2 2 10
510151 II. Credite bugetare
2 2 2 2 2 10
510155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510155 I. Credite de angajament


411 60 75 77 79 81 783

pag. 89
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 47 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 510155 II. Credite bugetare


411 60 75 77 79 81 783
510171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

510171 I. Credite de angajament


2.294 2.294
510171 II. Credite bugetare
2.294 2.294
510185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

510185 I. Credite de angajament


-10 -10
510185 II. Credite bugetare
-10 -10
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


21.345 764 2.267 2.267 2.267 2.267 31.177
5401 II. Credite bugetare
21.345 764 2.267 2.267 2.267 2.267 31.177
540120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540120 I. Credite de angajament


200 76 87 87 87 87 624
540120 II. Credite bugetare
200 76 87 87 87 87 624
540130 TITLUL III DOBANZI

540130 I. Credite de angajament


47 47

pag. 90
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 48 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 540130 II. Credite bugetare


47 47
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


21.120 688 2.180 2.180 2.180 2.180 30.528
540159 II. Credite bugetare
21.120 688 2.180 2.180 2.180 2.180 30.528
540185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

540185 I. Credite de angajament


-20 -20
540185 II. Credite bugetare
-20 -20
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


2.129.841 362.710 266.755 313.025 295.893 305.118 3.673.342
6001 II. Credite bugetare
2.129.841 368.443 269.472 297.350 299.828 307.101 3.672.035
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


1.044.422 234.803 176.866 188.643 189.517 195.214 2.029.465
600110 II. Credite bugetare
1.044.422 234.803 176.866 188.643 189.517 195.214 2.029.465
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


309.391 35.667 15.324 15.764 16.178 17.082 409.406

pag. 91
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 49 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 600120 II. Credite bugetare


309.391 35.667 15.324 15.764 16.178 17.082 409.406
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


659.241 86.009 73.451 83.551 87.389 91.013 1.080.654
600151 II. Credite bugetare
659.241 86.009 73.451 83.551 87.389 91.013 1.080.654
600156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

600156 I. Credite de angajament


726 49 775
600156 II. Credite bugetare
726 49 775
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600157 I. Credite de angajament


38.162 110 59 59 59 59 38.508
600157 II. Credite bugetare
38.162 110 59 59 59 59 38.508
600159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

600159 I. Credite de angajament


941 225 250 250 250 250 2.166
600159 II. Credite bugetare
941 225 250 250 250 250 2.166
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


86.555 5.847 805 24.758 2.500 1.500 121.965

pag. 92
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 50 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 600171 II. Credite bugetare


86.555 11.580 3.522 9.083 6.435 3.483 120.658
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-9.599 -9.599
600185 II. Credite bugetare
-9.599 -9.599
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6101 I. Credite de angajament


236.710 34.678 35.349 39.877 38.227 39.294 424.135
6101 II. Credite bugetare
236.710 34.723 35.349 38.323 38.977 40.098 424.180
610110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

610110 I. Credite de angajament


216.841 32.897 33.658 35.846 36.048 37.125 392.415
610110 II. Credite bugetare
216.841 32.897 33.658 35.846 36.048 37.125 392.415
610120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610120 I. Credite de angajament


11.677 1.651 1.668 1.715 1.756 1.746 20.213
610120 II. Credite bugetare
11.677 1.651 1.668 1.715 1.756 1.746 20.213
610151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

610151 I. Credite de angajament


17 23 23 23 23 23 132

pag. 93
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 51 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 610151 II. Credite bugetare


17 23 23 23 23 23 132
610157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

610157 I. Credite de angajament


3.212 3.212
610157 II. Credite bugetare
3.212 3.212
610171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

610171 I. Credite de angajament


5.547 107 2.293 400 400 8.747
610171 II. Credite bugetare
5.547 152 739 1.150 1.204 8.792
610185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

610185 I. Credite de angajament


-584 -584
610185 II. Credite bugetare
-584 -584
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


434.447 72.929 73.800 80.950 78.846 80.652 821.624
6501 II. Credite bugetare
434.447 72.929 73.800 78.337 79.246 82.865 821.624
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

650110 I. Credite de angajament


327.613 59.484 59.074 62.914 63.268 65.159 637.512

pag. 94
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 52 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 650110 II. Credite bugetare


327.613 59.484 59.074 62.914 63.268 65.159 637.512
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


80.352 13.266 14.186 14.583 14.938 14.853 152.178
650120 II. Credite bugetare
80.352 13.266 14.186 14.583 14.938 14.853 152.178
650151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

650151 I. Credite de angajament


25 224 224 224 224 921
650151 II. Credite bugetare
25 224 224 224 224 921
650156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

650156 I. Credite de angajament


243 243
650156 II. Credite bugetare
243 243
650157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650157 I. Credite de angajament


4.654 133 316 316 316 316 6.051
650157 II. Credite bugetare
4.654 133 316 316 316 316 6.051
650171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

650171 I. Credite de angajament


21.803 46 2.913 100 100 24.962

pag. 95
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 53 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 650171 II. Credite bugetare


21.803 46 300 500 2.313 24.962
650185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

650185 I. Credite de angajament


-242 -242
650185 II. Credite bugetare
-242 -242
6601 SANATATE

6601 I. Credite de angajament


332.317 49.806 44.228 44.894 44.985 45.288 561.518
6601 II. Credite bugetare
332.317 49.889 44.228 44.894 44.985 45.288 561.601
660110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

660110 I. Credite de angajament


67.466 9.098 9.706 10.337 10.395 10.706 117.708
660110 II. Credite bugetare
67.466 9.098 9.706 10.337 10.395 10.706 117.708
660120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660120 I. Credite de angajament


16.553 1.745 1.272 1.307 1.340 1.332 23.549
660120 II. Credite bugetare
16.553 1.745 1.272 1.307 1.340 1.332 23.549
660130 TITLUL III DOBANZI

660130 I. Credite de angajament


4.166 4.166

pag. 96
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 54 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 660130 II. Credite bugetare


4.166 4.166
660151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

660151 I. Credite de angajament


166.887 38.963 33.250 33.250 33.250 33.250 338.850
660151 II. Credite bugetare
166.887 38.963 33.250 33.250 33.250 33.250 338.850
660157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660157 I. Credite de angajament


277 277
660157 II. Credite bugetare
277 277
660171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

660171 I. Credite de angajament


24.484 24.484
660171 II. Credite bugetare
24.484 83 24.567
660181 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

660181 I. Credite de angajament


52.676 52.676
660181 II. Credite bugetare
52.676 52.676
660185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

660185 I. Credite de angajament


-192 -192

pag. 97
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 55 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 660185 II. Credite bugetare


-192 -192
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701 I. Credite de angajament


43.368 38.530 34.000 33.500 33.500 33.500 216.398
6701 II. Credite bugetare
43.368 38.530 34.000 33.500 33.500 33.500 216.398
670120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670120 I. Credite de angajament


9.103 9.103
670120 II. Credite bugetare
9.103 9.103
670151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

670151 I. Credite de angajament


34.265 38.530 34.000 33.500 33.500 33.500 207.295
670151 II. Credite bugetare
34.265 38.530 34.000 33.500 33.500 33.500 207.295
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


9.590.947 71.332 58.459 70.114 71.856 73.493 9.936.201
6801 II. Credite bugetare
9.590.947 71.332 58.459 70.114 71.856 73.493 9.936.201
680110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

680110 I. Credite de angajament


1.252 540 1.792

pag. 98
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 56 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 680110 II. Credite bugetare


1.252 540 1.792
680120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680120 I. Credite de angajament


74.319 415 270 270 270 270 75.814
680120 II. Credite bugetare
74.319 415 270 270 270 270 75.814
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


1.151 243 150 150 150 150 1.994
680151 II. Credite bugetare
1.151 243 150 150 150 150 1.994
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


9.518.099 70.134 58.039 69.694 71.436 73.073 9.860.475
680157 II. Credite bugetare
9.518.099 70.134 58.039 69.694 71.436 73.073 9.860.475
680185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680185 I. Credite de angajament


-3.874 -3.874
680185 II. Credite bugetare
-3.874 -3.874
8401 TRANSPORTURI

8401 I. Credite de angajament


143.687 1.439 145.126

pag. 99
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 57 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 8401 II. Credite bugetare


143.687 1.439 145.126
840140 TITLUL IV SUBVENTII

840140 I. Credite de angajament


128.027 128.027
840140 II. Credite bugetare
128.027 128.027
840159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

840159 I. Credite de angajament


15.666 1.439 17.105
840159 II. Credite bugetare
15.666 1.439 17.105
840185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

840185 I. Credite de angajament


-6 -6
840185 II. Credite bugetare
-6 -6
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


168.249 31.577 104.987 19.123 19.123 19.123 362.182
5010 II. Credite bugetare
168.248 31.577 104.987 19.123 19.123 19.123 362.181
6010 APARARE

pag. 100
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 58 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 6010 I. Credite de angajament


136.565 19.178 92.871 7.007 7.007 7.007 269.635
6010 II. Credite bugetare
136.564 19.178 92.871 7.007 7.007 7.007 269.634
601010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

601010 I. Credite de angajament


38.399 91 945 945 945 945 42.270
601010 II. Credite bugetare
38.399 91 945 945 945 945 42.270
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


85.023 9.660 4.753 4.753 4.753 4.753 113.695
601020 II. Credite bugetare
85.023 9.660 4.753 4.753 4.753 4.753 113.695
601057 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

601057 I. Credite de angajament


12 12
601057 II. Credite bugetare
12 12
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


13.131 9.427 87.173 1.309 1.309 1.309 113.658
601071 II. Credite bugetare
13.131 9.427 87.173 1.309 1.309 1.309 113.658
6510 INVATAMANT

pag. 101
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 59 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 6510 I. Credite de angajament


14.028 8.226 9.755 9.755 9.755 9.755 61.274
6510 II. Credite bugetare
14.028 8.226 9.755 9.755 9.755 9.755 61.274
651010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

651010 I. Credite de angajament


10.210 4.714 6.044 6.044 6.044 6.044 39.100
651010 II. Credite bugetare
10.210 4.714 6.044 6.044 6.044 6.044 39.100
651020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

