You are on page 1of 11

Administrarea public: teorie i practic 9

Repercusiuni ale anexrii Basarabiei n 1812


la Imperiul Rus asupra sistemului
administrativ autohton
Ctre 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus

Aurel SMBOTEANU,
doctor n tiine politice, confereniar universitar,
ef Catedr tiine administrative,
Universitatea de Stat din Moldova

SUMMARY
The are elucidated in this study effects of Bessarabia annexation to the Russian Empire in
1812 on the local administrative system, which suffered serious changes during the Tsarist oc-
cupation, but also in the Soviet period with adverse consequences that are felt far. 2, 3.
By the Peace Treaty of May 16 (28), 1812 signed in Bucharest and concluding the Russo-
Turkish War of 1806-1812, the territory of Moldova, located between the rivers Dniester and
the Prut, was annexed to the Russian Empire. Thus, the historical territory of Moldova and its
people was split, which resulted in serious consequences for future state organization structure.
The research paper highlights the measures taken gradually by Tsarist authorities to imple-
ment the Russian system of administration in Bessarabia, including the periods of provisional
administration, administrative autonomy and final consolidation of the Russian administrati-
ve system that turned Bessarabia into a Russian province.
There are also elucidated controversial actions of the Soviet system of administration esta-
blished in the districts (rayions) from the left bank of the Dniester River, by creating the Molda-
vian Autonomous Soviet Socialist Republic in 1924, and also in the districts (rayions) from the
right bank of the Dniester River, by forming the Moldavian Soviet Socialist Republic in 1940 as a
result of forced re-annexation of Bessarabia by Soviet Union. The Soviet system of administra-
tion had and continues to have serious consequences on the present system of administration
of the Republic of Moldova.

n cea de a doua jumtate a secolului al Rzboiul ruso-turc din anii 1806-1812 s-a
XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea, Mol- ncheiat cu Tratatul de pace de la 16 (28) mai
dova i ara Romneasc, datorit intereselor 1812 semnat la Bucureti, n conformitate cu
pe care le manifestau fa de ele marile puteri care teritoriul dintre Nistru i Prut al Moldo-
imperiale, cum erau Rusia i Turcia, au fost in- vei istorice a fost anexat la Rusia. Astfel, ara
cluse activ n sistemul relaiilor internaionale Moldovei i poporul su, care pe parcursul
cu urmri nefaste, ndeosebi pentru Moldova. mai multor secole au luptat pentru integrita-
Aspiraiile locuitorilor din Principatele dun- tea teritoriului i organizarea politico-statal
rene de a se elibera de sub dominaia otoma- proprie, au fost scizionai, fapt care a condus
n, acceptnd n acest sens sprijinul i ajutorul la consecine grave pentru organizarea stata-
Rusiei, conveneau nzuinelor expansioniste l ulterioar. Teritoriul rpit a fost botezat cu
ale arismului, care n anul 1806 a ocupat cu denumirea de Basarabia, denumire pe care o
armatele sale Principatele dunrene, n urma purta, pn la actul de anexare, doar partea
crui fapt Poarta a declarat rzboi Rusiei. de sud a Moldovei.
Administrarea Public, nr. 2, 2012 10

n prezentul studiu intenionm s elu- vizate n autoriti civile i autoriti militare.


cidm repercusiunile anexrii Basarabiei la Autoritile civile arau conduse de guvernato-
Imperiul Rus asupra sistemului administrativ rul civil, iar trupele militare i garnizoanele ce-
autohton, care sufer modificri serioase n tilor se aflau n subordinea comandantului
perioada ocupaiei ariste, dar i a celei so- militar al Basarabiei. Primul guvernator civil n
vietice cu urmri nefaste de durat, care se Basarabia a fost btinaul Scarlat Sturza, iar
resimt pn n prezent. comandant militar al regiunii a fost numit I. M.
Hartingh, general-maior, comandantul cetii
1. Implementarea i caracterul sistemului Hotin. Rusia a ajustat la modelul rusesc i situ-
rusesc de administraie n Basarabia aia bisericii din Basarabia, numindu-l n frun-
Teritoriul Basarabiei anexat la Imperiul Rus tea ei pe Gavriil Bnulescu-Bodoni, care prin
avea o suprafa de 45 360 km ptrai, fiind decretul din 21 august 1813 devine Mitropolit
cu 7400 km ptrai mai mare dect teritoriul al Basarabiei.
din dreapta Prutului al Principatului Moldova. Guvernatorul civil se afla n fruntea admi-
Aici erau 5 ceti, 17 trguri i 685 de sate cu o nistraiei regionale i n aceast calitate exer-
populaie de 482 630 locuitori. [1] El era alc- cita conducerea ntregii activiti administra-
tuit din inuturile Greceni, Codru, Hotrniceni, tive, numind cadrele din Cancelaria adminis-
Orhei, Soroca, Iai, care pn n 1812 erau sub traiei civile, format pentru asistena acestu-
jurisdicia domnitorului Moldovei, inuturile ia, i ispravnicii de inuturi.
Bender, Tomarov i Akkerman formate pe te- Cancelaria administraiei civile a fost abili-
ritoriul fostelor raiale turceti, care au fost re- tat cu atribuii executive, fiind alctuit din
trocedate Moldovei n 1807. dou departamente. Primul departament se
Conform recensmntului oficial rus din ocupa de problemele de legislaie, judecto-
1816, populaia total a Basarabiei era de 491 reti, poliie i nvmnt. Al doilea departa-
500 locuitori, dintre care: 420 000 - romni ment se ocupa de statistic, populaie, veni-
(85,5%), 39 300 - rui i ucraineni (8%), 2500 - turi, vmi, comer i industrie. La 2 februarie
bulgari i gguzi (0,5%), 20 600 - evrei (4,2%), 1813, Cancelaria administraiei civile a fost re-
alte naionaliti - 9100 (1,8%). [2] organizat n Guvernul regional al Basarabiei.
Imediat dup actul de anexare forat a La etapa administraiei provizorii, n Ba-
Basarabiei, autoritile ariste au purces la sarabia au fost meninute vechea organizare
reorganizarea sistemului de administraie din administrativ-teritorial i instituiile adminis-
acest teritoriu, care parcurge trei etape. trative de nivel local. Astfel, inuturile erau ad-
Etapa administraiei provizorii (1812- ministrate de ctre ispravnici, care erau numii
1818). Prin adoptarea la 23 iulie 1812 a Regu- n funcie de guvernatorul civil pe un termen
lamentului privind Administrarea provizorie a de un an. Ispravnicii aveau atribuii adminis-
Basarabiei, urmat de adoptarea la 2 februarie trative, judectoreti, fiscale i de asigurare
1813 a Legii despre instituirea a dou departa- a ordinii publice. ntruct la acea etap nu
mente i a adunrii lor comune, precum i prin exista un act normativ care ar fi reglementat
punerea n aplicare a diferitelor instruciuni obligaiile ispravnicilor, ei i exercitau atribu-
care reglementau diverse domenii de activi- iile mai mult conform cutumelor i uzanelor
tate a fost iniiat demolarea sistemului tradi- locale, care deseori erau tlmcite n mod di-
ional autohton de administraie i instituirea ferit i care strneau deseori disfuncionaliti
treptat a sistemului rusesc de administraie. n activitatea ispravnicilor i duceau la comite-
La aceast etap, n organizarea administrati- rea din partea lor a multor nelegiuiri.
v a Basarabiei s-a inut seama, ntr-o anumit Sistemul administrativ care se implementa
msur, de organizarea sistemului anterior de n Basarabia i caracterul su declarat provi-
administraie, fiind pstrate, n temei, fostele zoriu fceau s se neleag c acesta consti-
instituii administrative locale. tuie o etap tranzitorie spre o administraie
Ct privete instituiile administrative de mai desvrit. ns procesul se desfura
nivel regional, apoi n conformitate cu actele n mod destul de controversat. Pe de o par-
normative menionate mai sus, ele au fost di- te, nobilimea local opta pentru meninerea
Administrarea public: teorie i practic 11

