You are on page 1of 1

Mărțișor

de Ion Pillat

Genul liric cuprinde totalitatea operelor lirice în care autorul isi exprima in mod direct
sentimentele, gândurile și ideile prin intermediul eului liric și al procedeelor artistice.
Poezia ,,Mărțișor” face parte din volumul ,,Limpezimi” (1928) și este prima din suita de
pasteluri intitulată ,,Calendarul viei”. Această opera literară este un pastel, aparținând
genului liric, intrucât întrunește trăsăturile acestui gen literar.
În primul rând, fiind o operă lirică, este descris un tablou din natura prin
intermediul căruia autorul isi exprima in mod direct sentimentele de admira ție
în fata splendidei primăveri. Prin urmare, subiectivitatea este o trăsătură
dominantă, trăirile eului liric fiind în concordanta cu vibratiile naturii. Poetul
descrie anotimpul primăvara, cu notele sale caracteristice Este o atmosferă luminoasă în
care domină culoarea alb, exprimată de neaua ireală a florilor de pruni, a tuturor pomilor
ninși de pe dealuri de alba floare a primăverii, dar și cea reală a munților ce se zăresc în
depărtare: ,,Și munții de la Rucăr cu iarna lor îi vezi”. Cerul e limpede, senin, și limpezimea
lui se revarsă și în sufletele oamenilor: ,,În tine și prin ramuri e cerul limpezit”, iar întreaga
câmpie e inundată de lumină: ,,Cu apa ei lumina ți-a botezat câmpia”
În plus, eul liric își face simțită prezența în text prin adresare directă”: ,,privești”,
,,vezi”, ,,auzi”, ,,legi”, prin exprimarea directă a propriilor sentimente și stări de spirit care
îl fac pe cititor să pătrundă în acest tablou plin de farmec, utilizând verbe la persoana a II-a
singular și pronume presonale sau reflexive la persoana a II-a singular: ,,te (cheamă)”, ,,ți-(a
botezat)”, ,,te (unești), ,,îți (duci) (și) tu (copiii)”.

În al doilea rând, fiind o operă lirică descriptivă în versuri, care înfățișează un tablou
din natură, autorul apelează la elemente de expresivitate artistică pentru a da culoare și
vitalitate textului. Tabloul descris este înfățișat cu ajutorul unei imagini vizuale, realizate prin
intermediul epitetelor: ,,pomi ninși”, ,,cer limpezit”, al personificărilor ,,pomii îi flutură
batiste”, ,,lumina a botezat câmpia”. De asemenea, sunt prezente imagini auditive care dau
textului dinamism: ,,Galgaietor, din iarba un sipot s-a trezit", ,,Auzi pe sub
podgorii un caine care latra". Eul liric exprimă prin propriile sentimenete reînvierea
naturii, farmecul de care e cuprins în fața tabloului primăvăratic, plin de viață, de mișcare,
de energie, într-un cuvânt este copleșit de emoții în momenetul trezirii întregii firi la
viață: ,,Aceste lucruri simple, ce veșnice îți sunt / Ce sfântă bucurie descoperi pe pământ”.
Elementele de versificație contribuie și ele la luminozitatea acestui decor
primăvăratic: prin armonia versurilor lungi cu măsura de 13 silabe,organizate în 13 distihuri
(strofe a câte două versuri), a căror rimă este împerecheată. Elementele prozodice reliefează,
la rândul lor, faptul că pastelul ”Mărțișor” de Ion Pillat este de inspirație populară.
În concluzie, prin toate aceste caracteristici prezentate anterior, poezia ,,Mărțișor”
de Ion Pilat apartine genului liric.