651020 I. Credite de angajament


2.708 3.154 3.301 3.301 3.301 3.301 19.066
651020 II. Credite bugetare
2.708 3.154 3.301 3.301 3.301 3.301 19.066
651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

651071 I. Credite de angajament


1.111 358 410 410 410 410 3.109
651071 II. Credite bugetare
1.111 358 410 410 410 410 3.109
6610 SANATATE

6610 I. Credite de angajament


7.272 700 2.361 2.361 2.361 2.361 17.416
6610 II. Credite bugetare
7.272 700 2.361 2.361 2.361 2.361 17.416
661010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

pag. 102
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 60 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 661010 I. Credite de angajament


555 555
661010 II. Credite bugetare
555 555
661020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661020 I. Credite de angajament


3.277 450 850 850 850 850 7.127
661020 II. Credite bugetare
3.277 450 850 850 850 850 7.127
661071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

661071 I. Credite de angajament


3.440 250 1.511 1.511 1.511 1.511 9.734
661071 II. Credite bugetare
3.440 250 1.511 1.511 1.511 1.511 9.734
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


1.108 2.905 4.013
6710 II. Credite bugetare
1.108 2.905 4.013
671010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

671010 I. Credite de angajament


239 548 787
671010 II. Credite bugetare
239 548 787
671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

pag. 103
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 61 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 671020 I. Credite de angajament


762 2.037 2.799
671020 II. Credite bugetare
762 2.037 2.799
671071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

671071 I. Credite de angajament


107 320 427
671071 II. Credite bugetare
107 320 427
8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8010 I. Credite de angajament


9.276 568 9.844
8010 II. Credite bugetare
9.276 568 9.844
801010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

801010 I. Credite de angajament


3.360 338 3.698
801010 II. Credite bugetare
3.360 338 3.698
801020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

801020 I. Credite de angajament


5.840 200 6.040
801020 II. Credite bugetare
5.840 200 6.040
801071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

pag. 104
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 62 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 801071 I. Credite de angajament


76 30 106
801071 II. Credite bugetare
76 30 106
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Perfectionarea mecanismului de functionare a structurilor centrale, eliminarea paralelismelor si redundantelor, optimizarea


fluxurilor informationale si decizionale; cresterea eficientei cooperarii cu armatele statelor membre NATO; reorganizarea
invatamantului militar conform nevoilor reale ale Ministerului Apararii Nationale; conlucrarea cu celelelte institutii ale statului.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3356 Asigurarea ritmicitatii desfasurarii activitatii structurilor (%)


100 100 100 100 100
REZULTAT

182 Ponderea lucrarilor de cercetare de mare complexitate din totalul lucrarilor receptionate (%)
45 45 45 45 45
3354 Derularea procesului de executie a planului de achizitii publice (%)
100 100 100 100 100

pag. 105
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 63 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 47 3355 Modernizarea sistemului medical militar (%)


78 78 78 78 78
COMENTARII :

Programul are caracter permanent, iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.

48 PROGRAM :

Informatii pentru aparare

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Programul asigura obtinerea de informatii referitoare la riscurile si amenintarile externe si interne, militare sau nonmilitare,
care ar putea afecta securitatea nationala precum si evaluarea oportuna a acestora pentru determinarea capacitatilor si
intentiilor oricarui adversar sau potential adversar in timp si spatiu. Program major al Ministerului Apararii Nationale,
elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. 473/2004

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

pag. 106
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 64 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 I. Credite de angajament


1.805.601 378.789 396.230 336.565 351.353 311.293 3.579.831
II. Credite bugetare
1.805.601 306.723 313.320 312.924 316.738 327.289 3.382.595
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


1.805.134 378.789 386.370 336.550 351.338 311.278 3.569.459
5001 II. Credite bugetare
1.805.134 306.723 303.460 312.909 316.723 327.274 3.372.223
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


216.785 216.785
5101 II. Credite bugetare
216.785 216.785
510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110 I. Credite de angajament


165.484 165.484
510110 II. Credite bugetare
165.484 165.484
510120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120 I. Credite de angajament


51.301 51.301

pag. 107
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 65 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 510120 II. Credite bugetare


51.301 51.301
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


71 71
5401 II. Credite bugetare
71 71
540159 TITLUL X ALTE CHELTUIELI

540159 I. Credite de angajament


71 71
540159 II. Credite bugetare
71 71
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


1.066 2.628 3.694
6001 II. Credite bugetare
1.066 2.628 3.694
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


1.030 2.623 3.653
600110 II. Credite bugetare
1.030 2.623 3.653
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


36 5 41

pag. 108
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 66 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 600120 II. Credite bugetare


36 5 41
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6101 I. Credite de angajament


1.565.546 375.457 385.541 335.698 350.464 310.384 3.323.090
6101 II. Credite bugetare
1.565.546 303.391 302.631 312.057 315.849 326.380 3.125.854
610110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

610110 I. Credite de angajament


1.068.942 234.669 239.940 255.777 257.055 264.767 2.321.150
610110 II. Credite bugetare
1.068.942 234.669 239.940 255.777 257.055 264.767 2.321.150
610120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610120 I. Credite de angajament


337.464 39.974 36.000 37.008 37.933 38.806 527.185
610120 II. Credite bugetare
337.464 39.974 36.000 37.008 37.933 38.806 527.185
610151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

610151 I. Credite de angajament


1.156 1.156
610151 II. Credite bugetare
1.156 1.156
610157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

610157 I. Credite de angajament


13.013 3 11 11 11 11 13.060

pag. 109
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 67 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 610157 II. Credite bugetare


13.013 3 11 11 11 11 13.060
610171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

610171 I. Credite de angajament


146.310 100.811 109.590 42.902 55.465 6.800 461.878
610171 II. Credite bugetare
146.310 28.745 26.680 19.261 20.850 22.796 264.642
610180 TITLUL XV IMPRUMUTURI

610180 I. Credite de angajament


180 180
610180 II. Credite bugetare
180 180
610185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

610185 I. Credite de angajament


-1.519 -1.519
610185 II. Credite bugetare
-1.519 -1.519
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


21.737 633 829 852 874 894 25.819
6801 II. Credite bugetare
21.737 633 829 852 874 894 25.819
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


144 27 40 41 42 43 337

pag. 110
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 68 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 680151 II. Credite bugetare


144 27 40 41 42 43 337
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


21.592 606 789 811 832 851 25.481
680157 II. Credite bugetare
21.592 606 789 811 832 851 25.481
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


467 9.860 15 15 15 10.372
5010 II. Credite bugetare
467 9.860 15 15 15 10.372
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6110 I. Credite de angajament


467 9.860 15 15 15 10.372
6110 II. Credite bugetare
467 9.860 15 15 15 10.372
611020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

611020 I. Credite de angajament


315 15 15 15 360
611020 II. Credite bugetare
315 15 15 15 360
611071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

pag. 111
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 69 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 611071 I. Credite de angajament


467 9.545 10.012
611071 II. Credite bugetare
467 9.545 10.012
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Gestionarea in sistem integrat a riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale si dezvoltarea capabilitatilor de
obtinere si interpretare a informatiilor, in scopul prevenirii surprinderii strategice si participarii la efortul international de
combatere a amenintarilor asimetrice; implementarea Tintelor de Capabilitati in domeniul specific.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3244 Asigurarea in timp oportun a datelor si informatiilor necesare realizarii sigurantei nationate in domeniul militar, intocmite pe baza solicitarilor factorilor de decizie militara
si politico-militara (%)
100 100 100 100 100
REZULTAT

210 Informatii furnizate cu privire la riscurile si amenintarile la adresa sigurantei nationale (%)
100 100 100 100 100
4625 Numar de Tinte de Capabilitati 2013 din responsabilitatea Programului major 'Informatii pentru Aparare' care sunt implementate conform calendarului
4 4 4 4 4

pag. 112
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 70 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 48 COMENTARII :

Programul are caracter permanent, iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.

49 PROGRAM :

Reprezentare internationala

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Programul asigura realizarea reprezentarii Ministerului Apararii Nationale in cadrul diferitelor structuri si organisme NATO si
UE, finantarea contributiilor Ministerului Apararii Nationale la bugetul militar si programul NSIP ale NATO, precum si alte
initiative si aranjamente internationale, finantarea cursurilor cu selectie deschisa (nu sunt destinate personalului unei anumite
categorii de forte, arme, specialitati militare). Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale , elaborat
in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. 473/2004.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

pag. 113
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 71 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 49 I. Credite de angajament


1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
II. Credite bugetare
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
5001 II. Credite bugetare
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
6001 II. Credite bugetare
1.232.142 163.333 158.540 164.745 170.201 176.438 2.065.399
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


181.009 22.552 26.279 28.013 28.153 28.998 315.004
600110 II. Credite bugetare
181.009 22.552 26.279 28.013 28.153 28.998 315.004
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


220.341 17.614 16.261 16.709 17.127 17.521 305.573

pag. 114
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 72 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 49 600120 II. Credite bugetare


220.341 17.614 16.261 16.709 17.127 17.521 305.573
600155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600155 I. Credite de angajament


828.955 123.140 116.000 119.923 124.921 129.919 1.442.858
600155 II. Credite bugetare
828.955 123.140 116.000 119.923 124.921 129.919 1.442.858
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


10.873 27 100 11.000
600171 II. Credite bugetare
10.873 27 100 11.000
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-9.036 -9.036
600185 II. Credite bugetare
-9.036 -9.036
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag. 115
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 73 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 49 Plata contributiilor si cotizatiilor MApN la diferite organisme si organizatii internationale la care Romania este parte; sustinerea
personalului MApN aflat in misiuni permanente in cadrul structurilor si organismelor internationale din care Romania face
parte; asigurarea participarii personalului MApN la cursurile cu selectie deschisa.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3359 Plata contributiilor si cotizatiilor (%)


60 100 100 100 100
3360 Asigurarea sustinerii financiare a personalului MAp aflat in misiuni permanente in mediul international (%)
100 100 100 100 100
3361 Asigurarea sustinerii financiare pentru participarea personalului MAp la cursurile cu selectie deschisa (%)
100 100 100 100 100
REZULTAT

3362 Gradul incadrarii cu personal (%)


100 100 100 100 100
3363 Gradul participarii la cursuri (%)
100 100 100 100 100
COMENTARII :

Programul are caracter permanent, iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.

