DOA HARI KANAK-KANAK

________________________

ِ ‫ن الّر‬
ْ ‫سم ِ اللهِ الّر‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫حي ْم‬
ِ ‫حمـ‬
َ َ‫ن ي‬
ِ‫شــاُء ب ِـا ْل َوْل َد‬
َ ْ ‫ا َل‬
َ ‫ن عََلى‬
ُ َ ‫مد ُ للهِ ال ّذِيْ ي‬
ْ ‫ح‬
ْ ‫مـ‬
ّ ‫م‬
ّ ‫ن ب ِهَــا ال‬
‫م‬
ُ َ ‫شــاك َِر ال ّـذِىْ ي‬
ً َ ‫م فِت ْن‬
ْ َ ‫وَي‬
ُ ْ ‫ق ـو‬
ْ ُ‫جعَل ُه‬
ُ ‫ة ي َت َب َي ّـ‬
.‫ساِد‬
َ ْ ‫ن ال‬
ّ ‫ح‬
َ‫م ع‬
َ ِ‫ب‬
َ ‫ف‬
ْ ُ‫صوْن ُه‬
ْ ِ ‫قه‬
ُ َ ‫م وَي‬
ِ
ْ َ‫ى أ‬
‫ف ا ْل َْنبَياِء‬
َ ‫م‬
ِ ‫شَر‬
ُ َ ‫سل‬
ّ ‫صل َةُ َوال‬
ّ ‫َوال‬
َ ‫عل‬
‫ه‬
ِ ِ ‫حب‬
ْ ‫ص‬
َ ‫م‬
َ ‫ن‬
َ ‫مْر‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫سي ّدَِنا‬
ُ ‫وَْال‬
َ َ‫مدٍ وَعََلى َءال ِهِ و‬
َ ْ ‫سل ِي‬
َ ‫أ‬.
‫ن‬
‫ي‬
‫ع‬
‫م‬
‫ج‬
ِ
ْ
ْ
َ
َ
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Kami
menadah tangan menzahirkan kesyukuran kami, kerana dengan limpah kurniaMu ya Allah, dapat kami berkumpul pada hari yang bersejarah ini, sempena Hari
Kanak-Kanak yang disambut pada (…).

‫ن‬
ْ ‫م َيا َر‬
ّ ُ‫َالل ّه‬
ُ ‫حمـ‬
‫م‬
ِ ‫َياَر‬
ُ ْ ‫حي‬
Wahai tuhan kami, permudahkanlah dalam setiap pekerjaan kami dan
teguhkanlah pendirian kami dalam pelbagai situasi yang kami tempuhi. Ya Allah!
Lindungilah negara kami yang tercinta ini, dari segala mara bahaya, agar kami
dapat hidup dalam aman merdeka, untuk kami terus menjulang tinggi agama
Engkau ya Allah. Dan hidupkanlah kami dalam lembayung keredhaan dan
kerahmatan Engkau. Jadikanlah kami di kalangan mereka yang benar-benar
mengharapkan pertolongan Engkau.

perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. anak-anak yang pintar dan bertaqwa.َ ‫ربنا هَب ل َنا من أ َزواجنا وذ ُريات ِنا قُرةَ أ‬ {‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ْ َّ َ ّ َ ّ ّ َ َ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ٍ ُ ‫ما‬ ِ ّ ‫مت‬ ْ ‫}َوا‬ ً ‫ما‬ َ ِ‫ن إ‬ ُ ْ ‫جعَل َْنا ل ِل‬ َ ْ ‫قي‬ Ya Allah! Ya Tuhan Kami. dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertaqwa. serta golongkanlah mereka dikalangan orang-orang yang soleh dan solehah. berikanlah kami. ‫ن‬ ُ ْ ‫َيا َذاال‬ َ ْ ‫قوّةِ ال‬ ِ ْ ‫مت ِي‬ Ya Allah. jadikanlah anak-anak kami. yang menjadi harapan untuk memimpin negara pada masa hadapan. َ ْ ْ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫عا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫لل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ . {‫ة‬ ِ ‫ة وَِفي ْال‬ ً َ ‫سن‬ ِ ‫خَر‬ َ ‫َرب َّنا َءات َِنا ِفي الد ّن َْيا‬ َ ‫ح‬ َ َ‫ة وَقَِنا ع‬ ‫ب الّناِر‬ ً َ ‫سن‬ َ ‫ذا‬ َ } َ ‫ح‬ ‫ه‬ ِ ِ ‫مدٍ وَعََلى َءال‬ َ ‫م‬ َ ‫صّلى الله عََلى‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫سي ّدَِنا‬ َ َ‫و‬ َ ‫وصحبه أ‬. isteri dan zuriat keturunan kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful