You are on page 1of 2

MINISTERUL FINANȚELOR МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL FISCAL DE STAT ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ


СЛУЖБА
ORDIN
ПРИКАЗ
mun. Chișinău
мун. Кишинэу

„_15_” martie 2019 Nr._124_

Cu privire la aprobarea listei


agenților economici obligați de a utiliza
factura fiscală electronică (e-factura)

În temeiul art. 1323 alin. (10), art. 1324, art.133 și art. 117 alin (11), din Codul fiscal
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08 februarie 2007),
ORDON:

1. Se aprobă lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală


electronică (e-factura), selectați potrivit criteriilor de selectare a agenților economici
pasibili a fi incluși în lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală
electronică, în baza instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei
contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică, aprobate prin Ordinul SFS
nr. 645 din 30.11.2018, conform anexei.
2. Direcția generală conformare va asigura publicarea prezentului Ordin pe
pagina web al SFS www.sfs.md și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019.

Director Serghei PUȘCUȚA


Anexa la Ordinul SFS ___________Aprobat
nr. ____ din _____2019 Serghei PUȘCUȚA, Director al SFS

Lista agenților economici obligați de a utiliza


factura fiscală electronică (e-factura)

Nr.
Codul fiscal Denumirea agentlui economic
Ord.
1 1003600000811 COTOVSCHI ION I.I.
2 1003600117593 PROLIFIC-PRIM S.R.L.
3 1003601002845 SPERANTA-AGRO S.R.L.
4 1003611011585 S.C. ZUMRUT-GRUP S.R.L.
5 1004601000099 I.M. ALRIZZO S.R.L.
6 1006600001255 S.C. STILTEL GRUP S.R.L.
7 1006600054697 S.C. ALEXANDRU-SLV S.R.L.
8 1006602000034 S.C. MEGASTOC-PRIM S.R.L.
9 1007611003793 S.C. UCAK-LUX S.R.L.
10 1011600005156 STACI GRUP S.R.L.
11 1014600020556 VEGETALES PROD S.R.L.
12 1014600026422 LINASOFF S.R.L.
13 1014600035862 PLESACOM S.R.L.
14 1014603002641 C.I. GRAPE LINE
15 1014611001799 SUD-TERRA S.R.L.
16 1015600022948 SMENA MP S.R.L.
17 1017600002984 TECHNOPOWER S.R.L.
18 1005602007508 S.C. MARIXANDRA S.R.L.
19 1005600031642 NEAOS S.R.L.
20 1008600040094 ALTCOMPRIM-GRUP S.R.L.