299 PROGRAM :

Statul Major General / Conducere Strategica

PRIORITATEA : 1

pag. 116
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 74 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 PARTENERI :

Structuri ale Ministerului Apararii Nationale

DESCRIERE :

Progamul asigura realizarea/dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Statului Major General, cu prioritate a Tintelor de
Capabilitati asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlatice, precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente internationale.
Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale elaborat in conformitate cu Legea Planificarii Apararii
nr 473/2004.

Data inceperii :

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
2.505.474 418.722 496.095 401.630 398.392 404.904 4.625.217
II. Credite bugetare
2.505.334 422.424 471.560 402.861 405.383 419.704 4.627.266
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


2.405.102 312.258 374.565 380.645 377.407 383.919 4.233.896

pag. 117
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 75 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 5001 II. Credite bugetare


2.404.962 315.960 350.030 381.876 384.398 398.719 4.235.945
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5401 I. Credite de angajament


5 5
5401 II. Credite bugetare
5 5
540120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540120 I. Credite de angajament


5 5
540120 II. Credite bugetare
5 5
6001 APARARE

6001 I. Credite de angajament


2.280.202 311.121 373.461 379.511 376.245 382.731 4.103.271
6001 II. Credite bugetare
2.280.202 314.823 348.926 380.742 383.236 397.531 4.105.460
600110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

600110 I. Credite de angajament


1.635.360 275.204 316.547 337.439 339.126 349.300 3.252.976
600110 II. Credite bugetare
1.635.360 275.204 316.547 337.439 339.126 349.300 3.252.976
600120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600120 I. Credite de angajament


276.344 28.216 26.500 27.284 28.004 28.682 415.030

pag. 118
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 76 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 600120 II. Credite bugetare


276.344 28.216 26.500 27.284 28.004 28.682 415.030
600130 TITLUL III DOBANZI

600130 I. Credite de angajament


5.905 5.905
600130 II. Credite bugetare
5.905 5.905
600151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

600151 I. Credite de angajament


938 383 1.404 1.445 1.482 1.517 7.169
600151 II. Credite bugetare
938 383 1.404 1.445 1.482 1.517 7.169
600155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600155 I. Credite de angajament


54.275 54.275
600155 II. Credite bugetare
54.275 54.275
600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

600157 I. Credite de angajament


38.873 12 32 32 32 32 39.013
600157 II. Credite bugetare
38.873 12 32 32 32 32 39.013
600171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

600171 I. Credite de angajament


168.962 7.306 28.978 13.311 7.601 3.200 229.358

pag. 119
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 77 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 600171 II. Credite bugetare


168.962 11.008 4.443 14.542 14.592 18.000 231.547
600181 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

600181 I. Credite de angajament


101.723 101.723
600181 II. Credite bugetare
101.723 101.723
600185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

600185 I. Credite de angajament


-2.177 -2.177
600185 II. Credite bugetare
-2.177 -2.177
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


56.117 56.117
6501 II. Credite bugetare
55.977 55.977
650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

650110 I. Credite de angajament


45.854 45.854
650110 II. Credite bugetare
45.854 45.854
650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650120 I. Credite de angajament


9.905 9.905

pag. 120
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 78 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 650120 II. Credite bugetare


9.905 9.905
650157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650157 I. Credite de angajament


152 152
650157 II. Credite bugetare
12 12
650171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

650171 I. Credite de angajament


207 207
650171 II. Credite bugetare
207 207
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6701 I. Credite de angajament


122 122
6701 II. Credite bugetare
122 122
670151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

670151 I. Credite de angajament


122 122
670151 II. Credite bugetare
122 122
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6801 I. Credite de angajament


68.655 1.137 1.104 1.134 1.162 1.188 74.380

pag. 121
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 79 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 6801 II. Credite bugetare


68.655 1.137 1.104 1.134 1.162 1.188 74.380
680151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

680151 I. Credite de angajament


215 28 52 52 52 52 451
680151 II. Credite bugetare
215 28 52 52 52 52 451
680157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680157 I. Credite de angajament


68.441 1.109 1.052 1.082 1.110 1.136 73.930
680157 II. Credite bugetare
68.441 1.109 1.052 1.082 1.110 1.136 73.930
680185 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680185 I. Credite de angajament


-2 -2
680185 II. Credite bugetare
-2 -2
Venituri proprii

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010 I. Credite de angajament


100.372 106.464 121.530 20.985 20.985 20.985 391.321
5010 II. Credite bugetare
100.372 106.464 121.530 20.985 20.985 20.985 391.321
6010 APARARE

pag. 122
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 80 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 6010 I. Credite de angajament


95.680 106.414 121.430 20.885 20.885 20.885 386.179
6010 II. Credite bugetare
95.680 106.414 121.430 20.885 20.885 20.885 386.179
601020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

601020 I. Credite de angajament


11.460 6.296 11.850 11.285 11.285 11.285 63.461
601020 II. Credite bugetare
11.460 6.296 11.850 11.285 11.285 11.285 63.461
601056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

601056 I. Credite de angajament


3.589 3.589
601056 II. Credite bugetare
3.589 3.589
601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

601071 I. Credite de angajament


84.220 96.529 109.580 9.600 9.600 9.600 319.129
601071 II. Credite bugetare
84.220 96.529 109.580 9.600 9.600 9.600 319.129
6510 INVATAMANT

6510 I. Credite de angajament


4.436 4.436
6510 II. Credite bugetare
4.436 4.436
651010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

pag. 123
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 81 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 651010 I. Credite de angajament


3.302 3.302
651010 II. Credite bugetare
3.302 3.302
651020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

651020 I. Credite de angajament


988 988
651020 II. Credite bugetare
988 988
651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

651071 I. Credite de angajament


146 146
651071 II. Credite bugetare
146 146
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6710 I. Credite de angajament


256 50 100 100 100 100 706
6710 II. Credite bugetare
256 50 100 100 100 100 706
671020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

671020 I. Credite de angajament


256 50 100 100 100 100 706
671020 II. Credite bugetare
256 50 100 100 100 100 706
Rata de finantare din :

pag. 124
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 18 / 27
Pag. 82 din 82
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2012 Executie preliminata Program 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari 2017 Total
program 2013

18 11424532 299 Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Continuarea procesului de transformare, restructurare si modernizare a sistemului de conducere operationala si administrativa


in concordanta cu noua structura de forte

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2840 Valoarea cheltuielilor / militar (lei)


66.193 66.906 66.906 66.906 66.906
3365 Gradul de completare cu echipamente %
74 76 77 78 78
REZULTAT

1337 Gradul de asigurare cu personal %


96 96 96 96 96
1339 Gradul de operativitate a echipamentelor %
70 71 71 71 71
COMENTARII :

Programul are caracter permanent, iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.

pag. 125
Pag. 1
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 10.794.797 2.950.871 1.868.718 1.932.206 1.534.233 786.131 651.068 1.071.570
II 10.794.797 2.093.434 1.322.649 1.932.206 1.365.295 1.286.102 1.241.336 1.553.775
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 8.863.546 2.950.871 1.439.021 1.021.000 1.263.117 626.515 491.452 1.071.570
II 8.863.546 2.093.434 892.952 1.021.000 1.094.179 1.126.486 1.081.720 1.553.775
50015102 Transferuri de capital I 1.214.457 21.734 37.552 21.000 21.000 21.000 21.000 1.071.171
II 1.214.457 2.540 19.004 21.000 21.000 21.000 21.000 1.108.913
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 1.214.457 21.734 37.552 21.000 21.000 21.000 21.000 1.071.171
investitiilor la spitale II 1.214.457 2.540 19.004 21.000 21.000 21.000 21.000 1.108.913
50017101 Active fixe I 7.473.674 2.796.461 1.390.385 987.656 1.226.890 601.481 470.402 399
II 7.473.674 1.989.009 837.521 986.098 1.066.560 1.098.149 1.055.888 440.449
5001710101 Constructii I 638.959 130.137 63.703 125.451 233.861 63.793 22.014
II 638.959 81.067 44.383 43.458 114.855 108.997 98.145 148.054
5001710102 Masini, echipamente si I 34.959 27.902 1.514 3.664 879 500 500
mijloace de transport II 34.959 5.167 14.629 1.324 11.879 500 500 960
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 7.951 415 611 2.325 2.300 2.300
alte active corporale II 7.951 408 618 2.325 2.300 2.300
5001710130 Alte active fixe I 6.791.805 2.638.007 1.324.557 858.541 989.825 534.888 445.588 399
II 6.791.805 1.902.367 777.891 941.316 937.501 986.352 954.943 291.435
50017103 Reparatii capitale aferente I 175.415 132.676 11.084 12.344 15.227 4.034 50
activelor fixe II 175.415 101.885 36.427 13.902 6.619 7.337 4.832 4.413
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 1.931.251 429.697 911.206 271.116 159.616 159.616
CHELTUIELI II 1.931.251 429.697 911.206 271.116 159.616 159.616
50107101 Active fixe I 1.899.137 423.703 900.326 266.036 154.536 154.536
II 1.899.137 423.703 900.326 266.036 154.536 154.536

pag. 126
Pag. 2
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5010710101 Constructii I 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
II 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
5010710102 Masini, echipamente si I 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
mijloace de transport II 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163
alte active corporale II 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163
5010710130 Alte active fixe I 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
II 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
50107103 Reparatii capitale aferente I 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080
activelor fixe II 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare


