You are on page 1of 4

Ce îmi place cel mai mult la școală? Ce îmi place cel mai mult la școală?

Ce crezi că vrea un profesor de la elevii săi? Ce crezi că vrea un profesor de la elevii săi?
Ce îmi place cel mai puțin la școală? Ce îmi place cel mai puțin la școală?
INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PUBLIC UNDE SE PREDAU

ELEMENTELE DE BAZĂ ALE

PRINCIPALELOR DISCIPLINE