You are on page 1of 1

Minsan Ako ay nagpapahangin, Minsan Ako ay nagpapahangin,

Sa isang bulaklak, Ako'y napatingin. Sa isang bulaklak, Ako'y napatingin.


'Kay ganda ng kulay, puno ng Buhay, 'Kay ganda ng kulay, puno ng Buhay,
Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa
sa atin. sa atin.

Oh kaysarap na mabatid, Oh kaysarap na mabatid,


Na sa tuwina' y doon sa Langi.t Na sa tuwina' y doon sa Langi.t
Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid. Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid.

May isang sanggol na Akong Narinig, May isang sanggol na Akong Narinig,
Siya'y umiiyak, ina'y Hinahanap. Siya'y umiiyak, ina'y Hinahanap.
At ng Aking maalala, ang sabi sa bibliya, At ng Aking maalala, ang sabi sa bibliya,
Kaharian ng DIYOS ay para sa kanila. Kaharian ng DIYOS ay para sa kanila.

Oh kaysarap na mabatid, Oh kaysarap na mabatid,


Na sa tuwina' y doon sa Langit. Na sa tuwina' y doon sa Langit.
Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid. Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid.

Minsan Ako ay nagpapahangin, Minsan Ako ay nagpapahangin,


Sa isang bulaklak, Ako'y napatingin. Sa isang bulaklak, Ako'y napatingin.
'Kay ganda ng kulay, puno ng Buhay, 'Kay ganda ng kulay, puno ng Buhay,
Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa
sa atin. sa atin.

Oh kaysarap na mabatid, Oh kaysarap na mabatid,


Na sa tuwina' y doon sa Langi.t Na sa tuwina' y doon sa Langi.t
Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid. Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid.

May isang sanggol na Akong Narinig, May isang sanggol na Akong Narinig,
Siya'y umiiyak, ina'y Hinahanap. Siya'y umiiyak, ina'y Hinahanap.
At ng Aking maalala, ang sabi sa bibliya, At ng Aking maalala, ang sabi sa bibliya,
Kaharian ng DIYOS ay para sa kanila. Kaharian ng DIYOS ay para sa kanila.

Oh kaysarap na mabatid, Oh kaysarap na mabatid,


Na sa tuwina' y doon sa Langit. Na sa tuwina' y doon sa Langit.
Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid. Ay may DIYOS na lagi ng Nakamasid.