5000 TOTAL GENERAL I 1.374.586 124.755 66.927 97.502 10.579 3.652 1.071.171
II 1.374.586 72.756 43.151 40.739 63.682 26.777 6.691 1.120.790
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.374.586 124.755 66.927 97.502 10.579 3.652 1.071.171
II 1.374.586 72.756 43.151 40.739 63.682 26.777 6.691 1.120.790
50015102 Transferuri de capital I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171
II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171
investitiilor la spitale II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171
50017101 Active fixe I 284.653 113.395 59.525 97.502 10.579 3.652
II 284.653 70.276 40.037 33.236 58.017 26.777 6.691 49.619
5001710101 Constructii I 284.653 113.395 59.525 97.502 10.579 3.652
II 284.653 70.276 40.037 33.236 58.017 26.777 6.691 49.619

pag. 127
Pag. 3
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B - Obiective (proiecte) de investitii noi
5000 TOTAL GENERAL I 289.825 24.622 186.675 57.764 20.764
II 289.825 5.220 48.190 73.126 78.890 84.399
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 289.825 24.622 186.675 57.764 20.764
II 289.825 5.220 48.190 73.126 78.890 84.399
50017101 Active fixe I 289.825 24.622 186.675 57.764 20.764
II 289.825 5.220 48.190 73.126 78.890 84.399
5001710101 Constructii I 289.825 24.622 186.675 57.764 20.764
II 289.825 5.220 48.190 73.126 78.890 84.399

pag. 128
Pag. 4
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 9.130.386 2.826.116 1.801.791 1.810.082 1.336.979 724.715 630.304 399
II 9.130.386 2.020.678 1.279.498 1.886.247 1.253.423 1.186.199 1.155.755 348.586
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 7.199.135 2.826.116 1.372.094 898.876 1.065.863 565.099 470.688 399
II 7.199.135 2.020.678 849.801 975.041 982.307 1.026.583 996.139 348.586
50015102 Transferuri de capital I 124.524 10.374 30.150 21.000 21.000 21.000 21.000
II 124.524 60 15.890 13.497 15.335 21.000 21.000 37.742
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 124.524 10.374 30.150 21.000 21.000 21.000 21.000
investitiilor la spitale II 124.524 60 15.890 13.497 15.335 21.000 21.000 37.742
50017101 Active fixe I 6.899.196 2.683.066 1.330.860 865.532 1.029.636 540.065 449.638 399
II 6.899.196 1.918.733 797.484 947.642 960.353 998.246 970.307 306.431
5001710101 Constructii I 64.481 16.742 4.178 3.327 36.607 2.377 1.250
II 64.481 10.791 4.346 5.002 8.648 9.094 12.564 14.036
5001710102 Masini, echipamente si I 34.959 27.902 1.514 3.664 879 500 500
mijloace de transport II 34.959 5.167 14.629 1.324 11.879 500 500 960
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 7.951 415 611 2.325 2.300 2.300
alte active corporale II 7.951 408 618 2.325 2.300 2.300
5001710130 Alte active fixe I 6.791.805 2.638.007 1.324.557 858.541 989.825 534.888 445.588 399
II 6.791.805 1.902.367 777.891 941.316 937.501 986.352 954.943 291.435
50017103 Reparatii capitale aferente I 175.415 132.676 11.084 12.344 15.227 4.034 50
activelor fixe II 175.415 101.885 36.427 13.902 6.619 7.337 4.832 4.413
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 1.931.251 429.697 911.206 271.116 159.616 159.616
CHELTUIELI II 1.931.251 429.697 911.206 271.116 159.616 159.616
50107101 Active fixe I 1.899.137 423.703 900.326 266.036 154.536 154.536
II 1.899.137 423.703 900.326 266.036 154.536 154.536

pag. 129
Pag. 5
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5010710101 Constructii I 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
II 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
5010710102 Masini, echipamente si I 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
mijloace de transport II 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163
alte active corporale II 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163
5010710130 Alte active fixe I 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
II 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
50107103 Reparatii capitale aferente I 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080
activelor fixe II 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080

pag. 130
Pag. 6
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 287.911 38.631 56.777 45.707 38.082 53.562 55.152
II 287.911 5.575 61.133 48.480 53.501 43.720 49.004 26.498
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 124.714 38.631 25.659 7.744 6.710 22.190 23.780
II 124.714 5.575 30.015 10.517 22.129 12.348 17.632 26.498
50015102 Transferuri de capital I 81.804 10.314 23.534 4.080 3.506 19.390 20.980
II 81.804 14.768 9.193 7.925 9.548 14.832 25.538
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 81.804 10.314 23.534 4.080 3.506 19.390 20.980
investitiilor la spitale II 81.804 14.768 9.193 7.925 9.548 14.832 25.538
50017101 Active fixe I 42.910 28.317 2.125 3.664 3.204 2.800 2.800
II 42.910 5.575 15.247 1.324 14.204 2.800 2.800 960
5001710102 Masini, echipamente si I 34.959 27.902 1.514 3.664 879 500 500
mijloace de transport II 34.959 5.167 14.629 1.324 11.879 500 500 960
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 7.951 415 611 2.325 2.300 2.300
alte active corporale II 7.951 408 618 2.325 2.300 2.300
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 163.197 31.118 37.963 31.372 31.372 31.372
CHELTUIELI II 163.197 31.118 37.963 31.372 31.372 31.372
50107101 Active fixe I 163.197 31.118 37.963 31.372 31.372 31.372
II 163.197 31.118 37.963 31.372 31.372 31.372
5010710102 Masini, echipamente si I 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
mijloace de transport II 115.406 24.536 30.243 20.209 20.209 20.209
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163
alte active corporale II 47.791 6.582 7.720 11.163 11.163 11.163

pag. 131
Pag. 7
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
5000 TOTAL GENERAL I 6.675 60 1.807 2.758 680 600 770
II 6.675 60 285 2.758 680 600 770 1.522
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 6.675 60 1.807 2.758 680 600 770
II 6.675 60 285 2.758 680 600 770 1.522
50015102 Transferuri de capital I 390 60 50 220 20 20 20
II 390 60 50 220 20 20 20
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 390 60 50 220 20 20 20
investitiilor la spitale II 390 60 50 220 20 20 20
50017101 Active fixe I 6.285 1.757 2.538 660 580 750
II 6.285 235 2.538 660 580 750 1.522
5001710101 Constructii I 6.285 1.757 2.538 660 580 750
II 6.285 235 2.538 660 580 750 1.522

pag. 132
Pag. 8
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile
5000 TOTAL GENERAL I 94.229 16.742 10.654 12.989 41.147 6.997 5.700
II 94.229 10.791 7.899 16.499 15.798 13.714 17.014 12.514
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 63.157 16.742 7.382 789 35.947 1.797 500
II 63.157 10.791 4.627 4.299 10.598 8.514 11.814 12.514
50015102 Transferuri de capital I 4.961 4.961
II 4.961 516 1.835 2.610
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 4.961 4.961
investitiilor la spitale II 4.961 516 1.835 2.610
50017101 Active fixe I 58.196 16.742 2.421 789 35.947 1.797 500
II 58.196 10.791 4.111 2.464 7.988 8.514 11.814 12.514
5001710101 Constructii I 58.196 16.742 2.421 789 35.947 1.797 500
II 58.196 10.791 4.111 2.464 7.988 8.514 11.814 12.514
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
CHELTUIELI II 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
50107101 Active fixe I 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
II 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
5010710101 Constructii I 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200
II 31.072 3.272 12.200 5.200 5.200 5.200

pag. 133
Pag. 9
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 8.534.042 2.638.007 1.715.475 1.725.404 1.236.763 654.442 563.552 399
II 8.534.042 1.902.367 1.167.760 1.793.728 1.171.745 1.115.748 1.079.055 303.639
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 6.829.174 2.638.007 1.326.162 875.241 1.007.299 536.478 445.588 399
II 6.829.174 1.902.367 778.447 943.565 942.281 997.784 961.091 303.639
50015102 Transferuri de capital I 37.369 1.605 16.700 17.474 1.590
II 37.369 556 2.249 4.780 11.432 6.148 12.204
5001510212 Transferuri pentru finantarea I 37.369 1.605 16.700 17.474 1.590
investitiilor la spitale II 37.369 556 2.249 4.780 11.432 6.148 12.204
50017101 Active fixe I 6.791.805 2.638.007 1.324.557 858.541 989.825 534.888 445.588 399
II 6.791.805 1.902.367 777.891 941.316 937.501 986.352 954.943 291.435
5001710130 Alte active fixe I 6.791.805 2.638.007 1.324.557 858.541 989.825 534.888 445.588 399
II 6.791.805 1.902.367 777.891 941.316 937.501 986.352 954.943 291.435
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
CHELTUIELI II 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
50107101 Active fixe I 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
II 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
5010710130 Alte active fixe I 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964
II 1.704.868 389.313 850.163 229.464 117.964 117.964

pag. 134
Pag. 10
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitate,precum si alte
categorii de lucrari de investitii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 207.529 132.676 17.078 23.224 20.307 9.114 5.130
II 207.529 101.885 42.421 24.782 11.699 12.417 9.912 4.413
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 175.415 132.676 11.084 12.344 15.227 4.034 50
II 175.415 101.885 36.427 13.902 6.619 7.337 4.832 4.413
50017103 Reparatii capitale aferente I 175.415 132.676 11.084 12.344 15.227 4.034 50
activelor fixe II 175.415 101.885 36.427 13.902 6.619 7.337 4.832 4.413
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL I 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080
CHELTUIELI II 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080
50107103 Reparatii capitale aferente I 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080
activelor fixe II 32.114 5.994 10.880 5.080 5.080 5.080

pag. 135
Pag. 11
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 60 -- APARARE
6000 APARARE I 9.203.536 2.908.467 1.726.736 1.781.966 1.461.428 705.469 619.071 399
II 9.203.536 2.077.253 1.270.290 1.868.969 1.318.598 1.237.305 1.190.326 240.795
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 7.299.593 2.908.467 1.299.551 884.465 1.194.009 549.550 463.152 399
II 7.299.593 2.077.253 843.105 971.468 1.051.179 1.081.386 1.034.407 240.795
60017101 Active fixe I 7.131.274 2.780.561 1.288.574 872.121 1.181.001 545.516 463.102 399
II 7.131.274 1.980.030 806.740 957.566 1.044.630 1.074.549 1.031.224 236.535
6001710101 Constructii I 523.561 114.320 53.543 109.396 203.565 20.873 21.864
II 523.561 72.088 36.118 36.926 105.636 97.582 86.777 88.434
6001710102 Masini, echipamente si I 34.888 27.902 1.443 3.664 879 500 500
mijloace de transport II 34.888 5.167 14.558 1.324 11.879 500 500 960
6001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 6.217 415 577 1.625 1.800 1.800
alte active corporale II 6.217 408 584 1.625 1.800 1.800
6001710130 Alte active fixe I 6.566.608 2.637.924 1.233.011 759.061 974.932 522.343 438.938 399
II 6.566.608 1.902.367 755.480 919.316 925.490 974.667 942.147 147.141
60017103 Reparatii capitale aferente I 168.319 127.906 10.977 12.344 13.008 4.034 50
activelor fixe II 168.319 97.223 36.365 13.902 6.549 6.837 3.183 4.260
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 1.903.943 427.185 897.501 267.419 155.919 155.919


II 1.903.943 427.185 897.501 267.419 155.919 155.919
60107101 Active fixe I 1.872.399 421.441 886.701 262.419 150.919 150.919
II 1.872.399 421.441 886.701 262.419 150.919 150.919
6010710101 Constructii I 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
II 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200

pag. 136
Pag. 12
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6010710102 Masini, echipamente si I 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
mijloace de transport II 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
6010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
alte active corporale II 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
6010710130 Alte active fixe I 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
II 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
60107103 Reparatii capitale aferente I 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
activelor fixe II 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000

pag. 137
Pag. 13
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 61 -- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 340.998 12.685 100.918 119.135 45.195 55.865 7.200
NATIONALA II 340.998 6.625 28.897 36.225 20.000 22.000 24.000 203.251
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 331.453 12.685 100.918 109.590 45.195 55.865 7.200
NATIONALA II 331.453 6.625 28.897 26.680 20.000 22.000 24.000 203.251
61017101 Active fixe I 325.952 7.915 100.811 109.590 44.571 55.865 7.200
II 325.952 1.963 28.835 26.680 19.980 21.700 23.696 203.098
6101710101 Constructii I 99.479 7.915 9.206 10.110 29.178 42.920 150
II 99.479 1.963 6.448 4.680 7.469 9.615 10.500 58.804
6101710102 Masini, echipamente si I 25 25
mijloace de transport II 25 25
6101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.334 34 500 400 400
alte active corporale II 1.334 34 500 400 400
6101710130 Alte active fixe I 225.114 91.546 99.480 14.893 12.545 6.650
II 225.114 22.328 22.000 12.011 11.685 12.796 144.294
61017103 Reparatii capitale aferente I 5.501 4.770 107 624
activelor fixe II 5.501 4.662 62 20 300 304 153
VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 9.545 9.545


NATIONALA II 9.545 9.545
61107101 Active fixe I 9.545 9.545
II 9.545 9.545
6110710101 Constructii I 1.000 1.000
II 1.000 1.000

pag. 138
Pag. 14
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6110710130 Alte active fixe I 8.545 8.545
II 8.545 8.545

pag. 139
Pag. 15
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 65 -- INVATAMANT
6500 INVATAMANT I 27.717 7.902 2.890 8.259 4.764 1.951 1.951
II 27.717 7.016 3.753 4.166 3.851 3.951 4.164 816
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 17.960 7.902 1.000 5.945 2.913 100 100


II 17.960 7.016 1.863 1.852 2.000 2.100 2.313 816
65017101 Active fixe I 16.365 7.902 1.000 5.945 1.318 100 100
II 16.365 7.016 1.863 1.852 1.950 1.900 968 816
6501710101 Constructii I 15.919 7.902 954 5.945 1.118
II 15.919 7.016 1.817 1.852 1.750 1.800 868 816
6501710102 Masini, echipamente si I 46 46
mijloace de transport II 46 46
6501710103 Mobilier, aparatura birotica si I 400 200 100 100
alte active corporale II 400 200 100 100
65017103 Reparatii capitale aferente I 1.595 1.595
activelor fixe II 1.595 50 200 1.345
VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851


II 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
65107101 Active fixe I 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
II 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
6510710102 Masini, echipamente si I 3.501 536 913 684 684 684
mijloace de transport II 3.501 536 913 684 684 684
6510710103 Mobilier, aparatura birotica si I 4.100 1.089 911 700 700 700
alte active corporale II 4.100 1.089 911 700 700 700

pag. 140
Pag. 16
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6510710130 Alte active fixe I 2.156 265 490 467 467 467
II 2.156 265 490 467 467 467

pag. 141
Pag. 17
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE
6600 SANATATE I 1.220.834 21.817 37.802 22.511 22.511 22.511 22.511 1.071.171
II 1.220.834 2.540 19.337 22.511 22.511 22.511 22.511 1.108.913
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 1.214.540 21.817 37.552 21.000 21.000 21.000 21.000 1.071.171
II 1.214.540 2.540 19.087 21.000 21.000 21.000 21.000 1.108.913
66015102 Transferuri de capital I 1.214.457 21.734 37.552 21.000 21.000 21.000 21.000 1.071.171
II 1.214.457 2.540 19.004 21.000 21.000 21.000 21.000 1.108.913
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 1.214.457 21.734 37.552 21.000 21.000 21.000 21.000 1.071.171
investitiilor la spitale II 1.214.457 2.540 19.004 21.000 21.000 21.000 21.000 1.108.913
66017101 Active fixe I 83 83
II 83 83
6601710130 Alte active fixe I 83 83
II 83 83
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 6.294 250 1.511 1.511 1.511 1.511


II 6.294 250 1.511 1.511 1.511 1.511
66107101 Active fixe I 6.044 1.511 1.511 1.511 1.511
II 6.044 1.511 1.511 1.511 1.511
6610710103 Mobilier, aparatura birotica si I 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
alte active corporale II 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
6610710130 Alte active fixe I 644 161 161 161 161
II 644 161 161 161 161
66107103 Reparatii capitale aferente I 250 250
activelor fixe II 250 250

pag. 142
Pag. 18
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 67 -- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I 1.682 342 335 335 335 335
II 1.682 342 335 335 335 335
VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I 1.682 342 335 335 335 335
II 1.682 342 335 335 335 335
67107101 Active fixe I 1.362 342 255 255 255 255
II 1.362 342 255 255 255 255
6710710102 Masini, echipamente si I 292 72 55 55 55 55
mijloace de transport II 292 72 55 55 55 55
6710710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.026 226 200 200 200 200
alte active corporale II 1.026 226 200 200 200 200
6710710130 Alte active fixe I 44 44
II 44 44
67107103 Reparatii capitale aferente I 320 80 80 80 80
activelor fixe II 320 80 80 80 80

pag. 143
Pag. 19
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 80 -- ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, I 30 30
COMERCIALE SI DE MUNCA II 30 30
VENITURI PROPRII

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, I 30 30


COMERCIALE SI DE MUNCA II 30 30
80107101 Active fixe I 30 30
II 30 30
8010710102 Masini, echipamente si I 3 3
mijloace de transport II 3 3
8010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 27 27
alte active corporale II 27 27

pag. 144
Pag. 20
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
6000 APARARE I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652


II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
60017101 Active fixe I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
6001710101 Constructii I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
NATIONALA II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
NATIONALA II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
61017101 Active fixe I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
6101710101 Constructii I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
6500 INVATAMANT I 14.801 7.902 954 5.945
II 14.801 7.016 1.817 1.852 1.700 1.600 816
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 14.801 7.902 954 5.945


II 14.801 7.016 1.817 1.852 1.700 1.600 816

pag. 145
Pag. 21
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
65017101 Active fixe I 14.801 7.902 954 5.945
II 14.801 7.016 1.817 1.852 1.700 1.600 816
6501710101 Constructii I 14.801 7.902 954 5.945
II 14.801 7.016 1.817 1.852 1.700 1.600 816
6600 SANATATE I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171
II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171


II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171
66015102 Transferuri de capital I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171
II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 1.089.933 11.360 7.402 1.071.171
investitiilor la spitale II 1.089.933 2.480 3.114 7.503 5.665 1.071.171

pag. 146
Pag. 22
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B - Obiective (proiecte) de investitii noi
6000 APARARE I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764


II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
60017101 Active fixe I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
6001710101 Constructii I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 67.529 4.000 23.759 39.770
NATIONALA II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 67.529 4.000 23.759 39.770


NATIONALA II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
61017101 Active fixe I 67.529 4.000 23.759 39.770
II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
6101710101 Constructii I 67.529 4.000 23.759 39.770
II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941

pag. 147
Pag. 23
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
6000 APARARE I 8.740.682 2.810.889 1.677.348 1.675.694 1.291.222 686.823 598.307 399
II 8.740.682 2.015.956 1.238.495 1.836.842 1.220.380 1.148.017 1.114.595 166.397
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 6.836.739 2.810.889 1.250.163 778.193 1.023.803 530.904 442.388 399
II 6.836.739 2.015.956 811.310 939.341 952.961 992.098 958.676 166.397
60017101 Active fixe I 6.668.420 2.682.983 1.239.186 765.849 1.010.795 526.870 442.338 399
II 6.668.420 1.918.733 774.945 925.439 946.412 985.261 955.493 162.137
6001710101 Constructii I 60.707 16.742 4.155 3.124 33.359 2.227 1.100
II 60.707 10.791 4.323 4.799 7.418 8.294 11.046 14.036
6001710102 Masini, echipamente si I 34.888 27.902 1.443 3.664 879 500 500
mijloace de transport II 34.888 5.167 14.558 1.324 11.879 500 500 960
6001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 6.217 415 577 1.625 1.800 1.800
alte active corporale II 6.217 408 584 1.625 1.800 1.800
6001710130 Alte active fixe I 6.566.608 2.637.924 1.233.011 759.061 974.932 522.343 438.938 399
II 6.566.608 1.902.367 755.480 919.316 925.490 974.667 942.147 147.141
60017103 Reparatii capitale aferente I 168.319 127.906 10.977 12.344 13.008 4.034 50
activelor fixe II 168.319 97.223 36.365 13.902 6.549 6.837 3.183 4.260
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 1.903.943 427.185 897.501 267.419 155.919 155.919


II 1.903.943 427.185 897.501 267.419 155.919 155.919
60107101 Active fixe I 1.872.399 421.441 886.701 262.419 150.919 150.919
II 1.872.399 421.441 886.701 262.419 150.919 150.919
6010710101 Constructii I 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
II 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200

pag. 148
Pag. 24
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6010710102 Masini, echipamente si I 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
mijloace de transport II 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
6010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
alte active corporale II 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
6010710130 Alte active fixe I 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
II 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
60107103 Reparatii capitale aferente I 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
activelor fixe II 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 244.175 4.770 91.735 109.228 18.147 13.095 7.200
NATIONALA II 244.175 4.662 22.472 31.748 13.711 12.985 14.150 144.447
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 234.630 4.770 91.735 99.683 18.147 13.095 7.200
NATIONALA II 234.630 4.662 22.472 22.203 13.711 12.985 14.150 144.447
61017101 Active fixe I 229.129 91.628 99.683 17.523 13.095 7.200
II 229.129 22.410 22.203 13.691 12.685 13.846 144.294
6101710101 Constructii I 2.656 23 203 2.130 150 150
II 2.656 23 203 1.180 600 650
6101710102 Masini, echipamente si I 25 25
mijloace de transport II 25 25
6101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.334 34 500 400 400
alte active corporale II 1.334 34 500 400 400
6101710130 Alte active fixe I 225.114 91.546 99.480 14.893 12.545 6.650
II 225.114 22.328 22.000 12.011 11.685 12.796 144.294
61017103 Reparatii capitale aferente I 5.501 4.770 107 624
activelor fixe II 5.501 4.662 62 20 300 304 153

pag. 149
Pag. 25
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I 9.545 9.545


NATIONALA II 9.545 9.545
61107101 Active fixe I 9.545 9.545
II 9.545 9.545
6110710101 Constructii I 1.000 1.000
II 1.000 1.000
6110710130 Alte active fixe I 8.545 8.545
II 8.545 8.545
6500 INVATAMANT I 12.916 1.936 2.314 4.764 1.951 1.951
II 12.916 1.936 2.314 2.151 2.351 4.164
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 3.159 46 2.913 100 100


II 3.159 46 300 500 2.313
65017101 Active fixe I 1.564 46 1.318 100 100
II 1.564 46 250 300 968
6501710101 Constructii I 1.118 1.118
II 1.118 50 200 868
6501710102 Masini, echipamente si I 46 46
mijloace de transport II 46 46
6501710103 Mobilier, aparatura birotica si I 400 200 100 100
alte active corporale II 400 200 100 100
65017103 Reparatii capitale aferente I 1.595 1.595
activelor fixe II 1.595 50 200 1.345

pag. 150
Pag. 26
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851


II 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
65107101 Active fixe I 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
II 9.757 1.890 2.314 1.851 1.851 1.851
6510710102 Masini, echipamente si I 3.501 536 913 684 684 684
mijloace de transport II 3.501 536 913 684 684 684
6510710103 Mobilier, aparatura birotica si I 4.100 1.089 911 700 700 700
alte active corporale II 4.100 1.089 911 700 700 700
6510710130 Alte active fixe I 2.156 265 490 467 467 467
II 2.156 265 490 467 467 467
6600 SANATATE I 130.901 10.457 30.400 22.511 22.511 22.511 22.511
II 130.901 60 16.223 15.008 16.846 22.511 22.511 37.742
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 124.607 10.457 30.150 21.000 21.000 21.000 21.000


II 124.607 60 15.973 13.497 15.335 21.000 21.000 37.742
66015102 Transferuri de capital I 124.524 10.374 30.150 21.000 21.000 21.000 21.000
II 124.524 60 15.890 13.497 15.335 21.000 21.000 37.742
6601510212 Transferuri pentru finantarea I 124.524 10.374 30.150 21.000 21.000 21.000 21.000
investitiilor la spitale II 124.524 60 15.890 13.497 15.335 21.000 21.000 37.742
66017101 Active fixe I 83 83
II 83 83
6601710130 Alte active fixe I 83 83
II 83 83

pag. 151
Pag. 27
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 6.294 250 1.511 1.511 1.511 1.511


II 6.294 250 1.511 1.511 1.511 1.511
66107101 Active fixe I 6.044 1.511 1.511 1.511 1.511
II 6.044 1.511 1.511 1.511 1.511
6610710103 Mobilier, aparatura birotica si I 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
alte active corporale II 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
6610710130 Alte active fixe I 644 161 161 161 161
II 644 161 161 161 161
66107103 Reparatii capitale aferente I 250 250
activelor fixe II 250 250
6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I 1.682 342 335 335 335 335
II 1.682 342 335 335 335 335
VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE I 1.682 342 335 335 335 335
II 1.682 342 335 335 335 335
67107101 Active fixe I 1.362 342 255 255 255 255
II 1.362 342 255 255 255 255
6710710102 Masini, echipamente si I 292 72 55 55 55 55
mijloace de transport II 292 72 55 55 55 55
6710710103 Mobilier, aparatura birotica si I 1.026 226 200 200 200 200
alte active corporale II 1.026 226 200 200 200 200
6710710130 Alte active fixe I 44 44
II 44 44

pag. 152
Pag. 28
MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
67107103 Reparatii capitale aferente I 320 80 80 80 80
activelor fixe II 320 80 80 80 80
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, I 30 30
COMERCIALE SI DE MUNCA II 30 30
VENITURI PROPRII

8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, I 30 30


COMERCIALE SI DE MUNCA II 30 30
80107101 Active fixe I 30 30
II 30 30
8010710102 Masini, echipamente si I 3 3
mijloace de transport II 3 3
8010710103 Mobilier, aparatura birotica si I 27 27
alte active corporale II 27 27

NOTA: In programul de investitii publice, obiectivele de investitii in continuare si noi din sectorul de aparare nationala si sectorul de ordine publica si siguranta nationala, sunt
prevazute in pozitii globale, detalierea se face de catre ordonatorul principal de credite in conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2007. .

pag. 153
Pag. 1

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 287.911 38.631 56.777 45.707 38.082 53.562 55.152
II 287.911 5.575 61.133 48.480 53.501 43.720 49.004 26.498
6000 APARARE I 189.953 28.317 31.185 38.198 30.887 30.683 30.683
II 189.953 5.575 44.307 35.858 41.887 30.683 30.683 960
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 41.105 28.317 2.020 3.664 2.504 2.300 2.300


II 41.105 5.575 15.142 1.324 13.504 2.300 2.300 960
60017101 Active fixe I 41.105 28.317 2.020 3.664 2.504 2.300 2.300
II 41.105 5.575 15.142 1.324 13.504 2.300 2.300 960
6001710102 Masini, echipamente I 34.888 27.902 1.443 3.664 879 500 500
si mijloace de transport II 34.888 5.167 14.558 1.324 11.879 500 500 960
6001710103 Mobilier, aparatura I 6.217 415 577 1.625 1.800 1.800
birotica si alte active corporale II 6.217 408 584 1.625 1.800 1.800
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 148.848 29.165 34.534 28.383 28.383 28.383


II 148.848 29.165 34.534 28.383 28.383 28.383
60107101 Active fixe I 148.848 29.165 34.534 28.383 28.383 28.383
II 148.848 29.165 34.534 28.383 28.383 28.383
6010710102 Masini, echipamente I 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
si mijloace de transport II 111.610 23.925 29.275 19.470 19.470 19.470
6010710103 Mobilier, aparatura I 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
birotica si alte active corporale II 37.238 5.240 5.259 8.913 8.913 8.913
6100 ORDINE PUBLICA SI I 1.359 59 500 400 400
SIGURANTA NATIONALA II 1.359 59 500 400 400
BUGET DE STAT

pag. 154
Pag. 2

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6101 ORDINE PUBLICA SI I 1.359 59 500 400 400
SIGURANTA NATIONALA II 1.359 59 500 400 400
61017101 Active fixe I 1.359 59 500 400 400
II 1.359 59 500 400 400
6101710102 Masini, echipamente I 25 25
si mijloace de transport II 25 25
6101710103 Mobilier, aparatura I 1.334 34 500 400 400
birotica si alte active corporale II 1.334 34 500 400 400
6500 INVATAMANT I 8.047 1.671 1.824 1.584 1.484 1.484
II 8.047 1.671 1.824 1.584 1.484 1.484
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 446 46 200 100 100


II 446 46 200 100 100
65017101 Active fixe I 446 46 200 100 100
II 446 46 200 100 100
6501710102 Masini, echipamente I 46 46
si mijloace de transport II 46 46
6501710103 Mobilier, aparatura I 400 200 100 100
birotica si alte active corporale II 400 200 100 100
VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I 7.601 1.625 1.824 1.384 1.384 1.384


II 7.601 1.625 1.824 1.384 1.384 1.384
65107101 Active fixe I 7.601 1.625 1.824 1.384 1.384 1.384
II 7.601 1.625 1.824 1.384 1.384 1.384
6510710102 Masini, echipamente I 3.501 536 913 684 684 684
si mijloace de transport II 3.501 536 913 684 684 684
6510710103 Mobilier, aparatura I 4.100 1.089 911 700 700 700
birotica si alte active corporale II 4.100 1.089 911 700 700 700
6600 SANATATE I 87.204 10.314 23.534 5.430 4.856 20.740 22.330
II 87.204 14.768 10.543 9.275 10.898 16.182 25.538
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 81.804 10.314 23.534 4.080 3.506 19.390 20.980


II 81.804 14.768 9.193 7.925 9.548 14.832 25.538

pag. 155
Pag. 3

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66015102 Transferuri de capital I 81.804 10.314 23.534 4.080 3.506 19.390 20.980
II 81.804 14.768 9.193 7.925 9.548 14.832 25.538
6601510212 Transferuri pentru I 81.804 10.314 23.534 4.080 3.506 19.390 20.980
finantarea investitiilor la spitale II 81.804 14.768 9.193 7.925 9.548 14.832 25.538
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350


II 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
66107101 Active fixe I 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
II 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
6610710103 Mobilier, aparatura I 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
birotica si alte active corporale II 5.400 1.350 1.350 1.350 1.350
6700 CULTURA, RECREERE SI I 1.318 298 255 255 255 255
RELIGIE II 1.318 298 255 255 255 255
VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI I 1.318 298 255 255 255 255