instituiilor administrative tradiionale, iar pe obrazovaniei oblastei Basarabiei. n rescriptul


de alt parte, autoritile ruseti insistau asu- su din 1818, arul Alexandru I scrie: Oblastia
pra uniformizrii administraiei din Basarabia Basarabiei pstreaz compoziia ei naional
cu cea din guberniile ruseti. Aceste stri de i, prin urmare, primete i o form special a
spirit conduceau deseori la tensiuni, care au administrrii. Am vzut aceast ar i, dac
determinat, n cele din urm, oficialitile ru- Autotputernicul va binevoi, am s-o mai vd.
seti s iniieze unele reorganizri n sistemul Cred c am s gsesc n ea, n fiecare pas, roa-
administrativ al Basarabiei. [3] dele instituiilor mele i, mpreun cu aceas-
Astfel, guvernul arist a introdus n ianua- ta, probele zelului i srguinei funcionarilor,
rie 1816 n Basarabia o funcie administrativ care vor fi nsrcinai cu conducerea acestei
nou, cea de namesnic, ca rezident imperial instituii. [5] Cu toate c arului nu i-a fost dat
subordonat direct arului. n aceast funcie s mai vad aceast ar, spusele lui au fost
a fost numit general-locotenentul A. N. Bah- treptat implementate, ecoul lor resimindu-se
metiev, care deinea concomitent i funcia i astzi.
de guvernator al Podoliei. El avea sarcina s Acordnd Basarabiei statutul de autono-
asigure administrarea Basarabiei conform re- mie administrativ, autoritile ruse conti-
gulamentelor existente i s supravegheze entizau necesitatea aplicrii fa de teritoriul
ntreaga activitate administrativ din regiune. anexat a unor metode mai subtile pentru a
Pentru aceasta, namesnicul era abilitat cu m- ctiga sprijinul nobilimii locale, care, fiind
puterniciri nelimitate. Introducerea instituiei afectat de dezmembrarea Moldovei istorice,
namesnicului a diminuat esenial rolul guver- se orienta mai mult spre valorile europene de-
natorului civil al Basarabiei, atribuiile cruia ct spre civilizaia rus. n acest sens, menio-
au devenit mai limitate. nm rolul Cosiliului Suprem ca organ suprem
n aa fel, n condiiile sistemului de admi- executiv, administrativ i judectoresc al regi-
nistraie provizorie iniiat n 1812 cu redimen- unii n care din cei 11 membri, 6 reprezentau
sionrile efectuate ulterior, inclusiv instituirea nobilimea local. Instituirea i funcionarea
funciei de namesnic, se observ o tendin acestui organ semnific caracterul specific al
de centralizare a puterii prin implementarea sistemului administrativ al Basarabiei la etapa
treptat n Basarabia a unor instituii i prac- respectiv, spre deosebire de etapa anterioa-
tici administrative ruseti. r, cea provizorie, precum i spre deosebire
Etapa autonomiei administrative (1818- de alte regiuni ale Imperiului Rus.
1828). Referitor la noiunea de autonomie a Pe parcursul celor zece ani, ct a funci-
Basarabiei n cadrul Imperiului Rus, profeso- onat Consiliul Suprem, din 1818 i pn n
rul universitar Sergiu Cornea, preocupat de 1828, n activitatea sa s-au observat i anumi-
aceast problematic investigaional, con- te disfuncionaliti exprimate, alturi de alte-
sider c ea nu reflect adecvat esena acestei le, i prin faptul c membrii si alei din partea
perioade i e puin exagerat. Perioada re- nobilimii locale nu cunoteau ndeajuns le-
spectiv poate fi definit, dup prerea dum- gislaia, tehnicile administrative i limba rus,
nealui, ca o autonomie administrativ limitat iar membrii numii de ctre ar nu cunoteau
i provizorie. [4] inem s mprtim aceast legile locale, sistemul tradiional de adminis-
opinie, deoarece, dup natura lor, toate reor- traie din Basarabia i limba localnicilor. Starea
ganizrile administrative produse la aceast de lucruri creat genera deseori unele tensio-
etap au avut tendine vdite de amplificare nri ntre funcionarii locali i cei rui. Aceasta
n Basarabia a sistemului rusesc de adminis- i alte cauze au determinat un randament sc-
traie. n aceste condiii, ntr-adevr, nu pu- zut al activitii Consiliului Suprem.
tem vorbi despre o autonomie administrativ Alturi de instituiile ce au activat anteri-
deplin. or, cum ar fi Guvernatorul civil, Guvernul regi-
Perioada autonomiei Basarabiei a fost ini- onal alctuit din cele dou departamente, cel
iat prin promulgarea la 29 aprilie 1818 la executiv i cel economic, au fost instituite i
Chiinu, de ctre arul Rusiei Alexandru I, a unele funcii noi, preluate din sistemul rusesc,
unui nou regulament intitulat Aezmntul cum ar fi cele de procuror regional i procuror
Administrarea Public, nr. 2, 2012 12

