You are on page 1of 2

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU APROBAT,

Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266 DIRECTOR CJRAE BACĂU,
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com Prof. Alexandrina SCORŢANU
Nr. inreg. .............../.........................
ORAR 1

AVIZAT,
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică COORDONATOR CJAP BACĂU,
PROF. DIANA APRODU
an şcolar 2018-2019
Consilier şcolar:
..... 22 ore din TOTAL
ACTIVITATE CORESPONDENTĂ CELOR 18 ore din norma didactica norma ore pe zi
didactica4
PUNCT DE Unitatea şcolară (1)2 Unitatea şcolară (2)2 Unitatea şcolară (3)2 Unitatea şcolară (4)2
Interval Număr
LUCRU: ............................... .............................. ......................... ................................. orar de ore
Ziua săptămânii Interval orar3 Nr. ore Interval orar Nr. ore Interval orar Nr. ore Interval orar Nr. ore

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI
TOTAL ORE PE SAPATAMANA 40
Avizat Avizat Avizat Avizat
Director Director Director Director
Unitatea şcolară (1) Unitatea şcolară (2) Unitatea şcolară (3) Unitatea şcolară (4)
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com

*Pași ce trebuie urmați pentru stabilirea corespunzătoare a intervalelor orare în concordanță norma didactică și unitățile de
învățământ avute în încadrare:
1.
Culegerea de informații cu privire la populația școlară a fiecărei unități școlare avute în încadrare( Obs: intervalele orare
ce vor fi alocate fiecărei unități școlare trebuie să fie proporționale cu populația școlară desevistă); 2. Consultarea
directorilor unităților școlare pentru a prelua sugestii și recomandări din partea acestora cu privire la orar; 3. Elaborarea unui
draft al orarului și transmiterea acestuia către CJAP în vederea verificării/optimizării. 4. Feedback de confirmare a structurii
orarului și repartizării orelor. 5. Semnarea și ștampilarea la fiecare unitate școlară a orarului verificat; 6. Semnarea și
ștampilarea orarului de către directorului CJRAE Bacău(Obs: se va păstra formatul exact al orarului oferit de CJAP Bacău;
varianta finala a orarului nu va conține nici un fel de steluțe și adnotări.);
2.
In cazul în care aveți punct de lucru într-o singura unitate școlară, coloanele și avizele directorilor corespunzătoare
unităților școlare 2, 3, 4 se vor șterge și adapta pentru o singura unitate;
3
Se vor trece orele de predare, cat şi orele de cabinet. Orele de predare se vor regăsi în orar cu specificarea disciplinei
predate.
4.
Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară; Stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de
intervenţie şi evaluare psihopedagogică, activităţi de documentare ştiinţifică; Colaborarea cu comunităţile locale;
Participarea la şedinţe cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile pedagogice cu tematică specifică;Centralizarea datelor
pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientării şcolare şi profesionale la nivel judeţean; Întocmirea şi
realizarea de programe de informare şi consiliere privind cariera, elaborarea unor studii sociopsihopedagogice