RELIGIE II 1.318 298 255 255 255 255
67107101 Active fixe I 1.318 298 255 255 255 255
II 1.318 298 255 255 255 255
6710710102 Masini, echipamente I 292 72 55 55 55 55
si mijloace de transport II 292 72 55 55 55 55
6710710103 Mobilier, aparatura I 1.026 226 200 200 200 200
birotica si alte active corporale II 1.026 226 200 200 200 200
8000 ACTIUNI GENERALE I 30 30
ECONOMICE, COMERCIALE SI DE II 30 30
MUNCA
VENITURI PROPRII

8010 ACTIUNI GENERALE I 30 30


ECONOMICE, COMERCIALE SI DE II 30 30
MUNCA
80107101 Active fixe I 30 30
II 30 30
8010710102 Masini, echipamente I 3 3
si mijloace de transport II 3 3

pag. 156
Pag. 4

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010710103 Mobilier, aparatura I 27 27
birotica si alte active corporale II 27 27

pag. 157
Pag. 5

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 3 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 3
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 6.675 60 1.807 2.758 680 600 770
II 6.675 60 285 2.758 680 600 770 1.522
6000 APARARE I 5.648 1.743 2.355 450 450 650
II 5.648 221 2.355 450 450 650 1.522
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 5.648 1.743 2.355 450 450 650


II 5.648 221 2.355 450 450 650 1.522
60017101 Active fixe I 5.648 1.743 2.355 450 450 650
II 5.648 221 2.355 450 450 650 1.522
6001710101 Constructii I 5.648 1.743 2.355 450 450 650
II 5.648 221 2.355 450 450 650 1.522
6100 ORDINE PUBLICA SI I 637 14 183 210 130 100
SIGURANTA NATIONALA II 637 14 183 210 130 100
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 637 14 183 210 130 100


SIGURANTA NATIONALA II 637 14 183 210 130 100
61017101 Active fixe I 637 14 183 210 130 100
II 637 14 183 210 130 100
6101710101 Constructii I 637 14 183 210 130 100
II 637 14 183 210 130 100
6600 SANATATE I 390 60 50 220 20 20 20
II 390 60 50 220 20 20 20
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 390 60 50 220 20 20 20


II 390 60 50 220 20 20 20

pag. 158
Pag. 6

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 3 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66015102 Transferuri de capital I 390 60 50 220 20 20 20
II 390 60 50 220 20 20 20
6601510212 Transferuri pentru I 390 60 50 220 20 20 20
finantarea investitiilor la spitale II 390 60 50 220 20 20 20

pag. 159
Pag. 7

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 4 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 4
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 94.229 16.742 10.654 12.989 41.147 6.997 5.700
II 94.229 10.791 7.899 16.499 15.798 13.714 17.014 12.514
6000 APARARE I 85.131 16.742 5.684 11.969 38.109 6.977 5.650
II 85.131 10.791 7.374 13.644 12.168 13.044 15.596 12.514
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 55.059 16.742 2.412 769 32.909 1.777 450


II 55.059 10.791 4.102 2.444 6.968 7.844 10.396 12.514
60017101 Active fixe I 55.059 16.742 2.412 769 32.909 1.777 450
II 55.059 10.791 4.102 2.444 6.968 7.844 10.396 12.514
6001710101 Constructii I 55.059 16.742 2.412 769 32.909 1.777 450
II 55.059 10.791 4.102 2.444 6.968 7.844 10.396 12.514
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200


II 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
60107101 Active fixe I 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
II 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
6010710101 Constructii I 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
II 30.072 3.272 11.200 5.200 5.200 5.200
6100 ORDINE PUBLICA SI I 3.019 9 1.020 1.920 20 50
SIGURANTA NATIONALA II 3.019 9 1.020 970 470 550
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 2.019 9 20 1.920 20 50


SIGURANTA NATIONALA II 2.019 9 20 970 470 550
61017101 Active fixe I 2.019 9 20 1.920 20 50
II 2.019 9 20 970 470 550

pag. 160
Pag. 8

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 4 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6101710101 Constructii I 2.019 9 20 1.920 20 50
II 2.019 9 20 970 470 550
VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI I 1.000 1.000


SIGURANTA NATIONALA II 1.000 1.000
61107101 Active fixe I 1.000 1.000
II 1.000 1.000
6110710101 Constructii I 1.000 1.000
II 1.000 1.000
6500 INVATAMANT I 1.118 1.118
II 1.118 50 200 868
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 1.118 1.118


II 1.118 50 200 868
65017101 Active fixe I 1.118 1.118
II 1.118 50 200 868
6501710101 Constructii I 1.118 1.118
II 1.118 50 200 868
6600 SANATATE I 4.961 4.961
II 4.961 516 1.835 2.610
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 4.961 4.961


II 4.961 516 1.835 2.610
66015102 Transferuri de capital I 4.961 4.961
II 4.961 516 1.835 2.610
6601510212 Transferuri pentru I 4.961 4.961
finantarea investitiilor la spitale II 4.961 516 1.835 2.610

pag. 161
Pag. 9

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 8.534.042 2.638.007 1.715.475 1.725.404 1.236.763 654.442 563.552 399
II 8.534.042 1.902.367 1.167.760 1.793.728 1.171.745 1.115.748 1.079.055 303.639
6000 APARARE I 8.260.087 2.637.924 1.622.015 1.600.028 1.203.768 639.679 556.274 399
II 8.260.087 1.902.367 1.144.484 1.760.283 1.154.326 1.092.003 1.059.483 147.141
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 6.566.608 2.637.924 1.233.011 759.061 974.932 522.343 438.938 399
II 6.566.608 1.902.367 755.480 919.316 925.490 974.667 942.147 147.141
60017101 Active fixe I 6.566.608 2.637.924 1.233.011 759.061 974.932 522.343 438.938 399
II 6.566.608 1.902.367 755.480 919.316 925.490 974.667 942.147 147.141
6001710130 Alte active fixe I 6.566.608 2.637.924 1.233.011 759.061 974.932 522.343 438.938 399
II 6.566.608 1.902.367 755.480 919.316 925.490 974.667 942.147 147.141
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336


II 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
60107101 Active fixe I 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
II 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
6010710130 Alte active fixe I 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
II 1.693.479 389.004 840.967 228.836 117.336 117.336
6100 ORDINE PUBLICA SI I 233.659 91.546 108.025 14.893 12.545 6.650
SIGURANTA NATIONALA II 233.659 22.328 30.545 12.011 11.685 12.796 144.294
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 225.114 91.546 99.480 14.893 12.545 6.650


SIGURANTA NATIONALA II 225.114 22.328 22.000 12.011 11.685 12.796 144.294
61017101 Active fixe I 225.114 91.546 99.480 14.893 12.545 6.650
II 225.114 22.328 22.000 12.011 11.685 12.796 144.294

pag. 162
Pag. 10

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6101710130 Alte active fixe I 225.114 91.546 99.480 14.893 12.545 6.650
II 225.114 22.328 22.000 12.011 11.685 12.796 144.294
VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI I 8.545 8.545


SIGURANTA NATIONALA II 8.545 8.545
61107101 Active fixe I 8.545 8.545
II 8.545 8.545
6110710130 Alte active fixe I 8.545 8.545
II 8.545 8.545
6500 INVATAMANT I 2.156 265 490 467 467 467
II 2.156 265 490 467 467 467
VENITURI PROPRII

6510 INVATAMANT I 2.156 265 490 467 467 467


II 2.156 265 490 467 467 467
65107101 Active fixe I 2.156 265 490 467 467 467
II 2.156 265 490 467 467 467
6510710130 Alte active fixe I 2.156 265 490 467 467 467
II 2.156 265 490 467 467 467
6600 SANATATE I 38.096 83 1.605 16.861 17.635 1.751 161
II 38.096 639 2.410 4.941 11.593 6.309 12.204
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 37.452 83 1.605 16.700 17.474 1.590


II 37.452 639 2.249 4.780 11.432 6.148 12.204
66015102 Transferuri de capital I 37.369 1.605 16.700 17.474 1.590
II 37.369 556 2.249 4.780 11.432 6.148 12.204
6601510212 Transferuri pentru I 37.369 1.605 16.700 17.474 1.590
finantarea investitiilor la spitale II 37.369 556 2.249 4.780 11.432 6.148 12.204
66017101 Active fixe I 83 83
II 83 83
6601710130 Alte active fixe I 83 83
II 83 83
VENITURI PROPRII

pag. 163
Pag. 11

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6610 SANATATE I 644 161 161 161 161
II 644 161 161 161 161
66107101 Active fixe I 644 161 161 161 161
II 644 161 161 161 161
6610710130 Alte active fixe I 644 161 161 161 161
II 644 161 161 161 161
6700 CULTURA, RECREERE SI I 44 44
RELIGIE II 44 44
VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI I 44 44


RELIGIE II 44 44
67107101 Active fixe I 44 44
II 44 44
6710710130 Alte active fixe I 44 44
II 44 44

pag. 164
Pag. 12

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1078 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitate,precum si alte
categorii de lucrari de investitii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 1078
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 207.529 132.676 17.078 23.224 20.307 9.114 5.130
II 207.529 101.885 42.421 24.782 11.699 12.417 9.912 4.413
6000 APARARE I 199.863 127.906 16.721 23.144 18.008 9.034 5.050
II 199.863 97.223 42.109 24.702 11.549 11.837 8.183 4.260
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 168.319 127.906 10.977 12.344 13.008 4.034 50


II 168.319 97.223 36.365 13.902 6.549 6.837 3.183 4.260
60017103 Reparatii capitale I 168.319 127.906 10.977 12.344 13.008 4.034 50
aferente activelor fixe II 168.319 97.223 36.365 13.902 6.549 6.837 3.183 4.260
VENITURI PROPRII

6010 APARARE I 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000


II 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
60107103 Reparatii capitale I 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
aferente activelor fixe II 31.544 5.744 10.800 5.000 5.000 5.000
6100 ORDINE PUBLICA SI I 5.501 4.770 107 624
SIGURANTA NATIONALA II 5.501 4.662 62 20 300 304 153
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 5.501 4.770 107 624