inutal, abilitai cu dreptul de a inspecta in- mentul lui Voronov fcea ca toat puterea
stituiile administrative din Basarabia. Printre de acum se concentra n minile guvernato-
instituiile nou-create se mai numr: Direcia rului general, autonomia local e desfiinat,
sanitar regional; Direcia vamal de circum- legile moldoveneti sunt nlocuite cu cele
sripie; Oficiul potal regional; Oficiul cadastral ruseti, limba moldoveneasc e scoas din
al regiunii; Arhitectul regional. n activitatea lor, actele publice, fcnd loc celei ruse, ncercri
aceste instituii administrative, dar i cele de serioase de rusificare urmau s se fac i n in-
nivel local, se conduceau de legile i regula- stituiile de cult i de cultur. [6]
mentele Imperiului Rus. n aa fel, n pofida Regiunea Basarabia a fost inclus n com-
declarrii formale a autonomiei administrati- ponena guvernmntului general al Novo-
ve, devine tot mai evident infiltrarea n acti- rosiei. Astfel, Novorosia i Basarabia consti-
vitatea administrativ din Basarabia a reguli- tuiau o unitate administrativ-teritorial cu un
lor i practicii administrative ruseti. guvernmnt general comun. n ceea ce pri-
Dup cum putem observa, odat cu im- vete organizarea intern a teritoriului, vom
plementarea prevederilor Aezmntului meniona c inuturile din Basarabia, ca uniti
din 1818, n sistemul administrativ din Basa- administrativ-teritoriale, au fost transformate
rabia au intervenit schimbri att de ordin n judee. Au fost organizate ase judee, i
instituional, ct i funcional. Aceste procese anume: Hotin, Iai (cu reedina la Bli), Orhei
erau nsoite de preluarea unor vicii specifice (cu reedina la Chiinu), Bender, Akkerman,
sistemului rusesc de administraie exprimate Ismail.
n abuzul administrativ, nerespectarea legi- n conformitate cu Aezmntul din
lor, delapidarea averii publice, formalismul 1828, instituia namesnicului a fost lichidat,
n abordarea problemelor, gradul nalt de funciile acestuia fiind preluate de guvernato-
corupie n organele administrative. De rnd rul general, care era reprezentantul arului i
cu aceasta, se observ reducerea rolului i al autoritilor centrale n teritoriu. n aceast
influenei funcionarilor moldoveni n cadrul calitate, guvernatorul general promova voin-
instituiilor administrative i creterea, prin a puterii centrale, supraveghea activitatea
impunerea voinei lor, a rolului funcionarilor tuturor instituiilor regionale. Primul guverna-
rui angajai n sistemul administrativ din Ba- tor general al Basarabiei a fost M. S. Voronov.
sarabia. Succesorul su, cu ncepere din 1854, a fost P.
Etapa consolidrii sistemului rusesc de Fiodorov.
administraie (1828-1917). Prin adoptarea Din administraia regional mai fceau
la 29 februarie 1828 a Aezmntului pen- parte urmtoarele instituii: Consiliul regi-
tru ocrmuirea oblastei Basarabiei, se pune onal; Crmuirea regional (Uprava); Palatul
nceputul, celei de-a treia etape n evoluia haznalei; Judectoria penal; Judectoria civi-
transformrilor administrative din Basarabia l; Judectoria de contiin. Instituiile admi-
i ajustarea lor la rigorile administraiei de tip nistrative de nivel regional promovau prin ac-
rusesc. La aceast etap, care a durat, de fapt, tivitile desfurate modelul rusesc de gesti-
pn n anul 1917, n sistemul administrativ al onare a afacerilor publice i impuneau tot mai
Basarabiei au avut loc schimbri radicale, att activ stilul administrativ centralizat bazat pe
de ordin structural, ct i funcional, constitu- o construcie ierarhic i rigid a autoritilor
ind, prin esena lor, implementarea definitiv publice i pe o politic de deznaionalizare a
i deplin a sistemului rusesc de administra- valorilor autohtone.
ie, pentru care erau caracteristice tendinele Administraia de nivel local era reprezen-
vdite de centralizare i uniformizare a admi- tat n Basarabia, la etapa respectiv, de ctre
nistraiei tuturor teritoriilor din componena instituiile judeene, oreneti i steti, iar
Imperiului Rus. cu ncepere din 1870, i de ctre instituiile
Cu toate c Basarabiei i se pstra formal administrative de voloste. Volostea, ca unitate
titulatura de regiune, de fapt a fost instituit administrativ-teritorial, ntrunea cteva sate.
un regim administrativ de tip gubernial. Dup Administaia volostei, cu sediul n unul dintre
cum consemneaz I. Zablorovski, Regula- sate, era alctuit din: adunarea volostei; eful
Administrarea public: teorie i practic 13

