You are on page 1of 8

Elicoptere

Date de intrare (zbor cu inaintare):


- masa elicopterului: M  520 kg
kg
- greutatea pe unitatea de lungime a palei: ρl  3.46
m
2
- momentul de inertie al palei: J0  105.1 kg m
- momentul static al palei: S0  35kg m
- coarda palei echivalente: c  0.2m
- raza rotorului: R  4.5 m
2 π ra
- turatia rotorului: Ω  360 Ω  37.699
min s
- numarul de pale: n  2
- excentricitatea rotorului: e  0.92
n c
- coeficientul de soliditate: σ  σ  0.028
π R
- rezistenta la portanta nula a momentului palei: Cx0  0.003

1
- coeficientul de portanta derivat in functie de  Czα  0.11deg Czα  6.303 ra
- numarul Mach critic al profilului: Mcr  1.2
- coeficientul rezistentelor pasive: f  0.16
- panta traiectoriei: γ  0  deg
- altitudinea de zbor: H  0m
- puterea disponibila: Nd  100 mhp Nd  73549.875

- incidenta critica: αcr  20 deg

Czmax  1.7
Rezolvare :
Pentru studiul performantelor se foloseste metoda puterilor necesare si disponibile.

Calculul puterii necesare


4.225
kg 
ρ( z)  ρ0 1  0.0000226 
z
Variatia densitatii cu altitudinea: ρ0  1.225  
m
3  m

- denstitatea aerului la altitudinea de zbor: ρ  ρ( H) ρ  1.225


m
2
- aria rotorului: A  π R  e A  58.528
4
Czα c ρ R
- numarul lui Lock: γL  γL  6.025
J0

- incidenta rotorului: α  0deg

2 M g 3
CT  CT  4.943  10
- coeficientul de tractiune: 2
ρ ( R Ω)  A

V cos( α)
CN( V)  μ
R Ω
3  CT 1
Cpm  
σ 3 2
1 μ
2

Cx  Cx0 1  Cpm 
2
 
σ Cx μ
CH 
2
α1  α

ε1
8
while ε  10
V cos( α)
μ
R Ω
3  CT 1
Cpm  
σ 3 2
1 μ
2

Cx  Cx0 1  Cpm
2
 
2
μ  f  CH
α1   γ
CT

CT
λ1  μ α1 
4 μ
λ eroare  1
8
while eroare  10
CT
λ
λ2  μ α1 
2 2
4  λ1  μ

λ2  λ1
eroare 
λ2

λ1  λ2

λ2

3  CT λ 
θ  
3 2  σ Czα 2
1 μ  
2

a0 
γL
 2

4  g S0
 θ 1  μ   λ  
8  3  2
J0 Ω

8 μ
a1    ( θ  0.75 λ)
3 2
μ
1
2
4 μ
b1    a0
3 2
μ
1
2
 C μ θ a1 3  λ a1 μ a0  a1 
2 2
a0 b1
 x θ λ μ  
CH  Czα σ     
C 2 2 3 4 4 6 
 zα 
2
μ  f  CH
α2   γ
CT

α2  α1
ε
α2

α1  α2

C 2 2 2
a1  b1
2
μ  a0  0.75 a1  0.25 b1 
2 2 2 2
λ μ
 x 1μ θ λ λ  
CN  Czα σ       
 Czα 4 3 2 8 4 2

- calculam puterea necesara:

ρ 3 
N100 
km   km  4
N( V)   ( R Ω)  A  CN( V)   180.219 mhp N80   7.464  10 W
2  hr   hr 

- puterea disponibila
Nd  100 mhp

- Metoda Pn-Pd

km km km
x  5 10  100
hr hr hr

200
180.219

150

N( x)
mhp
100
N.d
mhp

50

36.66
0
0 20 40 60 80 100
5 x 3.6 100

km
v  60
hr


Vz  root N ( v)  N d v  Vz  79.507
km
hr

- verificarea incadrarii in limitele de functionare normale ale rotorului:

Vz cos( α)
μ 
R Ω
g
p  M 
2
π R

6 p 1
test1  R Ω   test1  1
ρ σ Czmax 2 3
1  3 μ  3 μ  2 μ


1.4 287  288.15  0.0065
z m
a( z)  
 m s
M cr
test2  R Ω  a( H)  test2  1
1μ
ad
s

1
ad

5W

kg
3
m
2
8m
5
μ a1 a0 b1 μ

2 3 