SIGURANTA NATIONALA II 5.501 4.662 62 20 300 304 153
61017103 Reparatii capitale I 5.501 4.770 107 624
aferente activelor fixe II 5.501 4.662 62 20 300 304 153
6500 INVATAMANT I 1.595 1.595
II 1.595 50 200 1.345
BUGET DE STAT

pag. 165
Pag. 13

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1078 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitate,precum si alte
categorii de lucrari de investitii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6501 INVATAMANT I 1.595 1.595
II 1.595 50 200 1.345
65017103 Reparatii capitale I 1.595 1.595
aferente activelor fixe II 1.595 50 200 1.345
6600 SANATATE I 250 250
II 250 250
VENITURI PROPRII

6610 SANATATE I 250 250


II 250 250
66107103 Reparatii capitale I 250 250
aferente activelor fixe II 250 250
6700 CULTURA, RECREERE SI I 320 80 80 80 80
RELIGIE II 320 80 80 80 80
VENITURI PROPRII

6710 CULTURA, RECREERE SI I 320 80 80 80 80


RELIGIE II 320 80 80 80 80
67107103 Reparatii capitale I 320 80 80 80 80
aferente activelor fixe II 320 80 80 80 80

pag. 166
Pag. 14

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 74 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
OBIECTIVE IN CONTINUARE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 74
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 269.852 105.493 58.571 91.557 10.579 3.652
II 269.852 63.260 38.220 31.384 56.317 25.177 6.691 48.803
6000 APARARE I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652


II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
60017101 Active fixe I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
6001710101 Constructii I 240.558 97.578 49.388 85.650 7.290 652
II 240.558 61.297 31.795 26.907 53.463 23.465 6.691 36.940
6100 ORDINE PUBLICA SI I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
SIGURANTA NATIONALA II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000


SIGURANTA NATIONALA II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
61017101 Active fixe I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863
6101710101 Constructii I 29.294 7.915 9.183 5.907 3.289 3.000
II 29.294 1.963 6.425 4.477 2.854 1.712 11.863

pag. 167
Pag. 15

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 75 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
OBIECTIVE NOI

Tipul cheltuielii : B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 75
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 289.825 24.622 186.675 57.764 20.764
II 289.825 5.220 48.190 73.126 78.890 84.399
6000 APARARE I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
BUGET DE STAT

6001 APARARE I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764


II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
60017101 Active fixe I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
6001710101 Constructii I 222.296 20.622 162.916 17.994 20.764
II 222.296 5.220 44.755 65.823 69.040 37.458
6100 ORDINE PUBLICA SI I 67.529 4.000 23.759 39.770
SIGURANTA NATIONALA II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI I 67.529 4.000 23.759 39.770


SIGURANTA NATIONALA II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
61017101 Active fixe I 67.529 4.000 23.759 39.770
II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941
6101710101 Constructii I 67.529 4.000 23.759 39.770
II 67.529 3.435 7.303 9.850 46.941

pag. 168
Pag. 16

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 76 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
STATIE EPURARE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Suceava
1.2 Municipiu / Oras / Comuna Campulung Moldovenesc
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Ordin 10937 / 01.10.2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 6161


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) STATIE EPURARE
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 6161


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2008
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2013
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei) 5637
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 524
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei)

pag. 169
Pag. 17

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 76 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
STATIE EPURARE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 76
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 6.161 5.658 503
II 6.161 5.637 524
6500 INVATAMANT I 6.161 5.658 503
II 6.161 5.637 524
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 6.161 5.658 503


II 6.161 5.637 524
65017101 Active fixe I 6.161 5.658 503
II 6.161 5.637 524
6501710101 Constructii I 6.161 5.658 503
II 6.161 5.637 524

pag. 170
Pag. 18

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 735 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Constructie noua - Spital Clinic de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" - in cazarma 867 Bucuresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Sector 1
1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
1.3 Amplasament Calea Plevnei
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de H.G. 1594 / 04.12.2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1071531


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 99742 MP
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 48

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1071531


2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 06/2009
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2018
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei) 360
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei) 1071171

pag. 171
Pag. 19

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 735 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Constructie noua - Spital Clinic de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" - in cazarma 867 Bucuresti

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 735
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.071.531 360 1.071.171
II 1.071.531 360 1.071.171
6600 SANATATE I 1.071.531 360 1.071.171
II 1.071.531 360 1.071.171
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 1.071.531 360 1.071.171


II 1.071.531 360 1.071.171
66015102 Transferuri de capital I 1.071.531 360 1.071.171
II 1.071.531 360 1.071.171
6601510212 Transferuri pentru I 1.071.531 360 1.071.171
finantarea investitiilor la spitale II 1.071.531 360 1.071.171

pag. 172
Pag. 20

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 891 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Retea de alimentare cu gaze naturale si centrale termice

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Suceava
1.2 Municipiu / Oras / Comuna Campulung Moldovenesc
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 4257 / 24.03.2010
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1903


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 11/2009
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 1903


2. Data pretului (luna/an) 02/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 48
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2013
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei) 1229
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 599
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei)

pag. 173
Pag. 21

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 891 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Retea de alimentare cu gaze naturale si centrale termice

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 891
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.828 1.828
II 1.828 1.229 599
6500 INVATAMANT I 1.828 1.828
II 1.828 1.229 599
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 1.828 1.828


II 1.828 1.229 599
65017101 Active fixe I 1.828 1.828
II 1.828 1.229 599
6501710101 Constructii I 1.828 1.828
II 1.828 1.229 599

pag. 174
Pag. 22

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 892 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Transformare punct termic in centrala termica

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Sibiu
1.2 Municipiu / Oras / Comuna Sibiu
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 1078 / 25.01.2010
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 9030


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 12/2010
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 6812


2. Data pretului (luna/an) 12/2010
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 09/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei) 150
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 694
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei) 5968

pag. 175
Pag. 23

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 892 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Transformare punct termic in centrala termica

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 892
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 6.812 416 451 5.945
II 6.812 150 694 1.852 1.700 1.600 816
6500 INVATAMANT I 6.812 416 451 5.945
II 6.812 150 694 1.852 1.700 1.600 816
BUGET DE STAT

6501 INVATAMANT I 6.812 416 451 5.945


II 6.812 150 694 1.852 1.700 1.600 816
65017101 Active fixe I 6.812 416 451 5.945
II 6.812 150 694 1.852 1.700 1.600 816
6501710101 Constructii I 6.812 416 451 5.945
II 6.812 150 694 1.852 1.700 1.600 816

pag. 176
Pag. 24

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 894 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si modernizare pavilion B CMDTA Cobalcescu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Sector 1
1.2 Municipiu / Oras / Comuna Bucuresti
1.3 Amplasament Str. Grigore Cobalcescu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 798 / 19.01.2010
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 18400


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 03/2009
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 16448


2. Data pretului (luna/an) 03/2009
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an) 02/2011
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 03/2016
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei) 2120
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 2730
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei) 11598

pag. 177
Pag. 25

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 894 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Consolidare si modernizare pavilion B CMDTA Cobalcescu

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 894
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 16.448 11.000 5.448
II 16.448 2.120 2.730 5.933 5.665
6600 SANATATE I 16.448 11.000 5.448
II 16.448 2.120 2.730 5.933 5.665
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 16.448 11.000 5.448


II 16.448 2.120 2.730 5.933 5.665
66015102 Transferuri de capital I 16.448 11.000 5.448
II 16.448 2.120 2.730 5.933 5.665
6601510212 Transferuri pentru I 16.448 11.000 5.448
finantarea investitiilor la spitale II 16.448 2.120 2.730 5.933 5.665

pag. 178
Pag. 26

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1054 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Construire lift hidraulic exterior pentru spital, la Spitalul Militar de Urgent ''Dr. Victor Popescu'', Timisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Timis
1.2 Municipiu / Oras / Comuna TIMISOARA
1.3 Amplasament Timisoara
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 1069 / 13.09.2012
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 357


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 357


2. Data pretului (luna/an) 10/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 12
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 357
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei)

pag. 179
Pag. 27

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1054 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Construire lift hidraulic exterior pentru spital, la Spitalul Militar de Urgent ''Dr. Victor Popescu'', Timisoara

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 1054
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 357 357
II 357 357
6600 SANATATE I 357 357
II 357 357
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 357 357


II 357 357
66015102 Transferuri de capital I 357 357
II 357 357
6601510212 Transferuri pentru I 357 357
finantarea investitiilor la spitale II 357 357

pag. 180
Pag. 28

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1061 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare si recompartimentare pod existent al pavilionului ''A''

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Brasov
1.2 Municipiu / Oras / Comuna BRASOV
1.3 Amplasament BRASOV
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 1932 / 27.07.2012
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 805


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 805


2. Data pretului (luna/an) 10/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2014
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 21
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei) 784

pag. 181
Pag. 29

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1061 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Amenajare si recompartimentare pod existent al pavilionului ''A''

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 1061
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 805 805
II 805 21 784
6600 SANATATE I 805 805
II 805 21 784
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 805 805


II 805 21 784
66015102 Transferuri de capital I 805 805
II 805 21 784
6601510212 Transferuri pentru I 805 805
finantarea investitiilor la spitale II 805 21 784

pag. 182
Pag. 30

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1062 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare si mansardare pavilion "E"

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector Brasov
1.2 Municipiu / Oras / Comuna BRASOV
1.3 Amplasament BRASOV
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de Aviz 1932 / 27.07.2012
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 792


2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 10/2012
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 792


2. Data pretului (luna/an) 10/2012
3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 24
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2012(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2013 (mii lei) 6
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2013 (mii lei) 786

pag. 183
Pag. 31

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr. 3 / 18 / 29


COD OBIECTIV 1062 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Reabilitare si mansardare pavilion "E"

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 1062
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2014 2015 2016 2017 anii ulteriori
la 31.12.2012 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 792 792
II 792 6 786
6600 SANATATE I 792 792
II 792 6 786
BUGET DE STAT

6601 SANATATE I 792 792


II 792 6 786
66015102 Transferuri de capital I 792 792
II 792 6 786
6601510212 Transferuri pentru I 792 792
finantarea investitiilor la spitale II 792 6 786

pag. 184