de voloste; crmuirea volostei; judectoria de aici o cretere fr precedent a contiinei na-


voloste. ionale a basarabenilor, trezit nc la ncepu-
Prin aciunile ntreprinse n conformitate tul secolului de prima revoluie rus, produs
cu prevederile Aezmntului din 1828, n n anii 1905-1907, cnd arismul, fiind silit s
Basarabia a avut loc consolidarea i centrali- cedeze, a permis editarea de ziare n limba
zarea treptat a sistemului rusesc de adminis- matern, crearea unor societi cultural-ilumi-
traie, prin crearea instituiilor guberniale co- niste, precum i a partidelor politice.
mune pentru toat Rusia, dup care a urmat Astfel, n aprilie 1917, intelectualitatea
introducerea n toate sferele vieii publice a basarabean a ntemeiat Partidul Naional
limbii ruse i antrenarea n sistemul adminis- moldovenesc sub preedinia lui Vasile Stro-
trativ a cadrelor venite din Rusia. iescu. Principalele revendicri stipulate n
Instituiile administrative din Basarabia programul acestui partid erau: autonomie
s-au uniformizat definitiv cu structurile admi- pentru Basarabia n domeniile administrativ,
nistrative ale Imperiului Rus odat cu realiza- economic, cultural; alegerea puterii supreme
rea n anii 60-70 ai secolului al XIX-lea a refor- n inut Sfatul rii; introducerea limbii ma-
mei zemstvelor, reformei oreneti i reformei terne a populaiei de baz ca limb oficial n
judiciare. Aceste i alte reforme au fost condi- administraie i justiie, ca limb de predare
ionate de necesitatea ajustrii vechiului sis- n coal i n serviciul religios n biseric... [7]
tem al autocraiei la situaia nou alimentat Aceste idei erau susinute de ctre popula-
de transformrile burgheze din Rusia, dup ie, fapt care a favorizat ulterior desfurarea
lichidarea n 1861 a erbiei. unor activiti concrete ce in de realizarea lor
Dup aplicarea reformelor nominalizate, n via.
n Basarabia a fost instituit definitiv un sistem Astfel, la 20 octombrie 1917, la Chiinu,
de administraie tipic rusesc. n anul 1873, Ba- a fost convocat Congresul militarilor moldo-
sarabia a fost transformat, prin decizia Consi- veni, care a proclamat autonomia teritorial
liului de Stat al Rusiei, aprobat de Alexandru i politic a Basarabiei n componena Repu-
al II-lea, n gubernie. Aceasta a fost o consta- blicii Federative Ruse, n baza dreptului naiu-
tare juridic a unor realiti existente de mai nilor la autodeterminare, proclamat de bole-
mult timp. n fruntea ierarhiei administrative vici. A doua hotrre foarte important a fost
guberniale era guvernatorul, care prezida un aceea de a forma Sfatul rii, ca organ suprem
ir de instituii i diverse comitete menite s al puterii.
contribuie la buna administrare a guberniei Urmtorul pas n consolidarea autono-
Basarabia. miei teritoriale i politice, prin reorganizri
Astfel, pe parcursul a mai bine de o sut instituionale, l-a constituit convocarea la
de ani n Basarabia a fost implementat trep- 21 noiembrie 1917 a edinei Sfatului rii,
tat sistemul rusesc de administraie, care s-a membrii cruia, n numr de 150 de persoane,
meninut pn n anul 1917. Acest lucru a fuseser propui de ctre partidele politice,
contribuit n mare msur la deznaionaliza- organele autoadministrrii locale, organizai-
rea sistemului administrativ, care, la rndul ile naional-culturale. n componena Sfatului
su, a influenat toate sferele vieii politice i rii intrau reprezentani ai zece naionaliti:
social-economice din Basarabia. 105 moldoveni, 15 ucraineni, 14 evrei, 7 rui,
2 bulgari, 2 germani, 2 gguzi, 1 polonez, 1
2. Modificrile treptate n regimul politic armean, 1 grec. [8]
i sistemul administrativ al Basarabiei n edina din 29 noiembrie 1917, Sfatul
Ctre anul 1917 situaia din Imperiul arist, rii a adoptat Legea cu privire la administra-
a crui parte component era i Basarabia, rea Basarabiei, conform creia puterea supre-
devine destul de complicat, mai ales dup m n Basarabia aparinea Sfatului rii, pn
revoluiile din februarie i octombrie, care la convocarea Constituantei Basarabiei. Ca
au mobilizat toate popoarele Rusiei. Ele s-au organ executiv a fost desemnat Consiliul Di-
reflectat i n cea mai ndeprtat extremita- rectorilor Generali compus din Prim-director
te vestic a Imperiului, Basarabia, producnd general i efii directoratelor de specialitate.
Administrarea Public, nr. 2, 2012 14

Un pas important n aciunile Sfatului - fost supui proceselor politice i administrati-


rii a fost proclamarea la 2 decembrie 1917 a ve ale Imperiului Rus, din a crei componen
Republicii Democratice Moldoveneti n com- fceau parte i la care, cu ncepere din 1812,
ponena Republicii Federative Ruse. Aceas- prin anexare forat, se altur i Basarabia.
ta a dat posibilitate de a amplifica aciunile Dup Unirea Basarabiei cu Romnia, teri-
ntreprinse anterior, inclusiv s se purcead toriile din stnga Nistrului continuau s fac
la implementarea legii nominalizate, privind parte din guberniile Podolia i Herson, ulteri-
formarea organelor de conducere a republicii or - Odesa, care, la rndul lor, fceau pare din
i s se revitalizeze, de fapt, elementele stata- Republica Sovietic Socialist Ucrainean, ce
litii naionale moldoveneti. se formase ntre timp, i care intra, cu ncepere
O importan deosebit o are decizia una- din 30 decembrie 1922, n componena Uniu-
nim a Sfatului rii din 24 ianuarie 1918 pri- nii Sovietice.
vind proclamarea independenei Republicii n condiiile concrete create, Uniunea So-
Democratice Moldoveneti. Aceasta a devenit vietic ntreprindea msuri intense, inclusiv
posibil n contextul urmrilor revoluiei din pe plan internaional, de a redobndi terito-
octombrie 1917 din Rusia i a evoluiei situai- riul Basarabiei. Promovnd interesele sale de
ei internaionale. Proclamarea independenei mare putere, dup euarea conferinei din
semnifica revenirea, dup o perioad de 106 1924 de la Viena privind problema basarabea-
ani de ocupaie ruseasc, la normele autohto- n, n cadrul creia Romnia declarase hotrt
ne administrative, judectoreti, colare, bise- c nu intenioneaz s renune la pmnturile
riceti. strmoeti ale poporului su, Uniunea Sovie-
Totodat, era evident c proclamarea inde- tic a purces pe calea formrii n partea stng
pendenei nu nsemna nc soluionarea defi- a Nistrului a unei formaiuni statale, la apariia
nitiv a problemei basarabene. Ea necesita so- creia s se poat vorbi despre legturile sale
luionarea n contextul aspiraiilor populaiei cu Basarabia i s poat fi promovat ideea
basarabene de a uni acest teritoriu, ca o veche reunificrii acesteia cu R.A.S.S. Moldoveneas-
parte a statului moldovenesc, cu Regatul Ro- c. [10]
mn, lucru nfptuit prin hotrrea Sfatului - Formarea R.A.S.S. Moldoveneti n com-
rii din 27 martie 1918 privind unirea condii- ponena R.S.S. Ucrainene s-a produs la 12 oc-
onat a Republicii Democratice Moldoveneti tombrie 1924, la sesiunea a treia a Comitetu-
cu Romnia. n aceeai zi de 27 martie 1918, la lui Executiv Central din Ucraina n componen-
Iai, Regele Romniei, Ferdinand, a promulgat a a 11 raioane de pe malul stng al Nistrului,
Actul Unirii. Pentru populaia basarabean i anume: Ananiev, Balta, Birzula, Grigoriopol,
ncepe o nou etap istoric nsoit i de o Dubsari, Camenca, Crasne Ocn, Cruti (ul-
nou organizare administrativ, revenind la terior - Codma), Rbnia, Slobozia, Tiraspol.
sistemul tradiional de administraie. Teritoriul noii formaiuni statale era de 8,1
mii km ptrai n care locuiau 545,5 mii de oa-
3. Controversele sistemului sovietic meni. Capitala republicii autonome a devenit
de administraie la nceput oraul Balta, iar din anul 1929 ca-
Evenimentele care s-au succedat ca urma- pitala a fost transferat n oraul Tiraspol.
re a revoluiei din octombrie 1917 din Rusia, Congresul nti al Sovietelor din 23 aprilie
inclusiv Unirea Basarabiei cu Romnia la 27 1925 a adoptat Constituia R.A.S.S. Moldove-
martie 1918, au avut o influen direct asu- neti n conformitate cu care a funcionat sis-
pra evoluiei vieii politice i administrative a temul administrativ al republicii autonome,
teritoriilor din stnga Nistrului, care fuseser pn la adoptarea celei de-a doua Constitu-
alipite la Imperiul Rus nc n rezultatul rz- ii adoptate n 1938. Practic, n raioanele din
boiului ruso-turc din 1787-1791. Pn atunci stnga Nistrului a fost introdus sistemul sovie-
teritoriul fusese disputat de cazaci, ucraineni, tic de administraie. Astfel, organul suprem le-
polonezi pentru partea de nord i turci pentru gislativ al R.A.S.S. Moldoveneti era Congresul
partea de sud a provinciei. [9] n perioada ul- Sovietelor de deputai ai muncitorilor, ra-
terioar, teritoriul respectiv i locuitorii si au nilor i ostailor, care urma s se convoace o
Administrarea public: teorie i practic 15

dat pe an. n realitate ns s-au fcut abateri sa un sistem autoritar, care purta amprentele
de la aceste prevederi. n anii 1925-1927 Con- unei organizri centralizate. Fiind excesiv de
gresele Sovietelor din R.A.S.S.M. s-au convo- ideologizat i ndoctrinat, el a afectat nu nu-
cat n fiecare an, ulterior o dat la doi ani, iar mai modalitile, prghiile i mecanismele de
ncepnd cu 1931 i pn n 1938, sub influen- administrare, dar i mentalitatea att a admi-
a cultului personalitii lui Stalin, Congresele nistratorilor, ct i a celor administrai.
se convocau neregulat. n total, n perioada Avndu-i nceputurile sale n R.A.S.S. Mol-
existenei R.A.S.S.M. au avut loc apte Congre- doveneasc, sistemul sovietic de administrare
se ale Sovietelor. [11] n perioada dintre con- a fost impus, prin violen de ctre Uniunea
grese activa Comitetul Executiv Central, care Sovietic i Basarabiei dup reanexarea aces-
se convoca n sesiuni, i, Prezidiumul Comi- teia n 1940 i formarea R.S.S. Moldoveneti
tetululi Executiv Central, care activa pe baze unionale.
permanente. Formarea R.S.S. Moldoveneti unionale
Un alt organ de stat era guvernul republi- s-a produs n rezultatul reanexrii Basarabiei
cii, care purta denumirea de Sovietul Comisa- de ctre Uniunea Sovietic n 1940 ca urmare
rilor Norodnici i reprezenta puterea executi- a pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august
v. Din sistemul organelor administraiei de 1939. Dup reanexarea forat a Basarabiei,
stat mai fceau parte i Comisariatele Norod- autoritile sovietice au ntreprins un ir de
nice, ca autoriti ale administraiei publice de msuri privind organizarea statal n acest te-
specialitate. ritoriu, lundu-se n considerare existena n
Sub conducerea autoritilor centrale ale raioanele din stnga Nistrului, cu ncepere din
R.A.S.S. Moldoveneti activa sistemul orga- 1924, a R.A.S.S. Moldoveneti n componena
nelor administraiei locale, care cuprindea R.S.S. Ucrainene.
nivelul raional, orenesc i cel stesc. Astfel, La 2 august 1940, sesiunea a VII-a a Sovi-
n R.A.S.S.M. activau 11 Soviete raionale, dou etului Suprem al Uniunii Sovietice a adoptat
Soviete oreneti, la Balta i Tiraspol, patru Legea cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneti
Soviete de orel, la Ananiev, Birzula, Rbnia, n componena Uniunii Sovietice. Prin aceast
Dubsari i 228 de Soviete steti. decizie Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice
O particularitate a sistemului sovietic de i-a depit prerogativele constituionale, el
administrare implementat n R.A.S.S.M. era dispunnd doar de dreptul de a admite noi
existena concomitent a organelor de stat republici n componena Uniunii Sovietice,
de toate nivelurile i a organelor de partid, dar nu i de a le proclama sau crea. nfiinarea
care impuneau politica lor acestor organe i R.S.S. Moldoveneti unionale nu a fost, astfel,
care, de fapt, deveneau determinante n efec- un rezultat al expresiei voinei populaiei i
tuarea conducerii de stat. Sub conducerea nici, cel puin, al hotrrii reprezentanilor m-
Comitetului regional moldovenesc al Partidu- puternicii de populaie, ci un fruct al aciuni-
lui Comunist (al bolevicilor) din Ucraina s-au lor absolut arbitrare ale conductorilor de la
desfurat, de fapt, toate aciunile organelor Kremlin. [12]
administrative centrale i locale. Activitatea Totodat, proclamarea R.S.S. Moldoveneti
organelor de stat era substituit de ctre or- a constituit i un act de dezmembrare teritori-
ganele de partid, prin aceasta diminundu-se al a Basarabiei, ignorndu-se unitatea terito-
nsemntatea i rolul organelor de stat n rea- rial, social-economic i cultural de secole a
lizarea funciilor deinute. ei. Astfel, n componena R.S.S. Moldoveneti
Sistemul sovietic de administraie prin au intrat, de rnd cu oraul Chiinu, numai
esen se manifesta ca un regim totalitar, care ase din cele nou judee ale Basarabiei, i
a cptat forme foarte pronunate i datorit anume: Bli, Bender, Cahul, Chiinu, Orhei
influenei negative a cultului personalitii lui i Soroca. Celelalte trei judee - Akkerman, Is-
Stalin, care a afectat i sistemul administrativ mail la sud i Hotin la nord - au fost rupte din
din R.A.S.S. Moldoveneasc. Sistemul admi- teritoriul Basarabiei i trecute n componena
nistrativ din R.A.S.S. Moldoveneasc n com- R.S.S. Ucrainene.
ponena R.S.S. Ucraienene a fost prin esena Dezmembrarea teritoriului Basarabiei prin
Administrarea Public, nr. 2, 2012 16

legea din 2 august 1940 a Sovietului Suprem Basarabiei, care ulterior a restabilit sistemul
al Uniunii Sovietice s-a fcut concomitent cu sovietic de administraie prin formarea orga-
dezmembrarea teritoriului R.A.S.S. Moldo- nelor centrale i locale ale puterii.
veneti. n componena R.S.S. Moldoveneti n perioada anilor 1944-1991, n R.S.S. Mol-
unionale au intrat oraul Tiraspol i numai doveneasc, n calitate de organ legislativ, a
ase din cele paisprezece raioane existente funcionat Sovietul Suprem, avnd douspre-
la moment n R.A.S.S. Moldoveneasc, i anu- zece legislaturi. Puterea executiv era exerci-
me: Grigoriopol, Dubsari, Camenca, Rbnia, tat de Sovietul Minitrilor i de organele cen-
Slobozia, Tiraspol. Celelalte raioane ale fostei trale de specialitate. Administraia local era
R.A.S.S. Moldoveneti au fost incluse n com- exercitat de ctre sovietele locale, organizate
ponena R.S.S. Ucrainene. Astfel, n compo- pe dou niveluri.
nena Ucrainei s-au pomenit 18 procente din Regimul politic i sistemul administra-
teritoriul Moldovei istorice, aceasta constitu- tiv existent n Uniunea Sovietic, inclusiv n
ind o mare nedreptate i nelegiuire svrit R.S.S.M. reprezenta un sistem rigid de tota-
de organele sovietice. litarism, exprimat prin utilizarea prghiilor
Conform Constituiei R.S.S. Moldove- administrative de comand de partid pe n-
neti din 10 februarie 1941, temelia politic treaga vertical a puterii de stat. n anii aizeci
a statului o constituiau sovietele, iar baza sa ai secolului al XX-lea, n Uniunea Sovietic a
economic proprietatea obteasc asupra nceput s fie promovat un curs care preve-
mijloacelor de producie. Aceasta schimba dea o uoar lrgire a drepturilor republicilor
radical sistemul politic i economic existent unionale, inclusiv n procesul decizional. n
pn atunci n Basarabia, atrgnd dup sine realitate, aceasta purta un caracter declarativ,
i constituirea unui sistem de administraie di- monopolul adoptrii deciziilor fiind deinut n
ferit de cel precedent. continuare de organele unionale de partid.
Sistemul sovietic de administraie, prelu- Presimind ineficiena sistemului adminis-
at i implementat n R.S.S. Moldoveneasc, trativ existent, spre sfritul anilor 70-ncepu-
i avea i caracteristicile sale de funcionare, tul anilor 80 ai secolului al XX-lea, se fac une-
pentru care erau proprii semnele modelului le ncercri de a pune accentul pe lrgirea i
administrativ de comand, realizat pe baza sporirea rolului sovietelor locale n exercitarea
principiului centralismului democratic i al puterii de stat, pornindu-se de la premisa c
unei conduceri de partid foarte rigide. Orga- acestea erau organe ale puterii aflate cel mai
nele de partid substituiau activitatea organe- aproape de popor. Documentele adoptate i
lor de stat de toate nivelurile, minimalizn- msurile ntreprinse n aceast direcie nu au
du-le rolul n efectuarea conducerii de stat i dat rezultatele scontate datorit practicii no-
admind chiar acte nelegitime exprimate n cive de substituire a activitii sovietelor de
represiuni politice, deportri ale populaiei, toate nivelurile, inclusiv a celor locale, de c-
fr nici o vin. tre organele de partid.
Activitile de implementare a sistemului Ctre acea perioad, n contextul schimb-
sovietic de administraie n R.S.S. Moldove- rilor de ordin politic, economic i social al rii,
neasc au fost ntrerupte temporar n legtur prin adoptarea la 8 octombrie 1977 a unei noi
cu dezlnuirea la 22 iunie 1941 a rzboiului Constituii a Uniunii Sovietice i la 15 aprilie
dus de Germania hitlerist i aliaii si mpo- 1978 - a unei noi Constituii a R.S.S. Moldo-
triva Uniunii Sovietice. Reinstaurarea siste- veneti, s-a fundamentat rolul conductor al
mului sovietic s-a produs n anul 1944 i a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice n so-
fost predeterminat de evenimentele de pe cietate, prin aceasta acordndu-i-se misiunea
frontul sovieto-german. n legtur cu retra- de arbitru suprem n sistemul politic, inclusiv
gera trupelor germane i ale aliailor si de n procesul formrii i activitii sovietelor.
pe teritoriul sovietic, cu ncepere de la 30 mai Prin aceasta a fost diminuat substanial misi-
1944 i pn la sfritul lunii august 1944, a unea sovietelor de toate nivelurile, ca organe
fost treptat preluat conducerea de ctre co- ale puterii de stat.
mandamentul militar sovietic i pe teritoriul Aceasta a condiionat aprofundarea crizei
Administrarea public: teorie i practic 17

sistemului politic sovietic pentru care erau ca- Realizarea prevederilor acestor documen-
racteristice: centralizarea excesiv a puterii de te politice a lansat procesul de demontare a
stat; substituirea activitii organelor de stat sistemului totalitar de comand, semnificnd
de ctre organele de partid; nerecunoaterea i schimbarea esenei puterii de stat care,
principiului separaiei puterilor n stat; lipsa avnd aceeai surs de nvestire poporul, a
pluralismului politic i rolul monopolist al par- cptat metode cu totul noi de realizare. Cu
tidului comunist n societate; ideologizarea i toate c administraia public rmnea nc
ndoctrinarea unilateral a ntregului sistem al afectat de motenirea trecutului, n acelai
vieii sociale. [13] timp, se deschidea calea spre unele schim-
Toate acestea au avut un impact negativ bri exprimate, deocamdat, n nite viziuni
asupra funcionrii sistemului politic sovietic, i reprezentri despre o administraie public
ceea ce a condus, n ultima instan, la inter- modern. Aceste reprezentri au cptat un
secia anilor optzeci-nouzeci ai secolului tre- coninut nou odat cu instituionalizarea la 3
cut, la prbuirea lui, sub defeciunile propriei septembrie 1990 a funciei prezideniale, care
construcii, ca urmare a ineficienei, prin defi- a deschis posibiliti reale de sporire a eficien-
niie a unui atare sistem, care nu a fost n stare ei puterii de stat, de intensificare a rolului pu-
s concureze cu sistemele politice democrati- terii executive i de mbuntire a interaci-
ce occidentale. unii organelor centrale ale puterii de stat. [16]
n procesul evoluiei transformrilor de-
4. Calea spre Independena Republicii mocratice, la 5 iunie 1990, prin modificarea
Moldova i impedimentele edificrii siste- Constituiei R.S.S. Moldoveneti, sintagma
mului democratic de administraie public R.S.S. Moldoveneasc a fost nlocuit cu de-
n cadrul procesului de democratizare a numirea R.S.S. Moldova, iar la 23 mai 1991
societii n condiiile restructurrii gorba- Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat
cioviste, iniiate n anul 1985, nsi evoluia Legea cu privire la schimbarea denumirii statu-
vieii sociale a pus la ndoial sistemul politic lui R.S.S. Moldova n Republica Moldova. [17]
i administrativ existent, care venea tot mai n corespundere cu aceste modificri, au fost
mult n contradicie cu procesele democrati- schimbate i denumirile altor autoriti publi-
ce demarate n societate. n condiiile iniierii ce, inclusiv ale organelor administraiei publi-
unor transformri radicale n sistemul politic ce, urmate i de unele schimbri de esen n
i administrativ al societii, care i-au gsit organizarea i funcionarea lor.
expresie n orientarea spre o cale democratic Un pas important n evoluia sistemului
de dezvoltare a societii, spre valorile gene- politic i a procesului de edificare a unui nou
ral-umane, spre edificarea statului de drept, sistem al administraiei publice l constituie
spre acceptarea i implementarea pluralismu- Declaraia de Independen, adoptat la 27
lui politic, recunoaterea i legiferarea pro- august 1991,[18] prin care se stabilete c
prietii private, s-a iniiat reformarea multor Republica Moldova este un stat suveran, in-
sfere ale vieii sociale, inclusiv a sistemului de dependent i democratic, liber s-i hotrasc
administraie public. prezentul i viitorul, fr nici un amestec din
Aceste transformri semnificau trecerea afar, n conformitate cu idealurile i nzuin-
organizrii sociale ntr-o nou calitate. Ele i- ele sfinte ale poporului n spaiul istoric, etnic
au gsit reflectare n Declaraia de Suverani- al devenirii sale naionale.
tate din 23 iunie 1990, [14] Decretul cu privire Evoluia de mai departe a reformei politice
la puterea de stat din 27 iulie 1990, [15], care i, respectiv, a schimbrilor din administraia
au legiferat opiunile poporului pentru aceste public a condus la adoptarea la 29 iulie 1994
valori, menite s devin coninutul principal a Constituiei Republicii Moldova, care a des-
al activitii de edificare a noului sistem poli- chis calea spre crearea cadrului legislativ al
tic, prin excluderea conducerii de partid i de- statului de drept, inclusiv n domeniul admi-
semnarea principiului separrii i colaborrii nistraiei publice. Pe aceast temelie juridic
puterilor, n calitate de principiu de baz n or- i ntr-un spaiu politic creat de Constituie
ganizarea i funcionarea instituiilor statului. a nceput procesul de edificare a instituiilor
Administrarea Public, nr. 2, 2012 18

noi, specifice unei administraii publice mo- blicii Moldova, fapt care a condus la dezinte-
derne. grarea teritorial a rii cu susinerea, sprijinul
n acelai timp, vom meniona c practica i contribuia Federaiei Ruse, care continu
celor peste douzeci de ani de Independen s pretind la hegemonismul su n aceast
ne demonstreaz c procesul de modernizare zon.
a administraiei publice n Republica Moldo- Depirea acestor obstacole trebuie s re-
va poart un caracter exagerat de tergiversat, prezinte linia de subiect i aciune n activita-
ntmpinnd un ir de impedimente care i tea autoritilor statului, chemate s asigure,
au originea n mediile administrative ante- n continuare, evoluia democratic i ireversi-
rioare. El este nsoit de multe controverse, bil a sistemului politic, asigurarea integritii
condiionate de evoluia flotant a gradului teritoriale a rii i modernizarea administra-
de democratizare a societii i de nivelul sc- iei publice.
zut al coeziunii forelor reformatoare. Asupra Aceasta presupune nsuirea nvminte-
acestei stri de lucruri i-au lsat amprenta i lor din trecutul istoric, reevaluarea rolului ad-
lipsa unor viziuni strategice asupra dezvolt- ministraiei de stat n gestionarea treburilor
rii rii, indeterminismul valoric i identitar, n publice cu creterea concomitent a rolului
mare msur, reminiscenele unei mentaliti comunitilor locale n exercitarea adminis-
perimate a unei pri a clasei politice i a unei traiei. Acest obiectiv poate fi realizat prin
pri a populaiei. Reminiscenele unei astfel ajustarea administraiei publice a Republicii
de mentaliti au fost acumulate i nrdci- Moldova la standardele europene, ceea ce i
nate n cadrul sistemelor anterioare de admi- va permite s accelereze procesul de aderare
nistraie, inclusiv n cadrul sistemului sovietic. la Uniunea European i, prin aceasta, s se
Ea i gsete expresie n dispoziiile nostalgi- produc reintegrarea teritoriilor istorice afec-
ce despre trecutul nendeprtat, precum i n tate de anexarea din 1812, n cadrul spaiului
manifestrile separatiste, ca cele din raioanele european.
estice ale rii, care au ieit unilateral de sub
jurisdicia organelor constituionale ale Repu-

BIBLIOGRAFIE
1. Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Chiinu, 1991, pag. 179.
2. G. Murgaci, La population de la Bessarabie, Paris, 1920, pag. 19. Citat dup Mihail Bruhis,
Rusia, Romnia i Basarabia (1812, 1918, 1924, 1940), Chiinu, 1992, pag. 126.
3. Sergiu Cornea, Redimensionarea structurii administrative a Basarabiei n anii 1816-1818 //
Administrarea Public, revist metodico-tiinific, 2001, nr. 3.
4. Sergiu Cornea, Organizarea administrativ a Basarabiei (1812-1917), Cahul, 2003, pag. 61.
5. Paul Gore, Anexarea Basarabiei (Schi istoric). n monografia Basarabia, sub ngrijirea lui
tefan Ciobanu, Chiinu, 1993, pag. 165.
6. I. Zablorovski, Istoria // n monografia Basarabia, sub ngrijirea lui tefan Ciobanu, Chii-
nu, 1993, pag. 137-138.
7. Mihail Bruhis, Rusia, Romnia i Basarabia (1812, 1918, 1924, 1940), Chiinu, 1992, pag.
180.
8. Mihail Bruhis, opera citat, pag. 185.
9. Olivian Verencea, Administraia civil romn n Transnistria 1941-1944, Ediia a doua, n-
grijit de erban Alexianu, Bucureti, Editura Vremea, 2000, pag. 60.
10. Mihail Bruhis, opera citat, pag. 166-167.
11. M. Platon, S. Roca, A. Roman, T. Popescu, Istoria administraiei publice din Moldova,
Chiinu, AAP, 1988, pag. 353-354.
12. Mihail Bruhis, opera citat, pag. 289.
13. Aurel Smboteanu, Determinante conceptual-metodologice i aplicative ntre demo-
cratizarea sistemului politic i modernizarea administraiei publice// n materialele conferinei
Administrarea public: teorie i practic 19

tiinifice internaionale din 15-16 octombrie 2010, CEP USM, pag. 13-29.
14. Declaraia suveranitii R.S.S. Moldova // Vetile Sovietului Suprem i ale Guvernului
R.S.S. Moldova, 1990, nr. 8.
15. Decretul cu privire la puterea de stat // Vetile Sovietului Suprem i ale Guvernului R.S.S.
Moldova, 1990, nr. 8.
16. Legea cu privire la instituirea funciei de Preedinte al Republicii Sovietice Socialiste Mol-
dova i la introducerea unor modificri i completri n Constituia R.S.S. Moldova din 3 sep-
tembrie 1990 // Vetile Sovietului Suprem i ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 9.
17. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr.7-10, pag. 6.
18. Declaraia de Independen a Republicii Moldova din 27 august 1991 // Moldova Suve-
ran, 1991, 28 august.

Prezentat: la 23 aprilie 2012.


E-mail: simboteanu@mail.ru